Wind Mobile SA KRAKÓW 16 luty 2015 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wind Mobile SA KRAKÓW 16 luty 2015 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2014"

Transkrypt

1 Wind Mobile SA KRAKÓW 16 luty 2015 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2014

2 SPIS TREŚCI 1 Podstawowe dane o Emitencie Dane adresowe 1.2. Główny przedmiot działalności 1.3. Zarząd 1.4. Rada Nadzorcza 1.5. Akcjonariat Spółki 1.6. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej Emitenta 1.7. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez grupę kapitałową Emitenta Istotne dokonania i niepowodzenia grupy kapitałowej Emitenta w IV kwartale 2014r Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych dotychczas prognoz wyników finansowych na 2014 rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Wind Mobile SA za IV kwartał 2014 roku Bilans 4.2. Rachunek zysków i strat 4.3. Rachunek przepływów pieniężnych 4.4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Emitenta za IV kwartał 2014 roku Bilans 5.2. Rachunek zysków i strat 5.3. Rachunek przepływów pieniężnych 5.4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości 6.1. Zasady (polityka) rachunkowości Informacje na temat konsolidacji danych Informacja na temat wprowadzenia rozwiązań innowacyjnych w grupie kapitałowej Emitenta w okresie objętym raportem Opis stanu realizacji działań i inwestycji oraz harmonogramu ich realizacji (w przypadku gdy dokument informacyjny Emitenta zawierał informacje, o których mowa w 10 pkt 13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu)

3 1 PODSTAWOWE DANE O EMITENCIE 1.1. DANE ADRESOWE Firma Wind Mobile SA Siedziba Plac na Groblach 21, Kraków REGON NIP Forma prawna Spółka Akcyjna Numer w KRS Strona www GŁÓWNY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI Główny przedmiot działalności Grupy Wind Mobile wraz z przejęciem spółki zależnej Software Mind został rozszerzony o kolejne obszary produktowe i opiera się obecnie na kilku kluczowych filarach mobilnej infrastrukturze, rozrywce i reklamie, travel entertainment, mobilnych finansach oraz produkcji specjalizowanego oprogramowania. Oferta kierowana jest do operatorów telefonii komórkowej, sektora finansowego, branży hotelarskiej oraz reklamodawców w Polsce i za granicą. Jednak zdecydowana większość oferty Grupy kreuje produkty dla klienta detalicznego. Wind Mobile w pełni adresuje trzy najbardziej atrakcyjne rynkowo potrzeby nowoczesnych konsumentów mobilną rozrywkę (One Ringback), travel entertainment (ilumio) oraz mobilne finanse (LiveBank). MOBILNA ROZRYWKA Cyfrowa muzyka w formie halodzwonków, czyli w miejscu sygnału oczekiwania na połączenie. Dzięki Platformie RBT dostarczanej przez Wind Mobile operatorzy mogą oferować swoim abonentom popularne halodzownki. Spółka skutecznie zarządza usługą Halo Granie w Orange oraz sprzedaje halodzwonki w modelu One Ringback, umożliwiającym jednolite ustawienie muzyki w telefonie abonentom sieci T-Mobile, Orange, Plus i Play. MOBILNA REKLAMA HOSPITALITY Innowacyjne rozwiązanie na rynku reklamowym, umożliwiające ustawienie przekazu reklamowego na telefonach firmowych, zamiast sygnału oczekiwania. Dzięki reklamówce najnowsze oferty i promocje trafiają bezpośrednio do klientów firmy. Usługa zdobywa coraz więcej klientów, i mocno utwierdziła się już w branży motoryzacyjnej. W segmencie reklamy mobilnej Spółka dostarcza również platformy Mobile Ad Server, reklamę lokalizacyjną, oraz komunikaty kanałami Voice, SMS, MMS, USSD. ilumio to najnowszej generacji system multimedialnej rozrywki i interaktywnej obsługi gości hotelowych, zapewniający stały dostęp do telewizji HD, szybkiego internetu, wypożyczalni VOD, gier czy aplikacji internetowych oraz umożliwiający dokonywanie rezerwacji czy oferowanie usług dostępnych w ofercie hotelu. ilumio wybierne jest przez 8 na 10 nowo budowanych hoteli i zostało wdrożone w takich hotelach jak Hilton, Holiday Inn, Best Western, Puro, Arłamów czy Mikołajki. System ilumio wprowadzany jest również na stadionach oraz w placówkach medycznych. 3

4 FINANCE & BANKING MOBILNA INFRASTRUKTURA PRODUKCJA SPECJALIZOWANEGO OPROGRAMOWANIA LiveBank to wirtualny oddział, umożliwiający interaktywny kontakt wideo z doradcami, bezpieczne zawieranie transakcji i natychmiastowe reagowanie na potrzeby klientów. Zaawansowane rozwiązanie, wypełniające lukę między kanałem internetowym, a wizytą w placówce, jest liderem rynku wirtualnej bankowości na jednym z najbardziej rozwiniętych rynków bankowości on-line. Produkt wdrożony jest w trzech z pięciu największych polskich banków (w tym mbank i ING Bank). Odznaczony prestiżową nagrodą Finnovate. Najnowsze rozwiązania w zakresie architektury platform oraz oprogramowania dla operatorów komórkowych, cechujące się wysoką skalowalnością oraz pozwalające na oferowanie szerokiej palety usług dodanych (VAS). Wind Mobile wdraża u operatorów komórkowych w kraju, jak i za granicą, platformy Ringback Tones (umożliwiające oferowanie halodzwonków), autorskie systemy Voice Courier (innowacyjna poczta głosowa), Call Completion & Notyfication, platformy USSD czy serwisy Personal Phonebook. W ramach spółki zależnej - Software Mind - realizowane są ponadto komplementarne rozwiązania dla branży telekomunikacyjnej oraz specjalizowane systemy dla sektora finansowego, m.in. internet and mobile banking. Spółka zależna świadczy również usługi informatyczne dla klientów w Europie Zachodniej oraz USA. Ten obszar działalności stanowi stabilne i wysokomarżowe źródło przychodów spółki, uzupełniające szybko rosnący segment produktów własnych ZARZĄD Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Zarząd Wind Mobile SA jest pięcioosobowy. W skład Zarządu Spółki wchodzą: Rafał Styczeń Prezes Zarządu Tomasz Kiser Wiceprezes Zarządu Grzegorz Młynarczyk Wiceprezes Zarządu Kamil Nagrodzki Członek Zarządu Jan Wójcik - Członek Zarządu 1.4. RADA NADZORCZA Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Rada Nadzorcza Spółki liczy 5 osób. W skład Rady Nadzorczej wchodzą: Igor Bokun Przewodniczący Rady Nadzorczej Bartłomiej Stoiński Członek Rady Nadzorczej Artur Olender Członek Rady Nadzorczej Jan Styczeń Członek Rady Nadzorczej Jarosław Czarnik Członek Rady Nadzorczej 4

5 1.5. AKCJONARIAT SPÓŁKI (stan na dzień ) IIF S.A. (z podmiotami powiązanymi) 48,79% Pozostali 19,69% Middlefield Ventures Inc (Intel Capital) 19,29% Grzegorz Młynarczyk 7,07% Janusz Homa (z podmiotami powiązanymi) 9,39% Akcjonariusz Liczba akcji (szt.) Liczba głosów (szt.) Udział w kapitale zakładowym (%) Udział w głosach na WZA (%) IIF S.A. z podmiotami powiązanymi Janusz Homa z podmiotami powiązanymi IIF S.A ,63% 35,44% IIF Ventures B.V ,75% 11,72% Rafał Styczeń ,75% 0,56% RMS Ventures LLC ,43% 1,06% Razem ,55% 48,79% Middlefield Ventures INC ,29% 24,29% Grzegorz Młynarczyk ,07% 5,27% Janusz Homa ,37% 3,99% H&H Investment sp. z o.o ,02% 3,00% Razem ,39% 6,99% Pozostali Akcjonariusze ,69% 14,66% Razem ,00% 100,00% 5

6 IIF S.A. to wiodący fundusz technologiczny wczesnego etapu, inwestujący na terenie Polski i Europy Środkowo- Wschodniej. Obszarem zainteresowania inwestycyjnego IIF są projekty z dziedzin: consumer finance, e- commerce, nowych elektronicznych mediów, rozwoju i produkcji usług IT. W każdy wspierany i rozwijany projekt IIF angażuje swoją wiedzę biznesową, doświadczenie i kapitał, co owocuje sukcesami nie tylko w Polsce, ale również na arenie międzynarodowej. Kadra IIF stoi za sukcesami takich spółek jak Comarch, Software Mind, Moje Rachunki, czy Inteligo. Middlefield Ventures Inc. prowadzi działalność inwestycyjną jako podmiot zależny Intel Capital. Intel Capital to obecny w 25 krajach, największy fundusz technologiczny na świecie, który inwestuje w najlepsze i najbardziej perspektywiczne spółki high-tech. Wśród ponad 1000 inwestycji funduszu Intel Capital znajdują się liderzy poszczególnych segmentów rynku tworzący przyszłość technologii. Fundusz stanowi nieocenione wsparcie dla Spółki w obszarze badań i rozwoju, marketingu, otwierania cennych kontaktów, partnerstw strategicznych czy ekspansji biznesu za granicę. Grzegorz Młynarczyk Grzegorz Młynarczyk to współzałożyciel Software Mind SA, który obecnie uczestniczy we wspólnym rozwoju działalności w ramach Grupy owej Wind Mobile. Grzegorz Młynarczyk pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Software Mind i Wind Mobile, posiada bogate doświadczenie w dziedzinie nowych technologii oraz zarządzania złożonymi przedsięwzięciami IT. Od 1996 r. związany z branżą informatyczną, doświadczenie zdobywał w Motoroli i CERN, gdzie zajmował się m.in.: badaniami naukowymi, zarządzaniem projektami informatycznymi, definiowaniem metodyk zapewnienia jakości produktów informatycznych, poprawą procesów produkcyjnych. Janusz Homa (z podmiotami powiązanymi) Janusz Homa to również współzałożyciel Software Mind SA. W latach dynamicznego rozwoju Spółki , pełnił funkcję Prezesa Zarządu Software Mind. Poprzednio był współzałożycielem i akcjonariuszem IIF SA jednego z pierwszych funduszy venture capital w Polsce gdzie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. W latach zrealizował sztandarowy projekt funduszu IIF - alternatywną sieć płatności Moje Rachunki pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki BillBird SA - operatora sieci. W latach akcjonariusz i dyrektor zarządzający w departamencie telekomunikacji Comarch SA. 6

7 1.6. JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ WIND MOBILE S.A. (stan na dzień r.) W skład Grupy owej Wind Mobile S.A. na dzień 31 grudnia2014r. wchodził Wind Mobile SA - jako podmiot dominujący oraz spółki zależne, jak w tabeli poniżej: Spółka zależna Siedziba Udział w kapitale zakładowym (%) Software Mind SA Kraków 100% Open Ringback Sp. z o.o. Kraków 100% W dniu 18 grudnia 2014r. na podstawie Umowy sprzedaży Wind Mobile S.A. dokonała zbycia 100% udziałów w Mad Words Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Mad Words Sp. z o.o. nie prowadziła działalności operacyjnej a jej dane finansowe miały charakter nieistotny dla Spółki. Informacje o konsolidacji Zgodnie z zasadami rachunkowości przedstawionymi w punkcie 6 niniejszego raportu, za IV kwartał 2014 Spółka sporządziła skonsolidowane sprawozdanie finansowe metodą konsolidacji pełnej. Sprawozdanie obejmuje dane finansowe jednostki dominującej Wind Mobile SA oraz 100% danych finansowych jednostki zależnej Software Mind SA z siedzibą w Krakowie. W odniesieniu do podmiotu zależnego Open Ringback Sp.z o.o., Wind Mobile z uwagi na nieistotny charakter danych finansowych tego podmiotu, wyłącza je z procesu konsolidacji. W konsekwencji z procesu konsolidacji wyłączone zostały dane jednostki zależnej: Open Ringback Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Plac na Groblach INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ EMITENTA Na dzień r. Grupa owa Wind Mobile S.A. zatrudniała i współpracowała na podstawie umów o świadczenie usług z 302 osobami. W ujęciu jednostkowym, zatrudnienie w spółce Wind Mobile S.A. wyniosło na r. 54 osoby. Spółka w zależności od pojawiających się potrzeb podejmuje współpracę z osobami lub podmiotami na podstawie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia i o dzieło) lub na podstawie umów o świadczenie usług (z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą), co pozwala na elastyczne zarządzanie zasobami ludzkimi i optymalizację kosztową zatrudnienia. 7

8 Zasoby ludzkie Grupy owej oraz spółki Wind Mobile S.A. na r. Wyszczególnienie Grupa owa Wind Mobile S.A. Wind Mobile S.A. Liczba pracowników (pełny etat) Inne formy zatrudnienia suma ISTOTNE DOKONANIA I NIEPOWODZENIA GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA W IV KWARTALE 2014 Raport okresowy za IV kwartał 2014 to pierwsze sprawozdanie Grupy Wind Mobile SA przygotowane według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Tym samym, wraz z rozpoczętym w grudniu 2014 procesem przenoszenia notowań z rynku NewConnect na rynek regulowany GPW, Spółka dostosowała strukturę swoich sprawozdań giełdowych do standardów obowiązujących na głównym parkiecie. Wyniki zrealizowane przez Wind Mobile w roku 2014 są zbieżne z szacunkami opublikowanymi Raportem EBI nr 3/2015. Oznacza to zatem, że zgodnie z zapowiedziami Spółki, w ostatnim kwartale roku rozliczono rekordową liczbę kontraktów a łączna wartość sprzedaży z tego okresu osiągnęła 24 mln PLN. Trzykrotnie przekracza to sprzedaż z IV kwartału roku ubiegłego. W ujęciu całorocznym Spółka osiągnęła przychody skonsolidowane na poziomie 54 mln PLN, co jest wynikiem blisko czterokrotnie wyższym niż sprzedaż osiągnięta w roku Wyniki zostały natomiast podwojone EBITDA za rok 2014 ukształtowała się na poziomie 11 mln PLN (wzrost o 87%) a zysk netto na poziomie 7 mln PLN (wzrost o 81%). Obiecująco przedstawiają się również parametry finansowe wyznaczające potencjał rozwojowy organizacji. obrotowy netto, który stanowi podstawę realizacji wyników za rok 2015 kształtuje się na najwyższym w historii poziomie 25 mln PLN. Poziom z końca 2013 roku był blisko trzykrotnie niższy. Jeszcze ważniejsza zmiana dla przyszłej wartości Spółki nastąpiła w jakości przychodów ze sprzedaży. O ponad połowę, a mianowicie z 20% do 30% w łącznej wartości obrotów, poprawił się udział przychodów ze sprzedaży produktów własnych. Efekty cieszą tym bardziej, że strategia intensywnego rozwoju produktów powtarzalnych została wdrożona do Grupy w połowie roku, wraz z przejęciem Software Mind. I to właśnie produkty spółki zależnej odnotowały największe wzrosty LiveBank (www.livebank24.com) o ponad 70% a ilumio (www.ilumio.tv) o blisko 50%. Podkreślić należy, iż oba produkty, oprócz rozwoju funkcjonalnego i rosnącej sprzedaży na rynku polskim, już dzisiaj otwierają zdecydowanie szerszy potencjał sprzedaży na rynkach zagranicznych. LiveBank został wybrany przez CommerzBank AG jedną z największych instytucji finansowych w Europie, z 15 milionami klientów detalicznych tylko na rynku niemieckim. Z kolei ilumio wybierany jest przez takie marki jak Hilton Worldwide czy InterContinental Hotels Group, a ponadto produkt otwiera całkowicie nowe sektory rynku, takie jak placówki medyczne. Koniec ubiegłego roku to również dwa istotne wydarzenia dla Inwestorów, które nie były bezpośrednio związane z wynikami Grupy. 8

9 W grudniu 2014 Spółka złożyła dokument rejestracyjny do Komisji Nadzoru Finansowego, który umożliwi przeniesienie notowań na rynek regulowany. W ocenie Zarządu ostatni rok wyjątkowo uwidocznił ograniczenia jakie spółka o skali i perspektywie wzrostu Wind Mobile napotyka na rynku NewConnect. Choć z perspektywy czasu Zarząd pozytywnie ocenia kilkuletnią obecność na tym rynku, to jednak przy skokowo rosnących wynikach czy ambitnych planach ekspansji zagranicznej, odczuwalne są istotne ograniczenia w płynności czy dostępności do szerokiego grona inwestorów instytucjonalnych. Bariery te miały decydujący wpływ na rozwój planów akwizycyjnych Grupy na Bliskim Wschodzie. Perspektywa zbyt dużego rozwodnienia obecnego Akcjonariatu przy realizacji nowej emisji na cel, wraz z wolniejszym niż oczekiwano tempem rozwoju projektów partnerskich w Regionie MENA, skłoniły Spółkę do zawieszenia realizacji przedsięwzięcia. Zarząd jest przekonany, że podjęte decyzje są optymalne dla obecnych i potencjalnych Inwestorów Spółki. Ostatni rok jednoznacznie dowiódł, że Spółka potrafi maksymalizować szanse rynkowe i z sukcesami realizuje wyjątkowo ambitną strategię wzrostu. Jednocześnie okres ten wykazał, że rozwój Wind Mobile ma jasne priorytety a nadrzędnym jego celem jest interes Akcjonariuszy. WYBRANE NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W SPÓŁCE LiveBank w Commerzbank AG. W 2015 roku wirtualny oddział bankowy autorstwa Software Mind zostanie udostępniony 15 milionom klientów detalicznych Commerzbank na rynku niemieckim. Commerzbank AG to drugi co do wielkości Bank z Niemczech, z obrotami rzędu 9 miliardów euro. W skład Commerzbank AG wchodzi 6 banków europejskich, a poprzez obecność w 50 krajach, grupa zaliczana jest do jednej z największych instytucji finansowych na świecie. Skala i prestiż wdrożenia, a także światowe trendy bankowości, pozycjonują obecnie LiveBank w gronie najbardziej innowacyjnych i pożądanych rozwiązań sektora finansowego. Podobnie jak pionierskie wdrożenie platformy dla mbank otworzyło drogę do kolejnych banków w Polsce, tak należy oczekiwać, iż pierwsza instalacja dla tak renomowanego banku niemieckiego, otworzy drogę do kolejnych lukratywnych kontraktów w Europie i na świecie. ilumio otwiera nowy segment rynku. Grupa Wind Mobile podpisała kontrakt na wdrożenie platformy multimedialnej ilumio w Nowym Szpitalu Wojewódzkim we Wrocławiu. Jest to pierwsze wdrożenie ilumio w branży medycznej, które kompleksowo adresuje potrzeby pacjentów, zarówno te użytkowe związane z opieką medyczną, jak i te związane z relaksem podczas rekonwalescencji. W szpitalu zostanie wdrożonych 316 punktów ilumio, których główną funkcją będzie dostarczanie rozrywki dla pacjentów, począwszy od telewizji HD po możliwość korzystania z internetu, gier i aplikacji. Dodatkową funkcją będzie system informacyjny, dzięki któremu pacjenci otrzymywać będą bieżące wiadomości od personelu szpitalnego. ilumio, jako kanał komunikacji, istotnie usprawnia obsługę pacjenta oraz podnosi jego komfort poprzez bieżący dostęp do informacji szpitalnych. Coraz częściej nowoczesne placówki szpitalne intensywnie wykorzystują technologie telemedyczne. Adaptują one szereg rozwiązań, podnoszących komfort pobytu pacjenta, które do niedawna były domeną wyłącznie branży hotelarskiej. W Polsce funkcjonuje obecnie ponad 900 szpitali wyposażonych w blisko łóżek. Jednocześnie rośnie liczba szpitali przechodzących proces komercjalizacji (170 placówek), a co się z tym najczęściej wiąże, placówek, które istotnie podnoszą standard obsługi pacjenta. Potencjał całego rynku europejskiego to ponad szpitali z 3 milionami miejsc, gdzie udział szpitali prywatnych wynosi ok. 50%. Nowy kontrakt w USA. Spółka zależna Software Mind podpisała umowę na realizację usług programistycznych w obszarze Java Related Technologies dla klienta z USA. Kontrakt został zawarty na cały rok 2015, walutą rozliczeniową jest dolar amerykański, a wartość kontraktu to ponad 4 miliony złotych. Zgodnie ze strategią Grupy, rynek amerykański jest kluczowym i perspektywicznym obszarem sprzedaży usług programistycznych w modelu outsourcingowym. Współpraca z klientem amerykańskim rozpoczęła się początkiem 2011 roku, co zaowocowało wieloma kontraktami, obejmującymi zlecenia w zakresie wsparcia kluczowych projektów klienta, poprzez dostarczanie wiedzy technologicznej. Rozwój projektów outsourcingowych w strukturze przychodowej Grupy jest istotnym elementem strategii zrównoważonego 9

10 rozwoju, która zakłada równoczesny intensywny rozwój innowacyjnych produktów Spółki wraz z rozwojem ośrodków stanowiących stabilne źródło przychodów. Holiday Inn wybrał ilumio. 15 grudnia 2014 podpisano umowę na wdrożenie platformy ilumio w w hotelu Holiday Inn Warszawa Józefów. Po Hilton Worldwide, InterContinental Hotels Group jest kolejnym globalnym tuzem branży hotelarskiej, który wybrał rozwiązanie Spółki. W skład Grupy InterContinental w 2014 roku wchodziło hoteli, oferujących łącznie 675 tys. pokoi. Czterogwiazdkowy hotel Holiday Inn Warszawa Józefów dysponuje 148 pokojami, 11 salami wielofunkcyjnymi wraz z szeroką ofertą rekreacyjną dla gości indywidualnych, jak i grupowych. W warszawskim hotelu system ilumio zostanie zainstalowany we wszystkich pokojach hotelowych, zapewniając tym samym zintegrowany i wysoki standard obsługi gościa. Branża hotelarska rozwija się dynamicznie i poszukuje rozwiązań, które zrewolucjonizują zarządzanie hotelem oraz wprowadzą nowy wymiar obsługi gościa hotelowego, zapewniając mu równocześnie łatwy dostęp do bogatej oferty swoich usług. LiveBank dostepny dla klientów BZ WBK. W grudniu 2014 zakończone z sukcesem wdrożenie systemu digital banking w Banku Zachodnim WBK - jednym z największych banków w Polsce i Europie Środkowo- Wschodniej, należącym do grupy Santander. Przedmiotem wdrożenia była platforma LiveBank, która po raz pierwszy została udostępniona także na urządzenia mobilne zarówno w wersji tabletowej, jak również na smartfony. Dla klientów Banku Zachodniego WBK oznacza to dostęp do zupełnie nowych kanałów obsługowych oraz zdecydowanie łatwiejsze korzystanie z usług oferowanych przez bank, szczególnie w przypadku urządzeń mobilnych. Dzięki integracji LiveBank z bankowością internetową i mobilną, klienci banku otrzymali w pełni transakcyjne narzędzie, które pozwala przeprowadzać nawet najbardziej skomplikowane operacje bankowe bez konieczności odwiedzenia placówki bankowej. Oprócz platformy wideobankowości, Grupa Wind Mobile zapewniła pełne doradztwo w zakresie usability i user experience w wersjach mobilnej oraz webowej, oraz stworzył nowoczesne miejsca pracy dla konsultantów pracujących w trybie wideo. Dokument rejestracyjny w KNF. W dniu 15 grudnia 2014 roku Spółka złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego część rejestracyjną prospektu emisyjnego. Zatwierdzenie dokumentu rejestracyjnego przez KNF umożliwiać będzie przeniesienie notowań Wind Mobile S.A. z NewConnect na rynek regulowany GPW. Nadrzędnym celem przeniesienia notowań na rynek główny GPW jest istotna poprawa płynności obrotu akcjami Spółki, a w konsekwencji uzyskanie takiego poziomu kapitalizacji, który odzwierciedlał będzie realizowanie wyniki finansowe. Przeniesienie notowań na GPW otwiera dla Spółki znacznie szersze możliwości dotarcia do inwestorów, a w tym przede wszystkim do zdecydowanej większości akcjonariuszy instytucjonalnych. 3 STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH DOTYCHCZAS PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA 2014 ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM Zarząd Wind Mobile raportem EBI nr 3/2015 z dnia r. skorygował prognozowane poziomy skonsolidowanych wyników finansowych Grupy za rok ubiegły i oszacował je na następującym poziomie: przychody ze sprzedaży 55 mln PLN, EBITDA 11 mln PLN, zysk netto 7 mln PLN. 10

11 4 KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WIND MOBILE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU 4.1. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ AKTYWA Stan na 31/12/2014 PLN Stan na 31/12/2013 PLN Aktywa trwałe , ,21 Rzeczowe aktywa trwałe , ,23 Nieruchomości inwestycyjne 0,00 0,00 Wartość firmy 0,00 0,00 Pozostałe aktywa niematerialne , ,92 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych /podporządkowanych , ,00 Aktywa z tytułu podatku odroczonego , ,36 Pozostałe aktywa finansowe , ,70 Pozostałe aktywa ,16 0,00 Aktywa obrotowe , ,83 Zapasy , ,09 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności , ,23 Należności z tytułu kontraktów budowlanych i podobne , ,00 Pozostałe aktywa finansowe , ,91 Bieżące aktywa podatkowe 0,00 0,00 Pozostałe aktywa , ,96 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty , ,64 Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do zbycia 0, ,00 AKTYWA RAZEM , ,04 11

12 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ-C.D. PASYWA KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA Stan na 31/12/2014 PLN Stan na 31/12/2013 PLN Własny , ,94 akcyjny , ,50 Nadwyżka ze sprzedaży akcji , ,07 Zyski zatrzymane , ,37 Wynik wycen odnoszonych bezpośrednio poprzez kapitał własny 0,00 0,00 Kwoty ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do zbycia 0,00 0,00 Zobowiązania długoterminowe , ,72 Długoterminowe kredyty i pożyczki, w tym umowy leasingu , ,78 Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe 0,00 0,00 Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 Rezerwy z tytułu opcji na akcje 0, ,00 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,94 Pozostałe rezerwy długoterminowe 0,00 0,00 Przychody przyszłych okresów 0,00 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe , ,38 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania , ,90 Zobowiązania z tytułu kontraktów budowlanych i podobnych ,27 0,00 Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe, w tym umowy leasingu , ,42 Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0,00 0,00 Bieżące zobowiązania podatkowe , ,00 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne , ,80 Rezerwy krótkoterminowe 0,00 Przychody przyszłych okresów 0,00 0,00 Pozostałe zobowiązania , ,26 Zobowiązania związane z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży ,05 0,00 ZOBOWIĄZANIA RAZEM , ,10 PASYWA RAZEM , ,04 12

13 4.2 JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIE Z POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Działalność kontynuowana Okres 01/01/ /12/2014 Okres 01/01/ /12/2013 Okres 01/10/ /12/2014 Okres 01/10/ /12/2013 PLN PLN PLN PLN Przychody ze sprzedaży , , , ,18 Przychody ze sprzedaży wyrobów 0,00 0,00 0,00 0,00 Przychody ze sprzedaży usług , , , ,18 Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 5 135, , , ,00 Koszt własny sprzedaży (koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów) , , , ,62 Koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów 0,00 0,00 0,00 0,00 Koszt sprzedanych usług , , , ,71 Koszt sprzedanych towarów i materiałów 4 578, , , ,91 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży , , , ,56 Koszty sprzedaży , , , ,95 Koszty ogólnego zarządu , , , ,26 Pozostałe przychody operacyjne , , , ,07 Pozostałe koszty operacyjne , , , ,32 Zysk (strata) na działalności operacyjnej , , , ,96 Przychody finansowe , ,71 472, ,05 Koszty finansowe , , , ,42 Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych 0,00 0,00 0,00 0,00 Zysk ze sprzedaży udziałów w jednostce stowarzyszonej 0,00 0,00 0,00 0,00 Zysk (strata) przed opodatkowaniem , , , ,59 Podatek dochodowy , , , ,58 część bieżąca , , , ,00 część odroczona , , , ,58 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej , , , ,01 Działalność zaniechana Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0,00 0,00 0,00 0,00 ZYSK (STRATA) NETTO , , , ,01 13

14 JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIE Z POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW - C.D. Zysk (strata) netto, z tego przypadający: , , , ,01 Akcjonariuszom podmiotu dominującego , , , ,01 Akcjonariuszom mniejszościowym 0,00 0,00 0,00 0,00 Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/gr na jedną akcję): Z działalności kontynuowanej: - podstawowy 0,26 0,55 0,22 0,32 - rozwodniony 0,26 0,55 0,22 0,32 Z działalności kontynuowanej i zaniechanej: - podstawowy 0,26 0,55 0,22 0,32 - rozwodniony 0,26 0,55 0,22 0,32 POZOSTAŁE CAŁKOWITE DOCHODY NETTO Składniki, które nie zostaną przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat: Skutki przeszacowania aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 Udział w skutkach przeszacowania aktywów trwałych jednostek stowarzyszonych 0,00 0,00 0,00 0,00 Przeszacowanie zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 Składniki, które mogą zostać przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat: Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 Skutki przeszacowania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Efektywna część zysków i strat związanych z instrumentem zabezpieczającym w ramach zabezpieczenia przepływów pieniężnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe całkowite dochody netto razem 0,00 0,00 0,00 0,00 SUMA CAŁKOWITYCH DOCHODÓW , , , ,01 14

15 4.3 JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Okres 01/01/ /12/2014 Okres 01/01/ /12/2013 Okres 01/10/ /12/2014 Okres 01/10/ /12/2013 PLN PLN PLN PLN PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Zysk za rok obrotowy , , , ,27 Korekty: Koszt podatku dochodowego ujęty w wyniku , , , ,45 Udział w zysku jednostek stowarzyszonych 0,00 0,00 0,00 0,00 Koszty finansowe ujęte w wyniku 0,00 0,00 0,00 0,00 Przychody z inwestycji ujęte w wyniku , ,49 0, ,24 Zysk ze zbycia składników rzeczowych aktywów trwałych , ,46 0, ,46 Zysk z przeszacowania wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00 Strata ze zbycia jednostki zależnej 7 205,00 0, ,00 0,00 Zysk ze zbycia udziałów w jednostce stowarzyszonej 0,00 0,00 0,00 0,00 (Zysk) / strata netto z wyceny zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik 0,00 0,00 0,00 0,00 (Zysk) / strata netto z wyceny aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu 0,00 0,00 0,00 0,00 (Zysk) / strata netto z wyceny zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu 0,00 0,00 0,00 0,00 Nieefektywna część zabezpieczenia przepływów pieniężnych 0,00 0,00 0,00 0,00 (Zysk) / strata netto ze zbycia aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 Strata z tytułu utraty wartości należności z tytułu dostaw i usług 0,00 0,00 0,00 0,00 Odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości należności z tytułu dostaw i usług 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortyzacja i umorzenie aktywów trwałych , , , ,11 Utrata wartości aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 (Dodatnie) / ujemne różnice kursowe netto , , , ,25 Koszty z tytułu płatności na bazie akcji rozliczanych instrumentami kapitałowymi 0,00 0,00 0,00 0,00 Koszty wynikające z emisji akcji na pokrycie otrzymanych usług konsultacyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortyzacja kontraktów gwarancji finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 Zysk z efektywnego rozliczenia roszczeń wobec spółki 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,40 15

16 JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - C.D. Zmiany w kapitale obrotowym: (Zwiększenie) / zmniejszenie salda należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności , , , ,17 (Zwiększenie) / zmniejszenie należności z tytułu kontraktów budowlanych ,17 0, ,55 0,00 (Zwiększenie) / zmniejszenie stanu zapasów , , , ,59 (Zwiększenie) / zmniejszenie pozostałych aktywów , , , ,88 Zmniejszenie salda zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań , , , ,78 Zwiększenie / (zmniejszenie) zobowiązań z tytułu kontraktów budowlanych ,27 0, ,27 0,00 Zwiększenie / (zmniejszenie) rezerw , , , ,89 Zwiększenie / (zmniejszenie) przychodów przyszłych okresów 0,00 0,00 0,00 0,00 Zwiększenie / (zmniejszenie) pozostałych zobowiązań ,59 0, , ,36 Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej , , , ,97 Zapłacone odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 Zapłacony podatek dochodowy , , , ,00 ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ , , , ,97 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ Płatności z tytułu nabycia aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 Otrzymane odsetki , ,70 0, ,70 Tantiemy i inne dochody z działalności inwestycyjnej 0,00 0,00 0,00 0,00 Dywidenda otrzymana od jednostek stowarzyszonych 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne otrzymane dywidendy 0,00 0,00 0,00 0,00 Zaliczki wypłacone jednostkom powiązanym 0,00 0,00 0,00 0,00 Pożyczki udzielone jednostkom powiązanym , ,00 0, ,00 Wpływy z tytułu spłat pożyczek przez jednostki powiązane 0, ,00 0,00 0,00 Płatności za rzeczowe aktywa trwałe , , ,46 0,00 Wpływy z tytułu zbycia składników rzeczowych aktywów trwałych 6 752, ,00 0, ,00 Płatności za nieruchomości inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00 Płatności za aktywa niematerialne , , , ,06 Wydatki netto z tytułu przejęcia jednostek zależnych ,41 0,00 0,00 0,00 Wpływy netto z tytułu sprzedaży jednostek zależnych 1,00 0,00 1,00 0,00 Wpływy netto z tytułu przejęcia jednostki zależnej ,34 0,00 0,00 0,00 ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO (WYDANE) / WYGENEROWANE W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ INWESTYCYJNĄ , , , ,36 16

17 JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - C.D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ Wpływy z tytułu emisji własnych akcji ,70 0,00 0,00 0,00 Wpływy z tytułu emisji obligacji zamiennych 0,00 0,00 0,00 0,00 Płatności z tytułu kosztów emisji obligacji ,80 0,00 0,00 0,00 Płatności z tytułu odkupu akcji 0,00 0,00 0,00 0,00 Płatności z tytułu kosztów odkupu akcji 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z emisji umarzalnych kumulacyjnych akcji preferencyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z emisji weksli długoterminowych 0,00 0,00 0,00 0,00 Płatności z tytułu kosztów emisji papierów dłużnych 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z pożyczek 0,00 0,00 0, ,02 Spłata pożyczek 0,00 0, ,36 Spłata odsetek od obligacji ,00 0, ,00 0,00 Wpływy ze sprzedaży częściowej udziałów w spółkach zależnych niepowodującej utraty kontroli 0,00 0,00 0,00 0,00 Dywidendy wypłacone na rzecz umarzalnych akcji preferencyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00 Dywidendy wypłacone na rzecz właścicieli 0,00 0,00 0,00 0,00 Spłata zadłużenia z tyt. umów leasingu , , , ,54 ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO WYKORZYSTANE W DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ , , , ,20 Zwiększenie/(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów , , , ,25 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu sprawozdawczego , , , ,39 Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych , , , ,84 Wpływ odsetek z tyt. środków pieniężnych naliczonych do dnia bilansowego , , , ,32 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO , , , ,64 17

18 4.4 JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji rezerwowy ogółem rezerwowy z przeszac. rzeczowych aktywów trwałych rezerwowy z przeszac. inwestycji rezerwowy na świadczenia pracownicze rozliczane instrumentami kapitałowymi rezerwowy na zabezpieczenia rezerwowy z przewalutowania Nadwyżka ze sprzedaży opcji na obligacje zamienne Zyski zatrzymane Przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej Przypadające udziałom niedającym kontroli Razem PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN Stan na 1 stycznia 2014 roku (z poprzedniego sprawozdania) , , , , ,94 Przekształcenia Stan na 1 stycznia 2014 roku (po przekształceniach) , , , , ,94 Zysk netto za rok obrotowy Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy (netto) , , ,83 Suma całkowitych dochodów , , ,83 Wykorzystanie rezerwy w ramach planu pracowniczych opcji na akcje , , ,00 Wypłata dywidendy Stan na 31 grudnia 2014 roku , , , , ,77 Zysk netto za rok obrotowy Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy (netto) Suma całkowitych dochodów Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy (netto) Ujęcie płatności dokonywanych na bazie akcji Emisja akcji zwykłych , ,80 Emisja akcji zwykłych w ramach planu pracowniczych opcji na akcje , ,90 Emisja akcji zwykłych z tytułu świadczonych usług doradczych Emisja zamiennych akcji preferencyjnych bez prawa do głosu Emisja obligacji zamiennych Koszty emisji akcji , ,20 Odkup akcji zwykłych Koszty odkupu akcji zwykłych Emisja akcji powyżej ceny nominalnej , ,28 Przeniesienie do zysków zatrzymanych Z podziału zysku , , ,00 Przeniesienie na kapitał zapasowy , , ,00 Podatek dochodowy związany z transakcjami z właścicielami Stan na 31 grudnia 2014 roku , , , , ,55 18

19 JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM-C.D. podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji rezerwowy ogółem rezerwowy z przeszac. rzeczowych aktywów trwałych rezerwowy z przeszac. inwestycji rezerwowy na świadczenia pracownicze rozliczane instrumentami kapitałowymi rezerwowy na zabezpieczenia rezerwowy z przewalutowania Nadwyżka ze sprzedaży opcji na obligacje zamienne Zyski zatrzymane Przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej Przypadające udziałom niedającym kontroli Razem PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN Stan na 1 stycznia 2013 roku (z poprzedniego sprawozdania) , , , , ,66 Przekształcenia (patrz Nota 2.3) Stan na 1 stycznia 2013 roku (po przekształceniach) , , , , ,66 Zysk netto za rok obrotowy , , ,28 Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy (netto) Suma całkowitych dochodów , , ,28 Ujęcie płatności dokonywanych na bazie akcji Wypłata dywidendy Stan na 31 grudnia 2013 roku , , , , ,94 Zysk netto za rok obrotowy Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy (netto) Suma całkowitych dochodów Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy (netto) Ujęcie płatności dokonywanych na bazie akcji Emisja akcji zwykłych w ramach planu pracowniczych opcji na akcje Emisja akcji zwykłych z tytułu świadczonych usług doradczych Emisja zamiennych akcji preferencyjnych bez prawa do głosu Emisja obligacji zamiennych Koszty emisji akcji Odkup akcji zwykłych Koszty odkupu akcji zwykłych Przeniesienie do zysków zatrzymanych Z podziału zysku , , ,17 Przeniesienie na kapitał zapasowy , , ,17 Podatek dochodowy związany z transakcjami z właścicielami Stan na 31 grudnia 2013 roku , , , , ,94 W opinii Zarządu Spółki, powyżej przedstawiono aktualną sytuację majątkową i finansową Emitenta w ujęciu jednostkowym w sposób rzetelny i kompletny i nie jest wymagane uwzględnianie dodatkowych danych. 19

20 5 KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ALNE JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WIND MOBILE S.A. FINANSOWE ZA IKWARŁ 2014 GRUPY ROKU KAPITAŁOWEJ WIND MOBILE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU 5.1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ AKTYWA Stan na 31/12/2014 PLN Stan na 31/12/2013* PLN Aktywa trwałe , ,21 Rzeczowe aktywa trwałe , ,23 Nieruchomości inwestycyjne 0,00 0,00 Wartość firmy ,57 0,00 Pozostałe aktywa niematerialne , ,92 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych /podporządkowanych 0, ,00 Aktywa z tytułu podatku odroczonego , ,36 Pozostałe aktywa finansowe , ,70 Pozostałe aktywa ,16 0,00 Aktywa obrotowe , ,83 Zapasy , ,09 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności , ,23 Należności z tytułu kontraktów budowlanych i podobne , ,00 Pozostałe aktywa finansowe , ,91 Bieżące aktywa podatkowe 0,00 0,00 Pozostałe aktywa , ,96 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty , ,64 Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do zbycia 0, ,00 AKTYWA RAZEM , ,04 20

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK (dane za okres 01-01-2011 r. - 31-12-2011 r.) Raport zawiera: 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Spółki w 2011 roku 3. Oświadczenia

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU (sporządzony w tys. PLN) 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU DO RADY NADZORCZEJ, OBECNYCH AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU SPIS TREŚCI 1. Skonsolidowane Kwartalne Sprawozdanie Finansowe Za I Kwartał 2014 Roku... 4 1.1. Skonsolidowany bilans...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 21 marca 2014 r. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 9 2. OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI... 12 2.1 PODSTAWA SPORZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A.

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A. RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku Warszawa, dnia 15 maja 2015 roku Spis treści SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r.

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Police 2009 r. SPIS TREŚCI Punkt Strona SKONSOLIDOWANY BILANS 5 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr WPROWADZENIE 1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr Globe Trade Centre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8 Spis treści Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Śródroczny skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2015 roku... 5 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OBEJMUJĄCE OKRES od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A.

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. Sporządzony w związku z: - podpisaniem aneksu do umowy lock-up, - podpisaniem umowy kredytowej, - sporządzeniem śródrocznych informacji finansowych

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego POLICE RS Wybrane pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EUR zgodnie ze wskazaną, obowiązującą metodą przeliczania: -poszczególne pozycje aktywów i

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Informacje o spółce... 4 1. Wstęp... 4 2. Dane teleadresowe... 5 3. Powstanie spółki... 5 II. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa RADPOL S.A.

Grupa Kapitałowa RADPOL S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ CZŁUCHÓW, 18 MARCA 2015 ROKU

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok

Grupa BRE Banku SA. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok Wybrane dane finansowe Poniższe wybrane dane finansowe stanowią informację uzupełniającą

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok -Kraków, 19 marca 2015 roku- SPIS TREŚCI: JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. Sprawozdanie finansowe sporządzone za rok obrotowy zakończony dnia - 1 - Spis treści Strona SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW - 3 - SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. WYBRANE DANE FINANSOWE Dane dotyczące śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo