NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia"

Transkrypt

1 Materia³y Informacyjne Ewa Flaszyñska NARODOWE CENTRUM ZASOBÓW PORADNICTWA ZAWODOWEGO PROGRAM LEONARDO DA VINCI NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia Poradnik MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY

2 MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY DEPARTAMENT RYNKU PRACY Ewa Flaszyńska Nauka i praca w krajach Unii Europejskiej Wielka Brytania Irlandia PORADNIK Warszawa 2005

3 MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Rynku Pracy ul. Tamka Warszawa Nauka i praca w krajach Unii Europejskiej. Wielka Brytania, Irlandia. Poradnik Opracowanie: Ewa Flaszyńska Redakcja: Anna Woynarowska-Janiszewska Projekt okładki: Jacek Brzeziński Copyright by Ministerstwo Gospodarki i Pracy Warszawa 2005 ISBN X Wydawca: Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy ul. Tamka 1, Warszawa Publikacja wydana przy wsparciu Wspólnot Europejskich w ramach Programu Leonardo da Vinci. Treść publikacji nie ma na celu wyrażenia stanowiska Komisji Europejskiej. Instytucja ta nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść publikacji. Łamanie i druk: ZWP MGiP. Zam. 813/05. 2

4 Spis treści: I. Słowo wstępne... 5 II. Swobodny przepływ osób w Unii Europejskiej... 5 III. Nauka i praca w Wielkiej Brytanii Informacje ogólne Nauka w Wielkiej Brytanii Brytyjski rynek pracy Program rejestracji pracowników Poszukiwanie pracy Ubezpieczenia społeczne Co warto wiedzieć wyjeżdżając do Wielkiej Brytanii IV. Nauka i praca w Irlandii Informacje ogólne Nauka w Irlandii Irlandzki rynek pracy Możliwości podjęcia pracy w Irlandii Ubezpieczenia społeczne Co warto wiedzieć wyjeżdżając do Irlandii V. Jak uchronić się przed nielegalnym pośrednikiem VI. Bank adresów

5 4

6 I. Słowo wstępne Od 1 maja 2004 roku Polacy mają pełen dostęp do rynków pracy w nowych państwach członkowskich oraz Wielkiej Brytanii, Irlandii i Szwecji. Oznacza to, że obywatele Polski nie potrzebują już pozwoleń na podjęcie pracy w tych krajach. Otwarcie niektórych zagranicznych rynków pracy, jak również ułatwienia w dostępie do innych spowodowało, że bezrobotni i nie tylko mogą szukać pracy poza Polską. Pojawienie się tej możliwości ma istotne znaczenie dla wielu osób dotkniętych bezrobociem i stanowi ważne źródło dochodów wielu rodzin. Stopniowe otwieranie dostępu do zagranicznych rynków pracy to także wielka szansa dla ludzi młodych, którzy swoją karierę pragną postrzegać w skali międzynarodowej. Przygotowany przez Departament Rynku Pracy w Ministerstwie Gospodarki i Pracy poradnik przedstawia możliwości podejmowania nauki i legalnego zatrudnienia obywateli polskich w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Poradnik obejmuje regulacje prawne i zasady obowiązujące przy ubieganiu się o studia i pracę oraz przedstawia sposoby poszukiwania zatrudnienia. Można w nim także znaleźć podstawowe informacje o tych dwóch krajach. Informacje o Wielkiej Brytanii i Irlandii otwierają cykl publikacji na temat nauki i pracy w krajach Unii Europejskiej. Wyrażamy nadzieję, że będą one pomocne przy podejmowaniu decyzji o wyjeździe za granicę. II. Swobodny przepływ osób w Unii Europejskiej Prawo do swobodnego przemieszczania się osób przysługuje obywatelom Unii Europejskiej będącym pracownikami najemnymi, uczestniczącymi w kształceniu zawodowym, osobom, które są członkami rodziny lub wspólnego gospodarstwa domowego pracownika, bez względu na ich obywatelstwo, studentom (jeśli zostaną przyjęci na studia i wykażą się posiadaniem ubezpieczenia oraz wystarczających środków, by podczas swojego 5

7 pobytu nie stać się ciężarem dla systemu zaopatrzenia społecznego przyjmującego państwa), emerytom (jeśli otrzymują wystarczającą emeryturę i są ubezpieczeni) oraz pozostałym obywatelom państw członkowskich (jeśli posiadają wystarczające środki na utrzymanie i są ubezpieczeni). Swobodny przepływ pracowników obejmuje zniesienie wszelkiej dyskryminacji ze względu na przynależność państwową w zakresie zatrudnienia, wynagrodzenia i innych warunków pracy. Każdemu obywatelowi państw członkowskich Wspólnoty przysługuje zatem prawo udania się do innego państwa członkowskiego i podjęcia tam zatrudnienia na oferowanych miejscach pracy. W przypadku obywateli polskich należy jednak pamiętać, że nie wszystkie rynki pracy zostały już dla nas otwarte Polska bowiem zgodziła się na czasowe ograniczenie dostępu do rynków pracy niektórych państw członkowskich. Za pracownika w Unii Europejskiej uważa się obywatela Unii Europejskiej, który świadczy pracę o konkretnej wartości ekonomicznej na rzecz innego podmiotu, podlega przy tym jego poleceniom i otrzymuje w zamian wynagrodzenie. Pracownicy nie mogą być dyskryminowani z powodu swojego obywatelstwa. Równy dostęp do zatrudnienia dla obywateli państw członkowskich oznacza, że nie można wobec nich stosować przepisów ograniczających możliwość ubiegania się o miejsce pracy, składania ofert pracy, korzystania z takiej samej pomocy biur pośrednictwa pracy, jaką otrzymują obywatele kraju. Prawo do zatrudnienia na takich samych zasadach, jak obywatele danego kraju, obejmuje także warunki wykonywania pracy oraz sposób traktowania pracownika przy przyznawaniu różnych praw. Chodzi w tym przypadku o sprawy różnej wagi, na przykład o zaliczenie służby wojskowej w innym kraju do stażu pracy, prawo do służbowego mieszkania czy zniżki kolejowej. Jednakże możliwe jest wymaganie od obcokrajowca umiejętności językowych niezbędnych do wykonywania określonej pracy. Może on także, na żądanie pracodawcy, zostać poddany testom zawodowym. Prawo do równego traktowania rozciąga się także na dostępność do zatrudnienia i związane z nim korzyści socjalne oraz podatkowe. Zgodnie z prawem wspólnotowym, niektóre prawa socjalne przysługują również członkom rodziny pracownika, to znaczy ich małżonkom, dzieciom poniżej 21 roku życia oraz rodzicom jego i małżonka, jeśli są od pracownika zależni. Jeżeli w którymś kraju stosowne prawa dotyczą innych osób, na przykład konkubentów pracownika, to tak samo powinni być traktowani 6

8 konkubenci pracowników pochodzących z innych państw. Dzieci pracownika mają prawo do nauki, a jego współmałżonek do pobytu i pracy, jednak tylko w trakcie trwania związku małżeńskiego. Innymi słowy, po rozwodzie z pracownikiem były współmałżonek traci swoje prawa, chyba że sam jest pracownikiem. Prawo do swobodnego przepływu pracowników znajduje zastosowanie do wszystkich oferowanych stanowisk pracy, z wyjątkiem stanowisk w służbie cywilnej. Wyjątkiem objęta jest tu jedynie działalność w administracji państwowej oraz działalność mająca na celu ochronę interesów państwowych lub interesów innych instytucji publicznych, czyli praca, która opiera się na lojalności względem państwa. Obywatel Unii Europejskiej korzysta również z możliwości osiedlania się i podejmowania działalności gospodarczej w formie tzw. samozatrudnienia, czyli wykonywania wolnego zawodu lub świadczenia usług np. fryzjerskich. Swoboda przepływu obywateli Unii obejmuje jednak znacznie więcej, niż tylko dostęp do rynku pracy. Zasada ta odnosi się także do uznawania dyplomów i kwalifikacji zawodowych oraz zakłada równe traktowanie obywateli państw członkowskich UE w dostępie do świadczeń, wynikających z krajowych systemów zabezpieczenia społecznego. III. Nauka i praca w Wielkiej Brytanii 1. Informacje ogólne Od 1 maja 2004 roku wszyscy obywatele nowych państw członkowskich mają prawo przybyć, mieszkać i pracować w Wielkiej Brytanii (pełna nazwa to Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej). Wielka Brytania jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej od 1 stycznia 1973 roku. Wielka Brytania składa się z czterech części: Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej. Zjednoczonemu Królestwu podlegają dodatkowo terytoria zależne (np. Kajmany, Falklandy). Stolicą państwa jest Londyn, a językiem urzędowym język angielski. Walutą brytyjską jest funt szterling 7

9 (Wielka Brytania znajduje się poza strefą euro). Jeden funt dzieli się na 100 pensów i stanowi równowartość około 6,5 7 złotych. Czas miejscowy to czas obowiązujący w Polsce minus 1 godzina. Na drogach Wielkiej Brytanii obowiązuje ruch lewostronny. Wielka Brytania jest krajem wielonarodowościowym, imigranci z krajów europejskichi spoza Europy stanowią 6% mieszkańców. Wyspiarskie położenie, a zwłaszcza sąsiedztwo ciepłego prądu, opływającego Wyspy Brytyjskie od północy i zachodu, powodują, że panuje tam klimat umiarkowany ciepły, wybitnie morski. Charakterystycznym elementem klimatu są mgły. 2. Nauka w Wielkiej Brytanii We wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej ponad 90% uczniów szkół podstawowych korzysta z placówek państwowych lub dotowanych przez państwo szkół niepublicznych oznacza to, że nauka w większości szkół na tym poziomie opłacana jest przez władze danego państwa. Także publiczne szkolnictwo średnie jest zwykle bezpłatne. Inaczej natomiast jest w przypadku szkolnictwa wyższego, gdzie najczęściej wielkość i sposób opłaty zależą od rodzaju uczelni i kierunku studiów. Studenci z Unii Europejskiej uczący się na uniwersytetach i w college ach w Anglii, Walii i Irlandii Północnej ponoszą takie same opłaty, jak studenci brytyjscy. Noszą one nazwę home fees. Czesne za semestr wynosi ok.1 tys. funtów na studiach licencjackich i 3 tys. na magisterskich (w Oxford i Cambridge trzeba dodatkowo wpłacić 2,8 tys. funtów na rok). Kursy podyplomowe, za które stawki są wysokie to te, na których używany jest drogi sprzęt lub wymagające kosztownych warunków naukowych. Zwykle są to dziedziny takie jak: medycyna, prawo, finanse i niektóre dziedziny nauki i technologii. Opłaty za tego typu kursy dochodzą do 7 tys. funtów. Wysokie są koszty utrzymania od 6,5 tys. do 8 tys. funtów rocznie, z czego 1,7 2,7 tys. to opłaty za akademik. Wynajęcie mieszkania jest jeszcze droższe. Uczelnie i szkoły generalnie samodzielnie decydują o kryteriach przyjęcia. Najwięcej informacji można zdobyć na uczelni, na której chce się studiować. Każda uczelnia ma własne kryteria przyjęć studentów, może na przykład zażądać wykazania się znajomością języka. Ponadto trzeba 8

10 pamiętać o dopełnieniu szeregu innych formalności (przetłumaczenie dokumentów, często wymagane jest zdanie egzaminów wstępnych czy też odbycie rozmów kwalifikacyjnych itp.). Możliwe, że przed rozpoczęciem studiów uczelnia może zażądać odbycia tzw. Access Course, czyli trwającego rok przygotowania do nauki na wyższej uczelni. Podania o przyjęcie na studia trzeba składać w UCAS (organizacji pośredniczącej) pomiędzy 1 września a 15 stycznia, a w wypadku niektórych kursów do 15 października. Szybko uzyskać dyplom natomiast można decydując się na jedno z kolegiów, które prowadzą krótkie kursy zawodowe. Listy uczelni znajdują się na stronie Nie ma większych problemów przy uznawaniu dyplomów dla celów akademickich. Uznawanie dyplomów służy kontynuowaniu nauki w innym państwie członkowskim UE i jest oparte na szczegółowym porównaniu programów studiów. Uznawanie to leży w kompetencjach poszczególnych państw członkowskich i nie jest regulowane na szczeblu wspólnotowym. Komisja Europejska promuje uznawanie dyplomów dla celów akademickich poprzez programy wspólnotowe takie jak SOCRATES/Erasmus, które przyczyniają się do wzajemnego poznania systemów edukacji i wzajemnego uznawania wykształcenia. W ramach tego programu działa Europejski System Transferu Punktów ECTS (European Credit Transfer System), którego zadaniem jest zapewnienie wspólnych procedur gwarantujących uznawanie studiów akademickich odbywanych za granicą. Jest to metoda oceniania i porównywania osiągnięć w nauce, która jednocześnie pozwala na transfer ocen z jednej uczelni do drugiej. Szczegółowe informacje na temat programu można znaleźć na stronie Każda uczelnia Wielkiej Brytanii rządzi się więc swoimi prawami, a każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie. Informacje o brytyjskim systemie edukacji znajdują się na stronach: studyabroad.shtml Ciekawe informacje można również znaleźć na polskich i brytyjskich stronach British Council, np. informacje o finansowaniu i baza danych British Council o stypendiach: 9

11 o kosztach nauki: Wiele ciekawych i istotnych wiadomości na temat możliwości i warunków uczenia się za granicą dostarcza witryna PLOTEUS Podsumowując warto podkreślić, że nauka w Zjednoczonym Królestwie wiąże się z kilkoma korzyściami: Wszystkim studentom zagranicznym na kursach w pełnym wymiarze trwających ponad sześć miesięcy przysługuje bezpłatne leczenie w ramach National Health Service państwowej służby zdrowia. Z bezpłatnej opieki medycznej w Wielkiej Brytanii można korzystać po okazaniu przywiezionego z Polski formularza E 128 (informacje o ubezpieczeniu Studenci z Unii Europejskiej płacą takie samo czesne, jak studenci brytyjscy. Niektórzy studenci z UE, z rodzin o niskim dochodzie, płacą tylko część, lub nie płacą w ogóle. W Szkocji studenci z UE nie płacą czesnego za kursy magisterskie, ale pobierane są opłaty za kursy podyplomowe według cennika dla obywateli Zjednoczonego Królestwa. 3. Brytyjski rynek pracy Sytuacja na brytyjskim rynku pracy jest dobra. Bezrobocie w tym kraju oscyluje wokół 4,7% i jest ponad trzykrotnie niższe niż w Polsce. Formalnie nie istnieją żadne ograniczenia odnośnie swobodnego przepływu pracowników z nowych państw członkowskich UE przybywających do Wielkiej Brytanii. Wprowadzono jednak system rejestracji w celu śledzenia wpływu rozszerzenia Unii Europejskiej na rynek pracy w tym kraju. Ponadto zmieniono prawo dotyczące ubezpieczeń społecznych w celu ograniczenia dostępu do niektórych świadczeń uzależnionych od wysokości dochodów. Poza tym wprowadzono poprawki do prawa o zapobieganiu nielegalnemu zatrudnieniu, zmieniające rodzaje dokumentów, jakie podlegają weryfikacji przez pracodawców w Wielkiej Brytanii, w celu uniknięcia zatrudniania nielegalnych pracowników. Rząd brytyjski zaznaczył również, że pozwolenie gwarantujące swobodny przepływ pracowników może zostać wycofane w każdym momencie, jeśli okaże się, że pozwolenie to jest nadużywane lub ma negatywny wpływ na rynek pracy w jakimkolwiek regionie lub sektorze. 10

12 Aby pracować w Wielkiej Brytanii należy posiadać paszport Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, bądź też dowód tożsamości kraju członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii. Brytyjski model organizacji służb zatrudnienia jest jednym z bardziej rozbudowanych i posiadających bardzo liczne instytucje, które zajmują się problematyką rynku pracy w tym problemami przeciwdziałania bezrobociu. W Wielkiej Brytanii aż 92 tys. urzędników obsługuje bezrobotnych rząd utrzymuje stosunkowo wysoki poziom zatrudnienia w służbie zatrudnienia, zwiększając je jeszcze bardziej w okresach wzrostu bezrobocia. Zgodnie z brytyjską zasadą decentralizacji centralnych urzędów i przybliżania ich do obywateli zagadnienia związane z doradztwem, poradnictwem zawodowym i szkoleniem bezrobotnych przypisane są centrom pracy (Jobcentre Plus). Centra te organizowane są na szczeblu regionu i dystryktu i odpowiadają także za instytucjonalną obsługę w zakresie wypłacania zasiłków dla bezrobotnych i pomoc w poszukiwaniu pracy. Wielka Brytania posiada swój własny system ochrony praw pracowniczych. Warunki zatrudnienia stanowią kwestię do uzgodnienia pomiędzy pracodawcą i pracownikiem. Poradnik na temat tych praw znajduje się w dziale Employment Relations na stronie internetowej Departamentu Handlu i Przemysłu: Generalnie większość brytyjskich pracodawców oczekuje 37,5 godzinnego czasu pracy i zapewnia 4 tygodnie urlopu płatnego, choć mogą zdarzyć się odstępstwa od tej normy. Najniższe krajowe wynagrodzenie zostało wprowadzone 1 kwietnia 1999 roku. Aktualnie pracownicy pomiędzy rokiem życia są upoważnieni do otrzymania minimalnego wynagrodzenia w wysokości 4,10 funtów za godzinę. Pracownicy powyżej 22 roku życia mogą otrzymać 4.85 funtów za godzinę. Te stawki mogą ulec zmianie tylko z powodu opłat za zakwaterowanie lub kosztów szkoleń. Za przerwy w pracy z powodu choroby pracownikowi przysługują zasiłki chorobowe wypłacane po 4 dniu choroby, chociaż niektóre firmy wydłużają ten okres zgodnie z własnymi schematami wypłat zasiłków chorobowych dla pracowników. Pracodawca i osoba nadzorująca miejsce pracy mają obowiązek zapewnić zatrudnionemu odpowiednie warunki pracy, które będą chronić zdrowie, bezpieczeństwo i mienie. 11

13 Od 1 maja 2004 r. kwalifikacje obywateli polskich uznawane są na zasadach obowiązujących w UE, tzn.: w celu podjęcia pracy uznaje pracodawca; w celu podjęcia pracy w zawodzie regulowanym (czyli zawodzie, którego podjęcie lub wykonywanie jest uzależnione od spełnienia określonych wymogów określonych w przepisach prawnych danego państwa członkowskiego, przy czym każde państwo posiada własną listę zawodów regulowanych) na podstawie tzw. dyrektyw ogólnych (89/48/EWG, 92/51/EWG, 99/42/WE) lub dyrektyw sektorowych (w przypadku zawodów: lekarza, lekarza stomatologa, lekarza weterynarii, pielęgniarki, położnej, farmaceuty, architekta); dla celów akademickich (dalszego kształcenia się) regulowane prawem wewnętrznym praw członkowskich: poszczególne państwa określają zasady uznawalności świadectw i dyplomów. Informacje o instytucjach zajmujących się uznawaniem zagranicznych dokumentów potwierdzających wykształcenie dostępne są na stronie: Trzeba wspomnieć o jednej bardzo istotnej rzeczy wszystkie państwa członkowskie, a więc także Wielka Brytania uprawnione są do wprowadzania w ograniczonym zakresie zasad weryfikacji kwalifikacji nabytych w innym państwie członkowskim. W przypadku znaczących różnic w systemach kształcenia w obrębie jednego zawodu między dwoma państwami UE, sprowadza się to do wyboru jednej z dwóch form: a) stażu adaptacyjnego czyli okresu czasu (różny w państwach członkowskich), w którym obywatel innego państwa członkowskiego może podjąć działalność zawodową, ale tylko pod nadzorem upoważnionego podmiotu państwa przyjmującego (jest to coś w rodzaju praktyki prowadzonej pod nadzorem państwa przyjmującego); b) egzaminu kwalifikacyjnego egzamin odbywa się w języku państwa przyjmującego i zasadniczo powinien obejmować te elementy kształcenia, które są wymagane w państwie przyjmującym, a nie były przedmiotem kształcenia w państwie uzyskania kwalifikacji zawodowych wnioskodawcy; egzamin nie powinien dublować tych egzaminów, które wnioskodawca złożył w państwie nabycia kwalifikacji. Wyjątek stanowią zawody związane z kształceniem w zakresie systemu prawnego państwa przyjmującego (w tym wypadku to państwo decyduje o wyborze formy weryfikacji kwalifikacji zawodowych). 12

14 4. Program rejestracji pracowników Polacy chcący legalnie pracować w Wielkiej Brytanii powinni zarejestrować się w UK Home Office (Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Wielkiej Brytanii) w terminie jednego miesiąca od podjęcia pracy. 1 Wymóg ten dotyczy pracowników pochodzących ze wszystkich nowych państw członkowskich, za wyjątkiem Malty i Cypru, których obywatele są z tego obowiązku zwolnieni. Wpis do Worker Registration Scheme (Systemu Rejestracji Pracowników) wiąże się z opłatą w wysokości 50 funtów szterlingów. Pracownicy będący obywatelami Polski muszą być zatrudnieni nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy, aby mogli otrzymać prawo pobytu w Wielkiej Brytanii. Jeśli zatrudnienie uległo przerwaniu, pracownik winien rozpocząć nową pracę w terminie 30 dni i ponownie się zarejestrować, aby zatrudnienie było traktowane jako ciągłe. Opłata rejestracyjna jest pobierana tylko wtedy, gdy pracownik wpisuje się do Worker Registration Scheme (Systemu Rejestracji Pracowników) po raz pierwszy. Przy ponownej rejestracji nie pobiera się żadnej opłaty. Systemem Rejestracji Pracowników objęci są pracownicy, którzy: rozpoczęli nową pracę dnia 1 maja 2004 r. lub później, pracowali w Wielkiej Brytanii przed dniem 1 maja 2004 r. bez zezwolenia, są zatrudnieni na krótki okres czasu lub tymczasowo, studiują i jednocześnie pracują. Pracownicy nie muszą rejestrować się w systemie, jeśli są obywatelami Wielkiej Brytanii, Szwajcarii lub kraju, który należał do Europejskiego Obszaru Gospodarczego przed dniem 1 maja 2004 r. Następujące osoby również nie są zobowiązane do złożenia wniosku o rejestrację w Systemie: osoby pracujące na własny rachunek (prowadzące działalność gospodarczą), osoby zatrudnione legalnie w Wielkiej Brytanii przez okres co najmniej 12 miesięcy w obecnym miejscu pracy przed dniem 1 maja 2004 r., osoby zatrudnione legalnie w Wielkiej Brytanii i kontynuujące pracę w tym samym miejscu pracy po dniu 1 maja 2004 r., 1 Wszystkie informacje na temat rejestracji pracowników pochodzą z Ambasady Wielkiej Brytanii w Warszawie. 13

15 osoby, które otrzymały pozwolenie na wjazd do Wielkiej Brytanii jako uczestnicy Seasonal Agricultural Workers Scheme (Programu Pracy Sezonowej w Rolnictwie) przed dniem 1 maja 2004 r., osoby, które świadczą usługi w Wielkiej Brytanii w imieniu pracodawcy, którego siedziba znajduje się poza terytorium Wielkiej Brytanii, członkowie rodzin (współmałżonkowie lub dzieci w wieku poniżej 21 lat) obywateli Szwajcarii lub kraju należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudnionych w Wielkiej Brytanii, członkowie rodzin obywateli Szwajcarii lub kraju należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywających w Wielkiej Brytanii i będących studentami, emerytami lub osobami niezależnymi finansowo, członkowie rodzin osób legalnie zatrudnionych w Wielkiej Brytanii. Wskazówki dotyczące Worker Registration Scheme (Systemu Rejestracji Pracowników) znajdują się na stronie: Formularze dostępne są do pobrania na stronie internetowej: homeoffice.gov.uk. Do formularza trzeba dołączyć kopię kontraktu zatrudnienia lub list od pracodawcy potwierdzający zatrudnienie, 2 zdjęcia, paszport lub inny dokument tożsamości, opłatę w wysokości 50 funtów. Oczywiście paszport (lub inny dowód tożsamości) zostaną potem odesłane wraz z kartą rejestracyjną zawierającą imię i nazwisko, datę urodzenia, narodowość i numer referencyjny pracownika. Wypełniony formularz powinien zostać wysłany pocztą do: Worker Registration Team Home Office, WalsalI Road Cannock, WS110WS. Warto pamiętać, że: 1. Zalecane jest wysłanie wniosku listem poleconym, gdyż nie przewiduje się obsługi osób zgłaszających się w tej sprawie osobiście. 2. Opłata jest wnoszona tylko przy pierwszej rejestracji, a płatności można dokonać czekiem banku Wielkiej Brytanii, przekazem pocztowym, kartą płatniczą (Delta lub Switch) lub kredytową (tylko Visa lub Master- Card). Gotówka nie jest akceptowana. 3. Rejestracja leży w interesie pracownika, bowiem jej dokonanie umożliwia rozpoczęcie naliczania okresu 12 miesięcy nieprzerwanego zatrudnienia oraz umożliwia uzyskanie po upływie tych miesięcy pełnego prawa do swobodnego przemieszczania się. 4. Powyższe zasady nie odnoszą się do Wyspy Man oraz Wysp Normandzkich, gdzie obowiązują lokalne prawa i pozwolenie na pracę jest konieczne. 14

16 Obszerne informacje na temat warunków podejmowania zatrudnienia w Wielkiej Brytanii dostępne są na stronie (również w języku polskim). 5. Poszukiwanie pracy W Wielkiej Brytanii pracodawcy poszukują przede wszystkim kucharzy, personelu hotelowego, hydraulików, spawaczy, elektryków. Znajdą zajęcie kierowcy autobusów i ciężarówek (szczególnie z uprawnieniami do przewozu niebezpiecznych materiałów). Na pracę mają szanse przedszkolanki, opiekunki domowe i opiekunki do dzieci. Pojawiają się też propozycje dla osób z wyższym wykształceniem: informatyków, nauczycieli, lekarzy, pielęgniarek, dentystów, specjalistów od zarządzania i logistyki. Bardzo popularne jest zatrudnianie obcokrajowców do prac sezonowych, podczas miesięcy letnich i zwykle dotyczy miejsc takich jak hotele, fabryki, farmy, ośrodki wypoczynkowe. Najłatwiej i najbezpieczniej poszukiwać pracy poprzez urzędy pracy. W załatwianiu pracy za granicą pośredniczą również prywatne, upoważnione do tego firmy, pracy można szukać także na własną rękę. Urzędy pracy w Polsce posiadają informacje na temat miejsc pracy w Wielkiej Brytanii dostarczane przez sieć EURES. Europejskie Służby Zatrudnienia EURES to jednolity system wymiany informacji o wolnych miejscach pracy w Unii Europejskiej polegający na współpracy publicznych służb zatrudnienia państw członkowskich Unii, Norwegii, Lichtensteinu i Islandii (z tytułu członkostwa tych trzech państw w Europejskim Obszarze Gospodarczym). W ostatnim czasie do EURES przystąpiła Szwajcaria. System międzynarodowego pośrednictwa pracy stworzony został w celu umożliwienia praktycznego wdrożenia postanowień Unii Europejskiej dotyczących swobodnego przepływu pracowników. Do zadań tego systemu należy: informowanie o możliwościach i warunkach podjęcia zatrudnienia poza granicami państwa zamieszkania, poradnictwo w zakresie możliwości podjęcia zatrudnienia, umiejętności zawodowych, oceny kwalifikacji i szans rozwoju zawodowego oraz pośrednictwo oparte o wymianę informacji o wolnych miejscach pracy między służbami zatrudnienia państw członkowskich UE. 15

17 Oferty pracy umieszczane w systemie EURES są na bieżąco aktualizowane. Znajdują się tam również informacje na temat warunków życia i pracy w każdym z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Z doradcami EURES można się skontaktować poprzez urząd pracy lub poprzez międzynarodową stronę internetową EURES: Obywatele Polski poszukujący zatrudnienia mogą umieścić swoje CV na stronie internetowej. Zarejestrowani pracodawcy używają tej usługi do poszukiwania odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy i są dzięki temu w stanie skontaktować się z kandydatem bezpośrednio. Polska strona EURES to: Polacy szukający pracy w Wielkiej Brytanii mają swobodny dostęp do usług brytyjskich publicznych służb zatrudnienia Jobcentre Plus. Jobcentre Plus posiada sieć urzędów rozsianych po Wielkiej Brytanii, w których personel służy pomocą w znalezieniu pracy na poziomie lokalnym, krajowym lub międzynarodowym. Będąc w Wielkiej Brytanii należy wyszukać numer telefoniczny Jobcentre Plus lub Jobcentre. Wolne miejsca pracy ogłaszane poprzez Jobcentre Plus są również dostępne na stronie internetowej: W załatwianiu pracy zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii pośredniczą również prywatne, upoważnione do tego firmy. W obu krajach pośrednictwo pracy jest bezpłatne. Kierowanie do pracy za granicą za pośrednictwem agencji pośrednictwa pracy w Polsce (agencja musi mieć certyfikat Ministra Gospodarki i Pracy) odbywa się na podstawie umowy zawieranej przez te agencje z obywatelami polskimi. Umowa powinna m.in. określać pracodawcę zagranicznego, warunki pracy i płacy, warunki ubezpieczenia społecznego, obowiązki, uprawnienia i zobowiązania stron zawierających umowę, kwotę należną agencji pośrednictwa pracy z tytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy za granicą. Agencja pośrednictwa pracy ma również obowiązek zawierania umowy z pracodawcą zagranicznym, do którego zamierza kierować obywateli polskich do pracy za granicą. W Wielkiej Brytanii nie wolno pobierać opłat od poszukujących pracy za znalezienie pracy. Jednakże są przypadki, kiedy agencje pobierają opłaty za szkolenie, koszty administracyjne lub badania lekarskie. Zwykle powyższe opłaty powinny być uiszczane przez pracodawcę będącego klientem agencji. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lokalnym urzędem pracy. Agencje rekrutacyjne stanowią istotne źródło ofert pracy w Wielkiej Brytanii w większości miast. Agencji tych należy szukać 16

18 pod hasłem Employment Agencies lub Personnel Consultants w książkach telefonicznych lub wyszukiwarkach internetowych. Niektóre agencje zatrudnienia są zarejestrowane w Recruitment & Employment Confederation (REC), czyli Konfederacji Rekrutacji i Zatrudnienia. REC jest stowarzyszeniem agencji rekrutacyjnych i może służyć pomocą w doborze odpowiedniej agencji. Można zwrócić się do REC z prośbą o wyszukanie licencjonowanych agencji: REC Mortimer Street London W1 N 7RB Tel: Strona internetowa; Dobrym źródłem ofert pracy są główne codzienne angielskie gazety, takie jak: The Guardian, The Independent, The Times, The Daily Telegraph. Pomocne i użyteczne mogą być również zawodowe czasopisma i gazety dostępne w Wielkiej Brytanii. Użytecznym źródłem informacji na temat firm są izby handlowe: Wielu Polaków niestety pracuje na czarno. W przypadku wykrycia faktu wykonywania pracy nierejestrowanej karani są pracodawcy, maksymalna kara z tytułu nielegalnego zatrudnienia pracowników wynosi funtów za każdego nielegalnie zatrudnionego pracownika. Trzeba pamiętać, że nielegalna praca oznacza brak jakichkolwiek zabezpieczeń socjalnych, pracownik nie ma ubezpieczenia, a to oznacza, że w przypadku choroby za wszystko trzeba zapłacić z własnej kieszeni. Ponadto pracując na czarno trudno też wyegzekwować swoje pieniądze, jeśli pracodawca zalega z wypłatą. Warto wcześniej o tym pomyśleć. 6. Ubezpieczenia społeczne W każdym z krajów Unii Europejskiej obowiązują odrębne systemy ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Unia Europejska nie wprowadziła co prawda jednolitego systemu ubezpieczeń społecznych, ale zobowiązała kraje członkowskie i ich instytucje ubezpieczeniowe do przestrzegania określonych zasad i reguł, które zapewniają koordynację systemów zabezpieczenia społecznego wszystkich państw członkowskich. Celem przepisów wspólnotowych jest skoordynowanie m.in. krajowych systemów ubezpieczeń na wypadek bezrobocia. Oznacza to, iż na poziomie Wspól- 17

19 noty funkcjonują przepisy, których celem jest umożliwienie obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej bezkolizyjnego korzystania z podstawowej swobody Wspólnoty, tj. prawa do wolnego przepływu osób (tzn. poruszania się) na terenie Unii Europejskiej. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego oznacza: zakaz dyskryminacji ze względu na obywatelstwo (obywatele z innych państw członkowskich maja takie same prawo do świadczeń wynikających z ubezpieczenia społecznego, jak obywatele kraju, w którym przebywają), zachowanie praw nabytych (okresy ubezpieczenia, zatrudnienia i zamieszkania w poszczególnych krajach członkowskich są sumowane i brane pod uwagę przy wyznaczeniu wysokości emerytury lub renty). I tak na przykład zasada dotycząca sumowania okresów zatrudnienia lub ubezpieczenia umożliwia uzyskanie świadczeń z tytułu bezrobocia obywatelowi kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który posiada okresy ubezpieczenia lub zatrudnienia w dwóch lub więcej państwach członkowskich. Okresy takie są brane pod uwagę przez właściwą instytucję danego państwa przy ocenie spełnienia warunków uzależniających nabycie, zachowanie lub odzyskanie prawa do świadczeń z tytułu bezrobocia. Ustawodawstwem stosowanym dla ustalenia prawa do świadczeń z tytułu bezrobocia jest wyłącznie ustawodawstwo państwa ostatniego zatrudnienia. Jedynie to państwo ponosi ciężar wypłaty zasiłku i na podstawie ustawodawstwa państwa ostatniego zatrudnienia przyznawana jest wysokość świadczeń i czas ich wypłacania. Bezrobotny, który spełnił wymagane warunki do uzyskania świadczeń z tytułu bezrobocia i udaje się do jednego lub kilku państw członkowskich Unii Europejskiej ma prawo do transferu swojego zasiłku, tj. pobierania zasiłku w kraju poszukiwania pracy. Prawo poszukiwania pracy w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej spełnia bowiem zasadę przepływu osób i gwarantuje jednocześnie zachowanie w tym okresie prawa do nabytych świadczeń pieniężnych. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego oznacza także przenoszenie roszczeń emerytalnych i innych świadczeń, czyli z chwilą przeniesienia się do innego kraju członkowskiego pracobiorcy nie mogą tracić nabytych przez siebie praw. Składki na poczet zabezpieczenia społecznego, wpłacone w poszczególnych krajach, są zliczane bez różnic ze sobą i są gwarancją, że pracobiorca jest zawsze chroniony. Włączenie polskiego systemu zabezpieczenia społecznego do wspólnotowej koordynacji umożliwia obywatelom polskim zachowanie praw w zakresie zabezpieczenia społecznego nabytych za granicą, zaś obywate- 18

20 lom innych państw członkowskich umożliwi zachowanie takich praw nabytych w Polsce. Obywatele polscy będą mogli otrzymywać świadczenia należne za okresy przepracowane w państwach członkowskich, a polskie świadczenia będą transferowane za granicę. Ponadto, obywatele polscy, ubezpieczeni w Polsce, czasowo przebywający w państwie członkowskim, którzy ulegną tam wypadkowi lub nagle zachorują, będą mogli uzyskać pomoc medyczną w niezbędnym zakresie. Zgodnie z brytyjskimi, nowymi przepisami, osoba ubiegająca się o świadczenia winna przedstawić right to reside ( prawo do pobytu ) w Wielkiej Brytanii. Pracownik pochodzący z kraju należącego do grupy państw nowoprzyjętych do Unii 2, który przyjeżdża do pracy po dniu 1 maja 2004 r., tylko wtedy może uzyskać prawo do pobytu w Wielkiej Brytanii, jeśli pracuje i został zarejestrowany w Systemie Rejestracji Pracowników lub zakończył wstępny 12-miesięczny okres nieprzerwanego zatrudnienia jako pracownik zarejestrowany. Czyli jeśli ktoś wcześniej nie mieszkał i nie pracował w Wielkiej Brytanii, a tym samym nie płacił ubezpieczenia narodowego, nie ma prawa do zasiłku. W czasie 12-miesięcznego okresu wstępnego pracownik z grupy nowych państw UE będzie miał prawo do zasiłku na dzieci oraz świadczeń związanych z pracą, jak np. kredyt podatkowy. Jeśli dochody pracownika są niskie, może być on uprawniony do otrzymywania zasiłku mieszkaniowego i zasiłku na podatek lokalny. Poszukujący pracy i nieaktywni zawodowo są wykluczeni z prawa do zasiłków związanych z pobieraniem wynagrodzenia. Generalnie obowiązująca zasada jest taka, że przebywanie na terenie Wielkiej Brytanii uzależnione jest od posiadania wystarczających środków, chodzi bowiem o to, aby nie stanowić nadmiernego obciążenia dla państwa. Obywatele Polski, którym obecnie zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest w innym państwie członkowskim, mogą również otrzymywać go w Wielkiej Brytanii, jeśli osoby te otrzymają formularz E303 ze swojego kraju i spełnią warunki, jakim musi odpowiadać osoba otrzymująca taki zasiłek w Wielkiej Brytanii. Obywatele pracujący na własny rachunek, będą uprawnieni do otrzymywania renty inwalidzkiej, pod warunkiem że opłacili odpowiednie National Insurance Contributions (składki na ubezpieczenie państwowe). 2 Z wyjątkiem Malty i Cypru, które należą do Brytyjskiej Wspólnoty Narodów i których obywatele są traktowani na równi z Brytyjczykami. 19

Edukacja w Islandii...30 Islandzki dla obcokrajowców... 33 Ważne informacje kontaktowe 35

Edukacja w Islandii...30 Islandzki dla obcokrajowców... 33 Ważne informacje kontaktowe 35 Zamieszkanie w innym kraju wymaga odwagi. Stwarza jednak również niezwykłe możliwości oraz stanowi początek czegoś zupełnie nowego. Daj sobie trochę czasu aby dowiedzieć się czego możesz oczekiwać i czego

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy NIEMCY SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Niemczech... 2 1.1 Informacje geograficzne... 2 1.2. Cechy charakterystyczne Niemiec... 2 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 3 1.4. Telefony

Bardziej szczegółowo

Oddajemy w Państwa ręce drugie, poszerzone wydanie poradnika

Oddajemy w Państwa ręce drugie, poszerzone wydanie poradnika Publikacja poradnika Żyć i pracować w Wielkiej Brytanii nie byłaby możliwa bez finansowego wsparcia Konsulatu Generalnego RP w Londynie, Polonia Aid Fundation Trust oraz Centrali Brytyjskich Związków Zawodowych

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY W NIEMCZECH

PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY W NIEMCZECH Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Hamburgu PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY W NIEMCZECH OTWARCIE NIEMIECKIEGO RYNKU PRACY HAMBURG 2011 Konsulat Generalny RP w Hamburgu Dział Prawny Strona 1

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA. Dyrektywa 2005/36/WE. Wszystko, co należy wiedzieć o uznawaniu kwalifikacji zawodowych 66 PYTAŃ 66 ODPOWIEDZI

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA. Dyrektywa 2005/36/WE. Wszystko, co należy wiedzieć o uznawaniu kwalifikacji zawodowych 66 PYTAŃ 66 ODPOWIEDZI PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Dyrektywa 2005/36/WE Wszystko, co należy wiedzieć o uznawaniu kwalifikacji zawodowych 66 PYTAŃ 66 ODPOWIEDZI Niniejszy dokument jest przeznaczony do celów informacyjnych. Komisja

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y

NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y MOJA PRACA P O W I A T O W Y U R Z Ą D P R A C Y W P R Z E M Y Ś L U N R 1 ( 1 0 ) L U T Y 2 0 1 4 TEMAT WYDANIA NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y SZKOLENIA GRUPOWE Prezentujemy szkolenia grupowe, które

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM Polaka w Szwecji

VADEMECUM Polaka w Szwecji VADEMECUM Polaka w Szwecji 1 Spis treści Podstawowe informacje 5 Placówki dyplomatyczne Organizacje i instytucje polonijne Pierwsze kroki w Szwecji 8 Rejestracja pobytu Szwedzki numer personalny ID-kort

Bardziej szczegółowo

Większość brytyjskich pracodawców

Większość brytyjskich pracodawców Jak skutecznie szukać pracy Większość brytyjskich pracodawców wymaga dobrej znajomości języka angielskiego, dlatego warto wcześniej pomyśleć o kursie językowym. Przy szukaniu pracy przydatne będą dyplomy,

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy NORWEGIA SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Norwegii... 2 1.1. Informacje geograficzne... 2 1.2. Cechy charakterystyczne Norwegii... 3 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 5 1.4. Telefony

Bardziej szczegółowo

PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców.

PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców. Copyright by Aleksandra Wróblewska - Zgórzak Copyright for this edition by Stowarzyszenie Vox Humana Aleksandra Wróblewska-Zgórzak PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH. Studencka kieszeń

INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH. Studencka kieszeń INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH Studencka kieszeń Studencka kieszeń INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH Wstęp 3 Życie przewrócone do góry nogami, czyli pierwszy rok na studiach 4 I. Stypendia krajowe

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

Do pracy w Finlandii. te-services.fi. Przewodnik dla pracowników i przedsiębiorców zainteresowanych Finlandią. Anton Ivanov/Shutterstock

Do pracy w Finlandii. te-services.fi. Przewodnik dla pracowników i przedsiębiorców zainteresowanych Finlandią. Anton Ivanov/Shutterstock Do pracy w Finlandii Przewodnik dla pracowników i przedsiębiorców zainteresowanych Finlandią Anton Ivanov/Shutterstock te-services.fi Ministerstwo Pracy i Gospodarki, 11/2014 Składanie: Edita Publishing

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. W niniejszym dokumencie będziemy starali się przedstawić Państwu podstawowe zagadnienia związane z pracą u siebie

WSTĘP. W niniejszym dokumencie będziemy starali się przedstawić Państwu podstawowe zagadnienia związane z pracą u siebie WSTĘP Krąży wiele różnych opinii o własnej działalności gospodarczej. Można pracować jako tzw pracownik najemny. Ma to swoje dobre strony. Stałość zatrudnienia przy umowie o pracę na czas nieokreślony.

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy SŁOWENIA SPIS TREŚCI 3. Warunki życia... 1 3.1. Zakwaterowanie... 1 3.2. Prawo jazdy... 1 3.3. System edukacji... 1 3.4. Uznawalność dyplomów i kwalifikacji dla celów zawodowych... 3 3.5. System opieki

Bardziej szczegółowo

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CO TO JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA?... 3 3. WYBÓR FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 5 4. START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ... 5 5. KROK PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2005/36/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

DYREKTYWA 2005/36/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych 2005L0036 PL 01.01.2007 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B DYREKTYWA 2005/36/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Praca w Holandii. Prawa i obowiązki pracowników z Polski

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Praca w Holandii. Prawa i obowiązki pracowników z Polski Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Praca w Holandii Prawa i obowiązki pracowników z Polski Praca w Holandii Prawa i obowiązki pracowników z Polski Europa zmierza do swobodnego przepływu kapitału,

Bardziej szczegółowo

Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania

Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania Wersja stanowiąca załącznik do uchwały Zespołu do Spraw Migracji z dnia 18 grudnia 2013r. Opracowano na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Publikacja dystrybuowana bezpłatnie Olsztyn, lipiec 2009 Publikacja wydana w ramach projektu pt. Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo

Podatki i Ubezpieczenia. Prof. dr hab. Irena Rzeplińska Karolina Rusiłowicz Ewa Ostaszewska-Żuk

Podatki i Ubezpieczenia. Prof. dr hab. Irena Rzeplińska Karolina Rusiłowicz Ewa Ostaszewska-Żuk Podatki i Ubezpieczenia Prof. dr hab. Irena Rzeplińska Karolina Rusiłowicz Ewa Ostaszewska-Żuk Dać radę w Polsce broszura informacyjna dla cudzoziemców Podatki i Ubezpieczenia Prof. dr hab. Irena Rzeplińska,

Bardziej szczegółowo

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu?

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? 1 Wydawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II 6 tel/fax 061 887-11-66 e-mail: biuro@spoldzielnie.org www.spoldzielnie.org

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH opracowany w ramach projektu Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy realizowanego przez Gminę Miasta Toruń

Bardziej szczegółowo

Do czego potrzebny jest niniejszy poradnik? 5. Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6

Do czego potrzebny jest niniejszy poradnik? 5. Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6 Spis treści WPROWADZENIE 5 Do czego potrzebny jest niniejszy poradnik? 5 Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6 1. Który system zabezpieczenia społecznego ma zastosowanie do pracowników

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ jednoosobowa działalność gospodarcza

ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ jednoosobowa działalność gospodarcza ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ jednoosobowa działalność gospodarcza Od 1 stycznia 2012 roku działalność gospodarczą (jednoosobową i spółki cywilne) rejestrujemy nie w Urzędzie Gminy, a w Centralnej Ewidencji i

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES?

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Joanna Majerska Koło Naukowe Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Wprowadzenie Zaledwie 11 procent studentów ostatnich lat wiąże swoje losy z założeniem własnej firmy.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo