Ponadto w numerze. Wrzesień 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ponadto w numerze. Wrzesień 2007"

Transkrypt

1 Nr 7 (102) Wrzesień 2007 W dniach sierpnia br,. na zaproszenie Burmistrza Dubnnicy nad Vahom Ing. Josefa Gasparika przedstawiciele Gminy Zawadzkie uczestniczyli w XIV edycji Festiwalu Folkloru zespołów z Dubnicy i całej Słowacji. Ponadto w numerze - Rozmowa z zastępcą burmistrza Januszem Szamperą - Nowy Dyrektor MOKSiRu - Kolejny talent w Zawadzkiem - Piotr Wasik - Wspomnienie o zawadczańskiej poetce Zofii Czechowej - Plan Dożynek Gminnych 2007 w Kielczy - Zdjęcia pierwszoklasistów 13 sierpnia na skwerze u zbiegu ulic Dębowej i Świerklańskiej odbyło się oficjalne otwarcie skate parku oraz pierwsze pokazy. Oficjalnego otwarcia dokonał burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski. Imprezę zorganizował MOKSiR Zawadzkie wraz z młodzieżą, która pomagała przy budowie nawierzchni. Wśród zaproszonych gości pojawili się przedstawiciele środowiska rolkarzy z całej gminy. Spora liczba zawodników świadczy, że skate park będzie często odwiedzany przez zawadczańską młodzież. Rok 2007 stoi po znakiem ożywienia współpracy ze słowackim miastem Dubnica nad Wagiem, z którym Zawadzkie podpisało partnerstwo w lipcu 1998 roku. Oprócz oficjalnej wizyty przedstawicieli władz podczas Dni Miasta i niezapomnianego występu światowej klasy zespołu folklorystycznego Vrsatec, w sierpniu do Zawadzkiego przyjechała 20 osobowa grupa seniorów. Rewizytę zaplanowano na pierwszą połowę października... Minęło zaledwie kilka miesięcy, odkąd w Kielczy, pod kierownictwem Mieczysława Orgackiego, działa Stowarzyszenie Wincentego z Kielczy, a już jest w trakcie realizacji 3 dużych projektów. Jak większość organizacji, stowarzyszenie zaczynało działalność mając na koncie niewiele, praktycznie kilka złotych pochodzących ze składek członkowskich. Aktualnie realizuje 3 projekty o całkowitej łącznej wartości złotych. Pierwszy projekt to zadanie realizowane wspólnie z OSP w Kielczy, na przeprowadzenie którego pozyskało dotację ze środków Starosty Powiatu Strzeleckiego w wysokości zł... 7

2 Informacje gospodarcze Pierwsze kroki Gmina Zawadzkie jest na etapie wyłożenia do publicznego wglądu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Zawadzkie, w którym będzie przeznaczonych kilkanaście terenów pod inwestycje. Tutejszy urząd zrobił już pierwsze kroki celem promocji nowych terenów inwestycyjnych, biorąc udział w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu GRUNT NA MEDAL Celem konkursu było wyłonienie najlepszego terenu inwestycyjnego w województwie. Do konkursu zgłoszono teren znajdujący się przy drodze wojewódzkiej nr 426 (Zawadzkie - Strzelce Opolskie - K. Koźle) o powierzchni 43,8738 ha. Jednakże z powodu braku aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego oraz braku mediów nie udało się nam zakwalifikować do II etapu konkursu. Powyższy teren został umieszczony w bazie ofert inwestycyjnych Opolskiego Centrum Obsługi Inwestora. OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Zawadzkie Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem Nr XXXII/234/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Zawadzkie obejmującego obszar miasta Zawadzkie, wsi Żędowice i wsi Kielcza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 7 września 2007 r. do 8 października 2007 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem przy ul. Dębowej 13, w pokoju nr 303 w godz. od 8:00 do 14:00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 1 października 2007 r. w sali Domu Kultury przy ul. Dworcowej 3 w Zawadzkiem o godz Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnosić uwagi do projektu planu. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Zawadzkiego z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 października 2007 r. Burmistrz Mariusz Stachowski Gmina proponuje nowe miejsca pod garaże Zapotrzebowanie na nowe miejsca pod garaże w Zawadzkiem jest duże. Szukając rozwiązań, Burmistrz Zawadzkiego znalazł możliwość wygospodarowania około 20 miejsc pod garaże w kompleksie istniejących garaży zlokalizowanych przy ul. Bogusławskiego w Zawadzkiem. Nieruchomość, na której można by wydzielić działki budowlane pod kilkanaście garaży jest współwłasnością 82 osób. W zamian za nieodpłatne przekazanie swoich udziałów w w/w nieruchomości Gmina proponuje obecnym właścicielom, że po wydzieleniu i sprzedaniu nowo powstałych działek budowlanych pod garaże, wykona na własny koszt oświetlenie kompleksu garaży, co z pewnością poprawi poziom bezpieczeństwa na tym terenie, a ponadto jako właściciel tej nieruchomości, w okresach zimowych będzie ją odśnieżać. Do zrealizowania powyższego zadania potrzebna jest zgoda wszystkich obecnych właścicieli nieruchomości. Do tej pory propozycję Burmistrza zaakceptowały 52 osoby. Powodzenie opisanego przedsięwzięcia zależy więc od decyzji pozostałych 30 właścicieli istniejących garaży, gdyż tylko po pozytywnym ustosunkowaniu się wszystkich osób Gmina Zawadzkie będzie mogła podjąć działania zmierzające do pozyskania kilkunastu nowych miejsc pod garaże. MENIGOKOKI :SZCZEPIENIA MOGĄ URATOWAĆ ŻYCIE W ostatnich miesiącach docierało do nas sporo niepokojących wieści z terenu kraju na temat nowych zachorowań wywołanych przez bakterie z gatunku Neisseria meningitidis (meningokoki). Sezon urlopowy wiąże się często z wyjazdami poza miejsce zamieszkania gdzie w dużych skupiskach ludzi ryzyko zakażenia rośnie, w związku z tym, iż choroba rozprzestrzenia się drogą kropelkową. Meningokoki są przyczyną ciężkich zakażeń inwazyjnych, takich jak zapalenie opon mózgowordzeniowych, posocznicy (zakażenie krwi), ropne zapalenie stawów, zapalenie płuc. Początkowe objawy choroby przypominają grypę, występuje także sztywność karku, a w zaawansowanym stadium choroby drobne wybroczyny. Szczególnie narażone na zachorowanie są dzieci do 5 roku życia oraz młodzież w wieku lat. Ponad 90 % wszystkich zachorowań w Europie powodują meningokoki należące do grup B i C. W miesiącu czerwcu br złożyliśmy do Starostwa Załóż Własną firmę bez opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Informujemy, iż Rada Miejska w Zawadzkiem podjęła w dniu 28 maja 2007 r. uchwałę w sprawie zwolnienia od opłaty za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej i o zmianę wpisu w ewidencji działalności gospodarczej. Każdy mieszkaniec gminy Zawadzkie może teraz założyć Apel do mieszkańców Przypominamy, że utrzymanie ładu i porządku, jak i stałej czystości w mieście i na terenie wiejskim nie stanowi obowiązku jedynie służb miejskich. Stosowanie się do obowiązujących przepisów porządkowych spoczywa również na właścicielach budynków, zakładów i innych nieruchomości przyległych do dróg i ulic. W trosce o zachowanie estetyki i należytego wizerunku naszych miejscowości uprzejmie prosimy o wykaszanie trawy i chaszczy na swoich posesjach. Wyprawka szkolna Rodzice 6-latków, uczniów i młodzieży szkolnej, decyzją Ministra Edukacji Narodowej został wydłużony termin składania wniosków, w ramach rządowego programu pomocy uczniom Dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkole lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do dnia 5 września 2007r. Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników i jednolitego stroju szkolnego należy złożyć w szkole lub przedszkolu do którego uczęszcza dziecko w nieprzekraczalnym terminie do 5 września br. Gdzie nas można kupić? Zapraszamy do zakupu naszej lokalnej gazety samorządowej Krajobrazy Zawadzkiego. Miesięcznik w cenie 1 zł. można nabyć w następujących sklepach : w Zawadzkiem - sklep PSS Społem przy ulicy Nowe Osiedle - sklep PSS Społem przy ulicy Powstańców Śląskich 3 - sklep PSS Społem przy ulicy Opolskiej 66 - sklep Nasz Sklep p. Marii Plank przy ulicy 1 Maja 31 - sklep zoologiczny Relaks p. Leszka Kozielskiego przy ulicy Opolskiej 66 a w Żędowicach - sklep TIP p. Ewy Morawiec przy ulicy Opolskiej - sklep p. Łucji Stasz przy ulicy Strzeleckiej 15 - sklep p. Krystyny Kluba przy ulicy Wajdy w Kielczy - sklep p. Stanisława Lorenca przy ulicy Leśnej 33 - sklep nr 36 GS SCh przy ulicy Leśnej 6a Powiatowego w Strzelcach Opolskich zapotrzebowanie na zakup szczepionek Meningitec (przeciw menikokom typu C) w ramach importu docelowego po preferencyjnej cenie ok. 54 zł. Na początku roku szkolnego 2007/8 w NZOZ w Zawadzkiem i NZOZ w Kielczy zostaną przeprowadzone szczepienia dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Zawadzkie zapisanych na szczepienia w m-cach maj/czerwiec br do szczepienia. Szczepionka Menigitec nie zawiera żywych ani zabitych bakterii zdolnych do wywołania zakażenia przez którymi chroni. Meningitec jest zalecany głównie niemowlętom od drugiego miesiąca życia, dzieciom, młodzieży i dorosłym. Szczegółowe informację na temat szczepionki można uzyskać z ulotki informacyjnej dostępnej w NZOZ w Zawadzkiem, NZOZ w Kielczy oraz w szkołach i przedszkolach, które zbierały zapisy na szczepionkę. własną firmę nie ponosząc kosztów dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Zawadzkiego. Przypominamy, iż wcześniej koszt wpisu wynosił 100 zł. Podobnie wprowadzenie zmian, za które wcześniej trzeba było zapłacić 50 zł, jest także darmowe. Wrzesień miesiącem składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Informujemy rolników, że od 1 do 30 września 2007 r. zainteresowani rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z fakturami VAT do Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem. Faktury VAT dołączone do wniosku powinny dokumentować zakup oleju napędowego za okres: od 1 marca 2007 r. do 31 sierpnia 2007 r.. Podatek akcyzowy będzie zwracany w terminie: 2-30 listopada 2007 r. gotówką w kasie Urzędu Gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. Zwrot akcyzy przysługuje producentowi rolnemu, a jej kwota zależy od posiadanej powierzchni gruntów rolnych i ilości zakupionego paliwa. Limit zwrotu podatku w 2007 r. wynosić będzie: 47,30 zł x ilość ha użytków rolnych. Formularze wniosków są dostępne w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska w pokoju nr 300 oraz na stronie internetowej Książeczki RUM Mieszkańcy chcący wymienić karnety z kuponami w książeczkach RUM, mogą zgłosić się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawadzkiem i tam złożyć upoważnienie do wymiany ( bez zostawiania starej książeczki). Upoważniony pracownik dopełni wszelkich formalności i nowo wydany dokument również odebrać będzie można w OPS. Wyrazy współczucia naszej koleżance Barbarze Skwarze z powodu śmierci Ojca składają koleżanki i koledzy z Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem Wyrazy głębokiego współczucia dla Pana Adama Wojtowicza z powodu śmierci TEŚCIA składają pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem Serdeczne podziękowania za wsparcie i serdeczne słowa w tych trudnych dla nas chwilach, a także za udział w ostatniej drodze śp. Dietera Smieszkoła składa żona, córka z rodziną

3 Trwają prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Zawadzkie na lata Strategia rozwoju gminy jest jednym z najważniejszych dokumentów programowych. Koncentruje się na pełnej eksploatacji wewnętrznego potencjału przy jednoczesnym wykorzystaniu szans i ograniczaniu oddziaływania zagrożeń. Systematyzuje ona działania władz, tworzy podstawy określonych zachowań inwestycyjnych, kreuje stabilność i przewidywalność, eliminuje niejasności, co do przyszłego funkcjonowania i wizerunku jednostki samorządu terytorialnego. Obowiązująca Strategia Rozwoju Gminy Zawadzkie została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Zawadzkiem w dniu 20 czerwca 2002 r. Mając na uwadze, iż strategia jako dokument otwarty wymaga permanentnego dostosowania do zmieniającej się rzeczywistości, Burmistrz Zawadzkiego powołał skład zespołu Zaproszenie na sesję W dniu 24 września br. o godz w sali narad Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Zasadniczym punktem będzie rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Przygotowano również projekty uchwał w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję w latach , zmiany budżetu gminy, ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania, usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, odpłatności za usługi opiekuńcze oraz w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej. Przetarg rozstrzygnięty Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę zadania pn. Utwardzenie dróg gruntowych frezowinami asfaltowymi i tłuczniem kamiennym na terenie m. Żędowic i Kielcza. Zakres prac o całkowitej wartości ,13 zł brutto obejmuje: - Remont drogi w Kielczy, ulica Leśna(Piekarnia, Maxim)-z użyciem frezowin asfaltowych- 280m2, - Remont drogi w Kielczy, ulica Chrobrego (odcinek od skrzyżowania z ulicą Wiosenną do skrzyżowania z ulicą Kopernika)- z użyciem frezowin asfaltowych- 800m2, - Remont drogi w Żędowicach ulica Powstańców Śląskich- wykonanie podbudowy tłuczniowej kamiennej- 5250m2, Wykonawcą powyższych remontów jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KBJT z Olesna. aktualizującego strategie. Zespół składa się z przedstawicieli Rady Miejskiej w Zawadzkiem, Rad Sołeckich, Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, nauki, biznesu, kultury, pomocy społecznej, organizacji pozarządowych. W dniu 6 września br. odbyło się drugie spotkanie, na którym poddane zostały dyskusji propozycje celów strategicznych i operacyjnych oraz zadania zgłoszone przez zespół aktualizujący strategię, niezbędne do osiągnięcia założonych celów operacyjnych. Po zakończeniu prac zespołu aktualizującego, projekt Strategii Rozwoju Gminy Zawadzkie na lata zostanie poddany konsultacjom społecznym, podczas których mieszkańcy gminy będą mieli możliwość zapoznania się z dokumentem, będą mogli wyrazić opinie oraz zgłosić wnioski GP Zmiany w MOKSiRze Członkowie komisji konkursowej podjęli decyzję jednogłośnie. Mateusz Ochlust został nowym dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zawadzkiem. Pokonał dwóch kontrkandydatów, którzy zgłosili swoją kandydaturę w konkursie rozpisanym przez Burmistrza Zawadzkiego. Od czerwca 2002 roku jest pracownikiem w/w instytucji, pełniąc funkcję kierownika Domu Kultury. Posiada wykształcenie wyższe licencjackie o kierunku prawa administracyjnego o specjalności samorząd terytorialny. Obecnie jest w trakcie redagowania pracy magisterskiej. Nowy kanon lektur szkolnych, stopień z religii wliczany do średniej na świadectwie szkolnym, obowiązkowe mundurki w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz odejście od "amnestii" maturalnej na rzecz sierpniowych poprawek - to najważniejsze zmiany jakie czekają uczniów w nowym roku szkolnym. O opinię na temat obowiązku noszenia mundurków zapytaliśmy uczniów naszych szkół. Co z boiskiem w Żędowicach? Stowarzyszenie Odnowa Wsi działa w Żędowicach od 2005r. Za priorytetowe zadanie obrała sobie wykonanie kompleksu rekreacyjnosportowego, z budową płyty boiska do piłki nożnej. W 2006 r. wkład finansowy gminy na realizację tego zadania wyniósł zł. W ramach tej kwoty zakupiono środek chwastobójczy, cement do montażu bramek, tarcicę i krawędziaki na budowę sceny na boisku oraz zapłacono za transport ziemi. Mieszkańcy wyzbierali i wywieźli gruz z terenu płyty boiska, opylono chwasty i zamontowano bramki do piłki nożnej. W międzyczasie z funkcji lidera zrezygnował Joachim Szostok, a na jego miejsce powołano Gintera Wodarza. Grupa, z nowym liderem na czele, próbuje kończyć powyższe przedsięwzięcie. W budżecie gminy na 2007 r. zaplanowano na realizację tego zadania zł. Na razie ponownie odchwaszczono płytę, obsiano trawą i zaplanowano wykonanie przyłącza energetycznego. Plany, planami, a do końca roku zostały niecałe 4 miesiące. Szkoda, żeby pieniądze przeszły koło nosa. prom XXXI Opolska Piesza Pielgrzymka do Częstochowy Około 1200 osób, 20 kapłanów i 12 sióstr zakonnych wyruszyło w poniedziałek 20 sierpnia br. w 31. pieszej pielgrzymce do Częstochowy. W tym roku hasło wędrówki brzmiało: "Wielkie rzeczy uczynił Pan naszej śląskiej ziemi". Pątnicy dotarli na Jasną Górę w sobotę. Szansa na lepszy zasięg Ery Prawdopodobnie w najbliższym czasie poprawi się zasięg sieci komórkowej Era w Żędowicach i Kielczy. Pojawił się inwestor, który chce zainwestować w budowę nowego przekaźnika. Aktualnie załatwiane są sprawy pozwoleń. Opinie uczniów o mundurkach Jakub - Nie mam nic przeciwko temu. Każdy przychodził do szkoły ubrany jak chciał i nie zawsze było to dobre. Szybko się przyzwyczaimy do mundurków i nie będą nam przeszkadzać. Kasia Mundurek dobra sprawa, ludzie nie będą się oceniać po wyglądzie. No i nie trzeba się będzie rano zastanawiać, w co się ubrać. Alicja - Nie przeszkadza mi chodzenie w mundurku. Cieszę się z tego, że nie wybrano spódnic i nie będę zmuszana do chodzenia w spódnicy. Maks To totalna głupota, wyglądamy jak jednakowe pacynki.

4 Klub Karate NIDAN Zawadzkie w dniach od 16 do 19 lipca br. był organizatorem wakacyjnej wycieczki połączonej z treningami (tzw. letniego zgrupowania). Miejscem zakwaterowania był piękny Dom Kolpinga w Luborzycy koło Krakowa, do którego przyjechaliśmy nieco zmęczeni po pierwszych wędrówkach. Pogoda dopisywała nam od samego początku. W pierwszym dniu naszej wycieczki zwiedziliśmy tereny Ojcowskiego Parku Narodowego, pani przewodnik oprowadziła nas dzieląc się z nami swoją wiedzą po dziedzińcu zamku w Pieskowej Skale, Grocie Łokietka, Jaskini Nietoperzowej. Zwiedziliśmy też Muzeum Przyrodnicze w Ojcowie i próbowaliśmy przenieść Maczugę Herkulesa ale niestety musimy jeszcze wiele ćwiczyć, by się udało. Za to znacznie lepiej nam poszło po napiciu się wody ze źródełka miłości, bo do końca trwania zgrupowania (może i nie tylko) czuło się efekty tego napoju. Do naszej bazy przybyliśmy około godziny 18, tam czekała na nas obiadokolacja, a po niej wspólne zabawy i wieczorny trening w grupach. Dzień drugi ( tak jak i pozostałe) rozpoczął się poranną zaprawą, a po śniadaniu wyjechaliśmy do kopalni soli w Bochni. W czasie trzygodzinnego pobytu w najstarszej kopalni soli w Polsce poznaliśmy historię tego miejsca i trudną pracę górników. Po blisko ośmiu wiekach eksploatacji przypomina ona rozległe podziemne miasto, pełne tajemniczych i niepowtarzalnych miejsc. Specyficzny mikroklimat panujący w podziemiach kopalni cechuje się wyjątkową czystością bakteriologiczną. Dzięki dużej ilości mikroelementów zawartych Wypoczynek karateków w powietrzu, przede wszystkim chlorku sodu oraz jonów wapnia i magnezu, przebywanie w podziemnych komorach solnych jest szczególnie zalecane przy profilaktyce i leczeniu schorzeń układu oddechowego. Nasze zwiedzanie zakończył pobyt w jednej z największych podziemnych komór solnych w Europie - komorze Ważyn, 250 m pod ziemią. Mogliśmy tam pograć w piłkę na boisku, poleżeć na leżakach oraz zjeżdżać na nietypowej zjeżdżalni. Tego dnia po popołudniowym treningu odbyło się wielkie grilowanie, a także gry i zabawy przy ognisku. Kolejny etap naszego wakacyjnego podróżowania to zwiedzanie miasta Krakowa. Na parkingu pod Wawelem spotkaliśmy się z panią przewodnik, która zapoznała nas z historią i nie tylko wielu pięknych miejsc tego miasta. A było ich bardzo wiele: cmentarz Rakowiecki (gdzie spoczywają rodzice ojca św. Jana Pawła II), dzielnica żydowska Kazimierz (z wieloma pięknymi synagogami), Wawel z katedrą ( dzwon Zygmunta, grobowce królów polskich), smocza jama z ziejącym ogniem smokiem, kościół Franciszkanów i słynne okno papieskie na ul. Franciszkańskiej, zabytkowy rynek z Kościołem Mariackim i jeszcze wiele innych ciekawych miejsc. Tego dnia byliśmy naprawdę bardzo dzielni, bo zwiedzić tak wiele, ćwiczyć rzetelnie na wieczornym treningu i jeszcze szaleć na dyskotece, to trzeba mieć naprawdę nie byle jaką kondycję. Późno, bo gdzieś po północy rozległa się cisza nocna w ośrodku, a po niej kolejny upalny poranek naszego zgrupowania. W tym dniu po obfitym śniadaniu trzeba było spakować swoje rzeczy i udać się w drogę powrotną do Zawadzkiego. Program tego dnia obejmował wizytę w domu rodzinnym Ojca św. Jana Pawła II w Wadowicach i moc atrakcji w Parku Miniatur w Inwałdzie. Niestety z powodu awarii autokaru nie mogliśmy zrealizować naszych planów i po podstawieniu innego autobusu wyruszyliśmy do domu. Mamy więc już program na kolejny wspólny wyjazd. Wychowawcy i uczestnicy stwierdzili jednoznacznie, że wyjazd był bardzo udany pod względem wypoczynku, integracji wszystkich grup oraz aktywności ruchowej na świeżym powietrzu. Jednym słowem nabraliśmy wiele sił przed nowym rokiem szkolnym i szkoleniowym. Dziękujemy pani kierownik Sabinie Sworeń, wychowawcom - trenerom Łukaszowi Kalinowskiemu, Adamowi Frąk i Zbigniewowi Sworeń za organizację i opiekę, Urzędowi Miejskiemu w Zawadzkiem za dofinansowanie wyjazdu. Uczestnicy zgrupowania-członkowie KK Nidan Zawadzkie Zawadzkie ul. Lubliniecka (obok Walcowni Rur) tel. 077/ tel. kom ZBUPH Rudolf Błyszcz

5 KARTA KREDYTOWA BZ WBK POTRAFI WIĘCEJ NiŻ INNE KARTY

6 Rok 2007 stoi po znakiem ożywienia współpracy ze słowackim miastem Dubnica nad Wagiem, z którym Zawadzkie podpisało partnerstwo w lipcu 1998 roku. Oprócz oficjalnej wizyty przedstawicieli władz podczas Dni Miasta i niezapomnianego występu światowej klasy zespołu folklorystycznego Vrsatec, w sierpniu do Zawadzkiego przyjechała 20 osobowa grupa seniorów. Rewizytę zaplanowano na pierwszą połowę października. Wizyta gości emerytów z Dubnicy na Słowacji to początek działalności turystycznej emerytów i rencistów Zawadzkiego, Żędowic i Kielczy, zgrupowanych w sekcji Turyści Seniorzy, opowiada koordynator wizyty Urszula Taibert. Pomysł spotkania wyszedł od burmistrza Zawadzkiego Mariusza Stachowskiego. Emeryci zrzeszeni w Klubie Seniora, Uniwersytecie Trzeciego Wieku oraz Polskim Związku Emerytów, Rencistów i 6 Spotkanie miast partnerskich w Dubnicy nad Vahom W dniach sierpnia br,. na zaproszenie Burmistrza Dubnnicy nad Vahom Ing. Josefa Gasparika przedstawiciele Gminy Zawadzkie uczestniczyli w XIV edycji Festiwalu Folkloru zespołów z Dubnicy i całej Słowacji. Podczas spotkania przedstawicieli wszystkich miast partnerskich Dubnicy zaprezentowano wspólne efekty współpracy. Jednym z najważniejszych punktów wymiany praktyki dobrych przykładów prezentowanych przez Burmistrza Gasparika była wieloletnia współpraca kulturalna i sportowa z Zawadzkiem. Ostatnim wspólnym projektem między naszymi gminami jest wspólna wymiana seniorów z Zawadzkiego i Dubnicy. Seniorzy zrzeszeni w wielu klubach muzycznych i folklorystycznych z okolic Dubnicy bardzo wysoko ocenili taką formę współpracy i wymianę wspólnych doświadczeń. Już wkrótce i nasi seniorzy pojadą z wizytą do Dubnicy. Podczas roboczych spotkań z przedstawicielami miasta Otrokovice, które jest zarówno miastem partnerskim dla Zawadzkiego i Dubnicy uzgodniono program współpracy na obecny rok. W wyniku kontaktów kulturalnych i sportowych jeszcze w tym roku zaplanowano spotkanie zespołów muzycznych z Zawadzkiego, Dubnicy i Otrokovic, które odbędzie się 16 grudnia br. w Otrokovicach. Spotkanie zespołów będzie miało na celu zaprezentowanie kolęd i pastorałek każdego z krajów. W czerwcu br, wraz z gminami partnerskimi poczyniono starania o realizację projektu Radosne Vanoce współfinansowanego z środków Funduszu Wyszechradzkiego. W wyniku braku akceptacji przez komisję funduszu naszego wniosku, czeska strona z O t r o k o v i c zaproponowała wspólne spotkanie dla naszych zespołów i podjęła się organizacji tego wydarzenia. Kolejnym pomysłem na współpracę będzie organizacja w przyszłym roku wspólnych dni kultury miast partnerskich w Dubnicy nad Vahom. Będzie to 10 jubileuszowy rok współpracy miast partnerskich Dubnica - Zawadzkie oraz XV edycja Festiwalu Fokloru w którym uczestniczyć będzie również zespół z regionu Opolszczyzny. Jednym z ważniejszych punktów w programie współpracy będzie również zaproszenie jednego z najbardziej popularnych zespołów folklorystycznych - zespołu Śląsk na doroczny najważniejszy konkurs Z Zawadzkiego odjeżdżali z pełnym bagażem wrażeń. Inwalidów szybko podchwycili ten temat. Pięć miast partnerskich to pięć wycieczek do tych miast i pięć wizyt gości-emerytów w Zawadzkiem. Co roku jeden wyjazd i rewizyta w Zawadzkiem. Wizyta z Dubnicy była dla nas pierwszym wielkim wyzwaniem, któremu dzięki ofiarności wielu osób chyba sprostaliśmy. Goście zostali zakwaterowani w Domu Pomocy Społecznej i tam też zorganizowaliśmy wyżywienie. Spotkaniu seniorów towarzyszyła wyjątkowa atmosfera. Goście szybko zadomowili się w Zawadzkiem, a język nie okazał się barierą. W programie pobytu znalazła się wizyta w Centrum Edukacji Leśno-Przyrodniczej przy Nadleśnictwie Zawadzkie, w firmie Technodrew Polska, goście zwiedzili centrum handlowe w Zawadzkiem, ogród botaniczny przy leśniczówce Jaźwin, a także pojechali na wycieczkę na Górę św. Anny. Miłym akcentem było także spotkanie z przedstawicielami mniejszości niemieckiej w zabytkowej chacie w Kielczy. Wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu wizyty gości z Dubnicy chciałam serdecznie podziękować, a w sposób szczególny burmistrzowi M a r i u s z o w i Stachowskiemu, Nadleśniczemu Zdzisławowi Siewierze, bratu dyrektorowi DPS Krzysztofowi Siemińskiemu oraz zespołów z Słowacji, który odbędzie się w Dubnicy nad Vahom. Patronat imprezy obejmie Związek Mniejszości Polskiej na Słowacji wraz z konsulem Generalnym Polski na Śłowacji. To kulturalne wydarzenie będzie współorganizował Związek Górne Poważe Klub Polski. Przewodniczącym związku jest Zbigniew Podleśny, wieloletni działacz społeczny i animator kulturalny polskich rodzin mieszkających w Dubnicy i jej okolicach. Obecnie Klub Polski zrzesza 25 rodzin. Głównymi zadania statutowymi Klubu jest działalność charytatywna, nawiązywanie współpracy z wieloma instytucjami działającymi na rzecz polskiej mniejszości i organizacja imprez kulturalnych. Klub Polski od lat współpracuje z Urzędem Miejskim w Zawadzkiem. bratu Pawłowi Siennickiemu, prezesowi Janowi Smereczańskiemu, Robertowi Piontkowi, a także sponsorom G. Pyka, U. W. Neumann, Firmie Marko, Piekarni p. Kisiel z Kolonowskiego, piekarni p. H.Kupka, Delikatesom Centrum, Dyskotece Kosmos, Firmie Bronder, DFK Kielcza, Klubowi Seniora z Kielczy, Mieczysławowi Orgackiemu, Gerardowi Szyja za oprawę muzyczną oraz Piotrowi Wasikowi, za wykonanie przepięknej rzeźby w arbuzie, którą goście dostali prezencie na powitanie. Całe przedsięwzięcie udało się także dzięki ogromnemu zaangażowaniu i poświęceniu aktywnych emerytów: Marii Baran, Marii Brol, Danuty Prychidnej, Heleny Lońskiej, Wernera Machnika, Waldemara Ujmy, Franciszka Dykty i Franciszka Poliwody. Tym osobom w sposób szczególny dziękuję. Goście z Dubnicy nad Wagiem wyjechali zachwyceni i z pełnym bagażem wrażeń. Urzekła ich polska gościnność oraz zawadczańskie lasy. Zjednoczenie Europy jest procesem integracyjnym w skali naszego kontynentu, jednak prawdziwe zjednoczenie Europy dokonuje się przede wszystkim na poziomie społeczności lokalnych. Dowodem tego było sierpniowe spotkanie seniorów. I Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Seniorów 8 września br. w hali sportowej w Zawadzkiem oraz w nowo otwartym obiekcie w Kolonowskiem odbędzie się I Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Seniorów. Organizatorami tych rozgrywek jest ASPR Unimot Zawadzkie oraz Burmistrz Miasta Kolonowskie. W turnieju zagrają czołowe drużyny z naszego regionu: ASPR Unimot Zawadzkie, Gwardia Opole oraz Sukces Komprachcice. Ponadto w rozgrywkach wezmą udział drużyny: AS-BAU Śląsk Wrocław, ŚKPR Świdnica oraz drużyna z włoskiej ekstraklasy Teramo Hanball. Turniej dla każdej z drużyn stanowi ważną cześć przygotowań do nowego sezonu ligowego. Już teraz zachęcamy do udziału. Turniej rozegrany zostanie w dwóch fazach: - eliminacje w dwóch grupach - sobota r. - mecze finałowe - sobota r.

7 Wakacje minęły, czas do szkoły. Jak co roku Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji dołożył wszelkich starań, aby przygotować dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy jak najbogatszą ofertę zajęć oraz imprez. Podobnie jak w roku ubiegłym obywały się zajęcia plastyczne oraz taneczne prowadzone pod okiem instruktorek tych sekcji. Dużym zainteresowaniem młodzieży cieszyły się wakacyjne dyskoteki organizowane w Domu Kultury. Tegoroczną nowością były piątkowe spotkania w Kinoteatrze w ramach Wakacyjnych Piątków z Filmem. Dzięki projekcjom nabyliśmy pewnego doświadczenia i w najbliższych planach mamy kontynuację rozpoczętego programu reaktywacji projekcji filmowych w Zawadzkiem. W naszej ofercie nie zabrakło również propozycji dla Wakacje z MOKSiR'em osób lubiących aktywny wypoczynek, gdyż rozegraliśmy m.in. Turniej Piłki Plażowej o Puchar Burmistrza Zawadzkiego oraz Turniej Pikarski MUNDIALIK W trakcie wakacji pod zarząd MOKSiR trafił także nowy obiekt. W związku z nieustającymi prośbami młodzieży w Zawadzkiem obok budynku Urzędu Miejskiego w dniu 4 sierpnia miało miejsce uroczyste otwarcie Skateparku. Obawialiśmy się trochę, czy nie okaże się on inwestycją na chwilę, jednak po miesiącu od jego otwarcia wiemy, że była to trafiona inwestycja, gdyż w zasadzie codziennie cieszy się on dużym powodzeniem wśród młodzieży. Na zakończenie wakacji przygotowaliśmy w tym roku trzy imprezy. Pierwsza odbyła się 30 sierpnia na Basenie Letnim, a było to Ognisko na Pożegnanie Lata. W trakcie imprezy dzieci miały możliwość wzięcia udziału w konkursach z nagrodami, upiec przy ognisku kiełbaskę, a rodzice napić się kawy. Ta impreza co roku wywołuje uśmiech na twarzach wielu dzieci. Dzień później na Stadionie Miejskim zabrzmiały gitary. Oczywistym stało się, że są to dzwięki zwiastujące, podobnie jak w roku ubiegłym, imprezę pod nazwą Rockowe Pożegnanie Lata. Na tegorocznym koncercie zagrało 5 zespołów grających muzykę rockowa lub bluesa. Nowością był przyjazd zagranicznych gości z Bratysławy (zespół Jane Session), z którymi kontakt nawiązaliśmy podczas wizyty w Czeskim mieście partnerskim Otrokovicach. Goście zostali przyjęci bardzo ciepło, a z pobytu w naszym mieście byli bardzo zadowoleni. Osoby, które były na koncercie, a chciałyby wpisać się w księdze gości zespołu zapraszamy na stronę internetową zespołu: 1 września na terenie skateparku odbyły się pierwsze zawody, podczas których podziwiać można było zmagania zarówno chłopaków jeżdżących na rowerach jak i deskorolkach. Podczas 3 godzinnego meetingu rozegrano szereg widowiskowych konkurencji. Zawodników dopingowała licznie zgromadzona publiczność, co jeszcze bardziej utwierdziło nas w celowości tej inwestycji. Wakacje minęły, czas do szkoły. Dziękujemy Wam za wspólnie spędzony czas i życzymy samych sukcesów podczas nadchodzącego roku szkolnego. MOKSiR Zapraszamy na wystawę Zapraszamy do obejrzenia wystawy pokonkursowej pn. Europejski Rok Równości Szans dla Wszystkich... i dla mnie. Wystawa ta to zbiór prac powstałych w konkursie plastycznym przeznaczony dla uczniów szkół specjalnych i ponadgimnazjalnych z Powiatu Strzeleckiego. Konkurs współfinansowany był przez Dom Europejski przy Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych i Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Uroczyste rozdanie nagród, wraz z projekcją filmu nawiązującego do tematyki konkursu, odbyło się 12 czerwca. Jednym z założeń konkursu było zorganizowanie objazdowej wystawy pokonkursowej, która zaprezentowana zostanie w instytucjach publicznych naszego powiatu. W Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem wystawę można zobaczyć do dnia 24 września. Pożegnanie dyrektora Z początkiem września Marian Pudo wieloletni dyrektor zawadczańskiego Zespołu Szkół Zawodowych odszedł na emeryturę. Jako nauczyciel przepracował w szkolnictwie 40 lat, a szkołą kierował 19 lat. Pożegnanie Absolwenta pracy odbyło się 3 września w szkolnej auli. Zaproszeni goście, nauczyciele i uczniowie przybyli na uroczystość nie tylko z bukietami kwiatów. Przynieśli ze sobą wdzięczność, szacunek i serdeczność wyrażone w wielu ciepłych i pięknych słowach. Podczas pożegnalnej uroczystości ustępujący dyrektor przekazał swojemu następcy Piotrowi Lepiorzowi (do czasu rozstrzygnięcia konkursu) insygnia władzy.

8 Przypominamy, że na mocy art. 90 b ustawy o systemie oświaty można się ubiegać o pomoc materialną o charakterze socjalnym przyznawaną w formie stypendiów szkolnych na rok szkolny 2007/8. Pomoc materialna skierowana jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponad gimnazjalnych (do ukończenia 18 roku życia) oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegów pracowników służb społecznych (do ukończenia 24 roku życia). Przyznawane stypendia szkolne umożliwiają pokonanie barier w dostępie do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. O stypendium szkolne może ubiegać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, wielodzietność, alkoholizm, a także gdy rodzina jest niepełna. Zasiłek szkolny przyznawany jest uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Stypendium szkolne jest udzielane uczniom w formie: 1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, prowadzonych Minęło zaledwie kilka miesięcy, odkąd w Kielczy, pod kierownictwem Mieczysława Orgackiego, działa Stowarzyszenie Wincentego z Kielczy, a już jest w trakcie realizacji 3 dużych projektów. Jak większość organizacji, stowarzyszenie zaczynało działalność mając na koncie niewiele, praktycznie kilka złotych pochodzących ze składek członkowskich. Aktualnie realizuje 3 projekty o całkowitej łącznej wartości złotych. Pierwszy projekt to zadanie realizowane wspólnie z OSP w Kielczy, na przeprowadzenie którego pozyskało dotację ze środków Starosty Powiatu Strzeleckiego w wysokości zł. W ramach projektu Pożar i jego skutki - czy może być inaczej? zorganizowana została konferencja pt. Mieszkańcy w walce pożarem, na której prelegenci z Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich przedstawili najczęstsze przyczyny powstawania pożarów, ze szczególnym uwzględnieniem wypalania traw, pracownicy Nadleśnictwa Zawadzkie omówili organizację ochrony przeciwpożarowej w Nadleśnictwie Zawadzkie, a na zakończenie pracownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu omówił skutki środowiskowe powstałe po pożarach lasów. 11 sierpnia zrealizowano pieszy i rowerowy rajd turystyczny ścieżkami gminnymi z konkursami i pokazem działań bojowych jednostki Państwowej Straży Pożarnej ze Strzelec Opolskich. Imprezę zakończyła wspólna biesiada, na której młodzieżowej drużynie OSP Kielcza przekazano bluzy, dresy strażackie, śpiwory, czapki i menażki. Na realizację drugiego projektu stowarzyszenie pozyskało zł w ramach dotacji przyznanej przez Marszałka Ogłoszenie Naprawa lodówek, zamrażalek, chłodziarek, montaż klimatyzacji. Odbieramy stary sprzęt AGD tel kom UWAGA UCZNIOWIE! jako płatne zajęcia spoza planu nauczania lub jako inne płatne zajęcia edukacyjne (kursy językowe, informatyczno-komputerowe, zajęcia logopedyczne) 2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym (zakup podręczników, wyposażenia szkolnego, stroju sportowego na w-f, itd...) 3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów dojazdu (lub pobytu w internacie) do szkoły ponadgimnazjalnej. Kryteria pomocy materialnej o charakterze socjalnym określa regulamin uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Zawadzkie Nr XXII/176/05 z dnia 31 marca 2005r. Szczegółowych informacji udziela p. Alina Kurowska pok.306 Urzędu Miejskiego lub tel. (077) wew Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem w Biurze Obsługi Mieszkańca, w biurze Nr 306 oraz ze strony internetowej Termin składania wniosków r. W imieniu niepełnoletniego ucznia wniosek składa rodzic lub opiekun ustawowy, pełnoletni uczeń składa wniosek osobiście w biurze Nr 306. AK Aktywne Stowarzyszenie Województwa Opolskiego oraz zł z budżetu gminy Zawadzkie w ramach Odnowy Wsi. W ramach projektu pn. Przystosowanie Zabytkowej chaty w Kielczy do funkcji szkoleniowo-edukacyjnych na rzecz mieszkańców wsi, zakupiony zostanie sprzęt multimedialny, aparat i kamera cyfrowa, sprzęt nagłaśniający, kuchenka mikrofalowa, termosy oraz naczynia kuchenne. Sprzęt ten posłuży m.in. podczas zaplanowanych prelekcji dotyczących promocji zdrowia. Spotkania nt. profilaktyki raka piersi, układu krążenia oraz cukrzycy prowadzić będą pracownicy i słuchacze Państwowej Wyższej Szkoły Medycznej w Opolu. Trzeci, największy projekt, nosi tytuł Nauka drogowskazem do lepszego jutra. Kwotę na ten cel w wysokości zł stowarzyszenie pozyskało w ramach dotacji przyznanej przez Wojewodę Opolskiego. Projekt realizowany jest od 15 lipca do 30 listopada. W ramach zadania zostaną zorganizowane wycieczki, m.in. do teatru, filharmonii, multikina, Prudnika, Nysy oraz Ustronia. Od września do końca listopada w godzinach popołudniowych prowadzone będą w chacie różnego rodzaju zajęcia dla dzieci i młodzieży, m.in. nauka języka niemieckiego i angielskiego, zajęcia plastyczne, teatralne, będzie dyskusyjny klub filmowy, klub taneczny, koło turystyczno-sportowe oraz nauka na instrumentach dętych. Wszystkie zajęcia będą bezpłatne. Partnerami w realizacji poszczególnych projektów są organizacje działające na terenie Kielczy: Koło DFK, LZS Kielcza, Parafia św. Bartłomieja, Zespół Szkolno-Gimnazjalny, oraz Grupa Odnowy Wsi. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Hołd poległym 1 sierpnia. w 63. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego ks. Bernard Kotula dokonał uroczystego poświęcenia tablicy pamiątkowej upamiętniającej poległych w czasie II wojny światowej. Pomnik ten, dzięki inicjatywie Adama Wilimczyka, postawiony został rok temu w parku miejskim przy Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem. W uroczystości oprócz samego pomysłodawcy udział wzięli kombatanci oraz przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych. Sprzęt rehabilitacyjny Regionalne Centrum Wolontariatu przy Opolskim Forum Organizacji Socjalnych, Centrum Wolontariatu przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawadzkiem wypożycza sprzęt rehabilitacyjny: chodziki, kule, balkoniki, krzesła toaletowe. Dobrowolne datki z tego tytułu będą wykorzystane na organizację imprez integracyjnych. Sprzęt do odbioru w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Dębowej 11 w Zawadzkiem w godzinach 7-15 Kolejny talent Piotr Wasik w niedzielę wystartował w Mistrzostwach o Puchar Dolnego Śląska w Carvingu i zajął 3 miejsce. W duecie z szefem kuchni wrocławskiej restauracji utalentowany zawadczanin przygotował rzeźbę z dwóch arbuzów przedstawiającą kwiaty ziemskie i marsjańskie. Carving to tajlandzka sztuka rzeźbienia w owocach i warzywach. W Polsce popularna jest zaledwie od kilku lat, ale zdobywa coraz większą liczbę zwolenników. Przygotowane w ten sposób dekoracje z owoców i warzyw stanowią wspaniałą ozdobę potraw i nadają imprezie niepowtarzalny charakter. Carving jest też świetną formą reklamy, więc umieszczenie logo firmy na kunsztownie wyrzeźbionych owocach jest szeroko wykorzystywane w świecie przy okazji różnych wystaw i pokazów. Zainteresowanie tą sztuką odkryłem 2 lata temu, kiedy przypadkowo natknąłem się na książkę o carvingu - opowiada Piotr. Jestem uczniem technikum gastronomicznego, więc postanowiłem rozwinąć moje kulinarne zainteresowania. Spróbowałem i szczerze nie sądziłem, że rzeźbienie w owocach stanie się moim hobby. Do wykonania rzeźby nie zawsze trzeba korzystać z drogich surowców jak mango, czy melony. Wspaniale nadają się nasze rodzime warzywa takie jak kalarepa, cukinia, dynie czy buraki. Czas przygotowania rzeźby zależy od wielkości surowca i stopnia skomplikowania wzoru. Najczęstsze motywy to kwiaty i rośliny, ale można wyrzeźbić także napisy, czy np. jakieś okolicznościowe symbole. Aby przygotować rzeźbę w arbuzie potrzeba od 2-3 godzin. Wszystko to, co wykreuje się w głowie, może zaistnieć w rzeźbach. Owoce mogą być wspaniałym prezentem urodzinowym oraz ozdobą serwowanych dań. Piotr wykonał już rzeźby z okazji 40 lecia święceń kapłańskich, dla delegacji ze Słowacji, współpracuje z jednym z opolskich hoteli, zwyciężył w konkursie na logo firmy komputerowej. Rzeźby są wspaniałe, ale mają niestety jedną wadę nie są trwałe. Po kilku dniach owoce trzeba zjeść, a warzywa ugotować. Piotr przymierza się do utworzenia strony internetowej, na której będzie umieszczał fotki swoich arcydzieł. Trzymamy Piotra za słowo i czekamy z niecierpliwością na zdjęcia! Kącik lokalnych poetów Żandowska wioska, tak nazywana, leży w pośrodku, z jednej Zawadzkie, z drugiej z Kielczą zbratana, skromna, nieduża, to trasa od Opola do Tarnowskich Gór ją wydłuża. Ludzie uczciwi i pracowici, niektórzy chciwi i nieżyczliwi. Szkoła na miejscu gdzie uczą się dzieci. Na łąkach przyłogi i pustka świeci. Nikt nie kosi już starej trawy, bo to się nie opłaci mówią starzy. Każdy czeka na lepsze czasy, myślą, że w Unii mają zapasy. Lecz i gospoda z piwkiem już czeka, przyciąga mężczyzn, to droga niedaleka, pospiesz się tylko do tego grona, wódka i piwko to wesoła obrona. Na miejscu Kościół, sklepy i poczta, to Żandowska wioska, jest wesoła i radosna. Ludzie biegają tam i z powrotem. Życie się toczy też kołowrotem, lecz wszystkie sprawy, jest normalną rzeczą, to jedni się smucą, a drudzy się cieszą. Elżbieta Placzek Żędowice

9

10 Od nowego roku szkolnego 2007/2008 w Zespole Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem będzie funkcjonowała nowa specjalistyczna pracownia rewalidacyjna wspomagająca komunikację osób niepełnosprawnych. Jest to możliwe dzięki firmie HARPO, która zaopatrzyła szkołę w wyspecjalizowane urządzenia i oprogramowanie dla osób niesprawnych ruchowo, które często nie mogą obsługiwać komputera przy użyciu standardowych urządzeń peryferyjnych. Otrzymany rehabilitacyjny sprzęt komputerowy, specjalistyczne programy oraz samodzielnie działające komunikatory umożliwią również komunikację osobom, które nie mówią. Wyposażenie szkoły w tak nowoczesną technologię odbyło się dzięki organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, który pozytywnie zaopiniował wniosek szkoły do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach środków EFS. W wyniku tego konkursu 55 placówek z całej Polski dostały wielką szansę, by udoskonalić edukację osób niepełnosprawnych. Do obsługi nowoczesnego sprzętu zostały przeszkolone dwie nauczycielki z ZSS. Szkolenie pod nazwą Nowoczesna technologia w edukacji dzieci z zaburzeniami w komunikacji werbalne. Specyficzne formy pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi odbyło się na przełomie czerwca i lipca w Warszawie. Efektem tego szkolenia było poznanie najnowszych informacji na temat AAC ( Augmentative and Alternative Communication Komunikacja wspomagająca i alternatywna ), opanowanie teoretycznych podstaw pracy na nowych technologiach oraz praktyczne zastosowanie otrzymanego sprzętu. Wynikiem szkolenia było również utworzenie strony internetowej na której zostały umieszczone zdjęcia i informacje ze szkolenia, wiadomości o sprzęcie firmy HARPO. Uruchomione zostało forum dla uczestników szkolenia, którzy od nowego roku szkolnego będą w swej pracy Koleżeńskie spotkanie z okazji 50-tej rocznicy egzaminu dojrzałości w Liceum Ogólnokształcącym w Zawadzkiem Idea zorganizowania koleżeńskiego spotkania powstała w trakcie wielu rozmów przy różnych okazjach, a sfinalizowała się w okresie noworocznym 2006/2007, kiedy to starym zwyczajem telefonowaliśmy do siebie by życzyć sobie wszystkiego najlepszego w nowym roku. Organizacji spotkania podjął się kol. Rainer Schatton mieszkający w Niemczech, ale utrzymujący bliskie kontakty z koleżankami i kolegami w Polsce, w Niemczec i we Francji. Na miejsce spotkania wybraliśmy restaurację i hotel u Państwa Tomanów w Pietraszowie. Było w tym coś symbolicznego i to z dwóch powodów. W tym czasie kiedy uczęszczaliśmy do Liceum ( ), Dobrodzień nie miał jeszcze własnego Liceum Ogólnokształcącego i wiele koleżanek i kolegów z Dobrodzienia przyjeżdżało pociągiem do L.O. w Zawadzkiem. Pietraszów zaś leży na trasie między Zawadzkiem, a Dobrodzieniem, a więc spotkaliśmy się w połowie drogi. Drugi symbol tego spotkania to samo miejsce, w którym się ono odbyło. Świętowaliśmy w budynku byłej, od lat nieczynnej szkoły, którą Państwo Thomanowie przebudowali i urządzili w niej elegancką restauracje wraz z hotelem. Ważnym zadaniem było zebranie i uzupełnienie listy z aktualnymi adresami i numerami telefonicznymi wszystkich maturzystów z 1957 roku. Jako, że wielu utrzymywało ze sobą od lat kontakty, Nowa pracownia dla niepełnosprawnych użytkownikami specjalistycznego sprzętu. Forum te ma służyć wymianie informacji o sposobach wykorzystania sprzętu komputerowego, autorskich programach rewalidacyjnych, metodach pracy, nowych pomysłach i problemach pojawiających się w związku z korzystaniem z nowych urządzeń. Kilka dni temu firma HARPO dostarczyła cały sprzęt do Zespołu Szkół Specjalnych w Zawadzkiem. Są wśród nich między innymi: klawiatura IntelliKeys USB z wymiennymi nakładkami pozwalającymi dopasować funkcjonalność urządzenia do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej, klawiatura Matron 3D dla osób piszących jedną ręką, BIGtrack urządzenie zastępujące myszkę służące osobom z ograniczonymi umiejętnościami ruchowymi, Tracker Pro pozwala na kierowanie kursorem ruchami głowy, Head Pointer metalowy pisak nagłowny, nakładki na klawiatury, ekrany dotykowe, szereg przełączników umożliwiających osobom z wieloraką niepełnosprawnością korzystanie z komputera. Szkoła otrzymała również samodzielne komunikatory urządzenia do nagrywania i odtwarzania komunikatów, wspomagające komunikację alternatywną, dla osób niemówiących ( Tech/Talk, Tech/Speak, GoTalk 9+ ) oraz szereg innych urządzeń. Komputery posiadają również specjalistyczne oprogramowanie: program Symword edytor tekstu z syntezatorem mowy, program Symbol for Windows wykorzystujący symbole w komunikacji z otoczeniem, specjalistyczny program Wspomaganie rozwoju. Z Tosią przez pory roku otrzymany od firmy Young Digital Planet, przeznaczony przede wszystkim dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową bądź sprzężoną, w którym kształcone są umiejętności w ramach poszczególnych działów: poczucie sprawstwa, percepcja wzrokowa i koordynacja wzrokowo- ruchowa, grafomotoryka, zabawy matematyczne, przyroda, stosunki przestrzenne, myślenie, sfera społeczna. Szkoła otrzymała również Matura 1957 uporaliśmy się z tym dość szybko. Odszukanie jednak niektórych zaginionych było już zadaniem dla detektywa. Tutaj mistrzynią okazała się Marysia Sosnowska-Skaźnik i jej syn Jan. Szukając adresów stwierdziliśmy niestety, że niektórzy z naszej klasy już zmarli. Wspominaliśmy ich szczególnie podczas całego spotkania. Trzeba było liczyć się z tym, że nie wszyscy będą mogli wziąć udział w tym koleżeńskim spotkaniu i to z różnych przyczyn. Większość jednak wyraziła wielką radość, że klasa się spotyka. Ucieszyliśmy się, że nasz kolega z klasy, ksiądz dr Henryk Wieczorek, proboszcz wielkiej i bardzo aktywnej parafii w Rheda- Wiedenbrück w Westfalii, z radością przyjął chrześcijański obowiązek odprawienia naszej dziękczynnej mszy świętej w kościele św. Rodziny w Zawadzkiem. Na tę mszę św. ksiądz Henryk przygotował dla nas wszystkich oraz dla zmarłych pamiątkowe świece. Podczas mszy św. wspominaliśmy zmarłego Wernera Kansego, Ryszarda Strusiewicza i zmarłą przed miesiącem Renatę Wicher-Kulpa. Wspominaliśmy także zmarłych małżonków trzech koleżanek oraz zmarłych nauczycieli. Po mszy św. wykonaliśmy pamiątkowe zdjęcia w kościele i przed grotą, a potem pojechaliśmy wszyscy do Pietraszowa. Nim usiedliśmy do stołu wznieśliśmy lampką szampana - toast za zdrowie nas. Po kawie pojechaliśmy wszyscy do naszego starego Liceum, gdzie robiliśmy zdjęcia przed szkołą i w klasie. Stojąc przed nasza starą budą przypominaliśmy sobie jak spotykaliśmy się na randki w pobliskim parku, w którym wiele drzew sadziliśmy sami przeszło 50 lat temu. Następnie cały wieczór, aż do późnej nocy, wspominaliśmy stare dzieje. Na drugi dzień po śniadaniu pojechaliśmy dużą grupą na cmentarz do Dobrodzienia na grób zmarłej miesiąc temu, naszej koleżanki Renaty, gdzie złożyliśmy wiązankę kwiatów i zapaliliśmy komputerowe gry i zabawy edukacyjne, oprogramowanie dla osób niesprawnych ruchowo oraz programy logopedyczne. Ponieważ rok szkolny jeszcze się nie rozpoczął, nauczyciele nie mieli możliwości praktycznego wykorzystania otrzymanego sprzętu w pracy ze swoimi uczniami. Trzeba wypracować indywidualne metody pracy z poszczególnymi dziećmi, zapoznać je z nowymi urządzeniami, tak by w jak najlepszy sposób wykorzystać otrzymaną szansę. Oferowane przez firmę HARPO rozwiązania wykorzystując zaawansowane technologie, zapewniają osobom niepełnosprawnym poczucie samodzielności i sprawczości dostosowując urządzenia peryferyjne komputera do indywidualnych możliwości użytkowników oraz ułatwiają komunikację z otoczeniem. Dają również szansę na pozyskanie nowych umiejętności przez uczniów ZSS przy DPS w Zawadzkiem, a o efektach pracy będziemy informować w miarę osiąganych sukcesów. fot: PC z ekranem dotykowym, myszą nagłowną Tracker Pro i klawiaturą IntelliKeys A. Sz. wiązankę kwiatów i zapaliliśmy świecę. Po obiedzie nadszedł czas pożegnania i podziękowań za przygotowanie spotkania. Wszyscy zgodnie orzekli, że powinniśmy się znowu spotkać, proponując wstępnie jubileusz za 5 lat. Jednak nasz kolega Jerzy Anioł zwrócił słuszną uwagę, że w naszym wieku czas płynie coraz szybciej i dlatego postanowiliśmy spotkać się za dwa lata aby świętować nasze 70-te urodziny. Propozycja ta została spontanicznie i z zadowoleniem przyjęta. A oto nazwiska uczestników jubileuszowego spotkania: Jerzy Anioł z żona Ireną, Heliodor Holewa z żona Leokadią, Renata Cyllik-Coulon, Jan Duda, Róża Gawenda-Brol, Zofia Olearczyk, Ryszard Mojzesowicz z żoną Alicją, Andrzej Onufrowicz, Rainer Schatton z żona Christie, Róża Tomala- Guzy, Brigitte Jasiński-Gropp z mężem Ulli, Ks. Heinrich Wieczorek, Andrzej Wojciechowski z żoną Milą, Elżbieta Bąk-Ludwig, Marysia Sosnowska-Skaźnik, Marysia Broż, Gerard Gdawiec, Eugeniusz Marciniak. na podstawie materiału opracowanego przez Rainera Schattona

11 Po co są wakacje? ( a po to, by słoneczne oblało was złota ) Wszyscy z utęsknieniem czekaliśmy na zakończenie roku szkolnego 2006/2007. Ten rok szkolny zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli był wyjątkowo wyczerpujący. Do 1 lipca zdążyliśmy nabrać oddechu i już 2 lipca w Zespole Szkolno Gimnazjalnym rozpoczęły się półkolonie. Pierwszy dzień to powitanie kolonistów z Wahrenbrück, w tym dniu dzieci niemieckie gościły w Urzędzie Miejskim. Witał ich zastępca burmistrza J.Szampera (w swoim pierwszym dniu urzędowania). Kolejne dni mimo niesprzyjającej aury mijały jednak bardzo pogodnie, z uśmiechem i zbyt szybko. W czasie półkolonii odbywały się wycieczki i wędrówki. Dzieci odwiedziły Muzeum Chleba, zetknęły się z zabytkami Wrocławia, poznały historię Toskańskiego Zamku, brały udział w turniejach Kajakiem po Małej Panwi Już po raz 11. odbędzie się Ogólnopolski Spływ Kajakowy Mała Panew Organizatorem imprezy jest Gliwicki Klub Kajakowy Wiking, który serdecznie zaprasza wszystkich sympatyków kajakarstwa. Spływ odbędzie się w dniach września br. na trasie Krupski Młyn-Zawadzkie- Fosowskie. Zgłoszenia uczestnictwa indywidualne i drużynowe przyjmowane są do 9 września br. w siedzibie Klubu w Gliwicach przy ulicy Zabrskiej 41 lub telefonicznie pod numerem Wpisowe od uczestnika dorosłego wynosi 25 zł, 20 zł opłaca młodzież szkolna. Istnieje możliwość odpłatnego wypożyczenia sprzętu, jednakże ilość jest ograniczona. Nagrodą główną za 1 miejsce w klasyfikacji drużynowej jest kajak, ponadto organizatorzy oferują wiele pucharów, medali oraz nagród niespodzianek. ZAPRASZAMY! Są dzieła i ludzie, które z czasem nabierają znaczenia symbolu. Takim symbolem powinna być dla Zawadzkiego twórczość Zofii Czechowej. Kim była Pani Czechowa? Pani Zofia urodziła się 26 maja 1902 roku w Zawadzkiem. Pochodziła z rodzinny hutniczej Berty i Franciszka Skorupów. W 1923 roku wyszła za mąż za Antoniego Czecha. Szczęściem ich małżeństwa było siedmioro dzieci: Teodor, Emil, Wiktor, Elżbieta, Maria, Małgosia i najmłodszy Józef. W latach należała do chóru Lutnia założonego przez Antoniego Rzepczyka. Przy każdej okazji kultywowała polskie obrzędy, zbierała stare i układała nowe pieśni. Jako córka hutnika poznała ciążką pracę, dlatego tez znaczna część jej utworów była im poświęcona. Trudne lata swej młodość wspomina z optymizmem i odrobiną czarnego humoru. Humor ten przebija z jej słów, które są fragmentem wierszowanych wspomnień: jeszcze gorzej prziszło jak wszystko drożało, a za miesięczny zarobek funt soli się dostało, to dopiero ludzie szkoła przechodzili, bo aże do biliona rachować musieli. Właściwie nie znała literackiej polszczyzny, pisała gwarą, jak sama mówiła Pisza jak mi jenzyk urosł, ta ludowa poetka była twórczynią autoryzowanego folkloru. Z jej inicjatywy odbywał się w Zawadzkiem babski comber, w wigilię św. Łucji młodzież wesoło bawiła się uczestnicząc w grupie przebierańców zwanych Lucykami. Bez niej nie mógłby odbyć się również żaden doszkubek, czyli zwyczaj zakończenia darcia pierza, który był okazja do rycerskich. Dzieci zmęczone wędrówką w czasy historyczne, chętnie brały udział w szaleństwach w parku wodnym i w kręgielni. Z żalem żegnaliśmy przyjaciół z Niemiec, trudne były rozstania. Dzieci obdarowały się upominkami, wymieniły adresami, i już z niecierpliwością dopytywały się o atrakcje i plany na przyszłe półkolonie ale przed nami kolejny rok szkolny. Tak miłe dla dzieci, spędzanie wakacyjnego czasu zawdzięczamy corocznej pomocy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które jest jednym z głównych sponsorów organizacji wypoczynku letniego. Przesyłamy gorące podziękowania od organizatorów i szczęśliwe uśmiechy naszych podopiecznych.. Organizatorzy Chcesz uaktywnić się na rynku pracy? Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem informuje, iż od dnia rozpoczyna się kolejna edycja zajęć w Klubie Integracji Społecznej. W ramach integracji zawodowej uczestnicy nabędą umiejętności m.in. - Przygotowania własnego CV i listu motywacyjnego, pisania pism urzędowych, podań - Wypracowania motywów do czynnego Poszukiwania pracy - Poznania obowiązkowych przepisów prawnych m.in. prawa pracy, BHP, PPOZ - Opanowanie technik jasnego formułowania wypowiedzi słownej w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z przyszłym pracodawcą, selektywnego słuchania, twórczego myślenia oraz pokonywania stresu. Zajęcia będą odbywać się w siedzibie ośrodka przy ul. Dębowej 11. Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach Klubu serdecznie zapraszamy i prosimy o kontakt. Zawadzkie latem a dlaczego nie? W 80 dni dookoła świata przystanek Zawadzkie pod takim hasłem zorganizowane zostały V LETNIE PÓŁKOLONIE w PSP Zawadzkie. Ta forma letniego wypoczynku stała się już tradycją naszej szkoły. Organizatorzy dbają o to, aby co roku mile zaskoczyć dzieci ciekawymi pomysłami i atrakcjami. Do tej pory każdy turnus przebiegał pod innym hasłem. W tym roku szkolnym inspiracją była podróż pana Foga bohatera powieści Juliusza Verne. My postanowiłyśmy zrobić przystanek w naszym mieście i odkryć latem jego walory. Jak się okazało, pomysł spodobał się wszystkim. Na jedyny niestety- w tym roku turnus zapisało się 150 uczestników, a karty kolonijne rozeszły się, jak przysłowiowe świeże bułeczki. Od razu, w pierwszy dzień Półkolonii, dzieciaki przeniosły się w wyobraźni do najdalszych zakątków świata i stworzyły wraz z wychowawcami malownicze i rozśpiewane grupy Cyganów, Afrykańczyków, Indian, pojawiał się piłkarska drużyna z Brazylii, a dwie najstarsze grupy postanowiły odegrać rolę nieustraszonych Piratów z Karaibów. Tradycyjnie odbył się chrzest na półkolonistę, mnóstwo emocji jak zawsze-wzbudziły rozgrywki grupowe i indywidualna rywalizacja podczas Letniej Olimpiady Sportowej. Nie zabrakło dyskoteki w Klubie KOSMOS. Atrakcją były również wycieczki do ZOO, do Parku Wodnego i Sztolni w Tarnowskich Górach oraz do Koszęcina. Przeprowadzono wiele konkursów plastycznych oraz wiedzy z zakresu biologii i edukacji. Bardzo dużą wiedzą z zakresu edukacji i biologii popisały się dzieci podczas konkursu wiedzy Żyję w zgodzie z naturą a wiec zdrowo i pogodnie. W ostatni dzień odbył się Festiwal Piosenki Wakacyjnej Lato pachnące miętą. Niestety czas płynie nieubłagalnie. Półkolonie zakończył uroczysty apel, na którym zostały wręczone dzieciom upominki, dyplomy, a sponsorom, organizatorom i wychowawcom podziękowania. Po raz kolejny dzieci dorośli udowodnili, że dobry pomysł i chęci wystarczą, aby wesoło spędzić czas i przeżyć ciekawe przygody nawet w naszym mieście. W styczniu minie 25 rocznica śmierci Zofii Czechowej towarzyskich pogawędek, śpiewu, opowiadań, czy baśni. W 1967 roku Zofia Czech założyła swój własny 40 osobowy zespół, znany później jako w wielu regionach jako zespół Czechowej opracowała dla niego scenariusz widowiska pt. Wesele Śląskie. Sama je reżyserowała, a także w nim występowała. Pani Zofia posiadała uzdolnienia plastyczne, toteż sama wykonywała wszystkie rekwizyty obrzędowe dla zespołu. Były to np. pięknie przystrojone marzanny, weselne gaiki, korony dla starostów weselnych i druhen. Zajmowała się też zdobieniem pisanek. Jej prawdziwą pasją była jednak twórczość tekstowo piosenkarska. Układała mowy weselne, teksty piosenek ludowych i wiersze, które niestety rzadko zapisywała. Całkowicie poświęcała się swojemu zespołowi, poezji i społecznej aktywności. Była m.in. w 1973 roku współzałożycielem i pierwszym prezesem Opolskiego Oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Uhonorowano ją także Złotym Krzyżem Zasługi i odznaką Zasłużonemu Opolszczyźnie. Pani Zofia żyła teatrem, starsze pokolenie w Zawadzkiem i okolicy wspomina ją jako primabalerinę, solistkę śpiewaczkę i najlepszą aktorkę. Pomysł na realizację I Przeglądu Twórczości Ludowej im. Zofii Czechowej pojawił się kilka miesięcy temu, ale dopiero 25 rocznica śmierci poetki daje szansę do jego realizacji. 27 stycznia w Kolonowskiem odbędzie się festiwal, podczas którego ukazany zostanie dorobek twórczy naszej lokalnej poetki. Przeglądowi towarzyszyć będzie Małgorzata Rabicka wiele imprez, a jedną z głównych atrakcji będzie prezentacja strojów z Konkursu Modne Opolskie i rywalizacja o Babski Pantofel. Przewidziano także dla uczniów konkurs plastyczny na portret przedstawiający Zofię Czechową oraz występ solistów zespołu Śląsk. Chociaż do festiwalu pozostało jeszcze kilka miesięcy, to przygotowania ruszyły pełna parą. Pomysłodawczynią oraz koordynatorem projektu jest pani Sybilla Fusiarz, pochodząca z Zawadzkiego wnuczka poetki, córka Emila. Od śmierci poetki upłynęło już trochę czasu, lecz pamięć o niej, szczególnie wśród starszych mieszkańców trwa dalej. Chcielibyśmy zebrać to co po niej pozostało i przekazać potomnym. Dlatego wszystkie osoby chcące podzielić się wspomnieniami, swoją wiedzą na temat twórczości pani Zofii, a także osoby, które chciałby udostępnić wszelkie teksty, rekwizyty związane ze śląskim weselem zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w środę 26 września br. w Kawiarni Sportowej w Zawadzkiem o godz Osoby, które nie mogą w tym dniu uczestniczyć w spotkaniu mogą kontaktować się z Referatem Rozwoju Gospodarczego i Promocji, pok. 105, tel wew.262, codziennie w godzinach pracy urzędu. Krajobrazy Zawadzkiego objęły Patronat Medialny nad I Ogólnopolskim Przeglądem Twórczości Ludowej Zofii Czechowej. W kolejnych wydaniach naszego pisma będziemy przekazywać informacje dotyczące Przeglądu.

12 Ponad 600 samorządów, w tym i nasza gmina, włączyło się w ogólnopolską kampanię edukacyjną CIĄŻA BEZ ALKOHOLU. Celem kampanii jest zmniejszenie liczby kobiet pijących w czasie ciąży i zachęcenie ich do zachowania całkowitej abstynencji. Organizatorem kampanii jest Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a honorowy patronat objęli: Minister Zdrowia, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne oraz Światowa Organizacja Zdrowia. Nawet najmniejsza ilość alkoholu jest niebezpieczna dla rozwijającego się organizmu dziecka. Tymczasem z badań wynika, że co trzecia kobieta w wieku lat piła alkohol w czasie ciąży. Jeśli kobieta pije alkohol w tym okresie, naraża swoje dziecko na ryzyko nieodwracalnych uszkodzeń, które będą rzutować na całe jego życie. Mogą to być mikro uszkodzenia układu nerwowego i narządów oraz pełnoobjawowy FAS(Płodowy Zespół Alkoholowy). Nawet troje dzieci na 1000 urodzeń Ciąża bez alkoholu może być dotkniętych zespołem FAS. Dziesięciokrotnie więcej może cierpieć na skutek innych zaburzeń spowodowanych przez działanie alkoholu w okresie płodowym. Dane wskazują, że FAS może występować częściej niż zespół Downa! Brak prawidłowej diagnozy uniemożliwia jednak udzielanie profesjonalnej pomocy takim dzieciom. Nasza gmina aktywnie włączyła się w kampanię Ciąża bez alkoholu. Przekazaliśmy plakaty, ulotki do ośrodków zdrowia, Ośrodka Pomocy Społecznej. Będziemy zachęcać lekarzy do tego, by informowali kobiety o negatywnym wpływie alkoholu na rozwijający się płód i o konieczności zachowania abstynencji w ciąży. Kampanii towarzyszyć będą emitowane w ogólnopolskich mediach spoty telewizyjne i radiowe oraz akcja bilbordowa. Nasza gmina bez wahania przystąpiła do tej niezwykle potrzebnej kampanii. Realizujemy w ten sposób działania edukacyjne i informacyjne wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Abstynencja podczas ciąży jest ważna dla zdrowia Twojego dziecka! Nie istnieje bezpieczna dla kobiet w ciąży dawka alkoholu, która na pewno nie zaszkodzi rozwojowi nienarodzonego dziecka. Nawet najmniejsza ilość alkoholu wypita w ciąży stanowi zagrożenie. Dlatego specjaliści zalecają, aby kobiety spodziewajże się dziecka zrezygnowała w ogóle z picia alkoholu - WYBIERZ DZIEWIĘĆ MIESIĘCY BEZ ALKOHOLU! Rozmowa z zastępcą burmistrza Po opublikowaniu ostatniego numeru gazety zarzucono nam, że zbyt mało miejsca poświęciliśmy na łamach naszej gazety, jak to określił jeden z czytelników - drugiej osobie w gminie - zastępcy burmistrza. Poniżej prezentujemy rozmowę z naszym zastępcą po 2 miesiącach urzędowania. 1. Powołanie Pana na stanowisko nie obyło się bez różnorodnych komentarzy w mediach lokalnych. Co Pan uważa o tych anonimowych artykułach, które dość regularnie ukazują się w tych środkach masowego przekazu i najczęściej krytykują sytuację w gminie? Co do komentarzy na temat mojej osoby, które ostatnio ukazały się w lokalnych mediach, uważnie je śledzę. Uważam, iż konstruktywna krytyka bez względu czy ktoś ma odwagę podać swoje dane czy też nie, zasługuje na uwagę i refleksję. Przecież nikt z nas nie jest idealny, a konstruktywna krytyka i wyciąganie z niej odpowiednich wniosków zbliża nas do idealnych rozwiązań. Osobiście mieszkańców, którzy przejawiają chęć działania ( a pisanie takich artykułów jest niewątpliwie jej objawem) zapraszam do współpracy, aby wszystkie problemy rozwiązać, a dobre pomysły wspólnie zrealizować. 2. Jakie obowiązki objął Pan w naszym urzędzie? Jak już było wspomniane w ostatnim numerze Krajobrazów Zawadzkiego będę się zajmował wszystkimi sprawami dotyczącymi referatu Gospodarki Komunalnej, referatu Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, jak również zastępował burmistrza podczas jego nieobecności. 3. Jak ocenia Pan współpracę z burmistrzem i innymi pracownikami urzędu? Co do współpracy z Panem burmistrzem to zarówno przed objęciem przeze mnie stanowiska, jak i teraz zgadzamy się we wszystkich strategicznych decyzjach, jakie są jeszcze przed nami i jakie zostały wcześniej podjęte. Jeśli już miałyby zaistnieć pewne różnice zdań, to zarówno ja jak i burmistrz jesteśmy podatni na argumenty, dlatego nie obawiam się naszej dalszej współpracy. Co do pozostałych pracowników, to uważam ich za ludzi kompetentnych i znających swoje zadaniach, jednak nie oznacza to, że nie widzę możliwości doprecyzowania pewnych elementów. mieszkańców. Dużą szansę dają również środki z nowego budżetu UE na lata Pierwsze sukcesy i porażki? Jeśli chodzi o sukces to z pewnością największym, jaki osiągnąłem na polu zawodowym to objęcie funkcji zastępcy burmistrza. Jednak jest to sukces niepełny, ostateczny sukces będzie, jeśli sytuacja mieszkańców ulegnie zmianie na lepsze. Na stanowisku zastępcy burmistrza jestem dopiero 2 miesiące i jest to zbyt krótki czas, by odnieść jakiś sukces na wielką skalę. Wszelkie sprawy, które udało się mi zakończyć pozytywnie podczas mojego urzędowania są wynikiem działania wielu ludzi, które zostało podjęte jeszcze przed objęciem przez mnie tego stanowiska. Uważam, że wszelkie sukcesy, które będą również moim udziałem, będą przede wszystkim konsekwencją pracy wielu ludzi, gdyż w pojedynkę nikt z nas nie jest w stanie wiele zdziałać. Za priorytet uważam pracę zespołową ludzi pracowitych i kompetentnych, którzy dzięki współpracy będą potrafili zmienić sytuację w naszej Gminie na lepsze. Myślę, że pracownikom Urzędu, jak radnym zależy na poprawie sytuacji gminy Zawadzkie. Co do porażek, to w chwili obecnej ciężko mi mówić o jakiekolwiek sytuacji, którą bym tak odebrał. Wychodzę z założenia, iż każde działanie, które nie jest zakończone pełnym sukcesem umożliwia wyciągnięcie pewnych wniosków, z których zawsze staram się korzystać. 6. Trzy najważniejsze zadania, które Pan przed sobą stawia? Zadań do wykonania jest zdecydowanie więcej, ale jeśli miałbym wybrać spośród nich te najważniejsze, to z pewnością jest mowa o kanalizacji w całej Gminie, a nie tylko w mieście Zawadzkie. Drugim takim zadaniem jest uregulowanie sprawy z Gimnazjum w Zawadzkiem. No a trzecia sprawa, nie mniej ważna od tych wcześniejszych to ta, o której mówiłem, czyli stworzeniu jak najlepszych warunków dla prywatnej przedsiębiorczości. 10 tys. na rozwój wsi Fundacja Wspomagania Wsi i Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych ogłaszają kolejną edycje konkursu, którego celem jest aktywizacja społeczna i gospodarcza mieszkańców wsi i małych miasteczek. W konkursie wspierane będą działania, które będą miały charakter przedsięwzięć ekonomicznych, przynoszące wymierne i trwałe efekty. W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe: stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje, organizacje religijne, niepubliczne instytucje opiekuńczowychowawcze, komitety społeczne, kluby pracy, spółdzielnie socjalne, organizacje młodzieżowe, świetlice wiejskie, organizacje kobiece, grupy odnowy wsi, a także sołectwa, rady sołeckie, parafie, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich. Realizacja projektu powinna się rozpocząć po 10 lutego 2008 i nie trwać dłużej niż 18 miesięcy. Maksymalna kwota, o którą można się ubiegać wynosi złotych, minimalna złotych. Szczegółowy formularz wniosku o dotację, oraz instrukcja do formularza są do pobrania stronie oraz w portalu internetowym prowadzonym przez Fundację Wspomagania Wsi Wniosek z dopiskiem Nasza wieś naszą szansą należy przesłać pocztą do 8 października 2007 r. na adres: Fundacja Wspomagania Wsi, ul. Bellottiego1, Warszawa. Tajemnicze Koło prom Kiedyś jeziorko, dziś już prawie mokradło w lesie na prawo od Świbskiej drogi w żędowickim lesie. Sama nazwa nie ma w sobie nic tajemniczego, oznacza miejsce okrągłe, krąg. Nazwa użyta na pewnej niemieckiej mapie Kolloch Teich wydaje się przekręceniem gwarowej wersji koła Koloteich. Z jeziorem tym wiąże się jednak najbardziej chyba znana żędowicka legenda, wg której miała w tym miejscu istnieć kiedyś osada, która zapadła się pod ziemię, a na jej miejscu powstało jezioro. Przyczyną tego nieszczęścia miało być przekleństwo rzucone przez strudzonego wędrowca, któremu mieszkańcy odmówili gościny. Starsi mieszkańcy Żędowic mówią, że gdy jeziorko całkowicie wyschnie można zobaczyć szczyt wieży kościoła. Natomiast o dwunastej w południe w miejscu dawnej wioski słychać dzwony wzywające na Anioł Pański. Jeśli wsłuchamy się dokładniej usłyszymy gdakanie kur i kobietę, która je woła. A o północy można zobaczyć ducha mężczyzny - mieszkańca Koloteichu, który płynie łódką. Jak się okazuje, legenda ta ma swoje prawdziwe korzenie, gdyż przed wojną archeolodzy niemieccy odkryli tu niewątpliwe ślady wczesnośredniowiecznej osady. (źródło, książka Żędowice, ziemia i ludzie, tekst A. Baron) 4. Jak widzi Pan przyszłość naszej Gminy? Głównym zadaniem, które sobie postawiłem, obejmując stanowisko zastępcy burmistrza, to stworzenie dogodnych warunków do rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w naszej Gminie. Nowe inwestycje, które są z tym związane z pewnością przyczynią się do wzrostu wynagrodzeń, a przez to do polepszenia warunków życia wszystkich 12

13 Wrzesień/apteka Warto nie znaczy to samo, co opłaca się prof. Władysław Bartoszewski Członkowie Klubu Młodego Europejczyka działającego w Publicznej Szkole Podstawowej w Zawadzkiem oraz realizatorzy programu autorskiego Cztery Pory Roku - Zawadzkie historia i współczesność serdecznie dziękują Burmistrzowi Zawadzkiego Panu Mariuszowi Stachowskiemu i Nadleśniczemu Nadleśnictwa Zawadzkie Panu Zdzisławowi Siewierze, za wsparcie, inspirację i motywację do efektywnego działania oraz za ufundowanie atrakcyjnych nagród, które sprawiły ogromną radość. W imieniu uczestników półkolonii serdecznie dziękuję: Burmistrzowi Zawadzkiego Mariuszowi Stachowskiemu, Radzie Miejskiej, kierownikowi OPS Marii Klimowicz, MKRPA, ks. Bernardowi Kotuli, Arkadiuszowi Korpokowi, wolontariuszom Kasi Brzezińskiej i Pawłowi Żuchowskiemu, wychowawcom, kucharkom, pracownikom administracji i obsługi za pomoc w organizacji Półkolonii 2007 w PSP w Zawadzkiem. Kierownik Półkolonii Maria Andrzejewska Dyrekcja, wychowawcy oraz podopieczni składają serdeczne podziękowania dr Danucie Kalinowskiej za ogromną życzliwość i fachową pomoc lekarską udzieloną naszym podopiecznym na półkoloniach w Żędowicach. Co w następnym wydaniu? W październikowym numerze opublikujemy rozmowę z burmistrzem Zawadzkiego Mariuszem Stachowskim, podsumowująca pierwszy rok pracy w kadencji Absurdy świata 1.Sąd w Kansas (USA) nakazał Arturowi Younkinowi (waga:225 kg) schudniecie o 50 kg i zakazał jedzenia wiecej niż jednego posiłku dziennie. Skazany stracił z powodu otyłości prace i nie spłacał kredytu. Odchudza się w więzieniu. 2. W Sacco w Missouri (USA) kobiety nie moga nosiś kapeluszy, które mogłyby przerazić dzieci, osoby wrażliwe i zwierzęta. 3. Każdy brytyjczyk usiłujący sprzedać np. odkurzacz w miejscu publicznym naraża się na karę ograniczenia wolności (3 miesiące) i 180 funtow grzywny. 4. W Tanzani istnieje limit długości włosów - maksimum 36 cm. 5. W Atenach, prowadząc samochód w stroju kąpielowym, ryzykujesz utratę prawa jazdy. 6. W stanie Alabama (USA) zabroniona jest gra w domino w niedzielę. 7. Ortodoksyjni rabini z Izraela zabronili wiernym korzystania z Internetu, bo "wodzi ludzi na pokuszenie i prowadzi do grzechu". 8. Kolegium do spraw Artur wykroczeń Koźlikw Koszlinie nakazało pewnemu mężczyźnie przez miesiąc myć naczynia w restauracji, bo nie zapłacił rachunku za obiad. 9. W Nowej Gwinei zapłata za ślub z "nową" narzeczoną to 240 dolarow, 5 świn i jeden ptak. Dwie świnie, ptak i jedyne 30 "zielonych".wystarcza, aby zaplacić za żonę z odzysku (rozwódkę lub wdowę). Nic nie płaci się za byłą dwukrotną mężatkę. 10. W miejscowości Fairbanks (Alaska, USA) nie wolno częstować myszy wódka. Żartobliwe pytania 1. Gdzie się siedzi, kiedy się idzie na stadion? 2. Co nie pozwala jeźdźcowi siedzieć na koniu? 3. Jakie zwierzę jest najsilniejsze? 4. Jaki jest szczyt okrucieństwa? 5. Po jakiej drodze nie jechał jeszcze żaden człowiek? 6. Jakie zwierzę pije wodę słoną za życia, a słodką po śmierci? 7. 5 pająków łapie 5 much w ciągu 5 godzin. Ile much łapie 100 pająków w ciągu 100 godzin? 8. Ile jest zakrętów w Polsce? 9.Co to jest: zaczyna się na literę d' i zużywa dużo papieru? 10.Dlaczego włosy na głowie prędzej siwieją niż na brodzie? Odp.1 Wcale się nie siedzi, idzie się. Odp.2 Siodło. Odp.3 Ślimak, bo nosi na sobie własny dom. Odp.4 Przebijać oczka tłuszczu w rosole. Odp.5 Po mlecznej. Odp.6 Gąbka. Odp.7 Sto pająków łapie w ciągu stu godzin 2000 much. Odp.8 Dwa-w prawo i w lewo. Odp.9 Drukarnia. Odp.10 Bo są starsze Konkurs Fotograficzny z nagrodami Zakończyły się wakacje. Zapraszamy wszystkich i tych dużych i tych małych do udziału w konkursie fotograficznym pod nazwą Moje Wakacje. Ciekawi ludzie, zadziwiające miejsca, niesamowite wydarzenia, które zostały uwiecznione. Czekamy na takie zdjęcia do 25 wrzesnia br. w pokoju nr 105 w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem. Wartościowe nagrody czekają. Zapraszamy. Sałatka kalafiorowa z szynką ½ kalafiora (ok. 50 dag) 10 dag szynki 1 zielony ogórek (ok. 20 dag) 1 puszka kukurydzy 3 łyżki jogurtu naturalnego 2 łyżki majonezu sól, pieprz Kalafior opłukać, podzielić na cząstki i ugotować w osolonej wodzie. Ostudzić i pokroić w kostkę. Szynkę i zielony ogórek (w skórce) również pokroić w kostkę. Kukurydzę osączyć z zalewy. Wszystkie składniki przełożyć do miski. Dodać jogurt naturalny, majonez i wymieszać. Sałatkę przyprawić do smaku solą i pieprzem. Pomarańczowa pekinka ½ kapusty pekińskiej (ok. 70 dag) 2 pomidory ½ czerwonej papryki 1-2 łyżki ketchupu sól, pieprz Kapustę pekińską pokroić. Pomidory sparzyć i obrać ze skórki. Następnie pokroić je w dużą kostkę i wraz sokiem dodać do kapusty pekińskiej. Czerwoną paprykę pokroić w paski i dodać do kapusty. Posolić, wymieszać i zostawić na około 10 minut. Następnie dodać ketchup i pieprz do smaku. Wymieszać. Sałatka meksykańska 250g ugotowanego mięsa z kurczaka, 2 strąki czerwonej papryki, 150 ml gęstej kwaśnej śmietany, 50 ml majonezu, 150g osączonej z zalewy kukurydzy konserwowej, 150g ugotowanego na sypko białego ryżu, 1/2 łyżeczki sproszkowanego chili, sól i pieprz do smaku. Paprykę umyć, pozbawić gniazd nasiennych. Pokroić w drobną kostkę. Dodać pokrojone w kawałki mięso z kurczaka, kukurydzę, ryż, i sproszkowane chili. Polać śmietaną wymieszaną z majonezem. Doprawić solą i pieprzem. Całość dokładnie wymieszać. Przełożyć w chłodne miejsce na 1/2 godz. Jak usunąć plamy? Guma do żucia - tkaninę włożyć do zamrażalnika lub obłożyć kostkami lodu i wykruszyć gumę do żucia. Pozostałe plamy wyczyścić alkoholem metylowym lub benzyną do czyszczenia. Długopis - świeże plamy można usunąć przez zamoczenie w kwaśnym mleku, a następnie pranie w wodzie ; zastarzałe plamy można wywabić sokiem z cytryny lub 10-procentowym kwasem cytrynowym Przypalenia na tkaninie - uderzać miejsce zaplamione tamponikiem z gazy umoczonym w wodzie z mydłem, spłukać ciepłą wodą, a po wyschnięciu działać benzyną. Jeżeli nadal pozostaną żółte plamy, pocierać tamponikiem umoczonym w wodzie utlenionej Ślepy jeż wpada na kaktus i mówi: - Czy to ty mamo?... Rozmawiają dwie kaczki. Jedna mówi. -Kwa,kwa. Druga na to. -Właśnie miałam to powiedzieć.... Dlaczego bocian ma czerwony dziób? Bo go krew zalewa, gdy mu się wmawia, że przynosi dzieci

14 Zakończył się najprzyjemniejszy okres w życiu ucznia wakacje. Po ponad 2 miesiącach odpoczynku pora powrócić do obowiązków. 4 września br. rozpoczął się rok szkolny. Dyrektorzy szkół uroczyście i ciepło powitali uczniów, życząc im dużo sukcesów i radości z nauki. Na twarzach pierwszoklasistów widać było radość ale i zadumę nad tym co przyniesie nadchodzący rok szkolny. Ogólnie edukację w szkołach podstawowych i gimnazjalnych rozpoczęło 1106 uczniów, w tym 118 uczniów w pierwszych klasach szkół podstawowych i 136 uczniów w klasach pierwszych gimnazjalnych. Edukacją przedszkolną rozpoczęło 289 dzieci. Wszystkim życzymy powodzenia i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

Piękna Wieś Opolska 2011r.

Piękna Wieś Opolska 2011r. Piękna Wieś Opolska 2011r. Przechód dawniej: Przechod(1306), Prechod(1333), Prschichod(1534), Przychod(1728), Psychod(1883), Waldfurt(1936 Przechód podzielony jest umownie i zgodnie z tradycjąna dzielnice,

Bardziej szczegółowo

Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji był Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji był Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie. Dzierżoniów, dnia 01.09.2016 r. SO.523.2.2016 SPRAWOZDANIE z przebiegu i wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/116/11 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 22 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/116/11 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 22 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/116/11 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych

Bardziej szczegółowo

Stypendia. 1. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym)

Stypendia. 1. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) Stypendia 1. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJLANYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ TCZEW

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJLANYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ TCZEW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej w Tczewie z dnia. REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJLANYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ TCZEW 1 1. Ilekroć w

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r. i słuchaczy zamieszkałych na terenie miasta Dąbrowy Górniczej.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r. i słuchaczy zamieszkałych na terenie miasta Dąbrowy Górniczej. Projekt Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia... 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy

Bardziej szczegółowo

STYPENDIA SZKOLNE I ZASIŁKI SZKOLNE DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KROŚNIEWICE

STYPENDIA SZKOLNE I ZASIŁKI SZKOLNE DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KROŚNIEWICE STYPENDIA SZKOLNE I ZASIŁKI SZKOLNE DLA UCZNIÓW Zgodnie z ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KROŚNIEWICE Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 21 lipca 2015 r. Poz. 1745 UCHWAŁA NR XII/73/2015 RADY GMINY LUBSZA. z dnia 16 lipca 2015 r.

Opole, dnia 21 lipca 2015 r. Poz. 1745 UCHWAŁA NR XII/73/2015 RADY GMINY LUBSZA. z dnia 16 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 21 lipca 2015 r. Poz. 1745 UCHWAŁA NR XII/73/2015 RADY GMINY LUBSZA z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna dla uczniów Pomoc materialna dla uczniów Formy pomocy materialnej dla uczniów reguluje rozdział 8a ustawy o systemie oświaty "Pomoc materialna dla uczniów", który szczegółowo opisuje świadczenia, jakie mogą być przyznawane.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA USTROŃ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA USTROŃ. z dnia r. Projekt Nr OR-BRM.0006.345.2013 z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA USTROŃ z dnia... 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

1. Stypendium szkolne socjalne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałych na terenie miasta Suwałk

1. Stypendium szkolne socjalne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałych na terenie miasta Suwałk 1. Stypendium szkolne socjalne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałych na terenie miasta Suwałk Kryteria przyznania stypendium: Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji Programu współpracy Gminy Rakoniewice. z organizacjami pozarządowymi w roku 2011

Sprawozdanie. z realizacji Programu współpracy Gminy Rakoniewice. z organizacjami pozarządowymi w roku 2011 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Rakoniewice z organizacjami pozarządowymi w roku 2011 Rada Miejska w Rakoniewicach w dniu 28 października 2010 r. przyjęła Uchwałę Nr XLII/347/2010 w

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 24 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY GMINY BISZCZA. z dnia 26 października 2016 r.

Lublin, dnia 24 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY GMINY BISZCZA. z dnia 26 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 24 listopada 2016 r. Poz. 4609 UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY GMINY BISZCZA z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/478/2013 RADY GMINY W CHOJNICACH. z dnia 29 listopada 2013 r.

Gdańsk, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/478/2013 RADY GMINY W CHOJNICACH. z dnia 29 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 4526 UCHWAŁA NR XXXVIII/478/2013 RADY GMINY W CHOJNICACH z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. 2. Pomoc materialna przysługuje:

umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. 2. Pomoc materialna przysługuje: Informacja dotycząca przysługującej uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Dobra pomocy materialnej o charakterze socjalnym ( stypendium szkolne, zasiłek szkolny) Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2004r.

Bardziej szczegółowo

1. Stypendium szkolne socjalne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałych na terenie miasta Suwałk

1. Stypendium szkolne socjalne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałych na terenie miasta Suwałk 1. Stypendium szkolne socjalne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałych na terenie miasta Suwałk Kryteria przyznania stypendium: Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 R. Lp. Treść Termin Uwagi. Przygotowanie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2013 r.

PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 R. Lp. Treść Termin Uwagi. Przygotowanie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2013 r. PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 R. Lp. Treść Termin Uwagi 1. Przygotowanie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2013 r. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 r. Styczeń

Bardziej szczegółowo

1. STYPENDIUM SOCJALNE (SZKOLNE) Termin składania wniosków w roku szkolnym 2017/2018 upływa 15 września br.

1. STYPENDIUM SOCJALNE (SZKOLNE) Termin składania wniosków w roku szkolnym 2017/2018 upływa 15 września br. 1. STYPENDIUM SOCJALNE (SZKOLNE) Termin składania wniosków w roku szkolnym 2017/2018 upływa 15 września br. 1) Wnioski wydawane i przyjmowane są w urzędach gminy właściwych dla miejsca zamieszkania. W

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/250/14 RADY GMINY WRÓBLEW. z dnia 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/250/14 RADY GMINY WRÓBLEW. z dnia 27 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/250/14 RADY GMINY WRÓBLEW z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wróblew

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji Programu współpracy Gminy Rakoniewice. z organizacjami pozarządowymi w roku 2013

Sprawozdanie. z realizacji Programu współpracy Gminy Rakoniewice. z organizacjami pozarządowymi w roku 2013 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Rakoniewice z organizacjami pozarządowymi w roku 2013 Rada Miejska w Rakoniewicach w dniu 12 listopada 2012 r. przyjęła Uchwałę Nr XXV/184/2012 w sprawie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1. Jeżeli w niniejszym regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:

I. Postanowienia ogólne. 1. Jeżeli w niniejszym regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o: Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/337/05 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 czerwca 2005 roku. REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW SZKÓŁ, WYCHOWANKÓW

Bardziej szczegółowo

PIELGRZYMKA. Szanowni Państwo,

PIELGRZYMKA. Szanowni Państwo, PIELGRZYMKA Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zaprasza na Krajową Pielgrzymkę Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu oraz na debatę środowisk wiejskich pn. Wiejska Polska pod

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 września 2013 r. Poz UCHWAŁA NR VI/XXXIV/288/13 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Wrocław, dnia 5 września 2013 r. Poz UCHWAŁA NR VI/XXXIV/288/13 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 28 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 września 2013 r. Poz. 4898 UCHWAŁA NR VI/XXXIV/288/13 RADY GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego* (zasiłku szkolnego*)

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego* (zasiłku szkolnego*) Nr wniosku.. Janów Lubelski, dnia... Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim ul. Boh. Porytowego Wzgórza 23 23-300 Janów Lubelski Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego* (zasiłku szkolnego*)

Bardziej szczegółowo

Wycieczka młodzieży do Sejmu

Wycieczka młodzieży do Sejmu Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-06-29 10:38:28 Wycieczka młodzieży do Sejmu Dnia 23 czerwca 2009 roku członkowie Młodzieżowej Rady Miejskiej wzięli

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Rok szkolny.../...

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Rok szkolny.../... Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wierzchosławice Nr wniosku EKS 43181/.../200... r (wypełnia Gmina) Wierzchosławice,

Bardziej szczegółowo

Informacja o udzieleniu stypendium szkolnego w roku szkolnym 2016/2017

Informacja o udzieleniu stypendium szkolnego w roku szkolnym 2016/2017 Informacja o udzieleniu stypendium szkolnego w roku szkolnym 2016/2017 zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35,64 i 195)

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016.

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. SIERPIEŃ 2015 r. 28.08.2015 r. (pt.) godz. 8.30 Zebranie rady pedagogicznej inaugurujące rok szkolny 2015/2016: o zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej i promocji

Bardziej szczegółowo

Akcja Lato 2015 harmonogram

Akcja Lato 2015 harmonogram Akcja Lato 2015 harmonogram Półkolonie 3 turnusy (zajęcia od godziny 7.30-16.30) Zajęcia bezpłatne na obiektach POSiR Turnieje piłki nożnej Turnieje siatkówki plażowej Spływy kajakowe Jednodniowe wycieczki

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zduńska Wola

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zduńska Wola Załącznik do Uchwały Nr XXV/181/2012 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 26 września 2012 roku Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zduńska

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2010/2011

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2010/2011 (imię i nazwisko wnioskodawcy) 1 Somianka, dnia 2010..... (adres zamieszkania) (PESEL) 2 Wójt Gminy Somianka Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2010/2011 Lp. 1. Część I Dane ucznia/słuchacza

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/123/17 RADY GMINY W WIŚNIEWIE. z dnia 29 czerwca 2017 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/123/17 RADY GMINY W WIŚNIEWIE. z dnia 29 czerwca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2017 r. Poz. 5940 UCHWAŁA NR XXVII/123/17 RADY GMINY W WIŚNIEWIE z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 27 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 27 kwietnia 2015 r. Projekt z dnia...2015 r. Zatwierdzony przez Burmistrza Dzierżoniowa UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała:

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała: Protokół nr 80/2014 z Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu, które odbyło się 7 lipca 2014 r. (wizja miejsc, w których

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (składany przez rodzica / opiekuna ucznia lub pełnoletniego ucznia / słuchacza lub dyrektora szkoły)

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (składany przez rodzica / opiekuna ucznia lub pełnoletniego ucznia / słuchacza lub dyrektora szkoły) Data wpływu wniosku Nr ewidencyjny Podpis pracownika przyjmującego wniosek Adnotacje urzędowe BURMISTRZ OLECKA Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (składany przez rodzica / opiekuna ucznia lub pełnoletniego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW

INFORMACJE O UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW INFORMACJE O UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.) W celu

Bardziej szczegółowo

,,Projekt. Uchwała Nr... Rady Gminy Zamość z dnia...

,,Projekt. Uchwała Nr... Rady Gminy Zamość z dnia... Uchwała Nr... Rady Gminy Zamość z dnia...,,projekt w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zamość. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 152/2016 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 14 stycznia 2016 roku

Uchwała Nr 152/2016 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 14 stycznia 2016 roku Uchwała Nr 152/2016 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki, kultury

Bardziej szczegółowo

4. Rozmawiasz z pracodawcą odnośnie Twojej pracy wakacyjnej. Omów: - wynagrodzenie - obowiązki - godziny pracy - umiejętności

4. Rozmawiasz z pracodawcą odnośnie Twojej pracy wakacyjnej. Omów: - wynagrodzenie - obowiązki - godziny pracy - umiejętności 1. Chcesz zapisać się na kurs języka w Londynie. W rozmowie z pracownikiem szkoły językowej omów następujące kwestie: - twój poziom znajomości języka - koszty - prowadzący - zajęcia dodatkowe 2. Jesteś

Bardziej szczegółowo

Gorące przyjęcie w zimnej Finlandii - wizyta w Kouvoli

Gorące przyjęcie w zimnej Finlandii - wizyta w Kouvoli Gorące przyjęcie w zimnej Finlandii - wizyta w Kouvoli W dniach 6-10 marca 2013 roku odbyła się kolejna wizyta w ramach realizacji projektu Comenius Partnerska Współpraca Szkół, tym razem do miasta Kouvola

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 9 września 2014 r. Poz. 2421 UCHWAŁA NR XLVII/374/2014 RADY GMINY GRODZISKO DOLNE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Rzeszów, dnia 9 września 2014 r. Poz. 2421 UCHWAŁA NR XLVII/374/2014 RADY GMINY GRODZISKO DOLNE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 9 września 2014 r. Poz. 2421 UCHWAŁA NR XLVII/374/2014 RADY GMINY GRODZISKO DOLNE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania

Bardziej szczegółowo

Dotacje celowe związane z realizacją zadań oświatowych państwa

Dotacje celowe związane z realizacją zadań oświatowych państwa Dotacje celowe związane z realizacją zadań oświatowych państwa Dotacje celowe związane z realizacją zadań oświatowych państwa Indywidualne wsparcie uczniów i ich rodziców Programy wieloletnie adresowane

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIII/241/2014 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 24 czerwca 2014 roku

Uchwała Nr XLIII/241/2014 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 24 czerwca 2014 roku Uchwała Nr XLIII/241/2014 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2012 r. Poz. 6477

Warszawa, dnia 24 września 2012 r. Poz. 6477 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 24 września 2012 r. Poz. 6477 UCHWAŁA Nr XVIII/114/2012 RADY GMINY STARA KORNICA z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy

Bardziej szczegółowo

Stypendia Gminy Pawłowice

Stypendia Gminy Pawłowice Stypendia Gminy Pawłowice Program pomocy stypendialnej dla uczniów Motywacja 1. Stypendystą może zostać: a) ( ) uczeń /absolwent szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się maturą, który kontynuuje naukę b)

Bardziej szczegółowo

Kraśnik 26-27.05.2012 r.

Kraśnik 26-27.05.2012 r. XX LAT SOS WIOSKI DZIECIĘCEJ W KRAŚNIKU XVIII BIEG PO UŚMIECH Kraśnik 26-27.05.2012 r. Z radością informujemy Państwa o kolejnej edycji BIEGU PO UŚMIECH. Impreza zapoczątkowana w 1994 roku ma formułę biegów

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Przywidz I. Przepisy ogólne 1.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Przywidz I. Przepisy ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr XXI/214/2005 Rady Gminy Przywidz z dnia 17 marca 2005r. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Przywidz I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/166/12 RADY GMINY WILCZYN. z dnia 21 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIV/166/12 RADY GMINY WILCZYN. z dnia 21 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXIV/166/12 RADY GMINY WILCZYN z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wilczyn. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Wałbrzych

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Wałbrzych Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/224/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 maja 2008 roku Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Wałbrzych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 17 października 2012 r. Poz. 3252 UCHWAŁA NR XXV/181/2012 RADY GMINY ZDUŃSKA WOLA z dnia 26 września 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania uczniom pomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/398/14 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 8 października 2014 r.

UCHWAŁA NR L/398/14 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 8 października 2014 r. UCHWAŁA NR L/398/14 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia 8 października 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

Bardziej szczegółowo

W dniach r. w Sankt Petersburgu odbył się I Światowy

W dniach r. w Sankt Petersburgu odbył się I Światowy W dniach 30. 10 05.11. 2011 r. w Sankt Petersburgu odbył się I Światowy Festiwal Języka Rosyjskiego. Polskę reprezentowało czterech dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, w tym pan dyrektor Marian Klecha,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konsultacjach

Ogłoszenie o konsultacjach Ogłoszenie o konsultacjach Wójt Gminy Mszana informuje, iż w dniach od 14.06.2012 r. do 21.06.2012 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie: regulaminu udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Szczypiorniak na Orlikach 2015 rozgrywanego w ramach projektu: Festiwal Piłki Ręcznej PGNiG Dzieciom 1 ORGANIZATOR 1. Organizatorami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/334/17 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 24 lipca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIX/334/17 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 24 lipca 2017 r. UCHWAŁA NR XXIX/334/17 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na 2016 r.

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na 2016 r. Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów zaplanowanych na 2016 r. Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejscowość/ miejsce

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Grabowiec. I.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Grabowiec. I. Załącznik do Uchwały Nr XXV/156/2013 Rady Gminy Grabowiec z dnia 25 lipca 2013 r. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Grabowiec I.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XXVIII STRZELECKIEGO BIEGU ULICZNEGO IM. EUZEBIUSZA FERTA

REGULAMIN XXVIII STRZELECKIEGO BIEGU ULICZNEGO IM. EUZEBIUSZA FERTA REGULAMIN XXVIII STRZELECKIEGO BIEGU ULICZNEGO IM. EUZEBIUSZA FERTA 1.CEL IMPREZY: Popularyzacja biegów ulicznych oraz propagowanie sportu i aktywności fizycznej. 2.ORGANIZATOR: Urząd Miejski - Referat

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 60/2016 Burmistrza Koluszek z dnia 28 kwietnia 2016 r. Numer wniosku EDŚ.4462.6..2016 Do Burmistrza Koluszek WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017

Bardziej szczegółowo

WIZYTA W NIEMCZECH 4 maja 2013r 5 maja 2013r. 6 maja 2013r.

WIZYTA W NIEMCZECH 4 maja 2013r 5 maja 2013r. 6 maja 2013r. WIZYTA W NIEMCZECH W dniach 4-8 maja 2013 r. odbyła się kolejna wizyta w ramach realizacji projektu Comenius Partnerska Współpraca Szkół, tym razem była to miejscowość Bittenfeld w Niemczech. W wizycie

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy projektu uczestniczą w spotkaniu z mistrzem Polski w szachach.

Uczestnicy projektu uczestniczą w spotkaniu z mistrzem Polski w szachach. 13.03.2012 We wtorek pojechaliśmy do Krakowa. Tam odbyło się spotkanie z kilkakrotnym mistrzem Polski i świata w szachach - czternastoletnim Jankiem Dudą. Janek opowiadał nam, jak wygląda jego życie, mieliśmy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/273/2014 RADY MIEJSKIEJ W UJŚCIU. z dnia 14 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/273/2014 RADY MIEJSKIEJ W UJŚCIU. z dnia 14 października 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIV/273/2014 RADY MIEJSKIEJ W UJŚCIU z dnia 14 października 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/142/16 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH. z dnia 3 sierpnia 2016 r.

Wrocław, dnia 8 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/142/16 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH. z dnia 3 sierpnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 sierpnia 2016 r. Poz. 3837 UCHWAŁA NR XXVII/142/16 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/330/2014 RADY GMINY STĘŻYCA. z dnia 25 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXI/330/2014 RADY GMINY STĘŻYCA. z dnia 25 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XXXI/330/2014 RADY GMINY STĘŻYCA z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stężyca Na podstawie

Bardziej szczegółowo

XIV AKCJA WYCIECZKOWA WYCIECZKA ZA 1 zł.- LATO 2012

XIV AKCJA WYCIECZKOWA WYCIECZKA ZA 1 zł.- LATO 2012 KONKURS OGÓLNOPOLSKI POLSKIE OSKARY SPORTOWE Poznając Polskę, uczysz się kochać Ojczyznę Jacek Seweryn Miej serce, patrzaj w serce... Adam Mickiewicz Koło Turystyki Górskiej i Krajoznawstwa Kangchendzonga

Bardziej szczegółowo

MISJA SZKOŁY. Dąż. ążymy do tego aby każdy gnął sukces na miarę swoich

MISJA SZKOŁY. Dąż. ążymy do tego aby każdy gnął sukces na miarę swoich WITAMY W MISJA SZKOŁY Dąż ążymy do tego aby każdy uczeń osiągn gnął sukces na miarę swoich możliwo liwości W NASZEJ SZKOLE jest kameralna atmosfera podchodzimy indywidualnie do każdego ucznia umożliwiamy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA Jesteśmy W BYTOWIE ZA 2007 ROK

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA Jesteśmy W BYTOWIE ZA 2007 ROK SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA Jesteśmy W BYTOWIE ZA 2007 ROK Niniejsze sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Jesteśmy sporządzono na podstawie dokumentacji księgowej i innej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=70 ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVII/232/05 Rady Miasta Działdowo z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

UCHWAŁA Nr XXVII/232/05 Rady Miasta Działdowo z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym UCHWAŁA Nr XXVII/232/05 Rady Miasta Działdowo z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym Na podstawie art.90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/151/09 RADY GMINY W GRABOWIE NAD PILICĄ. z dnia 16 listopada 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/151/09 RADY GMINY W GRABOWIE NAD PILICĄ. z dnia 16 listopada 2009 r. UCHWAŁA Nr XXXI/151/09 RADY GMINY W GRABOWIE NAD PILICĄ z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w sołectwach.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w sołectwach. Uchwała Nr XXVI/141/2005 z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Żyrzyn Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2015

Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2015 Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2015 1 Ferie zimowe to wymarzony czas dla dzieci. Jak co roku nasza placówka zorganizowała wiele ciekawych zajęć, które rozpoczęły się już 14 lutego w sobotę. Chętne

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie. Leśne Podchody Pełne Przygody

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie. Leśne Podchody Pełne Przygody Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie Leśne Podchody Pełne Przygody www.soswtanowo.pl e-mail: soswtan@wp.pl Nasz Ośrodek Nasz Ośrodek jest położony na skraju Puszczy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Wstęp. Cel programu. Powierzanie i wspieranie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

SPRAWOZDANIE. Wstęp. Cel programu. Powierzanie i wspieranie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. SPRAWOZDANIE z realizacji wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie

Bardziej szczegółowo

Turniej Orlik Basketmania 2013

Turniej Orlik Basketmania 2013 Turniej Orlik Basketmania 2013 O TURNIEJU PO RAZ trzeci, w 8 województwach, na obiektach wybudowanych w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 zagramy w koszykówkę na szeroką skalę w turnieju Orlik Basketmania.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO (należy wypełnić wszystkie pola używając drukowanych liter!!!)

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO (należy wypełnić wszystkie pola używając drukowanych liter!!!) Miejsce składania wniosku: Urząd Miasta w Kłodzku Pl. B. Chrobrego 1 57300 Kłodzko Data wpływu wniosku: Nr wniosku: WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO (należy wypełnić wszystkie pola używając drukowanych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/247/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 lutego 2009 roku

Uchwała Nr XXXIII/247/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 lutego 2009 roku Uchwała Nr XXXIII/247/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie: przyjęcia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Karczew

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z zapisami ustawy współpraca ta może odbywać się w szczególności w formach:

Zgodnie z zapisami ustawy współpraca ta może odbywać się w szczególności w formach: Sprawozdanie z realizacji w 2014r. programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Na podstawie art. 5a ust.3 ustawy o

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W ROKU 2011

INWESTYCJE W ROKU 2011 INWESTYCJE W ROKU 2011 Cząstkowy remont dróg gminnych Na cząstkowy remont wszystkich utwardzonych dróg gminnych w ciągu roku 2011 wydano kwotę 200.000,00 zł Nawierzchnie dróg z podbudową Łączny koszt 1.417.000,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/09 RADY GMINY MARCINOWICE Z DNIA 16 MARCA

UCHWAŁA NR XXVI/146/09 RADY GMINY MARCINOWICE Z DNIA 16 MARCA UCHWAŁA NR XXVI/146/09 RADY GMINY MARCINOWICE Z DNIA 16 MARCA 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Marcinowice.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 8699 UCHWAŁA NR 42/IX/2015 RADY GMINY ZAWIDZ. z dnia 28 września 2015 r.

Warszawa, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 8699 UCHWAŁA NR 42/IX/2015 RADY GMINY ZAWIDZ. z dnia 28 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 8699 UCHWAŁA NR 42/IX/2015 RADY GMINY ZAWIDZ z dnia 28 września 2015 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH

STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 61/VIII/200 z dnia 30 grudnia 2003 r. STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Kultury w Trąbkach Wielkich zwany

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2012/2013

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2012/2013 Numer wniosku EDŚ.4460... 2012 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 112/2011 Burmistrza Koluszek z dnia 14 lipca 2011 r. Do Burmistrza Koluszek WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2013/2014 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/164/09 RADY GMINY ZDUNY. z dnia 25 czerwca 2009 r.

UCHWAŁA NR XXV/164/09 RADY GMINY ZDUNY. z dnia 25 czerwca 2009 r. UCHWAŁA NR XXV/164/09 RADY GMINY ZDUNY z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

II OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI Z CZARNEGO KRĄŻKA

II OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI Z CZARNEGO KRĄŻKA Andrzej Piaseczny zaprasza do Pionek na II OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI Z CZARNEGO KRĄŻKA 1. Organizatorem festiwalu jest: Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach tel. 48 377 70 51 2. Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie Podka wersja: UCHWAŁA Nr 164/XXVI/05 RADY GMINY DUBIECKO. z dnia 22 marca 2005 r.

Przyjęcie Podka wersja: UCHWAŁA Nr 164/XXVI/05 RADY GMINY DUBIECKO. z dnia 22 marca 2005 r. Podka.2005.109.1805 24-01-2007 zm. Podka.2007.1.19 1 Przyjęcie Podka.2005.109.1805 wersja: 24-01-2007-09-04-2007 UCHWAŁA Nr 164/XXVI/05 RADY GMINY DUBIECKO z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO DLA UCZNIA ZAMIESZKAŁEGO NA TERENIE GMINY TOPÓLKA, NA ROK SZK. 2015/2016

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO DLA UCZNIA ZAMIESZKAŁEGO NA TERENIE GMINY TOPÓLKA, NA ROK SZK. 2015/2016 Data złożenia wniosku. WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO DLA UCZNIA ZAMIESZKAŁEGO NA TERENIE GMINY TOPÓLKA, NA ROK SZK. 2015/2016 Przed wypełnieniem wniosku proszę zapoznać się z instrukcją, która

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rzeczenica

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rzeczenica Załącznik Nr 1 do uchwały Nr. Rady Gminy Rzeczenica z dnia 30 października 2014r. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rzeczenica

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r.

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu spotykał się sześciokrotnie Zarząd podjął uchwały w sprawie: 1) przyznania

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Tekst jednolity opracowany na podstawie: 1) Uchwały Nr XXV/23/2005 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 marca 2005 roku (opublikowano w Dz. U. Województwa Małopolskiego nr 313 poz. 2290 z dnia 10 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 września 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/534/17 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 1 września 2017 r.

Wrocław, dnia 14 września 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/534/17 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 1 września 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 września 2017 r. Poz. 3814 UCHWAŁA NR XXIX/534/17 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 1 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 3549 UCHWAŁA NR XXVII/192/2013 RADY GMINY JASTKÓW. z dnia 27 czerwca 2013 r.

Lublin, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 3549 UCHWAŁA NR XXVII/192/2013 RADY GMINY JASTKÓW. z dnia 27 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 3549 UCHWAŁA NR XXVII/192/2013 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/281/2013 RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE. z dnia 21 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLV/281/2013 RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE. z dnia 21 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLV/281/2013 RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kłodawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/106/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 23 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/106/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 23 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/106/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Swarzędz.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/29/15 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 11 lutego 2015 r.

Uchwała Nr III/29/15 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 11 lutego 2015 r. Uchwała Nr III/29/15 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy

Bardziej szczegółowo