3. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ"

Transkrypt

1 3. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 3.1 Dochody Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok po zmianach Wykonanie za 2009r Rolnictwo i łowiectwo ,16 99, Prace geodezyjno-urządzeniowe ,00 100,00 na potrzeby rolnictwa Melioracje wodne ,54 100, Program Rozwoju Obszarów ,62 91,00 Wiejskich Pozostała działalność ,00 100, Transport i łączność ,80 100, Krajowe pasażerskie przewozy ,80 100,00 autobusowe 710 Działalność usługowa ,00 100, Prace geodezyjne i ,00 100,00 kartograficzne (nieinwestycyjne) 750 Administracja publiczna ,95 100, Urzędy wojewódzkie ,95 100, Ochrona zdrowia ,11 78, Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczania zdrowotnego % ,00 100, ,11 62, Pomoc społeczna ,00 100, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 100, Pozostałe zadania w zakresie ,20 94,18 polityki społecznej Wojewódzkie urzędy pracy ,20 94, Gospodarka komunalna i ,00 100,00 ochrona środowiska Ochrona powietrza ,00 100,00 atmosferycznego i klimatu Razem ,22 99,52 459

2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Województwa zostały wprowadzone do budżetu Województwa Wielkopolskiego w: dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2008r., znak FB.I /08 na zadania bieżące ( 2210) kwota zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości ,00 zł, dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale Melioracje wodne na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2008r., znak FB.I /08, 29 maja 2009r., znak FB.I /09, 20 sierpnia 2009r., znak FB.I /09, 3 września 2009r., znak FB.I /09, 22 grudnia 2009r., znak FB.I /09, 30 grudnia 2009r., znak FB.I /09 : na zadania bieżące ( 2210) kwota zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości ,00 zł, na inwestycje ( 6510) kwota zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości ,46 zł, na inwestycje ( 6518) kwota zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości ,00 zł, na inwestycje ( 6519) kwota zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości ,08 zł, dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2008r., znak FB.I /08, 8 kwietnia 2009r., znak FB.I /09, 7 sierpnia 2009r., znak FB.I /09, 20 sierpnia 2009r., znak FB.I /09, 30 grudnia 2009r., znak FB.I /09: na zadania bieżące ( 2210) kwota zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości ,75 zł, na zadania bieżące ( 2218) kwota zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości ,06 zł, na zadania bieżące ( 2219) kwota zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości ,89 zł, na inwestycje ( 6510) kwota zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości ,56 zł, na inwestycje ( 6518) kwota zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości ,27 zł, na inwestycje ( 6519) kwota zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości ,09 zł, dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale Pozostała działalność na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 13 listopada 2009r., znak FB.I /09 na zadania bieżące ( 2210) kwota zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 6.371,00 zł, dziale 600 Transport i łączność, rozdziale Krajowe i pasażerskie przewozy autobusowe na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2008r., znak FB.I /08, 3 września 2009r., znak FB.I /09, 30 września 2009r., znak FB.I /09, 28 grudnia 2009r., znak FB.I /09 na zadania bieżące ( 2210) kwota zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości ,80 zł, 460

3 dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2008r., znak FB.I /08, 3 września 2009r., znak FB.I /09 na zadania bieżące ( 2210) kwota zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości ,00 zł, dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale Urzędy wojewódzkie na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2008r., znak FB.I /08, 11 lutego 2009r., znak FB.I /09, 17 sierpnia 2009r., znak FB.I /09, 13 listopada 2009., znak FB.I /09 na zadania bieżące ( 2210) kwota zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości ,95 zł, dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2008r., znak FB.I /08 na zadania bieżące ( 2210) kwota zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości ,00 zł, dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2008r., znak FB.I /08 na zadania bieżące ( 2210) kwota zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości ,11 zł, dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2008r., znak FB.I /08, 13 lutego 2009r., znak FB.I /09: na zadania bieżące ( 2210) kwota zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości ,00 zł, na inwestycje ( 6510) kwota zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 8.000,00 zł, dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale Wojewódzkie urzędy pracy na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2008r., znak FB.I /08, 3 września 2009r., znak FB.I /09, 9 listopada 2009r., znak FB.I /09, 30 grudnia 2009r., znak FB.I /09 na zadania bieżące ( 2210) kwota zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości ,20 zł, dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2008r., znak FB.I /08, znak FB.I /09, 30 grudnia 2009r., znak FB.I /09 na zadania bieżące ( 2210) kwota zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości ,00 zł. 461

4 3.2 Wydatki Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok po zmianach Wykonanie za 2009r Rolnictwo i łowiectwo ,16 99, Prace geodezyjnourządzeniowe ,00 100,00 na potrzeby rolnictwa Melioracje wodne ,54 100, Program Rozwoju Obszarów ,62 91,00 Wiejskich Pozostała działalność ,00 100, Transport i łączność ,80 100, Krajowe pasażerskie przewozy ,80 100,00 autobusowe 710 Działalność usługowa ,00 100, Prace geodezyjne i ,00 100,00 kartograficzne (nieinwestycyjne) 750 Administracja publiczna ,95 100, Urzędy wojewódzkie ,95 100, Ochrona zdrowia ,11 78, Zespoły metodyczne opieki ,00 100,00 zdrowotnej Składki na ubezpieczenie ,11 62,34 zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczania zdrowotnego 852 Pomoc społeczna ,00 100, Świadczenia rodzinne, zaliczka ,00 100,00 alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 853 Pozostałe zadania w zakresie ,20 94,18 polityki społecznej Wojewódzkie urzędy pracy ,20 94, Gospodarka komunalna i ,00 100,00 ochrona środowiska Ochrona powietrza ,00 100,00 atmosferycznego i klimatu Razem ,22 99,52 % 462

5 I. Rolnictwo i łowiectwo ,16 zł: 1. Kwota ,00 zł - przeznaczona została na sfinansowanie kosztów prac związanych z opracowaniem planu urządzeniowo rolnego gminy Lisków. 2. Kwota ,54 zł, na którą składają się następujące pozycje: ,00 zł - przeznaczono na konserwację i eksploatację urządzeń melioracji podstawowych, wykonana w 100%. Przebieg realizacji robót konserwacyjno eksploatacyjnych w 2009r. Opierając się na przeprowadzonych jesienią 2008r. ustaleniach komisyjnych przeglądów terenowych dot. stanu technicznego urządzeń melioracji podstawowych Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych opracował potrzeby środków na wykonanie robót konserwacyjno eksploatacyjnych w 2009r. W celu wykonania ustalonych potrzeb na poziomie nie powodującym przyspieszonej dekapitalizacji tych urządzeń, należałoby zabezpieczyć środki w wysokości 164,1 mln zł, które umożliwiłyby objąć konserwacją i eksploatacją cały stan ewidencyjny urządzeń melioracji podstawowych. Pierwotnie wielkość dotacji budżetu państwa na utrzymanie cieków naturalnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i urządzeń melioracji podstawowych w 2009r. dla Województwa Wielkopolskiego wynosiła zł i stanowiła pokrycie 10,3% faktycznych potrzeb finansowych na realizację powyższych zadań. Pismem znak FB.I /09 z dnia 11 lutego 2009r. Wojewoda Wielkopolski poinformował o czasowym ograniczeniu wydatków w tym środków przeznaczonych na utrzymanie cieków i urządzeń melioracji podstawowych w wysokości zł. W wyniku przeprowadzonej w sierpniu nowelizacji budżetu Państwa środki na utrzymanie cieków i urządzeń melioracji podstawowych w 2009r. zostały ostatecznie zmniejszone o zł, w wyniku czego środki budżetu Państwa na realizację powyższych zadań w 2009r. wyniosły zł. Dotacja ta pokryła 8,1 % faktycznych potrzeb finansowych na realizację zadań związanych z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych w 2009r. Otrzymana ograniczona wielkość dotacji celowej z budżetu państwa w stosunku do istniejących potrzeb zdecydowała, że przy realizacji zadań z zakresu utrzymanie cieków naturalnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i urządzeń melioracji podstawowych w 2009r. Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu kierował się poniższymi priorytetami: - ochroną przeciwpowodziową województwa poprzez zapewnienie pełnej eksploatacji pompowni, wałów, zbiorników wodnych oraz budowli hydrotechnicznych, - gospodarką wodną w zlewniach poprzez zapewnienie odpływu z głównych odprowadzalników wód, - retencjonowanie wód w okresach suszy i jej niedoborów w okresie wegetacyjnym, - zapewnieniem środków na realizację programu ROWY Celem objęcia utrzymaniem jak największej ilości urządzeń oraz zagwarantowania odpływu wód z urządzeń melioracji szczegółowych, przyjęto zasadę zapewnienia ich drożności nawet poprzez wykonanie niepełnej konserwacji cieków i kanałów. Pierwotny Plan utrzymania cieków... w 2009r. uzgodniony z Zarządem Województwa Wielkopolskiego i zatwierdzony przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu w dniu r. był urealniany w kwietniu, sierpniu i grudniu 2009r. Urealnienia planu stały się konieczne z uwagi na: - uaktualnienie kosztów energii elektrycznej (dostosowaniu wielkości potrzeb energetycznych zależnych od warunków atmosferycznych) na pompowniach, 463

6 - urealnienie kosztów realizacji programu zatrudnienia bezrobotnych przy robotach konserwacyjnych na urządzeniach melioracji podstawowych ROWY 2009r., - zagospodarowanie uzyskanych oszczędności powstałych z przetargowego systemu zlecania robót konserwacyjnych poprzez wprowadzenie do planu robót awaryjnych powstałych w wyniku warunków atmosferyczno hydrologicznych, ujętych do planu na podstawie wniosków zainteresowanych użytkowników gruntów i samorządów. Powyższe działania pozwoliły na objęcie robotami konserwacyjnymi na rzekach i kanałach 17,5 % stanu ewidencyjnego cieków i kanałów. Plan i wykonanie rzeczowe robót konserwacyjnych w 2009r. Plan i wykonanie rzeczowe robót konserwacyjnych w 2009r. wykonywanych ze środków budżetu Państwa przedstawia poniższa tabela: Rodzaj robót Jedn. Środki budżetowe % Plan Wykonanie wykon. planu Cieki i kanały podstawowe w tym: Km 1239, , odmulenia Km 337, , wykoszenia skarp Km 1175, , wykoszenia dna Km 907, , hakowania dna Km 238, , Rurociągi Km 0,850 0, Wały p.powodziowe Km 349, , Zbiorniki szt Pompownie szt Budowle szt Robotami eksploatacyjnymi w 2009r. objętych zostało 100% urządzeń tj.: - 50 szt. stacji pomp, - 31 szt. zbiorników wodnych, szt. budowli piętrzących, szt. przepustów wałowych. Plan finansowy utrzymania cieków naturalnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz urządzeń melioracji podstawowych w 2009r. wykonany został w 100% ,54 zł środki z Budżet Państwa, z tego: ο ,00 zł inwestycje melioracyjne przedstawione w części 7 niniejszego sprawozdania na stronie 513, ο ,54 zł Program Rozwój Obszarów Wiejskich ; Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przedstawione w części 7 niniejszego sprawozdania na stronach Kwota ,62 zł przeznaczona została zgodnie z Porozumieniem, zawartym 16 stycznia 2009r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na: 464

7 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Departamentu PROW środki w wysokości ,46 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie pensji dla 51 pracowników zajmujących się obsługą PROW Niewykonanie planu wynika z zatrudnienia mniejszej ilości pracowników. - Realizację Rocznego Planu Komunikacyjnego na 2009 rok środki w wysokości ,64 zł zostały przeznaczone na: o organizację konferencji i szkoleń dla beneficjentów PROW , o produkcję i emisję audycji radiowej pn. PROW bez tajemnic, o publikację aktualnych informacji dotyczących Programu w prasie oraz druk materiałów promocyjnych. - Szkolenia, kursy językowe oraz studia podyplomowe środki w wysokości ,50 zł zostały przeznaczone na: o organizację studiów podyplomowych dla 13 pracowników, zajmujących się obsługą PROW , o organizację kursów językowych dla 6 pracowników, o organizację innych szkoleń dla pracowników, o wynagrodzenia eksperta ds. zamówień publicznych. - Zakup: o materiałów eksploatacyjnych kwota 6.404,55 zł została przeznaczona na zakup literatury fachowej, zakup 2 cyfrowych aparatów fotograficznych oraz 2 tzw. GPSów. o oprogramowania komputerowego oraz antywirusowego, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowo-zakupionego sprzętu komputerowego kwota ,72 zł, o wyposażenia biurowego dla pracowników zajmujących się Krajową Siecią Obszarów Wiejskich - kwota 6.685,83 zł (w tym: materiałów biurowych, cyfrowego aparatu fotograficznego wraz z akcesoriami, laminatora, niszczarki, obcinarki oraz bindownicy). Wydatki majątkowe w 2009 roku Wyszczególnienie Kwota Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników Departamentu Programów ,92 Rozwoju Obszarów Wiejskich a w szczególności komputerów stacjonarnych, laptopów, drukarek oraz kserokopiarki. Zakup służbowego samochodu osobowego marki Skoda Octavia ,00 RAZEM: ,92 4. Kwota 6.371,00 zł przeznaczona została na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich. II. Transport i łączność ,80 zł Kwota ,80 zł - przeznaczona została dla przewoźników autobusowych realizujących ulgowe przejazdy pasażerskie w przewozach regularnych. Realizacja dopłat następowała w ratach miesięcznych na podstawie umów zawartych przez Województwo Wielkopolskie z przewoźnikami. Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr

8 III. Działalność usługowa ,00 zł Kwota ,00 zł została przeznaczona na: - zadanie pn. zebranie i zorganizowanie w odpowiednie struktury danych sieci dróg, kolei, budowli mostowych oraz innych obiektów związanych z komunikacją drogową i kolejową w ramach opracowania Bazy Danych Obiektów Topograficznych (TBD) z obszaru województwa wielkopolskiego - kwota ,00 zł, - wykonanie zadań przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu kwota ,00 zł - przedstawiono w części 8 niniejszego sprawozdania na stronach IV. Administracja publiczna ,95 zł Kwota ,95 zł przeznaczona została na realizację zadań zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005r. Nr 175, poz ze zm.), o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej, które są realizowane przez pracowników przekazanych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego. Na ww. wydatki składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,95 zł, co oznacza realizację na poziomie 100,00%, pozostałe wydatki bieżące ,00 zł, zrealizowano także na poziomie 100,00%. W 2009r. z uwagi na niewystarczające środki z dotacji z budżetu państwa na realizacje ww. zadania Województwo Wielkopolskie dołożyło ze środków własnych kwotę w wysokości ,42 zł z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota ,39 zł, pozostałe wydatki bieżące kwota ,03 zł. Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień r. przedstawia poniższe zestawienie: Zatrudnienie w etatach Przeciętne zatrudnienie w 2009 roku Stan na 31 grudnia 2009r. Plan Wykonanie 32,5 31,07 32,3 Średnie miesięczne wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 4.481,52 zł, a bez wynagrodzenia dyrekcji 4.347,76 zł (średnie wynagrodzenie obejmuje środki z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego). V. Ochrona zdrowia ,11 zł 1. Kwota ,00 zł - została przekazana dla Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu, które przeprowadza zadania kontroli prowadzenia badań lekarskich i wydawania orzeczeń do kierowania pojazdami. 2. Kwota ,11 zł - przeznaczona została na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. 466

9 Składki, o których mowa powyżej, szkoły policealne obowiązane są odprowadzać za słuchaczy powyżej 26-go roku życia, po złożeniu przez zainteresowanych słuchaczy stosownego wniosku. Takim samym ubezpieczeniem zdrowotnym objęte są wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy, które nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia przez rodziców lub opiekunów. Środki zostały wykorzystane w 62,34% w związku z tym, że nie otrzymano dodatkowych zgłoszeń od słuchaczy i uczniów kwalifikujących się do odprowadzania składek z tego tytułu. VI. Pomoc społeczna ,00 zł Kwota ,00 zł - dotyczy zadania zleconego samorządowi województwa ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228 z 2004 r. poz tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.), w związku z pełnieniem przez Województwo funkcji instytucji właściwej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, w części dotyczącej świadczeń rodzinnych. Powyższa kwota została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ( ,00 zł dla 27,85 etatów wg stanu na r.), pozostałe wydatki bieżące ( ,00 zł) oraz wydatki majątkowe (8.000,00 zł). Wydatki majątkowe w 2009 roku Wyszczególnienie Kwota Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i urządzeniem Firewall 8.000,00 W 2009 roku od obywateli polskich migrujących do 30 krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii w celu zatrudnienia wpłynęło spraw z tego: w części dotyczącej świadczeń rodzinnych oraz 121 w części dotyczącej funduszu alimentacyjnego. W efekcie rozpatrywanych spraw w 2009r. opracowanych zostało: a) formularzy z serii E 400, po uprzednim zebraniu właściwych informacji, b) decyzji administracyjnych, z tego: ustalających prawo do świadczeń rodzinnych (przyznających, odmawiających, umarzających postępowanie), decyzji w sprawie świadczeń nienależnie pobranych na łączną kwotę ,00 zł, - 15 decyzji umarzających świadczenia nienależnie pobrane na łączną kwotę ,00 zł, - 50 decyzji w sprawie rozłożenia na raty świadczenia nienależnie pobrane, - 50 decyzji odmawiających umorzenia lub rozłożenia na raty świadczeń nienależnie pobranych. VII. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,20 zł Kwota ,20 zł - została przeznaczona na realizację zadań wynikających z Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o służbie zastępczej (Dz. U. 2003, Nr 223, poz ze zm.), która określa zasady przeznaczenia do służby zastępczej, kierowanie do jej odbycia 467

10 oraz przebieg służby zastępczej przez poborowych, którym przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne nie pozwalają na pełnienie służby wojskowej. Na ww. wydatki składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ( ,15 zł), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ( ,21 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące (57.015,84 zł). Najistotniejsze działania zrealizowane w 2009 roku dotyczyły obsługi organizacyjnej i administracyjnej Komisji Wojewódzkiej ds. Służby Zastępczej w Poznaniu oraz nadzoru nad przebiegiem służby zastępczej poprzez kontrole w siedzibie podmiotów, u których poborowi odbywali służbę. Dokonywano zwrotu wypłaconych świadczeń pieniężnych podmiotom, u których poborowi odbywali w latach służbę (kwota ,21 zł) oraz wypłacano poborowym koszty przejazdu do siedziby Komisji Wojewódzkiej w Poznaniu (kwota 111 zł). VIII. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 zł Kwota ,00 zł - została przeznaczona na opracowanie ekspertyzy dotyczącej zasadności sporządzania programów ochrony powietrza dla stref: wielkopolskiej ze względu na przekroczenie poziomu docelowego ozonu; miasta Leszno, pilsko-złotowskiej ze względu na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu. 3.3 Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości: Kwota ,41 zł stanowi zwrot: - dotacji (28.762,61 zł) i odsetek od dotacji (1.441,00 zł) dotyczących dopłat do biletów dokonanych przez MPK z Poznaniu, - dotacji (1.721,80 zł) i odsetek od dotacji (55,00 zł) dotyczących dopłat do biletów dokonanych przez MPK Sp. z o.o. w Gnieźnie, - odsetki od dotacji (25,00 zł) dotyczących dopłat do biletów ulgowych dokonanych przez PKS Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. Kwota 650,00 zł stanowi zwrot dotacji (591,00 zł) oraz odsetek (59,00 zł) od dotacji, przyznanych z budżetu państwa na realizację staży medycznych przez 111 Szpital Wojskowy z Przychodnią przy ul. Grunwaldzkiej 16/18 w Poznaniu. Kwota ,89 zł stanowi zwrot dotacji (14.046,58 zł) oraz odsetek (8,31 zł) od dotacji z budżetu państwa przekazanej Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Poznaniu na realizację zadania z zakresu administracji rządowej służba zastępcza. Powyższe środki stanowiły nienależnie pobrane świadczenia pieniężne z tytułu odbywania służby zastępczej. 468

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne 2.12 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie w I półroczu 2009r. wykonano w 49,50%. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po I półroczu 2009r. wynosiło 50,55%.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z wykonania planu finansowego. Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT. za 2014 rok

SPRAWOZDANIE. z wykonania planu finansowego. Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT. za 2014 rok SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT za 2014 rok Zgodnie z postanowieniem art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE: Treść: Poz.: DZIENNIK 713 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. Nr 12 ZARZĄDZENIE: 124 Nr 22/MON z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia świąt

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 213 ROK Warszawa, czerwiec 214 2 Spis treści I. Podstawy prawne działalności Funduszu 7 II. Ogólne informacje o Funduszu 8 II.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1877 USTAWA z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2012 Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Opracowano w Biurze do

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z wykonania planu finansowego. Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT. za 2013 rok

SPRAWOZDANIE. z wykonania planu finansowego. Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT. za 2013 rok SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT za 2013 rok Zgodnie z postanowieniem art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1952 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1952 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1952 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO ZA 2010 ROK UCHWALA Nr XI/2011 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego za 2010 rok. Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2013 r.

Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2013 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2013 r. Warszawa, czerwiec 2014 r. Spis treści SPIS WYKRESÓW... 1 1. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH....

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 955 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 2 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 955 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 2 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 955 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r.

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/112 Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z z dnia 18 lipca 2001 r. 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. Prawo wodne 1) 2255, z 2006 r. Nr 170,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 121 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej

USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej Art. 1. W ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz.U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 99,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r.

USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/132 USTAWA Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z z dnia 18 lipca 2001 r. 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. Prawo wodne 1) 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658,

Bardziej szczegółowo