Zarządzanie Jakoscią. dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska. (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie Jakoscią. dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska. (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego)"

Transkrypt

1 Zarządzanie Jakoscią dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego)

2 SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORM SERII ISO 9000

3 Normy serii ISO 9000 W ISO 9000 opisano podstawy systemów zarządzania jakością i określono terminologię systemów zarządzania jakością. W ISO 9001 wyspecyfikowano wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością W ISO 9004 podano wytyczne, w których wzięto pod uwagę zarówno skuteczność jak i efektywność systemu zarządzania jakością.(pn-en ISO 9004:2010P) W ISO podano wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego.

4 Definicje Proces Podejście procesowe Procedura Instrukcja Zapisy Księga Jakości propozycje stron studenci -wykładowca zmiana terminu zajęć dostępne sale wiadomość do Władz Dziekańskich zgoda Dziekana zmiana w planie zajęć zajęcia

5 PDCA Do wszystkich procesów można stosować sekwencję PDCA Plan Do Planuj: ustal cele i procesy do ulepszenia, oceń stan, zidentyfikuj przyczyny, zaplanuj działania Wykonaj: wdrażaj i realizuj procesy. Sprawdź: monitoruj i mierz procesy i wyrób/usługę i oceń zmianę, Działaj: podejmij działania dotyczące ciągłego doskonalenia funkcjonowania procesu. Act Check

6 Model systemu zarządzania jakością wg ISO 9001 KLIENT Ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością KLIENT Odpowiedzialność kierownictwa Zarządzanie zasobami Pomiary, analiza i doskonalenie ZADOWOLENIE WYMAGANIA Dane Wejściowe Realizacja wyrobu Dane Wyjściowe WYRÓB na podstawie materiałów i za zgoda dr inż. J. Arendarski

7 Norma ISO 9001:2008 Spis treści 1. Zakres normy 1.1 Postanowienia ogólne 1.2 Zastosowanie 2. Powołania normatywne 3. Terminy i definicje 4. Systemy Zarządzania Jakością ISO stron wersja polska i angielska (20)

8 Norma ISO 9001: System zarządzania jakością 4.1 Wymagania ogólne 4.2 Wymagania dotyczące dokumentacji 5 Odpowiedzialność kierownictwa 5.1 Zaangażowanie kierownictwa 5.2 Orientacja na klienta 5.3 Polityka jakości 5.4 Planowanie 5.5 Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja 5.6 Przegląd zarządzania

9 Norma ISO 9001: Zarządzanie zasobami 6.1 Zapewnienie zasobów 6.2 Zasoby ludzkie 6.3 Infrastruktura 6.4 Środowisko pracy

10 Norma ISO 9001: Realizacja wyrobu 7.1 Planowanie realizacji wyrobu 7.2 Procesy związane z klientem Określenie wymagań dotyczących wyrobu Przegląd wymagań dotyczących wyrobu Komunikacja z klientem A C P D

11 Norma ISO 9001: Realizacja wyrobu 7.1 Planowanie realizacji wyrobu 7.2 Procesy związane z klientem 7.3 Projektowanie i rozwój A C P D Planowanie projektowania i rozwoju Dane wejściowe do projektowania i rozwoju Dane wyjściowe z projektowania i rozwoju Przegląd projektowania i rozwoju Weryfikacja projektowania i rozwoju Walidacja projektowania i rozwoju Nadzorowanie zmian w projektowaniu i rozwoju

12 Norma ISO 9001: Realizacja wyrobu 7.1 Planowanie realizacji wyrobu 7.2 Procesy związane z klientem 7.3 Projektowanie i rozwój 7.4 Zakupy Proces zakupów Informacje dotyczące zakupów Weryfikacja zakupionego wyrobu A C P D

13 Norma ISO 9001: Realizacja wyrobu 7.1 Planowanie realizacji wyrobu 7.2 Procesy związane z klientem 7.3 Projektowanie i rozwój 7.4 Zakupy 7.5 Produkcja i dostarczanie usługi A C P D Nadzorowanie produkcji i dostarczania usługi Walidacja procesów produkcji i dostarczania usługi Własność klienta Zabezpieczanie wyrobu

14 Norma ISO 9001: Realizacja wyrobu 7.1 Planowanie realizacji wyrobu 7.2 Procesy związane z klientem 7.3 Projektowanie i rozwój 7.4 Zakupy 7.5 Produkcja i dostarczanie usługi 7.6 Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów A C P D

15 Norma ISO 9001: Pomiary, analiza i doskonalenie 8.1 Postanowienia ogólne 8.2 Monitorowanie i pomiary Zadowolenie klienta, Audit wewnętrzny Monitorowanie i pomiary wyrobu

16 Norma ISO 9001: Pomiary, analiza i doskonalenie 8.1 Postanowienia ogólne 8.2 Monitorowanie i pomiary 8.3 Nadzór nad wyrobem niezgodnym 8.4 Analiza danych 8.5 Doskonalenie Ciągłe doskonalenie Działania korygujące Działania zapobiegawcze

17 4. Systemy Zarządzania Jakością 4.1 Wymagania ogólne Zadania organizacji wg normy ISO 9001:2009 a. określić procesy potrzebne w systemie zarządzania jakością i ich zastosowanie w organizacji b. określić sekwencję tych procesów i ich wzajemne oddziaływanie c. określić kryteria i metody potrzebne do zapewnienia skuteczności zarówno przebiegu, jak i nadzorowania tych procesów d. zapewnić dostępność zasobów i informacji niezbędnych do wspomagania przebiegu i monitorowania tych procesów e. monitorować, mierzyć tam gdzie ma to zastosowanie, i analizować te procesy, i f. wdrażać działania niezbędne do osiągnięcia zaplanowanych wyników i ciągłego doskonalenia tych procesów

18 Wymagania interesariuszy Projektowanie usług edukacyjnych P Doskonalenie programów kształcenia A Weryfikacja efektów kształcenia CH rekrutacja Proces kształcenia D WKU Absolwent a Procesy oceny

19 Wymagania interesariuszy Projektowanie usług edukacyjnych P Doskonalenie programów kształcenia A Weryfikacja efektów kształcenia CH rekrutacja Proces kształcenia D WKU Absolwent a Procesy oceny

20 Organizacja zajęć Przeprowadzenie W. L. P. itd. Sprawdzenie efektów kszt. egz. zal Procesy oceny Weryfikacja efektów kształcenia CH

21 Procesy zarządzania działaniami zaopatrywania w zasoby realizacji wyrobu wykonywania pomiarów analizy i doskonalenia

22 4 System zarządzania jakością 4. 2 Wymagania dotyczące dokumentacji Dokumentacja systemu zarządzania jakością powinna zawierać udokumentowane deklaracje polityki jakości i celów dotyczących jakości księgę jakości udokumentowane procedury i zapisy wymagane postanowieniami Normy ISO 9001 i dokumenty, łącznie z zapisami, określone przez organizację jako niezbędne do zapewnienia skutecznego planowania, przebiegu i nadzorowania jej procesów.

23 4 System zarządzania jakością 4. 2 Wymagania dotyczące dokumentacji Nadzór nad dokumentami adekwatność przegląd i aktualizacja sposób identyfikacji zmian dostępność aktualnych wersji czytelność i łatwą dostępność dokumenty z zewnątrz

24 Procedura zapewnienia jakości ustalony sposób przeprowadzenia działania lub procesu Cel i zakres działania, Co musi być wykonane i przez kogo, Kiedy, gdzie i jak musi być wykonane, Jakie materiały, wyposażenie i dokumenty muszą być zastosowane i jak to musi być nadzorowane i rejestrowane. Cel Przedmiot Zakres obowiązywania Odpowiedzialność Definicje i oznaczenia Opis postępowania Schemat postępowania Dokumenty i zapisy Załączniki 24

25 Instrukcja tworzone w związku z wydzielonym urządzeniem lub obejmujące zalecenia odnośnie konkretnego zadania Sposób wykonania operacji Niezbędne materiały, urządzenia, narzędzia Osoby wykonujące poszczególne czynności Warunki jakie muszą być spełnione do zachowania powtarzalności operacji Zasady udokumentowania operacji, rejestracji, oceny

26 4 System zarządzania jakością Nadzór nad zapisami Zapisy ustanowione w celu dostarczenia dowodów zgodności z wymaganiami i dowodów skuteczności działania systemu zarządzania jakością powinny być nadzorowane.

27 Zawartość dokumentu Księga Jakości (poziom A) Opisy procesów Procedury systemu zarządzania jakością (poziom B) Instrukcje pracy i inne dokumenty systemu zarządzania jakością (poziom C) A. Opis systemu zarządzania jakością zgodnie z określoną polityką jakości i celami dotyczącymi jakości B. Opis wzajemnie powiązanych procesów i działań, wymaganych do wdrożenia systemu zarządzania jakością C. Szczegółowe dokumenty robocze Liczba poziomów może być dostosowana do potrzeb 27

28 5.3 Polityka jakości Najwyższe kierownictwo powinno zapewnić, że polityka jakości a) jest odpowiednia do celu istnienia organizacji, b) zawiera zobowiązanie do spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością, c) tworzy ramy do ustanowienia i przeglądu celów dotyczących jakości, d) jest zakomunikowana i zrozumiała w organizacji, e) jest przeglądana pod względem jej ciągłej przydatności.

29 6 Zarządzanie zasobami 6.1 Zapewnienie zasobów Organizacja powinna określić i zapewnić zasoby potrzebne do a) wdrażania i utrzymywania systemu zarządzania jakością, i ciągłego doskonalenia jego skuteczności, i b) zwiększenia zadowolenia klienta przez spełnienie jego wymagań.

30 6.2 Zasoby ludzkie Kompetencje, szkolenie i świadomość Organizacja powinna a) określić niezbędne kompetencje personelu wykonującego prace mające wpływ na zgodność z wymaganiami dotyczącymi wyrobu, b) tam gdzie ma zastosowanie, zapewnić szkolenie lub podjąć inne działania w celu osiągnięcia niezbędnych kompetencji, c) ocenić skuteczność podjętych działań, d) zapewnić, aby personel organizacji był świadomy istoty i ważności swoich działań i tego, jak przyczynia się do osiągania celów dotyczących jakości, e) utrzymywać odpowiednie zapisy dotyczące wykształcenia, szkolenia, umiejętności i doświadczenia

31 Podstawowe potrzeby człowieka funkcjonującego w zespole i społeczeństwie (teoria Maslova) Potrzeby biologiczne pożywienie, dach nad głową,... Poczucie bezpieczeństwa bezpieczeństwo fizyczne (ochrona przed wypadkami, chorobami zawodowymi), stałość zatrudnienia, brak obawy przed karami,... Potrzeba akceptacji przez zespół Potrzeba uznania Potrzeba samorealizacji

32 8 zasad doskonalenia jakości Orientacja na klienta Przywództwo Zaangażowanie ludzi Podejście procesowe Podejście systemowe do zarządzania Ciągłe doskonalenie Podejmowanie decyzji na podstawie faktów Wzajemne korzystne powiązania z dostawcami

33 Dobre rady znajomego auditora Opis systemu czy System opisu? Nie pisać więcej niż realizujemy w rzeczywistości Zasady nie są po to by je łamać a po to by je zmieniać

34 Etapy wdrażania Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 w organizacji o dowolnym profilu działalności Etap I analiza wstępna i ocena stanu zgodności funkcjonującego Systemu w organizacji z wymaganiami normy ISO 9001:

35 Etap II Etapy wdrażania Systemu Zarządzania Jakością Przeprowadzenie cyklu szkoleń (potwierdzonych świadectwem bądź certyfikatem po pozytywnym zaliczeniu testu końcowego) Szkolenie Kadry Kierowniczej Szkolenie personelu biorącego udział we wdrażaniu i dokumentowaniu systemu zarządzania jakością Szkolenie auditorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Szkolenie Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością 35

36 Etap III Etapy wdrażania Systemu Zarządzania Jakością Zidentyfikowanie procesów realizowanych w organizacji w celu wykonania zobowiązań. Opracowanie dokumentacji systemu zarządzania jakością w organizacji - księga jakości, procedury,... 36

37 Etap IV Etapy wdrażania Systemu Zarządzania Jakością przeprowadzenie auditów sprawdzających funkcjonowanie w organizacji systemu zarządzania jakością Etap V wystąpienie o wydanie certyfikatu potwierdzającego wdrożenie i funkcjonowanie systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:

38 Na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego AKREDYTACJA I CERTYFIKACJA

39 Akredytacja i certyfikacja AKREDYTACJA CERTYFIKACJA upoważniona jednostka oficjalnie uznaje, że organizacja lub osoba są kompetentne do wykonywania określonego zadania trzecia strona udziela pisemnego potwierdzenia, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z określonymi wymaganiami 39

40 Akredytacja i certyfikacja Akredytacja i certyfikacja są podstawowymi elementami Europejskiego systemu oceny zgodności Europejski system oceny zgodności jest skutecznym instrumentem budowy zaufania do wspólnego rynku 40

41 Cel Głównym celem utworzenia Europejskiego Wspólnego Rynku było zapewnienie swobodnego przepływu : osób towarów i usług kapitału Bariery różnych obowiązujących przepisów prawnych różnych stosowanych norm przedmiotów zaufania do skuteczności procesu dostawcy 41

42 Definicja i rola akredytacji Zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17000:2006 akredytacja to atestacja przez stronę trzecią, dotycząca jednostki oceniającej zgodność, służąca formalnemu wykazaniu jej kompetencji do wykonywania określonych zadań w zakresie oceny zgodności Akredytacja służy budowaniu i umacnianiu zaufania do wyników wzorcowań, badań i inspekcji, certyfikowanych wyrobów i usług, kwalifikacji certyfikowanych osób oraz certyfikowanych systemów zarządzania. 42

43 Znaczenie akredytacji w budowie zaufania do wspólnego rynku Jednostki certyfikujące i inne, działające w obszarze potwierdzania zgodności, muszą być kompetentne w zakresie swojego działania. Powinny zatem legitymować się certyfikatami akredytacyjnymi. 43

44 Podejście WE do systemu akredytacji i certyfikacji Unia Europejska (wcześniej WE) propaguje i prowadzi działania ukierunkowane na ustalanie jednolitych zasad i kryteriów oceny prowadzenia akredytacji, badań i certyfikacji oraz popiera porozumienia o wzajemnym uznawaniu wyników badań i certyfikatów. Standardy dotyczące badań, certyfikacji i akredytacji, z inspiracji Wspólnoty Europejskiej, zostały opracowane przez wspólną grupę roboczą CEN/CENELEC i opublikowane w roku

45 Normy serii Efektem dążeń do ujednolicenia wymagań dotyczących akredytacji, badań i certyfikacji, w skali światowej, było opracowanie norm międzynarodowych serii Aktualny zbiór PN dotyczących akredytacji, badań i certyfikacji stanowią normy: PN-EN ISO/IEC 17011:2006 Ocena zgodności Wymagania ogólne dla jednostek akredytujących, prowadzących akredytację jednostek oceniających zgodność, PN-EN ISO/IEC 17020:2006 Ogólne kryteria działania różnych rodzajów jednostek inspekcyjnych, 45

46 Zbiór aktualnych norm dotyczących akredytacji PN-EN ISO/IEC 17021:2007 Wymagania dla jednostek prowadzących auditowanie i certyfikację systemów zarządzania, PN-EN ISO/IEC 17024:2004 Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących osoby, PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących, PN-EN ISO/IEC 17050: 2005 Ocena zgodności Deklaracja zgodności składana przez dostawcę,... PN-EN 45011:2000 Wymagania ogólne dotyczące jednostek prowadzących systemy certyfikacji wyrobów. 46

47 System akredytacji i oceny zgodności Zasady akredytacji ujęte są w międzynarodowych normach i wytycznych, w których określone są wymagania, zarówno dla jednostek akredytujących, jak i dla podlegających akredytacji jednostek oceniających zgodność. 47

48 Polskie Centrum Akredytacji PCA Jest krajową jednostką akredytującą, powołaną z dniem 1 stycznia 2001 r. ustawą z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw. (Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 489) Od 1 stycznia 2003 r. Polskie Centrum Akredytacji działa na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie oceny zgodności. (Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1360) 48

49 Polskie Centrum Akredytacji PCA PCA działa zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17011: 2006 Ocena zgodności Wymagania ogólne dla jednostek akredytujących, prowadzących akredytację jednostek oceniających zgodność 49

50 Zakres działalności PCA akredytowanie jednostek certyfikujących, jednostek kontrolujących oraz laboratoriów; sprawowanie nadzoru nad akredytowanymi jednostkami oraz akredytowanymi laboratoriami w zakresie przestrzegania przez nie warunków akredytacji, prowadzenie wykazu akredytowanych jednostek oraz akredytowanych laboratoriów, organizowanie szkoleń i prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie akredytacji. 50

51 PCA obecnie prowadzi procesy akredytacji i sprawuje nadzór nad: laboratoriami badawczymi laboratoriami wzorcującymi jednostkami kontrolującymi jednostkami certyfikującymi osoby jednostkami certyfikującymi wyroby jednostkami certyfikującymi systemy zarządzania (między innymi jakością) 51

52 Struktura polskiego systemu PCA akredytuje Laboratoria badawcze Laboratoria pomiarowe Jednostki certyfikujące systemy zarządzania jakością,... Jednostki certyfikujące wyroby Jednostki certyfikujące personel Jednostki kontrolujące Wyniki badań Certyfikaty SZJ wg ISO 9001, SZŚ wg ISO 14001, Certyfikacja obowiązkowa Certyfikacja dobrowolna Świadectwa wzorcowania Znakowanie CE PN Q EKO CB CZ 52 B

53 Podstawowe kryteria akredytacji Ogólne kryteria, na podstawie których ocenia się kompetencje organizacji wnioskujących o akredytację, znajdują się w PN: PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących PN-EN ISO/IEC 17020:2006 Ogólne kryteria działania różnych rodzajów jednostek inspekcyjnych PN-EN 45011:2000 Wymagania ogólne dotyczące jednostek prowadzących systemy certyfikacji wyrobów PN-EN ISO/IEC 17021:2007 Wymagania dla jednostek prowadzących auditowanie i certyfikację systemów zarządzania PN-EN ISO/IEC 17024:2004 Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących personel 53

54 System zarządzania jakością Ubiegająca się o akredytację organizacja (jednostka lub laboratorium) musi mieć system zarządzania jakością zgodny z odpowiednią normą, właściwy dla jej struktury, wielkości i zakresu działania, opisany w księdze jakości i (jeżeli to konieczne) w dokumentach związanych (np. procedurach ogólnych i technicznych i/lub instrukcjach). 54

55 Akredytacja laboratoriów badawczych i wzorcujących Ubiegające się o akredytację laboratorium musi mieć system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 17025:2005 +AP1: 2007 właściwy dla jego struktury, wielkości i zakresu działania, opisany w księdze jakości i w dokumentach związanych (procedurach ogólnych i technicznych). 55

56 Europejski system certyfikacji wyrobów Certyfikacja dobrowolna Certyfikacja obowiązkowa Europejska Organizacja ds. Badań i Certyfikacji (EOTC) Niezależne organizacje jednostek certyfikujących (IIOC) Stowarzyszenie jednostek Certyfikujących Wyroby Elektryczne (EEPCA) Dyrektywy Nowego Podejścia Jednostki Notyfikowane Modułowa ocena zgodności Znak zgodności z Normami Europejskimi (KEYMARK) Europejski Znak Ekologiczny 56

57 Implikacje wymagań DNP Wyroby będące w obrocie na obszarze Unii Europejskiej muszą spełniać wymagania wszystkich obowiązujących je dyrektyw nowego podejścia. Szacuje się, że po pełnym wprowadzeniu dyrektyw nowego podejścia (TheNew ApproachDirectives) będzie nimi objęte około 40% wszystkich wyrobów przemysłowych. 57

58 Jakie organizacje są zaangażowane w demonstrowanie zgodności z D N P? Zademonstrowanie zgodności z wymaganiami DNP może odbywać się sposobami określonymi w modułach oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami i może angażować takie organizacje, jak: producent, importer, dystrybutor (pierwsza strona), niezależne organizacje (trzecia strona) -jednostki certyfikujące, inspekcyjne, laboratoria badawcze, które powinny być oficjalnie autoryzowane i notyfikowane. 58

59 Procedura potwierdzania zgodności Deklaracja zgodności wystawiona przez producenta

60 Zasady znakowania CE Znakowanie CE -znakowanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach -powinno być umieszczane na każdym wyrobie albo opakowaniu przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu na terytorium Wspólnot (od 1993 roku: Unii Europejskiej) Znak CEnanoszony jest na wyłączną odpowiedzialność producenta, który jest prawnie odpowiedzialny za zgodność wyrobu z dyrektywą. 60

61 Wymagane postępowanie producenta Producent powinien stwierdzić, czy wyrób podlega wymaganiom którejś z dyrektyw Nowego Podejścia, stwierdzić, czy wyrób spełnia zasadnicze wymagania określone w dyrektywie/dyrektywach, którym podlega, zapoznać się z treścią odpowiednich dla danego wyrobu europejskich norm zharmonizowanych i ewentualnie dostosować do nich wyrób, 61

62 Wymagane postępowanie producenta Producent powinien wypełnić procedurę oceny zgodności określoną w dyrektywie/ dyrektywach, przygotować dokumentację techniczną zawierającą elementy wymagane przez dyrektywę/dyrektywy, sporządzić i podpisać deklarację zgodności CE, umieścić na wyrobie oznaczenie CE. 62

63 Deklaracja zgodności Jest to dokument wystawiony przez producenta (lub jego przedstawiciela) zaświadczający, że wyprodukowany wyrób jest zgodny z postanowieniami odpowiedniej dyrektywy (lub kilku dyrektyw). Każda z dyrektyw określa treść deklaracji zgodności 63

64 Deklaracja zgodności W deklaracji zgodności powinny się znaleźć następujące informacje: nazwa i adres producenta, określenie wyrobu (nazwa, typ, model, itp), nazwa i numer dyrektywy, z której wymaganiami wyrób jest zgodny, wykaz norm zharmonizowanych (lub innych), z których wymaganiami wyrób jest zgodny, data wystawienia deklaracji, podpis osoby upoważnionej, nazwa, adres i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej (jeżeli brała udział w procedurze oceny zgodności). 64

65 Jednostki notyfikowane Notyfikowane przez Komisję Europejską, mogą być jednostki o udokumentowanych i potwierdzonych kompetencjach. Aby instytucja mogła funkcjonować jako Jednostka Notyfikowana, musi uzyskać akredytację PCA. Kolejnym wymogiem jest uzyskanie autoryzacji właściwego ministra (czym potwierdza się spełnienie wymagań ustawy o systemie oceny zgodności i stosownych aktów wykonawczych). 65

66 Jednostki notyfikowane Po przejściu tych etapów jednostka jest zgłaszana, czyli notyfikowana, przez właściwego ministra Komisji Europejskiej. Po otrzymaniu notyfikacji Komisja Europejska umieszcza nową Jednostkę Notyfikowaną w wykazie jednostek notyfikowanych do poszczególnych dyrektyw. Wykazy JN publikowane są w drodze obwieszczeń ministra właściwego ds. gospodarki, które publikowane są w Monitorze Polskim. 66

67 Moduły oceny zgodności Projektowanie Produkcja A kontrola wewnętrzna projektowania i produkcji C zgodność z typem D zapewnienie jakości produkcji (ISO 9001) B Badanie Typu E zapewnienie jakości wyrobu (ISO 9001) F weryfikacja wyrobów G Weryfikacja jednostkowa H Zapewnienie jakości (ISO 9001) 67

68 Moduły oceny zgodności MODUŁ A Producent zapewnia własną kontrolę nad projektowaniem i produkcją. Wystawia deklarację zgodności i umieszcza na wyrobach znak CE. MODUŁ B Organ notyfikowany przeprowadza badanie typu wyrobu, na podstawie dokumentacji i ustalonej liczby pobranych losowo egzemplarzy wyrobu, w celu stwierdzenia zgodności typu z wymaganiami bezpieczeństwa zawartymi w dyrektywie technicznej. Organ notyfikowany wystawia certyfikat zgodności typu. 68

69 Moduły oceny zgodności MODUŁ C Producent, który uzyskał certyfikat potwierdzenia typu według modułu B potwierdza, że każdy wyrób został sprawdzony i jest zgodny z dokumentacją tego typu. Badanie każdego wyrobu może prowadzić sam producent. MODUŁ D Producent, który uzyskał certyfikat potwierdzenia typu, posiada w swojej organizacji udokumentowany system zarządzania jakością, obejmujący procesy produkcyjne (ISO 9001:2000, w zakresie odpowiadającym ISO 9002: 1994), certyfikowany przez jednostkę notyfikowaną. Znak CE z numerem jednostki notyfikowanej. 69

70 Moduły oceny zgodności MODUŁ E Producent, który uzyskał certyfikat potwierdzenia typu, posiada w swojej organizacji udokumentowany system zarządzania jakością, obejmujący procesy kontroli wyrobów (ISO 9001:2000, w zakresie odpowiadającym ISO 9003: 1994), certyfikowany przez jednostkę notyfikowaną. MODUŁ F Producent, który uzyskał certyfikat potwierdzenia typu, poddaje swoje wyroby kontroli stuprocentowej, którą wykonuje jednostka notyfikowana. Umieszczenie znaku CE z numerem jednostki notyfikowanej. 70

71 Moduły oceny zgodności MODUŁ G Jednostka notyfikowana potwierdza zgodność typu i wykonania wyrobu z wymaganiami dyrektywy technicznej oraz wystawia certyfikat zgodności. Znakowanie CE na odpowiedzialność jednostki notyfikowanej. MODUŁ H Producent posiada w swojej organizacji udokumentowany system zarządzania jakością, zgodny z ISO 9001:2000 (ISO 9001:2008). Jednostka notyfikowana certyfikuje system. Znakowanie CE z numerem jednostki notyfikowanej. 71

72 Systemy zarządzania jakością w obszarze regulowanym Systemy zarządzania jakością oparte na normie PN-EN ISO 9001 są w obszarze regulowanym obligatoryjne, przy produkcji niektórych wyrobów, jeżeli stanowią warunek znakowania tych wyrobów CE 72

73 Wagi nieautomatyczne procedura potwierdzania zgodności Producent Wagi bez sprężyny i bez zespołów elektronicznych Pozostałe wagi Badanie typu WE (moduł B) Deklarowanie zgodności WE (moduł D1) Legalizacja WE (moduł F1) Deklarowanie zgodności typu WE (moduł D) Legalizacja WE (moduł F) Wprowadzenie do obrotu M Legalizacja jednostkowa WE (moduł G) 73

74 dziękuję za uwagę

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK OCENIAJĄCYCH ZGODNOŚĆ DO CELÓW NOTYFIKACJI Wydanie 1 Warszawa, 26.09.2013 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Definicje... 4 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16.

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16. Spis treści 1 Wstęp 1.1 Zastosowanie informatora 1.2 Publikacje 2 Podstawa prawna działalności Ośrodka Certyfikacji 3 Proces certyfikacji 3.1 Kryteria certyfikacji 3.2 Ogólna procedura procesu certyfikacji

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie przez jakość w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością. mgr Dorota Skubała Wstęp

Zarządzanie przez jakość w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością. mgr Dorota Skubała Wstęp Zarządzanie przez jakość w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością. mgr Dorota Skubała Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Piekary Śląskie Wstęp Próby zdefiniowania

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z 2011 r. Nr 102, poz. 586, Nr 227, poz. 1367, z 2012

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A.

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. Mgr inŝ. Ryszard Malesa Pełnomocnik PKP S.A. ds. Zarządzania Jakością METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Prace przygotowawcze 3. Realizacja wdraŝania systemu

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST)

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Bogdan Malinowski Partner Zarządzający, MALINOWSKI & PARTNERS - P&M GROUP W tekście

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1)

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1) Kancelaria Sejmu s. 1/33 Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1) 1) Niniejsza ustawa

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. L 218/30 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.8.2008 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM AKREDYTACJI I CERTYFIKACJI CERTYFIKATY W TURYSTYCE dr inż. Jaonna Chabiera

EUROPEJSKI SYSTEM AKREDYTACJI I CERTYFIKACJI CERTYFIKATY W TURYSTYCE dr inż. Jaonna Chabiera EUROPEJSKI SYSTEM AKREDYTACJI I CERTYFIKACJI CERTYFIKATY W TURYSTYCE dr inż. Jaonna Chabiera Wstęp Akredytacja i certyfikacja dotyczy szeroko rozumianej jakości działań i ma szczególne znaczenie w potwierdzeniu

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH W ZAKRESIE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO Wydanie 7 Warszawa, 24.07.2013 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Definicje...3 3 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla studentów. Do nauki przedmiotów:

Materiał pomocniczy dla studentów. Do nauki przedmiotów: dr hab. inż. Marian Kamiński Materiał pomocniczy dla studentów Do nauki przedmiotów: - Metody analizy technicznej, część pierwsza zapewnienie jakości; - Systemy zapewnienia jakości w produkcji i badaniach;

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI POLITYKI POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI W ZAKRESIE ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

KIERUNKI POLITYKI POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI W ZAKRESIE ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA KIERUNKI POLITYKI POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI W ZAKRESIE ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA Wojciech HENRYKOWSKI Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, Warszawa 1.Wstęp Polski system badań i

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY 93/42/EWG. z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych

DYREKTYWA RADY 93/42/EWG. z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych DYREKTYWA RADY 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art.

Bardziej szczegółowo

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 INSTYTUT KOLEJNICTWA tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl Informator dla dostawców

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE SME-FIT EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 Zawartość I. HISTORIA I RAMY PRAWNE EUROPEJSKIEGO SYSTEMU NORMALIZACJI II. III. IV. A. Historia

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Andrzej Kwintowski * Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wstęp Od lat społeczność międzynarodowa obserwuje z narastającym niepokojem dążenia niektórych krajów w różnych

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości uŝytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o.

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości uŝytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o. Plac Solny 20 Wrocław 50-063 Tel: 71/7804777; Fax: 71/7804779 Adres e-mail: poczta@dekra-certification.pl www.dekra-certification.com.pl Spis treści: PRZEDMOWA... 2 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Najjczęściiejj zadawane pyttaniia dottyczące modellii wewnęttrznych na pottrzeby Wypłłacallnościi II oraz procesu przedaplliikacyjjnego URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości. Nr edycji 07 Nr egzemplarza Otrzymujący. Imię i Nazwisko Data Podpis Michał Kaczmarczyk Ryszard Słoka Piotr Krzystek

Księga Jakości. Nr edycji 07 Nr egzemplarza Otrzymujący. Imię i Nazwisko Data Podpis Michał Kaczmarczyk Ryszard Słoka Piotr Krzystek Księga Jakości Nr edycji 07 Nr egzemplarza Otrzymujący Opracował Sprawdził Zatwierdził Imię i Nazwisko Data Podpis Michał Kaczmarczyk Ryszard Słoka Piotr Krzystek Strona: 2 Stron: 55 CZEŚĆ I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNO- SPOŁECZNYCH W OLSZTYNIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNO- SPOŁECZNYCH W OLSZTYNIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNO- SPOŁECZNYCH W OLSZTYNIE STUDIA PODYPLOMOWE na kierunku politologia dofinansowane z EFS o specjalności Społecznie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jakość i certyfikacja

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jakość i certyfikacja Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jakość i certyfikacja Opracowanie: Damian Dec, PARP, 2001 Aktualizacja: Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o grudzień 2005 Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ,

Bardziej szczegółowo

qualityaustria-polska Katalog usług 2015

qualityaustria-polska Katalog usług 2015 qualityaustria-polska Katalog usług 2015 www.qualityaustria.com.pl Akredytacja BMWFJ Spis treści Wprowadzenie Zintegrowane systemy zarządzania Jakość Środowisko Strona 7 Strona 20 Strona 26 Strona 37 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA LABORATORIÓW W ZAKRESACH ELASTYCZNYCH Wydanie 1 Warszawa, 15.05.2009 r. Spis treści 1 Wprowadzenie 2 Cel 3 Polityka PCA dotycząca akredytowania laboratoriów w zakresach

Bardziej szczegółowo