Jarosław Zieliński. Globalizacja wobec demokracji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jarosław Zieliński. Globalizacja wobec demokracji"

Transkrypt

1 Jarosław Zieliński Globalizacja wobec demokracji Warszawa 2001

2 Wprowadzenie Będzie to świat globalny w pozytywnym znaczeniu tego słowa, jako suma wkładów wielu narodów, ras i kultur 1 Co naprawdę znaczy globalizacja? Co znaczy dla współczesnego świata co dla świata jako całości, a co dla jego najbardziej rozwiniętych krajów? Co dla państwa, a co dla pojedynczego człowieka? Co dla polityki, gospodarki, kultury? Wiele pytań i wiele odpowiedzi na nie, często nacechowanych emocjonalnie i ideologicznie. Spór o globalizację jest bez wątpienia sporem ideologicznym, może najważniejszym jaki się toczy na przełomie wieków. Rewolucyjne przemiany w komunikowaniu się ludzi, gospodarcza globalizacja, Internet i ogromne przepływy kapitału zmieniają mechanizmy, które rządzą światem stwierdza Tony Blair, premier rządu brytyjskiego. Globalizacja nie jest procesem abstrakcyjnym. Ma ona wpływ na życie nas wszystkich poczynając od maklerów walutowych w londyńskim City, a kończąc na robotnikach w Szanghaju i producentach kawy w Kenii. Nauczyciele i handlowcy, urzędnicy i piłkarze mogą odczuwać wpływ wydarzeń zachodzących w miejscach oddalonych o tysiące kilometrów 2. Coraz większe całości Ludzkość od wieków ma tendencję do łączenia się w coraz większe wspólnoty. Pewnych problemów po prostu nie da się rozwiązać w małych grupach. Wspólnota zamieszkująca jedną jaskinię przerodziła się w plemię, a te gdy urosło założyło miasto, które zagarniając wokół siebie coraz więcej terytorium przekształciło się w państwo. Bliskie sobie państwa zaczęły wiązać regionalne sojusze, w trosce o swe bezpieczeństwo i dla lepszego rozwoju. Dwudziesty wiek przyniósł myślenie o całej Ziemi jako jednym wielkim regionie: powstał system Narodów Zjednoczonych 3. Wizje autorów dzieł fantastycznonaukowych idą dalej w 1 Carlos Fuentes, w: Giermkowie Don Kichota, z Carlosem Fuentesem rozmawia Artur Domosławski, Gazeta Wyborcza, 18 maja Z wypowiedzi Tony Blaira w czasie szczytu G-8, w: Tony Blair, Wyzwania XXI wieku, Rzeczpospolita, 15 maja 1998 roku. 3 Autorem pojęcia Narody Zjednoczone był amerykański prezydent Franklin Delano Roosevelt; zostało ono po raz pierwszy użyte w Deklaracji Narodów Zjednoczonych podpisanej przez 26 państw w 1942 roku. Jednak

3 3 stronę galaktycznych imperiów przedstawionych w filmie Gwiezdne wojny czy serialu telewizyjnym Star Trek. Czy jednak ludzkość jest w stanie stworzyć polityczny i gospodarczy organizm obejmujący setki planet, jeśli nie potrafimy zjednoczyć jednej? Proces globalizacji wskazuje że tak, choć dopiero za pewien czas; dziś zbyt wiele nas różni. Podobnie jak polityczne, przez wieki poszerzały swój teren działania organizmy gospodarcze. Początkowo człowiekowi wystarczyły efekty pracy jego rąk, sił rodziny i pomocników. Później powstały warsztaty rzemieślnicze, manufaktury i posiadłości ziemskie, fabryki, wymieniające swe produkty przy pomocy kupców i targowisk. Przedsiębiorstwa stawały się coraz większe, a ich produkcja coraz bardziej skomplikowana. Poszerzały zakres swego działania na nowe branże i obszary. Przekroczyły granice państw wspierając się rozwojem narzędzi transportu i wymiany informacji. Powstały międzynarodowe czy też wielonarodowe (multinationals) korporacje 4. To one mają dziś wielki wpływ na gospodarkę światową, wpływ porównywalny z rządami państw. Ważną cechą globalizacji jest to, że w jej czasach obok państw w grze politycznej występują też organizacje międzynarodowe i wielonarodowe korporacje. Komplikuje to, ale zarazem uspokaja sytuację międzynarodową. Korporacje chcą może zbrojeń szczególnie te zaangażowane w produkcję zbrojeniową i badania naukowe na jej rzecz, ale nie wojny. W trakcie starcia zbrojnego ich lokalne przedstawicielstwa mogłyby znaleźć się po obu stronach konfliktu, a żywotne więzi pomiędzy nimi zostałyby zerwane. 5 Organizacje międzynarodowe nie pozwalają na dominację jednego państwa ścierające się w nich interesy nie przynoszą prostych rozwiązań. Władza ucieka rządom. Władza na ich własnych terytoriach i w tradycyjnie przynależnych im dziedzinach. Czy w stronę rządu światowego? prawdziwym początkiem systemu Narodów Zjednoczonych jest Karta Narodów Zjednoczonych z 1945 roku; powstaje Organizacja Narodów Zjednoczonych. 4 Można się też spotkać z określeniem przedsiębiorstwa transnarodowe lub, znacznie częściej, z popularnym określeniem wielkie korporacje ; wszystkie te terminy oznaczają firmy przemysłowe i handlowe o zasięgu międzynarodowym, tworzące i sprzedające swe towary i usługi w wielu krajach świata. 5...nigdy do tej pory nie walczyły ze sobą kraje, w których McDonald s sprzedawał hamburgery pisze o interwencji w Kosowie jako o wyjątku od tej dwudziestowiecznej zasady Paweł Wroński (Nowy wojenny świat, Gazeta Wyborcza, 30 kwietnia 1999). Jest to przypomnienie tezy wysuniętej po raz pierwszy w połowie lat dziewięćdziesiątych przez komentatora New York Timesa Thomasa Friedmana. Teza ta została ona nieco nadszarpnięta tym, że w Jugosławii otwarto restaurację McDonald s 24 marca 1988 roku a w Stanach już w 1948, a kraje te tak naprawdę toczyły wojnę o Kosowo w 1999 roku...

4 4 Wydzielanie dziedzin Anarchiczne wyobrażenie, że mogłoby udać się przetransportować klasyczny model państwa terytorialnego na całą kulę ziemską oraz ustanowić jednolity rząd światowy uważam z wielu względów (...) za utopię stwierdza Georg Picht 6 w swym dziele Odwaga utopii. I dalej: Ponadnarodowe organizacje i instytucje zwykły rozwijać się inaczej. Tutaj nie następuje przekazanie całej suwerenności państwowej jakiemuś superrządowi, lecz wydziela się spod tej suwerenności pewne dziedziny cząstkowe i podporządkowuje je zarządowi ponadnarodowemu. Taki zarząd ponadnarodowy może koncentrować ogromne potencjały mocy, nie dysponuje jednak skupioną w ten sposób władzą bez ograniczeń, lecz podlega złożonemu systemowi kontroli politycznych. Symbolem współpracy państw i wielkich korporacji są spotkania w Davos można na nich zobaczyć i polskiego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i amerykańskiego biznesmena Billa Gatesa, szefa wielkiego koncernu informatycznego Microsoft. W dwudziestym wieku świat nabrał tempa. Żyje nam się łatwiej i szybciej. Pokonujemy coraz większe odległości. Komputery przetwarzają dla nas coraz więcej informacji. Żyjemy sprawami całego świata. te słowa prasowej reklamy z połowy roku krótko i trafnie oddają współczesny świat. Szybkość działania i skomplikowane zależności powodują, że rządy i wielkie prywatne firmy ponoszą odpowiedzialność nie tylko wobec swych obywateli czy klientów, ale także właściwie wobec całej ludzkości, którą dziś lub w przyszłości mogą dotknąć ich poczynania. Można by nawet powiedzieć, że odpowiadają nie tylko za to, co zrobiły ale także za to czego nie zrobiły, ale mogłyby zrobić. Problemy globalne Przez większą część okresu, kiedy ziemia była zamieszkana, liczba ludzi była niewielka, a ich możliwości ograniczone. Niszczenie środowiska było w najgorszym przypadku zlokalizowane i zazwyczaj szkody te mogły być naprawione dzięki regeneracyjnej sile przyrody. Ocenia się, że zaledwie kilka wieków temu, bo w roku 1600 naszej ery, liczba ludzi na świecie nie przekraczała pół miliarda i że większość naszego globu była niezamieszkana lub w niewielkim stopniu dotknięta działalnością człowieka. W ciągu tych kilku stuleci świat za- 6 Georg Picht, Odwaga utopii, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1981, strona Reklama Idei, Rzeczpospolita, 26 maja 2000.

5 5 mieszkuje siedem razy tyle ludzi, a wszystkie obszary powierzchni ziemskiej uległy mnie lub więcej wpływom działalności człowieka. To, co kiedyś było problemem lokalnym dziś jest problemem światowym, dla rozwiązania którego potrzebne są wspólne wysiłki wszystkich narodów. Wobec perspektywy podwojenia się ludzkości świata w ciągu niecałych pięćdziesięciu lat, potrzeba takiej akcji staje się coraz bardziej paląca. Konieczność zapewnienia coraz większej liczbie ludzi żywności, wody, paliw i innych podstawowych produktów staje się problemem praktycznie we wszystkich rejonach świata i wymagać będzie starannego planowania i racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi. Żaden kraj nie może dłużej uniknąć tych problemów ogólnoświatowych. Stało się jasne, że wszyscy żyjemy w biosferze, której przestrzeń i zasoby jakkolwiek są olbrzymie, są jednak ograniczone. 8 Współczesne problemy globalne dobrze uchwycił Bill Clinton w maju 2001 stwierdzając: Stany Zjednoczone i Europa muszą zobowiązać się do realizacji pięciu głównych celów: intensywniej wspierać rozwój gospodarczy najuboższych krajów, pracować nad zbudowaniem dobrego systemu opieki zdrowotnej i oświaty, wypełnić przepaść między krajami bogatymi i biednymi związaną z dostępem do dobrodziejstw najnowszej techniki, wspierać ekologicznie zrównoważony rozwój (zwalczając jednocześnie efekt cieplarniany) oraz zintensyfikować współpracę w zakresie bezpieczeństwa, zapewniającą skuteczną walkę z terroryzmem. 9 Dodaje też: Problemów do rozwiązania jest zatem wiele. Aby się z nimi uporać, musimy podążać dotychczasową drogą rozwijania wzajemnych zależności. Umożliwiło to przetrwanie zimnej wojny, doprowadziło do integracji Europy, a teraz może pomóc w likwidowaniu dzielących nas jeszcze barier i tym samym przyczynić się do znalezienia drogi do wspólnej sprawy. Jeżeli to zrobimy, to lata, które nadejdą, mogą być najwspanialszymi w historii człowieka. Odpowiedzią na pojawienie się problemów politycznych o zasięgu globalnym staje się globalizacja polityczna. Jej najważniejszą cechą jest wzrost znaczenia działań rozgrywających się powyżej poziomu jednego państwa. 8 Fragment raportu Człowiek i środowisko ogłoszonego przez sekretarza generalnego U Thanta w maju 1969 roku, cytowany za: Czesław Mojsiewicz i Stanisław Wykrętowicz, Rewolucja naukowo-techniczna a prawa człowieka w świecie współczesnym, w: Społeczne aspekty rewolucji naukowo-technicznej, pod redakcją Stanisława Wykrętowicza, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań Z wystąpienia Billa Clintona podczas jego pobytu w Warszawie w maju 2001, za: Małgorzata Birnbaum, Urszula Chojnacka, Bill Clinton: Nikt nie zatrzyma procesu globalizacji, Puls Biznesu, 21 maja 2001.

6 6 Wiek XXI będzie kluczowy dla ludzkości. Czeka nas szok klimatyczny i szok energetyczny. Problemy te z pewnością powodują mobilizację społeczną, bowiem dla ich rozwiązania potrzebna będzie wola społeczeństw, tak jak i potrzebne będą zmiany technologiczne i zmiany stylu życia. Jeśli nie rozwiążemy tych problemów, istnieje duże prawdopodobieństwo, że znaczna część ludzkości nie przeżyje ocenia socjolog Anthony Giddens 10. Problemy takie jak pokój i rozbrojenie, terroryzm, zanieczyszczenie środowiska, głód i przeludnienie nie można rozwiązać w skali jednego kraju, a nawet regionu. Konieczna jest współpraca wielu państw, a także pomoc biedniejszym państwom udzielana przez bogatsze. Konieczna jest także współpraca sektora państwowego i sektora prywatnego gospodarki nie tylko na gruncie wzajemnego poszanowania praw i obowiązków, ale także wspólnego rozwiązywania globalnych problemów. Narody Zjednoczone u progu swego powstania zdefiniowały pokój jako problem globalny. Z utrzymaniem pokoju związane są problemy kontroli zbrojeń i proces rozbrojenia, a zwłaszcza sprawy dotyczące broni masowej zagłady. Rozwój techniki i korzystającej z jej osiągnięć gospodarki dodał troskę o środowisko naturalne, od zanieczyszczeń przemysłowych po wymierające gatunki roślin i zwierząt. Troska o prawa człowieka postawiła pod znakiem zapytania suwerenność jako generalną zasadę obowiązującą w ładzie światowym. Poszanowanie praw człowieka choć bardziej politycznych niż społecznych i kulturalnych stało się równie ważnym światowym działaniem jak walka o pokój. I często przybiera postać walki. Choć wraz z upadkiem kolonialnych imperiów niewolnictwo przestało być globalnym rozwiązaniem dla taniej siły roboczej, to jednak nie zniknęło zupełnie. Na progu dwudziestego pierwszego wieku ciągle jest wiele krajów, w których wykorzystuje się pracę niewolniczą. W samej Mauretanii ocenia się liczbę niewolników na ponad sto tysięcy, choć oficjalnie niewolnictwo zniesiono w 1981 roku. Demokracja międzynarodowa? Gdzieś w domyśle dzisiejszych stosunków międzynarodowych leży uznanie demokracji za standard działań politycznych, standard do którego należy dążyć. Demokracja i wolny rynek są wspólnym mianownikiem procesu globalizacji. Upowszechnianie demokracji prowadzi do uspokojenia sytuacji na świecie: Doświadczenie dowodzi, że kraje demokratyczne rzadko 10 XX wiek rozstrzygnie o losie ludzkości, z Anthonym Giddensem, rozmawia Marek Garztecki, Europa, 26 lipca 2006.

7 7 kiedy wypowiadają sobie wojnę stwierdza Kofi Anan, sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych 11. Jest to już nieco inna demokracja niż ta istniejąca na poziomie pojedynczego państwa. Edward Haliżak tak rozważa 12 system międzynarodowy: za jego demokratycznością przemawia rosnący udział państw demokratycznych, upowszechnienie idei bezpieczeństwa jednostek ludzkich, mobilizacja społeczeństw w stosunku do własnych rządów, rosnąca współzależność między sferą wewnętrzną i międzynarodową, upowszechnienie się zasady międzynarodowego ładu liberalnego w gospodarce światowej; przeciw wpływ mocarstw jako uczestników systemu międzynarodowego mogących narzucać innym swoją wolę, różnice w statusach i potencjałach państw tworzących ów system. Dodać można również rozwiązywanie demokratycznymi sposobami problemów na forum organizacji międzynarodowych, takich jak ONZ. Stwierdzamy, że w wielu sprawach nie możemy być samodzielni i dlatego musimy nawiązać współpracę z innymi wspólnotami. Innymi słowy, stwierdzamy, iż państwo narodowe nie zapewnia już wystarczająco pojemnej platformy dla skutecznego odniesienia się do niektórych zadań i musimy szukać innej instytucji. Nie czynimy nic nowego, naśladujemy twórców państwa narodowego, które pozwoliło opanować sprawy, jakimi w minionych stuleciach nie sposób było zarządzać w wąskich granicach miast-państw. tłumaczy Andrzej Olechowski nasz dążenia do wstąpienia do Unii Europejskiej 13. I dodaje następnie: Wiele już zostało zrobione, by zgromadzić Europejczyków w jednej wspólnocie, w ponadnarodowej demokracji. Giełda i korporacje Globalizacja gospodarcza jest wynikiem zarówno działań wielonarodowych korporacji jak i posunięć rządów. Na przełomie XX i XXI wieku świat staje się jednym wielkim rynkiem, a wydarzenia gospodarcze z różnych kontynentów są ze sobą powiązane. 11 Wypowiedź Kofi Anana 27 czerwca 2000 podczas konferencji Ku wspólnocie demokracji, za: Katarzyna Montgomery, Witajcie w klubie, Gazeta Wyborcza, 28 czerwca Edward Haliżak, Demokratyczność współczesnego systemu międzynarodowego, wystąpienie na konferencji z okazji dwudziestolecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW, 9 listopada 1996 w Warszawie. 13 Andrzej Olechowski, W drodze do ponadnarodowej demokracji, Rzeczpospolita, 18 maja Olechowski wskazuje w tym samym tekście na związki kreatywności i technologii informacyjnej z kapitalizmem: Kapitalizm zostanie też wzmocniony przez rozwój technologii informacyjnej, gdyż kreatywność jest jego siłą napędową.

8 8 w krótkim czasie, między innymi za sprawą Internetu i innych technologii informatycznych, trzy miliardy ludzi, połowa świata od Indii i Chin po Rosję i niektóre kraje Wschodniej Europy, które do niedawna nie uczestniczyły w swobodnym przepływie towarów i usług znalazła się na otwartym, globalnym rynku. To stworzyło nowe warunki pracy i konkurencyjności. Warunki, w których konkurencja nie oznacza już rywalizacji tylko na lokalnym rynku stwierdza Craig Barrett, dyrektor Intel Corporation, jednej z największych firm informatycznych na świecie 14. Ważnym mechanizmem a zarazem symbolem tych globalnych zależności jest giełda papierów wartościowych. Przy całej swej nieprzewidywalności giełdy są narzędziem stabilizującym politycznie. Po co walczyć, jeśli można handlować? Dążenie do umożliwienia jak największej liczbie ludzi grania na giełdzie musi spowodować unifikację zasad finansowych, wprowadzenie prawnych regulacji pozwalających amerykańskiej czy niemieckiej korporacji kupić fabrykę pod Rzeszowem. Giełdy działają jak system naczyń połączonych; są wrażliwe na gospodarcze i polityczne wydarzenia na świecie. Kryzys gospodarczy w Rosji, wojna w Zatoce Perskiej, trzęsienie ziemi niszczące fabrykę ważnych komponentów elektronicznych w Japonii mogą spowodować wahania kursu akcji na całym świecie. Akcjonariat jako forma własności pozwala kapitałowi łatwo przekraczać granice. Firma publiczna, notowana na giełdzie, należąca po części do wręcz setek tysięcy ludzi a taką formę ma większość wielonarodowych korporacji dążyć musi nie tylko do maksymalizacji zysku, ale i do odpowiedniego przedstawienia swych posunięć każdemu, kogo to może zainteresować. W rzeczywistości nie ogranicza się tylko do zainteresowanych. Wielonarodowa korporacja ma zadanie trudniejsze niż państwo we współczesnym świecie każdy może być jej klientem, współpracownikiem czy akcjonariuszem. Kampanie reklamowe i działania public relations korporacji mają za zadanie powiększyć krąg zainteresowanych jej produktami o odbiorców formułowanego przez nią komunikatu. Jednak najprostszym komunikatem jest sam produkt nie potrzeba reklamy, by wziąć do ręki butelkę Coca-Coli i poczuć jej niepowtarzalny smak czy to na Saharze czy w centrum Nowego Jorku. Wielkie korporacje międzynarodowe są uważane za siłę napędową procesów globalizacyjnych. Ocenia się, że przypada na nie 25 procent światowej produkcji i 75 procent wymiany 14 Za: Zbigniew Zwierzchowski, Konkurencja przestała być lokalna, Rzeczpospolita, 21 czerwca 2004.

9 9 handlowej. Są ośrodkiem innowacyjności, tworzą główne kanały przekazywania nowoczesnych technologii. Ich produkty są w skali globalnej najbardziej konkurencyjne; udaje się to im osiągnąć dzięki utrzymywaniu kosztów na niskim poziomie, a także przez stosowanie najnowszych technologii i efektywnych procesów decyzyjnych. Nie bez znaczenia są również działania korporacji w zakresie prac badawczo-rozwojowych; wiele z nich ma budżety badawcze porównywalne z wydatkami na badania całych państw. Mają własne laboratoria, prowadzą wspólne projekty z uniwersytetami i instytucjami naukowymi 15. Są to przede wszystkim firmy mające siedzibę w Stanach Zjednoczonych, Europie Zachodniej i Japonii. W tworzeniu nowych wynalazków mają swój udział zarówno wielkie korporacje, jak i niezależni twórcy. Natomiast w realizacji nowych pomysłów i ich przemysłowym zastosowaniu rola wielkich korporacji jest bardzo duża, a pozycja niezależnych twórców przestaje się w zasadzie liczyć stwierdza Romuald Kudliński 16. Jest to związane z wielkimi nakładami, jakie pochłania wprowadzenie wynalazku do przemysłu. Poza systemem korporacji, nie licząc pewnych inicjatyw rządowych, nikt nie posiada wystarczających środków, ani nie rozporządza personelem badawczym oraz odpowiednią organizacją, aby nowy pomysł dopracować i nadać mu ostateczną formę konstrukcyjną, jak również uruchomić masową produkcję danego wyrobu i wylansować go na rynku. Dlatego też olbrzymia większość niezależnych twórców różnymi drogami trafia w końcu do korporacji, która przeprowadza selekcję pomysłów i wdraża wybrane wynalazki do produkcji. Korporacja jest niezależna od przestrzeni. Zygmunt Bauman w swym dziele Globalizacja 17 rozważa sytuację, w której firma zdecydowałaby się na przeniesienie swej działalności w innej miejsce. Większość pracowników skrępowana rozmaitymi więzami zostałaby na starym miejscu, podobnie dostawcy i kooperanci. Sama miejscowość gdzie zlokalizowane jest biuro lub fabryka należące do firmy również nie zmieniłaby swej lokalizacji... Bauman stwierdza, że elementem mobilnym są tu inwestorzy właściciele akcji, podejmujący globalne decyzje dotyczące firmy. Stanowią oni w rzeczywistości jedyny czynnik, który nie jest ograniczony przestrzenią. 15 Za: Robert Ruszkiewicz, Globalizacja wielkie wyzwanie XXI wieku, Magazyn Przemysłowy, maj Romuald Kudliński, Strategia wielkich korporacji, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1972, strona Zygmunt Bauman, Globalizacja, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2000.

10 10 Pewnym punktem umocowania firmy w przestrzeni jest jej siedziba, a codzienne decyzje podejmuje jej kierownictwo, z rzadka odwołując się do decyzji akcjonariuszy. W obrębie międzynarodowej korporacji wymieszane zostają polityczne, gospodarcze i kulturowe dążenia jej pracowników. Stają się mają być podporządkowane interesom korporacji. Te organizacje są zbyt duże, by było to proste zadanie. Cele gospodarcze zysku i dominacji na rynku mieszają się z intelektualnymi, takimi jak urzeczywistnienie wizji kierownictwa co do potrzeb samej korporacji i świata. W strukturze korporacji funkcjonującej w wielu krajach i wielu kulturach jest wiele miejsca na interpretację. Choć korporacja wręcz wymusza unifikację w swym działaniu, pozostawia też wiele miejsca na lokalizację przystosowanie swego przekazu do miejscowych warunków i wartości. Jej działalność globalna rozpada się w rzeczywistości na wiele posunięć lokalnych. Koncepcje i zmiany niekoniecznie muszą rodzić się w centrali; globalizacja nie jest tylko najnowszym sposobem komunikacji kwatery głównej z jej wysuniętymi posterunkami w wielu państwach świata, ale i sposobem na uzyskanie nowych pomysłów czy nowych metod działania zewsząd i przekazanie ich w wybranym momencie wszędzie, do każdego miejsca działania korporacji. Wielkie firmy stają się jeszcze większe; korporacje łączą się, dążąc do zdobycia coraz większej części rynku, zmniejszenia swych kosztów, a także wykorzystania nowych możliwości 18. Koncentracja kapitału najbardziej jest widoczna w sektorze naftowym, telekomunikacyjnym i spożywczym. Międzynarodowa przestępczość i terroryzm Troska o pokój, otwarcie granic i walka o prawa człowieka wespół rodzą nowe problemy globalne międzynarodową przestępczość i terroryzm. Nie można wskazywać na samostanowienie i demokratyczną formę rządów jako pożądane efekty bez uzyskania międzynarodowego terroryzmu jako skutku ubocznego. Dokładnie to samo dotyczy wolnego rynku, gospodarczej współpracy między krajami, otwarcia granic i przestępczości międzynarodowej, jako ich niepożądanego, ale nieuchronnego efektu. 18 Na przykład fuzja koncernu medialnego Time Warner z firmą internetową America OnLine rodzi się z chęci wykorzystania bogatej biblioteki multimedialnych treści artykułów prasowych, książek, utworów muzycznych, filmów (jakimi dysponuje Time Warner) w Internecie (gdzie America OnLine ma do dyspozycji ogromne doświadczenie, znaną markę i liczący się udział w rynku).

11 11 Jeszcze do niedawna mafie były zjawiskiem etnicznym i działały w niektórych miastach lub regionach. Od czasu do czasu prowadziły akcje na większą skalę, ale przez dziesięciolecia nie zdarzyło się, aby ze sobą współpracowały. Sytuacja zmieniła się radykalnie. Dziś większość mafii to organizacje międzynarodowe, globalizujące się wraz z gospodarką i obiegiem informacji. ocenia Jacek Pałasiński 19, wskazując jednocześnie przykłady tej współpracy. Bodaj najbardziej zinternacjonalizowaną organizacją przestępczą jest powstała przed dziesięciu laty mafia albańska. Zawarła ona strategiczne sojusze z neapolitańską kamorą i apulijską Zjednoczoną Świętą Koroną w sprawie przemytu papierosów i przerzutu imigrantów do południowych Włoch, a z mafią turecko-grecką w sprawie nielegalnego przewozu osób ze Wschodu do państw, które ratyfikowały porozumienie z Schengen. Albańczycy współpracują też z mafią sycylijską, ukraińską i mołdawską. Gwałtowny rozwój Internetu jeszcze potęguje te zjawiska. Dzięki Internetowi przestępcom łatwiej niż kiedykolwiek jest przekraczać granice i koordynować swe działania. Tradycyjnie rozumiana suwerenność narodowa utrudnia ekstradycję własnych obywateli, którzy popełnili przez Internet przestępstwo na terenie innego kraju 20. Międzynarodowy terroryzm pogrzebał poczucie bezpieczeństwa zarówno jednostek, jak i narodów. Terroryści uderzają znienacka. Dziś w Moskwie, a jutro? Gdzie? Nikt tego nie wie pisze Mieczysław F. Rakowski 21. Dramatyczny wymiar terroryzmu polega na tym, że jego ofiarami padają niewinni ludzie, którzy w większości nie mają żadnego wpływu na politykę rządów, na choćby zmniejszenie obszaru nędzy i głodu, na usuwanie przyczyn sprzyjających rozwojowi współczesnego terroryzmu. Piractwo siostrzane wobec terroryzmu zjawisko bez ambicji politycznych staje się dziś prawdziwym problemem: piraci porywają statki warte kilkanaście a nawet kilkadziesiąt milionów dolarów 22. Żądają milionów dolarów okupu. Są praktycznie bezkarni: nie sposób eskortować każdego z dziesiątek tysięcy statków pływających po morzach i oceanach. Problem jednak stanowi słaba współpraca rządów dzielących między siebie wody, na których grasują piraci. Potrzebne są działania ponadnarodowe, jak błyskawiczna wymiana informacji 19 Jacek Pałasiński, Globalna mafia, Wprost, 14 stycznia Za: AL., AFP, Technoprzestępcy, Gazeta Wyborcza, 9 maja Mieczysław F. Rakowski, Okruchy dziennika, Dziś, grudzień Jak saudyjski tankowiec Sirius Star wart 150 milionów dolarów z ładunkiem ropy o wartości 100 milionów dolarów, porwany 15 listopada 2008 roku, za który piraci żądali 25 milionów dolarów okupu.

12 12 między policjami morskimi poszczególnych państw, a przede wszystkim prawo do gorącego pościgu za piratami, którzy uciekają na wody terytorialne sąsiedniego państwa. Na to jednak rządy pod pretekstem dbałości o suwerenność nie chcą się zgodzić pisze Robert Stefanicki 23 o piractwie somalijskim Rogu Afryki, znajdującym się na głównym szlaku żeglugowym z Morza Arabskiego przez Kanał Sueski do Europy i Stanów Zjednoczonych. Niebezpieczne wody Rogu Afryki patrolują okręty wojenne z wielu państw. Ale niestabilna sytuacja polityczna w tym rejonie i słaba współpraca międzynarodowa utrudniają walkę z piratami. A nadchodzący kryzys gospodarczy sprawa, że ci stają się coraz zuchwalsi Globalizacja kulturalna Nauka wspierająca gospodarkę, informacja jako towar, kultura masowa prowadzą do globalizacji kulturalnej. Dzieła kultury przekraczają granice już od czasów wynalezienia druku i następnych metod produkcji masowej pierwszym niewątpliwie jest Biblia ale dopiero środki masowego przekazu otworzyły wrota globalizacji kulturalnej. Ta globalizacja kultury i źródeł informacji oznacza, że otrzymujemy informacje szybciej, ale z niewielu źródeł. Może być tylko jedna telewizja CNN i tylko jeden dziennik Financial Times. Ten sam przekaz jest dostarczany niemal natychmiast, w wiele miejsc. Zwolennicy podkreślają wiele i natychmiast, przeciwnicy wskazują na ten sam. Większe kultury zawsze oddziaływały na mniejsze, po części niszczyły je, po części zmieniały. Wielkie oznacza czasem bardziej rozwinięte, czasem silniejsze. Powstanie nacjonalizmu sprawiło, że możliwe stały się państwa narodowe tworzące zręby współczesnego świata, ale również powołało do życia dążenie do ochrony narodowych kultur. Globalizacja kulturalna jest dla owych kultur zagrożeniem. Nie bez znaczenia jest też dostrzeżenie innych kultur i idące za nim otwarcie się na nie. W dodatku procesy globalizacji sprawiają, że coraz częściej mamy kontakty z przedstawicielami innych środowisk i kultur, z ludźmi wyznającymi inne systemy wartości i inaczej postrzegającymi rzeczywistość, która nas otacza. To zmusza nas do rewidowania wielu tradycyjnych poglądów, które dotąd uznawaliśmy za pewniki. Musimy godzić się z możliwością, 23 Robert Stefanicki, Pod czarną banderą, Newsweek, 30 listopada 2008.

13 13 że być może dopuszczalne są zupełnie inne punkty widzenia i interpretacje faktów. zauważa profesor Janusz Czapiński, psycholog społeczny 24. Inwazja Zachodu Globalizacja jest także widziana jako inwazja Zachodu bogatszej, ale niezbyt licznej części świata na pozostałe kultury. Zachód narzuca im prawa człowieka, indywidualizm, wolny rynek, demokrację. Inwazja ta co prawda odbywa się rzadko już militarnie 25, a głównie w innych dziedzinach politycznie, gospodarczo, informacyjnie, kulturowo. Cywilizacja Zachodu rozprzestrzenia się na cały świat przyczółki zdobył dla niej kolonializm, dziś wspierają ją międzynarodowa działalność gospodarcza i ruch turystyczny, wymuszając pewne standardy komunikacji i zamieszkania, a przy tym przekazując sposób myślenia charakterystyczny dla mieszkańców Europy i Ameryki Północnej. Oczekujemy świetlanej przyszłości, tego, że świat zmierza ku lepszemu, a rzeczywistość jest inna. Trzecia wojna światowa już się zaczęła między globalizmem, bogactwem, a pięcioma miliardami ludzi, którzy cierpią biedę. mówi rosyjski reżyser Andrzej Konczakowski 26. Tymczasem wydaje się, że jest to konflikt religijny, muzułmańskich fundamentalistów występujących przeciw Zachodowi za kilka, za dziesięć lat ta wojna może stać się wojną prawdziwą. W rzeczywistości globalnej XXI wieku nie będzie ani wojny globalnej Konczakowskiego ani zderzenia cywilizacji Huntingtona. Świat raczej będzie się starał współpracować wokół rozwiązania wielkich problemów i spierał o drobne sprawy. A czy Zachód ciągle będzie wysyłał swe inwazyjne siły? Wydaje się że tak, ale używając do tego cichych, ale przez to nie mniej zabójczych sił inwazji kulturowej. 24 Mamuty i kapiszony muszą wymrzeć, z Januszem Czapińskim rozmawia Wojciech Maziarski, Gazeta Wyborcza, 18 maja Choć odbywa się i w ten sposób. Jednym z ostatnich przykładów jest wojna w Kosowie, dla potrzeb której przyjęto prymat praw człowieka nad zasadą nieingerencji w wewnętrzne sprawy państw po to, by usprawiedliwić interwencję humanitarną. 26 Wojna cywilizacji, z Andrzejem Konczakowskim rozmawia Jerzy Wójcik, Rzeczpospolita, 27 września 2004.

14 Globalizacja polityczna W Europie państwa powstały z przekształcenia luźnej, feudalnej przestrzeni, ukształtowanej na gruzach Imperium Rzymskiego i regulowanej w większym stopniu przez kulturę niż przez politykę pisze profesor Jadwiga Staniszkis 27. Ujednolicenie praw, edukacji, likwidowanie barier pomiędzy regionami, wreszcie zapełnienie absolutystycznej pustki argumentów legitymizacyjnych przez siatkę praw obywatelskich doprowadziło do powstania nowoczesnych państw. Obecnie globalizacja koroduje stopniowo owe państwa, ograniczając znaczenie polityki w skali państwa narodowego. Państwa powoli obumierają. Powracają za to elementy charakterystyczne dla imperialistycznej filozofii władzy: chodzi między innymi o szukanie sensu władzy w misji wobec świata zewnętrznego, a nie tylko w reprodukcji własnych granic; nietolerowanie neutralności wobec wyznawanych przez siebie zasad; koncentryczna konstrukcja sfer wpływu z odmiennymi regułami gry i standardami... Profesor Staniszkis wskazuje na Stany Zjednoczone i Chiny jako na państwa mające takie imperialne zapędy; sądzi przy tym, że Europa nie stanie się imperium w sposobie działania, a raczej federacją państw. Ludzie ważniejsi od państwa Dwieście lat demokracji w Stanach Zjednoczonych, a także generacje demokratów, które przeżyły dwie wojny światowe w XX wieku spowodowały przyjęcie Uniwersalnej Deklaracji Praw Człowieka. Postęp w prawach człowieka wreszcie spowodował, że ludzie ważniejsi są od państwa. W tym nowym porządku świata, niezależni od tego, gdzie mieszkają na świecie, handlują między sobą, prowadzą wspólne badania i produkcje, korespondują i wspólnie spędzają czas. Na naszych oczach rodzi się nowy świat, gdzie los jednego człowieka, a zwłaszcza los grupy etnicznej, staje się naszym losem. Nasze indywidualne przeznaczenie będzie odtąd wynikać ze wspólnego przeznaczenia. Chcemy czy nie chcemy, musimy się w ten proces wspólnego losu zaangażować i wziąć za niego wspólną odpowiedzialność. W tym nowym ładzie świata, idea intere- 27 Jadwiga Staniszkis, Państwa, imperia i Europa, Gazeta Finansowa, 17 kwietnia 2001.

15 15 su państwa-narodu musi rozpłynąć się w szerszym pojęciu interesu ludzkości stwierdza Andrzej Targowski 28. Ludzie stają się ważniejsi od państwa to słowa otwierające granice, ale i usprawiedliwiające interwencję humanitarną. Jak duży zasięg ma ów nowy porządek świata? Jak wielu ludzi obejmuje bezpośrednio - bo pośrednio wpływa w pewien sposób na wszystkich? Co począć z tymi, którzy w tym porządku nie mogą się odnaleźć, z tymi którzy nie chcą w nim być, z tymi wreszcie którzy aktywnie przeciwko niemu protestują i walczą? Od dwubiegunowości do hegemonii USA Pewnego rodzaju etapem pośrednim od państwa narodowych do globalizacji był czas od zakończenia drugiej wojny światowej do rozpadu Związku Radzieckiego i jego bloku państw. Podzielonemu na niepodległe kraje światu narzucony został trwający niemal pół wieku i jeszcze do niedawna żywy podział na dwa bloki 29. Każdy z nich popierał wzrost koordynacji działań i współpracy między porządkami państwowymi w granicach jego metawładzy, opartej na założeniu, że pojedyncze państwa nie są samowystarczalne a dziedzinie militarnej, gospodarczej i kulturalnej stwierdza Zygmunt Bauman 30. Świt był dwubiegunowy. Po rozpadzie Związku Radzieckiego z tych bloków pozostał faktycznie jeden i tylko jedno supermocarstwo. Nie ma w tej chwili ani nie będzie w przewidywalnej przyszłości kraju czy grupy państw, które mogłyby pod względem militarnym stanowić zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych stwierdza Henry Kissinger, były amerykański sekretarz stanu i doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego prezydenta Nixona. I zaraz dodaje: To oczywiście kusi przeciwników do rzucenia Ameryce wyzwania, choćby przy użyciu metod niekonwencjonalnych, takich jak terroryzm 31. Stany Zjednoczone stały się mocarstwem globalnym, stając w szeregu takich państw jak imperium macedońskie Aleksandra Wielkiego, cesarstwo chińskie czasów Konfucjusza, cesarstwo rzymskie Juliusza Cezara, imperium mongolskie Czyngis-Chana, cesarstwo Napole- 28 Andrzej Targowski, Koniec państwa narodowego, Rzeczpospolita, 9 czerwca Poza owymi dwoma blokami pozostawał Trzeci Świat, gdzie powstawały nowe kraje czy dawne kolonie odzyskiwały niepodległość mniej stabilny, biedniejszy, będący w rzeczywistości polem ukrytych bitem pomiędzy Wschodem a Zachodem. 30 Zygmunt Bauman, Globalizacja, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2000, strona Henry Kissinger, Pax Americana, Wprost, 17 marca 2002.

16 16 ona, imperium rosyjskie Piotra Wielkiego, brytyjska potęga kolonialna czasów królowej Wiktorii. Wiele z nich swój okres świetności przeżyło bardzo szybko; Stany Zjednoczone budują swoją potęgę od czasów pierwszej wojny światowej, by na przełomie wieków zdobyć absolutną przewagę gospodarczą i technologiczną. Na jak długo? Na świecie rośnie jednak także rola mocarstw lokalnych mocarstw dominujących na swoim obszarze dzięki znaczącej przewadze gospodarczej, militarnej i technologicznej. W Ameryce Południowej jest to Brazylia, w Afryce RPA, w Afryce Środkowej Nigeria, w Azji Wschodniej Chiny i Japonia, a w Azji Południowej Indie mówi o siłach dominujących w różnych rejonach świata amerykański politolog Samuel Huntington 32. Świat stał się wielobiegunowy. Oddziaływanie tych biegunów staje się to silniejsze, to słabsze na pewnych jego obszarach. Na podobne zjawiska wskazuje Zbigniew Brzeziński: Tymczasem mamy jednocześnie do czynienia z czymś, co ja nazywam globalnym przebudzeniem politycznym. Po raz pierwszy w historii świata niemal cała ludzkość jest politycznie aktywna i interaktywna, świadoma tego, co dzieje się w innych częściach globu stwierdza Zbigniew Brzeziński, politolog i były doradca do spraw bezpieczeństwa prezydenta Stanów Zjednoczonych Jimmy ego Cartera 33. I dodaje: Na całym świecie, który wciąż jeszcze nosi na sobie blizny kolonializmu i imperializmu, rośnie fala politycznego aktywizmu łączącego się z poszukiwaniem uznania dla własnej kultury. Dobiega końca pół tysiąca lat dominacji mocarstw atlantyckich, do głosu dochodzą Chiny i Japonia, a następne w kolejce są Indie, może też w dalszej przyszłości Rosja. Miejsce ONZ Jednym z głównych zadań Narodów Zjednoczonych od początku istnienia tej organizacji było dążenie do zachowania pokoju na świecie. Stosuje w tym celu różne narzędzia, od mediacji międzynarodowej, przez sankcje po operacje przywracania i utrzymania pokoju po sankcje. W skali globalnej zadanie to zostało osiągnięte od czasu powstania ONZ nie było wojen światowych, takich jak I wojna światowa i II wojna światowa. Wybuchały jednak liczne konflikty regionalne, w których brały również bezpośredni lub pośredni udział 32 z Samuelem Huntingtonem rozmawiała Amina Chaudary, Islamica Magazine/Global ViewPiont, 2006, za: Drugie zderzenie cywilizacji, Wprost, 24 grudnia Bez przesady z symbolami, ze Zbigniewem Brzezińskim rozmawia Piotr Gilbert, Rzeczpospolita, 24 grudnia 2008.

17 17 a często nawet powodowały mocarstwa stanowiące filary tej organizacji. Na świecie po 1945 roku wybuchło ponad sto poważnych konfliktów, w których zginęło dwadzieścia milionów ludzi 34. Czy to, że nie doszło do trzeciej wojny światowej jest zasługą ONZ czy raczej dwubiegunowego systemu stosunków międzynarodowych na świecie i groźby wojny po której już żadnej nie będzie pozostaje pytaniem otwartym. Upadek Związku Radzieckiego i rozpad bloku wschodniego spowodował zwiększenie się liczby ognisk zapalnych choćby o Kaukaz i Bałkany, całym czas ogniskiem zapalnym pozostaje Bliski Wschód. ONZ działa również na rzecz rozbrojenia i kontroli zbrojeń, zarówno w kwestii broni masowego rażenia, jak i kwestii broni konwencjonalnej. Osiągnęła w tym względzie pewne sukcesy, ograniczając sprzedaż broni ABC 35 i przepływ technologii służących ich wytworzeniu, jednak wiele krajów dysponuje ciągle potencjałem wielokrotnie przekraczającym ich potrzeby obronne, a inne starają się po nią sięgnąć Korea Północna i Iran. Jak stwierdza profesor Stanisław Parzymies 36 zakończenie zimnej wojny i upadek dwubiegunowego systemu stosunków międzynarodowych zwiększyły oczekiwania wobec Organizacji Narodów Zjednoczonych, w tym szczególnie w dziedzinie utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Jednak Narody Zjednoczone w ostatniej dekadzie dwudziestego wieku działają w sposób niejednokrotnie postrzegany jako kontrowersyjny i nieskuteczny jak w Somalii czy w państwach byłej Jugosławii stanowiąc raczej narzędzie mocarstw, niż całej społeczności międzynarodowej. Często nie interweniują w ogóle, pozostawiając otwarte ogniska konfliktów lokalnych. Dziś potrzebujemy światowej organizacji bardziej niż kiedykolwiek. Musimy zmierzyć się z tym, co nieuniknione: zmiana stylu życia, zmianom sposobów komunikowania się i zaspokajania potrzeb. W tym nowym, ciągle zmieniającym się świecie, Narody Zjednoczone powinny dawać nam poczucie stabilności i przewidywalności. Jestem głęboko przekonany, że Narody Zjednoczone będą w stanie służyć ludzkości w taki sposób, stawiając czoła wyzwa- 34 Boutros Ghali, An Agenda for Peace 1995, Nowy Jork 1995, strony 42-45, za: Stanisław Parzymies, Rola ONZ w utrzymaniu międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, w: Wkład ONZ w rozwój współżycia narodów, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa Broni atomowej, biologicznej i chemicznej, dziś częściej używa się na nie zbiorczego określenia broń masowej zagłady (weapons of mass descruction). 36 Stanisław Parzymies, Rola ONZ w utrzymaniu międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, w: Wkład ONZ w rozwój współżycia narodów, Don Wydawniczy Elipsa, Warszawa 1997.

18 18 niom czekającym nas w dwudziestym pierwszym wieku stwierdza Aleksander Kwaśniewski na Milenijnym Forum ONZ 37 w 2000 roku. Narody Zjednoczone mają do wykonania wobec swoich członków jako że poza Szwajcarią 38 i kilkoma niewielkimi krajami należą do tej organizacji wszystkie państwa świata misję nie ograniczającą się tylko do próby utrzymania pokoju i bezpieczeństwa, ale także do realizacji powiązanych z nimi dążeń do polepszenia poziomu życia, ochrony środowiska naturalnego i przestrzegania praw człowieka. Nie jest to proste zadanie, jako że współczesny świat wykazuje raczej dążenie w przeciwnych kierunkach: nasila się międzynarodowa przestępczość, walki etniczne, wzrasta bieda, postępuje degradacja środowiska naturalnego, przyrasta liczba ludności, szerzą się choroby. Agendy ONZ są dobrym forum międzynarodowej współpracy polityków, naukowców i innych specjalistów pracujących nad rozwiązaniem tych problemów; jednak często wydaje się że leczą oni objawy, a nie przyczyny chorób ludzkości. W 1945 roku, gdy powstawały Narody Zjednoczone, celem najważniejszym było zapobieżenie wybuchowi trzeciej wojny światowej. Dlatego utworzono tylko jeden potężny organ Radę Bezpieczeństwa, w której zasiadały światowe potęgi wojskowe. Rada Bezpieczeństwa miała wówczas i ma teraz za zadanie rozwiązywanie kryzysów, głównie środkami militarnymi. Dzisiaj jednak prawdziwe niebezpieczeństwo dla świata stanowią zagrożenia, które w owym czasie były niemal nieznane, takie jak ubóstwo, głód, wzrost liczby ludności, migracje, stan środowiska. Aby ONZ mogła sprostać tym wyzwaniom, musi się zmienić sama jej struktura. Potrzebne są dwie nowe rady, o sile i pozycji porównywalnej z pozycją Rady Bezpieczeństwa: rada społeczna i rada gospodarcza wskazuje pożądane kierunki rozwoju ONZ Richard von Weizsacker, były prezydent Niemiec 39. Zmiana obszarów kontroli Przepływ środków finansowych pozostaje w dużej mierze poza kontrolą rządów państw; jest w rękach międzynarodowych korporacji i funduszy inwestycyjnych i giełd. 37 Za: Maria Dąbrowska, Milenijny Szczyt Narodów Zjednoczonych, UN Magazine, 1 października Szczyt ten odbył się w dniach 6-8 września 2000 roku, a jego rezultatem była między innymi podpisana 8 września Deklaracja Milenijna (http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm). 38 która także zdecydowała się niedawno przystąpić do ONZ. W 1992 roku parlament uchwalił ustawę zezwalającą na udział wojsk szwajcarskich w operacjach pokojowych ONZ, a w 10 września 2002 Szwajcaria przystąpiła do ONZ. 39 Richard von Weizsacker, Potrzebny nowy model Narodów Zjednoczonych, Rzeczpospolita, 21 grudnia 2001.

19 19 Ponieważ więc państwa narodowe tracą kontrolę na pewnych obszarach, pojawiają się głosy, że państwa te obumierają a nie bardzo ma co je zastąpić. Od kiedy Wielki Podział przestał istnieć, świat nie wydaje się już całością, wygląda raczej jak pole działania rozproszonych i nieskoordynowanych ze sobą sił zamierających w miejscach trudnych do przewidzenia lub nabierających rozpędu, który nie wiadomo, jak powstrzymać ocenia Zygmunt Bauman 40. Nie ma też jednego celu, na który nakierowane byłyby zgodne działania całego świata stwierdza Bauman. 41 Nie jest to do końca prawda, chyba że cały świat zdefiniować by ostro, jako jedną wspólną wolę stu kilkudziesięciu krajów. Jednak biorąc pod uwagę większość czy znaczącą liczbę krajów można by wskazać takie cele, jak pokój, dążenie do demokracji, rozwój gospodarczy oparty na zasadach wolnego rynku, wspólne rozwiązywanie problemów takich jak głód czy choroby, poszerzanie współpracy międzynarodowej. Pozostałe kraje są nakłaniane, w mniej lub bardziej pokojowy sposób, do uznawania tych celów za swoje. Ta globalna cywilizacja zrodziła się w czasach nowożytnych w przestrzeni kultury europejskiej, a potem euroamerykańskiej, wyrosłej przede wszystkim z połączenia tradycji antycznej, żydowskiej i chrześcijańskiej. Umożliwia ludziom przynajmniej teoretycznie a ogólnoświatową komunikację, wspólną i skoordynowaną obronę przed najróżniejszymi zagrożeniami. W niezwykły sposób ułatwia im, czy też może ułatwiać, ziemskie życie i otwiera przed nimi niesłychane horyzonty w poznaniu siebie samych czy świata, w którym żyją. stwierdza Waclav Havel 42. Dzięki osiągnięciom tej cywilizacji dziś praktycznie wszyscy wiemy, co to są czeki, obligacje, weksle czy akcje, wszyscy wiemy, kto lub co to jest CNN, Czarnobyl, Rolling Stones, Nelson Mandela albo Salman Rushdie. Ale to nie wszystko: naczyniami, które tę cywilizację tak radykalnie integrują, płynie przez świat - głębiej czy płyciej zakorzeniając się w różnych miejscach świadomość pewnych sprawdzonych sposobów ludzkiego współżycia, takich jak demokracja, szacunek dla praw człowieka, państwo prawa czy zasady rynku. 40 Zygmunt Bauman, Globalizacja, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2000, strona Zygmunt Bauman, Globalizacja, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2000, strona Waclav Havel, przemówienie wygłoszone na Uniwersytecie Harvarda 8 czerwca 1995 roku, tłumaczenie z języka angielskiego: Andrzej Jagodziński.

20 20 Załamanie państwa narodowego Państwo narodowe jest czystym wymysłem. Tak naprawdę nigdy nie istniało w czystej formie. Był to model politologiczny, który świetnie zdał egzamin w XIX wieku. Tak świetnie, że wszyscy uwierzyli, iż posiadanie własnego państwa narodowego jest konieczne. W pewnym sensie pojęcie państwa narodowego jest ideologiczne. Kiedy Polska odrodziła się w 1918 roku, Polacy stanowili zaledwie 66 procent jej mieszkańców. Hiszpania zawsze była mozaiką etniczno-religijną, a Francja, która bardziej niż inne państwa chce wyglądać na monolit, ma przecież Bretończyków, Prowansalczyków czy Sabaudczyków stwierdza profesor Sergio Romano. 43 I dodaje: Poza tym Unia Europejska w dużej mierze pozbawiła państwa narodowe ich prerogatyw i władzy. Wraz z Internetem sama idea państwa narodowego krok za krokiem się załamuje. Internet jest nie tylko narzędziem pozwalającym funkcjonować międzynarodowym i wielojęzycznym chat lines. Dzisiaj miasto na Pomorzu może stać się miastem bliźniaczym swojego odpowiednika z samego środka Estramadury 44, znajdzie on line wspólne interesy i będzie prowadzić handel ponad autostradami, przecinanymi wciąż jeszcze przez granice. wskazuje Umberto Eco 45. Wojny a demokracje Globalizacja przyniosła też wojny w innym wymiarze; wprowadzając do nich reguły do których nawet wojskowym trudno się będzie przystosować. Wojny dziewiętnastowieczne i wcześniejsze toczyły się pomiędzy państwami, na polach bitew. Brały w nich tysiące, czasem setki tysięcy ludzi; walczyli żołnierze, dobrze rozpoznawani dzięki barwnym mundurom. W dwudziestym wieku rozegrały się dwie wielkie wojny, nazwane światowymi. Z racji wprowadzenia do walki lotnictwa, rakiet i szybko przemieszczających się oddziałów objęły znacznie większy teren, wchodząc do wsi i miast odległych od obszarów działań wojennych. Niszczące, ale na szczęście niemal bez wyjątku konwencjonalne bronie spowodowały wiele ofiar spośród ludności cywilnej. Była to ciągle walka państw, ale już i walka ideologii. 43 z profesorem Sergio Romano, historykiem i politologiem, profesorem Uniwersytetu Bocconi w Mediolanie rozmawia Jacek Pałasiński, Wprost, 11 marca Estremadura to zarazem nazwa regionu w Portugalii i prowincji w Hiszpanii. 45 Umberto Eco, Utrata prywatności, referat wygłoszony we wrześniu 2000 roku na konferencji na temat prywatności w Wenecji, w: Umberto Eco, Rakiem, WAB, Warszawa 2007.

problemy polityczne współczesnego świata

problemy polityczne współczesnego świata Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmuller problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 1998 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności -

Bardziej szczegółowo

Problemy polityczne współczesnego świata

Problemy polityczne współczesnego świata A 372536 Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmiiller Problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 2002 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ A 388068 Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe Redakcja i opracowanie: Andrzej Ciupiński Kazimierz Malak WARSZAWA 2004 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 CZĘŚĆ I. NOWE PODEJŚCIE DO POLITYKI

Bardziej szczegółowo

TRANSATLANTIC TRENDS POLAND

TRANSATLANTIC TRENDS POLAND TRANSATLANTIC TRENDS POLAND P.1 Czy uważa Pan(i), że dla przyszłości Polski będzie najlepiej, jeśli będziemy brali aktywny udział w sprawach światowych, czy też jeśli będziemy trzymali się od nich z daleka?

Bardziej szczegółowo

Nie ma chyba nikogo, kto by nie stawiał sobie pytania o przyszłość swoją, najbliższych, kraju czy świata.

Nie ma chyba nikogo, kto by nie stawiał sobie pytania o przyszłość swoją, najbliższych, kraju czy świata. Nie ma chyba nikogo, kto by nie stawiał sobie pytania o przyszłość swoją, najbliższych, kraju czy świata. Tym bardziej, że ogromna jest dynamika zmian jakich jesteśmy światkami w ostatnich kilkudziesięciu

Bardziej szczegółowo

Procesy globalizacyjne

Procesy globalizacyjne Procesy globalizacyjne Cele lekcji pojęcie globalizacja ; płaszczyzny globalizacji; przykłady procesów globalizacji; wpływ globalizacji na rozwój społeczno-gospodarczy regionów; skutki globalizacji dla

Bardziej szczegółowo

_ A AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ. WYDZIAŁ STRATEGICZNO-OBRONNY Katedra Prawa i Bezpieczeństwa Międzynarodowego QD KONFLIKTÓW DO PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY

_ A AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ. WYDZIAŁ STRATEGICZNO-OBRONNY Katedra Prawa i Bezpieczeństwa Międzynarodowego QD KONFLIKTÓW DO PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY _ A AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ WYDZIAŁ STRATEGICZNO-OBRONNY Katedra Prawa i Bezpieczeństwa Międzynarodowego AON wewn. 4969/97 QD KONFLIKTÓW DO PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY. Redakcja naukowa prof. zw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAGROŻEŃ

KLASYFIKACJA ZAGROŻEŃ KLASYFIKACJA ZAGROŻEŃ Podczas klasyfikacji zagrożeń bezpieczeństwa w państwie Należy brać pod uwagę aspekty Polityczne Militarne Ekonomiczne Społeczne Zasięg i znaczenie możliwych następstw dla bezpieczeństw

Bardziej szczegółowo

Globalizacja wobec demokracji

Globalizacja wobec demokracji Jarosław Zieliński Globalizacja wobec demokracji Będzie to świat globalny w pozytywnym znaczeniu tego słowa, jako suma wkładów wielu narodów, ras i kultur 1 Co naprawdę znaczy globalizacja? Co znaczy dla

Bardziej szczegółowo

70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ

70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ 70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ Wojna 1939-1945 była konfliktem globalnym prowadzonym na terytoriach: Europy, http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/galeria/402834,5,niemcy-atakuja-polske-ii-wojna-swiatowa-na-zdjeciach-koszmar-ii-wojny-swiatowej-zobacz-zdjecia.html

Bardziej szczegółowo

OD STAROŻYTNOŚCI DO R.

OD STAROŻYTNOŚCI DO R. Spis treści WSTĘP 13 Rozdział 1 Dzieje CYPRU OD STAROŻYTNOŚCI DO 1878 R. 1.1. Historia Cypru do podboju tureckiego w 1571 r. 21 1.2. Cypr pod rządami Turków w latach 1571-1878 27 1.3. Sytuacja międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Życie młodych ludzi w państwie Izrael

Życie młodych ludzi w państwie Izrael III SPOTKANIE - Konflikt izraelsko-palestyński na progu XXI wieku Życie młodych ludzi w państwie Izrael 1. Powszechna służba wojskowa kobiet i mężczyzn (rola IDF w społeczeństwie); 2. Aktywność polityczna

Bardziej szczegółowo

Wątek tematyczny I (dalszy ciąg). Ojczysty Panteon i ojczyste spory

Wątek tematyczny I (dalszy ciąg). Ojczysty Panteon i ojczyste spory Klasa II semestr czwarty Wątek tematyczny I (dalszy ciąg). Ojczysty Panteon i ojczyste spory 1. Jak kształtował się współczesny naród polski? Ku współczesnemu narodowi W obronie polskości Kultura narodowa

Bardziej szczegółowo

Wstęp 9. Rozdział 2 [Roman Kuźniar]

Wstęp 9. Rozdział 2 [Roman Kuźniar] Spis treści [Roman Kuźniar] Wstęp 9 Rozdział 1 [Roman Kuźniar] Ewolucja problemu bezpieczeństwa rys historyczny 18 1. Pierwsze traktaty o pokoju i równowadze sił 19 2. Liga Narodów niedoceniony wynalazek

Bardziej szczegółowo

VII Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo a rozwój gospodarczy i jakość życia w świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych

VII Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo a rozwój gospodarczy i jakość życia w świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych VII Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo a rozwój gospodarczy i jakość życia w świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych Wzorem lat ubiegłych Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi

Bardziej szczegółowo

BIULETYN 11/2015. Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ. Podsumowanie Milenijnych Celów Rozwoju 2000-2015

BIULETYN 11/2015. Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ. Podsumowanie Milenijnych Celów Rozwoju 2000-2015 Podsumowanie Milenijnych Celów Rozwoju 2000-2015 W 2000 roku społeczność międzynarodowa przyjęła Milenijne Cele Rozwoju na rzecz eliminowania ubóstwa oraz zapewnienia globalnej równowagi gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja strategiczna obrony obszaru północnoatlantyckiego DC 6/1 1 grudnia 1949 r.

Koncepcja strategiczna obrony obszaru północnoatlantyckiego DC 6/1 1 grudnia 1949 r. Koncepcja strategiczna obrony obszaru północnoatlantyckiego DC 6/1 1 grudnia 1949 r. I Preambuła 1. Osiągnięcie celów Traktatu Północnoatlantyckiego wymaga integracji przez jego państwa-strony takich środków

Bardziej szczegółowo

Szczyt Zrównoważonego Rozwoju 2015

Szczyt Zrównoważonego Rozwoju 2015 Szczyt Zrównoważonego Rozwoju 2015 2 3 Cel 1: Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie Prawie miliard ludzi żyje za mniej niż 1,25 USD dziennie Głód Brak przychodów Prawo do własności

Bardziej szczegółowo

HISTORIA klasa VII - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

HISTORIA klasa VII - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny HISTORIA klasa VII - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny - wymienia datę kongresu wiedeńskiego, cele i główne państwa - wie, na czym polegała rewolucja przemysłowa - potrafi wymienić nowe idee polityczne

Bardziej szczegółowo

Azja w stosunkach międzynarodowych. dr Andrzej Anders

Azja w stosunkach międzynarodowych. dr Andrzej Anders Azja w stosunkach międzynarodowych dr Andrzej Anders Japonia współczesna Japonia jest jednym z nielicznych krajów pozaeuropejskich, które uniknęły kolonizacji w XIX w. Wraz z wzrostem mocarstwowości Japonii

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Globalizacja gospodarki Myśl globalnie działaj lokalnie dr Katarzyna Czech Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 7 kwietnia 2014 roku Co to jest gospodarka światowa? zbiorowość

Bardziej szczegółowo

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Jacek Chądzyński Aleksandra Nowakowska Zbigniew Przygodzki faktycznie żyjemy w dziwacznym kręgu, którego środek jest wszędzie, a obwód nigdzie (albo może na

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 ROZDZIAŁ I Teoretyczne ujęcie innowacji... 11 1. Innowacje-proces innowacyjny-konkurencyjność... 11 2. System innowacyjny na poziomie regionu... 15 3. System innowacyjny a

Bardziej szczegółowo

Przedmowa. Część 1 TEORIE POLITYCZNE. 1. Co to jest polityka? 2. Rządy, systemy i ustroje. 3. Ideologie polityczne XIII

Przedmowa. Część 1 TEORIE POLITYCZNE. 1. Co to jest polityka? 2. Rządy, systemy i ustroje. 3. Ideologie polityczne XIII Przedmowa XIII Część 1 TEORIE POLITYCZNE 1. Co to jest polityka? Definiowanie polityki 4 Polityka jako sztuka rządzenia 6 Polityka jako sprawy publiczne 10 Polityka jako kompromis i konsensus 11 Polityka

Bardziej szczegółowo

WPŁYW RELIGII I KULTURY NA ROZWÓJ WSPÓŁCZESNYCH PAŃSTW

WPŁYW RELIGII I KULTURY NA ROZWÓJ WSPÓŁCZESNYCH PAŃSTW ĆWICZENIA IV WPŁYW RELIGII I KULTURY NA ROZWÓJ WSPÓŁCZESNYCH PAŃSTW POJĘCIE RELIGII I KULTURY RELIGIA to zespół wierzeń dotyczących ludzkości i człowieka, związanych z nim zagadnień oraz form organizacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2009 BS/108/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O POLITYCE STANÓW ZJEDNOCZONYCH I OPERACJI NATO W AFGANISTANIE

Warszawa, lipiec 2009 BS/108/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O POLITYCE STANÓW ZJEDNOCZONYCH I OPERACJI NATO W AFGANISTANIE Warszawa, lipiec 2009 BS/108/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O POLITYCE STANÓW ZJEDNOCZONYCH I OPERACJI NATO W AFGANISTANIE CBOS, wspólnie z ośrodkami badania opinii społecznej z innych państw, uczestniczy

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo i Obszary Wiejskie 5 lat po akcesji Polski do Unii Europejskiej- najważniejsze wnioski z pierwszego dnia konferencji

Rolnictwo i Obszary Wiejskie 5 lat po akcesji Polski do Unii Europejskiej- najważniejsze wnioski z pierwszego dnia konferencji Rolnictwo i Obszary Wiejskie 5 lat po akcesji Polski do Unii Europejskiej- najważniejsze wnioski z pierwszego dnia konferencji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej -PIB

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) 6. Dziedzictwo antyku. Uczeń: 1) charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

TERRORYZM JAKO STRATEGICZNE ZAGROŻENIE W WARUNKACH

TERRORYZM JAKO STRATEGICZNE ZAGROŻENIE W WARUNKACH r. Stanisław Koziej 1 TERRORYZM JAKO STRATEGICZNE ZAGROŻENIE W WARUNKACH NOWEJ ZIMNEJ WOJNY 2 Agenda Strategiczne środowisko bezpieczeństwa Charakter współczesnego terroryzmu Dylematy walki z terroryzmem

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA RP. Opracował: Krzysztof KACZMAR

ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA RP. Opracował: Krzysztof KACZMAR ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA RP Opracował: Krzysztof KACZMAR 1 BEZPIECZEŃSTWO jednostka, grupa społeczna, organizacja, państwo nie odczuwa zagrożenia swego istnienia lub podstawowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA GEOGRAFIA Z OCHRONĄ I KSZTAŁTOWANIEM ŚRODOWISKA. Dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA GEOGRAFIA Z OCHRONĄ I KSZTAŁTOWANIEM ŚRODOWISKA. Dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA GEOGRAFIA Z OCHRONĄ I KSZTAŁTOWANIEM ŚRODOWISKA Dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej I. Źródła informacji geograficznej i sposoby ich wykorzystania. II. Funkcjonowanie światowego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI. Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet

KOMUNIKAT KOMISJI. Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 5.3.2010 KOM(2010)78 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet Deklaracja Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PRAW OSÓB NALEŻĄCYCH DO MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH LUB ETNICZNYCH, RELIGIJNYCH I JĘZYKOWYCH

DEKLARACJA PRAW OSÓB NALEŻĄCYCH DO MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH LUB ETNICZNYCH, RELIGIJNYCH I JĘZYKOWYCH DEKLARACJA PRAW OSÓB NALEŻĄCYCH DO MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH LUB ETNICZNYCH, RELIGIJNYCH I JĘZYKOWYCH rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 47/135 przyjęta i proklamowana w dniu 10 grudnia 1992 roku Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego

Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego Dr Bogdan Buczkowski Katedra Wymiany Międzynarodowej Konferencja organizowana w ramach projektu Utworzenie nowych interdyscyplinarnych programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Opis kierunkowych efektów kształcenia

Opis kierunkowych efektów kształcenia Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów kształcenia do obszaru wiedzy Filozofia bezpieczeństwa (W, Ćw, S, B) Geografia bezpieczeństwa (W, Ćw, S, B) Historia

Bardziej szczegółowo

Życie młodych ludzi w państwie Izrael

Życie młodych ludzi w państwie Izrael III SPOTKANIE - Konflikt izraelsko-palestyński na progu XXI wieku Życie młodych ludzi w państwie Izrael 1. Powszechna służba wojskowa kobiet i mężczyzn (rola IDF w społeczeństwie); 2. Aktywność polityczna

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. 3. Konkurencyjne perspektywy. Jak myśleć teoretycznie o stosunkach międzynarodowych

Spis treści. Wstęp. 3. Konkurencyjne perspektywy. Jak myśleć teoretycznie o stosunkach międzynarodowych Spis treści Wstęp 1. Ujęcia stosunków międzynarodowych Stosunki międzynarodowe w Ŝyciu codziennym Myślenie teoretyczne Formułowanie odpowiedzi Historia Filozofia Behawioryzm Ujęcia alternatywne Scalanie

Bardziej szczegółowo

HISTORIA GOSPODARCZA POWSZECHNA. Autor: JAN SZPAK

HISTORIA GOSPODARCZA POWSZECHNA. Autor: JAN SZPAK HISTORIA GOSPODARCZA POWSZECHNA Autor: JAN SZPAK I. Przedmiot historii gospodarczej Geneza i rozwój historii gospodarczej Historia gospodarcza jako nauka Przydatność historii gospodarczej dla ekonomisty

Bardziej szczegółowo

Gniewomir Pieńkowski Funkcjonalne Obszary Analizy Problemu Kryzysu w Stosunkach Międzynarodowych

Gniewomir Pieńkowski Funkcjonalne Obszary Analizy Problemu Kryzysu w Stosunkach Międzynarodowych Gniewomir Pieńkowski Funkcjonalne Obszary Analizy Problemu Kryzysu w Stosunkach Międzynarodowych Łódź 2014r. Skład, redakcja i korekta techniczna: Wydawnicto Locuples Projekt okładki: Wydawnictwo Locuples

Bardziej szczegółowo

NOWA TOŻSAMOŚĆ NIEMIEC I ROSJI W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH

NOWA TOŻSAMOŚĆ NIEMIEC I ROSJI W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH A Fundacja Studiów Międzynarodowych Foundation of International Studies NOWA TOŻSAMOŚĆ 3 NIEMIEC I ROSJI W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Bielenia i Witolda M. Góralskiego

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W KLASIE VII

ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W KLASIE VII ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W KLASIE VII Zakładane osiągnięcia uczniów to wiadomości i umiejętności, którymi uczeń powinien się wykazywać po zakończeniu nauki w szkole podstawowej. Dzięki przyporządkowaniu

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA. III etap edukacyjny. 10. Wybrane regiony świata. Relacje: kultura-przyroda-gospodarka. Uczeń:

GEOGRAFIA. III etap edukacyjny. 10. Wybrane regiony świata. Relacje: kultura-przyroda-gospodarka. Uczeń: GEOGRAFIA III etap edukacyjny 10. Wybrane regiony świata. Relacje: kultura-przyroda-gospodarka. Uczeń: 10.3. analizuje wykresy i dane liczbowe dotyczące rozwoju ludnościowego i urbanizacji w Chinach; wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Otwarty Świat Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Dane dotyczące raportu 834 menedżerów z 43 krajów Badane firmy pochodziły z 5 głównych sektorów: 2 37% przemysł, sektor motoryzacyjny

Bardziej szczegółowo

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie wykształciła się z Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Decyzję o przekształceniu KBWE

Bardziej szczegółowo

Uczeń potrafi: przedstawić cechy. środowiska przyrodniczego. wyróżniające Europę na tle innych kontynentów. wyjaśnić przyczyny. zróżnicowania ludów

Uczeń potrafi: przedstawić cechy. środowiska przyrodniczego. wyróżniające Europę na tle innych kontynentów. wyjaśnić przyczyny. zróżnicowania ludów Tematy lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca DZIAŁ 1. EUROPA. RELACJE PRZYRODA - CZŁOWIEK - GOSPODARKA 1. Stary Kontynent Europa 2. Jedna Europa wiele

Bardziej szczegółowo

TERRORYZM MIĘDZYNARODOWY JAKO ZAGROŻENIE DLA WSPÓŁCZESNYCH PAŃSTW

TERRORYZM MIĘDZYNARODOWY JAKO ZAGROŻENIE DLA WSPÓŁCZESNYCH PAŃSTW ĆWICZENIA III TERRORYZM MIĘDZYNARODOWY JAKO ZAGROŻENIE DLA WSPÓŁCZESNYCH PAŃSTW POJĘCIE TERRORYZMU Terroryzm: - jedna z form przemocy politycznej - politycznie motywowana przemoc skierowana przeciw celom

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI 2013

EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI 2013 EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI 2013 26 września 2013, godz. 15:30 17:00 Centrum Konferencyjne Sheraton Panel dyskusyjny Bezpieczeństwo energetyczne. Jaki model dla kogo? Ile solidarności, ile państwa, ile

Bardziej szczegółowo

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy prof. dr hab. Piotr Banaszyk, prof. zw. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Agenda 1. Przyczyny globalnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Część I. Istota, ewolucja i czynniki międzynarodowych stosunków politycznych

Spis treści. Wstęp. Część I. Istota, ewolucja i czynniki międzynarodowych stosunków politycznych Spis treści Wstęp Część I. Istota, ewolucja i czynniki międzynarodowych stosunków politycznych Rozdział 1 / Marek Pietraś Istota i ewolucja międzynarodowych stosunków politycznych 1. Istota międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE FORUM BEZPIECZEŃSTWA STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP

STRATEGICZNE FORUM BEZPIECZEŃSTWA STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP STRATEGICZNE FORUM BEZPIECZEŃSTWA STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP Założenia i implementacja Stanisław Koziej Szef BBN www.bbn.gov.pl @SKoziej 7 stycznia 2015 r. 1 AGENDA 1. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA SBN

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY II W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY II W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY II W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca wymienić charakterystyczne Afryki.

Bardziej szczegółowo

" " " " " " " " " " " " " " " KONSPEKT ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTU MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI POLITYCZNE$ II ROK, STUDIA LICENCJACKIE, NIESTACJONARNE, SM$

               KONSPEKT ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTU MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI POLITYCZNE$ II ROK, STUDIA LICENCJACKIE, NIESTACJONARNE, SM$ 1 z 8 KONSPEKT ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTU MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI POLITYCZNE$ II ROK, STUDIA LICENCJACKIE, NIESTACJONARNE, SM$ ROK AKADEMICKI 2014/2015, SEMESTR ZIMOWY$ NIEDZIELA, GODZ. 10.25-11.55, s. 11 PROWADZĄCY:

Bardziej szczegółowo

UMCS, Lublin 28 listopada 2016 r. Stanisław Koziej PAŃSTWO JAKO PODMIOT BEZPIECZEŃSTWA: CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA

UMCS, Lublin 28 listopada 2016 r. Stanisław Koziej PAŃSTWO JAKO PODMIOT BEZPIECZEŃSTWA: CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA UMCS, Lublin 28 listopada 2016 r. Stanisław Koziej PAŃSTWO JAKO PODMIOT BEZPIECZEŃSTWA: CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA POJĘCIE BEZPIECZEŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO W SENSIE STATYCZNYM - JAKO STAN BRAKU ZAGROŻEŃ DLA PODMIOTU,

Bardziej szczegółowo

Organizacje międzynarodowe

Organizacje międzynarodowe Organizacje międzynarodowe Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) Narody Zjednoczone - są międzynarodową organizacją o charakterze powszechnym, działąjącą w wielu płaszczyznach i grupująca prawie wszystkie

Bardziej szczegółowo

Dyplomacja czy siła?

Dyplomacja czy siła? SUB Hamburg A/543483 Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych pod redakcją Stanisława Parzymiesa Scholari Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR Warszawa 2009 PIS TREŚCI WSTĘP. DYPLOMACJA

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZALICZENIA ĆWICZEŃ WNOPIP

ZASADY ZALICZENIA ĆWICZEŃ WNOPIP ZASADY ZALICZENIA ĆWICZEŃ WNOPIP mgr. Aleksandra Spychalska aleksandra.spychalska@prawo.uni.wroc.pl konsultacje: sala 307 budynek A poniedziałki godz. 14.45-15.45 wtorki godz. 11.15-12.15 ZASADY ZALICZENIA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu historia klasa VII

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu historia klasa VII Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu historia klasa VII ( wg programu Wczoraj i dziś nr dopuszczenia 877/4/2017 ). Rok szkolny 2017/2018 Ocena dopuszczająca : - zna datę i postanowienia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 3

Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 3 Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 3 1. Stary Kontynent Europa 2. Jedna Europa wiele narodów 3. Zgoda i waśnie w Europie 4. Gdzie można spotkać renifera? 5. Zimna wyspa na morzu

Bardziej szczegółowo

Wykład 9 Upadek komunizmu - nowy obraz polityczny i gospodarczy świata (przełom lat 80. i 90. XX w.) Perspektywy na XXI w.

Wykład 9 Upadek komunizmu - nowy obraz polityczny i gospodarczy świata (przełom lat 80. i 90. XX w.) Perspektywy na XXI w. Wykład 9 Upadek komunizmu - nowy obraz polityczny i gospodarczy świata (przełom lat 80. i 90. XX w.) Perspektywy na XXI w. Transformacja systemowa w Polsce 1 2 ZACHÓD cz. I Kryzys gospodarki kapitalistycznej

Bardziej szczegółowo

Ocena dążeń Rosji i konfliktu rosyjsko-gruzińskiego

Ocena dążeń Rosji i konfliktu rosyjsko-gruzińskiego Ocena dążeń Rosji i konfliktu rosyjsko-gruzińskiego Wyniki badań Instytutu Spraw Publicznych Rosja i Niemcy zawsze należały do sąsiadów, z którymi Polacy wiązali największe obawy. Wojna rosyjsko-gruzińska

Bardziej szczegółowo

Procesy informacyjne zarządzania

Procesy informacyjne zarządzania Procesy informacyjne zarządzania Społeczny ład informacyjny dr inż. Janusz Górczyński 1 Podstawowe pojęcia (1) Informacja, procesy informacyjne i systemy informacyjne odgrywały zawsze istotną rolę w przebiegu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11. I. Gospodarcze skutki wielkich odkryć geograficznych i podbojów kolonialnych w XVI-XVII w.

Spis treści. Wstęp 11. I. Gospodarcze skutki wielkich odkryć geograficznych i podbojów kolonialnych w XVI-XVII w. Spis treści Wstęp 11 I. Gospodarcze skutki wielkich odkryć geograficznych i podbojów kolonialnych w XVI-XVII w. 1. Przesłanki kolonializmu 13 2. Przebieg ekspansji kolonialnej 14 3. Społeczno-gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Rozkład materiału kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Lp. Temat jednostki lekcyjnej Zagadnienia 1. I wojna światowa geneza, przebieg, skutki Proponowana Scenariusz lekcji liczba godzin str.

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI ARKUSZ GH-H1-125, GH-H4-125, GH-H5-125,

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Arkusz egzaminu próbnego składał się z 23 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

SOCJOLOGIA GLOBALNYCH PROCESÓW SPOŁECZNYCH

SOCJOLOGIA GLOBALNYCH PROCESÓW SPOŁECZNYCH SOCJOLOGIA GLOBALNYCH PROCESÓW SPOŁECZNYCH Wykład 4 KONFLIKT CYWILIZACJI Samuel Huntington SAMUEL HUNTINGON ZDERZENIE CYWILIZACJI, 1993, 1997 Ur. 1927 r., amerykański profesor Uniwersytetu Eaton, prezes

Bardziej szczegółowo

Geografia Bliżej geografii Część 3 Przedmiotowy system oceniania. Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Geografia Bliżej geografii Część 3 Przedmiotowy system oceniania. Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 1. Stary Kontynent Europa 2. Jedna Europa wiele narodów 3. Zgoda i waśnie w Europie 4. Gdzie można spotkać renifera? 5. Zimna wyspa na morzu ognia Islandia podstawowe jednostki Europy; wymienić podstawowe

Bardziej szczegółowo

TŁUMACZENIE Unia i NATO powinny się wzajemnie uzupełniać

TŁUMACZENIE Unia i NATO powinny się wzajemnie uzupełniać TŁUMACZENIE Unia i NATO powinny się wzajemnie uzupełniać - Jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo zewnętrzne, to najważniejszymi wyzwaniami stojącymi przed Polską jest - do czego naszych sojuszników staramy

Bardziej szczegółowo

Pełna Oferta Usług Edu Talent

Pełna Oferta Usług Edu Talent Przedstawiamy Ci naszą Pełną Ofertę Usług. Przygotowaliśmy dla Ciebie szeroką ofertę profesjonalnego, terminowego i taniego pisania prac. Piszemy dla Ciebie: - prace magisterskie i licencjackie - prace

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI GRUDZIEŃ 2011 Numer zadania 1. 2.

Bardziej szczegółowo

KLASA II GIMNAZJUM. Rozdział I Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej. Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca

KLASA II GIMNAZJUM. Rozdział I Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej. Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA II GIMNAZJUM Rozdział I Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej Temat lekcji 1. O czym będziemy się uczyć na lekcjach wiedzy o społeczeńst

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNY

AKTYWNY ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNY YOUTH 4 EARTH MŁODZI DLA ŚWIATA Projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej i Miasta Częstochowy WARSZTATY OPEN BOOK AKTYWNY ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNY MIESZKANIEC domu, miejscowości, kraju, kontynentu,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia Klasa I ZS Temat Lp. Zakres treści Lekcja organizacyjna 1 Program nauczania System oceniania Źródła wiedzy o przeszłości i teraźniejszości 2 Epoki historyczne Źródła historyczne Dziedzictwo antyku Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Gratuluję wszystkim absolwentom! Dzięki wytężonej pracy i. wielu poświęceniom otrzymujecie dziś dyplom Master of

Gratuluję wszystkim absolwentom! Dzięki wytężonej pracy i. wielu poświęceniom otrzymujecie dziś dyplom Master of Przemówienie Ambasadora Stephena D. Mulla Ceremonia wręczenia dyplomów WIEMBA Uniwersytet Warszawski 29 czerwca 2013r. Gratuluję wszystkim absolwentom! Dzięki wytężonej pracy i wielu poświęceniom otrzymujecie

Bardziej szczegółowo

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015 European SME Export

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA KLASA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

GEOGRAFIA KLASA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 2016-09-01 GEOGRAFIA KLASA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SZKOŁY BENEDYKTA PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU GEOGRAFIA IV ETAP EDUKACYJNY Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wykorzystanie różnych źródeł informacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 11. Strona internetowa książki... 14. Uwagi na temat statystyk migracyjnych... 15. Rozdział 1. Wprowadzenie...

Spis treści. Przedmowa... 11. Strona internetowa książki... 14. Uwagi na temat statystyk migracyjnych... 15. Rozdział 1. Wprowadzenie... Spis treści Przedmowa.............................................................. 11 Strona internetowa książki................................................. 14 Uwagi na temat statystyk migracyjnych......................................

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ WZROST NASTROJÓW ANTYWOJENNYCH BS/51/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2003

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ WZROST NASTROJÓW ANTYWOJENNYCH BS/51/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2003 CBOS CENTRUM BADANIA OPIN SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

We create chemistry. Nasza strategia korporacyjna

We create chemistry. Nasza strategia korporacyjna We create chemistry Nasza strategia korporacyjna Filozofia firmy BASF Od czasu założenia firmy w roku 1865, nasz rozwój jest odpowiedzią na zmiany zachodzące w otaczającym nas świecie. W naszym wyobrażeniu

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

INSTYTUT STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH INSTYTUT STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH Minimum programowe dla studentów MISH od r. 2009/10 Studia pierwszego stopnia ROK I Historia stosunków międzynarodowych Geografia polityczna i ekonomiczna świata Wstęp

Bardziej szczegółowo

Konflikty zbrojne współczesnego świata Kod przedmiotu

Konflikty zbrojne współczesnego świata Kod przedmiotu Konflikty zbrojne współczesnego świata - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Konflikty zbrojne współczesnego świata Kod przedmiotu 14.1-WZ-BezD-KZWŚ-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 11 Wykaz wybranych skrótów... 15. 1. Bezpieczeństwo jako kategoria współczesnych stosunków międzynarodowych

Wstęp... 11 Wykaz wybranych skrótów... 15. 1. Bezpieczeństwo jako kategoria współczesnych stosunków międzynarodowych Spis treści Wstęp.............................................................. 11 Wykaz wybranych skrótów............................................ 15 1. Bezpieczeństwo jako kategoria współczesnych

Bardziej szczegółowo

2014 rok Rok Pamięci Narodowej

2014 rok Rok Pamięci Narodowej 2014 rok Rok Pamięci Narodowej I. 100 rocznica wybuchu I wojny światowej I wojna światowa konflikt zbrojny trwający od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 pomiędzy ententą, tj. Wielką Brytania, Francją,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2009 BS/140/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O DEMOKRACJI

Warszawa, październik 2009 BS/140/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O DEMOKRACJI Warszawa, październik 00 BS/0/00 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O DEMOKRACJI CBOS, wspólnie z ośrodkami badania opinii społecznej z innych państw, uczestniczy w programie World Public Opinion. Jest to program

Bardziej szczegółowo

Surowce energetyczne a energia odnawialna

Surowce energetyczne a energia odnawialna Surowce energetyczne a energia odnawialna Poznań 6 czerwca 2012 1 Energia = cywilizacja, dobrobyt Warszawa 11 maja 2012 Andrzej Szczęśniak Bezpieczeństwo energetyczne - wykład dla PISM 2 Surowce jako twarda

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z USA. Tomasz Białowąs

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z USA. Tomasz Białowąs Stosunki handlowe Unii Europejskiej z USA Tomasz Białowąs Rola USA i UE w gospodarce światowej (2008) 70,0% 60,0% 50,0% 53,8% 45,7% 52,3% 60,6% 54,2% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% PKB (nominalne) Eksport

Bardziej szczegółowo

VI Zakończenie Zakończenie 205 Analiza rozdziału 1 Kapitału uwypukliła wiele cech kapitału walki klas zarówno ogólnie, jak i jego różnych podziałów. Jeśli chodzi o podstawowy stosunek klasowy kapitał-praca

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Globalizacja gospodarki Dr Katarzyna Czech Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 18 kwietnia 2011 r. Gospodarka światowa zbiorowość różnych podmiotów Państwa Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo wstępne... 11. Przedmowa do czwartego wydania... 13. Wykaz skrótów... 15

Spis treści. Słowo wstępne... 11. Przedmowa do czwartego wydania... 13. Wykaz skrótów... 15 Spis treści Słowo wstępne............................................................ 11 Przedmowa do czwartego wydania.......................................... 13 Wykaz skrótów............................................................

Bardziej szczegółowo

Stosunki międzynarodowe studia niestacjonarne Seminaria dyplomowe w roku akademickim 2016/2017 Spis treści

Stosunki międzynarodowe studia niestacjonarne Seminaria dyplomowe w roku akademickim 2016/2017 Spis treści Stosunki międzynarodowe studia niestacjonarne Spis treści HARMONOGRAM SPOTKAŃ... 2 Prof. zw. dr hab. Zbigniew Czachór... 3 Prof. zw. dr hab. Andrzej Gałganek... 4 Prof. zw. dr hab. Zdzisław Puślecki...

Bardziej szczegółowo

Model planowania marketingowego

Model planowania marketingowego Wprowadzenie Model planowania marketingowego 1. Gromadzenie informacji 6. Pomiar wyników Budowanie świadomości 7. Reklama i promocja 8. Tradycyjne środki przekazu 9. Public relations 10. Marketing interaktywny

Bardziej szczegółowo

TEORIA POWSTANIA KAPITALIZMU

TEORIA POWSTANIA KAPITALIZMU TEORIA POWSTANIA KAPITALIZMU Kliknij, wg. Karla aby Polanyi edytować styl wzorca podtytułu Karl Polanyi Urodził się 25 października 1886,a zmarł 23 kwietnia 1964 - intelektualista węgierski. Znany głównie

Bardziej szczegółowo

wyjaśnia, co to znaczy, że

wyjaśnia, co to znaczy, że Zajęcia WOS u klasa IIIA i B Gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny Nauczyciel : mgr Ewa Żychlińska Dział VII: Ustrój demokratyczny w Polsce Lp. Temat zajęć Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedmiotów i modułów, które umożliwiają studentom powracającym z programów ERASMUS i MOST realizację kierunkowych efektów kształcenia

Wykaz przedmiotów i modułów, które umożliwiają studentom powracającym z programów ERASMUS i MOST realizację kierunkowych efektów kształcenia Wykaz przedmiotów i modułów, które umożliwiają studentom powracającym z programów ERASMUS i MOST realizację kierunkowych efektów kształcenia Kierunek: Stosunki międzynarodowe (studia I stopnia) Przedmioty

Bardziej szczegółowo

5/19/2015 PODSTAWOWE DEFINICJE TEORIE MEDIÓW ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU

5/19/2015 PODSTAWOWE DEFINICJE TEORIE MEDIÓW ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU dr Agnieszka Kacprzak PODSTAWOWE DEFINICJE ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU formy komunikacji, które mają za zadanie dotrzeć do masowego odbiorcy (np. telewizja, gazety, czasopisma, radio,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI Numer zadania Wymagania ogólne (z podstawy programowej) 1. II. Analiza

Bardziej szczegółowo

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej Wykład I Podstawowe pojęcia i formy integracji Integracja ekonomiczna Stopniowe i dobrowolne eliminowanie granic ekonomicznych między niepodległymi państwami,

Bardziej szczegółowo

Społeczno-gospodarcze problemy Azji Centralnej i Kaukazu Południowego jako element kształcenia studentów i młodzieży

Społeczno-gospodarcze problemy Azji Centralnej i Kaukazu Południowego jako element kształcenia studentów i młodzieży Społeczno-gospodarcze problemy Azji Centralnej i Kaukazu Południowego jako element kształcenia studentów i młodzieży Instytut Wschodni UAM moduł: Mapa problematyki społeczno-gospodarczej Kaukazu Południowego

Bardziej szczegółowo