21 maja 2014 Biuletyn ustawowych ogłoszeń obowiązkowych Biuletyn nr 61

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "21 maja 2014 Biuletyn ustawowych ogłoszeń obowiązkowych Biuletyn nr 61"

Transkrypt

1 21 maja 2014 Biuletyn ustawowych ogłoszeń obowiązkowych Biuletyn nr 61 WEZWANIA NA ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY I POSIADACZY UDZIAŁÓW BELVEDERE Spółka akcyjna z zarządem i z kapitałem euro Siedziba: 7 Quai de la Paix, BEAUCAIRE RCS NIMES Zawiadomienie o spotkaniu Panie i Panowie Akcjonariusze zostają poinformowani, że wspólne walne zgromadzenie zostaje zwołane na 25 czerwca 2014 roku, na godzinę 10.00, w hotelu Pullman Paris, Tour Eiffel 18 avenue de Suffren PARYŻ, aby obradować nad następującym porządkiem dnia: Porządek dnia i projekt tekstu uchwał, jakie zostaną przedstawione na wspólnym walnym zgromadzeniu dnia 25 czerwca 2014 roku Zwyczajny porządek dnia - Dodatkowe sprawozdanie Zarządu o wykorzystaniu, dnia 30 października 2013 roku pełnomocnictwa, które zostało udzielone przez Walne zgromadzenie; - Dodatkowe sprawozdanie Biegłego Rewidenta o wykorzystaniu przez Zarząd, dnia 30 października 2013, pełnomocnictwa, jakie zostało mu udzielone przez nadzwyczajne Walne zgromadzenie akcjonariuszy z dnia 28 lutego 2013 roku; - Stwierdzenie o przedstawieniu dodatkowych sprawozdań Zarządu i Biegłych Rewidentów dotyczących wykorzystania przez Zarząd, dnia 30 października 2013, pełnomocnictwa, które zostało mu udzielone przez nadzwyczajne Walne zgromadzenie akcjonariuszy z dnia 28 lutego 2013 roku; - Sprawozdanie Zarządu zawierające sprawozdanie z zarządzania grupą i sprawozdanie dodatkowe Zarządu; - Sprawozdanie Biegłych Rewidentów dotyczące sprawozdania księgowego i sprawozdania skonsolidowanego za rok obrotowy zamknięty 31 grudnia 2013 roku; - Zatwierdzenie rocznego sprawozdania za rok obrotowy zamknięty 31 grudnia 2013 oraz udzielenie absolutorium zarządcom i Dyrektorowi Generalnemu; 1

2 - Zatwierdzenie sprawozdania księgowego skonsolidowanego za rok obrotowy zamknięty 31 grudnia 2013 roku; - Przeznaczenie wyniku; - Specjalne sprawozdanie Biegłych Rewidentów na temat porozumień, o których mowa w artykule L i następnych Kodeksu handlowego; zatwierdzenie nowych porozumień; - Wznowienie mandatu dla kancelarii MAZARS ET GUERARD, głównego Biegłego Rewidenta; - Mianowanie nowego zastępcę Biegłego Rewidenta; - Mianowanie Pana Benoît GHIOT na stanowisko zarządcy; - Przyznanie żetonów obecności; - Opinie dotyczące elementów wynagrodzenie należnego lub przyznanego Panu Krzysztofowi TRYLINSKIEMU, Prezesowi i Dyrektorowi Generalnemu Spółki, z tytułu roku obrachunkowego zamkniętego 31 grudnia 2013 roku; - Pozwolenie udzielone Spółce na odkupienie na Giełdzie swoich własnych akcji; - Pełnomocnictwa w celu dokonania formalności. Nadzwyczajny porządek dnia - Mianowanie spółki PBCONSULTING na stanowisko zarządcy, na miejsce Pana Pascal BAZIN, który podał się do dymisji; - Specjalne sprawozdanie Biegłych Rewidentów, na temat anulowania papierów wartościowych nabytych w ramach programu zakupu przez Spółkę swoich własnych akcji; - Zgoda udzielona Zarządowi na anulowanie akcji nabytych w ramach programu odkupu akcji Spółki, jej własnych akcji; - Sprawozdanie specjalne Biegłych Rewidentów na temat projektu dotyczącego zgody dla Zarządu na przyznanie opcji subskrypcji i/lub zakupu akcji przez pracowników i dyrekcję zakładową Spółki oraz spółek należących do Grupy; 2

3 - Specjalne sprawozdanie Biegłych Rewidentów dotyczące projektu zgody dla Zarządu w celu przyznania darmowych akcji pracownikom i dyrekcji Spółki oraz spółkom należącym do Grupy; - Zgoda dla Zarządu na przyznanie dyrekcji zakładowej, określonej zgodnie z ustawą, oraz personelowi Spółki i Spółkom Grupy, opcji na subskrypcję i/lub zakup akcji; - Zgoda dla Zarządu na bezpłatne przyznanie akcji osobom kierującym spółką, zgodnie z ustawową definicją, oraz członkom personelu Spółki oraz Spółek należących do Grupy; - Określenie globalnego pułapu na akcje, jak to wynika z wykonywania opcji subskrypcji i/lub zakupu akcji oraz akcji przyznawanych nieodpłatnie; - Specjalne sprawozdanie Biegłych Rewidentów dotyczące projektu przekazania kompetencji Zarządowi w celu podwyższenia kapitału zakładowego z jednoczesnym wykreśleniem preferencyjnego prawa do subskrypcji na korzyść etatowych pracowników; - Przekazanie kompetencji Zarządowi Spółki w celu procedowania nad jedną lub kilkoma podwyżkami kapitału w gotówce na rzecz pracowników etatowych Spółki i/lub jej filii biorących udział w planie oszczędnościowym przedsiębiorstwa, zgodnie z postanowieniami artykułów L , ustęp 1 Kodeksu Handlowego i L Kodeksu Pracy, z jednoczesną likwidacją preferencyjnego prawa subskrypcji akcjonariuszy. Projekt tekstu uchwał Sprawy zwyczajne Pierwsza uchwała Stwierdzenie, że została dokonana prezentacja sprawozdań dodatkowych Zarządu i Biegłych Rewidentów Po zapoznaniu się z dodatkowymi sprawozdaniami Zarządu i Biegłych Rewidentów, Walne Zgromadzenie stwierdza, że dnia 30 października 2013 roku, Zarząd wykorzystał pełnomocnictwo udzielone, 28 lutego 2013 roku, przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy, mianowicie: (i) Postanowienie dotyczące definitywnych sposobów na emisję BSA OS, czyli: 3

4 - emitowanie BSA OS na korzyść posiadaczy Obligacji Podporządkowanych; - stwierdzenie, że Obligacja Podporządkowana «A» da prawo do przyznania 79, BSA OS, Obligacja Podporządkowana «A» da prawo do przyznania 72, BSA OS, i Obligacja Podporządkowana «B» da prawo do przyznania 5, BSA OS, gdzie każdy posiadacz Obligacji Podporządkowanych będzie musiał sam sobie poradzić z ułamkowymi częściami, zgodnie z zaleceniami statutu Spółki; - stwierdzenie, że BSA OS odpowiadają frakcji wierzytelności obligacyjnej wyrażonej w odsetkach Obligacji Podporządkowanych A, które były w obiegu a które nie zostały wpłacone 10 listopada 2011 i 10 listopada 2012 roku. (ii) postanowienie dotyczące wierzytelności każdego posiadacza obligacji podporządkowanych względem Spółki, reprezentujących globalną kwotę w wysokości dziewięćdziesięciu trzech milionów stu sześćdziesięciu jeden tysięcy siedmiuset sześćdziesięciu dwóch euro ( ). (iii) stwierdzenie dotyczące ostatecznej emisji BSA OS na korzyść posiadaczy obligacji podporządkowanych i ich pokrycie. Druga uchwała Zatwierdzenie sprawozdania księgowego za rok obrotowy zamknięty 31 grudnia 2013 roku i udzielenie absolutorium zarządcom Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu i sprawozdaniem rachunkowym Biegłych Rewidentów, Walne Zgromadzenie, podejmujące uchwały przy zachowaniu kworum i niezbędnej większości głosów, jak to jest przewidziane dla zwyczajnych walnych zgromadzeń, zatwierdza roczne sprawozdanie za rok obrotowy zamknięty 31 grudnia 2013 roku, tak jak zostało ono przedstawione i które wykazuje stratę w wysokości euro. Zatwierdza również operacje wykazane w sprawozdaniu lub streszczone w tych sprawozdaniach. W związku z tym, udziela zarządcom i Dyrektorowi Generalnemu całkowitego absolutorium i nie ma żadnych zastrzeżeń co do wykonywania ich mandatu za niniejszy rok obrotowy. Walne Zgromadzenie odnotowuje, że sprawozdanie za ubiegły rok obrachunkowy nie bierze pod uwagę wydatków, które nie mogą być odliczone od wyniku podatkowego. 4

5 Trzecia uchwała Zatwierdzenie sprawozdania skonsolidowanego za rok obrotowy zamknięty 31 grudnia 2013 roku Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Grupy, które zostało dołączone do sprawozdania Zarządu i sprawozdania Biegłych Rewidentów, dotyczące sprawozdania skonsolidowanego, za rok obrotowy zamknięty 31 grudnia 2013 roku, Walne Zgromadzenie, podejmujące uchwały przy zachowaniu kworum i niezbędnej większości głosów, jak to jest przewidziane dla zwyczajnych walnych zgromadzeń, zatwierdza sprawozdanie skonsolidowane, tak jak zostało ono przedstawione, jak również operacje wykazane w sprawozdaniu lub streszczone w tych sprawozdaniach. Rozliczenie wyniku Czwarta uchwała Zgodnie z propozycją Zarządu, Walne Zgromadzenie, podejmujące uchwały przy zachowaniu kworum i niezbędnej większości głosów, jak to jest przewidziane dla zwyczajnych walnych zgromadzeń, postanawia w całości przeznaczyć wynik, w wysokości euro, do kwot nierozliczonych które z euro osiągną euro. Walne Zgromadzenie stwierdza, że kwoty rozdane w formie dywidend, z tytułu trzech poprzednich lat obrotowych, były następujące: Rok obrotowy zamknięty Wysokość dochodów rozdanych Brak Brak Brak Piąta uchwała Zatwierdzenie porozumień normatywnych Podejmując uchwały przy zachowaniu kworum i niezbędnej większości głosów, jak to jest przewidziane dla zwyczajnych walnych zgromadzeń i po zapoznaniu się z raportem specjalnym Biegłych Rewidentów, dotyczącym postanowień wyszczególnionych w artykule L Kodeksu Handlowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza konkluzje dotyczące niniejszego sprawozdania oraz nowe porozumienia, które są w nim zawarte. 5

6 Szósta uchwała Odnowienie mandatu kancelarii MAZARS ET GUERARD, Głównego Biegłego Rewidenta. Podejmując uchwały przy zachowaniu kworum i niezbędnej większości głosów, jak to jest przewidziane dla zwyczajnych walnych zgromadzeń, Walne Zgromadzenie, zgodnie z propozycją Zarządu, postanawia przedłużyć mandat Kancelarii MAZARS ET GUERARD, głównemu Biegłemu Rewidentowi, na kolejny okres 6 lat obrotowych, czyli do Walnego Zgromadzenia, które będzie głosować nad sprawozdaniem księgowym, za rok obrotowy, który zakończy się 31 grudnia 2019 roku, a które będzie obradować w 2020 roku. Mianowanie nowego zastępcę Biegłego Rewidenta. Siódma uchwała Podejmując uchwały przy zachowaniu kworum i niezbędnej większości głosów, jak to jest przewidziane dla zwyczajnych walnych zgromadzeń, Walne Zgromadzenie postanawia mianować, w zastępstwie spółki SCP André & Associés, której mandat dobiega końca, nowego zastępcę biegłego rewidenta, a mianowicie: - Pana Gaël LAMANT, zamieszkałego w Tour Exaltis, 61 rue Henri Regnault, PARYŻ LA DEFENSE Cedex, na okres 6 lat obrotowych, czyli do Walnego Zgromadzenia, które będzie głosować nad sprawozdaniem księgowym, za rok obrotowy, który zakończy się w 2019 roku, a które będzie obradować w 2020 roku. Ósma uchwała Mianowanie Pana Benoît GHIOT na stanowisko zarządcy Zgodnie z propozycją Zarządu i podejmując uchwały przy zachowaniu kworum i niezbędnej większości głosów, jak to jest przewidziane dla zwyczajnych walnych zgromadzeń, Walne Zgromadzenie postanawia mianować Pana Benoît GHIOT, zamieszkałego przy 275 avenue du Parc d Amée, 5100 DAVE, Belgia, na stanowisko zarządcy, na okres sześciu (6) lat obrotowych, które dobiegną końca na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy obradującym nad sprawozdaniem księgowym za zamknięty rok obrotowy, w 2020 roku. Dziewiąta uchwała 6

7 Przyznanie żetonów obecności Zgodnie z propozycją Zarządu, podejmując uchwały przy zachowaniu kworum i niezbędnej większości głosów, jak to jest przewidziane dla zwyczajnych walnych zgromadzeń, Walne Zgromadzenie ustala wysokość żetonów obecności do podziału pomiędzy zarządców, za aktualny rok obrotowy, na kwotę czterystu czterdziestu pięciu tysięcy euro ( ). Dziesiąta uchwała Opinia dotycząca elementów wynagrodzenia należnego lub przyznanego, z tytułu roku obrotowego zamkniętego 31 grudnia 2013 roku, Panu Krzysztofowi TRYLINSKIEMU, Prezesowi Zarządu i Dyrektorowi Generalnemu Spółki Podejmując uchwały przy zachowaniu kworum i niezbędnej większości głosów, jak to jest przewidziane dla zwyczajnych walnych zgromadzeń, Walne Zgromadzenie, konsultowane zgodnie z zaleceniem 24.3 Kodeksu władzy przedsiębiorstwa Afep-Medef i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem zarządu w tej kwestii, wydaje pozytywną opinię na temat elementów wynagrodzenia należnego lub przyznanego Panu Krzysztofowi TRYLINSKIEMU, z tytułu roku obrotowego zamkniętego 31 grudnia 2013 roku. Jedenasta uchwała Zezwolenie udzielone Spółce w celu odkupienia swoich własnych akcji Zgodnie z propozycją Zarządu, podejmując uchwały przy zachowaniu kworum i niezbędnej większości głosów, jak to jest przewidziane dla zwyczajnych walnych zgromadzeń, Walne Zgromadzenie postanawia zezwolić spółce, w ramach postanowień artykułu L Kodeksu Handlowego i zgodnie z postanowieniami Uregulowania Europejskiego nr 2273/2003, z 22 grudnia 2003 roku, oraz z zastrzeżeniem poszanowania postanowień prawnych i regulaminowych stosowanych z chwilą interwencji, na zakup i posiadanie swoich własnych akcji w wysokości maksymalnej 10% kapitału zakładowego, wyłącznie w celu: - interwencji realizowanych przez zobowiązanego do świadczenia usługi inwestycyjnej, w ramach umowy o płynności kapitału, sporządzonej zgodnie z kartą deontologii AMAFI; - pokrycia wierzytelności wymiennych na akcje; - pokrycia planów opcyjnych i darmowego przyznawania akcji; - zachowania i późniejszego pośredniczenia w wymianie lub w płatności, w ramach operacji dotyczących wzrostu zewnętrznego, fuzji, rozłamu lub aportu; - anulowania kupionych akcji. 7

8 Operacje dokonywane w ramach programu odkupu będą dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z tym zezwoleniem, zakup akcji będzie dokonywany w granicach następującego kursu, z zastrzeżeniem dopasowań związanych z ewentualnymi operacjami na kapitale spółki: maksymalna cena jednostkowa zakupu nie będzie mogła przekraczać 25,00 euro (poza kosztami nabycia) za akcję o nominale 2 euro. Teoretyczna maksymalna kwota do realizacji tego programu wynosi euro, co odpowiada zakupowi maksymalnej ilości akcji i co będzie bądź finansowane ze źródeł własnych, bądź finansowane z zewnątrz na krótki lub średni termin. Będzie można dokonywać zakupu akcji wszelkimi środkami, w tym poprzez nabywanie bloków papierów wartościowych, za jednym lub na kilka razy, w tym w okresie oferty publicznej, w granicach, na jakie pozwala uregulowanie giełdowe. W razie operacji na kapitale, mianowicie poprzez inkorporację rezerw i przyznawanie nieodpłatne, podział lub grupowanie papierów wartościowych, ceny podane powyżej będą odpowiednio dopasowywane. W tym celu, Zarząd uzyska wszelkie pełnomocnictwa, z możliwością ich przekazywania Dyrektorowi Generalnemu, który będzie mógł wydawać polecenia giełdowe, zawierać umowy, mianowicie, w celu zarządzania rejestrami zakupu i sprzedażą akcji, dokonywać wszelkich oświadczeń w AMF i we wszystkich innych organach, dokonywać wszelkich formalności i ogólnie robić wszystko, co się okaże konieczne. Pozwolenie to zostaje przyznane do daty najbliższego Walnego Zgromadzenia dotyczącego zatwierdzenia sprawozdania księgowego, w ramach ustawowego terminu osiemnastu (18) miesięcy licząc od niniejszego dnia i, automatycznie, przestają obowiązywać wszystkie inne pozwolenia w tym samym przedmiocie. Każdego roku, Zarząd będzie informował zwyczajne Walne Zgromadzenie o zrealizowanych operacjach w ramach niniejszego zezwolenia. Pełnomocnictwo w celu dokonania formalności Dwunasta uchwała 8

9 Podejmując uchwały przy zachowaniu kworum i niezbędnej większości głosów, jak to jest przewidziane dla zwyczajnych walnych zgromadzeń, Walne Zgromadzenie udziela wszelkich pełnomocnictw posiadaczowi kopii lub wyciągu niniejszego dokumentu, w celu dokonania formalności przewidzianych prawem w celu dokonania powyższych działań. Mianowanie spółki PBCONSULTING na zarządcę Sprawy nadzwyczajne Trzynasta uchwała Zgodnie z propozycją Zarządu, po zapoznaniu się z dodatkowym sprawozdaniem zarządu, w którym stwierdza się dymisję Pana Pascal BAZIN ze stanowiska zarządcy podczas obecnego walnego zgromadzenia, podejmując uchwały przy zachowaniu kworum i niezbędnej większości głosów, jak to jest przewidziane dla nadzwyczajnych walnych zgromadzeń, Walne Zgromadzenie postanawia powołać PBCONSULTING, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, z kapitałem 5.000, z siedzibą przy 49B Route de Montesson, LE VESINET i z jedynym numerem identyfikacyjnym RCS VERSAILLES, reprezentowaną przez Pana Pascal BAZIN, jako zarządcę, na okres pięciu (5) lat, które upłyną podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy debatujących nad sprawozdaniem księgowym w 2019 roku za zamknięty rok obrotowy, gdzie jest to okres derogacyjny w stosunku do okresu przewidzianego w artykule 13-II statutu Spółki. Czternasta uchwała Pozwolenie udzielone Zarządowi na anulowanie akcji nabytych w ramach programu odkupu akcji należących do spółki. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu i ze sprawozdaniem specjalnym Biegłych Rewidentów, podejmując uchwały przy zachowaniu kworum i niezbędnej większości głosów, jak to jest przewidziane dla nadzwyczajnych walnych zgromadzeń i zgodnie z postanowieniami artykułów L i następnych Kodeksu Handlowego, Walne Zgromadzenie zezwala Zarządowi na: - anulowanie akcji posiadanych przez Spółkę lub nabytych przez Spółkę, w ramach programu odkupu akcji, na co dało zezwolenie niniejsze Walne Zgromadzenie, zgodnie z powyższą uchwałą jedenastą i w ramach 10% kapitału zakładowego przez okres dwudziestu czterech (24) miesięcy; - korelacyjne redukowanie kapitału zakładowego o kwotę anulowanych akcji; 9

10 - w konsekwencji wprowadzanie zmian do statutu, i ogólnie, czynienie wszystkiego co konieczne. Niniejsze pozwolenie zostaje udzielone na okres osiemnastu (18) miesięcy, począwszy od daty obradowania niniejszego zgromadzenia i, automatyczne anuluje wszelkie poprzednie pozwolenia o tym samym przedmiocie. Piętnasta uchwała Udzielenie Zarządowi pozwolenia, aby zezwoliło na opcje subskrypcji i/lub zakupu akcji na rzecz pracowników kierujących spółką, określonych ustawowo, i członków personelu. Podejmując uchwały, przy zachowaniu kworum i niezbędnej większości głosów, jak to jest przewidziane dla nadzwyczajnych walnych zgromadzeń, Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu i specjalnym sprawozdaniem Biegłych Rewidentów, oraz zgodnie z postanowieniami artykułów L i następnych Kodeksu Handlowego, 1.-zezwala Zarządowi, aby wyraził zgodę, na to żeby jedno lub kilkurazowo, przez okres trzydziestu ośmiu (38) miesięcy, od chwili niniejszego zgromadzenia, zatrudniony personel i osoby kierujące (o których mowa w ustępie 4 artykułu L Kodeksu Handlowego) Spółką i spółkami podległymi, o których mowa w artykule L Kodeksu Handlowego, miały opcje dające prawo na subskrybowanie nowych akcji lub na zakup akcji już istniejących; 2.-postanawia, że całkowita ilość opcji na subskrypcję i opcji na zakup nie będzie dawać prawa na subskrypcję lub zakup całkowitej ilości akcji powyżej 2% ilości akcji tworzących kapitał zakładowy w chwili wykorzystywania przez Zarząd niniejszego pozwolenia, gdzie ilość ta nie bierze pod uwagę ewentualnych dopasowań, czynionych w celu zachowania praw beneficjentów, jeśli Spółka będzie realizować operacje, o których mowa w artykule L Kodeksu Handlowego; 3.-postanawia, że wykonanie opcji przyznanych osobom kierującym spółką przez Zarząd, zgodnie z niniejszym pozwoleniem, będzie uwarunkowane tym, że Zarząd osiągnie jeden lub kilka określonych warunków przy decyzji przyznawania akcji; 4.-postanawia, że: 10

11 zgodnie z postanowieniami artykułu L Kodeksu Handlowego, w przypadku opcji subskrypcji, cena subskrypcji na akcje zostanie określona przez Zarząd przyznający te opcje, gdzie cena nie może być niższa niż średnia kursów notowanych w ciągu dwudziestu (20) seansów giełdowych poprzedzających dzień, w którym opcje te zostały przyznane; zgodnie z postanowieniami artykułu L Kodeksu Handlowego, w przypadku udzielenia opcji zakupu, cena zakupu akcji zostanie określona przez Zarząd przyznający opcje, gdzie cena ta nie może być niższa niż średnia kursów notowanych na giełdzie, w ciągu dwudziestu (20) seansów giełdowych poprzedzających dzień przyznania opcji, ani niższa od średniej zakupu akcji posiadanych przez Spółkę, zgodnie z artykułami L i L Kodeksu Handlowego, że cena i/lub ilość akcji do subskrypcji i/lub zakupu będą mogły być dopasowane tak, aby zachować prawa beneficjentów, w ramach realizowania przez Spółkę jednej z operacji, o których mowa w artykule L Kodeksu Handlowego; postanawia, że okres realizacji opcji nie będzie mógł być dłuższy niż 5 lat, od daty przyznania opcji przez Zarząd; 5. odnotowuje, że niniejsze pozwolenie, powoduje wyraźną rezygnację akcjonariuszy, na korzyść beneficjentów opcji, z ich preferencyjnymi prawami subskrypcji na akcje, które będą emitowane stopniowo w stosunku do wprowadzania opcji; 6. odnotowuje, że podwyższanie kapitału, wynikające z uwalniania opcji na subskrypcje akcji, będzie definitywnie realizowane jedynie poprzez deklarację uwolnienia opcji, wraz z biuletynem subskrypcyjnym i płatnością w gotówce lub poprzez kompensację wierzytelności na korespondującą kwotę; 7. przekazuje Zarządowi wszelkie pełnomocnictwa, z możliwością dalszego ich przekazywania, w ramach określonych przez statut i prawo, tak aby wprowadzić w życie niniejszą uchwałę i określić, w granicach ustawowych lub regulaminowych, wszelkie inne warunki i sposoby przyznawania opcji i ich uruchamiania, a mianowicie, tak aby: ustalić okres lub okresy wykonywania opcji, w ramach określonych powyżej, ustalić cenę subskrypcji lub zakupu akcji w ramach określonych powyżej, ustalić listę beneficjentów opcji, ilość opcji im oferowanych, warunek lub warunki, jakim zostaną poddane te opcje, przewidzieć możliwość czasowego zawieszenia uwalniania opcji, w przypadku realizowania operacji finansowych lub na papierach wartościowych, jeśli uzna za słuszne, imputowanie kosztów podnoszenia kapitału zakładowego od kwot premii z tym związanych i pobierania z tych kwot potrzebnych sum do tego, aby ustawowa rezerwa wynosiła jedną dziesiątą nowego kapitału, po każdej podwyżce, wnoszenie do statutu niezbędnych zmian i dokonywanie formalności przy publikacji, 11

12 ogólnie robienie wszystkiego, co się okaże potrzebne i niezbędne w celu wprowadzenia w życie niniejszego pozwolenia. Przy pierwszym zebraniu, następującym po zamknięciu roku obrotowego, Zarząd zatwierdzi, w razie konieczności, ilość i kwotę akcji emitowanych w danym roku obrotowym, dokona niezbędnych zmian w statucie i dokona formalności związanych z publikacją. Zgodnie z postanowieniami artykułu L Kodeksu Handlowego, Zarząd, w swoim specjalnym sprawozdaniu, poinformuje każdego roku swoich akcjonariuszy, na zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, o operacjach dokonanych w ramach niniejszej uchwały. Szesnasta uchwała Udzielenie Zarządowi pozwolenia, aby przystąpiło do nieodpłatnego przyznania akcji na rzecz pracowników kierujących spółką, określonych ustawowo, i członków personelu Spółki oraz Spółek Grupy. Podejmując uchwały, przy zachowaniu kworum i niezbędnej większości głosów, jak to jest przewidziane dla nadzwyczajnych walnych zgromadzeń, Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu i specjalnym sprawozdaniem Biegłych Rewidentów, oraz zgodnie z postanowieniami artykułów L i następnych Kodeksu Handlowego, 1.-zezwala Zarządowi, aby jedno lub kilkurazowo, przez okres trzydziestu ośmiu (38) miesięcy, od daty niniejszego zgromadzenia, na podstawie własnych decyzji, przyznawał nieodpłatnie akcje zwyczajne, istniejące lub do emisji, na rzecz zatrudnionego personelu i osób kierujących (o których mowa w ustępie 1 artykułu L Kodeksu Handlowego) Spółką i spółkami podległymi, o których mowa w artykule L Kodeksu Handlowego; 2.-postanawia, że całkowita ilość akcji przyznawanych nieodpłatnie, zgodnie z niniejszym pozwoleniem, nie będzie mogła przekroczyć 2% kapitału zakładowego, z datą podjęcia decyzji o ich przyznaniu przez Zarząd, gdzie ilość ta nie bierze pod uwagę ewentualnych dopasowań, czynionych w celu zachowania praw beneficjentów, jeśli Spółka będzie realizować operacje finansowe lub kapitałowe; 3.-postanawia, że nieodpłatne przyznawanie akcji przez Zarząd na rzecz wybieralnych szefów spółki, zgodnie z niniejszym pozwoleniem, będzie uwarunkowane tym, że Zarząd osiągnie jeden lub kilka określonych warunków przy decyzji przyznawania akcji; 12

13 4.-postanawia, że nieodpłatne przyznanie akcji na rzecz beneficjentów stanie się definitywne, po okresie ich nabycia, który zostanie ustalony przez zarząd i nie będzie krótszy niż dwa (2) lata; 5. postanawia, że obowiązek zachowania akcji przez beneficjentów zostanie ustalony przez Zarząd, a okres ten nie może być krótszy od dwóch (2) lat od daty definitywnego przyznania akcji, gdzie Zarząd ma prawo do skrócenia obowiązku zachowania akcji, jeśli okres ich nabycia został ustalony na co najmniej cztery (4) lata; 6. odnotowuje, że niniejsze pozwolenie pociąga za sobą, na korzyść beneficjentów, którym przyznano gratisowe akcje, wyraźne zrzeknięcie się akcjonariuszy z ich preferencyjnego prawa do subskrypcji na akcje emitowane na podstawie niniejszego pozwolenia; 7. przekazuje Zarządowi wszelkie pełnomocnictwa, w ramach określonych powyżej, z możliwością dalszego ich przekazywania, w ramach określonych przez statut i prawo, tak aby wprowadzić w życie niniejsze pozwolenie, a mianowicie, tak aby: określić czy przyznawane nieodpłatnie akcje są akcjami istniejącymi czy do wyemitowania, określić dane identyfikacyjne beneficjentów, lub kategorie beneficjentów przy przekazywaniu akcji oraz ilość akcji, jakie będą im przyznawane, określić warunki i kryteria przyznawania akcji, a mianowicie warunki, jakie muszą zostać spełnione, określić definitywny czas nabycia i zachowania akcji, określić datę wejścia w posiadanie, nawet retroaktywną, nowych akcji do emisji, określić sposoby przetrzymywania akcji, w okresie ich konserwacji, wpisać przyznane akcje na konto nominalne na nazwisko ich posiadacza, po ich nabyciu, wyszczególniając, w razie konieczności, nierozporządzalność i czas jej trwania, i zniesienie nierozporządzalności na akcje, w wszystkich warunkach, w których niniejsza uchwała lub regulaminowość pozwoli na zniesienie nierozporządzalności, w razie konieczności, przewidzieć niezbędne dopasowania do ilości akcji przyznanych nieodpłatnie, tak aby zachować prawa beneficjentów, jeśli Spółka jest w trakcie realizowania operacji finansowych lub kapitałowych, w razie konieczności, dokonać niezbędnych pobrań od rezerw, przychodów lub premii emisyjnych, tak aby uwolnić akcje do wyemitowania, wykonać wszelkie niezbędne operacje w celu zrealizowania podwyżek kapitału na ustawowych warunkach, stwierdzić zrealizowanie podwyżek kapitału, dokonać zmian korelatywnych w statucie i formalności przy publikowaniu, 13

14 generalnie, czynić wszystko co pożyteczne i niezbędne w celu wprowadzenia w życie niniejszego pozwolenia. Zgodnie z artykułem L Kodeksu Handlowego, Zarząd sporządzi specjalne sprawozdanie, które przedstawi na dorocznym, zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w którym opisze zastosowanie udzielonego pozwolenia. Siedemnasta uchwała Ustalenie globalnego pułapu dla akcji powstałych w wyniku wykonywania opcji subskrypcji i/lub zakupu akcji czy akcji przyznawanych nieodpłatnie. Podejmując uchwały przy zachowaniu kworum i niezbędnej większości głosów, jak to jest przewidziane dla nadzwyczajnych walnych zgromadzeń, Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu, postanawia ustalić globalny pułap (i) dla akcji powstałych w wyniku subskrypcji i zakupu, przyznanych przez Zarząd zgodnie z pozwoleniem uzyskanym zgodnie z piętnastą uchwałą i (ii) akcji przyznanych nieodpłatnie przez Zarząd, zgodnie z szesnastą uchwałą, na 2 % kapitału Spółki, z datą decyzji Zarządu, gdzie liczba ta nie bierze pod uwagę ewentualnych dopasowań dokonanych w celu zabezpieczenia praw beneficjentów, jeśli Spółka jest w trakcie realizowania operacji finansowych lub na kapitale. Osiemnasta uchwała Przekazanie kompetencji na rzecz Zarządu Spółki w celu dokonania jednej lub kilku podwyżek kapitału gotówkowego, zarezerwowanego dla pracowników etatowych Spółki i/lub jej filii, którzy dołączyli do planu oszczędnościowego przedsiębiorstwa, zgodnie z postanowieniami artykułów L , ustęp 1 Kodeksu Handlowego i L Kodeksu Pracy, z likwidacją preferencyjnego prawa do subskrypcji akcjonariuszy. Podejmując uchwały przy zachowaniu kworum i niezbędnej większości głosów, jak to jest przewidziane dla nadzwyczajnych walnych zgromadzeń, Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu i sprawozdaniem Biegłych Rewidentów, oraz zgodnie z postanowieniami artykułów L Kodeksu Handlowego i L oraz następnych Kodeksu Pracy, 1.- przekazuje Zarządowi kompetencje, na okres jednego roku od daty niniejszego zgromadzenia, w celu podwyższenia kapitału Spółki, jedno lub kilkurazowo, na podstawie własnych deliberacji, na maksymalną, nominalną kwotę euro, poprzez emisje maksymalnej ilości nowych, zwyczajnych akcji, o nominalnej wartości 2 euro każda, zarezerwowanych bezpośrednio lub poprzez wspólny fundusz lokacyjny przedsiębiorstwa dla osób zatrudnionych w spółce i w spółkach powiązanych, zgodnie z postanowieniami 14

15 artykułu L Kodeksu Handlowego, które przystępują do planu oszczędnościowego, który zostanie stworzony w Spółce; 2.- postanawia, że cena emisyjna na nowe, zwyczajne akcje zostanie określona przez Zarząd, zgodnie z postanowieniami artykułu L Kodeksu Pracy, i nie będzie wyższa od średniej kursów notowanych na giełdzie przez ostatnie dwadzieścia sesji, w dniu poprzedzającym decyzję o uruchomieniu subskrypcji, ani niższa niż 20% tej średniej; 3.- postanawia skasować preferencyjne prawo subskrypcji na nowe, zwyczajne akcje, tak aby zarezerwować subskrypcje dla beneficjentów opisanych powyżej; 4.- udziela wszelkich pełnomocnictw Zarządowi, który wprowadzi w życie niniejsze pełnomocnictwo, z możliwością udzielania dalszych pełnomocnictw, zgodnie z ustawowymi warunkami, w granicach określonych powyżej, w następującym celu: określenie warunków przyznawania ewentualnych nowych akcji emitowanych na korzyść pracowników etatowych, zgodnie z ustawowymi warunkami, w tym, w razie konieczności, na zasadzie stażu pracy, sporządzenie listy beneficjentów, jak również ilości papierów wartościowych, jakie mogłyby zostać przyznane każdemu z nich, w granicach pułapu podwyższenia kapitału, określenie ceny subskrypcji na nowe akcje, zgodnie z postanowieniami artykułu L Kodeksu Pracy, ustalenie dat otwarcia i zamknięcia subskrypcji, określenie czy subskrypcje na nowe akcje będą realizowane bezpośrednio przez pracowników czy za pośrednictwem wspólnego funduszu lokacyjnego, ustalenie terminu przeznaczonego dla subskrybentów w celu pokrycia kwoty ich subskrypcji, zgodnie z artykułem L Kodeksu Handlowego, z przypomnieniem, że zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu, akcje subskrybowane mogą być pokrywane, na wniosek Spółki lub subskrybenta, poprzez dokonywanie okresowych wpłat lub poprzez regularne potrącanie takiej samej kwoty z pensji subskrybenta, zebranie subskrypcji jak również kwot odpowiadających pokryciu tych subskrypcji, czy to poprzez wpłaty w gotówce, lub kompensacje wierzytelności, lub, w razie konieczności, poprzez zablokowanie salda na rachunku bieżącym subskrybenta na zasadzie kompensacji, potwierdzenie zrealizowania podwyżek kapitału, wynikających z subskrypcji i pokrycia emitowanych akcji, dokonanie wszelkich ustawowych formalności i dokonanie w statucie stosownych modyfikacji, 15

16 ogólnie, robienie wszystkiego co pożyteczne i niezbędne do realizacji podwyższenia kapitału. Niezależnie od ilości posiadanych udziałów, każdy akcjonariusz może brać udział w zgromadzeniu. Jeśli nie będzie mógł osobiście uczestniczyć w zgromadzeniu, to każdy akcjonariusz będzie mógł: - przekazać do spółki pełnomocnictwo bez wskazywania pełnomocnika; - lub przekazać pełnomocnictwo innemu akcjonariuszowi, współmałżonkowi lub innej osobie fizycznej lub prawnej zgodnie z jego wyborem; - lub wykorzystać i przesłać do Spółki formularz do korespondencyjnego głosowania. Zgodnie z postanowieniami artykułu R Kodeksu Handlowego, powiadomienie dotyczące wskazania i odwołania pełnomocnika może również być przeprowadzone drogą elektroniczną, według następujących zasad: -dla akcjonariuszy czysto imiennych: poprzez wysłanie a z podpisem elektronicznym, uzyskanym od certyfikatora, na zasadzie obowiązujących warunków ustawowych i regulaminowych, na następujący adres elektroniczny: z podaniem nazwiska, imienia, adresu i identyfikatora CACEIS Corporate Trust dla akcjonariuszy czysto imiennych (informacja widniejąca u góry, po lewej ich konta papierów wartościowych) lub ich identyfikatora podanego za pośrednictwem finansisty dla akcjonariuszy zarządzanych imiennie, z podaniem nazwiska i imienia wskazanego lub odwołanego pełnomocnika; -dla akcjonariuszy na okaziciela: poprzez wysłanie a z podpisem elektronicznym, uzyskanym od upoważnionego certyfikatora, na zasadzie obowiązujących warunków ustawowych i regulaminowych, na następujący adres elektroniczny: z podaniem nazwiska, imienia, adresu i kompletnych referencji bankowych jak również nazwiska i imienia powołanego lub odwołanego pełnomocnika, następnie, koniecznie wnioskując u pośrednika finansowego, który zarządza kontem papierów wartościowych, aby przesłał potwierdzenie pisemne (listownie) na CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales - 14, rue Rouget de Lisle ISSY-LES- MOULINEAUX Cedex 9 (lub faksem na numer ). Będą jedynie brane pod uwagę zawiadomienia powołujące lub odwołujące pełnomocnictwa należycie podpisane, skompletowane i przesłane najpóźniej na trzy dni przed Walnym Zgromadzeniem. Ponadto, wyłącznie powiadomienia o powołaniu lub odwołaniu pełnomocnictw będą mogły być przesłane na powyższy adres elektroniczny, wszelkie inne wnioski lub zawiadomienia w innych sprawach nie będą brane pod uwagę. 16

17 Zgodnie z postanowieniami regulaminowymi, będą mogli brać udział w zgromadzeniu, głosować korespondencyjnie lub za pośrednictwem pełnomocnika, jedynie akcjonariusze, którzy potwierdzili swój status poprzez zarejestrowanie księgowe na swoje nazwisko swoich papierów wartościowych (lub na nazwisko wpisanego na ich konto pośrednika): - dla posiadaczy akcji imiennych: poprzez wpisanie na konto akcji do rejestru akcji imiennych Spółki, na trzeci dzień roboczy poprzedzający Walne Zgromadzenie, o godzinie zero (czasu paryskiego); - dla posiadaczy akcji na okaziciela: poprzez złożenie w dziale Zgromadzenia spółki CACEIS Corporate Trust, zaświadczenia o udziale, wydanym przez upoważnionego pośrednika, który stwierdzi rejestrację księgową papierów wartościowych, na trzeci dzień roboczy poprzedzający Walne Zgromadzenie, o godzinie zero (czasu paryskiego), z dołączeniem formularza do głosowania korespondencyjnego lub na wniosek karty admisyjnej. Akcjonariusze, którzy chcą brać udział w zgromadzeniu otrzymają, na ich wniosek, kartę admisyjną w następujący sposób: - akcjonariusze, posiadający akcje imienne, mogą złożyć wniosek bezpośrednio do CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales - 14, rue Rouget de Lisle ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 (lub faksem na numer ). - akcjonariusze, posiadający akcje na okaziciela, zawnioskują, za pomocą upoważnionego pośrednika, zajmującego się zarządzaniem ich konta, o kartę admisyjną, którą im prześle zakład bankowy CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales - 14, rue Rouget de Lisle ISSY-LES- MOULINEAUX Cedex 9 (lub faksem na numer ), zgodnie z przesłanym zaświadczeniem partycypacyjnym. Akcjonariusze, którzy nie otrzymali karty admisyjnej, trzeciego roboczego dnia przed datą zgromadzenia, o godzinie zero, czasu paryskiego, będą musieli przedstawić zaświadczenie udziałowe, wydane przez pośrednika do tego upoważnionego, zgodnie z regulaminem. Akcjonariusz, który już zagłosował na odległość, przesłał pełnomocnictwo lub zgłosił wniosek o kartę admisyjną lub zaświadczenie udziałowe nie będzie już mógł wybrać innej opcji udziału w zgromadzeniu. Jedyny formularz do głosowania korespondencyjnego i do pełnomocnictwa będzie do dyspozycji akcjonariuszy w siedzibie Spółki, w Service Direction Financière, lub w Spółce CACEIS Corporate Trust, Service Assemblées, z siedzibą przy 14 rue Rouget de Lisle, w Issy les Moulineaux (92130), o który można wnioskować zwykłym listem, faksem lub drogą elektroniczną. Każdy 17

18 wniosek będzie rozpatrzony, jeśli zostanie przesłany na co najmniej sześć dni przed datą zgromadzenia. Głosowanie korespondencyjne zostanie wzięte pod uwagę, jeśli formularze, należycie wypełnione i podpisane, dotrą do siedziby spółki lub do spółki CACEIS Corporate Trust, co najmniej na trzy dni przed datą zgromadzenia. Wnioski akcjonariuszy o wpisanie, do porządku obrad, projektów uchwał, zgodnie z ustawowymi warunkami, muszą być zaadresowane do spółki, listem poleconym z potwierdzeniem odbioru, licząc od daty otrzymania potwierdzenia na 25 dni przez zgromadzeniem. Wniosek ten musi zawierać tekst projektów uchwał, ewentualnie krótkie expose motywujące jak również zaświadczenie dotyczące wpisu na konto z minimalnym, wymaganym kapitałem. Ponadto, przypomina się, że analiza uchwał, dokonywana przez Walne Zgromadzenie, jest uzależniona od przekazania informacji przez osoby zainteresowane, najpóźniej do trzeciego dnia roboczego przed Walnym Zgromadzeniem, godzina zero (czasu paryskiego), nowego zaświadczenia o rejestracji księgowej ich papierów wartościowych, na tych samych warunkach co powyżej. Zgodnie z artykułem R Kodeksu Handlowego, każdy akcjonariusz może zadawać pytania w formie pisemnej do Zarządu, na które znajdzie odpowiedź na zgromadzeniu, licząc od niniejszej publikacji. Pytania należy adresować do spółki, do Pana Krzyzstofa TRYLINSKIEGO, Prezesa Zarządu, listem poleconym z potwierdzeniem odbioru, najpóźniej na 4 dni robocze przed walnym zgromadzeniem. Do listu należy dołączyć zaświadczenie o wpisie czy to na konto imienne spółki, czy na konto na okaziciela za pośrednictwem osoby do tego upoważnionej. Co do tego zgromadzenia, to nie ma możliwości głosowania za pomocą drogi elektronicznej, w związku z czym nie ma żadnej strony elektronicznej, o której mowa w artykule R Kodeksu Handlowego. Zgodnie z prawem, wszelka dokumentacja, która musi być przekazywana przy walnych zgromadzeniach, będzie dostępna, w ustawowych terminach, w siedzibie spółki lub na stronie internetowej spółki lub przekazana na zwykły wniosek do CACEIS Corporate Trust. Z zastrzeżeniem odwrotności, pełnomocnictwa i głosowania korespondencyjne uzyskane do pierwszego zgromadzenia pozostają w mocy na następne zgromadzenia powołane z tym samym porządkiem obrad

ZWOŁANIA ZGRMADZENIE AKCJONARIUSZY I POSIADACZY UDZIAŁÓW BELVEDERE. Zawiadomienie o posiedzeniu

ZWOŁANIA ZGRMADZENIE AKCJONARIUSZY I POSIADACZY UDZIAŁÓW BELVEDERE. Zawiadomienie o posiedzeniu 26 września 2011 Biuletyn obowiązkowych ogłoszeń prawnych Biuletyn nr 115 ZWOŁANIA ZGRMADZENIE AKCJONARIUSZY I POSIADACZY UDZIAŁÓW BELVEDERE Spółka Akcyjna z kapitałem w wysokości 6.275.216 z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

"Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia Holdings S.A. z dnia 27 marca 2002 roku

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia Holdings S.A. z dnia 27 marca 2002 roku Zarząd (dalej "Spółka") przekazuje niniejszym projekty uchwał, które zostaną przedstawione na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 27 marca 2002 roku (dalej "Zgromadzenie"). Zgodnie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA Akcjonariusz (osoba fizyczna): FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Adres zamieszkania Akcjonariusza: Ulica: Nr lokalu: Miasto: Kod pocztowy: Kontakt e-mail: Kontakt telefoniczny: IMIĘ I NAZWISKO

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R. UCHWAŁA NR 1 W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY PRZEDSTAWIONE AKCJONARIUSZOM W ZWIĄZKU Z NADZYWCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIEM, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 12 LUTEGO 2013 O GODZ.

DOKUMENTY PRZEDSTAWIONE AKCJONARIUSZOM W ZWIĄZKU Z NADZYWCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIEM, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 12 LUTEGO 2013 O GODZ. BELVEDERE Spółka akcyjna z zarządem, o kapitale 6.530.918 euro z siedzibą pod adresem: 7, quai de la Paix 30300 Beaucaire wpisana do rejestru handlowego i spółek (R.C.S.) w Nîmes pod nr 380 695 213 DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Akcjonariusz (osoba fizyczna): Pan/Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA NR NIP AKCJONARIUSZA ILOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r.

Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r. Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r. I. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MDI ENERGIA S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MDI ENERGIA S.A. Warszawa, dnia 31 maja 2016 r. RAPORT BIEŻĄCY NUMER 35/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MDI ENERGIA S.A. Zarząd Spółki MDI Energia S.A. z siedzibą w Warszawie (

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 18 września 2012 roku

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 18 września 2012 roku FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 18 września 2012 roku DANE AKCJONARIUSZA: Imię i nazwisko/ Nazwa:. Adres. Nr dowodu/

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 16 czerwca 2016 r.

PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 16 czerwca 2016 r. PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 16 czerwca 2016 r. I. projekt uchwały dotyczącej pkt 2) porządku obrad. w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego.

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego. Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego Spółka: Bumech SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia:

Bardziej szczegółowo

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 pkt 2 KSH, wybiera.. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

1. Imię i nazwisko/nazwa: PEŁNOMOCNICTWO

1. Imię i nazwisko/nazwa: PEŁNOMOCNICTWO Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie w dniu 26 kwietnia 2016 r. Informacje ogólne: Niniejszy formularz został przygotowany

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW Wind Mobile S.A. KRAKÓW PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 25 listopada 2014r. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr /2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie:

Uchwała nr /2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NETMEDIA S.A. zwołane na dzień 19 stycznia 2011 roku. Podjęte uchwały

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NETMEDIA S.A. zwołane na dzień 19 stycznia 2011 roku. Podjęte uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NETMEDIA S.A. zwołane na dzień 19 stycznia 2011 roku Podjęte uchwały UCHWAŁA nr 1 o wyborze przewodniczącego zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI W INVESTMENTS S.A. W DNIU [ ] 2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI W INVESTMENTS S.A. W DNIU [ ] 2015 R. PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI W INVESTMENTS S.A. W DNIU [ ] 2015 R. Ad. punkt 2 porządku obrad. w sprawie wyboru Przewodniczącego Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Janiną Mietz

AKT NOTARIALNY. Janiną Mietz Repertorium A numer 1314/2016 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące szesnastego (29.06.2016) roku w Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy, przy ulicy Pod Blankami pod numerem 4/2,

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 97/2016 z dnia 31.12.2016 r. Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku Uchwała nr 1 Spółki BUMECH S.A

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr 15 w sprawie zmiany Statutu Spółki 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść 15 Statutu Spółki poprzez dodanie w 15 ust. 5 w następującym brzmieniu: ---------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa Spółka Akcyjna z dnia grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa Spółka Akcyjna z dnia grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 1. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się 2. 3.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPTIMUS S.A

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPTIMUS S.A PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPTIMUS S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 03 GRUDNIA 2010 ROKU DOTYCZĄCE ZAPROPONOWANYCH NOWYCH PUNKTÓW PORZĄDKU OBRAD Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał ZWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r.

Projekty uchwał ZWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r. Projekty uchwał ZWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r. Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku niniejszym przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. w Płocku zwołane

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONICO S.A.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONICO S.A. Projekty uchwał ONICO S.A. Zarząd Spółki ONICO Spółka Akcyjna, przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółki, zwołanego na dzień 23 grudnia 2016 r.: Uchwała nr 1 z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółki Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółki Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie Ogłoszenie o zwołaniu Spółki Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie Zarząd Spółki Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje na dzień 10 września 2015 r. na godzinę 12.00 Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Akcjonariusz (osoba fizyczna): Pan/Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA NR NIP AKCJONARIUSZA ILOŚĆ

Bardziej szczegółowo

w Warszawie ( Warszawa), w Kancelarii Notarialnej Notariusza Adama Suchty przy ulicy Siennej 39 (parter), z następującym porządkiem obrad.

w Warszawie ( Warszawa), w Kancelarii Notarialnej Notariusza Adama Suchty przy ulicy Siennej 39 (parter), z następującym porządkiem obrad. PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 25 marca 2015 roku na godzinę 12.00 w Warszawie (00-121 Warszawa),

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego. Spółka: Rainbow Tours SA

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego. Spółka: Rainbow Tours SA Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego Spółka: Rainbow Tours SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Data walnego zgromadzenia:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA*

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA* FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA* Niniejszy formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki ARCUS S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE S.A. W DNIU 23 LUTEGO 2015 R.

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE S.A. W DNIU 23 LUTEGO 2015 R. TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE S.A. W DNIU 23 LUTEGO 2015 R. UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HydroPhi Technologies

Bardziej szczegółowo

Ja, niżej podpisany: (imię i nazwisko / nazwa) (nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza) w dniu o numerze

Ja, niżej podpisany: (imię i nazwisko / nazwa) (nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza) w dniu o numerze FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MEDIATEL S.A. zwołanym na dzień 4 stycznia 2016 roku DANE AKCJONARIUSZA: Imię i nazwisko / Nazwa:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GRAVITON CAPITAL S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GRAVITON CAPITAL S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ R. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GRAVITON CAPITAL S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 08.02.2016 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Wybór Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru Uchwała Nr 1 QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie QUBICGAMES S.A. działając na podstawie przepisu 409 1 k.s.h.

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NUMER w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: 1. Przewodniczącym wybrany zostaje. Uchwała wchodzi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

Bardziej szczegółowo

ZWZ EBC Solicitors S.A.

ZWZ EBC Solicitors S.A. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EBC Solicitors S.A. na dzień 30 czerwca 2015 roku [ zwołanie Zgromadzenia ] Zarząd EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 4 lok.

Bardziej szczegółowo

1 Wybiera się na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1 Wybiera się na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORMULARZ DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. z siedzibą Krakowie zwołanym na dzień 29 sierpnia 2017 r. Dane akcjonariusza: Imię i Nazwisko/Nazwa: Adres zamieszkania/siedziba:

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY [1] Dnia roku (..-..-. r.) w Kancelarii Notarialnej w., przy ulicy (..), przed notariuszem stawili się: ------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Akcjonariusz/ka* spółki pod firmą:

Akcjonariusz/ka* spółki pod firmą: Ja/działając w imieniu* (imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza Mocodawcy) Adres zamieszkania / siedziba: PESEL/REGON/KRS*: Akcjonariusz/ka* spółki pod firmą: GOBARTO SA z/s w Warszawie ul. Kłobucka 25, 02-699

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AB S.A. WE WROCŁAWIU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 14 GRUDNIA 2011 R.

PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AB S.A. WE WROCŁAWIU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 14 GRUDNIA 2011 R. PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AB S.A. WE WROCŁAWIU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 14 GRUDNIA 2011 R. Imię i nazwisko/ Firma* Akcjonariusza Adres/Siedziba* Nr dokumentu tożsamości/

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PROCHEM S.A.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PROCHEM S.A. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PROCHEM S.A. Zarząd PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 44 C, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY VIVID GAMES S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY VIVID GAMES S.A. PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY VIVID GAMES S.A. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr 1 z dnia 19 kwietnia 2017 r. Ja, niżej podpisany Akcjonariusz: Imię nazwisko lub nazwa; adres zamieszkania/siedziby akcjonariusza Numer identyfikacyjny (w przypadku osób fizycznych PESEL, w przypadku innych akcjonariuszy REGON) Ilość

Bardziej szczegółowo

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZABRZU O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd spółki pod firmą Zakłady Urządzeń

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR [ ] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA [ ] 2014 ROKU. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR [ ] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA [ ] 2014 ROKU. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [ ]. w sprawie: przyjęcia

Bardziej szczegółowo

BIOTON S.A. ( Spółka) przekazuje treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu r.

BIOTON S.A. ( Spółka) przekazuje treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu r. BIOTON S.A. ( Spółka) przekazuje treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 03.12.2012 r. Do punktu 4 porządku obrad: UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r.

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r. Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r. Uchwała nr 1 z dnia 16 grudnia 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ALIOR BANKU S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 LISTOPADA 2013 R.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ALIOR BANKU S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 LISTOPADA 2013 R. FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ALIOR BANKU S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 LISTOPADA 2013 R. Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1 ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A. podjęta w dniu 30 czerwca 2014 roku w siedzibie Spółki przy ul.

UCHWAŁA Nr 1 ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A. podjęta w dniu 30 czerwca 2014 roku w siedzibie Spółki przy ul. UCHWAŁA Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 30 czerwca 2014 roku Stosownie do 0 ust. 1 zd. 2 Statutu BIOGENED

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie po uzupełnieniu dokonanym na wniosek akcjonariusza

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie po uzupełnieniu dokonanym na wniosek akcjonariusza Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie po uzupełnieniu dokonanym na wniosek akcjonariusza Zarząd Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PLAST-BOX" S.A. (Spółka) przekazuje treść projektów uchwał,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Akcjonariusz (osoba fizyczna): FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Pan /Pani* IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA NR NIP

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 z dnia 16 października 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A.

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A. Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014 Spółka: Temat: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Wtelnie (Spółka) przekazuje

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie CALATRAVA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić tajność głosowania

Bardziej szczegółowo

GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2015 R.

GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2015 R. GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2015 R. UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Akcjonariusz: (imię i nazwisko / nazwa (firma) akcjonariusza lub imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielania pełnomocnictwa w jego imieniu)

Bardziej szczegółowo

Pan Mariusz Zawada przyjął wybór na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Pan Mariusz Zawada przyjął wybór na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MACRO GAMES S.A. (zwanej

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie zwołanego na dzień 23 kwietnia 2012 r.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie zwołanego na dzień 23 kwietnia 2012 r. Projekty uchwał Akcjonariuszy Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie zwołanego na dzień 23 kwietnia 2012 r. I. Projekt uchwały dotyczącej pkt 3 porządku obrad Uchwała numer 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. z dnia 29 lutego 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

Uchwała Nr.. z dnia 29 lutego 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu Uchwała Nr.. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana.. ------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ. do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

FORMULARZ. do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Niniejszy formularz sporządzono stosownie do wymogów art. 402 3 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych celem umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika

Bardziej szczegółowo

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Colian Holding spółka akcyjna z siedzibą w Opatówku, zwołanym na dzień 29 czerwca 2015 r.

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Colian Holding spółka akcyjna z siedzibą w Opatówku, zwołanym na dzień 29 czerwca 2015 r. FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Colian Holding spółka akcyjna z siedzibą w Opatówku, zwołanym na dzień 29 czerwca 2015 r. Stosowanie niniejszego

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. Projekty uchwał HAWE S.A. Projekty uchwał Hawe S.A. zwołanego na dzień 18 września 2012r. Uchwała Nr [ ] w sprawie: wyboru Przewodniczącego Wspólników. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Amica Wronki S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Amica Wronki S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Amica Wronki S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Data walnego zgromadzenia: 4 czerwca 2014 roku Liczba głosów, którymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

UCHWAŁA NR 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu: UCHWAŁA NR 4 Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu 17.02.2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Altus TFI SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Altus TFI SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Altus TFI SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 16 października 2015 roku Liczba głosów, którymi

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku Projekty uchwał CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku Uchwała nr 1/2012 w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 [Wybór Przewodniczącego] Walne Zgromadzenie postanawia wybrać

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr z dnia 27 listopada 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie

Uchwała nr z dnia 27 listopada 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisu art. 409 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Pan -a/-ią. Uchwała wchodzi w życie z chwilą

Bardziej szczegółowo

(miejscowość, data) Imię i nazwisko/nazwa.. Imię i nazwisko/nazwa. Adres. Adres. PESEL/nr rejestru. PESEL/nr rejestru. (podpis akcjonariusza)

(miejscowość, data) Imię i nazwisko/nazwa.. Imię i nazwisko/nazwa. Adres. Adres. PESEL/nr rejestru. PESEL/nr rejestru. (podpis akcjonariusza) Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 16 września

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego. Spółka: Rainbow Tours SA

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego. Spółka: Rainbow Tours SA Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego Spółka: Rainbow Tours SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje. 2. Wejście w życie. UCHWAŁA nr 2

1. Wybór Przewodniczącego. Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje. 2. Wejście w życie. UCHWAŁA nr 2 UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU w dniu 19 lipca 2011 roku

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU w dniu 19 lipca 2011 roku FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU w dniu 19 lipca 2011 roku Pełnomocnik: Imię i Nazwisko/Firma:... Adres:... PESEL/NIP:... Nr dowodu

Bardziej szczegółowo

Formularz pozwalający na wykonywanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAX-NET S.A. prawa głosu przez pełnomocnika

Formularz pozwalający na wykonywanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAX-NET S.A. prawa głosu przez pełnomocnika Ja, niżej podpisany Akcjonariusz: Imię nazwisko lub nazwa; adres zamieszkania/siedziby akcjonariusza 1 Numer identyfikacyjny (w przypadku osób fizycznych PESEL, w przypadku innych akcjonariuszy REGON)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A. w dniu 11 czerwca 2015 roku

PROJEKT UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A. w dniu 11 czerwca 2015 roku PROJEKT UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A. w dniu 11 czerwca 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA. Pan /Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. Ulica. Nr lokalu. Miasto: Kod pocztowy: Kontakt

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA. Pan /Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. Ulica. Nr lokalu. Miasto: Kod pocztowy: Kontakt Akcjonariusz (osoba fizyczna): FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Pan /Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA NR NIP AKCJONARIUSZA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI JUJUBEE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH PLANOWANEGO NA DZIEŃ 11 maja 2017 R.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI JUJUBEE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH PLANOWANEGO NA DZIEŃ 11 maja 2017 R. PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI JUJUBEE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH PLANOWANEGO NA DZIEŃ 11 maja 2017 R. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software SA zwołane na dzień 24 lutego 2015 r. Wzór pełnomocnictwa. Adres:...

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software SA zwołane na dzień 24 lutego 2015 r. Wzór pełnomocnictwa. Adres:... Wzór pełnomocnictwa Dane Akcjonariusza : Imię i nazwisko/ Nazwa:.. Adres:.... Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:.. Ja, niżej podpisany... (imię i nazwisko/ nazwa) uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie. z dnia roku

PROJEKTY UCHWAŁ. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie. z dnia roku PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 z dnia 2016 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank S.A. zwołanego na dzień 22 października 2014 r.

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank S.A. zwołanego na dzień 22 października 2014 r. Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Alior Bank S.A. zwołanego na dzień 22 października 2014 r. do pkt 2 porządku obrad Uchwała Nr 1/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

1. Walne Zgromadzenie ustala nowe parametry Programu Motywacyjnego, który ma być

1. Walne Zgromadzenie ustala nowe parametry Programu Motywacyjnego, który ma być Uchwała Nr 03/NWZA/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 14/ZWZA/2008 z dnia 26.06.2008 roku 1. Walne

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. AC S.A. ( Spółka ) z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. AC S.A. ( Spółka ) z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Na podstawie 2 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia AC Spółki Akcyjnej, Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki powołuje

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Walnego Zgromadzenia Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA z siedzibą w Warszawie. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała nr Walnego Zgromadzenia Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA z siedzibą w Warszawie. w sprawie przyjęcia porządku obrad Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza INVESTcon GROUP S.A. w związku z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego na podstawie art. 400 k.s.h. w związku z 12 ust. 5 Statutu IPO Doradztwo Strategiczne S.A.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A.

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 15 MAJA 2017R. w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia UCHWAŁA numer 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pani Justyny LEŃCZUK. -------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostaje wybrany (-a) Pan / Pani

PROJEKTY UCHWAŁ. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostaje wybrany (-a) Pan / Pani PROJEKTY UCHWAŁ Zarząd spółki pod firmą, przy ulicy Rembielińskiej 20 lok. 318, 03-352 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426498, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402 3 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał ZWZ INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r.

Projekty uchwał ZWZ INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r. Projekty uchwał ZWZ INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r. Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku niniejszym przekazuje projektu uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (dla osób fizycznych)

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (dla osób fizycznych) FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (dla osób fizycznych) I. OBJAŚNIENIA Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402 3 Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez Stosownie do art. 402 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, ze zm., zwanej dalej: KSH)

Bardziej szczegółowo

PORZĄDEK OBRAD WYNIKAJĄCY Z KOMPETENCJI ZWYKŁEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

PORZĄDEK OBRAD WYNIKAJĄCY Z KOMPETENCJI ZWYKŁEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BELVEDERE Spółka Akcyjna z Zarządem kapitał: 6.479.806 euro siedziba: 7 Quai de la Paix 30300 BEAUCAIRE wpisana do Rejestru Handlowego i Spółek (RCS) w NIMES pod nr: 380 695 213 ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art.409 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 ust.1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EMPORIUM S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EMPORIUM S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: Projekty uchwał Emporium Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, zwołanego na dzień 27 grudnia 2012r. w Warszawie przy ul. Kopernika 30, Centrum Konferencyjne KOPERNIKA Uchwała Numer 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko / firma, nazwa i numer z właściwego rejestru) ... (adres / siedziba, nr telefonu*) PEŁNOMOCNICTWO

... (imię i nazwisko / firma, nazwa i numer z właściwego rejestru) ... (adres / siedziba, nr telefonu*) PEŁNOMOCNICTWO dnia.. (imię i nazwisko / firma, nazwa i numer z właściwego rejestru).. (adres / siedziba, nr telefonu*) PEŁNOMOCNICTWO Niniejszym udzielam pełnomocnictwa dla:........ legitymującej / go się...... seria...

Bardziej szczegółowo

Zmiany w statucie Spółki: W Statucie Spółki proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

Zmiany w statucie Spółki: W Statucie Spółki proponuje się wprowadzenie następujących zmian: Zarząd Spółki Mewa S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje na dzień 3 sierpnia 2015 r. na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej ZWZ lub Zgromadzenie ), które odbędzie się w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO GŁOSOWANIA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SYMBIO Polska S.A. zwołanym na dzień 26 stycznia 2016r.

INSTRUKCJA DO GŁOSOWANIA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SYMBIO Polska S.A. zwołanym na dzień 26 stycznia 2016r. INSTRUKCJA DO GŁOSOWANIA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SYMBIO Polska S.A. zwołanym na dzień 26 stycznia 2016r. Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko / Firma akcjonariusza:...... Adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 409 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Pana/-ią. strona " 1 z " 21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gant Development S.A. w upadłości układowej w dniu 22 lipca 2014r.

PROJEKTY UCHWAŁ na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gant Development S.A. w upadłości układowej w dniu 22 lipca 2014r. PROJEKTY UCHWAŁ na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gant Development S.A. w upadłości układowej w dniu 22 lipca 2014r. UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

Bardziej szczegółowo