Spis treści 1 URUCHOMIENIE SUCCESS X Ikony UŜywanie kalkulatora Wprowadzanie tekstu Wybieranie z menu...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści 1 URUCHOMIENIE SUCCESS X2... 1 1.1.1 Ikony... 1 1.1.2 UŜywanie kalkulatora... 2 1.1.3 Wprowadzanie tekstu... 2 1.1.4 Wybieranie z menu..."

Transkrypt

1 Spis treści 1 URUCHOMIENIE SUCCESS X Ikony UŜywanie kalkulatora Wprowadzanie tekstu Wybieranie z menu UŜywanie spersonalizowanego menu Oto ekran główny Success a: PRACOWNICY Wprowadzanie hasła/pinu Zmiany Funkcja logowania Aktywowanie funkcji logowania UŜywanie funkcji logowania Zespoły Tworzenie zespołów Nieobecności Jak zdefiniować nieobecność USŁUGI Tworzenie usługi Tworzenie kategorii usług Pakiety Zarządzanie pakietami Tworzenie pakietu UŜycie rabatów i cen specjalnych Tworzenie rabatu Inne przychody Abonamenty MAGAZYN Import produktów Dostęp do kart produktów Jak uŝywać klasyfikacji produktów? Producenci i dostawcy Jak stworzyć Producenta Jak stworzyć Dostawcę Zmiany cen Archiwizacja/Odzyskanie Tworzenie archiwizacji Obsługa róŝnych kopii zapasowych Ochrona i zabezpieczenia Zarządzanie prawami dostępu SPRZEDAś Wybór klienta Nowy klient Stały klient Przechodzeń Jak sprzedawać SprzedaŜ usług SprzedaŜ pakietów SprzedaŜ produktów Zamówienia klientów Jak sprzedać abonament Inne funkcje ekranu SprzedaŜy Informacje o kliencie Umieszczenie płatności jako oczekująca Łączenie rachunków Rabaty Spłata kredytu i

2 Success X Inne przychody UŜywanie wcześniej ustalonych cen specjalnych Płatności Płatność łączona Reszta lub zwrot Czeki z odroczonym terminem płatności Zaawansowane funkcje Napiwki Lista usług z kodami kreskowymi Wydruk Listy usług z kodami kreskowymi UŜywanie Listy usług z kodami kreskowymi KLIENCI Karty klientów Podstawowe informacje KARTY TECHNICZNE Marketing Historia Inne Jak dostać się do karty klienta w trakcie SprzedaŜy? Bilans dnia Jak dotrzeć do bilansu? Bilans Drukowanie bilansu dnia lub miesiąca Operacje gotówkowe Wybór banku Operacje gotówkowe Zarządzanie czekami Analiza aktywności ETYKIETY Profile Etykiet Zawartość etykiet Druk Etykiet WYDATKI Tworzenie wydatku Wprowadzanie wydatków IKONET Czym jest IKONET? Rejestracja konta IKONET Konfiguracja Mailbox Połączenie z IKONET MUZYKA II

3 1 URUCHOMIENIE SUCCESS X2 Dopiero zainstalowałeś Success X2 na swoim komputerze. Nieistotne na jakim, nieistotne czy to wersja demonstracyjna czy pełna, pierwsze kroki zawsze są takie same. Jesteśmy przekonani, Ŝe ta instrukcja pomoŝe Ci. Kiedy juŝ Success zostanie zainstalowany, nowa ikona będzie dostępna na pulpicie. Aby uruchomić system kliknij dwukrotnie na ikone. Success został zaprojektowany z myślą o Salonach Kosmetycznych i Day SPA.. Jego interfejs został specjalnie przygotowany dla Ciebie tak, aby był przyjazny i łatwy w uŝyciu Ikony Oto ikony, które znajdziesz w Successie. Powinieneś/aś przyzwyczaić się do nich tak szybko jak to tylko moŝliwe: Druk obecnego dokumentu. Lub Zapisz/Potwierdź zmiany i powróć do poprzedniego ekranu. Powróć do poprzedniego ekranu bez zapisu zmian. Dodaj (klienta, pracownika, produkt, usługę, itp). Modyfikuj. Usuń. 1

4 Success X UŜywanie kalkulatora W Successie liczby wprowadzamy uŝywając kalkulatora. Wyjście. Usuń ostatnią wprowadzoną cyfrę. Zła liczba. Kalkuluj Wprowadzanie tekstu Wprowadź tekst za pomocą klawiatury, aby pojawił się na ekranie. MoŜesz wprowadzać tekst mniejszą lub większą czcionką. Strzałki w lewo i w prawo na klawiaturze pozwalają na przemieszczanie kursora w tekście. "Backspace" (umieszczony po prawej stronie przycisku "= ", który wygląda jak strzałka w lewo) pozwala na usunięcie ostatnich liter/słów. Aby zaakceptować tekst klikamy "Enter" lub klikamy na pole poza tekstem. MoŜesz takŝe uŝyć myszki, aby przemieścić kursor w dowolne miejsce. Aby przejść do następnej linii kliknij "Ctrl" + "Enter" Wybieranie z menu Aby wybrać opcję, wszystko co musisz zrobić to ustawić kursor na ikonie i kliknąć lewym przyciskiem myszy. 2

5 1 URUCHOMIENIE SUCCESS X UŜywanie spersonalizowanego menu Twoje spersonalizowane menu pozwoli Ci wprowadzać dowolny tekst. MoŜesz takŝe dodawać lub zmieniać dane w zaleŝności od potrzeb. Przykład: w menu Kwalifikacje pracownika w karcie pracownika moŝesz dodać element Obserwacje. Uwaga: Bardzo często tekst wprowadzony w spersonalizowanym menu moŝe być odrzucony ze względu na funkcje marketingowe i analizy. MoŜesz wybrać klientów, pracowników, usługi. do tych list. NaleŜy uwaŝać, aby dane były zrozumiałe. Wprowadzany tekst nie powinien być w skróconej formie (którą nie kaŝdy moŝe zrozumieć) lub nie moŝe być zbyt skomplikowana. 1.2 Oto ekran główny Success a: Dla tych którzy nie uŝywają treminarza wizyt w Successie jest to ekran główny, złoŝony z ikon takich jak SprzedaŜ, Terminarz wizyt, Czas pracy. Znajduje się tu takŝe grupa opcji internetowych: Mamy równieŝ dwie listy Płatności oczekujące oraz Dzisiejsze wizyty. Obie pozwalają natychmiast utworzyć rachunek. PomoŜe to przyspieszyć rozliczanie klientów. Ikonet Strona WWW Poczta 3

6 Success X2 Ikony: Na górze ekranu: Data: MoŜesz ją zmienić klikając na nią lewym przyciskiem myszy. Uwaga! Wszystkie rachunki utworzone w tym czasie będą zawierały tą nową datę. Jeśli zmieniasz datę, a pracujesz w salonie po sieci, wskazane jest, aby upewnić się, Ŝe nikt w tym czasie nie będzie dokonywał płatności. Opcja ta pozwoli Ci na wprowadzenie waŝnych informacji dla salonu. MoŜe to być przydatne w sporządzaniu planów i statystyk. Przykład: Strajk komunikacji miejskiej. Pomoc on-line. Wyjście z systemu. Ekran Główny : Dostęp do kart klientów. Drukowanie i podgląd. Terminarz wizyt. Dostęp do Managera (zaawansowane funkcje Successa). Dostęp do Bilansu dnia. Wprowadź wydatki. Dostęp do pomocy technicznej. 4

7 1 URUCHOMIENIE SUCCESS X2 Otwórz szufladę (tylko jeśli szuflada jest podłączona I skonfigurowana z systemem Success). Dostęp do SprzedaŜy. Dostęp do serwisu Ikonet. Dostęp do internetu. Jeśli masz połączenie internetowe ta opcja pozwoli Ci na dostęp. Stwórz wiadomość .(więcej informacji w dziale 14.3). Dostęp do Monitoringu płac. Dostęp do Biznesu (Statystyki). Dostęp do Czasu pracy (obecność, nieobecność) Po prawej stronie ekranu: Znajdują się dwa okienka. Dzisiejsze wizyty: informuje Cię o klientach, którzy są umówieni dzisiaj na wizytę. Kiedy przybędą do salonu proszę kliknąć na ich dane, a system przesunie klienta do okna powyŝej. Płatności oczekujące: dzięki tej opcji jedno kliknięcie na dane skieruje Cię prosto do tworzenia rachunku. Obie listy mogą być uŝywane do zarządzania kartami elektronicznymi. Dowiesz się o tym więcej w dziale 7.7 Lista usług z kodami kreskowymi. 5

8 2 PRACOWNICY Dostęp do modułu Pracownicy Z ekranu głównego: 1. Kliknij MANAGER 2. Kliknij PRACOWNICY 3. Kliknij Karty pracowników, pojawi się lista pracowników salonu. Widzisz teraz listę pracowników: MoŜesz posortować pracowników inaczej niŝ alfabetycznie. Będą się tak pojawiać w momencie wyboru pracownika do tworzenia rachunku. Wybierz pracownika klikając na niego: Przesuń w górę wybranego pracownika. Przesuń w dół wybranego pracownika. MoŜesz równieŝ przywrócić poprzednie ustawienia klikając na ikonce po prawej: Zostaną posegregowani alfabetycznie. 2.1 Wejście w detale pracowników Detale pracowników : Nazwisko: Wprowadź nazwisko pracownika. Imię : Wprowadź imię pracownika. Przydomek : Jeśli dwóch pracowników ma takie same imiona lub nazwiska, moŝe to być uŝyteczne.. Kod : Wprowadź kod pocztowy. Miasto : Wybierz miasto.. Kraj : Wybierz kraj. Telefony : Wprowadź numer telefonu pracownika, aby się z nim kontaktować. SOS Tel. : Wprowadź numer telefonu kogoś bliskiego na wszelki wypadek. Wprowadź adres . Dane administracyjne : Pesel, NIP, data zatrudnienia. Kontrakt : Wybierz rodzaj kontraktu. typy kontraktów (Na czas nieokreślony, Na czas określony, staŝ..) 6

9 2 PRACOWNICY Profil : profilu uŝywamy do przypisania profilu wynagrodzeń w monitoringu płac. Rabat dla Klientów, gdy dany pracownik jest wykonawcą. Pensja podstawowa oparta o funkcje wynagrodzeń i czas pracy. Plan kwotowo: później przedstawi nam ile % planu wykonał pracownik. Funkcja Pracownika: 1) Rozwiń listę i kliknij <Dodaj/Modyfikuj>. 2) Otworzy się okno "Praca". Kliknij, aby dodać nową funkcję. Nazwij ją i zaakceptuj klikając na. 3) Kliknij, aby zamknąć okno "Praca". 4) Teraz moŝesz wybrać z listy określoną funkcję. W głównym ekranie karty pracownika znajdują się 4 kwadraciki do zaznaczenia: Opiekun : Jeśli zaznaczysz pracownik ten będzie na liście dostępnych opiekunów. Terminarz Wizyt : Jeśli zaznaczysz pracownik będzie dostępny w Terminarzu Wizyt Widoczny przy sprzedaŝy: Jeśli nie zaznaczysz, pracownik będzie niedostępny przy sprzedaŝy. Na przykład jeśli stworzysz pracownika sprzątaczka. Plan Wizyt on-line: Jeśli wybierzesz, pracownik będzie dostępny przy Umawianiu Wizyt online Wprowadzanie hasła/pinu Hasło: MoŜesz chronić system oraz oczywiście wszystkie dane, które zawiera. W kaŝdej chwili moŝesz znaleźć kto, kiedy i co zrobił. KaŜdy ekran i opcja moŝe być zamknięta, dla tych którzy nie mają przydzielonego określonego poziomu dostępu. Przycisk wyświetla nam ukryte hasło (tylko jeśli jesteś administratorem). Poziom dostępu: pozwala Ci blokować moŝliwości Successa, aby nie wszystkie opcje były ogólnodostępne. Są 4 rodzaje poziomu dostępu. Aby wybrać poziom dostępu dla pracownika, wybierz jeden z poniŝszych: 7

10 Success X2 Pracownik nie ma Ŝadnego dostępu do działów chronionych. Pracownik ma dostęp do działów chronionych brązowym kluczem. Pracownik ma dostęp do działów chronionych brązowym i srebrnym kluczem. Pracownik ma dostęp do działów chronionych brązowym, srebrnym I złotym kluczem.. Uwaga: Zarządzanie uprawnieniami powinno być jednoznaczne. Z tego powodu powinieneś zapobiec sytuacji w której pracownicy sami wybierają poziom dostępu i kaŝdy zna hasła innych Zmiany Dodawanie zmian w Successie składa się z dwóch etapów: Definiowanie harmonogram zmian, Przypisanie zmian dla danych tygodni. Obydwa etapy muszą zostać zrealizowane zanim system zmian wejdzie w Ŝycie. RóŜni pracownicy mają róŝne godziny pracy, na przykład Pracownik 1 moŝe pracować tak samo co tydzień, a Pracownik 2 moŝe mieć trzy róŝne zmiany. Kiedy konfigurujesz system zmian dla róŝnych pracowników zaleca się, aby uŝywać tych samych nazw i dat dla określonych zmian. Na przykład: Pracownicy pracują na zmiany poranne i popołudniowe. Pracownikom pracującym na zmianę poranną przypisujemy grupę Poranna i ustalamy godziny pracy. Pracownicy pracujący w tym samym czasie popołudniami, zostaną przypisani do zmiany Popołudniowej. Po zdefiniowaniu godzin pracy dla poszczególnych zmian, wybieramy datę początkową- od której zdefiniowany system zmian ma obowiązywać. Jesli tworzysz kilka zmian dla pracowników, zalecane jest, aby poszczególne zmiany dla kaŝdego pracownika były zdefiniowane zanim przejdziesz do następnego etapu zwanego Przypisaniem zmian dla danych tygodni. PowyŜszy sposób konfiguracji czasu pracy jest zalecany, gdyŝ ułatwia uŝytkowanie systemu Success. Harmonogram zmian czasu pracy: Aby ustawić harmonogram zmian czasu pracy musisz przejść do ekranu Czas Pracy: 1. Otwórz Managera 2. Pracownicy 8

11 2 PRACOWNICY 3. Po lewej stronie zakładka Czas Pracy 4. Czas pracy 5. Harmonogram zmian na górze ekranu Wybierz z listy pracownika i kliknij. Utwórz/zmień profile czasu Proszę pamiętać: Kiedy po raz pierwszy wejdziesz w to okno będzie ono kompletnie puste, nie będzie jeszcze Pierwszej zmiany w oknie Harmonogram zmian oraz nie będzie jeszcze bloków widocznych w prawej części ekranu. PowyŜszy obraz stanowi wzór tego jak powinna wyglądać zmiana, którą tworzysz. 1. Do stworzenia pierwszego tygodnia dla tego pracownika kliknij. Zostaniesz zapytany o nazwę zmiany, wprowadź ją (np.: Pierwsza zmiana) i zaakceptuj. 9

12 Success X2 2. W oknie z lewej strony ekranu zmiana Pierwsza zmiana powinna być teraz widoczna. Wybierz ją pojedyńczym kliknięciem i przesuń kursor w prawe okno ekranu. 3. Aby wyznaczyć przedział czasu pracy dla kaŝdego dnia kliknij lewy przycisk myszki i trzymając go przeciągnij blok w dół. W miejscu gdzie nasza dzienna zmiana się kończy puść przycisk myszki. Blok czasu pracy danego dnia będzie teraz widoczny. Aby dodać blok czasu: Dla kaŝdego dnia harmonogramu wykonujesz tą samą operację klikając w godzinie ropoczęcia pracy i trzymając przycisk myszki przesuwasz blok w dół do godziny kończącej, a następnie puszczasz przycisk. Blok czasu będzie teraz widoczny dla danego dnia. Aby zmienić istniejący blok czasu: Kliknij lewym przyciskiem myszy na blok czasu, zmieni on kolor. Umieść kursor na skraju bloku, a zmieni się jego wygląd ( ) teraz kliknij i trzymając wciśnięty przeciągnij blok w dowolny zakres czasu. Aby przesunąć blok czasu: Kliknij lewym przyciskiem myszy na blok czasu, zmieni on kolor. ( Kształt kursora zmieni się teraz na taki ). Trzymając blok lewym przyciskiem myszy ustaw go w dowolnym miejscu. Aby usunąć blok czasu: Wybierz blok czasu klikając na niego lewym przyciskiem myszy i naciśnij przycisk (Delete) na klawiaturze. Przerwa: Nie dotyczy przerwy śniadaniowej. Jest to sposób w jaki Success ma uwzględnić nieobecność pracownika w godzinach pracy w salonie. Opcja ta pomaga rozliczać managerowi godziny pracy pracownika. MoŜesz przemieszczać blok czasu, klikając na niego i trzymając, a następnie przeciągając w wybrany przedział czasu. MoŜesz usunąć blok czasu klikając na niego i wciskając przycisk Delete na klawiaturze. MoŜesz zmienić długość bloku czasu klikając na niego i przeciąganiu od dołu bloku w górę lub w dół. Puszczenie przycisku myszy spowoduje opuszczenie bloku w miejsce docelowe. 10

13 2 PRACOWNICY Powtórz ten sam proces w kaŝdym tygodniu systemu zmian, tworząc kazdy tydzień indywidualnie. Kiedy zmiany pracowników zostaną wprowadzone kliknij na, aby zapisać. Powtórz ten proces dla kaŝdego pracownika lub skopiuj utworzoną zmianę do innych uŝywając pierwszego przycisku z lewej w oknie lista zmian. PRZYPISANIE ZMIAN DLA DANYCH TYGODNI Przypisywanie zmian znajduje się w menu Harmonogram Zmian (sprawdź powyŝej jak tam dotrzeć). Aby przyporządkować pracownikowi zmianę, rozwiń listę i wybierz pracownika. W lewej części ekranu będą widoczne wcześniej zdefiniowane profile zmian. Wybierz zmianę i kliknij w kalendarzu na tydzień w którym ma ona obowiązywać. Tak samo postępuj z pozostałymi zmianami. Jeśli pracownika obowiązują dwie zmiany przyporządkuj je w poszczególne tygodnie. Na końcu wybierz datę początkową, od której będą obowiązywały zmiany 2.2 Funkcja logowania Aktywowanie funkcji logowania Funkcja logowania rejestruje moment zalogowania i wylogowania pracowników. W momencie przyjścia do pracy, pracownik loguje się, informacja ta zostaje zapisana i później moŝe być wykorzystana do raportowania obecności, lub po prostu weryfikacji punktualności pracowników. Jak do tego dotrzeć? 1. Kliknij MANAGER 2. Kliknij OPCJE 3. Kliknij USTAWIENIA 2. Kliknij PRACOWNICY 11

14 Success X2 Wybierz Zarządzanie czasem w lewej części ekranu i zaznacz opcję Aktywuj zegar czasu pracy. Uwaga: Nie moŝesz sporządzić rachunku dopóki przynajmniej jeden pracownik nie będzie zalogowany. Tylko zalogowani pracownicy będą dostępni jako wykonawcy usługi bądź opiekunowie. Jeśli tworzysz rachunek dla klienta, którego opiekun jest nieobecny, Success automatycznie spyta o nowego opiekuna dla klienta UŜywanie funkcji logowania KaŜdy pracownik przychodzący do salonu klika w głównym ekranie Successa przycisk * (ten przycisk znajduje się na klawiaturze numerycznej, nad 9 ). Pojawi się małe okno, w które pracownik wpisuje swoje hasło, robi skan kciuka, bądź uŝywa swojej karty, aby się zalogować. Zegar czasu pracy Na koniec kaŝdego tygodnia moŝesz edytować czas pracy kaŝdego z pracowników: 1. Kliknij MANAGER Jak do tego dotrzeć? 2. Kliknij PRACOWNICY 3. Kliknij CZAS PRACY 4. Kliknij ZEGAR CZASU PRACY Pokazuje nam indywidualny Zegar czasu pracy. Wybierz pracownika z listy w lewej górnej części ekranu, co pozwoli Ci na przeglądanie dni oraz czasu, w którym pracownik był zalogowany w systemie. Aby wydrukować, kliknij. Jak zaznaczyć wyjście? 1. Kiedy kończysz dzień kliknij *. 2. Okno Hasło pojawi się na ekranie. 12

15 2 PRACOWNICY 3. Wprowadź hasło pracownika I kliknij, aby zaakceptować. 4. Success X2 zanotuje godzinę wyjścia. Uwaga: JeŜeli uŝywasz kart pracowników z kodami kreskowymi moŝesz uŝyć czytnika kodów kreskowych. Uwaga: JeŜeli uŝywasz czytnika kodów kreskowych wszystko co musisz zrobić to zeskanować kod kreskowy z karty. Aby zanotować czas pracy pracowników: Aby zanotować czas pracy pracowników kliknij się na ekranie. w ekranie głównym. Okno czas pracy pojawi Na tym ekranie moŝesz sprawdzić godzinę logowania i wylogowania pracowników. 2.3 Zespoły Success pozwala Ci na tworzenie zespołów pracowników, mających podobne funkcje (Styliści Technicy), lub mających podobną zmianę (Poranną Popołudniową). Dwie zalety konfigurowania zespołów to: W SprzedaŜy szybciej wybierz kto wykonał usługę. W Terminarzu Wizyt szybciej rozdziel wizyty. Jeśli chcesz skonfigurować zespoły: 1. Kliknij Manager z głównego ekranu Successa. 2. Kliknij Pracownicy z góry ekranu. 3. Kliknij Zespół. 13

16 Success X Tworzenie zespołów Kiedy okno Zespół jest otwarte, widzimy tam główne opcje Dodaj, Modyfikuj i Usuń. W tym przykładzie stworzymy zespół o nazwie Zespół poranny. Najpierw kliknij. Otworzy się nowe okno z pracownikami po lewej i członkami naszego zespołu po prawej. Aby przesunać pracownika do zespołu kliknij na niego dwukrotnie lub uŝyj strzałki w środkowej części ekranu. Kiedy wybrałeś juŝ wszystkich członków zespołu, kliknij na ikonke obrazek, który będzie stanowił logo zespołu. i wybierz preferowany Kiedy wybierzesz obrazek kliknij, aby zaakceptować. Proszę pamiętać, Ŝe musisz wybrać nazwę dla zespołu, w innym wypadku nie zostanie on zapisany. Jeśli wprowadziłeś nazwę zespołu kliknij zespołów., aby zaakceptować I wrócić do listy MoŜesz utworzyć tyle zespołów ile tylko zechcesz. 2.4 Nieobecności W głównym ekranie Successa kliknij na Czas pracy. To wyświetli Ci listę obecności. Czerwony kwadracik pokazuje, który pracownik się spóźnił. Przez dwukrotne kliknięcie myszką moŝesz wprowadzić nieobecność. MoŜesz takŝe sprawdzić listę nieobeności klikając na. Okno z datą w górnej części ekranu: Pokazuje wybrany przedział czasu. Bierzący dzień: Pozwala dodać dzień nieobecności.. BieŜący miesiąc: Pozwala dodać miesiąc nieobecności. Okres: Pozwala skonfigurować przedział czasu, w którym pracownik był nieobecny. Tabela: Pokazuje imię i nazwisko pracownika, początek i koniec nieobecności oraz jej powód. 14

17 2 PRACOWNICY Jak zdefiniować nieobecność Z głównego ekranu Successa klikamy na Czas pracy. Wyświetli nam to listę nieobecności. (Czerwone kwadraty pokazują logowania/wylogowania). MoŜesz takŝe przejrzeć listę nieobecności klikając na. Jest takŝe moŝliwe, aby dodać nieobecność z tego ekranu klikając. Wypełnij pola I daty, oraz zdefiniuj powód nieobecności. KaŜde pole jest menu, które moŝesz wypełnić rozwijając listę i klikając na <Dodaj/Modyfikuj> na dole rozwiniętego menu. Kiedy pola są juŝ wypełnione kliknij. Nieobecność jest teraz stworzona, kliknij, aby zapisać zmiany i wrócić do listy nieobecności. MoŜesz teraz zobaczyć listę nieobecności, które wprowadziłeś/aś. 15

18 3 USŁUGI Najbardziej uciąŝliwym zadaniem przy instalacji nowego systemu komputerowego jest wprowadzenie wszystkich informacji i odzyskanie baz danych. Jeśli masz juŝ system komputerowy i był na nim wcześniej zainstalowany system Success, prosimy o kontakt z Ikosoft w celu uzupełnienia danych. Jeśli po raz pierwszy zainstalowałeś/aś system Success, będziesz musiał wprowadzić dane ręcznie. Porządek przy wprowadzaniu danych jest bardzo waŝny, gdyŝ w późniejszym czasie uŝywanie modułów Marketingowego, Umawiania Wizyt on-line będzie wymagało uporządkowanych i uzupełnienia danych. W tym dziale jest początek, środek i koniec. Został on przygotowany tak, aby kaŝdy krok wykonywać zgodnie z nim. 1. Kliknij Manager 2. Kliknij Usługi w górze ekranu. 3. Kliknij Karty Usług Powinna pojawić nam się Lista usług. Aby dodać nową kliknij. Cenniki zespołów Jeśli masz salon, w którym zespół Główne wizaŝystki wykonują mikrodermablazję z oczyszczaniem za tą samą stawkę, wtedy postępuj następująco: 1) Stwórz Funkcje nadając jej nazwę Główne wizaŝystki (znajduje się ona w karcie pracownika poniŝej informacji kontraktowych). 2) Z ekranu głównego Successa udaj się do Managera/Usługi/Zmiany. Teraz pod wybraną usługą wybierz zespół, zobaczysz jego kwalifikacje (gwiazdki), a po prawej stronie cenę usług, którą moŝesz modyfikować zarówno dla pojedyńczego pracownika, jak i dla całego zespołu. 16

19 3 USŁUGI Tworzenie usługi Usługi: Usługi są uporządkowane według: * Grupy: jest to zbiór usług, które będą statystycznie uwzględniane razem. Na przykład : grupa Beauty zawiera zarówno nakładanie makijaŝu jak i nakładanie odŝywki. Znajduje się tam równieŝ grupa obejmująca trzy podstawowe usługi techniczne takie jak : Twarz, Pigmentacja i MakijaŜ. Nie musisz tego zmieniać, gdyŝ ta grupa będzie uŝywana do większości procesów. * Kategorii: jest to grupa usług posiadająca taki sam charakter. Na przykład: kategoria Pielęgnacja łączy razem wszelkie zabiegi pielęgnacyjne dla Klientów. * Podkategorii: pozwala Ci przydzielać te same usługi do róŝnych podkategorii, aby wyszukiwanie przy sprzedaŝy zajmowało mniej czasu oraz z korzyścią dla prowadzenia statystyk. Na przykład: kategoria Pielęgnacja moŝe być podzielona Pielęgnacja włosów i Pielęgnacja skóry. Aby utworzyć nową usługę kliknij. Pomimo iŝ jest wiele pól do wypełnienia, następujące są wymagane:: 1. Nazwa usługi (niepowtarzalna) 2. Kategoria usługi (do której ona naleŝy) 3. Cena sprzedaŝy 4. Kategoria Klienta wg płci 5. Czas wykonania w minutach 6. Stawka VAT 7. Zaznacz Wyświetl w planie wizyt (zakładka Terlinarz Wizyt) Rada: Pomimo iŝ nie jest to potrzebne do prawidłowego działania usługi to zaleca się, aby klasyfikować usługi równieŝ według podkategorii. Zacznij od wprowadzenia bezpośrednio Nazwa usługi, Kategoria do której ta usługa się odnosi. Uwaga: Nazwa nadana usłudze będzie drukowana na rachunku, więc proszę starać się unikać skrótów. MoŜesz oczywiście dodać Podkategorie Zapoznaj się z rodziałem aby utworzyć kategorie lub podkategorię uzupełniające. Uwaga: Kategorie te będę później uŝywane do róŝnego typu analiz takich jak : obrót z usług itp. Aby wprowadzić Cenę sprzedaŝy brutto, którą będą musieli płacić Twoi klienci kliknij na mały kalkulator i uŝyj go do wprowadzenia kwoty. Uwaga: Dla podobnych usług, które róŝnią się cenami zalecane jest stworzenie odpowiedniej liczby usług z odpowiednimi cenami i róŝnymi nazwami (zawierającymi np.: cenę usługi). 17

20 Success X2 W okienko Czas wykonania w minutach wpisujemy ilość czasu (w min.), który odpowiada średniemu czasowi realizacji danej usługi. Uwaga: Jest to średni czas zdefiniowany do wykonania usługi przez salon, a nie czas wykonania usługi przez pracowników. Będzie to uŝywane do: * Naliczania rentowności usług na godzinę * Naliczania teoretycznej produktywności pracowników. Terminarz wizyt obejmuje czas przeznaczony na wykonanie usługi i czas przerwy. Wprowadź dobrze te informację przy tworzeniu usługi, dzięki temu będziesz wiedział ile Twój klient musi teoretycznie zaczekać, lub na którą godzinę najlepiej go umówić. Kategoria "wiekowa": Zdefiniuj katergorię wiekową klienta (Dorośli/dziecko). Ta opcja jest waŝna poniewaŝ pozwoli dostosować automatycznie cenę przy sprzedaŝy (zaoszczędzisz dzięki temu czas i zabezpieczysz się przed ewentualną pomyłką). Filtr: Pozwoli Ci zdefiniować czy usługa jest czy nie jest wyłącznie do danej kategorii wiekowej. "Tylko": bierze pod uwagę tylko wybraną grupę wiekową. "Wszystko z wyjątkiem": uwzględnia wszystkie grupy wiekowe z wyjątkiem wybranej. Wyświetl na rachunku: Ten parametr jest zazwyczaj aktywny. Odznacz go jeśli nie chcesz, aby usługa pojawiała się na rachunku. Zrób to tylko wtedy jeśli tworzysz usługi, które następnie wykorzystasz tylko w pakietach. Kod artykułu: Kiedy masz otwarty ekran sprzedaŝy wprowadź kod, a usługa zostanie automatycznie dodana do rachunku. Kod kreskowy: Wpisz kod jeśli chcesz uŝywać czytnika kodów kreskowych. Opcja Dodaj do ulubionych pozwala Ci wyselekcjonować najczęściej uŝywane usługi, aby odnaleźć je moŝliwie szybko podczas sprzedaŝy. VAT: Oznacza stawkę VAT przypisaną tej usłudze. Kiedy skończysz wypełniać swoją kartę usług kliknij, aby zaakceptować. Odnajdziesz ją na liście dostępnych. KaŜdą następną tworzymy w taki sam sposób. 18

21 3 USŁUGI Tworzenie kategorii usług Tworzenie kategorii usług W zasadzie Success proponuje nieograniczoną liczbę kategorii usług. MoŜesz wzbogacić listę dostępnych standardowych kategorii tak, aby odpowiadała ona Twoim potrzebom. Kliknij na Kategorię i Dodaj/Modyfikuj (na samym dole listy) Ekran Ustawienia pojawi się. MoŜna edytować w nim zarówno: * Kategorie usług * Podkategie usług (po wejściu w tryb edycji kategorii) W Success X2 podkategorie są bezpośrednio przypisane do swoich kategorii. Stwórz więc najpierw kategorie. Aby przesunąć do góry wybraną kategorię. Aby przesunąć na dół wybraną kategorię. 1. Kliknij, aby utworzyć nową kategorię. 2. Okno Kategoria pojawi się. Kategorie ze względów statystycznych posortowano według grup. 3. Wybierz grupę odpowiadającą Twoim potrzebom. Jeśli taka nie istnieje, kliknij Dodaj/Modyfikuj, aby utworzyć nową kategorię. 4. Nadaj nazwę nowej kategorii. 5. MoŜesz dodać ikonke klikając na obrazek. 6. Część podsumowania to nazwa kategorii, która pojawi się w ekranie SprzedaŜy. 7. Zadecyduj, które opcje Tobie odpowiadają: Widoczny przy sprzedaŝy: kategoria będzie dostępna w oknie SprzedaŜy. Generowany = wykonawca: opiekun, którego wybierzesz będzie traktowany jako wykonawca. 8. Kliknij, aby zapisać nową kategorię. Tworzenie podkategorii Podkategorie pozwalają Ci przyspieszyć wybór w czasie sprzedaŝy, kiedy posiadasz wiele usług. 1. Wybierz kategorię, do której chcesz stworzyć podkategorię i kliknij. 2. Wprowadź nazwę podkategorii i kliknij, aby zaakceptować. Powtórz tą czynność tak wiele razy ile podkategorii chcesz stworzyć. 19

22 Success X2 3.2 Pakiety Zarządzanie pakietami Moduł pakietów w systemie Success pozwala Ci na tworzenie i zmienianie pakietów produktów lub usług. Pakiety mogą być tworzone z kaŝdego produktu lub usługi widniejących w Twoim systemie. Nie powinno się tworzyć pakietów w Successie dopóki nie zostaną wprowadzone dane dla kaŝdego produktu bądź usługi dostępnych dla klientów w Twoim salonie. Success oferuje dwa rodzaje pakietów: Wyszczególnione na rachunku: Pakiet będzie widniał na rachunku jako poszczególne pozycje. MoŜe być zmieniany ręcznie. Wyświetlane na rachunku: Pakiet będzie widniał na rachunku jako jedna pozycja z jedną ceną. Produkty i usługi tworzące pakiet będą widoczne, ale nie moŝna ich zmieniać. Z głównego ekranu Successa: 1. Kliknij Manager 2. Kliknij Usługi w górnej części ekranu. 3. Kliknij Pakiety Lista pakietów Twojego salonu powinna się teraz wyświetlić. Zwyczajowo w górnej części ekranu towarzyszą nam opcje Dodaj, Modyfikuj i Usuń. Uwaga: Pakiet musi składać się z istniejących w wykazie usług lub produktów dostępnych na magazynie. Nie moŝesz stworzyć pakietu Depilacja pielęgnacja, jeśli w liście produktów nie istnieje conajmniej jedna pielęgnacja bądź usługa depilacji. 20

23 3 USŁUGI Tworzenie pakietu Tworzenie pakietu 1. Aby stworzyć nowy pakiet kliknij. 2. Wprowadź nazwę pakietu. 3. Wybierz z listy kategorię do której pakiet będzie zaliczany. Dzięki temu przy sprzedaŝy szybko będzie moŝna go odnaleźć. Pozostałe opcje są dostępne poprzez zaznaczenie kwadracików lub wybranie opcji z list. Wyszczególnij pozycję na rachunku: wypisze wszystkie usługi naraz na rachunku bez pokazywania nazwy pakietu. Wyświetl w Planie Wizyt: Jeśli zaznaczone, pakiet ten będzie dostępny w Terminarzu Wizyt. Filtry: pozwalają określić czy pakiet jest dostępny lub nie jest dostępny dla określonego przedziału wiekowego. Aby dodać usługi wchodzące w skład pakietu naleŝy: 1. Kliknij Dodaj usługę 2. Pojawi się okno Lista usług Lewa strona ekranu zawiera wszystkie kategorie. Prawa strona ekranu zawiera usługi zaliczane do wybranej kategorii. Aby wybrać tylko jedną usługę kliknij na nią. Rób tak z kaŝdą usługą, która ma wchodzić w skład pakietu. Uwaga: Ze względów praktycznych zalecane jest wprowadzanie usług w takiej kolejności w jakiej są wykonywane, pozwoli to uniknąć błędów przy sprzedaŝy i tym samym zaoszczędzi nasz czas. Aby dodać produkty wchodzące w skład pakietu naleŝy: 1. Kliknij "Dodaj produkt". 2. Pojawi się okno zawierające 5 list po lewej stronie ekranu: * Producent * Kategoria * Typ * Podkategoria * Linia Aby wybrać produkt mający wchodzić w skład pakietu musisz wyznaczać kryteria według których odnajdziesz poszukiwane produkty. Idąc dalej w oknie Nazwa Produktu pojawią się produkty, których szukasz. 21

24 Success X2 Aby zaznaczyć produkt proszę kliknąć na nazwę produktu będącego w oknie Nazwa Produktu, wtedy wybrane pojawią się w dolnym oknie i po zaakceptowaniu będą dodane do pakietu. Zaznacz wszystkie widoczne produkty z okna Nazwa Produktu. Odznacz wszystkie produkty z okna Nazwa Produktu. Kiedy zaznaczysz juŝ wybrane produkty, klikni, aby zaakceptować. Po dodaniu produktów i usług moŝesz zmodyfikować cenę sprzedaŝy. Na zmianę ceny sprzedaŝy masz dwa sposoby: poprzez uŝycie kalkulatora obok Ceny i wprowadzeniu ceny sprzedaŝy pakietu. Success automatycznie uwzględni zniŝkę lub podwyŝkę ceny produktu lub usługi. poprzez zdefiniowanie ceny kaŝdego elementu (produktu lub usługi) wchodzących w skład ceny łącznej pakietu. Uwaga: Zdefiniowane ceny będą stanowiły obrót od którego pracownikowi będzie moŝna obliczyć prowizję. Staraj się więc nie ustalać cen 0 zł. Dla przykładu: Przygotowałeś pakiet Pielęgnacja. W tej sytuacji w skład pakietu wchodzą następujące usługi: zabieg przeciwzmarszczkowy, modelowanie konturów twarzy, zabieg oczyszczający, zaleca się więc, aby ewentualny rabat na pakiet zastosować dla całego pakietu, a nie pojedyńczej usługi wchodzącej w jego skład dlatego, aby nie krzywdzić Ŝadnego z pracowników. Rabat zachowuje proporcje do ceny kaŝdej usługi wchodzącej w skład pakietu. Te same usługi mogą mieć róŝne ceny w róŝnych pakietach. UWAGA, jeśli w pakiecie pojawi się usługa z ceną 0 zł, a salon uŝywa drukarki fiskalnej, paragon nie zostanie wydrukowany. Polskie prawo nie przewiduje sprzedaŝy z ceną 0 zł. 22

Instrukcja uŝytkowania

Instrukcja uŝytkowania Widget Herbata Saga to narzędzie, które pozwoli Ci lepiej zorganizować i zaplanować swoje codzienne obowiązki i dzięki temu zaoszczędzić czas dla wspólnych chwil z rodziną. W celu poprawnego korzystania

Bardziej szczegółowo

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem.

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. FotoSender 1. Pobranie i instalacja programu Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. Rozpocznie

Bardziej szczegółowo

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT.

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Do czego słuŝy program? Program Dokumenty zbiorcze to narzędzie umoŝliwiające wystawianie zbiorczych dokumentów, na podstawie dowolnej ilości wybranych dokumentów

Bardziej szczegółowo

POP 3.1. Czyli krótka historyjka w obrazkach jak poprawnie zainstalować i korzystać z programu POP

POP 3.1. Czyli krótka historyjka w obrazkach jak poprawnie zainstalować i korzystać z programu POP POP 3.1 Czyli krótka historyjka w obrazkach jak poprawnie zainstalować i korzystać z programu POP Spis treści: 1. Jak poprawnie zainstalować program POP? 2 2. Pierwsze uruchomienie i konfiguracja. 8 3.

Bardziej szczegółowo

5. Pracownicy. Gabi.NET Sp. z o.o. www.gabi.net.pl. ul. Dąbrowskiego 247/249, 93-231 Łódź, tel. kontaktowy: (22) 826-82-53, e-mail: dok@gabi.net.

5. Pracownicy. Gabi.NET Sp. z o.o. www.gabi.net.pl. ul. Dąbrowskiego 247/249, 93-231 Łódź, tel. kontaktowy: (22) 826-82-53, e-mail: dok@gabi.net. 5. Pracownicy Znajdujesz się w module PRACOWNICY, gdzie masz dostęp do danych osobowych pracowników Twojego salonu. Z tego poziomu możesz zarządzać czasem pracy personelu Twojego salonu, ustalając grafik

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontami i prawami

Instrukcja zarządzania kontami i prawami Instrukcja zarządzania kontami i prawami uŝytkowników w systemie express V. 6 1 SPIS TREŚCI 1. Logowanie do systemu.... 3 2. Administracja kontami uŝytkowników.... 4 3. Dodawanie grup uŝytkowników....

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACJI

INSTRUKCJA INWENTARYZACJI INSTRUKCJA INWENTARYZACJI Inwentaryzacją nazywamy czynności zmierzające do sporządzenia szczegółowego spisu z natury stanów magazynowych towaru na określony dzień. Inwentaryzacja polega na ustaleniu za

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi Spis treści 1. Uruchamianie programu...3 1.1 Logowanie...3 2. Korzystanie z menu programu...4 3. Doładowanie online...5 4. Sprzedaż kuponu...6 5. Zamówienia...8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO. Alu System Plus Sp.J. ul.leśna 2d 32-500 Chrzanów, tel.(+48-32) 625-71-38 sprzedaz@alusystem.

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO. Alu System Plus Sp.J. ul.leśna 2d 32-500 Chrzanów, tel.(+48-32) 625-71-38 sprzedaz@alusystem. INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Jak rozpocząć zakupy? Aby złoŝyć zamówienie w sklepie naleŝy zalogować się, klikając na linka Zaloguj w prawym górnym rogu ekranu. Następnie naleŝy podać nazwę

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt W artykule znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z plikiem licencja.txt : 1. Jak zapisać plik licencja.txt

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER Okno startowe programu W jednym zamówieniu można wysłać do 1000 zdjęć Wybierz odpowiednią opcję : Przelew ( tylko poczta) Wybieramy w momencie kiedy zdjęcia mają być

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Opis programu: www.optikom.eu

Opis programu: www.optikom.eu Opis programu: 1) Naliczanie minutowe... 2 2) Karnety... 5 3) Barek... 5 4) Imprezy urodzinowe... 7 5) Rejestracja sprzedaży... 10 6) Raport... 15 7) Magazyn... 18 8) Rejestracja czasu pracy... 18 9) Instalacja

Bardziej szczegółowo

Zapisz i autoryzuj płatności w folderze

Zapisz i autoryzuj płatności w folderze Krótki opis Celem tego dokumentu jest opisanie jak zapisać i zautoryzować płatności w folderach miedzy innymi: Tworzenie folderów Zapisanie jednej lub wielu płatności w pliku Sprawdzanie statusu płatności

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS.

INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS. INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS Uruchomienie programu V-Term Lyoness jest interfejsem bazującym na stronie internetowej, który można uruchomić bezpośrednio w przeglądarce internetowej, bez potrzeby

Bardziej szczegółowo

Szybki start z systemem DAPP Serwisant.

Szybki start z systemem DAPP Serwisant. Szybki start z systemem DAPP Serwisant. DAPP Serwisant jest systemem, stworzonym z myślą o firmach zajmującym się serwisowaniem urządzeń komputerowych i fiskalnych. Dzięki niemu moŝliwe jest ewidencjonowanie

Bardziej szczegółowo

OPCJE PROGRAMU Widoczne u góry na szarym pasku.

OPCJE PROGRAMU Widoczne u góry na szarym pasku. POMOC DO PROGRAMU PRZEGLĄD OFERT PRYWATNYCH Program OPCJE PROGRAMU Widoczne u góry na szarym pasku. Utwórz kopię zapasową zapisuje i archiwizuje komentarze oraz oznaczenia ofert. Przywróć bazę z kopii

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika

w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika Dziennik zdarzeń W programie SYMFONIA KADRY I PŁACE Premium edycja zdarzeń możliwa jest w dwóch miejscach: w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika oraz

Bardziej szczegółowo

Okno logowania. Okno aplikacji. 1. Logowanie i rejestracja

Okno logowania. Okno aplikacji. 1. Logowanie i rejestracja 1. Logowanie i rejestracja Aby wysłać zlecenie do laboratorium fotograficznego musisz mieć załoŝone konto. Jest to niezbędne do weryfikacji twojej osoby i daje pewność, Ŝe osoby nieupowaŝnione nie będą

Bardziej szczegółowo

4. Terminarz. Moduł TERMINARZ został stworzony na potrzeby koordynacji i lepszej organizacji pracy w Twoim salonie.

4. Terminarz. Moduł TERMINARZ został stworzony na potrzeby koordynacji i lepszej organizacji pracy w Twoim salonie. 4. Terminarz Moduł TERMINARZ został stworzony na potrzeby koordynacji i lepszej organizacji pracy w Twoim salonie. Planowane wizyty Twoich klientów wyświetlane są w przejrzysty sposób, w jednym z trzech

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7 DOKUMENTY I GRAFIKI SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością... 2 Tworzenie folderu... 3 Dodawanie dokumentu / grafiki... 4 Wersje plików... 7 Zmiana uprawnień w plikach... 9 Link do dokumentów i dodawanie

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ROBIENIA ZAKUPÓW W SKLEPIE CZŁONKA EKOSPOŁECZNOŚCI

INSTRUKCJA ROBIENIA ZAKUPÓW W SKLEPIE CZŁONKA EKOSPOŁECZNOŚCI 1) Wejdź na stronę mojego sklepu: INSTRUKCJA ROBIENIA ZAKUPÓW W SKLEPIE CZŁONKA EKOSPOŁECZNOŚCI (podano przykładowy format adresu o dokładną nazwę sklepu zapytaj członka EkoSpołeczności) 2) Aby zrobić

Bardziej szczegółowo

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Urlop wypoczynkowy Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Rozliczenie urlopu wg okresu- kadrowym Obliczanie podstawy do urlopu- podstawa wyliczana do każdego urlopu Czy

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

Po otrzymaniu maila zapraszającego do udziału w korzystaniu z aplikacji ProfiAuto Usługi dla Serwisu, należy użyć przycisku Aktywuj aplikację.

Po otrzymaniu maila zapraszającego do udziału w korzystaniu z aplikacji ProfiAuto Usługi dla Serwisu, należy użyć przycisku Aktywuj aplikację. Po otrzymaniu maila zapraszającego do udziału w korzystaniu z aplikacji ProfiAuto Usługi dla Serwisu, należy użyć przycisku Aktywuj aplikację. Następnie należy podać adres e-mail, który posłuży później

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Creative Fotos

Instrukcja obsługi programu Creative Fotos Instrukcja obsługi programu Creative Fotos Aby pobrać program Creative Fotos naleŝy wejść na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wykonania albumów fotograficznych.

Bardziej szczegółowo

Projekt ZSWS. Instrukcja uŝytkowania narzędzia SAP Business Explorer Analyzer. 1 Uruchamianie programu i raportu. Tytuł: Strona: 1 z 31

Projekt ZSWS. Instrukcja uŝytkowania narzędzia SAP Business Explorer Analyzer. 1 Uruchamianie programu i raportu. Tytuł: Strona: 1 z 31 Strona: 1 z 31 Explorer Analyzer 1 Uruchamianie programu i raportu PoniŜsze czynności uruchamiają program Bex Analyzer oraz wybrany raport z hurtowni danych. 1. uruchom z menu Start>Programy>Business Explorer>Analyzer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r.

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r. Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących w ogólnopolskim projekcie MultiSport Luty 2015 r. 1 Spis treści Rejestracja konta trenerskiego i aktywacja... 3 Logowanie do serwisu...

Bardziej szczegółowo

Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem

Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem Przyciski w programie Kancelaria 2.0 i Kancelaria LT Przyciski dostępne w poszczególnych modułach programu (na dole okien): Przejście do pierwszego Przejście do

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu KOFi

Pomoc do programu KOFi Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego Spis treści 1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego...1 2. Tworzenie i zarządzenie kategoriami...4 2.1 Nawigowanie po drzewie kategorii...5 2.2 Tworzenie kategorii...6 2.3 Usuwanie kategorii...9 3.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Do czego służy moduł e-rejestracji?... 3 1.2. Schemat działania systemu e-rejestracja...

Bardziej szczegółowo

Krok 1. Krok 2. Krok 3

Krok 1. Krok 2. Krok 3 Krok 1 W pasku adresu przeglądarki internetowej wpisujemy adres www.google.com i zatwierdzamy naciskając Enter. Powinniśmy zostać przeniesieni na stronę internetową przeglądarki internetowej Google (obrazek

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Operacyjny TXM

Podręcznik Operacyjny TXM I. Założenia ogólne 1. Każdy kasjer pracuje na swoim indywidualnym loginie i haśle do programu TEMA. 2. Każdy kasjer ma obowiązek mieć przy sobie klucz do szuflady kasowej. 3. Szuflada kasowa jest otwierana

Bardziej szczegółowo

Wchodzisz na stronę www.myecolife.pl i klikasz na Sklep.

Wchodzisz na stronę www.myecolife.pl i klikasz na Sklep. Wchodzisz na stronę www.myecolife.pl i klikasz na Sklep. WAśNE: NAJLEPIEJ NIE PRZERYWAĆ PROCESU REJESTRACJI I PRZEPROWADZIĆ JĄ ZA JEDNYM RAZEM DO SAMEGO KOŃCA! Następnie klikasz z lewej strony na Pakiety

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Korporacja Kurierska

Korporacja Kurierska Korporacja Kurierska (Moduł PrestaShop) v1.0.0 Strona 1 z 17 Spis treści Zgodny z PrestaShop... 3 Instalacja modułu - podstawowa konfiguracja.... 3 Konfiguracja cennika - metody dostawy.... 7 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Kleos Mobile Android

Kleos Mobile Android Kleos Mobile Android Spis treści 1. Wersja mobilna... 3 2. Instalacja... 4 3. Logowanie... 5 4. Pulpit... 6 4.1 Ostatnie sprawy... 7 4.1.1 Informacje o sprawie... 10 4.1.2 Strony w sprawie i pracownicy...

Bardziej szczegółowo

30/01/2008. Instrukcja obsługi RoofCon Viewer

30/01/2008. Instrukcja obsługi RoofCon Viewer Instrukcja obsługi RoofCon Viewer 1 Spis treści Spis treści... Fel! Bokmärket är inte definierat. Instalacja... 3 Wybór obiektów... Fel! Bokmärket är inte definierat. PrzybliŜanie... Fel! Bokmärket är

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi portalu MojeHR moduł pracownika

Instrukcja obsługi portalu MojeHR moduł pracownika Spis treści:. Strona startowa MojeHR 2 2. 3 3. Okno rejestracji pracownika 4 4. Konto pracownika 9 5. Znajdź ofertę 0 6. Edycja informacji 7. Zmiana hasła 8. Edycja zdjęcia 2 9. Zobacz swoje CV 2 0. Edycja

Bardziej szczegółowo

Jak zamówić zdjęcia przez FotoSender?

Jak zamówić zdjęcia przez FotoSender? Laboratorium Fotograficzne Kodak Express FOTOS ul. Hoża 9, 16-300 Augustów tel. 087 643 24 66 www.fotos.augustow.pl fotos@fotos.augustow.pl Godz. otwarcia pn-pt 9.00 17.00 sob 9.00 13.00 Jak zamówić zdjęcia

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje potrzebne do szybkiego uruchomienia e-sklepu

Podstawowe informacje potrzebne do szybkiego uruchomienia e-sklepu Podstawowe informacje potrzebne do szybkiego uruchomienia e-sklepu Niniejszy mini poradnik ma na celu pomóc Państwu jak najszybciej uruchomić Wasz nowy sklep internetowy i uchronić od popełniania najczęstszych

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

5. Administracja kontami uŝytkowników

5. Administracja kontami uŝytkowników 5. Administracja kontami uŝytkowników Windows XP, w porównaniu do systemów Windows 9x, znacznie poprawia bezpieczeństwo oraz zwiększa moŝliwości konfiguracji uprawnień poszczególnych uŝytkowników. Natomiast

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

SERTUM moduł Oferty. Spis treści

SERTUM moduł Oferty. Spis treści SERTUM moduł Oferty Spis treści 1 Jak stworzyć nową ofertę?... 2 2 Jak przekazać dodatkowe informacje dla hurtowni, umoŝliwiające poprawną realizację zamówienia?.. 6 3 Jak automatycznie przekazywać zamówienia

Bardziej szczegółowo

zmiany w aplikacji abcpanel MoŜliwość wysyłania informacji podatkowych SMS-em.

zmiany w aplikacji abcpanel MoŜliwość wysyłania informacji podatkowych SMS-em. Lista wprowadzonych zmian: zmiany w aplikacji abcpanel MoŜliwość wysyłania informacji podatkowych SMS-em. Jeśli będziecie Państwo mieli jakiekolwiek problemy czy to z rejestracją czy z konfiguracją abcpanel-a,

Bardziej szczegółowo

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu MenadŜer haseł... 3 4.1 Logowanie... 4 4.2

Bardziej szczegółowo

Polsko-Niemiecka Współpraca MłodzieŜy Podręcznik uŝytkownika Oprogramowania do opracowywania wniosków PNWM

Polsko-Niemiecka Współpraca MłodzieŜy Podręcznik uŝytkownika Oprogramowania do opracowywania wniosków PNWM Strona 1 / 10 1.1 Wniosek zbiorczy Moduł Wniosek zbiorczy pomoŝe Państwu zestawić pojedyncze wnioski, by je złoŝyć w PNWM celem otrzymania wstępnej decyzji finansowej wzgl. później do rozliczenia. Proszę

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy.

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. Do wprowadzania danych do tabel słuŝą formularze. Dlatego zanim przystąpimy do wypełniania danymi nowo utworzonych tabel, najpierw przygotujemy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TWORZENIA I PRZESYŁANIA RAPORTU UWAGA! RAPORTY MOGĄ TWORZYĆ TYLKO UCZNIOWIE

INSTRUKCJA TWORZENIA I PRZESYŁANIA RAPORTU UWAGA! RAPORTY MOGĄ TWORZYĆ TYLKO UCZNIOWIE INSTRUKCJA TWORZENIA I PRZESYŁANIA RAPORTU UWAGA! RAPORTY MOGĄ TWORZYĆ TYLKO UCZNIOWIE Krok 1. Wejdź na stronę www.czasnazdrowie.fundacjabos.pl i zaloguj się (musisz podać login i hasło wybrane podczas

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji Wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Na następnej stronie

Bardziej szczegółowo

LeftHand Sp. z o. o.

LeftHand Sp. z o. o. LeftHand Sp. z o. o. Producent oprogramowania finansowo-księgowe, handlowego i magazynowego na Windows i Linux Instrukcja rejestracji wersji testowej programu LeftHand Ten dokument ma na celu przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Integracja z Subiekt GT

Integracja z Subiekt GT ` Integracja z Subiekt GT Zawartość Zakładanie podmiotu... 3 Aktywacja konta, InfoSfera... 5 Kontrola NIP... 7 Instalacja i konfiguracja oscgt... 9 Edycja kategorii w oscgt... 16 SubiektGT - Atrybuty...

Bardziej szczegółowo

Wypełnianie protokołów systemie USOSweb

Wypełnianie protokołów systemie USOSweb Wypełnianie protokołów systemie USOSweb Aby wypełnić protokół (wystawić oceny) naleŝy zalogować się do systemu USOSweb https://www.usosweb.uj.edu.pl/ korzystając z identyfikatora oraz hasła otrzymanego

Bardziej szczegółowo

coffee Instrukcja do systemu Warszawa, wrzesień 2008

coffee Instrukcja do systemu Warszawa, wrzesień 2008 Instrukcja do systemu coffee Warszawa, wrzesień 2008 Instytut Studiów Programistycznych 1 Spis treści 1. Uruchamianie systemu...3 Logowanie do systemu coffee...3 Logowanie do systemu coffee...3 2. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Opiekuna Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3

STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3 STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3 SPIS TREŚCI Wersja 1.1.3 Strona 3 Moduł Stały Klient jest programem lojalnościowym, który umożliwia wydawanie kart stałego klienta dla wybranych gości

Bardziej szczegółowo

W oknie na środku, moŝna wybrać język, który będzie językiem domyślnym dla TC. Wybierzmy zatem język polski:

W oknie na środku, moŝna wybrać język, który będzie językiem domyślnym dla TC. Wybierzmy zatem język polski: 1. Do czego słuŝy Total Commander? Total Commander jest dwu-panelowym menedŝerem plików, z powodzeniem zastępującym windowsowego Eksploratora. Dzięki niemu, operacje na plikach i folderach, takiej jak

Bardziej szczegółowo

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera Jak zamówić zdjęcia przez FotoSender? Spis treści: 1. Pobieranie i instalacja FotoSendera 2. Logowanie 3. Opis okna programu 4. Tworzenie i wysyłanie zlecenia Krok 1: Wybór zdjęć Krok 2: Podsumowanie zlecenia

Bardziej szczegółowo

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03 Wersja 1.1 2014-07-03 2 Spis treści 1. MODUŁ EREJESTRACJA... 3 2. UTWORZENIE KONTA... 3 2.1. ZWYKŁE TWORZENIE KONTA... 4 2.2. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY EPUAP... 6 2.3. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY PODPISU

Bardziej szczegółowo

MWS Mobile by CTI. Instrukcja

MWS Mobile by CTI. Instrukcja MWS Mobile by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Wymagania... 4 2.1. Etykiety... 5 3. Pierwsze uruchomienie... 6 4. Logowanie... 7 5. Okno główne programu... 8 6. Opcje... 9 7. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu

ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu Niniejsze opracowanie podlega ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz.

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TWORZENIA I PRZESYŁANIA RAPORTU UWAGA! RAPORTY MOGĄ TWORZYĆ TYLKO UCZNIOWIE

INSTRUKCJA TWORZENIA I PRZESYŁANIA RAPORTU UWAGA! RAPORTY MOGĄ TWORZYĆ TYLKO UCZNIOWIE INSTRUKCJA TWORZENIA I PRZESYŁANIA RAPORTU UWAGA! RAPORTY MOGĄ TWORZYĆ TYLKO UCZNIOWIE Krok 1. Wejdź na stronę www.postawnaslonce.pl i zaloguj się (musisz podać login i hasło wybrane podczas rejestracji

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.8

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.8 Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.8 Spis treści 1. WYMAGANIA... 3 2. PROCES WGRYWANIA CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

documaster documaster Campus Instrukcja obsługi www.documaster.pl Bezobsługowy system drukowania, kopiowania i skanowania

documaster documaster Campus Instrukcja obsługi www.documaster.pl Bezobsługowy system drukowania, kopiowania i skanowania documaster Campus Instrukcja obsługi 1 Zawartość 1. Elementy funkcjonalne systemu Documaster Campus... 3 2. Sposób funkcjonowania systemu Documaster Campus... 3 3. Zakładanie konta... 4 4. Zmiana hasła

Bardziej szczegółowo

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu SYSTEM LOJALNOŚCIOWY Opis wersji PLUS programu Program Kontrahent 2.0 to system lojalnościowy przeznaczony do róŝnego rodzaju punktów sprzedaŝy, takich jak: stacje paliw, apteki, bary, restauracje, hotele,

Bardziej szczegółowo

Szybki start programu

Szybki start programu Szybki start programu 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Logowanie do systemu... 4 3. Rejestracja... 5 3.1 Rejestracja na wizytę... 7 3.1.1 Sposób I... 7 3.1.2 Sposób II...16 3.1.3 Sposób III...21 3.1.4

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE KAS PRZY POMOCY PLU MANAGERA

PROGRAMOWANIE KAS PRZY POMOCY PLU MANAGERA PROGRAMOWANIE KAS PRZY POMOCY PLU MANAGERA Edata Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 314 02-819 Warszawa Tel 22 545-32-40 Fax 22 678-60-29 biuro@edatapolska.pl Ver 1.01 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Współpraca

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2

Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2 Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2 Spis treści: 1. Tworzenie nowego testu. str 2...5 2. Odczyt raportów z wynikami. str 6...7 3. Edycja i modyfikacja testów zapisanych

Bardziej szczegółowo

StacjaSQL.2012 / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / / USUNIĘCIE "BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz. str.

StacjaSQL.2012 / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / / USUNIĘCIE BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz. str. StacjaSQL.2012 / USUNIĘCIE "BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / str. 1 Minimalne wymagania systemowe/sprzętowe: dysk twardy: min. 3 GB

Bardziej szczegółowo

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Instrukcja użytkownika programu SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Wersja 1.0.0 OPIS PROGRAMU Program Subiekt GT Import XLS - Dokumenty służy do importowania różnych dokumentów handlowych i magazynowych (faktury

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ofertą sklepu w nowym Centrum Sprzedawcy - instrukcja

Zarządzanie ofertą sklepu w nowym Centrum Sprzedawcy - instrukcja Zarządzanie ofertą sklepu w nowym Centrum Sprzedawcy - instrukcja 1. Wprowadzenie 2. Oferty a) cała oferta sklepu b) kategorie 3. Zarządzanie stawkami CPC 4. Blokowanie ofert 5. Ręczne dodawanie ofert

Bardziej szczegółowo