3. Pomiary w warunkach rzeczywistych kontrola bieżąca

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3. Pomiary w warunkach rzeczywistych kontrola bieżąca"

Transkrypt

1 3. Pomiary w warunkach rzeczywistych kontrola bieżąca Fotografia 43. Przygotowanie do wykonania wyskoku na macie pomiarowej Fotografia 44. Faza lotu po odbiciu W tabeli 11 przedstawiamy dane 5 zawodników uzyskane w najlepszych skokach SJ i CMJ. Widać wysokość lotu i rozwijaną moc mechaniczną w przeliczeniu na masę ciała. Są to wskaźniki zdolności szybkościowo- -siłowych zawodnika. Jednak porównanie tych dwóch skoków daje dalsze informacje. Różnica wysokości i mocy pomiędzy SJ i CMJ pozwala 103

2 Przewodnik trenera na określenie zdolności do wykorzystania przez zawodnika tzw. odruchu na rozciąganie i aktywności mięśni w cyklu rozciągnięcie-skurcz, kiedy to najpierw następuje aktywność ekscentryczna mięśni (zetknięcie z podłożem i amortyzacja), a po niej następuje szybka zmiana na aktywność koncentryczną (wyprost kończyn i oderwanie od podłoża). Im większa jest wysokość/moc uzyskana w CMJ w porównaniu z SJ, tym zdolność ta jest większa. Wylicza się wskaźnik EUR (stosunek CMJ/SJ lub w procentach), który liczbowo określa stopień wykorzystania aktywności ekscentrycznej mięśni w dynamicznych ćwiczeniach (skok, sprint itp.). Przy dobrym wykorzystaniu aktywności mięśni w cyklu rozciągnięcie-skurcz wskaźnik EUR wyraźnie przekracza 1. Można go także wyrazić procentowo w naszym przykładzie zawodnicy zyskiwali około 7-13% wysokości lotu i około 5-9% mocy mechanicznej, wykorzystując ruchy zamachowe w porównaniu do statycznego początku ćwiczenia. Ponieważ jest to zdolność w pewnym zakresie plastyczna, uzyskane wyniki można wykorzystać jako stan wyjściowy do pracy treningowej nad nią i porównania efektów. Tabela 11. Wyniki testów mocy u sprinterów Skok Wysokość Moc Różnica lotu (cm) (W/kg) Różnica EUR wys (%) EUR moc (%) Zawodnik 1 SJ kg CMJ (8.8) 1.05 (5.3) Zawodnik 2 SJ kg CMJ (7.4) 1.06 (5.7) Zawodnik 3 SJ kg CMJ (11.6) 1.09 (8.5) Zawodnik 4 SJ kg CMJ (7.4) 1.05 (4.7) Zawodnik 5 SJ kg CMJ (12.6) 1.08 (8.3) Legenda: EUR (ang. eccentric utilization ratio) wskaźnik wykorzystania aktywności ekscentrycznej mięśni, SJ (ang. static jump) wyskok z półprzysiadu z pozycji zatrzymanej, CMJ (ang. countermovement jump) wyskok poprzedzony ruchem zamachowym 104

3 3. Pomiary w warunkach rzeczywistych kontrola bieżąca Tabela 12. Wyniki testu wielokrotnych podskoków Wysokość (cm) CT (ms) FT (ms) RSI PPO (W/kg) LS (kn/m) Zawodnik kg Zawodnik kg Zawodnik kg Zawodnik kg Zawodnik kg Legenda: CT czas kontaktu z podłożem, FT czas lotu, RSI (ang. reactive strength index) wskaźnik siły reaktywnej, PPO (ang. peak power output) moc maksymalna, LS (ang. leg stiffness) wskaźnik sztywności nóg = wysokość/ft W tabeli 12 zawarliśmy wyniki testu pięciu odbić na macie pomiarowej (RBJ), podczas których zawodnicy starali się odbijać jak najszybciej (bez zatrzymania przy lądowaniu). Dla uproszczenia pokazujemy jedynie dwa odbicia spośród wielu odbić wykonanych przez każdego z zawodników. Pierwsze to odbicie, w którym zawodnik wygenerował najwyższą moc mechaniczną (i uzyskał największą wysokość lotu). Drugie to takie, w którym stwierdzono największą wartość RSI, wskaźnika siły reaktywnej. Widać, że w seryjnych odbiciach zawodnicy największe moce generowali przy dość długim czasie kontaktu z podłożem, wynoszącym około ms. Natomiast wskaźnik RSI świadczy o zdolności do szybkiej zmiany aktywności mięśni z ekscentrycznej na koncentryczną w cyklu rozciągnięcie skurcz, dlatego czas kontaktu z podłożem jest znacznie krótszy ( ms), a moc mechaniczna nieco mniejsza. Rozwijanie zdolności do krótkiego, a zarazem efektywnego odbicia to podstawa tzw. treningu pliometrycznego, który jest stosowany w celu zapobiegania kontuzjom, rozwoju mocy, umiejętności sprinterskich, zdolności do szybkiej zmiany kierunku biegu czy ekonomii poruszania się. Sprinterzy o wyższym RSI efektywniej przyspieszają w pierwszej części dystansu. 105

4 Przewodnik trenera Ważnym wskaźnikiem jest także LS (ang. leg stiffness), czyli sztywność nóg, w kategoriach mechaniki rozumiana jako odporność na odkształcenia pod wpływem sił zewnętrznych. W praktyce sportowej oznacza to wykonywanie (pod)skoków możliwie wysoko przy zachowaniu jak najmniejszych zakresów ruchu w stawach nóg ( płytkie, lecz dynamiczne odbicia). Większe wartości tego wskaźnika korelują z rozwijaniem większych prędkości w biegu, większą częstotliwością kroku biegowego i mniejszym kosztem energetycznym, a zatem z lepszym wynikiem w biegu sprinterskim i pokrewnych czynnościach wymagających zdolności eksplozywnych. Najwyższe wartości LS uzyskuje się zazwyczaj w odbiciach o wysokim RSI, ale wskaźniki te opisują w inny sposób zjawiska związane z dynamicznymi odbiciami. RSI ocenia szybkość zmiany między aktywnością ekscentryczną i koncentryczną, a LS mówi o zdolności do magazynowania energii sprężystości w cyklu rozciągnięcie- -skurcz (dzięki optymalnie małej amplitudzie ruchu) Walki treningowe taekwondo Za pomocą lekkiego, bezprzewodowego systemu BioHarness zarejestrowano podstawowe wskaźniki wysiłkowe podczas sesji obejmującej trzy walki treningowe ze sparingpartnerem. Na rycinach widać zmiany tętna, częstości oddechów, temperatury ciała, aktywności mechanicznej (wypadkowa wskaźników kinematycznych) i zmian pozycji zawodnika podczas treningu (wartości dodatnie = pochylenie do przodu; wartości ujemne = odchylenie w tył). Na podstawie uzyskanych danych wiemy, że tętno zawodnika wzrastało do około 180 sk./min podczas walki treningowej, a częstość oddechów nie przekraczała 50 na minutę. Szacowana temperatura wewnętrzna ciała utrzymywała się na poziomie około 38ºC. Wskaźniki aktywności mechanicznej sugerują największą dynamikę działań w drugiej walce. Uzyskane dane można porównywać z danymi z testów laboratoryjnych oraz rzeczywistych walk turniejowych. 106

5 3. Pomiary w warunkach rzeczywistych kontrola bieżąca Częstość skurczów serca (/min) Rycina 32. Zmiany częstości skurczów serca podczas walk treningowych taekwondo Częstość oddechów (l/min) Rycina 33. Zmiany częstości oddechów podczas walk treningowych taekwondo Temperatura ciała ( C) Rycina 34. Zmiany temperatury ciała podczas walk treningowych taekwondo 107

6 Przewodnik trenera Wskaźnik aktywności (VMU) Rycina 35. Zmiany aktywności mechanicznej podczas walk treningowych taekwondo Nachylenie ( C) Rycina 36. Zmiany pozycji ciała podczas walk treningowych taekwondo 108

7 3. Pomiary w warunkach rzeczywistych kontrola bieżąca Symulowana walka taekwondo z fantomem Zawodniczka taekwondo olimpijskiego, reprezentantka Polski, odbyła walkę symulowaną z fantomem. Czas trwania walki był typowy dla walk turniejowych i wynosił 3 2 min z przerwami 1 min. Jej zadaniem było kopanie fantomu techniką Momtong Dollyo Chagi na różnej wysokości, w odpowiedzi na sygnały świetlne losowo generowane przez system FitLight. Jednocześnie rejestrowano zmiany wskaźników krążeniowo-oddechowych za pomocą ergospirometru MetaMax3B oraz aktywność bioelektryczną ośmiu grup mięśniowych za pomocą mobilnego, bezprzewodowego systemu elektromiograficznego MyoMuscle (Fot ). Dodatkowo, przed walką i po zakończeniu każdej rundy pobierano krew kapilarną w celu oznaczenia stężenia mleczanu i amoniaku. Fotografia 45. Naklejanie elektrod EMG na kończynach dolnych zawodniczki Rycina 37 przedstawia zmiany częstości skurczów serca (HR) i pulsu tlenu (VO 2 /HR) w kolejnych rundach symulowanej walki i po jej zakończeniu. HR wrastała znacząco w czasie każdej rundy, nie wracając do wartości przedwysiłkowych. W kolejnych rundach HR osiągała coraz większe wartości szczytowe. Puls tlenu, odzwierciedlający pośrednio objętość wyrzutową serca, wzrastał w każdej z rund do podobnej wartości szczytowej. Tak więc przy narastającym zmęczeniu zawodniczka zwiększała częstość pracy serca, nie zwiększając jego wydajności w pojedynczym skurczu, która osiągała maksimum. 109

8 Przewodnik trenera Fotografia 46. Zawodniczka z ergospirometrem gotowa do działania Fotografia 47. Zawodniczka w trakcie symulowanej walki z fantomem 110

9 3. Pomiary w warunkach rzeczywistych kontrola bieżąca Rycina 37. Zmiany częstości skurczów serca (HR) i pulsu tlenu (VO 2 /HR) podczas symulowanej walki taekwondo Na rycinie 38 widać zmiany w poborze tlenu (VO 2 ) i produkcji dwutlenku węgla (VCO 2 ). Szczytowy pobór O 2 zwiększał się w kolejnych rundach, natomiast szczytowa produkcja CO 2 malała. Stężenie mleczanu we krwi narastało do 2 rundy, potem wzrosło tylko w nieznacznym stopniu. Świadczy to pośrednio, że w kolejnych rundach następowało stopniowe przesuwanie metabolizmu beztlenowego w kierunku tlenowego. Rycina 38. Zmiany pochłaniania tlenu (VO 2 ) i produkcji dwutlenku węgla (VCO 2 ) podczas symulowanej walki taekwondo 111

10 Przewodnik trenera Na rycinie 39 zilustrowano odpowiedź oddechową zawodniczki. Widać znaczący wzrost wentylacji minutowej (VE) w kolejnych rundach. Objętość wentylowanego powietrza zwiększała się dzięki zwiększaniu częstości oddechów (BF), przy malejącej objętości oddechowej (TV; objętość pojedynczego oddechu). Rycina 39. Zmiany wentylacji minutowej (VE), częstości oddechów (BF) i objętości oddechowej (VT) podczas symulowanej walki taekwondo Wskaźniki krążeniowo-oddechowe wróciły do wartości przedwysiłkowych po około 7 minutach od zakończenia 3 rundy. Stężenie mleczanu po 30 minutach utrzymywało się jeszcze na poziomie znacznie przekraczającym poziom spoczynkowy. W tabeli 13 widać wartości wskaźników wysiłkowych z początku (przed) i końca (maksimum) każdej rundy, wyrażone w procentach wartości na poziomie progu wentylacyjnego i maksymalnego pochłaniania tlenu, zmierzonych w teście laboratoryjnym do odmowy. Wartości szczytowe pochłaniania tlenu, wentylacji minutowej i tętna nie przekraczały maksimum, choć były znacznie powyżej wartości progowych. Częstość oddychania, objętość oddechowa i puls tlenu przekraczały laboratoryjne maksimum. Najniższe wartości wskaźników zarejestrowano przed 1 rundą, a przed 2 i 3 rundą były one już znacznie podwyższone. 112

11 3. Pomiary w warunkach rzeczywistych kontrola bieżąca Tabela 13. Wskaźniki krążeniowo-oddechowe w symulowanej walce taekwondo 1 runda 2 runda 3 runda przed maksimum przed maksimum przed maksimum %VT %Peak %VT %Peak %VT %Peak %VT %Peak %VT %Peak %VT %Peak VO VE TV BF HR VO 2 /HR Legenda: %VT procent wartości uzyskanej przy progu wentylacyjnym, %Peak procent wartości uzyskanej przy maksymalnym pochłanianiu tlenu, VO 2 pochłanianie tlenu, VE wentylacja minutowa, TV objętość oddechowa, BF częstość oddechów, HR częstość skurczów serca, VO 2 /HR puls tlenu (ilość tlenu przypadająca na 1 skurcz serca) Analiza danych za pomocą metod statystycznych wykazała następującą proporcję udziału źródeł metabolicznych do aktywności mięśniowej: metabolizm tlenowy około 90%, metabolizm beztlenowy kwasomlekowy około 8% i metabolizm beztlenowy niekwasomlekowy około 2%. Wydaje się więc, że walka symulowana nie odzwierciedlała w pełni walki turniejowej. W tej drugiej wskaźniki krążeniowe uzyskują wartości znacznie powyżej maksimów uzyskiwanych w laboratorium (patrz: kolejne rozdziały). W celu urealnienia warunków walki symulowanej należałoby zwiększyć jej intensywność, np. poprzez zwiększenie częstotliwości kopnięć, zmienność ich rytmu czy wprowadzenie dodatkowych elementów poruszania się zawodniczki. W trakcie omawianej walki rejestrowano także aktywność bioelektryczną czterech mięśni kończyn dolnych po stronie prawej i lewej: prostego uda, dwugłowego uda, piszczelowego przedniego i głowy bocznej brzuchatego łydki (Ryc. 40). Wartość rejestrowanego sygnału zwiększała się z rundy na rundę, co świadczy o narastającym zmęczeniu lokalnych grup mięśniowych. Mięśniem, który uległ największemu zmęczeniu był dwugłowy uda (największy wzrost wartości sygnału), a mięśniem, który zmęczył się w najmniejszym stopniu był brzuchaty łydki (najmniejszy przyrost aktywności bioelektrycznej) (Ryc. 41). 113

12 Przewodnik trenera Rycina 40. Sygnał EMG widoczny na ekranie komputera Rycina 41. Zmiany aktywności bioelektrycznej czterech mięśni w czasie symulowanej walki taekwondo 114

13 3. Pomiary w warunkach rzeczywistych kontrola bieżąca Ponieważ wykonywane ćwiczenie było zasadniczo symetryczne (ta sama liczba bodźców świetlnych wysyłanych z lewej i prawej strony), należało spodziewać się podobnego zaangażowania mięśni lewej i prawej kończyny. Jednak u zawodniczki wykryto asymetrię (Ryc. 42). Mięśnie lewej strony piszczelowy przedni, prosty uda i dwugłowy uda wykazały większą aktywność niż te same mięśnie prawej strony, o odpowiednio 29%, 19% i 12%. Z kolei prawy mięsień brzuchaty łydki był o 10% aktywniejszy niż lewy. Sytuacja ta świadczy, że: 1) zawodniczka wykonuje mocniejsze kopnięcia nogą lewą i używa prawej jako podporowej lub 2) pomimo symetrycznych sygnałów świetlnych wykonuje częściej kopnięcia lewą nogą (np. uderzając z prawej strony lewą nogą). Wydaje się, że wyrównanie zaobserwowanej asymetrii mogłoby zwiększyć wszechstronność i skuteczność zawodniczki. Rycina 42. Asymetria aktywności bioelektrycznej czterech mięśni w czasie symulowanej walki taekwondo 115

14 Przewodnik trenera Zmiany temperatury ciała podczas obozu sportowego Zmiany temperatury powierzchni ciała mogą informować o prawidłowej termoregulacji i adaptacji do wysiłku, a z drugiej o zjawiskach patologicznych, takich jak stany zapalne, zaburzenia krążenia obwodowego i inne. Można je przeprowadzać w warunkach terenowych oraz podczas zgrupowań i obozów (Fot. 48). Fotografia 48. Terenowe stanowisko do pomiarów termograficznych Na rycinie 43 widać obraz termowizyjny kończyn dolnych zawodnika w kolejnych dniach obozu sportowego. Zdjęcia wykonywane codziennie w godzinach porannych w tych samych warunkach spoczynkowych pokazują narastającą asymetrię temperaturową, polegającą na zwiększonej temperaturze tylnej strony lewej kończyny. Zmianami objęta jest grupa mięśni kulszowo-goleniowych (półbłoniasty, półścięgnisty i dwugłowy uda) oraz mięsień brzuchaty łydki. Należy liczyć się ze słabą stabilizacją i wtórnie zmniejszoną siłą kończyny. Zaobserwowane anomalie nie były odczuwane przez zawodnika, a więc diagnoza termograficzna wyprzedziła pojawienie się dyskomfortu lub bólu. Wstępna diagnoza na podstawie termografii wymaga potwierdzenia i uściślenia innymi metodami oraz ewentualnej modyfikacji obciążeń treningowych w połączeniu z zalecanymi działaniami terapeutycznymi. 116

15 3. Pomiary w warunkach rzeczywistych kontrola bieżąca Rycina 43. Zmiany temperatury kończyn dolnych w kolejnych dniach obozu sportowego Rycina 44 przedstawia zmiany średniej temperatury powierzchni ciała podczas dwóch kolejnych jednostek treningowych sprintera. Monitorowano przebieg rozgrzewki i ćwiczeń specjalnych, a także zakończenie ćwiczeń. Przebieg temperatury jest generalnie prawidłowy, tzn. spada ona wraz ze wzrostem intensywności wysiłku, ponieważ krew przemieszcza się do mięśni, a przepływ skórny zostaje zredukowany. Świadczy to o osiągnięciu po rozgrzewce optymalnej temperatury do realizacji głównych zadań jednostki treningowej. Pod koniec jednostki temperatura nieco wzrasta, co oznacza, że zwiększyło się nieco oddawanie ciepła przez skórę. Tak dzieje się z reguły po dłuższym czasie wykonywania wysiłku, na skutek przegrzania organizmu. Widoczna jest różnica temperatur pomiędzy dniem 1 i 2, co może się wiązać z odmiennymi warunkami atmosferycznymi (wyższa temperatura otoczenia w dniu 2 i wzmożone oddawanie ciepła przez skórę). Zaobserwować można pewną asymetrię temperatur pomiędzy nogą lewą i prawą. Asy- 117

16 Przewodnik trenera metria do 0,5ºC uznawana jest za normalną. W dniu pierwszym sięga ona jednak około 1ºC, co może świadczyć o niekorzystnych zjawiskach zachodzących w mocniej ucieplonej prawej kończynie, np. na tle urazu, stanu zapalnego lub anomalii naczyniowych. Rycina 44. Porównanie zmian temperatury nóg w kolejnych jednostkach treningowych sprintera 3.2. POMIARY PODCZAS ZAWODÓW SPORTOWYCH Uzyskanie danych pomiarowych z rzeczywistej walki sportowej nie jest łatwe. Wiąże się to z jednej strony z koniecznością uniknięcia zakłócenia czynności zawodnika lub narażenia na dodatkowe ryzyko zdrowotne, a z drugiej z przepisami danej dyscypliny sportu i regulacjami organizacji sportowych, które nie dopuszczają użycia pewnych rozwiązań. Coraz częściej stosuje się metody bezkontaktowe, bazujące na analizie wideo lub podobnej, bez potrzeby ingerencji w działania zawodnika, jego ubiór lub ciało. Tego typu rozwiązania pozwalają na uzyskanie informacji odnośnie pewnych działań taktycznych i technicznych, szczególnie w grach, np. liczba podań, strzałów, prędkość piłki, pokonany dystans itp. Jednak czujniki montowane na ciele zawodnika dają kolejne cenne informacje, które w inny sposób trudno uzyskać. 118

17 3. Pomiary w warunkach rzeczywistych kontrola bieżąca Turniej taekwondo W naszym laboratorium używamy systemów OptimEye i BioHarness, bazujących na miniaturowych czujnikach, zbierających dane o charakterze biomechanicznym i fizjologicznym. Są one możliwe do wykorzystania podczas zawodów sportowych. Poniżej przedstawimy przykład wykorzystania systemu BioHarness podczas turnieju taekwondo olimpijskiego (Fot. 49 i 50). Prezentujemy wybrane wskaźniki, nie wyczerpując wszystkich możliwości pomiaru i analizy. Fotografia 49. Moment zakładania czujnika systemu BioHarness Pierwsze trzy ryciny dotyczą rejestracji danych z pojedynczej trzyrundowej turniejowej walki taekwondo. Na rycinie 45 przedstawiamy zapis częstości skurczów serca i przyspieszeń ciała, mierzonych jako wielokrotność przyspieszenia ziemskiego (g). Tętno utrzymuje się, z wyjątkiem początku pierwszej rundy, na względnie stałym poziomie (około 170 sk/min), natomiast wartości przyspieszenia zmieniają się często i gwałtownie w związku z wykonywanymi przez zawodnika akcjami w ataku i obronie (ciosy, uniki, wyskoki, obroty). Większość przyspieszeń mieści się w zakresie do 5 g, kilkanaście z nich wykracza ponad 10 g. 119

18 Przewodnik trenera Fotografia 50. Na stanowisku pomiarowym można śledzić na bieżąco reakcje wysiłkowe całej grupy zawodników Na rycinie 46 skonfrontowano wskaźniki intensywności mechanicznej i intensywności fizjologicznej podczas walki. Intensywność mechaniczna zmienia się znacząco w zależności od podjętych działań technicznych i taktycznych (dynamika ruchów), natomiast intensywność fizjologiczna utrzymuje się na względnie stałym poziomie. Widać, że w ostatniej rundzie działania techniczno-taktyczne uległy intensyfikacji. Intensywność fizjologiczna osiąga w każdej rundzie bardzo wysokie wartości, z wyjątkiem pierwszej fazy pierwszej rundy. Nie spada także znacząco w 1-minutowych przerwach między rundami, co oznacza, że czas ten jest zbyt krótki dla pełnej regeneracji zawodnika. Rycina 47 określa zmiany położenia ciała zawodnika podczas walki, a ściślej odchylenie tułowia od pionu. Wartość zerowa oznacza pozycję pionową, wartość dodatnia wychylenie do przodu, a wartość ujemna wychylenie do tyłu (w stopniach kątowych). Widać bardzo częste zmiany pozycji zawodnika, co wiąże się z ogromną dynamiką walki taekwondo. 120

19 3. Pomiary w warunkach rzeczywistych kontrola bieżąca Rycina 45. Zmiany częstości skurczów serca (linia ciągła) i przyspieszeń (linia łamana) w turniejowej walce taekwondo Rycina 46. Zmiany aktywności fizjologicznej i mechanicznej (linia łamana) w turniejowej walce taekwondo 121

20 Przewodnik trenera Rycina 47. Zmiany położenia ciała zawodnika w turniejowej walce taekwondo Przedstawiamy także porównanie dwóch walk taekwondo tego samego zawodnika w tym samym turnieju walki ćwierćfinałowej i półfinałowej. Wykorzystano uśrednione wartości ze wszystkich trzech rund. Rycina 48 wskazuje, że średnie tętno było bardzo zbliżone w obu walkach, ale sumaryczne obciążenie fizjologiczne było mniejsze w walce półfinałowej. Ponieważ taekwondo jest sportem bardzo intensywnym, wartości tętna są praktycznie zawsze submaksymalne i maksymalne ten wskaźnik jest względnie stały, nie różnicuje walk, tym bardziej, że jest także podatny na czynnik emocjonalny. Dopiero wprowadzenie wskaźnika obejmującego inne dane fizjologiczne (np. temperatura, częstość oddechów itp.) pozwala na dokładniejsze określenie obciążenia wysiłkiem startowym. Rycina 49 porównuje wskaźnik aktywności bazujący na wielkościach biomechanicznych (przyspieszenie, prędkość itp.) oraz szacowany wydatek energetyczny. Widać, że w półfinale, pomimo większej aktywności mechanicznej, zawodnik walczył bardziej ekonomicznie, wydatkując nieco mniej energii (kalorii). Rycina 50 zawiera porównanie częstości oddechów i tętna. Były one bardzo podobne w obu rundach turnieju. 122

21 3. Pomiary w warunkach rzeczywistych kontrola bieżąca Rycina 48. Porównanie tętna i obciążenia fizjologicznego w dwóch walkach taekwondo Rycina 49. Porównanie aktywności mechanicznej i wydatku energetycznego w dwóch walkach taekwondo 123

22 Przewodnik trenera Rycina 50. Porównanie częstości oddechów i tętna w dwóch walkach taekwondo Rycina 51. Porównanie czasu walki i intensywności mechanicznej w dwóch walkach taekwondo 124

23 3. Pomiary w warunkach rzeczywistych kontrola bieżąca Rycina 51 pokazuje czas walki brutto (włącznie z przerwami technicznymi) i wskaźnik intensywności mechanicznej, oparty o miary kinematyczne. Walka ćwierćfinałowa była prawie o 4 minuty dłuższa, natomiast walka półfinałowa charakteryzowała się większą dynamiką poruszania się zawodnika. Na rycinie 52 pokazano odpowiedź fizjologiczną jednego z zawodników na kolejne walki turniejowe. Przed i po każdej walce dokonywano oznaczenia stężenia mleczanu we krwi. Śledzono także w sposób ciągły częstość pracy serca i oddychania. Wartości stężenia po walkach były dość podobne i bardzo wysokie, co potwierdziło dużą intensywność i w większej mierze anaerobowy charakter wysiłku. Stężenie mleczanu przed walkami było z reguły niskie, jednak w dwóch przypadkach, walki ćwierćfinałowej i finałowej, było ono dość wysokie. Wiązało się to z krótszymi przerwami pomiędzy walkami w drugiej fazie turnieju, które nie pozwoliły na pełną regenerację zawodnika. Rycina 52. Zmiany stężenia mleczanu we krwi w trakcie całego turnieju taekwondo 125

24 4. LABORATORIUM, TRENING, ZAWODY TRZY RÓŻNE OBSZARY Trening sportowy ma na celu jak najlepsze przygotowanie do rywalizacji podczas zawodów. Zawiera z jednej strony ćwiczenia wszechstronne, dające podstawę przygotowania, a z drugiej ćwiczenia specjalistyczne, odwzorowujące warunki i obciążenia występujące podczas walki rzeczywistej. Nowe narzędzia diagnostyczne dają możliwość sprawdzenia, czy to odwzorowanie rzeczywiście ma miejsce. W tabeli 14 porównano, na bazie kilku prostych wskaźników, reakcje zawodników na wysiłek wykonany przez zawodnika i zawodniczkę taekwondo w warunkach laboratoryjnych (test wydolności do odmowy), podczas treningu (ćwiczenia specjalne) i podczas turnieju (rzeczywiste walki). Dane w laboratorium były rejestrowane za pomocą ergospirometru Cortex, a podczas treningu i turnieju za pomocą systemu BioHarness. Tabela 14. Porównanie wskaźników wysiłkowych zmierzonych w laboratorium, podczas treningu specjalnego i turnieju taekwondo HR peak (/min) BF peak (/min) LA start (mmol/l) LA koniec (mmol/l) Zawodnik Laboratorium Trening 182±4 55±3 1.9± ±0.9 Turniej 197±8 51±4 2.7± ±1.5 Zawodniczka Laboratorium Trening 194±5 49±3 1.6± ±0.4 Turniej 202±7 50±4 2.2± ±2.1 Legenda: HR peak szczytowa częstość skurczów serca, BF peak szczytowa częstość oddychania, LA stężenie mleczanu we krwi 126

25 4. Laboratorium, trening, zawody trzy różne obszary W przypadku częstości skurczów serca zdecydowanie najwyższe wartości zostały zarejestrowane podczas turnieju, w porównaniu z ćwiczeniami specjalnymi i testem wydolności. Z kolei częstość oddechów była największa w teście laboratoryjnym, a mniejsza podczas turnieju. Przedwysiłkowe wartości mleczanu we krwi były nieco podwyższone podczas turnieju, natomiast wartości powysiłkowe wykazały indywidualne różnice. Zawodnik zakwaszał się bardziej podczas treningu specjalnego i zawodów. Zawodniczka uzyskała wysoki poziom mleczanu w czasie testu wydolności, natomiast w trakcie turnieju wartości były znacznie niższe, co sugeruje intensywność wysiłku bazującego w większej mierze na metabolizmie tlenowym niż podczas wysiłku maksymalnego do odmowy. Drugi przykład przedstawia częstość skurczów serca i oddychania ośmiu reprezentantów Polski w taekwondo olimpijskim w trzech sytuacjach: 1) w warunkach laboratoryjnych, 2) podczas ćwiczeń w treningu specjalnym oraz 3) walce turniejowej (tabela 15). Największych wartości tętna średniego i maksymalnego należy się spodziewać w walce turniejowej, a najmniejszych w wysiłkach laboratoryjnych, nawet jeśli wykonywane są do odmowy. Interesujące jest, że średnie tętno było z reguły zdecydowanie najniższe w ćwiczeniach specjalnych, znacznie niższe niż w walce turniejowej, do której ćwiczenia specjalne powinny przygotowywać. Częstość oddychania z kolei była największa w warunkach laboratoryjnych i znacznie niższa w ćwiczeniach specjalnych i podczas turnieju. Może się to wiązać ze specyfiką walki taekwondo, gdzie swoboda i rytm oddychania są zaburzone z racji licznych intensywnych i nieregularnych akcji i technik. Tabela 15. Uśrednione wartości wskaźników wysiłkowych (± odchylenie standardowe) ośmiu reprezentantów Polski w taekwondo olimpijskim, uzyskane w laboratorium, podczas treningu specjalnego i walki turniejowej (wyniki badań laboratoryjnych przyjęto jako 100%) HR av % HR peak % BF av % BF peak Badania laboratoryjne 177± ± ± ±6 Ćwiczenia specjalne 157± ± ± ±5 Walka rzeczywista 185± ± ± ±4 Legenda: BF peak szczytowa częstość oddychania, BF av średnia częstość oddychania, HR peak szczytowa częstość skurczów serca, HR szczytowa częstość skurczów serca; jednostki pomiarowe /min 127

26 Przewodnik trenera Te proste przykłady pokazują, że ćwiczenia specjalne i wysiłki laboratoryjne nie zawsze w pełni odzwierciedlają charakter walki sportowej, choć tak zakładamy. Z drugiej strony, reakcja na wysiłek w rzeczywistej walce sportowej jest indywidualna, często odmienna od spodziewanego. Tego typu wiedza pozwala na optymalizację i indywidualizację obciążeń treningowych. 128

27 Załącznik 1. Wywiad aktywność fizyczna 129

28 130 Przewodnik trenera

29 Załącznik 1. Wywiad aktywność fizyczna 131

30 132 Przewodnik trenera

31 Załącznik 2. Wywiad badanie wysiłkowe 133

32 134 Przewodnik trenera

33 Załącznik 3. Badanie densytometryczne 135

34 Załącznik 4. Wywiad badanie densytometryczne 136

35 Załącznik 4. Wywiad badanie densytometryczne 137

36 Załącznik 5. Standaryzacja BIA 138

37 Załącznik 5. Standaryzacja BIA 139

38 Załącznik 6. Normy morfologii krwi 140

39 Załącznik 6. Normy morfologii krwi 141

40 Załącznik 7. Test wysiłkowy raport CPET Podstawowe wyniki 142

41 Załącznik 7. Test wysiłkowy raport CPET Podstawowe wyniki VT: 2,94 l/min 143

42 Przewodnik trenera CPET Podstawowe wyniki 144

43 Załącznik 7. Test wysiłkowy raport CPET Podstawowe wyniki RCP: 3,73 l/min 145

44 Przewodnik trenera CPET Podstawowe wyniki V O2max: 4,15 l/min 146

45 Załącznik 7. Test wysiłkowy raport CPET Podstawowe wyniki 147

46 Przewodnik trenera CPET Podstawowe wyniki = g/h 148

47 Załącznik 7. Test wysiłkowy raport CPET Podstawowe wyniki 149

48 Przewodnik trenera 140,8 150

49 Załącznik 7. Test wysiłkowy raport 151

50 152 Przewodnik trenera

51

Wyniki badań: Imię i Nazwisko: Piotr Krakowiak. na podstawie badań wydolnościowych wykonanych dnia w Warszawie.

Wyniki badań: Imię i Nazwisko: Piotr Krakowiak. na podstawie badań wydolnościowych wykonanych dnia w Warszawie. Wyniki badań: Imię i Nazwisko: Piotr Krakowiak na podstawie badań wydolnościowych wykonanych dnia 14.03.2014 w Warszawie. 1 2 S t r o n a WSTĘP Realizacja założeń treningowych wymaga pracy organizmu na

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań: Imię i Nazwisko: Paweł Kownacki. na podstawie badań wydolnościowych wykonanych dnia 20.05.2014 w Warszawie.

Wyniki badań: Imię i Nazwisko: Paweł Kownacki. na podstawie badań wydolnościowych wykonanych dnia 20.05.2014 w Warszawie. Wyniki badań: Imię i Nazwisko: Paweł Kownacki na podstawie badań wydolnościowych wykonanych dnia 20.05.2014 w Warszawie. 1 2 S t r o n a WSTĘP Realizacja założeń treningowych wymaga pracy organizmu na

Bardziej szczegółowo

Trener Marcin Węglewski ROZGRZEWKA PRZEDMECZOWA W PIŁCE NOŻNEJ

Trener Marcin Węglewski ROZGRZEWKA PRZEDMECZOWA W PIŁCE NOŻNEJ ROZGRZEWKA PRZEDMECZOWA W PIŁCE NOŻNEJ Na optymalne przygotowanie zawodników do wysiłku meczowego składa się wiele czynników. Jednym z nich jest dobrze przeprowadzona rozgrzewka. (Chmura 2001) Definicja

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie treningu plajometrycznego w piłce nożnej

Zastosowanie treningu plajometrycznego w piłce nożnej Zastosowanie treningu plajometrycznego w piłce nożnej Prezentacja wykonana na potrzeby Szkoły Trenerów PZPN Autor Piotr Kwiatkowski Plajometryka - definicje Plajometryka jest rodzajem (ćwiczenia) treningu

Bardziej szczegółowo

Fizjologia wysiłku fizycznego ćwiczenia cz.1. Wpływ wysiłku fizycznego na wybrane parametry fizjologiczne

Fizjologia wysiłku fizycznego ćwiczenia cz.1. Wpływ wysiłku fizycznego na wybrane parametry fizjologiczne Fizjologia wysiłku fizycznego ćwiczenia cz.1 Wpływ wysiłku fizycznego na wybrane parametry fizjologiczne Wysiłek fizyczny dynamiczny vs. statyczny Wpływ wysiłku fizycznego dynamicznego na RR, HR, SV, CO

Bardziej szczegółowo

Tam, gdzie jest walka, tam musi być i siła tym

Tam, gdzie jest walka, tam musi być i siła tym warsztat trenera Jarosław Jakubowski Tam, gdzie jest walka, tam musi być i siła tym razem to nowożytne i proste przysłowie niech będzie odzwierciedleniem meczu piłkarskiego. Zapraszam na drugie spotkanie

Bardziej szczegółowo

Trening plyometryczny piłkarzy. na etapie szkolenia specjalnego. Zbigniew Jastrzębski

Trening plyometryczny piłkarzy. na etapie szkolenia specjalnego. Zbigniew Jastrzębski Trening plyometryczny piłkarzy na etapie szkolenia specjalnego Zbigniew Jastrzębski Piłka nożna jest grą, która stawia coraz większe wymagania w zakresie przygotowania motorycznego. Około 40-50 lat temu

Bardziej szczegółowo

Streszczenie projektu badawczego

Streszczenie projektu badawczego Streszczenie projektu badawczego Dotyczy umowy nr 2014.030/40/BP/DWM Określenie wartości predykcyjnej całkowitej masy hemoglobiny w ocenie wydolności fizycznej zawodników dyscyplin wytrzymałościowych Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Test stopniowany przeprowadzony dnia: 2015-02-27 w Warszawie

Test stopniowany przeprowadzony dnia: 2015-02-27 w Warszawie tel. 602 349 181 e-mail: szczepan.wiecha@sportslab.pl www.sportslab.pl Imię Nazwisko: Bartłomiej Trela Test stopniowany przeprowadzony dnia: 2015-02-27 w Warszawie (bieżnia mechaniczna) SŁOWNICZEK POJĘĆ

Bardziej szczegółowo

ObciąŜenie treningowe wyraŝa wysiłek wykonywany przez sportowca w

ObciąŜenie treningowe wyraŝa wysiłek wykonywany przez sportowca w WYKŁAD III Struktura obciąŝeń treningowych Aby kierować treningiem sportowym naleŝy poznać relację pomiędzy przyczynami, a skutkami, pomiędzy treningiem, a jego efektami. Przez wiele lat trenerzy i teoretycy

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Gdańsku ĆWICZENIE III. AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA, A METABOLIZM WYSIŁKOWY tlenowy

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Gdańsku ĆWICZENIE III. AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA, A METABOLIZM WYSIŁKOWY tlenowy Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Gdańsku ĆWICZENIE III AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA, A METABOLIZM WYSIŁKOWY tlenowy AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA W ujęciu fizjologicznym jest to: każda

Bardziej szczegółowo

Fizjologia, biochemia

Fizjologia, biochemia 50 Fizjologia, biochemia sportu Krioterapia powoduje lepszą krążeniową i metaboliczną tolerancję oraz opóźnia narastanie zmęczenia w trakcie wykonywania pracy mięśniowej przez zawodników sportów wytrzymałościowych.

Bardziej szczegółowo

TRENING DLA POCZĄTKUJĄCYCH

TRENING DLA POCZĄTKUJĄCYCH TRENING DLA POCZĄTKUJĄCYCH Trening składa się z 16 tygodni. Zakończony jest udziałem w II Zielonogórskim Półmaratonie Pierwsze tygodnie to tak naprawdę przyzwyczajanie organizmu do wzmożonego wysiłku fizycznego.

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Katedra: Sportu Powszechnego Zakład: Fitness i Sportów siłowych Trening indywidualny w róŝnych etapach ontogenezy Osoby prowadzące przedmiot: 1. Aleksandra

Bardziej szczegółowo

KONCENTRYCZNY TRENING SIŁOWY METODĄ 5-15 KURS TRENERÓW I KLASY WARSZAWA 2008 SŁAWOMIR DYZERT

KONCENTRYCZNY TRENING SIŁOWY METODĄ 5-15 KURS TRENERÓW I KLASY WARSZAWA 2008 SŁAWOMIR DYZERT KONCENTRYCZNY TRENING SIŁOWY METODĄ -1 KURS TRENERÓW I KLASY WARSZAWA 28 SŁAWOMIR DYZERT SIŁA Z fizjologiczno- biomechanicznego punktu widzenia siła człowieka jest to zdolność do pokonywania oporu zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

źle METODYKA ERGONOMICZNEGO WYKONYWANIA ĆWICZEŃ SIŁOWYCH

źle METODYKA ERGONOMICZNEGO WYKONYWANIA ĆWICZEŃ SIŁOWYCH Podnoszenie jest bezpieczne wówczas, gdy rzut środka ciężkości układu, osoba podnosząca i obiekt podnoszony mieści się wewnątrz powierzchni ograniczonej stopami (czworobok podparcia). Stopy powinny być

Bardziej szczegółowo

Wydolność fizyczna to zdolność do wykonywania aktywności fizycznej, którą jest każda aktywność ruchowa ciała z udziałem mięśni szkieletowych

Wydolność fizyczna to zdolność do wykonywania aktywności fizycznej, którą jest każda aktywność ruchowa ciała z udziałem mięśni szkieletowych Wydolność fizyczna to zdolność do wykonywania aktywności fizycznej, którą jest każda aktywność ruchowa ciała z udziałem mięśni szkieletowych powodująca wydatek energetyczny wyższy niż w spoczynku. Wydolność

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA SYLABUS Nazwa przedmiotu Fizjologia pracy i wypoczynku

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Załącznik nr 1

OFERTA. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1... miejscowość, data (pieczęć firmy) OFERTA Dane Wykonawcy: Nazwa:...... Siedziba:...... Adres poczty elektronicznej...... Strona internetowa...... Numer telefonu...... Numer faksu......

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie motoryczne w treningu dzieci i młodzieży

Przygotowanie motoryczne w treningu dzieci i młodzieży Przygotowanie motoryczne w treningu dzieci i młodzieży Michał Wilk Katedra Teorii i Praktyki Sportu AWF Katowice Wilk Sport Team Etapy szkolenia sportowego 0 1 2 3 4 Przedwstępny Wszechstronny Ukierunkowany

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Katedra Morfologicznych i Czynnościowych Podstaw Kultury Fizycznej Kierunek: Wychowanie Fizyczne SYLABUS Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SIŁA 2015-04-15. Rodzaje skurczów mięśni: SKURCZ IZOTONICZNY ZDOLNOŚĆ KONDYCYJNA

SIŁA 2015-04-15. Rodzaje skurczów mięśni: SKURCZ IZOTONICZNY ZDOLNOŚĆ KONDYCYJNA SIŁA ZDOLNOŚĆ KONDYCYJNA Rodzaje skurczów mięśni: skurcz izotoniczny wiąże się ze zmianą długości mięśnia przy stałym poziomie napięcia mięśniowego. Występuje gdy mięsień może się skracać, ale nie generuje

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Mikołaj Plackowski niedziela, 17 października :48 - Zmieniony niedziela, 17 października :55

Wpisany przez Mikołaj Plackowski niedziela, 17 października :48 - Zmieniony niedziela, 17 października :55 Trening siłowy już od wielu lat nie jest zarezerwowany tylko dla kulturystów i zawodników sportów siłowych. Każdy biegający amator czy zawodowiec może naprawdę sporo zyskać uzupełniając swój plan treningowy

Bardziej szczegółowo

PIR poizometryczna relaksacja mięśni

PIR poizometryczna relaksacja mięśni PIR poizometryczna relaksacja mięśni Pojęcie PIR może wydawać się nam obce jednak to nic innego jak jedna z najlepszych technik rozciągania mięśni poprzez zastosowanie niewielkiego oporu. Rozciąganie to

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Fizjologia Kod przedmiotu FII_03_SS_2012

Bardziej szczegółowo

Bieganie dla początkujących

Bieganie dla początkujących Bieganie dla początkujących Plan Treningowy PRZYKŁADOWY FRAGMENT Spis treści Wstęp...2 Rola diety...3 Plan Treningowy...5 Zasady treningu:...6 Dni z zalecanym odpoczynkiem lub innym sportem...7 Znaczenie

Bardziej szczegółowo

Systemy aktywnej rehabilitacji

Systemy aktywnej rehabilitacji Tramp Trainer TT Systemy aktywnej rehabilitacji TT TRAMP TRAINER TT Trening z częściowym obciążeniem Odciążenie dla nóg Trening oparty na ćwiczeniach z trampoliną do wszechstronnego stosowania w rehabilitacji,

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Gdańsku ĆWICZENIE V BILANS ENERGETYCZNY

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Gdańsku ĆWICZENIE V BILANS ENERGETYCZNY Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Gdańsku ĆWICZENIE V BILANS ENERGETYCZNY Zagadnienia : 1.Bilans energetyczny - pojęcie 2.Komponenty masy ciała, 3.Regulacja metabolizmu

Bardziej szczegółowo

Przydatność najprostszych wskaźników fizjologicznych. w ocenie wytrenowania zawodnika.

Przydatność najprostszych wskaźników fizjologicznych. w ocenie wytrenowania zawodnika. Przydatność najprostszych wskaźników fizjologicznych w ocenie wytrenowania zawodnika. Przemysław Kubala Wykres orientacyjnych wartości tętna i stref pracy w zależności od wieku. W oparciu o ten wykres

Bardziej szczegółowo

Intensywne spalanie tkanki tłuszczowej w treningu biegowym

Intensywne spalanie tkanki tłuszczowej w treningu biegowym Intensywne spalanie tkanki tłuszczowej w treningu biegowym Plan Treningowy PRZYKŁADOWY FRAGMENT SuperTrening.net Spis treści Wstęp...3 Co sprawia, że chudniemy?...4 Rola diety...4 Plan Treningowy...7 DZIEŃ

Bardziej szczegółowo

FIZJOLOGIA SPORTU WYDZIAŁ WYCHOWANIE FIZYCZNE Studia stacjonarne II stopnia I rok/2semestr. Tematyka ćwiczeń:

FIZJOLOGIA SPORTU WYDZIAŁ WYCHOWANIE FIZYCZNE Studia stacjonarne II stopnia I rok/2semestr. Tematyka ćwiczeń: FIZJOLOGIA SPORTU WYDZIAŁ WYCHOWANIE FIZYCZNE Studia stacjonarne II stopnia I rok/2semestr Tematyka ćwiczeń: 1. Metody oceny kosztu energetycznego pracy mięśniowej. Metabolizm głównych substratów energetycznych

Bardziej szczegółowo

Obszary diagnostyczne w przygotowaniu technicznym

Obszary diagnostyczne w przygotowaniu technicznym Obszary diagnostyczne w przygotowaniu technicznym I. Operowanie piłką 1. Krążenia po ósemce Cel: Próba oceny prawidłowej techniki posługiwania się piłką, chwyt piłki. Przebieg: Ćwiczący staje w miejscu

Bardziej szczegółowo

Siła absolutna / siła bezwzględna - to maksymalna siła jaką jest w stanie osiągnąć dany zawodnik bez względu na jego masę ciała.

Siła absolutna / siła bezwzględna - to maksymalna siła jaką jest w stanie osiągnąć dany zawodnik bez względu na jego masę ciała. Siła mięśniowa - to cecha charakteryzująca możliwości układu ruchu, definiowana jako: Zdolność do pokonywania oporu zewnętrznego lub przeciwdzałania mu kosztem wysiłku mięśniowego lub jest to wypadkowy

Bardziej szczegółowo

TESTY SPRAWNOŚCIOWE DLA KANDYDATÓW DO GIMNAZJUM - TAEKWONDO

TESTY SPRAWNOŚCIOWE DLA KANDYDATÓW DO GIMNAZJUM - TAEKWONDO TESTY SPRAWNOŚCIOWE DLA KANDYDATÓW DO GIMNAZJUM - TAEKWONDO I. WPROWADZENIE Taekwondo (nazywane w Polsce taekwondo olimpijskie - WTF) zadebiutowało w 24 Igrzyskach Olimpijskich w Seulu w turnieju pokazowym

Bardziej szczegółowo

13. WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK ORAZ PRZEŁOŻENIA UKŁADU KIEROWNICZEGO

13. WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK ORAZ PRZEŁOŻENIA UKŁADU KIEROWNICZEGO 13. WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK ORAZ PRZEŁOŻENIA UKŁADU KIEROWNICZEGO 13.0. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa podczas wykonywania ćwiczenia 1. Studenci są zobowiązani do przestrzegania ogólnych przepisów BHP

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie motoryczne do jazdy na nartach. mgr Jakub Saniewski

Przygotowanie motoryczne do jazdy na nartach. mgr Jakub Saniewski Przygotowanie motoryczne do jazdy na nartach. mgr Jakub Saniewski Cechy motoryczne człowieka Szybkość: polega na przemieszczaniu fragmentów ciała, lub też całego ciała w jak najkrótszym czasie, a zatem

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZY TRENING W MIEŚCIE

NAJLEPSZY TRENING W MIEŚCIE NAJLEPSZY TRENING W MIEŚCIE bo droga na szczyt wiedzie pod górę Poradnik dla Klubowiczów Przewodnik, który trzymasz w ręku został przygotowany z myślą o ułatwieniu Ci zrozumienia filozofii treningu GT.

Bardziej szczegółowo

Co to jest termografia?

Co to jest termografia? Co to jest termografia? Słowo Termografia Pochodzi od dwóch słów "termo" czyli ciepło i "grafia" rysować, opisywać więc termografia to opisywanie przy pomocy temperatury zmian zachodzących w naszym organiźmie

Bardziej szczegółowo

Nordic Walking. Podstawowe Informacje i Plan Zajęć. Informacja o sporcie Nordic Walking oraz o aspektach zdrowotnych

Nordic Walking. Podstawowe Informacje i Plan Zajęć. Informacja o sporcie Nordic Walking oraz o aspektach zdrowotnych Nordic Walking Podstawowe Informacje i Plan Zajęć Informacja o sporcie Nordic Walking oraz o aspektach zdrowotnych Dyscyplina Nordic Walking powstała jako trening dla narciarzy biegowych w okresie letnim.

Bardziej szczegółowo

MŁODYCH ZAWODNIKÓW KSZTAŁTOWANIE CECH MOTORYCZNYCH. Wydolność, siła, szybkość, koordynacja

MŁODYCH ZAWODNIKÓW KSZTAŁTOWANIE CECH MOTORYCZNYCH. Wydolność, siła, szybkość, koordynacja KSZTAŁTOWANIE CECH MOTORYCZNYCH MŁODYCH ZAWODNIKÓW Wydolność, siła, szybkość, koordynacja Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2015 zadań związanych ze szkoleniem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS PIERWSZYCH. Gimnastyka. Semestr I Przewrót w tył o prostych nogach do rozkroku.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS PIERWSZYCH. Gimnastyka. Semestr I Przewrót w tył o prostych nogach do rozkroku. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS PIERWSZYCH Gimnastyka Przewrót w tył o prostych nogach do rozkroku. Uczeń wykonuje ćwiczenie od postawy początkowej do postawy końcowej. Uczeń wykonuje

Bardziej szczegółowo

Struktura treningu sportowego (periodyzacja) Andrzej Kosmol AWF Warszawa, Wydział Rehabilitacji andrzej.kosmol@awf.edu.pl

Struktura treningu sportowego (periodyzacja) Andrzej Kosmol AWF Warszawa, Wydział Rehabilitacji andrzej.kosmol@awf.edu.pl Struktura treningu sportowego (periodyzacja) Andrzej Kosmol AWF Warszawa, Wydział Rehabilitacji andrzej.kosmol@awf.edu.pl Struktura treningu to układ i rozmieszczenie elementów składowych procesu, sposoby

Bardziej szczegółowo

CMC/2015/03/WJ/03. Dzienniczek pomiarów ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca

CMC/2015/03/WJ/03. Dzienniczek pomiarów ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca CMC/2015/03/WJ/03 Dzienniczek pomiarów ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca Dane pacjenta Imię:... Nazwisko:... PESEL:... Rozpoznane choroby: Nadciśnienie tętnicze Choroba wieńcowa Przebyty zawał

Bardziej szczegółowo

Badanie ABC-one 2010 Miejscowe spalanie tłuszczu

Badanie ABC-one 2010 Miejscowe spalanie tłuszczu Badanie ABC-one 2010 Miejscowe spalanie tłuszczu 1. Wprowadzenie Celem babania było sprawdzenie działania sprzętu Slim Belly oraz Slim Back&Legs na miejscowe spalanie tłuszczu oraz ocena skuteczności obydwu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZYPADKU KURS PNF W ORTOPEDII Level 4

OPIS PRZYPADKU KURS PNF W ORTOPEDII Level 4 OPIS PRZYPADKU KURS PNF W ORTOPEDII Level 4 Autor : Anita Polańska Dane pacjenta: Rok urodzenia: 1994 Zawód: Uczeń Rozpoznanie (problem zdrowotny): Skręcenie stawu lewego. Wywiad: Pacjentka od dwóch lat

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Sadowski NA NARTACH BIEGOWYCH

Grzegorz Sadowski NA NARTACH BIEGOWYCH Grzegorz Sadowski NA NARTACH BIEGOWYCH Sklep Podróżnika Warszawa 2011 SPIS TREŚCI 1. Wstęp : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 5 2. Narciarskie

Bardziej szczegółowo

Przykłady rozwiązań w treningu wytrzymałości. Dr Wacław Mirek

Przykłady rozwiązań w treningu wytrzymałości. Dr Wacław Mirek Przykłady rozwiązań w treningu wytrzymałości Dr Wacław Mirek Celem treningu jest podwyższanie zdolności organizmu do wysiłków specyficznych dla danej dyscypliny, oraz poprawa umiejętności i zdolności psychicznych.

Bardziej szczegółowo

Intensywny 12 tygodniowy plan na zwiększenie masy mięśniowej. Plan Treningowy. SuperTrening.net

Intensywny 12 tygodniowy plan na zwiększenie masy mięśniowej. Plan Treningowy. SuperTrening.net Intensywny 12 tygodniowy plan na zwiększenie masy mięśniowej Plan Treningowy SuperTrening.net Spis treści Wstęp...3 Dlaczego mięśnie rosną?...4 Plan treningowy...8 FAZA I 4 tygodnie...9 DZIEŃ I Trening

Bardziej szczegółowo

Instytut Sportu. Biochemiczne wskaźniki przetrenowania. Zakład Biochemii. mgr Konrad Witek

Instytut Sportu. Biochemiczne wskaźniki przetrenowania. Zakład Biochemii. mgr Konrad Witek Instytut Sportu Zakład Biochemii Biochemiczne wskaźniki przetrenowania Przetrenowanie (overtraining)- długotrwałe pogorszenie się dyspozycji sportowej zawodnika, na skutek kumulowania się skutków stosowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas sportowych w dyscyplinie. piłka siatkowa i piłka nożna. w Szkole Podstawowej Sportowej nr 6

Regulamin rekrutacji do klas sportowych w dyscyplinie. piłka siatkowa i piłka nożna. w Szkole Podstawowej Sportowej nr 6 Regulamin rekrutacji do klas sportowych w dyscyplinie piłka siatkowa i piłka nożna w Szkole Podstawowej Sportowej nr 6 I Podstawa prawna 1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20

Bardziej szczegółowo

TRENING. kolarski PLANOWANIE I REALIZACJA

TRENING. kolarski PLANOWANIE I REALIZACJA TRENING kolarski PLANOWANIE I REALIZACJA Trening proces polegający na poddawaniu organizmu stopniowo rosnącym obciążeniom, w wyniku czego następuje adaptacja i wzrost poziomu poszczególnych cech motorycznych.

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Pływacki ul. Marymoncka Warszawa 1

Polski Związek Pływacki ul. Marymoncka Warszawa 1 Zestaw prób sprawności fizycznej obowiązujących przy naborze do I klasy gimnazjum Szkół Mistrzostwa Sportowego, Szkół Sportowych oraz oddziałów sportowych w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym w pływaniu

Bardziej szczegółowo

Dwa w jednym teście. Badane parametry

Dwa w jednym teście. Badane parametry Dwa w jednym teście Rys. Jacek Kubiś, Wimad Schemat zawieszenia z zaznaczeniem wprowadzonych pojęć Urządzenia do kontroli zawieszeń metodą Boge badają ich działanie w przebiegach czasowych. Wyniki zależą

Bardziej szczegółowo

Wpływ rehabilitacji na stopień niedokrwienia kończyn dolnych w przebiegu miażdżycy.

Wpływ rehabilitacji na stopień niedokrwienia kończyn dolnych w przebiegu miażdżycy. Marek Ciecierski, Zygmunt Mackiewicz, Arkadiusz Jawień Wpływ rehabilitacji na stopień niedokrwienia kończyn dolnych w przebiegu miażdżycy. Z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej AM w Bydgoszczy Kierownik

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA IV Technikum NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP. T 11/12 Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

NAUCZANIE TOPSPINA FORHAND. materiały szkoleniowe w opracowaniu Marka Chrabąszcza trenera klasy mistrzowskiej w tenisie stołowym

NAUCZANIE TOPSPINA FORHAND. materiały szkoleniowe w opracowaniu Marka Chrabąszcza trenera klasy mistrzowskiej w tenisie stołowym NAUCZANIE TOPSPINA FORHAND materiały szkoleniowe w opracowaniu Marka Chrabąszcza trenera klasy mistrzowskiej w tenisie stołowym Topspin forhand (topspin FH) należy obecnie do najważniejszych technik w

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI SPORTOWYCH DLA KANDYDATÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KLASA SPORTOWA

SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI SPORTOWYCH DLA KANDYDATÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KLASA SPORTOWA SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI SPORTOWYCH DLA KANDYDATÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KLASA SPORTOWA I. Test sprawności ogólnej: 1. Skok w dal z miejsca. a) wykonanie Ustawienie w miejscu oznaczonym linią, stopy

Bardziej szczegółowo

Test sprawności fizycznej

Test sprawności fizycznej Informacja dla kandydatów do klas mundurowej i sportowej. Test sprawności fizycznej odbędzie się dn. 11.06.2014r. godz. 10.00 w siedzibie Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLASY O PROFILU PIŁKARSKIM (Gimnazjum ZSO nr I w Jeleniej Górze)

ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLASY O PROFILU PIŁKARSKIM (Gimnazjum ZSO nr I w Jeleniej Górze) ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLASY O PROFILU PIŁKARSKIM (Gimnazjum ZSO nr I w Jeleniej Górze) STOSUJEMY TAKIE SAME TESTY DLA CHŁOPCÓW I DZIEWCZYNEK (RÓŻNE NORMY), MIEJSCE: Boisko boczne przy ul.

Bardziej szczegółowo

ROZGRZEWKA. w treningu taktycznym

ROZGRZEWKA. w treningu taktycznym ROZGRZEWKA w treningu taktycznym Aby przygotować zawodnika do wysiłku treningowego lub meczowego niezbędne jest przeprowadzenie rozgrzewki, która ułatwi nam realizację programu zajęć podczas jednostki

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Zwykła próba rozciągania stali Numer ćwiczenia: 1 Laboratorium z przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Test wydolności fizycznej Zachęcamy Cię do przeprowadzania jej co trzy miesiące i odnotowywania wyników w poniższej tabeli.

Test wydolności fizycznej Zachęcamy Cię do przeprowadzania jej co trzy miesiące i odnotowywania wyników w poniższej tabeli. Test wydolności fizycznej Wydolność fizyczna to zdolność organizmu do ciężkich lub długotrwałych wysiłków fizycznych bez szybko narastającego zmęczenia. Pojęcie wydolności fizycznej obejmuje również tolerancję

Bardziej szczegółowo

Testy sprawnościowe dla kandydatów do klasy sportowej I gimnazjum. Obszary diagnostyczne w przygotowaniu motorycznym.

Testy sprawnościowe dla kandydatów do klasy sportowej I gimnazjum. Obszary diagnostyczne w przygotowaniu motorycznym. Testy sprawnościowe dla kandydatów do klasy sportowej I gimnazjum. Obszary diagnostyczne w przygotowaniu motorycznym Mięśnie brzucha Skłony w przód z leżeniem tyłem. Cel: Ocena siły mięśni brzucha. Przebieg:

Bardziej szczegółowo

Koordynacyjne zdolności motoryczne w piłce nożnej. Opracował Krzysztof Lipecki

Koordynacyjne zdolności motoryczne w piłce nożnej. Opracował Krzysztof Lipecki Koordynacyjne zdolności motoryczne w piłce nożnej Opracował Krzysztof Lipecki Ryc. 1. Model struktury wpływów najistotniejszych czynników na wynik sportowy (Ważny 2000) Wyposażenie genetyczne Trening Pozatreningowe

Bardziej szczegółowo

www.winiarski.awf.wroc.pl 1

www.winiarski.awf.wroc.pl 1 WPŁYW POZYCJI KOLARZA NA OBRAZ MIOGRAFICZNY GŁÓWNYCH GRUP MIĘŚNIOWYCH KOŃCZYNY DOLNEJ WYKORZYSTYWANYCH PODCZAS JAZDY Maciej Kusiak Sławomir Winiarski Cel badania Cel: Stworzenie profili aktywności mięśniowej

Bardziej szczegółowo

Jednostka treningowa nr 6 (6-8 lat) doskonalenie prowadzenia piłki:

Jednostka treningowa nr 6 (6-8 lat) doskonalenie prowadzenia piłki: Jednostka treningowa nr 6 (6-8 lat) doskonalenie prowadzenia piłki: 1) Rozgrzewka: berek czarodziej jedna lub dwie osoby pełnią role berków, każda złapana przez nich osoba staje nieruchomo na jednej nodze

Bardziej szczegółowo

Kultura Fizyczna 2007, nr 7-8. Robert Białecki, Marcin Siewierski, Paweł Słomiński, Radosław Dudkowski Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Kultura Fizyczna 2007, nr 7-8. Robert Białecki, Marcin Siewierski, Paweł Słomiński, Radosław Dudkowski Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Kultura Fizyczna 2007, nr 7-8 Robert Białecki, Marcin Siewierski, Paweł Słomiński, Radosław Dudkowski Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Wielkość i struktura obciążeń treningowych zawodniczki O.

Bardziej szczegółowo

KARTY POMIAROWE DO BADAŃ DROGOWYCH

KARTY POMIAROWE DO BADAŃ DROGOWYCH Katedra Pojazdów i Sprzętu Mechanicznego Laboratorium KARTY POMIAROWE DO BADAŃ DROGOWYCH Zawartość 5 kart pomiarowych Kielce 00 Opracował : dr inż. Rafał Jurecki str. Strona / Silnik Charakterystyka obiektu

Bardziej szczegółowo

ZARYS FIZJOLOGII WYSIŁKU FIZYCZNEGO Podręcznik dla studentów

ZARYS FIZJOLOGII WYSIŁKU FIZYCZNEGO Podręcznik dla studentów ZARYS FIZJOLOGII WYSIŁKU FIZYCZNEGO Podręcznik dla studentów ZARYS FIZJOLOGII WYSIŁKU FIZYCIKIES Podręcznik dla studentów Pod redakcją dr n. med. Bożeny Czarkowskiej-Pączek prof. dr. hab. n. med. Jacka

Bardziej szczegółowo

Coach Mazur. Footwork praca nóg na drabince koordynacyjnej

Coach Mazur. Footwork praca nóg na drabince koordynacyjnej Coach Mazur Footwork praca nóg na drabince koordynacyjnej fot. Marcin Łachymiuk Dla każdego zawodnika, grającego w koszykówkę, szalenie ważny jest rozwój umiejętności w trzech obszarach: koszykarskim,

Bardziej szczegółowo

TESTY ZDOLNOŚCI MOTRYCZNYCH. asd

TESTY ZDOLNOŚCI MOTRYCZNYCH. asd TESTY ZDOLNOŚCI MOTRYCZNYCH asd POWERTIMER SYSTEM: ERGONOMICZNA WALIZKA MATA DO SKOKÓW BRAMKI POMIARU: statywy fotokomórki kable różnej długości OPROGRAMOWANIE: POWERTIMER ANALYZER INSTRUKCJA OBSŁUGI w

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE II rok semestr 4 / studia stacjonarne. Specjalności: wf i gimnastyka korekcyjna, wf i edukacja dla bezpieczeństwa, wf i przyroda

WYCHOWANIE FIZYCZNE II rok semestr 4 / studia stacjonarne. Specjalności: wf i gimnastyka korekcyjna, wf i edukacja dla bezpieczeństwa, wf i przyroda Fizjologia WYCHOWANIE FIZYCZNE II rok semestr 4 / studia stacjonarne Specjalności: wf i gimnastyka korekcyjna, wf i edukacja dla bezpieczeństwa, wf i przyroda Tematyka ćwiczeń ( zajęcia 2 godz.) 1. Fizjologia

Bardziej szczegółowo

Temat: Doskonalenie umiejętności podawania piłki bez/i z przyjęciem oraz z wyjściem na pozycję. - zawodnik, - bramkarz, - piłka, - słupek,

Temat: Doskonalenie umiejętności podawania piłki bez/i z przyjęciem oraz z wyjściem na pozycję. - zawodnik, - bramkarz, - piłka, - słupek, Temat: Doskonalenie umiejętności podawania piłki bez/i z przyjęciem oraz z wyjściem na pozycję. Miejsce: boisko piłkarskie zajęć: 80 minut Wiek: U12/U13 Liczba ćwiczących: 16 Przybory: piłki, słupki, znaczniki,

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Pływacki ul. Marymoncka Warszawa 1

Polski Związek Pływacki ul. Marymoncka Warszawa 1 Zestaw prób sprawności fizycznej obowiązujących przy naborze do I klasy liceum Szkół Mistrzostwa Sportowego, Szkół Sportowych oraz oddziałów sportowych w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej

Bardziej szczegółowo

Zdolności KOMPLEKSOWE ZWINNOŚĆ

Zdolności KOMPLEKSOWE ZWINNOŚĆ Zdolności KOMPLEKSOWE Zwinność i Szybkość ZWINNOŚĆ umożliwia wykonywanie złożonych pod względem koordynacyjnym aktów ruchowych, szybkie przestawianie się z jednych ściśle skoordynowanych ruchów na inne

Bardziej szczegółowo

układu krążenia Paweł Piwowarczyk

układu krążenia Paweł Piwowarczyk Monitorowanie układu krążenia Paweł Piwowarczyk Monitorowanie Badanie przedmiotowe EKG Pomiar ciśnienia tętniczego Pomiar ciśnienia w tętnicy płucnej Pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego Echokardiografia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ENERGETICS PERFEKCYJNY DLA TWOJEGO TRENINGOWEGO HARMONOGRAMU

SYSTEM ENERGETICS PERFEKCYJNY DLA TWOJEGO TRENINGOWEGO HARMONOGRAMU 2014 SYSTEM ENERGETICS PERFEKCYJNY DLA TWOJEGO TRENINGOWEGO HARMONOGRAMU Skuteczny trening fitness wymaga dokładnego planu i odpowiedniego sprzętu. Dzięki oznakowaniu Energetics Fitness znajdą Państwo

Bardziej szczegółowo

Generacja źródeł wiatrowych cz.2

Generacja źródeł wiatrowych cz.2 Generacja źródeł wiatrowych cz.2 Autor: Adam Klepacki, ENERGOPROJEKT -KATOWICE S.A. Średnioroczne prawdopodobieństwa wystąpienia poszczególnych obciążeń źródeł wiatrowych w Niemczech dla siedmiu lat kształtują

Bardziej szczegółowo

PSYCHO-HORMONALNE PRZEJAWY PRZETRENOWANIA U WYCZYNOWYCH SPORTOWCÓW. dr Zbigniew Obmiński Instytut Sportu Zakład Endokrynologii

PSYCHO-HORMONALNE PRZEJAWY PRZETRENOWANIA U WYCZYNOWYCH SPORTOWCÓW. dr Zbigniew Obmiński Instytut Sportu Zakład Endokrynologii PSYCHO-HORMONALNE PRZEJAWY PRZETRENOWANIA U WYCZYNOWYCH SPORTOWCÓW dr Zbigniew Obmiński Instytut Sportu Zakład Endokrynologii Chroniczne zmęczenie - objaw choroby lub przepracowania u zdrowych osób Zmęczenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego,

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV GIMNASTYKA - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, - potrafi wykonać prawidłowe odbicie z odskoczni

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO RESOVIA RZESZÓW. Testy sprawnościowe do. Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego.

SZKOŁA PODSTAWOWA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO RESOVIA RZESZÓW. Testy sprawnościowe do. Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego. Testy sprawnościowe do Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego Resovia Rzeszów 1. Próba szybkości 30 metrów. Wykonanie: Start z pozycji wysokiej na sygnał. Kandydat ma dwie próby, zaliczany jest wynik

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA STANOWISKA PRACY CZŁOWIEKA W POZYCJI STOJĄCEJ

ORGANIZACJA STANOWISKA PRACY CZŁOWIEKA W POZYCJI STOJĄCEJ ORGANIZACJA STANOWISKA PRACY CZŁOWIEKA W POZYCJI STOJĄCEJ Pozycja stojąca jest częsta w zawodach, w których praca związana jest z koniecznością użycia większej siły i większej przestrzeni. Nie jest ona

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA KLAS PIERWSZYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Rok szkolny 2012/2013

DIAGNOZA KLAS PIERWSZYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Rok szkolny 2012/2013 DIAGNOZA KLAS PIERWSZYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Rok szkolny 2012/2013 W roku szkolnym 2012/2013 do klas pierwszych uczęszcza 143 uczniów. Podczas zajęć z wychowania fizycznego przeprowadzono diagnozę,

Bardziej szczegółowo

rok szkolny 2012/2013

rok szkolny 2012/2013 Projekt Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych W zdrowym ciele proste plecy Realizator Hanna Antoń Termin 20 XI 2012r. - Liczba godzin 60 rok szkolny 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Elementy treningu Nordic Walking na poziomie sportowym:

Elementy treningu Nordic Walking na poziomie sportowym: Elementy treningu Nordic Walking na poziomie sportowym: Jedną z głównych zalet Nordic Walking jest fakt, że jest to idealna forma aktywności fizycznej na świeżym powietrzu uprawiana na jednym z trzech

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRACY NAD DEFINICJĄ UMIĘŚNIENIA

PROGRAM PRACY NAD DEFINICJĄ UMIĘŚNIENIA PROGRAM PRACY NAD DEFINICJĄ UMIĘŚNIENIA Polecany dla osób trenujących co najmniej 1 rok UWAGA: ZAWIERA WYTYCZNE DO SAMODZIELNEGO UKŁADANIA PLANÓW TRENINGOWYCH Cel: UZYSKANIE WYRAZISTEGO I WYRZEŹBIONEGO

Bardziej szczegółowo

ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE

ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE www.urbansprint.com P o j ] c i ek s z t a ł t o w a n i a s z y b k o n c i w p r z y g o t o w a n i u s p r i n t e r s k i m W a ł c z, 8. 1 0. 2 0 1 0 r. Co rozumiemy poprzez KSZTAŁTOWANIE SZYBKOŚCI?

Bardziej szczegółowo

Testy sprawnościowe dla kandydatów do klasy 1 Gimnazjum Sportowego rok szkolny 2015/2016.

Testy sprawnościowe dla kandydatów do klasy 1 Gimnazjum Sportowego rok szkolny 2015/2016. Testy sprawnościowe dla kandydatów do klasy 1 Gimnazjum Sportowego rok szkolny 2015/2016. AKROBATYKA/TANIEC I.TESTY SPRAWNOŚĆ OGÓLNEJ I TAŃCA: poczucie rytmu, układ taneczny według inwencji ucznia, przeskoki,

Bardziej szczegółowo

Drużynę piłki nożnej dzielimy na zawodników z pola gry i bramkarza. Jest on jedyną osobą mającą prawo używać w grze rąk.

Drużynę piłki nożnej dzielimy na zawodników z pola gry i bramkarza. Jest on jedyną osobą mającą prawo używać w grze rąk. Drużynę piłki nożnej dzielimy na zawodników z pola gry i bramkarza. Jest on jedyną osobą mającą prawo używać w grze rąk. Wysiłek bramkarza różni się zasadniczo od wysiłku pozostałych zawodników. Jego czynności

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE.

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLAS O PROFILU PIŁKARSKIM (Gimnazjum) wersja luty 2016

ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLAS O PROFILU PIŁKARSKIM (Gimnazjum) wersja luty 2016 ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLAS O PROFILU PIŁKARSKIM (Gimnazjum) wersja luty 2016 TESTY DLA CHŁOPCÓW ROCZNIKA 2003 OPARTE NA WYTYCZNYCH PZPN MIEJSCE: Boisko typu Orlik i boisko pełnowymiarowe

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Fizjologia KOD S/I/st/4

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Fizjologia KOD S/I/st/4 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Fizjologia KOD S/I/st/4 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iii semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.02. Woltomierz RMS oraz Analizator Widma 1. Woltomierz RMS oraz Analizator Widma Ćwiczenie to ma na celu poznanie

Bardziej szczegółowo

Porady metodyczne. Norweski model treningu narciarzy biegaczy (II) Monika Nowakowska, Grzegorz Sadowski. Planowanie treningu

Porady metodyczne. Norweski model treningu narciarzy biegaczy (II) Monika Nowakowska, Grzegorz Sadowski. Planowanie treningu 80 Porady metodyczne Monika Nowakowska, Grzegorz Sadowski Norweski model treningu narciarzy biegaczy (II) W niniejszym, drugim odcinku serii publikacji, poświęconych książce How to, when to, why to. A

Bardziej szczegółowo

GRUPA ZAAWANSOWANA MIKROCYKL ( ) (podstawowy, ogólne przygotowanie)

GRUPA ZAAWANSOWANA MIKROCYKL ( ) (podstawowy, ogólne przygotowanie) GRUPA ZAAWANSOWANA MIKROCYKL (01.03 09.03.2016) (podstawowy, ogólne przygotowanie) DZIEŃ PŁYWANIE BIEGANIE/ SPRAWNOŚĆ Wspólny trening pływacki {ew. zamiana z środą} BS 8km + 10 x 20 /40 przyspieszenia

Bardziej szczegółowo

Podstawy fizjologii wysiłku dynamicznego i statycznego

Podstawy fizjologii wysiłku dynamicznego i statycznego P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A W Y D Z I A Ł Z A R Z Ą D Z A N I A LABORATORIUM ERGONOMII I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA PRACY Podstawy fizjologii wysiłku dynamicznego i statycznego Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Ocena właściwości fizjologicznych odzieży chirurgicznej w celu zapewnienia komfortu termicznego

Ocena właściwości fizjologicznych odzieży chirurgicznej w celu zapewnienia komfortu termicznego Ocena właściwości fizjologicznych odzieży chirurgicznej w celu zapewnienia komfortu termicznego Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy Wykonawcy: mgr inż. Magdalena Zwolińska, dr

Bardziej szczegółowo

Część III końcowa - to uspokojenie organizmu czynności porządkowe, omówienie lekcji.

Część III końcowa - to uspokojenie organizmu czynności porządkowe, omówienie lekcji. PIŁKA RĘCZNA W SZKOLE. Piłka ręczna powinna odgrywać istotną rolę w systemie wychowania fizycznego ze względu na swoje niezaprzeczalne walory zdrowotne. Jest to gra dla wszystkich kategorii wieku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

Trening 1 KLATKA/PRZÓD, BOK BARKÓW/TRICEPSY

Trening 1 KLATKA/PRZÓD, BOK BARKÓW/TRICEPSY Trening 1 KLATKA/PRZÓD, BOK BARKÓW/TRICEPSY A Rozpiętki w bramie z rotacją wewnętrzną 3 12 6-1-1-0 40 faza ekscentryczna 6 B sztangi płasko 3 10 4-1-1-0 40 seria z redukcją C 6 ways 3 8 4-1-1-0 60 D Wznosy

Bardziej szczegółowo

12- tygodniowy program treningowy do Strefy Triathlonu dla pracowników EUCO

12- tygodniowy program treningowy do Strefy Triathlonu dla pracowników EUCO Cześć IV, tygodnie 78 (9.06.2014 22.06.2014) Główne zadania przypadające na 78 tydzień programu to: 12 tygodniowy program treningowy do Strefy Triathlonu dla pracowników EUCO dla aktywnego i ambitnego

Bardziej szczegółowo