HP Officejet J5700 Podr cznik u ytkownika. User G u

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HP Officejet J5700 Podr cznik u ytkownika. User G u"

Transkrypt

1 HP Officejet J5700 Podr cznik u ytkownika User G u

2 Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem autorskim, reprodukowanie, adaptacja bądź tłumaczenie tego materiału bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione. Adobe i Acrobat logo są znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated. Windows, Windows NT, Windows ME, Windows XP oraz Windows 2000 są zastrzeżonymi w USA znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Intel i Pentium są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Październik 2006 Uwaga Jedyne gwarancje obejmujące produkty i usługi HP zostały dokładnie opisane w dokumentach gwarancyjnych dołączonych do tych produktów i usług. Żadnej części niniejszej publikacji nie należy traktować jako dodatkowej gwarancji. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz pominięcia występujące w niniejszym podręczniku. Firma Hewlett-Packard Company nie ponosi odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub następcze związane z, lub powstałe w wyniku rozprowadzania, rozpowszechniania lub korzystania z niniejszego dokumentu oraz opisanego w nim produktu. Uwaga: Aby uzyskać informacje na temat zgodności z przepisami, patrz Informacje prawne. W wielu krajach niedozwolone jest kopiowanie dokumentów wymienionych poniżej. W razie wątpliwości należy zasięgnąć opinii prawnika. Pisma oraz dokumenty urzędowe: Paszporty Dokumenty imigracyjne Zaświadczenia o służbie wojskowej Identyfikatory, karty lub insygnia Walory państwowe: Znaczki pocztowe Karty żywnościowe Czeki lub weksle wystawione przez agencje rządowe Banknoty, czeki podróżne lub przekazy pieniężne Kwity depozytowe Dzieła chronione prawem autorskim Informacje dotyczące bezpieczeństwa Ostrzeżenie Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem, nie należy narażać tego produktu na kontakt z deszczem lub wilgocią. Podczas korzystania z produktu zawsze należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa w celu zmniejszenia ryzyka doznania obrażeń na skutek działania ognia lub porażenia elektrycznego. Ostrzeżenie prądem Ryzyko porażenia 1. Należy przeczytać ze zrozumieniem wszystkie instrukcje znajdujące się w Podręczniku instalacji. 2. Należy podłączać urządzenie wyłącznie do uziemionego gniazda elektrycznego. Jeśli użytkownik nie wie, czy gniazdo jest uziemione, powinien zapytać wykwalifikowanego elektryka. 3. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i zaleceń umieszczonych na produkcie. 4. Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od gniazda sieciowego. 5. Nie należy umieszczać produktu w pobliżu wody ani dotykać go mokrymi rękoma, w mokrej odzieży. 6. Należy umieścić produkt na stabilnej powierzchni. 7. Należy zainstalować urządzenie w bezpiecznym miejscu, w którym przewód zasilania nie będzie narażony na uszkodzenie lub nadepnięcie oraz nie będzie się można o niego potknąć. 8. Jeśli produkt nie działa prawidłowo, należy zapoznać się pomocą ekranową dotyczącą rozwiązywania problemów. 9. Wewnątrz urządzenia nie ma żadnych części, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Wykonywanie czynności serwisowych należy zlecać wykwalifikowanemu personelowi. 10. Należy korzystać z urządzenia w pomieszczeniu z dobrą wentylacją. 11. Używać tylko z zasilaczem dostarczonym przez firmę HP. Ostrzeżenie To urządzenie nie będzie działać w przypadku awarii sieci elektrycznej.

3 Spis treści 1 Pomoc urządzenia HP Officejet J5700 All-in-One series Dalsze informacje Źródła informacji HP All-in-One opis Urządzenie HP All-in-One w pigułce...11 Funkcje panelu sterowania...12 Tekst i symbole...13 Wprowadzanie tekstu z klawiatury na panelu sterowania...14 Symbole dostępne podczas wybierania numerów faksów...15 Korzystanie z oprogramowania...15 Informacje na temat połączeń...16 Obsługiwane rodzaje połączeń...16 Podłączanie za pomocą kabla USB...16 Korzystanie z udostępnionej drukarki

4 4 Kończenie instalacji urządzenia HP All-in-One Ustawienie preferencji...19 Preferencje ogólne...19 Wybierz język oraz kraj/region...19 Ustawianie daty i godziny...20 Ustawianie szybkości przewijania...20 Ustawianie czasu opóźnienia monitu...21 Przywracanie ustawień fabrycznych...21 Preferencje faksu...21 Ustawianie automatycznego ponownego wybierania numeru faksu przez urządzenie HP All-in-One...22 Regulacja głośności...22 Ustawianie wybierania tonowego lub impulsowego...23 Ustawianie szybkości transmisji faksu...23 Konfiguracja faksu...24 Konfiguracja urządzenia HP All-in-One do faksowania...25 Wybierz właściwe ustawienie faksu dla domu lub biura...26 Wybór przypadku ustawienia faksu...28 Przypadek A: Oddzielna linia telefoniczna (brak odbieranych połączeń głosowych)...30 Przypadek B: Ustawianie urządzenia HP All-in-One do pracy z usługą DSL...31 Przypadek C: Ustawianie urządzenia HP All-in-One do pracy z centralą PBX lub linią ISDN...32 Przypadek D: Faks z usługą dzwonienia dystynktywnego na tej samej linii...33 Przypadek E: Współdzielona linia głosowa/faksowa...34 Przypadek F: Linia głosowa/faksowa współdzielona z usługą poczty głosowej...36 Przypadek G: Linia telefoniczna do faksów współdzielona z modemem komputerowym (brak odbierania połączeń głosowych)...37 Przypadek H: Współdzielona linia głosowa/faksu z modemem komputerowym...38 Przypadek I: Linia głosowa/faksowa współdzielona z automatyczną sekretarką...41 Przypadek J: Współdzielona linia głosowa/faksu z modemem komputerowym i automatyczną sekretarką...42 Przypadek K: Współdzielona linia głosowa/faksu z modemem komputerowym i pocztą głosową...45 Zmiana ustawień urządzenia HP All-in-One w celu odbierania faksów...47 Wybieranie zalecanego trybu odbierania dla danej konfiguracji...47 Ustawianie trybu odbierania...48 Ustawianie liczby dzwonków przed odebraniem...49 Zmiana wzorca dzwonienia na dzwonienie dystynktywne...49 Testowanie ustawień faksu...50 Ustawianie nagłówka faksu...51 Ustawianie szybkiego wybierania...52 Konfigurowanie indywidualnych pozycji szybkiego wybierania...52 Konfigurowanie grupowych pozycji szybkiego wybierania...54 Usuwanie pozycji szybkiego wybierania...55 Drukowanie listy szybkiego wybierania...56 Konfigurowanie książki telefonicznej...56 Tworzenie pozycji książki telefonicznej...57 Modyfikowanie lub usuwanie pozycji książki telefonicznej...57 Eksportowanie i importowanie numerów faksów

5 Spis treści 5 Ładowanie oryginałów i papieru Ładowanie oryginałów...59 Ładowanie oryginału do automatycznego podajnika dokumentów...59 Umieszczanie oryginału na szybie...60 Wybór nośnika do druku...61 Wskazówki pomocne przy wyborze nośników...61 Wymagania wobec nośników...62 Obsługiwane rozmiary nośników...63 Obsługiwane rodzaje nośników i gramatury...65 Minimalne marginesy...66 Rodzaje papieru, których należy unikać...67 Ładowanie papieru...68 Ładowanie pełnowymiarowych arkuszy papieru...68 Ładowanie papieru fotograficznego 10 x 15 cm (4 x 6 cali)...70 Ładowanie kart indeksowych...71 Ładowanie kopert...72 Unikanie zacięć papieru Drukowanie z komputera Drukowanie z aplikacji...75 Zmiana ustawień drukowania...75 Użytkownicy komputerów Macintosh...76 Zatrzymywanie zadania drukowania Korzystanie z funkcji kopiowania Kopiowanie...77 Ustawianie liczby kopii...78 Ustawianie rozmiaru papieru...79 Ustawianie rodzaju papieru...79 Zmiana szybkości lub jakości kopiowania...80 Zmiana domyślnych ustawień kopiowania...81 Wykonywanie kopii zdjęcia o rozmiarze 10 x 15 cm (4 x 6 cali) bez obramowania...82 Zmiana wielkości oryginału, aby mieścił się na papierze o formacie Letter lub A Zmiana rozmiaru oryginału przy użyciu ustawień niestandardowych...85 Kopiowanie dokumentu o rozmiarze Legal na papier o rozmiarze Letter...85 Dostosowywanie rozjaśnienia lub przyciemnienia kopii...86 Poprawa jakości rozmazanych obszarów kopii...87 Zwiększanie wyrazistości jasnych obszarów kopii...87 Zatrzymywanie kopiowania Korzystanie z funkcji skanowania Skanowanie obrazów...89 Skanowanie oryginału do komputera...89 Zatrzymywanie skanowania...90 Edycja zeskanowanego podglądu obrazu...90 Drukowanie zeskanowanego obrazu

6 Zmiana domyślnych ustawień skanowania...90 Dodawanie nowego miejsca docelowego zapisu nowych obrazów...91 Zmiana domyślnego miejsca docelowego...92 Zmiana miejsca docelowego zapisu obrazów...93 Zmiana rozdzielczości lub rodzaju obrazu...93 Zmiana trybu edycji tekstu/ocr...94 Zmiana ustawienia podglądu obrazów Korzystanie z funkcji faksu Wysyłanie faksu...97 Wysyłanie zwykłego faksu...98 Wysyłanie faksu z wykorzystaniem szybkiego wybierania...99 Ręczne wysyłanie faksu za pomocą telefonu Wysyłanie faksu przy użyciu funkcji monitorowania wybierania Wysyłanie faksu z pamięci Planowanie wysłania faksu w późniejszym czasie Wysyłanie faksu do wielu odbiorców Faksowanie dokumentów kolorowych lub zdjęć Wysyłanie faksu z komputera Wysyłanie faksu za pomocą oprogramowania HP Photosmart Studio (komputery Macintosh) Wysyłanie faksu z oprogramowania Wysyłanie wygenerowanej na komputerze strony tytułowej jako jednostronicowego faksu Zmiana rozdzielczości faksu i ustawień Jaśniej/Ciemniej Zmiana rozdzielczości faksu Zmiana ustawienia Jaśniej/Ciemniej Definiowanie nowych ustawień domyślnych Wysyłanie faksu w trybie korekcji błędów Odbieranie faksu Ręczne odbieranie faksu Ustawianie odbierania faksów do pamięci Ponowne drukowanie otrzymanych faksów z pamięci Odpytywanie w celu odebrania faksu Przekierowywanie faksów na inny numer Ustawianie rozmiaru papieru dla odbieranych faksów Ustawianie funkcji automatycznego zmniejszania dla faksów przychodzących Blokowanie niepożądanych numerów faksów Wybieranie ustawienia funkcji blokowania niepożądanych numerów faksów Dodawanie numerów do listy niepożądanych numerów faksów Usuwanie numerów z listy niepożądanych numerów faksów Faksowanie przez Internet za pomocą telefonu IP Drukowanie raportów Drukowanie raportów potwierdzeń faksów Drukowanie raportów na temat błędów faksu Drukowanie dziennika faksów Drukowanie innych raportów Przerywanie operacji faksowania

7 Spis treści 10 Konserwacja urządzenia HP All-in-One Czyszczenie urządzenia HP All-in-One Czyszczenie szyby Czyszczenie wewnętrznej części pokrywy Czyszczenie obudowy Wyczyść automatyczny podajnik dokumentów Sprawdzanie szacowanego poziomu atramentu Drukowanie raportu z autotestu Korzystanie z kaset drukujących Obsługa kaset drukujących Wymiana kaset drukujących Korzystanie z kasety do druku zdjęć Korzystanie z kasety zabezpieczającej Wyrównywanie kaset drukujących Wyczyść kasety drukujące Czyszczenie styków kasety drukującej Czyszczenie obszaru wokół dysz Rozwiązywanie problemów Pomoc w rozwiązywaniu problemów Problemy z połączeniem za pośrednictwem portu USB Informacje na temat kaset drukujących Informacje na temat papieru Wskazówki dotyczące korzystania z automatycznego podajnika dokumentów Usuwanie zacięć papieru Rozwiązywanie problemów z kasetami drukującymi Rozwiązywanie problemów z jakością drukowania Rozwiązywanie problemów z drukowaniem Rozwiązywanie problemów z faksem Rozwiązywanie problemów z kopiowaniem Rozwiązywanie problemów ze skanowaniem Aktualizacja urządzenia Błędy Komunikaty urządzenia Komunikaty dotyczące plików Typy plików obsługiwane przez urządzenie HP All-in-One Ogólne komunikaty dotyczące użytkownika Komunikaty dotyczące papieru Komunikaty dotyczące zasilania i połączeń Komunikaty dotyczące kaset drukujących Zamawianie materiałów eksploatacyjnych Zamawianie papieru lub innych nośników Zamawianie kaset drukujących Zamawianie innych materiałów eksploatacyjnych Gwarancja i wsparcie HP Gwarancja Informacje o rozszerzeniu gwarancji Wsparcie i informacje dostępne w Internecie Przed zadzwonieniem do punktu obsługi klienta firmy HP

8 Numer seryjny oraz identyfikator serwisowy urządzenia Numer telefonu w okresie gwarancyjnym (w Ameryce Północnej) Numery telefonów w innych krajach HP Quick Exchange Service (Japan) Przygotowanie urządzenia HP All-in-One do wysyłki Usuwanie kaset drukujących przed wysłaniem Zdejmij nakładkę panelu sterowania Pakowanie urządzenia HP All-in-One Informacje techniczne Wymagania systemowe Dane dotyczące papieru Pojemności podajników papieru Rozmiary papieru Wielkości marginesów Dane techniczne drukowania Dane techniczne kopiowania Dane techniczne faksowania Parametry skanowania Parametry fizyczne Parametry zasilania Parametry środowiska pracy Dodatkowe dane techniczne Program ochrony środowiska Ochrona środowiska Wytwarzanie ozonu Zużycie papieru Tworzywa sztuczne Informacje o bezpieczeństwie materiałów Program recyklingu urządzeń Odzysk materiałów eksploatacyjnych HP inkjet na surowce wtórne Pozbywanie się zużytego sprzętu przez użytkowników w gospodarstwach domowych na terytorium Unii Europejskiej Informacje prawne Prawny numer identyfikacyjny modelu Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements FCC statement Note à l attention des utilisateurs du réseau téléphonique canadien/notice to users of the Canadian telephone network Notice to users in Japan Power cord statement Notice to users in the European Economic Area Notice to users of the German telephone network Geräuschemission Notice to users in Korea Australia Wired Fax Statement Declaration of conformity (European Economic Area) HP Officejet J5700 All-in-One series declaration of conformity Indeks

9 1 Pomoc urządzenia HP Officejet J5700 All-in-One series Aby uzyskać więcej informacji o urządzeniu HP All-in-One, zobacz: Dalsze informacje HP All-in-One opis Kończenie instalacji urządzenia HP All-in-One Ładowanie oryginałów i papieru Drukowanie z komputera Korzystanie z funkcji faksu Korzystanie z funkcji kopiowania Korzystanie z funkcji skanowania Konserwacja urządzenia HP All-in-One Rozwiązywanie problemów Zamawianie materiałów eksploatacyjnych Gwarancja i wsparcie HP Informacje techniczne Pomoc urządzenia HP Officejet J5700 All-in-One series 7

10 Rozdział 1 8 Pomoc urządzenia HP Officejet J5700 All-in-One series

11 2 Dalsze informacje Można uzyskać dostęp do wielu zasobów zarówno papierowych, jak i w formie elektronicznej dotyczących konfigurowania i używania urządzenia HP All-in-One. Źródła informacji Źródła informacji Arkusz instalacyjny W Arkuszu instalacji znajdują się instrukcje dotyczące konfigurowania urządzenia HP All-in-One i instalowania oprogramowania. Czynności podane w Arkuszu instalacji należy wykonywać w prawidłowej kolejności. Podręcznik użytkownika Arkusz użytkownika zawiera informacje o sposobie używania HP All-in-One, a także wskazówki przy rozwiązywaniu problemów i instrukcje krok po kroku. Znajdują się w nim również dodatkowe instrukcje konfiguracji, uzupełniające te zawarte w Arkuszu instalacji. Plik Readme Plik Readme zawiera najnowsze informacje, które mogą nie być dostępne w innych publikacjach. Zainstaluj oprogramowanie, aby uzyskać dostęp do pliku Readme. Mając dostęp do Internetu, w witrynie internetowej firmy HP można uzyskać pomoc i wsparcie. W witrynie internetowej można uzyskać wsparcie techniczne, sterowniki, zamówić materiały eksploatacyjne oraz uzyskać informacje o sposobie zamawiania produktów firmy HP. Dalsze informacje 9

12 Rozdział 2 10 Dalsze informacje

13 3 HP All-in-One opis Dostęp do wielu funkcji urządzenia HP All-in-One można uzyskać bezpośrednio, bez konieczności włączania komputera. W ten sposób można szybko i łatwo wykonywać zadania, takie jak kopiowanie lub wysyłanie faksu za pomocą urządzenia HP All-in-One. W tej sekcji opisano funkcje sprzętowe urządzenia HP All-in-One i funkcje panelu sterowania. W tej części zawarte są następujące tematy: Urządzenie HP All-in-One w pigułce Funkcje panelu sterowania Tekst i symbole Korzystanie z oprogramowania Informacje na temat połączeń Urządzenie HP All-in-One w pigułce Etykieta Opis 1 Automatyczny podajnik dokumentów 2 Panel sterowania 3 Wyświetlacz panelu sterowania (nazywany także wyświetlaczem) 4 Przedłużenie zasobnika wyjściowego (nazywane także przedłużeniem zasobnika) 5 Zasobnik wejściowy 6 Zasobnik wyjściowy 7 Szyba HP All-in-One opis 11

14 Rozdział 3 (ciąg dalszy) Etykieta Opis 8 Wewnętrzna część pokrywy 9 Tylne drzwiczki 10 Tylny port USB 11 Zasilanie 12 Porty 1-LINE (faks) i 2-EXT (telefon) Funkcje panelu sterowania Poniższy schemat wraz z towarzyszącą mu tabelą stanowi skrócony przewodnik po funkcjach panelu sterowania urządzenia HP All-in-One. Etykieta Nazwa i opis 1 Menu w obszarze Faks: Wyświetla menu Faksuj służące do wybierania opcji. 2 Ponów/Pauza: Ponawia wybieranie ostatnio wybranego numeru lub wstawia 3-sekundową przerwę w numerze faksu. 3 Faksuj mono: Rozpoczyna wysyłanie faksu czarno-białego. 4 Faksuj kolor: Rozpoczyna wysyłanie faksu kolorowego. 5 Przyciski bezpośredniego szybkiego wybierania numerów: Umożliwiają dostęp do pierwszych pięciu numerów szybkiego wybierania. 6 Klawiatura: Służy do wprowadzania numerów faksów, wartości i tekstu. 7 Kontrolka Uwaga: Migająca kontrolka Uwaga wskazuje błąd wymagający interwencji użytkownika. 8 Ustawienia/?: Wyświetla menu Ustawienia służące do generowania raportów, zmiany ustawień faksu i ustawień konserwacji oraz umożliwiające dostęp do menu Pomoc. Naciśnij przycisk, aby przewinąć dostępne tematy Pomocy, a następnie naciśnij przycisk OK, aby wybrać właściwy temat. Wybrany temat Pomocy zostanie wyświetlony na ekranie komputera. 9 Strzałka w lewo: Zmniejsza wartości na wyświetlaczu. 10 OK: Służy do wybierania menu lub ustawień na wyświetlaczu. 12 HP All-in-One opis

15 (ciąg dalszy) Etykieta Nazwa i opis 11 Strzałka w prawo: Zwiększa wartości na wyświetlaczu. 12 Anuluj: Służy do zatrzymywania zadania, zamykania menu lub anulowania ustawień. 13 Kopiuj mono: Rozpoczyna czarno-białe zadanie kopiowania. 14 Kopiuj kolor: Rozpoczyna kolorowe zadanie kopiowania. 15 Skanuj: Rozpoczyna zadanie skanowania i wysyła zeskanowany dokument do miejsca docelowego wybranego przyciskiem Skanuj do. 16 Skanuj do: Wyświetla menu Skanuj do służące do wybrania miejsca docelowego skanowania. 17 Zasilanie: Służy do włączania i wyłączania urządzenia HP All-in-One. Gdy urządzenie HP All-in-One jest włączone, przycisk Włącz świeci. Dioda miga podczas przetwarzania zadań. Gdy urządzenie HP All-in-One jest wyłączone, nadal jest dostarczana do niego niewielka ilość energii elektrycznej. Aby całkowicie odłączyć zasilanie od urządzenia HP All-in-One, należy je wyłączyć, a następnie odłączyć od niego kabel zasilający. 18 Jakość: Służy do wybrania jakości kopiowania: Najl., Norm. lub Szybk.. 19 Zmniejsz/Powięk.: Zmienia rozmiar kopii w celu wydrukowania. 20 Menu w obszarze Kopiuj: Wyświetla menu Kopiuj służące do wybierania opcji. 21 Wyświetlacz: Służy do wyświetlania menu i komunikatów. 22 Szybkie wybieranie: Służy do szybkiego wybierania numerów. 23 Funkcjonalność tego przycisku zależy od kraju/regionu, w którym sprzedano to urządzenie HP All-in-One. Nazwa przycisku jest jedną z następujących: Rozdzielczość faksu: Dostosowuje rozdzielczość wysyłanych faksów. Blokada numerów faksów: Wyświetla menu Ustawienia blokady faksów służące do zarządzania niepożądanymi faksami. Aby korzystać z tej funkcji, należy wykupić usługę rozpoznawania numeru dzwoniącego u operatora telekomunikacyjnego. Tekst i symbole Do wprowadzania tekstu i symboli podczas zapisywania pozycji szybkiego wybierania lub nagłówków faksów można użyć klawiatury panelu sterowania. W przypadku wybierania numeru faksu albo telefonu symbole można także wprowadzić z klawiatury. Podczas wybierania numeru przez urządzenie HP All-in-One numer taki zostanie rozpoznany, a urządzenie wykona odpowiednią operację. Na przykład jeśli w numerze faksu zostanie wprowadzony myślnik, urządzenie HP All-in-One zrobi pauzę przed wybraniem pozostałej części numeru. Pauza jest pomocna, gdy przed wybraniem numeru faksu konieczne jest uzyskanie dostępu do linii zewnętrznej. W tej części zawarte są następujące tematy: Wprowadzanie tekstu z klawiatury na panelu sterowania Symbole dostępne podczas wybierania numerów faksów Tekst i symbole 13

16 Rozdział 3 Wprowadzanie tekstu z klawiatury na panelu sterowania Tekst oraz symbole można wprowadzić przy użyciu klawiatury na panelu sterowania. Aby wprowadzić tekst 1. Naciskaj przyciski klawiatury odpowiadające literom nazwy. Na przykład litery a, b oraz c odpowiadają cyfrze 2, jak widać na poniższym przycisku. Wskazówka Naciskaj przycisk, aby wyświetlić dostępne znaki. W zależności od języka i ustawień kraju/regionu, oprócz znaków widocznych na klawiaturze mogą być dostępne inne znaki. 2. Po wyświetleniu właściwej litery poczekaj, aż kursor automatycznie przesunie się w prawo, lub naciśnij przycisk. Naciśnij przycisk odpowiadający następnej literze nazwy. Naciśnij przycisk kilka razy, aż zostanie wyświetlona właściwa litera. Pierwsza litera wyrazu jest automatycznie zamieniana na wielką. Aby wprowadzić spację, pauzę lub symbol Aby wstawić spację, naciśnij przycisk Spacja. Aby wstawić pauzę, naciśnij przycisk Ponów/Pauza. Między cyframi numeru pojawi się myślnik. Aby wprowadzić symbol, naciskaj przycisk Symbole w celu przejrzenia listy dostępnych symboli: gwiazdka (*) myślnik (-) ampersand (&) kropka (.) znak dzielenia (/) nawiasy ( ) apostrof (') znak równości (=) znak liczby (#) at podkreślenie (_) plus (+) wykrzyknik (!) średnik (;) znak zapytania (?) przecinek (,) dwukropek (:) procent (%) tylda (~) Aby usunąć literę, cyfrę lub symbol W razie pomyłki naciśnij przycisk, aby skasować znak, a następnie wprowadź poprawny znak. Po zakończeniu wprowadzania tekstu naciśnij przycisk OK, aby zapamiętać wpis. 14 HP All-in-One opis

17 Symbole dostępne podczas wybierania numerów faksów Aby wprowadzić symbol, np. *, naciskaj przycisk Symbole w celu przejrzenia listy symboli. W tabeli znajdują się symbole, których można używać w numerach faksów i telefonów, nagłówkach faksów oraz pozycjach szybkiego wybierania. Dostępne symbole Opis Dostępne podczas wprowadzania następujących elementów * Wyświetla symbol gwiazdki, gdy jest on niezbędny podczas wybierania. - Podczas automatycznego wybierania urządzenie HP All-in-One wprowadza pauzę między cyframi numeru. ( ) Wyświetla lewy lub prawy nawias w celu oddzielenia numerów (np. numerów kierunkowych), aby ułatwić ich odczytanie. Symbole te nie mają wpływu na wybieranie numeru. Nazwa nagłówka faksu, nazwy i numery pozycji szybkiego wybierania, numery faksów lub telefonów oraz pozycje monitorowania wybierania Nazwa i numer nagłówka faksu, nazwy i numery pozycji szybkiego wybierania oraz numery faksów lub telefonów Nazwa i numer nagłówka faksu, nazwy i numery pozycji szybkiego wybierania oraz numery faksów lub telefonów W R Użycie znaku W powoduje, że podczas automatycznego wybierania urządzenie HP All-in-One czeka na sygnał wybierania przed kontynuowaniem. Użycie znaku R podczas automatycznego wybierania ma takie samo działanie jak użycie przycisku Flash w telefonie. Numery szybkiego wybierania oraz numery faksów lub telefonów Numery szybkiego wybierania oraz numery faksów lub telefonów + Wyświetla symbol plus. Symbol ten nie ma wpływu na wybieranie numeru. Nazwa i numer nagłówka faksu, nazwy i numery pozycji szybkiego wybierania oraz numery faksów lub telefonów Korzystanie z oprogramowania Oprogramowanie Centrum obsługi HP (Windows) lub HP Photosmart Studio (komputery Macintosh) umożliwia dostęp do wielu funkcji niedostępnych z panelu sterowania. Programy te są instalowane w komputerze podczas instalacji urządzenia HP All-in-One. Więcej informacji można znaleźć w Arkuszu instalacji dostarczonym wraz z urządzeniem. Sposób dostępu do oprogramowania zależy od zainstalowanego systemu operacyjnego. Na przykład w przypadku komputerów z systemem Windows dostęp do oprogramowania Centrum obsługi HP uzyskuje się z poziomu programu Centrum obsługi HP. W przypadku komputerów Macintosh punktem wejściowym oprogramowania HP Photosmart Studio (komputery Macintosh) jest okno HP Photosmart studio. Niezależnie od sposobu uruchamiania oprogramowanie to służy jako panel uruchamiania oprogramowania i usług. Korzystanie z oprogramowania 15

18 Rozdział 3 Uruchamianie HP Photosmart Studio (komputery Macintosh) Kliknij ikonę HP Photosmart studio na pasku narzędzi Dock. Zostanie wyświetlone okno HP Photosmart studio, w którym można zarządzać zdjęciami, edytować je i udostępniać. Uwaga Na komputerze Mac funkcje dostępne w oprogramowaniu HP Photosmart Studio (komputery Macintosh) zależą od wybranego urządzenia. Informacje na temat połączeń Urządzenie HP All-in-One można wykorzystywać jako autonomiczną kopiarkę lub urządzenie faksujące oraz podłączyć do komputera, aby umożliwić drukowanie oraz skorzystać z innych funkcji oprogramowania. W następnych częściach opisano dostępne opcje połączeń. W tej części zawarte są następujące tematy: Obsługiwane rodzaje połączeń Podłączanie za pomocą kabla USB Korzystanie z udostępnionej drukarki Obsługiwane rodzaje połączeń Opis Zalecana liczba podłączonych komputerów umożliwiająca osiągniecie najlepszej wydajności Obsługiwane funkcje oprogramowania Instrukcje instalacji Połączenie przez port USB Komputer podłączony kablem USB do tylnego portu USB urządzenia. Wszystkie funkcje są obsługiwane. Postępuj zgodnie z Arkuszem instalacji, aby uzyskać szczegółowe instrukcje. Udostępnianie drukarki Maksymalnie pięć komputerów. Komputer główny, bezpośrednio podłączony do urządzenia HP All-in-One, musi działać przez cały czas, albo pozostałe komputery stracą dostęp do urządzenia. Wszystkie funkcje są dostępne na komputerze głównym. Komputery podłączone za pośrednictwem siec mają dostęp tylko do opcji drukowania. Instrukcje konfiguracji można znaleźć w części Korzystanie z udostępnionej drukarki. Podłączanie za pomocą kabla USB Aby uzyskać więcej informacji na temat używania kabla USB do połączenia komputera z tylnym portem USB, zapoznaj się z Instrukcją instalacji dołączoną do urządzenia HP All-in-One. 16 HP All-in-One opis

19 Korzystanie z udostępnionej drukarki Jeśli komputer użytkownika jest podłączony do sieci, a do innego komputera w sieci jest podłączone za pośrednictwem kabla USB urządzenie HP All-in-One, użytkownik może używać tego urządzenia jako własnej drukarki, korzystając z funkcji udostępniania drukarek. Komputer bezpośrednio podłączony do urządzenia HP All-in-One działa jako host drukarki i umożliwia korzystanie ze wszystkich funkcji oprogramowania. Komputer użytkownika, nazywany klientem, ma dostęp wyłącznie do funkcji drukowania. Dostęp do innych funkcji odbywa się z komputera hosta lub panelu sterowania urządzenia HP All-in-One. Aby włączyć funkcję udostępniania drukarki na komputerze Macintosh 1. Wykonaj następujące czynności na komputerach klientów i komputerze hosta: a. Kliknij opcję System Preferences (Preferencje systemowe) w obszarze dokowania lub w menu Apple wybierz opcję System Preferences (Preferencje systemowe). Zostanie wyświetlone okno dialogowe System Preferences (Preferencje systemowe). b. W obszarze Internet & Network (Internet i sieć) kliknij opcję Sharing (Udostępnianie). c. Na karcie Services (Usługi) kliknij opcję Printer Sharing (Udostępnianie drukarki). 2. Na komputerze hosta wykonaj następujące czynności: a. Kliknij opcję System Preferences (Preferencje systemowe) w obszarze dokowania lub w menu Apple wybierz opcję System Preferences (Preferencje systemowe). Zostanie wyświetlone okno dialogowe System Preferences (Preferencje systemowe). b. W obszarze Hardware (Sprzęt) kliknij opcję Print & Fax (Drukuj i faksuj). c. Zależnie od systemu operacyjnego wykonaj jedną z następujących czynności: (OS 10.3.x) Na karcie Printing (Drukowanie) zaznacz pole wyboru Share my printers with other computers (Udostępnianie drukarek). (OS 10.4.x) Kliknij opcję Sharing (Udostępnianie), zaznacz pole wyboru Share this printer with other computers (Udostępnianie drukarki), a następnie wybierz udostępnioną drukarkę. Informacje na temat połączeń 17

20 Rozdział 3 18 HP All-in-One opis

21 4 Kończenie instalacji urządzenia HP All-in-One Po wykonaniu wszystkich czynności opisanych w Arkuszu instalacji należy skorzystać z instrukcji w tej sekcji, aby zakończyć konfigurację urządzenia HP All-in-One. Opisano tu ważne informacje związane z konfiguracją urządzenia, w tym ustawienia preferencji. W tej części zawarte są następujące tematy: Ustawienie preferencji Konfiguracja faksu Ustawienie preferencji Ustawienia urządzenia HP All-in-One można zmienić tak, aby działało ono zgodnie z preferencjami użytkownika. Można na przykład ustawić ogólne preferencje urządzenia, takie jak data i godzina lub język używany do wyświetlania komunikatów na wyświetlaczu. Istnieje także możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych obowiązujących w chwili zakupu urządzenia. Spowoduje to usunięcie wszystkich nowych ustawień domyślnych. W tej części zawarte są następujące tematy: Preferencje ogólne Preferencje faksu Preferencje ogólne Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia HP All-in-One należy sprawdzić i w razie potrzeby dostosować ogólne ustawienia urządzenia opisane w tej sekcji. W tej części zawarte są następujące tematy: Wybierz język oraz kraj/region Ustawianie daty i godziny Ustawianie szybkości przewijania Ustawianie czasu opóźnienia monitu Przywracanie ustawień fabrycznych Wybierz język oraz kraj/region Ustawienia języka oraz kraju/regionu określają język używany przez urządzenie HP All-in-One do wyświetlania komunikatów na wyświetlaczu. Język oraz kraj/region są zwykle ustawiane podczas pierwszej konfiguracji urządzenia HP All-in-One. Ustawienie to można jednak zmienić w dowolnym momencie, wykonując poniższą procedurę. Aby ustawić język i kraj/region 1. Naciśnij przycisk Ustawienia. 2. Naciśnij przycisk 7, a następnie 1. Spowoduje to wybranie opcji Preferencje, a następnie opcji Ustaw język i kraj/ region. Kończenie instalacji urządzenia HP All-in-One 19

HP Deskjet F2200 All-in-One series. Pomoc dla systemu Windows

HP Deskjet F2200 All-in-One series. Pomoc dla systemu Windows HP Deskjet F2200 All-in-One series Pomoc dla systemu Windows HP Deskjet F2200 All-in-One series Spis treści 1 Pomoc urządzenia HP Deskjet F2200 All-in-One series...7 2 HP All-in-One opis Urządzenie HP

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet M1522 Instrukcja obsługi

Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet M1522 Instrukcja obsługi Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet M1522 Instrukcja obsługi Prawa autorskie i licencja 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Obchodzenie

Bardziej szczegółowo

LASERJET PROFESSIONAL CP1020. Podręcznik użytkownika

LASERJET PROFESSIONAL CP1020. Podręcznik użytkownika LASERJET PROFESSIONAL CP1020 Podręcznik użytkownika Drukarki kolorowe HP LaserJet Pro serii CP1020 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Bardziej szczegółowo

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku.

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Informacje o Instrukcji obsługi Urządzenie zostało dostarczone

Bardziej szczegółowo

HP Photosmart 5510 series

HP Photosmart 5510 series HP Photosmart 5510 series Spis treści 1 Pomoc HP Photosmart 5510 series...3 2 Zapoznanie z HP Photosmart Elementy drukarki...5 Funkcje panelu sterowania...6 Spis treści 3 W jaki sposób?...7 4 Drukowanie

Bardziej szczegółowo

HP LaserJet M4345 MFP. Podręcznik użytkownika

HP LaserJet M4345 MFP. Podręcznik użytkownika HP LaserJet M4345 MFP Podręcznik użytkownika HP LaserJet M4345 Seria MFP Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja

Bardziej szczegółowo

HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series K209. Pomoc dla systemu Windows

HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series K209. Pomoc dla systemu Windows HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series K209 Pomoc dla systemu Windows HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series - K209 Spis treści 1 W jaki sposób?...3 2 Zapoznanie z HP All-in-One Elementy drukarki...5

Bardziej szczegółowo

Skaner fotograficzny HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika

Skaner fotograficzny HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika Skaner fotograficzny HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Z wyjątkiem przypadków

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne hp LaserJet 3380. Instrukcja obsługi

Urządzenie wielofunkcyjne hp LaserJet 3380. Instrukcja obsługi Urządzenie wielofunkcyjne hp LaserJet 3380 Instrukcja obsługi Informacje o prawach autorskich Copyright 2003 Hewlett-Packard Development Company, LP Reprodukcja, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MFC-253CW MFC-255CW MFC-257CW MFC-295CN Wersja 0 POL Jeśli potrzebujesz pomocy Serwisu Prosimy o wypełnienie poniższej informacji do wykorzystania w przyszłości: Numer model MFC-253CW,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MFC-J5910DW Wersja 0 POL Jeśli wymagana jest pomoc działu obsługi klienta Prosimy o wprowadzenie poniższych informacji, co umożliwi ich wykorzystanie w przyszłości: Numer

Bardziej szczegółowo

Drukarka HP Color LaserJet serii CP1510 Podręcznik użytkownika

Drukarka HP Color LaserJet serii CP1510 Podręcznik użytkownika Drukarka HP Color LaserJet serii CP1510 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika NPD5194-02 PL Prawa autorskie Prawa autorskie Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani przesyłana w żadnej formie za pomocą

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia E52

Instrukcja obsługi Nokia E52 Instrukcja obsługi Nokia E52 Wydanie 7.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 6 Usługi sieciowe 7 Informacje o technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) 7 Znajdowanie

Bardziej szczegółowo

U Instrukcja obsługi

U Instrukcja obsługi U Instrukcja obsługi Spis treści Ważne informacje...7 Android co i dlaczego?...8 Aplikacje...8 Czynności przygotowawcze...9 Przygotowanie telefonu do pracy...9 Włączanie i wyłączanie telefonu...11 Kreator

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 4010 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 4010 Wydanie oryginalne: Czerwiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika ML-375x Series Podręcznik użytkownika Podstawowy imagine the possibilities Niniejszy podręcznik zawiera informacje dotyczące instalacji, podstawowej obsługi oraz rozwiązywania problemów w systemie Windows.

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2410 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2410 Wydanie oryginalne: Lipiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem pracy ze skanerem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu podręcznika należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu do użycia w przyszłości. Spis

Bardziej szczegółowo

PRINT COPY SCAN FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn

PRINT COPY SCAN FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn PRINT COPY SCAN FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn PODRĘCZNIK OBSŁUGI FAKSU Konwencje dotyczące bezpieczeństwa użyte w tym podręczniku Przed rozpoczęciem korzystania z faksu należy przeczytać ten podręcznik.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia N8-00

Instrukcja obsługi Nokia N8-00 Instrukcja obsługi Nokia N8-00 Wydanie 3.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 6 Pierwsze kroki 8 Klawisze i części 8 Regulacja głośności połączenia telefonicznego, utworu lub wideo 10 Blokowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C5 00

Instrukcja obsługi Nokia C5 00 Instrukcja obsługi Nokia C5 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Aplikacje biurowe 6 Usługi sieciowe 6 Szybki start 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music. Wydanie 2

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music. Wydanie 2 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music Wydanie 2 2009 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. DEKLARACJA ZGODNOŚCI NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-465 jest zgodny z zasadniczymi

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia E90 Communicator

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia E90 Communicator Instrukcja obsługi urządzenia Nokia E90 Communicator 9251260 Wydanie 3 DEKLARACJA ZGODNOŚCI Niniejszym NOKIA CORPORATION oświadcza, że produkt RA-6 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800

Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800 Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pierwsze kroki 6 Klawisze i części 6 Klawisze Wstecz, Start i Szukaj 7 Wkładanie karty SIM 8 Ładowanie telefonu

Bardziej szczegółowo

Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD

Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD INSTRUKCJA OBSŁUGI Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD Proszę dokładnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia i zachować go na przyszłość. BP430/BP430N P/NO : MFL67475831_1.0

Bardziej szczegółowo