Co każdy student wiedzieć powinien s. 6. Wydanie Specjalne dla Studentów I Roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Co każdy student wiedzieć powinien s. 6. Wydanie Specjalne dla Studentów I Roku"

Transkrypt

1 Posiłek na intelektualny wysiłek s. 26 Miasteczko Studenckie s. 12 Po godzinach s.25 ISSN miesięcznik październik 2009 Co każdy student wiedzieć powinien s. 6 Wydanie Specjalne dla Studentów I Roku

2 Posiłek na intelektualny wysiłek s. 26 Miasteczko Studenckie s. 12 Po godzinach s.25 Jestem z AGH ISSN miesięcznik październik 2009 Szanowni Studenci! C hcąc powitać Was w murach Akademii Górniczo-Hutniczej, pragnę rozpocząć od szczerych gratulacji staliście się bowiem studentami jednej z najlepszych uczelni w Polsce. To Wasz ogromny sukces, zważywszy na ogromną liczbę kandydatów, jaka co roku ubiega się o indeks AGH. Nie będzie najmniejszą przesadą jeśli powiem, że dołączyliście tym samym do elity przyszłych inżynierów. Przez kilka najbliższych lat będziecie nieustannie przekonywać się, iż dokonaliście właściwego wyboru, wiążąc swoje losy z uczelnią prestiżową, znaną i docenianą nie tylko w naszym kraju, ale i na świecie. Wykształcenie, które tu otrzymacie, pozwoli Wam bez obaw spojrzeć w zawodową przyszłość. Znaleźliście się w miejscu, w którym nowoczesność i dynamiczny rozwój jest równie istotny, jak wspaniała tradycja. Uroczyście obchodzony jubileusz 90-lecia utworzenia uczelni, jest doskonałą okazją do spojrzenia zarówno na piękną i bogatą historię AGH, jak i wyzwania, jakie przed nami stoją. Nieustannie podnoszona jakość kształcenia, współpraca z biznesem i przemysłem, nowe inwestycje, efektywne wykorzystywanie środków unijnych to tylko kilka cech Akademii Górniczo-Hutniczej. Z Waszej perspektywy równie istotne będą takie zalety AGH, jak uznanie, jakie nasi absolwenci znajdują w oczach pracodawców, możliwość wyjazdów zagranicznych na wymiany i staże, a także niepowtarzalna atmosfera studiowania na uczelni, która jak żadna inna w Polsce potrafi łączyć edukację na najlepszym poziomie z wysokim standardem rozrywki i wypoczynku. Wierzę, że okres studiów w AGH będzie dla Was również czasem osobistego rozwoju, nawiązywania przyjaźni i dobrej zabawy. Szybko zrozumiecie, dlaczego studenci naszej uczelni są tak z nią zżyci dziesiątki organizacji, klubów, sekcji sportowych i kół naukowych, nie pozwolą Wam się nudzić. Wykorzystajcie ten czas dobrze i pamiętajcie, że od teraz jesteście częścią społeczności AGH. Prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie Stało się! Dołączyliście do grona studentów jednej z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Od teraz plan lekcji zamienicie na rozkład zajęć, zamiast sprawdzianów będziecie pisać kolokwia, a wykładowcy zaczną się do Was zwracać per pan, pani. Czujecie dumę? Zapewne tak. Macie do tego prawo za Wami długa droga, pełna egzaminów, formalności i oczekiwania na wyniki. Teraz czas na nagrodę: właśnie rozpoczyna się Wasza, zapewne najlepsza w życiu, przygoda, której na imię studia w AGH. Poza zajęciami ze znakomitymi specjalistami, w doskonale wyposażonych salach wykładowych, znajdziecie tu coś więcej: atmosferę, którą trudno przecenić. My, studenci AGH trzymamy się razem! Identyfikujemy się z uczelnią, z dumą prezentujemy jej barwy i zawsze jesteśmy gotowi reprezentować ją zarówno na forum regionalnym, jak i ogólnopolskim. Stanowimy najsilniejszą grupę podczas Juwenaliów, a nasze pomysły, przy wsparciu władz uczelni przeradzają się w ciekawe i zauważane projekty. Przygotowując wydanie specjalne naszego magazynu, chcieliśmy pomóc Wam w dobrym starcie. Na kolejnych stronach tego numeru odpowiadamy na pytania, przed którymi sami staliśmy na początku studenckiej przygody. Mamy nadzieję, że nasze podpowiedzi okażą się dla Was pomocne. Życzymy Wam jednocześnie, abyście szybko odnaleźli się w nowej rzeczywistości i rozwinęli tu swoje zdolności i pasje, a także, abyście często, podczas tych kilku lat poczuli smak dobrej studenckiej zabawy. Do zobaczenia na uczelni! Biuletyn Informacyjny Studentów AGH: Samorząd Studentów AGH ul. Czarnowiejska 32a, Kraków Redaktor Naczelna: Aleksandra Pękala Zastępcy Redaktora Naczelnego: Bartosz Grad, Piotr Janus Sekretarz redakcji: Agnieszka Kostelecka Redakcja: Marta Bakaj, Paweł Bobrowski, Sylwia Bocianowska, Karolina Borkiewicz, Kamila Buczyńska, Ewelina Czechowicz, Paulina Depczyńska, Karolina Diakow, Jarosław Dolega, Paulina Grabska, Magdalena Hodurek, Ewa Hołysz, Janusz Kamieński, Kinga Klimowicz, Wioleta Kozioł, Bartosz Krawętkowski, Ewa Nowacka, Wojciech Skibiński, Anna Sokulska, Korekta: Małgorzata Dembińska Dział promocji: Marta Gruszecka Redaktor techniczny: Piotr Góral Webmaster: Janusz Kamieński Zdjęcia: Krakowska Studencka Agencja Fotograficzna AGH (www.ksaf.agh.edu.pl). Projekt okładki: Przemysław Henryk Pawełek Nakład: 3000 bezpłatnych egzemplarzy Numer zamknięto 25 września 2009 roku. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmieniania tytułów i adiustacji tekstów. Za treść ogłoszeń i reklam redakcja nie odpowiada. Nie zamówionych materiałów nie zwracamy. fot. KSAF AGH, Katarzyna Gola Aleksandra Pękala redaktor naczelna Co każdy student wiedzieć powinien s. 6 Wydanie Specjalne dla Studentów I Roku Spis treści: Aktualności List JM Rektora AGH 2 Kto jest kim na AGH? 4 Kalendarium 5 Jak to działa? 6 Samorząd studencki 8 EKO-Inżynier z Kulturą 9 Książki nie gryzą! 10 Fabryka Inżynierów 11 Społeczeństwo Miasteczko Studenckie 12 Juwenalia 14 Niezbędnik Wszystkie drogi prowadzą na AGH 15 Znajdź się tutaj! Mapa 16 Koła Naukowe 20 Studia za granicą 21 Jak przeżyć studia? 24 Stołówki studenckie 26 Zdrowie w Krakowie 27 Kariera Pracuj z głową! 18 Rozrywka Szpieg z krainy UJ-otowców 23 Po godzinach 25 Kultura Rekomendacje kulturalne 22 Nauka i technika Bezprzewodowa sieć na AGH 28 Darmowe dodatki do studiów 29 Sport WF inaczej 30

3 aktualności Kto jest kim na AGH? Każdy student czołowej uczelni technicznej w Polsce bez wątpienia powinien znać jej strukturę i gospodarzy. Kto jest kim na AGH? Przeczytajcie sami. Opracowała: Ewa Hołysz KALENDARIUM aktualności Nasza uczelnia obchodzi w tym roku jubileusz 90-lecia. W tak szczególnym czasie warto zatrzymać się na chwilę nad wydarzeniami, które kształtoway jej obraz na przestrzeni lat. Opracowała: Wioleta Kozioł Rektor: Prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś Jednostka: Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Miejsce pracy: A-0, I p., pok. 108 Rektor to osoba zarządzająca uczelnią wyższą. Pion Rektora tworzą stanowiska i jednostki, które merytorycznie podlegają Rektorowi, zaś organizacyjnie Dyrektorowi Biura Rektora. Koordynację istotnych obszarów działalności Uczelni Rektor powierza Prorektorom. On sam jest również przewodniczącym najwyższego organu kolegialnego Uczelni, którym jest Senat. Prorektor ds. Kształcenia: Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol Jednostka: Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Katedra Informatyki Stosowanej Miejsce pracy: A-0, I p., pok. 102 Prorektor ds. Kształcenia nadzoruje i koordynuje obszary działalności Uczelni, które związane są z rekrutacją na studia, procesem kształcenia, przyznawaniem pomocy materialnej studentom, działalnością organizacyjną Pionu Kształcenia czy działalnością samorządową, naukową, kulturalną i sportową studentów. Prorektor ds. Nauki: Prof. dr hab. inż. Tomasz Szmuc Jednostka: Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Automatyki Miejsce pracy: A-0, I p., pok. 103 Prorektor ds. Nauki obejmuje swoim nadzorem politykę Uczelni w zakresie badań naukowych, politykę wydawniczą, działalność biblioteczną, informatyzację Uczelni, gospodarkę aparaturą naukowo-badawczą oraz koordynuje studia doktoranckie i podyplomowe. Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju: Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis Jednostka: Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Technologii Ceramiki Miejsce pracy: A-0, I p., pok. 110 Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju zajmuje się koordynacją współpracy krajowej i międzynarodowej, pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych, promowaniem i wspieraniem przedsiębiorczości w środowisku akademickim oraz doradztwem zawodowym i pośrednictwem pracy dla studentów i absolwentów AGH. Prorektor ds. Ogólnych: Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka Jednostka: Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Zakład Geologii Podstawowej i Ochrony Środowiska Miejsce pracy: A-0, II p., pok. 225a Zadania i obowiązki Prorektora ds. Ogólnych obejmują koordynację i nadzór nad polityką kadrową Uczelni, przyznawaniem nagród i odznaczeń dla pracowników AGH, polityką socjalno-bytową pracowników, strukturą organizacyjną Uczelni oraz polityką AGH w zakresie utrzymania i rozwoju infrastruktury. Oprócz władz głównych, których zadaniem jest sprawowanie pieczy nad ogólną polityką i działalnością Uczelni, każdy z 15 Wydziałów zarządzany jest przez kierownika, zwanego Dziekanem. W skład władz Wydziałów wchodzą również Prodziekani, którzy zajmują się różnego rodzaju obszarami działalności. Wyróżnić należy z pewnością Prodziekana ds. Kształcenia, do którego studenci mogą zwracać się ze swoimi problemami, kierować podania i wnioski. To w jego kompetencjach leżą: przyznawanie urlopu dziekańskiego, udzielenie zgody na powtarzanie semestru, przyznawanie zgody na przedłużenie sesji egzaminacyjnej, wpis warunkowy na kolejny semestr, przyznawanie egzaminu komisyjnego, zawieszenie studiów, przyznawanie indywidualnego programu studiów. Aparatem pomocniczym w działalności Dziekana jest dziekanat. 10 lipca 1912 Ministerstwo Robót Publicznych wydało reskrypt, na mocy którego podjęto decyzję o założeniu Akademii Górniczej Krakowie. 8 kwietnia 1919 Rada Ministrów wydała decyzję o powstaniu uczelni. 20 października 1919 Naczelnik Państwa Józef Piłsudski w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego słowami Magnificencjo, Świetny Senacie, Dostojne Zgromadzenie! Niniejszym Pierwszy Rektor Akademii Gorniczej ogłaszam Akademię Górniczą za otwartą dokonał otwarcia uczelni. Utworzono wówczas tylko Wydział Górniczy, na którym studia rozpoczęło 80 studentów, w tym jedna kobieta. Pierwszym dziekanem, a zarazem rektorem, był Prof. Antoni Hoborski. 12 marca 1922 AG doczekało się pierwszych absolwentów. Dwaj studenci: Feliks Zalewski i Aleksander Niepokójczycki obronili prace dyplomowe inauguracja roku akademickiego na nowopowstałym Wydziale Hutniczym. 15 czerwca 1923 wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę głównego gmachu Akademii. Budynek zaprojektował Wacław Krzyżanowski. W uroczystości brał udział ówczesny prezydent Stanisław Wojciechowski. 16 kwietnia pierwsza rozprawa doktorska, Witold Budryk otrzymał tytuł doktora. Władze uczelni w roku akademickim 1929/30 7 grudnia 1935 uroczyste poświęcenia gmachu A0. W tym roku umieszczono też przy wejściu rzeźby górników i hutników zaprojektowane przez rzeźbiarza Jana Raszkę oraz figurę św. Barbary. 16 kwietnia 1945 uroczysta inauguracja pierwszego po wojnie roku akademickiego. 30 czerwca 1949 na mocy rozporządzenia z 30 maja 1949 została zmieniona nazwa uczelni z Akademii Górniczej na Akademię Górniczo-Hutniczą w tym roku rozpoczęły swoją działalność wydziały: Geologiczno-Poszukiwawczy, Geodezji Górniczej, Mineralny (od 1951r. nazwany Wydziałem Ceramicznym), Metali Nieżelaznych, Odlewnictwa, Maszyn Górniczych i Hutniczych, Elektromechaniczny oraz Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej obchody jubileuszu 50-lecia założenia uczelni. W trakcie obchodów Akademii Górniczo-Hutniczej nadano imię Stanisława Staszica. W tym samym roku również w pawilonie C2 zostało otworzone Muzeum Historii AGH. 13 czerwca 1969 zmieniono wewnętrzną strukturę organizacyjną uczelni. W miejsce dotychczasowych katedr powołano wydziałowe i międzywydziałowe instytuty naukowo -dydaktyczne. Od tego czasu AGH posiadała 10 wydziałów, na których funkcjonowało 25 instytutów naukowo dydaktycznych oraz 9 instytutów międzywydziałowych odtworzenie zniszczonych w czasie wojny rzeźb górników i hutników. 28 maja 1999 umieszczenie repliki, zagrabionej przez hitlerowców w czasie wojny, figury św. Barbary na dachu gmachu głównego. 17 czerwca 1999 podczas VI Pielgrzymki do Ojczyzny Papież Jan Paweł II dokonał poświęcenia figury patronki AGH. 2 lutego 2007 papież Jan Paweł II otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa AGH. 1 marca 2007 otwarcie Centrum Transferu Technologii. 22 maja 2007 rozpoczęcie prowadzenia zajęć w językach obcych maja 2009 Obchody 90-lecia AGH. 4 BIS - wydanie specjalne fot. Archiwum AGH fot. Archiwum AGH BIS - wydanie specjalne 5

4 aktualności Co każdy student wiedzieć powinien Ćwiczenia kojarzyły Ci się do tej pory ze szkolnym WF-em, a indeks ze spisem haseł na końcu książki? Rozpoczynając studia trzeba te skojarzenia zmodyfikować. Agnieszka Kostelecka Przez kilkanaście lat nauki w szkole nie obce były Wam z pewnością dzwonki, przerwy, usprawiedliwienia, kartkówki i dyżury przy tablicy słodkie szkolne czasy idą jednak w niepamięć. Od dzisiaj obowiązują nowe reguły i zwyczaje. Przeczytajcie ten krótki poradnik, aby wiedzieć jak przetrwać pierwsze dni na studiach i się w tym wszystkim nie pogubić. Nauka na dobre się jeszcze nie rozpoczęła, ale już teraz warto zapoznać się z pojęciami, które każdy student znać powinien. Akademik inaczej DS, czyli Dom Studencki, to jak wiele będzie miał wspólnego z prawdziwym domem zależy tylko od Was, jedno jest pewne Miasteczko Studenckie AGH to miejsce, które zapamiętacie na lata. Biblioteka AGH ma swoją Bibliotekę Główną, inne biblioteki działają na poszczególnych wydziałach. BIS AGH od dzisiaj wasz ulubiony magazyn studencki. Ćwiczenia typ zajęć, które w przeciwieństwie do wykładów, są obowiązkowe (tak, tak obecność jest sprawdzana), ćwiczenia są uzupełnieniem wykładu, pozwalają zastosować w praktyce wiadomości teoretyczne. Na zakończenie ćwiczeń należy zdobyć zaliczenie (odbywa się ono na przykład w formie kolokwium, czyli po szkolnemu sprawdzianu ). Dziekanat miejsce, w którym studenci załatwiają większość swoich spraw (składają podania, oddają indeksy do rozliczenia na koniec semestru), o dziekanatach krążą rozmaite plotki plotka 1: kolejki, plotka 2: panie z dziekanatu. ECTS Europejski System Transferu Punktów punkty ECTS przyporządkowane są przedmiotom realizowanym przez studentów w trakcie każdego roku akademickiego, ich liczba odpowiada ilości godzin i trudności przedmiotu, a więc wysiłkowi, który student wkłada w jego zaliczenie. System ułatwia realizowanie przedmiotów za granicą i sprawia, że oceny uzyskane na różnych uczelniach stają się porównywalne. Egzamin można do niego przystąpić zwykle po zaliczeniu ćwiczeń z danego przedmiotu, może być pisemny lub ustny, oceniany jest w skali 2-5 (na studiach nie ma 1!), po pierwszej porażce nie wolno się załamać, bo egzamin można poprawiać w kolejnym terminie. Erasmus program, w ramach, którego studenci mają możliwość wyjazdu na semestr lub dwa na zagraniczne stypendium, Erasmus to też potoczne określenie osoby biorącej udział w tego typu wymianie. Fakultet jest to przedmiot, który studenci wybierają sobie sami z określonej puli, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami (inaczej: obierak przedmiot obieralny) Godziny rektorskie to, co studenci lubią najbardziej, ogłaszane są zwykle przed świętami lub Juwenaliami czy po dniach wolnych, aby dać studentom czas na przyjazd do Krakowa z domu; w czasie dni z godzinami rektorskimi nauka trwa np. do 13:00. Humanistyczny przedmiot studenci kierunków technicznych muszą w czasie swoich studiów zaliczyć przedmiot typu Religie świata, Wiedza o nauce, Podstawy psychologii i socjologii w ramach poszerzania horyzontów. Indeks na studiach nie ma dzienników i dzienniczków, na koniec semestru zaliczenia i oceny z egzaminów wpisywane są do indeksu i na kartę egzaminacyjną (indeks jest nasz studencki, kartę oddajemy po każdym roku lub semestrze do dziekanatu). Przed sesją indeks należy wypełnić (wpisać nazwy przedmiotów i nazwiska prowadzących). Uwaga! Oceny na karcie i w indeksie nie powinny się różnić Juwenalia definiując to święto najlepiej byłoby napisać sami zobaczcie, w skrócie: imprezy, zabawy, koncerty, zawsze w pierwszej połowie maja. Kwadrans akademicki to dopuszczalny limit spóźnienia, działa także w w drugą stronę jeśli wykładowca nie przyjdzie w ciągu 15 minut od planowanego rozpoczęcia zajęć, studenci nie muszą dłużej na niego czekać (ale zwykle mają pecha spóźnionego wykładowcę spotykają w drzwiach wyjściowych i potulnie wracają na wykład). Laborki czyli laboratoria, forma zajęć, w której uczestniczą zwykle studenci kierunków technicznych, słowo laborki idzie zawsze w parze z innym słowem, powszechnie przez studentów nielubianym sprawozdania. Lektorat obowiązkowe zajęcia z języka obcego, na AGH realizowane są przez Studium Języków Obcych. Magisterka praca, którą pisze się zwykle na 5 roku studiów, pod kierunkiem promotora, czyli opiekuna naszego dzieła (z promotorem ustalamy temat naszej rozprawy oraz konsultujemy wszystkie ewentualne problemy). Notatki cenne dobro w czasie sesji egzaminacyjnej; gdy trwa semestr często o ich robieniu i kompletowaniu zapominamy, ale w końcu przyjdą egzaminy i zacznie się wielkie kopiowane, przepisywanie, wysyłanie, kserowanie nie zdziwcie się więc, gdy po studiach zostanie Wam pamiątka w postaci sterty papierów (uwaga! na studiach wykładowcy nie dyktują tego, co mamy wpisać do zeszytu, sami decydujemy, co jest ważne, naszych notatek nikt nie sprawdza). Obrona zakończenie studenckiej kariery ma formę egzaminu-rozmowy dotyczącej naszej pracy dyplomowej i najważniejszych zagadnień związanych z kierunkiem studiów; ale to dopiero za 5 lat Poprawka w razie ewentualnej egzaminowej wpadki zawsze mamy szansę poprawić naszą 2 na oceną pozytywną właśnie w sesji poprawkowej nauka nie zając, studia nie wyścigi (szczęśliwcy, którzy zdali wszystkie egzaminy w pierwszym terminie mają wtedy wolne), jesienna sesja poprawkowa zwana jest także kampanią wrześniową wrzesień też miesiąc. Rektor dyrektor uczelni wyższej, spotkamy go w czasie najważniejszych uroczystości, zakłada wtedy galowy strój płaszcz z gronostajów i rektorski łańcuch, jego zastępcy to prorektorzy (każdy z nich zajmuje się inną dziedziną np. kształceniem lub nauką); tytuł, który służy do zwracania się do rektora to Jego Magnificencja. Sesja to dwa tygodnie po każdym semestrze, w czasie których studiowanie staje się nieco mniej przyjemne do końca sesji należy zdać wszystkie egzaminy. Starsi koledzy powiedzą Wam, że SESJA to czas, gdy System Eliminacji Studentów Jest Aktywny, ale nie wierzcie w to! Stypendium może być naukowe, socjalne lub sportowe (ale nie jest jedyną formą pomocy materialnej, z której studenci mogą skorzystać), stypendium naukowe można otrzymać dopiero po pierwszym roku studiów, warunkiem jest uzyskanie określonej średniej ocen. Termin konsultacji każdy z wykładowców raz lub dwa razy w tygodniu odbywa na uczelni swój dyżur, w czasie którego zaliczać można nieobecności, oddawać projekty, zbierać wpisy (popularność konsultacji, a tym samym długość kolejek aktualności do gabinetów wykładowców, rośnie wraz ze zbliżaniem się terminu sesji). Tytuł naukowy to czy nasi wykładowcy są doktorami, profesorami czy magistrami dla wielu z nas stanowi informację, której po prostu nie da się zapamiętać ale warto, bo zwracając się do prowadzącego powinniśmy użyć właściwego tytułu naukowego, a wpadki w tej kwestii nie zawsze są mile widziane (szczególnie gdy profesora mianujemy magistrem). Urlop dziekański podczas studiów można zrobić sobie rok wolnego, czyli wziąć dziekankę, w czasie naszego urlopu możemy robić cokolwiek ważne, aby po nim wrócić na studia. O dziekankę można się starać po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wykłady forma zajęć, w czasie której studenci słuchają wystąpienia prowadzącego na zadawanie pytań i wyjaśnianie wątpliwości przyjdzie czas na ćwiczeniach, wykłady zwykle są nieobowiązkowe (chyba, że wykładowca ma super pamięć do twarzy, a egzamin jest ustny). Xero to jednocześnie przyjaciel i wróg studenta; przyjaciel, bo nie trzeba przepisywać notatek, wróg bo kolejna sterta papierów to niemiła pamiątka po każdej sesji; typowy student kseruje wszystko nigdy nie wiadomo, co może się przydać. Zerówka czyli termin 0, niektórzy wykładowcy dają swoim studentom możliwość zdania egzaminu przed sesją (w razie porażki, nie ponosimy konsekwencji, dwója nie jest wpisywana do indeksu), podchodzenie do egzaminu w terminie zerowym może być bonusem dla studentów, którzy byli najbardziej aktywni na ćwiczeniach. Życie studenckie to wszystko to, co robią studenci w czasie wolnym a co robią? Postudiujecie zobaczycie. Głosujmy! Z czego jesteśmy dumni w Polsce po transformacji? Nominowanych, w każdym regionie, w kategoriach Człowiek, Otoczenie i Dzieło jest wielu. W tej ostatniej, w województwie małopolskim, nominowane jest AGH! Każdy z nas może oddać swój głos na stronie ZACHĘCAMY DO GŁOSOWANIA! Redakcja BIS 6 BIS - wydanie specjalne fot. KSAF AGH, Przemysław Henryk Pawełek BIS - wydanie specjalne 7

5 aktualności Uczelniana Rada Samorządu Studentów AGH EKO-Inżynier z Kulturą Edukacja to nie tylko proces zdobywania wiedzy, ale również czas kształtowania naszej osobowości i zachowań. Zielona Uczelnia oraz Inżynier z Kulturą to organizowane przez BIS akcje, które Wam w tym pomogą. Bartosz Grad aktualności 90 lat AGH! s. 4 Grilloprzestrzeń - nasza przestrzeń s. 5 Inżynier z makulaturą s. 6 Czym zajmuje się Samorząd w AGH? Wszystkim! Dosłownie! Od załatwiania formalności związanych z ubezpieczeniami, przez prowadzenie sklepu z gadżetami, po organizację Juwenaliów i innych wielkich imprez cyklicznych. Samorząd to jednak przede wszystkim możliwość zdobycia dużego doświadczenia, o które warto postarać się jak najszybciej. Piotr Janus URSS AGH ma swoją siedzibę przy ulicy Czarnowiejskiej 32a (tuż obok parkingu) to charakterystyczny żółty budynek między pawilonami B1 i C3. Na początku roku akademickiego ta informacja może okazać się szczególnie cenna dla osób chcących wykupić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (tzw. NW), które jednak nie jest obowiązkowe. Niemniej, dokonać tego można dopiero po otrzymaniu indeksu, do którego, celem poświadczenia, wbijana jest stosowna pieczęć. W URSS-ie można ponadto nawiązać cenne kontakty i zaangażować się w pracę przy rozmaitych projektach. Jakich? Po kolei. W praktyce Samorząd to 79 osób, wybieranych przez studentów spośród akademickiej braci każdego wydziału na dwuletnią kadencję. Zasiadają oni w sześciu komisjach, do zadań których należy między innymi zajmowanie się kwestiami finansowymi, administracyjnymi czy związanymi z promocją i reklamą. Członkowie URSS to ludzie z pasją, tworzący zgrane i świetnie współpracujące grono, którzy działając na rzecz studentów i uczelni, rozwijają swoje dotychczasowe umiejętności jak i zdobywają wiele nowych. Nie są to z pewnością puste slogany, bowiem tym co wyróżnia nasz Samorząd są spektakularne często cykliczne imprezy. BIS otrzymał wsparcie URSS -u np. przy organizacji Inżyniera z Kulturą cyklu otwartych szkoleń z zakresu savoir-vivre u, który zapoznaje studentów z etykietą i dobrymi obyczajami w życiu towarzyskim i biznesowym, czy Zielonej Uczelni kampanii ekologicznej propagującej proste zachowania przyjazne dla środowiska. Imprezy te jak i wiele innych, mniejszych akcji to bardzo często pionierskie w skali kraju inicjatywy, o których głośno jest nie tylko w środowisku Akademii, ale i w mediach ogólnopolskich. Poza tym URSS AGH pochwalić się może wspieraniem wielu inicjatyw studenckich. Przykładami są m.in. trzymany przez Was w ręku Biuletyn Informacyjny Studentów AGH (BIS), Uczelniana Telewizja Internetowa (URSS TV) oraz Krakowska Studencka Agencja Fotograficzna (KSAF). Należy dodać, że aby włączyć się w pracę naszych mediów nie trzeba być członkiem Samorządu. Tym, co charakterystyczne dla naszego Samorządu jest realny wpływ jaki wywiera on na politykę władz w stosunku do studentów. Przedstawiciele URSS Dariusz Pasternak, przewodniczący URSS AGH zasiadają bowiem w Senacie AGH (najważniejszym gremium na uczelni), Radach Wydziałów (odpowiednik Senatu na szczeblu wydziałowym), Radzie Miasteczka Studenckiego oraz Radzie Fundacji Studentów i Absolwentów i Inkubatorze Przedsiębiorczości. Jednym słowem nic, co dotyczy studenta Akademii Górniczo-Hutniczej nie odbywa się bez jego wiedzy. Jeśli zatem lubisz działać, masz ciekawe pomysły i szukasz ludzi oraz narzędzi do ich realizacji, odwiedź koniecznie biuro URSS AGH lub zajrzyj na stronę gdzie znajdziesz szczegółowe informacje i przydatne kontakty. Przydatne linki: Biuletyn Informacyjny Studentów AGH Krakowska Studencka Agencja Fotograficzna Uczelniana Telewizja Internetowa URSS TV W dzisiejszych czasach nie wystarczy być już tylko dobrym fachowcem w swojej dziedzinie. Obecnie liczy się także sposób, w jaki sprzedamy swoje umiejętności. Nasza kultura osobista, elokwencja, prezencja oraz dobre maniery, decydują o wizerunku. Cykl warsztatów Inżynier z Kulturą pomoże Wam zdobyć niezbędną wiedzę w tym zakresie, a Zielona Uczelnia to kampania ekologiczna, która wskaże właściwy sposób postępowania dla dobra środowiska. Zielono nam Zielona Uczelnia to kampania Ekologiczna, która w tym roku akademickim będzie miała już swoją czwartą odsłonę. Widzialnym znakiem ostatniej edycji jest baner, wiszący na Miasteczku Studenckim 56 m 2 powierzchni robi duże wrażenie, a jego treść ma nakłaniać do sprzątania i segregowania śmieci. Jest to element akcji Imprezujesz? Sprzątaj! Segreguj. naświetlającej dwa istotne problemy po pierwsze: każdy, kto bawi się pomiędzy akademikami, powinien uprzątnąć swoją grilloprzestrzeń, po drugie: wyrzucane śmieci można segregować i wprowadzać do wtórnego obiegu. Z kolei akcja Naturalnie, Na Zakupy zachęca do chodzenia po sprawunki z bawełnianą torbą. Aby ułatwić to zadanie są przygotowywane limitowane serie ekologicznych toreb. Jeszcze tej jesieni będziecie mogli zakupić ostatnie sztuki z kolekcji Skarbnicą wiedzy w tej i innych sprawach jest nasza strona in- ISSN miesięcznik luty 2009 Czy opłaca się studiować dwa kierunki? - s. 16 Serialomania uzależnia - s. 26. Inzynier z kultura ternetowa Dużym powodzeniem w czasie ostatniej edycji Zielonej Uczelni cieszyła się także akcja Inżynier z Makulaturą, w ramach której zorganizowaliśmy zbiórkę niepotrzebnego papieru i rozdawaliśmy ciekawe gadżety ekologiczne. Podobnie było w przypadku Warsztatów z Odpowiedzialnej Konsumpcji uświadamiających problemy globalnej gospodarki. Z kolei w roku 2007 i 2008 poruszaliśmy kwestię oszczędzania prądu na Miasteczku Studenckim Oszczędź sobie. Zatrzymaj dobrą energię!. Również w roku 2010 program będzie ciekawy i uderzający w najbardziej aktualne problemy, liczymy na wasze wsparcie wiosną. Kultura + inżynier = sukces Od czego zależy pierwsze wrażenie? Jakie są zasady powitania i pierwszeństwa? Jak wydawać przyjęcia? To tylko niektóre z zagadnień jakie poruszyli eksperci z firmy Berndson, w minionych edycjach otwartych szkoleń z, 09 ISSN miesięcznik kwiecień 2009 zakresu savoir vivreu w biznesie dla studentów AGH cyklu Inżynier z kulturą. Przed każdym, kto ukończył kurs, biznesowy savoir-vivre nie ma już tajemnic. Zajęcia, które w poprzednich edycjach odbywały się w marcu, były prowadzone całkowicie bezpłatnie. Informacji o trzeciej edycji IzK szukajcie w kolejnych numerach BIS-u lub na stronie pl. Jeśli będziecie chcieli. Jak być OK i po co? s. 7 Rusza 2009 znaleźć się wśród następnych kilkuset szczęśliwców, którzy wezmą udział w kursie, a następnie po jego ukończeniu otrzymają certyfikat, będziecie najpierw musieli zarejestrować się w systemie, po jego uruchomieniu. Liczba miejsc jest ograniczona, a zainteresowanie zawsze ogromne. Spotkania z kulturą dopiero przed nami, ale już dziś zanotujcie je jako ważny punkt w Waszym kalendarzu. Kolejna odsłona Zielonej Uczelni i Inżyniera z Kulturą już tej wiosny na naszej uczelni. Zapraszamy Was do czynnego włączenia się w nasze inicjatywy! 8 BIS - wydanie specjalne fot. KSAF AGH, Przemysław Henryk Pawełek BIS - wydanie specjalne 9

6 aktualności kariera Książki nie gryzą! aktualności kariera Rusza Fabryka Inżynierów Podniesienie jakości usług edukacyjnych. To w dużym skrócie główny cel Fabryki Inżynierów wartego 11 milionów złotych projektu, który do 2013 roku będzie realizowany w Akademii Górniczo-Hutniczej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Piotr Janus Biblioteka to niekoniecznie drugi dom studenta, ale warto do niej czasem zajrzeć zwłaszcza wtedy, gdy zbliża się sesja egzaminacyjna. Ewelina Czechowicz Biblioteka Biblioteka Główna AGH Biblioteka Jagiellońska Biblioteka Uniwersytetu Pedagogicznego Wojewódzka Biblioteka Publiczna Zapis elektroniczna legitymacja studencka Dowód osobisty, indeks z aktualnym wpisem na rok akademicki oraz elektroniczna legitymacja studencka; Opłata za kartę biblioteczną: 5 zł Dowód osobisty i indeks z aktualnym wpisem na rok akademicki; Opłata za kartę biblioteczną: 8 zł Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej dysponuje, wliczając zbiory specjalne i czasopisma, ponad milionem pozycji, z czego ponad 400 tys. to książki. Zapisów do biblioteki dokonują starości grup dziekańskich I roku studiów. Najpierw dostarczają oni do wypożyczalni odpowiednie deklaracje i indeksy wszystkich studentów, by następnie każdy mógł zarejestrować swoją elektroniczną legitymację studencką, która równocześnie będzie służyć za kartę biblioteczną. Najlepszym sposobem wypożyczenia książek jest wyszukanie ich w katalogu komputerowym i zamówienie drogą elektroniczną. Można je odebrać w ciągu 10 dni. Jednak nie wszystkie pozycje rezerwuje się przez internet, część zbiorów znajduje się w Księgozbiorze Wieloegzemplarzowym, czyli w tzw. magazynie W, z którego wypożycza się książki po uprzednim wypełnieniu i złożeniu rewersu. Studenci naszej Uczelni mogą wypożyczyć jednocześnie maksymalnie 10 woluminów. AGH dysponuje także siecią bibliotek, w skład której wchodzi: 15 bibliotek wydziałowych, 9 bibliotek katedralnych, 3 biblioteki jednostek pozawydziałowych (Studium Języków Obcych, Ośrodka Historii Techniki z Muzeum i Centrum e-learningu) oraz Biblioteka Pracownicza. BG udostępnia także liczne zbiory, z których można korzystać na miejscu, czyli w: Czytelni Ogólnej, Czytelni Czasopism, bądź Czytelni Norm i Patentów. Jeśli żadna z krakowskich bibliotek nie posiada poszukiwanej przez nas pozycji, istnieje również możliwość wypożyczania międzybibliotecznego. Jeżeli zbiory BG AGH okażą się niewystarczające, zawsze można zajrzeć do innej z krakowskich bibliotek. Najważniejsze z nich przedstawiamy poniżej. Limit wypożyczeń dla studentów AGH 10 książek Adres Al. Mickiewicza 30 Budynek U-1 4 książki Al. Mickiewicza 22 3 książki ul. Podchorążych 2 Dowód osobisty 4 książki ul. Rajska 1 AGH wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy i zmieniającym się trendom w zakresie wyboru kierunków studiów, już w kwietniu ubiegłego roku wystąpiła do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z pomysłem o nazwie Fabryka Inżynierów. Po uporaniu się z rygorystycznymi wymogami formalnymi, ostatecznie, dnia 27 lutego 2009 roku, zostało przyznane dofinansowanie do projektu. Jego budżet wynosi dokładnie ,00 zł! Humaniści, humaniści Fabryka Inżynierów jest jednym z wielu projektów, mających na celu zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Statystyki bowiem mówią same za siebie: drastycznie spada liczba chętnych do studiowania czegokolwiek, co w programie ma matematykę czy fizykę i wymaga sporych umiejętności analitycznego myślenia. W tym celu obok tzw. kierunków zamawianych czyli Inżynierii Środowiska i Ochrony Środowiska, prowadzonych przez WGGiOŚ, w AGH w ramach FI będą prowadzone zajęcia mające na celu przede wszystkim wyrównanie poziomu wiedzy z matematyki i fizyki wśród studentów I roku studiów stacjonarnych. Ponadto otwarte zostaną nowe kierunki i specjalności, zaś poprzez staże w przedsiębiorstwach, kursy oraz studia podyplomowe, sukcesywnie podnoszone będą kwalifikacje kadry dydaktycznej. Dodatkowo projekt ma na celu zacieśnienie współpracy między uczelnią a przedsiębiorstwami, co pozwoli w przyszłości podwyższyć jakość oferty kształcenia. Makrokierunek Przykładem doskonale obrazującym charakter Fabryki Inżynierów, jest otwarcie nowego makrokierunku Ceramiki. Celem tworzenia takich kierunków, łączących kilka tradycyjnych dyscyplin naukowych lub stanowiących syntezę wielu specjalności, jest kształcenie specjalistów posiadających wiedzę interdyscyplinarną, adekwatną do złożoności wyzwań nowoczesnej nauki, techniki i w efekcie gospodarki. Nowy, unikatowy w skali kraju makrokierunek, ma kształcić specjalistów m. in. z zakresu nanomateriałów i nanotechnologii. Również specjalizacji i innowacyjności mają służyć rozszerzone w ramach FI programy następujących kierunków studiów: Inżynierii Akustycznej (studia międzykierunkowe) oraz Metalurgii, Inżynierii Materiałowej, Edukacji Techniczno-Informatycznej, jak również Socjologii i Kulturoznawstwa. Zaś na Elektrotechnice zostanie otwarta nowa specjalność Pomiary technologiczne i biomedyczne. Dzięki Unii Sam projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), jako część Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Szkolnictwo wyższe i nauka, na który przeznaczono środki w wysokości ok. 960 milionów euro. Realizacja projektu Fabryka Inżynierów to niewątpliwy sukces Akademii Górniczo-Hutniczej. Spełnienie rygorystycznych wymogów formalnych dowodzi profesjonalizmu i fachowości naszej uczelni, zaś pozyskanie kolejnych, znaczących środków zewnętrznych to sygnał, że w AGH modernizowane będą nie tylko elewacje i chodniki, ale również baza edukacyjna i oferta kształcenia. 10 BIS - wydanie specjalne fot. KSAF AGH, Mateusz Krawczyk fot. Paweł Bobrowski BIS - wydanie specjalne 11

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 Dzień AGH 2014 2 fot. Z. Sulima Posiedzenie Konwentu AGH oraz II Zjazd absolwentów AGH 13 czerwca 2014 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej odbył się II Zjazd Absolwentów AGH

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Przewodnik dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Przewodnik dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, SCR Radiosupeł 1 Witamy serdecznie! Jeśli właśnie czytasz ten przewodnik, zapewne zostałeś, bądź jesteś

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego BIZNES EXPO - szansa na zysk Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Wrzesień 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Konferencja

Bardziej szczegółowo

Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Management and Communication

Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Management and Communication Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Management and Communication KOMITET REDAKCYJNY: Andrzej Stanisław Barczak (redaktor naukowy), Krystyna Bednarska-Ruszajowa,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w roku akademickim 2008/2009

INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w roku akademickim 2008/2009 Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii Wydział Fizyki Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH. Studencka kieszeń

INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH. Studencka kieszeń INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH Studencka kieszeń Studencka kieszeń INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH Wstęp 3 Życie przewrócone do góry nogami, czyli pierwszy rok na studiach 4 I. Stypendia krajowe

Bardziej szczegółowo

Program Kapitał Ludzki 46 mld zł do wydania 2007-2015. Wywiad Mariusz Gralewski: jak stworzyłem GoldenLine.pl. Milion $ W co zainwestować w 2008 roku

Program Kapitał Ludzki 46 mld zł do wydania 2007-2015. Wywiad Mariusz Gralewski: jak stworzyłem GoldenLine.pl. Milion $ W co zainwestować w 2008 roku 01_cover.qxd 2008-01-28 19:37 Page 1 Nr 2 ISSN 1898-732X listopad - grudzień 2007 MAGAZYN POLSKI PRZEDSIĘBIORCZEJ Wywiad Mariusz Gralewski: jak stworzyłem GoldenLine.pl Milion $ W co zainwestować w 2008

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2013 roku 2013 SPIS TREŚCI 2 WSTĘp 4 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2013 ROKU 6 KALENDARIUM 14 Uniwersyteckie NAJ, czyli ilość + jakość

Bardziej szczegółowo

10. Inauguracja Roku Akademickiego WSG

10. Inauguracja Roku Akademickiego WSG 10. Inauguracja Roku Akademickiego WSG Quod felix faustum fortunatumque sit! Rok akademicki w Wyższej Szkole Gospodarki uważam za rozpoczęty. Po raz pierwszy słowa te usłyszeli nowo przyjęci studenci Uczelni,

Bardziej szczegółowo

GŁOS BIZNESU GB. JUBILEUSZ DEKOROWANIA Roland Auer, Schattdecor

GŁOS BIZNESU GB. JUBILEUSZ DEKOROWANIA Roland Auer, Schattdecor GŁOS BIZNESU GB MAGAZYN GOSPODARCZY #4 (24) 2013 GŁOS BIZNESU DYSTRYBUOWANY BEZPOŚREDNIO DO WIELKOPOLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW JUBILEUSZ DEKOROWANIA Roland Auer, Schattdecor Kluczowym hasłem, które wyznacza

Bardziej szczegółowo

Wrzesień - Październik 2010 nr 9-10 [106-107]

Wrzesień - Październik 2010 nr 9-10 [106-107] Wrzesień - Październik 2010 nr 9-10 [106-107] Od wydawcy Szanowni Czytelnicy! Tym razem na łamach Świata Biznesu przyjrzeliśmy się kondycji banków. Okazuje się, że nasz rynek finansowo-bankowy zupełnie

Bardziej szczegółowo

spis treści STUDENT POTRAFI WYDARZENIA W SKN BADANIA NAUKOWE TWOJE INWESTYCJE W CZTERY OCZY WARTO WIEDZIEĆ FELIETON MAKROEKONOMIA PORTRET TWÓRCY

spis treści STUDENT POTRAFI WYDARZENIA W SKN BADANIA NAUKOWE TWOJE INWESTYCJE W CZTERY OCZY WARTO WIEDZIEĆ FELIETON MAKROEKONOMIA PORTRET TWÓRCY STUDENT POTRAFI spis treści 5 7-8 6 9 STYPENDIA Nowe prawo - nowe prawa WYZWANIA McKinsey&Company Case Seminar WYDARZENIA W SKN PRZEGLĄD Newsletter SKN Inwestor PROJEKT FOREX Gra 15 11-12 27-28 33-34 13

Bardziej szczegółowo

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw. ABSOLWENCI Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.pl ISSN 2353-4001 NR 1(13)2015 Tadeusz Kochanowski (1926-2015) Urodził

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014 Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 2 styczeń 2014 Szanowni Państwo Rozpoczynamy jubileuszowy, dziesiąty rok działalności

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

NR 1 (75) Styczeń 2015 r. Bezpłatny informator miejski tel. 32 2593 850 redakcja@katowice.eu ISSN 1899-9530

NR 1 (75) Styczeń 2015 r. Bezpłatny informator miejski tel. 32 2593 850 redakcja@katowice.eu ISSN 1899-9530 www.katowice.eu NASZE NR 1 (75) Styczeń 2015 r. Bezpłatny informator miejski tel. 32 2593 850 redakcja@katowice.eu ISSN 1899-9530 Jest we mnie wielka potrzeba zmieniania miasta fot. Sławomir Rybok w numerze

Bardziej szczegółowo

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH ORGANIZATOR: WSPÓŁORGANIZACJA I DOFINANSOWANIE: PARTNERZY DEBATY: PATRONAT: Prezydent Miasta Gdyni dr WOJCIECH SZCZUREK SPIS RZECZY 4 OD REDAKCJI ROZMOWA 5 DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Bardziej szczegółowo

Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ. LISTOPAD / GRUDZIEŃ 2014 Rok XXIII NR 05 (183) ISSN 1233-5444

Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ. LISTOPAD / GRUDZIEŃ 2014 Rok XXIII NR 05 (183) ISSN 1233-5444 Głos Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ LISTOPAD / GRUDZIEŃ 2014 Rok XXIII NR 05 (183) ISSN 1233-5444 Forum Gospodarcze Politechniki Poznańskiej 2014 Pierwszy taki dzień na Politechnice Poznańskiej

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość W NUMERZE Nr 08 wywiad z dr. hab. Piotrem Błędowskim o pożyczkach dla spółdzielni socjalnych o dofinansowaniach działań na rzecz seniorów i dzieci Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl

Bardziej szczegółowo

Półserio. Centrum sportowe otwarte. Drudzy na pudle. Uczymy się dla siebie. Gościu, siądź pod mym parasolem! maj, czerwiec 2013 Nr 5/61 2012/2013

Półserio. Centrum sportowe otwarte. Drudzy na pudle. Uczymy się dla siebie. Gościu, siądź pod mym parasolem! maj, czerwiec 2013 Nr 5/61 2012/2013 Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej Półserio maj, czerwiec 2013 Nr 5/61 2012/2013 Drudzy na pudle Centrum sportowe otwarte Gościu, siądź pod mym parasolem! Uczymy się dla siebie 2 PÓŁSERIO

Bardziej szczegółowo

studencki punkt widzenia SKN Inwestor Uniwersytet Łódzki

studencki punkt widzenia SKN Inwestor Uniwersytet Łódzki EkSoc UŁ studencki punkt widzenia www.deal.skninwestor.com nr 1 (3) marzec 2007 SKN Inwestor Uniwersytet Łódzki ISSN: 1897 1075 KASA LUDOWEGO BANKU CHIN PĘKA W SZWACH. REZERWY WALUTOWE PRZEKROCZYŁY WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich

Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich Jestem głęboko przekonany, że rozwój nauki służy przede wszystkim zaspokojeniu tęsknoty za czystą wiedzą. Albert Einstein Streszczenie W sensie ogólnym,

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR spis treści Wstęp List Prezesa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Helena Rubinstein jest uważana za jedną z najbogatszych kobiet w historii świata. Dowiedz się dlaczego czytając tekst Joanny Jakóbowskiej.

Helena Rubinstein jest uważana za jedną z najbogatszych kobiet w historii świata. Dowiedz się dlaczego czytając tekst Joanny Jakóbowskiej. Przeczytaj na: www.gs.uni.opole.pl Nie ma złych, są tylko uwikłani - przeczytaj recenzję książki Uwikłanie na naszej stronie internetowej. Helena Rubinstein jest uważana za jedną z najbogatszych kobiet

Bardziej szczegółowo

Jaki wiek?! Liczy się człowiek! O doświadczeniach w pracy opowiada m.in. Katarzyna Książek, najmłodsza Pani Prezes Banku Spółdzielczego w Grupie BPS

Jaki wiek?! Liczy się człowiek! O doświadczeniach w pracy opowiada m.in. Katarzyna Książek, najmłodsza Pani Prezes Banku Spółdzielczego w Grupie BPS str. 10 Nowa reklama Banków Spółdzielczych w radiu i TV str. 16 Kredyty na domy energooszczędne już dostępne str. 12 Magazyn Grupy BPS IT 25-27 wrzesnia Grupy BPS str. 4 Jaki wiek?! Liczy się człowiek!

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN klientów PKO Banku polskiego NUMER 2 (79) 2013 ISSN 1506 0977. Płatności mobilne. Żyj wygodnie!

MAGAZYN klientów PKO Banku polskiego NUMER 2 (79) 2013 ISSN 1506 0977. Płatności mobilne. Żyj wygodnie! MAGAZYN klientów PKO Banku polskiego NUMER 2 (79) 2013 ISSN 1506 0977 Płatności mobilne Żyj wygodnie! Wewnątrz numeru ekonomiczny poradnik dla dzieci OBNIŻAMY OPROCENTOWANIE MINI RATKI Z UBEZPIECZENIEM!

Bardziej szczegółowo

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY nr 2 2009 nakład: 650 egz. rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY NOWE MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DOROSŁYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

Dobry. Komfort. Brak wyboru. zakorzenienia Prof. Kazimierz Rogoziński. start Marek Zefirian

Dobry. Komfort. Brak wyboru. zakorzenienia Prof. Kazimierz Rogoziński. start Marek Zefirian KWARTALNIK 10/13 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO w Poznaniu Komfort zakorzenienia Prof. Kazimierz Rogoziński Dobry start Marek Zefirian Brak wyboru najlepszym rozwiązaniem Prof. Nicholas Barr Większość ludzi

Bardziej szczegółowo