NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia"

Transkrypt

1 Materia³y Informacyjne Ewa Flaszyñska NARODOWE CENTRUM ZASOBÓW PORADNICTWA ZAWODOWEGO PROGRAM LEONARDO DA VINCI NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia Poradnik MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY

2 MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY DEPARTAMENT RYNKU PRACY Ewa Flaszyńska Nauka i praca w krajach Unii Europejskiej Wielka Brytania Irlandia PORADNIK Warszawa 2005

3 MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Rynku Pracy ul. Tamka Warszawa Nauka i praca w krajach Unii Europejskiej. Wielka Brytania, Irlandia. Poradnik Opracowanie: Ewa Flaszyńska Redakcja: Anna Woynarowska-Janiszewska Projekt okładki: Jacek Brzeziński Copyright by Ministerstwo Gospodarki i Pracy Warszawa 2005 ISBN X Wydawca: Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy ul. Tamka 1, Warszawa Publikacja wydana przy wsparciu Wspólnot Europejskich w ramach Programu Leonardo da Vinci. Treść publikacji nie ma na celu wyrażenia stanowiska Komisji Europejskiej. Instytucja ta nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść publikacji. Łamanie i druk: ZWP MGiP. Zam. 813/05. 2

4 Spis treści: I. Słowo wstępne... 5 II. Swobodny przepływ osób w Unii Europejskiej... 5 III. Nauka i praca w Wielkiej Brytanii Informacje ogólne Nauka w Wielkiej Brytanii Brytyjski rynek pracy Program rejestracji pracowników Poszukiwanie pracy Ubezpieczenia społeczne Co warto wiedzieć wyjeżdżając do Wielkiej Brytanii IV. Nauka i praca w Irlandii Informacje ogólne Nauka w Irlandii Irlandzki rynek pracy Możliwości podjęcia pracy w Irlandii Ubezpieczenia społeczne Co warto wiedzieć wyjeżdżając do Irlandii V. Jak uchronić się przed nielegalnym pośrednikiem VI. Bank adresów

5 4

6 I. Słowo wstępne Od 1 maja 2004 roku Polacy mają pełen dostęp do rynków pracy w nowych państwach członkowskich oraz Wielkiej Brytanii, Irlandii i Szwecji. Oznacza to, że obywatele Polski nie potrzebują już pozwoleń na podjęcie pracy w tych krajach. Otwarcie niektórych zagranicznych rynków pracy, jak również ułatwienia w dostępie do innych spowodowało, że bezrobotni i nie tylko mogą szukać pracy poza Polską. Pojawienie się tej możliwości ma istotne znaczenie dla wielu osób dotkniętych bezrobociem i stanowi ważne źródło dochodów wielu rodzin. Stopniowe otwieranie dostępu do zagranicznych rynków pracy to także wielka szansa dla ludzi młodych, którzy swoją karierę pragną postrzegać w skali międzynarodowej. Przygotowany przez Departament Rynku Pracy w Ministerstwie Gospodarki i Pracy poradnik przedstawia możliwości podejmowania nauki i legalnego zatrudnienia obywateli polskich w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Poradnik obejmuje regulacje prawne i zasady obowiązujące przy ubieganiu się o studia i pracę oraz przedstawia sposoby poszukiwania zatrudnienia. Można w nim także znaleźć podstawowe informacje o tych dwóch krajach. Informacje o Wielkiej Brytanii i Irlandii otwierają cykl publikacji na temat nauki i pracy w krajach Unii Europejskiej. Wyrażamy nadzieję, że będą one pomocne przy podejmowaniu decyzji o wyjeździe za granicę. II. Swobodny przepływ osób w Unii Europejskiej Prawo do swobodnego przemieszczania się osób przysługuje obywatelom Unii Europejskiej będącym pracownikami najemnymi, uczestniczącymi w kształceniu zawodowym, osobom, które są członkami rodziny lub wspólnego gospodarstwa domowego pracownika, bez względu na ich obywatelstwo, studentom (jeśli zostaną przyjęci na studia i wykażą się posiadaniem ubezpieczenia oraz wystarczających środków, by podczas swojego 5

7 pobytu nie stać się ciężarem dla systemu zaopatrzenia społecznego przyjmującego państwa), emerytom (jeśli otrzymują wystarczającą emeryturę i są ubezpieczeni) oraz pozostałym obywatelom państw członkowskich (jeśli posiadają wystarczające środki na utrzymanie i są ubezpieczeni). Swobodny przepływ pracowników obejmuje zniesienie wszelkiej dyskryminacji ze względu na przynależność państwową w zakresie zatrudnienia, wynagrodzenia i innych warunków pracy. Każdemu obywatelowi państw członkowskich Wspólnoty przysługuje zatem prawo udania się do innego państwa członkowskiego i podjęcia tam zatrudnienia na oferowanych miejscach pracy. W przypadku obywateli polskich należy jednak pamiętać, że nie wszystkie rynki pracy zostały już dla nas otwarte Polska bowiem zgodziła się na czasowe ograniczenie dostępu do rynków pracy niektórych państw członkowskich. Za pracownika w Unii Europejskiej uważa się obywatela Unii Europejskiej, który świadczy pracę o konkretnej wartości ekonomicznej na rzecz innego podmiotu, podlega przy tym jego poleceniom i otrzymuje w zamian wynagrodzenie. Pracownicy nie mogą być dyskryminowani z powodu swojego obywatelstwa. Równy dostęp do zatrudnienia dla obywateli państw członkowskich oznacza, że nie można wobec nich stosować przepisów ograniczających możliwość ubiegania się o miejsce pracy, składania ofert pracy, korzystania z takiej samej pomocy biur pośrednictwa pracy, jaką otrzymują obywatele kraju. Prawo do zatrudnienia na takich samych zasadach, jak obywatele danego kraju, obejmuje także warunki wykonywania pracy oraz sposób traktowania pracownika przy przyznawaniu różnych praw. Chodzi w tym przypadku o sprawy różnej wagi, na przykład o zaliczenie służby wojskowej w innym kraju do stażu pracy, prawo do służbowego mieszkania czy zniżki kolejowej. Jednakże możliwe jest wymaganie od obcokrajowca umiejętności językowych niezbędnych do wykonywania określonej pracy. Może on także, na żądanie pracodawcy, zostać poddany testom zawodowym. Prawo do równego traktowania rozciąga się także na dostępność do zatrudnienia i związane z nim korzyści socjalne oraz podatkowe. Zgodnie z prawem wspólnotowym, niektóre prawa socjalne przysługują również członkom rodziny pracownika, to znaczy ich małżonkom, dzieciom poniżej 21 roku życia oraz rodzicom jego i małżonka, jeśli są od pracownika zależni. Jeżeli w którymś kraju stosowne prawa dotyczą innych osób, na przykład konkubentów pracownika, to tak samo powinni być traktowani 6

8 konkubenci pracowników pochodzących z innych państw. Dzieci pracownika mają prawo do nauki, a jego współmałżonek do pobytu i pracy, jednak tylko w trakcie trwania związku małżeńskiego. Innymi słowy, po rozwodzie z pracownikiem były współmałżonek traci swoje prawa, chyba że sam jest pracownikiem. Prawo do swobodnego przepływu pracowników znajduje zastosowanie do wszystkich oferowanych stanowisk pracy, z wyjątkiem stanowisk w służbie cywilnej. Wyjątkiem objęta jest tu jedynie działalność w administracji państwowej oraz działalność mająca na celu ochronę interesów państwowych lub interesów innych instytucji publicznych, czyli praca, która opiera się na lojalności względem państwa. Obywatel Unii Europejskiej korzysta również z możliwości osiedlania się i podejmowania działalności gospodarczej w formie tzw. samozatrudnienia, czyli wykonywania wolnego zawodu lub świadczenia usług np. fryzjerskich. Swoboda przepływu obywateli Unii obejmuje jednak znacznie więcej, niż tylko dostęp do rynku pracy. Zasada ta odnosi się także do uznawania dyplomów i kwalifikacji zawodowych oraz zakłada równe traktowanie obywateli państw członkowskich UE w dostępie do świadczeń, wynikających z krajowych systemów zabezpieczenia społecznego. III. Nauka i praca w Wielkiej Brytanii 1. Informacje ogólne Od 1 maja 2004 roku wszyscy obywatele nowych państw członkowskich mają prawo przybyć, mieszkać i pracować w Wielkiej Brytanii (pełna nazwa to Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej). Wielka Brytania jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej od 1 stycznia 1973 roku. Wielka Brytania składa się z czterech części: Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej. Zjednoczonemu Królestwu podlegają dodatkowo terytoria zależne (np. Kajmany, Falklandy). Stolicą państwa jest Londyn, a językiem urzędowym język angielski. Walutą brytyjską jest funt szterling 7

9 (Wielka Brytania znajduje się poza strefą euro). Jeden funt dzieli się na 100 pensów i stanowi równowartość około 6,5 7 złotych. Czas miejscowy to czas obowiązujący w Polsce minus 1 godzina. Na drogach Wielkiej Brytanii obowiązuje ruch lewostronny. Wielka Brytania jest krajem wielonarodowościowym, imigranci z krajów europejskichi spoza Europy stanowią 6% mieszkańców. Wyspiarskie położenie, a zwłaszcza sąsiedztwo ciepłego prądu, opływającego Wyspy Brytyjskie od północy i zachodu, powodują, że panuje tam klimat umiarkowany ciepły, wybitnie morski. Charakterystycznym elementem klimatu są mgły. 2. Nauka w Wielkiej Brytanii We wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej ponad 90% uczniów szkół podstawowych korzysta z placówek państwowych lub dotowanych przez państwo szkół niepublicznych oznacza to, że nauka w większości szkół na tym poziomie opłacana jest przez władze danego państwa. Także publiczne szkolnictwo średnie jest zwykle bezpłatne. Inaczej natomiast jest w przypadku szkolnictwa wyższego, gdzie najczęściej wielkość i sposób opłaty zależą od rodzaju uczelni i kierunku studiów. Studenci z Unii Europejskiej uczący się na uniwersytetach i w college ach w Anglii, Walii i Irlandii Północnej ponoszą takie same opłaty, jak studenci brytyjscy. Noszą one nazwę home fees. Czesne za semestr wynosi ok.1 tys. funtów na studiach licencjackich i 3 tys. na magisterskich (w Oxford i Cambridge trzeba dodatkowo wpłacić 2,8 tys. funtów na rok). Kursy podyplomowe, za które stawki są wysokie to te, na których używany jest drogi sprzęt lub wymagające kosztownych warunków naukowych. Zwykle są to dziedziny takie jak: medycyna, prawo, finanse i niektóre dziedziny nauki i technologii. Opłaty za tego typu kursy dochodzą do 7 tys. funtów. Wysokie są koszty utrzymania od 6,5 tys. do 8 tys. funtów rocznie, z czego 1,7 2,7 tys. to opłaty za akademik. Wynajęcie mieszkania jest jeszcze droższe. Uczelnie i szkoły generalnie samodzielnie decydują o kryteriach przyjęcia. Najwięcej informacji można zdobyć na uczelni, na której chce się studiować. Każda uczelnia ma własne kryteria przyjęć studentów, może na przykład zażądać wykazania się znajomością języka. Ponadto trzeba 8

10 pamiętać o dopełnieniu szeregu innych formalności (przetłumaczenie dokumentów, często wymagane jest zdanie egzaminów wstępnych czy też odbycie rozmów kwalifikacyjnych itp.). Możliwe, że przed rozpoczęciem studiów uczelnia może zażądać odbycia tzw. Access Course, czyli trwającego rok przygotowania do nauki na wyższej uczelni. Podania o przyjęcie na studia trzeba składać w UCAS (organizacji pośredniczącej) pomiędzy 1 września a 15 stycznia, a w wypadku niektórych kursów do 15 października. Szybko uzyskać dyplom natomiast można decydując się na jedno z kolegiów, które prowadzą krótkie kursy zawodowe. Listy uczelni znajdują się na stronie Nie ma większych problemów przy uznawaniu dyplomów dla celów akademickich. Uznawanie dyplomów służy kontynuowaniu nauki w innym państwie członkowskim UE i jest oparte na szczegółowym porównaniu programów studiów. Uznawanie to leży w kompetencjach poszczególnych państw członkowskich i nie jest regulowane na szczeblu wspólnotowym. Komisja Europejska promuje uznawanie dyplomów dla celów akademickich poprzez programy wspólnotowe takie jak SOCRATES/Erasmus, które przyczyniają się do wzajemnego poznania systemów edukacji i wzajemnego uznawania wykształcenia. W ramach tego programu działa Europejski System Transferu Punktów ECTS (European Credit Transfer System), którego zadaniem jest zapewnienie wspólnych procedur gwarantujących uznawanie studiów akademickich odbywanych za granicą. Jest to metoda oceniania i porównywania osiągnięć w nauce, która jednocześnie pozwala na transfer ocen z jednej uczelni do drugiej. Szczegółowe informacje na temat programu można znaleźć na stronie Każda uczelnia Wielkiej Brytanii rządzi się więc swoimi prawami, a każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie. Informacje o brytyjskim systemie edukacji znajdują się na stronach: studyabroad.shtml Ciekawe informacje można również znaleźć na polskich i brytyjskich stronach British Council, np. informacje o finansowaniu i baza danych British Council o stypendiach: 9

11 o kosztach nauki: Wiele ciekawych i istotnych wiadomości na temat możliwości i warunków uczenia się za granicą dostarcza witryna PLOTEUS Podsumowując warto podkreślić, że nauka w Zjednoczonym Królestwie wiąże się z kilkoma korzyściami: Wszystkim studentom zagranicznym na kursach w pełnym wymiarze trwających ponad sześć miesięcy przysługuje bezpłatne leczenie w ramach National Health Service państwowej służby zdrowia. Z bezpłatnej opieki medycznej w Wielkiej Brytanii można korzystać po okazaniu przywiezionego z Polski formularza E 128 (informacje o ubezpieczeniu Studenci z Unii Europejskiej płacą takie samo czesne, jak studenci brytyjscy. Niektórzy studenci z UE, z rodzin o niskim dochodzie, płacą tylko część, lub nie płacą w ogóle. W Szkocji studenci z UE nie płacą czesnego za kursy magisterskie, ale pobierane są opłaty za kursy podyplomowe według cennika dla obywateli Zjednoczonego Królestwa. 3. Brytyjski rynek pracy Sytuacja na brytyjskim rynku pracy jest dobra. Bezrobocie w tym kraju oscyluje wokół 4,7% i jest ponad trzykrotnie niższe niż w Polsce. Formalnie nie istnieją żadne ograniczenia odnośnie swobodnego przepływu pracowników z nowych państw członkowskich UE przybywających do Wielkiej Brytanii. Wprowadzono jednak system rejestracji w celu śledzenia wpływu rozszerzenia Unii Europejskiej na rynek pracy w tym kraju. Ponadto zmieniono prawo dotyczące ubezpieczeń społecznych w celu ograniczenia dostępu do niektórych świadczeń uzależnionych od wysokości dochodów. Poza tym wprowadzono poprawki do prawa o zapobieganiu nielegalnemu zatrudnieniu, zmieniające rodzaje dokumentów, jakie podlegają weryfikacji przez pracodawców w Wielkiej Brytanii, w celu uniknięcia zatrudniania nielegalnych pracowników. Rząd brytyjski zaznaczył również, że pozwolenie gwarantujące swobodny przepływ pracowników może zostać wycofane w każdym momencie, jeśli okaże się, że pozwolenie to jest nadużywane lub ma negatywny wpływ na rynek pracy w jakimkolwiek regionie lub sektorze. 10

12 Aby pracować w Wielkiej Brytanii należy posiadać paszport Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, bądź też dowód tożsamości kraju członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii. Brytyjski model organizacji służb zatrudnienia jest jednym z bardziej rozbudowanych i posiadających bardzo liczne instytucje, które zajmują się problematyką rynku pracy w tym problemami przeciwdziałania bezrobociu. W Wielkiej Brytanii aż 92 tys. urzędników obsługuje bezrobotnych rząd utrzymuje stosunkowo wysoki poziom zatrudnienia w służbie zatrudnienia, zwiększając je jeszcze bardziej w okresach wzrostu bezrobocia. Zgodnie z brytyjską zasadą decentralizacji centralnych urzędów i przybliżania ich do obywateli zagadnienia związane z doradztwem, poradnictwem zawodowym i szkoleniem bezrobotnych przypisane są centrom pracy (Jobcentre Plus). Centra te organizowane są na szczeblu regionu i dystryktu i odpowiadają także za instytucjonalną obsługę w zakresie wypłacania zasiłków dla bezrobotnych i pomoc w poszukiwaniu pracy. Wielka Brytania posiada swój własny system ochrony praw pracowniczych. Warunki zatrudnienia stanowią kwestię do uzgodnienia pomiędzy pracodawcą i pracownikiem. Poradnik na temat tych praw znajduje się w dziale Employment Relations na stronie internetowej Departamentu Handlu i Przemysłu: Generalnie większość brytyjskich pracodawców oczekuje 37,5 godzinnego czasu pracy i zapewnia 4 tygodnie urlopu płatnego, choć mogą zdarzyć się odstępstwa od tej normy. Najniższe krajowe wynagrodzenie zostało wprowadzone 1 kwietnia 1999 roku. Aktualnie pracownicy pomiędzy rokiem życia są upoważnieni do otrzymania minimalnego wynagrodzenia w wysokości 4,10 funtów za godzinę. Pracownicy powyżej 22 roku życia mogą otrzymać 4.85 funtów za godzinę. Te stawki mogą ulec zmianie tylko z powodu opłat za zakwaterowanie lub kosztów szkoleń. Za przerwy w pracy z powodu choroby pracownikowi przysługują zasiłki chorobowe wypłacane po 4 dniu choroby, chociaż niektóre firmy wydłużają ten okres zgodnie z własnymi schematami wypłat zasiłków chorobowych dla pracowników. Pracodawca i osoba nadzorująca miejsce pracy mają obowiązek zapewnić zatrudnionemu odpowiednie warunki pracy, które będą chronić zdrowie, bezpieczeństwo i mienie. 11

13 Od 1 maja 2004 r. kwalifikacje obywateli polskich uznawane są na zasadach obowiązujących w UE, tzn.: w celu podjęcia pracy uznaje pracodawca; w celu podjęcia pracy w zawodzie regulowanym (czyli zawodzie, którego podjęcie lub wykonywanie jest uzależnione od spełnienia określonych wymogów określonych w przepisach prawnych danego państwa członkowskiego, przy czym każde państwo posiada własną listę zawodów regulowanych) na podstawie tzw. dyrektyw ogólnych (89/48/EWG, 92/51/EWG, 99/42/WE) lub dyrektyw sektorowych (w przypadku zawodów: lekarza, lekarza stomatologa, lekarza weterynarii, pielęgniarki, położnej, farmaceuty, architekta); dla celów akademickich (dalszego kształcenia się) regulowane prawem wewnętrznym praw członkowskich: poszczególne państwa określają zasady uznawalności świadectw i dyplomów. Informacje o instytucjach zajmujących się uznawaniem zagranicznych dokumentów potwierdzających wykształcenie dostępne są na stronie: Trzeba wspomnieć o jednej bardzo istotnej rzeczy wszystkie państwa członkowskie, a więc także Wielka Brytania uprawnione są do wprowadzania w ograniczonym zakresie zasad weryfikacji kwalifikacji nabytych w innym państwie członkowskim. W przypadku znaczących różnic w systemach kształcenia w obrębie jednego zawodu między dwoma państwami UE, sprowadza się to do wyboru jednej z dwóch form: a) stażu adaptacyjnego czyli okresu czasu (różny w państwach członkowskich), w którym obywatel innego państwa członkowskiego może podjąć działalność zawodową, ale tylko pod nadzorem upoważnionego podmiotu państwa przyjmującego (jest to coś w rodzaju praktyki prowadzonej pod nadzorem państwa przyjmującego); b) egzaminu kwalifikacyjnego egzamin odbywa się w języku państwa przyjmującego i zasadniczo powinien obejmować te elementy kształcenia, które są wymagane w państwie przyjmującym, a nie były przedmiotem kształcenia w państwie uzyskania kwalifikacji zawodowych wnioskodawcy; egzamin nie powinien dublować tych egzaminów, które wnioskodawca złożył w państwie nabycia kwalifikacji. Wyjątek stanowią zawody związane z kształceniem w zakresie systemu prawnego państwa przyjmującego (w tym wypadku to państwo decyduje o wyborze formy weryfikacji kwalifikacji zawodowych). 12

14 4. Program rejestracji pracowników Polacy chcący legalnie pracować w Wielkiej Brytanii powinni zarejestrować się w UK Home Office (Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Wielkiej Brytanii) w terminie jednego miesiąca od podjęcia pracy. 1 Wymóg ten dotyczy pracowników pochodzących ze wszystkich nowych państw członkowskich, za wyjątkiem Malty i Cypru, których obywatele są z tego obowiązku zwolnieni. Wpis do Worker Registration Scheme (Systemu Rejestracji Pracowników) wiąże się z opłatą w wysokości 50 funtów szterlingów. Pracownicy będący obywatelami Polski muszą być zatrudnieni nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy, aby mogli otrzymać prawo pobytu w Wielkiej Brytanii. Jeśli zatrudnienie uległo przerwaniu, pracownik winien rozpocząć nową pracę w terminie 30 dni i ponownie się zarejestrować, aby zatrudnienie było traktowane jako ciągłe. Opłata rejestracyjna jest pobierana tylko wtedy, gdy pracownik wpisuje się do Worker Registration Scheme (Systemu Rejestracji Pracowników) po raz pierwszy. Przy ponownej rejestracji nie pobiera się żadnej opłaty. Systemem Rejestracji Pracowników objęci są pracownicy, którzy: rozpoczęli nową pracę dnia 1 maja 2004 r. lub później, pracowali w Wielkiej Brytanii przed dniem 1 maja 2004 r. bez zezwolenia, są zatrudnieni na krótki okres czasu lub tymczasowo, studiują i jednocześnie pracują. Pracownicy nie muszą rejestrować się w systemie, jeśli są obywatelami Wielkiej Brytanii, Szwajcarii lub kraju, który należał do Europejskiego Obszaru Gospodarczego przed dniem 1 maja 2004 r. Następujące osoby również nie są zobowiązane do złożenia wniosku o rejestrację w Systemie: osoby pracujące na własny rachunek (prowadzące działalność gospodarczą), osoby zatrudnione legalnie w Wielkiej Brytanii przez okres co najmniej 12 miesięcy w obecnym miejscu pracy przed dniem 1 maja 2004 r., osoby zatrudnione legalnie w Wielkiej Brytanii i kontynuujące pracę w tym samym miejscu pracy po dniu 1 maja 2004 r., 1 Wszystkie informacje na temat rejestracji pracowników pochodzą z Ambasady Wielkiej Brytanii w Warszawie. 13

15 osoby, które otrzymały pozwolenie na wjazd do Wielkiej Brytanii jako uczestnicy Seasonal Agricultural Workers Scheme (Programu Pracy Sezonowej w Rolnictwie) przed dniem 1 maja 2004 r., osoby, które świadczą usługi w Wielkiej Brytanii w imieniu pracodawcy, którego siedziba znajduje się poza terytorium Wielkiej Brytanii, członkowie rodzin (współmałżonkowie lub dzieci w wieku poniżej 21 lat) obywateli Szwajcarii lub kraju należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudnionych w Wielkiej Brytanii, członkowie rodzin obywateli Szwajcarii lub kraju należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywających w Wielkiej Brytanii i będących studentami, emerytami lub osobami niezależnymi finansowo, członkowie rodzin osób legalnie zatrudnionych w Wielkiej Brytanii. Wskazówki dotyczące Worker Registration Scheme (Systemu Rejestracji Pracowników) znajdują się na stronie: Formularze dostępne są do pobrania na stronie internetowej: homeoffice.gov.uk. Do formularza trzeba dołączyć kopię kontraktu zatrudnienia lub list od pracodawcy potwierdzający zatrudnienie, 2 zdjęcia, paszport lub inny dokument tożsamości, opłatę w wysokości 50 funtów. Oczywiście paszport (lub inny dowód tożsamości) zostaną potem odesłane wraz z kartą rejestracyjną zawierającą imię i nazwisko, datę urodzenia, narodowość i numer referencyjny pracownika. Wypełniony formularz powinien zostać wysłany pocztą do: Worker Registration Team Home Office, WalsalI Road Cannock, WS110WS. Warto pamiętać, że: 1. Zalecane jest wysłanie wniosku listem poleconym, gdyż nie przewiduje się obsługi osób zgłaszających się w tej sprawie osobiście. 2. Opłata jest wnoszona tylko przy pierwszej rejestracji, a płatności można dokonać czekiem banku Wielkiej Brytanii, przekazem pocztowym, kartą płatniczą (Delta lub Switch) lub kredytową (tylko Visa lub Master- Card). Gotówka nie jest akceptowana. 3. Rejestracja leży w interesie pracownika, bowiem jej dokonanie umożliwia rozpoczęcie naliczania okresu 12 miesięcy nieprzerwanego zatrudnienia oraz umożliwia uzyskanie po upływie tych miesięcy pełnego prawa do swobodnego przemieszczania się. 4. Powyższe zasady nie odnoszą się do Wyspy Man oraz Wysp Normandzkich, gdzie obowiązują lokalne prawa i pozwolenie na pracę jest konieczne. 14

16 Obszerne informacje na temat warunków podejmowania zatrudnienia w Wielkiej Brytanii dostępne są na stronie (również w języku polskim). 5. Poszukiwanie pracy W Wielkiej Brytanii pracodawcy poszukują przede wszystkim kucharzy, personelu hotelowego, hydraulików, spawaczy, elektryków. Znajdą zajęcie kierowcy autobusów i ciężarówek (szczególnie z uprawnieniami do przewozu niebezpiecznych materiałów). Na pracę mają szanse przedszkolanki, opiekunki domowe i opiekunki do dzieci. Pojawiają się też propozycje dla osób z wyższym wykształceniem: informatyków, nauczycieli, lekarzy, pielęgniarek, dentystów, specjalistów od zarządzania i logistyki. Bardzo popularne jest zatrudnianie obcokrajowców do prac sezonowych, podczas miesięcy letnich i zwykle dotyczy miejsc takich jak hotele, fabryki, farmy, ośrodki wypoczynkowe. Najłatwiej i najbezpieczniej poszukiwać pracy poprzez urzędy pracy. W załatwianiu pracy za granicą pośredniczą również prywatne, upoważnione do tego firmy, pracy można szukać także na własną rękę. Urzędy pracy w Polsce posiadają informacje na temat miejsc pracy w Wielkiej Brytanii dostarczane przez sieć EURES. Europejskie Służby Zatrudnienia EURES to jednolity system wymiany informacji o wolnych miejscach pracy w Unii Europejskiej polegający na współpracy publicznych służb zatrudnienia państw członkowskich Unii, Norwegii, Lichtensteinu i Islandii (z tytułu członkostwa tych trzech państw w Europejskim Obszarze Gospodarczym). W ostatnim czasie do EURES przystąpiła Szwajcaria. System międzynarodowego pośrednictwa pracy stworzony został w celu umożliwienia praktycznego wdrożenia postanowień Unii Europejskiej dotyczących swobodnego przepływu pracowników. Do zadań tego systemu należy: informowanie o możliwościach i warunkach podjęcia zatrudnienia poza granicami państwa zamieszkania, poradnictwo w zakresie możliwości podjęcia zatrudnienia, umiejętności zawodowych, oceny kwalifikacji i szans rozwoju zawodowego oraz pośrednictwo oparte o wymianę informacji o wolnych miejscach pracy między służbami zatrudnienia państw członkowskich UE. 15

17 Oferty pracy umieszczane w systemie EURES są na bieżąco aktualizowane. Znajdują się tam również informacje na temat warunków życia i pracy w każdym z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Z doradcami EURES można się skontaktować poprzez urząd pracy lub poprzez międzynarodową stronę internetową EURES: Obywatele Polski poszukujący zatrudnienia mogą umieścić swoje CV na stronie internetowej. Zarejestrowani pracodawcy używają tej usługi do poszukiwania odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy i są dzięki temu w stanie skontaktować się z kandydatem bezpośrednio. Polska strona EURES to: Polacy szukający pracy w Wielkiej Brytanii mają swobodny dostęp do usług brytyjskich publicznych służb zatrudnienia Jobcentre Plus. Jobcentre Plus posiada sieć urzędów rozsianych po Wielkiej Brytanii, w których personel służy pomocą w znalezieniu pracy na poziomie lokalnym, krajowym lub międzynarodowym. Będąc w Wielkiej Brytanii należy wyszukać numer telefoniczny Jobcentre Plus lub Jobcentre. Wolne miejsca pracy ogłaszane poprzez Jobcentre Plus są również dostępne na stronie internetowej: W załatwianiu pracy zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii pośredniczą również prywatne, upoważnione do tego firmy. W obu krajach pośrednictwo pracy jest bezpłatne. Kierowanie do pracy za granicą za pośrednictwem agencji pośrednictwa pracy w Polsce (agencja musi mieć certyfikat Ministra Gospodarki i Pracy) odbywa się na podstawie umowy zawieranej przez te agencje z obywatelami polskimi. Umowa powinna m.in. określać pracodawcę zagranicznego, warunki pracy i płacy, warunki ubezpieczenia społecznego, obowiązki, uprawnienia i zobowiązania stron zawierających umowę, kwotę należną agencji pośrednictwa pracy z tytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy za granicą. Agencja pośrednictwa pracy ma również obowiązek zawierania umowy z pracodawcą zagranicznym, do którego zamierza kierować obywateli polskich do pracy za granicą. W Wielkiej Brytanii nie wolno pobierać opłat od poszukujących pracy za znalezienie pracy. Jednakże są przypadki, kiedy agencje pobierają opłaty za szkolenie, koszty administracyjne lub badania lekarskie. Zwykle powyższe opłaty powinny być uiszczane przez pracodawcę będącego klientem agencji. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lokalnym urzędem pracy. Agencje rekrutacyjne stanowią istotne źródło ofert pracy w Wielkiej Brytanii w większości miast. Agencji tych należy szukać 16

18 pod hasłem Employment Agencies lub Personnel Consultants w książkach telefonicznych lub wyszukiwarkach internetowych. Niektóre agencje zatrudnienia są zarejestrowane w Recruitment & Employment Confederation (REC), czyli Konfederacji Rekrutacji i Zatrudnienia. REC jest stowarzyszeniem agencji rekrutacyjnych i może służyć pomocą w doborze odpowiedniej agencji. Można zwrócić się do REC z prośbą o wyszukanie licencjonowanych agencji: REC Mortimer Street London W1 N 7RB Tel: Strona internetowa; Dobrym źródłem ofert pracy są główne codzienne angielskie gazety, takie jak: The Guardian, The Independent, The Times, The Daily Telegraph. Pomocne i użyteczne mogą być również zawodowe czasopisma i gazety dostępne w Wielkiej Brytanii. Użytecznym źródłem informacji na temat firm są izby handlowe: Wielu Polaków niestety pracuje na czarno. W przypadku wykrycia faktu wykonywania pracy nierejestrowanej karani są pracodawcy, maksymalna kara z tytułu nielegalnego zatrudnienia pracowników wynosi funtów za każdego nielegalnie zatrudnionego pracownika. Trzeba pamiętać, że nielegalna praca oznacza brak jakichkolwiek zabezpieczeń socjalnych, pracownik nie ma ubezpieczenia, a to oznacza, że w przypadku choroby za wszystko trzeba zapłacić z własnej kieszeni. Ponadto pracując na czarno trudno też wyegzekwować swoje pieniądze, jeśli pracodawca zalega z wypłatą. Warto wcześniej o tym pomyśleć. 6. Ubezpieczenia społeczne W każdym z krajów Unii Europejskiej obowiązują odrębne systemy ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Unia Europejska nie wprowadziła co prawda jednolitego systemu ubezpieczeń społecznych, ale zobowiązała kraje członkowskie i ich instytucje ubezpieczeniowe do przestrzegania określonych zasad i reguł, które zapewniają koordynację systemów zabezpieczenia społecznego wszystkich państw członkowskich. Celem przepisów wspólnotowych jest skoordynowanie m.in. krajowych systemów ubezpieczeń na wypadek bezrobocia. Oznacza to, iż na poziomie Wspól- 17

19 noty funkcjonują przepisy, których celem jest umożliwienie obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej bezkolizyjnego korzystania z podstawowej swobody Wspólnoty, tj. prawa do wolnego przepływu osób (tzn. poruszania się) na terenie Unii Europejskiej. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego oznacza: zakaz dyskryminacji ze względu na obywatelstwo (obywatele z innych państw członkowskich maja takie same prawo do świadczeń wynikających z ubezpieczenia społecznego, jak obywatele kraju, w którym przebywają), zachowanie praw nabytych (okresy ubezpieczenia, zatrudnienia i zamieszkania w poszczególnych krajach członkowskich są sumowane i brane pod uwagę przy wyznaczeniu wysokości emerytury lub renty). I tak na przykład zasada dotycząca sumowania okresów zatrudnienia lub ubezpieczenia umożliwia uzyskanie świadczeń z tytułu bezrobocia obywatelowi kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który posiada okresy ubezpieczenia lub zatrudnienia w dwóch lub więcej państwach członkowskich. Okresy takie są brane pod uwagę przez właściwą instytucję danego państwa przy ocenie spełnienia warunków uzależniających nabycie, zachowanie lub odzyskanie prawa do świadczeń z tytułu bezrobocia. Ustawodawstwem stosowanym dla ustalenia prawa do świadczeń z tytułu bezrobocia jest wyłącznie ustawodawstwo państwa ostatniego zatrudnienia. Jedynie to państwo ponosi ciężar wypłaty zasiłku i na podstawie ustawodawstwa państwa ostatniego zatrudnienia przyznawana jest wysokość świadczeń i czas ich wypłacania. Bezrobotny, który spełnił wymagane warunki do uzyskania świadczeń z tytułu bezrobocia i udaje się do jednego lub kilku państw członkowskich Unii Europejskiej ma prawo do transferu swojego zasiłku, tj. pobierania zasiłku w kraju poszukiwania pracy. Prawo poszukiwania pracy w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej spełnia bowiem zasadę przepływu osób i gwarantuje jednocześnie zachowanie w tym okresie prawa do nabytych świadczeń pieniężnych. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego oznacza także przenoszenie roszczeń emerytalnych i innych świadczeń, czyli z chwilą przeniesienia się do innego kraju członkowskiego pracobiorcy nie mogą tracić nabytych przez siebie praw. Składki na poczet zabezpieczenia społecznego, wpłacone w poszczególnych krajach, są zliczane bez różnic ze sobą i są gwarancją, że pracobiorca jest zawsze chroniony. Włączenie polskiego systemu zabezpieczenia społecznego do wspólnotowej koordynacji umożliwia obywatelom polskim zachowanie praw w zakresie zabezpieczenia społecznego nabytych za granicą, zaś obywate- 18

20 lom innych państw członkowskich umożliwi zachowanie takich praw nabytych w Polsce. Obywatele polscy będą mogli otrzymywać świadczenia należne za okresy przepracowane w państwach członkowskich, a polskie świadczenia będą transferowane za granicę. Ponadto, obywatele polscy, ubezpieczeni w Polsce, czasowo przebywający w państwie członkowskim, którzy ulegną tam wypadkowi lub nagle zachorują, będą mogli uzyskać pomoc medyczną w niezbędnym zakresie. Zgodnie z brytyjskimi, nowymi przepisami, osoba ubiegająca się o świadczenia winna przedstawić right to reside ( prawo do pobytu ) w Wielkiej Brytanii. Pracownik pochodzący z kraju należącego do grupy państw nowoprzyjętych do Unii 2, który przyjeżdża do pracy po dniu 1 maja 2004 r., tylko wtedy może uzyskać prawo do pobytu w Wielkiej Brytanii, jeśli pracuje i został zarejestrowany w Systemie Rejestracji Pracowników lub zakończył wstępny 12-miesięczny okres nieprzerwanego zatrudnienia jako pracownik zarejestrowany. Czyli jeśli ktoś wcześniej nie mieszkał i nie pracował w Wielkiej Brytanii, a tym samym nie płacił ubezpieczenia narodowego, nie ma prawa do zasiłku. W czasie 12-miesięcznego okresu wstępnego pracownik z grupy nowych państw UE będzie miał prawo do zasiłku na dzieci oraz świadczeń związanych z pracą, jak np. kredyt podatkowy. Jeśli dochody pracownika są niskie, może być on uprawniony do otrzymywania zasiłku mieszkaniowego i zasiłku na podatek lokalny. Poszukujący pracy i nieaktywni zawodowo są wykluczeni z prawa do zasiłków związanych z pobieraniem wynagrodzenia. Generalnie obowiązująca zasada jest taka, że przebywanie na terenie Wielkiej Brytanii uzależnione jest od posiadania wystarczających środków, chodzi bowiem o to, aby nie stanowić nadmiernego obciążenia dla państwa. Obywatele Polski, którym obecnie zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest w innym państwie członkowskim, mogą również otrzymywać go w Wielkiej Brytanii, jeśli osoby te otrzymają formularz E303 ze swojego kraju i spełnią warunki, jakim musi odpowiadać osoba otrzymująca taki zasiłek w Wielkiej Brytanii. Obywatele pracujący na własny rachunek, będą uprawnieni do otrzymywania renty inwalidzkiej, pod warunkiem że opłacili odpowiednie National Insurance Contributions (składki na ubezpieczenie państwowe). 2 Z wyjątkiem Malty i Cypru, które należą do Brytyjskiej Wspólnoty Narodów i których obywatele są traktowani na równi z Brytyjczykami. 19

3. Cudzoziemiec dokonuje wyboru formy przyjęcia na studia poprzez pisemną deklarację dołączoną do dokumentów rekrutacyjnych.

3. Cudzoziemiec dokonuje wyboru formy przyjęcia na studia poprzez pisemną deklarację dołączoną do dokumentów rekrutacyjnych. Zarządzenie nr 43/2016/2017 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PODEJMOWANIA STUDIÓW PRZEZ CUDZOZIEMCÓW W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI z dnia r.

REGULAMIN PODEJMOWANIA STUDIÓW PRZEZ CUDZOZIEMCÓW W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI z dnia r. REGULAMIN PODEJMOWANIA STUDIÓW PRZEZ CUDZOZIEMCÓW W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI z dnia 23.04.2012r. 1 Podstawa prawna Cudzoziemcy mogą podejmować studia w Akademii Morskiej w Gdyni na zasadach zgodnych z

Bardziej szczegółowo

Swobodny przepływ osób

Swobodny przepływ osób POLSKIE ZDROWIE W UNII EUROPEJSKIEJ SWOBODNY PRZEPŁYW PACJENTÓW I USŁUG KORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ Wacława Wojtala Swobodny przepływ osób Gwarantuje wolność przemieszczania

Bardziej szczegółowo

Zasady podejmowania Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich. przez osoby niebędące obywatelami polskimi

Zasady podejmowania Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich. przez osoby niebędące obywatelami polskimi Zasady podejmowania Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich przez osoby niebędące obywatelami polskimi 1 Podstawy prawne 1. Osoby nie będące obywatelami polskimi, zwane dalej cudzoziemcami mogą podejmować

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 03/2013 Senatu WSIiE TWP z dnia 22 lutego 2013 r. ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE 1 Cudzoziemcy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 48/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 18 czerwca 2010 r.

Zarządzenie Nr 48/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 18 czerwca 2010 r. DNS.430 10/2010 Zarządzenie Nr 48/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie podejmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Lubelskiej

Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Lubelskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 11/2010/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 kwietnia 2010 r. Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Lubelskiej Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać

Bardziej szczegółowo

Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny)

Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny) Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny) I Legalizacja pobytu na terytorium RP 1. Obywatele Unii Europejskiej, Konfederacji

Bardziej szczegółowo

I. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich

I. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM CUDZOZIEMCÓW Dokumenty źródłowe: - Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365), - Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH I. Wstęp Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby,

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Irlandii 2015-06-15 14:02:48

Jeśli chcesz pracować w Irlandii 2015-06-15 14:02:48 Jeśli chcesz pracować w Irlandii 2015-06-15 14:02:48 2 W Irlandii minimalna stawka za godzinę pracy wynosi około 8,65 euro. Niezbędnym warunkiem do podjęcia legalnej pracy w Irlandii, korzystania ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. - zasiłki dla osób bezrobotnych z zaliczeniem pracy za granicą. 2013 r.

KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. - zasiłki dla osób bezrobotnych z zaliczeniem pracy za granicą. 2013 r. KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - zasiłki dla osób bezrobotnych z zaliczeniem pracy za granicą 2013 r. Sumowanie okresów DOCUMENT U1 oraz Zaświadczenie E 301 to jedyne dokumenty potwierdzające

Bardziej szczegółowo

Reguły koordynacji w tej kwestii opierają się głównie na 3 zasadach:

Reguły koordynacji w tej kwestii opierają się głównie na 3 zasadach: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy radzi: Polskie i europejskie zasiłki dla bezrobotnych Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej Polacy mogą bez problemu podróżować, osiedlać się i podejmować legalną

Bardziej szczegółowo

Polacy na brytyjskim rynku pracy

Polacy na brytyjskim rynku pracy Ewa Flaszyńska Departament Rynku Pracy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Polacy na brytyjskim rynku pracy Kiedy wpiszemy w wyszukiwarkę internetową hasła praca za granicą, wyjazdy do pracy, to pojawia

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które

Bardziej szczegółowo

ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU

ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU Bolesławiec 2011 1 Finansowanie z Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych jest udzielane na podstawie: 1)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 40/2014 REKTORA UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie

ZARZĄDZENIE nr 40/2014 REKTORA UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie ZARZĄDZENIE nr 40/2014 REKTORA UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie odbywania przez cudzoziemców studiów w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z prawnikiem UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ TWOJE PRAWA W HISZPANII

Spotkanie z prawnikiem UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ TWOJE PRAWA W HISZPANII Prawo pracy & Treningi Spotkanie z prawnikiem UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ TWOJE PRAWA W HISZPANII Barcelona, 29 marca 2011 Spotkaniaz prawnikiem Od ponad trzech lat Konsulat Generalny RP

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które

Bardziej szczegółowo

Regulamin podejmowania studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi (cudzoziemców) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Regulamin podejmowania studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi (cudzoziemców) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku Załącznik do Zarządzenia Nr 29/11 Rektora PWSZ we Włocławku z dnia 10 maja 2011 roku Regulamin podejmowania studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi (cudzoziemców) w Państwowej Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii Zakład Ubezpieczeń Społecznych W którym kraju możesz być ubezpieczony Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii Warszawa 2011 Zakład Ubezpieczeń Społecznych W którym kraju możesz

Bardziej szczegółowo

Zasady podjęcia studiów w języku polskim w Uniwersytecie Opolskim. przez studentów zagranicznych

Zasady podjęcia studiów w języku polskim w Uniwersytecie Opolskim. przez studentów zagranicznych Zasady podjęcia studiów w języku polskim w Uniwersytecie Opolskim I Legalizacja pobytu na terytorium RP przez studentów zagranicznych 1. Obywatele Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub paostwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora US nr 36 /2016 z dnia 6 czerwca 2016 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora US nr 36 /2016 z dnia 6 czerwca 2016 r. Wykaz wymaganych dokumentów od kandydatów na studia podczas postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w

Bardziej szczegółowo

osoby niepełnosprawne, którym stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy,

osoby niepełnosprawne, którym stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, osoby, które nabyły prawo do pobierania renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia, osoby, które nabyły prawo do emerytury lub renty z powodu niezdolności do pracy, mają

Bardziej szczegółowo

Aktualności Od 1 maja 2010r

Aktualności Od 1 maja 2010r Aktualności Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego ma na celu ułatwienie obywatelom Wspólnoty korzystanie z prawa równego traktowania. Sprawia, że obywatele różnych państw członkowskich mają takie

Bardziej szczegółowo

Zatrudnianie obywateli zza wschodniej granicy. Karolina Schiffter adwokat

Zatrudnianie obywateli zza wschodniej granicy. Karolina Schiffter adwokat Zatrudnianie obywateli zza wschodniej granicy Karolina Schiffter adwokat Obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemców (1) Zapewnienie legalnej pracy i legalnego pobytu prawo wykonywania pracy jest

Bardziej szczegółowo

1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały (decyzja wojewody o udzielenie zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP 2 ),

1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały (decyzja wojewody o udzielenie zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP 2 ), Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z nabywaniem uprawnień do świadczeń pomocy materialnej przez studentów Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, którzy nie posiadają polskiego

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora US nr 27/2017 z dnia 2 czerwca 2017 r.

załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora US nr 27/2017 z dnia 2 czerwca 2017 r. Wykaz wymaganych dokumentów od kandydatów na studia podczas postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA RYNKU PRACY

PROMOCJA RYNKU PRACY Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KONFERENCJA PROMOCJA RYNKU PRACY BIELSK PODLASKI, 20 MAJA 2010 POWIATOWY U R Z Ą D PRACY W BIELSKU PODLASKIM

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji Cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sandomierzu

Zasady Rekrutacji Cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sandomierzu Zasady Rekrutacji Cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sandomierzu Akty prawne: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2014 poz. 1198 z późn. zm.) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR 3509864 ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O PRACĘ OBYWATELI POLSKICH - 20 OSÓB

WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR 3509864 ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O PRACĘ OBYWATELI POLSKICH - 20 OSÓB Pieczęć pracodawcy 2 0 0 7-0 6-0 6 rok miesiąc dzień Sygnatura i data złożenia wniosku... (wypełnia organ właściwy) WNIOSEK o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach ul. Piłsudskiego 19 69-100 Słubice Tel.: 95 758 36 08 Fax.: 95 758 36 09 sekretariat@pupslubice.pl www.pupslubice.pl REGULAMIN DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA OSÓB UPRAWNIONYCH

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/43/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 18 marca 2011 roku

Uchwała Nr V/43/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 18 marca 2011 roku Uchwała Nr V/43/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie: pomocy materialnej dla studentów zamieszkałych na terenie gminy Gostyń Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

NAV EURES Norwegia. Życie i praca w Norwegii

NAV EURES Norwegia. Życie i praca w Norwegii NAV EURES Norwegia Życie i praca w Norwegii Norwegia kraina północy NAV, 16.07.2010 Side 2 Norwegia - Fakty Statystyka: Długość 1750 km 7. największy kraj w Europie 4,8 mln mieszkańców 19 powiatów Największe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/159/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2015r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU. Cele:

Bardziej szczegółowo

PLANUJESZ FERIE ZA GRANICĄ? NIE CZEKAJ NA OSTATNI MOMENT! ODBIERZ EKUZ JUŻ TERAZ!

PLANUJESZ FERIE ZA GRANICĄ? NIE CZEKAJ NA OSTATNI MOMENT! ODBIERZ EKUZ JUŻ TERAZ! PLANUJESZ FERIE ZA GRANICĄ? NIE CZEKAJ NA OSTATNI MOMENT! ODBIERZ EKUZ JUŻ TERAZ! czyli PRAWIE WSZYSTKO O KARCIE EKUZ I LECZENIU POZA GRANICAMI PAŃSTWA W NAGŁYCH PRZYPADKACH W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY NA PRAKTYKĘ W PROGRAMIE ERASMUS

WYJAZDY NA PRAKTYKĘ W PROGRAMIE ERASMUS WYJAZDY NA PRAKTYKĘ W PROGRAMIE ERASMUS W programie Erasmus na praktykę studencką można wyjechać do zagranicznej instytucji nieakademickiej, np. przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji

Bardziej szczegółowo

Warunki podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów, kursów dokształcających i szkoleń w Wyższej Szkole Biznesu w Pile

Warunki podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów, kursów dokształcających i szkoleń w Wyższej Szkole Biznesu w Pile Warunki podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów, kursów dokształcających i szkoleń w Wyższej Szkole Biznesu w Pile Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 1. Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY - KOD ZAWODU 325509 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy powinien być przygotowany do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie filia w Radomiu EURES OTWARTA EUROPA. Doradca Eures Janusz Wojcieszek-Łyś

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie filia w Radomiu EURES OTWARTA EUROPA. Doradca Eures Janusz Wojcieszek-Łyś Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie filia w Radomiu EURES OTWARTA EUROPA Doradca Eures Janusz Wojcieszek-Łyś Radom 24.02.2010 EURES - CO TO JEST? EURES Europejskie Służby Zatrudnienia (European Employment

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin stażu studenckiego organizowanego w ramach projektu Opracowanie i wdrożenie programu studiów inżynierskich geodezja i kartografia w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego

Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego Szkolenia dla bezrobotnych oznaczają pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM CUDZOZIEMCÓW. 1 Zasady ogólne

ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM CUDZOZIEMCÓW. 1 Zasady ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 37/2014 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27.05.2014 r. w sprawie: zasad przyjmowania i odbywania studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim przez cudzoziemców ZASADY

Bardziej szczegółowo

Rejestracja osób bezrobotnych

Rejestracja osób bezrobotnych Rejestracja osób bezrobotnych Rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy odbywa się w Dziale Ewidencji i Świadczeń Referat Rejestracji i Orzecznictwa w pokoju 30 (parter), w godz. 8 00 14 00. Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM

Bardziej szczegółowo

Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia

Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia Paweł Nowak Kogo jakiego pracownika poszukuje pracodawca? inaczej Jakie ma oczekiwania w stosunku do Nas? Oczekiwania w stosunku do zatrudnionych w organizacji

Bardziej szczegółowo

1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały (decyzja wojewody o udzielenie zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP 2 ),

1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały (decyzja wojewody o udzielenie zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP 2 ), Załącznik 7 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wytyczne w zakresie

Bardziej szczegółowo

1 Wszystkie świadczenia pomocy materialnej przysługują:

1 Wszystkie świadczenia pomocy materialnej przysługują: Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z nabywaniem uprawnień do świadczeń pomocy materialnej przez studentów Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, którzy nie posiadają polskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI WSAP

REGULAMIN PROMOCJI WSAP REGULAMIN PROMOCJI WSAP Rekrutacja jesienna 2016 1 ZASADY OGÓLNE 1. Wprowadza się regulamin promocji na studia w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie. 2. Promocje dotyczą tylko rekrutacji

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĘTRZNE DOTYCZĄCE STAŻY W SEKRETARIACIE GRUPY EPL W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM

ZASADY WEWNĘTRZNE DOTYCZĄCE STAŻY W SEKRETARIACIE GRUPY EPL W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM ZASADY WEWNĘTRZNE DOTYCZĄCE STAŻY W SEKRETARIACIE GRUPY EPL W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM Spis treści Artykuł 1: Postanowienia ogólne...3 Artykuł 2: Rodzaje staży...3 Artykuł 3: Warunki kwalifikowalności do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na studia w ramach projektu Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS) Mobilność Studentów i Pracowników POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Bardziej szczegółowo

Wpływ pracy za granicą na świadczenia emerytalno rentowe w Polsce. Na pytania odpowiada ekspert ZUS- Tomasz Sztabliński.

Wpływ pracy za granicą na świadczenia emerytalno rentowe w Polsce. Na pytania odpowiada ekspert ZUS- Tomasz Sztabliński. Wpływ pracy za granicą na świadczenia emerytalno rentowe w Polsce. Na pytania odpowiada ekspert ZUS- Tomasz Sztabliński. {loadposition related_items} Czy jest możliwe wyliczenie o ile podwyższy mi emeryturę

Bardziej szczegółowo

naukowych, artykuły naukowe oraz inne - dotyczy wyłącznie kandydatów na Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki, Wydział Fizyki i

naukowych, artykuły naukowe oraz inne - dotyczy wyłącznie kandydatów na Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki, Wydział Fizyki i Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 37 Rektora UZ z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie w roku akademickim 2016 /2017 I. Wykaz

Bardziej szczegółowo

P O W I A T O W Y URZĄD PRACY W J A W O R Z E

P O W I A T O W Y URZĄD PRACY W J A W O R Z E P O W I A T O W Y URZĄD PRACY W J A W O R Z E Z A S A D Y f i n a n s o w a n i a z F u n d u s z u P r a c y k o s z t ó w s t u d i ó w p o d y p l o m o w y c h C E N T R U M A K T Y W I Z A C J I Z

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY Zasiłek chorobowy r Komu przysługuje zasiłek chorobowy? Zasiłek chorobowy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2015

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2015 ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2015 (przyjęte przez Powiatową Radę Zatrudnienia w dniu 27.01.2014) 1. OGÓLNE ZASADY 1. W zakresie szkoleń

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Łobez, dnia r.

Łobez, dnia r. Łobez, dnia 03.06.2014 r. Oferta Naszego Urzędu skierowana jest do tych wszystkich pracodawców, którzy planują: Znaleźć pracowników spełniających odpowiednie wymagania; Uniknąć nakładu czasu i dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Szukanie pracy. {Finding a job}

Szukanie pracy. {Finding a job} Szukanie pracy {Finding a job} 28 CODZIENNE ŻYCIE W IRLANDII Szukanie Pracy Jeśli NIE pochodzisz z jednego z krajów Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, nie posiadasz automatycznego pozwolenia

Bardziej szczegółowo

Pomoc urzędów pracy oferowana absolwentom, bezrobotnym i poszukującym pracy

Pomoc urzędów pracy oferowana absolwentom, bezrobotnym i poszukującym pracy Pomoc urzędów pracy oferowana absolwentom, bezrobotnym i poszukującym pracy Standardowe usługi Powiatowych Urzędów Pracy pośrednictwo pracy, które pomaga w kojarzeniu osób poszukujących zatrudnienia z

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Każde państwo członkowskie wydaje kartę we własnym języku urzędowym, zawierającą ten sam zestaw danych.

Każde państwo członkowskie wydaje kartę we własnym języku urzędowym, zawierającą ten sam zestaw danych. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest dokumentem uprawniającym do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej lub EFTA (Szwajcaria,

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 2 do uchwały nr 27/2017 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r.

załącznik nr 2 do uchwały nr 27/2017 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. załącznik nr 2 do uchwały nr 27/2017 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. Kryteria kwalifikacji obowiązujące kandydatów na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 35/2016 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach

ZARZĄDZENIE Nr 35/2016 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach ZARZĄDZENIE Nr 35/2016 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie podejmowania i odbywania studiów, studiów doktoranckich oraz studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Czym są gwarancje dla młodzieży? Gwarancje dla młodzieży to program ułatwiający start na rynku pracy. Jest to nowa inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2014 roku

Uchwała nr 2/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2014 roku Uchwała nr 2/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

I.ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI- WPROWADZENIE

I.ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI- WPROWADZENIE 1 I.ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI- WPROWADZENIE 1.Podstawy prawne działalności zarządcy nieruchomościami w Polsce i Unii Europejskiej. 2.Uznawanie kwalifikacji zawodowych. *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I ZASADY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI STAŻY OBOWIĄZUJĄCE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ

KRYTERIA I ZASADY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI STAŻY OBOWIĄZUJĄCE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ Załącznik nr 1 do uchwały 5/2013 KRYTERIA I ZASADY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI STAŻY OBOWIĄZUJĄCE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji

Bardziej szczegółowo

ZASADY FINANSOWANIA I KIEROWNIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE WSKAZANE PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE

ZASADY FINANSOWANIA I KIEROWNIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE WSKAZANE PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 2 Dyrektora PUP w Kościerzynie z dnia 16 lutego 2011r. ZASADY FINANSOWANIA I KIEROWNIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE WSKAZANE PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE 1 Finansowanie i kierowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁATY STYPENDIÓW. w ramach projektu RPSL /16. "ZNÓW AKTYWNI! - powrót na rynek pracy"

REGULAMIN WYPŁATY STYPENDIÓW. w ramach projektu RPSL /16. ZNÓW AKTYWNI! - powrót na rynek pracy REGULAMIN WYPŁATY STYPENDIÓW w ramach projektu RPSL.07.01.03-24-0528/16 "ZNÓW AKTYWNI! - powrót na rynek pracy" 1. Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów szkoleniowych i stażowych w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

Obsługa cudzoziemców przez powiatowe urzędy pracy od 1 maja 2014 r.

Obsługa cudzoziemców przez powiatowe urzędy pracy od 1 maja 2014 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Obsługa cudzoziemców przez powiatowe urzędy pracy od 1 maja 2014 r. wyjaśnienia dla powiatowych urzędów pracy kwiecień 2014 r. Ustawą z dnia 13 grudnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI ORAZ WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W ZAWODZIE KUCHARZ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W LATACH 2010 2014

BEZROBOTNI ORAZ WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W ZAWODZIE KUCHARZ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W LATACH 2010 2014 INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE KUCHARZ KOD ZAWODU 512001 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) przechowywania żywności;

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie 20 ust. 3 Statutu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, zarządza się, co następuje:

Działając na podstawie 20 ust. 3 Statutu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, zarządza się, co następuje: ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 12.05.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji oraz zasad realizacji zagranicznych wymiennych studiów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały RW nr 11c/15/2014/2015 z dnia 19.02.2015

Załącznik do uchwały RW nr 11c/15/2014/2015 z dnia 19.02.2015 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Obszar nauk społecznych Dziedzina nauk ekonomicznych Dyscyplina: EKONOMIA Forma studiów: stacjonarne Rekrutacja na bezpłatne studia doktoranckie odbywa się w drodze

Bardziej szczegółowo

Zasady kierowania za granicę osób zatrudnionych, studentów lub doktorantów w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach zwane Zasadami kierowania za granicę

Zasady kierowania za granicę osób zatrudnionych, studentów lub doktorantów w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach zwane Zasadami kierowania za granicę Zasady kierowania za granicę osób zatrudnionych, studentów lub doktorantów w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach zwane Zasadami kierowania za granicę 1. Użyte w niniejszych zasadach pojęcia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI. na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2013/2014

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI. na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2013/2014 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2013/2014 1 W roku akademickim 2013/2014 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, zwana dalej PWSZ

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W OPOLU OPOLE, ul. KATOWICKA 68 tel. 77/ w roku akademickim 2017/2018

PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W OPOLU OPOLE, ul. KATOWICKA 68 tel. 77/ w roku akademickim 2017/2018 Załącznik do uchwały nr 630 /2016 Senatu PMWSZ w Opolu z dnia 19 maja 2016 r. PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W OPOLU 45-060 OPOLE, ul. KATOWICKA 68 tel. 77/44 10 882 www.wsm.opole.pl w roku

Bardziej szczegółowo

Jak skorzystać z Gwarancji dla Młodzieży?

Jak skorzystać z Gwarancji dla Młodzieży? Jak skorzystać z Gwarancji dla Młodzieży? SZKOLENIA To bardzo popularna forma aktywizacji pozwalająca zdobyć, podnieść i zaktualizować kwalifikacje zawodowe potrzebne do znalezienia zatrudnienia. Największe

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015.

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. W związku z rozpoczęciem nowego programu Erasmus+ w roku 2014/15 Uniwersytet Zielonogórski zastrzega

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI WSAP

REGULAMIN PROMOCJI WSAP REGULAMIN PROMOCJI WSAP Rekrutacja jesienna 2015 1 ZASADY OGÓLNE 1. Wprowadza się regulamin promocji na studia w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie. 2. Promocje dotyczą rekrutacji jesiennej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ W FORMIE STYPENDIUM SOCJALNEGO/ STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ W FORMIE STYPENDIUM SOCJALNEGO/ STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ W FORMIE STYPENDIUM SOCJALNEGO/ STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Wniosek o przyznanie pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N określający warunki skierowania na szkolenie organizowane w trybie indywidualnym lub grupowym

R E G U L A M I N określający warunki skierowania na szkolenie organizowane w trybie indywidualnym lub grupowym R E G U L A M I N określający warunki skierowania na szkolenie organizowane w trybie indywidualnym lub grupowym POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Urząd inicjuje, organizuje i finansuje szkolenia osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

2. PROCEDURA SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O POMOC MATERIALNĄ. niezbędne dla oceny zasadności wniosku,

2. PROCEDURA SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O POMOC MATERIALNĄ. niezbędne dla oceny zasadności wniosku, REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ PRZEZ FUNDACJĘ "PRAWO DO POMOCY" Z DNIA 19 LISTOPADA 2008 ROKU ZE ZMIANAMI Z DNIA 25 MAJA 2011 ROKU ("REGULAMIN") 1. ZASADY OGÓLNE 1.1 Zgodnie ze Statutem Fundacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 38/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 19 maja 2016 roku

Uchwała Nr 38/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 19 maja 2016 roku Uchwała Nr 38/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe cudzoziemców Na podstawie art. 169 ust. 2 i 5 w zw.

Bardziej szczegółowo

EUROPASS równe szanse na europejskim rynku pracy

EUROPASS równe szanse na europejskim rynku pracy Agnieszka Luck, Kinga Motysia Krajowe Centrum Europass Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr Fundacja Fundusz Współpracy EUROPASS równe szanse na europejskim rynku pracy Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK PRACODAWCY o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego

WNIOSEK PRACODAWCY o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego ... (pieczęć Wnioskodawcy) Prezydent m. st. Warszawy za pośrednictwem Urzędu Pracy m. st. Warszawy WNIOSEK PRACODAWCY o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy

Bardziej szczegółowo

NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej na podstawie ogólnego systemu uznawania

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych Materiał na konferencję prasową w dniu 23 października 2007 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji

Bardziej szczegółowo

Broszura dotycząca uznawania kwalifikacji zawodowych z zagranicy

Broszura dotycząca uznawania kwalifikacji zawodowych z zagranicy Diese Broschüre wurde ausgehändigt von: Broszura dotycząca uznawania kwalifikacji zawodowych z zagranicy Szanowni Państwo, poniżej znajdą Państwo kilka wskazówek, które pozwolą Państwu zdobyć wstępne rozeznanie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE WPROWADZENIE

WPROWADZENIE WPROWADZENIE 2 WPROWADZENIE WPROWADZENIE Rynek pracy państw UE/EOG po rozszerzeniu go o nowe kraje członkowskie z dniem 1 maja 2004r. znacznie zwiększył swój potencjał w zakresie siły pracowniczej. Stopniowo realizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO NA KIERUNKU ZAMAWIANYM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO NA KIERUNKU ZAMAWIANYM REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO NA KIERUNKU ZAMAWIANYM Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów motywacyjnych dla studentów kierunku INFORMATYKA (studia stacjonarne I-go stopnia,

Bardziej szczegółowo

Jestem obywatelem Unii Europejskiej i będę przebywał w Polsce dłużej niż 3 miesiące

Jestem obywatelem Unii Europejskiej i będę przebywał w Polsce dłużej niż 3 miesiące Źródło: http://www.mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/cudzoziemcy/rejestracja-obywateli-u/rejestracja-obywatela/14801,rejestracja-obyw atela-ue.html Wygenerowano: Wtorek, 25 lipca 2017, 17:14 Jestem obywatelem

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 43 /2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 czerwca 2016r. Postanowienia ogólne 1 Uchwała określa zasady rekrutacji cudzoziemców na studia wyższe

Bardziej szczegółowo

7) dokument potwierdzający prawo ubiegania się o przyjęcie i odbywanie studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich zgodnie z art. 43 ust.

7) dokument potwierdzający prawo ubiegania się o przyjęcie i odbywanie studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich zgodnie z art. 43 ust. Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 36 Rektora UZ z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego na studia wyższe w roku akademickim 2016 /2017 I. Wykaz dokumentów

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2018/2019 w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu

Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2018/2019 w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2018/2019 w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu I. Postanowienia ogólne 1 Uchwała określa warunki i tryb rekrutacji obywateli polskich oraz cudzoziemców

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEJ OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 r.ż. (art. 150 f ustawy o promocji zatrudnienia )

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEJ OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 r.ż. (art. 150 f ustawy o promocji zatrudnienia ) Pieczęć Wnioskodawcy Miejscowość i data Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEJ OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 r.ż. (art. 150 f ustawy o promocji zatrudnienia )

Bardziej szczegółowo

Krok 1: Weryfikacja złożonych dokumentów. Krok 2: Weryfikacja poziomu kwalifikacji określonego w zaświadczeniu

Krok 1: Weryfikacja złożonych dokumentów. Krok 2: Weryfikacja poziomu kwalifikacji określonego w zaświadczeniu Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej na podstawie ogólnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych Krok 1: Weryfikacja

Bardziej szczegółowo

Czym jest ewuś? Autor: Adres: http://www.nfz-zielonagora.pl/pl/435/3171/czym_jest_ewus/k/

Czym jest ewuś? Autor: Adres: http://www.nfz-zielonagora.pl/pl/435/3171/czym_jest_ewus/k/ Czym jest ewuś? Od 1 stycznia 2013 roku, aby się dostać do lekarza przyjmującego w ramach kontraktu z NFZ, nie trzeba nosić przy sobie dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75 Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75 Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy Osoba niepełnosprawna zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (w skrócie EKUZ) jest to dokument, potwierdzający nasze prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu

Bardziej szczegółowo