Spis treści 1 URUCHOMIENIE SUCCESS X Ikony UŜywanie kalkulatora Wprowadzanie tekstu Wybieranie z menu...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści 1 URUCHOMIENIE SUCCESS X2... 1 1.1.1 Ikony... 1 1.1.2 UŜywanie kalkulatora... 2 1.1.3 Wprowadzanie tekstu... 2 1.1.4 Wybieranie z menu..."

Transkrypt

1 Spis treści 1 URUCHOMIENIE SUCCESS X Ikony UŜywanie kalkulatora Wprowadzanie tekstu Wybieranie z menu UŜywanie spersonalizowanego menu Oto ekran główny Success a: PRACOWNICY Wprowadzanie hasła/pinu Zmiany Funkcja logowania Aktywowanie funkcji logowania UŜywanie funkcji logowania Zespoły Tworzenie zespołów Nieobecności Jak zdefiniować nieobecność USŁUGI Tworzenie usługi Tworzenie kategorii usług Pakiety Zarządzanie pakietami Tworzenie pakietu UŜycie rabatów i cen specjalnych Tworzenie rabatu Inne przychody Abonamenty MAGAZYN Import produktów Dostęp do kart produktów Jak uŝywać klasyfikacji produktów? Producenci i dostawcy Jak stworzyć Producenta Jak stworzyć Dostawcę Zmiany cen Archiwizacja/Odzyskanie Tworzenie archiwizacji Obsługa róŝnych kopii zapasowych Ochrona i zabezpieczenia Zarządzanie prawami dostępu SPRZEDAś Wybór klienta Nowy klient Stały klient Przechodzeń Jak sprzedawać SprzedaŜ usług SprzedaŜ pakietów SprzedaŜ produktów Zamówienia klientów Jak sprzedać abonament Inne funkcje ekranu SprzedaŜy Informacje o kliencie Umieszczenie płatności jako oczekująca Łączenie rachunków Rabaty Spłata kredytu i

2 Success X Inne przychody UŜywanie wcześniej ustalonych cen specjalnych Płatności Płatność łączona Reszta lub zwrot Czeki z odroczonym terminem płatności Zaawansowane funkcje Napiwki Lista usług z kodami kreskowymi Wydruk Listy usług z kodami kreskowymi UŜywanie Listy usług z kodami kreskowymi KLIENCI Karty klientów Podstawowe informacje KARTY TECHNICZNE Marketing Historia Inne Jak dostać się do karty klienta w trakcie SprzedaŜy? Bilans dnia Jak dotrzeć do bilansu? Bilans Drukowanie bilansu dnia lub miesiąca Operacje gotówkowe Wybór banku Operacje gotówkowe Zarządzanie czekami Analiza aktywności ETYKIETY Profile Etykiet Zawartość etykiet Druk Etykiet WYDATKI Tworzenie wydatku Wprowadzanie wydatków IKONET Czym jest IKONET? Rejestracja konta IKONET Konfiguracja Mailbox Połączenie z IKONET MUZYKA II

3 1 URUCHOMIENIE SUCCESS X2 Dopiero zainstalowałeś Success X2 na swoim komputerze. Nieistotne na jakim, nieistotne czy to wersja demonstracyjna czy pełna, pierwsze kroki zawsze są takie same. Jesteśmy przekonani, Ŝe ta instrukcja pomoŝe Ci. Kiedy juŝ Success zostanie zainstalowany, nowa ikona będzie dostępna na pulpicie. Aby uruchomić system kliknij dwukrotnie na ikone. Success został zaprojektowany z myślą o Salonach Kosmetycznych i Day SPA.. Jego interfejs został specjalnie przygotowany dla Ciebie tak, aby był przyjazny i łatwy w uŝyciu Ikony Oto ikony, które znajdziesz w Successie. Powinieneś/aś przyzwyczaić się do nich tak szybko jak to tylko moŝliwe: Druk obecnego dokumentu. Lub Zapisz/Potwierdź zmiany i powróć do poprzedniego ekranu. Powróć do poprzedniego ekranu bez zapisu zmian. Dodaj (klienta, pracownika, produkt, usługę, itp). Modyfikuj. Usuń. 1

4 Success X UŜywanie kalkulatora W Successie liczby wprowadzamy uŝywając kalkulatora. Wyjście. Usuń ostatnią wprowadzoną cyfrę. Zła liczba. Kalkuluj Wprowadzanie tekstu Wprowadź tekst za pomocą klawiatury, aby pojawił się na ekranie. MoŜesz wprowadzać tekst mniejszą lub większą czcionką. Strzałki w lewo i w prawo na klawiaturze pozwalają na przemieszczanie kursora w tekście. "Backspace" (umieszczony po prawej stronie przycisku "= ", który wygląda jak strzałka w lewo) pozwala na usunięcie ostatnich liter/słów. Aby zaakceptować tekst klikamy "Enter" lub klikamy na pole poza tekstem. MoŜesz takŝe uŝyć myszki, aby przemieścić kursor w dowolne miejsce. Aby przejść do następnej linii kliknij "Ctrl" + "Enter" Wybieranie z menu Aby wybrać opcję, wszystko co musisz zrobić to ustawić kursor na ikonie i kliknąć lewym przyciskiem myszy. 2

5 1 URUCHOMIENIE SUCCESS X UŜywanie spersonalizowanego menu Twoje spersonalizowane menu pozwoli Ci wprowadzać dowolny tekst. MoŜesz takŝe dodawać lub zmieniać dane w zaleŝności od potrzeb. Przykład: w menu Kwalifikacje pracownika w karcie pracownika moŝesz dodać element Obserwacje. Uwaga: Bardzo często tekst wprowadzony w spersonalizowanym menu moŝe być odrzucony ze względu na funkcje marketingowe i analizy. MoŜesz wybrać klientów, pracowników, usługi. do tych list. NaleŜy uwaŝać, aby dane były zrozumiałe. Wprowadzany tekst nie powinien być w skróconej formie (którą nie kaŝdy moŝe zrozumieć) lub nie moŝe być zbyt skomplikowana. 1.2 Oto ekran główny Success a: Dla tych którzy nie uŝywają treminarza wizyt w Successie jest to ekran główny, złoŝony z ikon takich jak SprzedaŜ, Terminarz wizyt, Czas pracy. Znajduje się tu takŝe grupa opcji internetowych: Mamy równieŝ dwie listy Płatności oczekujące oraz Dzisiejsze wizyty. Obie pozwalają natychmiast utworzyć rachunek. PomoŜe to przyspieszyć rozliczanie klientów. Ikonet Strona WWW Poczta 3

6 Success X2 Ikony: Na górze ekranu: Data: MoŜesz ją zmienić klikając na nią lewym przyciskiem myszy. Uwaga! Wszystkie rachunki utworzone w tym czasie będą zawierały tą nową datę. Jeśli zmieniasz datę, a pracujesz w salonie po sieci, wskazane jest, aby upewnić się, Ŝe nikt w tym czasie nie będzie dokonywał płatności. Opcja ta pozwoli Ci na wprowadzenie waŝnych informacji dla salonu. MoŜe to być przydatne w sporządzaniu planów i statystyk. Przykład: Strajk komunikacji miejskiej. Pomoc on-line. Wyjście z systemu. Ekran Główny : Dostęp do kart klientów. Drukowanie i podgląd. Terminarz wizyt. Dostęp do Managera (zaawansowane funkcje Successa). Dostęp do Bilansu dnia. Wprowadź wydatki. Dostęp do pomocy technicznej. 4

7 1 URUCHOMIENIE SUCCESS X2 Otwórz szufladę (tylko jeśli szuflada jest podłączona I skonfigurowana z systemem Success). Dostęp do SprzedaŜy. Dostęp do serwisu Ikonet. Dostęp do internetu. Jeśli masz połączenie internetowe ta opcja pozwoli Ci na dostęp. Stwórz wiadomość .(więcej informacji w dziale 14.3). Dostęp do Monitoringu płac. Dostęp do Biznesu (Statystyki). Dostęp do Czasu pracy (obecność, nieobecność) Po prawej stronie ekranu: Znajdują się dwa okienka. Dzisiejsze wizyty: informuje Cię o klientach, którzy są umówieni dzisiaj na wizytę. Kiedy przybędą do salonu proszę kliknąć na ich dane, a system przesunie klienta do okna powyŝej. Płatności oczekujące: dzięki tej opcji jedno kliknięcie na dane skieruje Cię prosto do tworzenia rachunku. Obie listy mogą być uŝywane do zarządzania kartami elektronicznymi. Dowiesz się o tym więcej w dziale 7.7 Lista usług z kodami kreskowymi. 5

8 2 PRACOWNICY Dostęp do modułu Pracownicy Z ekranu głównego: 1. Kliknij MANAGER 2. Kliknij PRACOWNICY 3. Kliknij Karty pracowników, pojawi się lista pracowników salonu. Widzisz teraz listę pracowników: MoŜesz posortować pracowników inaczej niŝ alfabetycznie. Będą się tak pojawiać w momencie wyboru pracownika do tworzenia rachunku. Wybierz pracownika klikając na niego: Przesuń w górę wybranego pracownika. Przesuń w dół wybranego pracownika. MoŜesz równieŝ przywrócić poprzednie ustawienia klikając na ikonce po prawej: Zostaną posegregowani alfabetycznie. 2.1 Wejście w detale pracowników Detale pracowników : Nazwisko: Wprowadź nazwisko pracownika. Imię : Wprowadź imię pracownika. Przydomek : Jeśli dwóch pracowników ma takie same imiona lub nazwiska, moŝe to być uŝyteczne.. Kod : Wprowadź kod pocztowy. Miasto : Wybierz miasto.. Kraj : Wybierz kraj. Telefony : Wprowadź numer telefonu pracownika, aby się z nim kontaktować. SOS Tel. : Wprowadź numer telefonu kogoś bliskiego na wszelki wypadek. Wprowadź adres . Dane administracyjne : Pesel, NIP, data zatrudnienia. Kontrakt : Wybierz rodzaj kontraktu. typy kontraktów (Na czas nieokreślony, Na czas określony, staŝ..) 6

9 2 PRACOWNICY Profil : profilu uŝywamy do przypisania profilu wynagrodzeń w monitoringu płac. Rabat dla Klientów, gdy dany pracownik jest wykonawcą. Pensja podstawowa oparta o funkcje wynagrodzeń i czas pracy. Plan kwotowo: później przedstawi nam ile % planu wykonał pracownik. Funkcja Pracownika: 1) Rozwiń listę i kliknij <Dodaj/Modyfikuj>. 2) Otworzy się okno "Praca". Kliknij, aby dodać nową funkcję. Nazwij ją i zaakceptuj klikając na. 3) Kliknij, aby zamknąć okno "Praca". 4) Teraz moŝesz wybrać z listy określoną funkcję. W głównym ekranie karty pracownika znajdują się 4 kwadraciki do zaznaczenia: Opiekun : Jeśli zaznaczysz pracownik ten będzie na liście dostępnych opiekunów. Terminarz Wizyt : Jeśli zaznaczysz pracownik będzie dostępny w Terminarzu Wizyt Widoczny przy sprzedaŝy: Jeśli nie zaznaczysz, pracownik będzie niedostępny przy sprzedaŝy. Na przykład jeśli stworzysz pracownika sprzątaczka. Plan Wizyt on-line: Jeśli wybierzesz, pracownik będzie dostępny przy Umawianiu Wizyt online Wprowadzanie hasła/pinu Hasło: MoŜesz chronić system oraz oczywiście wszystkie dane, które zawiera. W kaŝdej chwili moŝesz znaleźć kto, kiedy i co zrobił. KaŜdy ekran i opcja moŝe być zamknięta, dla tych którzy nie mają przydzielonego określonego poziomu dostępu. Przycisk wyświetla nam ukryte hasło (tylko jeśli jesteś administratorem). Poziom dostępu: pozwala Ci blokować moŝliwości Successa, aby nie wszystkie opcje były ogólnodostępne. Są 4 rodzaje poziomu dostępu. Aby wybrać poziom dostępu dla pracownika, wybierz jeden z poniŝszych: 7

10 Success X2 Pracownik nie ma Ŝadnego dostępu do działów chronionych. Pracownik ma dostęp do działów chronionych brązowym kluczem. Pracownik ma dostęp do działów chronionych brązowym i srebrnym kluczem. Pracownik ma dostęp do działów chronionych brązowym, srebrnym I złotym kluczem.. Uwaga: Zarządzanie uprawnieniami powinno być jednoznaczne. Z tego powodu powinieneś zapobiec sytuacji w której pracownicy sami wybierają poziom dostępu i kaŝdy zna hasła innych Zmiany Dodawanie zmian w Successie składa się z dwóch etapów: Definiowanie harmonogram zmian, Przypisanie zmian dla danych tygodni. Obydwa etapy muszą zostać zrealizowane zanim system zmian wejdzie w Ŝycie. RóŜni pracownicy mają róŝne godziny pracy, na przykład Pracownik 1 moŝe pracować tak samo co tydzień, a Pracownik 2 moŝe mieć trzy róŝne zmiany. Kiedy konfigurujesz system zmian dla róŝnych pracowników zaleca się, aby uŝywać tych samych nazw i dat dla określonych zmian. Na przykład: Pracownicy pracują na zmiany poranne i popołudniowe. Pracownikom pracującym na zmianę poranną przypisujemy grupę Poranna i ustalamy godziny pracy. Pracownicy pracujący w tym samym czasie popołudniami, zostaną przypisani do zmiany Popołudniowej. Po zdefiniowaniu godzin pracy dla poszczególnych zmian, wybieramy datę początkową- od której zdefiniowany system zmian ma obowiązywać. Jesli tworzysz kilka zmian dla pracowników, zalecane jest, aby poszczególne zmiany dla kaŝdego pracownika były zdefiniowane zanim przejdziesz do następnego etapu zwanego Przypisaniem zmian dla danych tygodni. PowyŜszy sposób konfiguracji czasu pracy jest zalecany, gdyŝ ułatwia uŝytkowanie systemu Success. Harmonogram zmian czasu pracy: Aby ustawić harmonogram zmian czasu pracy musisz przejść do ekranu Czas Pracy: 1. Otwórz Managera 2. Pracownicy 8

11 2 PRACOWNICY 3. Po lewej stronie zakładka Czas Pracy 4. Czas pracy 5. Harmonogram zmian na górze ekranu Wybierz z listy pracownika i kliknij. Utwórz/zmień profile czasu Proszę pamiętać: Kiedy po raz pierwszy wejdziesz w to okno będzie ono kompletnie puste, nie będzie jeszcze Pierwszej zmiany w oknie Harmonogram zmian oraz nie będzie jeszcze bloków widocznych w prawej części ekranu. PowyŜszy obraz stanowi wzór tego jak powinna wyglądać zmiana, którą tworzysz. 1. Do stworzenia pierwszego tygodnia dla tego pracownika kliknij. Zostaniesz zapytany o nazwę zmiany, wprowadź ją (np.: Pierwsza zmiana) i zaakceptuj. 9

12 Success X2 2. W oknie z lewej strony ekranu zmiana Pierwsza zmiana powinna być teraz widoczna. Wybierz ją pojedyńczym kliknięciem i przesuń kursor w prawe okno ekranu. 3. Aby wyznaczyć przedział czasu pracy dla kaŝdego dnia kliknij lewy przycisk myszki i trzymając go przeciągnij blok w dół. W miejscu gdzie nasza dzienna zmiana się kończy puść przycisk myszki. Blok czasu pracy danego dnia będzie teraz widoczny. Aby dodać blok czasu: Dla kaŝdego dnia harmonogramu wykonujesz tą samą operację klikając w godzinie ropoczęcia pracy i trzymając przycisk myszki przesuwasz blok w dół do godziny kończącej, a następnie puszczasz przycisk. Blok czasu będzie teraz widoczny dla danego dnia. Aby zmienić istniejący blok czasu: Kliknij lewym przyciskiem myszy na blok czasu, zmieni on kolor. Umieść kursor na skraju bloku, a zmieni się jego wygląd ( ) teraz kliknij i trzymając wciśnięty przeciągnij blok w dowolny zakres czasu. Aby przesunąć blok czasu: Kliknij lewym przyciskiem myszy na blok czasu, zmieni on kolor. ( Kształt kursora zmieni się teraz na taki ). Trzymając blok lewym przyciskiem myszy ustaw go w dowolnym miejscu. Aby usunąć blok czasu: Wybierz blok czasu klikając na niego lewym przyciskiem myszy i naciśnij przycisk (Delete) na klawiaturze. Przerwa: Nie dotyczy przerwy śniadaniowej. Jest to sposób w jaki Success ma uwzględnić nieobecność pracownika w godzinach pracy w salonie. Opcja ta pomaga rozliczać managerowi godziny pracy pracownika. MoŜesz przemieszczać blok czasu, klikając na niego i trzymając, a następnie przeciągając w wybrany przedział czasu. MoŜesz usunąć blok czasu klikając na niego i wciskając przycisk Delete na klawiaturze. MoŜesz zmienić długość bloku czasu klikając na niego i przeciąganiu od dołu bloku w górę lub w dół. Puszczenie przycisku myszy spowoduje opuszczenie bloku w miejsce docelowe. 10

13 2 PRACOWNICY Powtórz ten sam proces w kaŝdym tygodniu systemu zmian, tworząc kazdy tydzień indywidualnie. Kiedy zmiany pracowników zostaną wprowadzone kliknij na, aby zapisać. Powtórz ten proces dla kaŝdego pracownika lub skopiuj utworzoną zmianę do innych uŝywając pierwszego przycisku z lewej w oknie lista zmian. PRZYPISANIE ZMIAN DLA DANYCH TYGODNI Przypisywanie zmian znajduje się w menu Harmonogram Zmian (sprawdź powyŝej jak tam dotrzeć). Aby przyporządkować pracownikowi zmianę, rozwiń listę i wybierz pracownika. W lewej części ekranu będą widoczne wcześniej zdefiniowane profile zmian. Wybierz zmianę i kliknij w kalendarzu na tydzień w którym ma ona obowiązywać. Tak samo postępuj z pozostałymi zmianami. Jeśli pracownika obowiązują dwie zmiany przyporządkuj je w poszczególne tygodnie. Na końcu wybierz datę początkową, od której będą obowiązywały zmiany 2.2 Funkcja logowania Aktywowanie funkcji logowania Funkcja logowania rejestruje moment zalogowania i wylogowania pracowników. W momencie przyjścia do pracy, pracownik loguje się, informacja ta zostaje zapisana i później moŝe być wykorzystana do raportowania obecności, lub po prostu weryfikacji punktualności pracowników. Jak do tego dotrzeć? 1. Kliknij MANAGER 2. Kliknij OPCJE 3. Kliknij USTAWIENIA 2. Kliknij PRACOWNICY 11

14 Success X2 Wybierz Zarządzanie czasem w lewej części ekranu i zaznacz opcję Aktywuj zegar czasu pracy. Uwaga: Nie moŝesz sporządzić rachunku dopóki przynajmniej jeden pracownik nie będzie zalogowany. Tylko zalogowani pracownicy będą dostępni jako wykonawcy usługi bądź opiekunowie. Jeśli tworzysz rachunek dla klienta, którego opiekun jest nieobecny, Success automatycznie spyta o nowego opiekuna dla klienta UŜywanie funkcji logowania KaŜdy pracownik przychodzący do salonu klika w głównym ekranie Successa przycisk * (ten przycisk znajduje się na klawiaturze numerycznej, nad 9 ). Pojawi się małe okno, w które pracownik wpisuje swoje hasło, robi skan kciuka, bądź uŝywa swojej karty, aby się zalogować. Zegar czasu pracy Na koniec kaŝdego tygodnia moŝesz edytować czas pracy kaŝdego z pracowników: 1. Kliknij MANAGER Jak do tego dotrzeć? 2. Kliknij PRACOWNICY 3. Kliknij CZAS PRACY 4. Kliknij ZEGAR CZASU PRACY Pokazuje nam indywidualny Zegar czasu pracy. Wybierz pracownika z listy w lewej górnej części ekranu, co pozwoli Ci na przeglądanie dni oraz czasu, w którym pracownik był zalogowany w systemie. Aby wydrukować, kliknij. Jak zaznaczyć wyjście? 1. Kiedy kończysz dzień kliknij *. 2. Okno Hasło pojawi się na ekranie. 12

15 2 PRACOWNICY 3. Wprowadź hasło pracownika I kliknij, aby zaakceptować. 4. Success X2 zanotuje godzinę wyjścia. Uwaga: JeŜeli uŝywasz kart pracowników z kodami kreskowymi moŝesz uŝyć czytnika kodów kreskowych. Uwaga: JeŜeli uŝywasz czytnika kodów kreskowych wszystko co musisz zrobić to zeskanować kod kreskowy z karty. Aby zanotować czas pracy pracowników: Aby zanotować czas pracy pracowników kliknij się na ekranie. w ekranie głównym. Okno czas pracy pojawi Na tym ekranie moŝesz sprawdzić godzinę logowania i wylogowania pracowników. 2.3 Zespoły Success pozwala Ci na tworzenie zespołów pracowników, mających podobne funkcje (Styliści Technicy), lub mających podobną zmianę (Poranną Popołudniową). Dwie zalety konfigurowania zespołów to: W SprzedaŜy szybciej wybierz kto wykonał usługę. W Terminarzu Wizyt szybciej rozdziel wizyty. Jeśli chcesz skonfigurować zespoły: 1. Kliknij Manager z głównego ekranu Successa. 2. Kliknij Pracownicy z góry ekranu. 3. Kliknij Zespół. 13

16 Success X Tworzenie zespołów Kiedy okno Zespół jest otwarte, widzimy tam główne opcje Dodaj, Modyfikuj i Usuń. W tym przykładzie stworzymy zespół o nazwie Zespół poranny. Najpierw kliknij. Otworzy się nowe okno z pracownikami po lewej i członkami naszego zespołu po prawej. Aby przesunać pracownika do zespołu kliknij na niego dwukrotnie lub uŝyj strzałki w środkowej części ekranu. Kiedy wybrałeś juŝ wszystkich członków zespołu, kliknij na ikonke obrazek, który będzie stanowił logo zespołu. i wybierz preferowany Kiedy wybierzesz obrazek kliknij, aby zaakceptować. Proszę pamiętać, Ŝe musisz wybrać nazwę dla zespołu, w innym wypadku nie zostanie on zapisany. Jeśli wprowadziłeś nazwę zespołu kliknij zespołów., aby zaakceptować I wrócić do listy MoŜesz utworzyć tyle zespołów ile tylko zechcesz. 2.4 Nieobecności W głównym ekranie Successa kliknij na Czas pracy. To wyświetli Ci listę obecności. Czerwony kwadracik pokazuje, który pracownik się spóźnił. Przez dwukrotne kliknięcie myszką moŝesz wprowadzić nieobecność. MoŜesz takŝe sprawdzić listę nieobeności klikając na. Okno z datą w górnej części ekranu: Pokazuje wybrany przedział czasu. Bierzący dzień: Pozwala dodać dzień nieobecności.. BieŜący miesiąc: Pozwala dodać miesiąc nieobecności. Okres: Pozwala skonfigurować przedział czasu, w którym pracownik był nieobecny. Tabela: Pokazuje imię i nazwisko pracownika, początek i koniec nieobecności oraz jej powód. 14

17 2 PRACOWNICY Jak zdefiniować nieobecność Z głównego ekranu Successa klikamy na Czas pracy. Wyświetli nam to listę nieobecności. (Czerwone kwadraty pokazują logowania/wylogowania). MoŜesz takŝe przejrzeć listę nieobecności klikając na. Jest takŝe moŝliwe, aby dodać nieobecność z tego ekranu klikając. Wypełnij pola I daty, oraz zdefiniuj powód nieobecności. KaŜde pole jest menu, które moŝesz wypełnić rozwijając listę i klikając na <Dodaj/Modyfikuj> na dole rozwiniętego menu. Kiedy pola są juŝ wypełnione kliknij. Nieobecność jest teraz stworzona, kliknij, aby zapisać zmiany i wrócić do listy nieobecności. MoŜesz teraz zobaczyć listę nieobecności, które wprowadziłeś/aś. 15

18 3 USŁUGI Najbardziej uciąŝliwym zadaniem przy instalacji nowego systemu komputerowego jest wprowadzenie wszystkich informacji i odzyskanie baz danych. Jeśli masz juŝ system komputerowy i był na nim wcześniej zainstalowany system Success, prosimy o kontakt z Ikosoft w celu uzupełnienia danych. Jeśli po raz pierwszy zainstalowałeś/aś system Success, będziesz musiał wprowadzić dane ręcznie. Porządek przy wprowadzaniu danych jest bardzo waŝny, gdyŝ w późniejszym czasie uŝywanie modułów Marketingowego, Umawiania Wizyt on-line będzie wymagało uporządkowanych i uzupełnienia danych. W tym dziale jest początek, środek i koniec. Został on przygotowany tak, aby kaŝdy krok wykonywać zgodnie z nim. 1. Kliknij Manager 2. Kliknij Usługi w górze ekranu. 3. Kliknij Karty Usług Powinna pojawić nam się Lista usług. Aby dodać nową kliknij. Cenniki zespołów Jeśli masz salon, w którym zespół Główne wizaŝystki wykonują mikrodermablazję z oczyszczaniem za tą samą stawkę, wtedy postępuj następująco: 1) Stwórz Funkcje nadając jej nazwę Główne wizaŝystki (znajduje się ona w karcie pracownika poniŝej informacji kontraktowych). 2) Z ekranu głównego Successa udaj się do Managera/Usługi/Zmiany. Teraz pod wybraną usługą wybierz zespół, zobaczysz jego kwalifikacje (gwiazdki), a po prawej stronie cenę usług, którą moŝesz modyfikować zarówno dla pojedyńczego pracownika, jak i dla całego zespołu. 16

19 3 USŁUGI Tworzenie usługi Usługi: Usługi są uporządkowane według: * Grupy: jest to zbiór usług, które będą statystycznie uwzględniane razem. Na przykład : grupa Beauty zawiera zarówno nakładanie makijaŝu jak i nakładanie odŝywki. Znajduje się tam równieŝ grupa obejmująca trzy podstawowe usługi techniczne takie jak : Twarz, Pigmentacja i MakijaŜ. Nie musisz tego zmieniać, gdyŝ ta grupa będzie uŝywana do większości procesów. * Kategorii: jest to grupa usług posiadająca taki sam charakter. Na przykład: kategoria Pielęgnacja łączy razem wszelkie zabiegi pielęgnacyjne dla Klientów. * Podkategorii: pozwala Ci przydzielać te same usługi do róŝnych podkategorii, aby wyszukiwanie przy sprzedaŝy zajmowało mniej czasu oraz z korzyścią dla prowadzenia statystyk. Na przykład: kategoria Pielęgnacja moŝe być podzielona Pielęgnacja włosów i Pielęgnacja skóry. Aby utworzyć nową usługę kliknij. Pomimo iŝ jest wiele pól do wypełnienia, następujące są wymagane:: 1. Nazwa usługi (niepowtarzalna) 2. Kategoria usługi (do której ona naleŝy) 3. Cena sprzedaŝy 4. Kategoria Klienta wg płci 5. Czas wykonania w minutach 6. Stawka VAT 7. Zaznacz Wyświetl w planie wizyt (zakładka Terlinarz Wizyt) Rada: Pomimo iŝ nie jest to potrzebne do prawidłowego działania usługi to zaleca się, aby klasyfikować usługi równieŝ według podkategorii. Zacznij od wprowadzenia bezpośrednio Nazwa usługi, Kategoria do której ta usługa się odnosi. Uwaga: Nazwa nadana usłudze będzie drukowana na rachunku, więc proszę starać się unikać skrótów. MoŜesz oczywiście dodać Podkategorie Zapoznaj się z rodziałem aby utworzyć kategorie lub podkategorię uzupełniające. Uwaga: Kategorie te będę później uŝywane do róŝnego typu analiz takich jak : obrót z usług itp. Aby wprowadzić Cenę sprzedaŝy brutto, którą będą musieli płacić Twoi klienci kliknij na mały kalkulator i uŝyj go do wprowadzenia kwoty. Uwaga: Dla podobnych usług, które róŝnią się cenami zalecane jest stworzenie odpowiedniej liczby usług z odpowiednimi cenami i róŝnymi nazwami (zawierającymi np.: cenę usługi). 17

20 Success X2 W okienko Czas wykonania w minutach wpisujemy ilość czasu (w min.), który odpowiada średniemu czasowi realizacji danej usługi. Uwaga: Jest to średni czas zdefiniowany do wykonania usługi przez salon, a nie czas wykonania usługi przez pracowników. Będzie to uŝywane do: * Naliczania rentowności usług na godzinę * Naliczania teoretycznej produktywności pracowników. Terminarz wizyt obejmuje czas przeznaczony na wykonanie usługi i czas przerwy. Wprowadź dobrze te informację przy tworzeniu usługi, dzięki temu będziesz wiedział ile Twój klient musi teoretycznie zaczekać, lub na którą godzinę najlepiej go umówić. Kategoria "wiekowa": Zdefiniuj katergorię wiekową klienta (Dorośli/dziecko). Ta opcja jest waŝna poniewaŝ pozwoli dostosować automatycznie cenę przy sprzedaŝy (zaoszczędzisz dzięki temu czas i zabezpieczysz się przed ewentualną pomyłką). Filtr: Pozwoli Ci zdefiniować czy usługa jest czy nie jest wyłącznie do danej kategorii wiekowej. "Tylko": bierze pod uwagę tylko wybraną grupę wiekową. "Wszystko z wyjątkiem": uwzględnia wszystkie grupy wiekowe z wyjątkiem wybranej. Wyświetl na rachunku: Ten parametr jest zazwyczaj aktywny. Odznacz go jeśli nie chcesz, aby usługa pojawiała się na rachunku. Zrób to tylko wtedy jeśli tworzysz usługi, które następnie wykorzystasz tylko w pakietach. Kod artykułu: Kiedy masz otwarty ekran sprzedaŝy wprowadź kod, a usługa zostanie automatycznie dodana do rachunku. Kod kreskowy: Wpisz kod jeśli chcesz uŝywać czytnika kodów kreskowych. Opcja Dodaj do ulubionych pozwala Ci wyselekcjonować najczęściej uŝywane usługi, aby odnaleźć je moŝliwie szybko podczas sprzedaŝy. VAT: Oznacza stawkę VAT przypisaną tej usłudze. Kiedy skończysz wypełniać swoją kartę usług kliknij, aby zaakceptować. Odnajdziesz ją na liście dostępnych. KaŜdą następną tworzymy w taki sam sposób. 18

21 3 USŁUGI Tworzenie kategorii usług Tworzenie kategorii usług W zasadzie Success proponuje nieograniczoną liczbę kategorii usług. MoŜesz wzbogacić listę dostępnych standardowych kategorii tak, aby odpowiadała ona Twoim potrzebom. Kliknij na Kategorię i Dodaj/Modyfikuj (na samym dole listy) Ekran Ustawienia pojawi się. MoŜna edytować w nim zarówno: * Kategorie usług * Podkategie usług (po wejściu w tryb edycji kategorii) W Success X2 podkategorie są bezpośrednio przypisane do swoich kategorii. Stwórz więc najpierw kategorie. Aby przesunąć do góry wybraną kategorię. Aby przesunąć na dół wybraną kategorię. 1. Kliknij, aby utworzyć nową kategorię. 2. Okno Kategoria pojawi się. Kategorie ze względów statystycznych posortowano według grup. 3. Wybierz grupę odpowiadającą Twoim potrzebom. Jeśli taka nie istnieje, kliknij Dodaj/Modyfikuj, aby utworzyć nową kategorię. 4. Nadaj nazwę nowej kategorii. 5. MoŜesz dodać ikonke klikając na obrazek. 6. Część podsumowania to nazwa kategorii, która pojawi się w ekranie SprzedaŜy. 7. Zadecyduj, które opcje Tobie odpowiadają: Widoczny przy sprzedaŝy: kategoria będzie dostępna w oknie SprzedaŜy. Generowany = wykonawca: opiekun, którego wybierzesz będzie traktowany jako wykonawca. 8. Kliknij, aby zapisać nową kategorię. Tworzenie podkategorii Podkategorie pozwalają Ci przyspieszyć wybór w czasie sprzedaŝy, kiedy posiadasz wiele usług. 1. Wybierz kategorię, do której chcesz stworzyć podkategorię i kliknij. 2. Wprowadź nazwę podkategorii i kliknij, aby zaakceptować. Powtórz tą czynność tak wiele razy ile podkategorii chcesz stworzyć. 19

22 Success X2 3.2 Pakiety Zarządzanie pakietami Moduł pakietów w systemie Success pozwala Ci na tworzenie i zmienianie pakietów produktów lub usług. Pakiety mogą być tworzone z kaŝdego produktu lub usługi widniejących w Twoim systemie. Nie powinno się tworzyć pakietów w Successie dopóki nie zostaną wprowadzone dane dla kaŝdego produktu bądź usługi dostępnych dla klientów w Twoim salonie. Success oferuje dwa rodzaje pakietów: Wyszczególnione na rachunku: Pakiet będzie widniał na rachunku jako poszczególne pozycje. MoŜe być zmieniany ręcznie. Wyświetlane na rachunku: Pakiet będzie widniał na rachunku jako jedna pozycja z jedną ceną. Produkty i usługi tworzące pakiet będą widoczne, ale nie moŝna ich zmieniać. Z głównego ekranu Successa: 1. Kliknij Manager 2. Kliknij Usługi w górnej części ekranu. 3. Kliknij Pakiety Lista pakietów Twojego salonu powinna się teraz wyświetlić. Zwyczajowo w górnej części ekranu towarzyszą nam opcje Dodaj, Modyfikuj i Usuń. Uwaga: Pakiet musi składać się z istniejących w wykazie usług lub produktów dostępnych na magazynie. Nie moŝesz stworzyć pakietu Depilacja pielęgnacja, jeśli w liście produktów nie istnieje conajmniej jedna pielęgnacja bądź usługa depilacji. 20

23 3 USŁUGI Tworzenie pakietu Tworzenie pakietu 1. Aby stworzyć nowy pakiet kliknij. 2. Wprowadź nazwę pakietu. 3. Wybierz z listy kategorię do której pakiet będzie zaliczany. Dzięki temu przy sprzedaŝy szybko będzie moŝna go odnaleźć. Pozostałe opcje są dostępne poprzez zaznaczenie kwadracików lub wybranie opcji z list. Wyszczególnij pozycję na rachunku: wypisze wszystkie usługi naraz na rachunku bez pokazywania nazwy pakietu. Wyświetl w Planie Wizyt: Jeśli zaznaczone, pakiet ten będzie dostępny w Terminarzu Wizyt. Filtry: pozwalają określić czy pakiet jest dostępny lub nie jest dostępny dla określonego przedziału wiekowego. Aby dodać usługi wchodzące w skład pakietu naleŝy: 1. Kliknij Dodaj usługę 2. Pojawi się okno Lista usług Lewa strona ekranu zawiera wszystkie kategorie. Prawa strona ekranu zawiera usługi zaliczane do wybranej kategorii. Aby wybrać tylko jedną usługę kliknij na nią. Rób tak z kaŝdą usługą, która ma wchodzić w skład pakietu. Uwaga: Ze względów praktycznych zalecane jest wprowadzanie usług w takiej kolejności w jakiej są wykonywane, pozwoli to uniknąć błędów przy sprzedaŝy i tym samym zaoszczędzi nasz czas. Aby dodać produkty wchodzące w skład pakietu naleŝy: 1. Kliknij "Dodaj produkt". 2. Pojawi się okno zawierające 5 list po lewej stronie ekranu: * Producent * Kategoria * Typ * Podkategoria * Linia Aby wybrać produkt mający wchodzić w skład pakietu musisz wyznaczać kryteria według których odnajdziesz poszukiwane produkty. Idąc dalej w oknie Nazwa Produktu pojawią się produkty, których szukasz. 21

24 Success X2 Aby zaznaczyć produkt proszę kliknąć na nazwę produktu będącego w oknie Nazwa Produktu, wtedy wybrane pojawią się w dolnym oknie i po zaakceptowaniu będą dodane do pakietu. Zaznacz wszystkie widoczne produkty z okna Nazwa Produktu. Odznacz wszystkie produkty z okna Nazwa Produktu. Kiedy zaznaczysz juŝ wybrane produkty, klikni, aby zaakceptować. Po dodaniu produktów i usług moŝesz zmodyfikować cenę sprzedaŝy. Na zmianę ceny sprzedaŝy masz dwa sposoby: poprzez uŝycie kalkulatora obok Ceny i wprowadzeniu ceny sprzedaŝy pakietu. Success automatycznie uwzględni zniŝkę lub podwyŝkę ceny produktu lub usługi. poprzez zdefiniowanie ceny kaŝdego elementu (produktu lub usługi) wchodzących w skład ceny łącznej pakietu. Uwaga: Zdefiniowane ceny będą stanowiły obrót od którego pracownikowi będzie moŝna obliczyć prowizję. Staraj się więc nie ustalać cen 0 zł. Dla przykładu: Przygotowałeś pakiet Pielęgnacja. W tej sytuacji w skład pakietu wchodzą następujące usługi: zabieg przeciwzmarszczkowy, modelowanie konturów twarzy, zabieg oczyszczający, zaleca się więc, aby ewentualny rabat na pakiet zastosować dla całego pakietu, a nie pojedyńczej usługi wchodzącej w jego skład dlatego, aby nie krzywdzić Ŝadnego z pracowników. Rabat zachowuje proporcje do ceny kaŝdej usługi wchodzącej w skład pakietu. Te same usługi mogą mieć róŝne ceny w róŝnych pakietach. UWAGA, jeśli w pakiecie pojawi się usługa z ceną 0 zł, a salon uŝywa drukarki fiskalnej, paragon nie zostanie wydrukowany. Polskie prawo nie przewiduje sprzedaŝy z ceną 0 zł. 22

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Wszelkie prawa zastrzeŝone. ASCO Kraków 2000-2007. ZastrzeŜonych nazw firm i produktów uŝyto wyłącznie w celu identyfikacji. 1. Wiadomości ogólne o programie

Bardziej szczegółowo

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro AKTYN-W Płace-Kadry SQL Pro wersja 1.3.01 Podręcznik UŜytkownika River Jacek Bator Spółka Jawna 30-148 Kraków, ul. Lindego 2; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, www.aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo

IntrastatIB. Program do obsługi deklaracji INTRASTAT. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

IntrastatIB. Program do obsługi deklaracji INTRASTAT. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA IntrastatIB Program do obsługi deklaracji INTRASTAT PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Wrocław, marzec 2006 1 WSTĘP... 4 UMOWA LICENCYJNA... 4 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 4 DEKLARACJA INTRASTAT - INFORMACJE WSTĘPNE...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes MOBILE PRES podręcznik

Bardziej szczegółowo

mfaktura pomoc do programu

mfaktura pomoc do programu mfaktura pomoc do programu Spis treści Dokumenty sprzedaży...3 Tworzenie Nowego dokumentu sprzedaży...3 Zakładka Właściwości...4 Zakładka Nabywca/Płatnik...9 Zakładka Odbiorca...13 Zakładka Towary/Usługi...16

Bardziej szczegółowo

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online Spis treści asc Plan Lekcji... 1 1 Wstęp... 1 1.1 Po co jest strona z pomocą?... 1 1.2 Pobieranie nowszych wersji i instalacja... 1 1.3 Wymagania systemowe... 1 1.4 Jak sprawdzić, którą wersję programu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Firmao ver. 5.0

Instrukcja Firmao ver. 5.0 Instrukcja Firmao ver. 5.0 1 Spis treści 1. O Firmao... 3 2. Definicje podstawowych pojęć systemu... 5 3. Widoki Szczegółów... 9 4. Widoki List... 18 5. Filtry... 23 6. Raporty... 26 7. Uprawnienia...

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAGAZYNOWO-SPRZEDAśOWY. Infinite Sp. z o.o. Instrukcja uŝytkownika (do wersji nr 2.3.3.0)

PROGRAM MAGAZYNOWO-SPRZEDAśOWY. Infinite Sp. z o.o. Instrukcja uŝytkownika (do wersji nr 2.3.3.0) PROGRAM MAGAZYNOWO-SPRZEDAśOWY expedient Infinite Sp. z o.o. Instrukcja uŝytkownika (do wersji nr 2.3.3.0) Autor: Grzegorz Sudolski Korekta: Marcin Stępniak Zatwierdził: Autor i Infinite Sp. z o.o. dołoŝyli

Bardziej szczegółowo

Faktura-NT instrukcja obsługi 1 SPIS TREŚCI

Faktura-NT instrukcja obsługi 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Uwagi ogólne...4 O programie...4 Wymagania systemowe...5 Instalowanie programu...5 Strona internetowa programu...5 1. Początek pracy z programem...6 Dane Twojej firmy...6 Dane ogólne...6 Działalność...7

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CafeFirma - Magazyn 2 Multi PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I CafeFirma - Magazyn 2 Multi Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie 4 Rozdział 2. Wymagania 5 Rozdział 3. Instalacja i logowanie do programu 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft. P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M FS-System I N S T R U K C J A O B S Ł U G I FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.pl 2 Dziękujemy za wybranie pakietu oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Program automatycznej obsługi sklepu i supermarketu

Program automatycznej obsługi sklepu i supermarketu Program automatycznej obsługi sklepu i supermarketu wersja 7 dla Windows Instrukcja użytkownika Redakcja 7.2.90.0 2002-2006 Insoft sp. z o.o. 31-227 Kraków ul. Jasna 3a tel. (012) 415-23-72 e-mail: market@insoft.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Zanim rozpoczniesz... 2 Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Skróty klawiszowe... 2 Obsługa drukarek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Spis treści: 1. Informacje 1.1 O programie 1.2 Zalety programu 1.3 Wymagania sprzętowe 1.4 Cennik 1.5 Wersja demonstracyjna 2. Instalacja 2.1 Z Internetu

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. KSI3 Pro. TeleVox 31 416 Kraków ul. Dobrego Pasterza 100 tel. (012) 415 67 00, 415 77 00 fax (012) 415 67 15

PROGRAM. KSI3 Pro. TeleVox 31 416 Kraków ul. Dobrego Pasterza 100 tel. (012) 415 67 00, 415 77 00 fax (012) 415 67 15 PROGRAM KSI3 Pro TeleVox 31 416 Kraków ul. Dobrego Pasterza 100 tel. (012) 415 67 00, 415 77 00 fax (012) 415 67 15 e mail: ksi@televox.pl http://www.televox.pl w.3.94c Spis Treści Spis Treści Spis treści

Bardziej szczegółowo

Gastro POS. Instrukcja użytkownika. Wersja 2012.x.FR0X

Gastro POS. Instrukcja użytkownika. Wersja 2012.x.FR0X Gastro POS Instrukcja użytkownika Wersja 2012.x.FR0X SOFTECH Sp. z o.o. 01-940 Warszawa, ul. Palisadowa 20 / 22 www.gastro.pl e-mail: info@gastro.pl Tel.: do Działu Handlowego: (22) 610 77 42 Tel.: do

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 2 Pomoc dla programu ILUO Faktura Spis treści Rozdział I 5 Wstęp 1. Informacje... ogólne 5... 5 Dlaczego oprogram ow anie ILUO... 5 Now y standard produkcji oprogram ow ania... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Regnator. Instrukcja obsługi.

Regnator. Instrukcja obsługi. Regnator Instrukcja obsługi. Regnator Spis treści Regnator...1 Obsługa...1 Ogólne...1 Logowanie...1 Zmiana hasła...2 O programie...3 Sprzedaż...4 Fakturowanie...4 Fakturowanie z WZ...8 Przeglądanie faktur...9

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Detal Wersja 2014.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32

Kontakt. System Antywirusowy NOD32 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1172 Orange Ave ul. Pszczyńska 15 Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11

Bardziej szczegółowo