Program Nauczania Początkowego IBM KidSmart

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Nauczania Początkowego IBM KidSmart"

Transkrypt

1 Program Nauczania Początkowego IBM KidSmart Wpływ działań realizowanych w ramach Programu KidSmart na rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na przykładzie doświadczeń z 15 krajów brozura_kidsmart_148x210_pol_1.indd :51:21

2 WSTĘP AUTORSTWA Larry Hirst, prezesa IBM EMEA 02 brozura_kidsmart_148x210_pol_1.indd :51:22

3 We współczesnej, globalnej gospodarce wysoki poziom wiedzy może być czynnikiem decydującym o sukcesie lub porażce danego kraju czy regionu. Rządy państw na całym świecie twierdzą, iż podniesienie poziomu wykształcenia ma podstawowe znaczenie dla powstawania i utrzymywania miejsc pracy oraz konkurencyjności na dłuższą metę. Firma IBM wprowadziła program nauczania początkowego KidSmart, aby pomóc podnieść poprzeczkę dla osiągnięć uczniów oraz zlikwidować bariery związane z wykluczeniem cyfrowym, które hamuje postępy dzieci nieposiadających dostępu do nowoczesnych technologii. Założenia programu uwzględniają fakt, iż obecnie wiele dzieci żyje w otoczeniu mediów, które stwarzają możliwości uczenia, nawet bardzo małych dzieci, nowych form kreatywności, komunikacji i umiejętności współpracy, kluczowych przy podejmowaniu nauki i pracy w gospodarce opartej na wiedzy. Praktyki edukacyjne opisane w niniejszej publikacji pokazują, iż nowoczesne technologie urozmaicają nauczanie dzieci, a ich zastosowanie może być szczególnie efektywne w przypadku dzieci defaworyzowanych. Podane przykłady obrazują różne sposoby wpływu programu KidSmart na nauczanie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pokazują, w jaki sposób program otwiera nowe możliwości nauczania dzieci oraz wspiera rozwój ich potencjału. Do końca 2008, firma IBM podarowała ponad 10 tys. zestawów KidSmart społecznościom w gorszym położeniu w 20 krajach Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki docierając łącznie do ponad pół miliona dzieci. Ponadto, ponad 20 tys. nauczycieli nauczania początkowego wzięło udział w szkoleniach z zakresu nauczania i uczenia się za pomocą ICT, zaś program KidSmart odegrał ważną rolę w stymulowaniu innowacji w nauce i metodach nauczania. IBM nie robi tego w pojedynkę. Nasz sukces zależy od współpracy z instytucjami, zajmującymi się nauczaniem początkowym, takimi jak ministerstwa edukacji, kuratoria oświaty, placówki doskonalenia nauczycieli. Bez ich pomocy nie osiągnęlibyśmy tych efektów. Jest to fascynujący czas dla edukacji i mam nadzieję, iż niniejsza lektura, mówiąca o tym, jak nowoczesne metody zmieniają nasze życie i przyczyniają się do rozwoju gospodarczego, dostarczy Państwu wiele przyjemności. Larry Hirst Prezes IBM Europe Middle East Africa Special Educational Needs 03 brozura_kidsmart_148x210_pol_1.indd :51:23

4 AUSTRIA: Hammerfestweg Wiedeń Patrz, korzystam z komputera Do wiedeńskiego przedszkola Hammerfestweg uczęszcza około setki dzieci, z czego około jedna czwarta to dzieci o szczególnych potrzebach, w tym przedszkolaki autystyczne i z wadami słuchu. Już na samym początku, gdy tylko rodzice usłyszeli po raz pierwszy o planach instalacji zestawów KidSmart w placówkach, udzielili tej inicjatywie ogromnego poparcia, a w ciągu pięciu lat użytkowania zestawów przez dzieci, ich entuzjazm wzrósł jeszcze bardziej. Ponieważ uczniowie borykają się z wieloma różnymi trudnościami, od słabej sprawności motorycznej po trudności z przyswajaniem otrzymywanej wiedzy, specjalista-pedagog tak używa narzędzi programu KidSmart, aby dostosować je do indywidualnych potrzeb i celów każdego dziecka. Wspiera i rozwija w ten sposób umiejętności każdego przedszkolaka z osobna, zachęcając dziecko do osiągnięcia pewnego stopnia samodzielności w korzystaniu z komputera. Uzyskiwane dotąd wyniki są doskonałe, zwłaszcza w przypadku dzieci z utratą słuchu, które korzystają ze specjalistycznego programu dźwiękowego Audiolog, pomagającego im aktywnie brać udział w zajęciach. Audiolog wymawia głoski i słowa, pokazując jednocześnie ruchy ust, co pozwala dzieciom rozpocząć naukę ich odczytywania. To zaś wspiera proces nauki wymowy i uczy dzieci przez zabawę. Do czasu zainstalowania dwóch używanych u nas zestawów KidSmart jednego w pokoju pracy w grupach i drugiego na dużej sali ogólnej niemal dwie trzecie dzieci nie miało nigdy kontaktu z komputerem. Teraz większość przedszkolaków swobodnie z nich korzysta, w tym także dzieci autystyczne, mówi Eva Potz, przedszkolanka w Hammerfestweg. Dumne z własnych umiejętności Dzieci autystyczne potrzebują na co dzień uporządkowania, kontaktu z rzeczami, które są im znajome oraz ciągłości. Ciekawie było więc obserwować ich reakcje na wprowadzenie KidSmart Early Learning Centre. Jeden z autystycznych pięciolatków, posiadający w domu komputer, jest wręcz zafascynowany nowym urządzeniem w przedszkolu. Najbardziej podoba mu się program Matematyczny Domek Milusi. Zawsze rwie się do pracy z komputerem KidSmart i jest dumny, że może go samodzielnie używać. Wychowawca nagradza go więc za sukcesy w innych 04 brozura_kidsmart_148x210_pol_1.indd :51:23

5 dziedzinach właśnie dodatkowym czasem pracy przy komputerze. Z kolei inne dziecko, także autystyczne, które nigdy wcześniej nie używało komputera, przez dwa miesiące przyglądało się tylko ekranowi, gdy przy komputerze pracowały inne dzieci, zanim zebrało w sobie odwagę, by spróbować samodzielnie. Od tamtej pory jednak nabrało pewności siebie i obecnie regularnie samo korzysta z zestawu. Wysokość, na jakiej znajduje się ekran komputera i rozmiary ławki pozwalają siedzieć przy nim kilku dzieciom jednocześnie. Ma to szczególne zalety dla dzieci autystycznych, które mogą poprzyglądać się, jak pracują inne, zanim same zdecydują się dotknąć urządzenia. Wszystkie dzieci wolą popatrzeć na swoich rówieśników, zanim sięgną po mysz. Elastyczność oprogramowania, dzięki której dzieci mogą używać programów dostosowanych do poziomów umiejętności każdego z nich, czyni z KidSmart doskonałe narzędzie dydaktyczne, świetnie sprawdzające się w tak zróżnicowanym środowisku. Pracownicy przedszkola liczą, że dzięki otrzymanemu wyposażeniu technicznemu uda im się poszerzyć zastosowanie posiadanych zestawów i wspólnie z rodzicami dzieci wspierać je w dalszych sukcesach. Special Educational Needs 05 brozura_kidsmart_148x210_pol_1.indd :51:24

6 CZECHY: Przedszkole w Mezholezy Świetna zabawa, realne korzyści Zestaw KidSmart Early Learning Centre sprawdza się jako niezwykła atrakcja, skutecznie przyciągająca do przedszkola dzieci z Mezholezy, wioski w zachodnich Czechach, której mali mieszkańcy znajdują się w znacznie gorszej sytuacji od swoich rówieśników z innych części kraju. Ponad połowa dzieci uczęszczających do lokalnego przedszkola pochodzi z rodzin znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji socjalnej. Mimo to, dzieci te zachęcane są do codziennego uczęszczania do przedszkola. Niezwykłą zachętę stanowi dla nich możliwość korzystania z komputera KidSmart. Korzystając z aplikacji edukacyjnorozwojowych, jakie zawiera zestaw KidSmart, nabywają cenne umiejętności, które pomogą im rozpocząć naukę w szkole podstawowej bez przeszkód, jakie stwarza trudna sytuacja społeczna ich rodzin. Firma IBM przekazała stanowisko KidSmart w darze przedszkolu w Mezholezy w 2004 roku. Pomoc ta okazała się wysoce skuteczna: nie tylko zmotywowała dzieci z rodzin o trudnej sytuacji społecznej do codziennej obecności w przedszkolu, ale też dała im możliwość nauki przez zabawę i wpłynęła na rozwój ich umiejętności i wiedzy ogólnej. Różni ludzie, różne obyczaje Na samym początku nauki w szkole podstawowej, dzieci z takich rodzin wykazują przeważnie bardzo niski poziom wykształcenia i wiedzy ogólnej. Kadra pedagogiczna skupia się więc na zajęciach, które eksponują ich naturalne zdolności wokalne, taneczne i aktorskie, odpowiednio ukierunkowując ich kreatywność. Takie podejście okazało się mieć bardzo pozytywny wpływ na integrację uczniów pochodzących z grup powszechnie wykluczanych poza nawias społeczeństwa. Nie ulega wątpliwości, że stanowisko KidSmart uatrakcyjnia i uprzyjemnia naukę dzieciom, jednocześnie pozwalając im nabyć podstawowe umiejętności obsługi komputera. Zdaniem Bozeny Burdovej, kierownika przedszkola w Mezholezy, takie przedszkolaki radzą sobie coraz lepiej z komunikacją i współpracą z innymi dziećmi, rozwijając jednocześnie swoje zdolności społeczne. Jednym z najbardziej zauważalnych efektów, jakie daje praca z dziećmi przy komputerze, jest ich uspokojenie i poprawa koncentracji. 06 brozura_kidsmart_148x210_pol_1.indd :51:29

7 Dzieci korzystają też z indywidualnej i grupowej pomocy pracujących z nimi przy stanowisku KidSmart nauczycieli. Także w trakcie innych zajęć pojawiają się nawiązania do programów KidSmart, których zakres merytoryczny pozwala poznać dzieciom różne kraje, obyczaje, ludzi i strefy klimatyczne, co daje im głębsze zrozumienie różnic i podobieństw między osobami o różnym pochodzeniu kulturowym i etnicznym. W ten sposób dzieci wywodzące się ze społecznie zaniedbanych środowisk zyskują umiejętności umożliwiające im skuteczniejsze wejście w proces powszechnej edukacji, wyrównując na samym starcie swoje szanse z rówieśnikami z innych środowisk. Special Educational Needs 07 brozura_kidsmart_148x210_pol_1.indd :51:29

8 DANIA: okręg miejski Herning Sukcesy w nowatorskim projekcie edukacyjnym w Danii W ramach innowacyjnego projektu publicznego prowadzonego w duńskim mieście Herning, firma IBM przekazała 45 zestawów KidSmart szkołom i instytucjom objętym inicjatywą. Już teraz dostępne wyniki wykazują wzrost umiejętności społecznych i komunikacyjnych oraz znaczną poprawę integracji dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Przedsięwzięcie skupia się na nauczaniu początkowym i adaptacji w środowisku szkolnym dzieci z innych krajów oraz dzieci z niepełnosprawnością fizyczną i innymi utrudnieniami w nauce. Szeroka współpraca z władzami miasta Herning W przedszkolach i innych placówkach miejskich rozmieszczono 45 stanowisk KidSmart Early Learning Centre, które zostały w pełni włączone w proces nauki i inne, codzienne zajęcia. Pod koniec czerwca dwóch przedstawicieli IBM odwiedziło Herning, by przekonać się, w jaki sposób zestawy KidSmart Early Learning Centre znajdują zastosowanie w praktyce oraz porozmawiać o dotychczasowych doświadczeniach i efektach tego innowacyjnego przedsięwzięcia. Wzięli oni udział w zajęciach prowadzonych w trzech uczestniczących w projekcie przedszkolach oraz zapoznali się z prezentacją wykorzystania komputerów KidSmart przez dzieci w trakcie ich codziennych zajęć. Nauczyciele opowiedzieli im także o swoich doświadczeniach w zakresie stosowania aplikacji edukacyjnych KidSmart w nauczaniu. Doskonałe wyniki Nietrudno było dostrzec pozytywne wyniki wprowadzenia komputerów KidSmart. Z pomocą działu informatycznego urzędu miasta Herning, lokalnym władzom udało się stworzyć sprawnie działający system. Oznacza to, że uczestnicy programu są w stanie maksymalnie wykorzystywać możliwości, jakie dają im stanowiska KidSmart Learning Centre. Nauczyciele są jednocześnie odpowiednio szkoleni, co pozwala im skutecznie włączać te szczególne pomoce w swój program nauczania. Zarówno społeczne, jak i komunikacyjne umiejętności dzieci uległy zauważalnej poprawie. Komputery świetnie uzupełniają tok nauki dzieci. W trakcie zabawy przedszkolaki są w stanie korzystać z tego, czego nauczyły się na zajęciach. Oto zaledwie kilka z wielu korzystnych efektów, jakie uzyskano: 08 brozura_kidsmart_148x210_pol_1.indd :51:36

9 Dzieci bawią się razem, niezależnie od swojego pochodzenia etnicznego. Gdy dzieci siedzą i pracują przy komputerze, znika podział na chłopców i dziewczynki. Wszystkie dzieci współpracują ze sobą i przejawiają taki sam stopień zainteresowania. Dzieci uczą się pilnować swojej kolejności i zmieniają się przy komputerze nawet bez pomocy nauczyciela. Dzieci w grupach normalnych uczą się rozumieć dzieci korzystające z zajęć specjalistycznych. Po pierwszym roku pracy z komputerami KidSmart, dzieci potrafią już samodzielnie korzystać z Internetu i, na przykład, tworzyć interesujące prezentacje multimedialne. Special Educational Needs 09 brozura_kidsmart_148x210_pol_1.indd :51:36

10 FRANCJA: Szkoła Jean Moulin Vannes Projekt stał się czymś więcej, niż zabawą Za pomocą dwóch komputerów KidSmart, dzieci ze szkoły Jean Moulin w Vannes w zachodniej Francji opracowały interaktywną grę, którą z dumą przedstawiły niedawno na okolicznościowej wystawie. Powodzenie przedsięwzięcia zasługuje na uwagę tym bardziej, że kilkoro spośród biorących w nim udział dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi nie umiało czytać, a niektóre z nich nigdy wcześniej nie korzystały z komputera. Uczniowie klasy integracyjnej wspólnie opracowali grę na CD-ROM, nabywając umiejętności obsługi komputera, doskonaląc umiejętności językowe i jednocześnie ucząc się wielu nowych rzeczy o otaczającym świecie. Ich zadanie stanowiło część ambitnego programu, mającego na celu zachęcenie uczniów do pogłębiania wiedzy o lokalnym środowisku, zwłaszcza o pobliskich terenach podmokłych, przy równoczesnym podnoszeniu poziomu ich umiejętności językowych. W zajęciach brało udział 12 uczniów w wieku od sześciu do dwunastu lat, różniących się między sobą pod względem stopnia utrudnień w nauce. Na samym początku przedsięwzięcia, dzieci podzielono na kilka mieszanych zespołów, według posiadanych przez nie umiejętności. Z pomocą nauczycieli uczestnicy zdecydowali, że opracują interaktywną grę, po czym przystąpili do pracy, wprowadzając tekst, obrazki i zdjęcia. Stworzyli w ten sposób 12 zagadek, z których każda dawała możliwość wyboru spośród wielu różnych odpowiedzi. Szkoła dostarczyła dla ich potrzeb skaner i aparat cyfrowy, ułatwiając uczniom zapoznanie się z zaawansowaną techniką. Dzieci o większych umiejętnościach opracowały w grze łącza, dzięki którym gracz mógł poruszać się między stronami, klikając przycisk i szukając wskazówek pomocnych w rozwiązywaniu zagadek. Każde dziecko całkowicie zaangażowało się w pracę, opowiada Céline Albrespy, nauczycielka klasy integracyjnej. Jedne pracowały nad łączami i wprowadzaniem tekstu, inne nagrywały własny głos, aby gracze, którzy nie potrafią czytać, również mogli grać, odsłuchując treść wskazówek. Uczniowie radzący sobie lepiej pomagali innym i dzieci stopniowo stawały się coraz bardziej niezależne, potrzebując z czasem coraz mniej pomocy ze strony nauczycieli. 10 brozura_kidsmart_148x210_pol_1.indd :51:38

11 Namacalne efekty Wszystkie dzieci uczyły się w ramach przedsięwzięcia o kolorach, krojach czcionek i różnicach między wielkimi i małymi literami. Nabrały też wprawy w używaniu myszy. Plakaty i zestaw laminowanych plansz z zasadami pomogły dzieciom zapamiętać, które ikony muszą klikać, służąc im także szeregiem wskazówek na temat sposobu wykonywania określonych zadań, np. podkreślania czy wyróżniania tekstu. Ergonomiczne rozwiązania zastosowane w stanowiskach KidSmart jak choćby obszerne ławki i panele boczne pomagały dzieciom skupić się na pracy i nie dawały im się rozproszyć tym, co działo się naokoło. Zdaniem kadry pedagogicznej, bez komputerów KidSmart tego rodzaju przedsięwzięcie nie miałoby szans powodzenia. Niegdyś do celów szkolnych służył komputer stacjonarny w sali informatycznej, co wymagało rejestrowania pracy i ciągłego jej przenoszenia na nośnikach zewnętrznych, na zajęcia trzeba też było przeprowadzać dzieci z innych sal. Dzięki własnym, połączonym w sieć komputerom, dzieci mają teraz wszystko, czego potrzebują, w jednym miejscu i mogą się wreszcie skoncentrować. Special Educational Needs 11 brozura_kidsmart_148x210_pol_1.indd :51:39

12 HISZPANIA: Centrum Adapei Albacete Chłopiec, który odnalazł klucz do nauki Ośrodek Adapei znajduje się w Albacete, największym mieście hiszpańskiego regionu Castille-La Mancha. Tutaj walczą z trudnościami natury fizycznej i psychicznej zarówno osoby dorosłe z niedawno nabytymi niepełnosprawnościami, jak i dzieci. Jednym z nich jest dziewięcioletni chłopiec, cierpiący na chorobę mózgu i wykazujący nieco cech autystycznych. Korzysta on z komputera KidSmart i pomocy prowadzącego jego terapię logopedy. Pacjent ten nie posługuje się mową, słabo rozumie język i boryka się z zaburzeniami koncentracji (ADD). Zaproponowano mu zajęcia z komputerem KidSmart, licząc, że urządzeniu może udałoby się skupić uwagę dziewięciolatka i ułatwić mu przyswojenie związków przyczynowoskutkowych na przykładzie obrazów zmieniających się przed jego oczami w wyniku użycia przez niego myszy. Terapeuta chłopca miał nadzieję, że w trakcie zabawy z komputerem uda mu się rozwinąć u podopiecznego umiejętność posługiwania się myszą, którą na przykład będzie mógł wskazać swoje preferencje, kliknąć, lub przyjrzeć się konkretnym przedmiotom. Dziecko musiało skupić uwagę na nauczycielu, grze i na kontekście, w którym jej używało. I faktycznie, chłopiec nauczył się, że patrząc i wskazując mógł panować nad tym, co działo się na ekranie. Przyjazna dla dzieci obudowa komputera i barwne, wyświetlane obrazy skutecznie przyciągały uwagę młodego użytkownika i tworzyły nowe sytuacje, w których terapeuta mógł się z nim porozumieć. Komunikacja przez obrazy Niezbędnym warunkiem powodzenia było w tym przypadku oprogramowanie Communication Notebook, służące do porozumiewania się z dzieckiem za pomocą obrazów. Przy bardzo niskim poziomie umiejętności językowych pacjenta było ono kluczem, który otwierał przed nim możliwość nauki. Chłopiec lub terapeuta wybierał piktogram komputera, co było znakiem do rozpoczęcia zabawy z pecetem i sięgnięcia po mysz. W miarę jak uczestnik terapii obserwował, co działo się na ekranie, gdy poruszał dłonią mysz po blacie, przyswajał pojęcie przyczyny i skutku. Regularne korzystanie z komputera KidSmart wydłużyło okres zdolności skupienia uwagi, przez który 12 brozura_kidsmart_148x210_pol_1.indd :51:40

13 dziewięciolatek był w stanie koncentrować się na określonych, widocznych na ekranie efektach swoich działań. Dała się też zauważyć poprawa w umiejętnościach posługiwania się myszką. Prowadzący zajęcia logopeda traktuje obecnie komputer jako nieodzowne narzędzie pracy i nadal będzie go używać do wspierania procesu nauki swojego podopiecznego. Nadal bowiem, bez ciągłego nakierowywania na działanie, chłopiec otwiera tylko i zamyka okna programów. W trakcie lekcji wymaga więc bardzo ścisłej asysty. Aby dzieci o takim stopniu niepełnosprawności mogły rzeczywiście korzystać na odbywanych zajęciach, stawiane przed nimi zadania muszą być naprawdę proste i łatwe w wykonywaniu, tłumaczy Gloria Perales Lopez, praktyk nauczania specjalnego. Zamierzam obecnie zacząć stosować większą liczbę bardziej zróżnicowanych i bardzo prostych programów wspierających naukę. Doświadczenia zdobyte podczas pracy z tym dziewięciolatkiem posłużą przy pracy z innymi dziećmi o poważnie ograniczonych zdolnościach nauki. Special Educational Needs 13 brozura_kidsmart_148x210_pol_1.indd :51:41

14 IRLANDIA: Szkoła podstawowa Holy Spirit Kilkenny Nowość w klasie witana z wielkim entuzjazmem Nauczyciele Szkoły podstawowej Holy Spirit w irlandzkim mieście Kilkenny specjalizują się w nauczaniu dzieci autystycznych i w zgłębianiu potencjału, jaki tej grupie ich młodych podopiecznych dają zajęcia z komputerem. Większość uczniów to dzieci z silniejszym lub słabszym autyzmem, a niektóre borykają się z innymi problemami, takimi jak wady słuchu lub nieprawidłowości rozwoju językowego. W 2005 roku szkoła dwukrotnie dokonała naboru dzieci do najmłodszych klas i z ogromną radością przyjęła trzy stanowiska KidSmart Early Learning Centre, gdyż dawało to każdemu dziecku możliwość swobodnego, codziennego korzystania z własnego komputera. Dostawie i instalacji urządzeń towarzyszył ogromny entuzjazm, a nauczyciele grup specjalnych spędzili z dziećmi dużo czasu, poznając komputery i ich oprogramowanie. Dla dzieci autystycznych porządek dnia jest rzeczą ogromnie ważną; muszą one wiedzieć, co będą robić w szkole w określonych porach i jakich zachowań się od nich oczekuje. Było zatem konieczne sporządzenie przez nauczycieli przeznaczonego dla dzieci harmonogramu, dzięki któremu mogły one dowiedzieć się, kiedy przypadała ich kolej na korzystanie z komputerów. Stanowiska komputerowe umieszczono za parawanami, aby nie rozpraszały reszty klasy. Dzieci szybko podchwyciły pomysł z kącikiem komputerowym i to, że każdy ma swoją kolejkę na zabawę z komputerem. Uczniowie pracują samodzielnie lub w parach, co pomaga im rozwijać zdolności towarzyskie i lepiej zrozumieć, na czym polega zmienianie się przy komputerze. Pracując, przerabiają odpowiednio ukierunkowane lekcje, wkomponowane przez kadrę dydaktyczną w program zajęć. Kolorowe środowisko, przystosowane rozmiarami do dziecka Rozwiązania KidSmart mają dla dzieci autystycznych szczególne zalety, stwarzając im warunki do pozbawionej strachu interakcji i nie zmuszając ich przy tym do kontaktu z innymi. Mali użytkownicy wręcz uwielbiają barwne, przystosowane do nich rozmiarami środowisko pracy, znajdujące się wewnątrz wyraźnie oznaczonej strefy komputerowej, gdyż zgrabnie wpisuje się ono w uporządkowane otoczenie, do którego są przyzwyczajeni. Dostępne na komputerach oprogramowanie jest dostosowane do programu nauczania i uczniowie mają możliwość używania go do ćwiczeń dodatkowych lub poszerzających zakres materiału. 14 brozura_kidsmart_148x210_pol_1.indd :51:44

15 Zdaniem nauczycieli, zestawy KidSmart są dla nich dużą pomocą, przydając się zwłaszcza w pracy z dziećmi nie komunikującymi się werbalnie, gdyż dają one możliwość oceny, czy dane dziecko przyswoiło konkretne pojęcia, na przykład duże i małe w matematyce lub przyimki w nauce języka. Wszyscy tu dostrzegają korzyści, mówi Karen Lowther, dyrektor szkoły. Uczniowie uczą się wzrokowo, bawiąc się przy tym, a jednocześnie doskonalą swoje umiejętności techniczne w sposób faworyzujący dzieci autystyczne, w całkowicie bezpiecznym otoczeniu. Znacznie wzrasta ich samoocena, a także zdolności komunikacyjne i umiejętność zabawy. Rodziców, uznawanych za współuczestników procesu nauki, zaproszono do klasy, aby zobaczyli, jak ich dzieci korzystają z komputerów KidSmart. Mogą oni też dowiedzieć się więcej o ich zastosowaniu ze specjalnej witryny internetowej. Na dostępie do specjalistycznego oprogramowania i zorientowanych na dzieci stacji roboczych korzystają także umiejętności zawodowe kadry pedagogicznej. Poświęcona programowi witryna internetowa służy nauczycielom opartymi na najlepszych praktykach pomysłami i pozwala im je rozwijać za pomocą Learning Village, platformy do współpracy w trybie online. Wszystko to przyczynia się do wzrostu ich skuteczności w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach. Special Educational Needs 15 brozura_kidsmart_148x210_pol_1.indd :51:45

16 IZRAEL: Przedszkole Achva Kiryat-Shemona Ułatwiony start dla dzieci imigrantów z Afryki Ze stanowiska KidSmart już od dwóch lat korzysta przedszkole Achva ( braterstwo ) w Kiryat-Shemona, placówce opiekującej się 32 dziećmi. Część z nich to dzieci niedawno przybyłych do Izraela imigrantów z Etiopii. Poza trudnościami, jakie niesie codzienność w nowym kraju, społeczność ta musi stawić czoła wielu innym, poważnym problemom, jak choćby barierze językowej, wyższemu poziomowi nauczania i nowym technologiom, z którymi nie miała dotąd kontaktu. Słaba jest też sytuacja materialna przybyszów z Etiopii. Nadal mieszkają w tymczasowych lokalach i nie są w stanie zaopatrzyć się w sprzęt komputerowy. Ten czynnik dodatkowo zwiększa znaczenie stanowiska KidSmart w przedszkolu: jest to jedyny punkt styczności ich dzieci z informatyką. Pakiet oprogramowania komputerowego KidSmart jest dostępny w języku hebrajskim. Ułatwia to dzieciom w przedszkolu korzystanie z niego i jednocześnie pozwala im uczyć się tego nowego dla nich języka w interesujący sposób. Dzieci zwykle pracują z komputerem KidSmart parami, pod okiem nauczycieli. Przedszkole przywiązuje dużą wagę do równości. Jego kadra mocno wierzy, że każde z dzieci zasługuje na możliwość korzystania z komputerów, zwłaszcza, jeżeli nie miało dotąd takiej okazji. Podejście to opiera się na założeniu, że komputer to dające ogromne możliwości narzędzie, pozwalające dzieciom wyrównać swoje szanse społeczne i wspomagające ich rozwój. Co więcej, jest to narzędzie o wielu funkcjach: oferuje zarówno bodźce wzrokowe, jak i dźwiękowe. Przede wszystkim jednak komputer daje dziecku, a nawet jego rodzicom, silne poczucie własnej wartości i wiarę we własne możliwości. Wzorce społeczne przyzwyczaiły nas do widoku dzieci samodzielnie pracujących na komputerze lub używających go do zabawy, w tym przedszkolu jednak nauczyciele wraz z dziećmi uczynili z komputera narzędzie społeczne, skupiające przy sobie dzieci, zachęcające je do współpracy i poszerzenia wzajemnej komunikacji. Zwłaszcza rodzice doceniają, jak bardzo ich dzieci korzystają na obecności w przedszkolu tej wyjątkowej pomocy dydaktycznej. Są pewni, że nabyte dzięki temu umiejętności przydadzą im się w przyszłości. Spersonalizowana nauka i postęp w przyswajaniu najważniejszych pojęć Nauczyciele wprowadzili ostatnio dla każdego dziecka czas, w którym samodzielnie korzysta ono z komputera. 16 brozura_kidsmart_148x210_pol_1.indd :51:50

17 trudności z określaniem kierunków, więc jego nauczyciel przygotował praktyczną zabawę, wykorzystując w niej kolorowy dywan, czerpiąc przy tym inspirację z oprogramowania stanowiska KidSmart. Mimo początkowych problemów z przedstawianiem ruchu w różnych kierunkach, po serii ćwiczeń z wychowawcą na takim dywanie, dziecko powróciło do bardziej abstrakcyjnych, symbolicznych zadań na komputerze, lepiej je rozumiejąc i jeszcze lepiej się przy nich bawiąc. Ma to na celu zindywidualizowanie procesu ich nauki i wyjście naprzeciw potrzebom każdego z dzieci z osobna. Każdy przedszkolak ma bowiem inne cele, potrzeby i umiejętności, i dlatego właśnie nauczyciele wybierają dla każdego dziecka takie zajęcia i programy, które najlepiej wesprą je w rozwoju, uwzględniając przy tym w potrzebę dogłębnego zrozumienia jego własnej kultury oraz kultury jego nowego kraju. Jedno z dzieci, na przykład, miało Zdaniem kadry, dzieci w przedszkolu wykazują wyjątkowe zainteresowanie pracą z programami KidSmart; dzięki korzystaniu z KidSmart Early Learning Centre, poprawiło się u nich zrozumienie pojęć czasu i przestrzeni, lepiej też radzą sobie z liczbami. Dzieci imigrantów zyskały wspaniałe narzędzie, które, choć było znane i akceptowane przez izraelskie dzieci, dla nich akurat stanowi źródło wielu całkiem nowych doświadczeń, zauważa Shoshana Binyamin, kierownik dydaktyczny przedszkola. Special Educational Needs 17 brozura_kidsmart_148x210_pol_1.indd :51:50

18 NIEMCY: Käpt n Browser Integrationkita Berlin Napiszmy razem słuchowisko Do berlińskiego przedszkola Käpt n Browser Integrationkita na ulicy Salvadore-Allende-Straße uczęszcza 125 dzieci w wieku od 3 do 7 lat, w tym 27 dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, spowodowanymi syndromem Downa, wadami słuchu i wieloma różnymi niepełnosprawnościami fizycznymi i innymi utrudnieniami w nauce. Przez szereg lat przedszkole to skupiało się na wprowadzaniu narzędzi informatycznych w nauczanie i naukę, w 2004 roku jego kadra przyjęła więc z wielką radością decyzję o przydziale jej stanowiska KidSmart Early Learning Centre. Jest ono swobodnie dostępne dla przedszkolaków i stoi obecnie w sali dydaktycznej, z której korzysta mieszana grupa 15 dzieci, w tym czworga o szczególnych potrzebach. Nauczyciele współpracują ze sobą w rozwijaniu umiejętności informatycznych wśród dzieci i opracowują coraz to nowe sposoby kreatywnego korzystania z techniki w procesie budowania ich umiejętności, wiedzy i pewności siebie w sytuacjach towarzyskich. Jednym z ich najnowszych przedsięwzięć jest stworzenie słuchowiska radiowego na podstawie historyjki Głodna stonoga. W pisaniu scenariusza wzięły udział wszystkie dzieci i każde z nich znalazło dla siebie rolę w sztuce, wcielając się w którąś z postaci lub tworząc akompaniament muzyczny. Sztukę nagrano i zapisano wraz z rysunkami i zdjęciami dzieci na komputerze KidSmart. Zapisano ją także w wielu egzemplarzach na dyskach CD-ROM, dzięki czemu dzieci mogły jej wysłuchać w domu razem z rodzicami. Personel przedszkola dostrzega szczególną wartość stanowiska KidSmart w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami, którym oferuje ono szersze możliwości i stwarza okazję realizacji ich własnych potrzeb. Henrik, lat 7, cierpi na syndrom Downa. Zwykle łatwo traci zainteresowanie wykonywaną czynnością i ciągle jest w ruchu. Okazało się jednak, że pracując z komputerem KidSmart, często jest w stanie skupić się na jednym zajęciu przez co najmniej 15 minut i granie całkowicie go pochłania. Komunikacja i świadomość odniesionego sukcesu Justin, w wieku lat 4, ma wadę słuchu. Uczy się języka migowego przy pomocy specjalnego programu komputerowego. Lubi naukę przy użyciu KidSmart Early Learning Centre, ponieważ wiele programów komputerowych komunikuje się z nim przede wszystkim wzrokowo. Znacznie poprawiła się także jego 18 brozura_kidsmart_148x210_pol_1.indd :51:54

19 zdolność do porozumiewania się z innymi dziećmi, bo i one uwielbiają uczyć się z komputerem języka migowego! Marvin i Noah mają po 6 lat i obaj mają problemy z nauką. Bardzo chętnie pracują z programem Matematyczny Domek Milusi, ponieważ pozwala on im odnosić sukcesy i mogą powtarzać grę tyle razy, ile chcą, co korzystnie wpływa na ich poczucie niezależności, świadomość swoich możliwości i samoocenę. KidSmart daje każdemu dziecku możliwość kontaktu z informatyką. Żadne dziecko nie jest wykluczone ze względu na swoją niepełnosprawność! podkreśla Lila Voss, kierownik dydaktyczny przedszkola. Uczenie innych Wychowawcy z przedszkola przy Salvadore-Allende-Straße rozwinęli swoje umiejętności obsługi komputera tak bardzo, że są obecnie w stanie oferować pomoc w ich nabywaniu innym nauczycielom przedszkolnym. Pracują obecnie nad kompleksowym przedsięwzięciem tematycznym pt. Kim chcę być, gdy dorosnę. Wiąże się ono z prowadzeniem przez przedszkolaki wywiadów na ten temat ze swoimi kolegami i koleżankami, a także rodzicami, i ich nagrywaniem. Dzieci rysują i robią zdjęcia aparatem cyfrowym, ilustrując wywiady i historie opowiadane przez rodziców o tym, jak wyobrażali sobie swoją przyszłość, gdy chodzili do przedszkola. Dzieci odwiedzają też różne miejsca w okolicy, związane z przerabianym materiałem, takie jak posterunek policji czy teatr. Jeden z nauczycieli zapisuje wyniki pracy grupy w prezentacji PowerPoint, osadzając w niej dźwięk i grafikę. Dzieci uwielbiają ją odtwarzać, objaśniając zawartą w niej pracę gościom, co przypomina im przeżyte doświadczenia i daje możliwość kształtowania podstawowych umiejętności prezentacyjnych. Przedszkolaki jednocześnie poszerzają swoje zrozumienie otaczającego je świata i doceniają pracę poznawanych ludzi. Special Educational Needs 19 brozura_kidsmart_148x210_pol_1.indd :51:55

20 POLSKA: Przedszkole Integracyjne nr 38 Warszawa Grunt to dobry początek W Polsce dzieci zostają objęte całodzienną, państwową edukacją w wieku lat siedmiu; mniej więcej połowa dzieci wcześniej uczęszcza do przedszkola. Placówki takie, jak warszawskie Przedszkole Integracyjne nr 38 przyjmują zarówno dzieci z zaburzeniami rozwoju, jak i bez niepełnosprawności. Przedszkole działa już ponad dziesięć lat. W jego strukturze funkcjonuje kilka grup wiekowych, obejmujących również dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ciągu ostatniego roku szkolnego używane na zajęciach integracyjnych programy KidSmart przysłużyły się dzieciom wymagającym szczególnej pomocy, a także przedszkolakom w grupie adaptacyjnej, do której należą np. dzieci z zespołem Downa, dziecięcym porażeniem mózgowym, trudnościami w nauce i opóźnieniem w rozwoju motorycznym. Przy wprowadzaniu w przedszkolu rozwiązań KidSmart pedagogom przyświecały dwa cele. Po pierwsze, chcieli oni pomóc dzieciom rozwijać umiejętności, które będą im niezbędne w całej dalszej edukacji, a po drugie, koniecznie chcieli zastosować oprogramowanie zgodne z przedszkolnym programem nauczania. Wysoko na liście znalazły się umiejętności matematyczne i logiczne, na przykład nauka liczenia, rozpoznawania czasu, jak również poszerzenie dziecięcej znajomości świata, przyrody. Przeszkolona w korzystaniu z zestawu KidSmart kadra z początku skupiła się na sześciolatkach z zerówki. Większość uczestników pracowała wówczas przy komputerze dwa razy dziennie, wcześnie rano i po południu. Przedszkole było tak bardzo zadowolone z wyników, że objęło zajęciami na stanowiskach KidSmart także i młodsze dzieci. Przedszkole zawsze cieszyło się dobrą renomą wśród rodziców, ale odkąd przyjęło podarowane w 2004 r. przez firmę IBM dwa stanowiska KidSmart, jego popularność wzrosła jeszcze bardziej. Obecnie, przy umożliwiającym stosowanie nowatorskiej metodyki stanowiskom KidSmart, tym bardziej nie brak tu chętnych na miejsce. Wiedząc, że małe dzieci uczą się najszybciej w trakcie zabawy, czy to z rówieśnikami, czy z dorosłymi, kadra dostrzega w komputerach KidSmart atrakcyjną, dodatkową zachętę do aktywnej współpracy i interakcji, zwiększającą tempo nauki. Stanowisko KidSmart cieszy się powodzeniem tak wśród przedszkolaków ze specjalnymi potrzebami jak i u pozostałych dzieci, z których wszystkie chętnie ćwiczą liczenie na takich programach, 20 brozura_kidsmart_148x210_pol_1.indd :52:06

Spis treści. Spis treści. Wstęp... Jak wspierać rozwój przedszkolaka?... Jak ćwiczyć dziecięcy umysł?...

Spis treści. Spis treści. Wstęp... Jak wspierać rozwój przedszkolaka?... Jak ćwiczyć dziecięcy umysł?... Spis treści Spis treści Wstęp... Jak wspierać rozwój przedszkolaka?... Jak ćwiczyć dziecięcy umysł?... Koncentracja i spostrzeganie... Pamięć i wiedza... Myślenie... Kreatywność... Zadania, które pomogą

Bardziej szczegółowo

Blok Matematyczny programu Klucz do Uczenia Si. Projekt dla poradni psychologiczno-pedagogicznych

Blok Matematyczny programu Klucz do Uczenia Si. Projekt dla poradni psychologiczno-pedagogicznych Blok Matematyczny programu Klucz do Uczenia Si Projekt dla poradni psychologiczno-pedagogicznych Ostatnie lata pokazują, że coraz więcej dzieci ma trudności w opanowaniu umiejętności matematycznych Według

Bardziej szczegółowo

Projekt Otwarte Przedszkola został zrealizowany w Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach. Byliśmy jedną z nielicznych placówek w powiecie pułtuskim

Projekt Otwarte Przedszkola został zrealizowany w Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach. Byliśmy jedną z nielicznych placówek w powiecie pułtuskim Projekt Otwarte Przedszkola został zrealizowany w Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach. Byliśmy jedną z nielicznych placówek w powiecie pułtuskim uczestniczących w projekcie. Wzięło w nim udział 48

Bardziej szczegółowo

POSZUKIWANIA AUTONOMICZNYCH ROZWIĄZAŃ W BUDOWANIU SUKCESU SZKOŁY

POSZUKIWANIA AUTONOMICZNYCH ROZWIĄZAŃ W BUDOWANIU SUKCESU SZKOŁY POSZUKIWANIA AUTONOMICZNYCH ROZWIĄZAŃ W BUDOWANIU SUKCESU SZKOŁY I. Ogólna charakterystyka Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ustce. II. Opis ważniejszych przedsięwzięć. 1. Projekty unijne: a) Twój rozwój, twoja

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności - zgodny z PP. 2. Tempo przyrostu wiadomości i

Bardziej szczegółowo

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego Jean Duverger Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Od pewnego czasu można zauważyć wzrost

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 W OLSZTYNIE

INNOWACJA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 W OLSZTYNIE INNOWACJA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 W OLSZTYNIE 1. Tytuł innowacji Z angielskim za pan brat już od najmłodszych lat 2. Typ innowacji Programowa i organizacyjna: - wprowadzenie zajęć z języka

Bardziej szczegółowo

Danuta Sterna: Strategie dobrego nauczania

Danuta Sterna: Strategie dobrego nauczania : Strategie dobrego nauczania Strategie dobrego nauczania Strategie oceniania kształtującego I. Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu. II. Organizowanie w klasie dyskusji,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci w Kłodzku

Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci w Kłodzku Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci w Kłodzku Diagnoza Opracowanie koncepcji pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci poprzedzone zostało diagnozą pracy przedszkola,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie programu Paint na lekcjach matematyki w nauczaniu zintegrowanym

Wykorzystanie programu Paint na lekcjach matematyki w nauczaniu zintegrowanym Hanna Łukasiewicz HaniaLukasiewicz@interia.pl. Wykorzystanie programu Paint na lekcjach matematyki w nauczaniu zintegrowanym "Technologia informacyjna może wspomagać i wzbogacać wszechstronny rozwój uczniów,

Bardziej szczegółowo

Przedszkolak u progu szkoły. Informacja dla rodziców

Przedszkolak u progu szkoły. Informacja dla rodziców Przedszkolak u progu szkoły Informacja dla rodziców Dobry start w szkole jest niezwykle ważny dla rozwoju dziecka. Jeśli jest ono psychicznie i fizycznie gotowe do podjęcia nauki, bez trudu i z radością

Bardziej szczegółowo

Dokumenty elektroniczne CD-ROM

Dokumenty elektroniczne CD-ROM Dokumenty elektroniczne CD-ROM Sygnatura: Płk 116 Opracowany materiał zawiera 260 ćwiczeń z wyrazami oraz 70 fabularyzowanych ćwiczeń ze zdaniami. Jedna sesja ćwiczeń przewidziana jest na 20 minut pracy,

Bardziej szczegółowo

Nowy cykl szkoleń w Instytucie Małego Dziecka im. Astrid Lindgren

Nowy cykl szkoleń w Instytucie Małego Dziecka im. Astrid Lindgren Nowy cykl szkoleń w Instytucie Małego Dziecka im. Astrid Lindgren 1. Warsztat Przestrzeń jako trzeci nauczyciel - aranżacja bezpiecznej i inspirującej przestrzeni w przedszkolu, 09.12. 10.12.2016., koszt:

Bardziej szczegółowo

Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Nowe przepisy prawa kładą duży nacisk na wzmocnienie współpracy przedszkola, szkoły i rodziców oraz zapewniają rodzicom możliwość większego wpływu na edukację

Bardziej szczegółowo

Szwedzki dla imigrantów

Szwedzki dla imigrantów Szwedzki dla imigrantów Cel kształcenia Celem kształcenia w ramach kursu Szwedzki dla imigrantów (sfi) jest zapewnienie osobom dorosłym, które nie posiadają podstawowej znajomości języka szwedzkiego, możliwości

Bardziej szczegółowo

Opracowały: mgr Agnieszka Nowińska, mgr Agnieszka Maroszek-Skrzydło

Opracowały: mgr Agnieszka Nowińska, mgr Agnieszka Maroszek-Skrzydło Plan pracy kółka informatycznego dla klas I-III przy Szkole Podstawowej nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi Opracowały: mgr Agnieszka Nowińska, mgr Agnieszka Maroszek-Skrzydło 2 Znaczenie technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Elementy literatury i wiedzy o krajach anglosaskich w nauczaniu języka angielskiego

Elementy literatury i wiedzy o krajach anglosaskich w nauczaniu języka angielskiego INNOWACJA PEDAGOGICZNA w nauczaniu języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej Elementy literatury i wiedzy o krajach anglosaskich w nauczaniu języka angielskiego 1. AUTOR Nauczyciel kontraktowy

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach. Opr. Monika Wajda-Mazur

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach. Opr. Monika Wajda-Mazur Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach Opr. Monika Wajda-Mazur Klasy integracyjne w naszej szkole. Nasza szkoła jako placówka z oddziałami integracyjnymi, nie tylko edukuje w zakresie ustalonego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu na lata 2012/2015

KONCEPCJA PRACY Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu na lata 2012/2015 KONCEPCJA PRACY Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu na lata 2012/2015 Nie zadawajcie dzieciom gwałtu nauczania, tylko niech się bawią. Dziecko

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować zajęcia komputerowe dla osób dorosłych w bibliotece?

Jak przygotować zajęcia komputerowe dla osób dorosłych w bibliotece? Jak przygotować zajęcia komputerowe dla osób dorosłych w bibliotece? Cz. 3. Opracowanie programu zajęć Przygotowując program zajęć dla osób dorosłych możemy skorzystać z następujących zasad: Łączymy to,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Nr 1 Pod Topolą w Szczytnie. Kochać dziecko, to służyć mu, jak daleko jest to tylko możliwe. M.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Nr 1 Pod Topolą w Szczytnie. Kochać dziecko, to służyć mu, jak daleko jest to tylko możliwe. M. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Nr 1 Pod Topolą w Szczytnie Kochać dziecko, to służyć mu, jak daleko jest to tylko możliwe. M. Montessori MISJA PRZEDSZKOLA Nasze przedszkole jest drogowskazem

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD

Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD Barbara Woszczyna Tomaszowice 2015r. Według brytyjskiego raportu Warnocka, około 20% populacji uczniów to dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Children with

Bardziej szczegółowo

Znajdź swoje mocne strony! Organizator: Partner główny: Partnerzy merytoryczni: Partner warsztatów:

Znajdź swoje mocne strony! Organizator: Partner główny: Partnerzy merytoryczni: Partner warsztatów: Znajdź swoje mocne strony! Młodzi na rynku pracy Projekt: Praca to akcja społeczna Gazety Wyborczej, której celem jest diagnoza i poprawa sytuacji młodych ludzi na rynku pracy. W ubiegłym roku w naszych

Bardziej szczegółowo

nauczyciele, doceniając wartość programu i widząc jego efekty, realizują zajęcia z kolejnymi grupami dzieci.

nauczyciele, doceniając wartość programu i widząc jego efekty, realizują zajęcia z kolejnymi grupami dzieci. Program Przyjaciele Zippiego to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Szkoła podstawowa I etap kształcenia: Klasy I-III Opracowanie: Justyna Tatar Zajęcia komputerowe w Szkole Podstawowej w Bukowie realizowane są wg programu

Bardziej szczegółowo

Twoje dziecko i standaryzowane formy sprawdzania umiejętności

Twoje dziecko i standaryzowane formy sprawdzania umiejętności Twoje dziecko i standaryzowane formy sprawdzania umiejętności Interpretacja wyników w skali standaryzowanej W okresie nauki w szkole podstawowej dziecko będzie pisało standaryzowane sprawdziany umiejętności

Bardziej szczegółowo

MAMO, TATO, POBAWMY SIĘ RAZEM! innowacja pedagogiczna

MAMO, TATO, POBAWMY SIĘ RAZEM! innowacja pedagogiczna MAMO, TATO, POBAWMY SIĘ RAZEM! innowacja pedagogiczna 1. Osoby wdrażające innowacje: mgr Justyna Witas, mgr Adriana Jachnicka, mgr Marta Jafernik 2. Termin wprowadzenia i czas trwania innowacji: Innowacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W KLASACH I-III W SP im. F. Chopina w Strzyżewie. Autor: mgr Beata Dachowska

PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W KLASACH I-III W SP im. F. Chopina w Strzyżewie. Autor: mgr Beata Dachowska PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W KLASACH I-III W SP im. F. Chopina w Strzyżewie Autor: mgr Beata Dachowska Dzieci od wczesnego wieku bardzo chętnie korzystają z komputera. Dzięki swoim walorom komputer

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW BADAŃ PRZEPROWADZONYCH WSRÓD RODZICÓW

OPRACOWANIE WYNIKÓW BADAŃ PRZEPROWADZONYCH WSRÓD RODZICÓW OPRACOWANIE WYNIKÓW BADAŃ PRZEPROWADZONYCH WSRÓD RODZICÓW Kwestionariusz ankiety został przygotowany przez zespół nauczycieli do spraw ewaluacji. Celem badań było zebranie informacji na temat wspomagania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: I. Postanowienia ogólne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Uśmiech w oczach dziecka

Uśmiech w oczach dziecka Uśmiech w oczach dziecka projekt realizowany w Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łobzie Szkoła Podstawowa nr 2 w Łobzie jest na półmetku realizacji projektu współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

Migać każdy może. Anna Piestrzyńska Akademia Ignatianum w Krakowie. Z wizytą w Niepublicznym Przedszkolu Czas dziecięcych marzeń w Ochotnicy Dolnej

Migać każdy może. Anna Piestrzyńska Akademia Ignatianum w Krakowie. Z wizytą w Niepublicznym Przedszkolu Czas dziecięcych marzeń w Ochotnicy Dolnej Z wizytą w /Visiting the... EETP 35(2015)1, ISSN 1896-2327 Anna Piestrzyńska Akademia Ignatianum w Krakowie Migać każdy może Z wizytą w Niepublicznym Przedszkolu Czas dziecięcych marzeń w Ochotnicy Dolnej

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Żórawinie

Szkoła Podstawowa w Żórawinie Szkoła Podstawowa w Żórawinie SORE Sabina Żuchelkowska Rok szkolny 2013/2014 Temat I RPW Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Potrzeby nauczycieli Podczas spotkania z Panią Dyrektor SP w Żórawinie,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III WYMAGANIA DLA UCZNIA KOŃCZĄCEGO KLASĘ PIERWSZĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ ( ZGODNIE Z NOWĄ PODSTAWĄPROGRAMOWĄ) Uczeń kończący

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W STRĄCZNIE

PROCEDURA ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W STRĄCZNIE PROCEDURA ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W STRĄCZNIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

Jeszcze bardziej dostepne, badania przesiewowe!

Jeszcze bardziej dostepne, badania przesiewowe! Jeszcze bardziej dostepne, badania przesiewowe! Platforma Badań Zmysłów jest sprawdzonym urządzeniem przeznaczonym do przesiewowego badania słuchu, wzroku oraz mowy. Przez kilka lat funkcjonowania urządzenia

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/ Jak przygotować i realizować projekt, pozyskiwanie środków, partnerów, wątpliwości, pytania, wymiana doświadczeń - fora, przykłady dobrych praktyk, narzędzia pomocne w realizacji Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

Formularz dobrych praktyk. http://loxv.wroclaw.pl. Bogumiła Mandat. Joanna Brosiło. Dobre praktyki

Formularz dobrych praktyk. http://loxv.wroclaw.pl. Bogumiła Mandat. Joanna Brosiło. Dobre praktyki Formularz dobrych praktyk Metryczka szkoły: Nazwa szkoły Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość) Adres poczty elektronicznej Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego ul. Wojrowicka

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01.

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01. Mołodiatycze, 22.06.2012 PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości nr. POKL.09.01.02-06-090/11 Opracował: Zygmunt Krawiec 1 W ramach projektu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu- o tym jak żyć co robić, jak postępować, współżyć z innymi patrzeć, odczuwać,

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

Kto i jak uczy sześciolatki w krakowskich szkołach samorządowych? Analiza ankiet nauczycieli

Kto i jak uczy sześciolatki w krakowskich szkołach samorządowych? Analiza ankiet nauczycieli Kto i jak uczy sześciolatki w krakowskich szkołach samorządowych? Analiza ankiet nauczycieli Kto odpowiedział na ankietę? Wśród 299 nauczycieli, którzy wypełnili ankiety uczy: 57,9% w klasie pierwszej,

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć. Temat: Obcojęzyczne zasoby Internetu. II etap edukacyjny, zajęcia komputerowe. Treści kształcenia: Cele zoperacjonalizowane:

Scenariusz zajęć. Temat: Obcojęzyczne zasoby Internetu. II etap edukacyjny, zajęcia komputerowe. Treści kształcenia: Cele zoperacjonalizowane: Scenariusz zajęć II etap edukacyjny, zajęcia komputerowe Temat: Obcojęzyczne zasoby Internetu Treści kształcenia: Zajęcia komputerowe: 6. Wykorzystywanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA KONCEPCJI PRACY WG PLANU DALTOŃSKIEGO PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2 W KOŁOBRZEGU

REALIZACJA KONCEPCJI PRACY WG PLANU DALTOŃSKIEGO PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2 W KOŁOBRZEGU REALIZACJA KONCEPCJI PRACY WG PLANU DALTOŃSKIEGO PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2 W KOŁOBRZEGU Od roku 1 września 2016 r. rozpoczęłyśmy z wychowankami naszego przedszkola realizację z koncepcji pracy według planu

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C.

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K. NORWIDA W TYCHACH Podstawa prawna: 1) Art. 22 ust. 2 pkt 11 oraz

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Monika Haligowska

Opracowała: Monika Haligowska Kwalifikacja i orzekanie odnośnie dzieci niezdolnych do nauki w szkołach masowych. Podstawy prawne, rola psychologa, rola poradni w kwalifikowaniu do szkół specjalnych. Opracowała: Monika Haligowska Podstawy

Bardziej szczegółowo

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wychowanie przedszkolne

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wychowanie przedszkolne Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wychowanie przedszkolne Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wczesne, kompleksowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych uczniów SP10 w latach 2008-2012 na tle miasta, województwa, kraju:

Wyniki sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych uczniów SP10 w latach 2008-2012 na tle miasta, województwa, kraju: Efekty różnorodnych działań przygotowujących uczniów do sprawdzianu zewnętrznego analiza oferty zajęć wspierających oraz materiałów przygotowywanych przez nauczycieli Dzięki zaangażowaniu nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ

SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich opracował zespół w składzie: Jadwiga Lizanowicz Mirosław Mularczyk Teresa Truchan Urszula Kołodzińska Kluczem

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I REWALIDACYJNO WYCHOWAWCZE W PRZEPISACH PRAWA. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Anna Florczak

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I REWALIDACYJNO WYCHOWAWCZE W PRZEPISACH PRAWA. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Anna Florczak ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I REWALIDACYJNO WYCHOWAWCZE W PRZEPISACH PRAWA Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Anna Florczak Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle pełni funkcję gminnego wydziału edukacji oraz obsługuje administracyjnie i ekonomicznie wszystkie szkoły

Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle pełni funkcję gminnego wydziału edukacji oraz obsługuje administracyjnie i ekonomicznie wszystkie szkoły Wieś Mysiadło leży w gminie wiejskiej Lesznowola, w powiecie piaseczyńskim, w województwie mazowieckim. Liczba mieszkańców gminy zwiększa się o 7% w skali roku. W tej chwili planuje się budowę kolejnej

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III wrocławskich szkół podstawowych

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III wrocławskich szkół podstawowych Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III wrocławskich szkół podstawowych Projekt realizowany w latach 2010 2013 w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów

Bardziej szczegółowo

Technologia Informacyjno Komunikacyjna -

Technologia Informacyjno Komunikacyjna - Technologia Informacyjno Komunikacyjna - edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna opracowała: Anna Dagmara Pozierak nauczyciel-bibliotekarz CDN PBP w Pile Filia w Złotowie ABC czytam i piszę to portal dla

Bardziej szczegółowo

JAK MOTYWOWAĆ DZIECKO DO NAUKI

JAK MOTYWOWAĆ DZIECKO DO NAUKI JAK MOTYWOWAĆ DZIECKO DO NAUKI Motywacja to: CO TO JEST MOTYWACJA? stan gotowości człowieka do podjęcia określonego działania, w tym przypadku chęć dziecka do uczenia się, dążenie do rozwoju, do zaspokajania

Bardziej szczegółowo

Program logopedyczny przedszkola Przyjaciół Książki dla dzieci 4,5 i 6 letnich Mówimy ładnie

Program logopedyczny przedszkola Przyjaciół Książki dla dzieci 4,5 i 6 letnich Mówimy ładnie Program logopedyczny przedszkola Przyjaciół Książki dla dzieci 4,5 i 6 letnich Mówimy ładnie Opracowała: mgr Agnieszka Sokółka Wstęp Umiejętność poprawnego mówienia jest w naszych czasach szczególnie ważna.

Bardziej szczegółowo

Moduł IX: Dzieci z opiniami poradni psycholgicznopedagogicznej. Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE Jolanta Rafał-Łuniewska

Moduł IX: Dzieci z opiniami poradni psycholgicznopedagogicznej. Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE Jolanta Rafał-Łuniewska Moduł IX: Dzieci z opiniami poradni psycholgicznopedagogicznej w edukacji przedszkolnej Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE Jolanta Rafał-Łuniewska Podstawy pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Obszary aktywności ucznia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, będące przedmiotem oceny Z uwagi na charakter przedmiotu jedną

Bardziej szczegółowo

mówić żadnym ludzkim językiem. Nie wiedziałoby miałoby wspomnień i planów na przyszłość. Nasze

mówić żadnym ludzkim językiem. Nie wiedziałoby miałoby wspomnień i planów na przyszłość. Nasze w w w. t o r u n. a k n. p l mówić żadnym ludzkim językiem. Nie wiedziałoby miałoby wspomnień i planów na przyszłość. Nasze, błyskotliwych karier, czy możliwości realizowania Akademia Nauki jest instytucją

Bardziej szczegółowo

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego Praktyczne zastosowania informatyki

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego Praktyczne zastosowania informatyki II Liceum ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Piotrkowie Trybunalskim Praktyczne zastosowanie informatyki program nauczania Agnieszka Pluczak, Paweł Bąkiewicz 205/206 Program nauczania przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Akademia Twórczego i Logicznego Myślenia Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Akademia Twórczego i Logicznego Myślenia Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Akademia Twórczego i Logicznego Myślenia Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Tak naprawdę geniusz oznacza mniej więcej zdolność do postrzegania w niewyuczony sposób Założenia i cele Akademii:

Bardziej szczegółowo

Akademia rozwoju i poznawania AKADEMIA ROZWOJU I POZNAWANIA

Akademia rozwoju i poznawania AKADEMIA ROZWOJU I POZNAWANIA Akademia rozwoju i poznawania Projekt systemowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. 1. Pisemne prace sprawdzające (sprawdziany, kartkówki). Sprawdziany i kartkówki są przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje zainteresowania dobry start w edukację indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia edukacyjne dla dzieci z oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015 Oczekiwane efekty aktywności społecznej dziecka

Osiągnięcia edukacyjne dla dzieci z oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015 Oczekiwane efekty aktywności społecznej dziecka Osiągnięcia edukacyjne dla dzieci z oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015 Oczekiwane efekty aktywności społecznej dziecka podaje swoje dane osobowe swobodnie wypowiada się na temat swojej rodziny

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Niepublicznego Przedszkola Calineczka w Kaliszu

Koncepcja Pracy Niepublicznego Przedszkola Calineczka w Kaliszu Koncepcja Pracy Niepublicznego Przedszkola Calineczka w Kaliszu W przedszkolu funkcjonuje koncepcja pracy ukierunkowana na zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziecka, a zwłaszcza rozwoju twórczej i fizycznej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie 2014 2019 CELE: 1. Podniesienie umiejętności językowych całej kadry nauczycielskiej oraz kadry kierowniczej.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. Obszary podlegające ocenianiu słuchanie i słownictwo - stopniowe osłuchanie z dźwiękami i intonacją języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Absolwent Szkoły Podstawowej w Pogorzałkach:

Absolwent Szkoły Podstawowej w Pogorzałkach: Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli dobrze przygotowani do nauki na wyższym etapie edukacyjnym; byli dobrze przygotowani do życia społecznego w rodzinie, środowisku lokalnym, ojczyźnie, zjednoczonej

Bardziej szczegółowo

Psycholog szkolny Kamila Budzyńska

Psycholog szkolny Kamila Budzyńska Psycholog szkolny Kamila Budzyńska Podjęcie przez dziecko obowiązku szkolnego wiąże się z początkiem nowego, bardzo ważnego etapu w jego życiu. Przechodząc z wieku przedszkolnego w wiek wczesnoszkolny

Bardziej szczegółowo

Wkrótce będę uczniem. Program profilaktyczno integracyjny zmniejszania lęku dziecka 5-6 letniego przed pójściem do szkoły.

Wkrótce będę uczniem. Program profilaktyczno integracyjny zmniejszania lęku dziecka 5-6 letniego przed pójściem do szkoły. Wkrótce będę uczniem Program profilaktyczno integracyjny zmniejszania lęku dziecka 5-6 letniego przed pójściem do szkoły. Sączów 2011/ 2012 Dziecko 5-6 letnie kończąc przedszkole powinno radzić sobie z

Bardziej szczegółowo

Wyjątkowa publikacja na rynku! Dlaczego PEWNY START?

Wyjątkowa publikacja na rynku! Dlaczego PEWNY START? Dlaczego PEWNY START? PEWNY START Wydawnictwa Szkolnego PWN to kompleksowy, specjalistyczny zestaw ćwiczeń przygotowany z myślą o dzieciach i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA PEDAGOGICZNA PT. ZABAWA W CZYTANIE - mgr Romana Błahuta

INNOWACJA PEDAGOGICZNA PT. ZABAWA W CZYTANIE - mgr Romana Błahuta INNOWACJA PEDAGOGICZNA PT. ZABAWA W CZYTANIE - mgr Romana Błahuta Staramy się dostrzegać poznawczy zapał dziecka i stworzyć mu warunki, w których będzie mogło krok po kroku poznawać świat wszystkimi zmysłami.

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 29 maja 2014 r. Nowelizacja rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Skala Gotowości Edukacyjnej Pięciolatków (SGE-5) Arkusz Obserwacyjny

Skala Gotowości Edukacyjnej Pięciolatków (SGE-5) Arkusz Obserwacyjny Część Druga Psychometryczna analiza wyników badań standaryzacyjnych Skali Gotowości Edukacyjnej Pięciolatków (SGE-5) Skala Gotowości Edukacyjnej Pięciolatków (SGE-5) Arkusz Obserwacyjny 79 Skala Gotowości

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018. Strategia rozwoju placówki

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018. Strategia rozwoju placówki KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018 Świat bez dzieci byłby jak niebo bez gwiazd Św. J. Vianney Strategia rozwoju placówki Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości

Bardziej szczegółowo

Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 48 Aktywności Twórczej w Zielonce WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH 1-3

Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 48 Aktywności Twórczej w Zielonce WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH 1-3 Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 48 Aktywności Twórczej w Zielonce WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH 1-3 zatwierdzony na rok szkolny 2013/2014 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH 1-3 w

Bardziej szczegółowo

Witaj pierwsza klaso!

Witaj pierwsza klaso! Witaj pierwsza klaso! Aktywność sześciolatka w przedszkolu i w szkole: Przedszkole - dziecko: rozwija się emocjonalnie i społecznie, rozwija motorykę dużą i małą, rozwija pamięć, myślenie, spostrzegawczość,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć ucznia

Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć ucznia Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć ucznia Przedstawione poniżej kryteria oceniania na zajęciach z Informatyki są zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

niepełnosprawnych oraz (DzU nr 19, poz. 167), 6 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

niepełnosprawnych oraz (DzU nr 19, poz. 167), 6 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy)

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY PROGRAM dla EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

MIĘDZYNARODOWY PROGRAM dla EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ MIĘDZYNARODOWY PROGRAM dla EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ PROGRAM To uniwersalny i unikatowy program edukacyjny, jedyny w Polsce, oparty na społeczno kulturowej teorii poznania i nauczania Lwa Wygotskiego. Powstał

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W ŻAGANIU NA LATA 2012-2017

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W ŻAGANIU NA LATA 2012-2017 Miejskie Przedszkole nr 2 w Żaganiu KONCEPCJA PRACY MEJSKEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W ŻAGANU NA LATA 2012-2017 STRATEGA ROZWOJU PLACÓWK 1. Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy placówki.

Bardziej szczegółowo

DOK Delft z dumą przedstawia. NOWA biblioteka

DOK Delft z dumą przedstawia. NOWA biblioteka DOK Delft z dumą przedstawia @ NOWA biblioteka Proud to be @ Nowa biblioteka Miasto Delft Miasto średniej wielkości 101 tys. mieszkańców Miasto historyczne / Uniwersytet Techniczny Badania & firmy technologiczne

Bardziej szczegółowo

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Projekt to zespołowe, planowane działanie uczniów mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

SPECJANY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W PUŁAWACH

SPECJANY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W PUŁAWACH SPECJANY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W PUŁAWACH Wczesna interwencja (wczesne wspomaganie rozwoju) jest to zintegrowany system oddziaływań: profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczo rehabilitacyjnych

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W JĘZYKU ANGIELSKIM- Założenia programowe w klasach dwujęzycznych

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W JĘZYKU ANGIELSKIM- Założenia programowe w klasach dwujęzycznych EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W JĘZYKU ANGIELSKIM- Założenia programowe w klasach dwujęzycznych Wstęp Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej w języku angielskim dotyczy uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla uczniów klas 1 3.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla uczniów klas 1 3. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla uczniów klas 1 3. KLASA I W klasach I na ocenę celującą uczeń powinien: - pracować systematycznie oraz z dużym zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu, -

Bardziej szczegółowo

Lepszy start w nowe jutro

Lepszy start w nowe jutro Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

UCZYMY DZIECKO SAMODZIELNOŚCI

UCZYMY DZIECKO SAMODZIELNOŚCI UCZYMY DZIECKO SAMODZIELNOŚCI Próbujmy przyzwyczaić dziecko do samodzielnego odrabiania lekcji, ograniczając naszą pomoc do tych zadań, przez które dziecko nie będzie mogło przebrnąć samodzielnie. Pomoc

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 5 POZNAŃ STARE MIASTO

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 5 POZNAŃ STARE MIASTO OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 5 POZNAŃ STARE MIASTO 1. Dla dzieci: Propozycje do zrealizowania na terenie przedszkoli: A. Badania przesiewowe logopedyczne 3-6-latków oraz 3 i 4-latków.

Bardziej szczegółowo

1 otwarte (własna wypowiedź respondenta na zadane pytanie) 1 półotwarte (wybór odpowiedzi oraz swobodna wypowiedź odnośnie badanego zagadnienia).

1 otwarte (własna wypowiedź respondenta na zadane pytanie) 1 półotwarte (wybór odpowiedzi oraz swobodna wypowiedź odnośnie badanego zagadnienia). Sprawozdanie z przeprowadzonego badania ewaluacyjnego wśród rodziców dzieci biorących udział w projekcie ECHO-NAUKA wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z klas nauczania zintegrowanego ze Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

HELEN PARKHURST WYKSZTAŁCENIE WEDŁUG PLANU DALTOŃSKIEGO, 1922. Edukacja daltońska w nauczaniu elementarnym

HELEN PARKHURST WYKSZTAŁCENIE WEDŁUG PLANU DALTOŃSKIEGO, 1922. Edukacja daltońska w nauczaniu elementarnym Dawniej uczeń chodził do szkoły by dostać to, co szkoła miała mu do zaoferowania, w dzisiejszych czasach uczeń chodzi do szkoły, aby zaspokoić zdefiniowane potrzeby własnego rozwoju. HELEN PARKHURST WYKSZTAŁCENIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU MĄDRY PRZEEDSZKOLAK

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU MĄDRY PRZEEDSZKOLAK RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU MĄDRY PRZEEDSZKOLAK PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH

Bardziej szczegółowo

Wtorkowy maraton matematyczny

Wtorkowy maraton matematyczny Wtorkowy maraton matematyczny Innowacja pedagogiczna o charakterze programowym z zakresu edukacji matematycznej realizowana w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w roku szkolnym 2013/2014 I. Autorki

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122 Zestaw egzaminacyjny z zakresu języka angielskiego składał się z jedenastu zadań zamkniętych,

Bardziej szczegółowo

SZCZĘŚLIWY. Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Bitwy pod Studziankami 5 33 100 Tarnów tel. 14 621 19 00 mail: szk8@op.pl I RADOSNY

SZCZĘŚLIWY. Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Bitwy pod Studziankami 5 33 100 Tarnów tel. 14 621 19 00 mail: szk8@op.pl I RADOSNY SZCZĘŚLIWY Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Bitwy pod Studziankami 5 33 100 Tarnów tel. 14 621 19 00 mail: szk8@op.pl I RADOSNY 1. Uczęszcza do szkoły przygotowanej do wymogów nowoczesnej edukacji, 2. Uczestniczy

Bardziej szczegółowo