Instrukcja dotycząca aktualizacji programu z wersji 5.0 lub 6.0 do wersji 6.2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja dotycząca aktualizacji programu z wersji 5.0 lub 6.0 do wersji 6.2"

Transkrypt

1 zintegrowane środowisko tłumaczeniowe Instrukcja dotycząca aktualizacji programu z wersji 5.0 lub 6.0 do wersji Kilgray Translation Technologies Wszelkie prawa zastrzeżone. Tłumaczenie: GET IT Wszelkie prawa zastrzeżone.

2 Spis treści Spis treści Wprowadzenie Pobieranie i instalacja memoq Konwertowanie projektów i zasobów do memoq Konwersja korpusów do memoq Konwertowanie wcześniejszych projektów do memoq Jednoczesne korzystanie z memoq 6.2 i memoq Inne dokumenty... 7 Niniejsza instrukcja dotyczy programu memoq w wersji 6.2. Tekst zawiera przykładowe komunikaty z angielskiej wersji językowej interfejsu użytkownika. Elementy te są stale weryfikowane i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jeśli przeglądasz ten dokument w formie elektronicznej na przykład w programie Adobe Reader adresy stron internetowych są aktywne i umożliwiają przejście do witryn opisywanych w tekście. Ważne: Przed aktualizacją memoq przeczytaj wszystkie podrozdziały tego dokumentu. Zintegrowane środowisko tłumaczeniowe memoq Strona 2 z 7

3 1 Wprowadzenie Niniejszy dokument zawiera instrukcje dotyczące aktualizacji programu memoq z wersji 5.0 do wersji 6.0 lub bezpośrednio z wersji 5 do wersji 6.2. W dokumencie opisano: procedurę aktualizacji; metodę konwersji zasobów i projektów z memoq 5 do nowych formatów oraz sposób korzystania z memoq 5 oraz memoq 6 i 6.2 na jednym komputerze. Jeżeli pracujesz nad dużym lub bardzo ważnym projektem, zalecamy odłożenie aktualizacji na później. Przeprowadź aktualizację dopiero po odesłaniu zakończonego tłumaczenia. Ważne: Można zaktualizować memoq z wersji 5.0 bezpośrednio do wersji 6.2. Jeśli używasz wersji starszej niż memoq 5, najpierw zaktualizuj program do wersji 5. Więcej informacji na temat aktualizacji poszczególnych wersji uzyskasz na stronie internetowej firmy Kilgray: 2 Pobieranie i instalacja memoq 6.2 Wymagania systemowe wersji 6.2 memoq są mniej więcej takie same jak w przypadku wersji 5 i 6 do uruchomienia nowej wersji nie jest wymagany lepszy komputer. Program wymaga jednak 80 MB miejsca na dysku twardym. Zalecamy też korzystanie z 1 GB pamięci operacyjnej zwłaszcza podczas pracy nad większymi projektami. Aby zaktualizować program, po prostu pobierz i zainstaluj memoq 6.2. Szczegółowe instrukcje na ten temat znajdziesz w dokumencie Podręcznik instalacji i aktywacji memoq 6.2. Dokument ten jest dostępny na stronie internetowej firmy Kilgray: Aby pobrać memoq w wersji 6.2, wejdź na stronę internetową firmy Kilgray (http://www.kilgray.com/downloads), przejdź do sekcji memoq i kliknij przycisk Download (Pobierz) widoczny przy wersji memoq 6.2. Ważne: Nie zapomnij, że do pracy w memoq 6.2 potrzebujesz nowej licencji. Korzystanie z memoq 6.2 na licencjach dla wersji 5 nie jest możliwe. Po uruchomieniu programu musisz uzyskać licencję i aktywować swoją kopię memoq 6.2. Jeżeli program memoq w wersji 5 i (lub) 6 jest już zainstalowany na komputerze w momencie instalacji wersji 6.2, nowa wersja będzie korzystała z numeru seryjnego wcześniejszej wersji. Oznacza to, że musisz uzyskać nową licencję dla istniejącego numeru seryjnego. Zintegrowane środowisko tłumaczeniowe memoq Strona 3 z 7

4 Uwaga: Jeżeli twój program memoq został zakupiony nie dalej niż rok temu, licencję uaktualnienia otrzymasz bezpłatnie. Podczas pierwszej aktualizacji licencji w memoq 6.2 nowe licencje są automatycznie pobierane przez system. Jeżeli tak się nie stanie, skontaktuj się z działem wsparcia technicznego firmy Kilgray. 3 Konwertowanie projektów i zasobów do memoq 6.2 Najważniejszą różnicą w stosunku do poprzednich wersji jest to, że w memoq 6 wprowadzono format memoq XLIFF oraz funkcję migracji korpusów LiveDocs. Zaowocowało to zmianą formatu korpusów. W przypadku migracji z wersji 5 bezpośrednio do wersji 6.2 bez aktualizacji do wersji 6.0 funkcja eksportu dokumentów do oryginalnego formatu może być niedostępna. Uwaga: Dokumenty TTX oraz dokumenty zaimportowane za pomocą łańcucha filtrów nie mogą być eksportowane po migracji do wersji 6.0 lub 6.2. Nie można również wykonać eksportu projektów Star Transit. Jeżeli podczas uruchamiania się memoq wykryje elementy ze starszych wersji programu (pamięci tłumaczeniowe, bazy terminologiczne lub korpusy) wśród załączonych zasobów lokalnych, pojawi się okno dialogowe Migrate legacy resources (Dokonaj migracji zasobów ze starszej wersji). Możesz zdecydować, czy chcesz dokonać migracji korpusów natychmiast czy później. Ważne: Projekty stworzone w memoq 6.0 można otwierać w wersji 6.2 bez migracji Konwersja korpusów do memoq 6.2 W memoq 6.2 zmienił się wewnętrzny format korpusów LiveDocs, dlatego nie są one kompatybilne z korpusami stworzonymi w memoq 5. Mimo że podczas aktualizacji wersji 6.0 do 6.2 format korpusów się nie zmienił, memoq zapyta o migrację. Migracja korpusów w wersji 6.2 przebiega tak samo jak w wersji 6.0. Nie ma żadnych zmian w formacie pamięci tłumaczeniowych, baz terminologicznych ani innych zasobów. Ważne: Zdecydowanie zalecamy wykonanie kopii zapasowych wszystkich projektów i zasobów przed pierwszym uruchomieniem memoq 6.2. Po zainstalowaniu i aktywacji memoq 6.2 program zapyta o migrację zasobów pojawi się okno dialogowe Migrate legacy resources (Dokonaj migracji zasobów ze starszych wersji), które umożliwia dokonanie migracji i określenie lokalizacji kopii zapasowych. Jeżeli chcesz dokonać migracji zasobów, postępuj zgodnie z podpowiedziami kreatora migracji. Nie musisz przeprowadzać migracji korpusów w oknie dialogowym Migrate legacy resources, jeżeli chcesz nadal korzystać z nich w memoq 5 lub 6 (patrz również: informacje dotyczące migracji korpusów w Pomocy memoq). Zintegrowane środowisko tłumaczeniowe memoq Strona 4 z 7

5 W memoq 5 i 6.0 pojedynczy korpus z wersji 6.2 oznaczono następującą ikoną:. W memoq 5 i 6 korpusy z wersji 6.2 wyświetlane są z następującą ikoną: memoq 6.2, należy dokonać ich migracji.. Aby korzystać z tych korpusów w W memoq 6.2 migrację korpusu można przeprowadzić ręcznie. Wystarczy przejść do zakładki Projekt > LiveDocs lub do konsoli zarządzania zasobami, a następnie wybrać korpus, którego migracji chcemy dokonać. Kliknij korpus prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Migrate (Dokonaj migracji). Pojawi się okno dialogowe Migrate legacy corpus (Dokonaj migracji korpusu ze starszej wersji): W sekcji Backup (Kopia zapasowa) zaznaczone jest pole Backup corpus before migration (Wykonaj kopię zapasową korpusu przed migracją). Kliknij przycisk..., aby przejść do miejsca, w którym chcesz zapisać kopię zapasową. Wybrany folder kopii zapasowej musi być pusty. Następnie postępuj zgodnie z podpowiedziami kreatora migracji korpusu. Po przeprowadzonej pomyślnie migracji można korzystać z korpusu w memoq 6. Po dokonaniu migracji nie będzie już można używać go w memoq 5. Uwaga: Pamięci tłumaczeniowe i bazy terminologiczne nie muszą być konwertowane. Można z nich korzystać w memoq 5, 6 i Konwertowanie wcześniejszych projektów do memoq 6.2 Po otwarciu w memoq 6.2 stworzonego wcześniej projektu program automatycznie zaktualizuje go do formatu memoq 6.2. Migracji projektu wraz z załączonymi do niego zasobami (pamięciami tłumaczeniowymi, bazami terminologicznymi, korpusami) można dokonać za pomocą kreatora Migrate legacy project (Dokonaj migracji projektu ze starszej wersji). Projekty po migracji są przechowywane w folderze My MemoQ Projects(Moje Projekty memoq) i mają oznaczenie [V62]. W wersji 6.2 nie można eksportować dokumentów do formatu MBD (dokument dwujęzyczny memoq). Format MBD nie jest już obsługiwany; zastąpił go format memoqxliff (*.mqxlz, *.mqxliff). Pliki MBD stworzone w memoq 5 można jednak nadal importować do programu i generować na ich podstawie pliki w formacie źródłowym podczas eksportu. W tym celu wybierz opcję Import with options (Importuj z opcjami) w oknie Translations (Tłumaczenia). Zintegrowane środowisko tłumaczeniowe memoq Strona 5 z 7

6 Wersje 5 i 6.2 programu różnią się sposobem importowania dokumentów. Polecenia Add document (Dodaj dokument) i Add document as (Dodaj dokument jako) zostały zastąpione komendami Import (Importuj) Import with options (Importuj z opcjami). Pliki dwujęzyczne zawsze muszą być importowane za pomocą polecenia Import with options. Nowy sposób importowania dokumentów opisano w Pomocy programu memoq. Uwaga: Jeżeli istniejący projekt zostanie otwarty w memoq 6.2, nie będzie można go otworzyć w memoq 5. Zaleca się, aby przed uruchomieniem projektu w memoq 6.2 wykonać kopię całego folderu tego projektu. Projekty stworzone w memoq 6.2 można jednak otwierać w wersji 6.0. Ważne: Lokalne kopie projektów serwerowych, które pobrano z serwera w memoq 6, nie będą funkcjonowały w memoq 6.2. Konieczne jest ponowne sprawdzenie ich dostępności (tzn. pobranie ich z serwera). Przed zainstalowaniem memoq 6.2 wykonaj następujące kroki: 1. Otwórz dany projekt w memoq Zsynchronizuj wszystkie zmiany z serwerem. 3. Zainstaluj memoq 6.2 i sprawdź dostępność nowej wersji projektu (tzn. pobierz go z serwera). Więcej informacji o sprawdzaniu dostępności (tzn. pobieraniu) i synchronizacji projektów serwerowych znajdziesz w Pomocy programu memoq oraz w dokumencie Szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika dostępnym na stronie internetowej firmy Kilgray: Uwaga: Jeżeli migracja zasobu projektowego się nie powiedzie, zostanie on automatycznie usunięty z projektu. Uwaga: W memoq 6.2 pojawił się nowy rodzaj zasobów ciężkich: Muzy. Jeżeli dołączysz Muzę do projektu stworzonego w memoq 6.2, otworzysz ten projekt w wersji 6.0, a następnie dokonasz w nim zmian i otworzysz go ponownie w memoq 6.2, Muza zostanie usunięta z projektu. Zintegrowane środowisko tłumaczeniowe memoq Strona 6 z 7

7 4 Jednoczesne korzystanie z memoq 6.2 i memoq 5 Gdy pobierzesz pakiet instalacyjny memoq 6.2 ze strony internetowej firmy Kilgray i zainstalujesz memoq, program zostanie zainstalowany obok istniejącej kopii memoq 5 i (lub) memoq 6. Instalacja memoq 6.2 nie wpłynie w żaden sposób na twoje istniejące foldery memoq 5. Jeżeli jednak otworzysz dany projekt w wersji 6.2, nie będzie można otworzyć go ponownie w wersji 5 programu. memoq 6.2 zapisze przekonwertowane projekty w folderze My MemoQ Projects (Moje projekty memoq) i przypisze im oznaczenie [V62]. Uwaga: Programów memoq 6.2 i memoq 5 lub 6 nie można uruchomić w tym samym czasie. Jeżeli uruchomiony jest program memoq 6.2, a chcesz skorzystać z memoq 5 na przykład żeby uzyskać dostęp do projektu na serwerze memoq 5 musisz najpierw zamknąć memoq 6.2. Uwaga: Aplikacja lokalna memoq w wersji 6.2 nie może łączyć się z serwerem memoq 6. Korzystając z memoq 6.2, można połączyć się tylko z serwerem memoq Inne dokumenty Niniejszy dokument dotyczy aktualizacji programu memoq z wersji 5 do wersji 6.2 lub z wersji 6.0 do wersji 6.2. Ogólne instrukcje dotyczące instalacji i aktywacji programu znajdziesz w dokumencie Podręcznik instalacji i aktywacji memoq 6.2. Z kolei Szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika to dokument wprowadzający do pracy w środowisku memoq. Obydwa dokumenty można pobrać ze strony internetowej firmy Kilgray. Aby przejść do listy dostępnych instrukcji, otwórz następującą stronę internetową: Szczegółowe opisy procedur, pojęć i funkcji dostępnych w memoq 6.2 znajdziesz w Pomocy memoq, która jest instalowana na komputerze razem z programem i jest dostępna w menu Help (Pomoc). Zintegrowane środowisko tłumaczeniowe memoq Strona 7 z 7

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager Instrukcja zawiera informacje o sposobie przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych zawartości w urządzeniu nawigacyjnym

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Spis treści: 1. Informacje 1.1 O programie 1.2 Zalety programu 1.3 Wymagania sprzętowe 1.4 Cennik 1.5 Wersja demonstracyjna 2. Instalacja 2.1 Z Internetu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Home

Partition Manager 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Mac OS Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Mac OS Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Mac OS Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Mac OS Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Mac OS Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Mac OS Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

LOGO!Soft Comfort pomoc online

LOGO!Soft Comfort pomoc online LOGO!Soft Comfort pomoc online Instrukcja obsługi LOGO!Soft Comfort V7.0 1 Interfejs użytkownika 2 Samouczek 3 Przykładowe aplikacje 4 Materiały referencyjne 5 Porady i podpowiedzi 6 Dane techniczne Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH wersja 1.0 2 Spis treści WPROWADZENIE... 3 IMPORT BAZY DANYCH... 6 Krok 1: Eksport bazy danych...

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MINI MONITORING wersja 2.2.0.2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MINI MONITORING wersja 2.2.0.2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MINI MONITORING wersja 2.2.0.2 Spis treści: O PROGRAMIE...2 INSTALACJA...2 PIERWSZE URUCHOMIENIE PROGRAMU...6 USTAWIANIE OPCJI PROGRAMU...6 Zakładka USTAWIENIA PROGRAMU...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników.

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Spis treści: Zanim rozpoczniesz: Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Pierwsze czynności...

Bardziej szczegółowo

ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015)

ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015) ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015) Spis treści 8 Rozdział 1: ipad przegląd 8 ipad przegląd 9 Akcesoria 10 Ekran Multi-Touch 10 Przycisk Uśpij/Obudź 11 Przycisk Początek 12 Przyciski

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Q10 Smartphone Wersja: 10.2 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2013-10-21 SWD-20131021164144977 Spis treści Zacznij pracę... 6 Zapoznanie się z urządzeniem...6 Prezentacje wideo z cyklu Jak

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS System CMS (Content Managment System) jest to aplikacja internetowa pozwalająca na łatwą aktualizację i rozbudowę strony internetowej. Osoba aktualizująca

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA PROGRAMU SOLEXSYNC

INSTALACJA PROGRAMU SOLEXSYNC INSTALACJA PROGRAMU SOLEXSYNC Wersja 1 Autorzy programu dołożyli wszelkich starań aby program Sync był narzędziem bezawaryjnym i jak najlepiej spełniał swoje zadania. Jednak praca programu zależna jest

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

WKP (wersja komputerowa) Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)

WKP (wersja komputerowa) Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ) ! Wszystkich obecnych i przyszłych komputerowej wersji WKP zachęcamy do zapoznania się z tabelą zamieszczoną poniŝej. Informacje zawarte w tabeli dotyczą przede wszystkim najnowszej wersji programu WKP

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programu

Wprowadzenie do programu Wprowadzenie do programu Wersja 4.2 www.geogebra.org Wprowadzenie do programu GeoGebra Data ostatniej modyfikacji: 6 Listopada, 2012. Aktualizacja dotyczy najnowszej wersji programu: GeoGebra 4.2. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Google Chrome

Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Google Chrome Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Google Chrome Niniejsza instrukcja podpowie Państwu jak zainstalować oraz aktywować program GfK e-trendy poprzez przeglądarkę Google Chrome.

Bardziej szczegółowo

PCschematic ELautomation 11 - nowości. Spis treści

PCschematic ELautomation 11 - nowości. Spis treści Nowości w wersji 11 Spis treści Nowe menu...4 Menu Insert...4 Wstaw Stronę...4 Wstaw Projekt...4 Wstaw Chmurkę...4 Menu symboli...5 Zmiana nazwy symbolu...5 Generator symboli...5 Teksty...6 Wyrównanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo