Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 3. za okres: czerwiec opracowany w ramach projektu:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 3. za okres: czerwiec opracowany w ramach projektu:"

Transkrypt

1 Raport z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim nr 3 za okres: czerwiec 2016 opracowany w ramach projektu: Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru u Nowosądeckiego w ramach 8 osi priorytetowej Rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian Poddziałanie Adaptacja do zmian owe Centrum Funduszy Europejskich

2 Spis treści 1. Wprowadzenie Analiza bezrobocia badanych obszarów Analiza rynku pracy w Powiecie Nowosądeckim Oferty pracy napływające w badanym okresie Poziom wynagrodzeń i konkurencja Spis Tabel Spis Wykresów

3 1. Wprowadzenie Niniejszy Raport zawierający analizę sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim ze szczególnym uwzględnieniem Subregionu Sądeckiego obejmuje miesiąc czerwiec 2016 r. Podstawowe informacje o lokalizacji, demografii oraz prognozach i wskazaniach rozwojowych regionów na przyszły rok znajdują się w raporcie początkowym za kwiecień 2016 r. 2. Analiza bezrobocia badanych obszarów Pomimo spadku liczby osób bezrobotnych o osób (tj. 5,66%) w czerwcu 2016 r. (podobnie jak w poprzednim miesiącu) województwo małopolskie pod względem liczby osób bezrobotnych zajmowało czwarta pozycję w kraju ( osób). Spadki w liczbie zarejestrowanych osób bezrobotnych w analizowanym okresie miały miejsce w każdym powiecie (jedynie w powiecie miechowskim przybyło 5 bezrobotnych kobiet). Ilościowo najwięcej bezrobotnych ubyło w Krakowie i w powiatach: nowosądeckim, limanowskim i wadowickim. Najmniej z kolei w miechowskim, proszowickim i tatrzańskim. Największy odsetek bezrobotnych ubył w skali powiatów: suskiego (-13,93%) i wadowickiego (-10,52%), a najmniejszy odsetek w powiatach: miechowskim (-1,66%) i proszowickim (-2,53%). 3

4 Nazwa Tabela 1. Liczba bezrobotnych w powiatach Małopolski w okresie kwiecień - czerwiec 2016 r. kwiecień maj czerwiec dynamika w stosunku do maja 2016 r. ogółem M K ogółem M K ogółem M K ogółem M K osoby % osoby % osoby % POLSKA ,42% ,71% ,24% MAŁOPOLSKIE ,66% ,07% ,43% bocheński ,70% -65-5,93% -32-2,10% krakowski ,02% ,29% -86-2,78% miechowski ,66% -34-3,71% 5 0,61% myślenicki ,20% ,39% ,97% proszowicki ,53% -26-2,97% -15-2,02% wielicki ,97% -96-6,96% -85-5,15% m. Kraków ,09% ,82% ,34% gorlicki ,12% ,98% ,74% limanowski ,41% ,95% ,63% nowosądecki ,62% ,31% ,47% m. Nowy Sącz ,19% ,32% -77-4,43% chrzanowski ,04% ,33% ,94% olkuski ,56% ,55% ,71% oświęcimski ,54% -99-5,44% -54-2,15% wadowicki ,52% ,93% ,34% brzeski ,76% ,49% -82-4,47% dąbrowski ,03% ,22% -39-2,12% tarnowski ,34% ,57% ,96% m. Tarnów ,15% ,72% -33-1,30% nowotarski ,78% ,60% -89-2,82% suski ,93% ,34% ,51% tatrzański ,61% -50-2,40% -42-2,91% Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z WUP Kraków oraz GUS 4

5 W czerwcu 2016 roku w całym województwie małopolskim odnotowano 0,4 spadek stopy bezrobocia rejestrowanego w porównaniu z poprzednim miesiącem. Stopa bezrobocia rejestrowanego była niższa od średniej wojewódzkiej jedynie w powiatach: wadowickim, wielickim, bocheńskim, krakowskim, myślenickim, suskim, oraz w Krakowie i Nowym Sączu. W poniższej Tabeli wskazano również stopę napływu bezrobotnych zarejestrowanych, która równie potwierdza trudną sytuację na rynku pracy w Subregionie Sądeckim w porównaniu z pozostałym obszarem województwa małopolskiego. Tabela 2. Stopa bezrobocia rejestrowanego oraz stopa napływu bezrobotnych zarejestrowanych w poszczególnych powiatach województwa małopolskiego w okresie kwiecień czerwiec 2016 r. Nazwa stopa bezrobocia rejestrowanego kwiecień maj czerwiec dynamika w stosunku do maja 2016 r. stopa napływu bezrobotnych zarejestrowanych kwiecień maj czerwiec dynamika w stosunku do maja 2016 r. POLSKA 9,5 9,1 8,8-0,3 1,1 1,0 1,0 0,0 MAŁOPOLSKIE 8,1 7,7 7,3-0,4 0,8 0,7 0,8 0,1 bocheński 6,8 6,6 6,4-0,2 0,8 0,7 0,7 0,0 krakowski 6,6 6,4 6,1-0,3 0,7 0,7 0,7 0,0 miechowski 8,4 8,2 8,0-0,2 0,7 0,8 0,8 0,0 myślenicki 7,3 6,5 5,9-0,6 1,0 0,9 1,1 0,2 proszowicki 8,9 8,9 8,7-0,2 1,0 1,1 1,1 0,0 wielicki 7,9 7,5 7,0-0,5 0,9 0,8 0,8 0,0 m. Kraków 4,4 4,3 4,1-0,2 0,4 0,3 0,4 0,1 gorlicki 10,9 10,4 9,9-0,5 1,1 0,9 1,0 0,1 limanowski 13,0 12,4 11,4-1,0 1,1 1,2 1,2 0,0 nowosądecki 12,7 12,0 11,1-0,9 1,2 1,2 1,2 0,0 m. Nowy Sącz 7,6 7,1 6,6-0,5 0,8 0,8 0,8 0,0 chrzanowski 12,0 11,6 11,1-0,5 1,3 1,2 1,2 0,0 olkuski 11,7 11,1 10,3-0,8 1,0 1,0 1,1 0,1 oświęcimski 8,9 8,7 8,4-0,3 1,1 1,1 1,0-0,1 wadowicki 8,4 7,9 7,1-0,8 1,0 0,9 0,8-0,1 brzeski 9,8 9,1 8,6-0,5 0,9 0,9 0,9 0,0 dąbrowski 15,2 14,5 14,0-0,5 1,2 1,4 1,5 0,1 tarnowski 10,9 10,2 9,7-0,5 1,1 1,0 1,0 0,0 m. Tarnów 8,3 7,9 7,6-0,3 0,8 0,7 0,8 0,1 nowotarski 10,8 10,0 9,6-0,4 1,3 0,9 0,9 0,0 suski 7,2 6,6 5,7-0,9 1,0 0,8 0,9 0,1 tatrzański 12,6 12,4 12,1-0,3 1,2 0,8 0,8 0,0 Źródło: 5

6 W Powiecie Nowosądeckim spośród osób bezrobotnych zarejestrowanych w czerwcu 2016 r.: 15,58% stanowiły osoby dotychczas niepracujące, 84,4% stanowiły osoby wcześniej pracujące, 5,92% stanowiły osoby wcześniej pracujące, zwolnione z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, 86,37% stanowiły osoby nieposiadające prawa do zasiłku, 3,6% - stanowili absolwenci, 10,52% stanowiły osoby nowo zarejestrowane, 8,18% stanowiły osoby nowo zarejestrowane po raz kolejny. W czerwcu wyrejestrowało się ogółem osób (o 100 więcej niż w maju), z czego dla 636 osób (39,6%) powodem wyrejestrowania było podjęcie pracy. 6

7 Nazwa Tabela 3. Bezrobotni zarejestrowani wg typu w poszczególnych powiatach województwa małopolskiego w okresie maj czerwiec 2016 r. ogółem dotychczas niepracujący uprzednio pracujący - ogółem uprzednio pracujący - zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładów pracy nieposiadający prawa do zasiłku absolwenci ogółem nowo zarejestrowani nowo zarejestrowani po raz kolejny wyrejestrowani ogółem 7 wyrejestrowani z tytułu podjęcia pracy maj czerwiec maj czerwiec maj czerwiec maj czerwiec maj czerwiec maj czerwiec maj czerwiec maj czerwiec maj czerwiec maj czerwiec POLSKA MAŁOPOLSKIE bocheński krakowski miechowski myślenicki proszowicki wielicki m. Kraków gorlicki limanowski nowosądecki m. Nowy Sącz chrzanowski olkuski

8 oświęcimski wadowicki brzeski dąbrowski tarnowski m. Tarnów nowotarski suski tatrzański Źródło: 8

9 3. Analiza rynku pracy w Powiecie Nowosądeckim Według stanu na dzień r. w PUP dla u Nowosądeckiego zarejestrowanych było łącznie osób bezrobotnych, z czego 60,3% stanowiły kobiety (wzrost o 1% w porównaniu z poprzednim miesiącem). Podobnie jak w maju 81,7% to osoby zarejestrowane po raz kolejny licząc od roku Osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy stanowiły 90,5% ogółu bezrobotnych, a były to: osoby do 30 roku życia 35,57% w tym osoby do 25 roku życia 18,5% długotrwale bezrobotne 55,5% powyżej 50 roku życia 21,5% korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 8,4% posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 21,9% posiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 0,01% niepełnosprawni 4,6%. Wraz ze spadkiem liczby osób bezrobotnych o 760 osób w porównaniu z majem (spadek o osób w porównaniu z kwietniem br.) spadły liczby osób w poszczególnych kategoriach bezrobotnych. Jest to widoczne w szczególności w grupie kobiet, których ubyło 392 (spadek o 7,47% w porównaniu z poprzednim miesiącem) czy np. osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, których jest mniej o 699 niż w maju br. (spadek o 8,74%). 9

10 Tabela 4. Podstawowe struktury i stany osób zarejestrowanych w owym Urzędzie Pracy dla u Nowosądeckiego według stanu na koniec kwietnia, maja i czerwca 2016 r. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Stan na dynamika w porównaniu z majem 2016 r. liczba % liczba % liczba % liczba % Bezrobotni ogółem w tym: ,62% kobiety , , , ,47% z prawem do zasiłku , , , ,34% zarejestrowani po raz I , , , ,53% zarejestrowani po raz kolejny (od 1990 r.) zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy , , , ,86% 502 5, , , ,83% poprzednio pracujący , , , ,42% dotychczas nie pracujący , , , ,64% zamieszkali na wsi , , , ,85% osoby w okresie do 12- stu miesięcy od dnia ukończenia nauki 350 3, , , ,90% cudzoziemcy 17 0,2 16 0,2 16 0,2 0 0,00% bez kwalifikacji zawodowych , , , ,74% bez zawodowego doświadczenia kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy , , ,49% , , , ,04% , , , ,74% osoby do 30 roku życia , , , ,38% w tym osoby do 25 roku życia , , , ,38% długotrwale bezrobotne , , , ,56% powyżej 50 roku życia , , , ,23% korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia posiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 741 7, , , ,60% , , ,75% 1 0,01 2 0,02 1 0, ,00% niepełnosprawni 414 4, , , ,15% Poszukujący pracy w tym: ,80% osoby niepełnosprawne ,56% Źródło: Dane statystyczne dotyczące bezrobocia w Powiecie Nowosądeckim stan na 30 kwiecień 2016 r., 31 maj 2016 i 30 czerwiec 2016 r. 10

11 Spośród 848 zarejestrowanych osób bezrobotnych w czerwcu 2016 r. najwięcej było osób zamieszkałych na wsi: 81,6%, co stanowiło spadek o 6,74% w porównaniu z poprzednim miesiącem. W czerwcu w porównaniu z majem br. zarejestrowanych zostało więcej bezrobotnych w następujących kategoriach: cudzoziemcy, kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, osoby długotrwale bezrobotne. O 101 osób więcej zostało wyrejestrowanych niż w poprzednim miesiącu jednak o 175 osób mniej wyrejestrowało się z powodu podjęcia pracy. O 39% wzrosła liczba zgłoszonych wolnych miejsc pracy, w tym liczba miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych wzrosła o 47 (tj. 470%). Statystycznie na 1 zgłoszoną ofertę przypadało prawie 14 bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym urzędzie (w maju były to 22 osoby na 1 zgłoszoną ofertę). 11

12 Tabela 5. Płynność bezrobocia, oferty pracy oraz podjęcia pracy w PUP dla u Nowosądeckiego w okresie kwiecień - czerwiec 2016 r. Wyszczególnienie Miesiąc kwiecień 2016 Miesiąc maj 2016 Miesiąc czerwiec 2016 Dynamika w porównaniu z majem br. liczba % liczba % liczba % liczba % 1. Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu z tego: ,00% ,00% ,00% -64-7,02% po raz I - szy ,52% ,45% ,29% ,25% po raz kolejny ,48% ,55% ,71% -30-4,35% z prawem do zasiłku ,39% ,59% ,75% ,56% zamieszkali na wsi ,13% ,36% ,60% -50-6,74% w tym posiadający gospodarstwo rolne osoby w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki 23 2,51% 20 2,19% 17 2,00% -3-15,00% ,32% ,32% ,04% ,92% cudzoziemcy 3 0,33% 0 0,00% 1 0,12% 1 100,00% bez kwalifikacji zawodowych ,44% ,14% ,34% ,22% bez doświadczenia ,03% ,40% ,18% -20-7,72% zawodowego kobiety, które nie podjęły 56 6,12% 50 5,48% 59 6,96% 9 18,00% zatrudnienia po urodzeniu dziecka w wieku do 30 roku życia ,32% ,24% ,55% -34-6,51% w tym wieku do 25 roku życia ,19% ,73% ,91% -22-6,57% długotrwale bezrobotne ,01% ,48% ,02% 19 6,83% powyżej 50 roku życia ,39% ,82% ,44% -12-9,52% korzystające ze świadczeń pomocy społecznej posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia posiadający co najmniej 1 dziecko niepełnosprawne do 18 r. życia 31 3,39% 18 1,97% 11 1,30% -7-38,89% ,23% ,65% ,98% ,56% 0 0,00% 1 0,11% 1 0,12% 0 0,00% niepełnosprawni 45 4,92% 40 4,39% 35 4,13% -5-12,50% 2. Bezrobotni wyrejestrowani w miesiącu z tego: ,00% ,00% ,00% 101 6,70% podjęcia pracy ,08% ,82% ,55% ,58% 3. Zgłoszone wolne miejsca pracy z tego dla: ,00% ,00% ,00% ,00% na staż ,60% 85 20,33% 77 13,25% -8-9,41% na miejsca przygotowania zawodowego dorosłych 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% na prace społecznie 32 5,28% 4 0,96% 13 2,24% 9 225,00% użyteczne niepełnosprawnych 11 1,82% 10 2,39% 57 9,81% ,00% 4.Zgłoszenia zwolnień z przyczyn zakładu pracy (osoby) 0 100,00% 0 100,00% 0 100,00% 0 0,00% Źródło: opracowanie własne na podstawie: Dane statystyczne dotyczące bezrobocia w Powiecie Nowosądeckim stan na 30 kwiecień 2016 r., 31 maj 2016 r. i 30 czerwiec 2016 r. 12

13 Spośród 581 miejsc pracy zgłoszonych w czerwcu br., 40 pochodziło z sektora publicznego, a 541 z prywatnego; oraz 215 były to oferty subsydiowane a 366 niesubsydiowane. Wykres 1. Podział zgłoszonych w VI 2016 r. ofert pracy na źródło i sposób finansowania. Źródło: opracowanie własne na podstawie: Dane statystyczne dotyczące bezrobocia w Powiecie Nowosądeckim stan na 30 czerwca 2016 r. W poniższej tabeli zawarto wykaz najliczniejszych ofert zgłoszonych w I półroczu 2016 r. w podziale na zawody. Wynika z niej, ze najwięcej ofert pracy było dla robotników gospodarczych, sprzedawców i techników prac biurowych. Tabela 6. Wykaz ofert pracy zgłoszonych w I półroczu 2016 r. (najliczniejsze) Lp. Zawody Oferty pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszone w I półroczu 2016 r. symbol Ogółem subsydiowane staż Niesubsydiowane 1. Robotnik gospodarczy Sprzedawca Technik prac biurowych Kucharz Pomocniczy robotnik budowlany Technik administracji Pomoc kuchenna Magazynier

14 9. Kelner Fryzjer Murarz Kierowca ciągnika siodłowego Doradca klienta Asystent do spraw księgowości Zbrojarz Ślusarz Asystent nauczyciela przedszkola Kasjer handlowy Sortowacz materiałów drzewnych Fizjoterapeuta Recepcjonista Krawiec Kierowca samochodu dostawczego Mechanik poj. samochodowych Specjalista do spraw sprzedaży Cieśla Rzeźnik-wędliniarz Stolarz Pakowacz ręczny Spawacz Cukiernik Cieśla szalunkowy Pokojowa Pielęgniarka Monter / konserwator instalacji wentylacyj. i klimatyzacyjnych Kosmetyczka Przedstawiciel handlowy Spedytor

15 39. Pracownik ochrony fizycznej Pozostali stolarze meblowi Szwaczka maszynowa Ogrodnik terenów zieleni Mechanik samoch. osobowych Pozostali pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani Nauczyciel przedszkola Sekretarka Fakturzystka Sprzedawca w stacji paliw Monter izolacji budowlanych Klasyfikator skór Sprzątaczka biurowa Księgowy Florysta Technik handlowiec Monter stolarki budowlanej Pozostali prac. obsługi biurowej Ogrodnik Elektryk Kierowca samochodu ciężarowego Źródło: Dane statystyczne dotyczące bezrobocia w Powiecie Nowosądeckim stan na 30 czerwca 2016 r. W I półroczu br. pracę podjęło osób w tym kobiet tj. 42,9%. Tabela 7. Liczba osób, które podjęły pracę w I półroczu 2016 r. Kwartały Ogółem Kobiety Mężczyźni I kwartał II kwartał RAZEM podjęcia pracy Źródło: Dane statystyczne dotyczące bezrobocia w Powiecie Nowosądeckim stan na 30 czerwca 2016 r. 15

16 4. Oferty pracy napływające w badanym okresie Poniższa Tabela ukazuje ilość ofert pracy napływających do owych Urzędów Pracy w całym Województwie Małopolskim w okresie kwiecień czerwiec W czerwcu bieżącego roku najmniej ofert wpłynęło do urzędów pracy w powiatach: tatrzańskim, miechowskim i proszowickim, a najwięcej ofert wpłynęło do Urzędu Pracy m. Kraków oraz powiatu krakowskiego i nowosądeckiego. W województwie małopolskim systematycznie spada liczba osób bezrobotnych przypadających na 1 zgłoszoną ofertę z 18 osób w kwietniu, przez 16 osób w maju, aż po 13 osób w czerwcu 2016 r. Tylko w sześciu powiatach sytuacja w tym względzie była na lepszym poziomie. W Powiecie Nowosądeckim było to 17 osób na 1 zgłoszoną ofertę aż o 10 mniej niż w miesiącu poprzednim. 16

17 Tabela 8. Liczba zgłoszonych ofert pracy do urzędów pracy w okresie kwiecień - czerwiec 2016 r. kwiecień maj czerwiec Nazwa zgłoszone w ciągu miesiąca zgłoszone w ciągu miesiąca z sektora prywatnego stan w końcu miesiąca bezrobotni zarejestrowani na 1 ofertę pracy zgłoszone w ciągu miesiąca zgłoszone w ciągu miesiąca z sektora prywatnego stan w końcu miesiąca bezrobotni zarejestrowani na 1 ofertę pracy zgłoszone w ciągu miesiąca zgłoszone w ciągu miesiąca z sektora prywatnego stan w końcu miesiąca bezrobotni zarejestrowani na 1 ofertę pracy POLSKA MAŁOPOLSKIE bocheński krakowski miechowski myślenicki proszowicki wielicki m. Kraków gorlicki limanowski nowosądecki m. Nowy Sącz chrzanowski olkuski oświęcimski wadowicki brzeski dąbrowski

18 tarnowski m. Tarnów nowotarski suski tatrzański Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS: data emisji r. 18

19 Zestawienie ofert pracy, jakie napływają do owych Urzędów Pracy, bezrobotni mogą śledzić na bieżąco na stronach odpowiednich powiatów oraz na stronie oferty.praca.gov.pl. Baza ta, nie uwzględnia jednak ofert pracy, jakie można znaleźć w ogłoszeniach internetowych. W załączniku 1 do niniejszego raportu zawarto niektóre oferty pracy zgłoszone do urzędów pracy w czerwcu 2016 r. 5. Poziom wynagrodzeń i konkurencja Średnie wynagrodzenie w czerwcu 2016 r. w Małopolsce wynosiło 4 121,44 zł i było o 130 zł niższe niż średnia dla kraju. W porównaniu z kwietniem br. odnotowano tu prawie 0,2% wzrost, który nieznacznie odrobił spadek z maja br. W województwie małopolskim jedynie w branży działalność profesjonalna, naukowa i techniczna odnotowano ponad 6% spadek płac w porównaniu z kwietniem br. Tabela 9. Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw wg PKD 2007 w Polsce i Województwie Małopolskim w okresie kwiecień - czerwiec 2016 r. Nazwa POLSKA MAŁOPOLSKIE POLSKA MAŁOPOLSKIE POLSKA MAŁOPOLSKIE kwiecień maj czerwiec zł zł zł kwiecień = 100% zł kwiecień = 100% ogółem 4 313, , , , ,19-1,42% 4 121,44 0,19% przemysł ogółem 4 283, , , , ,90 1,31% 4 216,65 2,33% przemysł - przetwórstwo przemysłowe 4 056, , , , ,21 1,10% 4 063,09 1,92% budownictwo 4 391, , , , ,49-3,35% 3 833,10 1,33% handel; naprawa pojazdów samochodowych zakwaterowanie i gastronomia obsługa rynku nieruchomości 4 059, , , , ,79-4,03% 3 451,06 4,43% 2 977, , , , ,14 2,34% 2 746,34 3,22% 4 489, , , , ,11 2,68% 3 857,86 0,62% działalność 6 443, , , , ,53-1,53% 6 742,84-6,32% profesjonalna, naukowa i techniczna administrowanie i działalność wspierająca 2 978, , , , ,55-0,97% 3 228,59 1,74% Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

20 Podsumowując rynek pracy w czerwcu był nieco łatwiejszy niż w maju. Złożyły się na to następujące czynniki: Większa liczba zgłoszonych ofert pracy w miesiącu czerwcu w porównaniu z majem, Większa liczba osób, które podjęły zatrudnienie w czerwcu w porównaniu z majem, Wyższy poziom wynagrodzenia w województwie małopolskim w czerwcu w porównaniu z majem. 20

21 Spis Tabel Tabela 1. Liczba bezrobotnych w powiatach Małopolski w okresie kwiecień - czerwiec 2016 r. Tabela 2. Stopa bezrobocia rejestrowanego oraz stopa napływu bezrobotnych zarejestrowanych w poszczególnych powiatach województwa małopolskiego w okresie kwiecień czerwiec 2016 r. Tabela 3. Bezrobotni zarejestrowani wg typu w poszczególnych powiatach województwa małopolskiego w okresie maj czerwiec 2016 r. Tabela 4. Podstawowe struktury i stany osób zarejestrowanych w owym Urzędzie Pracy dla u Nowosądeckiego według stanu na koniec kwietnia, maja i czerwca 2016 r. Tabela 5. Płynność bezrobocia, oferty pracy oraz podjęcia pracy w PUP dla u Nowosądeckiego w okresie kwiecień - czerwiec 2016 r. Tabela 6. Wykaz ofert pracy zgłoszonych w I półroczu 2016 r. (najliczniejsze) Tabela 7. Liczba osób, które podjęły pracę w I półroczu 2016 r. Tabela 8. Liczba zgłoszonych ofert pracy do urzędów pracy w okresie kwiecień - czerwiec 2016 r. Tabela 9. Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw wg PKD 2007 w Polsce i Województwie Małopolskim w okresie kwiecień - czerwiec 2016 r. Spis Wykresów Wykres 1. Podział zgłoszonych w VI 2016 r. ofert pracy na źródło i sposób finansowania. 21

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1 Biuletyn WUP 2015 II kwartał 2015 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w II kwartale 2015 roku Statystyka rynku pracy W drugim kwartale b.r. zaobserwowano dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM I PÓŁROCZE 2012 PRZYGOTOWAŁA: JUSTYNA TERELAK DORADCA ZAWODOWY PAŹDZIERNIK 2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Informacja Zawodowa. Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na 30.09.2011 r.

Informacja Zawodowa. Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na 30.09.2011 r. Informacja Zawodowa Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na Sytuacja na polsko - słowackim przygranicznym

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1 Biuletyn WUP 2014 III kwartał 2014 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w III kwartale 2014 roku Statystyka rynku pracy W małopolskich urzędach pracy na koniec września 2014 zarejestrowane były

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w lutym 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w lutym 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w lutym 216 roku Typowy dla początku roku wzrost liczby zarejestrowanych w urzędach pracy był w lutym niewielki. Liczba osób zarejestrowanych (126,5 tys.) była wyższa niż w styczniu

Bardziej szczegółowo

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w regionach przygranicznych Polski i Słowacji w IV kwartale 2013 r.

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w regionach przygranicznych Polski i Słowacji w IV kwartale 2013 r. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w regionach przygranicznych Polski i Słowacji w IV kwartale 2013 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego dla kraju 13,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe w regionie przygranicznym Polski i Słowacji w I kwartale 2015 r.

Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe w regionie przygranicznym Polski i Słowacji w I kwartale 2015 r. Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe Polski i Słowacji w I kwartale 2015 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce 11,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego 10,1% 1/ Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w II kwartale 2015 r.

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w II kwartale 2015 r. Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w II kwartale 2015 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego dla kraju 10,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1 Biuletyn WUP 2015 III kwartał 2015 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w III kwartale 2015 roku Statystyka rynku pracy W trzecim kwartale b.r. obserwowano dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy. Sukcesywnie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM wg stanu na 31 grudnia 2015 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM wg stanu na 31 grudnia 2015 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM wg stanu na 3 grudnia 205 r. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie ze Spis treści I. POZIOM BEZROBOCIA... 2. Poziom bezrobocia w regionie m... 2 2.

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. J. Piłsudskiego 19, 32-8 Brzesko tel. 663-5-22, 663-5-46 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 3.4.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 1277 122 1162 2343 2524 2524 2395 2292 Według stanu na koniec kwietnia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 19 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku Częstochowa, czerwiec 2014 r. 9292 9805 9060 15731 15492 14553 25023 25297

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W STYCZNIU 2016r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W STYCZNIU 2016r POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE Obserwatorium Lokalnego Rynku Pracy Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno, tel. (0-24) 355-70-50, 355-70-89 fax (024) 355-70-51, e-mail loku@praca.gov.pl ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W MAJU 2016 r.

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W MAJU 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE Obserwatorium Lokalnego Rynku Pracy Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno, tel. (0-24) 355-70-50, 355-70-89 fax (024) 355-70-51, e-mail loku@praca.gov.pl ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R.

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - wrzesień 2007 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 19

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI POTENCJAŁ OSÓB BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI Bezrobotni wg zawodów wybrane zagadnienia ze statystyki bezrobocia rejestrowanego, danych GUS oraz z badania realizowanego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM wg stanu na 31 lipca 2015 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM wg stanu na 31 lipca 2015 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM wg stanu na 31 lipca 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie ze Spis treści I. POZIOM BEZROBOCIA... 2 1. Poziom bezrobocia w regionie m... 2

Bardziej szczegółowo

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Szkoły ponadgimnazjalne funkcjonujące na terenie powiatu ostrowskiego 1. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2013 r. - część diagnostyczna

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2013 r. - część diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2013 r. - część diagnostyczna Lesko, marzec 2014 r. Spis treści 1. Wstęp 2 2. Struktura zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKU W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R.

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKU W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - maj 2005 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 8 MIESZKANIA

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Opracowanie sygnalne Nr 7 lipiec 2015 r. BUDOWNICTWO

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

O BEZROBOCIU NA LOKALNYM RYNKU PRACY W MIESI

O BEZROBOCIU NA LOKALNYM RYNKU PRACY W MIESI -= adres strony internetowej http://www.pup.nowysacz.pl POWIATOWY URZĄD PRACY W NOWYM SĄCZU O BEZROBOCIU NA LOKALNYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LUTYM 2006 ROKU NOWY SĄCZ marzec - 2006 r. Według stanu na koniec

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 1.1 Poziom Bezrobocia... 3 2. Analiza Bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2005 R.

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2005 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - maj 2006 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 8 MIESZKANIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Sierpień 2015 Informacja miesięczna SIERPIEŃ 2015 r. Tczew, sierpień 2015 Sierpień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 4 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM wg stanu na 30 kwietnia 2016 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM wg stanu na 30 kwietnia 2016 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM wg stanu na 30 kwietnia 2016 r. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie ze Spis treści I. POZIOM BEZROBOCIA... 2 1. Poziom bezrobocia w regionie m...

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 29.02.2012 roku OŚWIĘCIM, MARZEC 2012 Według stanu na dzień 29 lutego 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

1.1 Stan i struktura bezrobocia w województwie małopolskim w III kwartale 2011 roku.

1.1 Stan i struktura bezrobocia w województwie małopolskim w III kwartale 2011 roku. 1. BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM 1.1 Stan i struktura bezrobocia w województwie małopolskim w III kwartale 2011 roku. Na koniec września 2011 roku w Powiatowych Urzędach Pracy Małopolski zarejestrowano

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w Suwałkach w końcu I - półrocza

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA PAŹDZIERNIK 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA PAŹDZIERNIK 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Październik 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA PAŹDZIERNIK 2016 Tczew, listopad 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim ANALIZA I POŁOWY 2014 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA OPRACOWANIE: CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIECIU Spis treści

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PSZCZYNIE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Dworcowa 23, 43 200 Pszczyna tel. 32 2104720; 32 2104632 fax 32 4490620 www.pup-pszczyna.pl pup@pup-pszczyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

1.1 Stan i struktura bezrobocia w województwie małopolskim w I kwartale 2011 roku.

1.1 Stan i struktura bezrobocia w województwie małopolskim w I kwartale 2011 roku. 1. BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM 1.1 Stan i struktura bezrobocia w województwie małopolskim w I kwartale 2011 roku. Zgodnie z coroczną tendencją, w pierwszym kwartale 2011 roku nastąpił wzrost

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU Miesiąc STAN BEZROBOCIA Z PRAWEM DO ZASIŁKU OGÓŁEM STAN BEZROBOCIA KOBIETY OGÓŁEM KOBIETY STYCZEO 3162 1536 366 142 LUTY 3242 1543 364 138 MARZEC

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku Częstochowa, lipiec 2015 r. 13736 12232 10598 8633

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku Częstochowa, marzec 2016 r. 9078 8432 6464 6943 12635

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM wg stanu na 29 lutego 2016 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM wg stanu na 29 lutego 2016 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM wg stanu na 29 lutego 2016 r. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie ze Spis treści I. POZIOM BEZROBOCIA... 2 1. Poziom bezrobocia w regionie m... 2

Bardziej szczegółowo

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8%

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8% Sytuacja młodzieży na regionalnym rynku pracy Liczba bezrobotnych 250 000 50 000 Młodzież wśród ogółu bezrobotnych 43 913 Liczba bezrobotnych VIII. 2009 r. 20,1% 200 000 40 000 VI. 2009 r. I. 2009 r. 19,7%

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 lipca roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Czerwiec 12,4% 13,2% 18,8% Lipiec 12,3% 13,1%

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2012 ROKU

SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2012 ROKU UL. PRZEMYSŁOWA 2A, 64-700 CZARNKÓW 1594 10,1% 594 10,2% 766 9,1% 540 7,3% CZARNKÓW MIASTO 469 6,1% 356 9,1% 291 6,2% 267 6,7% SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2012 ROKU 1. Stan i zmiany

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 listopada roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Październik 12,5% 13,3% 19,5% Listopad 12,9%

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku Częstochowa, luty 2015 r. 8160 8476 12232 12619

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU PRACY POWIATU TATRZAŃSKIEGO W 2014 R.

ANALIZA RYNKU PRACY POWIATU TATRZAŃSKIEGO W 2014 R. POWIATOWY URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem ANALIZA RYNKU PRACY POWIATU TATRZAŃSKIEGO W 2014 R. Zakopane 2015 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Diagnoza sytuacji na lokalnym rynku pracy 4 Działania

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 31.01.2012 roku OŚWIĘCIM, LUTY 2012 Według stanu na dzień 31 stycznia 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Grudziądz, wrzesień 2007 r. w I połowie 2007 roku Grudziądz, wrzesień 2007 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Bezrobotni według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 7 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 ROK MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Wstęp ZA 204 ROK Analiza będzie pomocna w dostosowaniu poziomu, struktury i treści kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Z drugiej strony użytkownikami

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Grant współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Leszek Kuras

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze ul. Szkolna 7 26-400 Przysucha MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA I PÓŁROCZE 2014 r. Przysucha, październik 2014r. SPIS TREŚCI Wstęp..3

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w III kwartale 2015 r.

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w III kwartale 2015 r. Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w III kwartale 2015 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego dla kraju 9,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku nformacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń r. Brzesko, luty r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

PODLASKA MAPA ZAWODÓW I KWALIFIKACJI

PODLASKA MAPA ZAWODÓW I KWALIFIKACJI PODLASKA MAPA ZAWODÓW I KWALIFIKACJI Analiza rozkładu oraz charakteru popytu na zawody i kwalifikacje w województwie podlaskim w ujęciu lokalnym Na podstawie badania i materiałów udostępnionych przez :

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na lokalnym rynku pracy w 2015 roku bezrobocie rejestrowane

Sytuacja na lokalnym rynku pracy w 2015 roku bezrobocie rejestrowane Sytuacja na lokalnym rynku pracy w 2015 roku bezrobocie rejestrowane I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA 1. Poziom bezrobocia 2013 2014 2015 9249 7560 6836 kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec marca 2015 r. Biłgoraj, kwiecień 2015r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE -

Bardziej szczegółowo

II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU

II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 tel. (0-58)681-46-50 fax (0-58)681-42-19 II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU Opracowała: Magdalena

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2009 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje październik Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy październik 2016 r. Województwo pomorskie wrzesień 2016 r. październik 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU Szczecinek, sierpień 2008 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWOTARSKIM W 2013 ROKU. Opracowanie: Powiatowy Urząd Pracy

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWOTARSKIM W 2013 ROKU. Opracowanie: Powiatowy Urząd Pracy RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWOTARSKIM W 2013 ROKU Opracowanie: Powiatowy Urząd Pracy Nowy Targ, marzec 2014 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia. 1.1 Poziom bezrobocia W końcu lutego 2015 roku w powiecie kutnowskim zarejestrowanych było 6861 osób

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim ANALIZA I POŁOWY 2013 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA OPRACOWANIE: CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIECIU 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R.

INWESTYCJE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - kwiecień 2005 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr

Bardziej szczegółowo

Stopa bezrobocia w powiecie wadowickim stan w końcu poszczególnych miesięcy. Źródło: www.stat.gov.pl

Stopa bezrobocia w powiecie wadowickim stan w końcu poszczególnych miesięcy. Źródło: www.stat.gov.pl 1. Poziom i stopa bezrobocia Na dzień 31 lipca 2014 r. w PUP w Wadowicach zarejestrowanych było 6.575 osób, w tym 3.808 osób w Placówce w Wadowicach i 2.767 osób w Filii PUP w Andrychowie. Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

ul. Daleka 11A, 05-825 Grodzisk Maz., tel./fax 755-55-86, e-mail: sekretariat@pupgm.internetdsl.pl RANKING ZAWODÓW

ul. Daleka 11A, 05-825 Grodzisk Maz., tel./fax 755-55-86, e-mail: sekretariat@pupgm.internetdsl.pl RANKING ZAWODÓW POWIATOWY URZĄD PRACY W GRODZISKU MAZ. ul. Daleka 11A, 05-825 Grodzisk Maz., tel./fax 755-55-86, e-mail: sekretariat@pupgm.internetdsl.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRODZISKIM

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Data opracowania: sierpień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 28 lutego roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń' 14,0% 15,0% 22,4% Luty' 13,9%

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2014 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2014 ROKU Pleszew, marzec 2015 1 SPIS TREŚCI 1.Wstęp...3 2. Analiza bezrobocia według zawodów (grup

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2011 R.

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2011 R. POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 tel. (58) 681-46-50, 681-46-50 fax (58) 681-42-19 www.pup.kartuzy.pl e-mail: sekretariat@pup.kartuzy.pl DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna KWIECIEŃ 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna KWIECIEŃ 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Kwiecień 2015 Data wydania Informacja miesięczna KWIECIEŃ 2015 r. Tczew, kwiecień 2015 Kwiecień 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 grudnia roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad 13,2% 14,0% 20,4% Grudzień

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 LIPCA 2014 1. STOPA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWOTARSKIM W 2014 ROKU. Opracowanie: Powiatowy Urząd Pracy

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWOTARSKIM W 2014 ROKU. Opracowanie: Powiatowy Urząd Pracy RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWOTARSKIM W 2014 ROKU Opracowanie: Powiatowy Urząd Pracy Nowy Targ, marzec 2015 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY i URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY JELENIA GÓRA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT za 2014 rok marzec 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Lublin, sierpień 2012 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 sierpnia roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Lipiec Sierpień 13,1% 13,6% 13,0%

Bardziej szczegółowo