Kwalifikator ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr RPOWKP 75/V/5.2.1/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kwalifikator ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr RPOWKP 75/V/5.2.1/2011"

Transkrypt

1 Kwalifikator ubiegania się o dofinansowanie projektu Przewodnik dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Poddziałania Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw Działanie 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Oś Priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Przewodnik ma za zadanie pomóc potencjalnym wnioskodawcom ustalić, czy mogą składać wniosek o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach Poddziałania Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw, zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego RPO WK-P Nr 27/2011 z dnia 9 września 2011 r. wprowadziły cztery tzw. schematy kryteriów wyboru projektów wyodrębnione w oparciu o: (1) dotychczasowe dofinansowanie projektów mikroprzedsiębiorstw w ramach Działania 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw w gminie, w której planowana jest realizacja projektu, (2) poziom bezrobocia w powiecie, obejmującym gminę, w której planowana jest realizacja projektu. Czy mogę uzyskać dotację (wsparcie) na rozpoczęcie działalności gospodarczej? Tak, w ramach konkursu nr 75/V/5.2.1/2011 przewiduje się inicjowanie działalności gospodarczej Ile wniosków o dofinansowanie projektu mogę złożyć w ramach konkursu nr RPOWKP 75/V/5.2.1/2011? W ramach danego konkursu można złożyć tylko jeden projekt objęty jednym wnioskiem o dofinansowanie projektu w jednym z czterech schematów. Wpływ na kształt kryteriów miały również wyniki badania zawarte w raporcie: Analiza kierunków wsparcia udzielonego mikroprzedsiębiorstwom w ramach RPO WK-P na l , opublikowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w marcu 2011 r. 1

2 Wymienionymi wyżej czterema schematami kryteriów wyboru projektu są: Schemat 1. Projekt będzie realizowany w gminie, w której dotychczas nie realizowano projektu mikroprzedsiębiorstwa w ramach Działania 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw RPO WK-P, a bezrobocie w powiecie obejmującym daną gminę jest większe niż 24% (na podstawie stopy bezrobocia ogłoszonej przez WUP w Toruniu stan na czerwiec 2011 r.) Gminy: Bobrowniki, Chrostkowo, Dobrzyń nad Wisłą, Kikół, Skępe, Tłuchowo, Wielgie (powiat lipnowski), Jaki schemat jest dla mnie? Każda gmina z województwa kujawsko-pomorskiego została przypisana do jednego z czterech schematów. Wybór schematu zależy od miejsca zamieszkania Wnioskodawcy, w której jednocześnie będzie realizował projekt. Kowal miasto, Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Fabianki, Izbica Kujawska, Kowal (powiat włocławski), Co to jest linia demarkacyjna? Linia demarkacyjna to zestaw kryteriów wskazujących dla określonych typów projektów miejsce (program operacyjny) ich realizacji, w celu uniemożliwienia wielokrotnego ich finansowania ze środków różnych funduszy UE. Dokument stanowi tabelaryczne zestawienie zidentyfikowanych na etapie programowania wspólnych obszarów interwencji funduszy UE. Poprzez zawarte w nim kryteria demarkacyjne, rozdziela interwencje pomiędzy programami operacyjnymi. Kryteria odnoszą się do zasięgu terytorialnego/ charakteru projektów, wartości (kosztów kwalifikowanych) projektów, rodzaju beneficjenta. 2

3 Schemat 2. Projekt będzie realizowany w gminie, w której dotychczas realizowano mniej niż 5 projektów mikroprzedsiębiorstw w ramach Działania 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw RPO WK-P, a bezrobocie w powiecie obejmującym daną gminę jest większe niż 10% (na podstawie stopy bezrobocia ogłoszonej przez WUP w Toruniu stan na czerwiec 2011 r.) Gminy: A Aleksandrów Kujawski gmina miejska Aleksandrów Kujawski gmina wiejska B Barcin Bartniczka Bądkowo Bobrowo Brodnica gmina miejska Brodnica gmina wiejska Brzozie Brzuze Bukowiec Bytoń C Cekcyn Chełmno gmina miejska Chełmno gmina wiejska Chełmża gmina miejska Chełmża gmina wiejska Choceń Chodecz Ciechocin Ciechocinek Czernikowo D Dąbrowa Dąbrowa Biskupia Dąbrowa Chełmińska Dębowa Łąka Dobrcz Dobre Dragacz Drzycim G Gąsawa Gniewkowo Golub-Dobrzyń gmina miejska Golub-Dobrzyń gmina wiejska Gostycyn Górzno Grudziądz gmina wiejska Gruta J Jabłonowo Pomorskie Janikowo Janowiec Wielkopolski Jeziora Wielkie Jeżewo K Kamień Krajeński Kcynia Kęsewo Kijewo Królewskie Koneck Koronowo Kowalewo Pomorskie Kruszwica Książki L Lipno gmina miejska Lipno gmina wiejska Lisewo Lniano Lubanie Lubicz Lubień Kujawski Lubiewo Lubraniec Ł Łabiszyn Łasin Łubianka Łysomice M Mogilno Mrocza N Nieszawa Nowa Wieś Wielka Nowe O Obrowo Osie Osiek Osielsko Osięciny P Pakość Papowo Biskupie Piotrków Kujawski Płużnica Pruszcz R Raciążek Radomin Radziejów gmina miejska Radziejów gmina wiejska Radzyń Chełmiński Rogowo powiat rypiński Rogowo powiat żniński Rogóźno Rojewo Rypin gmina miejska Rypin gmina wiejska S Sadki Sępólno Krajeńskie Sicieńko Skrwilno Solec Kujawski Sośno Stolno Strzelno Szubin Ś Śliwice Świedziebnia Świecie nad Osą Świekatowo T Topólka U Unisław W Waganiec Warlubie Wąbrzeźno gmina miejska Wąbrzeźno gmina wiejska Wąpielsk Wielka Nieszawka Więcbork Włocławek gmina wiejska Z Zakrzewo Zbiczno Zbójno Zławieś Wielka Złotniki Kujawskie 3

4 Schemat 3. Projekt będzie realizowany w gminie, w której dotychczas realizowano, co najmniej 5 projektów mikroprzedsiębiorstw w ramach działania 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw RPO WK-P, a bezrobocie w powiecie obejmującym daną gminę jest większe niż 10% (na podstawie stopy bezrobocia ogłoszonej przez WUP w Toruniu stan na czerwiec 2011 r.) Gminy: Białe Błota, Inowrocław miasto, Inowrocław, Miasto Włocławek, Miasto Grudziądz, Nakło nad Notecią, Świecie, Tuchola, Żnin. Schemat 4. Projekt będzie realizowany w powiecie o bezrobociu wynoszącym maksymalnie 10% (na podstawie stopy bezrobocia ogłoszonej przez WUP w Toruniu stan na czerwiec 2011 r.) Gminy; Miasto Bydgoszcz, Miasto Toruń. Czy mogę złożyć wniosek o dofinansowanie projektu razem z moim wspólnikiem w spółce cywilnej? Tak, ale pod warunkiem, że każdy ze wspólników spółki cywilnej spełni kryteria wyboru projektów, tj. miejsce zamieszkania w województwie kujawsko-pomorskim, w gminie gdzie będzie realizowany projekt, spółka cywilna nie zatrudniała pracowników w oparciu o Kodeks pracy, działalność spółki cywilnej musi się ściśle pokrywać z działalnościami zgłoszonymi przez każdego ze wspólników do ewidencji działalności gospodarczej. Dodatkowo każdy ze wspólników nie prowadził działalności gospodarczej w okresie 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o wpis aktualnie prowadzonej działalności gospodarczej. Ogłoszony konkurs zawiera liczne ograniczenia przedmiotowe i podmiotowe wynikające m.in. z tzw. linii demarkacyjnej pomiędzy Regionalnymi Programami Operacyjnymi z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (dalej: PROW), decyzji 4

5 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dalej: Instytucja Zarządzająca) w zakresie katalogu wydatków kwalifikowanych w ramach konkursu oraz działalności gospodarczych, których dotyczy projekt, wykluczonych ze wsparcia (w oparciu o klasyfikację PKD 2007). Projekty, które z jakichkolwiek przyczyn nie kwalifikują się do wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Czy wniosek o dofinansowanie projektu może złożyć (nie spełniają spółka warunków dostępu z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadająca status określonych w mikroprzedsiębiorcy? dokumentach Konkurs nr RPOWKP 75/V/5.2.1/2011 skierowany jest do programowych PROW) mogą ubiegać mikroprzedsiębiorców, tj. wnioskodawców będących osobą się o wsparcie w fizyczną prowadzących ewidencjonowaną działalność gospodarczą. Tak, więc spółki prawa handlowego są ramach RPO WK-P, jeśli tylko spełnią wykluczone ze wsparcia, nawet, gdy posiadają status mikroprzedsiębiorstwa. kryteria konkursu. Ubiegający się o dofinansowanie muszą spełnić szereg warunków zawartych m. in. w kryteriach wyboru projektów, by ich przedsięwzięcie miało szansę uzyskać dofinansowanie. W tym celu niezbędnym dla wnioskodawcy jest sprawdzenie czy może ubiegać się o wsparcie w ramach ogłoszonego konkursu dla mikroprzedsiębiorstw. Weryfikacja, czy wnioskodawca może ubiegać się o wsparcie przebiega na zasadach opisanych poniżej: Co to jest obszar wiejski zdefiniowany w PROW? Krok 1. Określenie miejsca zamieszkania wnioskodawcy osoby fizycznej prowadzącej ewidencjonowaną działalność gospodarczą (załącznik nr 1, który określa również, w jakim schemacie winien ubiegać się o wsparcie wnioskodawca) w celu ustalenia, czy posiada miejsce zamieszkania na obszarach wiejskich zdefiniowanych w PROW czy poza nimi. Jest to gmina, określona w 4 ust. 1 pkt. f) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dania 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstwa objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata (Dz. U. z 2008 r. Nr 139, poz. 883 z późn. zm.). Wykaz gmin będących obszarami wiejskimi zdefiniowanymi w PROW znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego Przewodnika. 5

6 Krok 2. Określenie wnioskowanej kwoty dofinansowania. Sprawdzenie możliwości wnioskowania do RPO WK-P, w szczególności przez wnioskodawców zamieszkałych na obszarach wiejskich zdefiniowanych w PROW. Linia demarkacyjna wyznacza m. in. limity wartości dofinansowania projektu w zależności od liczby nowych trwałych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu. Kwalifikator ubiegania się o dofinansowanie projektu Jakie są limity wartości dofinansowania projektu? Limity dofinansowania projektu wynikają m.in. z linii demarkacyjnej. Np. projekt o wartości dofinansowania powyżej 300 tys. zł może być dofinansowany w ramach RPO WK-P, nawet gdy Wnioskodawca posiada miejsce zamieszkania na obszarach wiejskich zdefiniowanych w PROW. Krok 3. Weryfikacja, jakiej działalności gospodarczej (według PKD 2007) dotyczy projekt Wnioskodawcy. Czy zawieszenie działalności gospodarczej wyklucza mnie ze wsparcia? Nie, zawieszenie działalności gospodarczej traktowane jest jak kontynuacja posiadania statusu przedsiębiorcy, w przeciwieństwie do zamknięcia działalności gospodarczej. Wykluczenia działalności gospodarczej dotyczą danej działalności objętej projektem, a nie prowadzonej w ogóle działalności gospodarczej Wnioskodawcy, oznacza, że ze wsparcia nie są wykluczeni wnioskodawcy, prowadzący działalność gospodarczą określoną wykluczonymi PKD 2007, które pokrywają się z listą PKD 2007 wykluczonych ze wparcia (załącznik 3 do Trybu składania wniosków). Istotne jest Jestem start-up em (samozatrudnienie) i zamierzam zatrudnić 1 osobę na cały etat. Czy to oznacza, że utworzę 2 nowe miejsca pracy? Nie. W ramach projektu utworzone zostanie tylko jedno nowe miejsce pracy. Konkurs wyklucza projekty, które nie tworzą nowych miejsc pracy. Proszę jednak pamiętać, że właściciela wlicza się jako pracownika przy określaniu statusu przedsiębiorstwa. bowiem jakiej działalności gospodarczej według PKD 2007 dotyczy projekt złożony do dofinansowania. 6

7 Czy spółka cywilna może ubiegać się o dofinansowanie, chociaż wspólnicy tej spółki wcześniej zatrudniali pracowników w rozumieniu kodeksu pracy? Tak, jeżeli spółka cywilna nie zatrudniała pracowników (nie była pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy), a zrobi to dopiero w wyniku realizacji projektu może ubiegać się o wsparcie (mimo, iż osoby fizyczne prowadzące ewidencjonowaną działalność zatrudniały pracowników; każdy wspólnik dokonuje zgłoszenia siebie jako osobę fizyczną do opłacania składek społecznych i zdrowotnych i co miesiąc opłaca za siebie wszystkie składki. Natomiast zgłoszenia spółki, jako płatnika składek dokonuje się dopiero w momencie zatrudnienia pierwszego pracownika). W związku z powyższym zostanie spełnione podkryterium A.2, natomiast zatrudnienie będzie miało znaczenie dla określenia czy ze względu na powiązania cały organizm gospodarczy, tj. spółka cywilna i jej wspólnicy razem będą mieli status mikroprzedsiębiorstwa (określany w punkcie A.7 wniosku o dofinansowanie projektu). Poniżej prezentujemy Państwu założenia dofinansowania projektów w ramach ogłoszonego konkursu nr RPOWKP 75/V/5.2.1/2011. Uzupełnieniem jest Test Weryfikator, narzędzie mające ułatwić weryfikację, czy mogą Państwo w ramach konkursu skierowanego do mikroprzedsiębiorstw ubiegać się o wsparcie. Wnioskodawca, niezatrudniający w dotychczasowej swojej działalności gospodarczej pracowników w rozumieniu Kodeksu pracy Obszar wiejski zdefiniowany w PROW (załącznik nr 1) (Wnioskodawca nie może podlegać ubezpieczeniu w KRUS!) Poza obszarami wiejskimi zdefiniowanymi w PROW Wysokość dofinansowania, o jaką ubiega się Wnioskodawca Do 300 tys. zł* 300 tys. zł i więcej min 35 tys. zł dofinansowania max 350 tys. zł (schemat 1, 2) min 30 tys. zł dofinansowania max 300 tys. zł (schemat 3) min. 25 tys. zł dofinansowania max 250 tys. zł (schemat 4) 7

8 Możliwość wnioskowania do RPO RPO NIE chyba, że działalność gospodarcza objęta projektem wykracza poza zapisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstwa objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata (Dz. U. z 2008 r. Nr 139, poz. 883 z późn. zm.) (dalej: Rozporządzenie do PROW). RPO TAK: 1. schemat 1, 2: od min. 300 tys. zł do max 350 tys. zł dofinansowania (wysokość wydatków kwalifikowanych na poziomie: min ,43 zł do 500 tys. zł)* 2. schemat 3 kwota 300 tys. zł dofinansowania (wysokość wydatków kwalifikowanych na poziomie 500 tys. zł) * RPO TAK (wysokość wydatków kwalifikowanych od 50 tys. zł do 500 tys. zł) Sprawdzenie kodów PKD, których dotyczy projekt Załącznik nr 2 lub Załącznik nr 3 ** niniejszego Przewodnika Załącznik nr 3 niniejszego Przewodnika Załącznik nr 3 niniejszego Przewodnika * dla beneficjentów, których kolejny projekt złożony do PROW przekroczyłby wraz z dotychczas złożonymi w PROW projektami limit dofinansowania 300 tys. zł, w RPO uzyskają dofinansowanie w wysokości: a) schemat 1, 2: min. 35 tys. zł, max 350 tys. zł (wysokość wydatków kwalifikowanych: min. 50 tys. zł do max 500 tys. zł), b) schemat 3: min. 30 tys. zł max 300 tys. zł (wysokość wydatków kwalifikowanych: min. 50 tys. zł do max 500 tys. zł). ** Działalność gospodarcza objęta projektem musi wykraczać poza listę kodów PKD 2007 wyznaczonych w Rozporządzeniu do PROW (działalność gospodarcza objęta projektem musi być wtedy zgodna z Załącznikiem nr 2 niniejszego Przewodnika), chyba, że Wnioskodawca planuje zakup używanych środków trwałych i/lub nabycie nieruchomości i/lub uzyskać większą kwotę dofinansowania ze względu na liczbę trwałych nowych miejsc pracy to wtedy działalność objęta wnioskiem o dofinansowanie projektu winna dotyczyć kodów PKD 2007 dozwolonych do dofinansowania zgodnie z Załącznikiem nr 3 niniejszego Przewodnika. Czy mogę uzyskać dofinansowanie na założenie sklepu wielobranżowego, chociaż dotychczas prowadziłem ewidencjonowaną działalność gospodarczą tylko w zakresie produkcji farb i lakierów? Nie, ze względu na wyłączenia przedmiotowe dofinansowania w ramach konkursu nr RPOWKP 75/V/5.2.1/2011 (załącznik nr 2 lub załącznik nr 3). Proszę pamiętać, że o dofinansowaniu decyduje kod PKD 2007 tej działalności, której dotyczy projekt. 8

9 Poniższy test służy określeniu możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach konkursu dla mikroprzedsiębiorstw w ramach RPO WK-P. Na pytania należy odpowiedzieć według wyznaczonej kolejności, rozpoczynając od pytania nr 1, postępując zgodnie ze wskazówkami zawartymi przy poszczególnych pytaniach oraz wypełniając zadania wskazane przy opisie do rozdziałów. Kwalifikator ubiegania się o dofinansowanie projektu Zamieszczona w teście kolumna 3 służy do oznaczania przez Wnioskodawcę odpowiedzi na poszczególne pytania. Opisy przy każdym pytaniu dają odpowiedź czy Wnioskodawca może ubiegać się o wsparcie w ramach Poddziałania Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw. UWAGA! Należy podkreślić, iż niniejszy test ma charakter poglądowy, zaś potwierdzenie spełnienia kryteriów dla danego konkursu następuje na etapie oceny formalnej i merytorycznej. L.p. Pytanie Odpowiedź Wnioskodawcy Rozdział Wnioskodawca 1 1 Czy Wnioskodawcą jest osoba fizyczna prowadząca ewidencjonowaną działalność gospodarczą (posiadająca wpis do EDG/CEIDG) 1? albo Czy Wnioskodawcą jest spółka cywilna, o której mowa w art. 860 Kodeksu cywilnego? Jeśli odpowiedź brzmi Tak przejdź do pytania 1a. Czy mogę złożyć wniosek o dofinansowanie projektu, w którym wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 400 tys. zł? Tak, ponieważ wartość wydatków kwalifikowanych niezależnie od schematu winna wynosić od 50 tys. zł do 500 tys. zł. Natomiast maksymalna wartość dofinansowania projektu zależy od wybranego schematu oraz liczby nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu. 1a Odpowiedź Nie eliminuje Wnioskodawcę z ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu nr RPO WKO 75/V/5.2.1/2011 z Poddziałania Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw Czy Wnioskodawca (w tym chociażby jeden ze wspólników spółki cywilnej) otrzymał dotację ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ciągu roku (data zawarcia umowy o dofinansowanie w ramach PO KL) poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania Wsparcie inwestycji 9

10 mikroprzedsiębiorstw? Jeśli odpowiedź brzmi Nie, nie otrzymałem wsparcia przejdź do pytania 1b. 1b Odpowiedź Tak, otrzymałem wsparcie eliminuje Wnioskodawcę z ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu nr RPO WKO 75/V/5.2.1/2011 z Poddziałania Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw Czy Wnioskodawca (w tym wspólnik spółki cywilnej) jest objęty ubezpieczeniem w KRUS? Jeśli odpowiedź brzmi Nie, nie jestem objęty ubezpieczeniem w KRUS przejdź do pytania 2. Odpowiedź Tak, jestem objęty ubezpieczeniem w KRUS eliminuje Wnioskodawcę z ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu nr RPO WKO 75/V/5.2.1/2011 z Poddziałania Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw 2 Czy główne lub dodatkowe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej Wnioskodawcy (każdego ze wspólników spółki cywilnej) znajduje się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego? Jeśli odpowiedź brzmi Tak przejdź do pytania 3. Odpowiedź Nie eliminuje Wnioskodawcę z ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu nr RPO WKO 75/V/5.2.1/2011 z Poddziałania Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw 3 Czy Wnioskodawca (chociażby jeden ze wspólników spółki cywilnej) prowadził działalność gospodarczą w okresie 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o wpis aktualnie prowadzonej działalności gospodarczej? Jeśli odpowiedź brzmi Nie, nie prowadzono wyżej określonej działalności gospodarczej przejdź do pytania 4. Odpowiedź Tak, prowadzono wyżej określoną działalność gospodarczą eliminuje Wnioskodawcę z ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu nr RPO WKO 75/V/5.2.1/2011 z Poddziałania Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw 4 Czy Wnioskodawca będący osobą fizyczną prowadzącą ewidencjonowaną działalność gospodarczą zatrudniał dotychczas w swojej działalności gospodarczej pracowników w oparciu o przepisy Kodeksu pracy? albo Czy Wnioskodawca będący spółką cywilną zatrudniał dotychczas w swojej działalności gospodarczej pracowników w oparciu o przepisy Kodeksu pracy? 10

11 Jeśli odpowiedź brzmi Nie, nie zatrudniano przejdź do pytania 5. Odpowiedź Tak, zatrudniano eliminuje Wnioskodawcę z ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu nr RPO WKO 75/V/5.2.1/2011 z Poddziałania Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw 5 Czy Wnioskodawca (w tym każdy ze wspólników spółki cywilnej) posiada miejsce zamieszkania na terenie województwa kujawsko-pomorskiego? Jeśli odpowiedź brzmi Tak przejdź do pytania 5a. Odpowiedź Nie eliminuje Wnioskodawcę z ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu nr RPO WKO 75/V/5.2.1/2011 z Poddziałania Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw 5a Czy projekt będzie realizowany w tej samej gminie co miejsce zamieszkania Wnioskodawcy (w tym każdego ze wspólników spółki cywilnej)? Jeśli odpowiedź brzmi Tak przejdź do pytania 6. Odpowiedź Nie eliminuje Wnioskodawcę z ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu nr RPO WKO 75/V/5.2.1/2011 z Poddziałania Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw 6 Czy Wnioskodawca składa jeden projekt objęty wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach jednego z 4 schematów? Jeśli odpowiedź brzmi Tak przejdź do Rozdziału 2 by wykonać zadania od 7a do 7d. Odpowiedź Nie eliminuje Wnioskodawcę z ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu nr RPO WKO 75/V/5.2.1/2011 z Poddziałania Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw Rozdział 2 Wysokość dofinansowania Po wykonaniu zadań od 7a do 7d proszę przejść do pytania 8. 7a Proszę ustalić schemat kryteriów jaki dotyczy danego projektu Wnioskodawcy w oparciu o gminy przypisane do schematów oraz załącznik nr 1 do niniejszego Przewodnika i uzupełnić zdanie z sąsiedniej kolumny. Wnioskodawcę dotyczy schemat:, więc intensywność dofinansowania wynosi: Należy pamiętać, iż zgodnie z kryterium A.9 miejsce (gmina) zamieszkania Wnioskodawcy (i każdego ze... % 11

12 wspólników spółki cywilnej) winno być tożsame z gminą, w której zlokalizowana będzie inwestycja. Dla projektów w ramach, których nabywane są środki trwałe, które ze względu na swoją specyfikę nie są instalowane na stałe (np. specjalistyczne maszyny budowlane), a zatem nie jest możliwe określenie lokalizacji inwestycji, należy przyjąć, że decydująca jako miejsce realizacji projektu jest siedziba przedsiębiorcy, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną miejsce zamieszkania. Intensywność dofinansowania: Schemat 1 i 2: 70%, Schemat 3: 60%, Schemat 4: 50% 7b 7c Proszę ustalić wartość wydatków kwalifikowanych, tj. wartość netto planowanych w inwestycji wydatków zgodnych z załącznikiem VI do Uszczegółowienia RPO i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WK-P. Proszę obliczyć wysokość dofinansowania, o jaką ubiegać się może Wnioskodawca (7a x 7b). Wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi:.. zł Wysokość dofinansowania wynosi:..zł 7d Proszę wskazać ile nowych trwałych miejsc pracy 2 Wnioskodawca zamierza utworzyć w wyniku realizacji projektu. 8 Czy wartość dofinansowania projektu (określona w pytaniu 7c) mieści się w limitach wartości dofinansowania uzależnionej od liczby nowo utworzonych trwałych miejsc pracy (wskazanych w punkcie 7d):? RJR Schemat 1 i 2: min 1 RJR max 200 tys zł, min 2 RJR max 350 tys. zł. Schemat 3: min 1 RJR max 200 tys. zł, min 2 RJR max 300 tys. zł. Schemat 4: min 1 RJR max 200 tys. zł, min 2 RJR max 250 tys. zł. Jeśli odpowiedź brzmi Tak przejdź do pytania 9. Odpowiedź Nie eliminuje Wnioskodawcę z ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu nr RPO WKO 75/V/5.2.1/

13 z Poddziałania Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw Rozdział Miejsce zamieszkania Wnioskodawcy 3 9 Czy Wnioskodawca (w tym wspólnicy spółki cywilnej) posiada miejsce zamieszkania na obszarach wiejskich zdefiniowanych w PROW? Jeżeli Tak należy przejść do pytania nr 10. Jeżeli Nie - należy przejść do pytania nr Czy Wnioskodawca (w tym wspólnicy spółki cywilnej) mający miejsce zamieszkania na obszarach wiejskich zdefiniowanych w PROW może ubiegać się o dofinansowanie w ramach RPO? 10a Wystarczy odpowiedzieć TAK na jedno z poniższych pięciu pytań, by na pytanie nr 10 odpowiedzieć twierdząco. Czy działalność, której dotyczy projekt Wnioskodawcy dotyczy PKD 2007 innych niż zawarte w załączniku do Rozporządzenia MRiRW 4 (Odpowiedzi proszę udzielić na podstawie załącznika nr 2 do niniejszego Przewodnika)? Jeśli odpowiedź brzmi Tak pytanie 10 i 11 jest automatycznie spełnione i Wnioskodawca może ubiegać się o wsparcie w ramach konkursu nr RPO WKO 75/V/5.2.1/2011 z Poddziałania Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw. Jeśli odpowiedź brzmi Nie proszę przejść do pytania 10b. 10b Czy wartość dofinansowania inwestycji będącej przedmiotem projektu określona w punkcie 7c przekracza 300 tys. zł, wyznaczone Rozporządzeniem 3 MRiRW limity wartości dofinansowania? Jeśli odpowiedź brzmi Tak pytanie 10 jest automatycznie spełnione i Wnioskodawca może przejść do pytania 11. Jeśli odpowiedź brzmi Nie proszę przejść do pytania 10c. 10 c Czy wartość dofinansowania inwestycji będącej przedmiotem projektu przekracza wyznaczone Rozporządzeniem 3 MRiRW limity wartości dofinansowania przypadające na utworzenie nowego trwałego miejsca pracy? (na podstawie załącznika nr 4) Jeśli odpowiedź brzmi Tak pytanie 10 jest automatycznie spełnione i Wnioskodawca może przejść do pytania d Jeśli odpowiedź brzmi Nie proszę przejść do pytania 10d. Czy Wnioskodawca planuje w ramach projektu nabycie 13

14 nieruchomości? Jeśli odpowiedź brzmi Tak pytanie 10 jest automatycznie spełnione i Wnioskodawca może przejść do pytania e Jeśli odpowiedź brzmi Nie proszę przejść do pytania 10e. Czy Wnioskodawca planuje w ramach projektu nabycie używanych środków trwałych? Jeśli odpowiedź brzmi Tak pytanie 10 jest automatycznie spełnione i Wnioskodawca może przejść do pytania 11. Odpowiedź Nie eliminuje Wnioskodawcę z ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu nr RPO WKO 75/V/5.2.1/2011 z Poddziałania Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw Rozdział Zakres projektu 4 11 Czy zakres działalności objętej projektem Wnioskodawcy dotyczy działalności wskazanych (dozwolonych) do dofinansowania zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Przewodnika? Jeśli odpowiedź brzmi Tak Wnioskodawca może ubiegać się o wsparcie w ramach konkursu nr RPO WKO 75/V/5.2.1/2011 z Poddziałania Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw. Odpowiedź Nie eliminuje Wnioskodawcę z ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu nr RPO WKO 75/V/5.2.1/2011 z Poddziałania Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw 1 ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz z późn. zm.) 2 Liczbę nowych miejsc pracy należy ustalić na bazie Rocznych Jednostek Roboczych (RJR) zgodnie z art. artykułem 5 Pułap zatrudnienia Załącznika I do rozporządzenia KE (WE) 800/ rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dania 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania ora wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstwa objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata (Dz. U. z 2008 r. Nr 139, poz. 883 z późn. zm.). 4 - rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dania 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania ora wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstwa objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata (Dz. U. z 2008 r. Nr 139, poz. 883 z późn. zm.). 14

15 Załącznik nr 1 Podział obszarów wiejskich zdefiniowanych w PROW na schematy konkursu nr 75/V/5.2.1/2011 w ramach RPO WK-P. Kolor zaznaczenia nazwy gminy odpowiada właściwemu schematowi kryteriów (wg legendy na końcu niniejszego załącznika). Gminy wiejskie Powiat aleksandrowski: Aleksandrów Kujawski, Bądkowo Koneck Raciążek Waganiec Zakrzewo Gminy miejsko-wiejskie, z wyłączeniem miast liczących pow. 5 tys. mieszkańców Powiat brodnicki: Górzno Jabłonowo Pomorskie (miasto i obszar wiejski) Powiat bydgoski: Solec Kujawski (obszar wiejski) Gminy miejskie, z wyłączeniem miejscowości liczących pow. 5 tys. mieszkańców Powiat aleksandrowski: Nieszawa Powiat włocławski: Kowal Powiat brodnicki: Bartniczka Bobrowo Brodnica Brzozie Osiek Świedziebnia Zbiczno Powiat bydgoski: Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska Dobrcz Nowa Wieś Wielka Osielsko Sicienko Powiat chełmiński: Chełmno Kijewo Królewskie Lisewo Papowo Biskupie Stolno Unisław Powiat golubsko-dobrzyński: Ciechocin Golub-Dobrzyń Radomin Zbójno Powiat grudziądzki: Powiat golubsko-dobrzyński: Kowalewo Pomorskie (miasto i obszar wiejski) Powiat grudziądzki: Radzyń Chełmiński (miasto i obszar wiejski) Powiat lipnowski: Dobrzyń n/wisłą (miasto i obszar wiejski) Skępe (miasto i obszar wiejski) Powiat nakielski: Kcynia (miasto i obszar wiejski) Mrocza (miasto i obszar wiejski) Powiat radziejowski: Piotrków Kujawski (miasto i obszar wiejski) Powiat sępoleński: Kamień Krajeński (miasto i obszar wiejski) Powiat włocławski: Brześć Kujawski (miasto i obszar wiejski) Chodecz (miasto i obszar wiejski) Izbica Kujawska ((miasto i obszar wiejski) Lubień Kujawski (miasto i obszar wiejski) 15

16 Grudziądz Gruta Rogóźno Świecie n/osą Powiat inowrocławski: Dąbrowa Biskupia Inowrocław Rojewo Złotniki Kujawskie Lubraniec (miasto i obszar wiejski) Powiat żniński: Janowiec Wielkopolski (miasto i obszar wiejski) Łabiszyn (miasto i obszar wiejski) Powiat lipnowski: Bobrowniki Chrostkowo Kikół Lipno Tłuchowo Wielgie Powiat mogileński: Dąbrowa Jeziora Wielkie Powiat nakielski: Sadki Powiat radziejowski: Bytoń Dobre Osięciny Radziejów Topólka Powiat rypiński: Brzuze Rogowo Rypin Skrwilno Wąpielsk Powiat sępoleński: Sośno Powiat świecki: Bukowiec Dragacz Drzycim Jeżewo Lniano Osie Pruszcz Świekatowo 16

17 Warlubie Powiat toruński: Chełmża Czernikowo Lubicz Łubianka Łysomice Obrowo Wielka Nieszawka Zławieś Wielka Powiat tucholski: Cekcyn Gostycyn Kęsowo Lubiewo Śliwice Powiat wąbrzeski: Dębowa Łąka Książki Płużnica Wąbrzeźno Powiat włocławski: Baruchowo Boniewo Choceń Fabianki Kowal Lubanie Włocławek Powiat żniński: Gąsawa Rogowo LEGENDA: Schemat 1; Schemat 2; Schemat 3 17

18 Załącznik nr 2 PKD 2007, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach PROW i kwalifikują się do wsparcia w ramach Poddziałania RPO WK-P. Zgodnie z rozporządzeniem o udzielaniu pomocy de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 236, poz. 1562) ze wsparcia wykluczone są projekty w zakresie sektora węglowego, sektora rybołówstwa i akwakultury, produkcji podstawowej produktów rolnych, przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych. Ponadto należy pamiętać, iż zgodnie z Uszczegółowieniem RPO w ramach danego konkursu wykluczone są projekty z branży uzdrowiskowej, polegające na wdrażaniu ICT w mikroprzedsiębiorstwach oraz ujęte w Lokalnych Programach Rewitalizacji. Dział 06 Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego Z Wydobywanie soli, Dział 09 Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie Z Produkcja słodu Z Produkcja wyrobów tytoniowych Z Drukowanie gazet Z Wytwarzanie i przetwarzanie koksu Z Produkcja gazów technicznych Z Produkcja barwników i pigmentów Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych Z produkcja nawozów i związków azotowych Z Produkcja tworzysz sztucznych w formach podstawowych Z Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych Z Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych Z Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających Z Produkcja materiałów wybuchowych Z Produkcja klejów Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych Z Produkcja włókien chemicznych Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych Z produkcja włókien szklanych Z Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkoło techniczne Z Produkcja wyrobów ogniotrwałych Z Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych Z Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych Z Produkcja cementu Z Produkcja wapna i gipsu Z Produkcja masy betonowej prefabrykowanej Z Produkcja zaprawy murarskiej Z Produkcja cementu wzmocnionego włóknem 18

19 24.41.Z Produkcja metali szlachetnych A Produkcja aluminium hutniczego B Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium Z Produkcja ołowiu, cynku i cyny Z Produkcja pozostałych metali nieżelaznych Z Produkcja broni i amunicji Z Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego Z Produkcja elektronicznych silników, prądnic i transformatorów Z Produkcja baterii i akumulatorów Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek Z Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa AProdukcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych B Produkcja samochodów osobowych C Produkcja autobusów D Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów E Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Z Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych, produkcja przyczep i naczep Z Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych Z Produkcja wojskowych pojazdów bojowych Z Produkcja motocykli Z Napraw i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody Z Demontaż wyrobów zużytych Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Z Roboty związane z budową mostów i tuneli Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej A Działalność usługowa wspomagająca transport morski B działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy A Przeładunek towarów w portach morskich B Przeładunek towarów w portach śródlądowych C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych A Działalność morskich agencji transportowych Z Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego) Z Wydawanie książek Z wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) Z wydawanie gazet Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Z działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 19

20 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Z Działalność związana z projekcją filmów Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych Z Nadawanie programów radiofonicznych Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, w wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe Z Szkoły podstawowe A Gimnazja, B Licea ogólnokształcące C Licea profilowane C Szkoły specjalne przysposabiające do pracy Z Szkoły policealne A Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych B szkoły wyższe Z Działalność wspomagająca edukację C Praktyka pielęgniarek i położnych Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gzie indziej niesklasyfikowana Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych Z Artystyczna i literacka działalność twórcza Z Działalność obiektów kulturalnych B Działalność archiwów Z Działalność muzeów Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody Z Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi Z Działalność organizacji komercyjnych o pracodawców Z Działalność organizacji profesjonalnych Z Działalność związków zawodowych Z Działalność organizacji religijnych Z Działalność organizacji politycznych Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 20

21 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Z Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników Z Gospodarstwa domowe produkujące wyroby n własne potrzeby Z Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby 21

22 Załącznik nr 3 Projekty wykluczone ze wsparcia: Zgodnie z Uszczegółowieniem RPO w ramach danego konkursu wykluczone są projekty z branży uzdrowiskowej, polegające na wdrażaniu ICT w mikroprzedsiębiorstwach oraz ujęte w Lokalnych Programach Rewitalizacji. Zgodnie z rozporządzeniem o udzielaniu pomocy de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 236, poz. 1562) ze wsparcia wykluczone są projekty w zakresie sektora węglowego, sektora rybołówstwa i akwakultury, produkcji podstawowej produktów rolnych, przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych. Zgodnie z załącznikiem 3 do Trybu składania wniosków o dofinansowanie projektu dla Podziałania ze wsparcia wykluczone są projekty w zakresie następujących kodów PKD 2007: 1. jednostki wytwórcze energii elektrycznej i ciepła wykorzystujące energię wiatrową, w tym budowa elektrowni wiatrowych: PKD 2007: Nazwa kodu: Z Wytwarzanie energii elektrycznej Z Przesyłanie energii elektrycznej Z Dystrybucja energii elektrycznej Z Handel energią elektryczną Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (UWAGA! Ze wsparcia nie jest wykluczona budowa linii telekomunikacyjnych sklasyfikowana pod tym samym kodem PKD Z). 2. prywatne praktyki lekarskie: PKD 2007: Nazwa kodu: Z Działalność szpitali Z Praktyka lekarska ogólna Z Praktyka lekarska specjalistyczna Z Praktyka lekarska dentystyczna A Działalność fizjoterapeutyczna B Działalność pogotowia ratunkowego D Działalność paramedyczna E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 3. działalność handlowa detaliczna i hurtowa: 22

23 cała sekcja G Handel hurtowy i detaliczny: PKD 2007 od podklasy Z do Z włącznie; UWAGA! Ze wsparcia nie jest wykluczona działalność: PKD 2007: Nazwa kodu: Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z włączeniem motocykli; Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich - tylko w zakresie, gdy projekt jest związany z naprawą i konserwacją motocykli, a nie ich handlem). 4. na projekty mające na celu świadczenie usług poczty elektronicznej: PKD 2007: Nazwa kodu: Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura UWAGA! Ze wsparcia wykluczona jest działalność oznaczona tym kodem lecz tylko i wyłącznie związana z działalnością usługową w zakresie wynajmu skrzynki pocztowej oraz obsługą poczty, włączając pocztę elektroniczną, w zakresie sortowania wstępnego, adresowania itp. Pozostałe działalności określone kodem Z nie są wykluczone ze wsparcia. 5. na projekty mające na celu świadczenie usług hostingowych oraz usług związanych z rejestracją i utrzymaniem domen internetowych: PKD 2007: Z Z Z Z Nazwa kodu: Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność portali internetowych Działalność agencji informacyjnych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 6. usługi finansowe: sekcja K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa: PKD 2007 od podklasy: Z do Z 7. usługi rynku nieruchomości: sekcja L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomoś; PKD 2007: Z, Z, Z 23

24 8. usługi konsultingowe: PKD 2007: Nazwa kodu: Z Działalność prawnicza Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 70.2 Doradztwo związane z zarządzaniem: Z Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania: 24

25 Załącznik nr 4 Porównanie limitów wartości dofinansowania w RPO WK-P oraz PROW Liczba miejsc pracy min. 1 do 2 miejsc pracy min. 2 do 3 miejsc pracy min. 3 miejsca pracy PROW RPO WK-P Schemat 1 i 2 Schemat 3 Schemat 4 do 100 tys. zł do 200 tys. zł do 200 tys. zł do 200 tys. zł do 200 tys. zł do 350 tys. zł do 300 tys. zł do 250 tys. zł do 300 tys. zł jak wyżej jak wyżej jak wyżej 25

GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Sprawdzian końcowy w szkołach podstawowych'2008 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Gmina S9 S9 S8 S9

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE SYMBOL GMINY RODZAJ GMINY** WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Wskaźnik skanalizowania gmin na koniec 2014 roku* NAZWA Ludność wg. faktycznego miejsca zamieszkania Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE SYMBOL GMINY RODZAJ GMINY** WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Wskaźnik zwodociągowania gmin na koniec 2014 roku* NAZWA Ludność wg. faktycznego miejsca zamieszkania Ludność korzystająca z sieci wodociągowej

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku w gminach województwa kujawsko- -pomorskiego (wyniki z zakresu języka polskiego zestaw standardowy)

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku w gminach województwa kujawsko- -pomorskiego (wyniki z zakresu języka polskiego zestaw standardowy) Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku w gminach województwa kujawsko- -pomorskiego (wyniki z zakresu języka polskiego zestaw standardowy) Powiat aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński

Bardziej szczegółowo

Gm M Kijewo Królewskie

Gm M Kijewo Królewskie Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2016 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński Język polski Część humanistyczna Historia i wiedza o

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprawdzianu w 2016 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe)

Wyniki sprawdzianu w 2016 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe) i sprawdzianu w 2016 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński ina Część pierwsza Ogółem Język polski Matematyka Aleksandrów Kujawski M 143

Bardziej szczegółowo

OKREGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W GDAŃSKU WYDZIAŁ BADAN I ANALIZ

OKREGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W GDAŃSKU WYDZIAŁ BADAN I ANALIZ Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2003 r. w gminach w znormalizowanej skali staninowej województwo kujawsko-pomorskie (zestaw standardowy) Powiat bydgoski brodnicki aleksandrowski Stanin

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Egzamin gimnazjalny'2008 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Część humanistyczna 1 gm. Lipno 0,0 2,8

Bardziej szczegółowo

Stanin Przedział punktowy Opis dydaktyczny wyniku. bardzo

Stanin Przedział punktowy Opis dydaktyczny wyniku. bardzo Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2004 r. w gminach w znormalizowanej skali staninowej województwo kujawsko-pomorskie (zestaw standardowy) Powiat bydgoski brodnicki aleksandrowski Stanin

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2005 ROKU. Miasta Ogółem 3 465 647

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2005 ROKU. Miasta Ogółem 3 465 647 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr / / 06 Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25.05.2006 r. WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2005 ROKU Podstawa prawna - art.

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe)

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe) Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe) Powiat aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński golubsko- -dobrzyński Gmina Typ gminy

Bardziej szczegółowo

Gm 60 55 15 60 57 17 M 189 63 15 189 65 16 Kijewo Królewskie

Gm 60 55 15 60 57 17 M 189 63 15 189 65 16 Kijewo Królewskie Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński Gmina Język polski Część humanistyczna Historia i wiedza

Bardziej szczegółowo

Wykaz ośrodków pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Lp. OŚRODEK Adres Numer telefonu Adres e-mail. Powiat aleksandrowski

Wykaz ośrodków pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Lp. OŚRODEK Adres Numer telefonu Adres e-mail. Powiat aleksandrowski 1 2 3 4 5 6 7 Aleksandrów Kujawski Słowackiego 12 Powiat aleksandrowski 87-700 Aleksandrów Kujawski 54 282-61-48 mopsalk@poczta.onet.pl Ciechocinek Kopernika 14 87-720 Ciechocinek 54 416-10-17 mops@inetia.pl

Bardziej szczegółowo

Zestawienia wyników sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych. przeprowadzonych w latach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Zestawienia wyników sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych. przeprowadzonych w latach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego O K E Gdańsk Zestawienia wyników sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych przeprowadzonych w latach 2003-2007 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Gdańsk, wrzesień 2007 roku Zestawienia wyników sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

4 Gmina Lipno Program Rewitalizacji dla Gminy Lipno na lata Gmina Boniewo Przygotowanie Programu Rewitalizacji

4 Gmina Lipno Program Rewitalizacji dla Gminy Lipno na lata Gmina Boniewo Przygotowanie Programu Rewitalizacji Lista wniosków o przyznanie dotacji złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata

Bardziej szczegółowo

Populacja zdających sprawdziany w latach w gminach województwa kujawsko-pomorskiego. (zestaw standardowy)

Populacja zdających sprawdziany w latach w gminach województwa kujawsko-pomorskiego. (zestaw standardowy) Populacja zdających sprawdziany w latach 2004-2008 w gminach województwa kujawsko-pomorego (zestaw standardowy) Powiat aleksandrow brodnicki bydgo chełmiń golubskodobrzyń grudziądzki inowroc ław Jednostka

Bardziej szczegółowo

3. Gmina Miasta Toruń Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku ,00 zł 103

3. Gmina Miasta Toruń Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku ,00 zł 103 Lista rankingowa projektów złożonych w ramach Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 Lp. Wnioskodawca Tytuł

Bardziej szczegółowo

Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim 2015

Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim 2015 Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim 2015 (w materiale wykorzystano dane do roku 2014 z systemów: Banku Danych Lokalnych - GUS, Systemu Strateg - GUS, Dziedzinowych Baz Wiedzy - GUS)

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna - art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. d) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.

Podstawa prawna - art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. d) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. OGÓŁEM w złotych 8 795, I WOJEWÓDZTWA RAZEM 9 760,85 Pomorskie Działania na rzecz rewitalizacji i promocji polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 9 760,85 II MIASTA NA PRAWACH POWIATU RAZEM

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Opracowanie: Dorota Hass Dyrektor WPS KPUW w Bydgoszczy

Projekt ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Opracowanie: Dorota Hass Dyrektor WPS KPUW w Bydgoszczy Projekt ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci Opracowanie: Dorota Hass Dyrektor WPS KPUW w Bydgoszczy Rządowy projekt ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci projekt dotyczy pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY W O J E W Ó D Z T W A K U J A W S K O P O M O R S K I E G O N A 2 0 1 4 R O K BYDGOSZCZ

KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY W O J E W Ó D Z T W A K U J A W S K O P O M O R S K I E G O N A 2 0 1 4 R O K BYDGOSZCZ KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO HARMONOGRAM S Z K O L EŃ Z ZAKRESU OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ W O J E W Ó D Z T W A K U J A W S

Bardziej szczegółowo

Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim 2016

Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim 2016 Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim 2016 (w materiale wykorzystano dane do roku 2015 pochodzące z zasobów statystyki publicznej - Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ (zobowiązaniach) jednostek samorządu terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2011 w kontekście możliwości finansowania polityki rozwoju oraz prognozowane

Bardziej szczegółowo

1. Zespoły ratownictwa medycznego - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci.

1. Zespoły ratownictwa medycznego - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci. II. INFORMACJE O LICZBIE I ROZMIESZCZENIU NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA JEDNOSTEK SYSTEMU ORAZ CENTRÓW URAZOWYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SZPITALI WYSPECJALIZOWANYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 22/733/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 22/733/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia r. w złotych 76 7 098,8 I WOJEWÓDZTWA RAZEM 9 9,88 Pomorskie Działania na rzecz rewitalizacji i promocji polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 9 9,88 II MIASTA NA PRAWACH POWIATU RAZEM 9 77 69,79

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 3 października 2012 r. Poz. 2028. UCHWAŁA Nr XXVI/435/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 24 września 2012 r.

Bydgoszcz, dnia 3 października 2012 r. Poz. 2028. UCHWAŁA Nr XXVI/435/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 24 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 3 października 2012 r. Poz. 2028 UCHWAŁA Nr XXVI/435/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 września 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

GUS, - GUS, - GUS)

GUS, - GUS, - GUS) Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim 2015 (w materiale wykorzystano dane do roku 2014 z systemów: Banku Danych Lokalnych - GUS, Systemu Strateg - GUS, Dziedzinowych Baz Wiedzy

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna planowanie i realizacja wydatków 2014r. Założenia do wysokości dotacji prezentowanych w projekcie budżetu na 2015r.

Pomoc społeczna planowanie i realizacja wydatków 2014r. Założenia do wysokości dotacji prezentowanych w projekcie budżetu na 2015r. Pomoc społeczna planowanie i realizacja wydatków 2014r. Założenia do wysokości dotacji prezentowanych w projekcie budżetu na 2015r. Opracowanie: Dorota Hass Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

System gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie kujawsko-pomorskim

System gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie kujawsko-pomorskim Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego w Toruniu Departament Środowiska System gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie kujawsko-pomorskim Październik 2015 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ. Wykaz miejsc ubezpieczenia. nr działki

Załącznik Nr 7 do SIWZ. Wykaz miejsc ubezpieczenia. nr działki Załącznik Nr 7 do SIWZ Wykaz miejsc ubezpieczenia Lp. Węzeł miejscowość ulica nr 1 ZPR Ciechocinek Ciechocinek Bema gen. Józefa 60 2 ZPR Budkrusz Aleksandrów Kujawski Narutowicza Gabriela 16 3 WG Aleksandrów

Bardziej szczegółowo

OGÓŁEM. 1 Pomorskie Razem ,55

OGÓŁEM. 1 Pomorskie Razem ,55 Załącznik nr do Uchwały Nr 0/99/7 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia.05.07 r. WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 06 ROKU L.p. Jednostka samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

UCHWAŁA NR. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Załącznik nr 1 do uchwały Nr 13/538/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA NR. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia w sprawie wykonania Planu gospodarki

Bardziej szczegółowo

Energia wiatru a ochrona wartości kulturowych i przyrodniczych na przykładzie województwa kujawsko pomorskiego. Górzno 9-10 grudnia 2010 r.

Energia wiatru a ochrona wartości kulturowych i przyrodniczych na przykładzie województwa kujawsko pomorskiego. Górzno 9-10 grudnia 2010 r. Energia wiatru a ochrona wartości kulturowych i przyrodniczych na przykładzie województwa kujawsko pomorskiego Górzno 9-10 grudnia 2010 r. Zawartość opracowania 1. Wprowadzenie 2. Założenia metodyczne

Bardziej szczegółowo

Przyznana kwota dotacji. Lp. Wnioskodawca Powiat Tytuł projektu. Gmina Aleksandrów Kujawski

Przyznana kwota dotacji. Lp. Wnioskodawca Powiat Tytuł projektu. Gmina Aleksandrów Kujawski Lista projektów wybranych do otrzymania dotacji w ramach Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 Lp. Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

Nazwa Programu Nr i nazwa działania Termin naboru Nabór będzie prowadzony od dnia 27.01.2014 r. do dnia 07.02.2014 r. Alokacja.

Nazwa Programu Nr i nazwa działania Termin naboru Nabór będzie prowadzony od dnia 27.01.2014 r. do dnia 07.02.2014 r. Alokacja. Nazwa Programu Nr i nazwa działania Termin naboru Nabór będzie prowadzony od dnia 27.01.2014 r. do dnia 07.02.2014 r. Alokacja 1 000 000,00 EURO Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

1. Zespoły ratownictwa medycznego - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci.

1. Zespoły ratownictwa medycznego - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci. II. INFORMACJE O LICZBIE I ROZMIESZCZENIU NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA JEDNOSTEK SYSTEMU ORAZ CENTRÓW URAZOWYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SZPITALI WYSPECJALIZOWANYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Bardziej szczegółowo

P LAN WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO NA 2013 ROK KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY. BYDGOSZCZ 2013 r.

P LAN WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO NA 2013 ROK KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY. BYDGOSZCZ 2013 r. KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO P LAN S ZKOLENIA OBRONNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO NA 2013 ROK BYDGOSZCZ 2013 r. CZĘŚĆ I - Opisowa

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO NA 2014 ROK

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO NA 2014 ROK KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PLAN S ZKOLENIA OBRONNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO NA 2014 ROK BYDGOSZCZ 2013 r. CZĘŚĆ I - Opisowa

Bardziej szczegółowo

Miejski obszar funkcjonalny ośrodków wojewódzkich - Bydgoszczy i Torunia. Wiejski obszar funkcjonalny wymagający wsparcia procesów rozwojowych

Miejski obszar funkcjonalny ośrodków wojewódzkich - Bydgoszczy i Torunia. Wiejski obszar funkcjonalny wymagający wsparcia procesów rozwojowych Miejski obszar funkcjonalny ośrodków wojewódzkich - Bydgoszczy i Torunia Załącznik do uchwały Nr 30/1135/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2016 r. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wyniki finałów XV Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego Chełmno-Rio 2016 GRY ZESPOŁOWE

Wyniki finałów XV Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego Chełmno-Rio 2016 GRY ZESPOŁOWE Wyniki finałów XV Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego Chełmno-Rio 2016 Koszykówka mężczyzn 1. Chełmno m. 2. Koronowo 3. Gniewkowo 4. Mrocza 5. Nakło nad Notecią 6.

Bardziej szczegółowo

Toruń, 2013. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Toruń, 2013 r.

Toruń, 2013. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Toruń, 2013 r. STAN REALIZACJI PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO W GMINACH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W ROKU 2012 Toruń, 2013 Regionalny Ośrodek Polityki w Toruniu Toruń, 2013 r. Opracowanie sporządzone przez: Regionalny

Bardziej szczegółowo

REJESTR POWIERZCHNIOWY OBWODÓW ŁOWIECKICH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

REJESTR POWIERZCHNIOWY OBWODÓW ŁOWIECKICH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 1 Rosochatka 2 Kozielec Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLV/739/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2014 r. REJESTR POWIERZCHNIOWY OBWODÓW ŁOWIECKICH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/286/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/286/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/286/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Zakup urządzeń na wyposaŝenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ustroniu

Zakup urządzeń na wyposaŝenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ustroniu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/847/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lipca 2009 roku Wykaz złoŝonych wniosków o udzielenie dotacji celowej dla gmin w ramach realizacji zadania "Place

Bardziej szczegółowo

II. INFORMACJE LICZBIE

II. INFORMACJE LICZBIE II. INFORMACJE O LICZBIE I ROZMIESZCZENIU NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA JEDNOSTEK SYSTEMU, CENTRÓW URAZOWYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SZPITALI WYSPECJALIZOWANYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii

Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów

Bardziej szczegółowo

Lp. Wnioskodawca Numer wniosku Tytuł projektu Przyznana kwota dotacji

Lp. Wnioskodawca Numer wniosku Tytuł projektu Przyznana kwota dotacji Załącznik nr 2 Lista wniosków rekomendowanych do przyznania dotacji w ramach II edycji Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Lp. Wnioskodawca Tytuł projektu Przyznana kwota dotacji Liczba punktów

Lp. Wnioskodawca Tytuł projektu Przyznana kwota dotacji Liczba punktów Załącznik nr 2 Lista wniosków rekomendowanych do przyznania dotacji w ramach II edycji Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

3. Gmina Miasta Toruń Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku ,00 zł 103

3. Gmina Miasta Toruń Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku ,00 zł 103 Lista projektów wybranych do otrzymania dotacji w ramach Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 Lp. Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP. 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology

LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP. 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 30/1135/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR 30/1135/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR 30/1135/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie określenia obszarów funkcjonalnych w województwie kujawsko-pomorskim i ich granic Na podstawie art. 41 ust.

Bardziej szczegółowo

Iwona Müller-Frączek, Michał Bernard Pietrzak

Iwona Müller-Frączek, Michał Bernard Pietrzak A C T A U N I V E R S I T A T I S N I C O L A I C O P E R N I C I EKONOMIA XXXIX NAUKI HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE ZESZTYT 389 TORUŃ 2009 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Katedra Ekonometrii i Statystyki

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego

Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego w Toruniu Departament Środowiska Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Województwo kujawsko-pomorskie. Strona 1

Województwo kujawsko-pomorskie. Strona 1 Lp. nazwa JST Osoba do kontaktu email telefon Województwo kujawsko pomorskie gminy miejskie 1 Aleksandrów Kujawski-miasto Dorota Piekarska gr@aleksandrowkujawski.pl 54 2826828 2 Ciechocinek Michał Szczepanowski

Bardziej szczegółowo

kujawsko-pomorskie Aleksandrów Kujawski Słowackiego 73 kujawsko-pomorskie Bądkowo ul. Włocławska 35 kujawsko-pomorskie Brodnica ul. Kamionka 27 kujawsko-pomorskie Brodnica Duży Rynek 24 kujawsko-pomorskie

Bardziej szczegółowo

DODATEK WIEJSKI I MIESZKANIOWY W LATACH 2005 DO 2011

DODATEK WIEJSKI I MIESZKANIOWY W LATACH 2005 DO 2011 DODATEK WIEJSKI I MIESZKANIOWY W LATACH 2005 DO 2011 dla gmin wiejskich posiadających szkoły zlokalizowane wyłącznie w obszarach wiejskich woj. kujawsko-pomorskiego autor: Bogdan Stępień W razie pytań

Bardziej szczegółowo

Otoczenie prawne i problematyka nadzoru w kompleksowej modernizacji egib w woj. kujawsko -pomorskim

Otoczenie prawne i problematyka nadzoru w kompleksowej modernizacji egib w woj. kujawsko -pomorskim Otoczenie prawne i problematyka nadzoru w kompleksowej modernizacji egib w woj. kujawsko -pomorskim Goniądz 19.06.2015 r. Robert Cieszyński K-PWINGiK 1 Najważniejsze akty prawne ustawa z dnia 17.05.1989

Bardziej szczegółowo

Kod PKD Nazwa Zakres 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology

Kod PKD Nazwa Zakres 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology Kod PKD Nazwa Zakres 20.11.Z Produkcja gazów technicznych 20.12.Z Produkcja barwników i pigmentów 20.13.Z podstawowych chemikaliów nieorganicznych 20.14.Z podstawowych chemikaliów organicznych 20.15.Z

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Plan rzeczowo-finansowy zadań z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2016

Bardziej szczegółowo

Miejscowość Ulica Bankomat. Aleksandrów Kujawski ul. Szkolna 13 SGB. Aleksandrów Kujawski ul. Ogrodowa 1-3 SGB

Miejscowość Ulica Bankomat. Aleksandrów Kujawski ul. Szkolna 13 SGB. Aleksandrów Kujawski ul. Ogrodowa 1-3 SGB Miejscowość Ulica Bankomat Aleksandrów Kujawski ul. Szkolna 13 SGB Aleksandrów Kujawski ul. Ogrodowa 1-3 SGB Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 28 BGŻ Barcin ul. Lotników 13 BPS Barcin ul. 4 Stycznia

Bardziej szczegółowo

Punkty rankingowe RAZEM. Uczeń - imię i inicjał nazwiska. Sygnatura wniosku. Kryterium I. l.p. Uczeń - kod pocztowy i poczta

Punkty rankingowe RAZEM. Uczeń - imię i inicjał nazwiska. Sygnatura wniosku. Kryterium I. l.p. Uczeń - kod pocztowy i poczta Toruń, 04.11.2014 r. Lista stypendystów projektu "Zdolni na start - IV edycja" w naborze na rok szkolny 2014/2015 uszeregowana według prawa pierwszeństwa do stypendium l.p. 1 Michał. K 89-200 Szubin 22524198

Bardziej szczegółowo

Nawierzchnia stabilizowana środkiem chemicznym z dodatkiem cementu. Bitum realizowany dwuwarstwowo min. 6 cm wykonywany na istniejącej podbudowie

Nawierzchnia stabilizowana środkiem chemicznym z dodatkiem cementu. Bitum realizowany dwuwarstwowo min. 6 cm wykonywany na istniejącej podbudowie Załącznik do uchwały Nr 18/550/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 2016 r. Plan rzeczowo-finansowy zadań z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN 2014 Wyniki uczniów w szkołach, gminach, powiatach i województwie kujawsko-pomorskim

SPRAWDZIAN 2014 Wyniki uczniów w szkołach, gminach, powiatach i województwie kujawsko-pomorskim SPRAWDZIAN 2014 Wyniki uczniów w szkołach, gminach, powiatach i województwie kujawsko-pomorskim arkusz standardowy Powiat Gmina Szkoła Adres szkoły W szkole W gminie W powiecie W województwie aleksandrowski

Bardziej szczegółowo

Proponowane zmiany statutu Spółki: Zmieniona zostaje treść 6 ust. 1 statutu Spółki poprzez dodanie punktów o numerach 100) oraz 101).

Proponowane zmiany statutu Spółki: Zmieniona zostaje treść 6 ust. 1 statutu Spółki poprzez dodanie punktów o numerach 100) oraz 101). Załącznik numer 1 do ogłoszenia o zwołaniu na dzień 23 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Proponowane zmiany statutu

Bardziej szczegółowo

Kwalifikator ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr RPOWKP 113/V/5.2.1/2013

Kwalifikator ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr RPOWKP 113/V/5.2.1/2013 Kwalifikator ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr RPOWKP 113/V/5.2.1/2013 Przewodnik dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Poddziałania 5.2.1 Wsparcie inwestycji

Bardziej szczegółowo

Nawierzchnia stabilizowana środkiem chemicznym z dodatkiem cementu z. Nawierzchnia tłuczniowa, betonowa lub bitumiczna z

Nawierzchnia stabilizowana środkiem chemicznym z dodatkiem cementu z. Nawierzchnia tłuczniowa, betonowa lub bitumiczna z 1. Aleksandrowski 1 Aleksandrów Kujawski 1 Słomkowo 0,100 9 600,00 0,400 24 000,00 33 600,00 2 Bądkowo 2 Kalinowiec 0,500 86 500,00 86 500,00 3 Koneck 3 Koneck 0,500 86 500,00 86 500,00 4 Nieszawa 4 Kolonia

Bardziej szczegółowo

Wykaz proponowanych zmian w Statucie Enea S.A.

Wykaz proponowanych zmian w Statucie Enea S.A. Wykaz proponowanych zmian w Statucie Enea S.A. Dotychczasowe brzmienie 5 Statutu: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest (PKD): 1) wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), 2) handel energią elektryczną

Bardziej szczegółowo

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/ Niniejsze opracowanie ma na celu ukazanie zmian w spełnianiu obowiązku szkolnego w województwie kujawsko-pomorskim na poziomie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2014/2015 oraz zróżnicowanie w spełnianiu

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Lista beneficjentów i wysokość wsparcia zadań z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 9/298/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 9/298/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 9/298/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie propozycji określenia obszarów funkcjonalnych w województwie kujawskopomorskim i ich granic Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE WODA GAZOWANA I NIEGAZOWANA - BUTELKI PET 1,5l BYDGOSZCZ L.p. Jednostka / komórka organizacyjna kod pocztowy miejsce dostaw wody godziny pracy 1 UP Barcin 1 88-190 ul. Artylerzystów 5, Barcin d.rob.: 08:00-19:00,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wyników oceny merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów

Zestawienie wyników oceny merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów Zestawienie wyników oceny merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów Załącznik do uchwały Nr 50/2028/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2016 r. Konkurs nr

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego. aleksandrowski. aleksandrowski. aleksandrowski. aleksandrowski Ciechocinek.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego. aleksandrowski. aleksandrowski. aleksandrowski. aleksandrowski Ciechocinek. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - go LISTA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU "ĆWICZĘ, UCZĘ SIĘ, WYGRYWAM" Lp. Nazwa gimnazjum Powiat Miejscowość Adres 1. w Zbrachlinie 2. Specjalne

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, 26 stycznia 2005 roku. Związek Harcerstwa Polskiego Komendantka Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi. Rozkaz L. 1/2005

Bydgoszcz, 26 stycznia 2005 roku. Związek Harcerstwa Polskiego Komendantka Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi. Rozkaz L. 1/2005 Związek Harcerstwa Polskiego Komendantka Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi Bydgoszcz, 26 stycznia 2005 roku Rozkaz L. 1/2005 Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L. 9/2004 z dnia 20 września 2004 r. Wyjątki z rozkazu

Bardziej szczegółowo

Rejestru Sądowego TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH

Rejestru Sądowego TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Było: Art. 6. Przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

brodnicki Zbiczno GMINA ZBICZNO Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Zbiczno , ,02

brodnicki Zbiczno GMINA ZBICZNO Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Zbiczno , ,02 Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Schemat: Modernizacja energetyczna budynków

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść proponowanych zmian

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść proponowanych zmian Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść proponowanych zmian Punkt Dotychczasowa treść Statutu 5 ust. 1 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) produkcja pozostałych wyrobów, gdzie

Bardziej szczegółowo

Projekty, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów i kwalifikują się do dofinansowania.

Projekty, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów i kwalifikują się do dofinansowania. Lista projektów ocenionych pozytywnie dla konkursu Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-012/16, Osi Priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.3 Efektywność energetyczna

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI

WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI Powierzchnia geodezyjna województwa kujawsko-pomorskiego według stanu w dniu 1 I 2010 r. wyniosła 1797,1 tys. ha, co stanowiło 5,7 % ogólnej powierzchni

Bardziej szczegółowo

1. Zespoły ratownictwa medycznego - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci.

1. Zespoły ratownictwa medycznego - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci. II. INFORMACJE O LICZBIE I ROZMIESZCZENIU NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA JEDNOSTEK SYSTEMU ORAZ CENTRÓW URAZOWYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SZPITALI WYSPECJALIZOWANYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH, UTWORZONYCH do PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO RAD POWIATOWYCH KUJAWSKO POMORSKIEJ IZBY ROLNICZEJ ZARZĄDZONYCH na 03-04-2011 r.

WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH, UTWORZONYCH do PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO RAD POWIATOWYCH KUJAWSKO POMORSKIEJ IZBY ROLNICZEJ ZARZĄDZONYCH na 03-04-2011 r. WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH, UTWORZONYCH do PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO RAD POWIATOWYCH KUJAWSKO POMORSKIEJ IZBY ROLNICZEJ ZARZĄDZONYCH na 03-04-2011 r. 1. Wybory do Rad Powiatowych Kujawsko-Pomorskiej Izby

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Bitum jednowarstwowy lub powierzchniowe utrwalanie na istn. podbudowie. Bitum realizowany dwuwarstwowo min. 6 cm

Strona 1. Bitum jednowarstwowy lub powierzchniowe utrwalanie na istn. podbudowie. Bitum realizowany dwuwarstwowo min. 6 cm L.p. Plan rzeczowo-finansowy zadań z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2015 roku POWIAT / Gmina / Obiekt Bitum realizowany

Bardziej szczegółowo

Całkowity koszt operacji (w zł z VAT) Koszty kwalifikowalne operacji (w zł)

Całkowity koszt operacji (w zł z VAT) Koszty kwalifikowalne operacji (w zł) Załącznik do uchwały Nr 27/87212 Zarządzu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2012 r. Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Program Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych DEPARTAMENT SPRAW SPOŁECZNYCH

Wojewódzki Program Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych DEPARTAMENT SPRAW SPOŁECZNYCH Wojewódzki Program Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych DEPARTAMENT SPRAW SPOŁECZNYCH WOJEWÓDZKI PROGRAM PN. PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU OSÓB NAJUBOŻSZYCH

Bardziej szczegółowo

Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych

Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych Załącznik nr 4 Działalność gospodarcza cechująca się wysokim oraz przeciętnym poziomem zaawansowania technologicznego (przetwórstwo przemysłowe) oraz wysokim poziomem wiedzochłonności (usługi) DZIAŁ GRUPA

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynków Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 oraz ul. Ogińskiego 16 w Bydgoszczy.

Termomodernizacja budynków Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 oraz ul. Ogińskiego 16 w Bydgoszczy. Lista rezerwowa projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPOWKP 124/II/2.3/2014, Działanie 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza. Załącznik nr 2 do uchwały Nr 8/253/15 Zarządu

Bardziej szczegółowo

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kikół. Sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownią ścieków

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kikół. Sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownią ścieków Lista operacji dla których, zostaną zawarte umowy na współfinansowanie dla Działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

Bardziej szczegółowo

Metoda podziału środków na rewitalizację dla miast województwa w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 9B

Metoda podziału środków na rewitalizację dla miast województwa w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 9B Metoda podziału środków na rewitalizację dla miast województwa w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 9B Założenia: 1. Podział środków na miasta w ramach ZIT i na pozostałe miasta - brak możliwości przesunięć

Bardziej szczegółowo

Ludziom na ratunek - zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego - etap IV

Ludziom na ratunek - zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego - etap IV Ludziom na ratunek - zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego - etap IV Boniewo 17.09.2015r. Ilość Dąbrowa Chełmińska bydgoski

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, 7 sierpnia 2012 r.

Bydgoszcz, 7 sierpnia 2012 r. Wyniki sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej w staninach (1-9) w województwie kujawsko-pomorskim zestaw egzaminacyjny A1, A4, A5 standardowy lata 2007-2012 Opracowanie na podstawie wyników Okręgowej

Bardziej szczegółowo

Dr Sylwester Piszczek Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr Sylwester Piszczek Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Dr Sylwester Piszczek Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Zróżnicowanie przestrzenne poziomu rozwoju społeczno gospodarczego obszarów wiejskich województwa

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. W 5 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Bardziej szczegółowo

Lista szkół zakwalifikowanych do udziału w projekcie Eko-Skrzat z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat

Lista szkół zakwalifikowanych do udziału w projekcie Eko-Skrzat z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat Lista szkół zakwalifikowanych do udziału w projekcie Eko-Skrzat z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat Nazwa powiatu Nazwa placówki Data zgłoszenia Uwagi Powiat grodzki Bydgoszcz Powiat grodzki Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Zróżnicowanie przestrzenne poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego

Zróżnicowanie przestrzenne poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego 334 dr Sylwester Piszczek Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Zróżnicowanie przestrzenne poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

15 lipca 2014 r. CHEŁMNO- Starostwo Powiatowe, godz lipca 2014 r. WĄBRZEŹNO- Starostwo Powiatowe, godz

15 lipca 2014 r. CHEŁMNO- Starostwo Powiatowe, godz lipca 2014 r. WĄBRZEŹNO- Starostwo Powiatowe, godz 15 lipca 2014 r. CHEŁMNO- Starostwo Powiatowe, godz.12.00-14.00 15 lipca 2014 r. WĄBRZEŹNO- Starostwo Powiatowe, godz. 9.00-11.00 17 lipca 2014 r. BRODNICA- Starostwo Powiatowe, godz. 12.00-14.00 17 lipca

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM SONDAŻ WŚRÓD PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO. Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno zawodowym. Badanie zrealizowane w

Bardziej szczegółowo

Grupa Sekcja Dział Grupa

Grupa Sekcja Dział Grupa Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Małopolskie Bony Rozwojowe na lata 2017 2020 Branże/sektory wysokiego wzrostu w Województwie Małopolskim (na podstawie badania GUS przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów

Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów Załącznik do uchwały Nr 24/1134/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21.06.2017r. Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów Konkurs

Bardziej szczegółowo

Aneks do sprawozdania z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2014

Aneks do sprawozdania z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2014 Aneks do sprawozdania z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2014 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49, 00-874 Gdańsk tel. 58 320 55 61,

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowe i proponowane brzmienie art. 6 ust 1 Statutu Spółki w załączeniu.

Dotychczasowe i proponowane brzmienie art. 6 ust 1 Statutu Spółki w załączeniu. Raport bieżący nr 13/2017 Uchwalone zmiany w Statucie Spółki Zarząd Indykpol S.A. informuje, że uchwałą Nr 7/05/2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 maja 2017 r. zmieniło Statut Spółki przez

Bardziej szczegółowo