A. Budynki i tereny zewnętrzne Zamawiającego w Krakowie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "A. Budynki i tereny zewnętrzne Zamawiającego w Krakowie."

Transkrypt

1 załącznik nr 1a do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia Kompleksowa usługa polegająca na: - sprzątaniu i utrzymaniu czystości pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatek schodowych, schodów i terenów zewnętrznych, sanitariatów, holi, pomieszczeń gospodarczych, technicznych, socjalnych i pomieszczeń wspólnego użytku (zwanych dalej łącznie pomieszczeniami) w budynkach Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie; A. Budynki i tereny zewnętrzne Zamawiającego w Krakowie. 1. Obiekt przy ul. Ciemnej 6: - budynek o powierzchni użytkowej 640 m 2, - wolnostojący z ogrodzonym podwórkiem, - piwnica, parter, I piętro i poddasze, - 5 sanitariatów, - teren wokół posesji o powierzchni 170 m 2 (w tym ogródki o powierzchni 50 m 2 ), - ilość zatrudnionych pracowników ok. 40 osób. 2. Obiekt przy ul. Józefa 21: - budynek o powierzchni użytkowej m 2, - w zabudowie zwartej, - piwnica, parter, I i II piętro, dwa poddasza, - klatka schodowa zewnętrzna do piwnicy od ul. Wąskiej, - 14 sanitariatów, - winda, - teren wokół posesji od ul. Józefa i ul. Wąskiej o łącznej powierzchni 120 m 2, - ilość zatrudnionych pracowników ok. 120 osób. 3. Obiekt przy ul. Batorego 24: - budynek o powierzchni użytkowej m 2, - w zabudowie zwartej, - piwnica, parter, I i II piętro, poddasze i antresola, - 10 sanitariatów, - 6 świetlików nad salą obsługi klienta, - winda, - teren przed posesją wraz z podwórkiem o łącznej powierzchni 65 m 2, - ilość zatrudnionych pracowników ok. 95 osób. 4. Obiekt przy ul. Racławickiej 56a: - budynek o powierzchni użytkowej 780 m 2, - wraz z przyległym budynkiem stanowi wolnostojący kompleks, - przyziemie, parter i I piętro, - 3 sanitariaty, - teren wokół posesji: drogi i parkingi o powierzchni m 2, tereny zielone o powierzchni 360 m 2 (w tym ogródek ok. 25 m 2, oraz 2 donice), - ilość zatrudnionych pracowników ok. 50 osób.

2 5. Obiekt przy ul. Sokołowskiego 19: - budynek o powierzchni użytkowej 644 m 2, - budynek wolnostojący, - parter, piętro, - 5 sanitariatów, - ilość zatrudnionych pracowników Zamawiającego ok. 55 osób. 6. Powierzchnia okien i wewnętrznych przeszkleń w budynkach Zamawiającego wynosi około 672 m Obowiązki Wykonawcy - utrzymanie porządku w pomieszczeniach budynków wymienionych w pkt Sprzątanie pomieszczeń. Wykonawca zobowiązuje się do sprzątania pomieszczeń w budynkach: a) przy ul. Ciemnej 6 poza godzinami urzędowania Zamawiającego, tj. przed godziną 8 oo i po godzinie 16 oo, b) przy ul. Józefa 21 i ul. Batorego 24 poza godzinami urzędowania Zamawiającego tj. w godzinach 6 oo - 8 oo i 16 oo - 20 oo, c) przy ul. Racławickiej 56a w dniach urzędowania Zamawiającego w godzinach od 7 oo 17 oo, d) przy ul. Sokołowskiego 19 poza godzinami urzędowania Zamawiającego tj. przed godziną 8 oo i po godzinie 16 oo. Podczas godzin urzędowania Zamawiającego (od 8 oo do 16 oo ) Wykonawca zapewni dyżur jednej osoby sprzątającej w budynku przy ul. Ciemnej 6, Józefa 21, Batorego 24. Po godzinach urzędowania w budynku przy ul. Józefa 21 i Batorego 24 wykonawca zapewni obsadę co najmniej dwóch osób sprzątających Prace wykonywane codziennie. a) utrzymywanie na bieżąco czystości podłóg w korytarzach, sanitariatach, na klatkach schodowych i innych pomieszczeniach budynków, b) jednorazowe mycie podłóg oraz posadzek w pokojach biurowych, korytarzach i na klatkach schodowych, sanitariatach i pomieszczeniach gospodarczych budynków, c) sprzątanie śmieci, opróżnianie i czyszczenie pojemników na śmieci i pojemników niszczarek do dokumentów, usuwanie śmieci i ich segregowanie (papier i pozostałe) do odpowiednich pojemników znajdujących się wewnątrz lub na zewnątrz budynków, d) odkurzanie wykładzin dywanowych oraz bieżące usuwanie miejscowych zabrudzeń z wykładzin dywanowych, e) wycieranie kurzu z mebli, f) wycieranie klamek drzwi, okien, oraz poręczy i balustrad na klatkach schodowych, g) utrzymywanie czystości w sanitariatach i pomieszczeniach socjalnych (w tym: umywalek, zlewów, luster, misek klozetowych, desek sedesowych, pisuarów, zbiorników spłukujących, ściennych wykładzin z glazury) wraz z systematyczną dezynfekcją i bieżącą wymianą w sanitariatach środków higienicznych (papieru toaletowego, środków dezynfekujących i zapachowych), h) utrzymywanie urządzeń dozujących mydło w należytym stanie higienicznym i technicznym,

3 i) zamykanie okien i drzwi oraz wygaszanie świateł w sprzątniętych pomieszczeniach po zakończeniu sprzątania, j) sprzątanie wind, k) utrzymywanie w stałej czystości przeszkleń w strefach wejściowych, l) otoczenie opieką roślinności w miejscach ogólnodostępnych (korytarze, hole), m) zgłaszanie wszelkich zauważonych usterek pracownikom ochrony, celem dokonania wpisu do Książek Awarii i Usterek znajdujących się na portierniach każdego z budynków wymienionych w pkt.1 lub telefonicznie do St. Specjalisty Działu Administracyjnego, Zaopatrzenia i Inwestycji Prace wykonywane co najmniej raz w tygodniu: a) wycieranie kurzu z parapetów, drzwi, listew przypodłogowych, kaloryferów, lamp i pozostałego wyposażenia budynków (np.: gaśnice, gabloty i inne), b) omiatanie pajęczyn, c) pokrywanie mebli wymagających konserwacji środkami konserwującymi, d) mycie pojemników na śmieci. e) odkurzanie krzeseł, foteli. f) przecieranie aparatów telefonicznych w tym słuchawek płynem dezynfekcyjnym Inne prace cykliczne: a) raz w miesiącu lub w razie potrzeby mycie mikrofalówek wewnątrz i zewnątrz, b) raz w miesiącu lub w razie potrzeby mycie zmywarki w budynku przy ul. Ciemnej 6, c) raz na kwartał dokładne mycie wszystkich drzwi, okien, kaloryferów, ościeżnic, ram, krat i parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, d) raz w roku w kwietniu lub maju maszynowe mycie posadzek i pranie wykładzin dywanowych (bez demontażu wykładzin), e) raz w roku w kwietniu lub maju pranie mebli tapicerowanych. Cykliczne prace porządkowe z wyj. pkt. a) i b) odbywać się będą poza godzinami urzędowania Zamawiającego lub w dni wolne od pracy Zamawiającego po uprzednim ustaleniu harmonogramu prac z Zamawiającym Prace dodatkowe: a) sprzątanie po bieżących modernizacjach i remontach, b) inne niezbędne prace porządkowe nie dezorganizujące pracy Zamawiającego Bieżące sprzątanie terenów zewnętrznych określonych w pkt. 1 do 4 a w szczególności: a) codzienne ich zamiatanie, b) pielęgnowanie terenów zielonych (w tym koszenie trawników, przycinanie drzew i krzewów, grabienie liści wraz z ich wywiezieniem), pielęgnacja ogródków wraz z podlewaniem, wyrywaniem chwastów, zabezpieczenie zieleni na okres zimowy, c) w przypadku wystąpienia opadów śniegu lub powstania oblodzeń w okresie zimowym odśnieżanie oraz posypywanie piaskiem lub solą, schodów zewnętrznych budynków oraz ciągów komunikacyjnych przy ul. Ciemnej 6, ul. Józefa 21, ul. Batorego 24, ul. Racławickiej 56a, usuwanie śniegu z parkingów przy ul. Ciemnej 6 i ul. Racławickiej 56a w przypadku opadów uniemożliwiających swobodne korzystanie z parkingów, (piasek i sól zabezpiecza Wykonawca), d) usuwanie śniegu i oblodzeń ze schodów zewnętrznych obiektu przy ul. Sokołowskiego19.

4 7.7. Wykonawca zapewni niezbędny do realizacji umowy sprzęt, materiały, środki czystości i utrzymania higieny, we własnym zakresie i na własny koszt, w ilościach zapewniających pełne bieżące zapotrzebowanie, między innymi: a) środki zapachowe (kostki, spray), mydło w płynie ze środkiem zmiękczającym np.: z lanoliną, b) profesjonalne środki czystości, środki dezynfekujące, zapachowe i konserwujące oraz inne materiały niezbędne do wykonywania zamówienia z należytą starannością, c) worki na śmieci o pojemności 20 l, 60 l, 120l, d) papier toaletowy biały (co najmniej 75% białości, gramatura co najmniej 16g/m 2 ), dwuwarstwowy - rolki do Ø 19 cm, e) profesjonalny sprzęt (np.: odkurzacze, maszyny do prania wykładzin, kosiarki, mopy, łopaty, grabie itp.), f) system profesjonalnych mat wyłapujących zanieczyszczenia o powierzchni co najmniej, 2 x 3 m, w budynkach przy ul. Ciemnej 6, ul. Józefa 21, ul. Batorego 24, Sokołowskiego 19 oraz 1 x 2 m w budynku przy ul. Racławickiej 56a. B. Punkty informacyjno-ewidencyjne Zamawiającego w Krakowie. 1. Świadczenie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń biurowych w następujących punktach informacyjno-ewidencyjnych Zamawiającego: a) punkt informacyjno-ewidencyjny w Krakowie, przy Al. Pokoju 4 o pow. 19,82 m 2, jedno okno standardowe, zatrudnione dwie osoby, b) punkt informacyjno- ewidencyjny w Krakowie, na os. Na Skarpie 27 o pow. 31,80 m 2, dwa okna standardowe, zatrudnione dwie osoby, c) punkt informacyjno- ewidencyjny w Krakowie, ul. Rusznikarska 17 o pow. 12,75 m 2, dwa okna standardowe, zatrudniona jedna osoba. 2. Obowiązki Wykonawcy - utrzymanie porządku w pomieszczeniach Punktów informacyjno-ewidencyjnych wymienionych w pkt Prace wykonywane codziennie. a) mycie podłogi w pomieszczeniu biurowym lub odkurzanie wykładziny dywanowej, b) sprzątanie śmieci, opróżnianie i czyszczenie pojemników na śmieci i pojemników niszczarek do dokumentów, usuwanie śmieci do odpowiednich pojemników znajdujących się na zewnątrz budynku, c) wycieranie kurzu z mebli, 2.2. Prace wykonywane raz w tygodniu a) wycieranie kurzu z parapetów, drzwi, listew przypodłogowych, kaloryferów, lamp i pozostałego wyposażenia pomieszczenia (np.: gaśnice, gabloty i inne), b) omiatanie pajęczyn, c) pokrywanie mebli wymagających konserwacji środkami konserwującymi, d) mycie pojemników na śmieci. e) odkurzanie krzeseł, foteli. f) przecieranie aparatów telefonicznych w tym słuchawek płynem dezynfekcyjnym Prace wykonywane w miarę potrzeb: usuwanie miejscowych zabrudzeń z wykładziny dywanowej Inne prace cykliczne wykonywane raz na kwartał: a) mycie drzwi, ościeżnic, b) mycie okien, ram i parapetów zewnętrznych oraz kaloryferów.

5 2.5. Wykonawca zapewni niezbędny do realizacji umowy sprzęt, materiały i środki czystości, we własnym zakresie i na własny koszt, w ilościach zapewniających pełne bieżące zapotrzebowanie w tym co najmniej: a) sprzęt (np.: odkurzacz, mop itp.), b) worki na śmieci o pojemności 10l. Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie każdorazowo zabezpieczać umyte na mokro powierzchnie poprzez właściwe ich oznakowanie, tj. przy użyciu tabliczek z napisem Uwaga śliska powierzchnia, należących do Wykonawcy. Wszystkie środki czystości, dezynfekcyjne, konserwujące, zapachowe oraz pozostałe materiały muszą posiadać odpowiednie atesty zezwalające na ich stosowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, które Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić na każde żądanie Zamawiającego.

6 załącznik nr 1b do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia Kompleksowa usługa polegająca na: - sprzątaniu i utrzymaniu czystości pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej, schodów i terenów zewnętrznych, sanitariatów, holi, pomieszczeń gospodarczych, technicznych, socjalnych i pomieszczeń wspólnego użytku (zwanych dalej łącznie pomieszczeniami) w budynku Delegatury Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Nowym Targu, przy ul. J. Kazimierza 22; - powierzchnia użytkowa 367 m 2, - powierzchnia okien 82,5 m 2, - 10 osób zatrudnionych. 1. Prace wykonywane codziennie. a) minimum jednorazowe mycie podłóg oraz posadzek w pokojach biurowych, korytarzach i na klatce schodowej, pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych oraz schodów zewnętrznych budynku. Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie każdorazowo zabezpieczać umyte na mokro powierzchnie poprzez właściwe ich oznakowanie, tj. przy użyciu tabliczek z napisem Uwaga śliska powierzchnia, należących do Wykonawcy b) utrzymywanie na bieżąco czystości podłóg w korytarzach, sanitariatach, na klatce schodowej i innych pomieszczeniach budynku, c) sprzątanie śmieci, opróżnianie i czyszczenie pojemników na śmieci i pojemników niszczarek do dokumentów, usuwanie i segregowanie śmieci do odpowiednich pojemników znajdujących się na zewnątrz budynku, d) odkurzanie wykładzin dywanowych, e) wycieranie kurzu z mebli i parapetów. 2. Prace wykonywane raz w tygodniu: a) wycieranie kurzu z parapetów, drzwi, listew przypodłogowych, kaloryferów, lamp i pozostałego wyposażenia budynku (np.: gaśnice, gabloty i inne), b) omiatanie pajęczyn, c) pokrywanie mebli wymagających konserwacji środkami konserwującymi, d) mycie pojemników na śmieci. e) odkurzanie krzeseł, foteli. f) przecieranie aparatów telefonicznych w tym słuchawek płynem dezynfekcyjnym. 3. Prace wykonywane w miarę potrzeb: usuwanie miejscowych zabrudzeń z wykładzin dywanowych. 4. Inne prace cykliczne: a) raz na kwartał dokładne mycie wszystkich drzwi, okien, kaloryferów, ościeżnic, ram, krat i parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, b) raz w roku w kwietniu lub maju maszynowe mycie posadzek i pranie wykładzin dywanowych (bez demontażu wykładzin), c) raz w roku w kwietniu lub maju pranie mebli tapicerowanych. Cykliczne prace porządkowe odbywać się będą poza godzinami urzędowania Zamawiającego lub w dni wolne od pracy Zamawiającego po uprzednim ustaleniu harmonogramu prac z Zamawiającym. 5. Prace dodatkowe:

7 a) inne niezbędne prace porządkowe nie dezorganizujące pracy Zamawiającego, b) bieżące sprzątanie chodników od strony ul. Długiej i ul. J. Kazimierza o pow. ok. 95 m 2, c) w miarę potrzeb, odśnieżanie oraz posypywanie piaskiem ew. solą, schodów zewnętrznych i chodników od strony ul. Długiej i ul. J. Kazimierza o pow. ok. 95 m Wykonawca zapewni niezbędny do realizacji umowy sprzęt, materiały, środki czystości i utrzymania higieny we własnym zakresie i na własny koszt, w ilościach zapewniających pełne bieżące zapotrzebowanie, miedzy innymi: a) sprzęt i narzędzia (np.: odkurzacz, mopy, itp.), b) środki czystości (min. mydło w płynie z środkiem zmiękczającym np.: z lanoliną), środki dezynfekujące, środki zapachowe (kostki, spray) i konserwujące oraz inne materiały niezbędne do wykonywania zamówienia z należytą starannością, c) papier toaletowy dwuwarstwowy, biały - rolki Ø 19 cm, d) worki na śmieci o pojemności 10 l, Wszystkie środki czystości, dezynfekcyjne, konserwujące, zapachowe oraz pozostałe materiały muszą posiadać odpowiednie atesty zezwalające na ich stosowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, które Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić na każde żądanie Zamawiającego.

8 Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1c do specyfikacji Kompleksowa usługa polegająca na: - sprzątaniu i utrzymaniu czystości pomieszczeń biurowych, technicznych, socjalnych i pomieszczeń wspólnego użytku (zwanych dalej łącznie pomieszczeniami) w budynku Delegatury Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 52; - powierzchnia biurowa 168,59 m 2 (pokoje nr : 8,9,10,21,22,23,24,254,33) - powierzchnia okien m 2, - 13 zatrudnionych osób. 1. Obowiązki Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do sprzątania pomieszczeń w budynku po godzinach urzędowania Zamawiającego, tj. po godz.16 oo Prace wykonywane codziennie. a) jednorazowe mycie podłóg oraz posadzek w pokojach biurowych. Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie każdorazowo zabezpieczać umyte na mokro powierzchnie poprzez właściwe ich oznakowanie, tj. przy użyciu tabliczek z napisem Uwaga śliska powierzchnia, należących do Wykonawcy, b) sprzątanie śmieci, opróżnianie i czyszczenie pojemników na śmieci i pojemników niszczarek do dokumentów, usuwanie do odpowiednich pojemników znajdujących się na zewnątrz budynku, c) odkurzanie wykładzin dywanowych, d) wycieranie kurzu z mebli. e) wycieranie klamek drzwi, okien, parapetów wewnętrznych, f) utrzymywanie armatury i urządzeń sanitarnych w należytym stanie higienicznymi, g) zgłaszanie wszelkich zauważonych usterek Kierownikowi Delegatury Prace wykonywane raz w tygodniu: a) wycieranie kurzu z parapetów, drzwi, listew przypodłogowych, kaloryferów, lamp i pozostałego wyposażenia pomieszczeń (np.: gaśnice, gabloty i inne), b) omiatanie pajęczyn, c) pokrywanie mebli wymagających konserwacji środkami konserwującymi, d) mycie pojemników na śmieci, e) odkurzanie krzeseł, foteli, f) przecieranie aparatów telefonicznych w tym słuchawek płynem dezynfekcyjnym Prace wykonywane w miarę potrzeb: usuwanie miejscowych zabrudzeń z wykładzin dywanowych Inne prace cykliczne: a) raz na kwartał mycie wszystkich drzwi, okien, ościeżnic, ram, krat i parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, b) raz w roku w kwietniu lub maju maszynowe mycie posadzek i pranie wykładzin dywanowych (bez demontażu wykładzin), c) raz w roku w kwietniu lub maju pranie mebli tapicerowanych.

9 2. Wykonawca zapewni niezbędny do realizacji umowy sprzęt, środki czystości i utrzymania higieny we własnym zakresie i na własny koszt, w ilościach zapewniających pełne bieżące zapotrzebowanie, między innymi: a) sprzęt (np.: odkurzacz, mopy, itp.), b) środki czystości (min. mydło w płynie ze środkiem zmiękczającym np.: z lanoliną), środki dezynfekujące, środki zapachowe (kostki, spray) i konserwujące oraz inne materiały niezbędne do wykonywania zamówienia z należytą starannością, c) papier toaletowy dwuwarstwowy, biały - rolki Ø 19 cm (co najmniej 75% białości, gramatura co najmniej 16g/m 2 ), d) worki na śmieci o pojemności 10 l, 20 l. Wszystkie środki czystości, dezynfekcyjne, konserwujące, zapachowe oraz pozostałe materiały muszą posiadać odpowiednie atesty zezwalające na ich stosowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, które Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić na każde żądanie Zamawiającego.

10 załącznik nr 1d do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia Kompleksowa usługa polegająca na: - sprzątaniu i utrzymaniu czystości pomieszczeń biurowych, technicznych, socjalnych i pomieszczeń wspólnego użytku (zwanych dalej łącznie pomieszczeniami) w budynku Delegatury Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Tarnowie przy Al. Solidarności 5-9; - powierzchnia biurowa 184,60 m 2 (pokoje nr 16 parter oraz 301,302,303,307,308,310,311,312,313 piętro III ) - powierzchnia okien 64,5 m 2, - 13 zatrudnionych osób 1. Obowiązki Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do sprzątania pomieszczeń w budynku po godzinach urzędowania Zamawiającego, tj. po godz.16 oo. 1.1 Prace wykonywane codziennie. a) jednorazowe mycie podłóg oraz posadzek w pokojach biurowych. Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie każdorazowo zabezpieczać umyte na mokro powierzchnie poprzez właściwe ich oznakowanie, tj. przy użyciu tabliczek z napisem Uwaga śliska powierzchnia, należących do Wykonawcy, b) sprzątanie śmieci, opróżnianie i czyszczenie pojemników na śmieci i pojemników niszczarek do dokumentów, usuwanie do odpowiednich pojemników znajdujących się na zewnątrz budynku, c) odkurzanie wykładzin dywanowych, d) wycieranie kurzu z mebli, e) wycieranie klamek drzwi, okien, parapetów wewnętrznych, f) utrzymywanie armatury i urządzeń sanitarnych w należytym stanie higienicznymi, g) zgłaszanie wszelkich zauważonych usterek Kierownikowi Delegatury. 1.2 Prace wykonywane raz w tygodniu: a) wycieranie kurzu z parapetów, drzwi, listew przypodłogowych, kaloryferów, lamp i pozostałego wyposażenia pomieszczeń (np.: gaśnice, gabloty i inne), b) omiatanie pajęczyn, c) pokrywanie mebli wymagających konserwacji środkami konserwującymi, d) mycie pojemników na śmieci, e) odkurzanie krzeseł, foteli, f) przecieranie aparatów telefonicznych w tym słuchawek płynem dezynfekcyjnym. 1.3 Prace wykonywane w miarę potrzeb: suwanie miejscowych zabrudzeń z wykładzin dywanowych Inne prace cykliczne: a) raz na kwartał mycie wszystkich drzwi, okien, ościeżnic, ram, krat i parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, b) raz w roku w kwietniu lub maju maszynowe mycie posadzek i pranie wykładzin dywanowych (bez demontażu wykładzin), c) raz w roku w kwietniu lub maju pranie mebli tapicerowanych.

11 2 Wykonawca zapewni niezbędny do realizacji umowy sprzęt, środki czystości i utrzymania higieny we własnym zakresie i na własny koszt, w ilościach zapewniających pełne bieżące zapotrzebowanie, między innymi: a) sprzęt (np.: odkurzacz, mopy, itp.), b) środki czystości (min. mydło w płynie ze środkiem zmiękczającym np.: z lanoliną), środki dezynfekujące, środki zapachowe (kostki, spray) i konserwujące oraz inne materiały niezbędne do wykonywania zamówienia z należytą starannością, c) papier toaletowy dwuwarstwowy, biały - rolki Ø 19 cm (co najmniej 75% białości, gramatura co najmniej 16g/m 2 ), d) worki na śmieci o pojemności 10 l, 20 l. Wszystkie środki czystości, dezynfekcyjne, konserwujące, zapachowe oraz pozostałe materiały muszą posiadać odpowiednie atesty zezwalające na ich stosowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, które Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić na każde żądanie Zamawiającego.

- ilość zatrudnionych pracowników ok. 100 osób.

- ilość zatrudnionych pracowników ok. 100 osób. załącznik nr 1a do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia Kompleksowa usługa polegająca na sprzątaniu i utrzymaniu czystości (zwana dalej także sprzątaniem lub pracami porządkowymi ) pokoi biurowych,

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1a do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia

załącznik nr 1a do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1a do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia Kompleksowa usługa polegająca na sprzątaniu i utrzymaniu czystości (zwana dalej także sprzątaniem lub pracami ) pokoi biurowych, korytarzy, klatek

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA nr postępowania:bzp.2421.35.2012.js Załącznik nr 4b do SIWZ Zadanie nr 2 MUZEUM PRZYRODNICZE I. Powierzchnie przeznaczone do codziennego sprzątania: Pomieszczenia Muzeum *- 102

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Pomieszczenia dydaktyczne. numer sali. 2. Pozostałe pomieszczenia. Rodzaj pomieszczeńnumer

Załącznik nr 6a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Pomieszczenia dydaktyczne. numer sali. 2. Pozostałe pomieszczenia. Rodzaj pomieszczeńnumer 1 nr postępowania: BZP.2421.34.2014.JS Załącznik nr 6a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykaz powierzchni oraz zakres prac porządkowych wykonywanych w pomieszczeniach i na posesji wokół budynku Wydziału

Bardziej szczegółowo

soboty lub dni świąteczne pracujące dla Zamawiającego (o konieczności pracy w sobotę lub dzień świąteczny Zamawiający powiadomi Wykonawcę)

soboty lub dni świąteczne pracujące dla Zamawiającego (o konieczności pracy w sobotę lub dzień świąteczny Zamawiający powiadomi Wykonawcę) ZAŁĄCZNIK nr 1 Jednostka Gdańsk - ZADANIE 1: BUDYNEK ADMINISTRACYJNY, dwukondygnacyjny: A 7:00 19:00, (12 godzin), jedna zmiana 7:00 21:00, (14 godzin), dwie zmiany poniedziałek piątek poniedziałek piątek

Bardziej szczegółowo

na bieżąco /według potrzeb/ 8. Odkurzaniu /zamiataniu oraz mycie powierzchni podłóg 2x w okr. letnim 3x w okr. jesiennozimowowiosennym

na bieżąco /według potrzeb/ 8. Odkurzaniu /zamiataniu oraz mycie powierzchni podłóg 2x w okr. letnim 3x w okr. jesiennozimowowiosennym załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie pomieszczeń w obiektach Ministerstwa Zdrowia w Warszawie przy ul. Miodowej 15 i przy ul. Długiej 38/40 CPV 90919200-4, 90911300-9

Bardziej szczegółowo

3.1 Metalowe 6 0 14 20. 3.2 Drewniane 207 0 235 442. 3.3 Obite 7 0 1 8. 3.4 Drewniane (okleina) 0 72 0 72. 3.5 Szklane 9 0 33 42

3.1 Metalowe 6 0 14 20. 3.2 Drewniane 207 0 235 442. 3.3 Obite 7 0 1 8. 3.4 Drewniane (okleina) 0 72 0 72. 3.5 Szklane 9 0 33 42 Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 1 do wzoru umowy Załącznik nr 4 do SIWZ I. Charakterystyka obiektów OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Budynek przy ul. Lompy 14 Budynek przy ul. Wita Stwosza 31 Budynek przy

Bardziej szczegółowo

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: od 01.01.2013 r. do 31.12.2015 r.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: od 01.01.2013 r. do 31.12.2015 r. ZAMAWIAJĄCY Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleniowie Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Pocztowa 13, 72-100 Goleniów, woj. zachodniopomorskie tel./fax 91 418 96 97 Adres strony internetowej zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

USŁUGA UTRZYMANIA CZYSTOŚCI REALIZOWANA W BUDYNKACH SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA- KRZYKÓW WE WROCŁAWIU PRZY UL. PODWALE 30 ORAZ KOMANDORSKIEJ 16

USŁUGA UTRZYMANIA CZYSTOŚCI REALIZOWANA W BUDYNKACH SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA- KRZYKÓW WE WROCŁAWIU PRZY UL. PODWALE 30 ORAZ KOMANDORSKIEJ 16 ZAŁĄCZNIK B DO SIWZ USŁUGA UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W BUDYNKU PRZY UL. PODWALE 30 REALIZOWANA DLA POTRZEB SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA-KRZYKÓW WE WROCŁAWIU SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Rodzaj

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYMAGANY ZAKRES PRAC

SZCZEGÓŁOWY WYMAGANY ZAKRES PRAC Załącznik nr I I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku siedziby Biura Rzecznika Praw Pacjenta przy ul. Młynarskiej

Bardziej szczegółowo

USŁUGA UTRZYMANIA CZYSTOŚCI REALIZOWANA W BUDYNKACH SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA- KRZYKÓW WE WROCŁAWIU PRZY UL. PODWALE 30 ORAZ KOMANDORSKIEJ 16

USŁUGA UTRZYMANIA CZYSTOŚCI REALIZOWANA W BUDYNKACH SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA- KRZYKÓW WE WROCŁAWIU PRZY UL. PODWALE 30 ORAZ KOMANDORSKIEJ 16 ZAŁĄCZNIK A do SIWZ USŁUGA UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W BUDYNKU PRZYUL. KOMANDORSKIEJ 16 REALIZOWANA DLA POTRZEB SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA-KRZYKÓW WE WROCŁAWIU SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Rodzaj

Bardziej szczegółowo

w razie potrzeby w razie potrzeby oświetleniowych 17. odkurzenie żaluzji i wertikali 1 18. mycie żaluzji 2 19. mycie paneli sufitowych 2

w razie potrzeby w razie potrzeby oświetleniowych 17. odkurzenie żaluzji i wertikali 1 18. mycie żaluzji 2 19. mycie paneli sufitowych 2 Dodatek nr 4 do SIWZ znak sprawy WA-900-/04. POMIESZCZENIA BIUROWE, SALE KONFERENCYJNE,. opróżnianie koszy na śmieci,. opróżnianie pojemników niszczarek papieru wraz z wyniesieniem makulatury do wska-

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, dotycząca wykonania usługi pn. :

Umowa Nr. zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, dotycząca wykonania usługi pn. : Umowa Nr. Zawarta w dniu. 2011 roku we Wrocławiu pomiędzy : Prokuraturą Apelacyjną we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 76/78, 50-020 Wrocław, NIP 897-15-60-415, Regon 930203200, reprezentowaną przez Dariusza

Bardziej szczegółowo

USŁUGA UTRZYMANIA CZYSTOŚCI REALIZOWANA W BUDYNKACH SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA- KRZYKÓW WE WROCŁAWIU PRZY UL. PODWALE 30 ORAZ KOMANDORSKIEJ 16

USŁUGA UTRZYMANIA CZYSTOŚCI REALIZOWANA W BUDYNKACH SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA- KRZYKÓW WE WROCŁAWIU PRZY UL. PODWALE 30 ORAZ KOMANDORSKIEJ 16 ZAŁĄCZNIK A do SIWZ USŁUGA UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W BUDYNKU PRZYUL. KOMANDORSKIEJ 16 REALIZOWANA DLA POTRZEB SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA-KRZYKÓW WE WROCŁAWIU SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Rodzaj

Bardziej szczegółowo

MetraŜ (w m²) w tygodniu (ilość razy)

MetraŜ (w m²) w tygodniu (ilość razy) LOKALIZACJA BUDYNKU- PRZEMYŚL, UL. WODNA 13 (powierzchnia uŝytkowa i biurowa ogółem 630,02 m²) Lp. Rodzaj czynności do wykonania MetraŜ (w m²) w tygodniu (ilość razy) Częstotliwość usług w miesiącu (ilość

Bardziej szczegółowo

LOKALIZACJA BUDYNKU- PRZEMYŚL, UL. MICKIEWICZA 10 (powierzchnia uŝytkowa i biurowa ogółem 725,11 m² )

LOKALIZACJA BUDYNKU- PRZEMYŚL, UL. MICKIEWICZA 10 (powierzchnia uŝytkowa i biurowa ogółem 725,11 m² ) LOKALIZACJA BUDYNKU- PRZEMYŚL, UL. MICKIEWICZA 10 (powierzchnia uŝytkowa i biurowa ogółem 72,11 m² ) Lp. Rodzaj czynności do wykonania MetraŜ (w m²) w tygodniu Częstotliwość usług w miesiącu w roku POMIESZCZENIA

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na usługi sprzątania pomieszczeń biurowych PODG-K w Sieradzu o pow. 695 m2

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na usługi sprzątania pomieszczeń biurowych PODG-K w Sieradzu o pow. 695 m2 Sieradz, dnia 18 sierpnia 2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na usługi sprzątania pomieszczeń biurowych PODG-K w Sieradzu o pow. 695 m2 Na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000

Bardziej szczegółowo

Samodzielna Sekcja Obiekty Sportowe

Samodzielna Sekcja Obiekty Sportowe BZP.2421.9.2012.AB Załącznik nr 4b do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zakres prac wykonywany przy ul. Przesmyckiego 10 Samodzielna Sekcja Obiekty Sportowe I. Powierzchnie przewidziane do codziennego

Bardziej szczegółowo

BHP i p.poż oraz wewnętrznych instrukcji wydanych przez Zamawiającego. dostarczonych przez siebie materiałów niezbędnych do świadczenia usługi:

BHP i p.poż oraz wewnętrznych instrukcji wydanych przez Zamawiającego. dostarczonych przez siebie materiałów niezbędnych do świadczenia usługi: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia i wykaz placówek i wyposażenia. 1. 1. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania usług zapewnić przestrzeganie przepisów BHP i p.poż oraz wewnętrznych instrukcji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sl.mofnet.gov.pl/us/siemianowice.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sl.mofnet.gov.pl/us/siemianowice. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sl.mofnet.gov.pl/us/siemianowice.htm Siemianowice Śląskie: Utrzymanie czystości oraz zaopatrzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiot zamówienia opis szczegółowy Wykaz i rodzaj powierzchni wewnętrznych przeznaczonych do sprzątania w m 2 :

Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiot zamówienia opis szczegółowy Wykaz i rodzaj powierzchni wewnętrznych przeznaczonych do sprzątania w m 2 : Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiot zamówienia opis szczegółowy Wykaz i rodzaj powierzchni wewnętrznych przeznaczonych do sprzątania w m 2 : LOKALIZACJA pow. wykładzina inne parkiet beton toalety malowany

Bardziej szczegółowo

03-350 Warszawa, ul. Chodecka 12 lok. 77 512-370-152 512-370-134 512-370-121 wcs.warszawa.pl

03-350 Warszawa, ul. Chodecka 12 lok. 77 512-370-152 512-370-134 512-370-121 wcs.warszawa.pl 03-350 Warszawa, ul. Chodecka 12 lok. 77 512-370-152 512-370-134 512-370-121 wcs.warszawa.pl Sprzątanie biur wycieranie kurzu z powierzchni zewnętrznych mebli biurowych oraz sprzętu, odkurzanie wykładzin

Bardziej szczegółowo

03-350 Warszawa, ul. Chodecka 12 lok. 77 512-370-152 512-370-134 512-370-121 wcs.warszawa.pl

03-350 Warszawa, ul. Chodecka 12 lok. 77 512-370-152 512-370-134 512-370-121 wcs.warszawa.pl 03-350 Warszawa, ul. Chodecka 12 lok. 77 512-370-152 512-370-134 512-370-121 wcs.warszawa.pl Sprzątanie biur Sprzątanie 1,85 zł/m² jednorazowa usługa 1,25 zł/m² cztery razy w miesiącu 0,75 zł/m² dwanaście

Bardziej szczegółowo

WAG.II.261.1.7.2015 FORMULARZ OFERTY

WAG.II.261.1.7.2015 FORMULARZ OFERTY WAG.II.26..7.205 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 5 do specyfikacji Nazwa i adres wykonawcy :... Małopolski Oddział Wojewódzki... Narodowego Funduszu Zdrowia w... Krakowie tel...fax... ul. Ciemna 6 adres

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚĆ PRAC WYKONYWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH

ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚĆ PRAC WYKONYWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚĆ PRAC WYKONYWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH PIWNICA (-1) c-codziennie, t raz w tygodniu, m-raz w miesiącu, r-raz na rok, potrzeb P. nr 10 Lab. X- Generatora ** Lab. Wirówka

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, dotycząca wykonania usługi pn. :

Umowa Nr. zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, dotycząca wykonania usługi pn. : Umowa Nr Zawarta w dniu. 2012 roku we Wrocławiu pomiędzy : Prokuraturą Apelacyjną we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 76/78, 50-020 Wrocław, NIP 897-15-60-415, Regon 930203200, reprezentowaną przez Dariusza

Bardziej szczegółowo

II. PORADNIE SPECJALISTYCZNE I REJESTRACJA W BUDYNKU PORTIERNII

II. PORADNIE SPECJALISTYCZNE I REJESTRACJA W BUDYNKU PORTIERNII II. PORADNIE SPECJALISTYCZNE I REJESTRACJA W BUDYNKU PORTIERNII Usługi sprzątania będą wykonywane z określoną poniŝej częstotliwością przez 5 dni w tygodniu Poradnie i pracownie specjalistyczne, pracownie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES CZYNNOŚCI I PRAC PORZĄDKOWYCH

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES CZYNNOŚCI I PRAC PORZĄDKOWYCH SZCZEGÓŁOWY ZAKRES CZYNNOŚCI I PRAC PORZĄDKOWYCH Sprzątanie gruntowne z użyciem odpowiednich środków, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego: hal basenowych, holu głównego, klatek schodowych, toalet, sanitariatów,

Bardziej szczegółowo

ZADANIE IV BUDYNEK DYDAKTYCZNO-SPORTOWY ZAMECZEK

ZADANIE IV BUDYNEK DYDAKTYCZNO-SPORTOWY ZAMECZEK Załącznik nr 2d do SIWZ ZADANIE IV BUDYNEK DYDAKTYCZNO-SPORTOWY ZAMECZEK Lokalizacja: Al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 Wrocław. Powierzchnia obiektu: 2.407,48 m². Powierzchnia terenu zewnętrznego: Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

144,6 m 2 3.Powierzchnia szklana gablot typu Luxar OGÓŁEM I +II 1450,57 m 2 codzienne. w dniach i godzinach pracy Muzeum - od godz. 12.00 do 20.

144,6 m 2 3.Powierzchnia szklana gablot typu Luxar OGÓŁEM I +II 1450,57 m 2 codzienne. w dniach i godzinach pracy Muzeum - od godz. 12.00 do 20. Załącznik Nr do SIWZ ZP/NIFC 59/20 WIELKOŚĆ POWIERZCHNI I ZAKRES SPRZĄTANIA Muzeum Chopina Dane dot. powierzchni sprzątanej I Powierzchnie wewnętrzne budynku II.Powierzchnie zewnętrzne budynku.powierzchnia

Bardziej szczegółowo

PLAN USŁUG SPRZATANIA. Rodzaj pracy. Zamiatania, przetarcie na mokro, usuwanie kurzu z mebli i tablicy

PLAN USŁUG SPRZATANIA. Rodzaj pracy. Zamiatania, przetarcie na mokro, usuwanie kurzu z mebli i tablicy PLAN USŁUG SPRZATANIA PARTER A przedsionek: Zamiatanie i mycie posadzki, usuwanie śladów oraz wycieraczka dyw. 3,5 zanieczyszczeń z drzwi i okien, czyszczenie na bieŝąco 12,20 1 drzwi i pow. przeszklona

Bardziej szczegółowo

ZP.II.3331-09/11 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZP.II.3331-09/11 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP.II.3331-09/11 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na świadczenie usług sprzątania pomieszczeń w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Pabian-Med w Pabianicach przy ul. Kilińskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE I. OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA Radom, dn.05.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radomiu Sp. z o.o. zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert cenowych w zakresie świadczenia n/w usług:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ NR 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ NR 2 załącznik nr 6b do SIWZ nr postępowania: BZP.2421.31.2014.BD OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ NR 2 Wykaz powierzchni oraz zakres prac porządkowych przewidzianych w pomieszczeniach Muzeum Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNA HALA SPORTOWA. I. SALA GŁÓWNA 1783 m 2.

WIELOFUNKCYJNA HALA SPORTOWA. I. SALA GŁÓWNA 1783 m 2. Załącznik nr 2a do SIWZ ZADANIE I WIELOFUNKCYJNA HALA SPORTOWA Lokalizacja: Al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 Wrocław Powierzchnia obiektu: 7.042,35 m 2 Powierzchnia terenu zewnętrznego: 7.453,80 m 2

Bardziej szczegółowo

Ilość pomieszczeń WC. Godziny udostępniania pomieszczeń. poniedziałek od 18.00 do 21.00. wtorek-piątek od 16.00 do 21.00.

Ilość pomieszczeń WC. Godziny udostępniania pomieszczeń. poniedziałek od 18.00 do 21.00. wtorek-piątek od 16.00 do 21.00. Załącznik nr 2 do SIWZ Nr postępowania: Zlec. 74/2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do pomieszczeń Zamiejscowego Wydziału i posesji Zamiejscowego Wydziału i Prokuratury Rejonowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 Zakres czynności oraz wykaz zadań związanych ze Sprzątaniem wnętrz obiektu Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy i terenu zewnętrznego wokół Ratusza przy ul. Żeromskiego 29. I. ZAKRES

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Opis wymagań dotyczących utrzymania czystości)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Opis wymagań dotyczących utrzymania czystości) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Opis wymagań dotyczących utrzymania czystości) 1. Utrzymanie czystości, (sprzątanie), w pomieszczeniach: dydaktycznych (pracownie rzeźby, grafiki, pracownie malarskie, atelier

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA ZLECENIE NR

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA ZLECENIE NR ZAWARTA ZOSTAŁA UMOWA O NASTĘPUJĄCEJ TREŚCI: ZLECENIOBIORCA ZLECENIODAWCA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA ZLECENIE NR Zawarta w dniu

Bardziej szczegółowo

DA-IV-2-3.272.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DA-IV-2-3.272.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług polegających na sprzątaniu pomieszczeń biurowych i przynależnych, myciu okien w budynkach użytkowanych przez UMWW w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA WZÓR. Załącznik nr 6 do SIWZ

UMOWA WZÓR. Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA WZÓR Zawarta w dniu w Sieradzu pomiędzy: Sąd Okręgowy w Sieradzu, ul. Al. Zwycięstwa 1, 98-200 Sieradz, reprezentowaną przez: 1. Jerzy Kulesza - Dyrektor Sądu Okręgowego zwanym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na: usługę ochrony osób i mienia w obiekcie Urzędu Skarbowego w Cieszynie przy ul. Kraszewskiego

Bardziej szczegółowo

V. Nazwa i adres Wykonawcy

V. Nazwa i adres Wykonawcy Formularz na wykonanie usługi sprzątanie i utrzymanie czystości poniżej 14000 euro ( nazwa rodzaju zamówienia ) I. Nazwa i adres zamawiającego: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Śremie ul.

Bardziej szczegółowo

Zamówienie o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Pzp.

Zamówienie o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Pzp. Numer sprawy ZAP 370/20/12 I. ZAMAWIAJĄCY Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie adres: ul. Pędzichów 27, 31-080 Kraków www.zus.pl II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony. Podstawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAKUP USŁUGI SPRZĄTANIA OBIEKTU LABORATORIUM POLONIA AERO SP. Z O.O.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAKUP USŁUGI SPRZĄTANIA OBIEKTU LABORATORIUM POLONIA AERO SP. Z O.O. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAKUP USŁUGI SPRZĄTANIA OBIEKTU LABORATORIUM POLONIA AERO SP. Z O.O. W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Warszawa, maj 2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 1: Świadczenie usługi sprzątania w budynku A-0 Uniwersytetu Rzeszowskiego

ZADANIE 1: Świadczenie usługi sprzątania w budynku A-0 Uniwersytetu Rzeszowskiego ZP/UR/161/2013 Załącznik nr 1.1 do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE 1: Świadczenie usługi sprzątania w budynku A-0 Uniwersytetu Rzeszowskiego I. Zakres przedmiotowy wykonania usługi. 1.Wykonawca

Bardziej szczegółowo

- pomieszczenia biurowe, sanitariaty, korytarze, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne.

- pomieszczenia biurowe, sanitariaty, korytarze, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne. Załącznik nr 1a do SIWZ i Umowy I. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn. Sprzątanie powierzchni biurowych oraz pomieszczeń dodatkowych w budynkach Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

- pomieszczenia biurowe, sanitariaty, korytarze, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne.

- pomieszczenia biurowe, sanitariaty, korytarze, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne. Załącznik nr 1b do SIWZ i Umowy I. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonie usługi pn. Sprzątanie powierzchni biurowych oraz pomieszczeń dodatkowych w budynkach Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.gov.pl Warszawa: Sprzątanie pomieszczeń biurowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Numer ogłoszenia: 293094-2014; data zamieszczenia: 03.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Sprzątanie pomieszczeń Krakowskiego Teatru SCENA STU w Krakowie al. Krasińskiego 16-18

Sprzątanie pomieszczeń Krakowskiego Teatru SCENA STU w Krakowie al. Krasińskiego 16-18 Sprzątanie pomieszczeń Krakowskiego Teatru SCENA STU w Krakowie al. Krasińskiego 16-18 Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia

Bardziej szczegółowo

- pomieszczenia biurowe, sanitariaty, korytarze, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne.

- pomieszczenia biurowe, sanitariaty, korytarze, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy I. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn. Sprzątanie powierzchni biurowych oraz pomieszczeń dodatkowych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania w ciągłej czystości budynków dydaktycznych i posesji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES CZYNNOŚCI I PRAC PORZĄDKOWYCH

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES CZYNNOŚCI I PRAC PORZĄDKOWYCH Załącznik Nr 5 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY ZAKRES CZYNNOŚCI I PRAC PORZĄDKOWYCH Sprzątanie gruntowne hali basenu, sali gimnastycznej, saun, siłowni, sali walki wręcz, holu głównego, klatek schodowych, toalet,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 ( wzór umowy )

ZAŁĄCZNIK nr 6 ( wzór umowy ) ZAŁĄCZNIK nr 6 ( wzór umowy ) U M O W A Nr / 08 W dniu...w Łodzi, pomiędzy Prokuraturą Okręgową w Łodzi, z siedzibą przy ul. Kilińskiego 152, reprezentowaną przez : 1)... Prokuratora Okręgowego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZACE USŁUG SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA W CZYSTOŚCI OBIEKTÓW I TERENÓW AKADEMII SZTUKI W SZCZECINIE

WYMAGANIA DOTYCZACE USŁUG SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA W CZYSTOŚCI OBIEKTÓW I TERENÓW AKADEMII SZTUKI W SZCZECINIE Załącznik nr 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA DOTYCZACE USŁUG SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA W CZYSTOŚCI OBIEKTÓW I TERENÓW AKADEMII SZTUKI W SZCZECINIE 1. Budynek

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Tytuł zamówienia: Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń oraz obsługę portierni i szatni w budynkach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Bardziej szczegółowo

PLAN HIGIENY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NIEMODLINIE

PLAN HIGIENY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NIEMODLINIE Załącznik Nr 1 do SIWZ z dnia 18.11.2011r. PLAN HIGIENY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NIEMODLINIE Cel: 1. Zapobieganie zakażeniom szpitalnym. 2. Utrzymanie czystości pomieszczeń i sprzętów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6 do Umowy. 5 x w tygodniu (Pn. Pt.)

Załącznik Nr 6 do Umowy. 5 x w tygodniu (Pn. Pt.) Załącznik Nr 6 do Umowy ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA - budynek Jasna 2/4 1. SPRZĄTANIE WEWNĄTRZ BUDYNKU 1.1. Powierzchnia użytkowa 6990,00. m² /łącznie/ Taras nad wejściem głównym ~ 50 m² 1.1.1. Opróżnianie

Bardziej szczegółowo

Oferta sprzątania cyklicznego i jednorazowego

Oferta sprzątania cyklicznego i jednorazowego "Postaw się w swojego klienta miejscu" /Orison Swett Marden/ Oferta sprzątania cyklicznego i jednorazowego Usługi porządkowe, sprzątanie pomieszczeń - firma Activas - zajmujemy się specjalistycznym i kompleksowym

Bardziej szczegółowo

Zakres czynności sprzątania. pomieszczeń i powierzchni wewnątrz i na zewnątrz obiektu. dla zamówienia publicznego pn.

Zakres czynności sprzątania. pomieszczeń i powierzchni wewnątrz i na zewnątrz obiektu. dla zamówienia publicznego pn. Zakres czynności sprzątania Załącznik nr.5 do SIWZ pomieszczeń i powierzchni wewnątrz i na zewnątrz obiektu. dla zamówienia publicznego pn. Utrzymanie czystości w Kraków Arenie wraz z całorocznym utrzymaniem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania w ciągłej

Bardziej szczegółowo

Rodzaj powierzchni. Rodzaj powierzchni

Rodzaj powierzchni. Rodzaj powierzchni OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług porządkowych na stacjach szybkiego tramwaju miejskiego w Krakowie stacja Dworzec Główny i Politechnika, utrzymywanie czystości ścieŝki

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY. Wydział Administracyjny. Zapytanie ofertowe dot. sprzątania pomieszczeń biurowych w Jeleniej Górze

DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY. Wydział Administracyjny. Zapytanie ofertowe dot. sprzątania pomieszczeń biurowych w Jeleniej Górze DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Wydział Administracyjny 50-541 Wrocław, al. Armii Krajowej 54 tel. 71 39 74 200 fax 71 39 74 202 e-mail:wrocław.dwup@dwup.pl 18 marzec 2015 r. Zapytanie ofertowe dot.

Bardziej szczegółowo

WYKONYWANIE USŁUG PORZĄDKOWYCH W SIEDZIBIE URZĘDU STATYSTYCZNEGO W WARSZAWIE PRZY ULICY 1 SIERPNIA 21 W WARSZAWIE

WYKONYWANIE USŁUG PORZĄDKOWYCH W SIEDZIBIE URZĘDU STATYSTYCZNEGO W WARSZAWIE PRZY ULICY 1 SIERPNIA 21 W WARSZAWIE PROGRAM FUNKCJONALNY: Warszawa, 0 stycznia 2015 WYKONYWANIE USŁUG PORZĄDKOWYCH W SIEDZIBIE URZĘDU STATYSTYCZNEGO W WARSZAWIE PRZY ULICY 1 SIERPNIA 21 W WARSZAWIE Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Załącznik nr do SIWZ Specyfikacja techniczna na świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń w budynkach oraz terenów zewnętrznych w kompleksach wojskowych administrowanych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dotyczy świadczenia usługi sprzątania i utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych sądów przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Zakres czynności wykonywanych w ramach usługi: Zarządzanie i administrowanie nieruchomością Poznań, Saperska 32B,C

Zakres czynności wykonywanych w ramach usługi: Zarządzanie i administrowanie nieruchomością Poznań, Saperska 32B,C Zakres czynności wykonywanych w ramach usługi: Zarządzanie i administrowanie nieruchomością Poznań, Saperska 32B,C 1. Reprezentowanie Właściciela nieruchomości (SPÓŁKA) : a. reprezentowanie SPÓŁKI przed

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym, a... reprezentowanym przez:... zwanym dalej Wykonawcą

zwanym dalej Zamawiającym, a... reprezentowanym przez:... zwanym dalej Wykonawcą Załącznik nr 7 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Warszawie pomiędzy Muzeum Niepodległości w Warszawie, Al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa, reprezentowanym przez: Dr Tadeusza Skoczka - Dyrektora Elżbietę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-13/10 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UTRZYMANIE W NALEŻYTYM STANIE SANITARNO-PORZĄDKOWYM POWIERZCHNI POZIOMYCH I PIONOWYCH W POMIESZCZENIACH ZAJMOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy (osobny plik) dot. zadań od nr 1 do nr 7

Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy (osobny plik) dot. zadań od nr 1 do nr 7 Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy (osobny plik) dot. zadań od nr 1 do nr 7 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy WZÓR Istotne postanowienia umowy zawarta w dniu...2013 r. pomiędzy Olsztyńskim Parkiem Naukowo- Technologicznym, z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Władysława Trylińskiego 2, reprezentowaną przez: Dyrektora.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚĆ PRAC OBJĘTYCH USŁUGĄ SPRZĄTANIA w pomieszczeniach MZK Sp. z o.o. w Opolu, wyszczególnionych w załączniku nr 1 do umowy

ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚĆ PRAC OBJĘTYCH USŁUGĄ SPRZĄTANIA w pomieszczeniach MZK Sp. z o.o. w Opolu, wyszczególnionych w załączniku nr 1 do umowy Załącznik nr 2 do umowy nr Ru-./14/TTA ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚĆ PRAC OBJĘTYCH USŁUGĄ SPRZĄTANIA w pomieszczeniach MZK Sp. z o.o. w Opolu, wyszczególnionych w załączniku nr 1 do umowy 1. Prace wykonywane

Bardziej szczegółowo

AquaCar Group Sp. z o.o. Ul. Słoneczna 7a 62-020 Swarzędz NIP: 777-32-44-966. Infolinia: +48 61 639 60 80 +48 73 445 82 82 bok@aquacar.com.

AquaCar Group Sp. z o.o. Ul. Słoneczna 7a 62-020 Swarzędz NIP: 777-32-44-966. Infolinia: +48 61 639 60 80 +48 73 445 82 82 bok@aquacar.com. Usługi dla auta Mycie podstawowe Mycie ręczne podstawowe (mycie karoserii, felg, wosk w płynie) Odkurzanie, bez foteli Odkurzanie Podstawowe: (odkurzenie dywaników, foteli, mycie dywaników gumowych) Odkurzanie

Bardziej szczegółowo

I. Zakres obowiązków na stanowisku WOŹNA ODDZIAŁOWA. Stanowisko pracy podlega bezpośrednio Dyrektorowi i Kierownikowi Gospodarczemu.

I. Zakres obowiązków na stanowisku WOŹNA ODDZIAŁOWA. Stanowisko pracy podlega bezpośrednio Dyrektorowi i Kierownikowi Gospodarczemu. SPIS TREŚCI Załącznik nr 5 do Statutu Przedszkola Integracyjnego nr 247 z dnia I. Zakres obowiązków na stanowisku WOŹNA ODDZIAŁOWA...1 II. Zakres obowiązków na stanowisku ROBOTNIK DO PRAC CIĘŻKICH...2

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. I. Utrzymanie czystości pomieszczeń biurowych prokuratur okręgu białostockiego:

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. I. Utrzymanie czystości pomieszczeń biurowych prokuratur okręgu białostockiego: Załącznik nr 1 do SIWZ III G 231/ 11 /09 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego postępowania o zamówienie publiczne jest: I. Utrzymanie czystości pomieszczeń biurowych prokuratur

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O OFERTACH ODRZUCONYCH. BORSTE SERVICE Sp. z o.o. ze względu na rażąco niską cenę (art. 89 ust.1 pkt 4 Ustawy)

INFORMACJA O OFERTACH ODRZUCONYCH. BORSTE SERVICE Sp. z o.o. ze względu na rażąco niską cenę (art. 89 ust.1 pkt 4 Ustawy) nr sprawy: 1/2014 INFORMACJA O OFERTACH ODRZUCONYCH Warszawa, 28 stycznia 2014 Zamawiający odrzucił oferty następujących Wykonawców: BORSTE SERVICE Sp. z o.o. ze względu na rażąco niską cenę (art. 89 ust.1

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia BZP.2421.19.2014.AB Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Wykaz pomieszczeń oraz zakres prac porządkowych przewidzianych do realizacji w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Joliot Curie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Sprzątania codziennego:

Opis przedmiotu zamówienia. Sprzątania codziennego: Załącznik Nr. Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Utrzymanie czystości w budynkach RZGW we Wrocławiu przy ul. C.K. Norwida 34 i 36, Wybrzeże Wyspiańskiego 39, al. J. Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA załącznik Nr 1 Formularz oferty FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA Utrzymanie czystości i porządku na terenie obiektów Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie położonych w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPL/04/PN/2014 Załącznik nr 2 do SIWZ i do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu w czystości pomieszczeń w budynku SPL dla

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR...( wzór)

U M O W A NR...( wzór) U M O W A NR...( wzór) Załącznik nr 19 Część I zawarta w dniu... r. w Płocku pomiędzy: Miejskim Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Spółką z o. o. z siedzibą w Płocku przy ulicy Polnej 7, wpisanym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA $#guid{ B4F776BA-BD28-43 9F-A3E1-7 167EDED F221}# $ Załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia PREK-251/02/2008 1 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Załącznik Nr 5 do SIWZ utrzymania w czystości wagonów

Bardziej szczegółowo

Wykaz powierzchni pomieszczeń i terenów i częstotliwość ich sprzątania

Wykaz powierzchni pomieszczeń i terenów i częstotliwość ich sprzątania Załącznik nr 1a do Umowy nr. /2015 z dnia _ r. Opis Przedmiotu Zamówienia (III cz. SIWZ) Wykaz powierzchni pomieszczeń i terenów i częstotliwość ich sprzątania Zadanie A Zakład Tramwajowy nr 1 ul. Kamienna

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Siemianowice Śląskie: Ochrona osób i mienia, konwój wartości pieniężnych i monitoring oraz świadczenie usług porządkowych wraz z dostawą środków czystości w Urzędzie Skarbowym w Siemianowicach Śląskich

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: Załącznik nr 2 so SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: I. Zakres i częstotliwość czynności w pomieszczeniach i na zewnątrz w otoczeniu budynków. II. Podział pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe, tabelaryczne zestawienie powierzchni do sprzątania stanowi załącznik Nr 1a do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

Szczegółowe, tabelaryczne zestawienie powierzchni do sprzątania stanowi załącznik Nr 1a do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA SPRZĄTANIE POWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH W KOMPLEKSACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ WOJSKOWĄ Nr 4198 W WARSZAWIE POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ZAMEK UJAZDOWSKI. ul. Jazdów 2, 00 467 Warszawa. tel. + 48 22 628 76 83, faks. + 48 22 628 95 50

CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ZAMEK UJAZDOWSKI. ul. Jazdów 2, 00 467 Warszawa. tel. + 48 22 628 76 83, faks. + 48 22 628 95 50 Warszawa, dnia 6 lutego 2013 roku CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ZAMEK UJAZDOWSKI ul. Jazdów 2, 00 467 Warszawa tel. + 48 22 628 76 83, faks. + 48 22 628 95 50 NIP: 526 025 12 85, REGON: 000986159 www.csw.art.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań NIP 778-14-21-265 REGON 015817985 tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-61-02 adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa oferta usług

Szczegółowa oferta usług 2012 Nasze usługi obejmują miasta takie jak: Szczegółowa oferta usług oraz okolice. Włocławek, Kielce, Warszawa, Wrocław, Poznań, Olsztyn, Częstochowa, Katowice, Toruń, Bydgoszcz, Szczecin, Białystok,

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne.

I. Informacje ogólne. Znak sprawy: RA-TG-6/2011/ZP I. Informacje ogólne. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi kompleksowego utrzymania czystości w budynkach Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wspólny Słownik Zamówień

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPL/06/PN/2015 Załącznik nr 2 do SIWZ i do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu w czystości pomieszczeń w budynku SPL dla

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: SĄD REJONOWY W MYŚLIBORZU

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: SĄD REJONOWY W MYŚLIBORZU Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: SĄD REJONOWY W MYŚLIBORZU ul. Niedziałkowskiego 6 74-300 Myślibórz. woj. zachodniopomorskie tel.: (0-95) 7472706 faks: (0-95) 7472705 ZAPRASZA DO

Bardziej szczegółowo

KOLEJE WIELKOPOLSKIE Sp. z o.o.

KOLEJE WIELKOPOLSKIE Sp. z o.o. Wymagania kwalifikacyjne jakie musi spełniać Wykonawca wykonujący usługi w zakresie utrzymania czystości pojazdów kolejowych, dokonywanych na zlecenie spółki Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. Niniejszy kwestionariusz

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: AG-I.273.2.25.2012

Znak sprawy: AG-I.273.2.25.2012 Znak sprawy: AG-I.273.2.25.2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na usługę utrzymania czystości w obiektach Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 103, ul. Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie numer: WIChiP/390-21/15 Zamawiający zastrzega, iż wielkość powierzchni podane dalej a także częstotliwości wykonywania świadczeń na rzecz Zamawiającego są podane

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 we Wrocławiu ul. Piotra Skargi 31 we Wrocławiu PRZETARG NIEOGRANICZONY prowadzany zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 EIC ISO 27001:2005 CMJ HACCP PN-EN ISO 14001:2005 Dział

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Usługi sprzątania budynków 2014/S 223-394244. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Poznań: Usługi sprzątania budynków 2014/S 223-394244. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:394244-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Usługi sprzątania budynków 2014/S 223-394244 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo