SAMSUNG LBS Mapy i nawigacja o każdym czasie i w każdym miejscu. Podręcznik użytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SAMSUNG LBS Mapy i nawigacja o każdym czasie i w każdym miejscu. Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 SAMSUNG LBS Mapy i nawigacja o każdym czasie i w każdym miejscu. Podręcznik użytkownika 1

2 Copyright ROUTE 66. OŚWIADCZENIE I ZASTRZEŻENIA PRAWNE: Wszelkie prawa zastrzeżone. ROUTE 66 i logo ROUTE 66 są zarejestrowanymi znakami towarowymi. Prawa autorskie dotyczące danych NAVTEQ B.V. / TELE ATLAS B.V. / Transnavicom Ltd. WAŻNA UWAGA: Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, zapisywana w bazach danych ani kopiowana elektronicznie, mechanicznie, w drodze fotokopiowania, na nośnikach dźwięku, ani w jakikolwiek inny sposób, bez wyraźnej pisemnej zgody ROUTE 66. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością odnośnych podmiotów. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulegać zmianie bez uprzedniego zawiadomienia. ROUTE 66: I M ON MY WAY! Kartografia cyfrowa może być w pewnej mierze niedokładna i niepełna. Dostępność i dokładność systemu GPS i związanych z nim usług zależy między innymi od sieci łączności bezprzewodowej, i systemów satelitarnych. Mogą one nie na wszystkich obszarach i nie zawsze działać. Dlatego też w sytuacjach krytycznych wymagających komunikowania się, takich jak np. nagłe wypadki, nie należy nigdy polegać wyłącznie na wyżej wymienionych urządzeniach i usługach. Niniejszy produkt i jego zawartości przeznaczone są wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku. Produkt ten nie powinien być używany przez kierowcę pojazdu silnikowego podczas prowadzenia pojazdu. Prowadząc pojazd, nie wolno nigdy zajmować rąk niczym innym. Należy przestrzegać wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Podczas jazdy należy mieć przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze. W maksymalnym, dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie firma ROUTE 66, jej podmioty zależne i jej licencjodawcy zrzekają się niniejszym wszelkiej odpowiedzialności za skutki wynikłe z używania tego produktu i jego zawartości

3 SAMSUNG LBS Od czego zacząć 1. Należy całkowicie naładować baterię urządzenia nawigacyjnego. 2. Umieścić kartę pamięci w urządzeniu (jeśli aplikacja została zainstalowana na karcie pamięci). Jeśli oprogramowanie zainstalowane jest w pamięci wewnętrznej urządzenia, proszę pominąć czynność 2 i przejść od razu do czynności 3. W celu zapewnienia dostępu do Internetu i możliwości przesyłania danych, należy umieścić w urządzeniu kartę SIM. Aby uzyskać szczegółowe informacje o konfiguracji i opłatach, proszę skontaktować się ze swoim operatorem sieci. 3. Należy teraz włączyć urządzenie nawigacyjne, znaleźć na liście aplikacji oprogramowanie nawigacyjne i je uruchomić. 4. Jeśli nabyte przez Państwa urządzenie nawigacyjne zostało fabrycznie skonfigurowane w sposób umożliwiający odblokowanie (pobranie i uaktywnienie) określonych pozycji lub usług, należy w oknie dialogowym Pobrać Twoje klucze licencyjne z serwera? wybrać Tak. Aby przejść do kolejnej czynności, należy wybrać Nie. Jeśli posiadają Państwo kod kuponu, można odblokować pozycje lub usługi, wpisując ten kod. Można również zrobić to później (Opcje > Usługi dodat. > Wpisz kod kuponu). Zalecamy używać aplikacji ROUTE 66 Sync home, zapewniającej znacznie szybsze przesyłanie danych. 5. Jeśli sygnał GPS jest wystarczająco silny, Państwa aktualna zostanie oznaczona na mapie czerwoną kropką. Mapa Podczas przeglądania map wyświetlane są: aktualna pozycja (czerwona kropka); sieci dróg i nazwy dróg; punkty użyteczności publicznej (POI); skala mapy; 3

4 Aby widzieć na mapie więcej lub mniej szczegółów, należy przybliżyć lub oddalić widok. Zestawienie odbytych podróży można zobaczyć, wybierając Statystyki. Opcje Proszę otworzyć menu Opcje, w którym przedstawione są główne funkcje SAMSUNG LBS. Pokaż klawisze skrótów Aby uzyskać dostęp do skrótów aplikacji, należy wybrać Opcje > Pokaż klawisze skrótów. Aby znaleźć określone miejsce, należy wybrać Szukaj. Chcąc używać przyćmionych kolorów bądź jasnych kolorów, należy wybrać Kolory nocne bądź Kolory dzienne. Aby ustawić tradycyjny dwuwymiarowy (2D) bądź panoramiczny trójwymiarowy (3D) widok mapy, należy wybrać Perspekt. dwuwym. bądź Perspekt. trójwym.. W celu wyświetlenia na ekranie swojej aktualnej pozycji należy wybrać Moja pozycja. W celu włączenia bądź wyłączenia nawigacji głosowej należy wybrać Włącz dźwięk bądź Wyłącz dźwięk. Aby otrzymać najnowsze informacje o fotoradarach, należy wybrać Zaktualizować inform. o aparatach rejestr. przekr. prędkości. Najpierw należy uaktywnić usługę Fotoradary! Chcąc ominąć określone odcinki aktualnej trasy, należy wybrać Zdefiniuj blokadę drogi. Opcja ta jest dostępna wyłącznie podczas nawigacji! Chcąc, by na mapie widoczne było więcej szczegółów, należy wybrać Zoom przybliż. 4

5 Aby zmienić liczbę informacji wyświetlanych na ekranie, należy wybrać Następny układ graficzny. Chcąc, by na mapie widoczne było mniej szczegółów, należy wybrać Zoom oddal. Szukaj W celu wyszukania miejsca docelowego, należy wybrać Opcje > Szukaj. Miejsca zapisane są w obszernym zbiorze miast, adresów, numerów domu, kodów pocztowych i punktów użyteczności publicznej (POI). Można wybrać w tym celu wskazać dowolny punkt na mapie, bądź posłużyć się współrzędnymi geograficznymi. Można nawet utworzyć własną listę ulubionych miejsc lub osobistych kontaktów. Wybierając Dowolny tekst i używając słów kluczowych, można wyszukiwać wszystkie adresy, nazwy miast, numery domu lub kody pocztowe, zapisy historii, osobiste ulubione miejsca i ulubione osobiste kontakty zapisane w Państwa urządzeniu. Aby wyszukać adres, należy wybrać Adres. Wypełnienie pól Kraj/Region* i Miejscowość/Kod pocztowy* jest obowiązkowe, zaś pól Ulica i Numer - opcjonalne. W okolicy, w której się Państwo znajdują mogą być setki punktów użyteczności publicznej (lub w okolicy miejsca wyjściowego, miejsca docelowego, pozycji kursora bądź na trasie). Aby wyszukać pobliskie miejsca i dowiedzieć się, w jakiej odległości się znajdują, należy wybrać Pkt. użyt. pub.. W celu ponownego użycia wcześniejszego miejsca docelowego, należy wybrać Historia. Chcąc nawigować do któregoś z ulubionych miejsc, należy wybrać Ulubione. Na samym początku lista ta jest pusta. W celu zapisania miejsca jako ulubionego, należy w dowolnej części aplikacji wybrać Zapisz. Chcąc nawigować do któregoś z kontaktów, należy wybrać Kontakty. W celu zapisania kontaktu należy wybrać Zapisz jako kontakt lub Uaktualizuj kontakt. 5

6 Aby wyszukać określone miejsce, używając współrzędnych geograficznych, należy wybrać Szerokość geograficzna / Długość geograficzna. Używanie wyników wyszukiwania Aby zobaczyć dane miejsce na mapie, należy wybrać Pokaż na mapie. Chcąc pojechać do wybranego miejsca, należy wybrać Jedź do. Szczegółowe informacje podano pod Podróż pojazdem do miejsca docelowego. Chcąc udać się pieszo do wybranego miejsca, należy wybrać Idź do. Szczegółowe informacje podano pod Podróż piesza do miejsca docelowego. Aby dodać wybrane miejsce jako pośredni punkt trasy w aktualnej nawigacji, należy wybrać Jedź przez lub Idź przez. W celu dodania wybranego miejsca do trasy, należy wybrać Dodaj do trasy. Aby zapisać swoją aktualną pozycję, aktualny widok mapy lub pozycję z listy, należy wybrać listę Zapisz. Chcą wysłać swoją aktualną pozycję, swoje pośrednie punkty trasy lub pozycję z listy, należy wybrać Wyślij. Aby zaznaczyć bądź odznaczyć pozycje wybrane z listy, należy wybrać Zaznacz/Usuń zaznacz.. W celu nawiązania kontaktu telefonicznego należy wybrać Połączenie. Podróż piesza do miejsca docelowego Funkcja wsparcia dla podróżujących pieszo poprowadzi Państwa przez strefy dla pieszych, parki, wąskie drogi i ścieżki, omijając autostrady, ignorując restrykcje związane z ulicami o ruchu jednokierunkowym i skręcaniem. 1. Proszę wyszukać miejsce docelowe w zbiorach Szukaj lub na mapie. 6

7 2. Chcąc pieszo udać się do miejsca docelowego, należy wybrać Idź do. Zawsze podawane są instrukcje wyświetlane na ekranie. 3. Po wyświetleniu wstępnego widoku trasy należy wybrać OK i rozpocząć podróż pieszą. Aby dodać pośredni punkt docelowy do przemierzanej trasy, należy wybrać drugie miejsce docelowe, po czym wybrać Idź przez. Aby zakończyć nawigację pieszą, należy wybrać Stop. Korzystanie z nawigacji dla pieszych można rozpocząć dopiero po nabyciu licencji nawigacyjnej w sklepie internetowym. Szczegółowe informacje podano w rozdziale Usługi dodat. > Nawigacja. Podróż pojazdem do miejsca docelowego W nawigacji samochodowej uwzględniane są ograniczenia prędkości i restrykcje obowiązujące pojazdy. Z obliczanej trasy wykluczane są strefy ruchu pieszego, parki i ścieżki dla pieszych. 1. Proszę wyszukać miejsce docelowe w zbiorach Szukaj lub na mapie. 2. Chcąc udać się pojazdem do miejsca docelowego, należy wybrać Jedź do. Zawsze podawane są instrukcje wyświetlane na ekranie i instrukcje głosowe. Aby nabyć tę licencję i móc z niej korzystać, należy najpierw zakupić licencję Podróże pojazdami i pieszo. 3. Należy najpierw wybrać tryb podróży: Najszybsza (samochód os.) lub Najkrótsza (samochód os.). 4. Po wyświetleniu wstępnego widoku trasy należy wybrać OK i rozpocząć jazdę. 7

8 Dostępne są instrukcje wyświetlane na ekranie i nawigacja głosowa. W celu zmiany języka nawigacji głosowej należy wybrać Opcje > Narzędzia > Ustawienia > Ogólne > Język nawigacji głosowej. Głośność instrukcji głosowych można zmienić za pomocą przycisków urządzenia, bądź wybierając Opcje > Ustawienia > Ogólne > Głośność i Głośność dynamiczna. Aby dodać pośredni punkt docelowy do bieżącej nawigacji, należy wybrać drugie miejsce docelowe Jedź przez. Chcąc ominąć określony odcinek drogi, należy wybrać Zdefiniuj blokadę drogi i określić długość odcinka drogi, który należy ominąć. Trasa zostanie wówczas automatycznie ponownie obliczona. Aby zmienić ilość wyświetlanych na ekranie instrukcji, należy wybrać Opcje > Pokaż klawisze skrótów > Następny układ graficzny. Aby zakończyć nawigację samochodową, należy wybrać Stop. Korzystanie z nawigacji dla pieszych można rozpocząć dopiero po nabyciu licencji nawigacyjnej w sklepie internetowym. Szczegółowe informacje podano w rozdziale Usługi dodat. > Nawigacja. Usługi dodat. Chcąc nabyć dodatkowe usługi lub zawartości, należy wybrać Opcje > Usługi dodat.. Wymagane jest w tym celu nawiązanie połączenia sieciowego. Ustawieniami sieciowymi można zarządzać, wybierając Opcje > Narzędzia > Ustawienia > Usługi dodat. > Połączenie z siecią. Wymagany jest także punkt dostępu. W celu zdefiniowania punktu dostępu należy wybrać Opcje > Narzędzia > Ustawienia > Usługi dodat. > Punkt dostępu. Zalecamy używać aplikacji ROUTE 66 Sync home, zapewniającej znacznie szybsze przesyłanie danych. Szczegółowe informacje podano w rozdziale Używanie ROUTE 66 Sync. 8

9 Można w ten sposób wykonywać następujące czynności: Pobierać bezpłatne mapy. Uaktywniać usługi (nawigacja, światowe prognozy pogody, fotoradary), pobierać przewodniki turystyczne, wersje językowe nawigacji głosowej i tematyczne zestawy kolorystyczne. Ewaluować określone produkty przez ograniczony okres czasu. ROUTE 66 Store Jest kilka sposobów uaktywniania dodatkowych zawartości: Można zapłacić za nowy produkt kartą kredytową, wybierając Zakup licencję > Karta kredytowa. Można użyć kodu kuponu, wybierając Opcje > Usługi dodat. > Opcje > Wpisz kod kuponu. Kody kuponów ROUTE 66 umożliwiają uaktywnianie dodatkowych zawartości i usług. Możliwe jest, że kupon ROUTE 66 z kodem jest załączony do nabytego przez Państwa produktu. Chcąc bezpłatnie otrzymać produkt na ograniczony okres czasu "do ewaluacji", należy wybrać Zakup licencję > Wypróbuj bezpłatnie. Po upływie okresu ewaluacji należy zakupić licencję, inaczej produkt zostanie zablokowany. Nawigacja Aby zakupić licencję nawigacyjną, należy wybrać Opcje > Usługi dodat. > Nawigacja. Licencja nawigacyjna uprawnia jej posiadacza korzystania z nawigacji podczas podróży w określonym regionie, przez określony okres czasu. 1. Proszę wybrać pożądany rodzaj licencji: Podróże pojazdami i pieszo: nawigowanie podróży do miejsca docelowego odbywanych pieszo i pojazdem. Zawsze podawane są instrukcje wyświetlane na ekranie. Instrukcje głosowe podawane są tylko podczas jazdy. Możliwość korzystania podczas jazdy z informacji o ograniczeniach prędkości i pasach ruchu. 9

10 2. Należy wybrać kraj, który Państwa interesuje. 3. Pobrać licencję. 4. Wybrać okres ważności licencji. 5. Wybrać metodę płatności. Licencja zostanie uaktywniona po potwierdzeniu dokonania płatności. Mapy Aby zakupić lub przeglądać dodatkowe mapy, należy wybrać Opcje > Usługi dodat. > Mapy. Nabyta przez Państwa aplikacja nawigacyjna obsługuje kilka rodzajów map: 3D & Discover - Trójwymiarowe ikony graficzne najważniejszych punktów orientacyjnych w mieście (atrakcje turystyczne, centra handlowe, ośrodki sportowe) - Pobieralne - Licencja wymagana Mapy drogowe - Mapy krajów - Pobieralne - Bezpłatne W trybie Aktywne połączenie z Internetem: Gdy podczas nawigowania / przeglądania dotrą Państwo do obszaru mapy, który nie jest fizycznie dostępny w Waszym urządzeniu, obszar ten zostanie automatycznie pobrany. W trybie Bez aktywnego połączenia z Internetem: Możliwie jest jedynie przeglądanie map znajdujących się już w urządzeniu. W pobrać mapy, należy wykonać następujące czynności: 1. Wykonać Opcje > Usługi dodat. > Mapy. 2. Wybrać ROUTE 66 Store. 10

11 3. Wybrać rodzaj mapy: 3D & Discover Mapy drogowe 4. Zidentyfikować pożądaną mapę. 5. Pobrać mapę. Fotoradary Aby uaktywnić usługę Fotoradary, należy wybrać Opcje > Usługi dodat. > Fotoradary i zakupić. Chcąc otrzymać aktualniejsze informacje, należy wybrać Aktualizacja. Aby automatycznie otrzymywać aktualizacje, należy wybrać Opcje > Narzędzia > Ustawienia > Usługi dodat. > Czest. akt. inf.o fotorad.. Proszę przejrzeć kategorie fotoradarów i wybrać dane miejsce. Aby wyświetlić fotoradar na mapie, należy wybrać Pokaż na mapie. Kontrole ruchu drogowego mogą dotyczyć ograniczeń prędkości, fotoradarów, świateł drogowych, odcinków z pasem ruchu dla autobusów, przejść dla pieszych. Lista krajów, w których dostępna jest usługa Fotoradary jest do wglądu w naszym sklepie internetowym. Pogoda Aby otrzymywać prognozy pogody dla dowolnych miejsc na świecie, należy wybrać Opcje > Usługi dodat. > Pogoda > ROUTE 66 Store i zakupić licencję. Aby dodać miasta (stacje meteorologiczne), którymi są Państwo zainteresowani, należy wybrać Pogoda > Dodaj miasto > Szukaj lub Pogoda > Dodaj miasto > Specjalne miasto. Aby otrzymać najnowsze informacje meteorologiczne, należy na pytanie Zaktualizować prognozę pogody? w oknie dialogowym odpowiedzieć Tak. 11

12 Aby automatycznie otrzymywać aktualizacje, należy wybrać Opcje > Narzędzia > Ustawienia > Usługi dodat. > Częst. akt. inf. pogod.. Podczas nawigacji samochodowej instrukcje jazdy podawane są w wybranym języku Opcje > Narzędzia > Ustawienia > Ogólne > Język nawigacji głosowej. Aby wyświetlić prognozę pogody, należy wybrać Dzisiaj, Aktualne warunki, Prognoza kilkudniowa, Normalny wykres, Rozszerzony wykres. Kolorystyka Aby pobrać dodatkowe schematy kolorów, należy wybrać Opcje > Usługi dodat. > Kolorystyka > ROUTE 66 Store. Aby zastosować inny schemat kolorów do mapy i do paska nawigacji, należy wybrać inną pozycję z listy. Głosy W celu pobrania dodatkowych wersji językowych, należy wybrać Opcje > Usługi dodat. > Głosy > ROUTE 66 Store. Regulacji głośności nawigacji głosowej dokonuje się, wybierając Opcje > Narzędzia > Ustawienia > Ogólne > Głośność lub Głośność dynamiczna, bądź używając przycisków urządzenia. Przewod. turyst. Aby pobrać do posiadanego urządzenia nawigacyjnego przewodniki turystyczne, należy wybrać Opcje > Usługi dodat. > Przewod. turyst. > ROUTE 66 Store. Przewodniki turystyczne Lonely Planet TM dostępne są w języku angielskim. Pokaż Aby wybrać preferowane ustawienia ekranu lub sprawdzić dodatkowe informacje, należy wybrać Opcje > Pokaż. Aby otworzyć swoją listę map, należy wybrać 3D & Discover. 12

13 Aby otworzyć swoją listę fotoradarów, należy wybrać Fotoradary. Aby otworzyć swoją listę prognoz pogody, należy wybrać Pogoda. Aby wyświetlić na ekranie lub ukryć pasek postępu, należy wybrać Pasek postępu włączony lub Pasek postępu wyłączony. Aby wyświetlić szczegółowe informacje o miejscu docelowym, należy wybrać Punkt docelowy. Aby wyświetlić przegląd trasy, należy wybrać Trasa. Aby wyświetlić szczegółowe informacje o trasie, należy wybrać Opis trasy. Aby sprawdzić jakość danych satelitarnych, należy wybrać Informacje GPS. Aby zobaczyć spis odbytych podróży, należy wybrać Statystyki. Aby poznać znaczenie kolorów mapy, należy wybrać Legenda. Trasy Aby zaplanować nowe trasy lub otworzyć istniejące trasy, należy wybrać Opcje > Trasy. Trasa zawiera co najmniej 2 miejsca (wyjściowe i docelowe). Do trasy można dodawać nieograniczoną liczbę miejsc. Planowanie trasy 1. Należy wybrać Opcje > Trasy > Zaplanuj nową trasę, bądź wskazać miejsce na mapie i w menu kontekstowym wybrać Dodaj do trasy. Można też wybrać miejsce z listy, po czym wybrać Opcje > Dodaj do trasy. 2. Należy nadać nazwę trasie. 3. Wyboru miejsca wyjściowego dokonuje się, wybierając Zdefiniuj pkt. Wyjściowy i posługując się kategoriami funkcji Szukaj. 4. Wyboru miejsca docelowego dokonuje się, wybierając Zdefiniuj punkt docelowy i posługując się kategoriami funkcji Szukaj. 13

14 5. Jeśli trasa zawierać ma klika miejsc, należy wybrać Dodaj punkt trasy i posłużyć się kategoriami funkcji Szukaj. Aby przeprowadzić symulację trasy, należy wybrać Wyświetl symulację trasy. 6. Wybrać Rozpoczęcie jazdy lub Rozpoczęcie podróży pieszej. Aby wysłać poszczególne punkty trasy (współrzędne) do innych użytkowników, należy wybrać Wyślij trasę. Jeżeli nie posiadają Państwo odpowiedniej licencji nawigacyjnej, proszę zakupić ją w sklepie internetowym. 7. W przypadku nawigacji samochodowej, należy wybrać tryb podróży: Najszybsza (samochód os.) lub Najkrótsza (samochód os.). 8. Wybrać miejsce, które zostanie odwiedzone jako pierwsze. 9. Po wyświetleniu wstępnego widoku trasy należy wybrać OK. Wykorzystywanie tras W celu wykorzystania istniejącej trasy należy wybrać Opcje > Trasy, wybrać trasę, a następnie Otwórz. Aby wyświetlić trasę na mapie, należy wybrać Pokaż trasę. Aby dodać inne punkty pośrednie trasy, należy wybrać Dodaj punkt trasy. Aby zastąpić wybrany punkt trasy innym miejscem, należy wybrać Zmień. Aby zmienić kolejność punktów przebiegu trasy, należy wybrać Przesuń > Przesuń do góry lub Przesuń w dół. Aby usunąć wybrany pośredni punkt trasy, należy wybrać Usuń. Narzędzia Chcąc zmienić ustawienia, zapisać lub wysłać określone pozycje, bądź zdefiniować blokady drogi (odcinki, które należy ominąć), należy wybrać Opcje > Narzędzia. Aby zobaczyć opis trasy, należy wybrać Pokaż szczegóły trasy. 14

15 Wysyłanie Aby przesłać wysłać obraz mapy do innych, kompatybilnych urządzeń, należy wybrać Mapa jako obraz. W celu przesłania punktów pośrednich bieżącej trasy należy wybrać Trasa. Aby przesłać szczegółowe informacje o swojej aktualnej pozycji, należy wybrać Moja pozycja. W celu wysłania szczegółowych informacji o pozycji kursora należy wybrać Pozycja kursora. Zapisywanie Aby zapisać obraz mapy, należy wybrać Mapa jako obraz. Aby zapisać szczegółowe informacje o swojej aktualnej pozycji, należy wybrać Moja pozycja. Aby zapisać szczegółowe informacje o pozycji kursora, należy wybrać Pozycja kursora. Zdefiniuj blokadę drogi Chcąc ominąć określone odcinki bieżącej trasy, należy wybrać Zdefiniuj blokadę drogi. Opcja ta jest dostępna wyłącznie podczas nawigacji! Włącz GPS/wyłącz GPS Aby włączyć lub wyłączyć funkcję GPS, wybierz Opcje > Narzędzia > Włącz GPS/wyłącz GPS. Jeśli funkcja GPS jest wyłączona i zamierzasz włączyć nawigację, wyświetlany jest komunikat Włączyć GPS? Wybierz opcję Tak i rozpocznij korzystanie z nawigacji. Wybierz opcję Nie i pozostań w poprzednim trybie. Jeśli podczas korzystania z nawigacji wybierzesz opcję Wyłącz GPS, zostanie wyświetlony komunikat Zatrzymać bieżącą nawigację? Wybierz opcję Tak i przerwij bieżącą nawigację. Wybierz opcję Nie i kontynuuj korzystanie z nawigacji. 15

16 Ustawienia > Ogólne Chcąc dokonać ustawień ogólnego zachowania aplikacji, należy wybrać Opcje > Narzędzia > Ustawienia > Ogólne. Aby ustawić natężenie dźwięku, należy wybrać Głośność. Aby skorelować poziom natężenia dźwięku z prędkością jazdy, należy wybrać Głośność dynamiczna. Aby ustawić język aplikacji, należy wybrać Język interfejsu Aby ustawić język nawigacji głosowej, należy wybrać Język nawigacji głosowej. Można wybrać głos ludzki lub głos komputerowy (syntetyczny). Aby ustawić podświetlanie ekranu, należy wybrać Podświetlenie. Aby ustawić układ jednostek miary, należy wybrać Jednostki. Aby przy uruchamianiu aplikacji wyświetlać lub pomijać tekst z zastrzeżeniami prawnymi, należy wybrać Pokazywanie zastrzeżeń prawnych. Ostrzeżenie o kosztach połączenia z InternetemAby używać trybu roamingu w przypadku korzystania z obcych sieci, należy wybrać Roaming danych. Chcąc być ostrzeganym, że zaczynają Państwo używać trybu roamingu, należy wybrać Ostrzeżenie o roamingu. Ustawienia > Mapa Ustawienia wyglądu i zachowania map dokonuje się, wybierając Opcje > Narzędzia > Ustawienia > Mapa. Chcąc, by używane były jasne lub przyćmione kolory, należy wybrać Kolory nocne. Chcąc, by aplikacja automatycznie przełącza kolory z dziennych na nocne (i na odwrót) o wschodzie i o zachodzie słońca oraz przy wjeżdżaniu do i wyjeżdżaniu z tuneli, należy użyć ustawienia Tryb automatyczny. W celu wybrania kolorystycznego zestawu tematycznego mapy, należy wybrać Schemat kolorów. Dodatkowe zestawy tematyczne można pobrać w sklepie internetowym. 16

17 Aby zmienić perspektywę wyświetlania na ekranie nawigacyjnym, należy wybrać Perspekt. trójwym.. OpcjeOpcjeOpcjeAby ustawić kąt widzenia w perspektywie trójwymiarowej (3D), należy wybrać Kąt podglądu. Aby w perspektywie dwuwymiarowej (2D) wyświetlać lub ukryć skalę mapy, należy wybrać Pokaż skalę. Chcąc, by strzałka GPS była zawsze skierowana do góry, niezależnie od faktycznego kierunku poruszania się, należy wybrać Obróć mapę. Wyboru języka bieżącej mapy dokonuje się, wybierając Język mapy. Po wybraniu opcji Tryb automatyczny aplikacja automatycznie wybierze odpowiedni język. Po wybraniu opcji Nazwy języków ojczystych załadowane zostaną nazwy miejscowości w języku kraju, w którym się znajdują. Aby wyświetlać na mapie lub ukryć punkty użyteczności publicznej, należy wybrać Pokaż pkt. użyteczn.. Aby umożliwić wyświetlanie na mapie trójwymiarowych (3D) symboli graficznych (budynków 3D, punktów orientacyjnych 3D), należy wybrać Obiekty trójwymiarowe. Wymagane jest w tym celu posiadanie licencji. Ustawienia > Nawigacja Ustawiania preferencji nawigacyjnych dokonuje się, wybierając Opcje > Narzędzia > Ustawienia > Nawigacja. Aby wybrać preferowany rodzaj samochodu, należy wybrać Rodzaj samochodu > Samochód osobowy lub Ciężarówka. W przypadku ciężkich pojazdów mogą obowiązywać restrykcje dotyczące wjazdu na niektóre rodzaje lub odcinki dróg. Aby wyświetlać na mapie lub ukryć miejsca ulubione (punkty orientacyjne), należy wybrać Pokaż ulubione. 17

18 Aby dokonać ustawienia domyślnego trybu nawigacji, należy wybrać Tryb podróży > Najszybsza (samochód os.) lub Najkrótsza (samochód os.). Chcąc każdorazowo przed rozpoczęciem nawigacji samodzielnie wybierać tryb podróży, należy wybrać opcję Tryb podróży > Zawsze pytać. Chcąc, by wyświetlane było więcej lub mniej informacji, należy wybrać Ilość inf. na pasku naw.. Chcąc, by na pasku nawigacji podawano Pozostający czas podróży lub Szacowany czas przybycia, należy wybrać Podawanie czasu. Chcąc zobaczyć przed rozpoczęciem nawigacji wstępny widok trasy, należy wybrać Przegląd trasy. Chcąc, by przy zbliżaniu się do skrzyżowań ulic wyświetlane były dodatkowe informacje, należy wybrać Informacja o pasie ruchu. Stopień przejrzystości paska nawigacji ustawia się, wybierając Przejrzystość paska nawigacji. Chcąc wykluczyć z trasy autostrady, drogi płatne, przeprawy promowe lub inne przeprawy wodne, należy wybrać opcję Omijać autostrady, Omijać drogi płatne, lub Omijać promy. Chcąc, by aplikacja automatycznie przybliżała obraz, gdy maleje prędkość jazdy oraz by automatycznie oddalała obraz, gdy wzrasta prędkość jazdy, należy wybrać opcję Automat. przybliżanie. Ustawienia > Prędkość Aby ustawić preferowaną wartość prędkości dla wszystkich rodzajów dróg, należy wybrać Opcje > Narzędzia > Ustawienia > Prędkość. Można tu również dokonać ustawień sygnałów alarmowych. Proszę zobaczyć prędkość przypisaną do wszystkich rodzajów dróg i w razie potrzeby określić inną prędkość. Ustawienia maksymalnej prędkości jazdy dokonuje się, wybierając Prędkość alarmowa i określając maksymalną wartość. Opcja ta będzie ostrzegać Państwa, gdy podczas jazdy 18

19 osiągnięta zostanie ta prędkość. Ustawienia rodzaju sygnału ostrzegającego (dźwiękowy / wizualny) dokonuje się, wybierając Rodzaj syg. ostrzeg.. Ustawienia > Sygn. Dźwięk. Aby z być wyprzedzeniem powiadamianym o zbliżaniu się do określonych miejsc, należy wybrać funkcję Opcje > Narzędzia > Ustawienia > Sygn. Dźwięk.. Ostrzeżenie obejmować będzie wyświetlanie sugestywnej ikony i podawanie pozostającej odległości do danego miejsca. Ostrzeżenia można ustawić dla określonej kategorii, dla kilku kategorii lub dla wszystkich kategorii miejsc. Jeśli chcą Państwo używać domyślnych ustawień sygnałów ostrzegawczych, wystarczy po prostu zaznaczyć wszystkie kategorie, którymi są Państwo zainteresowani. Ustawienia sygnałów ostrzegawczych można dostosować do indywidualnych preferencji. Proszę wybrać Wizualny sygnał alarmowy, to chcąc, by wyświetlana była ikona ostrzegawcza. Proszę wybrać Ostrzeg. syg. dźwięk., chcąc by odzywał się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy. Proszę wybrać Odległość ostrzegania w celu wybrania, w jakiej odległości od danego miejsca ma włączać się sygnał ostrzegawczy. Jeśli chcą Państwo być ostrzegani tylko o miejscach leżących przy danej drodze, proszę wybrać Ostrzegać tylko o występowaniu na trasie. > Tak. Jeśli chcą Państwo być ostrzegani o miejscach leżących w pobliżu drogi, w odległości do 50 metrów (60 jardów), należy wybrać Ostrzegać tylko o występowaniu na trasie. > Nie. Do dokonania ustawień ostrzeżeń o fotoradarach (Opcje > Usługi dodat. > Fotoradary) wymagane jest posiadanie licencji. Ustawienia > Usługi dodat. Konfiguracji ustawień dotyczących korzystania z usług dodatkowych i połączeń z Internetem dokonuje się, wybierając Opcje > Narzędzia > Ustawienia > Usługi dodat.. Aby wybrać punkt dostępu, należy wybrać Punkt dostępu. 19

20 W celu określenia częstotliwości otrzymywania informacji meteorologicznych lub informacji o fotoradarach należy wybrać Częst. akt. inf. pogod., Czest. akt. inf.o fotorad.. Opcje te dostępne są, jeśli posiadają Państwo odnośne licencje. Aby wybrać orientację ekranu portret lub krajobraz, należy wybrać Orientacja ekranu*. Aby zresetować czułość ekranu dotykowego, należy wybrać Kalibracja ekranu*. Informacje o Aby wyświetlić informacje o prawach autorskich i numer wersji, wybierz kolejno opcje: Opcje > Narzędzia > Informacje. Pomoc Aby otworzyć pomoc kontekstową, należy wybrać Opcje > Pomoc. Zakończ Aby zamknąć aplikację, należy wybrać Opcje > Zakończ. Menu Kursora Menu Kursora dostępne jest po wybraniu miejsca na mapie. Menu Kursora można otworzyć za pomocą środkowej części joysticka, bądź za pomocą ikony w kształcie krzyża w lewym dolnym narożniku ekranu. Poruszać się w lewo, w prawo, do przodu i do tyłu oraz obracać mapę można za pomocą joysticka lub ekranu dotykowego. Przybliżania i oddalania obrazu można dokonywać za pomocą klawiszy * i # na klawiaturze, bądź za pomocą ikon na ekranie dotykowym. Aby rozpocząć podróż samochodową do miejsca znajdującego się w pozycji kursora na mapie, należy wybrać Jedź do. Aby rozpocząć podróż pieszą do miejsca znajdującego się w pozycji kursora na mapie, należy wybrać Idź do. Chcąc przed dotarciem do miejsca docelowego udać się do miejsca pośredniego, należy wybrać Jedź przez / Idź przez. 20

21 Aby dodać wybrane miejsce do trasy, należy wybrać Dodaj do trasy. Szczegółowe informacje o pozycji kursora można wyświetlić, wybierając Pokaż > Szczegóły. Aby nawiązać kontakt telefoniczny z wybranym miejscem, należy wybrać Połączenie. Aby zapisać interesujące miejsce, należy wybrać Zapisz pozycję kursora. Aby wysłać pozycję do innych kompatybilnych urządzeń, należy wybrać Wyślij pozycję kursora. ROUTE 66 Sync Proszę używać naszej aplikacji pulpitowej do pobierania dodatkowych zawartości i do zarządzania dodatkowymi zawartościami. Podłączenie urządzenia do komputera Urządzenia działające w systemie S60 1. Jeśli w przenośnym urządzeniu otwarta jest aplikacja nawigacyjna, należy ją zamknąć. 2. Podłączyć urządzenie przenośne do portu USB komputera. 3. Wybrać w urządzeniu Data transfer / Mass storage mode (tryb Przesyłanie danych / Pamięć masowa). Urządzenia działające w systemie Windows Mobile / Windows CE 1. Uruchomić aplikację nawigacyjną. 2. Podłączyć urządzenie przenośne do portu USB komputera lub do komputera za pomocą Microsoft ActiveSync. 21

22 3. W przypadku określonych urządzeń kompatybilnych z systemem Windows Mobile połączenie można ewentualnie nawiązać w trybie Data transfer / Mass storage mode (Przesyłanie danych / Pamięć masowa). Uwagi: - Należy upewnić się, że karta pamięci umieszczona jest w urządzeniu przenośnym i że nie jest zabezpieczona przed zapisem. - W przypadku urządzeń działających w systemie Windows Mobile / Windows CE, najpierw należy zainstalować Microsoft ActiveSync. - Używając aplikacji nawigacyjnej po raz pierwszy, należy przed podłączeniem przenośnego urządzenia do komputera najpierw uruchomić aplikację, po czym ja zamknąć. - Szczegółowych informacji na temat trybu Mass storage / Data transfer mode (Przesyłanie danych / Pamięć masowa) należy zasięgnąć w instrukcji obsługi posiadanego urządzenia. Jak aktualizować ROUTE 66 Sync? 1. Uruchom ROUTE 66 Sync. 2. ROUTE 66 Sync automatycznie sprawdzi, czy dostępna jest nowsza wersja. Można również zrobić to ręcznie, wybierając Pomoc > Sprawdź, czy dostępna jest aktualizacja ROUTE 66 Sync. 3. Jeśli dostępna jest nowsza wersja ROUTE 66 Sync, wybierz Tak, by ją zainstalować. 4. Wybierz Zakończ, by zakończyć aktualizację. Jak zainstalować ROUTE 66 Maps, używając ROUTE 66 Sync? 1. Urządzenia kompatybilne z systemem S60: Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla do przesyłania danych (wybierając opcję Mass Storage / Data Transfer) lub umieść kartę pamięci w czytniku kart pamięci. Urządzenia kompatybilne z systemem Windows Mobile / Windows CE: Umieść kartę pamięci w czytniku kart pamięci. 22

ROUTE 66 Maps Mapy i nawigacja o każdym czasie i w każdym miejscu.

ROUTE 66 Maps Mapy i nawigacja o każdym czasie i w każdym miejscu. ROUTE 66 Maps Mapy i nawigacja o każdym czasie i w każdym miejscu. Podręcznik użytkownika 1 Copyright 1993-2010 ROUTE 66. OŚWIADCZENIE I ZASTRZEŻENIA PRAWNE: Wszelkie prawa zastrzeżone. ROUTE 66 i logo

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2.0 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJI 1.0

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJI 1.0 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJI 1.0 1 Nawiguj Zawiera opcje związane z układaniem trasy oraz nawigacją. 1.1 Prowadź do Tworzenie trasy zaczynającej się w aktualnym położeniu podanym przez GPS. Po ułożeniu

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2 podręcznik użytkownika

Content Manager 2 podręcznik użytkownika Content Manager 2 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL POLISH Rozpoczynanie pracy Gdy uruchamiasz program nawigacyjny po raz pierwszy, zostanie automatycznie uruchomiony początkowy proces konfiguracji. Wykonaj

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. O programie

Pierwsze kroki. O programie Pierwsze kroki O programie LarkMap to program do nawigacji z mapą Polski, z intuicyjnym menu które ułatwia korzystanie z systemu i nie rozprasza uwagi użytkownika. Obsługa jest wyjątkowo prosta, a wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM NAWIGACJI GPS PORADNIK SZYBKI START POZYCJA WYJS CIOWA URZA DZENIA POLSKI

SYSTEM NAWIGACJI GPS PORADNIK SZYBKI START POZYCJA WYJS CIOWA URZA DZENIA POLSKI SYSTEM NAWIGACJI GPS PORADNIK SZYBKI START POZYCJA WYJS CIOWA URZA DZENIA POLSKI Pierwsze kroki Przy użyciu oprogramowania nawigacyjnego po raz pierwszy, automatycznie uruchomiony zostanie proces wstępnej

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

ROUTE 66 MINI & MAXI Podręcznik użytkownika

ROUTE 66 MINI & MAXI Podręcznik użytkownika Wersja 2.0 Kwiecień 2008 Copyright 1993-2008 ROUTE 66. Wszelkie prawa zastrzeżone. ROUTE 66 i logo ROUTE 66 są zarejestrowanymi znakami handlowymi. Data copyright NAVTEQ B.V. WAŻNA UWAGA: Żadna część tej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI

Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI KOD PRODUKTU T107/ T108 Przed pierwszym użyciem naładuj całkowicie GPS. Zmiana języka na polski ( jeśli nie jest ustawiony fabrycznie ) W urządzeniu Na ekranie głównym

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Obliczanie opłaty elektronicznej za przejazd wybraną trasą (krok po kroku)

Obliczanie opłaty elektronicznej za przejazd wybraną trasą (krok po kroku) Obliczanie opłaty elektronicznej za przejazd wybraną trasą (krok po kroku) 1. Wprowadź adres Pierwszym etapem obliczania opłaty elektronicznej jest wprowadzenie adresów będących punktami nawigacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Connection Manager

Instrukcja obsługi Connection Manager Instrukcja obsługi Connection Manager Wydanie 1.0 2 Spis treści Informacje na temat aplikacji Menedżer połączeń 3 Pierwsze kroki 3 Otwieranie aplikacji Menedżer połączeń 3 Wyświetlanie statusu bieżącego

Bardziej szczegółowo

ROUTE 66 Navigate 8 Podręcznik użytkownika

ROUTE 66 Navigate 8 Podręcznik użytkownika 1 Copyright 1993-2007 ROUTE 66. Wszelkie prawa zastrzeżone. ROUTE 66 i logo ROUTE 66 są zarejestrowanymi znakami handlowymi. Data copyright NAVTEQ B.V. WAŻNA UWAGA: Żadna część tej publikacji nie może

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJI 3.0

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJI 3.0 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJI 3.0 1 Nawiguj Zawiera opcje związane z układaniem trasy oraz nawigacją. 1.1 Prowadź do Tworzenie trasy zaczynającej się w aktualnym położeniu podanym przez GPS. Po ułożeniu

Bardziej szczegółowo

2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym

2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym 2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 17 kwietnia 2017 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NAVIEXPERT WERSJA 4.1 NaviExpert Instrukcja obsługi Strona 1 Opis dostępnych funkcji 1 Nawiguj Zawiera opcje związane z układaniem trasy oraz nawigacją. 1.1 Prowadź do Tworzenie

Bardziej szczegółowo

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika DWM-157 Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe funkcje modemu D-Link DWM-157... 3 Połączenie z Internetem... 7 Wiadomości SMS... 7 Kontakty..... 9 Krótkie Kody (USSD)... 10 Opcje...

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

TomTom Przewodnik informacyjny

TomTom Przewodnik informacyjny TomTom Przewodnik informacyjny Spis treści Niebezpieczne strefy 3 Niebezpieczne strefy we Francji... 3 Ostrzeżenia o niebezpiecznych strefach... 3 Zmiana sposobu pojawiania się ostrzeżeń... 4 Przycisk

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

bla bla Guard podręcznik użytkownika

bla bla Guard podręcznik użytkownika bla bla Guard podręcznik użytkownika Guard Guard: podręcznik użytkownika data wydania środa, 03. wrzesień 2014 Version 1.0 Copyright 2006-2014 OPEN-XCHANGE Inc., Niniejszy dokument stanowi własność intelektualną

Bardziej szczegółowo

Co nowego w programie GM EPC

Co nowego w programie GM EPC Co nowego w programie GM EPC Nawigacja graficzna Program GM EPC następnej generacji posiada szereg nowych funkcji, dzięki którym wyszukiwanie właściwej części jest szybsze i łatwiejsze. Aby uzyskać szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

CN-GP50N. Instrukcja Obsługi. Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski. Przenośny System Nawigacji

CN-GP50N. Instrukcja Obsługi. Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski. Przenośny System Nawigacji Przenośny System Nawigacji CN-GP50N Instrukcja Obsługi Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski Przed eksploatacją niniejszego produktu proszę przeczytać Informacje o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Wersja instrukcji 1.0.1 1 SPIS TREŚCI 1. Sprawdzenie wersji systemu Windows... 3 2. Instalacja sterowników interfejsu diagnostycznego...

Bardziej szczegółowo

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Wejdź na stronę Banku Pocztowego www.pocztowy.pl. W prawym górnym rogu, na czerwonej belce znajdziesz przycisk Zaloguj się, wybierz go, a następnie wybierz przycisk

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

Jak przesłać mapę do urządzenia lub na kartę pamięci?

Jak przesłać mapę do urządzenia lub na kartę pamięci? Jak przesłać mapę do urządzenia lub na kartę pamięci? Poniższe instrukcje opisują procedury dla programu MapSource w wersji 6.14.1. Jeśli posiadasz starszą wersję możesz dokonać aktualizacji programu pobierając

Bardziej szczegółowo

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Opis użytkowy aplikacji ebookreader Przegląd interfejsu użytkownika a. Okno książki. Wyświetla treść książki podzieloną na strony. Po prawej stronie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 W celu zainstalowania oprogramowania należy: 1. Wyłączyć kontrolę konta użytkownika: Uwaga! Pominięcie tego kroku spowoduje

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

FAQ dla Eee Pad TF201

FAQ dla Eee Pad TF201 FAQ dla Eee Pad TF201 PL6915 Zarządzanie plikami... 2 Jak uzyskać dostęp do danych zapisanych na karcie pamięci microsd, SD i w urządzeniu USB?... 2 Jak przenieść wybrany plik do innego foldera?... 2 Jak

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wykonania aktualizacji mapy w urządzeniach nawigacyjnych marki GARMIN.

Instrukcja wykonania aktualizacji mapy w urządzeniach nawigacyjnych marki GARMIN. Instrukcja wykonania aktualizacji mapy w urządzeniach nawigacyjnych marki GARMIN. Pamiętaj o aktualizowaniu mapy w swojej nawigacji do najnowszej wersji. Garmin we współpracy z dostawcą danych adresowych

Bardziej szczegółowo

Avigilon Control Center 6 Uaktualnienie oprogramowania

Avigilon Control Center 6 Uaktualnienie oprogramowania Avigilon Control Center 6 Uaktualnienie oprogramowania Podczas aktualizacji do oprogramowania ACC 6, oprogramowanie i licencje wymagają aktualizacji. UWAGA: Tylko oprogramowanie ACC 5.x można uaktualnić

Bardziej szczegółowo

FAQ dla Transformer TF201

FAQ dla Transformer TF201 FAQ dla Transformer TF201 Zarządzanie plikami... 2 Jak uzyskać dostęp do danych zapisanych na karcie pamięci microsd, SD i w urządzeniu USB?... 2 Jak przenieść wybrany plik do innego foldera?... 2 Jak

Bardziej szczegółowo

Panel sterowania. Urządzenie wielofunkcyjne Xerox AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Panel sterowania. Urządzenie wielofunkcyjne Xerox AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 Panel sterowania Dostępność aplikacji zależy od ustawień drukarki. Szczegółowy opis aplikacji i funkcji można znaleźć w przewodniku użytkownika. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Strona główna umożliwia powrót do

Bardziej szczegółowo

uczyć się bez zagłębiania się w formalnym otoczeniu,

uczyć się bez zagłębiania się w formalnym otoczeniu, CZĘŚĆ 3 - INTERNET 3.1 WSTĘP Internet jest globalnym zbiorem połączonych ze sobą komputerów, które przesyłają informacje między sobą za pośrednictwem szybkich połączeń sieciowych oraz linii telefonicznych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji knfbreader Mobile kreader Mobile Instrukcja instalacji Copyright 2009 knfbreading Technology, Inc. www.knfbreader.eu Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwy innych firm i produktów są znakami towarowymi lub

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

Computer Setup Instrukcja obsługi

Computer Setup Instrukcja obsługi Computer Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Jesteś nowym użytkownikiem systemu Windows 7? Wiele elementów odpowiada funkcjom znanym z poprzednich wersji systemu Windows, możesz jednak potrzebować pomocy, aby

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Do urządzenia DEC-1 dołączone jest oprogramowanie umożliwiające konfigurację urządzenia, rejestrację zdarzeń oraz wizualizację pracy urządzenia oraz poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji programu Navigo na urządzeniach Aristo Voyager UWAGA!!!

Instrukcja aktualizacji programu Navigo na urządzeniach Aristo Voyager UWAGA!!! INSTRUKCJA Instrukcja aktualizacji programu Navigo na urządzeniach Aristo Voyager UWAGA!!! Przed przystąpieniem do procedury aktualizacji oprogramowania zalecane jest wykonanie kopii bezpieczeństwa plików

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia GOCLEVER PlayTAB 01 Instrukcja użytkowania Szanowni Państwo, Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Mamy nadzieję, że nasz produkt multimedialny spełni Państwa oczekiwania i zapewni satysfakcję z jego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJI 2.0

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJI 2.0 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJI 2.0 1 Nawigacja Zawiera opcje związane z układaniem trasy oraz nawigacją. 1.1 Stąd do... Tworzenie trasy zaczynającej się w aktualnym położeniu podanym przez GPS. Po

Bardziej szczegółowo

Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start

Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start Maj 2015 Program Novell Messenger 3.0.1 i jego nowsze wersje są dostępne dla urządzeń przenośnych z systemami ios i Android oraz urządzeń BlackBerry. Dzięki możliwości

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J530DW/J560DW/J570DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Sklepie Windows Phone

Przewodnik po Sklepie Windows Phone Przewodnik po Sklepie Windows Phone Wzbogać swój telefon o aplikacje i gry ze Sklepu Windows Phone. Aplikacje i gry możesz kupować w dwóch dogodnych miejscach: W telefonie (na ekranie startowym naciśnij

Bardziej szczegółowo

HP Workspace. Instrukcja obsługi

HP Workspace. Instrukcja obsługi HP Workspace Instrukcja obsługi Copyright 2016 HP Development Company, L.P. 2016 Google Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dysk Google jest znakiem towarowym firmy Google Inc. Windows jest zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1 Viatoll Calc Instrukcja użytkownika Strona 1 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Opis panelu głównego...3 2.1 Menu aplikacji...4 2.2 Tabela z trasami...5 2.3 Strona kalkulatora viatoll...6 2.4 Pasek statusu...7

Bardziej szczegółowo

EW1085R3. MICRO Adapter Bluetooth USB

EW1085R3. MICRO Adapter Bluetooth USB EW1085R3 MICRO Adapter Bluetooth USB MICRO Adapter Bluetooth USB EW1085 Spis treści EW1085R3... 1 MICRO Adapter Bluetooth USB... 1 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania...

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja. DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE

Skrócona instrukcja. DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE Technika napędowa \ Automatyzacja napędów \ Integracja systemowa \ Usługi Skrócona instrukcja DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE Wydanie 11/2014 20089333/PL SEW-EURODRIVE Driving

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Instalacja Fuugo... 3 Wstępne ustawienia... 4 Wyszukiwanie kanałów... 4 Przełączanie kanałów... 5 Funkcje specjalne programu... 6 Przewodnik po programach...

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Océ Podręcznik użytkownika

Océ Podręcznik użytkownika Océ Podręcznik użytkownika Océ Client Tools Instrukcje podstawowej obsługi Copyright 2010 Océ Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego podręcznika nie może być powielana, kopiowana, adaptowana ani

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

bla bla Synchronizacja danych z usługą OX Drive podręcznik użytkownika

bla bla Synchronizacja danych z usługą OX Drive podręcznik użytkownika bla bla Synchronizacja danych z usługą OX Drive podręcznik użytkownika Synchronizacja danych z usługą OX Drive Synchronizacja danych z usługą OX Drive: podręcznik użytkownika data wydania piątek, 24. październik

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi programu Cisco ViewMail for Microsoft Outlook (wersja 8.5 i nowsze)

Skrócona instrukcja obsługi programu Cisco ViewMail for Microsoft Outlook (wersja 8.5 i nowsze) Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi programu Cisco ViewMail for Microsoft Outlook (wersja 8. i nowsze) Program Cisco ViewMail for Microsoft Outlook (wersja 8. i nowsze) Informacje o

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne oparte na systemie Android. NMS Mobile

instrukcja obsługi Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne oparte na systemie Android. NMS Mobile instrukcja obsługi Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne oparte na systemie Android. NMS Mobile UWAGI I OSTRZEŻENIA Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne dla NMS Serwer UWAGA! POWIELANIE

Bardziej szczegółowo

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Wstęp Dostępna od grudnia 2013 roku jednostka podstawowa SIMOCODE pro V

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NAVIEXPERT WERSJA 4.3 NaviExpert Instrukcja obsługi Strona 1 Opis dostępnych funkcji 1 Nawiguj Zawiera opcje związane z układaniem trasy oraz nawigacją. 1.1 Prowadź do Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po nowych opcjach. www.htc.com

Przewodnik po nowych opcjach. www.htc.com Przewodnik po nowych opcjach www.htc.com INFORMACJA DOTYCZĄCA PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Copyright 2009 HTC Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Windows i Windows Mobile są zarejestrowanymi

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje dla klienta na temat Portalu Serwisowego D-Link Spis treści

Najważniejsze informacje dla klienta na temat Portalu Serwisowego D-Link Spis treści Najważniejsze informacje dla klienta na temat Portalu Serwisowego D-Link Spis treści Rozdział 1: Rejestracja i logowanie do Portalu Serwisowego... 2 Rozdział 2: Informacje ogólne... 4 Rozdział 3: Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania Tylko na telefony z systemem Android Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje...3 1.3 Obsługiwane wersje

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Do użytku z aplikacjami z funkcją skanowania / czytania kodów QR

Do użytku z aplikacjami z funkcją skanowania / czytania kodów QR Aplikacja Xerox QR Code Skrócona instrukcja obsługi 702P03999 Do użytku z aplikacjami z funkcją skanowania / czytania kodów QR Aplikacji QR Code można używać w połączeniu z: aplikacjami do skanowania /

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com GOCLEVER TAB A73 INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com Spis treści 1. Ekran główny... 3 1.1 Uruchomienie... 3 1.2 Okno główne... 3 1.3 Przedstawienie podstawowych przycisków oraz ikon... 3 1.4 Powiadomienia

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NISSANCONNECT EV

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NISSANCONNECT EV SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NISSANCONNECT EV Wykorzystaj pełnię potencjału swojego samochodu elektrycznego Nissan, używając aplikacji NissanConnect EV. Wykonaj kilka prostych kroków, aby zarządzać samochodem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Polski Podręcznik użytkownika Ostrzeżenie: Producent ani dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystywanie urządzenia, które może spowodować wypadek lub wyrządzić szkody osobom lub

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

PROSTY PRZEWODNIK PO NISSANCONNECT EV SZYBKIE WPROWADZENIE

PROSTY PRZEWODNIK PO NISSANCONNECT EV SZYBKIE WPROWADZENIE PROSTY PRZEWODNIK PO NISSANCONNECT EV SZYBKIE WPROWADZENIE Wykorzystaj pełnię potencjału swojego samochodu elektrycznego Nissan, używając aplikacji NissanConnect EV. Wykonaj kilka prostych kroków, aby

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

zūmo 590 Skrócony podręcznik użytkownika

zūmo 590 Skrócony podręcznik użytkownika zūmo 590 Skrócony podręcznik użytkownika Marzec 2014 190-01706-60_0A Wydrukowano na Tajwanie Rozpoczęcie pracy z urządzeniem OSTRZEŻENIE Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA MOBILNA. My CITROËN PRZYJACIEL KIEROWCY

APLIKACJA MOBILNA. My CITROËN PRZYJACIEL KIEROWCY APLIKACJA MOBILNA My CITROËN PRZYJACIEL KIEROWCY My CITROËN PRZYJACIEL KIEROWCY POBIERANIE APLIKACJI Twoja strefa osobista Citroëna jest już dostępna na IOS i Androida. Poznaj funkcje aplikacji My Citroën

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo