Budowanie zewnętrznego wizerunku pracodawcy z wyboru na przykładzie banku Citi Handlowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budowanie zewnętrznego wizerunku pracodawcy z wyboru na przykładzie banku Citi Handlowy"

Transkrypt

1 Sylwia Stachowska * Agata Zielińska ** Budowanie zewnętrznego wizerunku pracodawcy z wyboru na przykładzie banku Citi Handlowy Wstęp Obserwując działania, jakie aktualnie podejmują pracodawcy, walcząc o utrzymanie najlepszych i pozyskanie najbardziej wartościowych pracowników, można dostrzec istotny wpływ wizerunku firmy na jej przewagę konkurencyjną. W ostatnich latach coraz bardziej popularnym staje się pogląd, iż motywację pracowników przekładającą się na ich przywiązanie do danej organizacji, czy zaangażowanie w wykonywane zadania, można dodatkowo zwiększać poprzez wykreowanie silnej marki firmy jako dobrego i sprawiedliwego pracodawcy [Berthon i inni, 2005, s ]. Natomiast silna marka pracodawcy, dobra reputacja organizacji i wysokie zaangażowanie pracowników, pozycjonuje firmę wśród idealnych pracodawców, ułatwia przyciągnięcie i zatrzymanie talentów, pozwala na uzyskanie przewagi konkurencyjnej i osiąganie wysokich wyników finansowych. Niezwykle istotną rolę odgrywają w tej kwestii podejmowane przez firmy różnorodne działania ukierunkowane na kreowanie pozytywnej marki pracodawcy, określane mianem employer brandingu, prowadzone zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji. Działania z zakresu świadomego budowania wizerunku pracodawcy z wyboru coraz częściej zasilają wachlarz praktyk wspomagających zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach funkcjonujących na polskim rynku. Polscy HR-owcy, zarówno w korporacjach, jak i mniejszych firmach, coraz częściej nie pytają już czy, tylko jak skutecznie budować taką pozycję pracodawcy, która przyciągnie i zatrzyma na dłużej największe talenty. 1 * Dr, Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ** KN Zarządzania Zasobami Ludzkimi Creative, 1 Już w ubiegłorocznej edycji badania Wyzwania HR % firm deklarowało, że ma wypracowaną strategię budowania wizerunku jako pracodawcy, a jedna trzecia

2 594 Sylwia Stachowska, Agata Zielińska Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie idei employer brandingu na przykładzie działań podejmowanych w zakresie budowania zewnętrznego wizerunku pracodawcy z wyboru przez bank Citi Handlowy. 1. Istota, rodzaje i narzędzia employer brandingu Employer branding jest terminem stosunkowo nowym. Idea konieczności budowania wizerunku organizacji jako atrakcyjnego pracodawcy powstała w latach 90. ubiegłego wieku, a za jej prekursora uważa się Simona Barrowa, autora książki The employer brand: Bringing the Best of Brand management to people at work [Kozłowski, 2012, s. 13]. Natomiast wzrost zainteresowania tą problematyką w środowiskach biznesowych, a także akademickich datuje się na początkowe lata XXI wieku. W Polsce przyjęło się kilka terminów na określenie działań związanych z kreowaniem pozytywnej marki pracodawcy. Do najpopularniejszych i najczęściej stosowanych należą budowanie wizerunku pracodawcy z wyboru oraz anglojęzyczny termin employer branding. Definiując pojęcie employer brandingu, można przyjąć, że są to wszystkie działania, jakie podejmuje organizacja, skierowane do obecnych oraz potencjalnych pracowników, mające na celu budowanie jej wizerunku jako atrakcyjnego pracodawcy, a także wspierające jej strategiczne cele biznesowe [Kozłowski, 2012, s. 13]. Inaczej mówiąc, employer branding można określić jako długoterminową strategię przyciągania, angażowania i zatrzymywania w firmie najbardziej utalentowanych, wartościowych pracowników. Wśród działań employer brandingowych wyróżnić można działania skierowane do wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji. W zależności od grupy, do której adresowane są działania, można zatem wyróżnić dwa rodzaje employer brandingu: wewnętrzny obejmujący działania skierowane do osób już zatrudnionych, mające na celu przede wszystkim tworzenie przyjaznej atmosfery pracy, zapewnienie możliwości rozwoju pracowników i budowanie zaangażowania organizacyjnego; była w trakcie tworzenia takiego dokumentu. W najnowszym badaniu tylko 16%. przyznało, że nie prowadzi działań employer brandingowych (rok wcześniej 24%) [Wyzwania HR 2013, s. 33].

3 Budowanie zewnętrznego wizerunku pracodawcy z wyboru 595 zewnętrzny obejmujący działania podejmowane poza organizacją, skierowane do potencjalnych pracowników, mające na celu stworzenie w otoczeniu wizerunku firmy jako atrakcyjnego pracodawcy. Miano pracodawcy z wyboru otrzymują organizacje, w których obecni i potencjalni pracownicy dostrzegają środowisko atrakcyjne dla rozwoju swojej kariery. Budowanie marki pracodawcy obejmuje więc w dużej mierze kompleksowe działania organizacji skierowane z jednej strony do zatrudnionych już w firmie osób, z drugiej zaś do potencjalnych pracowników. Bardzo istotne jest przy tym, aby obraz firmy budowany wewnątrz oraz na zewnątrz był spójny. Dlatego nie można traktować tych działań rozdzielnie [Rzewuska, 2011]. Działania z zakresu employer brandingu wewnętrznego dotyczą wielu aspektów prowadzonej przez organizację polityki personalnej, m.in. kształtowania systemu wynagrodzeń i benefitów, warunków pracy, kultury organizacyjnej, komunikacji i przepływu informacji, rozwoju zasobów ludzkich, czy rozwoju kariery zawodowej. Należy jednak pamiętać, że są to w dużej mierze działania długofalowe, bo tylko w takiej perspektywie mogą skutecznie budować wiarygodność pracodawcy. Dopiero systemowe podejście do tych elementów wpływa na zbudowanie miejsca pracy, które jest pożądane nie tylko przez już zatrudnionych, ale również przez potencjalnych kandydatów do pracy [Rzewuska, 2011]. Natomiast zakres employer brandingu zewnętrznego dotyczy działań prowadzonych poza murami organizacji. Działania te można podzielić na dwie kategorie: wizerunkową oraz rekrutacyjną. Działania wizerunkowe mają szerszy zasięg, a ich celem jest zwiększenie świadomości na temat funkcjonowania danej firmy w otoczeniu. Działania związane z procesem rekrutacji dotyczą docierania do wybranych kandydatów i skłaniania ich do złożenia aplikacji w firmie. W budowaniu marki pracodawcy na zewnątrz prym wiodą nowoczesne technologie, innowacyjne rozwiązania oraz media społecznościowe, ale także działania z zakresu tzw. marketingu szeptanego, które powodują, że opinia o firmie krąży między potencjalnymi kandydatami [Kozłowski, 2012, s ]. Działania prowadzone w ramach employer brandingu zewnętrznego ukierunkowane są na przyciągnięcie do organizacji potencjalnych pracowników wyróżniających się pożądanym przez organizację profilem posiadanych kompetencji - umiejętności, kwalifikacji, cech i warto-

4 596 Sylwia Stachowska, Agata Zielińska ści, najlepiej spójnych z wartościami cenionymi przez firmę. Dlatego w kreowaniu wizerunku pracodawcy na zewnątrz tak ważny jest wybór odpowiedniego kanału komunikacji dostosowanego bezpośrednio do interesującej organizację grupy docelowej. Efektywne dotarcie do kandydatów wymaga stosowania odpowiednich, dopasowanych do odbiorców narzędzi, które powinny uwzględniać doświadczenie i status kandydata, preferowane sposoby komunikowania się z otoczeniem, czy też wyznawane wartości życiowe. Do głównych obszarów stosowania narzędzi employer brandingu można obecnie zaliczyć otoczenie wirtualne (działalność w Internecie) oraz otoczenie poza siecią. Działania promujące pracodawcę w sieci prowadzone mogą być przy wykorzystaniu takich narzędzi online, jak m.in.: wyszukiwarka internetowa w ramach działalności SEM (Search Engine Marketing) i SEO (Search Engine Optimization), poprzez które możliwe jest zwiększenie widoczności stron pracodawcy w wyszukiwarkach internetowych, będące wizytówką firmy, aktualizowane strony kariera, spójne z identyfikacją wizualną organizacji, atrakcyjne ogłoszenia rekrutacyjne, serwisy społecznościowe, zarówno te zawodowe (Goldenline, Profeo, LinkedIn), jak i relacyjne (Facebook, Nk.pl, Twitter itp.), będące doskonałym narzędziem do komunikacji z profesjonalistami i z ludźmi młodymi, inne narzędzia, takie jak: profesjonalne filmy rekrutacyjne, blogi firmowe, newslettery, gry interaktywne, czaty, czy internetowe (wirtualne) targi pracy. Do klasycznych, prowadzonych poza siecią (offline) działań kształtujących wizerunek pracodawcy należą natomiast: targi pracy, drzwi otwarte, obecność firmy na uczelniach (poprzez wykłady, prezentacje, warsztaty, spotkania ze studentami), specjalne projekty edukacyjne oraz programy praktyk i staży, konkursy, a także ulotki, broszury, plakaty, czy ogłoszenia w prasie (przy czym trzeba jednak przyznać, że prasa aktualnie zdecydowanie ustąpiła miejsca internetowym portalom pracy, takim jak np. popularny portal Pracuj.pl.). Wszystkie te działania, zarówno w formie internetowej, jak i klasycznej, pomagają w kreowaniu wizerunku danej organizacji jako atrakcyjnego miejsca pracy. Niewątpliwie warto wykorzystywać narzędzia

5 Budowanie zewnętrznego wizerunku pracodawcy z wyboru 597 online z uwagi na to, że kandydaci, do których kierowany jest przekaz (szczególnie przedstawiciele młodego pokolenia) są obecni w sieci, a więc istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że on do nich dotrze. Natomiast w działaniach prowadzonych poza siecią najbardziej wartościowa wydaje się możliwość bezpośredniego spotkania, rozmowy z pracodawcą, osobami zatrudnionymi w firmie, czy też wizyta w siedzibie organizacji i zobaczenie jej życia od środka. Choć Internet szybko zaadaptował wiele działań w zakresie employer brandingu, to jednak wciąż nie można bowiem odmówić narzędziom offline cennego doświadczenia w zakresie interakcji obu stron [Siwka, 2012, s. 23]. 2. Działania banku Citi Handlowy prowadzone w ramach kreowania zewnętrznego wizerunku pracodawcy z wyboru Niewątpliwie, idea employer brandingu staje się najbardziej przejrzysta i zrozumiała, kiedy zostaje zobrazowana na konkretnym przykładzie. Jednym z pracodawców, który szeroko rozbudował narzędzia kształtowania swego wizerunku na zewnątrz organizacji jest bank Citi Handlowy. Dalsza część niniejszego opracowania zostanie poświęcona analizie działań podejmowanych przez tę właśnie organizację, ze szczególnym uwzględnieniem Regionalnego Centrum Rozliczeń w Olsztynie. Citi Handlowy powstał w marcu 2001 roku z połączenia Banku Handlowego w Warszawie SA - najstarszego polskiego banku komercyjnego oraz Citibank Poland SA. W ten sposób polska instytucja finansowa włączyła się w integralną część globalnej grupy, jaką jest Citi, przejmując jej politykę: procedury działania, sposób zarządzania, w tym także sposób kreowania swojego wizerunku wśród potencjalnych pracowników. Obecnie główną siedzibą banku Citi Handlowy jest Warszawa, która jest lokalizacją wszystkich podmiotów działających w ramach grupy Citi w Polsce. Ważną rolę odgrywają także takie ośrodki jak Łódź oraz Olsztyn, gdzie znajdują się Centrum Operacji oraz Centrum Rozliczeń, z których każde zatrudnia ponad 400 osób [http://www.citibank.pl, dostęp dnia ]. Natomiast we wszystkich jednostkach w Polsce bank zatrudnia blisko 6 tys. pracowników [http://www.citibank.pl, dostęp dnia ]. Do głównych realizowanych przez Citi Handlowy działań employer brandingowych, ukierunkowanych na zewnątrz organizacji należą m.in.:

6 598 Sylwia Stachowska, Agata Zielińska 1) komunikacja rekrutacyjna online; 2) przebieg procedury rekrutacyjnej; 3) aktywna promocja na uczelniach, m.in.: program ambasadorski, współpraca i wspieranie organizacji studenckich i związanych z ich działalnością wydarzeń i projektów uczelnianych, program płatnych praktyk letnich, organizacja Bourse Game; 4) zgłaszanie firmy do konkursów i rankingów najlepszych pracodawców; 5) udział w targach pracy. Zdefiniowanie grupy docelowej działań employer brandingowych banku Citi Handlowy jako studentów i absolwentów uczelni wyższych, czyli ludzi młodych, wskazuje na to, że Internet i prowadzone w nim działania należą do obligatoryjnych. Stąd też bogactwo informacji na temat możliwości podjęcia pracy w banku na jego stronie internetowej [http://www.citibank.pl, dostęp dnia ]. Zakładka kariera znajdująca się na stronie internetowej firmy otwiera przed zainteresowanym możliwość wglądu w prowadzone przez bank programy i projekty rekrutacyjne. W tej podstronie można nie tylko zostać skierowanym do aktualnych ofert pracy we wszystkich światowych lokalizacjach organizacji, ale także zapoznać się z wyodrębnionymi informacjami na temat możliwości pracy zarówno dla osób rozpoczynających swoją ścieżkę kariery zawodowej, jak i dla profesjonalistów. Dzięki temu można poznać nie tylko profil kompetencyjny poszukiwanych pracowników, ale także uzyskać szereg informacji towarzyszących, m.in. na temat możliwości dalszego rozwoju w firmie, oferowanego systemu płac i benefitów, czy podejmowanych przez pracodawcę działań w obszarze CSR. Świadomym działaniem zachęcającym kandydatów do aplikowania oraz tworzącym pozytywną opinię o firmie jest umieszczenie na podstronie kariera informacji o uzyskaniu przez Citi Handlowy certyfikatów "Top Employers Polska 2011" i "Top Employers Polska 2012". Z pewnością ma to wzmacniać przeświadczenie wśród poszukujących pracy, że kwestie takie jak: warunki pracy i płacy, szkolenia, rozwój kariery zawodowej oraz kultura organizacyjna stoją w firmie na najwyższym poziomie. Ciekawym elementem jest też zakładka zawierająca porady, jak przygotować się do rozmowy

7 Budowanie zewnętrznego wizerunku pracodawcy z wyboru 599 kwalifikacyjnej, czy też skonstruować profesjonalnie swój życiorys zawodowy. Zawartość podstrony kariera obfituje nie tylko w podstawowe informacje, ale również w krótkie filmiki związane z prowadzonymi przez Citi Handlowy projektami, co zwiększa potencjał strony i daje możliwość pełniejszego oddziaływania, szczególnie na ludzi młodych. Promowanie działań ukierunkowanych na poszukiwanie talentów oraz projektów prowadzonych przez bank odbywa się także za pośrednictwem odpowiednich stron internetowych i portali społecznościowych, jak np. facebook.pl lub kariera.com.pl. Atutem towarzyszącym procesowi rekrutacji pracowników jest fakt, że bank Citi Handlowy sam poniekąd wskazuje, iż wychodzi naprzeciw osobom zmotywowanym do podjęcia pracy. Oferuje nie tylko możliwość aplikowania poprzez wysłanie zgłoszenia na stronie internetowej, specjalistycznych portalach, jak Pracuj.pl, ale także, jak to ma miejsce w Regionalnym Centrum Rozliczeń w Olsztynie, w bezpośredniej formie, poprzez umieszczenie swojego curriculum vitae w specjalnie do tego przygotowanej skrzynce. Sam proces rekrutacji, którym zajmuje się specjalnie wyodrębniony do tego dział, jest kilkuetapowy, zazwyczaj składający się minimum z phone screening i bezpośredniej rozmowy z rekruterem, czyli wywiadu kompetencyjnego. Świadomość, że proces weryfikacji zgłaszanych aplikacji od początku do końca jest prowadzony przez osobny dział, a także, że przebiega w kilku etapach, kształtuje w świadomości kandydatów wrażenie profesjonalizmu, indywidualnego podejścia oraz przekonanie, że skoro rekrutacja jest tak złożona, uzyskanie pracy w banku Citi Handlowy jest czymś wyjątkowym. Duże zorientowanie banku Citi Handlowy na uzyskanie przewagi konkurencyjnej bazującej na potencjale młodej i zorientowanej na wynik kadry powoduje, że firma bardzo aktywnie podejmuje różnorodne działania w ramach współpracy z uczelniami, w szczególności zlokalizowanymi głównie w Warszawie, Łodzi i Olsztynie, z racji znajdujących się tam dużych jednostek grupy Citi. Stąd też instytucja stara się zaistnieć w świadomości studentów wspierając ich autorskie inicjatywy oraz wychodząc im naprzeciw. Przykładem takich działań może być Program Ambasadorski 2, którego uczestnicy wspierają firmę w trakcie roku akademickiego w jej działaniach wizerunkowych, pełnią 2 Ulotka promocyjna Citi Handlowy Z nami możesz więcej.

8 600 Sylwia Stachowska, Agata Zielińska rolę pośredników w kontakcie między firmą a uczelnią, partycypują również w organizacji wydarzeń Citi Handlowego na uczelni. W zamian za to otrzymują możliwość uczestnictwa w ogólnopolskich spotkaniach z innymi ambasadorami, udziału w atrakcyjnych szkoleniach i warsztatach. W trakcie tego typu wydarzeń młodzi ludzie mają okazję poznać specyfikę branży, w której działa firma oraz dowiedzieć się, jaki jest profil poszukiwanych przez nią kandydatów do pracy. Ambasadorzy stanowią również element pośredniczący między firmą a działającymi na uczelni organizacjami studenckimi. Citi Handlowy angażuje się bowiem chętnie w inicjatywy podejmowane przez studentów, w których może kształtować swój wizerunek. Warto jednak podkreślić, że bank chętniej uczestniczy w wydarzeniach o pewnej ugruntowanej już pozycji i tradycji, z większą rezerwą podchodząc do angażowania się w inicjatywy organizowane po raz pierwszy. Z odmową spotyka się zaś większość ofert współpracy, jeżeli nie pozwalają one na przedstawianie strategii banku, czy wiążą się z działaniami skierowanymi na czystą promocję, np. rozdawanie materiałów promocyjnych. Świadczy to o ściśle zdefiniowanym i świadomym skanalizowaniu działań employer brandingowych firmy na uczelniach. Przykładami tego typu działań, które zostały zrealizowane na Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie są m.in. wydarzenia w ramach projektu Citi zaprasza na kawę, szkolenia dotyczące Assessment Center prowadzone dla członków organizacji studenckich, czy promocja Projektu Innowacyjnego. Jednym z założeń banku Citi Handlowy jest dążenie do postrzegania instytucji i jej pracowników jako profesjonalistów w swojej dziedzinie, dlatego też wszelkie prowadzone w tym zakresie działania skupiają się na transferze wiedzy. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj Projekt Innowacyjny, który polega na opracowaniu przez trzyosobowe zespoły studentów nowatorskich rozwiązań na zadania biznesowe związane z obszarami bankowości detalicznej, operacji oraz technologii. W trakcie trwającego kwartał programu studenci pracują wspólnie nad określonymi zagadnieniami. Otrzymują przy tym wsparcie w postaci mentora - przedstawiciela grupy Citi, by zaprezentować efekty pracy specjalistom danej dziedziny. Niektórzy członkowie zwycięskich zespołów z poprzednich edycji znaleźli zatrudnienie w banku Citi Handlowy. Natomiast objęcie przez studenta funkcji

9 Budowanie zewnętrznego wizerunku pracodawcy z wyboru 601 w Programie Ambasadorskim zwiększa szanse na udział w innych programach, np. Programie Praktyk Letnich, Programie Rozwój na Bank, czy Regionalnych Programach Rozwojowych [http://www. citibank.pl, dostęp dnia ]. Są to sztandarowe programy banku, które, dzięki kolejnym edycjom, zaczynają funkcjonować w świadomości studenckiej jako coraz bardziej godne uwagi wydarzenia cykliczne. Jednym z nich jest Program Praktyk Letnich, który daje bankowi Citi Handlowy możliwość zaistnienia w świadomości studentów jako potencjalny pracodawca, zbudowania relacji ze studentami, a przede wszystkim, przyciągnięcia najlepszych spośród nich do organizacji. Każdego roku bierze w nim udział ponad 100 studentów. 3 Każdy uczestnik 2,5-miesięcznego programu jest odpowiedzialny za wykonanie ambitnego projektu, pracując nad nim samodzielnie lub w zespole. Nad jego realizacją czuwa indywidualny opiekun. Ci studenci, którzy chcą rozwijać się na ścieżce kariery menedżerskiej oraz wykazują potencjał w tej dziedzinie, mają szansę by wziąć udział w programie Rozwój na Bank [http://www.citibank.pl, dostęp dnia ]. Uczestnicy programu w ciągu 2 lat, poprzez cztery 6-miesięczne rotacje zdobywają doświadczenie w różnorodnych obszarach, kształtując tym samym swoje umiejętności i kompetencje. Niewątpliwie istotną wartością dodaną udziału w tym programie jest możliwość poznania banku w niemal każdym obszarze działalności, dzięki czemu później jego uczestnicy wchodzą na rynek pracy ze świadomością, w jakiej dziedzinie chcieliby się rozwijać. Innym z działań employer brandingowych skierowanych do studentów jako potencjalnych pracowników, podejmowanych przez bank Citi Handlowy jest organizacja Bourse Game. Jest to działanie, które tworzy wizerunek organizacji w sposób pośredni - studenci zainteresowani rynkami walutowymi biorący udział w tym 2-dniowym szkoleniu kształtują swoją opinię na temat Citi Handlowego jako pracodawcy poprzez pryzmat prowadzonych przez jego specjalistów warsztatów i zajęć. Również sposób rekrutacji w Bourse Game sprawia, że jej uczestnicy czują się wyróżnieni - aby dostać się na szkolenie należy wziąć udział w kwalifikacyjnej rozmowie telefonicznej oraz teście z wiedzy o rynkach walutowych w języku angielskim. Liczba 3 Materiały dla Ambasadorów Citi Handlowy.

10 602 Sylwia Stachowska, Agata Zielińska uczestników jest ograniczona - do 30 kandydatów na sesję (organizowane są dwie sesje). 4 Prezentowanie swojej marki oraz szacunku, jaki instytucja posiada wobec pracowników, stanowią elementy zarówno marketingu wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Działania skierowane do wewnątrz organizacji mają znaczący wpływ na opinie obecnych pracowników banku. Te z kolei stanowią często element składowy kryteriów, jakie decydują o pozycji Citi w konkursach i rankingach najlepszych pracodawców. Wszelkie osiągnięcia firmy w tym zakresie są wynikiem zarówno polityki prowadzonej wewnątrz organizacji, jak i działań promocyjnych na zewnątrz, czego przykłady stanowią wspomniane już wcześniej certyfikaty Top Employers. Można odnotować także udział banku Citi Handlowy w organizowanym przez portal HRstandard.pl prestiżowym konkursie Employer Branding Star [http://hrstandard.pl, dostęp dnia ], w którym w roku 2012 bank został zakwalifikowany do konkurencji w dwóch kategoriach: najlepsza kampania employer branding oraz najlepsza wewnętrzna kampania employer branding. Warto dodać, że na stronie Citi Handlowy istnieje także specjalna zakładka zawierająca wymienione nagrody i wyróżnienia, jakie firma otrzymała zarówno w obszarze swojej działalności, wskazując tym samym, że jest prestiżową placówką dla najlepszych oraz w zakresie polityki personalnej, co z założenia ma świadczyć, że nie tylko poszukuje i zatrudnia osoby utalentowane, kompetentne, ale też sama oferuje wysoki standard warunków pracy. Wyraźnie sprecyzowanym pod względem doboru grupy docelowej działaniem employer brandingowym banku Citi Handlowy jest uczestnictwo w targach pracy, takich jak Dni Kariery [http://dni kariery.pl, dostęp dnia ], wydarzenie organizowane przez AIESEC już ponad 20 razy, w chwili obecnej w największych miastach w Polsce. Jest to doskonała okazja, by trafić do grupy studentów aktywnych, zainteresowanych już w trakcie studiów poszukiwaniem pracy i możliwości rozwoju. W obecnych czasach, kiedy znaczna ilość działań wizerunkowych przeniesiona jest do internetu, promowanie poprzez udział w targach pracy jest działaniem dość wyjątkowym. Bezpośredni kontakt z kandydatem nadal jest bowiem bardzo ważny. Citi Handlowy świadomie wykorzystuje więc tę możliwość. 4 Ulotka promocyjna Citi Handlowy Z nami możesz więcej.

11 Budowanie zewnętrznego wizerunku pracodawcy z wyboru 603 Zakończenie W uwarunkowaniach współczesności employer branding można niewątpliwie uznać za istotny czynnik sukcesu organizacji. Pomaga zapewnić wyższy poziom obsługi klienta i jest jednym z najważniejszych wskaźników wartości firmy. Przedsiębiorstwa posiadające pozytywny wizerunek pracodawcy mogą zatrudniać najbardziej utalentowanych pracowników, niejednokrotnie ponosząc przy tym niższe koszty rekrutacji. Zbudowana pozytywna marka przyciąga do nich najlepszych kandydatów do pracy i mogą powiedzieć, że są pracodawcami z wyboru. Firmy takie mają niższe wskaźniki fluktuacji i absencji, a przy tym bardziej zaangażowany i usatysfakcjonowany zespół pracowników, co w finale często oznacza również większe zyski. Coraz więcej pracodawców uświadamia sobie ten fakt i organizacje zaczynają inwestować w swój wizerunek, przygotowując i wdrażając strategie działań employer brandingowych przy współpracy działów HR, PR i marketingu lub współpracując z zewnętrznymi doradcami. Firmy wychodząc na przeciw dynamicznie ewoluującym potrzebom i oczekiwaniom społeczeństwa, coraz chętniej sięgają też w tym zakresie po różnorodne innowacyjne narzędzia, w tym po narzędzia wykorzystujące kanały internetowe, co wobec wciąż wzrastającej roli internetu w komunikacji przedsiębiorstw z otoczeniem, w tym z przedstawicielami młodego pokolenia, powinno okazać się trendem rozwojowym. Literatura 1. Berthon P., Ewing M., Hah L.L., Captivating company: dimensions of attractiveness in employer branding, International Journal of Advertising, 2005, nr 24(2). 2. Kozłowski M. (2012), Employer branding. Budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa. 3. Raport "Wyzwania HR 2013 (2012), Pracuj.pl, Grupa Pracuj Solutions Sp. z o.o., Warszawa. 4. Rzewuska M. (2011), Budowanie świadomości marki pracodawcy czy warto być najlepszym pracodawcą, www. kadry.abc.com.pl. 5. Siwka D. (2012), Narzędzia employer branding, Benefit, nr dostęp dnia

12 604 Sylwia Stachowska, Agata Zielińska 7. h.pdf, dostęp dnia dostęp dnia dostęp dnia dostęp dnia dostęp dnia dostęp dnia Streszczenie Employer branding uznawany jest obecnie za jeden z bardzo istotnych czynników sukcesu organizacji. Silna marka, dobra reputacja i wysoki poziom zaangażowania zatrudnionych osób pozycjonuje firmę wśród idealnych pracodawców, ułatwia przyciąganie i zatrzymywanie wartościowych, utalentowanych pracowników, a przez to pozwala na uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej i osiąganie wysokich wyników finansowych. Działania z zakresu świadomego budowania wizerunku pracodawcy z wyboru coraz częściej zasilają wachlarz praktyk wspomagających zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach funkcjonujących na polskim rynku. Przedsiębiorstwa w coraz większym zakresie zaczynają inwestować w swój wizerunek, opracowując i wdrażając strategie działań employer brandingowych, przy wykorzystaniu różnorodnych, innowacyjnych narzędzi. Celem niniejszego opracowania było przedstawienie idei employer brandingu na przykładzie działań podejmowanych w ramach budowania zewnętrznego wizerunku pracodawcy z wyboru przez bank Citi Handlowy. Słowa kluczowe wizerunek pracodawcy, employer branding zewnętrzny Building the external image of the employer of choice on the example of Citi Bank Handlowy (Summary) Employer branding is now regarded as one of the significant factors in the success of the organization. A strong brand, good reputation and high level of commitment of employees, positions the company among ideal employers, helps to attract and retain valuable and talented employees, and thus allows to obtain a competitive advantage and achieve higher profits. Activities in the area of conscious image building of the employer of choice start to supply more often range of practices supporting human resources man-

13 Budowanie zewnętrznego wizerunku pracodawcy z wyboru 605 agement in organizations operating on the Polish market. Enterprises increasingly are beginning to invest in their image, developing and implementing strategies for employer branding, using a variety of innovative tools. The aim of this study was to present the idea of employer branding on the example of the activities of the external image building of the employer of choice in Citi Bank Handlowy. Keywords image of an employer, external employer branding

Narzędzia stosowane w Employer Brandingu

Narzędzia stosowane w Employer Brandingu Narzędzia stosowane w Employer Brandingu Budowanie wizerunku firmy jako atrakcyjnego pracodawcy stosowane narzędzia * - aktywny udział firm na targach pracy czy dniach kariery - zakładka Kariera - coraz

Bardziej szczegółowo

Wizerunek pracodawcy i jego rola w procesie rekrutacji (Employer branding)

Wizerunek pracodawcy i jego rola w procesie rekrutacji (Employer branding) Wizerunek pracodawcy i jego rola w procesie rekrutacji (Employer branding) Jeśli nurtują Cię pytania: Czy wizerunek pracodawcy ma znaczenie w procesie rekrutacji? Co kryje się pod terminem employer branding?

Bardziej szczegółowo

Opowiadam o marketingu i społecznościach. Social Media w służbie rekrutacji Propozycja szkolenia

Opowiadam o marketingu i społecznościach. Social Media w służbie rekrutacji Propozycja szkolenia Social Media w służbie rekrutacji Propozycja szkolenia Ponad 80% kandydatów posiada swój profil w mediach społecznościowych i jednocześnie osoby te są świadome możliwości wykorzystywania social media do

Bardziej szczegółowo

Czy studenci i absolwenci są gotowi stawiać pierwsze kroki na wymagającym rynku pracy? Prezentacja wyników ogólnopolskiego badania

Czy studenci i absolwenci są gotowi stawiać pierwsze kroki na wymagającym rynku pracy? Prezentacja wyników ogólnopolskiego badania Czy studenci i absolwenci są gotowi stawiać pierwsze kroki na wymagającym rynku pracy? Prezentacja wyników ogólnopolskiego badania Warszawa, 19 maja 2010 2 Badanie ogólnopolskie O badaniu Współpraca Deloitte

Bardziej szczegółowo

EMPLOYER NETWORKING EVENT

EMPLOYER NETWORKING EVENT EMPLOYER NETWORKING EVENT >> Bezpośrednie spotkania ze studentami są doskonałą okazją do poznania swojej grupy docelowej oraz umocnienia relacji (nawiązanych m.in. na targach), a także wzmocnienia przekazu

Bardziej szczegółowo

SOCIAL MEDIA ACADEMY

SOCIAL MEDIA ACADEMY SOCIAL MEDIA ACADEMY Oferta Szkoleń 2015 www.smacademy.pl Powered by: Wstęp Poniższy dokument ma na celu przybliżenie Państwu najważniejszych kwestii związanych ze szkoleniami w ramach Social Media Academy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Program Ambasador Tesco

Program Ambasador Tesco Program Ambasador Tesco SPIS TREŚci Kim jesteśmy?....................................... 3 Czym jest Program Ambasador Tesco?............ 4 Kogo szukamy?...................................... 5 Twoje zadania

Bardziej szczegółowo

Zobacz, jakie przygotowaliśmy dla Ciebie prezenty.

Zobacz, jakie przygotowaliśmy dla Ciebie prezenty. Zobacz, jakie przygotowaliśmy dla Ciebie prezenty. Do wyboru jest: Konferencja branżowa dla profesjonalistów Wyzwania HR. Zaproszenie dla 2 osób* o wartości 500 zł netto. Spotkajmy się w Twoim regionie:

Bardziej szczegółowo

Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?

Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy? Jaworzno, 20 października 2014r. Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy? Profil pracownika banku Marta Gałecka Dyrektor Placówki Bankowej Credit Agricole Bank Polska SA w Jaworznie Tel. 512 191 559 CA BP

Bardziej szczegółowo

Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej

Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! 2 Spis Treści str. 3 4 5 6 11 12 13 18 20 22 23 24 25 rozdział Wprowadzenie Oferta

Bardziej szczegółowo

Gdzie drzemie Talent?

Gdzie drzemie Talent? Gdzie drzemie Talent? Wyniki ogólnopolskiego badania zarządzania Talentami MAJ 2013 MIROSŁAWA KOWALCZUK Leaders of a great companies first focus on getting the right people on the bus and then decide where

Bardziej szczegółowo

Konkurs organizowany jest pod nazwą Employer Branding Stars.

Konkurs organizowany jest pod nazwą Employer Branding Stars. Regulamin konkursu Employer Branding Stars I. Nazwa konkursu Konkurs organizowany jest pod nazwą Employer Branding Stars. II. Organizator Organizatorem konkursu Employer Branding Stars jest firma HRstandard

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AMBASADORSKI. biznesth228.info

PROGRAM AMBASADORSKI. biznesth228.info PROGRAM AMBASADORSKI biznesth228.info O PROGRAMIE Program Ambasadorski Grupy Trinity stanowi nowatorską propozycję nawiązania relacji naszej Firmy ze środowiskiem akademickim. Nie oczekujemy od Was pomocy

Bardziej szczegółowo

Polityka zatrudnienia. edusquare.pl Łukasz Miedziński

Polityka zatrudnienia. edusquare.pl Łukasz Miedziński Polityka zatrudnienia edusquare.pl Łukasz Miedziński Wykonawca i data sporządzenia dokumentu:... (Data sporządzenia dokumentu) (Pieczęć firmowa Wykonawcy) (Czytelny podpis Wykonawcy) Beneficjent i data

Bardziej szczegółowo

CZTERY KROKI DO KARIERY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W GRUPIE GUMUŁKA

CZTERY KROKI DO KARIERY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W GRUPIE GUMUŁKA CZTERY KROKI DO KARIERY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W GRUPIE GUMUŁKA KROK NR 1 Uwierz w swoje możliwości Twoja kariera zawodowa zależy tylko od Ciebie! Nie trać czasu i zdobądź praktyczne umiejętności.

Bardziej szczegółowo

Artur Skiba, SAZ Przegląd sytuacji na rynku agencji zatrudnienia Overview of the market situation of employment situation

Artur Skiba, SAZ Przegląd sytuacji na rynku agencji zatrudnienia Overview of the market situation of employment situation Artur Skiba, SAZ Przegląd sytuacji na rynku agencji zatrudnienia Overview of the market situation of employment situation 3rd International Recruitment Congress 2015 Od początku istnienia celem SAZ jest

Bardziej szczegółowo

Employer branding budowanie wizerunku pracodawcy

Employer branding budowanie wizerunku pracodawcy Agata Matuszewska Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania Employer branding budowanie wizerunku pracodawcy Agata Matuszewska BYŁAM: - specjalistą ds. HR (rekrutacje, szkolenia, employer branding) - project

Bardziej szczegółowo

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR : O badaniu Cel Deklarowany zakres wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji public relations i marketingowej Opinie pracowników branży PR & marketing na temat ich oczekiwań związanych z tego

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL Podyplomowe Studia ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI BAZ DANYCH Celem studiów jest przekazanie

Bardziej szczegółowo

Targi pracy skuteczne narzędzie budujące wizerunek pracodawcy

Targi pracy skuteczne narzędzie budujące wizerunek pracodawcy Targi pracy skuteczne narzędzie budujące wizerunek pracodawcy Raport maj 2015 Targi Praca.pl kierowane były zarówno do studentów i osób bez większego doświadczenia zawodowego, jak i do profesjonalistów.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Employer Branding Stars

Regulamin konkursu Employer Branding Stars Regulamin konkursu Employer Branding Stars I. Nazwa konkursu Konkurs organizowany jest pod nazwą Employer Branding Stars. II. Organizator Organizatorem konkursu Employer Branding Stars jest firma HRstandard

Bardziej szczegółowo

Droga zawodowa absolwenta

Droga zawodowa absolwenta Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Podlaski Absolwent Droga zawodowa absolwenta możliwości i perspektywy Adam Walicki Białystok, 31 października 2012 1 Jeden cytat dziś największe sukcesy odnoszą firmy,

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier Politechniki Łódzkiej. Łódź, 2013 r.

Biuro Karier Politechniki Łódzkiej. Łódź, 2013 r. Biuro Karier Politechniki Łódzkiej Łódź, 2013 r. Usługi Biura Karier PŁ Na stronie pojawia się codziennie kilkanaście nowych ofert pracy, staży oraz praktyk. Wizyta w Biurze Karier pomoże Wam w napisaniu

Bardziej szczegółowo

Akamai Technologies jest wiodącym dostawcą usług w chmurze do optymalizacji

Akamai Technologies jest wiodącym dostawcą usług w chmurze do optymalizacji Akamai Technologies jest wiodącym dostawcą usług w chmurze do optymalizacji i zabezpieczania treści i biznesowych aplikacji online. Firma została założona w 1998 przez Toma Leightona, profesora na MIT

Bardziej szczegółowo

Oferta dla III sektora

Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

BUDOWANIE POZYCJI FIRMY NA KONKURENCYJNYM GLOBALNYM RYNKU

BUDOWANIE POZYCJI FIRMY NA KONKURENCYJNYM GLOBALNYM RYNKU GRY STRATEGICZNE BUDOWANIE POZYCJI FIRMY NA KONKURENCYJNYM GLOBALNYM RYNKU Warsztaty z wykorzystaniem symulacyjnych gier decyzyjnych TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:2-3 dni MIEJSCE: CENA: Symulacyjne

Bardziej szczegółowo

Promocja i techniki sprzedaży

Promocja i techniki sprzedaży Promocja i techniki sprzedaży Specjalność stanowi zbiór czterech kursów specjalnościowych umożliwiających studentom nabycie profesjonalnej wiedzy i szerokich umiejętności w zakresie promocji i technik

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Employer Branding Stars

Regulamin konkursu Employer Branding Stars Regulamin konkursu Employer Branding Stars I. Nazwa konkursu Konkurs organizowany jest pod nazwą Employer Branding Stars. II. Organizator Organizatorem konkursu Employer Branding Stars jest firma Employer

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA EMPLOYER BRANDING W PRAKTYCE WYBRANYCH BANKÓW

NARZĘDZIA EMPLOYER BRANDING W PRAKTYCE WYBRANYCH BANKÓW dr Magdalena M. Stuss Wydział Zarządzania, Finansów i Informatyki Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie NARZĘDZIA EMPLOYER BRANDING W PRAKTYCE WYBRANYCH BANKÓW Wprowadzenie Employer branding

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie rekrutacji London Study Excursion 2013

Podsumowanie rekrutacji London Study Excursion 2013 Podsumowanie rekrutacji London Study Excursion 203 Rekrutacja do kolejnej edycji London Study Excursion została zakończona. Po trwającym blisko dwa miesiące procesie rekrutacji, który był także okresem

Bardziej szczegółowo

Live more. Pomerania. Główne założenia projektu. Gdańsk, r.

Live more. Pomerania. Główne założenia projektu. Gdańsk, r. Live more. Pomerania Główne założenia projektu Gdańsk, 13.10.2017 r. Misja i cel projektu MISJA Zwiększenie świadomości grup docelowych o Województwie Pomorskim (Trójmieście) jako marce Miejsce idealne

Bardziej szczegółowo

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie!

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Jedyna tak dopasowana usługa do potrzeb marketingowych w social media. Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Nadanie marce osobowości społecznej w świecie social media Budowa

Bardziej szczegółowo

Goldenline oraz LinkedIn zakładanie konta i możliwości

Goldenline oraz LinkedIn zakładanie konta i możliwości Goldenline oraz LinkedIn zakładanie konta i możliwości Serwisy społecznościowe zdobyły ogromną popularność wśród polskich internautów. Sam tylko Facebook, który jest najpopularniejszym serwisem tego typu

Bardziej szczegółowo

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta 20 lat doświadczeń D O R A D Z T W O S T R A T E G I C Z N E I S E M I N A R I A Inwestycja w Zespół zwiększa szanse na sukces NO1 Nowe WŚRÓD PROGRAMÓW ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO ORGANIZOWANY PRZEZ FIRMĘ

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 24 lipca 2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące działań promocyjnych

Bardziej szczegółowo

Młodszy Specjalista ds. Marketing Automation

Młodszy Specjalista ds. Marketing Automation producentem systemu SALESmanago, jednej z największych na świecie platform klasy marketing automation, z której korzysta ponad 3500 firm w 40 krajach. Zespół SALESmanago tworzą najwyższej klasy specjaliści

Bardziej szczegółowo

Strategia komunikacji dla projektu kampanii reklamowej

Strategia komunikacji dla projektu kampanii reklamowej Strategia komunikacji dla projektu kampanii reklamowej Klient: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Grupa projektowa KapiBrand: Natalia Duvanova Włodzimierz Mazur Ola Nawrocka Kasia Tomczyk Rafał Zbozień

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Pracodawcy 2012/2013. Pracuj.pl jest produktem Grupy Pracuj

Przewodnik Pracodawcy 2012/2013. Pracuj.pl jest produktem Grupy Pracuj Przewodnik Pracodawcy 2012/2013 Pracuj.pl jest produktem Grupy Pracuj Przewodnik Pracodawcy 2012/2013 Kandydaci Najlepsi studenci IV i V roku oraz absolwenci uczelni wyższych (przedział wiekowy 22-25 lat).

Bardziej szczegółowo

Wizerunek pracodawcy. przekaz i odbiór w procesie rekrutacji. Anna Kiełczewska Tomasz Prus Dorota Trojanowska. 12.05.2010 r.

Wizerunek pracodawcy. przekaz i odbiór w procesie rekrutacji. Anna Kiełczewska Tomasz Prus Dorota Trojanowska. 12.05.2010 r. Wizerunek pracodawcy przekaz i odbiór w procesie rekrutacji 12.05.2010 r. Anna Kiełczewska Tomasz Prus Dorota Trojanowska Kim jesteśmy TPA Horwath to międzynarodowa grupa konsultingowa Dostarczamy usługi

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS Szanowni Państwo, w imieniu Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club zwracamy się do Państwa z ofertą współpracy przy projekcie Festiwal BOSS. Mamy nadzieję, że poniższa oferta będzie dla Państwa

Bardziej szczegółowo

Odsetek pracowników, którzy wzięli udział w Rozmowach Rocznych

Odsetek pracowników, którzy wzięli udział w Rozmowach Rocznych Rozwój Każdy ma w sobie potencjał. Pomagamy go odkryć i odpowiednio ukierunkować dbamy o rozwój kompetencji i wspieramy pracowników w świadomym wyborze ścieżki kariery. Stwarzamy wiele możliwości, aby

Bardziej szczegółowo

IT w dobie zmian personalnych. Projekt kaskadowej transformacji obszaru IT w Poczcie Polskiej S.A.

IT w dobie zmian personalnych. Projekt kaskadowej transformacji obszaru IT w Poczcie Polskiej S.A. IT w dobie zmian personalnych Projekt kaskadowej transformacji obszaru IT w Poczcie Polskiej S.A. Agenda usługi Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej S.A. rola HR-u w projekcie transformacji IT w PP główne

Bardziej szczegółowo

XI TARGI PRACY UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

XI TARGI PRACY UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY XI TARGI PRACY UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY 23 października 2014 Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w 11 Targach Pracy UEK. Targi Pracy są najskuteczniejszą formą

Bardziej szczegółowo

Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy

Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Co to jest polityka szkoleniowa? Polityka szkoleniowa to generalne podejście oraz sposób postepowania

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Kariery zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach prowadzonych w ramach 27 edycji Akademii Kariery.

Akademickie Centrum Kariery zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach prowadzonych w ramach 27 edycji Akademii Kariery. Akademia Kariery - 27 edycja cyklu szkoleniowego (8-12.04.2013) Akademickie Centrum Kariery zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach prowadzonych w ramach 27 edycji Akademii Kariery. Szkolenia prowadzone

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - II kwartał 2017 w liczbach Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 4% w porównaniu do II kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Twoja Kariera" w Małopolsce

Twoja Kariera w Małopolsce Twoja Kariera" w Małopolsce Za nami krakowska konferencja, która odbyła się 11 marca br. w hotelu Qubus, inaugurując ogólnopolski cykl otwartych konferencji biznesowych. h K bnferencja Twoja Kariera" zostazaplanowana

Bardziej szczegółowo

Współpraca z Biurami Karier i uczelniami - efektywny Employer Branding wśród młodych talentów.

Współpraca z Biurami Karier i uczelniami - efektywny Employer Branding wśród młodych talentów. z a p r a s z a n a s z k o l e n i e i Współpraca z Biurami Karier i uczelniami - efektywny Employer Branding wśród młodych talentów. 22 LIPCA 2016, godz. 9:00-17:00, Warszawa Dowiedz się jak stać się

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA WYSTAWCÓW. 22 października 2015 Wydział Zarządzania UŁ

OFERTA DLA WYSTAWCÓW. 22 października 2015 Wydział Zarządzania UŁ OFERTA DLA WYSTAWCÓW 22 października 2015 Wydział Zarządzania UŁ IDEA IDEA Uniwersyteckie Targi Pracy to coroczna inicjatywa, która łączy studentów i absolwentów z pracodawcami. Bezpośrednie spotkanie

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne

DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne Kim jesteśmy? recruit.pl to nowoczesna agencja doradztwa personalnego i szkoleń oraz dostawca rozwiązań informatycznych dla branży Human Resources. Naszą

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE GRY STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE Warsztaty z wykorzystaniem symulacyjnych gier decyzyjnych TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:2-3 dni MIEJSCE: CENA: Symulacyjne gry decyzyjne

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW

REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ PRZYWÓDZTWO I KIEROWANIE REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW Jak rekrutować najlepszych pracowników TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:2 dni MIEJSCE: CENA: Dobór właściwej strategii

Bardziej szczegółowo

szkolenia dla biznesu

szkolenia dla biznesu szkolenia dla biznesu wszystkie warsztaty przygotowujemy pod kątem uczestników i dostosowujemy w 100% do potrzeb odbiorców dotyczy to zarówno czasu ich trwania jak i poruszanych na nich zagadnień 1. komunikacja

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska

Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska PR jest bezpłatny PRowiec bez budżetu PRowiec rzecznik prasowy, ktoś, kto się tłumaczy, reaguje na

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

SOCIAL MEDIA ACADEMY

SOCIAL MEDIA ACADEMY SOCIAL MEDIA ACADEMY Oferta Szkoleń 2017 www.smacademy.pl Powered by: Wstęp Poniższy dokument ma na celu przybliżenie Państwu najważniejszych kwestii związanych ze szkoleniami w ramach Social Media Academy

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO PERSONALNE W NOWOCZESNYCH SPOSOBACH REKRUTACJI I SELEKCJI

DORADZTWO PERSONALNE W NOWOCZESNYCH SPOSOBACH REKRUTACJI I SELEKCJI DORADZTWO PERSONALNE W NOWOCZESNYCH SPOSOBACH REKRUTACJI I SELEKCJI Każdy z nas znajduje się w sytuacji poszukiwania pracy i zastanawia się wtedy, na jakiej podstawie zostajemy przyjęci na dane stanowisko

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Employer Branding Stars

Regulamin konkursu Employer Branding Stars Regulamin konkursu Employer Branding Stars I. Nazwa konkursu Konkurs organizowany jest pod nazwą Employer Branding Stars. II. Organizator Organizatorem konkursu Employer Branding Stars jest firma Employer

Bardziej szczegółowo

EWOLUCJA KORPORACYJNYCH STRON KARIERY RADOSŁAW KNAP

EWOLUCJA KORPORACYJNYCH STRON KARIERY RADOSŁAW KNAP EWOLUCJA KORPORACYJNYCH STRON KARIERY RADOSŁAW KNAP HRCamp, WARSZAWA, 18.02.2010 QUIZ 10 PYTAŃ Czy Twoja firma posiada (widoczną) stronę kariery? 1. Czy zamieszczane są aktualne oferty pracy? 2. Czy informacje

Bardziej szczegółowo

Campus Recruitment października Rekrutacja w nowej formule. Politechnika Wrocławska, Budynek C-13, Wybrzeże Wyspiańskiego 23/25

Campus Recruitment października Rekrutacja w nowej formule. Politechnika Wrocławska, Budynek C-13, Wybrzeże Wyspiańskiego 23/25 Campus Recruitment Rekrutacja w nowej formule 18-19 października 2016 Politechnika Wrocławska, Budynek C-13, Wybrzeże Wyspiańskiego 23/25 CAMPUS RECRUITMENT to: Proces nie ogranicza się tylko do jednodniowego

Bardziej szczegółowo

Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT

Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT Drogi studencie! Dziękujemy, że zainteresowała Cię oferta Katedry Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego!

Bardziej szczegółowo

98 283 tys. - tyle ofert pracy opublikowały firmy w serwisie Pracuj.pl w I kwartale 2014 roku

98 283 tys. - tyle ofert pracy opublikowały firmy w serwisie Pracuj.pl w I kwartale 2014 roku Warszawa, 8 kwietnia 2014 r. Firmy znów szukają więcej osób do pracy Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2014 Jak wynika z kwartalnego raportu Pracuj.pl, znów jest nieco lepiej na rynku

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ STAFF MOBILITY FOR TRAINING. Vrije Universiteit Brussel Career Center

Erasmus+ STAFF MOBILITY FOR TRAINING. Vrije Universiteit Brussel Career Center Erasmus+ STAFF MOBILITY FOR TRAINING Vrije Universiteit Brussel Career Center Vrije Uniwersytet w Brukseli (VUB) to uczelnia licząca 12 tysięcy studentów studiujących na 8 wydziałach: Inżynieria Nauki

Bardziej szczegółowo

UDA-PO KL.04.01.01-00-082/08-03 Pomorski Port Edukacji i Praktyki - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku

UDA-PO KL.04.01.01-00-082/08-03 Pomorski Port Edukacji i Praktyki - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku UDA-PO KL.04.01.01-00-082/08-03 Pomorski Port Edukacji i Praktyki - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku Projekt Pomorski Port Edukacji i Praktyki Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE MBE STUDENT INDEX 2013: FINANSE I BANKOWOŚĆ. Audyt, Zarządzanie ryzykiem Doradztwo: Podatkowe, Transakcyjne, Biznesowe

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE MBE STUDENT INDEX 2013: FINANSE I BANKOWOŚĆ. Audyt, Zarządzanie ryzykiem Doradztwo: Podatkowe, Transakcyjne, Biznesowe OGÓLNOPOLSKIE BADANIE MBE STUDENT INDEX 2013: FINANSE I BANKOWOŚĆ Audyt, Zarządzanie ryzykiem Doradztwo: Podatkowe, Transakcyjne, Biznesowe SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. PROFIL RESPONDENTA 3. AUDYT I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

audit/2014 III EDYCJA Narzędzie do analizy przewag konkurencyjnych na rynku pracy specjalistów IT

audit/2014 III EDYCJA Narzędzie do analizy przewag konkurencyjnych na rynku pracy specjalistów IT audit/2014 I III EDYCJA IT Narzędzie do analizy przewag konkurencyjnych na rynku pracy specjalistów IT Organizator: Patroni medialni: ZAŁOŻENIA audit/2014 Dynamiczny rozwój branży IT spowodował, że jednymi

Bardziej szczegółowo

Oferta SEO. Analiza i optymalizacja

Oferta SEO. Analiza i optymalizacja Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych (ang. search engine optimization, SEO; zwana także pozycjonowaniem) są to procesy zmierzające do osiągnięcia przez dany serwis internetowy jak najwyższej pozycji

Bardziej szczegółowo

Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021

Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: styczeń 2016 Format: pdf Cena od: 2200 Sprawdź w raporcie Ile wart jest biznesowy

Bardziej szczegółowo

Zostań mistrzem rozmowy kwalifikacyjnej. Organizator: Partner główny: Partnerzy merytoryczni: Partner warsztatów:

Zostań mistrzem rozmowy kwalifikacyjnej. Organizator: Partner główny: Partnerzy merytoryczni: Partner warsztatów: Zostań mistrzem rozmowy kwalifikacyjnej Młodzi na rynku pracy Projekt: Praca to akcja społeczna Gazety Wyborczej, której celem jest diagnoza i poprawa sytuacji młodych ludzi na rynku pracy W ubiegłym roku

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

- MARKETING W SEKTORZE NIERUCHOMOŚCI -

- MARKETING W SEKTORZE NIERUCHOMOŚCI - DESIGN COMPANY DESIGN COMPANY - MARKETING W SEKTORZE NIERUCHOMOŚCI - - Prezentacja ogólna firmy - www.mediaprojectgroup.com Media project group Agencja Interaktywna Media Project Group Oferta skierowana

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU OFERTA DLA DOKTORANTÓW I MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI.

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU OFERTA DLA DOKTORANTÓW I MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI. MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU OFERTA DLA DOKTORANTÓW I MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI Jednostka powołana Uchwałą Senatu Politechniki Śląskiej, prowadząca działalność na rzecz aktywizacji zawodowej kandydatów

Bardziej szczegółowo

DOŁĄCZ DO NAS! pracuj w INTERIA.PL

DOŁĄCZ DO NAS! pracuj w INTERIA.PL DOŁĄCZ DO NAS! pracuj w INTERIA.PL O INTERIA.PL nasza firma O INTERIA.PL INTERIA.PL Sp. z o.o. powstała w sierpniu 1999 r. jako wspólne przedsięwzięcie lidera polskiego rynku informatycznego firmy Comarch

Bardziej szczegółowo

Ogólna informacja. O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz

Ogólna informacja. O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz Ogólna informacja O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz Spis treści O nas... 3 Historia firmy... 3 e-direct... 4 Struktura firmy... 4 Nasza oferta... 5 Strategia... 5 Promocja... 5 Kreacja...

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje Nie chcemy, żeby ludzie Cię zobaczyli. Chcemy, żeby Cię zapamiętali. Jak zbudujemy Twój wizerunek w Internecie? Kompleksowa oferta działań interactive obejmuje

Bardziej szczegółowo

PRACODAWCA DLA INŻYNIERA 2016 WYNIKI NAJWIĘKSZEGO STUDENCKIEGO PLEBISCYTU W POLSCE

PRACODAWCA DLA INŻYNIERA 2016 WYNIKI NAJWIĘKSZEGO STUDENCKIEGO PLEBISCYTU W POLSCE Raport z badania PRACODAWCA DLA INŻYNIERA 2016 WYNIKI NAJWIĘKSZEGO STUDENCKIEGO PLEBISCYTU W POLSCE Zgodność ze stwierdzeniami w % (ocena praktyk, preferencje studentów) Skala: zdecydowanie się zgadzam

Bardziej szczegółowo

to agencja specjalizująca się w kompleksowej obsłudze marek w mediach społecznościowych. Dzięki specjalistycznemu know-how, dopasowaniu oferty do

to agencja specjalizująca się w kompleksowej obsłudze marek w mediach społecznościowych. Dzięki specjalistycznemu know-how, dopasowaniu oferty do to agencja specjalizująca się w kompleksowej obsłudze marek w mediach społecznościowych. Dzięki specjalistycznemu know-how, dopasowaniu oferty do indywidualnych potrzeb oraz silnemu wsparciu technologicznemu,

Bardziej szczegółowo

Uniwersyteckie Targi Pracy to coroczna inicjatywa Uniwersytetu Łódzkiego, która łączy studentów i absolwentów z pracodawcami.

Uniwersyteckie Targi Pracy to coroczna inicjatywa Uniwersytetu Łódzkiego, która łączy studentów i absolwentów z pracodawcami. Idea Uniwersyteckie Targi Pracy to coroczna inicjatywa Uniwersytetu Łódzkiego, która łączy studentów i absolwentów z pracodawcami. Bezpośrednie spotkanie umożliwia wymianę informacji, zaprezentowanie profilu

Bardziej szczegółowo

MediaKit Human Resources 2015. www.computerworld.pl/praca

MediaKit Human Resources 2015. www.computerworld.pl/praca MediaKit Human Resources 2015 www.computerworld.pl/praca 1 Korzyści: Zaprezentuj firmę w jedynych tego typu publikacji, dedykowanych specjalistom IT Wykorzystaj wieloletnie doświadczenie redakcyjne dziennikarzy

Bardziej szczegółowo

Interaktywny Instytut Badań Rynkowych

Interaktywny Instytut Badań Rynkowych Interaktywny Instytut Badań Rynkowych Kim jesteśmy? 2 Istniejemy na polskim rynku badań od 2004 roku Jesteśmy częścią międzynarodowej grupy Gemius SA lidera badań internetowych zarówno w Polsce, jak i

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie!

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Jedyna tak dopasowana usługa do potrzeb marketingowych banku. Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Nadanie marce banku osobowości społecznej w świecie social media Budowa

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie. Co to takiego?

Pozycjonowanie. Co to takiego? Pozycjonowanie Co to takiego? WSTĘP SEO to akronim angielskiej nazwy Search Engine Optimization, czyli optymalizacja witryn internetowych pod kątem wyszukiwarek. Pozycjonowanie w uproszczeniu skupia się

Bardziej szczegółowo

Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy

Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy data aktualizacji: 2017.01.05 Zdecydowana większość firm planuje wykorzystać dobrą koniunkturę na rynku, rozbudować swoje struktury

Bardziej szczegółowo

Trafna diagnoza umiejętności i potencjału

Trafna diagnoza umiejętności i potencjału Trafna diagnoza umiejętności i potencjału Assessment i Development Center Oferta usług Wysokie koszty błędnych decyzji Błędna ocena potencjału pracowników przekłada się na koszty związane z niewłaściwą

Bardziej szczegółowo

RECRUITMENT DATE. Pracodawca & Kandydat. Rozmowa face to face. 10 minut. Natychmiastowy feedback

RECRUITMENT DATE. Pracodawca & Kandydat. Rozmowa face to face. 10 minut. Natychmiastowy feedback RECRUITMENT DATE Pracodawca & Kandydat Rozmowa face to face 10 minut Natychmiastowy feedback ZAPROSZENIE Szanowni Państwo, Recruitment Date to nowa inicjatywa Akademickiego Biura Karier Zawodowych UŁ,

Bardziej szczegółowo

BADANIA RYNKU PRACY 2008. Anna Macnar

BADANIA RYNKU PRACY 2008. Anna Macnar BADANIA RYNKU PRACY 2008 Anna Macnar Historia Universum Polska Universum jest obecne w Polsce od 2006. Universum posiada w Polsce dwa biura: w Krakowie i w Warszawie i zatrudnia 25 osób. Roczne Badania:

Bardziej szczegółowo

Spis treści O KPMG. O programie Ambasadorzy KPMG 4. Co może zyskać Ambasador KPMG? 5. Zadania Ambasadora KPMG 6. Jakich studentów poszukujemy?

Spis treści O KPMG. O programie Ambasadorzy KPMG 4. Co może zyskać Ambasador KPMG? 5. Zadania Ambasadora KPMG 6. Jakich studentów poszukujemy? Ambasadorzy KPMG Spis treści O KPMG 3 O programie Ambasadorzy KPMG 4 Co może zyskać Ambasador KPMG? 5 Zadania Ambasadora KPMG 6 Jakich studentów poszukujemy? 7 Rekrutacja do programu 8 Czym się zajmujemy?

Bardziej szczegółowo

basadorzy KP m M A G

basadorzy KP m M A G Ambasadorzy KPMG Spis treści O KPMG 3 Czym jest program Ambasadorzy KPMG? 5 Co może zyskać Ambasador KPMG? 6 Co będzie należeć do zadań Ambasadora KPMG? 7 Jakich studentów poszukujemy? 8 Rekrutacja do

Bardziej szczegółowo

Angażowanie pracowników firmy w działania Employer Brandingowe.

Angażowanie pracowników firmy w działania Employer Brandingowe. Angażowanie pracowników firmy w działania Employer Brandingowe. Elżbieta Wenzel Senior Employer Branding Specialist Capgemini Polska Agenda Kilka słów o firmie Kilka słów o otoczeniu firmy Jacy są nasi

Bardziej szczegółowo

Efektywność headhuntera znaczenie projektów direct& executivesearch w polityce rekrutacyjnej organizacji

Efektywność headhuntera znaczenie projektów direct& executivesearch w polityce rekrutacyjnej organizacji Efektywność headhuntera znaczenie projektów direct& executivesearch w polityce rekrutacyjnej organizacji - Partner / Head of Operations ZANIM ZACZNIEMY CO BĘDZIE DALEJ? KIM JESTEM I JAKĄ FIRMĘ REPREZENTUJĘ?

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI LETNIE DLA STUDENTÓW

PRAKTYKI LETNIE DLA STUDENTÓW Emmerson Realty S.A. to jedna z największych i najbardziej znanych polskich firm działających na rynku nieruchomości. Podstawowe segmenty działalności grupy kapitałowej to: nieruchomości mieszkaniowe i

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy Raport z badania sierpień 2013 r. O badaniu Media społecznościowe powoli zmieniają organizacje. Nie dzieje się to tak szybko, jak się spodziewano kilka lat

Bardziej szczegółowo