Do kogo skierowana. Efekty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Do kogo skierowana. Efekty"

Transkrypt

1

2 O szkole Do kogo skierowana jest Cele Dlaczego SSM Zajęcia, ile, kiedy Efekty Fazy Wykładowcy Rekrutacja

3 O szkole Dobrze wypromowana i wyrazista marka to generator pieniędzy dla jej właściciela. Współczesne marki to zarówno produkt jak i ponadczasowa ikona. Tworzenie marki to wykorzystywanie perswazji emocjonalnej, wypracowanie u klientów poczucia satysfakcji i zaufania. Tworzenie marki to jak tworzenie nowego bytu - jest to praca szeregu specjalistów z różnych dziedzin - jednoosobowych armii - strategów. Szkoła Strategii Marki powstała z myślą o podniesieniu kwalifikacji pracowników szeroko rozumianej branży komunikacji marketingowej, których wiedza opiera się głównie na doświadczeniu, jakie zdobyli do tej pory. Problem ten dotyczy nie tylko pracowników agencji reklamowych, PR, domów mediowych, agencji interaktywnych, ale także pracowników działu marketingu i promocji po stronie klienta. Kwalifikacje pracowników związanych z branżą uwarunkowane są podstawowymi czynnikami tj.: bieżąca pracą i okolicznościami w jakich pracują. Niestety dosyć często w takich przypadkach w wiedzy tych osób pojawiają się braki będące efektem perspektywy. przenosząc je na swoją codzienną pracę. Szkoła Strategii Marki to kompendium wiedzy marketingowej dla każdego pracownika branży - zarówno tego, który stoi po stronie marketera, jak i odpowiadającego za efekty po stronie agencji. Przewaga zajęć praktycznych nad teorią jest szczególnie ważna na tak dynamicznym rynku, który stale definiuje się na nowo, podążając za rozwojem nowych technologii, konwergencją mediów, a w szczególności za konsumentem i jego potrzebami. 1 2 Szkoła Strategii Marki ma na celu uzupełnienie tej wiedzy i umiejętności pracowników oraz przedstawienie nowych perspektyw w budowaniu strategii marek oraz ich komunikacji. Celem działania SSM jest m.in. podnoszenie roli strategii w działaniach reklamowych i komunikacyjnych zarówno firm, jak i agencji. Zajęcia w szkole prowadzone są przez strategów z wiodących agencji reklamowych oraz marketerów z największych firm - praktyków z wieloletnim doświadczeniem w pracy nad markami polskimi i zagranicznymi. W ich trakcie uczestnicy SSM dyskutują o potencjale współczesnej kreacji, a interaktywne warsztaty i konwersatoria porządkują i nadają nowe znaczenie procesom badania, zarządzania i kreacji, marek. Wspólnie z doświadczonymi strategami uczestnicy szkoły poznają architekturę marki, omawiają każdy jej element i w formie ćwiczeń rekonstruują najważniejsze zagadnienia,

4 O szkole 6 powodów, dla których warto zostać uczestnikiem SSM: WYBITNI PRAKTYCY BRANŻY Zajęcia w szkole prowadzone są przez specjalistów, którzy od wielu lat tworzą strategię dla marek polskich WYMIANA DOŚWIADCZEŃ Zróżnicowanie doświadczeń zawodowych uczestników pozwala poznać branże z wielu stron i nauczyć się zupełnie innych punktów widzenia. FORMA ZAJĘĆ Zajęcia prowadzone są w formie Przykładamy wielką wagę do umiejętności przekładania teorii na praktykę. BRANŻA W NOWEJ ODSŁONIE Celem SSM jest między innymi zaszczepienie uczestnikom myślenia heurystycznego. Uczestnicy uczą się tworzyć markę z szeregu poszczególnych elementów, często pozornie ze sobą nie związanych. BUDOWANIE RELACJI Dzięki odpowiednim proporcjom grupa uczestników zawsze jest zróżnicowana pod względem zdobytego doświadczenia. Dzięki SSM możesz zawierać nowe kontakty, tworzyć długotrwałe relacje prywatne, a także biznesowe. ZDOBYTA WIEDZA Wiedza wyniesiona z zajęć gwarantuje zupełnie inne postrzeganie swojej pracy. Dzięki SSM uczymy myślenia strategicznego, przewidywania przeszkód, tworzenia strategii komunikacji, która dostosowuje się do dynamicznego rynku.

5 Do kogo skierowana jest... Szkoła Strategii Marki skierowana jest do: Pracowników marketingu - głównie firm, w których reklama jest najważniejszym elementem marketing mix. Pracowników agencji reklamowych, PR oraz agencji interaktywnych. Pracowników domów badawczych Pracowników domów mediowych Innych zainteresowanych zagadnieniami strategii marki i komunikacji (dziennikarze, wykładowcy akademiccy).

6 Cele Główne cele Szkoły Strategii Marki: Usystematyzowanie wiedzy nt. zagadnienia architektury marki oraz doboru narzędzi do optymalnego zarządzania portfelami marek. Nauczenie, jak badania marketingowe mogą być wykorzystane do poszukiwania wiedzy, wspierania procesu decyzyjnego i minimalizowania ryzyka popełnienia błędu w pracy stratega. Pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy uczestników na temat zarządzania architekturą marki. Przećwiczenie podejmowania decyzji w różnych sytuacjach związanych z zarządzaniem architekturą marki. Zapoznanie Uczestników z najważniejszymi etapami tworzenia strategii komunikacji. W trakcie zajęć, pracując w grupach, Uczestnicy będą samodzielnie rozwiązywać zadania, podejmować konieczne w procesie tworzenia strategii komunikacji decyzje, rozpoznawać ich praktyczne konsekwencje. Praca każdej z grup będzie konfrontowana z pracą kolegów oraz opinią wykładowców. Nauczenie czym jest insight w procesie tworzenia komunikacji, oraz pokazanie, jak zdobywać insighty, jak je przetwarzać na koncepcje strategiczne, jak ich używać w tworzeniu komunikacji oraz jak uczyć się od innych dekodując insighty w już istniejących reklamach. Uświadomienie uczestnikom strategicznej roli designu w budowaniu wizerunku firm i marek. Przekazanie umiejętności oceny i interpretacji designu marek w sposób wykraczający poza zwykłe podobanie się. Wskazanie na czym polega różnica między agencją reklamową, a agencją brand design z punktu widzenia zamawiającego usługi marketingowe. Przedstawienie słuchaczom głównych tendencji rynkowych w kontekście innowacji i CSR, konfrontację z innowacyjnym myśleniem, doświadczenie potencjałów i barier jakie stają przed innowatorami i social entrepreneurs. Określenie korzyści płynących z otwarcia biznesu na innowacyjność w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wpływ innowacyjności na zwrot z inwestycji w segment społeczny i środowiskowy. Omówienie modelów wspomagających innowacyjność i zwrot w stronę CSR w MSP. Zwiększenie umiejętności merytorycznej dyskusji o potencjale danej kreacji reklamowej. Poszerzenie i usystematyzowanie e wiedzy o czynnikach wpływających na efektywność danej kampanii reklamowej. Uwrażliwienie uczestników na dokładność w analizowaniu potencjału pomysłu kreatywnego. Nauczenie, jak Internet et może być wykorzystany do realizowania celów komunikacyjnych marki. Począwszy od sposobu myślenia przez metody angażowania po sposoby wykorzystania narzędzi digital. Umiejscowienie i określenie obecności marki w działaniach marketingowych prowadzonych za pomocą technik bezpośrednich.wykorzystanie pełni potencjału idei reklamowej w nowej rzeczywistości komunikacyjnej

7 Cele Celem modułu jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat zasad rządzących procesem przetargowym. Przetarg należy do projektów o największej złożoności angażujących większość jeśli nie wszystkie zasoby organizacyjne agencji składającej ofertę. Stanowi olbrzymie wyzwanie dla całej struktury, a w szczególności dla lidera i zespołu przetargowego. Wymaga pełnego zaangażowania, wyraźnego podziału obowiązków, perfekcyjnej komunikacji i administracji. Jest to szczególnie istotne w kontekście relatywnie krótkich terminów realizacji. Stanowi często poważną inwestycję finansową o niewiadomej stopie zwrotu. Nauczenie myślenia o marce z perspektywy otoczenia kulturowego i przez odwołania do insightów kulturowych, co pozwala trafniej ją komunikować. Przekazanie wiedzy z zakresu e-commerce. W jaki sposób należy wykorzystywać narzędzia e-handlu aby nie tylko przyczynić się do wzrostu sprzedaży, ale także jak za jego pomocą budować więź z klientem, zdobywać lojalnych klientów, oraz w jaki sposób zachęcić ci społeczność internetu aby pomogła nam tworzyć silną i rozpoznawalną markę. Zapoznanie słuchaczy z ewolucją usługi domu mediowego. Pokazanie podstawy rzemiosła liczbowego planowania mediów, ale również zagadnień związanych z integracją komunikacji, z zarządzaniem procesem, rolą i rodzajami pomysłów w komunikacyjnych. Rynek planowania komunikacji jest w punkcie zwrotnym i rola poszczególnych typów agencji marketingowych coraz bardziej się zazębia. Naszym celem jest również przećwiczenie i opanowanie podstawowego zakresu wymyślania przykładowej strategii komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem wyboru kanałów i kontekstów komunikacyjnych. Przekazanie wiedzy o tym jak planować działania komunikacyjne w skomplikowanym świecie mediów cyfrowych, tak żeby realizować określone cele (budowanie zasięgu, angażowanie, reputacja, transakcje). Jakie kanały i narzędzia wybrać oraz jak wykorzystać je w synergii aby odnieść sukces? Opanowanie przez słuchaczy wiedzy dotyczącej sposobów optymalizacji prowadzonych działań i doboru odpowiednich miar sukcesu w kontekście postawionych celów. Wszystko na przykładzie aktualnych case studies zarówno lokalnych jak i międzynarodowych. Przekazanie uczestnikom wiedzy o tym jak zaprezentować dobrą strategię, co powinno znaleźć się w prezentacji, jak powinna ona wyglądać i w jaki sposób ją prezentować. Przekazanie wiedzy o znaczeniu i roli briefu marketingowego i kreatywnego w procesie powstania efektywnej komunikacji marki oraz procesu i zasad ich powstawania, jak również pokazania wpływu obu briefów na jakość powstawania idei i pomysłów kreatywnych. Próba odpowiedzi na pytanie: czy integracja public relations i marketingu to w długofalowej perspektywie strategia przynosząca więcej korzyści czy strat dla przedsiębiorstwa? Możliwie najdokładniejsze przedstawienie różnic i sfer styku obu dziedzin: marketingu i public relations. Szerokie omówienie specyfiki działań public relations w komunikacji firmy z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym.

8 Dlaczego SSM Dlaczego SSM: Jednym z poważnych problemów z jakim boryka się branża komunikacji marketingowej, jest wiedza pracowników, która opiera się głównie na doświadczeniu jakie zdobyli do tej pory. Problem dotyczy nie tylko pracowników agencji reklamowych i PR, domów mediowych, agencji interaktywnych, ale także pracowników działu marketingu i promocji stojących po stronie Klientów. Kwalifikacje pracowników związanych z branżą uwarunkowane są bieżącą pracą oraz okolicznościami w jakich pracują. Niestety, dość często w takich przypadkach w wiedzy tych osób pojawiają się braki będące efektem perspektywy. Szkoła Strategii Marki powstała z myślą o uzupełnieniu tej wiedzy oraz przedstawieniu nowych perspektyw w budowaniu strategii marek oraz ich komunikacji.

9 Fazy PROGRAM WSTĘP STRATEGIA MARKI Słowo strategia wywodzi się z wojskowości; była ona pierwotnie ideą prowadzenia walki w celu odniesienia zwycięstwa (stratos to po grecku wojsko, ageos prowadzić). Współczesne rozumienie pojęcia strategia nabrało ostrości za sprawą pruskiego generała Carla von Clausewitza oraz jego nieukończonego dzieła na temat teorii wojny: Vom Kriege z Stanleya Pollitta i Stephena Kinga, którzy w latach 60. wprowadzili odrębną funkcję planowania strategicznego do agencji reklamowych, należy traktować jako kontynuatorów najlepszych tradycji militarnych. Im także chodziło o zwycięstwo na rynku. Zajęcia pokażą jak zmieniała się rola planowania strategicznego w ostatnich dekadach i jakie miejsce zajmuje we współczesnym biznesie komunikacyjnym. FAZA EKSPLORACYJNA: BADANIA, INSIGHT BADANIA Ogilvy porównał badania do latarni trzeźwemu latarnia oświetla drogę do przodu, pijany trzyma się jej kurczowo. Na zajęciach będziemy starać się ujrzeć Światło Poranna część zajęć jest zarezerwowana na przekazanie podstaw wiedzy o badaniach jakościowych i ilościowych, popołudnie jest poświęcone case om i ćwiczeniom. INSIGHT Claude Hopkins, autor Scientific Advertising już w 1900 roku pisał, że człowiek reklamy musi umieć wczuwać się w konsumenta. Stara prawda głosi, że aby zrozumieć innych trzeba najpierw zrozumieć siebie samego. Nowsze prawdy głoszą, że aby dobrze poznać i siebie, i innych trzeba również przyglądać się kulturze w jakiej jesteśmy zatopieni. Zajęcia obejmą narzędzia i ćwiczenia, dzięki którym możemy chwytać insighty zarówno konsumenckie i produktowe, jak i kulturowe. FAZA POSZUKIWANIA MIEJSCA W UMYŚLE MARKA I JEJ POZYCJONOWANIE W obliczu rosnącej konkurencji i coraz większego szumu informacyjnego najlepiej radzą sobie te marki, które są w stanie jasno powiedzieć za czym się opowiadają i czego mogą od nich oczekiwać konsumenci. Dlatego tak istotna dla właściwego prowadzenia współczesnych marek jest umiejętność ich pozycjonowania. W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą się dlaczego obecnie pozycjonowanie jest punktem wyjścia do zarządzania marką, jakimi zasadami należy się kierować tworząc je, jakie są etapy jego powstawania i jakie miejsce zajmuje ono w procesie marketingowym, np. jak przekłada się na komunikację reklamową. Poznają także przykłady najbardziej znanych światowych marek, które odniosły sukces dzięki przemyślanemu określeniu pozycjonowania i konsekwentnemu wdrażaniu go w życie. Zdobywaną wiedzę uczestnicy będą mogli sprawdzić w serii zadań praktycznych. ARCHITEKTURA MARKI Architektura marki to jedno z najważniejszych zagadnień, które zajmują przeciętny dział marketingu. Nieodpowiedni wybór rodzaju architektury marki i rozwiązań z jej poziomu potrafią zniweczyć nawet najlepszą strategię pozycjonowania, czy implementacji marki. Były już pożyczki gotówkowe Mandarynka. Któż nie pamięta początkowych, kłopotliwych dla producenta reakcji na nazwę marki Osram. Ale architektura marki to nie tylko potencjalne źródło kłopotów. Za pomocą rozwiązań z tego poziomu można zmienić wizerunek marki, otworzyć nowe kategorie produktowe czy wręcz zwiększyć postrzeganą wartość dodaną. W dzisiejszych czasach, kiedy dobra, stara szkoła brandingowa a la KlamkoxPol odchodzi do lamusa, efektywne zarządzanie marketingiem bez znajomości zagadnień z niniejszego wykładu może być bardzo utrudnione. BRAND DESIGN Design is strategy made visible - te słowa Wolfa Ollinsa, twórcy sukcesów wielu znanych marek, będą przyświecać wykładowi poświęconemu zastosowaniu brand design w budowaniu tożsamości marek. W trakcie wykładu przyjrzymy się czym różni się podejście

10 Fazy estetyczne od strategicznego, nauczymy się analizować design i zrozumiemy w jaki sposób sprawić by idea marki wyrażona w pozycjonowaniu rzeczywiście stała się źródłem atrakcyjnych i jednocześnie znaczących z punktu widzenia konsumenta wrażeń wizualnych, werbalnych i behawioralnych. Pochylimy się nad współczesnym podejściem do kreowania logo i identyfikacji wizualnej firm oraz najlepszymi opakowaniami marek konsumenckich, a w części warsztatowej spróbujemy wspólnie odpowiedzieć na fundamentalne pytanie: to skąd wiadomo, że dana identyfikacja marki jest dobra? MARKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE Marka jest narzędziem biznesowym i mówiąc o marce zawsze mówimy o biznesie. Podczas szkolenia zastanowimy się jaką rolę odgrywa marka w biznesie. Czy tworzenie zyskownych biznesów zawsze związane jest z budową marek? W którym momencie podejmowana jest w biznesie decyzja o budowie marki? W jakiej relacji marka pozostaje z propozycją wartości, sercem modeli biznesowych. I co najważniejsze - czy marka jest konsekwencją decyzji biznesowych, czy biznes jest konsekwencją strategii marki? CSR - CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY W jaki sposób zmieniające się trendy konsumenckie wymuszają nowe zachowania marketerów? Czy pojawienie się enoughismu oznacza nowe podejście do marketingu? Nowy paradygmat istnienia marek - CSR jako odpowiedź biznesu, ewolucja w stronę proaktywnego CSR. Jak zatem budować strategiczny CSR i jego miejsce w organizacji? Czy możliwa jest przewaga konkurencyjna uzyskiwana dzięki CSR? Czy w Polsce to już funkcjonuje? STRATEGIA KOMUNIKACJI Strategia komunikacji czyli szukanie odpowiedzi na pytania w jakim otoczeniu funkcjonuje marka, do kogo i co powinna komunikować, w jaki sposób, za pomocą jakich narzędzi? Przypomnimy lub przekażemy słuchaczom wiedzę na temat koniecznych etapów tworzenia strategii komunikacyjnej/ kampanii, jak również pojęć, terminów i zasad, jakimi należy się kierować przystępując do planowania kampanii reklamowej. Jednak głównym celem tych zajęć jest wdrożenie wiedzy w czasie zajęć praktycznych. Obiecujemy krew (żywe dyskusje), pot (pracę nad casami) i prezentacje Waszych przemyśleń. Drugiego dnia zajmiemy się także ideami komunikacyjnymi, czyli kreatywnością w planowaniu. FAZA IMPLENTACJI PLANOWANIE MEDIÓW - SZTUKA SKUTECZNEGO DOTARCIA DO KLIENTA. PRZETARG MEDIOWY Jednodniowe warsztaty odpowiedzą na szereg pytań związanych zarówno z podstawami planowania mediów jak i z przyszłością planowania komunikacji. Dowiemy się, między innymi, czym jest planowanie mediów? Jakie są podstawowe pojęcia, miary ilościowe jakimi mierzymy intensywność i efektywność komunikacji? Jak planowanie mediów jest umiejscowione w procesie komunikacji? Na czym polega integracja planowania mediów z całością procesu planowania komunikacji? Jaka jest rola kreatywnych pomysłów w planowaniu mediów czyli księgowy czy artysta kto lepiej zaplanuje media? Specyfika planowania kampanii w poszczególnych mediach, badania konsumpcji mediów. Co to znaczy efektywnie? Co to znaczy dobry plan mediowy? Czy powszechnie stosowane miary odnoszące się do efektywności w planowaniu mediów są bezpośrednio powiązane z realizacją celów biznesowych marketerów? Zajęcia mają na celu przedstawienie podstawowych założeń tradycyjnej szkoły planowania mediów, ale mają też skłonić do myślenia / dyskusji o przyszłości tej dziedziny i pokazać prawdopodobne scenariusze zmian w podstawach planowania mediów

11 Fazy w związku z nowym konsumentem i nowym modelem konsumpcji mediów. Reasumując: w 1 dzień poznamy klasyczne podstawy teorii planowania mediów po to, aby tego samego dnia poddać je w wątpliwość i zastanowić się, czy już wkrótce będą przystawać do nowej rzeczywistości? Formuła zajęć jest na przekazaniu wiedzy teoretycznej oraz zilustrowaniu jej poprzez wybrane case studies oraz zadania dla uczestników. INTERACTIVE Jak interactive, marketing services i PR wpływają na budowę marki? Marka jest tym co mówią, czują i myślą o niej konsumenci. Każdego dnia ponad 17 milionów użytkowników internetu w Polsce, poprzez swoje działania i rozmowy, świadomie bądź nie, wpływa na kształt marek. Jak w świecie rozproszonym pomiędzy Facebook iem, Naszą-Klasą, YouTube i tworami, których jeszcze nazw nie znamy, znaleźć odpowiednie miejsce dla brandu? W jaki sposób zaplanować i poprowadzić komunikację marki, tak by została zauważona i zapamiętana? Czy unikalne możliwości Internetu pozwalają na pełniejsze zaangażowanie konsumentów w świat marki? Komu się ta sztuka udała i co z tego wynika? Poruszane zagadnienia pomogą lepiej zrozumieć specyfikę dynamicznego medium jakim jest Internet oraz możliwości, które daje marce. MARKETING SERVIVES Fundamentalne jest stwierdzenie, że skuteczność komunikacji bezpośredniej jest związana z dopasowaniem przekazu do profilu i preferencji konsumenta. Jednak nigdy wcześniej marketerzy nie mieli takiej łatwości w dostępie do informacji na temat zachowań swoich klientów, a tym samym szansy na głębokie i precyzyjne profilowanie przekazu. Wiedza wynikająca z geolokacji, mediów społecznościowych czy nawet klasycznych ych multiparnterskich programów lojalnościowych otwiera całkowicie nowe

12 Fazy możliwości, aby skutecznie dotrzeć do konsumentów. Jednocześnie stajemy przed wyzwaniem umiejętnego wykorzystania danych, które gromadzimy, tak aby nie były one tylko formalnym problemem, ale stały się realną dźwignią w budowie marki i naszego biznesu. Teoria mówi, że dzięki Data Mining możemy podnieść efektywność komunikacji nawet o 300%...W ramach mojego wykładu przeanalizujemy aktualne trendy, stosowane techniki oraz najciekawsze case study B2C oraz B2B. PR Brand powoli przestaje być własnością firmy. Właścicielem marki staje się konsument. Rośnie w siłę komunikacja C2C (consumer to consumer). Na sposób myślenia konsumenta wpływać może wiele osób. Co będą o nas mówić dziennikarze, liderzy opinii, decydenci? Jak będą nas opisywać potencjalni pracownicy, członkowie stowarzyszeń, naukowcy? Okazuje się, że żyjemy w świecie gdzie każdy interesariusz ma możliwość kształtowania naszej marki, modelowania percepcji jej cech. Ważnym narzędziem w rękach doświadczonych ekspertów komunikacji staje się zatem public relations, czyli sztuka efektywnego porozumiewania się z człowiekiem, wpływu na sposób jego myślenia i działania. FAZA TWORZENIA KOMUNIKATU I OCENY EFEKTYWNOŚCI KOMUNIKATU BRIEF KREATYWNY Brief marketingowy rozpoczyna proces działań marketingowych i komunikacyjnych. Brief kreatywny jest ostatnim dokumentem w procesie tworzenia komunikacji. Jest baza, na której powstaje komunikacja marki, komentowana potem i oceniana przez odbiorców jako dobra lub zła. Dobry brief kreatywny to dobra reklama, zaskakująca, nowatorska komunikacja. Na zajęciach brief kreatywny dowiecie się państwo jak powstaje brief, jakie cechy musi posiadać by można było nazwać go dobrym. Po części teoretycznej przejdziemy do ćwiczeń - będziecie państwo tworzyli briefy, a potem przekładali je na działania komunikacyjne. Waszą pracę oceniać będziecie Wy sami, strateg i kreatywni, którzy przedee wszystkim są jego odbiorcami. EFEKTYWNOŚĆ REKLAMY Dobra strategia powinna przekładać się na skuteczną komunikację. Na zajęciach spróbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie: jakie czynniki wpływają na skuteczność komunikatu. Zaprezentowane zostaną wyniki badań skuteczności reklam w obszarach: lubienie reklam, świadomość reklam, znany nadawca, humor w reklamie, negatywne emocje w reklamie, reklama porównawcza. Uczestnicy dowiedzą się, jak dopasować poszczególne strategie do specyfiki sytuacji marki. Obecność na wykładzie nie zapewni jeszcze statuetki Effie, ale solidne podstawy ku temu, aby w tworzeniu strategii nie opierać się jedynie na intuicji, ale wykorzystywać również najnowszą wiedzę z dziedziny reklamy. Będziemy także poruszać temat oceny pomysłów kreatywnych w kontekście efektywności reklamy. FAZA PREZENTACJI STRATEGII KOMUNIKACJI JAK NAPISAĆ I ZAPREZENTOWAĆ DOBRĄ STRATEGIĘ? A więc udało się jest pomysł na to jak odnieść spektakularny sukces. Trzeba tylko zarazić naszym entuzjazmem tych, którzy mają za to wszystko zapłacić. Nie zapłacą jeżeli nie uwierzą. Nie uwierzą, jeżeli zamiast ciągu fascynujących przyczyn i skutków, poddani zostaną prezentacji długiej, nudnej i pozostawiającej więcej pytań niż odpowiedzi. Podczas naszego krótkiego spotkania porozmawiamy o tym co zrobić, aby fajnych pomysłów nie prezentować jak d*pa. ORGANIZACJA DOBREGO PRZETARGU Po co jest klientowi agencja? Czy jest potrzebna? Jeśli tak, to jaka? I jak ją dobrać? Model teamu marketingowego vs team agencyjny kompetencje, wzajemne oczekiwania, role i stawiane cele.jaką rolę pełni agencja - usługodawcy?doradcy? giełdy pomysłów? czy partnera biznesowego? Przelotna znajomość, związek czy małżeństwo modele współpracy przy pojedynczych projektach vs obsługa long - term w modelu klient / agencja, (nie sieciowa vs sieciowa współpraca). Jak budować trwały, partnerski związek między agencją a klientem jak uczynić współpracę efektywną, przyjemną, a jednocześnie challengującą dla obydwu stron? Sposoby oceny wzajemnej współpracy evaluation and learning. Modele wynagradzania agencji i wycena usług.

13 Efekty Dzięki Szkole zdobędziesz wiedzę z zakresu: ARCHITEKTURA MARKI: Jak opisać architekturę portfela marek oraz skomentować na jej podstawie strategię portfelową danej firmy oraz wysunąć tezy nt. specyfikacji danej kategorii? Jak zaplanować proces wypracowywania architektury marki uwzględniający dobór adekwatnych narzędzi w rozumieniu odpowiedniego zdefiniowania środowiska decyzyjnego:» Uwzględniającego przesłanki z poziomu strategii i celów biznesowych firmy;» Uwzględniającego szanse i ograniczenia wynikające ze strategii pozycjonowania oraz aktualnego wizerunku marki;» Uwzględniającego przesłanki wynikające z charakteru kategorii (ewentualnie: zdefiniowanie głównych dylematów oraz obszarów wymagających eksploracji). Jak rozpoznać stosowane na rynku strategie portfelowe i brandingowe? Jak ustalić główne dylematy strategiczne w sytuacji wprowadzania nowego produktu na rynek, rozszerzenia marku lub zmiany architektury marki? Jak określić możliwe i optymalne strategie w danej sytuacji? Jakie są możliwe strategie portfelowe i brandingowe i kiedy warto którą wykorzystać? Do jakich dobrych praktyk w budowaniu marek FMCG, dóbr trwałych, usług i marek internetowych warto się odwołać? Z jakiego modelu teoretycznego warto skorzystać w danej sytuacji? Jakimi kryteriami kierować się podejmując decyzję o rozszerzaniu marki bądź nie. Jakich błędów unikać? BADANIA Jak przekładać problem decyzyjny na problem badawczy, a problem badawczy na metodologię? Jak przygotować zarys scenariusza badania jakościowego i kwestionariusza badania ilościowego? Jak interpretować wyniki badań i podejmować decyzję na ich podstawie. Jakie są podstawowe rodzaje badań, w jakich okolicznościach są przydatne, ich mocne i słabe strony? Jakie są podstawowe rodzaje badań, w jakich okolicznościach są przydatne, ich mocne i słabe strony? Podstawy badań jakościowych sposoby doboru metodologii, próby badawczej, metod moderowania, budowy scenariusza, stosowania technik ułatwiających, interpretacji wyników. Jak budować złożone procesy badawcze dobór narzędzi i technik badawczych w przypadku projektów typu concept lab, usage & attitudes itd? Jakie są zasady współpracy klient dom badawczy briefing domu badawczego, odbieranie wyników badań? Jaka jest rola stratega w procesie badawczym - dobór badań stosownych do problemu decyzyjnego, miejsce badań w pracy strategicznej?

14 Efekty BRAND DESIGN: Strategiczna i komunikacyjna rola brand designu w budowaniu marek. Jak zdefiniować wymagania wobec agencji, która ma na celu odświeżenie / re-branding marki? Jakie są składowe design i relacje pomiędzy nimi? Jak dokonywać konstruktywnej oceny konceptów kreatywnych designu i dawać jasny feedback agencji brand design? Jak dostrzec trendy w designie? Jak przekłada się pozycjonowanie marki na brand design i które elementy pozycjonowania mają największe znaczenie dla projektantów? Jakie są podstawowe terminy związane z brand designem i rozumie ich wpływ na efekt końcowy? Jak zaplanować proces projektowy odświeżania lub rebrandingu marki? Co jest najbardziej czasochłonne, kosztowne i ryzykowane w procesie tworzenia nowej identyfikacji wizualnej lub re-brandingu marki? Jak przygotować brief dla agencji brand design? Jakie są kryteria konstruktywnej oceny konceptów kreatywnych designu? Co to jest i z czego składa się brand book Jakie są zasady współpracy z agencją brand design? EFEKTYWNOŚĆ KOMUNIKATU REKLAMOWEGO: Jak dokonać analizy potencjału reklamy? Jak merytorycznie wypowiadać się i dyskutować o efektywności danej kreacji? Jak Przedstawiając swoje zdanie na temat efektywności kreacji przedstawiać konkretne argumenty - odnosząc się do wiedzy z metaanaliz i casów - wynikającej z dorobku badawczego branży? Jakie czynniki komunikacyjne wpływają na efektywność reklamy? INSIGHTY: Jak zaplanować małe lub większe badania, które pomogą znaleźć insighty? Jak skutecznie przeszukać w poszukiwaniu insightów już posiadane badania? CSR Jakie są podstawowe kwestie odpowiedzialności społecznej biznesu (CSR) i jak odnieść je do trendów konsumenckich? Jaka jest współzależność między zaangażowaniem firm w kwestie społeczne i środowiskowe a poprawą innowacyjności w firmie? Jak rozumieć CSR i innowacyjność czym jest i co wnosi do życia, biznesu? Jak budować wzrost firmy w oparciu o CSR i innowacyjność? Jak zidentyfikować insighty wykorzystywane w branży, dla której planuje kampanię? Jak znaleźć samodzielnie insighty? Jak sformułować znalezione insighty w formie użytecznej dla dalszych etapów procesu strategicznego?

15 Efekty Jak pojawiła się koncepcje consumer insight i co zmieniła w marketingu? Jak użyć insightu do tworzenia strategii? Gdzie szukać insightów w badaniach i bez badań? INTERNET: Jak stworzyć ekosystem digital dla marki, obejmujący odpowiednie obszary cyfrowego świata? Jak dobrać właściwe narzędzia do realizacji określonych celów komunikacyjnych? Jak zbudować model komunikacji oparty na zaangażowaniu? Jak zmierzyć efektywność prowadzonych działań? Jak zaplanować obecność marki w Internecie? Jaka jest różnica pomiędzy komunikacją PUSH i PULL, właściwą do prowadzenia działań w Sieci? Jakie są schematy postępowania użytkowników? Jakie są zasady angażowania konsumentów w komunikację marki? Jakie są oczekiwania konsumenta (a raczej jego podejście) oraz jak określić jego oczekiwania? Jakie są aktualne trendy oraz narzędzia? Jakie są scenariusze rozwoju cyfrowego medium? PRZETARGI Jak ocenić szanse agencji w przetargu? Jak ocenić zakres prac na przetargu i niezbędnych zasobów? Jak ocenić jakie elementy oferty są najważniejsze? Jak przydzielić role? Jak określić timeline procesu? Jak administrować procesem i przepływem komunikacji? Jakie są kluczowe role w procesie przetargowym? Jakie są kluczowe fazy procesu przetargowego? Jakich zasad trzymać się w prezentacji przetargowej? Jakimi elementami wygrywa się przetarg? Jakie są drobne kwestie o których możemy zapomnieć? MARKETING KULTUROWY: Jak wyjść mentalnie poza opłotki marketingowe? Jak uwzględniać czynniki kulturowe w analizie motywacji konsumentów? Jak wykorzystać nowe narzędzia w planowaniu i analizowaniu pozycji swojej marki? E-COMMERCE: Jakie znaczenie ma kanał e-commere w procesie tworzenia strategii marki? Co to jest social commerce, f-commerce, e-merchandisingu? Jakie znaczenie ma ekspozycja produktów w sklepie internetowym na procesy decyzyjne i zakupowe konsumentów? MARKETING BEZPOŚREDNI Jak rozpoznać techniki marketingu bezpośredniego i dobrać strategię do celu? Jak umiejscowić wybrane wartości marki w planowanych działaniach? Jak przemyślane procesy budowy baz danych prowadzą do rozbudowy zasięgu działań i zwiększenia ich efektywności? PLANOWANIE KOMUNIKACJI W MEDIACH (INTEGRACJA OFF I ONLINE): Jak dokonywać planowania i zakupu mediów? Jakie znaczenie mają dane ilościowe opisujące intensywność kampanii? Jakie są pomysły komunikacyjne? Jak rozróżniać media paid owned earned? Jak współpracować w grupie? Jak umiejętnie zadać pytania- dociekliwość względem tematu w warunkach grupy? Jak prezentować własną opinię? Jak umiejętnie prezentować swoją propozycję, pomysł?

16 Efekty PLANOWANIE KOMUNIKACJI W MEDIACH CYFROWYCH: Specyfika mediów PAID, OWNED, EARNED. Podstawowe wskaźniki mediowe dotyczące mediów cyfrowych. Jak rozróżniać modele emisji i zakupu powierzchni reklamowej w Internecie. Podstawowe formaty reklamowe. Monitoring i adserving kampanii internetowych. Jak rozumieć pojęcia takie jak SEO PR, Buzz Monitoring, Social Media Policy, Content Seeding, User Generated Content, Croudsourcing, Social CRM, Performance Marketing, Augmented Reality, QR codes, Rich Media. Jak sporządzić analizę konsumpcji internetu w grupie celowej przy wykorzystaniu badania Megapanel Gemius/ PBI Jak wykorzystać wiedzę teoretyczną do oceny efektywności kosztowej danego media planu. Jak dokonać oceny które kanały i narzędzia pomogą mu zrealizować postawione cele oraz wie jakich wskaźników użyć do ewaluacji przeprowadzonych działań Efekty kształcenia w postaci wiedzy - W wyniku zaliczenia kursu słuchacz powinien... Rozumieć specyfikę mediów PAID, OWNED, EARNED Posiadać wiedzę dot. dostępnych na rynku badań konsumpcji internetu Znać podstawowe wskaźniki mediowe dotyczące mediów cyfrowych Rozróżniać modele emisji i zakupu powierzchni reklamowej w internecie, Znać podstawowe formaty reklamowe Posiadać wiedzę dotyczącą dostępnych sposobów targetowania przekazu reklamowego Rozumieć zagadnienie monitoringu i adservingu kampanii internetowych Posiadać wiedzę odnośnie specyfiki kluczowych kanałów komunikacji (display, social media, mobile, search, gaming) Rozumieć pojęcia takie jak (SEO PR, Buzz Monitoring, Social Media Policy, Content Seeding, User Generated Content, Croudsourcing, Social CRM, Performance Marketing, Augmented Reality, QR codes, Rich Media) Posiadać wiedzę odnośnie dostępnych na rynku (często darmowych) narzędzi służących do raportowania, analizowania i optymalizacji działań w różnych kanałach komunikacji BRIEF Jak ocenić jakość briefu marketingowego, poprowadzić spotkanie debriefingowe. Jak przygotować zarys briefu marketingowego. Jak ocenić jakość briefu kreatywnego Stworzyć brief kreatywny. Jak zbriefować kreację Jak ocenić jakość stworzonego przez siebie briefu kreatywnego Zasady i proces tworzenia briefu marketingowego Zasady i proces tworzenia briefu kreatywnego Jaki jest cel powstawania briefu marketingowego i briefu kreatywnego Jaka jest różnica między briefem marketingowym a briefem kreatywnym Cechy dobrego briefu marketingowego i briefu kreatywnego Czym się różni dobry brief marketingowy/kreatywny od złego Jaka jest rola stratega w procesie odbierania briefu marketingowego Jaka jest rola stratega w procesie tworzenia briefu kreatywnego Dlaczego brief kreatywny powinien być krótki i zwięzły Dlaczego brief marketingowy i kreatywny powinien być klarowny, spójny i jednomyślny (single minded) PR Rola PR-u, jego specyfika i miejsce w strategii firmy. Główne cele działań public relations w firmie. W jaki sposób public relations może wspierać budowanie marki na rynku? Jakich błędów nie popełniać w umieszczeniu komórki PR w wewnętrznych strukturach firmy? Czego oczekiwać od agencji PR, a czego od osób będących in house?

17 Zajęcia, ile, kiedy Kwestie organizacyjne: Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, w piątki i soboty w godz. 9:00-17:00 8 godzin dydaktycznych dziennie z godzinną przerwą obiadową. Naszym uczestnikom zapewniamy: Materiały dydaktyczne Pomoce naukowe Przerwę śniadaniową (kawa, herbata, napoje, ciastka) Przerwę lunchową (kanapki, świeże owoce, warzywa)

18 Wykładowcy W gronie naszych wykładowców znajdują się jedynie najbardziej doświadczeni i cenieni praktycy branży: JACEK BARANKIEWICZ Prezes Saski Business Consulting - firmy doradztwa marketingowego i operacyjnego. Założyciel i od 1995r. Prezes Zarządu Firmy DataContact (poprzednio Axel Springer Kontakt, wcześniej Kontakt Telemarketing) pierwszego w Polsce centrum zewnętrznych usług Contact Center. Od 2002 Członek Zarządu i Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego, odpowiedzialny za strategię rozwoju Stowarzyszenia i kontakty międzynarodowe. Reprezentuje SMB w Europejskiej Federacji Organizacji Marketingu Bezpośredniego i Interaktywnego FEDMA, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN oraz Europejskiej Konfederacji Organizacji Contact Center (ECCCO). Od wielu lat aktywnie uczestniczy w pracach nad prawem o ochronie danych osobowych, na poziomie krajowym i europejskim. KRZYSZTOF BELING Senior Brand Manager marki FRUGO, FoodCare W strukturach firmy FoodCare odpowiada za relaunch FRUGO, najpopularniejszej marki napojów owocowych w Polsce. Krzysztof Beling jest odpowiedzialny za tworzenie i implementację strategii marketingowych, prowadzenie analiz rynku, badań konsumenckich, zarządzanie budżetem oraz przygotowywanie i wdrażanie komunikacji 360. Zanim rozpoczął pracę w FoodCare, przez 6 lat był związany z firmą Chemia Lublin S.A. (Grupa Kapitałowa PPG Deco Polska), gdzie wyspecjalizował się w obszarze trade marketingu, a następnie zarządzał Działem Marketingu. W swojej karierze zawodowej był odpowiedzialny także za budowanie i umacnianie wizerunku marki Serenada, pierwszej polskiej marki w kategorii serów żółtych śniadaniowych. Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się na efektywnym wykorzystaniu nowych mediów, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki social media. JACEK BIELARZ Senior Brand Manager, Grupa Maspex Absolwent Zarządzania i Marketingu Krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego, Avans University of Applied Sciences (Holandia) oraz kilkumiesięcznych stypendiów w Durham University, a także London School of Marketing (Wielka Brytania). Od 2005 związany z Brand Managementem oraz consultingiem strategicznym. W portfelu marek którymi zarządzał znajdują się przede wszystkim produkty dwóch firm, z którymi jest mocno związany Hit, Krakuski (Bahlsen AG) oraz Tymbark, Caprio, Next (Maspex Wadowice). Obecnie kieruje kilkuosobowym zespołem marketingowym w firmie em Maspex, a s p e odpowiadającym za w/w marki.

19 Wykładowcy KAROLINA BORKOWSKA Partner Zarządzający, Public Dialog Specjalizuje się w PR produktowym i media relations. Bogate doświadczenie w budowaniu relacji z mediami i rozumieniu ich potrzeb, zawdzięcza pracy w TVP przy programie informacyjnym Panorama oraz w porannym programie Pytanie na śniadanie. Prowadziła także szkolenia w zakresie wystąpień publicznych. Swoje doświadczenie zdobywała pracując GG Network S.A. największej polskiej spółce oferującej nowoczesne rozwiązania komunikacyjne, telekomunikacyjne, projekty medialne oraz społecznościowe. Opracowała i wdrożyła ogólnopolską kampanię Policja z Gadu Gadu Stop przemocy w szkołach. Następnie doświadczenie w obszarze komunikacji zdobywała w agencji Primoloko pracując m.in. dla firm z branży IT i elektroniki. Przez trzy lata związana z agencja Multi Communications, gdzie pracowała dla takich klientów jak: ASUS, Belkin, Unity Line, Wyborowa S.A. PAWEŁ BYLICKI Parter Zarządzający, Public Dialog Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego na specjalizacji Marketing Polityczny i Public Relations Specjalizuje się w PR korporacyjnym, komunikacji wewnętrznej oraz pozycjonowania firm na rynku. Autor publikacji eksperckich na temat komunikacji korporacyjnej i zagadnień związanych z budowaniem marek. Prowadził szkolenia w zakresie zasad współpracy z mediami i wystąpień publicznych. Przez 4 lata pracował w agencji Glaubicz Garwolińska Consultants tworząc i realizując strategie komunikacyjne dla największych polskich spółek i międzynarodowych korporacji z branży energetycznej, IT, automatyki oraz chemicznej MAGDALENA DOBROWOLSKA-SAGAN Strateg, Coach, Trener. Współwłaścicielka Prowokacji Strategicznych, formacji strategicznotrenerskiej zajmującej się pobudzaniem strategicznej wyobraźni. Pomaga odnajdywać zaraźliwe samorozprzestrzeniające się idee i budować dialogowalne strategie. Fanka wprowadzania technik kreatywnego myślenia w biznesie - współautorka metody pracy warsztatowej prowokacji strategicznych opartej na wyzwalaniu potencjału grupy do myślenia na opak. Fascynuje ją hybrydowy świat zjednoczonego off & onlinu i procesy dostosowywanie się organizacji i ludzi do tego nowego sposobu myślenia. Jako coach i trener zajmuje się wspieraniem zmiany, uruchamianiem pokładów własnej kreatywności. Prowadzi programy rozwojowe dla firm. Współzałożycielka i wykładowca studiów podyplomowych Psychologia Reklamy na Uniwersytecie Warszawskim, wieloletni wykładowca w Szkole Strategii Marki SAR, wykładowca PTBRiO. Pracowała między innymi dla takich marek jak: Bobovita, RWE Stoen, Getinbank, Renault, Nestle Winiary, Nestle Ice Cream, Renault, HP, Sanofi Aventis

20 Wykładowcy TOMASZ FOCHTMAN Dyrektor ds. Rozwoju i Strategii w domu mediowym MEC. Absolwent Zarządzania i Marketingu w Szkole Głównej Handlowej. Od 2001 roku pracuje w domu mediowym MEC. Zaczynając jako media planner miał okazję empirycznego zapoznania się z planowaniem komunikacji na wszelkich szczeblach. Obecnie zajmuje się między innymi strategią komunikacji dla obecnych jak i potencjalnych klientów agencji, oraz rozwojem produktu strategicznego agencji. Współpracuje z wieloma wiodącymi reklamodawcami takimi jak Orange, NIVEA, Nestle etc. Współautor strategii komunikacji, pomysłów nagradzanych w konkursach takich jak Effie, Media Trendy, Global Ideas. PAWEŁ GALA Managing Partner MEC Od ponad 12 lat związany z branżą reklamową i od tego samego czasu z MEC. Wkrótce po dołączeniu do zespołu agencji został zaangażowany w działania komórki nowobiznesowej. Od 2006 roku jest odpowiedzialny za nowy biznes w MEC. W 2008 został członkiem grona zarządzającego agencją, w którym powierzono mu dodatkowo odpowiedzialność za zarządzanie zasobami ludzkimi pod kątem rozwoju i szkoleń oraz PR MEC. Zaangażowany w kształtowanie polityki nowobiznesowej MEC w regionie CEE. Członek Komitetu Organizacyjnego Media Trendyw latach , juror Effie 2011 i W ciągu ostatnich 6 lat wziął udział w około 360 przetargach. AGNIESZKA HRYNIEWICZ-BIENIEK Industry Leader Multi-sector w Google Ukończyła zarządzanie i podyplomowe studium PR w Szkole Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie. Z marketingiem związana od kilkunastu lat. Zdobywała doświadczenie w międzynarodowych koncernach takich jak: Johnson&Johnson, Walt Disney czy Deutsche Telekom. Od ponad 4 lat w Google, gdzie zarządza kilkunastoosobowym zespołem doradców klienta. Do jej zadań należy planowanie strategii długoterminowego rozwoju firmy i zarządzanie strategiami sprzedaży. MIKOŁAJ JANICKI Prezes, Pro Duct By Buniness Friends Sp. z o.o. Związany z marketingiem bezpośrednim od 1994r. Absolwent UW i podyplomowych studiów MBA. Od 2001 roku zaangażowany w rozwój Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego. Prezes Pro Duct By business Friends sp z o.o. od 1998r. Głęboko przekonany o sile bezpośredniej komunikacji, personalizacji i wartości projektów budujących relacje. Mocno zaangażowany w tworzenie projektów na pograniczu informatyki, sprzedaży i marketingu. Zwolennik gromadzenia danych w odpowiednich bazach oraz ich wnikliwej analizy.

SZKO A STRATEGII MARKI. PLAN ZAJ å

SZKO A STRATEGII MARKI. PLAN ZAJ å edycja 2009/2010 SZKO A STRATEGII MARKI DLA KOGO JEST SZKOŁA STRATEGII MARKI? pracowników marketingu g ównie firm, w których reklama jest najwa niejszym elementem marketing mix pracowników agencji reklamowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOŁY MARKETINGU INTERAKTYWNEGO

PROGRAM SZKOŁY MARKETINGU INTERAKTYWNEGO Program Szkoły Marketingu Interaktywnego jest modyfikowany po każdej zakończonej edycji Szkoły. W tak dynamicznie zmieniającym się świecie technologii konieczne jest, aby każdy moduł był mocno osadzony

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 6/8/15 1:56 PM Wyzwania bankowości detalicznej pod redakcją Zbigniewa Jagiełły Gdańsk 2015 Opracowanie redakcyjne: Aleksandra Gibała Projekt graficzny: TOFU Studio

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

questus Diploma in Professional Marketing Programy certyfikowane Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing

questus Diploma in Professional Marketing Programy certyfikowane Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing questus Programy certyfikowane The Chartered Institute of Marketing Diploma in Professional Marketing Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing CIM The Chartered

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

Strategie w czasach kryzysu

Strategie w czasach kryzysu Strategie w czasach kryzysu Jak podnieść efektywność? BĄDŹ SKUTECZNY Dobrze zarządzać sobą i czasem BO CZAS TO PIENIĄDZ! Zarządzanie wiedzą od WIESZ do UMIESZ Zarządzanie zmianą NOWE NIESTRASZNE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska Sprzedaż i Marketing Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl 3 SPIS TREŚCI Wstęp...5 O Michael Page...6 Metodyka...7 1. DOBRA KONSUMENCKIE

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Wydawca: CSRinfo

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Wizja 2050. Innowacje społeczne. Podsumowanie prac grupy roboczej w 2013 r.

Wizja 2050. Innowacje społeczne. Podsumowanie prac grupy roboczej w 2013 r. Wizja 2050. Innowacje społeczne Podsumowanie prac grupy roboczej w 2013 r. Spis treści Wprowadzenie 3 Dlaczego Polsce niezbędne są innowacje społeczne? (Witold Orłowski, PwC) Innowacje społeczne oczami

Bardziej szczegółowo

Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 11/ lato 2013. Cezary Stypułkowski mbank: nadchodzi rebranding Grupy BRE >

Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 11/ lato 2013. Cezary Stypułkowski mbank: nadchodzi rebranding Grupy BRE > Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 11/ lato 2013 Cezary Stypułkowski mbank: nadchodzi rebranding Grupy BRE > od początku 4 Podsumowanie kwartału ludzie 6 Moim zdaniem Ernest Pytlarczyk Zmiana

Bardziej szczegółowo

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Raport Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Przedmowa Internet. To słowo zadomowiło się w języku na dobre. Sieć stała się częścią naszego życia, naszej codzienności. Coraz częściej jako użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 12 czerwiec 2013 Innowacje technologiczne Innowacje technologiczne Jak przygotować pracowników na wdrożenie innowacji? Audyt

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

reklamy online w Polsce

reklamy online w Polsce Raport Perspektywy rozwojowe reklamy online w Polsce Partner strategiczny Przedmowa Często słyszy się, że rynek online jest jak perpetuum mobile. Sporo w tym prawdy przedstawiciele branży zgodni są, że

Bardziej szczegółowo

Integralny element długookresowej strategii

Integralny element długookresowej strategii 22 Integralny element długookresowej strategii Rok 2014 był bardzo dobry dla przedsiębiorstw działających w branży outsourcingu. Wyraźnie wzrosło zarówno zainteresowanie usługami, jak i zaufanie do firm,

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? 2012 Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? Wnioski ze spotkań Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Jak wybrać dobrą agencję PR?

Jak wybrać dobrą agencję PR? Jak wybrać dobrą agencję PR? opracowanie przygotowane przez Związek Firm Public Relations Warszawa 2013 Spis treści Słowo wstępu 3 Typologia przetargów 4 Przed przetargiem 7 Zarządzanie przetargiem 13

Bardziej szczegółowo

Jak uczyć. o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli

Jak uczyć. o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju Przewodnik dla nauczycieli ZESPÓŁ DO SPRAW SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym

Bardziej szczegółowo

ROLA PARKÓW NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYCH W KOMUNIKACJI MIĘDZY INSTYTUCJAMI NAUKOWYMI A PRZEMYSŁEM

ROLA PARKÓW NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYCH W KOMUNIKACJI MIĘDZY INSTYTUCJAMI NAUKOWYMI A PRZEMYSŁEM ROLA PARKÓW NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYCH W KOMUNIKACJI MIĘDZY INSTYTUCJAMI NAUKOWYMI A PRZEMYSŁEM marketing instytucji naukowych i badawczych ROLA PARKÓW NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYCH W KOMUNIKACJI MIĘDZY INSTYTUCJAMI

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe szanse Czyli co lider biznesu powinien wiedzieć o technologii. Czas na odchudzanie czyli czego korporacje mogą uczyć się od startupów

Cyfrowe szanse Czyli co lider biznesu powinien wiedzieć o technologii. Czas na odchudzanie czyli czego korporacje mogą uczyć się od startupów IT dla zarządów 1 Spis treści Wstępniak Robert Jesionek Poradnik: IT dla członków zarządu Stanisław Bochnak, Deloitte Polska Cyfrowe szanse Czyli co lider biznesu powinien wiedzieć o technologii Borys

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo