Program Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu przebywającym w Ośrodku realizowany w latach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu przebywającym w Ośrodku realizowany w latach 2013-2015"

Transkrypt

1 Program Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu przebywającym w Ośrodku realizowany w latach Ośrodek Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie

2 Program Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu przebywającym w Ośrodku Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie Wstęp Zadania określone w programie Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu przebywającym w Ośrodku Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie wynikają z: 1) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz. U Nr 70 poz. 473 ze zm.), 2) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno edukacyjne (Dz. U. z 2011 r. Nr 50, poz. 259), 3) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 20, poz. 192 ze zm.), 4) statutu Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie zatwierdzonego uchwałą Nr 489 Rady Miasta Konina z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej Miasta Konina oraz przyjęcia statutu Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie. Zadania zwarte w tym Programie planujemy realizować w latach , w zależności od środków, jakimi decyzją Rady Miasta w Koninie będziemy dysponować w budżecie Ośrodka w danym roku kalendarzowym. Duży wpływ na realizację tych zadań będą miały porozumienia podpisane przez przedstawicieli ościennych gmin z Prezydentem Miasta Konina oraz wysokość wpłat zadeklarowanych przez gminy na realizację zadań okre- 2

3 ślonych programem. Dotychczasowa praca prowadzona w tej placówce, z osobami nietrzeźwymi, uzależnionymi od alkoholu, zwłaszcza w 2012 roku, jeszcze pod nazwą,,izba Wytrzeźwień w Koninie, uświadamia jak bardzo potrzebna jest każda, tego rodzaju działalność w rejonie konińskim, pomimo istnienia wielu różnorodnych placówek terapeutycznych. Każde dodatkowe działanie podejmowane w celu wyprowadzenia tych osób z nieludzkiego nałogu, zmianę ich życia, postawy oraz egzystencji ich rodzin świadczy o odpowiedzialności środowiska za tych ludzi, którzy wpadają w ten nałóg bardzo często dzięki oddziaływaniom i stereotypom tego środowiska. Do opracowania Programu nakłoniła nas analiza przypadków przebywających w Izbie Wytrzeźwień klientów oraz wnioski jakie wypływają z pracy Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Koninie i ośrodków pomocy społecznej. 3

4 Krótka analiza różnych przypadków stanowiących podstawę (determinujących) do podjęcia systemowej pracy nad osobami nietrzeźwymi, uzależnionymi od alkoholu klientami Izby Wytrzeźwień w Koninie w 2012 roku. Izba Wytrzeźwień w Koninie została powołana Zarządzeniem nr 17/86 Prezydenta Miasta Konina z dnia r. Pierwsza osoba w stanie nietrzeźwości została doprowadzona do Izby w dniu 5 września 1988 roku. Izba Wytrzeźwień w Koninie dysponuje 30 miejscami, w 12 salach, z czego jedną wydzielono dla kobiet, jedną dla nieletnich, jedną dla osób stwarzających szczególne zagrożenie oraz jedną dla osób szczególnie zaniedbanych i jedną dla osób bezdomnych w okresie jesienno zimowym. W 2012 roku do Izby Wytrzeźwień w Koninie doprowadzono do wytrzeźwienia 2715 osób, w tym: 131 kobiet, 2571 mężczyzn, 12 chłopców, 1 dziewczynka. Ilość osób przebywających w 2012 roku Izbie wg częstości pobytów przedstawiała się następująco: 1 raz razy razy 65 więcej niż 3 razy 112 4

5 Strukturę społeczną osób trafiających w 2012 r. do Izby przedstawia tabela i wykres Nr 1: Grupa klientów Ilość osób % Osoby bezrobotne ,97 Emeryci ,05 Osoby pracujące 242 8,91 Uczniowie 26 0,96 Rolnicy 8 0,29 Studenci 3 0,11 Brak danych ,71 Razem Wykres Nr 1: Struktura społeczna osób trafiających do Izby w 2012 roku Bezrobotni 44,97% Brak danych 32,71% Emeryci 12,05% Pracujący 8,91% Uczniowie 0,96% Rolnicy 0,29% Studenci 0,11% Największą liczbę osób doprowadzonych do wytrzeźwienia, stanowiły osoby bezrobotne (1221 osób 44,97 % ) i emeryci ( 327 osób 12,05%) ogólnej liczby osób doprowadzonych do Izby. 5

6 Główne przyczyny zatrzymań do wytrzeźwienia w 2012 roku ilustruje tabela i wykres Nr 2: Przyczyna zatrzymania w Izbie Ilość osób % Leżący w miejscu publicznym ,56 Awantury domowe ,63 Interwencja publiczna ,06 Bójki, rozboje 43 1,58 Nietrzeźwi kierowcy 29 1,07 Wykroczenia, napady 9 0,33 Niszczenie mienia 8 0,29 Inne przypadki 13 0,48 Razem Wykres Nr 2: Przyczyny zatrzymań do wytrzeźwienia w 2012 roku Leżący w miejscu publicznym 46,56% Awantury domowe 27,63% Interwencja publiczna 22,06% Nietrzeźwi kierowcy 1,07% Bójki, rozboje 1,58% Niszczenie mienia 0,29% Włamania, kradzieże 0,33% Inne przypadki 0,48% Największą liczbę osób nietrzeźwych doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień, wg przyczyn zatrzymań, ostanowiły osoby leżące w miejscu publicznym. Przypadków takich było 1264, tj. 46,56% ogólnej liczby pobytu osób doprowadzonych do wytrzeźwienia. Na drugiej pozycji plasują się osoby wszczynające awantury domowe, w tym stosujące przemoc domową. Ten rodzaj wykroczenia dokonało 750 osób, głównie mężczyzn (27,63% doprowadzonych do 6

7 Izby). Trzecią co do ilości grupą osób zatrzymanych w Izbie ( 899 osób 22,06 %) to osoby zatrzymane w interwencji publicznej. Przekrój wiekowy osób nietrzeźwych przebywających w Izbie w 2012 roku obrazuje tabela i wykres Nr 3: Przekrój wiekowy osób Ilość osób % zatrzymanych Do 15 lat w Izbie 1 0,04 16 lat 2 0,08 17 lat 10 0, lat 235 8, lat , lat ,11 Powyżej 50 lat ,07 Razem (dane Izby Wytrzeźwień w Koninie) Wykres Nr 3: Przekrój wiekowy osób przebywających w Izbie w 2012 roku Do 15 lat 0,04% 16 lat 0,08% 17 lat 0,37% lat 8,66% lat 12,67% lat 45,11% Powyżej 50 lat 33,07% 7

8 Z powyższego zestawienia wynika, że największa liczba osób doprowadzonych do wytrzeźwienia w 2012 roku to osoby w przedziale wiekowym lat (1225 pobytów), co stanowi 45,11 % ogólnej liczby pobytów w Izbie. Zjawiskiem wyjątkowo negatywnym był pobyt osób nietrzeźwych nieletnich ( 13 osób -0,49%). W okresie od r. do r. w Izbie Wytrzeźwień zatrzymano do wytrzeźwienia 26 osób nieletnich (24 chłopców i 2 dziewczynki). Wiek i płeć nieletnich obrazuje poniższa tabela. Wiek Ogółem Chłopcy Dziewczynki do 14 lat lat lat lat Razem (dane Izba Wytrzeźwień Konin) Z danych osób przebywających w Izbie wynika, że: Najstarsza kobieta miała 80 lat, Najstarszy mężczyzna 79 lat. Największa liczba klientów w ciągu doby to 20 osób ( r.) Najwyższy stan upojenia alkoholowego 2,75 mg/l, tj. 5,775 W roku 2012 podobnie jak w latach poprzednich konińska Izba Wytrzeźwień przyjmowała osoby nietrzeźwe także z sąsiednich miast i gmin, jednak w 2012 roku aż 79,48%, a w 2011 roku 65,90 % nietrzeźwych, to jest większość, to osoby doprowadzone z Konina. W 2010 roku osoby z Konina stanowiły 63,39% ogółu przyjętych do placówki. 8

9 Ilość pobytów osób dowiezionych z poszczególnych miast i gmin (wg miejsca zdarzenia) przedstawia tabela i wykres Nr 4: Lp. Miejsce zdarzenia Ilość osób % 1 Konin ,48 2 Ślesin 73 2,68 3 Kazimierz Biskupi 67 2,47 4 Kramsk 25 0,92 5 Rzgów 21 0,77 6 Sompolno 14 0,51 7 Rychwał 10 0,37 8 Skulsk 7 0,26 9 Wierzbinek 6 0,22 10 Krzymów 5 0,18 11 Stare Miasto 3 0,12 12 Golina 2 0,08 13 Koło (miasto) 110 4,05 14 Kłodawa 22 0,81 15 Babiak 21 0,77 16 Koło (gmina) 9 0,33 17 Grzegorzew 8 0,29 18 Kościelec 4 0,15 19 Osiek Mały 3 0,12 20 Olszówka 2 0,08 21 Strzałkowo 26 0,95 22 Zagórów 15 0,55 23 Ostrowite 8 0,29 24 Orchowo 3 0,12 25 Turek (miasto) 66 2,43 26 Władysławów 19 0,70 27 Turek (gmina) 7 0,26 28 Malanów 1 0,04 X Razem

10 Wykres Nr 4: Ilość pobytów osób dowiezionych w 2012 roku z poszczególnych miast i gmin Konin 79,48% Ślesin 2,68% Stare Miasto 0,12% Kramsk 0,92% Rychwał 0,37% Krzymów 0,18% Golina 0,08% Wierzbinek 0,22% Rzgów 0,77% Kazimierz Biskupi 2,47% Sompolno 0,51% Skulsk 0,26% Miasto Koło 4,05% Babiak 0,77% Kłodawa 0,81% Gmina Koło 0,33% Grzegorzew 0,29% Olszówka 0,08% Kościelec 0,15% Osiek Mały 0,12% Zagórów 0,55% Orchowo 0,12% Strzałkowo 0,95% Ostrowite 0,29% Miasto Turek 2,43% Władysławów 0,70% Gmina Turek 0,26% Malanów 0,04% Z powyższego zestawienia wynika, że w 2012 roku 79,48 % osób nietrzeźwych korzystających z usług Izby, to osoby doprowadzone z Konina, pozostałe 20,52 % - to osoby doprowadzone z terenu powiatu konińskiego i innych powiatów i gmin. Najwięcej klientów oprócz Konina (2158 osób ) i powiatu konińskiego ( 233 osób) stanowili mieszkańcy miasta Koła (110 osób) i powiatu kolskiego (179 osób), Turku ( 66 osób) i powiatu tureckiego (93 osoby), gminy Ślesin (73 osoby) i Kazimierz Biskupi (67 osób) oraz powiatu słupeckiego ( 52 osoby). Klientów byłoby znacznie więcej ale uległa ograniczeniu ze względu na to że, w 2012 roku nie przyjmowano do Izby mieszkańców tych gmin, które nie podpisały z Miastem 10

11 Konina stosownego porozumienia i nie udzieliły Miastu Konin dotacji na funkcjonowanie Izby (proporcjonalnej do przeciętnej liczby dowożonych w poprzednich latach mieszkańców). Pobyty w Izbie w roku 2012 wg powiatów przedstawia tabela i wykres Nr 5: Lp. Miejsce zdarzenia (powiat) Ilość osób % 1 Konin ,06 2 Koło 179 6,59 3 Turek 93 3,43 4 Słupca 52 1,92 x Ogółem Wkres Nr 5: Ilość pobytów osób dowiezionych z poszczególnych powiatów w 2012 roku Konin 88,06% Koło 6,59% Turek 3,43% Słupca 1,92% Liczba wniosków dot. leczenia odwykowego napływających do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koninie w latach Lata Liczba wniosków ogółem W tym skierowanych przez Komisję do Sądu Rejonowego Źródło: Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koninie 11

12 Dane Izby Wytrzeźwień w Koninie dotyczące zatrzymań do wytrzeźwienia (najczęściej przyczyną zatrzymania do wytrzeźwienia są awantury domowe) w latach Lata/ Zatrzymani Nieletni w tym w tym w tym w tym w tym w tym w tym 33 chłopców 45 chłopców 48 chłopców 33 chłopców 36 chłopców 24 chłopców 24 chłopców 3 dziewczyny 2 dziewczyny 1 dziewczyna 3 dziewczyny 1 dziewczyna 4 dziewczyny Kobiety Mężczyźni Ogółem Źródło: Izba Wytrzeźwień w Koninie Bardzo często osoby uzależnione od alkoholu i będące w stanie nietrzeźwym są źródłem przemocy domowej w rodzinie. Jest to różnego rodzaju przemoc, w tym fizyczna i psychiczna. Wśród przebywających w izbie klientów były również takie osoby. Dane dotyczące przemocy w rodzinie w latach Lata Liczba interwencji domowych Liczba sprawców przemocy będących pod wpływem alkoholu Ilość rodzin objętych procedurą,,niebieskich Kart

13 Ilość postępowań wszczętych z art. 207 kk Ilość postępowań z art. 207 kk. z aktem oskarżenia Źródło: Komenda Miejska Policji w Koninie Informacje o stosowaniu przemocy fizycznej bądź psychicznej w rodzinie uzyskane w toku prac zespołu motywującego Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koninie w latach Rok Liczba rodzin Źródło: Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koninie. Na podstawie przedstawionego materiału można stwierdzić, że najczęściej do Izby doprowadzane były osoby: bezrobotne, w przedziale wiekowym lat, mieszkańcy Konina, leżących w miejscu publicznym. 13

14 Najczęstsze przyczyny zatrzymań do wytrzeźwienia w roku 2010, 2011 i 2012 to: awantury domowe 40,15%, 36,06 % i 27,63%, leżący w miejscu publicznym 35,43%, 41,23 % i 46,56%. Pracownicy Izby w ciągu całego roku jako zadania planowe zadanie statutowe podejmują działania edukacyjne i motywujące osoby nadużywające alkoholu do leczenia odwykowego. Robią to głównie lekarze i depozytariusze oraz terapeuci i psychoterapeuci Oddziału Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. W przypadku osób, które wielokrotnie trafiały do placówki, każdorazowo kierowane były wnioski do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o wszczęcie procedury zobowiązania do leczenia odwykowego, a w przypadku osób niepełnoletnich do Sądu Rodzinnego, rodzin i szkoły. W 2012 r. miały miejsce także sytuacje nie przyjęcia do Izby dowiezionych przez straż miejską i policję osób. W badanym okresie nie przyjęto do Izby do wytrzeźwienia 42 osoby z następujących przyczyn: Przyczyna nieprzyjęcia Ilość osób % stan zdrowia 20 47,62 brak podstaw prawnych 12 28,57 brak objawów nietrzeźwości Razem 10 23, (dane Izby Wytrzeźwień Konin) Klientów byłoby znacznie więcej ale w 2012 roku nie przyjmowano do Izby mieszkańców gmin, które nie udzieliły Miastu Konin dotacji na funkcjonowanie Izby (proporcjonalnej do przeciętnej liczby dowożonych w poprzednich latach mieszkańców). Najczęstszą przyczyną odmowy przyjęcia do Izby jest stan zdrowia osoby doprowadzonej do wytrzeźwienia lub brak podstaw prawnych np. podpisanej umowy przez gminę, z której doprowadzono osobę nietrzeźwą, z Prezydentem Miasta Konina. 14

15 Osoby w złym stanie zdrowia były odwiezione z Izby do szpitala przez policję lub straż miejską, ewentualnie przez Pogotowie Ratunkowe wzywane przez dyżurujących pracowników Izby. Wykres Nr 6: Przyczyny nie przyjęcia osób do Izby w 2012 roku stan zdrowia 47,62% brak podstaw prawnych 28,57% brak objawów nietrzeźwości 23,81% Z dniem 1 stycznia 2013 roku Izba Wytrzeźwień w Koninie na podstawie nadanego uchwałą Nr 489 Rady Miasta Konina z dnia 28 listopada 2012 r. statutu przyjęła nazwę Ośrodek Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie. W trosce o stan zdrowia osób uzależnionych od alkoholu, będących w stanie nietrzeźwości i przebywających od 2013 roku w Ośrodku planujemy podjęcie systematycznych działań z udziałem wielu partnerów z terenu miasta i gmin. Zadania te zostały ujęte w w/w Programie. Przeprowadzony też został stosowny remont pomieszczeń Ośrodka i wzbogacenie jego wyposażenia, zwłaszcza Ambulatorium. 15

16 Główne cele i zadania Programu Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu i Przemocy Główne cele programu: 1. Promocja zdrowego, wolnego od środków uzależniających stylu życia. 2. Zmniejszenie rozmiaru aktualnie istniejących problemów alkoholowych. 3. Zapobieganie powstawaniu nowych, niekorzystnych problemów społecznych wynikających z używania alkoholu, zwłaszcza przez młodzież. 4. Zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już występującymi problemami. Priorytetowe zadania programu: 1. Działania mające na celu promocję zdrowia i przedłużenie życia osób uzależnionych od alkoholu oraz zapobieganie pojawianiu się problemów związanych z używaniem i nadużywaniem alkoholu, w tym również przeciwdziałania i leczenia agresji i przemocy domowej. 2. Działania mające na celu identyfikację osób o najwyższym ryzyku wystąpienia problemów alkoholowych i przemocy / bycia sprawcą / oraz pomaganie im w redukcji tego ryzyka. 3. Działania zmierzające do zatrzymania postępu choroby u osób uzależnionych oraz umożliwienie tym osobom powrotu do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Główne kierunki działania Programu: Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez: a. prowadzenie zajęć terapeutycznych i innych wspierających zdrowienie dla osób uzależnionych od alkoholu, b. prowadzenie grup korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy, c. prowadzenie poradnictwa dla osób uzależnionych od alkoholu i stosujących przemoc. 16

17 Szczegółowe zadania Programu 1. Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. 2. Środki finansowe na realizację zadań Programu określa Rada Miasta Konina w ramach uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2013 rok. 3. Koordynacja realizacji Programu Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu i przebywającym w Ośrodku należy do zadań Dyrektora Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie, który współpracuje z podmiotami realizującymi poszczególne zadania Programu. 4. Program jest spójny z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Konina w zakresie określonym w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 5. Program realizowany jest w oparciu o zarządzenie Prezydenta Miasta Konina. 6. Zadania realizowane w Programie będą podlegały monitorowaniu i ewaluacji programowej. L.p. Zadanie Wskaźnik realizacji Współpraca Termin Odpowiedzialny 1. Wspieranie lokalnych mediów w zakresie ich działań dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy 2. Motywowanie do leczenia odwykowego klientów nadużywających alkoholu w tym klientów pomocy społecznej Liczba audycji, artykułów prasowych Lokalne media cały rok Dyrektor 1. Przeprowadzanie rozmów motywujących do leczenia z osobami uzależnionymi wielokrotnie przebywającymi w Ośrodku lub zdradzającymi objawy uzależnienia Liczba osób zmotywowanych do leczenia odwykowego, Liczba osób uzależnionych, które wywiązały się z kontraktu Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie, gminne ośrodki pomocy społecznej, cały rok Lekarz dyżurny, Depozytariusz, Psycholog, Terapeuta, Psychoterapeuta 17

18 socjalnego, Liczba rozmów z osobami uzależnionymi, Liczba rozmów z rodzinami /uzależnionych i członków rodzin,/ Liczba osób zmotywowanych do leczenia /uzależnionych i członków rodzin/ Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Konińskie Stowarzyszenie Abstynentów Szansa, Oddział Leczenia Uzależnień Woj. Szpitala Zespolonego 2. Monitorowanie wyników leczenia przy współpracy z placówkami pomocy społecznej z wykorzystaniem kontraktów socjalnych Liczba osób uzależnionych, które wywiązały się z kontraktu socjalnego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie, gminne ośrodki pomocy społecznej cały rok Depozytariusz 3. Inicjowanie działań zmierzających do poszerzenia oferty dla osób uzależnionych przerywanie ciągu picia * Liczba podjętych działań Placówki terapii, Oddział Leczenia Uzależnień Woj. Szpitala Zespolonego cały rok Zapewnienie pobytu (miejsc noclegowych) dla osób biorących udział w przerwaniu ciągu picia* Liczba osób biorących udział w terapii cały rok Administracja 4. Pomoc i prowadzenie działań na rzecz osób bezdomnych z problemem alkoholowym, w tym prowadzenie miejsc noclegowych w okresie jesienno-zimowym Liczba osób korzystających ze schronienia Noclegownia i Schronisko dla Bezdomnych w Koninie listopad - marzec Depozytariusze Opiekunowie zmian 5. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych* 18

19 1. Prowadzenie grup korekcyjno edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej* Liczba grup, Liczba sprawców przemocy objętych programem Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Organizacje pozarządowe cały rok Psycholog, Terapeuta 2. Realizacja programu korekcyjno edukacyjnego ze sprawcami przemocy domowej* 3. Zapewnienie sprawcom biorącym udział w programie miejsc czasowego pobytu w przypadku pozbawienia ich mieszkania* Liczba osób korzystających z pobytu czasowego Sąd Rejonowy, Prokuratura Rejonowa, Policja Dyrektor 6. Współpraca z Sądem i Prokuraturą Rejonową w sprawach obecnych i przyszłych klientów, w zakresie wypracowania i wdrażania procedur zobowiązania do leczenia odwykowego, oraz nadzoru rodzin, w których występuje alkoholizm i przemoc Liczba wniosków o wszczęcie postępowania karnego. Liczba decyzji dot. obowiązku podjęcia leczenia, Liczba rozmów prokuratorami Sąd Rejonowy, Prokuratura Rejonowa Psycholog, Terapeuta 7. Współpraca z gminami, cały rok Dyrektor gminnymi ośrodkami pomocy społecznej i Gminnymi Komisjami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawach dotyczących klientów z ich terenu oraz z policją i strażą miejską * oznacza, że zadanie będzie realizowane w przypadku posiadania środków na ten cel Zasoby rzeczowe w realizacji zadań Programu Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu przebywającym w Ośrodku: Ośrodek Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie Realizując swoje statutowe zadania i przedstawiony Program współpracuje z: 19

20 1. Organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 2. Placówkami terapii uzależnień, w tym Oddziałem Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala zespolonego w Koninie, 3. Komisjami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminach i mieście Koninie, 4. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Koninie, 5. Miejskim Zespołem Interdyscyplinarnym w Koninie, 6. Szkołami, 7. Komendą Miejską Policji, 8. Strażą Miejską, 9. Sądem Rejonowym, 10. Prokuraturą Rejonową, 11. Kościołami, 12. Miejską Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną 13. Lokalnymi mediami. Zasoby ludzkie Realizując zadania Programu Ośrodek Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie korzysta z wiedzy i zawodowego doświadczenia osób zajmujących się profilaktyką uzależnień, rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniem przemocy, zwłaszcza zaś: 1. terapeutów uzależnień w tym oddziału Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, 2. członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koninie, 3. pracowników pomocy społecznej, 4. członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Koninie i grup roboczych ds. przeciwdziałania przemocy, 5. funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej w Koninie, 6. sędziów, prokuratorów oraz kuratorów sądowych i społecznych, 7. księży, 8. niepijących alkoholików, członków wspólnoty AA i stowarzyszenia abstynenckiego, 9. dziennikarzy. Opracował J.Mazurkiewicz 20

Statut Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie

Statut Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie Załącznik do Uchwały Nr 489 Rady Miasta Konina z dnia 28 listopada 2012r. Statut Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie 2 Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Gliwice na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

b) realizacja specjalistycznych programów terapeutycznych dla ofiar przemocy i sprawców przemocy,

b) realizacja specjalistycznych programów terapeutycznych dla ofiar przemocy i sprawców przemocy, Załącznik do Uchwały Nr VI/sXXXIX225/13 Rady Miasta Wałcz z dnia 17 września 2013 roku PRELIMINARZ WYDATKÓW ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z FUNDUSZU MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2013

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493). Ustawa z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu

Ustawa z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493). Ustawa z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu Ustawa z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493). Ustawa z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. Na podstawie: art.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp Załącznik do uchwały Nr./2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015 Wstęp 1. Podstawę opracowania Gminnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata 2010-2015. Na

Bardziej szczegółowo

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł PRELIMINARZ WYDATKÓW ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z FUNDUSZY PRZEZNACZONYCH NA ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII NA ROK 2015 L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr III/17/2014 Rady Gminy Grabica z dnia 30 grudnia 2014 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. I. Wprowadzenie Podstawą

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LX/533/06 z dnia 22 lutego 2006 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 52/12 Burmistrza Czechowic-Dziedzic. z dnia 10 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 52/12 Burmistrza Czechowic-Dziedzic. z dnia 10 kwietnia 2012 r. Zarządzenie Nr 52/12 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA DLA GMINY KĘDZIERZYN KOŹLE

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA DLA GMINY KĘDZIERZYN KOŹLE Załącznik do Uchwały Nr XII/150/11 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 31 sierpnia 2011 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015 DLA GMINY KĘDZIERZYN KOŹLE WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Właściwość Sądu Rejonowego w Koninie

Właściwość Sądu Rejonowego w Koninie Właściwość Sądu Rejonowego w Koninie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie ul. Przyjaźni 5 a/ Sekcja Interwencji Kryzysowej w Koninie ul. Staszica 17, tel. 63 244 5916 b/ Klub Integracji Społecznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII / 151 / 2016 Rady Gminy Miłkowice z dnia 18 lutego 2016 roku

Uchwała Nr XVIII / 151 / 2016 Rady Gminy Miłkowice z dnia 18 lutego 2016 roku Uchwała Nr XVIII / 151 / 2016 Rady Gminy Miłkowice z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE. z dnia r. Projekt z dnia 22 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE z dnia... 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

Wstęp. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Cieszyna na rok 2008 stanowiący część strategii rozwiązywania problemów społecznych 1 Wstęp. 1. Celem strategicznym Programu jest

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/252/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. z dnia 27 września 2012 r.

Uchwała Nr XXVIII/252/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. z dnia 27 września 2012 r. Uchwała Nr XXVIII/252/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 27 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Załącznik do Uchwały Nr 172 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 17 marca 2009r. I. Wstęp. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Gminny program profilaktyki i rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXI/105/2012. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

UCHWAŁA Nr XXI/105/2012. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. UCHWAŁA Nr XXI/105/2012 Rady Gminy Podedwórze z dnia 30 kwietnia 2012 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. na rok 2012

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. na rok 2012 Załącznik do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2012 Zgodnie z zarządzeniem Nr 1390/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO. z dnia 23 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO. z dnia 23 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki i Rozwiązywania. Problemów Alkoholowych. dla Gminy Puchaczów. na rok 2016

Program Profilaktyki i Rozwiązywania. Problemów Alkoholowych. dla Gminy Puchaczów. na rok 2016 Załącznik do uchwały Nr XIII /98/ 15 Rady Gminy Puchaczów z dnia 16.12.2015r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puchaczów na rok 2016 Zgodnie z art. 4 1 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/SXVI/83/15 Rady Miasta Wałcz z dnia 24 listopada 2015 r. PRELIMINARZ WYDATKÓW PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2016 L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł I Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków: 42.000, 1.Realizacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Miejska Izba Wytrzeźwień w jednostkę budżetową pod nazwą Miejska

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015 DLA GMINY KĘDZIERZYN KOŹLE WPROWADZENIE Za przemoc w rodzinie, zgodnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015" Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/389/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 1 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/389/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 1 września 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/389/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/258/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lutego 2015r.

Uchwała Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lutego 2015r. Uchwała Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Problemów Społecznych dla Gminy Byczyna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/151/2013 RADY GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 30 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVII/151/2013 RADY GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 30 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXVII/151/2013 RADY GMINY ŁYSZKOWICE z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 29 grudnia 2015 r. Projekt z dnia 18 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr LII/491/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 stycznia 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr LII/491/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 stycznia 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr LII/491/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 stycznia 2014 r. WSTĘP Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Pyrzyce na rok 2014 stanowi realizację

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2017 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień" w Szczecinie Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR. PRZEMOCY W RODZINIE w GMINIE USTRZYKI DOLNE

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR. PRZEMOCY W RODZINIE w GMINIE USTRZYKI DOLNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE w GMINIE USTRZYKI DOLNE za 2015 rok MARZEC, 2016 r. 1 Gminny Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile ZAŁĄCZNIK Do Zarządzenia Nr 691/2005 Prezydenta Miasta Piły Regulamin Organizacyjny Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk na lata 2010 2015

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk na lata 2010 2015 UCHWAŁA NR XLIII/39/2010 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 28 października 2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk

Bardziej szczegółowo

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Załącznik nr 1 do uchwały 17/III/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 grudnia 2014r. Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA ROK DLA GMINY KRZYKOSY

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA ROK DLA GMINY KRZYKOSY Załącznik do Uchwały Nr XIII/80/2015 Rady Gminy Krzykosy z dnia 17 grudnia 2015 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA ROK 2016 2019 DLA GMINY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 31 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 31 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/409/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

w województwie MAZOWIECKIM Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminach (stan na 31.12.2004 r.) (ogółem) 19101

w województwie MAZOWIECKIM Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminach (stan na 31.12.2004 r.) (ogółem) 19101 Wstępne podsumowanie ankiety PARPA G-1 dotyczącej sprawozdania z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2004 roku I. Rynek napojów alkoholowych.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W RESZLU 2016 ROK

PROJEKT GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W RESZLU 2016 ROK PROJEKT GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W RESZLU 2016 ROK Rok 2016 będzie kolejnym rokiem realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEŻÓW. w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jeżów na rok 2009.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEŻÓW. w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jeżów na rok 2009. UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEŻÓW z dnia w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jeżów na rok 2009. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Krasnopol na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/82/2015 RADY GMINY TYMBARK. z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/82/2015 RADY GMINY TYMBARK. z dnia 29 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/82/2015 RADY GMINY TYMBARK z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Narkomanii na terenie Gminy Tymbark na rok 2016

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI/276/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr XLVI/276/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 grudnia 2013 r. Uchwała Nr XLVI/276/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Ostróda na lata

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 19 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 19 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI DLA GMINY CZEMPIŃ NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI DLA GMINY CZEMPIŃ NA ROK 2014 Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/280/13 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 28 października 2013r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY CZEMPIŃ NA ROK 2014 Czempiń,

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2017 rok

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2017 rok Projekt GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2017 rok 1. Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ I Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/16/15. Rady Gminy Kamienna Góra. z dnia 25 lutego 2015 r.

Uchwała Nr V/16/15. Rady Gminy Kamienna Góra. z dnia 25 lutego 2015 r. Uchwała Nr V/16/15 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kamienna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r. Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR IV/21/14. RADY GMINY DMOSIN z dnia 30 grudnia 2014r.

U C H W A Ł A NR IV/21/14. RADY GMINY DMOSIN z dnia 30 grudnia 2014r. U C H W A Ł A NR IV/21/14 RADY GMINY DMOSIN z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Dmosin na rok 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr Rady Miejskiej Leszna z dnia 2012r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013

Załącznik do Uchwały nr Rady Miejskiej Leszna z dnia 2012r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013 Załącznik do Uchwały nr Rady Miejskiej Leszna z dnia 2012r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013 1 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DALESZYCE NA LATA 2014 2017

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DALESZYCE NA LATA 2014 2017 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DALESZYCE NA LATA 2014 2017 I. WSTĘP Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka kształtującym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 161/2017 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 15 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR 161/2017 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 15 maja 2017 r. UCHWAŁA NR 161/2017 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Krzemieniewo na lata 2017

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr XXXIII/253/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik do Uchwały nr LXIII/554/2010 Rady Miasta Starogard Gd. z dnia 28 października 2010 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE CEL STRATEGICZNY

Bardziej szczegółowo

wyłącznie przez Policję

wyłącznie przez Policję PRZEMOC W RODZINIE Od 2012 roku zmienił i się system rejestracji statystycznej w związku z przemocą domową, stąd też inna forma prezentacji danych. oniższe liczby dotyczą działań podjętych w procedurze

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 233/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Blachowni. z dnia 4 grudnia 2013 roku

Uchwała Nr 233/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Blachowni. z dnia 4 grudnia 2013 roku Uchwała Nr 233/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 4 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia... 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.100.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2016r GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK Podstawą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 r.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 r. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( zwany dalej Gminnym Programem

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakłada realizację przedsięwzięć z zakresu profilaktyki

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/146/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 30 listopada 2012 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013 WSTĘP Kluczową

Bardziej szczegółowo

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r.

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w odniesieniu do Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Na lata 2010-2013

Zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w odniesieniu do Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Na lata 2010-2013 Zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w odniesieniu do Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Na lata 2010-2013 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25.03.2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych na rok 2015." Gminny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym oraz Narkomanii na rok 2015

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym oraz Narkomanii na rok 2015 UCHWAŁA Nr III/9/14 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym oraz Narkomanii na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekt GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2015 ROK

Projekt GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2015 ROK Projekt GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2015 ROK 1 Gmina Reszel ROZDZIAŁ I zasoby umożliwiające prowadzenie działalności profilaktyczno terapeutycznej i realizację

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E Załącznik do uchwały nr... Rady Miasta Katowice z dnia... S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI W 2011 ROKU UCHWAŁY W SPRAWIE TRYBU I SPOSOBU POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/118/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 stycznia 2013 r.

Uchwała Nr XIX/118/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 stycznia 2013 r. Uchwała Nr XIX/118/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15

Bardziej szczegółowo

W sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok

W sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/76/15 z dnia 29.12015 r. W sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciw narkomanii na 2016 rok Wprowadzenie. Wśród

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVII/231/2014 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 6 listopada 2014 r.

Uchwała Nr LVII/231/2014 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 6 listopada 2014 r. Uchwała Nr LVII/231/2014 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Golina na rok 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

. ~ Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/143/2012 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 15 listopada 2012 r.

. ~ Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/143/2012 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 15 listopada 2012 r. . ~ Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/143/2012 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 15 listopada 2012 r. Cel l. Zapobieganie występowaniu przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości społecznej oraz ograniczanie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE MIASTA OŚWIĘCIM NA ROK 2004.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE MIASTA OŚWIĘCIM NA ROK 2004. 1 l.p. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE MIASTA OŚWIĘCIM NA ROK 2004. Z A D A N I A Podmiot realizujący Załącznik do uchwały Nr XVIII/207/04 Rady Miasta Oświęcim

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. cele Programu oraz sposoby ich realizacji

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. cele Programu oraz sposoby ich realizacji Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii cele Programu oraz sposoby ich realizacji Art. 4 1 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Zabrodzie z dnia..2016 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 I. WSTĘP Narkomania jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych ostatnich

Bardziej szczegółowo

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zał. Nr.1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/35/03 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 28 stycznia 2003 r.

UCHWAŁA Nr VI/35/03 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 28 stycznia 2003 r. UCHWAŁA Nr VI/35/03 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych obowiązującego na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

GMINNYM PROGRAMEM PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM

GMINNYM PROGRAMEM PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM Załącznik do uchwały nr.../2012 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia... 2012r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH oraz PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII zwanym w dalszej części GMINNYM

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr III/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Rady Gminy Zarszyn GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015 I. WPROWADZENIE Zgodnie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

SPRAWOZDANIE. PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Kolbuszowa; 31.03.2017 r. SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Z REALIZACJI W 2016 ROKU GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY

UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY Projekt z dnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIE CENTRUM WSPIERANIA RODZINY W GŁOGOWIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT MIEJSKIE CENTRUM WSPIERANIA RODZINY W GŁOGOWIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT MIEJSKIE CENTRUM WSPIERANIA RODZINY W GŁOGOWIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Miejskie Centrum Wspierania Rodziny zwane dalej Centrum jest miejską jednostką organizacyjną utworzoną na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia... Miejsko Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

Załącznik do uchwały nr... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia... Miejsko Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Załącznik do uchwały nr... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia... Miejsko Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Założenia niniejszego programu są w dalszym ciągu kontynuacją

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 274/XVI/2015 RADY MIASTA RYBNIKA

UCHWAŁA NR 274/XVI/2015 RADY MIASTA RYBNIKA BR.0007.179.2015 2015-113891 UCHWAŁA NR 274/XVI/2015 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kowale Oleckie na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/103/2016 RADY GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI. z dnia 28 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/103/2016 RADY GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI. z dnia 28 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/103/2016 RADY GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii dla Gminy Jordanów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVII RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2017 r. UCHWAŁA NR XXVII..2017 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KONARZYNACH. z dnia 18 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KONARZYNACH. z dnia 18 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KONARZYNACH w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz planu wydatków na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/261/10 Rady Gminy Bobrowice. z dnia 8 listopada 2010r.

UCHWAŁA Nr XXXI/261/10 Rady Gminy Bobrowice. z dnia 8 listopada 2010r. UCHWAŁA Nr XXXI/261/10 Rady Gminy Bobrowice z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bobrowice na rok 2011 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr. Rady Gminy Nadarzyn z dnia. r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr. Rady Gminy Nadarzyn z dnia. r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr. Rady Gminy Nadarzyn z dnia. r. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Nadarzyn na a 2016-2020 I. WSTĘP W dniu

Bardziej szczegółowo