Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Targu z siedzibą w Waksmundzie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Targu z siedzibą w Waksmundzie"

Transkrypt

1 Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Targu z siedzibą w Waksmundzie Plan rozwoju biblioteki na lata

2 I. Wizytówka biblioteki Gmina Nowy Targ należy do największych pod względem ludności gmin podhalańskich. Składa się z 21 sołectw (20 wsi ) położonych w sąsiedztwie Nowego Targu, gdzie znajduje się siedziba Urzędu Gminy. Obejmuje obszar 207,62 km kw., zamieszkiwany przez ponad osób. Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Targu z siedzibą w Waksmundzie obejmuje swoim zasięgiem 12 filii bibliotecznych. Gminną Bibliotekę oraz Filie obsługuje 11 bibliotekarzy. W zbiorach Biblioteki znajduje się : literatura dla dorosłych, dla dzieci i młodzieży, popularnonaukowa. Biblioteki publiczne są dostępne dla wszystkich mieszkańców. Gromadzą i udostępniają zbiory ze wszystkich dziedzin wiedzy, upowszechniają czytelnictwo książek i czasopism, biorą udział w wspomaganiu kształcenia ogólnego i zawodowego, kształtują kulturę społeczeństwa, służą kulturalnej rozrywce użytkowników, realizują usługi informacyjne dla potrzeb lokalnej społeczności, organizują kursy komputerowe dla dorosłych. Przy bibliotekach utworzone są Centra Internetowe. Realizując swoje zadania Biblioteki współpracują z różnymi instytucjami : szkołami, przedszkolami, domami kultury, organizacjami pozarządowymi, samorządami, władzami lokalnymi. Zachęcamy do kontaktu: Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Targu z siedzibą w Waksmundzie Kościelna 8, Waksmund Telefon:

3 II. Potencjał biblioteki Analiza SWOT Mocne strony biblioteki Słabe strony biblioteki 1.Większość bibliotek zlokalizowanych jest w ładnych i dobrze wyposażonych pomieszczeniach. 2.Gminna Biblioteka oraz Filie posiadają bezpłatny dostęp do Internetu. 3. Bogata oferta imprez czytelniczych dla dzieci. 4. Gminna Biblioteka Publiczna organizuje gminne konkursy czytelnicze : Gminny Konkurs Czytelniczy "Czy znasz te książki", Gminny Konkurs Pięknego Czytania. 5. Co roku organizowane są ferie i wakacje w Gminnej Bibliotece Publicznej oraz w filiach. 6. Organizowane są spotkania autorskie, spotkania poetyckie. 7. Organizowane są kursy komputerowe dla dorosłych. 8. Gminna Biblioteka Publiczna posiada 12 filii bibliotek; jest to największa biblioteka w powiecie nowotarskim. 9. Filie biblioteczne organizują różnego rodzaju konkursy, imprezy czytelnicze 1.W niektórych bibliotekach ze względu na małe pomieszczenia nie ma możliwości prowadzenia zajęć, w których wzięła by udział większa ilość uczestników. 2. Lokale nie są przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych. 3. Bariery architektoniczne dla osób starszych i niepełnosprawnych. 4.Trudności z szybkim opracowaniem zbiorów. 5. Brak zabezpieczeń przed kradzieżą.

4 Szanse Zagrożenia 1.Istnieje możliwość pozyskiwania dofinansowania z różnych źródeł w ramach projektów. 2. Dobra współpraca z Urzędem Gminy. 3. Dobra współpraca z organizacjami działającymi na terenie gminy. 4. Dobra współpraca ze szkołami i przedszkolami. 5. Nowe oferty dla użytkowników: kursy komputerowe dla różnych grup użytkowników, warsztaty bibliograficzne dla licealistów, spotkania autorskie dla dorosłych. 6. Dobra współpraca z lokalnymi mediami 1. Brak środków na pomysłów. 2. Wypieranie książki na rzecz innych nośników. Potencjał biblioteki Biblioteki Publiczne Gminy Nowy Targ, w tym Gminna Biblioteka Publiczna w Waksmundzie posiadają nowoczesne wyposażenie, bogate zbiory, w tym również bogaty księgozbiór regionalny. Dwie Biblioteki Publiczne : Krempachy i Nowa Biała posiadają księgozbiór w języku słowackim. We wszystkich placówkach bibliotecznych jest dostęp do nowoczesnych technologii. Wszystkie posiadają stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, w tym stanowiska dla użytkowników tzw. Centra Internetowe. Gminna Biblioteka Publiczna organizuje i finansuje spotkania autorskie dla czytelników, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie całej gminy. Spotkanie autorskie z Andrzejem Grabowskim GBP Waksmund 2013 r.

5 Organizuje również gminne konkursy czytelnicze, w których uczestniczą uczniowie ze wszystkich miejscowości naszej gminy. W przygotowanie uczestników do gminnych konkursów zaangażowani są wszyscy pracownicy naszych bibliotek oraz nauczyciele z poszczególnych szkół. Gminny Konkurs Czytelniczy Czy znasz te książki Gminny Konkurs Pięknego Czytania GBP Waksmund 2013 r. GBP Waksmund 2013 r. Podczas wakacji i ferii zimowych Gminna Biblioteka organizuje zajęcia dla dzieci i młodzieży. W akcję tą włączają się stopniowo także Filie Biblioteczne. Ferie w Bibliotece Publicznej w Pyzówce. Wakacje w Gminnej Bibliotece Publicznej w Waksmundzie 2012 i 2013 r r. Nasi Bibliotekarze to w większości osoby z ogromnym doświadczeniem, zawodowym, otwarte na nowe propozycje, pełne nowych pomysłów, chcące się dokształcać, aby móc jeszcze lepiej spełniać swoje zadania. Prawie wszystkie traktują zawód bibliotekarza jak

6 swoją misję. Księgozbiór regionalny dzięki dobrej współpracy z różnymi organizacjami, stowarzyszeniami np. Stowarzyszeniem Rozwoju Spisza i Okolicy, Podhalańską Państwową Wyższą Szkołą Zawodową, uzupełniany jest we wszystkie ukazujące się nowe pozycje dotyczące regionu. Biblioteki Publiczne w naszej gminie współpracują ze szkołami, Gminnym Ośrodkiem Kultury, władzami lokalnymi, radnymi. Miejscowości naszej gminy cechuje ogromne bogactwo historyczne, kulturalne, przyrodnicze. Na terenie gminy znajdują się cenne zabytki : zabytkowe kościoły, kapliczki, Dworek K. Przerwy-Tetmajera, Sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej. Pośród cennych skarbów przyrody należałoby wymienić : piękny szlak Gorczański, Skałki Rogoźnickie, Przełom Obłazowej w Nowej Białej. Historie poszczególnych miejscowości oraz związane z tym tradycje to ogromne bogactwo. Nowa Biała, Krempachy - dwie miejscowości Regionu Spisza - mniejszość narodowa słowacka i romska wielokulturowość. III. Charakterystyka społeczności lokalnej Zasoby lokalne Ludzie Jan Smarduch- wójt Gminy Nowy Targ, Stanisław Szeliga - wicewójt Gminy Nowy Targ, Marcin Kolasa- wicewójt Gminy Nowy Targ, Beata Szewczyk- sekretarz Gminy Nowy Targ, Józefa Bryniarska skarbnik Gminy Nowy Targ, Józefa Kuchta- dyrektor GOK Łopuszna, Paweł Długi- radny, prezes OSP Nowa Biała, Wiesław Parzygnat - przewodniczący Rady Gminy, Jan Ligęza- radny, sołtys, Julian Kowalczyk - prezes Stowarzyszenia Spisza i Okolicy, Maria Wnęk- przyjaciel biblioteki, twórca ludowy, poetka, Barbara Paluch- przyjaciel

7 biblioteki, poetka, Ryszard Klamerus - przyjaciel biblioteki, twórca ludowy, Renata Klamerus - przyjaciel biblioteki, pisarz, Krystyna Śmigielska - przyjaciel biblioteki, pisarz, Andrzej Grabowski - przyjaciel biblioteki, pisarz, Piotr Łakomik - aktor Teatru Witkacego, Lucyna Czubernat - przyjaciel biblioteki, instruktor MiPBP w Nowym Targu, Jagoda Zaucha - przyjaciel biblioteki, bibliotekarz, Anna Szałwia- dyrektor Zespołu Szkół PiG w Waksmundzie, Wojciech Sołtys- dyrektor Gimnazjum w Krempachach, Anna Dziubas- kierownik Galerii "Jatki", Marzena Kruczek - dyrektor Przedszkoli, Robert Miśkowiec - dziennikarz, Franciszek Pacyga - fotograf, Dyrektorzy i Nauczyciele szkół podstawowych, Dyrektorzy i Nauczyciele gimnazjów, Dyrektorzy i Nauczyciele przedszkoli, Sołtysi poszczególnych wsi Gminy Nowy Targ, Radni Gminy Nowy Targ. Zasoby materialne sale do organizacji spotkań wynajmowane od GOK Łopuszna, sale wynajmowane od szkół, rzutnik multimedialny, komputery, dostęp do Internetu Instytucje i organizacje - w tym władze lokalne Urząd Gminy, Przedszkola, Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Gminna Biblioteka Publiczna w Łapszach Niżnych, Gminna Biblioteka Publiczna w Kluszkowcach, Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnym Dunajcu, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Targu, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznej, Koła Gospodyń Wiejskich w Gminie Nowy Targ, Teatr Witkacego w Zakopanem, Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, Stowarzyszenie "Czas na Pyzówkę", Fundacja "Da sie" Zasoby

8 Wiesław Bigos - informatyk, portal : w. bibliotece.pl, Wojciech Kowalewski- informatyk. Charakterystyka społeczności lokalnej i jej potrzeb / problemów - wnioski z przeprowadzonych badań Gminę Nowy Targ zamieszkuje ponad 23 tys. mieszkańców. Należy ona do największych pod względem ludności gmin podhalańskich. Składa się na nią 21 sołectw (20 wsi) położonych w sąsiedztwie Nowego Targu, gdzie znajduje się siedziba urzędu gminy. Mieszkańcy gminy pracują na terenie miasta Nowy Targ i gminy nowotarskiej. Znaczna część mieszkańców wyjeżdża do pracy do większych miast oraz za granicę naszego kraju. Część mieszkańców utrzymuje się z pracy w gospodarstwach rolnych oraz z agroturystyki. Młodzież kształci się w szkołach średnich i zawodowych w Nowym Targu. Duża część młodzieży studiuje w Podhalańskiej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu. Z zasobów bibliotek w 2013 r. skorzystało 3026 czytelników co stanowi 13% ogółu mieszkańców. Gminna Biblioteka Publiczna oraz filie pracują w 13 miejscowościach naszej gminy. Biorąc pod uwagę ilość miejscowości można przyjąć teoretycznie, że mieszkańcy z 13 miejscowości (65% ) objętych jest działalnością bibliotek. Mieszkańcy z 7 miejscowości ( 35%) mają ograniczoną możliwość korzystania z bibliotek. Istnieje więc dość duża liczba mieszkańców, którzy nie są użytkownikami biblioteki i to oni w przyszłości mogą stać się nowymi użytkownikami bibliotek. Najliczniejszą grupę czytelników stanowią czytelnicy do 19 roku życia, czyli uczniowie. Kolejną dość liczną grupę czytelników stanowią osoby niezatrudnione. Seniorzy stanowią nieliczną grupę czytelników. Chcąc prawidłowo wyznaczyć kierunki rozwoju biblioteki przeprowadzone zostały badania potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej wobec biblioteki. Badania te były przeprowadzone zarówno poprzez wywiady, indywidualne rozmowy z użytkownikami bibliotek i mieszkańcami. Również wyniki obserwacji jak i analizy dokumentacji bibliotecznej były wskaźnikami kierunku rozwoju bibliotek. Oczekiwaniem dzieci i młodzieży wobec bibliotek, to nie jest tylko wypożyczanie książek. Biblioteka dla nich kojarzy się z miejscem, gdzie można się spotkać na ciekawych zajęciach warsztatowych,

9 spotkać ciekawych ludzi, ciekawie spędzić wolny czas. Najmłodsze dzieci zainteresowane są głośnym czytaniem w połączeniu z różnymi formami prezentacji książek jak np. teatrzyk, wypisz -wymaluj itp. Zarówno nauczyciele jak i bibliotekarze wskazują na potrzebę współpracy i wymiany doświadczeń. Osoby pracujące zawodowo oczekują od bibliotek szybkiej i sprawnej obsługi, kompetencji bibliotekarza, dobrej książki, godzin pracy dostosowanych do ich potrzeb. Osoby te chętnie uczestniczyłyby w spotkaniach autorskich i skorzystałyby z uczestnictwa w interesujących warsztatach. Osoby niepracujące i rodzice z małymi dziećmi postrzegają bibliotekę jako miejsce, gdzie można spędzić wolny czas. Rodzice z małymi dziećmi widzą bibliotekę jako miejsce, w którym ich dzieci miałyby możliwość uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez bibliotekę. Natomiast bezrobotni, szczególnie ci po 40. wskazywali jako na najważniejszą z potrzeb, na kursy komputerowe. Również seniorzy zainteresowani są kursami z podstawy obsługi komputera. Dla osób w starszym wieku biblioteka jest miejscem w którym czują się akceptowani i słuchani. Dlatego też odwiedzając bibliotekę, przychodzą nie tylko po książkę, ale także aby porozmawiać z bibliotekarzem. Ważnym aspektem jest również promocja bibliotek w środowisku, gdyż często bywa tak, że mieszkańcy nie wiedzą gdzie znajduje się biblioteka i jakie posiada zasoby. Bardzo ważna dla rozwoju bibliotek jest współpraca ze szkołami, przedszkolami, ośrodkami kultury oraz innymi organizacjami działającymi w danym środowisku. Ta współpraca bardzo ważna jest przede wszystkim przy organizowaniu imprez.

10 IV. Misja biblioteki Misja Misją naszych bibliotek jest, aby stanowiły one zwłaszcza w małych miejscowościach naszej gminy centrum : doświadczeń, wiedzy, informacji ( w tym informacji o swoim regionie), kultury. Aby każdy użytkownik niezależnie od wieku, zawodu, pochodzenia, wykształcenia, pozycji społecznej, mógł w nich znaleźć coś wyjątkowego dla siebie. V. Obszary rozwoju biblioteki - cele i działania Obszar Cel 1 Działanie 1 Kultura Umożliwienie dzieciom i młodzieży bezpośredniego kontaktu z autorami książek Organizacja spotkań autorskich, imprez całonocnych-noc piratów, Noc detektywów Nauczyciele, Dyrektorzy szkół wykazywali zainteresowanie spotkaniami z pisarzami, poetami, twórcami regionalnymi Pracownicy bibliotek, środki finansowe z budżetu biblioteki, sala na spotkania- w niektórych bibliotekach ze względu na małą powierzchnię nie można przeprowadzić takich spotkań, w związku z tym muszą się one

11 odbywać w szkołach lub innych pomieszczeniach wynajmowanych. Cel 2 Działanie 1 Strony www, facebook, poczta elektroniczna, komputery, drukarki, projektor multimedialny, aparat fotograficzny zadania realizowane cyklicznie- przynajmniej 5 spotkań w ciągu roku Większe zainteresowanie dzieci i młodzieży książką, uatrakcyjnienie oferty biblioteki, rozwój współpracy ze szkołą i przedszkolami Umożliwienie mieszkańcom bezpośredniego kontaktu z osobami ze świata kultury Organizacja spotkań autorskich oraz regionalnych spotkań poetyckich Mieszkańcy wykazywali zainteresowanie i wyrażali chęć uczestniczenia w takich spotkaniach Środki z budżetu biblioteki, sala na spotkania - współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łopusznej Strony www do promocji zadania, poczta elektroniczna, telefon, komputery, drukarka, aparat telefoniczny zadanie realizowane na bieżąco Umożliwienie mieszkańcom bezpośredniego spotkania z ludźmi ze świata kultury, uatrakcyjnienie oferty biblioteki

12 Cel 3 Działanie 1 Cel 4 Działanie 1 Rozwijanie zainteresowania wśród dzieci i młodzieży książką. Promowanie dobrej literatury Organizacja Gminnych Konkursów Czytelniczych połączone ze spotkaniami autorskimi Nauczyciele, dyrektorzy szkół, dzieci i młodzież wykazują duże zainteresowanie gminnymi konkursami czytelniczymi Środki finansowe z budżetu biblioteki, sponsorzy, sala - współpraca z GOK Łopuszna, komputery, drukarki, plakaty, zaproszenia, Strony www, poczta elektroniczna, lokalna prasa, lokalna telewizja, komputery, drukarki, plakaty, zaproszenia, aparat fotograficzny, Zadanie realizowane cyklicznie- dwa konkursy w ciągu roku Wzrost zainteresowania książką dzieci i młodzieży, rozwój współpracy ze szkołami. Włączenie się do akcji "Cała Polska czyta dzieciom" Głośne czytanie we wszystkich bibliotekach, w miarę możliwości z udziałem zaproszonych gości Dzieci wykazują duże zainteresowanie formą głośnych czytań, które byłyby połączone z zabawami ruchowymi, Pracownicy poszczególnych filii Pracownicy biblioteki, pomieszczenia biblioteczne, pomysły na różne formy

13 Obszar Cel 1 Działanie 1 zabaw z dziećmi, zaproszeni goście np. : policjanci, strażacy, przedstawiciele władz lokalnych, radni, rodzice. poczta elektroniczna, strony www, komputery, drukarki, aparat fotograficzny, pomoce potrzebne do wspólnej zabawy zadanie realizowane na bieżąco Umożliwienie dzieciom kontaktu z książką i słowem czytanym, rozwój współpracy ze szkołami i przedszkolami, wzrost zainteresowania książką wśród dzieci Edukacja Umożliwienie dzieciom zdobywanie nowych umiejętności i nowych wiadomości z różnych dziedzin wiedzy Współpraca z przedszkolami, szkołami, prowadzenie lekcji bibliotecznych, lekcji tematycznych dla dzieci. Podczas rozmów z nauczycielami, określono jako jedną z ważnych potrzeb, prowadzenia zajęć w bibliotekach, Monika Miśkowicz Pracownicy biblioteki, materiały dydaktyczne, projektor multimedialny, strony www, komputery, drukarki, aparat fotograficzny zadania realizowane na bieżąco

14 Cel 2 Działanie 1 lokalnej, na które działanie Działanie 2 Wzbogacenie dzieci w dodatkową wiedzę, uatrakcyjnienie oferty biblioteki Danie możliwości dzieciom i młodzieży spędzania wspólnie wolnego czasu i wykorzystanie go na zdobywanie nowych umiejętności wiedzy i budowanie wspólnie dobrych relacji. Organizowanie ferii i wakacji w bibliotekach Potrzeba takich zajęć została stwierdzona na postawie rozmów z rodzicami, dziećmi i młodzieżą, Pracownicy poszczególnych filii Pracownicy bibliotek, opracowany przez biblioteki program zajęć, pomieszczenia biblioteczne, gry planszowe, gry towarzyskie, papier ksero, kredki, pisaki, malowanki Projektor multimedialny do odtwarzania filmów, strony www, lokalna prasa, poczta elektroniczna, komputery, drukarki, aparat fotograficzny okres ferii i wakacji - zadanie realizowane co roku Aktywne, kreatywne wykorzystanie wolnego czasu przez dzieci i młodzież Organizowanie dla dzieci i młodzieży warsztatów: plastycznych, fotograficznych, teatralnych Z przeprowadzonych przez bibliotekę badań wynika potrzeba organizowania takich warsztatów, Pracownicy poszczególnych filii

15 Działanie 3 Cel 3 Pracownicy bibliotek, plastycy, fotografowie, aktorzy, materiały potrzebne do przeprowadzenia warsztatów strony www, poczta elektroniczna, prasa lokalna, komputery, drukarki, aparat fotograficzny, projektor multimedialny zadanie realizowane cyklicznie - od 2 do 3 razy w roku Zdobywanie nowych umiejętności, kreatywne spędzania wolnego czasu Pomoc maturzystom przy przygotowaniu prezentacji maturalnej oraz opracowaniu bibliografii Z przeprowadzonych przez bibliotekarzy obserwacji wynika potrzeba pomocy maturzystom przygotowującym prezentacje maturalne, z wykorzystaniem źródeł dostępnych w bibliotekach, Pracownicy poszczególnych filii Pracownicy bibliotek, księgozbiór podręczny, komputer, drukarka, skaner, ksero strona www, facebook do promocji usługi Zadanie realizowane jest na bieżąco Możliwość pozyskania nowych użytkowników, zwiększenie oferty bibliotek Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób dorosłych w różnym wieku

16 Działanie 1 Obszar Cel 1 Działanie 1 Organizowanie warsztatów komputerowych dla osób dorosłych w różnym wieku Osoby dorosłe zgłaszały zainteresowanie kursami komputerowymi dla początkujących Pracownicy bibliotek, trenerzy, sala, komputery, rzutnik, ekran strona www, poczta elektroniczna zadanie realizowane będzie na bieżąco Przeszkolenie osób dorosłych w różnym wieku z obsługi komputera i zasad korzystania z Internetu, wzrost liczby korzystających z oferty biblioteki, uatrakcyjnienie wizerunku biblioteki jako miejsca przyjaznego dla wszystkich Informacja i wiedza Upowszechnianie informacji lokalnej i regionalnej. Promowanie regionu Systematyczne uzupełnianie księgozbioru regionalnego we wszystkie wydawnictwa dotyczące regionu Użytkownicy bibliotek i przyjezdni goście wskazują na potrzebę możliwości korzystania z księgozbioru regionalnego, z informatorów, przewodników, z których można się dowiedzieć o wszystkich atrakcjach naszego regionu, Pracownicy poszczególnych filii

17 Działanie 2 Środki finansowe z budżetu biblioteki, środki z MKiDN, dary od czytelników, wydawców, innych instytucji kultury, Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy, Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu Poczta elektroniczna, strony www, Strony internetowe wydawnictw, zadanie realizowane jest na bieżąco Wyposażenie działu regionalnego we wszystkie nowości wydawnicze, uatrakcyjnienie oferty biblioteki Rozpoczęcie działalności wydawniczej : pomoc przy wydawaniu książek twórcom regionalnym Podczas różnych spotkań z twórcami regionalnymi wyłoniła się potrzeba umożliwienia twórcom regionalnym, wydania książek ich autorstwa Środki budżetowe biblioteki lub pozyskiwane z innych źródeł Poczta elektroniczna 2015 Wsparcie działalności wydawniczej twórców regionalnych, wydanie książek

18 Działanie 3 Cel 2 Działanie 1 Prowadzenie Kroniki Gminy Nowy Targ i Kroniki Gminnej Biblioteki Publicznej Wielu czytelników w tym studenci zainteresowani są informacjami zawartymi w kronice Pracownik biblioteki prowadzący kroniki, informacje z Gminy Nowy Targ i z poszczególnych filii bibliotek Strony www, lokalna prasa, komputery, drukarki, drukarki do zdjęć Zadanie realizowane jest na bieżąco Gromadzenie informacji o działalności Gminy oraz Gminnej Biblioteki Publicznej Upowszechnianie wiedzy o zasobach biblioteki Wydruk plakatów, ulotek informujących o zasobach biblioteki Podczas przeprowadzonych badań okazało się, że mieszkańcy nie wiedzą jakimi zasobami biblioteki dysponują a nawet niejednokrotnie nie wiedzą gdzie się znajdują na terenie gminy, Pracownicy poszczególnych filii Ulotki, plakaty, komputery, drukarki Strony www biblioteki

19 Działanie 2 Cel 3 Działanie 1 jednorazowa akcja przeprowadzona corocznie Poinformowanie mieszkańców o lokalizacjach i zasobach biblioteki Zamieszczenie informacji o zasobach i lokalizacji bibliotek na stronach www, zaprzyjaźnionych instytucji i w prasie lokalnej Podczas przeprowadzonych badań, okazało się, że mieszkańcy nie wiedzą jakimi zasobami biblioteki dysponują, a nawet gdzie się znajdują na terenie gminy opracowana informacja, lokalne media, instytucje Poczta elektroniczna, strony www Zadanie realizowane na bieżąco Poinformowanie społeczności lokalnej o lokalizacji i zasobach biblioteki, pozyskiwanie nowych użytkowników Umożliwienie reklamowania imprez przez instytucje działające w poszczególnych miejscowościach. stworzenie w Gminnej Bibliotece i w filiach bibliotek miejsc, gdzie instytucje będą mogły umieszczać informacje o imprezach Stworzenie w Gminnej Bibliotece oraz we wszystkich filiach bibliotecznych miejsc, gdzie będą mogły być umieszczane

20 informacje, w tym informacje o imprezach kulturalnych Obszar Cel 1 Działanie 1 Wiele osób spośród lokalnej społeczności zwraca uwagę na brak informacji o imprezach kulturalnych, oraz innych ważnych dla społeczności lokalnej. Informacje wywieszane są na tablicach informacyjnych na tablicach, które mieszczą się na wsi, ale często są zrywane albo zaklejane innymi plakatami, pracownicy poszczególnych filii Tablice korkowe, drukarki, komputery Poczta elektroniczna Zadanie będzie realizowane na bieżąco Stworzenie punktów informacyjnych we wszystkich bibliotekach. Zwiększenie dostępu do informacji Integracja społeczna Współpraca pomiędzy instytucjami kultury a lokalnymi organizacjami Wspólna organizacja imprez kulturalnych Podczas spotkań różnych instytucji podnoszony był niejednokrotnie temat współorganizacji imprez kulturalnych Pracownicy bibliotek, Pracownicy innych instytucji kultury, członkowie różnych organizacji: stowarzyszeń, fundacji

21 Obszar Cel 1 Działanie 1 Poczta elektroniczna Zadanie realizowane na bieżąco Biblioteka postrzegana jako dobry partner współorganizowanych imprez Poprawa wizerunku i jakości usług biblioteki Zmiana warunków lokalowych biblioteki : przeprowadzenie remontów w niektórych bibliotekach, wymiana niektórych elementów wyposażenia na nowe, utworzenie w niektórych bibliotekach kącików dla najmłodszych, pozyskanie nowych pomieszczeń dla trzech filii Przeprowadzenie drobnych remontów w filiach bibliotecznych, które tego potrzebują : malowanie pomieszczeń, drobne naprawy i remonty Z naszych obserwacji i rozmów z czytelnikami wynika, że czytelnicy chętnie odwiedzają te biblioteki, które są pięknie wyposażone i odnowione Dodatkowe środki finansowe z budżetu gminy, środki pozyskane z innych źródeł Poczta elektroniczna, formularze wniosków, strony www zadanie realizowane w miarę potrzeb i w miarę dostępnych środków

22 Działanie 2 Działanie 3 finansowych Biblioteki stają się miejscami urządzonymi nowocześnie i estetycznie. Zmiana wizerunku bibliotek Częściowa zmiana wyposażenia, wydzielenie kącików dla dzieci oraz wyposażenie tych kącików w potrzebny sprzęt Z obserwacji i rozmów z czytelnikami wynika, że istnieje potrzeba stworzenia w bibliotekach miejsc dla najmłodszych dzieci, gdzie podczas gdy rodzice przeglądają księgozbiór, dzieci mogłyby się zająć zabawą. Wymiana wyposażenia w niektórych bibliotekach jest konieczna Środki finansowe budżetu biblioteki, środki pozyskane z innych źródeł Poczta elektroniczna, strony www, formularze wniosków zadanie realizowane w miarę dostępnych środków Biblioteka staje się miejscem przyjaznym dla najmłodszego czytelnika. Zmiana wizerunku bibliotek Pozyskanie nowych pomieszczeń dla Filii Nowa Biała w Remizie OSP oraz całkowite jej wyposażenie Filia w Nowej Białej obecnie znajduje się w budynku prywatnego właściciela. Planowane zagospodarowanie piętra w Remizie OSP w centrum wsi byłoby rozwiązaniem najbardziej korzystnym dla dalszego rozwoju biblioteki i w pełni zaspokoiło by oczekiwania społeczności lokalnej

23 Działanie 4 Działanie 5 Dodatkowe środki finansowe z budżetu gminy, środki pozyskane z MKiDN w ramach Programu Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek Poczta elektroniczna, strony www instytucji, formularze wniosku 2015 r. (realizacja może się przedłużyć na kolejne lata). Powstanie placówka biblioteczna na miarę oczekiwań lokalnej społeczności. Poprawa wizerunku biblioteki Pozyskanie nowego pomieszczenia dla Filii Klikuszowa Filia znajduje się w starym budynku szkoły, pomieszczenia wymagają generalnego remontu. Planowany jest remont i przeniesienie biblioteki do innych pomieszczeń. Środki finansowe z budżetu biblioteki na zakup nowego wyposażenia, środki z innych źródeł Poczta elektroniczna, strony www 2015 r. Zmiana lokalu oraz warunków lokalowych filii Pozyskanie nowego pomieszczenia dla Filii w Ostrowsku w nowo budowanym budynku szkoły podstawowej Filia w Ostrowsku znajduje się w budynku ośrodka zdrowia na drugim

24 Cel 2 Działanie 1 piętrze. Zgłaszane są zastrzeżenia użytkowników co do lokalizacji biblioteki Środki finansowe z budżetu biblioteki, dodatkowe środki finansowe z budżetu gminy, środki finansowe pozyskane z innych źródeł Poczta elektroniczna, strony www 2015 r. Poprawa warunków lokalowych filii, poprawa warunków pracy, poprawa wizerunku biblioteki Doskonalenie zawodowe pracowników, ciągłe dokształcanie pracowników, spotkania z innymi bibliotekarzami w celu wymiany doświadczeń Prowadzenie szkoleń wewnętrznych w Gminnej Bibliotece dla pracowników bibliotek W związku z rosnącymi wymaganiami użytkowników bibliotek, konieczne jest nabywanie nowych umiejętności i nowych kompetencji przez pracowników biblioteki. Środki finansowe z budżetu biblioteki, środki finansowe pozyskane z innych źródeł, potencjał własnych pracowników, projektor multimedialny, pomieszczenia do przeprowadzenia szkoleń Poczta elektroniczna. Programy do tworzenia prezentacji

25 Działanie 2 Zadania cykliczne - szkolenia powinny odbywać się przynajmniej 4 razy w roku Podniesienie kompetencji pracowników, doprecyzowanie wiadomości w zakresie opracowania zbiorów. Poprawa jakości oferowanych usług Spotkania z pracownikami gminnych bibliotek w powiatowej bibliotece oraz z pracownikami z innych bibliotek w celu wymiany doświadczeń Na podstawie dyskusji pomiędzy bibliotekarzami wynika potrzeba wymiany doświadczeń między bibliotekarzami Lucyna Czubernat, Sala na przeprowadzenie spotkań, pracownicy biblioteki Laptop, ekran, rzutnik, poczta elektroniczna Zadanie jest realizowane na bieżąco Wymiana doświadczeń pomiędzy bibliotekarzami Cel 3 Promocja biblioteki i działalności w środowisku lokalnym : upowszechnianie wizerunku biblioteki poprzez prowadzenie strony www, wydruk ulotek, plakatów, oznaczenie bibliotek w widocznych miejscach, wykonanie baneru lub roll-up i wykorzystanie go na imprezach organizowanych lub

26 współorganizowanych Działanie 1 Działanie 2 Prowadzenie strony www oraz kroniki Gminnej Biblioteki Z przeprowadzonych badań wynika, że społeczność lokalna coraz częściej szuka informacji o działalności biblioteki oraz organizowanych i współorganizowanych imprezach, Monika Miśkowicz Pracownicy bibliotek, komputer, aparat fotograficzny Poczta elektroniczna, programy do przetwarzania zdjęć Zadanie jest realizowane na bieżąco Aktualna informacja i lepsza komunikacja z czytelnikami Współpraca z lokalnymi mediami w celu informowania o działalności biblioteki, imprezach, zamieszczanie relacji z tych imprez Zarówno użytkownicy biblioteki, jak i lokalna społeczność dużą część informacji i wiedzy o działalności biblioteki czerpie z prasy lokalnej, z internetowych portali Wypracowanie dobrej formy współpracy z lokalnymi mediami Poczta elektroniczna, aparat fotograficzny

27 Działanie 3 Cel 4 Zadanie realizowane jest na bieżąco Lepsza komunikacja z lokalną społecznością, w przyszłości pozyskiwanie nowych użytkowników bibliotek, aktualna informacja o planach i działalności biblioteki Poprawa wizerunku biblioteki : duże szyldy z nazwami bibliotek, pisma wychodzące z biblioteki w jednakowym wzorze z logo biblioteki, plakaty informujące o działaniach biblioteki z widocznym logo biblioteki, na co dzień pracownicy noszący identyfikatory z logo biblioteki, baner z logo biblioteki Z przeprowadzonych obserwacji wynika, że mieszkańcy nie zawsze wiedzą gdzie znajdują się biblioteki i jaką działalność prowadzą, Monika Miśkowicz Pracownicy bibliotek, środki finansowe z budżetu biblioteki na promocję Poczta elektroniczna, komputery, drukarki Rozpoczęcie r., realizacja na bieżąco Poprzez wprowadzone logo biblioteki i ujednolicenia wizerunku, biblioteka stanie się bardziej rozpoznawalna w środowisku lokalnym Poprawa jakości usług bibliotecznych

28 Działanie 1 Działanie 2 Usprawnienie obsługi czytelników poprzez uruchomienie automatycznej obsługi czytelników we wszystkich filiach, szkolenie pracowników biblioteki w tym zakresie Czytelnicy oczekują sprawnej i szybkiej obsługi, możliwości przeglądania katalogów on-line oraz życzliwej i kompetentnej kadry, Pracownicy poszczególnych filii Środki finansowe z budżetu biblioteki, system komputerowy SOWA Pracownicy bibliotek, Komputery potrzebne do opracowania książek i obsługi czytelników w systemie SOWA, 2015 r. (realizacja może się przedłużyć na następne lata). Uatrakcyjnienie wizerunku biblioteki, sprawna i szybka obsługa czytelników Systematyczne uzupełnianie księgozbiorów w oparciu o dezyderaty składane przez czytelników Księgozbiór biblioteki uzupełniany jest w oparciu o zgłaszane przez czytelników zapotrzebowania i sugestie odnośnie książek, które według nich powinny się znajdować w zbiorach biblioteki, Pracownicy filii Środki finansowe z budżetu biblioteki, środki finansowe z MKiDN na zakup nowości, dary od czytelników i wydawnictw Poczta elektroniczna, strony www wydawnictw i księgarń

29 Działanie 3 Zadanie realizowane na bieżąco Zbiory biblioteczne bogate w dobre i interesujące książki Wymiana starego sprzętu komputerowego, zakup urządzeń usprawniających pracę w bibliotece (laminator, bindownica, skaner) Użytkownicy chcieliby w bibliotece : skanować, bindować laminować dokumenty Środki finansowe z budżetu biblioteki, inne źródła finansowania Poczta elektroniczna, strony www, formularze wniosków 2016 Uatrakcyjnienie oferty biblioteki VI. Zarządzanie realizacją planu 1. Zmiany organizacyjne w bibliotece

30 Do realizacji Planu Rozwoju Biblioteki nie są potrzebne żadne zmiany organizacyjne ani prawne 2. Monitoring realizacji planu Realizacja planu jest monitorowana. Raz na kwartał odbywa się spotkanie pracowników biblioteki. Na spotkaniu tym pracownicy przedstawiają krótkie sprawozdanie z przeprowadzonych działań a raz w roku sprawozdanie opisowe. 3. Ewaluacja Po każdym zrealizowanym zadaniu pracownicy, którzy byli zaangażowani w zadania przeprowadzają ocenę prawidłowości i nieprawidłowości podjętych działań. Raz na rok przeprowadzana jest analiza potrzeb i oczekiwań użytkowników biblioteki i lokalnej społeczności. 4. Komunikowanie realizacji planu mieszkańcom, władzom samorządowym i partnerom Każdego roku dyrektor biblioteki przedstawia planu na Komisji Oświaty oraz na sesji Rady Gminy. Na każdą sesję Rady Gminy dyrektor przygotowuje sprawozdanie z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym. Po każdym zrealizowanym zadaniu zamieszczane są relacje w prasie lokalnej, na stronie internetowej biblioteki, na stronie urzędu gminy, na stronach internetowych zaprzyjaźnionych instytucji, portalach

31 internetowych, facebooku. Plan będzie dostępny w Gminnej Bibliotece Publicznej. Będzie też zamieszczony na stronie internetowej biblioteki oraz przedstawiony na Komisji Oświaty.

32 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Nowoczesne i aktywne biblioteki ułatwiają mieszkańcom małych miejscowości pełne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym. Mieszkańcy mają do dyspozycji atrakcyjne i bezpieczne miejsce spotkań i spędzania wolnego czasu, mogą w bibliotece skorzystać z Internetu, wysłać , skopiować potrzebne materiały. Uzyskują też łatwiejszy dostęp do ekspertów z różnych dziedzin takich, jak prawo, rynek pracy, podatki czy zdrowie. Mogą też zdobywać nowe umiejętności np. poprzez udział w różnych kursach organizowanych w bibliotece.

Plan rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu na lata 2012-2015

Plan rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu na lata 2012-2015 Plan rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu na lata 2012-2015 Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu powstała w 1949 r. dekretem Gromadzkiej Rady Narodowej w Tarnowcu. Mieści się w budynku GOK

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu

Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu na lata 2016 2022 I Wstęp Dokument ten, wraz z wszystkimi celami i zadaniami w nim sformułowanymi, jest spójny ze strategią Rozwoju Gminy Zbąszyń na

Bardziej szczegółowo

ORAWSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Sprawozdanie za okres od do r

ORAWSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Sprawozdanie za okres od do r ORAWSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Sprawozdanie za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010r Orawska Biblioteka Publiczna w Jabłonce działa jako Samorządowa Instytucja Kultury, posiada osobowość prawną i samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach na lata to dokument przedstawiający długoterminowe działania biblioteki i

Plan Rozwoju Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach na lata to dokument przedstawiający długoterminowe działania biblioteki i Plan Rozwoju Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach na lata 2016-2020 to dokument przedstawiający długoterminowe działania biblioteki i planowane zmiany, odpowiadające na zbadane lokalne potrzeby

Bardziej szczegółowo

Biblioteka nie jest po to, by była w paki pozamykana albo do ozdoby służąca, jest po to by była powszechnie użytkowana

Biblioteka nie jest po to, by była w paki pozamykana albo do ozdoby służąca, jest po to by była powszechnie użytkowana Biblioteka nie jest po to, by była w paki pozamykana albo do ozdoby służąca, jest po to by była powszechnie użytkowana Joachim Lelewel Biblioteki Gminy Białogard Z dniem dzisiejszym rozpoczynamy cykl informacji

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy biblioteki szkolnej

Standardy pracy biblioteki szkolnej Standardy pracy biblioteki szkolnej Opracował zespół nauczycieli bibliotekarzy członków Związku Nauczycielstwa Polskiego, Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Stowarzyszenia Bibliotekarzy

Bardziej szczegółowo

Regulamin biblioteki Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Szczecinie

Regulamin biblioteki Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Szczecinie Regulamin biblioteki Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Szczecinie Szczecin 2017 Zadania biblioteki szkolnej 1. Szkoła posiada pomieszczenia zwane biblioteką, które umożliwiają korzystanie z księgozbioru

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01 października 2017 roku

Obowiązuje od 01 października 2017 roku REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ I SZKOLNEGO CENTRUM INFORMACJI CENTRUM EDUKACJI OGRODNICZEJ w SZCZECINIE Obowiązuje od 01 października 2017 roku PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka otwarta na Ciebie

Biblioteka otwarta na Ciebie Maria Czarnecka Marzenna Wojnar Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu Dolnym Biblioteka otwarta na Ciebie Streszczenie: W artykule opisano działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu Dolnym jedynego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Tomaszów Lubelski 2013 I Sieć bibliotek Miejska Biblioteka Publiczna w Tomaszowie Lubelskim jest samorządową instytucją kultury wpisaną

Bardziej szczegółowo

Gminna Biblioteka Publiczna w Stanominie - filia biblioteczna w Pomianowie

Gminna Biblioteka Publiczna w Stanominie - filia biblioteczna w Pomianowie Gminna Biblioteka Publiczna w Stanominie - filia biblioteczna w Pomianowie Biblioteka w Pomianowie rozpoczęła swoją działalność 16 stycznia 1949 roku. Zajmowała wówczas jeden malutki pokoik w siedzibie

Bardziej szczegółowo

Wyniki badańi plany modernizacji

Wyniki badańi plany modernizacji Wyniki badańi plany modernizacji (FRSI) organizacja pozarządowa, cel: zwiększanie dostępu do internetu oraz do technologii informacyjnych i komunikacyjnych, utworzona przez Polsko-Amerykańską Fundację

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie 2015/2016. Opracowała : I.Paciorek i R.Frach

Plan pracy biblioteki szkolnej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie 2015/2016. Opracowała : I.Paciorek i R.Frach Plan pracy biblioteki szkolnej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie 2015/2016. Opracowała : I.Paciorek i R.Frach CELE OGÓLNE : realizacja kierunku polityki oświatowej na bieżący rok szkolny,

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR. RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE. z dnia 2013 r.

UCHWALA NR. RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE. z dnia 2013 r. z dnia 20 października 2013 r. Zatwierdzony przez. UCHWALA NR. RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE z dnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skwierzynie na lata 2013-2015

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - Strategia Rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim na lata

- PROJEKT - Strategia Rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim na lata - PROJEKT - Strategia Rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim na lata 2016-2020 Wrzesień, 2016 1 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Informacje ogólne... 3 2. Analiza SWOT Biblioteki... 4 3.

Bardziej szczegółowo

Współpraca bibliotek publicznych i szkolnych na terenach wiejskich - zarys problemów

Współpraca bibliotek publicznych i szkolnych na terenach wiejskich - zarys problemów Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI W skład Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu wchodzą: a) Biblioteka Gimnazjum nr 15 b) Biblioteka Technikum nr 8 I. Główne zadania biblioteki szkolnej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. UNICEF W TURKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. UNICEF W TURKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. UNICEF W TURKU Rozdział I Zagadnienia ogólne 1. 1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły. 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROWIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 R.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROWIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 R. Załącznik Nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy Mirów Nr 71/2014 z dnia 21-08-2014r INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROWIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 R. Gminna

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNIKOWIE

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNIKOWIE ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNIKOWIE r. szk.2015/2016 Zatwierdzony do realizacji Uchwałą Nr 2 /2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Czernikowie z dnia 15

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie. na rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie. na rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie na rok szkolny 2015/2016 Cel ogólny: Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach edukacji szkolnej.

Bardziej szczegółowo

W konsultacjach wzięło udział 65 osób, 47 kobiet i 18 mężczyzn. 28% kobiety mężczyźni 72%

W konsultacjach wzięło udział 65 osób, 47 kobiet i 18 mężczyzn. 28% kobiety mężczyźni 72% Sprawozdanie z konsultacji społecznych w sprawie modernizacji biblioteki głównej w Oleśnie wraz z filią dla dzieci oraz zakupu niezbędnego wyposażenia. W związku z ubieganiem się przez Oleską Bibliotekę

Bardziej szczegółowo

Regulamin biblioteki Zespołu Szkół w Trzcinicy

Regulamin biblioteki Zespołu Szkół w Trzcinicy I. Prawa i warunki korzystania Regulamin biblioteki Zespołu Szkół w Trzcinicy 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły. Uczniowie stają się czytelnikami na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy biblioteki szkolnej

Regulamin pracy biblioteki szkolnej Załącznik nr 6 do Statutu Zespołu Szkół nr 1 im. KEN Regulamin pracy biblioteki szkolnej w Zespole Szkół nr 1 im. KEN w Szczecinku I. Zadania biblioteki szkolnej. 1. Postanowienia ogólne. 2. Zadania biblioteki.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŻORACH w 2016 roku

PLAN PRACY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŻORACH w 2016 roku PLAN PRACY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŻORACH w 2016 roku LP. ZADANIA ŚRODKI REALIZACJI ODPOWIEDZIALN TERMIN MIERNIKI UWAGI I. ZADANIA PODSTAWOWE. 1.Gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej. Agnieszka J. Strojek

Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej. Agnieszka J. Strojek Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej Agnieszka J. Strojek Czym jest MSIB? PORTAL Mazowiecki - regionalny System - od placówek do sieci Informacji - wprowadzanie i korzystanie z informacji Bibliotecznej

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

FUNKCJONOWANIE BIBLIOTEKI SZKOLNEJ RAPORT EWALUACYJNY FUNKCJONOWANIE BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Siedlin, październik 2016r. EWALUACJA WEWNĘTRZNA / 1 PRZEDMIOT EWALUACJI Obszary ewaluacji: biblioteka szkolna posiada warunki do pełnienia funkcji

Bardziej szczegółowo

5 LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY

5 LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY 5 LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY SZKOŁA PODSTAWOWA W WINIARACH 2014/2015 2018/2019 MISJA: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W WINIARACH JEST PUBLICZNĄ PLACÓWKĄ DZIAŁAJĄCĄ NA RZECZ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

Bardziej szczegółowo

Renata Zubowicz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej Zielona Góra, r.

Renata Zubowicz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej Zielona Góra, r. Renata Zubowicz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej Zielona Góra, 16.03.2016 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej wykonując działania zgodne z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Biblioteczka dla najmłodszych

Biblioteczka dla najmłodszych Biblioteczka dla najmłodszych Dołącz do sieci innowacyjnych bibliotek, które otworzyły się na potrzeby małych dzieci i ich rodziców. W Polsce zwłaszcza we wsiach i małych miastach brakuje miejsc, gdzie

Bardziej szczegółowo

INFORMAGA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO. za 2015 rok GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

INFORMAGA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO. za 2015 rok GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE GMINY Tr2ebiechow GMINNA BIBLIOTEKA WffittpZNA, V W F L Q 66-132Trzebiechów.uf. Sł3lchołvska2 «l ** Trvn te'- 68351 NIP 973-088-66^809-080150190 INFORMAGA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za 2015

Bardziej szczegółowo

Organizacja biblioteki uwzględnia w szczególności zadania w zakresie:

Organizacja biblioteki uwzględnia w szczególności zadania w zakresie: REGULAMIN PRACY BIBLIOTEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W ZAMOŚCIU I. Zadania biblioteki szkolnej 1. Postanowienia ogólne 2. Zadania biblioteki 3. Użytkownicy biblioteki II. Organizacja biblioteki 1. Lokal 2.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SITNIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SITNIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SITNIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Cel ogólny: Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach nauki. Cele szczegółowe:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Samorządowej Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach za 2007 rok

Sprawozdanie z działalności Samorządowej Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach za 2007 rok Sprawozdanie z działalności Samorządowej Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach za 2007 rok Kowiesy, 29 lutego 2008 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Kowiesach posiada osobowość prawną

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie na rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie na rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie na rok szkolny 2015/2016 Zgodnie z wytycznymi Minister Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2015/16 jednym z podstawowych kierunków

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie 2016/2017

Plan pracy biblioteki szkolnej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie 2016/2017 Plan pracy biblioteki szkolnej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie 2016/2017 Ilona Paciorek Renata Frach Joanna Mądrzyk Cele: 1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych

Bardziej szczegółowo

MAJOWE SPOTKANIA W MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KRAPKOWICACH I PODLEGŁYCH PLACÓWKACH ph.: BIBLIOTEKA PRZESTRZENIĄ DLA KREATYWNYCH

MAJOWE SPOTKANIA W MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KRAPKOWICACH I PODLEGŁYCH PLACÓWKACH ph.: BIBLIOTEKA PRZESTRZENIĄ DLA KREATYWNYCH MAJOWE SPOTKANIA W MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KRAPKOWICACH I PODLEGŁYCH PLACÓWKACH ph.: BIBLIOTEKA PRZESTRZENIĄ DLA KREATYWNYCH 8 maj (czwartek) SPOTKANIE BIBLIOTEKARZY POWIATU KRAPKOWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ ROZWIJAJĄCYCH CZYTELNICTWO WŚRÓD UCZNIÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JASIENIU. na rok szkolny 2016/2017

PLAN DZIAŁAŃ ROZWIJAJĄCYCH CZYTELNICTWO WŚRÓD UCZNIÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JASIENIU. na rok szkolny 2016/2017 PLAN DZIAŁAŃ ROZWIJAJĄCYCH CZYTELNICTWO WŚRÓD UCZNIÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JASIENIU na rok szkolny 2016/2017 Cele: 1. promowanie czytelnictwa wśród uczniów; 2. rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań

Bardziej szczegółowo

Wykaz zajęć pozalekcyjnych, inicjatyw oraz ich efekty

Wykaz zajęć pozalekcyjnych, inicjatyw oraz ich efekty Wykaz zajęć pozalekcyjnych, inicjatyw oraz ich efekty W szkolnych pracowniach komputerowych uczniowie bądź zespoły uczniów przygotowująprace konkursowe wymagające wykorzystania środków TI a efektem jest

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PILE WE WSPOMAGANIU PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PILE WE WSPOMAGANIU PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PILE WE WSPOMAGANIU PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI B e a t a Wa l c z a k C e n t r u m D o s k o n a l e n i a N a u c z y c i e l i P u b l i c z n a B i b l i o t e k a P e d a g o

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKARZ: Danuta Łepak

BIBLIOTEKARZ: Danuta Łepak BIBLIOTEKARZ: Danuta Łepak ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Publicznym Gimnazjum im. K. Kieślowskiego w Mieroszowie Rok szkolny 2013/2014 ZADANIA ŚRODKI I FORMY REALIZACJI TERMIN ODPOWIEDZIALNI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 10 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 10 maja 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie nadania regulaminu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Drawsku Pomorskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ W MIECHOWIE

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ W MIECHOWIE REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ W MIECHOWIE Biblioteka szkolna: 1) Organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną: konkursy

Bardziej szczegółowo

Gimnazjalne Centrum Informacji

Gimnazjalne Centrum Informacji Gimnazjalne Centrum Informacji wypożyczalnia powierzchnia 154,6 m2 czytelnia GCI Sala multimedialna godziny otwarcia: 8:00 16:00 etaty 2 nauczycieli bibliotekarzy Opracowanie zbiorów wypożyczalnia Wszystkie

Bardziej szczegółowo

I. Wizytówka biblioteki

I. Wizytówka biblioteki Plan rozwoju biblioteki na lata 2012-2015 I. Wizytówka biblioteki Gmina Lesznowola położona jest na terenie powiatu piaseczyńskiego. Biblioteka w Lesznowoli została powołana w 1950 roku przez Gromadzką

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRONKACH ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRONKACH ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRONKACH ROK SZKOLNY 2014/2015 Cele pracy biblioteki 1. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej SP 12 2014/2015

Plan pracy biblioteki szkolnej SP 12 2014/2015 Plan pracy biblioteki szkolnej SP 12 2014/2015 I. PRACE BIBLIOTECZNO - TECHNICZNE Opracowanie rocznego planu pracy biblioteki; Prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki; Opracowywanie zbiorów; Komputeryzacja

Bardziej szczegółowo

Schemat Rocznego Ramowego Planu Pracy Biblioteki

Schemat Rocznego Ramowego Planu Pracy Biblioteki Schemat Rocznego Ramowego Planu Pracy Biblioteki Rokrocznie w bibliotekach szkolnych obowiązuje opracowanie planu pracy. Dobrze opracowany plan przedstawia pracę biblioteki oraz określa rozwój czytelników

Bardziej szczegółowo

Program Biblioteczny realizuje w Polsce Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI), założona przez Polsko- Amerykańską Fundację Wolności.

Program Biblioteczny realizuje w Polsce Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI), założona przez Polsko- Amerykańską Fundację Wolności. Program Biblioteczny realizuje w Polsce Fundacja Rozwoju Społeczeństwa (FRSI), założona przez Polsko- Amerykańską Fundację Wolności. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biblioteki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zajezierzu

Regulamin Biblioteki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zajezierzu Regulamin Biblioteki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zajezierzu 1. 1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły. 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz inni pracownicy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA OPISOWA DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SPYTKOWICACH w 2010 roku

ANALIZA OPISOWA DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SPYTKOWICACH w 2010 roku ANALIZA OPISOWA DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SPYTKOWICACH w 2010 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach jest instytucją kultury, której celem jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU Miejskiej Biblioteki w Pieniężnie na lata

PLAN ROZWOJU Miejskiej Biblioteki w Pieniężnie na lata PLAN ROZWOJU Miejskiej Biblioteki w Pieniężnie na lata 2016-2020 Plan Rozwoju jest dokumentem strategicznym, który pełni także rolę narzędzia długofalowego zarządzania, monitoringu i ewaluacji. P L A N

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji pracy biblioteki szkolnej w r. szkol. 2015/2016.

Raport z ewaluacji pracy biblioteki szkolnej w r. szkol. 2015/2016. Raport z ewaluacji pracy biblioteki szkolnej w r. szkol. 2015/2016. PRZEDMIOT EWALUACJI : Biblioteka uczestniczy w realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły. CELE EWALUACJI: -podniesienie jakości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 1. Postanowienia ogólne a) Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły. b) Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Nauczyciel mianowany: Magdalena Anna Płatonow Zajmowane stanowisko: nauczyciel bibliotekarz Miejsce pracy: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Biblioteka

Bardziej szczegółowo

I. PRACA PEDAGOGICZNA

I. PRACA PEDAGOGICZNA Urszula Sipa PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/ 2017 Zadania Sposoby realizacji Realizujący Termin Uwagi I. PRACA PEDAGOGICZNA Rozwijanie czytelnictwa uczniów 1. Objęcie uczniów 100%

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ROBERTA SCHUMANA W MYSZKOWIE

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ROBERTA SCHUMANA W MYSZKOWIE REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ROBERTA SCHUMANA W MYSZKOWIE Rozdział I Zagadnienia ogólne 1. 1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły.

Bardziej szczegółowo

13.04.2015 14.04.2015 roku Gry Niekomputerowe, czyli projektowanie gier planszowych.

13.04.2015 14.04.2015 roku Gry Niekomputerowe, czyli projektowanie gier planszowych. 13.04.2015 Grupa I i 14.04.2015 roku Grupa II bibliotekarzy wzięła udział w szkoleniu Gry Niekomputerowe, czyli projektowanie gier planszowych. Szkolenia przeprowadzone przez Macieja Rynarzewskiego były

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XLV/339/13 RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej

UCHWALA NR XLV/339/13 RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej UCHWALA NR XLV/339/13 RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skwierzynie na lata 2013-2015. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

B I B L I O T E K A P U B L I C Z N A M I A S T A I G M I N Y W P O L A N O W I E FILIA W ŻYDOWIE. Zarys rozwoju filii bibliotecznej w Żydowie

B I B L I O T E K A P U B L I C Z N A M I A S T A I G M I N Y W P O L A N O W I E FILIA W ŻYDOWIE. Zarys rozwoju filii bibliotecznej w Żydowie B I B L I O T E K A P U B L I C Z N A M I A S T A I G M I N Y W P O L A N O W I E FILIA W ŻYDOWIE Zarys rozwoju filii bibliotecznej w Żydowie Straty powojenne spowodowały, że ówczesny Resort Oświaty zaraz

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZWOJOWY SZKOŁY. Realizowany w ramach projektu przyjazna szkoła TYTUŁ PROJEKTU WSPÓŁPRACA POKOLEŃ INTERNET DLA EMERYTÓW

PROJEKT ROZWOJOWY SZKOŁY. Realizowany w ramach projektu przyjazna szkoła TYTUŁ PROJEKTU WSPÓŁPRACA POKOLEŃ INTERNET DLA EMERYTÓW PROJEKT ROZWOJOWY SZKOŁY Realizowany w ramach projektu przyjazna szkoła data (dzień-miesiąc-rok) 3 0 0 5 2 0 0 7 TYTUŁ PROJEKTU WSPÓŁPRACA POKOLEŃ INTERNET DLA EMERYTÓW I. Dane szkoły 1) pełna nazwa Zespół

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. przy Zespole Placówek Oświatowych w Jurkowie. ze szczególnym uwzględnieniem jej działalności

PREZENTACJA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. przy Zespole Placówek Oświatowych w Jurkowie. ze szczególnym uwzględnieniem jej działalności PREZENTACJA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ przy Zespole Placówek Oświatowych w Jurkowie ze szczególnym uwzględnieniem jej działalności kulturalno oświatowej i wychowawczej. Biblioteka Szkolna w Jurkowie służy społeczności

Bardziej szczegółowo

2 ust.13 umowy. Część I. Sprawozdanie merytoryczne. 1. Zakładane cele realizacji zadania zostały osiągnięte.

2 ust.13 umowy. Część I. Sprawozdanie merytoryczne. 1. Zakładane cele realizacji zadania zostały osiągnięte. 2 ust.13 umowy Część I. Sprawozdanie merytoryczne 1. Zakładane cele realizacji zadania zostały osiągnięte. 2. Opis wykonanych w ramach Programu. I. Podjęta przez szkoły, współpraca z bibliotekami publicznymi

Bardziej szczegółowo

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych Plan rozwoju biblioteki na lata 2013-2016 I. Wizytówka biblioteki Gmina Czernice Borowe jest niespełna 4 tys. gminą wiejską położoną w północnej części

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Specjalnego nr 1 w Łodzi. na lata 2012-2015

Koncepcja pracy. Przedszkola Specjalnego nr 1 w Łodzi. na lata 2012-2015 Koncepcja pracy Przedszkola Specjalnego nr 1 w Łodzi na lata 2012-2015 1 Misja: Do życia przez życie. Wizja: Dzieci poznają świat i komunikują się z otoczeniem na miarę swoich możliwości psychofizycznych.

Bardziej szczegółowo

Oferta Miejskiej Biblioteki Publicznej

Oferta Miejskiej Biblioteki Publicznej Oferta Miejskiej Biblioteki Publicznej Miejska Biblioteka Publiczna gromadzi zbiory z literatury pięknej dla dorosłych i dzieci, a także z literatury popularnonaukowej i naukowej. Placówka zakupuje wszystkie

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Mieczkowska Rola bibliotek szkolnych i pedagogicznych w systemie oświaty Częstochowa, 6 maja 2016 r.

Elżbieta Mieczkowska Rola bibliotek szkolnych i pedagogicznych w systemie oświaty Częstochowa, 6 maja 2016 r. Elżbieta Mieczkowska Rola bibliotek szkolnych i pedagogicznych w systemie oświaty Częstochowa, 6 maja 2016 r. Zadania bibliotek pedagogicznych (Dz.U. 2013, poz.369) 1. 1. Publiczna biblioteka pedagogiczna.

Bardziej szczegółowo

Współpraca? To się opłaca!

Współpraca? To się opłaca! Współpraca? To się opłaca! Cykl: Kieruj w dobrym stylu Prezentujący: Barbara Cywińska Janusz Urban/Agnieszka Szacoń Barbara Cywińska Dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie (powiat lubelski)

Bardziej szczegółowo

WODN w Skierniewicach

WODN w Skierniewicach Małgorzata Wrzodak Misja WODN Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, wychowawców, kadry kierowniczej poprzez świadczenie usług szkoleniowych na najwyższym poziomie, w formach i miejscach spełniających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Załącznik do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku Słupsk

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA SZKOLNA: Powierzchnia: 120m2. Księgozbiór: 6 tys. woluminów. Czasopisma dla dzieci, młodzieży i nauczycieli

BIBLIOTEKA SZKOLNA: Powierzchnia: 120m2. Księgozbiór: 6 tys. woluminów. Czasopisma dla dzieci, młodzieży i nauczycieli BIBLIOTEKA SZKOLNA: Powierzchnia: 120m2 Księgozbiór: 6 tys. woluminów Czasopisma dla dzieci, młodzieży i nauczycieli Dwa pomieszczenia: - czytelnia - wypożyczalnia CZYTELNIA: PEŁNI RÓWNIEŻ FUNKCJĘ POWSTAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

W obecnych czasach praca w bibliotece nie ogranicza się wyłącznie do wypożyczania książek czy korzystania z informacji.

W obecnych czasach praca w bibliotece nie ogranicza się wyłącznie do wypożyczania książek czy korzystania z informacji. W obecnych czasach praca w bibliotece nie ogranicza się wyłącznie do wypożyczania książek czy korzystania z informacji. Integralną częścią biblioteki jest wychodzenie naprzeciw swoim użytkownikom, poprzez

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Szkolna. 2. Jest pracownią dydaktyczną, w której zajęcia prowadzi nauczyciel bibliotekarz. 3. Pełni rolę centrum informacyjnego szkoły.

Biblioteka Szkolna. 2. Jest pracownią dydaktyczną, w której zajęcia prowadzi nauczyciel bibliotekarz. 3. Pełni rolę centrum informacyjnego szkoły. Biblioteka Szkolna I. Zagadnienia ogólne 1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły. 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły i rodzice. Uczniowie stają

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU MIEJSKO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LIDZBARKU NA LATA

PLAN ROZWOJU MIEJSKO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LIDZBARKU NA LATA PLAN ROZWOJU MIEJSKO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LIDZBARKU NA LATA 2016-2020 Plan Rozwoju Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku na lata 2016-2020 to dokument opisujący planowane w tej instytucji

Bardziej szczegółowo

Krzykosy, dn. 2010-02 - 28

Krzykosy, dn. 2010-02 - 28 Krzykosy, dn. 2010-02 - 28 Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy za rok 2009. 1.Sieć biblioteczna. Na terenie Gminy Krzykosy działają : Biblioteka Publiczna Gminy Krzykosy Filia

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY ROK SZKOLNY 2016/2017

ROCZNY PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY ROK SZKOLNY 2016/2017 ROCZNY PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY ROK SZKOLNY 2016/2017 1 Cele operacyjne Procedury osiągania celów Terminy Osoby monitorujące Wskaźniki sukcesu I Zarządzanie i organizacja 1. Udział nauczycieli we wszelkich

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/200/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XVII/200/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 17 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XVII/200/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie na lata 2014-2018 Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA TRĄBKI WIELKIE FILIA MIERZESZYN FILIA SOBOWIDZ 2011 PROJEKTY Ø Program "Biblioteki z Internetem TP Ø BIBLIOTEKA BIERZE UDZIAŁ W OBCHODACH ROKU JANA HEWELIUSZA Ø BIBLIOTEKA BIERZE

Bardziej szczegółowo

Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji warsztatem pracy i twórczości. Problemy organizacji i funkcjonowania nowoczesnych bibliotek szkolnych

Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji warsztatem pracy i twórczości. Problemy organizacji i funkcjonowania nowoczesnych bibliotek szkolnych Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji warsztatem pracy i twórczości Problemy organizacji i funkcjonowania nowoczesnych bibliotek szkolnych DEFINICJA Szkolne Centrum Informacji to nowoczesna biblioteka,

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łobzie na rok szkolny 2016/2017

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łobzie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łobzie na rok szkolny 2016/2017 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH. Na lata

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH. Na lata KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH Na lata 2012-2017 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły została opracowana w oparciu o: 1.Ustawę o systemie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 lipca 2013 r. Poz. 3669 UCHWAŁA NR XXXIII/238/2013 RADY GMINY W SULMIERZYCACH z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia świetlic wiejskich w Gminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SP im. Jana Brzechwy w Gościejewicach

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SP im. Jana Brzechwy w Gościejewicach REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SP im. Jana Brzechwy w Gościejewicach I. Zagadnienia ogólne 1. Biblioteka jest interdyscyplinarną placówką szkoły; 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury. Gminnej Biblioteki Publicznej w Grabicy. za 2010 rok

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury. Gminnej Biblioteki Publicznej w Grabicy. za 2010 rok Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Grabicy za 2010 rok Grabica, marzec 2011 PRZYCHODY I KOSZTY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ dział 921 rozdział

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowe rady gmin jak zagwarantować ciągłość działania

Młodzieżowe rady gmin jak zagwarantować ciągłość działania Młodzieżowe rady gmin jak zagwarantować ciągłość działania Warsztat podczas konferencji: "Partycypacja - milowy krok do rozwoju lokalnego" (Kraków, 12.01.2016) Co to jest MRG, czyli Młodzieżowa Rada Gminy

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Szkoła Podstawowa w Staroźrebach 2016/2017. PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Monika Obałkowska

Biblioteka Szkoła Podstawowa w Staroźrebach 2016/2017. PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Monika Obałkowska PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Monika Obałkowska PRACA PEDAGOGICZNA: Zadania Sposoby realizacji Osoba odpowiedzialna Termin realizacji Tworzenie warunków do zdobywania informacji z różnych źródeł. Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej. Gimnazjum nr 3 im. Ignacego Krasickiego w Skierniewicach

Plan pracy biblioteki szkolnej. Gimnazjum nr 3 im. Ignacego Krasickiego w Skierniewicach Plan pracy biblioteki szkolnej Gimnazjum nr 3 im. Ignacego Krasickiego w Skierniewicach Z Podstawy programowej kształcenia ogólnego: Celem kształcenia ogólnego na III etapie edukacyjnym jest: 1. przyswojenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO. za l półrocze 2013 roku GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO. za l półrocze 2013 roku GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE BIBLIOTEKA -PUBLICZNA. 66-132 TRZEBIECHÓW, ul. SulechowsUd 2 tel. 068 351 40 12 NIP973-088n!>6-18 REGON 080160190 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za l półrocze 2013 roku GMINNEJ BIBLIOTEKI

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 22 czerwca 2015 r. Poz. 2531 UCHWAŁA NR IX/46/2015 RADY GMINY W SULMIERZYCACH z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/238/2013 z dnia

Bardziej szczegółowo

Szkolna pracownia informatyczna jest otwarta dla uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych oraz dla inicjatyw społeczności lokalnej

Szkolna pracownia informatyczna jest otwarta dla uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych oraz dla inicjatyw społeczności lokalnej Szkolna pracownia informatyczna jest otwarta dla uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych oraz dla inicjatyw społeczności lokalnej Koła zainteresowań Koła zainteresowań odbywające się w. pracowni komputerowej

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Biblioteki na Rok Szk / Ewa Szymon

Plan Pracy Biblioteki na Rok Szk / Ewa Szymon Plan Pracy Biblioteki na Rok Szk. 2012 / 2013 - Ewa Szymon ZADANIA ŚRODKI I FORMY REALIZACJI Termin I. Współpraca z Radą Pedagogiczną 1. Gromadzenie (w miarę możliwości) materiałów przydatnych podczas

Bardziej szczegółowo

Problem badawczy: Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Rok szkolny 2015/2016.

Problem badawczy: Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Rok szkolny 2015/2016. Ewaluacja wewnętrzna ZSE-T I semestr Problem badawczy: Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Rok szkolny 2015/2016. Wyniki ankiety przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015 Rozwój empatii, tolerancji, akceptacji i współpracy PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015 1. Uczymy się akceptować siebie i innych. 2. Akceptacja osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE jednostka organizacyjna Wydział Oświaty Zespół Szkół w Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Urząd Miejski w nazwa projektu wartość

Bardziej szczegółowo

BIBLIOPREWENCJA W DZIAŁANIACH Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi. COMENIUS REGIO Regional Pedagogical Library in Lodz

BIBLIOPREWENCJA W DZIAŁANIACH Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi. COMENIUS REGIO Regional Pedagogical Library in Lodz 1 BIBLIOPREWENCJA W DZIAŁANIACH Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi i jej filie w miastach woj. łódzkiego: 2 KUTNO

Bardziej szczegółowo

Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku remontowany wcześniej hol wejściowy

Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku remontowany wcześniej hol wejściowy Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku remontowany wcześniej hol wejściowy Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku wypożyczalnia przed remontem Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku warsztaty partycypacyjne

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach na rok szkolny 2016/2017 Cele pracy biblioteki: 1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego. nauczyciela mianowanego. ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego. nauczyciela mianowanego. ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. C. K. NORWIDA W DZIERZGONIU DOROTA HUL nauczyciel - bibliotekarz Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego Wrzesień

Bardziej szczegółowo