Promocja kulturowo-informacyjna współczesnego wychodźstwa a dziedzictwo narodowe emigracji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Promocja kulturowo-informacyjna współczesnego wychodźstwa a dziedzictwo narodowe emigracji"

Transkrypt

1 Promocja kulturowo-informacyjna współczesnego wychodźstwa a dziedzictwo narodowe emigracji Program Abstrakty Lista uczestników Paryż 2012

2 Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Paryżu Uniwersytet Warszawski Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Promocja kulturowo-informacyjna współczesnego wychodźstwa a dziedzictwo narodowe emigracji III Międzynarodowa konferencja poświęcona dziedzictwu i problemom nauki i kultury polonijnej pod patronatem Jego Ekscelencji Tomasza Orłowskiego, Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej we Francji Paryż, grudnia 2012 r. Obrady będą odbywać się w Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Paryżu, 74, rue Lauriston, Paris 2

3 Przed pięcioma laty środowisko naukowców, działaczy polonijnych i urzędników państwowych, skupionych wokół Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego i Kongresu Polonii Francuskiej podjęło po raz pierwszy szeroką dyskusję na niezwykle ważny temat dotyczący potrzeb informacyjnych odnośnie waloryzacji poloników, edukacji, kultury i sztuki uprawianej i reprezentowanej na obczyźnie, czego ukoronowaniem była I Międzynarodowa Konferencja: Les besoins en information de la Polonia aujourd'hui, która odbyła się w 2009 r., w Henin-Beaumont (północna Francja). Efektem obrad i dalszych poszukiwań naukowych była m.in. publikacja książkowa, która zasygnalizowanie brak wystarczających badań, wiedzy i informacji o polonijnym dziedzictwie kulturowym w Europie i świecie. W kwietniu 2011 r. w ramach międzynarodowego sympozjum La coopération francopolonaise dans tous ses étatsi odbyła się druga tego typu konferencja dotycząca upowszechniania i promocji dorobku polonijnego we Francji pod znamiennym tytułem Patrimoine polonais en France: protection, axes de recherche. Organizatorzy w pierwszej kolejności chcieli zweryfikować swoje dotychczasowe działania na rzecz polonijnego dziedzictwa i kultury na "francuskim gruncie", co znalazło odbicie w kolejnej publikacji książkowej pod takim samym tytułem. Ważnym problemem, który pojawił się w trakcie obrad i późniejszych roboczych spotkań była kulturowo-informacyjna dezintegracja środowisk polonijnych, niemożność lub nieumiejętność wspólnego działania na rzecz całości polonijnego patrymonium rozrzuconego w świecie, a przede wszystkim brak wiedzy na temat samej różnorodności i bogactwa emigracyjnego dziedzictwa narodowego. Wobec powyższego obecne, trzecia z kolei spotkanie ma na celu: - prezentację wkładu polskiej/polonijnej książki, nauki, sztuki, architektury we wspólne polsko-francuskie dziedzictwo europejskie; - promocję polskiego dziedzictwa i kultury za granicą, - próbę zdefiniowania tożsamości współczesnej Polonii poprzez pryzmat jej dziedzictwa emigracyjnego, w tym językowego; - ukazanie integracyjnej roli kultury wychodźstwa oraz instytucji ją rozpowszechniających; - podkreślenie ważności kontaktu i komunikacji narodowej na obczyźnie; - ukazanie zmieniającego się paradygmatu solidarności i powiązań kulturotwórczych poza krajem. 3

4 Istotnym elementem będzie refleksja nad celowością dotychczas uprawianych, jak i nowo wyłaniających się obszarów badań, metod komunikacji, promocji i reklamy nauki, kultury i sztuki poza granicami kraju. Jaka jest powszechna wiedza i wizerunek polskiej historii i kultury za granicą, jak ewoluuje informacja o polskiej nauce i sztuce, co należy robić, ażeby lepiej promować szeroko pojmowane dziedzictwo narodowe w ramach wielokulturowości i międzykulturowości. Coraz poważniejsze zainteresowanie powyższą problematyką kręgów naukowych, administracyjno-rządowych i tzw. społecznościowych, czyli samej Polonii, wydaje się być najlepszym gwarantem właściwej i pełnej promocji polskiego dziedzictwa, nauki, kultury i sztuki na obczyźnie. Tego rodzaju współdziałanie winno nie tylko generować nowe kierunki badań i promocji, ale też weryfikować, a wręcz hamować działania pozorne, niepożądane, czy wręcz szkodliwe. 4

5 PROGRAM Czwartek,13 grudnia 2012 r uroczyste otwarcie konferencji przez Jego Ekscelencje Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej - Tomasza Orłowskiego, Dyrektora Stacji Naukowej PAN Profesora Zbigniewa T. Kuźnickiego, Dyrektora Instytutu Informacji Naukowej U.W. Profesora Dariusza Kuźminę. Sesja I prowadzący obrady i dyskusję: prof. Dariusz Kuźmina Instytucje Danuta Dubois Biblioteka Polska w Paryżu wczoraj i dziś refleksje nad polskim dziedzictwem kulturowym we Francji. Autorka przybliży znaczenie niematerialnego dziedzictwa kulturowego zgromadzonego w Bibliotece Polskiej w Paryżu, jako istotnego spoiwa narodowego. Omówi znaczenie Biblioteki dla Wielkiej Emigracji i związanych z nią środowisk. Poruszy problem jedności i przetrwania kultury narodowej pozbawionej realnej państwowości oraz kwestie dotyczące ochrony pamięci zapisanej we wspomnieniach i dokumentach źródłowych. Nakreśli rozwój polskiego dziedzictwa intelektualnego na obczyźnie, którego rozwój wspierała i umożliwiała Biblioteka Polska przy 6 quai d Orléans. W drugiej części referatu zostanie podjęta refleksja nad współczesnym obrazem książnicy, jednej z największych polskich instytucji kulturalnych na świecie. Jej głównymi funkcjami są z jednej strony informacja i scalanie środowiska emigracji, z drugiej podjęcie dialogu z kulturą francuską za 5

6 pośrednictwem konferencji, koncertów i wystaw. Autorka przedstawi charakter jej niepowtarzalnengo światowego dziedzictwa, jak również jego rolę w konstrukcji nowej Europy. Maryla Laurent Od zapomnianej biblioteki do zbioru dostępnego na całym świecie Od swojego założenia w 1927 roku Katedra Języka Polskiego na Uniwersytecie Nauk Humanistycznych i Społecznych w Lille zgromadziła liczący około woluminów zbiór dzieł poświęconych literaturze i historii Polski. Do tego dodać należy około 1000 skrzyń z czasopismami oraz 100 metrów fascykułów. W ciągu ostatnich 20 lat biblioteka była dostępna tylko dla nauczycieli i sekcji polskiej. Nie istniał inwentarz dzieł ani oznaczenia poszczególnych tomów. W tym roku podjęto działania zmierzające do uporządkowania tego zbioru i odnaleziono cenne dzieła, których istnienia nie odnotowano nigdzie w Europie. Uwieńczeniem tej ogromnej pracy będzie udostępnienie odnalezionych poloników on-line. Gabriel Garçon Refleksje na temat ochrony i konserwacji dwudziestowiecznych archiwaliów dotyczących polskiego dziedzictwa narodowego we Francji Podstawa do refleksji jest obecny stan dziedzictwa emigracji polskiej przybyłej do Francji w okresie międzywojennym. Porównanie z falami emigracyjnymi XIX-ego wieku wskazuje, ze emigracja z lat nie pozostawiła po sobie takiego samego wielkiego śladu. Należy jednak zastanowić się nad spuścizną tej emigracji zarobkowej, a zwłaszcza nad jej rozwojem i tożsamością następnych pokoleń. O ile okres od 1919 r. do 1945 r. nawet do 1949 r. jest dosyć dobrze znany historykom, kolejny okres, od 1950 r., cierpi na wielki brak opracowań historycznych. A badanie tego okresu wydaje się zasadniczym, aby zrozumieć uwarunkowania, które pozwalają obcej wspólnocie narodowej zachować własną kulturę i równocześnie integrować się w społeczeństwie kraju osiedlenia. 6

7 Aby móc przeprowadzić takie badania, spełnienie dwóch warunków wydaje się konieczne : tłumaczenie, na język polski lub na język francuski, kilka podstawowych opracowań i dostęp do archiwów prywatnych ale uporządkowanych i skatalogowanych. Wojciech Sikora Kultura paryska na mapie polskiego wychodźstwa Jerzy Giedroyc wielokrotnie mówił i pisał, iż będzie miał swój Hotel Lambert. Jerzy Stempowski pisał o Jerzego Giedroycia: Pan jest naszym księciem Czartoryskim. Analogie między rolą Adama Czartoryskiego jako przywódcy obozu Hotel Lambert, a rolą Jerzego Giedrycia jako kierującego ośrodkiem w Maisons-Laffitte są uderzające. Działalność Jerzego Giedroycia w przeciwieństwie do znakomitej większości emigracji politycznej i Polonii była skierowana w znacznej mierze na Kraj. Nie znaczy to, iż Kultura nie interesowała się tym, co dzieje się w polskim świecie. Giedroyc uważnie świat ten obserwował, zajmując często stanowisko krytyczne. Jednocześnie wspierał ważne dla Polski instytucje i osoby. Instytut Literacki był na mapie polskiego wychodźstwa czymś jedynym i wyjątkowym. Andrzej Nieuważny Polsko-francuskie dziedzictwo historyczne z perspektywy ostatnich dwóch stuleci, a budowa polonijnej/ polskiej świadomości dziejowej. Nowe pola badawcze. Autor zaprezentuje wybrane fragmenty wspólnej historii, wzajemne oddziaływanie obu kultur: polskiej i francuskiej na przestrzeni dwóch stuleci. Ukaże rolę badań porównawczych dla rozwoju nauk historycznych. Zaproponuje nowe spojrzenie na problematykę wspólnego dziedzictwa europejskiego z perspektywy nie tylko jego ochrony, ale rozwoju świadomości jego istnienia i potrzeby promocji. Zaprezentuje swoje najnowsze badania dotyczące wspólnego polsko-francuskiego dziedzictwa. 7

8 Małgorzata Pierrmatei Zakrzewska Pięćdziesiąt lat nauczania języka polskiego w Ośrodku Kultury Polskiej na Sorbonie. Kilka uwag o przeszłości, stanie obecnym i perspektywach. W długiej historii kursów j. polskiego na Sorbonie zmieniały się formy kształcenia jak i typ zainteresowanych tym językiem osób. Kursy zorganizowano po raz pierwszy w latach sześćdziesiątych dla niewielkiej grupy pracowników naukowych z dziedziny nauk społecznych, współpracujących z polskimi uniwersytetami. Na początku lat osiemdziesiątych uczyło się j. polskiego już około 250 cudzoziemców. W ostatnich latach obserwujemy niestety tendencje spadkowe. Aby na nowo umocnić pozycje tego języka konieczna jest refleksja i daleko idące zmiany w metodyce i dydaktyce kształcenia. Analiza obecnej sytuacji w nauczaniu języków obcych ( w ramach kształcenia ustawicznego na Sorbonie) i motywacji osób ma służyć zaproponowaniu kilku sensownych rozwiązań nabrzmiewającego problemu. Katarzyna Seroka Kontakty Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Paryżu ze środowiskiem polonijnym Celem referatu jest zaprezentowanie na wybranych przykładach współpracy Stacji Naukowej PAN w Paryżu ze środowiskami polonijnymi w latach W trakcie wystąpienia opisane zostaną kontakty m.in. ze Stowarzyszeniem Inżynierów Techników Polskich we Francji, Stowarzyszeniem Architektów Polskich we Francji, Stowarzyszeniem Lekarzy Polskiego Pochodzenia we Francji czy Sekcją Doktorantów Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Polskich. 8

9 Sesja II prowadzący obrady i dyskusję: prof. Andrzej Nieuważny Badania Janusz Pezda Zbiór rękopisów XIX-wiecznych Biblioteki Polskiej w Paryżu - różnorodność, stan opracowania i perspektywy badawcze. Zbiór rękopisów XIX-wiecznych Biblioteki Polskiej w Paryżu - różnorodność, stan opracowania i perspektywy badawcze. Autor przybliży znaczenie dziedzictwa piśmienniczego zgromadzonego w Bibliotece Polskiej w Paryżu. Ukaże możliwości badawcze, jakie stwarzają zbiory dziewiętnastowiecznych rękopisów. Omówi ich wykorzystanie w ostatnich latach. Problemem ograniczającym pracę historyków jest często niemożność dotarcia do właściwych źródeł, wobec czego poruszona zostanie kwestia ich opracowań i dostępności. Ponadto zostanie podkreślona konieczność ich długoterminowej ochrony, a docelowo rozsądnego i selektywnego udostępniania drogą internetową. Małgorzata Maria Grabczewska Zapamiętać. Zaświadczyć. Udokumentować. Obrazy, grafiki i fotografie patriotyczne autorstwa polskich artystów XIX wieku, emigrantów we Francji oraz ich rola społeczna i polityczna. Emigracja oznacza próbę trwałości kulturowej i narodowej tożsamości. Wymusza redefiniowanie wspólnej i indywidualnej historii i pamięci przez zderzenie z historią i pamięcią innego narodu; próbę określenia przynależności do obu światów przez ciągłą wymianę, inkrustacje i zapożyczenia. W tworzeniu tej nowej świadości niezykle ważną rolę odgrywają obrazy, zarówno dzieła malarskie, jak i graficzne i fotograficzne. Artyści polscy, którzy trafili do Francji w 1 poł. XIX w., najczęściej z przyczyn politycznych, chętnie podejmowali tematy patriotyczne, ze świadomością ich politycznego i społecznego znaczenia. 9

10 Wyrażali również w ten sposób własną postawę i światopogląd. Były to zarówno ich autorskie kompozycje oraz reprodukcje powstałych wcześniej lub aktualnych dzieł o tej tematyce. Szczególną rolę spełniała fotografia, pozwalająca na wieloegzemplarzowe reprodukcje i quasi masowe ich rozpowszechnianie. Przez dostępność, czytelność i szybkość przekazu, obrazy miały kluczową funkcję w budowaniu grupowej i indywidualnej tożsamości polskich emigrantów, zwłaszcza w okresach po powstaniach narodowych XIX wieku. W referacie przeanalizuję postawy wybranych artystów i dzieła mające kluczowe znaczenie dla wspomnianej tematyki, a także inicjatywy znaczących kolekcjonerów i mecenasów (książę Czartoryski, rodzina Branickich, Adolf Cichowski). Monika Salmon-Siama Pamięć wyszyta na sztandarze», czyli o kilku materialnych nośnikach polonijnego dziedzictwa kulturowego w regionie Nord-Pas-de Calais. Opierając się na wybranych przykładach polskich sztandarów polonijnych i innych nośnikach wspólnotowej przynależności, pragnę zwrócić uwagę w wystąpieniu na bardzo bogatą, ale ulegającą zapomnieniu symbolikę patriotyczno-religijna, będącą niegdyś spoiwem tożsamościowym francuskiej Polonii. Ich obecny los, zapomnienie, porzucenie, zniszczenie, są dowodem nieuniknionej ewolucji pewnych postaw wspólnotowych i zmuszają do zastanowienia się nad aktualnością patriotyczno-religijnych wartości, których były one trwałym nośnikiem. Wraz z zanikiem pewnego typu więzów solidarnościowych i mutacji społecznych postaw wobec państwa i Kościoła, pewien typ czynników kulturotwórczych i tożsamościowych przestaje istnieć, w tym te, które niegdyś stanowiły trwałe spoiwo dawnej wspólnoty polonijnej. Przytoczone przykłady symbolów religinopatriotycznych posłużą do zastanowienia się, czy ten typ symboli polonijnej tożsamości jest wciąż czytelną częścią dziedzictwa emigracyjnego? 10

11 Elżbieta Łątka List jako prośba o pomoc. Listy emigrantek polskich pisane we Francji w dwudziestoleciu międzywojennym Odnalezione w archiwach w Tours listy polskich emigrantek adresowane do Julie Duval, inspektorki Comité d aide et de protection des femes immigrantes, umożliwiają poznanie części historii polskiej emigracji z dwudziestolecia międzywojennego. Są to listy młodych kobiet, pracujących na wsiach w departamencie Indre-et-Loire, w ramach rocznej umowy. Praca ponad siły, wykorzystywanie seksualne i ekonomiczne to problemy z jakimi spotykały się po przyjeździe do Francji. Nie mając możliwości porozumienia się z zatrudniającymi je gospodarzami, decydowały się niejednokrotnie na ogromny wysiłek, jakim było dla nich napisanie i wysłanie listu z rozpaczliwym wołaniem o pomoc w trudnej sytuacji. Są to listy pisane na skrawkach papieru, z błędami ortograficznymi, językiem bardzo prostym, lecz nasyconym emocjami. Pieczołowicie zachowane przez inspektorkę, stanowią dziś pisane świadectwo indywidualnych historii. Bartłomiej Sz. Szmoniewski Wkład polskich archeologów w ochronę dziedzictwa archeologicznego Francji. Dziedzictwo archeologiczne jest własnością ponadpaństwową i ponadnarodową. Należy je zatem traktować jako wspólne dziedzictwo kulturowe. W tym duchu polscy archeolodzy, w ubiegłym stuleciu, we współpracy z archeologami i historykami francuskimi prowadzili wspólne badania mające na celu ochronę dziedzictwa kulturowego, w interesującym przypadku, opuszczonych wsi we Francji. Współpraca ta przyniosła bardzo inetersujące rezultaty. Wyniki prac prowadzonych przez polsko-francuską ekipę stały się punktem odniesienia w badaniach opuszczonych wsi nie tylko we Francji i Polsce ale i szerzej w Europie. 11

12 Iwona Pugacewicz Szkoła polska w świetle dokumentów Archiwum Narodowego Francji Autorka zaprezentuje źródła dotyczące Szkoły Narodowej Polskiej w Paryżu zgromadzone w Archiwum Narodowym w Paryżu. Na ich podstawie zostanie zaprezentowany obraz polskiej instytucji widziany oczami władz francuskich. Celem referatu będzie też ukazanie wpływu władz francuskich na funkcjonowanie polskiej szkoły zarówno pod kątem merytorycznym, finansowym, jak i politycznym. Interesującym wydaje się być także analiza skarg i donosów napływających do francuskich ministerstw zajmujących się szkołą, a z drugiej strony ich różne reakcje na tego typu doniesienia. Wydaje się, że spojrzenie na polskie dziedzictwo edukacyjne, jakim była szkoła narodowa w Paryżu, ale od strony obcych źródeł, może znacznie poszerzyć wiedzę na temat jej funkcjonowania w obcym środowisku. Piotr Daszkiewicz Dziedzictwo naukowe Władysława Taczanowskiego- wkład polskiej emigracji dla poznania fauny neotropikalnej. Krąg współpracowników Władysława Taczanowskiego odegrał ważną dla dziewiętnastowiecznej zoologii rolę. Liczni polscey emigranci, zwłaszcza we Francji i Peru uczestniczyli w badaniach południowoamerykańskiej fauny. Wydana w Rennes Ornithologie du Pérou, jest jedną z najważniejszych przyrodniczych prac tamtej epoki. Dzięki przyrodnikom emigrantom można mówić, pomimo zaborczych represji wobec instytucji naukowych i kulturalnych, o złotym okresie polskiej ornitologii. Polscy uchodźcy polityczni, współpracownicy Antonio Raimondiego, stali się pionierami peruwiańskiej nauki. To dziedzictwo naukowe nabrało w naszych czasach szczególnego wymiaru. Ślad tych prac jest widoczny w badaniach naukowych bioróżnorodności, badaniach ekologicznych, systematyce i innych dziedzinach nauk przyrodniczych XXI wieku Koktajl DEBATA I ZAMKNIĘCIE PIERWSZEGO DNIA OBRAD 12

13 Piątek, 14 grudnia 2012 r. Sesja III prowadzący obrady i dyskusję: prof. Maryla Laurent Obserwacje Sławomir Czarlewski Polonia francuska i belgijska na początku XXI wieku - problem z definicja i tożsamością. Na przełomie XX i XXI wieku rozpoczęły się głębokie zmiany w strukturze, tożsamości i samodefiniowaniu się europejskich środowisk polonijnych w związku z odzyskaniem suwerenności i budowa wolnorynkowego system demokratycznego przez Rzeczpospolitą Polską. Misja dyplomaty we Francji i w Belgii prowadzona przez osobę będącą wcześniej emigrantem w tych krajach pozwoliła, wydaje się, lepiej uchwycić i zrozumieć następujące zmiany. Rozpoczynający się proces upodmiotowienia, emancypacji i nowego definiowania się Polaków żyjących w tych krajach jest zaledwie początkiem dłuższego cyklu, który na nowo przedefiniowuje związki z krajem pochodzenia, z krajem osiedlenia wpisując się w trudny proces integracji europejskiej. Jakie wnioski wypływają z tak rozumianego dziedzictwa dla polskich instytucji zajmujących się i wspierających Polonię? Maciej Obcowski Promocja, komunikacja i działalność Polaków i Polonii na Wschodzie na przykładzie wybranych organizacji na terenie Mołdawii oraz Zachodniej Ukrainy. Artykuł ma przybliżyć współczesny obraz funkcjonowania Polaków i Polonii na Wschodzie na podstawie osobistych doświadczeń autora i stać się inspiracją do szerokiej dyskusji na temat rozwiązywania problemów współczesnej polskiej diaspory na Wschodzie w zakresie promocji, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz zarządzania i organizacji działalności polonijnej. 13

14 Intencją autora jest próba zainteresowania środowisk opiniotwórczych znalezieniem optymalnych rozwiązań dla rozwoju współczesnej polskiej mniejszości na Wschodzie. Autor zamierza przedstawić katalog najważniejszych barier, które występują w tej części Europy i utrudniają szybszy rozwój działalności polonijnej. W artykule znajdzie się również próba wyznaczenia nowych kierunków, w jakich mogłaby rozwijać się działalność polonijnych organizacji pozarządowych. Doświadczenia autora oparte są na ponad dziesięcioletniej współpracy ze środowiskiem polonijnym: najpierw w organizacji pozarządowej, która wspiera Polonię i Polaków mieszkających za granicą, a następnie w dwóch polskich placówkach dyplomatycznokonsularnych w Mołdawii i na Ukrainie. Krystyna Kalińska Polonia północnej Francji: dążenia i rzeczywistość - spojrzenie obserwatora z zewnątrz. Polonia w płn. Francji wywodzi się z kilku fal emigracji XX w., z których największymi było wychodźstwo zarobkowe okresu międzywojennego, a także powojenna emigracja wojskowo -polityczna. Pierwsze fale emigracji to polscy emigranci z kopalń w Westfalii i Nadrenii, a w kilka lat później - z Polski spod zaborów rosyjskiego, austriackiego i pruskiego. "Kolonie" polskie tworzące się w regionie już w latach 1908/09 przez wiele lat żyją w prawie całkowitej izolacji od społeczności francuskiej: odrębne szkolnictwo, niemieszane małżeństwa. Proces asymilacji Polonii rozpoczął się wśród młodszych pokoleń Polaków w latach 60. XX w. poprzez edukację i pracę. Wnuki i prawnuki pierwszych emigrantów są już Francuzami polskiego pochodzenia. Społeczność francuska wielokrotnie uznała niezwykły wkład Polaków i obywateli polskiego pochodzenia w rozwój regionu płn. Francji. Realizacja aspiracji tych emigrantów( bycie Polakiem i zarazem Francuzem) wymagała pokonania wielu trudności. Realizację ich marzeń i rzeczywistość przedstawiamy na przykładzie rodziny paniafranciszka Koniecznego w okresie do II wojny i pani Franciszki Aghamalian- Konieczny w ostatnich dziesięcioleciach. 14

15 Agnieszka Malarewicz-Jakubów Aspekty prawne ochrony polskiego dziedzictwa narodowego Dziedzictwo kulturowe i narodowe pełni ważną rolę społeczną i jest świadectwem wspólnej historii narodu, a także pozytywnie wpływa na rozwój społeczno-ekonomiczny poszczególnych regionów. Ochrona dziedzictwa kulturowego i narodowego z uwzględnieniem zrozumienia przez społeczeństwo aspektów prawnych tej ochrony jest istotnym elementem kształtującym świadomość społeczeństwa. Dlatego bardzo ważnym aspektem jest znajomość uregulowań prawnych odnoszących się do ochrony dziedzictwa narodowego. Jednak jak wynika z raportu badań społecznych znajomość konkretnych uregulowań prawnych w tym zakresie jest bardzo słaba. Jerzy Nikitorowicz Problemy tożsamosciowe Polaków, obywteli państw powstałych po rozpadzie (upadku) ZSRR. Polacy na Litwie, Białorusi, w Kazachstanie, w Buriacji... Zamierzeniem moim jest podjęcie złożonego, zmiennego i dynamicznego problemu kształtowania się tożsamości "człowieka pogranicza" w kontekście odwoływania się i funkcjonowania świadomościowego, poznawczego, także terytorialnego, w kilku Ojczyznach. Może więc mieć miejsce wielość koncepcji kreowania - kształtowania się tożsamości (podwojona w różnym zakresie, rozproszona, rozszczepiona, zwielokrotniona, pluralizm przejściowy czy syntezy kultur). Mogą kształtować się także zróżnicowane zestawy narodowościowe, etniczno-narodowościowe, narodowościowo-obywatelskie itp. Jolanta Tatara Stanowa polityka edukacyjna wobec mniejszości etnicznych, a efekty edukacyjne polskich uczniów w dystrykcie chicagowskim. Amerykańskie Biuro Statystyczne ( US Census Bureau ) podaje, że 3% Amerykanów, czyli 8.9 milionów ludzi, ma w swoich korzeniach polskie pochodzenie. Jednak tylko 7% z nich, czyli 623 tysiace, używa języka polskiego na codzień. Jak można wytłumaczyć tak dużą różnicę pomiędzy osobami polskiego pochodzenia a tymi, co mówią po polsku? Jakie są 15

16 przyczyny utraty języka polskiego, a więc najcenniejszego elementu dziedzictwa narodowego, wśród polskich emigrantów i ich dzieci? Jak możemy temu zapobiegać? Niniejsza prezentacja ma na celu ukazanie przyczyn zaniku języka polskiego wśród polskiej mniejszości mieszkającej w Stanach Zjednoczonych, jak również pokazanie, w jaki sposób można temu zapobiegać oraz dlaczego w ogóle warto podtrzymywać znajomość języka polskiego wśród dzieci polskich imigrantów. Niniejsza prezentacja podkreśla rolę polskiej sobotniej szkoły języka polskiego w podtrzymywaniu znajomości języka polskiego wśród kolejnych pokoleń oraz pokazuje, jakie inne czynniki wpływają na stopień jego znajomości. Wnioski prezentacji oparte są, miedzy innymi, na badaniach przeprowadzonych w szkole publicznej Chicago Public School na uczniach dwujęzycznych. Sesja IV prowadzący obrady i dyskusję: prof. Jerzy Nikitorowicz Działania Krystian Gawron Wkład Polskiej Misji Katolickiej w polskie dziedzictwo narodowe we Francji. Wyprzedzając o niemal 140 lat Sobór Watykański II, polscy ludzie świeccy, należący do tzw. Wielkiej Emigracji, przyczynili się do powstania Polskiej Misji Katolickiej we Francji - 19 luty 1836 r. Zatroskany o trwałość przywiązania emigrantów do polskiego dziedzictwa narodowego Adam Mickiewicz uzasadniał to zwięźle: Na katolicyzmie trzeba budować więź z Ojczyzną. O wielo kształcie polskiego życia emigracyjnego we Francji świadczą najstarsze instytucje polonijne. Polonijna działalność kulturalna, edukacyjna, humanitarna, kombatancka, artystyczna a nawet naukowa często wiązana była z działalnością polskich ośrodków duszpasterskich zarówno w samym Paryżu jak i na terenie całej Francji. W sposób najbardziej regularny nasi rodacy spotykali się przy Polskiej Misji Katolickiej nie tylko z racji świąt narodowo-patriotycznych ale przede wszystkim w rytm coniedzielnych celebracji liturgicznych. Owoce współpracy Polskiej Misji Katolickiej z innym czcigodnymi emigracyjnymi 16

17 stowarzyszeniami zostały ukazane podczas pięciu międzynarodowych kolokwiów naukowych jakie były organizowane przez Misję w latach Dariusz Kuźmina Polonijna Biblioteka Cyfrowa. Tworzenie zasobów cyfrowych we współczesnym świecie stało się, zadaniem podstawowym, dla środowisk pragnących zachować dziedzictwo narodowe swoich państw i narodów. Dla współczesnej Polonii tak rozsianej po wszystkich kontynentach nieodzownym jest stworzenie platformy cyfrowej, na której będą gromadzone świadectwa działalności Polaków, którzy współtworzyli historię zarówno Polonii jak i państw gdzie przyszło im zamieszkiwać. Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW dzięki pozyskanemu do realizacji projektowi Dziedzictwo narodowe i kulturowe, polskie ślady za granicą z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, rozpoczął tworzenie Polonijnej Biblioteki Cyfrowej, w której będą publikowane dokumenty archiwalne, czasopisma i książki związane z działalnością Polonii. Anna Kamler Problemy Polonii w programie studiów Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka zaprezentuje aktualny - bardzo ogólnikowo - program studiów licencjackich i magisterskich a bardziej szczegółowo omówi konkretne przedmioty, które traktują o instytucjach polonijnych na świecie. Przedmiotem szczególnego zainteresowania będzie nowa ścieżka magisterska " Dziedzictwo kulturowe". 17

18 Grażyna Wrona, Edyta Wygonik- Barzyk Informować, promować, wspierać Rola prasy polskiej w Irlandii po akcesji Polski do UE w 2004 r. Otworzenie przez Irlandię granic dla polskich obywateli w 2004 r. spowodowało masowy napływ Polaków na Zieloną Wyspę w celach zarobkowych (w szczytowym okresie ich liczba wynosiła ok. 250 tys.). W większości były to osoby nieznające kraju przyjmującego, jego języka, realiów życia w nim, zwyczajów itd., a stanęły przed koniecznością zdobycia niezbędnych informacji dotyczących szukania pracy, załatwienia niezbędnych formalności, organizowania codziennego życia; z czasem istotne stało się poznanie nowego kraju, jego tradycji, kultury. Tymczasem w Irlandii, w której dotychczasowa Polonia była bardzo nieliczna, nie funkcjonowały żadne polonijne media ani instytucje, które byłyby w stanie sprostać tym wyzwaniom informacyjnym. Automatycznie wytworzyła się więc konieczność stworzenia kanałów przepływu informacji, w tym powołania do życia skierowanej do Polaków prasy. Ta (na rynku szybko pojawiło się kilkanaście tytułów) wytyczała nowe ścieżki oprócz spełniania m.in. typowych funkcji informacyjnych, gazety w pewien sposób zaczęły kształtować życie polskie w Irlandii, wspierać ważne dla funkcjonowania polskiej społeczności inicjatywy (w tym także mające promować Polskę, jej kulturę, tradycję), występować z własnymi, działać na rzecz współpracy polsko-irlandzkiej; redakcje stały się miejscami, gdzie szukano porad, pomocy, pośrednictwa w załatwieniu spraw, a dziennikarze czy wydawcy stali się swoistą elitą polskiej społeczności. Magdalena Szkuta Rola prasy emigracyjnej w integracji wychodźstwa polskiego w krajach Europy Zachodniej W referacie zostanie przedstawiona historia prasy emigracyjnej i jej znaczenie dla dorobku wychodźstwa polskiego. Wśród licznych wydawnictw prasowych szczególna uwaga poświęcona zostanie pismom o szerokim zasięgu oddziaływania, takich jak Dziennik Polski i Dziennik Zołnierza, Wiadomości, Orzeł Biały i Kultura. W kontekście utrzymania poczucia tożsamości narodowej na obczyźnie poruszona zostanie także problematyka życia intelektualnego emigracji i wytworzonych przez nią instytucji politycznych, społecznych, artystycznych i naukowych. 18

19 Anna Szczepańska Źródła informacji elektronicznej związane z tematyką emigracyjną. Obecnie pozyskiwanie informacji coraz częściej odbywa się z wykorzystaniem źródeł dostępnych w sieci. Te kanały informacyjne mogą być szczególnie przydatne w sytuacji, kiedy pozyskiwane informacji pochodzą ze źródeł, które w rzeczywistości są znacznie oddalone w przestrzeni od odbiorców, tak jak dzieje się to często w przypadku społeczności emigracyjnej. Tematem wystąpienia będą możliwości pozyskiwania informacji związanych z tematyką emigracyjną zarówno dostępność i charakter źródeł elektronicznych jak i dostosowanie do rzeczywistych potrzeb. Alicja Zawadzka Florentyn Trawiński - zbawca Luwru? Prawda i legenda. Autorka przybliży sylwetkę Florentyna Trawińskiego ( ) wybitnej osobistości swojej epoki. W trzech odsłonach - biografia, kariera, legenda - przedstawi wyniki prowadzonych badań biograficzno-historycznych. Syn powstańca styczniowego, z ojcem i bratem, chroni się w Paryżu przed carskimi represjami, wychowanek Szkoły Polskiej. Zaangażowany w środowisku polskiej emigracji i jej stowarzyszeń promuje polską kulturę, literaturę, sztukę w ówczesnych francuskich encyklopediach, prasie oraz wydawnictwach polskich. Kawaler Legii Honorowej, jest cenionym pracownikiem Luwru w latach (m.in. współtwórcą prekursorskiej instytucji Reunion des Musées Nationaux oraz pierwszego przewodnika po muzeum). Poliglota, jego dzieła transla-torskie wielokrotnie nagradza Akademia Francuska. Jego życie pełne jest dramatów rodzinnych, niewyjaśnionych tajemnic. Legenda głosi, iż uczestnicząc w Komunie Paryskiej, wbrew woli ko-munardów, potajemnie ratuje Luwr przed spaleniem. Autorka skonfrontuje dokumenty historyczne, wyjaśniajace stniejące wątpliwości i określi granicę między prawdą a legendą. Jednocześnie podkreśli ogromne zasługi Trawińskiego wniesione w rozwój europejskiego muzealnictwa, wielo-kulturowość jego dokonań - dzisiaj zupełnie zapomnianych w dziejach Polski i Francji - dwóch ojczyzn, którym służył całe życie, oddał swój talent i pracę, inteligencję i kompetencje. DEBATA, PODSUMOWANIE I ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI 19

20 LISTA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI Sławomir Czarlewski Prawnik (Uniwersytet Gdański), politolog (DEA w Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu), dyplomata (były konsul generalny RP w Lyonie, minister pełnomocny w ambasadzie RP w Paryżu, ambasador RP w Brukseli; autor dwóch opracowań historyczno-politologicznych dot. stosunków polsko-francuskich oraz licznych artykułów w prasie polonijnej, francuskiej i belgijskiej. Piotr Daszkiewicz Doktor nauk biologicznych, historyk nauki. Po studiach (Uniwersytet Adama Mickiewicza) pracował, w latach , w Polskiej Akademii Nauk (Instytut Genetyki Roślin i Instytut Dendrologii). Związany z opozycją demokratyczną wyemigrował do Francji gdzie ukończył studia z epistemologii i historii nauk ścisłych na Uniwersytecie Denis Diderot (Paris VII). Od 1993 roku pracuje w Narodowym Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu. Wieloletni współpracownik paryskiej Kultury i Instytutu Literackiego w Maisons-Laffitte. Autor i współautor kilkunastu książek i przeszło 200 artykułów z dziedziny taksonomii, ochrony przyrody, historii nauk przyrodniczych i histori polskiej emigracji. Danuta Dubois Dyrektor Biblioteki Polskiej w Paryżu (od 2007 r.), była Inspektor generalna we francuskim Ministerstwie Kultury, absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim i muzyki na Akademii muzycznej w Krakowie, doktorat na uniwersytecie Paris IV. Gabriel Garçon Profesor nauk matematycznych w Ecole des Hautes Etudes d'ingénieur na Uniwersytecie Katolickim w Lille, doktorat z polonistyki na Uniwersytecie Lille III.; członek wielu organizacji polonijnych prezes Stowarzyszenia Le Rayonnement culturel polonais ( prezes Ogólnokrajowej Rady Duszpasterskiej przy 20

Teraźniejszość Człowiek Edukacja

Teraźniejszość Człowiek Edukacja Teraźniejszość Człowiek Edukacja Nr 2(62) 2013 III Międzynarodowa Konferencja poświęcona dziedzictwu nauki i kultury polonijnej Promocja kulturowo-informacyjna współczesnego wychodźstwa a dziedzictwo narodowe

Bardziej szczegółowo

Opublikowane scenariusze zajęć:

Opublikowane scenariusze zajęć: mgr Magdalena Tomczyk nauczyciel dyplomowany historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania do życia w rodzinie w Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie. Naukowo zajmuje się historią XIX i

Bardziej szczegółowo

1. edycja Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami, kierowany przez Jerzego Waldorffa, od wielu lat podejmujący działania zmierzające do ratowania zabytkowych nagrobków. Za fundusze zebrane głównie

Bardziej szczegółowo

innowacyjna przestrzeń edukacyjna: doświadczenie estetyczne jako narzędzie przekazywania wartości kulturowych

innowacyjna przestrzeń edukacyjna: doświadczenie estetyczne jako narzędzie przekazywania wartości kulturowych innowacyjna przestrzeń edukacyjna: doświadczenie estetyczne jako narzędzie przekazywania wartości kulturowych Pan Tadeusz powstał w Paryżu w latach 1833-34, w czasie gdy Polska na ponad sto lat zniknęła

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 2 do uchwały nr 182/09/2013 Senatu UR z 26 września 2013 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata

Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata 2015 2024 WPROWADZENIE Misja i Strategia Rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Andrzej Zoll

Prof. dr hab. Andrzej Zoll Prawo karne Prof. dr hab. Andrzej Zoll wieloletni kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1991 1993 przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, w latach 1993 1997 prezes

Bardziej szczegółowo

Polskość poza granicami Rzeczpospolitej

Polskość poza granicami Rzeczpospolitej Międzynarodowa konferencja naukowa Polskość poza granicami Rzeczpospolitej ORGANIZATORZY: Ministerstwo Edukacji Narodowej Stowarzyszenie Wspólnota Polska Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie Katedra

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNA PRZESZŁOŚĆ. Ukraińcy i Polacy jako ofiary terroru komunistycznego

WSPÓLNA PRZESZŁOŚĆ. Ukraińcy i Polacy jako ofiary terroru komunistycznego KONFERENCJA NAUKOWO-PRAKTYCZNA w 75 rocznicę Zbrodni Katyńskiej WSPÓLNA PRZESZŁOŚĆ. Ukraińcy i Polacy jako ofiary terroru komunistycznego P R O G R A M Kijów, 25 marca 2015 roku 1 ORGANIZATORZY KONFERENCJI:

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA Załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej 28-29 listopada 2012 r. Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk Sala

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: STUDIA HISTORYCZNO-SPOŁECZNE

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: STUDIA HISTORYCZNO-SPOŁECZNE Załącznik nr 16 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r., wprowadzony Uchwałą nr 6/2014 Senatu UPJPII z dnia 20 stycznia 2014 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH)

Bardziej szczegółowo

Kartograficzny obraz życia kulturalnego Warszawy na dawnych planach miasta.

Kartograficzny obraz życia kulturalnego Warszawy na dawnych planach miasta. Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna 25 listopada 2015 Warszawa Polska Akademia Nauk Archiwum ul. Nowy Świat 72 Pałac Staszica, sala 022 9.00-9.30 Otwarcie konferencji

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: TURYSTYKA HISTORYCZNA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: TURYSTYKA HISTORYCZNA Załącznik nr 18 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r., wprowadzony Uchwałą nr 6/2014 Senatu UPJPII z dnia 20 stycznia 2014 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH)

Bardziej szczegółowo

Prof. Andrzej Tomaszewski

Prof. Andrzej Tomaszewski 1. edycja Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami, kierowany przez Jerzego Waldorffa, od wielu lat podejmujący działania zmierzające do ratowania zabytkowych nagrobków. Za fundusze zebrane głównie

Bardziej szczegółowo

NA INDEKSIE -sytuacja białoruskich studentów

NA INDEKSIE -sytuacja białoruskich studentów NA INDEKSIE -sytuacja białoruskich studentów Centrum im. Ludwika Zamenhofa 18 kwietnia 2011r. 2 S t r o n a Na indeksie, czyli sytuacja białoruskich studentów to konferencja, której głównym założeniem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA MEDIÓW A PLACE TO STAND / PUNKT OPARCIA, FILM W REŻYSERII ANNY FERENS

INFORMACJA DLA MEDIÓW A PLACE TO STAND / PUNKT OPARCIA, FILM W REŻYSERII ANNY FERENS A Place to Stand / Punkt oparcia to pasjonująca opowieść o tym, jak w latach 80-tych Parlament Europejski upominał się o wolność dla więźniów politycznych i swobody demokratyczne w krajach bloku wschodniego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI. jako oficjalny partner:

PROGRAM KONFERENCJI. jako oficjalny partner: 1 jako oficjalny partner: Konferencji towarzyszyć będzie wystawa fotograficzna, w ramach projektu "Mnożenie przez Dzielenie - Edukacja dla Integracji" (EDI) finansowanego ze środków Unii Europejskiej w

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI GRUDZIEŃ 2011 Numer zadania 1. 2.

Bardziej szczegółowo

Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna

Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna 25 listopada 2015 Warszawa ul. Nowy Świat 72 Pałac Staszica, sala 022 9.00-9.30 Otwarcie konferencji Teatr w wielkim mieście 9.30

Bardziej szczegółowo

Katedra Biografistyki Pedagogicznej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie oraz Fundacja Muzyka Kresów

Katedra Biografistyki Pedagogicznej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie oraz Fundacja Muzyka Kresów PATRON HONOROWY KONFERENCJI Organizatorzy: Katedra Biografistyki Pedagogicznej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie oraz Fundacja Muzyka Kresów zapraszają do udziału w I Ogólnopolskiej

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Załącznik nr 17 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r., wprowadzony Uchwałą nr 6/2014 Senatu UPJPII z dnia 20 stycznia 2014 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH)

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW HUMANISTYKA W SZKOLE. POLONISTYCZNO-HISTORYCZNE STUDIA NAUCZYCIELSKIE

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW HUMANISTYKA W SZKOLE. POLONISTYCZNO-HISTORYCZNE STUDIA NAUCZYCIELSKIE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW HUMANISTYKA W SZKOLE. POLONISTYCZNO-HISTORYCZNE STUDIA NAUCZYCIELSKIE poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta studia I stopnia...

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Nauki o rodzinie

Efekty kształcenia dla kierunku Nauki o rodzinie Załącznik nr 21 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Program Studiów Doktoranckich Instytutu Historii im Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Program Studiów Doktoranckich Instytutu Historii im Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk Program Studiów Doktoranckich Instytutu Historii im Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk ROK Obowiązkowe Fakultatywne 1 RAZEM (obowiązkowe + fakultety) I praca pisemna A/ 6 2 seminarium promotorskie

Bardziej szczegółowo

Biogramy członków Komitetu Sterującego

Biogramy członków Komitetu Sterującego Biogramy członków Komitetu Sterującego Prof. István Kovács, Węgry Instytut Historii Węgierskiej Akademii Nauk Dyplomata, historyk, pisarz i poeta, pracownik Instytutu Historii Węgierskiej Akademii Nauk

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Historia gospodarcza polski

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych z zakresu etnologii, edycja 2014/2015

Program studiów podyplomowych z zakresu etnologii, edycja 2014/2015 Program studiów podyplomowych z zakresu etnologii, edycja 2014/2015 Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE PROFILE KLAS PIERWSZYCH W roku szkolnym 2017/2018

PLANOWANE PROFILE KLAS PIERWSZYCH W roku szkolnym 2017/2018 PLANOWANE PROFILE KLAS PIERWSZYCH W roku szkolnym 2017/2018 KLASA BIOLOGICZNO-MEDYCZNA uzupełniające: biologia, chemia historia i społeczeństwo, biologia w medycynie Klasa dla tych, którzy interesują się

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W STRZELINIE

PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W STRZELINIE PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W STRZELINIE Podstawa prawna: 1.Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póżn. zm.).

Bardziej szczegółowo

Studia doktoranckie nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - PRZYKŁAD UAM

Studia doktoranckie nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - PRZYKŁAD UAM Studia doktoranckie nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - PRZYKŁAD UAM SEMINARIUM BOLOŃSKIE dla prorektorów ds. kształcenia Uczelnie wobec zmiany systemu kształcenia Warszawa-Miedzeszyn,

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego (moduł: bibliologia i informatologia)

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego (moduł: bibliologia i informatologia) Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego (moduł: bibliologia i informatologia) 1. Poziom kształcenia Studia III stopnia 2. Profil kształcenia Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych w gimnazjum

Program zajęć artystycznych w gimnazjum Program zajęć artystycznych w gimnazjum Klasy II Beata Pryśko Cele kształcenia wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji percepcja sztuki. II. Tworzenie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu SEMINARIUM BOLOŃSKIE STUDIA DOKTORANCKIE W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

Wzorcowe efekty kształcenia dla kierunku studiów muzykologia, studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki

Wzorcowe efekty kształcenia dla kierunku studiów muzykologia, studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Wzorcowe efekty kształcenia dla kierunku studiów muzykologia, studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów muzykologia należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Konkursy Przedmiotowe w roku szkolnym 2017/2018

Konkursy Przedmiotowe w roku szkolnym 2017/2018 PROGRAM MERYTORYCZNY KONKURSU HISTORYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO I. CELE KONKURSU kształcenie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy historycznej; rozbudzanie ciekawości

Bardziej szczegółowo

1. Grzegorz Bolek Lato w Podkowie Leśnej Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dyplom z wyróżnieniem. Uprawia malarstwo olejne, jest

1. Grzegorz Bolek Lato w Podkowie Leśnej Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dyplom z wyróżnieniem. Uprawia malarstwo olejne, jest 1. Grzegorz Bolek Lato w Podkowie Leśnej Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dyplom z wyróżnieniem. Uprawia malarstwo olejne, jest znakomitym pedagogiem związanym z podkowiańską szkołą, gdzie

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Rodzaje współczesnych mediów ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Rodzaje współczesnych mediów ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Rodzaje współczesnych mediów radio telewizja Internet publikacje książkowe ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU wideokasety filmy fonografia wysokonakładowa prasa płyty kasety dzienniki czasopisma serwisy agencyjne

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia Załącznik nr 2 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia drugiego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

Maria Lorek główną autorką darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów

Maria Lorek główną autorką darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów Warszawa, 18 marca 2014 r. Maria Lorek główną autorką darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów Maria Lorek (ur. 1959 r.), twórca kilkudziesięciu publikacji i podręczników dla dzieci i nauczycieli jest

Bardziej szczegółowo

Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim.

Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim. Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim. Program szkoły zakłada wychowanie i przygotowanie człowieka do rozumienia otaczającego go świata. Człowiek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE: Studia na kierunku filologia, specjalność filologia słowiańska

Bardziej szczegółowo

Konstytucyjne gwarancje ochrony dziedzictwa narodowego a problem ponownego wykorzystania informacji publicznej w świetle dyrektywy 2013/37

Konstytucyjne gwarancje ochrony dziedzictwa narodowego a problem ponownego wykorzystania informacji publicznej w świetle dyrektywy 2013/37 Anna Magdalena Kosińska, Katedra Prawa Unii Europejskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Konstytucyjne gwarancje ochrony dziedzictwa narodowego a problem ponownego wykorzystania informacji

Bardziej szczegółowo

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 (projekt nowelizacji na lata -2021) Misja Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z otwarcia wystawy: Ryszard Kaczorowski wpisany w dzieje Uniwersytetu w Białymstoku

Sprawozdanie z otwarcia wystawy: Ryszard Kaczorowski wpisany w dzieje Uniwersytetu w Białymstoku Sprawozdanie z otwarcia wystawy: Ryszard Kaczorowski wpisany w dzieje Uniwersytetu w Białymstoku W dniu 28 listopada 2017 r. o godz. 13.00 w Gabinecie Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego Ostatniego Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Studia licencjackie (I stopnia)

Studia licencjackie (I stopnia) FILOLOGIA POLSKA Studia licencjackie (I stopnia) Program studiów I stopnia Obejmuje następujące przedmioty: Treści podstawowe: język łaciński z elementami kultury antycznej, wiedza o kulturze, nauki pomocnicze

Bardziej szczegółowo

Wychowanie patriotyczne. Plan pracy

Wychowanie patriotyczne. Plan pracy Katowice 10.09 2016r. Wychowanie patriotyczne Plan pracy Założeniem programu jest przygotowanie ucznia szkoły podstawowej do obywatelskiej i patriotycznej aktywności w społeczeństwie obywatelskim i wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Język mniejszości narodowej lub etnicznej Szkoła podstawowa

Język mniejszości narodowej lub etnicznej Szkoła podstawowa Język mniejszości narodowej lub etnicznej Szkoła podstawowa Podstawowe założenia, filozofia zmiany i kierunki działania Autor: Jolanta Grygoruk Mniejszości narodowe a etniczne Za mniejszości narodowe uznaje

Bardziej szczegółowo

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Pedagogiki Zakład Pedagogiki Przedszkolnej Opr.dr Maria Gładyszewska Plan Rys historyczny Pracownicy Współpraca ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA Filologia Studia drugiego stopnia Ogólnoakademicki

EFEKTY KSZTAŁCENIA Filologia Studia drugiego stopnia Ogólnoakademicki Załącznik nr 1 do Uchwały nr Senatu UwB z dnia 2012 roku dla kierunku poziomu profilu EFEKTY KSZTAŁCENIA Filologia Studia drugiego stopnia Ogólnoakademicki I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Załącznik nr. Liczba punktów przyznawanych za poszczególne elementy postępowania rekrutacyjnego: 1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Tematem pierwszej części rozmowy

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie do problematyki ochrony środowiska i gospodarowania

1. Wprowadzenie do problematyki ochrony środowiska i gospodarowania Spis treści Wprowadzenie... 9 1. Wprowadzenie do problematyki ochrony środowiska i gospodarowania jego zasobami... 13 1.1. Rola środowiska w procesach społeczno-gospodarczych... 13 1.2. Uwarunkowania zasobowe.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY Koncepcja kształcenia na studiach I i II stopnia, studiach doktoranckich i studiach podyplomowych, uchwalona przez Radę Wydziału Historycznego 24.10.2012 r. Koncepcja

Bardziej szczegółowo

18 października 2016 (wtorek) 19 października 2016 (środa)

18 października 2016 (wtorek) 19 października 2016 (środa) RAMOWY PLAN XIV MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ EDUKACJA XXI WIEKU Przestrzenie edukacyjnego współdziałania w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, IX MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ BEZPIECZEŃSTWO-

Bardziej szczegółowo

Współczesna szkoła wyższa czyli jaka?

Współczesna szkoła wyższa czyli jaka? 1 Współczesna szkoła wyższa czyli jaka? - autonomiczna - urynkowiona - posiadająca misję, strategię rozwoju, procesy, plany działania. - otwarta na świat Czyli przedsiębiorstwo konkurencyjnego biznesu?

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA NIEMIECKIEGO (KOD 233011) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY Zawód Nauczyciel języka niemieckiego to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca

Bardziej szczegółowo

Konkursu historycznego

Konkursu historycznego Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie Ul. Ku Słońcu 124 Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Pod patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Organizują Drugą edycję Konkursu historycznego

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK Instrumentalistyka OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom kształcenia Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowa w Łodzi 3 marca 2016r. Prawo o aktach stanu cywilnego aspekty międzynarodowe

Konferencja Naukowa w Łodzi 3 marca 2016r. Prawo o aktach stanu cywilnego aspekty międzynarodowe Konferencja Naukowa w Łodzi 3 marca 2016r. Prawo o aktach stanu cywilnego aspekty międzynarodowe Dnia 3 marca 2016r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się konferencja naukowa

Bardziej szczegółowo

zapraszają do udziału w IV Międzyuczelnianej Konferencji Doktorantów Pedagodzy i psycholodzy wobec wyzwań edukacyjnych Warsztat młodego badacza

zapraszają do udziału w IV Międzyuczelnianej Konferencji Doktorantów Pedagodzy i psycholodzy wobec wyzwań edukacyjnych Warsztat młodego badacza Samorząd Doktorantów Akademii Pedagogiki Specjalnej, Rada Doktorantów Wydziału Pedagogicznego UW, Doktoranckie Koło Naukowe Historyczne Konteksty Pedagogiki (UW), Samorząd Naukowo - Badawczej Akademii

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA INSTYTUT PEDAGOGIKI. Zakład Wczesnej Edukacji. Katedra Podstaw Pedagogiki

SEMINARIA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA INSTYTUT PEDAGOGIKI. Zakład Wczesnej Edukacji. Katedra Podstaw Pedagogiki SEMINARIA STUDIA STACJONARNE STOPNIA INSTYTUT PEDAGOGIKI lp. Nazwisko i imię promotora 1 Józefa Bałachowicz tytuł naukowy 2. Danuta Gielarowska Sznajder Prof. Katedra/Zakład Zakład Wczesnej Katedra Podstaw

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu historia klasa VII

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu historia klasa VII Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu historia klasa VII ( wg programu Wczoraj i dziś nr dopuszczenia 877/4/2017 ). Rok szkolny 2017/2018 Ocena dopuszczająca : - zna datę i postanowienia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2015

Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2015 Stefan M. Kwiatkowski Przewodniczący Zespołu Pedagogiki Pracy Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2015 W latach 2011-2015 Zespół Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom kształcenia Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom Profil Forma studiów Tytuł

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Wzornictwo studia I stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku Wzornictwo studia I stopnia Efekty kształcenia dla kierunku Wzornictwo studia I stopnia Oznaczenia: KW kierunkowe efekty kształcenia dla Wzornictwa studia I stopnia W kategoria wiedzy w efektach kształcenia U kategoria umiejętności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Liczba punktów za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego:

Załącznik nr 3. Liczba punktów za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego: Załącznik nr. Liczba punktów za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego: 1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia 1. Rozmowa kwalifikacyjna 40 punktów Rozmowa

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU ARCHITEKTURA WNĘTRZ STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA profil ogólnoakademicki w obszarze w zakresie sztuki WIEDZA u obszarowego 1. Wiedza o realizacji prac artystycznych K1_W01

Bardziej szczegółowo

Szkoła Języka i Kultury Polskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Szkoła Języka i Kultury Polskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Szkoła Języka i Kultury Polskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie Szkoła letnia KUL to już TRADYCJA W marcu 1974 roku, po kilku latach starań i miesiącach intensywnych przygotowań,

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach)

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach) Załącznik nr 41 do Uchwały Nr 54/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. Nazwa wydziału: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Nazwa kierunku studiów: historia sztuki Obszar

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne Jednostka prowadząca kierunek studiów: Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Kierunek studiów: Bezpieczeństwo wewnętrzne Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

charakter interdyscyplinarny Proponowane tematy:

charakter interdyscyplinarny Proponowane tematy: Ogólnopolska studencko-doktorancko-ekspercka Konferencja Naukowa W poszukiwaniu tożsamości. Synkretyzm Nowego Świata 24 25 maja 2014 Kraków, Collegium Broscianum UJ, Ul. Grodzka 52, p.ii Z przyjemnością

Bardziej szczegółowo

Ewa Piotrowska. Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Ewa Piotrowska. Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Ewa Piotrowska Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Plan prezentacji Pozabudżetowe źródła finansowania bibliotek akademickich Środki pozabudżetowe

Bardziej szczegółowo

Modułowe efekty kształcenia. BUDDYZM JAKO RELIGIA ŚWIATOWA 15 WY + 15 KW 3 ECTS Egzamin

Modułowe efekty kształcenia. BUDDYZM JAKO RELIGIA ŚWIATOWA 15 WY + 15 KW 3 ECTS Egzamin Nazwa kierunku studiów: Filozofia Specjalność: Kultury azjatyckie Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólno akademicki Modułowe efekty kształcenia W wykazie uwzględniono

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie projektów w ramach Programu Europa dla Obywateli na rok 2017

Dofinansowanie projektów w ramach Programu Europa dla Obywateli na rok 2017 Dofinansowanie projektów w ramach Programu Europa dla Obywateli na rok 2017 2017-01-05 Program Europa dla Obywateli ma na celu wspieranie aktywności obywateli Unii Europejskiej oraz pomoc w realizacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2012 r. Poz. 937 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 7 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2012 r. Poz. 937 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 7 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 sierpnia 2012 r. Poz. 937 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012. Wydział Filologiczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012. Wydział Filologiczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 kod w SID data zatwierdzenia przez Radę ydziału pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe prowadzone na kierunku

Bardziej szczegółowo

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI Gimnazjalisto! W roku szkolnym 2014/15 oferujemy Ci 5 klas ogólnych od drugiego roku nauczania sprofilowanych zgodnie z preferencjami uczniów. Klasa 1a z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Specjalność/specjalizacja Społeczeństwo informacji i wiedzy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY Irena Sendlerowa pro memoriam. Dialog międzykulturowy

PROJEKT EDUKACYJNY Irena Sendlerowa pro memoriam. Dialog międzykulturowy PROJEKT EDUKACYJNY Irena Sendlerowa pro memoriam. Dialog międzykulturowy 1. ORGANIZATOR:, Al. Tysiąclecia 12 (tel. 23 692 06 41, e-mail: zszrusz@wp.pl). 2. KOORDYNATORZY: Dorota Sobocińska, Anna Świerczewska

Bardziej szczegółowo

ze strony Konsulatu we Lwowie Komunikat dla osób ubiegających się o stypendium Fundacji Semper Polonia" po raz kolejny po raz pierwszy UWAGA:

ze strony Konsulatu we Lwowie Komunikat dla osób ubiegających się o stypendium Fundacji Semper Polonia po raz kolejny po raz pierwszy UWAGA: ze strony Konsulatu we Lwowie Komunikat dla osób ubiegających się o stypendium Fundacji Semper Polonia" Kandydaci, którzy ubiegają się o stypendium zobowiązani są do osobistego stawienia się w Konsulacie

Bardziej szczegółowo

Słowniki i inne przydatne adresy. oprac. dr Aneta Drabek

Słowniki i inne przydatne adresy. oprac. dr Aneta Drabek Słowniki i inne przydatne adresy oprac. dr Aneta Drabek Encyklopedia PWN Internetowa encyklopedia PWN zawiera wybór 80 tysięcy haseł i 5tysięcy ilustracji ze stale aktualizowanej bazy encyklopedycznej

Bardziej szczegółowo

Akademia Dziedzictwa. Strona 1

Akademia Dziedzictwa. Strona 1 Akademia Dziedzictwa Akademia Dziedzictwa IX edycja, MCK, MSAP UEK, Kraków 2015-2016 Założenia programowo-organizacyjne studiów podyplomowych dotyczących zarządzania dziedzictwem kulturowym: Akademia Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

mgr Małgorzata Krawczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej gosiap@ukw.edu.pl V Ogólnopolski Tydzień Kariery, 17.10.2013 r.

mgr Małgorzata Krawczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej gosiap@ukw.edu.pl V Ogólnopolski Tydzień Kariery, 17.10.2013 r. mgr Małgorzata Krawczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej gosiap@ukw.edu.pl V Ogólnopolski Tydzień Kariery, 17.10.2013 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej - Program MISTRZ - Program HOMING PLUS - Program

Bardziej szczegółowo

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101 Senatu UŚ z dnia 27 maja 2008 r. Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Przygotował Uczelniany Zespół Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis modułu (przedmiotu) i programu nauczania)

OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis modułu (przedmiotu) i programu nauczania) pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis modułu (przedmiotu) i programu nauczania) OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU)

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SPOŁECZEŃSTWO / POMOC SPOŁECZNA / ZDROWIE / GOSPODARKA... 2 NAUKA / EDUKACJA... 5 KULTURA I SZTUKA... 7 EKOLOGIA/OCHRONA ŚRODOWISKA/TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO...

Bardziej szczegółowo

Informacja o kształceniu cudzoziemców w polskim systemie oświaty

Informacja o kształceniu cudzoziemców w polskim systemie oświaty Informacja o kształceniu cudzoziemców w polskim systemie oświaty Warunki podejmowania nauki przez cudzoziemców w polskich szkołach są określone przepisami art. 94a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku filologia polska studia I stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku filologia polska studia I stopnia profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku filologia polska studia I stopnia profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze nauk humanistycznych: Kierunek kształcenia filologia polska należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

60 lat Stacji Archeologicznej PAN Published on Kalisz (http://www.kalisz.pl)

60 lat Stacji Archeologicznej PAN Published on Kalisz (http://www.kalisz.pl) Data publikacji: 03.09.2014 Trwa sesja popularno-naukowa "Badania, postacie i odkrycia" zorganizowana w 60. rocznicę powstania placówki archeologicznej PAN w Kaliszu. Władze miasta, dyrekcja Instytutu

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA. OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Po ukończeniu studiów absolwent: WIEDZA

EFEKTY KSZTAŁCENIA. OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Po ukończeniu studiów absolwent: WIEDZA EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo poziom kształcenia studia pierwszego stopnia Profil ogólnoakademicki II. KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04

Bardziej szczegółowo

Podejmowanie i odbywanie studiów w Polsce przez cudzoziemców. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

Podejmowanie i odbywanie studiów w Polsce przez cudzoziemców. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej Podejmowanie i odbywanie studiów w Polsce przez cudzoziemców. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej Studenci zagraniczni (I,II stopień, j. mgr.) w polskich uczelniach dane za rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Strategia Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza do roku 2020 PREZENTACJA

Strategia Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza do roku 2020 PREZENTACJA Strategia Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza do roku 2020 PREZENTACJA HIERARCHIA PLANÓW STRUKTURA PLANÓW PLAN STRATEGICZNY Horyzont czasowy kilkanaście lub kilkadziesiąt lat; Zakres działania

Bardziej szczegółowo

I. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich

I. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM CUDZOZIEMCÓW Dokumenty źródłowe: - Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365), - Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II europeistyka 2 europeistyka European Studies www.kul.pl/unia Tryby studiów stacjonarne I stopnia licencjackie (limit miejsc: 60); niestacjonarne I stopnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE FILOLOG-FILOLOGIA POLSKA KOD ZAWODU 264303

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE FILOLOG-FILOLOGIA POLSKA KOD ZAWODU 264303 INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE FILOLOG-FILOLOGIA POLSKA KOD ZAWODU 264303 Filolog filologia polska to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca 2010 r. klasyfikacji zawodów i specjalności

Bardziej szczegółowo

Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 225 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK)

Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 225 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK) Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 225 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK) opracowała: Greta Piekut koordynator edukacji kulturalnej w szkole

Bardziej szczegółowo