SAMSUNG LBS Mapy i nawigacja o każdym czasie i w każdym miejscu. Podręcznik użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SAMSUNG LBS Mapy i nawigacja o każdym czasie i w każdym miejscu. Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 SAMSUNG LBS Mapy i nawigacja o każdym czasie i w każdym miejscu. Podręcznik użytkownika 1

2 Copyright ROUTE 66. OŚWIADCZENIE I ZASTRZEŻENIA PRAWNE: Wszelkie prawa zastrzeżone. ROUTE 66 i logo ROUTE 66 są zarejestrowanymi znakami towarowymi. Prawa autorskie dotyczące danych NAVTEQ B.V. / TELE ATLAS B.V. / Transnavicom Ltd. WAŻNA UWAGA: Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, zapisywana w bazach danych ani kopiowana elektronicznie, mechanicznie, w drodze fotokopiowania, na nośnikach dźwięku, ani w jakikolwiek inny sposób, bez wyraźnej pisemnej zgody ROUTE 66. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością odnośnych podmiotów. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulegać zmianie bez uprzedniego zawiadomienia. ROUTE 66: I M ON MY WAY! Kartografia cyfrowa może być w pewnej mierze niedokładna i niepełna. Dostępność i dokładność systemu GPS i związanych z nim usług zależy między innymi od sieci łączności bezprzewodowej, i systemów satelitarnych. Mogą one nie na wszystkich obszarach i nie zawsze działać. Dlatego też w sytuacjach krytycznych wymagających komunikowania się, takich jak np. nagłe wypadki, nie należy nigdy polegać wyłącznie na wyżej wymienionych urządzeniach i usługach. Niniejszy produkt i jego zawartości przeznaczone są wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku. Produkt ten nie powinien być używany przez kierowcę pojazdu silnikowego podczas prowadzenia pojazdu. Prowadząc pojazd, nie wolno nigdy zajmować rąk niczym innym. Należy przestrzegać wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Podczas jazdy należy mieć przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze. W maksymalnym, dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie firma ROUTE 66, jej podmioty zależne i jej licencjodawcy zrzekają się niniejszym wszelkiej odpowiedzialności za skutki wynikłe z używania tego produktu i jego zawartości

3 SAMSUNG LBS Od czego zacząć 1. Należy całkowicie naładować baterię urządzenia nawigacyjnego. 2. Umieścić kartę pamięci w urządzeniu (jeśli aplikacja została zainstalowana na karcie pamięci). Jeśli oprogramowanie zainstalowane jest w pamięci wewnętrznej urządzenia, proszę pominąć czynność 2 i przejść od razu do czynności 3. W celu zapewnienia dostępu do Internetu i możliwości przesyłania danych, należy umieścić w urządzeniu kartę SIM. Aby uzyskać szczegółowe informacje o konfiguracji i opłatach, proszę skontaktować się ze swoim operatorem sieci. 3. Należy teraz włączyć urządzenie nawigacyjne, znaleźć na liście aplikacji oprogramowanie nawigacyjne i je uruchomić. 4. Jeśli nabyte przez Państwa urządzenie nawigacyjne zostało fabrycznie skonfigurowane w sposób umożliwiający odblokowanie (pobranie i uaktywnienie) określonych pozycji lub usług, należy w oknie dialogowym Pobrać Twoje klucze licencyjne z serwera? wybrać Tak. Aby przejść do kolejnej czynności, należy wybrać Nie. Jeśli posiadają Państwo kod kuponu, można odblokować pozycje lub usługi, wpisując ten kod. Można również zrobić to później (Opcje > Usługi dodat. > Wpisz kod kuponu). Zalecamy używać aplikacji ROUTE 66 Sync home, zapewniającej znacznie szybsze przesyłanie danych. 5. Jeśli sygnał GPS jest wystarczająco silny, Państwa aktualna zostanie oznaczona na mapie czerwoną kropką. Mapa Podczas przeglądania map wyświetlane są: aktualna pozycja (czerwona kropka); sieci dróg i nazwy dróg; punkty użyteczności publicznej (POI); skala mapy; 3

4 Aby widzieć na mapie więcej lub mniej szczegółów, należy przybliżyć lub oddalić widok. Zestawienie odbytych podróży można zobaczyć, wybierając Statystyki. Opcje Proszę otworzyć menu Opcje, w którym przedstawione są główne funkcje SAMSUNG LBS. Pokaż klawisze skrótów Aby uzyskać dostęp do skrótów aplikacji, należy wybrać Opcje > Pokaż klawisze skrótów. Aby znaleźć określone miejsce, należy wybrać Szukaj. Chcąc używać przyćmionych kolorów bądź jasnych kolorów, należy wybrać Kolory nocne bądź Kolory dzienne. Aby ustawić tradycyjny dwuwymiarowy (2D) bądź panoramiczny trójwymiarowy (3D) widok mapy, należy wybrać Perspekt. dwuwym. bądź Perspekt. trójwym.. W celu wyświetlenia na ekranie swojej aktualnej pozycji należy wybrać Moja pozycja. W celu włączenia bądź wyłączenia nawigacji głosowej należy wybrać Włącz dźwięk bądź Wyłącz dźwięk. Aby otrzymać najnowsze informacje o fotoradarach, należy wybrać Zaktualizować inform. o aparatach rejestr. przekr. prędkości. Najpierw należy uaktywnić usługę Fotoradary! Chcąc ominąć określone odcinki aktualnej trasy, należy wybrać Zdefiniuj blokadę drogi. Opcja ta jest dostępna wyłącznie podczas nawigacji! Chcąc, by na mapie widoczne było więcej szczegółów, należy wybrać Zoom przybliż. 4

5 Aby zmienić liczbę informacji wyświetlanych na ekranie, należy wybrać Następny układ graficzny. Chcąc, by na mapie widoczne było mniej szczegółów, należy wybrać Zoom oddal. Szukaj W celu wyszukania miejsca docelowego, należy wybrać Opcje > Szukaj. Miejsca zapisane są w obszernym zbiorze miast, adresów, numerów domu, kodów pocztowych i punktów użyteczności publicznej (POI). Można wybrać w tym celu wskazać dowolny punkt na mapie, bądź posłużyć się współrzędnymi geograficznymi. Można nawet utworzyć własną listę ulubionych miejsc lub osobistych kontaktów. Wybierając Dowolny tekst i używając słów kluczowych, można wyszukiwać wszystkie adresy, nazwy miast, numery domu lub kody pocztowe, zapisy historii, osobiste ulubione miejsca i ulubione osobiste kontakty zapisane w Państwa urządzeniu. Aby wyszukać adres, należy wybrać Adres. Wypełnienie pól Kraj/Region* i Miejscowość/Kod pocztowy* jest obowiązkowe, zaś pól Ulica i Numer - opcjonalne. W okolicy, w której się Państwo znajdują mogą być setki punktów użyteczności publicznej (lub w okolicy miejsca wyjściowego, miejsca docelowego, pozycji kursora bądź na trasie). Aby wyszukać pobliskie miejsca i dowiedzieć się, w jakiej odległości się znajdują, należy wybrać Pkt. użyt. pub.. W celu ponownego użycia wcześniejszego miejsca docelowego, należy wybrać Historia. Chcąc nawigować do któregoś z ulubionych miejsc, należy wybrać Ulubione. Na samym początku lista ta jest pusta. W celu zapisania miejsca jako ulubionego, należy w dowolnej części aplikacji wybrać Zapisz. Chcąc nawigować do któregoś z kontaktów, należy wybrać Kontakty. W celu zapisania kontaktu należy wybrać Zapisz jako kontakt lub Uaktualizuj kontakt. 5

6 Aby wyszukać określone miejsce, używając współrzędnych geograficznych, należy wybrać Szerokość geograficzna / Długość geograficzna. Używanie wyników wyszukiwania Aby zobaczyć dane miejsce na mapie, należy wybrać Pokaż na mapie. Chcąc pojechać do wybranego miejsca, należy wybrać Jedź do. Szczegółowe informacje podano pod Podróż pojazdem do miejsca docelowego. Chcąc udać się pieszo do wybranego miejsca, należy wybrać Idź do. Szczegółowe informacje podano pod Podróż piesza do miejsca docelowego. Aby dodać wybrane miejsce jako pośredni punkt trasy w aktualnej nawigacji, należy wybrać Jedź przez lub Idź przez. W celu dodania wybranego miejsca do trasy, należy wybrać Dodaj do trasy. Aby zapisać swoją aktualną pozycję, aktualny widok mapy lub pozycję z listy, należy wybrać listę Zapisz. Chcą wysłać swoją aktualną pozycję, swoje pośrednie punkty trasy lub pozycję z listy, należy wybrać Wyślij. Aby zaznaczyć bądź odznaczyć pozycje wybrane z listy, należy wybrać Zaznacz/Usuń zaznacz.. W celu nawiązania kontaktu telefonicznego należy wybrać Połączenie. Podróż piesza do miejsca docelowego Funkcja wsparcia dla podróżujących pieszo poprowadzi Państwa przez strefy dla pieszych, parki, wąskie drogi i ścieżki, omijając autostrady, ignorując restrykcje związane z ulicami o ruchu jednokierunkowym i skręcaniem. 1. Proszę wyszukać miejsce docelowe w zbiorach Szukaj lub na mapie. 6

7 2. Chcąc pieszo udać się do miejsca docelowego, należy wybrać Idź do. Zawsze podawane są instrukcje wyświetlane na ekranie. 3. Po wyświetleniu wstępnego widoku trasy należy wybrać OK i rozpocząć podróż pieszą. Aby dodać pośredni punkt docelowy do przemierzanej trasy, należy wybrać drugie miejsce docelowe, po czym wybrać Idź przez. Aby zakończyć nawigację pieszą, należy wybrać Stop. Korzystanie z nawigacji dla pieszych można rozpocząć dopiero po nabyciu licencji nawigacyjnej w sklepie internetowym. Szczegółowe informacje podano w rozdziale Usługi dodat. > Nawigacja. Podróż pojazdem do miejsca docelowego W nawigacji samochodowej uwzględniane są ograniczenia prędkości i restrykcje obowiązujące pojazdy. Z obliczanej trasy wykluczane są strefy ruchu pieszego, parki i ścieżki dla pieszych. 1. Proszę wyszukać miejsce docelowe w zbiorach Szukaj lub na mapie. 2. Chcąc udać się pojazdem do miejsca docelowego, należy wybrać Jedź do. Zawsze podawane są instrukcje wyświetlane na ekranie i instrukcje głosowe. Aby nabyć tę licencję i móc z niej korzystać, należy najpierw zakupić licencję Podróże pojazdami i pieszo. 3. Należy najpierw wybrać tryb podróży: Najszybsza (samochód os.) lub Najkrótsza (samochód os.). 4. Po wyświetleniu wstępnego widoku trasy należy wybrać OK i rozpocząć jazdę. 7

8 Dostępne są instrukcje wyświetlane na ekranie i nawigacja głosowa. W celu zmiany języka nawigacji głosowej należy wybrać Opcje > Narzędzia > Ustawienia > Ogólne > Język nawigacji głosowej. Głośność instrukcji głosowych można zmienić za pomocą przycisków urządzenia, bądź wybierając Opcje > Ustawienia > Ogólne > Głośność i Głośność dynamiczna. Aby dodać pośredni punkt docelowy do bieżącej nawigacji, należy wybrać drugie miejsce docelowe Jedź przez. Chcąc ominąć określony odcinek drogi, należy wybrać Zdefiniuj blokadę drogi i określić długość odcinka drogi, który należy ominąć. Trasa zostanie wówczas automatycznie ponownie obliczona. Aby zmienić ilość wyświetlanych na ekranie instrukcji, należy wybrać Opcje > Pokaż klawisze skrótów > Następny układ graficzny. Aby zakończyć nawigację samochodową, należy wybrać Stop. Korzystanie z nawigacji dla pieszych można rozpocząć dopiero po nabyciu licencji nawigacyjnej w sklepie internetowym. Szczegółowe informacje podano w rozdziale Usługi dodat. > Nawigacja. Usługi dodat. Chcąc nabyć dodatkowe usługi lub zawartości, należy wybrać Opcje > Usługi dodat.. Wymagane jest w tym celu nawiązanie połączenia sieciowego. Ustawieniami sieciowymi można zarządzać, wybierając Opcje > Narzędzia > Ustawienia > Usługi dodat. > Połączenie z siecią. Wymagany jest także punkt dostępu. W celu zdefiniowania punktu dostępu należy wybrać Opcje > Narzędzia > Ustawienia > Usługi dodat. > Punkt dostępu. Zalecamy używać aplikacji ROUTE 66 Sync home, zapewniającej znacznie szybsze przesyłanie danych. Szczegółowe informacje podano w rozdziale Używanie ROUTE 66 Sync. 8

9 Można w ten sposób wykonywać następujące czynności: Pobierać bezpłatne mapy. Uaktywniać usługi (nawigacja, światowe prognozy pogody, fotoradary), pobierać przewodniki turystyczne, wersje językowe nawigacji głosowej i tematyczne zestawy kolorystyczne. Ewaluować określone produkty przez ograniczony okres czasu. ROUTE 66 Store Jest kilka sposobów uaktywniania dodatkowych zawartości: Można zapłacić za nowy produkt kartą kredytową, wybierając Zakup licencję > Karta kredytowa. Można użyć kodu kuponu, wybierając Opcje > Usługi dodat. > Opcje > Wpisz kod kuponu. Kody kuponów ROUTE 66 umożliwiają uaktywnianie dodatkowych zawartości i usług. Możliwe jest, że kupon ROUTE 66 z kodem jest załączony do nabytego przez Państwa produktu. Chcąc bezpłatnie otrzymać produkt na ograniczony okres czasu "do ewaluacji", należy wybrać Zakup licencję > Wypróbuj bezpłatnie. Po upływie okresu ewaluacji należy zakupić licencję, inaczej produkt zostanie zablokowany. Nawigacja Aby zakupić licencję nawigacyjną, należy wybrać Opcje > Usługi dodat. > Nawigacja. Licencja nawigacyjna uprawnia jej posiadacza korzystania z nawigacji podczas podróży w określonym regionie, przez określony okres czasu. 1. Proszę wybrać pożądany rodzaj licencji: Podróże pojazdami i pieszo: nawigowanie podróży do miejsca docelowego odbywanych pieszo i pojazdem. Zawsze podawane są instrukcje wyświetlane na ekranie. Instrukcje głosowe podawane są tylko podczas jazdy. Możliwość korzystania podczas jazdy z informacji o ograniczeniach prędkości i pasach ruchu. 9

10 2. Należy wybrać kraj, który Państwa interesuje. 3. Pobrać licencję. 4. Wybrać okres ważności licencji. 5. Wybrać metodę płatności. Licencja zostanie uaktywniona po potwierdzeniu dokonania płatności. Mapy Aby zakupić lub przeglądać dodatkowe mapy, należy wybrać Opcje > Usługi dodat. > Mapy. Nabyta przez Państwa aplikacja nawigacyjna obsługuje kilka rodzajów map: 3D & Discover - Trójwymiarowe ikony graficzne najważniejszych punktów orientacyjnych w mieście (atrakcje turystyczne, centra handlowe, ośrodki sportowe) - Pobieralne - Licencja wymagana Mapy drogowe - Mapy krajów - Pobieralne - Bezpłatne W trybie Aktywne połączenie z Internetem: Gdy podczas nawigowania / przeglądania dotrą Państwo do obszaru mapy, który nie jest fizycznie dostępny w Waszym urządzeniu, obszar ten zostanie automatycznie pobrany. W trybie Bez aktywnego połączenia z Internetem: Możliwie jest jedynie przeglądanie map znajdujących się już w urządzeniu. W pobrać mapy, należy wykonać następujące czynności: 1. Wykonać Opcje > Usługi dodat. > Mapy. 2. Wybrać ROUTE 66 Store. 10

11 3. Wybrać rodzaj mapy: 3D & Discover Mapy drogowe 4. Zidentyfikować pożądaną mapę. 5. Pobrać mapę. Fotoradary Aby uaktywnić usługę Fotoradary, należy wybrać Opcje > Usługi dodat. > Fotoradary i zakupić. Chcąc otrzymać aktualniejsze informacje, należy wybrać Aktualizacja. Aby automatycznie otrzymywać aktualizacje, należy wybrać Opcje > Narzędzia > Ustawienia > Usługi dodat. > Czest. akt. inf.o fotorad.. Proszę przejrzeć kategorie fotoradarów i wybrać dane miejsce. Aby wyświetlić fotoradar na mapie, należy wybrać Pokaż na mapie. Kontrole ruchu drogowego mogą dotyczyć ograniczeń prędkości, fotoradarów, świateł drogowych, odcinków z pasem ruchu dla autobusów, przejść dla pieszych. Lista krajów, w których dostępna jest usługa Fotoradary jest do wglądu w naszym sklepie internetowym. Pogoda Aby otrzymywać prognozy pogody dla dowolnych miejsc na świecie, należy wybrać Opcje > Usługi dodat. > Pogoda > ROUTE 66 Store i zakupić licencję. Aby dodać miasta (stacje meteorologiczne), którymi są Państwo zainteresowani, należy wybrać Pogoda > Dodaj miasto > Szukaj lub Pogoda > Dodaj miasto > Specjalne miasto. Aby otrzymać najnowsze informacje meteorologiczne, należy na pytanie Zaktualizować prognozę pogody? w oknie dialogowym odpowiedzieć Tak. 11

12 Aby automatycznie otrzymywać aktualizacje, należy wybrać Opcje > Narzędzia > Ustawienia > Usługi dodat. > Częst. akt. inf. pogod.. Podczas nawigacji samochodowej instrukcje jazdy podawane są w wybranym języku Opcje > Narzędzia > Ustawienia > Ogólne > Język nawigacji głosowej. Aby wyświetlić prognozę pogody, należy wybrać Dzisiaj, Aktualne warunki, Prognoza kilkudniowa, Normalny wykres, Rozszerzony wykres. Kolorystyka Aby pobrać dodatkowe schematy kolorów, należy wybrać Opcje > Usługi dodat. > Kolorystyka > ROUTE 66 Store. Aby zastosować inny schemat kolorów do mapy i do paska nawigacji, należy wybrać inną pozycję z listy. Głosy W celu pobrania dodatkowych wersji językowych, należy wybrać Opcje > Usługi dodat. > Głosy > ROUTE 66 Store. Regulacji głośności nawigacji głosowej dokonuje się, wybierając Opcje > Narzędzia > Ustawienia > Ogólne > Głośność lub Głośność dynamiczna, bądź używając przycisków urządzenia. Przewod. turyst. Aby pobrać do posiadanego urządzenia nawigacyjnego przewodniki turystyczne, należy wybrać Opcje > Usługi dodat. > Przewod. turyst. > ROUTE 66 Store. Przewodniki turystyczne Lonely Planet TM dostępne są w języku angielskim. Pokaż Aby wybrać preferowane ustawienia ekranu lub sprawdzić dodatkowe informacje, należy wybrać Opcje > Pokaż. Aby otworzyć swoją listę map, należy wybrać 3D & Discover. 12

13 Aby otworzyć swoją listę fotoradarów, należy wybrać Fotoradary. Aby otworzyć swoją listę prognoz pogody, należy wybrać Pogoda. Aby wyświetlić na ekranie lub ukryć pasek postępu, należy wybrać Pasek postępu włączony lub Pasek postępu wyłączony. Aby wyświetlić szczegółowe informacje o miejscu docelowym, należy wybrać Punkt docelowy. Aby wyświetlić przegląd trasy, należy wybrać Trasa. Aby wyświetlić szczegółowe informacje o trasie, należy wybrać Opis trasy. Aby sprawdzić jakość danych satelitarnych, należy wybrać Informacje GPS. Aby zobaczyć spis odbytych podróży, należy wybrać Statystyki. Aby poznać znaczenie kolorów mapy, należy wybrać Legenda. Trasy Aby zaplanować nowe trasy lub otworzyć istniejące trasy, należy wybrać Opcje > Trasy. Trasa zawiera co najmniej 2 miejsca (wyjściowe i docelowe). Do trasy można dodawać nieograniczoną liczbę miejsc. Planowanie trasy 1. Należy wybrać Opcje > Trasy > Zaplanuj nową trasę, bądź wskazać miejsce na mapie i w menu kontekstowym wybrać Dodaj do trasy. Można też wybrać miejsce z listy, po czym wybrać Opcje > Dodaj do trasy. 2. Należy nadać nazwę trasie. 3. Wyboru miejsca wyjściowego dokonuje się, wybierając Zdefiniuj pkt. Wyjściowy i posługując się kategoriami funkcji Szukaj. 4. Wyboru miejsca docelowego dokonuje się, wybierając Zdefiniuj punkt docelowy i posługując się kategoriami funkcji Szukaj. 13

14 5. Jeśli trasa zawierać ma klika miejsc, należy wybrać Dodaj punkt trasy i posłużyć się kategoriami funkcji Szukaj. Aby przeprowadzić symulację trasy, należy wybrać Wyświetl symulację trasy. 6. Wybrać Rozpoczęcie jazdy lub Rozpoczęcie podróży pieszej. Aby wysłać poszczególne punkty trasy (współrzędne) do innych użytkowników, należy wybrać Wyślij trasę. Jeżeli nie posiadają Państwo odpowiedniej licencji nawigacyjnej, proszę zakupić ją w sklepie internetowym. 7. W przypadku nawigacji samochodowej, należy wybrać tryb podróży: Najszybsza (samochód os.) lub Najkrótsza (samochód os.). 8. Wybrać miejsce, które zostanie odwiedzone jako pierwsze. 9. Po wyświetleniu wstępnego widoku trasy należy wybrać OK. Wykorzystywanie tras W celu wykorzystania istniejącej trasy należy wybrać Opcje > Trasy, wybrać trasę, a następnie Otwórz. Aby wyświetlić trasę na mapie, należy wybrać Pokaż trasę. Aby dodać inne punkty pośrednie trasy, należy wybrać Dodaj punkt trasy. Aby zastąpić wybrany punkt trasy innym miejscem, należy wybrać Zmień. Aby zmienić kolejność punktów przebiegu trasy, należy wybrać Przesuń > Przesuń do góry lub Przesuń w dół. Aby usunąć wybrany pośredni punkt trasy, należy wybrać Usuń. Narzędzia Chcąc zmienić ustawienia, zapisać lub wysłać określone pozycje, bądź zdefiniować blokady drogi (odcinki, które należy ominąć), należy wybrać Opcje > Narzędzia. Aby zobaczyć opis trasy, należy wybrać Pokaż szczegóły trasy. 14

15 Wysyłanie Aby przesłać wysłać obraz mapy do innych, kompatybilnych urządzeń, należy wybrać Mapa jako obraz. W celu przesłania punktów pośrednich bieżącej trasy należy wybrać Trasa. Aby przesłać szczegółowe informacje o swojej aktualnej pozycji, należy wybrać Moja pozycja. W celu wysłania szczegółowych informacji o pozycji kursora należy wybrać Pozycja kursora. Zapisywanie Aby zapisać obraz mapy, należy wybrać Mapa jako obraz. Aby zapisać szczegółowe informacje o swojej aktualnej pozycji, należy wybrać Moja pozycja. Aby zapisać szczegółowe informacje o pozycji kursora, należy wybrać Pozycja kursora. Zdefiniuj blokadę drogi Chcąc ominąć określone odcinki bieżącej trasy, należy wybrać Zdefiniuj blokadę drogi. Opcja ta jest dostępna wyłącznie podczas nawigacji! Włącz GPS/wyłącz GPS Aby włączyć lub wyłączyć funkcję GPS, wybierz Opcje > Narzędzia > Włącz GPS/wyłącz GPS. Jeśli funkcja GPS jest wyłączona i zamierzasz włączyć nawigację, wyświetlany jest komunikat Włączyć GPS? Wybierz opcję Tak i rozpocznij korzystanie z nawigacji. Wybierz opcję Nie i pozostań w poprzednim trybie. Jeśli podczas korzystania z nawigacji wybierzesz opcję Wyłącz GPS, zostanie wyświetlony komunikat Zatrzymać bieżącą nawigację? Wybierz opcję Tak i przerwij bieżącą nawigację. Wybierz opcję Nie i kontynuuj korzystanie z nawigacji. 15

16 Ustawienia > Ogólne Chcąc dokonać ustawień ogólnego zachowania aplikacji, należy wybrać Opcje > Narzędzia > Ustawienia > Ogólne. Aby ustawić natężenie dźwięku, należy wybrać Głośność. Aby skorelować poziom natężenia dźwięku z prędkością jazdy, należy wybrać Głośność dynamiczna. Aby ustawić język aplikacji, należy wybrać Język interfejsu Aby ustawić język nawigacji głosowej, należy wybrać Język nawigacji głosowej. Można wybrać głos ludzki lub głos komputerowy (syntetyczny). Aby ustawić podświetlanie ekranu, należy wybrać Podświetlenie. Aby ustawić układ jednostek miary, należy wybrać Jednostki. Aby przy uruchamianiu aplikacji wyświetlać lub pomijać tekst z zastrzeżeniami prawnymi, należy wybrać Pokazywanie zastrzeżeń prawnych. Ostrzeżenie o kosztach połączenia z InternetemAby używać trybu roamingu w przypadku korzystania z obcych sieci, należy wybrać Roaming danych. Chcąc być ostrzeganym, że zaczynają Państwo używać trybu roamingu, należy wybrać Ostrzeżenie o roamingu. Ustawienia > Mapa Ustawienia wyglądu i zachowania map dokonuje się, wybierając Opcje > Narzędzia > Ustawienia > Mapa. Chcąc, by używane były jasne lub przyćmione kolory, należy wybrać Kolory nocne. Chcąc, by aplikacja automatycznie przełącza kolory z dziennych na nocne (i na odwrót) o wschodzie i o zachodzie słońca oraz przy wjeżdżaniu do i wyjeżdżaniu z tuneli, należy użyć ustawienia Tryb automatyczny. W celu wybrania kolorystycznego zestawu tematycznego mapy, należy wybrać Schemat kolorów. Dodatkowe zestawy tematyczne można pobrać w sklepie internetowym. 16

17 Aby zmienić perspektywę wyświetlania na ekranie nawigacyjnym, należy wybrać Perspekt. trójwym.. OpcjeOpcjeOpcjeAby ustawić kąt widzenia w perspektywie trójwymiarowej (3D), należy wybrać Kąt podglądu. Aby w perspektywie dwuwymiarowej (2D) wyświetlać lub ukryć skalę mapy, należy wybrać Pokaż skalę. Chcąc, by strzałka GPS była zawsze skierowana do góry, niezależnie od faktycznego kierunku poruszania się, należy wybrać Obróć mapę. Wyboru języka bieżącej mapy dokonuje się, wybierając Język mapy. Po wybraniu opcji Tryb automatyczny aplikacja automatycznie wybierze odpowiedni język. Po wybraniu opcji Nazwy języków ojczystych załadowane zostaną nazwy miejscowości w języku kraju, w którym się znajdują. Aby wyświetlać na mapie lub ukryć punkty użyteczności publicznej, należy wybrać Pokaż pkt. użyteczn.. Aby umożliwić wyświetlanie na mapie trójwymiarowych (3D) symboli graficznych (budynków 3D, punktów orientacyjnych 3D), należy wybrać Obiekty trójwymiarowe. Wymagane jest w tym celu posiadanie licencji. Ustawienia > Nawigacja Ustawiania preferencji nawigacyjnych dokonuje się, wybierając Opcje > Narzędzia > Ustawienia > Nawigacja. Aby wybrać preferowany rodzaj samochodu, należy wybrać Rodzaj samochodu > Samochód osobowy lub Ciężarówka. W przypadku ciężkich pojazdów mogą obowiązywać restrykcje dotyczące wjazdu na niektóre rodzaje lub odcinki dróg. Aby wyświetlać na mapie lub ukryć miejsca ulubione (punkty orientacyjne), należy wybrać Pokaż ulubione. 17

18 Aby dokonać ustawienia domyślnego trybu nawigacji, należy wybrać Tryb podróży > Najszybsza (samochód os.) lub Najkrótsza (samochód os.). Chcąc każdorazowo przed rozpoczęciem nawigacji samodzielnie wybierać tryb podróży, należy wybrać opcję Tryb podróży > Zawsze pytać. Chcąc, by wyświetlane było więcej lub mniej informacji, należy wybrać Ilość inf. na pasku naw.. Chcąc, by na pasku nawigacji podawano Pozostający czas podróży lub Szacowany czas przybycia, należy wybrać Podawanie czasu. Chcąc zobaczyć przed rozpoczęciem nawigacji wstępny widok trasy, należy wybrać Przegląd trasy. Chcąc, by przy zbliżaniu się do skrzyżowań ulic wyświetlane były dodatkowe informacje, należy wybrać Informacja o pasie ruchu. Stopień przejrzystości paska nawigacji ustawia się, wybierając Przejrzystość paska nawigacji. Chcąc wykluczyć z trasy autostrady, drogi płatne, przeprawy promowe lub inne przeprawy wodne, należy wybrać opcję Omijać autostrady, Omijać drogi płatne, lub Omijać promy. Chcąc, by aplikacja automatycznie przybliżała obraz, gdy maleje prędkość jazdy oraz by automatycznie oddalała obraz, gdy wzrasta prędkość jazdy, należy wybrać opcję Automat. przybliżanie. Ustawienia > Prędkość Aby ustawić preferowaną wartość prędkości dla wszystkich rodzajów dróg, należy wybrać Opcje > Narzędzia > Ustawienia > Prędkość. Można tu również dokonać ustawień sygnałów alarmowych. Proszę zobaczyć prędkość przypisaną do wszystkich rodzajów dróg i w razie potrzeby określić inną prędkość. Ustawienia maksymalnej prędkości jazdy dokonuje się, wybierając Prędkość alarmowa i określając maksymalną wartość. Opcja ta będzie ostrzegać Państwa, gdy podczas jazdy 18

19 osiągnięta zostanie ta prędkość. Ustawienia rodzaju sygnału ostrzegającego (dźwiękowy / wizualny) dokonuje się, wybierając Rodzaj syg. ostrzeg.. Ustawienia > Sygn. Dźwięk. Aby z być wyprzedzeniem powiadamianym o zbliżaniu się do określonych miejsc, należy wybrać funkcję Opcje > Narzędzia > Ustawienia > Sygn. Dźwięk.. Ostrzeżenie obejmować będzie wyświetlanie sugestywnej ikony i podawanie pozostającej odległości do danego miejsca. Ostrzeżenia można ustawić dla określonej kategorii, dla kilku kategorii lub dla wszystkich kategorii miejsc. Jeśli chcą Państwo używać domyślnych ustawień sygnałów ostrzegawczych, wystarczy po prostu zaznaczyć wszystkie kategorie, którymi są Państwo zainteresowani. Ustawienia sygnałów ostrzegawczych można dostosować do indywidualnych preferencji. Proszę wybrać Wizualny sygnał alarmowy, to chcąc, by wyświetlana była ikona ostrzegawcza. Proszę wybrać Ostrzeg. syg. dźwięk., chcąc by odzywał się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy. Proszę wybrać Odległość ostrzegania w celu wybrania, w jakiej odległości od danego miejsca ma włączać się sygnał ostrzegawczy. Jeśli chcą Państwo być ostrzegani tylko o miejscach leżących przy danej drodze, proszę wybrać Ostrzegać tylko o występowaniu na trasie. > Tak. Jeśli chcą Państwo być ostrzegani o miejscach leżących w pobliżu drogi, w odległości do 50 metrów (60 jardów), należy wybrać Ostrzegać tylko o występowaniu na trasie. > Nie. Do dokonania ustawień ostrzeżeń o fotoradarach (Opcje > Usługi dodat. > Fotoradary) wymagane jest posiadanie licencji. Ustawienia > Usługi dodat. Konfiguracji ustawień dotyczących korzystania z usług dodatkowych i połączeń z Internetem dokonuje się, wybierając Opcje > Narzędzia > Ustawienia > Usługi dodat.. Aby wybrać punkt dostępu, należy wybrać Punkt dostępu. 19

20 W celu określenia częstotliwości otrzymywania informacji meteorologicznych lub informacji o fotoradarach należy wybrać Częst. akt. inf. pogod., Czest. akt. inf.o fotorad.. Opcje te dostępne są, jeśli posiadają Państwo odnośne licencje. Aby wybrać orientację ekranu portret lub krajobraz, należy wybrać Orientacja ekranu*. Aby zresetować czułość ekranu dotykowego, należy wybrać Kalibracja ekranu*. Informacje o Aby wyświetlić informacje o prawach autorskich i numer wersji, wybierz kolejno opcje: Opcje > Narzędzia > Informacje. Pomoc Aby otworzyć pomoc kontekstową, należy wybrać Opcje > Pomoc. Zakończ Aby zamknąć aplikację, należy wybrać Opcje > Zakończ. Menu Kursora Menu Kursora dostępne jest po wybraniu miejsca na mapie. Menu Kursora można otworzyć za pomocą środkowej części joysticka, bądź za pomocą ikony w kształcie krzyża w lewym dolnym narożniku ekranu. Poruszać się w lewo, w prawo, do przodu i do tyłu oraz obracać mapę można za pomocą joysticka lub ekranu dotykowego. Przybliżania i oddalania obrazu można dokonywać za pomocą klawiszy * i # na klawiaturze, bądź za pomocą ikon na ekranie dotykowym. Aby rozpocząć podróż samochodową do miejsca znajdującego się w pozycji kursora na mapie, należy wybrać Jedź do. Aby rozpocząć podróż pieszą do miejsca znajdującego się w pozycji kursora na mapie, należy wybrać Idź do. Chcąc przed dotarciem do miejsca docelowego udać się do miejsca pośredniego, należy wybrać Jedź przez / Idź przez. 20

21 Aby dodać wybrane miejsce do trasy, należy wybrać Dodaj do trasy. Szczegółowe informacje o pozycji kursora można wyświetlić, wybierając Pokaż > Szczegóły. Aby nawiązać kontakt telefoniczny z wybranym miejscem, należy wybrać Połączenie. Aby zapisać interesujące miejsce, należy wybrać Zapisz pozycję kursora. Aby wysłać pozycję do innych kompatybilnych urządzeń, należy wybrać Wyślij pozycję kursora. ROUTE 66 Sync Proszę używać naszej aplikacji pulpitowej do pobierania dodatkowych zawartości i do zarządzania dodatkowymi zawartościami. Podłączenie urządzenia do komputera Urządzenia działające w systemie S60 1. Jeśli w przenośnym urządzeniu otwarta jest aplikacja nawigacyjna, należy ją zamknąć. 2. Podłączyć urządzenie przenośne do portu USB komputera. 3. Wybrać w urządzeniu Data transfer / Mass storage mode (tryb Przesyłanie danych / Pamięć masowa). Urządzenia działające w systemie Windows Mobile / Windows CE 1. Uruchomić aplikację nawigacyjną. 2. Podłączyć urządzenie przenośne do portu USB komputera lub do komputera za pomocą Microsoft ActiveSync. 21

22 3. W przypadku określonych urządzeń kompatybilnych z systemem Windows Mobile połączenie można ewentualnie nawiązać w trybie Data transfer / Mass storage mode (Przesyłanie danych / Pamięć masowa). Uwagi: - Należy upewnić się, że karta pamięci umieszczona jest w urządzeniu przenośnym i że nie jest zabezpieczona przed zapisem. - W przypadku urządzeń działających w systemie Windows Mobile / Windows CE, najpierw należy zainstalować Microsoft ActiveSync. - Używając aplikacji nawigacyjnej po raz pierwszy, należy przed podłączeniem przenośnego urządzenia do komputera najpierw uruchomić aplikację, po czym ja zamknąć. - Szczegółowych informacji na temat trybu Mass storage / Data transfer mode (Przesyłanie danych / Pamięć masowa) należy zasięgnąć w instrukcji obsługi posiadanego urządzenia. Jak aktualizować ROUTE 66 Sync? 1. Uruchom ROUTE 66 Sync. 2. ROUTE 66 Sync automatycznie sprawdzi, czy dostępna jest nowsza wersja. Można również zrobić to ręcznie, wybierając Pomoc > Sprawdź, czy dostępna jest aktualizacja ROUTE 66 Sync. 3. Jeśli dostępna jest nowsza wersja ROUTE 66 Sync, wybierz Tak, by ją zainstalować. 4. Wybierz Zakończ, by zakończyć aktualizację. Jak zainstalować ROUTE 66 Maps, używając ROUTE 66 Sync? 1. Urządzenia kompatybilne z systemem S60: Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla do przesyłania danych (wybierając opcję Mass Storage / Data Transfer) lub umieść kartę pamięci w czytniku kart pamięci. Urządzenia kompatybilne z systemem Windows Mobile / Windows CE: Umieść kartę pamięci w czytniku kart pamięci. 22

Instrukcja obsługi Nokia 500

Instrukcja obsługi Nokia 500 Instrukcja obsługi Nokia 500 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Pierwsze kroki 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty SIM 9 Wkładanie karty pamięci 10 Ładowanie 12 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia E52

Instrukcja obsługi Nokia E52 Instrukcja obsługi Nokia E52 Wydanie 7.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 6 Usługi sieciowe 7 Informacje o technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) 7 Znajdowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia N8-00

Instrukcja obsługi Nokia N8-00 Instrukcja obsługi Nokia N8-00 Wydanie 3.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 6 Pierwsze kroki 8 Klawisze i części 8 Regulacja głośności połączenia telefonicznego, utworu lub wideo 10 Blokowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music. Wydanie 2

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music. Wydanie 2 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music Wydanie 2 2009 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. DEKLARACJA ZGODNOŚCI NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-465 jest zgodny z zasadniczymi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia 700

Podręcznik użytkownika Nokia 700 Podręcznik użytkownika Nokia 700 Wydanie 3.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Szybki start 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty SIM 7 Wkładanie karty pamięci 9 Ładowanie baterii 11 Ładowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 625

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 625 Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 625 Wydanie 1.0 PL Psst... Ten przewodnik to nie wszystko... W telefonie znajduje się podręcznik użytkownika masz go zawsze pod ręką. Na ekranie startowym przesuń palcem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800

Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800 Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pierwsze kroki 6 Klawisze i części 6 Klawisze Wstecz, Start i Szukaj 7 Wkładanie karty SIM 8 Ładowanie telefonu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia E90 Communicator

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia E90 Communicator Instrukcja obsługi urządzenia Nokia E90 Communicator 9251260 Wydanie 3 DEKLARACJA ZGODNOŚCI Niniejszym NOKIA CORPORATION oświadcza, że produkt RA-6 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5330 Mobile TV Edition

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5330 Mobile TV Edition Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5330 Mobile TV Edition Wydanie 2 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Szybki start 6 Klawisze i inne elementy 6 Wkładanie karty SIM i baterii 7 Wkładanie i wyjmowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C5 00

Instrukcja obsługi Nokia C5 00 Instrukcja obsługi Nokia C5 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Aplikacje biurowe 6 Usługi sieciowe 6 Szybki start 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty

Bardziej szczegółowo

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Podręcznik użytkownika Polski Czerwiec 2010 Ikona przekreślonego kontenera na kółkach oznacza, że w obszarze Unii Europejskiej, zużyty produkt trafić musi do specjalnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Informacje ogólne 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Usługi sieciowe 5 Pamięć współdzielona 6 Kody dostępu 6 Aktualizacje

Bardziej szczegółowo

U Instrukcja obsługi

U Instrukcja obsługi U Instrukcja obsługi Spis treści Ważne informacje...7 Android co i dlaczego?...8 Aplikacje...8 Czynności przygotowawcze...9 Przygotowanie telefonu do pracy...9 Włączanie i wyłączanie telefonu...11 Kreator

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Q10 Smartphone Wersja: 10.2 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2013-10-21 SWD-20131021164144977 Spis treści Zacznij pracę... 6 Zapoznanie się z urządzeniem...6 Prezentacje wideo z cyklu Jak

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C3 00

Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pomoc techniczna 5 Krótko o urządzeniu Nokia C3 5 Główne cechy i funkcje 5 Klawisze i części 5 Wprowadzenie 7 Wkładanie

Bardziej szczegółowo

U5i. Rozszerzona instrukcja obsługi

U5i. Rozszerzona instrukcja obsługi U5i Rozszerzona instrukcja obsługi Spis treści Dodatkowa pomoc...5 Czynności przygotowawcze...6 Przygotowanie telefonu do pracy...6 Pomoc w telefonie...8 Widok telefonu...9 Przegląd menu*...10 Nawigacja...11

Bardziej szczegółowo

Sieci społecznościowe Przeglądanie Zdjęcia i filmy. Lokalizacja i nawigacja. Bezpieczeństwo

Sieci społecznościowe Przeglądanie Zdjęcia i filmy. Lokalizacja i nawigacja. Bezpieczeństwo Moto G zdjęcie Rzut oka Start t Ekran główny i aplikacje Sterowanie iwłasn własne ustawienia Rozmowy telefoniczne Kontakty Wiadomości Poczta e-mail Pisanie Sieci społecznościowe Przeglądanie Zdjęcia i

Bardziej szczegółowo

ipad Podręcznik użytkownika Dotyczy oprogramowania ios 5.1

ipad Podręcznik użytkownika Dotyczy oprogramowania ios 5.1 ipad Podręcznik użytkownika Dotyczy oprogramowania ios 5.1 Spis treści 9 Rozdział 1: Przegląd 9 Omówienie 10 Przyciski 12 Tacka karty Micro SIM 12 Ekran początkowy 16 Korzystanie z ekranu wielodotykowego

Bardziej szczegółowo

ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015)

ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015) ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015) Spis treści 8 Rozdział 1: ipad przegląd 8 ipad przegląd 9 Akcesoria 10 Ekran Multi-Touch 10 Przycisk Uśpij/Obudź 11 Przycisk Początek 12 Przyciski

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Instalacja...5

Rozdział 1: Instalacja...5 F-Secure Internet Security 2014 F-Secure Internet Security 2014 Spis treści 2 Spis treści Rozdział 1: Instalacja...5 1.1 Przed pierwszą instalacją...6 1.2 Instalowanie produktu po raz pierwszy...7 1.3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C2-00

Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Dwa słowa o telefonie 5 Telefon z dwiema kartami SIM 5 Klawisze i części 5 Pierwsze kroki 6 Wkładanie karty SIM i baterii

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Obchodzenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 8.00

Podręcznik użytkownika wersja 8.00 wersja 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Ograniczona gwarancja Norman gwarantuje, że załączona płyta CD-ROM lub DVD oraz dokumentacja nie zawierają

Bardziej szczegółowo

2012 myphone. All rights reserved. MYTAB 7 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 7

2012 myphone. All rights reserved. MYTAB 7 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 7 1 Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Nero BackItUp

Instrukcja. Nero BackItUp Instrukcja Nero BackItUp Informacje o prawach autorskich i znakach towarowych Niniejszy dokument, jak i opisywane w nim oprogramowanie, ma status licencji i może być wykorzystywany lub reprodukowany wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Internet Security for Android

Kaspersky Internet Security for Android Kaspersky Internet Security for Android Podręcznik użytkownika Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas pracy i odpowie na większość

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Detal Wersja 2014.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo