MAŁOPOLSKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAŁOPOLSKA 2014-2020"

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKA

2 KONTRAKT TERYTORIALNY DLA MAŁOPOLSKI INFORMACJA W SPRAWIE WSTĘPNEJ LISTY PRZEDSIĘWZIĘĆ MAREK SOWA MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

3 (1) NOWY KONTRAKT TERYTORIALNY: GŁÓWNE ZAŁOŻENIA lepsza koordynacja polityk i projektów rządowych w regionach ustalenie listy przedsięwzięć priorytetowych oraz źródeł ich finansowania w ramach funduszy europejskich lub ewentualnie innych instrumentów krajowych określenie udziału RPO w wypełnianiu limitów koncentracji tematycznej środków przyjętych dla kraju uzgodnienie ewentualnych odstępstw od przyjętego podziału interwencji pomiędzy RPO i programy krajowe zastąpienie dotychczasowego kontraktu wojewódzkiego tj. technicznej umowy o zasadach udzielania i rozliczania dotacji rozwojowej na realizację RPO

4 (2) KONTRAKT TERYTORIALNY: PRACE NA POZIOMIE KRAJOWYM Umowa Partnerstwa wstępny projekt UP + konsultacje społeczne przyjęcie UP przez Radę Ministrów + negocjacje z Komisją Europejską Programy operacyjne Kontrakt terytorialny wstępne projekty + konsultacje społeczne i RPO mandaty negocjacyjne: rządowy i samorządowe uruchomienie 1 fazy negocjacji przyjęcie programów przez RM / zarządy województw negocjacje + z Komisją Europejską projekty 16 kontraktów terytorialnych uruchomienie 2 fazy negocjacji II poł I poł. 2014

5 (3) KONTRAKT TERYTORIALNY: PRACE NAD MANDATEM REGIONALNYM sierpnia 14 sierpnia 26 sierpnia 9 września do końca września październik przekazanie wstępnej listy przedsięwzięć do MRR na potrzeby roboczych konsultacji z resortami uruchomienie konsultacji społecznych wstępnej listy przedsięwzięć (termin: do 30 sierpnia) informacja i dyskusja na temat wstępnej listy przedsięwzięć na Sesji Sejmiku Województwa prezentacja wstępnej listy przedsięwzięć wraz z wynikami konsultacji podczas konferencji regionalnej konsultacje z projektodawcami w celu weryfikacji przedsięwzięć w odniesieniu do ich zakresu i wartości opracowanie regionalnego mandatu negocjacyjnego i uzyskanie gotowości do rozpoczęcia negocjacji z MRR

6 (4) KONTRAKT TERYTORIALNY: WSTĘPNA LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ STATUS stanowi podsumowanie 1 etapu prac nad mandatem negocjacyjnym strony samorządowej prezentuje szeroką listę przedsięwzięć strategicznych dla Małopolski, które na obecnym etapie rozważane są w kontekście objęcia kontraktem będzie przedmiotem dalszej weryfikacji w oparciu o: wyniki konsultacji z projektodawcami (weryfikacja wstępnie deklarowanych zakresów rzeczowych i wartości) uwagi i opinie Radnych Województwa wyniki konsultacji społecznych priorytetyzację potrzeb (ranking + realne uzasadnienie) finalną treść rządowego mandatu negocjacyjnego

7 * W przypadku przedsięwzięć, których wartość szacowana była wariantowo w wyliczeniach końcowych uwzględniono kwoty maksymalne. Podane szacunki nie uwzględniają projektów, dla których na obecnym etapie brak danych dotyczących wartości. (5) KONTRAKT TERYTORIALNY: WSTĘPNA LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ W LICZBACH Obszar tematyczny Liczba przedsięwzięć priorytetowych Szacunkowa wartość (mln zł)* 0_Przedsięwzięcia wielotematyczne _ Gospodarka wiedzy i aktywności _ Dziedzictwo i przemysły czasu wolnego _ Infrastruktura dla dostępności komunikacyjnej ,5 4_ Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i społeczne _ Zarządzanie rozwojem województwa 1 145,5 SUMA

8 (6) KONTRAKT TERYTORIALNY: FINANSOWANIE PROJEKTÓW ZAKRES OCZEKIWAŃ BP RPO + RPO + BP RPO / LD BP zapewnienie wsparcia w programie krajowym: projekt indywidualny lub koperta regionalna zapewnienie wsparcia w programie krajowym oraz montaż finansowy z udziałem środków budżetu państwa uzgodnienie komplementarnego wsparcia na realizację kompleksowych przedsięwzięć wymagających zaangażowania zarówno środków programu krajowego, jak i RPO deklaracja zapewnienia wsparcia w RPO oraz montaż finansowy z udziałem środków budżetu państwa deklaracja zapewnienia wsparcia w RPO, w ramach ewentualnego odstępstwa od linii demarkacyjnej zapewnienie wsparcia ze środków budżetu państwa

9 0_PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOTEMATYCZNE 1. PROGRAM KRAKÓW NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI 1. Park naukowo-technologiczny Branice 2. Rozbudowa ul. Igołomskiej wraz z budową parkingu Park & Ride 3. Centrum logistyczne Strefa Aktywności Gospodarczej RPO + 2. WSPARCIE ROZWOJU MIAST SUBREGIONALNYCH 1. Miasta główne ośrodki w subregionach: TARNÓW NOWY SĄCZ OŚWIĘCIM NOWY TARG 2. Miasta o szczególnym znaczeniu dla państwa lub funkcjach symbolicznych, w tym: ZAKOPANE KRYNICA ZDRÓJ

10 1_ GOSPODARKA WIEDZY I AKTYWNOŚCI 3. MAŁOPOLSKI PROGRAM WSPIERANIA TALENTÓW 1. Małopolski fundusz stypendialny dla studentów i doktorantów 2. IKAR Inkubator Kreatywności Artystycznej w Regionie BP 4. CENTRUM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W MAŁOPOLSCE 5. MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO, W OPARCIU O CENTRA KOMPETENCJI ZAWODOWYCH, W TYM PAŃSTWOWE WYŻSZE SZKOŁY ZAWODOWE 6. INFRASTRUKTURA BADAWCZA JEDNOSTEK NAUKOWYCH W OBSZARZE SPECJALIZACJI KRAJOWEJ I REGIONALNEJ INWESTYCJE REKOMENDOWANE DO PROGRAMU KRAJOWEGO 1. Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS 2. Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej, Instytut Fizyki Jądrowej PAN 3. Konsorcjum dla Odlewnictwa i Metalurgii FOUNDRYMET, AGH wraz z Instytutem Odlewnictwa w Krakowie oraz Instytutem Metalurgii Żelaza w Gliwicach 4. Centrum Badawczo-Rozwojowe Wydziału Chemii, UJ INWESTYCJE REKOMENDOWANE DO PROGRAMU REGIONALNEGO 5. Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego, Politechnika Krakowska 6. Małopolskie Centrum Biotechnologii, UJ 7. Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ i UR Etap II 8. Rozbudowa zasobów obliczeniowych komputerów dużej mocy AGH, ACK Cyfronet RPO + BP 1-4: 5-8: RPO + BP / LD

11 1_ GOSPODARKA WIEDZY I AKTYWNOŚCI 7. ROZWÓJ REGIONALNYCH CENTRÓW INNOWACJI 1. Park naukowo-technologiczny Miękinia 2. Tarnowskie gniazda innowacyjnych specjalizacji: Regionalny Park Naukowo-Technologiczny 3. Centrum Kreatywności i Dizajnu 4. Małopolskie Parki Inteligentnej Specjalizacji 8. INICJATYWY NA RZECZ ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ, W TYM WSPARCIE ZWROTNE (POŻYCZKI I PORĘCZENIA) DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ 9. PROGRAM STAŻOWY ORAZ WOLONTARYJNY DLA OSÓB MŁODYCH (W WIEKU LATA) RPO/LD

12 2_ DZIEDZICTWO I PRZEMYSŁY CZASU WOLNEGO 10. UZUPEŁNIENIE FUNKCJI METROPOLITALNYCH KRAKOWA BUDOWA CENTRUM MUZYKI 11. PAKIET PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH WSPIERANIA OBIEKTÓW DZIEDZICTWA: UNESCO I POMNIKI HISTORII 12. PAKIET PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH WSPIERANIA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH ORAZ ROZWOJU ZASOBÓW KULTURY 13. REWITALIZACJA MIAST SUBREGIONALNYCH + RPO 14. OCHRONA I ZAGOSPODAROWANIE OTOCZENIA ZBIORNIKÓW WODNYCH + RPO 15. OCHRONA I ZAGOSPODAROWANIE PUSTYNI BŁĘDOWSKIEJ + RPO

13 3_ INFRASTRUKTURA DLA DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ 16. POPRAWA DOSTĘPNOŚCI KOLEJOWEJ KRAKOWA W WYMIARZE REGIONALNYM, KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM 1. Budowa nowej linii kolejowej Podłęże Szczyrzyc Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka Nowy Sącz w ramach projektu Budowa nowej linii kolejowej Podłęże Szczyrzyc Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja odcinka linii kolejowej Nowy Sącz Muszyna gr. państwa i Chabówka Nowy Sącz (133 km) 2. Rozbudowa CMK poprawiająca szybkość połączenia z Krakowem i Katowicami 17. MODERNIZACJA I REHABILITACJA LINII KOLEJOWYCH: 1. Linia E-30 na odcinku Kraków Główny Towarowy Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej na odcinku Kraków Główny Kraków Płaszów Bieżanów (19,8 km) 2. Linia nr 93 na odcinku Trzebinia Oświęcim Czechowice Dziedzice (44,5 km) 3. Linia nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina Sucha Beskidzka Chabówka Zakopane wraz z budową łącznicy w Suchej Beskidzkiej (126,1 km) 4. Linie nr 138, 161, 180, 654, 655, 657, 658, 699 na odcinku Dorota/Chorzów Stary Mysłowice Brzezinka Oświęcim (52,2 km) 5. Linia nr 94 na odcinku Kraków Płaszów Skawina Oświęcim (61,6 km) 6. Linie nr 62, 660 na odcinku Tunel Bukowno Sosnowiec Płd. (82,7 km) 7. Linia Katowice Kraków (szybkie połączenie) 8. Linia nr 117 na odcinku Wadowice granica województwa 9. Linia nr 96 na odc. Łowczów Stróże Muszyna granica państwa oraz nr 105 Muszyna Krynica: Łowczów Stróże; Stróże Nowy Sącz; Nowy Sącz Muszyna; Muszyna Krynica 10. Zagwarantowanie finansowania zadań rozpoczętych i niezrealizowanych w okresie

14 3_ INFRASTRUKTURA DLA DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ 18. KONTYNUACJA ROZWOJU MPL KRAKÓW-BALICE 1. Rozbudowa infrastruktury lotniskowej w zakresie dotyczącym pasa startowego 19. USPRAWNIENIE POŁĄCZEŃ W KORYTARZU PÓŁNOC-POŁUDNIE W SIECI WSPOMAGAJĄCEJ SIEĆ TEN-T 1. Budowa północnej obwodnicy Krakowa w ciągu drogi S7 2. Budowa odc. drogi S7 Igołomska węzeł Christo Botewa 3. Budowa odc. drogi S7 Lubień Rabka 4. Budowa odc. drogi S7 gr. woj. świętokrzyskiego węzeł Igołomska 5. Budowa drogi ekspresowej Brzesko (zach. obwodnicą Brzeska) Nowy Sącz 6. Budowa Beskidzkiej Drogi Integracyjnej 7. Budowa odc. DK 47 Rdzawka Nowy Targ 8. Budowa drogi S1 od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej wraz z Obwodnicą Oświęcimia 9. Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej wraz z budową parkingu Park & Ride 20. USPRAWNIENIE POŁĄCZEŃ W KORYTARZU WSCHÓD-ZACHÓD W SIECI WSPOMAGAJĄCEJ SIEĆ TEN-T 1. DK 28 Nowy Sącz Skomielna Biała 2. DK 44 Oświęcim Skawina Kraków: 3. DK 79 Zabierzów Krzeszowice Byczyna

15 3_ INFRASTRUKTURA DLA DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ 21. ROZWÓJ ZINTEGROWANEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO W KRAKOWIE I AGLOMERACJI KRAKOWSKIEJ 1. Budowa linii tramwajowej KST (etap III) os. Krowodrza Górka os. Górka Narodowa oraz parkingu Park&Ride, a także estakady w ciągu ul. Opolskiej 2. Budowa Trasy Łagiewnickiej wraz z linią tramwajową w Krakowie oraz parkingu Park&Ride 3. Rozszerzenie systemu informacji pasażerskiej, priorytetów komunikacji zbiorowej w Krakowie 4. Rozbudowa linii tramwajowej KST (etap II B) wraz z układem drogowym (Lipska Wielicka) 5. Koncepcja premetra /metra w Krakowie 6. Szybka Kolej Aglomeracyjna budowa przystanków kolejowych na terenie Miasta Krakowa 22. ROZPROWADZENIE RUCHU ZE ZJAZDÓW Z AUTOSTRADY A4 1. Węzeł BOCHNIA : Budowa połączenia autostrady A4 z DK nr 4 węzeł Bochnia 2. Budowa Węzła RUDNO wraz z budową połączeń drogowych pomiędzy gminami Zator Spytkowice Alwernia Wola Filipowska 3. Budowa nowego węzła na autostradzie A4 w Podłężu oraz połączenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych 4. Węzeł KRZYŻ : (a) Budowa połączenia autostrady A4 węzeł Krzyż z DK nr 4 węzeł Ładna ; (b) Budowa połączenia autostrady A4 węzeł Krzyż z DW 977 węzeł "Tuchowski" 5. Węzeł BRZESKO : Budowa połączenia autostrady A4 z DW nr 768 węzeł Brzesko 6. Węzeł WIERZCHOSŁAWICE : (a) Budowa połączenia autostrady A4 z DW nr 975 węzeł Wierzchosławice (b) Budowa połączenia węzła A4 w Wierzchosławicach z SAG w Tarnowie 7. Węzeł BYCZYNA : Budowa połączenia autostrady A4 poprzez węzeł Byczyna z istniejącą regionalną siecią drogową + RPO

16 3_ INFRASTRUKTURA DLA DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ 23. BUDOWA OBWODNIC/OBEJŚĆ MIAST DOTKNIĘTYCH WYSOKĄ UCIĄŻLIWOŚCIĄ RUCHU TRANZYTOWEGO W CIĄGACH DRÓG KRAJOWYCH: 1. Zabierzowa w ciągu DK79 2. Tarnowa przełożenie DK73 odcinek węzeł Krzyż w ciągu autostrady A4 Kraków Tarnów do węzła Lwowska w Tarnowie w ciągu DK4 Kraków Tarnów 3. Brzeska w ciągu DK75 połączenie A4 i DK4 (4) 4. Nowego Sącza (Chełmca) w ciągu DK28 5. Skawiny (etap IV i V) 6. Zatora w ciągu DK28 7. Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu DK73 8. Nowego Targu w ciągu DK49 9. Gorlic w ciągu DK Limanowej w ciągu DK Chrzanowa w ciągu DK MODERNIZACJA DRÓG KRAJOWYCH: 1. DK 73 Tarnów Dąbrowa Tarnowska 2. DK 73 Dąbrowa Tarnowska Szczucin 3. DK 47 Nowy Targ Zakopane 4. DK 49 Nowy Targ Jurgów (granica państwa) 5. DK 94 Kraków Olkusz

17 3_ INFRASTRUKTURA DLA DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ 25. ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI TRANSPORTOWEJ OBSZARÓW O NAJNIŻSZEJ DOSTĘPNOŚCI W REGIONIE: 1. Budowa przeprawy mostowej (z dojazdami) przez Wisłę w ciągu DW 973 łączącej m. Borusowa i Nowy Korczyn wraz z budową odcinka DW 973 od m. Zapasternicze, poprzez tereny wsi Żelichów, Wola Żelichowska, Hubenice, Wola Gręboszewska, Kozłów do miejscowości Borusowa 26. ZAKUP TABORU KOLEJOWEGO: 20 NOWOCZESNYCH ELEKTRYCZNYCH ZESPOŁÓW TRAKCYJNYCH NA POTRZEBY PRZEWOZÓW MIĘDZYREGIONALNYCH 27. INWESTYCJE W TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY 1. Modernizacja drogi wodnej rzeki Wisły od km do km wraz z poprawą bezpieczeństwa obiektów hydrotechnicznych 2. Budowa stopnia wodnego Niepołomice na górnej Wiśle

18 4_ BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE, ZDROWOTNE I SPOŁECZNE 28. OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU NISKIEJ EMISJI W OBSZARZE POLSKI POŁUDNIOWEJ 1. Realizacja gminnych programów ograniczania niskiej emisji 2. Rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej zapewniająca podłączenie nowych użytkowników 29. OCHRONA DOLIN RZEK MAJĄCYCH ZLEWNIE W WOJEWÓDZTWACH MAŁOPOLSKIM I ŚLASKIM, W TYM OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA / RETENCJA I OBWAŁOWANIA 1. Zabezpieczenie przed zagrożeniem powodziowym zlewni bezpośredniej rzeki Wisły, w tym miasta Krakowa 2. Obniżenie zagrożenia powodziowego w układzie zlewniowym 30. INSTALACJE TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW WYNIKAJĄCE Z PLANU GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO: 1. Region tarnowski Tarnów 2. Region zachodni Chrzanów lub Oświęcim lub RPO/ LD + BP

19 4_ BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE, ZDROWOTNE I SPOŁECZNE 31. NOWY SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE PROKOCIMIU, W TYM UTWORZENIE UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM ONKOLOGII 32. INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ OCHRONY ZDROWIA O ZNACZENIU REGIONALNYM I SUBREGIONALNYM 1. Rozwój radioterapii: Kraków (Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, Szpital Uniwersytecki, Collegium Medicum UJ), Tarnów, Nowy Sącz 2. Rozwój oraz modernizacja bazy lecznictwa psychiatrycznego oraz uzależnień : Tarnów, Nowy Sącz, Kraków (Szpital im. dr. J. Babińskiego) oraz docelowo 16 ośrodków subregionalnych 3. Utworzenie Medycznego Centrum Wieku Dojrzałego oraz reorganizacja zasobów opieki geriatrycznej: Kraków, ośrodki subregionalne (m.in. Tarnów, Limanowa, Gorlice, Wadowice) 4. Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Sportowej i Rehabilitacji w strukturach organizacyjnych Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 5. Utworzenie Małopolskiego Centrum Pediatrii i Kompleksowego Leczenia dzieci z FASD: Szpital im. św. Ludwika w Krakowie 6. Rozbudowa Małopolskiego Centrum Oparzeniowo-Plastycznego: Szpital im. L. Rydygiera 7. Budowa Małopolskiego Centrum Macierzyństwa i Medycyny Kobiet: Szpital im. L. Rydygiera oraz ośrodki subregionalne 8. Utworzenie Ośrodka Leczenia Ciężkiej Niewydolności Oddechowej: Szpital Uniwersytecki 9. Małopolski Ośrodek Medycyny Doświadczalnej i Szkoleniowej: KSS im. Jana Pawła II 33. INTERWENCYJNY OŚRODEK PREADOPCYJNY ZAPEWNIENIE OPIEKI NAD DZIEĆMI WYMAGAJĄCYMI SPECJALISTYCZNEGO WSPARCIA + BP + RPO/LD RPO/ LD + + BP RPO + BP

20 5_ ZARZĄDZANIE ROZWOJEM WOJEWÓDZTWA 34. ROZWÓJ KOMPETENCJI STRATEGICZNYCH W REGIONIE 1. Urzędnik 2.0 Korpus urzędników samorządowych w nowoczesnym państwie 2. Zintegrowane obserwatorium regionalne 3. Kontrakt współpraca pomiędzy Województwem i Powiatami w zakresie realizacji polityki rynku pracy 4. Małopolski Model Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Kadr Pomocy i Integracji Społecznej 5. Innowacyjny instytut samorządowy 1, 2, 4, 5: 3: + RPO

21 Łącznie wpłynęło 131 uwag zgłoszonych przez 37 podmiotów

22 (1) Liczba podmiotów, które zgłosiły uwagi w konsultacjach propozycji projektów do kontraktu terytorialnego * KW Policji i MOW NFZ ** MPL Kraków-Balice Sp. z o.o.

23 (2) Liczba uwag zgłoszonych przez poszczególne podmioty * KW Policji i MOW NFZ ** MPL Kraków-Balice Sp. z o.o.

24 (3) Liczba zgłoszonych uwag wg obszarów tematycznych

25 0_PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOTEMATYCZNE PODSUMOWANIE UWAG Postulaty poszerzenia katalogu ośrodków miejskich objętych wsparciem o miasta regionalne (kategoria Tarnowa wg KPZK) oraz inne ważne dla rozwoju regionu lub przeżywające trudności miasta: Wieliczka, Chrzanów, Gorlice, Trzebinia Nowa Huta Przyszłości: postulat zmiany lokalizacji Parku naukowo-technologicznego Branice (przedsięwzięcie) pozyskanie dodatkowych informacji od Gminy Kraków dot. projektu rozbudowy ul. Igołomskiej aktualizacja kosztów i stanu zaawansowania projektu oraz postulat zmiany operatora z GDDKiA na Gminę Miejską Kraków

26 1_ GOSPODARKA WIEDZY I AKTYWNOŚCI PODSUMOWANIE UWAG Małopolskie Centrum Nauki: nadanie należytego rozmachu oraz podwyższenie kosztorysu przedsięwzięcia; zmiana nazwy np. na Centrum Nauki Lema Rozwój Regionalnych Centrów Innowacji: poszerzenie katalogu projektów w ramach przedsięwzięcia o Małopolskie Centrum Technologii i Rozwoju (MARR); wykorzystanie obszaru Wieliczki pod park naukowo-technologiczny modyfikacja zakresu projektu Tarnowskie gniazda innowacyjnych specjalizacji uzupełnienie o Akademie Dźwięku i Obrazu oraz budowę Centrum Słowa objęcie programem miast centrum starego przemysłu z dawnego zagłębia krakowskiego Program stażowy i wolontaryjny dla osób młodych: poszerzenie katalogu realizatorów projektu o JST

27 2_ DZIEDZICTWO I PRZEMYSŁY CZASU WOLNEGO PODSUMOWANIE UWAG Rewitalizacja miast: Zakopane: rozszerzenie zapisów w zakresie dotyczącym rewitalizacji historycznej zabudowy i zieleni (Parku Zdrojowego) byłego Zakładu Wodoleczniczego dra Andrzeja Chramca w Zakopanem, Wieliczka: wprowadzenie przedsięwzięcia pn. Wielicka przestrzeń wzmocnienie funkcji kulturowych i turystycznych. Kompleksowa rewitalizacja Miasta i gminy Wieliczka, Golice: postulat uwzględnienia w ramach przedsięwzięcia Rewitalizacji miast subregionalnych miasta Gorlice, Tarnów: postulat dodatkowego uzupełnienia wstępnie zidentyfikowanego zakresu działań rewitalizacyjnych dla Tarnowa, wprowadzenie możliwości rewitalizacji obiektów charakterystycznych np. dzielnic górniczych.

28 2_ DZIEDZICTWO I PRZEMYSŁY CZASU WOLNEGO PODSUMOWANIE UWAG Wspieranie obiektów dziedzictwa UNESCO i Pomniki Historii: Architektura drewniana: uwzględnienie kompleksowych prac konserwatorskich, zabezpieczających, adaptacyjnych oraz promocji drewnianych cerkwi i kościołów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w latach ; Wspieranie obiektów zabytkowych oraz rozwoju zasobów kultury: postulat szczególnego potraktowania obiektów muzealnych z terenu zachodniej Małopolski: Chrzanów, Olkusz - wydzielenie dla nich puli na rozwój np. zmianę siedziby, cyfryzację, multimedia uzupełnienie wykazu o Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej postulat skonkretyzowania terytorialnego i przedmiotowego działań w przedsięwzięciu dot. Szlaku Architektury Drewnianej poszerzenie zakresu rzeczowego projektu z zakresu wspierania obiektów zabytkowych w Tarnowie

29 2_ DZIEDZICTWO I PRZEMYSŁY CZASU WOLNEGO PODSUMOWANIE UWAG Uzupełnienie wykazu o przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Krakowie dla osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży: budowa Centrum Osób Niepełnosprawnych - Hala 100-lecia Cracovii budowa trzech przyszkolnych pływalni krytych Ochrona i zagospodarowanie otoczenia zbiorników wodnych: uwzględnienie zbiornika w Klimkówce w Powiecie Gorlickim postulat zagospodarowania cieków wodnych- rzeki Raba

30 2_ DZIEDZICTWO I PRZEMYSŁY CZASU WOLNEGO PODSUMOWANIE UWAG Postulat uwzględnienia projektu Subregionale Ośrodki Dziedzictwa Kulturowego Makroregionu Południowego Postulat zabezpieczania przez Województwo Małopolskie środków finansowych dla dostosowania do urbanistycznych zasad ochrony obiektów Klasztoru OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej (projekt Ustawy Krajobrazowej)

31 3_ INFRASTRUKTURA DLA DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ PODSUMOWANIE UWAG Usprawnienie połączeń w korytarzu północ-południe w sieci wspomagającej sieć TEN-T uzupełnienie wykazu o budowę: drogi ekspresowej Kielce-Tarnów- Gorlice-Jasło-Krosno-Barwinek, Trasy Zwierzynieckiej, Trasy Pychowickiej, Trasy Balickiej rezygnacja z budowy drogi ekspresowej Brzesko Nowy Sącz włączenie do wykazu budowy drogi S lub GP Podłęże-Gdów- Limanowa-Nowy Sącz wraz z modernizacją DK 28 Tymbark-Rabka zmiany przebiegu DK 52, budowa DK 28 wschodnia obwodnica Wadowic, budowa drogi między BDI a DK52, budowa S1 Kosztowy- Oświęcim-Kęty-Bielsko - Biała pozyskanie dodatkowych informacji (koszty i zakres rzeczowy) od Gminy Kraków dot. projektu rozbudowy ul. Kocmyrzowskiej, północnej obwodnicy Krakowa, S7 (Igołomska-węzeł Botewa, Igołomska dr. województwa)

32 3_ INFRASTRUKTURA DLA DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ PODSUMOWANIE UWAG Modernizacja dróg krajowych: uzupełnienie wykazu o: DK 28 na odcinku Szymbark-Grybów-Ptaszkowa; wskazanie, że realizacja alternatywnego ciągu DK 94 jest niepożądana ze względów ekologicznych Budowa obwodnic w ciągu dróg krajowych: weryfikacja wartości projektów np. obwodnicy Gorlic (za niska kwota) uzupełnienie wykazu o obwodnice: Makowa Podhalańskiego, Jordanowa, Chełmca, Trzebini, Chrzanowa Zwiększenie dostępności transportowej obszarów o najniższej dostępności uzupełnienie wykazu o: modernizację DW 977, 980, 993; budowę mostu nad Dunajcem w gm. Chełmiec Rozprowadzenie ruchu ze zjazdów z A4 uzupełnienie Węzła Bochnia o połączenie z DW 965

33 3_ INFRASTRUKTURA DLA DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ PODSUMOWANIE UWAG Modernizacja i rehabilitacja linii kolejowych poszerzenie katalogu projektów w ramach przedsięwzięcia o linie kolejową nr 108 Stróże Gorlice Biecz Jasło oraz budowę linii Tarnów-Kilce po linii Szczucinki uzupełnienie o budowę łącznic: pomiędzy liniami Sucha-Kraków i Katowice-Olkusz przy rozbudowie CMK, w kierunku Bielsko-Biała przy modernizacji linii nr 93; w Chabówce przy rehabilitacji linii Skawina- Sucha B.-Chabówka-Zakopane; w Kalwarii z linią 97 przy rehabilitacji linii 117 rozszerzenie rehabilitacji linii 117 na cały jej odcinek woj. śląskie i małopolskie modyfikacja zakresu rehabilitacji linii 97,98,99 do dr. województwa postulat, by szybkie połączenie Katowice-Kraków zapewniło obsługę szybkiej kolei aglomeracyjnej z dużą częstotliwością

34 3_ INFRASTRUKTURA DLA DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ PODSUMOWANIE UWAG Poprawa dostępności kolejowej Krakowa: uzupełnienie o budowę łącznic: pomiędzy liniami Sucha-Kraków i Katowice-Olkusz przy rozbudowie CMK Transport publiczny w Krakowie i aglomeracji krakowskiej rezygnacja z budowy Trasy Łagiewnickiej i koncepcji premetra rozszerzenie zakresu SKA dodatkowe przystanki oraz parkingi P&R pozyskanie dodatkowych informacji (koszty i stan przygotowania) od Gm. Kraków dot. projektu linii tramwajowej KST, Trasy Łagiewnickiej; uzupełnienie wykazu o zakup taboru tramwajowego oraz autobusów elektrycznych wraz z przebudową Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta rezygnacja przez gm. Kraków z realizacji projektu pn. Rozbudowa linii tramwajowej KST wraz z układem drogowym (Lipska-Wielicka) realizacja z aktualnego POIŚ; włączenie do wykazu przedsięwzięcia pn. Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (Meissnera-Mistrzejowice)

35 3_ INFRASTRUKTURA DLA DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ PODSUMOWANIE UWAG Inwestycje w transport śródlądowy - włączenie projektu budowy stopnia wodnego Podwale Rozwój Międzynarodowego Portu Kraków-Balice: uzupełnienie o Pobiednik Wielki wskazanie jako projektu komplementarnego utworzenie lotniska w Tarnowie Uwzględnienie projektów o charakterze subregionalnym: rozbudowa dróg powiatowych w subregionie sądeckim budowa trasy zachodniej w Nowym Sączu

36 4_ BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE, ZDROWOTNE I SPOŁECZNE PODSUMOWANIE UWAG Opracowanie i wdrożenie programu niskiej emisji: rozszerzenie zakresu wsparcia w ramach realizacji gminnych programów niskiej emisji o likwidację pieców węglowych umożliwienie udzielania przez gminę dotacji dla mieszkańców w ramach realizacji gminnych programów niskiej emisji (wymiana kotłów/pieców) realizacja programu termomodernizacji oraz ochrony cieplnej budynków Gminy Miejskiej Kraków; budowa rozproszonych źródeł ciepła i energii elektrycznej (kogeneracja/oze)

37 4_ BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE, ZDROWOTNE I SPOŁECZNE PODSUMOWANIE UWAG Gospodarka wodno-ściekowa - dodanie projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kraków; rozwoju sieci kanalizacyjnej w Krakowie Instalacje termicznego przekształcania odpadów: dodanie do Kontraktu projektu pn. Instalacja termicznego przekształcania odpadów w Gorlicach obniżenie wartości projektu pn. Instalacja termicznego przekształcania odpadów w Tarnowie o ok. 88 mln zł Sieci gazowe: dodanie w obszarze 4. projektu dotyczącego budowy/ przebudowy gazociągu w lokalizacjach-> Gorlice - Grybów Siołkowa; Siołkowa Piątkowa; Grybów - Krynica Muszyna; Szczawnica i gminy ościenne; Lubienia Parszów; okolice gminy i miasta Bychawa; Piątkowa-Biegonice

38 4_ BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE, ZDROWOTNE I SPOŁECZNE PODSUMOWANIE UWAG Bezpieczeństwo publiczne: rozszerzenie Kontraktu o wybrane projekty małopolskiej Policji, w tym Nowoczesna Policja dla Małopolski program informatyzacji małopolskiej Policji w latach oraz ujęte w projekcie RSI i PS Ochrona Środowiska Ochrona przeciwpowodziowa: wpisanie w projekcie dotyczącym ochrony przeciwpowodziowej zapisu pn. zabezpieczenie zabytkowego centrum miasta Tarnowa poprzez kompleksową modernizację obwałowań potoku Wątok

39 4_ BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE, ZDROWOTNE I SPOŁECZNE PODSUMOWANIE UWAG Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu regionalnym i subregionalnym Rozszerzenie listy planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze ochrony zdrowia (1): ośrodek onkologiczny w Chrzanowie Małopolskie Centrum Perinatologiczne w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie rewitalizacja Szpitala im. S. Żeromskiego w Krakowie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w Szpitalu im. G. Narutowicza w Krakowie

40 4_ BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE, ZDROWOTNE I SPOŁECZNE PODSUMOWANIE UWAG Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu regionalnym i subregionalnym rozszerzenie listy planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze ochrony zdrowia (2): oddziały ginekologii, położnictwa i neonatologii w ośrodkach subregionalnych Ośrodek Chorób Serca i Naczyń przy Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie psychiatria w Zespole Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie, ZOL w Krakowie, Nowym Targu

41 4_ BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE, ZDROWOTNE I SPOŁECZNE PODSUMOWANIE UWAG Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu regionalnym i subregionalnym rozszerzenie listy planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze ochrony zdrowia (3) - uwzględnienie w ramach Medycznego Centrum Wieku Dojrzałego: Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie Szpitala im. Narutowicza w Krakowie Szpitala im. Żeromskiego w Krakowie Mościckiego Centrum Medycznego w Tarnowie Szpitala w Nowym Targu Szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej (propozycja NFZ) Szpitala w Miechowie (propozycja NFZ)

42 4_ BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE, ZDROWOTNE I SPOŁECZNE PODSUMOWANIE UWAG Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu regionalnym i subregionalnym uwzględnienie projektów polegających na dostosowaniu podmiotów leczniczych do wymogów prawa uwzględnienie projektów teleinformatycznych w sektorze ochrony zdrowia doprecyzowanie zakresu przedsięwzięcia dot. nowego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Prokocimiu rozszerzenie zakresu i podniesienia alokacji na przedsięwzięcie dotyczące rozwoju radioterapii oraz przeznaczenie środków z PT MRPO (9.3) na jego przygotowanie uwagi NFZ dotyczące zasadności realizacji planowanych inwestycji w sektorze ochrony zdrowia z punktu widzenia płatnika publicznego

43 4_ BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE, ZDROWOTNE I SPOŁECZNE PODSUMOWANIE UWAG Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu regionalnym i subregionalnym: postulat utworzenia w ramach MCPU w Krakowie (ul. Rozrywka 1) Specjalistycznego Ośrodka Terapeutyczno-Leczniczego (rozszerzenie działań w zakresie profilaktyki selektywnej i wskazującej, a zwłaszcza terapii uzależnień skierowanej do młodzieży i osób dorosłych) Uwzględnienie w wykazie przedsięwzięcia z zakresu pomocy społecznej: Regionalny Dom Pomocy Społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu

44 5_ ZARZĄDZANIE ROZWOJEM WOJEWÓDZTWA PODSUMOWANIE UWAG Rozwój kompetencji strategicznych w regionie postulat nie zawężania obserwatorium regionalnego jedynie do struktury UMWM poparcie dla projektu Urzędnik ze strony Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski

45 Dziękuję za uwagę i zapraszam do dyskusji!

PLANY INWESTYCYJNE PKP PLK S.A. ODDZIAŁ POŁUDNIOWY DO 2020 ROKU

PLANY INWESTYCYJNE PKP PLK S.A. ODDZIAŁ POŁUDNIOWY DO 2020 ROKU PLANY INWESTYCYJNE PKP PLK S.A. ODDZIAŁ POŁUDNIOWY DO 2020 ROKU DODATKOWA PARA TORÓW KOLEJOWYCH MIĘDZY KRAKOWEM GŁÓWNYM A KRAKOWEM PŁASZOWEM WARUNKIEM ROZWOJU SKA Kraków, 16 październik 2012 r. Realizacja

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Polski Południowej -budowanie przewagi kooperacyjnej - od konkurencji do kooperacji

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla Małopolski. Janusz SEPIOŁ Marszałek Województwa Małopolskiego

Wyzwania dla Małopolski. Janusz SEPIOŁ Marszałek Województwa Małopolskiego Wyzwania dla Małopolski Janusz SEPIOŁ Marszałek Województwa Małopolskiego Co na drogach? 1. Autostrada A4 Kraków-Tarnów: Koszt ok.: 2 mld zł Planowane zakończenie - 2010 r. 2. Zakopianka Koszt ok.: 2 mld

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. Andrzej Massel Podsekretarz Stanu. Kraków, 16 X 2012 r.

MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. Andrzej Massel Podsekretarz Stanu. Kraków, 16 X 2012 r. MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Kraków, 16 X 2012 r. Strategiczne podstawy podejmowanych działań sanacyjnych M a s t e r P l a n d l a t r a

Bardziej szczegółowo

Małopolski Plan Inwestycyjny 2015-2023

Małopolski Plan Inwestycyjny 2015-2023 Małopolski Plan Inwestycyjny 2015-2023 MPI liczą się konkrety Co nam daje MPI Budżet na priorytetowe inwestycje Województwa do roku 2023 4,3MLD ZŁ Skuteczna realizacja Strategii Rozwoju Województwa Lepsze

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 297/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 marca 2014 roku

Uchwała Nr 297/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 marca 2014 roku Uchwała Nr 297/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 1459/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia listy

Bardziej szczegółowo

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia.

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia. Możliwości finansowania projektów budowlanych w Polsce ze środków UE w świetle nowej perspektywy finansowania 2014-2020 Warszawa, 24 września 2013 r. 1 Dotychczasowe doświadczenia Skutecznie korzystamy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1066 UCHWAŁA NR 224 RADY MINISTRÓW. z dnia 4 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1066 UCHWAŁA NR 224 RADY MINISTRÓW. z dnia 4 listopada 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1066 UCHWAŁA NR 224 RADY MINISTRÓW z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Małopolskiego. Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Małopolskiego. Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Małopolskiego Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego 2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 2019r. 2020r. 2021r. 2022r. 2023r. 2024r. 2025r. 2026r. 2027r. 2028r.

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE. Modernizacja infrastruktury kolejowej na terenie. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE. Modernizacja infrastruktury kolejowej na terenie. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE Modernizacja infrastruktury kolejowej na terenie województwa małopolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE Zakład Linii Kolejowych

Bardziej szczegółowo

Transport i Komunikacja w Małopolsce do 2020 roku szanse i zagrożenia

Transport i Komunikacja w Małopolsce do 2020 roku szanse i zagrożenia Transport i Komunikacja w Małopolsce do 2020 roku szanse i zagrożenia Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Strategy 1/53 2/53 FINANSOWANIE DRÓG SAMORZĄDOWYCH Samorządowe inwestycje drogowe finansowane są

Bardziej szczegółowo

Województwo Małopolskie

Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie 20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 33-380 Krynica, Świdzińskiego 4, tel.: 18 4146211 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z

Bardziej szczegółowo

Kampania 2008/2009 r. Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji pożytku publicznego

Kampania 2008/2009 r. Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji pożytku publicznego Kampania 2008/2009 r. Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji pożytku publicznego 1. Charakterystyka Kampanii. Kampania miała na celu popularyzować i promować idę odpisu

Bardziej szczegółowo

Sławomir Piróg Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Sławomir Piróg Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego System ratownictwa medycznego w Małopolsce na przykładzie projektu Budowa zintegrowanych systemów monitoringu satelitarnego w Małopolsce Sławomir Piróg Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego KONFERENCJA

Bardziej szczegółowo

PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W KRAKOWIE

PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W KRAKOWIE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W KRAKOWIE Tadeusz Trzmiel Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa Szkielet perspektywicznego

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROGRAMU STRATEGICZNEGO TRANSPORT I KOMUNIKACJA

ZAŁOŻENIA PROGRAMU STRATEGICZNEGO TRANSPORT I KOMUNIKACJA ZAŁOŻENIA PROGRAMU STRATEGICZNEGO TRANSPORT I KOMUNIKACJA Lipiec 2012 1 Cel główny: Wysoka zewnętrzna i wewnętrzna dostępność komunikacyjna regionu dla konkurencyjności gospodarczej i spójności przestrzennej.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WYBORÓW. Przedstawiciel Okręgowej Komisji Wyborczej. Liczba mandatów P pielęgniarek A - położnych. Data i godz. zebrania wyborczego

HARMONOGRAM WYBORÓW. Przedstawiciel Okręgowej Komisji Wyborczej. Liczba mandatów P pielęgniarek A - położnych. Data i godz. zebrania wyborczego HARMONOGRAM WYBORÓW Przedstawiciel Okręg ul. Kopernika 23 1. Godz. 8.30 7A Okręg Kliniki Zabiegowe 2. Godz. 9.30 1 Okręg Kliniki Zachowawcze 3. Godz. 10.30 15P Okręg ul. Skawińska 4. DPS Helclów NZOZ Dom-Med.

Bardziej szczegółowo

Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego

Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski 28 września 2011 r. Bukowina Tatrzańska HARMONOGRAM ZMIANY Planu Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Program Dziedzictwo i przemysły czasu wolnego

Program Dziedzictwo i przemysły czasu wolnego Nr Nazwa Formuła realizacji (SWM) Tryb realizacji Operator / koordynator Kluczowi partnerzy MRPO Kontrakt Terytorialny Program Dziedzictwo i przemysły czasu wolnego 1.1 Przeszłość przyszłości. Prace konserwatorskie,

Bardziej szczegółowo

Projekt zintegrowany LIFE. Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Małopolska w zdrowej atmosferze

Projekt zintegrowany LIFE. Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Małopolska w zdrowej atmosferze Projekt zintegrowany LIFE Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Małopolska w zdrowej atmosferze Strategia poprawy jakości powietrza Jakość powietrza w Małopolsce należy do

Bardziej szczegółowo

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie PORADNIE PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNE W MAŁOPOLSCE Niepubliczna Poradania Psychologiczno - Pedagogiczna Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków Ul. Basztowa 15 31-143 Kraków tel. 012 4225599, fax.

Bardziej szczegółowo

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1151/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4

Bardziej szczegółowo

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1398/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. Główne założenia i komplementarność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. RPO WŁ na lata 2014-2020 Konstrukcja RPO WŁ 2014-2020: LP. WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Kontrakt terytorialny dla województwa zachodniopomorskiego. www.wzp.pl

Kontrakt terytorialny dla województwa zachodniopomorskiego. www.wzp.pl Kontrakt terytorialny dla województwa zachodniopomorskiego Kontrakt terytorialny założenia Kontrakt terytorialny to umowa zawarta pomiędzy rządem a samorządem województwa, w której wskazane zostaną cele

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju Sądecczyzny w perspektywie do 2020 roku

Szanse rozwoju Sądecczyzny w perspektywie do 2020 roku Szanse rozwoju Sądecczyzny w perspektywie do 2020 roku Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Nowy Sącz 14 maja 2014 r. Nowy Sącz -charakterystyka polifunkcyjny charakter ośrodka subregionalnego

Bardziej szczegółowo

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ Warszawa, 7 lipca 2014 r.

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ Warszawa, 7 lipca 2014 r. Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ Warszawa, 7 lipca 2014 r. Plan prezentacji 1. Założenia prac 2. Przebieg prac 3. Cele i kierunki

Bardziej szczegółowo

Raport z naboru projektów do Banku Projektów Regionalnych dla subregionu sądeckiego

Raport z naboru projektów do Banku Projektów Regionalnych dla subregionu sądeckiego Raport z naboru projektów do Banku Projektów Regionalnych dla subregionu sądeckiego Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Przewodniczący Forum Subregionu Sądeckiego I posiedzenie Forum

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKA. Baza instytucji

MAŁOPOLSKA. Baza instytucji Baza instytucji MAŁOPOLSKA 1. Powiat bocheński Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Osiedle Urocze Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależniania od Alkoholu poradnia_terapii_bochnia@interia.pl Ul. Storynka

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć planowanych na lata 2015-2020

Wykaz przedsięwzięć planowanych na lata 2015-2020 Wykaz przedsięwzięć planowanych na lata 2015-2020 Lokalizacja inwestycji na terenie województwa małopolskiego 1. Obwodnica zachodnia Chrzanowa - budowa obwodnicy 2,7 km - budowa rond 2 szt. - budowa ekranów

Bardziej szczegółowo

Projekt Strategii ZIT WOF. II posiedzenie Komitetu Sterującego 30 czerwca 2014 r.

Projekt Strategii ZIT WOF. II posiedzenie Komitetu Sterującego 30 czerwca 2014 r. Projekt Strategii ZIT WOF II posiedzenie Komitetu Sterującego 30 czerwca 2014 r. Etapy prac Delimitacja WOF ZIT Diagnoza Założenia strategii i projektów ZIT Projekt Strategii ZIT WOF Konsultacje społeczne

Bardziej szczegółowo

Perspektywa województwa podkarpackiego

Perspektywa województwa podkarpackiego Potencjalne tematy współpracy pomiędzy subregionem tarnowskim a ośrodkami województwa podkarpackiego: Mielcem i Dębicą Perspektywa województwa podkarpackiego Jerzy Rodzeń Dyrektor Departamentu Strategii

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny Oddział Leczenia Odwykowego Alkoholików Zamkowa 16 32-652 Bulowice tel.: 033 845 27 31

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny Oddział Leczenia Odwykowego Alkoholików Zamkowa 16 32-652 Bulowice tel.: 033 845 27 31 Andrychów NZOZ MEDICAN Poradnia Leczenia Uzależnień Metalowców 10 34-120 Andrychów tel.: 033 875 10 36 Bochnia NZOZ "SANUS" Poradnia Zdrowia Psychicznego Konstytucji 3 32-700 Bochnia tel.: 014 612 36 55

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ W KRAKOWSKIM OBSZARZE METROPOLITALNYM

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ W KRAKOWSKIM OBSZARZE METROPOLITALNYM ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ W KRAKOWSKIM OBSZARZE METROPOLITALNYM Kraków, 19.10.2010 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Krakowie Dyrektor Włodzimierz Żmuda Układ

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 oraz KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 oraz KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 oraz KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Stefania Koczar-Sikora Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Ornontowice,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE wykaz placówek lecznictwa odwykowego. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE wykaz placówek lecznictwa odwykowego. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE wykaz placówek lecznictwa odwykowego Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki m. Kraków chrzanowski gorlicki krakowski Poradnia dla Osób z Problemem Alkoholowym wotuw@babinski.pl

Bardziej szczegółowo

KONTRAKT TERYTORIALNY DLA MAŁOPOLSKI

KONTRAKT TERYTORIALNY DLA MAŁOPOLSKI ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO KONTRAKT TERYTORIALNY DLA MAŁOPOLSKI WSTĘPNA LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ REKOMENDOWANYCH DO OBJĘCIA KONTRAKTEM TERYTORIALNYM 2014-2020 data zatwierdzenia: 14 sierpnia 2013 r. dokumenty

Bardziej szczegółowo

Priorytety ZWM w zakresie polityki regionalnej na rzecz rozwoju gospodarczego

Priorytety ZWM w zakresie polityki regionalnej na rzecz rozwoju gospodarczego XXXVI posiedzenie Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Kluczowe zadania dla Regionu: 1. Finalizacja pakietu planowania strategicznego

Bardziej szczegółowo

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU ŚRODKI UNIJNE PRZEZNACZONE NA GAŁĘZIE TRANSPORTU W RAMACH PO IiŚ Gałęzie

Bardziej szczegółowo

II posiedzenie forum subregionalnego. Algorytm podziału alokacji subregionalnej RPO WM 2014-2020

II posiedzenie forum subregionalnego. Algorytm podziału alokacji subregionalnej RPO WM 2014-2020 II posiedzenie forum subregionalnego Algorytm podziału alokacji subregionalnej RPO WM 2014-2020 Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Myślenice, 22 maja 2014 r. ZMIANA DELIMITACJI KRAKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 XXV POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO STAN REALIZACJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 Kielce, 13 marca 2015 r. dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program rewitalizacji istniejącej linii kolejowej Kraków - Zakopane. Zakopane, 23 października 2015 r.

Program rewitalizacji istniejącej linii kolejowej Kraków - Zakopane. Zakopane, 23 października 2015 r. Program rewitalizacji istniejącej linii kolejowej Kraków - Zakopane Zakopane, 23 października 2015 r. Istniejące połączenie kolejowe Krakowa z Zakopanem Aktualny przebieg trasy a) Linia kolejowa nr 91

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2005 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2005 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - wrzesień 2006 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 18

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA OŚ PRIORYTETOWA I Innowacyjna Polska Wschodnia Priorytet Inwestycyjny 1.2 Zwiększenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie B+R. Przykładowe typy projektów: Wsparcie

Bardziej szczegółowo

euro na EURO Podpisanie Umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO Warszawa, r Finansowanie projektów infrastrukturalnych w ramach PO IiŚ (mln

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wsparcie dla subregionów w projekcie programu skierowanym do Komisji Europejskiej Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Perspektywa finansowania 2014-2020 Kontrakt Terytorialny

Perspektywa finansowania 2014-2020 Kontrakt Terytorialny Perspektywa finansowania 2014-2020 Kontrakt Terytorialny Instrument wprowadzony w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie stanowiący umowę zawartą między rządem

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE NAZWA SZKOŁY ULICA NR KOD MIASTO 1 Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Myślenicach Kazimierza Wielkiego 53 32-400 Myślenice 2 PIENIŃSKA SZKOŁA ZAWODOWA W SZCZAWNICY SZLACHTOWSKA

Bardziej szczegółowo

2. POWIAT BRZESKI Starostwo Powiatowe w Brzesku ul. Głowackiego 51 32-800 Brzesko www.powiatbrzeski.pl, e-mail: sp@powiatbrzeski.

2. POWIAT BRZESKI Starostwo Powiatowe w Brzesku ul. Głowackiego 51 32-800 Brzesko www.powiatbrzeski.pl, e-mail: sp@powiatbrzeski. WYKAZ PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH: 1. POWIAT BOCHEŃSKI Starostwo Powiatowe w Bochni ul. Kazimierza Wielkiego 31 32-700 Bochnia Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Pokoje:

Bardziej szczegółowo

MRPO.06.03.02-12-507/09 Budowa Sądeckiego Hospicjum 4 006 478,46 zł 2 780 225,11 zł

MRPO.06.03.02-12-507/09 Budowa Sądeckiego Hospicjum 4 006 478,46 zł 2 780 225,11 zł Lp Wnioskodawca Numer Projektu Tytuł Projektu 1 2 Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo Prowincja Krakowska Dom Pomocy Społecznej w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 2971/2013 Prezydenta Miasta Krakowa Z dnia 2013-10-14

Załącznik do Zarządzenia Nr 2971/2013 Prezydenta Miasta Krakowa Z dnia 2013-10-14 Załącznik do Zarządzenia Nr 2971/2013 Prezydenta Miasta Krakowa Z dnia 2013-10-14 KATALOG INWESTYCJI MIEJSKICH WYBRANYCH DO PEŁNYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 2013 KATALOG INWESTYCJI MIEJSKICH WYBRANYCH DO

Bardziej szczegółowo

Plany inwestycyjne Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Plany inwestycyjne Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach Plany inwestycyjne Zarządu Dróg Wojewódzkich Zbigniew Tabor Katowice, 15 października 2015 r. Plan rozbudowy dróg wojewódzkich w województwie śląskim Załącznik nr 1 do Uchwały nr 742 / 35 / V / 2015 Zarządu

Bardziej szczegółowo

Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020 (Projekt)

Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020 (Projekt) Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020 (Projekt) Subregion tarnowski dr hab. Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego SPR wprowadzenie Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020: Jest

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYBRANYCH PROJEKTÓW

WYKAZ WYBRANYCH PROJEKTÓW WYKAZ WYBRANYCH PROJEKTÓW Lp. Nazwa zamówienia i miejsce jego wykonania Charakterystyka projektu Zamawiający PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI 1. Budowa Obwodnicy Lęborka w ciągu DW nr 214 o dług. 10 km, węzeł

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. PAŹDZIERNIK 2013 r.

STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. PAŹDZIERNIK 2013 r. 1 STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PAŹDZIERNIK 2013 r. CEL 2 z 17 CELEM OPRACOWANIA DOKUMENTU JEST STWORZENIE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EFEKTYWNEGO SYSTEMU TRANSPORTU UMOŻLIWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej POIiŚ 7.3-7

Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej POIiŚ 7.3-7 Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej POIiŚ 7.3-7 Projekt ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Kielce 14.05.2015 r.

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Kielce 14.05.2015 r. Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 Kielce 14.05.2015 r. Do czego dążymy Docelowa sieć dróg ekspresowych i autostrad została określona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Rozwój metropolitalnego układu transportowego

Rozwój metropolitalnego układu transportowego Rozwój metropolitalnego układu transportowego Wnioski z analiz diagnostycznych do Strategii Transportu i Mobilności Lech Michalski Politechnika Gdańska Horyzont 2020 Plany transportowe (Gdańsk, Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Załącznik szczegółowe wyniki rozgrywek grupowych i turnieju finałowego Mistrzostw.

Załącznik szczegółowe wyniki rozgrywek grupowych i turnieju finałowego Mistrzostw. Załącznik szczegółowe wyniki rozgrywek grupowych i turnieju finałowego Mistrzostw. 25.10.2010 r. miejscowość Chełmki powiat oświęcimski grupa I A Grupa I (A) 1. KP PSP Oświęcim 2. KP PSP Miechów 3. KP

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WYDZIAŁ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Zadania wdrożeniowe EFRR WYDZIAŁ ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Działania RPO WM na lata 2014-2020 dedykowane obszarom wiejskim

Działania RPO WM na lata 2014-2020 dedykowane obszarom wiejskim Działania RPO WM na lata 2014-2020 dedykowane obszarom wiejskim Magdalena Łasak-Strutyńska Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi 25 listopada 2015 r. SCHEMAT RPO WM 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Parafowanie Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych. Gdańsk, 16 lipca 2014 r.

Parafowanie Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych. Gdańsk, 16 lipca 2014 r. Parafowanie Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych Gdańsk, 16 lipca 2014 r. BYTÓW Wyrównanie dostępu do usług zdrowotnych Szpitala Powiatu Bytowskiego Poprawa bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z dnia 25 października 2013 r.

Stanowisko Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z dnia 25 października 2013 r. Stanowisko Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z dnia 25 października 2013 r. w sprawie: projektu Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU TRANSPORTOWEGO W AGLOMERACJI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU TRANSPORTOWEGO W AGLOMERACJI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Centrum Targowo-Konferencyjne Expo Silesia w Sosnowcu 17 18 kwietnia 2012 1 EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU TRANSPORTOWEGO W AGLOMERACJI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2 CELEM GENERALNYM dla Województwa Śląskiego JEST stworzenie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA TUCHÓW

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA TUCHÓW FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA TUCHÓW 24.10.2014 r. dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z wyłączeniem Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne Inwestycje lotnicze INWESTYCJE LOTNICZE W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH

Regionalne Programy Operacyjne Inwestycje lotnicze INWESTYCJE LOTNICZE W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH INWESTYCJE LOTNICZE W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH Lp. Województwo Wyszczególnienie Zaprogramowane wykorzystanie wkładu EFRR w RPO (w EUR) 1 1. Dolnośląskie - brak - 2. Kujawsko-Pomorskie Projekt

Bardziej szczegółowo

OPERATOR: GRUPA AZOTY S.A.

OPERATOR: GRUPA AZOTY S.A. Załącznik nr.3. Opisy projektów uwzględnionych w RSI I. Priorytet 1 Stymulowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw OPERATOR: GRUPA AZOTY S.A. Projekt Chemiczne Centrum Technologii i Rozwoju obejmuje

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny Województwa Kujawsko-Pomorskiego stan na 05.11.2014 r.

Kontrakt Terytorialny Województwa Kujawsko-Pomorskiego stan na 05.11.2014 r. III spotkanie Zespołu roboczego ds. pozyskiwania środków finansowych z programów krajowych i innych źródeł zewnętrznych w okresie programowania 2014-2020 oraz Kolegium Rektorów Kontrakt Terytorialny Województwa

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Inauguracja Nowej Perspektywy 2014-2020. Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego

Inauguracja Nowej Perspektywy 2014-2020. Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego Inauguracja Nowej Perspektywy 2014-2020 Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego Nie wystarczy mieć cel, trzeba jeszcze wiedzieć jak ten cel osiągnąć Prof. Jerzy Regulski Z programów unijnych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MANDATU NEGOCJACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. Konferencja podsumowująca konsultacje społeczne. Katowice, 25 września 2013 roku

PROJEKT MANDATU NEGOCJACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. Konferencja podsumowująca konsultacje społeczne. Katowice, 25 września 2013 roku PROJEKT MANDATU NEGOCJACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Konferencja podsumowująca konsultacje społeczne Katowice, 25 września 2013 roku CZYM JEST PROJEKT MANDATU NEGOCJACYJNEGO? 13 sierpnia 2013 roku Zarząd

Bardziej szczegółowo

w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH

w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH 1 w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH 2 Fundusze zewnętrzne 2014 2020, (projekty programów operacyjnych) 1. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Knurów, dn. 17.10.2014 r.

Knurów, dn. 17.10.2014 r. Informacja nt. możliwości dofinansowania projektów dedykowanych małym i średnim gminom województwa śląskiego w ramach procedury konkursowej w RPO WSL 2014-2020 Knurów, dn. 17.10.2014 r. Alokacja RPO WSL

Bardziej szczegółowo

Działania prorozwojowe w dokumentach strategicznych Województwa Małopolskiego. Aneta Widak Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Działania prorozwojowe w dokumentach strategicznych Województwa Małopolskiego. Aneta Widak Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Działania prorozwojowe w dokumentach strategicznych Województwa Małopolskiego Aneta Widak Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 13 maja 2011 Wizja: MAŁOPOLSKA 2020 Chcemy, aby Małopolska była.

Bardziej szczegółowo

V KONFERENCJA DBAJĄC O ZIELONĄ PRZYSZŁOŚĆ

V KONFERENCJA DBAJĄC O ZIELONĄ PRZYSZŁOŚĆ Podsumowanie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ze szczególnym uwzględnieniem zadań w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura ochrony środowiska V KONFERENCJA DBAJĄC O

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KOMUNIKACJI

ZAGADNIENIA KOMUNIKACJI - 137 - Rozdział 9 ZAGADNIENIA KOMUNIKACJI SPIS TREŚCI: 1. Opis i diagnoza stanu istniejącego 2. Analiza uwarunkowań wynikających z dotychczasowych opracowań planistycznych 3. Określenie zagrożeń środowiska

Bardziej szczegółowo

Budżet województwa małopolskiego na rok 2007 Marek Nawara Marszałek Województwa Małopolskiego Zakładane wskaźniki makroekonomiczne wzrost PKB 4,6% inflacja średnioroczna 1,9% 2 Budżet 2007 założenia konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

Stan zaawansowania realizacji projektów kluczowych Polski Zachodniej

Stan zaawansowania realizacji projektów kluczowych Polski Zachodniej Stan zaawansowania realizacji projektów kluczowych Polski Zachodniej Spotkanie Zespołu Roboczego ds. Strategii Rozwoju Polski Zachodniej 2020 Wrocław 28.04.2015 r. 1. Odrzańska Droga Wodna koordynacja:

Bardziej szczegółowo

Projekty PAKIETU KOLEJOWEGO SKM w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Gdańsk, 16.04.2015r.

Projekty PAKIETU KOLEJOWEGO SKM w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Gdańsk, 16.04.2015r. Projekty PAKIETU KOLEJOWEGO SKM w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Gdańsk, 16.04.2015r. W ramach PAKIETU Kolejowego ZIT - PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście zgłosiła 3 przedsięwzięcia:

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r.

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Warszawa, 20 marca 2015 r. UMOWA PARTNERSTWA Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Finansowanie zadań związanych z likwidacją niskiej emisji oraz odnawialnymi źródłami energii

Finansowanie zadań związanych z likwidacją niskiej emisji oraz odnawialnymi źródłami energii Finansowanie zadań związanych z likwidacją niskiej emisji oraz odnawialnymi źródłami energii ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Wojewódzki Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

Przygotowania Miasta Siemianowice Śląskie do realizacji projektów w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE

Przygotowania Miasta Siemianowice Śląskie do realizacji projektów w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE Przygotowania Miasta Siemianowice Śląskie do realizacji projektów w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 Przygotowania Miasta Siemianowice Śląskie do

Bardziej szczegółowo

Kolej w mieście zrównoważony rozwój systemu transportowego w Poznaniu i Aglomeracji Poznańskiej

Kolej w mieście zrównoważony rozwój systemu transportowego w Poznaniu i Aglomeracji Poznańskiej Kolej w mieście zrównoważony rozwój systemu transportowego w Poznaniu i Aglomeracji Poznańskiej Łódź, 31 maja 2012 Plan prezentacji: Poznań i aglomeracja poznańska podstawowe informacje Poznań na tle europejskich

Bardziej szczegółowo

Raport z kampanii Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji poŝytku publicznego

Raport z kampanii Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji poŝytku publicznego Raport z kampanii Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji poŝytku publicznego 1. Charakterystyka Kampanii. Kampania miała na celu popularyzować i promować idę odpisu 1%

Bardziej szczegółowo

II Seminarium Mobilny Śląsk

II Seminarium Mobilny Śląsk II Seminarium Mobilny Śląsk Katowice, 17 marca 2015r. Działania na rzecz zrównoważonej mobilności doświadczenia Krakowa Włodzimierz Zaleski, Urząd Miasta Krakowa Polityka transportowa Uchwała nr XVIII/225/07

Bardziej szczegółowo

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Agnieszka Pidek-Klepacz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin,

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Warszawa, 6 grudnia 2011 r.

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Konferencja prasowa przedstawiająca realizację prac w 2011 r. na projekcie POIiŚ 7.1-30 Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków Rzeszów, etap III Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROJEKT Rozkład alokacji RPO WSL 2014-2020 1 107,8 mln EUR (ZIT/RIT) 2 244,4 mln EUR (RPO) 124,7

Bardziej szczegółowo

PO Polska Wschodnia 2014 2020

PO Polska Wschodnia 2014 2020 PO Polska Wschodnia 2014 2020 Cel główny POPW wsparcie MŚP w zakresie działalności innowacyjnej tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu innowacyjnych MŚP w Polsce Wschodniej tworzenie nowych modeli

Bardziej szczegółowo

Szybka Kolej Aglomeracyjna Aktualizacja Studium Wykonalności z 2007 roku SYNTEZA RPORTU 2011 KONKLUZJE - WYZWANIA

Szybka Kolej Aglomeracyjna Aktualizacja Studium Wykonalności z 2007 roku SYNTEZA RPORTU 2011 KONKLUZJE - WYZWANIA Szybka Kolej Aglomeracyjna Aktualizacja Studium Wykonalności z 2007 roku SYNTEZA RPORTU 2011 KONKLUZJE - WYZWANIA Tadeusz Syryjczyk, senior ekspert, Tadeusz@syryjczyk.krakow.pl; Zespół Doradców Gospodarczych

Bardziej szczegółowo

POWIAT LIMANOWSKI. Powiat Limanowski

POWIAT LIMANOWSKI. Powiat Limanowski POWIAT LIMANOWSKI Cechy demograficzne Powiatu Obszar 952 km 2 Liczba mieszkańców 120,1 tys. Gęstość zaludnienia 126 osób/km 2 Zalesienie 41% Specyfika: - duży udział ludności w wieku przedprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Założenia do Planu Rozwoju Miasta i Gminy Stary Sącz na lata 2007-2013 w kontekście przygotowania do implementacji środków z Funduszy Strukturalnych

Założenia do Planu Rozwoju Miasta i Gminy Stary Sącz na lata 2007-2013 w kontekście przygotowania do implementacji środków z Funduszy Strukturalnych Założenia do Planu Rozwoju Miasta i Gminy Stary Sącz na lata 2007-2013 w kontekście przygotowania do implementacji środków z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej XLIII Plenarne Posiedzenie Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r.

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Innowacje i Inteligentny Rozwój Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 W perspektywie 2014-2020 wsparcie

Bardziej szczegółowo

prezentuje: Robert Bażela Kierownik Zespołu Analiz Technicznych WFOŚiGW w Krakowie

prezentuje: Robert Bażela Kierownik Zespołu Analiz Technicznych WFOŚiGW w Krakowie Finansowe wsparcie działań energooszczędnych w Małopolsce ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2014 roku prezentuje: Robert Bażela Kierownik Zespołu Analiz

Bardziej szczegółowo

Platforma PPP. Projekt budowy szpitala powiatowego w śywcu wraz ze świadczeniem usług medycznych przez partnera prywatnego. śywiec, 15 września 2011r.

Platforma PPP. Projekt budowy szpitala powiatowego w śywcu wraz ze świadczeniem usług medycznych przez partnera prywatnego. śywiec, 15 września 2011r. Platforma PPP Projekt budowy szpitala powiatowego w śywcu wraz ze świadczeniem usług medycznych przez partnera prywatnego śywiec, 15 września 2011r. PPP w Polsce Finansowanie inwestycji nie wszystkie inwestycje

Bardziej szczegółowo

II posiedzenie forum subregionalnego. Algorytm podziału alokacji subregionalnej RPO WM 2014-2020. Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

II posiedzenie forum subregionalnego. Algorytm podziału alokacji subregionalnej RPO WM 2014-2020. Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego II posiedzenie forum subregionalnego Algorytm podziału alokacji subregionalnej RPO WM 2014-2020 Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego ZIT i SPR propozycja alokacji Fundusz ZIT (euro) SPR (euro)

Bardziej szczegółowo