Wind Mobile SA KRAKÓW 16 luty 2015 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wind Mobile SA KRAKÓW 16 luty 2015 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2014"

Transkrypt

1 Wind Mobile SA KRAKÓW 16 luty 2015 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2014

2 SPIS TREŚCI 1 Podstawowe dane o Emitencie Dane adresowe 1.2. Główny przedmiot działalności 1.3. Zarząd 1.4. Rada Nadzorcza 1.5. Akcjonariat Spółki 1.6. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej Emitenta 1.7. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez grupę kapitałową Emitenta Istotne dokonania i niepowodzenia grupy kapitałowej Emitenta w IV kwartale 2014r Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych dotychczas prognoz wyników finansowych na 2014 rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Wind Mobile SA za IV kwartał 2014 roku Bilans 4.2. Rachunek zysków i strat 4.3. Rachunek przepływów pieniężnych 4.4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Emitenta za IV kwartał 2014 roku Bilans 5.2. Rachunek zysków i strat 5.3. Rachunek przepływów pieniężnych 5.4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości 6.1. Zasady (polityka) rachunkowości Informacje na temat konsolidacji danych Informacja na temat wprowadzenia rozwiązań innowacyjnych w grupie kapitałowej Emitenta w okresie objętym raportem Opis stanu realizacji działań i inwestycji oraz harmonogramu ich realizacji (w przypadku gdy dokument informacyjny Emitenta zawierał informacje, o których mowa w 10 pkt 13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu)

3 1 PODSTAWOWE DANE O EMITENCIE 1.1. DANE ADRESOWE Firma Wind Mobile SA Siedziba Plac na Groblach 21, Kraków REGON NIP Forma prawna Spółka Akcyjna Numer w KRS Strona www GŁÓWNY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI Główny przedmiot działalności Grupy Wind Mobile wraz z przejęciem spółki zależnej Software Mind został rozszerzony o kolejne obszary produktowe i opiera się obecnie na kilku kluczowych filarach mobilnej infrastrukturze, rozrywce i reklamie, travel entertainment, mobilnych finansach oraz produkcji specjalizowanego oprogramowania. Oferta kierowana jest do operatorów telefonii komórkowej, sektora finansowego, branży hotelarskiej oraz reklamodawców w Polsce i za granicą. Jednak zdecydowana większość oferty Grupy kreuje produkty dla klienta detalicznego. Wind Mobile w pełni adresuje trzy najbardziej atrakcyjne rynkowo potrzeby nowoczesnych konsumentów mobilną rozrywkę (One Ringback), travel entertainment (ilumio) oraz mobilne finanse (LiveBank). MOBILNA ROZRYWKA Cyfrowa muzyka w formie halodzwonków, czyli w miejscu sygnału oczekiwania na połączenie. Dzięki Platformie RBT dostarczanej przez Wind Mobile operatorzy mogą oferować swoim abonentom popularne halodzownki. Spółka skutecznie zarządza usługą Halo Granie w Orange oraz sprzedaje halodzwonki w modelu One Ringback, umożliwiającym jednolite ustawienie muzyki w telefonie abonentom sieci T-Mobile, Orange, Plus i Play. MOBILNA REKLAMA HOSPITALITY Innowacyjne rozwiązanie na rynku reklamowym, umożliwiające ustawienie przekazu reklamowego na telefonach firmowych, zamiast sygnału oczekiwania. Dzięki reklamówce najnowsze oferty i promocje trafiają bezpośrednio do klientów firmy. Usługa zdobywa coraz więcej klientów, i mocno utwierdziła się już w branży motoryzacyjnej. W segmencie reklamy mobilnej Spółka dostarcza również platformy Mobile Ad Server, reklamę lokalizacyjną, oraz komunikaty kanałami Voice, SMS, MMS, USSD. ilumio to najnowszej generacji system multimedialnej rozrywki i interaktywnej obsługi gości hotelowych, zapewniający stały dostęp do telewizji HD, szybkiego internetu, wypożyczalni VOD, gier czy aplikacji internetowych oraz umożliwiający dokonywanie rezerwacji czy oferowanie usług dostępnych w ofercie hotelu. ilumio wybierne jest przez 8 na 10 nowo budowanych hoteli i zostało wdrożone w takich hotelach jak Hilton, Holiday Inn, Best Western, Puro, Arłamów czy Mikołajki. System ilumio wprowadzany jest również na stadionach oraz w placówkach medycznych. 3

4 FINANCE & BANKING MOBILNA INFRASTRUKTURA PRODUKCJA SPECJALIZOWANEGO OPROGRAMOWANIA LiveBank to wirtualny oddział, umożliwiający interaktywny kontakt wideo z doradcami, bezpieczne zawieranie transakcji i natychmiastowe reagowanie na potrzeby klientów. Zaawansowane rozwiązanie, wypełniające lukę między kanałem internetowym, a wizytą w placówce, jest liderem rynku wirtualnej bankowości na jednym z najbardziej rozwiniętych rynków bankowości on-line. Produkt wdrożony jest w trzech z pięciu największych polskich banków (w tym mbank i ING Bank). Odznaczony prestiżową nagrodą Finnovate. Najnowsze rozwiązania w zakresie architektury platform oraz oprogramowania dla operatorów komórkowych, cechujące się wysoką skalowalnością oraz pozwalające na oferowanie szerokiej palety usług dodanych (VAS). Wind Mobile wdraża u operatorów komórkowych w kraju, jak i za granicą, platformy Ringback Tones (umożliwiające oferowanie halodzwonków), autorskie systemy Voice Courier (innowacyjna poczta głosowa), Call Completion & Notyfication, platformy USSD czy serwisy Personal Phonebook. W ramach spółki zależnej - Software Mind - realizowane są ponadto komplementarne rozwiązania dla branży telekomunikacyjnej oraz specjalizowane systemy dla sektora finansowego, m.in. internet and mobile banking. Spółka zależna świadczy również usługi informatyczne dla klientów w Europie Zachodniej oraz USA. Ten obszar działalności stanowi stabilne i wysokomarżowe źródło przychodów spółki, uzupełniające szybko rosnący segment produktów własnych ZARZĄD Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Zarząd Wind Mobile SA jest pięcioosobowy. W skład Zarządu Spółki wchodzą: Rafał Styczeń Prezes Zarządu Tomasz Kiser Wiceprezes Zarządu Grzegorz Młynarczyk Wiceprezes Zarządu Kamil Nagrodzki Członek Zarządu Jan Wójcik - Członek Zarządu 1.4. RADA NADZORCZA Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Rada Nadzorcza Spółki liczy 5 osób. W skład Rady Nadzorczej wchodzą: Igor Bokun Przewodniczący Rady Nadzorczej Bartłomiej Stoiński Członek Rady Nadzorczej Artur Olender Członek Rady Nadzorczej Jan Styczeń Członek Rady Nadzorczej Jarosław Czarnik Członek Rady Nadzorczej 4

5 1.5. AKCJONARIAT SPÓŁKI (stan na dzień ) IIF S.A. (z podmiotami powiązanymi) 48,79% Pozostali 19,69% Middlefield Ventures Inc (Intel Capital) 19,29% Grzegorz Młynarczyk 7,07% Janusz Homa (z podmiotami powiązanymi) 9,39% Akcjonariusz Liczba akcji (szt.) Liczba głosów (szt.) Udział w kapitale zakładowym (%) Udział w głosach na WZA (%) IIF S.A. z podmiotami powiązanymi Janusz Homa z podmiotami powiązanymi IIF S.A ,63% 35,44% IIF Ventures B.V ,75% 11,72% Rafał Styczeń ,75% 0,56% RMS Ventures LLC ,43% 1,06% Razem ,55% 48,79% Middlefield Ventures INC ,29% 24,29% Grzegorz Młynarczyk ,07% 5,27% Janusz Homa ,37% 3,99% H&H Investment sp. z o.o ,02% 3,00% Razem ,39% 6,99% Pozostali Akcjonariusze ,69% 14,66% Razem ,00% 100,00% 5

6 IIF S.A. to wiodący fundusz technologiczny wczesnego etapu, inwestujący na terenie Polski i Europy Środkowo- Wschodniej. Obszarem zainteresowania inwestycyjnego IIF są projekty z dziedzin: consumer finance, e- commerce, nowych elektronicznych mediów, rozwoju i produkcji usług IT. W każdy wspierany i rozwijany projekt IIF angażuje swoją wiedzę biznesową, doświadczenie i kapitał, co owocuje sukcesami nie tylko w Polsce, ale również na arenie międzynarodowej. Kadra IIF stoi za sukcesami takich spółek jak Comarch, Software Mind, Moje Rachunki, czy Inteligo. Middlefield Ventures Inc. prowadzi działalność inwestycyjną jako podmiot zależny Intel Capital. Intel Capital to obecny w 25 krajach, największy fundusz technologiczny na świecie, który inwestuje w najlepsze i najbardziej perspektywiczne spółki high-tech. Wśród ponad 1000 inwestycji funduszu Intel Capital znajdują się liderzy poszczególnych segmentów rynku tworzący przyszłość technologii. Fundusz stanowi nieocenione wsparcie dla Spółki w obszarze badań i rozwoju, marketingu, otwierania cennych kontaktów, partnerstw strategicznych czy ekspansji biznesu za granicę. Grzegorz Młynarczyk Grzegorz Młynarczyk to współzałożyciel Software Mind SA, który obecnie uczestniczy we wspólnym rozwoju działalności w ramach Grupy owej Wind Mobile. Grzegorz Młynarczyk pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Software Mind i Wind Mobile, posiada bogate doświadczenie w dziedzinie nowych technologii oraz zarządzania złożonymi przedsięwzięciami IT. Od 1996 r. związany z branżą informatyczną, doświadczenie zdobywał w Motoroli i CERN, gdzie zajmował się m.in.: badaniami naukowymi, zarządzaniem projektami informatycznymi, definiowaniem metodyk zapewnienia jakości produktów informatycznych, poprawą procesów produkcyjnych. Janusz Homa (z podmiotami powiązanymi) Janusz Homa to również współzałożyciel Software Mind SA. W latach dynamicznego rozwoju Spółki , pełnił funkcję Prezesa Zarządu Software Mind. Poprzednio był współzałożycielem i akcjonariuszem IIF SA jednego z pierwszych funduszy venture capital w Polsce gdzie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. W latach zrealizował sztandarowy projekt funduszu IIF - alternatywną sieć płatności Moje Rachunki pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki BillBird SA - operatora sieci. W latach akcjonariusz i dyrektor zarządzający w departamencie telekomunikacji Comarch SA. 6

7 1.6. JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ WIND MOBILE S.A. (stan na dzień r.) W skład Grupy owej Wind Mobile S.A. na dzień 31 grudnia2014r. wchodził Wind Mobile SA - jako podmiot dominujący oraz spółki zależne, jak w tabeli poniżej: Spółka zależna Siedziba Udział w kapitale zakładowym (%) Software Mind SA Kraków 100% Open Ringback Sp. z o.o. Kraków 100% W dniu 18 grudnia 2014r. na podstawie Umowy sprzedaży Wind Mobile S.A. dokonała zbycia 100% udziałów w Mad Words Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Mad Words Sp. z o.o. nie prowadziła działalności operacyjnej a jej dane finansowe miały charakter nieistotny dla Spółki. Informacje o konsolidacji Zgodnie z zasadami rachunkowości przedstawionymi w punkcie 6 niniejszego raportu, za IV kwartał 2014 Spółka sporządziła skonsolidowane sprawozdanie finansowe metodą konsolidacji pełnej. Sprawozdanie obejmuje dane finansowe jednostki dominującej Wind Mobile SA oraz 100% danych finansowych jednostki zależnej Software Mind SA z siedzibą w Krakowie. W odniesieniu do podmiotu zależnego Open Ringback Sp.z o.o., Wind Mobile z uwagi na nieistotny charakter danych finansowych tego podmiotu, wyłącza je z procesu konsolidacji. W konsekwencji z procesu konsolidacji wyłączone zostały dane jednostki zależnej: Open Ringback Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Plac na Groblach INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ EMITENTA Na dzień r. Grupa owa Wind Mobile S.A. zatrudniała i współpracowała na podstawie umów o świadczenie usług z 302 osobami. W ujęciu jednostkowym, zatrudnienie w spółce Wind Mobile S.A. wyniosło na r. 54 osoby. Spółka w zależności od pojawiających się potrzeb podejmuje współpracę z osobami lub podmiotami na podstawie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia i o dzieło) lub na podstawie umów o świadczenie usług (z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą), co pozwala na elastyczne zarządzanie zasobami ludzkimi i optymalizację kosztową zatrudnienia. 7

8 Zasoby ludzkie Grupy owej oraz spółki Wind Mobile S.A. na r. Wyszczególnienie Grupa owa Wind Mobile S.A. Wind Mobile S.A. Liczba pracowników (pełny etat) Inne formy zatrudnienia suma ISTOTNE DOKONANIA I NIEPOWODZENIA GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA W IV KWARTALE 2014 Raport okresowy za IV kwartał 2014 to pierwsze sprawozdanie Grupy Wind Mobile SA przygotowane według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Tym samym, wraz z rozpoczętym w grudniu 2014 procesem przenoszenia notowań z rynku NewConnect na rynek regulowany GPW, Spółka dostosowała strukturę swoich sprawozdań giełdowych do standardów obowiązujących na głównym parkiecie. Wyniki zrealizowane przez Wind Mobile w roku 2014 są zbieżne z szacunkami opublikowanymi Raportem EBI nr 3/2015. Oznacza to zatem, że zgodnie z zapowiedziami Spółki, w ostatnim kwartale roku rozliczono rekordową liczbę kontraktów a łączna wartość sprzedaży z tego okresu osiągnęła 24 mln PLN. Trzykrotnie przekracza to sprzedaż z IV kwartału roku ubiegłego. W ujęciu całorocznym Spółka osiągnęła przychody skonsolidowane na poziomie 54 mln PLN, co jest wynikiem blisko czterokrotnie wyższym niż sprzedaż osiągnięta w roku Wyniki zostały natomiast podwojone EBITDA za rok 2014 ukształtowała się na poziomie 11 mln PLN (wzrost o 87%) a zysk netto na poziomie 7 mln PLN (wzrost o 81%). Obiecująco przedstawiają się również parametry finansowe wyznaczające potencjał rozwojowy organizacji. obrotowy netto, który stanowi podstawę realizacji wyników za rok 2015 kształtuje się na najwyższym w historii poziomie 25 mln PLN. Poziom z końca 2013 roku był blisko trzykrotnie niższy. Jeszcze ważniejsza zmiana dla przyszłej wartości Spółki nastąpiła w jakości przychodów ze sprzedaży. O ponad połowę, a mianowicie z 20% do 30% w łącznej wartości obrotów, poprawił się udział przychodów ze sprzedaży produktów własnych. Efekty cieszą tym bardziej, że strategia intensywnego rozwoju produktów powtarzalnych została wdrożona do Grupy w połowie roku, wraz z przejęciem Software Mind. I to właśnie produkty spółki zależnej odnotowały największe wzrosty LiveBank (www.livebank24.com) o ponad 70% a ilumio (www.ilumio.tv) o blisko 50%. Podkreślić należy, iż oba produkty, oprócz rozwoju funkcjonalnego i rosnącej sprzedaży na rynku polskim, już dzisiaj otwierają zdecydowanie szerszy potencjał sprzedaży na rynkach zagranicznych. LiveBank został wybrany przez CommerzBank AG jedną z największych instytucji finansowych w Europie, z 15 milionami klientów detalicznych tylko na rynku niemieckim. Z kolei ilumio wybierany jest przez takie marki jak Hilton Worldwide czy InterContinental Hotels Group, a ponadto produkt otwiera całkowicie nowe sektory rynku, takie jak placówki medyczne. Koniec ubiegłego roku to również dwa istotne wydarzenia dla Inwestorów, które nie były bezpośrednio związane z wynikami Grupy. 8

9 W grudniu 2014 Spółka złożyła dokument rejestracyjny do Komisji Nadzoru Finansowego, który umożliwi przeniesienie notowań na rynek regulowany. W ocenie Zarządu ostatni rok wyjątkowo uwidocznił ograniczenia jakie spółka o skali i perspektywie wzrostu Wind Mobile napotyka na rynku NewConnect. Choć z perspektywy czasu Zarząd pozytywnie ocenia kilkuletnią obecność na tym rynku, to jednak przy skokowo rosnących wynikach czy ambitnych planach ekspansji zagranicznej, odczuwalne są istotne ograniczenia w płynności czy dostępności do szerokiego grona inwestorów instytucjonalnych. Bariery te miały decydujący wpływ na rozwój planów akwizycyjnych Grupy na Bliskim Wschodzie. Perspektywa zbyt dużego rozwodnienia obecnego Akcjonariatu przy realizacji nowej emisji na cel, wraz z wolniejszym niż oczekiwano tempem rozwoju projektów partnerskich w Regionie MENA, skłoniły Spółkę do zawieszenia realizacji przedsięwzięcia. Zarząd jest przekonany, że podjęte decyzje są optymalne dla obecnych i potencjalnych Inwestorów Spółki. Ostatni rok jednoznacznie dowiódł, że Spółka potrafi maksymalizować szanse rynkowe i z sukcesami realizuje wyjątkowo ambitną strategię wzrostu. Jednocześnie okres ten wykazał, że rozwój Wind Mobile ma jasne priorytety a nadrzędnym jego celem jest interes Akcjonariuszy. WYBRANE NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W SPÓŁCE LiveBank w Commerzbank AG. W 2015 roku wirtualny oddział bankowy autorstwa Software Mind zostanie udostępniony 15 milionom klientów detalicznych Commerzbank na rynku niemieckim. Commerzbank AG to drugi co do wielkości Bank z Niemczech, z obrotami rzędu 9 miliardów euro. W skład Commerzbank AG wchodzi 6 banków europejskich, a poprzez obecność w 50 krajach, grupa zaliczana jest do jednej z największych instytucji finansowych na świecie. Skala i prestiż wdrożenia, a także światowe trendy bankowości, pozycjonują obecnie LiveBank w gronie najbardziej innowacyjnych i pożądanych rozwiązań sektora finansowego. Podobnie jak pionierskie wdrożenie platformy dla mbank otworzyło drogę do kolejnych banków w Polsce, tak należy oczekiwać, iż pierwsza instalacja dla tak renomowanego banku niemieckiego, otworzy drogę do kolejnych lukratywnych kontraktów w Europie i na świecie. ilumio otwiera nowy segment rynku. Grupa Wind Mobile podpisała kontrakt na wdrożenie platformy multimedialnej ilumio w Nowym Szpitalu Wojewódzkim we Wrocławiu. Jest to pierwsze wdrożenie ilumio w branży medycznej, które kompleksowo adresuje potrzeby pacjentów, zarówno te użytkowe związane z opieką medyczną, jak i te związane z relaksem podczas rekonwalescencji. W szpitalu zostanie wdrożonych 316 punktów ilumio, których główną funkcją będzie dostarczanie rozrywki dla pacjentów, począwszy od telewizji HD po możliwość korzystania z internetu, gier i aplikacji. Dodatkową funkcją będzie system informacyjny, dzięki któremu pacjenci otrzymywać będą bieżące wiadomości od personelu szpitalnego. ilumio, jako kanał komunikacji, istotnie usprawnia obsługę pacjenta oraz podnosi jego komfort poprzez bieżący dostęp do informacji szpitalnych. Coraz częściej nowoczesne placówki szpitalne intensywnie wykorzystują technologie telemedyczne. Adaptują one szereg rozwiązań, podnoszących komfort pobytu pacjenta, które do niedawna były domeną wyłącznie branży hotelarskiej. W Polsce funkcjonuje obecnie ponad 900 szpitali wyposażonych w blisko łóżek. Jednocześnie rośnie liczba szpitali przechodzących proces komercjalizacji (170 placówek), a co się z tym najczęściej wiąże, placówek, które istotnie podnoszą standard obsługi pacjenta. Potencjał całego rynku europejskiego to ponad szpitali z 3 milionami miejsc, gdzie udział szpitali prywatnych wynosi ok. 50%. Nowy kontrakt w USA. Spółka zależna Software Mind podpisała umowę na realizację usług programistycznych w obszarze Java Related Technologies dla klienta z USA. Kontrakt został zawarty na cały rok 2015, walutą rozliczeniową jest dolar amerykański, a wartość kontraktu to ponad 4 miliony złotych. Zgodnie ze strategią Grupy, rynek amerykański jest kluczowym i perspektywicznym obszarem sprzedaży usług programistycznych w modelu outsourcingowym. Współpraca z klientem amerykańskim rozpoczęła się początkiem 2011 roku, co zaowocowało wieloma kontraktami, obejmującymi zlecenia w zakresie wsparcia kluczowych projektów klienta, poprzez dostarczanie wiedzy technologicznej. Rozwój projektów outsourcingowych w strukturze przychodowej Grupy jest istotnym elementem strategii zrównoważonego 9

10 rozwoju, która zakłada równoczesny intensywny rozwój innowacyjnych produktów Spółki wraz z rozwojem ośrodków stanowiących stabilne źródło przychodów. Holiday Inn wybrał ilumio. 15 grudnia 2014 podpisano umowę na wdrożenie platformy ilumio w w hotelu Holiday Inn Warszawa Józefów. Po Hilton Worldwide, InterContinental Hotels Group jest kolejnym globalnym tuzem branży hotelarskiej, który wybrał rozwiązanie Spółki. W skład Grupy InterContinental w 2014 roku wchodziło hoteli, oferujących łącznie 675 tys. pokoi. Czterogwiazdkowy hotel Holiday Inn Warszawa Józefów dysponuje 148 pokojami, 11 salami wielofunkcyjnymi wraz z szeroką ofertą rekreacyjną dla gości indywidualnych, jak i grupowych. W warszawskim hotelu system ilumio zostanie zainstalowany we wszystkich pokojach hotelowych, zapewniając tym samym zintegrowany i wysoki standard obsługi gościa. Branża hotelarska rozwija się dynamicznie i poszukuje rozwiązań, które zrewolucjonizują zarządzanie hotelem oraz wprowadzą nowy wymiar obsługi gościa hotelowego, zapewniając mu równocześnie łatwy dostęp do bogatej oferty swoich usług. LiveBank dostepny dla klientów BZ WBK. W grudniu 2014 zakończone z sukcesem wdrożenie systemu digital banking w Banku Zachodnim WBK - jednym z największych banków w Polsce i Europie Środkowo- Wschodniej, należącym do grupy Santander. Przedmiotem wdrożenia była platforma LiveBank, która po raz pierwszy została udostępniona także na urządzenia mobilne zarówno w wersji tabletowej, jak również na smartfony. Dla klientów Banku Zachodniego WBK oznacza to dostęp do zupełnie nowych kanałów obsługowych oraz zdecydowanie łatwiejsze korzystanie z usług oferowanych przez bank, szczególnie w przypadku urządzeń mobilnych. Dzięki integracji LiveBank z bankowością internetową i mobilną, klienci banku otrzymali w pełni transakcyjne narzędzie, które pozwala przeprowadzać nawet najbardziej skomplikowane operacje bankowe bez konieczności odwiedzenia placówki bankowej. Oprócz platformy wideobankowości, Grupa Wind Mobile zapewniła pełne doradztwo w zakresie usability i user experience w wersjach mobilnej oraz webowej, oraz stworzył nowoczesne miejsca pracy dla konsultantów pracujących w trybie wideo. Dokument rejestracyjny w KNF. W dniu 15 grudnia 2014 roku Spółka złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego część rejestracyjną prospektu emisyjnego. Zatwierdzenie dokumentu rejestracyjnego przez KNF umożliwiać będzie przeniesienie notowań Wind Mobile S.A. z NewConnect na rynek regulowany GPW. Nadrzędnym celem przeniesienia notowań na rynek główny GPW jest istotna poprawa płynności obrotu akcjami Spółki, a w konsekwencji uzyskanie takiego poziomu kapitalizacji, który odzwierciedlał będzie realizowanie wyniki finansowe. Przeniesienie notowań na GPW otwiera dla Spółki znacznie szersze możliwości dotarcia do inwestorów, a w tym przede wszystkim do zdecydowanej większości akcjonariuszy instytucjonalnych. 3 STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH DOTYCHCZAS PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA 2014 ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM Zarząd Wind Mobile raportem EBI nr 3/2015 z dnia r. skorygował prognozowane poziomy skonsolidowanych wyników finansowych Grupy za rok ubiegły i oszacował je na następującym poziomie: przychody ze sprzedaży 55 mln PLN, EBITDA 11 mln PLN, zysk netto 7 mln PLN. 10

11 4 KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WIND MOBILE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU 4.1. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ AKTYWA Stan na 31/12/2014 PLN Stan na 31/12/2013 PLN Aktywa trwałe , ,21 Rzeczowe aktywa trwałe , ,23 Nieruchomości inwestycyjne 0,00 0,00 Wartość firmy 0,00 0,00 Pozostałe aktywa niematerialne , ,92 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych /podporządkowanych , ,00 Aktywa z tytułu podatku odroczonego , ,36 Pozostałe aktywa finansowe , ,70 Pozostałe aktywa ,16 0,00 Aktywa obrotowe , ,83 Zapasy , ,09 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności , ,23 Należności z tytułu kontraktów budowlanych i podobne , ,00 Pozostałe aktywa finansowe , ,91 Bieżące aktywa podatkowe 0,00 0,00 Pozostałe aktywa , ,96 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty , ,64 Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do zbycia 0, ,00 AKTYWA RAZEM , ,04 11

12 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ-C.D. PASYWA KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA Stan na 31/12/2014 PLN Stan na 31/12/2013 PLN Własny , ,94 akcyjny , ,50 Nadwyżka ze sprzedaży akcji , ,07 Zyski zatrzymane , ,37 Wynik wycen odnoszonych bezpośrednio poprzez kapitał własny 0,00 0,00 Kwoty ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do zbycia 0,00 0,00 Zobowiązania długoterminowe , ,72 Długoterminowe kredyty i pożyczki, w tym umowy leasingu , ,78 Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe 0,00 0,00 Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 Rezerwy z tytułu opcji na akcje 0, ,00 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,94 Pozostałe rezerwy długoterminowe 0,00 0,00 Przychody przyszłych okresów 0,00 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe , ,38 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania , ,90 Zobowiązania z tytułu kontraktów budowlanych i podobnych ,27 0,00 Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe, w tym umowy leasingu , ,42 Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0,00 0,00 Bieżące zobowiązania podatkowe , ,00 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne , ,80 Rezerwy krótkoterminowe 0,00 Przychody przyszłych okresów 0,00 0,00 Pozostałe zobowiązania , ,26 Zobowiązania związane z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży ,05 0,00 ZOBOWIĄZANIA RAZEM , ,10 PASYWA RAZEM , ,04 12

13 4.2 JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIE Z POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Działalność kontynuowana Okres 01/01/ /12/2014 Okres 01/01/ /12/2013 Okres 01/10/ /12/2014 Okres 01/10/ /12/2013 PLN PLN PLN PLN Przychody ze sprzedaży , , , ,18 Przychody ze sprzedaży wyrobów 0,00 0,00 0,00 0,00 Przychody ze sprzedaży usług , , , ,18 Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 5 135, , , ,00 Koszt własny sprzedaży (koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów) , , , ,62 Koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów 0,00 0,00 0,00 0,00 Koszt sprzedanych usług , , , ,71 Koszt sprzedanych towarów i materiałów 4 578, , , ,91 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży , , , ,56 Koszty sprzedaży , , , ,95 Koszty ogólnego zarządu , , , ,26 Pozostałe przychody operacyjne , , , ,07 Pozostałe koszty operacyjne , , , ,32 Zysk (strata) na działalności operacyjnej , , , ,96 Przychody finansowe , ,71 472, ,05 Koszty finansowe , , , ,42 Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych 0,00 0,00 0,00 0,00 Zysk ze sprzedaży udziałów w jednostce stowarzyszonej 0,00 0,00 0,00 0,00 Zysk (strata) przed opodatkowaniem , , , ,59 Podatek dochodowy , , , ,58 część bieżąca , , , ,00 część odroczona , , , ,58 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej , , , ,01 Działalność zaniechana Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0,00 0,00 0,00 0,00 ZYSK (STRATA) NETTO , , , ,01 13

14 JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIE Z POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW - C.D. Zysk (strata) netto, z tego przypadający: , , , ,01 Akcjonariuszom podmiotu dominującego , , , ,01 Akcjonariuszom mniejszościowym 0,00 0,00 0,00 0,00 Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/gr na jedną akcję): Z działalności kontynuowanej: - podstawowy 0,26 0,55 0,22 0,32 - rozwodniony 0,26 0,55 0,22 0,32 Z działalności kontynuowanej i zaniechanej: - podstawowy 0,26 0,55 0,22 0,32 - rozwodniony 0,26 0,55 0,22 0,32 POZOSTAŁE CAŁKOWITE DOCHODY NETTO Składniki, które nie zostaną przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat: Skutki przeszacowania aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 Udział w skutkach przeszacowania aktywów trwałych jednostek stowarzyszonych 0,00 0,00 0,00 0,00 Przeszacowanie zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 Składniki, które mogą zostać przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat: Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 Skutki przeszacowania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Efektywna część zysków i strat związanych z instrumentem zabezpieczającym w ramach zabezpieczenia przepływów pieniężnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe całkowite dochody netto razem 0,00 0,00 0,00 0,00 SUMA CAŁKOWITYCH DOCHODÓW , , , ,01 14

15 4.3 JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Okres 01/01/ /12/2014 Okres 01/01/ /12/2013 Okres 01/10/ /12/2014 Okres 01/10/ /12/2013 PLN PLN PLN PLN PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Zysk za rok obrotowy , , , ,27 Korekty: Koszt podatku dochodowego ujęty w wyniku , , , ,45 Udział w zysku jednostek stowarzyszonych 0,00 0,00 0,00 0,00 Koszty finansowe ujęte w wyniku 0,00 0,00 0,00 0,00 Przychody z inwestycji ujęte w wyniku , ,49 0, ,24 Zysk ze zbycia składników rzeczowych aktywów trwałych , ,46 0, ,46 Zysk z przeszacowania wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00 Strata ze zbycia jednostki zależnej 7 205,00 0, ,00 0,00 Zysk ze zbycia udziałów w jednostce stowarzyszonej 0,00 0,00 0,00 0,00 (Zysk) / strata netto z wyceny zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik 0,00 0,00 0,00 0,00 (Zysk) / strata netto z wyceny aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu 0,00 0,00 0,00 0,00 (Zysk) / strata netto z wyceny zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu 0,00 0,00 0,00 0,00 Nieefektywna część zabezpieczenia przepływów pieniężnych 0,00 0,00 0,00 0,00 (Zysk) / strata netto ze zbycia aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 Strata z tytułu utraty wartości należności z tytułu dostaw i usług 0,00 0,00 0,00 0,00 Odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości należności z tytułu dostaw i usług 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortyzacja i umorzenie aktywów trwałych , , , ,11 Utrata wartości aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 (Dodatnie) / ujemne różnice kursowe netto , , , ,25 Koszty z tytułu płatności na bazie akcji rozliczanych instrumentami kapitałowymi 0,00 0,00 0,00 0,00 Koszty wynikające z emisji akcji na pokrycie otrzymanych usług konsultacyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortyzacja kontraktów gwarancji finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 Zysk z efektywnego rozliczenia roszczeń wobec spółki 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,40 15

16 JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - C.D. Zmiany w kapitale obrotowym: (Zwiększenie) / zmniejszenie salda należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności , , , ,17 (Zwiększenie) / zmniejszenie należności z tytułu kontraktów budowlanych ,17 0, ,55 0,00 (Zwiększenie) / zmniejszenie stanu zapasów , , , ,59 (Zwiększenie) / zmniejszenie pozostałych aktywów , , , ,88 Zmniejszenie salda zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań , , , ,78 Zwiększenie / (zmniejszenie) zobowiązań z tytułu kontraktów budowlanych ,27 0, ,27 0,00 Zwiększenie / (zmniejszenie) rezerw , , , ,89 Zwiększenie / (zmniejszenie) przychodów przyszłych okresów 0,00 0,00 0,00 0,00 Zwiększenie / (zmniejszenie) pozostałych zobowiązań ,59 0, , ,36 Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej , , , ,97 Zapłacone odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 Zapłacony podatek dochodowy , , , ,00 ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ , , , ,97 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ Płatności z tytułu nabycia aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 Otrzymane odsetki , ,70 0, ,70 Tantiemy i inne dochody z działalności inwestycyjnej 0,00 0,00 0,00 0,00 Dywidenda otrzymana od jednostek stowarzyszonych 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne otrzymane dywidendy 0,00 0,00 0,00 0,00 Zaliczki wypłacone jednostkom powiązanym 0,00 0,00 0,00 0,00 Pożyczki udzielone jednostkom powiązanym , ,00 0, ,00 Wpływy z tytułu spłat pożyczek przez jednostki powiązane 0, ,00 0,00 0,00 Płatności za rzeczowe aktywa trwałe , , ,46 0,00 Wpływy z tytułu zbycia składników rzeczowych aktywów trwałych 6 752, ,00 0, ,00 Płatności za nieruchomości inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00 Płatności za aktywa niematerialne , , , ,06 Wydatki netto z tytułu przejęcia jednostek zależnych ,41 0,00 0,00 0,00 Wpływy netto z tytułu sprzedaży jednostek zależnych 1,00 0,00 1,00 0,00 Wpływy netto z tytułu przejęcia jednostki zależnej ,34 0,00 0,00 0,00 ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO (WYDANE) / WYGENEROWANE W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ INWESTYCYJNĄ , , , ,36 16

17 JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - C.D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ Wpływy z tytułu emisji własnych akcji ,70 0,00 0,00 0,00 Wpływy z tytułu emisji obligacji zamiennych 0,00 0,00 0,00 0,00 Płatności z tytułu kosztów emisji obligacji ,80 0,00 0,00 0,00 Płatności z tytułu odkupu akcji 0,00 0,00 0,00 0,00 Płatności z tytułu kosztów odkupu akcji 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z emisji umarzalnych kumulacyjnych akcji preferencyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z emisji weksli długoterminowych 0,00 0,00 0,00 0,00 Płatności z tytułu kosztów emisji papierów dłużnych 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z pożyczek 0,00 0,00 0, ,02 Spłata pożyczek 0,00 0, ,36 Spłata odsetek od obligacji ,00 0, ,00 0,00 Wpływy ze sprzedaży częściowej udziałów w spółkach zależnych niepowodującej utraty kontroli 0,00 0,00 0,00 0,00 Dywidendy wypłacone na rzecz umarzalnych akcji preferencyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00 Dywidendy wypłacone na rzecz właścicieli 0,00 0,00 0,00 0,00 Spłata zadłużenia z tyt. umów leasingu , , , ,54 ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO WYKORZYSTANE W DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ , , , ,20 Zwiększenie/(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów , , , ,25 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu sprawozdawczego , , , ,39 Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych , , , ,84 Wpływ odsetek z tyt. środków pieniężnych naliczonych do dnia bilansowego , , , ,32 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO , , , ,64 17

18 4.4 JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji rezerwowy ogółem rezerwowy z przeszac. rzeczowych aktywów trwałych rezerwowy z przeszac. inwestycji rezerwowy na świadczenia pracownicze rozliczane instrumentami kapitałowymi rezerwowy na zabezpieczenia rezerwowy z przewalutowania Nadwyżka ze sprzedaży opcji na obligacje zamienne Zyski zatrzymane Przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej Przypadające udziałom niedającym kontroli Razem PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN Stan na 1 stycznia 2014 roku (z poprzedniego sprawozdania) , , , , ,94 Przekształcenia Stan na 1 stycznia 2014 roku (po przekształceniach) , , , , ,94 Zysk netto za rok obrotowy Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy (netto) , , ,83 Suma całkowitych dochodów , , ,83 Wykorzystanie rezerwy w ramach planu pracowniczych opcji na akcje , , ,00 Wypłata dywidendy Stan na 31 grudnia 2014 roku , , , , ,77 Zysk netto za rok obrotowy Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy (netto) Suma całkowitych dochodów Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy (netto) Ujęcie płatności dokonywanych na bazie akcji Emisja akcji zwykłych , ,80 Emisja akcji zwykłych w ramach planu pracowniczych opcji na akcje , ,90 Emisja akcji zwykłych z tytułu świadczonych usług doradczych Emisja zamiennych akcji preferencyjnych bez prawa do głosu Emisja obligacji zamiennych Koszty emisji akcji , ,20 Odkup akcji zwykłych Koszty odkupu akcji zwykłych Emisja akcji powyżej ceny nominalnej , ,28 Przeniesienie do zysków zatrzymanych Z podziału zysku , , ,00 Przeniesienie na kapitał zapasowy , , ,00 Podatek dochodowy związany z transakcjami z właścicielami Stan na 31 grudnia 2014 roku , , , , ,55 18

19 JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM-C.D. podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji rezerwowy ogółem rezerwowy z przeszac. rzeczowych aktywów trwałych rezerwowy z przeszac. inwestycji rezerwowy na świadczenia pracownicze rozliczane instrumentami kapitałowymi rezerwowy na zabezpieczenia rezerwowy z przewalutowania Nadwyżka ze sprzedaży opcji na obligacje zamienne Zyski zatrzymane Przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej Przypadające udziałom niedającym kontroli Razem PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN Stan na 1 stycznia 2013 roku (z poprzedniego sprawozdania) , , , , ,66 Przekształcenia (patrz Nota 2.3) Stan na 1 stycznia 2013 roku (po przekształceniach) , , , , ,66 Zysk netto za rok obrotowy , , ,28 Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy (netto) Suma całkowitych dochodów , , ,28 Ujęcie płatności dokonywanych na bazie akcji Wypłata dywidendy Stan na 31 grudnia 2013 roku , , , , ,94 Zysk netto za rok obrotowy Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy (netto) Suma całkowitych dochodów Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy (netto) Ujęcie płatności dokonywanych na bazie akcji Emisja akcji zwykłych w ramach planu pracowniczych opcji na akcje Emisja akcji zwykłych z tytułu świadczonych usług doradczych Emisja zamiennych akcji preferencyjnych bez prawa do głosu Emisja obligacji zamiennych Koszty emisji akcji Odkup akcji zwykłych Koszty odkupu akcji zwykłych Przeniesienie do zysków zatrzymanych Z podziału zysku , , ,17 Przeniesienie na kapitał zapasowy , , ,17 Podatek dochodowy związany z transakcjami z właścicielami Stan na 31 grudnia 2013 roku , , , , ,94 W opinii Zarządu Spółki, powyżej przedstawiono aktualną sytuację majątkową i finansową Emitenta w ujęciu jednostkowym w sposób rzetelny i kompletny i nie jest wymagane uwzględnianie dodatkowych danych. 19

20 5 KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ALNE JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WIND MOBILE S.A. FINANSOWE ZA IKWARŁ 2014 GRUPY ROKU KAPITAŁOWEJ WIND MOBILE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU 5.1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ AKTYWA Stan na 31/12/2014 PLN Stan na 31/12/2013* PLN Aktywa trwałe , ,21 Rzeczowe aktywa trwałe , ,23 Nieruchomości inwestycyjne 0,00 0,00 Wartość firmy ,57 0,00 Pozostałe aktywa niematerialne , ,92 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych /podporządkowanych 0, ,00 Aktywa z tytułu podatku odroczonego , ,36 Pozostałe aktywa finansowe , ,70 Pozostałe aktywa ,16 0,00 Aktywa obrotowe , ,83 Zapasy , ,09 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności , ,23 Należności z tytułu kontraktów budowlanych i podobne , ,00 Pozostałe aktywa finansowe , ,91 Bieżące aktywa podatkowe 0,00 0,00 Pozostałe aktywa , ,96 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty , ,64 Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do zbycia 0, ,00 AKTYWA RAZEM , ,04 20

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU Sprawozdanie finansowe zawarte w raporcie zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Rachunek Zysków i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w tys. zł. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni) (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem Wykaz uzupełniających informacji do jednostkowego sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za III kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 14 listopada 2012 r. 1. Bilans Aktywa trwałe Aktywa MSSF MSSF MSSF

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe wraz z przeliczeniem

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE do sprawozdania finansowego

WPROWADZENIE do sprawozdania finansowego WPROWADZENIE do sprawozdania finansowego fundacji sporządzonego za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 S t r o n a 1 5 1. Informacje ogólne a) Nazwa fundacji: b) Jednostka działa jako fundacja. c) Siedzibą

Bardziej szczegółowo

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych Aneks nr 4 z dnia 08 listopada 2007 r. zaktualizowany w dniu 20 listopada 2007 r. do Prospektu Emisyjnego Spółki PC GUARD S.A. Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe SONEL SA sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2012 do 30-09-2012 Świdnica, 10-11-2012 1. Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY LUXIMA S.A. I KWARTAŁ 2015 ROKU. Ełk, dnia 15 maja 2015 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY LUXIMA S.A. I KWARTAŁ 2015 ROKU. Ełk, dnia 15 maja 2015 r. JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY LUXIMA S.A. I KWARTAŁ 2015 ROKU Ełk, dnia 15 maja 2015 r. Raport LUXIMA S.A. za I kwartał roku 2015 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa GRUPA ERGIS ul. Tamka 16 00 349 Warszawa SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU (01.01.2016 31.03.2016) sporządzone zgodnie z MSSF SPIS TREŚCI: I. Wybrane dane finansowe... 2 II.

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o..

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o.. RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. KWARTAŁ IV 2013 Szanowni Państwo, Minął IV kwartał roku finansowego 2013, który był dla Spółki okresem wdrażania wcześniej przyjętej strategii. Zgodnie z kalendarium opublikowanym

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice SA-Q 1 2015 Raport kwartalny SA-Q 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY DYWILAN SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2017 R. DO DNIA 31.03.2017 R. (I KWARTAŁ 2017 R.) Łódź, dnia 10 maja 2017 roku Dywilan Spółka Akcyjna 90-212

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2010 do 31-03-2010 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-01-2010 do 31-03-2010 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. 1. Przedmiot działalności: Quantum Software Spółka Akcyjna; 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 3A. Podstawowym przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

2 kwartał narastająco okres od do

2 kwartał narastająco okres od do Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł 2 kwartał narastająco okres od 0101 do 3006 narastająco okres od 0101

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2016 31.03.2016 roku Bilans Aktywa LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 listopada 2016 roku

Warszawa, 14 listopada 2016 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany bilans

Skonsolidowany bilans Skonsolidowane sprawozdania finsowe grupy kapitałowej efekt SA za 2017 Skonsolidowany bilans 0.09.2017 0.06.2017 1.12.2016 0.09.2016 Aktywa A. A k t y w a t r w a ł e 94 724 95 640 97 45 97 742 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Macrologic

Informacja o wynikach Grupy Macrologic Informacja o wynikach Grupy Macrologic za okres od 1 stycznia 2017 do 31 maja 2017 roku. Dane finansowe zawarte w niniejszej informacji nie zostały zweryfikowane przez biegłego rewidenta. Dokument ma charakter

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r.

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA III KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. zł. stycznia 2006 r. do 2006 r. stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. EUR stycznia

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A.

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. BILANS A k t y w a I. Aktywa trwałe długoterminowe 58 839 61 551 73 113 1. Rzeczowe aktywa trwałe 47 339 50 276 51 745 2. Wartość firmy 3. Pozostałe wartości niematerialne i prawne 734 276 456 4. Długoterminowe

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 1 2005 okres od 20050101 do 20050331 2004 okres od 20040101

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Victoria Dom Spółka Akcyjna. za okres od roku do roku

Śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Victoria Dom Spółka Akcyjna. za okres od roku do roku 1 Śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Victoria Dom Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2017 roku do 30.06.2017 roku 3 I. Wybrane śródroczne skonsolidowane dane finansowe Grupy zawierające

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ 2016 r. (dane za okres r. do r.) SILESIA ONE S.A. z siedzibą w Katowicach

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ 2016 r. (dane za okres r. do r.) SILESIA ONE S.A. z siedzibą w Katowicach JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ 2016 r. (dane za okres 01-04-2016 r. do 30-06-2016 r.) SILESIA ONE S.A. z siedzibą w Katowicach Katowice 15.08.2016. 1 Spis treści Rozdział 1. Podsumowanie II Kwartału...3

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco od do

3 kwartały narastająco od do narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. zł narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. EUR narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA. Raport kwartalny SA-Q 4/2007. kwartał / rok

STRONA TYTUŁOWA. Raport kwartalny SA-Q 4/2007. kwartał / rok STRONA TYTUŁOWA KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 4/2007 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A.

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A. E L K O P S.A. SKRÓCONE PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA ROKU I ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA r. Chorzów, 29 sierpnia roku Strona 1 z 11 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Fundacji Mam serce z siedzibą w Warszawie 02-678, Fundacja dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo