Pojazd jest zawsze chroniony w sposób automatyczny, w czasie jazdy i po jej zakończeniu!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pojazd jest zawsze chroniony w sposób automatyczny, w czasie jazdy i po jej zakończeniu!"

Transkrypt

1 Magnum Immobilizer Immobilizer Magnum BBS jest wysokiej klasy urządzeniem zabezpieczającym. Do swojej poprawnej pracy wykorzystuje moduł Bluetooth, która zapewnia bez obsługową komunikację z immobilizerem. Dodatkowo cała transmisja jest szyfrowana dynamicznym kluczem z kodem PIN, co czyni go urządzeniem bardzo bezpiecznym i nie zawodnym. Immobilizer Magnum BBS zabezpiecza podwójnie samochód poprzez innowacyjne rozwiązanie chronione Patentem Blokady Układu Hamulcowego i blokady silnika. Łączy zalety zabezpieczenia mechanicznego z elektronicznym. Jest całkowicie nową na świecie, koncepcją ochrony pojazdu przed kradzieżą. Urządzenie zostało oparte o nowatorskie rozwiązanie jakim jest zawór blokujący skutecznie układ hamulcowy, wykluczającym jakiekolwiek przemieszczanie samochodu. Konstrukcja zaworu z elektronicznym sterowaniem wyklucza możliwość jego przypadkowego zadziałania podczas jazdy. Wyklucza również powstanie jakichkolwiek nieszczelności, nie zmienia układu hamulcowego i nie ma wpływu na żadne jego elementy. Funkcje zastosowane w projektowaniu uwzględniły czynniki takie jak bezpieczeństwa użytkowania, skuteczności ochrony, stosowane metody kradzieży i prostoty obsługi. Funkcja uzbrajania jest całkowicie niezależna od czynnika ludzkiego co stawia urządzenie w klasie profesjonalnej. System może współpracować z systemami lokalizacji GPS/GSM. Pojazd jest zawsze chroniony w sposób automatyczny, w czasie jazdy i po jej zakończeniu! Urządzenie jest dostępne wyłącznie w Certyfikowanych Warsztatach z montażem.

2 OPIS URZĄDZENIA Magnum BBS jest immobilizerem bez obsługowym stworzonym w oparciu o sprawdzony model BTS zapewniając najlepsze funkcje z zakresu zabezpieczenia przed kradzieżą. Immobilizer Magnum BBS pomimo prostej konstrukcji posiada wszystkie logiczne funkcje obsługi i autodiagnozy. Magnum BBS posiada o Patentowany Zawór Blokujący Hamulce i blokadę wewnętrzną przekaźnik blokady elektrycznej pracujących na stykach normalnie zwartych (NC). Do obsługi immobilizera służą przypisane telefony plus dodatkowo karty transpondery w kształcie Karty kredytowej (2 sztuki w komplecie). FUNKCJE IMMOBILIZERA możliwość wkodowania 4 telefonów możliwość wkodowania 4 kart transponderów 1 obwód blokady hydraulicznej hamulca 1 obwód blokady elektrycznej w konfiguracji NC 10A 1 linia wejścia włączników masowych (wyprowadzenie immobilizera z trybu uśpienia) 1 linia wejścia załączenia zapłonu (wyprowadzenie immobilizera z trybu uśpienia) Auto uzbrojenie Tryb serwis X funkcje programowalne KOMPLETACJA URZĄDZENIA: Zdjęcie wszystkich elementów systemu. Centralka immobilizera - 1 sztuka. Zawór hydrauliczny - 1 sztuka Wiązka główna W14-1 sztuka Wiązki blokady zapłonu - 1 sztuka Karty Transpondery- w skład urządzenia wchodzą 2 sztuki

3 FUNKCJE LOGICZNE ROZBROJENIE IMMOBILIZERA w tym stanie dioda nie miga AUTORYZACJA PRZEZ ZLOKALIZOWANIE TELEFONU Po zlokalizowaniu wprogramowanego na pierwszej pozycji telefonu z interfejsem Bluetooth, immobilizer potwierdzi poprawność autoryzacji 3 krótkimi sygnałami buzera. Jeśli autoryzacja jest poprawna, dioda LED zgaśnie. Brak poprawnej autoryzacji uniemożliwia uruchomienie silnika. AUTORYZACJA PRZEZ KARTĘ TRANSPONDEROWĄ Następuje poprzez zbliżenie karty transpondera do anteny odbiorczej w czasie 30 sek. od otwarcia drzwi lub po przekręceniu stacyjki.po tym czasie system przechodzi w stan uśpienia i oczekuje do ponownego otwarcia drzwi lub przekręcenie stacyjki. Sygnalizacja stanu rozbrojenia: Buzer - 3 krótkie sygnały Dioda przestaje migać (każde zbliżenie klucza transpondera do anteny sygnalizowane jest w stanie rozbrojenia immobilizera dwoma sygnałami buzera). UWAGA: Chwilowe załączenie i wyłączenie zapłonu lub otwarcie drzwi powoduje wyprowadzenie immobilizera z trybu uśpienia na zaprogramowany czas automatyczny, w którym możemy rozbroić immobilizer. Jeżeli w tym czasie nie zbliżymy karty transpondera do anteny to immobilizer automatycznie przejdzie w tryb uśpienia (wyłączenia układu zasilania anteny).załączenie zapłonu w stanie uzbrojenia powoduje rozłączenie obwodów blokady elektrycznej (zadziałanie przekaźnika). AUTOMATYCZNE UZBROJENIE IMMOBILIZERA w tym stanie dioda miga szybko Wyłączenie zapłonu i upływie 5 min. powoduje automatyczne uzbrojenie. Otwarcie drzwi skraca czas do 30sek. jeśli zapłon został wcześniej wyłączony lub opcja SZYBKO ustawiona przez instalatora skraca czas do 5 sek. System po wyłączeniu zapłonu według ustalonych reguł automatycznego uzbrojenia przejdzie do stanu uzbrojenia pomimo zlokalizowanego w zasięgu telefonu. Jeśli będziemy chcieli znowu rozbroić system i telefon pozostaje w zasięgu wystarczy otworzyć ponownie drzwi i przekręcić stacyjkę. UZBROJENIE IMMOBILIZERA w tym stanie dioda miga wolno Sygnalizacja przejścia do stanu uzbrojenia : Buzer - 1 długi (3 sek) sygnał. Dioda zaczyna migać wolno w tempie 1Hz Pierwsza zostaje uaktywniona Blokada Elektryczna W drugiej kolejności zostaje zamknięty zawór układu hamulca Blokada Hamulca Użycie hamulca powoduje zablokowanie kół Przykład: Po wyłączeniu silnika samochodu i otwarciu drzwi po 30 sek. system uzbroi się automatycznie. Ponowne uruchomienie silnika nie wymaga zbliżenia karty transpondera do anteny jeśli telefon pozostaje w zasięgu wystarczy otworzyć ponownie drzwi i przekręcić stacyjkę. Przypomni nam o rozbrojeniu trzykrotny sygnał akustyczny po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon bez uprzedniego zbliżenia karty transpondera. Pierwsze użycie hamulca bez rozbrojenia spowoduje zablokowanie systemu hamulcowego.

4 *Dla pełnej ochrony samochodu należy po wyłączeniu silnika przy otwartych drzwiach (ustawiona opcja Szybko) samochodu wcisnąć mocno pedał hamulca. Samochód ma wówczas zablokowany silnik i koła samochodu. Ochronę samochodu zapewnia również pozostawienie samochodu bez wciskania hamulca(nie zabezpiecza przed holowaniem).jednakże przy ewentualnej próbie ominięcia układu unieruchamiającego silnik lub holowaniu, blokada układu zadziała przy pierwszym hamowaniu, skutecznie unieruchamiając pojazd. Pamiętaj! W celu odblokowania układu hamulcowego należy w pierwszej kolejności odblokować system telefonem bądź kartą tranpondera układ elektroniczny, po trzykrotnym sygnale akustycznym uruchomić silnik i nacisnąć pedał hamulca. Hamulec zostanie odblokowany, pedał hamulca stanie się wyczuwalnie miękki. W przypadku trudności z odblokowaniem należy ponownie nacisnąć pedał hamulca z większą siłą i bardziej energicznie. TRYB SERWIS IMMOBILIZERA - stan ten potwierdza sygnał buzera Tryb serwis wykorzystywany jest w przypadku konieczności pozostawienia samochodu w serwisie naprawczym. Ma to na celu uniknięcie trudności w obsłudze samochodu przez personel serwisu. W tym trybie immobilizer jest rozbrojony (brak automatycznego uzbrojenia) z zachowaniem funkcji usypiana obwodu anteny. W celu uaktywnienia trybu serwis należy: Rozbroić immobilizer telefonem lub kartą transpondera Załączyć zapłon Przytrzymać przycisk SW około 20 sekund do potwierdzenia buzera sygnałem ciągłym Wyłączyć zapłon w ciągu 5 sekund W tym stanie po włączeniu zapłonu brzęczyk dwukrotnym ciągłym sygnałem 2sek. przypomina użytkownikowi stan, w którym znajduje się immobilizer Immobilizer jest wprowadzony w tryb serwis. Sygnalizacja włączonego trybu serwisowego: Każde załączenie lub wyłączenie zapłonu sygnalizowane jest dwukrotnym trwającym 2 sek sygnałem buzera. W celu wyłączenie trybu serwis należy tylko nacisnąć przycisk SW celem wyprowadzenia układu z trybu uśpienia. FUNKCJA ANTYPORWANIOWA (opcja instalator) W ustawieniu fabrycznym urządzenie nie ma zaprogramowanej funkcji antyporwania i jest programowana tylko do urządzenia sprzedawanego poza terytorium Unii Europejskej. Funkcja dotyczy tylko blokady elektrycznej i może być ustawiona na specjalne życzenie klienta podczas montażu przez instalatora. Uaktywnienia funkcji antyporwania nie spowoduje zadziałania blokady hamulca tylko ma za zadanie doprowadzenie do zatrzymania silnika pojazdu w jak najkrótszym czasie od 30 sekundy do 50 sekundy. Uaktywniana jest od otwarcia i zamknięcia drzwi kierowcy przy włączonej stacyjce a funkcja zacznie odliczać czas od zamknięcia drzwi kierowcy. Funkcje rozbrajamy przyciskiem dodatkowym SW od Pin Kodu dłuższym przytrzymaniem 1sekundę po uaktywnieniu do max 30 sekundy. UWAGA: Uaktywnienie funkcji antyporwaniowej jest zawsze sygnalizowane 5-krotnym sygnałem brzęczyka (piii-pi-pi-pi-pi). W przypadku nie rozbrojenia systemu ciąg zdarzeń od momentu uruchomienia pojazdu jest następujący: po 20 sek. włączają się światła kierunkowskazów i buzer; po kolejnych 10 sek. blokada elektryczna zostanie w 30sekundzie rozłączona na 5

5 sek i tak dwa razy, a następnie w 50 sekundzie nastąpi definitywne wyłączenie blokady elektrycznej. Po zablokowaniu silnika przez system, można go jeszcze uruchomić na 20 sek.. Funkcja pozwala na odjechanie samochodem z niebezpiecznego miejsca (środek skrzyżowania, tory kolejowe lub tramwajowe). Po tym czasie samochód zostanie definitywnie unieruchomiony do czasu poprawnej autoryzacji. W 30 sekundzie system dodatkowo aktywuje sygnalizację stanu na wyjściu INFO GPS wystawiając masę. Światła kierunkowskazów wyłączają się po dezaktywacji. Gdy zatrzymamy auto i wyłączymy stacyjkę, kolejne uruchomienie pojazdu nie będzie możliwe bez uprzedniej dezaktywacji / rozbrojenia immobilizera kluczem tranponderowym. AUTORYZACJA KODEM PIN WPROWADZANYM PRZY UŻYCIU PRZYCISKU SW Kod PIN ustawiany jest na potrzeby autoryzacji funkcji SERWIS, INFO GPS oraz rozbrojenia sytemu bez użycia klucza transpondera pełny kod PIN (opcja ta fabrycznie jest wyłączona). Do autoryzacji wykorzystywane są 2 pierwsze cyfry lub pełny kod PIN 5 cyfr (w zależności od ustawień, w oknie Autoryzacja SW (3)) przykład: kod PIN Sposób wprowadzania cyfr kodu PIN Nacisnąć 2 razy SW, poczekać (ok.1sek) na 1 sygnał buzera (zatwierdzenie cyfry). Nacisnąć 1 razy SW, poczekać (ok.1sek) na 1 sygnał buzera (zatwierdzenie cyfry). Jeżeli kod PIN jest prawidłowy system potwierdzi poprawność autoryzacji 3 krótkimi sygnałami buzera, a dioda LED przestaje świecić. Błędnie wprowadzony kod PIN sygnalizowany jest trwającym 3 sek. sygnałem buzera. W polu edycyjnym LICZBA PRÓB AUTORYZACJI (4) przy wprowadzonej wartości: 3 na poprawną autoryzację są 3 próby, jeżeli 3 razy został wprowadzony błędny kod PIN to immobiliser blokuje na 60 sek. możliwość autoryzacji. W stanie blokady autoryzacji każde naciśnięcie SW sygnalizowane jest trwającym 3sek. sygnałem buzera. AUTORYZACJA W TRYBIE KODU PIN WPROWADZANEGO Z KLAWIATURY TELEFONU Telefon wyświetla żądanie wprowadzenia kodu PIN z klawiatury, na poprawną autoryzację są 3 próby, jeżeli 4 razy został wprowadzony błędny kod PIN to immobiliser blokuje możliwość autoryzacji na 60sek analogicznie przy próbie wprowadzania przyciskiem SW. W stanie blokady autoryzacji, przez 60 sek. nie są wysyłane przez interfejs Bluetooth zapytania autoryzacyjne. ZMIANA UŻYWANEGO TELEFONU W celu zmiany używanego telefonu na drugi dowolny przypisany należy wprowadzić przyciskiem autoryzacji SW jedną cyfrę (analogicznie jak przy wprowadzaniu kodu PIN). Podana cyfra (1...4) spowoduje zmianę aktywnego telefonu na ten, który jest przypisany do tej cyfry w pamięci procesora. Jeśli podana wartość będzie większa od pięciu lub na podanej pozycji nie jest zaprogramowany telefon, to aktywny telefon nie zostanie zmieniony. Po zmianie telefonu pierwsza autoryzacja wymaga podania pełnego kodu PIN. Dodatkowo, układ musi być w trybie wyszukiwania telefonu (np. po otwarciu drzwi). FUNKCJA INFO GPS INFO GPS informuje o stanie autoryzacji na potrzeby monitoringu GPS. Otworzenie drzwi kierowcy lub zamknięcie na załączonym zapłonie aktywuje sygnalizację stanu INFO GPS zaświeceniem LED. Autoryzację INFO GPS należy wykonać w określonym czasie (zależne od ustawionej kontrolki wyboru w części okna aplikacji nazwanej: OPÓŹNIENIA (x) możliwe jest ustawienie: 30/90/120 ). Jeżeli w tym czasie INFO GPS nie zostanie poprawnie autoryzowana to system poinformuje o tym trwającym 5 sek. sygnałem buzera i wystawi masę na wyjściu INFO GPS.

6 WEJŚCIE W TRYB KONFIGURACJI I PROGRAMOWANIA FUNKCJI IMMOBILIZERA Zainstaluj aplikację Immobilizer Magnum v1.0 udostępnioną na stronie przez producenta immobilizera. POŁĄCZENIE Z KOMPUTEREM PC Podłącz wtyczkę adaptera USB do wolnego portu USB w komputerze. Dla użytkowników systemu Windows wersji starszej niż XP wymagane jest zainstalowanie załączonego do adaptera sterownika. Zainstaluj urządzenie na wolnym porcie USB: INSTALACJA STEROWNIKÓW Instalacja sterowników wymagana jest do poprawnej komunikacji urządzenia z komputerem PC. W tym celu: 1. Przewodem USB podłączamy sterownik do wolnego portu w komputerze. 2. System automatycznie wykryje urządzenie i uruchomi Kreatora znajdowania nowego sprzętu. Klikamy przycisk Dalej.

7 3. Zaznaczamy opcje Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji (zaawansowane). Klikamy przycisk Dalej. 4. Zaznaczamy opcje Wyszukaj najlepszy sterownik w tych lokalizacjach oraz opcje Uwzględnij tę lokalizację w wyszukiwaniu. Następnie wskazujemy lokalizację pliku sterownika i klikamy przycisk Dalej.

8 5. Pracę kreatora instalacji kończymy przyciskiem Zakończ. 6. W przypadku ponownego uruchomienia kreatora instalacji postępujemy zgodnie z punktami 2 5.

9 KONFIGURACJA FUNKCJI IMMOBILIZERA (1) Opóźnienie drzwi - Czas automatycznego uzbrajania od drzwi 5sek lub 30sek (2) Opóźnienie stacyjka - Czas automatycznego uzbrajania od stacyjki 30sek lub 5min (3) Autoryzacja SW Autoryzacja przyciskiem SW 2 cyfry dwie pierwsze cyfry PIN KOD 5 cyfr pięć cyfr pełnego PIN KOD (4) Liczba prób autoryzacji - Ustawienie limitu prób rozbrojenia awaryjnego przyciskiem SW 3 po 3 błędnej próbie następuje blokada na 60sek Bez limitu brak limitu autoryzacji (5) Autoryzacja Serwisu Ustawienie wyboru wejścia systemu w tryb serwis (7) Autoryzacja Telefonu - Ustawienie wyboru rozbrojenia przez zlokalizowanie telefonu lub dodatkowo przez podanie kodu PIN (8) Adresy Telefonów Adresy telefonów przypisanych do urządzenia (9) Moduł Bluetooth w tym miejscu wpisujemy nazwę urządzenia i kod PIN (10) Szukaj Telefon - do wyszukiwania urządzeń w lokalizacji (11) Zapis - Zapis parametrów następuje po naciśnięciu przycisku Zapisz. W oknie programu będą wyświetlane zapisywane parametry. Stanowią one potwierdzenie poprawności zapisu, ponieważ po zapisie do pamięci procesora parametry są automatycznie odczytywane i wysyłane z powrotem do komputera (12) Odczyt Przycisk Odczyt umożliwia odczytanie wcześniej zapisanych informacji

10 TYPOWE ROZWIĄZANIE UKŁADU HAMULCOWEGO Schemat układu odblokowanego Zbiornik wyrównawczy Silnik PROCESOR STERUJĄCY Korpus aluminiowy Kulka stalowa Magnes neodymowy Pompa Hamulca TRÓJNIK TRÓJNIK Zawór otwarty Kierunek przepływu płynu hamulcowego: Odblokowany Schemat układu zablokowanego Zbiornik wyrównawczy Silnik PROCESOR STERUJĄCY Korpus aluminiowy Magnes neodymowy Kulka stalowa Pompa Hamulca Zawór zamknięty pozwala na hamowanie a następnie blokuje TRÓJNIK TRÓJNIK Kierunek przepływu płynu hamulcowego: Odblokowany Zablokowany

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji! Instrukcja instalacji Rev. 1.4

Bardziej szczegółowo

CA-5 Wersja programowa 1.09

CA-5 Wersja programowa 1.09 Centrala alarmowa CA-5 Wersja programowa 1.09 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GDAŃSK ca5u_pl 06/05 OSTRZEŻENIA Aby uniknąć problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie się z instrukcją przed

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com PORADNIK UŻYTKOWNIKA PowerMaster-10 G2 W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy www.visonic.com Instrukcja obsługi urządzenia PowerMaster-10/30 G2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 Przedmowa...

Bardziej szczegółowo

Sigma 12 12-Liniowa 2-Strefowa Centrala Alarmowa Dla Twojego biura i domu

Sigma 12 12-Liniowa 2-Strefowa Centrala Alarmowa Dla Twojego biura i domu Sigma 12 12-Liniowa 2-Strefowa Centrala Alarmowa Dla Twojego biura i domu Instrukcja użytkownika Wyłączny importer ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa tel.: 022 863-63-53 fax: 022 863-74-23 http://www.janexint.com.pl

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

CA-4v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK. ca4v1_pl 10/04

CA-4v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK. ca4v1_pl 10/04 Centrala alarmowa CA-4v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK ca4v1_pl 10/04 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów. W skład systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO G60 - G100 FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO 9001/2000= WAŻNE INFORMACJE DLA INSTALATORA OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 1) UWAGA! Przeczytanie poniższych zaleceń jest bardzo ważne dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 32/2010

Deklaracja zgodności nr 32/2010 Deklaracja zgodności nr 32/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-48 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 E K2 XVR-04 D1 K2 XVR-04 D1-E K2 K2 K2 K2 XVR-08 XVR-08 E XVR-08 D1 XVR-08 D1-E K2 XVR-16 K2 XVR-16 D1 K2 XVR-16 D1-E K2 XVR-24 E K2 XVR-32 E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1 Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1 iplus wita w świecie mobilnego internetu! iplus to najlepszy mobilny dostęp do internetu z dowolnego miejsca. Łącz się z siecią zawsze, kiedy potrzebujesz

Bardziej szczegółowo

2005 RTH. www.auraton.pl. Instrukcja Obsługi OFF ON IN OUT ALARM RESET PLUS 2005 AURATON RTH RTH

2005 RTH. www.auraton.pl. Instrukcja Obsługi OFF ON IN OUT ALARM RESET PLUS 2005 AURATON RTH RTH www.auraton.pl 2005 RTH Instrukcja Obsługi OFF ON IN OUT ALARM RESET AURATON RTH PLUS 2005 RTH 2 Gratulujemy Państwu zakupu bezprzewodowego regulatora temperatury AURATON 2005 RTH LCD 24h Praca pod obciążeniem

Bardziej szczegółowo

Netia Spot bezprzewodowe serce Twojego domu lub biura

Netia Spot bezprzewodowe serce Twojego domu lub biura Netia Spot bezprzewodowe serce Twojego domu lub biura Spis treści Witaj w gronie użytkowników Netia Spota! 3 Zawartość zestawu instalacyjnego 4 Opis Netia Spota 4 Uruchomienie Netia Spota 5 Połączenie

Bardziej szczegółowo

Wstępne uwagi. Bezprzewodowy Regulator Temperatury AURATON 2005 TX Plus i odbiornik AURATON 2005 RX Plus. Regulator Temperatury

Wstępne uwagi. Bezprzewodowy Regulator Temperatury AURATON 2005 TX Plus i odbiornik AURATON 2005 RX Plus. Regulator Temperatury I AURATON 25, AURATON 25 TX Plus - Wstęp Regulator Temperatury AURATON 25 PL Bezprzewodowy Regulator Temperatury AURATON 25 TX Plus i odbiornik AURATON 25 RX Plus 2 Wstępne uwagi Instrukcja ta zawiera

Bardziej szczegółowo

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V LED3 LED1 LED2 SW1 LED4 LED5 LED6 RTD-20 Instrukcja montażu 0V +V POWER 15-24VDC 0V S1 S2 S3 0V S4 S5 S6 polski Instrukcja montażu RTD-20 100.00 RTD-20 Retail Economiser realtime Control Systems 24VAC/30VDC,

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Na zewnątrz. Wyposażenie profesjonalne - Akcesoria. Legenda. : numer rozdziału. : numer strony

Na zewnątrz. Wyposażenie profesjonalne - Akcesoria. Legenda. : numer rozdziału. : numer strony 1WPROWADZENIE 5 Na zewnątrz 6 Klucze - Pilot zdalnego sterowania Odryglowanie selektywne kabiny i przestrzeni ładunkowej. Zaryglowanie wyłącznie przestrzeni ładunkowej. Zaryglowanie całego samochodu. a

Bardziej szczegółowo

TWOJA INSTRUKCJA OBSŁUGI W INTERNECIE!

TWOJA INSTRUKCJA OBSŁUGI W INTERNECIE! TWOJA INSTRUKCJA OBSŁUGI W INTERNECIE! Citroën umożliwia przeglądanie w sposób prosty i nieodpłatny dokumentacji pokładowej Twojego samochodu w systemie "on-line" oraz dostęp do historii pojazdu i ostatnich

Bardziej szczegółowo

Netia Player Instrukcja użytkownika

Netia Player Instrukcja użytkownika Netia Player Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Witaj w gronie użytkowników Netia Playera 3 2. Pierwsze uruchomienie Netia Playera 5 2.1. Zawartość pakietu instalacyjnego 5 2.2. Instalacja i konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Państwa samochód żyje w Internecie! Prosimy sprawdzić najnowsze dostępne informacje.

Państwa samochód żyje w Internecie! Prosimy sprawdzić najnowsze dostępne informacje. Instrukcja obsługi Państwa samochód żyje w Internecie! Prosimy sprawdzić najnowsze dostępne informacje. Na stronie Internetowej SERVICE BOX PEUGEOT umożliwia bezpłatne i łatwe przeglądanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06)

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06) Spółka z o.o. 80-180 Gdańsk Kowale, ul. Kwiatowa 3/1, tel.(058)32 282 31, fax.(058)32 282 33, www.kared.com.pl, e-mail: kared@kared.com.pl, KRS:0000140099, NIP: 583-001-80-84, Regon: 008103751, BZWBK S.A.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C5 00

Instrukcja obsługi Nokia C5 00 Instrukcja obsługi Nokia C5 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Aplikacje biurowe 6 Usługi sieciowe 6 Szybki start 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

Focus 14 Blue Monitor brajlowski Podręcznik użytkownika

Focus 14 Blue Monitor brajlowski Podręcznik użytkownika Focus 14 Blue Monitor brajlowski Podręcznik użytkownika Freedom Scientific Inc. Opublikowany przez: Freedom Scientific Inc 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 337161805 USA http://www.freedomscientific.com

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia 700

Podręcznik użytkownika Nokia 700 Podręcznik użytkownika Nokia 700 Wydanie 3.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Szybki start 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty SIM 7 Wkładanie karty pamięci 9 Ładowanie baterii 11 Ładowanie

Bardziej szczegółowo

2012 myphone. All rights reserved. MYTAB 7 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 7

2012 myphone. All rights reserved. MYTAB 7 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 7 1 Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia E52

Instrukcja obsługi Nokia E52 Instrukcja obsługi Nokia E52 Wydanie 7.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 6 Usługi sieciowe 7 Informacje o technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) 7 Znajdowanie

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 4010 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 4010 Wydanie oryginalne: Czerwiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Informacje ogólne 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Usługi sieciowe 5 Pamięć współdzielona 6 Kody dostępu 6 Aktualizacje

Bardziej szczegółowo