Bluetooth Speaker Stand 01 OWNER S MANUAL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bluetooth Speaker Stand 01 OWNER S MANUAL"

Transkrypt

1 Bluetooth Speaker Stand 01 OWNER S MANUAL Bluetooth Speaker Stand 01 INSTRUKCJA OBSŁUGI ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INNYMI PRODUKTAMI TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Przed skorzystaniem z urządzenia zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zachowaj ją na przyszłość

2 Contents / Spis treści English 3 Polski 10 Warunki gwarancji 18 2

3 Contents Introduction 4 Battery Precautions 4 Getting Started 5 Installation 6 Cable Connections 7 Bluetooth Connection 7 LED Indicators 8 Battery Charging 8 Product Maintenance 9 Specifications 9 3

4 Introduction Thank you for purchasing our Bluetooth speaker. This device can be easily connected with your audio source or video devices. It supports both Bluetooth and line-in usage. Battery Precautions The device can be powered by a built-in rechargeable lithium battery. Please charge the battery for at least 8 hours before your first use of the device. * If the device is not used for a long period of time, The battery may be out of power. Please charge the battery. * Rechargeable batteries can only be charged under adult supervision. * Use only the supplied USB cable to recharge the battery. Improper charging may cause damage of the battery and device. * Do not attempt to open the rechargeable battery or battery pack. There are no serviceable parts inside. * Should a battery leak, the device may become damaged. Clean the battery compartment immediately, avoiding contact with your skin. * Keep batteries out of reach of children. If swallowed, consult a physician immediately. * Leaving the battery in hot or cold places. A device with a hot or cold battery may not work Stably, even when the battery is fully charged. Do not dispose batteries in fire as they may explode. Batteries may also explode if damaged. Please dispose them according to local regulations. Do not dispose them as household waste. 4

5 Getting Started General controls 5

6 Installation Clamp this speaker on your tablet, it s scalable to fit the width of the tablet. You can also adjust the tablet angle refer the above pictures. You can fold this speaker to fit in your bag, see above pictures. 6

7 Cable Connections Bluetooth Connection Switch ON/OFF button to ON to turn on the device, you will hear two long dudu sound after one beep sound. At this moment, the device is now in pairing mode and can be searched.1.put the speaker in pairing mode when you turn on the Bluetooth, the speaker will be discovered by your device. When the speaker is in pairing mode the led will flash in green. 2.set your device to "discover" the speakers. Follow your device 's instruction guide, first make sure that Bluetooth is activated on your device. Then set your device to discover the speaker. This usually involves going to "setup", "connect" or" Bluetooth" menu on your device and selecting the option to "discover" or "add" a Bluetooth device. 3.your device will find the speaker under name "Bluetooth". Your device then asks if you want to pair with the speaker. Accept by pressing "yes" or "ok" on the device and confirm with the passkey or pin=0000(4 zeros). Your device will confirm when pairing is complete. In case of unsuccessful pairing, push to off then restart it to "on". 7

8 LED Indicators Green light Red light What you see Flash slowly Flash quickly Solid Flash quickly Solid OFF What it means Ready to be paired Pairing in process Paired Low battery Charging in progress Fully charged Battery Charging The device has a built-in rechargeable battery. This can be charged by USB cable connected with your computer. When it s charging, the light below the left button will turn in red. After charging, the device can be used without the power connection. Charge the device again when you see the red light blinking quickly. 8

9 Product Maintenance Your device is designed to be light, compact and durable. However, it is an electronic device and must be treated carefully. Putting unnecessary pressure on it or striking the device against other objects can cause damage. - Do not drop, crush, bend, or apply excessive force to the device. - Do not expose your device to moisture, extreme or prolonged heat, cold, humidity, or other adverse conditions. Avoid storing it in damp, humid or wet places. It is not waterproof. - Do not operate or store unit in places with frequent static electricity or electrical noise e.g. speaker. - The unit must only be opened by qualified personnel. - This device contains magnets. Keep magnetic field sensitive products such as credit cards and video screens away from this device to avoid damage or malfunction. Specifications Output power Frequency range S/N Power supply Impedance: Size Audio source Function spec: Weight 6W 50 Hz ~ 20 KHz >85dB Lithium battery 4 Ohms 199mm x 208mm x 51.5mm Smartphone, Notebook, MP3, MP4 etc. Bluetooth, microphone, line-in 260g Rechargeable battery with charging option from USB cable Operating range up to 10 meters Bluetooth EDR 9

10 Bluetooth Speaker Stand 02 INSTRUKCJA OBSŁUGI ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INNYMI PRODUKTAMI TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Przed skorzystaniem z urządzenia zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zachowaj ją na przyszłość 10

11 Spis Treści Wstęp 12 Ostrzeżenia Dotyczące Baterii 12 Pierwsze Kroki 13 Instalacja 14 Połączenie za pomocą Przewodu 15 Połączenie Bluetooth 15 Diody LED 16 Ładowanie Baterii 16 Konserwacja Produktu 17 Specyfikacja 17 11

12 Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu. Głośniki mogą zostać z łatwością podłączone do urządzeń audio lub video. Urządzenie obsługuje Bluetooth oraz bezpośrednie połączenie line-in. Ostrzeżenia Dotyczące Baterii Urządzenie może być zasilane przez wbudowany akumulator litowy. Przed pierwszym użyciem ładuj urządzenie przez 8 godzin. * Jeżeli urządzenie nie było używane przez długi czas, bateria mogła ulec rozładowaniu. Proszę ponownie naładować baterię * Baterie akumulatorowe mogą być ładowane tylko i wyłącznie pod opieką dorosłych. * Proszę nie korzystać tylko z kabla USB dołączonego do zestawu. * Nieprawidłowe ładowanie może spowodować uszkodzenie baterii i urządzenia. * Proszę nie otwierać baterii. Nie znajdują się tam żadne elementy, które mogłyby zostać naprawione przez użytkownika. * Wyciek z baterii może uszkodzić urządzenie. Proszę natychmiast wyczyścić baterię unikając kontaktu cieczy ze skórą. * Baterie trzymaj z dala od dzieci. W razie połknięcia natychmiast skonsultuj się z lekarzem. * Proszę nie zostawiać urządzenia w bardzo gorących lub bardzo zimnych warunkach. Zróżnicowana temperatura baterii może spowodować niestabilną pracę urządzenia, nawet jeżeli bateria jest w pełni naładowana. Proszę nie wrzucać baterii do ognia, ponieważ grozi to eksplozją. Bateria może także eksplodować pod wpływem innych uszkodzeń. Proszę składować zużyte baterie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Proszę nie wyrzucać baterii razem z domowymi odpadami. 12

13 Pierwsze Kroki Obsługa (ogólnie) 13

14 Instalacja Zaciśnij głośniki na tablecie. Zaciski są regulowane tak, aby dopasować się do szerokości tabletu. Możesz także regulować kąt nachylenia (patrz ilustracja powyżej). Głośniki mogą zostać złożone tak, aby zmieściły się w torbie (patrz ilustracja powyżej). 14

15 Połączenie za pomocą Przewodu Połączenie Bluetooth Włącz urządzenie. Usłyszysz dwa długie dźwięki oraz jeden krótki. W tym momencie urządzenie gotowe jest do parowania. 1. Ustaw głośniki na tryb parowania, aby Twoje urządzenie mogło je odszukać. Dioda głośników będzie świecić na zielono podczas gdy są one w trybie parowania. 2. Ustaw swoje urządzenie tak, aby odszukało głośniki. Upewnij się, że włączyłeś Bluetooth oraz że zapoznałeś się z instrukcją użytkowania swojego urządzenia. Zazwyczaj urządzenie wymaga od użytkownika uruchomienia menu opcji, połączeń lub Bluetooth. Następnie powinna ukazać się opcja wykryj urządzenie lub dodaj urządzenie. 3. Twoje urządzenie powinno znaleźć głośniki pod nazwą Bluetooth. Zaakceptuj parowanie urządzeń, a następnie wprowadź czterocyfrowy kod (0000 cztery zera). Twoje urządzenie powinno zakończyć parowanie. W razie niepowodzenia, wyłącz i włącz głośniki ponownie. 15

16 Diody LED Zielona dioda Czerwona dioda Dioda Mruga powoli Mruga szybko Świeci światłem stałym Mruga szybko Świeci światłem stałym Wyłączona Znaczenie Urządzenie gotowe do parowania Parowanie w toku Parowanie zakończone Słaba bateria Ładowanie w toku Ładowanie zakończone Ładowanie Baterii Urządzenie posiada wbudowany akumulator litowy, który może być ładowany za pomocą kabla USB podłączonego do komputera. Podczas ładowania dioda umieszczona pod lewym przyciskiem będzie świecić stałym, czerwonym światłem. Po zakończeniu ładowania, urządzenie może zostać odłączone od przewodu USB. Mrugająca, czerwona dioda oznacza, że urządzenie musi zostać naładowane ponownie. 16

17 Konserwacja Produktu Urządzenie jest lekkie, kompaktowe i trwałe, jednak elektroniczne komponenty znajdujące się wewnątrz urządzenia mogą zostać z łatwością uszkodzone przez zbyt duży nacisk lub rzucanie urządzeniem. - Nie upuszczaj, nie łam, nie wyginaj i nie stosuj zbyt dużego nacisku na urządzenie. - Nie narażaj urządzenia na kontakt z wilgocią, wysoką temperaturą, zimnem lub innymi niekorzystnymi warunkami. Nie przechowuj urządzenia w wilgotnych pomieszczeniach. Urządzenie nie jest wodoodporne. - Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach, w których działa elektryczność statyczna lub zakłócenia elektryczne (np. głośnik) - Nie otwieraj urządzenia - Urządzenie zawiera magnesy. Trzymaj urządzenie z dala od kart kredytowych, wyświetlaczy i innych urządzeń, które mogą ulec uszkodzeniu w kontakcie z magnesem. Specifikacja Moc wyjściowa Częstotliwość S/N Zasilanie Impedancja Wymiary Źródło dźwięku Funkcje 6W 50 Hz ~ 20 KHz >85dB Bateria litowa 4 Omy 199mm x 208mm x 51.5mm Smartfon, notebook, MP3, MP4 i inne Bluetooth, mikrofon, gniazdo line-in Akumulator z możliwością ponownego ładowania za pomocą kabla USB Zasięg bezprzewodowy do 10 metrów Bluetooth EDR 17

18 Warunki gwarancji 1. GOCLEVER SP. Z O.O. z siedzibą w Poznaniu ( ) przy ul. Sianowskiej 4A zwany dalej Gwarantem zapewnia, że urządzenie marki GOCLEVER, jest wolne od wad konstrukcyjnych i materiałowych, które mogłyby naruszyć jego funkcjonalność, o ile przestrzegana była instrukcja obsługi dostarczona przy zawarciu umowy. 2. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski. 3. Gwarant bezpłatnie usunie ewentualną niesprawność urządzenia, zgodnie z postanowieniami niniejszej gwarancji pod warunkiem przedstawienia wypełnionej w dniu zakupu karty gwarancyjnej wraz z kopią dowodu zakupu. Dokonywanie zmian i skreśleń w karcie gwarancyjnej przez osoby nieupoważnione powoduje utratę uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji. 4. Okres gwarancji na urządzenia GOCLEVER wynosi 24 miesiące, licząc od daty sprzedaży sprzętu, jednak nie dłużej niż 27 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na produkcie. 5. Tryb przyjmowania produktów uszkodzonych w systemie DOOR to DOOR przysługuje nabywcy w terminie 12 miesięcy od daty zakupu, jednak nie dłużej niż 15 miesięcy od daty produkcji. Po przekroczeniu tych terminów użytkownik powinien przesłać uszkodzone urządzenie do punktu serwisowego na własny koszt po wcześniejszym uzyskaniu numeru RMA zgodnie z procedurą reklamacyjną. Natomiast koszt przesyłki do klienta po naprawie pokrywa gwarant. 6. Okres gwarancji na akcesoria dołączone do urządzenia (np. pilot, kable itp.) wynosi 1 miesiąc od daty sprzedaży z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych ( nie dotyczy gwarancja door-to-door ) 7. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w możliwie najkrótszym terminie nie przekraczającym 21 dni roboczych od przyjęcia urządzenia na serwis. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, termin powyższy może ulec przedłużeniu o kolejne 30 dni. 8. Reklamujący zobowiązany jest zgłosić usterkę w Centralnym Serwisie Klienta na stronie zakładka WSPARCIE>>> Zgłoszenie reklamacji. W Przypadku nie zgłoszenia usterki i wysłania jej do gwaranta bez uzyskania numeru reklamacyjnego przesyłka nie zostanie przyjęta na serwis. 9. Gwarant bezpłatnie usunie ewentualną niesprawność urządzenia, zgodnie z postanowieniami niniejszej gwarancji pod warunkiem przedstawienia karty gwarancyjnej wraz z kopią dowodu zakupu. Dokonywanie zmian i skreśleń w karcie gwarancyjnej przez osoby nieupoważnione powoduje utratę uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji. 10. Nabywca zobowiązany jest dostarczyć produkt w oryginalnym opakowaniu, wraz ze wszystkimi akcesoriami. Odpowiedzialność za uszkodzenia wynikające z użycia opakowania zastępczego ponosi nabywca. 11. Sprzęt nie odebrany z serwisu w ciągu 3 miesięcy od ukończenia naprawy przepada na rzecz serwisu. 18

19 12. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (reklamacji sprawnego urządzenia lub gdy uszkodzenie powstało z winy klienta) zgłaszający reklamację zostanie obciążony kosztami ekspertyzy oraz transportu. 13. Gwarancja nie obejmuje: 1. jakiegokolwiek używania sprzętu wykraczającego poza opis zakresu jego pracy; 2. roszczeń z tytułu parametrów technicznych urządzenia, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta w instrukcji obsługi lub innych dokumentach o charakterze normatywnym; 3. uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych, np.: uszkodzeń mechanicznych, skutków zjawisk atmosferycznych, zanieczyszczeń, zalań, przepięć, itp. 4. wadliwego działania nieautoryzowanego oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu 14. W przypadku, gdy naprawa gwarancyjna wymaga wymiany części, element wymieniony pozostaje własnością Gwaranta. Części użyte do wymiany mogą być innej marki o parametrach technicznych co najmniej równoważnych. 15. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku zerwania plomb gwarancyjnych, tabliczki znamionowej z numerem seryjnym lub stwierdzenia przez serwis producenta dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian systemowy bądź konstrukcyjnych urządzenia. 16. Gwarant może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej, jeżeli zaistnieją nieprzewidziane okoliczności o charakterze siły wyższej np.: klęska żywiołowa, niepokoje społeczne itp. 17. Gwarant nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania z urządzenia będącego w naprawie. 18. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami urządzenia. 19. Gwarant nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku utraty danych na nośnikach magnetycznych. 20. Stosunek prawny pomiędzy nabywcą urządzenia i Gwarantem regulowany jest wyłącznie postanowieniami niniejszej gwarancji. Dalej idące roszczenia odszkodowawcze są wyłączone chyba, że wynikają one z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 21. Gwarancja niniejsza ma charakter uzupełniający w stosunku do uprawnień nabywcy przysługujących wobec sprzedawcy. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową. 19

20 Najszybszą metodą rozwiązywania wielu problemów jest kontakt przez zgłoszenie serwisowe pod adresem: Centralny Serwis Klienta Funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 16:30 tel. (061) Goclever Sp. z o.o. ul. Sianowska 4A Poznań, Polska Serwisy partnerskie: Czechy BOUNCER S.R.O. SLAVONICKA Jemnice, Czech Republic Ukraina Service Center "KROK-TTC" ul. Geroev Dnepra 2A 04212, Kiev, Ukraine Serbia ET Servis d.o.o. Beograd Member of Logo d.o.o. Group Bulevar kralja Aleksandra Beograd. Srbija , Chorwacja PlayCom Ulica grada Vukovara 249,10000 Zagreb , , Skype : PlayCom - HR 20

21 WARRANTY CARD DATE SOLD:... DATE MANUFACTURED:... DEVICE MODEL:... SERIAL NUMBER:... DEALER S NAME /STAMP SIGNATURE... Date and customer s signature Repairs history Date Confirmed defect made repairs Service sign and stamp 21

NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI

NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Read this manual before installation and use. Contents / Spis

Bardziej szczegółowo

TVAC16000B. User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones

TVAC16000B. User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones TVAC16000B GB PL DK ES User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones Version 01/2013 This user guide contains important information on starting operation and using the device.

Bardziej szczegółowo

user s manual MODECOM

user s manual MODECOM user s manual MODECOM Contents: Important Notices 4 Keys and Functions 5 I. Getting Started 6 1.1 Turn on/off 6 1.2 Lock/unlock the screen (sleep mode) 6 1.3 Connect to computer 7 II. Your Home Screen

Bardziej szczegółowo

IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS

IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS User s manual (short form) NVIP-1DN3000V/IR-1P NVIP-2DN3000V/IR-1P NVIP-1DN3001V/IR-1P NVIP-2DN3001V/IR-1P IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking

Bardziej szczegółowo

10-in-1 Remote Control

10-in-1 Remote Control H O M E T E C H 10-in-1 Remote Control SFB 10.1 A1 10-in-1 Remote Control Operating manual Pilot uniwersalny Instrukcja obsługi Univerzális távirányító Használati utasítás KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi v2.9

Instrukcja obsługi v2.9 Instrukcja obsługi v2.9 Copyright Tosibox Oy 2014 2 Table of Contents Tosibox in brief 3 Tosibox connections - Lock Mode A 4 Tosibox connections - Lock Mode B 5 Tosibox glossary 6 Tosibox products and

Bardziej szczegółowo

(short) NDR-EA3104LCD NDR-EA3108LCD

(short) NDR-EA3104LCD NDR-EA3108LCD e. ro /d vr /N ov us /N D REA 3 10 4L CD U s e r s m a n u a l (short) ht tp :// ww w. e- ca m er NDR-EA3104LCD NDR-EA3108LCD NDR-EA3104LCD / NDR-EA3108LCD User's manual (short) ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CMM-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI CMM-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR Z AUTOMATYCZNYM PRZEŁĄCZANIEM ZAKRESU CMM-10 Wersja 1.7 Multimetr CMM-10 przeznaczony jest do pomiaru napięcia stałego i zmiennego, prądu stałego i zmiennego, rezystancji,

Bardziej szczegółowo

User s manual NVR-3404POE NVR-3408POE NVR-3408POE-H2 NVR-3416

User s manual NVR-3404POE NVR-3408POE NVR-3408POE-H2 NVR-3416 User s manual (short) NVR-3404POE NVR-3408POE NVR-3408POE-H2 NVR-3416 User s manual (Short) ver.1.1 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS All rights reserved AAT Holding S. A. 2 User s manual (Short) ver.1.1

Bardziej szczegółowo

EMMERSON RU16 PILOT UNIWERSALNY INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE INSTRUKCJI OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA PRODUKTU

EMMERSON RU16 PILOT UNIWERSALNY INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE INSTRUKCJI OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA PRODUKTU EMMERSON RU16 PILOT UNIWERSALNY INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE INSTRUKCJI OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA PRODUKTU INSTALACJA BATERII 1. Zdejmij pokrywę zasobnika na baterię. 2.

Bardziej szczegółowo

RT-N14U. Router bezprzewodowy N300. Podręcznik użytkownika

RT-N14U. Router bezprzewodowy N300. Podręcznik użytkownika RT-N14U Router bezprzewodowy N300 Podręcznik użytkownika PL7879 Wydanie poprawione Listopad 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

DUAL DRIVE NETWORK CENTER

DUAL DRIVE NETWORK CENTER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA DUAL DRIVE NETWORK CENTER EXTERNAL REMOVABLE DUAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN / USB 2.0 HOST Rev. 037 Szanowni Państwo, serdecznie dziękujemy za zdecydowanie się na zakup

Bardziej szczegółowo

User s manual (short) NDR-EA2104 NDR-EA2208 NDR-EA2416

User s manual (short) NDR-EA2104 NDR-EA2208 NDR-EA2416 User s manual (short) NDR-EA2104 NDR-EA2208 NDR-EA2416 NDR-EA2104 / NDR-EA2208 / NDR-EA2416 User's manual (short) ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC

Bardziej szczegółowo

4-CH digital video recorder set URZ0158. User's manual Instrukcja obsługi H.264 DVR

4-CH digital video recorder set URZ0158. User's manual Instrukcja obsługi H.264 DVR 4-CH digital video recorder set URZ0158 User's manual Instrukcja obsługi EN PL H.264 DVR Owner s manual Notes The power supply of this DVR is provided through DC 12V/3A adapter, please check the power

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy

Ogólne Warunki Dostawy Strona 1 z 8 Ogólne Warunki Dostawy obowiązujące dla Klientów Ambient System sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1 Definicje Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają: 1.1 OWD Ogólne Warunki Dostawy,

Bardziej szczegółowo

EMMERSON RU18 PILOT UNIWERSALNY INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE INSTRUKCJI OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA PRODUKTU

EMMERSON RU18 PILOT UNIWERSALNY INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE INSTRUKCJI OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA PRODUKTU EMMERSON RU18 PILOT UNIWERSALNY INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE INSTRUKCJI OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA PRODUKTU ELEMENTY OBSŁUGI 1. Przycisk SET. 2. Przycisk PLAY. 3. Przycisk

Bardziej szczegółowo

podręcznik użytkownika router Technicolor TG 589vn

podręcznik użytkownika router Technicolor TG 589vn podręcznik użytkownika router Technicolor TG 589vn CN 1110 Spis treści Wymagania techniczne 4 Zawartość zestawu instalacyjnego 4 Parametry funkcjonalne routera Technicolor TG 589vn 5 Instalacja routera

Bardziej szczegółowo

Zestaw słuchawkowy Bluetooth do rozmów telefonicznych EZX 80. Instrukcja Obsługi. Bedienungsanleitung

Zestaw słuchawkowy Bluetooth do rozmów telefonicznych EZX 80. Instrukcja Obsługi. Bedienungsanleitung Zestaw słuchawkowy Bluetooth do rozmów telefonicznych EZX 80 Bedienungsanleitung Instrukcja Obsługi Istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa Spis treści Istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa Zestaw

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Seria RT-N12. Bezprzewodowy router Superspeed N

Podręcznik użytkownika. Seria RT-N12. Bezprzewodowy router Superspeed N Podręcznik użytkownika Seria RT-N12 Bezprzewodowy router Superspeed N PL7901 Wydanie pierwsze Grudzień 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika,

Bardziej szczegółowo

Operating Instructions Instrukcja obsługi

Operating Instructions Instrukcja obsługi Operating Instructions Instrukcja obsługi SD Card/Hard Disk Video Camera Model No.SDR-H280 Before use, please read these instructions completely. Przed pierwszym włączeniem kamery prosimy o dokładne przeczytanie

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1 Drogi kliencie, Dziękujemy za zakup klimatyzatora FERROLI. Jest on owocem wieloletnich doświadczeń i szczegółowych badań projektowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Komputronik S.A.

Regulamin Sklepu Internetowego Komputronik S.A. Regulamin Sklepu Internetowego Komputronik S.A. Informacja o Firmie: Sklep internetowy działający pod adresem www.komputronik.pl prowadzony jest przez Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy

Bardziej szczegółowo

EZX 60. Zestaw słuchawkowy Bluetooth. Instrukcja obsługi

EZX 60. Zestaw słuchawkowy Bluetooth. Instrukcja obsługi EZX 60 Zestaw słuchawkowy Bluetooth Instrukcja obsługi Quickguide EZX 60 Ładowanie 1 Włączanie/wyłączanie Wył. Wł. 2h 5 s 5 s EU UK US AU Wł. Wył. Parowanie 2 Wył. 8 s 20 cm Ustawianie głośności Vol +

Bardziej szczegółowo

2012 myphone. All rights reserved. MYTAB 7 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 7

2012 myphone. All rights reserved. MYTAB 7 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 7 1 Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy

Bardziej szczegółowo

Informacje zawarte w tej instrukcji mogą podlegać zmianie bez powiadamiania.

Informacje zawarte w tej instrukcji mogą podlegać zmianie bez powiadamiania. Instrukcja użytkownika Tabletu 10,1 SPIS TREŚCI Uwagi Wstęp 1.2 Informacje o instrukcji 1.3 Twoja dokumentacja Poznawanie podstaw 2.1 Opis produktu 2.2 Przygotowanie urządzenie do pracy 2.3 Czyszczenie

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem oraz Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem i kradzieżą

Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem oraz Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem i kradzieżą Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem oraz Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem i kradzieżą Informacje ogólne Warunki ochrony Niniejszy dokument przedstawia szczegółowe założenia dwóch poziomów Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Przenośny głośnik bezprzewodowy MD-12

Podręcznik użytkownika Przenośny głośnik bezprzewodowy MD-12 Podręcznik użytkownika Przenośny głośnik bezprzewodowy MD-12 Wydanie 1.1 PL Podręcznik użytkownika Przenośny głośnik bezprzewodowy MD-12 Spis treści Bezpieczeństwo 3 Wprowadzenie 4 Akcesorium informacje

Bardziej szczegółowo

PowerPanel Business Edition Podręcznik użytkownika

PowerPanel Business Edition Podręcznik użytkownika PowerPanel Business Edition Podręcznik użytkownika Rev. 17 2014/09/10 UMOWA LICENCYJNA DLA CYBERPOWER POWER PANEL BUSINESS EDITION INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA: TO JEST UMOWA. POPRZEZ INSTALACJĘ TEGO OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

PRINT COPY SCAN FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn

PRINT COPY SCAN FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn PRINT COPY SCAN FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn PODRĘCZNIK OBSŁUGI FAKSU Konwencje dotyczące bezpieczeństwa użyte w tym podręczniku Przed rozpoczęciem korzystania z faksu należy przeczytać ten podręcznik.

Bardziej szczegółowo

OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA WYSTAWIONA PRZEZ FIRMĘ NOKIA DLA TELEFONÓW NOKIA Z SYSTEMEM WINDOWS PHONE

OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA WYSTAWIONA PRZEZ FIRMĘ NOKIA DLA TELEFONÓW NOKIA Z SYSTEMEM WINDOWS PHONE OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA WYSTAWIONA PRZEZ FIRMĘ NOKIA DLA TELEFONÓW NOKIA Z SYSTEMEM WINDOWS PHONE UWAGA! Niniejsza ograniczona gwarancja producenta ( gwarancja ) obowiązuje wyłącznie dla oryginalnych

Bardziej szczegółowo