Podręcznik. dla. Świadczeniodawców

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik. dla. Świadczeniodawców"

Transkrypt

1 Podręcznik dla Świadczeniodawców 1

2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP PODSTAWOWE ZASADY UNIA EUROPEJSKA TRAKTAT RZYMSKI POWSTANIE UNII EUROPEJSKIEJ (UE) PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE UNII EUROPEJSKIEJ (UE) EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG) SZWAJCARIA OBYWATELE PAŃSTW TRZECICH ROZSZERZENIE UNII W 2004 ROKU GENERALNE ZASADY ROZPORZĄDZENIA 1408/ ZASADA RÓWNEGO TRAKTOWANIA ZASADA STOSOWANIA JEDNEGO USTAWODAWSTWA ZASADA ZLICZANIA OKRESÓW UBEZPIECZENIA/ZATRUDNIENIA/ZAMIESZKANIA ZASADA OCHRONY PRAW NABYTYCH ZAKAZ DYSKRYMINACJI ŚWIADCZENIA PODLEGAJĄCE KOORDYNACJI ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ OSOBY POSIADAJĄCE PRAWO DO ŚWIADCZEŃ NA MOCY PRZEPISÓW WSPÓLNOTOWYCH OSOBY UPRAWNIONE OSOBY UPRAWNIONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O KOORDYNACJI OSOBY ZATRUDNIONE I OSOBY PRACUJĄCE NA WŁASNY RACHUNEK PRACOWNICY PRZYGRANICZNI PRACOWNICY SEZONOWI STUDENCI UCHODŹCY BEZPAŃSTWOWCY CZŁONKOWIE RODZINY MIEJSCE ZAMIESZKANIA I MIEJSCE POBYTU REALIZACJA ROZPORZĄDZEŃ WŁADZA WŁAŚCIWA INSTYTUCJA WŁAŚCIWA PAŃSTWO WŁAŚCIWE INSTYTUCJA MIEJSCA ZAMIESZKANIA INSTYTUCJA MIEJSCA POBYTU INSTYTUCJA ŁĄCZNIKOWA ZAKRES ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE PEŁEN ZAKRES ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ NIEZBĘDNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z CHOROBĄ ZAWODOWĄ I WYPADKIEM PRZY PRACY LECZENIE PLANOWANE, WYMAGAJĄCE ZGODY INSTYTUCJI WŁAŚCIWEJ MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT SANITARNY DO MIEJSCA ZAMIESZKANIA DOKUMENTY UPRAWNIAJĄCE DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ RODZAJE FORMULARZY Z SERII E FORMULARZE ZAŚWIADCZAJĄCE O PRAWIE DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O KOORDYNACJI FORMULARZE KORESPONDENCYJNE FORMULARZE ROZLICZENIOWE EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO, FORMULARZ E 111, CERTYFIKAT ZASTĘPCZY WPROWADZENIE EUROPEJSKIEJ KARTY UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO PAŃSTWA STOSUJĄCE KARTĘ EKUZ OD DNIA 1 CZERWCA 2004 R. (13 PAŃSTW) PAŃSTWA, KTÓRE OTRZYMAŁY OKRESY PRZEJŚCIOWE NA WPROWADZENIE EKUZ (15 PAŃSTW)

3 4.1.3 PAŃSTWA ZAMIERZAJĄCE WPROWADZIĆ KARTĘ PRZED UPŁYWEM OKRESU PRZEJŚCIOWEGO OKRES WAŻNOŚCI EKUZ / E OSOBY, KTÓRE ZACHOROWAŁY W TRAKCIE TRANZYTU (EKUZ/E 111) WZORY EUROPEJSKIEJ KARTY UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO NA CO ZWRACAĆ UWAGĘ NA EUROPEJSKIEJ KARCIE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO CERTYFIKAT ZASTĘPCZY CEL WYDANIA CERTYFIKATU OKRES WAŻNOŚCI CERTYFIKATU ZASTĘPCZEGO FORMULARZ E 111 W NOWEJ WERSJI NA CO ZWRACAĆ UWAGĘ NA NOWYM FORMULARZU E CO ROBIĆ JEŚLI W FORMULARZU BRAKUJE WAŻNYCH DANYCH INNE FORMULARZE FORMULARZE SERII E, KTÓRE NIE WYMAGAJĄ REJESTRACJI W NFZ FORMULARZ E WYRAŻANIE ZGODY NA LECZENIE SPECJALISTYCZNE ZMIANA MIEJSCA ZAMIESZKANIA W CZASIE CHOROBY LUB CIĄŻY JAKIE INFORMACJE ZAWIERA FORMULARZ E FORMULARZE SERII E, KTÓRE WYMAGAJĄ REJESTRACJI W NFZ POŚWIADCZENIE O PRAWIE DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ JAKO POTWIERDZENIE ZAREJESTROWANIA FORMULARZA FORMULARZ E UBEZPIECZONY MIESZKA W PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM EOG, KTÓRE NIE JEST PAŃSTWEM WŁAŚCIWYM PRACOWNICY PRZYGRANICZNI PRACOWNICY SEZONOWI JAKIE INFORMACJE ZAWIERA FORMULARZ E FORMULARZ E OKRES UPRAWNIENIA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH JAKIE INFORMACJE ZAWIERA FORMULARZ E FORMULARZ E USTANIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z TYTUŁU FORMULARZA E JAKIE INFORMACJE ZAWIERA FORMULARZ E FORMULARZ E CZŁONKOWIE RODZINY POZOSTAJĄCY NA UTRZYMANIU EMERYTA/RENCISTY JAKIE INFORMACJE ZAWIERA FORMULARZ E FORMULARZ E JAKIE INFORMACJE ZAWIERA FORMULARZ E LECZENIE PACJENTÓW Z INNYCH PAŃSTW WE/EOG UWAGI OGÓLNE PODMIOTY DZIAŁAJĄCE W RAMACH POWSZECHNEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO W POLSCE DOSTĘP DO OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE W PRZYPADKU POBYTU CZASOWEGO DOSTĘP DO OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZYPADKU ZAMIESZKANIA W POLSCE PIERWSZY KONTAKT ZE ŚWIADCZENIODAWCĄ (PRZYCHODNIA, LEKARZ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ, LEKARZ SPECJALISTA, SZPITAL) ZADAWANIE PYTAŃ PODSTAWOWYCH DOKUMENTY UPRAWNIAJĄCE DO UZYSKANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY PACJENT NIE POSIADA DOKUMENTÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO UZYSKANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ INFORMACJE O ZASADACH UDZIELANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ OSOBOM UPRAWNIONYM PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA LECZENIE STOMATOLOGICZNE LECZENIE SZPITALNE RATOWNICTWO I TRANSPORT MEDYCZNY PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE LEKARSTWA I WYROBY MEDYCZNE SPOSÓB WYSTAWIANIA RECEPT OSOBOM UPRAWNIONYM

4 WYSTAWIANIE RECEPTY, WZÓR DIALIZA NEREK POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU OSÓB UPRAWNIONYCH OSOBY UBEZPIECZONE W FUNDUSZU, WYMAGAJĄCE DIALIZ PODCZAS POBYTU W INNYM PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM TLENOTERAPIA CIĄŻA, PORÓD, POŁÓG LECZENIE PLANOWANE PROCEDURA UZYSKANIA ZGODY NA PLANOWANE LECZENIE OBYWATELA POLSKIEGO W INNYM PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM WE/EOG PODSTAWY PRAWNE FORMULARZ E KTO PONOSI KOSZTY ZWIĄZANE Z LECZENIEM POZA GRANICAM POLSKI KOSZTY LECZENIA ODBYTEGO BEZ UZYSKANIA ZGODY ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA WNIOSKU O ZGODĘ NA LECZENIE POZA GRANICAMI KRAJU FORMALNOŚCI PLANOWANE LECZENIE OSOBY UPRAWNIONEJ W POLSCE UZYSKIWANIE WCZEŚNIEJSZEJ ZGODY NA LECZENIE UZGADNIANIE WARUNKÓW LECZENIA PO UZYSKANIU ZGODY PROCEDURY ROZLICZENIOWE PROCEDURY ROZLICZEŃ MIĘDZY NFZ I ŚWIADCZENIODAWCAMI - INFORMACJE OGÓLNE DOKUMENTY ROZLICZENIOWE, GDY UDZIELONE ŚWIADCZENIA ROZLICZANE SĄ POZA MAKSYMALNĄ KWOTĄ OKREŚLONĄ W UMOWIE DOKUMENTY ROZLICZENIOWE, GDY UDZIELONE ŚWIADCZENIA ROZLICZANE SĄ W RAMACH MAKSYMALNEJ KWOTY OKREŚLONEJ W UMOWIE SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZACE ROZLICZANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ ROZLICZANIE KOSZTÓW LEKÓW WYDANYCH OSOBIE UPRAWNIONEJ MIĘDZY FARMACEUTĄ, A ODDZIAŁEM WOJEWÓDZKIM NFZ ZASADY ROZLICZEŃ POMIĘDZY INSTYTUCJAMI UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH Z KRAJÓW WE/EOG NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA PRZEZ ŚWIADCZENIODAWCÓW PYTANIA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PRZEZ PACJENTÓW ZAŁĄCZNIKI

5 1. WSTĘP 1.1 PODSTAWOWE ZASADY System opieki zdrowotnej w Polsce oparty jest o powszechne ubezpieczenie zdrowotne. Osoby objęte powszechnym systemem ubezpieczenia zdrowotnego (obowiązkowo lub dobrowolnie) uprawnione są do opieki zdrowotnej na terytorium Polski w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. nr 210, poz. 2135) oraz w przepisach poszczególnych rozporządzeń Ministra Zdrowia. Osoby ubezpieczone i członkowie ich rodzin oraz osoby uprawnione na podstawie przepisów o koordynacji mają prawo do nieodpłatnej opieki zdrowotnej, o ile usługa świadczona jest przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z wojewódzkim oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych określa rodzaj i zakres świadczeń zakontraktowanych u danego świadczeniodawcy przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 1.2 UNIA EUROPEJSKA TRAKTAT RZYMSKI Traktat Rzymski (1957), na mocy którego ustanowiono Europejską Wspólnotę Gospodarczą (przekształconą później we Wspólnotę Europejską (WE)), zawiera cztery fundamentalne swobody obowiązujące na terytorium sześciu państw założycielskich: swoboda przepływu towarów, swoboda przepływu kapitału, swoboda świadczenia usług, swoboda przepływu pracowników POWSTANIE UNII EUROPEJSKIEJ (UE) Unia Europejska powstała dnia 1 listopada 1993 roku, kiedy Traktat Europejski (Traktat z Maastricht) został ratyfikowany przez 12 państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej. W niniejszym podręczniku stosujemy termin UE dla spójności mimo, że w niektórych sytuacjach termin WE byłby bardziej właściwy. 5

6 1.2.3 PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE UNII EUROPEJSKIEJ (UE) Następujące państwa założycielskie podpisały Traktat Rzymski w 1957 roku: Belgia, Francja 1, Republika Federalna Niemiec, Włochy 2, Luksemburg i Holandia. Dania, Irlandia i Wielka Brytania 3 wstąpiły do Wspólnoty dnia 1 stycznia 1973 roku. Grecja wstąpiła do Wspólnoty dnia 1 stycznia 1981 roku. Portugalia 4 i Hiszpania 5 wstąpiły do Wspólnoty dnia 1 stycznia 1986 roku. Austria, Finlandia 6 i Szwecja wstąpiły dnia 1 stycznia 1995 roku EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG) Dnia 1 stycznia 1994 roku, kiedy niektóre państwa członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) podpisały z Unią Europejską porozumienie w sprawie utworzenia Europejskiego Obszaru Gospodarczego. EOG obejmuje wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz: Islandię, Lichtenstein i Norwegię SZWAJCARIA Szwajcaria, mimo iż jest członkiem EFTA, nie podpisała umowy o utworzeniu EOG. Jednak od dnia 1 czerwca 2002 roku obowiązuje podpisane między Szwajcarią a poszczególnymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej porozumienie w sprawie swobodnego przepływu osób, czego efektem jest stosowanie przepisów wspólnotowych z zakresu zabezpieczenia społecznego. Należy zauważyć, że porozumienie ze Szwajcarią o swobodnym przepływie osób nie obejmuje takich państw EOG jak Islandia, Lichtenstein i Norwegia. Obecnie obowiązuje ono tylko tzw. państwa starej Unii i Szwajcarię. Polska nie zawarła jeszcze wspomnianej umowy ze Szwajcarią. W związku z tym przepisy wspólnotowe z zakresu zabezpieczenia społecznego nie obowiązują w stosunkach między naszymi państwami. W konsekwencji, osoby pochodzące ze Szwajcarii nie mogą korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce na podstawie jednego z unijnych dokumentów, np. karty EKUZ lub poświadczenia. Osoby te należy traktować jak pacjentów korzystających ze świadczeń prywatnie. (1) Francja obejmuje także Gwadelupę, Martynikę, Gujanę, Wyspę Reunion, Korsykę i (w okresie od dnia 19 lipca 1976 do 11 czerwca 1985 Saint Pierre i Miquelon (2) Włochy obejmują Elbę, Sycylię, Triest i Sardynię (3) Wielka Brytania obejmuje Irlandię Północną, Gibraltar, ale nie obejmuje Wyspy Man i Wysp Normandzkich (4) Portugalia obejmuje Azory i Maderę (5) Hiszpania obejmuje Baleary, wyspy Kanaryjskie, Ceutę i Melillę (6) Finlandia nie obejmuje wysp Alandzkich 6

7 1.2.6 OBYWATELE PAŃSTW TRZECICH Od dnia 1 czerwca 2003 roku, obywatele państwa trzeciego, którzy legalnie zamieszkują w państwie członkowskim UE (tzn. obywatele państw spoza EOG) i przebywają w innym państwie członkowskim UE (czasowo lub na stałe), także objęci są przepisami Rozporządzeń. Zasada ta nie ma zastosowania wobec obywateli państw trzecich podróżujących do i z Danii ROZSZERZENIE UNII W 2004 ROKU Dnia 1 maja 2004 roku następujące państwa wstąpiły do Unii Europejskiej: Cypr, Republika Czeska, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Słowenia, Słowacja. 1.3 GENERALNE ZASADY ROZPORZĄDZENIA 1408/71 Państwa sygnatariusze Traktatu Rzymskiego uznali, że istnienie w poszczególnych państwach członkowskich różnych systemów zabezpieczenia społecznego (w tym różnych systemów opieki zdrowotnej), z własnymi zasadami dostępu i zakresem uprawnień, może zagrozić realizacji swobody przepływu pracowników, o ile systemy te nie będą efektywnie koordynowane. Dlatego artykuł 42 Traktatu (dawniej artykuł 51) stanowi, że: Rada, stanowiąc jednomyślnie z inicjatywy Komisji, przyjmuje w dziedzinie zabezpieczenia społecznego środki niezbędne do ustanowienia swobodnego przepływu pracowników... Na podstawie tej delegacji wydano następujące rozporządzenia wspólnotowe: Rozporządzenie numer 1408/1971 z dnia 14 czerwca 1971 roku w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie, Rozporządzenie numer 574/1972 z dnia 21 marca 1972 roku w sprawie wykonywania rozporządzenia numer 1408/1971 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie, 7

8 Rozporządzenie numer 859/2003 z dnia 14 maja 2003 roku rozszerzającego Rozporządzenie numer 1408/1971 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie oraz Rozporządzenie numer 574/1972 na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi przepisami wyłącznie ze względu na ich obywatelstwo, Rozporządzenie numer 631/2004 z dnia 31 marca 2004 roku zmieniające Rozporządzenie numer 1408/1971 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie oraz Rozporządzenie Rady numer 574/1972 w sprawie wykonywania Rozporządzenia numer 1408/1971, w zakresie zrównania praw i uproszczenia procedur. Rozporządzenie numer 1408/71 opiera się na 4 głównych zasadach koordynacji: zasada równego traktowania; zasada stosowania jednego ustawodawstwa (ustawodawstwo właściwe); zasada zliczania okresów ubezpieczenia/zatrudnienia/zamieszkania; zasada ochrony praw nabytych ZASADA RÓWNEGO TRAKTOWANIA Artykuł 3 Rozporządzenia numer 1408/71 wprowadza zakaz dyskryminacji na podstawie narodowości. Stanowi on, że osoby zamieszkujące na terytorium państwa członkowskiego WE/EOG podlegającego przepisom powyższego Rozporządzenia korzystają z tych samych praw i obowiązków wynikających z ustawodawstwa innego państwa EOG, co obywatele tego państwa. Przykład: Pan Janusz Kowal otrzymuje emeryturę z ZUS i mieszka w Czechach. Ma prawo do dostępu do świadczeń zdrowotnych udzielanych przez czeską służbę zdrowia na tych samych zasadach, co czescy ubezpieczeni ZASADA STOSOWANIA JEDNEGO USTAWODAWSTWA Zgodnie z tą zasadą, osoba podlega przepisom tylko jednego państwa członkowskiego WE/EOG w tym samym czasie. Zasada ta ma na celu zapobieżenie komplikacjom, które mogłyby wyniknąć, gdyby dana osoba jednocześnie podlegała przepisom o zabezpieczeniu społecznym więcej niż jednego państwa EOG. Przykład: Pani Agata Cieślak mieszka w Polsce i jest zatrudniona na umowę o pracę w Polsce oraz w Niemczech. Podlega ona wyłącznie polskiemu prawu z zakresu zabezpieczenia społecznego. 8

9 1.3.3 ZASADA ZLICZANIA OKRESÓW UBEZPIECZENIA/ZATRUDNIENIA/ZAMIESZKANIA Zgodnie z tą zasadą okresy ubezpieczeń, zatrudnienia, pracy na własny rachunek lub zamieszkania w jednym państwie WE/EOG powinny być uznane przy ustalaniu prawa do świadczeń w innym państwie WE/EOG. Przykład: Pani Joanna Siemieniuk obecnie mieszka w Polsce. Pracowała przez 10 lat w Niemczech, a następnie przez 25 lat w Polsce. Po złożeniu przez nią wniosku o emeryturę do polskiego organu emerytalnego (ZUS-u), uwzględni on zarówno okresy składkowe w Polsce, jak i w Niemczech. Emerytura Pani Siemieniuk będzie składała się z części wypłacanej przez niemiecki organ emerytalny i z części wypłacanej przez ZUS ZASADA OCHRONY PRAW NABYTYCH Według tej zasady osoby pochodzące z jednego państwa członkowskiego WE/EOG podczas pobytu lub zamieszkania w innym państwie członkowskim mają prawo do otrzymywania świadczeń, do których prawo nabyli na podstawie ustawodawstwa państwa członkowskiego WE/EOG. Prawo do opieki zdrowotnej powiązane jest z eksportem świadczeń pieniężnych. Istnieje jednak kilka wyjątków od tej zasady. Zasady tej nie stosuje się, choćby wobec specjalnych świadczeń nieskładkowych. Przykład: Pan Mariusz Lewandowski otrzymuje rentę rodzinną z ZUS. Podczas choroby postanowił wyjechać na 2 miesiące do córki mieszkającej we Francji. W tym czasie renta będzie nadal wypłacana ZAKAZ DYSKRYMINACJI Artykuł 14 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka zabrania dyskryminacji osoby realizującej swoje prawa wynikające z Konwencji na podstawie takiej jak płeć, rasa, kolor, język, religia, opinie polityczne lub inne, pochodzenie etniczne lub społeczne, związek z mniejszością narodową, stan posiadania, urodzenie lub inny status. W zakresie zabezpieczenia społecznego, zakaz dyskryminacji odgrywa największą rolę przy ustalaniu jej statusu ubezpieczeniowego danej osoby. Znaczenie ma jedynie fakt, czy jest ona ubezpieczona, a to nie może zostać ustalone na podstawie wyglądu zewnętrznego, nazwiska, języka lub narodowości. Oskarżeń o dyskryminację można uniknąć poprzez zapewnienie równego traktowania pacjentów. Pytanie o ubezpieczenie nie jest przejawem rasizmu lub dyskryminacji, o ile można udowodnić, że wszystkim pacjentom, bez względu na adres, wygląd lub akcent, zadawane jest to samo pytanie. W celu zapewnienia równego traktowania pacjentów świadczeniodawcy powinni zwrócić uwagę, aby pracownicy bezpośrednio obsługujący pacjentów byli odpowiednio wykwalifikowani oraz świadomi swojej roli. 9

10 1.4 ŚWIADCZENIA PODLEGAJĄCE KOORDYNACJI Artykuł 4 Rozporządzenia 1408/71 stanowi, że akt prawny ma zastosowanie do wszystkich przepisów prawa wewnętrznego poszczególnych państw członkowskich dotyczących następujących dziedzin zabezpieczenia społecznego: świadczenia w razie choroby i macierzyństwa; świadczenia z tytułu inwalidztwa, w tym również zmierzające do zachowania lub zwiększenia zdolności zarobkowania; świadczenia emerytalne; świadczenia dla osób pozostałych przy życiu; świadczenia z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej; zasiłki pogrzebowe; świadczenia w razie bezrobocia; świadczenia rodzinne ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ Każde państwo członkowskie posiada swoją własną listę świadczeń zdrowotnych udzielanych na podstawie ustawodawstwa tego państwa. Jednak we wszystkich państwach członkowskich świadczenia medyczne, opieka dentystyczna, opieka zdrowotna i wydawanie lekarstw uznawane jest za świadczenia zdrowotne. Świadczenie opieki zdrowotnej to rzeczowe świadczenie zdrowotne oraz świadczenie zdrowotne towarzyszące, gdzie rzeczowe świadczenie zdrowotne rozumiane jest jako świadczenie związane z procesem leczenia, leki, wyroby medyczne, w tym wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi, środki pomocnicze, natomiast świadczenie towarzyszące to zakwaterowanie i wyżywienie w zakładzie opieki zdrowotnej całodobowej lub całodziennej oraz usługi transportu sanitarnego. Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są w przypadku choroby, ciąży, a także choroby wywołanej wypadkiem przy pracy lub choroby zawodowej. Polskie prawo uznaje za świadczenie zdrowotne działanie służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działanie medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych, regulujących zasady ich udzielania. 1.5 OSOBY POSIADAJĄCE PRAWO DO ŚWIADCZEŃ NA MOCY PRZEPISÓW WSPÓLNOTOWYCH OSOBY UPRAWNIONE Rozporządzenie numer 1408/71 stosuje się wobec osób przebywających czasowo lub zamieszkujących na terytorium państw WE/EOG i Szwajcarii 7. W zasadzie rozporządzenie dotyczy jedynie tych świadczeń, które przewidziane są przez ustawodawstwo danego państwa. Przepisy wspólnotowe z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym dotyczące opieki zdrowotnej obejmują pracowników i osoby pracujące na własny rachunek, a także te osoby, które nie są jeszcze lub już aktywne zawodowo, lecz w którymś momencie życia były pracownikami lub 7 Informacja ta będzie dotyczyła Polski po podpisaniu stosownej umowy ze Szwajcarią; 10

11 prowadziły działalność gospodarczą, np. emeryci, renciści, bezrobotni, studenci. Rozporządzenia dotyczą także osób pozostających na utrzymaniu, np. członkowie rodziny pracownika lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Osoby uprawnione posiadające obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE, aby korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie wymienionych przepisów wspólnotowych, nie muszą zamieszkiwać na terytorium UE. Przykład: Pan Martin Schokol, obywatel niemiecki, pracuje w Niemczech, natomiast mieszka na Ukrainie. Podlega on ustawodawstwu niemieckiemu w zakresie ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, pomimo iż nie mieszka na terytorium jednego z państw członkowskich WE/EOG. Natomiast osoby uprawnione nie posiadające obywatelstwa jednego z państw członkowskich UE, aby korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów wspólnotowych, muszą zamieszkiwać na terytorium jednego z państw członkowskich UE. Przykład: Pan Jurij Raspotin, będący obywatelem Rosji, mieszka w Polsce i podlega polskiemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, gdyż jest zatrudniony w jednej z firm jako pracownik budowlany na podstawie umowy o pracę. Podczas urlopu wypoczynkowego Pan Raspotin ma zamiar odwiedzić Hiszpanię. W tym celu musi złożyć wniosek o wydanie formularza E 111 do oddziału wojewódzkiego NFZ, właściwego ze względu na jego miejsce zamieszkania i pomimo, że nie posiada obywatelstwa unijnego dokument zostanie mu wydany OSOBY UPRAWNIONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O KOORDYNACJI Osoba uprawniona do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, zwana dalej osobą uprawnioną, to osoba, która nie jest ubezpieczona w Narodowym Funduszu Zdrowia, ale posiada prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ustawodawstwa innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a której przysługują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej świadczenia opieki zdrowotnej z ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie przepisów o koordynacji. Niniejszy poradnik dotyczy sytuacji, w których osoby uprawnione na podstawie przepisów o koordynacji potrzebują w Polsce opieki medycznej świadczonej przez świadczeniodawców w ramach umów z NFZ. Prawo wspólnotowe nakłada m.in. na świadczeniodawców w Polsce obowiązek ustalenia, czy osoby, którym są udzielane świadczenia opieki zdrowotnej, a które nie są ubezpieczone w Polsce, są ubezpieczone w innym państwie członkowskim WE/EOG. Świadczeniodawcy zobowiązani są także do powiadamiania oddziału wojewódzkiego NFZ o udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej osobom uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji. Informacja ta jest ważna, ponieważ umożliwia NFZ refundowanie kosztów świadczeniodawcy, a także umożliwia Biuru Współpracy Międzynarodowej Centrali NFZ odzyskanie tych kosztów od państwa członkowskiego WE/EOG, w którym pacjent jest ubezpieczony. Osobami uprawnionymi na podstawie przepisów o koordynacji są, m.in.: pracownicy i osoby samodzielnie zarobkujące, pracownicy przygraniczni i sezonowi, 11

12 studenci, uchodźcy i bezpaństwowcy, członkowie rodziny OSOBY ZATRUDNIONE I OSOBY PRACUJĄCE NA WŁASNY RACHUNEK Terminy osoba zatrudniona i osoba pracująca na własny rachunek zostały zdefiniowane w artykule 1 a. Rozporządzenia 1408/71. Ogólnie rzecz biorąc, osoby zatrudnione lub osoby pracujące na własny rachunek rozumiane są jako osoby ubezpieczone w ramach systemu zabezpieczenia społecznego dla osób zatrudnionych lub pracujących na własny rachunek lub z pewnymi wyjątkami, w ramach powszechnego systemu zabezpieczenia społecznego. W Polsce są to osoby posiadające własny tytuł do ubezpieczenia społecznego i/lub zdrowotnego w Funduszu PRACOWNICY PRZYGRANICZNI Pracownik przygraniczny, to osoba zatrudniona lub osoba pracującą na własny rachunek, wykonująca pracę zawodową na terytorium państwa członkowskiego WE/EOG i mieszkającą na terytorium innego państwa członkowskiego WE/EOG, gdzie powraca każdego dnia lub co najmniej raz w tygodniu PRACOWNICY SEZONOWI Pracownik sezonowy oznacza osobę zatrudnioną, która udaje się na terytorium innego państwa członkowskiego WE/EOG niż państwo, w którym mieszka, w celu wykonywania tam, na rachunek przedsiębiorstwa lub pracodawcy tego państwa, pracy o charakterze sezonowym. Pracownik sezonowy pozostaje na terytorium tego państwa przez okres wykonywania pracy. Okres wykonywania tej pracy nie może przekroczyć ośmiu miesięcy. Praca sezonowa oznacza pracę, która zależy od pory roku i powtarza się automatycznie każdego roku STUDENCI Student, to osoba inna niż osoba zatrudniona lub osoba pracująca na własny rachunek lub członkowie rodzin pracownika lub osoby pracującej na własny rachunek, która odbywa studia lub szkolenie zawodowe, prowadzące do uzyskania kwalifikacji urzędowo uznawanych przez władze państwa członkowskiego WE/EOG, i która ubezpieczona jest w ramach powszechnego systemu zabezpieczenia społecznego lub specjalnego systemu zabezpieczenia społecznego, stosowanego w odniesieniu do studentów. 12

13 1.5.6 UCHODŹCY Uchodźcą jest osoba, która spełnia warunki określone definicji tego pojęcia zawartej w artykule 1 Konwencji o Statusie Uchodźców, podpisanej w Genewie w dniu 28 czerwca 1951 roku. W rozumieniu niniejszej Konwencji termin "uchodźca" stosuje się do osoby, która w rezultacie zdarzeń oraz na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych przebywa poza granicami państwa, którego jest obywatelem, i nie może lub nie chce z powodu tych obaw korzystać z ochrony tego państwa, albo która nie ma żadnego obywatelstwa i znajdując się na skutek podobnych zdarzeń, poza państwem swojego dawnego stałego zamieszkania nie może lub nie chce z powodu tych obaw powrócić do tego państwa. W przypadku osoby posiadającej więcej niż jedno obywatelstwo, określenie "państwo jej obywatelstwa" oznacza każde z państw, którego obywatelstwo ona posiada; fakt nieskorzystania, bez istotnej przyczyny wynikłej z uzasadnionej obawy przez taką osobę z ochrony jednego z państw, którego jest ona obywatelem, nie stanowi podstawy do odmowy ochrony przez państwo, z którego ona pochodzi. Uchodźca ma prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w krajach członkowskich UE, jeżeli zamieszkuje na terytorium któregokolwiek kraju członkowskiego i jest objęty systemem zabezpieczenia zdrowotnego z tytułu odprowadzanych składek BEZPAŃSTWOWCY Bezpaństwowcem jest osoba, która spełnia warunki określone definicji tego pojęcia w artykule 1 Konwencji o Statusie Bezpaństwowców, podpisanej w Nowym Jorku w dniu 28 września 1954 roku. Bezpaństwowiec, to osoba, która nie nabyła obywatelstwa żadnego państwa przez urodzenie, a także osoba, która utraciła dotychczasowe obywatelstwo i nie nabyła obywatelstwa żadnego innego państwa. Bezpaństwowiec ma prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w krajach członkowskich UE, jeżeli zamieszkuje na terytorium któregokolwiek kraju członkowskiego i objęty jest systemem zabezpieczenia zdrowotnego z tytułu odprowadzanych składek CZŁONKOWIE RODZINY Członek rodziny, to każda osoba zdefiniowana lub uznana za członka rodziny przez prawodawstwo państwa, w którym udzielane są świadczenia opieki zdrowotnej. 1.6 MIEJSCE ZAMIESZKANIA I MIEJSCE POBYTU Miejsce zamieszkania jest jednoznaczne ze stałym miejscem zamieszkania. Pobyt oznacza czasową wizytę na terytorium państwa członkowskiego w celu innym, niż zamiar stałego zamieszkania w tym państwie. 13

14 Przykład: Pani Maria Wójcikowska mieszka w Szczecinie. Podczas wakacji odwiedziła córkę, która mieszka w Wiedniu, a następnie powróciła do Szczecina. Według Rozporządzeń UE wizyta Pani Wójcikowskiej w Wiedniu uznawana jest za pobyt czasowy. 1.7 REALIZACJA ROZPORZĄDZEŃ Realizacja Rozporządzeń należy do wyznaczonych władz i instytucji w państwach członkowskich, którymi są: władze właściwe, instytucje właściwe, instytucje łącznikowe, instytucje miejsca pobytu i zamieszkania. Instytucje wyznaczone przez poszczególne państwa członkowskie wymienione są w aneksach do Rozporządzeń 1408/71 i 574/72. W większości państw członkowskich te same instytucje pełnią kilka funkcji WŁADZA WŁAŚCIWA Określenie właściwa władza oznacza w odniesieniu do każdego państwa członkowskiego WE/EOG, ministra, ministrów lub inną odpowiednią władzę, której podlegają na całym terytorium lub jego części danego państwa systemy zabezpieczenia społecznego. W Polsce władzą właściwą w zakresie koordynacji jest Minister Zdrowia INSTYTUCJA WŁAŚCIWA Instytucje właściwe, to instytucje wyznaczone do podejmowania decyzji dotyczących ubezpieczenia, przyznawania świadczeń i udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. W Polsce instytucjami właściwymi są oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia PAŃSTWO WŁAŚCIWE Państwem właściwym jest państwo, na którego terytorium znajduje się instytucja właściwa. Przykład: Pan Adam Golanowski pracuje w przetwórni mięsa w Warszawie. Jego pracodawca wpłaca comiesięczne składki na ubezpieczenie zdrowotne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a Zakład przekazuje je do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. NFZ jest instytucją właściwą dla świadczeń zdrowotnych i znajduje się w Polsce, a więc Polska jest krajem właściwym. 14

15 1.7.4 INSTYTUCJA MIEJSCA ZAMIESZKANIA Instytucja miejsca zamieszkania jest instytucją odpowiedzialną za świadczenia opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania osoby uprawnionej na podstawie przepisów o koordynacji. Świadczenia udzielane są zgodnie z ustawodawstwem stosowanym przez tą instytucję na koszt instytucji właściwej. W Polsce instytucją miejsca zamieszkania jest oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, w którym osoba jest zarejestrowana, tzn. do którego osoba uprawniona złożyła formularz z serii E100 (E 106 lub E 109 lub E 120 lub E 121 lub E 123, w niektórych przypadkach), i z którego otrzymała poświadczenie o prawie do świadczeń zdrowotnych INSTYTUCJA MIEJSCA POBYTU Instytucja miejsca pobytu to instytucja odpowiedzialna za udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w miejscu pobytu osoby uprawnionej. Świadczenia udzielane są zgodnie z ustawodawstwem stosowanym przez tą instytucję na koszt instytucji właściwej INSTYTUCJA ŁĄCZNIKOWA Instytucja łącznikowa jest instytucją krajową odpowiedzialną za wzajemne bezpośrednie kontakty z innymi instytucjami łącznikowymi w Polsce, np. ZUS, KRUS i w pozostałych państwach członkowskich. Do obowiązków instytucji łącznikowych należy przekazywanie informacji i pomoc wszystkim osobom, które pragną zrealizować swoje prawa wynikające z przepisów o koordynacji. W Polsce funkcje instytucji łącznikowej pełni Biuro Współpracy Międzynarodowej w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie. 15

16 2. ZAKRES ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE Zakres opieki medycznej udzielanej osobom uprawnionym, zamieszkałym w Polsce lub przyjeżdżającym do Polski na pewien czas, wynika z: przepisów wspólnotowych polskiego prawa z zakresu opieki zdrowotnej UWAGA: Jeśli osoba ubezpieczona w innym kraju niż Polska potrzebuje pomocy medycznej, wówczas przychodnia lub szpital w Polsce powinien udzielić pomocy zgodnie z prawem polskim. Opieka medyczna udzielana jest zgodnie z przepisami kraju miejsca zamieszkania lub kraju miejsca pobytu osoby uprawnionej, tak jakby osoba ta ubezpieczona była w ramach systemu obowiązującego w tym kraju. W Polsce według przepisów wspólnotowych świadczeniodawcami zobowiązanymi do udzielania świadczeń zdrowotnych obywatelom innych państw WE/EOG są wszyscy świadczeniodawcy, którzy udzielają świadczeń w ramach powszechnego systemu ubezpieczenia zdrowotnego, tj. w ramach umów z NFZ. Świadczenia udzielane są na podstawie: 1. poświadczeń lub 2. dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń wydanych przez zagraniczne instytucje właściwe, tj.: formularza E 111, E 112, E 123, Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, certyfikatu zastępczego. Świadczeniodawca nie może odmówić leczenia w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia wyłącznie z powodu braku wyżej wymienionych dokumentów. W przypadku braku dokumentów lub jeśli pojawią się wątpliwości, co do ubezpieczenia lub prawa do świadczeń zdrowotnych w myśl przepisów wspólnotowych należy postąpić zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w punkcie W przypadku, gdy świadczeniodawca poweźmie uzasadnione wątpliwości, co do posiadania uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów wspólnotowych, należy ograniczyć świadczenie udzielane pacjentowi do świadczeń niezbędnie koniecznych, udzielanych w sytuacji zagrożenia życia. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w danym państwie członkowskim zależy od rodzaju pobytu w tym kraju (stałe zamieszkanie, wizyta czasowa, np. turystyczna). Wyróżnia się następujące zakresy świadczeń opieki zdrowotnej przysługujące osobom uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji w Polsce: pełen zakres świadczeń opieki zdrowotnej; niezbędne świadczenia zdrowotne, w tym dializy, tlenoterapia, świadczenia zdrowotne związane z ciążą, porodem i połogiem; leczenie planowane, wymagające zgody instytucji właściwej; świadczenia związane z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. 16

17 W dalszej części podręcznika zamieszczono przykłady świadczeń wymienionych powyżej oraz wzory odpowiednich formularzy serii E, zaświadczających o uprawnieniach osoby posiadającej dany dokument. 2.1 PEŁEN ZAKRES ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ Pełen zakres świadczeń opieki zdrowotnej wynika z prawa danego państwa członkowskiego WE/EOG i oznacza, że w trakcie leczenia i rekonwalescencji pacjent uprawniony jest do otrzymywania wszystkich świadczeń przewidzianych przez prawo państwa członkowskiego, w którym odbywa się leczenie. Należy przyjąć, że świadczenia opieki zdrowotnej w pełnym zakresie obejmują przewidziane przez ustawodawstwo polskie: badania profilaktyczne i szczepienia ochronne, porady lekarskie, badania diagnostyczne, opiekę stomatologiczną i protetyczną, leczenie ambulatoryjne i szpitalne, świadczenia rehabilitacyjne oraz dostęp do leków, środków farmaceutycznych i innych wyrobów medycznych. 2.2 NIEZBĘDNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Niezbędne świadczenia zdrowotne w trakcie pobytu w innym niż państwo właściwe państwie członkowskim UE to takie świadczenia, które są niezbędne dla ratowania życia i zdrowia ludzkiego. Zakres niezbędnych świadczeń zdrowotnych za każdym razem ustalany jest przez lekarza. Należy zaznaczyć, że niezbędne świadczenia zdrowotne obejmują nie tylko leczenie urazów i konsekwencji wypadków, ale także przypadki nagłego zachorowania, np. ból gardła, wysoką temperaturę, kaszel. Mogą także obejmować leczenie chorób chronicznych lub stanów istniejących wcześniej, o ile pacjent nie przyjechał do danego państwa specjalnie w celu leczenia. UWAGA: Rozporządzenia UE uznają za niezbędne świadczenia zdrowotne także dializy i terapię tlenową, o ile stanowią kontynuację wcześniej rozpoczętego leczenia. Nie są jednak uznawane za świadczenia niezbędne, jeśli celem wizyty pacjenta w innym państwie członkowskim jest wyłącznie odbycie takiego leczenia. Podobnie, za świadczenia konieczne ze wskazań medycznych uznaje się świadczenia związane z ciążą, porodem i połogiem, o ile celem pobytu kobiety w danym państwie członkowskim nie jest odbycie badań związanych z ciążą lub porodu. W trakcie czasowego pobytu w innym państwie członkowskim celem leczenia jest zapobieżenie sytuacji, w której pacjent musiałby skrócić swój zaplanowany pobyt, aby kontynuować leczenie w swoim kraju oraz umożliwienie aby planowany pobyt upłynął w stanie medycznie bezpiecznym. Lekarz opiekujący się pacjentem może odmówić pewnych rodzajów leczenia oraz diagnostyki, jeśli uzna, że nie są one konieczne ze wskazań medycznych lub są konieczne, ale wymagają stałej opieki medycznej, która zaprzecza czasowemu charakterowi pobytu pacjenta. Tak więc, przez pojęcie niezbędne świadczenia zdrowotne należy rozumieć umożliwienie uprawnionemu kontynuowania pobytu w dobrym stanie zdrowia, bez konieczności powrotu do domu wcześniej niż sobie to zaplanował. 17

18 Planowany czas pobytu może być różny w zależności od celu pobytu, np. wakacje, nauka, oddelegowanie do pracy. Leczenie, które może nie być konieczne w trakcie krótkich wakacji, może okazać się konieczne w czasie dłuższego pobytu. W każdym przypadku zakres i czas trwania leczenia ustalany jest przez lekarza opiekującego się pacjentem i wynika z jego diagnozy oraz opinii o stanie zdrowia pacjenta. Przykład: Jason Jones, lat 8, mieszkający w Wielkiej Brytanii, złamał rękę na 3 dni przed planowaną wizytą w Polsce. Po założeniu gipsu, lekarz w Wielkiej Brytanii zalecił, aby Jason został ponownie zbadany w Polsce, w celu sprawdzenia, czy kość zrasta się prawidłowo. Jest to świadczenie niezbędne w trakcie pobytu i przysługujące na podstawie formularza E 111 lub EKUZ. Przykład: Pan Peter Walker jest ubezpieczony w Wielkiej Brytanii i cierpi na nadciśnienie. Bierze lekarstwa. W trakcie pracy w Polsce jako pracownik oddelegowany doznaje ataku serca. Zostaje przeprowadzona natychmiastowa operacja wszczepienia bypassów w celu ratowania życia, a następnie pacjent poddany jest rehabilitacji, w celu umożliwienia powrotu do pracy. Koszty udzielonych mu świadczeń powinny zostać rozliczone przez świadczeniodawcę z oddziałem wojewódzkim NFZ na podstawie formularza E 111/EKUZ. Pacjenci nie powinni jednak niepotrzebnie przedłużać swojego pobytu, jeśli mogą bezpiecznie wrócić do swojego kraju na kontynuację leczenia. Przykład: Pani Traude Kaschuba przechodzi chemioterapię w Niemczech, gdzie mieszka i jest ubezpieczona. Wyjeżdża do Wielkiej Brytanii, aby spędzić miesiąc z córką, która właśnie urodziła dziecko. W trakcie pobytu musi być hospitalizowana przez 2 dni w celu kontynuowania chemioterapii. Leczenie to jest uznane za niezbędne świadczenie w trakcie jej pobytu, jednakże Pani Kaschuba nie musi w celu odbycia kolejnych cykli chemioterapii przedłużać swojegoj pobytu w Wielkie Brytanii. Przykład: Pani Agnieszka Murphy mieszka w Irlandii i cierpi na zwyrodnienie biodra. Wkrótce po przyjeździe na 3 miesięczny pobyt u córki w Polsce jej stan się pogarsza i odczuwa silne bóle. Lekarze w Polsce muszą zadecydować jakiego rodzaju leczenie będzie konieczne w trakcie jej pobytu, biorąc pod uwagę zakres przysługujących jej na podstawie formularza E 111/EKUZ, np. leczenie za pomocą środków przeciwbólowych, pełna procedura diagnostyczna przed operacją. Mimo, że w przypadku Pani Murphy konieczna jest operacja stawu biodrowego, nie byłoby właściwe umieszczenie jej na 9 miesięcznej liście oczekujących w Polsce, co zmusiłoby ją do przedłużenia pobytu wyłącznie w celach medycznych, ponieważ najprawdopodobniej będzie w wystarczająco dobrym stanie, aby powrócić do domu w planowanym terminie, czyli po 3 miesiącach pobytu w Polsce. Lekarz może odmówić leczenia, wykonania testów diagnostycznych i badań jeśli, w jego opinii, nie uzna ich za niezbędne ze wskazań medycznych. Przykład: Pan David Proux jest ubezpieczony we Francji i przyjechał na 6 miesięczne studia w Polsce. Na podstawie formularza E 111/EKUZ odbył okresową wizytę lekarską z powodu swej cukrzycy i poprosił lekarza o przepisanie konkretnego preparatu insulinowego dostępnego we Francji, gdzie mieszka na stałe. Lekarz jednak zadecydował o przepisaniu alternatywnego leku dostępnego w Polsce, który uważa za równie skuteczny. 18

19 2.3 ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z CHOROBĄ ZAWODOWĄ I WYPADKIEM PRZY PRACY Choroba zawodowa i wypadek przy pracy to dolegliwości oraz zdarzenia, które zostały uznane za choroby zawodowe i wypadki przy pracy na mocy przepisów ustawodawstwa polskiego. Jeżeli pracownik najemny lub osoba wykonująca pracę na własny rachunek mieszka lub przebywa na terytorium innego państwa członkowskiego niż państwo wykonywania pracy i uległ wypadkowi przy pracy, albo zapadł na chorobę zawodową, wówczas korzysta w państwie zamieszkania lub pobytu ze świadczeń rzeczowych udzielonych na rachunek instytucji właściwej przez instytucje miejsca zamieszkania lub pobytu w zakresie związanym z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Świadczenia rzeczowe udzielone są zgodnie ze stosowanym przez instytucję miejsca zamieszkania lub pobytu ustawodawstwem, tak jakby zainteresowany był w niej ubezpieczony. 2.4 LECZENIE PLANOWANE, WYMAGAJĄCE ZGODY INSTYTUCJI WŁAŚCIWEJ 8 Osoba ubezpieczona w jednym kraju ma prawo do leczenia w innym państwie członkowskim, o ile właściwa instytucja ubezpieczeniowa wyraziła na to zgodę. Instytucja właściwa wydając zgodę zobowiązuje się do pokrycia kosztów leczenia przeprowadzonego w innym państwie członkowskim. 2.5 MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT SANITARNY DO MIEJSCA ZAMIESZKANIA Przepisy unijne nie regulują zagadnień związanych z transportem sanitarnym pacjentów z jednego państwa członkowskiego do drugiego. Osoba ubezpieczona pokrywa koszty transportu międzynarodowego do Polski z innego kraju UE we własnym zakresie. Koszty te nie podlegają zwrotowi. 8 Patrz punkt 7 Leczenie planowane. 19

20 3. DOKUMENTY UPRAWNIAJĄCE DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ 3.1 RODZAJE FORMULARZY Z SERII E100 Formularze z serii E100 są dokumentami wydawanymi przez poszczególne państwa członkowskie w celu potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych, zakresu przysługujących świadczeń, informacji dotyczących ubezpieczenia w państwie członkowskim, które wystawiło dokument a także rozliczania kosztów świadczeń zdrowotnych między państwami członkowskimi. Wzory formularzy ustala Komisja Administracyjna. Dokumenty te wydawane są zawsze w języku urzędowym państwa wystawiającego formularz. Posiadają one jednolity układ i zawierają tego samego rodzaju informacje. W związku z tym, w razie problemów z odczytaniem formularza wystawionego w języku obcym można porównać go z polską wersją takiego samego formularza. Wyróżnia się następujące rodzaje formularzy z serii E100: formularze zaświadczające o prawie do świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o koordynacji, formularze rozliczeniowe (głównie wykorzystywane dla celów rachunkowości), formularze korespondencyjne. W dalszej części rozdziału zostaną szczegółowo omówione formularze zaświadczające o prawie do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji oraz zostaną krótko scharakteryzowane pozostałe rodzaje formularzy FORMULARZE ZAŚWIADCZAJĄCE O PRAWIE DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O KOORDYNACJI Formularz E 111/ EKUZ wydawany jest osobom czasowo przebywającym w innym państwie EOG (najczęściej wykorzystywany formularz z serii E 100). Od dnia 1 czerwca 2004 roku część państw członkowskich (patrz punkt 4.1.1) wydaje Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która zastąpiła formularz E 111. Pozostałe państwa (patrz punkt 4.1.2) wydają formularze E 111 według nowego wzoru, obowiązującego od dnia 1 czerwca 2004 roku, jednakże są one ważne tylko do dnia 31 grudnia 2005 roku. Od 2006 roku wszystkie państwa EOG będą wydawać EKUZ. Formularze E 111 według dawnego wzoru (wystawione przed dniem 1 czerwca 2004 roku.) mogły być podstawą udzielania świadczeń tylko do dnia 31 grudnia 2004 roku. Uwaga: Formularze E 110, E 111B, E 119 i E zostały wycofane z dniem 1 czerwca 2004 roku. Od dnia 1 stycznia 2005 roku nie mogą stanowić podstawy udzielania świadczeń. 20

B ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

B ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 2004R0883 PL 28.06.2012 003.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I

Bardziej szczegółowo

Listopad 2012 r. 2/45

Listopad 2012 r. 2/45 Listopad 2012 r. 2/45 Spis treści WPROWADZENIE 5 Czemu służy ten poradnik? 5 Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6 1. Który system zabezpieczenia społecznego ma zastosowanie do pracowników

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 30.10.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 284/43 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 988/2009 z dnia 16 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2014 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Do czego potrzebny jest niniejszy poradnik? 5. Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6

Do czego potrzebny jest niniejszy poradnik? 5. Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6 Spis treści WPROWADZENIE 5 Do czego potrzebny jest niniejszy poradnik? 5 Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6 1. Który system zabezpieczenia społecznego ma zastosowanie do pracowników

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. na Słowacji

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. na Słowacji Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego na Słowacji Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu wzajemnego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Poradnik Zakład

Bardziej szczegółowo

Spis treœci PRACA I ZABEZPIECZENIE SPO ECZNE 5/2014. Z orzecznictwa S¹du Najwy szego. Zdaniem Pañstwowej Inspekcji Pracy. WskaŸniki i sk³adki ZUS

Spis treœci PRACA I ZABEZPIECZENIE SPO ECZNE 5/2014. Z orzecznictwa S¹du Najwy szego. Zdaniem Pañstwowej Inspekcji Pracy. WskaŸniki i sk³adki ZUS PiZS 5_2014.qxd 2014-05-14 17:39 Page 1 Kolegium redakcyjne Krzysztof Rączka redaktor naczelny Małgorzata Gersdorf redaktor tematyczny Urszula Joachimiak sekretarz redakcji Rada naukowa Teresa Bińczycka-Majewska,

Bardziej szczegółowo

Żyć i pracować w Europie

Żyć i pracować w Europie Ausland Żyć i pracować w Europie > > > Europejskie prawo wspólnotowe Praca w różnych państwach członkowskich Wypłata świadczeń emerytalno-rentowych Praca bez granic Europa zbliża się do siebie. Dziś nikogo

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA. Dyrektywa 2005/36/WE. Wszystko, co należy wiedzieć o uznawaniu kwalifikacji zawodowych 66 PYTAŃ 66 ODPOWIEDZI

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA. Dyrektywa 2005/36/WE. Wszystko, co należy wiedzieć o uznawaniu kwalifikacji zawodowych 66 PYTAŃ 66 ODPOWIEDZI PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Dyrektywa 2005/36/WE Wszystko, co należy wiedzieć o uznawaniu kwalifikacji zawodowych 66 PYTAŃ 66 ODPOWIEDZI Niniejszy dokument jest przeznaczony do celów informacyjnych. Komisja

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dziennik Ustaw rok 2015 poz. 581 wersja obowiązująca od 2015-05-01 do 2015-06-30 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (ostatnia zmiana:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I

Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/258 Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres

Bardziej szczegółowo

Żyć i pracować w Europie

Żyć i pracować w Europie Polnische Fassung Żyć i pracować w Europie > Prawo europejskie > Praca w różnych państwach członkowskich > Wypłata świadczeń emerytalno-rentowych Größe: 100 % (bei A5 > 71%) Praca bez granic Europa zbliża

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Poradnik Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Poradnik Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej1), 2)

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej1), 2) Dziennik Ustaw Nr 174 10193 Poz. 1039 1039 USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej1), 2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady: 1) wykonywania zawodów pielęgniarki

Bardziej szczegółowo

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA 15.9.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 243/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE)

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy NIEMCY SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Niemczech... 2 1.1 Informacje geograficzne... 2 1.2. Cechy charakterystyczne Niemiec... 2 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 3 1.4. Telefony

Bardziej szczegółowo

Edukacja w Islandii...30 Islandzki dla obcokrajowców... 33 Ważne informacje kontaktowe 35

Edukacja w Islandii...30 Islandzki dla obcokrajowców... 33 Ważne informacje kontaktowe 35 Zamieszkanie w innym kraju wymaga odwagi. Stwarza jednak również niezwykłe możliwości oraz stanowi początek czegoś zupełnie nowego. Daj sobie trochę czasu aby dowiedzieć się czego możesz oczekiwać i czego

Bardziej szczegółowo

Równość i brak dyskryminacji

Równość i brak dyskryminacji ISSN 1830-3749 Równość i brak dyskryminacji Raport roczny Prawa podstawowe i zapobieganie dyskryminacji Zatrudnienie sprawy społeczne Komisja Europejska Równość i brak dyskryminacji Raport roczny Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2005/36/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

DYREKTYWA 2005/36/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych 2005L0036 PL 01.01.2007 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B DYREKTYWA 2005/36/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin Stan prawny: październik 2013 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOĆ GOSPODARCZĄ PODSTAWOWE INFORMACJE

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOĆ GOSPODARCZĄ PODSTAWOWE INFORMACJE Facebook f Logo CMYK /.eps Facebook f Logo CMYK /.eps UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOĆ GOSPODARCZĄ PODSTAWOWE INFORMACJE Nasz serwis 2015 www.svagw.at Prosimy odwiedzić nas na Facebook

Bardziej szczegółowo

PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców.

PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców. Copyright by Aleksandra Wróblewska - Zgórzak Copyright for this edition by Stowarzyszenie Vox Humana Aleksandra Wróblewska-Zgórzak PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców.

Bardziej szczegółowo

L 348/98 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.12.2008

L 348/98 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.12.2008 L 348/98 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.12.2008 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr SPZOZ/ZARZ/DO/63/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 767/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 767/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. 1 z 27 2014-06-09 14:20 Wydruk z 2014.06.09 Dz.U.UE.L.2008.218.60 - Wizowy System Informacyjny (VIS) oraz wymiana danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2015 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Państwowy Fundusz Rehabilitacji itacji Osób Niepełnosprawnych INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2015 Zakład

Bardziej szczegółowo

UKŁAD EUROPEJSKI. sporządzony w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r. (Dz. U. z dnia 27 stycznia 1994 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

UKŁAD EUROPEJSKI. sporządzony w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r. (Dz. U. z dnia 27 stycznia 1994 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dz.U.94.11.38 1994-06-17 zm. Dz.U.95.63.326 1994-07-01 zm. Dz.U.95.63.324 1996-09-01 zm.wyn.z M.P.97.10.74 1997-07-01 zm. Dz.U.97.104.662 1999-01-01 zm. Dz.U.99.30.288 1999-07-10 zm. Dz.U.99.30.288 2000-01-01

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK. Informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

PRZEWODNIK. Informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLIŃCU PRZEWODNIK Informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi LUBLINIEC WYDANIE

Bardziej szczegółowo