ECL Portal. Standardowe rozwiązanie SCADA dla regulatora ECL Comfort 310. Arkusz informacyjny. Opis

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ECL Portal. Standardowe rozwiązanie SCADA dla regulatora ECL Comfort 310. Arkusz informacyjny. Opis"

Transkrypt

1 Standardowe rozwiązanie SCADA da reguatora ECL Comfort 310 Opis jest skutecznym, gotowym do pracy narzędziem SCADA (Supervisory Contro and Data Acquisition, sterowanie urządzeniami automatyki przemysłowej i zbieranie danych o ich funkcjonowaniu) przeznaczonym da użytkowników profesjonanych, takich jak pracownicy serwisowi zakładów dystrybucji energii ciepnej. Narzędzie to umożiwia zdaną obsługę, uruchamianie, monitorowanie i sterowanie. Pozwaa ono podnieść poziom obsługi i/ub obniżyć koszty serwisowania. Profesjonani użytkownicy mają dostęp do infoinii, która zapewnia wsparcie okane, czyi pomoc w zakresie np. niedziałających poprawnie funkcji systemu czy apikacji na smartfony, w zakresie rozwiązywania probemów związanych z podłączeniem reguatora ECL Comfort 310 do Internetu i systemu, bądź do uzyskania wyjaśnień odnośnie funkcji reguatora ECL Comfort 310 i systemu. Wsparcie to nie obejmuje jednak doradztwa w zakresie pracy konkretnych układów, ich optymaizacji itp. System jest ponadto wartościowym narzędziem da prywatnych odbiorców ciepła podłączonych do sieci dystrybucji energii ciepnej, umożiwiającym monitorowanie zużycia energii oraz reguację ustawień temperatury. Prywatni użytkownicy końcowi nie mają dostępu do wsparcia za pośrednictwem infoinii, natomiast zachęcamy ich do korzystania z dokumentacji dostępnej w Internecie. Dzięki przyjaznemu interfejsowi graficznemu prezentującemu dane zużycia energii, temperatury i natężenia przepływu użytkownik ma większą świadomość w zakresie zużycia energii i może je ograniczać. Dostęp do zarządzania układem grzewczym możiwy jest za pośrednictwem aptopów ub smartfonów, praktycznie z każdego miejsca i w każdej chwii, co pozwaa podnieść poziom obsługi i skrócić czas reakcji na aarmy. DEN-SMT/PL VD.HX.C1.49 Danfoss 04/2013 1

2 Kuczowe cechy: Konta użytkowników Każdy użytkownik posiada konto użytkownika oraz dane do ogowania. Prywatni użytkownicy końcowi mogą utworzyć konto użytkownika i uzyskać dostęp do podstawowych funkcji systemu. Opłata icencyjna pobierana jest jednorazowo. Użytkownicy profesjonani mogą utworzyć konto użytkownika i uzyskać dostęp do wszystkich funkcji systemu, również tych zaawansowanych. Pobierana jest roczna opłata icencyjna. Przegąd apikacji Apikacja wybrana za pośrednictwem reguatora ECL Comfort 310 jest automatycznie wskazywana na głównym ekranie systemu. Wszystkie reguatory ECL Comfort 310, do których użytkownik ma dostęp, są widoczne w ewym paneu, co ułatwia nawigację. Na ekranie wyświetane są bieżące wartości wskazań czujników oraz ustawienia referencyjne. Symboe pomp i zaworów są automatycznie uaktuaniane i odzwierciedają bieżący stan pracy (włączone/wyłączone, otwarte/zamknięte). Z menu ECL Edit (Edycja ECL) można wybrać konkretny wariant apikacji. Rejestracja danych Wartości wskazań pochodzące z maksymanie 14 czujników wykorzystywanych przez apikację, np. dotyczące temperatury i ciśnienia, są rejestrowane co 15 minut i przechowywane w pamięci systemu przez 3 miesiące. Czujniki podłączone do wejść reguatora ECL Comfort 310, które nie są wykorzystywane przez apikację, można tak skonfigurować, aby wartości wskazań z nich pochodzące były zapisywane co godzinę. Wartości wskazań czujników i mierników poboru energii są rejestrowane co godzinę i przechowywane w pamięci systemu przez 5 at. Wszystkie zarejestrowane dane można przegądać w systemie ub wyeksportować je do piku, np. w formacie CSV, XLS, PDF, RTF ub XML. Co 48 godzin da wszystkich danych tworzona jest kopia zapasowa. Krzywe trendów Na ekranie mogą być wyświetane wykresy dotyczące wszystkich ub dowonie wybranych czujników. Wykresy te tworzone są na podstawie zarejestrowanych danych. Użytkownik może tworzyć niestandardowe wykresy da iczników i czujników. Można przeciągnąć kursor w dowone miejsce na wykresie i odczytać wartości iczbowe wskazań czujników w konkretnym czasie. Aarmy Da wszystkich wartości wskazań iczników i czujników wykorzystywanych w apikacji (maksymanie 14) można okreśić minimane i/ub maksymane wartości graniczne. Jeśi wartość graniczna zostanie przekroczona, do użytkownika zostanie automatycznie wysłana wiadomość e-mai informująca o stanie aarmowym. Aarmy ECL obsługiwane przez apikację są również obsługiwane przez system. Gdy użytkownik zaoguje się do systemu, na ekranie zostaną wyświetone nowe aarmy pochodzące ze wszystkich dostępnych reguatorów ECL Comfort 310. Listę aktywnych aarmów można wyświetić na ekranie w dowonej chwii. Ustawienia Większość ustawień w reguatorze ECL310 jest udostępniana w systemie. Zmiana ustawień za pośrednictwem systemu pozwaa użytkownikowi zdanie reguować parametry, optymaizować sterowanie, omijać sterowanie automatyczne oraz zdanie ustawiać harmonogramy świąteczne. Aktywny ECL Możiwość podgądania na żywo wyświetacza reguatora ECL Comfort 310 oraz zapisywania zrzutów ekranu na potrzeby dokumentacji. Obracając i naciskając pokrętło nawigacyjne z poziomu systemu, można w czasie rzeczywistym nawigować po menu reguatora ECL Comfort VD.HX.C1.49 Danfoss 04/2013 DEN-SMT/PL

3 Korzyści da użytkownika jest skutecznym, gotowym do pracy narzędziem SCADA przeznaczonym da pracowników serwisowych i pracowników nadzorujących pracę węzłów ciepnych. Niektóre z zaet systemu : Łatwa instaacja - Automatyczna konfiguracja zapewniająca łatwą instaację i uruchamianie. - Obsługa reguatora ECL Comfort 310 oraz standardowych kuczy apikacji. - Brak potrzeb instaowania dodatkowych urządzeń czy oprogramowań. - Wykorzystanie standardowego łącza internetowego. Łatwy dostęp Standardowe funkcje -Dostępne są wszystkie standardowe funkcje systemu SCADA (przegąd apikacji, monitorowanie i rejestracja wartości wskazań czujników i iczników, krzywe trendów, aarmy, ustawianie parametrów reguatora ECL Comfort 310 itp.). Niskie koszty całkowite - Lokany i zdany dostęp do sterowania i monitoringu. - Brak wstępnych nakładów inwestycyjnych. - Apikacje da smartfonów z systemami Android oraz ios. - Niska opłata icencyjna w przeiczeniu na reguator ECL Comfort Niski koszt integracji z systemem. - Niski koszt uruchomienia. Zastosowanie Poniżej przedstawiono typowe zastosowanie systemu. W tym przykładzie usługodawca korzysta z aptopa i smartfona z dostępem do Internetu w ceu monitorowania instaacji grzewczych i sterowania nimi oraz do odczytywania zużycia energii w kiku budynkach za pośrednictwem systemu (konto użytkownika profesjonanego). W budynkach zainstaowano węzły ciepne wyposażone w reguatory ECL Comfort 310. Ponadto w każdym z budynków do reguatora ECL Comfort 310 podłączono jeden ub kika ciepłomierzy, aby mierzyć zużycie energii ciepnej pobranej przez budynek. Reguatory ECL Comfort 310 są połączone z Internetem przy użyciu protokołu Ethernet, za pośrednictwem dostępnej w budynku sieci LAN (Loca Area Network). Osoby mieszkające w tych budynkach mogą za pomocą aptopów monitorować zużycie energii z poziomu systemu (konta prywatnych użytkowników końcowych), a także ustawiać wymagane temperatury pomieszczeń oraz harmonogramy pracy instaacji w trybie oszczędzania,słabszego ogrzewania. Wszystkie reguatory ECL Comfort 310 komunikują się za pośrednictwem Internetu z serwerem obsługiwanym przez firmę Danfoss. W bazie danych na serwerze systemu przechowywane są wartości wskazań czujników oraz dane dotyczące zużycia energii. k j n k j m o k j j Dom prywatny k Reguator ECL Comfort 310 Sieć Ethernet m Internet n Serwer o Laptop usługodawcy Smartfon usługodawcy Ciepłomierze DEN-SMT/PL VD.HX.C1.49 Danfoss 04/2013 3

4 Obsługiwane reguatory System obsługuje następujące reguatory: Reguator eektroniczny Danfoss ECL Comfort 310 Reguator eektroniczny Danfoss ECL Comfort 310B Obsługiwane kucze apikacji obsługuje następujące kucze apikacji da reguatora ECL Comfort 310 (łącznie 135 przykładowych apikacji): A214/A314 A217/A317 A230 A237/A337 A247/A347 A260 A266 A267 A275/A375 A367 A376 A377 P330 (wyłącznie w Austrii) Prosimy o sprawdzenie aktuanego arkusza informacyjnego, ponieważ do isty cały czas dodawane są nowe kucze apikacji. Obsługiwane ciepłomierze O ie nie podano inaczej, system obsługuje następujące ciepłomierze: Danfoss Infoca 6 (Hydrometr Scyar INT6) Infoca 8 (Hydrometr Scyar INT8) Sonometer 1000 (Hydrometr Sharky) Sonometer 1100 (Hydrometr Sharky 775) M-ca (Hydrometr Ray) Brunata (kakuator HG) HGQ (brak obsługi!) HGS HGP-SIV Hydrometr Hydro port puse (woda, icznik impusów z interfejsem M-Bus) Hydro port (woda) Kamstrup Mutica 382 Mutica 401 Mutica 601 Mutica 801 Mutica 66C Mutica MIII Mutica 21 (woda) SVM F4 (brak obsługi!) Sensus HRI (moduł M-Bus wodomierza) Itron Saia Cybe 1.4 (brak obsługi!) Cybe 2.0 (brak obsługi!) ALD1D5FM (brak obsługi!) ALE3D5FM (brak obsługi!) Landis+Gyr/Siemens VSD2 Utra Heat 50 2WR4 2WR5 2WR7 Naeży pamiętać, że stosowanie ciepłomierzy zasianych bateryjnie jest niezaecane, gdyż przesyłanie danych skraca żywotność baterii. 4 VD.HX.C1.49 Danfoss 04/2013 DEN-SMT/PL

5 Języki Konta użytkowników Język jest automatycznie dostosowywany do okaizacji użytkownika na podstawie ustawień regionanych w jego komputerze. Graficzny interfejs użytkownika obsługuje następujące języki: Angieski Duński Szwedzki Niemiecki Poski Użytkownicy profesjonani Użytkownicy profesjonani mają pełen dostęp do wszystkich funkcji systemu. Użytkownicy profesjonani mogą zarejestrować na swoim koncie nieograniczoną iczbę reguatorów ECL Comfort 310. Opłata icencyjna w przypadku użytkowników profesjonanych jest uiszczana co roku na podstawie iczby zarejestrowanych reguatorów ECL Comfort 310. Licencja da użytkowników profesjonanych obejmuje także infoinię, która zapewnia wsparcie okane, czyi pomoc w zakresie niedziałających poprawnie funkcji systemu czy apikacji na smartfony, w zakresie rozwiązywania probemów związanych z podłączeniem reguatora ECL Comfort 310 do Internetu i systemu, bądź do uzyskania wyjaśnień odnośnie funkcji reguatora ECL Comfort 310 i systemu. Wsparcie to nie obejmuje jednak doradztwa w zakresie działania konkretnych instaacji, ich optymaizacji itp. Prywatni użytkownicy końcowi Prywatni użytkownicy końcowi będą korzystać z systemu do monitorowania zużycia energi, temperatur, a także do reguacji podstawowych parametrów reguatora ECL Comfort 310. Prywatny użytkownik końcowy ma ograniczony dostęp do funkcji systemu, niemniej jednak będzie mógł: monitorować bieżące i referencyjne wartości wskazań czujników, monitorować ciepłomierze, wyświetać krzywe trendów zarejestrowanych danych, eksportować zarejestrowane dane do pików, ustawiać harmonogramy i programy uropowe, ustawiać datę i godzinę, ustawiać i zapisywać temperatury komfortu da pomieszczeń, ustawiać aarmy. Prywatny użytkownik końcowy może zarejestrować na swoim koncie kika reguatorów ECL Comfort 310. Opłata icencyjna da prywatnych użytkowników końcowych jest uiszczana jednorazowo i obejmuje nieograniczony czasowo (minimanie 5-etni) dostęp do systemu. Licencja da prywatnych użytkowników końcowych nie obejmuje wsparcia za pośrednictwem infoinii. Zamawianie jest dostępny pod adresem: Apikacje na smartfony można pobrać bezpłatnie za pośrednictwem skepu Appe AppStore (w przypadku smartfonów z systemem ios) oraz skepu Googe Pay (w przypadku smartfonów z systemem Android). Apikację można znaeźć, wpisując hasło. Konta prywatnych użytkowników końcowych i użytkowników profesjonanych można tworzyć bezpłatnie. Jednak aby móc zarejestrować jeden ub kika reguatorów ECL Comfort 310 na koncie użytkownika, da każdego z reguatorów wymagany jest kucz icencyjny. Reguatory ECL Comfort 310 można także rejestrować bezpłatnie na kontach użytkowników na czas trwania ograniczonego okresu próbnego. W trakcie trwania okresu próbnego zarówno użytkownicy profesjonani, jak i prywatni użytkownicy końcowi mają pełen dostęp do funkcji systemu. Tuż przed końcem okresu próbnego użytkownik otrzyma wiadomość e-mai z instrukcjami dotyczącymi sposobu uzyskania kuczy icencyjnych i uiszczenia za nie opłaty. DEN-SMT/PL Typ Przeznaczenie Nr kat. Licencja Licencja profesjonanego użytkownika systemu (na jeden reguator ECL Comfort 310) 187B B0002 Licencja prywatnego użytkownika końcowego systemu (na jeden reguator ECL Comfort 310) Reguator Reguator ECL Comfort 310 ¹) 087H3040 ¹) Informacje na temat zamawiania tego komponentu podano w osobnym arkuszu informacyjnym. VD.HX.C1.49 Danfoss 04/2013 5

6 Wymagania systemowe Wymagania dotyczące komputera łączącego się z systemem : System operacyjny Microsoft Windows XP (z dodatkiem SP3 i zainstaowanymi najnowszymi aktuaizacjami) Microsoft Windows Vista (z dodatkiem SP2 i zainstaowanymi najnowszymi aktuaizacjami) Microsoft Windows 7 (z dodatkiem SP1 i zainstaowanymi najnowszymi aktuaizacjami) Macintosh OS (ub nowszy) Procesor Pamięć RAM Wona przestrzeń dyskowa Wideo Inte ub AMD (częstotiwość 1,6 GHz ub wyższa) Minimanie 1 GB 1 GB Karta graficzna i sterownik zgodne z systemem Windows. Rozdzieczość minimana: 1280*1024 piksei Przegądarka internetowa Microsoft Internet Exporer 7 (ub nowsza)* Googe Chrome 12 (ub nowsza)* Mozia Firefox 3.6 (ub nowsza)* Safari 4 (ub nowsza)* * Musi mieć zainstaowaną wtyczkę Microsoft Siveright do wyświetania skaowanej grafiki. W nowszych przegądarkach internetowych jest już ona zainstaowana. W starszych przegądarkach tę bezpłatną wtyczkę naeży zainstaować ręcznie. Wymagania dotyczące połączenia reguatora ECL Comfort 310 z Internetem: Interfejs eektryczny Ethernet, złącze RJ45 Typ kaba Standardowy kabe Ethernet (CAT 5) Maksymana długość kabi magistrai Zgodnie ze standardem Ethernet Szybkość komunikacji 10 Mbit/s 100 Mbit/s Sieć Topoogia gwiazdy zgodna ze standardowymi wytycznymi dotyczącymi budowy sieci Ethernet Zapora sieciowa Musi umożiwiać ruch sieciowy przez port TCP 502 (domyśny da protokołu Modbus-TCP) z sieci LAN do WAN. Wymagania dotyczące reguatora ECL Comfort 310: Oprogramowanie reguatora Oprogramowanie kucza apikacji Pane zdanego sterowania ECA 30 (opcjonane) Reguator ECL 310 musi być wyposażony w oprogramowanie w wersji 1.11 (ub nowszej). Jeśi będzie to wersja od 1.11 do 1.30, zostanie ona automatycznie zaktuaizowana kuczem apikacji do wersji 1.30 ub wyższej. Jeśi wersja będzie starsza niż 1.11, taki reguator nie będzie mógł współpracować z systemem. Wersja 1.04 (ub nowsza) Wersja 1.30 (ub nowsza) Wymagania dotyczące smartfonów: System operacyjny Appe ios 4 (ub nowszy) Googe Android 2.1 (ub nowszy) 6 VD.HX.C1.49 Danfoss 04/2013 DEN-SMT/PL

7 DEN-SMT/PL VD.HX.C1.49 Danfoss 04/2013 7

8 8 VD.HX.C1.49 Produced by Danfoss A/S 04/2013

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW CONTENTS Profil przedsiębiorstwa 3 Zalety systemu 4 Nowości 5 Przegląd systemu 6 Topologia systemu 7 Kontrolery MiniPLC 8 Narzędzie inżynierskie SoftPLC 9 Stacje

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Konfiguracja klienta w systemie Comarch ERP Optima w modelu usługowym/saas

Biuletyn. Konfiguracja klienta w systemie Comarch ERP Optima w modelu usługowym/saas Biuletyn Konfiguracja klienta w systemie Comarch ERP Optima w modelu usługowym/saas Spis treści 1. Ogólna konfiguracja komputera klienta do pracy w Comarch ERP Optima w modelu usługowym... 3 2. Obsługa

Bardziej szczegółowo

O powodzeniu archiwizacji lub odtwarzania zbiorów decydują pewne warunki, które muszą być spełnione, aby program działał poprawnie.

O powodzeniu archiwizacji lub odtwarzania zbiorów decydują pewne warunki, które muszą być spełnione, aby program działał poprawnie. OPIS Program Archiwizator służy do automatycznego archiwizowania i odtwarzania pików. Archiwizator jest apikacją działającą niezaeżnie od innych programów firmy ProgMan. Program dystrybuowany jest na dwa

Bardziej szczegółowo

HP LaserJet M4345 MFP. Podręcznik użytkownika

HP LaserJet M4345 MFP. Podręcznik użytkownika HP LaserJet M4345 MFP Podręcznik użytkownika HP LaserJet M4345 Seria MFP Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja

Bardziej szczegółowo

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej My Book World Edition Instrukcja Obsługi Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 1. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczanych

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby przejść do najnowszej wersji tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o.

Bardziej szczegółowo

Axence nvision Help. Wizualizacja i zarządzanie siecią. Copyright 2006-2015 Axence sp. z o. o. sp. k.

Axence nvision Help. Wizualizacja i zarządzanie siecią. Copyright 2006-2015 Axence sp. z o. o. sp. k. Axence nvision Help Wizualizacja i zarządzanie siecią Copyright 2006-2015 Axence sp. z o. o. sp. k. Axence nvision daje Ci wszystk o, czego potrzebujesz do sk utecznego i efek tywnego zarządzania siecią.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji. Manager Połączeń wersja 9

Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji. Manager Połączeń wersja 9 Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji Manager Połączeń wersja 9 Spis treści 1. Wstęp 2. Instalacja Managera Połączeń 3. Panel zarządzania Managera Połączeń 4. Uruchamianie Managera Połączeń 5. Połączenia

Bardziej szczegółowo

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data.

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data. Szkolenie techniczne Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu Go safe. Go Safer. G Data. -2- Spis treści 1. G Data ClientSecurity Enterprise... 4 1.1. G Data ClientSecurity Business...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Ogólne i Konfiguracja Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-I/2012 Warszawa, 11 styczeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Ogólne i Konfiguracja Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja funkcji SSL

Instrukcja funkcji SSL Instrukcja funkcji SSL (Secure Socket Layer) Aby uzyskać podstawowe informacje na temat sieci oraz zaawansowanych funkcji sieciowych urządzenia Brother: uu Instrukcja obsługi dla sieci. Najnowszy podręcznik

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora BitDefender Management Server 3.5 Przewodnik administratora Publication date 2011.09.01 Copyright 2011 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika Seagate Central

Podręcznik Użytkownika Seagate Central Podręcznik Użytkownika Seagate Central Model SRN01C Podręcznik Użytkownika Seagate Central 2013 Seagate Technology LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Seagate, Seagate Technology, logo Wave, a także Seagate

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4

Podręcznik użytkownika. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Dokument opisuje sposób uruchamiania aplikacji graficznych i konsolowych z oprogramowaniem OTC Terminal. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Podręcznik użytkownika OTC S.A., 2008 Spis Treści I. Ogólna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy. Numer sprawy OR.271.3.2012 Zał. nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy. CZĘŚĆ A LP. Nazwa Parametry wymagane

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 Tyczyn, 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 dotyczące: dostawy serwera z macierzą dyskową, wykonania i wdrożenia portalu internetowego oraz zapewnienie usługi kolokacji serwera w związku

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20150506 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS i systemu DSM... 8 Logowanie do DSM...

Bardziej szczegółowo