Jarosław Zieliński. Globalizacja wobec demokracji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jarosław Zieliński. Globalizacja wobec demokracji"

Transkrypt

1 Jarosław Zieliński Globalizacja wobec demokracji Warszawa 2001

2 Wprowadzenie Będzie to świat globalny w pozytywnym znaczeniu tego słowa, jako suma wkładów wielu narodów, ras i kultur 1 Co naprawdę znaczy globalizacja? Co znaczy dla współczesnego świata co dla świata jako całości, a co dla jego najbardziej rozwiniętych krajów? Co dla państwa, a co dla pojedynczego człowieka? Co dla polityki, gospodarki, kultury? Wiele pytań i wiele odpowiedzi na nie, często nacechowanych emocjonalnie i ideologicznie. Spór o globalizację jest bez wątpienia sporem ideologicznym, może najważniejszym jaki się toczy na przełomie wieków. Rewolucyjne przemiany w komunikowaniu się ludzi, gospodarcza globalizacja, Internet i ogromne przepływy kapitału zmieniają mechanizmy, które rządzą światem stwierdza Tony Blair, premier rządu brytyjskiego. Globalizacja nie jest procesem abstrakcyjnym. Ma ona wpływ na życie nas wszystkich poczynając od maklerów walutowych w londyńskim City, a kończąc na robotnikach w Szanghaju i producentach kawy w Kenii. Nauczyciele i handlowcy, urzędnicy i piłkarze mogą odczuwać wpływ wydarzeń zachodzących w miejscach oddalonych o tysiące kilometrów 2. Coraz większe całości Ludzkość od wieków ma tendencję do łączenia się w coraz większe wspólnoty. Pewnych problemów po prostu nie da się rozwiązać w małych grupach. Wspólnota zamieszkująca jedną jaskinię przerodziła się w plemię, a te gdy urosło założyło miasto, które zagarniając wokół siebie coraz więcej terytorium przekształciło się w państwo. Bliskie sobie państwa zaczęły wiązać regionalne sojusze, w trosce o swe bezpieczeństwo i dla lepszego rozwoju. Dwudziesty wiek przyniósł myślenie o całej Ziemi jako jednym wielkim regionie: powstał system Narodów Zjednoczonych 3. Wizje autorów dzieł fantastycznonaukowych idą dalej w 1 Carlos Fuentes, w: Giermkowie Don Kichota, z Carlosem Fuentesem rozmawia Artur Domosławski, Gazeta Wyborcza, 18 maja Z wypowiedzi Tony Blaira w czasie szczytu G-8, w: Tony Blair, Wyzwania XXI wieku, Rzeczpospolita, 15 maja 1998 roku. 3 Autorem pojęcia Narody Zjednoczone był amerykański prezydent Franklin Delano Roosevelt; zostało ono po raz pierwszy użyte w Deklaracji Narodów Zjednoczonych podpisanej przez 26 państw w 1942 roku. Jednak

3 3 stronę galaktycznych imperiów przedstawionych w filmie Gwiezdne wojny czy serialu telewizyjnym Star Trek. Czy jednak ludzkość jest w stanie stworzyć polityczny i gospodarczy organizm obejmujący setki planet, jeśli nie potrafimy zjednoczyć jednej? Proces globalizacji wskazuje że tak, choć dopiero za pewien czas; dziś zbyt wiele nas różni. Podobnie jak polityczne, przez wieki poszerzały swój teren działania organizmy gospodarcze. Początkowo człowiekowi wystarczyły efekty pracy jego rąk, sił rodziny i pomocników. Później powstały warsztaty rzemieślnicze, manufaktury i posiadłości ziemskie, fabryki, wymieniające swe produkty przy pomocy kupców i targowisk. Przedsiębiorstwa stawały się coraz większe, a ich produkcja coraz bardziej skomplikowana. Poszerzały zakres swego działania na nowe branże i obszary. Przekroczyły granice państw wspierając się rozwojem narzędzi transportu i wymiany informacji. Powstały międzynarodowe czy też wielonarodowe (multinationals) korporacje 4. To one mają dziś wielki wpływ na gospodarkę światową, wpływ porównywalny z rządami państw. Ważną cechą globalizacji jest to, że w jej czasach obok państw w grze politycznej występują też organizacje międzynarodowe i wielonarodowe korporacje. Komplikuje to, ale zarazem uspokaja sytuację międzynarodową. Korporacje chcą może zbrojeń szczególnie te zaangażowane w produkcję zbrojeniową i badania naukowe na jej rzecz, ale nie wojny. W trakcie starcia zbrojnego ich lokalne przedstawicielstwa mogłyby znaleźć się po obu stronach konfliktu, a żywotne więzi pomiędzy nimi zostałyby zerwane. 5 Organizacje międzynarodowe nie pozwalają na dominację jednego państwa ścierające się w nich interesy nie przynoszą prostych rozwiązań. Władza ucieka rządom. Władza na ich własnych terytoriach i w tradycyjnie przynależnych im dziedzinach. Czy w stronę rządu światowego? prawdziwym początkiem systemu Narodów Zjednoczonych jest Karta Narodów Zjednoczonych z 1945 roku; powstaje Organizacja Narodów Zjednoczonych. 4 Można się też spotkać z określeniem przedsiębiorstwa transnarodowe lub, znacznie częściej, z popularnym określeniem wielkie korporacje ; wszystkie te terminy oznaczają firmy przemysłowe i handlowe o zasięgu międzynarodowym, tworzące i sprzedające swe towary i usługi w wielu krajach świata. 5...nigdy do tej pory nie walczyły ze sobą kraje, w których McDonald s sprzedawał hamburgery pisze o interwencji w Kosowie jako o wyjątku od tej dwudziestowiecznej zasady Paweł Wroński (Nowy wojenny świat, Gazeta Wyborcza, 30 kwietnia 1999). Jest to przypomnienie tezy wysuniętej po raz pierwszy w połowie lat dziewięćdziesiątych przez komentatora New York Timesa Thomasa Friedmana. Teza ta została ona nieco nadszarpnięta tym, że w Jugosławii otwarto restaurację McDonald s 24 marca 1988 roku a w Stanach już w 1948, a kraje te tak naprawdę toczyły wojnę o Kosowo w 1999 roku...

4 4 Wydzielanie dziedzin Anarchiczne wyobrażenie, że mogłoby udać się przetransportować klasyczny model państwa terytorialnego na całą kulę ziemską oraz ustanowić jednolity rząd światowy uważam z wielu względów (...) za utopię stwierdza Georg Picht 6 w swym dziele Odwaga utopii. I dalej: Ponadnarodowe organizacje i instytucje zwykły rozwijać się inaczej. Tutaj nie następuje przekazanie całej suwerenności państwowej jakiemuś superrządowi, lecz wydziela się spod tej suwerenności pewne dziedziny cząstkowe i podporządkowuje je zarządowi ponadnarodowemu. Taki zarząd ponadnarodowy może koncentrować ogromne potencjały mocy, nie dysponuje jednak skupioną w ten sposób władzą bez ograniczeń, lecz podlega złożonemu systemowi kontroli politycznych. Symbolem współpracy państw i wielkich korporacji są spotkania w Davos można na nich zobaczyć i polskiego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i amerykańskiego biznesmena Billa Gatesa, szefa wielkiego koncernu informatycznego Microsoft. W dwudziestym wieku świat nabrał tempa. Żyje nam się łatwiej i szybciej. Pokonujemy coraz większe odległości. Komputery przetwarzają dla nas coraz więcej informacji. Żyjemy sprawami całego świata. te słowa prasowej reklamy z połowy roku krótko i trafnie oddają współczesny świat. Szybkość działania i skomplikowane zależności powodują, że rządy i wielkie prywatne firmy ponoszą odpowiedzialność nie tylko wobec swych obywateli czy klientów, ale także właściwie wobec całej ludzkości, którą dziś lub w przyszłości mogą dotknąć ich poczynania. Można by nawet powiedzieć, że odpowiadają nie tylko za to, co zrobiły ale także za to czego nie zrobiły, ale mogłyby zrobić. Problemy globalne Przez większą część okresu, kiedy ziemia była zamieszkana, liczba ludzi była niewielka, a ich możliwości ograniczone. Niszczenie środowiska było w najgorszym przypadku zlokalizowane i zazwyczaj szkody te mogły być naprawione dzięki regeneracyjnej sile przyrody. Ocenia się, że zaledwie kilka wieków temu, bo w roku 1600 naszej ery, liczba ludzi na świecie nie przekraczała pół miliarda i że większość naszego globu była niezamieszkana lub w niewielkim stopniu dotknięta działalnością człowieka. W ciągu tych kilku stuleci świat za- 6 Georg Picht, Odwaga utopii, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1981, strona Reklama Idei, Rzeczpospolita, 26 maja 2000.

5 5 mieszkuje siedem razy tyle ludzi, a wszystkie obszary powierzchni ziemskiej uległy mnie lub więcej wpływom działalności człowieka. To, co kiedyś było problemem lokalnym dziś jest problemem światowym, dla rozwiązania którego potrzebne są wspólne wysiłki wszystkich narodów. Wobec perspektywy podwojenia się ludzkości świata w ciągu niecałych pięćdziesięciu lat, potrzeba takiej akcji staje się coraz bardziej paląca. Konieczność zapewnienia coraz większej liczbie ludzi żywności, wody, paliw i innych podstawowych produktów staje się problemem praktycznie we wszystkich rejonach świata i wymagać będzie starannego planowania i racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi. Żaden kraj nie może dłużej uniknąć tych problemów ogólnoświatowych. Stało się jasne, że wszyscy żyjemy w biosferze, której przestrzeń i zasoby jakkolwiek są olbrzymie, są jednak ograniczone. 8 Współczesne problemy globalne dobrze uchwycił Bill Clinton w maju 2001 stwierdzając: Stany Zjednoczone i Europa muszą zobowiązać się do realizacji pięciu głównych celów: intensywniej wspierać rozwój gospodarczy najuboższych krajów, pracować nad zbudowaniem dobrego systemu opieki zdrowotnej i oświaty, wypełnić przepaść między krajami bogatymi i biednymi związaną z dostępem do dobrodziejstw najnowszej techniki, wspierać ekologicznie zrównoważony rozwój (zwalczając jednocześnie efekt cieplarniany) oraz zintensyfikować współpracę w zakresie bezpieczeństwa, zapewniającą skuteczną walkę z terroryzmem. 9 Dodaje też: Problemów do rozwiązania jest zatem wiele. Aby się z nimi uporać, musimy podążać dotychczasową drogą rozwijania wzajemnych zależności. Umożliwiło to przetrwanie zimnej wojny, doprowadziło do integracji Europy, a teraz może pomóc w likwidowaniu dzielących nas jeszcze barier i tym samym przyczynić się do znalezienia drogi do wspólnej sprawy. Jeżeli to zrobimy, to lata, które nadejdą, mogą być najwspanialszymi w historii człowieka. Odpowiedzią na pojawienie się problemów politycznych o zasięgu globalnym staje się globalizacja polityczna. Jej najważniejszą cechą jest wzrost znaczenia działań rozgrywających się powyżej poziomu jednego państwa. 8 Fragment raportu Człowiek i środowisko ogłoszonego przez sekretarza generalnego U Thanta w maju 1969 roku, cytowany za: Czesław Mojsiewicz i Stanisław Wykrętowicz, Rewolucja naukowo-techniczna a prawa człowieka w świecie współczesnym, w: Społeczne aspekty rewolucji naukowo-technicznej, pod redakcją Stanisława Wykrętowicza, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań Z wystąpienia Billa Clintona podczas jego pobytu w Warszawie w maju 2001, za: Małgorzata Birnbaum, Urszula Chojnacka, Bill Clinton: Nikt nie zatrzyma procesu globalizacji, Puls Biznesu, 21 maja 2001.

6 6 Wiek XXI będzie kluczowy dla ludzkości. Czeka nas szok klimatyczny i szok energetyczny. Problemy te z pewnością powodują mobilizację społeczną, bowiem dla ich rozwiązania potrzebna będzie wola społeczeństw, tak jak i potrzebne będą zmiany technologiczne i zmiany stylu życia. Jeśli nie rozwiążemy tych problemów, istnieje duże prawdopodobieństwo, że znaczna część ludzkości nie przeżyje ocenia socjolog Anthony Giddens 10. Problemy takie jak pokój i rozbrojenie, terroryzm, zanieczyszczenie środowiska, głód i przeludnienie nie można rozwiązać w skali jednego kraju, a nawet regionu. Konieczna jest współpraca wielu państw, a także pomoc biedniejszym państwom udzielana przez bogatsze. Konieczna jest także współpraca sektora państwowego i sektora prywatnego gospodarki nie tylko na gruncie wzajemnego poszanowania praw i obowiązków, ale także wspólnego rozwiązywania globalnych problemów. Narody Zjednoczone u progu swego powstania zdefiniowały pokój jako problem globalny. Z utrzymaniem pokoju związane są problemy kontroli zbrojeń i proces rozbrojenia, a zwłaszcza sprawy dotyczące broni masowej zagłady. Rozwój techniki i korzystającej z jej osiągnięć gospodarki dodał troskę o środowisko naturalne, od zanieczyszczeń przemysłowych po wymierające gatunki roślin i zwierząt. Troska o prawa człowieka postawiła pod znakiem zapytania suwerenność jako generalną zasadę obowiązującą w ładzie światowym. Poszanowanie praw człowieka choć bardziej politycznych niż społecznych i kulturalnych stało się równie ważnym światowym działaniem jak walka o pokój. I często przybiera postać walki. Choć wraz z upadkiem kolonialnych imperiów niewolnictwo przestało być globalnym rozwiązaniem dla taniej siły roboczej, to jednak nie zniknęło zupełnie. Na progu dwudziestego pierwszego wieku ciągle jest wiele krajów, w których wykorzystuje się pracę niewolniczą. W samej Mauretanii ocenia się liczbę niewolników na ponad sto tysięcy, choć oficjalnie niewolnictwo zniesiono w 1981 roku. Demokracja międzynarodowa? Gdzieś w domyśle dzisiejszych stosunków międzynarodowych leży uznanie demokracji za standard działań politycznych, standard do którego należy dążyć. Demokracja i wolny rynek są wspólnym mianownikiem procesu globalizacji. Upowszechnianie demokracji prowadzi do uspokojenia sytuacji na świecie: Doświadczenie dowodzi, że kraje demokratyczne rzadko 10 XX wiek rozstrzygnie o losie ludzkości, z Anthonym Giddensem, rozmawia Marek Garztecki, Europa, 26 lipca 2006.

7 7 kiedy wypowiadają sobie wojnę stwierdza Kofi Anan, sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych 11. Jest to już nieco inna demokracja niż ta istniejąca na poziomie pojedynczego państwa. Edward Haliżak tak rozważa 12 system międzynarodowy: za jego demokratycznością przemawia rosnący udział państw demokratycznych, upowszechnienie idei bezpieczeństwa jednostek ludzkich, mobilizacja społeczeństw w stosunku do własnych rządów, rosnąca współzależność między sferą wewnętrzną i międzynarodową, upowszechnienie się zasady międzynarodowego ładu liberalnego w gospodarce światowej; przeciw wpływ mocarstw jako uczestników systemu międzynarodowego mogących narzucać innym swoją wolę, różnice w statusach i potencjałach państw tworzących ów system. Dodać można również rozwiązywanie demokratycznymi sposobami problemów na forum organizacji międzynarodowych, takich jak ONZ. Stwierdzamy, że w wielu sprawach nie możemy być samodzielni i dlatego musimy nawiązać współpracę z innymi wspólnotami. Innymi słowy, stwierdzamy, iż państwo narodowe nie zapewnia już wystarczająco pojemnej platformy dla skutecznego odniesienia się do niektórych zadań i musimy szukać innej instytucji. Nie czynimy nic nowego, naśladujemy twórców państwa narodowego, które pozwoliło opanować sprawy, jakimi w minionych stuleciach nie sposób było zarządzać w wąskich granicach miast-państw. tłumaczy Andrzej Olechowski nasz dążenia do wstąpienia do Unii Europejskiej 13. I dodaje następnie: Wiele już zostało zrobione, by zgromadzić Europejczyków w jednej wspólnocie, w ponadnarodowej demokracji. Giełda i korporacje Globalizacja gospodarcza jest wynikiem zarówno działań wielonarodowych korporacji jak i posunięć rządów. Na przełomie XX i XXI wieku świat staje się jednym wielkim rynkiem, a wydarzenia gospodarcze z różnych kontynentów są ze sobą powiązane. 11 Wypowiedź Kofi Anana 27 czerwca 2000 podczas konferencji Ku wspólnocie demokracji, za: Katarzyna Montgomery, Witajcie w klubie, Gazeta Wyborcza, 28 czerwca Edward Haliżak, Demokratyczność współczesnego systemu międzynarodowego, wystąpienie na konferencji z okazji dwudziestolecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW, 9 listopada 1996 w Warszawie. 13 Andrzej Olechowski, W drodze do ponadnarodowej demokracji, Rzeczpospolita, 18 maja Olechowski wskazuje w tym samym tekście na związki kreatywności i technologii informacyjnej z kapitalizmem: Kapitalizm zostanie też wzmocniony przez rozwój technologii informacyjnej, gdyż kreatywność jest jego siłą napędową.

8 8 w krótkim czasie, między innymi za sprawą Internetu i innych technologii informatycznych, trzy miliardy ludzi, połowa świata od Indii i Chin po Rosję i niektóre kraje Wschodniej Europy, które do niedawna nie uczestniczyły w swobodnym przepływie towarów i usług znalazła się na otwartym, globalnym rynku. To stworzyło nowe warunki pracy i konkurencyjności. Warunki, w których konkurencja nie oznacza już rywalizacji tylko na lokalnym rynku stwierdza Craig Barrett, dyrektor Intel Corporation, jednej z największych firm informatycznych na świecie 14. Ważnym mechanizmem a zarazem symbolem tych globalnych zależności jest giełda papierów wartościowych. Przy całej swej nieprzewidywalności giełdy są narzędziem stabilizującym politycznie. Po co walczyć, jeśli można handlować? Dążenie do umożliwienia jak największej liczbie ludzi grania na giełdzie musi spowodować unifikację zasad finansowych, wprowadzenie prawnych regulacji pozwalających amerykańskiej czy niemieckiej korporacji kupić fabrykę pod Rzeszowem. Giełdy działają jak system naczyń połączonych; są wrażliwe na gospodarcze i polityczne wydarzenia na świecie. Kryzys gospodarczy w Rosji, wojna w Zatoce Perskiej, trzęsienie ziemi niszczące fabrykę ważnych komponentów elektronicznych w Japonii mogą spowodować wahania kursu akcji na całym świecie. Akcjonariat jako forma własności pozwala kapitałowi łatwo przekraczać granice. Firma publiczna, notowana na giełdzie, należąca po części do wręcz setek tysięcy ludzi a taką formę ma większość wielonarodowych korporacji dążyć musi nie tylko do maksymalizacji zysku, ale i do odpowiedniego przedstawienia swych posunięć każdemu, kogo to może zainteresować. W rzeczywistości nie ogranicza się tylko do zainteresowanych. Wielonarodowa korporacja ma zadanie trudniejsze niż państwo we współczesnym świecie każdy może być jej klientem, współpracownikiem czy akcjonariuszem. Kampanie reklamowe i działania public relations korporacji mają za zadanie powiększyć krąg zainteresowanych jej produktami o odbiorców formułowanego przez nią komunikatu. Jednak najprostszym komunikatem jest sam produkt nie potrzeba reklamy, by wziąć do ręki butelkę Coca-Coli i poczuć jej niepowtarzalny smak czy to na Saharze czy w centrum Nowego Jorku. Wielkie korporacje międzynarodowe są uważane za siłę napędową procesów globalizacyjnych. Ocenia się, że przypada na nie 25 procent światowej produkcji i 75 procent wymiany 14 Za: Zbigniew Zwierzchowski, Konkurencja przestała być lokalna, Rzeczpospolita, 21 czerwca 2004.

9 9 handlowej. Są ośrodkiem innowacyjności, tworzą główne kanały przekazywania nowoczesnych technologii. Ich produkty są w skali globalnej najbardziej konkurencyjne; udaje się to im osiągnąć dzięki utrzymywaniu kosztów na niskim poziomie, a także przez stosowanie najnowszych technologii i efektywnych procesów decyzyjnych. Nie bez znaczenia są również działania korporacji w zakresie prac badawczo-rozwojowych; wiele z nich ma budżety badawcze porównywalne z wydatkami na badania całych państw. Mają własne laboratoria, prowadzą wspólne projekty z uniwersytetami i instytucjami naukowymi 15. Są to przede wszystkim firmy mające siedzibę w Stanach Zjednoczonych, Europie Zachodniej i Japonii. W tworzeniu nowych wynalazków mają swój udział zarówno wielkie korporacje, jak i niezależni twórcy. Natomiast w realizacji nowych pomysłów i ich przemysłowym zastosowaniu rola wielkich korporacji jest bardzo duża, a pozycja niezależnych twórców przestaje się w zasadzie liczyć stwierdza Romuald Kudliński 16. Jest to związane z wielkimi nakładami, jakie pochłania wprowadzenie wynalazku do przemysłu. Poza systemem korporacji, nie licząc pewnych inicjatyw rządowych, nikt nie posiada wystarczających środków, ani nie rozporządza personelem badawczym oraz odpowiednią organizacją, aby nowy pomysł dopracować i nadać mu ostateczną formę konstrukcyjną, jak również uruchomić masową produkcję danego wyrobu i wylansować go na rynku. Dlatego też olbrzymia większość niezależnych twórców różnymi drogami trafia w końcu do korporacji, która przeprowadza selekcję pomysłów i wdraża wybrane wynalazki do produkcji. Korporacja jest niezależna od przestrzeni. Zygmunt Bauman w swym dziele Globalizacja 17 rozważa sytuację, w której firma zdecydowałaby się na przeniesienie swej działalności w innej miejsce. Większość pracowników skrępowana rozmaitymi więzami zostałaby na starym miejscu, podobnie dostawcy i kooperanci. Sama miejscowość gdzie zlokalizowane jest biuro lub fabryka należące do firmy również nie zmieniłaby swej lokalizacji... Bauman stwierdza, że elementem mobilnym są tu inwestorzy właściciele akcji, podejmujący globalne decyzje dotyczące firmy. Stanowią oni w rzeczywistości jedyny czynnik, który nie jest ograniczony przestrzenią. 15 Za: Robert Ruszkiewicz, Globalizacja wielkie wyzwanie XXI wieku, Magazyn Przemysłowy, maj Romuald Kudliński, Strategia wielkich korporacji, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1972, strona Zygmunt Bauman, Globalizacja, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2000.

10 10 Pewnym punktem umocowania firmy w przestrzeni jest jej siedziba, a codzienne decyzje podejmuje jej kierownictwo, z rzadka odwołując się do decyzji akcjonariuszy. W obrębie międzynarodowej korporacji wymieszane zostają polityczne, gospodarcze i kulturowe dążenia jej pracowników. Stają się mają być podporządkowane interesom korporacji. Te organizacje są zbyt duże, by było to proste zadanie. Cele gospodarcze zysku i dominacji na rynku mieszają się z intelektualnymi, takimi jak urzeczywistnienie wizji kierownictwa co do potrzeb samej korporacji i świata. W strukturze korporacji funkcjonującej w wielu krajach i wielu kulturach jest wiele miejsca na interpretację. Choć korporacja wręcz wymusza unifikację w swym działaniu, pozostawia też wiele miejsca na lokalizację przystosowanie swego przekazu do miejscowych warunków i wartości. Jej działalność globalna rozpada się w rzeczywistości na wiele posunięć lokalnych. Koncepcje i zmiany niekoniecznie muszą rodzić się w centrali; globalizacja nie jest tylko najnowszym sposobem komunikacji kwatery głównej z jej wysuniętymi posterunkami w wielu państwach świata, ale i sposobem na uzyskanie nowych pomysłów czy nowych metod działania zewsząd i przekazanie ich w wybranym momencie wszędzie, do każdego miejsca działania korporacji. Wielkie firmy stają się jeszcze większe; korporacje łączą się, dążąc do zdobycia coraz większej części rynku, zmniejszenia swych kosztów, a także wykorzystania nowych możliwości 18. Koncentracja kapitału najbardziej jest widoczna w sektorze naftowym, telekomunikacyjnym i spożywczym. Międzynarodowa przestępczość i terroryzm Troska o pokój, otwarcie granic i walka o prawa człowieka wespół rodzą nowe problemy globalne międzynarodową przestępczość i terroryzm. Nie można wskazywać na samostanowienie i demokratyczną formę rządów jako pożądane efekty bez uzyskania międzynarodowego terroryzmu jako skutku ubocznego. Dokładnie to samo dotyczy wolnego rynku, gospodarczej współpracy między krajami, otwarcia granic i przestępczości międzynarodowej, jako ich niepożądanego, ale nieuchronnego efektu. 18 Na przykład fuzja koncernu medialnego Time Warner z firmą internetową America OnLine rodzi się z chęci wykorzystania bogatej biblioteki multimedialnych treści artykułów prasowych, książek, utworów muzycznych, filmów (jakimi dysponuje Time Warner) w Internecie (gdzie America OnLine ma do dyspozycji ogromne doświadczenie, znaną markę i liczący się udział w rynku).

11 11 Jeszcze do niedawna mafie były zjawiskiem etnicznym i działały w niektórych miastach lub regionach. Od czasu do czasu prowadziły akcje na większą skalę, ale przez dziesięciolecia nie zdarzyło się, aby ze sobą współpracowały. Sytuacja zmieniła się radykalnie. Dziś większość mafii to organizacje międzynarodowe, globalizujące się wraz z gospodarką i obiegiem informacji. ocenia Jacek Pałasiński 19, wskazując jednocześnie przykłady tej współpracy. Bodaj najbardziej zinternacjonalizowaną organizacją przestępczą jest powstała przed dziesięciu laty mafia albańska. Zawarła ona strategiczne sojusze z neapolitańską kamorą i apulijską Zjednoczoną Świętą Koroną w sprawie przemytu papierosów i przerzutu imigrantów do południowych Włoch, a z mafią turecko-grecką w sprawie nielegalnego przewozu osób ze Wschodu do państw, które ratyfikowały porozumienie z Schengen. Albańczycy współpracują też z mafią sycylijską, ukraińską i mołdawską. Gwałtowny rozwój Internetu jeszcze potęguje te zjawiska. Dzięki Internetowi przestępcom łatwiej niż kiedykolwiek jest przekraczać granice i koordynować swe działania. Tradycyjnie rozumiana suwerenność narodowa utrudnia ekstradycję własnych obywateli, którzy popełnili przez Internet przestępstwo na terenie innego kraju 20. Międzynarodowy terroryzm pogrzebał poczucie bezpieczeństwa zarówno jednostek, jak i narodów. Terroryści uderzają znienacka. Dziś w Moskwie, a jutro? Gdzie? Nikt tego nie wie pisze Mieczysław F. Rakowski 21. Dramatyczny wymiar terroryzmu polega na tym, że jego ofiarami padają niewinni ludzie, którzy w większości nie mają żadnego wpływu na politykę rządów, na choćby zmniejszenie obszaru nędzy i głodu, na usuwanie przyczyn sprzyjających rozwojowi współczesnego terroryzmu. Piractwo siostrzane wobec terroryzmu zjawisko bez ambicji politycznych staje się dziś prawdziwym problemem: piraci porywają statki warte kilkanaście a nawet kilkadziesiąt milionów dolarów 22. Żądają milionów dolarów okupu. Są praktycznie bezkarni: nie sposób eskortować każdego z dziesiątek tysięcy statków pływających po morzach i oceanach. Problem jednak stanowi słaba współpraca rządów dzielących między siebie wody, na których grasują piraci. Potrzebne są działania ponadnarodowe, jak błyskawiczna wymiana informacji 19 Jacek Pałasiński, Globalna mafia, Wprost, 14 stycznia Za: AL., AFP, Technoprzestępcy, Gazeta Wyborcza, 9 maja Mieczysław F. Rakowski, Okruchy dziennika, Dziś, grudzień Jak saudyjski tankowiec Sirius Star wart 150 milionów dolarów z ładunkiem ropy o wartości 100 milionów dolarów, porwany 15 listopada 2008 roku, za który piraci żądali 25 milionów dolarów okupu.

12 12 między policjami morskimi poszczególnych państw, a przede wszystkim prawo do gorącego pościgu za piratami, którzy uciekają na wody terytorialne sąsiedniego państwa. Na to jednak rządy pod pretekstem dbałości o suwerenność nie chcą się zgodzić pisze Robert Stefanicki 23 o piractwie somalijskim Rogu Afryki, znajdującym się na głównym szlaku żeglugowym z Morza Arabskiego przez Kanał Sueski do Europy i Stanów Zjednoczonych. Niebezpieczne wody Rogu Afryki patrolują okręty wojenne z wielu państw. Ale niestabilna sytuacja polityczna w tym rejonie i słaba współpraca międzynarodowa utrudniają walkę z piratami. A nadchodzący kryzys gospodarczy sprawa, że ci stają się coraz zuchwalsi Globalizacja kulturalna Nauka wspierająca gospodarkę, informacja jako towar, kultura masowa prowadzą do globalizacji kulturalnej. Dzieła kultury przekraczają granice już od czasów wynalezienia druku i następnych metod produkcji masowej pierwszym niewątpliwie jest Biblia ale dopiero środki masowego przekazu otworzyły wrota globalizacji kulturalnej. Ta globalizacja kultury i źródeł informacji oznacza, że otrzymujemy informacje szybciej, ale z niewielu źródeł. Może być tylko jedna telewizja CNN i tylko jeden dziennik Financial Times. Ten sam przekaz jest dostarczany niemal natychmiast, w wiele miejsc. Zwolennicy podkreślają wiele i natychmiast, przeciwnicy wskazują na ten sam. Większe kultury zawsze oddziaływały na mniejsze, po części niszczyły je, po części zmieniały. Wielkie oznacza czasem bardziej rozwinięte, czasem silniejsze. Powstanie nacjonalizmu sprawiło, że możliwe stały się państwa narodowe tworzące zręby współczesnego świata, ale również powołało do życia dążenie do ochrony narodowych kultur. Globalizacja kulturalna jest dla owych kultur zagrożeniem. Nie bez znaczenia jest też dostrzeżenie innych kultur i idące za nim otwarcie się na nie. W dodatku procesy globalizacji sprawiają, że coraz częściej mamy kontakty z przedstawicielami innych środowisk i kultur, z ludźmi wyznającymi inne systemy wartości i inaczej postrzegającymi rzeczywistość, która nas otacza. To zmusza nas do rewidowania wielu tradycyjnych poglądów, które dotąd uznawaliśmy za pewniki. Musimy godzić się z możliwością, 23 Robert Stefanicki, Pod czarną banderą, Newsweek, 30 listopada 2008.

13 13 że być może dopuszczalne są zupełnie inne punkty widzenia i interpretacje faktów. zauważa profesor Janusz Czapiński, psycholog społeczny 24. Inwazja Zachodu Globalizacja jest także widziana jako inwazja Zachodu bogatszej, ale niezbyt licznej części świata na pozostałe kultury. Zachód narzuca im prawa człowieka, indywidualizm, wolny rynek, demokrację. Inwazja ta co prawda odbywa się rzadko już militarnie 25, a głównie w innych dziedzinach politycznie, gospodarczo, informacyjnie, kulturowo. Cywilizacja Zachodu rozprzestrzenia się na cały świat przyczółki zdobył dla niej kolonializm, dziś wspierają ją międzynarodowa działalność gospodarcza i ruch turystyczny, wymuszając pewne standardy komunikacji i zamieszkania, a przy tym przekazując sposób myślenia charakterystyczny dla mieszkańców Europy i Ameryki Północnej. Oczekujemy świetlanej przyszłości, tego, że świat zmierza ku lepszemu, a rzeczywistość jest inna. Trzecia wojna światowa już się zaczęła między globalizmem, bogactwem, a pięcioma miliardami ludzi, którzy cierpią biedę. mówi rosyjski reżyser Andrzej Konczakowski 26. Tymczasem wydaje się, że jest to konflikt religijny, muzułmańskich fundamentalistów występujących przeciw Zachodowi za kilka, za dziesięć lat ta wojna może stać się wojną prawdziwą. W rzeczywistości globalnej XXI wieku nie będzie ani wojny globalnej Konczakowskiego ani zderzenia cywilizacji Huntingtona. Świat raczej będzie się starał współpracować wokół rozwiązania wielkich problemów i spierał o drobne sprawy. A czy Zachód ciągle będzie wysyłał swe inwazyjne siły? Wydaje się że tak, ale używając do tego cichych, ale przez to nie mniej zabójczych sił inwazji kulturowej. 24 Mamuty i kapiszony muszą wymrzeć, z Januszem Czapińskim rozmawia Wojciech Maziarski, Gazeta Wyborcza, 18 maja Choć odbywa się i w ten sposób. Jednym z ostatnich przykładów jest wojna w Kosowie, dla potrzeb której przyjęto prymat praw człowieka nad zasadą nieingerencji w wewnętrzne sprawy państw po to, by usprawiedliwić interwencję humanitarną. 26 Wojna cywilizacji, z Andrzejem Konczakowskim rozmawia Jerzy Wójcik, Rzeczpospolita, 27 września 2004.

14 Globalizacja polityczna W Europie państwa powstały z przekształcenia luźnej, feudalnej przestrzeni, ukształtowanej na gruzach Imperium Rzymskiego i regulowanej w większym stopniu przez kulturę niż przez politykę pisze profesor Jadwiga Staniszkis 27. Ujednolicenie praw, edukacji, likwidowanie barier pomiędzy regionami, wreszcie zapełnienie absolutystycznej pustki argumentów legitymizacyjnych przez siatkę praw obywatelskich doprowadziło do powstania nowoczesnych państw. Obecnie globalizacja koroduje stopniowo owe państwa, ograniczając znaczenie polityki w skali państwa narodowego. Państwa powoli obumierają. Powracają za to elementy charakterystyczne dla imperialistycznej filozofii władzy: chodzi między innymi o szukanie sensu władzy w misji wobec świata zewnętrznego, a nie tylko w reprodukcji własnych granic; nietolerowanie neutralności wobec wyznawanych przez siebie zasad; koncentryczna konstrukcja sfer wpływu z odmiennymi regułami gry i standardami... Profesor Staniszkis wskazuje na Stany Zjednoczone i Chiny jako na państwa mające takie imperialne zapędy; sądzi przy tym, że Europa nie stanie się imperium w sposobie działania, a raczej federacją państw. Ludzie ważniejsi od państwa Dwieście lat demokracji w Stanach Zjednoczonych, a także generacje demokratów, które przeżyły dwie wojny światowe w XX wieku spowodowały przyjęcie Uniwersalnej Deklaracji Praw Człowieka. Postęp w prawach człowieka wreszcie spowodował, że ludzie ważniejsi są od państwa. W tym nowym porządku świata, niezależni od tego, gdzie mieszkają na świecie, handlują między sobą, prowadzą wspólne badania i produkcje, korespondują i wspólnie spędzają czas. Na naszych oczach rodzi się nowy świat, gdzie los jednego człowieka, a zwłaszcza los grupy etnicznej, staje się naszym losem. Nasze indywidualne przeznaczenie będzie odtąd wynikać ze wspólnego przeznaczenia. Chcemy czy nie chcemy, musimy się w ten proces wspólnego losu zaangażować i wziąć za niego wspólną odpowiedzialność. W tym nowym ładzie świata, idea intere- 27 Jadwiga Staniszkis, Państwa, imperia i Europa, Gazeta Finansowa, 17 kwietnia 2001.

15 15 su państwa-narodu musi rozpłynąć się w szerszym pojęciu interesu ludzkości stwierdza Andrzej Targowski 28. Ludzie stają się ważniejsi od państwa to słowa otwierające granice, ale i usprawiedliwiające interwencję humanitarną. Jak duży zasięg ma ów nowy porządek świata? Jak wielu ludzi obejmuje bezpośrednio - bo pośrednio wpływa w pewien sposób na wszystkich? Co począć z tymi, którzy w tym porządku nie mogą się odnaleźć, z tymi którzy nie chcą w nim być, z tymi wreszcie którzy aktywnie przeciwko niemu protestują i walczą? Od dwubiegunowości do hegemonii USA Pewnego rodzaju etapem pośrednim od państwa narodowych do globalizacji był czas od zakończenia drugiej wojny światowej do rozpadu Związku Radzieckiego i jego bloku państw. Podzielonemu na niepodległe kraje światu narzucony został trwający niemal pół wieku i jeszcze do niedawna żywy podział na dwa bloki 29. Każdy z nich popierał wzrost koordynacji działań i współpracy między porządkami państwowymi w granicach jego metawładzy, opartej na założeniu, że pojedyncze państwa nie są samowystarczalne a dziedzinie militarnej, gospodarczej i kulturalnej stwierdza Zygmunt Bauman 30. Świt był dwubiegunowy. Po rozpadzie Związku Radzieckiego z tych bloków pozostał faktycznie jeden i tylko jedno supermocarstwo. Nie ma w tej chwili ani nie będzie w przewidywalnej przyszłości kraju czy grupy państw, które mogłyby pod względem militarnym stanowić zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych stwierdza Henry Kissinger, były amerykański sekretarz stanu i doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego prezydenta Nixona. I zaraz dodaje: To oczywiście kusi przeciwników do rzucenia Ameryce wyzwania, choćby przy użyciu metod niekonwencjonalnych, takich jak terroryzm 31. Stany Zjednoczone stały się mocarstwem globalnym, stając w szeregu takich państw jak imperium macedońskie Aleksandra Wielkiego, cesarstwo chińskie czasów Konfucjusza, cesarstwo rzymskie Juliusza Cezara, imperium mongolskie Czyngis-Chana, cesarstwo Napole- 28 Andrzej Targowski, Koniec państwa narodowego, Rzeczpospolita, 9 czerwca Poza owymi dwoma blokami pozostawał Trzeci Świat, gdzie powstawały nowe kraje czy dawne kolonie odzyskiwały niepodległość mniej stabilny, biedniejszy, będący w rzeczywistości polem ukrytych bitem pomiędzy Wschodem a Zachodem. 30 Zygmunt Bauman, Globalizacja, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2000, strona Henry Kissinger, Pax Americana, Wprost, 17 marca 2002.

16 16 ona, imperium rosyjskie Piotra Wielkiego, brytyjska potęga kolonialna czasów królowej Wiktorii. Wiele z nich swój okres świetności przeżyło bardzo szybko; Stany Zjednoczone budują swoją potęgę od czasów pierwszej wojny światowej, by na przełomie wieków zdobyć absolutną przewagę gospodarczą i technologiczną. Na jak długo? Na świecie rośnie jednak także rola mocarstw lokalnych mocarstw dominujących na swoim obszarze dzięki znaczącej przewadze gospodarczej, militarnej i technologicznej. W Ameryce Południowej jest to Brazylia, w Afryce RPA, w Afryce Środkowej Nigeria, w Azji Wschodniej Chiny i Japonia, a w Azji Południowej Indie mówi o siłach dominujących w różnych rejonach świata amerykański politolog Samuel Huntington 32. Świat stał się wielobiegunowy. Oddziaływanie tych biegunów staje się to silniejsze, to słabsze na pewnych jego obszarach. Na podobne zjawiska wskazuje Zbigniew Brzeziński: Tymczasem mamy jednocześnie do czynienia z czymś, co ja nazywam globalnym przebudzeniem politycznym. Po raz pierwszy w historii świata niemal cała ludzkość jest politycznie aktywna i interaktywna, świadoma tego, co dzieje się w innych częściach globu stwierdza Zbigniew Brzeziński, politolog i były doradca do spraw bezpieczeństwa prezydenta Stanów Zjednoczonych Jimmy ego Cartera 33. I dodaje: Na całym świecie, który wciąż jeszcze nosi na sobie blizny kolonializmu i imperializmu, rośnie fala politycznego aktywizmu łączącego się z poszukiwaniem uznania dla własnej kultury. Dobiega końca pół tysiąca lat dominacji mocarstw atlantyckich, do głosu dochodzą Chiny i Japonia, a następne w kolejce są Indie, może też w dalszej przyszłości Rosja. Miejsce ONZ Jednym z głównych zadań Narodów Zjednoczonych od początku istnienia tej organizacji było dążenie do zachowania pokoju na świecie. Stosuje w tym celu różne narzędzia, od mediacji międzynarodowej, przez sankcje po operacje przywracania i utrzymania pokoju po sankcje. W skali globalnej zadanie to zostało osiągnięte od czasu powstania ONZ nie było wojen światowych, takich jak I wojna światowa i II wojna światowa. Wybuchały jednak liczne konflikty regionalne, w których brały również bezpośredni lub pośredni udział 32 z Samuelem Huntingtonem rozmawiała Amina Chaudary, Islamica Magazine/Global ViewPiont, 2006, za: Drugie zderzenie cywilizacji, Wprost, 24 grudnia Bez przesady z symbolami, ze Zbigniewem Brzezińskim rozmawia Piotr Gilbert, Rzeczpospolita, 24 grudnia 2008.

17 17 a często nawet powodowały mocarstwa stanowiące filary tej organizacji. Na świecie po 1945 roku wybuchło ponad sto poważnych konfliktów, w których zginęło dwadzieścia milionów ludzi 34. Czy to, że nie doszło do trzeciej wojny światowej jest zasługą ONZ czy raczej dwubiegunowego systemu stosunków międzynarodowych na świecie i groźby wojny po której już żadnej nie będzie pozostaje pytaniem otwartym. Upadek Związku Radzieckiego i rozpad bloku wschodniego spowodował zwiększenie się liczby ognisk zapalnych choćby o Kaukaz i Bałkany, całym czas ogniskiem zapalnym pozostaje Bliski Wschód. ONZ działa również na rzecz rozbrojenia i kontroli zbrojeń, zarówno w kwestii broni masowego rażenia, jak i kwestii broni konwencjonalnej. Osiągnęła w tym względzie pewne sukcesy, ograniczając sprzedaż broni ABC 35 i przepływ technologii służących ich wytworzeniu, jednak wiele krajów dysponuje ciągle potencjałem wielokrotnie przekraczającym ich potrzeby obronne, a inne starają się po nią sięgnąć Korea Północna i Iran. Jak stwierdza profesor Stanisław Parzymies 36 zakończenie zimnej wojny i upadek dwubiegunowego systemu stosunków międzynarodowych zwiększyły oczekiwania wobec Organizacji Narodów Zjednoczonych, w tym szczególnie w dziedzinie utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Jednak Narody Zjednoczone w ostatniej dekadzie dwudziestego wieku działają w sposób niejednokrotnie postrzegany jako kontrowersyjny i nieskuteczny jak w Somalii czy w państwach byłej Jugosławii stanowiąc raczej narzędzie mocarstw, niż całej społeczności międzynarodowej. Często nie interweniują w ogóle, pozostawiając otwarte ogniska konfliktów lokalnych. Dziś potrzebujemy światowej organizacji bardziej niż kiedykolwiek. Musimy zmierzyć się z tym, co nieuniknione: zmiana stylu życia, zmianom sposobów komunikowania się i zaspokajania potrzeb. W tym nowym, ciągle zmieniającym się świecie, Narody Zjednoczone powinny dawać nam poczucie stabilności i przewidywalności. Jestem głęboko przekonany, że Narody Zjednoczone będą w stanie służyć ludzkości w taki sposób, stawiając czoła wyzwa- 34 Boutros Ghali, An Agenda for Peace 1995, Nowy Jork 1995, strony 42-45, za: Stanisław Parzymies, Rola ONZ w utrzymaniu międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, w: Wkład ONZ w rozwój współżycia narodów, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa Broni atomowej, biologicznej i chemicznej, dziś częściej używa się na nie zbiorczego określenia broń masowej zagłady (weapons of mass descruction). 36 Stanisław Parzymies, Rola ONZ w utrzymaniu międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, w: Wkład ONZ w rozwój współżycia narodów, Don Wydawniczy Elipsa, Warszawa 1997.

18 18 niom czekającym nas w dwudziestym pierwszym wieku stwierdza Aleksander Kwaśniewski na Milenijnym Forum ONZ 37 w 2000 roku. Narody Zjednoczone mają do wykonania wobec swoich członków jako że poza Szwajcarią 38 i kilkoma niewielkimi krajami należą do tej organizacji wszystkie państwa świata misję nie ograniczającą się tylko do próby utrzymania pokoju i bezpieczeństwa, ale także do realizacji powiązanych z nimi dążeń do polepszenia poziomu życia, ochrony środowiska naturalnego i przestrzegania praw człowieka. Nie jest to proste zadanie, jako że współczesny świat wykazuje raczej dążenie w przeciwnych kierunkach: nasila się międzynarodowa przestępczość, walki etniczne, wzrasta bieda, postępuje degradacja środowiska naturalnego, przyrasta liczba ludności, szerzą się choroby. Agendy ONZ są dobrym forum międzynarodowej współpracy polityków, naukowców i innych specjalistów pracujących nad rozwiązaniem tych problemów; jednak często wydaje się że leczą oni objawy, a nie przyczyny chorób ludzkości. W 1945 roku, gdy powstawały Narody Zjednoczone, celem najważniejszym było zapobieżenie wybuchowi trzeciej wojny światowej. Dlatego utworzono tylko jeden potężny organ Radę Bezpieczeństwa, w której zasiadały światowe potęgi wojskowe. Rada Bezpieczeństwa miała wówczas i ma teraz za zadanie rozwiązywanie kryzysów, głównie środkami militarnymi. Dzisiaj jednak prawdziwe niebezpieczeństwo dla świata stanowią zagrożenia, które w owym czasie były niemal nieznane, takie jak ubóstwo, głód, wzrost liczby ludności, migracje, stan środowiska. Aby ONZ mogła sprostać tym wyzwaniom, musi się zmienić sama jej struktura. Potrzebne są dwie nowe rady, o sile i pozycji porównywalnej z pozycją Rady Bezpieczeństwa: rada społeczna i rada gospodarcza wskazuje pożądane kierunki rozwoju ONZ Richard von Weizsacker, były prezydent Niemiec 39. Zmiana obszarów kontroli Przepływ środków finansowych pozostaje w dużej mierze poza kontrolą rządów państw; jest w rękach międzynarodowych korporacji i funduszy inwestycyjnych i giełd. 37 Za: Maria Dąbrowska, Milenijny Szczyt Narodów Zjednoczonych, UN Magazine, 1 października Szczyt ten odbył się w dniach 6-8 września 2000 roku, a jego rezultatem była między innymi podpisana 8 września Deklaracja Milenijna (http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm). 38 która także zdecydowała się niedawno przystąpić do ONZ. W 1992 roku parlament uchwalił ustawę zezwalającą na udział wojsk szwajcarskich w operacjach pokojowych ONZ, a w 10 września 2002 Szwajcaria przystąpiła do ONZ. 39 Richard von Weizsacker, Potrzebny nowy model Narodów Zjednoczonych, Rzeczpospolita, 21 grudnia 2001.

19 19 Ponieważ więc państwa narodowe tracą kontrolę na pewnych obszarach, pojawiają się głosy, że państwa te obumierają a nie bardzo ma co je zastąpić. Od kiedy Wielki Podział przestał istnieć, świat nie wydaje się już całością, wygląda raczej jak pole działania rozproszonych i nieskoordynowanych ze sobą sił zamierających w miejscach trudnych do przewidzenia lub nabierających rozpędu, który nie wiadomo, jak powstrzymać ocenia Zygmunt Bauman 40. Nie ma też jednego celu, na który nakierowane byłyby zgodne działania całego świata stwierdza Bauman. 41 Nie jest to do końca prawda, chyba że cały świat zdefiniować by ostro, jako jedną wspólną wolę stu kilkudziesięciu krajów. Jednak biorąc pod uwagę większość czy znaczącą liczbę krajów można by wskazać takie cele, jak pokój, dążenie do demokracji, rozwój gospodarczy oparty na zasadach wolnego rynku, wspólne rozwiązywanie problemów takich jak głód czy choroby, poszerzanie współpracy międzynarodowej. Pozostałe kraje są nakłaniane, w mniej lub bardziej pokojowy sposób, do uznawania tych celów za swoje. Ta globalna cywilizacja zrodziła się w czasach nowożytnych w przestrzeni kultury europejskiej, a potem euroamerykańskiej, wyrosłej przede wszystkim z połączenia tradycji antycznej, żydowskiej i chrześcijańskiej. Umożliwia ludziom przynajmniej teoretycznie a ogólnoświatową komunikację, wspólną i skoordynowaną obronę przed najróżniejszymi zagrożeniami. W niezwykły sposób ułatwia im, czy też może ułatwiać, ziemskie życie i otwiera przed nimi niesłychane horyzonty w poznaniu siebie samych czy świata, w którym żyją. stwierdza Waclav Havel 42. Dzięki osiągnięciom tej cywilizacji dziś praktycznie wszyscy wiemy, co to są czeki, obligacje, weksle czy akcje, wszyscy wiemy, kto lub co to jest CNN, Czarnobyl, Rolling Stones, Nelson Mandela albo Salman Rushdie. Ale to nie wszystko: naczyniami, które tę cywilizację tak radykalnie integrują, płynie przez świat - głębiej czy płyciej zakorzeniając się w różnych miejscach świadomość pewnych sprawdzonych sposobów ludzkiego współżycia, takich jak demokracja, szacunek dla praw człowieka, państwo prawa czy zasady rynku. 40 Zygmunt Bauman, Globalizacja, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2000, strona Zygmunt Bauman, Globalizacja, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2000, strona Waclav Havel, przemówienie wygłoszone na Uniwersytecie Harvarda 8 czerwca 1995 roku, tłumaczenie z języka angielskiego: Andrzej Jagodziński.

20 20 Załamanie państwa narodowego Państwo narodowe jest czystym wymysłem. Tak naprawdę nigdy nie istniało w czystej formie. Był to model politologiczny, który świetnie zdał egzamin w XIX wieku. Tak świetnie, że wszyscy uwierzyli, iż posiadanie własnego państwa narodowego jest konieczne. W pewnym sensie pojęcie państwa narodowego jest ideologiczne. Kiedy Polska odrodziła się w 1918 roku, Polacy stanowili zaledwie 66 procent jej mieszkańców. Hiszpania zawsze była mozaiką etniczno-religijną, a Francja, która bardziej niż inne państwa chce wyglądać na monolit, ma przecież Bretończyków, Prowansalczyków czy Sabaudczyków stwierdza profesor Sergio Romano. 43 I dodaje: Poza tym Unia Europejska w dużej mierze pozbawiła państwa narodowe ich prerogatyw i władzy. Wraz z Internetem sama idea państwa narodowego krok za krokiem się załamuje. Internet jest nie tylko narzędziem pozwalającym funkcjonować międzynarodowym i wielojęzycznym chat lines. Dzisiaj miasto na Pomorzu może stać się miastem bliźniaczym swojego odpowiednika z samego środka Estramadury 44, znajdzie on line wspólne interesy i będzie prowadzić handel ponad autostradami, przecinanymi wciąż jeszcze przez granice. wskazuje Umberto Eco 45. Wojny a demokracje Globalizacja przyniosła też wojny w innym wymiarze; wprowadzając do nich reguły do których nawet wojskowym trudno się będzie przystosować. Wojny dziewiętnastowieczne i wcześniejsze toczyły się pomiędzy państwami, na polach bitew. Brały w nich tysiące, czasem setki tysięcy ludzi; walczyli żołnierze, dobrze rozpoznawani dzięki barwnym mundurom. W dwudziestym wieku rozegrały się dwie wielkie wojny, nazwane światowymi. Z racji wprowadzenia do walki lotnictwa, rakiet i szybko przemieszczających się oddziałów objęły znacznie większy teren, wchodząc do wsi i miast odległych od obszarów działań wojennych. Niszczące, ale na szczęście niemal bez wyjątku konwencjonalne bronie spowodowały wiele ofiar spośród ludności cywilnej. Była to ciągle walka państw, ale już i walka ideologii. 43 z profesorem Sergio Romano, historykiem i politologiem, profesorem Uniwersytetu Bocconi w Mediolanie rozmawia Jacek Pałasiński, Wprost, 11 marca Estremadura to zarazem nazwa regionu w Portugalii i prowincji w Hiszpanii. 45 Umberto Eco, Utrata prywatności, referat wygłoszony we wrześniu 2000 roku na konferencji na temat prywatności w Wenecji, w: Umberto Eco, Rakiem, WAB, Warszawa 2007.

INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ

INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ GLOBAL GOVERNANCE Koncepcje doświadczenia perspektywy Janusz W. Gołębiowski Nr 291 Warszawa 2008 Recenzent Jerzy Kleer Prace i materiały Instytutu Gospodarki Światowej mają

Bardziej szczegółowo

Jarosław Zieliński. Marketing polityczny w Internecie

Jarosław Zieliński. Marketing polityczny w Internecie Jarosław Zieliński Marketing polityczny w Internecie Warszawa 2012 Wprowadzenie Jak w Polsce jest wykorzystywany w marketingu politycznym Internet? Co ze specyficznych cech Internetu jest istotne dla przekazywania

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska. Pascal Fontaine

Unia Europejska. Pascal Fontaine Unia Europejska Pascal Fontaine Niniejsza publikacja oraz inne krótkie i przystępne informacje na temat UE są dostępne w Internecie pod adresem: ec.europa.eu/publications Komisja Europejska Dyrekcja Generalna

Bardziej szczegółowo

IZ Policy Papers. Europa w strategii Baracka Obamy (2009-2012) Jadwiga Kiwerska NR 10(I) INSTYTUT ZACHODNI WEST-INSTITUT INSTITUTE FOR WESTERN AFFAIRS

IZ Policy Papers. Europa w strategii Baracka Obamy (2009-2012) Jadwiga Kiwerska NR 10(I) INSTYTUT ZACHODNI WEST-INSTITUT INSTITUTE FOR WESTERN AFFAIRS NR 10(I) IZ Policy Papers INSTYTUT ZACHODNI WEST-INSTITUT INSTITUTE FOR WESTERN AFFAIRS Europa w strategii Baracka Obamy (2009-2012) Jadwiga Kiwerska Jednym z najważniejszych zadań, jakie stanęło przed

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 Warszawa, marzec 2012 r. Wstęp Rada Ministrów przyjęła niniejsze priorytety polskiej polityki zagranicznej, w tym strategię w ramach Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ I WYZWAŃ DLA BEZPIECZEŃSTWA ROZWOJU CYWILIZACYJNEGO W XXI WIEKU

IDENTYFIKACJA WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ I WYZWAŃ DLA BEZPIECZEŃSTWA ROZWOJU CYWILIZACYJNEGO W XXI WIEKU IDENTYFIKACJA WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ I WYZWAŃ DLA BEZPIECZEŃSTWA ROZWOJU CYWILIZACYJNEGO W XXI WIEKU Bezpieczeństwo narodowe jako dorobek społeczeństw demokratycznych stanowi środek zapewniający korzystanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawca: Joost VAN IERSEL. Współsprawozdawczyni: Monika HRUŠECKÁ

Sprawozdawca: Joost VAN IERSEL. Współsprawozdawczyni: Monika HRUŠECKÁ 4.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 299/17 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: Potrzeba istnienia europejskiego przemysłu obronnego aspekty przemysłowe, innowacyjne

Bardziej szczegółowo

System euroatlantycki przed dii po zakończeniu ń zimnej wojny. Istota, cele i zadania oraz rola w budowie nowego ładu globalnego alnego

System euroatlantycki przed dii po zakończeniu ń zimnej wojny. Istota, cele i zadania oraz rola w budowie nowego ładu globalnego alnego Józef M. Fiszer System euroatlantycki przed dii po zakończeniu ń zimnej wojny. Istota, cele i zadania oraz rola w budowie nowego ładu globalnego czeniu ntycki dowie wojny. o ładu alnego adania M. Fiszer

Bardziej szczegółowo

HANDEL MIĘDZYNARODOWY NA PRZYKŁADZIE HANDLU MIEDZIĄ KATODOWĄ. Marcin Boulie Krzyśko

HANDEL MIĘDZYNARODOWY NA PRZYKŁADZIE HANDLU MIEDZIĄ KATODOWĄ. Marcin Boulie Krzyśko HANDEL MIĘDZYNARODOWY NA PRZYKŁADZIE HANDLU MIEDZIĄ KATODOWĄ Marcin Boulie Krzyśko Poznań 2010 SPIS TREŚCI Wstęp.. 1. Handel międzynarodowy na przestrzeni dziejów. 1.1. Międzynarodowa wymiana handlowa

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE PRACA RODZINA PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI

ZDROWIE PRACA RODZINA PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI ZDROWIE PRACA RODZINA PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI 2014 Przedstawiamy nowy program Prawa i Sprawiedliwości, dostosowany do zmienionej sytuacji. Pragniemy zaprosić w ten sposób do dyskusji nad naszymi

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Instytutu PATRIOTYZM: MIĘDZY DUMĄ A ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zeszyty Instytutu PATRIOTYZM: MIĘDZY DUMĄ A ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zeszyty Instytutu PATRIOTYZM: MIĘDZY DUMĄ A ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 spis treści WSTĘP... 3 PATRIOTA, CZYLI KTO? Lech Wałęsa Nie ma patriotów lepszych czy gorszych... 4 Krystyna Skarżyńska Gorące emocje i

Bardziej szczegółowo

PRAGMATA TES OIKONOMIAS

PRAGMATA TES OIKONOMIAS PRAGMATA TES OIKONOMIAS IV Zeszyty Naukowe Instytutu Zarządzania i Marketingu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie PRAGMATA TES OIKONOMIAS IV Redakcja naukowa Marek Kulesza, Walenty Ostasiewicz Częstochowa

Bardziej szczegółowo

W Y D A N I E S P E C J A L N E Numer umer 5/ 5 1 / 8 1 / 8 2 / 01 0 3 1 ISSN ISSN 20 2081 8-1 5964

W Y D A N I E S P E C J A L N E Numer umer 5/ 5 1 / 8 1 / 8 2 / 01 0 3 1 ISSN ISSN 20 2081 8-1 5964 WYDANIE SPECJALNE Numer 5/18/2013 ISSN 2081-5964 Szanowni Państwo, P rzekazując Państwu specjalne wydanie Kwartalnika Urzędu Patentowego RP z okazji 95-lecia ustanowienia ochrony własności przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Jak mówić o większości świata. Rzetelna edukacja o krajach globalnego Południa

Jak mówić o większości świata. Rzetelna edukacja o krajach globalnego Południa Jak mówić o większości świata Rzetelna edukacja o krajach globalnego Południa Zdjęcie na okładce: Afganistan, Kabul, 2008 r. Mieszkaniec Kabulu z córką kupują klatkę z ptakiem na Kuczi Morohan (Ulicy Ptaków),

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie Zarządzanie Technologią

Działania w dziedzinie Zarządzanie Technologią Działania w dziedzinie Zarządzania Technologią Zarządzanie Technologią Międzynarodowe Centrum Nauki i Zaawansowanej Technologii ICS we współpracy z Organizacją ds. Rozwoju Przemysłowego Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

faire Laissez Numer 9, MAJ 1 2007 Spis rzeczy

faire Laissez Numer 9, MAJ 1 2007 Spis rzeczy faire Laissez LAISSEZ FAIRE Numer 9, MAJ 2007 Pismo Konserwatywno-Anarchistyczne Numer 9, MAJ 1 2007 www.mises.pl PIERWSZA KOLUMNA Po przeprowadzonej pod koniec długiego weekendu majowego drugiej turze

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Polityka audiowizualna Unia Europejska Polska

Polityka audiowizualna Unia Europejska Polska Polityka audiowizualna Unia Europejska Polska Wybrane zagadnienia Stan prawny - grudzień 2002 Marcin K. Szewczyk 1 Wydaje: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Al. Ujazdowskie 9, 00-918 Adres internetowy:

Bardziej szczegółowo

Jaka będzie Polska. za 10 lat? Państwo Rynek Praca Edukacja Styl życia Polska w Unii Europejskiej PODSUMOWANIE PROJEKTU THINKTANK

Jaka będzie Polska. za 10 lat? Państwo Rynek Praca Edukacja Styl życia Polska w Unii Europejskiej PODSUMOWANIE PROJEKTU THINKTANK Jaka będzie Polska za 10 lat? Państwo Rynek Praca Edukacja Styl życia Polska w Unii Europejskiej PODSUMOWANIE PROJEKTU THINKTANK Przygotujmy się do dekady wielkich zmian Jak za 10 lat zmieni się państwo,

Bardziej szczegółowo

Raport psz.pl: Surowce - przekleństwo Afryki

Raport psz.pl: Surowce - przekleństwo Afryki Raport psz.pl: Surowce - przekleństwo Afryki Bardzo częste jest patrzenie na afrykańskie konflikty przez pryzmat motywów religijnych, politycznych czy etnicznych. Mówi się wtedy o kolonialnej przeszłości

Bardziej szczegółowo

Ruchy społeczne: sztuka gniewu czy siła spokoju? Ruchy społeczne jako partycypacja dla demokracji. Obywatel władza: outsiderzy czy współuczestnicy?

Ruchy społeczne: sztuka gniewu czy siła spokoju? Ruchy społeczne jako partycypacja dla demokracji. Obywatel władza: outsiderzy czy współuczestnicy? Ruchy społeczne jako partycypacja dla demokracji Obywatel władza: outsiderzy czy współuczestnicy? Agenda, pakty, rozwój lokalny i jeden z Siedmiu Cudów Natury Ruchy społeczne: sztuka gniewu czy siła spokoju?

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa 2007 Wstęp...3 1. Interesy narodowe i cele strategiczne Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie bezpieczeństwa...4 1.1. Interesy narodowe...4

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA EUROPA W LEPSZYM ŚWIECIE EUROPEJSKA STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA

BEZPIECZNA EUROPA W LEPSZYM ŚWIECIE EUROPEJSKA STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA BEZPIECZNA EUROPA W LEPSZYM ŚWIECIE EUROPEJSKA STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA Wstęp Europa nigdy dotąd nie cieszyła się w takim stopniu jak obecnie dobrobytem, bezpieczeństwem i wolnością. Przemoc z pierwszej

Bardziej szczegółowo

e-edukacja w kraju 17 E-learning w realizacji strategii uczelni wyższej perspektywy i mierniki Adam Chmielewski

e-edukacja w kraju 17 E-learning w realizacji strategii uczelni wyższej perspektywy i mierniki Adam Chmielewski 3 Od redakcji 3 Aktualności 4 Rozporządzenie w sprawie kształcenia na odległość metody, formy i programy kształcenia 6 Nowe spojrzenie na e-learning akademicki Z prof. Barbarą Kudrycką, Minister Nauki

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia. Witold Kołodziejczyk Marcin Polak

Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia. Witold Kołodziejczyk Marcin Polak Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia Witold Kołodziejczyk Marcin Polak 79 Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia Witold Kołodziejczyk Marcin Polak 3 Instytut Obywatelski Warszawa 2011 Publikacja dostępna

Bardziej szczegółowo

Migracja wartość dodana?

Migracja wartość dodana? Migracja wartość dodana? Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL Studia nad migracją t. 2 Migracja wartość dodana? Redakcja: Krzysztof Markowski

Bardziej szczegółowo

Wytyczne polityczne. Przemówienie inauguracyjne wygłoszone podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego

Wytyczne polityczne. Przemówienie inauguracyjne wygłoszone podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego Nowy początek dla Europy: Mój program na rzecz zatrudnienia, wzrostu, sprawiedliwości oraz zmian demokratycznych Wytyczne polityczne na następną kadencję Komisji Europejskiej Przemówienie inauguracyjne

Bardziej szczegółowo

DOKTRYNA JAKOŚCI Rzecz o skutecznym zarządzaniu

DOKTRYNA JAKOŚCI Rzecz o skutecznym zarządzaniu DOKTRYNA JAKOŚCI Rzecz o skutecznym zarządzaniu Książka in statu nascendi udostępniana w kolejnych edycjach w domenie publicznej Aktualna wersja zawsze do pobrania na www.moznainaczej.com.pl Andrzej Jacek

Bardziej szczegółowo

MODEL POLSKIEGO KAPITALIZMU

MODEL POLSKIEGO KAPITALIZMU 1 prof. d hab. Krzysztof Jasiecki PAN MODEL POLSKIEGO KAPITALIZMU Tekst został wygłoszony w trakcie Seminarium naukowego "Polski kapitalizm" organizowane przez Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

GLOBALIZACJA WŁADZY . I. WŁADZE. Piramida władzy MAREK CHLEBUŚ

GLOBALIZACJA WŁADZY . I. WŁADZE. Piramida władzy MAREK CHLEBUŚ MAREK CHLEBUŚ GLOBALIZACJA WŁADZY. Oto mamy nowe tysiąclecie, dwunaste od początków osadnictwa, szóste w dziejach cywilizacji i pierwsze, w którym większość żyjących ludzi tworzy jedną Ludzkość. Przez

Bardziej szczegółowo