Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 6 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów wydawniczo-promocyjnych: I. Torby ekologiczne szt. Wymiary wysokość 41 cm (+ 2 cm), szerokość 38 cm (+ 2 cm), szerokość boku oraz podstawy (denko) 10 cm (+ 1,5 cm), Torba wykonana z drelichu 280 g/m 2 W górnej części materiał wykończony zakładką o długości 2 cm (+ 0,5 cm) przeszyte podwójną nicią. Uchwyty torby tzw. uszy o długości 29 cm (+ 2 cm) rozmieszczone na szerokości 14 cm (+ 1,5 cm). Szerokość uszu 2 cm (+ 0,8 cm), materiał na uchu podwójny (złoŝony do siebie), zawinięty i wykończony nitką. Łączenie uszu z torbą wykonane w taki sposób, Ŝe materiał wchodzi pod zakładkę torby i przeszyty jest podwójną nitką od środka. Kolory nici do uzgodnienia z Zamawiającym. poszczególne ilości: szt. toreb w kolorze kamuflaŝu wojskowego WZ 93 (łącznie z szelkami). Materiał barwiony kadziowo. Z umieszczonymi na torbie napisami w jednym z kolorów kamuflaŝu Wojsko Polskie - Twoja szt. w kolorze naturalnym (kremowym) z umieszczonym logo WP (barwy biało-czerwonej) wraz z napisami max 3 kolory Wojsko Polskie - Twoja Wielkości nadruków WZ 93 oraz miejsca, kolory i wielkości napisów do uzgodnienia z Zamawiającym w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy Zamawiający dostarczy Wykonawcy logo WP (w co najmniej jednej z form - program Corel Draw do wersji nr 12.0, Adobe Photoshop do wersji CS2, itp.) i wizualizację wzoru WZ 93 Wykonawca przedstawi do akceptacji (mailowo/pocztą lub osobiście) min. Po 2 projekty graficzne zadruku kaŝdej z dwóch toreb, w pliku.jpg w terminie do 4 dni od dnia przekazania projektów graficznych, Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu po dwa prototypy kaŝdej z toreb wykonane wg zaakceptowanego projektu w terminie do 14 dni od daty akceptacji projektów graficznych toreb. Wykonawca pozostawi u Zamawiającego po jednej torbie. Opakowane jednostkowo w torebki foliowe zamykane tasiemką samoprzylepną oraz w opakowania zbiorcze (karton) po 50 szt. Do dostawy dołączony dokument (świadectwo, atest lub odpis atestu) potwierdzający materiał uŝyty do realizacji umowy. II. Krówki reklamowe kg aromatyczne krówki ciągutki o smaku mlecznym zawinięte w podkładkę parafinowaną oraz etykietę w kolorze kamuflaŝu wojskowego WZ 93 z nadrukiem logo MON i adresów stron internetowych i/lub waga cukierka ok. 12 g (+/- 1,5 g), wymiary etykiety ok. 68x73 mm (+/- 3x3 mm), ilość sztuk w kilogramie. od 71szt. do 85 szt., Nr sprawy: 131/ZP/13 SIWZ str. 27

2 pojemność opakowania zbiorczego 5 kg, okres przydatności do spoŝycia 6 miesięcy od daty dostawy, skład cukier, tłuszcz roślinny, syrop glukozowy, mleko w proszku pełne, w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy Zamawiający dostarczy Wykonawcy projekt graficzny etykietki na krówki w pdf., poprawnie odczytywany w programie Adobe Illustrator od wersji CS3 w górę (co do innych programów komputerowych Wykonawca dokona niezbędnych poprawek), Wykonawca przedłoŝy Zamawiającemu do 5 dni od daty przekazania projektów graficznych próbny wydruk proof etykietki do zatwierdzenia. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodny z zaakceptowanym przez Zamawiającego wzorem. na kaŝdej etykietce krówki wskazany jest producent oraz skład surowcowy. Wykonawca dostarczy do oferty: Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładu podlegającego urzędowej kontroli organów państwowej inspekcji sanitarnej wydanym na podstawie art. 62 ust 1 pkt 4ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie Ŝywności i Ŝywienia (Dz.U z zm.) Zaświadczenie lub certyfikat jednostki wdraŝającej potwierdzający wdroŝenie i stosowanie systemu HACCP (System Analizy ZagroŜeń i Krytycznych Punktów Kontroli) i zasad GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna) i GHP (Dobra Praktyka Higieniczna) wydany zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie Ŝywności i Ŝywienia (Dz.U z zm.) oraz ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny godności (Dz. U z. zm.) lub oświadczenie producenta o stosowaniu wyŝej wymienionych systemów. Wzór przykładowej krówki do wglądu w Oddziale Promocji Obronności DWiPO pok III. Pendrive 8GB sztuk: 1. Pendrive 8GB w kształcie naboju szt. wysokość breloka 8,7 cm, (+/- 0,5 cm) średnica łuski 1,7 cm, (+/- 0,4 cm) wysokość łuski - długość zwęŝenia na łusce 3,5 cm, (+/- 0,4 cm) dolna część breloka imitacja spłonki, nabój stoŝkowy długość łuski która ma średnicę 1,7 cm, 5,2 cm, (+/- 0,4 cm) kolor całości naboju mosięŝny, posiadający mechanizm otwierania i zamykania za pomocą gwintu. Zamocowanie: karabińczyk metalowy z samozamykaczem i kółkiem metalowym o średnicy ok. 25 mm połączonym ogniwem ruchomym z elementem łukowym łączącym brelok w całość. Opis techniczny pendrive: pojemność 8 GB, szybkość zapisu plików na pamięć nie mniej niŝ 11 MB/sek. Próba na 100 MB pliku szybkość odczytu 100MB nie mniej niŝ 11 MB/sek. Próba na 100 MB pliku zgodność USB min. 2.0, + Pamięć USB zgodna z systemami Windows (Vista, 7 i 8, XP), Mac OS Linux W obszarze pamięci zabezpieczonej przed skanowaniem prezentacja z funkcją auto-startu, prezentacja moŝliwa do obejrzenia niezaleŝnie od systemu operacyjnego, funkcja auto-runu dostępna w tych systemach, które to umoŝliwiają (Windows XP) ewentualnie po akceptacji autostartu ze strony uŝytkownika (Widovs Vista, 7 i 8) Nr sprawy: 131/ZP/13 SIWZ str. 28

3 na pendrive wydzielona część o dopasowanej do ilości danych wielkości na prezentację multimedialną z programem zabezpieczającym przed skasowaniem oraz z autostartem prezentacji. Prezentacja w formie Pliku SWF, skonwertowany do formy samoodtwarzającej (plik zawiera odtwarzacz plików SWF zdolny do prawidłowego wyświetlenia prezentacji niezaleŝnie od zainstalowanych kodeków i programów do odtwarzania multimediów dotyczy systemów Widows Czas przechowywania danych 10 lat, Posiadający trzyletnią gwarancję producenta, wykonany grawer na pendrive adresu strony internetowej oraz pojemności: 8GB (jeden kolor), Opakowanie: nabój jednostkowo włoŝony w folię PP, zewnętrzne opakowanie sztywne wykonane z materiału PCV kolor mleczny o wymiarach 95 x 45 x 22 mm, zamykane przez magnetyczny zamek. Opakowanie zbiorcze (karton) po 50 szt, W ciągu trzech dni od dnia podpisania umowy Zamawiający przekaŝe Wykonawcy materiał filmowy, który ma być nagrany na pendrive Wykonawca przedstawi Zamawiającemu prototyp pendrive do wglądu przed wykonaniem całości zamówienia nie później niŝ 14 dni od dnia podpisania umowy. Pendraive nie spełniające parametrów opisu i parametrów określonych dla danej marki i modelu Wykonawca wymieni na pendrive spełniające ww. parametry. Do dostawy dołączony dokument potwierdzający zakup kości pamięci (potwierdzony podpisami z obu stron lub oświadczeniem Wykonawcy potwierdzającym zakup kości pamięci),, który będzie określał z nazwy, marki i modelu. 2. Pendrive w kształcie karty kredytowej sztuk: Wymiary: 85 x54 mm(+/- 1mm) wykonana z białego nieprzezroczystego plastiku. Na pendrive w kształcie karty kredytowej naniesione nadruki graficzne metodą CMYK (4+4) wraz z adresami stron internetowych, logo WP oraz hasłem. Zamawiający w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy przekaŝe Wykonawcy logo WP w co najmniej jednej z form program Corel Draw do wersji nr 12, Adobe Photoshop do wersji CS2, itp. i wizualizację nadruk wraz z hasłem do umieszczenia Wykonawca przedstawi do akceptacji prototyp pendriva w kształcie karty kredytowej Zamawiającemu w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca wykona do akceptacji Zamawiającego w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy min. 2 projekty graficzne nadruku na kartę (przód i tył karty) wykonane według wskazówek Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje projekt nadruku na kartę lub zgłosi uwagi, które Wykonawca uwzględni i w ciągu kolejnych 2 dni od przekazania uwag przedstawi do ostatecznej akceptacji projekt graficzny nadruku na kartę (przód i tył karty). Wykonawca wykona 2 prototypy z nadrukami do ostatecznej akceptacji nie później niŝ 14 dni od dnia podpisania umowy Zamawiającego (1 prototyp pozostanie u Zamawiającego). Opis techniczny pen drive: pojemność 8 GB, szybkość zapisu plików na pamięć nie mniej niŝ 11 MB/sek. Próba na 100 MB pliku szybkość odczytu 100MB nie mniej niŝ 11 MB/sek. Próba na 100 MB pliku Nr sprawy: 131/ZP/13 SIWZ str. 29

4 zgodność USB min. 2.0, + Pamięć USB zgodna z systemami Windows (Vista, 7 i 8, XP), Mac OS Linux W obszarze pamięci zabezpieczonej przed skanowaniem prezentacja z funkcją auto-startu, prezentacja moŝliwa do obejrzenia niezaleŝnie od systemu operacyjnego, funkcja auto runu dostępna w tych systemach, które to umoŝliwiają (Windows XP) ewentualnie po akceptacji autostartu ze strony uŝytkownika (Widovs Vista, 7 i 8) na pendrivie wydzielona część o dopasowanej do ilości danych wielkości na prezentację multimedialną z programem zabezpieczającym przed skasowaniem oraz z autostartem prezentacji. Prezentacja w formie Pliku SWF, skonwertowany do formy samoodtwarzającej (plik zawiera odtwarzacz plików SWF zdolny do prawidłowego wyświetlenia prezentacji niezaleŝnie od zainstalowanych kodeków i programów do odtwarzania multimediów dotyczy systemów Widows) Czas przechowywania danych 10 lat, Posiadający trzyletnią gwarancję producenta, Opakowanie: jednostkowo w opakowania plastikowe (plastik przezroczysty) wymiarem dopasowane do pendrive w kształcie karty kredytowej (nie za ciasne i nie za luźne) otwierane w części krótszej z prawej strony do lewej na mały magnes (opakowanie plastikowe jest w jednej części i otwiera się jak ksiąŝka), Karton 100 szt. W ciągu trzech dni od dnia podpisania umowy Zamawiający przekaŝe Wykonawcy materiał filmowy, który ma być nagrany na pendrive Wykonawca przedstawi Zamawiającemu prototyp pendrive do wglądu przed wykonaniem całości zamówienia nie później niŝ 14 dni od dnia podpisania umowy. Pendraive nie spełniające parametrów opisu i parametrów określonych dla danej marki i modelu Wykonawca wymieni na pendrive spełniające ww. parametry. Do dostawy dołączony dokument potwierdzający zakup kości pamięci (potwierdzony podpisami z obu stron lub oświadczeniem Wykonawcy potwierdzającym zakup kości pamięci), który będzie określał nazwę, markę i model. Wzory/zdjęcia podobnych pendrivów w załączeniu. Nr sprawy: 131/ZP/13 SIWZ str. 30

5 IV. Logobandy smycz reklamowa sztuk. taśma płaska, miękka o szerokości 12±3mm, 100% poliester, nadruk tła z przodu i z tyłu taśmy, wzór kamuflaŝu wojskowego, WZ 93 z adresami stron internetowych: oraz z dwóch, wielkość liter 5 mm, w dalszej części logobandy nadruk flagi państwowej (biało - czerwonej) o długości ok. 1,7 cm i szerokości ok. 0,7 cm rozmieszczone równomiernie. Nadruk techniką termo sublimacyjną, długość opaski 90±1 cm, zakończona metalowym zaciskiem o szerokości ok. 15 mm, unieruchamiającym karabińczyk, zapięcie metalowy karabińczyk krab w kolorze srebrnym + sznureczek o średnicy 1 mm umoŝliwiający zaczepienie np. telefonu komórkowego zakończony metalowym kółeczkiem o średnicy 10±1 mm, zaczepionym do karabińczyka, Zamawiający przekaŝe wizualizację wzoru kamuflaŝu wojskowego WZ 93 w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca przedstawi do akceptacji (mailowo/pocztą lub osobiście) projekt graficzny logobandy w formie pliku.jpg w terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji gotową logobandę wykonaną wg specyfikacji w terminie do 10 dni od daty akceptacji projektu graficznego logobandy, Pakowane: jednostkowo - 10 szt. w woreczku zamykanym tasiemką samoprzylepną, po 10 woreczków umieszczonych w jednym woreczku foliowym zamykanym tasiemką samoprzylepną, zbiorczo sztuk smyczy w kartonie. Wzór/zdjęcie podobnej logobandy Nr sprawy: 131/ZP/13 SIWZ str. 31

6 V. Magnesy 3D- zalewane Ŝywicą szt. magnes o wielkości ok. 58x85 mm, kreda 250 g, z wykonany w konwencji (wizualizacji wraz z logo WP oraz adresami stron internetowych i hasłem) druk 4/0 CMYK wykonany techniką offsetową + folia błysk 1/0 + kaszerowanie wydruków do folii magnetycznych 0,4 mm + sztancowanie gotowych magnesów. Zamawiający w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy przekaŝe Wykonawcy logo WP (w co najmniej jednej z form - program Corel Draw do wersji nr 12.0, Adobe Photoshop do wersji CS2, itp.) i wizualizację nadruku na magnes, Wykonawca w ciągu 3 dni od dnia przekazania wizualizacji wykona min. 2 projekty graficzne magnesu uwzględniając wskazówki Zamawiającego do akceptacji Zamawiającego, Zamawiający w ciągu dwóch dni od dnia przekazania projektów graficznych przedstawi do akceptacji min. dwa projekty graficzne, z których Zamawiający wybierze jeden projekt i zaakceptuje lub zgłosi uwagi do jednego z projektów. Wykonawca poprawi projekt graficzny i ponownie przedłoŝy do akceptacji Zamawiającemu. Wykonawca wykona i przedłoŝy Zamawiającemu do akceptacji w ciągu 14 dni od dnia akceptacji projektu graficznego min. dwa prototypy magnesu. Jeden magnes pozostanie u Zamawiającego. Wykonawca wykona przedmiot umowy po akceptacji prototypu. Zamawiający będzie mógł wprowadzić zmiany do przedłoŝonego prototypu. magnesy pakowane pojedynczo w torebki zamykane tasiemką samoprzylepną, co 20 szt. umieszczona przekładka, pudełko zbiorcze po 200 szt. VI. Opaska odblaskowa szt. opaski odblaskowe samozaciskowe, tzw. łamane w kolorze odblaskowym białym strona wewnętrzna wyłoŝona materiałem flokowanym lub innym uzgodnionym z Zamawiającym, wymiary: szerokość 3 (+/- 0,3) cm długość 34 (+/- 0,5) cm, na początku i na końcu opaski wykonane logo WP w kolorze biało czerwonym. Logo jest wycięte minimalnie większe od opaski i tworzy jedną całość, na środku opaski centralnie wykonany napis w kolorze czerwonym Wojsko Polskie - Twoja oraz adresy stron internetowych i Wielkość i umiejscowienie nadruków do uzgodnienia z Zamawiającym. Kolorystyka napisów do uzgodnienia z Zamawiającym (max 2 kolory), metoda nadruku sitodruk, w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy Zamawiający dostarczy Wykonawcy logo WP (w co najmniej jednej z form - program Corel Draw do wersji nr 12.0, Adobe Photoshop do wersji CS2, itp.), Zamawiający w ciągu dwóch dni od dnia przekazania projektów graficznych przedstawi do akceptacji min. dwa projekty graficzne, z których Zamawiający wybierze jeden projekt i zaakceptuje lub zgłosi uwagi do jednego z projektów. Wykonawca poprawi projekt graficzny i ponownie przedłoŝy do akceptacji Zamawiającemu, Wykonawca wykona i przedłoŝy Zamawiającemu do akceptacji w ciągu 14 dni od dnia akceptacji projektu graficznego min. dwa prototypy opaski odblaskowej. Jedna opaska pozostanie u Zamawiającego, Wykonawca wykona przedmiot umowy po akceptacji prototypu. Zamawiający będzie mógł wprowadzić zmiany do przedłoŝonego prototypu. Wykonawca przedłoŝy Zamawiającemu certyfikat potwierdzający spełnianie europejskich norm w zakresie zastosowanych materiałów do produkcji opasek. Nr sprawy: 131/ZP/13 SIWZ str. 32

7 pakowane pojedynczo w torebki zamykane tasiemką samoprzylepną, co 20 szt. umieszczona przekładka, pakowanie zbiorcze karton po szt. VII. Długopis metalowy szt. długopis wykonany z aluminium o wymiarach 13,5 x 1,1 x 1,1 cm, w kolorze granatowym pokryty lakierem błyszczącym. Posiada klips w kolorze srebrnym chromowanym, który kończy się przed włącznikiem i trwale jest przymocowany do korpusu długopisu. Zakończenie długopisu (w części górnej) płaskie pod skosem w kierunku klipsa, zwęŝający się w części dolnej. włącza się za pomocą mechanizmu rotacyjnego, posiadający niebieski wkład, na długopisie wykonany grawer logo MON oraz adresów stron internetowych i Zamawiający w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy przekaŝe Wykonawcy logo MON (w co najmniej jednej z form - program Corel Draw do wersji nr 12.0, Adobe Photoshop do wersji CS2, itp.) Zamawiający w ciągu dwóch dni od dnia przekazania projektów graficznych przedstawi do akceptacji min. dwa projekty graficzne, z których Zamawiający wybierze jeden projekt i zaakceptuje lub zgłosi uwagi do jednego z projektów. Wykonawca poprawi projekt graficzny i ponownie przedłoŝy do akceptacji Zamawiającemu, Wykonawca wykona i przedłoŝy Zamawiającemu do akceptacji w ciągu 14 dni od dnia akceptacji projektu graficznego min. dwa prototypy długopisu. Jeden długopis pozostanie u Zamawiającego, długopisy pakowane w woreczki po 50 szt., pudełko kartonowe zbiorcze po 500 szt. Wzór/zdjęcie podobnego długopisu VIII. Teczki konferencyjne szt. format: teczka na dokumenty A4 (rozmiar ok. 64 x 31,5 cm +/- 1 cm), zakładki u góry i dołu zapobiegające wypadaniu dokumentów, materiał: tektura 2.5 mm klejona, dwuwarstwowa gładzona kaszerowanie wewnętrzne i zewnętrzne, technika wykonania: druk offsetowy na papierze kreda 150 g, Wykonawca wykona nadruk wg. przesłanej przez Zamawiającego wizualizacji: kolor (CMYK + Pantone), folia błysk dwustronnie, kieszeń trójkątna na wewnętrznej stronie okładki (lewy dolny róg) z folii 0.15 mm - rozmiar 1/2 A4, clip niklowany umieszczony u góry po środku wewnętrznej strony tylnej okładki, Nr sprawy: 131/ZP/13 SIWZ str. 33

8 ring okuwany na grzbiecie 2/R16 wkład: blok 20 kartkowy (papier offset 110 g, druk 1+0) z indywidualnym poddrukiem na kaŝdej stronie (stron internetowych i adresu oraz logo MON), zamknięcie na okuwaną gumkę okrągłą fi 2 mm, pakowane w opakowania zbiorcze (karton) po 50 szt., w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy Zamawiający dostarczy Wykonawcy wizualizację nadruku na teczkę, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu gotowy prototyp teczki do zatwierdzenia przed wykonaniem całości zamówienia nie później niŝ 10 dni od dnia przekazania wizualizacji. Wzory przykładowej teczki do wglądu w Oddziale Promocji Obronności DWiPO p. 410 IX. Foldery szt. 1) Nakład folderów: Folder o Wojsku Polskim sztuk szt. wersja polska, szt. wersja angielska Folder o Wojsku Polskim w NATO i UE sztuk szt. wersja polska, szt. wersja angielska 2) Specyfikacja techniczna folderów: a) Ilość stron 32 strony + okładka, ilość znaków ze spacjami ok szt.(+/ szt.), ilość zdjęć ok. 20 szt. +/- 10 szt., b) Format: 21 (wysokość) x23 (podstawa) cm (+/- 1 cm), c) Oprawa: zeszytowa, d) Papier: środek: kreda 170 g/m 2, okładka: kreda 350 g/m 2, e) Kolor okładki i środków: środek: CMYK 4x4 + złoto + srebro + lakier wybiórczy UV (połoŝenie lakieru wybiórczego UV do uzgodnienia z Zamawiającym), okładka CMYK 4x4 + folia mat + lakier wybiórczy UV, f) Płyta DVD: nadruk na płytę DVD pełen (full) kolor na białym poddruku, pakowane w kopertę przezroczystą PCV, na płytę DVD tłoczony przekazany przez Zamawiającego w ciągu trzech dni od dnia podpisania umowy materiał filmowy, koperta przyklejona od wewnętrznej strony okładki przedniej z umieszczoną w środku w odpowiedniej wersji językowej płytą DVD do odpowiadającego językowo i tematycznie foldera, kaŝda płyta zabezpieczona przed nielegalnym kopiowaniem w standardzie zaproponowanym przez Wykonawcę, Folder: Zawartość: Zamawiający przekaŝe w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy płytę CD lub elektronicznie, gotowe projekty graficzne folderów do których posiada prawa autorskie (w wersji polskiej oraz angielskiej) oraz projekt graficzny nadruku na płyty DVD 5. Oraz zgłosi ewentualne zmiany. (Zamawiający dysponuje plikami w formacie cdr (COREL DRAW w wersji nr 12.0), PSD oraz pliku otwartym Quark Xpress 8 co do innych programów, Wykonawca we własnym zakresie dokona stosownych prac programowych), Nr sprawy: 131/ZP/13 SIWZ str. 34

9 Zamawiający zastrzega moŝliwość zmian w treściach folderów oraz zdjęć maks. do 20% folderu. W przypadku zmian Wykonawca dokona stosownych poprawek i przedstawi Zamawiającemu projekty graficzne folderów (obydwie wersje językowe) do akceptacji w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia zakresu zmian przez Zamawiającego = przekazania materiałów do wymiany, W ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedłoŝy Zamawiającemu pierwszy arkusz druku na papierze nakładowym (w jednej z wersji językowych) do akceptacji. Wykonawca wykona całość nakładu po akceptacji pierwszego arkuszu druku na papierze nakładowym folderu po akceptacji Zamawiającego. Wykonawca przedstawi zamawiającemu prototyp płyty DVD 5 z naniesioną grafiką oraz materiałem filmowym w ciągu 10 dni od dnia podpisania umowy, Foldery pakowane w pudełka kartonowe po 50 szt. Wykonawca przekaŝe Zamawiającemu płyty CD z zatwierdzonym do druku projektem graficznym Folderu o Siłach Zbrojnych RP w wersji językowej angielskiej i polskiej, oraz projektem graficznym nadruku na płytę. X. Album o Wojsku Polskim XXI wieku szt. wersja językowa: polsko angielsko francuska. format: 220 mm x 280 mm, układ pionowy objętość: 128 stron + 1 wklejka pamiątkowa + okładka oprawa: twarda całopapierowa papier środków: kreda silk 150 g/m 2 oklejka okładki: kreda 135 g/m 2 tektura: 3 mm wyklejka: offset 150 g/m 2 kolory: środki: 5+5 (CMYK+ 1 kolor pantone metaliczny) oklejka: 5+0 (CMYK, folia mat + lakier UV) wyklejka: 1+1 CMYK wklejka pamiatkowa: 5+0 (CMYK + 1 kolor pantone metaliczny) oprawa: twarda całopapierowa Album posiadać będzie numer ISBN Treść: Album o Wojsku Polskim w XXI wieku. Treść podzielona na dwa rozdziały. Pierwszy poświecony misjom, w których w XXI wieku uczestniczyli polscy Ŝołnierze. Prezentujący fotografie z misji w Iraku, Afganistanie, Czadzie, Kongo, Air Policing na Litwie, Active Endeavour na Morzu Śródziemnym. Drugi rozdział pokazujący działalność Wojska Polskiego na terenie naszego kraju z uwzględnieniem wszystkich typów Sił Zbrojnych RP. Zdjęcia pokazujące miedzy innymi samoloty PZL M28 Bryza, W-3 Anakonda podczas podchodzenia do lądowania na platformie morskiej na Bałtyku, obsługę wyrzutni pocisków Spike z ćwiczeń Anakonda-10 na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Drawsku Pomorskim, desant spadochroniarzy polskich, amerykańskich i kanadyjskich w ramach ćwiczeń Dragon-11, SW- 4 ze szkoły Orląt, ćwiczenia polskich pilotów w Columbus AFB (USA) na samolotach T-38, Mi14 z Darowskiej Eskadry Lotniczej MW, wnętrze śmigłowca Bell 412, zespół akrobacyjny Orlik, ćwiczenia polskich pilotów na F-16 w Tucson w Arizonie (USA), samoloty takie jak: F-16, CASA C295, Su-22 oraz zdjęcia z wnętrza F-16 w czasie lotu. KaŜdy rozdział poprzedzony krótkim tekstem wprowadzającym w języku polsko angielsko - francuskim. Wykonawca wykona konsultację merytoryczną i językową: Wykonawca przed wykonaniem druku przedłoŝy Zamawiającemu projekt albumu/gotowy album do akceptacji. Wykonawca wymieni na Ŝądanie Zamawiającego do 10% ilustracji zamieszczonych w wydawnictwie. Nr sprawy: 131/ZP/13 SIWZ str. 35

10 Teksty oraz podpisy zostaną umieszczane pod zdjęciami zgodnie z nazewnictwem wojskowym. Standard wydawniczy: opracowanie projektu graficznego i artystycznego wklejki pamiątkowej zgodnie z wizualizacją Zamawiającego na papierze kreda błysk, pełny kolor, o wymiarach wnętrza albumu (kartek) z wklejeniem jej do albumu tak aby stanowiła jego integralną część. Wykonanie co najmniej 2 projektów graficznych okładki limitowanej z których Zamawiający wybierze jedną do realizacji. w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy Zamawiający dostarczy Wykonawcy logo MON oraz wizualizację komputerową wklejki pamiątkowej w formacie *.jpg. (w co najmniej jednej z form program Corel Draw do wersji nr 12.0, Adobe Photoshop do wersji CS2 itp.). Wykonawca przedstawi w terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy wstępny projekt wklejki pamiątkowej oraz okładki limitowanej. Zamawiający w terminie kolejnych 2 dni zaakceptuje projekty lub zgłosi swoje uwagi. Wykonawca w terminie kolejnych 2 dni naniesie zmiany zgodnie z uwagami Zamawiającego i prześle gotowe projekty do akceptacji, Wykonawca przedłoŝy Zamawiającemu do 14 dni od dnia podpisania umowy próbny wydruk proof wklejki oraz okładki do zatwierdzenia. pakowanie: jednostkowo w folię grzewczą, paczki zbiorcze po 5 egz. w karton lub/i papier. Wzór podobnego albumu do wglądu w Oddziale Promocji Obronności DWiPO, pok Dotyczy części I - X - Określenie opakowanie zbiorcze oznacza, Ŝe w takich opakowaniach mają przychodzić popakowane materiały, nie mniejszych i nie większych. Opakowania zbiorcze nie mogą być zapakowane w jeszcze większe opakowania dla wygodniejszego transportu. KaŜde opakowanie zbiorcze powinno zawierać czytelną informację w postaci naklejonej na opakowanie kartki o rodzaju asortymentu i ilości jaką zawiera. DOSTAWY MATERIAŁÓW W OPAKOWANIACH INNYCH NIś WSKAZANE W SPECYFIKACJI NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE I ZOSTANĄ ODESŁANE Z POWROTEM NA KOSZT WYKONAWCY! Nr sprawy: 131/ZP/13 SIWZ str. 36

do przetargu nieograniczonego pn.

do przetargu nieograniczonego pn. Załącznik nr 1 do SIWZ (Załącznik nr 1 do umowy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego pn. Przygotowanie, nadruk i dostarczenie w opakowaniach zbiorczych do Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

Podkładki korkowe 6 sztuk. Nadruk: zdjęcie, logo Lubuskie - warte zachodu, opis zdjęcia. Projekty przesłane przez zamawiającego.

Podkładki korkowe 6 sztuk. Nadruk: zdjęcie, logo Lubuskie - warte zachodu, opis zdjęcia. Projekty przesłane przez zamawiającego. Część V Artykuły różne załącznik nr 1e do SIWZ Lp. 1. Nazwa asortymentu Magnes na lodówkę - elastyczne Ilość 8000 szt. Wymiar (+/-3%) wymiar 9,7 cm x 9,7 cm Szczegółowy opis asortymentu Magnes na lodówkę

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów Dziennik Ustaw Nr 201 11399 Poz. 1188 1188 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów Na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O RÓWNOWARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew dn. 26.11.2013 r. Tryb udzielenia zamówienia 1/ Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności. 2/Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3/Zapytanie zostaje

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Dęblin, dnia 21 października 2014 r.

Dęblin, dnia 21 października 2014 r. W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 21 października 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/69/2014 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu PN-44/2013 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZBA CELNA WE WROCŁAWIU ul. Hercena 11 50-950 Wrocław Wrocław, dnia 08.11.2013r. Z A T W I E R D Z A M : data zatwierdzenia: 12.11.2013r. Na oryginale podpisał Z-ca Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Leszek

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE OZNACZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

WYTYCZNE DOTYCZĄCE OZNACZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WYTYCZNE DOTYCZĄCE OZNACZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego)

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego) S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A CZĘŚĆ I INFORMACJA OGÓLNA 1. I n f o r m a c j e o Z a m a w i a j ą c y m i p r z e d m i o c i e p r z e t a r g u. 1.1.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 R01/55/2014 MATERIAŁY PRZETARGOWE Dotyczy: przetargu otwartego na Zakup fabrycznie nowych zestawów komputerowych z

Bardziej szczegółowo

Iława, dnia 17.03.2011r. Do wszystkich zainteresowanych wykonawców. Znak sprawy ZP.341-1/2011. Pismo znak ZP.341-1/1/2011

Iława, dnia 17.03.2011r. Do wszystkich zainteresowanych wykonawców. Znak sprawy ZP.341-1/2011. Pismo znak ZP.341-1/1/2011 Iława, dnia 17.03.2011r Do wszystkich zainteresowanych wykonawców Znak sprawy ZP.341-1/2011 Pismo znak ZP.341-1/1/2011 Dotyczy: postępowania znak ZP.341-1/2011 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA ul. Szosa Zambrowska 1/27 tel/fax 86-2156949 NIP 718-16 - 85-955 ZP- komputery /2011 07.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA. Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA. Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A dla zamówienia publicznego nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ul. Barbary 21A 40-053 Katowice tel. 48 32-743-84-01 faks 48 32-251-97-45 www.kzkgop.com.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR: ZP. 240-16/13 Zamawiający: UNIWERSYTET PAPIESKI

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia. Konferencja podsumowująca wdrażanie POKL w województwie warmińsko-mazurskim w roku 2012

Opis Przedmiotu Zamówienia. Konferencja podsumowująca wdrażanie POKL w województwie warmińsko-mazurskim w roku 2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Konferencja podsumowująca wdrażanie POKL w województwie warmińsko-mazurskim w roku 2012 Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa konferencji podsumowującej wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl Wersja archiwalna Dostawa komputerów przenośnych i drukarek wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu "INTERNET SZANSĄ DLA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM MIESZKAŃCÓW MIASTA LIMANOWA" Rodzaj

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: IAM-ZP/109/2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: IAM-ZP/109/2011 Instytut Adama Mickiewicza Ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu IT

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedstawione przez Wykonawcę rozwiązanie musi zakładać perspektywę cyfryzacji urzędu oraz rozwoju elektronicznych usług publicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wybór Wykonawcy zamówienia:

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wybór Wykonawcy zamówienia: BZP.271.9.2015 GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór Wykonawcy zamówienia: Zwiększenie funkcjonalności sal wystawienniczej i konferencyjnej,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2 Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta ( Organizator Postępowania, Kupujący ) zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu i dostawy oprogramowania/licencji/modułów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektu: Zamawiający: Remont sali konferencyjnej Al. Solidarności 77, 00-900 Warszawa Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-900

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 14.05.2015 roku PREZYDENT MIASTA

Bardziej szczegółowo