DYKTAFON CYFROWY PA-VR10E PA-VR5E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DYKTAFON CYFROWY PA-VR10E PA-VR5E INSTRUKCJA OBSŁUGI"

Transkrypt

1 DYKTAFON CYFROWY PA-VR0E PA-VR5E INSTRUKCJA OBSŁUGI

2 Opisywane urządzenie jest zgodne z dyrektywą 89/336/EWG z uwzględnieniem poprawki 93/68/EWG.

3 Ostrzeżenia Zasady użytkowania Nie używaj słuchawek ani dyktafonu podczas prowadzenia samochodu lub podczas jazdy na motorze czy rowerze. Możesz spowodować wypadek. Gdy spacerujesz, nigdy nie ustawiaj głośności do takiego poziomu, przy którym nie słyszysz, co się dzieje wokół Ciebie. (Zachowaj szczególną ostrożność, gdy przechodzisz przez przejazd kolejowy lub przez ulicę.) Nieuwaga w takich sytuacjach może być przyczyną wypadku. Nie rozmontowuj ani nie modyfikuj tego urządzenia. Może to spowodować pożar, uszkodzenie lub wadliwe funkcjonowanie. Nie używaj dyktafonu w wannie, na deszczu i w innych miejscach o wyjątkowo dużej wilgotności. Nieprzestrzeganie tego warunku może być przyczyną pożaru, uszkodzenia lub wadliwego działania urządzenia. Uwagi Zasady użytkowania Nie przechowuj urządzenia w ekstremalnie zimnych miejscach lub w pobliżu otwartego ognia. Może to spowodować pożar lub uszkodzenia. Nie należy przez dłuższy czas wystawiać dyktafonu na bezpośrednie działanie światła słonecznego (szczególnie w zamkniętych miejscach, takich jak wnętrze samochodu) lub urządzeń grzewczych. Może to spowodować deformację lub utratę koloru urządzenia, a nawet pożar lub uszkodzenie. Nie umieszczaj dyktafonu w niestabilnych miejscach. Może to spowodować upadek urządzenia, co może być przyczyną obrażeń lub uszkodzeń. Nie wystawiaj dyktafonu na działanie oleistych oparów lub dymu. Może to spowodować pożar lub uszkodzenie. Nie zostawiaj urządzenia w miejscach takich jak plaża, w których istnieje duże prawdopodobieństwo przedostania się do środka pyłu, piasku i innych ciał obcych. Może to spowodować pożar lub uszkodzenia. Staraj się nie poddawać dyktafonu działaniu zbytniego nacisku, na przykład gdy trzymasz go w kieszeni lub plecaku w zatłoczonym pociągu. Może to spowodować deformację lub uszkodzenie urządzenia.

4 Nie ustawiaj zbyt wysokiego poziomu głośności. Słuchanie przez słuchawki przy bardzo wysokiej głośności przez dłuższy czas może uszkodzić Twój słuch. Zachowaj należytą ostrożność. Nie umieszczaj kart magnetycznych itp. w pobliżu głośnika. Głośnik zawiera magnesy. Nie umieszczaj w jego pobliżu nośników magnetycznych, takich jak karty kredytowe z paskami magnetycznymi, karty płatnicze, kasety wideo itp. Może to zniszczyć zapisane na nich dane. Nie wystawiaj urządzenia na działanie silnych pól magnetycznych. Nagrywanie w miejscach z silnymi polami magnetycznymi, takich jak okolice przewodów wysokiego napięcia, lub w pobliżu urządzeń emitujących fale elektromagnetyczne, takich jak telefony komórkowe, może spowodować zakłócenia w zapisywanym dźwięku. Uwagi Użytkowanie Baterii Nieprawidłowe użycie baterii może spowodować ich pęknięcie lub zapłon. Może być także przyczyną wycieku elektrolitu, co może spowodować korozję urządzenia lub zabrudzenie rąk i ubrania użytkownika. Upewnij się, że przestrzegasz następujących zaleceń związanych z użytkowaniem baterii. Podczas wkładania sprawdź czy biegun dodatni (+) i ujemny (-) są właściwie ułożone. Nie używaj jednocześnie baterii różnych typów. Nie mieszaj nowych baterii ze starymi. Nie zostawiaj wyczerpanych baterii w urządzeniu. W przypadku gdy płyn z baterii dostanie się do Twoich oczu, przemyj je czystą wodą i natychmiast zasięgnij porady lekarza. Zignorowanie tego zalecenia może spowodować trwałe uszkodzenie oka. Gdyby płyn wyciekł z baterii na skórę lub ubranie, natychmiast przemyj to miejsce obficie wodą. Nigdy nie wkładaj baterii do wody, nie wystawiaj na działanie otwartego ognia, nie rozbieraj i nie zwieraj przeciwnych biegunów. Nie używaj akumulatorków w dyktafonie. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij baterie, aby zapobiec ewentualnemu ich wyciekowi.

5 Dane przechowywane w pamięci Dane przechowywane przez użytkownika w pamięci urządzenia mogą zostać uszkodzone lub skasowane w wyniku niewłaściwego użytkowania, wystawienia na działanie ładunków elektrostatycznych lub zakłóceń elektromagnetycznych, nieprawidłowego działania i naprawy oraz gdy baterie zostały źle założone. Upewnij się, że zanotowałeś (np. na kartce) ważne informacje z pamięci urządzenia. UWAGA Firma SHARP nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty i uszkodzenia, wynikające z niewłaściwego użytkowania urządzenia i akcesoriów, zarówno przez klienta jak i osoby trzecie, niewłaściwe działanie ani za inne problemy wynikające z użycia produktu i akcesoriów, z wyjątkiem sytuacji gdy istnieje odpowiedzialność prawna. Informacje zawarte w tej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Korzystaj tylko z autoryzowanych serwisów firmy SHARP. Spis treści Strona Nazwy elementów... 4 Pierwsze użycie PA-VR0E/5E... 6 Ustawienia... Nagrywanie... 4 Odtwarzanie nagrań... 6 Usuwanie... 0 Inne funkcje... Ważne informacje... 8 Rozwiązywanie problemów... 3 Dane techniczne

6 Nazwy elementów. Gniazdo mikrofonu. Wbudowany mikrofon (strona 3) 3. Gniazdo słuchawek (strona 9) 4. Wyświetlacz (strona 5) 5. Klawisze kursora (głośność+), (głośność-), ( pomijanie/wyszukiwanie) i ( pomijanie/wyszukiwanie) 6. Przycisk OK 7. Przełącznik HOLD (strona 5) 8. Przycisk RECORD/PAUSE (strona 4) 9. Przycisk FOLDER/REPEAT (strona 4) 0. Przycisk ERASE (strona 0). Przycisk PLAY/PAUSE (strona 6). Przycisk STOP/MENU (strona 8) 3. Przycisk resetowania (strona 6) 4. Głośnik (strona 9) 5. Zaczep 6. Złącze USB (tylko w PA-VR0E) (strona 6) 7. Pokrywa komory baterii (strona 6) 8. Lampka nagrywania/odtwarzania (strony 4, 6) 4

7 Wyświetlacz. Numer folderu: Pokazuje numer folderu, w którym są przechowywane nagrywane pliki (strona 4).. Data/nr pliku: Wyświetla miesiąc/numer każdego nagranego pliku dźwiękowego (strona 5). 3. Data/numer zdarzenia: Pokazuje dzień/numer zdarzenia (strona 6). 4. Tryb ustawień: Wyświetla się, gdy są zmieniane ustawienia (strona 0). 5. Pozostały czas: Podaje czas dostępny do nagrywania (strona 5) lub wyświetla stan czasomierza. 6. Prędkość odtwarzania: Pokazuje prędkość odtwarzania (strona 6). 7. Ustawienia/czas odtwarzania itd.: Wyświetla pozycję ustawień, czas odtwarzania itd. (strona 8). 8. Głośność: Pokazuje poziom głośności (strona 6). 9. Stan baterii: Pokazuje stopień naładowania baterii (strona 9). 0. Nagrywanie: Wyświetla się podczas nagrywania (strona 5).. Powtarzanie odtwarzania: Wyświetla się gdy jest włączone powtarzanie odtwarzania (strona 7).. Tryb nagrywania: Pokazuje jakość nagrywania (strona ). 3. Nagrywanie z omijaniem ciszy: Wyświetla się, gdy jest włączony tryb omijania ciszy podczas nagrywania (strona 3). 4. Funkcja alarmu z wiadomością: Pokazuje, że alarm został ustawiony (strona 3). 5. Czasomierz: Pokazuje, że został ustawiony czasomierz (strona 4). 6. Programowane nagrywanie: Wyświetla się, gdy została włączona funkcja programowania nagrywania (strona ). 7. Tryb zegara: Pojawia się, gdy uaktywni się tryb zegara (strona 7). 5

8 Wyświetlacz i przykłady Wygląd wyświetlacza dyktafonu może się różnić od przykładów przedstawionych w tej instrukcji. Pierwsze użycie PA-VR0E/5E Zanim zaczniesz używać dyktafonu, włóż baterie i zresetuj go w celu inicjalizacji. Wkładanie baterii do dyktafonu i skasowanie pamięci Zdejmij pokrywę baterii, tak jak pokazano na rysunku poniżej. Włóż baterie dostarczone wraz z urządzeniem. Zwróć uwagę na prawidłową orientację biegunów. 3 4 Zagłębienie Umieść pokrywę baterii w pierwotnej pozycji, wpasowując ją w zagłębienia z boku dyktafonu. Używając długopisu lub podobnego narzędzia, naciśnij przycisk resetowania z tyłu urządzenia. Na wyświetlaczu pojawi się prośba o potwierdzenie resetowania: ( RESET? ). Do naciskania przycisku resetowania nie używaj przedmiotów wyjątkowo ostrych lub giętkich. 6

9 5 Naciśnij przycisk OK. Gdy napis OK? pojawi się na wyświetlaczu, naciśnij ponownie przycisk OK. Przez krótką chwilę na ekranie pojawi się komunikat RESET..., zmieniając się szybko w napis RESET!. Następnie wyświetli się ekran ustawiania daty i czasu. Aby ustawić czas i datę, wykonaj kroki od punktu 5 na stronie 0. Jeśli nie wyświetlą się powyższe informacje, spróbuj jeszcze raz nacisnąć przycisk resetowania. Jeśli nadal nic się nie dzieje, wyjmij i włóż baterie, powtarzając kroki od do 5. Ekran zegara i trybu gotowości Ekran zegara Mniej więcej po 30 sekundach bezczynności dyktafon przełącza się Miesiąc Dzień w tryb zegara. Aby wyjść z tego trybu naciśnij przycisk OK, przycisk PLAY/PAUSE lub dowolny z klawiszy kursora (, Godzina,, ). Pojawi się pokazany poniżej ekran gotowości. * Jeśli naciśniesz przycisk RECORD/PAUSE, dyktafon zacznie nagrywać. Może minąć parę sekund nim nagrywanie się rozpocznie. W tym czasie na wyświetlaczu pojawi się napis WAIT. 7

10 Ekran trybu gotowości Na tym ekranie wyświetlany jest numer folderu, pliku i data nagrywania /czas zdarzenia. Po naciśnięciu przycisku OK, pojawi się czas nagrywania dla zaznaczonych zdarzeń. Kolejne naciśnięcia przycisku OK przełączają pomiędzy tymi dwoma ekranami. Nr pliku Data (tylko dzień) Nr folderu Nr zdarzenia Godzina Czas zdarzenia/nagra nia Korzystanie z menu ustawień Czas nagrywania zaznaczonego zdarzenia Menu ustawień pozwala na zmianę parametrów nagrywania i wybór funkcji alarmu. Aby skonfigurować nagrywanie, wybierz opcje z pozycji pokazanych w menu na ekranie. (Porównaj ze spisem menu pokazanym na następnej stronie). Wciśnij przycisk STOP/MENU raz lub dwa razy, żeby wyświetlić ekran menu (ze wskaźnikiem SET ). Użyj kursorów (+) i ( ) do wyboru funkcji, a następnie naciśnij przycisk OK, by wyświetlić ekran ustawień dla wybranej opcji. Menu SET składa się z 4 ustawień. Użyj klawiszy kursorów, aby wybrać żądaną opcję, a następnie naciśnij OK. 3 4 Aby zmienić ustawienie, użyj kursorów (+) i ( ), wybierając żądaną wartość, a następnie naciśnij OK, aby zatwierdzić. Porównaj z odpowiednią stroną o ustawieniach, żeby uzyskać więcej szczegółów. Gdy zakończysz ustawianie parametrów, wciśnij przycisk STOP/MENU, aby wrócić do głównego ekranu. 8

11 Struktura menu Naciśnij przycisk STOP/MENU jeden lub dwa razy. Menu ustawień (str. ) Ustawianie trybu nagrywania (str. ) Naciśnij przycisk OK. Funkcja programowania nagrywania (str. ) Ustawienie czułości mikrofonu (str. 3) Alarm z wiadomością (str. ) Ustawianie pomijania ciszy przy nagrywaniu (str. 3) Czasomierz (str. 4) Ustawienie czasu i daty (str. 0) Ustawienie szybkości odtwarzania (str. 6) : Naciśnij przycisk kursora (+) lub ( ). 9

12 Ustawianie daty i czasu (Ustawienia zegara) Musisz ustawić datę i czas przed pierwszym użyciem dyktafonu lub po założeniu nowych baterii. Naciśnij przycisk STOP/MENU jeden lub dwa razy, aby wyświetlić ekran menu. 3 Naciśnij przycisk OK. Pojawi się ekran ustawień. Klawiszami kursora (+) i ( ) przełączaj opcje do momentu pojawienia się napisu CLOCK (ustawienia czasu). 4 Naciśnij przycisk OK. Pojawi się migający numer roku. 5 6 Klawiszami kursora (+) i ( ) wybierz rok. Rok może być ustawiony pomiędzy wartościami 000 a 099. Wciśnij przycisk OK, aby zatwierdzić wybrany rok. Następnie pojawi się migający numer miesiąca. 0

13 7 8 9 Klawiszami kursora (+) i ( ) wybierz miesiąc. Wciśnij przycisk OK, aby zatwierdzić wybrany miesiąc. Następnie pojawi się migający numer dnia. Klawiszami kursora (+) i ( ) wybierz dzień. 0 Wciśnij przycisk OK, aby zatwierdzić wybrany dzień. Zastosuj te same instrukcje, by ustawić godziny i minuty. Po zatwierdzeniu minut, ustawionych na podstawie dokładnego zegara, naciśnij przycisk OK. W ten sposób zakończysz procedurę ustawiania daty i czasu. Wyświetlacz powróci do trybu wyświetlania menu. Naciśnij przycisk STOP/MENU. Porady Naciśnij klawisz kursora ( ), aby powrócić do wcześniejszej pozycji. Ekran powróci do trybu zegara, jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku przez 30 sekund lub dłużej. Żeby ustawić sekundy w zgodzie z sygnałem podawanym przez radio, do momentu tuż przed sygnałem naciskaj na przemian klawisze kursora (+) i ( ), żeby zapobiec wyłączeniu po 30 sekundach bezczynności.

14 Ustawienia W tym rozdziale zostanie wyjaśnione jak ustawiać parametry, konieczne do używania różnych funkcji dyktafonu. Wskazanie wyświetlacza Ustawianie trybu nagrywania... CODEC Ustawianie czułości mikrofonu... SENSE Ustawianie pomijania ciszy przy nagrywaniu... VAFON Ustawianie daty i czasu... CLOCK Ustawianie trybu nagrywania Do wyboru są następujące tryby: HQ (nagrywanie o wysokiej jakości), SP (nagrywanie o standardowej jakości) lub LP (nagrywanie w trybie long-play). 3 Naciśnij przycisk STOP/MENU raz lub dwukrotnie, by wyświetlić ekran menu. Naciśnij przycisk OK. Pojawi się ekran ustawień. Klawiszami kursora (+) i ( ) wybierz na ekranie opcję CODEC (ustawienia trybu nagrywania) i naciśnij przycisk OK. Pojawi się ekran ustawienia trybu nagrywania. Wyświetlane ustawienie zmienia się w kolejności pokazanej poniżej, po każdym naciśnięciu klawisza kursora (+) lub ( ). HQ SP LP HQ... Wskaźnik trybu nagrywania Tryby i czasy nagrywania PA-VR0E: Tryb HQ: ok. 4 godzin Tryb SP: ok. 8,5 godziny Tryb LP: ok. 8 godzin PA-VR5E: Tryb HQ: ok. godziny Tryb SP: ok. 4 godziny Tryb LP: ok. 4 godzin Tryb HQ: nagrywa z najwyższą możliwą jakością Tryb SP: nagrywa ze standardową jakością dyktafonu Tryb LP: nagrywa przez długi czas, ale ze zmniejszoną jakością

15 4 Wybierz tryb nagrywania i naciśnij przycisk OK. Ustawianie czułości mikrofonu Możesz wybrać jeden z dwóch poziomów czułości wbudowanego w dyktafon mikrofonu. 3 4 Naciśnij przycisk STOP/MENU jeden lub dwa razy, żeby wyświetlić ekran menu. Naciśnij przycisk OK. Pojawi się ekran ustawień. Klawiszami kursora (+) i ( ) wybierz na ekranie opcję SENSE (ustawienia czułości mikrofonu) i naciśnij przycisk OK. Pojawi się ekran wyboru czułości mikrofonu. Przy każdym naciśnięciu klawisza kursora (+) lub ( ), ustawienie zmienia się pomiędzy HIGH (wysoka) i LOW (niska). HIGH: Tryb wysokiej czułości, umożliwiający nagrywanie także dźwięków z otoczenia. LOW: Normalna czułość. Idealna przy dyktowaniu. Wybierz ustawienie czułości mikrofonu i naciśnij przycisk OK. Ustawianie nagrywania z pomijaniem ciszy Funkcja pomijania ciszy przy nagrywaniu (VAFON) automatycznie wstrzymuje nagrywanie, gdy dźwięk staje się niesłyszalny. 3 Naciśnij przycisk STOP/MENU jeden lub dwa razy, żeby wyświetlić ekran menu. Naciśnij przycisk OK. Pojawi się ekran ustawień. Klawiszami kursora (+) i ( ) wybierz na ekranie opcję VAFON (ustawienia pomijania ciszy przy nagrywaniu) i naciśnij przycisk OK. 3

16 Pojawi się ekran ustawień omijania ciszy przy nagrywaniu. Naciśnij przycisk (+) lub ( ), żeby wybrać opcję ON (włączone) lub OFF (wyłączone). ON: Aktywuje pomijanie ciszy przy nagrywaniu. OFF: Powraca do normalnego nagrywania głosu. 4 Naciśnij przycisk OK. Wskaźnik włączonej funkcji Ustawianie daty i czasu Patrz opis Ustawianie daty i czasu na stronie 0, aby uzyskać informacje na ten temat. Nagrywanie Dyktafon PA-VR0E/PA-VR5E posiada cztery foldery do przechowywania nagrań, co pozwala na ułożenie nagrań według kategorii lub wydarzeń. Całkowity czas nagrania (strona ) jest współdzielony przez wszystkie foldery, zatem w stosunku do całkowitego dostępnego czasu nie istnieje limit długości nagrań, które mogą być zapisane w jednym z folderów. Każdy folder może pomieścić do 7 nagrań (plików). Naciśnij przycisk FOLDER/REPEAT, żeby wybrać folder, w którym będą przechowywane nagrania, a następnie naciśnij przycisk OK. Po każdym naciśnięciu przycisku FOLDER/REPEAT, wyświetlany folder zmienia się w kolejności pokazanej poniżej. Folder Folder Folder 3 Folder 4 Folder... Wskaźnik folderu Po naciśnięciu przycisku RECORD/PAUSE, na wyświetlaczu pojawi się napis REC, włącznie z numerem pliku nowego nagrania. Rozpocznie się nagrywanie. Lampka na tylnej ściance dyktafonu zaświeci się na czerwono. 4

17 Wskaźnik folderu Numer pliku Wskaźnik nagrywania Tryb nagrywania 3 Czas pozostały do końca nagrania Naciśnij przycisk STOP/MENU, żeby zatrzymać nagrywanie. Uwagi dotyczące nagrywania głosu Można zapisać do 7 plików w każdym folderze. Gdy skończy się dostępny czas do nagrywania, na wyświetlaczu pojawi się napis FULL i nie będzie można nic więcej nagrać. Skasuj kilka niepotrzebnych plików i spróbuj ponownie. Napis FULL może pojawić się po naciśnięciu przycisku RECORD/PAUSE nawet wtedy, gdy pozostało trochę dostępnego czasu. Skasuj kilka niepotrzebnych plików i spróbuj ponownie. Wskaźnik czasu nagrywania/odtwarzania podaje jedynie przybliżone wartości. Nie wyjmuj baterii podczas nagrywania. Można również podłączyć jeden z mikrofonów dostępnych na rynku i używać go do nagrywania. Jednak w takim przypadku nie gwarantujemy dobrej jakości dźwięku. Do dyktafonu podłączaj jedynie mikrofony o długości kabla poniżej,0 m. Porada Gdy dyktafon jest w trybie zegara, możesz rozpocząć nagrywanie naciskając przycisk RECORD/PAUSE. Głos zostanie zapisany w bieżącym folderze i przy użyciu ustawionych opcji nagrywania. Może minąć kilka sekund zanim rozpocznie się nagrywanie. Wstrzymanie nagrywania Naciśnij przycisk RECORD/PAUSE podczas nagrywania. Na wyświetlaczu pojawi się napis PAUSE, a nagrywanie zostanie wstrzymane. Aby wznowić nagrywanie, wciśnij ponownie przycisk RECORD/PAUSE. Funkcja pomijania ciszy Gdy jest włączone omijanie ciszy podczas nagrywania (zobacz na stronie 3), nagrywanie zostaje wstrzymane, gdy dźwięk staje się niesłyszalny. W pewnych warunkach początek nagrania może się nie zapisać. W takiej sytuacji wyłącz tą funkcję. Wstawianie znaczników zdarzeń Możesz wstawić znaczniki zdarzeń do pliku, aby później szybko odszukać miejsce, które chcesz przesłuchać ponownie. Gdy plik zawiera znaczniki 5

18 zdarzeń, możesz przechodzić między nimi podczas odtwarzania przy użyciu przycisków kursora ( ) lub ( ). Możesz zapisać do 50 zdarzeń w każdym pliku. Naciśnij przycisk OK podczas nagrywania lub podczas odtwarzania. Nowy numer zdarzenia pojawi się na wyświetlaczu. Nagrywanie lub odtwarzanie trwa dalej po wstawieniu znacznika. W ten sam sposób możesz dodać kolejne zdarzenia. Numer zdarzenia Odtwarzanie nagrań Naciśnij przycisk FOLDER/REPEAT, żeby wybrać żądany folder i naciśnij przycisk OK. Przyciskami kursora ( ) lub ( ) wybierz numer pliku. Naciśnij przycisk PLAY/PAUSE, żeby rozpocząć odtwarzanie. Lampka na tyle dyktafonu zaświeci się na zielono. Klawiszami kursora (VOL+) i (VOL ) dostosuj poziom głośności. Żeby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk STOP/MENU. Odtwarzanie zatrzyma się automatycznie, gdy dojdzie do końca pliku. Wstrzymanie odtwarzania (pauza) Naciśnij przycisk PLAY/PAUSE podczas odtwarzania. Napis PAUSE zacznie pulsować na wyświetlaczu i odtwarzanie zostanie wstrzymane. Aby wznowić odtwarzanie, naciśnij ponownie przycisk PLAY/PAUSE. Zmiana prędkości odtwarzania Wciśnij przycisk STOP/MENU jeden lub dwa razy, aby wyświetlić ekran menu. 6

19 3 4 Klawiszami kursora (+) i ( ) wybierz pozycję SPEED (ustawienia prędkości odtwarzania) i naciśnij przycisk OK. Pojawi się ekran ustawień. Klawiszami kursora (+) i ( ) wybierz FAST (szybko), REG (normalnie) lub SLOW (wolno). FAST: Szybkie odtwarzanie Wskaźnik na wyświetlaczu REG: Odtwarzanie w normalnym tempie. SLOW: Wolne odtwarzanie. Naciśnij przycisk OK. Powtarzanie odtwarzania Powtarzanie zdarzeń Funkcja ta powtarza fragment między dwoma znacznikami zdarzeń w aktualnie odtwarzanym nagraniu. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk FOLDER/REPEAT, aby włączyć powtarzanie nagrania między dwoma znacznikami. Zajrzyj do Wstawianie znaczników zdarzeń na stronie 5, aby uzyskać więcej informacji na ten temat. Pulsuje Powtarzanie pliku Funkcja ta powtarza odtwarzanie aktualnie odsłuchiwanego pliku. Aby powtórzyć odtwarzanie całego pliku, podczas odtwarzania wciśnij i przytrzymaj przynajmniej przez sekundę przycisk FOLDER/REPEAT. Pulsuje Anulowanie powtarzania Aby powrócić do normalnego odtwarzania, naciśnij przycisk FOLDER/REPEAT w trybie powtarzania. 7

20 Pomijanie/wyszukiwanie Pomijanie pliku Możesz przejść szybko do poprzedniego lub następnego pliku naciskając przycisk kursora ( SKIP/SEARCH) lub (SKIP/SEARCH ). Jeśli bieżący plik zawiera znaczniki zdarzeń, dyktafon przejdzie do poprzedniego lub następnego znacznika. Tryb Naciśnięty klawisz Skutek SKIP/SEARCH Zatrzymany lub Wyświetla numer poprzedniego lub następnego pliku. Jeśli bieżące nagranie zawiera znaczniki zdarzeń, wyświetli się numer poprzedniego Odtwarzanie (plik do przodu) (plik wstecz) lub następnego z nich. Wyświetla numer następnego pliku i rozpoczyna odtwarzanie od początku tego pliku. Jeśli bieżące nagranie zawiera znaczniki zdarzeń, wyświetlony zostanie numer następnego znacznika i rozpocznie się od niego odtwarzanie. Wyświetla numer poprzedniego pliku i rozpoczyna odtwarzanie od początku tego pliku. Jeśli bieżące nagranie zawiera znaczniki zdarzeń, wyświetlony zostanie numer poprzedniego znacznika i rozpocznie się od niego odtwarzanie. Przeszukiwanie pliku Funkcja przeszukuje pliki w trybie szybkiego przewijania do przodu/wstecz, gdy lewy ( ) lub prawy ( ) przycisk SKIP/SEARCH zostanie przytrzymany. Jeśli bieżący plik zawiera znaczniki zdarzeń, dyktafon wyszukuje po zaznaczonych zdarzeniach. 8

21 Tryb Odtwarzanie Naciśnięty klawisz SKIP/SEARCH Skutek Przeszukiwanie do przodu w bieżącym pliku. Gdy zwolnisz prawy ( ) przycisk pomijania/przeszukiwania, zostanie wznowione odtwarzanie. Jeśli bieżące nagranie zawiera znaczniki zdarzeń, dyktafon przeszuka do przodu do końca bieżącego zdarzenia, a potem zacznie pomijać po jednym znaczniku. Gdy zostanie osiągnięty ostatni znacznik w pliku, nastąpi pomijanie kolejnych plików. Gdy zwolnisz prawy ( ) przycisk pomijania/ wyszukiwania, odtwarzanie rozpocznie się od początku pliku (lub znacznika zdarzeń), do którego doszło przewijanie. Przeszukiwanie wstecz w bieżącym pliku. Gdy zwolnisz lewy ( ) przycisk pomijania/przeszukiwania, zostanie wznowione odtwarzanie. Jeśli bieżące nagranie zawiera znaczniki zdarzeń, dyktafon przeszuka wstecz do początku bieżącego zdarzenia, a potem zacznie pomijać po jednym znaczniku. Gdy zostanie osiągnięty ostatni pierwszy w pliku, nastąpi pomijanie plików. Gdy zwolnisz lewy ( ) przycisk pomijania/wyszukiwania, odtwarzanie rozpocznie się od początku pliku (lub znacznika zdarzeń), do którego doszło przewijanie. Użycie słuchawek Możesz odsłuchiwać nagrania przez dostarczone słuchawki, podłączając je do gniazda słuchawek w dyktafonie. Gdy słuchawki zostaną podłączone, głośnik przestanie emitować dźwięk. Uwagi: Nie ustawiaj zbyt wysokiego poziomu głośności podczas korzystania ze słuchawek, gdyż może to uszkodzić Twój słuch. Nie podłączaj do dyktafonu innych słuchawek niż dostarczone. 9

22 3 4 Usuwanie Usuwanie znaczników zdarzeń Naciśnij przycisk FOLDER/REPEAT, wybierz folder i naciśnij przycisk OK. Klawiszami kursora ( ) i ( ) wybierz żądany numer pliku. Klawiszami kursora ( ) i ( ) wybierz numer znacznika do skasowania. Wciśnij przycisk ERASE. Pulsuje Pojawi się napis DEL.?, a zaznaczony numer zdarzenia zacznie pulsować. 5 Naciśnij przycisk OK. Pojawi się komunikat DELETE!, a znacznik zdarzenia zostanie skasowany. Numery pozostałych zdarzeń zostaną odpowiednio uporządkowane. Uwaga: Skasowany zostaje jedynie znacznik. Zaznaczone dane dźwiękowe pozostaną nienaruszone. Usuwanie podczas odtwarzania Wykonaj kroki 4 i 5 z powyższego opisu w momencie, gdy numer zdarzenia pojawi się na wyświetlaczu. Kasowanie plików 3 Naciśnij przycisk FOLDER/REPEAT, wybierz folder i naciśnij przycisk OK. Przytrzymaj przycisk kursora ( ) i ( ), a następnie wybierz numer pliku do skasowania. Przytrzymaj przycisk ERASE przez sekundę lub dłużej. Pulsuje Pojawi się komunikat DEL.?, a wybrany plik zacznie pulsować. 4 Naciśnij przycisk OK. Pojawi się komunikat DELETE! i plik zostanie skasowany. 0

23 Numery pozostałych plików zostaną odpowiednio uporządkowane. Kasowanie w trakcie odtwarzania Wykonaj kroki 3 i 4 z powyższego opisu w momencie, gdy numer pliku pojawi się na wyświetlaczu. Kasowanie wszystkich plików w folderze 3 Naciśnij przycisk FOLDER/REPEAT, wybierz folder i naciśnij przycisk OK. Przytrzymaj przycisk ERASE przez około 5 sekund lub dłużej. Pytanie DEL.? pojawi się na ekranie, a numer wybranego folderu zacznie pulsować. Naciśnij przycisk OK. Wyświetli się komunikat DELETE! i wszystkie pliki w folderze zostaną skasowane. Pulsuje Kasowanie w trakcie odtwarzania Wykonaj kroki i 3 z powyższego opisu. Inne funkcje Funkcja programowania nagrywania Funkcja ta umożliwia ustawienie automatycznego nagrywania o wybranym czasie początkowym i końcowym. 3 Naciśnij przycisk STOP/MENU raz lub dwa razy, by wyświetlić ekran menu. Klawiszami kursora (+) i ( ) wybierz pozycję SCHED (funkcja programowania nagrywania) i naciśnij przycisk OK. Pojawi się ekran ustawień programowania nagrywania z migającą godziną startu nagrywania. Klawiszami kursora (+) i ( ) wybierz żądaną godzinę. Wskaźnik Czas rozpoczęcia

24 Zatwierdź wyświetlaną godzinę przyciskiem OK. Zaczną pulsować minuty. Klawiszami kursora (+) i ( ) wybierz minuty. Zatwierdź wyświetlane minuty przyciskiem OK. Zacznie migać godzina końca nagrywania. Zastosuj te same instrukcje co powyżej dla ustawienia czasu zakończenia nagrywania. Po zatwierdzeniu minut, naciśnij przycisk OK. W ten sposób zakończysz programowanie czasów nagrywania i powrócisz do ekranu menu. Porada Naciśnij przycisk kursora, aby wrócić do poprzedniego ustawienia. Naciśnij przycisk kursora, aby przejść do następnego ustawienia. Nagrywanie rozpoczyna się na krótką chwilę przed ustawionym czasem. Ustawienia takie jak tryb nagrywania czy czułość mikrofonu, dokonane przed ustawionym czasem, zostaną użyte do nagrywania. Gdy podczas odtwarzania nadejdzie zaprogramowana godzina, odtwarzanie zatrzyma się a dyktafon zacznie nagrywać. Jeśli nadejdzie zaprogramowana godzina, gdy dyktafon jest podłączony do komputera, pojawi się migający komunikat, a nagrywanie się nie rozpocznie. Anulowanie ustawień 3 Wyświetl ekran ustawień programowania nagrywania. (Patrz kroki i na stronie.) Naciśnij przycisk ERASE. Na wyświetlaczu pojawi się pytanie DEL.?. Naciśnij przycisk OK. Pojawi się komunikat DELETE! i ustawienia zostaną skasowane. Funkcja alarmu z wiadomością Funkcja ta pozwala na odtworzenie o wybranej godzinie wcześniej nagranej wiadomości lub alarmu dźwiękowego. Możesz ustawić jednocześnie do 3 alarmów.

25 Odtwarzanie wiadomości Naciśnij przycisk STOP/MENU raz lub dwa razy, by wyświetlić ekran menu. Klawiszami kursora (+) i ( ) wybierz opcję ALARM (funkcja programowania nagrywania) i naciśnij przycisk OK. Pojawi się ekran ALARM. Aby wybrać ALARM lub ALARM 3, użyj klawiszy kursora (+) i ( ). 3 Naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić ekran ustawień alarmu. Wskaźnik 4 Klawiszami kursora (+) i ( ) wybierz opcję MSG (wiadomość) i naciśnij przycisk OK. Pojawi się napis RECORD (nagrywanie) Naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć nagrywanie. () Na wyświetlaczu pojawi się odliczanie REC 3,,, a następnie napis START, wskazujący, że możesz rozpocząć nagrywanie wiadomości. Nagranie może trwać do 5 sekund. Odliczanie na wyświetlaczu pokazuje pozostały czas. Aby wcześniej zakończyć nagrywanie naciśnij przycisk OK. () Gdy skończysz nagrywać wiadomość, na wyświetlaczu pojawi się migający komunikat MSG, a nagrana wiadomość zostanie odtworzona. (3) Następnie pojawi się komunikat OK? z prośbą o potwierdzenie. Jeśli jesteś zadowolony z nagrania, naciśnij przycisk OK. Żeby powtórzyć nagrywanie, naciśnij klawisz kursora (+), aby powrócić do ekranu nagrywania z punktu 4. Naciśnij klawisz OK, by wyświetlić ekran ustawień alarmu. Klawiszami kursora (+) i ( ) wybierz ustawianie godziny startu i naciśnij przycisk OK. Teraz zaczną pulsować minuty. Użyj powyższych instrukcji, by ustawić minuty i naciśnij przycisk OK. 3

26 8 Klawiszami kursora (+) i ( ) wybierz opcję ONCE (raz) lub DAILY (codziennie) i naciśnij przycisk OK. (Opcja ONCE uruchamia alarm tylko raz. Opcja DAILY uruchamia alarm każdego dnia.) Porady Aby użyć wiadomości nagranej wcześniej, użyj klawiszy kursora / po wykonaniu kroku 4, wybierając opcję RECALL (przywołanie), i naciśnij przycisk OK. Następnie ustaw czas alarmu. Wiadomości są nagrywane z czułością mikrofonu ustawioną na LOW i w trybie nagrywania HQ. Nie można zmienić tych ustawień. Aktualnie trwające odtwarzanie nagrań zostaje zatrzymane w celu odtworzenia alarmu. Jeśli właśnie nagrywasz, gdy nadejdzie czas ustawionego alarmu, ikona alarmu zacznie migać, ale nagrywanie nie zostaje przerwane. Gdy dyktafon jest podłączony do komputera i nadejdzie czas alarmu, na wyświetlaczu miga ikona. Wiadomość zostaje odtworzona po odłączeniu urządzenia od komputera. Używanie alarmu dźwiękowego Żeby ustawić alarm dźwiękowy, w kroku 4 wybierz opcję CHIME i ustaw czas alarmu. Funkcja czasomierza Funkcja czasomierza uruchamia alarm dźwiękowy po upływie ustawionego czasu. Można ustawić opóźnienie od do 99 minut. 3 Naciśnij przycisk STOP/MENU raz lub dwa razy, by wyświetlić ekran menu. Przy pomocy klawiszy kursora (+) i ( ) wybierz pozycję TIMER (funkcja czasomierza) i naciśnij przycisk OK. Pojawi się ekran ustawień czasomierza. Klawiszami kursora (+) i ( ) wybierz opóźnienie czasomierza (-99 minut) i naciśnij przycisk OK. Czasomierz zacznie odliczać czas. Żeby zatrzymać czasomierz w trakcie działania, naciśnij przycisk STOP/MENU. 4

27 Funkcja wstrzymania Przestawienie przełącznika HOLD (wstrzymaj) na pozycję blokady, powoduje zawieszenie dyktafonu w bieżących ustawieniach i zablokowuje inne przyciski. Używaj tej opcji, aby zapobiec przypadkowemu naciśnięciu przycisków urządzenia. Aby odblokować dyktafon, przestaw przełącznik HOLD do pozycji odblokowania. Przechowywanie nagrań na komputerze (tylko model PA-VR0E) Nagrania utworzone w dyktafonie możesz zapisać na komputerze w formie plików z danymi. Jest również możliwe późniejsze przesłanie tych plików z powrotem do dyktafonu. Aby podłączyć dyktafon i przechowywać nagrane materiały, Twój komputer musi spełniać wymagania systemowe wymienione poniżej. Komputer osobisty z systemem Microsoft Windows Obsługiwane Kompatybilne z IBM PC/AT komputery Obsługiwane Microsoft Windows XP Professional/ systemy operacyjne XP Home/Me/000 Professional/98/98SE Złącze USB Wymagane jedno złącze USB (wersja. lub nowsza) do podłączenia dyktafonu cyfrowego Uwaga: Jeśli na Twoim komputerze jest zainstalowany system Windows 98 lub 98 SE, będziesz musiał zainstalować specjalne sterowniki USB. Możesz je ściągnąć ze strony o adresie podanym poniżej. Po ściągnięciu przeczytaj instrukcje na stronie, dotyczące instalacji. Strona wsparcia technicznego dla dyktafonu cyfrowego Użytkownicy innych systemów operacyjnych powinni zapoznać się z informacjami na stronie wsparcia technicznego. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. 5

DYKTAFON CYFROWY PA-VR10E PC

DYKTAFON CYFROWY PA-VR10E PC DYKTAFON CYFROWY PA-VR0E PC INSTRUKCJA OBSŁUGI Opisywane urządzenie jest zgodne z dyrektywą 89/336/EWG z uwzględnieniem poprawki 93/68/EWG. Na opisywanym urządzeniu znajduje się powyższy symbol. Oznacza

Bardziej szczegółowo

Stoper solarny C5085 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 7

Stoper solarny C5085 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stoper solarny C5085 Nr produktu 860746 Strona 1 z 7 1.Zastosowanie Stoper ten posiada cechy mierzenie ilości okrążeń oraz podzielone funkcje czasowe. Stoper wyświetla również datę i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikrofon Easi-Speak jest wyposażony w niewymienną baterię akumulatorową. Nie należy wyjmować baterii. Mikrofon Easi-Speak

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Dyktafon, nagrywanie rozmów tel, mp3, Radio FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Dyktafon, nagrywanie rozmów tel, mp3, Radio FM Instrukcja jest własnością Firmy KORJAR. Wszystkie zawarte w niej nazwy, marki, linki, screeny itp są zastrzeżone przez swoich właścicieli i są chronione międzynarodowymi przepisami o prawach autorskich.

Bardziej szczegółowo

Minutnik cyfrowy z funkcją zegara 4901, zmieniające się kolory, 99 min/59 s

Minutnik cyfrowy z funkcją zegara 4901, zmieniające się kolory, 99 min/59 s INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672008 Minutnik cyfrowy z funkcją zegara 4901, zmieniające się kolory, 99 min/59 s Strona 1 z 5 Przeznaczenie produktu Urządzenie jest połączeniem stopera i minutnika.

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1. Informacje podstawowe Wysokiej jakości mikro kamera ukryta w pełni funkcjonalnym budziku, który działa z pozoru jak zwykły budzik. Dzięki temu zaawansowanemu urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

ZEGAR Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

ZEGAR Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ZEGAR Z KAMERĄ 1.Informacje podstawowe INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Wysokiej jakości mikro kamera ukryta w pełni funkcjonalnym budziku, który działa z pozoru jak zwykły budzik. Dzięki temu zaawansowanemu urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000 Instrukcja obsługi Środki ostrożności podczas użytkowania W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia przed jego użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.

Bardziej szczegółowo

670533 Cyfrowy dyktafon 290. Instrukcja obsługi.

670533 Cyfrowy dyktafon 290. Instrukcja obsługi. 670533 Cyfrowy dyktafon 290. Instrukcja obsługi. Wyposażenie i funkcje. Zmienna prędkość odtwarzania (V.P.S.) x0.5, x0.7, x1.0, x1.5, x2.0. Pojemność zapisu do 290 minut. 5 segregatorów- każdy dla maksymalnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA SPIS TREŚCI FUNKCJE PILOTA...3 FUNKCJE WYŚWIETLACZA...4 MONTAŻ I WYMIANA BATERII...5 PRACA AUTOMATYCZNA...6 FUNKCJA CHŁODZENIA / GRZANIA / WENTYLACJI...7 FUNKCJA OSUSZANIA...7

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Opis Honeywell CM707 to programowalny termostat pokojowy przeznaczony do sterowania ogrzewaniem w taki sposób, aby utrzymywać komfortową temperaturę, gdy domownicy są w mieszkaniu,

Bardziej szczegółowo

Art. Nr Dyktafon typu EVR-32. Dyktafon typu EVR-32. Nr zam Instrukcja obsługi

Art. Nr Dyktafon typu EVR-32.  Dyktafon typu EVR-32. Nr zam Instrukcja obsługi Art. Nr 77 35 32 Dyktafon typu EVR-32 www.conrad.pl Dyktafon typu EVR-32 Nr zam. 77 35 32 Instrukcja obsługi Widok urządzenia z przodu Gniazdko mikrofonu Gniazdko na słuchawki Głośność (+/-) Kasowanie

Bardziej szczegółowo

Nr produktu

Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Mówiący zegar stołowy Nr produktu 000672631 Strona 1 z 8 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI www.conrad.com Mówiący zegar stołowy Nr zamówienia 672631 Wersja 01/12 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne Nr produktu 956428 Strona 1 z 5 1. Przegląd 1: Kamera 2: Przycisk operacyjny ON/OFF 3: Przycisk trybu

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 9. Odbiornik GPS kabel (tylko dla RR520G które budują funkcją GPS) 2. Przegląd. Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 520

1. Zawartość opakowania. 9. Odbiornik GPS kabel (tylko dla RR520G które budują funkcją GPS) 2. Przegląd. Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 520 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy 4. Kabel USB 7. rejestrator wideo 2. Przyssawka montażowa 5. Kabel HDMI 8. Karta gwarancyjna 3. Ładowarka samochodowa 6. Kabel AV 9. Odbiornik GPS kabel

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI Nr produktu 1424954 Strona 1 z 9 Główne elementy sterujące VOLUME UP 12. MONO/STEREO 1. 2. FUNCTION 13. MODE: REPEAT/ REPEAT ALL/ RANDOM

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SKRÓCONA FSV-1640 Profesjonalny Dyktafon Cyfrowy 64 MB

INSTRUKCJA SKRÓCONA FSV-1640 Profesjonalny Dyktafon Cyfrowy 64 MB INSTRUKCJA SKRÓCONA FSV-1640 Profesjonalny Dyktafon Cyfrowy 64 MB INTEKpolska Sp. J. 33-300 Nowy Sącz ul. Rokitniańczyków 17A tel.: +48 18 547 42 22 e-mail: intek@intekpolska.pl www: http://www.intekpolska.pl

Bardziej szczegółowo

DYKTAFON CYFROWY PA-VR10E PA-VR5E

DYKTAFON CYFROWY PA-VR10E PA-VR5E DYKTAFON CYFROWY PA-VR0E PA-VR5E INSTRUKCJA OBSŁUGI Opisywane urządzenie jest zgodne z dyrektywą 89/336/EWG z uwzględnieniem poprawki 93/68/EWG. Ostrze enia Zasady u ytkowania Nie u ywaj słuchawek ani

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu 000346396 Strona 1 z 6 Lokalizacja elementów sterowania 1. kieszeń karty SD 2. wejście USB 3. pulpit

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR , Pamięć programów: 10

Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR , Pamięć programów: 10 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001197354 Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR 1040 807254, Pamięć programów: 10 Strona 1 z 8 Funkcje i elementy sterujące 1. Przycisk MEM.SET / NAP/M+ / Display On/Off

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Zarejestruj produkt i uzyskaj pomoc na stronie www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Skrócona instrukcja obsługi 1 Podłącz 2 Zainstaluj 3 Korzystaj Zawartość opakowania Stacja bazowa LUB Słuchawka

Bardziej szczegółowo

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila INSTRUKCJA OBSŁUGI Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila Nr produktu 856992 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Zastosowanie alkomatu obejmuje pomiar poziomu alkoholu w wydychanym

Bardziej szczegółowo

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi POLSKI Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi Konftel 55Wx to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

Kamera sportowa Conrad AT18. Instrukcja obsługi. Nr produktu: Elementy obsługi. 1. Ochrona przyłączeniowa (przykręcona)

Kamera sportowa Conrad AT18. Instrukcja obsługi. Nr produktu: Elementy obsługi.  1. Ochrona przyłączeniowa (przykręcona) Kamera sportowa Conrad AT18 Instrukcja obsługi Nr produktu: 861800 Elementy obsługi 1. Ochrona przyłączeniowa (przykręcona) 2. Przycisk zwalniania migawki 3. Przycisk ON/OFF w celu włączenia/ wyłączenia

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych Prostownik Voltcraft VCW 12000 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855980 Opis urządzenia 1 Uchwyt do przenoszenia urządzenia 2 Komora na kable (z tyłu prostownika) 3 Wyświetlacz 4 Gniazdko 12 V (z tyłu prostownika)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programatora TM-PROG v

Instrukcja obsługi programatora TM-PROG v Instrukcja obsługi programatora TM-PROG v1.01 26-09-2017 2 TM TECHNOLOGIE Programator TM-PROG Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Informacje o urządzeniu... 4 2.1 Start urządzenia... 4 2.2 Przyciski...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208

Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208 Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208 1.Wstęp. Dziękujemy za zainteresowanie się telefonem BH-208. Mamy nadzieję, że produkt spełni Państwa oczekiwania. Przed użyciem telefonu proszę zapoznać się

Bardziej szczegółowo

Radio kieszonkowe Sangean DT-250

Radio kieszonkowe Sangean DT-250 Radio kieszonkowe Sangean DT-250 Instrukcja obsługi Nr produktu: 343718 Instrukcja obsługi radia kieszonkowego DT-250 2 pasma AM/FM stereo, tuner PLL Przyciski 1. Wtyk słuchawek/anteny Aby polepszyć odbiór

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Mini kamera HD AC-960.hd

Mini kamera HD AC-960.hd Mini kamera HD AC-960.hd Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104 ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa email: janex@janexint.com.pl http://www.janexint.com.pl Sp. z o.o. tel. (022) 863-63-53 REJESTRATOR CYFROWY IN 104 INDEKS Wprowadzenie 3 Przedni panel 3 Tylny panel 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Waga kieszonkowa Voltcraft PS-500C

Waga kieszonkowa Voltcraft PS-500C INSTRUKCJA OBSŁUGI Waga kieszonkowa Voltcraft PS-500C Nr produktu 123069 Strona 1 z 6 1. Przeznaczenie Produkt ten jest przeznaczony do ważenia przedmiotów do 500 g. Waga może wskazywać pomiar w uncjach

Bardziej szczegółowo

Radio z odtwarzaczem CD Lenco

Radio z odtwarzaczem CD Lenco INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio z odtwarzaczem CD Lenco Nr produktu 325823 Strona 1 z 9 1. Przycisk CD Program 2. Przycisk CD Repeat 3. Przycisk BBS 4. Wskaźnik zasilania 5. Wyświetlacz CD 6. Głośnik 7. Pokrywa

Bardziej szczegółowo

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA Nr produktu 372223 Strona 1 z 13 OPIS URZĄDZENIA Funkcje Wykorzystanie wszystkich pasm kanałów (87.6 ~ 107.9 MHz) 6 kanałów skonfigurowanych

Bardziej szczegółowo

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD TV PRODUCTS sp. z o.o.-dystrybutor ul. Parkowa 12 Kraj pochodzenia: Chiny 43-365 Wilkowice TV PRODUCTS sklep wysyłkowy tel. 033 / 817 41 98 tel./fax 033 / 817 41 97 Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja QuickStart

Instrukcja QuickStart Instrukcja QuickStart Przyciski i łączność 1. Włącznik urządzenia: Przytrzymaj przycisk, aby włączyć urządzenie. Krótkie naciśnięcie włącza urządzenie, gdy znajduje się trybie gotowości. 2. Przyciski głośności:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi do kamery interwencyjnej TV-8400

Instrukcja obsługi do kamery interwencyjnej TV-8400 Instrukcja obsługi do kamery interwencyjnej TV-8400 1. Wprowadzenie Rejestrator TV-8400 jest kamerą interwencyjną przeznaczoną do nagrywania zdarzeń, wypadków, lub nawet całej służby funkcjonariusza. Spełnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Wygląd i opis funkcji 1. 6. 11. 16. Klawisz menu Wyjściowe złącze sygnału TV Soczewki Głośnik 2. 7. 12. 17. Klawisz w górę. 3 Klawisz w dół 4. Klawisz

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator wideo 4. Kabel USB 2. Przyssawka montażowa 5. 3. Ładowarka samochodowa 6. Karta gwarancyjna 2. Przegląd 1 2 3 4 5 6 Dioda Obiektyw Głośnik Przycisk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania!

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4 Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! 1/5 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA : 1. Chroń odtwarzacz przed

Bardziej szczegółowo

Gniazdo z cyfrowym wyłącznikiem czasowym GEV, 3680 W, 20 programów, 1 min-23 h/59 min

Gniazdo z cyfrowym wyłącznikiem czasowym GEV, 3680 W, 20 programów, 1 min-23 h/59 min Gniazdo z cyfrowym wyłącznikiem czasowym GEV, 3680 W, 20 programów, 1 min-23 h/59 min Instrukcja obsługi Numer produktu: 551911 Strona 1 z 1 Strona 2 z 2 Elementy obsługi (Rys. A) 1. Wyświetlacz LCD 2.

Bardziej szczegółowo

Single Station Controller TORO TSSCWP

Single Station Controller TORO TSSCWP Single Station Controller TORO TSSCWP Funkcje - do 4 cykli nawadniania dziennie - łatwa instalacja i programowanie - zasilanie bateryjne - odporny na warunki pogodowe, wodoszczelny Przedstawienie prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Opis urządzenia 1. Reset 2. Góra 3. Tryb 4. Ok Potwierdź 5. Menu 6. Dół 7. Zasilanie 8. Wejście na kartę TF 9. Przycisk zabezpieczający (SOS) 10. Port USB

Bardziej szczegółowo

Witaj. Skrócona instrukcja obsługi. Podłączanie. Instalowanie. Podstawy obsługi

Witaj. Skrócona instrukcja obsługi. Podłączanie. Instalowanie. Podstawy obsługi Witaj Skrócona instrukcja obsługi 1 Podłączanie PL 2 3 Instalowanie Podstawy obsługi Zawartość opakowania Słuchawka Stacja bazowa Zasilacz stacji bazowej Kabel telefoniczny 2 akumulatory AAA (R03) Tylna

Bardziej szczegółowo

Mikrofon stereofoniczny STM10

Mikrofon stereofoniczny STM10 Instrukcja obsługi Mikrofon stereofoniczny STM10 Spis treści Podstawy...3 Omówienie funkcji...3 Omówienie urządzenia...3 Montaż...4 Używanie mikrofonu...5 Nagrywanie dźwięku...5 Tworzenie nagrań wideo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210) Opis produktu Opis baterii: Wskaźnik naładowania baterii: naładowana nieco słaba bateria słaba bateria Ładowanie baterii : 1. Podłącz rejestrator do ładowarki

Bardziej szczegółowo

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne Nr produktu 352353 Strona 1 z 13 Radio kuchenne DAB2035 PLL 1. Ogólny opis - Pasmo DAB + / FM - Zapewniona nazwa stacji radiowej

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik New One CR120

Radiobudzik New One CR120 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radiobudzik New One CR120 Nr produktu 393463 Strona 1 z 6 Rozmieszczenie i opis przycisków 1. Wyświetlacz LED 2. Tryb standby/stop Włączenie/wyłączenie radia 3. Alarm 2 / zmniejsz głośność

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Urządzenie Sound-Shuffle należy

Bardziej szczegółowo

Kamera monitorująca Mini DVR BS w zegarze

Kamera monitorująca Mini DVR BS w zegarze INSTRUKCJA OBSŁUGI Kamera monitorująca Mini DVR BS w zegarze Nr produktu 754349 Strona 1 z 5 Bardzo dziękujemy za zakup jednego z naszych produktów, z pewnością nie będą Państwo żałować swojej decyzji.

Bardziej szczegółowo

Wygląd. 1.Soczewki 2.Przycisk nagrywania; 3.Przycisk migawki _ POL 01

Wygląd. 1.Soczewki 2.Przycisk nagrywania; 3.Przycisk migawki _ POL 01 Wygląd 3 2 1 1.Soczewki 2.Przycisk nagrywania; 3.Przycisk migawki POL 01 13 10 12 11 6 7 8 9 4.Port micro USB 5.Przełącznik zasilania akumulatorem 4 6.Przycisk Do góry 7.Włącznik 5 8.Przycisk OK 9.Przycisk

Bardziej szczegółowo

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Wstęp Przede wszystkim serdecznie dziękujemy Państwu za zakup tego odtwarzacza MP3 Sweex. Ten niewielkich rozmiarów odtwarzacz

Bardziej szczegółowo

PenFriend DL Ogólny opis

PenFriend DL Ogólny opis PenFriend DL76 1. Ogólny opis Poznaj łatwy sposób oznakowania przedmiotów w całym domu za pomocą własnego głosu. Poręczne urządzenie identyfikuje etykiety, którymi możesz oznaczyć przedmioty, takie jak:

Bardziej szczegółowo

Radio kieszonkowe DAB+, FM Albrecht Zestaw motocyklowy DR 72, S1, czarny

Radio kieszonkowe DAB+, FM Albrecht Zestaw motocyklowy DR 72, S1, czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1427889 Radio kieszonkowe DAB+, FM Albrecht Zestaw motocyklowy DR 72, 27372.S1, czarny Strona 1 z 6 1. Instrukcje bezpieczeństwa: 1. Wyczyść radio za pomocą suchej ściereczki

Bardziej szczegółowo

XEMIO-243/253 IMPORTER:DSV Sp. z o. o. S.K.A.; Plac Kaszubski 8; Gdynia

XEMIO-243/253 IMPORTER:DSV Sp. z o. o. S.K.A.; Plac Kaszubski 8; Gdynia Specjalne właściwości Elegancki wygląd I łatwość użytkowania. Wsparcie dla MP3, WMA. Beznapędowy dysk U można zarządzać plikami za pośrednictwem Portable Device w My Computer systemu Windows 2000 lub nowszego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego Art. Nr 61 60 21 Cyfrowy mini-zegar sterujący www.conrad.pl Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego A. Funkcje 1. Programowalny zegar cyfrowy (określany w dalszej części instrukcji jako zegar

Bardziej szczegółowo

CLIMATE 5000 VRF. Sterownik przewodowy do urządzeń HRV WRC-V. Instrukcja montażu i obsługi (2015/07) PL

CLIMATE 5000 VRF. Sterownik przewodowy do urządzeń HRV WRC-V. Instrukcja montażu i obsługi (2015/07) PL CLIMATE 5000 VRF Sterownik przewodowy do urządzeń HRV WRC-V Instrukcja montażu i obsługi 6720848346 (2015/07) PL Dziękujemy za zakup naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z odtwarzacza ipod

Korzystanie z odtwarzacza ipod Korzystanie z odtwarzacza ipod Korzystanie z odtwarzacza ipod Po podłączeniu ipoda można odtwarzać zapisane w nim pliki muzyczne i wideo. Przy użyciu tego urządzenia można wykonywać różne operacje, takie

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

ŁADOWARKA TECHNOLINE BC-450 INSTRUKCJA

ŁADOWARKA TECHNOLINE BC-450 INSTRUKCJA ŁADOWARKA TECHNOLINE BC-450 INSTRUKCJA Przed użyciem ładowarki BC450, przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi. Zachowaj ją w bezpiecznym miejscu, gdyż może być przydatna w przyszłości UWAGA: należy postępować

Bardziej szczegółowo

Lampa stołowa "Mapa świata" z wbudowanym budzikiem

Lampa stołowa Mapa świata z wbudowanym budzikiem Lampa stołowa "Mapa świata" z wbudowanym budzikiem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup lampy stołowej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Podstawowa instrukcja obsługi X3 Mark III Model:FX3321

Podstawowa instrukcja obsługi X3 Mark III Model:FX3321 www.fiio.pl Podstawowa instrukcja obsługi X3 Mark III Model:FX3321 1 Uwaga: X3 Mark III jest zwany dalej X3 Przyciski i porty/objaśnienie obsługi Przycisk zasilania/blokady Wyś wietlacz Regulacja głośności

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

MIERNIK T-SCALE BWS 1

MIERNIK T-SCALE BWS 1 MIERNIK T-SCALE BWS 1 2 Spis treści 1. WSTĘP... 4 2. OPIS KLAWIATURY... 4 3. PODSTAWOWE OPERACJE... 5 Zerowanie... 5 Tarowanie... 5 Ważenie przedmiotu... 5 4. WAŻENIE KONTROLNE... 6 Ustawianie limitów...

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Techno Line WS 6820

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Techno Line WS 6820 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa, bezprzewodowa Techno Line WS 6820 Nr produktu 672503 Strona 1 z 7 Instalacja 1. Włóż okrągłą podstawę do słupka w tylnej części Twojej stacji pogodowej (jak pokazano

Bardziej szczegółowo

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac IRIScan Anywhere 5 PDF Scan anywhere, go paperless! for Windows and Mac Mobile scanner & OCR software Rozpoczęcie użytkowania Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

42HQE009. / 012. Pilot i jego funkcje

42HQE009. / 012. Pilot i jego funkcje Pilot i jego funkcje PL POLSKI 1. Przycisk wyboru trybu Za każdym naciśnięciem tego przycisku wybierany jest tryb pracy zgodnie z następującą sekwencją: AUTO, CHŁODZENIE, SUSZENIE, OGRZEWANIE (niedostępne

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Nr produktu

Regulator wilgotności powietrza Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Regulator wilgotności powietrza Nr produktu 561600 Strona 1 z 5 Regulator wilgotności powietrza wersja 12/10 Numer produktu 56 16 00 Używaj zgodnie ze wskazówkami producenta Regulator

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie poszczególnych części.

Oznaczenie poszczególnych części. 610396 Cyfrowy tygodniowy zegar sterujący z czujnikiem zmierzchowym. Instrukcja obsługi. Opis funkcji. Zegar sterujący umożliwia ustawienie do 25 programów dziennie lub do 175 powtarzających się programów

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Odtwarzacz audio Philips GoGear PL SA1MXX02B SA1MXX02K SA1MXX02KN SA1MXX02W SA1MXX04B SA1MXX04K SA1MXX04KN SA1MXX04P SA1MXX04W SA1MXX04WS SA1MXX08K Skrócona instrukcja obsługi Czynności wstępne Opis głównego

Bardziej szczegółowo

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC*

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Denver DAB-33,

Radio przenośne Denver DAB-33, INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001379815 Radio przenośne Denver DAB-33, 12216410 Strona 1 z 7 DENVER DAB-33 Instrukcje bezpieczeństwa Aby osiągnąć największa przyjemność i wydajność oraz w celu zapoznania

Bardziej szczegółowo

Doładowywanie akumulatora

Doładowywanie akumulatora INSTRUKCJA OBSŁUGI Doładowywanie akumulatora Urządzenie ma wbudowaną litowo-jonową baterię wielokrotnego ładowania DC 3,7V, 330mAh. Należy ją ładować w następujący sposób: Włożyć małą wtyczkę dostarczonego

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR JAZDY ORLLO LX-360/LX-360G

REJESTRATOR JAZDY ORLLO LX-360/LX-360G REJESTRATOR JAZDY ORLLO LX-360/LX-360G INSTRUKCJA OBSŁUGI 0 1. Uruchomienie urządzenia 1.1. Naładuj urządzenia do pełna poprzez kabel USB (załączony w opakowaniu), który podłączasz z tyłu na górnej części

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI TMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI TMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury LOG100 CRYO Dostmann Electronic

Rejestrator temperatury LOG100 CRYO Dostmann Electronic INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 396350 Rejestrator temperatury LOG100 CRYO Dostmann Electronic 5005-0105 Strona 1 z 7 1. Wprowadzenie Drogi kliencie, Dziękujemy bardzo za zakup jednego z naszych produktów.

Bardziej szczegółowo