Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP"

Transkrypt

1 Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP Prof. dr hab. Stanisława Golinowska Książki, rozdziały oraz inne publikacje zwarte Rola centrum w kształtowaniu struktury spożycia, PWE, Warszawa 1990; Current Trends in Economizing of the Social Policy, in: "Man. Economy. Reform.", Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Warszawa 1989; Soziale Konsequenzen des Wirtschaftlichen, Umgestaltunsprozesses in Polen - Dilemata der sozialen Sicherheit. in: Regionale Sozialpolitik. Comparative Perspektiven, (ed.: D.Sadowski, N.Bruhl, R.Krutten), Campus Verlag, Frankfurt 1992; Ageing and the Labour Market in Poland and Eastern Europe, in: The Labour Market Implications of European Ageing, (ed. P. Johnson and K. Zimmerman), Cambridge 1993; Modele ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ubezpieczeń społecznych (Health Insurance in Social Security System) (ed.) Studies and Materials IPiSS No 3/1993, Warszawa; Bazowe systemy emerytalne w świecie (Basic Pension Schemes in the World) (ed.), t. I i II Studia i Materiały IPiSS No 16 (389) /1993 IPiSS, Warszawa Dodatkowe systemy emerytalne w świecie (Supplementary Pension Schemes in the World), Studia i Materiały IPiSS No 9 (399) /1994, Warszawa Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej (State Social Policy in Market Economy), PWN Warsaw 1994 (Nagroda PTE - PTE Polish Society of Economists Prize) Establishing Private Pension Funds in Poland (ed. with J. de Fougerolles), Studies and Materials IPiSS No 1/1995 Warsaw; Public Social Expenditure, in: Economic Transformation in Poland, (ed. M. Belka and H-G. Petersen), Campus, Frankfurt 1995, pp Private Markets in Health and Welfare. Case Poland, in: Private Markets in Health and Welfare, (ed. N. Johnson), Berg, Oxford 1995, pp ; Polska bieda (ed.), IPiSS 1996, Warszawa; Social Policy towards Poverty (ed.) IPiSS, Friedrich Ebert- Stiftung, Warsaw 1996;

2 Children at Risk (with B. Balcerzak-Paradowska, D. Głogosz and B. Kołaczek), "Innocenti Occasional Papers" ICDC Unicef, Florence 1996; Social Policy ,(ed.) IPiSS, Warszawa 1997; Reforma systemu emerytalno - rentowego (Reform of Pension System), Raporty CASE nr 6/ 1997, Warszawa; The Changing Role of the State. National Report of Human Development. Poland 1997, UNDP, CASE, Warsaw 1997; Polska bieda II. Kryteria. Ocena. Przeciwdziałanie, (red.), IPiSS, Warszawa 1997 Social Policy in the 1990s. Legal Regulations and Their Prospected Results, IPiSS, Warszawa 1998; Państwo opiekuńcze w Polsce na tle porównawczym (Welfare state in Poland in comparison with other countries), w: Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku. KUP, IPiSS, Warszawa 1998; Access to education. Human Development Report Poland 98 (ed. with Ewa Ruminska - Zimny), UNDP/CASE, Warszawa 1998 Rozwój ekonomiczny regionów. Rynek pracy. Procesy migracyjne Polska Czechy Niemcy (Regional economic development. Labour market and migration. Poland. Czech Republic. Germany) (ed.), IPiSS, Raport nr 16, Warszawa 1998 Ekonomia polityczna reformy emerytalnej (z J.Hausnerem), Raporty CASE, nr 15, 1998, Warszawa Political Actors and Reform Paradigms in Old-Age Security in Poland, w: Transformation of Social Security: Pensions in Central - Eastern Europe (red. K. Mueller, A. Ryll, H-J. Wagener), Physica -Verlag, Heidelberg, New York 1999 Armut in Polen, w: "Armut in Europa" (red. W. Voges i Y. Kazepov), Verlag Chmielorz GmbH - Wiesbaden 1999 Toward active dignited old age. National Human Development Report Poland 1999 (ed.) UNDP/ CASE, Warszawa Die Beschaeftigung polnischer Arbeitnehmer in der Bundesrepublik Deutschland im Rahmen von Werkvertraegen und Migrationsprozessen in den Neunziger Jahren, w: Ausland im Inland. Die Beschaeftigung von Werkvertragsarbeitnehmern in der Bundesrepublik Deutschland, Rechtliche Regulierungen und politische Konflikte, T. Faist, K. Sieveking, U. Reim, S. Sandbrink, Schriftenreihe des Zentrums fuer Europaeische Rechtspolitik (ZERP), Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden Warunki tworzenia miejsc pracy, Raporty CASE nr 31, 1999, Warszawa Edukacja i rynek pracy (red.), Raporty CASE nr 35, 1999, Warszawa

3 Wanderung aus Polen. Potentielle Aenderungen infolge der Freizuegigkeit im Rahmen der Europaeischen Union, Der Donauraum, Nr 1-2, Wien 2000 Tworzenie zatrudnienia a restrukturyzacja ekonomiczna (red. z M. Walewskim), Bibloteka CASE, 2000, Warszawa Dekada polskiej polityki społecznej (z udzialem : M. Bednarskiego, Zofii Moreckiej, Witolda Nieciuńskiego, Barbary Rysz - Kowalczyk, Jolanty Supińskiej i Tomasza Żukowskiego), IPiSS, 2000,Warszawa Wdrażanie nowego systemu emerytalnego, w: Cztery reformy (red. L. Kolarska - Bobińska), Instytut Spraw Publicznych, Oficyna Naukowa, Warszawa 2000, s Rational Pension Supervision, (with P. Kurowski eds.), CASE Reports No 36/2000, Warsaw Ubóstwo dzieci w krajach dobrobytu i w krajach transformacji. Perspektywa porównawcza, w "Niedożywienie dzieci i młodzieży jako konsekwencja ubóstwa społecznego w kontekście przemian ustrojowych w Polsce", red. Z. Janowska, Absolwent, Łódź 2000, 7-26 Zaniedbywane fazy w procesie reformowania - o reformie systemu emerytalnego, w: Socjotechnika. Kontrowersje Rozwój Perspektywy (red. J. Kubin i J. Kwaśniewski), Instytut Polityki Społecznej i Resocjalizacji UW, Warszawa 2000, s Public Social Expenditure in Poland in Period of Transition, in: " Industrial and Social Policy in Transition Countries. Two Case Studies :Poland and Bulgaria, ed. Hans-Georg Petersen, Shaker Verlag, Aachen 2000, pp Ład instytucjonalny w sferze społecznej, w : "Współczesne przemiany systemowe w Polsce. Ich czynniki sprawcze i perspektywy" red. K Porwit i P. Kozłowski, INE PAN, Wydawnictwo Ziggurat, Warszawa 2000, s Rynek pracy i polityka społeczna na drodze ku integracji z Unią Europejską, w: Skutki integracji z Unia Europejską dla Polski, Fundacja Edukacji Ekonomicznej, Fundacja im. Friedricha Eberta, Warszawa 2000, s Polityka społeczna Unii Europejskiej i problemy z dostosowaniem się do niej w Polsce, w: Unia Europejska wobec procesów integracyjnych. Wyzwania dla Polski, WSHiFM, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2000, s Komentarz do opracowania "Reforma państwa opiekuńczego w krajach postkomunistycznych" Nicholasa Barra, w: "Po dziesięciu latach - Transformacja i rozwój w krajach postkomunistycznych", red.j. Neneman, Biblioteka CASE, 2000 Warszawa, s Polityka społeczna. Koncepcje - instytucje - koszty, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2000, s. 203 Zabezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych w Polsce i w innych krajach - MPiPS / CASE, redakcja naukowa, autorstwo 3 rozdziałów, wniosków i rekomendacji oraz współautorstwo 4 rozdziałów (z K. Piętką), s. 346

4 Welfare state in reforms in post-communist countries: A comment on Barr in : Transition and Growth in Post-Communist Countries. Ten -year Experience, ed. by L.T. Orlowski, Edward Elgar, Cheltenham, UK - Nothampton, MA, USA, ss Transformation of old-age security in Poland (co-author Maciej Żukowski), w: Winfried Schmaehl and Sabine Horstmann (ed) - Transformation of Pension Systems in Central and Eastern Europe, Edward Elgar, Cheltenham UK / Northampton, MA,USA, s Pomoc społeczna - zmiany i warunki skutecznego działania (z Ireną Topińską), CeDeWu CASE, Warszawa, s.94 O przedmiocie polityki społecznej. Dlaczego, dla kogo i kto? w: O roztropną politykę społeczną, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", Katowice, s Państwo wobec niepełnosprawności, w : Lucyna Frąckiewicz red. - Postawy wobec niepełnosprawności, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice, s System ochrony zdrowia po trzech latach jego reformowania - raport syntetyczny. W: Opieka zdrowotna w Polsce po reformie. Praca zbiorowa. Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Raporty Case. Warszawa 2002, s Kasy Chorych. Współautor z Z. Czepulis-Rutkowska, Ch. Sowada. W: Opieka zdrowotna w Polsce po reformie. Praca zbiorowa. Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Raporty Case. Warszawa 2002, s Wnioski i rekomendacje. W: Opieka zdrowotna w Polsce po reformie. Praca zbiorowa. Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Raporty Case. Warszawa 2002, s Popyt na pracę cudzoziemców. Polska i sąsiedzi., redakcja naukowa i autorstwo rozdziałów: wprowadzenie p.1, 2 i 3; roz. I p.1 i p.3; roz. II A p.1; roz. III; roz. VI, IPiSS, Warszawa 2004 Integracja społeczna osób niepełnosprawnych. Ocena działań instytucji, IPiSS Warszawa 2004 Pożądane kierunki zmiany systemu ochrony zdrowia w Polsce. Trzeci etap reform, z udziałem A. Kozierkiewicza i Ch. Sowady, CASE, Warszawa 2004 Państwo opiekuńcze a nowe problemy społeczne i globalizacja, w: A. Kostarczyk red. III Rzeczpospolita w trzydziestu odsłonach. Nadzieje i rozczarowania po 1989 r., Świat książki, Warszawa, s Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Badania Metody - Wyniki, IPiSS, współredakcja książki (z I. Topińską oraz E. Tarkowską) oraz autorstwo 3 rozdziałów, IPiSS 2005 Warunki systematycznej poprawy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, w : Barbara Błaszczyk (red.), Kierunki niezbędnych zmian gospodarczych w Polsce. Raport syntetyczny, CASE 2005, Social Situation Observatory, Demography Monitor 2005, Demographic Trends, Socioeconomic Impacts and Policy Implication in the European Union współautor (Pau Baizan i inni), pod red. Nico van Nimwegen i Gijs Beets, Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute, Report 72, The Hauge

5 Nowe dylematy polityki społecznej ( z M. Bonim), pozycja książkowa w ramach serii wydawniczej: Raporty CASE nr 65/2006 Health and Morbidity in the Accession Countries, Country Report Poland (z A. Sową), Centre for European Policy Studies, Health Status and Health Care System in Central and Eastern Europe Countries: Bulgaria, Estonia, Poland, Slovakia and Hungary (współautorzy: A. Sowa i R. Topór Mądry) Centre for European Policy Studies, Praca lekarstwem na biedę i wykluczenie społeczne. Strategie wobec pracy ( z A. Ruzik, J. Gandziarowską i B. Pielińskim), Opracowania PBZ, IPiSS Warszawa 2007 Solidarność a państwo opiekuńcze, w: Kultura - Media - Społeczeństwo, red. D. Wadowski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, s Investing in Health Institutions in Transition Countries, (with collaboration of Agnieszka Sowa), Studia i Analizy, Studies & Analyses 348, CASE Warszawa Od 2008 Ubóstwo i wykluczenie społeczne oraz metody ich zwalczania - Polska Bieda III: Od ubóstwa do wykluczenia społecznego, redakcja naukowa i autorstwo dwóch rozdziałów serii Opracowania PBZ, IPiSS Warszawa 2008 Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce. Zielona Księga II, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Kraków 2009, s. 298, koncepcja i redakcja całości, autorstwo trzech rozdziałów Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie, red. Wojciech Baturo, Wydawnictwo Naukowe PWN 2008, przygotowanie dwóch rozdziałów do encyklopedycznej książki o Nowe technologie szansa czy zagrożenie?, s o Likwidacja ubóstwa - wyzwaniem przyszłości, s Diversity and Commonality in European Social Policies: The Forging of a European Social Model, współredakcja naukowa i autorstwo dwóch oraz współautorstwo czterech rozdziałów książki, Wydawnictwo Naukowe Scholar i FES Więzi społeczne i przemiany gospodarcze. Polska i inne kraje europejskie. Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, IPiSS, Warszawa 2009, s. 360, koncepcja książki, współredakcja części pierwszej (z J. Wilkinem), autorstwo rozdziału: Więzi społeczne i kapitał społeczny we współczesnej Polsce. Porównanie z innymi krajami europejskimi. Praca i polityka społeczna. Wzajemne wzmacnianie się i konflikt, w: Człowiek w pracy i polityce społecznej. Szambelańczyk, J., Żukowski, M. (red.) Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 2010, 25-45

6 Wykuwanie Europejskiego Modelu Społecznego, w: Międzynarodowa polityka społeczna aspekty porównawcze. Balcerzak-Paradowska B., Rączaszek A. (red.), IPiSS i Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Warszawa- Katowice 2010, Instytucjonalne, zdrowotne i społeczne determinanty niepełnosprawności, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2012, redakcja naukowa oraz rozdziały: Definiowanie niepełnosprawności s ; Determinanty niepełnosprawności s (we współpracy z A. Sową); Lekarze orzecznicy o swojej pracy s (we współpracy z A. Sową); Polityka i rozwiązania prawnoinstytucjonalne dotyczące dostępu osób niepełnosprawnych do świadczeń społecznych w regulacjach UE oraz w wybranych krajach Europy : wprowadzenie s ; Polityka i rozwiązania prawno-instytucjonalne dotyczące dostępu osób niepełnosprawnych do świadczeń społecznych w regulacjach UE oraz w wybranych krajach Europy : dostęp do świadczeń dla osób z niepełnosprawnością w Niemczech. Polityka i rozwiązania w orzecznictwie s ; O niepełnosprawności kompleksowo. Wnioski i rekomendacje s O biedzie i polityce jej zwalczania współcześnie. Podejście porównawcze w świetle Europejskiego Roku zwalczania Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego. W: Polska bieda w świetle Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. H.E. Kubiak (red.) Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2012 s Równowaga finansowa oraz efektywność w polskim systemie ochrony zdrowia. Problemy i wyzwania (we współpracy z: C. Sowada, M.Tambor, K. Dubas, I. Jurkiewicz-Świętek, E. Kocot, M. Seweryn, T. Evitovits). Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Kraków 2012 The Polish Welfare State Birth and Twilight, w: Facing the challenges Social policy in Poland after Piotr Michoń, Józef Orczyk, Maciej Żukowski (red.), Poznań University of Economics Press 2013, s Kontrowersje wokół ekonomii w ochronie zdrowia i reformowania sytemu zdrowotnego, w: Namysły nad problemami polityki zdrowotnej globalnej europejskiej krajowej, Księga Jubileuszowa Prof. dra hab. Cezarego W. Włodarczyka. Kowalska I., Mokrzycka A. (red.), Warszawa: Difin, 2013, s Spójność społeczna. Stan i perspektywy rozwoju społecznego kraju w przekrojach regionalnych (we współpracy z E. Kocot), Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2013 Artykuły w czasopismach naukowych The Role of the State in the Economy in "Ekonomista", 1989, No 4 and "Oeconomica Polona" 1989, No 1; Ekonomika kultury, "Ekonomista" 1990, No 1; Liberal Economic Reform in West Germany after the Second World War. Pattern for Countries of the Central and Eastern Europe? "Gospodarka Narodowa" 1990 No 12;

7 W interesie zdrowia społeczeństwa. Propozycje reformy opieki zdrowotnej ( In Interest of Health Society. Proposals for Reform of the Health Care), (wraz z K. Tymowską i W.C. Włodarczykiem) "Gospodarka Narodowa" 1991 No 3 and 4, No 105 Social Policy and Transition of Economy: Challenges and Problems, in: "Polityka Społeczna" 1991, No 10; The cross roads of East-West migration, Studies and Research ISSA No 35/1994 Geneva; Development of the Third Sector in Social Sphere during Transition, Polish Sociological Review 1994, No 4, Warsaw; Economic Growth in the 90s and its Labor Market, International Labor Information 1997 No 250, 251, JIL, Tokyo; Starzenie się społeczeństw (Aging of the societies), Polityka Społeczna Nr 9/1999 Kompetencje Unii Europejskiej w dziedzinie polityki społecznej oraz polityki rynku pracy (Competence of EU in the social policy end labour market issuses), Polityka Społeczna Nr 10/1999 Warszawa Potencjał migracyjny z Polski. Fakty i mity (Migration Potential from Poland. Facts and Myth). Polityka Społeczna Nr 5/, 2000 Warszawa Inna rola państwa także w sferze społecznej, Polityka Społeczna nr 9, 2000, Warszawa O przyczynach bezrobocia i polityce jego zwalczania. Głos w debacie, w : Polityka Społeczna 2001 Nr 3 Zabezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych. rozwiązania polskie i innych krajów, w: Polityka Społeczna 2001 Nr 4 Wydatki ludności na ochronę zdrowia, (współautorstwo z Z. Czepulis-Rutkowską i A. Sową), w: Polityka Społeczna 2001 Nr 6 Abonament i lekarz zakładowy. Udział zakładów pracy w finansowaniu usług zdrowotnych (współautorstwo z A. Sową), w: Polityka Społeczna 2001 Nr 10 O funkcjach i znaczeniu minimum socjalnego, w: Polityka Społeczna Nr Tworzenie pracy i zwalczanie bezrobocia, Kontrola Państwowa 2001 Nr 4, w: s Teorie migracji a debata o swobodzie przepływu pracowników w rozszerzonej Unii Europejskiej, w: Problemy Polityki Społecznej 2001 Nr 3, s Wydatki na ochronę zdrowia ze środków prywatnych ( z Z. Czepulis - Rutkowską i A. Sową), Zdrowie i Zarządzanie 2001 Nr 3, s O wydatkach społecznych w świetle ustawy budżetowej na 2002 r., Polska Gospodarka. Tendencje. Oceny. Prognozy, CASE I /2002 (12), s

8 Świadczenia rodzinne. Podejście powszechne versus selektywne, Polityka Społeczna 2002 Nr 4, s Problemy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia po wprowadzeniu reformy. Poprawiać, ale gdzie i jak? Zdrowie i Zarządzanie 2002 Nr 3, s Ubóstwo w Polsce. Badania, miary i programy jego zwalczania, Praca Socjalna 2002 Nr 4 Rynek pracy a procesy imigracji zarobkowej. Polska i Kraje Europy Środkowej i Wschodniej, Polityka Społeczna 2004 Nr 3 (360) Zielona Księga Finansowania Ochrony Zdrowia w Polsce, Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, tom II, nr 2/2004. s Labour market and social policy development in Poland, in: Journal for Labour Resarch, IAB Stuttgart No 4/2004 Procesy demograficzne i epidemiologiczne w Europie Środkowej i Wschodniej. Analiza porównawcza na przykładzie wybranych krajów: Estonia, Bułgaria, Słowacja, Polska i Węgry. Dystans do starych krajów UE. (współautorstwo A. Sowa i współpraca R. Topór Mądry), Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie tom IV, nr 2/2005, Kraków Future of welfare state and social security, Polityka Społeczna specjalny numer monotematyczny, angielskojęzyczny pt. The future of the social security system. Poland compared to Europe. Warszawa 2005 Polityka społeczna samorządów terytorialnych. Warunki większej efektywności, Polityka Społeczna, nr 4/2006, s Konieczny priorytet dla tworzenia pracy, Kontrola Państwowa, nr 4 /2006, s Reforma finansów publicznych. Podatki i wydatki publiczne, z. J. Neneman, w: Jakie reformy są Polsce potrzebne, Zeszyty BRE Bank CASE, No 83/2006, s Zmiany i reformy systemów ochrony zdrowia w krajach transformacji, Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i zarządzanie tom IV, nr 1/2006, s Czy brak polityki zatrudnienia to droga do społecznego wykluczenia, Polityka Społeczna, nr 11/ , s Od 2008 Zatrudnienie, wynagrodzenia i dialog społeczny w ochronie zdrowia, redakcja naukowa numeru i autorstwo artykułu Rynek pracy w sektorze zdrowotnym zaniedbany obszar zarządzania Polityka Społeczna Nr 7/2008 Społeczny wymiar emigracji w krajach wysyłających, Polityka Społeczna 11-12/2008 Stan finansów ochrony zdrowia (we współpracy z E. Kocot), Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2008

9 Europejski Model Społeczny w działaniu droga do sprostania wyzwaniom przyszłości, Dialog. Pismo Dialogu Społecznego Nr 3 /2008,, s Stan finansów ochrony zdrowia, Zeszyty BRE Bank CASE Nr 97 / 2008, s Ubezpieczenia w systemie ochrony zdrowia, Przestrzeń i warunki wprowadzania prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, Wiadomości Ubezpieczeniowe. Biblioteka Ubezpieczeniowa, lipiec s Developments of Scenario for the Health Expenditures in the New EU Member States: Bulgaria, Estonia, Hungary, Poland and Slovakia, CASE Network Reports No. 7/2008 Polityka rodzinna a przemiany rodziny, gospodarki i państwa. Głos w debacie o polityce rodzinnej w Polsce, Polityka Społeczna Nr 8/2009 A Case Study of the European Welfare System Model in the Post communist Countries Poland, Polish Sociological Review No 2 (166) 2009, s Wokół podstawowych wartości i zadań społecznych samorządu terytorialnego. Niezakończona debata?, Polityka Społeczna Nr 12 / 2009 The Social and Health-Related Determinants of Children s Development, Social Policy (Polityka Społeczna numer specjalny angielskojęzyczny ) 2009 Podatność młodzieży na ubóstwo i wykluczenie społeczne w: Kultura i Społeczeństwo, 2010, tom LIV, nr 3, 2010 Polityka wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego w Polsce w minionym dwudziestoleciu, w: Polityka Społeczna nr 9/2010, s oraz wprowadzenie i redakcja całego dziewiątego numeru pisma, poświęconego ubóstwu i wykluczeniu społecznemu Dożywianie dzieci, w: Polityka Społeczna nr 9, s Żeby zdrowie nie było zbyt drogie, w: Obserwator Finansowy Opłaty nieformalne w ochronie zdrowia. Perspektywa i doświadczenia polskie, w: Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 1/2010 Wprowadzenie dopłat pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych opinie głównych uczestników polskiego systemu opieki zdrowotnej, w: Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 1/2010 Wyzwania Małopolski w kontekście starzenia się społeczeństwa. Podejście strategiczne (red.), w: Małopolskie Studia Regionalne nr 2-3/ 19-20/ 2010 Recepta na rozwój: kształcenie ustawiczne, Obserwator Finansowy The Impact of the Economic and Financial Crisis on the Polish Pension System ( with Maciej Żukowski), in: Zeitschrift fuer Sozialreform (Journal of Social Policy Research), 57. Jahrgang (2011), Heft 3, s

10 O spójności i kapitale społecznym oraz europejskiej i polskiej polityce spójności, w: Polityka Społeczna Nr 5-6/2011 Kapitał Społeczny, Wprowadzenie i redakcja naukowa numeru, Polityka Społeczna Nr 5-6/2011 Przestrzenny wymiar nierówności zdrowia i polityka spójności, Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie Nr 1/2011 Demedykalizacja niepełnosprawności i jej konsekwencje instytucjonalne, Polityka Społeczna 2012, nr 2, s. 2-6 Funkcjonowanie orzecznictwa lekarskiego oraz działalność lekarzy orzeczników w systemie zabezpieczenia społecznego i wspierania zatrudnienia. (we współpracy z :A. Sowa, A. Wilimowska-Pietruszyńska) Polityka Społeczna 2012, nr 2, s Zdrowie i sprawność. Przemiany w Polsce (we współpracy z A. Sową) Polityka Społeczna 2012, nr 2, s Out-of-pocket payments on health in Poland: size, tendency and willingness to pay. (we współpracy z M. Tambor) Society and Economy in Central and Eastern Europe 2012, 34(2) s Erasmus Mundus poświęcony zdrowiu publicznemu w Krakowie (we współpracy z: T. Bochenek, I. Jurkiewicz-Świętek. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2012, tom 10, nr 2, s Pytania do prof. Janusza Hałuszki, dotyczące jego drogi naukowej (we współpracy z: C. W. Włodarczyk) Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie tom 10, nr 2, s. 4-8 Kontrowersje wokół ekonomii w ochronie zdrowia i reformy systemu ochrony zdrowia, Ekonomista nr 6/2013 s Starość i starzenie się - trudne wyzwanie przyszłości (we współpracy z T. Grodzicki, B. Tobiasz- Adamczyk), Alma Mater (Krak.) 2013, nr 154, s Raporty z realizowanych projektów oraz ekspertyzy Propozycje zmian w polskim systemie zdrowotnym, Zespół ds. Systemowych Przekształceń w Ochronie Zdrowia, koordynacja - C. W. Włodarczyk, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2003 Narodowa Strategia Integracji Społecznej, Zespół Zadaniowy na rzecz Reintegracji Społecznej, Ministerstwo Polityki Społecznej, 2004 W trosce o pracę. Raport o rozwoju społecznym. Polska 2004, UNDP 2005 Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce. Raport Zielona Księga, projekt zlecony przez Ministra Zdrowia, 2004

11 Projekt reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce. CASE Doradcy, (współkierownictwo naukowe z C. W. Włodarczykiem) Projekt reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce. CASE Doradcy (współkierownictwo naukowe z C. W. Włodarczykiem) oraz autorstwo i współredakcja licznych partii raportu, a przede wszystkim części II poświęconej reformie i sekwencji jej wdrażania. CASE 2005 Social Situation Observatory, Demography Monitor 2005, Demographic Trends, Socioeconomic Impacts and Policy Implication in the European Union. Health status and living conditions, , London School of Economics Development of Scenarios for Health Expenditure in the Accession Economies. Comparative report Bulgaria, Estonia, Hungary, Poland and Slovakia (with E. Kocot and A.Sowa), 6th Research Framework Programme Aging, Halth Status and Determinants of Health Expenditure Ageing, Health Status and Determinants of Health Expenditure (ahead), Priority 8, topic 2.1., task 4, Projekt VI Programu Ramowego UE ; koordynacja dwóch tematów (work packages): II - Health and Morbidity in the Accession Countries oraz IX - Development of Scenarios for Health Expenditure in the Accession Economies Quality in and Equality of Access to Health Services, Country Report for Poland (z A. Koziekiewiczem), European Commission Social and Health Services of General Interest (SHSGI) In- depth country study of Poland (with contribution of B. Balcerzak-Paradowska i J. Krzyszkowski) European Commission, Narodowa Strategia Integracji Społecznej, Zespół Zadaniowy na rzecz Reintegracji Społecznej, Ministerstwo Polityki Społecznej, Warszawa 2004 System Ochrony Zdrowia. Poszukiwania i propozycje naprawy, Rada Strategii Społeczno - Gospodarczej, Warszawa, Raport Nr 37 W trosce o pracę. Raport o rozwoju społecznym. Polska 2004, UNDP/CASE Warszawa Racjonalizacja wydatków społecznych. Refleksje i komentarze na tle programu rządowego, w: Rada Strategii Społeczno - Gospodarczej Racjonalizacja Finansów Publicznych w Polsce, red. S. Owsiak, Raport nr 50 Sources of inefficiency and financial deficits in Poland s health care system (with CH. Sowada and M. Woźniak), WHO 2007 Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce. Zielona Księga II. Raport przygotowany dla Ministerstwa Zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem 2007 Dostęp polskich pacjentów do innowacji w ochronie zdrowia. Analiza sytuacji i propozycje rozwiązań. Raport I, przygotowany przez Grupę Roboczą na Rzecz Innowacji w Opiece Zdrowotnej, Warszawa 2008

12 Decent work. Raport Krajowy przygotowany dla Międzynarodowej Organizacji Pracy (z udziałem: Bożena Balcerzak-Paradowska, Lucyna Machol-Zajda, Anna Ruzik), ILO 2008 Health inequalities in CEE and CIS countries. Raport przygotowany na potrzeby Komitetu ds. Rozwoju ONZ, przygotowany na spotkanie ekspertów w Nowym Yorku w listopadzie 2008 r. Stan i perspektywy rozwoju społecznego kraju. Spójność społeczna: aktywność - solidarność wsparcie, Na podstawie ekspertyz przygotowanych na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju (z udziałem: A. Kocot, A. Sowa, Z. Morecka), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2011 Srebrna gospodarka - ekonomiczny wymiar procesu starzenia się populacji. W: Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje. Warszawa 2012 Artykuły publicystyczne (od 2004 r.) Decyzje potrzebne natychmiast. Dlaczego tak trudno naprawić polski system opieki zdrowotnej, Rzeczpospolita nr 182 z 5.VIII O Narodowej Strategii Integracji Społecznej, Nowe Życie Gospodarcze, nr 5/2005 Praca jako priorytet, Nowe Życie Gospodarcze, nr 19/2005 Zdrowie musi kosztować, Rzeczpospolita, 4. X Za mało praktyki Rzeczpospolita z dnia 28.VII.2006 Bieda biedzie nierówna, Gazeta Wyborcza 28.III.2006 Państwo wspierania pracy, Polskie Radio, Troska globalna, Tygodnik Powszechny, 14.I Demografia a gospodarka, Rzeczypospolita 9.VII Co czeka przyszłych emerytów, Rzeczypospolita 11.III.2011 Zdrowie to nie tylko zdrowie, Gazeta Wyborcza IV.2011 Młodzi płacą za emerytury, starsi pomagają młodym indywidualnie, jednak proporcje są zachwiane, Dziennik Gazeta Prawna Nr 145 (3031), 28.VII Dyplom uczelni nie zapewnia już pracy, Dziennik Gazeta Prawna nr 155 (3041), 11.VIII.2011

13 Wywiady (od 2003 r.) Gazeta Wyborcza, r. - wypowiedź na temat wydatków emerytalnych i na pomoc społeczną Lekarz Rodzinny Nr r., wypowiedź w ramach Sonda Europejska Lekarza Rodzinnego, Gazeta Bankowa Nr 42, 20.X r., udział w dyskusji redakcyjnej Budżet nie jest abstrakcją Gazeta Prawna Nr 217, 5.XI r., wywiad W trosce o pracę Rzeczpospolita Nr 259, 6.XI. 2003r. udział w dyskusji redakcyjnej Od państwa socjalnego do państwa pracy. Ubezpieczenia Społeczne Nr 12 / 2003 r., wywiad Jeżeli nie stać nas na prawa to lepiej tworzyć świadczenia, które do czegoś zobowiązują Tygodnik Powszechny Sprzątanie w dżungli. Dziury w systemie, czyli jak marnotrawi się pieniądze w służbie zdrowia, wywiad Gazeta Prawna , Zatrudnienie. Projekt nowelizacji ustawy. Opinia, Gazeta Samorządu i Administracji, Nr 2 (176) r. - Uzgodnić realokację (Ekspert radzi) Dziennik Polski z 9.XII 2006: Swoboda i ograniczenia. Praca w Europie, rozmawiała Aleksandra Nowak Gazeta Wyborcza 14. X. 2006: Równość się opłaca, wywiad przeprowadzony przez Adama Leszczyńskiego, Polskie Radio Społeczeństwo Dyskusje o ekonomii 22.VII.2006: Państwo wspierania dobrej pracy, rozmowa z udziałem M. Boniego, wywiad przeprowadzony przez Hannę Dziarską Nasz Dziennik : Polityka Plasterków, rozmawiał Jacek Sądej Gazeta Wyborcza. Polska 15 tematów , Nie ma pracy, nie ma demokracji, rozmowa z Danutą Zagrodzką, Temat 11. Biedni i bogaci, Warszawa 2007 Gazeta Wyborcza 6. V.2008: Pomóc może człowiek, wywiad przeprowadzony przez Agatę Nowakowską Służba Zdrowia 5-6 z 28. I. 2008: Same pieniądze nie pomogą, gdy brakuje instrumentów, wywiad przeprowadzony przez Marcina Mikosa Gazeta Wyborcza z : Po co nam szpitale. Biznes róbmy w sektorze prywatnym, wywiad przeprowadzony przez Elżbietę Cichocką Gazeta Prawna Nr 200 z 13. X. 2009: Budżet zyska na nowych metodach leczenia wydłużających życie, udział w debacie opisanej przez Dominikę Sikorę

Prof. dr hab. Stanisława Golinowska

Prof. dr hab. Stanisława Golinowska Prof. dr hab. Stanisława Golinowska Książki, rozdziały oraz inne publikacje zwarte Rola centrum w kształtowaniu struktury spożycia, PWE, Warszawa 1990; Current Trends in Economizing of the Social Policy,

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Christoph Sowada

Dr hab. Christoph Sowada Dr hab. Christoph Sowada Książki, rozdziały oraz inne publikacje zwarte Grundversorgung mit Gesundheitsleistungen in einer Krankenversicherung. Normative Prinzipien und die Umsetzung in der allgemeinen

Bardziej szczegółowo

Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP

Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP Prof. dr hab. Stanisława Golinowska Książki, rozdziały oraz inne publikacje zwarte Rola centrum w kształtowaniu struktury

Bardziej szczegółowo

Prof. zw. dr hab. Janusz Ostaszewski Dyrektor Instytutu Finansów

Prof. zw. dr hab. Janusz Ostaszewski Dyrektor Instytutu Finansów Prof. zw. dr hab. Dyrektor Instytutu Finansów PUBLIKACJE: Lp. Autor/ red. naukowy Tytuł Wydawnictwo Okładka 2015 1 Kapitał obrotowy netto w przedsiębiorstwie i metody jego pomiaru, w: O nowy ład finansowy

Bardziej szczegółowo

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego 2011 Tytuł oryginału: Podział państw Unii Europejskiej według zróżnicowania czynników tworzących klimat inwestycyjny. Autorzy: Kluzek Marta. Źródło: W : Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA UZYSKANIA ZALICZENIA

KRYTERIA UZYSKANIA ZALICZENIA KRYTERIA UZYSKANIA ZALICZENIA Elementy obowiązkowe Esej naukowy indywidualny na dowolnie wybrany temat z zakresu przedmiotu, 3-5 stron standaryzowanego maszynopisu, przesłany do 09.01.2009 na adres e-mail:

Bardziej szczegółowo

Lp. Autor/ red. naukowy Tytuł Wydawnictwo Okładka. Restrukturyzacja banków w Unii Europejskiej w czasie globalnego kryzysu finansowego

Lp. Autor/ red. naukowy Tytuł Wydawnictwo Okładka. Restrukturyzacja banków w Unii Europejskiej w czasie globalnego kryzysu finansowego Prof. zw dr hab. Małgorzata Iwanicz- PUBLIKACJE (wybrane): Lp. Autor/ red. naukowy Tytuł Okładka 2015, Restrukturyzacja banków w Unii Europejskiej w czasie globalnego kryzysu finansowego Wydawnicza SGH

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie "drugie zmienione

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie drugie zmienione SYSTEM FINANSOWY W POLSCE Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak Wydanie "drugie zmienione Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008 Spis treści Przedmowa do drugiego wydania

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia. Polityka społeczna

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia. Polityka społeczna Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia Polityka społeczna Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2015/2016 Plan

Bardziej szczegółowo

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński I. Książki naukowe (60 pkt l. Kryzysy walutowe, bankowe i zadłużeniowe w gospodarce światowej, CeDeWu 2013, 240 stron (20 pkt 2.

Bardziej szczegółowo

Finanse publiczne : współczesne ujęcie / Stanisław Owsiak. Warszawa, cop Spis treści. Część I. Podstawy teorii finansów publicznych 21

Finanse publiczne : współczesne ujęcie / Stanisław Owsiak. Warszawa, cop Spis treści. Część I. Podstawy teorii finansów publicznych 21 Finanse publiczne : współczesne ujęcie / Stanisław Owsiak. Warszawa, cop. 2017 Spis treści Wstęp 15 Część I. Podstawy teorii finansów publicznych 21 1. Przedmiot nauki o finansach publicznych 23 1.1. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

dr Paweł Felis- absolwent Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

dr Paweł Felis- absolwent Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie dr Paweł Felis- absolwent Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1993), doktor nauk ekonomicznych (2001), zatrudniony w SGH od 1993r., obecnie na stanowisku starszego wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Część pierwsza. PODSTAWY TEORII FINANSÓW PUBLICZNYCH

Część pierwsza. PODSTAWY TEORII FINANSÓW PUBLICZNYCH Stanisław Owsiak, Finanse publiczne teoria i praktyka. Spis treści: Wstęp Część pierwsza. PODSTAWY TEORII FINANSÓW PUBLICZNYCH Rozdział 1. Przedmiot nauki o finansach publicznych Pojęcie nauki o finansach

Bardziej szczegółowo

Wpływ emigracji zarobkowej na gospodarkę Polski

Wpływ emigracji zarobkowej na gospodarkę Polski Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Wpływ emigracji zarobkowej na gospodarkę Polski zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2010 2 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

I ROK STUDIÓW. B 4 30 E UAM konstytucyjnego 10. Redakcja tekstów

I ROK STUDIÓW. B 4 30 E UAM konstytucyjnego 10. Redakcja tekstów Program studiów 1. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 180. 2. Liczba semestrów: 6. 3. Liczba godzin: 1890. 4. Opis poszczególnych modułów kształcenia (sylabusy): w trakcie przygotowywania.

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY I METODY RACJONALIZACJI FINANSÓW PUBLICZNYCH

INSTRUMENTY I METODY RACJONALIZACJI FINANSÓW PUBLICZNYCH INSTRUMENTY I METODY RACJONALIZACJI FINANSÓW PUBLICZNYCH REDAKCJA NAUKOWA RENATA PRZYGODZKA Spis treści WSTĘP 7 ROZDZIAŁ 1. (BOGUSŁAW ADAM CHMIELAK) NIEEFEKTYWNOŚĆ PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008 Rok: 2011 Tytuł oryginału: Unikanie opodatkowania a struktura własności Źródło: W: Finanse nowe wyzwania teorii i praktyki, Finanse przedsiebiorstw/red. S. Wrzosek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Monika Kaczurak-Kozak, Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007, (współautor: K. Winiarska) 2010 wydanie II uaktualnione.

Monika Kaczurak-Kozak, Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007, (współautor: K. Winiarska) 2010 wydanie II uaktualnione. Monika Kaczurak-Kozak, e-mail: m.kozak@poczta.onet.pl Dorobek naukowy Książki Podstawy rachunkowości budżetowej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Sulechów 2003, (współautor: A. Kwacz; recenzja

Bardziej szczegółowo

strona 1 / 8 Autor: Sojka Elżbieta Publikacje:

strona 1 / 8 Autor: Sojka Elżbieta Publikacje: Autor: Sojka Elżbieta Publikacje: 1. Rodzaj publikacji: Książka (autorstwo/współautorstwo) Tytuł: Migracje ludności i rozwój demograficzny Śląska w okresie transformacji Wydawca: Akademia Ekonomiczna w

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia Finanse i rachunkowość Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

dr Zbigniew Dokurno Wrocław,

dr Zbigniew Dokurno Wrocław, 1 Załącznik nr 3 do wniosku habilitacyjnego dr Zbigniew Dokurno Wrocław, 16-10-2017 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Nauk Ekonomicznych Instytut Ekonomii Katedra Ekonomii Ekologicznej ul. Komandorska

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski dr Małgorzata Stec telefon: (17) 872 1684 e-mail: malgorzata.a.stec@gmail.com adres: ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, p. 218 Stanowisko: starszy wykładowca Prowadzone zajęcia: Ekonometria i prognozowanie

Bardziej szczegółowo

dr Marcin Liberadzki Autor/ red. Wydawnictwo Okładka naukowy 2015

dr Marcin Liberadzki Autor/ red. Wydawnictwo Okładka naukowy 2015 dr Marcin Liberadzki Lp. Autor/ red. Tytuł Okładka naukowy 2015 1 M. Liberadzki The European Union s Project Bond Credit Enhancement for Developing Infrastructure Project Finance 2 M. Liberadzki The European

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Publikacje Elżbiety Feret Dr hab. Elżbieta Feret, prof. UR Do doktoratu: 1. Kompetencje podatkowe rad gmin, Rzeszowskie Zeszyty Naukowe Prawo - Ekonomia, Tom XXIII, Rzeszów 1998r., s.31-43. 2. Udział podatków

Bardziej szczegółowo

1. Zbigniew Lasocik, Niekaralność ofiar handlu ludźmi - wstępna diagnoza problemu, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW, Warszawa, 2013.

1. Zbigniew Lasocik, Niekaralność ofiar handlu ludźmi - wstępna diagnoza problemu, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW, Warszawa, 2013. Źródło: http://www.handelludzmi.eu/hl/baza-wiedzy/osrodek-badan-handlu-lu/6405,publikacje-osrodka-badan-handlu-ludzmi-uw.ht ml Wygenerowano: Sobota, 23 lipca 2016, 23:53 A A A Publikacje Ośrodka Badań

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowa Polityków Społecznych XXVII MIĘDZYNARODOWA POLITYKA SPOŁECZNA ASPEKTY PORÓWNAWCZE. Program

Konferencja Naukowa Polityków Społecznych XXVII MIĘDZYNARODOWA POLITYKA SPOŁECZNA ASPEKTY PORÓWNAWCZE. Program XXVII Konferencja Naukowa Polityków Społecznych MIĘDZYNARODOWA POLITYKA SPOŁECZNA ASPEKTY PORÓWNAWCZE Program Ustroń 19-21 maja 2009 r. 19 maja 2009 (wtorek) Godzina do 13 00 Rejestracja i zakwaterowanie

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Krzysztof Surówka

Prof. dr hab. Krzysztof Surówka Prof. dr hab. Krzysztof Surówka Tytuł oferowanego seminarium: Funkcjonowanie sektora finansów publicznych - Funkcjonowanie budżetu państwa (źródła dochodów, zakres wydatków, problematyka deficytu budżetowego

Bardziej szczegółowo

EUROPA W PERSPEKTYWIE ROKU 2050

EUROPA W PERSPEKTYWIE ROKU 2050 POLSKA AKADEMIA NAUK KANCELARIA PAN KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS' EUROPA W PERSPEKTYWIE ROKU 2050 EUROPĘ IN THE PERSPECTIVE TO 2050 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI Uwagi wstępne 10 EUROPA 2050 - WYZWANIA

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 WydziałZarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji,

Bardziej szczegółowo

Cele edukacyjne przedmiotu: Co oznacza wprowadzenie perspektywy płci do ekonomii zarówno z punkty widzenia teorii jak też praktyki gospodarczej

Cele edukacyjne przedmiotu: Co oznacza wprowadzenie perspektywy płci do ekonomii zarówno z punkty widzenia teorii jak też praktyki gospodarczej Nazwa przedmiotu: Prowadząca: Opis: Ekonomia i płeć Dr. Ewa Rumińska- Zimny Celem zajęć jest krytyczna analiza głównego nurtu ekonomii z perspektywy płci i przedstawienie założeń Ekonomii Równości (ER).

Bardziej szczegółowo

CHRONOLOGICZNY WYKAZ PUBLIKACJI. 1. Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, Warszawa 2011, ss. 397.

CHRONOLOGICZNY WYKAZ PUBLIKACJI. 1. Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, Warszawa 2011, ss. 397. dr hab. Daniel Eryk Lach LL.M. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Katedra Prawa Pracy i Prawa Socjalnego CHRONOLOGICZNY WYKAZ PUBLIKACJI I. Monografie 1. Zasada równego dostępu do świadczeń opieki

Bardziej szczegółowo

MACIEJ FRĄCZEK. PUBLIKACJE grudzień 2014

MACIEJ FRĄCZEK. PUBLIKACJE grudzień 2014 MACIEJ FRĄCZEK PUBLIKACJE grudzień 2014 1. Frączek M. (2014), Rynek pracy Unii Europejskiej stan, perspektywy i główne determinanty rozwojowe, [w:] M. Makuch (red.), Współczesny rynek pracy. Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Kierunek prawno-ekonomiczny

Kierunek prawno-ekonomiczny Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych pierwszego stopnia Kierunek prawno-ekonomiczny Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów

Bardziej szczegółowo

1. E. Markowska-Bzducha, Samodzielność finansowa samorządów terytorialnych w krajach Europy Środkowo-wschodniej oraz w krajach nadbałtyckich.

1. E. Markowska-Bzducha, Samodzielność finansowa samorządów terytorialnych w krajach Europy Środkowo-wschodniej oraz w krajach nadbałtyckich. 1. E. Markowska-Bzducha, Samodzielność finansowa samorządów terytorialnych w krajach Europy Środkowo-wschodniej oraz w krajach nadbałtyckich. w: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, pod

Bardziej szczegółowo

Tytuł Wydawnictwo Okładka

Tytuł Wydawnictwo Okładka dr Joanna Szlęzak- Lp. 2015 Autor/ red. naukowy Tytuł Okładka 1 M. Jamroży, P. Felis, I. Olchowicz, J. Szlęzak- /red. Irena Olchowicz VAT w działalności gospodarczej Difin, Warszawa 2015, Liczba stron:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Umowy z dnia 8 lutego 2017 r. Na mocy Umowy Wydawca udostępnia Subskrybentowi i Autoryzowanym Użytkownikom następujące Publikacje:

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Umowy z dnia 8 lutego 2017 r. Na mocy Umowy Wydawca udostępnia Subskrybentowi i Autoryzowanym Użytkownikom następujące Publikacje: ZAŁĄCZNIK NR 2 do Umowy z dnia 8 lutego 2017 r. Na mocy Umowy Wydawca udostępnia Subskrybentowi i Autoryzowanym Użytkownikom następujące Publikacje: Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN Liczba dostępów Cena netto Obniżka

Bardziej szczegółowo

Dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach

Dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach Polityka regionalna region wschodni, województwa: lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie : zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Struktura organizacyjna Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej Kierownik KEiPG: dr hab. Alina Daniłowska, prof. nadz. SGGW Zakład Ekonomii Dr Aldona Zawojska

Bardziej szczegółowo

15. M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa A. Kaźmierczak, Polityka pieniężna w gospodarce otwartej,

15. M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa A. Kaźmierczak, Polityka pieniężna w gospodarce otwartej, ZESTAWIENIE zagadnień i literatury do egzaminu doktorskiego z przedmiotów kierunkowych II Wydziałowej Komisji ds. Przewodów Doktorskich na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego Finanse

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. MK_48 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia I stopnia stacjonarne Rodzaj przedmiotu

SYLABUS. MK_48 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia I stopnia stacjonarne Rodzaj przedmiotu Rzeszów, 1 październik 014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Finanse publiczne Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_48 Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawno-biznesowy Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Metody prowadzania zajęć :

Metody prowadzania zajęć : Nazwa przedmiotu: Prowadząca: Opis: Równość płci a polityka rozwoju w kontekście nowej demografii Europy i zmian na rynku pracy Prof. Irena E. Kotowska Wykład dotyczy stopniowej reorientacji polityki rozwoju

Bardziej szczegółowo

Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych pierwszego stopnia Finanse i rachunkowość Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2015/2016

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW stacjonarnych pierwszego stopnia

PLAN STUDIÓW stacjonarnych pierwszego stopnia Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych pierwszego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2012/2013 Plan studiów zatwierdzono

Bardziej szczegółowo

FINANSE PUBLICZNE a KRYZYS EKONOMICZNY

FINANSE PUBLICZNE a KRYZYS EKONOMICZNY FINANSE PUBLICZNE a KRYZYS EKONOMICZNY Pod redakcją naukową: Agnieszki Alińskiej Bogusława Pietrzaka f PARTNER WYDANIA BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO B 383140 CEDEWU.PL Wprowadzenie - Agnieszka Alińska, Bogusław

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie emerytalne wyzwania i perspektywy

Zabezpieczenie emerytalne wyzwania i perspektywy Zabezpieczenie emerytalne wyzwania i perspektywy Maciej Żukowski Konferencja O ubezpieczeniu w polityce społecznej z okazji Jubileuszu Profesora Tadeusza Szumlicza SGH, Warszawa, 22.01.2015 r. Plan Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

DOROBEK NAUKOWY. mgr Paweł Śwital, Katedra Prawa PUBLIKACJE NAUKOWE

DOROBEK NAUKOWY. mgr Paweł Śwital, Katedra Prawa PUBLIKACJE NAUKOWE DOROBEK NAUKOWY mgr Paweł Śwital, Katedra Prawa PUBLIKACJE NAUKOWE I. REDAKCJE PRAC ZBIOROWYCH I MONOGRAFII: 1. Z najnowszej problematyki prawa publicznego i prywatnego pod red. T. Stanisławski, B. Przywora,

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Wanda M. Gaczek, prof. zw. UEP dorobek publikacyjny ( stan na )

Prof. dr hab. Wanda M. Gaczek, prof. zw. UEP dorobek publikacyjny ( stan na ) Prof. dr hab. Wanda M. Gaczek, prof. zw. UEP dorobek publikacyjny ( stan na 4.05.2016) Monografia naukowa Źródło : Baza osiągnięć UEP 1. Marcinowicz, D., Kaczmarek, M., Gaczek, W., 2006, Poznański Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac magisterskich

Wybór promotorów prac magisterskich Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE

NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE DOROBEK I KIERUNKI ROZWOJU KSIĘGA JUBILEUSZOWA PROFESOR ALICJI POMORSKIEJ WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ LUBLIN 2008 Spis treści

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych pierwszego stopnia. Finanse i rachunkowość

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych pierwszego stopnia. Finanse i rachunkowość Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych pierwszego stopnia Finanse i rachunkowość Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp... 13

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp... 13 Spis treści Wykaz skrótów...................................................... 11 Wstęp............................................................. 13 ROZDZIAŁ I. Teoretycznoprawne zagadnienia stosunków

Bardziej szczegółowo

1.4. Podmioty wspierające przedsiębiorczość w regionie i źródła jej finansowania 22

1.4. Podmioty wspierające przedsiębiorczość w regionie i źródła jej finansowania 22 Wprowadzenie 9 Część I Rozwój regionalny i lokalny w warunkach kryzysu 1. Klimat przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu - wyniki badania ankietowego mieszkańców Litwy, Łotwy i Polski

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06 GODZ. 10.

GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06 GODZ. 10. GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 NADZIEJE I OBAWY O PERSPEKTYWY ZINTEGROWANEGO ROZWOJU PROGRAM KONFERENCJI 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA. Finansjalizacja. nowe tendencje i kierunki rozwoju. Rzeszów, 9 10 czerwca Partner merytoryczny

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA. Finansjalizacja. nowe tendencje i kierunki rozwoju. Rzeszów, 9 10 czerwca Partner merytoryczny MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Finansjalizacja nowe tendencje i kierunki rozwoju Rzeszów, 9 10 czerwca 2017 Partner merytoryczny Rosnąca rola rynków i instytucji finansowych Problemy badawcze konferencji:

Bardziej szczegółowo

na przyktadzie Polski, Czech, Slowacji i W^gier

na przyktadzie Polski, Czech, Slowacji i W^gier Grazyna Olszewska System bankowy a uwarunkowania wzrostu gospodarczego r w krajach Europy Srodkowej na przyktadzie Polski, Czech, Slowacji i W^gier Radom 2013 Spis tresci WST^P 7 ROZDZIAL 1 PIENI^DZ A

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO LUDNOŚCI W POLSCE W LATACH W ŚWIETLE WYBRANYCH REFORM W SYSTEMACH OCHRONY ZDROWIA

PROBLEMATYKA BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO LUDNOŚCI W POLSCE W LATACH W ŚWIETLE WYBRANYCH REFORM W SYSTEMACH OCHRONY ZDROWIA 0 Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania Henryk Kromołowski PROBLEMATYKA BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO LUDNOŚCI W POLSCE W LATACH 1918-2017 W ŚWIETLE WYBRANYCH REFORM W SYSTEMACH OCHRONY ZDROWIA Monografia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2012/2013 Plan studiów zatwierdzono

Bardziej szczegółowo

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna TEMATY, KTÓRE STUDENCI WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W ŻYRARDOWIE STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ POWINNI UMIEĆ OMÓWIĆ W TRAKCIE OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH) A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Od Autorów... 13

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Od Autorów... 13 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów............................................................. 11 Od Autorów................................................................ 13 Rozdział I (E. Ruśkowski) Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

1. Przebieg kariery naukowej

1. Przebieg kariery naukowej Curriculum Vitae mgr Maciej Gnela ADRES Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków Biuro: +48 (12) 293 57 31/ 75 54 Fax: +48 (12) 293

Bardziej szczegółowo

Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski

Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski Wojciech Burzyński Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur Warszawa, 8 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka)

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka) Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 1.1. Ewolucja podejść do zarządzania (Włodzimierz Piotrowski) 1.1.1. Kierunek klasyczny 1.1.2. Kierunek human relations (szkoła stosunków międzyludzkich) 1.1.3. Podejście

Bardziej szczegółowo

Cezary Kosikowski, Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej

Cezary Kosikowski, Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej Cezary Kosikowski, Finanse i prawo finansowe Unii Spis treści: Wykaz skrótów Wprowadzenie Część I USTRÓJ WALUTOWY I FINANSE UNII EUROPEJSKIEJ Rozdział I Ustrój walutowy Unii 1. Pojęcie i zakres oraz podstawy

Bardziej szczegółowo

prof. UEK dr hab. Andrzej Kozina, Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej

prof. UEK dr hab. Andrzej Kozina, Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej prof. UEK dr hab. Andrzej Kozina, Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej Tematyka seminarium: organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami i jednostkami sektora publicznego, zachowania organizacyjne,

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. Wykształcenie: 1969-1973 Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny, Ekonomika Handlu Wewnętrznego

CURRICULUM VITAE. Wykształcenie: 1969-1973 Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny, Ekonomika Handlu Wewnętrznego CURRICULUM VITAE Imię i nazwisko: Hanna Kuzińska Data i miejsce urodzenia: 17. października 1951 r., Kołobrzeg Narodowość: polska Wykształcenie: 1969-1973 Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny,

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ

Wprowadzenie CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ Książka Współczesna polityka gospodarcza" jest podzielona na pięć części: Teoretyczne podstawy polityki gospodarczej; Główne obszary polityki rozwoju gospodarczego; Polityka stabilizacyjna państwa; Polityka

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. 1. Nazwa przedmiotu Finanse publiczne i rynki finansowe 2. Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Finansów

SYLABUS. 1. Nazwa przedmiotu Finanse publiczne i rynki finansowe 2. Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Finansów SYLABUS 1. Nazwa przedmiotu Finanse publiczne i rynki finansowe 2. Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Finansów przedmiot 3. Kod przedmiotu E/I/B.6 4. Studia Kierunek studiów/specjalność Poziom Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Konferencja Umacnianie socjalnego wymiaru Unii Europejskiej rola społeczeństwa obywatelskiego 17 października 2017, Warszawa

Konferencja Umacnianie socjalnego wymiaru Unii Europejskiej rola społeczeństwa obywatelskiego 17 października 2017, Warszawa Polityka zwalczania ubóstwa, włączenie społeczne i rozwój usług społecznych: oczekiwania polskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego w stosunku do Unii Europejskiej Dr hab. Ryszard Szarfenberg Polski

Bardziej szczegółowo

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Sekretariat Konkursu ul. R. Traugutta 7/9, 00-067 Warszawa tel. 22 826 83 24 w. 21 e-mail:

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Sekretariat Konkursu ul. R. Traugutta 7/9, 00-067 Warszawa tel. 22 826 83 24 w. 21 e-mail: Ekonomia w teorii Innowacje w praktyce Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Sekretariat Konkursu ul. R. Traugutta 7/9, 00-067 Warszawa tel. 22 826 83 24 w. 21 e-mail: bh@kronenberg.org.pl www.kronenberg.org.pl

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY HANDLU ZAGRANICZNEGO I MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW EKONOMICZNYCH

WYBRANE PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY HANDLU ZAGRANICZNEGO I MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW EKONOMICZNYCH Katedra Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych Uniwersytet Szczeciński WYBRANE PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY HANDLU ZAGRANICZNEGO I MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW EKONOMICZNYCH 1.

Bardziej szczegółowo

30 15 E/Z Instytut Nauk Ekonomicznych

30 15 E/Z Instytut Nauk Ekonomicznych suma godzin EKONOMIA - studia stacjonarne II stopnia Uchwała nr 87/V/2013 Rady ydziału z dnia 27.0.2013 r. I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM Nazwa przedmiotu (modułu) Punkty 1 Makroekonomia

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA BADAWCZA:

SPECJALIZACJA BADAWCZA: Dr Anna Matuszyk - pracownik naukowy. Zajmuje się metodami oceny ryzyka kredytowego, w szczególności metodą scoringową, prowadzi badania naukowe, sensu stricte, związane z tą metodą. Brała udział w projektach

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ dr Anna Drapińska Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Marketingu WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ A. PRACE WYKONANE PRZED UZYSKANIEM STOPNIA DOKTORA Prace publikowane Artykuły naukowe

Bardziej szczegółowo

dr Anna Matuszyk PUBLIKACJE: CeDeWu przetrwania w ocenie ryzyka kredytowego klientów indywidualnych Profile of the Fraudulelent Customer

dr Anna Matuszyk PUBLIKACJE: CeDeWu przetrwania w ocenie ryzyka kredytowego klientów indywidualnych Profile of the Fraudulelent Customer dr Anna Matuszyk PUBLIKACJE: Lp. Autor/ red. 2015 naukowy 1 A. Matuszyk, Zastosowanie analizy przetrwania w ocenie ryzyka kredytowego klientów indywidualnych Tytuł Okładka CeDeWu 2 A.Matuszyk, A. Ptak-Chmielewska,

Bardziej szczegółowo

MICHAŁ G. WOŹNIAK GOSPODARKA POLSKI 1 9 9 0-2 0 1 1 TRANSFORMACJA MODERNIZACJA DROGA DO SPÓJNOŚCI SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ

MICHAŁ G. WOŹNIAK GOSPODARKA POLSKI 1 9 9 0-2 0 1 1 TRANSFORMACJA MODERNIZACJA DROGA DO SPÓJNOŚCI SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ MICHAŁ G. WOŹNIAK GOSPODARKA POLSKI 1 9 9 0-2 0 1 1 TRANSFORMACJA MODERNIZACJA DROGA DO SPÓJNOŚCI SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ & WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN WARSZAWA 201 2 Wprowadzenie 9 ROZDZIAŁ 1. Kryteria oceny

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae STANISŁAW MAZUR Luty 2006

Curriculum Vitae STANISŁAW MAZUR Luty 2006 Curriculum Vitae STANISŁAW MAZUR Luty 2006 ADRES Małopolska Szkoła Administracji Publicznej tel.: +48 (12) 421-76-68 Akademii Ekonomicznej w Krakowie fax: +48 (12) 422-69-19 Ul. Szewska 20/3 e-mail: enmazur@cyf-kr.edu.pl

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 Rada Naukowa Andrzej Antoszewski (Uniwersytet Wrocławski) Wiesław Bokajło (Uniwersytet Wrocławski) Nebojša Blanuša (Uniwersytet w Zagrzebiu) Zbigniew Czachór (UAM

Bardziej szczegółowo

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych Wydział Finansów i Ubezpieczeń Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej Naukowe CV Imię i Nazwisko: Tytuł/stopień naukowy: E-mail: Halina Buk Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/I/2016 Rady Wydziału z dnia r. Obowiązuje od roku akademickiego 2016/17

Uchwała nr 1/I/2016 Rady Wydziału z dnia r. Obowiązuje od roku akademickiego 2016/17 I ROK Lp. Nazwa przedmiotu (modułu) 1 Fundamentals of Law and Government (Podstawy państwa i prawa) SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) W Ćw suma godzin 0 1 E/Z 6 0 1 6 Punkty jednostka Katedra Teorii

Bardziej szczegółowo

Copyright 2013 by Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o.

Copyright 2013 by Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o. Recenzje: prof. dr hab. Stanisława Golinowska prof. dr hab. Jan Sobiech Redaktor prowadząca: Anna Raciborska Redakcja: Magdalena Pluta Korekta: Joanna Barska Projekt okładki: Katarzyna Juras Copyright

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac magisterskich

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac magisterskich prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi i procedury

Bardziej szczegółowo

Ekonomia sektora publicznego Kod przedmiotu

Ekonomia sektora publicznego Kod przedmiotu Ekonomia sektora publicznego - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ekonomia sektora publicznego Kod przedmiotu 14.3-WZ-EkoP-ESP-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty:

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Józef M. Fiszer 1) Zadania i perspektywy Unii Europejskiej w wielobiegunowym świecie; The Future of European Union New forms of internal

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ

PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ Zagadnienia gospodarcze i społeczne ze szczególnym uwzględnieniem polskiego rynku pracy Praca zbiorowa pod red. Doroty Kotlorz Katowice 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

CHRONOLOGICZNY WYKAZ PUBLIKACJI T. NIEBORAKA

CHRONOLOGICZNY WYKAZ PUBLIKACJI T. NIEBORAKA CHRONOLOGICZNY WYKAZ PUBLIKACJI T. NIEBORAKA I. Monografie i komentarze 1. T. Nieborak, Pochodne instrumenty finansowe. Aspekty prawnopodatkowe, Difin, Warszawa 2004, ss. 399. 2. T. Nieborak, Aspekty prawne

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Stefan Krajewski

prof. dr hab. Stefan Krajewski OBSZARY TEMATYCZNE SEMINARIUM LICENCJACKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA prof. dr hab. Stefan Krajewski 1. Budżety samorządów terytorialnych (dochody, wydatki, struktura budżetu gminy lub powiatu) 2.

Bardziej szczegółowo

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE (książki, artykuły, studia)

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE (książki, artykuły, studia) Prof. UAM dr hab. Tadeusz Gadkowski WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE (książki, artykuły, studia) 1. Książki Międzynarodowa kontrola pokojowego wykorzystania energii atomowej, Poznań 1985. International Liability

Bardziej szczegółowo

XX. SAMORZĄD TERYTORIALNY

XX. SAMORZĄD TERYTORIALNY XX. SAMORZĄD TERYTORIALNY 806. 10 lat samorządu województwa lubelskiego, Departament Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Lublin 2008, ss. 48, cena 5,00 zł.

Bardziej szczegółowo