MAŁOPOLSKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAŁOPOLSKA 2014-2020"

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKA

2 KONTRAKT TERYTORIALNY DLA MAŁOPOLSKI INFORMACJA W SPRAWIE WSTĘPNEJ LISTY PRZEDSIĘWZIĘĆ MAREK SOWA MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

3 (1) NOWY KONTRAKT TERYTORIALNY: GŁÓWNE ZAŁOŻENIA lepsza koordynacja polityk i projektów rządowych w regionach ustalenie listy przedsięwzięć priorytetowych oraz źródeł ich finansowania w ramach funduszy europejskich lub ewentualnie innych instrumentów krajowych określenie udziału RPO w wypełnianiu limitów koncentracji tematycznej środków przyjętych dla kraju uzgodnienie ewentualnych odstępstw od przyjętego podziału interwencji pomiędzy RPO i programy krajowe zastąpienie dotychczasowego kontraktu wojewódzkiego tj. technicznej umowy o zasadach udzielania i rozliczania dotacji rozwojowej na realizację RPO

4 (2) KONTRAKT TERYTORIALNY: PRACE NA POZIOMIE KRAJOWYM Umowa Partnerstwa wstępny projekt UP + konsultacje społeczne przyjęcie UP przez Radę Ministrów + negocjacje z Komisją Europejską Programy operacyjne Kontrakt terytorialny wstępne projekty + konsultacje społeczne i RPO mandaty negocjacyjne: rządowy i samorządowe uruchomienie 1 fazy negocjacji przyjęcie programów przez RM / zarządy województw negocjacje + z Komisją Europejską projekty 16 kontraktów terytorialnych uruchomienie 2 fazy negocjacji II poł I poł. 2014

5 (3) KONTRAKT TERYTORIALNY: PRACE NAD MANDATEM REGIONALNYM sierpnia 14 sierpnia 26 sierpnia 9 września do końca września październik przekazanie wstępnej listy przedsięwzięć do MRR na potrzeby roboczych konsultacji z resortami uruchomienie konsultacji społecznych wstępnej listy przedsięwzięć (termin: do 30 sierpnia) informacja i dyskusja na temat wstępnej listy przedsięwzięć na Sesji Sejmiku Województwa prezentacja wstępnej listy przedsięwzięć wraz z wynikami konsultacji podczas konferencji regionalnej konsultacje z projektodawcami w celu weryfikacji przedsięwzięć w odniesieniu do ich zakresu i wartości opracowanie regionalnego mandatu negocjacyjnego i uzyskanie gotowości do rozpoczęcia negocjacji z MRR

6 (4) KONTRAKT TERYTORIALNY: WSTĘPNA LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ STATUS stanowi podsumowanie 1 etapu prac nad mandatem negocjacyjnym strony samorządowej prezentuje szeroką listę przedsięwzięć strategicznych dla Małopolski, które na obecnym etapie rozważane są w kontekście objęcia kontraktem będzie przedmiotem dalszej weryfikacji w oparciu o: wyniki konsultacji z projektodawcami (weryfikacja wstępnie deklarowanych zakresów rzeczowych i wartości) uwagi i opinie Radnych Województwa wyniki konsultacji społecznych priorytetyzację potrzeb (ranking + realne uzasadnienie) finalną treść rządowego mandatu negocjacyjnego

7 * W przypadku przedsięwzięć, których wartość szacowana była wariantowo w wyliczeniach końcowych uwzględniono kwoty maksymalne. Podane szacunki nie uwzględniają projektów, dla których na obecnym etapie brak danych dotyczących wartości. (5) KONTRAKT TERYTORIALNY: WSTĘPNA LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ W LICZBACH Obszar tematyczny Liczba przedsięwzięć priorytetowych Szacunkowa wartość (mln zł)* 0_Przedsięwzięcia wielotematyczne _ Gospodarka wiedzy i aktywności _ Dziedzictwo i przemysły czasu wolnego _ Infrastruktura dla dostępności komunikacyjnej ,5 4_ Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i społeczne _ Zarządzanie rozwojem województwa 1 145,5 SUMA

8 (6) KONTRAKT TERYTORIALNY: FINANSOWANIE PROJEKTÓW ZAKRES OCZEKIWAŃ BP RPO + RPO + BP RPO / LD BP zapewnienie wsparcia w programie krajowym: projekt indywidualny lub koperta regionalna zapewnienie wsparcia w programie krajowym oraz montaż finansowy z udziałem środków budżetu państwa uzgodnienie komplementarnego wsparcia na realizację kompleksowych przedsięwzięć wymagających zaangażowania zarówno środków programu krajowego, jak i RPO deklaracja zapewnienia wsparcia w RPO oraz montaż finansowy z udziałem środków budżetu państwa deklaracja zapewnienia wsparcia w RPO, w ramach ewentualnego odstępstwa od linii demarkacyjnej zapewnienie wsparcia ze środków budżetu państwa

9 0_PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOTEMATYCZNE 1. PROGRAM KRAKÓW NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI 1. Park naukowo-technologiczny Branice 2. Rozbudowa ul. Igołomskiej wraz z budową parkingu Park & Ride 3. Centrum logistyczne Strefa Aktywności Gospodarczej RPO + 2. WSPARCIE ROZWOJU MIAST SUBREGIONALNYCH 1. Miasta główne ośrodki w subregionach: TARNÓW NOWY SĄCZ OŚWIĘCIM NOWY TARG 2. Miasta o szczególnym znaczeniu dla państwa lub funkcjach symbolicznych, w tym: ZAKOPANE KRYNICA ZDRÓJ

10 1_ GOSPODARKA WIEDZY I AKTYWNOŚCI 3. MAŁOPOLSKI PROGRAM WSPIERANIA TALENTÓW 1. Małopolski fundusz stypendialny dla studentów i doktorantów 2. IKAR Inkubator Kreatywności Artystycznej w Regionie BP 4. CENTRUM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W MAŁOPOLSCE 5. MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO, W OPARCIU O CENTRA KOMPETENCJI ZAWODOWYCH, W TYM PAŃSTWOWE WYŻSZE SZKOŁY ZAWODOWE 6. INFRASTRUKTURA BADAWCZA JEDNOSTEK NAUKOWYCH W OBSZARZE SPECJALIZACJI KRAJOWEJ I REGIONALNEJ INWESTYCJE REKOMENDOWANE DO PROGRAMU KRAJOWEGO 1. Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS 2. Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej, Instytut Fizyki Jądrowej PAN 3. Konsorcjum dla Odlewnictwa i Metalurgii FOUNDRYMET, AGH wraz z Instytutem Odlewnictwa w Krakowie oraz Instytutem Metalurgii Żelaza w Gliwicach 4. Centrum Badawczo-Rozwojowe Wydziału Chemii, UJ INWESTYCJE REKOMENDOWANE DO PROGRAMU REGIONALNEGO 5. Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego, Politechnika Krakowska 6. Małopolskie Centrum Biotechnologii, UJ 7. Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ i UR Etap II 8. Rozbudowa zasobów obliczeniowych komputerów dużej mocy AGH, ACK Cyfronet RPO + BP 1-4: 5-8: RPO + BP / LD

11 1_ GOSPODARKA WIEDZY I AKTYWNOŚCI 7. ROZWÓJ REGIONALNYCH CENTRÓW INNOWACJI 1. Park naukowo-technologiczny Miękinia 2. Tarnowskie gniazda innowacyjnych specjalizacji: Regionalny Park Naukowo-Technologiczny 3. Centrum Kreatywności i Dizajnu 4. Małopolskie Parki Inteligentnej Specjalizacji 8. INICJATYWY NA RZECZ ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ, W TYM WSPARCIE ZWROTNE (POŻYCZKI I PORĘCZENIA) DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ 9. PROGRAM STAŻOWY ORAZ WOLONTARYJNY DLA OSÓB MŁODYCH (W WIEKU LATA) RPO/LD

12 2_ DZIEDZICTWO I PRZEMYSŁY CZASU WOLNEGO 10. UZUPEŁNIENIE FUNKCJI METROPOLITALNYCH KRAKOWA BUDOWA CENTRUM MUZYKI 11. PAKIET PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH WSPIERANIA OBIEKTÓW DZIEDZICTWA: UNESCO I POMNIKI HISTORII 12. PAKIET PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH WSPIERANIA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH ORAZ ROZWOJU ZASOBÓW KULTURY 13. REWITALIZACJA MIAST SUBREGIONALNYCH + RPO 14. OCHRONA I ZAGOSPODAROWANIE OTOCZENIA ZBIORNIKÓW WODNYCH + RPO 15. OCHRONA I ZAGOSPODAROWANIE PUSTYNI BŁĘDOWSKIEJ + RPO

13 3_ INFRASTRUKTURA DLA DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ 16. POPRAWA DOSTĘPNOŚCI KOLEJOWEJ KRAKOWA W WYMIARZE REGIONALNYM, KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM 1. Budowa nowej linii kolejowej Podłęże Szczyrzyc Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka Nowy Sącz w ramach projektu Budowa nowej linii kolejowej Podłęże Szczyrzyc Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja odcinka linii kolejowej Nowy Sącz Muszyna gr. państwa i Chabówka Nowy Sącz (133 km) 2. Rozbudowa CMK poprawiająca szybkość połączenia z Krakowem i Katowicami 17. MODERNIZACJA I REHABILITACJA LINII KOLEJOWYCH: 1. Linia E-30 na odcinku Kraków Główny Towarowy Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej na odcinku Kraków Główny Kraków Płaszów Bieżanów (19,8 km) 2. Linia nr 93 na odcinku Trzebinia Oświęcim Czechowice Dziedzice (44,5 km) 3. Linia nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina Sucha Beskidzka Chabówka Zakopane wraz z budową łącznicy w Suchej Beskidzkiej (126,1 km) 4. Linie nr 138, 161, 180, 654, 655, 657, 658, 699 na odcinku Dorota/Chorzów Stary Mysłowice Brzezinka Oświęcim (52,2 km) 5. Linia nr 94 na odcinku Kraków Płaszów Skawina Oświęcim (61,6 km) 6. Linie nr 62, 660 na odcinku Tunel Bukowno Sosnowiec Płd. (82,7 km) 7. Linia Katowice Kraków (szybkie połączenie) 8. Linia nr 117 na odcinku Wadowice granica województwa 9. Linia nr 96 na odc. Łowczów Stróże Muszyna granica państwa oraz nr 105 Muszyna Krynica: Łowczów Stróże; Stróże Nowy Sącz; Nowy Sącz Muszyna; Muszyna Krynica 10. Zagwarantowanie finansowania zadań rozpoczętych i niezrealizowanych w okresie

14 3_ INFRASTRUKTURA DLA DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ 18. KONTYNUACJA ROZWOJU MPL KRAKÓW-BALICE 1. Rozbudowa infrastruktury lotniskowej w zakresie dotyczącym pasa startowego 19. USPRAWNIENIE POŁĄCZEŃ W KORYTARZU PÓŁNOC-POŁUDNIE W SIECI WSPOMAGAJĄCEJ SIEĆ TEN-T 1. Budowa północnej obwodnicy Krakowa w ciągu drogi S7 2. Budowa odc. drogi S7 Igołomska węzeł Christo Botewa 3. Budowa odc. drogi S7 Lubień Rabka 4. Budowa odc. drogi S7 gr. woj. świętokrzyskiego węzeł Igołomska 5. Budowa drogi ekspresowej Brzesko (zach. obwodnicą Brzeska) Nowy Sącz 6. Budowa Beskidzkiej Drogi Integracyjnej 7. Budowa odc. DK 47 Rdzawka Nowy Targ 8. Budowa drogi S1 od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej wraz z Obwodnicą Oświęcimia 9. Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej wraz z budową parkingu Park & Ride 20. USPRAWNIENIE POŁĄCZEŃ W KORYTARZU WSCHÓD-ZACHÓD W SIECI WSPOMAGAJĄCEJ SIEĆ TEN-T 1. DK 28 Nowy Sącz Skomielna Biała 2. DK 44 Oświęcim Skawina Kraków: 3. DK 79 Zabierzów Krzeszowice Byczyna

15 3_ INFRASTRUKTURA DLA DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ 21. ROZWÓJ ZINTEGROWANEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO W KRAKOWIE I AGLOMERACJI KRAKOWSKIEJ 1. Budowa linii tramwajowej KST (etap III) os. Krowodrza Górka os. Górka Narodowa oraz parkingu Park&Ride, a także estakady w ciągu ul. Opolskiej 2. Budowa Trasy Łagiewnickiej wraz z linią tramwajową w Krakowie oraz parkingu Park&Ride 3. Rozszerzenie systemu informacji pasażerskiej, priorytetów komunikacji zbiorowej w Krakowie 4. Rozbudowa linii tramwajowej KST (etap II B) wraz z układem drogowym (Lipska Wielicka) 5. Koncepcja premetra /metra w Krakowie 6. Szybka Kolej Aglomeracyjna budowa przystanków kolejowych na terenie Miasta Krakowa 22. ROZPROWADZENIE RUCHU ZE ZJAZDÓW Z AUTOSTRADY A4 1. Węzeł BOCHNIA : Budowa połączenia autostrady A4 z DK nr 4 węzeł Bochnia 2. Budowa Węzła RUDNO wraz z budową połączeń drogowych pomiędzy gminami Zator Spytkowice Alwernia Wola Filipowska 3. Budowa nowego węzła na autostradzie A4 w Podłężu oraz połączenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych 4. Węzeł KRZYŻ : (a) Budowa połączenia autostrady A4 węzeł Krzyż z DK nr 4 węzeł Ładna ; (b) Budowa połączenia autostrady A4 węzeł Krzyż z DW 977 węzeł "Tuchowski" 5. Węzeł BRZESKO : Budowa połączenia autostrady A4 z DW nr 768 węzeł Brzesko 6. Węzeł WIERZCHOSŁAWICE : (a) Budowa połączenia autostrady A4 z DW nr 975 węzeł Wierzchosławice (b) Budowa połączenia węzła A4 w Wierzchosławicach z SAG w Tarnowie 7. Węzeł BYCZYNA : Budowa połączenia autostrady A4 poprzez węzeł Byczyna z istniejącą regionalną siecią drogową + RPO

16 3_ INFRASTRUKTURA DLA DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ 23. BUDOWA OBWODNIC/OBEJŚĆ MIAST DOTKNIĘTYCH WYSOKĄ UCIĄŻLIWOŚCIĄ RUCHU TRANZYTOWEGO W CIĄGACH DRÓG KRAJOWYCH: 1. Zabierzowa w ciągu DK79 2. Tarnowa przełożenie DK73 odcinek węzeł Krzyż w ciągu autostrady A4 Kraków Tarnów do węzła Lwowska w Tarnowie w ciągu DK4 Kraków Tarnów 3. Brzeska w ciągu DK75 połączenie A4 i DK4 (4) 4. Nowego Sącza (Chełmca) w ciągu DK28 5. Skawiny (etap IV i V) 6. Zatora w ciągu DK28 7. Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu DK73 8. Nowego Targu w ciągu DK49 9. Gorlic w ciągu DK Limanowej w ciągu DK Chrzanowa w ciągu DK MODERNIZACJA DRÓG KRAJOWYCH: 1. DK 73 Tarnów Dąbrowa Tarnowska 2. DK 73 Dąbrowa Tarnowska Szczucin 3. DK 47 Nowy Targ Zakopane 4. DK 49 Nowy Targ Jurgów (granica państwa) 5. DK 94 Kraków Olkusz

17 3_ INFRASTRUKTURA DLA DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ 25. ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI TRANSPORTOWEJ OBSZARÓW O NAJNIŻSZEJ DOSTĘPNOŚCI W REGIONIE: 1. Budowa przeprawy mostowej (z dojazdami) przez Wisłę w ciągu DW 973 łączącej m. Borusowa i Nowy Korczyn wraz z budową odcinka DW 973 od m. Zapasternicze, poprzez tereny wsi Żelichów, Wola Żelichowska, Hubenice, Wola Gręboszewska, Kozłów do miejscowości Borusowa 26. ZAKUP TABORU KOLEJOWEGO: 20 NOWOCZESNYCH ELEKTRYCZNYCH ZESPOŁÓW TRAKCYJNYCH NA POTRZEBY PRZEWOZÓW MIĘDZYREGIONALNYCH 27. INWESTYCJE W TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY 1. Modernizacja drogi wodnej rzeki Wisły od km do km wraz z poprawą bezpieczeństwa obiektów hydrotechnicznych 2. Budowa stopnia wodnego Niepołomice na górnej Wiśle

18 4_ BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE, ZDROWOTNE I SPOŁECZNE 28. OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU NISKIEJ EMISJI W OBSZARZE POLSKI POŁUDNIOWEJ 1. Realizacja gminnych programów ograniczania niskiej emisji 2. Rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej zapewniająca podłączenie nowych użytkowników 29. OCHRONA DOLIN RZEK MAJĄCYCH ZLEWNIE W WOJEWÓDZTWACH MAŁOPOLSKIM I ŚLASKIM, W TYM OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA / RETENCJA I OBWAŁOWANIA 1. Zabezpieczenie przed zagrożeniem powodziowym zlewni bezpośredniej rzeki Wisły, w tym miasta Krakowa 2. Obniżenie zagrożenia powodziowego w układzie zlewniowym 30. INSTALACJE TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW WYNIKAJĄCE Z PLANU GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO: 1. Region tarnowski Tarnów 2. Region zachodni Chrzanów lub Oświęcim lub RPO/ LD + BP

19 4_ BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE, ZDROWOTNE I SPOŁECZNE 31. NOWY SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE PROKOCIMIU, W TYM UTWORZENIE UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM ONKOLOGII 32. INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ OCHRONY ZDROWIA O ZNACZENIU REGIONALNYM I SUBREGIONALNYM 1. Rozwój radioterapii: Kraków (Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, Szpital Uniwersytecki, Collegium Medicum UJ), Tarnów, Nowy Sącz 2. Rozwój oraz modernizacja bazy lecznictwa psychiatrycznego oraz uzależnień : Tarnów, Nowy Sącz, Kraków (Szpital im. dr. J. Babińskiego) oraz docelowo 16 ośrodków subregionalnych 3. Utworzenie Medycznego Centrum Wieku Dojrzałego oraz reorganizacja zasobów opieki geriatrycznej: Kraków, ośrodki subregionalne (m.in. Tarnów, Limanowa, Gorlice, Wadowice) 4. Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Sportowej i Rehabilitacji w strukturach organizacyjnych Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 5. Utworzenie Małopolskiego Centrum Pediatrii i Kompleksowego Leczenia dzieci z FASD: Szpital im. św. Ludwika w Krakowie 6. Rozbudowa Małopolskiego Centrum Oparzeniowo-Plastycznego: Szpital im. L. Rydygiera 7. Budowa Małopolskiego Centrum Macierzyństwa i Medycyny Kobiet: Szpital im. L. Rydygiera oraz ośrodki subregionalne 8. Utworzenie Ośrodka Leczenia Ciężkiej Niewydolności Oddechowej: Szpital Uniwersytecki 9. Małopolski Ośrodek Medycyny Doświadczalnej i Szkoleniowej: KSS im. Jana Pawła II 33. INTERWENCYJNY OŚRODEK PREADOPCYJNY ZAPEWNIENIE OPIEKI NAD DZIEĆMI WYMAGAJĄCYMI SPECJALISTYCZNEGO WSPARCIA + BP + RPO/LD RPO/ LD + + BP RPO + BP

20 5_ ZARZĄDZANIE ROZWOJEM WOJEWÓDZTWA 34. ROZWÓJ KOMPETENCJI STRATEGICZNYCH W REGIONIE 1. Urzędnik 2.0 Korpus urzędników samorządowych w nowoczesnym państwie 2. Zintegrowane obserwatorium regionalne 3. Kontrakt współpraca pomiędzy Województwem i Powiatami w zakresie realizacji polityki rynku pracy 4. Małopolski Model Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Kadr Pomocy i Integracji Społecznej 5. Innowacyjny instytut samorządowy 1, 2, 4, 5: 3: + RPO

21 Łącznie wpłynęło 131 uwag zgłoszonych przez 37 podmiotów

22 (1) Liczba podmiotów, które zgłosiły uwagi w konsultacjach propozycji projektów do kontraktu terytorialnego * KW Policji i MOW NFZ ** MPL Kraków-Balice Sp. z o.o.

23 (2) Liczba uwag zgłoszonych przez poszczególne podmioty * KW Policji i MOW NFZ ** MPL Kraków-Balice Sp. z o.o.

24 (3) Liczba zgłoszonych uwag wg obszarów tematycznych

25 0_PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOTEMATYCZNE PODSUMOWANIE UWAG Postulaty poszerzenia katalogu ośrodków miejskich objętych wsparciem o miasta regionalne (kategoria Tarnowa wg KPZK) oraz inne ważne dla rozwoju regionu lub przeżywające trudności miasta: Wieliczka, Chrzanów, Gorlice, Trzebinia Nowa Huta Przyszłości: postulat zmiany lokalizacji Parku naukowo-technologicznego Branice (przedsięwzięcie) pozyskanie dodatkowych informacji od Gminy Kraków dot. projektu rozbudowy ul. Igołomskiej aktualizacja kosztów i stanu zaawansowania projektu oraz postulat zmiany operatora z GDDKiA na Gminę Miejską Kraków

26 1_ GOSPODARKA WIEDZY I AKTYWNOŚCI PODSUMOWANIE UWAG Małopolskie Centrum Nauki: nadanie należytego rozmachu oraz podwyższenie kosztorysu przedsięwzięcia; zmiana nazwy np. na Centrum Nauki Lema Rozwój Regionalnych Centrów Innowacji: poszerzenie katalogu projektów w ramach przedsięwzięcia o Małopolskie Centrum Technologii i Rozwoju (MARR); wykorzystanie obszaru Wieliczki pod park naukowo-technologiczny modyfikacja zakresu projektu Tarnowskie gniazda innowacyjnych specjalizacji uzupełnienie o Akademie Dźwięku i Obrazu oraz budowę Centrum Słowa objęcie programem miast centrum starego przemysłu z dawnego zagłębia krakowskiego Program stażowy i wolontaryjny dla osób młodych: poszerzenie katalogu realizatorów projektu o JST

27 2_ DZIEDZICTWO I PRZEMYSŁY CZASU WOLNEGO PODSUMOWANIE UWAG Rewitalizacja miast: Zakopane: rozszerzenie zapisów w zakresie dotyczącym rewitalizacji historycznej zabudowy i zieleni (Parku Zdrojowego) byłego Zakładu Wodoleczniczego dra Andrzeja Chramca w Zakopanem, Wieliczka: wprowadzenie przedsięwzięcia pn. Wielicka przestrzeń wzmocnienie funkcji kulturowych i turystycznych. Kompleksowa rewitalizacja Miasta i gminy Wieliczka, Golice: postulat uwzględnienia w ramach przedsięwzięcia Rewitalizacji miast subregionalnych miasta Gorlice, Tarnów: postulat dodatkowego uzupełnienia wstępnie zidentyfikowanego zakresu działań rewitalizacyjnych dla Tarnowa, wprowadzenie możliwości rewitalizacji obiektów charakterystycznych np. dzielnic górniczych.

28 2_ DZIEDZICTWO I PRZEMYSŁY CZASU WOLNEGO PODSUMOWANIE UWAG Wspieranie obiektów dziedzictwa UNESCO i Pomniki Historii: Architektura drewniana: uwzględnienie kompleksowych prac konserwatorskich, zabezpieczających, adaptacyjnych oraz promocji drewnianych cerkwi i kościołów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w latach ; Wspieranie obiektów zabytkowych oraz rozwoju zasobów kultury: postulat szczególnego potraktowania obiektów muzealnych z terenu zachodniej Małopolski: Chrzanów, Olkusz - wydzielenie dla nich puli na rozwój np. zmianę siedziby, cyfryzację, multimedia uzupełnienie wykazu o Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej postulat skonkretyzowania terytorialnego i przedmiotowego działań w przedsięwzięciu dot. Szlaku Architektury Drewnianej poszerzenie zakresu rzeczowego projektu z zakresu wspierania obiektów zabytkowych w Tarnowie

29 2_ DZIEDZICTWO I PRZEMYSŁY CZASU WOLNEGO PODSUMOWANIE UWAG Uzupełnienie wykazu o przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Krakowie dla osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży: budowa Centrum Osób Niepełnosprawnych - Hala 100-lecia Cracovii budowa trzech przyszkolnych pływalni krytych Ochrona i zagospodarowanie otoczenia zbiorników wodnych: uwzględnienie zbiornika w Klimkówce w Powiecie Gorlickim postulat zagospodarowania cieków wodnych- rzeki Raba

30 2_ DZIEDZICTWO I PRZEMYSŁY CZASU WOLNEGO PODSUMOWANIE UWAG Postulat uwzględnienia projektu Subregionale Ośrodki Dziedzictwa Kulturowego Makroregionu Południowego Postulat zabezpieczania przez Województwo Małopolskie środków finansowych dla dostosowania do urbanistycznych zasad ochrony obiektów Klasztoru OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej (projekt Ustawy Krajobrazowej)

31 3_ INFRASTRUKTURA DLA DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ PODSUMOWANIE UWAG Usprawnienie połączeń w korytarzu północ-południe w sieci wspomagającej sieć TEN-T uzupełnienie wykazu o budowę: drogi ekspresowej Kielce-Tarnów- Gorlice-Jasło-Krosno-Barwinek, Trasy Zwierzynieckiej, Trasy Pychowickiej, Trasy Balickiej rezygnacja z budowy drogi ekspresowej Brzesko Nowy Sącz włączenie do wykazu budowy drogi S lub GP Podłęże-Gdów- Limanowa-Nowy Sącz wraz z modernizacją DK 28 Tymbark-Rabka zmiany przebiegu DK 52, budowa DK 28 wschodnia obwodnica Wadowic, budowa drogi między BDI a DK52, budowa S1 Kosztowy- Oświęcim-Kęty-Bielsko - Biała pozyskanie dodatkowych informacji (koszty i zakres rzeczowy) od Gminy Kraków dot. projektu rozbudowy ul. Kocmyrzowskiej, północnej obwodnicy Krakowa, S7 (Igołomska-węzeł Botewa, Igołomska dr. województwa)

32 3_ INFRASTRUKTURA DLA DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ PODSUMOWANIE UWAG Modernizacja dróg krajowych: uzupełnienie wykazu o: DK 28 na odcinku Szymbark-Grybów-Ptaszkowa; wskazanie, że realizacja alternatywnego ciągu DK 94 jest niepożądana ze względów ekologicznych Budowa obwodnic w ciągu dróg krajowych: weryfikacja wartości projektów np. obwodnicy Gorlic (za niska kwota) uzupełnienie wykazu o obwodnice: Makowa Podhalańskiego, Jordanowa, Chełmca, Trzebini, Chrzanowa Zwiększenie dostępności transportowej obszarów o najniższej dostępności uzupełnienie wykazu o: modernizację DW 977, 980, 993; budowę mostu nad Dunajcem w gm. Chełmiec Rozprowadzenie ruchu ze zjazdów z A4 uzupełnienie Węzła Bochnia o połączenie z DW 965

33 3_ INFRASTRUKTURA DLA DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ PODSUMOWANIE UWAG Modernizacja i rehabilitacja linii kolejowych poszerzenie katalogu projektów w ramach przedsięwzięcia o linie kolejową nr 108 Stróże Gorlice Biecz Jasło oraz budowę linii Tarnów-Kilce po linii Szczucinki uzupełnienie o budowę łącznic: pomiędzy liniami Sucha-Kraków i Katowice-Olkusz przy rozbudowie CMK, w kierunku Bielsko-Biała przy modernizacji linii nr 93; w Chabówce przy rehabilitacji linii Skawina- Sucha B.-Chabówka-Zakopane; w Kalwarii z linią 97 przy rehabilitacji linii 117 rozszerzenie rehabilitacji linii 117 na cały jej odcinek woj. śląskie i małopolskie modyfikacja zakresu rehabilitacji linii 97,98,99 do dr. województwa postulat, by szybkie połączenie Katowice-Kraków zapewniło obsługę szybkiej kolei aglomeracyjnej z dużą częstotliwością

34 3_ INFRASTRUKTURA DLA DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ PODSUMOWANIE UWAG Poprawa dostępności kolejowej Krakowa: uzupełnienie o budowę łącznic: pomiędzy liniami Sucha-Kraków i Katowice-Olkusz przy rozbudowie CMK Transport publiczny w Krakowie i aglomeracji krakowskiej rezygnacja z budowy Trasy Łagiewnickiej i koncepcji premetra rozszerzenie zakresu SKA dodatkowe przystanki oraz parkingi P&R pozyskanie dodatkowych informacji (koszty i stan przygotowania) od Gm. Kraków dot. projektu linii tramwajowej KST, Trasy Łagiewnickiej; uzupełnienie wykazu o zakup taboru tramwajowego oraz autobusów elektrycznych wraz z przebudową Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta rezygnacja przez gm. Kraków z realizacji projektu pn. Rozbudowa linii tramwajowej KST wraz z układem drogowym (Lipska-Wielicka) realizacja z aktualnego POIŚ; włączenie do wykazu przedsięwzięcia pn. Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (Meissnera-Mistrzejowice)

35 3_ INFRASTRUKTURA DLA DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ PODSUMOWANIE UWAG Inwestycje w transport śródlądowy - włączenie projektu budowy stopnia wodnego Podwale Rozwój Międzynarodowego Portu Kraków-Balice: uzupełnienie o Pobiednik Wielki wskazanie jako projektu komplementarnego utworzenie lotniska w Tarnowie Uwzględnienie projektów o charakterze subregionalnym: rozbudowa dróg powiatowych w subregionie sądeckim budowa trasy zachodniej w Nowym Sączu

36 4_ BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE, ZDROWOTNE I SPOŁECZNE PODSUMOWANIE UWAG Opracowanie i wdrożenie programu niskiej emisji: rozszerzenie zakresu wsparcia w ramach realizacji gminnych programów niskiej emisji o likwidację pieców węglowych umożliwienie udzielania przez gminę dotacji dla mieszkańców w ramach realizacji gminnych programów niskiej emisji (wymiana kotłów/pieców) realizacja programu termomodernizacji oraz ochrony cieplnej budynków Gminy Miejskiej Kraków; budowa rozproszonych źródeł ciepła i energii elektrycznej (kogeneracja/oze)

37 4_ BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE, ZDROWOTNE I SPOŁECZNE PODSUMOWANIE UWAG Gospodarka wodno-ściekowa - dodanie projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kraków; rozwoju sieci kanalizacyjnej w Krakowie Instalacje termicznego przekształcania odpadów: dodanie do Kontraktu projektu pn. Instalacja termicznego przekształcania odpadów w Gorlicach obniżenie wartości projektu pn. Instalacja termicznego przekształcania odpadów w Tarnowie o ok. 88 mln zł Sieci gazowe: dodanie w obszarze 4. projektu dotyczącego budowy/ przebudowy gazociągu w lokalizacjach-> Gorlice - Grybów Siołkowa; Siołkowa Piątkowa; Grybów - Krynica Muszyna; Szczawnica i gminy ościenne; Lubienia Parszów; okolice gminy i miasta Bychawa; Piątkowa-Biegonice

38 4_ BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE, ZDROWOTNE I SPOŁECZNE PODSUMOWANIE UWAG Bezpieczeństwo publiczne: rozszerzenie Kontraktu o wybrane projekty małopolskiej Policji, w tym Nowoczesna Policja dla Małopolski program informatyzacji małopolskiej Policji w latach oraz ujęte w projekcie RSI i PS Ochrona Środowiska Ochrona przeciwpowodziowa: wpisanie w projekcie dotyczącym ochrony przeciwpowodziowej zapisu pn. zabezpieczenie zabytkowego centrum miasta Tarnowa poprzez kompleksową modernizację obwałowań potoku Wątok

39 4_ BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE, ZDROWOTNE I SPOŁECZNE PODSUMOWANIE UWAG Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu regionalnym i subregionalnym Rozszerzenie listy planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze ochrony zdrowia (1): ośrodek onkologiczny w Chrzanowie Małopolskie Centrum Perinatologiczne w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie rewitalizacja Szpitala im. S. Żeromskiego w Krakowie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w Szpitalu im. G. Narutowicza w Krakowie

40 4_ BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE, ZDROWOTNE I SPOŁECZNE PODSUMOWANIE UWAG Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu regionalnym i subregionalnym rozszerzenie listy planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze ochrony zdrowia (2): oddziały ginekologii, położnictwa i neonatologii w ośrodkach subregionalnych Ośrodek Chorób Serca i Naczyń przy Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie psychiatria w Zespole Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie, ZOL w Krakowie, Nowym Targu

41 4_ BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE, ZDROWOTNE I SPOŁECZNE PODSUMOWANIE UWAG Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu regionalnym i subregionalnym rozszerzenie listy planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze ochrony zdrowia (3) - uwzględnienie w ramach Medycznego Centrum Wieku Dojrzałego: Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie Szpitala im. Narutowicza w Krakowie Szpitala im. Żeromskiego w Krakowie Mościckiego Centrum Medycznego w Tarnowie Szpitala w Nowym Targu Szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej (propozycja NFZ) Szpitala w Miechowie (propozycja NFZ)

42 4_ BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE, ZDROWOTNE I SPOŁECZNE PODSUMOWANIE UWAG Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu regionalnym i subregionalnym uwzględnienie projektów polegających na dostosowaniu podmiotów leczniczych do wymogów prawa uwzględnienie projektów teleinformatycznych w sektorze ochrony zdrowia doprecyzowanie zakresu przedsięwzięcia dot. nowego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Prokocimiu rozszerzenie zakresu i podniesienia alokacji na przedsięwzięcie dotyczące rozwoju radioterapii oraz przeznaczenie środków z PT MRPO (9.3) na jego przygotowanie uwagi NFZ dotyczące zasadności realizacji planowanych inwestycji w sektorze ochrony zdrowia z punktu widzenia płatnika publicznego

43 4_ BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE, ZDROWOTNE I SPOŁECZNE PODSUMOWANIE UWAG Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu regionalnym i subregionalnym: postulat utworzenia w ramach MCPU w Krakowie (ul. Rozrywka 1) Specjalistycznego Ośrodka Terapeutyczno-Leczniczego (rozszerzenie działań w zakresie profilaktyki selektywnej i wskazującej, a zwłaszcza terapii uzależnień skierowanej do młodzieży i osób dorosłych) Uwzględnienie w wykazie przedsięwzięcia z zakresu pomocy społecznej: Regionalny Dom Pomocy Społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu

44 5_ ZARZĄDZANIE ROZWOJEM WOJEWÓDZTWA PODSUMOWANIE UWAG Rozwój kompetencji strategicznych w regionie postulat nie zawężania obserwatorium regionalnego jedynie do struktury UMWM poparcie dla projektu Urzędnik ze strony Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski

45 Dziękuję za uwagę i zapraszam do dyskusji!

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Małopolskiego lista projektów

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Małopolskiego lista projektów Kontrakt Terytorialny dla Województwa Małopolskiego lista projektów Lp. Nazwa przedsięwzięcia oraz beneficjenta Podmiot odpowiedzialny za realizację Proponowane źródło finansowania Wartość zadania (mln

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I KOMUNIKACJA. Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

TRANSPORT I KOMUNIKACJA. Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego TRANSPORT I KOMUNIKACJA Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Transport i Komunikacja Cel główny Wysoka zewnętrzna i wewnętrzna dostępność komunikacyjna regionu dla konkurencyjności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Kontrakt terytorialny Miliardy na rozwój Małopolski. Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Kontrakt terytorialny Miliardy na rozwój Małopolski. Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Kontrakt terytorialny Miliardy na rozwój Małopolski Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Kontrakt terytorialny nowy instrument uzgadniania przedsięwzięć między rządem a samorządem województwa,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Polski Południowej -budowanie przewagi kooperacyjnej - od konkurencji do kooperacji

Bardziej szczegółowo

PLANY INWESTYCYJNE PKP PLK S.A. ODDZIAŁ POŁUDNIOWY DO 2020 ROKU

PLANY INWESTYCYJNE PKP PLK S.A. ODDZIAŁ POŁUDNIOWY DO 2020 ROKU PLANY INWESTYCYJNE PKP PLK S.A. ODDZIAŁ POŁUDNIOWY DO 2020 ROKU DODATKOWA PARA TORÓW KOLEJOWYCH MIĘDZY KRAKOWEM GŁÓWNYM A KRAKOWEM PŁASZOWEM WARUNKIEM ROZWOJU SKA Kraków, 16 październik 2012 r. Realizacja

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla Małopolski. Janusz SEPIOŁ Marszałek Województwa Małopolskiego

Wyzwania dla Małopolski. Janusz SEPIOŁ Marszałek Województwa Małopolskiego Wyzwania dla Małopolski Janusz SEPIOŁ Marszałek Województwa Małopolskiego Co na drogach? 1. Autostrada A4 Kraków-Tarnów: Koszt ok.: 2 mld zł Planowane zakończenie - 2010 r. 2. Zakopianka Koszt ok.: 2 mld

Bardziej szczegółowo

Narodowy program budowy dróg krajowych i autostrad. szansa dla samorządów lokalnych

Narodowy program budowy dróg krajowych i autostrad. szansa dla samorządów lokalnych Narodowy program budowy dróg krajowych i autostrad szansa dla samorządów lokalnych Podstawowa sieć dróg w Małopolsce DROGI KRAJOWE MAŁOPOLSKI Zadania przygotowane do budowy w 2006 roku 1/ A-4, odc. Kraków

Bardziej szczegółowo

Kontrakt terytorialny dla województwa zachodniopomorskiego.

Kontrakt terytorialny dla województwa zachodniopomorskiego. Kontrakt terytorialny dla województwa zachodniopomorskiego Kontrakt Terytorialny założenia Kontrakt Terytorialnyto umowa zawarta pomiędzy rządem a samorządem województwa, w której wskazane zostały cele

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. Andrzej Massel Podsekretarz Stanu. Kraków, 16 X 2012 r.

MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. Andrzej Massel Podsekretarz Stanu. Kraków, 16 X 2012 r. MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Kraków, 16 X 2012 r. Strategiczne podstawy podejmowanych działań sanacyjnych M a s t e r P l a n d l a t r a

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZŁOŻONYCH KART PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY W RAMACH PODDZIAŁANIA INFRASTRUKTURA DLA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH - SPR

WYKAZ ZŁOŻONYCH KART PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY W RAMACH PODDZIAŁANIA INFRASTRUKTURA DLA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH - SPR WYKAZ ZŁOŻONYCH KART PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY Wartość całkowita (w dofinansowanie (w 1 RPOWM/SPR/KOM/2016/7.2.4/1 Gmina Charsznica Przebudowa dworca kolejowego oraz parkingów

Bardziej szczegółowo

Regietów, 20 stycznia 2010

Regietów, 20 stycznia 2010 OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2030 2030 Regietów, 20 stycznia 2010 PLAN PREZENTACJI Część I: Rola Strategii Rozwoju Transportu w planowaniu systemu transportowego

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6. ZAŁACZNIK NR 9. Poradnie chorób zakaźnych na terenie województwa małopolskiego.

Strona 1 z 6. ZAŁACZNIK NR 9. Poradnie chorób zakaźnych na terenie województwa małopolskiego. ZAŁACZNIK NR 9. Porad chorób na tere województwa małopolskiego. czy w strukturze ZOZ-u jest poradnia chorób? uwagi chorób 1 bocheński Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy"

Bardziej szczegółowo

Całkowita wartość projektu (zł)

Całkowita wartość projektu (zł) Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1411/10 Zarządu go z dnia 23 listopada 2010 r. Lista projektów z pełną dokumentacją konkursową po dokonaniu oceny strategicznej w ramach konkursu nr 1/2010/1.2 dla Działania

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Małopolski Plan Inwestycyjny 2015-2023

Małopolski Plan Inwestycyjny 2015-2023 Małopolski Plan Inwestycyjny 2015-2023 MPI liczą się konkrety Co nam daje MPI Budżet na priorytetowe inwestycje Województwa do roku 2023 4,3MLD ZŁ Skuteczna realizacja Strategii Rozwoju Województwa Lepsze

Bardziej szczegółowo

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO Wizja rozwoju Krakowa KRAKÓW MIASTEM OBYWATELSKIM, ZAPEWNIAJĄCYM WYSOKĄ JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ-EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego NOWY PROGRAM REGIONALNY NIEMAL 3 MLD EUR NA ROZWÓJ MAŁOPOLSKI Alokacja: 2 878 215

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZŁOŻONYCH KART PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY W RAMACH PODDZIAŁANIA NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI - SPR

WYKAZ ZŁOŻONYCH KART PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY W RAMACH PODDZIAŁANIA NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI - SPR 1 RPOWM/SPR/KOM/2016/4.5.2/1 Gmina Krzeszowice Budowa parkingu przesiadkowego w formule Parkuj i jedź przy linii kolejowej E30 w miejscowości Krzeszowice (w dofinansowanie (w 3 500 000,00 2 845 528,00

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu udostępniania e-usług publicznych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie

Budowa systemu udostępniania e-usług publicznych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Lp. Wnioskodawca Numer Tytuł projektu 1. Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna MRPO.01.02.00-12-012/10 Budowa systemu udostępniania e-usług publicznych

Bardziej szczegółowo

Budowa parkingu przesiadkowego w formule Parkuj i jedź przy linii kolejowej E30 w miejscowości Krzeszowice

Budowa parkingu przesiadkowego w formule Parkuj i jedź przy linii kolejowej E30 w miejscowości Krzeszowice WYNIKI KWALIFIKACJI FORMALNEJ KART PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY 1 RPOWM/SPR/KOM/201/4.5.2/1 Gmina Krzeszowice Budowa parkingu przesiadkowego w formule Parkuj i jedź przy linii

Bardziej szczegółowo

INWESTYCYJNE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI W KRAKOWIE. Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, 19 października 2010 r.

INWESTYCYJNE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI W KRAKOWIE. Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, 19 października 2010 r. INWESTYCYJNE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI W KRAKOWIE Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, 19 października 2010 r. KRAKÓW MIASTO Z OGROMNYM POTENCJAŁEM Liczba mieszkańców - 755 tys.

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH W MAŁOPOLSCE

PLAN ROZWOJU SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH W MAŁOPOLSCE Załącznik nr 3 Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych PLAN ROZWOJU SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH W MAŁOPOLSCE do roku 2020 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Kraków, maj 2012 r. Wykaz Wieloletnich

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA INFRASTRUKTURA DLA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH - SPR

WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA INFRASTRUKTURA DLA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH - SPR Załącznik do Uchwały Nr 1747/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 listopada 2016 r. WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA 7.2.4 INFRASTRUKTURA DLA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH - SPR REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI - SPR

WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI - SPR Załącznik do Uchwały Nr 1746/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 listopada 2016 r. WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA 4.5.2 NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI - SPR REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia.

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia. Możliwości finansowania projektów budowlanych w Polsce ze środków UE w świetle nowej perspektywy finansowania 2014-2020 Warszawa, 24 września 2013 r. 1 Dotychczasowe doświadczenia Skutecznie korzystamy

Bardziej szczegółowo

Kraków, 4 grudnia 2015 r.

Kraków, 4 grudnia 2015 r. TRANSPORT, KOMUNIKACJA, PARKINGI Polityka transportowa Uchwała Nr XVIII/225/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie przyjęcia Polityki Transportowej dla Miasta Krakowa na lata 2007 2015.

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie MRPO , ,00 0, ,00 0,00 Niezłożony

Dofinansowanie MRPO , ,00 0, ,00 0,00 Niezłożony Stan wdrażania projektów ujętych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach go Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 Działa Numer wniosku Wnioskodawca Tytuł Wartość

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA DROGI SUBREGIONALNE - SPR

WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA DROGI SUBREGIONALNE - SPR Załącznik do Uchwały Nr 1639 /16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 listopada 2016 r. WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH MAŁOPOLSKA ZACHODNIA Lp. 1 Numer karty projektu RPOWM/SPR/MZ/2015/7.1.3/8 Nazwa

Bardziej szczegółowo

Kontrakt terytorialny dla województwa zachodniopomorskiego. www.wzp.pl

Kontrakt terytorialny dla województwa zachodniopomorskiego. www.wzp.pl Kontrakt terytorialny dla województwa zachodniopomorskiego Kontrakt terytorialny założenia Kontrakt terytorialny to umowa zawarta pomiędzy rządem a samorządem województwa, w której wskazane zostaną cele

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie MRPO , ,00 0, ,00 0,00 Niezłożony

Dofinansowanie MRPO , ,00 0, ,00 0,00 Niezłożony Stan wdrażania projektów ujętych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach go Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 Działa Numer wniosku Wnioskodawca Tytuł Wartość

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK NR 9. Poradnie chorób zaka nych na terenie województwa małopolskiego. czy w strukturze ZOZ-u jest poradnia chorób zaka

ZAŁACZNIK NR 9. Poradnie chorób zaka nych na terenie województwa małopolskiego. czy w strukturze ZOZ-u jest poradnia chorób zaka ZAŁACZNIK NR 9. Porad chorób na tere województwa małopolskiego. czy w strukturze ZOZ-u jest poradnia chorób? 1 bocheński Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" 2 brzeski

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Małopolskiego. Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Małopolskiego. Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Małopolskiego Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego 2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 2019r. 2020r. 2021r. 2022r. 2023r. 2024r. 2025r. 2026r. 2027r. 2028r.

Bardziej szczegółowo

Sławomir Piróg Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Sławomir Piróg Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego System ratownictwa medycznego w Małopolsce na przykładzie projektu Budowa zintegrowanych systemów monitoringu satelitarnego w Małopolsce Sławomir Piróg Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego KONFERENCJA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 297/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 marca 2014 roku

Uchwała Nr 297/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 marca 2014 roku Uchwała Nr 297/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 1459/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia listy

Bardziej szczegółowo

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 1 Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działania inwestycyjne w RPO Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego CELE STAWIANE PRZED NOWYM OKRESEM

Bardziej szczegółowo

Schemat B Minimalna kwota wsparcia wynosi: PLN Maksymalna kwota wsparcia wynosi: PLN

Schemat B Minimalna kwota wsparcia wynosi: PLN Maksymalna kwota wsparcia wynosi: PLN 1 Zmienia się Uchwałę Nr 938/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Uszczegółowienia Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zmienioną

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja kontraktu terytorialnego wojewódzywa śląskiego w zakresie zasad realizacji RPO WSL

Aktualizacja kontraktu terytorialnego wojewódzywa śląskiego w zakresie zasad realizacji RPO WSL Aktualizacja kontraktu terytorialnego wojewódzywa śląskiego w zakresie zasad realizacji RPO WSL 2014-2020 Kontrakt Terytorialny Nowy instrument służący: Koordynacji działań administracji rządowej i samorządowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1163/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 października 2011 roku

Uchwała Nr 1163/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 października 2011 roku Uchwała Nr 1163/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 października 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 1468/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru projektów

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA DROGI SUBREGIONALNE - SPR

WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA DROGI SUBREGIONALNE - SPR Załącznik do Uchwały Nr 752/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 maja 2016 r. WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH MAŁOPOLSKA ZACHODNIA Lp. 1 Numer karty projektu RPOWM/SPR/MZ/2015/7.1.3/8 Nazwa Projektodawcy

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu. Województwa Małopolskiego. na rok Jacek Krupa Marszałek

Projekt budżetu. Województwa Małopolskiego. na rok Jacek Krupa Marszałek Projekt budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2017 Jacek Krupa Marszałek Województwa Małopolskiego Budżet 2017 założenia konstrukcyjne Założenia makroekonomiczne: przewidywana inflacja przewidywany

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu WM w latach

Dochody budżetu WM w latach Miliony zł Dochody budżetu WM w latach 2011-2017 (plan na 01.01) 1 682 1 600 1 400 1 200 683 1 000 800 600 400 999 200 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 dochody Województw a bez środków zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Budowa KST, linia N-S, etap II A (Rondo Grzegórzeckie ul. Golikówka) wraz z ul. Kuklińskiego

Budowa KST, linia N-S, etap II A (Rondo Grzegórzeckie ul. Golikówka) wraz z ul. Kuklińskiego S-3 N O W E L I N I E T R A M W A J O W E S-3.1 Budowa KST, linia N-S, etap II A (Rondo Grzegórzeckie ul. Golikówka) wraz z ul. Kuklińskiego Budowa linii tramwajowej i sieci trakcyjnej do os. Lipska wraz

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Polak Marszałek Województwa Lubuskiego

Elżbieta Polak Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak Marszałek Województwa Lubuskiego Perspektywa Finansowa 2014-2020 82,5 mld euro dla Polski! 906 mln euro dla Lubuskiego! 653,4 mln euro Projekty twarde 252,69 mln euro Projekty miękkie Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie poprawy jakości powietrza ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Finansowanie poprawy jakości powietrza ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Finansowanie poprawy jakości powietrza ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie podsumowanie i wnioski na przyszłość prezentuje: Robert Bażela Kierownik Zespołu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZŁOŻONYCH KART PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY W RAMACH PODDZIAŁANIA STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ - SPR

WYKAZ ZŁOŻONYCH KART PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY W RAMACH PODDZIAŁANIA STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ - SPR WYKAZ ZŁOŻONYCH KART PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY dofinansowanie 1 RPOWM/SPR/KOM/2016/3.1.2/1 Gmina Krzeszowice Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Miękini, w gminie Krzeszowice

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ciągu drogowego ul. Grota-Roweckiego - ul. Bobrzyńskiego oraz budowa linii tramwajowej do III Kampusu UJ wraz z terminalem autobusowym

Przebudowa ciągu drogowego ul. Grota-Roweckiego - ul. Bobrzyńskiego oraz budowa linii tramwajowej do III Kampusu UJ wraz z terminalem autobusowym S-3 N O W E L I N I E T R A M W A J O W E S-3.1 Przebudowa ciągu drogowego ul. Grota-Roweckiego - ul. Bobrzyńskiego oraz budowa linii tramwajowej do III Kampusu UJ wraz z terminalem autobusowym Budowa

Bardziej szczegółowo

Województwo Małopolskie

Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie 20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 33-380 Krynica, Świdzińskiego 4, tel.: 18 4146211 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1066 UCHWAŁA NR 224 RADY MINISTRÓW. z dnia 4 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1066 UCHWAŁA NR 224 RADY MINISTRÓW. z dnia 4 listopada 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1066 UCHWAŁA NR 224 RADY MINISTRÓW z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Kampania 2008/2009 r. Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji pożytku publicznego

Kampania 2008/2009 r. Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji pożytku publicznego Kampania 2008/2009 r. Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji pożytku publicznego 1. Charakterystyka Kampanii. Kampania miała na celu popularyzować i promować idę odpisu

Bardziej szczegółowo

Efekty modernizacji linii kolejowych w perspektywie 2007-2013

Efekty modernizacji linii kolejowych w perspektywie 2007-2013 Kolej nowoczesnych technologii Kolej nowoczesnych technologii Efekty modernizacji linii kolejowych w perspektywie 2007-2013 Józefa Majerczak Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Kraków, dnia

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie. Strategia zmiany. Marek Sowa. Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1

Fundusze Europejskie. Strategia zmiany. Marek Sowa. Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Fundusze Europejskie Strategia zmiany Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Cele programu regionalnego: wzmocnienie pozycji konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WYBORÓW. Przedstawiciel Okręgowej Komisji Wyborczej. Liczba mandatów P pielęgniarek A - położnych. Data i godz. zebrania wyborczego

HARMONOGRAM WYBORÓW. Przedstawiciel Okręgowej Komisji Wyborczej. Liczba mandatów P pielęgniarek A - położnych. Data i godz. zebrania wyborczego HARMONOGRAM WYBORÓW Przedstawiciel Okręg ul. Kopernika 23 1. Godz. 8.30 7A Okręg Kliniki Zabiegowe 2. Godz. 9.30 1 Okręg Kliniki Zachowawcze 3. Godz. 10.30 15P Okręg ul. Skawińska 4. DPS Helclów NZOZ Dom-Med.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 13.5 STRATEGII ZIT SOM

ZAŁĄCZNIK NR 13.5 STRATEGII ZIT SOM ZAŁĄCZNIK NR 13.5 STRATEGII ZIT SOM LISTA PROPONOWANYCH DO REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ OBJĘTYCH KONTRAKTEM TERYTORIALNYM DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r.

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r. Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Lublin, 26.06.2013 r. Logika procesu programowania RPO WL na lata 2014-2020 Główne założenia wydatkowania środków

Bardziej szczegółowo

Inwestycje zrealizowane, realizowane i planowane do realizacji na sieci dróg krajowych do 2020 roku

Inwestycje zrealizowane, realizowane i planowane do realizacji na sieci dróg krajowych do 2020 roku Inwestycje zrealizowane, realizowane i planowane do realizacji na sieci dróg krajowych do 2020 roku KRAKÓW, PAŹDZIERNIK 2012 r. SIEĆ DRÓG KRAJOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Drogi krajowe województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE. Modernizacja infrastruktury kolejowej na terenie. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE. Modernizacja infrastruktury kolejowej na terenie. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE Modernizacja infrastruktury kolejowej na terenie województwa małopolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE Zakład Linii Kolejowych

Bardziej szczegółowo

Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego

Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski 28 września 2011 r. Bukowina Tatrzańska HARMONOGRAM ZMIANY Planu Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Perspektywa województwa podkarpackiego

Perspektywa województwa podkarpackiego Potencjalne tematy współpracy pomiędzy subregionem tarnowskim a ośrodkami województwa podkarpackiego: Mielcem i Dębicą Perspektywa województwa podkarpackiego Jerzy Rodzeń Dyrektor Departamentu Strategii

Bardziej szczegółowo

Projekt zintegrowany LIFE. Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Małopolska w zdrowej atmosferze

Projekt zintegrowany LIFE. Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Małopolska w zdrowej atmosferze Projekt zintegrowany LIFE Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Małopolska w zdrowej atmosferze Strategia poprawy jakości powietrza Jakość powietrza w Małopolsce należy do

Bardziej szczegółowo

Obniżenie emisji dwutlenku węgla w Gminie Raba Wyżna poprzez wymianę kotłów opalanych biomasą, paliwem gazowym

Obniżenie emisji dwutlenku węgla w Gminie Raba Wyżna poprzez wymianę kotłów opalanych biomasą, paliwem gazowym Lista wniosków o dofinansowanie projektów, które uzyskały POZYTYWNY wynik oceny na etapie oceny formalnej złożonych w ramach konkursu nr RPMP.04.04.02-IZ.00-12-101/16, dla Działania 4.4 Redukcja emisji

Bardziej szczegółowo

Transport i Komunikacja w Małopolsce do 2020 roku szanse i zagrożenia

Transport i Komunikacja w Małopolsce do 2020 roku szanse i zagrożenia Transport i Komunikacja w Małopolsce do 2020 roku szanse i zagrożenia Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Strategy 1/53 2/53 FINANSOWANIE DRÓG SAMORZĄDOWYCH Samorządowe inwestycje drogowe finansowane są

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE KOMPLEMENTARNE DLA SIECI DRÓG KRAJOWYCH. Lesław Kornak Dyrektor Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego UMWP

INWESTYCJE KOMPLEMENTARNE DLA SIECI DRÓG KRAJOWYCH. Lesław Kornak Dyrektor Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego UMWP INWESTYCJE KOMPLEMENTARNE DLA SIECI DRÓG KRAJOWYCH Lesław Kornak Dyrektor Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego UMWP Sieć dróg wojewódzkich województwa podkarpackiego Łączna długość dróg

Bardziej szczegółowo

Program Dziedzictwo i przemysły czasu wolnego

Program Dziedzictwo i przemysły czasu wolnego Nr Nazwa Formuła realizacji (SWM) Tryb realizacji Operator / koordynator Kluczowi partnerzy MRPO Kontrakt Terytorialny Program Dziedzictwo i przemysły czasu wolnego 1.1 Przeszłość przyszłości. Prace konserwatorskie,

Bardziej szczegółowo

Wartość całkowita (w PLN)

Wartość całkowita (w PLN) WYKAZ ZŁOŻONYCH KART PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY LP Gmina Projektodawca Tytuł projektu 1 Gmina Proszowice Gmina Proszowice 2 Gmina Koszyce Gmina Koszyce Wymiana starych kotłów

Bardziej szczegółowo

Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej

Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Stowarzyszenie Metropolia Poznań Linie kolejowe w obszarze aglomeracji poznańskiej. Kaczmarek T., Bul R. : Diagnoza społecznego zapotrzebowania na usługi transportowe Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

Bardziej szczegółowo

nie 1) Poradnia Chorób Zakaźnych ul. Mostowa, 33-100 Tarnów 2) Przykliniczna Poradnia Chorób Zakaźnych ul. Śniadeckich, Kraków. Nie wymagana umowa

nie 1) Poradnia Chorób Zakaźnych ul. Mostowa, 33-100 Tarnów 2) Przykliniczna Poradnia Chorób Zakaźnych ul. Śniadeckich, Kraków. Nie wymagana umowa ZAŁACZNIK NR 8. Porad chorób na tere województwa małopolskiego. l.p. powiat nazwa podmiotu czy w strukturze podmiotu jest poradnia chorób? uwagi oraz informacje, czy podmiot posiada stosowną 1 bocheński

Bardziej szczegółowo

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie PORADNIE PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNE W MAŁOPOLSCE Niepubliczna Poradania Psychologiczno - Pedagogiczna Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków Ul. Basztowa 15 31-143 Kraków tel. 012 4225599, fax.

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ciągu drogowego ul. Grota-Roweckiego - ul. Bobrzyńskiego oraz budowa linii tramwajowej do III Kampusu UJ wraz z terminalem autobusowym

Przebudowa ciągu drogowego ul. Grota-Roweckiego - ul. Bobrzyńskiego oraz budowa linii tramwajowej do III Kampusu UJ wraz z terminalem autobusowym S-3 N O W E L I N I E T R A M W A J O W E S-3.1 Przebudowa ciągu drogowego ul. Grota-Roweckiego - ul. Bobrzyńskiego oraz budowa linii tramwajowej do III Kampusu UJ wraz z terminalem autobusowym Budowa

Bardziej szczegółowo

PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W KRAKOWIE

PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W KRAKOWIE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W KRAKOWIE Tadeusz Trzmiel Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa Szkielet perspektywicznego

Bardziej szczegółowo

Priorytety ZWM w zakresie polityki regionalnej na rzecz rozwoju gospodarczego

Priorytety ZWM w zakresie polityki regionalnej na rzecz rozwoju gospodarczego XXXVI posiedzenie Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Kluczowe zadania dla Regionu: 1. Finalizacja pakietu planowania strategicznego

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcia strategiczne dla Małopolski Zachodniej

Przedsięwzięcia strategiczne dla Małopolski Zachodniej II KONFERENCJA SUBREGIONALNA Przedsięwzięcia strategiczne dla Małopolski Zachodniej Podsumowanie dotychczasowej debaty oraz dyskusja nad propozycjami projektów subregionalnych PODSUMOWANIE 1. EDYCJI KONFERENCJI

Bardziej szczegółowo

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ Warszawa, 7 lipca 2014 r.

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ Warszawa, 7 lipca 2014 r. Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ Warszawa, 7 lipca 2014 r. Plan prezentacji 1. Założenia prac 2. Przebieg prac 3. Cele i kierunki

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETOWE PROJEKTY INWESTYCYJNE TRANSPORT DROGOWY

PRIORYTETOWE PROJEKTY INWESTYCYJNE TRANSPORT DROGOWY Opracowanie: Miejski Zarząd Baz Danych 26 rzeki obwodnice miejskie drogi główne drogi drugorzędne ulice koleje PRIORYTETOWE PROJEKTY INWESTYCYJNE TRANSPORT DROGOWY 1 Rozbudowa i modernizacja układu drogowego

Bardziej szczegółowo

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1458 /10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji. 400 mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A. -

Okres realizacji. 400 mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A. - Załącznik nr 2 do Programu rozwoju transportowej województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020 L.p. Nazwa zadania Szacunkowy koszt całkowity brutto (PLN) 1 Budowa linii kolejowej Nr 582 Czarnca - Włoszczowa

Bardziej szczegółowo

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 XXV POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO STAN REALIZACJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 Kielce, 13 marca 2015 r. dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

II posiedzenie forum subregionalnego. Algorytm podziału alokacji subregionalnej RPO WM 2014-2020

II posiedzenie forum subregionalnego. Algorytm podziału alokacji subregionalnej RPO WM 2014-2020 II posiedzenie forum subregionalnego Algorytm podziału alokacji subregionalnej RPO WM 2014-2020 Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Myślenice, 22 maja 2014 r. ZMIANA DELIMITACJI KRAKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Wykaz działań i beneficjenci mogący ubiegać się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i kryteria naboru projektów drogowych Departament Zarządzania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE wykaz placówek lecznictwa odwykowego. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE wykaz placówek lecznictwa odwykowego. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE wykaz placówek lecznictwa odwykowego Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki m. Kraków chrzanowski gorlicki krakowski Poradnia dla Osób z Problemem Alkoholowym wotuw@babinski.pl

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć planowanych na lata 2015-2020

Wykaz przedsięwzięć planowanych na lata 2015-2020 Wykaz przedsięwzięć planowanych na lata 2015-2020 Lokalizacja inwestycji na terenie województwa małopolskiego 1. Obwodnica zachodnia Chrzanowa - budowa obwodnicy 2,7 km - budowa rond 2 szt. - budowa ekranów

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce. Patryk Zakrzewski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce. Patryk Zakrzewski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce Patryk Zakrzewski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce Województwo Małopolskie kontynuując swoje działania

Bardziej szczegółowo

Osie priorytetowe Gospodarka Innowacje Technologie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej

Osie priorytetowe Gospodarka Innowacje Technologie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej RPO WZ 2014-2020 Osie priorytetowe 1. Gospodarka Innowacje Technologie 2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego 3. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej 4. Dostosowanie do zmian klimatu 5. Rozwój naturalnego

Bardziej szczegółowo

euro na EURO Podpisanie Umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO Warszawa, r Finansowanie projektów infrastrukturalnych w ramach PO IiŚ (mln

Bardziej szczegółowo

Centralny Port Komunikacyjny w systemie połączeń kolejami dużych prędkości (KDP) i regionalnych

Centralny Port Komunikacyjny w systemie połączeń kolejami dużych prędkości (KDP) i regionalnych IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Bezpieczeństwo i niezawodność w lotnictwie oraz rozwój lotnictwa w regionach Centralny Port Komunikacyjny w systemie połączeń kolejami dużych prędkości (KDP)

Bardziej szczegółowo

Subregionalny Program Rozwoju do roku Joanna Urbanowicz Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM

Subregionalny Program Rozwoju do roku Joanna Urbanowicz Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020 Joanna Urbanowicz Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM SPR wprowadzenie Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020: Jest instrumentem służącym wdrożeniu

Bardziej szczegółowo

Program rewitalizacji istniejącej linii kolejowej Kraków - Zakopane. Zakopane, 23 października 2015 r.

Program rewitalizacji istniejącej linii kolejowej Kraków - Zakopane. Zakopane, 23 października 2015 r. Program rewitalizacji istniejącej linii kolejowej Kraków - Zakopane Zakopane, 23 października 2015 r. Istniejące połączenie kolejowe Krakowa z Zakopanem Aktualny przebieg trasy a) Linia kolejowa nr 91

Bardziej szczegółowo

Maciej Musiał : Partnerstwo dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w kontekście Krajowej Polityki Miejskiej.

Maciej Musiał : Partnerstwo dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w kontekście Krajowej Polityki Miejskiej. Maciej Musiał : Partnerstwo dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w kontekście Krajowej Polityki Miejskiej. Partnerstwo dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Województwo Wielkopolskie Miasto Poznań Powiat

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata podsumowanie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata podsumowanie Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - podsumowanie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Rozwoju Regionalnego Marzec 2017 r. RPO WSL 2007-2013 alokacja w podziale

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny Oddział Leczenia Odwykowego Alkoholików Zamkowa 16 32-652 Bulowice tel.: 033 845 27 31

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny Oddział Leczenia Odwykowego Alkoholików Zamkowa 16 32-652 Bulowice tel.: 033 845 27 31 Andrychów NZOZ MEDICAN Poradnia Leczenia Uzależnień Metalowców 10 34-120 Andrychów tel.: 033 875 10 36 Bochnia NZOZ "SANUS" Poradnia Zdrowia Psychicznego Konstytucji 3 32-700 Bochnia tel.: 014 612 36 55

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA I HARMONOGRAM PRAC NAD PRZEDSIĘWZIĘCIAMI SUBREGIONALNYMI

UWARUNKOWANIA I HARMONOGRAM PRAC NAD PRZEDSIĘWZIĘCIAMI SUBREGIONALNYMI UWARUNKOWANIA I HARMONOGRAM PRAC NAD PRZEDSIĘWZIĘCIAMI SUBREGIONALNYMI Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (1) Uwarunkowania i ograniczenia

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ TOMASZ KUŹNIAR WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA OŚ PRIORYTETOWA I Innowacyjna Polska Wschodnia Priorytet Inwestycyjny 1.2 Zwiększenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie B+R. Przykładowe typy projektów: Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Miasta w nowej perspektywie finansowej 2014 2020

Miasta w nowej perspektywie finansowej 2014 2020 Miasta w nowej perspektywie finansowej 2014 2020 Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju *** VIII Międzynarodowa Konferencja

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju Sądecczyzny w perspektywie do 2020 roku

Szanse rozwoju Sądecczyzny w perspektywie do 2020 roku Szanse rozwoju Sądecczyzny w perspektywie do 2020 roku Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Nowy Sącz 14 maja 2014 r. Nowy Sącz -charakterystyka polifunkcyjny charakter ośrodka subregionalnego

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKA. Baza instytucji

MAŁOPOLSKA. Baza instytucji Baza instytucji MAŁOPOLSKA 1. Powiat bocheński Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Osiedle Urocze Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależniania od Alkoholu poradnia_terapii_bochnia@interia.pl Ul. Storynka

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROGRAMU STRATEGICZNEGO TRANSPORT I KOMUNIKACJA

ZAŁOŻENIA PROGRAMU STRATEGICZNEGO TRANSPORT I KOMUNIKACJA ZAŁOŻENIA PROGRAMU STRATEGICZNEGO TRANSPORT I KOMUNIKACJA Lipiec 2012 1 Cel główny: Wysoka zewnętrzna i wewnętrzna dostępność komunikacyjna regionu dla konkurencyjności gospodarczej i spójności przestrzennej.

Bardziej szczegółowo

LINIE TRAMWAJOWE. Budowa linii tramwajowej KST, etap II B (ul. Lipska - ul. Wielicka)

LINIE TRAMWAJOWE. Budowa linii tramwajowej KST, etap II B (ul. Lipska - ul. Wielicka) S - 1 LINIE TRAMWAJOWE S-1.2 Budowa linii tramwajowej KST, etap II B (ul. Lipska - ul. Wielicka) Budowa linii tramwajowej na odcinku ul. Lipska - ul. Wielicka o długości ok. 1,4 km (podwójnego toru), w

Bardziej szczegółowo

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1151/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4

Bardziej szczegółowo