RYNEK USŁUG MAKLERSKICH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RYNEK USŁUG MAKLERSKICH"

Transkrypt

1 20 Przewodnik dla początkującego inwestora Inwestowanie jest rodzajem biznesu jak każdy inny, gdzie pilnujemy kosztów, dbamy o zyski, interesujemy się nowinkami, ale jednocześnie nie psujemy tego, co działa i przynosi efekty. Paweł Śliwa Każdy inwestor podąża podobną, choć zawsze indywidualną ścieżką inwestycyjną. Aby ta ścieżka stała się drogą efektywną i szybką, warto usystematyzować wiedzę z poniższych obszarów: 1. Analiza techniczna lub fundamentalna. 2. Stałe zagrania i strategia. 3. Zarządzanie kapitałem i transakcja. 4. Czucie i rozumienie emocji rynkowych. 5. Świadomość swoich słabych i mocnych stron Czy u sąsiada trawa jest bardziej zielona? Każdy inwestor, niezależnie od tego, czy preferuje akcje spółek giełdowych, czy rynek walutowy, spotyka się z tematyką analizy technicznej i/lub fundamentalnej oraz dyskusji nad wyższością jednej nad drugą. Znajomość analizy pozwala na stworzenie strategii, a tym samym trading planu. Analiza techniczna to podejście do inwestowania oparte na analizie zachowania ruchu ceny danego waloru, zgodnie z trzema aksjomatami: rynek dyskontuje wszystko, historia się powtarza, a ceny podlegają trendom. Stałe zagrania to układy powtarzających się wzorców na wykresie, działających jak fraktale na przestrzeni czasu, w jakim tworzy się ruch ceny. Do jednych z najbardziej znanych stałych zagrań należy formacja RGR, czyli głowy i ramion, jednak każdy inwestor może znaleźć na wykresie pewien kształt i zamienić go w zestaw reguł, które systematycznie będą pracowały na jego korzyść. Innym podejściem jest inwestowanie w oparciu o analizę fundamentów w przypadku rynków walutowych będzie to analiza stanu gospodarek poszczególnych państw, a w przypadku rynku giełdowego czytanie raportów okresowych publikowanych przez spółki. Analiza ta, z racji swojej złożoności, dzieli procesy ekonomiczne na mniejsze elementy i bada jak one długofalowo wpływają na stan państwa bądź spółki akcyjnej. Znając AT i/lub AF, mając stałe zagranie, możemy przejść do kolejnego punktu czyli strategii zdefiniowana warunków mających wystąpić, żeby otworzyć pozycję. Kolejnym, może najważniejszym zadaniem, jest zrobienie tego samego dla zamknięcia transakcji. W ramach tworzenia strategii nie możemy zapomnieć o momencie, w którym uznajemy, że dalsze trwanie transakcji nie ma sensu zarówno rynkowego (wykresowego), jak i ekonomicznego. Miejsce to określane jest jako stop loss. Bez zarządzania się nie da Zarządzanie kapitałem i transakcja to dwa pokrewne zagadnienia. Zarządzanie kapitałem dotyczy sposobów korzystania z naszych środków na maklerskim. Podstawowa kwestia to określenie, jaki procent swoich wszystkich inwestycji chcemy przeznaczyć na akcje czy inne instrumenty. Zarządzanie transakcją dotyczy ich zagadnień, jak wolumen pojedynczego zlecenia, strata w pojedynczej transakcji (stop loss), kiedy przestawić stop lossa na zero, kiedy i wg jakich metod bronimy zysku i finalnie kiedy zamykamy naszą transakcję. Przyjmuje się, że w przypadku strategii podążania za trendem, gdzie skuteczność transakcji zyskownych do stratnych rzadko przekracza 40 proc., stop loss powinien stanowić maksymalnie trzecią część potencjalnego zysku. W przypadku metod skalperskich, chrakteryzujących się dużą skutecznością (70-80 proc.), zdarza się, że średnie ryzyko jest większe niż potencjalny zysk. Ostatnie zagadnienie to emocje i człowiek. Na giełdach całego świata ewidentnie widać te emocje: chciwość i strach. Jest jeszcze czynnik, o którym musimy pamiętać: NADZIEJA. Czym się zainteresować na rynku? Rynek walutowy jest ostatnio mocno rozchwiany i nieprzewidywalny. Dla początkujących inwestorów może być interesujący tylko na poziomie rachunków demonstracyjnych. Natomiast wyraźne ożywienie widać na GPW, gdzie uwagę mogły przyciągnąć duże oferty publiczne. Mamy też sezon publikacji wyników kwartalnych, dzięki którym widać, jak notowane spółki realizują zakładane cele i jak odnajdują się w rynkowych realiach. Raporty są szeroko analizowane przez profesjonalnych analityków rynkowych ich zdanie i interpretacja mogą być pomocne przy decyzjach inwestycyjnych. Zawsze można też przeanalizować spółki dywidendowe te, które systematycznie co roku wypłacają swoim akcjonariuszom część wypracowanego zysku i których notowania oscylują wokół bezpiecznych poziomów. Autor jest szefem Zespołu Klientów Detalicznych OTC w Domu Maklerskim mbanku

2 21 Jakich błędów się wystrzegać, by nie stracić? Jak wiadomo, pierwszym pytaniem przy analizie jakiejkolwiek inwestycji powinno być nie pytanie o to, ile można na niej zarobić, ale o to, ile można na niej stracić. To podstawowa zasada, która niestety przynajmniej wynika z moich doświadczeń na ogół nie bywa stosowana na co dzień. Jacek Pawlak Ryzyko jest nieodłącznym elementem inwestowania i lokowania pieniędzy, ale inwestycja tym się różni od hazardu, że ryzyko można w pewnych granicach kontrolować. Pierwszym krokiem do kontroli ryzyka jest z pewnością jego oszacowanie. Czasem można to zrobić samemu, ale w większości przypadków trzeba zdać się na analizy fachowców. W pewnym zakresie, zwłaszcza w obszarze funkcjonowania słynnych lub raczej osławionych czarnych łabędzi Nassima Nicholasa Taleba, ie szacunki okazują się raczej niemożliwe. Czarne łabędzie nie są jednak argumentem za tym, by w inwestowaniu całkowicie zdawać się na łut szczęścia. Nawet najlepsza strategia może okazać się zawodna, ale słaba jest na ogół lepsza od żadnej, daje nam bowiem przynajmniej możliwość uczenia się na błędach. Analiza strategii Strategia powinna przede wszystkim sprecyzować cele i określić horyzont czasowy oraz środki finansowe pozostające do dyspozycji dla realizacji planów. To pozwoli nam na znalezienie adekwatnych instrumentów finansowych, spełniających nasze oczekiwania pod kątem rentowności, ryzyka i płynności. Trzeba pamiętać, że te trzy aspekty każdej inwestycji są ze sobą z reguły ściśle powiązane. Nasza analiza powinna zatem zmierzać do znalezienia instrumentów, dla których relacja między powyższymi czynnikami będzie optymalna z naszego punktu widzenia. Ocena ryzyka Z jednej strony istotna jest relacja zysku do ryzyka. Sprawdza się rzecz jasna generalna zasada, że im większy oczekiwany zysk, tym większe jest również potencjalne ryzyko. W praktyce jednak zależność ta nie zawsze okazuje się liniowa, co otwiera pole do optymalizacji naszego portfela inwestycyjnego, by zwiększać zysk bez proporcjonalnego wzrostu ryzyka bądź przeciwnie ograniczać ryzyko bez znaczącego uszczerbku na rentowności. Relacja między rentownością i płynnością jest jeszcze mniej jednoznaczna, tym niemniej często okazuje się, że za wyższy zysk trzeba zapłacić pewnymi ograniczeniami w dostępie do zainwestowanego kapitału. Typowym przykładem może być tutaj wybór pomiędzy otwartymi i zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi. Te ostatnie mogą realizować więcej rozmaitych strategii między innymi dlatego, że nie muszą zwracać uwagi na element płynności w tej samej mierze, co fundusze otwarte. Nie musi się to oczywiście automatycznie przekładać na wyższe stopy zwrotu. Reklama Zmniejszyć koszty Kluczową kwestią pozostają również ponoszone przez inwestora koszty opłaty, prowizje i podatki. Dla przykładu przy realizacji strategii inwestycyjnej liczba dokonywanych transakcji i generowane w ten sposób koszty mogą znacząco wpływać na końcowy rezultat. Opłaty pobierane przez krajowe fundusze inwestycyjne pozostają nadal na wysokim poziomie w porównaniu z sytuacją na rynkach zachodnich, a w wypadku konstrukcji typu fundusz funduszy jest to jeszcze bardziej zauważalne. Głośno zrobiło się ostatnio wokół kiepskich wyników inwestycji za pośrednictwem ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK). Jest to w głównej mierze rezultatem poziomu opłat pobieranych w tego typu produktach. Uwzględnienie powyższych czynników w ramach starannej analizy dostępnych na rynku rozwiązań nie uchroni nas być może w pełni przed ryzykiem straty, ale powinno to ryzyko w dużej mierze oswoić i uczynić przewidywalnym, a przez to znacząco zmniejszyć potencjał przykrych niespodzianek, na które naraża nas rynek finansowy. Autor jest członkiem zarządu Multispektrum Sp. z o.o. MS Inwestycje i Finansowanie

3 22 Fundusz ETF możliwość skutecznego inwestowania? Rynek kapitałowy w Polsce niesłychanie się rozwinął. Aż trudno uwierzyć, że na pierwszej sesji notowano pięć spółek, a łączny obrót giełdy wyniósł ok 2 tys. dol. Dziś na Giełdzie Papierów Wartościowych oferowana mnogość rozwiązań inwestycyjnych sprawia, ze każdy inwestor może wybierać spośród wielu instrumentów, które najlepiej będą wpisywać się w obraną strategię inwestycyjną. Łukasz Kosno Słysząc giełda, myślimy akcje, jest to jednak tylko jeden z wielu instrumentów obok obligacji, kontraktów terminowych, opcji czy certyfikatów inwestycyjnych. Na tle tych instrumentów stosunkowo rzadko słyszy się o ETF-ach. Skrót pochodzi od nazwy Exchange Traded Found, co w wolnym tłumaczeniu oznacza fundusz notowany na giełdzie. Główną cechą funduszu jest odwzorowanie wyniku instrumentu bazowego np. indeksu lub surowca. Na GPW w obrocie dostępne są trzy ie instrumenty. ETF-y na indeksy: warszawski (WIG20), niemiecki (DAX) i amerykański (S&P500). Początki ETF sięgają lat 90., kiedy pojawiły się w USA, a na polską giełdę trafiły znacznie później, bo dopiero w 2010 r. miały swój debiut. Do tej pory fundusze inwestycyjne znane były jako forma lokowania kapitału poprzez zakup jednostek uczestnictwa najczęściej u dystrybutora TFI (Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych). Nowością była możliwość obracania nimi na giełdzie jak akcjami, a ą dają ETF-y. Trzymać kilka srok za ogon W przypadku indeksu warszawskiego wartość początkowa odwzorowuje 0,1 wartości instrumentu bazowego, wycena wyrażona jest w złotówkach. Indeksy na GPW rewidowane są w częstotliwości kwartalnej, analogicznie wykonywana jest korekta składu portfela ETFW20 L. Istnieje kilka metod na odzwierciedlenie wyników instrumentu bazowego np. metoda reprezentatywnej próbki, metoda pełnej replikacji czy metoda syntetycznej replikacji. Ostatnia z wymienionych jest wykorzystywana w celu odwzorowania indeksu WIG20. Celem nadrzędnym jest odzwierciedlenie stóp zwrotu indeksu, a nie jego składu. Dlatego fundusz nie musi nabywać wszystkich akcji wchodzących w skład indeksu. ETF-y pozwalają dywersyfikować portfel inwestycyjny. Lokując środki finansowe w ten rodzaj instrumentu, znacznie ograniczamy ryzyko inwestycji, ponieważ naprawdę wycena naszego instrumentu uzależniona jest od wyniku 20. spółek wchodzących w skład indeksu. Dodatkowym atutem płynącym z posiadania jednostek ETF jest możliwość uzyskania dywidendy, a w zasadzie jej Inwestycje w innowacje Firmy inwestujące w innowacje są dziś na polskiej giełdzie wyceniane o średnio 60 proc. drożej niż podobne przedsiębiorstwa, które się z tym wstrzymują. By na tym zjawisku zarobić, Trigon TFI utworzył pilotażowy fundusz venture, który ma się zająć inwestowaniem w ie właśnie spółki. Paweł Burzyński Inwestycje w spółki innowacyjne są od dawna bardzo popularne na dojrzałych rynkach, np. w USA. Ta moda, jak wynika z badań Trigon TFI, dotarła też do Polski. W rezultacie firmy, które promują innowacje i z sukcesem je wdrażają, są lepiej postrzegane i wyżej wyceniane. Inwestorzy dostrzegają bardzo duży potencjał w innowacjach i podmiotach, które inwestują w innowacje. W związku z tym są coraz bardziej skłonni inwestować w ie projekty, bo widzą, że w długim terminie innowacje, badania i rozwój powodują, że dzięki tym aspektom rosną przewagi konkurencyjne polskich przedsiębiorstw, a tylko ie przedsiębiorstwa w długim terminie są w stanie rywalizować z globalnymi graczami, którzy na tę ścieżkę weszli już kilka dekad wstecz. ekwiwalentu, który jest równy średniej ważonej udziału w zyskach spółek wchodzących w skład indeksu WIG20. Otrzymanie dywidendy odbywa się na podobnych warunkach, jak na rynku akcji. Ustalany jest dzień objęcia prawa, i w tym dniu należy mieć zaksięgowane jednostki ETF na maklerskim. ETF vs JU (TFI) ETF-y wyróżniają się na tle standardowych jednostek uczestnictwa (JU) przede wszystkim płynnością. Dużą zaletą jest możliwość dokonywania transakcji kupna i sprzedaży w fazie notowań ciągłych na GPW. Tradycyjne jednostki są wyceniane raz dziennie, a proces ich umorzenia może trwać nawet kilka dni. Kolejnym argumentem są często niższe koszty związanie z obsługą inwestycji. Ryzyko i korzyści Jeszcze kilka lat temu w wycenie polskich spółek trudno było się doszukać premii za innowacje. Obecnie jednak a działalność jest zachętą do tego, żeby inwestować, mimo że to jest proces długofalowy, bo prace badawczo-rozwojowe kosztują, a profity przynoszą dopiero po pewnym czasie. Z każdym rokiem postępuje zaznajamianie się inwestorów z nowymi inicjatywami, z inicjatywami z sukcesem wdrożonymi, a ta premia za innowacje rośnie. Badania, które przeprowadziliśmy, wskazują, że te firmy, które inwestują w innowacje w tym samym obszarze, są średnio o blisko 60 proc. wyżej wyceniane niż porównywalne firmy, które nie inwestują. W związku z tym to jest bardzo wymierne. Opłaty manipulacyjne w TFI często są wyższe niż prowizja od obrotu na GPW. Niższa jest również opłata za zarządzanie, która z reguły pomniejsza wycenę jednostki. ETF-y zarządzane pasywnie (odwzorowujące notowanie indeksu) cechują się niższą opłatą za zarządzanie w porównaniu z tradycyjnymi jednostkami uczestnictwa. Turbulentne otoczenie sprawia, że inwestorzy nieustannie poszukują nowych możliwości skutecznego inwestowania. Różnorodność potrzeb dzisiejszego rynku sprawia, że rośnie zapotrzebowanie na coraz to nowsze instrumenty finansowe, które w swojej istocie będą łączyć prostotę, ograniczanie ryzyka i co najważniejsze maksymalizację zysku. Pytanie, czy osiągniecie tej złotej proporcji nie jest utopią. Autor pracuje w Biurze Maklerskim Alior Bank SA i jest doktorantem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie Potencjał spółki Jedno z podstawowych kryteriów inwestycyjnych decydujące o tym, czy w daną inwestycję, daną spółkę wchodzimy kapitałowo, jest to, czy ona uwzględnia aspekt innowacyjności, czy daje szanse na zaangażowanie się w działania innowacyjne, by móc rywalizować w przyszłości i nie być skazanym na pożarcie przez globalne firmy. Innowacyjny fundusz to projekt uruchomiony niedawno. Jest skierowany do klientów funduszy publicznych Trigon TFI, wśród których jest wielu przedsiębiorców i dużych inwestorów, są to podmioty znające specyfikę firm innowacyjnych. Przedmiot inwestycji Mając wielu przedsiębiorców, bardzo dużych inwestorów, którzy wiedzą, co to jest inwestowanie w innowacje, świadomie z nami inwestują bezpośrednio bądź pośrednio jako inwestor. W związku z tym my, w odróżnieniu od podmiotów, które w tym obszarze działają, inwestujemy w konkretne projekty. Oznacza to, że zbieramy środki pod projekty o podwyższonym ryzyku, wpasowujące się w tę definicję. Autor jest wiceprezesem Trigon FTI Źródło: Newseria

4 Reklama Skąd powinien czerpać wiedzę początkujący trader? Zaczynając swoją przygodę z rynkami finansowymi, w tym że z rynkiem walutowym forex, warto zwrócić uwagę na kilka aspektów. Początkujący trader, który poszukuje informacji, może spotkać się z ogromem materiałów, jakie są obecnie oferowane i to zarówno przez instytucje finansowe, w tym że wyspecjalizowane domy maklerskie, jak i osoby prywatne czy też prywatne firmy. Daniel Kostecki Jeszcze kilka lat temu dostęp do edukacji na temat giełdy oraz dynamicznie rozwijającego się rynku walutowego forex był ograniczony głównie do publikacji książkowych lub do wykładów/ szkoleń zmonopolizowanych przez kilka instytucji specjalizujących się w danych rynkach. Książki były, są i będą ponadczasowym źródłem wiedzy, gdyż zawarte w nich treści opisują definicje, pojęcia oraz zjawiska, które są dla rynku niezmienne i stanowią podwaliny, jeśli chodzi np. o definicję analizy technicznej czy też formacje, które mogą się pojawić na wykresie. Warto zatem zacząć swoją przygodę z rynkami właśnie od książek, gdyż zawarte w nich prawdy ogólne są wiążące od lat i powinny nadal obowiązywać, stanowiąc fundament dla dalszej edukacji tradera. Szkolenia stacjonarne forma nieco przestarzała Wraz z upływem czasu i rozwojem technologii oraz popularyzacji spotkań/ szkoleń/wykładów przez internet (tzw. webinaria) coraz więcej osób zaczęło z nich korzystać. Wcześniejsza forma ograniczała się do szkoleń stacjonarnych, gdzie przedstawiciele danej instytucji podróżowali z wykładami po całym kraju, spotykając się z osobami, które dopiero zaczynają działania na rynkach, jak i z bardziej doświadczonymi traderami. Tematyka wykładów była na tyle zróżnicowana, że każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Jednakże a forma spotkań w danym mieście w środku tygodnia w godzinach od poranka do wieczora miała swoje ograniczenia zarówno dla organizatorów, jak i dla uczestników (kwestie logistyczne, godziny wykładów, dostępny czas wolny uczestników itp.). Webinaria Stąd też w ostatnich latach dużą popularnością zaczęły cieszyć się webinaria, gdzie uczestnik może wygodnie zasiąść w fotelu i posłuchać prowadzącego, śledząc jego prezentację lub też poczynania na platformie transakcyjnej. Spotkania te mogą być że nagrywane, a więc w przypadku absencji wykład można odtworzyć w dogodnym czasie. Wykładów w iej formie jest obecnie bez liku, gdyż internet zniósł bariery logistyczne i oprócz domów maklerskich czy instytucji finansowych ie szkolenia prowadzą również osoby prywatne i nie ma aktualnie dnia, aby w Polsce nie pojawiło się nawet kilka webinariów. Dla tradera jest to jedna z lepszych form edukacji (po zapoznaniu się z podstawami), ponieważ szkolenia te obejmują bardzo różnorodną tematykę. Od analizy technicznej czy fundamentalnej, po konkretne metodologie inwestowania, psychologię inwestowania po wydarzenia z cyklu live trading, gdzie prowadzący na żywo prezentuje swoje działania na rynku, omawiając bieżącą sytuację. Spotkania internetowe mają jednak jedną wadę. Podczas ich trwania uczestnicy mają ograniczoną możliwość kontu z prowadzącym, nie mogą porozmawiać w cztery oczy, ani porozmawiać z innymi uczestnikami. Stąd też traderzy i pasjonaci rynków chętnie przyjeżdżają na konferencje stacjonarne, aby tam móc się spotkać na żywo zwłaszcza, że tego typu konferencji zostało już relatywnie niewiele w porównaniu do liczby spotkań stacjonarnych jeszcze 5 lat temu. Kursy i szkolenia indywidualne Kolejną metodą edukacji tradera (tego, którego wiedza jest przynajmniej na poziomie średniozaawansowanym) mogą być kursy i szkolenia indywidualne lub w małych grupach. Są one przeważnie bardziej kosztowne, ale z kolei obejmują już konkretne tematy dotyczące sposobów i technik inwestowania i przede wszystkich mają na celu przekazanie wiedzy i doświadczenia od osoby prowadzącej dane szkolenie. Tu również na chwilę obecną każdy zainteresowany znajdzie coś dla siebie. Od kursów dotyczących analizy fundamentalnej po całe mnóstwo technik dotyczące analizy technicznej. Ciekawym rozwiązaniem, i to dla osoby początkującej oraz bardziej zaawansowanej, zaczynają być wykłady/szkolenia w formie e-learningowej, gdyż krok po kroku trader może zapoznawać się z materiałami wideo opracowanymi na podstawie konkretnych rozdziałów i podrozdziałów, przechodząc krok po kroku cały kurs w zaciszu własnego domu. Podsumowując na samym początku warto zapoznać się z definicjami i prawdami ogólnymi dostępnymi w książkach, aby następnie przejść do uczestnictwa w webinariach, gdzie wiedza książkowa powinna zostać przełożona na praktykę. Kolejnym krokiem jest poznanie innych traderów i całego środowiska poprzez udział w konferencjach stacjonarnych, a następnie dla bardzo zainteresowanych danym tematem zapisanie się na indywidualne (lub w małych grupach) szkolenia. Autor jest analitykiem rynków finansowych w HFT Brokers

5 24 RANKING NAJLEPSZYCH DOMÓW MAKLERSKICH Lp. Pkt. Nazwa instytucji 1 30 Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA 2 29 ING Securities SA 3 28 Dom Maklerski PKO Banku Polskiego 4 27 Biuro Maklerskie Alior Banku 5 26 Dom Maklerski Pekao 6 25 Centralny Dom Maklerski Pekao SA Minimalny wkład (w zł) Prowizja akcje Prowizja obligacje Prowizja kontrakty Minimalna Procentowa Minimalna Procentowa indeksowe (w zł) kwota (w zł) kwota (w zł) 1 tys. zł 5 zł 0,38 proc. (daytrading 0,15 proc) brak 5 zł 5 zł dla transakcji internetowych do 5 tys. zł przez 12 miesięcy kalendarzowych dla nowych klientów, prowizja standardowa 0,39 proc., rachunek studenta Młody Lew 0,25 proc., rachunek SII 0,29 proc. Opłata Za otwarcie Roczna za prowadzenie Opłata za przelew (w zł) 5 zł 0,19 proc. 9,90 zł 0 zł 0 zł od 500 zł bezpłatnie do 500 zł 1 zł 5 zł od 0.25 proc. do 0,20 proc zł w zależności od wartości zlecenia brak do 5 tys. zł 1,50 proc. + 9,00 zł do 10 tys. zł 0,45 proc. + 4,50 zł brak 3 zł od 0,29 proc., standardowa 0,38 proc. Standard - 9 zł Daytrading - 6 zł Studenci - 7 zł SII - 8 zł 0 zł 0 zł w pierwszym półroczu, w którym klient otworzył rachunek (opłata półroczna), 0 zł klienci, którzy w poprzednim półroczu wykonają obrót w wysokości minimum 20 tys. zł lub 20 kontraktów, 0 zł prowadzenie studenta Młody Lew i dla członków SII, 30 zł dla klientów nie spełniających powyższych warunków 0 zł do ING 1,5 zł do pozostałych banków krajowych Rachunek zagraniczny Platforma do handlu Stocks OnLine, Metatrader 4, Nol3, bossamobile, bossatraderpro, Amibroker moduł Makler dostępny w systemie bankowości elektronicznej ING Banku Śląskiego (pełna integracja bankowego i maklerskiego) 3,00 zł 1,00 zł b.d. brak Aplikacja internetowa supermakler 3 zł 0,19 proc. 9 zł 0 zł 0 zł 0 zł nie NOL3, Pulpit Inwestora brak 5,90 od 0,25 proc. 5,90 od 0,1 proc. od 7,90 zł 0,00 60 zł lub 30 zł za otwarcie w II półroczu 0 zł/1 zł Pekao24Makler, serwis internetowy pl, serwis mobilny m.pekao24.pl brak 5,90 Od 0,25 proc. Oferta specjalna w 2015 r. - 0,24 proc. (min. 5,9 zł) dla aktywnych członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych i pełnoletnich osób do 26 roku życia (prowizje dla zleceń w systemie internetowym CDM) DM BZ WBK brak 5 zł 0,39 proc., daytrading 0,25 proc., transakcje intraday: 5 zł W ramach ofert specjalnych (ich jak m.in. Rachunek Trader, Rachunek TopTrader, Rachunek VIP, Rachunek Młody Rekin) CDM Pekao oferuje niższe stawki prowizji. Możliwe są też prowizje negocjowane. 5,90 0,1 proc. Od 7,90 zł. Oferta specjalna w 2015 r. 6,90 zł dla aktywnych członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych i pełnoletnich osób do 26 roku życia. (prowizje dla zleceń w systemie internetowym CDM) 0 zł 60zł/30 zł przy zawarciu w II półroczu. 0 zł w 2015 r. dla: aktywnych członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, pełnoletnich osób do 26. roku życia. Specjalna oferta 0 zł za prowadzenie dla Klientów korzystających wyłącznie z usług maklerskich dotyczących jednostek uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania, tzw. Klientów funduszowych. 5 zł 0,19 proc. 9 zł 0 zł 0 zł w przypadku wykonania na co najmniej 1 transakcji co miesiąc 7 24 DI Xelion brak 5 zł 0,37 proc. 5 zł 0,19 proc. Pakiet 299 zł/mies. + 3 zł za każdy kontrakt, np. przy obrocie miesięcznym 400 szt. prowizja za kontrakt: 3,75 zł Noble Securities SA 8 22 Dom Maklerski Banku BPS SA brak 10,00 zł 0,38 proc. 5,00 zł 0,20 proc. a) Konty terminowe na akcje 3 zł za sztukę; b) Za kursy walut 0,40 zł; c) Pozostałe 9 zł za sztukę; d) Opcje 2 proc.; d) Jednostki indeksowe MiniWIG20 0,45 proc. brak 5,00 zł Od 0,38 proc. możliwość negocjacji (prowizja 5,00 zł 0,19 proc. możliwość negocjacji (prowizja Od 9 zł możliwość negocjacji (prowizja 0 zł 0/30 zł w przypadku wykonania na co najmniej transakcji 0 zł do Banku Pekao S A; 1 zł za przelew złotowy do innego banku krajowego 0 zł na rach. w BZ WBK Tak CDMInternet Inwestor online i Inwestor mobile 0 zł/1zł nie epromak+ 0 zł 0 0 nie Sidoma 0 zł 50,00 zł 0 zł na rachunki w Banku BPS i zrzeszonych Bankach Spółdzielczych; 2 zł na rachunki do innych banków krajowych Punktacja: Minimalny wkład Prowizja akcje Prowizja obligacje Prowizja kontrakty Opłata Opłata za przelew Rachunek Platforma Minimalna kwota Procentowa Minimalna kwota Procentowa indeksowe Za otwarcie/ Roczna za internetowy z zagraniczny do handlu aktywację prowadzenie maklerskiego (w zł) (/nie) 0 zł 3 pkt. Do 2 zł 1,5 pkt. Do 0,3 proc. - 5 pkt. Do 2 zł 1,5 pkt. Do 0,1 proc. - 5 pkt. Do 5 zł 3 pkt. Pow. 1 zł (- 1 pkt) 0 zł 5 pkt. 0 zł 3 pkt. (3/0 pkt.) (3/0) Do 1 tys. zł 2 pkt. Do 5 zł 1 pkt. Do 0,33 proc. - 4 pkt. Do 5 zł 1 pkt. Do 0,15 proc. - 4 pkt. Do 9 zł 2 pkt. Do 30 zł 3 pkt. Do 1 zł 2 pkt. Pow. 1 tys. zł 1 pkt. Pow. 5 zł 0.5 pkt. Do 0,35 proc. - 3 pkt. Pow. 5 zł 0.5 pkt. Do 0,2 proc. - 3 pkt. Pow. 9 zł 1 pkt. Do 50 zł 2 pkt. Do 2 zł 1 pkt. Do 0,37 proc. - 2 pkt. Do 0,25 proc. - 2 pkt. Pow. 50 zł 0 pkt. Pow. 2 zł 0 pkt. Pow. 0,37 proc. - 1 pkt. Pow. 0,25 proc. - 1 pkt. nie Sidoma

Jakie są zalety i wady tego rodzaju inwestycji?

Jakie są zalety i wady tego rodzaju inwestycji? Jakie są zalety i wady tego rodzaju inwestycji? Na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych zadebiutował długo wyczekiwany na naszym rynku ETF. Ma on wiernie odwzorowywać zachowanie indeksu WIG20.

Bardziej szczegółowo

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r.

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r. LYXOR ETF WIG20 Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania

Bardziej szczegółowo

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty

Bardziej szczegółowo

Proszę zaznaczyć odpowiedzi dotyczące Twojego wykształcenia i doświadczenia zawodowego

Proszę zaznaczyć odpowiedzi dotyczące Twojego wykształcenia i doświadczenia zawodowego Zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 września 212 roku w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Od

Bardziej szczegółowo

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Witold Szczepaniak Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Rynek

Bardziej szczegółowo

Portfel oszczędnościowy

Portfel oszczędnościowy POLITYKA INWESTYCYJNA Dokument określający odrębnie dla każdego Portfela modelowego podstawowe parametry inwestycyjne, w szczególności: profil Klienta, strukturę portfela, cechy strategii inwestycyjnej,

Bardziej szczegółowo

ETF - łatwy sposób na inwestycje na zróżnicowanych rynkach. Zakopane, 5 czerwca 2011 r.

ETF - łatwy sposób na inwestycje na zróżnicowanych rynkach. Zakopane, 5 czerwca 2011 r. ETF - łatwy sposób na inwestycje na zróżnicowanych rynkach Zakopane, Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie powinien stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. MULTI UNITS LUXEMBOURG,

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 121. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A.

Komunikat nr 121. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. Komunikat nr 121 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone przez na podstawie 14 ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Tabela opłat i prowizji 1.Otwarcie rachunku I. Opłaty i prowizje 2. Zamknięcie rachunku 0 zł 3.Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego 30 zł za pół roku kalendarzowego, opłata

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

Ocena odpowiedniości

Ocena odpowiedniości Szanowni Państwo, Ocena odpowiedniości przedstawiona Państwu do wypełnienia ankieta ma na celu dokonanie oceny, czy, biorąc pod uwagę Państwa wiedzę o inwestowaniu w instrumenty finansowe* oraz doświadczenie

Bardziej szczegółowo

GPW 2007 NOWA JAKOŚĆ. INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH (I połowa 2009 r.)

GPW 2007 NOWA JAKOŚĆ. INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH (I połowa 2009 r.) GPW 27 NOWA JAKOŚĆ INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH (I połowa 29 r.) 1 RYNEK AKCJI W I POŁ. 29 ROKU ŚREDNIA WARTOŚĆ TRANSAKCJI (PLN) 19 UDZIAŁ TRANSAKCJI W OBROTACH 1 17 15 8 6 66 68 73 57 13 11 25 26

Bardziej szczegółowo

Oferta publiczna Investor Property FIZ i Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ

Oferta publiczna Investor Property FIZ i Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ Oferta publiczna Investor Property FIZ i Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ Oferta funduszy inwestycyjnych lokujących kapitał na rynku nieruchomości jest coraz szersza. Bessa na światowych giełdach

Bardziej szczegółowo

Naszym największym priorytetem jest powodzenie Twojej inwestycji.

Naszym największym priorytetem jest powodzenie Twojej inwestycji. Naszym największym priorytetem jest powodzenie Twojej inwestycji. Możesz być pewien, że będziemy się starać by Twoja inwestycja była zyskowna. Dlaczego? Bo zyskujemy tylko wtedy, kiedy Ty zyskujesz. Twój

Bardziej szczegółowo

ETF - czyli kup sobie indeks

ETF - czyli kup sobie indeks ETF - czyli kup sobie indeks Definicja ETF: Otwarty fundusz indeksowy charakteryzujący się możliwością stałej kreacji i umarzania jednostek, notowany na giełdzie, prosty, przejrzysty, o dużej płynności,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Kapitałem. Paweł Śliwa pawel.sliwa@xtb.pl

Zarządzanie Kapitałem. Paweł Śliwa pawel.sliwa@xtb.pl Zarządzanie Kapitałem Paweł Śliwa pawel.sliwa@xtb.pl 1 ZK a Proces Zarabiania Zarządzanie Kapitałem 30% SYSTEM 10% PSYCHOLOGIA 60% To wszystko składa się na skuteczne transakcje. 2 Zarządzanie Kapitałem

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 26 marca 2017 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Bardziej szczegółowo

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z RYZYKIEM

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z RYZYKIEM WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z RYZYKIEM Prawnie obowiązującą wersją tego dokumentu jest wersja angielska. Niniejsze tłumaczenie ma jedynie charakter informacyjny. Kliknij tutaj, aby otworzyć

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

Giełda w liczbach. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r.

Giełda w liczbach. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Giełda w liczbach Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Plan prezentacji Giełda na przestrzeni 21 lat Giełda z perspektywy spółek notowanych na GPW Przedstawienie profilu statystycznego inwestora Porady inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem.

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem. Opcje na GPW 22 września 2003 r. Giełda Papierów Wartościowych rozpoczęła obrót opcjami kupna oraz opcjami sprzedaży na indeks WIG20. Wprowadzenie tego instrumentu stanowi uzupełnienie oferty instrumentów

Bardziej szczegółowo

Giełda : podstawy inwestowania / Adam Zaremba. wyd. 3. Gliwice, cop Spis treści

Giełda : podstawy inwestowania / Adam Zaremba. wyd. 3. Gliwice, cop Spis treści Giełda : podstawy inwestowania / Adam Zaremba. wyd. 3. Gliwice, cop. 2014 Spis treści Wprowadzenie 9 Część I. Zanim zaczniesz inwestować... Rozdział 1. Jak wybrać dom maklerski? 13 Na co zwracać uwagę?

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) 1. Taryfa opłat 1.1.1.1 1.1.1.2 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego z dostępem do usług świadczonych za

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Oszczędnościowy... 3 Rozdział 3.

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI

Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI Zaremba Adam Wprowadzenie Część I. Zanim zaczniesz inwestować Rozdział 1. Jak wybrać dom maklerski? Na co zwracać uwagę? Opłaty i prowizje Oferta kredytowa Oferta

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Opis Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe funkcjonujące w ramach indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie proponowanych

Bardziej szczegółowo

Do najczęściej spotykanych opłat pobieranych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) należą opłaty za:

Do najczęściej spotykanych opłat pobieranych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) należą opłaty za: Które z tych opłat są obligatoryjne, a których można uniknąć? Jeśli zamierzasz zainwestować w fundusz inwestycyjny, elementem na który powinieneś zwrócić szczególną uwagę podczas analizy ofert Towarzystw

Bardziej szczegółowo

ABC rynku kapitałowego

ABC rynku kapitałowego Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Ministerstwo Skarbu Państwa ABC rynku kapitałowego wiedza o społeczeństwie podstawy przedsiębiorczości lekcje do dyspozycji wychowawcy przedmioty ekonomiczne 25

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego Broker Roku 2014. Warszawa, luty 2015

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego Broker Roku 2014. Warszawa, luty 2015 Dom Maklerski PKO Banku Polskiego Broker Roku 2014. Warszawa, luty jako wiodące biuro maklerskie w Polsce. 1 2 3 Działamy na rynku nieprzerwanie od 1991 roku Posiadamy ponad 1000 placówek na terenie całego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 615/2017 z dnia 1 września 2017 r. PEŁNOMOCNICTWO

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 615/2017 z dnia 1 września 2017 r. PEŁNOMOCNICTWO Załącznik nr 3 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 615/2017 z dnia 1 września 2017 r.., dnia... PEŁNOMOCNICTWO Działając w imieniu...... (nazwa Klienta), zarejestrowanego w... (kraj siedziby), pod

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa:

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: 1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: akcje, obligacje i bony skarbowe 3,92% 6 prawa poboru 0,00% 0 jednostki uczestnictwa 94,12% 144 dywidendy 1,96% 3 2. W grupie

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA

Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 5 grudnia 2011 r. Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA W listopadzie 2011 roku wolumen obrotu wszystkimi instrumentami pochodnymi wyniósł 1,27 mln sztuk, wobec

Bardziej szczegółowo

ZMIANY KONTRAKTY TERMINOWE I FOREX. TEORIA I PRAKTYKA. Jesteś tu: Bossa.pl KONTRAKTY TERMINOWE I FOREX. TEORIA I PRAKTYKA.

ZMIANY KONTRAKTY TERMINOWE I FOREX. TEORIA I PRAKTYKA. Jesteś tu: Bossa.pl KONTRAKTY TERMINOWE I FOREX. TEORIA I PRAKTYKA. Jesteś tu: Bossa.pl KONTRAKTY TERMINOWE I FOREX. TEORIA I PRAKTYKA. KONTRAKTY TERMINOWE I FOREX. TEORIA I PRAKTYKA. Grzegorz Zalewski Wydawnictwo: Linia IV edycja, rok wydania 2010 okładka: twarda/obwoluta

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) 1 Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne Grzegorz Kowerda EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne Grzegorz Kowerda EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne Grzegorz Kowerda Uniwersytet w Białymstoku 8 maja 2014 r. Początki giełdy przodek współczesnych giełd to rynek (jarmark,

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje od 3 stycznia 2018 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Bardziej szczegółowo

Nazwy skrócone opcji notowanych na GPW tworzy się w następujący sposób: OXYZkrccc, gdzie:

Nazwy skrócone opcji notowanych na GPW tworzy się w następujący sposób: OXYZkrccc, gdzie: Opcje na GPW (III) Na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych notuje się opcje na WIG20 i akcje niektórych spółek o najwyższej płynności. Każdy rodzaj opcji notowany jest w kilku, czasem nawet kilkunastu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE Załącznik nr 1 do PO No A-IV-../17 FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (ocena, czy usługi maklerskie są odpowiednie a instrumenty finansowe - adekwatne) Dane Klienta: Imię/imiona i nazwisko PESEL/ Nr paszportu

Bardziej szczegółowo

KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL FIO)

KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL FIO) Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 29 stycznia 2012 r. Strona tytułowa: KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) obowiązuje od styczeń 2014

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) obowiązuje od styczeń 2014 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) obowiązuje od styczeń 2014 Spis treści 1. Taryfa opłat...3 Zasady naliczania i pobierania opłat...5 2. Taryfa prowizji maklerskich...5

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. Warszawa, 25 czerwca 2012 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój Niniejszym Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

Strategia DALI no Bogey

Strategia DALI no Bogey Strategia DALI no Bogey CEL: Wysoki potencjał zysków, przy ograniczonym ryzyku OSIĄGNIĘCIA: Największa historyczna roczna strata: -16,64%, średnio roczny zysk z ostatnich 10 lat: +14,02%, zysk skumulowany

Bardziej szczegółowo

USŁUGI DORADCZE ORAZ WSPARCIE ANALITYCZNE DM BZ WBK. Jak inwestować przy wykorzystaniu usług i produktów DM BZ WBK

USŁUGI DORADCZE ORAZ WSPARCIE ANALITYCZNE DM BZ WBK. Jak inwestować przy wykorzystaniu usług i produktów DM BZ WBK USŁUGI DORADCZE ORAZ WSPARCIE ANALITYCZNE DM BZ WBK Jak inwestować przy wykorzystaniu usług i produktów DM BZ WBK 1 OFERTA USŁUG ORAZ MATERIAŁÓW ANALITYCZNYCH Doradztwo Inwestycyjne oraz Rekomendacje Doradztwo

Bardziej szczegółowo

Fundusze 2w1 za czy przeciw?

Fundusze 2w1 za czy przeciw? Open Finance, 12.02.2009 r. Fundusze 2w1 za czy przeciw? Fundusze mieszane zrównoważone i stabilnego wzrostu są najczęściej wybieranym typem funduszy inwestycyjnych w naszym kraju. Alternatywą dla nich

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. informuje Klienta o kosztach i opłatach

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

Planowanie finansów osobistych

Planowanie finansów osobistych Planowanie finansów osobistych Osoby, które planują znaczne wydatki w perspektywie najbliższych kilku czy kilkunastu lat, osoby pragnące zabezpieczyć się na przyszłość, a także wszyscy, którzy dysponują

Bardziej szczegółowo

Produkty szczególnie polecane

Produkty szczególnie polecane Produkty szczególnie polecane 9 luty 2011 r. Szczegółowe informacje na temat funduszy zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A. ( fundusze") zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz skrócie prospektu informacyjnego,

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. KONTRAKTY TERMINOWE NA INDEKS WIG20 Z MNOŻNIKIEM 20 ZŁ -1- Zmiany w kontraktach terminowych na WIG20 W dniu 23 września 2013 r. GPW wprowadziła do obrotu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia.

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia. Opcje na GPW (II) Wbrew ogólnej opinii, inwestowanie w opcje nie musi być trudne. Na rynku tym można tworzyć strategie dla doświadczonych inwestorów, ale również dla początkujących. Najprostszym sposobem

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem WIG20 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu ( Certyfikaty Depozytowe ) Emitent ( Bank ) Bank BPH S.A.

Bardziej szczegółowo

Vademecum Inwestora. Dom maklerski w relacjach z inwestorami. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r.

Vademecum Inwestora. Dom maklerski w relacjach z inwestorami. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Vademecum Inwestora Dom maklerski w relacjach z inwestorami Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Firma inwestycyjna Funkcja i rola jest zdefiniowana w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi W myśl art. 3

Bardziej szczegółowo

Straty funduszy akcyjnych z ostatnich czterech miesięcy średnio przekraczają już 20%.

Straty funduszy akcyjnych z ostatnich czterech miesięcy średnio przekraczają już 20%. Straty funduszy akcyjnych z ostatnich czterech miesięcy średnio przekraczają już 20%. Straty funduszy akcyjnych z ostatnich czterech miesięcy średnio przekraczają już 20%. Choć jak to zazwyczaj bywa opinie

Bardziej szczegółowo

Listopad 2011. Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu

Listopad 2011. Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu Listopad 2011 Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu Nowa Perspektywa - charakterystyka produktu Ubezpieczenie z elementami inwestycji Nowa Perspektywa to ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Pierwsze logowanie. Wygląd platformy po zalogowaniu. Składnianie zleceń. Widok nowego zlecenia na wykresie oraz w zakładce handel

Spis treści. Wstęp. Pierwsze logowanie. Wygląd platformy po zalogowaniu. Składnianie zleceń. Widok nowego zlecenia na wykresie oraz w zakładce handel Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp 3 Pierwsze logowanie 4 Wygląd platformy po zalogowaniu 5 Składnianie zleceń 6 Widok nowego zlecenia na wykresie oraz w zakładce handel 7 Zamykanie i modyfikacja zlecenia

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji Maklerskich

Tabela Opłat i Prowizji Maklerskich Tabela Opłat i Prowizji Maklerskich obowiązująca od dnia 01.06.2016 r. A. Opłaty i prowizje związane z usługą wykonywania zleceń i prowadzeniem rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego I.

Bardziej szczegółowo

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU GPW 27 NOWA JAKOŚĆ INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 28 ROKU - podsumowanie 1 RYNEK AKCJI W 28 ROKU ŚREDNIA WARTOŚĆ TRANSAKCJI (PLN) 2 UDZIAŁ TRANSAKCJI W OBROTACH 1 18 8 16 6 14 4 2 12 24 25 26 27 28 24

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE PRZEWALUTOWANIE

AUTOMATYCZNE PRZEWALUTOWANIE AUTOMATYCZNE PRZEWALUTOWANIE Handel na giełdach zagranicznych bez konieczności posiadania waluty obcej Opisane zmiany dotyczą akcji, obligacji oraz ETF-ów dla zdefiniowanych przez DM walut (EUR, USD, CHF,

Bardziej szczegółowo

Nadwyżki finansowe - lokować czy inwestować?

Nadwyżki finansowe - lokować czy inwestować? Nadwyżki finansowe - lokować czy inwestować? Co zrobić, aby dobrze ulokować nasze nadwyżki inwestycyjne? Gdzie zarobimy najwięcej i które z instrumentów finansowych są obarczone najmniejszym ryzykiem?

Bardziej szczegółowo

Najlepiej wypadły fundusze akcji, straty przyniosły złoto i dolary.

Najlepiej wypadły fundusze akcji, straty przyniosły złoto i dolary. Najlepiej wypadły fundusze akcji, straty przyniosły złoto i dolary. Dla posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lipiec był udany. Najlepiej wypadły fundusze akcji, zwłaszcza te koncentrujące

Bardziej szczegółowo

Proces Inwestycyjny AkademiaFx. Paweł Śliwa, 17/09/2015

Proces Inwestycyjny AkademiaFx. Paweł Śliwa, 17/09/2015 Proces Inwestycyjny AkademiaFx Paweł Śliwa, 17/09/2015 Paweł Śliwa Prowadzi i organizuje szkolenia dla inwestorów od 2005 rokut w ramach spotkań stacjonarnych jak i webinarowych. Założyciel Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na indeksy GPW pozostaje czwartym rynkiem w Europie

Kontrakty terminowe na indeksy GPW pozostaje czwartym rynkiem w Europie Rynek instrumentów pochodnych GPW w I półroczu 2012 roku na tle Europy GPW utrzymuje czwartą pozycję w Europie pod względem wolumenu obrotów indeksowymi kontraktami terminowymi Kontrakty terminowe na indeksy

Bardziej szczegółowo

Sukces. Bądź odważny, nie bój się podejmować decyzji Strach jest i zawsze był największym wrogiem Ludzi

Sukces. Bądź odważny, nie bój się podejmować decyzji Strach jest i zawsze był największym wrogiem Ludzi Sukces Każdy z nas przychodzi na świat z sekretnym zadaniem. Jak myślisz, jakie jest Twoje? Czy jesteś gotowy wykorzystać w pełni swój potencjał? Do czego masz talent? Jakie zdolności, zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych NN obowiązująca dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem dystrybutorów innych niż:

Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych NN obowiązująca dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem dystrybutorów innych niż: Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych NN obowiązująca dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem dystrybutorów innych niż: Alior Bank S.A Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Bank BGŻ BNP

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 3 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

KATEGORYZACJA KLIENTÓW

KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW Prawnie obowiązującą wersją tego dokumentu jest wersja angielska. Niniejsze tłumaczenie ma jedynie charakter informacyjny. Kliknij tutaj, aby otworzyć dokument w języku angielskim.

Bardziej szczegółowo

Rynek instrumentów pochodnych w styczniu 2013 r.

Rynek instrumentów pochodnych w styczniu 2013 r. Warszawa, 6 lutego 2013 Rynek instrumentów pochodnych w styczniu 2013 r. Komunikat Prasowy W styczniu 2013 roku wolumen obrotu wszystkimi instrumentami pochodnymi wyniósł 929,9 tys. sztuk wobec 878,2 tys.

Bardziej szczegółowo

Inwestorzy mogą składać zlecenia na giełdę jedynie poprzez biura maklerskie, w których mają rachunki. Można je złożyć na kilka sposobów:

Inwestorzy mogą składać zlecenia na giełdę jedynie poprzez biura maklerskie, w których mają rachunki. Można je złożyć na kilka sposobów: Zlecenia na giełdzie Aby kupić albo sprzedać papiery wartościowe na giełdzie inwestor musi złożyć zlecenie za pośrednictwem domu maklerskiego. Zlecenie to właśnie informacja o tym, co i na jakich warunkach

Bardziej szczegółowo

WSE goes global with UTP

WSE goes global with UTP GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE WSE goes global with UTP UTP - nowy system transakcyjny na GPW System transakcyjny UTP (Universal Trading Platform) to nowa jakość w dziedzinie technologii na warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Systematyczne Oszczędzanie w Alior SFIO

Systematyczne Oszczędzanie w Alior SFIO Systematyczne Oszczędzanie 1000+ w Alior SFIO Systematyczne Oszczędzanie 1000+ Długoterminowe oszczędzanie z wykorzystaniem strategii inwestycyjnych opartych na Subfunduszach wydzielonych w ramach Alior

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe i forex SPIS TREŚCI

Kontrakty terminowe i forex SPIS TREŚCI Kontrakty terminowe i forex Grzegorz Zalewski SPIS TREŚCI Część I Teoria Rozdział pierwszy: Zasady działania rynków terminowych Otwieranie i zamykanie pozycji Pozycje długie i krótkie Równanie do rynku

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 4 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20

OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20 OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20 1 TROCHĘ HISTORII 1973 Fisher Black i Myron Scholes opracowują precyzyjną metodę obliczania wartości opcji słynny MODEL BLACK/SCHOLES 2 TROCHĘ HISTORII 26 kwietnia 1973

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko

Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko niektórzy. Większość w maju straciła. Uczestnicy funduszy zyski notowali niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego.

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych

INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych Inwestycje alternatywne - cechy rozszerzają katalog możliwości inwestycyjnych dostępnych na GPW dla przeciętnego inwestora

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2013 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania w zakresie Przejrzystości Cen i Opłat

Kodeks Postępowania w zakresie Przejrzystości Cen i Opłat Kodeks Postępowania w zakresie Przejrzystości Cen i Opłat Przykłady obliczania opłat operacyjnych na rynku kasowym i terminowym Październik 2010 r. Niniejszy materiał ma na celu prezentację przykładów

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku (mdm)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku (mdm) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku (mdm) Obowiązuje od września 2016 r. mbank.pl/mdm Spis treści Rozdział I. Rynek polski...3 1. Taryfa opłat z tytułu usług świadczonych za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości

Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości 1.Wyszukaj i uzupełnij brakujące definicje: rynek finansowy (financial market) instrument finansowy (financial instrument) papier wartościowy (security) 2. Na potrzeby analizy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Na dzień: 30 września 2011 Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Kluczowe Informacje dla Inwestorów Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie jest to materiał marketingowy. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie a inwestowanie..

Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie to zabezpieczenie nadmiaru środków finansowych niewykorzystanych na bieżącą konsumpcję oraz czerpanie z tego tytułu korzyści w postaci odsetek. Jest to czynność

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

ING Turbo w praktyce. Twoje okno na globalne rynki akcji, surowców i walut. Bartosz Sańpruch, Nowe Usługi S.A.

ING Turbo w praktyce. Twoje okno na globalne rynki akcji, surowców i walut. Bartosz Sańpruch, Nowe Usługi S.A. ING Turbo w praktyce Twoje okno na globalne rynki akcji, surowców i walut Bartosz Sańpruch, Nowe Usługi S.A. Agenda Czym jest ING Turbo? Dostępne instrumenty bazowe Budowa certyfikatów Koszty i ryzyko

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Grudzień 2010 r. AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta - Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski -

Bardziej szczegółowo

Top 5 Polscy Giganci

Top 5 Polscy Giganci lokata ze strukturą Top 5 Polscy Giganci Pomnóż swoje oszczędności w bezpieczny sposób inwestując w lokatę ze strukturą Top 5 Polscy Giganci to możliwy zysk nawet do 45%. Lokata ze strukturą Top 5 Polscy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK.

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK. PKOBP/Regulamin_UFK/06-2015/B REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH OFEROWANYCH W RAMACH UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DLA KLIENTÓW PKO BP S.A. Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne dr Witold Gradoń. Plan wykładu

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne dr Witold Gradoń. Plan wykładu Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne dr Witold Gradoń Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 5 maja 2014 r. Historia giełdy, Plan wykładu Pojęcie i rodzaje

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo