Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP"

Transkrypt

1 Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP Prof. dr hab. Stanisława Golinowska Książki, rozdziały oraz inne publikacje zwarte Rola centrum w kształtowaniu struktury spożycia, PWE, Warszawa 1990; Current Trends in Economizing of the Social Policy, in: "Man. Economy. Reform.", Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Warszawa 1989; Soziale Konsequenzen des Wirtschaftlichen, Umgestaltunsprozesses in Polen - Dilemata der sozialen Sicherheit. in: Regionale Sozialpolitik. Comparative Perspektiven, (ed.: D.Sadowski, N.Bruhl, R.Krutten), Campus Verlag, Frankfurt 1992; Ageing and the Labour Market in Poland and Eastern Europe, in: The Labour Market Implications of European Ageing, (ed. P. Johnson and K. Zimmerman), Cambridge 1993; Modele ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ubezpieczeń społecznych (Health Insurance in Social Security System) (ed.) Studies and Materials IPiSS No 3/1993, Warszawa; Bazowe systemy emerytalne w świecie (Basic Pension Schemes in the World) (ed.), t. I i II Studia i Materiały IPiSS No 16 (389) /1993 IPiSS, Warszawa Dodatkowe systemy emerytalne w świecie (Supplementary Pension Schemes in the World), Studia i Materiały IPiSS No 9 (399) /1994, Warszawa Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej (State Social Policy in Market Economy), PWN Warsaw 1994 (Nagroda PTE - PTE Polish Society of Economists Prize) Establishing Private Pension Funds in Poland (ed. with J. de Fougerolles), Studies and Materials IPiSS No 1/1995 Warsaw; Public Social Expenditure, in: Economic Transformation in Poland, (ed. M. Belka and H-G. Petersen), Campus, Frankfurt 1995, pp Private Markets in Health and Welfare. Case Poland, in: Private Markets in Health and Welfare, (ed. N. Johnson), Berg, Oxford 1995, pp ; Polska bieda (ed.), IPiSS 1996, Warszawa; Social Policy towards Poverty (ed.) IPiSS, Friedrich Ebert- Stiftung, Warsaw 1996;

2 Children at Risk (with B. Balcerzak-Paradowska, D. Głogosz and B. Kołaczek), "Innocenti Occasional Papers" ICDC Unicef, Florence 1996; Social Policy ,(ed.) IPiSS, Warszawa 1997; Reforma systemu emerytalno - rentowego (Reform of Pension System), Raporty CASE nr 6/ 1997, Warszawa; The Changing Role of the State. National Report of Human Development. Poland 1997, UNDP, CASE, Warsaw 1997; Polska bieda II. Kryteria. Ocena. Przeciwdziałanie, (red.), IPiSS, Warszawa 1997 Social Policy in the 1990s. Legal Regulations and Their Prospected Results, IPiSS, Warszawa 1998; Państwo opiekuńcze w Polsce na tle porównawczym (Welfare state in Poland in comparison with other countries), w: Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku. KUP, IPiSS, Warszawa 1998; Access to education. Human Development Report Poland 98 (ed. with Ewa Ruminska - Zimny), UNDP/CASE, Warszawa 1998 Rozwój ekonomiczny regionów. Rynek pracy. Procesy migracyjne Polska Czechy Niemcy (Regional economic development. Labour market and migration. Poland. Czech Republic. Germany) (ed.), IPiSS, Raport nr 16, Warszawa 1998 Ekonomia polityczna reformy emerytalnej (z J.Hausnerem), Raporty CASE, nr 15, 1998, Warszawa Political Actors and Reform Paradigms in Old-Age Security in Poland, w: Transformation of Social Security: Pensions in Central - Eastern Europe (red. K. Mueller, A. Ryll, H-J. Wagener), Physica -Verlag, Heidelberg, New York 1999 Armut in Polen, w: "Armut in Europa" (red. W. Voges i Y. Kazepov), Verlag Chmielorz GmbH - Wiesbaden 1999 Toward active dignited old age. National Human Development Report Poland 1999 (ed.) UNDP/ CASE, Warszawa Die Beschaeftigung polnischer Arbeitnehmer in der Bundesrepublik Deutschland im Rahmen von Werkvertraegen und Migrationsprozessen in den Neunziger Jahren, w: Ausland im Inland. Die Beschaeftigung von Werkvertragsarbeitnehmern in der Bundesrepublik Deutschland, Rechtliche Regulierungen und politische Konflikte, T. Faist, K. Sieveking, U. Reim, S. Sandbrink, Schriftenreihe des Zentrums fuer Europaeische Rechtspolitik (ZERP), Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden Warunki tworzenia miejsc pracy, Raporty CASE nr 31, 1999, Warszawa Edukacja i rynek pracy (red.), Raporty CASE nr 35, 1999, Warszawa

3 Wanderung aus Polen. Potentielle Aenderungen infolge der Freizuegigkeit im Rahmen der Europaeischen Union, Der Donauraum, Nr 1-2, Wien 2000 Tworzenie zatrudnienia a restrukturyzacja ekonomiczna (red. z M. Walewskim), Bibloteka CASE, 2000, Warszawa Dekada polskiej polityki społecznej (z udzialem : M. Bednarskiego, Zofii Moreckiej, Witolda Nieciuńskiego, Barbary Rysz - Kowalczyk, Jolanty Supińskiej i Tomasza Żukowskiego), IPiSS, 2000,Warszawa Wdrażanie nowego systemu emerytalnego, w: Cztery reformy (red. L. Kolarska - Bobińska), Instytut Spraw Publicznych, Oficyna Naukowa, Warszawa 2000, s Rational Pension Supervision, (with P. Kurowski eds.), CASE Reports No 36/2000, Warsaw Ubóstwo dzieci w krajach dobrobytu i w krajach transformacji. Perspektywa porównawcza, w "Niedożywienie dzieci i młodzieży jako konsekwencja ubóstwa społecznego w kontekście przemian ustrojowych w Polsce", red. Z. Janowska, Absolwent, Łódź 2000, 7-26 Zaniedbywane fazy w procesie reformowania - o reformie systemu emerytalnego, w: Socjotechnika. Kontrowersje Rozwój Perspektywy (red. J. Kubin i J. Kwaśniewski), Instytut Polityki Społecznej i Resocjalizacji UW, Warszawa 2000, s Public Social Expenditure in Poland in Period of Transition, in: " Industrial and Social Policy in Transition Countries. Two Case Studies :Poland and Bulgaria, ed. Hans-Georg Petersen, Shaker Verlag, Aachen 2000, pp Ład instytucjonalny w sferze społecznej, w : "Współczesne przemiany systemowe w Polsce. Ich czynniki sprawcze i perspektywy" red. K Porwit i P. Kozłowski, INE PAN, Wydawnictwo Ziggurat, Warszawa 2000, s Rynek pracy i polityka społeczna na drodze ku integracji z Unią Europejską, w: Skutki integracji z Unia Europejską dla Polski, Fundacja Edukacji Ekonomicznej, Fundacja im. Friedricha Eberta, Warszawa 2000, s Polityka społeczna Unii Europejskiej i problemy z dostosowaniem się do niej w Polsce, w: Unia Europejska wobec procesów integracyjnych. Wyzwania dla Polski, WSHiFM, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2000, s Komentarz do opracowania "Reforma państwa opiekuńczego w krajach postkomunistycznych" Nicholasa Barra, w: "Po dziesięciu latach - Transformacja i rozwój w krajach postkomunistycznych", red.j. Neneman, Biblioteka CASE, 2000 Warszawa, s Polityka społeczna. Koncepcje - instytucje - koszty, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2000, s. 203 Zabezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych w Polsce i w innych krajach - MPiPS / CASE, redakcja naukowa, autorstwo 3 rozdziałów, wniosków i rekomendacji oraz współautorstwo 4 rozdziałów (z K. Piętką), s. 346

4 Welfare state in reforms in post-communist countries: A comment on Barr in : Transition and Growth in Post-Communist Countries. Ten -year Experience, ed. by L.T. Orlowski, Edward Elgar, Cheltenham, UK - Nothampton, MA, USA, ss Transformation of old-age security in Poland (co-author Maciej Żukowski), w: Winfried Schmaehl and Sabine Horstmann (ed) - Transformation of Pension Systems in Central and Eastern Europe, Edward Elgar, Cheltenham UK / Northampton, MA,USA, s Pomoc społeczna - zmiany i warunki skutecznego działania (z Ireną Topińską), CeDeWu CASE, Warszawa, s.94 O przedmiocie polityki społecznej. Dlaczego, dla kogo i kto? w: O roztropną politykę społeczną, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", Katowice, s Państwo wobec niepełnosprawności, w : Lucyna Frąckiewicz red. - Postawy wobec niepełnosprawności, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice, s System ochrony zdrowia po trzech latach jego reformowania - raport syntetyczny. W: Opieka zdrowotna w Polsce po reformie. Praca zbiorowa. Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Raporty Case. Warszawa 2002, s Kasy Chorych. Współautor z Z. Czepulis-Rutkowska, Ch. Sowada. W: Opieka zdrowotna w Polsce po reformie. Praca zbiorowa. Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Raporty Case. Warszawa 2002, s Wnioski i rekomendacje. W: Opieka zdrowotna w Polsce po reformie. Praca zbiorowa. Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Raporty Case. Warszawa 2002, s Popyt na pracę cudzoziemców. Polska i sąsiedzi., redakcja naukowa i autorstwo rozdziałów: wprowadzenie p.1, 2 i 3; roz. I p.1 i p.3; roz. II A p.1; roz. III; roz. VI, IPiSS, Warszawa 2004 Integracja społeczna osób niepełnosprawnych. Ocena działań instytucji, IPiSS Warszawa 2004 Pożądane kierunki zmiany systemu ochrony zdrowia w Polsce. Trzeci etap reform, z udziałem A. Kozierkiewicza i Ch. Sowady, CASE, Warszawa 2004 Państwo opiekuńcze a nowe problemy społeczne i globalizacja, w: A. Kostarczyk red. III Rzeczpospolita w trzydziestu odsłonach. Nadzieje i rozczarowania po 1989 r., Świat książki, Warszawa, s Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Badania Metody - Wyniki, IPiSS, współredakcja książki (z I. Topińską oraz E. Tarkowską) oraz autorstwo 3 rozdziałów, IPiSS 2005 Warunki systematycznej poprawy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, w : Barbara Błaszczyk (red.), Kierunki niezbędnych zmian gospodarczych w Polsce. Raport syntetyczny, CASE 2005, Social Situation Observatory, Demography Monitor 2005, Demographic Trends, Socioeconomic Impacts and Policy Implication in the European Union współautor (Pau Baizan i inni), pod red. Nico van Nimwegen i Gijs Beets, Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute, Report 72, The Hauge

5 Nowe dylematy polityki społecznej ( z M. Bonim), pozycja książkowa w ramach serii wydawniczej: Raporty CASE nr 65/2006 Health and Morbidity in the Accession Countries, Country Report Poland (z A. Sową), Centre for European Policy Studies, Health Status and Health Care System in Central and Eastern Europe Countries: Bulgaria, Estonia, Poland, Slovakia and Hungary (współautorzy: A. Sowa i R. Topór Mądry) Centre for European Policy Studies, Praca lekarstwem na biedę i wykluczenie społeczne. Strategie wobec pracy ( z A. Ruzik, J. Gandziarowską i B. Pielińskim), Opracowania PBZ, IPiSS Warszawa 2007 Solidarność a państwo opiekuńcze, w: Kultura - Media - Społeczeństwo, red. D. Wadowski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, s Investing in Health Institutions in Transition Countries, (with collaboration of Agnieszka Sowa), Studia i Analizy, Studies & Analyses 348, CASE Warszawa Od 2008 Ubóstwo i wykluczenie społeczne oraz metody ich zwalczania - Polska Bieda III: Od ubóstwa do wykluczenia społecznego, redakcja naukowa i autorstwo dwóch rozdziałów serii Opracowania PBZ, IPiSS Warszawa 2008 Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce. Zielona Księga II, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Kraków 2009, s. 298, koncepcja i redakcja całości, autorstwo trzech rozdziałów Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie, red. Wojciech Baturo, Wydawnictwo Naukowe PWN 2008, przygotowanie dwóch rozdziałów do encyklopedycznej książki o Nowe technologie szansa czy zagrożenie?, s o Likwidacja ubóstwa - wyzwaniem przyszłości, s Diversity and Commonality in European Social Policies: The Forging of a European Social Model, współredakcja naukowa i autorstwo dwóch oraz współautorstwo czterech rozdziałów książki, Wydawnictwo Naukowe Scholar i FES Więzi społeczne i przemiany gospodarcze. Polska i inne kraje europejskie. Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, IPiSS, Warszawa 2009, s. 360, koncepcja książki, współredakcja części pierwszej (z J. Wilkinem), autorstwo rozdziału: Więzi społeczne i kapitał społeczny we współczesnej Polsce. Porównanie z innymi krajami europejskimi. Praca i polityka społeczna. Wzajemne wzmacnianie się i konflikt, w: Człowiek w pracy i polityce społecznej. Szambelańczyk, J., Żukowski, M. (red.) Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 2010, 25-45

6 Wykuwanie Europejskiego Modelu Społecznego, w: Międzynarodowa polityka społeczna aspekty porównawcze. Balcerzak-Paradowska B., Rączaszek A. (red.), IPiSS i Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Warszawa- Katowice 2010, Instytucjonalne, zdrowotne i społeczne determinanty niepełnosprawności, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2012, redakcja naukowa oraz rozdziały: Definiowanie niepełnosprawności s ; Determinanty niepełnosprawności s (we współpracy z A. Sową); Lekarze orzecznicy o swojej pracy s (we współpracy z A. Sową); Polityka i rozwiązania prawnoinstytucjonalne dotyczące dostępu osób niepełnosprawnych do świadczeń społecznych w regulacjach UE oraz w wybranych krajach Europy : wprowadzenie s ; Polityka i rozwiązania prawno-instytucjonalne dotyczące dostępu osób niepełnosprawnych do świadczeń społecznych w regulacjach UE oraz w wybranych krajach Europy : dostęp do świadczeń dla osób z niepełnosprawnością w Niemczech. Polityka i rozwiązania w orzecznictwie s ; O niepełnosprawności kompleksowo. Wnioski i rekomendacje s O biedzie i polityce jej zwalczania współcześnie. Podejście porównawcze w świetle Europejskiego Roku zwalczania Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego. W: Polska bieda w świetle Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. H.E. Kubiak (red.) Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2012 s Równowaga finansowa oraz efektywność w polskim systemie ochrony zdrowia. Problemy i wyzwania (we współpracy z: C. Sowada, M.Tambor, K. Dubas, I. Jurkiewicz-Świętek, E. Kocot, M. Seweryn, T. Evitovits). Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Kraków 2012 The Polish Welfare State Birth and Twilight, w: Facing the challenges Social policy in Poland after Piotr Michoń, Józef Orczyk, Maciej Żukowski (red.), Poznań University of Economics Press 2013, s Kontrowersje wokół ekonomii w ochronie zdrowia i reformowania sytemu zdrowotnego, w: Namysły nad problemami polityki zdrowotnej globalnej europejskiej krajowej, Księga Jubileuszowa Prof. dra hab. Cezarego W. Włodarczyka. Kowalska I., Mokrzycka A. (red.), Warszawa: Difin, 2013, s Spójność społeczna. Stan i perspektywy rozwoju społecznego kraju w przekrojach regionalnych (we współpracy z E. Kocot), Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2013 Artykuły w czasopismach naukowych The Role of the State in the Economy in "Ekonomista", 1989, No 4 and "Oeconomica Polona" 1989, No 1; Ekonomika kultury, "Ekonomista" 1990, No 1; Liberal Economic Reform in West Germany after the Second World War. Pattern for Countries of the Central and Eastern Europe? "Gospodarka Narodowa" 1990 No 12;

7 W interesie zdrowia społeczeństwa. Propozycje reformy opieki zdrowotnej ( In Interest of Health Society. Proposals for Reform of the Health Care), (wraz z K. Tymowską i W.C. Włodarczykiem) "Gospodarka Narodowa" 1991 No 3 and 4, No 105 Social Policy and Transition of Economy: Challenges and Problems, in: "Polityka Społeczna" 1991, No 10; The cross roads of East-West migration, Studies and Research ISSA No 35/1994 Geneva; Development of the Third Sector in Social Sphere during Transition, Polish Sociological Review 1994, No 4, Warsaw; Economic Growth in the 90s and its Labor Market, International Labor Information 1997 No 250, 251, JIL, Tokyo; Starzenie się społeczeństw (Aging of the societies), Polityka Społeczna Nr 9/1999 Kompetencje Unii Europejskiej w dziedzinie polityki społecznej oraz polityki rynku pracy (Competence of EU in the social policy end labour market issuses), Polityka Społeczna Nr 10/1999 Warszawa Potencjał migracyjny z Polski. Fakty i mity (Migration Potential from Poland. Facts and Myth). Polityka Społeczna Nr 5/, 2000 Warszawa Inna rola państwa także w sferze społecznej, Polityka Społeczna nr 9, 2000, Warszawa O przyczynach bezrobocia i polityce jego zwalczania. Głos w debacie, w : Polityka Społeczna 2001 Nr 3 Zabezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych. rozwiązania polskie i innych krajów, w: Polityka Społeczna 2001 Nr 4 Wydatki ludności na ochronę zdrowia, (współautorstwo z Z. Czepulis-Rutkowską i A. Sową), w: Polityka Społeczna 2001 Nr 6 Abonament i lekarz zakładowy. Udział zakładów pracy w finansowaniu usług zdrowotnych (współautorstwo z A. Sową), w: Polityka Społeczna 2001 Nr 10 O funkcjach i znaczeniu minimum socjalnego, w: Polityka Społeczna Nr Tworzenie pracy i zwalczanie bezrobocia, Kontrola Państwowa 2001 Nr 4, w: s Teorie migracji a debata o swobodzie przepływu pracowników w rozszerzonej Unii Europejskiej, w: Problemy Polityki Społecznej 2001 Nr 3, s Wydatki na ochronę zdrowia ze środków prywatnych ( z Z. Czepulis - Rutkowską i A. Sową), Zdrowie i Zarządzanie 2001 Nr 3, s O wydatkach społecznych w świetle ustawy budżetowej na 2002 r., Polska Gospodarka. Tendencje. Oceny. Prognozy, CASE I /2002 (12), s

8 Świadczenia rodzinne. Podejście powszechne versus selektywne, Polityka Społeczna 2002 Nr 4, s Problemy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia po wprowadzeniu reformy. Poprawiać, ale gdzie i jak? Zdrowie i Zarządzanie 2002 Nr 3, s Ubóstwo w Polsce. Badania, miary i programy jego zwalczania, Praca Socjalna 2002 Nr 4 Rynek pracy a procesy imigracji zarobkowej. Polska i Kraje Europy Środkowej i Wschodniej, Polityka Społeczna 2004 Nr 3 (360) Zielona Księga Finansowania Ochrony Zdrowia w Polsce, Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, tom II, nr 2/2004. s Labour market and social policy development in Poland, in: Journal for Labour Resarch, IAB Stuttgart No 4/2004 Procesy demograficzne i epidemiologiczne w Europie Środkowej i Wschodniej. Analiza porównawcza na przykładzie wybranych krajów: Estonia, Bułgaria, Słowacja, Polska i Węgry. Dystans do starych krajów UE. (współautorstwo A. Sowa i współpraca R. Topór Mądry), Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie tom IV, nr 2/2005, Kraków Future of welfare state and social security, Polityka Społeczna specjalny numer monotematyczny, angielskojęzyczny pt. The future of the social security system. Poland compared to Europe. Warszawa 2005 Polityka społeczna samorządów terytorialnych. Warunki większej efektywności, Polityka Społeczna, nr 4/2006, s Konieczny priorytet dla tworzenia pracy, Kontrola Państwowa, nr 4 /2006, s Reforma finansów publicznych. Podatki i wydatki publiczne, z. J. Neneman, w: Jakie reformy są Polsce potrzebne, Zeszyty BRE Bank CASE, No 83/2006, s Zmiany i reformy systemów ochrony zdrowia w krajach transformacji, Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i zarządzanie tom IV, nr 1/2006, s Czy brak polityki zatrudnienia to droga do społecznego wykluczenia, Polityka Społeczna, nr 11/ , s Od 2008 Zatrudnienie, wynagrodzenia i dialog społeczny w ochronie zdrowia, redakcja naukowa numeru i autorstwo artykułu Rynek pracy w sektorze zdrowotnym zaniedbany obszar zarządzania Polityka Społeczna Nr 7/2008 Społeczny wymiar emigracji w krajach wysyłających, Polityka Społeczna 11-12/2008 Stan finansów ochrony zdrowia (we współpracy z E. Kocot), Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2008

9 Europejski Model Społeczny w działaniu droga do sprostania wyzwaniom przyszłości, Dialog. Pismo Dialogu Społecznego Nr 3 /2008,, s Stan finansów ochrony zdrowia, Zeszyty BRE Bank CASE Nr 97 / 2008, s Ubezpieczenia w systemie ochrony zdrowia, Przestrzeń i warunki wprowadzania prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, Wiadomości Ubezpieczeniowe. Biblioteka Ubezpieczeniowa, lipiec s Developments of Scenario for the Health Expenditures in the New EU Member States: Bulgaria, Estonia, Hungary, Poland and Slovakia, CASE Network Reports No. 7/2008 Polityka rodzinna a przemiany rodziny, gospodarki i państwa. Głos w debacie o polityce rodzinnej w Polsce, Polityka Społeczna Nr 8/2009 A Case Study of the European Welfare System Model in the Post communist Countries Poland, Polish Sociological Review No 2 (166) 2009, s Wokół podstawowych wartości i zadań społecznych samorządu terytorialnego. Niezakończona debata?, Polityka Społeczna Nr 12 / 2009 The Social and Health-Related Determinants of Children s Development, Social Policy (Polityka Społeczna numer specjalny angielskojęzyczny ) 2009 Podatność młodzieży na ubóstwo i wykluczenie społeczne w: Kultura i Społeczeństwo, 2010, tom LIV, nr 3, 2010 Polityka wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego w Polsce w minionym dwudziestoleciu, w: Polityka Społeczna nr 9/2010, s oraz wprowadzenie i redakcja całego dziewiątego numeru pisma, poświęconego ubóstwu i wykluczeniu społecznemu Dożywianie dzieci, w: Polityka Społeczna nr 9, s Żeby zdrowie nie było zbyt drogie, w: Obserwator Finansowy Opłaty nieformalne w ochronie zdrowia. Perspektywa i doświadczenia polskie, w: Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 1/2010 Wprowadzenie dopłat pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych opinie głównych uczestników polskiego systemu opieki zdrowotnej, w: Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 1/2010 Wyzwania Małopolski w kontekście starzenia się społeczeństwa. Podejście strategiczne (red.), w: Małopolskie Studia Regionalne nr 2-3/ 19-20/ 2010 Recepta na rozwój: kształcenie ustawiczne, Obserwator Finansowy The Impact of the Economic and Financial Crisis on the Polish Pension System ( with Maciej Żukowski), in: Zeitschrift fuer Sozialreform (Journal of Social Policy Research), 57. Jahrgang (2011), Heft 3, s

10 O spójności i kapitale społecznym oraz europejskiej i polskiej polityce spójności, w: Polityka Społeczna Nr 5-6/2011 Kapitał Społeczny, Wprowadzenie i redakcja naukowa numeru, Polityka Społeczna Nr 5-6/2011 Przestrzenny wymiar nierówności zdrowia i polityka spójności, Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie Nr 1/2011 Demedykalizacja niepełnosprawności i jej konsekwencje instytucjonalne, Polityka Społeczna 2012, nr 2, s. 2-6 Funkcjonowanie orzecznictwa lekarskiego oraz działalność lekarzy orzeczników w systemie zabezpieczenia społecznego i wspierania zatrudnienia. (we współpracy z :A. Sowa, A. Wilimowska-Pietruszyńska) Polityka Społeczna 2012, nr 2, s Zdrowie i sprawność. Przemiany w Polsce (we współpracy z A. Sową) Polityka Społeczna 2012, nr 2, s Out-of-pocket payments on health in Poland: size, tendency and willingness to pay. (we współpracy z M. Tambor) Society and Economy in Central and Eastern Europe 2012, 34(2) s Erasmus Mundus poświęcony zdrowiu publicznemu w Krakowie (we współpracy z: T. Bochenek, I. Jurkiewicz-Świętek. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2012, tom 10, nr 2, s Pytania do prof. Janusza Hałuszki, dotyczące jego drogi naukowej (we współpracy z: C. W. Włodarczyk) Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie tom 10, nr 2, s. 4-8 Kontrowersje wokół ekonomii w ochronie zdrowia i reformy systemu ochrony zdrowia, Ekonomista nr 6/2013 s Starość i starzenie się - trudne wyzwanie przyszłości (we współpracy z T. Grodzicki, B. Tobiasz- Adamczyk), Alma Mater (Krak.) 2013, nr 154, s Raporty z realizowanych projektów oraz ekspertyzy Propozycje zmian w polskim systemie zdrowotnym, Zespół ds. Systemowych Przekształceń w Ochronie Zdrowia, koordynacja - C. W. Włodarczyk, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2003 Narodowa Strategia Integracji Społecznej, Zespół Zadaniowy na rzecz Reintegracji Społecznej, Ministerstwo Polityki Społecznej, 2004 W trosce o pracę. Raport o rozwoju społecznym. Polska 2004, UNDP 2005 Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce. Raport Zielona Księga, projekt zlecony przez Ministra Zdrowia, 2004

11 Projekt reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce. CASE Doradcy, (współkierownictwo naukowe z C. W. Włodarczykiem) Projekt reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce. CASE Doradcy (współkierownictwo naukowe z C. W. Włodarczykiem) oraz autorstwo i współredakcja licznych partii raportu, a przede wszystkim części II poświęconej reformie i sekwencji jej wdrażania. CASE 2005 Social Situation Observatory, Demography Monitor 2005, Demographic Trends, Socioeconomic Impacts and Policy Implication in the European Union. Health status and living conditions, , London School of Economics Development of Scenarios for Health Expenditure in the Accession Economies. Comparative report Bulgaria, Estonia, Hungary, Poland and Slovakia (with E. Kocot and A.Sowa), 6th Research Framework Programme Aging, Halth Status and Determinants of Health Expenditure Ageing, Health Status and Determinants of Health Expenditure (ahead), Priority 8, topic 2.1., task 4, Projekt VI Programu Ramowego UE ; koordynacja dwóch tematów (work packages): II - Health and Morbidity in the Accession Countries oraz IX - Development of Scenarios for Health Expenditure in the Accession Economies Quality in and Equality of Access to Health Services, Country Report for Poland (z A. Koziekiewiczem), European Commission Social and Health Services of General Interest (SHSGI) In- depth country study of Poland (with contribution of B. Balcerzak-Paradowska i J. Krzyszkowski) European Commission, Narodowa Strategia Integracji Społecznej, Zespół Zadaniowy na rzecz Reintegracji Społecznej, Ministerstwo Polityki Społecznej, Warszawa 2004 System Ochrony Zdrowia. Poszukiwania i propozycje naprawy, Rada Strategii Społeczno - Gospodarczej, Warszawa, Raport Nr 37 W trosce o pracę. Raport o rozwoju społecznym. Polska 2004, UNDP/CASE Warszawa Racjonalizacja wydatków społecznych. Refleksje i komentarze na tle programu rządowego, w: Rada Strategii Społeczno - Gospodarczej Racjonalizacja Finansów Publicznych w Polsce, red. S. Owsiak, Raport nr 50 Sources of inefficiency and financial deficits in Poland s health care system (with CH. Sowada and M. Woźniak), WHO 2007 Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce. Zielona Księga II. Raport przygotowany dla Ministerstwa Zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem 2007 Dostęp polskich pacjentów do innowacji w ochronie zdrowia. Analiza sytuacji i propozycje rozwiązań. Raport I, przygotowany przez Grupę Roboczą na Rzecz Innowacji w Opiece Zdrowotnej, Warszawa 2008

12 Decent work. Raport Krajowy przygotowany dla Międzynarodowej Organizacji Pracy (z udziałem: Bożena Balcerzak-Paradowska, Lucyna Machol-Zajda, Anna Ruzik), ILO 2008 Health inequalities in CEE and CIS countries. Raport przygotowany na potrzeby Komitetu ds. Rozwoju ONZ, przygotowany na spotkanie ekspertów w Nowym Yorku w listopadzie 2008 r. Stan i perspektywy rozwoju społecznego kraju. Spójność społeczna: aktywność - solidarność wsparcie, Na podstawie ekspertyz przygotowanych na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju (z udziałem: A. Kocot, A. Sowa, Z. Morecka), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2011 Srebrna gospodarka - ekonomiczny wymiar procesu starzenia się populacji. W: Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje. Warszawa 2012 Artykuły publicystyczne (od 2004 r.) Decyzje potrzebne natychmiast. Dlaczego tak trudno naprawić polski system opieki zdrowotnej, Rzeczpospolita nr 182 z 5.VIII O Narodowej Strategii Integracji Społecznej, Nowe Życie Gospodarcze, nr 5/2005 Praca jako priorytet, Nowe Życie Gospodarcze, nr 19/2005 Zdrowie musi kosztować, Rzeczpospolita, 4. X Za mało praktyki Rzeczpospolita z dnia 28.VII.2006 Bieda biedzie nierówna, Gazeta Wyborcza 28.III.2006 Państwo wspierania pracy, Polskie Radio, Troska globalna, Tygodnik Powszechny, 14.I Demografia a gospodarka, Rzeczypospolita 9.VII Co czeka przyszłych emerytów, Rzeczypospolita 11.III.2011 Zdrowie to nie tylko zdrowie, Gazeta Wyborcza IV.2011 Młodzi płacą za emerytury, starsi pomagają młodym indywidualnie, jednak proporcje są zachwiane, Dziennik Gazeta Prawna Nr 145 (3031), 28.VII Dyplom uczelni nie zapewnia już pracy, Dziennik Gazeta Prawna nr 155 (3041), 11.VIII.2011

13 Wywiady (od 2003 r.) Gazeta Wyborcza, r. - wypowiedź na temat wydatków emerytalnych i na pomoc społeczną Lekarz Rodzinny Nr r., wypowiedź w ramach Sonda Europejska Lekarza Rodzinnego, Gazeta Bankowa Nr 42, 20.X r., udział w dyskusji redakcyjnej Budżet nie jest abstrakcją Gazeta Prawna Nr 217, 5.XI r., wywiad W trosce o pracę Rzeczpospolita Nr 259, 6.XI. 2003r. udział w dyskusji redakcyjnej Od państwa socjalnego do państwa pracy. Ubezpieczenia Społeczne Nr 12 / 2003 r., wywiad Jeżeli nie stać nas na prawa to lepiej tworzyć świadczenia, które do czegoś zobowiązują Tygodnik Powszechny Sprzątanie w dżungli. Dziury w systemie, czyli jak marnotrawi się pieniądze w służbie zdrowia, wywiad Gazeta Prawna , Zatrudnienie. Projekt nowelizacji ustawy. Opinia, Gazeta Samorządu i Administracji, Nr 2 (176) r. - Uzgodnić realokację (Ekspert radzi) Dziennik Polski z 9.XII 2006: Swoboda i ograniczenia. Praca w Europie, rozmawiała Aleksandra Nowak Gazeta Wyborcza 14. X. 2006: Równość się opłaca, wywiad przeprowadzony przez Adama Leszczyńskiego, Polskie Radio Społeczeństwo Dyskusje o ekonomii 22.VII.2006: Państwo wspierania dobrej pracy, rozmowa z udziałem M. Boniego, wywiad przeprowadzony przez Hannę Dziarską Nasz Dziennik : Polityka Plasterków, rozmawiał Jacek Sądej Gazeta Wyborcza. Polska 15 tematów , Nie ma pracy, nie ma demokracji, rozmowa z Danutą Zagrodzką, Temat 11. Biedni i bogaci, Warszawa 2007 Gazeta Wyborcza 6. V.2008: Pomóc może człowiek, wywiad przeprowadzony przez Agatę Nowakowską Służba Zdrowia 5-6 z 28. I. 2008: Same pieniądze nie pomogą, gdy brakuje instrumentów, wywiad przeprowadzony przez Marcina Mikosa Gazeta Wyborcza z : Po co nam szpitale. Biznes róbmy w sektorze prywatnym, wywiad przeprowadzony przez Elżbietę Cichocką Gazeta Prawna Nr 200 z 13. X. 2009: Budżet zyska na nowych metodach leczenia wydłużających życie, udział w debacie opisanej przez Dominikę Sikorę

Uczestnictwo w konferencjach

Uczestnictwo w konferencjach Uczestnictwo w konferencjach Prof. dr hab. Stanisława Golinowska 2008 2009 Ubezpieczenia w systemie ochrony zdrowia, konferencja organizowana przez Polską Izbę Ubezpieczeń, 27 lutego 2008 r. w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Polityka rodzinna w krajach Unii Europejskiej wnioski dla Polski. Family policy in the eu recommendations for Poland. Warszawa, 2009 r.

Polityka rodzinna w krajach Unii Europejskiej wnioski dla Polski. Family policy in the eu recommendations for Poland. Warszawa, 2009 r. Polityka rodzinna w krajach Unii Europejskiej wnioski dla Polski Family policy in the eu recommendations for Poland Warszawa, 2009 r. BIULETYN RPO MATERIAŁY NR 67 ZESZYTY NAUKOWE Polityka rodzinna w krajach

Bardziej szczegółowo

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK;

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK; 1. B.103552 W.53093 10 fundamentalnych zasad gry na rynku forex : strategie osiągania zysku / Jared Martinez ; [tł. Leszek Sielicki]. - Gliwice : HELION, 2012. - 240 s. : wykr. ; 25 cm. - ( Onepress Exclusive)

Bardziej szczegółowo

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK;

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK; 1. A.71382 100 sposobów motywowania innych / Steve Chandler i Scott Richardson ; [przekład Magdalena Bugajska]. - Warszawa : Studio Emka, 2011. - 190,[1] s. ; 22 cm. MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

Rozwój regionalny w warunkach transformacji gospodarczej i integracji europejskiej

Rozwój regionalny w warunkach transformacji gospodarczej i integracji europejskiej Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu ul. Dzięgielowa 27, 61-680 POZNAŃ chur@amu.edu.pl Paweł Churski Rozwój regionalny w warunkach transformacji gospodarczej

Bardziej szczegółowo

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm.

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm. 1. B.104974 ABC small business'u : A - jak założyć i prowadzić własną firmę, B - księgowość Twojej Firmy (ryczałt, księga przychodów i rozchodów, VAT), C - jak Cię rozliczy Urząd Skarbowy / Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW;

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW; 1. B.104157 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu. Cz.2 / red. Natalia Ćwik, Marcin Grzybek, Beata Saracyn. - [Warszawa] : Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2012. - 105 s. ; 24 cm.

Bardziej szczegółowo

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; 1. A.72304 21 cech skutecznego lidera : jak stać się osobą za którą pójdą inni / John C. Maxwell ; [przekład Witold Turopolski]. - Warszawa : Studio Emka, cop.2012. - 164 s. ; 22 cm. PRZYWÓDZTWO - PORADNIK;

Bardziej szczegółowo

ZARYS FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

ZARYS FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 70 Nr kol. 1909 Karolina WIELICKA Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Zarządzania i Administracji

Bardziej szczegółowo

Strategie działania. w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje

Strategie działania. w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie Tezy i rekomendacje Warszawa, październik 2012 2 Spis treści Irena Lipowicz, RPO Wstęp... 5 Barbara Szatur-Jaworska Zasady polityk publicznych w starzejących

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA KATEDRA EKONOMII POLITYCZNEJ Leszek Kropiwnicki INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

Znaczenie targów dla rozwoju gospodarczego kraju

Znaczenie targów dla rozwoju gospodarczego kraju Praca Znaczenie targów dla rozwoju gospodarczego kraju pod redakcją prof. dr hab. Henryka Mruka jest bardzo ciekawym i oryginalnym opracowaniem dotyczącym roli oraz znaczenia targów w procesie rozwoju

Bardziej szczegółowo

redakcja Katarzyna Sztop-Rutkowska

redakcja Katarzyna Sztop-Rutkowska redakcja Katarzyna Sztop-Rutkowska Białystok 2014 Redakcja: dr Katarzyna Sztop-Rutkowska Recenzja naukowa: prof. dr hab. Małgorzata Halicka Korekta: Krzysztof Rutkowski Projekt graficzny i skład: Konrad

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki i stron tytułowych Jakub Rakusa-Suszczewski. Redaktor prowadzący Anna Matysiak

Projekt okładki i stron tytułowych Jakub Rakusa-Suszczewski. Redaktor prowadzący Anna Matysiak Projekt okładki i stron tytułowych Jakub Rakusa-Suszczewski Redaktor prowadzący Anna Matysiak Opracowanie graficzne Redaktor techniczny Zofia Kosińska Redakcja i korekta Anna Matysiak Skład i łamanie Logoscript

Bardziej szczegółowo

LISTA DUBLETÓW POLSKICH (2)

LISTA DUBLETÓW POLSKICH (2) LISTA DUBLETÓW POLSKICH (2) L.p. Autor, tytuł Rok... jeśli chcesz się rozwieść : poradnik prawny dla kobiet Przygotowała U. Nowakowska i M. Jabłońska... jeśli jesteś ofiarą gwałtu : poradnik prawny dla

Bardziej szczegółowo

Trzeci etap reform. J aki system podatko wy. Jaros³aw Neneman Rados³aw Piwowarski. www.case.com.pl 1

Trzeci etap reform. J aki system podatko wy. Jaros³aw Neneman Rados³aw Piwowarski. www.case.com.pl 1 Trzeci etap reform J aki system podatko wy Jaros³aw Neneman Rados³aw Piwowarski www.case.com.pl 1 Prezentowane stanowiska merytoryczne wyra aj¹ osobiste pogl¹dy autora (autorów) i niekoniecznie s¹ zbie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY Adam Jabłoński Marek Jabłoński Recenzenci Prof. dr

Bardziej szczegółowo

Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne

Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE NUMER 2(13)/2009, ISSN 1506-2635 Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne Tom 2 Zarz¹dzanie rozwojem organizacji

Bardziej szczegółowo

raport 2013 dodatkowe UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE PROJEKT NAUKOWO-EKSPERCKI

raport 2013 dodatkowe UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE PROJEKT NAUKOWO-EKSPERCKI raport 2013 PROJEKT NAUKOWO-EKSPERCKI ROZBROIĆ BOMBĘ DEMOGRAFICZNĄ Jak zaspokoić rosnący popyt na świadczenia przy coraz niższych wpływach ze składek? BEZ KOLEJEK Czy możliwy jest łatwiejszy dostęp do

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH ZIELONA KSIĘGA. Poprawa zdrowia psychicznego ludności Strategia zdrowia psychicznego dla Unii Europejskiej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH ZIELONA KSIĘGA. Poprawa zdrowia psychicznego ludności Strategia zdrowia psychicznego dla Unii Europejskiej KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 14.10.2005 COM(2005) 484 końcowy ZIELONA KSIĘGA Poprawa zdrowia psychicznego ludności Strategia zdrowia psychicznego dla Unii Europejskiej PL PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 1 (25)

EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 1 (25) U N I W E R S Y T E T S Z C Z E C I Ń S K I ZESZYTY NAUKOWE NR 805 EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 1 (25) PODSTAWY FUNKCJONOWANIA RYNKU TURYSTYCZNEGO SZCZECIN 2014 Rada Wydawnicza Adam Bechler, Tomasz

Bardziej szczegółowo

Postawy personelu medycznego wobec zarządzania szpitalem. Pod redakcją Zbigniewa Nęckiego i Marcina Kęsego. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Postawy personelu medycznego wobec zarządzania szpitalem. Pod redakcją Zbigniewa Nęckiego i Marcina Kęsego. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Postawy personelu medycznego wobec zarządzania szpitalem Pod redakcją Zbigniewa Nęckiego i Marcina Kęsego Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Publikacja w ramach projektu fi nansowanego przez NCN

Bardziej szczegółowo

Realizacja zasady pomocniczości w warunkach polskich wybrane przykłady

Realizacja zasady pomocniczości w warunkach polskich wybrane przykłady Zeszyty Naukowe nr 840 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Aleksandra Jurkowska Katedra Finansów Katarzyna Owsiak Katedra Finansów Realizacja zasady pomocniczości w warunkach polskich wybrane przykłady

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK 48/2013 ISSN 1507-4757

KWARTALNIK 48/2013 ISSN 1507-4757 KWARTALNIK 48/2013 ISSN 1507-4757 48 Ubezpieczenia w rolnictwie Materiały i Studia KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WARSZAWA 2013 UBEZPIECZENIA W ROLNICTWIE MATERIAŁY I STUDIA Kwartalnik Nr 48/2013

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI ATRAKCYJNOŚCI PÓŁNOCNOEUROPEJSKIEGO MODELU KAPITALIZMU. IMPLIKACJE DLA POLSKI

CZYNNIKI ATRAKCYJNOŚCI PÓŁNOCNOEUROPEJSKIEGO MODELU KAPITALIZMU. IMPLIKACJE DLA POLSKI Grzegorz Gołębiowski Piotr Szczepankowski CZYNNIKI ATRAKCYJNOŚCI PÓŁNOCNOEUROPEJSKIEGO MODELU KAPITALIZMU. IMPLIKACJE DLA POLSKI Wprowadzenie Dyskusja nad wyborem skutecznego i atrakcyjnego modelu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA WOBEC ZAGROŻENIA WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM BADANIA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

POMOC SPOŁECZNA WOBEC ZAGROŻENIA WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM BADANIA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM POMOC SPOŁECZNA WOBEC ZAGROŻENIA WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM BADANIA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Jerzy Krzyszkowski Marek Skrzyński Łukasz Kutyło publikacja opracowana w ramach projektu TWOJA SZANSA Analiza efektywności

Bardziej szczegółowo

Pedagogika. Badania, dyskusje, otwarcia. Zeszyt 2. Specyfika pomiaru w badaniach społecznych.

Pedagogika. Badania, dyskusje, otwarcia. Zeszyt 2. Specyfika pomiaru w badaniach społecznych. Pedagogika. Badania, dyskusje, otwarcia. Zeszyt 2. Specyfika pomiaru w badaniach społecznych. 1 Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach. Wydział Ekonomiczny. Rada naukowa prof. Lothar Bildat, EBC-Hochschule

Bardziej szczegółowo