2012/2013. erasmus. krok po kroku. przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktykę. Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2012/2013. erasmus. krok po kroku. przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktykę. Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW"

Transkrypt

1 2012/2013 erasmus krok po kroku przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktykę Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW

2 Publikacja sfinansowana z funduszu Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji. Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW Warszawa 2011 Opracowanie merytoryczne i graficzne: Zespół DWM Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW ul. Dewajtis 5, Warszawa tel /94 fax

3 Spis Treści I Przed wyjazdem na praktykę 5 krok 1. poszukiwanie miejsca praktyki 7 krok 2. formalności przed wyjazdem na praktykę 10 krok 3. list akceptacyjny od instytucji przyjmującej 11 krok 4. przygotowanie Training Agreement 12 krok 5. ubezpieczenie 13 krok 6. przygotowanie językowe, kursy intensywne EILC 16 krok 7. umowa z UKSW 17 krok 8. grant 20 krok 9. wizy i legalizacja pobytu 23 II Na praktyce 27 III Po powrocie z praktyki 33 3

4 4

5 1. Przed wyjazdem na praktykę 5

6 6

7 krok 1. poszukiwanie miejsca praktyki Drogi studencie! Gratulacje! Zakwalifikowałeś się do Programu Erasmus! Co teraz? Czeka Cię dużo pracy i przygotowań. Nie lekceważ tego. Pamiętaj, że to Ty sam przygotowujesz się do wyjazdu, nikt za Ciebie tego nie zrobi. Im lepiej się przygotujesz, tym mniej problemów napotkasz w czasie pobytu za granicą i tym więcej korzyści z niego wyniesiesz. Zapewne znasz już miejsce, w którym odbywać będziesz praktykę. Jeżeli jednak w dalszym ciągu nie udało Ci się odnaleźć odpowiedniego miejsca, przypominamy najważniejsze zasady, o których musisz pamiętać przy poszukiwaniu miejsca praktyki: praktyka musi być związana z Twoim kierunkiem studiów; praktykę możesz odbyć w: przedsiębiorstwie zagranicznym, firmie, placówce naukowo badawczej, organizacji non-profit albo innego typu, np. muzeum, bibliotece, szpitalu, jednostce administracji lokalnej lub centralnej, mieszczącej się w innym kraju uczestniczącym w programie Erasmus; 7

8 praktyki nie możesz odbyć w: placówce dyplomatycznej swojego kraju, instytucji unijnej ani instytucji odpowiedzialnej za zarządzanie programami unijnymi; praktykę możesz zrealizować w jednym z następujących krajów: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy; Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja. W jaki sposób znaleźć odpowiednie miejsce, w którym możesz zrealizować praktykę? Pamiętaj, że sam musisz odnaleźć miejsce, w którym będziesz mógł zrealizować praktykę, a także sam musisz nawiązać kontakt z potencjalną instytucją. Odnalezienie odpowiedniego miejsca nie musi być jednak aż tak trudne, jak może się to wydawać w pierwszym momencie. Podczas szukania przedsiębiorstwa możesz skorzystać z następujących źródeł: pod adresem: znajduje się Giełda Informacji Studentów Erasmusa,czyli ankiety wypełnione przez byłych stypendystów; 8

9 - informacje o praktykach w Anglii; - Strona Narodowej Agencji Programu Erasmus, na której umieszczane są ogłoszenia o możliwości odbycia praktyk; LEO-NET, Leveraging Education into Organizations. Na tej stronie można wypełnić CV oraz aplikować do zagranicznych firm; adresy mailowe do uczelni partnerskich, z którymi UKSW ma podpisaną umowę, dostępne na naszej stronie internetowej. Przez uczelnię partnerską można skontaktować się z firmą, z którą ta uczelnia współpracuje; możliwe jest też odbycie praktyki w samej uczelni, jeśli jest to zgodne z tokiem studiów. Pisząc mail do firmy, warto pamiętać: o założeniach praktyk przewidzianych w Karcie Jakości Praktyk Erasmusa. Warto przesłać firmie treść Karty Jakości Praktyk tzw. Quality Commitement for Erasmus Student Placement i_prakt.doc; o ogólnych zasadach programu LLP Erasmus (warto podać link do Narodowej Agencji programu w danym kraju: ), co umożliwi firmie zdobycie szczegółowych informacji o zasadach realizacji programu; o podkreśleniu tego, że otrzymasz grant, w związku z czym firma nie poniesie żadnych kosztów. 9

10 krok 2. formalności przed wyjazdem na praktykę Przed wyjazdem na praktykę powinieneś złożyć w DWM następujące dokumenty: List akceptacyjny od instytucji przyjmującej czyli potwierdzenie przyjęcia na praktykę, Training Agreement porozumienie o programie praktyk, Ubezpieczenie. Trzy tygodnie przed wyjazdem następuje podpisanie umowy pomiędzy Tobą a uczelnią, szczegółowo określającej warunki odbywania praktyki oraz wypłaty i rozliczenia stypendium (m.in.: czas trwania pobytu na praktyce, wysokość stypendium, sposób jego wypłaty, termin, w którym trzeba rozliczyć się z UKSW). Przy okazji podpisywania umowy zapoznasz się z Kartą Jakości Praktyki Erasmusa - dokumentem określającym zadania i obowiązki Uniwersytetu, instytucji przyjmującej oraz Twoje, jako studenta zakwalifikowanego na praktykę. 10

11 krok 3. potwierdzenie przyjęcia na praktykę list akceptacyjny od instytucji przyjmującej (Letter of Acceptance) Po zakończonej kwalifikacji powinieneś jak najszybciej skontaktować się z firmą, w której chcesz odbyć praktykę, aby otrzymać potwierdzenie przyjęcia. Zajmij się formalnościami jak najszybciej! Wzór listu akceptacyjnego w języku angielskim dostępny jest na naszej stronie internetowej w zakładce Formularze dla studentów - Erasmus Praktyki. Kiedy otrzymasz już potwierdzenie przyjęcia na praktykę, przynieś ten dokument do DWM. 11

12 krok 4. przygotowanie Training Agreement Każdy student wyjeżdżający na praktykę ma obowiązek przygotować Training Agreement. Czym jest Training Agreement (TA)? Training Agreement (porozumienie o programie praktyk) jest to umowa pomiędzy studentem, instytucją przyjmującą i uczelnią macierzystą, określająca program i przebieg praktyki. Porozumienie będzie podstawą uznania i zaliczenia praktyki przez macierzysty wydział. Do czego zobowiązują się strony podpisujące TA? Porozumienie muszą podpisać wszystkie trzy strony przed Twoim wyjazdem, tj. opiekun praktyk za granicą, koordynator wydziałowy oraz Ty. Pełne zrealizowanie uzgodnionego programu praktyki powinno gwarantować jej automatyczne zaliczenie przez uczelnię macierzystą. Formularz Training Agreement jest dostępny na naszej stronie internetowej w zakładce Formularze dla studentów Erasmus Praktyki. 12

13 krok 5. ubezpieczenie Każdy student Erasmusa jest zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawana przez NFZ. Powinieneś pamiętać, że karta obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej i obejmuje tylko część świadczeń związanych z leczeniem. Przy wyjeździe do innych krajów, np. do Turcji, należy wykupić polisę w firmie ubezpieczeniowej. Karta EKUZ Każdy student Erasmusa jest zobowiązany do posiadania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, w skrócie EKUZ (ang. European Health Insurance Card, w skrócie EHIC), która jest potwierdzeniem posiadania ubezpieczenia w Polsce i zapewnia pokrycie kosztów leczenia za granicą. W związku z tym, jeszcze przed wyjazdem z Polski należy zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. 13

14 Gdzie można otrzymać kartę EKUZ Karta ta jest wystawiana przez wojewódzkie oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia lub Delegatury Narodowego Funduszu Zdrowia właściwe ze względu na miejsce zamieszkania. Jeśli jesteś zameldowany tymczasowo w Warszawie, wówczas możesz złożyć wniosek w Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8, Warszawa. W innym przypadku należy kontaktować się z odpowiednim oddziałem w miejscu stałego zameldowania. Do złożenia wniosku można upoważnić rodzica lub opiekuna. Wymagane dokumenty Aby otrzymać kartę EKUZ, powinieneś złożyć w oddziale NFZ: Wniosek o wydanie karty, dostępny na stronie Zaświadczenie z DWM potwierdzające status studenta Erasmusa (otrzymasz je w momencie podpisywania umowy z UKSW); Zaświadczenie od pracodawcy lub rodzica o ubezpieczeniu obejmującym studiujące dzieci do 26. roku życia (tzw. formularze ZCZA, RMUA); Dowód osobisty; Legitymację studencką. 14

15 Jak działa karta EKUZ Karta uprawnia do korzystania w innych państwach z opieki tych placówek, które działają w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia. W niektórych krajach kartę EKUZ (ang. EHIC) przedstawia się bezpośrednio w placówce medycznej. W innych należy dodatkowo przed wizytą u lekarza zarejestrować się w instytucji ubezpieczeniowej, która wyda zaświadczenie o prawie do nieodpłatnej pomocy medycznej. Za leczenie prywatne pacjent musi płacić we własnym zakresie. W większości Karta EKUZ jest bezpłatna. państw także placówki działające w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia pobierają pewne opłaty od ubezpieczonych. EKUZ (ang. EHIC) nie zwalnia z ponoszenia tych kosztów. Szczegółowe informacje dotyczące zasad ubezpieczania w poszczególnych państwach możesz znaleźć w informatorze NFZ Opieka zdrowotna w EU, na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków Ubezpieczenie zdrowotne nie jest tożsame z ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. Dlatego należy wykupić dodatkowe ubezpieczenie. Upewnij się co konkretnie obejmuje ubezpieczenie, szczególnie jeśli będziesz pracować w warunkach wysokiego ryzyka. Jeżeli myślisz o wykupieniu karty EURO<26 lub ISIC, koniecznie przeczytaj regulamin dołączany do kart. One także zapewnią Ci podstawową ochronę ubezpieczeniową (np. przez okres kilku pierwszych tygodni pobytu 15

16 za granicą lub w trakcie całego pobytu) oraz zniżki (np. w komunikacji miejskiej). Możesz też zajrzeć na stronę internetową (informacje na temat karty EURO<26) oraz (karta ISIC). krok 6. przygotowanie językowe, kursy intensywne EILC Kursy EILC Szereg krajów, uczestniczących w programie Erasmus, których języki zakwalifikowane zostały do grupy języków rzadziej nauczanych i stosowanych, organizuje letnie lub zimowe intensywne kursy językowe dla studentów Erasmusa, którzy w danym roku akademickim przebywają na stypendium w jednym z tych krajów. Kursy te są organizowane w różnych ośrodkach akademickich (możesz więc uczestniczyć w kursie organizowanym w innym mieście niż w tym, w którym będziesz odbywał praktykę). Za kursy EILC (Erasmus Intensive Language Courses) nie są pobierane żadne opłaty 16

17 Formularz zgłoszeniowy, terminy składania wniosków oraz informacje o sposobie ubiegania sie o udział w kursach EILC znajdują sie na stronie internetowej programu Erasmus: Zgłoszenia na kurs należy dokonać za pośrednictwem DWM. Formularz należy wypełnić elektronicznie i przesłać w załączniku na adres osoby obsługującej studentów wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus (dostępny na w zakładce Kontakt). krok 7. umowa z UKSW Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych dokumentów następuje podpisanie umowy pomiędzy Tobą a uczelnią, która szczegółowo określa warunki odbywania praktyki oraz wypłaty i rozliczenia stypendium (m.in.: czas trwania pobytu na praktyce, wysokość stypendium, sposób jego wypłaty, termin, w którym trzeba rozliczyć się z UKSW). 17

18 Umowa i dane bankowe Ostatnim dokumentem, który powinieneś wypełnić i podpisać przed wyjazdem, jest umowa zawierana pomiędzy Tobą a UKSW, sporządzana przez DWM w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Ze strony naszej uczelni podpisze ją koordynator uczelniany. Umowa ta określa warunki odbywania praktyki oraz wypłaty i rozliczenia stypendium, które zobowiązują Cię do: odbycia praktyki w deklarowanym okresie, zrealizowania programu praktyki określonego w porozumieniu o programie praktyki czyli w Training Agreement, niezwłocznego powiadomienia o jakichkolwiek zmianach względem zaplanowanego wcześniej programu praktyk, wykupienia w ramach własnych środków finansowych ubezpieczenia obejmującego koszty leczenia (karta EKUZ) oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres praktyki za granicą, nie ubiegania się o inny grant lub dofinansowanie z funduszy Komisji Europejskiej. Uwaga! Ten punkt dotyczy tylko dofinansowania z funduszy KE, inne dofinansowanie lub stypendia są dopuszczalne. Umowę należy podpisać co najmniej 3 tygodnie przed wyjazdem! 18

19 Najpierw każdy student otrzymuje drogą mailową formularz umowy, wpisuje swoje dane osobowe, adres stałego zameldowania, nazwę przedsiębiorstwa oraz czas pobytu. W artykule 6. umowy wpisujesz swoje dane bankowe - adres oddziału, dokładną nazwę posiadacza rachunku, pełny numer polskiego konta walutowego, IBAN oraz BIC-Swift-CODE. Tak wypełnione dokumenty odeślij mailem do DWM na adres osoby obsługującej studentów wyjeżdżajacych w ramach Programu Erasmus (dostepny na w zakładce Kontakt) i umów się indywidualnie na podpisanie umowy. Resztę umowy wypełnia już pracownik DWM. Przy podpisywaniu umowy zostaniesz poinformowany o sposobie naliczania grantu oraz o wysokości rat. Po podpisaniu dokumentu przez obie strony otrzymasz jeden egzemplarz, drugi zostaje w Twoich aktach personalnych w DWM. Aby umówić się na podpisanie umowy, zadzwoń pod numer lub wyślij na adres osoby obsługującej studentów wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus. Karta Jakości Praktyki Erasmusa Jest dokumentem określającym zadania i obowiązki Uniwersytetu, instytucji przyjmującej oraz studenta zakwalifikowanego na praktykę. Należy się z nią zapoznać przed wyjazdem. Dokument ten otrzymasz przy podpisywaniu umowy, można go też znaleźć na naszej stronie w zakładce Formularze- Karta Jakości Praktyki. 19

20 krok 8. grant Czym jest grant Erasmusa? Grant programu Erasmus jest przeznaczony na wyrównanie różnicy pomiędzy przeciętnymi kosztami utrzymania i odbywania praktyki w kraju ojczystym, a kosztami ponoszonymi w kraju przyjmującym, nie zaś na pokrycie całości wydatków wynikających z pobytu za granicą. Fundusze uzyskane w formie grantu student przeznacza na dofinansowanie kosztów zakwaterowania, utrzymania i innych opłat związanych z pobytem w kraju docelowym. Wysokość dofinansowania Wysokość grantów, zależna od środków finansowych przyznawanych uczelni przez Narodowa Agencję Programu Erasmus, zmienia się z roku na rok. Kwota grantu Erasmusa z reguły wystarcza na pokrycie kosztów zakwaterowania. Powinieneś liczyć się z tym, że będziesz musiał dołożyć do grantu jego równowartość, aby się utrzymać. Stawki grantów są z reguły zróżnicowane w zależności od kraju, do którego student wyjeżdża. Grant jest wypłacany w EURO. Grant jest przelewany bezpośrednio na Twoje konto, dlatego przed wyjazdem powinieneś założyć sobie polskie konto walutowe w EURO. Pamiętaj, że stypendium jest wypłacane przelewem w EUR na polskie konto walutowe! 20

21 Uwaga! UKSW dokonuje przelewu stypendium na Twoje konto walutowe, opłacając koszty przelewu. Jeśli okaże się, że podałeś nieprawidłowy numer konta, to Ty zostaniesz obciążony opłatą za ponowny przelew. Zostanie ona potrącona z kwoty grantu przekazywanej na Twoje konto. Karty płatnicze Pamiętaj o tym, aby z odpowiednim wyprzedzeniem wyrobić sobie właściwe karty bankomatowe (zapytaj, czy są akceptowane w kraju, do którego wyjeżdżasz). Pamiętaj, że numeru raz zadeklarowanego w DWM konta nie będziesz mógł już zmienić! Numer konta będziesz musiał podać najpóźniej przy podpisywaniu umowy, powinieneś założyć więc je wcześniej. 21

22 Grant wypłacany jest w dwóch ratach: pierwsza - do 45 dni od podpisania umowy i po przesłaniu do DWM Training Agreement (o ile dotyczy) zaakceptowanego i podpisanego przez koordynatorów uczelni macierzystej oraz opiekuna praktyk z instytucji przyjmującej, druga po Twoim powrocie i rozliczeniu się z wyjazdu. Inne stypendia Jeżeli otrzymujesz stypendium socjalne, naukowe lub doktoranckie, zachowujesz prawo do tych świadczeń również w czasie odbywania praktyki za granicą i nikt nie ma prawa Ci ich odebrać. Jeśli pojawią się jakieś problemy w tej kwestii, koniecznie skontaktuj sie z DWM. Pamiętaj też, aby przed wyjazdem podać w komórce stypendialnej UKSW numer konta, na które mają być przelewane powyższe należności, jeżeli dotąd odbierałeś je w kasie uczelni. W przypadku tych płatności musi to być konto złotówkowe. Kontroluj stan swojego konta! Dodatkowe fundusze dla osób niepełnosprawnych Studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o dodatkowy grant programu Erasmus z budżetu specjalnie przeznaczonego na ten cel. Studentów posiadających status osoby niepełnosprawnej (niepełnosprawność lekka, średnia lub znaczna) prosimy o kontakt z DWM. 22

23 Wynagrodzenie od instytucji przyjmującej Zgodnie z zasadami programu Erasmus instytucja przyjmująca na praktykę może, ale nie musi, wypłacać wynagrodzenia. Kwestię tę reguluje ewentualna odrębna umowa między studentem a przedsiębiorstwem przyjmującym go na praktykę. Skontaktuj się w tej sprawie z Twoim opiekunem praktyk za granicą. Grant Erasmusa jest wypłacany bez względu na ewentualne wynagrodzenie otrzymywane przez Ciebie od instytucji przyjmującej. krok 9. wizy i legalizacja pobytu Przekraczanie granicy Obywatele polscy mogą swobodnie poruszać się po terytorium krajów wspólnoty oraz państw związanych z Unią Europejską układem o Europejskim Obszarze Gospodarczym - EOG (Norwegia, Islandia i Lichtenstein). Polacy podróżujący do krajów Unii Europejskiej i EOG przekraczają granice na podstawie paszportu lub dowodu osobistego. W przypadku wyjazdu do Turcji, wymaganym dokumentem jest paszport. Studenci nieposiadający obywatelstwa jednego z krajów UE zobowiązani są do pozyskania wizy. 23

24 Dlatego też, jeżeli pochodzisz z kraju spoza UE, skontaktuj się z właściwą placówką dyplomatyczną w celu uzyskania informacji na temat formalności wymaganych przy staraniu się o wizę. Pobyt w UE i EOG Z dniem 1 maja 2004 r. zniesiony został obowiązek posiadania wiz przy wyjazdach do państw UE i EOG - niezależnie od celu i czasu trwania pobytu. Należy jednak pamiętać, że na pobyt dłuższy niż 3 miesiące konieczne jest uzyskanie stosownego zezwolenia, a w przypadku niektórych państw formalności trzeba będzie załatwić jeszcze przed wyjazdem. Warunkiem koniecznym do legalizacji pobytu jest poświadczenie przez uczelnie przyjęcia na praktyki w ramach programu Erasmus (zaświadczenie takie możesz też uzyskać od instytucji przyjmującej), posiadanie ważnego ubezpieczenia oraz uwiarygodnienie posiadania wystarczających środków finansowych (powyżej minimum socjalnego danego kraju). Zezwolenie na pobyt wystawiane jest na okres do jednego roku. Powyższa procedura dotycząca uzyskania wizy na pobyt dłuższy niż 3 miesiące obowiązuje również studentów spoza UE. Informacje o legalizacji pobytu dostępne są na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych: można też je znaleźć stronie internetowej Ambasady danego kraju. 24

25 Podjęcie pracy Studenci z krajów członkowskich UE mają prawo do podjęcia pracy zarobkowej w wymiarze określonym przez ustawodawstwo danego kraju. Studenci spoza UE muszą sprawdzić, czy wiza, którą otrzymali zezwala na podjęcie pracy zarobkowej. 25

26 26

27 2. Na praktyce 27

28 28

29 Warto się dowiedzieć Spróbuj dowiedzieć się, jakie zwyczaje panują w firmie, w której będziesz odbywać praktykę. Jaki strój obowiązuje w pracy? Jakie rozwiązania są przyjęte, jeśli chodzi np. o przerwę na lunch czy kawę? Takie drobne rzeczy pomogą ci w pierwszych dniach poczuć się swobodniej i zwiększą komfort Twojej pracy. Po przyjeździe Po przybyciu do zagranicznego przedsiębiorstwa zostaniesz na pewno wprowadzony w swój zakres obowiązków. Mamy nadzieję, że Twój opiekun praktyk pomoże Ci zapoznać się z firmą oraz procedurami formalnymi i zwyczajami panującymi w przedsiębiorstwie. W ciągu kilku tygodni postaraj się skontaktować z nami drogą mailową, aby poinformować nas o tym, jak sobie radzisz. Chcemy bowiem mieć w razie potrzeby możliwość łatwego kontaktu z Tobą. 29

30 Zmiany w TA Ewentualne zmiany w programie praktyk wymagają pisemnej zgody: Twojej, UKSW oraz instytucji przyjmującej. Powinny być możliwie jak najszybciej dostarczone do DWM na formularzu TA ( takim samym, jaki składałeś u nas po raz pierwszy). Zgodę na zmiany musi wyrazić Koordynator Programu Erasmus na Twoim wydziale, dlatego najpierw zwróć się do niego z prośbą o zaakceptowanie zmian. Zmiany możesz dokonać drogą mailową, po skontaktowaniu się z Koordynatorem, wysyłając skan dokumentu podpisany przez instytucję przyjmującą, Koordynatora i przez Ciebie, do DWM. Pamiętaj, aby oryginał TA przywieźć ze sobą po powrocie ze stypendium! Być praktykantem 30

31 Pamiętaj o tym, do czego zobowiązałeś się zgodnie z Kartą Jakości Praktyki. Będąc na praktyce, powinieneś dołożyć starań, aby spełnić wcześniej ustalone z firmą warunki oraz stosować się do wszystkich przepisów (np. zasad BHP). Masz również obowiązek zdobyć wszystkie potrzebne zaświadczenia oraz dotrzymać terminów praktyki (do których zobowiązałeś się przy podpisywaniu umowy z UKSW). Uwaga! Pamiętaj o tym, że nie ma możliwości skrócenia praktyki. Jeśli Twój pobyt będzie krótszy niż 3 miesiące będziesz musiał zwrócić całość otrzymanego grantu. Dłuższa praktyka natomiast powinna zostać potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem wystawionym przez instytucję przyjmującą. 31

32 32

33 3. Po powrocie z praktyki 33

34 34

35 Rozliczenie z DWM W nieprzekraczalnym terminie do dwóch tygodni po powrocie ze stypendium należy zgłosić się do DWM i złożyć oryginały dokumentów. Dokumenty, które należy złożyć w DWM po powrocie: Letter of Confirmation zaświadczenie z instytucji przyjmującej potwierdzające odbycie praktyk na formularzu UKSW, dostępnym na naszej stronie w zakładce Formularze dla studentów Erasmus Praktyki, którego częścią jest również ocena praktyk, którą wystawia opiekun praktyk za granicą Training Agreement porozumienie o programie praktyk z podpisami instytucji przyjmującej Sprawozdanie z praktyki dokument na kształt Dziennika praktyk, na zwykłej kartce powinieneś spisać tygodniami, bądź miesiącami, czym zajmowałeś się podczas wykonywania praktyki w instytucji przyjmującej. 35

36 W DWM otrzymasz dokument potwierdzający odbycie praktyk, z którym musisz zgłosić się do Biura Praktyk UKSW. Następnie powinieneś skontaktować się z Pełnomocnikiem ds. praktyk na Twoim wydziale, który wpisze zaliczenie praktyki do Twojego indeksu. Ankieta Po rozliczeniu na swoim wydziale pozostanie ci już tyko ankieta do wypełnienia on-line, która jest wymagana przez Agencję Narodową Programu Erasmus. Instrukcje wypełniania ankiety otrzymasz drogą mailowa po powrocie ze stypendium Druga rata grantu Po rozliczeniu się w DWM i na wydziale na Twoje konto zostanie przelana ostatnia rata grantu. Może też się zdarzyć, że otrzymasz dodatkowe dofinansowanie ze środków programu Erasmus. Ewentualne dodatkowe środki zostaną przekazane studentom pod koniec września, dlatego nie likwiduj konta walutowego! 36

37 Ścieżka po powrocie z Erasmusa DWM Biuro Praktyk Pełnomocnik ds. praktyk Ankieta Stypendysty Erasmusa druga rata grantu 37

38 Kontakt Dział Współpracy Międzynarodowej Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego ul. Dewajtis 5, Warszawa tel.: fax:

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 I. Zasady ogólne REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. O wyjazd w ramach programu Erasmus + + mogą ubiegać się studenci, którzy: a) są studentami studiów

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi Lodz International Studies Academy

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi Lodz International Studies Academy Zasady realizacji wyjazdów studentów Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 i 2015/2016 INFORMACJE PODSTAWOWE Studenci Wyższej Szkoły Studiów

Bardziej szczegółowo

Edukacja w Islandii...30 Islandzki dla obcokrajowców... 33 Ważne informacje kontaktowe 35

Edukacja w Islandii...30 Islandzki dla obcokrajowców... 33 Ważne informacje kontaktowe 35 Zamieszkanie w innym kraju wymaga odwagi. Stwarza jednak również niezwykłe możliwości oraz stanowi początek czegoś zupełnie nowego. Daj sobie trochę czasu aby dowiedzieć się czego możesz oczekiwać i czego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH. Studencka kieszeń

INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH. Studencka kieszeń INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH Studencka kieszeń Studencka kieszeń INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH Wstęp 3 Życie przewrócone do góry nogami, czyli pierwszy rok na studiach 4 I. Stypendia krajowe

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY W NIEMCZECH

PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY W NIEMCZECH Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Hamburgu PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY W NIEMCZECH OTWARCIE NIEMIECKIEGO RYNKU PRACY HAMBURG 2011 Konsulat Generalny RP w Hamburgu Dział Prawny Strona 1

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015.

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. W związku z rozpoczęciem nowego programu Erasmus+ w roku 2014/15 Uniwersytet Zielonogórski zastrzega

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja 2010. Znaleźć pracę w Europie. Przewodnik dla poszukujących pracy. eures.europa.eu. Komisja Europejska

Aktualizacja 2010. Znaleźć pracę w Europie. Przewodnik dla poszukujących pracy. eures.europa.eu. Komisja Europejska Aktualizacja 2010 Znaleźć pracę w Europie Przewodnik dla poszukujących pracy eures.europa.eu Komisja Europejska Komisja Europejska, ani żadna osoba działająca w imieniu Komisji, nie odpowiada za sposób

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy NIEMCY SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Niemczech... 2 1.1 Informacje geograficzne... 2 1.2. Cechy charakterystyczne Niemiec... 2 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 3 1.4. Telefony

Bardziej szczegółowo

Do pracy w Finlandii. te-services.fi. Przewodnik dla pracowników i przedsiębiorców zainteresowanych Finlandią. Anton Ivanov/Shutterstock

Do pracy w Finlandii. te-services.fi. Przewodnik dla pracowników i przedsiębiorców zainteresowanych Finlandią. Anton Ivanov/Shutterstock Do pracy w Finlandii Przewodnik dla pracowników i przedsiębiorców zainteresowanych Finlandią Anton Ivanov/Shutterstock te-services.fi Ministerstwo Pracy i Gospodarki, 11/2014 Składanie: Edita Publishing

Bardziej szczegółowo

Na prawo patrz Poradnik

Na prawo patrz Poradnik Na prawo patrz Poradnik Pryzgotowanie i druk niniejszej publikacji wsparły finansowo Ministerstwo Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Opiekun wolontariatu w

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM Polaka w Szwecji

VADEMECUM Polaka w Szwecji VADEMECUM Polaka w Szwecji 1 Spis treści Podstawowe informacje 5 Placówki dyplomatyczne Organizacje i instytucje polonijne Pierwsze kroki w Szwecji 8 Rejestracja pobytu Szwedzki numer personalny ID-kort

Bardziej szczegółowo

Departament Rynku Pracy. Wyjazdy do pracy w Holandii poprzez agencje zatrudnienia

Departament Rynku Pracy. Wyjazdy do pracy w Holandii poprzez agencje zatrudnienia Departament Rynku Pracy Wyjazdy do pracy w Holandii poprzez agencje zatrudnienia Warszawa, luty 2013 1 Spis treści 1. Wprowadzenie s. 3 2. Agencje zatrudnienia s. 4 2.1 Obowiązki agencji zatrudnienia s.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA. Dyrektywa 2005/36/WE. Wszystko, co należy wiedzieć o uznawaniu kwalifikacji zawodowych 66 PYTAŃ 66 ODPOWIEDZI

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA. Dyrektywa 2005/36/WE. Wszystko, co należy wiedzieć o uznawaniu kwalifikacji zawodowych 66 PYTAŃ 66 ODPOWIEDZI PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Dyrektywa 2005/36/WE Wszystko, co należy wiedzieć o uznawaniu kwalifikacji zawodowych 66 PYTAŃ 66 ODPOWIEDZI Niniejszy dokument jest przeznaczony do celów informacyjnych. Komisja

Bardziej szczegółowo

Vademecum. Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Lublinie

Vademecum. Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Lublinie Vademecum Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Lublinie Lublin 2011 SPIS TREŚCI Nasze Biura:... 3 1. Idea Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości... 4 1.1 Wymagania formalne... 4 1.2 Zakres

Bardziej szczegółowo

USŁUGI FINANSOWE PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH

USŁUGI FINANSOWE PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH USŁUGI FINANSOWE PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH BIULETYN RPO-Materiały nr 73 Usługi finansowe. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja przygotowana w ramach

Bardziej szczegółowo

Z a ł c z n i k n r 1 d o Z a r z d z e n i a D y r e k t o r a I n s t y t u t u F i z y k i J d r o w e j i m. H. N i e w o d n i c z a

Z a ł c z n i k n r 1 d o Z a r z d z e n i a D y r e k t o r a I n s t y t u t u F i z y k i J d r o w e j i m. H. N i e w o d n i c z a Z a łącznik n r 1 d o Z a r ządzenia Dyrek t o r a I n s t y t u t u F i z y k i Jądrowej i m. H. N i e w o d n i c z ańskiego PAN w Krak o w i e, n r 1 9 / 2 0 1 0 z d n i a 8 g r u d n i a 2 0 1 0 r.

Bardziej szczegółowo

Podatki i Ubezpieczenia. Prof. dr hab. Irena Rzeplińska Karolina Rusiłowicz Ewa Ostaszewska-Żuk

Podatki i Ubezpieczenia. Prof. dr hab. Irena Rzeplińska Karolina Rusiłowicz Ewa Ostaszewska-Żuk Podatki i Ubezpieczenia Prof. dr hab. Irena Rzeplińska Karolina Rusiłowicz Ewa Ostaszewska-Żuk Dać radę w Polsce broszura informacyjna dla cudzoziemców Podatki i Ubezpieczenia Prof. dr hab. Irena Rzeplińska,

Bardziej szczegółowo

Dać radę w Polsce pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli Państw Trzecich

Dać radę w Polsce pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli Państw Trzecich Dać radę w Polsce pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli Państw Trzecich Helsińska Fundacja Praw Człowieka Warszawa 2009 Dać radę w Polsce pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli Państw

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA PRACA ZA GRANICĄ

BEZPIECZNA PRACA ZA GRANICĄ AGENCJA ZATRUDNIENIA ATERIMA STOWARZYSZENIE POMOC BEZPIECZNA PRACA ZA GRANICĄ PORADNIK DLA WYJEŻDŻAJĄCYCH DROGI CZYTELNIKU, proponujemy Ci zapoznanie się krok po kroku z tym, co wiąże się z wyjazdem i

Bardziej szczegółowo

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Publikacja dystrybuowana bezpłatnie Olsztyn, lipiec 2009 Publikacja wydana w ramach projektu pt. Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych

Bardziej szczegółowo

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Wpływ zmian na rynku płatności na podmioty prowadzące działalność gospodarczą Dr hab. Remigiusz W. Kaszubski- Koordynator Krajowy Programu SEPA w Polsce Dominika

Bardziej szczegółowo

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Wpływ zmian na rynku płatności na użytkowników usług płatniczych Dr hab. Remigiusz W. Kaszubski- Koordynator Krajowy Programu SEPA w Polsce Dominika Duziak- Z-ca

Bardziej szczegółowo

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu?

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? 1 Wydawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II 6 tel/fax 061 887-11-66 e-mail: biuro@spoldzielnie.org www.spoldzielnie.org

Bardziej szczegółowo

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SPOSÓB NA PRZYSZŁOŚĆ Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument,

Bardziej szczegółowo

Żyć i pracować w Europie

Żyć i pracować w Europie Polnische Fassung Żyć i pracować w Europie > Prawo europejskie > Praca w różnych państwach członkowskich > Wypłata świadczeń emerytalno-rentowych Größe: 100 % (bei A5 > 71%) Praca bez granic Europa zbliża

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU SUKCES DOFINANSOWANEGO PROJEKTU? GDY GO POPRAWNIE ROZLICZYMY Uzyskanie dotacji z funduszy europejskich stanowi niewątpliwy sukces. Wielu przedsiębiorców otwiera szampana od razu po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Bardziej szczegółowo

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA 15.9.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 243/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE)

Bardziej szczegółowo

Oddajemy w Państwa ręce drugie, poszerzone wydanie poradnika

Oddajemy w Państwa ręce drugie, poszerzone wydanie poradnika Publikacja poradnika Żyć i pracować w Wielkiej Brytanii nie byłaby możliwa bez finansowego wsparcia Konsulatu Generalnego RP w Londynie, Polonia Aid Fundation Trust oraz Centrali Brytyjskich Związków Zawodowych

Bardziej szczegółowo