Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe"

Transkrypt

1 1

2 Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 2

3 Spis treści Wstęp 4 Pozyskanie kapitału w drodze emisji akcji. Czy to takie proste? 7 Co kryje SPO? 11 Emisja obligacji korporacyjnych i wprowadzenie ich do obrotu na Catalyst jako alternatywna metoda pozyskania kapitału przez spółki notowane na NewConnect 16 Czy NewConnect jest tylko przystankiem w drodze na dużą giełdę? 21 Komunikacja budująca popyt. Oszczędność czasu i środków niezbędnych do pozyskania kapitału dzięki relacjom inwestorskim 24 3

4 Wstęp Spółki notowane na rynku NewConnect zazwyczaj mają za sobą pierwsze trudne doświadczenia związane z pozyskiwaniem kapitału. Jednocześnie są to najczęściej podmioty na dość wczesnym etapie rozwoju, kiedy to środków na dalsze inwestycje wciąż jest za mało i konieczne jest ich uzupełnianie. W momencie gdy kończy się dopalacz w postaci środków zebranych w ramach pierwszej oferty półpublicznej (tj. prywatnej, ale z założeniem notowania akcji na publicznie dostępnym rynku), powstaje potrzeba ponownego pozyskania finansowania, gdyż rozwój w oparciu jedynie o zyski ograniczałby potencjał przedsiębiorstwa. Pojawia się wówczas pytanie, skąd te środki pozyskać? Czy pójść znaną drogą i przeprowadzić ponowną emisję akcji? A jeśli tak, to czy na tym samym rynku, czy na rynku głównym? Czy może lepszą drogą będzie emisja obligacji lub kredyt bankowy? Rozważać też można powrót do koncepcji finansowania, które najprawdopodobniej zostały odrzucone przed lub w trakcie półpublicznej oferty, takich jak: anioł biznesu, inwestor instytucjonalny, inwestor branżowy? Wybór sposobu finansowania dalszego rozwoju spółki może determinować jej przetrwanie na rynku, warto zatem przedstawić wady i zalety poszczególnych opcji. Szczegółowo zostały one opisane w dalszej części raportu, niemniej poniżej znajdą Państwo najważniejsze elementy. Emisja akcji na NewConnect Powtórna emisja prywatna i jej ulokowanie na rynku NewConnect wydaje się rozwiązaniem najprostszym wystar- 4 czy zrobić to, co wcześniej, a nawet dużo mniej. Znane są procedury, nie będzie wymagane ujawnienie dodatkowych informacji, spółka dała się już poznać na rynku. Najprostsze rozwiązanie nie musi być jednak najlepszym. Dalsze rozwadnianie kapitału będzie się wiązać z ograniczeniem (lub utratą) kontroli nad spółką oraz z koniecznością dzielenia się zyskami z nowymi akcjonariuszami. Wiele zależy także od bieżącej wyceny akcji może się okazać, że nawet najlepiej zarządzana spółka nie jest właściwie doceniona przez inwestorów (zwłaszcza przy mało płynnym rynku) i nowa emisja akcji musiałaby zostać zaoferowana po bardzo niekorzystnej cenie. Przejście na główny parkiet Przejście na rynek regulowany GPW ma sens przede wszystkim w odniesieniu do spółek potrzebujących dużego kapitału i dużej wiarygodności. Wiąże się to bowiem z koniecznością przygotowania prospektu emisyjnego oraz wypełnianiem

5 obowiązków informacyjnych na nieco wyższym poziomie niż w przypadku rynku alternatywnego NewConnect. Poniesienie związanych z tym kosztów (zarówno finansowych, jak i pozafinansowych) musi mieć zatem silne uzasadnienie. Na NewConnect notowanych jest wiele spółek, które bez problemu mogłyby znaleźć się na rynku regulowanym, ale się tam nie wybierają. Warto nadmienić, że rynek alternatywny w dużej mierze realizuje potrzeby związane z wiarygodnością i dostępem do kapitału. Notowanie na rynku prowadzonym przez GPW, w połączeniu z koniecznością wypełniania obowiązków informacyjnych dla wielu spółek jest wystarczającym pułapem wiarygodności. Podobnie jeśli chodzi o finansowanie na NewConnect dokonywane były oferty rzędu nawet kilkudziesięciu milionów złotych, a zatem jest to bardzo zasobne źródło kapitału. Finansowanie długiem Konieczność zwrotu pożyczonych pieniędzy zawsze utrudnia podjęcie decyzji o finansowaniu długiem, gdyż wydaje się ono drogie. Jednak niektórzy mają pogląd przeciwny że to finansowanie poprzez emisję akcji jest najdroższą opcją rozwoju. Bo przecież jeśli wierzymy w sukces naszego przedsiębiorstwa, to każda kolejna sprzedana akcja oznacza konieczność dzielenia się zyskami z rozwoju z nowymi akcjonariuszami. A jeśli nasza firma rozwija się w tempie np. 30% rocznie, to konieczność spłaty odsetek i kapitału może się okazać mniej dotkliwa niż sprzedanie części spółki za bezcen. środki, jeśli bardziej klarują się możliwości komercjalizacji wyników badań, jeśli spółką interesują się inni inwestorzy, to negocjacje powinny być bardziej przyjemne niż na wcześniejszym etapie jej funkcjonowania. Inwestor inwestorowi nierówny i potencjalnie spółką mogą się interesować: inwestorzy prywatni (anioły biznesu), inwestorzy finansowi, fundusze venture capital, inwestorzy branżowi. Każda grupa tych inwestorów może spółce przynieść inne korzyści i przysporzyć innych ryzyk, więc ich wpuszczenie do spółki powinno być poprzedzone staranną analizą. Niniejsza publikacja nie da jasnej odpowiedzi skąd należy pozyskać środki na dalszy rozwój, gdyż nie ma jednego, uniwersalnego sposobu finansowania przedsiębiorstwa. Wybór zależeć będzie od konkretnej sytuacji spółki struktury akcjonariatu, wielkości, branży, wiarygodności (w tym kredytowej) etc. Wyrażam jednak nadzieję, że informacje zawarte w dalszej części raportu dostarczą Państwu wiedzy na temat możliwych dróg pozyskania finansowania oraz pozwolą Państwu na podjęcie najlepszej dla Państwa firmy decyzji. dr Mirosław Kachniewski Prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych Rozwiązanie najprostsze, tj. kredyt bankowy, najczęściej nie wchodzi w rachubę (brak tej opcji bywa czynnikiem determinującym debiut na NewConnect), ale warto sprawdzić. Być może fakt notowania spółki zmieni percepcję banku. Wszak nie jest to już ta sama spółka, która szukała kredytu wcześniej ma za sobą dokapitalizowanie w ramach oferty prywatnej oraz wiarygodność wynikającą z wykonywania obowiązków informacyjnych. Jeśli nie bank, to pozostają obligacje. Najczęściej są one nieco droższe od kredytów oferowanych przez banki (choć dla danej spółki kredyt raczej jest niedostępny, więc nie ma z czym porównywać), ale oferują stabilne źródło finansowania przez cały okres życia obligacji. Ponadto, emisja obligacji jest często inwestycją w budowanie historii kredytowej na tym segmencie rynku. Jeśli spółka w terminie płaciła kupony i wykupiła obligacje, to kolejna emisja będzie przyjęta przez rynek na dużo korzystniejszych warunkach. Inwestor Wartą rozważenia opcją jest także dopuszczenie lub rozszerzenie zaangażowania dużego inwestora w spółce. Jeden duży inwestor załatwia nam hurtowo problem dostępu do kapitału, ale z drugiej strony jest silnym graczem, istotnie wpływającym na spółkę. Jeśli dana firma spotkała się z utrudnieniami ze strony dużych inwestorów na etapie oferty prywatnej, to wybór tej drogi rozwoju może się wiązać ze zrozumiałą niechęcią. Ale w tym przypadku także może dojść do zmiany percepcji przedsiębiorstwa podobnie jak w przypadku banków, a nawet w większym stopniu. Jeśli spółka pokazała, że potrafi właściwie wykorzystać powierzone jej 5

6 Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych reprezentant interesów giełdowych spółek Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oferuje spółkom członkowskim pomoc i konsultacje w zakresie wymogów prawnych oraz relacji inwestorskich. Prace na rzecz rozwoju rynku kapitałowego podejmuje za pomocą działań regulacyjnych, edukacyjnych i doradczych. Działania regulacyjne obejmują inicjowanie zmian prawnych oraz uczestniczenie w procesie legislacyjnym aktów prawnych dotyczących rynku kapitałowego. Podejmowane w tym celu działania umożliwiają wydawanie stosownych rekomendacji, uzyskiwanie opinii właściwych organów oraz porad renomowanych kancelarii prawnych. Ponadto SEG służy członkom wiedzą i doświadczeniem także w ramach indywidualnych konsultacji w sprawach związanych z notowaniem spółek na GPW. Wdrożenie działań regulacyjnych odbywa się poprzez organizację seminariów i konferencji służących pogłębianiu wiedzy z zakresu relacji inwestorskich, ustawowych obowiązków informacyjnych, aspektów prawnych (nowelizacje aktów prawnych) czy też finansowych (zmiany w rachunkowości). Szeroki zakres działań edukacyjnych oraz czynny udział w tworzeniu prawa przysparza spółkom członkowskim wiele korzyści, m.in.: dostęp do wysokiej jakości szkoleń, organizowanych w odpowiedzi na bieżące zapotrzebowanie spółek członkowskich SEG, bezpłatny udział pracowników spółek członkowskich w seminariach, konferencjach oraz 5 kongresach tematycznych organizowanych przez Stowarzyszenie w danym roku, możliwość organizacji szkoleń dedykowanych zgodnie z indywidualnymi potrzebami spółki, zniżki w wysokości nawet 50% na uczestnictwo w wydarzeniach współorganizowanych przez SEG (partnerstwo SEG), bezpłatne materiały edukacyjne i publikacje opracowywane przy udziale SEG, możliwość korzystania z doradztwa SEG: w formie rekomendacji (np. dot. WZA, Komitetów Audytu, sporów korporacyjnych czy też społecznej odpowiedzialność biznesu na rynku kapitałowym), indywidualnej porady pracowników SEG, pośrednictwa w uzyskaniu opinii właściwego organu, opinii prawnych opracowywanych na zlecenie SEG, bezpośrednie konsultacje ze znanymi osobistościami rynku kapitałowego i fachowcami zajmującymi się tematyką istotną dla funkcjonowania spółek giełdowych, bieżący dostęp członków SEG do informacji o ważnych dla spółek giełdowych zmianach w prawie oraz o pracach nad tworzeniem regulacji rynku kapitałowego. Więcej informacji na: lub z urządzeń mobilnych na

7 Pozyskanie kapitału w drodze emisji akcji. Czy to takie proste? Rynek NewConnect, alternatywny system obrotu, platforma do transakcji akcjami spółek publicznych, spóźnione dziecko hossy. Rynek, który swój własny start rozpoczął od mocnego uderzenia spotęgowanego huraoptymistycznymi wycenami spółek publicznych, by równie mocno zanurzyć się w otchłań efektów kryzysu finansowego. Rynek, którego przesłaniem i niejako misją było wspomaganie w procesie rozwoju firm młodych, słabych kapitałowo, ale za to perspektywicznych o obiecującym modelu biznesu, firm, którym zastrzyk kapitału miał dodać skrzydeł do ponadprzeciętnego rozwoju. Rynek NewConnect nigdy tak naprawdę nie był skoncentrowany na wspomaganiu przedsięwzięć stricte innowacyjnych, choć takie są na nim szczególnie mile widziane. Nie jest on też (przynajmniej w długim terminie) odpowiednim miejscem dla liderów branżowych, firm działających na szeroką skalę, generujących wielomilionowe zyski, czyli firm, dla których otwartych jest wiele drzwi z napisem wsparcie finansowe. Rynek ten nie został jednak utworzony by istnieć bez celu. Wręcz przeciwnie, jego narodziny i egzystencja były i są efektem dążenia do wskazania spółkom drogi do kapitału, a inwestorom możliwości partycypowania we wzrostach (i spadkach) wartości notowanych na tym rynku firm. NewConnect to drzwi, na których powinien wisieć napis luce kapitałowej mówimy: precz!. Z czym do inwestorów? Kto więc stoi przed drzwiami, czekając na swoją kolej by przez nie wejść? Rzecz jasna spółki prowadzące działalność gospodarczą, krajowe i zagraniczne, małe i duże, młode i z historią, rodzinne i prowadzone przez fundusze, z zyskiem lub stratą, innowacyjne i przeciętne, a wszystkie łączy jeden wspólny cel: pozyskać kapitał na... No właśnie, na co? Kiedy spółki powinny szukać wsparcia finansowego wśród inwestorów małej giełdy? Ocena spółki pod względem przynależności do rynku NewConnect nie jest łatwa. Sprawę utrudnia fakt, iż nie tylko trzeba zmierzyć się z profilem firmy, jej obecną i prognozowaną sytuacją, ale również należy uwzględnić preferencje inwestorów, w końcu to ich kapitał zasili finansowo spółkę. Ale po kolei co z tą spółką? W przypadku spółek notowanych na rynku NewConnect często większą wagę przykłada się do analizy przyszłości niż teraźniejszości. Wynika to najczęściej z dwóch aspektów. Po pierwsze ogrom spółek poszukujących zastrzyku finansowego pośród inwestorów lokujących kapitał na NewConnect nie ma zbyt długiej historii, na podstawie której 7

8 można by wyciągać wnioski odnośnie ich sytuacji finansowo-ekonomicznej. Skutecznie utrudnia to zarówno ocenę bieżącego standingu, jak i wnioskowanie o kierunku i sile zmian zachodzących w firmie. Wiele firm jest wciąż na etapie badań, prototypu lub bardzo wczesnej komercjalizacji, przez co trudno ocenić skuteczność biznesu, marżowość produktów i usług czy nawet oszacować pozycję rynkową (pomimo rozpoczęcia działalności przez spółkę, w świadomości klientów produkt jeszcze nie zakiełkował). Po drugie należy pamiętać, iż inwestorzy kupują przyszłość, a ta przekłada się na prognozy i ocenę ryzyka. Inwestując swoje środki w prowadzoną przez firmę działalność, liczą na to, że przełożą się one na odpowiednie wyniki finansowe. Te z kolei wpłyną na wartość firmy mierzoną jej kapitalizacją. Ocenę powinna przeprowadzić zarówno spółka, jak i jej potencjalny Autoryzowany Doradca, analizując założenia biznesowe, oceniając perspektywy branży, weryfikując cele emisyjne, a także przeprowadzając badanie due diligence prawne, finansowe, ekonomiczne i inne (np. technologiczne), zasadne dla profilu danej spółki. Wnioski z takiej analizy (relatywnie długotrwałej, często dla spółki uporczywej, ale niezwykle potrzebnej) powinny odpowiedzieć na dwa pytania: czy rynek NewConnect jest odpowiednim miejscem dla spółki oraz czy to jest dobry moment na przeprowadzenie oferty akcji i wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu? Oczywiście nawet pozytywna weryfikacja spółki, zawsze pozostawia niepewność, czy pozytywne wnioski podzielą pracownicy Giełdy Papierów Wartościowych analizując dokument informacyjny emitenta, ale to już leży w gestii oceny dokonywanej przez pracowników instytucji. Kiedy pozyskać kapitał w drodze emisji akcji? Zanim jednak spółka przejdzie cały proces, który uwieńczony zostanie debiutem na małej giełdzie, w pierwszej kolejności musi podjąć decyzję o chęci pozyskania kapitału z wykorzystaniem rynku NewConnect, a następnie zgłosić się do Autoryzowanego Doradcy. W dalszym ciągu brak jednak odpowiedzi na pytanie jaki moment będzie ku temu najlepszy? O tym decyduje wiele czynników takich, jak bieżąca sytuacji spółki i perspektywy jej rozwoju, koniunktura giełdowa, aktywność inwestorów czy postrzeganie danej branży w danym momencie. Jak już napisano wcześniej, inwestorzy obecni na rynku NewConnect, zasilający spółki w kapitał oraz dokonujący transakcji na akcjach w obrocie wtórnym, to osoby kierujące się przede wszystkim oceną przyszłej sytuacji firmy. Oceniają oni strategię rozwoju emitenta, analizują zasadność planowanych wydatków, weryfikują (według swoich kryteriów) prawdopodobieństwo zrealizowania zapowiadanych prognoz. By ich przekonać do inwestycji, należy mieć jasną wizję przyszłości, ujętą w klarowną i sensowną strategię rozpisaną za pomocą celów na najbliższe lata. Wszystko powinno być jak w zegarku w pełni uzasadnione koszty na odpowiednich poziomach. Przedstawiony scenariusz musi być oczywiście realny (co odnosi się przede wszystkim do unikania nadmiernego optymizmu) i namacalny. Nie powinno się żądać od inwestorów oczekiwania na rezultaty zamierzonych działań licząc upływający czas w dekadach. Wiarygodność jest tu słowem kluczem. Jeśli coś z założeń nie spodoba się inwestorom, wówczas nici z szumnych planów spółki, skoro nie pozyska ona finansowania. 8 Warto również pamiętać, że z rynkiem NewConnect jest trochę jak ze związkiem małżeńskim zazwyczaj jest na dobre i na złe. Tak więc jeśli nasza strategia, zaprezentowana inwestorom w ofercie przed debiutem, okaże się fiaskiem, trzeba będzie poinformować o tym rynek. O tyle, o ile ta wiadomość zapewne nie wywoła tsunami gdzieś na Pacyfiku, niczym efekt motyla, o tyle może skutecznie zrazić do nas rodzimych kapitałodawców. A kto wie, czy za jakiś czas spółce nie będzie potrzebny kolejny zastrzyk gotówki. Owszem, można skupić się na jednej ofercie, w ramach której pozyskany będzie potrzebny kapitał a następnie ignorować inwestorów i kurs rynkowy. Można pozyskać kapitał na finansowanie bieżącej działalności, a pozyskane środki zamiast przeznaczyć na zarządzanie płynnością ulokować w luksusową nieruchomość, a następnie ogłosić upadłość. Można przeprowadzić ofertę w oparciu o cele emisyjne związane z rozwojem prowadzonej działalności operacyjnej, a następnie poinformować inwestorów, że w celu bezpiecznego ulokowania środków (tak, aby przynosiły dochód akcjonariuszom), spółka wynegocjowała preferencyjne warunki w banku i tam właśnie je ulokowała. Pytanie tylko, jak długo inwestorzy będą to tolerować? Jeśli bowiem zniechęcimy do siebie inwestorów może się okazać, że drugiej szansy nie dostaniemy i kolejna emisja zakończy się fiaskiem, co dla spółki oznaczać może bark środków na niezbędne inwestycje. Korzystna sytuacja finansowo-ekonomiczna spółki, realne i przy tym atrakcyjne prognozy, wiarygodny model biznesu to dopiero połowa sukcesu. Liczy się jeszcze dług w Grecji, bezrobocie w Stanach Zjednoczonych, tsunami w Japonii czy dynamika PKB Chin. Inwestorzy zwykli myśleć podobnie i zachowywać się podobnie, dlatego nawet jeśli ocenimy ogólną koniunkturę giełdową jako korzystną, trzeba pójść głębiej. Jeśli przykładowo jesteśmy spółką z branży budowlanej, a ta w danym momencie boryka się z problemem płynności i coraz częściej słyszy się o kłopotach ze spłatą bieżących zobowiązań, to nawet jeśli te problemy nie dotyczą naszej firmy, rynek oceni nas przez pryzmat wyników i perspektyw sektora. Nawet jednak jeśli sytuacja jest niekorzystna, a kryzys gospodarczy odstrasza inwestorów, kapitał nie znika. Jeśli branża w której działamy przeżywa chwilowy kryzys a inwestorzy odwrócili się od naszego sektora, nie oznacza to, że już zawsze będziemy mieli problem z pozyskaniem finansowania. Kapitał w gospodarce często zmienia tylko formę z akcji na obligacje, z obligacji na lokaty, z lokat na fundusze inwestycyjne, czy z funduszy na złoto i diamenty. Wymieniać można w zasadzie bez końca. Jeśli więc chwilowo nasza branża lub gospodarka odczuwa spowolnienie warto przeczekać trudną sytuację i zawiesić kilka inwestycji. Nie warto jednak odkładać procesu i rozmów a Autoryzowanym Doradcą. Rynek akcji wyprzedza bowiem koniunkturę, a decyzji o debiucie lepiej nie odkładać na szczyt hossy. O tym, że kapitał w gospodarce jest i że są na niego chętni świadczy chociażby wykres 1. Jak więc łatwo zauważyć największa ilość debiutów nie przypada wcale na okres szczytów hossy. Do jakich inwestorów? Na jakie wsparcie możemy liczyć? To zależy od tego, kto stoi po drugiej stronie drzwi NewConnect u. A tam są oni, bezwzględni w kalkulacjach, wymagający w kryteriach, ostrożni w ocenach, dociekliwi i pamiętliwi inwestorzy. Ci sami inwe-

9 Wykres 1. Liczba spółek i pozyskany przez nie w ofertach pierwotnych kapitał (zł) Źródło: Fitz Roy na podstawie danych z newconnect.pl storzy są tolerancyjni wobec podwyższonego ryzyka, żądni sukcesu i dreszczyku emocji, dysponujący nadwyżkami finansowymi dla których ochoczo poszukują możliwości ulokowania, z perspektywą wyższego zarobku niż na poziomie wskaźnika inflacji. Inwestorzy lokujący swój kapitał w spółkach notowanych na rynku NewConnect to w przeważającej większości osoby fizyczne, indywidualne w działaniach i ponoszeniu ryzyka. Choć jak pokazują statystyki zaprezentowane na wykresie 2, udział inwestorów indywidualnych systematyczne się zmniejsza nie jest to negatywny symptom. Rynek NewConnect rozwija się poprzez większy napływ kapitału od inwestorów instytucjonalnych. W większości drobni inwestorzy, dysponują ograniczonym kapitałem rzędu kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy, rzadziej kilku milionów złotych. Oczywiście są też fundusze, banki, inne podmioty mające w kasach zawrotne sumy pieniędzy, ale są oni zdecydowanie mniej aktywni i raczej traktują NewConnect jako możliwość zarobku (poprzez świadczenie usług np. doradczych) lub ścieżkę wyjścia z inwestycji. Jak wygląda proces? Po pierwsze forma prawna trzeba być spółką akcyjną (komandytowo-akcyjną też można, ale jeszcze nikt nie przetarł szlaków). Jeśli więc spółka funkcjonuje w ramach innej formy prawnej niż tzw. SA wówczas najczęściej dokonywane jest przekształcenie lub właściciele zawiązują nowy podmiot, obejmując udziały w zamian za wniesienie aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (co wiąże się z wyceną dotychczasowej działalności). Jeśli spółka wymaga dostosowania formy prawnej, wówczas proces przekształcenia trwa równolegle do prac związanych z przeprowadzeniem oferty. Mowa tu przede wszystkim o dokładnej analizie prowadzonej działalności (najczęściej dokonywanej przez Autoryzowanego Doradcę), zebraniu wszystkich istotnych informacji oraz stworzeniu na ich podstawie dokumentu ofertowego (przyjmijmy założenie, że oferta odbywa się w trybie oferty prywatnej, dzięki czemu nie ma obowiązku sporządzania prospektu emisyjnego). Niezbędne jest też określenie ścieżki rozwoju, ustalenie celów emisyjnych oraz dokonanie analizy możliwych rezultatów. Takie rozważania kończą się najczęściej wyceną przedsiębiorstwa, która przeprowadzana jest przy założeniu pozyskania środków z emisji akcji i przeznaczeniu ich na realizację założonych celów co przełożyć się powinno na wzrost wyników finansowych (tzw. wycena post-money). Działania te są niezwykle istotne z dwóch względów. Po pierwsze pozwalają ocenić atrakcyjność inwestycji oraz oszacować wartość biznesu. Po drugie, na podstawie uzyskanej wartości ustala się parametry oferty (liczbę emitowanych akcji i ich cenę emisyjną) w taki sposób, by uzyskać niezbędne środki pieniężne. Tak więc wycena odpowiada na Wykres 2. Udział poszczególnych typów inwestorów w obrotach na rynku NewConnect Źródło: Fitz Roy na podstawie danych z newconnect.pl oraz gpw.pl 9

10 pytanie, jak bardzo spółka musi się rozwodnić, tj. ile udziału w kapitale należy oddać nowym akcjonariuszom, by pozyskać wymagany kapitał. Due diligence wraz z przełożeniem analiz na prognozy wieńczy opis działalności emitenta, zebrany w dokumencie ofertowym. Do tego dochodzi jeszcze sporządzenie odpowiednich formularzy (m. in. objęcia akcji, czy dyspozycji deponowania), podjęcie niezbędnych uchwał na walnym zgromadzeniu, przygotowanie prezentacji inwestorskiej oraz kilka innych detali. Wówczas można uznać, że spółka jest gotowa do oferty. Całość przygotowania to średnio jakieś 3 do 6 miesięcy oraz dziesiątki telefonów i maili od analityka. Trzeba tu jednak wspomnieć o dwóch niezwykle ważnych kwestiach. Po pierwsze, Autoryzowany Doradca ponosi odpowiedzialność za rzetelność, poprawność, kompletność danych zawartych w dokumentach, więc nie ma innego wyjścia jak dogłębnie zapoznać się z realiami panującymi w spółce i filozofią, w oparciu o którą funkcjonuje. Po drugie, zarówno inwestorzy, jak i Giełda często ad hoc występują z zapytaniem o jakiś szczegół z działalności spółki, stąd Doradca powinien mieć gruntowną wiedzę na jej temat. Wracając do oferty, sam proces oferowania może trwać od kilku dni do nawet kilku miesięcy w zależności od zainteresowania inwestorów i sytuacji rynkowej. Jeśli spółce uda się pozyskać wymagany kapitał (przynajmniej w określonym uchwałą minimalnym progu emisji), wówczas dokonywany jest przydział akcji i rozpoczyna się proces czynności związanych z debiutem (rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w sądzie, sporządzenie i złożenie na Giełdzie Papierów Wartościowych dokumentu informacyjnego, złożenie niezbędnych wniosków do Giełdy, KDPW, uzyskanie dostępów do systemów informacyjnych ESPI i EBI, itd.). Całość trwa od 1 do 2 miesięcy, a często trwać może nawet dłużej. W tak zwanym międzyczasie przeprowadzane jest szkolenie z obowiązków informacyjnych, uruchamiana jest internetowa strona korporacyjna, trwają ustalenia w zakresie PR debiutu. Później pozostaje już tylko prowadzenie działalności aby zrealizować złożone obietnice i raportowanie o wynikach i istotnych zdarzeniach w spółce. Ile to kosztuje? Ogólnie koszty możemy podzielić na kilka kategorii. Zacznijmy od formalności. Bycie spółką notowaną w alternatywnym systemie obrotu wymaga rejestracji emitenta (standardowo: 6 tys. zł) i jego papierów wartościowych w KDPW (tu stawka jest procentowa, zależna od wartości rejestrowanych w depozycie papierów wartościowych). W tle funkcjonuje agent emisji, którego zadaniem jest rozksięgowanie zdematerializowanych akcji na odpowiednie rachunki maklerskie inwestorów (koszt zależny od liczby akcjonariuszy, średnio 1-2 tys. zł). Następnie dochodzi opłata na rzecz Organizatora NewConnect za wprowadzenie do obrotu (6 tys. zł, kolejne serie już taniej) oraz za notowanie papierów wartościowych (procentowo od ich wartości). Warto przy tym pamiętać, że opłaty na rzecz GPW i KDPW ponoszone będą również po ofercie za każdy okres notowania walorów spółki w alternatywnym systemie. Kolejnym kosztem jest biegły rewident, który audytuje sprawozdania finansowe (zarówno na potrzeby wprowadzenia akcji do obrotu, jak również po każdym zakończonym okresie obrachunkowym). Należy też pamiętać, że przez okres mini- 10 mum dwóch lat od debiutu trzeba zaprzyjaźnić się z animatorem, który będzie wspierał akcje naszej spółki w utrzymaniu płynności, a taka przyjaźń to koszt rzędu ok. 2-4 tys. zł miesięcznie. Nie można również zapomnieć o koszcie najbliższego przyjaciela (w końcu najwięcej, o ile nie wszystko, o nas wie) Autoryzowanego Doradcy, który będzie nas zazwyczaj rozliczać zarówno stawką stałą, jak również zmienną. Opłata stała (tzw. flat fee) ponoszona jest najczęściej za przygotowanie dokumentów i procesu, wykonanie due diligence oraz innych ustalonych umową czynności i w zależności od parametrów wynosi od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Część zmienna (tzw. success fee) często stanowi natomiast wynagrodzenie za wsparcie w pozyskaniu kapitału kształtując się na poziomie od kilku do kilkunastu procent wartości środków pozyskanych w ofercie. Ponadto należy wspomnieć o opłacie ponoszonej już po ofercie za czuwanie nad spółką przez okres co najmniej roku od debiutu (wymóg Regulaminu), która wynosi najczęściej kilka tysięcy złotych miesięcznie. Na koniec zostaje już tylko notariusz, opłaty sądowe, oraz koszty agencji PR/IR i innych podmiotów zaangażowanych w proces. Podsumowując, suma powyższych kosztów stanowi najczęściej od kilku do kilkunastu procent pozyskanego kapitału. Podsumowując Pozyskiwanie kapitału z rynku NewConnect jest procesem długotrwałym, wymagającym znacznego zaangażowania po stronie zarządu spółki, jak również poniesienia znacznych nakładów finansowych, z których część może być jednak rozłożona w czasie (można się również starać o dotację na ich częściowe pokrycie). Pomimo tego rynek ten stanowi atrakcyjne źródło pozyskania kapitału zwłaszcza dla firm, dla których drzwi banku czy innych podobnie działających kapitałodawców są zamknięte. Warto patrzeć na NewConnect z szerszej perspektywy oferta pierwotna to dopiero początek drogi, którą systematyczne podążanie może prowadzić do znacznych sukcesów. Szansę, jaką daje rynek NewConnect wykorzystało wiele spółek, które z powodzeniem zrealizowały trafne inwestycje, zapewniając inwestorom atrakcyjną stopę zwrotu sięgającą setek procent. Rozwój niektórych firm bez udziału inwestorów lokujących swoje kapitały w podmiotach notowanych w alternatywnym systemie obrotu, byłby niewątpliwie utrudniony. Warto więc pamiętać, że NewConnect jest rynkiem oferującym kapitał dla podmiotów, które często nie mają szans pozyskać go z innych źródeł. Natalia Śmieja Corporate Finance Manager Fitz Roy

11 Co kryje SPO? Gratulujemy debiutu na rynku NewConnect takie lub podobne zdanie usłyszy prezes spółki, której akcje po raz pierwszy notowane są na rynku NewConnect. Emocje, które towarzyszą podczas wprowadzenia akcji do obrotu zacierają wszelkie negatywne nastroje związane z procesem poprzedzającym debiut. Po uroczystym dniu wracamy do szarej rzeczywistości i rozpoczyna się czas, w którym należy udowodnić inwestorom, że środki z emisji zostaną wykorzystane na cele opisane w strategii rozwoju spółki. Niejednokrotnie spółki doznają twardego lądowania gdy okazuje się, że pozyskane fundusze nie wystarczają na realizację strategii. Są jednak przypadki, gdy pozyskany kapitał pozwolił zrealizować zakładaną strategię i kilkukrotnie zdynamizował rozwój spółki. W obu przypadkach firma będzie potrzebowała dodatkowych zasobów finansowych, czy to do przetrwania na rynku, czy podtrzymania tempa rozwoju. Nasuwa się więc pytanie w jakiej formie pozyskać kapitał. Oczywiście możliwości jest kilka, lecz w niniejszym artykule skupimy się tylko na jednej jaką jest SPO. Na początku należy wyjaśnić funkcjonujący na rynku mit, że SPO to kolejna emisja akcji, czy to w trybie oferty prywatnej, czy publicznej. Otóż SPO (secondary public offering) w dosłownym tłumaczeniu oznacza wtórną publiczną emisję akcji, warto podkreślić słowo publiczną. W żargonie praktyków możemy operować dwuznacznością, jednakże nie zwalnia to z bycia profesjonalistą w kontaktach B2B. Wielu zarządzających w spółkach giełdowych nie do końca orientuje się w jakim trybie pozyskać ponownie kapitał z giełdy i wcale nie jest to negatywna cecha. Dla emitenta istotnymi elementami całości procesu pozyskania kapitału są wartości możliwych do pozyskania funduszy i koszt tych działań. To doradca powinien wspierać zarząd w ustalaniu szczegółów po podjęciu decyzji o kolejnej emisji akcji. Warto je jednak rozważyć, jak również zwrócić uwagę na możliwe rozwodnienie oraz sam tryb oferty. Aspekt prawny Pozyskanie kapitału to nie tylko kontakt z inwestorami, ale również postępowanie zgodne z literą prawa, które jest filarem całości procesu. Zgodnie z artykułem 431 ust. 2 kodeksu spółek handlowych objęcie emisji nowych akcji w drodze podwyższenia kapitału może nastąpić poprzez: 11

12 złożenie oferty przez spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), zaoferowania akcji wyłącznie akcjonariuszom, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta), zaoferowania akcji w drodze ogłoszenia skierowanego do osób, którym nie służy prawo poboru (subskrypcja otwarta). Łącząc powyższe przepisy z ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (zwanej dalej ustawą o ofercie) w pierwszym przypadku subskrypcja prywatna odnosi się do oferty skierowanej do nie więcej niż 99 adresatów. Oczywiście można wyznaczyć stu inwestorów lub skierować ofertę do nieoznaczonego adresata, jednakże mając na uwadze ustawę o ofercie taka propozycja nosi znamiona oferty publicznej. Pozostałe dwa przypadki zostaną omówione w dalszej części artykułu. Emisja akcji z prawem poboru (subskrypcja zamknięta) Prawo poboru umożliwia obecnym akcjonariuszom zachowanie proporcjonalnego udziału w kapitale, co pozwala im zachować prawa korporacyjne i relatywny wpływ na funkcjonowanie firmy. Natomiast w przypadku objęcia emisji bez prawa poboru przez nowych akcjonariuszy nastąpiłoby tzw. rozwodnienie kapitału, czyli procentowe zmniejszenie udziału dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do całkowitej sumy kapitału akcyjnego, co w przypadku niektórych akcjonariuszy może być mało korzystne. Spółka, której akcje są notowane na rynku NewConnect, podejmując uchwałę o emisji akcji nowej serii bez wyłączenia prawa poboru i starając się o dopuszczenie tychże akcji do obrotu kieruje ofertę do nieoznaczonego adresata (ze względu na to, że akcje są w obrocie, więc nie ma możliwości identyfikacji wszystkich akcjonariuszy). Zgodnie z ustawą o ofercie takie działanie nosi znamiona oferty publicznej. W takim przypadku istnieje obowiązek sporządzania prospektu, a w niektórych przypadkach zamiennie memorandum informacyjnego oraz korzystania z pośrednictwa firmy inwestycyjnej, co wydłuża czas procesu oraz podnosi jego koszty. Niemniej jednak istnieją wyłączenia umożliwiające uniknięcie tych obowiązków. Przykładem może być emisja której wartość nie przekroczy 2,5 mln euro w dniu ustalenia ceny akcji. Należy również nadmienić, że wspomniana wartość liczona jest wraz z papierami wartościowymi będącymi przedmiotem oferty publicznej w okresie poprzednich 12 miesięcy. Powyższy przypadek wynika z art. 7 ust. 3 pkt 6 w korespondencji z art. 41 pkt 1 lit c) ustawy o ofercie. Przykładami wykorzystania powyższych parametrów w ofercie są wtórne emisje takich spółek jak Nicolas Games SA, R&C Union SA, InwazjaPC SA, czy InPoint SA i wiele innych. Oszczędności spółki w porównaniu do klasycznej oferty publicznej są znaczące, choćby z powodu braku kosztu obsługi ze strony np. biura maklerskiego. Kosztem, który spółka musi ponieść jest sporządzenie dokumentu informacyjnego, a wynagrodzenie z tego tytułu jest ustalane indywidualnie z Autoryzowanym Doradcą. Emisja akcji z wyłączeniem prawa poboru (subskrypcja otwarta) Gdyby jednak spółka wyłączyła prawo poboru, co wymaga uchwały walnego zgromadzenia większością co najmniej czterech piątych głosów obecnych na WZ i nadal wartość emisji nie przekroczyła by 2,5 mln euro spółka zobowiązana jest wtedy do sporządzenia memorandum informacyjnego. Wymaga to już udziału firmy inwestycyjnej co podwyższa koszty emisji. Aby można było pozbawić obecnych akcjonariuszy prawa poboru, Zarząd spółki musi pisemnie przedstawić uzasadnienie takiego działania. Przede wszystkim zaimplementowanie takiego rozwiązania musi być w interesie spółki. Jego wyłączenie uzasadnia się zazwyczaj następującymi argumentami: większe prawdopodobieństwo pozyskania zakładanego kapitału poprzez dopuszczenie większej liczby inwestorów np. instytucjonalnych, co może uatrakcyjnić ofertę, zwiększenie płynności poprzez rozproszenie wśród inwestorów indywidualnych, objęcie akcji przez inwestora strategicznego. W przypadku przekroczenia kwoty 2,5 mln euro i wyłączając prawo poboru spółka zobowiązana jest do sporządzenia prospektu emisyjnego. Oczywiście istnieje jeszcze kilka wyjątków, przy których nie jest on wymagany, lecz mając na Wykres 1. Liczba przeprowadzonych ofert publicznych z prawem poboru na rynku NewConnect Źródło. Opracowanie Fitz Roy na podstawie raportów emitentów, 12

13 uwadze charakterystykę rynku NewConnect odstępstwa te nie są stosowane. Wyłączenie prawa poboru, jak już wspomniano, powoduje rozwodnienie kapitału. Nie jest to zabieg mile widziany przez inwestorów, szczególnie mniejszościowych. Jednak i oni mają pewne mechanizmy by skutecznie zablokować niektóre uchwały, np. głosowanie grupami. Oprócz zmniejszenia udziału w kapitale przez dotychczasowych akcjonariuszy, z technicznego punktu widzenia, rozwodnienie kapitału powoduje, w krótkim okresie, pogorszenie wskaźnika zysk na akcje, a to może negatywnie wpłynąć na zainteresowanie spółką. Pamiętajmy jednak, że pozyskane środki powinny przyczynić się do rozwoju biznesu i tym samym poprawy wyników finansowych i wzrostu wartości spółki. Decyzja o emisji W chwili gdy środki z pierwszej emisji, niekoniecznie publicznej, zostały już skonsumowane na realizację przyjętej strategii, mogą pojawić się przesłanki do dokapitalizowania spółki, do których zaliczyć można: kontynuację przyjętej strategii rozwoju, zmianę strategii rozwoju, ekspansję na nowe rynki poprzez rozwój organiczny, problemy z płynnością podmiotu, zwiększenie udziału rynku poprzez transakcje M&A, inwestycje w środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, spłatę zadłużenia. Powyższe przykłady pokazują tylko niektóre możliwości wykorzystania planowanej emisji. Sprecyzowanie celu emisyjnego nieodłącznie wiąże się z określeniem zapotrzebowania kapitałowego na jego realizację, a to przekłada się na decyzje dotyczące trybu pozyskania środków finansowych. Do najważniejszych pytań, jakie zadają sobie zarządzający należą: Czy pozyskamy planowaną wielkość kapitału? Jaki udział kapitału zostanie przydzielony akcjonariuszom? Po jakiej cenie emisyjnej wyemitujemy nowe akcje? W jakim trybie, z prawem poboru czy bez? Odpowiedzi na te pytania nie są łatwe i zależą od wielu czynników. Po pierwsze spółka powinna dokonać wyceny swojej wartości. Najlepiej jeśli będzie ona sporządzona przez niezależnych konsultantów. Przedstawiona wartość da odpowiedź czy warto dokonywać nowej emisji. Jeżeli wartość fundamentalna spółki będzie znacząco wyższa od ceny rynkowej akcji, oznacza to, że oszacowana na podstawie wyceny cena emisyjna, przy założonej zmianie procentowej udziałów w kapitale, będzie nie do zaakceptowania przez potencjalnych nabywających i emisja może nie dojść do skutku. Ponadto, oznacza to również, że spółka jest niedowartościowana, niemniej jednak trudno będzie przekonać inwestorów do nabycia akcji nowej emisji po cenie wyższej niż rynkowa (a ta może być np. wynikiem ogólnego załamania koniunktury na giełdzie). Akcjonariusze nie będą zainteresowani płaceniem więcej za akcje, których cena rynkowa jest niższa. Gdyby jednak spółka nadal chciała pozyskać kapitał, mimo wyższej wyceny fundamentalnej od rynkowej, będzie musiała oddać większy udział w kapitale. W tym przypadku, z pomocą przychodzą prawa poboru, gdyż ich mechanizm powoduje utrzymanie struktury udziałowej przez obecnych akcjonariuszy pod warunkiem, że skorzystają z tego prawa. Aby nie doszło do znaczącego rozwodnienia i w najgorszym wypadku utraty kontroli przez akcjonariuszy większościowych należałoby zbadać ich zainteresowanie daną emisją. Pozwoli to ograniczyć ryzyko ewentualnej utraty kontroli. Tabela 1. Średnia wartość emisji na NewConnect z podziałem na tryb oferty (w mln zł) ROK z prawem poboru 0 bez prawa poboru 3,5 3,417 1,292 2,604 3, Źródło: Opracowanie Fitz Roy na podstawie raportów emitentów, Gdy wyeliminowana zostanie niepewność dotycząca emisji, pojawia się kolejny ważny element w parametryzowaniu oferty, mianowicie cena emisyjna. Oczywiście jej ostateczne ustalenie jest pochodną zapotrzebowania kapitałowego, planowanego rozwodnienia, a także ceny rynkowej walorów już notowanych. Przypadek niedopasowania ceny emisyjnej do warunków rynkowych miał miejsce w przypadku spółki ProxyAd SA. Emisja nie doszła do skutku ponieważ, zgodnie z komunikatem bieżącym numer 35/2011: Ustalona przez Zarząd Emitenta w dniu 1 sierpnia 2011 roku, cena emisyjna akcji serii B jest znacznie wyższa niż aktualny kurs akcji Emitenta na rynku NewConnect tj. cena w ramach subskrypcji akcji serii B wynosi 2,25 zł, natomiast najwyższy kurs akcji Emitenta w ostatnim miesiącu wrześniu nie przekroczył 0,88 zł za jedną akcję. Dodajmy, że najwyższy kurs akcji w sierpniu nie przekroczył 1,35 zł, a w lipcu 1,57 zł. Spółka Inwestycje.pl SA również nie uplasowała swojej emisji ponieważ: Powodem odwołania oferty publicznej akcji serii D było niskie prawdopodobieństwo uplasowania akcji w ilości zapewniającej osiągnięcie środków potrzebnych na realizację planu inwestycyjnego Spółki. Powyższe spowodowane było niekorzystną sytuacją na rynkach kapitałowych oraz znacząco niższą od oczekiwanej wyceną Spółki (źródło: RB numer 30/2011). Przykłady jednoznacznie wskazują na niedopasowanie emisji do warunków rynkowych. W podanych przykładach celem nie jest wytykanie błędów, a jedynie porównanie oczekiwań spółki z oceną jej wartości przez inwestorów. Ustalając cenę emisyjną w subskrypcji otwartej nie powinna ona zbytnio odbiegać od ceny rynkowej. Cena emisyjna poniżej rynkowej spowoduje barierę do wzrostu kursu do daty debiutu, natomiast w odwrotnym przypadku, gdy cena rynkowa jest wyższa od emisyjnej może dojść do spadku kursu i tym samym zagrozić powodzeniu oferty. Wyznaczając cenę w trybie subskrypcji zamkniętej koryguje się ją o dyskonto w stosunku do ceny rynkowej, co niejako przyczynia się do powodzenia emisji. Jakie powinno być dyskonto? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Zależy to od sytuacji rynkowej, nastrojów inwestorów, zaufania do spółki, zrealizowania prognoz i wielu innych. Warto prześledzić emisje, jeśli były, spółek o porównywalnym profilu działalności w celu identyfikacji postrzegania branży przez inwestorów. 13

14 Wykres 2. Średnia wartość i mediana dyskonta z podziałem na wartość emisji z prawem poboru Źródło. Opracowanie Fitz Roy na podstawie raportów emitentów, (*) Do wyliczenia dyskonta posłużono się ceną rynkową przed odcięciem praw poboru oraz ceną emisyjną danej serii. Wykres 3. Średnia wartość i mediana dyskonta dla emisji z prawem poboru w danym roku Źródło. Opracowanie Fitz Roy na podstawie raportów emitentów, (*) Do wyliczenia dyskonta posłużono się ceną rynkową przed odcięciem praw poboru oraz ceną emisyjną danej serii. Ile kosztuje SPO? Analizując rynek NewConnect można stwierdzić, że przeważają na nim oferty publiczne wykorzystujące mechanizm prawa poboru i ustawowe wyłączenia konieczności sporządzenia prospektu emisyjnego. Przeciętna kapitalizacja spółki na rynku NewConnect w marcu bieżącego roku wyniosła ponad 24 mln złotych. Mając na uwadze, iż średnio, podwyższenie kapitału obejmuje 10-20% udziału w kapitale, wartość potencjalnych emisji powinna się wahać w granicach 2,5-6 mln zł, czyli nie przekraczając 2,5 mln euro. To krótkie wyliczenie może potwierdzić słuszność dokonywania emisji w drodze subskrypcji zamkniętej optymalizując jednocześnie koszty emisji. Poniższy wykres przedstawia średni udział kosztów dla danej wartości emisji, który dla wskazanych powyżej parametrów waha się od 2% do 5%. Trudno natomiast porównać koszty emisji, w których udział brały firmy inwestycyjne na rynku NewConnect gdyż tylko jedna spółka przeprowadziła wtórną emisję w trybie subskrypcji otwartej, a jest nią Auxilium SA. Przedstawione dane wskazują, iż koszt pozyskania kapitału z giełdy nie jest duży, a co najważniejsze pozyskanie środki są bezzwrotne. Należy podkreślić, że całkowity koszt emisji 14 Tabela 2. Średnie koszty emisji na rynku NewConnect z podziałem na tryb oferty w danym roku(jako % wartości pozyskanych środków pieniężnych) ROK bez prawa poboru 6,3%* bd bd bd bd z prawem poboru 0,0% 2,6% 4,6% 5,5% 4,1% Źródło: Opracowanie Fitz Roy na podstawie raportów emitentów, *Auxilium SA (2007) zależny jest sytuacji rynkowej, ustalonego wynagrodzenia doradcy oraz zaufania inwestorów do spółki. Co dalej po emisji? Aby kolejne emisje były udane należy konsekwentnie realizować założone cele emisyjne i korygować je w odpowiedzi

15 Wykres 4. Średnie koszty emisji w latach z podziałem na wartość emisji (jako % pozyskanych środków pieniężnych) Źródło. Opracowanie Fitz Roy na podstawie raportów emitentów, na zmieniająca się sytuację rynkową. Dla niektórych spółek NewConnect to tylko przejściowy etap w budowaniu swojej pozycji na rynku kapitałowym prowadzący do debiutu na głównym parkiecie, a dla innych wystarczające narzędzie pozyskiwania kapitału i umacniania zaufania kontrahentów. W obu przypadkach należy skutecznie konstruować swoją wartość oraz komunikować się z rynkiem. Jednym z najważniejszych elementów w budowaniu relacji z inwestorami jest komunikacja z nimi. Ponieważ spółki z rynku NewConnect nie do końca czują potrzebę kontaktu z rynkiem, Giełda Papierów Wartościowych opracowała zbiór Dobrych Praktyk. Komunikacja z inwestorami przy ich uwzględnieniu z pewnością pomaga kreować zaufanie inwestorów. Zarządzanie wartością na rynku nie jest procesem ani łatwym, ani krótkoterminowym. Nierzadko wartość spółki uzależniony jest od nastrojów rynkowych, lecz gdy tylko nastąpi ich poprawa, wartość przedsiębiorstwa powróci na odpowiednie tory. Dlatego ważne jest by firmy współpracowały z agencjami Public Relations i Investor Relations, Autoryzowanymi Doradcami i innymi podmiotami dbającymi o sprawną komunikację z rynkiem. W odniesieniu do omawianego tematu SPO jest to o tyle ważne, gdyż konsekwentnie realizowana strategia i kontakt z rynkiem przyczynią się do sukcesu w plasowaniu każdej kolejnej publicznej emisji, a o to przecież chodzi. Przemysław Kowalewski Wiceprezes Zarządu Fitz Roy 15

16 Emisja obligacji korporacyjnych i wprowadzenie ich do obrotu na Catalyst jako alternatywna metoda pozyskania kapitału przez spółki notowane na NewConnect Jedną z wielu trudności jakie napotykają młode przedsiębiorstwa jest kwestia pozyskania kapitału na dalszy rozwój. Do najbardziej popularnych sposobów zdobycia środków należy zaliczyć kredyty inwestycyjne. W dzisiejszych warunkach rynkowych uzyskanie go nie jest rzeczą prostą, dla banków niezbędne są bowiem bezpieczny poziom zdolności kredytowej oraz wysokość aktywów, którymi można zobowiązanie zabezpieczyć. Co więcej, zaciągając takie zobowiązanie trzeba zawsze liczyć się z możliwością wcześniejszego wypowiedzenia umowy przez pożyczkodawcę. Dlatego coraz częściej rozwijające się przedsiębiorstwa szukają innych możliwości pozyskania kapitału. Jedną z nich jest przeprowadzenie oferty publicznej lub prywatnej akcji. Aby zapewnić powodzenie takiego projektu, bardzo często podejmowana jest również decyzja o jednoczesnym wprowadzeniu obejmowanych papierów wartościowych do obrotu. Rynkiem, na którym mogą być notowane akcje takich stosunkowo niewielkich, dynamicznie rozwijających się spółek, jest NewConnect. Decyzja o wprowadzeniu papierów wartościowych do obrotu przede wszystkim zapewnia inwestorom płynność, czyli teoretycznie umożliwia wyjście z inwestycji. Oczywiście korzyści z przeprowadzenia całego procesu jest dużo więcej. Wśród nich możemy wymienić również podniesienie prestiżu firmy i dodatkową jej promocję na rynku, chociażby poprzez obecność w mediach. Co więcej, potencjalni kontrahenci dużo korzystniej postrzegają markę, która jest rozpoznawalna, a co za tym idzie chętniej zawierają z takimi podmiotami nowe kontrakty. Przeprowadzenie emisji akcji i wprowadzenie ich 16 do obrotu oczywiście ma także sporo minusów. Należą do nich chociażby obowiązki informacyjne i konieczność liczenia się z głosem nowych akcjonariuszy przy podejmowaniu decyzji o przyszłości firmy. Spółki, które są już obecne na NewConnect bardzo często nadal borykają się z problemem braku kapitału. Dalszy intensywny rozwój wymaga bowiem kolejnych inwestycji, często w projekty o wiele większej skali niż dotychczasowe. Jedną z alternatyw zdobycia środków przez takie spółki jest emisja obligacji. Do największych korzyści związanych z tą metodą finansowania możemy zaliczyć między innymi: dywersyfikację źródeł pozyskania kapitału, niezależność od zmiany decyzji pożyczkodawców, przejrzyste zasady spłaty odsetek ustalane przez emitenta czy brak obawy o utratę kontroli nad spółką. Aby zachęcić potencjalnego inwestora do objęcia obligacji wyemitowanych przez spółkę (tzw. obligacje korporacyjne) coraz częściej wyemitowane papiery wartościowe są wprowadzane do obrotu. Miejscem, w którym jest to możliwe jest rynek Catalyst. Został on uruchomiony 30 września 2009 roku. Tworzą go cztery platformy. Dwie

17 Rysunek 1. Liczba spółek, które wprowadziły swoje obligacje do obrotu na rynku Catalyst. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony: z nich prowadzone są przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Są to: rynek regulowany detaliczny (GPW RR) i Alternatywny System Obrotu detaliczny (GPW ASO). Dwie pozostałe prowadzone są natomiast przez BondSpot. Są to: rynek regulowany hurtowy (BS RR) i Alternatywny System Obrotu hurtowy (BS ASO). Utworzenie czterech platform obrotu miało swoje uzasadnienie. Taka architektura pozwala bowiem dostosować wielkość emisji i jej charakter do różnych grup inwestorów. Na rysunku 1 przedstawiono informacje dotyczące liczby spółek, które wprowadziły swoje obligacje do obrotu na Catalyst. Rysunek 2. Procentowy udział spółek, których obligacje korporacyjne są notowane na Catalyst, a akcje na innych rynkach, na tle wszystkich obligacji korporacyjnych wprowadzonych do obrotu na Catalyst. Na podstawie danych przedstawionych na powyższych wykresach można stwierdzić, iż liczba spółek, których obligacje są wprowadzane do obrotu na Catalyst systematycznie rośnie. Największy wzrost ilościowy można zaobserwować w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy. Wynika to między innymi z faktu, iż na rynku IPO i SPO można było w tym okresie zaobserwować pewnego rodzaju zapaść. Inwestorzy zaniepokojeni sytuacją na rynkach finansowych, spowodowaną problemami Grecji i innych Państw Wspólnoty mocno ograniczyli swoją skłonność do inwestowania w akcje obejmowane w ramach ofert publicznych i prywatnych. Szukali więc alternatywnych, bardziej bezpiecznych możliwości lokowania kapitału. Z tego powodu w ostatnim czasie można zaobserwować dużo większe zainteresowanie inwestorów obligacjami korporacyjnymi, które oferują wyższe oprocentowane niż lokaty terminowe, czy instrumenty finansowe emitowane przez Skarb Państwa. Większość z tych obligacji notowanych jest w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Są to zazwyczaj obligacje niewielkich spółek, które przeprowadzają emisje o stosunkowo niedużej wartości. Często zdarza się także, że swoje emisje plasują na rynku Catalyst również spółki obecne na Rynku Głównym warszawskiego parkietu lub na NewConnect. Na rysunku 2 przedstawiono procentowy udział takich spółek, na tle wszystkich obligacji korporacyjnych wprowadzonych do obrotu na Catalyst. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony: Obligacja w myśl przepisów prawa jest papierem wartościowym, w których emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Aby wyemitować obligacje trzeba w pierwszej kolejności zastanowić się nad opłacalnością projektu. Należy pamiętać, że środki pozyskane w ten sposób będzie trzeba kiedyś zwrócić. Z tego powodu niewskazane jest przeprowadzanie takiego procesu przez spółki, które uzyskany kapitał chcą przeznaczyć na inwestycje niegwarantujące w przyszłości osiągnięcia zysków. Przykładem takich firm mogą być spółki, które pozyskane środki chciałyby przeznaczyć na różnego rodzaju badania naukowe lub wprowadzenie szeroko rozumianych innowacyjnych rozwiązań. Niestety, tak zainwestowany kapitał nie gwarantuje osiągnięcia przychodów w przyszłości. Dlatego lepszym rozwiązaniem dla takich spółek jest przeprowadzenie kolejnej oferty publicznej lub prywatnej akcji i wprowadzenie ich do obrotu na NewConnect. Kolejnym etapem przeprowadzenia emisji obligacji jest ustalenie jej podstawowych parametrów. Do najważniejszych z nich możemy zaliczyć: 17

18 wielkość emisji (orientacyjna wartość kapitału jaką chcemy pozyskać), sposób i częstotliwość wypłaty odsetek (nie dotyczy obligacji zerokuponowych, zazwyczaj sprzedawanych z dyskontem), rodzaj oprocentowania (wyróżniamy oprocentowanie stałe lub zmienne uzależnione np. od WIBOR-u), termin wykupu (moment, w którym musimy zwrócić środki pozyskane do inwestorów) formę (w przypadku wprowadzenia obligacji do obrotu, papiery muszą być zdematerializowane). Przed podjęciem działań związanych z przeprowadzeniem emisji należy przeanalizować dobór powyższych parametrów, tak aby uzyskać jak najlepszy produkt, zarówno z punktu widzenia spółki, jak i potencjalnego inwestora. Wbrew pozorom nie jest to proste zadanie. Na rysunku 3 i w tabeli 1 przedstawiono wybrane parametry obligacji korporacyjnych już notowanych na Catalyst. Rysunek 3. Wybrane parametry obligacji korporacyjnych notowanych na rynku Catalyst. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony: Tabela 1. Wybrane parametry obligacji korporacyjnych notowanych na rynku Catalyst. Parametr Średnie oprocentowanie Oprocentowanie stałe / zmienne Średni okres wykupu Catalyst (cały rynek) Catalyst (tylko GPW ASO) 11,8% 12,7% 21% / 79% 18% / 82% 3,3 roku 2,6 roku Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony: Na tym etapie realizacji całego projektu warto nawiązać współpracę ze specjalistami zatrudnionymi w Domu Maklerskim lub u Autoryzowanego Doradcy. Pomogą oni w przygotowaniu i przeprowadzeniu całego procesu. Przeanalizują spółkę i jej sytuację finansową z szerszej perspektywy nie tylko przedsiębiorcy, ale także inwestora. Korzystanie z fa- 18 chowej pomocy, szczególnie tej, świadczonej przez podmioty posiadające doświadczenie w tego typu projektach, pozwoli spółce sprawnie przeprowadzić cały proces i uniknąć niepotrzebnych błędów. Pomoc fachowców jest nieoceniona szczególnie w momencie badania potencjalnego zainteresowania inwestorów produktem. Są oni w stanie dotrzeć do potencjalnych klientów i zbadać, czy istnieje szansa uplasowania emisji. Jeżeli wstępne rozmowy są rokujące, można przystąpić do dalszych działań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem całego procesu. Kolejnym krokiem jest podjęcie decyzji o emisji obligacji. Stosowną uchwałę w tej sprawie musi podjąć walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki. W zależności od zapisów statutu decyzję może w tym aspekcie podejmować także rada nadzorcza. Uchwała, oprócz parametrów obligacji opisanych powyżej, musi określać inne istotne kwestie, a mianowicie sposób uplasowania emisji oraz rynek, na który obligacje mają być wprowadzone (o ile oczywiście jest to intencją spółki). Generalnie rzecz biorąc mamy dwie możliwości: przygotowanie i przeprowadzenie oferty publicznej lub przygotowanie i przeprowadzenie oferty prywatnej (private placement). Oferta publiczna jest procesem stosunkowo czasochłonnym. Trwa od kilku do nawet kilkunastu miesięcy. Tak długi okres jest spowodowany między innymi koniecznością sporządzenia i zatwierdzenia prospektu emisyjnego. Ofertę publiczną może przeprowadzić tylko Dom Maklerski, który ma stosowne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie tego typu działalności. Taka ścieżka wybierana jest w przypadku dużych emisji obligacji i zazwyczaj jest związana z wprowadzeniem takich papierów wartościowych na rynek regulowany (GPW RR i BS RR). Jej główną zaletą jest to, że może być ona skierowana do bardzo szerokiego grona potencjalnych inwestorów. Oczywiście przeprowadzenie całego procesu jest dosyć kosztowne. Do największych wydatków możemy zaliczyć przede wszystkim wynagrodzenia doradców (Dom Maklerski, kancelaria prawna, audytor, firma PR), koszty sporządzenia i zatwierdzenia prospektu emisyjnego, wydatki na działania marketingowe i promocyjne, czy chociażby opłaty na rzecz KDPW S.A. i GPW w Warszawie S.A. W tabeli 2 przedstawiono orientacyjny poziom średniej marży w zależności od wielkości emisji. Tabela 2. Szacunkowe koszty oferty publicznej obligacji zależności od wielkości emisji. Wielkość oferty Koszty < 2mln 7% - 8% 2mln - 5mln 6% - 7% 5mln - 10mln 5% - 6% 10mln - 20mln 4% - 5% > 20mln 3% - 4% Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych przez Dom Maklerski AmerBrokers projektów

19 Powyższe dane maja oczywiście charakter poglądowy, gdyż każda oferta ma swoją specyfikę i pewne elementy zmniejszające lub zwiększające zakres prac (np. forma zabezpieczenia, itp.). Ze względu na stosunkowy wysokie koszty i długi czas przeprowadzenia całego procesu, niewiele spółek decyduje się na przeprowadzenie oferty publicznej. Wybierają one raczej drugą możliwość, czyli przeprowadzenie oferty prywatnej. Przyjętą na rynku praktyką w przypadku tego typu procesów jest korzystanie z usług wyspecjalizowanych podmiotów, do których możemy zaliczyć Domy Maklerskie i Autoryzowanych Doradców. Papiery obejmowane w ofercie prywatnej (skierowanej do nie więcej niż 99 osób) zazwyczaj wprowadza się do detalicznego Alternatywnego Systemu Obrotu (GPW ASO). Taka forma oferowania obligacji oznacza, że w czasie jej trwania nie mogą być prowadzone szeroko zakrojone działania reklamowe. Niemniej jednak jest wiele innych argumentów, które przemawiają za wyborem takiej ścieżki pozyskania kapitału. Przede wszystkim w przypadku spółek już notowanych nie ma potrzeby sporządzania dokumentu informacyjnego. Wystarczy jedynie krótka nota informacyjna. Niewątpliwie ma to przełożenie na koszty całego procesu. cja zapewnia dostęp do raportów bieżących i okresowych emitenta. Ponieważ spółki notowane na NewConnect mają zgodnie z regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu nałożone obowiązki informacyjne, w ich przypadku jedynie dokonanie autoryzacji właściwie nie ma żadnego sensu. Jeżeli chcemy zachęcić potencjalnego inwestora do nabycia obligacji, najlepszym rozwiązaniem jest wprowadzenie ich do obrotu. Taki zabieg daje mu możliwość łatwiejszego wyjścia z inwestycji i stanowi niewątpliwie argument za tym, aby złożyć zapis na tego typu papiery wartościowe. Łukasz Rosiński Departament Corporate Finance, Dyrektor Łukasz Sarniak Departament Transakcji Własnych, Makler Dom Maklerski AmerBrokers SA Istotny wpływ na atrakcyjność obligacji dla potencjalnych inwestorów ma nie tylko stosunkowo wysokie oprocentowanie, ale również forma zabezpieczenia obligacji. W przypadku spółek generujących straty, jest ono wręcz niezbędne. Niestety spora część z aktualnie notowanych obligacji nie posiada żadnego zabezpieczenia (około 55% według liczby emisji i około 42% według wartości emisji). Ustanowienie zabezpieczenia może istotnie wpłynąć na obniżenie kuponu i na końcowy sukces emisji. Należy w tym miejscu wspomnieć także o tak zwanej autoryzacji na Catalyst. Nie wymaga ona dopuszczenia do obrotu zorganizowanego, ani nawet dematerializacji obligacji. Oznacza jedynie, iż emitent zobowiązuje się do przestrzegania obowiązków informacyjnych. Dla potencjalnego nabywcy obligacji autoryza- 19

20 Twój najlepszy partner biznesowy Na podstawie stosownych zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego Dom Maklerski AmerBrokers S.A. świadczy na rzecz emitentów usługi maklerskie w zakresie:»» Oferowania instrumentów finansowych»» Prowadzenia depozytu i ewidencji instrumentów finansowych»» Pełnienia funkcji agenta emisji»» Przeprowadzania skupów akcji własnych»» Pełnienia funkcji animatora rynku lub emitenta»» Doradztwa w zakresie struktury i strategii przedsiębiorstw»» Sporządzania różnego rodzaju analiz inwestycyjnych i rekomendacji Dom Maklerski AmerBrokers S.A., Al. Jerozolimskie 123A, tel: (22) , fax: (22) , 20

Wtórna publiczna emisja akcji. W żargonie, zresztą mylnie, SPO oznacza kolejną emisją akcji zarówno publiczną jak i prywatną. Słowo publiczna jest

Wtórna publiczna emisja akcji. W żargonie, zresztą mylnie, SPO oznacza kolejną emisją akcji zarówno publiczną jak i prywatną. Słowo publiczna jest Wtórna publiczna emisja akcji. W żargonie, zresztą mylnie, SPO oznacza kolejną emisją akcji zarówno publiczną jak i prywatną. Słowo publiczna jest bardzo istotne, gdyż to sugeruje, że cały proces podlega

Bardziej szczegółowo

Z jakimi opłatami musi liczyć się potencjalny emitent?

Z jakimi opłatami musi liczyć się potencjalny emitent? Z jakimi opłatami musi liczyć się potencjalny emitent? Największymi dylematami przed podjęciem decyzji o wejściu na rynek giełdowy są te związane z koniecznością poniesienia kosztów. Przeważnie spółkom

Bardziej szczegółowo

Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012

Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012 Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012 GŁÓWNY RYNEK AKCJI GPW Kapitalizacja spółek na GPW (mld zł) Spółki krajowe (mld zł) Spółki zagraniczne (mld zł)

Bardziej szczegółowo

Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania

Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania Możliwości pozyskania środków pieniężnych Przedsiębiorstwo Finansowanie Aktywa Trwałe Aktywa Obrotowe Pasywa Kapitały Własne Kapitał Obcy Kapitał

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy. jak skutecznie pozyskać środki na rozwój. Gdańsk Styczeń 2014

Rynek kapitałowy. jak skutecznie pozyskać środki na rozwój. Gdańsk Styczeń 2014 Rynek kapitałowy jak skutecznie pozyskać środki na rozwój Gdańsk Styczeń 2014 Plan spotkania Kapitał na rozwój firmy Możliwości pozyskania finansowania na rozwój Kapitał z Giełdy specjalna oferta dla małych

Bardziej szczegółowo

Emisji akcji i wprowadzenie ich do obrotu na rynku NewConnect. Przygotowanie spółki do pozyskania kapitału.

Emisji akcji i wprowadzenie ich do obrotu na rynku NewConnect. Przygotowanie spółki do pozyskania kapitału. Emisji akcji i wprowadzenie ich do obrotu na rynku NewConnect. Przygotowanie spółki do pozyskania kapitału. Prowadzący: Robert Bieleń Wiceprezes Zarządu Secus Wsparcie Biznesu sp. z o.o. Certyfikowany

Bardziej szczegółowo

Oferta GPW dla samorządów. Emisja akcji i obligacji. Maj 2011

Oferta GPW dla samorządów. Emisja akcji i obligacji. Maj 2011 Oferta GPW dla samorządów. Emisja akcji i obligacji. Maj 2011 GŁÓWNY RYNEK AKCJI GPW Kapitalizacja spółek na GPW (mld zł) 1Q 2011: 10 debiutów na Głównym Rynku, w tym 2 spółki zagraniczne i 3 przeniesienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Uchwała nr przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia

Bardziej szczegółowo

Wykład: Rynki finansowe część I. prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015

Wykład: Rynki finansowe część I. prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015 Wykład: Rynki finansowe część I prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015 Zasadnicza część rynku finansowego służy pozyskiwaniu kapitału Rynek pozyskiwania kapitału to: 1. Rynek pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Jaka jest różnica między ceną emisyjną a nominalną? Dlaczego jesteśmy świadkami redukcji?

Jaka jest różnica między ceną emisyjną a nominalną? Dlaczego jesteśmy świadkami redukcji? Jaka jest różnica między ceną emisyjną a nominalną? Dlaczego jesteśmy świadkami redukcji? Kiedy mamy do czynienia z rynkiem pierwotnym? Jak możemy zareagować na tym rynku? Czym różni się cena emisyjna

Bardziej szczegółowo

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Twój czas Twój Kapitał Gdańsk, 15 czerwca 2011 r. Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Maciej Richter Partner Zarządzający Grant Thornton Frąckowiak 2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Treść projektów uchwał NWZ Raport bieżący nr 12/2009 z dnia 26 lutego 2009 roku Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Zarząd w załączeniu

Bardziej szczegółowo

NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008

NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008 NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008 2 POLSKI RYNEK KAPITAŁOWY - STRUKTURA Fundusze emerytalne Zakłady ubezpieczeń Fundusze inwestycyjne Domy maklerskie

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Planowanie finansów osobistych

Planowanie finansów osobistych Planowanie finansów osobistych Osoby, które planują znaczne wydatki w perspektywie najbliższych kilku czy kilkunastu lat, osoby pragnące zabezpieczyć się na przyszłość, a także wszyscy, którzy dysponują

Bardziej szczegółowo

Wiele spółek już w dniu debiutu na rynku alternatywnym deklaruje, że jest to jedynie etap w drodze na główny parkiet.

Wiele spółek już w dniu debiutu na rynku alternatywnym deklaruje, że jest to jedynie etap w drodze na główny parkiet. Wiele spółek już w dniu debiutu na rynku alternatywnym deklaruje, że jest to jedynie etap w drodze na główny parkiet. Wiele spółek obecność na NewConnect określa jako tymczasową i już w dniu debiutu deklaruje,

Bardziej szczegółowo

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego

Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego Numer zasady Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Stan na dzień 15.05.2011 r. Zasada ładu

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Grupy Kapitałowej ABS INVESTMENT S.A. za rok obrotowy Bielsko-Biała, dnia 17 kwietnia 2013 r.

RAPORT ROCZNY. Grupy Kapitałowej ABS INVESTMENT S.A. za rok obrotowy Bielsko-Biała, dnia 17 kwietnia 2013 r. RAPORT ROCZNY Grupy Kapitałowej ABS INVESTMENT S.A. za rok obrotowy 2012 Bielsko-Biała, dnia 17 kwietnia 2013 r. ABS INVESTMENT S.A. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 153 Tel/Fax (33) 822-14-10; e-mail:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie CALATRAVA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić tajność głosowania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do obrotu giełdowego

Wprowadzenie do obrotu giełdowego Jesteś tu: Bossa.pl Wprowadzenie do obrotu giełdowego Przedmiotem obrotu na giełdzie mogą być instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu giełdowego. Decyzję o dopuszczeniu instrumentów finansowych do

Bardziej szczegółowo

Droga na NewConnect. Oferta niepubliczna

Droga na NewConnect. Oferta niepubliczna NewConnect NewConnect jest jednym z rynków alternatywnych funkcjonujących w Europie. Organizatorem obrotu na tym rynku jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Zasady organizacji NewConnect NewConnect

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego 4Stock 12.01.2015-31.03.2016

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego 4Stock 12.01.2015-31.03.2016 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego 4Stock 12.01.2015-31.03.2016 PYTANIA I ODPOWIEDZI Kategoria 1: Pytania ogólne... 2 Kategoria 2: Pytania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012 Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012 Warszawa, dnia 14 listopada 2012 roku 1. Spis treści: 1. Spis treści:... 2 2. Informacje podstawowe... 3 3. Informacje na temat wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki SferaNET S.A.

Oświadczenie Zarządu Spółki SferaNET S.A. Oświadczenie Zarządu Spółki SferaNET S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, o których mowa w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego

Oświadczenie w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego Oświadczenie w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego ROBINSON EUROPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej Bielsko-Biała, dnia 03 marca 2017 r. Strona 1 OŚWIADCZNEI ZARZĄDU SPÓŁKI ROBINSON

Bardziej szczegółowo

Oferta publiczna a oferta prywatna

Oferta publiczna a oferta prywatna Bartosz Kiejrys Bartosz.Kiejrys@gmail.com Oferta publiczna a oferta prywatna Każda działalność gospodarcza, niezależnie od usług bądź dóbr, które dostarcza w toku swojej działalności spotyka się z kosztami.

Bardziej szczegółowo

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. podjęte w dniu 12 marca 2009 roku

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. podjęte w dniu 12 marca 2009 roku Załącznik do Raportu bieżącego nr 14/2009 z dnia 13 marca 2009 roku Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. podjęte w dniu 12 marca 2009 roku Uchwała nr 1

Bardziej szczegółowo

OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY. Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014

OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY. Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014 OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014 Cykl rozwoju firmy, czyli od pomysłu do spółki giełdowej Zysk Pomysł Zasiew Startup Crowdfunding

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki LEASING-EXPERTS S.A.

Oświadczenie Zarządu Spółki LEASING-EXPERTS S.A. Oświadczenie Zarządu Spółki LEASING-EXPERTS S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, o których mowa w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008

Bardziej szczegółowo

ZAKRES ANALIZY PODSTAWOWE CHARAKTERYSTYKI RYNKU STRUKTURA RYNKU NEWCONNECT WYNIKI FINANSOWE SPÓŁEK

ZAKRES ANALIZY PODSTAWOWE CHARAKTERYSTYKI RYNKU STRUKTURA RYNKU NEWCONNECT WYNIKI FINANSOWE SPÓŁEK 1 CEL RAPORTU przedstawienie sytuacji na rynku NewConnect w okresie przejściowym przed wprowadzeniem nowych zasad identyfikacja dobrych i złych strony rynku alternatywnego oraz jego szans i zagrożeń wskazanie

Bardziej szczegółowo

PRAWA POBORU CZYM SĄ I JAK JE WYKORZYSTAĆ?

PRAWA POBORU CZYM SĄ I JAK JE WYKORZYSTAĆ? PRAWA POBORU CZYM SĄ I JAK JE WYKORZYSTAĆ? Emisja z prawem poboru Emisja z prawem poboru może mieć miejsce, gdy spółka potrzebuje dodatkowych środków finansowych i w związku z tym podejmuje decyzję o podwyższeniu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R.

STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R. STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R. AGENDA FIRMA DZIŚ PROFIL DZIAŁALNOŚCI WYNIKI FINANSOWE PROGNOZY FINANSOWE FINANSE FIRMA JUTRO NOWY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STRATEGIA ROZWOJU WŁADZE FIRMA DZIŚ PROFIL

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w IPO ile można zarobić?

Inwestowanie w IPO ile można zarobić? Inwestowanie w IPO ile można zarobić? W poprzednich artykułach opisano w jaki sposób spółka przeprowadza ofertę publiczną oraz jakie może osiągnąć z tego korzyści. Teraz należy przyjąć punkt widzenia Inwestora

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect,

Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, o których mowa z załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Trakcja - Tiltra S.A., zaplanowane na dzień 12 grudnia 2012r., zgłoszone przez akcjonariusza COMSA

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI ERNE VENTURES S.A. w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI ERNE VENTURES S.A. w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect OŚWIADCZENIE SPÓŁKI ERNE VENTURES S.A. w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 30/06/2015 PKT DOBRA PRAKTYKA 1 Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut w następujący sposób:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut w następujący sposób: Uchwała nr 1 Warszawie z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Emperia Holding S.A. ( Spółka ) niniejszym uchwala co następuje:

Bardziej szczegółowo

Ze względu na przedmiot inwestycji

Ze względu na przedmiot inwestycji INWESTYCJE Ze względu na przedmiot inwestycji Rzeczowe (nieruchomości, Ziemia, złoto) finansowe papiery wartościowe polisy, lokaty) INWESTYCJE Ze względu na podmiot inwestowania Prywatne Dokonywane przez

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii A BUDOSTAL-5 S.A.

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii A BUDOSTAL-5 S.A. Załącznik do Raportu bieżącego 12/2010 BUDOSTAL-5 S.A. Nota Informacyjna dla Obligacji Serii A BUDOSTAL-5 S.A. A. Informacje wstępne 1. Podstawa prawna Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona na

Bardziej szczegółowo

2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA nr 1 Projekt uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie 1 [Uchylenie tajności głosowania] Walne Zgromadzenie Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2014-31.10.2014

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2014-31.10.2014 Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2014-31.10.2014 Warszawa, dnia 14 listopada 2014 roku 1. Spis treści: 1. Spis treści:... 2 2. Informacje podstawowe... 3 3. Informacje na temat wystąpienia

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁKI SUNEX S. A.

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁKI SUNEX S. A. OŚWIADCZE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁKI SUNEX S A Oświadczenie spółki Sunex SA w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008

Bardziej szczegółowo

Firma Fast Finance S.A. 1

Firma Fast Finance S.A. 1 Firma Fast Finance S.A. 1 PEWNY ZYSK NA NIEPEWNE CZASY Fast Finance S.A. Spółka publiczna notowana na NewConnect Prezentuje jeden z najwyższych współczynników rentowności operacyjnej spośród wszystkich

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EZO S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 11 marca 2011 roku

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EZO S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 11 marca 2011 roku Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EZO S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 11 marca 2011 roku Uchwała nr 1 z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Listopad 2011

Raport miesięczny. Listopad 2011 Raport miesięczny Listopad 2011 12 grudnia 2011 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. zwołanego na dzień 11 marca 2011 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. zwołanego na dzień 11 marca 2011 roku Projekty uchwał zwołanego na dzień 11 marca 2011 roku Zarząd EZO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego

Bardziej szczegółowo

NIE TAK - OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE STOSOWANIA TAK / NIE

NIE TAK - OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE STOSOWANIA TAK / NIE OŚWIADCZE SPÓŁKI LABO PRINT S.A. w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect PKT 1 Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A.

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego 21/2011 BUDOSTAL-5 S.A. Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. A. Informacje wstępne 1. Podstawa prawna Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona

Bardziej szczegółowo

Cedzyna, 20 września 2007 r. www.newconnect.pl

Cedzyna, 20 września 2007 r. www.newconnect.pl Cedzyna, 20 września 2007 r. www.newconnect.pl Cele GPW wobec NewConnect stworzenie rynku finansującego małe atrakcyjne podmioty o duŝych perspektywach wzrostu stworzenie warunków dla rozwoju sektora spółek

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKI NEWCONNECT STATUS SPÓŁKI PUBLICZNEJ I OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

SPÓŁKI NEWCONNECT STATUS SPÓŁKI PUBLICZNEJ I OBOWIĄZKI INFORMACYJNE SPÓŁKI NEWCONNECT STATUS SPÓŁKI PUBLICZNEJ I OBOWIĄZKI INFORMACYJNE Agnieszka Góral Wicedyrektor Działu Emitentów GPW Warszawa, 17 października 2012 r. 2 SPÓŁKA NEWCONNECT SPÓŁKA PUBLICZNA PODSTAWA OBOWIĄZKÓW

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Żadne koncerny, żadne fabryki samochodów czy ropa naftowa nie przynoszą takich zysków, jak handel informacją. To dziś najbardziej dochodowy biznes.

Żadne koncerny, żadne fabryki samochodów czy ropa naftowa nie przynoszą takich zysków, jak handel informacją. To dziś najbardziej dochodowy biznes. 1 Informacja to najcenniejszy towar. Zgodzisz się ze mną? - Gordon Gekko Wall Sreet Oliver a Stone a. Żadne koncerny, żadne fabryki samochodów czy ropa naftowa nie przynoszą takich zysków, jak handel informacją.

Bardziej szczegółowo

Informacja o stosowaniu przez Emitenta zasad dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect.

Informacja o stosowaniu przez Emitenta zasad dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect. Informacja o stosowaniu przez Emitenta zasad dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect. Spółka jako uczestnik ASO NewConnect dokłada starań aby się stosować zasady określone w zbiorze Dobre Praktyki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY PRAGMA INKASO S.A. w dniu 6 grudnia 2010 roku

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY PRAGMA INKASO S.A. w dniu 6 grudnia 2010 roku FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY PRAGMA INKASO S.A. w dniu 6 grudnia 2010 roku Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko/ Nazwa:... Adres:..

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NAZDWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJNARIUSZY REDAN SA ZWOŁANE NA DZIEŃ 9 maja 2013 tok

PROJEKTY UCHWAŁ NA NAZDWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJNARIUSZY REDAN SA ZWOŁANE NA DZIEŃ 9 maja 2013 tok PROJEKTY UCHWAŁ NA NAZDWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJNARIUSZY REDAN SA ZWOŁANE NA DZIEŃ 9 maja 2013 tok Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan Spółki Akcyjnej z dnia 9 maja 2013 r. w

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK OŚWIADCZE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK Tarnów, dnia 01 września 2011 roku Kupiec SA ul Rolnicza 41A Oświadczenie spółki KUPIEC SA w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ

UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. z dnia 26 maja 2010 r.

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. z dnia 26 maja 2010 r. Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 1 z wyłączeniem prawa poboru oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Bardziej szczegółowo

Oferta publiczna akcji Open Finance S.A. najważniejsze informacje dla podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w ofercie

Oferta publiczna akcji Open Finance S.A. najważniejsze informacje dla podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w ofercie Oferta publiczna akcji Open Finance S.A. najważniejsze informacje dla podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w ofercie List Prezesa Zarządu Open Finance S.A. do osób i podmiotów uprawnionych do otrzymania

Bardziej szczegółowo

Firma Fast Finance S.A. 1

Firma Fast Finance S.A. 1 Firma Fast Finance S.A. 1 PEWNY ZYSK NA NIEPEWNE CZASY Fast Finance S.A. Spółka publiczna notowana na NewConnect Prezentuje jeden z najwyższych współczynników rentowności operacyjnej spośród wszystkich

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Internet Union S.A. dotyczące stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Oświadczenie Internet Union S.A. dotyczące stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie Internet Union S.A. dotyczące stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect LP. DOBRA PRAKTYKA // DOTYCZY KOMENTARZ 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A.

Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A. Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A. Kwiecień 2011 Wrocław, 12 maja 2011 r. Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT

INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT Poniższa tabela zawiera informacje nt. stosowania przez emitenta w roku

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BEST Wyniki za 4 kwartały 2014 r.

Grupa Kapitałowa BEST Wyniki za 4 kwartały 2014 r. Grupa Kapitałowa BEST Wyniki za 4 kwartały 2014 r. 16 lutego 2015 r. 1 I 20 AGENDA PREZENTACJI Najważniejsze wydarzenia w 4. kwartale 2014 r. Konsolidacja Grupy BEST Wyniki finansowe Podsumowanie 2014

Bardziej szczegółowo

Czy NewConnect jest dla mnie?

Czy NewConnect jest dla mnie? Czy NewConnect jest dla mnie? Trochę historii Egipt - początki wspólnego finansowania przedsięwzięć gospodarczych Holandia - pierwsze giełdy towarowe XIII w Anglia - XVI kodeks pracy brokera Pierwsza spółka

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje: y uchwał Spółki Art New media S.A. zwołanego w Warszawie, przy ulicy Jana Pawła II 70 lok. 5 na dzień 22 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. Projekty uchwał HAWE S.A. Projekty uchwał Hawe S.A. zwołanego na dzień 18 września 2012r. Uchwała Nr [ ] w sprawie: wyboru Przewodniczącego Wspólników. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

Bardziej szczegółowo

Inwestycje na rynku alternatywnym

Inwestycje na rynku alternatywnym Agenda Czym jest NewConnect? Inwestycje na rynku alternatywnym Regulacje prawne Praktyczne aspekty inwestowania Regulacje prawne Jak zacząć inwestować? Szczegółowe statystyki rynku Czynniki sukcesu i ryzyka

Bardziej szczegółowo

pkt Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect TAK/NIE Uzasadnienie spółki zamiaru niestosowania

pkt Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect TAK/NIE Uzasadnienie spółki zamiaru niestosowania pkt Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect TAK/NIE Uzasadnienie spółki zamiaru niestosowania 1 Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną zarówno

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Inwestycje.pl S.A. dotyczące stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Oświadczenie Inwestycje.pl S.A. dotyczące stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie Inwestycje.pl S.A. dotyczące stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect LP. DOBRA PRAKTYKA /NIE/NIE DOTYCZY KOMENTARZ 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 lipca do 30 września2013 roku

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 lipca do 30 września2013 roku RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 lipca do 30 września2013 roku Warszawa, 14 listopada2013 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 1.1 Podstawa sporządzania raportu okresowego za III

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A.

Oświadczenie Zarządu Spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A. Oświadczenie Zarządu Spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, o których mowa z załączniku do Uchwały

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne Grzegorz Kowerda EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne Grzegorz Kowerda EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne Grzegorz Kowerda Uniwersytet w Białymstoku 8 maja 2014 r. Początki giełdy przodek współczesnych giełd to rynek (jarmark,

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) IV KWARTAŁ 2012 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) IV KWARTAŁ 2012 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) IV KWARTAŁ 2012 r. AGENDA Historia Profil działalności Projekty w realizacji Grupa Kapitałowa Wyniki finansowe Strategia

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego

Informacja na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego Informacja na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku stosuje określone zasady ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie Dobre

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY Od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku OŚWIADCZENIA ZARZĄDU NWAI Dom Maklerski SA OŚWIADCZENIE ZARZĄDU NWAI DOM MAKLERSKI S.A. W SPRAWIE RZETELNEGO SPORZĄDZENIA JEDNOSTKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NUMER w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: 1. Przewodniczącym wybrany zostaje. Uchwała wchodzi

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MARZEC 2015 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MARZEC 2015 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MARZEC 2015 r. Białystok, 13 kwietnia 2015 r. Strona 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Grupa Kęty S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 14 października 2009 roku Liczba głosów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan S.A. obradowało według następującego porządku obrad: 1. Otwarcie obrad

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego

Informacja na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego Informacja na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku stosuje określone zasady ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie Dobre

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY Z DNIA 30 CZERWCA

UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY Z DNIA 30 CZERWCA UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY Z DNIA 30 CZERWCA 2015 r. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17 kwietnia 2015 r.

Warszawa, 17 kwietnia 2015 r. BLU PRE IPO S.A. Grzybowska 2 lokal 43 00-131 Warszawa tel: +48 22 119 47 66 fax:+48 22 404 84 80 www.blupreipo.com.pl kontakt@blupreipo.com.pl Warszawa, 17 kwietnia 2015 r. Oświadczenie zarządu BLU PRE

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK Oświadczenie spółki K&K HERBAL POLAND SA w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu

Bardziej szczegółowo

ABC rynku kapitałowego

ABC rynku kapitałowego Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Ministerstwo Skarbu Państwa ABC rynku kapitałowego wiedza o społeczeństwie podstawy przedsiębiorczości lekcje do dyspozycji wychowawcy przedmioty ekonomiczne 25

Bardziej szczegółowo

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta.

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. Wycena spółki, sporządzenie raportu z wyceny Metodą wyceny, która jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem WIG20 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu ( Certyfikaty Depozytowe ) Emitent ( Bank ) Bank BPH S.A.

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała Nr 1. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała Nr 2. w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. z uzasadnieniami

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. z uzasadnieniami PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. z uzasadnieniami Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Open Finance S.A. z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo