HP Officejet J5700 Podr cznik u ytkownika. User G u

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HP Officejet J5700 Podr cznik u ytkownika. User G u"

Transkrypt

1 HP Officejet J5700 Podr cznik u ytkownika User G u

2 Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem autorskim, reprodukowanie, adaptacja bądź tłumaczenie tego materiału bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione. Adobe i Acrobat logo są znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated. Windows, Windows NT, Windows ME, Windows XP oraz Windows 2000 są zastrzeżonymi w USA znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Intel i Pentium są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Październik 2006 Uwaga Jedyne gwarancje obejmujące produkty i usługi HP zostały dokładnie opisane w dokumentach gwarancyjnych dołączonych do tych produktów i usług. Żadnej części niniejszej publikacji nie należy traktować jako dodatkowej gwarancji. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz pominięcia występujące w niniejszym podręczniku. Firma Hewlett-Packard Company nie ponosi odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub następcze związane z, lub powstałe w wyniku rozprowadzania, rozpowszechniania lub korzystania z niniejszego dokumentu oraz opisanego w nim produktu. Uwaga: Aby uzyskać informacje na temat zgodności z przepisami, patrz Informacje prawne. W wielu krajach niedozwolone jest kopiowanie dokumentów wymienionych poniżej. W razie wątpliwości należy zasięgnąć opinii prawnika. Pisma oraz dokumenty urzędowe: Paszporty Dokumenty imigracyjne Zaświadczenia o służbie wojskowej Identyfikatory, karty lub insygnia Walory państwowe: Znaczki pocztowe Karty żywnościowe Czeki lub weksle wystawione przez agencje rządowe Banknoty, czeki podróżne lub przekazy pieniężne Kwity depozytowe Dzieła chronione prawem autorskim Informacje dotyczące bezpieczeństwa Ostrzeżenie Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem, nie należy narażać tego produktu na kontakt z deszczem lub wilgocią. Podczas korzystania z produktu zawsze należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa w celu zmniejszenia ryzyka doznania obrażeń na skutek działania ognia lub porażenia elektrycznego. Ostrzeżenie prądem Ryzyko porażenia 1. Należy przeczytać ze zrozumieniem wszystkie instrukcje znajdujące się w Podręczniku instalacji. 2. Należy podłączać urządzenie wyłącznie do uziemionego gniazda elektrycznego. Jeśli użytkownik nie wie, czy gniazdo jest uziemione, powinien zapytać wykwalifikowanego elektryka. 3. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i zaleceń umieszczonych na produkcie. 4. Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od gniazda sieciowego. 5. Nie należy umieszczać produktu w pobliżu wody ani dotykać go mokrymi rękoma, w mokrej odzieży. 6. Należy umieścić produkt na stabilnej powierzchni. 7. Należy zainstalować urządzenie w bezpiecznym miejscu, w którym przewód zasilania nie będzie narażony na uszkodzenie lub nadepnięcie oraz nie będzie się można o niego potknąć. 8. Jeśli produkt nie działa prawidłowo, należy zapoznać się pomocą ekranową dotyczącą rozwiązywania problemów. 9. Wewnątrz urządzenia nie ma żadnych części, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Wykonywanie czynności serwisowych należy zlecać wykwalifikowanemu personelowi. 10. Należy korzystać z urządzenia w pomieszczeniu z dobrą wentylacją. 11. Używać tylko z zasilaczem dostarczonym przez firmę HP. Ostrzeżenie To urządzenie nie będzie działać w przypadku awarii sieci elektrycznej.

3 Spis treści 1 Pomoc urządzenia HP Officejet J5700 All-in-One series Dalsze informacje Źródła informacji HP All-in-One opis Urządzenie HP All-in-One w pigułce...11 Funkcje panelu sterowania...12 Tekst i symbole...13 Wprowadzanie tekstu z klawiatury na panelu sterowania...14 Symbole dostępne podczas wybierania numerów faksów...15 Korzystanie z oprogramowania...15 Informacje na temat połączeń...16 Obsługiwane rodzaje połączeń...16 Podłączanie za pomocą kabla USB...16 Korzystanie z udostępnionej drukarki

4 4 Kończenie instalacji urządzenia HP All-in-One Ustawienie preferencji...19 Preferencje ogólne...19 Wybierz język oraz kraj/region...19 Ustawianie daty i godziny...20 Ustawianie szybkości przewijania...20 Ustawianie czasu opóźnienia monitu...21 Przywracanie ustawień fabrycznych...21 Preferencje faksu...21 Ustawianie automatycznego ponownego wybierania numeru faksu przez urządzenie HP All-in-One...22 Regulacja głośności...22 Ustawianie wybierania tonowego lub impulsowego...23 Ustawianie szybkości transmisji faksu...23 Konfiguracja faksu...24 Konfiguracja urządzenia HP All-in-One do faksowania...25 Wybierz właściwe ustawienie faksu dla domu lub biura...26 Wybór przypadku ustawienia faksu...28 Przypadek A: Oddzielna linia telefoniczna (brak odbieranych połączeń głosowych)...30 Przypadek B: Ustawianie urządzenia HP All-in-One do pracy z usługą DSL...31 Przypadek C: Ustawianie urządzenia HP All-in-One do pracy z centralą PBX lub linią ISDN...32 Przypadek D: Faks z usługą dzwonienia dystynktywnego na tej samej linii...33 Przypadek E: Współdzielona linia głosowa/faksowa...34 Przypadek F: Linia głosowa/faksowa współdzielona z usługą poczty głosowej...36 Przypadek G: Linia telefoniczna do faksów współdzielona z modemem komputerowym (brak odbierania połączeń głosowych)...37 Przypadek H: Współdzielona linia głosowa/faksu z modemem komputerowym...38 Przypadek I: Linia głosowa/faksowa współdzielona z automatyczną sekretarką...41 Przypadek J: Współdzielona linia głosowa/faksu z modemem komputerowym i automatyczną sekretarką...42 Przypadek K: Współdzielona linia głosowa/faksu z modemem komputerowym i pocztą głosową...45 Zmiana ustawień urządzenia HP All-in-One w celu odbierania faksów...47 Wybieranie zalecanego trybu odbierania dla danej konfiguracji...47 Ustawianie trybu odbierania...48 Ustawianie liczby dzwonków przed odebraniem...49 Zmiana wzorca dzwonienia na dzwonienie dystynktywne...49 Testowanie ustawień faksu...50 Ustawianie nagłówka faksu...51 Ustawianie szybkiego wybierania...52 Konfigurowanie indywidualnych pozycji szybkiego wybierania...52 Konfigurowanie grupowych pozycji szybkiego wybierania...54 Usuwanie pozycji szybkiego wybierania...55 Drukowanie listy szybkiego wybierania...56 Konfigurowanie książki telefonicznej...56 Tworzenie pozycji książki telefonicznej...57 Modyfikowanie lub usuwanie pozycji książki telefonicznej...57 Eksportowanie i importowanie numerów faksów

5 Spis treści 5 Ładowanie oryginałów i papieru Ładowanie oryginałów...59 Ładowanie oryginału do automatycznego podajnika dokumentów...59 Umieszczanie oryginału na szybie...60 Wybór nośnika do druku...61 Wskazówki pomocne przy wyborze nośników...61 Wymagania wobec nośników...62 Obsługiwane rozmiary nośników...63 Obsługiwane rodzaje nośników i gramatury...65 Minimalne marginesy...66 Rodzaje papieru, których należy unikać...67 Ładowanie papieru...68 Ładowanie pełnowymiarowych arkuszy papieru...68 Ładowanie papieru fotograficznego 10 x 15 cm (4 x 6 cali)...70 Ładowanie kart indeksowych...71 Ładowanie kopert...72 Unikanie zacięć papieru Drukowanie z komputera Drukowanie z aplikacji...75 Zmiana ustawień drukowania...75 Użytkownicy komputerów Macintosh...76 Zatrzymywanie zadania drukowania Korzystanie z funkcji kopiowania Kopiowanie...77 Ustawianie liczby kopii...78 Ustawianie rozmiaru papieru...79 Ustawianie rodzaju papieru...79 Zmiana szybkości lub jakości kopiowania...80 Zmiana domyślnych ustawień kopiowania...81 Wykonywanie kopii zdjęcia o rozmiarze 10 x 15 cm (4 x 6 cali) bez obramowania...82 Zmiana wielkości oryginału, aby mieścił się na papierze o formacie Letter lub A Zmiana rozmiaru oryginału przy użyciu ustawień niestandardowych...85 Kopiowanie dokumentu o rozmiarze Legal na papier o rozmiarze Letter...85 Dostosowywanie rozjaśnienia lub przyciemnienia kopii...86 Poprawa jakości rozmazanych obszarów kopii...87 Zwiększanie wyrazistości jasnych obszarów kopii...87 Zatrzymywanie kopiowania Korzystanie z funkcji skanowania Skanowanie obrazów...89 Skanowanie oryginału do komputera...89 Zatrzymywanie skanowania...90 Edycja zeskanowanego podglądu obrazu...90 Drukowanie zeskanowanego obrazu

6 Zmiana domyślnych ustawień skanowania...90 Dodawanie nowego miejsca docelowego zapisu nowych obrazów...91 Zmiana domyślnego miejsca docelowego...92 Zmiana miejsca docelowego zapisu obrazów...93 Zmiana rozdzielczości lub rodzaju obrazu...93 Zmiana trybu edycji tekstu/ocr...94 Zmiana ustawienia podglądu obrazów Korzystanie z funkcji faksu Wysyłanie faksu...97 Wysyłanie zwykłego faksu...98 Wysyłanie faksu z wykorzystaniem szybkiego wybierania...99 Ręczne wysyłanie faksu za pomocą telefonu Wysyłanie faksu przy użyciu funkcji monitorowania wybierania Wysyłanie faksu z pamięci Planowanie wysłania faksu w późniejszym czasie Wysyłanie faksu do wielu odbiorców Faksowanie dokumentów kolorowych lub zdjęć Wysyłanie faksu z komputera Wysyłanie faksu za pomocą oprogramowania HP Photosmart Studio (komputery Macintosh) Wysyłanie faksu z oprogramowania Wysyłanie wygenerowanej na komputerze strony tytułowej jako jednostronicowego faksu Zmiana rozdzielczości faksu i ustawień Jaśniej/Ciemniej Zmiana rozdzielczości faksu Zmiana ustawienia Jaśniej/Ciemniej Definiowanie nowych ustawień domyślnych Wysyłanie faksu w trybie korekcji błędów Odbieranie faksu Ręczne odbieranie faksu Ustawianie odbierania faksów do pamięci Ponowne drukowanie otrzymanych faksów z pamięci Odpytywanie w celu odebrania faksu Przekierowywanie faksów na inny numer Ustawianie rozmiaru papieru dla odbieranych faksów Ustawianie funkcji automatycznego zmniejszania dla faksów przychodzących Blokowanie niepożądanych numerów faksów Wybieranie ustawienia funkcji blokowania niepożądanych numerów faksów Dodawanie numerów do listy niepożądanych numerów faksów Usuwanie numerów z listy niepożądanych numerów faksów Faksowanie przez Internet za pomocą telefonu IP Drukowanie raportów Drukowanie raportów potwierdzeń faksów Drukowanie raportów na temat błędów faksu Drukowanie dziennika faksów Drukowanie innych raportów Przerywanie operacji faksowania

7 Spis treści 10 Konserwacja urządzenia HP All-in-One Czyszczenie urządzenia HP All-in-One Czyszczenie szyby Czyszczenie wewnętrznej części pokrywy Czyszczenie obudowy Wyczyść automatyczny podajnik dokumentów Sprawdzanie szacowanego poziomu atramentu Drukowanie raportu z autotestu Korzystanie z kaset drukujących Obsługa kaset drukujących Wymiana kaset drukujących Korzystanie z kasety do druku zdjęć Korzystanie z kasety zabezpieczającej Wyrównywanie kaset drukujących Wyczyść kasety drukujące Czyszczenie styków kasety drukującej Czyszczenie obszaru wokół dysz Rozwiązywanie problemów Pomoc w rozwiązywaniu problemów Problemy z połączeniem za pośrednictwem portu USB Informacje na temat kaset drukujących Informacje na temat papieru Wskazówki dotyczące korzystania z automatycznego podajnika dokumentów Usuwanie zacięć papieru Rozwiązywanie problemów z kasetami drukującymi Rozwiązywanie problemów z jakością drukowania Rozwiązywanie problemów z drukowaniem Rozwiązywanie problemów z faksem Rozwiązywanie problemów z kopiowaniem Rozwiązywanie problemów ze skanowaniem Aktualizacja urządzenia Błędy Komunikaty urządzenia Komunikaty dotyczące plików Typy plików obsługiwane przez urządzenie HP All-in-One Ogólne komunikaty dotyczące użytkownika Komunikaty dotyczące papieru Komunikaty dotyczące zasilania i połączeń Komunikaty dotyczące kaset drukujących Zamawianie materiałów eksploatacyjnych Zamawianie papieru lub innych nośników Zamawianie kaset drukujących Zamawianie innych materiałów eksploatacyjnych Gwarancja i wsparcie HP Gwarancja Informacje o rozszerzeniu gwarancji Wsparcie i informacje dostępne w Internecie Przed zadzwonieniem do punktu obsługi klienta firmy HP

8 Numer seryjny oraz identyfikator serwisowy urządzenia Numer telefonu w okresie gwarancyjnym (w Ameryce Północnej) Numery telefonów w innych krajach HP Quick Exchange Service (Japan) Przygotowanie urządzenia HP All-in-One do wysyłki Usuwanie kaset drukujących przed wysłaniem Zdejmij nakładkę panelu sterowania Pakowanie urządzenia HP All-in-One Informacje techniczne Wymagania systemowe Dane dotyczące papieru Pojemności podajników papieru Rozmiary papieru Wielkości marginesów Dane techniczne drukowania Dane techniczne kopiowania Dane techniczne faksowania Parametry skanowania Parametry fizyczne Parametry zasilania Parametry środowiska pracy Dodatkowe dane techniczne Program ochrony środowiska Ochrona środowiska Wytwarzanie ozonu Zużycie papieru Tworzywa sztuczne Informacje o bezpieczeństwie materiałów Program recyklingu urządzeń Odzysk materiałów eksploatacyjnych HP inkjet na surowce wtórne Pozbywanie się zużytego sprzętu przez użytkowników w gospodarstwach domowych na terytorium Unii Europejskiej Informacje prawne Prawny numer identyfikacyjny modelu Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements FCC statement Note à l attention des utilisateurs du réseau téléphonique canadien/notice to users of the Canadian telephone network Notice to users in Japan Power cord statement Notice to users in the European Economic Area Notice to users of the German telephone network Geräuschemission Notice to users in Korea Australia Wired Fax Statement Declaration of conformity (European Economic Area) HP Officejet J5700 All-in-One series declaration of conformity Indeks

9 1 Pomoc urządzenia HP Officejet J5700 All-in-One series Aby uzyskać więcej informacji o urządzeniu HP All-in-One, zobacz: Dalsze informacje HP All-in-One opis Kończenie instalacji urządzenia HP All-in-One Ładowanie oryginałów i papieru Drukowanie z komputera Korzystanie z funkcji faksu Korzystanie z funkcji kopiowania Korzystanie z funkcji skanowania Konserwacja urządzenia HP All-in-One Rozwiązywanie problemów Zamawianie materiałów eksploatacyjnych Gwarancja i wsparcie HP Informacje techniczne Pomoc urządzenia HP Officejet J5700 All-in-One series 7

10 Rozdział 1 8 Pomoc urządzenia HP Officejet J5700 All-in-One series

11 2 Dalsze informacje Można uzyskać dostęp do wielu zasobów zarówno papierowych, jak i w formie elektronicznej dotyczących konfigurowania i używania urządzenia HP All-in-One. Źródła informacji Źródła informacji Arkusz instalacyjny W Arkuszu instalacji znajdują się instrukcje dotyczące konfigurowania urządzenia HP All-in-One i instalowania oprogramowania. Czynności podane w Arkuszu instalacji należy wykonywać w prawidłowej kolejności. Podręcznik użytkownika Arkusz użytkownika zawiera informacje o sposobie używania HP All-in-One, a także wskazówki przy rozwiązywaniu problemów i instrukcje krok po kroku. Znajdują się w nim również dodatkowe instrukcje konfiguracji, uzupełniające te zawarte w Arkuszu instalacji. Plik Readme Plik Readme zawiera najnowsze informacje, które mogą nie być dostępne w innych publikacjach. Zainstaluj oprogramowanie, aby uzyskać dostęp do pliku Readme. Mając dostęp do Internetu, w witrynie internetowej firmy HP można uzyskać pomoc i wsparcie. W witrynie internetowej można uzyskać wsparcie techniczne, sterowniki, zamówić materiały eksploatacyjne oraz uzyskać informacje o sposobie zamawiania produktów firmy HP. Dalsze informacje 9

12 Rozdział 2 10 Dalsze informacje

13 3 HP All-in-One opis Dostęp do wielu funkcji urządzenia HP All-in-One można uzyskać bezpośrednio, bez konieczności włączania komputera. W ten sposób można szybko i łatwo wykonywać zadania, takie jak kopiowanie lub wysyłanie faksu za pomocą urządzenia HP All-in-One. W tej sekcji opisano funkcje sprzętowe urządzenia HP All-in-One i funkcje panelu sterowania. W tej części zawarte są następujące tematy: Urządzenie HP All-in-One w pigułce Funkcje panelu sterowania Tekst i symbole Korzystanie z oprogramowania Informacje na temat połączeń Urządzenie HP All-in-One w pigułce Etykieta Opis 1 Automatyczny podajnik dokumentów 2 Panel sterowania 3 Wyświetlacz panelu sterowania (nazywany także wyświetlaczem) 4 Przedłużenie zasobnika wyjściowego (nazywane także przedłużeniem zasobnika) 5 Zasobnik wejściowy 6 Zasobnik wyjściowy 7 Szyba HP All-in-One opis 11

14 Rozdział 3 (ciąg dalszy) Etykieta Opis 8 Wewnętrzna część pokrywy 9 Tylne drzwiczki 10 Tylny port USB 11 Zasilanie 12 Porty 1-LINE (faks) i 2-EXT (telefon) Funkcje panelu sterowania Poniższy schemat wraz z towarzyszącą mu tabelą stanowi skrócony przewodnik po funkcjach panelu sterowania urządzenia HP All-in-One. Etykieta Nazwa i opis 1 Menu w obszarze Faks: Wyświetla menu Faksuj służące do wybierania opcji. 2 Ponów/Pauza: Ponawia wybieranie ostatnio wybranego numeru lub wstawia 3-sekundową przerwę w numerze faksu. 3 Faksuj mono: Rozpoczyna wysyłanie faksu czarno-białego. 4 Faksuj kolor: Rozpoczyna wysyłanie faksu kolorowego. 5 Przyciski bezpośredniego szybkiego wybierania numerów: Umożliwiają dostęp do pierwszych pięciu numerów szybkiego wybierania. 6 Klawiatura: Służy do wprowadzania numerów faksów, wartości i tekstu. 7 Kontrolka Uwaga: Migająca kontrolka Uwaga wskazuje błąd wymagający interwencji użytkownika. 8 Ustawienia/?: Wyświetla menu Ustawienia służące do generowania raportów, zmiany ustawień faksu i ustawień konserwacji oraz umożliwiające dostęp do menu Pomoc. Naciśnij przycisk, aby przewinąć dostępne tematy Pomocy, a następnie naciśnij przycisk OK, aby wybrać właściwy temat. Wybrany temat Pomocy zostanie wyświetlony na ekranie komputera. 9 Strzałka w lewo: Zmniejsza wartości na wyświetlaczu. 10 OK: Służy do wybierania menu lub ustawień na wyświetlaczu. 12 HP All-in-One opis

15 (ciąg dalszy) Etykieta Nazwa i opis 11 Strzałka w prawo: Zwiększa wartości na wyświetlaczu. 12 Anuluj: Służy do zatrzymywania zadania, zamykania menu lub anulowania ustawień. 13 Kopiuj mono: Rozpoczyna czarno-białe zadanie kopiowania. 14 Kopiuj kolor: Rozpoczyna kolorowe zadanie kopiowania. 15 Skanuj: Rozpoczyna zadanie skanowania i wysyła zeskanowany dokument do miejsca docelowego wybranego przyciskiem Skanuj do. 16 Skanuj do: Wyświetla menu Skanuj do służące do wybrania miejsca docelowego skanowania. 17 Zasilanie: Służy do włączania i wyłączania urządzenia HP All-in-One. Gdy urządzenie HP All-in-One jest włączone, przycisk Włącz świeci. Dioda miga podczas przetwarzania zadań. Gdy urządzenie HP All-in-One jest wyłączone, nadal jest dostarczana do niego niewielka ilość energii elektrycznej. Aby całkowicie odłączyć zasilanie od urządzenia HP All-in-One, należy je wyłączyć, a następnie odłączyć od niego kabel zasilający. 18 Jakość: Służy do wybrania jakości kopiowania: Najl., Norm. lub Szybk.. 19 Zmniejsz/Powięk.: Zmienia rozmiar kopii w celu wydrukowania. 20 Menu w obszarze Kopiuj: Wyświetla menu Kopiuj służące do wybierania opcji. 21 Wyświetlacz: Służy do wyświetlania menu i komunikatów. 22 Szybkie wybieranie: Służy do szybkiego wybierania numerów. 23 Funkcjonalność tego przycisku zależy od kraju/regionu, w którym sprzedano to urządzenie HP All-in-One. Nazwa przycisku jest jedną z następujących: Rozdzielczość faksu: Dostosowuje rozdzielczość wysyłanych faksów. Blokada numerów faksów: Wyświetla menu Ustawienia blokady faksów służące do zarządzania niepożądanymi faksami. Aby korzystać z tej funkcji, należy wykupić usługę rozpoznawania numeru dzwoniącego u operatora telekomunikacyjnego. Tekst i symbole Do wprowadzania tekstu i symboli podczas zapisywania pozycji szybkiego wybierania lub nagłówków faksów można użyć klawiatury panelu sterowania. W przypadku wybierania numeru faksu albo telefonu symbole można także wprowadzić z klawiatury. Podczas wybierania numeru przez urządzenie HP All-in-One numer taki zostanie rozpoznany, a urządzenie wykona odpowiednią operację. Na przykład jeśli w numerze faksu zostanie wprowadzony myślnik, urządzenie HP All-in-One zrobi pauzę przed wybraniem pozostałej części numeru. Pauza jest pomocna, gdy przed wybraniem numeru faksu konieczne jest uzyskanie dostępu do linii zewnętrznej. W tej części zawarte są następujące tematy: Wprowadzanie tekstu z klawiatury na panelu sterowania Symbole dostępne podczas wybierania numerów faksów Tekst i symbole 13

16 Rozdział 3 Wprowadzanie tekstu z klawiatury na panelu sterowania Tekst oraz symbole można wprowadzić przy użyciu klawiatury na panelu sterowania. Aby wprowadzić tekst 1. Naciskaj przyciski klawiatury odpowiadające literom nazwy. Na przykład litery a, b oraz c odpowiadają cyfrze 2, jak widać na poniższym przycisku. Wskazówka Naciskaj przycisk, aby wyświetlić dostępne znaki. W zależności od języka i ustawień kraju/regionu, oprócz znaków widocznych na klawiaturze mogą być dostępne inne znaki. 2. Po wyświetleniu właściwej litery poczekaj, aż kursor automatycznie przesunie się w prawo, lub naciśnij przycisk. Naciśnij przycisk odpowiadający następnej literze nazwy. Naciśnij przycisk kilka razy, aż zostanie wyświetlona właściwa litera. Pierwsza litera wyrazu jest automatycznie zamieniana na wielką. Aby wprowadzić spację, pauzę lub symbol Aby wstawić spację, naciśnij przycisk Spacja. Aby wstawić pauzę, naciśnij przycisk Ponów/Pauza. Między cyframi numeru pojawi się myślnik. Aby wprowadzić symbol, naciskaj przycisk Symbole w celu przejrzenia listy dostępnych symboli: gwiazdka (*) myślnik (-) ampersand (&) kropka (.) znak dzielenia (/) nawiasy ( ) apostrof (') znak równości (=) znak liczby (#) at podkreślenie (_) plus (+) wykrzyknik (!) średnik (;) znak zapytania (?) przecinek (,) dwukropek (:) procent (%) tylda (~) Aby usunąć literę, cyfrę lub symbol W razie pomyłki naciśnij przycisk, aby skasować znak, a następnie wprowadź poprawny znak. Po zakończeniu wprowadzania tekstu naciśnij przycisk OK, aby zapamiętać wpis. 14 HP All-in-One opis

17 Symbole dostępne podczas wybierania numerów faksów Aby wprowadzić symbol, np. *, naciskaj przycisk Symbole w celu przejrzenia listy symboli. W tabeli znajdują się symbole, których można używać w numerach faksów i telefonów, nagłówkach faksów oraz pozycjach szybkiego wybierania. Dostępne symbole Opis Dostępne podczas wprowadzania następujących elementów * Wyświetla symbol gwiazdki, gdy jest on niezbędny podczas wybierania. - Podczas automatycznego wybierania urządzenie HP All-in-One wprowadza pauzę między cyframi numeru. ( ) Wyświetla lewy lub prawy nawias w celu oddzielenia numerów (np. numerów kierunkowych), aby ułatwić ich odczytanie. Symbole te nie mają wpływu na wybieranie numeru. Nazwa nagłówka faksu, nazwy i numery pozycji szybkiego wybierania, numery faksów lub telefonów oraz pozycje monitorowania wybierania Nazwa i numer nagłówka faksu, nazwy i numery pozycji szybkiego wybierania oraz numery faksów lub telefonów Nazwa i numer nagłówka faksu, nazwy i numery pozycji szybkiego wybierania oraz numery faksów lub telefonów W R Użycie znaku W powoduje, że podczas automatycznego wybierania urządzenie HP All-in-One czeka na sygnał wybierania przed kontynuowaniem. Użycie znaku R podczas automatycznego wybierania ma takie samo działanie jak użycie przycisku Flash w telefonie. Numery szybkiego wybierania oraz numery faksów lub telefonów Numery szybkiego wybierania oraz numery faksów lub telefonów + Wyświetla symbol plus. Symbol ten nie ma wpływu na wybieranie numeru. Nazwa i numer nagłówka faksu, nazwy i numery pozycji szybkiego wybierania oraz numery faksów lub telefonów Korzystanie z oprogramowania Oprogramowanie Centrum obsługi HP (Windows) lub HP Photosmart Studio (komputery Macintosh) umożliwia dostęp do wielu funkcji niedostępnych z panelu sterowania. Programy te są instalowane w komputerze podczas instalacji urządzenia HP All-in-One. Więcej informacji można znaleźć w Arkuszu instalacji dostarczonym wraz z urządzeniem. Sposób dostępu do oprogramowania zależy od zainstalowanego systemu operacyjnego. Na przykład w przypadku komputerów z systemem Windows dostęp do oprogramowania Centrum obsługi HP uzyskuje się z poziomu programu Centrum obsługi HP. W przypadku komputerów Macintosh punktem wejściowym oprogramowania HP Photosmart Studio (komputery Macintosh) jest okno HP Photosmart studio. Niezależnie od sposobu uruchamiania oprogramowanie to służy jako panel uruchamiania oprogramowania i usług. Korzystanie z oprogramowania 15

18 Rozdział 3 Uruchamianie HP Photosmart Studio (komputery Macintosh) Kliknij ikonę HP Photosmart studio na pasku narzędzi Dock. Zostanie wyświetlone okno HP Photosmart studio, w którym można zarządzać zdjęciami, edytować je i udostępniać. Uwaga Na komputerze Mac funkcje dostępne w oprogramowaniu HP Photosmart Studio (komputery Macintosh) zależą od wybranego urządzenia. Informacje na temat połączeń Urządzenie HP All-in-One można wykorzystywać jako autonomiczną kopiarkę lub urządzenie faksujące oraz podłączyć do komputera, aby umożliwić drukowanie oraz skorzystać z innych funkcji oprogramowania. W następnych częściach opisano dostępne opcje połączeń. W tej części zawarte są następujące tematy: Obsługiwane rodzaje połączeń Podłączanie za pomocą kabla USB Korzystanie z udostępnionej drukarki Obsługiwane rodzaje połączeń Opis Zalecana liczba podłączonych komputerów umożliwiająca osiągniecie najlepszej wydajności Obsługiwane funkcje oprogramowania Instrukcje instalacji Połączenie przez port USB Komputer podłączony kablem USB do tylnego portu USB urządzenia. Wszystkie funkcje są obsługiwane. Postępuj zgodnie z Arkuszem instalacji, aby uzyskać szczegółowe instrukcje. Udostępnianie drukarki Maksymalnie pięć komputerów. Komputer główny, bezpośrednio podłączony do urządzenia HP All-in-One, musi działać przez cały czas, albo pozostałe komputery stracą dostęp do urządzenia. Wszystkie funkcje są dostępne na komputerze głównym. Komputery podłączone za pośrednictwem siec mają dostęp tylko do opcji drukowania. Instrukcje konfiguracji można znaleźć w części Korzystanie z udostępnionej drukarki. Podłączanie za pomocą kabla USB Aby uzyskać więcej informacji na temat używania kabla USB do połączenia komputera z tylnym portem USB, zapoznaj się z Instrukcją instalacji dołączoną do urządzenia HP All-in-One. 16 HP All-in-One opis

19 Korzystanie z udostępnionej drukarki Jeśli komputer użytkownika jest podłączony do sieci, a do innego komputera w sieci jest podłączone za pośrednictwem kabla USB urządzenie HP All-in-One, użytkownik może używać tego urządzenia jako własnej drukarki, korzystając z funkcji udostępniania drukarek. Komputer bezpośrednio podłączony do urządzenia HP All-in-One działa jako host drukarki i umożliwia korzystanie ze wszystkich funkcji oprogramowania. Komputer użytkownika, nazywany klientem, ma dostęp wyłącznie do funkcji drukowania. Dostęp do innych funkcji odbywa się z komputera hosta lub panelu sterowania urządzenia HP All-in-One. Aby włączyć funkcję udostępniania drukarki na komputerze Macintosh 1. Wykonaj następujące czynności na komputerach klientów i komputerze hosta: a. Kliknij opcję System Preferences (Preferencje systemowe) w obszarze dokowania lub w menu Apple wybierz opcję System Preferences (Preferencje systemowe). Zostanie wyświetlone okno dialogowe System Preferences (Preferencje systemowe). b. W obszarze Internet & Network (Internet i sieć) kliknij opcję Sharing (Udostępnianie). c. Na karcie Services (Usługi) kliknij opcję Printer Sharing (Udostępnianie drukarki). 2. Na komputerze hosta wykonaj następujące czynności: a. Kliknij opcję System Preferences (Preferencje systemowe) w obszarze dokowania lub w menu Apple wybierz opcję System Preferences (Preferencje systemowe). Zostanie wyświetlone okno dialogowe System Preferences (Preferencje systemowe). b. W obszarze Hardware (Sprzęt) kliknij opcję Print & Fax (Drukuj i faksuj). c. Zależnie od systemu operacyjnego wykonaj jedną z następujących czynności: (OS 10.3.x) Na karcie Printing (Drukowanie) zaznacz pole wyboru Share my printers with other computers (Udostępnianie drukarek). (OS 10.4.x) Kliknij opcję Sharing (Udostępnianie), zaznacz pole wyboru Share this printer with other computers (Udostępnianie drukarki), a następnie wybierz udostępnioną drukarkę. Informacje na temat połączeń 17

20 Rozdział 3 18 HP All-in-One opis

21 4 Kończenie instalacji urządzenia HP All-in-One Po wykonaniu wszystkich czynności opisanych w Arkuszu instalacji należy skorzystać z instrukcji w tej sekcji, aby zakończyć konfigurację urządzenia HP All-in-One. Opisano tu ważne informacje związane z konfiguracją urządzenia, w tym ustawienia preferencji. W tej części zawarte są następujące tematy: Ustawienie preferencji Konfiguracja faksu Ustawienie preferencji Ustawienia urządzenia HP All-in-One można zmienić tak, aby działało ono zgodnie z preferencjami użytkownika. Można na przykład ustawić ogólne preferencje urządzenia, takie jak data i godzina lub język używany do wyświetlania komunikatów na wyświetlaczu. Istnieje także możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych obowiązujących w chwili zakupu urządzenia. Spowoduje to usunięcie wszystkich nowych ustawień domyślnych. W tej części zawarte są następujące tematy: Preferencje ogólne Preferencje faksu Preferencje ogólne Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia HP All-in-One należy sprawdzić i w razie potrzeby dostosować ogólne ustawienia urządzenia opisane w tej sekcji. W tej części zawarte są następujące tematy: Wybierz język oraz kraj/region Ustawianie daty i godziny Ustawianie szybkości przewijania Ustawianie czasu opóźnienia monitu Przywracanie ustawień fabrycznych Wybierz język oraz kraj/region Ustawienia języka oraz kraju/regionu określają język używany przez urządzenie HP All-in-One do wyświetlania komunikatów na wyświetlaczu. Język oraz kraj/region są zwykle ustawiane podczas pierwszej konfiguracji urządzenia HP All-in-One. Ustawienie to można jednak zmienić w dowolnym momencie, wykonując poniższą procedurę. Aby ustawić język i kraj/region 1. Naciśnij przycisk Ustawienia. 2. Naciśnij przycisk 7, a następnie 1. Spowoduje to wybranie opcji Preferencje, a następnie opcji Ustaw język i kraj/ region. Kończenie instalacji urządzenia HP All-in-One 19

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Skrócona instrukcja obsługi M570 Drukowanie z urządzenia USB 1. Włóż dysk USB do portu na przedniej części urządzenia. 2. Otworzy się menu Dysk flash USB. Dotykając przycisków

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

HP Officejet 5600 All-in-One series

HP Officejet 5600 All-in-One series HP Officejet 5600 All-in-One series HP Officejet 5600 All-in-One series Podręcznik użytkownika Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

HP Officejet 4300 All-in-One Series

HP Officejet 4300 All-in-One Series HP Officejet 4300 All-in-One Series HP Officejet 4300 All-in-One series Podręcznik użytkownika Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One series. Instrukcja instalacji Bluetooth

HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One series. Instrukcja instalacji Bluetooth HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One series Instrukcja instalacji Bluetooth Informacje dotyczące praw autorskich Copyright 2017 HP Development Company, L.P Wydanie 1, 4/2017 Informacje firmy HP Company Informacje

Bardziej szczegółowo

HP Photosmart Premium Fax C410 series

HP Photosmart Premium Fax C410 series HP Photosmart Premium Fax C410 series Spis treści 1 Pomoc HP Photosmart Premium Fax C410 series...3 2 W jaki sposób?...5 3 Kończenie instalacji urządzenia HP Photosmart Dodawanie HP Photosmart do sieci...7

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J530DW/J560DW/J570DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk "Start"

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk Start AR-56/50 Instrukcja Obsługi Online Start Kliknij przycisk "Start" Wprowadzenie W niniejszej instrukcji obsługi opisano funkcje drukarki w cyfrowym urządzeniu wielofunkcyjnym AR-56/50. Aby zasięgnąć informacji

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Instalacja urządzenia

Instalacja urządzenia Wstęp Do drukarki zwykle dołączona jest płyta ze sterownikami Systemy Windows mogą już posiadać sterowniki, jednak zapewniają one jedynie podstawową funkcjonalność urządzenia Do drukarki może nie być dołączony

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Instrukcje instalowania oprogramowania HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series Instrukcje instalowania oprogramowania Licencja i prawa autorskie 2011 Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

HP Photosmart Premium Fax C309 series

HP Photosmart Premium Fax C309 series HP Photosmart Premium Fax C309 series Spis treści 1 Pomoc urządzenia HP Photosmart Premium Fax C309 series...3 2 Kończenie instalacji urządzenia HP Photosmart Dodawanie HP Photosmart do sieci...5 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne?

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne? Strona 1 z 6 Połączenia Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Uwaga: Jeśli dysk CD Oprogramowanie i dokumentacja nie obejmuje obsługi danego systemu operacyjnego, należy skorzystać z Kreatora dodawania

Bardziej szczegółowo

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS...

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... SMS-8010 SMS telefon Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... Spis treści: 1. Główne funkcje telefonu SMS-8010?... 3 2. Instalacja... 4 3. Ustawianie daty i czasu... 4 4. Rozmowy telefoniczne...

Bardziej szczegółowo

Modem i sieci lokalne

Modem i sieci lokalne i sieci lokalne Numer katalogowy dokumentu: 383057-242 Pa dziernik 2005 r. Spis tre ci 1 Modem Używanie kabla modemowego...................... 2 Używanie odpowiedniego dla danego kraju adapteru kabla modemowego...................

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone. Instrukcja obsługi

Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone. Instrukcja obsługi Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone Instrukcja obsługi Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do właściciela i używanym przez firmę

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. AirPrint

Podręcznik użytkownika. AirPrint Podręcznik użytkownika AirPrint WSTĘP Autorzy niniejszej publikacji dołożyli wszelkich starań, aby znalazły się w niej wyczerpujące, dokładne i aktualne informacje. Producent nie ponosi odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES Instrukcje instalowania oprogramowania HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Instrukcje instalowania oprogramowania Licencja i prawa autorskie 2010

Bardziej szczegółowo

HP Officejet 6300 All-in-One Series

HP Officejet 6300 All-in-One Series HP Officejet 6300 All-in-One Series HP Officejet 6300 All-in-One series Podręcznik użytkownika Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi CD480/CD485

Skrócona instrukcja obsługi CD480/CD485 Skrócona instrukcja obsługi CD480/CD485 Zawartość opakowania Słuchawka * Stacja bazowa (CD485) Stacja bazowa (CD480) Ładowarka * Zasilacz * Przewód telefoniczny ** Instrukcja obsługi Skrócona instrukcja

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Computer Setup Instrukcja obsługi

Computer Setup Instrukcja obsługi Computer Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 SERIA URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH. Skrócona instrukcja obsługi

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 SERIA URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH. Skrócona instrukcja obsługi LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 SERIA URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH Skrócona instrukcja obsługi Drukowanie na papierze specjalnym, etykietach lub foliach w systemie Windows 1. W menu Plik aplikacji kliknij

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Panel sterowania. Urządzenie wielofunkcyjne Xerox AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Panel sterowania. Urządzenie wielofunkcyjne Xerox AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 Panel sterowania Dostępność aplikacji zależy od ustawień drukarki. Szczegółowy opis aplikacji i funkcji można znaleźć w przewodniku użytkownika. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Strona główna umożliwia powrót do

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi CD170/CD175

Skrócona instrukcja obsługi CD170/CD175 Skrócona instrukcja obsługi CD170/CD175 Zawartość opakowania Słuchawka * Stacja bazowa (CD175) Stacja bazowa (CD170) Ładowarka * Zasilacz * Przewód telefoniczny ** Instrukcja obsługi Skrócona instrukcja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW.

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: MFC-J650DW/J670DW/J690DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 4 5 Ekran dotykowy Menu 6 Strona

Bardziej szczegółowo

Rozkład menu narzędzi

Rozkład menu narzędzi Tylko administrator systemu ma dostęp do wszystkich opcji Narzędzi. Ustawienia urządzenia Ogólne Oszczędzanie energii Inteligentny Uruchamiany pracą Planowany Data i godzina Strefa czasowa (różnica dla

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Pomoc urządzenia HP Photosmart C7200 All-in-One series

Pomoc urządzenia HP Photosmart C7200 All-in-One series Pomoc urządzenia HP Photosmart C7200 All-in-One series Spis treści 1 Pomoc urządzenia HP Photosmart C7200 All-in-One series...9 2 HP All-in-One opis Urządzenie HP All-in-One w pigułce...11 Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi. 1 Connect 2 Czynności wstępne 3 Korzystaj z. CD490 CD495

Skrócona instrukcja obsługi. 1 Connect 2 Czynności wstępne 3 Korzystaj z.  CD490 CD495 Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej www.philips.com/welcome CD490 CD495 Skrócona instrukcja obsługi 1 Connect 2 Czynności wstępne 3 Korzystaj z Zawartość opakowania

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Dostęp do menu drukarki

Dostęp do menu drukarki Dostęp do menu drukarki 1 Wyłącz drukarkę. 2 Otwórz górne przednie drzwiczki. 3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk Kontynuuj podczas włączania drukarki. Wszystkie lampki zaświecą się po kolei. 4 Zwolnij przycisk

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli:

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli: Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DN/L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE WPROWADZENIE... INFORMACJE NA TEMAT OPROGRAMOWANIA PRZED INSTALACJĄ INSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA KONFIGUROWANIE

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy

Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy 21 listopada 2011 Novell Skrócona instrukcja obsługi Po zainstalowaniu przez administratora systemu oprogramowania GroupWise 2012 WebAccess można korzystać

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ta Instrukcja obsługi dotyczy następujących modelów:

Przewodnik AirPrint. Ta Instrukcja obsługi dotyczy następujących modelów: Przewodnik AirPrint Ta Instrukcja obsługi dotyczy następujących modelów: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Wersja A POL Definicje oznaczeń W

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Connection Manager

Instrukcja obsługi Connection Manager Instrukcja obsługi Connection Manager Wydanie 1.0 2 Spis treści Informacje na temat aplikacji Menedżer połączeń 3 Pierwsze kroki 3 Otwieranie aplikacji Menedżer połączeń 3 Wyświetlanie statusu bieżącego

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Obsługiwane rozmiary, typy i gramatury oraz pojemność papieru

Obsługiwane rozmiary, typy i gramatury oraz pojemność papieru Strona z 5 Nośniki Drukarka obsługuje rozmiary papieru i innych nośników specjalnych wymienione poniżej. Rozmiary niestandardowe można ustawiać w granicach określonych dla ustawienia uniwersalnego. Obsługiwane

Bardziej szczegółowo

P-2602R/RL-DxA. Szybki start. ADSL2+ VoIP IAD. Wersja 1.00. Wydanie 1

P-2602R/RL-DxA. Szybki start. ADSL2+ VoIP IAD. Wersja 1.00. Wydanie 1 P-2602R/RL-DxA ADSL2+ VoIP IAD Szybki start Wersja 1.00 Wydanie 1 Maj 2008 Przegląd Zintegrowane urządzenie dostępowe (IAD) Prestige 2602R/RL-DxA to ruter ADSL2+ wyposażony w dwa porty telefoniczne do

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Drukarki termosublimacyjne

Drukarki termosublimacyjne INK JET PHOTO IMAGING PREPRESS MEDICAL IMAGING Drukarki termosublimacyjne DS40 DS80 Instrukcja instalacji i ustawienia sterownika drukarki w systemie operacyjnym Windows 2000 i XP Wersja 3.10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

Taca 5 (opcjonalna) Taca 6 (przekładkowa) (opcjonalna) Panel sterowania. Finisher dużej pojemności (opcjonalny) Panel sterowania

Taca 5 (opcjonalna) Taca 6 (przekładkowa) (opcjonalna) Panel sterowania. Finisher dużej pojemności (opcjonalny) Panel sterowania Xerox ColorQube 90/ 90/ 90 Informacje o maszynie Informacje o maszynie Funkcje W zależności od konfiguracji urządzenie jest wyposażone w: 8 Kopiowanie E-mail Faks internetowy Faks serwera Podajnik dokumentów

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Wersja B POL 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE MFP. Skrócona instrukcja obsługi

LASERJET ENTERPRISE MFP. Skrócona instrukcja obsługi LASERJET ENTERPRISE MFP Skrócona instrukcja obsługi M725dn M725f M725z M725z+ Drukowanie zapisanego zadania Aby wydrukować zadanie zapisane w pamięci urządzenia, wykonaj następującą procedurę. 1. Na ekranie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo