Co każdy student wiedzieć powinien s. 6. Wydanie Specjalne dla Studentów I Roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Co każdy student wiedzieć powinien s. 6. Wydanie Specjalne dla Studentów I Roku"

Transkrypt

1 Posiłek na intelektualny wysiłek s. 26 Miasteczko Studenckie s. 12 Po godzinach s.25 ISSN miesięcznik październik 2009 Co każdy student wiedzieć powinien s. 6 Wydanie Specjalne dla Studentów I Roku

2 Posiłek na intelektualny wysiłek s. 26 Miasteczko Studenckie s. 12 Po godzinach s.25 Jestem z AGH ISSN miesięcznik październik 2009 Szanowni Studenci! C hcąc powitać Was w murach Akademii Górniczo-Hutniczej, pragnę rozpocząć od szczerych gratulacji staliście się bowiem studentami jednej z najlepszych uczelni w Polsce. To Wasz ogromny sukces, zważywszy na ogromną liczbę kandydatów, jaka co roku ubiega się o indeks AGH. Nie będzie najmniejszą przesadą jeśli powiem, że dołączyliście tym samym do elity przyszłych inżynierów. Przez kilka najbliższych lat będziecie nieustannie przekonywać się, iż dokonaliście właściwego wyboru, wiążąc swoje losy z uczelnią prestiżową, znaną i docenianą nie tylko w naszym kraju, ale i na świecie. Wykształcenie, które tu otrzymacie, pozwoli Wam bez obaw spojrzeć w zawodową przyszłość. Znaleźliście się w miejscu, w którym nowoczesność i dynamiczny rozwój jest równie istotny, jak wspaniała tradycja. Uroczyście obchodzony jubileusz 90-lecia utworzenia uczelni, jest doskonałą okazją do spojrzenia zarówno na piękną i bogatą historię AGH, jak i wyzwania, jakie przed nami stoją. Nieustannie podnoszona jakość kształcenia, współpraca z biznesem i przemysłem, nowe inwestycje, efektywne wykorzystywanie środków unijnych to tylko kilka cech Akademii Górniczo-Hutniczej. Z Waszej perspektywy równie istotne będą takie zalety AGH, jak uznanie, jakie nasi absolwenci znajdują w oczach pracodawców, możliwość wyjazdów zagranicznych na wymiany i staże, a także niepowtarzalna atmosfera studiowania na uczelni, która jak żadna inna w Polsce potrafi łączyć edukację na najlepszym poziomie z wysokim standardem rozrywki i wypoczynku. Wierzę, że okres studiów w AGH będzie dla Was również czasem osobistego rozwoju, nawiązywania przyjaźni i dobrej zabawy. Szybko zrozumiecie, dlaczego studenci naszej uczelni są tak z nią zżyci dziesiątki organizacji, klubów, sekcji sportowych i kół naukowych, nie pozwolą Wam się nudzić. Wykorzystajcie ten czas dobrze i pamiętajcie, że od teraz jesteście częścią społeczności AGH. Prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie Stało się! Dołączyliście do grona studentów jednej z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Od teraz plan lekcji zamienicie na rozkład zajęć, zamiast sprawdzianów będziecie pisać kolokwia, a wykładowcy zaczną się do Was zwracać per pan, pani. Czujecie dumę? Zapewne tak. Macie do tego prawo za Wami długa droga, pełna egzaminów, formalności i oczekiwania na wyniki. Teraz czas na nagrodę: właśnie rozpoczyna się Wasza, zapewne najlepsza w życiu, przygoda, której na imię studia w AGH. Poza zajęciami ze znakomitymi specjalistami, w doskonale wyposażonych salach wykładowych, znajdziecie tu coś więcej: atmosferę, którą trudno przecenić. My, studenci AGH trzymamy się razem! Identyfikujemy się z uczelnią, z dumą prezentujemy jej barwy i zawsze jesteśmy gotowi reprezentować ją zarówno na forum regionalnym, jak i ogólnopolskim. Stanowimy najsilniejszą grupę podczas Juwenaliów, a nasze pomysły, przy wsparciu władz uczelni przeradzają się w ciekawe i zauważane projekty. Przygotowując wydanie specjalne naszego magazynu, chcieliśmy pomóc Wam w dobrym starcie. Na kolejnych stronach tego numeru odpowiadamy na pytania, przed którymi sami staliśmy na początku studenckiej przygody. Mamy nadzieję, że nasze podpowiedzi okażą się dla Was pomocne. Życzymy Wam jednocześnie, abyście szybko odnaleźli się w nowej rzeczywistości i rozwinęli tu swoje zdolności i pasje, a także, abyście często, podczas tych kilku lat poczuli smak dobrej studenckiej zabawy. Do zobaczenia na uczelni! Biuletyn Informacyjny Studentów AGH: Samorząd Studentów AGH ul. Czarnowiejska 32a, Kraków Redaktor Naczelna: Aleksandra Pękala Zastępcy Redaktora Naczelnego: Bartosz Grad, Piotr Janus Sekretarz redakcji: Agnieszka Kostelecka Redakcja: Marta Bakaj, Paweł Bobrowski, Sylwia Bocianowska, Karolina Borkiewicz, Kamila Buczyńska, Ewelina Czechowicz, Paulina Depczyńska, Karolina Diakow, Jarosław Dolega, Paulina Grabska, Magdalena Hodurek, Ewa Hołysz, Janusz Kamieński, Kinga Klimowicz, Wioleta Kozioł, Bartosz Krawętkowski, Ewa Nowacka, Wojciech Skibiński, Anna Sokulska, Korekta: Małgorzata Dembińska Dział promocji: Marta Gruszecka Redaktor techniczny: Piotr Góral Webmaster: Janusz Kamieński Zdjęcia: Krakowska Studencka Agencja Fotograficzna AGH (www.ksaf.agh.edu.pl). Projekt okładki: Przemysław Henryk Pawełek Nakład: 3000 bezpłatnych egzemplarzy Numer zamknięto 25 września 2009 roku. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmieniania tytułów i adiustacji tekstów. Za treść ogłoszeń i reklam redakcja nie odpowiada. Nie zamówionych materiałów nie zwracamy. fot. KSAF AGH, Katarzyna Gola Aleksandra Pękala redaktor naczelna Co każdy student wiedzieć powinien s. 6 Wydanie Specjalne dla Studentów I Roku Spis treści: Aktualności List JM Rektora AGH 2 Kto jest kim na AGH? 4 Kalendarium 5 Jak to działa? 6 Samorząd studencki 8 EKO-Inżynier z Kulturą 9 Książki nie gryzą! 10 Fabryka Inżynierów 11 Społeczeństwo Miasteczko Studenckie 12 Juwenalia 14 Niezbędnik Wszystkie drogi prowadzą na AGH 15 Znajdź się tutaj! Mapa 16 Koła Naukowe 20 Studia za granicą 21 Jak przeżyć studia? 24 Stołówki studenckie 26 Zdrowie w Krakowie 27 Kariera Pracuj z głową! 18 Rozrywka Szpieg z krainy UJ-otowców 23 Po godzinach 25 Kultura Rekomendacje kulturalne 22 Nauka i technika Bezprzewodowa sieć na AGH 28 Darmowe dodatki do studiów 29 Sport WF inaczej 30

3 aktualności Kto jest kim na AGH? Każdy student czołowej uczelni technicznej w Polsce bez wątpienia powinien znać jej strukturę i gospodarzy. Kto jest kim na AGH? Przeczytajcie sami. Opracowała: Ewa Hołysz KALENDARIUM aktualności Nasza uczelnia obchodzi w tym roku jubileusz 90-lecia. W tak szczególnym czasie warto zatrzymać się na chwilę nad wydarzeniami, które kształtoway jej obraz na przestrzeni lat. Opracowała: Wioleta Kozioł Rektor: Prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś Jednostka: Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Miejsce pracy: A-0, I p., pok. 108 Rektor to osoba zarządzająca uczelnią wyższą. Pion Rektora tworzą stanowiska i jednostki, które merytorycznie podlegają Rektorowi, zaś organizacyjnie Dyrektorowi Biura Rektora. Koordynację istotnych obszarów działalności Uczelni Rektor powierza Prorektorom. On sam jest również przewodniczącym najwyższego organu kolegialnego Uczelni, którym jest Senat. Prorektor ds. Kształcenia: Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol Jednostka: Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Katedra Informatyki Stosowanej Miejsce pracy: A-0, I p., pok. 102 Prorektor ds. Kształcenia nadzoruje i koordynuje obszary działalności Uczelni, które związane są z rekrutacją na studia, procesem kształcenia, przyznawaniem pomocy materialnej studentom, działalnością organizacyjną Pionu Kształcenia czy działalnością samorządową, naukową, kulturalną i sportową studentów. Prorektor ds. Nauki: Prof. dr hab. inż. Tomasz Szmuc Jednostka: Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Automatyki Miejsce pracy: A-0, I p., pok. 103 Prorektor ds. Nauki obejmuje swoim nadzorem politykę Uczelni w zakresie badań naukowych, politykę wydawniczą, działalność biblioteczną, informatyzację Uczelni, gospodarkę aparaturą naukowo-badawczą oraz koordynuje studia doktoranckie i podyplomowe. Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju: Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis Jednostka: Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Technologii Ceramiki Miejsce pracy: A-0, I p., pok. 110 Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju zajmuje się koordynacją współpracy krajowej i międzynarodowej, pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych, promowaniem i wspieraniem przedsiębiorczości w środowisku akademickim oraz doradztwem zawodowym i pośrednictwem pracy dla studentów i absolwentów AGH. Prorektor ds. Ogólnych: Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka Jednostka: Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Zakład Geologii Podstawowej i Ochrony Środowiska Miejsce pracy: A-0, II p., pok. 225a Zadania i obowiązki Prorektora ds. Ogólnych obejmują koordynację i nadzór nad polityką kadrową Uczelni, przyznawaniem nagród i odznaczeń dla pracowników AGH, polityką socjalno-bytową pracowników, strukturą organizacyjną Uczelni oraz polityką AGH w zakresie utrzymania i rozwoju infrastruktury. Oprócz władz głównych, których zadaniem jest sprawowanie pieczy nad ogólną polityką i działalnością Uczelni, każdy z 15 Wydziałów zarządzany jest przez kierownika, zwanego Dziekanem. W skład władz Wydziałów wchodzą również Prodziekani, którzy zajmują się różnego rodzaju obszarami działalności. Wyróżnić należy z pewnością Prodziekana ds. Kształcenia, do którego studenci mogą zwracać się ze swoimi problemami, kierować podania i wnioski. To w jego kompetencjach leżą: przyznawanie urlopu dziekańskiego, udzielenie zgody na powtarzanie semestru, przyznawanie zgody na przedłużenie sesji egzaminacyjnej, wpis warunkowy na kolejny semestr, przyznawanie egzaminu komisyjnego, zawieszenie studiów, przyznawanie indywidualnego programu studiów. Aparatem pomocniczym w działalności Dziekana jest dziekanat. 10 lipca 1912 Ministerstwo Robót Publicznych wydało reskrypt, na mocy którego podjęto decyzję o założeniu Akademii Górniczej Krakowie. 8 kwietnia 1919 Rada Ministrów wydała decyzję o powstaniu uczelni. 20 października 1919 Naczelnik Państwa Józef Piłsudski w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego słowami Magnificencjo, Świetny Senacie, Dostojne Zgromadzenie! Niniejszym Pierwszy Rektor Akademii Gorniczej ogłaszam Akademię Górniczą za otwartą dokonał otwarcia uczelni. Utworzono wówczas tylko Wydział Górniczy, na którym studia rozpoczęło 80 studentów, w tym jedna kobieta. Pierwszym dziekanem, a zarazem rektorem, był Prof. Antoni Hoborski. 12 marca 1922 AG doczekało się pierwszych absolwentów. Dwaj studenci: Feliks Zalewski i Aleksander Niepokójczycki obronili prace dyplomowe inauguracja roku akademickiego na nowopowstałym Wydziale Hutniczym. 15 czerwca 1923 wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę głównego gmachu Akademii. Budynek zaprojektował Wacław Krzyżanowski. W uroczystości brał udział ówczesny prezydent Stanisław Wojciechowski. 16 kwietnia pierwsza rozprawa doktorska, Witold Budryk otrzymał tytuł doktora. Władze uczelni w roku akademickim 1929/30 7 grudnia 1935 uroczyste poświęcenia gmachu A0. W tym roku umieszczono też przy wejściu rzeźby górników i hutników zaprojektowane przez rzeźbiarza Jana Raszkę oraz figurę św. Barbary. 16 kwietnia 1945 uroczysta inauguracja pierwszego po wojnie roku akademickiego. 30 czerwca 1949 na mocy rozporządzenia z 30 maja 1949 została zmieniona nazwa uczelni z Akademii Górniczej na Akademię Górniczo-Hutniczą w tym roku rozpoczęły swoją działalność wydziały: Geologiczno-Poszukiwawczy, Geodezji Górniczej, Mineralny (od 1951r. nazwany Wydziałem Ceramicznym), Metali Nieżelaznych, Odlewnictwa, Maszyn Górniczych i Hutniczych, Elektromechaniczny oraz Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej obchody jubileuszu 50-lecia założenia uczelni. W trakcie obchodów Akademii Górniczo-Hutniczej nadano imię Stanisława Staszica. W tym samym roku również w pawilonie C2 zostało otworzone Muzeum Historii AGH. 13 czerwca 1969 zmieniono wewnętrzną strukturę organizacyjną uczelni. W miejsce dotychczasowych katedr powołano wydziałowe i międzywydziałowe instytuty naukowo -dydaktyczne. Od tego czasu AGH posiadała 10 wydziałów, na których funkcjonowało 25 instytutów naukowo dydaktycznych oraz 9 instytutów międzywydziałowych odtworzenie zniszczonych w czasie wojny rzeźb górników i hutników. 28 maja 1999 umieszczenie repliki, zagrabionej przez hitlerowców w czasie wojny, figury św. Barbary na dachu gmachu głównego. 17 czerwca 1999 podczas VI Pielgrzymki do Ojczyzny Papież Jan Paweł II dokonał poświęcenia figury patronki AGH. 2 lutego 2007 papież Jan Paweł II otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa AGH. 1 marca 2007 otwarcie Centrum Transferu Technologii. 22 maja 2007 rozpoczęcie prowadzenia zajęć w językach obcych maja 2009 Obchody 90-lecia AGH. 4 BIS - wydanie specjalne fot. Archiwum AGH fot. Archiwum AGH BIS - wydanie specjalne 5

4 aktualności Co każdy student wiedzieć powinien Ćwiczenia kojarzyły Ci się do tej pory ze szkolnym WF-em, a indeks ze spisem haseł na końcu książki? Rozpoczynając studia trzeba te skojarzenia zmodyfikować. Agnieszka Kostelecka Przez kilkanaście lat nauki w szkole nie obce były Wam z pewnością dzwonki, przerwy, usprawiedliwienia, kartkówki i dyżury przy tablicy słodkie szkolne czasy idą jednak w niepamięć. Od dzisiaj obowiązują nowe reguły i zwyczaje. Przeczytajcie ten krótki poradnik, aby wiedzieć jak przetrwać pierwsze dni na studiach i się w tym wszystkim nie pogubić. Nauka na dobre się jeszcze nie rozpoczęła, ale już teraz warto zapoznać się z pojęciami, które każdy student znać powinien. Akademik inaczej DS, czyli Dom Studencki, to jak wiele będzie miał wspólnego z prawdziwym domem zależy tylko od Was, jedno jest pewne Miasteczko Studenckie AGH to miejsce, które zapamiętacie na lata. Biblioteka AGH ma swoją Bibliotekę Główną, inne biblioteki działają na poszczególnych wydziałach. BIS AGH od dzisiaj wasz ulubiony magazyn studencki. Ćwiczenia typ zajęć, które w przeciwieństwie do wykładów, są obowiązkowe (tak, tak obecność jest sprawdzana), ćwiczenia są uzupełnieniem wykładu, pozwalają zastosować w praktyce wiadomości teoretyczne. Na zakończenie ćwiczeń należy zdobyć zaliczenie (odbywa się ono na przykład w formie kolokwium, czyli po szkolnemu sprawdzianu ). Dziekanat miejsce, w którym studenci załatwiają większość swoich spraw (składają podania, oddają indeksy do rozliczenia na koniec semestru), o dziekanatach krążą rozmaite plotki plotka 1: kolejki, plotka 2: panie z dziekanatu. ECTS Europejski System Transferu Punktów punkty ECTS przyporządkowane są przedmiotom realizowanym przez studentów w trakcie każdego roku akademickiego, ich liczba odpowiada ilości godzin i trudności przedmiotu, a więc wysiłkowi, który student wkłada w jego zaliczenie. System ułatwia realizowanie przedmiotów za granicą i sprawia, że oceny uzyskane na różnych uczelniach stają się porównywalne. Egzamin można do niego przystąpić zwykle po zaliczeniu ćwiczeń z danego przedmiotu, może być pisemny lub ustny, oceniany jest w skali 2-5 (na studiach nie ma 1!), po pierwszej porażce nie wolno się załamać, bo egzamin można poprawiać w kolejnym terminie. Erasmus program, w ramach, którego studenci mają możliwość wyjazdu na semestr lub dwa na zagraniczne stypendium, Erasmus to też potoczne określenie osoby biorącej udział w tego typu wymianie. Fakultet jest to przedmiot, który studenci wybierają sobie sami z określonej puli, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami (inaczej: obierak przedmiot obieralny) Godziny rektorskie to, co studenci lubią najbardziej, ogłaszane są zwykle przed świętami lub Juwenaliami czy po dniach wolnych, aby dać studentom czas na przyjazd do Krakowa z domu; w czasie dni z godzinami rektorskimi nauka trwa np. do 13:00. Humanistyczny przedmiot studenci kierunków technicznych muszą w czasie swoich studiów zaliczyć przedmiot typu Religie świata, Wiedza o nauce, Podstawy psychologii i socjologii w ramach poszerzania horyzontów. Indeks na studiach nie ma dzienników i dzienniczków, na koniec semestru zaliczenia i oceny z egzaminów wpisywane są do indeksu i na kartę egzaminacyjną (indeks jest nasz studencki, kartę oddajemy po każdym roku lub semestrze do dziekanatu). Przed sesją indeks należy wypełnić (wpisać nazwy przedmiotów i nazwiska prowadzących). Uwaga! Oceny na karcie i w indeksie nie powinny się różnić Juwenalia definiując to święto najlepiej byłoby napisać sami zobaczcie, w skrócie: imprezy, zabawy, koncerty, zawsze w pierwszej połowie maja. Kwadrans akademicki to dopuszczalny limit spóźnienia, działa także w w drugą stronę jeśli wykładowca nie przyjdzie w ciągu 15 minut od planowanego rozpoczęcia zajęć, studenci nie muszą dłużej na niego czekać (ale zwykle mają pecha spóźnionego wykładowcę spotykają w drzwiach wyjściowych i potulnie wracają na wykład). Laborki czyli laboratoria, forma zajęć, w której uczestniczą zwykle studenci kierunków technicznych, słowo laborki idzie zawsze w parze z innym słowem, powszechnie przez studentów nielubianym sprawozdania. Lektorat obowiązkowe zajęcia z języka obcego, na AGH realizowane są przez Studium Języków Obcych. Magisterka praca, którą pisze się zwykle na 5 roku studiów, pod kierunkiem promotora, czyli opiekuna naszego dzieła (z promotorem ustalamy temat naszej rozprawy oraz konsultujemy wszystkie ewentualne problemy). Notatki cenne dobro w czasie sesji egzaminacyjnej; gdy trwa semestr często o ich robieniu i kompletowaniu zapominamy, ale w końcu przyjdą egzaminy i zacznie się wielkie kopiowane, przepisywanie, wysyłanie, kserowanie nie zdziwcie się więc, gdy po studiach zostanie Wam pamiątka w postaci sterty papierów (uwaga! na studiach wykładowcy nie dyktują tego, co mamy wpisać do zeszytu, sami decydujemy, co jest ważne, naszych notatek nikt nie sprawdza). Obrona zakończenie studenckiej kariery ma formę egzaminu-rozmowy dotyczącej naszej pracy dyplomowej i najważniejszych zagadnień związanych z kierunkiem studiów; ale to dopiero za 5 lat Poprawka w razie ewentualnej egzaminowej wpadki zawsze mamy szansę poprawić naszą 2 na oceną pozytywną właśnie w sesji poprawkowej nauka nie zając, studia nie wyścigi (szczęśliwcy, którzy zdali wszystkie egzaminy w pierwszym terminie mają wtedy wolne), jesienna sesja poprawkowa zwana jest także kampanią wrześniową wrzesień też miesiąc. Rektor dyrektor uczelni wyższej, spotkamy go w czasie najważniejszych uroczystości, zakłada wtedy galowy strój płaszcz z gronostajów i rektorski łańcuch, jego zastępcy to prorektorzy (każdy z nich zajmuje się inną dziedziną np. kształceniem lub nauką); tytuł, który służy do zwracania się do rektora to Jego Magnificencja. Sesja to dwa tygodnie po każdym semestrze, w czasie których studiowanie staje się nieco mniej przyjemne do końca sesji należy zdać wszystkie egzaminy. Starsi koledzy powiedzą Wam, że SESJA to czas, gdy System Eliminacji Studentów Jest Aktywny, ale nie wierzcie w to! Stypendium może być naukowe, socjalne lub sportowe (ale nie jest jedyną formą pomocy materialnej, z której studenci mogą skorzystać), stypendium naukowe można otrzymać dopiero po pierwszym roku studiów, warunkiem jest uzyskanie określonej średniej ocen. Termin konsultacji każdy z wykładowców raz lub dwa razy w tygodniu odbywa na uczelni swój dyżur, w czasie którego zaliczać można nieobecności, oddawać projekty, zbierać wpisy (popularność konsultacji, a tym samym długość kolejek aktualności do gabinetów wykładowców, rośnie wraz ze zbliżaniem się terminu sesji). Tytuł naukowy to czy nasi wykładowcy są doktorami, profesorami czy magistrami dla wielu z nas stanowi informację, której po prostu nie da się zapamiętać ale warto, bo zwracając się do prowadzącego powinniśmy użyć właściwego tytułu naukowego, a wpadki w tej kwestii nie zawsze są mile widziane (szczególnie gdy profesora mianujemy magistrem). Urlop dziekański podczas studiów można zrobić sobie rok wolnego, czyli wziąć dziekankę, w czasie naszego urlopu możemy robić cokolwiek ważne, aby po nim wrócić na studia. O dziekankę można się starać po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wykłady forma zajęć, w czasie której studenci słuchają wystąpienia prowadzącego na zadawanie pytań i wyjaśnianie wątpliwości przyjdzie czas na ćwiczeniach, wykłady zwykle są nieobowiązkowe (chyba, że wykładowca ma super pamięć do twarzy, a egzamin jest ustny). Xero to jednocześnie przyjaciel i wróg studenta; przyjaciel, bo nie trzeba przepisywać notatek, wróg bo kolejna sterta papierów to niemiła pamiątka po każdej sesji; typowy student kseruje wszystko nigdy nie wiadomo, co może się przydać. Zerówka czyli termin 0, niektórzy wykładowcy dają swoim studentom możliwość zdania egzaminu przed sesją (w razie porażki, nie ponosimy konsekwencji, dwója nie jest wpisywana do indeksu), podchodzenie do egzaminu w terminie zerowym może być bonusem dla studentów, którzy byli najbardziej aktywni na ćwiczeniach. Życie studenckie to wszystko to, co robią studenci w czasie wolnym a co robią? Postudiujecie zobaczycie. Głosujmy! Z czego jesteśmy dumni w Polsce po transformacji? Nominowanych, w każdym regionie, w kategoriach Człowiek, Otoczenie i Dzieło jest wielu. W tej ostatniej, w województwie małopolskim, nominowane jest AGH! Każdy z nas może oddać swój głos na stronie ZACHĘCAMY DO GŁOSOWANIA! Redakcja BIS 6 BIS - wydanie specjalne fot. KSAF AGH, Przemysław Henryk Pawełek BIS - wydanie specjalne 7

5 aktualności Uczelniana Rada Samorządu Studentów AGH EKO-Inżynier z Kulturą Edukacja to nie tylko proces zdobywania wiedzy, ale również czas kształtowania naszej osobowości i zachowań. Zielona Uczelnia oraz Inżynier z Kulturą to organizowane przez BIS akcje, które Wam w tym pomogą. Bartosz Grad aktualności 90 lat AGH! s. 4 Grilloprzestrzeń - nasza przestrzeń s. 5 Inżynier z makulaturą s. 6 Czym zajmuje się Samorząd w AGH? Wszystkim! Dosłownie! Od załatwiania formalności związanych z ubezpieczeniami, przez prowadzenie sklepu z gadżetami, po organizację Juwenaliów i innych wielkich imprez cyklicznych. Samorząd to jednak przede wszystkim możliwość zdobycia dużego doświadczenia, o które warto postarać się jak najszybciej. Piotr Janus URSS AGH ma swoją siedzibę przy ulicy Czarnowiejskiej 32a (tuż obok parkingu) to charakterystyczny żółty budynek między pawilonami B1 i C3. Na początku roku akademickiego ta informacja może okazać się szczególnie cenna dla osób chcących wykupić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (tzw. NW), które jednak nie jest obowiązkowe. Niemniej, dokonać tego można dopiero po otrzymaniu indeksu, do którego, celem poświadczenia, wbijana jest stosowna pieczęć. W URSS-ie można ponadto nawiązać cenne kontakty i zaangażować się w pracę przy rozmaitych projektach. Jakich? Po kolei. W praktyce Samorząd to 79 osób, wybieranych przez studentów spośród akademickiej braci każdego wydziału na dwuletnią kadencję. Zasiadają oni w sześciu komisjach, do zadań których należy między innymi zajmowanie się kwestiami finansowymi, administracyjnymi czy związanymi z promocją i reklamą. Członkowie URSS to ludzie z pasją, tworzący zgrane i świetnie współpracujące grono, którzy działając na rzecz studentów i uczelni, rozwijają swoje dotychczasowe umiejętności jak i zdobywają wiele nowych. Nie są to z pewnością puste slogany, bowiem tym co wyróżnia nasz Samorząd są spektakularne często cykliczne imprezy. BIS otrzymał wsparcie URSS -u np. przy organizacji Inżyniera z Kulturą cyklu otwartych szkoleń z zakresu savoir-vivre u, który zapoznaje studentów z etykietą i dobrymi obyczajami w życiu towarzyskim i biznesowym, czy Zielonej Uczelni kampanii ekologicznej propagującej proste zachowania przyjazne dla środowiska. Imprezy te jak i wiele innych, mniejszych akcji to bardzo często pionierskie w skali kraju inicjatywy, o których głośno jest nie tylko w środowisku Akademii, ale i w mediach ogólnopolskich. Poza tym URSS AGH pochwalić się może wspieraniem wielu inicjatyw studenckich. Przykładami są m.in. trzymany przez Was w ręku Biuletyn Informacyjny Studentów AGH (BIS), Uczelniana Telewizja Internetowa (URSS TV) oraz Krakowska Studencka Agencja Fotograficzna (KSAF). Należy dodać, że aby włączyć się w pracę naszych mediów nie trzeba być członkiem Samorządu. Tym, co charakterystyczne dla naszego Samorządu jest realny wpływ jaki wywiera on na politykę władz w stosunku do studentów. Przedstawiciele URSS Dariusz Pasternak, przewodniczący URSS AGH zasiadają bowiem w Senacie AGH (najważniejszym gremium na uczelni), Radach Wydziałów (odpowiednik Senatu na szczeblu wydziałowym), Radzie Miasteczka Studenckiego oraz Radzie Fundacji Studentów i Absolwentów i Inkubatorze Przedsiębiorczości. Jednym słowem nic, co dotyczy studenta Akademii Górniczo-Hutniczej nie odbywa się bez jego wiedzy. Jeśli zatem lubisz działać, masz ciekawe pomysły i szukasz ludzi oraz narzędzi do ich realizacji, odwiedź koniecznie biuro URSS AGH lub zajrzyj na stronę gdzie znajdziesz szczegółowe informacje i przydatne kontakty. Przydatne linki: Biuletyn Informacyjny Studentów AGH Krakowska Studencka Agencja Fotograficzna Uczelniana Telewizja Internetowa URSS TV W dzisiejszych czasach nie wystarczy być już tylko dobrym fachowcem w swojej dziedzinie. Obecnie liczy się także sposób, w jaki sprzedamy swoje umiejętności. Nasza kultura osobista, elokwencja, prezencja oraz dobre maniery, decydują o wizerunku. Cykl warsztatów Inżynier z Kulturą pomoże Wam zdobyć niezbędną wiedzę w tym zakresie, a Zielona Uczelnia to kampania ekologiczna, która wskaże właściwy sposób postępowania dla dobra środowiska. Zielono nam Zielona Uczelnia to kampania Ekologiczna, która w tym roku akademickim będzie miała już swoją czwartą odsłonę. Widzialnym znakiem ostatniej edycji jest baner, wiszący na Miasteczku Studenckim 56 m 2 powierzchni robi duże wrażenie, a jego treść ma nakłaniać do sprzątania i segregowania śmieci. Jest to element akcji Imprezujesz? Sprzątaj! Segreguj. naświetlającej dwa istotne problemy po pierwsze: każdy, kto bawi się pomiędzy akademikami, powinien uprzątnąć swoją grilloprzestrzeń, po drugie: wyrzucane śmieci można segregować i wprowadzać do wtórnego obiegu. Z kolei akcja Naturalnie, Na Zakupy zachęca do chodzenia po sprawunki z bawełnianą torbą. Aby ułatwić to zadanie są przygotowywane limitowane serie ekologicznych toreb. Jeszcze tej jesieni będziecie mogli zakupić ostatnie sztuki z kolekcji Skarbnicą wiedzy w tej i innych sprawach jest nasza strona in- ISSN miesięcznik luty 2009 Czy opłaca się studiować dwa kierunki? - s. 16 Serialomania uzależnia - s. 26. Inzynier z kultura ternetowa Dużym powodzeniem w czasie ostatniej edycji Zielonej Uczelni cieszyła się także akcja Inżynier z Makulaturą, w ramach której zorganizowaliśmy zbiórkę niepotrzebnego papieru i rozdawaliśmy ciekawe gadżety ekologiczne. Podobnie było w przypadku Warsztatów z Odpowiedzialnej Konsumpcji uświadamiających problemy globalnej gospodarki. Z kolei w roku 2007 i 2008 poruszaliśmy kwestię oszczędzania prądu na Miasteczku Studenckim Oszczędź sobie. Zatrzymaj dobrą energię!. Również w roku 2010 program będzie ciekawy i uderzający w najbardziej aktualne problemy, liczymy na wasze wsparcie wiosną. Kultura + inżynier = sukces Od czego zależy pierwsze wrażenie? Jakie są zasady powitania i pierwszeństwa? Jak wydawać przyjęcia? To tylko niektóre z zagadnień jakie poruszyli eksperci z firmy Berndson, w minionych edycjach otwartych szkoleń z, 09 ISSN miesięcznik kwiecień 2009 zakresu savoir vivreu w biznesie dla studentów AGH cyklu Inżynier z kulturą. Przed każdym, kto ukończył kurs, biznesowy savoir-vivre nie ma już tajemnic. Zajęcia, które w poprzednich edycjach odbywały się w marcu, były prowadzone całkowicie bezpłatnie. Informacji o trzeciej edycji IzK szukajcie w kolejnych numerach BIS-u lub na stronie pl. Jeśli będziecie chcieli. Jak być OK i po co? s. 7 Rusza 2009 znaleźć się wśród następnych kilkuset szczęśliwców, którzy wezmą udział w kursie, a następnie po jego ukończeniu otrzymają certyfikat, będziecie najpierw musieli zarejestrować się w systemie, po jego uruchomieniu. Liczba miejsc jest ograniczona, a zainteresowanie zawsze ogromne. Spotkania z kulturą dopiero przed nami, ale już dziś zanotujcie je jako ważny punkt w Waszym kalendarzu. Kolejna odsłona Zielonej Uczelni i Inżyniera z Kulturą już tej wiosny na naszej uczelni. Zapraszamy Was do czynnego włączenia się w nasze inicjatywy! 8 BIS - wydanie specjalne fot. KSAF AGH, Przemysław Henryk Pawełek BIS - wydanie specjalne 9

6 aktualności kariera Książki nie gryzą! aktualności kariera Rusza Fabryka Inżynierów Podniesienie jakości usług edukacyjnych. To w dużym skrócie główny cel Fabryki Inżynierów wartego 11 milionów złotych projektu, który do 2013 roku będzie realizowany w Akademii Górniczo-Hutniczej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Piotr Janus Biblioteka to niekoniecznie drugi dom studenta, ale warto do niej czasem zajrzeć zwłaszcza wtedy, gdy zbliża się sesja egzaminacyjna. Ewelina Czechowicz Biblioteka Biblioteka Główna AGH Biblioteka Jagiellońska Biblioteka Uniwersytetu Pedagogicznego Wojewódzka Biblioteka Publiczna Zapis elektroniczna legitymacja studencka Dowód osobisty, indeks z aktualnym wpisem na rok akademicki oraz elektroniczna legitymacja studencka; Opłata za kartę biblioteczną: 5 zł Dowód osobisty i indeks z aktualnym wpisem na rok akademicki; Opłata za kartę biblioteczną: 8 zł Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej dysponuje, wliczając zbiory specjalne i czasopisma, ponad milionem pozycji, z czego ponad 400 tys. to książki. Zapisów do biblioteki dokonują starości grup dziekańskich I roku studiów. Najpierw dostarczają oni do wypożyczalni odpowiednie deklaracje i indeksy wszystkich studentów, by następnie każdy mógł zarejestrować swoją elektroniczną legitymację studencką, która równocześnie będzie służyć za kartę biblioteczną. Najlepszym sposobem wypożyczenia książek jest wyszukanie ich w katalogu komputerowym i zamówienie drogą elektroniczną. Można je odebrać w ciągu 10 dni. Jednak nie wszystkie pozycje rezerwuje się przez internet, część zbiorów znajduje się w Księgozbiorze Wieloegzemplarzowym, czyli w tzw. magazynie W, z którego wypożycza się książki po uprzednim wypełnieniu i złożeniu rewersu. Studenci naszej Uczelni mogą wypożyczyć jednocześnie maksymalnie 10 woluminów. AGH dysponuje także siecią bibliotek, w skład której wchodzi: 15 bibliotek wydziałowych, 9 bibliotek katedralnych, 3 biblioteki jednostek pozawydziałowych (Studium Języków Obcych, Ośrodka Historii Techniki z Muzeum i Centrum e-learningu) oraz Biblioteka Pracownicza. BG udostępnia także liczne zbiory, z których można korzystać na miejscu, czyli w: Czytelni Ogólnej, Czytelni Czasopism, bądź Czytelni Norm i Patentów. Jeśli żadna z krakowskich bibliotek nie posiada poszukiwanej przez nas pozycji, istnieje również możliwość wypożyczania międzybibliotecznego. Jeżeli zbiory BG AGH okażą się niewystarczające, zawsze można zajrzeć do innej z krakowskich bibliotek. Najważniejsze z nich przedstawiamy poniżej. Limit wypożyczeń dla studentów AGH 10 książek Adres Al. Mickiewicza 30 Budynek U-1 4 książki Al. Mickiewicza 22 3 książki ul. Podchorążych 2 Dowód osobisty 4 książki ul. Rajska 1 AGH wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy i zmieniającym się trendom w zakresie wyboru kierunków studiów, już w kwietniu ubiegłego roku wystąpiła do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z pomysłem o nazwie Fabryka Inżynierów. Po uporaniu się z rygorystycznymi wymogami formalnymi, ostatecznie, dnia 27 lutego 2009 roku, zostało przyznane dofinansowanie do projektu. Jego budżet wynosi dokładnie ,00 zł! Humaniści, humaniści Fabryka Inżynierów jest jednym z wielu projektów, mających na celu zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Statystyki bowiem mówią same za siebie: drastycznie spada liczba chętnych do studiowania czegokolwiek, co w programie ma matematykę czy fizykę i wymaga sporych umiejętności analitycznego myślenia. W tym celu obok tzw. kierunków zamawianych czyli Inżynierii Środowiska i Ochrony Środowiska, prowadzonych przez WGGiOŚ, w AGH w ramach FI będą prowadzone zajęcia mające na celu przede wszystkim wyrównanie poziomu wiedzy z matematyki i fizyki wśród studentów I roku studiów stacjonarnych. Ponadto otwarte zostaną nowe kierunki i specjalności, zaś poprzez staże w przedsiębiorstwach, kursy oraz studia podyplomowe, sukcesywnie podnoszone będą kwalifikacje kadry dydaktycznej. Dodatkowo projekt ma na celu zacieśnienie współpracy między uczelnią a przedsiębiorstwami, co pozwoli w przyszłości podwyższyć jakość oferty kształcenia. Makrokierunek Przykładem doskonale obrazującym charakter Fabryki Inżynierów, jest otwarcie nowego makrokierunku Ceramiki. Celem tworzenia takich kierunków, łączących kilka tradycyjnych dyscyplin naukowych lub stanowiących syntezę wielu specjalności, jest kształcenie specjalistów posiadających wiedzę interdyscyplinarną, adekwatną do złożoności wyzwań nowoczesnej nauki, techniki i w efekcie gospodarki. Nowy, unikatowy w skali kraju makrokierunek, ma kształcić specjalistów m. in. z zakresu nanomateriałów i nanotechnologii. Również specjalizacji i innowacyjności mają służyć rozszerzone w ramach FI programy następujących kierunków studiów: Inżynierii Akustycznej (studia międzykierunkowe) oraz Metalurgii, Inżynierii Materiałowej, Edukacji Techniczno-Informatycznej, jak również Socjologii i Kulturoznawstwa. Zaś na Elektrotechnice zostanie otwarta nowa specjalność Pomiary technologiczne i biomedyczne. Dzięki Unii Sam projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), jako część Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Szkolnictwo wyższe i nauka, na który przeznaczono środki w wysokości ok. 960 milionów euro. Realizacja projektu Fabryka Inżynierów to niewątpliwy sukces Akademii Górniczo-Hutniczej. Spełnienie rygorystycznych wymogów formalnych dowodzi profesjonalizmu i fachowości naszej uczelni, zaś pozyskanie kolejnych, znaczących środków zewnętrznych to sygnał, że w AGH modernizowane będą nie tylko elewacje i chodniki, ale również baza edukacyjna i oferta kształcenia. 10 BIS - wydanie specjalne fot. KSAF AGH, Mateusz Krawczyk fot. Paweł Bobrowski BIS - wydanie specjalne 11

Konferencja inaugurująca projekt FABRYKA INŻYNIERÓW. AGH Kraków, dn r.

Konferencja inaugurująca projekt FABRYKA INŻYNIERÓW. AGH Kraków, dn r. Konferencja inaugurująca projekt FABRYKA INŻYNIERÓW AGH Kraków, dn. 22.06.2009r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z trzech programów operacyjnych wdrażanych

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ OPŁAT SEMESTRALNYCH ZA KSZTAŁCENIE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH W AGH DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

WYSOKOŚĆ OPŁAT SEMESTRALNYCH ZA KSZTAŁCENIE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH W AGH DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 Rb-D.0201-1-21/17 ZARZĄDZENIE Nr 21/2017 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/2015 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 8 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 17/2015 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 8 czerwca 2015 r. Rb-D.0201-1-17/15 ZARZĄDZENIE NR 17/2015 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 czerwca 2014 r. Rb-D.0201-1-21/14 ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 56/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r.

Uchwała nr 56/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. Uchwała nr 56/2017 Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku w roku akademickim 2017/2018 na kierunkach, na które będzie prowadzona rekrutacja Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 55/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r.

Uchwała Nr 55/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. Uchwała Nr 55/2017 Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5 EAIiIB Elektrotechnika opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia jest posiadanie kwalifikacji pierwszego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. Uchwała nr 72/2014 Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 169 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii Górniczo-Hutniczej

Bardziej szczegółowo

EAIiIB - Automatyka i Robotyka - opis kierunku 1 / 5

EAIiIB - Automatyka i Robotyka - opis kierunku 1 / 5 EAIiIB Automatyka i Robotyka opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia jest posiadanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 64/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r.

Uchwała nr 64/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. Uchwała nr 64/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 69/2015. Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r.

Uchwała nr 69/2015. Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r. Uchwała nr 69/2015 Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku w roku akademickim 2015/2016 na kierunkach, na które będzie prowadzona rekrutacja Na

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Dr hab. inż. Bolesław Karwat prof. nadzwyczajny Pełnomocnik Rektora AGH ds. Tworzenia Wydziału Inżynierii Wytwarzania Sekretarz Kolegium Dziekanów Wydziałów

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska zaprasza na studia!

Politechnika Śląska zaprasza na studia! Politechnika Śląska zaprasza na studia! Historia Politechnika Śląska została utworzona 24 maja 1945 r. Pierwsza inauguracja roku akademickiego odbyła się 29 października 1945 r. Naukę na czterech wydziałach

Bardziej szczegółowo

IMiR - Inżynieria Akustyczna - opis kierunku 1 / 5

IMiR - Inżynieria Akustyczna - opis kierunku 1 / 5 IMiR Inżynieria Akustyczna opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia pierwszego stopnia jest posiadanie świadectwa

Bardziej szczegółowo

ZADANIA I ORGANIZACJA

ZADANIA I ORGANIZACJA AKCEPTUJE Dziekan.. Prof. dr hab. inż. Stanisław CUDZIŁO Warszawa, 29 wrzesień 2016 ZADANIA I ORGANIZACJA Wydziałowej Komisji ds. Funkcjonowania Systemu Jakości Kształcenia na Wydziale Nowych Technologii

Bardziej szczegółowo

Witamy! Wydanie Specjalne dla studentów I roku. Targi Organizacji Studenckich s. 11 Koła naukowe s. 20 Po godzinach s. 25.

Witamy! Wydanie Specjalne dla studentów I roku. Targi Organizacji Studenckich s. 11 Koła naukowe s. 20 Po godzinach s. 25. Targi Organizacji Studenckich s. 11 Koła naukowe s. 20 Po godzinach s. 25 ISSN 1899-2536 miesięcznik październik 2010 Witamy! Wydanie Specjalne dla studentów I roku Szanowni Studenci! C hcąc powitać Was

Bardziej szczegółowo

GGiOŚ - Ochrona Środowiska - opis kierunku 1 / 5

GGiOŚ - Ochrona Środowiska - opis kierunku 1 / 5 GGiOŚ Ochrona Środowiska opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat powinien posiadać wiedzę na poziomie liceum z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych, w

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 71/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała nr 71/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. Uchwała nr 71/2013 Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku w roku akademickim 2013/2014. 1. Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 4a ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU EUROPA-UNIVERSITÄT VIADRINA FRANKFURT (ODER)

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU EUROPA-UNIVERSITÄT VIADRINA FRANKFURT (ODER) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU EUROPA-UNIVERSITÄT VIADRINA FRANKFURT (ODER) Collegium Polonicum w Słubicach PASJA POKONUJE GRANICE. STUDIUJ Z NAMI I UCZYŃ Z NIEJ SPOSÓB NA ŻYCIE. O COLLEGIUM

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia

Warunki i tryb rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 oraz art. 169 ust. 2, 3, 4 i 5 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005 (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) Senat AGH w Uchwale nr 99/2011 oraz w Uchwale

Bardziej szczegółowo

Nasza szkoła Twój LOgiczny Wybór!

Nasza szkoła Twój LOgiczny Wybór! REKRUTACJA 2017 Gimnazjalisto! Wybór szkoły należy do Ciebie Myślałeś, że o NASZYM LICEUM wiesz już wszystko, czy na pewno? Zapoznaj się z nową ofertą zmieniamy się dla Ciebie! Proponujemy: - atrakcyjne

Bardziej szczegółowo

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101 Senatu UŚ z dnia 27 maja 2008 r. Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Przygotował Uczelniany Zespół Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnego Toku Studiów

Regulamin Indywidualnego Toku Studiów Regulamin Indywidualnego Toku Studiów Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu I Uwagi ogólne 1 1. Indywidualny Tok Studiów jest formą kształcenia uzdolnionych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W

REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE I. PRZEPISY OGÓLNE 1. Przepisy niniejszego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE.

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE. Załącznik do Uchwały wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia Rady Wydziału Filologicznego US w Szczecinie z dnia: 11.12.2014 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej ZAPRASZAMY NA STUDIA

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej ZAPRASZAMY NA STUDIA Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej ZAPRASZAMY NA STUDIA ang. AGH University of Science and Technology Dlaczego Kraków? Dlaczego Kraków? Dlaczego Kraków? Dlaczego Kraków? Dlaczego Kraków? Dlaczego

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW?

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? www.nauka.gov.pl/praktyki SPIS TREŚCI 1. CZYM SĄ STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE 2. CO ZYSKUJE PRACODAWCA 3. GDZIE SZUKAĆ STUDENTÓW NA PRAKTYKI 3.1 Portal

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Środowiskowych Studiów Doktoranckich Stacjonarnych i Niestacjonarnych w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. I.

REGULAMIN Środowiskowych Studiów Doktoranckich Stacjonarnych i Niestacjonarnych w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. I. Zał. 1 do uchwały 3/2010 REGULAMIN Środowiskowych Studiów Doktoranckich Stacjonarnych i Niestacjonarnych w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

System Jakości Kształcenia dziś i jutro. Janina Milewska - Duda

System Jakości Kształcenia dziś i jutro. Janina Milewska - Duda System dziś i jutro Janina Milewska - Duda Dzień Jakości Kraków, 15-10-2009 Uczelniany System Zapewnienia 1 października 2007 roku - wprowadzenie Uczelnianego System Zapewnienia do stosowania w Akademii

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji ZASADY I WARUNKI ODBYWANIA STUDIÓW WEDŁUG INDYWIDUALNEGO PROGRAMU STUDIÓW Uchwała Rady Wydziału Inżynierii

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 października 2011 roku

ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 października 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 października 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji nauki języków obcych prowadzonej

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE dla SŁUCHACZY I ROKU STUDIÓW DOKTORANCKICH 2014/2015

SPOTKANIE INFORMACYJNE dla SŁUCHACZY I ROKU STUDIÓW DOKTORANCKICH 2014/2015 SPOTKANIE INFORMACYJNE dla SŁUCHACZY I ROKU STUDIÓW DOKTORANCKICH 2014/2015 4 LATA NIE ZAPOMINAJ! TERAZ ZARAZ INTEGRACJA UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU TERAZ ZARAZ 4 LATA ZAPAMIĘTAĆ! doktoranci.ue.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

1. Przyznane studentowi Stypendium zostaje zawieszone z dniem wydania przez Dziekana decyzji o skreśleniu z listy studentów, przy czym:

1. Przyznane studentowi Stypendium zostaje zawieszone z dniem wydania przez Dziekana decyzji o skreśleniu z listy studentów, przy czym: Regulamin przyznawania stypendiów dla studentów kierunku INFORMATYKA na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej, uczestniczących w projekcie Zwiększenie liczby absolwentów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 73/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała nr 73/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. Uchwała nr 73/2013 Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2014/2015 1 Postanowienia ogólne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

AGH Kształcenie kadr dla potrzeb rynku. Jerzy Lis Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

AGH Kształcenie kadr dla potrzeb rynku. Jerzy Lis Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie AGH Kształcenie kadr dla potrzeb rynku Jerzy Lis Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Witamy w AGH InŜynier potrzebny od zaraz (od 2008 roku) Największa przeszkodą

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Na podstawie art. 49 ust. 2

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z POBYTU NA WYMIANIE STUDENCKIEJ W RAMACH PROGRAMU ERASMUS UNIVERSIDAD DE MURCIA 2013/2014 Maria Malec

SPRAWOZDANIE Z POBYTU NA WYMIANIE STUDENCKIEJ W RAMACH PROGRAMU ERASMUS UNIVERSIDAD DE MURCIA 2013/2014 Maria Malec SPRAWOZDANIE Z POBYTU NA WYMIANIE STUDENCKIEJ W RAMACH PROGRAMU ERASMUS UNIVERSIDAD DE MURCIA 2013/2014 Maria Malec Jestem studentką kierunku Zarządzanie na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej.

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia EiP - Energetyka - opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Studia II stopnia na kierunku Energetyka mogą podejmować kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY. 2. Zasady wyjazdu, rozliczenia wyjazdu są także określone przez przepisy Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Kartę Erasmusa.

ZASADY. 2. Zasady wyjazdu, rozliczenia wyjazdu są także określone przez przepisy Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Kartę Erasmusa. ZASADY wymiany studentów Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ w ramach programu ERASMUS PLUS na rok akademicki 2016/17 i lata kolejne 1 1. Niniejsze zasady określają procedury rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zachęcamy studentów PB do wyjazdów w ramach zagranicznych praktyk ERASMUS 2013/2014

Serdecznie zachęcamy studentów PB do wyjazdów w ramach zagranicznych praktyk ERASMUS 2013/2014 Serdecznie zachęcamy studentów PB do wyjazdów w ramach zagranicznych praktyk ERASMUS 2013/2014 w skrócie: - praktyka może trwać 3 miesiące; - student musi być oficjalnie zakwalifikowanym na kierunku studiów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r.

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR R-0161-I-32/08 Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Uchwała Rady Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zasad studiowania na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-8, 8 ust.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH NA WYDZIALE FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

PROGRAM STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH NA WYDZIALE FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE PROGRAM STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH NA WYDZIALE FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE (uchwalony przez Radę WFCh w dniu 26 września 2013 r. wraz z poprawkami

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy Ci Studencie, że to nas wybrałeś, chociaż wiele innych ścieżek do wyboru miałeś. Wiedz, decyzja ta jest trudna, bo tak w życiu ważna, lecz

Dziękujemy Ci Studencie, że to nas wybrałeś, chociaż wiele innych ścieżek do wyboru miałeś. Wiedz, decyzja ta jest trudna, bo tak w życiu ważna, lecz Przewodnik studenta Dziękujemy Ci Studencie, że to nas wybrałeś, chociaż wiele innych ścieżek do wyboru miałeś. Wiedz, decyzja ta jest trudna, bo tak w życiu ważna, lecz z pewnością trafna, mądra i rozważna.

Bardziej szczegółowo

podstawa: uchwała Senatu AGH nr.19/2007 z dnia 28 lutego 2007 Elementy systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia:

podstawa: uchwała Senatu AGH nr.19/2007 z dnia 28 lutego 2007 Elementy systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia: AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. STANISŁAWA STASZICA WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia podstawa: uchwała Senatu AGH

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Załącznik nr 1 do uchwały nr 102 Senatu UZ z dn. 18.04.2013 r. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Opiekun I Roku kierunku Energetyka i Chemia Jądrowa

Opiekun I Roku kierunku Energetyka i Chemia Jądrowa Opiekun I Roku kierunku Energetyka i Chemia Jądrowa dr Katarzyna Pałka opiekunkp@chem.uw.edu.pl Budynek Radiochemii (al. Żwirki i Wigury 101), pok. 223 Konta studenckie - Konieczne jest założenie kont

Bardziej szczegółowo

Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT

Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT Drogi studencie! Dziękujemy, że zainteresowała Cię oferta Katedry Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego!

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA

BROSZURA INFORMACYJNA BROSZURA INFORMACYJNA 2 Board of European Students of Technology jest międzynarodową organizacją zrzeszającą studentów uczelni technicznych z całej Europy. Ma ona na celu zjednoczenie kultur oraz daje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ SENATU Z DNIA 26 KWIETNIA 2012 R.

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ SENATU Z DNIA 26 KWIETNIA 2012 R. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ SENATU Z DNIA 26 KWIETNIA 2012 R. PRZEPISY OGÓLNE 1 Regulamin studiów doktoranckich opracowany

Bardziej szczegółowo

Tekst ujednolicony Uchwały nr 73/2013 Senatu AGH zmieniony Uchwałą nr 53/2014 Senatu AGH. Uchwała nr 73/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r.

Tekst ujednolicony Uchwały nr 73/2013 Senatu AGH zmieniony Uchwałą nr 53/2014 Senatu AGH. Uchwała nr 73/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. Tekst ujednolicony Uchwały nr 73/2013 Senatu AGH zmieniony Uchwałą nr 53/2014 Senatu AGH Uchwała nr 73/2013 Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r. w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem osób będących obywatelami polskimi i obywatelami państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacyjne studenckich praktyk zawodowych i dyplomowych. Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii

Zasady organizacyjne studenckich praktyk zawodowych i dyplomowych. Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica WYDZIAŁ GÓRNICTWA i GEOINŻYNIERII AL. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków WG-03/14/15 Kraków, dn. 30-06-2016 Zasady organizacyjne studenckich praktyk zawodowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

GGiOŚ - Górnictwo i Geologia - opis kierunku 1 / 5

GGiOŚ - Górnictwo i Geologia - opis kierunku 1 / 5 GGiOŚ Górnictwo i Geologia opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat powinien posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje związane z Górnictwem i geologią,

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Akademii Górniczo Hutniczej Rocznik 2008. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej

Losy zawodowe absolwentów Akademii Górniczo Hutniczej Rocznik 2008. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów Akademii Górniczo Hutniczej Rocznik 2008 Centrum Karier Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie jest działem w Pionie Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju, który

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBREGO PRACODAWCĘ?

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBREGO PRACODAWCĘ? PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBREGO PRACODAWCĘ? www.nauka.gov.pl/praktyki SPIS TREŚCI 1. CZYM SĄ ZAWODOWE PRAKTYKI STUDENCKIE? 2. JAK ZNALEŹĆ PRACODAWCĘ OFERUJĄCEGO DOBRE PRAKTYKI STUDENCKIE? 2.1 Portal

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia Z Zarządzanie i Inżynieria Produkcji opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Wymagane nabycie kompetencji inżynierskich na studiach pierwszego stopnia. Zasady rekrutacji:

Bardziej szczegółowo

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Wydziałowe Standardy Zapewnienia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Część l - Założenia ogólne Systemu 1 1. Zasadniczymi celami Wydziałowych

Bardziej szczegółowo

Wprowadza się Regulamin praktyk studenckich Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

Wprowadza się Regulamin praktyk studenckich Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. Zarządzenie wewnętrzne Nr R 0161/ 89/ 2013 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 24 października 2013. r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu praktyk studenckich Akademii im. Jana Długosza

Bardziej szczegółowo

I. PRZEPISY KONSTYTUUJĄCE WEWNĘTRZNY SYSTEM JAKOŚCI ORAZ OKREŚLAJĄCE KOMPETENCJE ORGANÓW JEDNOSTKI

I. PRZEPISY KONSTYTUUJĄCE WEWNĘTRZNY SYSTEM JAKOŚCI ORAZ OKREŚLAJĄCE KOMPETENCJE ORGANÓW JEDNOSTKI Wydział Transportu I. PRZEPISY KONSTYTUUJĄCE WEWNĘTRZNY SYSTEM JAKOŚCI ORAZ OKREŚLAJĄCE KOMPETENCJE ORGANÓW JEDNOSTKI 1) Uchwała nr 623/VII/12 Rady Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN Przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów kierunku Wzornictwo PŁ w ramach projektu Wzornictwo kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA

Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mini-przewodnik dla studentów I-roku Wydziału Biologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM INDYWIDUALNYCH STUDIÓW MIĘDZYOBSZAROWYCH UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

REGULAMIN KOLEGIUM INDYWIDUALNYCH STUDIÓW MIĘDZYOBSZAROWYCH UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH Załącznik do zarządzenia nr 10 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 7 lutego 2014 r. REGULAMIN KOLEGIUM INDYWIDUALNYCH STUDIÓW MIĘDZYOBSZAROWYCH UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 lipca 2017 roku

Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 lipca 2017 roku 75.0203.25.2017 Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 lipca 2017 roku w sprawie: nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY NA PRAKTYKĘ W PROGRAMIE ERASMUS

WYJAZDY NA PRAKTYKĘ W PROGRAMIE ERASMUS WYJAZDY NA PRAKTYKĘ W PROGRAMIE ERASMUS W programie Erasmus na praktykę studencką można wyjechać do zagranicznej instytucji nieakademickiej, np. przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji

Bardziej szczegółowo

REKTOR PISMO OKÓLNE 38/2014. w sprawie stypendiów naukowych z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015

REKTOR PISMO OKÓLNE 38/2014. w sprawie stypendiów naukowych z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015 REKTOR PISMO OKÓLNE 38/2014 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie stypendiów naukowych z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015 Zgodnie z 5 Zarządzenia Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015.

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. W związku z rozpoczęciem nowego programu Erasmus+ w roku 2014/15 Uniwersytet Zielonogórski zastrzega

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

Kierunek: BIOTECHNOLOGIA

Kierunek: BIOTECHNOLOGIA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mini-przewodnik dla studentów I-roku Wydziału Biologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Erasmus Extended Erasmus University Charter (2007-2013) 67307-IC-1-2007-1-PL-ERASMUS-EUCX-1 Erasmus code: PL RZESZOW02 Universita Degli Studi Di L'Aquila Agnieszka (studentka WF) 1. Czy było organizowane

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O STUDIOWANIU

PODSTAWOWE INFORMACJE O STUDIOWANIU PODSTAWOWE INFORMACJE O STUDIOWANIU 1. Strona UEP zakładka Studenci 2. Harmonogram roku akademickiego - dwa semestry, każdy po 15 tygodni zajęć - przerwy - sesje egzaminacyjne - dodatkowe dni wolne - wakacje

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do obejrzenia kilku impresji fotograficznych prezentujących Studentów i campus Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Zapraszamy do obejrzenia kilku impresji fotograficznych prezentujących Studentów i campus Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego FOTOREPORTAŻ Zapraszamy do obejrzenia kilku impresji fotograficznych prezentujących Studentów i campus Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego Pozwalamy sobie oprowadzić Państwa po campusie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 13/36/2011 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 2 czerwca 2011 roku

UCHWAŁA NR 13/36/2011 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 2 czerwca 2011 roku UCHWAŁA NR 13/36/2011 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 11/10/2009 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej jeden z 13 wydziałów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od kilkunastu lat główną siedzibą Wydziału oraz Instytutu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Celem studiów doktoranckich jest kształcenie w dziedzinach wymagających wzrostu wysokokwalifikowanej kadry.

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP /16 REKTORA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP /16 REKTORA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. z dnia 31 sierpnia 2016 r. M O N I T O R Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP-0101-104/16 REKTORA z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia kompetencji Prorektorów KUL Na podstawie 29 ust. 3 pkt 6 Statutu KUL zarządza się, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 I. Wstęp 1. Uczelnianego Koordynatora ds. Programu Erasmus+ powołuje Rektor osobiście, natomiast Koordynatorów

Bardziej szczegółowo

UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych

UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych W dniu.. zawarta została umowa o świadczenie usług edukacyjnych, której stronami są: Akademia Morska w Gdyni przy

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla studentów AGH wczoraj i dziś

Szkolenia dla studentów AGH wczoraj i dziś Szkolenia dla studentów AGH wczoraj i dziś Anna Chadaj, Danuta Ryś AGH w Krakowie Biblioteka Główna Oddział Informacji Naukowej Początki Lata 60. - szkolenia dla studentów Wydziału Ceramicznego w ramach

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 62/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego.

Uchwała nr 62/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. Uchwała nr 62/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. Na podstawie art. 169 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 72/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała nr 72/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. Uchwała nr 72/2013 Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie reasumpcji Uchwały nr 96/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA 1 Wstęp 1. Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia, zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy z dn. 27 lipca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w ramach projektu Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych

REGULAMIN ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w ramach projektu Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych REGULAMIN ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w ramach projektu Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Podstawę prawną studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 28 /2010 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 17 maja 2010 roku

Zarządzenie nr 28 /2010 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 17 maja 2010 roku Zarządzenie nr 28 /2010 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 17 maja 2010 roku w sprawie zasad i form odbywania oraz organizacji studenckich praktyk zawodowych i pedagogicznych w Akademii Sztuk

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia H - Socjologia - opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Zasady rekrutacji: Zasady rekrutacji Dla kandydatów z nową maturą podstawa kwalifikacji są wyniki uzyskane

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 39/2016 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 2 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr 39/2016 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 2 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr 39/2016 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych Działając na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 69 /2008. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 26 września 2008 r.

UCHWAŁA NR 69 /2008. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 26 września 2008 r. UCHWAŁA NR 69 /2008 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Uniwersytetu Trzeciego Wieku 1 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Terminy i Procedury dotyczące studentów US

Terminy i Procedury dotyczące studentów US Terminy i Procedury dotyczące studentów US Zagadnienie Przyjęcie w poczet studentów Domy Studenckie Harmonogram przyznawania miejsc w Domach Studenckich US w roku akademickim 2013/2014 Procedura/Termin

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I.

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Studia doktoranckie są kolejnym etapem kształcenia

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie + poszukiwane na rynku pracy specjalności ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto - perspektywy wg przeprowadzonych w 2014 r. badań Biura Karier

Bardziej szczegółowo

IMiIP - Informatyka Stosowana - opis kierunku 1 / 5

IMiIP - Informatyka Stosowana - opis kierunku 1 / 5 IMiIP Informatyka Stosowana opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat na studia I stopnia na kierunku Informatyka Stosowana powinien posiadać kompetencje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania stypendiów motywacyjnych

REGULAMIN. przyznawania stypendiów motywacyjnych REGULAMIN przyznawania stypendiów motywacyjnych studentom kształcącym się na kierunku zamówionym Informatyka w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jan Pawła II w Białej Podlaskiej w ramach projektu Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACYJNA PROGRAM ERASMUS - SMS Wyjazdy studentów w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej w roku akademickim 2012/2013

PROCEDURA REKRUTACYJNA PROGRAM ERASMUS - SMS Wyjazdy studentów w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej w roku akademickim 2012/2013 PROCEDURA REKRUTACYJNA PROGRAM ERASMUS - SMS Wyjazdy studentów w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej w roku akademickim 2012/2013 1 Rekrutacja studentów do programu Erasmus 1. Rekrutacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku

UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studiach doktoranckich oraz ich formy w roku akademickim 2017/2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo