THE AIRE CENTRE Advice on Individual Rights in Europe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "THE AIRE CENTRE Advice on Individual Rights in Europe"

Transkrypt

1 THE AIRE CENTRE Advice on Individual Rights in Europe ULOTKA INFORMACYJNA: PRAWO POBYTU STAŁEGO W WIELKIEJ BRYTANII DLA OBYWATELI EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (Ang. EEA) I CZLONKÓW ICH RODZIN Niniejsza ulotka przeznaczona jest dla obywateli państw EEA 1 i członków ich rodzin, którzy chcą wiedziec czy nabyli prawo pobytu stałego na potrzeby starania się o dokument potwierdzający prawo pobytu stałego, starania się o obywatelstwo Brytyjskie lub w celu potwierdzenia prawa pobytu wobec urzędów odpowiedzialnych za przyznawanie zasiłków. Osoby, które nie są pewne, co do swojego status, lub które zostały poinformowane, że nie maja prawa pobytu stałego, powinny zasięgnąć porady prawnej. 1. Nabycie prawa pobytu stałego po pięciu latach zamieszkania Według Art 16 Dyrektywy Unii Europejskiej 2004/38 ( Dyrektywa ), obywatele państw EEA automatycznie nabywają prawo pobytu stałego w Wielkiej Brytanii po pięciu latach ciaglego i legalnego pobytu. Na potrzeby powyższego przepisu, legalny pobyt obejmuje okresy pobytu jako osoba zatrudniona (również na poł etatu, jeżeli zatrudinenie jest rzeczywiste i skuteczne), jako osoba samozatrudniona, student posiadający odpowiednie zasoby finansowe oraz wszechstronne ubezpieczenie zdrowotne, osoba samowystarczalna finansowo i posiadajaca wszechstronne ubezpieczenie zdrowotne lub jako osoba poszukująca pracy. Według przepisów Brytyjskich, powyższe osoby określane są, jako osoby kwalifikujące się ( qualified persons ) lub jako osoby korzystające z praw Traktatów ( exercising Treaty rights ). Członkowie rodzin obywateli państw EEA (bez względu na ich obywatelstwo) nabywają prawo pobytu stałego po pięciu latach ciągłego zamieszkania w Wielkiej, jeżeli czlonek ich rodziny będący obywatelem EEA korzystał z praw Traktatów przez te piec lat oraz/lub nabył już prawo pobytu stałego. Ciągłość pobytu nie zostaje przerwana na skutek wyjazdu poza obszar Wielkiej Brytanii w celu odbycia obowiazkowej służby wojskowej lub wyjazdów trwających w sumie nie więcej niż 6 miesięcy w roku kalendarzowym. Pojedynczy wyjazd na nie dluzej niż 12 miesięcy jest dozwolony tylko z ważnych powodów, takich jak ciąża, poród, ciężka choroba, studia, szkolenie zawodowe lub staż za granicą. Prawo pobytu stałego może zostać utracone tylko na skutek nieobecności w Wielkiej Brytanii przez okres dwóch kolejnych lat. Nabycie prawa pobytu stałego następuje automatycznie, co oznacza, ze obywatele państw EEA i członkowie ich rodzin nie są zobowiązani starać się o dokumenty potwierdzające ich prawo pobytu stałego z Home Office. Jeżeli chcą, mogą złożyć wniosek o taki dokument na formularzu EEA3 (dla obywateli państw EEA) lub EEA4 (dla członków ich rodzin). Formularze te dostępne są na stronie internetowej Home Office. Członkowie rodzin Określenie członek rodziny (Art 2(2) Dyrektywy) obejmuje małżonków, partnerów cywilnych (pary tej samej płci w zarejestrowanym związku cywilnym) i dzieci poniżej 21 roku życia. Jeżeli należysz do jednych z tych trzech kategorii, nie ma znaczenia czy mieszkasz wspólnie z obywatelem państwa EEA lub nawet czy jesteście w kontakcie. Jedyne, co ma znaczenie to czy ten obywatel państwa EEA przebywa w Wielkiej Brytanii korzystając z praw Traktatów lub jako osoba z pobytem stałym. 1 Ta kategoria obejmuje obywateli: Austrii, Belgii, Bułgarii, Cypru, Republiki Czeskiej, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemiec, Węgier, Islandii, Republiki Irlandii, Włoch, Łotwy, Lichtensteinu, Litwy, Luxemburga, Malty, Holandii, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii. Advice Line: Telephone: Fax: Third Floor, 17 Red Lion Square, London WC1R 4QH Company Limited by Guarantee, Reg. No Charity Registered No Participatory Status Organisation No. N

2 Dzieci powyżej 21 roku życia pozostające na utrzymaniu (włączając pasierbów i wnuków) oraz rodzice, dziadkowie oraz rodzice małżonka, pozostający na utrzymaniu, także zaliczani są do tej grupy. Pozostawanie na utrzymaniu nie musi oznaczać pomocy finansowej, ale może także obejmować pomoc w postaci wyżywienia, ubrania, zamieszkania (zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych). Śmierć: Wedlug Art 12(2) Dyrektywy w razie śmierci lub wyjazdu z Wielkiej Brytanii obywatela państwa EEA, członkowie rodziny niebędący obywatelami państwa EEA mogą zachować prawo pobytu w pewnych okolicznościach. Jest to skomplikowana dziedzina wiec, jeżeli uważasz, że kwalifikujesz się do zachowania prawa pobytu, powinieneś się skontaktować z prawnikiem z AIRE Centre lub z innej organizacji. Rozwód: Wedlug Art 13(2) Dyrektywy, w razie rozwodu lub rozwiązania związku partnerskiego, członek rodziny, który nie jest obywatelem państwa EEA może zachować prawo pobytu w pewnych okolicznościach: jeżeli małżeństwo lub związek partnerski trwał co najmniej trzy lata, z czego przynajmniej rok w Wielkiej Brytanii; lub jeżeli członek rodziny niebędący obywatelem państwa EEA ma prawo opieki nad dzieckiem; lub w szczególnie trudnych przypadkach, takich jak przemoc domowa; lub jeżeli członek rodziny niebędący obywatelem EEA ma prawo dostępu do dziecka. W powyższych przypadkach, po rozwodzie, członek rodziny niebędący obywatelem EEA musi być samowystarczalny finansowo (z wszechstronnym ubezpieczeniem zdrowotnym) lub musi być zatrudniony lub samozatrudniony aż do czasu ukończenia pięciu lat pobytu, kiedy to następuje nabycie prawa pobytu stałego. W przypadkach przewidzianych w Art 13(2) Dyrektywy, rozwód (lub rozwiązanie związku partnerskiego) musi być zakończony, aby członek rodziny niebędący obywatelem EEA zachował prawo pobytu w Wielkiej Brytanii. Władze Brytyjskie także wymagają, aby obywatel EEA korzystał z praw traktatów w Wielkiej Brytanii do dnia rozwodu. Jeżeli zaliczasz się do tej kategorii, zwróć się o poradę do AIRE Centre lub innego prawnika. Jeżeli masz problem z wykazaniem, że twój członek rodziny będący obywatelem EEA korzystał z praw Traktatów, Home Office może w pewnych przypadkach zasięgnąć informacji z innych urzędów. Jeżeli starasz się o zasiłki, organy pomocy społecznej są zobowiązane do zasięgania informacji, aby sprawdzić czy twój członek rodziny będący obywatelem EEA korzystał z praw Traktatów, jeżeli nie możesz tego udowodnić samodzielnie. Przykład numer 1. Marianne pochodzi z Senegalu. Mieszkała w Belgii wraz z jej Belgijskim mężem. 20 Stycznia 2007 przeprowadzili się do Wielkiej Brytanii. Ich pierwsze dziecko urodziło się 10 Października Marianne odeszła od męża w Święta Bożego Narodzenia 2008 w rezultacie kilku przypadków przemocy domowej. Nie widziała się z nim od tamtej pory, ale znajomi jej przekazali, ze jej maż pozostał w Wielkiej Brytanii i pracował przez cały ten czas. Nigdy nie doszło do rozwodu. W tym przypadku, Marianne uzyskała prawo pobytu stałego w dniu 20 Stycznia Jeżeli złoży wniosek do Home Office o potwierdzenie tego statusu, Home Office powinien zwrócić się do odpowiednich urzędów, aby potwierdzić czy jej mąż pracował przez cały ten czas. Podobnie, jeżeli będzie się starała o dodatek mieszkaniowy, władze lokalne maja obowiązek zasięgnięcia informacji z odpowiednich urzędów, aby potwierdzić, czy jej mąż pracował. Nie mogą polegać na fakcie, że Marianne nie posiada dokumentu potwierdzającego jej prawo pobytu stałego lub dowodów na to, czy jej mąż pracował. Jeżeli by doszło do rozwodu, Marianne zachowała by prawo pobytu, jeżeli była samowystarczalna finansowo, zatrudniona lub samozatrudniona po rozwodzie, aż do czasu, kiedy uzyskałaby prawo pobytu stałego w dniu 20 Stycznia 2012, bez względu na to czy jej mąż pozostał w Wielkiej Brytanii po rozwodzie. Okresy nieaktywności zawodowej Niektóre osoby mogą polegać na okresach, kiedy (jako obywatele państw EEA) byli nieaktywni zawodowo lub kiedy członkowie ich rodzin (będący obywatelami państw EEA) byli nieaktywni zawodowo. Często sytuacje takie powodują problemy. Istnieją dwa sposoby na wykazanie, że obywatel państwa EEA przebywał legalnie w czasie takich okresów. 1. Zachowanie statusu: Obywatele państw EEA, którzy pracowali lub byli samozatrudnieni mogą zachować ten status po zakończeniu pracy. Przewiduje to Art 7(3) Dyrektywy. Obywatel państwa EEA zachowuje status pracownika lub samozatrudnionego(nej), jeżeli tymczasowo jest niezdolny do pracy na skutek choroby lub 2

3 wypadku. Pracownicy, którzy zaprzestają pracy aby podjąć szkolenie zawodowe także zachowują status pracownika. Szkolenie musi być związane z poprzednim zatrudnieniem, chyba ze osoba ta została zwolniona z pracy przed rozpoczęciem szkolenia (Art 7(3)(d) Dyrektywy). Pracownicy, którzy zostali zwolnieni z pracy i zarejestrują się w urzędzie pracy (Jobcentre Plus) zwykle zachowują status pracownika (poza tym, jako poszukujący pracy także korzystają z praw Traktatow). Pracownice, które są na urlopie macierzyńskim (płatnym lub bezpłatnym), także zachowują status pracownika, podczas gdy osoby samozatrudnione, które biorą przerwę macierzyńską, zachowują status samozatrudnienia. 2. Samowystarczalność finansowa: Obywatele państw EEA, którzy są nieaktywni zawodowo mogą polegać na tym, że są samowystarczalni finansowo. Samowystarczalność finansowa oznacza posiadanie wystarczających zasobów finansowych na utrzymanie siebie i rodziny, bez konieczności zasięgania pomocy społecznej oraz posiadanie wszechstronnego ubezpieczenia zdrowotnego. Orzecznictwo w tej dziedzinie nie wyjaśnia, co właściwie te terminy oznaczają. a. W opinii AIRE Centre, aby wykazać posiadanie wystarczających zasobów finansowych należy udowodnić, że nie otrzymywałeś(łas) pomocy społecznej. Otrzymywanie zasiłków nie musi oznaczać, że nie byłeś(łas) samowystarczalny(na), ponieważ nie wszystkie zasiłki kwalifikują się jako pomoc społeczna. Do pomocy społecznej zaliczają się: dodatek mieszkaniowy (Housing Benefit), ale nie pomoc dla niepełnosprawnych (Disability Living Allowance obecnie nazywana Personal Independence Payment), dodatek pielęgnacyjny (Carer s Allowance), zasiłek pielęgnacyjny (Attendance Allowance), zasiłek macierzyński (Maternity Allowance), zasiłek dla osób poszukujących pracy oparty na dochodach (income-based Jobseeker s Allowance) lub zasilki oparte na składkach (contribution-based benefits). Tak czy inaczej, aby otrzymać pomoc społeczną, np. dodatek mieszkaniowy, obywatele państw EEA zwykle musza zdać test prawa pobytu, który oznacza, ze ktoś, kto otrzymywał taka pomoc najprawdopodobniej przebywał legalnie w Wielkiej Brytanii. b. Jeżeli chodzi o wszechstronne ubezpieczenie zdrowotne, władze Brytyjskie są zdania, że tylko prywatne ubezpieczenie zdrowotne spełnia wymogi. AIRE Centre nie zgadza się z tą opinią i uważa, że opieka NHS do której praktycznie wszyscy obywatele państw EEA są uprawnieni nieodpłatnie jest wystarczająca, aby spełnić wymóg posiadania wszechstronnego ubezpieczenia zdrowotnego. Prosze zwrócić się do naszej publikacji na ten temat. Studenci są w jeszcze silniejszej pozycji, jeżeli chcą polegać na tych argumentach: orzecznictwo sugeruje, ze wymóg posiadania wystarczających zasobów nie powinien być stosowany, jeżeli studenci znajda się w tymczasowych trudnościach finansowych. Prawo Brytyjskie gwarantuje szeroki zakres bezpłatnej opieki zdrowotnej dla studentów. Przykład numer 2: Anna pochodzi z Polski. Przyjechała do Wielkiej Brytanii w dniu 3 Maja 2004 i 5 Maja 2004 rozpoczęła prace. Nie zdawała sobie sprawy, ze miała obowiązek zarejestrowania się w Home Office (Workers Registration Scheme). Anna pracuje bez przerwy od tamtej pory. Chciałaby teraz starać się o obywatelstwo Brytyjskie. W tym celu musi wykazać, pomiędzy innymi, ze uzyskała prawo pobytu stałego w Wielkiej Brytanii. Aby to wykazać, powinna złożyć wniosek na formularzu EE3, aby uzyskać potwierdzenie nabycia prawa pobytu stałego, oraz dowody na to, że posiadała zasoby finansowe (czyli zarobki z niezarejestrowanej pracy) oraz dowód na to, że zarejestrowała się u lekarza pierwszego kontaktu (NHS GP). Jej wniosek najprawdopodobniej zostanie 2. odrzucony, Acquiring więc permanent powinna residence zasięgnąć before porady completing prawnej. five years of residence Niektórzy obywatele państw EEA i członkowie ich rodzin nabywają prawo pobytu stałego przed upływem pięciu lat. Trwala niezdolność do pracy Art 17(1)(b) Dyrektywy przyznaje prawo pobytu stałego obywatelom państw EEA, którzy po dwóch latach zaprzestali pracy jako zatrudnieni lub samozatrudnieni w Wielkiej Brytanii na skutek trwalej niezdolności do pracy. Jeżeli niezdolność spowodowana została przez wypadek przy pracy lub chorobę zawodowa uprawniająca do zasiłku dla osób niepełnosprawnych (Disability Living Allowance oraz/lub Employment and Support Allowance), wymóg dwóch lat pobytu nie obowiązuje. Nie musisz wykazać dwóch lat pobytu także w przypadku, gdy jesteś małżonkiem lub partnerem cywilnym obywatela Wielkiej Brytanii. 3

4 Przejście na emeryturę Pracownicy lub osoby samozatrudnione, które w czasie, gdy zaprzestają pracy osiągnęły wiek emerytalny lub odchodzą na wcześniejsza emeryturę, pracowały w Wielkiej Brytanii przez ostatnie 12 miesięcy oraz przebywały legalnie w Wielkiej Brytanii przez ponad trzy lata, automatycznie nabywają prawo pobytu stałego na podstawie Art 17(1)(a) Dyrektywy. Wymóg pobytu przez trzy lata nie ma zastosowania, jeżeli osoby te są małżonkiem lub partnerem cywilnym obywatela Wielkiej Brytanii. Pracownicy przygraniczni Obywatele państw EEA, którzy po trzech latach ciągłej pracy w Wielkiej Brytanii zamieszkują w Wielkiej Brytanii, ale pracują w innym państwie EEA i wracają do Wielkiej Brytanii przynajmniej raz w tygodniu, nabywają prawo pobytu stałego w na podstawie Art 17(1)(c) Dyrektywy. Członkowie rodzin Jeżeli obywatel państwa EEA nabył prawo pobytu stałego na podstawie jednego z przypadków wymienionych w Art 17, członkowie jego rodziny, bez względu na ich obywatelstwo, także nabywają prawo pobytu stałego w Wielkiej Brytanii. Sytuacje te różnią się od nabycia prawa pobytu stałego po pięciu latach: jeżeli ktoś jest lub stanie się członkiem rodziny osoby, która nabyła prawo pobytu stałego na podstawie sytuacji wymienionych w Art 17, taki członek rodziny nabywa prawo pobytu stałego automatycznie, bez względu na to jak długo przebywa w Wielkiej Brytanii. Jeżeli obywatel państwa EEA, który korzystał z praw Traktatów jako pracownik lub jako samozatrudniony, umrze przed nabyciem prawa pobytu stałego, członkowie jego rodziny, którzy przebywali z nim w Wielkiej Brytanii, nabywają prawo pobytu stałego, jeżeli ten obywatel państwa EEA przebywał w Wielkiej Brytanii przez dwa lata, lub jeżeli jego śmierć nastąpiła w wyniku wypadku przy pracy lub na skutek choroby zawodowej (Art 17(4) Dyrektywy). Przykład 3. Mariano jest obywatelem Włoch. W 1974 roku przeprowadził się do Wielkiej Brytanii, w celu podjęcia pracy. Mieszkał tu i pracował do roku 2007, kiedy to osiągnął wiek emerytalny. W 2008 roku pojechał do Meksyku, gdzie mieszkał przez 9 miesięcy. Poznał tam Marie, obywatelkę Meksyku, którą poślubił w Mexico City. Ponieważ Mariano nabył prawo pobytu stałego w Wielkiej Brytanii z momentem odejścia na emeryturę, Maria automatycznie nabyła prawo pobytu stałego na skutek małżeństwa. Gdyby Mariano nie osiągnął jeszcze wieku emerytalnego, tak czy inaczej by nabył prawo pobytu stałego na skutek przebywania tu przez 5 lat. W tym przypadku Maria nie nabyłaby prawa pobytu stałego, ale zwykle prawo pobytu jako członek jego rodziny. 3. Other issues Okresy pobytu ukończone przed rokiem 2006 oraz przed przystąpieniem do Unii Europejskiej Prawo pobytu stałego zostało wprowadzone w dniu 30 Kwietnia 2006 roku. Okresy pobytu ukończone przed tą datą lub częściowo przypadające przed tą datą, brane są pod uwagę przy obliczaniu pięcioletniego pobytu na potrzeby prawa pobytu stałego, jeżeli osoba ta korzystała z praw Traktatów przed 30 Kwietnia 2006 lub przed przystąpieniem do Unii Europejskiej (reguła ta może nie mieć zastosowania do osób, które poszukiwały pracy w tym okresie). Jednakże, jeżeli obywatel państwa EEA zaprzestał korzystania z praw Traktatów w Wielkiej Brytanii na okres 2 lat (bez przerw), osoba ta nie nabyła prawa pobytu stałego w dniu 30 Kwietnia 2006, nawet, jeżeli poprzednio mieszkała i korzystała z praw Traktatów przez wiele lat. Dla osób pochodzących z państw, które niedawno przystąpiły do Unii Europejskiej, czas spędzony w Wielkiej Brytanii pracując legalnie, będąc samozatrudnionym, samowystarczalnym finansowo lub jako student przed przystąpieniem do Unii Europejskiej także można zaliczyć do pięcioletniego okresu potrzebnego do uzyskania prawa pobytu stałego. Obywatele państw A8 pracujący bez rejestracji Rejestracja WRS wymagała od obywateli państw A8 2 zarejestrowania w Home Office faktu podjęcia zatrudnienia oraz zmian pracodawcy w ciągu pierwszych 12 miesięcy od podjęcia pracy w Wielkiej Brytanii. Rejestracja WRS obowiązywała do dnia 1 Maja Osoby samozatrudnione nie podlegały obowiązkowi rejestracji. Władze Brytyjskie najprawdobniej nie Beda brały pod uwagę okresu pracy bez rejestracji, jeżeli dana osoba podlegała temu obowiązkowi, co może mieć wpływ na nabycie prawa pobytu stałego. AIRE Centre jest 2 Są to: Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Polska, Słowacja i Słowenia. 4

5 zdania, że okres ten powinien się zaliczać do pięcioletniego pobytu wymaganego do nabycia prawa pobytu stałego, jeżeli dana osoba jest w stanie wykazać, że w tym czasie był(a) samowystarczalna finansowo (zobacz powyżej). Praca bez rejestracji nie była nielegalna dla danego pracownika, wiec dochód z takiej pracy może być brany pod uwagę przy szacowaniu zasobów finansowych niezbędnych do uznania kogoś za samowystarczalnego. Osoby takie musza spełnić takie same wymogi jak osoby samowystarczalne finansowo. Bułgaria i Rumunia Osoby pochodzące z Bułgarii lub Rumunii (obywatele państw A2) nie maja prawa do podejmowania pracy w Wielkiej Brytanii, chyba że uzyskają autoryzacje lub są zwolnieni z obowiązku uzyskania autoryzacji na podstawie Accession (Immigration and Worker Authorisation) Regulations 2006, Regulacja 2. Obywatele Bułgarii i Rumunii mogą podejmować prace, jako osoby samozatrudnione. Ograniczenia te zostaną zniesione z dniem 1 Stycznia 2014 roku. Do tego czasu, niektóre osoby należące do tej grupy mogą mieć problemy z udowodnieniem, że nabyły prawo pobytu stałego. Czy Aire Centre może mi pomoc? AIRE Centre udziela darmowych porad prawnych obywatelom państw EEA, członkom ich rodzin i organizacjom charytatywnym, które im pomagają. AIRE Centre ma ograniczone zasoby i nie możemy pomoc wszystkim. Co najważniejsze, zwykle nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pilne wnioski. Jeżeli potrzebujesz naszej porady, najlepiej skontaktować się z nami na nasz Jeżeli potrzebujesz pilnej pomocy, spróbuj skontaktować się z Your Europe Advice Service: Jeżeli masz problem z władzami, który może być szybko rozwiązany (np. władze te nie zwracają twoich dokumentów przez długi okres czasu), możesz skontaktować się z Solvit: 29 Kwietnia

Żyć i pracować w Europie

Żyć i pracować w Europie Ausland Żyć i pracować w Europie > > > Europejskie prawo wspólnotowe Praca w różnych państwach członkowskich Wypłata świadczeń emerytalno-rentowych Praca bez granic Europa zbliża się do siebie. Dziś nikogo

Bardziej szczegółowo

Żyć i pracować w Europie

Żyć i pracować w Europie Polnische Fassung Żyć i pracować w Europie > Prawo europejskie > Praca w różnych państwach członkowskich > Wypłata świadczeń emerytalno-rentowych Größe: 100 % (bei A5 > 71%) Praca bez granic Europa zbliża

Bardziej szczegółowo

Listopad 2012 r. 2/45

Listopad 2012 r. 2/45 Listopad 2012 r. 2/45 Spis treści WPROWADZENIE 5 Czemu służy ten poradnik? 5 Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6 1. Który system zabezpieczenia społecznego ma zastosowanie do pracowników

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA. Dyrektywa 2005/36/WE. Wszystko, co należy wiedzieć o uznawaniu kwalifikacji zawodowych 66 PYTAŃ 66 ODPOWIEDZI

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA. Dyrektywa 2005/36/WE. Wszystko, co należy wiedzieć o uznawaniu kwalifikacji zawodowych 66 PYTAŃ 66 ODPOWIEDZI PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Dyrektywa 2005/36/WE Wszystko, co należy wiedzieć o uznawaniu kwalifikacji zawodowych 66 PYTAŃ 66 ODPOWIEDZI Niniejszy dokument jest przeznaczony do celów informacyjnych. Komisja

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Praca w Holandii. Prawa i obowiązki pracowników z Polski

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Praca w Holandii. Prawa i obowiązki pracowników z Polski Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Praca w Holandii Prawa i obowiązki pracowników z Polski Praca w Holandii Prawa i obowiązki pracowników z Polski Europa zmierza do swobodnego przepływu kapitału,

Bardziej szczegółowo

Do czego potrzebny jest niniejszy poradnik? 5. Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6

Do czego potrzebny jest niniejszy poradnik? 5. Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6 Spis treści WPROWADZENIE 5 Do czego potrzebny jest niniejszy poradnik? 5 Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6 1. Który system zabezpieczenia społecznego ma zastosowanie do pracowników

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 30.10.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 284/43 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 988/2009 z dnia 16 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie

Bardziej szczegółowo

Edukacja w Islandii...30 Islandzki dla obcokrajowców... 33 Ważne informacje kontaktowe 35

Edukacja w Islandii...30 Islandzki dla obcokrajowców... 33 Ważne informacje kontaktowe 35 Zamieszkanie w innym kraju wymaga odwagi. Stwarza jednak również niezwykłe możliwości oraz stanowi początek czegoś zupełnie nowego. Daj sobie trochę czasu aby dowiedzieć się czego możesz oczekiwać i czego

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. na Słowacji

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. na Słowacji Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego na Słowacji Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu wzajemnego

Bardziej szczegółowo

Pomoc w opłatach czynszu i podatku lokalnego dla osób w wieku aktywności zawodowej

Pomoc w opłatach czynszu i podatku lokalnego dla osób w wieku aktywności zawodowej Polish Pomoc w opłatach czynszu i podatku lokalnego dla osób w wieku aktywności zawodowej (Help with rent and Council Tax for people of working age) Ulotka ta jest adresowana do osób w wieku aktywności

Bardziej szczegółowo

HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit)

HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit) HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit) Broszura informacyjna Urzędu Mieszkalnictwa Komunalnego (Housing Executive) dla pracowników migracyjnych Ta broszura

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Dublin II i procedura uchodźcza w Polsce Krótkie wprowadzenie dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy

Rozporządzenie Dublin II i procedura uchodźcza w Polsce Krótkie wprowadzenie dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy Rozporządzenie Dublin II i procedura uchodźcza w Polsce Krótkie wprowadzenie dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy Jesteś w Rzeczpospolitej Polskiej( RP) ludność: 38 mln, językiem oficjalnym

Bardziej szczegółowo

B ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

B ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 2004R0883 PL 28.06.2012 003.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po nowych zasadach regulujących prawo pobytowe obywateli Unii Europejskiej i ich rodzin. Pod redakcją Paolo Fasano

Przewodnik po nowych zasadach regulujących prawo pobytowe obywateli Unii Europejskiej i ich rodzin. Pod redakcją Paolo Fasano 192 Przewodnik po nowych zasadach regulujących prawo pobytowe obywateli Unii Europejskiej i ich rodzin Pod redakcją Paolo Fasano 193 Podziękowania za współpracę i okazaną życzliwość dla: Iuri Farabegoli

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy NIEMCY SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Niemczech... 2 1.1 Informacje geograficzne... 2 1.2. Cechy charakterystyczne Niemiec... 2 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 3 1.4. Telefony

Bardziej szczegółowo

Do pracy w Finlandii. te-services.fi. Przewodnik dla pracowników i przedsiębiorców zainteresowanych Finlandią. Anton Ivanov/Shutterstock

Do pracy w Finlandii. te-services.fi. Przewodnik dla pracowników i przedsiębiorców zainteresowanych Finlandią. Anton Ivanov/Shutterstock Do pracy w Finlandii Przewodnik dla pracowników i przedsiębiorców zainteresowanych Finlandią Anton Ivanov/Shutterstock te-services.fi Ministerstwo Pracy i Gospodarki, 11/2014 Składanie: Edita Publishing

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej1), 2)

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej1), 2) Dziennik Ustaw Nr 174 10193 Poz. 1039 1039 USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej1), 2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady: 1) wykonywania zawodów pielęgniarki

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje.

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje. Partner Społeczny SIS -17 Lat Dla Rozwoju SIS - Kształtujemy Relacje www.mamprawo.eu Realizator projektu: ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

Oddajemy w Państwa ręce drugie, poszerzone wydanie poradnika

Oddajemy w Państwa ręce drugie, poszerzone wydanie poradnika Publikacja poradnika Żyć i pracować w Wielkiej Brytanii nie byłaby możliwa bez finansowego wsparcia Konsulatu Generalnego RP w Londynie, Polonia Aid Fundation Trust oraz Centrali Brytyjskich Związków Zawodowych

Bardziej szczegółowo

Życie i praca w Irlandii Północnej

Życie i praca w Irlandii Północnej ludzie:umiejętności:praca Życie i praca w Irlandii Północnej Pośrednictwo ludzie: umiejętności: praca w Europie Poland Europos žemėlapis Islandia Finlandia Portugalia Irelandia Polnocna Irlandia Hiszpania

Bardziej szczegółowo

BEZDOMNI PODSTAWOWE UPRAWNIENIA

BEZDOMNI PODSTAWOWE UPRAWNIENIA Bank Informacji o Organizacjach Pozarządowych KLON/JAWOR H1PL2000 BEZDOMNI PODSTAWOWE UPRAWNIENIA Wyciąg z obowiązujących przepisów Stan prawny na dzień 1 grudnia 2001 r., wydanie II Ulotka ta zawiera

Bardziej szczegółowo

Policja ma prawo zatrzymać i przeszukać

Policja ma prawo zatrzymać i przeszukać Brytyjska policja Funkcjonariusze policji noszą broń palną tylko w wyjątkowych okolicznościach. Zatrzymanie Stop and Search Policja ma prawo zatrzymać i przeszukać każdą osobę. Zatrzymany musi być traktowany

Bardziej szczegółowo

Dać radę w Polsce pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli Państw Trzecich

Dać radę w Polsce pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli Państw Trzecich Dać radę w Polsce pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli Państw Trzecich Helsińska Fundacja Praw Człowieka Warszawa 2009 Dać radę w Polsce pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli Państw

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOĆ GOSPODARCZĄ PODSTAWOWE INFORMACJE

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOĆ GOSPODARCZĄ PODSTAWOWE INFORMACJE Facebook f Logo CMYK /.eps Facebook f Logo CMYK /.eps UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOĆ GOSPODARCZĄ PODSTAWOWE INFORMACJE Nasz serwis 2015 www.svagw.at Prosimy odwiedzić nas na Facebook

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 lipca 2006 r.

USTAWA z dnia 14 lipca 2006 r. Kancelaria Sejmu s. 1/46 USTAWA z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej 1),

Bardziej szczegółowo

PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców.

PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców. Copyright by Aleksandra Wróblewska - Zgórzak Copyright for this edition by Stowarzyszenie Vox Humana Aleksandra Wróblewska-Zgórzak PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców.

Bardziej szczegółowo

Równość i brak dyskryminacji

Równość i brak dyskryminacji ISSN 1830-3749 Równość i brak dyskryminacji Raport roczny Prawa podstawowe i zapobieganie dyskryminacji Zatrudnienie sprawy społeczne Komisja Europejska Równość i brak dyskryminacji Raport roczny Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Większość brytyjskich pracodawców

Większość brytyjskich pracodawców Jak skutecznie szukać pracy Większość brytyjskich pracodawców wymaga dobrej znajomości języka angielskiego, dlatego warto wcześniej pomyśleć o kursie językowym. Przy szukaniu pracy przydatne będą dyplomy,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH Warszawa 2013 BIULETYN RPO-Materiały nr 79 Ubezpieczenia społeczne. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo