załącznik nr 4 do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "załącznik nr 4 do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia."

Transkrypt

1 załącznik nr 4 do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia. Niniejsza specyfikacja określa wymagania minimalne. Zamawiający akceptuje rozwiązania równoważne o parametrach równoważnych lub lepszych. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca określi w ofercie wskazane przez Zamawiającego parametry techniczne oferowanego przez siebie sprzętu. W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje sprzęt o parametrach takich jak określone w SIWZ,... wpisze odpowiedni parametr, wartość lub potwierdzi spełnienie wymagań poprzez wpisanie odpowiedniego sformułowania np. TAK, spełnia, zgodnie z SIWZ, itp. W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje sprzęt o parametrach lepszych niż określone w SIWZ, wpisze odpowiedni parametr lub wartość. Zaoferowany sprzęt musi być sprzętem fabrycznie nowym, nie używanym w jakikolwiek sposób oraz musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta sprzętu. (Weryfikacja tego wymogu zostanie przeprowadzona na etapie dostawy sprzętu.) Zadanie 1 Sprzęt komputerowy 1) Pamięć RAM 1 GB taktowanie 533 MHz. DDR 2 sztuk 6. a) Gwarancja 1 rok. 2) Dysk twardy 3,5 o pojemności 750GB SATA II cache 32MB sztuk 2. a) Gwarancja 3 lata. 3) Kieszeń zewnętrzna do dysku twardego 3,5'' z pkt. 2 na USB 2.0 sztuk 2. a) Gwarancja 1 rok. 4) Zestaw komputerowy sztuk 2 o parametrach: Nazwa komponentu a) Płyta główna Wymagane minimalne parametry techniczne jednostki centralnej Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 2 sloty PCI i 1 slot PCI-Express x16 (dopuszcza się złącza Low Profile), 2 złącza DIMM, obsługa do 4GB pamięci RAM, kontroler SATA II (dla 4 napędów) ze zintegrowanym kontrolerem RAID 1.

2 b) Chipset Dostosowany do oferowanego procesora. c) Procesor Procesor klasy x86, dedykowany do pracy w komputerach, taktowany zegarem co najmniej 1,80GHz, częstotliwość szyny systemowej min. 800MHz pamięć L2 2MB lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez wykonawcę. W przypadku użycia przez wykonawcę testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. d) Pamięć 1GB DDR2 667MHz (2x512MB). RAM e) Dysk Min. 80 GB SATAII 7200rpm, 8 MB pamieci Cache. twardy f) Karta Zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielenia graficzna g) Karta dźwiękow a pamięci w obrębie pamięci systemowej do 256MB. Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (ADI 1984), 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera. h) Karta 10/100/1000Mbit/s, Ethernet RJ 45, PXE 2.0, ASF 2.0 sieciowa i) Porty 1 x LPT; 1 x RS232, VGA; min. 8 x USB w tym min. 2 z przodu obudowy; wymagana ilość portów nie może być uzyskana poprzez stosowanie przejściówek lub kart PCI. j) Klawiatura Klawiatura USB oznaczona logo producenta komputera. k) Mysz Mysz optyczna USB dwu przyciskowa z rolką oznaczona logo producenta komputera. l) Napęd FDD m) Napęd optyczny n) System operacyjny 3,5 1.44MB. Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt. Microsoft Windows Vista Business 32bit w wersji polskiej wraz z nośnikiem, zainstalowany system operacyjny MS Windows XP Professional 32 bitowy. Dołączony nośnik z oprogramowaniem. o) Obudowa Typu Minitower w standardzie ubtx lub uatx, posiadająca min. 2 wnęki 5.25 i 1 wnękę 3.5 zewnętrzne oraz 2 wnęki 3.5 wewnętrzne. Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych). Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub

3 motylkowych) jednocześnie Zamawiający wymaga zastosowania dodatkowego zabezpieczenia ruchomej ścianki obudowy w postaci ukrytych śrub, niewidocznych dla użytkownika, zamaskowanych w dolnej części obudowy lub w podstawie; gniazdo śruby wymagające użycia niestandardowego narzędzia (dostarczonego przez producenta w komplecie zabezpieczających śrub). Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). Zasilacz o mocy min. 300W o sprawności 80%, pobór mocy zgodny z normą Energy Star 4.0 w kategorii min. B w trybie bezczynności. Komputer musi być wyposażony w wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować: a) Przebieg procedury POST. b) Sum kontrolnych BIOSu. c) Awarii procesora lub pamięci podręcznej procesora. d) Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI, kontrolera Video, dysku twardego, płyty głównej, kontrolera USB. p) BIOS - W pamięci Flash, funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, zgodny ze specyfikacją Plug & Play, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku jednoczesnego odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS). - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. - Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu / odblokowaniu slotów PCI. - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. - Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. - Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych,

4 q) Dodatkow e oprogramo wanie podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych, informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, obsadzeniu slotów PCI. - Możliwość włączenia/wyłączenia z zintegrowanej karty dźwiękowej z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - Możliwość wyłączenia/włączenia z zintegrowanej karty sieciowej z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - Możliwość ustawienia portów USB w trybie no boot, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzań typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. - Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnich portów. - Możliwość zmiany trybu pracy dysku twardego: na pracę zapewniającą największą wydajność, na pracę zmnniejszającą poziom hałasu generowanego przez dysk twardy. - Możliwość zablokowania zapisu na dyskietkę. Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej: - Zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych, równoległych, USB. - Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym komputerze a także na grupie komputerów w tym samym czasie. - Zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym, w tym co najmniej ustawienie hasła, wpisanie unikalnego numeru nadanego przez użytkownika, sekwencji startowej, włączenia/wyłączenia portów USB, włączenia/ wyłączenia karty dźwiękowej. - Zdalne wyłączanie oraz restart komputera w sieci. - Otrzymywanie informacji WMI Windows Management Interface. - Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS. - Monitorowanie i alertowanie parametrów termicznych, wolnego miejsca na dyskach twardych. Musi umożliwiać ustawienie sposobu informowania o zaistnieniu zdarzenia poprzez (po stronie serwera) automatyczne uruchomienie zaplanowanej wcześniej akcji, wysłanie raportu zawierającego między innymi numer seryjny komputera i opis błędu na wskazany adres poczty elektronicznej.

5 r) Certyfikat y i standardy s) Gwarancja na cały zestaw z monitorem Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu (do oferty należy załączyć kopie certyfikatu potwierdzającą spełnianie wymogu). Certyfikat ISO dla producenta sprzętu (do oferty należy załączyć kopie certyfikatu potwierdzającą spełnianie wymogu). Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z wymaganym systemem operacyjnym (do oferty należy załączyć wydruk ze strony Microsoft). Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 21 db (załączyć oświadczenie producenta. Deklaracja CE (należy załączyć do oferty dokument potwierdzający spełnienie wymogu). Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia wykonawcy wystawionego na podstawie dokumentacji producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych, pkt ; dokument z grudnia 2006), - w szczególności zgodności z normą ISO dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram. 3 lata na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. t) Inne Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. u) Dołączony nośnik ze sterownikami. v) Typ ekranu Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 19. w) Rozmiar 0,2835 mm. plamki x) Jasność 300 cd/m2. y) Kontrast 1000:1. z) Kąty 160/160 stopni. widzenia (pion/pozi om) aa) Czas max 5ms.

6 reakcji matrycy ab) Rozdzielcz 1440 x 900 przy 60Hz. ość maksymal na ac) Częstotliw khz. ość odświeżani a poziomego ad) Częstotliw Hz. ość odświeżani a pionowego ae) Powłoka Przeciwodlbaskowa z utwardzeniem 3H. powierzch ni ekranu af) Podświetle System podświetlenia CCFL. nie ag) Zakres Od -4 do +21. pochylenia monitora ah) Zakres ± 45. obrotu monitora ai) PIVOT Tak. aj) Wydłużeni Maksymalnie 120 mm. e w pionie ak) Bezpiecze Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot. ństwo al) Waga bez Maksymalnie 3,9 kg. podstawy am)złącze 15-stykowe złącze D-Sub, złącze DVI, 4 porty USB 2.0. an) Certyfikat TCO 99, ISO y ao) Inne Monitor musi posiadać trwałe oznaczenie logo producenta jednostki centralnej. 5) Drukarka fotograficzna sztuk 1 o parametrach: a) Prędkość drukowania (A4, w kolorze, tryb best) do 2,2 str./min. b) Prędkość drukowania (A4, w czerni, tryb draft) do 32 str./min. c) Jakość druku (w czerni, tryb best) Rozdzielczość do 1200 dpi w czerni przy druku z komputera. d) Prędkość drukowania (A4, w czerni, tryb normal) do 8,2 str./min. e) Jakość druku (w kolorze, tryb best) Rozdzielczość optymalizowana do 4800 x 1200 dpi przy druku w kolorze z komputera; rozdzielczość wejściowa 1200 dpi. f) Prędkość druku (kolorowe zdjęcie, tryb roboczy na papierze fotograficznym, format 10x15) W ciągu 27 sekund. g) Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) do 3000 stron miesięcznie.

7 h) Druk dwustronny Automatyczny (standardowo). i) Standardowy podajnik papieru podajnik na 125 arkuszy, automatyczny podajnik fotograficzny na 20 arkuszy (obsługujący formaty 10 x 15 cm i 134 x 18 cm). j) Standardowy odbiornik papieru Odbiornik na 50 arkuszy. k) Zewnętrzne porty we-wy 1 Hi-Speed USB (zgodny ze specyfikacją USB 2.0). l) Obsługiwane systemy operacyjne Windows 2000 (z dodatkiem SP3 lub nowszym), Windows XP, Windows Vista Ready; Mac OS X , 10.4 lub nowszy. m) Zawartość opakowania Drukarka, moduł automatycznego druku dwustronnego, czarny wkład atramentowy, trójkolorowy wkład atramentowy, oprogramowanie, instrukcja instalacji, przewodnik użytkownika, zasilacz, przewód zasilający, zestaw próbek nośników. n) Gwarancja 1 rok. 6) Urządzenie wielofunkcyjne sztuk 1 o parametrach: a) Jakość druku (w kolorze, tryb best) do 600 x 600 dpi. b) Rozdzielczość skanowania sprzętowego do 1200 x 1200 dpi. c) Podłączenie sieciowe przez wbudowany serwer wydruku podłączanym do sieci poprzez Ethernet 10/100. d) Pojemność automatycznego podajnika papieru Standardowo: do 50 arkuszy. e) Obsługiwane karty pamięci 4 gniazda, 7 formatów: Compact Flash typ I i typ II, xd-picture card, Secure Digital, Memory Stick, Memory Stick Pro, SmartMedia, MultiMedia Card Gniazda można wyłączyć, używając oprogramowania. f) Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) do 375. g) Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) do h) Technologia druku 4-przebiegowa technologia druku laserowego w kolorze. i) Prędkość drukowania (A4, w czerni, tryb normal) do 19 str./min. j) Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4) do 4. k) Prędkość drukowania (A4, w kolorze, tryb best) do 19 str./min. l) Prędkość drukowania (A4, w kolorze, tryb best) do 4 str./min. m) Jakość druku (w czerni, tryb best) Efektywna jakość wydruków 1200 dpi (600 x 600 dpi z technologią podwyższania rozdzielczości HP REt i technologią FastRes 1200) tylko dla druku w czerni. n) Kroje czcionek 80 wewnętrznych skalowalnych czcionek TrueType PCL 6, 80 wewnętrznych skalowalnych czcionek TrueType PostScript. o) Szybkość faksu 33,6 kb/s (3 sekundy na stronę). p) Liczba stron formatu A4 przechowywanych w pamięci do 250. q) Prędkość faksowania W oparciu o standardowy obraz testowy ITU-T nr 1 w zwykłej rozdzielczości. Strony bardziej złożone lub wysyłane w wyższej rozdzielczości są transmitowane wolniej i zajmują więcej pamięci. r) Automatyczne ponowne wybieranie numeru. s) Wysyłanie faksów z opóźnieniem. t) Maksymalna liczba miejsc odbioru 120 adresatów. u) Typ skanera Skaner stolikowy, automatyczny podajnik dokumentów, skanowanie w kolorze. v) Optyczna rozdzielczość skanowania do 1200 dpi. w) Zwiększona rozdzielczość skanowania do dpi. x) Kodowanie koloru 42-bitowe wewnętrzne, 24-bitowe zewnętrzne. y) Poziomy skali szarości 256. z) Wersja sterownika Twain Wersja 1.9. aa) Dołączone oprogramowania obsługujące drukowanie, skanowanie i wysyłanie faksu, zarządzanie urządzeniem, monitorujące urządzenie, umożliwiające

8 przeglądanie zdjęć, rozpoznające skanowany tekst, niezbędne sterowniki. ab) Gniazda pamięci Jedno 100-pinowe standardowe gniazdo SDRAM DIMM. ac) Standardowa pamięć 96 MB. ad) Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft Windows 2000, XP Home, XP Professional; Windows Vista Ready; Mac OS 9.2.2, Mac OS X , Mac OS X 10.3.x. ae) Typ zasilacza wewnętrzny. af) Moc dźwięku 6,6 B(A) (druk); niesłyszalne (oczekiwanie). ag) Zawartość opakowania Urządzenie wielofunkcyjne drukarka/faks/skaner/kopiarka, osłona panelu sterowania, 1 bęben obrazowy, 1 kaseta z czarnym tonerem o wydajności do 5000 stron, 3 kasety z kolorowym tonerem (błękitnym, purpurowym, żółtym) o wydajności do 4000 stron (przy 5% pokryciu strony) (Tonery muszą być produkowane przez producenta urządzenia), podajnik na 250 arkuszy, podręczny przewodnik i ulotka informująca o wsparciu użytkownika, płyty CD z oprogramowaniem urządzenia, instrukcją użytkownika i oprogramowaniem do rozpoznawania tekstu, automatyczny podajnik dokumentów, kabel telefoniczny, przewód zasilający. ah) Gwarancja roczna gwarancja z serwisem w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym. 7) Drukarka sieciowa kolorowa A4 z duplexem sztuk 4 o parametrach: a) Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4) do 17 str./min. b) Prędkość drukowania (A4, w czerni, tryb normal) do 17 str./min. c) Jakość druku (w kolorze, tryb best) do 600 x 600 dpi. d) Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) do e) Druk dwustronny automatyczny. f) Dostosowany do pracy w sieci Fastethernet. g) Technologia druku Jednoprzebiegowy, kolorowy druk laserowy. h) Czas wydruku pierwszej strony (A4, w czerni) poniżej 14 s. i) Standardowa liczba podajników papieru 2. j) Maksymalna liczba podajników papieru 3. k) Nośniki: papier (zwykły, błyszczący), koperty, folia transparentna, etykiety, karton. l) Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) do 250. m) Standardowe wymiary nośników A4, A5, B5 (JIS), Executive (JIS), koperty (DL, C5, B5). n) Niestandardowe wymiary nośników podajnik 1: od 76 x 127 do 216 x 356 mm; moduł automatycznego druku dwustronnego, podajnik 2, opcjonalny podajnik 3: od 148 x 210 do 216 x356 mm. o) Uniwersalny podajnik na 100 arkuszy (nr 1), podajnik na 250 arkuszy (nr 2). p) Opcjonalny podajnik na 500 arkuszy (nr 3), odbiornik papieru na 250 arkuszy (wydrukiem do dołu). q) Zalecana gramatura nośników Podajnik 1: od 60 do 220 g/m2; moduł automatycznego druku dwustronnego, podajnik 2, opcjonalny podajnik 3: od 60 do 120 g/m2. r) Formaty nośników, moduł druku dwustronnego A4. s) Pamięć 128 MB. t) Hi-Speed USB 2.0 (zgodny ze specyfikacją USB 2.0), wbudowany serwer druku do sieci Fast Ethernet u) Obsługiwane sieciowe systemy operacyjne przez serwery druku Microsoft Windows 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; dostosowany do systemu Windows Vista ; Mac OS X 10.2, 10.3, 10.4; Red Hat Linux 6.x. v) Zgodność z normą Energy Star. w) Dołączone oprogramowanie i sterowniki.

9 x) Zawartość opakowania: drukarka, uniwersalny podajnik na 100 arkuszy, podajnik na 250 arkuszy, automatyczny druk dwustronny, wbudowany serwer wydruków obsługujący pracę w sieci Fast Ethernet, płyta CD ze sterownikami i zainstalowane fabrycznie. Maksymalnie wydajne kasety producenta drukarki z czarnym tonerem o wydajności 6000 stron oraz z błękitnym, purpurowym i żółtym tonerem producenta drukarki o wydajności 4000 stron. (Uwaga: podana wydajność wkładów drukujących dotyczy stron o pokryciu 5%), przewód zasilający. y) Gwarancja roczna gwarancja z serwisem w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym. z) Dodatkowy komplet kaset drukujących producenta drukarki (czarna, błękitna, purpurowa, i żółta).czarny toner o wydajności 6000 stron, błękitny, purpurowy i żółty toner o wydajności 4000 stron. (Uwaga: podana wydajność wkładów drukujących dotyczy stron o pokryciu 5%). 8) Laptop sztuk 1 o parametrach: a) Procesor :Procesor klasy x86 dwurdzeniowy dedykowany do pracy w komputerach, taktowany zegarem, co najmniej 2.4GHz, częstotliwość szyny systemowej min. 800MHz pamięć Cache L2 3MB lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez wykonawcę. W przypadku użycia przez wykonawcę testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. b) System operacyjny Oryginalny Windows Vista Home Premium Edition. c) Pamięć systemowa Standardowa : 3072 ( ) MB DDR2 RAM (667 MHz). d) Dysk twardy Pojemność : 250 GB Certyfikat : S.M.A.R.T. e) Stacja dysków DVD Super Multi (Double Layer) Zgodność : CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-R (DL), DVD-RW, DVD+R, DVD+R (DL), DVD+RW, DVD-RAM Maksymalna szybkość : odczyt: 24-krotna (CD-ROM), 8- krotna (DVD-ROM); zapis: 24-krotna (CD-R), 4-krotna (CD-RW), 10-krotna (HS CD-RW), 10-krotna (US CD-RW), 8-krotna (DVD-R), 4-krotna DVD-R (Double Layer), 4-krotna (DVD-RW), 8-krotna (DVD+R), 4-krotna DVD+R (Double Layer), 4-krotna (DVD+RW), 5-krotna (DVD-RAM). f) Ekran Rozmiar : 17.1 " Typ : wyświetlacz TFT WSXGA+ Rozdzielczość wewnętrzna : 1680 x g) Karta graficzna z obsługą technologii TurboCache, Ilość pamięci : 512 MB dedykowanej pamięci wideo (do 2303 MB całkowitej dostępnej pamięci graficznej używającej technologii TurboCache z 4 GB pamięci systemowej) Typ pamięci : pamięć wideo RAM typu DDR (połączenie pamięci wideo RAM typu DDR i pamięci systemowej typu DDR) Podłączona magistrala : PCI Express o 16- krotnej szybkości. h) Wewnętrzne tryby wideo Rozdzielczość : 1680 x 1050, Maksymalna liczba kolorów : 16.7 mln,maks. parametry zewnętrznych trybów wideo Maks. rozdzielczość : 2048 x 1536, Maks. liczba kolorów : 4.3 mld, Maks. częstotliwość odświeżania : 85 Hz, Rozdzielczość bez przeplotu przy maks. częstotliwości odświeżania : 1600 x i) Interfejsy 1 x wejście zasilające (prąd stały) 1 x wejście liniowe, 1 x wyjście monitora zewnętrznego, 1 x RJ-11, 1 x RJ-45, 1 x wyjście TV (S-Video), 1 x

10 Zadanie 2 i.link (IEEE 1394), 1 x external microphone, 1 x wyjście słuchawkowe (stereofoniczne), 1 x uniwersalne gniazdo multimedialne typu 6 w 1 (obsługuje karty SD, Memory Stick, Memory Stick Pro, MultiMedia Card, xd- Picture Card, SD IO) 1 x zintegrowana kamera wideo o rozdzielczości 1,3 megapiksela, 6 x USB 2.0, 1 x wyjście S/PDIF (optyczne), 1 x wyjście HDMI (z obsługą formatu sygnału 1080p/1080i). j) Rozbudowa 2 x gniazda pamięci (jedno dostępne do skonfigurowania) 1 x gniazdo ExpressCard. k) Komunikacja bezprzewodowa Technologia bezprzewodowa : Bluetooth. l) Zgodność : Wi-Fi, Obsługa sieci : a/b/g/Draft-N, Technologia. bezprzewodowa : Moduł bezprzewodowej sieci LAN (802.11a/b/g/Draft-N) m) Komunikacja przewodowa Technologia : międzynarodowy modem V.92,m Szybkość : 56 Kbps data and 14.4 Kbps fax, Technologia : Gigabit Ethernet LAN Szybkość : 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T. n) System dźwiękowy Obsługiwany format audio : stereo 24 bity Obsługiwane standardy dźwięku : obsługa interfejsu MIDI Głośniki : built-in Harman Kardon stereo speaker system with 2 x bass reflection speakers, 2 x tweeter speakers and 1 x subwoofer technology. o) Klawiatura Liczba klawiszy : 105 Windows keys : 2. p) Urządzenie wskazujące Typ : płytka Dual Mode Pad. q) Akumulator Technologia : litowo-jonowy. r) Zasilacz prądu przemiennego Napięcie wejściowe : zasilacz prądu przemiennego z funkcją automatycznego wykrywania napięcia zasilania (100/240 V), do użytku na całym świecie. s) Gwarancja 1 rok. t) Urządzenia w pakiecie Zasilacz prądu przemiennego. u) Pilot zdalnego sterowania dla systemu Microsoft Windows Vista i funkcji Microsoft Windows HotStart. v) Oprogramowanie w pakiecie Oryginalny Windows Vista Home Premium Edition (dysk DVD-ROM do odzyskiwania), DVD Player, Camera Assistant Software, HD DVD Player, Disc Creator, DVD MovieWriter. w) Funkcje zabezpieczeń Przełącznik bezprzewodowej sieci LAN, Hasło zabezpieczenia systemu, Główny akumulator (zatrzask suwakowy), Czytnik odcisków palców, główny dysk twardy (śruba zabezpieczająca), Hasło systemu BIOS, Hasło nadzorcy, Gniazdo na blokadę kablową Kensington, Hasło użytkownika, pamięć główna (śruba zabezpieczająca). x) Funkcje specjalne Technologia Intel Turbo Memory, Standardowy blok klawiszy numerycznych, Zintegrowana kamera wideo o rozdzielczości 1,3 megapiksela do obsługi połączeń Video over IP, Zintegrowany mikrofon do obsługi połączeń Voice over IP, Pasek multimedialny z 6 klawiszami łatwej obsługi (przeglądarka internetowa, uruchamianie dysku CD/DVD, odtwarzanie/wstrzymywanie, zatrzymywanie, przewijanie do tyłu, przewijanie do przodu) Technologia Microsoft Windows HotStart zapewniająca natychmiastową rozrywkę, Obsługa audio w formacie HD. y) Produkt musi być zgodny z dyrektywami i przepisami związanymi z znakowaniem CE. z) Akcesoria : Torba, mysz.

11 Zakup urządzeń biurowych 1) Niszczarka sztuk 1 o parametrach: a) Ilość niszczonych kartek (70g/m2): 16. b) Rodzaj cięcia: ścinki. c) Wydajność niszczenia (70 gsm) 16. d) Wydajność niszczenia (80 gsm) 15. e) Poziom bezpieczeństwa DIN 3. f) Rozmiar ścinka (mm) 4x35. g) Szybkość niszczenia m/min 2. h) Szerokość wejścia mm 235. i) Pojemność kosza (litry) 28. j) Poziom głośności 65db. k) Zabezpieczenie termiczne. l) Tryb pracy 04:30. m) Niszczenie kartki papieru, płyty CD, zszywki, małe spinacze, karty kredytowe. n) Diody informacyjne: wł / pełny kosz / otwarte drzwi / zabezpieczenie. o) Tryb cofania dla usuwania zakleszczonego papieru. p) Proste opróżnianie wysuwany pojemnik kosza. q) Okno kosza: wskazuje kiedy koszt jet pełny. r) Obudowa na kółkach. s) Okres gwarancji 2 lata t) Okres gwarancji na noże tnące 5 lat

1. Skaner A3 2. Znak: BZP.271.91.29.2012.III. 2 Drukarka laserowa kolorowa A3 1. Termin dostawy 7 dni od daty podpisania umowy. Lp.

1. Skaner A3 2. Znak: BZP.271.91.29.2012.III. 2 Drukarka laserowa kolorowa A3 1. Termin dostawy 7 dni od daty podpisania umowy. Lp. Załącznik 1 do formularza oferty... (pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy) FORMULARZ CENOWY dla Zadania Nr 1 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie Lp.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dostawy sprzętu

Specyfikacja dostawy sprzętu 1. Projektor multimedialny szt. 1 Specyfikacja dostawy sprzętu Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Jasność 3500 lumenów (wg standardu ANSI) 2. Współczynnik Kontrast

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. ZESTAW SERWERÓW dla Wydziału Ksiąg Wieczystych SR Zamość, składający się z SERWERA APLIKACJI - szt. 1 i SERWERA BAZ DANYCH - szt. 1 - wymagania minimalne Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Projektor multimedialny 2 szt.

Projektor multimedialny 2 szt. Projektor multimedialny 2 szt. Producent... Model... Nazwa podzespołu/ Opis oferowanego towaru Opis minimalnych wymagań parametry Projekcja Długoogniskowa Technologia wyświetlania DLP Rozdzielczość Minimum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY CZĘŚĆ II. POZYCJA 1. Zestaw komputerowy stacjonarny nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY CZĘŚĆ II. POZYCJA 1. Zestaw komputerowy stacjonarny nr 1 Załącznik nr 2B POVIIG230/13/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY CZĘŚĆ II Sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe Zamówienie obejmuje dostawę komputerów i akcesorii komputerowych dla Prokuratury Apelacyjnej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu Załącznik Nr 4 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Dokument techniczny Nazwa komponentu Obudowa Płyta główna Procesor Pamięć RAM Sloty PCI Express Wbudowane porty Karta graficzna Interfejsy sieciowe Kontroler

Bardziej szczegółowo

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Komputer przenośny laptop z dedykowaną stacją dokującą

Komputer przenośny laptop z dedykowaną stacją dokującą JRP.231.22.2015.KG Załącznik nr 1 do OPZ zadanie I Procesor Płyta główna Ekran Pamięć operacyjna RAM BIOS Komputer przenośny laptop z dedykowaną stacją dokującą Procesor zaprojektowany do pracy w komputerach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych, projekcyjnych oraz oprogramowania w 2012 r. wg trzech części

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Część I: Dostawa sprzętu komputerowego Dostawa dotyczy: stacji roboczych, monitorów, komputera przenośnego, skanerów, urządzeń wielofunkcyjnych, dysków

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do specyfikacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu

Załącznik nr 1 do specyfikacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu Typ Procesor Chipset Załącznik nr 1 do specyfikacji Wymagane minimalne parametry techniczne stacji komputerowej Komputer

Bardziej szczegółowo

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Ap VI G 25/6/13 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Prokuratura Apelacyjna w Warszawie, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY TECHNICZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA

SZCZEGÓŁOWY TECHNICZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA Znak sprawy SZCZEGÓŁOWY TECHNICZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA dla Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale ul. Tkaczowa 146 36-040 Boguchwała

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie 1. Przedmiot zamówienia 2. Ilość Zad. 1 Zad. 2 Zad. 3 Zad. 4 Zad. 5 Zad.

Bardziej szczegółowo

Komputer stacjonarny z oprogramowaniem systemowym.. 20 szt. Nazwa Producenta. Model.

Komputer stacjonarny z oprogramowaniem systemowym.. 20 szt. Nazwa Producenta. Model. Komputer stacjonarny z oprogramowaniem systemowym.. 20 szt. Komputer stacjonarny - parametry (wymagania minimalne) Procesor Procesor minimum dwurdzeniowy, czterowątkowy, ze zintegrowanym układem graficznym,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy wykaz sprzętu komputerowego. Część 1 - dostawa sprzętu i oprogramowania do backupu wraz z wdrożeniem

Szczegółowy wykaz sprzętu komputerowego. Część 1 - dostawa sprzętu i oprogramowania do backupu wraz z wdrożeniem Załącznik Nr 1 Szczegółowy wykaz sprzętu komputerowego Część 1 - dostawa sprzętu i oprogramowania do backupu wraz z wdrożeniem Pozycja 1 - Urządzenie do backupu typu Iomega StorCenter ix12-300r lub równoważne.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia LAPTOP

Załącznik nr 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia LAPTOP Załącznik nr 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część 1 sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz urządzenia peryferyjne, 1. 9 Komputerów typu Laptop Miejsce dostawy komputerów typu Laptop:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Szczegółowy opis

Bardziej szczegółowo

1.Komputer dla ucznia - 22 szt.

1.Komputer dla ucznia - 22 szt. Załącznik nr 3 do SIWZ.. ( pieczęć adresowa wykonawcy) CHARAKTERYSTYKA PROPONOWANEGO SPRZĘTU OFERTA WYKONAWCY 1.Komputer dla ucznia - 22 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Zestawienie ilościowe

Zestawienie ilościowe Zestawienie ilościowe 1. Zestaw komputerowy... szt. 22 Np. Fujitsu P2760 2. Laptop 1... szt. 3 Np. HP ProBook 6555b (wd720ea) 3. Laptop 2... szt. 3 Np. HP Probook 6555b (wd722ea) 4. Laptop 3... szt. 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do specyfikacji

Załącznik nr 1 do specyfikacji Załącznik nr 1 do specyfikacji CZĘŚĆ A ZESTAW KOMPUTEROWY SPEŁNIAJĄCY PONIŻSZE WYMAGANIA MINIMALNE (24 SZTUKI) KOMPUTER Procesor Chłodzenie Procesora Pamięć 2 rdzeniowy, powinien osiągać w teście wydajności

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W TYŃCU MAŁYM Zamawiający: GMINA KOBIERZYCE AL. PAŁACOWA 1 55-040 KOBIERZYCE tel. +48 71 36 98 130 faks +48 71 31 11 252 strona internetowa: www.ugk.pl przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia Komputery, drukarki i oprogramowanie

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia Komputery, drukarki i oprogramowanie Załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia Komputery, drukarki i oprogramowanie Wykonawca winien dostarczyć i zainstalować zestawy komputerowe o minimalnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy DP/2310/88/13 ZAŁĄCZNIK NR 2

Numer sprawy DP/2310/88/13 ZAŁĄCZNIK NR 2 ZAŁĄCZNIK NR 2 Opis przedmiotu zamówienia część 1 Poz. 1 Drukarka laserowa monochromatyczna szt. 1 nominalna prędkość druku 16 str./min. rozdzielczość w pionie600 dpi rozdzielczość w poziomie 600 dpi pojemność

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I ZESTAW KOMPUTEROWY

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I ZESTAW KOMPUTEROWY Załącznik Nr 1 CZĘŚĆ I ZESTAW KOMPUTEROWY Lp. 1. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Ekran Przekątna: min. 21,5 jasność jest na poziomie 250 cd/m2 Rozdzielczość: min. 1920x1080

Bardziej szczegółowo