RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15"

Transkrypt

1 RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15

2 SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS WSTĘP / INTRODUCTION Wstęp / Introduction... 3 IT i Telekomunikacja / IT & Telecommunication... 5 Sprzedaż, Handel i Marketing / Sales, Retail & Marketing Inżynieria i Produkcja / Engineering & Production Bankowość i Usługi Finansowe / Banking & Financial Services Finanse, Księgowość i Ubezpieczenia / Finance, Accounting & Insurance Nieruchomości i Budownictwo / Property & Construction Logistyka i Zakupy / Logistics & Purchasing HR, Prawo i Administracja / HR, Legal & Administration Szanowni Państwo, Z wielką przyjemnością przedstawiamy Państwu kolejne wydanie Raportu Wynagrodzeń Grafton Recruitment. Publikacja ta ma na celu dostarczenie Państwu kompleksowych informacji na temat wielkości wynagrodzeń, aktualnych trendów oraz prognoz na najbliższy rok dotyczących rynku pracy w Polsce. Raport Wynagrodzeń obejmuje analizę płac pracowników średniego i wyższego szczebla w 15 sektorach gospodarki i 7 miastach Polski. Dane zostały zebrane na podstawie analizy oczekiwań kandydatów, ofert pracodawców oraz setek projektów rekrutacyjnych zrealizowanych przez Grafton Recruitment w I połowie 2014 roku. Raport zawiera także eksperckie komentarze dotyczące zaobserwowanych trendów w poszczególnych sektorach oraz prognozy zmian ekonomicznych, prawnych czy technologicznych, które znacząco wpłyną na sytuację na rynku pracy w kolejnych miesiącach. Mamy nadzieję, że niniejsze opracowanie pomoże Państwu w podejmowaniu strategicznych decyzji w zakresie kreowania polityki personalnej, w tym systemów nagradzania pracowników. Życzymy Państwu interesującej lektury, W imieniu Grafton Recruitment, Luca Giannone Dear Business Partners Luca Giannone Country, Grafton Recruitment Poland We are delighted to present to you the latest edition of Salary Survey Grafton Recruitment. This publication aims to deliver comprehensive information on salary levels, as well as current trends and polish market forecast. Wynagrodzenia są przedstawione jako kwoty brutto. Data based on gross salaries. Salary Survey comprises salary level analysis for specialists and managers split across 15 sectors and 7 polish cities. The data is based on the analysis of candidates expectations, employers offers and a few hundred recruitment projects run in the first half of 2014 by Grafton Recruitment. The report also includes expert commentary regarding visible trends and predicted changes in the economic, legal and technological enviroment, that significantly influence the situation on the labour market in the upcoming months. Hopefully, the report will help you making strategic decision concerning personnel policy, including employee remuneration program. Wszystkie prawa zastrzeżone dla Grafton Recruitment Polska Sp. z o.o All rights reserved Grafton Recruitment, Polska Sp. z o.o Best Regards, On behalf of Grafton Recruitment, Luca Giannone 3

3 Sektor informatyczny w Polsce to jeden z najważniejszych i najsilniejszych przemysłów krajowej gospodarki, z optymistycznymi prognozami na kolejne lata. Już dziś jesteśmy jednym z największych centr usług IT w Europie zapewniającym corocznie ok wysokiej klasy absolwentów Informatyki. Polski sektor IT nadal rośnie przede wszystkim dzięki zagranicznym inwestycjom, ale również lokalnym, innowacyjnym - średnim i małym przedsiębiorstwom. IT & TELEKOMUNIKACJA IT & TELECOMMUNICATION Około 1/3 wszystkich procesów obsługiwanych w strukturach centr usług wspólnych stanowią procesy IT. Pracownicy IT znajdą pracę w zespołach outsourcingu procesów IT (ITO) oraz innowacyjnych centrach badań I rozwoju R&D. Pierwsze koncentrują się na zatrudnieniu specjalistów z zakresu utrzymania systemów informatycznych, wsparcia technicznego w różnych językach oraz utrzymania i rozwoju aplikacji biznesowych. W kontekście obsługi takich procesów poszukiwani byli inżynierowie o różnych specjalizacjach: Sieci Informatyczne, inżynieria oprogramowania, telekomunikacja, systemy informatyczne etc. Centra R&D koncentrują się na procesach, w ramach których możliwe jest osiągnięcie innowacyjnego efektu o walorach nowości. Rynek otwiera się na kandydatów z zagranicy niosących ze sobą know-how zdobyty w innym kraju Po kandydatów z polski coraz częściej sięgają firmy z Węgier, Czech, Słowacji ze względu zarówno na dopasowanie kulturowe jak i wysoką jakość kompetencji. Kolejny rok wzrostów dla branży IT. Poszukiwani są zarówno specjaliści jak i młodsi specjaliści. Obszary poszukiwań obejmują kompleksowo obszary IT takie jak: zarządzanie i utrzymanie infrastruktury (sieć, system, bazy danych, serwery), jak i tworzenie nowego oprogramowania. Wielu zagranicznych inwestorów lokuje w Polsce swoje procesy IT, więc znajomość języka angielskiego staje się standardem wymaganym na rynku (min. Poziom B2). Drugim, równie często pożądanym językiem jest język niemiecki. Rok 2014 w branży IT to kontynuacja trendów dominujących w pierwszych latach naszej dekady, co oznacza, że najbardziej dynamiczny rozwój obserwujemy w ramach technologii trzeciej platformy itd. W kontekście szeroko pojętej infrastruktury IT firmy upatrują obniżenia kosztów w usługach w chmurze (cloudcomputing). Eksperci przewidują dalszy, dynamiczny wzrost sprzedaży urządzeń mobilnych, a także aplikacji na platformy mobilne, i mimo pojawiających się na rynku licznych konkurentów wiodąca pozycja Apple a i Samsung a nie wydaje się zagrożona. Wciąż wzrasta zapotrzebowanie na kompetencje w obszarze Big Data które na dzień dzisiejszy wydają się być wyższe niż dostępność zasobów. Dzięki rosnącemu znaczeniu portali społecznościowych w naszym życiu, a także dominacji aplikacji webowych w biznesie, technologie związane z web development em cieszą się niesłabnącą popularnością. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują HTML5 i CSS3, wspierające rozwój aplikacji na platformę Android. Jako, że przetwarzanie dużych ilości danych w odpowiednim czasie stanowi kluczowe wyzwanie dla wielu organizacji centra usług biznesowych IT oprócz funkcji wsparcia przejmują działania skierowane na tworzenie i rozwój nowych rozwiązań informatycznych dla swojego biznesu. The IT sector in Poland is one of the strongest, most important and most promising industries in the domestic economy. We are presently one of the biggest IT services centres in Europe, annually providing around 15,000 well-qualified IT graduates. Foreign investors are primarily responsible for driving the Polish IT sector s continuous growth; however innovative local small and medium enterprises are also important. About 1/3rd of total processes running in shared services centres are IT processes. IT specialists can find jobs in IT process outsourcing groups (ITO) and in innovative research and development centres (R&D). ITO is focused on hiring system maintenance/housekeeping, technical support (with language skills) and business applications maintenance and development specialists. More precisely, they seek engineers specializing in IT networks, software, telecommunications, IT systems and the like. The primary objective of R&D centres is producing innovation. The market is opening up to foreign candidates with know-how. Cultural similarities and expertise levels are boosting demand for Polish IT specialists in countries such as Hungary, Czech Republic and Slovakia. Many foreign investors are locating IT processes in Poland, thus the knowledge of English (min. B2 level) has become a standard requirement. The second most desired language is German. The year 2014 will see a continuation of the trends that dominated the IT sector in the first years of the decade. This means that the most dynamic development will be visible within third platform technologies, etc. Considering broadly-defined IT infrastructure, companies will be looking for cost savings in Cloud Computing. Experts are forecasting dynamic growth in mobile devices and mobile platform applications sales; nevertheless, the leadership of Apple and Samsung does not seem to be under threat. There is a constant growth in demand for Big Data specialists, which seems to be outpacing supply. Due to the growing importance of social networking, and of business web applications, technologies related to web development such as HTML5 and CSS3 (supporting Android platform application development) will be in constant high demand. Considering that rapidly processing large volumes of data is becoming a huge challenge for many organizations, IT business services centres are additionally taking over development of new IT solutions for their own business. 5

4 KADRA ZARZĄDZAJĄCA / EXECUTIVE WSPARCIE TECHNICZNE / TECHNICAL SUPPORT Chief Technical Officer/ CTO CTO Service Desk Działu Wsparcia IT Director Dyrektor IT IT IT Technical Support Team Leader Zespołu Wsparcia Technicznego SAP Center Head Dyrektor Centrum Kompetencyjnego SAP SAP SAP SAP Technical Support Level 0 Technical Support Level 1 ds. Wsparcia Technicznego poziom 0 Inżynier Wsparcia Technicznego poziom SAP Expert Ekspert SAP Technical Support Level 2 Inżynier Wsparcia Technicznego poziom SAP Team Leader Lider Zespołu SAP Technical Support Level 3 Inżynier Wsparcia Technicznego poziom Architect SAP Architect Systemu SAP ROZWÓJ OPROGRAMOWANIA / SOFTWARE DEVELOPMENT SAP Service Consultant Konsultant Serwisowy R&D Director Dyrektor R&D SAP Implementation Consultant Konsultant Wdrożeniowy Software Development ds. Rozwoju Oprogramowania ABAP Developer Programista ABAP Software Architect Architekt Oprogramowania

5 ROZWÓJ OPROGRAMOWANIA / SOFTWARE DEVELOPMENT ROZWÓJ OPROGRAMOWANIA / SOFTWARE DEVELOPMENT Team Leader Lider Zespołu Android / ios Developer Programista Android /ios Software Developer C/C++ Programista C/C Front-end Developer Programista Front-end (1-3 yrs experience) (1-3 lata doświadczenia) Software Developer C/C++ Programista C/C Graphics Designer Grafik Komputerowy (3-5 yrs experience) (3-5 lat doświadczenia) Software Developer C/C++ Programista C/C Scrum Master Scrum Master (5+ yrs experience) Software Developer Java (1-3 yrs experience) Software Developer Java (3-5 yrs experience) Software Developer Java (5+ yrs experience) (5+ lat doświadczenia) Programista Java (1-3 lata doświadczenia) Programista Java (3-5 lat doświadczenia) Programista Java (5+ lat doświadczenia) Games programmer Programista Gier Komputerowych Test ds. Testów Test Team Leader Lider Zespołu Testerów QA Engineer Inżynier ds. Testowania Software Developer.Net / C# (1-3 yrs experience) Software Developer.Net / C# (3-5 yrs experience) Programista.Net / C# (1-3 lata doświadczenia) Programista.Net / C# (3-5 lat doświadczenia) Automation Test ds. Automatyzacji Testów Tester Tester Software Developer.Net / C# (5+ yrs experience) Programista.Net / C# (5+ lat doświadczenia) Business Analyst Analityk Biznesowy

6 Head of IT Service Management & Business Application Head of IT Inftrastructure Service Incident Problem Change -ITIL Dyrektor ds. Zarządzania Aplikacjami Biznesowymi Dyrektor ds. Infrastruktury IT Zarządzania Poziomem Usług i Relacjami Biznesowymi Zarządzania Incydentem Zarządzania Problemem Zarządzania Zmianą INFRASTRUKTURA I USŁUGI IT / INFRASTRUCTURE & IT SERVICES ITIL Expert Expert ITIL Solution Architect Architekt Rozwiązań Biznesowych Program Programów Unix / Linux Administrator Administrator Unix / Linux INFRASTRUKTURA I USŁUGI IT / INFRASTRUCTURE & IT SERVICES Network Engineer Inżynier Sieci Network Operator Operator ds. Sieci Applications Enginner System Security Enginner Security IT Infrastructure System Implementation Consultant Inżynier Utrzymania Aplikacji Inżynier ds. Bezpieczeństwa Systemów Bezpieczeństwa Informacji ds. Infrastruktury IT Konsultant Wdrożeniowy SPRZEDAŻ IT / IT SALES Project Projektu Business Development ds. Rozwoju Biznesu Project Managment Officer Database Administrator Biura Zarządzania Projektami Administrator Baz Danych Key Account IT Technical Sales ds. Kluczowych Klientów ds. Sprzedaży Rozwiązań IT Windows Administrator Administrator systemu Windows Pre-sales Engineer Inżynier Sprzedazy

7 Sprzedaż, Marketing i Retail SPRZEDAŻ, MARKETING I RETAIL SALES, MARKETING & RETAIL Od początku 2014 roku, po długim okresie stagnacji, w obszarze sprzedaży i marketingu widać znaczne ożywienie. Ma to swoje odzwierciedlenie w zwiększonym zapotrzebowaniu na pracowników do właśnie tych działów, a co za tym idzie rosnącą liczbę rekrutacji. W sprzedaży, widocznym trendem jest wzrost liczby ofert dla przedstawicieli handlowych, czyli osób odpowiedzialnych za rozwój sprzedaży. Pracowników na stanowiska tego typu poszukują przede wszystkim sieci detaliczne oraz zagraniczne firmy, które wprowadzają produkty do sprzedaży na rynku polskim. U kandydatów pracodawcy doceniają przede wszystkim doświadczenie, sieć kontaktow oraz samodzielność, bowiem wielu pracowników tego typu musi pracować na zasadach home-office. Zauważalny jest również duży wzrost ofert dla specjalistów z obszaru E-Commerce i Marketingu Online. Przede wszystkim poszukiwani są specjaliści w dziedzinie E-commerce czy Social Media. Coraz więcej firm, podążając za trendami rynkowymi i potrzebami klientów, decyduje się na rozwój internetowych oraz mobilnych kanałów promocji i sprzedaży. Rynek pracy w obszarze retail jest stabilny, jednak zmienia się struktura zatrudnienia wewnątrz sektora. Jest to związane przede wszystkim ze zmianami zachodzącymi w otoczeniu technologicznym, a co za tym idzie innym oczekiwaniom klientów. Obecnie, konsument nie jest skupiony wyłącznie na zakupach w kanałach bezpośredniej sprzedaży, a coraz częściej korzysta z zakupów poprzez urządzenia mobilne. Rynek Retail bardzo ewaluował w perspektywie tworzenia kanałów E-commerce. Na przestrzeni ostatnich lat, nastąpił duży wzrost sklepów online, w których to można dokonywać zakupów nie tylko w branży fashion, ale także w branży spożywczej. Podobnie jak w marketingu powoduje to wzrost zainteresowania specjalistami z zakresu obsługi administracyjnej takich portali, jak i osób odpowiedzialnych za sprzedaż online. W sektorze tradycyjnych kanałów sprzedaży, zaobserwowaliśmy wzrost zatrudnienia w obszarze stanowisk operacyjnych oraz stanowisk takich jak kierownik salonu. Zwiększona liczba rekrutacji nie przekłada się jednak na wzrost wynagrodzeń w sektorze. Ze względu na dużą ilość firm z kapitałem zagranicznym, poszukiwane są osoby ze znajomością języków obcych. U kandydatów cenione jest doświadczenie w zarządzaniu zespołem sprzedażowym, a pod uwagę pracodawcy biorą także metraż danego sklepu oraz standard organizacji. Sales, Marketing & Retail 12 Since the beginning of 2014, we have observed a revival in sales and marketing sectors after a long period of stagnation. The rapid increase in demand for specialists in these fields is leading to growth in the volume of recruitment. There has also been a visible increase in demand for sales representatives in the Sales sector. Sales representatives/developers are needed mainly in retail chains and foreign companies introducing new products into the Polish market. As most of those employees work in the home-office model, employers are primarily seeking independent candidates with experience and connections. Another field demonstrating clear growth in job offers is E-Commerce and Online Marketing. There is strong demand for specialists in E-commerce and Social Media. More and more companies are deciding to develop Internet and mobile promotion and sales channels. The labour market in the retail sector remains stable; however the employment structure within the sector is changing. This is related to the shifts in the technological environment, as well as changing customer expectations. Currently, consumers are less interested in shopping through direct sales channels, increasingly switching to online shopping using mobile devices. The Retail market has evolved through the development of e-commerce channels. Over the last few years the number of online shops, offering not only clothing but also groceries and similar products, has significantly increased. This has directly influenced demand growth for specialists in web portal administration, as well as those responsible for online sales. Within traditional sales channels, employers are seeking candidates working in operational departments and managerial positions, such as store managers. However, recruitment growth has not let to wage increases in the sector. Due to the large number of foreign companies investing in Poland, an asset for candidates is knowledge of foreign languages. A big advantage is experience in sales team management, preferably in large companies and involving managing large numbers of people. 13

8 SPRZEDAŻ / SALES MARKETING I KOMUNIKACJA / MARKETING AND COMMUNICATION Sales Director Dyrektor Sprzedaży Marketing Director Dyrektor Marketingu Sales Sprzedaży Marketing ds. Marketingu PR ds. PR Area Sales Regionalny Brand ds. Marki National Key Account Krajowy Sprzedaży Product ds. Produktu Business Development Key Account Sales Representative ds. Rozwoju Biznesu ds. Kluczowych Klientów Przedstawiciel Handlowy Sales Analyst Analityk Sprzedaży PR ds. PR Marketing Marketing Analyst Digital Marketing Digital Marketing ds. Marketingu Analityk ds. Marketingu Marketingu Cyfrowego ds. Marketingu Cyfrowego Export ds. Eksportu Social Media Marketing ds. Mediów Społecznościowych Sales Administrator Administrator Sprzedaży E-Commerce ds. E-Commerce Trade Marketing ds. Marketingu Handlowego SEM/SEO ds. SEM/SEO

9 HANDEL / RETAIL HANDEL / RETAIL Store Director (Hypermarkets) Dyrektor Supermarketu Telemarketing ds. Telemarketingu Store Sklepu Fashion Buyer Kupiec Mody Deputy Store Zastępca a Sklepu Buyer Kupiec District Obszaru Buyer Assistant Asystent Operacyjny Kupca Regional Sales Regionalny Category Kategorii Sales Assistant Asystent Sprzedawcy Window Dresser Witryn Section Coordinator Sekcji Allocator Alokator Department Działu Inventory /Stock Controller ds. Nadzoru Zaopatrzenia Retail Sales Representative ds. Sprzedaży Detalicznej Visual Merchandising ds. Wizerunku Obiektu Merchandiser ds. Ekspozycji Towaru Visual Merchandiser ds. Wizerunku Obiektu Sales Clerk / Cashier Sprzedawca / Kasjer Pricing ds. Cen

10 Inżynieria i Produkcja Przełom roku 2014/2015 jest okresem, w którym firmy inżynieryjne w Polsce rozwijały się w szybkim tempie. Branże, w których możemy zaobserwować największy wzrost to produkcja oraz sektor rozwiązań i usług dla przemysłu. Ubiegły rok to także okres finalizacji inwestycji w Polsce, który zmienił strukturę zapotrzebowania działów na pracowników w sektorze. Firmy produkcyjne, szczególnie te specjalizujące się w sektorze samochodowym oraz branży FMCG zdecydowały się na udoskonalanie już istniejących systemów produkcyjnych oraz tworzenie nowych linii w celu zaspokojenia rosnących i zmieniających się potrzeb konsumentów. Wpłynęło to na wzrost zapotrzebowania na kandydatów działów utrzymania ruchu, a w szczególności tych z doświadczeniem w automatyzowaniu procesów produkcyjnych. Istotną gałęzią stały się Centra Badań i Rozwoju. Przedsiębiorstwa bowiem coraz aktywniej inwestują w prace nad nowymi rozwiązaniami technologicznymi i produktowymi min. w obszarze elektroniki, lotnictwa, farmacji/medycyny, motoryzacji czy chemii. W związku z rosnącą liczbą tworzonych centrów R&D, poszukiwani są wyspecjalizowani inżynierowie, kierownicy projektów, a nawet rzecznicy patentowi. W obliczu tych informacji szacować można, że do końca 2015 zaobserwujemy wzrost zapotrzebowania na wyspecjalizowanych pracowników technicznych, w szczególności inżynierów. W związku z modernizacjami wdrażanymi w firmach z sektora produkcyjnego swoje miejsce na rynku znajda również kierownicy projektów odpowiedzialni za nowe inwestycje w ramach przedsiębiorstw. Będzie to złoty czas dla firm podwykonawczych specjalizujących się w projektach rozwojowych i modernizacyjnych, inżynierów oraz Specjalistów i Menedżerów ds. Rozwoju Biznesu z kompetencjami technicznymi. INŻYNIERIA I PRODUKCJA ENGINEERING & MANUFACTURING Engineering & Manufacturing The turn of 2014/2015 was a period of rapid development for Polish engineering companies. The manufacturing, solutions and services sectors experienced the strongest growth. In 2013 a large number of investments in Poland were finalized, which had significant influence on the demand for labour within the sector. Manufacturing companies, especially those specializing in the automotive and FMCG sectors, decided to improve existing production systems and launch new lines in order to meet consumers growing and evolving needs. This resulted in increased demand for candidates working in the area of facility maintenance, particularly those with experience in automating manufacturing processes. Research and Development Centres have begun to play an essential role within the sector. Companies are investing in new technologies and in product solutions development in the electronics, aviation, pharmacy/medicine, automotive and chemistry fields. As a result of the rising number of R&D centres, specialized engineers, project managers and patent attorneys have become the most sought-after employees. Taking into account all of the above information, we can predict that demand for specialized technical staff, particularly engineers, will increase by the end of Modernization efforts by companies in the manufacturing sector mean that new investment project managers will have strong job prospects. This will also benefit subcontractors specializing in development and modernization projects, engineers, Business Development specialists and managers with technical skills

RAPORT PŁACOWY 2015 TRENDY NA RYNKU PRACY

RAPORT PŁACOWY 2015 TRENDY NA RYNKU PRACY RAPORT PŁACOWY 2015 TRENDY NA RYNKU PRACY hays.pl/raporty 2 Hays Polska Raport Placowy Trendy 2015 Szanowni Państwo, mam przyjemność przedstawić najnowszy raport Hays Poland dotyczący wynagrodzeń i trendów

Bardziej szczegółowo

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d Sektor nowoczesnych 2013 usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland 1 Raport opracowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) Report prepared by the Association of Business

Bardziej szczegółowo

RAPORT PŁACOWY WYNAGRODZENIA I PÓŁROCZE 2011

RAPORT PŁACOWY WYNAGRODZENIA I PÓŁROCZE 2011 RAPORT PŁACOWY WYNAGRODZENIA I PÓŁROCZE 2011 KSZTAŁTUJEMY ŻYCIE ZAWODOWE LUDZI ORAZ SUKCES ORGANIZACJI W KTÓRYCH PRACUJĄ 150,000 CV dziennie analizują wyspecjalizowani konsultanci HAYS na całym świecie

Bardziej szczegółowo

RAPORT PŁACOWY 2013 TRENDY NA RYNKU PRACY

RAPORT PŁACOWY 2013 TRENDY NA RYNKU PRACY RAPORT PŁACOWY 2013 TRENDY NA RYNKU PRACY SPIS TREŚCI Wprowadzenie 03 O Hays 04 Administracja 06 Bankowość 08 Budownictwo 10 Energetyka 12 Farmacja 14 Finanse i Księgowość 16 IT i Telekomunikacja 18 Marketing

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE ALMANAC OF SHOPPING CENTRES CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE VAT)Almanach ISSN 2081-1683 Cena 98 (w tym 8% 2013/2014 WYDANIE 4 Almanach Centrów Handlowych w Polsce 2013/2014 Partner strategiczny / Strategic

Bardziej szczegółowo

Raport z badania pogłębionego

Raport z badania pogłębionego Raport z badania pogłębionego Ocena możliwości i potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw województwa lubelskiego w zakresie tworzenia nowych rozwiązao i technologii w informatyce i automatyce jako wspomagającej

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2011 Annual Report

Raport Roczny 2011 Annual Report Raport Roczny 2011 Annual Report 2 Raport Roczny 2011 Annual Report Spis treści Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

X Targi Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków

X Targi Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej - ELKA X Targi Pracy

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym. Raport podsumowujący

Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym. Raport podsumowujący Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym Raport podsumowujący Opracowanie: AGERON Polska na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU NOBLE FUDS DOBRZE ZARZĄDZANY FUNDUSZ 4 26 NOBLE FUNDS WELL-MANAGED FUND LETTER FROM THE CHAIRMAN OF GETIN HOLDING

Bardziej szczegółowo

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland Warszawa 2012 Raport opracowany przez

Bardziej szczegółowo

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive nasz region Nr 4 /2011 ISSN 1733-6473 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ Wielkopolska Regional Operational

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

www.polskieklastry.org

www.polskieklastry.org Klaster Metalowy METALIKA Klaster powstał w marcu 2011 roku i jest zlokalizowany w północno-zachodnim regionie Polski. Celem inicjatywy klastrowej jest dynamiczny rozwój poprzez zwiększenie skali kooperacji

Bardziej szczegółowo

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

Analiza TOWS/SWOT innowacyjności województwa podkarpackiego

Analiza TOWS/SWOT innowacyjności województwa podkarpackiego Analiza TOWS/SWOT innowacyjności województwa podkarpackiego Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego w ramach

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 Raport roczny 2012 03 SPIS TREŚCI CONTENTS List Prezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 05 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 08 01 - Władze 10 Akcjonariat

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne...

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne... Spis Władze treści Governing Table of contents bodies List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A.... 4 Letter of the Chairman of the Supervisory Board List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A.... 5

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska Sprzedaż i Marketing Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl 3 SPIS TREŚCI Wstęp...5 O Michael Page...6 Metodyka...7 1. DOBRA KONSUMENCKIE

Bardziej szczegółowo

katalog pracodawców Pracuj dla najlepszych! 2014 www.biurokarier.pwr.wroc.pl Oferty pracy,

katalog pracodawców Pracuj dla najlepszych! 2014 www.biurokarier.pwr.wroc.pl Oferty pracy, katalog pracodawców Pracuj dla najlepszych! 2014 Oferty pracy, praktyk i staży www.biurokarier.pwr.wroc.pl Czytelniku, oddajemy w Twoje ręce pierwsze wydanie Katalogu Pracodawców opracowane przez Biuro

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie pomorskim

Klastry w województwie pomorskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w województwie pomorskim województwo pomorskie / Pomorskie Voivodeship Clusters in the pomeranian voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

commercial market Rynek komercyjny Knight Frank

commercial market Rynek komercyjny Knight Frank poland 213 commercial market Rynek komercyjny Knight Frank Summary Substantial new office supply and strengthening occupier demand in majority Polish office markets in 212. Sustained interest of international

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia Specjalistów i Menedżerów 2013 Raport Antal International

Wynagrodzenia Specjalistów i Menedżerów 2013 Raport Antal International Marzec 2013 Wynagrodzenia Specjalistów i Menedżerów 2013 Raport Antal International Wstęp Antal International opracował raport na temat wynagrodzeń oferowanych specjalistom i menedżerom z myślą zarówno

Bardziej szczegółowo