PROGRAM WYBORCZY 3 x TAK dla Nowego Ładu i 1 x NIE dla Rafała Dutkiewicza!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM WYBORCZY 3 x TAK dla Nowego Ładu i 1 x NIE dla Rafała Dutkiewicza!"

Transkrypt

1 PROGRAM WYBORCZY 3 x TAK dla Nowego Ładu i 1 x NIE dla Rafała Dutkiewicza! I. 1 x Nie dla Dutkiewicza- bilans 12 lat rządów Rafała Dutkiewicza z Platformą Obywatelską 1. Zadłużenie Miasta : Wrocław zmierza do bankructwa, dług Miasta wraz z długami spółek miejskich przekracza 5 mld 500 mln zł, zadłużenie 19 spółek miejskich przekroczyło 3 mld 400 mln zł na koniec 2013 roku, Rafał Dutkiewicz tworzy kolejne spółki miejskie, do których upycha narastający dług Miasta, hipoteki spółek miejskich są obciążone wielomilionowymi kredytami: MPWiK, Wrocław 2012, Wrocławski Park Wodny S.A., Hala Ludowa Sp. z o.o., TBS Sp. z o.o. i wiele innych, miejska spółka Wrocławski Park Wodny ma już ujemną wartość księgową - zadłużenie przewyższa wartość jej majątku, spółkom miejskim, zgodnie z opiniami biegłych rewidentów, grozi ogłoszenie upadłości, Miasto wyprzedaje nieruchomości, w których mieszczą się jego urzędy, przeciwko Miastu są prowadzone procesy sądowe - wyroki mogą obciążyć Miasto na setki milionów złotych (Stadion Miejski - Max Boegl, Wrocławski Park Wodny - Inter Spa), koszty wszystkich dużych inwestycji miejskich były i nadal są mocno niedoszacowane.

2 2. Koszty życia we Wrocławiu: Wrocław ma jedne z najwyższych opłat za śmieci w Polsce, najwyższe w Polsce stawki podatku od nieruchomości i dzierżaw wieczystych, najwyższy współczynnik ceny do jakości za bilety komunikacji miejskiej, niedostosowany do potrzeb system żłobków i przedszkoli zmuszający Wrocławian do ponoszenia dodatkowych kosztów, niska jakość wody za wysoką cenę, niedostępność mieszkań komunalnych oraz TBS-ów dla potrzebujących, droga i niedostateczna oferta kulturalno-rekreacyjna. 3. Bezkarność i brak transparentności władzy : manipulowanie finansami i budżetem Miasta w celu ukrywania narastającego zadłużenia, wypłacanie nienależnych zobowiązań prywatnym podmiotom oraz zarządom tych spółek generującym straty, w tym wypłacenie nienależnej premii w wysokości 25 mln zł firmie Max Boegl za Stadion Miejski, ostatnio wypłacone nienależne premie dla prezesów najbardziej zadłużonych spółek miejskich MPWiK i Wrocławskiego Parku Wodnego, brak odpowiedniego nadzoru właścicielskiego w miejskich spółkach przejawia się to brakiem odpowiedzialnych za nadużycia, przekroczenie uprawnień i niedopełnienia obowiązków służbowych w spółkach miejskich, tworzenie zbędnych spółek miejskich w celu ukrywania kolejnych długów, mataczenie w bilansach spółek, przerzucanie długów na kolejne lata, niezgodne ze statutami działania zarządów na szkodę zarządzanych przez nich spółek miejskich (MPWiK, Spartan), niegospodarność w zarządzaniu mieniem komunalnym np. wyleasingowanie na lichwiarskich warunkach uprzednio sprzedanych przez Prezydenta Wrocławia budynków Urzędu Miasta,

3 stworzenie systemu kupowania poparcia, tzw. kontrolowalnej opozycji w Radzie Miejskiej rozdawnictwo stanowisk - kupczenie stanowiskami, tworzenie niepotrzebnych posad dla kolesi, przyzwolenie służb kontrolnych prokuratury oraz NIK na marnotrawienie publicznych pieniędzy w przypadku: nie ściągania opłat za wycinki drzew przez Konserwatora Miejskiego od prywatnych inwestorów, niegospodarności przy realizacji projektu Mostu Wschodniego we Wrocławiu (Gmina nie wystąpiła o zwrot 8,2 mln zł za niewłaściwe wykonanie umowy m.in. fałszowanie badań wibracji oraz badań hałasu), niedopełnienia obowiązków służbowych, przekroczenia uprawnień, rażącej niegospodarności przy budowie parkingu przy Hali Stulecia (kredyt zabezpieczony nie na majątku Budimex'u parking Sp. z o.o.tylko na majątku Gminy Wrocław zastawiono tereny obok Hali Stulecia, dopłacanie przez Miasto Budimex'owi za niewykorzystane miejsca parkingowe do 70% wypełnienia, oddanie za darmo Budimex'owi 1,13 ha terenu tuż przy Hali Stulecia przeznaczonego zgodnie z uchwalonym MPZP do nadbudowy galerią handlowo-wystawienniczą, absurdalne zapisy umowy dot. "nadzoru" Budimex'u Parking Sp. z o.o. nad wrocławską Strażą Miejską w tym nakładanie na Gminę Wrocław przez Budimex nieuzasadnionych prawnie kar), nielegalnego finansowania Śląska Wrocław z publicznych pieniędzy, fałszowania protokołu z rozprawy administracyjnej dla Mostu Wschodniego. 4. Brak dialogu społecznego arogancja władzy : brak konsultacji społecznych w sprawie kluczowych przedsięwzięć : Stadion Miejski, Narodowe Forum Muzyki, World Games, zakupu zdjęć Marilyn Monroe za 6.4 mln zł, rozwoju komunikacji zbiorowej i tras rowerowych oraz masowych wycinek drzew, arogancja władzy przy uchwalaniu miejscowych planów zagospodarowania, brak transparentności w prowadzeniu procedur administracyjnych i celowe utrudnianie dostępu do informacji publicznej (zawieranych umów, dokumentów finansowych Miasta i spółek miejskich),

4 niepublikowanie raportów z badania sprawozdań finansowych Miasta wraz z opiniami biegłych rewidentów, propaganda sukcesu - kreowanie nieprawdziwego wizerunku władzy, finansowanie z publicznych pieniędzy mediów i portali internetowych sprzyjających prezydentowi Dutkiewiczowi, kupowanie avatarów wirtualnych postaci forów internetowych zachwalających władzę. 5. Archaiczny i niewydolny system transportu : brak spójnej koncepcji i zła strategia w planowaniu komunikacji dostosowanej do potrzeb mieszkańców zbyt długi czas dojazdu, brak powiązań transportu miejskiego z siecią kolejową, zmniejszenie taboru miejskiego (tramwaje, autobusy) oraz niska jakość usług transportowych (brak klimatyzowanych pojazdów, przestarzały tabor), priorytet transportu indywidualnego nad transportem zbiorowym powoduje to zalew Wrocławia samochodami z gmin ościennych, nie ma działającego systemu park and ride, wyrzucenie w błoto 88 mln zł za ITS, który nie działa, chaotyczna rozbudowa nowych osiedli, pozbawionych obsługi komunikacji zbiorowej (osiedle Jagodno, Olimpia Port, Stabłowice), nieuwzględnianie budowy torowisk tramwajowych przy planowaniu budowy głównych dróg śródmiejskich (m.in. dla os. Jagodno, wzdłuż całej Obwodnicy Śródmiejskiej). 6. Postępująca degradacja środowiska: Wrocław na przedostatnim miejscu pośród dużych miast w Polsce pod względem powierzchni zalesienia tylko 7,3%, podczas gdy Warszawa - 16%, Katowice - 33%, niszczenie zieleni - wycięcie za prezydentury R.Dutkiewicza ponad 200 tysięcy drzew we Wrocławiu,

5 brak spójnej koncepcji administrowania zielenią miejską odpowiedzialność za zieleń miejską rozproszona po różnych instytucjach, brak inwentaryzacji terenów zielonych, likwidowanie istniejącej zieleni przy nowych inwestycjach, nie ściąganie opłat za wycinki zieleni przez Miasto od prywatnych inwestorów, nie wykonanie planów w zakresie obligatoryjnych norm zalesienia Miasta i nasadzeń kompensacyjnych, nieodpowiednia pielęgnacja zieleni (np. nieumiejętne i nadmierne przycinanie drzew, zbyt częste i niskie przycinanie trawników), katastrofalny stan powietrza - przekroczenie dopuszczalnych norm dla: rakotwórczych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (5-cio krotnie), toksycznych pyłów (o ponad 160%) i tlenków azotu (o ponad 140%), brak działającego systemu oczyszczania ulic i chodników z pyłów i innych zanieczyszczeń - Wrocław jest brudnym miastem, przekroczenie dopuszczalnych norm hałasu na znacznym obszarze Miasta, źle zorganizowany system zbiórki i segregacji śmieci, brak zieleni osiedlowej na zaniedbanym Starym Mieście i Śródmieściu, zwłaszcza w odniesieniu do podwórzy - brak jakiejkolwiek koncepcji na stworzenie z nich zielonego terenu z uporządkowanym systemem parkowania i zbiórki śmieci, działania w kierunku likwidacji ogrodów działkowych, będących cennymi obiektami rekreacji dla wrocławian, a jednocześnie klinami zieleni istotnymi dla przewietrzania Miasta celem oddawania ich deweloperom.

6 II. 3 x TAK- nasz Program dla Wrocławia : 1. Obniżymy koszty życia w mieście : zrestrukturyzujemy dług miejski, aby obniżyć koszty jego obsługi, zlikwidujemy co najmniej połowę spółek miejskich poprzez ich scalanie (redukcja zbędnych zarządów, rad nadzorczych), ukrócimy gigantomanie w inwestycjach miejskich m.in. zrezygnujemy z organizacji imprezy "World Games 2017" (do 30 mln zł oszczędności) na powyższych działaniach zaoszczędzimy co najmniej 300 mln zł rocznie, wprowadzimy Kartę Mieszkańca dla osób składających PIT we Wrocławiu, uprawniającą do zniżek na bilety komunikacji miejskiej, do muzeów, teatrów, opery, filharmonii, do ZOO, na baseny i inne obiekty w Mieście. wprowadzimy Kartę seniora uprawniającą do bezpłatnego wstępu do obiektów kultury i rekreacji, wprowadzimy darmowe bilety komunikacji miejskiej dla dzieci i młodzieży do lat 16 (promowanie poruszania się komunikacją miejską), obniżymy opłaty za śmieci do poziomu realnych kosztów - usprawnimy system ich zbiórki oraz segregacji, nie podniesiemy podatków od nieruchomości i opłat za wieczyste użytkowanie gruntów przez najbliższe 4 lata, oddamy spółkę WKS Śląsk Wrocław w akcjonariat obywatelski jego kibicom. 2. Mieszkaj zdrowo i bezpiecznie : powstrzymamy degradację komunikacji zbiorowej i postawimy na rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego dostosowanego do potrzeb mieszkańców (tramwaje, autobusy, kolej), rozbudujemy sieć tramwajową, wydzielimy odrębne pasy ruchu dla komunikacji zbiorowej, aby czas dojazdu w godzinach szczytu był krótszy,

7 wprowadzimy skuteczny system park and ride dla mieszkańców Aglomeracji wrocławskiej, wydzielimy odrębne pasy ruchu dla środków transportu zbiorowego w Mieście, tak aby w szczycie czas przejazdu transportem zbiorowym był krótszy niż przejazd pojazdem indywidualnym, zbudujemy most Południowy na Wielką Wyspę na wysokości Stadionu Ślęzy, wg koncepcji byłego prezydenta B.Zdrojewskiego, wprowadzimy podatek smogowy dla przyjezdnych, wdrożymy program poprawy jakości powietrza w mieście poprzez rozbudowę sieci transportu zbiorowego, ograniczenie ruchu samochodowego oraz uruchomienie finansowania dla realizacji programu wymiany pieców na paliwo stałe, zbudujemy bezpieczny system dróg rowerowych w oparciu o hasło: rowerem w 15 minut do centrum ), stworzymy Miejski System Zieleni - powołamy urząd ogrodnika miejskiego - architekta krajobrazu, zajmującego się planowaniem i rewitalizacją zieleni Miasta zwiększymy zalesienie Wrocławia z aktualnych 7 do 15% w ciągu 4 lat budowa nowych parków i nasadzenia wzdłuż ulic w centrum miasta, dokonamy inwentaryzacji terenów zielonych w tym szczególnie drzew i krzewów, wprowadzimy koncepcję klinów zieleni do miejscowych planów zagospodarowania dla skutecznego przewietrzania Miasta, zatrzymamy proces likwidacji ogródków działkowych wdrożymy program ich rewitalizacji oraz zwiększymy ich dostępność dla mieszkańców, wstrzymamy prywatyzację gminnej spółki Spartan, która zarządza miejskimi obiektami i terenami sportowo-rekreacyjnymi, ułatwimy dzieciom i młodzieży uprawianie sportu - utworzymy stanowiska osiedlowych animatorów kultury i sportu działających przy Radach Osiedlowych, zapewnimy nieodpłatny wstęp na zajęcia sportowe (koszykówkę, siatkówkę, piłkę nożną, baseny i inne), stworzymy warunki dla rozwoju prywatnego transportu wodnego, powstanie prywatnych taksówek wodnych,

8 wprowadzimy do wrocławskich szkół programy edukacyjne nastawione na podkreślanie wielokulturowego aspektu regionu oraz jego tradycje europejskie, podstawą stanie się edukacja promująca tolerancję i przeciwdziałająca wykluczeniom etnicznym, religijnym i społecznym, przemodelujemy program Europejskiej Stolicy Kultury 2016 i powrócimy do projektu prof. A. Chmielewskiego, czyli społecznego, długofalowego doświadczania kultury w przestrzeni społecznej, tak, by była ona dla mieszkańców, a nie dla wąskich elit, które stać na biletowane zamknięte spektakle. Zrezygnujemy z modelu festiwalowego, lansowanego przez ekipę Rafała Dutkiewicza, powstrzymamy proces likwidacji bibliotek miejskich i stworzymy w nich osiedlowe centra kultury, zwiększymy bezpieczeństwo osób starszych i samotnych poprzez wprowadzenie elektronicznego systemu pomocy i szybkiego reagowania. 3. Głosuj i współdecyduj : stworzymy transparentny i jawny system zarządzania Miastem - zwiększymy kontrolę społeczną nad majątkiem i wydatkami Miasta poprzez zamieszczanie na stronach BIP-u sprawozdań finansowych, dokumentów finansowych oraz umów zawieranych przez Miasto i spółki miejskie, ujawnimy pensje i premie prezesów, zarządów i członków rad nadzorczych spółek miejskich, wprowadzimy system referendów, aby mieszkańcy bezpośrednio mogli decydować w istotnych kwestiach społeczno-gospodarczych osiedli i Miasta, zbudujemy i otworzymy sieć tzw. Centrów Demokracji na wzór sieci funkcjonujących między innymi w Paryżu i Londynie (będą to miejsca, w których mieszkańcy będę mogli uzyskiwać wszelkie informacje na temat planowanych inwestycji, składać własne projekty i petycje oraz uwagi na temat funkcjonowania Miasta i jego służb), będziemy aktywnie współpracować z organizacjami pozarządowymi, wspierać ich działania na rzecz społeczności lokalnych i uwzględniać ich projekty zagospodarowania przestrzeni publicznej, zwiększymy środki finansowe dostępne w ramach budżetu obywatelskiego,

9 zaktywizujemy program budownictwa socjalnego dla młodych oraz wykluczonych finansowo, stworzymy zintegrowany, rozbudowany i wspierany przez Miasto plan budowy Osiedli Społecznych, podejmiemy aktywne działania na rzecz zwiększenia miejsc w żłobkach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto, zwiększymy kompetencje rad osiedlowych oraz powołamy animatorów kultury, asystentów społecznych i trenerów osiedlowych przy radach osiedlowych. Podpisano Waldemar Bednarz - kandydat na prezydenta Wrocławia Komitet Wyborczy SLD - Lewica Razem

Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania

Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania Zróbmy to po poznańsku! Celem opracowania programu Prawa i Sprawiedliwości dla Poznania jest przedstawienie mieszkańcom Poznania realnej alternatywy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYBORCZY. LESZNO Z ENERGIĄ XXI WIEKU Program wyborczy KWW PL18 oraz Łukasza Borowiaka, kandydata na Prezydenta Miasta Leszna.

PROGRAM WYBORCZY. LESZNO Z ENERGIĄ XXI WIEKU Program wyborczy KWW PL18 oraz Łukasza Borowiaka, kandydata na Prezydenta Miasta Leszna. PROGRAM WYBORCZY Komitet Wyborczy Wyborców PL18 Kandydat na Prezydenta Miasta Leszna Łukasz Borowiak 13 października 2014 r. LESZNO Z ENERGIĄ XXI WIEKU Program wyborczy KWW PL18 oraz Łukasza Borowiaka,

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWY PROGRAM WYBORCZY

SAMORZĄDOWY PROGRAM WYBORCZY SAMORZĄDOWY PROGRAM WYBORCZY WERSJA ROZSZERZONA MĄDRZE Zadbamy o rozwój intelektualny Polaków przez całe życie ZDROWO Zadbamy o zdrowe życie i bezpłatną pomoc medyczną wysokiej jakości. BEZPIECZNIE Zadbamy

Bardziej szczegółowo

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 1 1 S t r o n a St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Lp. Treść uwagi. Sposób uwzględnienia uwagi Uwaga uwzględniona. Uzasadnienie rekomendacji

Lp. Treść uwagi. Sposób uwzględnienia uwagi Uwaga uwzględniona. Uzasadnienie rekomendacji Raport z konsultacji społecznych Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego, które odbyły się w dniach 06-20 marca 2014r. w Gorzowie Wlkp.,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

Plan Zmian 2014-2019. Program Twojego Ruchu P R O J E K T

Plan Zmian 2014-2019. Program Twojego Ruchu P R O J E K T Plan Zmian 2014-2019 Program Twojego Ruchu P R O J E K T Szanowna Obywatelko, Drogi Wyborco, Zaczynasz właśnie czytać program Twojego Ruchu. Składa się nań sto konkretnych rozwiązań, które wyrwą nas z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp... 4 2. Diagnoza - stan obecny i proponowane

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żagań

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żagań I. Wprowadzenie Żagań XI 2005 1. Pojęcie rewitalizacji Rewitalizacja, rozumiana jest jako proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych częściach miast, mający na celu poprawę

Bardziej szczegółowo

1. Dialog polityczny

1. Dialog polityczny Program współpracy przyjęty przez Rządy Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec z okazji 20. rocznicy podpisania Traktatu między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Federalną Niemiec o

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Załącznik do Uchwały nr Rady Miasta Tarnobrzega z dnia Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Tarnobrzeg - 2013 1 Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 6 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... 6 1.2 PRZESŁANKI

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9. Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21. 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23

Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9. Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21. 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23 spis treści Spis treści Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9 Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23 a) Edukacja od przedszkola do pracy zawodowej 26 dzieci

Bardziej szczegółowo

Program wsparcia przemysłu Województwa Śląskiego i Małopolski Zachodniej

Program wsparcia przemysłu Województwa Śląskiego i Małopolski Zachodniej Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Śląsk 2.0 Program wsparcia przemysłu Województwa Śląskiego i Małopolski Zachodniej Międzyresortowy Zespół do spraw wzmocnienia potencjału przemysłowego Śląska i Małopolski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 16 GRUDNIA 2014 R. 1 SPIS TREŚCI 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 20142020 Wersja 4.0 marzec 2014 r. 2 Słownik... 6 SEKCJA 1 STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

Raport na temat wielkich miast Polski. Kraków

Raport na temat wielkich miast Polski. Kraków Raport na temat wielkich miast Polski Kraków Spis treści 3 Wstęp 5 4 Metodologia 7 Najważniejsze rekomendacje 5 10 Ludzie 14 Jakość życia 5 18 Wizerunek 22 Instytucje 5 26 Infrastruktura 30 Finanse 5 34

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013 Zestawienie typowych działań finansowanych w ramach programów współpracy transgranicznej 1 wraz z przypadającymi na nie wydatkami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi 2. Niemożliwe jest stworzenie zamkniętej

Bardziej szczegółowo