Programy motywacyjne akcyjne, opcyjne, gotówkowe. Aspekty praktyczne 6 lutego 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programy motywacyjne akcyjne, opcyjne, gotówkowe. Aspekty praktyczne 6 lutego 2014"

Transkrypt

1 Programy motywacyjne akcyjne, opcyjne, gotówkowe. 6 lutego 2014 Warszawa Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79 Zapraszamy do udziału w seminarium organizowanym przez firmę PwC "Programy motywacyjne akcyjne, opcyjne, gotówkowe. Patroni seminarium

2 Programy motywacyjne akcyjne, opcyjne, gotówkowe. Cel seminarium: Omówienie praktycznych aspektów związanych z funkcjonowaniem programów motywacyjnych opartych o akcje, opcje oraz inne instrumenty finansowe (w tym programów gotówkowych), począwszy od aspektów motywacyjnych i komunikacyjnych poprzez podatkowe i prawne, skończywszy na księgowych. Swoją wiedzą w tym zakresie będą dzielić się z Państwem nie tylko specjaliści PwC, ale także przedstawiciele firm, w których działają takie programy. Przedmiotem zainteresowania będą w szczególności programy opcji na akcje (w tym również opcji menedżerskich), programy nabycia akcji, programy akcji restrykcyjnych oraz prawa do ekwiwalentu za wzrost wartości akcji (stock appreciation rights). Przybliżymy Państwu również temat programów gotówkowych opartych na wskaźnikach finansowych spółek. Omawiać będziemy zarówno programy polskie, w których pracownicy nabywają instrumenty spółek polskich, jak i zagraniczne, w których oferowane są instrumenty zagranicznych spółek-matek. Swobodna dyskusja ze specjalistami z PwC zajmującymi się na co dzień doradztwem w zakresie ww. programów motywacyjnych w Polsce. Zakres tematyczny seminarium: Ogólne informacje o programach akcyjnych, opcyjnych i gotówkowych (Jak programy te działają w Polsce i na świecie? Na czym polegają programy akcyjne, opcyjne, gotówkowe i jakie są ich rodzaje oraz korzyści z wprowadzenia?) Rola motywacyjna programów akcyjnych, opcyjnych i gotówkowych oraz strategie komunikowania ich pracownikom (Jak zachęcić pracowników do uczestnictwa w programach? Jak motywować pracowników za pomocą takich programów? Jak efektywnie przekazywać im informacje o programie?) Aspekty podatkowe i ubezpieczeniowe programów akcyjnych, opcyjnych i gotówkowych (Czy dochody uzyskiwane w ramach programów są opodatkowane oraz czy podlegają składkom na ubezpieczenia społeczne? Jeśli tak, czy spółka ma obowiązki płatnika? Czy można ich uniknąć? Jak zoptymalizować dokonywane w ich ramach wypłaty? Jakie jest obecne stanowisko organów podatkowych oraz sądów w zakresie opodatkowania programów? Jakie są konsekwencje tych programów w zakresie PIT, CIT i VAT?) Aspekty prawne programów akcyjnych, opcyjnych i gotówkowych (Jakie przepisy prawa będą miały zastosowanie do programów akcyjnych, opcyjnych i gotówkowych? Jakie są wymogi prawne, które należy spełnić, aby w spółce wprowadzić tego typu programy? Jak uczestnictwo w programach przekłada się na relacje pracownik-pracodawca?) Wycena i ujęcie księgowe programów akcyjnych, opcyjnych i gotówkowych (Jak wycenia się opcje na akcje? Jak opcje, akcje i inne instrumenty finansowe należy ujmować w księgach?) Studium przypadku dyskusje w grupach: Do wyboru: a) Studium przypadku nr 1 Etapy wprowadzania i funkcjonowania programów motywacyjnych Zadanie będzie przeprowadzone w oparciu o przykładowy program akcyjny i będzie miało na celu odpowiedź na następujące pytania: Jakie kolejno etapy należy uwzględnić od fazy projektowania aż do zakończenia programu? Na co należy zwrócić uwagę na poszczególnych etapach programu (aspekty prawne, podatkowe, księgowe, komunikacyjne)? Skąd czerpać informacje i gdzie można uzyskać pomoc? b) Studium przypadku nr 2 Komunikacja i motywowanie za pomocą programów akcyjnych, opcyjnych i gotówkowych Zadanie będzie polegało na wyborze optymalnych programów dla (i) kadry menedżerskiej i (ii) pracowników oraz dobranie do tych programów odpowiednich strategii komunikacyjnych i motywacyjnych.

3 Programy motywacyjne akcyjne, opcyjne, gotówkowe. Informacje organizacyjne: Termin: 6 lutego 2014 r. Czas trwania: Miejsce: Hotel Marriott, Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/79 Zaproszenie skierowane jest do: właścicieli przedsiębiorstw, prezesów i członków zarządów, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, dyrektorów działów HR i osób odpowiedzialnych za rozliczenia Koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi 650 PLN + VAT, a każdej kolejnej z tej samej firmy 500 PLN + VAT. Dla firm członkowskich Konfederacji Lewiatan oraz Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami przewidziany jest dodatkowy 10% rabat (prosimy o informację przy zgłaszaniu uczestnictwa). W celu zarejestrowania uczestnictwa w seminarium, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, termin przyjmowania zgłoszeń upływa 3 lutego 2014 r. Szczegółowy program seminarium: 09:30 09:45 Otwarcie seminarium - Katarzyna Serwińska (PwC) 09:45 10:00 Akcjonariat pracowniczy w Polsce i na świecie Prezentacja tematu: Ryszard Petru (PwC) 10:00 10:30 Rodzaje programów motywacyjnych i korzyści z ich wprowadzenia Prezentacja tematu: Sylwia Janek (PwC) 10:30 11:30 Motywowanie za pomocą programów oraz komunikacja programów pracownikom Prezentacja tematu: Artur Kaźmierczak (PwC) : emisja filmu przedstawiającego wdrożenie i funkcjonowanie programu w spółce Auchan Polska 11:30 11:45 Przerwa na kawę 11:45 13:30 Aspekty podatkowe i ubezpieczeniowe programów motywacyjnych Prezentacja tematu (PwC): Tomasz Barańczyk, Tomasz Pabiański, Joanna Narkiewicz-Tarłowska Dyskusja wśród uczestników wymiana doświadczeń 13:30 14:15 Przerwa na obiad 14:15 15:15 Uwarunkowania prawne programów motywacyjnych Prezentacja tematu: Monika Sojda-Gerwatowska, Mateusz Ordyk (PwC) : mec. Jacek Konarski (Lafarge) Dyskusja wśród uczestników wymiana doświadczeń 15:15 16:00 Wycena i ujęcie księgowe programów motywacyjnych Prezentacja tematu: Tomasz Konieczny (PwC) 16:00 16:15 Przerwa na kawę 16:15 16:45 Studium przypadków - dyskusja w grupach Do wyboru: Studium przypadku nr 1: Etapy wprowadzania i funkcjonowania programów motywacyjnych Studium przypadku nr 2: Komunikacja i motywowanie za pomocą programów motywacyjnych 16: Dyskusja na zakończenie seminarium W celu zarejestrowania uczestnictwa prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie taxonline.pl/seminaria. Potwierdzenie udziału w seminarium zostanie przesłane na wskazany w formularzu adres na 5 dni roboczych przed datą spotkania. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Marią Hankałą-Woropińską (22)

4 Programy motywacyjne akcyjne, opcyjne, gotówkowe. Prelegenci Ryszard Petru Partner PwC w Polsce. Tomasz Barańczyk Partner Zarządzający Działem prawnopodatkowym PwC. Licencjonowany doradca podatkowy. W latach pracował w bankach komercyjnych takich jak BPH, BRE, PKO BP, gdzie zajmował stanowisko głównego ekonomisty i dyrektora zarządzającego. Oprócz analiz makro zajmował się m.in. analizą poszczególnych sektorów gospodarczych, brał udział w projektach strategicznych banków. Był odpowiedzialny m.in. za przeprowadzenie transakcji sprzedaży zależnych podmiotów, jak i reorganizacji struktur. Odpowiadał również za dział relacji inwestorskich, w tym opracowanie i prezentacje wyników w banku oraz prowadzenie projektów strategicznych w tym zakresie. W latach pracował jako ekonomista ds. Polski i Węgier w Banku Światowym. Doradzał m.in. w zagadnieniach związanych z reformami emerytalnymi i finansami publicznymi w krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Centralnej. Członek Honorowy Giełdy Papierów Wartościowych, Izby Domów Maklerskich, Związku Maklerów i Doradców. W latach był doradcą Leszka Balcerowicza, Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Finansów. Zajmował się głównie reformą emerytalną i tworzeniem nowego systemu emerytalnego. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, felietonistą Rzeczpospolitej oraz Dziennika Gazety Prawnej oraz przewodniczącym Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Specjalizuje się w realizowaniu projektów optymalizacji pozycji podatkowej firm funkcjonujących w różnych sektorach gospodarki, w tym w sektorze chemicznym, naftowym i gazowym oraz transporcie, logistyce i sektorze publicznym. Kierował zespołami, których celem była weryfikacja istniejących struktur biznesowych klientów i zapewnienie im wszechstronnej pomocy w przygotowaniu, a następnie realizacji rozwiązań korzystnych z punktu widzenia prawa podatkowego. Uczestnik wielu konferencji, zarówno krajowych, jak zagranicznych, podczas których poruszane były specyficzne kwestie podatkowe, odnoszące się do podmiotów funkcjonujących w poszczególnych sektorach gospodarki. Autor licznych artykułów o tematyce podatkowej, publikowanych w prasie branżowej. Tomasz Konieczny Partner w dziale audytu i usług doradczych. Biegły rewident według przepisów brytyjskich (ACCA) i polskich (KIBR). Nadzoruje Grupę ds. Rynków Kapitałowych w Europie Centralnej działającą w ramach działu audytu obejmującą grupę specjalistów zajmujących się problematyką pozyskania funduszy na rynkach regulowanych. Tomasz ma szerokie doświadczenie w zarządzaniu badaniami sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi przepisami, Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Amerykańskimi Standardami Rachunkowości (US GAAP) oraz Brytyjskimi Standardami Rachunkowości (UK GAAP). Jego doświadczenie obejmuje również opracowanie części prospektów emisyjnych zawierających dane finansowe dla spółek notowanych bądź ubiegających się o notowanie na londyńskiej, warszawskiej oraz innych Giełdach Papierów Wartościowych Tomasz jest członkiem Globalnej Grupy ds. Rynków Kapitałowych oraz nadzoruje grupę specjalistów ds. rynków kapitałowych w ramach działu audytu w Europie Centralnej. PwC

5 Programy motywacyjne akcyjne, opcyjne, gotówkowe. Artur Kaźmierczak Prelegenci Katarzyna Serwińska Partner w Dziale prawno-podatkowym. Dyrektor w Dziale prawno-podatkowym. Licencjonowany doradca podatkowy. Artur Kaźmierczak jest Partnerem w PwC, szefem zespołu HR Consulting. Posiada blisko 20-letnie doświadczenie w projektach z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim, w projektowaniu struktur organizacyjnych, wypracowywaniu strategii oraz w zarządzaniu zmianą. Nadzorował liczne projekty z zakresu zarządzania efektywnością pracowników, modelowania kompetencji i rozwoju pracowników. Artur jest w PwC liderem na Europę Środkowo- Wschodnią w zakresie doradztwa wynagrodzeniowego dla kadry zarządzającej oraz regulacji wynagrodzeniowych w instytucjach finansowych. Jest członkiem Rady Programowej Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, a także autorem kilkudziesięciu publikacji i wystąpień z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Posiada duże doświadczenie w sektorze finansowym, ubezpieczeniowym, telekomunikacyjnym oraz energetycznym. Joanna Narkiewicz-Tarłowska Starszy Menedżer w Dziale prawno - podatkowym. Licencjonowany doradca podatkowy. Zarządza zespołem specjalistów w zakresie podatków pracowniczych i doradztwa HR. Członek zespołu specjalizującego się w doradztwie na temat pracowniczych programów akcyjnych. Ekspert w zakresie opodatkowania osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się doradztwem w zakresie optymalizacji oraz planowania podatkowego i ubezpieczeniowego dla osób fizycznych a także projektowaniem struktur zatrudnienia i wynagradzania pracowników i kadry zarządzającej w zakresie ich konsekwencji podatkowych i ubezpieczeniowych. Doradza firmom przy planowaniu międzynarodowych transferów pracowników w aspekcie polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego oraz ubezpieczeń społecznych w Polsce i Unii Europejskiej. Uczestniczy w projektowaniu firmowych polityk oddelegowań. Prowadzi szkolenia dotyczące zagadnień podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych w aspekcie polskim oraz międzynarodowym. Jest współautorką serii artykułów dotyczących międzynarodowego delegowania kadr publikowanych w Personelu i Zarządzanie. Doradza w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się opodatkowaniem międzynarodowych transferów pracowników. Zajmuje się także optymalizacją podatkową w zakresie projektowania struktur zatrudnienia i wynagradzania kadry zarządzającej i pracowników. Specjalizuje się w pracowniczych programach akcyjnych i kieruje zespołem zajmującym się strukturyzowaniem takich programów w aspekcie PIT i ZUS. Prowadzi liczne szkolenia dotyczące zagadnień podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych. Tomasz Pabiański Starszy Menedżer w Dziale prawnopodatkowym. Posiada ponad sześcioletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym. Specjalizuje się w doradztwie, z zakresu podatków pośrednich, dla podmiotów z sektora publicznego. Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego (VAT). Współautorka książki pt. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Komentarz, Wyd. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. oraz elektronicznego komentarza pt. PIT. Komentarz praktyczny, Wyd. C.H. Beck. PwC

6 Programy motywacyjne akcyjne, opcyjne, gotówkowe. Prelegenci Monika Sojda-Gerwatowska Counsel w kancelarii PwC Legal. Radca prawny. Sylwia Janek Starszy Konsultant w Dziale prawnopodatkowym PwC. Licencjonowany doradca podatkowy. Monika Sojda-Gerwatowska jest radcą prawnym w PwC Legal. Specjalizuje się prawie pracy. Monika posiada ponad 10 letnie doświadczenie w zakresie doradztwa we wszystkich dziedzinach związanych z zatrudnieniem. Monika brała udział w licznych procesach restrukturyzacyjnych, w tym przy transferach pracowników i zwolnieniach grupowych. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie prywatyzacji firm należących do Skarbu Państwa, gdzie negocjowała pakiety socjalne ze związkami zawodowymi. Monika reprezentowała swoich klientów w ramach negocjacji w indywidualnych postępowaniach z zakresu prawa pracy oraz doradzała w sporach zbiorowych. Monika brała udział m.in. we wdrożeniu programów akcyjnych w 4 polskich bankach giełdowych w związku z implementacją dyrektywy CRD III oraz doradzała przy implementacji krajowych i zagranicznych programów pracowniczych opartych na akcjach. Specjalizuje się w różnych aspektach związanych z opodatkowaniem osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, w szczególności doradztwie w zakresie międzynarodowego planowania podatkowego i wprowadzaniem efektywnych podatkowo struktur wynagradzania dla zagranicznych i krajowych osób fizycznych. W swojej praktyce zajmuje się również kwestiami podatkowymi szeroko rozumianych pracowniczych programów akcyjnych. Autorka licznych artykułów prasowych, m.in. w Rzeczpospolitej i Dzienniku Gazecie Prawnej. Wielokrotnie prowadziła szkolenia w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych. Współautorka elektronicznego komentarza pt. PIT. Komentarz praktyczny, Wyd. C.H. Beck. Mateusz Ordyk Senior Associate w kancelarii PwC Legal. Radca prawny. Mateusz posiada rozległe doświadczenie w projektach związanych z pozyskiwaniem kapitału (oferty publiczne, finansowanie dłużne), jak również w doradztwie transakcyjnym związanym z rynkiem kapitałowym (fuzje i przejęcia). Doradza także w aspektach regulacyjnych związanych z działalnością banków, domów maklerskich, zakładów ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem działalności transgranicznej. Mateusz jest radcą prawnym. Ukończył wydział prawa, podyplomowe studia z zakresu giełdy i rynków finansowych oraz podyplomowe studia europejskiego prawa spółek na SGH. Przed przystąpieniem do PwC Legal współpracował m.in. przez 5 lat z jedną z największych kancelarii w Polsce, a wcześniej przez 4 lata pracował w instytucjach finansowych sektora bankowego. PwC

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego 1. Zasady oraz zakres stosowania ładu korporacyjnego Bank BPH stosuje się do zasad

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

Profil firmy. We do it practically. www.rewit.com.pl

Profil firmy. We do it practically. www.rewit.com.pl Profil firmy www.rewit.com.pl SPIS treści FIRMA RANKING I NASZA POZYCJA KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PODEJŚCIE procesowe do problemu Usługi optymalizacyjne Usługi KSIĘGOWE I PODATKOWE KOMUNIKACJA I DOŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

dla firm, które chcą zyskać moc

dla firm, które chcą zyskać moc KONFERENCJA dla firm, które chcą zyskać moc 12 maja 2015 r., Warszawa, Hotel Sheraton salon A Wszystko co przedsiębiorcy, firmy szkoleniowe i doradcze muszą wiedzieć o pozyskiwaniu środków z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa Ład korporacyjny w Polsce i w Europie stan obecny i perspektywy - konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa PANELIŚCI JACEK BĄK Rechtsanwalt (niemiecki

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku. PROSPEKT EMISYJNY BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie 41-506 Chorzów, ul. Gałeczki 61 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.bpsc.com.pl przygotowany w

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE KURSY Akademia księgowości - kurs od podstaw do samodzielnego księgowego s. 4 Akademia głównego księgowego - kurs dla

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku usług płatniczych nowe wyzwania i obowiązki

Rozwój rynku usług płatniczych nowe wyzwania i obowiązki Rozwój rynku Główne zagadnienia Rynek w kontekście zmian regulacyjnych-dyrektywa PSD II Biorąc u w wars dział z tatach otrzym punktó ają Państwo1 w sz 3 do prz koleniowych edstaw ienia Krajow e Radców

Bardziej szczegółowo

DOWIEDZ SIĘ: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU W GRONIE PRELEGENTÓW:

DOWIEDZ SIĘ: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU W GRONIE PRELEGENTÓW: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU DOWIEDZ SIĘ: jak wygląda rynek gazu na dojrzałych i zliberalizowanych rynkach europejskich co się stanie po zniesieniu taryf

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Warszawa marzec 2014 roku BIAŁA KSIĘGA PRYWATYZACJI PKP CARGO S.A. Strona 1 z 226

Warszawa marzec 2014 roku BIAŁA KSIĘGA PRYWATYZACJI PKP CARGO S.A. Strona 1 z 226 BIAŁA KSIĘGA PRYWATYZACJI PKP CARGO S.A. Warszawa marzec 2014 roku Strona 1 z 226 Strona 2 z 226 WSTĘP Niniejsza Biała Księga zawiera syntetyczny opis przebiegu prywatyzacji PKP CARGO S.A. ( PKP CARGO,

Bardziej szczegółowo

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy IX KONGRES 6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy Szanowny Uczestniku,,,O business intelligence powiedziano już wszystko"?! To prawda Masz za sobą lata praktyki w biznesie. Podnosisz kompetencje na

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Warszawa Maj, 2015 r. SYLWETKI KANDYDATÓW. Wybory do Rady Członków ACCA Polska 2015r.

Warszawa Maj, 2015 r. SYLWETKI KANDYDATÓW. Wybory do Rady Członków ACCA Polska 2015r. Warszawa Maj, 2015 r. SYLWETKI KANDYDATÓW Wybory do Rady Członków ACCA Polska 2015r. Sylwetki kandydatów (1/2) Jarosław R. Bilbin Aleksandra Friedel Dariusz Gafka Weronika Jachniewicz Agnieszka Jurczak

Bardziej szczegółowo

Integralny element długookresowej strategii

Integralny element długookresowej strategii 22 Integralny element długookresowej strategii Rok 2014 był bardzo dobry dla przedsiębiorstw działających w branży outsourcingu. Wyraźnie wzrosło zarówno zainteresowanie usługami, jak i zaufanie do firm,

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI:

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: Informacje o Banku i świadczonych usługach inwestycyjnych... 2 Zasady kwalifikacji Klientów... 4 Zakres przekazywanych

Bardziej szczegółowo

1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI

1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI CZĘŚĆ I. PODSUMOWANIE 1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI Ze względu na charakter i zakres

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C PROSPEKT EMISYJNY Arctic Paper S.A. (spółka prawa handlowego z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000306944) Oferta Publiczna 10.850.000

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii

Bardziej szczegółowo

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu PROSPEKT EMISYJNY BRASTER S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Szeligach w Polsce i adresem przy ul. Cichy Ogród 7 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 405201)

Bardziej szczegółowo

RISK FORUM - V EDYCJA KRYZYS, RYZYKO I CO DALEJ? 20 marzec 2013 r, Warszawa, Hotel Marriott PROGRAM

RISK FORUM - V EDYCJA KRYZYS, RYZYKO I CO DALEJ? 20 marzec 2013 r, Warszawa, Hotel Marriott PROGRAM PROGRAM Część Ogólna 9:00-9:30 Rejestracja gości i bufet kawowy 9:30-10:00 Powitanie wprowadzenie do tematyki Konferencji - Teresa Grabowska Moderator StatConsulting, Arkadiusz Ziemba - Prognozy rozwoju

Bardziej szczegółowo

Grupa o2 S.A. Oferujący. Data Prospektu 17 lipca 2012 r. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Ul. Wspólna 47/49 00-684 Warszawa

Grupa o2 S.A. Oferujący. Data Prospektu 17 lipca 2012 r. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Ul. Wspólna 47/49 00-684 Warszawa Grupa o2 S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jutrzenki 177, 02-231 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407130) Oferta

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kiełpinie, ul. Ogrodowa 27/29 www.wittchen.com Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną do 384.800 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo