Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce. modem Pirelli DRG A226G

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce. modem Pirelli DRG A226G"

Transkrypt

1 Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce modem Pirelli DRG A226G

2 Spis treści W skład pakietu instalacyjnego wchodzą 4 Uruchomienie usługi OneOffice 5 1. Uruchomienie usługi OneOffice na linii telefonicznej Netii lub TP SA 5 Krok 1. Podłączenie modemu 6 Krok 2. Uruchomienie modemu 8 Krok 3. Sprawdzenie działania usługi OneOffi ce 9 2. Uruchomienie usługi OneOffice na linii telefonicznej z aktywną usługą neostrada tp 10 Krok 1. Podłączenie modemu 11 Krok 2. Uruchomienie modemu 13 Krok 3. Konfi guracja połączenia internetowego 13 Krok 4. Zakończenie konfi guracji modemu 16 Krok 5. Sprawdzenie działania usługi OneOffi ce 17 Pakiet bezpieczeństwa 18 Instalacja Pakietu bezpieczeństwa 18 Zarządzanie Pakietem bezpieczeństwa 20 Podłączenie komputera do modemu poprzez sieć bezprzewodową Wi-Fi (WLAN) 21 Krok 1. Włączenie komputera 21 Krok 2. Włączenie karty bezprzewodowej Wi-Fi w laptopie 21 Krok 3. Uruchomienie połączenia bezprzewodowego 22 Podłączenie terminala kart płatniczych do OneOffice 25 Skrócona instrukcja obsługi poczty głosowej OneOffice 26 Pytania i odpowiedzi 27 Pytania dotyczące Pakietu bezpieczeństwa w usłudze OneOffice 33

3 Szanowni Państwo, dziękujemy za okazane nam zaufanie i wybór oferty Netii. Jesteśmy przekonani, że korzystanie z naszych usług przyniesie Państwu wiele satysfakcji. Niniejsza broszura Podręcznik Użytkownika, zawiera wyczerpujące informacje, dotyczące instalacji, uruchomienia oraz użytkowania usługi OneOffi ce. Znajdą tutaj Państwo również praktyczne wskazówki, ułatwiające codzienne korzystanie z usługi oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Do przeprowadzenia instalacji i korzystania z usługi OneOffice niezbędne są: analogowa linia telefoniczna (Netii lub TP SA) albo aktywna usługa neostrada tp urządzenie podstawowe - modem (Pirelli DRG A226G) aparat telefoniczny z wybieraniem tonowym komputer PC lub MAC z kartą sieciową Ethernet lub kartą Wi-Fi, zgodną ze standardem b/g włączona opcja automatycznego pobierania adresu IP przez komputer (jest to ustawienie standardowe systemu operacyjnego np. Microsoft Windows XP/Vista/7) przeglądarka internetowa (np. Internet Explorer 5.5 lub nowszy) Instalację modemu można przeprowadzić samodzielnie, zaraz po otrzymaniu pakietu. Można również zamówić wykonanie instalacji przez specjalistę z Netii, który podłączy i uruchomi usługę OneOffice w Państwa firmie, w uzgodnionym terminie. 3

4 W skład pakietu instalacyjnego wchodzą: modem Pirelli DRG A226G kabel Ethernet płyta CD zasilacz 230V kabel telefoniczny (szary) podręcznik użytkownika kabel telefoniczny (biały) rozdzielacz sygnału mikrofi ltr Jeżeli zamówili Państwo usługę OneOffice w opcji dla trzech lub więcej użytkowników, wówczas dodatkowo w pakiecie znajduje się od jednej do czterech bramek głosowych Zyxel Pakiet z bramką głosową zawiera następujące elementy: Bramka głosowa Zyxel 2302 kabel Ethernet zasilacz 230V 4

5 Uruchomienie usługi OneOffice Prosimy o przeprowadzenie instalacji według jednego z poniższych wariantów: 1. Uruchomienie usługi OneOffi ce na linii telefonicznej Netii lub TP SA lub 2. Uruchomienie usługi OneOffi ce na linii telefonicznej z aktywną usługą neostrada tp 1. Uruchomienie usługi OneOffice na linii telefonicznej Netii lub TP SA Poniżej przedstawiony został sposób uruchomienia usługi OneOffi ce i podłączenia komputera stacjonarnego lub laptopa do modemu przez połączenie przewodowe (kabel Ethernet). Informacje o podłączeniu komputera do modemu poprzez sieć bezprzewodową Wi-Fi oraz o dodatkowych usługach dostępnych w ramach usługi OneOffice (pakiet bezpieczeństwa oraz poczta głosowa) znajdują się w dalszej części Podręcznika. 5

6 Krok 1. Podłączenie modemu Prosimy o wybranie jednego z dwóch wariantów w zależności od liczby użytkowników usługi OneOffice: a) usługa OneOffice dla 1 lub 2 użytkowników Jeżeli wybrana została opcja usługi OneOffi ce dla jednego lub dwóch użytkowników (jednej lub dwóch linii telefonicznych), prosimy o podłączenie urządzeń zgodnie z poniższym schematem: gniazdko telefoniczne gniazdko Ethernet w komputerze rozdzielacz sygnału mikrofiltr linie telefoniczne OneOffi ce linia 2 linia 1 zasilacz 230 V kabel telefoniczny (szary) kabel Ethernet (żółty) kabel telefoniczny (biały) Modem Pirelli 226 widok od tyłu przycisk zasilania On/Off Prosimy o przejście do Kroku 2 na stronie 8. 6

7 b) usługa OneOffice dla 3-10 użytkowników W przypadku opcji usługi OneOffi ce dla trzech lub więcej użytkowników (trzech i więcej linii telefonicznych), prosimy o podłączenie urządzeń zgodnie z poniższym schematem: gniazdko telefoniczne gniazdko Ethernet w komputerze rozdzielacz sygnału mikrofi ltr linie telefoniczne OneOffi ce linia 2 linia 1 pierwsza bramka (linie telefoniczne efoniczne 3-4) WAN ETH 4 3 kabel telefoniczny (szary) kabel Ethernet (żółty) modem Pirelli 226 widok od tyłu kabel telefoniczny (biały) druga bramka (linie telefoniczne 5-6) WAN ETH 6 5 przycisk zasilania On/Off trzecia bramka (linie telefoniczne 7-8) WAN ETH 8 7 zasilacz 230 V czwarta bramka (linie telefoniczne 9-10) WAN ETH 10 9 Uwaga Port WAN w bramce należy połączyć z portem ETH w modemie. Komputer można podłączyć do wolnego portu ETH w modemie (zalecane) lub do portu ETH w bramce (gdy nie ma już wolnych portów w modemie). 7

8 Krok 2. Uruchomienie modemu Prosimy włączyć zasilanie modemu poprzez wciśnięcie przycisku On/Off, który znajduje się z tyłu urządzenia. Podczas pierwszego uruchomienia modemu nastąpi automatyczna konfiguracja usługi OneOffice oraz aktualizacja oprogramowania urządzenia. Proces może potrwać do 15 minut. W tym czasie nie należy wyłączać modemu nie są wymagane również inne czynności ze strony użytkownika. Po zakończeniu konfi guracji diody zaświecą się w sposób przedstawiony na poniższym zdjęciu. Modem pracuje prawidłowo i możliwe jest korzystanie z usługi OneOffi ce. 8

9 Krok 3. Sprawdzenie działania usługi OneOffice Po zainstalowaniu urządzeń zgodnie z wcześniejszymi krokami, mogą Państwo korzystać z internetu i wykonywać połączenia telefoniczne. W tym celu wystarczy w przeglądarce internetowej wpisać adres dowolnej strony www, np. lub oraz wybrać na aparacie telefonicznym dowolny numer. Instalacja została zakończona. Życzymy przyjemnego korzystania z usług Netii. 9

10 2. Uruchomienie usługi OneOffice na linii telefonicznej z aktywną usługą neostrada tp W przypadku korzystania z usługi neostrada tp, proces instalacji usługi OneOffi ce będzie przebiegał w inny sposób, niż zostało to opisane w poprzednim rozdziale. Przed rozpoczęciem instalacji prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami: prosimy o odłączenie modemu, który jest obecnie wykorzystywany w usłudze neostrada tp. modem Pirelli DRG A226G prosimy podłączyć bezpośrednio do gniazdka telefonicznego (tak jak na schemacie w dalszej części niniejszego rozdziału). po uruchomieniu modemu z pakietu OneOffi ce, prosimy skonfi gurować połączenie z internetem korzystając z udostępnionych przez TP SA parametrów logowania dla usługi neostrada tp (konto i hasło użytkownika). Parametry te otrzymali Państwo podczas rejestracji usługi. Można je również sprawdzić na stronie Szczegółowy opis postępowania znajdą Państwo w dalszej części instrukcji oraz w przewodniku usługi OneOffi ce na płycie CD. Poniżej przedstawiono sposób uruchomienia usługi OneOffi ce wraz z opisem podłączenia komputera stacjonarnego lub laptopa do modemu przez połączenie przewodowe (kabel Ethernet). Podłączenie komputera do modemu poprzez sieć bezprzewodową Wi-Fi jest opisane w dalszej części podręcznika. Informacje o dodatkowych usługach dostępnych w ramach OneOffice (pakiet bezpieczeństwa i pakiet hostingowy) znajdują się w Przewodniku instalacji i użytkowania na płycie CD. 10

11 Krok 1. Podłączenie modemu Prosimy o wybranie jednego z dwóch wariantów w zależności od liczby użytkowników usługi OneOffice: a) usługa OneOffice dla 1 lub 2 użytkowników Jeżeli wybrana została opcja usługi OneOffi ce dla jednego lub dwóch użytkowników (jedna lub dwie linie telefoniczne), prosimy o podłączenie urządzeń zgodnie z poniższym schematem: gniazdko telefoniczne gniazdko Ethernet w komputerze linie telefoniczne OneOffi ce (linie telefoniczne 1-2) linia 2 linia 1 kabel Ethernet (żółty) zasilacz 230 V kabel telefoniczny (szary) Modem Pirelli 226 widok od tyłu przycisk zasilania On/Off 11

12 b) usługa OneOffice dla 3-10 użytkowników W przypadku opcji usługi OneOffi ce dla trzech lub więcej użytkowników (trzech i więcej linii telefonicznych), prosimy o podłączenie urządzeń zgodnie z poniższym schematem: gniazdko telefoniczne efonic gniazdko Ethernet w komputerze 1-sza bramka (linie telefoniczne 3-4) linie telefoniczne OneOffi ce (linie telefoniczne 1-2) linia 2 linia 1 WAN ETH 4 3 kabel Ethernet (żółty) modem Pirelli 226 widok od tyłu 2-ga bramka (linie telefoniczne 5-6) WAN ETH 6 5 przycisk zasilania On/Off 3-cia bramka (linie telefoniczne 7-8) WAN ETH 8 7 zasilacz 230 V 4-ta bramka (linie telefoniczne 9-10) WAN ETH 10 9 Uwaga Port WAN w bramce należy połączyć z portem ETH w modemie. Komputer można podłączyć do wolnego portu ETH w modemie (zalecane) lub do portu ETH w bramce (gdy nie ma już wolnych portów w modemie). 12

13 Krok 2. Uruchomienie modemu Prosimy włączyć zasilanie modemu poprzez wciśnięcie przycisku On/Off, który znajduje się z tyłu urządzenia. Po ok. 3 minutach modem wykryje linię DSL, na której uruchomiona jest usługa neostrada tp. Po zakończeniu konfi guracji diody zaświecą się w sposób przedstawiony na poniższym zdjęciu. Krok 3. Konfiguracja połączenia internetowego Na komputerze podłączonym do modemu należy uruchomić przeglądarkę internetową i wpisać w pole adresu: oraz wcisnąć Enter. Prosimy o wpisanie w polu Nazwa użytkownika identyfi katora user oraz w polu Hasło hasła user (ważna jest wielkość liter) i potwierdzenie przyciskiem OK. 13

14 Po poprawnym zalogowaniu zostanie wyświetlona strona konfi guracji modemu. W menu głównym modemu prosimy wybrać opcję Połączenia sieciowe. Pojawi się okno z aktywnymi połączeniami sieciowymi. Prosimy wybrać połączenie oznaczone jako WAN PPPoA. 14

15 W kolejnym oknie prosimy wybrać zakładkę PPP. W oknie konfiguracji parametrów PPP prosimy w polach Nazwa użytkownika i Hasło wpisać parametry logowania dla usługi neostrada tp, a następnie kliknąć na przycisk OK. Dioda Internet na przednim panelu urządzenia zmieni kolor z czerwonego na kolor zielony, co oznacza, że połączenie zostało skonfi gurowane prawidłowo. Po zakończeniu konfi guracji można wylogować się z panelu administracyjnego, wybierając w menu głównym modemu przycisk Logout. 15

16 Krok 4. Zakończenie konfiguracji modemu Po połączeniu modemu z internetem nastąpi automatyczna konfiguracja usługi OneOffice oraz aktualizacja oprogramowania urządzenia. Proces może potrwać do 15 minut. W tym czasie nie należy wyłączać modemu nie są wymagane również inne czynności ze strony użytkownika. Po zakończeniu konfi guracji diody zaświecą się w sposób jak na poniższym zdjęciu: Modem pracuje prawidłowo i mogą Państwo korzystać z usługi OneOffi ce. 16

17 Krok 5. Sprawdzenie działania usługi OneOffice Po zainstalowaniu urządzeń zgodnie z wcześniejszymi krokami mogą Państwo korzystać z internetu i wykonywać połączenia telefoniczne. W tym celu wystarczy wpisać w przeglądarce internetowej adres dowolnej strony www, np. lub lub wybrać w telefonie dowolny numer. Instalacja została zakończona. Życzymy przyjemnego korzystania z usługi OneOffice. 17

18 Pakiet bezpieczeństwa Pakiet bezpieczeństwa, dołączony do usługi OneOffi ce, to usługa zapewniająca kompleksowe zabezpieczenie komputera korzystającego z internetu. Oparty jest na najnowszych technologiach, zapewniając wysoki poziom zabezpieczeń w zakresie: zabezpieczenia antywirusowego, chroniącego komputer przed wirusami, pochodzącymi z załączników poczty elektronicznej, stron internetowych, plików oraz nośników danych; bariery internetowej (fi rewall), zabezpieczającej komputer przed atakami hakerów oraz nieautoryzowanym dostępem z internetu (na przykład robakami internetowymi czy trojanami); zabezpieczeń antyspamowych, uniemożliwiających zaśmiecanie skrzynki odbiorczej niepożądanymi treściami; zabezpieczeń antyspyware, chroniących przed aplikacjami szpiegującymi oraz chroniących poufne dane, takie jak hasła czy numery kart kredytowych. Instalacja Pakietu bezpieczeństwa W celu instalacji oprogramowania zabezpieczającego komputer przed zagrożeniami z internetu, prosimy o wykonanie poniższych kroków: 1. Przygotowanie numeru subskrypcji, dostępnego na portalu Netia OnLine w przeglądarce internetowej prosimy wpisać adres prosimy zalogować się do serwisu Netia On-line, podając Nazwę użytkownika oraz Hasło: Uwaga Jeżeli nie posiadają jeszcze Państwo odpowiednich parametrów do zalogowania, prosimy o kontakt z konsultantami Netii pod numerem telefonu (koszt równy cenie jednej jednostki taryfi - kacyjnej) albo *88 (połączenie bezpłatne w sieci Netia), a z telefonów komórkowych

19 po zalogowaniu prosimy wybrać opcję Usługi z bocznego menu: z dostępnych w spisie usług prosimy wybrać usługę OneOffi ce i kliknąć na właściwy odsyłacz Więcej : 19

20 prosimy o zanotowanie lub wydrukowanie numeru licencji, widocznego na ekranie: 2. Instalacja pakietu bezpieczeństwa Prosimy o włożenie płyty CD z pakietu instalacyjnego OneOffi ce do napędu CD-ROM komputera, na którym ma zostać zainstalowany pakiet bezpieczeństwa: prosimy kliknąć dwukrotnie na ikonę Mój komputer znajdującą się na pulpicie, a następnie na napęd CD-ROM, do którego został włożony dysk OneOffi ce po wyświetleniu zawartości dysku CD należy przejść do katalogu Pakiet bezpieczeństwa i uruchomić aplikację netia_klient.exe dalej prosimy postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie komputera. Zarządzanie Pakietem bezpieczeństwa Pakiet bezpieczeństwa Netia Secure jest kompleksowym rozwiązaniem, pozwalającym na zabezpieczenie komputerów pracujących w Państwa fi rmie przed zagrożeniami, jakie niesie za sobą internet. Unikalną funkcjonalnością rozwiązania jest możliwość monitorowania statusu bezpieczeństwa. Wśród wielu opcji raportowania znajdą Państwo informacje o zablokowanych atakach, przechwyconych wirusach, a co najważniejsze, z jednego miejsca będzą Państwo mogli sprawdzać, czy na wszystkich komputerach zostały zainstalowane najnowsze defi nicje wirusów. Aby móc skorzystać z panelu do monitorowania statusów bezpieczeństwa należy zalogować się do Netia OnLine, wejść w szczegóły usługi OneOffi ce i wybrać odnośnik Przejdź przy informacji o zarządzaniu usługą F-Secure. 20

21 Podłączenie komputera do modemu poprzez sieć bezprzewodową Wi-Fi (WLAN) Przedstawiona poniżej instrukcja uruchomienia połączenia bezprzewodowego Wi-Fi (WLAN) odnosi się do sytuacji, gdy użytkownik korzysta z komputera przenośnego lub stacjonarnego z kartą Wi-Fi oraz ma już uruchomioną usługę OneOffice. Uruchomienie połączenia bezprzewodowego na Państwa laptopie lub komputerze może różnić się od sposobu, przedstawionego w niniejszej instrukcji. W przypadku wątpliwości prosimy o sprawdzenie w dokumentacji komputera lub karty sieciowej Wi-Fi, w jaki sposób należy aktywować połączenie bezprzewodowe. Krok 1. Włączenie komputera Prosimy o włączenie komputera i uruchomienie systemu operacyjnego. Krok 2. Włączenie karty bezprzewodowej Wi-Fi w laptopie Uwaga Krok 2 dotyczy tylko komputera przenośnego (laptopa). Aktualny stan karty Wi-Fi wskazuje odpowiednia dioda umieszczona na panelu czołowym lub z boku laptopa: Dioda Wi-Fi. Jeżeli dioda nie świeci się to sieć bezprzewodowa Wi-Fi jest wyłączona. 21

22 W celu aktywacji karty Wi-Fi prosimy włączyć przycisk włączenia/wyłączenia sieci Wi-Fi, który zwykle oznaczony jest symbolem pokazanym na poniższym obrazku: Przycisk włączenia/wyłączenia sieci Wi-Fi (WLAN) Po naciśnięciu przycisku Wi-Fi (lub odpowiedniej kombinacji klawiszy opisanej w instrukcji laptopa) powinna zaświecić się dioda Wi-Fi sygnalizująca włączenie karty bezprzewodowej: Karta Wi-Fi jest aktywna. Krok 3. Uruchomienie połączenia bezprzewodowego Prosimy kliknąć na ikonę połączenia sieci bezprzewodowej, która znajduje się na pasku zadań w zasobniku systemowym (prawy, dolny róg pulpitu): MS Windows XP/ Prosimy kliknąć na ikonę Połączenie sieci bezprzewodowej: MS Windows Vista/7 1. Prosimy kliknąć na ikonę Połącz z siecią: Vista Połączenie sieci bezprzewodowej. Windows 7 Połącz z siecią. 2. W systemie Vista prosimy wybrać opcję Połącz z siecią 22

23 Pojawi się okno Kreator sieci bezprzewodowej: MS Windows XP/2000 MS Windows Vista/7 Z listy aktywnych sieci prosimy wybrać nazwę odpowiadającą identyfi katorowi sieci Wi-Fi, która jest obsługiwana przez Państwa modem identyfi kator sieci podany jest na naklejce, umieszczonej na spodzie obudowy modemu (oznaczenie: SSID ): oraz prosimy kliknąć przycisk Połącz. 23

24 Po pojawieniu się okna z zapytaniem o klucz sieciowy prosimy o wpisanie kodu znajdującego się na naklejce, umieszczonej na spodzie modemu (oznaczenie: WPA-PSK): MS Windows XP/ Prosimy wprowadzić kod sieciowy WPA-PSK z naklejki: MS Windows Vista/7 1. Prosimy wprowadzić kod sieciowy WPA-PSK z naklejki: 2. Prosimy kliknąć na przycisk Dalej a następnie na przycisk Połącz. 2. Prosimy kliknąć na przycisk Połącz. Połączenie bezprzewodowe zostało skonfigurowane. Można uruchomić przeglądarkę i korzystać z internetu. 24

25 Podłączenie terminala kart płatniczych do OneOffice 1. Terminal płatniczy IP rozwiązanie rekomendowane przez Netię Rozwiązanie jest niezależne od ilości użytkowników usługi OneOffi ce W takim przypadku terminal kart płatniczych wyposażony jest bezpośrednio w interfejs IP, podłączenie go do urządzenia OneOffi ce odbywa się tak, jak podłączenie komputera, zgodnie ze schematem. Zaletami tego rozwiązania są: bezpłatne połączenia terminala płatniczego z centrum autoryzacyjnym bez limitów minut kilkukrotnie krótszy czas realizacji transakcji płatniczej brak konieczności współużytkowania linii telefonicznej przez telefon i terminal płatniczy. 2. Terminal płatniczy analogowy gniazdko telefoniczne Rozwiązanie jest niezależne od ilości użytkowników usługi OneOffi ce Prosimy o podłączenie terminala kart płatniczych (POS) zgodnie ze schematem. kabel telefoniczny (szary) Uwaga Połączenie terminala płatniczego z centrum autoryzacyjnym odbywa się z wykorzystaniem zapasowej tradycyjnej linii telefonicznej PSTN, na której pierwsze 100 minut jest bezpłatne. Pozostałe połączenia będą taryfi kowane zgodnie z cennikiem dla połączeń lokalnych. linie telefoniczne kabel telefoniczny (biały) 25

26 Skrócona instrukcja obsługi poczty głosowej OneOffice Dostęp do poczty głosowej Z poczty głosowej mogą Państwo skorzystać, używając własnego aparatu telefonicznego lub aparatu należącego do innej osoby. Aby się zalogować, wybierz swój skrócony numer wewnętrzny na własnym aparacie telefonicznym lub skrócony numer wewnętrzny aparatu telefonicznego, z którego w danym momencie Państwo korzystają. Pierwsze logowanie za pomocą kreatora poczty głosowej Prosimy wybrać numer wewnętrzny swojego aparatu telefonicznego (np. dla 1-go aparatu telefonicznego będzie to 101). Na żądanie wpisać kod startowy = 1234 w odpowiednim punkcie kreatora poczty głosowej. Na żądanie wpisać nowy kod w odpowiednim punkcie kreatora poczty głosowej. Na żądanie wpisać ponownie swój kod. Na żądanie nagrać swoje nazwisko. Wcisnąć klawisz #. Logowanie Z własnego aparatu telefonicznego Prosimy o: 1. Wybranie numeru wewnętrznego własnego aparatu telefonicznego. 2. Wpisanie swojego kodu i zakończenie klawiszem #, aby przejść do głównego menu systemu komunikatów głosowych. Z aparatu telefonicznego innego użytkownika usługi OneOffice Prosimy o: 1. Wybranie numeru wewnętrznego aparatu telefonicznego, z którego wykonywane jest połączenie z pocztą głosową. 2. Wciśnięcie klawisza * podczas powitania, a następnie podanie numeru wewnętrznego swojego aparatu telefonicznego. 3. Wpisanie swojego kodu i zakończenie klawiszem #, aby przejść do głównego menu systemu komunikatów głosowych. Obsługa portalu poczty głosowej Poruszanie po menu portalu odbywa się zgodnie z wytycznymi operatora poczty głosowej. 26

27 Pytania i odpowiedzi Pytanie 1) W jaki sposób mogę sprawdzić poprawność działania usług? Odpowiedź: Sprawdzenie poprawności działania usług można przeprowadzić na dwa sposoby: a) test dostępu do internetu Po uruchomieniu komputera prosimy wpisać w przeglądarce internetowej adres a następnie Poprawne wyświetlenie stron oznacza, że usługa OneOffi ce działa prawidłowo. Jeżeli strona internetowa nie wyświetla się, konieczne będzie dalsze sprawdzenie w tym celu prosimy przejść do kolejnych punktów Pytań i odpowiedzi. b) test usługi telefonicznej test połączeń wychodzących Prosimy o wykonanie połączenia telefonicznego z aparatu podłączonego do modemu z numerem infonetii, poprzez wybranie *88 (połączenie bezpłatne) oraz rozłączenie się po uzyskaniu połączenia. Aby potwierdzić prawidłowe działanie usługi OneOffice, prosimy wykonać połączenie z dowolnym numerem telefonicznym. Uzyskanie połączenia oznacza, że usługa OneOffice działa prawidłowo. test połączeń przychodzących Z innego telefonu, np. z własnego telefonu komórkowego, prosimy wybrać numer swojego telefonu stacjonarnego podłączonego do modemu. Jeżeli połączenie zostanie zrealizowane oznacza to, że usługa działa prawidłowo. W przypadku problemów z działaniem usługi, prosimy o kontakt z infolinią Netii (numer podany jest na końcu podręcznika). Pytanie 2) Po zainstalowaniu modemu nie działają usługi. Dlaczego? Odpowiedź: Prosimy o sprawdzenie czy modem został prawidłowo podłączony do linii telefonicznej z aktywną usługą OneOffi ce. Szary kabel telefoniczny powinien być podłączony do gniazdka z oznaczeniem DSL w modemie oraz do gniazdka linii telefonicznej. Jeżeli po ponownym sprawdzeniu problem nadal istnieje, prosimy o kontakt z infonetią: (koszt równy cenie jednej jednostki taryfi kacyjnej), z telefonów komórkowych: (koszt połączenia wg cennika operatora komórkowego). Pytanie 3) Po zainstalowaniu modemu działa telefon, ale nie działa dostęp do internetu. Co należy zrobić? Odpowiedź: Przyczyną może być brak komunikacji komputera z modemem. Jeżeli komputer został podłączony do modemu za pomocą kabla Ethernet, prosimy o wykonanie następujących czynności: sprawdzenie poprawności połączenia: żółty kabel Ethernet powinien być podłączony do modemu, do jednego z gniazd Ethernet (oznaczonego kolorem żółtym) oraz do gniazda karty sieciowej Ethernet w komputerze (oznaczonej: ) sprawdzenie czy dioda znajdująca się z tyłu modemu obok podłączonego kabla Ethernet świeci lub miga na zielono jeżeli połączenie kablowe działa prawidłowo, prosimy sprawdzić czy w ustawieniach sieci komputera została włączona opcja automatycznego pobierania adresu IP. 27

28 Jeżeli Państwa komputer pracuje z systemem Microsoft Windows 95/98SE/Me/ XP/2000/Vista/7, prosimy wykonać czynności opisane poniżej. Informacje dotyczące konfi gurowania adresu IP w innych systemach operacyjnych można znaleźć w dokumentacji technicznej, dołączonej do danego systemu. MS Windows XP/2000 MS Windows Vista/7 MS Windows 95/98SE/Me 1. Prosimy wejść w menu Start i wybrać polecenie Panel sterowania. 2. W kolejnym kroku prosimy kliknąć dwukrotnie ikonę Połączenia sieciowe. 1. Prosimy wejść w menu Start i wybrać polecenie Panel sterowania. 2. Prosimy wybrać kolejne polecenia: Sieć i Internet, Centrum sieci i udostępniania, a następnie odnośnik Zarządzaj połączeniami sieciowymi 3. Prosimy wybrać prawym przyciskiem myszy ikonę Połączenie lokalne, które odnosi się do właściwej karty sieciowej Ethernet, a następnie z rozwijanego menu wybrać polecenie Właściwości. 4. Prosimy zaznaczyć pozycję Protokół internetowy (TCP/IP) i wybrać przycisk Właściwości. 5. Pojawi się okno Właściwości: Protokół internetowy (TCP/IP) (karta Ogólne). 6. Prosimy sprawdzić lub kliknąć opcję Uzyskaj adres IP automatycznie oraz opcję Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie, a następnie kliknąć przycisk OK. 4. Prosimy zaznaczyć pozycję Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4), a następnie wybrać przycisk Właściwości. 5. Pojawi się okno Właściwości: Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4) (karta Ogólne). 6. Prosimy sprawdzić lub kliknąć opcję Uzyskaj adres IP automatycznie oraz opcję Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie, a następnie kliknąć przycisk OK. 1. Prosimy wejść w menu Start, wybrać Ustawienia, a następnie Panel sterowania. 2. W kolejnym kroku prosimy kliknąć dwukrotnie ikonę Sieć 3. Z listy protokołów sieciowych prosimy wybrać Protokół TCP/IP dla właściwej karty sieciowej Ethernet. 4. Prosimy wybrać Właściwości. 5. Pojawi się okno Właściwości protokołu TCP/IP. 6. W zakładce Adres IP prosimy sprawdzić lub zaznaczyć opcję Automatycznie uzyskaj adres IP, a następnie kliknąć przycisk OK. Prosimy zamknąć okno ustawień protokołu TCP/IP, w razie konieczności uruchomić ponownie komputer. Jeżeli komputer został podłączony do modemu za pomocą sieci Wi-Fi, prosimy o wykonanie następujących czynności: sprawdzenie czy została włączona karta Wi-Fi w laptopie (sposób aktywacji karty bezprzewodowej znajduje się w instrukcji dołączonej do komputera) sprawdzenie czy wybrana została właściwa sieć bezprzewodowa i czy został wprowadzony prawidłowy klucz dostępu WPA (parametry znajdują się na naklejce na spodzie modemu) jeżeli połączenie bezprzewodowe działa prawidłowo, prosimy sprawdzić czy w ustawieniach sieci została włączona opcja automatycznego pobierania adresu IP. 28

29 Pytanie 4) Nie wczytują się strony www, a jedynie Nie mogę również z nikim się połączyć. Czy mogę samodzielnie rozwiązać ten problem? Odpowiedź: W takim przypadku prosimy o kontakt telefoniczny ze specjalistami Netii (numer infolinii Netii podany jest na końcu podręcznika). Pytanie 5) W jaki sposób mogę podłączyć więcej komputerów do internetu? Odpowiedź: Dodatkowe komputery można podłączyć do internetu wykorzystując wolne porty Ethernet w modemie (ich liczbę można powiększyć stosując zewnętrzny switch), wolny port w bramce lub bezprzewodowo: a) aby uzyskać połączenie przewodowe przez kabel Ethernet prosimy: podłączyć kolejny komputer do modemu (zalecane) lub do bramki głosowej poprzez kabel Ethernet (do pakietu dołączony jest jeden kabel Ethernet) w komputerze w ustawieniach karty sieciowej Ethernet włączyć opcję automatycznego pobierania adresu IP w razie konieczności zrestartować komputer b) aby uzyskać połączenie bezprzewodowe Wi-Fi prosimy: uruchomić program obsługujący połączenie bezprzewodowe w komputerze wybrać sieć WLAN, która odpowiada nazwie SSID na naklejce z obudowy modemu wprowadzić klucz WPA z naklejki. Pytanie 6) W jaki sposób mogę zmienić ustawienia modemu? Odpowiedź: Zmiana ustawień może mieć duży wpływ na poprawne funkcjonowanie usług. Przed dokonaniem jakichkolwiek zmian w konfiguracji modemu sugerujemy zapoznanie się z instrukcją techniczną, zamieszczoną na płycie CD. Uwaga Oryginalne materiały fi rmy Pirelli opisują konfi gurację standardowego urządzenia. Zmiana konfi guracji modemu udostępnionego przez Netię może różnić się od opisanych w dokumentacji producenta. Konfiguracja modemu: prosimy uruchomić przeglądarkę internetową prosimy o wpisanie adresu modemu: po pojawieniu się strony logowania prosimy wpisać konto: user i hasło: user. Można teraz skonfi gurować urządzenie zgodnie z własnymi preferencjami. Uwaga Sugerujemy, aby po uruchomieniu modemu zmienić domyślne hasło użytkownika. Pozwoli to zwiększyć bezpieczeństwo Twojej sieci i urządzenia. Pytanie 7) Czy mogę wykonywać połączenia telefoniczne w przypadku awarii urządzeń? Odpowiedź: Pełna funkcjonalność usługi OneOffi ce wymaga prawidłowego działania dostarczonych do Państwa urządzeń oraz ich stałego zasilania. W przypadku awarii bramki głosowej lub jej wyłączenia usługa OneOffi ce będzie niedostępna jedynie z telefonów podłączonych do tej bramki. Jeżeli nastąpi awaria modemu lub przypadkowe wyłączenie zasilania to wciąż będzie można wykonywać połączenia w trybie awaryjnym (przez linię telefoniczną PSTN), lecz tylko z telefonów podłączonych bezpośrednio do modemu (nie dotyczy usługi świadczonej na neostradzie). Przejście modemu do pracy w trybie awaryjnym jest sygnalizowane m.in. innym sygnałem zgłoszenia, który można usłyszeć po podniesieniu słuchawki telefonicznej. Aby wykonać połączenie w trybie awaryjnym należy wybierany numer poprzedzić prefiksem **. 29

30 Pytanie 8) Awaryjna dostępność usług telefonicznych posiada pewne ograniczenia, na które prosimy zwrócić szczególną uwagę: W przypadku wystąpienia problemów z modemem (np. uszkodzenie, zanik zasilania czy też przypadkowe wyłączenie urządzenia) możliwa jest realizacja połączenia wychodzącego lub przychodzącego wyłącznie z aparatów, które są podłączone do modemu. Z aparatów podłączonych do bramek głosowych będzie można wykonywać tylko połączenia wewnętrzne w ramach jednej bramki. Jeżeli nastąpi przerwanie sesji internetowej, co może być spowodowane m.in. przez zakłócenia na linii ADSL, istnieje możliwość wykonania połączenia wychodzącego tylko z aparatów podłączonych do modemu (do portu Phone 1 lub Phone 2). W trybie awaryjnym można prowadzić tylko jedną rozmowę w tym czasie po podniesieniu słuchawki na drugim telefonie usłyszysz sygnał zajętości. Połączenie przychodzące będzie sygnalizowane dzwonieniem obu aparatów. Z aparatów podłączonych do bramek głosowych będzie można wykonywać tylko połączenia wewnętrzne w ramach jednej bramki. W przypadku korzystania z neostrady tp funkcja połączeń awaryjnych jest niedostępna w ramach usługi OneOffice. Z ilu linii telefonicznych mogę korzystać w usłudze OneOffice? Odpowiedź: Użytkownik usługi OneOffi ce może zamówić maksymalnie 10 linii telefonicznych na jednym łączu dostępowym. Pytanie 9) W jaki sposób mogę uruchomić kolejną linię telefoniczną? Odpowiedź: W celu zamówienia dodatkowej linii prosimy o kontakt telefoniczny z Netią. Jeżeli przejście do wyższej opcji usługi wymaga dodatkowego urządzenia (np. przejście z 2 na 3 linie) wówczas dostarczamy do lokalu użytkownika wymagany sprzęt (jedną lub więcej bramek głosowych). Bramkę / bramki należy podłączyć do modemu zgodnie z instrukcją zawartą w niniejszym podręczniku. Pytanie 10) Co należy zrobić z uszkodzonym modemem lub bramką lub w przypadku, gdy zakończę korzystanie z usługi OneOffice? Odpowiedź: Udostępniony użytkownikowi modem i bramka/bramki głosowe są własnością Netii. Jeżeli podczas korzystania z usługi OneOffi ce nastąpi awaria sprzętu, wówczas Netia prześle użytkownikowi modem/bramkę zastępczą. Uszkodzony sprzęt należy odesłać do operatora w terminie podanym w regulaminie świadczenia usługi OneOffi ce. Również w przypadku, gdy Klient zrezygnuje z usługi OneOffi ce należy odesłać urządzenia do Netii. Prosimy zwrócić uwagę na fakt, że nie zwrócenie sprzętu w określonym terminie pociąga za sobą naliczenie opłaty za urządzenie. Pytanie 11) Co oznaczają diody na przednim panelu modemu? Odpowiedź: Diody na przednim panelu modemu wskazują na aktualny stan pracy urządzenia. Użytkownik może na tej podstawie samodzielnie zdiagnozować i usunąć problem. 30

podręcznik użytkownika router Technicolor TG 589vn

podręcznik użytkownika router Technicolor TG 589vn podręcznik użytkownika router Technicolor TG 589vn CN 1110 Spis treści Wymagania techniczne 4 Zawartość zestawu instalacyjnego 4 Parametry funkcjonalne routera Technicolor TG 589vn 5 Instalacja routera

Bardziej szczegółowo

Netia Spot bezprzewodowe serce Twojego domu lub biura

Netia Spot bezprzewodowe serce Twojego domu lub biura Netia Spot bezprzewodowe serce Twojego domu lub biura Spis treści Witaj w gronie użytkowników Netia Spota! 3 Zawartość zestawu instalacyjnego 4 Opis Netia Spota 4 Uruchomienie Netia Spota 5 Połączenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1 Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1 iplus wita w świecie mobilnego internetu! iplus to najlepszy mobilny dostęp do internetu z dowolnego miejsca. Łącz się z siecią zawsze, kiedy potrzebujesz

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

F@ST 3764. Instrukcja obsługi

F@ST 3764. Instrukcja obsługi F@ST 3764 Instrukcja obsługi Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym firma

Bardziej szczegółowo

Telefon SIP Slican VPS-310P

Telefon SIP Slican VPS-310P Telefon SIP Slican VPS-310P Instrukcja obsługi wersja: 1.0 Informacje dotyczące bezpieczeństwa! Przed podłączeniem i rozpoczęciem używania telefonu należy przeczytać poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika G Data Security 2015 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Netia Player Instrukcja użytkownika

Netia Player Instrukcja użytkownika Netia Player Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Witaj w gronie użytkowników Netia Playera 3 2. Pierwsze uruchomienie Netia Playera 5 2.1. Zawartość pakietu instalacyjnego 5 2.2. Instalacja i konfiguracja

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

F@ST 2704. Podręcznik użytkownika

F@ST 2704. Podręcznik użytkownika F@ST 2704 Podręcznik użytkownika Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.3.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.3.1... 3 1.1.1 POPRAWIONO... 3 1.1.2 NOWE FUNKCJONALNOŚCI... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika TL-WR740N REV1.0.0 1910010884 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyki produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.1.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.1.1... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA KLUCZY...

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Internet Security for Android

Kaspersky Internet Security for Android Kaspersky Internet Security for Android Podręcznik użytkownika Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas pracy i odpowie na większość

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA AWRT-150 Router bezprzewodowy ADSL2+ 150Mbps V1.1_20110816 STANOWISKO FCC Niniejszy sprzęt został przetestowany i spełnia wymogi stawiane urządzeniom cyfrowym klasy B, zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚ CI Ważne informacje 3 Informacje podstawowe 5 Bezpieczeństwo i wygoda... 5 Środki ostrożności... 5 Zalecenia zdrowotne... 5 Poznawanie komputera...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji. Manager Połączeń wersja 9

Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji. Manager Połączeń wersja 9 Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji Manager Połączeń wersja 9 Spis treści 1. Wstęp 2. Instalacja Managera Połączeń 3. Panel zarządzania Managera Połączeń 4. Uruchamianie Managera Połączeń 5. Połączenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Instalacja...5

Rozdział 1: Instalacja...5 F-Secure Internet Security 2014 F-Secure Internet Security 2014 Spis treści 2 Spis treści Rozdział 1: Instalacja...5 1.1 Przed pierwszą instalacją...6 1.2 Instalowanie produktu po raz pierwszy...7 1.3

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

Orange TV dekoder. Sagemcom WHD 80. Przewodnik użytkownika

Orange TV dekoder. Sagemcom WHD 80. Przewodnik użytkownika Orange TV dekoder Sagemcom WHD 80 Przewodnik użytkownika spis treści wstęp... 4 1. O instrukcji... 4 2. Korzyści z posiadania Orange TV... 4 3. Zawartość zestawu instalacyjnego... 4 4. Schemat panelu przedniego

Bardziej szczegółowo

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Network Speaker Instrukcja obsługi Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Słuchanie muzyki przez sieć domową Korzystanie z produktów multiple-room firmy Sony Pozostałe informacje Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

avast! antivirus Professional Edition wersji 4.8 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi programu antywirusowego avast! Professional Edition wersji 4.

avast! antivirus Professional Edition wersji 4.8 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi programu antywirusowego avast! Professional Edition wersji 4. Instrukcja obsługi programu antywirusowego avast! Professional Edition wersji 4.8 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 4 O firmie ALWIL Software a.s.... 4 Dalsza pomoc... 4 Zagrożenia dla komputera... 5 Czym

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 4010 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 4010 Wydanie oryginalne: Czerwiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej EchoStar International Corporation Calle La Granja 100 Nave 1 Poligono Industrial de Alcobendas 28108 Alcobendas, Madryt (Hiszpania) www.echostareurope.com

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2410 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2410 Wydanie oryginalne: Lipiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo