Rynek Produktów Ekologicznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rynek Produktów Ekologicznych"

Transkrypt

1 SZKOŁA A GŁÓWNA G GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Rynek Produktów Ekologicznych dr Mariusz Maciejczak 1

2 WYKŁAD 4 EKONOMIKA PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ podaż popyt 2

3 Gospodarstwo ekologiczne jest podmiotem gospodarczym. ZIEMIA PRACA KAPITAŁ ORGANIZACJA Wydzielenie ORGANIZACYJNE Wydzielenie PRAWNE Wydzielenie EKONOMICZNE Metody ekologiczne 3

4 Gospodarstwo ekologiczne to firma. Gospodarstwa ekologiczne są PRZEDSIĘBIORSTWAMI, podobnie jak konwencjonalne gospodarstwa rolnicze. Gospodarstwa ekologiczne, będąc przedsiębiorstwami, muszą ukierunkować prowadzoną produkcję pod kątem oczekiwań RYNKU. 4

5 Gospodarstwa ekologiczne od innych gospodarstw rolniczych różnir nią się wyłą łącznie metodami produkcji oraz przyjętą hierarchią celów. 5

6 Od ekofilozofii do EKOnomiki Cele podrzędne Ochr. przyrody Dotacje Bez chemii Cele pośrednie Cele nadrzędne Środki na życie Utrzymać gospodarstwo Żyć na wsi Wykształcić dzieci 6

7 Rachunek ekonomiczny umożliwia realizację celów w w danych warunkach i przy przyjętych ograniczeniach Określenie celów Znajomość zasobów + Warunki zewnętrzne = ZASADA RACJONALNEGO GOSPODAROWANIA 7

8 Rachunek ekonomiczny jako podstawa realizacji przyjętych celów koszty koszty efekty efekty koszty RACHUNEK EKONOMICZNY efekty 8

9 KAŻDA FIRMA POWINNA ZASPOKAJAĆ POTRZEBY RYNKU Z ZYSKIEM! 9

10 NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA podstawowe kryterium ustalania kierunku produkcji w gospodarstwie. Produkcja na sprzedaż (towarowa) z 1 ha lub 1 zwierzęcia - Koszty zmienne (zależne od poziomu produkcji) - Koszty stałe (nie zależą od poziomu produkcji) = NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA = Dochód rolniczy 10

11 Schemat obliczania produkcji i przychodów w w gospodarstwie rolnym. Trzoda chlewna Bydło Pszenica Produkcja w toku na koniec roku obrotowego Produkcja w toku na początku roku obrotowego Razem produkcja z gospodarstwa rolnego Dopłaty Usługi Inne przychody z gospodarstwa Razem przychody z gospodarstwa rolnego 11

12 Schemat obliczania dochodu w gospodarstwie rolnym. Przychody z gospodarstwa rolnego Zużycie pośrednie (w gospodarstwie) Podatki Wartość dodana brutto Amortyzacja Wartość dodana netto Dopłaty do działalności inwestycyjnej Koszty czynników zewnętrznych Dochód d z gospodarstwa rolniczego 12

13 KAŻDE GOSPODARSTWO ROLNE, W SZCZEGÓLNO LNOŚCI EKOLOGICZNE, POWINNO PROWADZIĆ ZAPISY KSIĘGOWE! 13

14 Opłacalno acalność produkcji ekologicznej. Czy produkcja ekologiczna jest opłacalna? Komu bardziej opłaca się być rolnikiem ekologicznym? 14

15 Gospodarstwa ekologiczne w próbie FADN Na podstawie artykułu: Nachtman G., Żekało M. (2006): Efektywność ekonomiczna gospodarstw ekologicznych na tle konwencjonalnych w 2004r.. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej Nr 2/2006, Wyd. IERiGZ-PIB, Warszawa. 15

16 Gospodarstwa ekologiczne w próbie FADN W 2004 r. po raz pierwszy w puli danych zbieranych w Polsce przez System Zbierania i Wykorzystania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych UE (ang. Farm Accountancy Data Network, FADN) znalazły się gospodarstwa ekologiczne. W próbie znalazło się 109 certyfikowanych gospodarstw ekologicznych, które stanowiły 6,5% ogółu gospodarstw ekologicznych działających w Polsce, oraz 0,9% wszystkich gospodarstw objętych badaniami Polskiego FADN. Jednak zebrane dane na temat ich wyników ekonomiczno-finansowych nie mogą być uznane za reprezentatywne. Próba gospodarstw do badań oprócz podstawowego kryterium jakim była wielkość ekonomiczna, dobrana została na podstawie typu rolniczego i liczby gospodarstw znajdujących się w regionie. Polska została podzielona na cztery regiony rolnicze: Pomorze i Mazury, Mazowsze i Podlasie, Wielkopolska i Śląsk oraz Małopolska i Podgórze. Badane gospodarstwa rozlokowane były głównie w regionach Mazowsze i Podlasie oraz Małopolska i Podgórze, czyli w Tych, w których najliczniej funkcjonowały gospodarstwa ekologiczne w Polsce 16

17 Rozmieszczenie gospodarstw ekologicznych i upraw w 2004r. w regionach FADN Regiony Polskiego FADN Liczba gospodarstw ekologicznych w próbie FADN Liczba gospodarstw ekologicznych z certyfikatem w regionie Powierzchnia upraw w regionach w ha. Uprawy Łąki i Uprawy rolnicze pastwiska warzywnicze Uprawy sadownicze i jagodowe Pomorze i , ,9 100,7 618,7 Mazury Mazowsze i ,3 8223,5 136,1 321,5 Podlasie Wielkopolska i ,8 5397,2 371,2 1352,6 Śląsk Małopolska i , ,0 222,0 911,2 Podgórze Razem , ,7 830,0 3203,6 17

18 Struktura upraw i pogłowie zwierząt w badanych gospodarstwach Wyszczególnienie Gospodarstwa w typie Uprawy polowe, ogrodnicze i trwałe łącznie tradycyjne ekologiczne Liczba gospodarstw Wielkość ekonomiczna ESU 5,5 5,5 Powierzchnia i struktura użytków rolnych ha % ha % Powierzchnia użytków rolnych 11,6 100,0 9,6 100,0 W tym - powierzchnia dodzierżawiona 1,8 15,5 1,2 12,5 - zboża 7,1 61,2 3,5 36,5 - pozostałe uprawy polowe 1,6 13,8 1,5 15,6 - uprawy ogrodnicze (warzywa) 0,4 3,4 1,1 11,5 - sady 0,7 6,0 1,0 10,4 - uprawy pastewne 1,8 15,5 2,4 25,0 Pogłowie zwierząt LU % LU % Zwierzęta ogółem 4,7 100,0 3,6 100,0 W tym - krowy mleczne 1,4 29,8 1,3 36,1 - trzoda chlewna 2,2 46,8 1,5 41,7 18

19 Wartość produkcji w badanych gospodarstwach Wyszczególnienie Wartość produkcji w zł/gosp. Gospodarstwa w typie Uprawy polowe, ogrodnicze i trwałe łącznie EKOLOGICZNE TRADYCYJNE Wartość Struktura Wartość Wartość produkcji produkcji produkcji produkcji w zł/1 ha w w zł/1ha UR zł/gosp. UR Struktura produkcji Wskaźnik relacji: tradycyjne = 100% Produkcja ogółem 40675,0 4237,0 100, ,0 4149,3 100,0 84,5 Produkcja roślinna i produktów 28775,0 2997,4 70, ,0 2968,0 71,5 83,6 roślinnych W tym - zboża 3944,0 401,8 9, ,0 974,8 23,5 34,9 - rośliny białkowe 1277,0 133,0 3,1 397,0 34,2 0,8 321,7 - ziemniaki 2679,0 279,1 6,6 3345,0 288,4 6,9 80,1 - rośliny oleiste 1159,0 120,7 2,9 899,0 77,5 1,9 128,9 - rośliny przemysłowe 474,0 49,4 1,2 1312,0 113,1 2,7 36,1 - uprawy ogrodnicze (warzywa) 12137,0 1264,3 29,8 8128,0 700,7 16,9 149,3 - owoce 6997,0 728,9 17,2 5454,0 470,2 11,3 128,3 Produkcja zwierzęca 11661,0 1214,7 28, ,0 1125,5 27,1 89,3 Produkcja pozostała 239,0 24,9 0,6 647,0 55,8 1,3 36,9 19

20 Wydajność produkcji roślinnej oraz nakłady pracy w badanych gospodarstwach Wyszczególnienie Gospodarstwa w typie Uprawy polowe, ogrodnicze i trwałe łącznie Tradycyjne Ekologiczne Wskaźnik relacji: tradycyjne = 100% Plon pszenicy (dt/ha) 53,9 32,1 59,6 Plon owsa (dt/ha) 35,0 25,5 72,9 Plon żyta (dt/ha) 33,7 20,7 61,4 Plon ziemniaków (dt/ha)) 229,3 162,9 71,0 Nakłady pracy ogółem (AWU) 1,78 2,04 114,6 Nakłady pracy własnej (AWU) 1,66 1,59 95,8 Nakłady pracy najemnej (AWU) 0,12 0,46 383,3 20

21 Koszty produkcji w badanych gospodarstwach Wyszczególnienie Gospodarstwa w typie Uprawy polowe, ogrodnicze i trwałe łącznie EKOLOGICZNE TRADYCYJNE Struktura zł/gosp. zł/1 ha w % UR zł/gosp. zł/1 ha UR Struktura w % Wskaźnik relacji: tradycyjne = 100% Koszty ogółem 28381,0 29,56,4 100, ,0 3246,4 100,0 75,4 1. Zużycie pośrednie 17570,0 1830,2 61, ,0 2188,5 67,4 69,2 1.1 Koszty bezpośrednie 10042,0 1046,0 35, ,0 1383,8 42,6 62,6 W tym: - nawozy 1660,0 172,9 5,8 3645,0 314,2 9,7 45,5 - środki ochrony roślin 655,0 68,2 2,3 2132,0 183,8 5,7 30,7 - nasiona i sadzonki 1657,0 172,6,8 2319,0 199,9 6,2 71,5 1.2 Koszty ogólnogospodarcze 7528,0 784,2 26,5 9335,0 904,7 24,8 80,6 2. Amortyzacja 6633,0 690,9 23, ,0 923,8 28,5 61,9 3 Koszy czynników 4177,0 435,1 14,7 1555,0 134,1 4,1 268,6 zewnętrznych Z tego: - opłata pracy 3593,0 374,3 12,6 1033,0 89,1 2,7 347,8 - czynsze dzierżawne 78,0 8,1 0,3 235,0 20,3 0,6 33,2 - odsetki 506,0 52,7 1,8 287,0 24,7 0,8 176,3 21

22 Rachunek wartości dodanej wg. metodyki FADN w badanych gospodarstwach Wyszczególnienie Gospodarstwa w typie Uprawy polowe, ogrodnicze i trwałe łącznie Na gospodarstwo w PLN Na 1 ha UR w PLN tradycyjne ekologiczne Wskaźnik relacji (tradycjne=100) tradycyjne ekologiczne Wskaźnik relacji (tradycjne=100) Produkcja ogółem , ,1 Zużycie pośrednie , ,6 Saldo bieżących dopłat i , ,8 podatków Wartość dodana brutto , ,9 Amortyzacja , ,8 Wartość dodana netto , ,9 Koszty czynników zewnętrznych Dochód z gospodarstwa rodzinnego w przeliczeniu na pow. użytków własnych , , , ,1 22

23 Ocena ekonomiczno-rynkowych efektów w wsparcia finansowego rolnictwa ekologicznego w Polsce Autor: Paweł Grzelak Promotor: Dr. Inż. Mariusz Maciejczak Recenzent: Prof. dr hab. Henryk Runowski

24 Cel pracy, hipotezy badawcze Jakie są ekonomiczno-rynkowe efekty wsparcia finansowego rolnictwa ekologicznego w Polsce? Hipotezy badawcze Hipoteza I: Rolnictwo ekologiczne stanowi istotny element Wspólnej Polityki Rolnej. Hipoteza II: System wsparcia rolnictwa ekologicznego w Polsce powoduje brak powiązania produkcji z rynkiem. Hipoteza III: Dotacje do produkcji ekologicznej istotnie wpływają na dochód rolniczy w polskich gospodarstwach ekologicznych. Hipoteza IV: Grupa docelowa dla dotacji dla rolnictwa ekologicznego powinna ulec zmianie z gospodarstw rolnych na przedsiębiorstwa rolne, czyli producentów towarowych.

25 Metodologia i źródła a danych Metodologia Metoda studiów literatury Metody scenariuszowe Metody analizy statystycznej Metoda studium przypadku Metoda ankietowa z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu Źródła danych pierwotnych Ankieta wśród 25 rolnikow Wywiady poglebione ekonomiczniez wykorzystaniem kwestionariusza ankiety Źródła danych wtórnych Publikacje książkowe Artykuły zamieszczone w specjalistycznych pismach branżowych Materiały z konferencji Ustawy i Rozporządzenia Internetowe bazy danych statystycznych Strony internetowe

26 Przegląd d literatury Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej podlega ciągłej reformie -w coraz większym stopniu równoważy cele ekonomiczne, społeczne i środowiskowe Rolnictwo ekologiczne istotnym elementem WPR Coraz większa popularność rolnictwa ekologicznego w Polsce efekt wprowadzenia dotacji ekologicznych Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów IJHARS.

27 Przegląd d literatury (cd.) Rynek żywności ekologicznej w Polsce nadal w początkowej fazie rozwoju

28 Przegląd d literatury (cd.) Dochód rolniczy w Polsce wzrasta Uzyskanie wysokiego dochodu jednym z najważniejszych celów rolników (także ekologicznych) w Polsce SPRZECZNOŚĆ CELÓW WPR Producenci Ekologiczni

29 Wyniki badań (1) : studium przypadku Studium przypadku Cztery gospodarstwa ekologiczne, woj. mazowieckie, Dwa z nich sprzedają produkty na rynek ekologiczny 1) Gospodarstwa sprzedające na rynek ekologiczny uzyskały znacznie wyższy dochód 40% (zł/ha) Źródło: opracowanie własne

30 Wyniki badań (2) : studium przypadku Dotacje ekologiczne partycypują istotną część w dochodzie badanych gospodarstw. Szczególnie dużą (27% i 37%) w gospodarstwach dostarczających produkty ekologiczne na rynek konwencjonalny Źródło: opracowanie własne

31 Wyniki badań (3) : metoda ankietowa - kwestionariusz wywiadu Badani rolnicy ekologiczni prezentowali dwie odmienne postawy względem podejścia do problematyki rolnictwa ekologicznego. Rolnictwo ekologiczne wg. badanych Filozofia życia Producenci towarowi Możliwość uzyskania wysokiego dochodu

32 Wnioski (1) Rolnictwo ekologiczne istotnym elementem WPR, wpisującym się w kierunek jej aktualnych reform (hipoteza I) Wzrost popularności rolnictwa ekologicznego w Polsce (efekt wprowadzenia systemu dotacji ekologicznych) System wsparcia gospodarstw ekologicznych w Polsce (dotacje ekologiczne) nie spełnił całości oczekiwań: - Brak korelacji NIE UDOWODNIL PAN TEGO STATYSTYCZNIE, WIEC MOŻE NIE KORELACJA, A IINNE SLOWO?) pomiędzy produkcją ekologiczną, a rynkiem ekologicznym (hipoteza II), - Znaczny udział dotacji ekologicznych w dochodzie gospodarstw (20 37%) (hipoteza III) powoduje negatywny wpływ na postępowanie rolników ekologicznych.

33 Wnioski (2) Nieefektywność dotychczasowego systemu oraz dalsza reforma WPR przyczynią się do zmiany grupy docelowej dla dotacji ekologicznych (hipoteza IV). Przeniesienie wsparcia Gospodarstwa rolne Przedsiębiorstwa rolne (towarowe)

34 Studium Przypadku. ANALIZA TRZECH GOSPODARSTW ROLNYCH Z DOLINY BIEBRZY 34

35 Wybrane elementy charakterystyki badanych gospodarstw rolnych Gospodarstwo Wielość gospodarstwa w ha użytków rolnych Liczba pól w rozłogu gospodarstwa Duża Jednostka Przeliczeniowa na 1 ha użytków rolnych Duża Jednostka Przeliczeniowa na 1 ha Głównej Powierzchni Paszowej A 8, ,27 0,89 B 13,14 7 0,67 0,66 C 17, ,63 1,23 35

36 Pakiety rolnośrodowiskowe rodowiskowe w badanych gospodarstw rolnych Pakiety działań rolnośrodowiskowych wdrożone w badanych gospodarstwach Rok 2004 S01 K01b P01b G01a S01 K01b P01b G01a S01 K01b P01b G01a02 Gospodarstwo A B C S02a01 S02b01 S02a01 S02b01 S02a02 S02b02 S02a02 S02b02 S02c02 S02d02 S02a02 S02b02 S02c02 S02d02 S02a02 S02b02 S02c02 S02d02 36

37 Badane gospodarstwa rolne są mało o efektywne , , , ,65 PLN , ,64 910,59 866, , Gospodarstwo A Gospodarstwo B Gospodarstwo C SNb.pr.roślinnej /1 ha UR SNb. pr. zwierzęcej /1 ha DJP SNb. pr. rolniczej /1 ha UR 37

38 Jak poszczególne instrumenty polityki rolnej wpłyn yną na przykładowe gospodarstwa rolne w Dolinie Biebrzy? Scenariusze badań Scenariusz Nadwyżka bezpośrednia z produkcji rolniczej Maksymalne dopłaty bezpośrednie z I i II filaru WPR Płatności rolnośrodowiskowe Płatności za gospodarowanie na ONW I x II x x II x x x IV x x x x V x x x 38

39 Zmiana poziomu Nadwyżki Bezpośredniej w poszczególnych scenariuszach. 400% 350% 300% dynamika 250% 200% 150% 100% 50% 0% s1 s2 s3 s4 s5 scenariusz gospodarstwo A gospodarstwo B gospodarstwo C 39

40 Zmiana poziomu Dochodu Rolniczego Brutto w poszczególnych scenariuszach. 600% 500% 400% dynamika 300% 200% 100% 0% s1 s2 s3 s4 s5 scenariusz gospodarstwo A gospodarstwo B gospodarstwo C 40

41 ROLNICTWO EKOLOGICZNE DAJE SZANSE NA SUKCES, ALE GO NIE GWARANTUJE! 41

Wyniki ekonomiczne uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w systemie Polski FADN w 2009 roku w woj. dolnośląskim.

Wyniki ekonomiczne uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w systemie Polski FADN w 2009 roku w woj. dolnośląskim. Wyniki ekonomiczne uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w systemie Polski FADN w 2009 roku w woj. dolnośląskim. Przedstawione wyniki, obliczone na podstawie danych FADN zgromadzonych w komputerowej

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH NA TLE KONWENCJONALNYCH W 2004 R.

EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH NA TLE KONWENCJONALNYCH W 2004 R. GRAŻYNA NACHTMAN MARCIN ŻEKAŁO Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Warszawa EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH NA TLE KONWENCJONALNYCH W 2004 R. Wstęp Rolnictwo ekologiczne,

Bardziej szczegółowo

Płatności w ramach WPR i ich wpływ na polskie rolnictwo w świetle danych FADN. Mgr inż. Wiesław Łopaciuk Mgr Agnieszka Judzińska

Płatności w ramach WPR i ich wpływ na polskie rolnictwo w świetle danych FADN. Mgr inż. Wiesław Łopaciuk Mgr Agnieszka Judzińska Płatności w ramach WPR i ich wpływ na polskie rolnictwo w świetle danych FADN Mgr inż. Wiesław Łopaciuk Mgr Agnieszka Judzińska Plan prezentacji Wprowadzenie Definicje FADN Dochody Płatności Zmiany w rolnictwie

Bardziej szczegółowo

Gospodarstwa ogrodnicze w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej

Gospodarstwa ogrodnicze w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej Gospodarstwa ogrodnicze w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej Zakład Ekonomiki Gospodarstw Rolnych Prof. dr hab. Wojciech Ziętara Mgr Jolanta Sobierajewska Warszawa, 28 wrzesień 212 r 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia produkcyjno-ekonomiczne działalności produkcji roślinnej w certyfikowanych gospodarstwach ekologicznych

Wybrane zagadnienia produkcyjno-ekonomiczne działalności produkcji roślinnej w certyfikowanych gospodarstwach ekologicznych Wybrane zagadnienia produkcyjno-ekonomiczne działalności produkcji roślinnej w certyfikowanych gospodarstwach ekologicznych Mgr inŝ. GraŜyna Nachtman ZAKŁAD RACHUNKOWOŚCI ROLNEJ Plan wystąpienia: Wybrane

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA MLEKA W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH. Marcin Żekało, IERIGŻ-PIB, Warszawa 11.07.2014 r.

PRODUKCJA MLEKA W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH. Marcin Żekało, IERIGŻ-PIB, Warszawa 11.07.2014 r. PRODUKCJA MLEKA W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH Marcin Żekało, IERIGŻ-PIB, Warszawa 11.07.2014 r. Plan prezentacji 1. Wprowadzenie. 2. Wybrane zagadnienia utrzymywania krów mlecznych w gospodarstwach ekologicznych.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych z pola obserwacji Polskiego FADN w latach Renata Płonka

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych z pola obserwacji Polskiego FADN w latach Renata Płonka Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych z pola obserwacji Polskiego FADN w latach 213-214 Renata Płonka Założenia metodyczne Analizą objęto dane z ponad 12 tys. gospodarstw, które uczestniczyły w Polskim

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności rolniczej Warunki województwa lubuskiego

Prowadzenie działalności rolniczej Warunki województwa lubuskiego Prowadzenie działalności rolniczej Warunki województwa lubuskiego Krystyna Maciejak 04.10.2016 r. Spis rolny z 2010 roku - woj. Lubuskie na tle kraju Rolnictwo lubuskie na tle kraju w 2010 roku. Dane powszechnego

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność gospodarstw osób fizycznych nieprzerwanie prowadzących rachunkowość rolną w ramach Polskiego FADN w latach

Konkurencyjność gospodarstw osób fizycznych nieprzerwanie prowadzących rachunkowość rolną w ramach Polskiego FADN w latach Konkurencyjność gospodarstw osób fizycznych nieprzerwanie prowadzących rachunkowość rolną w ramach Polskiego FADN w latach 2005-2013 Renata Płonka Gdańsk, 14.09.2015 r. Cele analizy Plan wystąpienia Założenia

Bardziej szczegółowo

ZAZIELENIENIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ - SKUTKI DLA POLSKICH GOSPODARSTW ROLNICZYCH

ZAZIELENIENIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ - SKUTKI DLA POLSKICH GOSPODARSTW ROLNICZYCH Warszawa, 12.12.2014 Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy ZAZIELENIENIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ - SKUTKI DLA POLSKICH GOSPODARSTW ROLNICZYCH prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Struktura indywidualnych gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość w ramach Polskiego FADN w latach

Struktura indywidualnych gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość w ramach Polskiego FADN w latach Struktura indywidualnych gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość w ramach Polskiego FADN w latach 2004-2007 OPRACOWAŁ ZESPÓŁ: mgr inż. Katarzyna Bańkowska mgr Paweł Michalak Witold Sierański pod

Bardziej szczegółowo

Zakres zróżnicowania poziomu dochodów z gospodarstwa rolnego w układzie regionalnym

Zakres zróżnicowania poziomu dochodów z gospodarstwa rolnego w układzie regionalnym Agata Marcysiak Zakład Agrobiznesu, Akademia Podlaska Adam Marcysiak Zakład Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa, Akademia Podlaska Zakres zróżnicowania poziomu dochodów z gospodarstwa rolnego w układzie

Bardziej szczegółowo

Zróżnicowanie regionalne sytuacji ekonomicznej rodzin rolników uzyskujących dochody z co najmniej dwóch źródeł

Zróżnicowanie regionalne sytuacji ekonomicznej rodzin rolników uzyskujących dochody z co najmniej dwóch źródeł Zróżnicowanie regionalne sytuacji ekonomicznej rodzin rolników uzyskujących dochody z co najmniej dwóch źródeł IERiGŻ-PIB, Warszawa, 1 marca 2013 r. mgr inż. Irena Augustyńska-Grzymek Irena.Augustynska@ierigz.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo ekologiczne i wsparcie PROW w Polsce w okresie programowania

Rolnictwo ekologiczne i wsparcie PROW w Polsce w okresie programowania Rolnictwo ekologiczne i wsparcie PROW w Polsce w okresie programowania 2007-13 Jarosław Stalenga Józef Tyburski IUNG-PIB Puławy UWM Olsztyn Kluczbork, 11.04.2012 Powierzchnia UR w gospodarstwach EKO na

Bardziej szczegółowo

Działalność operacyjna i inwestycyjna gospodarstw rolnych w woj. pomorskim w latach na podstawie badań PL FADN

Działalność operacyjna i inwestycyjna gospodarstw rolnych w woj. pomorskim w latach na podstawie badań PL FADN Działalność operacyjna i inwestycyjna gospodarstw rolnych w woj. pomorskim w latach 2004-2012 na podstawie badań PL FADN Daniel Roszak PODR w Gdańsku Cel główny Polskiego FADN określony w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce WIELKOPOLSKA w Europie WIELKOPOLSKA w Polsce Podział Administracyjny Województwa Wielkopolskiego Liczba

Bardziej szczegółowo

Obserwatorium 100 dni w Unii Europejskiej

Obserwatorium 100 dni w Unii Europejskiej Obserwatorium 100 dni w Unii Europejskiej Fundacja IUCN Poland Wiączka Kapkazy, 19.06.2004 POLSKA WIEŚ W GLOBALNEJ WIOSCE Mariusz Maciejczak W globalnej wiosce, jako członek UE chcielibyśmy iśći w kierunku......

Bardziej szczegółowo

Wyniki Standardowe 2013 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN

Wyniki Standardowe 2013 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN Wyniki Standardowe 2013 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN Część II. Analiza Wyników Standardowych OPRACOWAŁ ZESPÓŁ: dr inż. dr inż. dr inż. mgr inż. Zbigniew Floriańczyk Stanisław

Bardziej szczegółowo

Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w latach dr inŝ. Aldona SkarŜyńska

Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w latach dr inŝ. Aldona SkarŜyńska Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w latach 2005-2009 dr inŝ. Aldona SkarŜyńska aldona.skarzynska@ierigz.waw.pl Plan prezentacji 1. Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w latach

Bardziej szczegółowo

Wyniki Standardowe 2012 uzyskane przez ekologiczne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN

Wyniki Standardowe 2012 uzyskane przez ekologiczne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN Wyniki Standardowe 2012 uzyskane przez ekologiczne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN Część II. Analiza Wyników Standardowych OPRACOWAŁ ZESPÓŁ: mgr inż. mgr Grażyna Nachtman Monika Puchalska

Bardziej szczegółowo

Podatek rolny a podatek dochodowy problemy opodatkowania polskiego rolnictwa. Prof. dr hab. Marian Podstawka dr inż. Joanna Pawłowska-Tyszko

Podatek rolny a podatek dochodowy problemy opodatkowania polskiego rolnictwa. Prof. dr hab. Marian Podstawka dr inż. Joanna Pawłowska-Tyszko Podatek rolny a podatek dochodowy problemy opodatkowania polskiego rolnictwa Prof. dr hab. Marian Podstawka dr inż. Joanna Pawłowska-Tyszko Istota problemu Aktualnie funkcjonujący system podatkowy w Polsce

Bardziej szczegółowo

Wyniki standardowe uzyskane przez ekologiczne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2009 roku Część II. Analiza wyników standardowych

Wyniki standardowe uzyskane przez ekologiczne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2009 roku Część II. Analiza wyników standardowych Wyniki standardowe uzyskane przez ekologiczne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2009 roku Część II. Analiza wyników standardowych OPRACOWANIE: mgr inż. Grażyna Nachtman Warszawa 2011 Redakcja

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY EWIDENCJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W GOSPODARSTWIE ROLNYM WEDŁUG SYSTEMU FADN. Dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka

OGÓLNE ZASADY EWIDENCJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W GOSPODARSTWIE ROLNYM WEDŁUG SYSTEMU FADN. Dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka OGÓLNE ZASADY EWIDENCJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W GOSPODARSTWIE ROLNYM WEDŁUG SYSTEMU FADN Dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Ewidencja przychodów kategorie produkcji Dla poprawnego prowadzenia ewidencji w gospodarstwie

Bardziej szczegółowo

Wyniki standardowe uzyskane przez ekologiczne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2007 roku Część II. Analiza wyników standardowych

Wyniki standardowe uzyskane przez ekologiczne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2007 roku Część II. Analiza wyników standardowych Wyniki standardowe uzyskane przez ekologiczne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2007 roku Część II. Analiza wyników standardowych OPRACOWAŁA: mgr inż. Grażyna Nachtman Warszawa 2009 Redakcja

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 1. Uwagi ogólne Podstawowe informacje o FADN

Wstęp. 1. Uwagi ogólne Podstawowe informacje o FADN Wykaz skrótów EU - (ang. European Union); (pol. Unia Europejska) EC (ang. European Commission); (pol. Komisja Europejska) CAP (ang. Common Agricultural Policy); (pol. Wspólna Polityka Rolna) DG-AGRI (ang.

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT w rolnictwie. Wyniki przejścia gospodarstw rolnych na zasady ogólne rozliczania VAT na przykładzie danych Polskiego FADN

Podatek VAT w rolnictwie. Wyniki przejścia gospodarstw rolnych na zasady ogólne rozliczania VAT na przykładzie danych Polskiego FADN Podatek VAT w rolnictwie. Wyniki przejścia gospodarstw rolnych na zasady ogólne rozliczania VAT na przykładzie danych Polskiego FADN Grażyna Nachtman Zakład Rachunkowości Rolnej Warszawa, 10.06.2016 Cel

Bardziej szczegółowo

Wyniki Standardowe 2014 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN

Wyniki Standardowe 2014 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN Wyniki Standardowe 2014 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN REGION FADN 795 MAZOWSZE I PODLASIE Część II. Analiza Wyników Standardowych OPRACOWAŁ ZESPÓŁ: mgr inż. mgr inż. Izabela

Bardziej szczegółowo

Opłacalność produkcji mleka w latach oraz projekcja do 2020 roku

Opłacalność produkcji mleka w latach oraz projekcja do 2020 roku Opłacalność produkcji mleka w latach 2014-2015 oraz projekcja do 2020 roku Seminarium, IERiGŻ-PIB, 02.09.2016 r. dr inż. Aldona Skarżyńska mgr Konrad Jabłoński Koszty ekonomiczne i dochód z zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 1. Uwagi ogólne Podstawowe informacje o FADN

Wstęp. 1. Uwagi ogólne Podstawowe informacje o FADN Wykaz skrótów EU - (ang. European Union); (pol. Unia Europejska) EC (ang. European Commission); (pol. Komisja Europejska) CAP (ang. Common Agricultural Policy); (pol. Wspólna Polityka Rolna) DG-AGRI (ang.

Bardziej szczegółowo

Struktura i udział podstawowych grup kosztów w gospodarstwach rolnych Polski FADN

Struktura i udział podstawowych grup kosztów w gospodarstwach rolnych Polski FADN Struktura i udział podstawowych grup kosztów w gospodarstwach rolnych Polski FADN Wyniki ekonomiczne działalności gospodarstwa rolnego, zgodnie z metodyką obowiązującą w Polskim FADN, ustalane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Standardowe 2013 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN

Wyniki Standardowe 2013 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN Wyniki Standardowe 2013 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN REGION FADN 790 WIELKOPOLSKA I ŚLĄSK Część II. Analiza Wyników Standardowych OPRACOWAŁ ZESPÓŁ: mgr mgr inż. mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Wyniki Standardowe 2013 uzyskane przez ekologiczne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN

Wyniki Standardowe 2013 uzyskane przez ekologiczne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN Wyniki Standardowe 2013 uzyskane przez ekologiczne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN Część II. Analiza Wyników Standardowych OPRACOWAŁ ZESPÓŁ: mgr inż. mgr Grażyna Nachtman Monika Puchalska

Bardziej szczegółowo

Artur Łączyński Departament Rolnictwa GUS

Artur Łączyński Departament Rolnictwa GUS Artur Łączyński Departament Rolnictwa GUS Plan wystąpienia Czynniki pływające na rolnictwo polskie od roku 2002 Gospodarstwa rolne Użytkowanie gruntów Powierzchnia zasiewów Zwierzęta gospodarskie Maszyny

Bardziej szczegółowo

Osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, które:

Osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, które: Od 9 listopada br. rolnicy mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych. W ramach PROW 2007-2013 Agencja wprowadza w życie

Bardziej szczegółowo

MODEL SZACOWANIA PEŁNYCH KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARSTW ROLNYCH

MODEL SZACOWANIA PEŁNYCH KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARSTW ROLNYCH MODEL SZACOWANIA PEŁNYCH KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARSTW ROLNYCH Lech Goraj, Stanisław Mańko Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 1 Struktura

Bardziej szczegółowo

Wyniki Standardowe 2012 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN

Wyniki Standardowe 2012 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN Wyniki Standardowe 2012 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN REGION FADN 785 POMORZE I MAZURY Część II. Analiza Wyników Standardowych OPRACOWAŁ ZESPÓŁ: inż. mgr inż. Irena Mikołajczyk

Bardziej szczegółowo

Wpływ wsparcia unijnego na regionalne zróŝnicowanie dochodów w w rolnictwie

Wpływ wsparcia unijnego na regionalne zróŝnicowanie dochodów w w rolnictwie Instytucje w procesie przemian strukturalnych i społeczno eczno-ekonomicznych ekonomicznych na polskiej wsi i w rolnictwie w świetle wsparcia unijnego Kraków,10 czerwca 2012 r. Wpływ wsparcia unijnego

Bardziej szczegółowo

Pomorskie gospodarstwa rolne w latach na podstawie badań PL FADN. Daniel Roszak PODR w Gdańsku

Pomorskie gospodarstwa rolne w latach na podstawie badań PL FADN. Daniel Roszak PODR w Gdańsku Pomorskie gospodarstwa rolne w latach 2004-2012 na podstawie badań PL FADN Daniel Roszak PODR w Gdańsku Prezentacja oparta jest na analizie wyników produkcyjno-finansowych 267 gospodarstw prowadzących

Bardziej szczegółowo

Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2010 roku

Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2010 roku Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2010 roku REGION FADN 790 WIELKOPOLSKA I ŚLĄSK Część II. Analiza wyników standardowych OPRACOWAŁ ZESPÓŁ: mgr inż. mgr

Bardziej szczegółowo

Wyniki Standardowe 2015 uzyskane przez gospodarstwa rolne osób fizycznych uczestniczących w Polskim FADN Część II. Analiza Wyników Standardowych

Wyniki Standardowe 2015 uzyskane przez gospodarstwa rolne osób fizycznych uczestniczących w Polskim FADN Część II. Analiza Wyników Standardowych Wyniki Standardowe 2015 uzyskane przez gospodarstwa rolne osób fizycznych uczestniczących w Polskim FADN Część II. Analiza Wyników Standardowych OPRACOWAŁ ZESPÓŁ: mgr inż. mgr inż. Monika Bocian Beata

Bardziej szczegółowo

WIELKOŚĆ PRODUKCJI ROŚLINNEJ A NAKŁADY PRACY W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH

WIELKOŚĆ PRODUKCJI ROŚLINNEJ A NAKŁADY PRACY W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH WIELKOŚĆ PRODUKCJI ROŚLINNEJ A NAKŁADY PRACY W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH Dariusz Kwaśniewski Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie XX Konferencja Naukowa POSTĘP

Bardziej szczegółowo

Celowość zastosowania wybranych wariantów dystrybucji płatności bezpośrednich po 2013 roku w Polsce

Celowość zastosowania wybranych wariantów dystrybucji płatności bezpośrednich po 2013 roku w Polsce Renata Grochowska, Stanisław Mańko Celowość zastosowania wybranych wariantów dystrybucji płatności bezpośrednich po 2013 roku w Polsce Nowa polityka rolna UE - kontynuacja czy rewolucja? Jachranka, 9-11

Bardziej szczegółowo

Wyniki Standardowe 2011 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN

Wyniki Standardowe 2011 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN Wyniki Standardowe 2011 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN REGION FADN 790 WIELKOPOLSKA I ŚLĄSK Część II. Analiza Wyników Standardowych OPRACOWAŁ ZESPÓŁ: mgr inż. mgr inż. mgr

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmian w systemie dopłat bezpośrednich w latach na poziom wsparcia wybranych typów gospodarstw rolniczych

Wpływ zmian w systemie dopłat bezpośrednich w latach na poziom wsparcia wybranych typów gospodarstw rolniczych Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy Wpływ zmian w systemie dopłat bezpośrednich w latach 2014-2017 na poziom wsparcia wybranych typów gospodarstw rolniczych

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE I. INFORMACJE PODSTAWOWE

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE I. INFORMACJE PODSTAWOWE BANK SPÓŁDZIELCZY W ZGIERZU KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE I. INFORMACJE PODSTAWOWE 1. Wnioskodawca Imię i nazwisko PESEL : Numer dowodu tożsamości :. Adres zamieszkania..

Bardziej szczegółowo

Regionalne uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce. Stanisław Krasowicz Jan Kuś Warszawa, Puławy, 2015

Regionalne uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce. Stanisław Krasowicz Jan Kuś Warszawa, Puławy, 2015 Regionalne uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce Stanisław Krasowicz Jan Kuś Warszawa, Puławy, 2015 Hipoteza 1. Zasoby czynników produkcji (ziemi, pracy, kapitału) wyznaczają potencjał produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Stan obecny, szanse i zagrożenia rozwoju rolnictwa ekologicznego

Stan obecny, szanse i zagrożenia rozwoju rolnictwa ekologicznego Stan obecny, szanse i zagrożenia rozwoju rolnictwa ekologicznego Mariusz Maciejczak, SGGW www.maciejczak.pl Komitet Rolnictwa i Obrotu Rolnego Krajowej Izby Gospodarczej debata pt.: STAN OBECNY, SZANSE

Bardziej szczegółowo

Zakres zróżnicowania poziomu dochodów z gospodarstwa rolnego w układzie regionalnym

Zakres zróżnicowania poziomu dochodów z gospodarstwa rolnego w układzie regionalnym 12 (61) 2014 Agata Marcysiak Adam Marcysiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zakres zróżnicowania poziomu dochodów z gospodarstwa rolnego w układzie regionalnym RANGE OF DIFFERENTIATION

Bardziej szczegółowo

KALKULACJE ROLNICZE 2014r.

KALKULACJE ROLNICZE 2014r. KALKULACJE ROLNICZE 2014r. Kalkulacje rolnicze są podstawowym narzędziem rachunku ekonomicznego, które pozwalają na określenie efektywności wytwarzania określonych produktów. Kalkulacje pokazują nam nie

Bardziej szczegółowo

Informacja o prowadzonej działalności rolniczej

Informacja o prowadzonej działalności rolniczej 1 (wypełnia Bank BGŻ BNP ParibasS.A.) I I - - Data wpływu do Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (rrrr-mm-dd) Bank BGŻ BNP Paribas SPÓŁKA AKCYJNA I I / I / I I / I I / I I Nr Wniosku Informacja o prowadzonej działalności

Bardziej szczegółowo

Zasoby. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. Dr inż. Ludwik Wicki. by Ludwik Wicki.

Zasoby. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. Dr inż. Ludwik Wicki. by Ludwik Wicki. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Zasoby Dr inż. Ludwik Wicki 28 EiOGR przyg. L. Wicki 1 Wykład Funkcje rolnictwa w gospodarce 28 EiOGR przyg. L. Wicki

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE MAJATKOWYM KREDYTOBIORCY ORAZ PLANOWANYCH DOCHODACH I KOSZTACH GOSPODARSTWA ROLNEGO NA ROK... I. DANE OGÓLNE

OŚWIADCZENIE O STANIE MAJATKOWYM KREDYTOBIORCY ORAZ PLANOWANYCH DOCHODACH I KOSZTACH GOSPODARSTWA ROLNEGO NA ROK... I. DANE OGÓLNE OŚWIADCZENIE O STANIE MAJATKOWYM KREDYTOBIORCY ORAZ PLANOWANYCH DOCHODACH I KOSZTACH GOSPODARSTWA ROLNEGO NA ROK... I. DANE OGÓLNE Imię i nazwisko Adres zamieszkania PESEL Stan rodziny Zatrudnienie w gospodarstwie

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Produkcja, koszty i dochody z uprawy buraków cukrowych w latach

Tabela 1. Produkcja, koszty i dochody z uprawy buraków cukrowych w latach Tabela 1. Produkcja, koszty i dochody z uprawy buraków cukrowych w latach 2006-2007 Liczba badanych gospodarstw Powierzchnia uprawy Plon Cena sprzedaży: produkt główny produkt uboczny Wartość produkcji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ NR WNIOSKU INFORMACJE PODSTAWOWE O WNIOSKODAWCY NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO WNIOSKODAWCY ADRES MIEJSCA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI (PROFIL

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA TABEL W PEŁNYM PLANIE PROJEKTU DZIAŁANIE INWESTYCJE W GOSPODARSTWACH ROLNYCH SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA TABEL W PEŁNYM PLANIE PROJEKTU DZIAŁANIE INWESTYCJE W GOSPODARSTWACH ROLNYCH SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA TABEL W PEŁNYM PLANIE PROJEKTU DZIAŁANIE INWESTYCJE W GOSPODARSTWACH ROLNYCH SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo w Izraelu :26:05

Rolnictwo w Izraelu :26:05 Rolnictwo w Izraelu 2015-12-21 01:26:05 2 W roku 2009 wartość produkcji izraelskiego rolnictwa osiągnęła sumę 25,6 miliarda szekli (ok. 5,1 mld euro), co oznacza wzrost o 2,4% w stosunku do roku 2008.

Bardziej szczegółowo

Analiza dochodów rodzin rolniczych na podstawie danych Polski FADN.

Analiza dochodów rodzin rolniczych na podstawie danych Polski FADN. Analiza dochodów rodzin rolniczych na podstawie danych Polski FADN. Sytuacja ekonomiczna rodzin rolniczych oraz podejmowane przez rolnika produkcyjne i inwestycyjne decyzje kształtowane są przez poziom

Bardziej szczegółowo

Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych

Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa Warszawa, 30.09.2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych Niniejsze opracowanie przedstawia wyniki ankiety

Bardziej szczegółowo

TYP ROLNICZY GOSPODARSTW A ZASOBY PRACY I WYPOSAŻENIE W ŚRODKI TECHNICZNE

TYP ROLNICZY GOSPODARSTW A ZASOBY PRACY I WYPOSAŻENIE W ŚRODKI TECHNICZNE Inżynieria Rolnicza 5(123)/2010 TYP ROLNICZY GOSPODARSTW A ZASOBY PRACY I WYPOSAŻENIE W ŚRODKI TECHNICZNE Anna Kocira, Sławomir Kocira Instytut Nauk Rolniczych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo ekologiczne w Polsce

Rolnictwo ekologiczne w Polsce Dorota Komorowska Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Rolnictwo ekologiczne w Polsce Wstęp Postęp technologiczny w rolnictwie,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM UPROSZCZONY DOPŁAT BEZPOŚREDNICH W POLSCE FUNKCJONOWANIE I WSTĘPNE SZACUNKI STAWEK DOPŁAT

SYSTEM UPROSZCZONY DOPŁAT BEZPOŚREDNICH W POLSCE FUNKCJONOWANIE I WSTĘPNE SZACUNKI STAWEK DOPŁAT FUNDACJA PROGRAMÓW POMOCY DLA ROLNICTWA SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ ul. Wspólna 30 Pokój 338 00-930 Warszawa http://www.fapa.com.pl/saepr tel. (+48 22) 623-10-01 623-26-07 fax. (+48 22)

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ EKOLOGICZNYCH GOSPODARSTW ROŚLINNYCH NA TLE GOSPODARSTW PROWADZĄCYCH PRODUKCJĘ Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT

KONKURENCYJNOŚĆ EKOLOGICZNYCH GOSPODARSTW ROŚLINNYCH NA TLE GOSPODARSTW PROWADZĄCYCH PRODUKCJĘ Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT GRAŻYNA NACHTMAN Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Warszawa KONKURENCYJNOŚĆ EKOLOGICZNYCH GOSPODARSTW ROŚLINNYCH NA TLE GOSPODARSTW PROWADZĄCYCH PRODUKCJĘ Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT Wstęp

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział 1. Miejsce rolnictwa w systemie agrobiznesu Pojęcie i funkcje agrobiznesu Ogniwa agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

Wyniki Standardowe 2012 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN

Wyniki Standardowe 2012 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN Wyniki Standardowe 2012 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN REGION FADN 790 WIELKOPOLSKA I ŚLĄSK Część II. Analiza Wyników Standardowych OPRACOWAŁ ZESPÓŁ: mgr inż. mgr inż. Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Parametry techniczno - ekonomiczne według grup gospodarstw rolnych uczestniczących w Polskim FADN w 2009 roku. Opracował zespół w składzie:

Parametry techniczno - ekonomiczne według grup gospodarstw rolnych uczestniczących w Polskim FADN w 2009 roku. Opracował zespół w składzie: Parametry techniczno - ekonomiczne według grup gospodarstw rolnych uczestniczących w Polskim FADN w 2009 roku Opracował zespół w składzie: dr inż. mgr inż. dr inż. mgr inż. Lech Goraj Monika Bocian Dariusz

Bardziej szczegółowo

Gospodarstwa rolne beneficjenci programu rolnośrodowiskowego w latach Grażyna Niewęgłowska

Gospodarstwa rolne beneficjenci programu rolnośrodowiskowego w latach Grażyna Niewęgłowska Gospodarstwa rolne beneficjenci programu rolnośrodowiskowego w latach 2005-2007 Grażyna Niewęgłowska nieweglowska@ierigz.waw.pl 1 Cel programu rolnośrodowiskowego Celem programu rolnośrodowiskowego jest

Bardziej szczegółowo

Poziom kosztów produkcji w gospodarstwach rolnych Polski FADN.

Poziom kosztów produkcji w gospodarstwach rolnych Polski FADN. Poziom kosztów produkcji w gospodarstwach rolnych Polski FADN. Niniejszy artykuł oparty jest na danych prezentowanych w opracowaniu Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne uczestniczące

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OCENY GOSPODARSTWA W KATEGORII Ekologia i środowisko* Ekologiczne gospodarstwo towarowe

FORMULARZ OCENY GOSPODARSTWA W KATEGORII Ekologia i środowisko* Ekologiczne gospodarstwo towarowe Załącznik nr 3 do Regulaminu VIII edycji Konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne 2015 r. FORMULARZ OCENY GOSPODARSTWA W KATEGORII Ekologia i środowisko* Ekologiczne gospodarstwo towarowe Imię....

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZASAD OCENY REGIONALNEGO ZRÓŻNICOWANIA PRODUKCJI ROŚLINNEJ W POLSCE Okres realizacji:

OPRACOWANIE ZASAD OCENY REGIONALNEGO ZRÓŻNICOWANIA PRODUKCJI ROŚLINNEJ W POLSCE Okres realizacji: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy Sprawozdanie z realizacji tematu 4.1.1. OPRACOWANIE ZASAD OCENY REGIONALNEGO ZRÓŻNICOWANIA PRODUKCJI ROŚLINNEJ W POLSCE Okres realizacji:

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PROGRAMÓW ROLNOŚRODOWISKOWYCH JAKO INSTRUMENTÓW POLITYKI NA WARTOŚĆ DODANĄ W POLSKICH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

WPŁYW PROGRAMÓW ROLNOŚRODOWISKOWYCH JAKO INSTRUMENTÓW POLITYKI NA WARTOŚĆ DODANĄ W POLSKICH GOSPODARSTWACH ROLNYCH WPŁYW PROGRAMÓW ROLNOŚRODOWISKOWYCH JAKO INSTRUMENTÓW POLITYKI NA WARTOŚĆ DODANĄ W POLSKICH GOSPODARSTWACH ROLNYCH dr Agata Sielska mgr Aleksandra Pawłowska Struktura Wpływ programów rolnośrodowiskowych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny. Wydział Zarządzania. Wyniki badań. z zadania zleconego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny. Wydział Zarządzania. Wyniki badań. z zadania zleconego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny Wydział Zarządzania Instytut Zarządzania i Marketingu Wyniki badań z zadania zleconego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr RRe-029-22-19/11(33) z dnia 18.05.2011

Bardziej szczegółowo

Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2006 roku

Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2006 roku Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2006 roku REGION FADN 785 POMORZE I MAZURY Część I. Wyniki standardowe OPRACOWAŁ ZESPÓŁ: inż. mgr Irena Mikołajczyk Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze pojęcia w rachunkowości rolniczej

Najważniejsze pojęcia w rachunkowości rolniczej Zarządzanie gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości rolniczej w gospodarstwie rolnym Najważniejsze pojęcia w rachunkowości rolniczej 1 Działalności gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 2 (XVII) Wydawnictwo SGGW Warszawa 2007 Katarzyna Lebiecka 1 Zakład Ogólnej Ekonomiki Instytut Ekonomiki

Bardziej szczegółowo

Czynniki kształtujące efektywność gospodarstw ekologicznych o różnej wielkości

Czynniki kształtujące efektywność gospodarstw ekologicznych o różnej wielkości Dorota Komorowska Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Czynniki kształtujące efektywność gospodarstw ekologicznych o

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w EŁKU

BANK SPÓŁDZIELCZY w EŁKU Załącznik nr I.2A do Instrukcji kredytowania działalności rolniczej BANK SPÓŁDZIELCZY w EŁKU BANK SPÓŁDZIELCZY W EŁKU ODDZIAŁ W... KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/ PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO

Bardziej szczegółowo

Sytuacja dochodowa i opłacalność produkcji w rolnictwie polskim w 2014 roku na tle lat poprzednich

Sytuacja dochodowa i opłacalność produkcji w rolnictwie polskim w 2014 roku na tle lat poprzednich Sytuacja dochodowa i opłacalność produkcji w rolnictwie polskim w 2014 roku na tle lat poprzednich Warszawa 2014 Opracował zespól: dr inż. Zbigniew Floriańczyk dr inź Lech Goraj dr inż. Barbara Chmielewska

Bardziej szczegółowo

Ocena ekonomiczno-rynkowych efektów wsparcia finansowego rolnictwa ekologicznego w Polsce na podstawie studiów przypadku z województwa mazowieckiego

Ocena ekonomiczno-rynkowych efektów wsparcia finansowego rolnictwa ekologicznego w Polsce na podstawie studiów przypadku z województwa mazowieckiego Paweł Grzelak Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Ocena ekonomiczno-rynkowych efektów wsparcia finansowego rolnictwa ekologicznego w Polsce

Bardziej szczegółowo

Oddziaływanie dopłat bezpośrednich. na wyniki ekonomiczne gospodarstw. rolniczych. Justyna Góral

Oddziaływanie dopłat bezpośrednich. na wyniki ekonomiczne gospodarstw. rolniczych. Justyna Góral Oddziaływanie dopłat bezpośrednich na wyniki ekonomiczne gospodarstw rolniczych Justyna Góral Seminarium IERiGŻ-PIB, 4.12.2015 Cel główny Określenie kierunku oddziaływania dopłat bezpośrednich na wybrane

Bardziej szczegółowo

Alternatywne formy gospodarowania w rolnictwie wspierane w ramach WPR 2014-2020

Alternatywne formy gospodarowania w rolnictwie wspierane w ramach WPR 2014-2020 Alternatywne formy gospodarowania w rolnictwie wspierane w ramach WPR 2014-2020 Grażyna Niewęgłowska Jachranka, 9-11 grudnia 2013 roku Agenda 1 Wstęp 2 3 Wspieranie w ramach PROW Produkcja Ekologiczna

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY I. INFORMACJE PODSTAWOWE 1. osób pozostających na utrzymaniu Wnioskodawcy. 2. Czy Wnioskodawcami ubezpieczył mienie w gospodarstwie? tak nie 3. Czy między Wnioskodawcami

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza pt.: Wyznaczenie wartości dodanej brutto dla gospodarstw korzystających z pomocy w ramach PROW 2007-2013

Ekspertyza pt.: Wyznaczenie wartości dodanej brutto dla gospodarstw korzystających z pomocy w ramach PROW 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja opracowana przez IERiGŻ-PIB

Bardziej szczegółowo

Kalkulacje uprawy roślin i zwierząt hodowlanych

Kalkulacje uprawy roślin i zwierząt hodowlanych SPIS TREŚCI: Strona Wstęp... 3 Metodyka... 3 Kalkulacje uprawy roślin i zwierząt hodowlanych Pszenica ozima... 6 Jęczmień ozimy... 7 Pszenżyto ozime... 8 Żyto ozime... 9 Pszenica jara...10 Jęczmień jary...11

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO W LICZBACH. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

ROLNICTWO W LICZBACH. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3 83-422 Nowy Barkoczyn tel. 58 326-39-00, fax. 58 309-09-45 e-mail: sekretariat@podr.pl, www.podr.pl ROLNICTWO W LICZBACH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w EŁKU

BANK SPÓŁDZIELCZY w EŁKU Zał. nr W.8 do Instrukcji kredytowania Klienta Instytucjonalnego Cz. II BANK SPÓŁDZIELCZY w EŁKU BANK SPÓŁDZIELCZY W EŁKU ODDZIAŁ W... KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/ PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Plan prezentacji Wybrane efekty realizacji instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce. Oczekiwania co do przyszłej perspektywy

Bardziej szczegółowo

Projekcja wyników ekonomicznych produkcji mleka na 2020 rok. Seminarium, IERiGŻ-PIB, r. mgr Konrad Jabłoński

Projekcja wyników ekonomicznych produkcji mleka na 2020 rok. Seminarium, IERiGŻ-PIB, r. mgr Konrad Jabłoński Projekcja wyników ekonomicznych produkcji mleka na 2020 rok Seminarium, IERiGŻ-PIB, 02.09.2016 r. mgr Konrad Jabłoński Plan prezentacji 1. Cel badań 2. Metodyka badań 3. Projekcja wyników ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Ekonomika rolnictwa - przemiany w gospodarstwach rolnych

Ekonomika rolnictwa - przemiany w gospodarstwach rolnych Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Prof. dr hab. Henryk Runowski Ekonomika rolnictwa - przemiany w gospodarstwach

Bardziej szczegółowo

DOCHODOWOŚĆ GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH A WIELKOŚĆ UŻYTKÓW ROLNYCH. Grażyna Nachtman

DOCHODOWOŚĆ GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH A WIELKOŚĆ UŻYTKÓW ROLNYCH. Grażyna Nachtman 182 GRAŻYNA NACHTMAN ROCZNIKI EKONOMII ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, T. 100, z. 1, 2013 DOCHODOWOŚĆ GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH A WIELKOŚĆ UŻYTKÓW ROLNYCH Grażyna Nachtman Zakład Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W BOGUCHWALE - ZESPOŁ DORADZCÓW W JAŚLE

PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W BOGUCHWALE - ZESPOŁ DORADZCÓW W JAŚLE PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W BOGUCHWALE - ZESPOŁ DORADZCÓW W JAŚLE Powiat jasielski podobnie jak województwo podkarpackie charakteryzuje się rozdrobnionym rolnictwem. Znajduje się tutaj ok.

Bardziej szczegółowo

IX. ROLNICTWO Struktura zasiewów

IX. ROLNICTWO Struktura zasiewów 45 IX. ROLNICTWO Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce ma charakter rolniczy z rozwijającym się przetwórstwem rolnym i usługami na rzecz rolnictwa. Sprzyjają temu dość dobre grunty, w większości uregulowane

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji WPR polityką ciągłych zmian

Plan prezentacji WPR polityką ciągłych zmian WPR polityką zmian Plan prezentacji WPR polityką ciągłych zmian Europejski Model Rolnictwa Rola rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce i na świecie Zmiany skutkiem WPR: zmiany zachodzące w rolnictwie

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-7658-017-3. Autorzy publikacji są pracownikami Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowego Instytutu Badawczego

ISBN 978-83-7658-017-3. Autorzy publikacji są pracownikami Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowego Instytutu Badawczego Autorzy publikacji są pracownikami Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowego Instytutu Badawczego Pracę zrealizowano w ramach tematu Rachunek nadwyżek ekonomicznych dla wybranych

Bardziej szczegółowo

Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych

Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa Warszawa, 30.09.2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych Niniejsze opracowanie przedstawia wyniki ankiety

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo ekologiczne ogólne zasady

Rolnictwo ekologiczne ogólne zasady Rolnictwo ekologiczne ogólne zasady Działanie Rolnictwo ekologiczne w ramach PROW 2014-2020 może byd realizowane w ramach następujących pakietów oraz wariantów: Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji;

Bardziej szczegółowo

Ocena produkcyjno-ekonomiczna indywidualnych gospodarstw rolnych regionu 800 Małopolska i Pogórze

Ocena produkcyjno-ekonomiczna indywidualnych gospodarstw rolnych regionu 800 Małopolska i Pogórze Marta Domagalska-Grędys Katedra Agrobiznesu Akademia Rolnicza w Krakowie Ocena produkcyjno-ekonomiczna indywidualnych gospodarstw rolnych regionu 800 Małopolska i Pogórze Wstęp Analiza produkcyjno-ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

dr inż.. Mariusz Maciejczak www.maciejczak.pl Rozwój j rolnictwa ekologicznego

dr inż.. Mariusz Maciejczak www.maciejczak.pl Rozwój j rolnictwa ekologicznego dr inż.. Mariusz Maciejczak www.maciejczak.pl Rozwój j rolnictwa ekologicznego W początkach rozwoju Źródło: http://free.art.pl/andrzejczak_satyra/ ROLNIK EKOLOGICZNY Jeszcze nie tak dawno ROLNIK EKOLOGICZNY

Bardziej szczegółowo

ZMIANY ORGANIZACYJNE W POLSKIM ROLNICTWIE I ICH SKUTKI ŚRODOWISKOWE. Jan Kuś Mariusz Matyka

ZMIANY ORGANIZACYJNE W POLSKIM ROLNICTWIE I ICH SKUTKI ŚRODOWISKOWE. Jan Kuś Mariusz Matyka ZMIANY ORGANIZACYJNE W POLSKIM ROLNICTWIE I ICH SKUTKI ŚRODOWISKOWE Jan Kuś Mariusz Matyka Warszawa, kwiecień, 2014 Plan prezentacji 1. Specjalizacja w produkcji rolniczej i jej konsekwencje środowiskowe:

Bardziej szczegółowo

Organizacja i efektywność polskich gospodarstw specjalizujących się w uprawach polowych na tle wybranych krajów Unii Europejskiej

Organizacja i efektywność polskich gospodarstw specjalizujących się w uprawach polowych na tle wybranych krajów Unii Europejskiej Organizacja i efektywność polskich gospodarstw specjalizujących się w uprawach polowych na tle wybranych krajów Unii Europejskiej prof. dr hab. Wojciech Ziętara dr inż. Marek Zieliński 15.01.2016 r. Plan

Bardziej szczegółowo

Wielkość ekonomiczna jako czynnik różnicujący wyniki produkcyjne i ekonomiczne gospodarstw rolnych w regionie Pomorza i Mazur

Wielkość ekonomiczna jako czynnik różnicujący wyniki produkcyjne i ekonomiczne gospodarstw rolnych w regionie Pomorza i Mazur Piotr Bórawski Katedra Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wielkość ekonomiczna jako czynnik różnicujący wyniki produkcyjne i ekonomiczne gospodarstw rolnych w

Bardziej szczegółowo