Gmina Bałtów, Bałtów 32, Bałtów tel. 41) , fax. 41) ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gmina Bałtów, Bałtów 32, 27-423 Bałtów tel. 41) 264 10 08, fax. 41) 264 13 03, e-mail:gmina@gminabaltow.pl"

Transkrypt

1 Nr sprawy: Zp Bałtów, dnia r. Gmina Bałtów, Bałtów 32, Bałtów tel. 41) , fax. 41) , SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: Zp , nazwa zadania: Zakup wraz dostawą wyposażenia do oddziałów przedszkolnych mieszczących się w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole oraz w Filii Zespołu Szkół Publicznych w Bałtowie (Wólka Bałtowska), w ramach realizacji projektu nr WND-POKL /13 pn. Bawię się i uczę. Projekt realizowany w Gminie Bałtów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja Zawiera: I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego. II. Tryb udzielenia zamówienia. III. Opis przedmiotu zamówienia. IV. Termin wykonania zamówienia.

2 V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. VIII. Wymagania dotyczące wadium. IX. Termin związania ofertą. X. Opis sposobu przygotowania oferty. XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. XII. Opis sposobu obliczenia ceny. XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. XVIII. Postanowienia końcowe. XIX. Załączniki. I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Gmina Bałtów, Bałtów 32, Bałtów Telefon: 41) Faks: 41) Adres strony internetowej: Adres poczty elektronicznej: Godziny urzędowania: II. Tryb udzielenia zamówienia: 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) - Dz.U j.t., a także wydane na podstawie niniejszej ustawy Rozporządzenia wykonawcze dotyczące przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza: 1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U ). 2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U ), 3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot

3 wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U ). 2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. 3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art Prawa zamówień publicznych. 4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. III. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz dostawą wyposażenia do oddziałów przedszkolnych mieszczących się w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole oraz w Filii Zespołu Szkół Publicznych w Bałtowie (Wólka Bałtowska), w ramach realizacji projektu nr WND-POKL /13 pn. Bawię się i uczę. Miejsce dostawy: Filia ZSP w Bałtowie, Wólka Bałtowska 30, Bałtów PSP im. Legionów Polskich w Okole, Okół 82, Bałtów po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z dyrektorami placówek zakresu dostawy. Wykaz zamawianego asortymentu: Lp. Nazwa Ilość (szt.) Opis techniczny Oddział przedszkolny w Filii ZSP w Bałtowie (miejscowość: Wólka Bałtowska) Doposażenie placu zabaw: 1. Karuzela z kierownicą 1 Mocna konstrukcja karuzeli została ocynkowana, siedziska i część kierownicy wykonano z płyty PE całkowicie odpornej na warunki atmosferyczne. W karuzeli zastosowano podwójny system ułożyskowania gwarantujący płynną i cichą pracę przez wiele lat. Min. wymiary: 150 x 150 cm; Strefa bezpieczeństwa: 550 x 550 cm; Wysokość całkowita: 70 cm; 2. Tor przeszkód 1 Bezpieczny tor przeszkód dla najmłodszych. Materiał: Stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Min. wymiary: 197 x 589 cm; Strefa bezpieczeństwa: 497 x 890 cm; Wysokość całkowita: 116 cm; Wysokość swobodnego upadku: 43 cm; 3. Most z dwiema wieżami 1 Dwu-wieżowy zestaw zabawowy z wejściem z jednej strony i zjeżdżalnią z drugiej ośmiela brzdące do zdobycia nieznanych terenów. Ruchomy bezpieczny most zapewnia frajdę, a maluch może poczuć się jak zdobywca. Zabawa na tym zestawie zabawowym

4 Wyposażenie: 1. Odkurzacz typu karcher pozytywnie wpływa na sprawność fizyczną i poczucie równowagi dzieci. Materiał: Stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Min. wymiary 235 x 378 cm Strefa bezpieczeństwa 585 x 678 cm Wysokość całkowita 220 cm Wysokość swobodnego upadku 59 cm Wysokość podestu 59 cm 2 Wyposażenie: Ssawka podłogowa ComfoGlide Rura ssąca z uchwytem na wyposażenie: Ssawka szczelinowa i do tapicerki Elektryczna regulacja siły ssania Filtr HEPA 12 Fizelinowe worki filtracyjne Teleskopowa rura ssąca Wkładka Soft Wskaźnik napełnienia torebki filtracyjnej Automatyczny zwijacz kabla elektrycznego Pozycja parkowania 2. Zestaw noży kutych z pokrowcem 1 kompl. Parametry techniczne: Pojemność zbiornika 3,3 l Max moc 2000 W Max moc ssania 380 mbar Długość kabla zasilającego 8 m Ciężar 4,8 kg Typu Karcher VC 5300 lub inny równoważny Skład zestawu: Nóż do jarzyn Nóż do warzyw Nóż kuchenny Nóż do pieczywa Nóż Szefa Kuchni Blok na noże 3. Termos stalowy z przyciskiem 1,5l Wykonane z najlepszej jakości stali nierdzewnej molibdenowo- wanadowej typu Gerlach cz. lub inne równoważne. 4 Opis produktu Termos stalowy z przyciskiem o pojemności 1,5 litra. Termos przeznaczony do gorących lub zimnych napojów. Właściwości termoizolacyjne zapewnia próżnia

5 między ściankami wykonanymi ze stali nierdzewnej. Opis: pokrywa i uchwyt z polipropylenu wkład stalowy pojemność 1,5 l 4. Termos stalowy z pompką 3,5l 5. Stół przedszkolny z ruchomym blatem 6. Krzesło przedszkolne typu: Stalgast lub inny równoważny 2 Termos z wkładem stalowym i pompką. Pokrywa i uchwyt wykonane z polipropylenu. Stal nierdzewna. 4 Stolik przedszkolny, nogi malowane proszkowo + kolorowe obrzeże + regulacja + blat sześciokątny, bok 60 cm, przekątna 120 cm 24 Wykonane z rury stalowej Ø 28/32, malowanej proszkowo. Siedzisko i oparcie z lakierowanej sklejki bukowej, 2-stopniowa regulacja wysokości. 7. Regał przedszkolny 1 Model Szer./ Wys. /Gł. [cm] Min.wymiary: 1. RB 1/E Regał 80x180x38 2. RB 1 Regał (6 półek, 6 szuflad) 80x120x38 3. RB 4/C Szafka 80x120x38 Typu: RB KUBA AKMA lub inna równoważna 8. Szafka z szufladami 1 Wykonana z płyt MDF, min. wym. 94 x 45 x 90 cm, kolor żółty typu Premium dou Moje bambino lub inna równoważna 9. Szafka z przesuwanymi drzwiami 10. Szafka wysoka z drzwiczkami 1 Wykonana z płyt MDF, szafki wyposażone w 2 półki. Min. wym. 94 x 45 x 90 cm, kolor zielony, typu Premium Moje bambino lub inna równoważna 1 Szafka wyposażona w drzwiczki i półkę w górnej części oraz w 2 półki i drzwiczki w dolnej części. Półki pozwalają na przechowywanie segregatorów. Jasna płyta wiórowa w odcieniu brzozy z trwałym obrzeżem PCV została połączona z radosnym kolorem: żółtym. Szuflady zamocowane są na solidnych prowadnicach uniemożliwiających wypadanie ich z szafki, min. wym. 94 x 45 x 189 cm. Typu szafa wysoka Premium z drzwiczkami Moje bambino lub inna równoważna. 11. Biblioteczka stojąca 1 Biblioteczka wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji brzozy, wykończone obrzeżem o gr. 2 mm, z kolorowymi elementami z płyty MDF. Wyposażone w pojemnik na książki z przegródkami, kolor zielony, min. wym. 81,5 x 38 x 55 cm, typu: Premium Moje Bambino lub inna równoważna. 12. Pufa do biblioteczki 1 Pufy pokryte trwałą tkaniną PCV, dostosowane wymiarami do biblioteczek stojących, min. wym. 36 x 36 x 28 cm, kolor zielony, typu Premium Moje bambino lub inna równoważna. 13. Szafka na pojemniki duo 1 Szafka w tonacji brzozy na plastikowe pojemniki, min. wym. 56,6 x 45 x 90 cm typu Premium dou Moje bambino lub inna równoważna. 14. Pojemniki do szafki 12 Pojemniki z tworzywa sztucznego pasujące do

6 15. Tabliczki z podpisem do pojemników 16. Tablica kredowa zielona ceramiczna 17. Poduchy-cyfrowe kwadraty 18. Kanapa wypoczynkowa szafki. poj. 5 l, min. wym. 36 x 25 x 10 cm. Tabliczki wymiarem dopasowane do pojemnika. 2 Można oznaczyć je imieniem lub znaczkiem dziecka. kompl. 6 szt./ kompl., min. wym. 9 x 7,5 cm typu Moje bambino lub inne równoważne. 1 Tablica kredowa zielona o powierzchni ceramicznej. Rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym, wykończona popielatymi narożnikami. Wyposażona w wygodną półkę na całej szerokości, która zmieści wszystkie niezbędne przybory, typu Moje bambino lub inna równoważna. 3 kompl. Funkcjonalna pomoc, która zapewni dzieciom aktywność fizyczną, zabawę oraz naukę liczenia w zakresie do 10. Miękkie kwadraty z cyframi od 0 do 9 są obszyte tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości, min. wym. 33 x 33 x 5 cm, 10 szt/kompl. 2 Kanapa wypoczynkowa powleczona miękką i miłą w dotyku tkaniną (mikrofazą), wygodna i wytrzymała, w kolorze np. niebieskim. Ustawiona na metalowych nóżkach, które dodają jej estetycznego wyglądu. Min.wym. 60 x 105 x 60 cm, typu kanapa Premium Moje bambino lub inna równoważna. 19. Pufa wypoczynkowa 1 Typu Premium niebieska Moje bambino lub inna równoważna 20. Siedzisko 3 Typu Fala Moje bambino lub inna równoważna. Pokrycie wykonane z trwałej tkaniny PCV, łatwej do utrzymania w czystości. 21. Poducha duża 3 Miękka i wygodna poducha wypełniona granulatem silikonowym. Uszyta z tkaniny bawełnianej. min. śr. 100 cm, typu Poducha Moje bambino lub inna równoważna. 22. Poduszka mała chabrowa 2 Miękka poduszka pokryta bawełnianą tkaniną. min.wym. 40 x 40 x 12 cm, typu Moje bambino lub inna równoważna. 23. Kanapa rozkładana 3 Wygodna i stabilna kanapka z pianki, pokryta wytrzymałą tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości. Tkanina nie zawiera ftalanów. min. wym. 48 x 80 x 49 cm,wym. po rozłożeniu 144 x 80 x 32,5 cm, typu Moje bambino lub inna równoważna, różne kolory 24. Ławeczka szatniowa regulowana z wieszakiem 25. Klocki typu wesołe miasteczko 6 Ławka szatniowa z regulowaną wysokością, wykonana z profilu płaskoowalnego o przekroju 38 x 20 mm, w 6 kolorach stelaża. Siedzisko i półka wykonana z płyty laminowanej w odcieniu bukowym. Ławki można ustawiać szeregowo pod ścianą lub skręcać ze sobą plecami tworząc ławki dwustronne do ustawiania ich na środku szatni. Ławka posiada stopki regulujące poziom, min. wym. 121 x 35 x cm, typu Moje bambino lub inna równoważna 1 Wykonane z drewna kauczukowego i brzozowego, 88 elem., wym. ok. 5 x 5 x 5 cm, od 2 lat typu Moje

7 26. Klocki typu leśne miasteczko 27. Kolorowe drewniane klocki 28. Wesołe gwizdki 4 kompl. 29. Mozaika niebieska z gwiazdką 30. Wywrotka typu Middle Truck bambino lub inne równoważne 1 Wykonane z drewna brzozowego. Zestaw kolorowych klocków ze zwierzątkami to wspaniała zabawka, która rozwija wyobraźnię, min. wym. od 3 x 3 cm do 6 x 3 min. 126 elem., od 2 lat, typu Moje bambino lub inne równoważne 1 Drewniane klocki w różnych kształtach, które można układać na wiele sposobów, tworząc różnorodne budowle, min. 100 elem., min.wym. 19 x 30 cm od 2 lat, typu Moje bambino lub inne równoważne Drewniane gwizdki z wiatraczkiem i pszczółką, biedronką oraz ptaszkiem. Doskonałe do ćwiczeń oddechowych, np. kontroli siły wydechu oraz wspomagających terapię logopedyczną, 3 szt./kompl. o min. wym. 10 x 3 x 8,5 cm, typu Moje bambino lub inne równoważne. 1 Barwne mozaiki wykonane ze sklejki, umieszczone w podstawie. Elementy pozwalają na ułożenie wielu wzorów. Dzieci mogą układać elementy w podstawie lub poza nią, samodzielnie lub według szablonów. min. 1 karta ze wzorami, min.wym. 24 x 24 cm, min. 20 elem., typu Moje bambino lub inna równoważna. 1 Middle Truck wywrotka ma podnoszoną i opuszczaną skrzynię ładunkową oraz otwieraną tylną klapę. Auto jest bardzo kolorowe. Charakteryzuje się solidną konstrukcją i dużą wytrzymałością. Min. wym. 38 x 25 x 20 cm, typu Moje bambino lub inna równoważna. 31. Wywrotka 1 Kolorowa wywrotka z wytrzymałego tworzywa sztucznego, jest doskonała do zabaw zarówno w pomieszczeniu, jak i w piaskownicy. Min. dł. 45 cm, typu Moje bambino lub inna równoważna. 32. Wywrotka z akcesoriami 2 Wywrotka ma podnoszoną i opuszczaną skrzynię ładunkową. Dodatkowo dołączone są zabawki do piasku (łopatka, grabki, sitko, foremki oraz pływaczki).min. 8 elem. min. dł. wywrotki 40 cm, typu Moje bambino lub inna równoważna. 33. Mata miasto 1 Wykonana z dobrej jakości tkaniny odpornej na zniszczenia. Min. wym. 140 x 70 x 0,5 cm, typu Moje bambino lub inna równoważna 34. Śpiąca lalka 2 Laleczka, która śpi. Kiedy ma zamknięte oczka, pochrapuje, a jej brzuszek rusza się w górę i w dół. Min. dł. 35 cm, od 3 lat, typu Moje bambino lub inna równoważna. 35. Lalka szmaciana 2 Miękka lalka do przytulania. Min.dł. 61 cm, typu Ines Moje bambino lub inna równoważna. 36. Lalka szmaciana typu Wera 2 Miękka lalka do przytulania. Min. dł. 46 cm, typu Wera Moje bambino lub inna równoważna. 37. Bujak jamnik 1 Jamnik huśtawka pozwalający na zabawę 1, 2 lub nawet 3 maluchom. Wyposażona w wygodne uchwyty i siedziska. Min. wym. 105 x 43 x 36 cm, typu jamnik na biegunach Moje bambino lub inna równoważna.

8 38. Szczęśliwy traf żabki 1 Duże plansze z różnokolorowymi aranżacjami wykonane z solidnej tkaniny, nadającej się do prania w pralce automatycznej. Dołączone do zestawu stalowe szpilki oraz specjalne otwory w planszy pozwalają na stabilne przymocowanie jej do podłoża na zewnątrz np. na trawie. Plansze posiadają antypoślizgowy spód, co pozwala na bezpieczną zabawę w pomieszczeniach. Do każdej planszy dołączone są: instrukcja, 4 szpilki i torba do przechowywania. Min. wym. 150 x 150 cm, typu Moje bambino lub inna równoważna 39. Matematyczny twister 1 Duże plansze z różnokolorowymi aranżacjami wykonane są z solidnej tkaniny, nadającej się do prania w pralce automatycznej. Dołączone do zestawu stalowe szpilki oraz specjalne otwory w planszy pozwalają na stabilne przymocowanie jej do podłoża na zewnątrz np. na trawie. Plansze posiadają antypoślizgowy spód, co pozwala na bezpieczną zabawę w pomieszczeniach. Do każdej planszy dołączone są: instrukcja, 4 szpilki i torba do przechowywania. Min.wym. 150 x 150 cm Do rozwijania umiejętności matematycznych w zakresie czterech działań. W zestawie 2 kostki z cyframi z pianki o min. wym. 5 x 5 cm. 40. Pacynka Struś 1 Pacynka posiada mechanizm, który po ściśnięciu dzioba wydaje takie odgłosy jak prawdziwy ptak. Min. wys. 100 cm typu Moje bambino lub inna równoważna. 41. Piłka -30cm 2 Śr. 30cm, typu Moje bambino lub inna równoważna 42. Miękka mała lalka 2 Min. dł. 28 cm, typu Moje bambino lub inna równoważna. 43. Lalka płacząca 2 Lalka płacząca po wyciągnięciu smoczka. Min. dł. 25 cm od 3 lat, typu Moje bambino lub inna równoważna 44. Lalka szmaciana- Wiola 2 Miękka lalka do przytulania, min.dł. 46 cm, typu Moje bambino lub inna równoważna 45. Lalka szmaciana- Luna 2 Miękka lalka do przytulania, min.dł. 46 cm, typu Moje bambino lub inna równoważna 46. Lalka szmaciana- Gutek 1 Miękka lalki do przytulania. Min.dł. 56 cm, typu Moje bambino lub inna równoważna. 47. Lalka Bobas 2 Miękka lalka wydająca 6 różnych odgłosów. Po naciśnięciu brzuszka wypowiada: mama, tata, papa, pojękuje, płacze, chrapie. Min. dł. 41 cm, od 3 lat, typu Moje bambino lub inna równoważna. 48 Lalka szmaciana- Filipek 1 Miękka lalki do przytulania. Min.dł. 46 cm, typu Moje bambino lub inna równoważna 49. Ślimak z literkami 1 Dwustronne puzzle z alfabetem, po ułożeniu których powstaje ślimak. Wykonane z drewna. Min.26 elem. Min wym. 24,5 x 1,5 x 18,5 cm, typu Moje bambino lub inne równoważne. 50. Łóżeczko dla lalek 1 Drewniane łóżeczko dla lalek, charakteryzuje się doskonałym wykończeniem oraz gładkimi,

9 zaokrąglonymi krawędziami. Min. wym. 52,5 x 30 x 35 cm, typu Moje bambino lub inne równoważne. 51. Medyczny wózek 3 Wózek medyczny wykonany z tworzywa sztucznego, wraz z lekarskimi akcesoriami. Z pewnością przyczyni się do rozwinięcia medycznych pasji małego lekarza. Elementy: mikroskop, stetoskop basen lusterko czołowe, lusterko z rączką młoteczek, otoskop Min.wym. 42 x 14 x 45 cm, typu Moje bambino lub inny równoważny. 52. Gąsienica z kieszonkami 53. Mozaika różowa z sercami 54. Pojemnik na zabawki-roller 55. Pojemnik z pokrywą mix 31 l 56. Kasa sklepowa ze skanerem 1 Pomoc do nauki alfabetu. Poprzez wprowadzanie po jednym zwierzątku, z towarzyszącą piosenką lub wierszykiem, łatwiej opanować maluchom literki. Min.wym. 183 x 27 cm, typu Moje bambino lub inna równoważna. 1 Barwne mozaiki wykonane ze sklejki, umieszczone w podstawie. Elementy pozwalają na ułożenie wielu wzorów. Dzieci mogą układać elementy w podstawie lub poza nią, samodzielnie lub według szablonów. Min.1 karta ze wzorami, min.wym. 24 x 24 cm min.16 elem. Typu Moje bambino lub inna równoważna. 2 Wygodny pojemnik, do którego zmieszczą się wszystkie dziecięce zabawki. Dzięki półprzezroczystym ściankom widać zawartość. Min.poj. 45 l, Min.wym. 72 x 39 x 34 cm, typu Moje bambino lub inny równoważny. 4 poj. 31 l. Min wym. 46,5 x 36,5 x 25,5 cm typu Moje bambino lub inny równoważny. 1 Wykonana z tworzywa sztucznego, z działającym kalkulatorem i świecącym na czerwono skanerem. zawiera 2 baterie AA (R6), mini koszyczek na zakupy sałata, ketchup, sok owocowy monety banknoty karta płatnicza, min. wym. 35 x 17,5 x 15 cm, od 3 lat, typu Moje bambino lub inna równoważna. 57. Sześciany las 1 Min.12 elem. o min.wym. 5 x 5 x 5 cm, typu Moje bambino lub inne równoważne 58. Kształty i cienie 1 Dzieci nauczą się rozpoznawać różne kształty i dopasowywać je do odpowiednich konturów. Pomoc kształci zmysł obserwacji i wzmacnia pamięć wzrokową. min.20 drewnianych elem., torba z tkaniny, typu Moje bambino lub inne równoważne. 59. Ringo sensoryczne 15 Ringo wykonane jest z doskonałej jakości gumy, odpornej na chlor, może być używane także do ćwiczeń i zabaw na basenie. Nie zawiera ftalanów. min.śr. 17 cm, różne kolory, typu Moje bambino lub inne równoważne. 60. Koło latające 15 Min.śr. 28,5 cm, różne kolory, typu Moje bambino lub inne równoważne 61. Tunel typu stonoga 1 Min. śr. 50 cm, min.dł. 185 cm, typu Moje bambino lub inny równoważna

10 62. Woreczki-kolory 3 Min.wym. 10 x 10 cm, typu Moje bambino lub inne równoważne. 63. Miś 2 Min.wys. 35 cm, pluszowy, typu Grześ Moje bambino lub inny równoważny 64. Miś 2 Min.wys. 30 cm, pluszowy, typu Karolek Moje bambino lub inny równoważny 65. Zwierzaki przytulaki 2 Poduszeczki w kształcie zwierzątek, które mogą z poduszki zmienić się w maskotkę dla dziecka, min. wym. 27 x 23 cm, typu Moje bambino lub inne równoważne. 66. Mata Trwała mata wykona z tkaniny PCV, której można używać zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz. Z liczbami od 0 do 10 oraz ilustracjami zwierzątek odzwierciedlających daną cyfrę na polu. Dzieci ćwiczą sprawność ruchową oraz identyfikują liczby. Min. wym. 28 x 165 cm, typu Moje bambino lub inna równoważna. 67. Straż pożarna 1 Samochód zabawka, min.dł. 47 cm, min.dł. drabiny po rozłożeniu 77 cm, typu Moje bambino lub inny równoważny 68. Betoniarka 1 Samochód z kręcącym się bębnem. min.dł.38 cm, typu Moje bambino lub inny równoważny. 69. Koparka 1 Samochód dla dzieci, min. dł. 38cm, typu Moje bambino lub inna równoważna. 70. Ciężarówka z autami 71. Puzzle typu Przyjaciele z zoo 72. Puzzle typu Przyjaciele z gospodarstwa 73. Puzzle typu 4 warstwy pory roku 74. Puzzle typu 5 warstw dom 75. Domek letniskowy dla lalek 76. Ciężarówka z formułą 1 1 Ciężarówka posiada ruchome podjazdy, które umożliwiają zjazd i wjazd samochodów na lawetę. Ciężarówka ma możliwość odczepiania i doczepiania naczepy. Min.2 małe auta, min. dł. 77,5 cm, typu Moje bambino lub inna równoważna. 1 Min.24 elem., typu moje bambino lub inne równoważne 1 Min.24 elem., typu moje bambino lub inne równoważne 1 Puzzle ze sklejki lakierowanej pokazują krok po kroku cykl życia roślin, owadów, zwierząt, proces budowy domu oraz zmieniające się pory roku. Typu Moje bambino lub inne równoważne. 1 Puzzle ze sklejki lakierowanej pokazują krok po kroku cykl życia roślin, owadów, zwierząt, proces budowy domu oraz zmieniające się pory roku. Typu Moje bambino lub inne równoważne. 1 Drewniany, trzypoziomowy domek dla lalek z licznymi pomieszczeniami i tarasem, dekoracją ścian i podłóg. Domek otwarty na jedną stronę zawiera bogate wyposażenie (min.19 mebelków), które zapewni doskonałą zabawę. Min.wym. 55 x 33 x 71 cm. 1 Ciężarówka posiada ruchome podjazdy, które umożliwiają zjazd i wjazd samochodów na lawetę. Ciężarówka ma możliwość odczepiania i doczepiania naczepy. Dodatkowo na opakowaniu znajdują się wycinanki. Min. 2 małe auta, min.dł.

11 77. Przytulanka typu Hipopotam 78. Przytulanka typu Żabka 77,5 cm. 2 Duża, miękka maskotka do zabawy, przytulania i siedzenia. Typu moje bambino lub inna równoważna. 2 Duża, miękka maskotka do zabawy, przytulania i siedzenia. Typu moje bambino lub inna równoważna. 79. Supermarket 1 Sklep z wieloma półkami na produkty, z elektroniczną kasą ze światłem i dźwiękiem, ze skanerem ze światłem i dźwiękiem, z min.36 akcesoriami (m. in. waga, papierowe pieniądze, monety, kluczyk do kasy, karta kredytowa, skrzyneczki, imitacje warzyw, pieczywa, opakowań produktów spożywczych). W zestawie koszyk na zakupy na 4 kółkach z miejscem na monetę. Min.wym. 80 x 39 x 112 cm, typu Moje bambino lub inny równoważny. 80. Klocki do konstrukcji typu Decotress 81. Zestaw bajek typu grajek Zestaw bajek typu grajek 2 1 Nowoczesne klocki różnią się od tradycyjnych klocków nietypowym sposobem łączenia, który daje możliwość budowy zarówno płaskich, jak i przestrzennych konstrukcji. Tworzą setki różnych kombinacji ograniczonych tylko wyobraźnią budowniczego. Typu Moje bambino lub inne równoważne. 1 Bajka muzyczna to materiał odbierany za pomocą słuchu, który pobudza do rozwoju funkcje słuchowojęzykowe. Zestaw 10 bajek na płytach CD. Typu Moje bambino lub inne równoważne. 1 Bajka muzyczna to materiał odbierany za pomocą słuchu, który pobudza do rozwoju funkcje słuchowojęzykowe. Zestaw 10 bajek na płytach CD. Typu Moje bambino lub inne równoważne. 83. Gra typu rybki 1 Gra polega na łowieniu na haczyk i zbieraniu do koszyka rybek i innych morskich stworzeń. Min.wym. 31 x 23 x 4 cm, typu Moje bambino lub inna równoważna. 84. Gra typu współpraca na krach 1 Gra ucząca współpracy. Cztery małe zwierzątka chcą dostać się do swojego igloo. Muszą być jednak bardzo ostrożne, ponieważ lód może się załamać w każdej chwili. Gra wymaga współpracy, dlatego świetnie uczy dzieci jak bawić się i wygrywać razem. min. 4 figurki zwierząt, min.1 kostka min.3 elementy kry, min. dla 2-4 graczy, typu Moje bambino lub inna równoważna. 85. Książka z ćwiczeniami typu Uczymy się słówek 20 Zestaw kart ze zdjęciami do kserowania i wycięcia. Tematyka ćwiczeń: kolory, ubrania, żywność, meble, przedmioty codziennego użytku, przeciwieństwa, ludzie, zabawki, rodzina, uczucia, artykuły szkolne, zawody i inne. Do nauki słówek i budowania zdań. min. 400 kart, zeszyt o wym. 28 x 21,5 cm, min.3 gry planszowe, puzzle z numerami od 1 do 20 typu Moje bambino lub inna równoważna. 86. Duża plansza 1 Plansze wykonane są z solidnej tkaniny, nadającej

12 miasto 87. Mapa Polski dla najmłodszych się do prania w pralce automatycznej. Dołączone do zestawu stalowe szpilki oraz specjalne otwory w planszy pozwalają na stabilne przymocowanie jej do podłoża na zewnątrz np. na trawie. Plansze posiadają antypoślizgowy spód, co pozwala na bezpieczną zabawę w pomieszczeniach. Do każdej planszy dołączone są: instrukcja, 4 szpilki i torba do przechowywania. Min.wym. 150 x 150 cm Prezentuje małe miasteczko z instytucjami: ratusz, kościół, przedszkole, straż pożarna, policja oraz miejsca, w których dziecko może wypoczywać: lodziarnia, basen, plaża, kino, zoo np. Przez miasteczko przechodzą różne drogi (podzielone są na równe segmenty). Typu Moje bambino lub inna równoważna. 1 Makatka przedstawiająca mapę Polski. Nazwy miast i charakterystyczne elementy przyczepiane są na rzepy, co daje możliwość licznych ćwiczeń. Jedna etykieta jest pusta dzięki czemu można zaznaczyć na mapie własną miejscowość. Dodatkowe elementy jak Neptun, Syrenka czy smok stanowią wizualizację symboli miast i związanych z nimi legend. Min. wym. 84 x 87 cm, typu Moje bambino lub inna równoważna. 88. Wygibajtus junior 1 W zależności od wskazań na tarczy, gracze muszą postawić swoje stopy i dłonie w odpowiednich miejscach na planszy. Gracz, który nie może zająć na planszy wskazanego miejsca odpada. Wygrywa ten, kto szczęśliwie losował i był najbardziej wygimnastykowany. Min. 1 tablica ze wskazówką, Min. 1 mata o wym. 170 cm x 125 cm, typu Moje bambino lub inna równoważna. 89. Lina 2 Dzieci ćwiczą równowagę i koordynację ruchową oraz uczą się współpracy w zespole. min.dł.10 m, min.śr. 2 cm, typu Moje bambino lub inna równoważna. 90. Sortowanie odpadów 91. Bramkarz-duża bramka 92. Magnetyczne plansze typu Bawmy się liczbami 93. Numicon-zestaw indywidualny 1 Gra planszowa mająca na celu przybliżenie dzieciom problematyki ochrony środowiska i sortowania odpadów. Plansza o min.wym. 39 x 39 cm, min. 4 ciężarówki, min.20 pojemników do sortowania, typu Moje bambino lub inna równoważna. 1 Bramka wykonana z lakierowanej sklejki. Ćwiczy koordynację wzrokowo-ruchową. Min.wym. 115 x 29 x 77 cm, typu Moje bambino lub inna równoważna. 5 Pomoc edukacyjna, do nauki liczenia w zakresie od 1 do 10. Min.12 magnetycznych kart o min. wym. 25 x 5 cm, min.60 magnetycznych obrazków o wym. 4,8 x 4,8 cm, typu Moje bambino lub inne równoważne. 1 Klocki Numicon wykonane są z trwałego, kolorowego tworzywa, wprowadzą małe dzieci w świat matematyki. Numicon przedstawia prawidłową kolejność działań wprowadzających wiadomości i umiejętności matematyczne. Najpierw przez

13 94. Polska-wokół symboli narodowych doświadczanie i spontaniczne manipulowanie, rozmawianie, a następnie przez przechodzenie w typowy świat cyfr, liczb i działań arytmetycznych. min.32 kształty Numicon, min.52 kołeczki Numicon, podstawa, książeczka zyg-zak, 1 sznurówka, 2 dwustronne plansze z wzorami, zestaw kart 0-10, woreczek na elementy, przewodnik z ćwiczeniami. 1 Pomoc pomaga zapoznać dzieci z trudnym i często abstrakcyjnym zagadnieniem symboli narodowych. W oparciu o zabawy plastyczne, muzyczne, ruchowe i ćwiczenia na koncentrację staramy się wprowadzić dzieci w zagadnienia związane z Polską. Pomoc porusza zagadnienia takie jak: godło, flaga, kraj, stolica (Gniezno, Kraków, Warszawa), narodowość, obywatelstwo, waluta obowiązująca w Polsce, prezydent, premier, król. Łącząc ćwiczenia z kilku obszarów percepcji dziecka umożliwiamy mu prawidłowy rozwój w oparciu o wieloaspektowe kształcenie zintegrowane. Dołączone karty pracy, plansze w formacie A3 i A4, zdjęcia i mapy ułatwiają nauczycielowi prowadzenie lekcji. Typu Moje bambino lub inny równoważny. 95. Mapa Polski 1 Mapa Polski w formie układanki umieszczona w drewnianej podstawie. Na mapie oprócz miast, rzek i jezior zostały zamieszczone również charakterystyczne atrybuty wybranych miast lub regionów. Powierzchnia Polski podzielona jest na 5 części, dodatkowymi elementami są powierzchnie państw sąsiednich i morze. Mapa wprowadza dzieci w pojęcia geografii, pozwala na wprowadzenie zagadnienia kierunków. Stanowi również uzupełnienie pomocy Poznajemy miasta Polski, min.wym. 40 x 40 cm. Typu Moje bambino lub inna równoważna. 96. Zestaw ukierunkowanej obserwacji dziecka 1 Skład zestawu: Nasadki ergonomiczne na ołówki i kredki, min. 6 szt. Dywanik do pracy indywidualnej z uczniem Diagnoza ucznia w ramach indywidualizacji nauczania Psychologiczno pedagogiczne kryteria dojrzałości szkolnej Terapia ucznia w ramach indywidualizacji nauczania Liczmany żetony Liczmany sześciany Liczmany ogniwa Miseczki do sortowania Alfabetyczne przewlekanki Historyjki obrazkowe Małe napy Karty zadań do klocków

14 97. Miasto-wieś 1 Pomoc przeznaczona jest do prezentacji zagadnień związanych z krajobrazem miejskim i wiejskim. Zawiera dwie drewniane plansze i zestaw elementów pionowych i poziomych, przygotowanych do tworzenia sytuacji przestrzennych. Praca ze scenariuszem wzbogaca wiedzę o elementach naturalnych i antropogenicznych. Wprowadza informacje o zmienności jaka zachodzi w środowisku z uwzględnieniem ekologii. Przygotowuje do pracy z mapą. Wspomaga usprawnianie wymowy, pamięci, spostrzegawczości, koncentracji oraz małej i dużej motoryki. Dołączone do pomocy karty pracy, scenariusze, ilustracje, fotografie oraz drewniane figurki ułatwiają nauczycielowi proces przygotowania ciekawych zajęć z wykorzystaniem makiety. Pomoc zawiera materiały psychologiczno edukacyjne. min. 2 plansze o min. wym. 48 x 34,5 cm min. 40 elem. dodatkowych, typu Moje bambino lub inna równoważna. 98. Mazaki dwustronne 3 Pisaki z dwiema końcówkami kolorującymi: grubą i cienką. Wentylowane zatyczki zapobiegają zadławieniu się przez dziecko. Bezpieczny tusz na bazie wody, łatwo usuwalny ze skóry przy użyciu wody i mydła lub z tkanin w pralce w temperaturze 40 stopni. min. śr. końcówki 0,5 i 0,25 cm, typu Moje bambino lub inne równoważne. 99. Markery wodne 2 min.12 kolorów min.dł. 12,3 cm min.śr. końcówki 0,6 cm 100. Klej w sztyfcie 5 min. poj. 9 g 101. Klej czarodziejski 1 litr 2 Klej wielofunkcyjny, gęsty, bezpieczny i nietoksyczny. Klei większość porowatych powierzchni takich jak: papier i tkaniny, a także drewno i ceramikę. Po wyschnięciu robi się przezroczysty. Typu Moje bambino lub inny równoważny Piórka małe 3 kompl Folia piankowa 3 kompl Kolorowe druciaki 3 kompl. min. dł. od 3 do 14 cm min.20 g Miękka pianka, łatwa do cięcia, zszywania i klejenia. min.15 kolorów format: A4 Miękkie, łatwe do wyginania druciki, z których można uformować postacie zwierzątek, kwiatki lub które można przyklejać bezpośrednio do kartonu tworząc barwne, pluszowe obrazy. Łącząc druciki z pomponami, guzikami lub drewnianymi kulkami stworzymy pajacyki, kukiełki i inne postacie. min.100 szt. min.wym. 0,4 x 30 cm, różne kolory, typu Moje bambino lub inne równoważne.

15 105. Zestaw papierów podstawowych 106. Zestaw stolikowy kredek 107. Dziurkacz mały serce 108. Plastelina zestaw przedszkolny 109. Ołówki trójkątnekomplet 25szt Be-be jajo do malowania 111. Mazaki do wszystkiego 112. Kolorowe długopisy typu żel pen pastelowy 1 kompl. 3 kompl. papier rysunkowy biały A4 500 szt., 80 g/m2 papier rysunkowy kolorowy A4 400 szt., 80 g/m2 papier kolorowy wycinankowy nabłyszczany A3 100 szt., 115 g/m2 brystol biały A3 100 szt., 200 g/m2 brystol kolorowy A4 100 szt., 200 g/m2 Typu moje bambino lub inny równoważny. min.10 kolorów po 6 sztuk min.dł. 12 cm min.śr. rysika 0,5 cm 1 Metalowe dziurkacze w oprawie z tworzywa sztucznego, służące do wycinania różnych wzorów. Przydatne przy wykonywaniu prac plastycznych jako pojedyncze elementy ozdobne lub do tworzenia złożonych wzorów. 1 kompl. min. waga 1,85 kg min.12 kolorów po 15 szt szt. różne kolory dł. 17,5 cm 1 Narzędzie stworzone do pobudzania kreatywności oraz pozwalające na łatwą i szybką naukę rysowania. To uchwyt do pisaków wyposażony w kółka, wyprodukowany z bezpiecznych, certyfikowanych materiałów. Urządzenie to pomaga ułożyć dłoń dziecka w idealnej, ergonomicznej pozycji podczas rysowania, a dzięki temu, że pozostawia ślad pisaka po przesunięciu urządzenia, pobudza ciekawość malucha. min.8 mazaków, 1 jajo Pisaki do każdego rodzaju powierzchni, posiadają wysokie właściwości kryjące. Permanentne na porowatych powierzchniach (kamieniach, drewnie, gumie), a jednocześnie usuwalne przy użyciu wilgotnej szmatki z powierzchni gładkich (szkło, lustro). Tusz łatwo zmywalny ze skóry. min.śr. końcówki 0,4 cm 1 min.10 szt. min.dł. 10 cm min.śr. końcówki 0,1 cm 113. Multikredki 1 Miękkie, łatwo zmywalne kredki do różnych powierzchni (drewno, metal, plastik, szkło, papier, lustro). Kolory można ze sobą mieszać oraz rozcierać z wodą. Idealne do jednodniowych dekoracji na okna Sali czy klasy, np. na walentynki lub pierwszy dzień wiosny. Ślady kredek można

16 łatwo zmyć z szyb wilgotną ściereczką pędzelek min.10 kolorów, typu Moje bambino lub inne równoważne Farby plakatowe 5 min.12 kolorów min.poj. 20 ml 115. Biały papier 2 min.250 arkuszy rysunkowy A Blok techniczny biały A4-komplet 117. Karton fakturowy 1kompl. min.50 arkuszy min 10 kolorów min.wym. 50 x 70 cm 118. Papier ksero-zielony A Kuferek na cały rokzestaw I 120. Kuferek na cały rokzestaw II 10 min.10 arkuszy Typu Moje bambino lub inny równoważy. 1 min.50 arkuszy min.10 kolorów min.wym. 50 x 70 cm 1 Zestaw przyborów plastycznych do tworzenia, na cały rok, składający się ze min.107 elementów: min. 2 szt. filcu (min.10 x 15 cm) min.2 szt. kartonu holograficznego (min.14 x 17 cm) min.5 szt. folii metalizowanej (min.19 x 24 cm) min.4 szt. kartonu falistego (min.25 x 35 cm) min.3 szt. kartonu falistego (min.17,5 x 25 cm) min.33 szt. papieru i brystolu kolorowego (min.25 x 35 cm) min.4 szt. papieru i brystolu złotego i srebrnego (min.17,5 x 25 cm) min.1 szt. tektury falistej tęcza (min.25 x 35 cm) min.10 szt. papieru transparentnego (min.23 x 33 cm) min.6 szt. kartonu w prążki i kropki (min.17,5 x 25 cm) min.1 szt. kartonu w gwiazdki (min.25 x 35 cm,) min.20 szt. naklejanych oczek min.10 szt. drucików złotych min.6 akcesoriów wzory 1 Bogaty zestaw przyborów plastycznych do tworzenia, na cały rok, składający się z min. 322 elementów: min.8 szt. kolorowego papieru (min.25 x 35 cm) min.4 szt. kolorowych brystoli (min.25 x 35 cm) min.5 szt. papierów dekoracyjnych (min.25 x 35 cm) min.1 papier tęczowy (min.25 x 35 cm) min.2 szt. transparentnych papierów z motywami (min.25 x 35 cm) min.6 szt. tektury falistej (min.25 x 35 cm) min.13 szt. bibuły (min.25 x 35 cm) min.50 szt. składanego papieru (min.14 x 14 cm)

17 121. Kreatywny kuferek rozmaitości 122. Kuferek na Boże Narodzenie min.4 szt. białego papieru wodoodpornego (min.20 x 20 cm) min.140 kartonowych pasków (min.8 mm x 34,5 cm) min.30 kamyczków min.40 elementów z folii piankowej min.19 naklejek 3D 1 Bogaty zestaw plastyczny do tworzenia dekoracji złożonych z papieru, składający się z min. 88 elementów: min. 5 szt. kolorowego kartonu (min.25 x 35 cm) min.5 szt. kolorowego kartonu (min.25 x 35 cm) min.4 szt. kolorowego kartonu z motywem (min.24 x 34 cm) min. 2 szt. kolorowego papieru transparentnego (min.25 x 32,5 cm) min.3 szt. kolorowego kartonu falistego (min.25 x 35 cm) min.1 arkusz białego jedwabiu (min.15,5 x 22,5 cm) min.1 arkusz z naklejkami min.50 ozdobnych kolorowych dżetów min.3 koszyczki z rączkami i etykietami min.2 wstążki min.12 zapinek Typu Moje bambino lub inny równoważne. 1 Duży zestaw plastyczny o tematyce bożonarodzeniowej do tworzenia, składający się z min.198 elementów: min.15 szt. kolorowego papieru (min.25 x 35 cm) min.2 szt. złotego i srebrnego brystolu (min.25 x 35 cm) min.8 szt. kolorowego brystolu (min.25 x 35 cm) min.2 szt. złotego i srebrnego papieru (min.25 x 35 cm) min.3 szt. brystolu w gwiazdki (min.25 x 35 cm) min.10 szt. papieru transparentnego (min.25 x 35 cm) min.11 szt. kolorowej tektury falistej (min.25 x 35 cm) min.2 szt. złotej i srebrnej tektury falistej (min.25 x 35 cm) min.2 szt. złotej tektury falistej w gwiazdki (min.20 x 35 cm) min.50 szt. kolorowej folii metalizowanej (min.10 x 10 cm) min.13 szt. wysztancowanych motywów ze złotej tektury falistej min.10 drucików (min.dł. 50 cm) min.20 oczek naklejanych min.50 szt. słomek (dł. 22 cm) wzory

18 123. Kreatywny zestawzimowy czas 124. Kreatywny zestaw Boże Narodzenie 1 Bogaty zestaw plastyczny do tworzenia dekoracji złożonych z papieru, składający się z min.83 elementów: min.8 szt. kolorowego kartonu (min.17,5 x 25 cm) min.8 szt. kolorowego kartonu (min.17,5 x 25 cm) min.2 szt. kolorowego wytłaczanego kartonu (min.17,5 x 25 cm) min.3 szt. kolorowego kartonu z motywem (min.17,5 x 25 cm) min. 2 szt. kolorowego papieru transparentnego (min.17,5 x 25 cm) min.2 szt. kolorowego kartonu falistego (min.17,5 x 25 cm) min.4 szt. kolorowego kartonu kreatywnego (min.17,5 x 25 cm) min.1 szt. kartonu z brokatem (min.17,5 x 25 cm) min. 1 arkusz filcu (min.10 x 20 cm) min.1 arkusz białego jedwabiu (min.15,5 x 22,5 cm) min.1 arkusz z naklejkami min.50 ozdobnych kolorowych dżetów 1 Bogaty zestaw plastyczny do tworzenia dekoracji złożonych z papieru, składający się z min.83 elementów: min.8 szt. kolorowego kartonu (min.17,5 x 25 cm) min.8 szt. kolorowego kartonu (min.17,5 x 25 cm) min.2 szt. kolorowego wytłaczanego kartonu (min.17,5 x 25 cm) min.3 szt. kolorowego kartonu z motywem (min.17,5 x 25 cm) min.2 szt. kolorowego papieru transparentnego (min.17,5 x 25 cm) min.2 szt. kolorowego kartonu falistego (min.17,5 x 25 cm) min.4 szt. kolorowego kartonu kreatywnego (min.17,5 x 25 cm) min.1 szt. kartonu z brokatem (min.17,5 x 25 cm) min.1 arkusz filcu (min.10 x 20 cm) min.1 arkusz białego jedwabiu (min.15,5 x 22,5 cm) min.1 arkusz z naklejkami min.50 ozdobnych kolorowych dżetów 125. Papier różowy 1 min.30 arkuszy min.10 różnych wzorów min.wym. 24 x 34 cm 126. Papier z motywem kwiatowym 127. Kreatywny zestawcukierkowy 1 min.250 arkuszy min.5 wzorów min. wym.15 x 15 cm 1 Bogaty zestaw plastyczny do tworzenia papierowych dekoracji, składający się z min.83 elementów:

19 min.8 szt. kolorowego kartonu (min.17,5 x 25 cm) min.8 szt. kolorowego kartonu (min.17,5 x 25 cm) min.2 szt. kolorowego wytłaczanego kartonu (min.17,5 x 25 cm) min. 3 szt. kolorowego kartonu z motywem (min.17,5 x 25 cm) min.2 szt. kolorowego papieru transparentnego (min.17,5 x 25 cm) min.2 szt. kolorowego kartonu falistego (min.17,5 x 25 cm) min. 4 szt. kolorowego kartonu kreatywnego (min.17,5 x 25 cm) min.1 szt. kartonu z brokatem (min.17,5 x 25 cm) min.1 arkusz filcu min.10 x 20 cm) min.1 arkusz białego jedwabiu (min.15,5 x 22,5 cm) min.1 arkusz z naklejkami min. 50 ozdobnych kolorowych dżetów Typu Moje bambino lub inny równoważne Marmurkowy karton 2 Karton o zróżnicowanej fakturze i odcieniu danego koloru. min.5 szt. min.wym. 23 x 33 cm 129. Papier wytłaczanymargaretki 130. Papier wytłaczanyserca 131. Papier wytłaczanykropki i prążki 132. Papier wytłaczanyaniołki 133. Papier wytłaczanyżyczenia 1 Ozdobny, giętki papier odpowiedni do wycinania, składania, naklejania na różne powierzchnie w połączeniu z innymi materiałami plastycznymi i akcesoriami. min.10 szt. min.wym. 23 x 33 cm 1 Ozdobny, giętki papier odpowiedni do wycinania, składania, naklejania na różne powierzchnie w połączeniu z innymi materiałami plastycznymi i akcesoriami. min.10 szt. min.wym. 23 x 33 cm 2 Ozdobny, giętki papier odpowiedni do wycinania, składania, naklejania na różne powierzchnie w połączeniu z innymi materiałami plastycznymi i akcesoriami. min.10 szt. min.wym. 23 x 33 cm 1 Ozdobny, giętki papier odpowiedni do wycinania, składania, naklejania na różne powierzchnie w połączeniu z innymi materiałami plastycznymi i akcesoriami. min.10 szt. min.wym. 23 x 33 cm 1 Ozdobny, giętki papier odpowiedni do wycinania, składania, naklejania na różne powierzchnie

20 świąteczne w połączeniu z innymi materiałami plastycznymi i akcesoriami. min.10 szt. min.wym. 23 x 33 cm 134. Klej do filcu 3 Klej wolny od rozpuszczalników. Przezroczysty i bezzapachowy. Nadaje się do klejenia różnych rodzajów filcu i przyklejania go do dowolnych powierzchni. Min. poj. 100 ml. Typu Moje bambino 135. Majsterkowanie z filcem 136. Dwustronny papier tęcza lub inny równoważny. 1 Zestaw materiałów plastycznych złożony z filcu i dodatków zdobniczych, składający się z: min. 5 szt. filcu 1,5 mm, min. wym. 20 x 30 cm min. 4 szt. filcu 3,5 mm, min.wym. 20 x 30 cm min. 9 kolorowych nici, min. dł. 3 m min. 5 kolorowych motków wełny, min. 1 igła do filcu min. 40 szt. cekinów min. 25 szt. kwiatków różowych min. 20 szt. kwiatków czarnych min. 25 szt. kwiatków złotych min. 10 szt. kwiatków przezroczystych min. 100 szt. zielonych koralików słomek min. 30 szt. koralików przezroczystych, opalizujących min. 80 koralików złotych i srebrnych min. 320 szt. koralików zielonych, żółtych, czerwonych, niebieskich wzory 3 min. 10 szt./kompl. min.wym. 22,5 x 32 cm 137. Tektura zoo 1 Tektura z motywami zwierząt. min. 9 szt. min. wym. 25 x 35 cm 138. Papierowe zwierzaki 1 Książka dotycząca orgiami, typu Moje bambino lub inna równoważna Klej do folii piankowej 140. Folia piankowa z brokatem 3 Klej nadający się do klejenia wielu powierzchni: do folii piankowej, kauczuku, plastiku, ceramiki, porcelany, stali, drewna, metalu, tkaniny i papieru. Czas schnięcia: 5-10 min. min. poj. 35 g 1 Błyszcząca brokatem folia, która nada estetyczny wygląd i pomoże wykończyć każdą pracę plastyczną. W ciepłych i przyjaznych kolorach (czerwony, różowy, chabrowy, zielony, złoty, jasnozielony, brązowy, fioletowy, turkusowy, srebrny). min.10 arkuszy min. format: A4

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminabaltow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminabaltow.pl 1 z 7 2014-04-29 13:41 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminabaltow.pl Bałtów: Zakup wraz dostawą wyposażenia do oddziałów przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo cenowy mebli i wyposażenia

Formularz asortymentowo cenowy mebli i wyposażenia Załącznik nr 8 do SIWZ Projekt pn. Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Gózd. współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/rozalskaa/appdata/local/microsoft/windows/tempo...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/rozalskaa/appdata/local/microsoft/windows/tempo... 1 z 6 2014-05-16 11:42 Bałtów: Zakup wraz dostawą wyposażenia do oddziałów przedszkolnych mieszczących się w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole oraz w Filii Zespołu Szkół Publicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6a. 1. Meblościanka. Przykładowe zdjęcie poglądowe.

Załącznik nr 6a. 1. Meblościanka. Przykładowe zdjęcie poglądowe. Załącznik nr 6a Część I zamówienia: Wyposażenie dwóch oddziałów przedszkolnych przy SP w Czemiernikach w meble, sprzęt AGD.i bezpieczeństwa. Lp Nazwa sprzętu Specyfikacja Ilość. 1. Meblościanka 1 W skład

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... Miejscowość... Data...

FORMULARZ CENOWY. Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... Miejscowość... Data... Załącznik nr 2 do SIWZ, Nr sprawy: Zp. 271.12.2014 Formularz cenowy FORMULARZ CENOWY Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... Miejscowość... Data... Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia: Cena

Bardziej szczegółowo

Projekt Bajkowy świat przedszkolaków jest realizowany na podstawie umowy z Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Bajkowy świat przedszkolaków jest realizowany na podstawie umowy z Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE Baćkowice, 3 sierpień 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE Procedura nr 2 Wyposażenie 1. Meble i wyposażenie zakup i montaż przykładowych zestawów 2. Zakup wyposażenia wypoczynkowego 3. Zakup i montaż mebli do wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie żłobka Lokomotywa w Nowym Sączu, ul. Wiśniowieckiego 22 MATERIAŁY PLASTYCZNE

Wyposażenie żłobka Lokomotywa w Nowym Sączu, ul. Wiśniowieckiego 22 MATERIAŁY PLASTYCZNE Lp. NAZWA Wyposażenie żłobka Lokomotywa w Nowym Sączu, ul. Wiśniowieckiego 22 MATERIAŁY PLASTYCZNE Kod CPV: 37000000-8 Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W KWIELICACH

SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W KWIELICACH SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W KWIELICACH Lp. Nazwa wyposażenia opis Wymiary szer. x gł. x Ilość [szt.] wys. lub [cm] Sala zajęć. Szatnia 5x50x0,5 cm Szatnia na ubranka dla dzieci jednostronna

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia do Zał. 5a do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia do Zał. 5a do SIWZ 1. Leżaczek zbudowany ze stalowych rurek oraz stabilnych i kolorowych elementów z tworzywa. Połączenia rogowe, pełniące funkcję nóżek maja zaokrąglone brzegi i kryją śruby niedostępne dla dzieci. Tkanina

Bardziej szczegółowo

GABINET SPECJALISTY NR 1

GABINET SPECJALISTY NR 1 1. Zestaw mebli 1 kpl. GABINET SPECJALISTY NR 1 - Korpusy, półki i przegrody z płyty laminowanej o grubości 18 mm, w odcieniu brzozy, z trwałym obrzeżem multiplex o grubości 2mm imitującym strukturę sklejki

Bardziej szczegółowo

Meble i wyposażenie - zakup i montaż - maksymalna wartość kategorii - 10 000,00 PLN na każdy oddział

Meble i wyposażenie - zakup i montaż - maksymalna wartość kategorii - 10 000,00 PLN na każdy oddział WYTYCZNE PROJEKTU RODZAJ ASORTYMENTU Meble i wyposażenie - zakup i montaż - maksymalna wartość kategorii - 10 000,00 PLN na każdy oddział ZEST2009 PROPOZYCJA MOJE BAMBINO - Kolekcja Colores KOD NAZWA OPIS

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia r. na realizację zadania pn. Dostawa wyprawki plastycznej do żłobka w Jaśle

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia r. na realizację zadania pn. Dostawa wyprawki plastycznej do żłobka w Jaśle Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 07.09.2017 r. na realizację zadania pn. Dostawa wyprawki plastycznej do żłobka w Jaśle ZESTAWIENIE WYPRAWKI PLASTYCZNEJ lp. nazwa opis charakterystyka ilość

Bardziej szczegółowo

Projekt: Przedszkole to dobry początek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTOWY

Projekt: Przedszkole to dobry początek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTOWY Zamawiający: Gmin Brzeziny ul. Sienkiewicza 16A 95-060 Brzeziny FORMULARZ OFERTOWY Wykonawca:. Nazwa, adres:... tel. / fax: e- mail:.. Załącznik nr 1 Przedmiot przetargu: doposażenie oddziałów przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Druk nr 2.3 Zamawiający: Gmina Zgierz (Zgierz, ul. Łęczycka 4, 95-100 Zgierz) (Wykonawca). (adres wykonawcy) - Poszczególne artykuły mają zostać dostarczone przez Wykonawcę do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia r. na realizację zadania pn.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia r. na realizację zadania pn. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 25.08.2017 r. na realizację zadania pn. Dostawa mebli przedszkolnych do ośrodka wychowania przedszkolnego w Jodłowej ZESTAWIENIE MEBLI PRZEDSZKOLNYCH lp. nazwa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na starcie. Opis przedmiotu zamówienia. Człowiek-najlepsza inwestycja!

Wsparcie na starcie. Opis przedmiotu zamówienia. Człowiek-najlepsza inwestycja! Opis przedmiotu zamówienia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mebli przedszkolnych w ramach projektu Wsparcie na starcie Rodzaj zamówienia: dostawa. Określenie przedmiotu oraz wielkości

Bardziej szczegółowo

Z E S T A W I E N I E K O S Z T Ó W

Z E S T A W I E N I E K O S Z T Ó W Załącznik nr 6 do SIWZ Z E S T A W I E N I E K O S Z T Ó W Część V - dostawa zabawek, pomocy dydaktycznych i artykułów plastycznych Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Miastkowie L.p. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Oddział Radocza nr 1 SP Radocza:

Oddział Radocza nr 1 SP Radocza: ZEAS.36.7.6.204 Tomice, 07 listopad 204 roku Załącznik nr 3 Oddział Radocza nr SP Radocza: FORMULARZ CENOWY Nazwa Jednostka miary Ilość Wartość netto Podatek Vat Wartość brutto Wyprawka - Zestaw na cały

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Część II. Zestawienie mebli i wyposażenia pomieszczeń Oddziałów Przedszkolnych

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Część II. Zestawienie mebli i wyposażenia pomieszczeń Oddziałów Przedszkolnych Część II Załącznik Nr 5 do SIWZ Zestawienie mebli i wyposażenia pomieszczeń Oddziałów Przedszkolnych L.p Nazwa i opis artykułu Jedn. Ilość Cena jedn. Wartość brutto uwagi 1. Oddział Przedszkolny przy Publicznej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie nr 3/09/2017

Zapytanie nr 3/09/2017 Załącznik nr 6 Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy na zakup i dostawę zabawek i pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia żłobka i placu zabaw żłobka zlokalizowanego w Koszalinie przy ul. Kosynierów

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Jabłonce ul. 3 Maja 1, 34-480 Jabłonka

Formularz cenowy Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Jabłonce ul. 3 Maja 1, 34-480 Jabłonka Formularz cenowy Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Jabłonce ul. 3 Maja 1, 34-480 Jabłonka Załącznik Nr 1e do SIWZ Część 5 Dostawa i montaż wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki

Bardziej szczegółowo

Kod Nazwa Ilość J.Brutto W.Brutto Zdjęcie Opis

Kod Nazwa Ilość J.Brutto W.Brutto Zdjęcie Opis ul. POW 25 90-248 Łódź tel.42 630 17 28 NIP: 725-001-33-78 nowaszkola.com Kod Nazwa Ilość J.Brutto W.Brutto Zdjęcie Opis Szafka z półeczkami WMNS2414 1 589,00 zł 589,00 zł X Szafka z półeczkami X, stelaż

Bardziej szczegółowo

Projekt pn.:,,modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Krzymów FORMULARZ CENOWY. Cena jednostkowa netto

Projekt pn.:,,modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Krzymów FORMULARZ CENOWY. Cena jednostkowa netto Załącznik Nr 2c Gmina Krzymów Kościelna 2 62-513 Krzymów FORMULARZ CENOWY Część 3 - Dostawa mebli i wyposażenia L.p. Nazwa J.m. Ilość Cena jednostkowa netto Razem netto (kol. 4 x kol. 5) Stawka podatku

Bardziej szczegółowo

Projekt Świat dziecka współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Świat dziecka współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1.4 do SIWZ Wyposażenie artykuły plastyczne - Poszczególne artykuły mają zostać dostarczone przez Wykonawcę do wskazanych szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Zgierz (woj. łódzkie obszar

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja Strona1 Załącznik nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 16/06/2011/POKL.01.03.02-00-111/10 Lp. Przedmiot zamówienia Jedn. Ilość 1. Szafka z szufladami: - kolor: zielony;

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr do Zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na zakup, transport, wniesienie oraz montaż mebli i tablic do sal nr, 0, w siedzibie Szkoły Podstawowej nr w Nowym Targu Lp.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PARAMETRY TECHNICZNE JAKIE SPEŁNIAĆ MUSZĄ MEBLE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PARAMETRY TECHNICZNE JAKIE SPEŁNIAĆ MUSZĄ MEBLE Przystosowanie pomieszczeń punktu przedszkolnego zlokalizowanego w szkole Podstawowej w Kamionce poprzez zakup mebli, ozdób ściennych i sprzętu audiowizualnego w ramach projektu p.n. Moje przedszkole Załącznik

Bardziej szczegółowo

W ramach przedstawionej kalkulacji, uprzejmie prosimy o wskazanie:

W ramach przedstawionej kalkulacji, uprzejmie prosimy o wskazanie: Wąbrzeźno, 20.03.2015 r. Stowarzyszenie Nasza Gmina ul. Mickiewicza 21 87-200 Wąbrzeźno Stowarzyszenie Nasza Gmina w związku z realizacją projektu pn."promyczek" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Wykaz cenowy oferowanego/dostarczonego przedmiotu zamówienia Cz. II

Wykaz cenowy oferowanego/dostarczonego przedmiotu zamówienia Cz. II Zał. Nr 1 do SIWZ Zał. Nr 1 do umowy Wykaz cenowy oferowanego/dostarczonego przedmiotu zamówienia Cz. II Wykaz oferowanego / dostarczonego przedmiotu zamówienia do siedziby Wydziału Oświaty i Wychowania

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie sal. 2. stoły przedszkolne

Wyposażenie sal. 2. stoły przedszkolne Wyposażenie sal LP nazwa opis szt/kpl cena Część I: Wyposażenie sal przedszkolnych SP Kotunia (oddz. Kowalewo Opactwo i Wierzbocice). meble przedszkolne Zestaw kolorowych mebli przedszkolnych szafka z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 22/2012 Formularz ofertowy. Wykaz zabawek dla Przedszkola w Bałtowie. Wartość netto.

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 22/2012 Formularz ofertowy. Wykaz zabawek dla Przedszkola w Bałtowie. Wartość netto. Załącznik nr do Zaproszenia nr /0 Formularz ofertowy Wykaz zabawek dla Przedszkola w Bałtowie Lp. Nazwa towaru Ilość Cena jednostkowa netto. Lalka, wys. 30 cm Wartość netto Stawka podatku VAT Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 2.1. Meble i wyposaŝenie oddział przedszkolny Nr 1

Zadanie Nr 2.1. Meble i wyposaŝenie oddział przedszkolny Nr 1 ZAŁĄCZNIK - NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 3/IZP.2711/2014 z dnia 30.06.2014 r. na okoliczność zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 000 euro netto finansowanego z EFS na dostawę elementów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 22/07/2011/POKL.01.03.02-00-111/10. Lp. Przedmiot zamówienia Jedn.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 22/07/2011/POKL.01.03.02-00-111/10. Lp. Przedmiot zamówienia Jedn. Strona1 Załącznik nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 22/07/2011/POKL.01.03.02-00-111/10 Lp. Przedmiot zamówienia Jedn. Ilość 1. Szafka z szufladami: - kolor: zielony;

Bardziej szczegółowo

Miejsce i adres dostawy

Miejsce i adres dostawy 1 Projekt WND-POKL.09.01.01-22-038/12 pn. Mały człowiek, wielkie możliwości czyli wsparcie Zespołu Szkół Publicznego Przedszkola w Czerninie poprzez utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych dla

Bardziej szczegółowo

czerwona, wymiar: wys.203 x szer. 105 x 53,5 cm wymiar: wys. 18 x szer 27 x gł 36 cm wymiar: wys. 18 x szer 27 x gł 36 cm

czerwona, wymiar: wys.203 x szer. 105 x 53,5 cm wymiar: wys. 18 x szer 27 x gł 36 cm wymiar: wys. 18 x szer 27 x gł 36 cm ZAD.-KOSZTORYS OFERTOWY - MEBLE Lp RODZAJ OPIS ILOŚĆ CENA WARTOŚĆ Kanapa Skaj, narożna Suszarka Suszarka na prac plastycznych Krzesła Dla klas 0 Kolor niebieski 4 Stolik Sześciokątny z regulowanymi nogami

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 3 Dostawa, montaż i ustawienie fabrycznie nowych mebli szkolnych oraz pozostałego wyposażenia do nowoutworzonych pracowni przyrodniczych.

ZADANIE NR 3 Dostawa, montaż i ustawienie fabrycznie nowych mebli szkolnych oraz pozostałego wyposażenia do nowoutworzonych pracowni przyrodniczych. Załącznik Nr 3 do SIWZ ZADANIE NR 3 Dostawa, montaż i ustawienie fabrycznie nowych mebli szkolnych oraz pozostałego do nowoutworzonych przyrodniczych. Gimnazjum Lp. Ławki szkolne 3 Krzesła szkolne 3 3

Bardziej szczegółowo

GMINA KUNICE Kunice Kunice, dnia r. ul. Gwarna 1 NIP

GMINA KUNICE Kunice Kunice, dnia r. ul. Gwarna 1 NIP GMINA KUNICE 59-216 Kunice Kunice, dnia 04.07.2016r. ul. Gwarna 1 NIP 691-21-46-015 W postępowaniu GP.271.III.2.2016 na Wyposażenie Przedszkola Samorządowego w Kunicach wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... Miejscowość... Data...

FORMULARZ CENOWY. Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... Miejscowość... Data... Załącznik nr 2 do SIWZ, Nr sprawy: Zp. 271.09.2014 Formularz cenowy FORMULARZ CENOWY Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... Miejscowość... Data... Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia: Cena

Bardziej szczegółowo

Wykaz mebli do wposażenia sal lekcyjnych klas I-III

Wykaz mebli do wposażenia sal lekcyjnych klas I-III Wykaz mebli do wposażenia sal lekcyjnych klas I-III 1. Stolik uczniowski 2-os. rozmiar nr 2,3,4 z regulowaną wysokością - szt. 52 Stelaże stołów z regulowaną wysokością, wykonane z rury okrągłej fi 28

Bardziej szczegółowo

4 IN-R I stół 1-os. 700X500 z regulacją wysokości żółty - buk

4 IN-R I stół 1-os. 700X500 z regulacją wysokości żółty - buk ilość(szt) Nazwa Opis Foto 28 P krzesło nr 6 - żółty - buk Krzesełka z siedziskiem i oparciem wykonanym ze sklejki płaskiej o gr. 6 mm w rozmiarach 0-4 i 8 mm w rozmiarach 5-6. Kolorowy stelaż został wykonany

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE,, MĄDRA SOWA W KONARZEWIE FORMULARZ CENOWY

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE,, MĄDRA SOWA W KONARZEWIE FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego Formularz cenowy PRZEDSZKOLE PUBLICZNE,, MĄDRA SOWA W KONARZEWIE FORMULARZ CENOWY l.p. Przedmiot Ilość Wyszczególnienie, opis oferowanego wyposażenia 1. Biurko -

Bardziej szczegółowo

Meble i wyposażenie - zakup i montaż - maksymalna wartość kategorii - 10 000,00 PLN na każdy oddział

Meble i wyposażenie - zakup i montaż - maksymalna wartość kategorii - 10 000,00 PLN na każdy oddział Meble i wyposażenie - zakup i montaż - maksymalna wartość kategorii - 10 000,00 PLN na każdy oddział WYTYCZNE PROJEKTU ZEST2008 PROPOZYCJA MOJE BAMBINO - Kolorowe Regały RODZAJ ASORTYMENTU Stoły przedszkolne

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY Załącznik nr.5 do zapytania Znak sprawy: 1/POKL/2014 FORMULARZ OFERTY Do zapytania ofertowego na: Dostawa i montaż urządzeń oraz wyposażenia w ramach projektu Modernizacja oddziału przedszkolnego w Niepublicznej

Bardziej szczegółowo

OPIS Przedmiotu zamówienia. na realizację Projektu Przyjazne przedszkola w Gminie Sławno - ETAP II

OPIS Przedmiotu zamówienia. na realizację Projektu Przyjazne przedszkola w Gminie Sławno - ETAP II OPIS Przedmiotu zamówienia na realizację Projektu Przyjazne przedszkola w Gminie Sławno - ETAP II Załącznik Nr 1 L.p. Asortyment Opis j.m. Ilość ZADANIE 2 Wyposażenie Zakup wyposażenia lub doposażenia

Bardziej szczegółowo

Projekt Bajkowy świat przedszkolaków jest realizowany na podstawie umowy z Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Bajkowy świat przedszkolaków jest realizowany na podstawie umowy z Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE Baćkowice, luty 04r. ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI PRZEDSZKOLNYCH, KRZESEŁEK, BIURKA DLA NAUCZYCIELI DO PUKTU PRZEDSZKOLNEGO DO MODLIBORZYC NA RZECZ PROJEKTU Bajkowy świat przedszkolaków Projekt

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Szkoły Podstawowej w Samoklęskach

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Szkoły Podstawowej w Samoklęskach Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Szkoły Podstawowej w Samoklęskach Zabawki i pomoce dydaktyczne komplet zabawek L p Nazwa produktu Opis. Jednostk a miary Ilość. Kasa z kalkulatorem Kasa wykonana

Bardziej szczegółowo

GKR. 041.3.2013 Wilków, 09.08.2013 r.

GKR. 041.3.2013 Wilków, 09.08.2013 r. GMINA WILKÓW Ul. Wrocławska 11 46-113 Wilków tel. +48 77 419 55 11-15 fax. +48 77 419 55 11 w w w. w i l k o w. p l e-mail:ug@wilkow.pl GKR. 041.3.2013 Wilków, 09.08.2013 r. Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 1 - DOSTAWA MEBLI DO PRZEDSZKOLI Ilość sztuk / Nazwa i opis

CZĘŚĆ 1 - DOSTAWA MEBLI DO PRZEDSZKOLI Ilość sztuk / Nazwa i opis CZĘŚĆ 1 - DOSTAWA MEBLI DO PRZEDSZKOLI Ilość sztuk / Lp. Nazwa i opis zestawów 1 szatnia 1 szt. * wykonana z płyty wiórowej w tonacji klonu, * wyposażone w półeczkę, miejsce na naklejenie znaczka oraz

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE,, MĄDRA SOWA W KONARZEWIE

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE,, MĄDRA SOWA W KONARZEWIE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE,, MĄDRA SOWA W KONARZEWIE Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dostawa wyposażenia do przedszkola w Konarzewie szczegółowy opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Szafa rogowa - 2 półki, wym. 74 x 47,5 x 88 cm +- 10 cm. 1 szt

Szafa rogowa - 2 półki, wym. 74 x 47,5 x 88 cm +- 10 cm. 1 szt Załącznik nr 2 Szczegłówy opis przedmiotu zamówienia - meble i wyposażenie Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostawa oraz montaż mebli i wyposażenia do Żłobka znajdującego się w pomieszczeniach budynku

Bardziej szczegółowo

Pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć w Punktach Przedszkolnych

Pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć w Punktach Przedszkolnych Załącznik nr 1 Pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć w Punktach Przedszkolnych Lp. Rodzaj asortymentu Opis Ilość 1 Pojazdy duże 6 pojazdów z tworzywa sztucznego, ok. 40-50 cm długości, tematyczne (tzn.

Bardziej szczegółowo

Miejscowość, data. FORMULARZ OFERTOWY Pomoce dydaktyczne. Nazwa wykonawcy: Adres wykonawcy:

Miejscowość, data. FORMULARZ OFERTOWY Pomoce dydaktyczne. Nazwa wykonawcy: Adres wykonawcy: Działanie 9. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.. Zmniejszenie nierówności w stopniu Zał. Formularz ofertowy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA RÓŻNYCH MEBLI DO PRZEDSZKOLA PRZY UL. KOWNACKIEGO 3 W OBORNIKACH ŚL.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA RÓŻNYCH MEBLI DO PRZEDSZKOLA PRZY UL. KOWNACKIEGO 3 W OBORNIKACH ŚL. Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA RÓŻNYCH MEBLI DO PRZEDSZKOLA PRZY UL. KOWNACKIEGO 3 W OBORNIKACH ŚL. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Przedszkola Publicznego przy ul.

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA PRZEDSZKOLA NR 39 WARSZAWA, UL. DORYCKA 1

MODERNIZACJA PRZEDSZKOLA NR 39 WARSZAWA, UL. DORYCKA 1 Zestawienie wyposażenia przedszkola MODERNIZACJA PRZEDSZKOLA NR 39 WARSZAWA, UL. DORYCKA 1 Wszystkie meble dla dzieci mają spełniać wymogi zawarte w normach: PN-EN 14073-2:2006, PN-F-06010-05:1990 oraz

Bardziej szczegółowo

Kosztorys OFERTOWY. Część I - Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Piwnicznej-Zdroju:

Kosztorys OFERTOWY. Część I - Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Piwnicznej-Zdroju: Załącznik Nr 2 Kosztorys OFERTOWY Część I - Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Piwnicznej-Zdroju: L.p. Nazwa produktu: Jednostka miary szt./kpl./zestaw Cena jednostkowa 1 odkurzacz 2 froterka

Bardziej szczegółowo

W ramach przedstawionej kalkulacji, uprzejmie prosimy o wskazanie:

W ramach przedstawionej kalkulacji, uprzejmie prosimy o wskazanie: Wąbrzeźno, 21.11.2014 r. Stowarzyszenie Nasza Gmina ul. Mickiewicza 21 87-200 Wąbrzeźno Stowarzyszenie Nasza Gmina w związku z realizacją projektu pn."promyczek" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Meble i wyposażenie - 10 000 zł na każdy oddział

Meble i wyposażenie - 10 000 zł na każdy oddział Meble i wyposażenie - 10 000 zł na każdy oddział Kod Nazwa Ilość Cena brutto Wartość brutto Zdjęcie Opis NS 2723 Blat prostokątny z kolorowym obrzeżem dostępny w 4 kolorach (niebieski, zielony, czerwony,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ CZĘŚĆ I Dostawa mebli szkolnych wraz z dostarczeniem do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku, ul. Graniczna 5, 66-016 Czerwieńsk

Bardziej szczegółowo

MEBLE SZKOŁA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Zdjęcie / rysunek poglądowy 150 WYKONANY Z RURY OWALNEJ 38X20 MM, MALOWANY PROSZKOWO.

MEBLE SZKOŁA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Zdjęcie / rysunek poglądowy 150 WYKONANY Z RURY OWALNEJ 38X20 MM, MALOWANY PROSZKOWO. MEBLE SZKOŁA Lp.. Zdjęcie / rysunek poglądowy PRZEDMIOT STOLIK SZKOLNY -OSOBOWY, O REGULOWANEJ WYSOKOŚCI ROZM. 3-5 ILOŚĆ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 50 WYKONANY Z RURY OWALNEJ 38X20 MM, MALOWANY PROSZKOWO.

Bardziej szczegółowo

Jednostkowa cena netto (zł) kol.2 kol.3 kol.4 kol.5 kol.6 kol.7

Jednostkowa cena netto (zł) kol.2 kol.3 kol.4 kol.5 kol.6 kol.7 Kosztorys asortymentowo- cenowy dotyczący części I zamówienia: Wyposażenie do sal Lp. Opis i wymiary Ilość kol. 1 Jednostkowa cena netto (zł) VAT (%) Wartość netto w zł kol.3* kol.4 Wartość brutto w zł

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE z dnia roku. Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy, ul. Szkolna 4, Morawica. Artykuły Biurowe

ZAPYTANIE z dnia roku. Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy, ul. Szkolna 4, Morawica. Artykuły Biurowe Morawica, dn. 02.11.2016 roku Nazwa Wykonawcy. Adres Wykonawcy ZAPYTANIE z dnia 02.11.2016 roku 1. Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy, ul. Szkolna 4, 26-026 Morawica 2. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT D.W.04.0.7/ Bolesławiec, dnia 7 lutego 0 r. (znak sprawy) ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 0 r., poz. 907 ze zm.) W ramach procedury

Bardziej szczegółowo

Zestawienie mebli do budynku Przedszkola w Zgłobicach

Zestawienie mebli do budynku Przedszkola w Zgłobicach Zał nr 6 do siwz Zał nr do umowy IR-.../04 z dnia...- 04 r. Zestawienie mebli do budynku Przedszkola w Zgłobicach Jeżeli w tabelach poniżej nie podano inaczej, wszystkie szafki, półki i regały z płyty

Bardziej szczegółowo

Jednostkowa cena netto (zł) kol.2 kol.3 kol.4 kol.5 kol.6 kol.7

Jednostkowa cena netto (zł) kol.2 kol.3 kol.4 kol.5 kol.6 kol.7 Kosztorys asortymentowo- cenowy dotyczący części II zamówienia: Meble metalowe Lp. Opis i wymiary Ilość kol. Jednostkowa cena netto (zł) VAT (%) Wartość netto w zł kol.3* kol.4 Wartość brutto w zł (kol.6*

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa produktu Ilość Opis Przykładowy wygląd Cena jedn. brutto Wartość brutto

Lp. Nazwa produktu Ilość Opis Przykładowy wygląd Cena jedn. brutto Wartość brutto Załącznik do zapytania ofertowego Lp. Nazwa produktu Ilość Opis Przykładowy wygląd Cena jedn. brutto Wartość brutto 1 Gra "Kocham Cię Polsko" 6 Gra zespołowa.pytania dot. polskiej historii i geografii,

Bardziej szczegółowo

I. Organizacja placów zabaw

I. Organizacja placów zabaw Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Zalesie Załącznik Nr 14 do SIWZ ZADANIE NR 1 ARKUSZ CENOWY I. Organizacja placów zabaw I.1. Plac zabaw w Szkole Podstawowej w Wólce

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr zestawy. 16 opakowań. Po 1 sztuce z każdego koloru x 5 m. 10 kompletów. 3 ryzy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr zestawy. 16 opakowań. Po 1 sztuce z każdego koloru x 5 m. 10 kompletów. 3 ryzy. Załącznik nr 22 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 22 LP. Nazwa zadania Ilość 1 Dziurkacze ozdobne Śnieżynka. 12 szt 2 Dziurkacze ozdobne Kwiatek. 12 szt 3 5 6 7 8 Kartonowe kształty

Bardziej szczegółowo

S E K R E T A R I A T

S E K R E T A R I A T S E K R E T A R I A T 1. Szafka o wym. 800 x 420 x 1192 mm szt. 1 Szafa z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 18 mm oraz 25 mm na wieńcach górnych i dolnych, wykończona obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Plecy

Bardziej szczegółowo

Zabawki i pomoce dydaktyczne 6.000 zł brutto*

Zabawki i pomoce dydaktyczne 6.000 zł brutto* Przedszkole przy Szkole Projekt systemowy 9.1.1 Zabawki i pomoce dydaktyczne 6.000 zł brutto* * Na 1 oddział przedszkolny Klocki z drewna / Kształty do układania Klocki - duże opakowanie, 102 sztuki Drewniane

Bardziej szczegółowo

Piłkarzyki - stół ze sklejki. Piłkarzyki - stół laminowany. Gry i zabawy. Piłkarzyki - stół z pokrywą. 1888,- zł. 1418,- zł. 1878,- zł.

Piłkarzyki - stół ze sklejki. Piłkarzyki - stół laminowany. Gry i zabawy. Piłkarzyki - stół z pokrywą. 1888,- zł. 1418,- zł. 1878,- zł. Piłkarzyki Piłkarzyki - stół ze sklejki Konstrukcja: skrzynia wykonana ze sklejki, podstawa stalowa z nogami ze stalowego profilu kwadratowego 60 mm, 22 figurki graczy z tworzywa, malowane na 2 kolory

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykaz zamawianych materiałów druk ofertowy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykaz zamawianych materiałów druk ofertowy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wykaz zamawianych materiałów druk ofertowy Załącznik nr do zapytania ofertowego z dnia 7.0.04 Montaż w salach

Bardziej szczegółowo

Elementy wyposażenia pracowni

Elementy wyposażenia pracowni Załącznik Nr do SIWZ Zadanie nr - Dostawa, montaż i ustawienie mebli szkolnych oraz do nowoutworzonych przyrodniczych Lp. Ławki szkolne 5 Krzesła szkolne 5 4 5 Regał biblioteczka Regał na pomoce dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Część 1 zakup mebli dla dzieci do sal dydaktycznych, szatni oraz jadalni Lp. Nazwa Opis Ilość 1 Tablica Tablica korkowa z drewnianą ramą o

Część 1 zakup mebli dla dzieci do sal dydaktycznych, szatni oraz jadalni Lp. Nazwa Opis Ilość 1 Tablica Tablica korkowa z drewnianą ramą o Załącznik nr I Część 1 zakup mebli dla dzieci do sal dydaktycznych, szatni oraz jadalni Lp. Nazwa Opis Ilość 1 Tablica Tablica korkowa z drewnianą ramą o 14 szt. wym.100x200cm 2 Tablica tablica korkowa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zabawki

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zabawki Załącznik nr do zapytania ofertowego nr 6/POKL.0.03.0-00-3/0 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zabawki Przedmiotem zamówienia jest dostawa zabawek. Lp. Wyszczególnienie Opis Liczba sztuk/opakowań

Bardziej szczegółowo

Formularz kosztorysu ofertowego

Formularz kosztorysu ofertowego Załącznik nr 6 do SIWZ Dostawa wyposażenia szkoły podstawowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Długołęce część II. Formularz kosztorysu ofertowego Lp. NAZWA OPIS ILOŚĆ Wartość netto VAT % VAT PLN Wartość

Bardziej szczegółowo

Magia przedszkolaka. Opis przedmiotu zamówienia: meble przedszkolne

Magia przedszkolaka. Opis przedmiotu zamówienia: meble przedszkolne Opis przedmiotu zamówienia: meble przedszkolne 1 Regał nr 1 składa sią z następujących elementów, które można łączyć w segmenty o dowolnej długości: 1.1 Szafa wysoka z dwoma parami drzwi - 1 szt. Szafa

Bardziej szczegółowo

...... ZAPYTANIE OFERTOWE

...... ZAPYTANIE OFERTOWE SOSW I 0412/1/2010 Piła, 02 luty 2011 r......... ZAPYTANIE OFERTOWE Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Pile w związku z realizacją projektu Coraz lepsi zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z trudnościami

Bardziej szczegółowo

Mamo idę do przedszkola POKL /13 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Mamo idę do przedszkola POKL /13 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Mamo idę do przedszkola POKL.09.01.01-14-060/13 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szydłowo, dnia 12.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/2015

Bardziej szczegółowo

Kod Nazwa Ilość J.Brutto W.Brutto Zdjęcie Opis

Kod Nazwa Ilość J.Brutto W.Brutto Zdjęcie Opis ul. POW 25 90-248 Łódź tel.42 630 17 28 NIP: 725-001-33-78 nowaszkola.com Kod Nazwa Ilość J.Brutto W.Brutto Zdjęcie Opis Seria meblowa WMNS2885 Królewska zestaw 1 1 3 299,00 zł 3 299,00 zł Zestaw meble

Bardziej szczegółowo

Dostawa wyposażenia do żłobka Gminnego w Przechlewie. Plastyka

Dostawa wyposażenia do żłobka Gminnego w Przechlewie. Plastyka Dostawa wyposażenia do żłobka Gminnego w Przechlewie. Plastyka nazwa ilość jm opis Foto przykładowe 1 2 Wyprawka - Zestaw dla małej grupy Zestaw uzupełniający dla małej grupy 15 osób Zestaw różnorodnych

Bardziej szczegółowo

Praktyczna szafka na kółkach

Praktyczna szafka na kółkach Szafka na kółkach Praktyczna szafka na kółkach Praktyczną szafkę na kółkach oferujemy z możliwością wyboru panelu bocznego z 7 dostępnych kolorów. Pojedyncza szafka może sią stać idealnym elementem wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2a do Zapytanie ofertowego nr K/D/3/2013 Kategoria 1 Meble i ścianka działowa

Załącznik nr 2a do Zapytanie ofertowego nr K/D/3/2013 Kategoria 1 Meble i ścianka działowa Załącznik nr 2a do Zapytanie ofertowego nr K/D/3/203 Kategoria Meble i ścianka działowa Wszystkie meble muszą spełniać wymogi zawarte w normach PN-F 06009:200, PN-F 0600-05:990, PN-EN 4073-2:2006 (certyfikat).

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pomoce dydaktyczne

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pomoce dydaktyczne Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 9/POKL.01.03.02-00-113/10 Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pomoce dydaktyczne Lp. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Szemud, 30.07.2013r. NAZWA PROJEKTU: lp. ilość sztuk. Nazwa Produktu

Szemud, 30.07.2013r. NAZWA PROJEKTU: lp. ilość sztuk. Nazwa Produktu Szemud, 30.07.03r. Zapytanie ofertowe na Zakup oraz dostawa artykułów szkolnych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Koleczkowie Przedszkole Samorządowe w Koleczkowie w ramach realizacji projektu pn. Dobre

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1- zakup i sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla MOPS w Mikołowie Lp. Artykuł Przewidywana ilość 1 2 3 1 Koperta DL białe okienko prawe 6000 szt. 2 Koperta C4 500

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 7 do SIWZ SP nr 11 SP nr 5 SP nr 9 SP nr 15 SP nr 1 SP nr 8 SP nr 2 SP nr 10 SP nr 3 SP nr 14 SP nr 18 SP nr 23 SP nr 20 SP nr 17

załącznik nr 7 do SIWZ SP nr 11 SP nr 5 SP nr 9 SP nr 15 SP nr 1 SP nr 8 SP nr 2 SP nr 10 SP nr 3 SP nr 14 SP nr 18 SP nr 23 SP nr 20 SP nr 17 załącznik nr 7 do SIWZ Lp. Przedmiot zamówienia SP nr 1 2 SP nr 3 SP nr 5 SP nr 8 9 10 11 14 15 17 18 20 SP nr 23 SP w ZSSdNiSS SP w SOSW RAZEM część I: pomoce dydaktyczne, oprogramowanie multimedialne,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Druk nr 2.3 Zamawiający: Gmina Zgierz (Zgierz, ul. Łęczycka 4, 95-100 Zgierz) (Wykonawca). (adres wykonawcy) - Poszczególne artykuły mają zostać dostarczone przez Wykonawcę do

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SEK.271.7.2.2014 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia DROBNE WYPOSAŻENIE, ART. PLASTYCZNE, ZABAWKI I POMOCE DYDAKTYCZNE 1. Odkurzacz: odkurzacz jednofunkcyjny klasy kompakt do odkurzania

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE PRZEDSZKOLA. Krzesło

WYPOSAŻENIE PRZEDSZKOLA. Krzesło Sztuk: 9 Krzesło Wysokość mm Szerokość 390mm Głębokość 430mm buk Misa siedziska i oparcia wykonana z bukowej sklejki profilowanej. Metalowy stelaż w kolorze srebrnym. Sztuk: 4 Suszarka na prace plastyczne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr do SIWZ Nr sprawy: ROA.27.3.202 Dostawa materiałów do zajęć plastycznych i twórczych do realizacji projektu pt. Przedszkole Publiczne w Konarzewie. Dostawa zamówienia związana jest z realizacją

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA POMOCE DYDAKTYCZNE I MATERIAŁY DO ZAJĘĆ Wszystkie zabawki i pomoce powinny posiadać odpowiednie certyfikaty. L.p. KATEGORIA OPIS wymagania minimalne 1. Wyprawka dla

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część II L.p. Nazwa produktu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Ilość Gwarancja 24 m-ce 1 Komplet zabawek W skład zestawy wchodzi: 1. klocki drewniane (kpl. 3)

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania przetargowego

Uczestnicy postępowania przetargowego ZI ZP.271.13.2016 Wieruszów 19.10.2016r. Uczestnicy postępowania przetargowego W związku ze złożonymi zapytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA MEBLI III PARTIA DOSTAWY

SPECYFIKACJA MEBLI III PARTIA DOSTAWY SPECYFIKACJA MEBLI III PARTIA DOSTAWY Lp. Rysunek poglądowy WYS [cm] SZER [cm] GŁ [cm] OPIS Biurko Blat wykonany z płyty wiórowej o grubości 25 mm pokrytej obustronnie melaminą, oklejone PCV o gr. 2 mm

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA TABELA ELEMENTÓW CENOTWÓRCZYCH ZADANIE III ARTYKUŁY PAPIERNICZE

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA TABELA ELEMENTÓW CENOTWÓRCZYCH ZADANIE III ARTYKUŁY PAPIERNICZE SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA TABELA ELEMENTÓW CENOTWÓRCZYCH ZADANIE III ARTYKUŁY PAPIERNICZE Lp. Nazwa Opis Ilość jdn. Szkoła Podstawowa nr 2 1. Papier rysunkowy A4 Papier rysunkowy w formacie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 5/R/ZP/AT/2014 Zał. Nr 5 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA IV pokój nr 11 IV pokój nr 12 IV pokój nr 13 IV pokój nr 14 IV pokój nr 20 Opis elementów wyposażenia części administracyjno-technicznej

Bardziej szczegółowo

Projekt Świat dziecka współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Świat dziecka współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1.4 do SIWZ Wyposażenie meble - Poszczególne artykuły mają zostać dostarczone przez Wykonawcę do wskazanych szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Zgierz (woj. łódzkie obszar wiejski) - Poszczególne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część 3

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część 3 Załącznik nr.3 do SIWZ Nr sprawy: ROA.7.0.03 Dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek do Przedszkola Publicznego w Konarzewie w ramach projektu pt. Przedszkole Publiczne w Konarzewie. Dostawa zamówienia

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 128543-2014; data zamieszczenia: 13.06.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 128543-2014; data zamieszczenia: 13.06.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 7 2014-06-13 14:24 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 126439-2014 z dnia 2014-06-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Godziszów 1. Zestaw wielofunkcyjny - 1 zestaw ( w zestawie: trap schodki, pomost rurowy,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZĘŚĆ III Pomoce dydaktyczne Lp. Nazwa produktu Cena jednostkowa brutto 1. Tablica manipulacyjna na ścianę z aplikacją ryby (drewniany, zawieszany na ścianę labirynt dzięki charakterystycznym uchwytom

Bardziej szczegółowo