DYKTAFON CYFROWY PA-VR10E PA-VR5E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DYKTAFON CYFROWY PA-VR10E PA-VR5E INSTRUKCJA OBSŁUGI"

Transkrypt

1 DYKTAFON CYFROWY PA-VR0E PA-VR5E INSTRUKCJA OBSŁUGI

2 Opisywane urządzenie jest zgodne z dyrektywą 89/336/EWG z uwzględnieniem poprawki 93/68/EWG.

3 Ostrzeżenia Zasady użytkowania Nie używaj słuchawek ani dyktafonu podczas prowadzenia samochodu lub podczas jazdy na motorze czy rowerze. Możesz spowodować wypadek. Gdy spacerujesz, nigdy nie ustawiaj głośności do takiego poziomu, przy którym nie słyszysz, co się dzieje wokół Ciebie. (Zachowaj szczególną ostrożność, gdy przechodzisz przez przejazd kolejowy lub przez ulicę.) Nieuwaga w takich sytuacjach może być przyczyną wypadku. Nie rozmontowuj ani nie modyfikuj tego urządzenia. Może to spowodować pożar, uszkodzenie lub wadliwe funkcjonowanie. Nie używaj dyktafonu w wannie, na deszczu i w innych miejscach o wyjątkowo dużej wilgotności. Nieprzestrzeganie tego warunku może być przyczyną pożaru, uszkodzenia lub wadliwego działania urządzenia. Uwagi Zasady użytkowania Nie przechowuj urządzenia w ekstremalnie zimnych miejscach lub w pobliżu otwartego ognia. Może to spowodować pożar lub uszkodzenia. Nie należy przez dłuższy czas wystawiać dyktafonu na bezpośrednie działanie światła słonecznego (szczególnie w zamkniętych miejscach, takich jak wnętrze samochodu) lub urządzeń grzewczych. Może to spowodować deformację lub utratę koloru urządzenia, a nawet pożar lub uszkodzenie. Nie umieszczaj dyktafonu w niestabilnych miejscach. Może to spowodować upadek urządzenia, co może być przyczyną obrażeń lub uszkodzeń. Nie wystawiaj dyktafonu na działanie oleistych oparów lub dymu. Może to spowodować pożar lub uszkodzenie. Nie zostawiaj urządzenia w miejscach takich jak plaża, w których istnieje duże prawdopodobieństwo przedostania się do środka pyłu, piasku i innych ciał obcych. Może to spowodować pożar lub uszkodzenia. Staraj się nie poddawać dyktafonu działaniu zbytniego nacisku, na przykład gdy trzymasz go w kieszeni lub plecaku w zatłoczonym pociągu. Może to spowodować deformację lub uszkodzenie urządzenia.

4 Nie ustawiaj zbyt wysokiego poziomu głośności. Słuchanie przez słuchawki przy bardzo wysokiej głośności przez dłuższy czas może uszkodzić Twój słuch. Zachowaj należytą ostrożność. Nie umieszczaj kart magnetycznych itp. w pobliżu głośnika. Głośnik zawiera magnesy. Nie umieszczaj w jego pobliżu nośników magnetycznych, takich jak karty kredytowe z paskami magnetycznymi, karty płatnicze, kasety wideo itp. Może to zniszczyć zapisane na nich dane. Nie wystawiaj urządzenia na działanie silnych pól magnetycznych. Nagrywanie w miejscach z silnymi polami magnetycznymi, takich jak okolice przewodów wysokiego napięcia, lub w pobliżu urządzeń emitujących fale elektromagnetyczne, takich jak telefony komórkowe, może spowodować zakłócenia w zapisywanym dźwięku. Uwagi Użytkowanie Baterii Nieprawidłowe użycie baterii może spowodować ich pęknięcie lub zapłon. Może być także przyczyną wycieku elektrolitu, co może spowodować korozję urządzenia lub zabrudzenie rąk i ubrania użytkownika. Upewnij się, że przestrzegasz następujących zaleceń związanych z użytkowaniem baterii. Podczas wkładania sprawdź czy biegun dodatni (+) i ujemny (-) są właściwie ułożone. Nie używaj jednocześnie baterii różnych typów. Nie mieszaj nowych baterii ze starymi. Nie zostawiaj wyczerpanych baterii w urządzeniu. W przypadku gdy płyn z baterii dostanie się do Twoich oczu, przemyj je czystą wodą i natychmiast zasięgnij porady lekarza. Zignorowanie tego zalecenia może spowodować trwałe uszkodzenie oka. Gdyby płyn wyciekł z baterii na skórę lub ubranie, natychmiast przemyj to miejsce obficie wodą. Nigdy nie wkładaj baterii do wody, nie wystawiaj na działanie otwartego ognia, nie rozbieraj i nie zwieraj przeciwnych biegunów. Nie używaj akumulatorków w dyktafonie. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij baterie, aby zapobiec ewentualnemu ich wyciekowi.

5 Dane przechowywane w pamięci Dane przechowywane przez użytkownika w pamięci urządzenia mogą zostać uszkodzone lub skasowane w wyniku niewłaściwego użytkowania, wystawienia na działanie ładunków elektrostatycznych lub zakłóceń elektromagnetycznych, nieprawidłowego działania i naprawy oraz gdy baterie zostały źle założone. Upewnij się, że zanotowałeś (np. na kartce) ważne informacje z pamięci urządzenia. UWAGA Firma SHARP nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty i uszkodzenia, wynikające z niewłaściwego użytkowania urządzenia i akcesoriów, zarówno przez klienta jak i osoby trzecie, niewłaściwe działanie ani za inne problemy wynikające z użycia produktu i akcesoriów, z wyjątkiem sytuacji gdy istnieje odpowiedzialność prawna. Informacje zawarte w tej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Korzystaj tylko z autoryzowanych serwisów firmy SHARP. Spis treści Strona Nazwy elementów... 4 Pierwsze użycie PA-VR0E/5E... 6 Ustawienia... Nagrywanie... 4 Odtwarzanie nagrań... 6 Usuwanie... 0 Inne funkcje... Ważne informacje... 8 Rozwiązywanie problemów... 3 Dane techniczne

6 Nazwy elementów. Gniazdo mikrofonu. Wbudowany mikrofon (strona 3) 3. Gniazdo słuchawek (strona 9) 4. Wyświetlacz (strona 5) 5. Klawisze kursora (głośność+), (głośność-), ( pomijanie/wyszukiwanie) i ( pomijanie/wyszukiwanie) 6. Przycisk OK 7. Przełącznik HOLD (strona 5) 8. Przycisk RECORD/PAUSE (strona 4) 9. Przycisk FOLDER/REPEAT (strona 4) 0. Przycisk ERASE (strona 0). Przycisk PLAY/PAUSE (strona 6). Przycisk STOP/MENU (strona 8) 3. Przycisk resetowania (strona 6) 4. Głośnik (strona 9) 5. Zaczep 6. Złącze USB (tylko w PA-VR0E) (strona 6) 7. Pokrywa komory baterii (strona 6) 8. Lampka nagrywania/odtwarzania (strony 4, 6) 4

7 Wyświetlacz. Numer folderu: Pokazuje numer folderu, w którym są przechowywane nagrywane pliki (strona 4).. Data/nr pliku: Wyświetla miesiąc/numer każdego nagranego pliku dźwiękowego (strona 5). 3. Data/numer zdarzenia: Pokazuje dzień/numer zdarzenia (strona 6). 4. Tryb ustawień: Wyświetla się, gdy są zmieniane ustawienia (strona 0). 5. Pozostały czas: Podaje czas dostępny do nagrywania (strona 5) lub wyświetla stan czasomierza. 6. Prędkość odtwarzania: Pokazuje prędkość odtwarzania (strona 6). 7. Ustawienia/czas odtwarzania itd.: Wyświetla pozycję ustawień, czas odtwarzania itd. (strona 8). 8. Głośność: Pokazuje poziom głośności (strona 6). 9. Stan baterii: Pokazuje stopień naładowania baterii (strona 9). 0. Nagrywanie: Wyświetla się podczas nagrywania (strona 5).. Powtarzanie odtwarzania: Wyświetla się gdy jest włączone powtarzanie odtwarzania (strona 7).. Tryb nagrywania: Pokazuje jakość nagrywania (strona ). 3. Nagrywanie z omijaniem ciszy: Wyświetla się, gdy jest włączony tryb omijania ciszy podczas nagrywania (strona 3). 4. Funkcja alarmu z wiadomością: Pokazuje, że alarm został ustawiony (strona 3). 5. Czasomierz: Pokazuje, że został ustawiony czasomierz (strona 4). 6. Programowane nagrywanie: Wyświetla się, gdy została włączona funkcja programowania nagrywania (strona ). 7. Tryb zegara: Pojawia się, gdy uaktywni się tryb zegara (strona 7). 5

8 Wyświetlacz i przykłady Wygląd wyświetlacza dyktafonu może się różnić od przykładów przedstawionych w tej instrukcji. Pierwsze użycie PA-VR0E/5E Zanim zaczniesz używać dyktafonu, włóż baterie i zresetuj go w celu inicjalizacji. Wkładanie baterii do dyktafonu i skasowanie pamięci Zdejmij pokrywę baterii, tak jak pokazano na rysunku poniżej. Włóż baterie dostarczone wraz z urządzeniem. Zwróć uwagę na prawidłową orientację biegunów. 3 4 Zagłębienie Umieść pokrywę baterii w pierwotnej pozycji, wpasowując ją w zagłębienia z boku dyktafonu. Używając długopisu lub podobnego narzędzia, naciśnij przycisk resetowania z tyłu urządzenia. Na wyświetlaczu pojawi się prośba o potwierdzenie resetowania: ( RESET? ). Do naciskania przycisku resetowania nie używaj przedmiotów wyjątkowo ostrych lub giętkich. 6

9 5 Naciśnij przycisk OK. Gdy napis OK? pojawi się na wyświetlaczu, naciśnij ponownie przycisk OK. Przez krótką chwilę na ekranie pojawi się komunikat RESET..., zmieniając się szybko w napis RESET!. Następnie wyświetli się ekran ustawiania daty i czasu. Aby ustawić czas i datę, wykonaj kroki od punktu 5 na stronie 0. Jeśli nie wyświetlą się powyższe informacje, spróbuj jeszcze raz nacisnąć przycisk resetowania. Jeśli nadal nic się nie dzieje, wyjmij i włóż baterie, powtarzając kroki od do 5. Ekran zegara i trybu gotowości Ekran zegara Mniej więcej po 30 sekundach bezczynności dyktafon przełącza się Miesiąc Dzień w tryb zegara. Aby wyjść z tego trybu naciśnij przycisk OK, przycisk PLAY/PAUSE lub dowolny z klawiszy kursora (, Godzina,, ). Pojawi się pokazany poniżej ekran gotowości. * Jeśli naciśniesz przycisk RECORD/PAUSE, dyktafon zacznie nagrywać. Może minąć parę sekund nim nagrywanie się rozpocznie. W tym czasie na wyświetlaczu pojawi się napis WAIT. 7

10 Ekran trybu gotowości Na tym ekranie wyświetlany jest numer folderu, pliku i data nagrywania /czas zdarzenia. Po naciśnięciu przycisku OK, pojawi się czas nagrywania dla zaznaczonych zdarzeń. Kolejne naciśnięcia przycisku OK przełączają pomiędzy tymi dwoma ekranami. Nr pliku Data (tylko dzień) Nr folderu Nr zdarzenia Godzina Czas zdarzenia/nagra nia Korzystanie z menu ustawień Czas nagrywania zaznaczonego zdarzenia Menu ustawień pozwala na zmianę parametrów nagrywania i wybór funkcji alarmu. Aby skonfigurować nagrywanie, wybierz opcje z pozycji pokazanych w menu na ekranie. (Porównaj ze spisem menu pokazanym na następnej stronie). Wciśnij przycisk STOP/MENU raz lub dwa razy, żeby wyświetlić ekran menu (ze wskaźnikiem SET ). Użyj kursorów (+) i ( ) do wyboru funkcji, a następnie naciśnij przycisk OK, by wyświetlić ekran ustawień dla wybranej opcji. Menu SET składa się z 4 ustawień. Użyj klawiszy kursorów, aby wybrać żądaną opcję, a następnie naciśnij OK. 3 4 Aby zmienić ustawienie, użyj kursorów (+) i ( ), wybierając żądaną wartość, a następnie naciśnij OK, aby zatwierdzić. Porównaj z odpowiednią stroną o ustawieniach, żeby uzyskać więcej szczegółów. Gdy zakończysz ustawianie parametrów, wciśnij przycisk STOP/MENU, aby wrócić do głównego ekranu. 8

11 Struktura menu Naciśnij przycisk STOP/MENU jeden lub dwa razy. Menu ustawień (str. ) Ustawianie trybu nagrywania (str. ) Naciśnij przycisk OK. Funkcja programowania nagrywania (str. ) Ustawienie czułości mikrofonu (str. 3) Alarm z wiadomością (str. ) Ustawianie pomijania ciszy przy nagrywaniu (str. 3) Czasomierz (str. 4) Ustawienie czasu i daty (str. 0) Ustawienie szybkości odtwarzania (str. 6) : Naciśnij przycisk kursora (+) lub ( ). 9

12 Ustawianie daty i czasu (Ustawienia zegara) Musisz ustawić datę i czas przed pierwszym użyciem dyktafonu lub po założeniu nowych baterii. Naciśnij przycisk STOP/MENU jeden lub dwa razy, aby wyświetlić ekran menu. 3 Naciśnij przycisk OK. Pojawi się ekran ustawień. Klawiszami kursora (+) i ( ) przełączaj opcje do momentu pojawienia się napisu CLOCK (ustawienia czasu). 4 Naciśnij przycisk OK. Pojawi się migający numer roku. 5 6 Klawiszami kursora (+) i ( ) wybierz rok. Rok może być ustawiony pomiędzy wartościami 000 a 099. Wciśnij przycisk OK, aby zatwierdzić wybrany rok. Następnie pojawi się migający numer miesiąca. 0

13 7 8 9 Klawiszami kursora (+) i ( ) wybierz miesiąc. Wciśnij przycisk OK, aby zatwierdzić wybrany miesiąc. Następnie pojawi się migający numer dnia. Klawiszami kursora (+) i ( ) wybierz dzień. 0 Wciśnij przycisk OK, aby zatwierdzić wybrany dzień. Zastosuj te same instrukcje, by ustawić godziny i minuty. Po zatwierdzeniu minut, ustawionych na podstawie dokładnego zegara, naciśnij przycisk OK. W ten sposób zakończysz procedurę ustawiania daty i czasu. Wyświetlacz powróci do trybu wyświetlania menu. Naciśnij przycisk STOP/MENU. Porady Naciśnij klawisz kursora ( ), aby powrócić do wcześniejszej pozycji. Ekran powróci do trybu zegara, jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku przez 30 sekund lub dłużej. Żeby ustawić sekundy w zgodzie z sygnałem podawanym przez radio, do momentu tuż przed sygnałem naciskaj na przemian klawisze kursora (+) i ( ), żeby zapobiec wyłączeniu po 30 sekundach bezczynności.

14 Ustawienia W tym rozdziale zostanie wyjaśnione jak ustawiać parametry, konieczne do używania różnych funkcji dyktafonu. Wskazanie wyświetlacza Ustawianie trybu nagrywania... CODEC Ustawianie czułości mikrofonu... SENSE Ustawianie pomijania ciszy przy nagrywaniu... VAFON Ustawianie daty i czasu... CLOCK Ustawianie trybu nagrywania Do wyboru są następujące tryby: HQ (nagrywanie o wysokiej jakości), SP (nagrywanie o standardowej jakości) lub LP (nagrywanie w trybie long-play). 3 Naciśnij przycisk STOP/MENU raz lub dwukrotnie, by wyświetlić ekran menu. Naciśnij przycisk OK. Pojawi się ekran ustawień. Klawiszami kursora (+) i ( ) wybierz na ekranie opcję CODEC (ustawienia trybu nagrywania) i naciśnij przycisk OK. Pojawi się ekran ustawienia trybu nagrywania. Wyświetlane ustawienie zmienia się w kolejności pokazanej poniżej, po każdym naciśnięciu klawisza kursora (+) lub ( ). HQ SP LP HQ... Wskaźnik trybu nagrywania Tryby i czasy nagrywania PA-VR0E: Tryb HQ: ok. 4 godzin Tryb SP: ok. 8,5 godziny Tryb LP: ok. 8 godzin PA-VR5E: Tryb HQ: ok. godziny Tryb SP: ok. 4 godziny Tryb LP: ok. 4 godzin Tryb HQ: nagrywa z najwyższą możliwą jakością Tryb SP: nagrywa ze standardową jakością dyktafonu Tryb LP: nagrywa przez długi czas, ale ze zmniejszoną jakością

15 4 Wybierz tryb nagrywania i naciśnij przycisk OK. Ustawianie czułości mikrofonu Możesz wybrać jeden z dwóch poziomów czułości wbudowanego w dyktafon mikrofonu. 3 4 Naciśnij przycisk STOP/MENU jeden lub dwa razy, żeby wyświetlić ekran menu. Naciśnij przycisk OK. Pojawi się ekran ustawień. Klawiszami kursora (+) i ( ) wybierz na ekranie opcję SENSE (ustawienia czułości mikrofonu) i naciśnij przycisk OK. Pojawi się ekran wyboru czułości mikrofonu. Przy każdym naciśnięciu klawisza kursora (+) lub ( ), ustawienie zmienia się pomiędzy HIGH (wysoka) i LOW (niska). HIGH: Tryb wysokiej czułości, umożliwiający nagrywanie także dźwięków z otoczenia. LOW: Normalna czułość. Idealna przy dyktowaniu. Wybierz ustawienie czułości mikrofonu i naciśnij przycisk OK. Ustawianie nagrywania z pomijaniem ciszy Funkcja pomijania ciszy przy nagrywaniu (VAFON) automatycznie wstrzymuje nagrywanie, gdy dźwięk staje się niesłyszalny. 3 Naciśnij przycisk STOP/MENU jeden lub dwa razy, żeby wyświetlić ekran menu. Naciśnij przycisk OK. Pojawi się ekran ustawień. Klawiszami kursora (+) i ( ) wybierz na ekranie opcję VAFON (ustawienia pomijania ciszy przy nagrywaniu) i naciśnij przycisk OK. 3

16 Pojawi się ekran ustawień omijania ciszy przy nagrywaniu. Naciśnij przycisk (+) lub ( ), żeby wybrać opcję ON (włączone) lub OFF (wyłączone). ON: Aktywuje pomijanie ciszy przy nagrywaniu. OFF: Powraca do normalnego nagrywania głosu. 4 Naciśnij przycisk OK. Wskaźnik włączonej funkcji Ustawianie daty i czasu Patrz opis Ustawianie daty i czasu na stronie 0, aby uzyskać informacje na ten temat. Nagrywanie Dyktafon PA-VR0E/PA-VR5E posiada cztery foldery do przechowywania nagrań, co pozwala na ułożenie nagrań według kategorii lub wydarzeń. Całkowity czas nagrania (strona ) jest współdzielony przez wszystkie foldery, zatem w stosunku do całkowitego dostępnego czasu nie istnieje limit długości nagrań, które mogą być zapisane w jednym z folderów. Każdy folder może pomieścić do 7 nagrań (plików). Naciśnij przycisk FOLDER/REPEAT, żeby wybrać folder, w którym będą przechowywane nagrania, a następnie naciśnij przycisk OK. Po każdym naciśnięciu przycisku FOLDER/REPEAT, wyświetlany folder zmienia się w kolejności pokazanej poniżej. Folder Folder Folder 3 Folder 4 Folder... Wskaźnik folderu Po naciśnięciu przycisku RECORD/PAUSE, na wyświetlaczu pojawi się napis REC, włącznie z numerem pliku nowego nagrania. Rozpocznie się nagrywanie. Lampka na tylnej ściance dyktafonu zaświeci się na czerwono. 4

17 Wskaźnik folderu Numer pliku Wskaźnik nagrywania Tryb nagrywania 3 Czas pozostały do końca nagrania Naciśnij przycisk STOP/MENU, żeby zatrzymać nagrywanie. Uwagi dotyczące nagrywania głosu Można zapisać do 7 plików w każdym folderze. Gdy skończy się dostępny czas do nagrywania, na wyświetlaczu pojawi się napis FULL i nie będzie można nic więcej nagrać. Skasuj kilka niepotrzebnych plików i spróbuj ponownie. Napis FULL może pojawić się po naciśnięciu przycisku RECORD/PAUSE nawet wtedy, gdy pozostało trochę dostępnego czasu. Skasuj kilka niepotrzebnych plików i spróbuj ponownie. Wskaźnik czasu nagrywania/odtwarzania podaje jedynie przybliżone wartości. Nie wyjmuj baterii podczas nagrywania. Można również podłączyć jeden z mikrofonów dostępnych na rynku i używać go do nagrywania. Jednak w takim przypadku nie gwarantujemy dobrej jakości dźwięku. Do dyktafonu podłączaj jedynie mikrofony o długości kabla poniżej,0 m. Porada Gdy dyktafon jest w trybie zegara, możesz rozpocząć nagrywanie naciskając przycisk RECORD/PAUSE. Głos zostanie zapisany w bieżącym folderze i przy użyciu ustawionych opcji nagrywania. Może minąć kilka sekund zanim rozpocznie się nagrywanie. Wstrzymanie nagrywania Naciśnij przycisk RECORD/PAUSE podczas nagrywania. Na wyświetlaczu pojawi się napis PAUSE, a nagrywanie zostanie wstrzymane. Aby wznowić nagrywanie, wciśnij ponownie przycisk RECORD/PAUSE. Funkcja pomijania ciszy Gdy jest włączone omijanie ciszy podczas nagrywania (zobacz na stronie 3), nagrywanie zostaje wstrzymane, gdy dźwięk staje się niesłyszalny. W pewnych warunkach początek nagrania może się nie zapisać. W takiej sytuacji wyłącz tą funkcję. Wstawianie znaczników zdarzeń Możesz wstawić znaczniki zdarzeń do pliku, aby później szybko odszukać miejsce, które chcesz przesłuchać ponownie. Gdy plik zawiera znaczniki 5

18 zdarzeń, możesz przechodzić między nimi podczas odtwarzania przy użyciu przycisków kursora ( ) lub ( ). Możesz zapisać do 50 zdarzeń w każdym pliku. Naciśnij przycisk OK podczas nagrywania lub podczas odtwarzania. Nowy numer zdarzenia pojawi się na wyświetlaczu. Nagrywanie lub odtwarzanie trwa dalej po wstawieniu znacznika. W ten sam sposób możesz dodać kolejne zdarzenia. Numer zdarzenia Odtwarzanie nagrań Naciśnij przycisk FOLDER/REPEAT, żeby wybrać żądany folder i naciśnij przycisk OK. Przyciskami kursora ( ) lub ( ) wybierz numer pliku. Naciśnij przycisk PLAY/PAUSE, żeby rozpocząć odtwarzanie. Lampka na tyle dyktafonu zaświeci się na zielono. Klawiszami kursora (VOL+) i (VOL ) dostosuj poziom głośności. Żeby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk STOP/MENU. Odtwarzanie zatrzyma się automatycznie, gdy dojdzie do końca pliku. Wstrzymanie odtwarzania (pauza) Naciśnij przycisk PLAY/PAUSE podczas odtwarzania. Napis PAUSE zacznie pulsować na wyświetlaczu i odtwarzanie zostanie wstrzymane. Aby wznowić odtwarzanie, naciśnij ponownie przycisk PLAY/PAUSE. Zmiana prędkości odtwarzania Wciśnij przycisk STOP/MENU jeden lub dwa razy, aby wyświetlić ekran menu. 6

19 3 4 Klawiszami kursora (+) i ( ) wybierz pozycję SPEED (ustawienia prędkości odtwarzania) i naciśnij przycisk OK. Pojawi się ekran ustawień. Klawiszami kursora (+) i ( ) wybierz FAST (szybko), REG (normalnie) lub SLOW (wolno). FAST: Szybkie odtwarzanie Wskaźnik na wyświetlaczu REG: Odtwarzanie w normalnym tempie. SLOW: Wolne odtwarzanie. Naciśnij przycisk OK. Powtarzanie odtwarzania Powtarzanie zdarzeń Funkcja ta powtarza fragment między dwoma znacznikami zdarzeń w aktualnie odtwarzanym nagraniu. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk FOLDER/REPEAT, aby włączyć powtarzanie nagrania między dwoma znacznikami. Zajrzyj do Wstawianie znaczników zdarzeń na stronie 5, aby uzyskać więcej informacji na ten temat. Pulsuje Powtarzanie pliku Funkcja ta powtarza odtwarzanie aktualnie odsłuchiwanego pliku. Aby powtórzyć odtwarzanie całego pliku, podczas odtwarzania wciśnij i przytrzymaj przynajmniej przez sekundę przycisk FOLDER/REPEAT. Pulsuje Anulowanie powtarzania Aby powrócić do normalnego odtwarzania, naciśnij przycisk FOLDER/REPEAT w trybie powtarzania. 7

20 Pomijanie/wyszukiwanie Pomijanie pliku Możesz przejść szybko do poprzedniego lub następnego pliku naciskając przycisk kursora ( SKIP/SEARCH) lub (SKIP/SEARCH ). Jeśli bieżący plik zawiera znaczniki zdarzeń, dyktafon przejdzie do poprzedniego lub następnego znacznika. Tryb Naciśnięty klawisz Skutek SKIP/SEARCH Zatrzymany lub Wyświetla numer poprzedniego lub następnego pliku. Jeśli bieżące nagranie zawiera znaczniki zdarzeń, wyświetli się numer poprzedniego Odtwarzanie (plik do przodu) (plik wstecz) lub następnego z nich. Wyświetla numer następnego pliku i rozpoczyna odtwarzanie od początku tego pliku. Jeśli bieżące nagranie zawiera znaczniki zdarzeń, wyświetlony zostanie numer następnego znacznika i rozpocznie się od niego odtwarzanie. Wyświetla numer poprzedniego pliku i rozpoczyna odtwarzanie od początku tego pliku. Jeśli bieżące nagranie zawiera znaczniki zdarzeń, wyświetlony zostanie numer poprzedniego znacznika i rozpocznie się od niego odtwarzanie. Przeszukiwanie pliku Funkcja przeszukuje pliki w trybie szybkiego przewijania do przodu/wstecz, gdy lewy ( ) lub prawy ( ) przycisk SKIP/SEARCH zostanie przytrzymany. Jeśli bieżący plik zawiera znaczniki zdarzeń, dyktafon wyszukuje po zaznaczonych zdarzeniach. 8

21 Tryb Odtwarzanie Naciśnięty klawisz SKIP/SEARCH Skutek Przeszukiwanie do przodu w bieżącym pliku. Gdy zwolnisz prawy ( ) przycisk pomijania/przeszukiwania, zostanie wznowione odtwarzanie. Jeśli bieżące nagranie zawiera znaczniki zdarzeń, dyktafon przeszuka do przodu do końca bieżącego zdarzenia, a potem zacznie pomijać po jednym znaczniku. Gdy zostanie osiągnięty ostatni znacznik w pliku, nastąpi pomijanie kolejnych plików. Gdy zwolnisz prawy ( ) przycisk pomijania/ wyszukiwania, odtwarzanie rozpocznie się od początku pliku (lub znacznika zdarzeń), do którego doszło przewijanie. Przeszukiwanie wstecz w bieżącym pliku. Gdy zwolnisz lewy ( ) przycisk pomijania/przeszukiwania, zostanie wznowione odtwarzanie. Jeśli bieżące nagranie zawiera znaczniki zdarzeń, dyktafon przeszuka wstecz do początku bieżącego zdarzenia, a potem zacznie pomijać po jednym znaczniku. Gdy zostanie osiągnięty ostatni pierwszy w pliku, nastąpi pomijanie plików. Gdy zwolnisz lewy ( ) przycisk pomijania/wyszukiwania, odtwarzanie rozpocznie się od początku pliku (lub znacznika zdarzeń), do którego doszło przewijanie. Użycie słuchawek Możesz odsłuchiwać nagrania przez dostarczone słuchawki, podłączając je do gniazda słuchawek w dyktafonie. Gdy słuchawki zostaną podłączone, głośnik przestanie emitować dźwięk. Uwagi: Nie ustawiaj zbyt wysokiego poziomu głośności podczas korzystania ze słuchawek, gdyż może to uszkodzić Twój słuch. Nie podłączaj do dyktafonu innych słuchawek niż dostarczone. 9

22 3 4 Usuwanie Usuwanie znaczników zdarzeń Naciśnij przycisk FOLDER/REPEAT, wybierz folder i naciśnij przycisk OK. Klawiszami kursora ( ) i ( ) wybierz żądany numer pliku. Klawiszami kursora ( ) i ( ) wybierz numer znacznika do skasowania. Wciśnij przycisk ERASE. Pulsuje Pojawi się napis DEL.?, a zaznaczony numer zdarzenia zacznie pulsować. 5 Naciśnij przycisk OK. Pojawi się komunikat DELETE!, a znacznik zdarzenia zostanie skasowany. Numery pozostałych zdarzeń zostaną odpowiednio uporządkowane. Uwaga: Skasowany zostaje jedynie znacznik. Zaznaczone dane dźwiękowe pozostaną nienaruszone. Usuwanie podczas odtwarzania Wykonaj kroki 4 i 5 z powyższego opisu w momencie, gdy numer zdarzenia pojawi się na wyświetlaczu. Kasowanie plików 3 Naciśnij przycisk FOLDER/REPEAT, wybierz folder i naciśnij przycisk OK. Przytrzymaj przycisk kursora ( ) i ( ), a następnie wybierz numer pliku do skasowania. Przytrzymaj przycisk ERASE przez sekundę lub dłużej. Pulsuje Pojawi się komunikat DEL.?, a wybrany plik zacznie pulsować. 4 Naciśnij przycisk OK. Pojawi się komunikat DELETE! i plik zostanie skasowany. 0

23 Numery pozostałych plików zostaną odpowiednio uporządkowane. Kasowanie w trakcie odtwarzania Wykonaj kroki 3 i 4 z powyższego opisu w momencie, gdy numer pliku pojawi się na wyświetlaczu. Kasowanie wszystkich plików w folderze 3 Naciśnij przycisk FOLDER/REPEAT, wybierz folder i naciśnij przycisk OK. Przytrzymaj przycisk ERASE przez około 5 sekund lub dłużej. Pytanie DEL.? pojawi się na ekranie, a numer wybranego folderu zacznie pulsować. Naciśnij przycisk OK. Wyświetli się komunikat DELETE! i wszystkie pliki w folderze zostaną skasowane. Pulsuje Kasowanie w trakcie odtwarzania Wykonaj kroki i 3 z powyższego opisu. Inne funkcje Funkcja programowania nagrywania Funkcja ta umożliwia ustawienie automatycznego nagrywania o wybranym czasie początkowym i końcowym. 3 Naciśnij przycisk STOP/MENU raz lub dwa razy, by wyświetlić ekran menu. Klawiszami kursora (+) i ( ) wybierz pozycję SCHED (funkcja programowania nagrywania) i naciśnij przycisk OK. Pojawi się ekran ustawień programowania nagrywania z migającą godziną startu nagrywania. Klawiszami kursora (+) i ( ) wybierz żądaną godzinę. Wskaźnik Czas rozpoczęcia

24 Zatwierdź wyświetlaną godzinę przyciskiem OK. Zaczną pulsować minuty. Klawiszami kursora (+) i ( ) wybierz minuty. Zatwierdź wyświetlane minuty przyciskiem OK. Zacznie migać godzina końca nagrywania. Zastosuj te same instrukcje co powyżej dla ustawienia czasu zakończenia nagrywania. Po zatwierdzeniu minut, naciśnij przycisk OK. W ten sposób zakończysz programowanie czasów nagrywania i powrócisz do ekranu menu. Porada Naciśnij przycisk kursora, aby wrócić do poprzedniego ustawienia. Naciśnij przycisk kursora, aby przejść do następnego ustawienia. Nagrywanie rozpoczyna się na krótką chwilę przed ustawionym czasem. Ustawienia takie jak tryb nagrywania czy czułość mikrofonu, dokonane przed ustawionym czasem, zostaną użyte do nagrywania. Gdy podczas odtwarzania nadejdzie zaprogramowana godzina, odtwarzanie zatrzyma się a dyktafon zacznie nagrywać. Jeśli nadejdzie zaprogramowana godzina, gdy dyktafon jest podłączony do komputera, pojawi się migający komunikat, a nagrywanie się nie rozpocznie. Anulowanie ustawień 3 Wyświetl ekran ustawień programowania nagrywania. (Patrz kroki i na stronie.) Naciśnij przycisk ERASE. Na wyświetlaczu pojawi się pytanie DEL.?. Naciśnij przycisk OK. Pojawi się komunikat DELETE! i ustawienia zostaną skasowane. Funkcja alarmu z wiadomością Funkcja ta pozwala na odtworzenie o wybranej godzinie wcześniej nagranej wiadomości lub alarmu dźwiękowego. Możesz ustawić jednocześnie do 3 alarmów.

25 Odtwarzanie wiadomości Naciśnij przycisk STOP/MENU raz lub dwa razy, by wyświetlić ekran menu. Klawiszami kursora (+) i ( ) wybierz opcję ALARM (funkcja programowania nagrywania) i naciśnij przycisk OK. Pojawi się ekran ALARM. Aby wybrać ALARM lub ALARM 3, użyj klawiszy kursora (+) i ( ). 3 Naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić ekran ustawień alarmu. Wskaźnik 4 Klawiszami kursora (+) i ( ) wybierz opcję MSG (wiadomość) i naciśnij przycisk OK. Pojawi się napis RECORD (nagrywanie) Naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć nagrywanie. () Na wyświetlaczu pojawi się odliczanie REC 3,,, a następnie napis START, wskazujący, że możesz rozpocząć nagrywanie wiadomości. Nagranie może trwać do 5 sekund. Odliczanie na wyświetlaczu pokazuje pozostały czas. Aby wcześniej zakończyć nagrywanie naciśnij przycisk OK. () Gdy skończysz nagrywać wiadomość, na wyświetlaczu pojawi się migający komunikat MSG, a nagrana wiadomość zostanie odtworzona. (3) Następnie pojawi się komunikat OK? z prośbą o potwierdzenie. Jeśli jesteś zadowolony z nagrania, naciśnij przycisk OK. Żeby powtórzyć nagrywanie, naciśnij klawisz kursora (+), aby powrócić do ekranu nagrywania z punktu 4. Naciśnij klawisz OK, by wyświetlić ekran ustawień alarmu. Klawiszami kursora (+) i ( ) wybierz ustawianie godziny startu i naciśnij przycisk OK. Teraz zaczną pulsować minuty. Użyj powyższych instrukcji, by ustawić minuty i naciśnij przycisk OK. 3

26 8 Klawiszami kursora (+) i ( ) wybierz opcję ONCE (raz) lub DAILY (codziennie) i naciśnij przycisk OK. (Opcja ONCE uruchamia alarm tylko raz. Opcja DAILY uruchamia alarm każdego dnia.) Porady Aby użyć wiadomości nagranej wcześniej, użyj klawiszy kursora / po wykonaniu kroku 4, wybierając opcję RECALL (przywołanie), i naciśnij przycisk OK. Następnie ustaw czas alarmu. Wiadomości są nagrywane z czułością mikrofonu ustawioną na LOW i w trybie nagrywania HQ. Nie można zmienić tych ustawień. Aktualnie trwające odtwarzanie nagrań zostaje zatrzymane w celu odtworzenia alarmu. Jeśli właśnie nagrywasz, gdy nadejdzie czas ustawionego alarmu, ikona alarmu zacznie migać, ale nagrywanie nie zostaje przerwane. Gdy dyktafon jest podłączony do komputera i nadejdzie czas alarmu, na wyświetlaczu miga ikona. Wiadomość zostaje odtworzona po odłączeniu urządzenia od komputera. Używanie alarmu dźwiękowego Żeby ustawić alarm dźwiękowy, w kroku 4 wybierz opcję CHIME i ustaw czas alarmu. Funkcja czasomierza Funkcja czasomierza uruchamia alarm dźwiękowy po upływie ustawionego czasu. Można ustawić opóźnienie od do 99 minut. 3 Naciśnij przycisk STOP/MENU raz lub dwa razy, by wyświetlić ekran menu. Przy pomocy klawiszy kursora (+) i ( ) wybierz pozycję TIMER (funkcja czasomierza) i naciśnij przycisk OK. Pojawi się ekran ustawień czasomierza. Klawiszami kursora (+) i ( ) wybierz opóźnienie czasomierza (-99 minut) i naciśnij przycisk OK. Czasomierz zacznie odliczać czas. Żeby zatrzymać czasomierz w trakcie działania, naciśnij przycisk STOP/MENU. 4

27 Funkcja wstrzymania Przestawienie przełącznika HOLD (wstrzymaj) na pozycję blokady, powoduje zawieszenie dyktafonu w bieżących ustawieniach i zablokowuje inne przyciski. Używaj tej opcji, aby zapobiec przypadkowemu naciśnięciu przycisków urządzenia. Aby odblokować dyktafon, przestaw przełącznik HOLD do pozycji odblokowania. Przechowywanie nagrań na komputerze (tylko model PA-VR0E) Nagrania utworzone w dyktafonie możesz zapisać na komputerze w formie plików z danymi. Jest również możliwe późniejsze przesłanie tych plików z powrotem do dyktafonu. Aby podłączyć dyktafon i przechowywać nagrane materiały, Twój komputer musi spełniać wymagania systemowe wymienione poniżej. Komputer osobisty z systemem Microsoft Windows Obsługiwane Kompatybilne z IBM PC/AT komputery Obsługiwane Microsoft Windows XP Professional/ systemy operacyjne XP Home/Me/000 Professional/98/98SE Złącze USB Wymagane jedno złącze USB (wersja. lub nowsza) do podłączenia dyktafonu cyfrowego Uwaga: Jeśli na Twoim komputerze jest zainstalowany system Windows 98 lub 98 SE, będziesz musiał zainstalować specjalne sterowniki USB. Możesz je ściągnąć ze strony o adresie podanym poniżej. Po ściągnięciu przeczytaj instrukcje na stronie, dotyczące instalacji. Strona wsparcia technicznego dla dyktafonu cyfrowego Użytkownicy innych systemów operacyjnych powinni zapoznać się z informacjami na stronie wsparcia technicznego. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. 5

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Rejestrator dźwięku Tascam DR-40

Rejestrator dźwięku Tascam DR-40 Rejestrator dźwięku Tascam DR-40 Instrukcja obsługi Urządzenie posiada numer seryjny zlokalizowany na dolnym panelu. Zapisz go i zachowaj. Nr seryjny: Strona 1 z 124 WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 1.

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C3 00

Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pomoc techniczna 5 Krótko o urządzeniu Nokia C3 5 Główne cechy i funkcje 5 Klawisze i części 5 Wprowadzenie 7 Wkładanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO DYKTAFONU

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO DYKTAFONU INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO DYKTAFONU VR 2000 Maycom polska s.c. 33-300 Nowy Sącz ul. Grottgera 3 tel.: +48 18 547 42 22 e-mail: maycom@maycom.pl www.maycom.pl Uwagi wstępne 1. Dyktafonu nie należy używać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C2-00

Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Dwa słowa o telefonie 5 Telefon z dwiema kartami SIM 5 Klawisze i części 5 Pierwsze kroki 6 Wkładanie karty SIM i baterii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Informacje ogólne 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Usługi sieciowe 5 Pamięć współdzielona 6 Kody dostępu 6 Aktualizacje

Bardziej szczegółowo

Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD)

Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD) Instrukcja obsługi Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD) Nr modelu HC-V270 HC-V260 Przed przystąpieniem do eksploatacji opisywanego produktu należy dokładnie przeczytać niniejsze zalecenia i zachować

Bardziej szczegółowo

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn).

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). CD/USB NETWORK W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). Wprowadzenie Dziękujemy za zakup wieży firmy SHARP. Żeby zapewnić prawidłową pracę opisywanego

Bardziej szczegółowo

X-E1. Podręcznik użytkownika DIGITAL CAMERA. Przed rozpoczęciem. Pierwsze kroki. Podstawy fotografowania i odtwarzania

X-E1. Podręcznik użytkownika DIGITAL CAMERA. Przed rozpoczęciem. Pierwsze kroki. Podstawy fotografowania i odtwarzania BL01756-E00 PL DIGITAL CAMERA X-E1 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM X-E1 i instalować dołączone do niego

Bardziej szczegółowo

HG10. Polski. Magyar. Česky. Slovensky. Kamera wideo HD Instrukcja obsługi. HD kamera Használati útmutató. Videokamera HD Návod k používání

HG10. Polski. Magyar. Česky. Slovensky. Kamera wideo HD Instrukcja obsługi. HD kamera Használati útmutató. Videokamera HD Návod k používání HG10 Kamera wideo HD Instrukcja obsługi HD kamera Használati útmutató Videokamera HD Návod k používání Polski Magyar Česky Slovensky Videokamera HD Návod na používanie Prosimy zapoznać się również z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0293-0 PL DIGITAL CAMERA FINEPIX Seria SL000 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej EchoStar International Corporation Calle La Granja 100 Nave 1 Poligono Industrial de Alcobendas 28108 Alcobendas, Madryt (Hiszpania) www.echostareurope.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia 500

Instrukcja obsługi Nokia 500 Instrukcja obsługi Nokia 500 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Pierwsze kroki 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty SIM 9 Wkładanie karty pamięci 10 Ładowanie 12 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku.

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Informacje o Instrukcji obsługi Urządzenie zostało dostarczone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 2011 VTech Printed in China 91-002574-003

Instrukcja obsługi. 2011 VTech Printed in China 91-002574-003 Instrukcja obsługi 2011 VTech Printed in China 91-002574-003 WSTĘP Aparat cyfrowy Kidizoom to wytrzymały aparat pozwalający dzieciom robić własne zdjęcia, nakręcać filmy i grać w gry! Aparat Kidizoom ma

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát

Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát 4-32-058-93() Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát DSC-HX Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach.

Bardziej szczegółowo

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Podręcznik użytkownika 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Wydanie oryginalne: 02/2012 Oznaczenie modelu: Numer

Bardziej szczegółowo

LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S

LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S MODEL LC-46LE830E LC-46LE830RU LC-46LE831E LC-46LE831S INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR KOLOROWY LCD LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S ASA Oświadczenie CE: Niniejszym firma SHARP Electronics

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MAGNETOWID 31D-250 31D-254 (VPS/PDC) 31D-450 31D-454 (VPS/PDC) Numer modelu: Numer seryjny:

Instrukcja obsługi MAGNETOWID 31D-250 31D-254 (VPS/PDC) 31D-450 31D-454 (VPS/PDC) Numer modelu: Numer seryjny: HM343ED(PL).fm Page 1 Monday, December 26, 2005 10:13 AM MAGNETOWID 31D-250 31D-254 (VPS/PDC) 31D-450 31D-454 (VPS/PDC) Instrukcja obsługi PAL Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa...2 Przed

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Ariva 210 Combo. Polski

Instrukcja obsługi. Ariva 210 Combo. Polski Instrukcja obsługi Ariva 210 Combo Polski OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki satelitarne Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 625

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 625 Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 625 Wydanie 1.0 PL Psst... Ten przewodnik to nie wszystko... W telefonie znajduje się podręcznik użytkownika masz go zawsze pod ręką. Na ekranie startowym przesuń palcem

Bardziej szczegółowo

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA OLE40350TI-B TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 PL IT INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA ISTRUZIONI PER L USO PT MANUAL DE INSTRUÇÕES Zawartość Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C5 00

Instrukcja obsługi Nokia C5 00 Instrukcja obsługi Nokia C5 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Aplikacje biurowe 6 Usługi sieciowe 6 Szybki start 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty

Bardziej szczegółowo

U Instrukcja obsługi

U Instrukcja obsługi U Instrukcja obsługi Spis treści Ważne informacje...7 Android co i dlaczego?...8 Aplikacje...8 Czynności przygotowawcze...9 Przygotowanie telefonu do pracy...9 Włączanie i wyłączanie telefonu...11 Kreator

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia N8-00

Instrukcja obsługi Nokia N8-00 Instrukcja obsługi Nokia N8-00 Wydanie 3.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 6 Pierwsze kroki 8 Klawisze i części 8 Regulacja głośności połączenia telefonicznego, utworu lub wideo 10 Blokowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia E52

Instrukcja obsługi Nokia E52 Instrukcja obsługi Nokia E52 Wydanie 7.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 6 Usługi sieciowe 7 Informacje o technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) 7 Znajdowanie

Bardziej szczegółowo