Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu OFERTA SZKOLENIOWA 2015/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu OFERTA SZKOLENIOWA 2015/2016"

Transkrypt

1 Wojeódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli OFERTA SZKOLENIOWA 2015/2016 Zgierz 2015

2 Wojeódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 2 Copyright by Wojeódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (zespół ds. izerunku)

3 Spis treści Wstęp... 5 Kierunki realizacji polityki ośiatoej na rok szkolny 2015/2016 Rok Otartej Szkoły... 6 Praconia Humanistyczno-Językoa... 7 Praconia Informatyczno-Techniczna Praconia Kultury Fizycznej i Zdrootnej Praconia Matematyczno-Przyrodnicza Praconia Muzyczno-Plastyczna Praconia Pedagogiki Specjalnej Praconia Pedagogiki Wieku Dziecięcego Praconia Psychologiczno-Społeczna Praconia Kształcenia Zaodoego Konferencje Konkursy Oferta kształcenia dla absolentó szkół średnich

4 Wojeódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 4

5 Wstęp Anna Cain Dyrektor WODN Robert Podgórski Wicedyrektor WODN Szanoni Państo, z myślą o roku szkolnym 2015/2016 przedstaiamy noą ofertę szkolenioą WODN. Dotychczasoą ofertę zbogaciliśmy, ykorzystując dośiadczenia zdobyte podczas realizacji projektu szkolenioego placókach edukacyjnych Poiatu Zgierskiego. Projekt ten pozolił nam przekonać się, jakie są najażniejsze potrzeby nauczycieli zakresie różnych form doskonalenia. Dlatego też naszej ofercie, obok dotychczasoych szkoleń, pojaiają się zupełnie noe propozycje, dostosoane do Państa faktycznych potrzeb. Przekrój tematyczny naszej oferty jest szeroki. Obejmuje on tematykę dotyczącą ucznia i jego potrzeb ( tym jego specjalnych potrzeb rozojoych i edukacyjnych), praa ośiatoego, różnych roziązań dydaktycznych, ychoaczych i organizacyjnych pracy szkoły, noych trendó pedagogice, osobistego, zaodoego i naukoego rozoju nauczycieli, a także ielu innych, konkretnych problemó, z jakimi spółcześnie musi się zmierzyć pedagog pracy z dziećmi i młodzieżą. Oferując tak szerokie i różnorodne spektrum tematyczne, mamy nadzieję, że każdy z Państa znajdzie śród naszych propozycji coś dla siebie. Jednocześnie zachęcamy do zgłaszania nam zapotrzeboania na kolejne tematy. Dołożymy szelkich starań, by sprostać formułoanym obec nas oczekianiom. Starając się o ysoką jakość merytoryczną i dydaktyczną naszej oferty, jako konsultanci ciągle poszerzamy iedzę i zdobyamy noe kalifikacje. Do spółpracy pozyskujemy dośiadczonych metodykó, ekspertó z zakresu różnych dziedzin, terapeutó, a także praconikó naukoych różnych ośrodkó akademickich. Życząc Państu noych yzań, pasji i entuzjazmu do pracy roku szkolnym 2015/2016, zachęcamy do skorzystania z oferty WODN. Dyrekcja i Zespół Konsultantó Wojeódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Zgierz, 2015 r. 5

6 Wojeódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 6 Kierunki realizacji polityki ośiatoej na rok szkolny 2015/2016 Rok Otartej Szkoły Dostęp: Minister edukacji narodoej ustanoiła rok szkolny 2015/2016 Rokiem Otartej Szkoły. Szefoa MEN ustaliła też kierunki realizacji polityki ośiatoej na ten czas. Otarta szkoła to taka, która nie zamyka się na kulturę, sztukę, sport, środoiska lokalne. Potrafi korzystać z tego, co ją otacza mói szefoa MEN, która ustaliła dzisiaj kierunki realizacji polityki ośiatoej na rok szkolny 2015/2016. Minister edukacji narodoej co roku, na podstaie przepisó ustay o systemie ośiaty (art. 35 ust. 2 pkt 1), ustala podstaoe kierunki realizacji polityki ośiatoej państa danym roku szkolnym. Decyzją minister Joanny Kluzik-Rostkoskiej nadchodzącym roku szkolnym (2015/2016) podstaoymi kierunkami realizacji polityki ośiatoej państa będą: 1. Wzmocnienie bezpieczeństa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi młodzieżoych ośrodkach ychoaczych, młodzieżoych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-ychoaczych, specjalnych ośrodkach ychoaczych, ośrodkach realidacyjno-ychoaczych. 2. Podniesienie jakości kształcenia szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażoanie przedstaicieli partneró społecznych dostosoyanie kształcenia zaodoego do potrzeb rynku pracy. 3. Rozijanie kompetencji czytelniczych oraz uposzechnianie czytelnicta śród dzieci i młodzieży. 4. Edukacja matematyczna i przyrodnicza kształceniu ogólnym. Z kierunkó realizacji polityki ośiatoej państa ynikają zadania dla organó nadzoru pedagogicznego i placóek doskonalenia nauczycieli tłumaczy minister edukacji narodoej ustaliliśmy rónież, że nadchodzący rok szkolny będzie Rokiem Otartej Szkoły dodaje. Przypomnijmy, minister edukacji narodoej co roku yznacza priorytet na dany rok szkolny. Rok Szkolny 2014/2015 był Rokiem Szkoły Zaodocó. Departament Informacji i Promocji Ministersto Edukacji Narodoej

7 Miejsce realizacji Forma kształcenia Kurs przygotoujący do egzaminu państoego Kurs przygotoujący do egzaminu państoego Praconia Humanistyczno-Językoa Temat Cele i treści Adresat Ilość godz. Osoba proadząca Adres Koszt uczestnicta Termin Kurs przygotoujący do nauczania języka angielskiego przedszkolach poziom podstaoy Kurs przygotoujący do nauczania języka angielskiego przedszkolach poziom średniozaaansoany doskonalenie i rozijanie umiejętności językoych konersatoria z native speakerem Szczegółoe informacje: doskonalenie i rozijanie umiejętności językoych konersatoria z native speakerem Szczegółoe informacje: nauczyciele przedszkoli Doceloy poziom znajomości języka, określony jako poziom B2, to poziom, który umożlii uczestnikom kursu przystąpienie do zenętrznego egzaminu FCE i uzyska-nie śiadecta znajomości języka angielskiego, niezbędnego do nauczania tego języka przedszkolu i klasach 1-3, zgodnie z oboiązującymi przepisami MEN nauczyciele przedszkoli Doceloy poziom znajomości języka, określony jako poziom B2, to poziom, który umożlii uczestnikom kursu przystąpienie do zenętrznego egzaminu FCE i uzyska-nie 480 WODN 240 WODN Ea Wisznieska edu.pl David Cain Ea Wisznieska edu.pl David Cain 2400 zł r. spotkanie informacyjne 1200 zł r. spotkanie informacyjne 7

8 Kurs przygotoujący do egzaminu państoego Wojeódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 8 śiadecta znajomości języka angielskiego, niezbędnego do nauczania tego języka przedszkolu i klasach 1-3, zgodnie z oboiązującymi przepisami MEN spotkanie informacyjne Kurs przygotoujący do nauczania języka niemieckiego przedszkolach poziom podstaoy doskonalenie i rozijanie umiejętności językoych Szczegółoe informacje: nauczyciele przedszkoli Doceloy poziom znajomości języka, określony jako poziom B2, umożlii uczestnikom kursu przystąpienie do zenętrznego egzaminu Goethe - Zertifikat B2 i uzyska-nie śiadecta znajomości języka niemieckiego, niezbędnego do nauczania tego języka przedszkolu i klasach 1-3, zgodnie z oboiązującymi przepisami MEN 480 WODN Ea Siuda 2400 zł r.

9 Kurs przygotoujący do egzaminu państoego Kd K.5 Kurs przygotoujący do nauczania języka niemieckiego przedszkolach poziom średniozaaansoany. Barbie na zakupach, czyli trening posta konsumpcyjnych prasie i filmach dla dzieci doskonalenie i rozijanie umiejętności językoych Szczegółoe informacje: Uczestnicy dokonają przeglądu popularnej prasy dla dzieci obejrzą ybrane fragmenty popularnych filmó dla dzieci poznają najczęstsze sposoby edukoania konsumenta dziecięcego prasie i filmach będą poszukiać płyu propagoanych przez media posta konsumpcyjnych na kształtujące się śród dzieci priorytety życioe nauczyciele przedszkoli Doceloy poziom znajomości języka, określony jako poziom B2, umożlii uczestnikom kursu przystąpienie do zenętrznego egzaminu Goethe - Zertifikat B2 i uzyska-nie śiadecta znajomości języka niemieckiego, niezbędnego do nauczania tego języka przedszkolu i klasach 1-3, zgodnie z oboiązującymi przepisami MEN nauczyciele edukacji czesnoszkolnej, nauczyciele języka polskiego szkoły podstaoej i szyscy zainteresoani nauczyciele 240 WODN 3,5 WODN Ea Siuda dr Alicja Matusz- Rżeska 1200 zł r. spotkanie informacyjne 20 zł r. 9

10 Wojeódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 10 Kd K.6 Kd K.7 Kd K.8 K.9 Poczytaj mi mamo! Propozycje ciekaych lektur dla dzieci cz. I i II Krytycznym okiem analiza języka komunikató reklamoych na lekcjach języka polskiego Komiks sztuka czy kicz? Propozycje ybranych tekstó do ykorzystania na lekcjach języka polskiego Projektoanie bez granic, czyli praca metodą projektu na lekcjach języka polskiego (i nie tylko) Uczestnicy zostaną zapoznani ze spółczesnymi przykładami literatury dla dzieci Uczestnicy obejrzą teleizyjny materiał reklamoy przeanalizują izualne i językoe środki persazji Uczestnicy zostaną zapoznani z przykładami ybranych komiksó poznają historię komiksu pigułce, zyskują narzędzia do interpretacji komiksu (najażniejsze pojęcia) Uczestnicy zostaną zapoznani z metodą projektu edukacyjnego (dokumentacja, etapy realizacji) poznają przykłady realizacji kilku temató metodą projektu edukacyjnego nauczyciele edukacji przedszkolnej i czesnoszkolnej nauczyciele języka polskiego gimnazjó i szkół ponadgimnazjalnych nauczyciele języka polskiego gimnazjó i szkół ponadgimnazjalnych nauczyciele gimnazjó i szkół ponadgimnazjalnych 3,5 WODN 3,5 WODN 3,5 WODN 3,5 WODN dr Alicja Matusz- Rżeska dr Alicja Matusz- Rżeska dr Alicja Matusz- Rżeska dr Alicja Matusz- Rżeska 20 zł I cz r r. godz. 16:00 II cz r r. godz. 16:00 20 zł r r. godz. 16:00 20 zł r r. godz. 16:00 20 zł r r. godz. 16:00

11 Kd K.10 Kd K.11 Jak cię idzą, tak cię piszą - sekrety autoprezentacji i ystąpień publicznych rónież kontekście pracy nauczyciela cz. I i II Mobbing szkole cz. I i II Uczestnicy zostaną zapoznani z najażniejszymi założeniami skutecznej autoprezentacji (ze szczególnym naciskiem na autoprezentację podczas yiadóki) otrzymają skazóki na temat: głosu, postay ciała, mimiki, gestykulacji, stylu ypoiedzi poznają rolę I-ego rażenia kształtoaniu łasnego izerunku zostaną zapoznani z najażniejszymi technikami autoprezentacji Uczestnicy zostaną zapoznani ze zjaiskiem mobbingu i innymi odmianami przemocy psychicznej środoisku pracy (cz. I) zostaną zapoznani ze zjaiskiem mobbingu środoisku ucznioskim (cz. II) poznają przyczyny i skutki mobbingu (cz. I i II) zostaną zapoznani z syletką typoego mobbera (cz. I i II) nauczyciele szystkich specjalności nauczyciele szystkich specjalności 3,5 WODN 3,5 WODN dr Alicja Matusz- Rżeska dr Alicja Matusz- Rżeska 20 zł I cz r r. godz. 16:00 II cz r r. godz. 16:00 20 zł I cz r r. godz. 16:00 II cz r r. godz. 16:00 11

12 Wojeódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 12 K.12 K.13 Jak się skutecznie komunikoać? (arsztaty z komunikacji interpersonalnej) cz. I, II, III Skazany na sukces, czyli o kompetencjach miękkich pracy nauczyciela poznają sposoby obrony przed mobberem (cz. I i II) Uczestnicy zostaną zapoznani z najażniejszymi założeniami skutecznej komunikacji (cz. I) poznają podstaoe zasady komunikoania się erbalnego (cz. I) zostaną zapoznani z regułami zachoań społecznych i technikami aktynego słuchania (cz. I) poznają specyfikę komunikacji pozaerbalnej (cz. I) ezmą udział ćiczeniach praktycznych z zakresu komunikacji interpersonalnej Uczestnicy zostaną zapoznani z pojęciem kompetencji miękkich i ich płyem na sukcesy odnoszone życiu osobistym i zaodoym poznają różne rodzaje kompetencji poznają sposoby ich doskonalenia nauczyciele szystkich specjalności nauczyciele szystkich specjalności 3,5 WODN 3,5 WODN dr Alicja Matusz- Rżeska dr Alicja Matusz- Rżeska 20 zł I cz r r. godz. 16:00 II cz r r. godz. 16:00 III cz r r. godz. 16:00 20 zł r., r. godz. 16:00

13 K.14 K.15 K.16 Jestem asertyny trening asertyności dla nauczycieli cz. I i II O sztuce proadzenia sporó, czyli stęp do erystyki. Trening kreatyności Uczestnicy poznają obszary zachoań asertynych, niezbędnych skutecznym komunikoaniu się z rozmócami (cz. I) zostaną zapoznani z najażniejszymi praami asertyności (cz. I) ezmą udział treningu asertyności (cz. II) Uczestnicy zostaną zapoznani z najażniejszymi założeniami sztuki erystycznej (sztuki proadzenie sporó) poznają najczęstsze chyty/techniki erystyczne otrzymają skazóki na temat tego, jak się przed nimi bronić Uczestnicy zostaną zapoznani z pojęciami: płynność, giętkość, oryginalność myślenia poznają szereg konkretnych ćiczeń na płynność, giętkość, oryginalność myślenia nauczyciele szystkich specjalności nauczyciele szystkich specjalności nauczyciele szystkich specjalności ( tym szczególności nauczyciele ychoacy, pedagodzy szkolni, nauczyciele edukacji przedszkolnej i czesnoszkolnej) 3,5 WODN 3,5 WODN 3,5 WODN dr Alicja Matusz- Rżeska dr Alicja Matusz- Rżeska dr Alicja Matusz- Rżeska 20 zł I cz r r. godz. 16:00 II cz r r. godz. 16:00 20 zł r r. godz. 16:00 20 zł r r. godz. 16:00 13

14 Miejsce realizacji Forma kształcenia Wojeódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 14 Praconia Informatyczno-Techniczna Temat Cele i treści Adresat Ilość godz. Osoba proadząca Adres Koszt uczestnicta Termin Kd K.17 Kd K.18 Kd K.19 Nie taki Excel straszny - ykorzystanie programu codziennej pracy nauczyciela Akademia umiejętności - ykorzystanie programó graficznych do przygotoyania materiałó dydaktycznych nauczyciela Poznaję sój komputer - ABC obsługi komputera podstaoe funkcje programu EXCEL; samodzielne pisanie formuł; zastosoanie programu arunkach szkolnych; hiperłącza i proste makra; torzenie zastosoań przykładoych ykonanie samodzielne zdjęć; gryanie zdjęć z Internetu; kadroanie zdjęć; praca na arstach; maski; scalanie arst; obróbka grafiki programie Corel Paint Shop Pro; ramki; zapisyanie zdjęć różnych formatach (łącznie z przezroczystością) przygotoanie komputera do pracy (ustaienia); torzenie plikó i folderó; podstay pakietu OFFICE (Word, Poer Point, Excel) nauczyciele szystkich poziomó i specjalności nauczyciele szystkich poziomó i specjalności nauczyciele szystkich poziomó i specjalności 8 WODN 6 WODN 12 WODN dr Bronisła Matusz tel dr Bronisła Matusz tel dr Bronisła Matusz tel zł 15 i r. godz. 15:00 sala 206A 20 zł 22 i r. godz.15:00 sala 206A 30 zł 6, 8 i r. godz.15:00 sala 206A

15 Kd K.20 Kd K.21 Kd K.22 Kd K.23 Joomla - torzenie podstron użytkonikó Szkoła obiektyie, czyli torzymy fotokronikę szkoły Mój pierszy film - tajniki sztuki filmoej Fotografuj.pl - arsztaty fotograficzne przygotoyanie dokumentó, dyplomó, prostej prezentacji i robienie zestaień z obliczeniami samodzielne zakładanie i proadzenie podstrony dla sojego przedmiotu nauczania proadzanie tekstó i staianie obrazó. obsługa sprzętu foto; zalecane ustaienia; zasady dobrej fotografii; obróbka zdjęć Corel Paint Shop Pro podstaoe zasady sztuki filmoej; obsługa kamery; samodzielne nagranie materiału źródłoego ideo montaż materiałó na komputerze (Pinnacle Studio); eksport filmu do pliku. pierszy dzień - zdjęcia architektury; zdjęcia reportażoe i portretoe, praca terenie, pejzaż, zdjęcia makro; drugi dzień obróbka i prezentacja zdjęć (Corel Paint Shop Pro). nauczyciele szystkich poziomó i specjalności nauczyciele szystkich poziomó i specjalności nauczyciele szystkich poziomó i specjalności nauczyciele szystkich poziomó i specjalności 4 WODN 8 WODN 8 WODN 8 WODN dr Bronisła Matusz tel dr Bronisła Matusz tel dr Bronisła Matusz tel dr Bronisła Matusz tel zł r. godz.15:00 sala 206A 20 zł i r. godz.15:00 sala 206A 20 zł 5 i r. godz.15:00 sala 206A 40 zł 20 i r. godz.15:00 sala 206A 15

16 Wojeódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 16 Kd K.24 K.25 K.26 Poer Point - kurs doskonalący umiejętności posługiania się programem Warsztaty rękodzieła - decupage, ozdabianie przedmiotó drenianych Warsztaty rękodzieła - guilling, kartki okolicznościoe przygotoanie do konkursu fotograficznego kurs obejmuje szystkie niezbędne funkcje programu do torzenia prezentacji multimedialnych obsługa Poer Point - od podsta do poziomu średnio zaaansoanego samodzielne przygotoanie materiałó do prezentacji (foto, audio, ideo) eksport danych z Excela prezentacja efektó przygotoanie przedmiotu zdobionego podstay techniki decupage samodzielne zdobienie przedmiotu ybranym zorem, lakieroanie poierzchni, transfer napisó proadzenie do techniki; narzędzia i przykładoe prace podstay quillingu samodzielne ykonyanie kartki okolicznościoej różne formy zdobienia kart nauczyciele szystkich poziomó i specjalności nauczyciele szystkich poziomó i specjalności nauczyciele szystkich poziomó i specjalności 8 WODN 8 WODN 8 WODN dr Bronisła Matusz tel dr Bronisła Matusz tel dr Bronisła Matusz tel zł 27 i r. godz.15:00 sala 206A 30 zł ferie zimoe 30 zł ferie zimoe

17 K.27 Kd K.28 K.29 Kd K.30 Warsztaty rękodzieła string art, obrazy artystyczne Kreatyny informatyk, czyli jak ykorzystyać multimedia na lekcjach informatyki gimnazjum Planoanie pracy na zajęciach informatyki oparciu o ydanicta WSiP, OPERON i inne Film na lekcjach informatyki proadzenie do techniki ykonyanej na kartonie i sklejce samodzielne ykonanie obrazu jedną z technik samodzielne przygotoyanie materiałó audio, foto i ideo; prosta obróbka audio, foto i ideo praca z programami Audacity, Corel Paint Shop Pro i Pinnacle Studio umieszczenie materiałó prezentacji spólne z nauczycielami planoanie pracy na noy rok (ykorzystanie podręcznika, dobór przykładoych ćiczeń) praca z plikami filmoymi ramach zajęć informatycznych (podstaoa obróbka plikó, montaż scen, nagryanie projektu i torzenie pliku filmoego) przykłady zajęć z ykorzystaniem filmu nauczyciele szystkich poziomó i specjalności 8 WODN nauczyciele informatyki 8 WODN nauczyciele informatyki 3 WODN głónie nauczyciele informatyki 4 WODN dr Bronisła Matusz tel dr Bronisła Matusz tel dr Bronisła Matusz tel dr Bronisła Matusz tel zł ferie zimoe 20 zł 17 i r. godz.15:00 sala 206A bezpłatne r. godz.15:00 sala 206A 20 zł r. godz.15:00 sala 206A 17

18 Wojeódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 18 Kd K.31 Kd K.32 Kd K.33 MS Office dla ambitnych - Poer Point MS Office dla ambitnych - WORD MS Office dla ambitnych - EXCEL torzenie albumó fotograficznych, staianie hiperłączy, przyciski akcji, animacja niestandardoa, makra, staianie multimedió praca z szablonami, przypisy, spis treści dokumentu, autonumeracja zdjęć i tabel, style, ochrona dokumentó ochrona arkusza, przydatne funkcje programu, makra i hiperłącza, filtroanie danych, spradzanie popraności pisó głónie nauczyciele informatyki głónie nauczyciele informatyki głónie nauczyciele informatyki 4 WODN 4 WODN 4 WODN dr Bronisła Matusz tel dr Bronisła Matusz tel dr Bronisła Matusz tel zł r. godz.15:00 sala 206A 30 zł r. godz.15:00 sala 206A 30 zł r. godz.15:00 sala 206A Uaga W okresie ferii zimoych przeiduje się specjalną ofertę szkolenioą dla nauczycieli techniki. Będą to zajęcia rękodzielnicze m.in. z zakresu techniki decupage, quillingu, string art. oraz inne dedykoane szystkim chętnym chcącym zdobyć noe umiejętności manualne. W październiku bieżącego roku przeiduje się rónież organizację zaodó latacoych dla ucznió szystkich typó szkół z terenu poiató zgierskiego, kutnoskiego i łęczyckiego. Zainteresoanych tą dziedziną modelarsta zapraszam do zgłaszania ucznió chcących uczestniczyć zaodach. Termin zgłoszeń upłya 30 rześnia. Informuję, że istnieje możliość przeproadzenia arsztató z zakresu budoy latacó. Podobnie jak roku ubiegłym, raz miesiącu praconia techniki organizuje lekcje otarte z udziałem ucznió z terenu naszych poiató. Chęć odbycia zajęć ze soimi uczniami e Wzorcoej Praconi Techniki WODN należy zgłaszać z yprzedzeniem. Zajęcia dla ucznió są bezpłatne. Całkoicie noe tematy szkoleń dla nauczycieli zajęć informatycznych szkół podstaoych i gimnazjó zostaną dodatkoo zamieszczone na stronie praconi informatyczno-technicznej już miesiącu październiku. ZAPRASZAM

19 Miejsce realizacji Forma kształcenia Praconia Kultury Fizycznej i Zdrootnej Temat Cele i treści Adresat Ilość godz. Osoba proadząca Adres Koszt uczestnicta Termin Kd K.34 I ja mogę nauczać narciarsta zjazdoego yposażenie uczestnikó iedzę i umiejętności umożliiające planoanie i realizację zajęć z zakresu narciarsta zjazdoego dla dzieci i młodzieży ramach zajęć szkolnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Podstaoe cele zakresie iedzy i umiejętności: opanoanie podstaoych elementó techniki jazdy na nartach organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży szkolnej bezpieczne korzystanie z yciągó narciarskich umiejętny dobór sprzętu narciarskiego i sposób jego konseracji stosoanie zasad bezpiecznego upraiania narciarsta początkujący nauczyciele 24 WODN MOSiR Malinka dr Paeł Kijo com tel zł I lub II tydzień ferii zimoych r. do uzgodnienia 19

20 WODN, MOSiR Malinka, Góra Kamieńsk, eentualnie yjazd do ośrodka górach Wojeódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 20 Kd K.35 Kd K.36 Carving na stoku narciarskim Gimnastyka kompensacyjnokorekcyjna przedszkolu i szkole średnio zaaansoani nauczyciele yposażenie uczestnikó iedzę i umiejętności umożliiające planoanie i realizację zajęć z zakresu narciarsta zjazdoego (z ykorzystaniem techniki carvingu) dla dzieci i młodzieży ramach zajęć szkolnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych Podstaoe cele zakresie iedzy i umiejętności: opanoanie podstaoych elementó techniki carvingu jazdy na nartach organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży szkolnej bezpieczeństo podczas zajęciach narciarskich umiejętność dobru sprzętu narciarskiego i sposób jego konseracji metodyka nauczania carvingu yposażenie uczestnikó iedzę i umiejętności umożliiające diagnozoanie, programoanie i podejmoanie skutecznych oddziałyań kompensacyjnonauczyciele przedszkola i klas I-III WODN dr Paeł Kijo com tel dr Paeł Kijo com tel zł I lub II tydzień ferii zimoych r. do uzgodnienia 50 zł I edycja r r r r r r r.

21 korekcyjnych stosunku do dzieci i młodzieży z adami postay ciała uczęszczających do przedszkoli, szkół podstaoych oraz funkcjonujących środoisku rodzinnym Podstaoymi celami zakresie iedzy i umiejętności jest yposażenie i zaznajomienie uczestnikó z: najczęściej spotykanymi u dzieci i młodzieży szkolnej odchyleniami stanie ich zdroia i rozoju diagnozą i kalifikacją do zajęć ruchoych umiejętnością proadzenia zajęć kompensacyjnokorekcyjnych przedszkolu i szkole umiejętnością stosoania diagnostyki objaoej, przeciskazań i skazań terapeutycznych, metod i środkó stosoanych zajęciach gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej r. II edycja r r r r r r r r. 21

22 Wojeódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 22 Kd K.37 K.38 Jestem sprany fizycznie przedszkolu i szkole Diagnoza rozoju fizycznego i ad postay ciała arsztaty metodyczne yposażenie uczestnikó iedzę i umiejętności umożliiające diagnozoanie, programoanie i podejmoanie skutecznych działań ziązanych z rozojem spraności fizycznej programoych zajęciach przedszkolu i klasach I-III szkoły podstaoej Podstaoymi celami zakresie iedzy i umiejętności jest yposażenie i zaznajomienie uczestnikó z: strukturą spraności fizycznej rozojem motorycznym i fizycznym dzieci diagnozą spraności fizycznej metodyką proadzenia zajęć ruchoych rozijających zdolności motoryczne przedszkolu i szkole bezpieczeństem zajęć ruchoych sposoby oceny praidłoego rozoju fizycznego dzieci i młodzieży nauczyciele przedszkola, nauczyciele klas I-III, inni zainteresoani nauczyciele nauczyciele zainteresoani problematyką 24 WODN 6 WODN dr Paeł Kijo com tel dr Paeł Kijo com tel zł I edycja r r r r r r r r. II edycja r r r r r r r r. 30 zł I edycja r r

23 K.39 K.40 K.41 Profilaktyka i korekta zaburzeniach statyki ciała (adach postay) Diagnoza spraności fizycznej dzieci i młodzieży Aktyność fizyczna sprzymierzeńcem alce z nadagą i otyłością metody oceny postay ciała oraz diagnoza ystępoania ad postay ciała prezentacja testó i metod diagnostycznych postępoanie przy zdiagnozoanych poszczególnych adach postay ciała formy i metody pracy z dzieckiem z adą postay propozycje roziązań metodycznych sposoby oceny spraności fizycznej dzieci i młodzieży dobór narzędzi diagnostycznych i interpretacja ynikó prezentacja narzędzi diagnostycznych testy spraności fizycznej. aktyność fizyczna i jej rola rozoju dzieci i młodzieży zalecana objętość aktyności fizycznej oraz ydatek energetyczny jej różnych formach nadaga, otyłość i sposoby jej oceny śród dzieci i młodzieży nauczyciele zainteresoani problematyką nauczyciele zainteresoani problematyką nauczyciele zainteresoani problematyką 6 WODN 4 WODN 4 WODN dr Paeł Kijo com tel dr Paeł Kijo com tel dr Paeł Kijo com tel II edycja r r. 30 zł I edycja r r. II edycja r r. 20 zł I edycja r r. II edycja r r. 20 zł r r. 23

24 Wojeódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 24 K.42 K.43 K.44 Liczę kalorie, czyli o artości energetycznej posiłkó Wychoanie fizyczne inaczej, czyli o grach drużynoych mniej znanych Zabay i gry ruchoe zapomniane i mniej znane dobór form aktyności fizycznej nadadze i otyłości analiza artości kalorycznej posiłkó ujęciu doboym oraz tygodnioym ustalanie diety dla dzieci i młodzieży z ykorzystaniem ogólnodostępnych programó komputeroych dietetycznych zgodnie z tierdzeniem: Jemy by żyć, a nie żyjemy by jeść zaprezentoanie gier drużynoych rzadziej stosoanych podczas lekcji ychoania fizycznego (Korfball, Kadrant, Rugby Tag, Siatkonoga, i inne) prezentacja różnych roziązań opartych o zabay i gry ruchoe dla przedszkolakó i ucznió klas I-III propozycja mniej znanych Polsce zabaoych form ruchu yodzących się z różnych krajó śiata nauczyciele zainteresoani problematyką nauczyciele ychoania fizycznego, nauczyciele klas I-III, Nauczyciele przedszkola, inni zainteresoani nauczyciele nauczyciele przedszkola i klas I-III 4 WODN 4 WODN 4 WODN dr Paeł Kijo com tel dr Paeł Kijo com tel dr Paeł Kijo com tel zł r r. 20 zł r r. 20 zł r r.

25 S K.45 K.45 Gimnastyka inaczej, czyli Parkour, free running zajęciach ruchoych i ychoaniu fizycznym Zumba jako alternatyna forma lekcji ychoania fizycznego prezentacja alternatynych zajęć ruchoych opartych na umiejętnościach yodzących się z gimnastyki (parkour, free running) lekcja pokazoa metodyka proadzenia zajęć tanecznych z dziećmi podstaoe kroki, przykładoa choreografia nauczyciele f i innych przedmiotó nauczyciele nauczania czesnoszkolnego, nauczyciele WF 4 WODN 2 WODN dr Paeł Kijo com tel kieronik: Sebastian Skrobisz edu.pl Ea Napióra 20 zł r. 25 zł r. godz. 15:00 25

26 Miejsce realizacji Forma kształcenia Wojeódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 26 Praconia Matematyczno-Przyrodnicza Temat Cele i treści Adresat Ilość godz. Osoba proadząca Adres Koszt uczestnicta Termin Kd K.47 Pokaz i eksperyment ucznioski na lekcjach fizyki - elektryczność i magnetyzm łączenie dośiadczeń i pokazó do lekcji fizyki z zakresu elektryczności i magnetyzmu, aktyizacja ucznió przez staianie hipotez i projektoanie ich eryfikacji nauczyciele fizyki gimnazjó i szkół ponadgimnazjalnych, nauczyciele przyrody na II i IV etapie nauczania 12 WODN, szkoły Piotr Koalczyk edu.pl 30 zł r r r. Kd K.48 K.49 Pokaz i eksperyment ucznioski na lekcjach fizyki materia i ciepło Program przyrody na IV etapie nauczania opracoany ramach projektu unijnego przetestoany ponad 100 szkołach łączenie dośiadczeń i pokazó do lekcji fizyki z zakresu łasności materii i ciepła, aktyizacja ucznió przez staianie hipotez i projektoanie ich eryfikacji. Lekcja otarta z elementami eksperymentó ucznioskich prezentacja programu przyrody na IV etapie nauczania (scenariusze 144 lekcji, materiały multimedialne, testy ćiczenioe, propozycje zajęć terenoych), analiza przykładoego modułu nauczyciele fizyki gimnazjó i szkół ponadgimnazjalnych, nauczyciele przyrody na II i IV etapie nauczania nauczyciele przedmiotó przyrodniczych ze szkół ponadgimnazjalnych 12 WODN, szkoły 4 WODN Piotr Koalczyk edu.pl Piotr Koalczyk edu.pl 30 zł r r r. 15 zł r.

27 K.50 K.51 K.52 K.53 Zadania maturalne analiza i projektoanie zadań z fizyki dla ucznió realizujących rozszerzony program nauczania i zamierzających zdaać maturę z fizyki Metody aktyizujące, a kształtoanie umiejętności kluczoych na lekcjach przedmiotó przyrodniczych na III i IV etapie nauczania Metoda projektu nauczaniu przyrody szkole podstaoej Co traie piszczy rola zajęć terenoych obseracjach przyrodniczych na 1 i 2 etapie nauczania analiza zadań maturalnych z fizyki 2015 r. kontekście roziązyalności, projektoanie i dobieranie zadań kształtujących umiejętności opanoane przez ucznió najmniejszym stopniu zapoznanie z zastosoaniem podstaoych technik i metod aktyizujących do kształtoania umiejętności kluczoych na lekcjach przedmiotó przyrodniczych trakcie arsztató przygotoujemy założenia i zadania do badaczego projektu ucznioskiego zakresie przyrody obseracja zjaisk przyrodniczych terenie, projektoanie zajęć terenoych dla ucznió nauczyciele fizyki szkół ponadgimnazjalnych nauczyciele przedmiotó przyrodniczych z gimnazjó i szkół ponadgimnazjalnych nauczyciele przyrody szkół podstaoych i szkół ponadgimnazjalnych nauczyciele szkół podstaoych 4 WODN 4 WODN 4 WODN 4 Zajęcia terenoe okolice Zgierza Piotr Koalczyk edu.pl Piotr Koalczyk edu.pl Piotr Koalczyk edu.pl Piotr Koalczyk edu.pl 15 zł r. 15 zł r. 15 zł r. 15 zł r r. 27

28 Wojeódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 28 K.54 Pokaz i eksperyment ucznioski szkole podstaoej śiatło i dźięk (termin 1) co się dzieje kiedy jest mróz? (termin 2) poietrze i oda (termin 3) nauczyciele szkoły podstaoej 4 WODN, szkoły Piotr Koalczyk edu.pl 20 zł r r r. Ki, Kz K.55 Tematyka uzgadniana z zainteresoanymi nauczycielami nauczyciele przyrody, fizyki. WODN, szkoły Piotr Koalczyk edu.pl terminie dyżuró WODN S K.56 Nauczyciele przyrodnicy, łączcie się - holistyczne podejście do zjaisk na lekcjach przedmiotó przyrodniczych jak nie zamykać patrzenia na przyrodę przez pryzmat przedmiotu (czy atom na fizyce i na chemii to to samo?) - panel dyskusyjny dla nauczycieli przedmiotó przyrodniczych gimnazjó i szkół ponadgimnazjalnych nauczyciele przedmiotó przyrodniczych 4 WODN Piotr Koalczyk edu.pl nauczyciele przedmiotó przyrodniczych bezpłatny r. Kz K.57 Matematyka Tojej klasie. Doradzto dostosoane do Toich potrzeb. storzenie doradzta na poziomie szkoły celu dopasoania treści i metod pracy do indyidualnych potrzeb roziązyanie problemó jako najbardziej skutecznego sposobu uczenia się matematyki, praca z dziećmi szkole samodzielne dochodzenie do iedzy nauczyciele matematyki szkołach podstaoych i gimnazjach do negocjacji do negocjacji David Cain do negocjacji do negocjacji

29 K.58 Kd K.59 K.60 K.61 Jak obudzić myślenie matematyczne poprzez metody aktyizujące - najbardziej skuteczny proces uczenia się Torzenie matematycznych programó innoacyjnych dla klas I III i dla klas IV - VI na bazie koncepcji bydgoskiego bąbla Pracując enątrz naszej głoy - izualizacje matematyce Aktyna matematyka budoanie zaufania nauczycieli ich łasne zdolności matematyczne ykorzystanie metod aktyizujących na lekcjach matematyki celu podniesienia poziomu osiągnięć ucznió praca nauczycieli grupach storzenie możliości spólnego napisania autorskiego programu i ocenienie jego skuteczności klasie badanie sposobó stymuloania aktynego uczenia się umyśle dziecka ypróboanie niektórych metod szkołach i udostępnienie ynikó podczas drugiego spotkania zaproszenie uczestnikó do ypróboania ze soimi uczniami działań fizycznych przypominających gry (poszukianie śród nich struktur matematycznych) nauczyciele matematyki szkołach podstaoych i gimnazjach nauczyciele klas I III (jedna grupa) i nauczyciele matematyki klas IV VI (druga grupa). Spotkanie dla szystkich nauczycieli zainteresoanych sporządzeniem planu pracy nauczyciele matematyki klas IV - VI nauczyciele matematyki klas IV - VI 9 (3 spotkania) WODN 1 WODN 6 (2 spotkania) 6 (2 spotkania) do negocjacji WODN WODN David Cain David Cain David Cain David Cain 70 zł r r r. piersze spotkanie bezpłatne, następne do negocjacji godz. 15: r. godz. 16:00 następne terminy do negocjacji 50 zł r r. godz. 15:30 50 zł r r. godz. 15:30 29

30 Wojeódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 30 K.62 K.63 Kd K.64 Sp K.65 Cztery głoy są lepsze niż jedna! Sztuka roziązyania problemó Nauczanie matematyki języku angielskim Ochrona danych osoboych placóce edukacyjnej praca grupach jako najsilniejszy sposób torzenia sytuacji klasie, gdzie ucznioie osiągają najiększy postęp ich matematycznym uczeniu się praca nad kilkoma interesującymi problemami i analiza ykorzystyanych procesó staianie różnych rodzajó pytań, którymi można spierać ucznió, kiedy utkną podczas roziązyania nieznanych im problemó nauka podsta języka ymaganego do nauczania matematyki języku angielskim ćiczenia dotyczące niezbędnych zrotó i słonicta użyanych podczas nauczania matematyki yposażenie uczestnikó zbiór działań do ykorzystania szkole zasady przetarzanie danych osoboych oboiązek informacyjny udostępnianie danych osoboych nauczyciele matematyki szkołach podstaoych i gimnazjach nauczyciele matematyki gimnazjach i ponadgimnazjalnych. 6 (2 spotkania) 6 (2 spotkania) nauczyciele klas I III 30 (10 spotkań) dyrektorzy, nauczyciele placóek edukacyjnych WODN WODN WODN David Cain David Cain David Cain 3 szkoły Robert Podgórski edu.pl 50 zł r r. godz. 15:30 50 zł r r. 600 zł cena za szkołę ilość nauczycieli klas I III nieograniczona godz. 15:30 14/ r. 5/ r. 2/ r r. 11/ r r. godz. 15: zł do negocjacji

31 K.66 Sp K.67 Zrónoażony rozój- ekologiczna edukacja globalna Doskonalenie procesu kształcenia oparciu o yniki egzaminó zenętrznych (OBUT, spradzian, egzamin gimnazjalny, matura) umoy o poufności i o poierzeniu przetarzania danych osoboych dokumentacja Systemu Ochrony Danych Osoboych rejestracja zbioró danych osoboych administrator danych osoboych i administrator bezpieczeństa informacji jednostce ośiatoej kontrole Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osoboych odpoiedzialność prana energia Ziemi odnaialne i nieodnaialne źródła energii energia Klimatu- zmiany klimatyczne Ziemi, perspektyy, zagrożenia energia ody- niebieska planeta Cele: zapoznanie z terminologią stosoaną analizie egzaminó zenętrznych doskonalenie umiejętności analizy egzaminó zenętrznych za pomocą różnych technik nauczyciele szystkich poziomó edukacyjnych, ucznioie rady pedagogiczne szkół, zespoły przedmiotoe 4 3 WODN, szkoły szkoła Robert Podgórski edu.pl Dorota Kraska pl bezpłatnie WODN (300 zł. arsztaty yjazdoe) r r. do ustalenia do ustalenia 31

32 Wojeódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 32 Sp K.68 Różni ucznioie, różne style nauczania jak to pogodzić klasie szkolnej? doskonalenie umiejętności formułoania nioskó do dalszej pracy doskonalenie umiejętności torzenia programó napraczych. podniesienie jakości kształcenia szkołach Treści: analiza ilościoa, jakościoa i kontekstoa terminy statystyczne stosoane analizie egzaminó zenętrznych nioski i rekomendacje do dalszej pracy Cele: doskonalenie umiejętności metodycznych zakresie pracy zgodnie z zasadą indyidualizacji nauczania podniesienie jakości kształcenia szkołach Treści: zasada indyidualizacji nauczania formy i metody pracy z uczniem zdolnym oraz z trudnościami uczeniu się diagnoza ucznió i ich styló uczenia się rady pedagogiczne szkół 4 szkoła Dorota Kraska pl do ustalenia do ustalenia

33 Sp K.69 Sp K.70 Umiejętności ponadprzedmiotoe ich rozój zadaniem każdego nauczyciela Modyfikacja programó nauczania diagnoza styló nauczania nauczycieli organizacja procesu nauczania uzględniająca yrónyanie szans edukacyjnych ucznió Cele: doskonalenie umiejętności metodycznych ziązanych z rozijaniem umiejętności kluczoych podniesienie jakości kształcenia szkołach Treści: co to są umiejętności kluczoe umiejętności kluczoe polskim i europejskim praie ośiatoym rola umiejętności kluczoych uczeniu się przez całe życie organizoanie procesu nauczania i uczenia się spomagających rozój umiejętności kluczoych Cele: kształtoanie potrzeby modyfikoania programó nauczania rady pedagogiczne szkół 4 szkoła Dorota Kraska pl rady pedagogiczne szkół i przedszkoli 4 szkoła Dorota Kraska pl do ustalenia do ustalenia do ustalenia do ustalenia 33

34 Wojeódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 34 Sp K.71 Wenętrzne i zenętrzne monitoroanie podstay programoej zapoznanie z możliościami nauczycieli zakresie modyfikacji programó nauczania Treści: program nauczania praie ośiatoym możliości pozyskania programó nauczania zakres modyfikacji programó nauczania dokumentoanie modyfikoania programó nauczania Cele: kształtoanie umiejętności ilościoego i jakościoego monitoroania podstay programoej podniesienie jakości kształcenia szkołach Treści: monitoroanie podstay programoej praie ośiatoym zadania dyrektora procesie monitoroania podstay programoej zadania nauczyciela procesie monitoroania podstay programoej rady pedagogiczne szkół 4 szkoła Dorota Kraska pl do ustalenia do ustalenia

35 Sp K.72 Sp K.73 Umiejętność pracy zespołoej ucznió metoda projektu praktyce szkolnej Analiza EWD skaźnikiem jakości pracy szkoły i nauczyciela narzędzia monitoroania podstay programoej Cele: doskonalenie umiejętności metodycznych podczas pracy metodą projektu doskonalenie umiejętności stosoania metod i form pracy doskonalących umiejętność pracy zespole podniesienie jakości kształcenia szkołach Treści: projekt edukacyjny jako metoda nauczania metody pracy kształtujące umiejętność pracy zespole torzenie efektynych grup ucznió podczas pracy różnymi metodami Cele: kształtoanie umiejętności interpretacji EWD jako podstay do analizy efektyności pracy szkoły podniesienie jakości kształcenia szkołach rady pedagogiczne szkół i przedszkoli 4 rady pedagogiczne gimnazjó, szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół podstaoych 4 szkoła szkoła Dorota Kraska pl Dorota Kraska pl do ustalenia do ustalenia do ustalenia do ustalenia 35

36 Wojeódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 36 Sp K.74 Tablica interaktyna pracy nauczyciela Treści: iedza nauczycieli na temat koncepcji EWD i poiązanej z nią możliości podejmoania działań doskonalących pracę szkoły analiza planoanych i podejmoanych przez szkołę działań skieroanych na jej rozój pod kątem ykorzystania informacji o efektyności (EWD) analizoanie i interpretoanie informacji dostępnych na platformach EWD przeproadzanie analiz z ykorzystaniem Kalkulatora EWD Plus ( gimnazjum), przeproadzanie analiz bez kalkulatora EWD ( szkole ponadgimnazjalnej) Cele: nabycie/doskonalenie umiejętności pracy z tablicą interaktyną podniesienie jakości kształcenia szkołach szkoły posiadające tablicę interaktyną 4 szkoła Dorota Kraska pl do ustalenia do ustalenia

37 Sp K.75 Badanie szkole refleksja nad łasną pracą a nie papierologia! Treści: obsługa tablicy interaktynej ykorzystanie tablicy interaktynej pracy z dostępnymi programami edukacyjnymi i internetem torzenie ćiczeń z użyciem narzędzi tablicy interaktynej sytuacje dydaktyczne, podczas których arto stosoać tablicę interaktyną Cele: uśiadomienie roli ealuacji enętrznej podnoszeniu efektyności pracy szkoły uśiadomienie sensu proadzenia mikrobadań przez nauczycieli jako autorefleksja nad skuteczną pracą Treści: różnica między funkcją ealuacji enętrznej i zenętrznej dobór obszaró do badania ealuacji enętrznej narzędzia badacze ealuacji enętrznej rady pedagogiczne szystkich typó szkół 4 szkoła Dorota Kraska pl do ustalenia do ustalenia 37

38 Wojeódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 38 Sp K.76 Sp K.77 Rola dyrektora i nauczyciela e spółczesnej szkole Rola szkoły przygotoaniu ucznia do egzaminu zenętrznego narzędzia badacze spomagające autorefleksję nauczycieli Cele: uśiadomienie noej roli nauczyciela śietle obecnej polityki państa Treści: nauczyciel i dyrektor roli mentora, coacha, tutora i przyódcy metody pracy spierające pełnienie różnorakich ról przez nauczycieli Cele: kształtoanie umiejętności przydatnych na egzaminie zenętrznym uśiadomienie roli szystkich nauczycieli przygotoaniu ucznia do egzaminu zenętrznego podniesienie jakości kształcenia szkołach Treści: typy zadań na egzaminie zenętrznym dobór form i metod pracy spomagających przygotoanie ucznió do egzaminu zenętrznego przez szystkich nauczycieli rady pedagogiczne szystkich typó szkół rady pedagogiczne szkół szystkich typó 4 4 szkoła Dorota Kraska pl szkoła Dorota Kraska pl do ustalenia do ustalenia do ustalenia do ustalenia

39 Kd K.78 Kd K.79 Sposoby pozyskiania programó nauczania przez nauczycieli Sukces ucznia sukcesem nauczyciela i szkoły Cele: doskonalenie umiejętności modyfikoania programó nauczania nabycie umiejętności torzenia programó nauczania kształtoanie umiejętności pisania programó nauczania podniesienie jakości kształcenia szkołach Treści: program nauczania praie ośiatoym elementy programu nauczania jak formułoać cele edukacyjne jak napisać dobry program jak modyfikoać istniejące programy Cele: podniesienie kompetencji nauczycieli obszarze diagnozoania potrzeb oraz możliości ucznió, a następnie dostosoyania/dobierania odpoiednich, najbardziej efektynych metod i form pracy zainteresoani nauczyciele szkół i przedszkoli 20 zainteresoani nauczyciele szkół 20 WODN WODN Dorota Kraska pl Dorota Kraska pl 100 zł marzec 2016 r. 100 zł listopad 2015 r. 39

40 Wojeódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 40 Kd K.80 Warsztat pracy dydaktycznej spółczesnego nauczyciela podniesienie jakości kształcenia szkołach Treści: rozpoznaanie indyidualnych strategii uczenia się dopasoyanie metod pracy do indyidualnych potrzeb rozojoych iedza dotycząca procesó uczenia się i osiągania sukcesó edukacyjnych przez ucznió elementy komunikacji interpersonalnej: udzielanie informacji zrotnej uczniom i ich rodzicom na temat postępó nabyaniu umiejętności i iadomości realizoanie przez szkołę zadań dotyczących indyidualizacji procesu edukacji i łaściej organizacji środoiska edukacyjnego Cele: ziększenie efektyności procesó edukacyjnych poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli zakresie technik nauczania zainteresoani nauczyciele 20 WODN Dorota Kraska pl 100 zł listopad 2015 r.

41 i uczenia się oraz metod motyoania do nauki. podniesienie jakości kształcenia szkołach Treści: techniki nauczania oraz metody aktyizujące, techniki uczenia się i zapamiętyania style uczenia się, preferencje polisensoryczne teoria inteligencji ielorakich sukcesyne drażanie do praktyki szkolnej noych metod motyoania ucznió do pracy oraz technik uczenia się ziększających odpoiedzialność osobistą za rozój ypracoanie katalogu sposobó motyoania ucznió, nabycie przez nauczycieli umiejętności łaściego doboru czynnikó motyujących zależności od ucznia, sytuacji, kontekstu doskonalenie przez nauczycieli umiejętności stosoania 41

42 Wojeódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 42 Kd K.81 Kz K.82 K.83 Coach i przyódca klasie szkolnej Metody i narzędzia spomagające diagnozę szkoły Jak staiać pytania uczniom, by osiągnąć cel? aktyizujących metod pracy na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych Cele: uśiadomienie ról, jakie poinien pełnić spółczesny nauczyciel Treści: cechy skutecznego przyództa czym jest coaching nauczaniu metody coachingu klasie Cele: zapoznanie z narzędziami spomagającymi diagnozę Treści: przegląd narzędzi spomagających diagnozę refleksja jakich sytuacjach stosoać konkretne narzędzia Cele: kształtoanie umiejętności metodycznych ziązanych ze staianiem pytań Treści: rodzaje pytań staianych przez nauczyciela oraz przez ucznió pytania kluczoe ocenianiu kształtującym zainteresoani nauczyciele szkół 20 zainteresoani nauczyciele zespoły przedmiotoe szkół szystkich typó zainteresoani nauczyciele WODN 5 WODN 5 WODN Dorota Kraska pl Dorota Kraska pl Dorota Kraska pl 100 zł styczeń 2016 r. 15 zł r. 15 zł r.

43 K.84 K.85 Rola gier planszoych rozijaniu umiejętności matematycznych ucznió. Torzenie gier dydaktycznych Wykorzystanie GeoGebry nauczaniu matematyki dobór pytań do założonych celó lekcji Cele: kształtoanie umiejętności doboru gier planszoych oraz torzenia łasnych do rozijania poszczególnych umiejętności matematycznych ucznió Treści: rodzaje gier planszoych oraz zaba logicznych i matematycznych zasady gry ykorzystanie gier na lekcjach matematyki torzenie łasnych gier dydaktycznych Cele: zapoznanie z możliościami programu GEOGEBRA Podniesienie jakości kształcenia szkołach Treści: ykorzystanie Geogebry nauczaniu geometrii ykorzystanie Geogebry nauczaniu o funkcjach opracoanie scenariuszy zajęć z ykorzystaniem Geogebry nauczyciele matematyki szystkich typó szkół 5 WODN nauczyciele matematyki 5 WODN Dorota Kraska pl Dorota Kraska pl 15 zł r. 15 zł kiecień 2016 r. 43

44 Wojeódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 44 K.86 K.87 Prace badacze na lekcjach matematyki jak uczyć tórczo i nieschematycznie Ocenianie kształtujące i orientujące na lekcjach matematyki Cele: kształtoanie umiejętności doboru i oceniania problemó badaczych na lekcjach matematyki podniesienie jakości kształcenia szkołach Treści: przykłady problemó rozijających myślenie matematyczne ucznió jak oceniać prace badacze naszych ucznió Cele: nabycie umiejętności ykorzystania oceniania kształtującego doskonaleniu umiejętności matematycznych ucznia doskonalenie umiejętności formułoania pytań kluczoych podniesienie jakości kształcenia szkołach Treści: elementy oceniania kształtującego funkcje oceniania kształtującego ocenianie kształtujące a ocenianie sumujące nauczyciele matematyki 5 WODN nauczyciele matematyki 5 WODN Dorota Kraska pl Dorota Kraska pl 15 zł luty 2016 r. 15 zł r.

45 K.88 K.89 K.90 Multimedia pracy nauczyciela matematyki Film na lekcjach matematyki Analiza matematyczna odśieżenie iadomości, metodyka Cele: poznanie możliości ybranych programó spomagających nauczanie i uczenie się matematyki zastosoanie tablicy interaktynej na lekcjach matematyki podniesienie jakości kształcenia szkołach Treści: programy multimedialne na lekcjach matematyki możliości tablicy interaktynej strony internetoe spomagające uczenie się matematyki metodyka pracy z filmem na lekcjach matematyki torzenie kart pracy przegląd dostępnych filmó spomagających nauczanie matematyki Cele i treści: podstaa programoa zakresie analizy matematycznej analiza matematyczna na maturze z matematyki nauczyciele matematyki 5 WODN nauczyciele matematyki 5 WODN nauczyciele matematyki szkół ponadgimnazjalnych 2x5 WODN Dorota Kraska pl Dorota Kraska pl Dorota Kraska pl 15 zł marzec 2016 r. 15 zł styczeń 2016 r. 25 zł grudzień 2015 r. 45

46 Wojeódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 46 Kz K.91 Ki K.92 Ealuacja zenętrzna i enętrzna Aans zaodoy roziązyanie problemó z ykorzystaniem narzędzi analizy matematycznej torzenie sytuacji dydaktycznych podczas lekcji matematyki Cele i treści: analiza ymagań państa obec szkół i placóek przykłady działań szkoły ramach ymagań państa konstruoanie projektu ealuacji enętrznej narzędzia ealuacji enętrznej torzenie raportu ealuacji enętrznej formułoanie nioskó i rekomendacji ynikających z raportu ealuacji enętrznej Treści: konstruoanie planu rozoju zaodoego analiza ymagań ynikających z rozporządzenia o aansie zaodoym na poszczególne stopnie aansu spółpraca z opiekunem stażu zainteresoane szkoły, zespoły ds. ealuacji enętrznej zainteresoani nauczyciele g potrzeb g potrzeb WODN, szkoła WODN Dorota Kraska pl Dorota Kraska pl do ustalenia do ustalenia 20 zł do ustalenia

47 S K.93 K.94 Prao ośiatoe aktualne przepisy dla nauczycieli i ychoacó Mocne i słabe strony nauczania matematyki na podstaie ynikó spradzianu 2015 torzenie spraozdania z planu rozoju zaodoego dokumentacja nauczyciela na ścieżce aansu zaodoego egzamin lub rozmoa kalifikacyjna Treści: struktura praa ośiatoego analiza przepisó usta dotyczących nauczycieli i ychoacó przegląd najażniejszych rozporządzeń MEN niezbędnych pracy dydaktycznej i ychoaczej przepisy praa ośiatoego spraozdaniu z planu rozoju oraz podczas egzaminu lub rozmoy kalifikacyjnej Cele: zapoznanie nauczycieli z raportem CKE pośięconym ynikom spradzianu po szkole podstaoej rozijanie umiejętności analizy egzaminó zenętrznych nauczyciele zdobyający kolejny stopień aansu zaodoego nauczyciele matematyki szkół podstaoych 5 WODN 5 WODN Dorota Kraska pl Dorota Kraska pl 15 zł kiecień 2016 r. 15 zł r. 47

48 Wojeódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 48 K.95 K.96 Mocne i słabe strony nauczania matematyki na podstaie ynikó egzaminu gimnazjalnego 2015 Mocne i słabe strony nauczania matematyki na podstaie ynikó matury na poziomie podstaoym i rozszerzonym 2015 Treści: yniki spradzianu po szkole podstaoej analiza mocnych i słabych stron kształcenia matematycznego torzenie nioskó i rekomendacji do dalszej pracy Cele: zapoznanie nauczycieli z raportem CKE pośięconym ynikom egzaminu gimnazjalnego z matematyki rozijanie umiejętności analizy egzaminó zenętrznych Treści: yniki egzaminu gimnazjalnego z matematyki analiza mocnych i słabych stron kształcenia matematycznego torzenie nioskó i rekomendacji do dalszej pracy Cele: zapoznanie nauczycieli z raportem CKE pośięconym ynikom matury z matematyki rozijanie umiejętności analizy egzaminó zenętrznych nauczyciele matematyki gimnazjó nauczyciele matematyki szkół ponadgimnazjalnych 5 WODN 5 WODN Dorota Kraska pl Dorota Kraska pl 15 zł r. 15 zł r.

49 K.97 Mocne i słabe strony nauczania matematyki na podstaie ynikó OBUT 2015 Treści: yniki matury z matematyki analiza mocnych i słabych stron kształcenia matematycznego torzenie nioskó i rekomendacji do dalszej pracy Cele: zapoznanie nauczycieli z raportem pośięconym ynikom OBUT rozijanie umiejętności analizy egzaminó zenętrznych Treści: yniki OBUT z matematyki analiza mocnych i słabych stron kształcenia matematycznego torzenie nioskó i rekomendacji do dalszej pracy dla nauczycieli edukacji czesnoszkolnej rekomendacje do dalszej pracy dla nauczycieli matematyki II etapu edukacyjnego nauczyciele edukacji czesnoszkolnej 5 WODN Dorota Kraska pl 15 zł r. 49

50 Miejsce realizacji Forma kształcenia Wojeódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 50 Praconia Muzyczno-Plastyczna Temat Cele i treści Adresat Ilość godz. Osoba proadząca Adres Koszt uczestnicta Termin K.98 Emisja i higiena głosu nauczyciela Cele: opanoanie podstaoych iadomości z zakresu higieny głosu i profilaktyki zaburzeń głosu opanoanie umiejętności praidłoego operoania głosem oraz doboru metod uspraniania, tym ćiczeń fonacyjnych, artykulacyjnych i dykcyjnych praktyczne zastosoanie nabytych umiejętności operoania głosem oraz technik ymoy pracy nauczyciela przełamyanie barier ziązanych z publicznym ystąpieniem poprzez techniki relaksacyjne ykorzystyane pracy nad głosem nauczyciele różnych typó szkół oraz przedszkoli 5 WODN Eelina Bień 30 zł r.

51 K.99 Muzyczna podróż przez ieki i kraje oraz inne muzyczne fanaberie Treści: podstaoe pojęcia teoretyczne dotyczące budoy i działania narządu głosu opanoanie praidłoej techniki oddechoej ćiczenia fonacyjne zmacniające głos ćiczenia artykulacyjne popraiające ymoę i yrazistość móienia praca z tekstem z uzględnieniem popranego oddechu, tempa, dynamiki, bary głosu, intonacji i artykulacji śpieanie prostych melodii Cele: rozijanie umiejętności aktynego słuchania muzyki zbogacenie iedzy o funkcjach muzyki umiejętność łączania sztuki muzycznej e łasne życie przygotoanie do aktynego uczestnicta kulturze poznanie literatury muzycznej i iedzy o sztuce nauczyciele różnych typó szkół oraz osoby zainteresoane poszerzeniem soich kompetencji z zakresu iedzy o sztuce 5 WODN Renata Jóźiak 30 zł r. 51

52 Wojeódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 52 K.100 Móię yraźnie - zabay muzyczne i artykulacyjne rozijające moę dzieci i ich peność siebie Treści: muzyka artystyczna - podstaoe gatunki, formy i style tórcy muzyki analiza słuchanych utoró próba odtorzenia utoró na prostych instrumentach szkolnych elementy muzykoterapii korelacja z innymi dziedzinami sztuki Cele: umiejętność doboru odpoiednich zaba i ćiczeń artykulacyjnych popraiających yrazistość moy rozijanie yobraźni, ekspresji i zdolności improizacji celu sobodnego ydobycia głosu dbałość o praidłoą ymoę ucznió zgodną z normą językoą umiejętność zastosoania technik relaksacyjnych i pobudzających celu przełamyania barier ziązanych z móieniem umiejętność kieroania rozojem moy dziecka nauczyciele różnych typó szkół oraz przedszkoli 5 WODN Eelina Bień 30 zł r.

53 Treści: zabay słone i słono - muzyczne śpieanie ćiczeń emisyjnych opartych na elementach dźiękonaśladoczych i prostych melodiach recytoanie tekstó i śpieanie piosenek techniki relaksu i odblokoania napięć K.101 Zabay muzyczne, taneczne, piosenki dziecięce z ykorzystaniem instrumentó perkusyjnych dla dzieci ieku przedszkolnym i czesnoszkolnym Cele: rozijanie yobraźni i umiejętności muzycznych kształtoanie postay otarcia na muzykę i umiejętność spólnego muzykoania oraz spółdziałania grupie rozijanie i doskonalenie poczucia rytmu, umiejętności tanecznych oraz łaściej intonacji śpieanych piosenek Treści: propozycje zaba muzyczno-ruchoych raz ze śpieaniem piosenek ykorzystanie instrumentó perkusyjnych na zajęciach z dziećmi nauczyciele edukacji przedszkolnej i czesnoszkolnej 5 WODN Renata Jóźiak 30 zł r. 53

54 Wojeódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 54 K.102 Rozśpieany nauczyciel przedszkola zastosoanie elementó muzykoterapii Cele kształcenie umiejętności okalnych poprzez ćiczenia oddechoe, artykulacyjne i fonacyjne zapoznanie z repertuarem piosenek dziecięcych rozój słuchu harmonicznego i umiejętności śpieu ielogłosoego kanonie praktyczne zastosoanie nabytych umiejętności operoania głosem Treści podstaoe pojęcia teoretyczne dotyczące budoy i działania narządu głosu opanoanie praidłoej techniki oddechoej ćiczenia fonacyjne zmacniające głos praki okalne poszerzające skalę głosu ćiczenia artykulacyjne płyające na jakość torzonego głosu nauczyciele różnych typó szkół oraz przedszkoli 3 WODN Eelina Bień 20 zł r.

55 praca z piosenką z uzględnieniem popranego oddechu, tempa, dynamiki, bary głosu, intonacji i artykulacji piosenki dziecięce o zróżnicoanym charakterze i tematyce śpieanie prostych melodii i kanonó K.103 Wyraź siebie przez muzykę - zabay integracyjne z ykorzystaniem instrumentó muzycznych i głosu Cele: rozijanie yobraźni, fantazji, tórczej ekspresji ruchoej, improizacji umiejętność doboru odpoiednich zaba uczących dzieci spółdziałania grupie oraz naiązyania praidłoych kontaktó z róieśnikami umiejętność kształtoania odporności emocjonalnej dziecka na napotykane trudności, radzenie sobie z nimi rozijanie umiejętności muzycznych dostarczenie rozmaitych pomysłó, umożliiających śiadomą, kreatyną, pobudzającą do tórczych roziązań pracę z dziećmi nauczyciele różnych typó szkół oraz przedszkoli 5 WODN Eelina Bień 30 zł r. 55

56 Wojeódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 56 Festial K.104 Festial okalny dla dzieci i młodzieży Cantus Treści zabay ułatiające ejście grupę, poznanie noego otoczenia, poznanie imion, poierzchonych cech dzieci zabay integracyjne z ykorzystaniem instrumentó i nietypoych przedmiotó śpieanie prostych melodii i ruch przy muzyce- proste układy choreograficzne Założenia i cele festialu popularyzoanie muzyki chóralnej i urażliienie dzieci i młodzieży na jej piękno prezentacja umiejętności i artystycznego dorobku solistó i zespołó rozój uzdolnień i zainteresoań muzycznych dzieci i młodzieży zbudzanie aktynego uczestnicta działaniach ziązanych z kulturą muzyczną starzanie możliości ymiany dośiadczeń młodych ykonacó i ich nauczycieli festial skieroany do szkół podstaoych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz innych placóek edukacyjnych 2 dni WODN Eelina Bień bezpłatny r.

57 Festial K.105 Festial okalny dla dzieci i młodzieży Płynąca kolęda inspiroanie do poszukiań noych form pracy artystycznej rozijanie umiejętności spółzaodnicta integracja środoisk szkolnych, dzielenie się dośiadczeniem i naiązyanie kontaktó promocja pracy i osiągnieć ykonacó i ich nauczycieli dziedzinie muzyki Założenia i cele konkursu kultyoanie tradycji śiątecznych, uposzechnianie kolęd i pastorałek umuzykalnienie dzieci i młodzieży kształtoanie pozytynych emocji ziązku z działaniami muzycznymi podtrzymyanie młodym pokoleniu tradycji śpieania kolęd prezentacja efektó pracy młodych ykonacó i ich nauczycieli ujanienie uzdolnień i umiejętności muzycznych dzieci i młodzieży festial skieroany do szkół podstaoych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz innych placóek edukacyjnych 2 dni WODN Eelina Bień bezpłatny r. 57

58 Wojeódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 58 K.106 Muzykoterapia alce z agresją i stresem Cele: redukcja napięć psychicznych i fizycznych ucznió torzenie atmosfery bezpieczeństa i akceptacji grupy popraa samopoczucia ucznió odrócenie uagi ucznió od różnych niepoodzeń szkolnych yrabianie poczucia peności siebie integracja ucznió rozój yobraźni i improizacji ruchoej zachęcanie do aktynego muzykoania. Treści: schemat OZURA (Odreagoanie, Zrytmizoanie, Urażliienie, Relaks i Aktyizacja) działania łączące muzykę z ruchem, słoem, gestem, tańcem, rysoaniem, pisaniem i dotykiem aktyne muzykoanie poprzez ruch, śpie i grę na instrumentach. nauczyciele różnych typó szkół oraz przedszkoli 5 WODN Eelina Bień 30 zł r.

59 K.107 Chór nauczycielski słuchanie muzyki kształtującej rażliość, yobraźnię i tórcze myślenie zabay oparte na sobodnej improizacji rozój zdolności muzycznych integracja środoiska nauczycielskiego, dzielenie się dośiadczeniem i naiązyanie noych kontaktó zbudzanie aktynego uczestnicta działaniach ziązanych z kulturą muzyczną Treści: emisja głosu - ćiczenia praidłoego oddechu, sobodnego ydobycia dźięku, pełnego brzmienia głosu i łaściej artykulacji śpieanie pieśni o zróżnicoanym charakterze i stylu artystyczne opracoanie pieśni z uzględnieniem tempa, dynamiki, środkó artykulacyjnych, tekstu nauczyciele różnych typó szkół oraz osoby zainteresoane godz. tyg. WODN Eelina Bień bezpłatny każdy piątek od 17:00 do 19:00 K.108 Rytmika edukacji przedszkolnej Cele: poznanie podsta kompozycji i improizacji ruchu przestrzeni scenicznej nauczyciele przedszkoli, różnych typó szkół oraz innych placóek edukacyjnych. 5 WODN Dorota Kondratoicz 30 zł r. 59

60 Wojeódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 60 K.109 Rozój umiejętności słuchania, koncentracji i ekspresji dzieci przez gry i zabay muzyczne rozszerzenie iedzy z zakresu rytmiki E. J. Dalcroze a Treści: zabay kształcące yobraźnię i rozijające improizację działanie oparciu o muzykę i ybrane elementy dzieła muzycznego odstay metody E. J. Dalcroze a rytmika, plastyka ruchu, improizacja i kompozycja ruchu, ćiczenia inhibicyjno-incytacyjne Cele: rozszerzenie umiejętności odnajdyania różnorodnego potencjału muzyce rozój ekspresji artystycznej różnych formach aktyności kształcenie koncentracji i podzielności uagi poprzez różnorodne działania oparciu o muzykę Treści: ćiczenia podzielności uagi połączone z aktynością ruchoą i okalną nauczyciele przedszkoli, różnych typó szkół oraz innych placóek edukacyjnych. 5 WODN Dorota Kondratoicz 30 zł r.

61 K.110 Zatańcz i zaśpieaj - interpretacja i inscenizacja ruchoa piosenki dziecięcej ekspresja i improizacja jako elementy autonomicznej ypoiedzi artystycznej. słuchanie muzyki jako klucz do urażliienia człoieka i kształtoania tórczej osoboości Cele: trening kreatyności rozszerzanie umiejętności analizy muzycznej prostych form muzycznych rozijanie umiejętności ykorzystania różnorodnych środkó artystycznych inscenizacji przestrzennoruchoej piosenki Treści: zabay łączące dźięk, gest, ruch i słoo działania oparciu o ybraną piosenkę kompozycja ruchu tanecznego i gospodaroanie przestrzenią ruchu scenicznym i inscenizacji rekizyty jako element spierający inscenizację nauczyciele przedszkoli, różnych typó szkół oraz innych placóek edukacyjnych 5 WODN Dorota Kondratoicz 30 zł r. K.111 Muzyczne ABC nauczyciela edukacji czesnoszkolnej Cele: poszerzanie iedzy o muzyce i literaturze muzycznej nauczyciele różnych typó szkół oraz przedszkoli 5 WODN Eelina Bień 30 zł r. 61

62 zbogacanie praktycznych umiejętności ziązanych z edukacją muzyczną, grą na instrumentach, śpieem i improizacją rozijanie postay tórczej zakresie różnorodnych działań muzycznych poznaanie i drażanie sposobó na uatrakcyjnianie zajęć muzycznych Treści: torzenie treści pozamuzycznych postaci opoiadania ruchoego oraz tekstu literackiego jako sposób na uatrakcyjnianie percepcji muzyki rozijanie umiejętności torzenia ruchu rytmicznego (ustalonego) do muzyki zabay moje ciało jest perkusją (zastosoanie metody C. Orffa) rozijanie, kształcenie postay tórczej i ekspresji artystycznej aktyność okalna, plastyczna, ruchoa i instrumentalna Wojeódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 62

63 K.112 Zastosoanie różnych technik teatralnych pracy z dziećmi i młodzieżą. improizacja okalna oparciu o ybrane utory z literatury muzycznej innoacyjne podejście do pojęcia Instrument muzyczny ykorzystanie otoczenia, przedmiotó codziennego użytkui łasnego ciała jako instrumentu Cele: umiejętność zastosoania technik teatralnych pracy z dziećmi i młodzieżą poznanie różnych technik teatralnych zbogacających pracę nauczyciela docenianie znaczenia technik teatralnych pracy pedagogicznej umiejętność rozijania zdolności artystycznych u dzieci i młodzieży praktyczne zastosoanie nabytych umiejętności Treści: podstaoa iedza z zakresu technik teatralnych ykorzystanie technik teatralnych e spomaganiu rozoju zdolności i zainteresoań ucznió nauczyciele różnych szkół oraz przedszkoli, instruktorzy teatralni 5 WODN Patryk Palak 30 zł r. 63

64 Wojeódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 64 K.113 Muzyka jako inspiracja torzeniu scenariuszy teatralnych do pracy z dziećmi i młodzieżą. praktyczne ćiczenia z ykorzystaniem technik teatralnych, takich jak drama, czy żyy obraz analiza możliości ykorzystania technik teatralnych pracy z dziećmi i młodzieżą Cele: umiejętność odczytyania emocji zaartych muzyce urażliianie na muzykę rozijanie ekspresji tórczej, kreatynego myślenia i improizacji zbogacanie arsztatu pedagoga pracującego z dziećmi i młodzieżą Treści: yrażanie łasnych uczuć odpoiedzi na muzykę analiza utoró muzycznych muzyka jako środek yjścioy do budoania scenek teatralnych praca zespołoa przy budoaniu scenek teatralnych nauczyciele różnych szkół oraz przedszkoli, instruktorzy teatralni 5 WODN Patryk Palak 30 zł r.

65 K.114 K.115 Muzykodrama, a roziązyanie konfliktó - jak skutecznie ykorzystyać technikę dramy na zajęciach szkolnych? Piosenki angielskie ruchu i zabaie dla dzieci ieku przedszkolnym Cele: zapoznanie z techniką dramy i muzykodramy umiejętność stosoania dramy podczas zajęć szkolnych umiejętność płyania na rozój osoboości dzieci i młodzieży umiejętność rozijania zdolności artystycznych u dzieci i młodzieży zbogacanie arsztatu pracy nauczyciela Treści: podstaoe iadomości z zakresu techniki dramy praktyczne ćiczenia z zastosoaniem muzykodramy drama jako doskonałe narzędzie kształtoaniu osoboości dzieci i młodzieży analiza techniki dramy pracy z uczniami Cele: zapoznanie z repertuarem piosenek angielskich zbogacenie arsztatu pracy nauczyciela nauczyciele różnych szkół oraz przedszkoli, instruktorzy teatralni nauczyciele różnych typó szkół oraz przedszkoli 5 WODN 4 WODN Patryk Palak Eelina Bień 30 zł r. 30 zł r. 65

66 Wojeódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 66 K.116 Umuzykalnianie dzieci okresie przedszkolnym metodą Carla Orffa rozijanie umiejętności muzycznych - poczucia rytmu, umiejętności tanecznych oraz łaściej intonacji śpieanych piosenek Treści: zabay łączące dźięk, i ruch oparciu o ybraną piosenkę piosenki angielskie o zróżnicoanym charakterze i tematyce zabay integracyjne Cele: ykorzystanie muzyki i aktyności muzycznej dziecka dla celó ychoaczych umiejętność rozbudzania u dzieci yobraźni i rażliości ogólnym i muzycznym znaczeniu ykorzystanie muzyki, słoa oraz ruchu zabaach spomagających rozój zdolności i zainteresoań muzycznych dzieci nauczyciele przedszkoli 4 WODN Eelina Bień 30 zł r.

67 K.117 Piosenki na cztery pory roku i śięta Treści: gra na instrumentach zabay oparte na improizacji (okalnej, instrumentalnej, okalnoinstrumentalnej i ruchoej) śpieanie piosenek i prostych melodii słuchanie muzyki tańce i zabay ruchoe Cele: zapoznanie z repertuarem piosenek dziecięcych rozój słuchu muzycznego i umiejętności śpieu doskonalenie głosu i techniki śpieania przez stosoanie specjalnie dobranych ćiczeń emisyjnych Treści: praki rozgrzeające głos praca z piosenką z uzględnieniem popranego oddechu, tempa, dynamiki, bary głosu, intonacji i artykulacji piosenki dziecięce o zróżnicoanym charakterze i tematyce śpieanie prostych melodii i kanonó nauczyciele różnych typó szkół oraz przedszkoli 4 WODN Eelina Bień 30 zł r. 67

68 Wojeódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 68 Kd K.118 S K.119 Grafika EBRU kontekście zrónoażonego rozoju Mała etyka etyka zrónoażonego rozoju Zajęcia składają się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna: czym jest zrónoażony rozój dla edukacji? zrónoażony rozój a treści nauczania Część praktyczna: EBRU jako model zrónoażonego działania ze szczególnym uzględnieniem profilaktyki agresji i przemocy szkołach oraz edukacji łączającej ucznió niepełnospranych odna-grafika-ebruronoaga-zakleta-ksztaltach-ebru-atergraphic-sustainabilitymysteriously-transformedinto-forms-and-shapes-2/ etyka jako filozofia; etyka jako działanie edukacyjnej rzeczyistości; zrónoażony rozój yzaniem dla edukacji, kondycja przedmiotu etyka czasach, kiedy etyki może nauczać każdy nauczyciel nauczyciele pracujący placókach specjalnych i integracyjnych; szyscy nauczyciele nauczyciele etyki i filozofii oraz szyscy nauczyciele zainteresoani etycznofilozoficznym ymiarem pracy z uczniem 9 (3+3+ 3) 6 (2+2+ 2) WODN WODN dr Cezary Marasiński edu.pl dr Cezary Marasiński edu.pl 70 zł r r r. 20 zł r. 4, r.

69 S K.120 K.121 K.122 K.123 Metoda Storyline Warsztat grafiki EBRU Zajęcia EBRU dla grup: 10-, 15-, 20- osoboych Zaprezentoać się inaczej - PREZI przybliżenie metody The Scottisch Storyline method przykłady, elementy praktyki praktyczna znajomość grafiki EBRU aspekcie technologicznym i artystycznym ykonanie serii ćiczeń uczestnicy indyidualnie ykonują szereg prac technice EBRU nauka torzenia prezentacji multimedialnych środoisku PREZI nauczyciele szystkich etapó edukacyjnych nauczyciele przedszkoli oraz szkół na szystkich poziomach nauczania, szczególności nauczyciele ychoania plastycznego rady pedagogiczne, grupy ucznió raz z nauczycielami 4 (2+2) WODN 6 WODN szyscy zainteresoani 5 WODN dr Cezary Marasiński edu.pl dr Cezary Marasiński edu.pl 3 szkoły dr Cezary Marasiński edu.pl dr Cezary Marasiński edu.pl 20 zł r r. 50 zł r. do uzgodnienia, zależnie od liczebności grupy do uzgodnienia z placóką zamaiającą 30 zł r. 69

70 Miejsce realizacji Forma kształcenia Wojeódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 70 Praconia Pedagogiki Specjalnej Temat Cele i treści Adresat Ilość godz. Osoba proadząca Adres Koszt uczestnicta Termin KD K.124 SP K.125 Zbuntoane dzieci - budoanie programu pracy z dziećmi źle zachoującymi się Funkcjonoanie dziecka z Zespołem Aspergera klasie szkolnej/ przedszkolnej identyfikacja zachoań trudnych i przyczyn niełaściych zachoań poznanie behaioralnych zasad zmacniania zachoań pożądanych i eliminoania zachoań niepożądanych ypracoanie strategii radzenia sobie z niepożądanymi zachoaniami ucznió spotykanymi praktyce szkolnej z ykorzystaniem modelu behaioralnego spółpraca z rodzicami dzieci zbuntoanych kierunku budoania posłuszeństa dziecka charakterystyka Zespołu Aspergera i innych zaburzeń ze spektrum autyzmu ze szczególnym uzględnieniem możliości nauczyciele przedszkoli nauczyciele SP pedagodzy i psycholodzy szkolni rada pedagogiczna placóek szystkich szczebli kształcenia 12 (3 spotkania x 4) WODN, Zgierz 3 placóka zgłaszająca zapotrze boanie Monika Koalska - Wojtysiak 50 zł r. Monika Koalska - Wojtysiak przyjmoanie zgłoszeń do r. 500 zł cały rok g potrzeb

71 SP K.126 SP K.127 Mobbing - charakterystyka, oboiązki pracodacy, możliości ochrony ofiary Samouszkodzenia i kryzys suicydalny ucznió ieku szkolnym komunikacyjnych i społecznych dziecka z ZA jak komunikoać się z dzieckiem z ZA? model pracy z uczniem z ZA i innymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu poznanie przyczyn mobbingu charakterystyka zjaiska szkole i miejscu pracy oboiązki pracodacy zględem zjaiska mobingu możliości ochrony ofiary odpoiedzialność prana spracy definicja samouszkodzeń kontekście różnic między samouszkodzeniami a próbą samobójczą pośrednie i bezpośrednie zachoania autodestrukcyjne biopsychospołeczny model samouszkodzeń stępne interencje terapeutyczne możlie do przeproadzenia szkole rada pedagogiczna placóek szystkich szczebli kształcenia rada pedagogiczna SP, GIM i szkół średnich 3 3 szkoła szkoła Monika Koalska - Wojtysiak Monika Koalska - Wojtysiak 500 zł cały rok g potrzeb 500 zł cały rok g potrzeb 71

72 Wojeódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 72 SP K.128 SP K.129 SP K.130 Wypalenie zaodoe - charakterystyka zjaiska, przyczyny, objay, zapobieganie Palec i głóka - czy tylko szkolna ymóka?- objay psychosomatyczne zaburzeń nericoych ystępujących u ucznió Kształtoanie zachoań pożądanych poznanie przyczyn, objaó i poziomó WZ zjaisko niedopasoania możliości przecidziałania WZ na poziomie indyidualnym i instytucjonalnym charakterystyka klasycznych objaó psychosomatycznych ystępujących u dzieci ieku szkolnym przyczyny objaó psychosomatycznych sposoby zapobiegania objaom psychosomatycznym i sposoby postępoania przypadku ich ystąpienia poznanie zoró kształtoania zachoań pożądanych i akceptoanych kontrola gnieu u dzieci młodzieży- założenia treningu, przebieg treningu rada pedagogiczna placóek szystkich szczebli kształcenia rada pedagogiczna szkół podstaoych, gimnazjalnych rada pedagogiczna przedszkoli, SP, GIM i szkół średnich szkoła WODN, szkoła szkoła Monika Koalska - Wojtysiak Monika Koalska - Wojtysiak Monika Koalska - Wojtysiak 500 zł cały rok g potrzeb 500 zł cały rok g potrzeb 500zł cały rok g potrzeb

73 K.131 K.132 K.133 Wsparcie dla rodzicó ychoujących dziecko z ADD i ADHD- budoanie praktycznych strategii kontroloania rudnych zachoań Spotkania z rodzicami OK na lekcjach języka polskiego poznanie programu opanoyania zachoań trudnych dzieci z ADD i ADHD Davida Pentecost a udział yiadókach z rodzicami- proadzenie zajęć zakresie psychologicznopedagogicznych aspektó rozoju dzieci i ychoyania zapoznanie z ideą OK i jego podstaoymi pojęciami (kryteria sukcesu lekcji; pytania kluczoe, informacja zrotna) ćiczenie umiejętności formułoania celó lekcji i kryterió sukcesó lekcji zgodnie z zasadami OK poznanie zasad konstruoania informacji zrotnej budoanie konspektu lekcji zgodnie z zasadami OK pedagodzy, psycholodzy szkolni, nauczyciele ychoania przedszkolnego, ychoacy klas I- III nauczyciele placóek na szystkich szczeblach kształcenia nauczyciele języka polskiego SP i GIM 4 WODN 3 WODN 8 (2 spotkania x 4) WODN 30 zł r. Monika Koalska - Wojtysiak przyjmoanie zgłoszeń do r. 30 zł r. Monika Koalska - Wojtysiak przyjmoanie zgłoszeń do r. 50 zł I edycja: r. Monika Koalska - Wojtysiak przyjmoanie zgłoszeń do r. II edycja: r. przyjmoanie zgłoszeń do r. 73

74 Wojeódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 74 K.134 K.135 Identyfikacja i rozój zdolności kreatynych ucznió Trening umiejętności społecznych i radzenia sobie z agresją identyfikacja zdolności tórczych charakterystyka rodzajó tórczości omóienie narzędzi służących identyfikacji i ocenie kreatynego myślenia poznanie ćiczeń i strategii uspraniających tórcze działania charakterystyka zasad rozoju kreatyności charakterystyka rozoju emocjonalnego dzieci ieku przedszkolnym/ szkolnym ze szczególnym uzględnieniem złości/ agresji charakterystyka okoliczności, jakich dochodzi do rozoju zachoań agresynych omóienie poszechnych strategii radzenia sobie z pozytynymi i negatynymi stanami emocjonalnymi Trening ybranych umiejętności społecznych Trening konstruktynego sobie ze złością nauczyciele przedszkoli, nauczyciele SP i GIM, nauczyciele proadzący terapię zajęcioą i socjoterapię, pedagodzy i psycholodzy szkolni nauczyciele SP i GIM, pedagodzy szkolni 12 h (3 spotkania x 4h) 12h (3 spotkania x 4h) WODN WODN 50 zł r. Monika Koalska - Wojtysiak przyjmoanie zgłoszeń do r. 50 zł r. Monika Koalska - Wojtysiak przyjmoanie zgłoszeń do r.

75 K.136 K.137 Sem. K.138 Kz K.139 Ki K.140 Po co ja się tego uczę, czyli treści lektur a dośiadczenia nastolatkó. Kilka technik skutecznie aktyizujących młodzież Jak uczyć czytania tekstó kultury? To jest zdolne dziecko, ale lenie, czyli uczeń z Syndromem Nieadekatnych Osiągnięć Wg zapotrzeboania Wg zapotrzeboania przedstaienie skutecznych sposobó aktyizoania ucznió projektoanie scenariuszy zajęć z ykorzystaniem poznanych narzędzi pracy zaprezentoanie różnorodnych metod pracy z tekstami kultury szkole ponadgimnazjalnej omóienie przykładoych analiz tekstó kultury charakterystyka zjaiska Syndromu Nieadekatnych Osiągnięć (SNO) g S.B. Rimm poznanie przyczyn i rodzajó SNO charakterystyka czynnikó podtrzymujących SNO terapia SNO tematyka psychologicznopedagogiczna tematyka psychologicznopedagogiczna nauczyciele języka polskiego szkołach ponadgimnazjalnych nauczyciele języka polskiego szkołach ponadgimnazjalnych 4 WODN 3 WODN nauczyciele SP 4 WODN nauczyciele przedszkoli, SP, GIM i ponadgimnazjalnych nauczyciele przedszkoli, SP, GIM i ponadgimnazjalnych na bieżąco na bieżąco WODN WODN Krystyna Zając Monika Koalska - Wojtysiak Krystyna Zając Monika Koalska - Wojtysiak Monika Koalska - Wojtysiak 40 zł r. Monika Koalska - Wojtysiak przyjmoanie zgłoszeń do r. 30 zł r. kiecień 2016 przyjmoanie zgłoszeń do r. 20 zł r. do uzgodnienia do uzgodnienia Monika Koalska - Wojtysiak przyjmoanie zgłoszeń do r. cały rokg potrzeb cały rokg potrzeb 75

76 Wojeódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 76 SP K.141 Szkolenie na życzenie - g zapotrzeboania placóki tematyka psychologicznopedagogiczna rada pedagogiczna przedszkoli, SP, GIM i szkół ponadgimnazjalnych na bieżąco szkoła Monika Koalska - Wojtysiak do uzgodnienia cały rokg potrzeb S K.142 Aans nauczyciela - nie tylko zaodoy. Jak zaplanoać i zrealizoać aans na stopień naukoy doktora? przekazanie informacji ziązanych ze zdobyaniem przez nauczycieli aansó naukoych zapoznanie z oboiązującymi procedurami aansu na stopień doktora i praktycznymi aspektami rozoju naukoego (ybór tematu i promotora, możliości pozyskania grantu, ybór uczelni, której przeproadzane może być postępoanie aansoe, spełnienie arunkó formalnych oraz organizacji pracy łasnej) przekazanie iedzy na temat tego, jak zrealizoać krok po kroku plan aansu, jak pogodzić pracę naukoą z pracą pedagogiczną i jakich błędó unikać szyscy pedagodzy zainteresoani rozojem i aansem naukoym 3 WODN dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik 35 zł r r.

77 przygotoanie do eentualnego uczestnictie cyklicznym seminarium dla nauczycieli zainteresoanych rozojem naukoym (od semestru letniego 2015/2016) Ki K.143 Aans naukoy na stopień doktora konsultacja i poradnicto zakresie zaplanoania indyidualnej ścieżki rozoju naukoego celu uzyskania stopnia naukoego doktora szyscy pedagodzy zainteresoani rozojem i aansem naukoym g potrzeb WODN dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik 100 zł/godz. do ustalenia K.144 Komunikacja alternatyna edukacji łączającej ucznió ze SPE zapoznanie z możliościami ykorzystania alternatynych i spomagających środkó komunikacyjnych pracy z uczniami ze SPE, którzy mają trudności z ekspresją i recepcją zykłych form komunikacji przedstaienie środkó komunikacyjnych i możliości ich ykorzystania edukacji łączającej dzieci z uszkodzonym słuchem, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy kadra pedagogiczna ogólnodostępnych szkół, przedszkoli i placóek, realizujących edukację łączającą 4 WODN dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik 40 zł r r r. 77

78 Wojeódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 78 Sp K.145 Praca z uczniem ze SPE - zespół Aspergera i inne zaburzenia ze spektrum autyzmu zrokiem, mutyzmem ybiórczym, niepełnospranością intelektualną, autyzmem, zespołem Aspergera i in. ukazanie dylemató ziązanych z podejmoaniem decyzji o alternatyach komunikacyjnych, które musi rozażyć nauczyciel szkoły ogólnodostępnej charakterystyka dziecka z zespołem Aspergera i innymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ynikających stąd specjalnych potrzeb rozojoych i edukacyjnych zróżnicoanie ucznió z zaburzeniami autystycznymi, diagnoza edukacyjna i dostosoania procesie dydaktycznoychoaczym (IPET) przedszkoli i placóek, realizujących edukację łączającą nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy kadra pedagogiczna ogólnodostępnych szkół, 2-3 g potrzeb szkoły dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik 150 zł/godz. do ustalenia

79 Sp K.146 Sp K.147 Praca z uczniem ze SPE ucznioie z niepełnospranością sensoryczną (uszkodzenia zroku i słuchu) Praca z uczniem ze SPE problemy emocjonalne i dośiadczenia traumy charakterystyka dziecka z uszkodzonym słuchem i zrokiem oraz ynikających stąd specjalnych potrzeb rozojoych i edukacyjnych zróżnicoanie ucznió z niepełnospranościami, diagnoza edukacyjna i dostosoania procesie dydaktycznoychoaczym (IPET) charakterystyka problemó emocjonalnych dzieci oraz traumy przyczyny i skutki ydarzeń traumatycznych okresie rozojoym oraz zasady udzielania sparcia psychospołecznego i pomocy terapeutycznej, plany działań spierających (PDW) dla dzieci z dośiadczeniami traumy ( tym spoodoanej śmiercią rodzinie lub środoisku szkolnym) nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy kadra pedagogiczna ogólnodostępnych szkół, przedszkoli i placóek, realizujących edukację łączającą nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy kadra pedagogiczna ogólnodostępnych szkół, przedszkoli i placóek, realizujących edukację łączającą 2-3 g potrzeb 2-3 g potrzeb szkoły szkoła dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik 150 zł/godz. 150 zł/godz. do ustalenia do ustalenia 79

80 Wojeódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 80 Sp K.148 Kz lub Ki K.149 Inny temat na zamóienie z obszaru SPE Praca z uczniem ze SPE zagadnienia z obszaru SPE inne niż yżej ymienione, przygotoane g indyidualnych potrzeb szkoły/placóki konsultacja zakresie problemó rozojoych, dydaktycznych i ychoaczych dotyczących ucznió ze SPE możliość obseracji ucznia czasie lekcji, udział spotkaniu z rodzicami itp. szkoły, przedszkola, placóki specjalne, integracyjne i ogólnodostępne, realizujące edukację łączającą; NGO działające na rzecz osób z niepełnospranością szyscy nauczyciele, ychoacy kadra pedagogiczna. Także osoby pryatne rodzice i opiekunoie dzieci ze SPE g potrzeb g potrzeb WODN, szkoła WODN, szkoła dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik 180 zł/godz. 100 zł/ godz. (120 zł/ godz. przypadku dojazdu > 20 km.) do ustalenia do ustalenia

81 Miejsce realizacji Forma kształcenia Praconia Pedagogiki Wieku Dziecięcego Temat Cele i treści Adresat Ilość godz. Osoba proadząca Adres Koszt uczestnicta Termin Kd K.150 Kk K.151 Kompetencje medialne pracy nauczyciela przedszkola Kurs kieronika ypoczynku dzieci i młodzieży szkolenie obejmuje treści z zakresu znajomości praa oboiązującego sieci oraz stron, dostępnych programó przydatnych podczas torzenia kart pracy, prezentacji oraz rozoju osobistym. kurs obejmuje treści zgodne z załącznikiem nr 1 Rozporządzenia MEN z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie spraie arunkó, jakie muszą spełniać organizatorzy ypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizoania i nadzoroania. Kurs nadaje upranienia kieronika ypoczynku. nauczyciele przedszkoli, edukacji czesnoszkolnej Uczestnikami kursu kieronika ypoczynku mogą być osoba, które: spełniają arunki, o których moa art. 92a ust. 1a ustay z dnia 7 rześnia 1991 r. o systemie ośiaty ukończyły 18 lat posiadają ykształcenie co najmniej średnie posiadają co najmniej trzyletni staż pracy dydaktycznoychoaczej lub opiekuńczo -ychoaczej 3 WODN 10 WODN Dorota Nożeska edu.pl Dorota Nożeska edu.pl 30 zł r. 50 zł r r r. 81

82 Wojeódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 82 Kk K.152 K.153 Kurs przygotoaczy dla kandydató na ychoacó placóek ypoczynku dla dzieci i młodzieży Wychoanie do bezpieczeństa nad odą- ycieczki dydaktyczne nad odę kurs nadaje kalifikacje ychoacy ypoczynku dla dzieci i młodzieży zajęcia dydaktyczne dla grup dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństa nad odą Uczestnikami mogą być osoby, które: mają ukończone 18 lat, posiadają ykształcenie co najmniej średnie posiadają arunki zdrootne pozalające pełnić rolę ychoacy, są niekarane posiadają predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą, studenci kierunkó pedagogicznych zainteresoani nauczyciele, trenerzy, instruktorzy sportu ycieczki dla grup zorganizoanych nie mniejszych niż 10 osób. 36 WODN 3 najbliższy aken Dorota Nożeska edu.pl Dorota Nożeska edu.pl dr Michał Siniarski - Czaplicki 150 zł r r. 500 zł terminy do ustalenia

83 Sp K.154 Ki K.155 Wychoanie patriotyczne pracy nauczyciela przedszkola Aans zaodoy Szkolenie obejmuje zagadnienia: rola rodzicó i nauczycieli edukacji patriotycznej młodego pokolenia. rola instytucji państoych i pozarządoych kultyoaniu dziedzicta narodoego poszukianie sposobó budoania śiadomości patriotycznej u dzieci konsultacje dotyczące planoania aansu zaodoego na szystkich etapach indyidualni nauczyciele, rady pedagogiczne 3 WODN, szkoła nauczyciele/dyrektorzy 2 WODN Dorota Nożeska edu.pl Dorota Nożeska edu.pl 300 zł dla rad pedagogicznych r r. pozostałe terminy do uzgodnienia z radami pedagogicznymi 20 zł do uzgodnienia Ki K.156 Kd K.157 Aans zaodoy Kurs kieronika ycieczek szkolnych konsultacje indyidualne dotyczące podsumoania aansu zaodoego na szystkich etapach kurs zgodny z rozporządzeniem MENiS z dnia 8 listopada 2001 roku spraie arunkó i sposobu organizoania przez publiczne przedszkola, szkoły i placóki krajoznasta i turystyki uczestnik uzyskuje upranienia kieronika ycieczek szkolnych nauczyciele/dyrektorzy 2 WODN nauczyciele szystkich typó szkół i placóek 10 WODN Dorota Nożeska edu.pl Dorota Nożeska edu.pl 20 zł do uzgodnienia 50 zł r. 83

84 Wojeódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 84 Kd K.158 Kd K.159 Piersza pomoc przedmedyczna Torzenie autorskich, innoacyjnych programó nauczania na poziomie klasy kurs podstaoych zabiegó resuscytacyjnych oraz automatycznej defibrylacji zenętrznej zasady postępoania rozmaitych sytuacjach zagrożenia zdroia u dorosłych i u dzieci. yposażenie nauczycieli iedzę i umiejętności torzenia autorskich programó nauczania oparciu o podstaę programoą rozbudzenie śiadomości o możliości różnicoania pracy ucznió o różnym potencjale intelektualnym opracoanie przykładoych programó nauczania na poziomie klasy z ykorzystaniem łasnego potencjału środoiska uczenia się nauczyciele szystkich typó szkół i placóek 4 WODN, szkoła nauczyciele klas I III 20 WODN Dorota Nożeska edu.pl dr Michał Siniarski - Czaplicki Anna Cain tel zł 400 zł od rady pedagogicznej terminy do ustalenia 100 zł I sem r r r r r r. od 15:30 do 18:30 II sem r r r r r r. od 15:30 do 18:30

85 K.160 Organizoanie pracy ucznia sprzyjającej samodzielności uczeniu się na podstaie kanadyjskiego projektu Uczenie się przez zgłębianie - Learning in Depth zapoznanie uczestnikó ze strategią spierania rozoju ucznia tym samodzielności uczeniu się yposażenie nauczycieli iedzę i umiejętności ziązane z pracą z uczniem zakresie motyoania i inspiroania go do zachoań kreatynych oraz samodzielności uczeniu się nauczyciele klas I III 3 WODN Anna Cain tel bezpłatne r r r r r r. od 16:00 do 19:00 85

86 Miejsce realizacji Forma kształcenia Wojeódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 86 Praconia Psychologiczno-Społeczna Temat Cele i treści Adresat Ilość godz. Osoba proadząca Adres Koszt uczestnicta Termin K.161 K.162 K.163 Jak pozyskać fundusze ze źródeł zenętrznych na funkcjonoanie placóki edukacyjnej ERASMUS + Informacja o możliościach programu, sektorach i akcjach przeznaczonych dla szkół Jak napisać niosek programie Erasmus +, akcja 1 Mobilność kadry edukacji szkolnej informacje dotyczące pozyskiania środkó finansoych z zenętrznych źródeł zasady aplikoania, terminy składania nioskó instytucje spierające i udzielające grantó informacje o programie Erasmus + akcje i sektory przeznaczone dla szkół i placóek edukacyjnych terminy składania nioskó zasady przyznaania grantó upranieni beneficjenci sposoby poszukiania partneró Praktyczne arsztaty oparciu o dostępne nioski jaki sposób ypełniać niosek, konstruoać budżet projektu dyrektorzy szkół, rada pedagogiczna szystkie etapy edukacji dyrektorzy szkół, rada pedagogiczna szystkie etapy edukacji dyrektorzy szkół, rada pedagogiczna szystkie etapy edukacji 4 WODN 4 WODN 4 WODN Sebastian Skrobisz edu.pl Sebastian Skrobisz edu.pl Sebastian Skrobisz edu.pl 15 zł r. godz. 15:00 15 zł r. godz. 15:00 15 zł r. godz. 15: r. godz. 15:00

87 K.164 K.165 K.166 Jak napisać niosek programie Erasmus +, akcja 2 partnersta strategiczne międzynarodoa spółpraca placóek edukacyjnych Erasmus + sektor "Młodzież" - spotkanie informacyjne Konflikt zespole klasoym - jak reagoać, jak przecidziałać błędy najczęściej popełniane przez nioskodacó praktyczne arsztaty oparciu o dostępne nioski jaki sposób ypełniać niosek, konstruoać budżet projektu błędy najczęściej popełniane przez nioskodacó informacje nt. Erasmus + Młodzież sektora realizującego działania skieroane do młodzieży, osób z nią pracujących oraz organizacji działających na jej rzecz, a także do firm i instytucji mogących mieć pły na rozój edukacji pozaformalnej. sposoby reagoania na konflikt klasie przecidziałanie konfliktom oraz sposoby ich roziązyania konflikty na płaszczyźnie nauczyciel uczeń, uczeń uczeń dyrektorzy szkół, rada pedagogiczna szystkie etapy edukacji dyrektorzy szkół, rada pedagogiczna szystkie etapy edukacji rada pedagogiczna szystkie etapy edukacji 4 WODN 3 WODN 3 WODN Sebastian Skrobisz edu.pl Sebastian Skrobisz edu.pl Sebastian Skrobisz edu.pl 15 zł r. godz. 15:00 15 zł r. godz. 15: r. godz. 15:00 20 zł r. godz. 15: r. godz. 15:00 87

88 Wojeódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 88 Ki K.167 Coaching edukacji - ścieżka do odnalezienia sojej misji i czerpania z niej długofaloej motyacji Indyidualne konsultacje, których celem jest: określenie i realizoanie celó zaodoych taki sposób, aby niezależnie od stażu pracy były one motyującym yzaniem osiąganie lepszych efektó pracy dzięki odpoiednio sprecyzoanym celom i dobranym działaniom pokonyanie przeszkód enętrznych i zenętrznych dzięki identyfikacji tych przeszkód i określeniu drogi do osiągnięcia celu osiągnięcie rónoagi między życiem zaodoym i osobistym poprzez zbudoanie/odśieżenie postay integralności odśieżeniu śiadomości łasnych zasobó dyrektorzy szkół, rada pedagogiczna szystkie etapy edukacji 1 WODN Sebastian Skrobisz edu.pl bezpłatne godz. dyżuru tj. środa, piątek od 11:00 do 14:00

89 Miejsce realizacji Forma kształcenia Praconia Kształcenia Zaodoego Temat Cele i treści Adresat Ilość godz. Osoba proadząca Adres Koszt uczestnicta Termin Kd K.168 Kd K.169 Kd K.170 Wykorzystanie TIK pracy nauczyciela Metody aktyizujące ucznió, ze szczególnym uzględnieniem metody projektu Opracoanie programó kalifikacyjnych kursó zaodoych (KKZ) i kursó umiejętności zaodoych (KUZ) pakiet biuroy spomagający pracę administracyjną nauczyciela programy do torzenia materiałó spomagających proces nauczania ykorzystanie noych technologii podczas zajęć edukacyjnych prezentacja ybranych metod aktyizujących i możliości ich zastosoania ykorzystanie ybranych metod aktyizujących na zajęciach edukacyjnych akty prane do projektoania programu nauczania KKZ/KUZ opracoanie elementó programu nauczania KKZ/KUZ nauczyciele typó szkół nauczyciele typó szkół nauczyciele zaodoego szystkich szystkich kształcenia 20 WODN 40 WODN 20 WODN Maria Suliga Maria Suliga Maria Suliga 50 zł 4 spotk r r r. 100 zł od r. do r. (pierszy tydzień ferii zimoych) 50 zł 4 spotk r r r r. 89

90 Wojeódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 90 Kd K.171 Torzenie zadań pisemnych i praktycznych spradzających efekty kształcenia dokonanie analizy przykładoych (szkolnych) programó nauczania dla zaodu pod kątem adaptoania ich, jako programy KKZ/KUZ lub projektoania na ich podstaie programó nauczania KKZ/KUZ diagnoza kompetencji potencjalnych uczestnikó KKZ/KUZ ustalanie indyidualnej ścieżki kształcenia analiza zadań zaartych informatorze o egzaminie potierdzającym kalifikacje danym zaodzie analiza przykładoych arkuszy egzaminacyjnych do części pisemnej i części praktycznej egzaminu zaodoego formułoanie szczegółoych efektó kształcenia (czynności) z ykorzystaniem taksonomii Blooma nauczyciele zaodoego kształcenia 20 WODN Maria Suliga 50 zł 4 spotk r r r r

91 Kd K.172 K.173 Coś ięcej niż "gaszenie pożaru", czyli jak stymuloać rozój ucznia (Zimoa szkoła) Kreatyny może ięcej opracoanie przykładoych zadań do części pisemnej i części praktycznej egzaminu potierdzającego kalifikacje zaodzie charakterystyka zaburzeń ze spektrum autyzmu. z oczyistego na zrozumiałe - czyli jak osoba z Zespołem Aspergera/autyzmem postrzega śiat? ychoyać, uczyć, kształtoać, ale jak? - kompetencje ułatiające pracę z dzieckiem z ZA metody i formy pracy z uczniem z ZA sposoby radzenia sobie z zachoaniami trudnymi stymuloanie rozoju społecznego na terenie szkoły - jak zorganizoać i poproadzić Trening Umiejętności Społecznych trening kreatyności dla nauczycieli zajęcia rozijające kreatyność procesie dydaktycznym nauczyciele oraz pedagodzy szkół podstaoych i gimnazjó nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szystkich typó szkół 40 WODN 4 WODN kieronik: Maria Suliga kieronik: Maria Suliga 500 zł od r. do r. (pierszy tydzień ferii zimoych) 50 zł r. 91

92 Wojeódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 92 K.174 K.175 K.176 K.177 Sp K.178 Rozijanie u ucznió kreatynego myślenia Stres, jak go osoić? Jak rozmaiać z rodzicami ucznia? Dośiadczyć, aby zrozumieć - uczeń z niepełnospranością klasie/grupie przedszkolnej Zadoolony nauczyciel, zadoolony uczeń czym jest kreatyność i jaki ma pły na funkcjonoanie człoieka oraz jego rozój praktyczne skazóki do rozijania śród młodzieży kreatyności stres i jego pły na funkcjonoanie człoieka skuteczne metody radzenia sobie ze stresem techniki relaksacyjne komunikacja erbalna i nieerbalna budoanie relacji sprzyjających przekazyaniu trudnych informacji specyfika funkcjonoania ucznió ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi możliości i ograniczenia ucznió ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosoyanie ymagań i arunkó uczenia się do ucznió ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ypalenie zaodoe nauczyciela negatyne skutki ypalenia zaodoego płyające na proces kształcenia nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szystkich typó szkół nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szystkich typó szkół nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szystkich typó szkół nauczyciele i pedagodzy szystkich typó szkół i przedszkoli rady pedagogiczne szystkich typó szkół lub placóek ośiatoych 4 WODN 3 WODN 4 WODN 15 WODN kieronik: Maria Suliga kieronik: Maria Suliga kieronik: Maria Suliga kieronik: Maria Suliga 2 szkoła kieronik: Maria Suliga 50 zł r. 40 zł r. 50 zł r. 200 zł 3 spotk r r r. 400 zł do uzgodnienia

93 Sp K.179 Sp K.180 Sp K.181 Jak reagoać na agresyne zachoania? Różne kultury/domy - różni ucznioie Jak skutecznie spierać ucznió planoaniu ścieżki kariery edukacyjnozaodoej? zachoania agresyne oraz opozycyjnobuntonicze potencjalne przyczyny zachoań agresynych oraz opozycyjnobuntoniczych sposoby reagoania na zachoania agresyne oraz opozycyjnobuntonicze różnych sytuacjach szkolnych i nie tylko czym jest kultura i jak płya na nasze funkcjonoanie kod kulturoy i komunikacyjny rodzinie oraz sposoby ich odkodoyania sposoby ykorzystania kodu kulturoego edukacji organizacja procesu doradzta edukacyjnozaodoego na terenie gimnazjum proadzenie rozmoy doradczej realizacja zagadnień z doradzta zaodoego na zajęciach edukacyjnych rady pedagogiczne szystkich typó szkół lub placóek ośiatoych rady pedagogiczne szystkich typó szkół lub placóek ośiatoych rady pedagogiczne gimnazjó 4 szkoła kieronik: Maria Suliga 4 szkoła kieronik: Maria Suliga 3 gimnazjum kieronik: Maria Suliga 600 zł do uzgodnienia 600 zł do uzgodnienia 500 zł do uzgodnienia 93

94 Wojeódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 94 S K.182 S K.183 S K.184 S K.185 Jak ykorzystać sztukę pracy z dzieckiem? Od diagnozy do analizy osiągnięć ucznió Autoealuacja pracy nauczyciela a jakość pracy szkoły Niezbędnik szkolnego doradcy zaodoego - skąd czerpać informacje i jak je interpretoać? sztuka i jej pły rozój ucznia sposoby ykorzystania sztuki edukacji oraz pracy o charakterze terapeutycznym źródła danych o ynikach kształcenia metody analizy osiągnięć ucznió ykorzystanie ynikó egzaminó zenętrznych doskonaleniu pracy szkoły ymagania państa obec szkół i placóek ziązek między ealuacją a podnoszeniem jakości pracy nauczyciela i szkoły techniki ealuacji pracy nauczyciela ykorzystanie informacji zrotnej podnoszeniu jakości pracy nauczyciela źródła informacji niezbędnych do przygotoania się do procesu doradczego źródła pozyskiania materiałó do poradnicta grupoego nauczyciele szkół podstaoych i gimnazjó, psychologó, pedagogó dyrektorzy i nauczyciele szystkich typó szkół dyrektorzy i nauczyciele szystkich typó szkół nauczyciele i pedagodzy gimnazjó 3 WODN 4 WODN 3 WODN 3 WODN kieronik: Maria Suliga Maria Suliga Maria Suliga kieronik: Maria Suliga 40 zł r. 20 zł r. 15 zł r. 40 zł r.

95 Kz, Ki K.186 Kz, Ki K.187 Kz, Ki K.188 Planoanie rozoju zaodoego Opracoanie Planu Rozoju Zaodoego Dokumentoanie i prezentoanie dorobku zaodoego interpretacja pozyskianych informacji jak prognozoać zapotrzeboanie rynku pracy określenie potrzeb szkoły i łasnych zakresie doskonalenia planoanie ścieżki doskonalenia struktura Planu Rozoju Zaodoego opracoanie Planu Rozoju Zaodoego z uzględnieniem ymagań na stopień aansu zaodoego dokumentoanie ykonanych działań trakcie trania stażu spraozdanie z realizacji Planu Rozoju Zaodoego prezentacja dorobku zaodoego nauczyciele szystkich typó szkół nauczyciele szystkich typó szkół nauczyciele szystkich typó szkół 4 WODN 4 WODN 4 WODN Maria Suliga Maria Suliga Maria Suliga 20 zł Kz r. Ki do uzgodnienia via 20 zł Kz r. Ki do do uzgodnienia via 20 zł Kz r. Ki do uzgodnienia via 95

96 Wojeódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 96 Kz, Ki K.189 Ocena pracy nauczyciela ocena pracy a ocena dorobku zaodoego nauczyciela śietle przepisó praa metody oceny pracy nauczyciela procedury i kryteria oceny pracy nauczyciela dyrektorzy szystkich typó szkół 4 WODN Maria Suliga bezpłatne Kz r. Ki do uzgodnienia via

97 Miejsce realizacji Forma kształcenia Konferencje Temat Cele i treści Adresat Ilość godz. Osoba proadząca Adres Koszt uczestnicta Termin Kf K.190 Kod zachoania - czyli jak rozszyfroyać trudne i bardzo trudne zachoania ucznió ieku przedszkolnym i szkolnym Konferencja odbędzie się z udziałem Jessici Minahan, która jest dośiadczonym pedagogiem szkolnym. We spółpracy z Nancy (psychiatra dziecięcy z kliniki Harvard Medical School) opracoały narzędzie do rozpoznaania przyczyn bardzo trudnych zachoań ucznió, a następnie do takiego postępoania z tymi uczniami, które zapobiega ybuchom agresji, lub pozala na szybką interencję i uspokojenie. Opracoane przez nie narzędzie dotyczy ucznió z zaburzeniami lękoymi, opozycyjnymi, proadzącymi do ycofania, o podłożu seksualnym, a także zaburzeniami posttraumatycznymi i ynikającymi ze spektrum autyzmu. Podczas Konferencji można zadaać pytania dotyczące łasnych trudności nauczyciele szystkich szczebli kształcenia pedagodzy, psycholodzy szkolni socjoterapeuci nauczyciele proadzący terapię pedagogiczną 8 WODN Monika Koalska - Wojtysiak 50 zł r. przyjmoa nie zgłoszeń do yczerpania limitu miejsc 97

98 Wojeódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 98 Kf K.191 Kf K.192 Kf K.193 Rola edukacji przyrodniczej kształtoaniu śiadomości ekologicznej Uczymy inaczej Jan Potocki między Innymi zaodoych z różnymi dziećmi, na które Jessica udziela odpoiedzi. Globalne i lokalne problemy ekologiczne, ykorzystanie ycieczek i spółpraca z instytucjami spierającymi do kształtoania śiadomości ekologicznej, ymiana dośiadczeń. innoacyjne sposoby proadzenia zajęć edukacyjnych; podstaa (programoa) czy zabaa, czyli jak realizoać podstaę programoą przez zabaę? 3 referaty dotyczące edukacyjnego ymiaru działalności pisarza-podróżnika. Znaczenie Jana Potockiego dla edukacji międzykulturoej i zrónoażonego rozoju. Rok 2015 został ogłoszony przez UNESCO rokiem Jana Potockiego. nauczyciele przedmiotó przyrodniczych na szystkich etapach edukacji, szyscy zainteresoani nauczyciele dyrektorzy i nauczyciele szystkich typó szkół nauczyciele gimnazjó i liceó, szyscy zainteresoani 6 WODN 5 WODN 3 WODN Robert Podgórski Piotr Koalczyk Maria Suliga dr Cezary Marasiński 20 zł r. 20 zł kiecień 2016 r.

99 Dla osób, które chcą opublikoać artykuł monografii, opłata ynosi 150 zł. Dla pozostałych uczestnikó udział jest bezpłatny. Kf K.194 Wychoanie do bezpieczeństa nad odą Utonięcia Polsce, są drugim, po ypadkach komunikacyjnych czynnikiem nagłej utraty życia. Dotyczą dzieci, młodzieży i dorosłych. Na każdym etapie życia potrzebna jest ięc edukacja z tego zakresu, przedszkolach, szkołach każdego typu. Rolę edukatoró pełnią nauczyciele, policjanci, strażacy, rodzice, ratonicy, ykładocy. Efekty jednak ciąż są niezadoalające. Z tego poodu Wojeódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Praconia Wychoania Fizycznego i Zdrootnego Wydziału Nauk o Wychoaniu Uniersytetu Łódzkiego oraz Wodne Ochotnicze Pogotoie Ratunkoe organizują konferencję Wychoanie do bezpieczeństa nad odą dla środoiska dyrektoró szkół i placóek, nauczycieli, rodzicó i dzieci. Konferencja będzie kontynuacją cyklu działań z zakresu ychoania do bezpieczeństa nad odą. dyrektorzy szkół, nauczyciele, szystkie osoby zainteresoane problematyką ychoania do bezpieczeństa nad odą 8 WODN, aken odny Dorota Nożeska dr Michał Siniarski - Czaplicki r. 99

100 Wojeódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 100 Kf K.195 Kf K.196 Konferencja dla nauczycieli techniki informatyki Innoacje ychoaniu fizycznym a całożycioa aktyność fizyczna na konferencji przeiduje się ystąpienia nauczycieli praktykó oraz przedstaicieli instytucji ośiatoych szczegóły dotyczące konferencji oraz tematyka osób ystępujących podane zostaną na stronie internetoej praconi nia-informatyczno-techniczna zaprezentoanie noych roziązań dotyczących treści, form, metod diagnozy i realizacji ychoania fizycznego szkole, których celem jest przygotoanie ucznia do całożycioej aktyności fizycznej przedstaienie propozycji yodzących się z pozaszkolnego ychoania fizycznego, które można implementoać do szkolnego procesu kultury fizycznej pokazanie innoacyjnych roziązań zajęć lekcyjnych formie teoretycznej i arsztatoej n-le przedmiotó informatycznych i zajęć technicznych nauczyciele ychoania fizycznego, dyrektorzy, inni zainteresoani nauczyciele 4 WODN 10 WODN dr Bronisła Matusz dr Paeł Kijo com tel bezpłatne 20 zł /100 zł maj 2016 r r r.

101 Kf K.197 Wychoanie fizyczne przedszkolu i klasach I-III podjęcie dyskusji dotyczącej kultury fizycznej przedszkolu i klasach I-III zaprezentoanie aktualnego stanu poziomu spraności fizycznej, aktyności fizycznej, zdroia i zagrożeń ziązanych z adami postay ciała i otyłością poszukianie noych roziązań dotyczących treści, form, metod diagnozy i realizacji zajęć ruchoych i ychoania fizycznego, których celem jest przygotoanie do podejmoania dobroolnej aktyności fizycznej przedstaienie propozycji yodzących się z pozaszkolnego ychoania fizycznego, które można implementoać do procesu kultury fizycznej przedszkolu i szkole pokazanie innoacyjnych roziązań zajęć lekcyjnych formie teoretycznej i arsztatoej nauczyciele przedszkola i klas I-III 10 WODN dr Paeł Kijo com tel zł /100 zł r r. 101

102 Wojeódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 102 Kf K.198 Kf K.199 Wspomaganie systemu rozoju szkół i placóek ośiatoych (WODN, Biblioteka Pedagogiczna - filia, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ) Specjalne potrzeby edukacyjne szkole nie tylko niepełnospraność zmiany praie ośiatoym spomaganie szkół i placóek ośiatoych lokalne sieci spółpracy Celem konferencji jest zrócenie uagi na szerokie spektrum SPE ucznió szkole ogólnodostępnej i urażliienie nauczycieli na ich dostrzeganie różnych nietypoych sytuacjach podmiotoych dzieci. SPE często utożsamiane są z niepełnospranością, choć to tylko jedna z kategorii ucznió ymagających edukacyjnego sparcia. Na konferencji zostaną przedstaione różnice i spólne zakresy pojęć: specjalne potrzeby edukacyjne, specjalne potrzeby rozojoe, niepełnospraność - sensie pranym, dyrektorzy, nauczyciele placóek ośiatoych, zainteresoane osoby nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy kadra pedagogiczna ogólnodostępnych szkół, przedszkoli i placóek, realizujących edukację łączającą 6 WODN 4,5 WODN Robert Podgórski dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik bezpłatne r. 30 zł r.

103 niepełnospraność ujęciu praa ośiatoego, spólne i soiste problemy ziązane z różnymi kategoriami SPE oraz skazania do organizacji sparcia edukacyjnego dla poszczególnych kategorii. Zaakcentoane będą szczególnie problemy dzieci sytuacjach kryzysoych, dośiadczające przemocy, rozpadu ziązku rodziny, śmierci rodzicó i innych bliskich osób; problemy dzieci z mniejszości językoych i religijnych, dzieci imigrantó i emigrantó racających z zagranicy, dzieci dośiadczające tz. eurosierocta; problemy dzieci z całościoymi zaburzeniami rozoju z autyzmem, zespołem Aspergera; problemy dzieci z trudnościami komunikoaniu się (z adami ymoy, z mutyzmem ybiórczym, z zaburzeniami komunikoania się ynikającymi z niepełnospraności sensorycznej i intelektualnej). 103

104 Wojeódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 104 Kf K.200 Jan Potocki między Innymi 3 referaty dotyczące edukacyjnego ymiaru działalności pisarza podróżnika. znaczenie Jana Potockiego dla edukacji międzykulturoej i zrónoażonego rozoju rok 2015 został ogłoszony przez UNESCO rokiem Jana Potockiego nauczyciele gimnazjó i liceó, szyscy zainteresoani 3 WODN dr Cezary Marasiński kiecień 2016 r.

105 Konkursy Forma kształcenia Temat Cele i treści Adresat Miejsce realizacji Osoba proadząca Adres Koszt uczestnicta Termin Konkurs K.201 Konkurs K.202 Konkurs K.203 Dano, dano temu, a może całkiem niedano; za siedmioma górami i siedmioma rzekami, a może całkiem blisko, krainie Ortografolandii Konkursy fotograficzny Niezbadana przyroda To arto zobaczyć - konkurs fotograficzny popularyzujący alory sojej gminy konkurs na napisanie baśni o ortografii dla ucznió z orzeczeniem o dysleksji regulamin konkursu trafi do szkół e rześniu i będzie dostępny na stronie praconi informatyczno -technicznej a-informatyczno-techniczna regulamin konkursu trafi do szkół e rześniu i będzie dostępny na stronie praconi informatyczno -technicznej a-informatyczno-techniczna ucznioie SP ucznioie SP (kl. IV-VI), GIM i szkół ponadgimnazjalnych ucznioie SP (kl. IV-VI), GIM i szkół ponadgimnazjalnych WODN WODN WODN Monika Koalska - Wojtysiak dr Bronisła Matusz dr Bronisła Matusz bezpłatne marzec 2016 r. bezpłatne maj 2016 r. bezpłatne maj 2016 r. 105

106 Wojeódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 106 Konkurs K.204 Konkurs K.205 Konkurs K.206 Konkurs na przedmiot rękodzielniczy pod hasłem Czas na handmade! Konkurs plastycznofilozoficzny: Jan Potocki między Innymi Książkoym skrytożercom móimy: TAK! (konkurs na hasło, fotografię, plakat, film promujące czytelnicto) regulamin konkursu trafi do szkół e rześniu i będzie dostępny na stronie praconi informatyczno -technicznej a-informatyczno-techniczna znaczenie Jana Potockiego dla edukacji międzykulturoej i zrónoażonego rozoju rok 2015 został ogłoszony przez UNESCO rokiem Jana Potockiego konkurs ma na celu propagoanie czytelnicta regulamin konkursu trafi do szkół e rześniu i będzie dostępny na stronie praconi humanistycznojęzykoej uncategorised/63-praconiahumanistyczno-jezykoazaartosc#!1 ucznioie SP (kl. IV-VI) i GIM ucznioie gimnazjó i liceó ucznioie SP (kl. IV- VI), GIM i szkół ponadgimnazjalnych WODN WODN WODN dr Bronisła Matusz dr Cezary Marasiński edu.pl dr Alicja Matusz - Rżeska bezpłatne maj 2016 r. bezpłatne listopad grudzień 2015 r. bezpłatne maj 2016 r. Zastosoane skróty: Kurs kalifikacyjny Kk Kurs doskonalący Kd Seminarium S Konsultacje indyidualne Ki Konsultacje zbioroe Kz Konferencja Kf Szkolenia Rad Pedagogicznych Sp Warsztaty metodyczne

107 107

108 Wojeódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 108 Oferta kształcenia dla absolentó szkół średnich

Pracownia Kultury Fizycznej i Zdrowotnej

Pracownia Kultury Fizycznej i Zdrowotnej Miejsce realizacji Forma kształcenia Praconia Kultury Fizycznej i Zdrootnej Temat Cele i treści Adresat Ilość godz. Osoba proadząca Adres e-mail Koszt uczestnicta Termin K.34 I ja mogę nauczać narciarsta

Bardziej szczegółowo

Pracownia Kształcenia Zawodowego

Pracownia Kształcenia Zawodowego Miejsce realizacji Forma Praconia Kształcenia Zaodoego Temat Cele i treści Adresat Ilość godz. Osoba proadząca Adres Koszt uczestnicta Termin Kd K.168 Kd K.169 Kd K.170 Wykorzystanie TIK pracy Metody aktyizujące

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA 2016/2017

OFERTA SZKOLENIOWA 2016/2017 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu OFERTA SZKOLENIOWA 2016/2017 PRACOWNIA INFORMATYCZNO-TECHNICZNA Zgierz 2016 Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot regulaminu

1 Przedmiot regulaminu Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/I/2012 Kieronika Gminnego Zespołu Ośiatoego Bukoinie Tatrzańskiej REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS

Bardziej szczegółowo

KONKURS OFERT NA WYKONAWCĘ USŁUG SZKOLENIOWYCH NR1/2013/HDT

KONKURS OFERT NA WYKONAWCĘ USŁUG SZKOLENIOWYCH NR1/2013/HDT KONKURS OFERT NA WYKONAWCĘ USŁUG SZKOLENIOWYCH NR1/2013/HDT I. Naza i adres zamaiającego: HDT - POLSKA Sp. z o.o. Ul. Kolejoa 1 46-040 Ozimek II. Przedmiot zamóienia Szkolenia z zakresu umiejętności komunikacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Z-ID-408 Finanse przedsiębiorstw Corporate Finance

Z-ID-408 Finanse przedsiębiorstw Corporate Finance KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Naza modułu Naza modułu języku angielskim Oboiązuje od roku akademickiego 20/206 Z-ID-408 Finanse przedsiębiorst Corporate Finance A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Z-ID-210 Prawo gospodarcze Commercial Law

Z-ID-210 Prawo gospodarcze Commercial Law KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ID-210 Prao gospodarcze Commercial La Kod modułu Naza modułu Naza modułu języku angielskim Oboiązuje od roku akademickiego 2015/2016 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Plan pracy. Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego. na rok szkolny 2012/2013

Plan pracy. Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego. na rok szkolny 2012/2013 Plan pracy Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego na rok szkolny 2012/2013 W skład matematyczno przyrodniczego działającego przy Zespole Szkól Publicznych nr 1 im. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 SZKOLENIE 1 HARMONOGRAM I TEMATY SZKOLEŃ KOMERCJALIZACJA WIEDZY Celem jest przekazanie skutecznych sposobó selekcjonoania oraz identyfikoania potencjału naukoo-badaczego uczelni yższych śietle

Bardziej szczegółowo

Z-ID-110 Bezpieczeństwo i higiena pracy Health and Safety at Work

Z-ID-110 Bezpieczeństwo i higiena pracy Health and Safety at Work KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Naza modułu Naza modułu języku angielskim Oboiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Z-ID-110 Bezpieczeństo i higiena pracy Health and Safety at Work A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Naza modułu Naza modułu języku angielskim Oboiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-0384 Ładunkoznasto Knoledge about loads A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

ROCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KAMIENNEJ GÓRZE na rok szkolny 2012/2013

ROCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KAMIENNEJ GÓRZE na rok szkolny 2012/2013 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. 29 Pułku Piechoty 2 Armii Wojska Polskiego 58-400 KAMIENNA GÓRA ul. Traugutta 2 tel. (075)64-50-200.zszio-kg.edu.pl ROCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA 2015/16

OFERTA SZKOLENIOWA 2015/16 Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy! U progu roku szkolnego 2015/2016 przekazujemy Państwu ofertę form doskonalenia opracowaną przez doradców metodycznych Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w ZCEMiP w

Bardziej szczegółowo

KOMERCJALIZACJA WIEDZY

KOMERCJALIZACJA WIEDZY 1 HARMONOGRAM I TEMATY SZKOLEŃ KOMERCJALIZACJA WIEDZY Celem jest przekazanie skutecznych sposobó selekcjonoania oraz identyfikoania potencjału naukoo-badaczego uczelni yższych śietle ustay prao o szkolnictie

Bardziej szczegółowo

Semestr zimowy Bazy danych, Zarządzanie bazami danych SQL, Podstawy hurtowni danych NIE

Semestr zimowy Bazy danych, Zarządzanie bazami danych SQL, Podstawy hurtowni danych NIE KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Naza modułu Naza modułu języku angieskim Oboiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Z-ID-509b Integracja korporacyjnych zasobó danych Enterprise Data Integration

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Naza modułu Naza modułu języku angielskim Oboiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-0149 Ochrona łasności intelektualnej Protection of intellectual property

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGÓW SZKOLNYCH

PLAN PRACY PEDAGOGÓW SZKOLNYCH mgr Grażyna Konkel kl 3-6 mgr Joanna Paceicz-Biegańska kl 0-2 GODZINY PRACY PEDAGOGÓW SZKOLNYCH Dzień tygodnia Joanna Paceicz-Biegańska dla kl 0-2 Grażyna Konkel dla kl 3-6 Poniedziałek 730 1130 1000-1700

Bardziej szczegółowo

Kierunkowy Obowiązkowy Polski Semestr III

Kierunkowy Obowiązkowy Polski Semestr III KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Naza modułu Naza modułu języku angielskim Oboiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Z-ID-310 System informacyjny rachunkoości Information System of Accountancy

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Rachunkoość zarządcza Wszystkie specjalności Data ydruku: 23.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru

Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru Obszar tematyczny Adresaci szkoleń Warszawa Ciechanów Ostrołęka Płock Radom Siedlce 1. 2.

Bardziej szczegółowo

Metody i techniki efektywnego nauczania

Metody i techniki efektywnego nauczania Alternatywne metody nauczania matematyki Dla: nauczycieli matematyki Cel: doskonalenie umiejętności wykorzystania dostępnych narzędzi technologii informacyjnej na lekcjach matematyki ocenianie kształtujące

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej Protection of intellectual property. Inżynieria Środowiska II stopień ogólnoakademicki.

Ochrona własności intelektualnej Protection of intellectual property. Inżynieria Środowiska II stopień ogólnoakademicki. Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Naza modułu Naza modułu języku angielskim Oboiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Ochrona

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna PBW - Filia w Starogardzie Gdańskim

Oferta dydaktyczna PBW - Filia w Starogardzie Gdańskim Oferta dydaktyczna PBW Filia Dla nauczycielibibliotekarzy, tym noo zatrudnionych nauczycieli bibliotekarzy Temat Czas Forma Proadzący Zgłoszenia Adresaci Termin Spotkania metodyczne pośięcone aktualnym

Bardziej szczegółowo

Inżynieria środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Dr hab. Lidia Dąbek, prof.

Inżynieria środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Dr hab. Lidia Dąbek, prof. Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Naza modułu Naza modułu języku angielskim PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA Environmental La Oboiązuje

Bardziej szczegółowo

Metody Optymalizacji Optimization Methods. Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Metody Optymalizacji Optimization Methods. Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Naza modułu Naza modułu języku angielskim Oboiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Metody

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach na rok szkolny 2010/2011

Plan pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach na rok szkolny 2010/2011 Plan pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zaodoych Mońkach na rok szkolny 2010/2011 Zatierdzony do realizacji 13.09.2010 r. 1 EDUKACYJNY PLAN SZKOŁY I. PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY Zadania

Bardziej szczegółowo

I. Szkolenia Rad Pedagogicznych (RP)

I. Szkolenia Rad Pedagogicznych (RP) 95-200, ul. Kazimierza 8, tel. (42) 215-42-42, fax: (42) 215-04-31, RP Metoda projektów w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej I. Szkolenia Rad Pedagogicznych (RP) Temat/ cele i treści Proponowana Ilość

Bardziej szczegółowo

Plan pracy. Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach na rok szkolny 2009/2010. Zatwierdzony do realizacji 14.09.2009 r.

Plan pracy. Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach na rok szkolny 2009/2010. Zatwierdzony do realizacji 14.09.2009 r. Plan pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zaodoych Mońkach na rok szkolny 2009/2010 Zatierdzony do realizacji 14.09.2009 r. 1 EDUKACYJNY PLAN SZKOŁY I. PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY Zadania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Naza przedmiotu: Gospodarka odno-ściekoa przemyśle Water and asteater management in industry Kierunek: inżynieria środoiska Kod przedmiotu: 5.6.1 Rodzaj przedmiotu: Poziom przedmiotu: Semestr: II obieralny,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Naza przedmiotu: Zarządzanie odno-ściekoą Water and asteater management Kierunek: inżynieria środoiska Rodzaj przedmiotu: obieralny, moduł 5.3 Rodzaj zajęć: ykład, ćiczenia Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego Udział ODN w Poznaniu w projekcie w projekcie Ośrodek zapewniał: 1. Programy szkoleń w ramach planowanej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY. W J A Ś L E 38-200 Jasło, Rynek 18 tel./fax: 0~13 446-50-83, e-mail: sekretariat@pup-jaslo.pl, www: pup-jaslo.

POWIATOWY URZĄD PRACY. W J A Ś L E 38-200 Jasło, Rynek 18 tel./fax: 0~13 446-50-83, e-mail: sekretariat@pup-jaslo.pl, www: pup-jaslo. POWIATOWY URZĄD PRACY W J A Ś L E 38-200 Jasło, Rynek 18 tel./fax: 0~13 446-50-83, e-mail: sekretariat@pup-jaslo.pl, : pup-jaslo.pl PLAN SZKOLEŃ realizoanych przez Poiatoy Urząd Pracy Jaśle 2015 r. Lp.

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA 2015/16

OFERTA SZKOLENIOWA 2015/16 Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy! U progu roku szkolnego 2015/2016 przekazujemy Państwu ofertę form doskonalenia opracowaną przez doradców metodycznych Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w ZCEMiP w

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna PBW - Filia w Kościerzynie

Oferta dydaktyczna PBW - Filia w Kościerzynie Oferta dydaktyczna PBW - Filia Dla nauczycieli-bibliotekarzy, tym noo zatrudnionych nauczycieli bibliotekarzy Temat Czas Forma Proadzący Zgłoszenia Adresaci Termin Spotkania metodyczne 2 h szkolenie raz

Bardziej szczegółowo

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach Programy unijne realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach W roku szkolnym 2011/2012 w naszej szkole są realizujemy programy: Newton też był uczniem Kompetencje kluczowe

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2009 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na rok 2009 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Plan działania na rok PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i naza Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres siedziby I. Zatrudnienie i integracja społeczna Wojeództo

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO GIMNAZJUM NR 38 W ŁODZI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 str. 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]

I.1.1. Technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01] I.1.1. Technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 13 Przystąpiło łącznie: 4 70 przystąpiło: 4 55 przystąpiło: ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 3 330 (71,5%) zdało:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 W skład Zespołu matematyczno działającego przy Zespole Szkół w Pietrowicach Wielkich wchodzą nauczyciele matematyki: Urszula Cieśla, Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-011I Prawo gospodarcze Economic Law

Z-LOG-011I Prawo gospodarcze Economic Law KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-LOG-011I Prao gospodarcze Economic La Kod modułu Naza modułu Naza modułu języku angielskim Oboiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_12 Naza przedmiotu: Specjalne urządzenia cieplne i chłodnicze Special systems of thermal and refrigerating Kierunek: inżynieria środoiska Kod przedmiotu:5.2.12 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Lp. Nazwa kursu Zleceniodawca Ilość słuchaczy Ilość kursów Kursy 822 21 1. Kursy modułowe informatyczne nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Kierunkowy Obowiązkowy Polski Semestr VI

Kierunkowy Obowiązkowy Polski Semestr VI KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Naza modułu Naza modułu języku angieskim Oboiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Z-ID-601 Podstay hurtoni danych Fundamentas of Data Warehouses A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015 Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015 I. Plan WDN opracowano w oparciu o: 1. Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. Z 2004r.

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Budonicto (Naza kierunku studió) Studia I Stopnia Przedmiot: Technologia ych Technology finishing orks Rok: III Semestr: 6 MK_54 Rodzaje zajęć i liczba godzin: Studia

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA I SYSTEMY SCADA Automatization and SCADA systems

AUTOMATYKA I SYSTEMY SCADA Automatization and SCADA systems Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Naza modułu Naza modułu języku angielskim Oboiązuje od roku akademickiego 2012/2013 AUTOMATYKA

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach na rok szkolny 2011/2012

Plan pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach na rok szkolny 2011/2012 Plan pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zaodoych Mońkach na rok szkolny 2011/2012 Zatierdzony do realizacji 13.09.2011 r. 1 EDUKACYJNY PLAN SZKOŁY I. PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY Zadania

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki w Zespole Szkół w Grabowie w roku szkolnym 2015/2016

Szkolny program profilaktyki w Zespole Szkół w Grabowie w roku szkolnym 2015/2016 Szkolny program profilaktyki Zespole Szkół Graboie roku szkolnym 2015/2016 Spis treści: 1. Wstęp 2. Cele ogólne 3. Treści i działania programu profilaktyki 4. Ealuacja 1 1. WSTĘP Szkolny program profilaktyki

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO PRZYRODNICZYCH. na rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO PRZYRODNICZYCH. na rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO PRZYRODNICZYCH na rok szkolny 2015/2016 W skład zespołu wchodzą nauczyciele: Chudy Ewa- matematyka, geografia Chudy Sylwester- geografia, technika

Bardziej szczegółowo

I. Sieć szkół i innych placówek oświatowych

I. Sieć szkół i innych placówek oświatowych Spis treści I. Sieć szkół i innych placóek ośiatoych... 1 1. Jednostki ośiatoe proadzone przez gminę... 1 2. ucznió poszczególnych szkołach... 1 3. dzieci korzystających z ychoania przedszkolnego... 2

Bardziej szczegółowo

Konferencja metodyczna dla nauczycieli JĘZYKA POLSKIEGO szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Konferencja metodyczna dla nauczycieli JĘZYKA POLSKIEGO szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 27 28 sierpnia 2015 Konferencja metodyczna dla nauczycieli JĘZYKA POLSKIEGO szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Oceniając informuję, motywuję, pomagam Opracowanie: Janusz Korzeniowski

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Naza modułu Naza modułu języku angielskim Oboiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora

Bardziej szczegółowo

EiT_S_I_PNM_EM. Propedeutyka nauk medycznych

EiT_S_I_PNM_EM. Propedeutyka nauk medycznych Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu EiT_S_I_PNM_EM Naza modułu Propedeutyka nauk medycznych Naza modułu języku angielskim Medical

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi MOC W REGIONACH Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Kraków, 28-29 listopada 2013 r. Czym jest

Bardziej szczegółowo

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI A Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. IA/1. Prawa dziecka. Nauczyciele przedszkoli. Cel: - Nauczyciel doskonali swoje umiejętności niezbędne w podmiotowym traktowaniu

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Tajemniczy ciąg Fibonacciego sztuka przygotowania dobrej prezentacji

SCENARIUSZ LEKCJI. Tajemniczy ciąg Fibonacciego sztuka przygotowania dobrej prezentacji SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku O D N środek oskonalenia auczycieli w Słupsku Status Publiczna wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli Organ prowadzący Samorząd Województwa Pomorskiego Nadzór pedagogiczny Pomorski Kurator Oświaty

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO mgr Joanna Wiater : mgr Monika Walczak Data rozpoczęcia stażu 1 września 2010 r. Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy Cel podstawowy: uzyskanie stopnia

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017 KOD DOSKONALENIE ZESPOŁU NAUCZYCIELI NA TERENIE SZKOŁY/PLACÓWKI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek,

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia Egz/ zal po. Godziny zajęć, w tym: semestrze. Razem. ćs ć k le l p s

Forma zaliczenia Egz/ zal po. Godziny zajęć, w tym: semestrze. Razem. ćs ć k le l p s Załącznik nr 11a Plan studió niestacjonarnych I stopnia Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdroia 1). PLAN STUDIÓW Oboiązuje od roku akademickiego 01/013 Zatierdzony Uchałą Rady Wydziału nr 30/01 z dnia

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 201/2015 DOSKONALENIE RAD PEDAGOGICZNYCH I ZESPOŁÓW NAUCZYCIELI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek, Liderzy

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa Autorzy scenariusza: SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół z DNJB w Hajnówce w roku szkolnym 2016/2017

Plan pracy Zespołu Szkół z DNJB w Hajnówce w roku szkolnym 2016/2017 Plan pracy Zespołu Szkół z DNJB w Hajnówce w roku szkolnym 2016/2017 I. PRIORYTETY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017: 1. Upowszechnienie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.35.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 marca 2016 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW W TECHNIKUM NR

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW W TECHNIKUM NR SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW W TECHNIKUM NR 2 im. Postańcó Stycznioych Zespole Szkół Nr 2 Ostroi Mazoieckiej ZAWÓD: TECHNIK INFORMATYK ROK SZKOLNY 2014/2015 Podstaa prana: -Ustaa o systemie ośiaty z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO IX 2012 - I 2013

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO IX 2012 - I 2013 MAŁOPOLSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KRAKOWIE Imię i nazwisko: Halina Schab INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO IX 0 - I 0 Przedmiot doradztwa / poziom edukacyjny:

Bardziej szczegółowo

AZYMUT NA SUKCES - program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Nebrowie Wielkim

AZYMUT NA SUKCES - program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Nebrowie Wielkim AZYMUT NA SUKCES - program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Nebrowie Wielkim Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych II edycja

Regulamin uczestnictwa w projekcie Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych II edycja Regulamin uczestnicta projekcie Szkolenia i staże zaodoe dla osób niepełnospranych II edycja 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnicta projekcie Szkolenia i staże zaodoe dla

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń: I-III 2017 r. Wychowanie przedszkolne, Edukacja wczesnoszkolna

Harmonogram szkoleń: I-III 2017 r. Wychowanie przedszkolne, Edukacja wczesnoszkolna Oddział tel/fax 83 343-42-60, konsultanci 83-342-50-90, organizacja ów 83-342-50-91, www.lscdn.pl; bialapodlaska@lscdn.pl Harmonogram szkoleń: I-III 2017 r. Wychowanie przedszkolne, Edukacja wczesnoszkolna

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego mgr Alicja Czarnocka Imię i nazwisko opiekuna

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: - Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-083L Zarządzanie jakością Quality Management. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne

Z-LOG-083L Zarządzanie jakością Quality Management. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Naza modułu Naza modułu języku angielskim Oboiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-083L Zarządzanie jakością Quality Management A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Naza przedmiotu: Gospodarka odna przemyśle Water management for industry Kierunek: inżynieria środoiska Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: obieralny, moduł 5. II stopnia Rodzaj zajęć: /tydzień: ykład,

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA

REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Matematyka gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Jak zachęcić uczniów do rozwiązywania zadań na dowodzenie? TREŚCI: Projektowanie zadań na dowodzenie zgodnych z nową podstawą programową w wersji przyjaznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do OWU Regulamin Promocji Pokonam Granice Start!

Załącznik nr 1 do OWU Regulamin Promocji Pokonam Granice Start! Załącznik nr 1 do OWU Regulamin Promocji Pokonam Granice Start! I. DEFINICJE 1. E-shop sklep internetoy proadzony przez Pokonam Granice, którego regulamin zaarty jest dokumencie Regulamin E-shop Pokonam

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego. na stopień. nauczyciela mianowanego.

Plan rozwoju zawodowego. na stopień. nauczyciela mianowanego. Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Wymagania kwalifikacyjne Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowanie i dokumentowanie własnych działań, a także

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Zespół Doradców Metodycznych przy PCEiPP w Miliczu

Szanowni Państwo! Zespół Doradców Metodycznych przy PCEiPP w Miliczu Szanowni Państwo! Przedstawiamy ofertę form doskonalących na najbliższe miesiące (marzec/kwiecień). Zachęcamy równocześnie do korzystania z propozycji naszego zespołu, zarówno tych prowadzonych przez nas,

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2017 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2017 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.50.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 24 kwietnia 2017 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZESPOŁU DORADCÓW W ZAKRESIE PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH I-III 2012. www.wcies.edu.pl

OFERTA ZESPOŁU DORADCÓW W ZAKRESIE PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH I-III 2012. www.wcies.edu.pl Numer formy Tytuł formy Forma szkolenia Adresat Liczba godzin Kierownik formy Miejsce realizacji szkolenia Planowane terminy szkolenia Zasady przyjmowania zgłoszeń BIOLOGIA 590 Praca z uczniem o specjalnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 2013r.

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 2013r. MAŁOPOLSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KRAKOWIE Imię i nazwisko: Halina Schab INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 0r. Przedmiot doradztwa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO. GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 w Rybniku

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO. GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 w Rybniku SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 w Rybniku rok szkolny 2015/2016 Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele organów prowadzących

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu

Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące na przedmiotach przyrodniczych.

Ocenianie kształtujące na przedmiotach przyrodniczych. ul. Dolina Zielona 19, tel. 68 4196560 lub 730 019 119 Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych na wszystkich etapach kształcenia Warsztaty Ocenianie kształtujące na przedmiotach przyrodniczych. definicja

Bardziej szczegółowo

OFERTA POMOCY DLA UCZNIÓW

OFERTA POMOCY DLA UCZNIÓW OFERTA POMOCY DLA UCZNIÓW Oferta zajęć grupowych Lp. Tytuł zajęć Termin realizacji Max. Liczba osób (forma zamknięta/otwarta) 1. Widzę, słyszę, czuję wiem terapia Dzieci od 6 do 10 r.ż. po pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Zespół Doradców Metodycznych przy PCEiPP w Miliczu

Szanowni Państwo! Zespół Doradców Metodycznych przy PCEiPP w Miliczu Szanowni Państwo! W nowym roku szkolnym zapraszamy do współpracy z Zespołem Doradców Metodycznych działających przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym i Psychologiczno Pedagogicznym w. Przedstawiamy nasze

Bardziej szczegółowo

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) niestacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) niestacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Naza modułu Modeloanie i izualizacja procesó fizycznych Naza modułu języku angielskim Modeling

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ OMNIBUSEM

PROJEKT KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ OMNIBUSEM PROJEKT KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ OMNIBUSEM Miasto i Gmina Kluczbork Partner Projektu Gmina Miejska Dzierżoniów LIDER PROJEKTU Miasto i Gmina Serock Partner Projektu PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Oferta Ośrodka w semestrze letnim 2016

Oferta Ośrodka w semestrze letnim 2016 Oferta Ośrodka w semestrze letnim 2016 Referuje: J. A. Wierzbicki Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Projekt Warszawa Programuje Cele projektu: Przygotowanie nauczycieli

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNO PRZYRODNICZEGO

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNO PRZYRODNICZEGO PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNO PRZYRODNICZEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 W skład zespołu matematyczno - przyrodniczego działającego przy Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów wchodzą nauczyciele: matematyki,

Bardziej szczegółowo

Art. 7 ust.2 pkt 4 Karta Nauczyciela (jednolity tekst ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst jednolity: Dz.U z 2006 r. nr 97, poz.

Art. 7 ust.2 pkt 4 Karta Nauczyciela (jednolity tekst ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst jednolity: Dz.U z 2006 r. nr 97, poz. PROGRAM WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHOCIWLU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 OPRACOWAŁA: TERESA BANAS-KOBYLARSKA MAŁGORZATA KLIMCZAK Podstawa prawna: Art. 7 ust.2

Bardziej szczegółowo

Wszystkimi zmysłami poznajemy światzabawy sensoryczne w edukacji przedszkolnej

Wszystkimi zmysłami poznajemy światzabawy sensoryczne w edukacji przedszkolnej KURSY I SZKOLENIA PRZEDMIOTOWE Wychowanie przedszkolne Jak pracować z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi w przedszkolu Cel szkolenia Poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Imię i nazwisko odbywającego staż : mgr Elżbieta Kędzior Ubiega się o awans na stanowisko nauczyciela : mianowanego Szkoła : Opiekun : mgr Edyta Midura Data rozpoczęcia : 1 września

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH dla nauczycieli szkół podstawowych

PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH dla nauczycieli szkół podstawowych PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH dla nauczycieli szkół podstawowych TYTUŁ PROGRAMU: Kształcenie myślenia matematycznego z wykorzystaniem TIK CELE OGÓLNE: Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych

Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych (dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych) Przeznaczenie Szkolenie przeznaczone jest

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo