Opracowanie: Piotr Pawliszcze dla Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opracowanie: Piotr Pawliszcze (tvo@hot.pl) dla Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku."

Transkrypt

1 ANALIZA SWOT Opracowanie: Piotr Pawliszcze dla Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku. Analizę SWOT przeprowadzono w październiku 2012 roku na potrzeby planowania projektu Wolontariat metropolitalny. Zbadano wzajemne oddziaływania Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku (RCWG) na otoczenie zawierające sektory: pozarządowy, publiczny, biznesu w Gdańskim Obszarze Metropolitalnym (GOM). Potencjał RCWG rozpatrywano, jako element sieci centrów wolontariatu działających na terenie GOM (Gdańsk, Sopot, Starogard, Kościerzyna, Tczew). Kluczową kwestią analizy SWOT było badanie wpływu wolontariatu metropolitalnego na społeczeństwo GOM. 1. ZDEFINIOWANIE SWOT Tabela 1. Analiza potencjału RCWG (RCWG i centra wolontariatu w GOM) SIŁY (POTENCJAŁ +) SŁABOŚCI (POTENCJAŁ -) P(+)1. Centra Wolontariatu (CW) w GOM działają na podobnych/zbliżonych standardach; P(-)1. Brak pracownika biurowego (szczególnie w Starogard, Tczew, Kościerzyna) do obsługi NGOs (lokalny animator wolontariatu); P(+)2. Mamy już wieloletnie doświadczenie w dużych imprezach, (EURO 2012); P(-)2. Brak specjalisty/ów księgowego do rozliczania dużych projektów oraz prawnika; P(+)3. Mamy (w CW) dobre zaplecze lokalowe, sprzęt komputerowy, płynność finansową; P(-)3. Brak ofert dla wolontariuszy od NGOs-ów i instytucji (zbyt mała ilość); P(+)4. CW mają tożsamość, są rozpoznawalne. CW mają potrzebę funkcjonowania; P(-)5. Brak sprofilowanych ofert dla grup wolontariuszy (np. oferty dla fanów mody lub filmu), wolontariusz odpowiada na istniejące oferty, nie wymusza nowych; P(+)5. RCWG posiada: kadrę specjalistów, ludzi doświadczonych w projektach wolontariackich. Mamy wiedzę specjalistyczną w zakresie obsługi dużych imprez (EURO); P(-)6. Brak ujednoliconego standardu: zasad współpracy (procedur, zarządzania, monitoringu) pomiędzy 6 centrami wolontariatu w GOM; P(+)6. Rozpoznajemy środowisko NGOs i potrzeby wolontariuszy (dobrze znamy potrzeby), P(-)7. Brak bazy NGOs na poziomie gmin; Projekt WOLONTARIAT METROPOLITALNY analiza SWOT (Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku, październik 2012r) str. 1

2 P(+)7. Mamy wyrobione kontakty z mediami i innymi instytucjami; P(-)8. Brak drukarki kolorowej, laptopów (praca poza biurem) oprogramowania (graficzne); P(+)8. Dobre relacje RCWG z samorządami lokalnymi; P(-)9. Brak systemu ustawicznego kształcenia kadr CW. Brak umiejętności zarządzania dużymi projektami; P(-)10. Brak wspólnej identyfikacji wizualnej, brak kampanii promocyjnej (w metropolii); P(-)11. Zbyt wąski zakres szkoleń dla wolontariuszy; P(-)12. Niski poziom znajomości języków obcych (angielski, niemiecki); P(-)13. Słaba integracja organizacji CW w metropolii, brak wspólnych projektów; Projekt WOLONTARIAT METROPOLITALNY analiza SWOT (Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku, październik 2012r) str. 2

3 Tabela 2 Analiza otoczenia RCWG (sieć RCWG i centra wolontariatu w GOM) SZANSE (OTOCZENIE +) ZAGROŻENIA (OTOCZENIE -) O(+)1. Wolontariat akcyjny. Duża akcja (impreza) generuje wolontariuszy. Duże wydarzenia w metropolii potrzebują wolontariuszy (mecze, koncerty, imprezy w Gdańsku, Gdyni); O(-)1. Niezrozumienie idei wolontariatu wśród ludzi (wolontariat to wyłącznie pomoc biednym); O(+)2. Dobry, pozytywny wizerunek wolontariusza w społeczeństwie; O(-)2. NGOs nie są samodzielne w zakresie wolontariatu (NGOs są "ciemne i ograniczone" w korzystaniu z wolontariuszy). NGOs uważają wolontariuszy za kłopot, boją się kosztów ubezpieczenia; O(+)3. Metropolia potrzebuje wolontariuszy (duża liczba ludzi potrzebuje wielu wolontariuszy); O(-)3. Wolontariat jest elitarny, zamyka się na wielu, różnorodnych ludzi (ciągle ci sami wolontariusze, stała gwardia ); O(+)4. Samorządy i mieszkańcy pozytywnie przeżyli EURO Mają dobre wspomnienie o wolontariacie; O(-)4. Tylko akcje (duże) tworzą wolontariuszy (mistrzostwa EURO 2012); O(+)5. Wolontariat daje człowiekowi korzyści: doświadczenie, przeżycie, sprawdzenie, konieczne w dojrzewaniu zawodowym i społecznym; O(-)5. Ludzie postrzegają wolontariuszy w sposób "ograniczony", jako bezpłatnych wykonawców zadań (tania siła robocza); O(+)6. Wolontariat umożliwia człowiekowi rozwój inteligencji emocjonalnej (kontakt z drugim człowiekiem, relacje międzyludzkie); O(-)6. W metropolii jest duża konkurencja o wolontariusza (różne punkty widzenia, różne potrzeby, konkurencja); O(+)7. Internet, jako środek komunikacji pomiędzy ludźmi, można wykorzystać do rozwoju wolontariatu; O(-)7. Komercjalizacja wypchnie wolontariat na margines życia; O(+)8. Firmy chcą CSRu; O(-)8. Kryzys gospodarczy; O(+)9. Kryzys gospodarczy; Projekt WOLONTARIAT METROPOLITALNY analiza SWOT (Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku, październik 2012r) str. 3

4 2. ODDZIAŁYWANIE POTENCJAŁU RCWG NA OTOCZENIE - WYNIKI SYNERGII Do wyliczenie siłę oddziaływania (synergii) potencjału RCWG na otoczenie zastosowano macierz konfrontacji. Synergię rozumiemy, jako kooperacje (oddziaływanie) czynników, której wynik jest większy niż suma ich oddzielnego działania. W naszym przypadku jest to oddziaływanie elementów potencjału RCWG (silnych/słabych stron) na elementy w otoczeniu (szanse i zagrożenia). Do wyznaczenia wartości synergii wykorzystano system ocen w przedziale liczb całkowitych <-2,+2>, tzn. synergia może przyjmować następujące wartości: -2,-1,0,+1,+2. synergia dodatnia: +2,+1 sytuacja korzystna dla RCWG; synergia ujemna: -2,-1 sytuacja niekorzystna dla RCWG; 0 sytuacja neutralna dla RCWG. Przed wyliczeniem synergii oddziaływań zredukowano elementy SWOT (siły, słabości, szanse i zagrożenia) do liczby 5, w każdej grupie potencjału i otoczenia. Redukcję przeprowadzono wykorzystując grupowanie, łączenie adekwatnych elementów, pominięcie elementów niemających wpływu. Projekt WOLONTARIAT METROPOLITALNY analiza SWOT (Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku, październik 2012r) str. 4

5 SIŁY (POTENCJAŁ+) O(+)1. Wolontariat akcyjny. Duża akcja (impreza) generuje wolontariuszy. Duże wydarzenia w metropolii potrzebują wolontariuszy (mecze, koncerty, imprezy w Gdańsku, Gdyni); O(+)3. Metropolia potrzebuje wolontariuszy (duża liczba ludzi potrzebuje wielu wolontariuszy); O(+)4. Samorządy i mieszkańcy pozytywnie przeżyli EURO Mają dobre wspomnienie o wolontariacie,; O(+)5. Wolontariat daje człowiekowi korzyści: doświadczenie, przeżycie, sprawdzenie. Konieczne w dojrzewaniu zawodowym i społecznym; O(+)7. Internet, jako środek komunikacji pomiędzy ludźmi, można wykorzystać do rozwoju wolontariatu; Tabela 3. SZANSE (OTOCZENIE+) Synergia oddziaływania sił (potencjał +) na szanse (otoczenie +) [schemat P(+)/O(-)] P(+)4. CW mają tożsamość, są rozpoznawalne. CW mają potrzebę funkcjonowania; P(+)5. RCWG posiada: kadrę specjalistów, ludzi doświadczonych w projektach wolontariackich. Mamy wiedzę specjalistyczną w zakresie obsługi dużych imprez (EURO); P(+)6. Rozpoznajemy środowisko NGOs i potrzeby wolontariuszy (dobrze znamy potrzeby); P(+)7. Mamy wyrobione kontakty z mediami i innymi instytucjami; P(+)8. Dobre relacje RCWG z samorządami lokalnymi; Projekt WOLONTARIAT METROPOLITALNY analiza SWOT (Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku, październik 2012r) str. 5

6 SIŁY (POTENCJAŁ+) O(-)1. Niezrozumienie idei wolontariatu wśród ludzi (wolontariat to pomoc biednym) O(-)2. NGOs nie są samodzielne w zakresie wolontariatu (NGOs są "ciemne" w W.) NGOs uważają wolontariuszy za kłopot, boją się kosztów ubezpieczenia O(-)5. Ludzie postrzegają wolontariuszy w sposób "ograniczony", jako bezpłatnych wykonawców zadań (tania siła robocza) O(-)6. W metropolii jest duża konkurencja o wolontaraiusza (różne punkty widzenia, konkurencja) O(-)9. Zdaniem ludzi, wolontariusz traci czas, nie pracuje na rzecz swojego sukcesu, tylko bezpłatnie pomaga. Społeczeństwo nie widzi korzyści z działania jako wolontariusz. Pożytek ma ten, co uzyskuje pomoc, a nie ten co niesie pomoc. Tabela 4. ZAGROŻENIA (OTOCZENIE-) Synergia oddziaływania sił (potencjał +) na zagrożenia (otoczenie -) [schemat P(+)/O(-)] P(+) 4. CW mają tożsamość, są rozpoznawalne. Mają potrzebę funkcjonowania P(+)5. CW posiada: kadrę specjalistów, ludzi doświadczonych w projektach wolontariackich. Mamy wiedzę specjalistyczną w zakresie obsługi dużych imprez (EURO) P(+)6. Rozpoznajemy środowisko NGOs i potrzeby wolontariuszy (dobrze znamy potrzeby) P(+)7. Mamy wyrobione kontakty z mediami i innymi instytucjami P(+)8. Dobre relacje z samorządami lokalnymi Projekt WOLONTARIAT METROPOLITALNY analiza SWOT (Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku, październik 2012r) str. 6

7 SŁABOŚCI (POTENCJAŁ-) O(+)1. Wolontariat akcyjny. Duża akcja (impreza) generuje wolontariuszy. Duże wydarzenia w metropolii potrzebują wolontariuszy (mecze, koncerty, imprezy w Gdańsku, Gdyni); O(+)3. Metropolia potrzebuje wolontariuszy (duża liczba ludzi potrzebuje wielu wolontariuszy); O(+)4. Samorządy i mieszkańcy pozytywnie przeżyli EURO Mają dobre wspomnienie o wolontariacie,; O(+)5. Wolontariat daje człowiekowi korzyści: doświadczenie, przeżycie, sprawdzenie. Konieczne w dojrzewaniu zawodowym i społecznym; O(+)7. Internet, jako środek komunikacji pomiędzy ludźmi, można wykorzystać do rozwoju wolontariatu; Tabela 5. SZANSE (OTOCZENIE+) Synergia oddziaływania słabości (potencjał -) na szanse (otoczenie +) [schemat P(-)/O(+)] P(-)3. Brak ofert dla wolontariuszy od NGOs-ów i instytucji (zbyt mała ilość); P(-)6. Brak ujednoliconego standardu: zasad współpracy (procedur, zarządzania, monitoringu) pomiędzy 6 "mocnymi" CW; P(-)9. Brak systemu ustawicznego kształcenia kadr CW. Brak umiejętności zarządzania dużymi projektami; P(-)10. Brak wspólnej identyfikacji wizualnej, brak kampanii promocyjnej (w metropolii); P(-)13. Słaba integracja organizacji CW w metropolii, brak wspólnych projektów; Projekt WOLONTARIAT METROPOLITALNY analiza SWOT (Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku, październik 2012r) str. 7

8 SŁABOŚCI (POTENCJAŁ-) O(-)1. Niezrozumienie idei wolontariatu wśród ludzi (wolontariat to pomoc biednym) O(-)2. NGOs nie są samodzielne w zakresie wolontariatu (NGOs są "ciemne" w W.) NGOs uważają wolontariuszy za kłopot, boją się kosztów ubezpieczenia O(-)5. Ludzie postrzegają wolontariuszy w sposób "ograniczony", jako bezpłatnych wykonawców zadań (tania siła robocza) O(-)6. W metropolii jest duża konkurencja o wolontaraiusza (różne punkty widzenia, konkurencja) O(-)9. Zdaniem ludzi, wolontariusz traci czas, nie pracuje na rzecz swojego sukcesu, tylko bezpłatnie pomaga. Społeczeństwo nie widzi korzyści z działania jako wolontariusz. Pożytek ma ten, co uzyskuje pomoc, a nie ten co niesie pomoc. Tabela 6. ZAGROŻENIA (OTOCZENIE-) Synergia oddziaływania słabości (potencjał -) na zagrożenia (otoczenie -) [schemat P(-)/O(-)] P(-)3. Brak ofert dla wolontariuszy od NGOs-ów i instytucji (zbyt mała ilość); P(-)6. Brak ujednoliconego standardu: zasad współpracy (procedur, zarządzania, monitoringu) pomiędzy 6 "mocnymi" CW; P(-)9. Brak systemu ustawicznego kształcenia kadr CW. Brak umiejętności zarządzania dużymi projektami; P(-)10. Brak wspólnej identyfikacji wizualnej, brak kampanii promocyjnej (w metropolii); P(-)13. Słaba integracja organizacji CW w metropolii, brak wspólnych projektów; Projekt WOLONTARIAT METROPOLITALNY analiza SWOT (Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku, październik 2012r) str. 8

9 SŁABOŚCI (POTENCJAŁ -) SIŁY (POTENCJAŁ +) O(+)1 O(+)3 O(+)4 O(+)5 O(+)7 O(-)1 O(-)2 O(-)5 O(-)6 O(-)9 Tabela 7. Sumaryczne wyliczenie synergii odziaływania potencjału RCWG na otoczenie rozkłady brzegowe MATRYCA SWOT SZANSE (OTOCZENIE +) SŁABOŚCI (OTOCZENIE -) POTENCJAŁ KONFRONTOWANY Z OTOCZENIEM P(+) ,0% P(+) P(+) P(+) P(+) P(-) P(-) ,8% 3 33,3% 5 55,6% 2 22,2% -7-77,8% -3-33,3% P(-) P(-) P(-) ,7% ,0% -8-88,9% % -40% 60% -80% -20% -80% 0,0% -100% -60% -60% Projekt WOLONTARIAT METROPOLITALNY analiza SWOT (Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku, październik 2012r) str. 9

10 Analiz pola sił wyznaczona na podstawie wyników synergii oddziaływania potencjału RCWG na otoczenie Elementy SWOT (-) Elementy SWOT (+) -100% -80% -60% -40% -20% +20% +40% P(-)6. Brak ujednoliconego standardu: zasad współpracy (procedur, zarządzania, monitoringu) pomiędzy CW[33%] P(+)5. CW posiada: kadrę specjalistów, ludzi doświadczonych w projektach wolontariackich. Mamy wiedzę specjalistyczną w zakresie obsługi dużych imprez (EURO) [77%] O(+)3. Metropolia potrzebuje wolontariuszy (duża liczba ludzi potrzebuje wielu wolontariuszy)[-40%] O(+)1. Wolontariat akcyjny. Duża akcja (impreza) generuje wolontariuszy. Duże wydarzenia w metropolii potrzebują wolontariuszy (mecze, koncerty, imprezy w Gdańsku, Gdyni)[60%] P(-)3. Brak ofert dla wolontariuszy od NGOs-ów i instytucji (zbyt mała ilość)[-77%] O(+)5. Wolontariat daje człowiekowi korzyści: doświadczenie, przeżycie, sprawdzenie. Konieczne w dojrzewaniu zawodowym i społecznym[-80%] P(+)6. Rozpoznajemy środowisko NGOs i potrzeby wolontariuszy (dobrze znamy potrzeby)[33%] O(+)4. Samorządy i mieszkańcy pozytywnie przeżyli EURO Mają dobre wspomnienie o wolontariacie,[60%] P(-)10. Brak wspólnej identyfikacji wizualnej, brak kampanii promocyjnej (w metropolii)[-100%] P(+)7. Mamy wyrobione kontakty z mediami i innymi instytucjami[55%] O(+)7. Internet, jako środek komunikacji pomiędzy ludźmi, można wykorzystać do rozwoju wolontariatu[-20%] P(+)8. Dobre relacje z samorządami lokalnymi[22%] P(-)13. Słaba integracja organizacji CW w metropolii, ]brak wspólnych projektów [-88%] O(-)1. Niezrozumienie idei wolontariatu wśród ludzi (wolontariat to pomoc biednym)[-80%] P(-)9. Brak systemu ustawicznego kształcenia kadr CW. Brak umiejętności zarządzania dużymi projektami[-66%] O(-)5. Ludzie postrzegają wolontariuszy w sposób "ograniczony", jako bezpłatnych wykonawców zadań (tania siła robocza); [-100%] O(-)6. W metropolii jest duża konkurencja o wolontariusza (różne punkty widzenia, konkurencja)[-60%] O(-)9. Zdaniem ludzi, wolontariusz traci czas, nie pracuje na rzecz swojego sukcesu, tylko bezpłatnie pomaga. Społeczeństwo nie widzi korzyści z działania jako wolontariusz. Pożytek ma ten, co uzyskuje pomoc, a nie ten co niesie pomoc.[-60%] Projekt WOLONTARIAT METROPOLITALNY analiza SWOT (Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku, październik 2012r) str. 10

Inicjowanie partnerstwa. Romana Krzewicka

Inicjowanie partnerstwa. Romana Krzewicka Inicjowanie partnerstwa Romana Krzewicka Nigdy nie wątp, że mała grupa troskliwych i zaangażowanych obywateli może zmienić świat. W rzeczywistości wszelkie zmiany były zawsze właśnie ich zasługą Dr Margaret

Bardziej szczegółowo

Chcę zaangażować wolontariusza przy pomocy Regionalnego Centrum Wolontariatu co muszę zrobić?

Chcę zaangażować wolontariusza przy pomocy Regionalnego Centrum Wolontariatu co muszę zrobić? Chcę zaangażować wolontariusza przy pomocy Regionalnego Centrum Wolontariatu co muszę zrobić? Potrzebujesz wolontariuszy do pomocy przy organizowanych przez siebie działaniach? Musisz pamiętać o najważniejszej

Bardziej szczegółowo

Agencja marketingowa rozwoju marek wyjątkowych dla Państwa obiektu turystycznego

Agencja marketingowa rozwoju marek wyjątkowych dla Państwa obiektu turystycznego Agencja marketingowa rozwoju marek wyjątkowych dla Państwa obiektu turystycznego PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY w zakresie obsługi marketingowej i sprzedażowej Kim jesteśmy? 1. Business and Concept - Doradztwo

Bardziej szczegółowo

Wolontariat w Ośrodkach Pomocy Społecznej

Wolontariat w Ośrodkach Pomocy Społecznej Wolontariat w Ośrodkach Pomocy Społecznej Projekt realizowany w woj. pomorskim w powiatach: słupski, bytowski, chojnicki, lęborski, miasto Słupsk i Lębork w okresie od 01.01.2009 r. do 30.09.2010 r. przez

Bardziej szczegółowo

Rola sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów

Rola sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów Rola sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów Przemysły kreatywne stają cię coraz ważniejsze dla kształtowania rozwoju gospodarczego regionów i miast. Trudności definicyjne Działalność, która wywodzi

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE O NAS Działalność naszego stowarzyszenia skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych profilaktyką oraz promocją zdrowego i aktywnego

Bardziej szczegółowo

Wolontariat pracowniczy

Wolontariat pracowniczy Wolontariat pracowniczy Warszawa 6 marca 2010 Opiekun wolontariatu w Polsce MISJA PROGRAMU Misja programu Wolontariat Pracowniczy budowanie lokalnego partnerstwa pomiędzy zaangażowanym społecznie środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Oferta dla III sektora

Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy www.leszno.roefs.pl Leszno Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy Już od 2004 roku wielkopolskie organizacje i instytucje mogą korzystać ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Opis stanowisk. Bezpośredni przełożony Stanowiska bezpośrednio podległe. Cel stanowiska. Zakres obowiązków

Opis stanowisk. Bezpośredni przełożony Stanowiska bezpośrednio podległe. Cel stanowiska. Zakres obowiązków Opis stanowisk Nazwa stanowiska Bezpośredni przełożony Stanowiska bezpośrednio podległe Cel stanowiska Zakres obowiązków Kierownik Biura Zarząd 1. Specjalista ds. administracji. 2. Specjalista ds. projektów.

Bardziej szczegółowo

Model Domu Sąsiedzkiego wypracowany przez grupę partnerską TWORZENIE DOMU SĄSIEDZKIEGO

Model Domu Sąsiedzkiego wypracowany przez grupę partnerską TWORZENIE DOMU SĄSIEDZKIEGO Wydział Polityki Społecznej Model Domu Sąsiedzkiego wypracowany przez grupę partnerską TWORZENIE DOMU SĄSIEDZKIEGO Magdalena Skiba Referat Integracji Społ. i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi magdalena.skiba@gdansk.gda.pl

Bardziej szczegółowo

Polskie fundacje korporacyjne - najważniejsze fakty Wyniki badania 2012

Polskie fundacje korporacyjne - najważniejsze fakty Wyniki badania 2012 Polskie fundacje korporacyjne - najważniejsze fakty Wyniki badania 2012 Warszawa, listopad 2012 O badaniu i o prezentacji Najważniejsze informacje zebrane w badaniach: ilościowym i jakościowym (lipiec-wrzesień

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu perspektywa małego i średniego biznesu Czy to tylko kwestia pieniędzy? Jak jest rozumiany

Bardziej szczegółowo

Motto: Niesprzeciwianie się złu - przemocą Lew Tołstoj. Praca pod presją kiedy zaczyna się mobbing?

Motto: Niesprzeciwianie się złu - przemocą Lew Tołstoj. Praca pod presją kiedy zaczyna się mobbing? Motto: Niesprzeciwianie się złu - przemocą Lew Tołstoj Praca pod presją kiedy zaczyna się mobbing? 1. ADRESACI SZKOLENIA Niniejszą ofertę szkolenia dedykujemy Kadrze Kierowniczej oraz wszystkim zainteresowanym

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY

KWESTIONARIUSZ ANKIETY KWESTIONARIUSZ ANKIETY Płeć: Kobieta Mężczyzna Wiek: 18-25 lat 26-30 lat 31-35 lat 36-40 lat 41-50 lat powyżej 50 lat Okres prowadzenia przedsiębiorstwa: do 1 roku 1-3 lata 3-10 lat 10-20 lat powyżej 20

Bardziej szczegółowo

Rodzaje wolontariatu

Rodzaje wolontariatu Rodzaje wolontariatu Rodzaje wolontariatu Wolontariat zdalny Wolontariat długoterminowy Wolontariat akcyjny Jednorazowe wydarzenie, które ma swój ściśle określony początek i koniec. Trwa zwykle od jednego

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania a etap rozwoju przedsiębiorstwa

Źródła finansowania a etap rozwoju przedsiębiorstwa Źródła finansowania a etap rozwoju przedsiębiorstwa Sieci Inwestorów Kapitałowych (Aniołów Biznesu) na świecie Roma Toft, MAEŚ Kraków, r. Agenda 1. Fazy rozwoju a finansowanie przedsięwzięcia - problemy

Bardziej szczegółowo

Ryzyko to nasza działalność. www.riskexperts.at

Ryzyko to nasza działalność. www.riskexperts.at Ryzyko to nasza działalność 1 Bezpieczeństwo to podstawowy wymóg Bezpieczeństwo nie może być traktowane jako oddzielne wymaganie, jednakże zrozumienie potencjalnego ryzyka stanowi podstawę do zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Włącznik kompleksowe wsparcie młodzieży tczewskiej we wchodzeniu na rynek pracy

Włącznik kompleksowe wsparcie młodzieży tczewskiej we wchodzeniu na rynek pracy Włącznik kompleksowe wsparcie młodzieży tczewskiej we wchodzeniu na rynek pracy Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Finansowanie Priorytet

Bardziej szczegółowo

Strategia ZIT Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot do 2020 roku

Strategia ZIT Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot do 2020 roku Strategia ZIT Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot do 2020 roku Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gdańsk, 26 czerwca 2015r. 21.06.2013

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości współpracy Miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi - raport z badania opinii NGOs

Ocena jakości współpracy Miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi - raport z badania opinii NGOs Ocena jakości współpracy Miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi - raport z badania opinii NGOs Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urząd Miasta Tychy Tychy,

Bardziej szczegółowo

CENTRUM POŁUDNIOWA modernizacja budynku przy ul. Południowej w Koninie na potrzeby rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

CENTRUM POŁUDNIOWA modernizacja budynku przy ul. Południowej w Koninie na potrzeby rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych CENTRUM POŁUDNIOWA modernizacja budynku przy ul. Południowej w Koninie na potrzeby rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych Fundacja PODAJ DALEJ prowadzi szeroką działalność przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Badanie kompetencji wolontariuszy wiedza i praktyka

Badanie kompetencji wolontariuszy wiedza i praktyka Program szkolenia dla Tutorów i Asesorów Badanie kompetencji wolontariuszy wiedza i praktyka Walidacja efektów wcześniejszego uczenia się w wolontariacie 1.1 Wstęp Walidacja i badanie wcześniej nabytej

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA DLA MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ W REGIONACH NADMORSKICH

PLAN DZIAŁANIA DLA MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ W REGIONACH NADMORSKICH PLAN DZIAŁANIA DLA MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ W REGIONACH NADMORSKICH Uwarunkowania dla przemysłu offshore w województwie pomorskim Pierwsze regionalne konsultacje odbyły się 26 listopada 2012 roku

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Praca Socjalna a 500 +

Praca Socjalna a 500 + Praca Socjalna a 500 + Zebraliśmy 66 ankiet w zakresie zmian w zawodzie PS oraz zmian w zakresie standardów. W 40 ośrodkach rozdzielono prace administracyjną od pracy socjalnej. ILOŚĆ ANKIET 26 PS wykonuje

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Prawa konsumenta w praktyce, czyli reklamacja, rękojmia i gwarancja

Szkolenie Prawa konsumenta w praktyce, czyli reklamacja, rękojmia i gwarancja Dzień dobry, Poniżej przesyłamy informacje o najciekawszych szkoleniach, konkursach i projektach, które odbywają się w grudniu. Miłej lektury. Szkolenie Prawa konsumenta w praktyce, czyli reklamacja, rękojmia

Bardziej szczegółowo

Mamy kota na punkcie wolontariatu? Kraków, 31 sierpnia 2010

Mamy kota na punkcie wolontariatu? Kraków, 31 sierpnia 2010 Mamy kota na punkcie wolontariatu? Kraków, 31 sierpnia 2010 Kim jest wolontariusz? WOLONTARIAT - bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CYKLU SZKOLENIOWEGO W RAMACH PROJEKTU MAŁOPOLSKA SIEĆ CENTRÓW WOLONTARIATU

PROGRAM CYKLU SZKOLENIOWEGO W RAMACH PROJEKTU MAŁOPOLSKA SIEĆ CENTRÓW WOLONTARIATU PROGRAM CYKLU SZKOLENIOWEGO W RAMACH PROJEKTU MAŁOPOLSKA SIEĆ CENTRÓW WOLONTARIATU ZJAZD I Zarządzanie wolontariatem Przygotowanie placówki do współpracy z wolontariuszami 21-22 listopada 2014 Wolontariat

Bardziej szczegółowo

SYMFONIA Mała Księgowość Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

SYMFONIA Mała Księgowość Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów SYMFONIA Mała Księgowość Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/08/7100/10545 Cena netto 410,00 zł Cena brutto 410,00 zł Cena netto za godzinę 51,25 zł Cena brutto za godzinę 51,25 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU FUNDACJI INSTYTUT ROZWOJU SPORTU I EDUKACJI NA LATA

STRATEGIA ROZWOJU FUNDACJI INSTYTUT ROZWOJU SPORTU I EDUKACJI NA LATA STRATEGIA ROZWOJU FUNDACJI INSTYTUT ROZWOJU SPORTU I EDUKACJI NA LATA 2016-2018 Warszawa 2015 WPROWADZENIE Strategia Rozwoju Fundacji Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji powstała w ramach programu Obywatele

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ZA ROK 2011. Warszawa, 29 lutego 2012 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ZA ROK 2011. Warszawa, 29 lutego 2012 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ALNOŚCI ZA ROK 2011 Warszawa, 29 lutego 2012 r. Ogólna liczba członków MROT: 82 Jednostki samorządu terytorialnego 17 Branża turystyczna i okołoturystyczna 10 Samorząd gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku OHP jako realizator usług rynku pracy Ewa Olszówka doradca zawodowy Słupsk, 12 grudzień 2012r. OCHOTNICZE HUFCE PRACY Państwowa jednostka budżetowa - instytucja

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna jest etapem procesu formułowania strategii działania. To na jej podstawie dokonuje się wyboru wariantu strategicznego, określa

Analiza strategiczna jest etapem procesu formułowania strategii działania. To na jej podstawie dokonuje się wyboru wariantu strategicznego, określa Planowanie strategiczne w klubie sportowym Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Planowanie strategiczne - definicja Planowanie strategiczne to proces, w którym określa się, drogę rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wychowanie do wolontariatu wychowanie poprzez wolontariat. Piotr Mróz Wydział Oświaty Urząd Miasta Poznania. Białystok, listopad 2010 roku

Wychowanie do wolontariatu wychowanie poprzez wolontariat. Piotr Mróz Wydział Oświaty Urząd Miasta Poznania. Białystok, listopad 2010 roku Wychowanie do wolontariatu wychowanie poprzez wolontariat Piotr Mróz Wydział Oświaty Urząd Miasta Poznania PLAN PREZENTACJI 1. Wprowadzenie 2. Samorządowy Konkurs Nastolatków 8 Wspaniałych. 3. COP 14.

Bardziej szczegółowo

Sponsoring w GK PGNiG. Anetta Stawińska Departament Marketingu i Komunikacji, Dział Promocji Październik 2009

Sponsoring w GK PGNiG. Anetta Stawińska Departament Marketingu i Komunikacji, Dział Promocji Październik 2009 Sponsoring w GK PGNiG Anetta Stawińska Departament Marketingu i Komunikacji, Dział Promocji Październik 2009 Agenda Plan działalności sponsoringowej Grupy Kapitałowej PGNiG 2009 2010 Współpraca regionalna

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Zarządzanie funduszami europejskimi Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Diagnoza współpracy w projekcie pn: Wspólnie budujmy kapitał społeczny Kalisza wdrożenie standardów współpracy NGO i JST

Diagnoza współpracy w projekcie pn: Wspólnie budujmy kapitał społeczny Kalisza wdrożenie standardów współpracy NGO i JST KWESTIONARIUSZ ANKIETY Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu, którego celem jest pozyskanie informacji nt. współpracy kaliskich organizacji pozarządowych (fundacji i stowarzyszeń)

Bardziej szczegółowo

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI Gimnazjalisto! W roku szkolnym 2014/15 oferujemy Ci 5 klas ogólnych od drugiego roku nauczania sprofilowanych zgodnie z preferencjami uczniów. Klasa 1a z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego,

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. wrzesień 2016

OFERTA REKLAMOWA. wrzesień 2016 OFERTA REKLAMOWA wrzesień 2016 PROFIL WYDAWCY to firma tworzona przez ludzi z pasją i wieloletnim doświadczeniem w branży edukacyjnej. Celem firmy jest świadczenie najwyższej jakości usług edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Program Wolontariatu Pracowniczego Kredyt Banku i WARTY. TAK od serca. zaangażować? Szczecin, 19 listopada 2010

Program Wolontariatu Pracowniczego Kredyt Banku i WARTY. TAK od serca. zaangażować? Szczecin, 19 listopada 2010 Program Wolontariatu Pracowniczego Kredyt Banku i WARTY TAK od serca - dlaczego warto się zaangażować? Szczecin, 19 listopada 2010 Czym nie jest CSR? CSR to nie jest: wyłącznie filantropia i wspieranie

Bardziej szczegółowo

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców]

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] 1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] Obligatoryjny udział pracodawców na etapie przygotowania programów studiów

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISK PRACY LGD EURO COUNTRY. Zakres odpowiedzialności:

OPIS STANOWISK PRACY LGD EURO COUNTRY. Zakres odpowiedzialności: Nazwa LGD Euro-Country Nazwisko i imię pracownika Stanowisko bezpośredniego przełożonego Stanowiska podległe Liczba osób podległych bezpośrednio lub pośrednio Cel stanowiska: Prowadzenie biura LGD Euro-Country

Bardziej szczegółowo

Gospodarczej Pomorza.

Gospodarczej Pomorza. Zapraszamy do budowania i korzystania z nowej oferty Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. PAKIET KORZYŚCI to dodatkowe możliwości dostępu do wybranych usług i produktów na bardziej atrakcyjnych warunkach.

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna. PASIEKA Fundacja Rozwoju i Wsparcia

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna. PASIEKA Fundacja Rozwoju i Wsparcia Specjalistyczna Poradnia Rodzinna PASIEKA Fundacja Rozwoju i Wsparcia Kim jesteśmy? Specjalistyczna poradnia rodzinna działająca przy Fundacji Rozwoju i Wsparcia Pasieka. Zadanie dotyczy udzielania bezpłatnych

Bardziej szczegółowo

Kompetencje wspierają rozwój

Kompetencje wspierają rozwój Petra Consulting działa na rynku od 12 lat. Firma powstała w sierpniu 2003 roku, na bazie połączenia doświadczenia Właścicielki Sylwii Petryny (w prowadzeniu szkoleń, doradztwie biznesowym, coachingu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE GDAŃSKI PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POPRZEZ WOLONTARIAT- PILOTAŻ. Informacje o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE GDAŃSKI PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POPRZEZ WOLONTARIAT- PILOTAŻ. Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Gdański Program Aktywizacji Zawodowej Poprzez Wolontariat- Pilotaż realizowany jest przez działających w partnerstwie:

Bardziej szczegółowo

CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. Miejsce współpracy i platforma współdziałania samorządu i trzeciego sektora

CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. Miejsce współpracy i platforma współdziałania samorządu i trzeciego sektora CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Miejsce współpracy i platforma współdziałania samorządu i trzeciego sektora Analiza potrzeb organizacji pozarządowych w Mysłowicach Pojawiająca się po raz kolejny wśród

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

występowanie wysoko zmineralizowanych solanek w regionie Czaplinka ( migracja wód zmineralizowanych soli cechsztyńskich),

występowanie wysoko zmineralizowanych solanek w regionie Czaplinka ( migracja wód zmineralizowanych soli cechsztyńskich), CIĄG DALSZY PRAC NAD NOWĄ STRATEGIĄ ROZWOJU GMINY! W dniach października br. w Ostrowicach odbyło się kolejne spotkanie trzech Zespołów roboczych z Czaplinka, Drawska i Ostrowic, odpowiedzialnych za opracowanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto 1. Temat badania 2. Tło Ewaluacja komponentu wolontariatu długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Katowicach. działający przy. Stowarzyszeniu Wspierania Organizacji. Pozarządowych MOST

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Katowicach. działający przy. Stowarzyszeniu Wspierania Organizacji. Pozarządowych MOST Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Katowicach działający przy Stowarzyszeniu Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST Sieć Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego:

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

CZWARTEK, 3 GRUDNIA 2015

CZWARTEK, 3 GRUDNIA 2015 HARMONOGRAM DOLNOŚLĄSKIEGO FORUM WOLONTARIATU 2015 WROCŁAW, 3-6 GRUDNIA 2015 CZWARTEK, 3 GRUDNIA 2015 SESJA POWITALNA OBIAD DOBRY WOLONTARIAT STANDARDY WSPÓŁPRACY Z WOLONTARIUSZAMI RCWIP MIĘDZYNARODOWE

Bardziej szczegółowo

INNOwacyjne finansowanie

INNOwacyjne finansowanie Gdańsk, 13 grudnia 2011 r. INNOwacyjne finansowanie Sukces konferencji Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza - dyskusja, wnioski i plany na przyszłość. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza zorganizowała

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Katowice, 18 listopada 2015r.

Katowice, 18 listopada 2015r. Katowice, 18 listopada 2015r. Powstanie Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku zostało utworzone przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie. Status nadany przez Wojewodę Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Porozumienie Burmistrzów Plany Gospodarki Niskoemisyjnej dla Pomorza Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku idea i cele. Sopot 18 września 2015r.

Porozumienie Burmistrzów Plany Gospodarki Niskoemisyjnej dla Pomorza Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku idea i cele. Sopot 18 września 2015r. Porozumienie Burmistrzów Plany Gospodarki Niskoemisyjnej dla Pomorza Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku idea i cele Sopot 18 września 2015r. Maciej Kazienko Pomorskie Dni Energii Największa w północnej

Bardziej szczegółowo

Wolontariat Krok do kariery

Wolontariat Krok do kariery Wolontariat Krok do kariery Karol Krzyczkowski koordynator projektów Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Nasza misja Promocja i rozwój wolontariatu w Polsce

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu pod patronatem Wrocławskiego Parku Przemysłowego. w ramach

OFERTA WSPÓŁPRACY. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu pod patronatem Wrocławskiego Parku Przemysłowego. w ramach Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu pod patronatem Wrocławskiego Parku Przemysłowego OFERTA WSPÓŁPRACY w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 PRIORYTET II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 Umowa Partnerstwa Zwiększaniu szans na zatrudnienie grup defaworyzowanych służyć będzie wsparcie sektora ekonomii społecznej oraz zapewnienie jego skutecznego i efektywnego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 im. Karola Wojtyły

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 im. Karola Wojtyły 84-300 Lębork, ul. Marcinkowskiego 1 www.zso2.com e-mail: sekretariat@zso2.com tel.059-8622 297 KIERUNKI I CZAS KSZTAŁCENIA: II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE to szkoła ponadgimnazjalna o 3 letnim cyklu kształcenia.

Bardziej szczegółowo

Schronisko dla zwierząt

Schronisko dla zwierząt Załącznik nr 3 Zadanie: Przeczytajcie opis sytuacji. Reprezentujecie organizację pozarządową, która myśli o przejęciu prowadzenia schroniska. Zastanówcie się w grupie, czy jesteście gotowi na przejęcie

Bardziej szczegółowo

Model Domu Sąsiedzkiego wypracowany przez grupę partnerską

Model Domu Sąsiedzkiego wypracowany przez grupę partnerską Gdansk Foundation for Social Innovation Model Domu Sąsiedzkiego wypracowany przez grupę partnerską ASPEKTY Grzegorz Szczuka "Grupa KOMBINAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Sp. k. Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Wykład Zarządzanie projektami Zajęcia 8 Zarządzanie interesariuszami. dr Stanisław Gasik s.gasik@vistula.edu.pl

Wykład Zarządzanie projektami Zajęcia 8 Zarządzanie interesariuszami. dr Stanisław Gasik s.gasik@vistula.edu.pl Wykład Zarządzanie projektami Zajęcia 8 Zarządzanie interesariuszami dr Stanisław Gasik s.gasik@vistula.edu.pl www.sybena.pl/uv/2014-wyklad-eko-zp-9-pl/wyklad8.pdf Środowisko realizacji projektu Inni Interesariusze

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL powstała w 1989 roku największa w Polsce organizacja pozarządowa wspomagająca samorządy terytorialne i rozwój społeczeństwa obywatelskiego laureat Nagrody Głównej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOCNYCH I SŁABYCH STRON ORAZ SZANS I ZAGROŻEŃ DLA MOŻLIWOŚCI WYKREOWANIA POZYTYWNEGO WIZERUNKU INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA

ANALIZA MOCNYCH I SŁABYCH STRON ORAZ SZANS I ZAGROŻEŃ DLA MOŻLIWOŚCI WYKREOWANIA POZYTYWNEGO WIZERUNKU INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich ANALIZA MOCNYCH I SŁABYCH STRON ORAZ SZANS I ZAGROŻEŃ DLA

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy PR firmy dr Anna Adamus-Matuszyńska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 18 kwietnia 2011 r. Co takiego zrobił Kubuś Puchatek, że jest tak znany, popularny i lubiany?

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROJEKCIE. TEMAT: Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego

INFORMACJA O PROJEKCIE. TEMAT: Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego INFORMACJA O PROJEKCIE TEMAT: Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego PRIORYTET V Dobre Rządzenie DZIAŁANIE: 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora PODDZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Szkolenia finansowane przez Unię Europejską (EFS) województwo pomorskie

Szkolenia finansowane przez Unię Europejską (EFS) województwo pomorskie Szkolenia finansowane przez Unię Europejską (EFS) Kompleksowa obsługa programu Płatnik Obsługa nowoczesnych aplikacji ksiegowych ABC Podatku VAT ABC Podatku VAT Kadry i Płace Kadry i Płace w praktyce Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU 1ºWARSZTATY: TEMATY DO DYSKUSJI SEKTOR: MIESIĄC: LIPIEC ROK: 2013

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU 1ºWARSZTATY: TEMATY DO DYSKUSJI SEKTOR: MIESIĄC: LIPIEC ROK: 2013 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU Dokument ten jest przeznaczony dla grup roboczych podczas warsztatów dotyczących projektu. TEMAT A. Identyfikacja i określanie priorytetów grup interesu danej branży

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Rostkowo 2014. Program Współpracy

Bardziej szczegółowo

Kiedy rozdwojenie jaźni pomaga w zarządzaniu?

Kiedy rozdwojenie jaźni pomaga w zarządzaniu? Wpływ Teorii Ograniczeń na poziomy przywództwa Kiedy rozdwojenie jaźni pomaga w zarządzaniu? Sławomir J. Chmiel Mariusz Kardaś Zakres Postulaty Teorii Ograniczeń Przywództwo procesowe vs przywództwo projektowe

Bardziej szczegółowo

ZOSTAŃ PARTNEREM OGÓLNOPOLSKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY

ZOSTAŃ PARTNEREM OGÓLNOPOLSKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY ZOSTAŃ PARTNEREM OGÓLNOPOLSKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY KARTA DUŻEJ RODZINY W ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych od dnia 16 czerwca 2014r. została wprowadzona Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny,

Bardziej szczegółowo

Strategiczny Plan Rozwoju Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach na lata 2012-2015

Strategiczny Plan Rozwoju Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach na lata 2012-2015 Strategiczny Plan Rozwoju Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach na lata 2012-2015 Misja MOW w Herbach Korzystając z ponad pół wieku doświadczenia, a jednocześnie patrząc w przyszłość, tworzymy

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻ. Historie sukcesów: Inspiracje dla przyszłego partnerstwa. Warszawa, 31 marca 2014 r.

MŁODZIEŻ. Historie sukcesów: Inspiracje dla przyszłego partnerstwa. Warszawa, 31 marca 2014 r. Historie sukcesów: Inspiracje dla przyszłego partnerstwa Arkadiusz Kamil Mierkowski Sport narzędziem w edukacji pozaformalnej MŁODZIEŻ Warszawa, 31 marca 2014 r. Edukacja Pozaformalna Edukacja Pozaformalna

Bardziej szczegółowo

Działalność Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy

Działalność Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy Działalność Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy OCHOTNICZE HUFCE PRACY Ochotnicze Hufce Pracy są państwową jednostką wyspecjalizowaną w działaniach na rzecz młodzieży, w szczególności

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA Octarius Group - Agencja Marketingu Zintegrowanego www.octarius.com.pl, tel. +48 530 903 500 A G E N C J A M A R K E T I N G U Z I N T E G R O WA N E G O Agencja Marketingu

Bardziej szczegółowo

1. PR rozumiany jako sztuka komunikowania jest zazwyczaj najskuteczniejszy gdy. 2. Public relations w kulturze polega przede wszystkim na

1. PR rozumiany jako sztuka komunikowania jest zazwyczaj najskuteczniejszy gdy. 2. Public relations w kulturze polega przede wszystkim na 1. PR rozumiany jako sztuka komunikowania jest zazwyczaj najskuteczniejszy gdy 2. Public relations w kulturze polega przede wszystkim na 3. Dlaczego poprzez profesjonalny PR łatwo kreować wizerunek organizacji?

Bardziej szczegółowo

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku Jacek Szlachta Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego Białystok 20 luty 2014 roku 1 Struktura prezentacji 1. Zapisy strategii województwa podlaskiego do roku 2020 w

Bardziej szczegółowo

Internet a rozwój społeczny i zawodowy osób z niepełnosprawnością

Internet a rozwój społeczny i zawodowy osób z niepełnosprawnością Konferencja einclusion przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu od pomysłu do realizacji Warszawa 06.07.2009 Internet a rozwój społeczny i zawodowy osób z niepełnosprawnością Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

Bardziej szczegółowo

Czy chcą Państwo odnosić sukcesy na rynkach niemieckojęzycznych? Oferujemy Państwu efektywne rozwiązania prowadzące do sukcesu.

Czy chcą Państwo odnosić sukcesy na rynkach niemieckojęzycznych? Oferujemy Państwu efektywne rozwiązania prowadzące do sukcesu. Produkt: rozwiązanie synergiczne 3 MIASTO: instytucje publiczne Czy chcą Państwo odnosić sukcesy na rynkach niemieckojęzycznych? Oferujemy Państwu efektywne rozwiązania prowadzące do sukcesu. Przegląd

Bardziej szczegółowo

Rejestracja terenów zastarzałych zanieczyszczeń, rewitalizacja obszarów zanieczyszczonych przy uwzględnieniu ram prawnych WSTĘPNA ANALIZA SWOT

Rejestracja terenów zastarzałych zanieczyszczeń, rewitalizacja obszarów zanieczyszczonych przy uwzględnieniu ram prawnych WSTĘPNA ANALIZA SWOT INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ Państwowy Instytut Badawczy Oddział we Wrocławiu INSTITUTE OF METEOROLOGY AND WATER MANAGEMENT National Research Institute Branch in Wrocław Rejestracja terenów

Bardziej szczegółowo

SPRAWDOZDANIE ZA ROK 2011 Z DZIAŁALNOŚCI KLUBU WOLONTARIUSZA LEPSZE JUTRO

SPRAWDOZDANIE ZA ROK 2011 Z DZIAŁALNOŚCI KLUBU WOLONTARIUSZA LEPSZE JUTRO SPRAWDOZDANIE ZA ROK Z DZIAŁALNOŚCI KLUBU WOLONTARIUSZA LEPSZE JUTRO LP ZADANIA GŁÓWNE 1 Utrwalenie ogólnych przepisów o działalności wolontariatu ZADANIA SZCZEGÓŁOWE TERMIN REALIZACJA ZADAŃ -weryfikowanie

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT ZMIENIA FIRMĘ. Program wolontariatu pracowniczego TAK od serca w Kredyt Banku

WOLONTARIAT ZMIENIA FIRMĘ. Program wolontariatu pracowniczego TAK od serca w Kredyt Banku WOLONTARIAT ZMIENIA FIRMĘ Program wolontariatu pracowniczego TAK od serca w Kredyt Banku Szczecin, 24 listopada 2011 Wolontariat pracowniczy Stworzenie możliwości i zachęcanie pracowników do nieodpłatnych,

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne skierowana jest do osób, które pragną aktywnie działać na rynkach międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

Turystyka wiejska, w tym agroturystyka w ramach nowej perspektywy finansowej - doświadczenia PROW 2007-2013

Turystyka wiejska, w tym agroturystyka w ramach nowej perspektywy finansowej - doświadczenia PROW 2007-2013 Wyniki warsztatów GRUPA 2:: Rola organizacji pozarządowych, w szczególności stowarzyszeń agroturystycznych w rozwoju turystyki wiejskiej w latach 2014 2020 Turystyka wiejska, w tym agroturystyka w ramach

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Współpraca przedsiębiorstw Od Kooperacji do kooperencji Wojciech Pitura Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 26.03.2015 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe lider ekonomii społecznej. Program wykładów szkoleniowych dla organizacji pozarządowych

Organizacje pozarządowe lider ekonomii społecznej. Program wykładów szkoleniowych dla organizacji pozarządowych Program wykładów szkoleniowych dla L.p. Temat wykładu Ogólny zarys merytoryczny wykładu Liczba godzin wykładowych Wykładowca Moduł I: Zagadnienia społeczne Wykluczenie społeczne podstawowe zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu aktywności społecznej na terenie gminy

Diagnoza stanu aktywności społecznej na terenie gminy Diagnoza stanu aktywności społecznej na terenie gminy Szanowni Państwo, mając na celu planowanie rozwoju społecznego należy poznać uwarunkowania sprzyjające lub ograniczające szanse lokalnego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące:

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące: PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) SPECJALNOŚĆ: public relations FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : II stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

Program Wsparcia Merytorycznego Organizacji Pozarządowych w gminie Serokomla

Program Wsparcia Merytorycznego Organizacji Pozarządowych w gminie Serokomla Program Wsparcia Merytorycznego Organizacji Pozarządowych w gminie Serokomla I. Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Serokomla 1.Ochotnicza Straż Pożarna w Serokomli -organizacja

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz ankiety badania potencjału organizacji pozarządowych

Kwestionariusz ankiety badania potencjału organizacji pozarządowych Kutno, Marzec 2012 r. Kwestionariusz ankiety badania potencjału organizacji pozarządowych 1. Nazwa organizacji 1 2. Proszę formę prawną organizacji pozarządowej Prosimy wybrać jedną pozycję z listy i wpisać

Bardziej szczegółowo

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Gdańsk This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Dlaczego przemysły kreatywne są ważne? Sektory kreatywne mają wymierny wpływ na poziom rozwoju gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Wpieranie profesjonalizacji bizesowej i rozwoju piłki nożnej. Poprawa wizerunku piłki nożnej poprzez promocję jej piękna, historii i tradycji

Wpieranie profesjonalizacji bizesowej i rozwoju piłki nożnej. Poprawa wizerunku piłki nożnej poprzez promocję jej piękna, historii i tradycji Fundacja Piłka jest Piękna to niezależna pozarządowa organizacja non-profit, która cały dochód transparentnie przeznacza na realizację celów statutowych: Wpieranie profesjonalizacji bizesowej i rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wyniki sondażu pracodawców

Wyniki sondażu pracodawców Jakiego pracownika szukają pracodawcy, czego oczekują kandydaci - wyniki sondażu przeprowadzonego w ramach trzeciej edycji Akademickich Targów Pracy Trójmiasto W środę 19 października 2016 r. na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Spis treści WPROWADZENIE JAK POWSTAŁA TA KSIĄŻKA... 15 SŁOWO O KSIĄŻCE... 17 WSTĘP... 21 I RYNEK... 25

Spis treści WPROWADZENIE JAK POWSTAŁA TA KSIĄŻKA... 15 SŁOWO O KSIĄŻCE... 17 WSTĘP... 21 I RYNEK... 25 Sylwetka Autora Spis treści WPROWADZENIE JAK POWSTAŁA TA KSIĄŻKA... 15 SŁOWO O KSIĄŻCE... 17 WSTĘP... 21 I RYNEK... 25 1. W jakiej rzeczywistości przyszło nam świadczyć usługi prawne?... 27 2. Jak wygląda

Bardziej szczegółowo

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie 5 gmin położonych w obszarze Zbiornika Świnna Poręba

Bardziej szczegółowo