INFORMACJA z wyników kontroli zabawek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA z wyników kontroli zabawek"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) ul. Gdańska Łódź fax (42) NIP Regon Łódź r PU INFORMACJA z wyników kontroli zabawek W IV kwartale 2012r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi w programie kontroli UOKiK nr DNR (20)/12/DB z dnia 17 września 2012r, nie był wyznaczony do przeprowadzania kontroli programowych. Przeprowadzono jedynie kontrole zabawek na zlecenie Prezesa UOKiK, w związku z pismami z innych Inspektoratów oraz informacjami w mediach dotyczącymi wprowadzenia do obrotu w UE zabawek z zawyżoną zawartością ftalanów. W IV kwartale 2012r. Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Łodzi przeprowadzili łącznie 13 kontroli zabawek w 12 jednostkach, w tym: - 8 kontroli interwencyjnych u 7 przedsiębiorców w związku z informacjami w mediach dotyczącymi wprowadzenia do obrotu w UE zabawek z zawyżoną zawartością ftalanów (u 1 przedsiębiorcy przeprowadzono 2 kontrole w związku z negatywnym wynikiem badania laboratoryjnego zabawki lalki), - 2 kontrole na zlecenie Prezesa UOKiK u przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą zabawek, tj.: Podczas jednej kontroli ustalono, że przedsiębiorca nie wykonał decyzji Prezesa UOKiK nakazującej wycofanie z obrotu zabawki Bakugan oraz powiadomienie konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach z zasadniczymi wymaganiami w trzech dziennikach ogólnopolskich. Przedsiębiorca oświadczył, ze nie odebrał listu poleconego z decyzją Prezesa UOKiK kierowanego na adres siedziby firmy ponieważ sporadycznie przebywa pod wskazanym adresem (nie zamieszkuje w Łodzi). Pomimo ustnego zobowiązania się do dostarczenia do

2 2 Inspektoratu dokumentów potwierdzających wykonanie decyzji Prezesa UOKiK, przedsiębiorca do dnia zakończenia kontroli nie dostarczył dokumentów, nie stawił się, ani nie skontaktował z Inspektoratem. O ustaleniach kontroli powiadomiono UOKiK odrębnym pismem. W toku drugiej kontroli stwierdzono, że kontrolowana firma zakupiła łącznie 4320 sztuk zabawki Lalka Chłopak no. 491, kod EAN , od chińskiej firmy Pan-Asia Toys Industrial Co., Limited. na podstawie faktury nr 35PA z dnia r. W latach zabawka została sprzedana 19 zarejestrowanym przedsiębiorcom krajowym w łącznej ilości 4181 sztuk. Pełnomocnik firmy oświadczył pisemnie, że pozostałe zabawki tj. 139 sztuk zostały poddane utylizacji. Zabawki zostały przekazane do utylizacji w kilogramach. O ustaleniach kontroli powiadomiono UOKiK odrębnym pismem ( nr PU MP z dnia r.). - 3 kontrole w związku z pismami z innych Inspektoratów Inspekcji Handlowych tj.: Pierwszą kontrolę przeprowadzono w związku z pismem z WIIH w Gorzowie Wielkopolskim - Delegatura w Zielonej Górze, dotyczącym sprawdzenia wykonania dobrowolnych działań naprawczych w stosunku do zabawki Pluszak Com luz z oświetleniem. W toku kontroli stwierdzono, że importer wykonał działania naprawcze, na zabawce została umieszczona naklejka o treści Ostrzeżenie ; Drugą kontrolę przeprowadzono w związku z pismem z WIIH w Lublinie - Delegatura w Zamościu, dotyczącym stwierdzenia w obrocie zabawki helikopter No 0829, nie spełniającej zasadniczych wymagań oraz znajdującej się wśród produktów notyfikowanych we Wspólnotowym Systemie Szybkiej Informacji (RAPEX) notyfikacja nr 0741/11. Podczas kontroli na stanie jednostki nie stwierdzono ww. zabawek, przedsiębiorca dobrowolnie zobowiązał się do wycofania z obrotu handlowego zabawki do dnia r. W dniu r. do WIIH w Łodzi, Delegatury w Sieradzu przedsiębiorca dostarczył dokumenty potwierdzające wycofanie zabawki helikopter No 0829, jednocześnie okazał dowód potwierdzający powiadomienie konsumentów w formie ogłoszenia w prasie lokalnej o stwierdzonych niezgodnościach w w/w zabawce. O ustaleniach kontroli poinformowano WIIH w Lublinie - Delegatura w Zamościu oraz UOKiK w Warszawie odrębnymi pismami.

3 3 Trzecią kontrolę przeprowadzono w związku z pismem z WIIH w Lublinie - Delegatura w Chełmie, dotyczącym niespełnienia zasadniczych wymagań przez zabawkę lalka NO , z uwagi na dostępność baterii. Na stanie kontrolowanej jednostki stwierdzono 4 sztuki ww. zabawek. W wyniku oceny zabawki nie potwierdzono dostępności baterii. Z przodu lalki umieszczona była komora na 3 baterie guzikowe. Pokrywa komory zabezpieczona była śrubką i niemożliwe było jej otwarcie bez użycia narzędzia. Baterie zabezpieczone były przed włączeniem wystającym z komory paskiem z tworzywa sztucznego. Zabawka została zakwestionowana z uwagi na nieprawidłowości w oznakowaniu. Nie przeprowadzono kontroli na zlecenie Prezesa UOKiK (sprawdzenie wykonania decyzji Prezesa UOKiK dotyczącej wycofania z obrotu zabawki - brelok Villa, oraz powiadomienia konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach w 3 dziennikach ogólnopolskich), z powodu braku możliwości skontaktowania się z przedsiębiorcą lub osobą upoważnioną do jego reprezentowania. Ustalono, że pod wskazanym adresem znajduje się posesja prywatna, ogrodzona. Do przedsiębiorcy wysłano 2 wezwania do osobistego stawiennictwa się w Inspektoracie ( r. i r.). Kontrolowany nie stawił się w Inspektoracie. Pierwsze skierowane pismo wróciło z adnotacją nie podjęto w terminie. Inspektorat oczekuje na potwierdzenie odbioru drugiego pisma. Nie przeprowadzono również kontroli w związku z pismem WIIH - Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim mającej na celu ustalenie przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu zabawki świecące zęby wampira, cukierki karaluch. Kontroli nie przeprowadzono z powodu braku możliwości skontaktowania się z przedsiębiorcą lub osobą upoważnioną do jego reprezentowania. Ustalono, że pod wskazanym adresem znajduje się jedynie skrzynka pocztowa, w której umieszczana jest korespondencja do przedsiębiorcy. Do przedsiębiorcy wysłano 2 wezwania do osobistego stawiennictwa się w Inspektoracie ( i r.). Pomimo odbioru pism kontrolowany nie stawił się w Inspektoracie. Spełnianie zasadniczych i innych wymagań przez zabawki oceniano w 8 jednostkach. Ogółem w 8 jednostkach skontrolowano 30 zabawek: 2 zabawki wyprodukowane w Polsce,

4 4 27 zabawek pochodzących z importu, 1 zabawka pochodząca z innych krajów UE (Niemcy). Kontrolą objęto następujące kategorie zabawek: miękkie wypchane (4 zabawki), lalki (8 zabawek), figurki (3 zabawki), dla niemowląt do oglądania, chwytania, ściskania (4 zabawki), zestawy gier (2 zabawki), pojazdy napędzane mechanicznie/elektrycznie (4 zabawki), tematyczne (2 zabawki), rozwijające umiejętności (1 zabawka), książki o wartości zabawowej (1 zabawka), piłki (1 zabawka). W kontrolowanych placówkach nie stwierdzono zabawek należących do kategorii zabawki związane z żywnością i konstrukcyjne i układanki zestawy do eksperymentowania, funkcjonalne, przedstawiające różne sceny i gotowe modele. Szczegółowe informacje dotyczące zabawek i ich klasyfikacji znajdują się w załącznikach nr 1 do niniejszej Informacji. Spośród ogółem skontrolowanych zabawek 17 zostało wprowadzonych do obrotu przed 19 lipca 2011r., natomiast 13 zabawek zostało wprowadzonych do obrotu po 19 lipca 2011r. tj. po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011r w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 83, poz. 454). W 2 jednostkach pobrano do badań laboratoryjnych 2 zabawki: - 1 wprowadzona była do obrotu po 19 lipca 2011r. czyli po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011r w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 83, poz. 454). - dla 1 zabawki nie ustalono daty wprowadzenia do obrotu. Zgodność zabawki z zasadniczymi i innymi wymaganiami oceniono według rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2003r w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 210, poz ze zm.). Przeprowadzono badania organoleptyczne 1 zabawki.

5 5 W wyniku przeprowadzonych kontroli zakwestionowano ogółem w 6 placówkach 10 zabawek. Z uwagi na nieprawidłowości w oznakowaniu zakwestionowano w 6 placówkach łącznie 9 zabawek pochodzących z importu. Z uwagi na negatywny wynik badania laboratoryjnego zakwestionowano w 1 placówce 1 zabawkę pochodzącą z importu. Zakwestionowane zabawki były wprowadzone do obrotu przez 10 importerów. W IV kwartale 2012r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi wraz z Delegaturami przeprowadził kontrole w 8 podmiotach zajmujących się sprzedażą zabawek, w tym: u 1 importera, w 7 placówkach detalicznych. A. ZABAWKI WPROWADZONE DO OBROTU PRZED 19 LIPCA 2011R. I. Przedmiotowy zakres kontroli W IV kwartale 2012r. Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Łodzi przeprowadzili łącznie 7 kontroli zabawek w 6 jednostkach, w szczególności w związku z informacjami w mediach dotyczącymi wprowadzenia do obrotu w UE zabawek z zawyżoną zawartością ftalanów. Ogółem w 6 jednostkach skontrolowano 17 zabawek, z których: 15 pochodziło z importu, 2 zostały wyprodukowane w Polsce. W wyniku przeprowadzonych kontroli zakwestionowano ogółem w 4 jednostkach 7 zabawek pochodzących z importu z uwagi na niespełnienie zasadniczych wymagań (1) oraz nieprawidłowości w oznakowaniu (6).

6 6 W 1 jednostce pobrano do badań laboratoryjnych 1 zabawkę, która została zakwestionowana z uwagi na zawyżoną zawartość ftalanu DEHP. Z uwagi na nieprawidłowości w oznakowaniu zakwestionowano 6 zabawek. II. Podmiotowy zakres kontroli Kontrole zgodności zabawek z zasadniczymi i innymi wymaganiami przeprowadzono w 6 placówkach detalicznych. III. Wyniki kontroli w zakresie zgodności zabawek z zasadniczymi i innymi wymaganiami: a) Klasyfikacja zabawek do poszczególnych kategorii. W toku przeprowadzanych kontroli dokonano odpowiedniej klasyfikacji ocenianych 17 zabawek. Wytypowane do kontroli zabawki zaklasyfikowano do następujących kategorii: Miękkie wypchane ( 3 zabawki) lalki (3 zabawki), figurki (1 zabawka) dla niemowląt do oglądania, chwytania i/lub ściskania (3 zabawki), zestawy gier (2 zabawki), pojazdy napędzane mechanicznie/elektrycznie (1 zabawka), tematyczne (2 zabawki), rozwijające umiejętności (1 zabawka), książki o wartości zabawowej (1 zabawka). Szczegółowe informacje dotyczące zabawek i ich klasyfikacji znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszej Informacji. b) Sprawdzenie prawidłowości oznakowania znakiem CE. W 6 kontrolowanych jednostkach sprawdzono oznakowanie zabawek znakiem CE. We wszystkich kontrolowanych zabawkach (17) znak CE był umieszczony w sposób widoczny, trwały i czytelny.

7 7 c) Sprawdzenie informacji dotyczącej producenta lub importera W 6 kontrolowanych podmiotach sprawdzono dla 17 zabawek zamieszczenie informacji dotyczącej przedsiębiorcy wprowadzającego zabawkę do obrotu. Nie zakwestionowano żadnej zabawki. d) Prawidłowość ostrzeżenia dołączonego do zabawek, które nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 3 lat, ale mogą być dla nich niebezpieczne oraz informacji o szczególnym ryzyku związanym z tym ostrzeżeniem. W 6 kontrolowanych podmiotach sprawdzono, czy producent dokonał prawidłowej klasyfikacji zabawek pod względem przeznaczenia wiekowego. Na 17 objętych kontrolą zabawek: 4 z uwagi na swoje cechy i funkcje były prawidłowo przeznaczone przez producentów dla dzieci poniżej 3 roku życia. 13 zabawek było przeznaczonych przez przedsiębiorców wprowadzających je do obrotu dla dzieci powyżej 3 roku życia (w tym 4 niezasadnie). Łącznie zakwestionowano w 3 placówkach 5 zabawek. A. Z uwagi na podanie nieprawidłowo sformułowanego ryzyka związanego z zastosowanym ograniczeniem wiekowym dotyczącym drobnych elementów występujących w zabawce zakwestionowano 5 zabawek: - zabawka edukacyjna/240 piramida, - gra wodna motylek No. 3621, - maskotka, kod EAN , - gąsiennica item No , - maskotka Noddy, kod EAN Przy wyżej wymienionych zabawkach importerzy jako ryzyko wskazali występowanie drobnych/małych elementów oraz niebezpieczeństwo związane z ich połknięciem, natomiast zabawki nie zawierały żadnych małych elementów mieszczących się w cylindrze do badania małych części. B. Z uwagi na niezasadne umieszczenie ostrzeżenia Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy i znaku graficznego tj:, zakwestionowano 4 zabawki

8 8 - zabawka edukacyjna/240 piramida. Zabawka składała się z pałąka z podstawą oraz różnej wielkości kółek służących do nakładania na siebie. - maskotka, kod EAN Zabawka wykonana z materiału włókienniczego, miękka wypchana. - maskotka Noddy, kod EAN Zabawka wykonana z materiału włókienniczego, miękka wypchana. - gąsiennica item No Zabawka wykonana z materiału włókienniczego, miękka wypchana. Zgodnie z Raportem PKN CEN/CR Klasyfikacja zabawek. Wytyczne, zabawki miękkie wypchane oraz zabawki do piętrzenia przeznaczone są dla zabawy dla dzieci poniżej 36 miesięcy. Z kontrolowanymi przedsiębiorcami omówiono powyższe nieprawidłowości a do importerów ww. zabawek wystosowano 5 pism informujących o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych. W odpowiedzi na skierowane pisma 1 importer podjął dobrowolne działania w celu poprawy oznakowania zabawek. Inspektorat oczekuje na odpowiedź od 4 importerów zabawek. e) Prawidłowość dołączenia do zabawek informacji o konieczności nadzoru osoby dorosłej. Na 17 kontrolowanych zabawek z uwagi na niezasadne umieszczenie informacji o konieczności nadzoru osoby dorosłej zakwestionowano w 2 placówkach 2 zabawki; gra wodna motylek No. 3621, - zestaw pojazdów item. PT Z kontrolowanymi przedsiębiorcami omówiono powyższe nieprawidłowości. Do importerów zostały skierowane pisma informujące o braku uzasadnienia dołączania do kwestionowanych zabawek informacji o konieczności nadzoru osoby dorosłej. Inspektorat oczekuje na odpowiedź od importerów. f) Instrukcje bezpiecznego użytkowania zabawek. Na 17 skontrolowanych zabawek 4 zabawki wymagały dołączenia instrukcji i ostrzeżeń dotyczących bezpiecznego użytkowania, z których:

9 9-3 należały do grupy zabawek bateryjnych: 2 zabawki tematyczne (pralka, odkurzacz) oraz 1 zabawka gra elektroniczna, - 1 zabawka dla niemowląt - gryzak wodny z grzechotką. W przypadku wszystkich zabawek przedsiębiorcy dołączyli prawidłowo sformułowane instrukcje bezpiecznego użytkowania. g) Oględziny zabawek W 6 kontrolowanych jednostkach dokonano oględzin 17 zabawek pod kątem prawidłowości oznakowania i zakwestionowano 6 zabawek. Nieprawidłowości zostały omówione szczegółowo w punkcie d i e. h) Wyniki przeprowadzonych badań organoleptycznych. W IV kwartale 2012r. nie przeprowadzono badań organoleptycznych zabawek. i) Wyniki badań laboratoryjnych. W IV kwartale 2012r. Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu w Łodzi pobrali do badań laboratoryjnych na zawartość ftalanów w Specjalistycznym Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej w Łodzi 1 próbkę zabawki lalkę NGZ o kodzie EAN W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono, że lalka NGZ o kodzie EAN , nie jest zgodna z 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2003r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 210, poz ze zm.) z uwagi na obecność ftalanu di(2-etyloheksylu) (DEHP) w ilości (18,7±1,5)% wobec ilości dopuszczalnej 0,1%. U przedsiębiorcy została przeprowadzona powtórna kontrola w celu dokonania dalszych ustaleń. Na stanie jednostki nie stwierdzono zakwestionowanych zabawek lalek, znajdowała się jedynie próbka kontrolna. Dokumenty z przeprowadzonych kontroli zostały przekazane do UOKiK w Warszawie w celu wszczęcia postępowania administracyjnego. j) Ocena spełniania zasadniczych wymagań.

10 10 W wyniku przeprowadzonych kontroli 1 zabawka, na 17 objętych kontrolą, nie spełniała zasadniczych wymagań: lalka NGZ o kodzie EAN z uwagi na obecność ftalanu di(2-etyloheksylu) (DEHP) w ilości (18,7±1,5)% wobec ilości dopuszczalnej 0,1%. Dokumenty z przeprowadzonych kontroli zostały przekazane do UOKiK w Warszawie w celu wszczęcia postępowania administracyjnego. k) Dalsze działania wojewódzkiego inspektoratu IH. W związku z nieprawidłowościami w oznakowaniu zabawek wynikającymi z rozporządzenia M.G.P.i P.S. z dnia roku w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2003 roku, Nr 210, poz ze zm.): - do 5 importerów zakwestionowanych zabawek zostały skierowane wystąpienia pokontrolne o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych. W odpowiedzi 1 importer poinformował pisemnie o dobrowolnym usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości. Inspektorat oczekuje na odpowiedź od 4 importerów. W przypadku niepodjęcia dobrowolnych działań akta kontroli zostaną przekazane do UOKiK w celu wszczęcia postępowania administracyjnego, - przesłano do UOKiK w Warszawie wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w związku z wprowadzeniem do obrotu zabawki lalka NGZ niespełniającej zasadniczych wymagań z uwagi na zawyżoną zawartość ftalanu di(2-etyloheksylu) (DEHP), - z 4 kontrolowanymi przedsiębiorcami, w trakcie trwania kontroli omówiono stwierdzone nieprawidłowości w oznakowaniu zabawek dotyczące niezasadnego umieszczenia informacji o konieczności nadzoru osoby dorosłej, niezasadnie umieszczonego ostrzeżenia 0-3 oraz nieistniejącego ryzyka związanego z ograniczeniem wiekowym. Ewentualne dalsze działania będą uzależnione od otrzymanych odpowiedzi. IV. Inne informacje 1. Niezakończone kontrole Do dnia r. wszystkie kontrole dotyczące zabawek wprowadzonych do obrotu przed zmianą przepisów zostały zakończone.

11 11 2. Powiadomienia do organów ścigania Po wszczęciu postępowania administracyjnego przez UOKiK w sprawie wprowadzonej do obrotu zabawki lalka NGZ niespełniającej zasadniczych wymagań z uwagi na zawyżoną zawartość ftalanu di(2-etyloheksylu) (DEHP) zostanie skierowane zawiadomienie do Prokuratury w stosunku do importera ww. zabawki. 3. Opinie wydane dla organów celnych. W IV kwartale 2012r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi dla Urzędów Celnych wydawał wyłącznie opinie dotyczące zabawek wprowadzonych do obrotu po zmianie przepisów, co szczegółowo opisano w części B niniejszej informacji. V. Podsumowanie i analiza wyników kontroli. W wyniku przeprowadzonych kontroli zakwestionowano ogółem w 4 jednostkach 7 zabawek pochodzących z importu z uwagi na niespełnienie zasadniczych wymagań oraz nieprawidłowości w oznakowaniu. Z uwagi na nieprawidłowości w oznakowaniu zakwestionowano 6 zabawek. W wyniku badań laboratoryjnych zakwestionowano 1 zabawkę z uwagi na zawyżoną zawartość ftalanu DEHP. Pochodzenie Kraj pochodzenia Kategoria zabawek Zasadnicze Stwierdzone niezgodności Inne wymagania zabawki (zbadane/ (zbadane/ zakwestionowane) wymagania zakwestionowane) Lalki Pojazdy napędzane mechanicznie - zawyżona zawartość ftalanu di(2-etyloheksylu) (DEHP), X X - niezasadnie umieszczona informacja o nadzorze osoby dorosłej, Import; 3/1 Import; 1/1 Chiny 3/1 Chiny 1/1 / elektrycznie Miękkie wypchane X - niezasadnie umieszczone ostrzeżenie 0-3, Import; 3/3 Chiny 3/3

12 12 - podanie nieistniejącego ryzyka (małe elementy), Zestawy gier X - niezasadnie umieszczona informacja o nadzorze osoby dorosłej, - podanie nieistniejącego ryzyka (małe elementy), Rozwijające umiejętności X - niezasadnie umieszczone ostrzeżenie 0-3, - podanie nieistniejącego ryzyka (małe elementy), Import; 1/1 Polska 1/0 Import; 1/1 Chiny 1/1 Polska 1/0 Chiny 1/1 Zakwestionowane zabawki należały do kategorii: miękkie wypchane ( 3 zabawki), lalki (1 zabawka), pojazdy napędzane mechanicznie/elektrycznie (1 zabawka), zestawy gier (1 zabawka), rozwijające umiejętności (1 zabawka). Wszystkie nieprawidłowości wynikające z rozporządzenia MGP i PS z r w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 210, poz z 2003r. ze zm.) stwierdzono w zabawkach pochodzących z importu (Chiny) 7 zabawek. B. ZABAWKI WPROWADZONE DO OBROTU PO 19 LIPCA 2011R. I. Wstęp Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi w IV kwartale 2012 r. przeprowadził łącznie 5 kontroli zabawek w 5 jednostkach, podczas których kontrolą objęto zabawki wprowadzone do obrotu od dnia 20 lipca 2011 r. Kontrole zostały przeprowadzone zgodnie z wytycznymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie zawartymi w programie nr DNR (3)/12/DB z dnia 15 czerwca 2012r. II. Cel kontroli

13 13 Celem kontroli było sprawdzenie i ocena, czy wprowadzone do obrotu zabawki spełniają wymagania określone nw. przepisach: - rozporządzeniu z dnia 5 kwietnia 2011 r. Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U., Nr 83, poz. 454), - 4 ust. 1 oraz 17 rozporządzenia z dnia 14 listopada 2003 r. Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2003 r., Nr 210, poz z późn. zm.). III. Przedmiotowy zakres kontroli Ogółem w 5 jednostkach skontrolowano 13 zabawek wprowadzonych do obrotu po 19 lipca 2011r, w tym: 12 zabawek pochodzących z importu, 1 zabawkę pochodzącą z innych krajów UE (Niemcy). W 1 jednostce pobrano do badań laboratoryjnych 1 zabawkę wprowadzoną do obrotu po 19 lipca 2011r. tj. w trakcie obowiązywania rozporządzeniu z dnia 5 kwietnia 2011 r. Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U., Nr 83, poz. 454). Podczas kontroli dokonano oceny organoleptycznej 1 zabawki. W wyniku przeprowadzonych kontroli zakwestionowano z uwagi na nieprawidłowości w oznakowaniu ogółem w 2 jednostkach 3 zabawki pochodzące z importu. Nie kwestionowano zabawki pobranej do badań laboratoryjnych. Zakwestionowane zabawki były wprowadzone do obrotu przez 3 importerów. IV. Podmiotowy zakres kontroli W IV kwartale 2012r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi wraz z Delegaturami według Programu Kontroli Zabawek Prezesa UOKiK nr DNR (20)/12/DB z 17 września 2012r, przeprowadził kontrole w 5 podmiotach zajmujących się sprzedażą zabawek, w tym: u 1 importera,

14 14 w 4 placówkach detalicznych. V. Kontrola zabawek wprowadzonych do obrotu od 20 lipca 2011r. 1) Kontrola zgodności zabawek z zasadniczymi i innymi wymaganiami Klasyfikacja zabawek do poszczególnych kategorii. W toku przeprowadzanych kontroli dokonano odpowiedniej klasyfikacji ocenianych 13 zabawek. Wytypowane do kontroli zabawki zaklasyfikowano do następujących kategorii: miękkie wypchane ( 1 zabawka), lalki (5 zabawek), figurki (2 zabawki), dla niemowląt do oglądania, chwytania i/lub ściskania (1 zabawka), pojazdy napędzane mechanicznie/elektrycznie (3 zabawki), piłki (1 zabawka). Szczegółowe informacje dotyczące zabawek i ich klasyfikacji znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszej Informacji. a) Sprawdzenie prawidłowości oznakowania CE (inne wymagania). W 5 kontrolowanych podmiotach sprawdzono oznakowanie 13 zabawek znakiem CE. We wszystkich kontrolowanych zabawkach (13) znak CE był zgodny ze wzorem podanym w załączniku II do ww. rozporządzenia i umieszczony był w sposób widoczny, trwały i czytelny. b) Sprawdzenie oznakowania zabawki informacją umożliwiającą identyfikację zabawki (inne wymagania). W 5 kontrolowanych podmiotach sprawdzono oznakowanie 13 zabawek informacją umożliwiającą ich identyfikację. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

15 15 c) Sprawdzenie, czy na zabawce zostały umieszczone dane producenta oraz importera (inne wymagania). W 5 podmiotach kontrolą objęto 13 zabawek. Zakwestionowano w 1 placówce 2 zabawki z uwagi na brak firmy i adresu kontaktowego producenta: Transformers, kod EAN , Zabawka RZ (samochody), kod EAN Z kontrolowanym przedsiębiorcą omówiono powyższe nieprawidłowości a do importerów ww. zabawek (2) wystosowano pisma informujące o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych. Inspektorat oczekuje na odpowiedź od 2 importerów zabawek. Pozostałe objęte kontrolą zabawki (11) były oznakowane danymi producenta. Na wszystkich kontrolowanych zabawkach umieszczone były dane importerów. d) Sprawdzenie, czy dla zabawki została wystawiona deklaracja zgodności WE (inne wymagania). Ogółem sprawdzono deklaracje zgodności wystawione dla 13 zabawek. W deklaracji zgodności wystawionej dla zabawki lalka NO 1108 producent zabawki nie wskazał zgodności zabawki z normą EN 62115:2005 Zabawki elektryczne. Bezpieczeństwo użytkowania. Na pozostałe oceniane podczas kontroli zabawki (12) importerzy przesłali deklaracje zgodności WE potwierdzające, że zabawki spełniają zasadnicze wymagania bezpieczeństwa. Informacje zawarte w deklaracjach zgodności były zgodne z 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011r w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 83, poz. 454). e) Sprawdzenie, czy zabawki spełniają zasadnicze wymagania w zakresie instrukcji i ostrzeżeń W 5 placówkach ocenie poddano 13 zabawek, z czego przy 10 zabawkach były umieszczone ostrzeżenia bądź instrukcje bezpiecznego użytkowania. Ogółem z 10 zakwestionowano 3 zabawki.

16 16 Z uwagi na nieprawidłowości w zakresie instrukcji i ostrzeżeń zakwestionowano 1 zabawkę z powodu: braku słowa Ostrzeżenie przed treścią ostrzeżenia: zabawka nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 3 roku życia, przy 1 zabawce Transformers, kod EAN Ponadto zabawki kwestionowano z uwagi na : Umieszczenie ostrzeżenia 0-3 sprzecznego z przewidywanym użytkowaniem zabawki określonym na podstawie jej funkcji, rozmiarów przy 2 zabawkach: zabawka RZ (samochody), kod EAN Zabawka składała się z 4 małych samochodów wykonanych z tworzywa sztucznego. Samochody były prostej budowy, nie posiadały dodatkowych funkcji, łatwe do uchwycenia i trzymania. lalka NO Zabawka lalka to zabawka miękka wypchana, na baterie, głowa i ręce wykonane z miękkiego tworzywa sztucznego. Do zabawki dołączona była butelka ze smoczkiem. Zabawka była łatwa do chwytania i ściskania. Podanie informacji o szczególnych zagrożeniach, które faktycznie nie występują przy 2 zabawkach: zabawka RZ (samochody), kod EAN , lalka NO Jako zagrożenie podano występowanie małych elementów, których faktycznie w zabawkach nie było. Zabawki nie posiadały żadnych małych części mieszczących się w cylindrze do badania małych części. Z kontrolowanymi przedsiębiorcami omówiono powyższe nieprawidłowości a do importerów ww. zabawek wystosowano 2 pisma informujące o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych. Inspektorat oczekuje na odpowiedź. Zostanie skierowany wniosek do Prokuratury w sprawie wprowadzenia do obrotu zabawki Transformers, kod EAN , niezgodnej z zasadniczymi wymaganiami z uwagi na brak słowa "Ostrzeżenie" poprzedzającego treść ostrzeżenia; "zabawka nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 3 roku życia". f) Sprawdzenie, czy dołączona do zabawki instrukcja oraz/lub informacje dotyczące bezpieczeństwa zostały sporządzone w języku polskim

17 17 W 5 placówkach ocenie poddano 13 zabawek, z czego przy 10 zabawkach były umieszczone instrukcje oraz/lub informacje dotyczące bezpieczeństwa. Wszystkie podane informacje sporządzone były w języku polskim. g) Oględziny zabawek W 5 kontrolowanych placówkach oględzinom poddano 12 zabawek. Spośród zabawek, dla których przeprowadzono oględziny, zakwestionowano w 1 placówce 2 zabawki. Zabawki kwestionowano z uwagi na brak firmy i/lub adresu kontaktowego producenta, podanie informacji o szczególnych zagrożeniach, które faktycznie nie występowały, umieszczenie ostrzeżenia 0-3 sprzecznego z przewidywanym użytkowaniem zabawki określonym na podstawie jej funkcji, rozmiarów, oraz brak słowa Ostrzeżenia przed treścią umieszczonego ostrzeżenia. Szczegółowe wyniki dotyczące oznakowania zabawek podano w punktach c i e. h) Badania organoleptyczne i laboratoryjne W IV kwartale 2012r. poddano ocenie organoleptycznej 1 zabawkę - lalkę NO , co do której WIIH w Lublinie uznał, ze nie spełniała zasadniczych wymagań z uwagi na dostępność baterii (istniała możliwość otwarcia komory bez użycia baterii). Przeprowadzona ocena organoleptyczna u importera zabawki nie wykazała nieprawidłowości. Pokrywa komory zabezpieczona była śrubka i niemożliwe było jej otwarcie bez użycia narzędzia. Baterie zabezpieczone były przed włączeniem wystającym z komory paskiem z tworzywa sztucznego. Zabawka została zakwestionowana z uwagi na nieprawidłowości w oznakowaniu polegające na podaniu informacji o szczególnych zagrożeniach, które faktycznie nie występują oraz umieszczeniu ostrzeżenia 0-3 sprzecznego z przewidywanym jej użytkowaniem. W 1 jednostce pobrano do badań laboratoryjnych na zawartość ftalanów w Specjalistycznym Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej w Łodzi 1 zabawkę lalkę Nr GO Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały, że zabawka jest zgodna wymaganiami określonymi w 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2003r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 210, poz ze zm.). i) Ocena spełniania zasadniczych wymagań

18 18 Ocenie spełniania zasadniczych wymagań poddano 13 zabawek. Zasadniczych wymagań nie spełniała 1 zabawka wprowadzona do obrotu po 19 lipca 2011r. - Transformers, kod EAN , z uwagi na brak słowa "Ostrzeżenie" poprzedzającego treść ostrzeżenia; "zabawka nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 3 roku życia". j) Dobrowolne działania i przekazanie akt kontroli do UOKiK W związku z nieprawidłowościami w oznakowaniu zabawek wynikającymi z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011r w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 83, poz. 454), wystąpiono na piśmie do 2 importerów, o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych. Inspektorat oczekuje na odpowiedź od importerów. z 1 kontrolowanym importerem zabawki lalka NO , w trakcie trwania kontroli omówiono stwierdzone nieprawidłowości w oznakowaniu zabawek dotyczące podania informacji o szczególnych zagrożeniach, które faktycznie nie występują oraz umieszczeniu ostrzeżenia 0-3 sprzecznego z przewidywanym jej użytkowaniem. Zostanie skierowane do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 45 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2010r, Nr 138, poz. 935 ze zm.) przez importera w związku z wprowadzeniem do obrotu zabawki Transformers, kod EAN , niespełniającej zasadniczych wymagań zawartych w 8 ust 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011r w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 83, poz. 454 ze zm.),, z uwagi na brak słowa "Ostrzeżenie" poprzedzającego treść ostrzeżenia; "zabawka nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 3 roku życia". Inne informacje Opinie wydane dla organów celnych. W IV kwartale 2012r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi wydał 1 opinię dla Urzędu Celnego w Łodzi dotyczącą zabawki książeczki Zbuduj i umebluj dom dla lalek. Nie wniesiono uwag do oznakowania ww. zabawki.

19 19 PODSUMOWANIE I ANALIZA WYNIKÓW KONTROLI W wyniku przeprowadzonych kontroli zakwestionowano z uwagi na nieprawidłowości w oznakowaniu ogółem w 2 jednostkach 3 zabawki pochodzące z importu. Nie kwestionowano zabawki pobranej do badań laboratoryjnych. Kategoria zabawek Zasadnicze wymagania Stwierdzone niezgodności Inne wymagania lalki X - wskazanie informacji o szczególnych zagrożeniach, które faktycznie nie występują (małe elementy), -umieszczenie ostrzeżenia 0-3 sprzecznego z przewidywanym użytkowaniem zabawki figurki Pojazdy napędzane mechanicznie /elektrycznie - brak słowa Ostrzeżenie przed treścią ostrzeżenia X -brak nazwy firmy i adresu kontaktowego producenta, -brak nazwy firmy i adresu kontaktowego producenta, -umieszczenie ostrzeżenia 0-3 sprzecznego z przewidywanym użytkowaniem zabawki, - wskazanie informacji o szczególnych zagrożeniach, które faktycznie nie występują (małe elementy), Pochodzenie zabawki (zbadane/ zakwestionowane) Import 5/1 Import 2/1 Import 3/1 Kraj pochodzenia (zbadane/ zakwestionowane) Chiny 5/1 Chiny 2/1 Chiny 3/1 Zakwestionowane zabawki należały do kategorii: lalki (1 zabawka), figurki (1 zabawka), pojazdy napędzane mechanicznie/elektrycznie (1 zabawka).

20 20 Wszystkie nieprawidłowości wynikające z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 83, poz. 454) stwierdzono w zabawkach pochodzących z importu (Chiny) 3 zabawki. WNIOSKI Celem kontroli było sprawdzenie i ocena czy wprowadzone do obrotu zabawki spełniają zasadnicze i inne wymagania. Cel kontroli został zrealizowany w objętych kontrolą jednostkach zakwestionowano łącznie 10 zabawek, co stanowiło około 33% ogółem skontrolowanych (30), w tym: z uwagi na negatywny wynik badania laboratoryjnego 1 zabawka (z 2 badanych laboratoryjnie), z powodu nieprawidłowości w oznakowaniu - 9 zabawek (30 % badanych zabawek). Stwierdzone nieprawidłowości mogą świadczyć o braku znajomości obowiązujących nowych przepisów przez przedsiębiorców, lekceważeniu przepisów bądź braku świadomości skutków nie przekazywania właściwych informacji użytkownikom wraz z zabawkami. Wykrycie znacznej zawartości ftalanów w 1 z 2 kontrolowanych pod tym kątem zabawek, może świadczyć o tym, że na rynku wciąż znajduje się wiele zabawek mogących stwarzać potencjalne zagrożenie chemiczne dla zdrowia dzieci. Zabawki, w których wykryto ftalany zostały pobrane do badań w sklepach oferujących do sprzedaży wyroby w konkurencyjnie niskich cenach.

INFORMACJA Z KONTROLI ZABAWEK PRZEPROWADZONYCH W II KW R.

INFORMACJA Z KONTROLI ZABAWEK PRZEPROWADZONYCH W II KW R. Załącznik nr 1 skrót informacji z kontroli zabawek II kw. 2013 WI IH w Łodzi Łódź, 22 lipca 2013 r. INFORMACJA Z KONTROLI ZABAWEK PRZEPROWADZONYCH W II KW. 2013 R. 1. WI IH w Łodzi przeprowadził w II kw.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI ZABAWEK PRZEPROWADZONYCH W IV KW R.

INFORMACJA Z KONTROLI ZABAWEK PRZEPROWADZONYCH W IV KW R. Załącznik nr 1 skrót informacji z kontroli zabawek IV kw. 2013 WI IH w Łodzi Łódź, data17.01.2014r. INFORMACJA Z KONTROLI ZABAWEK PRZEPROWADZONYCH W IV KW. 2013 R. 1. WI IH w Łodzi przeprowadził w IV kw.

Bardziej szczegółowo

Informacja za IV kwartał 2011 r. z wyników kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek pod kątem spełniania zasadniczych i innych wymagań

Informacja za IV kwartał 2011 r. z wyników kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek pod kątem spełniania zasadniczych i innych wymagań Informacja za IV kwartał 2011 r. z wyników kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek pod kątem spełniania zasadniczych i innych wymagań Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie przeprowadził

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z wyników kontroli zabawek

INFORMACJA z wyników kontroli zabawek -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042)

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek.

Informacja o wynikach kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek. Informacja o wynikach kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu realizując kontrole wprowadzonych do obrotu zabawek pod kątem spełniania zasadniczych

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli odzieży ochronnej i kasków ochronnych

Informacja z kontroli odzieży ochronnej i kasków ochronnych ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli wybranych środków ochrony indywidualnej pod kątem zgodności z zasadniczymi wymaganiami i innymi wymaganiami

Informacja z kontroli wybranych środków ochrony indywidualnej pod kątem zgodności z zasadniczymi wymaganiami i innymi wymaganiami ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli wprowadzonego do obrotu sprzętu elektrycznego. opraw oświetleniowych, ładowarek do telefonów komórkowych oraz sprzętu

Informacja z kontroli wprowadzonego do obrotu sprzętu elektrycznego. opraw oświetleniowych, ładowarek do telefonów komórkowych oraz sprzętu Informacja z kontroli wprowadzonego do obrotu sprzętu elektrycznego opraw oświetleniowych, ładowarek do telefonów komórkowych oraz sprzętu AGD, pod kątem spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

z kontroli bezpieczeństwa artykułów dla dzieci.

z kontroli bezpieczeństwa artykułów dla dzieci. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42)

Bardziej szczegółowo

Informacja. z kontroli bezpieczeństwa sprzętu sportowo - rekreacyjnego

Informacja. z kontroli bezpieczeństwa sprzętu sportowo - rekreacyjnego ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa obuwia w zakresie oznakowania i zawartości biocydu fumaranu dimetylu (DMF)

INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa obuwia w zakresie oznakowania i zawartości biocydu fumaranu dimetylu (DMF) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042)

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli maszyn

Informacja z kontroli maszyn ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli bezpieczeństwa rowerów i części rowerowych

Informacja z kontroli bezpieczeństwa rowerów i części rowerowych ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax.

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli wybranych środków ochrony indywidualnej pod kątem zgodności z zasadniczymi wymaganiami i innymi wymaganiami

Informacja z kontroli wybranych środków ochrony indywidualnej pod kątem zgodności z zasadniczymi wymaganiami i innymi wymaganiami ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa i oznakowania wyrobów konfekcyjnych (apaszek, szali wiskozowych)

INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa i oznakowania wyrobów konfekcyjnych (apaszek, szali wiskozowych) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli bezpieczeństwa zimowego sprzętu sportowego

Informacja z kontroli bezpieczeństwa zimowego sprzętu sportowego ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli sprzętu elektrycznego

Informacja z kontroli sprzętu elektrycznego ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli sprzętu elektrycznego

Informacja z kontroli sprzętu elektrycznego ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji programu kontrole podjęto w hurtowni, sklepie wielkopowierzchniowym, 15 sklepach prowadzących sprzedaż detaliczną.

W ramach realizacji programu kontrole podjęto w hurtowni, sklepie wielkopowierzchniowym, 15 sklepach prowadzących sprzedaż detaliczną. Informacja z kontroli maszyn z napędem elektrycznym i spalinowym, pod kątem spełnienia wymagań określonych w przepisach: rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 21.10.2008 roku w sprawie zasadniczych

Bardziej szczegółowo

Informacja za I kwartał 2016 r. z kontroli przedłużaczy zwijanych i. zasilaczy, pod kątem spełniania wymagań określonych w rozporządzeniach:

Informacja za I kwartał 2016 r. z kontroli przedłużaczy zwijanych i. zasilaczy, pod kątem spełniania wymagań określonych w rozporządzeniach: Informacja za I kwartał 2016 r. z kontroli przedłużaczy zwijanych i zasilaczy, pod kątem spełniania wymagań określonych w rozporządzeniach: Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie zasadniczych

Bardziej szczegółowo

PU.832. 4.2013 Informacja z kontroli opraw oświetleniowych - girland i węży świetlnych

PU.832. 4.2013 Informacja z kontroli opraw oświetleniowych - girland i węży świetlnych ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z wyników kontroli zabawek. I. Przedmiotowy zakres kontroli

INFORMACJA z wyników kontroli zabawek. I. Przedmiotowy zakres kontroli -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042)

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a z kontroli zabawek

I n f o r m a c j a z kontroli zabawek Kraków styczeń 2011 r. I n f o r m a c j a z kontroli zabawek W IV kwartale 2010 roku kontrolami w tym zakresie objęto 13 placówek, w tym: 3 producentów, 2 importerów, 2 hurtownie, 6 sklepów detalicznych.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania produktów włókienniczych

INFORMACJA z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania produktów włókienniczych ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50 NIP

Bardziej szczegółowo

Informacja z wyników kontroli bezpieczeństwa artykułów dla dzieci za II kwartał 2013 r.

Informacja z wyników kontroli bezpieczeństwa artykułów dla dzieci za II kwartał 2013 r. Informacja z wyników kontroli bezpieczeństwa artykułów dla dzieci za II kwartał 2013 r. Kontrole przeprowadzono w 6 podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w tym zakresie, tj. : 2 hurtowniach:

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli sprzętu elektrycznego w I kw r.

Informacja z kontroli sprzętu elektrycznego w I kw r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Prawidłowość oznakowania zabawek - wymagania inne niż zasadnicze

Prawidłowość oznakowania zabawek - wymagania inne niż zasadnicze Sporządził: G. Pencuła Data sporządzenia: 2008-12-22 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2008-12-22 Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj Informacja z kontroli zabawek - III kw.2008 r. 37/2008 Informacja

Bardziej szczegółowo

Do badań laboratoryjnych pobrano próby 7 zabawek pochodzących z importu.

Do badań laboratoryjnych pobrano próby 7 zabawek pochodzących z importu. Sporządził: G. Pencuła Data sporządzenia: 2007-07-19 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2007-07-19 Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj Informacja z kontroli zabawek - II kw.2007 14/2007 Informacja

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli wyrobów pirotechnicznych

Informacja z kontroli wyrobów pirotechnicznych --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA DEKORACYJNYCH LAMP OLEJOWYCH

INFORMACJA Z KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA DEKORACYJNYCH LAMP OLEJOWYCH --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42)

Bardziej szczegółowo

Informacja z wyników kontroli. wprowadzonych do obrotu zabawek pod kątem spełniania zasadniczych i innych wymagań IV kw.2009 r.

Informacja z wyników kontroli. wprowadzonych do obrotu zabawek pod kątem spełniania zasadniczych i innych wymagań IV kw.2009 r. Sporządził: G. Pencuła Data sporządzenia: 2010-01-21 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2010-01-21 Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj Informacja z kontroli zabawek - IV kw.2009 r. 21/2009 Informacja

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a. z kontroli bezpieczeństwa artykułów dla dzieci.

I n f o r m a c j a. z kontroli bezpieczeństwa artykułów dla dzieci. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z wyników kontroli zabawek. I. Przedmiotowy zakres kontroli

INFORMACJA z wyników kontroli zabawek. I. Przedmiotowy zakres kontroli -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042)

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042)

Bardziej szczegółowo

USTALENIA KONTROLI W ODNIESIENIU DO POSZCZEGÓLNYCH ZAGADNIEŃ UJĘTYCH W PROGRAMIE KONTROLI

USTALENIA KONTROLI W ODNIESIENIU DO POSZCZEGÓLNYCH ZAGADNIEŃ UJĘTYCH W PROGRAMIE KONTROLI Informacja za II kwartał 2015 r. z kontroli bezkierunkowych lamp do użytku domowego pod kątem spełniania wymagań określonych w nw. rozporządzeniach: Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa i oznakowania wyrobów konfekcyjnych dla dzieci

INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa i oznakowania wyrobów konfekcyjnych dla dzieci ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. z kontroli prawidłowości oznakowania detergentów.

INFORMACJA. z kontroli prawidłowości oznakowania detergentów. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA ZABAWEK

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA ZABAWEK INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA ZABAWEK antymonopolowych w sprawach praktyk ograniczających konkurencję w sprawach kontroli koncentracji w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli maszyn ogrodniczych pod kątem zgodności z zasadniczymi i innymi wymaganiami - II kw r.

Informacja z kontroli maszyn ogrodniczych pod kątem zgodności z zasadniczymi i innymi wymaganiami - II kw r. Sporządził: Z. Paczwa Data sporządzenia: 2010-07-15 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2010-07-15 Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj Maszyny ogrodnicze - II kw.2010 10/2010 Informacja z kontroli

Bardziej szczegółowo

Informacja za III kwartał 2012 r. z wyników kontroli zabawek, przeprowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie

Informacja za III kwartał 2012 r. z wyników kontroli zabawek, przeprowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie Informacja za III kwartał 2012 r. z wyników kontroli zabawek, przeprowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie Podmiotowy zakres kontroli. Skontrolowano 10 podmiotów: 6 hurtowni:

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli bezpieczeństwa zimowego sprzętu sportowego i akcesoriów, przeznaczonego dla dzieci i osób dorosłych.

Informacja z kontroli bezpieczeństwa zimowego sprzętu sportowego i akcesoriów, przeznaczonego dla dzieci i osób dorosłych. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o wynikach kontroli artykułów dla dzieci

INFORMACJA o wynikach kontroli artykułów dla dzieci INFORMACJA o wynikach kontroli artykułów dla dzieci Zatwierdził: Warszawa Listopad 2014 r. I. CEL KONTROLI Głównym celem kontroli była ocena bezpieczeństwa wybranych artykułów dla dzieci: nosidełek miękkich,

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli elektronarzędzi oraz narzędzi o napędzie spalinowym pod kątem zgodności z zasadniczymi i innymi wymaganiami I kw r.

Informacja z kontroli elektronarzędzi oraz narzędzi o napędzie spalinowym pod kątem zgodności z zasadniczymi i innymi wymaganiami I kw r. Informacja z kontroli elektronarzędzi oraz narzędzi o napędzie spalinowym pod kątem zgodności z zasadniczymi i innymi wymaganiami I kw. 2011 r. Oceny maszyn dokonano w oparciu o przedmiotowe normy zharmonizowane,

Bardziej szczegółowo

Informacja z wyników kontroli zabawek wprowadzonych do obrotu po

Informacja z wyników kontroli zabawek wprowadzonych do obrotu po Sporządził: G. Pencuła Data sporządzenia: 2005-07-21 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2005-07-21 Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj Informacja z kontroli zabawek w II kw.2005 r. 70 Informacja z

Bardziej szczegółowo

Zadania Inspekcji Handlowej wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach oraz informacja z realizacji tych zadań

Zadania Inspekcji Handlowej wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach oraz informacja z realizacji tych zadań z ustawy o bateriach i akumulatorach oraz 14 czerwca 2012 r. 2 Kompetencje Inspekcji Handlowej Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej Inspekcja Handlowa jest wyspecjalizowanym organem kontroli

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiotowy zakres kontroli 62 partie 23 partie 16 partii 7 partii 1 partia 3 partie 3 partie 9 partii II. Podmiotowy zakres kontroli

I. Przedmiotowy zakres kontroli 62 partie 23 partie 16 partii 7 partii 1 partia  3 partie 3 partie 9 partii II. Podmiotowy zakres kontroli Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku przedstawia informację o wynikach kontroli zabawek przeprowadzonych w I kwartale 2010r. zgodnie z programem DNR-731-15(2)/09/DB. I. Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli bezpieczeñstwa mebli ogrodowych przeprowadzonych w II kwartale 2016 r.

Informacja o wynikach kontroli bezpieczeñstwa mebli ogrodowych przeprowadzonych w II kwartale 2016 r. Informacja o wynikach kontroli bezpieczeñstwa mebli ogrodowych w sprawach kontroli koncentracji w sprawach praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów w sprawach o uznanie postanowieñ wzorca umowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa, prawidłowości oznakowania i jakości produktów włókienniczych

INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa, prawidłowości oznakowania i jakości produktów włókienniczych ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli maszyn i noży bijakowych

Informacja z kontroli maszyn i noży bijakowych --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI URZĄDZEŃ SPALAJĄCYCH PALIWA GAZOWE

INFORMACJA Z KONTROLI URZĄDZEŃ SPALAJĄCYCH PALIWA GAZOWE Warszawa, maj 2015 INFORMACJA Z KONTROLI URZĄDZEŃ SPALAJĄCYCH PALIWA GAZOWE [Podtytuł dokumentu] [DATA] ACER [Adres firmy] INFORMACJA o wynikach kontroli akcesoriów odblaskowych Termin: I kwartał 2015

Bardziej szczegółowo

- 17 zabawek wprowadzonych do obrotu przez producentów krajowych, - 67 zabawek importowanych przez podmioty polskie.

- 17 zabawek wprowadzonych do obrotu przez producentów krajowych, - 67 zabawek importowanych przez podmioty polskie. Sporządził: G. Pencuła Data sporządzenia: 2007-01-22 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2007-01-22 Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj Zabawki - IV kw. 2006 r. 134 Informacja z wyników kontroli wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Ogółem kontroli poddano 18 partii maszyn, wprowadzonych do obrotu przez: 33%

Ogółem kontroli poddano 18 partii maszyn, wprowadzonych do obrotu przez: 33% Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku przedstawia informację o wynikach kontroli maszyn przeprowadzonych w I kwartale 2010 r. zgodnie z programem prezesa UOKiK DNR-73-301(16)/09.

Bardziej szczegółowo

Ogółem zakwestionowano w jednej placówce 2 partie wyrobów z powodu nieprawidłowego oznakowania. USTALENIA KONTROLI

Ogółem zakwestionowano w jednej placówce 2 partie wyrobów z powodu nieprawidłowego oznakowania. USTALENIA KONTROLI --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42)

Bardziej szczegółowo

Decyzja PU.KB.3.NR.2015

Decyzja PU.KB.3.NR.2015 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi 90-730 Łódź ul. Gdańska 38..... Łódź, dnia 20.01.2015 r. (pieczęć nagłówkowa organu wydającego) Nr akt: DS.8361.162.2014 Decyzja PU.KB.3.NR.2015

Bardziej szczegółowo

Informacja z wyników kontroli przyrządów pomiarowych - II kwartał 2011 r.

Informacja z wyników kontroli przyrządów pomiarowych - II kwartał 2011 r. Informacja z wyników kontroli przyrządów pomiarowych - II kwartał 2011 r. Celem kontroli było sprawdzenie i ocena, czy wprowadzone do obrotu urządzenia pomiarowe (wodomierze), spełniają wymagania określone

Bardziej szczegółowo

o wynikach kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek

o wynikach kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek INFORMACJA o wynikach kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu przeprowadził w III kw. 2008r. kontrole w 15 przedsiębiorstwach prowadzących sprzedaŝ

Bardziej szczegółowo

III. PODMIOTOWY ZAKRES KONTROLI

III. PODMIOTOWY ZAKRES KONTROLI ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. z kontroli wyrobów pod względem zawartości niektórych substancji chemicznych

INFORMACJA. z kontroli wyrobów pod względem zawartości niektórych substancji chemicznych --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Kontroli poddano 96 partii (392 szt.) wyrobów wprowadzonych do obrotu handlowego po 1 maja 2004 roku, z czego:

INFORMACJA. Kontroli poddano 96 partii (392 szt.) wyrobów wprowadzonych do obrotu handlowego po 1 maja 2004 roku, z czego: INFORMACJA o wynikach kontroli sprzętu gospodarstwa domowego Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu przeprowadził w I kw. 2009r. w województwie wielkopolskim 16 kontroli w placówkach handlowych

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji programu kontrole podjęto w 3 jednostkach wielkopowierzchniowych oraz sklepie prowadzącym sprzedaż detaliczną,

W ramach realizacji programu kontrole podjęto w 3 jednostkach wielkopowierzchniowych oraz sklepie prowadzącym sprzedaż detaliczną, Informacja z kontroli klimatyzatorów i wentylatorów przenośnych, pod kątem spełniania: - wymagań w zakresie bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego (LVD), - przepisów określających ograniczenia stosowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości handlowej produktów bezglutenowych

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości handlowej produktów bezglutenowych -------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORA tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli urządzeń opalających

Informacja z kontroli urządzeń opalających ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI LEGALNOŚCI I RZETELNOŚCI DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH SPRZEDAś OBUWIA

INFORMACJA Z KONTROLI LEGALNOŚCI I RZETELNOŚCI DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH SPRZEDAś OBUWIA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 636-85-50

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042)

Bardziej szczegółowo

Informacja z wyników kontroli wyrobów pirotechnicznych widowiskowych za IV kwartał 2011 r.

Informacja z wyników kontroli wyrobów pirotechnicznych widowiskowych za IV kwartał 2011 r. Informacja z wyników kontroli wyrobów pirotechnicznych widowiskowych za IV kwartał 2011 r. Kontrole przeprowadzono u trzech importerów, w 4 hurtowniach oraz 6 jednostkach handlu detalicznego, w tym dwu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50 NIP

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. z kontroli prawidłowości oznakowania i obrotu kosmetykami

INFORMACJA. z kontroli prawidłowości oznakowania i obrotu kosmetykami ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli bezpieczeństwa wskaźników laserowych

Informacja z kontroli bezpieczeństwa wskaźników laserowych ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Łącznie ocenie poddano 71 partii ryb i przetworów rybnych, w tym mrożonych produktów rybołówstwa w glazurze wartości 25.

INFORMACJA. Łącznie ocenie poddano 71 partii ryb i przetworów rybnych, w tym mrożonych produktów rybołówstwa w glazurze wartości 25. -------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORA tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź

Bardziej szczegółowo

Zadania Inspekcji Handlowej wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach oraz informacja z realizacji tych zadań. Warszawa, 12 październik 2011 r.

Zadania Inspekcji Handlowej wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach oraz informacja z realizacji tych zadań. Warszawa, 12 październik 2011 r. Zadania Inspekcji Handlowej wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach oraz informacja z realizacji tych zadań Warszawa, 12 październik 2011 r. Zadania Inspekcji Handlowej Inspekcja Handlowa jest

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli bezpieczeństwa fotelików rowerowych i rowerów dziecięcych

Informacja z kontroli bezpieczeństwa fotelików rowerowych i rowerów dziecięcych ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax.

Bardziej szczegółowo

Kontrolą powyższego zagadnienia objęto 5 placówek, w tym:

Kontrolą powyższego zagadnienia objęto 5 placówek, w tym: Informacja z wyników kontroli jakości handlowej w małych zakładach produkcyjnych oferujących wyroby garmażeryjne we własnych sklepach na rynku lokalnym, a także wyrobów garmażeryjnych z segmentu luksusowe

Bardziej szczegółowo

W okresie II kwartału br. przeprowadzono 405 kontroli oraz 291 mediacji w sprawach konsumenckich.

W okresie II kwartału br. przeprowadzono 405 kontroli oraz 291 mediacji w sprawach konsumenckich. I n f o r m a c j a dotycząca ustaleń kontroli, przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu za II kwartał 2007 roku. W omawianym okresie kontrolowano następujące zagadnienia:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI WYPOSA ENIA SAMOCHODOWEGO PRZEPROWADZONYCH W II KWARTALE 2014 r.

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI WYPOSA ENIA SAMOCHODOWEGO PRZEPROWADZONYCH W II KWARTALE 2014 r. INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI WYPOSA ENIA SAMOCHODOWEGO PRZEPROWADZONYCH W II KWARTALE 2014 r. Warszawa, październik 2014 r. I. CEL KONTROLI Celem kontroli było ocena bezpieczeństwa artykułów wyposażenia

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i oznakowania jaj spożywczych kurzych

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i oznakowania jaj spożywczych kurzych --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Nieprawidłowości stwierdzono w 19 placówkach, co stanowiło 37% placówek objętych kontrolą.

I N F O R M A C J A. Nieprawidłowości stwierdzono w 19 placówkach, co stanowiło 37% placówek objętych kontrolą. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Z KONTROLI WYROBÓW POD WZGLĘDEM ZAWARTOŚCI NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

Z KONTROLI WYROBÓW POD WZGLĘDEM ZAWARTOŚCI NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042)

Bardziej szczegółowo

IA-IV.1611.1.2014 Łódź, dnia 19 grudnia 2014 roku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

IA-IV.1611.1.2014 Łódź, dnia 19 grudnia 2014 roku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE IA-IV.1611.1.2014 Łódź, dnia 19 grudnia 2014 roku Pan Marek Jacek Michalak Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Łodzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 2 5 grudnia 2014 roku, zgodnie z upoważnieniami

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli prawidłowości oznakowania i jakości. produktów włókienniczych, tj.: apaszek, szali, chustek i szalików za II. kwartał 2012 r.

Informacja z kontroli prawidłowości oznakowania i jakości. produktów włókienniczych, tj.: apaszek, szali, chustek i szalików za II. kwartał 2012 r. Informacja z kontroli prawidłowości oznakowania i jakości produktów włókienniczych, tj.: apaszek, szali, chustek i szalików za II kwartał 2012 r. I. OGÓLNE WYNIKI KONTROLI Cele kontroli określone w ww.

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli środków ochrony indywidualnej - II kw /2007

Informacja z kontroli środków ochrony indywidualnej - II kw /2007 Sporządził: G. Pencuła Data sporządzenia: 2007-08-02 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2007-08-02 Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj Informacja z kontroli środków ochrony indywidualnej - II kw.2007

Bardziej szczegółowo

Informacja z wyników kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek pod kątem spełniania zasadniczych i innych wymagań II kw r.

Informacja z wyników kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek pod kątem spełniania zasadniczych i innych wymagań II kw r. Informacja z wyników kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek pod kątem spełniania zasadniczych i innych wymagań II kw. 2010 r. I. Celem kontroli było sprawdzenie zgodności wprowadzonych do obrotu zabawek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42

Bardziej szczegółowo

z uwagi na brak reakcji na kierowane wystąpienia, bądź nieprawdziwe dane zamieszczane w dokumentach sprzedaży.

z uwagi na brak reakcji na kierowane wystąpienia, bądź nieprawdziwe dane zamieszczane w dokumentach sprzedaży. Informacja z kontroli opraw oświetleniowych girland i węży świetlnych pod kątem spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie zasadniczych wymagań

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. z kontroli bezpieczeństwa artykułów dla dzieci używanych podczas spożywania posiłków

INFORMACJA. z kontroli bezpieczeństwa artykułów dla dzieci używanych podczas spożywania posiłków ,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Ustalenia kontroli

I N F O R M A C J A. Ustalenia kontroli ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek pod kątem spełniania zasadniczych wymagań

Informacja o wynikach kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek pod kątem spełniania zasadniczych wymagań Informacja o wynikach kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek pod kątem spełniania zasadniczych wymagań W III kwartale 2009 r. przeprowadzono w 14 podmiotach gospodarczych kontrole zabawek pod kątem spełniania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax

Bardziej szczegółowo

Informacja z wyników kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek pod kątem spełniania zasadniczych i innych wymagań za III kwartał 2010 r.

Informacja z wyników kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek pod kątem spełniania zasadniczych i innych wymagań za III kwartał 2010 r. Informacja z wyników kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek pod kątem spełniania zasadniczych i innych wymagań za III kwartał 2010 r. Celem kontroli było sprawdzenie zgodności wprowadzonych do obrotu

Bardziej szczegółowo

Decyzja DNR-2/165/2012

Decyzja DNR-2/165/2012 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-61(15)/12/KZ Warszawa, 10 sierpnia 2012 r. Decyzja DNR-2/165/2012 Na podstawie art. 41 c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

4. Sposób postępowania WIIH w przypadku wyrobów nie zgodnych z zasadniczymi i innymi wymaganiami.

4. Sposób postępowania WIIH w przypadku wyrobów nie zgodnych z zasadniczymi i innymi wymaganiami. Informacja z kontroli wprowadzonego do obrotu sprzętu elektrycznego: małego sprzętu AGD, opraw oświetleniowych pod kątem spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek IV kw.2007 r.

Informacja z kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek IV kw.2007 r. Sporządził: G. Pencuła Data sporządzenia: 2008-02-19 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2008-02-19 Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj Informacja z kontroli zabawek - IV kw.2007 r. 39/2007 Informacja

Bardziej szczegółowo

Informacja z wyników kontroli wyrobów pirotechnicznych widowiskowych za IV kwartał 2010 r.

Informacja z wyników kontroli wyrobów pirotechnicznych widowiskowych za IV kwartał 2010 r. Informacja z wyników kontroli wyrobów pirotechnicznych widowiskowych za IV kwartał 2010 r. Kontrole przeprowadzono u trzech importerów, w 1 hurtowni oraz dwóch jednostkach handlu detalicznego, w tym jednym

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania dań obiadowych w tym w postaci koncentratów

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania dań obiadowych w tym w postaci koncentratów --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA ROWERÓW DZIECIĘCYCH I PRZYCZEP ROWEROWYCH CEL KONTROLI PODMIOTOWY ZAKRES KONTROLI

INFORMACJA Z KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA ROWERÓW DZIECIĘCYCH I PRZYCZEP ROWEROWYCH CEL KONTROLI PODMIOTOWY ZAKRES KONTROLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI BEZKIERUNKOWYCH LAMP DO UŻYTKU

INFORMACJA Z KONTROLI BEZKIERUNKOWYCH LAMP DO UŻYTKU INFORMACJA Z KONTROLI BEZKIERUNKOWYCH LAMP DO UŻYTKU DOMOWEGO III KWARTAŁ 2011 R. Stosownie do programu DNR-731-24(1)/11 z dnia 6 lipca 2011r. i planu pracy na III kw. 2011r. przedkładam informację z kontroli

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania wyrobów luksusowych ryb i przetworów rybnych.

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania wyrobów luksusowych ryb i przetworów rybnych. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca kontroli środków spożywczych z importu, w tym oferowanych w sklepach lub na stoiskach z tzw. zdrową żywnością i kuchnie świata

INFORMACJA. dotycząca kontroli środków spożywczych z importu, w tym oferowanych w sklepach lub na stoiskach z tzw. zdrową żywnością i kuchnie świata -------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź

Bardziej szczegółowo

Decyzja DNR-2/374/2011

Decyzja DNR-2/374/2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-187(14)/11/KZ Warszawa, 21 grudnia 2011 r. Decyzja DNR-2/374/2011 Na podstawie art. 41 c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Informacja za III kw r. z kontroli bezkierunkowych. lamp do użytku domowego pod kątem spełniania wymagań

Informacja za III kw r. z kontroli bezkierunkowych. lamp do użytku domowego pod kątem spełniania wymagań Informacja za III kw. 2012 r. z kontroli bezkierunkowych lamp do użytku domowego pod kątem spełniania wymagań określonych w nw. przepisach: rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2010r. w

Bardziej szczegółowo

Informacja z wyników kontroli artykułów wyposażenia wnętrz pod kątem spełniania ogólnych wymagań bezpieczeństwa za IV kwartał 2012r.

Informacja z wyników kontroli artykułów wyposażenia wnętrz pod kątem spełniania ogólnych wymagań bezpieczeństwa za IV kwartał 2012r. Informacja z wyników kontroli artykułów wyposażenia wnętrz pod kątem spełniania ogólnych wymagań bezpieczeństwa za IV kwartał 2012r. Kontrole przeprowadzono w 4 podmiotach, tj. : 3 zakładach produkcyjnych:

Bardziej szczegółowo