2012/2013. erasmus. krok po kroku. przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktykę. Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2012/2013. erasmus. krok po kroku. przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktykę. Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW"

Transkrypt

1 2012/2013 erasmus krok po kroku przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktykę Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW

2 Publikacja sfinansowana z funduszu Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji. Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW Warszawa 2011 Opracowanie merytoryczne i graficzne: Zespół DWM Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW ul. Dewajtis 5, Warszawa tel /94 fax

3 Spis Treści I Przed wyjazdem na praktykę 5 krok 1. poszukiwanie miejsca praktyki 7 krok 2. formalności przed wyjazdem na praktykę 10 krok 3. list akceptacyjny od instytucji przyjmującej 11 krok 4. przygotowanie Training Agreement 12 krok 5. ubezpieczenie 13 krok 6. przygotowanie językowe, kursy intensywne EILC 16 krok 7. umowa z UKSW 17 krok 8. grant 20 krok 9. wizy i legalizacja pobytu 23 II Na praktyce 27 III Po powrocie z praktyki 33 3

4 4

5 1. Przed wyjazdem na praktykę 5

6 6

7 krok 1. poszukiwanie miejsca praktyki Drogi studencie! Gratulacje! Zakwalifikowałeś się do Programu Erasmus! Co teraz? Czeka Cię dużo pracy i przygotowań. Nie lekceważ tego. Pamiętaj, że to Ty sam przygotowujesz się do wyjazdu, nikt za Ciebie tego nie zrobi. Im lepiej się przygotujesz, tym mniej problemów napotkasz w czasie pobytu za granicą i tym więcej korzyści z niego wyniesiesz. Zapewne znasz już miejsce, w którym odbywać będziesz praktykę. Jeżeli jednak w dalszym ciągu nie udało Ci się odnaleźć odpowiedniego miejsca, przypominamy najważniejsze zasady, o których musisz pamiętać przy poszukiwaniu miejsca praktyki: praktyka musi być związana z Twoim kierunkiem studiów; praktykę możesz odbyć w: przedsiębiorstwie zagranicznym, firmie, placówce naukowo badawczej, organizacji non-profit albo innego typu, np. muzeum, bibliotece, szpitalu, jednostce administracji lokalnej lub centralnej, mieszczącej się w innym kraju uczestniczącym w programie Erasmus; 7

8 praktyki nie możesz odbyć w: placówce dyplomatycznej swojego kraju, instytucji unijnej ani instytucji odpowiedzialnej za zarządzanie programami unijnymi; praktykę możesz zrealizować w jednym z następujących krajów: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy; Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja. W jaki sposób znaleźć odpowiednie miejsce, w którym możesz zrealizować praktykę? Pamiętaj, że sam musisz odnaleźć miejsce, w którym będziesz mógł zrealizować praktykę, a także sam musisz nawiązać kontakt z potencjalną instytucją. Odnalezienie odpowiedniego miejsca nie musi być jednak aż tak trudne, jak może się to wydawać w pierwszym momencie. Podczas szukania przedsiębiorstwa możesz skorzystać z następujących źródeł: pod adresem: znajduje się Giełda Informacji Studentów Erasmusa,czyli ankiety wypełnione przez byłych stypendystów; 8

9 - informacje o praktykach w Anglii; - Strona Narodowej Agencji Programu Erasmus, na której umieszczane są ogłoszenia o możliwości odbycia praktyk; LEO-NET, Leveraging Education into Organizations. Na tej stronie można wypełnić CV oraz aplikować do zagranicznych firm; adresy mailowe do uczelni partnerskich, z którymi UKSW ma podpisaną umowę, dostępne na naszej stronie internetowej. Przez uczelnię partnerską można skontaktować się z firmą, z którą ta uczelnia współpracuje; możliwe jest też odbycie praktyki w samej uczelni, jeśli jest to zgodne z tokiem studiów. Pisząc mail do firmy, warto pamiętać: o założeniach praktyk przewidzianych w Karcie Jakości Praktyk Erasmusa. Warto przesłać firmie treść Karty Jakości Praktyk tzw. Quality Commitement for Erasmus Student Placement i_prakt.doc; o ogólnych zasadach programu LLP Erasmus (warto podać link do Narodowej Agencji programu w danym kraju: ), co umożliwi firmie zdobycie szczegółowych informacji o zasadach realizacji programu; o podkreśleniu tego, że otrzymasz grant, w związku z czym firma nie poniesie żadnych kosztów. 9

10 krok 2. formalności przed wyjazdem na praktykę Przed wyjazdem na praktykę powinieneś złożyć w DWM następujące dokumenty: List akceptacyjny od instytucji przyjmującej czyli potwierdzenie przyjęcia na praktykę, Training Agreement porozumienie o programie praktyk, Ubezpieczenie. Trzy tygodnie przed wyjazdem następuje podpisanie umowy pomiędzy Tobą a uczelnią, szczegółowo określającej warunki odbywania praktyki oraz wypłaty i rozliczenia stypendium (m.in.: czas trwania pobytu na praktyce, wysokość stypendium, sposób jego wypłaty, termin, w którym trzeba rozliczyć się z UKSW). Przy okazji podpisywania umowy zapoznasz się z Kartą Jakości Praktyki Erasmusa - dokumentem określającym zadania i obowiązki Uniwersytetu, instytucji przyjmującej oraz Twoje, jako studenta zakwalifikowanego na praktykę. 10

11 krok 3. potwierdzenie przyjęcia na praktykę list akceptacyjny od instytucji przyjmującej (Letter of Acceptance) Po zakończonej kwalifikacji powinieneś jak najszybciej skontaktować się z firmą, w której chcesz odbyć praktykę, aby otrzymać potwierdzenie przyjęcia. Zajmij się formalnościami jak najszybciej! Wzór listu akceptacyjnego w języku angielskim dostępny jest na naszej stronie internetowej w zakładce Formularze dla studentów - Erasmus Praktyki. Kiedy otrzymasz już potwierdzenie przyjęcia na praktykę, przynieś ten dokument do DWM. 11

12 krok 4. przygotowanie Training Agreement Każdy student wyjeżdżający na praktykę ma obowiązek przygotować Training Agreement. Czym jest Training Agreement (TA)? Training Agreement (porozumienie o programie praktyk) jest to umowa pomiędzy studentem, instytucją przyjmującą i uczelnią macierzystą, określająca program i przebieg praktyki. Porozumienie będzie podstawą uznania i zaliczenia praktyki przez macierzysty wydział. Do czego zobowiązują się strony podpisujące TA? Porozumienie muszą podpisać wszystkie trzy strony przed Twoim wyjazdem, tj. opiekun praktyk za granicą, koordynator wydziałowy oraz Ty. Pełne zrealizowanie uzgodnionego programu praktyki powinno gwarantować jej automatyczne zaliczenie przez uczelnię macierzystą. Formularz Training Agreement jest dostępny na naszej stronie internetowej w zakładce Formularze dla studentów Erasmus Praktyki. 12

13 krok 5. ubezpieczenie Każdy student Erasmusa jest zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawana przez NFZ. Powinieneś pamiętać, że karta obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej i obejmuje tylko część świadczeń związanych z leczeniem. Przy wyjeździe do innych krajów, np. do Turcji, należy wykupić polisę w firmie ubezpieczeniowej. Karta EKUZ Każdy student Erasmusa jest zobowiązany do posiadania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, w skrócie EKUZ (ang. European Health Insurance Card, w skrócie EHIC), która jest potwierdzeniem posiadania ubezpieczenia w Polsce i zapewnia pokrycie kosztów leczenia za granicą. W związku z tym, jeszcze przed wyjazdem z Polski należy zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. 13

14 Gdzie można otrzymać kartę EKUZ Karta ta jest wystawiana przez wojewódzkie oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia lub Delegatury Narodowego Funduszu Zdrowia właściwe ze względu na miejsce zamieszkania. Jeśli jesteś zameldowany tymczasowo w Warszawie, wówczas możesz złożyć wniosek w Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8, Warszawa. W innym przypadku należy kontaktować się z odpowiednim oddziałem w miejscu stałego zameldowania. Do złożenia wniosku można upoważnić rodzica lub opiekuna. Wymagane dokumenty Aby otrzymać kartę EKUZ, powinieneś złożyć w oddziale NFZ: Wniosek o wydanie karty, dostępny na stronie Zaświadczenie z DWM potwierdzające status studenta Erasmusa (otrzymasz je w momencie podpisywania umowy z UKSW); Zaświadczenie od pracodawcy lub rodzica o ubezpieczeniu obejmującym studiujące dzieci do 26. roku życia (tzw. formularze ZCZA, RMUA); Dowód osobisty; Legitymację studencką. 14

15 Jak działa karta EKUZ Karta uprawnia do korzystania w innych państwach z opieki tych placówek, które działają w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia. W niektórych krajach kartę EKUZ (ang. EHIC) przedstawia się bezpośrednio w placówce medycznej. W innych należy dodatkowo przed wizytą u lekarza zarejestrować się w instytucji ubezpieczeniowej, która wyda zaświadczenie o prawie do nieodpłatnej pomocy medycznej. Za leczenie prywatne pacjent musi płacić we własnym zakresie. W większości Karta EKUZ jest bezpłatna. państw także placówki działające w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia pobierają pewne opłaty od ubezpieczonych. EKUZ (ang. EHIC) nie zwalnia z ponoszenia tych kosztów. Szczegółowe informacje dotyczące zasad ubezpieczania w poszczególnych państwach możesz znaleźć w informatorze NFZ Opieka zdrowotna w EU, na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków Ubezpieczenie zdrowotne nie jest tożsame z ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. Dlatego należy wykupić dodatkowe ubezpieczenie. Upewnij się co konkretnie obejmuje ubezpieczenie, szczególnie jeśli będziesz pracować w warunkach wysokiego ryzyka. Jeżeli myślisz o wykupieniu karty EURO<26 lub ISIC, koniecznie przeczytaj regulamin dołączany do kart. One także zapewnią Ci podstawową ochronę ubezpieczeniową (np. przez okres kilku pierwszych tygodni pobytu 15

16 za granicą lub w trakcie całego pobytu) oraz zniżki (np. w komunikacji miejskiej). Możesz też zajrzeć na stronę internetową (informacje na temat karty EURO<26) oraz (karta ISIC). krok 6. przygotowanie językowe, kursy intensywne EILC Kursy EILC Szereg krajów, uczestniczących w programie Erasmus, których języki zakwalifikowane zostały do grupy języków rzadziej nauczanych i stosowanych, organizuje letnie lub zimowe intensywne kursy językowe dla studentów Erasmusa, którzy w danym roku akademickim przebywają na stypendium w jednym z tych krajów. Kursy te są organizowane w różnych ośrodkach akademickich (możesz więc uczestniczyć w kursie organizowanym w innym mieście niż w tym, w którym będziesz odbywał praktykę). Za kursy EILC (Erasmus Intensive Language Courses) nie są pobierane żadne opłaty 16

17 Formularz zgłoszeniowy, terminy składania wniosków oraz informacje o sposobie ubiegania sie o udział w kursach EILC znajdują sie na stronie internetowej programu Erasmus: Zgłoszenia na kurs należy dokonać za pośrednictwem DWM. Formularz należy wypełnić elektronicznie i przesłać w załączniku na adres osoby obsługującej studentów wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus (dostępny na w zakładce Kontakt). krok 7. umowa z UKSW Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych dokumentów następuje podpisanie umowy pomiędzy Tobą a uczelnią, która szczegółowo określa warunki odbywania praktyki oraz wypłaty i rozliczenia stypendium (m.in.: czas trwania pobytu na praktyce, wysokość stypendium, sposób jego wypłaty, termin, w którym trzeba rozliczyć się z UKSW). 17

18 Umowa i dane bankowe Ostatnim dokumentem, który powinieneś wypełnić i podpisać przed wyjazdem, jest umowa zawierana pomiędzy Tobą a UKSW, sporządzana przez DWM w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Ze strony naszej uczelni podpisze ją koordynator uczelniany. Umowa ta określa warunki odbywania praktyki oraz wypłaty i rozliczenia stypendium, które zobowiązują Cię do: odbycia praktyki w deklarowanym okresie, zrealizowania programu praktyki określonego w porozumieniu o programie praktyki czyli w Training Agreement, niezwłocznego powiadomienia o jakichkolwiek zmianach względem zaplanowanego wcześniej programu praktyk, wykupienia w ramach własnych środków finansowych ubezpieczenia obejmującego koszty leczenia (karta EKUZ) oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres praktyki za granicą, nie ubiegania się o inny grant lub dofinansowanie z funduszy Komisji Europejskiej. Uwaga! Ten punkt dotyczy tylko dofinansowania z funduszy KE, inne dofinansowanie lub stypendia są dopuszczalne. Umowę należy podpisać co najmniej 3 tygodnie przed wyjazdem! 18

19 Najpierw każdy student otrzymuje drogą mailową formularz umowy, wpisuje swoje dane osobowe, adres stałego zameldowania, nazwę przedsiębiorstwa oraz czas pobytu. W artykule 6. umowy wpisujesz swoje dane bankowe - adres oddziału, dokładną nazwę posiadacza rachunku, pełny numer polskiego konta walutowego, IBAN oraz BIC-Swift-CODE. Tak wypełnione dokumenty odeślij mailem do DWM na adres osoby obsługującej studentów wyjeżdżajacych w ramach Programu Erasmus (dostepny na w zakładce Kontakt) i umów się indywidualnie na podpisanie umowy. Resztę umowy wypełnia już pracownik DWM. Przy podpisywaniu umowy zostaniesz poinformowany o sposobie naliczania grantu oraz o wysokości rat. Po podpisaniu dokumentu przez obie strony otrzymasz jeden egzemplarz, drugi zostaje w Twoich aktach personalnych w DWM. Aby umówić się na podpisanie umowy, zadzwoń pod numer lub wyślij na adres osoby obsługującej studentów wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus. Karta Jakości Praktyki Erasmusa Jest dokumentem określającym zadania i obowiązki Uniwersytetu, instytucji przyjmującej oraz studenta zakwalifikowanego na praktykę. Należy się z nią zapoznać przed wyjazdem. Dokument ten otrzymasz przy podpisywaniu umowy, można go też znaleźć na naszej stronie w zakładce Formularze- Karta Jakości Praktyki. 19

20 krok 8. grant Czym jest grant Erasmusa? Grant programu Erasmus jest przeznaczony na wyrównanie różnicy pomiędzy przeciętnymi kosztami utrzymania i odbywania praktyki w kraju ojczystym, a kosztami ponoszonymi w kraju przyjmującym, nie zaś na pokrycie całości wydatków wynikających z pobytu za granicą. Fundusze uzyskane w formie grantu student przeznacza na dofinansowanie kosztów zakwaterowania, utrzymania i innych opłat związanych z pobytem w kraju docelowym. Wysokość dofinansowania Wysokość grantów, zależna od środków finansowych przyznawanych uczelni przez Narodowa Agencję Programu Erasmus, zmienia się z roku na rok. Kwota grantu Erasmusa z reguły wystarcza na pokrycie kosztów zakwaterowania. Powinieneś liczyć się z tym, że będziesz musiał dołożyć do grantu jego równowartość, aby się utrzymać. Stawki grantów są z reguły zróżnicowane w zależności od kraju, do którego student wyjeżdża. Grant jest wypłacany w EURO. Grant jest przelewany bezpośrednio na Twoje konto, dlatego przed wyjazdem powinieneś założyć sobie polskie konto walutowe w EURO. Pamiętaj, że stypendium jest wypłacane przelewem w EUR na polskie konto walutowe! 20

21 Uwaga! UKSW dokonuje przelewu stypendium na Twoje konto walutowe, opłacając koszty przelewu. Jeśli okaże się, że podałeś nieprawidłowy numer konta, to Ty zostaniesz obciążony opłatą za ponowny przelew. Zostanie ona potrącona z kwoty grantu przekazywanej na Twoje konto. Karty płatnicze Pamiętaj o tym, aby z odpowiednim wyprzedzeniem wyrobić sobie właściwe karty bankomatowe (zapytaj, czy są akceptowane w kraju, do którego wyjeżdżasz). Pamiętaj, że numeru raz zadeklarowanego w DWM konta nie będziesz mógł już zmienić! Numer konta będziesz musiał podać najpóźniej przy podpisywaniu umowy, powinieneś założyć więc je wcześniej. 21

22 Grant wypłacany jest w dwóch ratach: pierwsza - do 45 dni od podpisania umowy i po przesłaniu do DWM Training Agreement (o ile dotyczy) zaakceptowanego i podpisanego przez koordynatorów uczelni macierzystej oraz opiekuna praktyk z instytucji przyjmującej, druga po Twoim powrocie i rozliczeniu się z wyjazdu. Inne stypendia Jeżeli otrzymujesz stypendium socjalne, naukowe lub doktoranckie, zachowujesz prawo do tych świadczeń również w czasie odbywania praktyki za granicą i nikt nie ma prawa Ci ich odebrać. Jeśli pojawią się jakieś problemy w tej kwestii, koniecznie skontaktuj sie z DWM. Pamiętaj też, aby przed wyjazdem podać w komórce stypendialnej UKSW numer konta, na które mają być przelewane powyższe należności, jeżeli dotąd odbierałeś je w kasie uczelni. W przypadku tych płatności musi to być konto złotówkowe. Kontroluj stan swojego konta! Dodatkowe fundusze dla osób niepełnosprawnych Studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o dodatkowy grant programu Erasmus z budżetu specjalnie przeznaczonego na ten cel. Studentów posiadających status osoby niepełnosprawnej (niepełnosprawność lekka, średnia lub znaczna) prosimy o kontakt z DWM. 22

23 Wynagrodzenie od instytucji przyjmującej Zgodnie z zasadami programu Erasmus instytucja przyjmująca na praktykę może, ale nie musi, wypłacać wynagrodzenia. Kwestię tę reguluje ewentualna odrębna umowa między studentem a przedsiębiorstwem przyjmującym go na praktykę. Skontaktuj się w tej sprawie z Twoim opiekunem praktyk za granicą. Grant Erasmusa jest wypłacany bez względu na ewentualne wynagrodzenie otrzymywane przez Ciebie od instytucji przyjmującej. krok 9. wizy i legalizacja pobytu Przekraczanie granicy Obywatele polscy mogą swobodnie poruszać się po terytorium krajów wspólnoty oraz państw związanych z Unią Europejską układem o Europejskim Obszarze Gospodarczym - EOG (Norwegia, Islandia i Lichtenstein). Polacy podróżujący do krajów Unii Europejskiej i EOG przekraczają granice na podstawie paszportu lub dowodu osobistego. W przypadku wyjazdu do Turcji, wymaganym dokumentem jest paszport. Studenci nieposiadający obywatelstwa jednego z krajów UE zobowiązani są do pozyskania wizy. 23

24 Dlatego też, jeżeli pochodzisz z kraju spoza UE, skontaktuj się z właściwą placówką dyplomatyczną w celu uzyskania informacji na temat formalności wymaganych przy staraniu się o wizę. Pobyt w UE i EOG Z dniem 1 maja 2004 r. zniesiony został obowiązek posiadania wiz przy wyjazdach do państw UE i EOG - niezależnie od celu i czasu trwania pobytu. Należy jednak pamiętać, że na pobyt dłuższy niż 3 miesiące konieczne jest uzyskanie stosownego zezwolenia, a w przypadku niektórych państw formalności trzeba będzie załatwić jeszcze przed wyjazdem. Warunkiem koniecznym do legalizacji pobytu jest poświadczenie przez uczelnie przyjęcia na praktyki w ramach programu Erasmus (zaświadczenie takie możesz też uzyskać od instytucji przyjmującej), posiadanie ważnego ubezpieczenia oraz uwiarygodnienie posiadania wystarczających środków finansowych (powyżej minimum socjalnego danego kraju). Zezwolenie na pobyt wystawiane jest na okres do jednego roku. Powyższa procedura dotycząca uzyskania wizy na pobyt dłuższy niż 3 miesiące obowiązuje również studentów spoza UE. Informacje o legalizacji pobytu dostępne są na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych: można też je znaleźć stronie internetowej Ambasady danego kraju. 24

25 Podjęcie pracy Studenci z krajów członkowskich UE mają prawo do podjęcia pracy zarobkowej w wymiarze określonym przez ustawodawstwo danego kraju. Studenci spoza UE muszą sprawdzić, czy wiza, którą otrzymali zezwala na podjęcie pracy zarobkowej. 25

26 26

27 2. Na praktyce 27

28 28

29 Warto się dowiedzieć Spróbuj dowiedzieć się, jakie zwyczaje panują w firmie, w której będziesz odbywać praktykę. Jaki strój obowiązuje w pracy? Jakie rozwiązania są przyjęte, jeśli chodzi np. o przerwę na lunch czy kawę? Takie drobne rzeczy pomogą ci w pierwszych dniach poczuć się swobodniej i zwiększą komfort Twojej pracy. Po przyjeździe Po przybyciu do zagranicznego przedsiębiorstwa zostaniesz na pewno wprowadzony w swój zakres obowiązków. Mamy nadzieję, że Twój opiekun praktyk pomoże Ci zapoznać się z firmą oraz procedurami formalnymi i zwyczajami panującymi w przedsiębiorstwie. W ciągu kilku tygodni postaraj się skontaktować z nami drogą mailową, aby poinformować nas o tym, jak sobie radzisz. Chcemy bowiem mieć w razie potrzeby możliwość łatwego kontaktu z Tobą. 29

30 Zmiany w TA Ewentualne zmiany w programie praktyk wymagają pisemnej zgody: Twojej, UKSW oraz instytucji przyjmującej. Powinny być możliwie jak najszybciej dostarczone do DWM na formularzu TA ( takim samym, jaki składałeś u nas po raz pierwszy). Zgodę na zmiany musi wyrazić Koordynator Programu Erasmus na Twoim wydziale, dlatego najpierw zwróć się do niego z prośbą o zaakceptowanie zmian. Zmiany możesz dokonać drogą mailową, po skontaktowaniu się z Koordynatorem, wysyłając skan dokumentu podpisany przez instytucję przyjmującą, Koordynatora i przez Ciebie, do DWM. Pamiętaj, aby oryginał TA przywieźć ze sobą po powrocie ze stypendium! Być praktykantem 30

31 Pamiętaj o tym, do czego zobowiązałeś się zgodnie z Kartą Jakości Praktyki. Będąc na praktyce, powinieneś dołożyć starań, aby spełnić wcześniej ustalone z firmą warunki oraz stosować się do wszystkich przepisów (np. zasad BHP). Masz również obowiązek zdobyć wszystkie potrzebne zaświadczenia oraz dotrzymać terminów praktyki (do których zobowiązałeś się przy podpisywaniu umowy z UKSW). Uwaga! Pamiętaj o tym, że nie ma możliwości skrócenia praktyki. Jeśli Twój pobyt będzie krótszy niż 3 miesiące będziesz musiał zwrócić całość otrzymanego grantu. Dłuższa praktyka natomiast powinna zostać potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem wystawionym przez instytucję przyjmującą. 31

32 32

33 3. Po powrocie z praktyki 33

34 34

35 Rozliczenie z DWM W nieprzekraczalnym terminie do dwóch tygodni po powrocie ze stypendium należy zgłosić się do DWM i złożyć oryginały dokumentów. Dokumenty, które należy złożyć w DWM po powrocie: Letter of Confirmation zaświadczenie z instytucji przyjmującej potwierdzające odbycie praktyk na formularzu UKSW, dostępnym na naszej stronie w zakładce Formularze dla studentów Erasmus Praktyki, którego częścią jest również ocena praktyk, którą wystawia opiekun praktyk za granicą Training Agreement porozumienie o programie praktyk z podpisami instytucji przyjmującej Sprawozdanie z praktyki dokument na kształt Dziennika praktyk, na zwykłej kartce powinieneś spisać tygodniami, bądź miesiącami, czym zajmowałeś się podczas wykonywania praktyki w instytucji przyjmującej. 35

36 W DWM otrzymasz dokument potwierdzający odbycie praktyk, z którym musisz zgłosić się do Biura Praktyk UKSW. Następnie powinieneś skontaktować się z Pełnomocnikiem ds. praktyk na Twoim wydziale, który wpisze zaliczenie praktyki do Twojego indeksu. Ankieta Po rozliczeniu na swoim wydziale pozostanie ci już tyko ankieta do wypełnienia on-line, która jest wymagana przez Agencję Narodową Programu Erasmus. Instrukcje wypełniania ankiety otrzymasz drogą mailowa po powrocie ze stypendium Druga rata grantu Po rozliczeniu się w DWM i na wydziale na Twoje konto zostanie przelana ostatnia rata grantu. Może też się zdarzyć, że otrzymasz dodatkowe dofinansowanie ze środków programu Erasmus. Ewentualne dodatkowe środki zostaną przekazane studentom pod koniec września, dlatego nie likwiduj konta walutowego! 36

37 Ścieżka po powrocie z Erasmusa DWM Biuro Praktyk Pełnomocnik ds. praktyk Ankieta Stypendysty Erasmusa druga rata grantu 37

38 Kontakt Dział Współpracy Międzynarodowej Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego ul. Dewajtis 5, Warszawa tel.: fax:

programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013

programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

ERASMUS - BĄDŹ MOBILNY!

ERASMUS - BĄDŹ MOBILNY! ERASMUS - BĄDŹ MOBILNY! WYJAZD NA STYPENDIUM 2010 Aleksandra Koperska-Kowalczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz, 6 maja 2010 HARMONOGRAM PRZYGOTOWAŃ ETAP 1 Rekrutacja

Bardziej szczegółowo

Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015

Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015 Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015 Rekrutacja dotyczy wyjazdów w roku akademickim 2014/2015 Rekrutacja trwa do 26 maja 2015 Praktyka może być zrealizowana w terminie między 29.06.2015 a 30.09.2015.

Bardziej szczegółowo

Spotkanie przygotowujące do wyjazdu na studia Erasmus 2013-2014 Cz. I

Spotkanie przygotowujące do wyjazdu na studia Erasmus 2013-2014 Cz. I Spotkanie przygotowujące do wyjazdu na studia Erasmus 2013-2014 Cz. I Program spotkania 1.Zasady współpracy Student DWM oraz Student Koordynator Wydziałowy/Instytutowy 2. Przygotowanie Aplikacji 3. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 2014/2015. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia

ERASMUS+ 2014/2015. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia ERASMUS+ 2014/2015 Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia PRZESZEDŁEŚ POMYŚLNIE REKRUTACJĘ Pierwszy krok po zakwalifikowaniu się do wyjazdu to złożenie do BWM FORMULARZA

Bardziej szczegółowo

Wyjazdy. Spotkanie oraz rekrutacja dotyczy wyjazdów w roku akademickim 2013/2014. Rekrutacja trwa od 4 listopada do 4 grudnia 2013

Wyjazdy. Spotkanie oraz rekrutacja dotyczy wyjazdów w roku akademickim 2013/2014. Rekrutacja trwa od 4 listopada do 4 grudnia 2013 Informacje ogólne Wyjazdy Spotkanie oraz rekrutacja dotyczy wyjazdów w roku akademickim 2013/2014 Rekrutacja trwa od 4 listopada do 4 grudnia 2013 Charakter praktyki Praktyka powinna być związana z kierunkiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na praktykę (SMP) - (Student Mobility Placement) ERASMUS+ KA 1 MOBILNOŚĆ AKADEMICKA POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. W ramach programu

Bardziej szczegółowo

Erasmus wyjazdy na praktykę. Paulina Bury Biuro Współpracy Międzynarodowej

Erasmus wyjazdy na praktykę. Paulina Bury Biuro Współpracy Międzynarodowej Erasmus wyjazdy na praktykę Paulina Bury Biuro Współpracy Międzynarodowej Cel Praktyka powinna być związana z kierunkiem studiów. Można ją odbyć jako praktykę obowiązkową lub nieobowiązkową, ale także

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 2015/2016. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia

ERASMUS+ 2015/2016. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia ERASMUS+ 2015/2016 Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia PRZESZEDŁEŚ POMYŚLNIE REKRUTACJĘ Rekrutacja poprzez stronę USOSweb Uzupełnia koordynator + student Informacja

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 I Stypendia na wyjazdy dla studentów (wyjazdy na studia SMS oraz wyjazdy na praktyki SMP) 1) Stypendia otrzymują tylko

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRZYGOTOWAŃ 2013/14

HARMONOGRAM PRZYGOTOWAŃ 2013/14 STUDIA I PRAKTYKA HARMONOGRAM PRZYGOTOWAŃ 2013/14 Aleksandra Koperska-Kowalczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz, 23.04.2013 KROK PO KROKU ETAP 1 Rekrutacja ETAP

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych PRAKTYKI 2016/2017

POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych PRAKTYKI 2016/2017 PRAKTYKI 2016/2017 Gdzie można realizować praktykę? w kraju programu Erasmus+ (28 państw członkowskich UE, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja) w zagranicznych instytucjach, przedsiębiorstwach, firmach,

Bardziej szczegółowo

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2015/2016

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2015/2016 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu LLP-Erasmus w roku akademickim 2013/2014 I. Łączna wysokość przyznanej subwencji w ramach programu LLP-Erasmus to 71 800 EUR, z podziałem na następujące działania:

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji studenckich praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Zasady realizacji studenckich praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady realizacji studenckich praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 1. Zasady ogólne 1.1. Wyjazdy na praktyki w ramach Programu Erasmus+ mogą być realizowane w krajach

Bardziej szczegółowo

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2014/2015

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI ERASMUS+ Informacje ogólne

PRAKTYKI ERASMUS+ Informacje ogólne PRAKTYKI ERASMUS+ Informacje ogólne Grudzień 2014 Wyjazdy Rekrutacja dotyczy wyjazdów w roku akademickim 2014/2015 Rekrutacja trwa od 2-26 lutego 2015 r. Charakter praktyki Praktyka powinna być związana

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2014/2015

ERASMUS+ studia i praktyki 2014/2015 ERASMUS+ studia i praktyki 2014/2015 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2015

Pismo okólne. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2015 Pismo okólne Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2015 w sprawie zasad rekrutacji i kryteriów selekcji studentów na wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS+: Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW)

UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW) UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW) W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W KRAKOWIE. Dotyczy: Program

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zachęcamy studentów PB do wyjazdów w ramach zagranicznych praktyk ERASMUS 2013/2014

Serdecznie zachęcamy studentów PB do wyjazdów w ramach zagranicznych praktyk ERASMUS 2013/2014 Serdecznie zachęcamy studentów PB do wyjazdów w ramach zagranicznych praktyk ERASMUS 2013/2014 w skrócie: - praktyka może trwać 3 miesiące; - student musi być oficjalnie zakwalifikowanym na kierunku studiów

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

LLP Erasmus 17 marca 2009

LLP Erasmus 17 marca 2009 REKRUTACJA 2009/2010 LLP Erasmus 17 marca 2009 Program Erasmus Erasmus jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, adresowanym do szkolnictwa wyższego Celem programu Erasmus jest podnoszenie poziomu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Program edukacyjny Unii Europejskiej, którego adresatem jest między innymi szkolnictwo wyższe.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA STUDENTÓW

PRZEWODNIK DLA STUDENTÓW Program Erasmus+ PRZEWODNIK DLA STUDENTÓW rok akademicki 2015/2016 Plan prezentacji O czym powiemy? 1. Zasady ogólne wyjazdów 2015/2016 2. Nowe zasady programu Erasmus+ 3. Grant Erasmusa 4. Organizacja

Bardziej szczegółowo

WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ ZASADY REKRUTACJI i REALIZACJI WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja1: Mobilność edukacyjna w roku akademickim 2015/2016 I. Postanowienia ogólne: 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY NA PRAKTYKĘ W PROGRAMIE ERASMUS

WYJAZDY NA PRAKTYKĘ W PROGRAMIE ERASMUS WYJAZDY NA PRAKTYKĘ W PROGRAMIE ERASMUS W programie Erasmus na praktykę studencką można wyjechać do zagranicznej instytucji nieakademickiej, np. przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW)

UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW) UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW) W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W KRAKOWIE. Dotyczy: Program

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA STUDENTÓW ASP W GDAŃSKU WYJEŻDŻAJĄCYCH W RAMACH. Co należy zrobić przed wyjazdem:

INFORMACJE DLA STUDENTÓW ASP W GDAŃSKU WYJEŻDŻAJĄCYCH W RAMACH. Co należy zrobić przed wyjazdem: INFORMACJE DLA STUDENTÓW ASP W GDAŃSKU WYJEŻDŻAJĄCYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ DO UCZELNI PARTNERSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 Co należy zrobić przed wyjazdem: 1. Dostarczyć do Uczelnianego Koordynatora

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych PRAKTYKI 2017/2018

POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych PRAKTYKI 2017/2018 PRAKTYKI 2017/2018 Program ERASMUS+ na Politechnice Warszawskiej jest koordynowany przez Uczelnianą Agencję Programów Edukacyjnych Centrum Współpracy Międzynarodowej (UAPE CWM) ul. Noakowskiego 18/20,

Bardziej szczegółowo

I. Wyjazdy studentów wsparcie indywidualne

I. Wyjazdy studentów wsparcie indywidualne Uczelniane zasady alokacji środków na wyjazdy stypendialne studentów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018 obowiązujące od dnia 1.06.2017 r. I. Wyjazdy studentów wsparcie indywidualne

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016

ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016 ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI

ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Zasady rekrutacji, organizacji, finansowania i rozliczania wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016 Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016 Zasady ogólne. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus

Bardziej szczegółowo

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2015/2016

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2015/2016 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2015/2016

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (w skrócie EKUZ) jest to dokument, potwierdzający nasze prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu

Bardziej szczegółowo

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej PO WER 2017/2018

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej PO WER 2017/2018 Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej PO WER 2017/2018 Od 2014 roku PW bierze udział w projekcie Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Co należy zrobić przed wyjazdem:

Co należy zrobić przed wyjazdem: ZASADY REALIZACJI PRAKTYKI W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Co należy zrobić przed wyjazdem: 1. Dostarczyć do Biura Karier i Współpracy letter of intent oraz company information,

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015 Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015 Zasady ogólne. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus

Bardziej szczegółowo

Możliwości wyjazdów. Dokąd można wyjechać? Kraje biorące udział w programie

Możliwości wyjazdów. Dokąd można wyjechać? Kraje biorące udział w programie Erasmus+ to europejski program edukacyjny na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu przyjęty na lata 2014-2020. Program został opracowany, aby wspierać kraje uczestniczące w zakresie efektywnego

Bardziej szczegółowo

Jak wyrobić kartę EKUZ

Jak wyrobić kartę EKUZ Jak wyrobić kartę EKUZ Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ERASMUS. Spotkanie informacyjne

PROGRAM ERASMUS. Spotkanie informacyjne PROGRAM ERASMUS Spotkanie informacyjne 30.11.2010 KRAJE UCZESTNICZĄCE W PROGRAMIE ERASMUS: 27 krajów Unii Europejskiej, 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia, kraj

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla stypendystów programu Erasmus+ wyjazd na PRAKTYKI

Przewodnik dla stypendystów programu Erasmus+ wyjazd na PRAKTYKI Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie Przewodnik dla stypendystów programu Erasmus+ wyjazd na PRAKTYKI Oprac. Judyta Mutwil-Grodecka 16.01.2015 Spis treści A. Procedura komunikacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 42/14

ZARZĄDZENIE NR 42/14 ZARZĄDZENIE NR 42/14 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 22 października 2014r. w sprawie finansowania wyjazdów stypendialnych studentów i pracowników Akademii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wyjazdów pracowników Akademii Ignatianum w Krakowie w ramach Programu Erasmus+ CZĘŚĆ I Informacje ogólne

REGULAMIN wyjazdów pracowników Akademii Ignatianum w Krakowie w ramach Programu Erasmus+ CZĘŚĆ I Informacje ogólne REGULAMIN wyjazdów pracowników Akademii Ignatianum w Krakowie w ramach Programu Erasmus+ CZĘŚĆ I Informacje ogólne 1 1. Program Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe (zwany dalej Programem) jest programem współpracy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE REKTORA GWSH z dnia r.

ZARZĄDZENIE REKTORA GWSH z dnia r. ZARZĄDZENIE REKTORA GWSH z dnia 01.09.2017 r. Dotyczy: Zasady finansowania wyjazdów pracowników Uczelni w celach szkoleniowych lub prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

studentów na praktyki zagraniczne wynosi: Euro.

studentów na praktyki zagraniczne wynosi: Euro. Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+(K103) oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2016/2017

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI

ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Zasady rekrutacji, organizacji, finansowania i rozliczania wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2012/13

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2012/13 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2012/13 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

2. Pobyt na uczelni przyjmującej może trwać maksymalnie 6 dni łącznie z podróżą (5 dni roboczych + 1 dzień na podróż).

2. Pobyt na uczelni przyjmującej może trwać maksymalnie 6 dni łącznie z podróżą (5 dni roboczych + 1 dzień na podróż). Zasady wyjazdów pracowników Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu w ramach Programu Erasmus + na rok akademicki 2014/2015 1. W ramach Programu Erasmus + pracownicy

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA

REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA Wrocław 27 lutego 2013 1/17 Erasmus studia (1/2) Erasmus jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, adresowanym do szkolnictwa wyższego Celem programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ERASMUS STUDIA I PRAKTYKA W UE. Aleksandra Koperska-Kowalczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej Bydgoszcz, 20 lutego 2013

PROGRAM ERASMUS STUDIA I PRAKTYKA W UE. Aleksandra Koperska-Kowalczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej Bydgoszcz, 20 lutego 2013 PROGRAM ERASMUS STUDIA I PRAKTYKA W UE Aleksandra Koperska-Kowalczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej Bydgoszcz, 20 lutego 2013 ZASIĘG WSPÓŁPRACY współpraca UKW z 70 uczelniami wyższymi w 19 krajach UE

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI i ORGANIZACJI WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja1: Mobilność edukacyjna w roku akademickim 2014/2015

ZASADY REKRUTACJI i ORGANIZACJI WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja1: Mobilność edukacyjna w roku akademickim 2014/2015 ZASADY REKRUTACJI i ORGANIZACJI WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja1: Mobilność edukacyjna w roku akademickim 2014/2015 I. Postanowienia ogólne: 1 Przedmiot regulaminu Niniejszy

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS

ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS w roku akademickim 2013/2014 w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Warszawie I. ZASADY WYJAZDÓW STUDENTÓW NA PRAKTYKĘ (SMP) I.1. Zasady

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRAKTYKA ZA GRANICĄ REKRUTACJA 2011

STUDIA I PRAKTYKA ZA GRANICĄ REKRUTACJA 2011 STUDIA I PRAKTYKA ZA GRANICĄ REKRUTACJA 2011 Aleksandra Koperska-Kowalczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz, 14 grudnia 2010 PROGRAM MOBILNOŚCI AKADEMICKIEJ Imię:

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów na studia i praktyki studentów z niepełnosprawnością. 27 czerwca 2016

Zasady finansowania wyjazdów na studia i praktyki studentów z niepełnosprawnością. 27 czerwca 2016 Zasady finansowania wyjazdów na studia i praktyki studentów z niepełnosprawnością 27 czerwca 2016 DOFINANSOWANIE DLA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Dokumenty: Warunki

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2012/2013 LLP ERASMUS PRAKTYKI

REKRUTACJA 2012/2013 LLP ERASMUS PRAKTYKI REKRUTACJA 2012/2013 LLP ERASMUS PRAKTYKI Wrocław, 23 lutego 2012r. Erasmus praktyki -Od 2008 roku praktyki dla studentów organizowane są w ramach programu Erasmus, do tej pory zrealizowano 284 wyjazdy.

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 I. Zasady ogólne REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. O wyjazd w ramach programu Erasmus + + mogą ubiegać się studenci, którzy: a) są studentami studiów

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla stypendystów programu Erasmus - wyjazd na PRAKTYKI

Przewodnik dla stypendystów programu Erasmus - wyjazd na PRAKTYKI Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie Przewodnik dla stypendystów programu Erasmus - wyjazd na PRAKTYKI Oprac. Judyta Mutwil 18.04.2012 Spis treści A. Procedura komunikacji Student-Koordynator

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH W RAMACH PROGRAMU LIFELONG LEARNING PROGRAMME - LLP - ERASMUS DLA STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW WYŻSZEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Zasady wypłaty i rozliczenia wsparcia indywidualnego (stypendium). Dofinansowanie wypłacane z budżetu Programu Erasmus+.

Zasady wypłaty i rozliczenia wsparcia indywidualnego (stypendium). Dofinansowanie wypłacane z budżetu Programu Erasmus+. ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH STUDENTÓW DO KRAJÓW PROGRAMU W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2016/17 (KA103) Zasady wypłaty i rozliczenia wsparcia indywidualnego (stypendium).

Bardziej szczegółowo

Erasmus + Spotkanie Informacyjne Rekrutacja

Erasmus + Spotkanie Informacyjne Rekrutacja Erasmus + Spotkanie Informacyjne Rekrutacja 2017 2018 Kto może wziąć udział w programie? Wyjazdy na studia Studenci Uniwersytetu Pedagogicznego zarejestrowani na studiach: dziennych / zaocznych licencjackich

Bardziej szczegółowo

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników.

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników. 16-400 Suwałki tel. (87) 562 84 32 ul. Teofila Noniewicza 10 fax (87) 562 84 55 e-mail: sekretariat@pwsz.suwalki.pl Zasady rozdziału funduszy otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Agencji Narodowej

Bardziej szczegółowo

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16.

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. WYJAZDY STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW DO KRAJÓW PROGRAMU. ZASADY OBLICZENIA KWOTY

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/14

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/14 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/14 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2015/2016 ERASMUS+ STUDIA

REKRUTACJA 2015/2016 ERASMUS+ STUDIA REKRUTACJA 2015/2016 ERASMUS+ STUDIA spotkanie dla studentów wstępnie zakwalifikowanych Wrocław 14 kwietnia 2015r. 1/19 Rekrutacja etap II Studenci zakwalifikowani przez koordynatorów wydziałowych: Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

Pobyt na stypendium musi zostać rozpoczęty - i zakończony pomiędzy r. a r. i trwać minimum 3 miesiące (90 dni).

Pobyt na stypendium musi zostać rozpoczęty - i zakończony pomiędzy r. a r. i trwać minimum 3 miesiące (90 dni). Załącznik Nr 2 do Decyzji Nr RR/D.0201-1/2017 Prorektora ds. Rozwoju ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2016/2017

ERASMUS+ studia i praktyki 2016/2017 ERASMUS+ studia i praktyki 2016/2017 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

2. Budżet UEP programu Erasmus+ na wsparcie indywidualne: wyjazdy na studia wynosi ,00EUR.

2. Budżet UEP programu Erasmus+ na wsparcie indywidualne: wyjazdy na studia wynosi ,00EUR. Zasady finansowania wyjazdów na studia w programie Erasmus+ studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w roku akademickim 2016/2017 z funduszy PROGRAMU ERASMUS+ w ramach umowy 2016-1-PL01-KA103-023752

Bardziej szczegółowo

w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018

w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018 Z A S A D Y F I N A N S O W A N I A D Z I A Ł A Ń w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018 1. Zasady finansowania działań w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017

w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 Z A S A D Y F I N A N S O W A N I A D Z I A Ł A Ń w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 1. Zasady finansowania działań w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów studentów z niepełnosprawnością

Zasady finansowania wyjazdów studentów z niepełnosprawnością Zasady finansowania wyjazdów studentów z niepełnosprawnością Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 22 września 2017 DOFINANSOWANIE DLA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Dofinansowanie: Kwota ryczałtowa wynikająca

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania programu ERASMUS+ w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2015/2016 wyjazdy na praktyki

Zasady funkcjonowania programu ERASMUS+ w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2015/2016 wyjazdy na praktyki Zasady funkcjonowania programu ERASMUS+ w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2015/2016 wyjazdy na praktyki 1. Informacje o możliwości wyjazdu na praktykę w ramach programu ERASMUS+ są publikowane

Bardziej szczegółowo

ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH STUDENTÓW i PRACOWNIKÓW UCZELNI W RAMACH PROGRAMU LLP/ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2009/10

ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH STUDENTÓW i PRACOWNIKÓW UCZELNI W RAMACH PROGRAMU LLP/ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2009/10 Zielona Góra, 30.06.2009 ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH STUDENTÓW i PRACOWNIKÓW UCZELNI W RAMACH PROGRAMU LLP/ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2009/10 Wysokość miesięcznych stawek stypendialnych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie wyjazdów na studia studentów niepełnosprawnych

Finansowanie wyjazdów na studia studentów niepełnosprawnych WARUNKI DOTYCZĄCE ZASAD FINANSOWANIA WYJAZDÓW NA STUDIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Finansowanie wyjazdów na studia studentów niepełnosprawnych 1. Studenci niepełnosprawni, zakwalifikowani do wyjazdu na

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 2016/2017. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia

ERASMUS+ 2016/2017. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia ERASMUS+ 2016/2017 Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia PRZESZEDŁEŚ POMYŚLNIE REKRUTACJĘ Rekrutacja poprzez stronę USOSweb Uzupełnia koordynator + student Informacja

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2016/2017 ERASMUS+ STUDIA

REKRUTACJA 2016/2017 ERASMUS+ STUDIA REKRUTACJA 2016/2017 ERASMUS+ STUDIA spotkanie dla studentów wstępnie zakwalifikowanych Wrocław 7 kwietnia 2016r. 1/17 Rekrutacja etap II Studenci zakwalifikowani przez koordynatorów wydziałowych: Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na praktykę w ramach projektu Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS) Mobilność Studentów i Pracowników POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Bardziej szczegółowo

Zasady podziału dotacji na działania w ramach programu ERASMUS+ w okresie Postanowienia ogólne

Zasady podziału dotacji na działania w ramach programu ERASMUS+ w okresie Postanowienia ogólne Zasady podziału dotacji na działania w ramach programu ERASMUS+ w okresie 01.06.2016-31.05.2018 Postanowienia ogólne 1 1. Dokonuje się podziału dotacji na podstawie umów finansowych 2016-1-PL01-KA103-024853

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014 Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014 Ogólne zasady rozliczania Okres realizacji uprawnionych działań: 01.06.2013-30.09.2014; Uczelnia

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE W CELU REALIZACJI CZĘŚCI STUDIÓW (SMS) W ZAGRANICZNYCH UCZELNIACH PARTNERSKICH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE W CELU REALIZACJI CZĘŚCI STUDIÓW (SMS) W ZAGRANICZNYCH UCZELNIACH PARTNERSKICH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14)

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Ogólne zasady rozliczania Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 10.10.2014 Okres realizacji uprawnionych działań: 01.06.2013-30.09.2014; Uczelnia

Bardziej szczegółowo

Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014

Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 14 FACULTY of ELECTRONICS and INFORMATION TECHNOLOGY Warsaw University of Technology (1) Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 14 Dr inż. Dariusz Turlej Dr inż. Wojciech

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych STUDIA 2017/2018

POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych STUDIA 2017/2018 STUDIA 2017/2018 ERASMUS+ jest to europejski program edukacyjny na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu przyjęty na lata 2014-2020. Program został opracowany, aby wspierać kraje uczestniczące

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE W CELU REALIZACJI PRAKTYK (SMP) W ZAGRANICZNYCH FIRMACH/INSTYTUCJACH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ ZASADY

Bardziej szczegółowo

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2 Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2 projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza

Bardziej szczegółowo

Narodowa Agencja zapewni dofinansowanie działań do kwoty maksymalnej nieprzekraczającej 97090 EUR, która obejmuje :

Narodowa Agencja zapewni dofinansowanie działań do kwoty maksymalnej nieprzekraczającej 97090 EUR, która obejmuje : Uczelniane zasady podziału funduszy otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Agencji Narodowej Programu LLP Erasmus) na działania zdecentralizowane Programu LLP Erasmus na rok akademicki 2011/12

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński. Stypendia Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Uniwersytet Jagielloński. Stypendia Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Uniwersytet Jagielloński Stypendia Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Kraków, 28-29 stycznia 2014 Monika Woźniak, Ewelina Ciaputa Biuro Obsługi Studentów Zagranicznych UJ Program spotkania

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia i praktykę w ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2017/2018

Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia i praktykę w ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2017/2018 Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia i praktykę w ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2017/2018 I. Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia w ramach Programu ERASMUS+ 1. Wymiana

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA STUDENTÓW

PRZEWODNIK DLA STUDENTÓW Program Erasmus+ PRZEWODNIK DLA STUDENTÓW rok akademicki 2017/2018 Plan prezentacji O czym powiemy? 1. Ogólne zasady programu Erasmus+ 2. Grant Erasmusa 3. Organizacja wyjazdu aplikacja i rzeczy do zrobienia

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE W CELU REALIZACJI PRAKTYK (SMP) W ZAGRANICZNYCH FIRMACH/INSTYTUCJACH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ ZASADY

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2018/2019

ERASMUS+ studia i praktyki 2018/2019 ERASMUS+ studia i praktyki 2018/2019 KRAJE OBJĘTE PROGRAMEM AUSTRIA BELGIA BUŁGARIA CHORWACJA CZECHY CYPR DANIA ESTONIA FINLANDIA FRANCJA GRECJA HISZPANIA HOLANDIA IRLANDIA ISLANDIA LICHTENSTEIN LITWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 UMOWA NR (numer indywidualny umowy dla każdego studenta)

PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 UMOWA NR (numer indywidualny umowy dla każdego studenta) pomiędzy: PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 UMOWA NR (numer indywidualny umowy dla każdego studenta) 1. Nazwa i adres uczelni, telefon, fax, e-mail: NIEPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

KRAJE OBJĘTE PROGRAMEM

KRAJE OBJĘTE PROGRAMEM ERASMUS+ KRAJE OBJĘTE PROGRAMEM AUSTRIA BELGIA BUŁGARIA CHORWACJA CZECHY CYPR DANIA ESTONIA FINLANDIA FRANCJA GRECJA HISZPANIA HOLANDIA IRLANDIA ISLANDIA LICHTENSTEIN LITWA LUKSEMBURG ŁOTWA MACEDONIA (FYROM)

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI STUDENCKIE INFORMACJE OGÓLNE

PRAKTYKI STUDENCKIE INFORMACJE OGÓLNE PRAKTYKI STUDENCKIE INFORMACJE OGÓLNE 1) Praktyki studenckie mogą trwać tak długo, jak studia zagraniczne: od 3 pełnych do 10 pełnych miesięcy. 2) Można odbywać praktyki także w miesiącach letnich - wakacyjnych.

Bardziej szczegółowo

1. Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie.

1. Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Zasady dodatkowej rekrutacji na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ dla studentów ASP w Gdańsku na semestr letni roku akademickiego 2015/2016 I Zasady ogólne 1. Erasmus+ to program Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo