SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII"

Transkrypt

1 SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII PRZEWODNIK DLA OBYWATELI UE Department of Social and Family Affairs (Ministerstwo Spraw Społecznych i Rodzinnych)

2

3 Wstęp W niniejszym przewodniku opisano świadczenia dostępne w ramach opieki społecznej w Irlandii oraz ich klasyfikację w świetle Rozporządzeń Unii Europejskiej. Przedstawiono tu również informacje na temat świadczeń w ramach irlandzkiego systemu opieki zdrowotnej. Rozporządzenia UE dotyczące ubezpieczeń społecznych (Rozporządzenia 1408/71 oraz 574/72) regulują prawa pracowników migrujących na terytorium Unii Europejskiej. Rozporządzenia te zapewniają pracownikom migrującym zabezpieczenie na wypadek zdarzeń przewidzianych w Rozporządzeniach, takich jak choroba, brak zatrudnienia czy osiągnięcie wieku podeszłego oraz gwarantują, że prawa związane z ubezpieczeniem społecznym nabytym w jednym kraju przysługują również w razie przeniesienia się do innego kraju. Oznacza to również, że muszą być traktowani tak jak obywatele kraju, w którym przebywają, w zakresie, w jakim mają zastosowanie postanowienia Rozporządzeń. Na naszej stronie internetowej można znaleźć wszystkie informacje zamieszczone w formie broszur i zestawień. Zawierają one szczegółowe dane na temat warunków, jakie należy spełnić, aby otrzymać poszczególne świadczenia opieki społecznej i zasiłki. Bezpłatne egzemplarze publikacji wydanych przez Ministerstwo można otrzymać również w lokalnym biurze Social Welfare lub zwrócić się o nie do: Information Services Department of Social and Family Affairs Social Welfare Services Office College Road Sligo Infolinia w sprawie dokumentów: Więcej przydatnych informacji na temat opieki zdrowotnej w Irlandii można znaleźć na stronie lub Niniejszy przewodnik ma służyć jedynie jako źródło informacji i nie może stanowić podstawy interpretacji prawnej. 1

4 Spis treści Rozdział 1 Opis irlandzkiego systemu ubezpieczeń społecznych 7 Kto podlega ubezpieczeniu? 9 Jak dokonać rejestracji, aby móc korzystać z usług i świadczeń społecznych 9 Składki PRSI dla pracowników 10 Składki PRSI dla osób samozatrudnionych 11 Składki PRSI zakredytowane 12 Ubezpieczenie dobrowolne 12 Warunki opłacania składek PRSI 12 Rok wypłaty świadczenia 13 Odpowiedni rok podatkowy lub składkowy 13 Miejsce zamieszkania 13 Rozdział 2 Opis irlandzkiego systemu opieki zdrowotnej 15 Kategoria 1 osoby posiadające kartę świadczeń zdrowotnych 16 Kategoria 2 osoby nieposiadające karty świadczeń zdrowotnych 17 Program refundacji leków 17 Karta wizytowa lekarza pierwszego kontaktu 17 Program chorób przewlekłych 17 Leczenie dentystyczne, okulistyczne oraz leczenie słuchu 17 Usługi bezpłatne, ogólnodostępne 18 - Program opieki dla matek i noworodków 18 - Inne usługi 18 Kategorie uprawnień do usług medycznych 18 2

5 Rozdział 3 Ogólne zasady zawarte w Rozporządzeniach WE i umowach dotyczących ubezpieczeń społecznych 19 Rozporządzenia WE 20 Kogo dotyczą Rozporządzenia? 20 W jakich krajach obowiązują te zasady? 21 Jakie zagadnienia zostały uregulowane? 21 Ogólne zasady związane z ustalaniem zastosowania prawa danego kraju 22 Szczególne kategorie pracowników 22 Obywatele państw trzecich 25 Porozumienie pomiędzy Unią Europejską a Szwajcarią 25 Porozumienia dotyczące ubezpieczeń społecznych z innymi krajami 26 Rozdział 4 Zasiłek chorobowy i zasiłek macierzyński 27 Świadczenia pieniężne 28 Świadczenia rzeczowe 28 Świadczenia pieniężne z tytułu choroby w Irlandii 28 Świadczenia wypłacane na podstawie ubezpieczenia społecznego 29 Zasiłek macierzyński 29 Zasiłek dla kobiet w ciąży i karmiących piersią, narażonych na szkodliwe warunki pracy 29 Zasiłek adopcyjny 30 Zasiłek chorobowy 30 Zasiłek opiekuńczy 31 Refundacja kosztów leczenia 32 Świadczenia wypłacane niezależnie od ubezpieczenia społecznego 34 Dodatek na leczenie niektórych chorób zakaźnych 34 Dodatek dla osób niewidomych 34 Dodatek dla osób korzystających z zajęć rehabilitacyjnych 34 Który kraj wypłaca świadczenia pieniężne? 34 Usługi medyczne dla osób czasowo przebywających w Irlandii 35 Usługi medyczne dla osób mieszkających w Irlandii ubezpieczonych w innym kraju członkowskim 36 Pracownicy przygraniczni zasady specjalne 36 3

6 Rozdział 5 Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 37 Świadczenia rzeczowe 38 Świadczenia pieniężne 38 Zasiłek z tytułu wypadku przy pracy 38 Zasiłek z tytułu inwalidztwa oraz dodatek z tytułu niezdolności do pracy 39 Opieka medyczna 39 Zasiłek z tytułu śmierci 39 Który kraj wypłaca świadczenie? 40 Rozdział 6 Renta inwalidzka 41 Który kraj wypłaca świadczenie? 42 Jak obliczana jest wysokość świadczenia 46 Rozdział 7 Zasiłki dla bezrobotnych 47 Osoby bezrobotne w Irlandii, które wcześniej pracowały w UE/EOG 48 Poszukiwanie pracy w innym kraju członkowskim 49 Co należy zrobić przed wyjazdem 49 Po przybyciu do kraju, w którym poszukuje się pracy 50 Powrót do domu 51 Zasiłek dla bezrobotnych oferowany pracownikom przygranicznym 52 Rozdział 8 Zasiłki rodzinne 53 Zasiłek na dziecko 54 Dodatek z tytułu opieki nad małym dzieckiem 54 Zasiłek dla rodzin o niskich dochodach 54 Dodatek dla rodzin niepełnych 56 Zasiłek dla opiekuna prawnego sieroty bezskładkowy 56 Dodatek z tytułu opieki domowej nad chorym dzieckiem 56 Który kraj wypłaca świadczenie? 57 Kilka praktycznych przykładów 57 4

7 Rozdział 9 Emerytury 59 Emerytura wypłacana przez państwo (z tytułu wejścia w wiek poprodukcyjny) 60 Emerytura wypłacana przez państwo (z tytułu opłacanych składek) 61 Zmniejszone składki na świadczenie emerytalne specjalna emerytura dla osób opłacających składki przed 1953 r. 62 Który kraj wypłaca świadczenie? 63 Rozdział 10 Zasiłki dla spadkobierców oraz dodatkowe świadczenia z tytułu śmierci 65 Renta dla wdów i wdowców z tytułu opłacanych składek 66 Który kraj wypłaca świadczenie? 67 Zasiłek dla opiekuna prawnego sieroty z tytułu opłacanych składek 68 Który kraj wypłaca świadczenie? 68 Zapomoga z tytułu śmierci członka rodziny 69 Który kraj wypłaca świadczenie? 70 Rozdział 11 Świadczenia bezskładkowe 71 Rozdział 12 Inne przepisy 73 Świadczenia dla osób pozostających na utrzymaniu 74 Jakie warunki musi spełniać osoba dorosła, by przysługiwała na nią zapomoga? 74 Jakie warunki musi spełniać dziecko, by przysługiwała na nie zapomoga? 75 Wypłacanie zasiłków i rent po śmierci świadczeniobiorcy 76 Wypłacane świadczenia 77 Bezpłatne przejazdy 77 Pakiet świadczeń na opłacenie rachunków domowych 77 Inne świadczenia 78 Decyzje w sprawie wniosków i odwołań 78 Informacje dodatkowe i pomoc 79 5

8 Załączniki 83 Załącznik 1: Placówki Ministerstwa Spraw Społecznych i Rodzinnych 84 Załącznik 2: Inne biura Social Welfare 88 Załącznik 3: Biura placówek zarządzających służbą zdrowia 96 Słownik 99 6

9 ROZDZIAŁ 1 Opis irlandzkiego systemu ubezpieczeń społecznych 7

10 Świadczenia opieki społecznej w Irlandii można podzielić na trzy grupy: świadczenia z ubezpieczenia społecznego (określane również jako świadczenia z tytułu opłacanych składek), które zależne są od ilości opłaconych składek PRSI wpłat na ubezpieczenie społeczne zgromadzonych w określonym czasie; świadczenia z systemu opieki społecznej (określane również jako świadczenia bezskładkowe), przewidziane dla osób, które nie są uprawnione do pobierania świadczeń z ubezpieczenia społecznego; ich wysokość ustalana jest na drodze procedury badania dochodów oraz inne świadczenia, takie jak zasiłek na dziecko, które przysługują niezależnie od dochodów określonej osoby lub opłaconych składek PRSI. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia muszą spełniać określone warunki. W przypadku niektórych świadczeń, wymagane jest spełnienie również innych warunków, poza tymi, które są związane z odpowiednią ilością opłaconych składek PRSI czy pomyślnym przejściem procedury badania dochodów. Na przykład, osoby starające się o zasiłek dla bezrobotnych muszą szukać pracy i wyrażać gotowość jej podjęcia. Uwaga: W przeciwieństwie do niektórych krajów UE, irlandzkie prawo nie przewiduje specjalnych programów ubezpieczeń społecznych dla poszczególnych grup pracowników, takich jak rolnicy, pracownicy służby cywilnej czy inne grupy zawodowe. Poniżej zamieszczono listę świadczeń z ubezpieczenia społecznego (z tytułu opłacanych składek), dostępnych dla osób ubezpieczonych oraz osób pozostających na ich utrzymaniu. Zasiłek dla osób poszukujących pracy (JB); Zasiłek chorobowy (IB); Zasiłki z tytułu niezdolności do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (OIB); Zasiłek macierzyński; Zasiłek z tytułu adopcji; Zasiłek dla kobiet w ciąży i karmiących piersią, narażonych na szkodliwe warunki pracy; Renta inwalidzka; Emerytura wypłacana przez państwo (z tytułu wejścia w wiek poprodukcyjny) Emerytura wypłacana przez państwo (z tytułu opłacanych składek) Renta dla wdów i wdowców z tytułu opłacanych składek; Refundacja kosztów leczenia; Zapomoga z tytułu śmierci członka rodziny; Zasiłek dla opiekuna prawnego sieroty z tytułu opłacanych składek; Zasiłek opiekuńczy. 8

11 Osoby, które nie są uprawnione do pobierania wymienionych świadczeń, mogą starać się o podobne, bezskładkowe świadczenia z listy świadczeń z systemu opieki społecznej przedstawionej poniżej. Przyznanie tych świadczeń uzależnione jest od spełnienia warunków procedury badania dochodów. Dodatek dla osób poszukujących pracy (JA); Dodatek dla rodzin niepełnych (OPFP); Dodatek z tytułu niepełnosprawności (DA); Dodatek opiekuńczy; Emerytura wypłacana przez państwo bezskładkowa; Renta bezskładkowa dla wdów i wdowców; Zasiłek dla opiekuna prawnego sieroty bezskładkowy; Renta dla osób niewidomych; Dodatek rolniczy; Zapomogi w ramach Programu dodatkowych świadczeń socjalnych (SWA). Niżej wymienione świadczenia pieniężne są przyznawane przez państwową służbę (HSE) (patrz Załącznik nr 3 na temat biur placówek zarządzających służbą zdrowia): Dodatek na leczenie niektórych chorób zakaźnych; Dodatek dla osób niewidomych; Dodatek dla osób korzystających z zajęć rehabilitacyjnych; Dodatek z tytułu opieki domowej nad chorym dzieckiem. Kto podlega ubezpieczeniu? Zasadniczo, ubezpieczeniu podlegają wszystkie osoby zatrudnione na etat i osoby samozatrudnione powyżej 16-tego roku życia przed osiągnięciem wieku emerytalnego (66 lat). Pracownicy zarabiający poniżej 38 tygodniowo oraz osoby powyżej 66 roku życia są ubezpieczeni tylko od skutków wypadków przy pracy. Jak dokonać rejestracji, aby móc korzystać z usług i świadczeń społecznych Podejmując pracę w Irlandii należy niezwłocznie złożyć odpowiedni wniosek do lokalnego biura świadczeń społecznych o przyznanie numeru ubezpieczenia społecznego (PPS). Numerem tym należy się posługiwać podczas załatwiania wszelkich spraw związanych z usługami publicznymi, takimi, jak świadczenia społeczne, podatki i usługi medyczne. Po otrzymaniu indywidualnego numeru PPS należy skontaktować się z lokalnym urzędem skarbowym w celu uregulowania spraw podatkowych. Numer PPS należy podawać przy ubieganiu się o świadczenia oraz we wszelkiej korespondencji z Ministerstwem Spraw Społecznych i Rodzinnych. Pomoże to szybko odnaleźć Państwa rejestr ubezpieczenia i skróci czas przyznawania świadczeń. 9

12 Prosimy upewnić się, czy są Państwo zarejestrowani oraz że pracodawca zna Państwa numer PPS. W przeciwnym razie, składki PRSI na ubezpieczenie społeczne mogą być nieprawidłowo rejestrowane. Składki PRSI dla pracowników Wysokość składek PRSI (na ubezpieczenie społeczne zależne od dochodów) jest określana procentowo w oparciu o kwotę brutto tygodniowych zarobków pracownika. Składka opłacana jest częściowo przez pracownika i częściowo przez pracodawcę. Jeśli zarobki tygodniowe są poniżej pewnej określonej kwoty, nie trzeba odprowadzać składek PRSI za ten tydzień. Pracodawca ma prawny obowiązek opłacić całą składkę. Jednak pracodawca każdorazowo potrąca z tygodniowych zarobków pracownika tę część składki, którą powinien odprowadzić pracownik. Istnieją różne klasy składek w zależności od zawodu. Na przykład, osoby pracujące w przemyśle, handlu i usługach odprowadzają składki klasy A, obejmujące wszystkie świadczenia. 10

13 Część składki zazwyczaj opłacana przez pracownika składa się z dwóch elementów: składki na ubezpieczenie społeczne i składki na ubezpieczenie zdrowotne. Z opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne zwolnieni są pracownicy, którzy: posiadają kartę świadczeń zdrowotnych lub pobierają dodatek dla spadkobierców lub dla rodzin niepełnych w Irlandii bądź zasiłek lub dodatek dla spadkobierców w innym kraju członkowskim. Składki PRSI dla osób samozatrudnionych W przypadku osób samozatrudnionych, wysokość składki PRSI zależy od wysokości wykazanego dochodu w skali roku. Jednak niektórych rodzajów dochodów nie bierze się pod uwagę (np. odpisów kapitałowych czy świadczeń opieki społecznej) przy obliczaniu składki PRSI. Osoby samozatrudnione o niskich dochodach płacą składkę zryczałtowaną stałą kwotę zamiast procentowej wartości ich dochodów. Większość osób samozatrudnionych opłaca składki PRSI wraz z podatkiem dochodowym do Urzędu skarbowego. Jeśli ich dochody są na tyle niskie, że nie otrzymują rocznego zwrotu podatku, odprowadzają składki PRSI bezpośrednio do Ministerstwa Spraw Społecznych i Rodzinnych. 11

14 Składki PRSI zakredytowane Zazwyczaj warunkiem uzyskania świadczenia z tytułu opłacanych składek jest wcześniejsze zatrudnienie i odprowadzanie składek. Jednak w pewnych sytuacjach, Ministerstwo Spraw Społecznych i Rodzinnych przyznaje zakredytowane składki PRSI. Składki zakredytowane mogą ułatwić spełnienie warunków do uzyskania świadczeń w przyszłości. Składki zakredytowane są zazwyczaj przyznawane: osobom, które pobierają świadczenia z tytułu bezrobocia, choroby lub emerytury; uczestnikom kursów zawodowych organizowanych przez FÁS (krajową instytucję szkolenia zawodowego); osobom podejmującym pracę po raz pierwszy (otrzymują one specjalne kredyty dla osób rozpoczynających pracę) oraz studentom uczącym się w pełnym wymiarze godzin. Jeśli w dowolnym momencie okresu aktywności zawodowej składki PRSI nie były opłacane ani kredytowane przez 2 pełne lata podatkowe pod rząd, składki zakredytowane nie zostaną przyznane do czasu powrotu do pracy i ponownego opłacania składek przez co najmniej 26 tygodni. Ubezpieczenie dobrowolne Osoby nieobjęte ubezpieczeniem obowiązkowymi składkami PRSI w Irlandii ani żadnym innym programem ubezpieczeń społecznych, obowiązkowo lub dobrowolnie, w żadnym z krajów UE, oraz które nie ukończyły 66 roku życia, mogą dobrowolnie odprowadzać składki, które w przyszłości mogą ułatwić uzyskanie uprawnień do pobierania niektórych świadczeń, np. emerytury. Jest to możliwe w przypadku osób, które: pracowały i już opłaciły 260 składek PRSI oraz złożą wniosek w odpowiednim terminie po ustaniu ubezpieczenia. Warunki opłacania składek PRSI Nie trzeba opłacać składek PRSI, aby korzystać z usług medycznych lub pobierać zasiłek na dziecko. Zasadniczo, aby móc otrzymać krótkoterminowe świadczenia (takie jak zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński lub zasiłek dla osób poszukujących pracy), należy spełnić następujące warunki: mieć opłacone co najmniej 52 składki na PRSI od momentu rozpoczęcia rejestru ubezpieczenia oraz mieć opłaconych lub zakredytowanych co najmniej 39 składek PRSI w danym roku podatkowym lub składkowym. 12

15 Aby móc pobierać większość świadczeń długoterminowych (takich jak renta dla wdów i wdowców z tytułu opłacanych składek, emerytura wypłacana przez państwo z tytułu wejścia w wiek poprodukcyjny oraz emerytura wypłacana przez państwo z tytułu opłacanych składek, należy odprowadzić przynajmniej 156 składek PRSI, w tym osiągnąć minimalny roczny poziom składek opłaconych lub zakredytowanych. Aby móc pobierać rentę inwalidzką i połączoną rentę ubezpieczeniową, należy opłacić 260 składek oraz osiągnąć minimalny średni poziom w skali roku. Rok wypłaty świadczenia Jest to rok kalendarzowy, w którym został złożony wniosek o świadczenie. Trwa od stycznia do grudnia, zaczyna się w pierwszy poniedziałek stycznia. Odpowiedni rok podatkowy lub składkowy Jest to przedostatni pełny rok podatkowy przed rokiem wypłaty świadczenia. Prosimy zapoznać się z tabelą poniżej. Rok, w którym świadczeniobiorca Odpowiedni rok podatkowy: ubiega się o zasiłek: Miejsce zamieszkania Aby móc pobierać niektóre świadczenia niewymagające opłacania składek (Patrz rozdział 11) oraz zasiłek na dziecko, należy spełniać warunek stałego zamieszkania. Miejsce zamieszkania oznacza, że osoba ubiegająca się o świadczenie jest w pewien sposób, który można udowodnić, związana z Irlandią lub inną częścią Wspólnego Obszaru Celnego. 1 Podczas orzekania o spełnieniu warunku stałego zamieszkania, Ministerstwo weźmie pod uwagę: Jak długo osoba ubiegająca się o świadczenie mieszka w Irlandii? Czy mieszka tu stale? Dlaczego tu mieszka? Plany na przyszłość, posiadanie rodziny w Irlandii oraz inne okoliczności. Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie. 1 Tzw. Wspólny Obszar Celny obejmuje Irlandię, Wielką Brytanię, Wyspy Normandzkie oraz Wyspę Man. 13

16 14 W Irlandii nie trzeba opłacać składek ubezpieczeniowych PRSI, aby korzystać z usług medycznych oraz zasiłku na dziecko.

17 ROZDZIAŁ 2 Opis irlandzkiego systemu opieki zdrowotnej 15

18 Opis irlandzkiego systemu opieki zdrowotnej Uprawnienia do otrzymywania świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej w Irlandii są zazwyczaj przyznawane na podstawie miejsca zamieszkania oraz dochodów. Każdy, kto niezależnie od narodowości, zostanie uznany przez państwową służbę zdrowia (HSE) za osobę zamieszkałą na stałe w Irlandii, ma prawo korzystać z usług w pełnym zakresie (Kategoria 1) lub w ograniczonym zakresie (Kategoria 2). Aby uznać kogoś za osobę na stałe mieszkającą w Irlandii, przedstawiciel państwowej służby zdrowia (HSE) musi zyskać przekonanie, że osoba ta zamierza pozostać w tym kraju przez co najmniej kolejny rok. Kategoria 1 osoby posiadające kartę świadczeń zdrowotnych Karty świadczeń zdrowotnych są wydawane osobom korzystającym z usług medycznych w Kategorii 1, jako potwierdzenie ich uprawnienia do korzystania z tych świadczeń. Osoby należące do tej kategorii mogą korzystać z pełnego zakresu bezpłatnych świadczeń, w tym: opieki lekarza pierwszego kontaktu (GP); przepisanych leków, wyrobów medycznych, urządzeń medycznych i chirurgicznych; całodobowej opieki na oddziałach szpitali publicznych, w tym konsultacji medycznych; całodobowej opieki w szpitalu, w tym konsultacji medycznych; bezpłatnej pomocy medycznej na oddziale powypadkowym i intensywnej opieki medycznej; leczenia dentystycznego, okulistycznego i leczenia słuchu oraz niezbędnych środków medycznych; opieki zdrowotnej dla noworodków i dla matki; każdorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia dziecka. Każda osoba, która ukończyła 70 lat zyskuje automatycznie prawo do otrzymania karty świadczeń zdrowotnych. Uprawnienia pozostałych osób są ustalane w zależności od wysokości osiąganego dochodu. Określenie, czy dana osoba spełnia warunki i może otrzymać kartę świadczeń zdrowotnych, należy do państwowej służby zdrowia (HSE), która w uzasadnionych przypadkach ma prawo przyznać kartę osobie niespełniającej kryteriów związanych z wysokością dochodów, jeśli nieprzyznanie karty spowodowałoby znaczne problemy. Osoby uprawnione do uzyskania karty świadczeń zdrowotnych będą mogły korzystać jeszcze z dodatkowych przywilejów. Między innymi jest to zwolnienie z opłacania składek zdrowotnych, zwolnienie z opłat egzaminacyjnych w szkołach średnich, dofinansowanie na zakup podręczników oraz pełne dofinansowanie dojazdu do szkół dzieci, które mieszkają co najmniej 3 mile od najbliższej szkoły. 16

19 Kategoria 2 osoby nieposiadające karty świadczeń zdrowotnych Osoby, które mieszkają w Irlandii i są uprawnione do korzystania z usług medycznych, ale nie kwalifikują się do Kategorii 1 - należą do Kategorii 2. Osoby z Kategorii 2 (nieposiadające kart świadczeń zdrowotnych) mogą korzystać z: całodobowej opieki na oddziałach szpitali publicznych w tym konsultacji medycznych, za pewną opłatą; porad i usług specjalistów w przychodniach (z wyłączeniem leczenia dentystycznego, okulistycznego i leczenia słuchu); opieki zdrowotnej dla noworodka i matki; dopłat do przepisanych leków i środków medycznych (patrz Program refundacji leków oraz Program chorób przewlekłych); w niektórych wypadkach, wizyty lekarza pierwszego kontaktu (patrz niżej); za opłatą, pomocy medycznej na oddziale powypadkowym i intensywnej opieki medycznej; (bez opłaty w razie skierowania przez lekarza pierwszego kontaktu). Program refundacji leków Program obejmuje osoby zamieszkałe w Irlandii oraz ich rodziny i polega na tym, że płacą one maksymalnie 85 miesięcznie za leki i inne określone środki medyczne, wykorzystywane przez tę osobę lub jej rodzinę w danym miesiącu. Karta wizytowa lekarza pierwszego kontaktu Osoby zakwalifikowane do Kategorii 2 mogą otrzymać dodatkowo świadczenie w postaci karty wizytowej lekarza pierwszego kontaktu, która upoważnia ich oraz członków ich rodzin do korzystania z bezpłatnych wizyt u lekarza pierwszego kontaktu. Przyznanie tej karty uzależnione jest od uzyskiwanych dochodów. Placówka państwowej służby zdrowia (HSE) może przyznać kartę osobom wymagającym regularnej i intensywnej opieki medycznej lub wizyt u lekarza, nawet jeśli nie spełniają one powyższych warunków. Program chorób przewlekłych Osoby przewlekle chore mają prawo do bezpłatnych leków i środków niezbędnych do leczenia tych chorób. Leczenie dentystyczne, okulistyczne oraz leczenie słuchu Leczenie dentystyczne, okulistyczne i leczenie słuchu nie jest objęte zakresem usług dostępnych w przychodniach, jednak takie leczenie jest stosowane wobec dzieci, które dostały skierowanie z przychodni dziecięcej lub ze szkoły. 17

20 Usługi bezpłatne, ogólnodostępne Program opieki dla matek i noworodków Program opieki dla matek i noworodków przewiduje opiekę należną wszystkim kobietom mieszkającym w Irlandii spodziewającym się dziecka. Ciąża prowadzona jest przez wybranego przez pacjentkę lekarza pierwszego kontaktu i lekarza położnika ze szpitala. Lekarz pierwszego kontaktu opiekujący się matką zajmuje się również noworodkiem. W ramach opieki, w okresie pierwszych 6 tygodni po porodzie, przeprowadzane są badania kontrolne. Inne usługi Opieka szpitalna dla dzieci cierpiących na niektóre przewlekłe choroby; Leki i środki medyczne dla osób niepełnosprawnych; Opieka szpitalna, diagnozowanie i środki prewencyjne stosowane w celu zapobiegania chorobom zakaźnym. Kategorie uprawnień do usług medycznych Poniższy schemat pokazuje, do jakich rodzajów usług uprawnione są osoby należące do poszczególnych kategorii. Pełne uprawnienia (posiadacze kart świadczeń zdrowotnych) Bezpłatna opieka szpitalna i lekarza pierwszego kontaktu Bezpłatne leczenie dentystyczne, okulistyczne i leczenie słuchu Opieka dla matek Leki i środki medyczne w ramach Ogólnej Opieki Medycznej Ograniczone uprawnienia (z kartą wizyt lekarza pierwszego kontaktu) Bezpłatne wizyty u lekarza pierwszego kontaktu Pełna opieka szpitalna (podlegająca opłatom) Opieka dla matek Refundacje i dofinansowanie leczenia w ramach Programu refundacji leków i Programu chorób przewlekłych. Ograniczone uprawnienia Pełna opieka szpitalna (podlegająca opłatom) Opieka dla matek Refundacje i dofinansowanie leczenia w ramach Programu refundacji leków i Programu chorób przewlekłych. Więcej informacji na temat świadczeń opieki zdrowotnej w Irlandii można uzyskać w lokalnej placówce służby zdrowia (HSE) (patrz Załącznik 3). Informacje te dostępne są również za pośrednictwem stron internetowych oraz 18

21 ROZDZIAŁ 3 Ogólne zasady zawarte w Rozporządzeniach WE i umowach dotyczących ubezpieczeń społecznych 19

22 Rozporządzenia WE Zasady dotyczące systemu ubezpieczeń społecznych zostały opisane w Rozporządzeniach (EWG) Nr 1408/71, 574/72 oraz 859/2003. Rozporządzenia te mają na celu zapewnienie ochrony w zakresie ubezpieczeń społecznych osobom przemieszczającym się w obrębie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dostarczają one rozwiązań licznych problemów, na jakie napotyka wiele osób po przeniesieniu się do innego kraju UE. Poniżej opisano kilka przykładów: Kto płaci za pobyt w szpitalu w razie choroby lub wypadku, które miały miejsce podczas pobytu w innym kraju? Który kraj wypłaca świadczenia rodzinne? W jaki sposób rozwiązana jest kwestia uprawnień do emerytury, jeśli dana osoba przepracowała kilka lat w innym kraju? Który kraj wypłaca zasiłek dla bezrobotnych pracownikom przygranicznym? Kogo dotyczą Rozporządzenia? Obecnie, Rozporządzenia regulujące kwestie ubezpieczeń społecznych dotyczą wymienionych poniżej grup osób przemieszczających się lub pozostających na terytorium krajów Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego: osób zatrudnionych na etat oraz osób samozatrudnionych, ubezpieczonych zgodnie z prawem jednego z krajów Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego; bezpaństwowców i uchodźców; urzędników służby cywilnej; studentów; emerytów; obywateli państw trzecich, tj. państw nienależących do Unii Europejskiej ani do Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2 oraz członków rodzin i spadkobierców wyżej wymienionych osób, niezależnie od obywatelstwa Więcej informacji w punkcie 'Obywatele państw trzecich w tym rozdziale.

23 W jakich krajach obowiązują te zasady? Na przepisy Rozporządzeń Wspólnoty Europejskiej można powoływać się we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Poniżej zamieszczono listę krajów Unii Europejskiej: Austria Hiszpania Portugalia Belgia Holandia Republika Czeska Bułgaria Irlandia Rumunia Cypr Litwa Słowacja Dania Litwa Luksemburg Słowenia Estonia Łotwa Szwecja Finlandia Malta Węgry Francja Niemcy Wielka Brytania Grecja Polska Włochy Europejski Obszar Gospodarczy obejmuje 27 krajów członkowskich oraz Norwegię, Islandię i Liechtenstein. Uwaga: Państwo, Kraj, kraje członkowskie użyte w treści niniejszego przewodnika oznacza jedno z tych państw, chyba, że z kontekstu jasno wynika inaczej. Jakie zagadnienia zostały uregulowane? Rozporządzenia dotyczące ubezpieczeń społecznych znajdują zastosowanie do przepisów prawa krajowego w odniesieniu do: świadczeń chorobowych i macierzyńskich; świadczeń z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych; świadczeń z tytułu inwalidztwa; zasiłków dla bezrobotnych; świadczeń rodzinnych; emerytur; zasiłków dla spadkobierców oraz dodatkowych świadczeń z tytułu śmierci. 21

24 Ogólne zasady związane z ustalaniem zastosowania prawa danego kraju Przed podjęciem zatrudnienia należy dowiedzieć się, przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych którego kraju członkowskiego zostaną zastosowane. Jest to istotne nie tylko z uwagi na opłacanie składek na ubezpieczenie, ale również na możliwość pobierania świadczeń społecznych oraz uprawnień do świadczeń emerytalnych w przyszłości. Obecne przepisy wykluczają sytuację, w której nie obowiązuje żadne prawo oraz możliwość równoczesnego zastosowania dwóch konkurencyjnych systemów prawnych, w przypadku np. regularnego przemieszczania się pomiędzy dwoma państwami. Przepisy te są wiążące i nie pozwalają na wybór rozwiązań prawnych dotyczących systemu ubezpieczeń społecznych. Z reguły każdy (osoba zatrudniona na etat lub osoba samozatrudniona) ubezpieczony jest w ramach systemu ubezpieczeń społecznych tylko jednego kraju członkowskiego w danym czasie. Zazwyczaj jest to kraj, w którym osoba ta pracuje, niezależnie od miejsca zamieszkania pracownika czy siedziby pracodawcy. Istnieją jednak wyjątki od tej zasady. (Patrz kategorie specjalne, poniżej). W przypadku osób niezamieszkujących w żadnym z krajów członkowskich, w których pracują, obowiązuje prawo o ubezpieczeniach społecznych kraju, w którym znajduje się siedziba pracodawcy. Jednak pracownik, który był zatrudniony w jednym z krajów członkowskich i jednocześnie samozatrudniony w innym państwie członkowskim, może w wyjątkowych przypadkach być zatrudniony w obu tych krajach. Szczególne kategorie pracowników 1 Pracownicy delegowani Niekiedy przedsiębiorstwo lub organizacja może czasowo skierować pracownika do świadczenia pracy na terytorium innego państwa. Nazywa się to delegacją. Jeśli pracownik zostanie oddelegowany do pracy na czas krótszy niż 12 miesięcy, bez celu zastąpienia innego pracownika, którego czas delegacji dobiegł końca, podlega on nadal systemowi ubezpieczenia społecznego kraju, z którego został oddelegowany. Pracownik, który został oddelegowany do innego kraju, przed wyjazdem powinien uzyskać formularz E101 zaświadczający, że podlega on nadal systemowi ubezpieczeń społecznych kraju, z którego został oddelegowany. Formularz może uzyskać pracownik lub pracodawca z odpowiedniej instytucji w kraju, w którym pracownik będzie ubezpieczony podczas delegacji. 22

25 Jeśli okres pracy za granicą wydłuży się powyżej 12 miesięcy z powodu nieprzewidywalnych okoliczności, można starać się o przedłużenie ubezpieczenia w kraju, z którego pracownik został oddelegowany, na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy. Po przyznaniu prawa do przedłużenia tego okresu, należy wystąpić o Formularz E102. Zasady te obowiązują osoby zatrudnione na etat, jak i osoby samozatrudnione. Więcej informacji można znaleźć w praktycznym poradniku na temat pracy w delegacji na stronie Komisji Europejskiej pod adresem: 2 Marynarze Marynarze pracujący na statkach pływających pod flagą jednego z krajów członkowskich podlegają systemowi ubezpieczeń tego państwa, nawet jeśli mieszkają w innym kraju członkowskim. Inaczej jest w sytuacji, kiedy siedziba przedsiębiorstwa zatrudniającego marynarza znajduje się w kraju jego zamieszkania. Poza tym, jeśli praca świadczona jest w porcie, stosuje się ustawodawstwo kraju, w którym marynarz pracuje. 23

26 3 Pracownicy zatrudnieni w transporcie międzynarodowym Pracownicy zatrudnieni w firmie prowadzącej działalność związaną z międzynarodowym transportem kolejowym, drogowym, powietrznym, lub wodnym śródlądowym podlegają systemowi ubezpieczeń kraju członkowskiego, w którym znajduje się przedsiębiorstwo. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy pracownik jest zatrudniony w oddziale lub przedstawicielstwie danej firmy, znajdującym się w innym kraju lub jeśli pracownik jest zatrudniony głównie na terytorium kraju członkowskiego, na terenie którego zamieszkuje. 4 Urzędnicy służby cywilnej Pracownicy służby cywilnej ubezpieczeni są w kraju, któremu podlega zatrudniająca ich administracja. 5 Pracownicy powołani do wojska Pracownicy powołani do wojska lub zastępczej służby cywilnej państwa członkowskiego podlegają ustawodawstwu tego państwa. 6 Osoby zatrudnione w placówkach dyplomatycznych i na stanowiskach konsularnych Zasadniczo, osoby takie są ubezpieczone w kraju, w którym znajduje się placówka dyplomatyczna lub konsularna. Jednakże obywatele kraju, z którego zostali oddelegowani, mogą wybrać system ubezpieczeń obowiązujący w tym kraju. 7 Pracownicy przygraniczni Pracownikiem przygranicznym jest osoba zatrudniona na etat lub osoba samozatrudniona, która: pracuje w innym kraju członkowskim niż to, w którym mieszka oraz powraca do kraju, w którym mieszka, co najmniej raz w tygodniu. W przypadku pracowników przygranicznych stosuje się te same przepisy o ubezpieczeniach społecznych, co w przypadku innych grup objętych rozporządzeniami WE. Na przykład: pracownicy ci są ubezpieczeni w kraju, w którym mieszkają; mogą ubiegać się o świadczenia rodzinne w kraju, w którym pracują dla członków swoich rodzin mieszkających w innym kraju członkowskim. będą otrzymywać osobne emerytury z każdego kraju, w którym byli ubezpieczeni przez co najmniej jeden rok. 24

Emerytury. {Pensions}

Emerytury. {Pensions} Emerytury {Pensions} 182 CODZIENNE ŻYCIE W IRLANDII Istnieją trzy rodzaje emerytur państwowych. Dwie z nich oparte są na składkach płaconych jako część ubezpieczenia społecznego emerytura państwowa pomostowa

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (w skrócie EKUZ) jest to dokument, potwierdzający nasze prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ y Zakres i cel koordynacji świadczeń Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w ramach Unii

Bardziej szczegółowo

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa) 27.4.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 114/1 I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 629/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit)

HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit) HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit) Broszura informacyjna Urzędu Mieszkalnictwa Komunalnego (Housing Executive) dla pracowników migracyjnych Ta broszura

Bardziej szczegółowo

świadczenia rodzinne Informacje o państwie ubezpieczenia zdrowotnego Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød A.

świadczenia rodzinne Informacje o państwie ubezpieczenia zdrowotnego Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød A. Wyślij do Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød świadczenia rodzinne Informacje o państwie ubezpieczenia zdrowotnego A. Dane osobowe Imię i nazwisko Duński numer osobowy Adres Numer telefonu

Bardziej szczegółowo

Aktualności Od 1 maja 2010r

Aktualności Od 1 maja 2010r Aktualności Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego ma na celu ułatwienie obywatelom Wspólnoty korzystanie z prawa równego traktowania. Sprawia, że obywatele różnych państw członkowskich mają takie

Bardziej szczegółowo

mogą nabyć prawo do emerytury po ukończeniu wieku letniego (w przypadku kobiety) lub 25 letniego (w przypadku mężczyzny) okresu składkowego i

mogą nabyć prawo do emerytury po ukończeniu wieku letniego (w przypadku kobiety) lub 25 letniego (w przypadku mężczyzny) okresu składkowego i Świadczenia emerytalno-rentowe rentowe podlegające koordynacji unijnej w stosunkach polsko-greckich ki Zakład Ubezpieczeń ń Społecznych ł maj 2013 Polskie świadczenia emerytalno-rentowe rentowe objęte

Bardziej szczegółowo

Co nam przysługuje, gdy płacimy składki?

Co nam przysługuje, gdy płacimy składki? Co nam przysługuje, gdy płacimy składki? 1 25 Ubezpieczenie chorobowe Zasiłek chorobowy świadczenie wypłacane zamiast pensji, gdy osoba ubezpieczona przebywa na zwolnieniu lekarskim. Standardowa wysokość

Bardziej szczegółowo

Część I. Dane osoby wypełniającej oświadczenie: Imię i nazwisko. Obywatelstwo... Nr PESEL. Adres zamieszkania... Nr telefonu ..

Część I. Dane osoby wypełniającej oświadczenie: Imię i nazwisko. Obywatelstwo... Nr PESEL. Adres zamieszkania... Nr telefonu  .. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE USTALENIA PAŃSTWA WŁAŚCIWEGO DO WYPŁATY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH (w przypadku przemieszczania się członków rodziny w granicach państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Adres zamieszkania... Nr telefonu... e-mail. Obywatelstwo... Nr PESEL. Nr i seria dowodu osobistego.

Adres zamieszkania... Nr telefonu... e-mail. Obywatelstwo... Nr PESEL. Nr i seria dowodu osobistego. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE USTALENIA PAŃSTWA WŁAŚCIWEGO DO WYPŁATY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH (w przypadku przemieszczania się członków rodziny w granicach państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Swobodny przepływ osób

Swobodny przepływ osób POLSKIE ZDROWIE W UNII EUROPEJSKIEJ SWOBODNY PRZEPŁYW PACJENTÓW I USŁUG KORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ Wacława Wojtala Swobodny przepływ osób Gwarantuje wolność przemieszczania

Bardziej szczegółowo

Ile kosztuje leczenie z EKUZ w państwach UE oraz EFTA?

Ile kosztuje leczenie z EKUZ w państwach UE oraz EFTA? Kraj Pomoc lekarza Pobyt w szpitalu Leczenie stomatologiczne Transport na terenie kraju Transport do Polski Austria Bezpłatna 12 20,10 Częściowo odpłatne w sytuacji zależne od stomatologa Belgia Udział

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ZAŁĄCZNIK. Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 13.12.2016 r. COM(2016) 815 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji

Bardziej szczegółowo

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM Co o urlopie bezpłatnym stanowi Kodeks pracy Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może udzielić pracownikowi, na jego pisemny wniosek,

Bardziej szczegółowo

Planowane leczenie w Europie dla mieszkańców regionu Lothian

Planowane leczenie w Europie dla mieszkańców regionu Lothian Planowane leczenie w Europie dla mieszkańców regionu Lothian Wstęp W niniejszej ulotce wyjaśniamy, jakie leczenie możesz uzyskać, jeśli mieszkasz w regionie Lothian (Edynburg, West Lothian, Midlothian

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z prawnikiem UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ TWOJE PRAWA W HISZPANII

Spotkanie z prawnikiem UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ TWOJE PRAWA W HISZPANII Prawo pracy & Treningi Spotkanie z prawnikiem UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ TWOJE PRAWA W HISZPANII Barcelona, 29 marca 2011 Spotkaniaz prawnikiem Od ponad trzech lat Konsulat Generalny RP

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE REKTORA GWSH z dnia r.

ZARZĄDZENIE REKTORA GWSH z dnia r. ZARZĄDZENIE REKTORA GWSH z dnia 01.09.2017 r. Dotyczy: Zasady finansowania wyjazdów pracowników Uczelni w celach szkoleniowych lub prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i wysokość świadczeń

Rodzaje i wysokość świadczeń ŚWIADCZENIA RODZINNE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1518) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO NAZWA ORGANU WŁAŚCIWEGO PROWADZĄCEGO POSTĘPOWANIE W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH (1) ADRES ORGANU WŁAŚCIWEGO PROWADZĄCEGO POSTĘPOWANIE W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie służące ustaleniu prawa do świadczenia rodzicielskiego

Oświadczenie służące ustaleniu prawa do świadczenia rodzicielskiego Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego Imię

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego Załącznik nr 16 Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne. Świadczeniami rodzinnymi są:

Świadczenia rodzinne. Świadczeniami rodzinnymi są: Świadczenia rodzinne Świadczeniami rodzinnymi są: 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 3. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny

Bardziej szczegółowo

Jak wyrobić kartę EKUZ

Jak wyrobić kartę EKUZ Jak wyrobić kartę EKUZ Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 2) ) wprowadza

Bardziej szczegółowo

Świadczenia na rzecz rodziny

Świadczenia na rzecz rodziny Świadczenia na rzecz rodziny ŚWIADCZENIA RODZINNE Przyznawane są na okres zasiłkowy, który trwa od 1 listopada do 31 października roku następnego 1) na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o

Bardziej szczegółowo

Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015

Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015 Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015 Rekrutacja dotyczy wyjazdów w roku akademickim 2014/2015 Rekrutacja trwa do 26 maja 2015 Praktyka może być zrealizowana w terminie między 29.06.2015 a 30.09.2015.

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA PODLEGAJĄCE KOORDYNACJI UNIJNEJ

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA PODLEGAJĄCE KOORDYNACJI UNIJNEJ ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA PODLEGAJĄCE KOORDYNACJI UNIJNEJ Z a k ł a d U b e z p i e c z e ń S p o ł e c z n y c h Zakres i cel koordynacji świadczeń Unijna koordynacja systemów

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii Zakład Ubezpieczeń Społecznych W którym kraju możesz być ubezpieczony Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii Warszawa 2011 Zakład Ubezpieczeń Społecznych W którym kraju możesz

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY Zasiłek chorobowy r Komu przysługuje zasiłek chorobowy? Zasiłek chorobowy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia związane ze świadczeniami emerytalno-rentowymi w świetle przepisów unijnych

Wybrane zagadnienia związane ze świadczeniami emerytalno-rentowymi w świetle przepisów unijnych Wybrane zagadnienia związane ze świadczeniami emerytalno-rentowymi w świetle przepisów unijnych Kolonia, 18.09.2014 r. Podstawy prawne dotyczące zabezpieczenia społecznego w stosunkach polsko-niemieckich

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania kapitału początkowego osobom posiadającym okresy ubezpieczenia w Polsce oraz w krajach UE/EOG

Zasady ustalania kapitału początkowego osobom posiadającym okresy ubezpieczenia w Polsce oraz w krajach UE/EOG Zasady ustalania kapitału początkowego osobom posiadającym okresy ubezpieczenia w Polsce oraz w krajach UE/EOG Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wiąże się z koniecznością stosowania wspólnotowych

Bardziej szczegółowo

Zasady wypłaty i rozliczenia wsparcia indywidualnego (stypendium). Dofinansowanie wypłacane z budżetu Programu Erasmus+.

Zasady wypłaty i rozliczenia wsparcia indywidualnego (stypendium). Dofinansowanie wypłacane z budżetu Programu Erasmus+. ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH STUDENTÓW DO KRAJÓW PROGRAMU W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2016/17 (KA103) Zasady wypłaty i rozliczenia wsparcia indywidualnego (stypendium).

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O. 05. Imię 06. Data urodzenia (dd/mm/rrrr)

WNIOSEK O. 05. Imię 06. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) WNIOSEK O q ZMIANĘ DANYCH ADRESOWYCH/NAZWISKA/IMIENIA q WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA NA RACHUNEK BANKOWY q ZMIANĘ RACHUNKU BANKOWEGO q WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA OSOBY ZAMIESZKAŁEJ ZA GRANICĄ MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01.

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego osób uprawiających prostytucję w Niemczech

Informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego osób uprawiających prostytucję w Niemczech Informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego osób uprawiających prostytucję w Niemczech Wszystkie osoby żyjące w Niemczech muszą być ubezpieczone na wypadek choroby oraz powinny być objęte ochroną w

Bardziej szczegółowo

PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 1. Osoba, która zamierza skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej u świadczeniodawców, którzy mają podpisaną umowę z NFZ, ma obowiązek przedstawić potwierdzenie prawa do

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia zdrowotne w umowach z pracownikami naukowymi Joanna Anders, Anita Kącka

Ubezpieczenia zdrowotne w umowach z pracownikami naukowymi Joanna Anders, Anita Kącka Ubezpieczenia zdrowotne w umowach z pracownikami naukowymi Joanna Anders, Anita Kącka Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej, Dział Współpracy Międzynarodowej WOW NFZ 14 listopada

Bardziej szczegółowo

1. Komisja przedłożyła Radzie wyżej wspomniany wniosek w dniu 30 marca 2007 r.

1. Komisja przedłożyła Radzie wyżej wspomniany wniosek w dniu 30 marca 2007 r. RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 29 maja 2007 r. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2007/0054 (COD) 9351/2/07 REV 2 (pl) SOC 193 CODEC 476 SPRAWOZDANIE Od: Komitet Stałych Przedstawicieli (część

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA WZÓR Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w sprawach świadczeń rodzinnych

Postępowanie w sprawach świadczeń rodzinnych Postępowanie w sprawach świadczeń rodzinnych Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO. Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO. Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Załącznik nr 14 Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO Załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia... 2016 r. (poz....) Załącznik nr 1 WZÓR Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego:

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO ŚWIADCZEŃ W RAMACH PRZEPISÓW O KOORDYNACJI zakres świadczeń i dokumenty

PRAWO DO ŚWIADCZEŃ W RAMACH PRZEPISÓW O KOORDYNACJI zakres świadczeń i dokumenty PRAWO DO ŚWIADCZEŃ W RAMACH PRZEPISÓW O KOORDYNACJI zakres świadczeń i dokumenty Od 1 maja 2004 r. polscy świadczeniodawcy, posiadający z NFZ umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zobowiązani

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654. Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia, zwanej dalej osobą ubiegającą się

CZĘŚĆ I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia, zwanej dalej osobą ubiegającą się WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, U KTÓREGO ZDIAGNOZOWANO CIĘŻKIE I NIEODWRACALNE UPOŚLEDZENIE ALBO NIEULECZALNĄ CHOROBĘ ZAGRAŻAJĄCĄ ŻYCIU, KTÓRE POWSTAŁY

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚĆ JEDNOSTEK ZUS W ZAKRESIE USTALANIA I WYPŁATY POLSKICH EMERYTUR I RENT Z TYTUŁU PRACY W POLSCE I ZA GRANICĄ

WŁAŚCIWOŚĆ JEDNOSTEK ZUS W ZAKRESIE USTALANIA I WYPŁATY POLSKICH EMERYTUR I RENT Z TYTUŁU PRACY W POLSCE I ZA GRANICĄ Zakład Ubezpieczeń Społecznych WŁAŚCIWOŚĆ JEDNOSTEK ZUS W ZAKRESIE USTALANIA I WYPŁATY POLSKICH EMERYTUR I RENT Z TYTUŁU PRACY W POLSCE I ZA GRANICĄ i Do kogo skierowana jest ulotka? Ulotka określa zasady

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Iławie, ul. 1 Maja 8b, 14-200 Iława, tel./fax. (89) 649 55 02 www.pup.ilawa.pl,urzad@pup.ilawa.pl

Bardziej szczegółowo

1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia, zwanej dalej osobą ubiegającą się. Miejsce zamieszkania

1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia, zwanej dalej osobą ubiegającą się. Miejsce zamieszkania Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie jednorazowego świadczenia: Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, U KTÓREGO ZDIAGNOZOWANO

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych WŁAŚCIWOŚĆ JEDNOSTEK ZUS W ZAKRESIE USTALANIA I WYPŁATY POLSKICH EMERYTUR I RENT Z TYTUŁU PRACY W POLSCE I ZA GRANICĄ i Do kogo skierowana jest ulotka? Ulotka określa zasady

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 6 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/246/2017 RADY GMINY ŻUKOWICE. z dnia 28 czerwca 2017 r.

Wrocław, dnia 6 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/246/2017 RADY GMINY ŻUKOWICE. z dnia 28 czerwca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 6 lipca 2017 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XXX/246/2017 RADY GMINY ŻUKOWICE z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie rodzaju, warunków i sposobu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ polska wersja karty Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego Państwo członkowskie UE

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ polska wersja karty Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego Państwo członkowskie UE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ polska wersja karty Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego zbiór przepisów unijnych służących realizacji jednej z naczelnych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO. Wnoszę o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego na następujące dzieci:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO. Wnoszę o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego na następujące dzieci: Organ właściwy prowadzący postępowa Prezydent Miasta Bielska-Białej Adres organu właściwego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. K. Miarki 11 43-300 Bielsko-Biała WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

osoby niepełnosprawne, którym stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy,

osoby niepełnosprawne, którym stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, osoby, które nabyły prawo do pobierania renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia, osoby, które nabyły prawo do emerytury lub renty z powodu niezdolności do pracy, mają

Bardziej szczegółowo

Dowód ubezpieczenia. Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. 1. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę

Dowód ubezpieczenia. Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. 1. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę Dowód ubezpieczenia W związku z zaprzestaniem wydawania przez ZUS legitymacji ubezpieczeniowych od dnia 1 stycznia 2010 roku, NFZ przedstawia informację na temat dokumentów potwierdzających prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 1446 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 1446 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 1446 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych świadczeniami rodzinnymi są:

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych świadczeniami rodzinnymi są: Zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych świadczeniami rodzinnymi są: 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Zasiłek macierzyński r Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, z tytułu: r urodzenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie chorobowe

Ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie chorobowe Ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie chorobowe Jako pracownik transgraniczny ubezpieczony jesteś w kraju, w którym pracujesz. Jeżeli pracujesz jednocześnie w dwóch krajach, musisz ubezpieczyć się w

Bardziej szczegółowo

500 zł na dziecko. Jak bez błędów wypełnić wniosek o świadczenie rodzinne

500 zł na dziecko. Jak bez błędów wypełnić wniosek o świadczenie rodzinne 500 zł na dziecko. Jak bez błędów wypełnić wniosek o świadczenie rodzinne KROK 1 Tu wpisujemy swoje dane - czyli osoby, która ubiega się o świadczenie wychowawcze na dziecko (bo tak ma nazywać się 500

Bardziej szczegółowo

Jak wyrobić EKUZ Autor: Adres: http://www.nfz-zielonagora.pl/pl/1015/2913/jak_wyrobic_ekuz/

Jak wyrobić EKUZ Autor: Adres: http://www.nfz-zielonagora.pl/pl/1015/2913/jak_wyrobic_ekuz/ Jak wyrobić EKUZ KOMUNIKAT DLA OSÓB, KTÓRE W ZWIĄZKU Z WYJAZDEM ZA GRANICĘ PLANUJĄ WYROBIENIE EUROPEJSKIEJ KARTY UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Osoby, które osobiście wybierają się do naszego Oddziału w Zielonej

Bardziej szczegółowo

Każde państwo członkowskie wydaje kartę we własnym języku urzędowym, zawierającą ten sam zestaw danych.

Każde państwo członkowskie wydaje kartę we własnym języku urzędowym, zawierającą ten sam zestaw danych. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest dokumentem uprawniającym do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej lub EFTA (Szwajcaria,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA 1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Imię Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna w Unii Europejskiej. Warszawa, 2004

Opieka zdrowotna w Unii Europejskiej. Warszawa, 2004 Opieka zdrowotna w Unii Europejskiej Warszawa, 2004 2 Swobodny przepływ osób Każdy obywatel UE ma prawo do swobodnego podróżowania, podejmowania pracy, studiowania i zamieszkiwania w wybranym przez siebie

Bardziej szczegółowo

Wyjazdy. Spotkanie oraz rekrutacja dotyczy wyjazdów w roku akademickim 2013/2014. Rekrutacja trwa od 4 listopada do 4 grudnia 2013

Wyjazdy. Spotkanie oraz rekrutacja dotyczy wyjazdów w roku akademickim 2013/2014. Rekrutacja trwa od 4 listopada do 4 grudnia 2013 Informacje ogólne Wyjazdy Spotkanie oraz rekrutacja dotyczy wyjazdów w roku akademickim 2013/2014 Rekrutacja trwa od 4 listopada do 4 grudnia 2013 Charakter praktyki Praktyka powinna być związana z kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej PO WER 2017/2018

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej PO WER 2017/2018 Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej PO WER 2017/2018 Od 2014 roku PW bierze udział w projekcie Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Data wpływu/nr wniosku Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

Bardziej szczegółowo

I. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego:

I. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego: Informacja dotycząca osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych oraz zasad przyznawania świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tj.: Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE Dział Świadczeń Rodzinnych 15-634 Białystok ul. Klepacka 18 Załącznik nr 14 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o

Bardziej szczegółowo

Pracujesz za granicą w UE, EOG lub Szwajcarii? Przeczytaj koniecznie!

Pracujesz za granicą w UE, EOG lub Szwajcarii? Przeczytaj koniecznie! Pracujesz za granicą w UE, EOG lub Szwajcarii? Przeczytaj koniecznie! Każde z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) oraz Szwajcaria

Bardziej szczegółowo

programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013

programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opiekuńcze

Świadczenia opiekuńcze Świadczenia opiekuńcze ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością

Bardziej szczegółowo

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r.

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. SPIS TREŚCI Prawo do zasiłku macierzyńskiego.... 3 Wymiar zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie

Bardziej szczegółowo

Data urodzenia. Miejsce zamieszkania: Ulica Nr domu Nr mieszkania ... Miejsce zamieszkania...

Data urodzenia. Miejsce zamieszkania: Ulica Nr domu Nr mieszkania ... Miejsce zamieszkania... Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dział Świadczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mail: sr@mopr.bytom.pl

Bardziej szczegółowo

Finansowanie wyjazdów na studia studentów niepełnosprawnych

Finansowanie wyjazdów na studia studentów niepełnosprawnych WARUNKI DOTYCZĄCE ZASAD FINANSOWANIA WYJAZDÓW NA STUDIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Finansowanie wyjazdów na studia studentów niepełnosprawnych 1. Studenci niepełnosprawni, zakwalifikowani do wyjazdu na

Bardziej szczegółowo

Praca na Islandii Guðrúnartún 1 105 Reykjavík Tel.: 535 5600 asi@asi.is www.asi.is Guðrúnartún 1 105 Reykjavík Tel.: 535 5600 asi@asi.is www.asi.

Praca na Islandii Guðrúnartún 1 105 Reykjavík Tel.: 535 5600 asi@asi.is www.asi.is Guðrúnartún 1 105 Reykjavík Tel.: 535 5600 asi@asi.is www.asi. Praca na Islandii Praca na Islandii Prawo obcokrajowców do pracy na Islandii Pracownicy pochodzący z krajów należących do ESB i EFTA (Unia Europejska) mają prawo do zatrudnienia się na Islandii bez specjalnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA rodziny, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 21 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA rodziny, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 21 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2016 r. Poz. 2234 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA rodziny, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

Kto ma prawo do Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawanej przez

Kto ma prawo do Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawanej przez Zasady wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. NFZ Kto ma prawo do Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawanej przez EKUZ oraz Certyfikat wystawiane

Bardziej szczegółowo

Zasiłki macierzyńskie od 1 stycznia 2010 r.

Zasiłki macierzyńskie od 1 stycznia 2010 r. Zasiłki macierzyńskie od 1 stycznia 2010 r. Od 1 stycznia 2010 r. ubezpieczone, które urodziły dziecko lub które przyjęły dziecko na wychowanie będą miały możliwość opiekowania się dzieckiem przez dłuższy

Bardziej szczegółowo

7. Rodzaje zasiłków z ubezpieczenia chorobowego.

7. Rodzaje zasiłków z ubezpieczenia chorobowego. 7. Rodzaje zasiłków z ubezpieczenia chorobowego. Świadczenia przewidziane w ramach ubezpieczenia chorobowego mają charakter krótkoterminowy (okresowy) i są określane, mianem zasiłków, z uwagi na specyfikę

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie KARTA USŁUGI. Przyznanie zasiłku rodzinnego z dodatkami

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie KARTA USŁUGI. Przyznanie zasiłku rodzinnego z dodatkami Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie KARTA USŁUGI Przyznanie zasiłku rodzinnego z dodatkami Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Omówienie najważniejszych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Omówienie najważniejszych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Omówienie najważniejszych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku 1. Becikowe Od 1 stycznia 2013 r. przy przyznawaniu jednorazowej zapomogi

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach ul. Słowackiego 82, Myślenice

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach ul. Słowackiego 82, Myślenice Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO 1. Zapoznaj się z

Bardziej szczegółowo

SR-5. Składam wniosek o świadczenie pielęgnacyjne w związku z opieką nad:

SR-5. Składam wniosek o świadczenie pielęgnacyjne w związku z opieką nad: Składam wniosek o świadczenie pielęgnacyjne w związku z opieką nad: DANE OSOBY WYMAGAJĄCEJ OPIEKI Imię: Nazwisko: Numer PESEL: Data urodzenia: (dd / mm / rrrr) Seria i numer dokumentu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się

Zasiłek rodzinny. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się Zasiłek rodzinny Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504 zł. Gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się

Bardziej szczegółowo

RENTY (rodzaje/osoby uprawione do pobierania/wysokości/ograniczenia pobierania)

RENTY (rodzaje/osoby uprawione do pobierania/wysokości/ograniczenia pobierania) RENTY (rodzaje/osoby uprawione do pobierania/wysokości/ograniczenia pobierania) I. Renta z tytułu niezdolności do pracy Kto jest uprawniony do renty z tytułu niezdolności do pracy? Osoba ubezpieczona spełniająca

Bardziej szczegółowo

Stolica: Dublin tys. mieszkańców (dane Eurostat, 2011 r.) tys. mieszkańców (dane Eurostat, 2011 r.)

Stolica: Dublin tys. mieszkańców (dane Eurostat, 2011 r.) tys. mieszkańców (dane Eurostat, 2011 r.) Jak ubezpieczają się w Unii (Irlandia) Powierzchnia: 70 273 km² Stolica: Dublin 1 794 tys. mieszkańców (dane Eurostat, 2011 r.) Ludność: Przyrost naturalny: 4 571 tys. mieszkańców (dane Eurostat, 2011

Bardziej szczegółowo

Świadczenia niepieniężne

Świadczenia niepieniężne Świadczenia niepieniężne ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE POMOC SPOŁECZNA PRZEWIDUJE NASTĘPUJĄCE ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE: Pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieży Ośrodek Pomocy Społecznej udziela schronienia,

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne. Świadczenia rodzinne przysługują: 1. obywatelom polskim, 2. cudzoziemcom,

Świadczenia rodzinne. Świadczenia rodzinne przysługują: 1. obywatelom polskim, 2. cudzoziemcom, Świadczenia rodzinne Świadczenia rodzinne przysługują: 1. obywatelom polskim, 2. cudzoziemcom, 1. do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, 2. jeżeli wynika to

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO 1. Zapoznaj się z warunkami przysługiwania świadczenia rodzicielskiego umieszczonymi w pouczeniu w CZĘŚCI II wniosku. 2. Wypełniaj WIELKIMI LITERAMI.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ im. bł. o. Rafała Chylińskiego DZIAŁ ŚWIADCZEŃ ZESPÓŁ D/S ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH 95-100 Zgierz ul. Długa 56 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Organ właściwy prowadzący postępowanie Prezydent Miasta Bielska-Białej Adres organu właściwego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. K. Miarki 11 43-300 Bielsko-Biała WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I. 1. Dane osoby ubiegającej się Imię i nazwisko PESEL*

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach ul. Piłsudskiego 19 69-100 Słubice Tel.: 95 758 36 08 Fax.: 95 758 36 09 sekretariat@pupslubice.pl www.pupslubice.pl REGULAMIN DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA OSÓB UPRAWNIONYCH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/246/2017 RADY GMINY ŻUKOWICE. z dnia 28 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXX/246/2017 RADY GMINY ŻUKOWICE. z dnia 28 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR XXX/246/2017 RADY GMINY ŻUKOWICE z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie rodzaju, warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej nauczycielom Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Prawo do bezpłatnych świadczeń medycznych

Prawo do bezpłatnych świadczeń medycznych Prawo do bezpłatnych świadczeń medycznych 1. Prawo do świadczeń w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia: Zgodnie z Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i wysokość świadczeń

Rodzaje i wysokość świadczeń ŚWIADCZENIA RODZINNE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE Dział Świadczeń Rodzinnych 15-634 Białystok ul. Klepacka 18 Załącznik Nr 13 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Część I Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo