RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15"

Transkrypt

1 RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15

2 SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS WSTĘP / INTRODUCTION Wstęp / Introduction... 3 IT i Telekomunikacja / IT & Telecommunication... 5 Sprzedaż, Handel i Marketing / Sales, Retail & Marketing Inżynieria i Produkcja / Engineering & Production Bankowość i Usługi Finansowe / Banking & Financial Services Finanse, Księgowość i Ubezpieczenia / Finance, Accounting & Insurance Nieruchomości i Budownictwo / Property & Construction Logistyka i Zakupy / Logistics & Purchasing HR, Prawo i Administracja / HR, Legal & Administration Szanowni Państwo, Z wielką przyjemnością przedstawiamy Państwu kolejne wydanie Raportu Wynagrodzeń Grafton Recruitment. Publikacja ta ma na celu dostarczenie Państwu kompleksowych informacji na temat wielkości wynagrodzeń, aktualnych trendów oraz prognoz na najbliższy rok dotyczących rynku pracy w Polsce. Raport Wynagrodzeń obejmuje analizę płac pracowników średniego i wyższego szczebla w 15 sektorach gospodarki i 7 miastach Polski. Dane zostały zebrane na podstawie analizy oczekiwań kandydatów, ofert pracodawców oraz setek projektów rekrutacyjnych zrealizowanych przez Grafton Recruitment w I połowie 2014 roku. Raport zawiera także eksperckie komentarze dotyczące zaobserwowanych trendów w poszczególnych sektorach oraz prognozy zmian ekonomicznych, prawnych czy technologicznych, które znacząco wpłyną na sytuację na rynku pracy w kolejnych miesiącach. Mamy nadzieję, że niniejsze opracowanie pomoże Państwu w podejmowaniu strategicznych decyzji w zakresie kreowania polityki personalnej, w tym systemów nagradzania pracowników. Życzymy Państwu interesującej lektury, W imieniu Grafton Recruitment, Luca Giannone Dear Business Partners Luca Giannone Country, Grafton Recruitment Poland We are delighted to present to you the latest edition of Salary Survey Grafton Recruitment. This publication aims to deliver comprehensive information on salary levels, as well as current trends and polish market forecast. Wynagrodzenia są przedstawione jako kwoty brutto. Data based on gross salaries. Salary Survey comprises salary level analysis for specialists and managers split across 15 sectors and 7 polish cities. The data is based on the analysis of candidates expectations, employers offers and a few hundred recruitment projects run in the first half of 2014 by Grafton Recruitment. The report also includes expert commentary regarding visible trends and predicted changes in the economic, legal and technological enviroment, that significantly influence the situation on the labour market in the upcoming months. Hopefully, the report will help you making strategic decision concerning personnel policy, including employee remuneration program. Wszystkie prawa zastrzeżone dla Grafton Recruitment Polska Sp. z o.o All rights reserved Grafton Recruitment, Polska Sp. z o.o Best Regards, On behalf of Grafton Recruitment, Luca Giannone 3

3 Sektor informatyczny w Polsce to jeden z najważniejszych i najsilniejszych przemysłów krajowej gospodarki, z optymistycznymi prognozami na kolejne lata. Już dziś jesteśmy jednym z największych centr usług IT w Europie zapewniającym corocznie ok wysokiej klasy absolwentów Informatyki. Polski sektor IT nadal rośnie przede wszystkim dzięki zagranicznym inwestycjom, ale również lokalnym, innowacyjnym - średnim i małym przedsiębiorstwom. IT & TELEKOMUNIKACJA IT & TELECOMMUNICATION Około 1/3 wszystkich procesów obsługiwanych w strukturach centr usług wspólnych stanowią procesy IT. Pracownicy IT znajdą pracę w zespołach outsourcingu procesów IT (ITO) oraz innowacyjnych centrach badań I rozwoju R&D. Pierwsze koncentrują się na zatrudnieniu specjalistów z zakresu utrzymania systemów informatycznych, wsparcia technicznego w różnych językach oraz utrzymania i rozwoju aplikacji biznesowych. W kontekście obsługi takich procesów poszukiwani byli inżynierowie o różnych specjalizacjach: Sieci Informatyczne, inżynieria oprogramowania, telekomunikacja, systemy informatyczne etc. Centra R&D koncentrują się na procesach, w ramach których możliwe jest osiągnięcie innowacyjnego efektu o walorach nowości. Rynek otwiera się na kandydatów z zagranicy niosących ze sobą know-how zdobyty w innym kraju Po kandydatów z polski coraz częściej sięgają firmy z Węgier, Czech, Słowacji ze względu zarówno na dopasowanie kulturowe jak i wysoką jakość kompetencji. Kolejny rok wzrostów dla branży IT. Poszukiwani są zarówno specjaliści jak i młodsi specjaliści. Obszary poszukiwań obejmują kompleksowo obszary IT takie jak: zarządzanie i utrzymanie infrastruktury (sieć, system, bazy danych, serwery), jak i tworzenie nowego oprogramowania. Wielu zagranicznych inwestorów lokuje w Polsce swoje procesy IT, więc znajomość języka angielskiego staje się standardem wymaganym na rynku (min. Poziom B2). Drugim, równie często pożądanym językiem jest język niemiecki. Rok 2014 w branży IT to kontynuacja trendów dominujących w pierwszych latach naszej dekady, co oznacza, że najbardziej dynamiczny rozwój obserwujemy w ramach technologii trzeciej platformy itd. W kontekście szeroko pojętej infrastruktury IT firmy upatrują obniżenia kosztów w usługach w chmurze (cloudcomputing). Eksperci przewidują dalszy, dynamiczny wzrost sprzedaży urządzeń mobilnych, a także aplikacji na platformy mobilne, i mimo pojawiających się na rynku licznych konkurentów wiodąca pozycja Apple a i Samsung a nie wydaje się zagrożona. Wciąż wzrasta zapotrzebowanie na kompetencje w obszarze Big Data które na dzień dzisiejszy wydają się być wyższe niż dostępność zasobów. Dzięki rosnącemu znaczeniu portali społecznościowych w naszym życiu, a także dominacji aplikacji webowych w biznesie, technologie związane z web development em cieszą się niesłabnącą popularnością. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują HTML5 i CSS3, wspierające rozwój aplikacji na platformę Android. Jako, że przetwarzanie dużych ilości danych w odpowiednim czasie stanowi kluczowe wyzwanie dla wielu organizacji centra usług biznesowych IT oprócz funkcji wsparcia przejmują działania skierowane na tworzenie i rozwój nowych rozwiązań informatycznych dla swojego biznesu. The IT sector in Poland is one of the strongest, most important and most promising industries in the domestic economy. We are presently one of the biggest IT services centres in Europe, annually providing around 15,000 well-qualified IT graduates. Foreign investors are primarily responsible for driving the Polish IT sector s continuous growth; however innovative local small and medium enterprises are also important. About 1/3rd of total processes running in shared services centres are IT processes. IT specialists can find jobs in IT process outsourcing groups (ITO) and in innovative research and development centres (R&D). ITO is focused on hiring system maintenance/housekeeping, technical support (with language skills) and business applications maintenance and development specialists. More precisely, they seek engineers specializing in IT networks, software, telecommunications, IT systems and the like. The primary objective of R&D centres is producing innovation. The market is opening up to foreign candidates with know-how. Cultural similarities and expertise levels are boosting demand for Polish IT specialists in countries such as Hungary, Czech Republic and Slovakia. Many foreign investors are locating IT processes in Poland, thus the knowledge of English (min. B2 level) has become a standard requirement. The second most desired language is German. The year 2014 will see a continuation of the trends that dominated the IT sector in the first years of the decade. This means that the most dynamic development will be visible within third platform technologies, etc. Considering broadly-defined IT infrastructure, companies will be looking for cost savings in Cloud Computing. Experts are forecasting dynamic growth in mobile devices and mobile platform applications sales; nevertheless, the leadership of Apple and Samsung does not seem to be under threat. There is a constant growth in demand for Big Data specialists, which seems to be outpacing supply. Due to the growing importance of social networking, and of business web applications, technologies related to web development such as HTML5 and CSS3 (supporting Android platform application development) will be in constant high demand. Considering that rapidly processing large volumes of data is becoming a huge challenge for many organizations, IT business services centres are additionally taking over development of new IT solutions for their own business. 5

4 KADRA ZARZĄDZAJĄCA / EXECUTIVE WSPARCIE TECHNICZNE / TECHNICAL SUPPORT Chief Technical Officer/ CTO CTO Service Desk Działu Wsparcia IT Director Dyrektor IT IT IT Technical Support Team Leader Zespołu Wsparcia Technicznego SAP Center Head Dyrektor Centrum Kompetencyjnego SAP SAP SAP SAP Technical Support Level 0 Technical Support Level 1 ds. Wsparcia Technicznego poziom 0 Inżynier Wsparcia Technicznego poziom SAP Expert Ekspert SAP Technical Support Level 2 Inżynier Wsparcia Technicznego poziom SAP Team Leader Lider Zespołu SAP Technical Support Level 3 Inżynier Wsparcia Technicznego poziom Architect SAP Architect Systemu SAP ROZWÓJ OPROGRAMOWANIA / SOFTWARE DEVELOPMENT SAP Service Consultant Konsultant Serwisowy R&D Director Dyrektor R&D SAP Implementation Consultant Konsultant Wdrożeniowy Software Development ds. Rozwoju Oprogramowania ABAP Developer Programista ABAP Software Architect Architekt Oprogramowania

5 ROZWÓJ OPROGRAMOWANIA / SOFTWARE DEVELOPMENT ROZWÓJ OPROGRAMOWANIA / SOFTWARE DEVELOPMENT Team Leader Lider Zespołu Android / ios Developer Programista Android /ios Software Developer C/C++ Programista C/C Front-end Developer Programista Front-end (1-3 yrs experience) (1-3 lata doświadczenia) Software Developer C/C++ Programista C/C Graphics Designer Grafik Komputerowy (3-5 yrs experience) (3-5 lat doświadczenia) Software Developer C/C++ Programista C/C Scrum Master Scrum Master (5+ yrs experience) Software Developer Java (1-3 yrs experience) Software Developer Java (3-5 yrs experience) Software Developer Java (5+ yrs experience) (5+ lat doświadczenia) Programista Java (1-3 lata doświadczenia) Programista Java (3-5 lat doświadczenia) Programista Java (5+ lat doświadczenia) Games programmer Programista Gier Komputerowych Test ds. Testów Test Team Leader Lider Zespołu Testerów QA Engineer Inżynier ds. Testowania Software Developer.Net / C# (1-3 yrs experience) Software Developer.Net / C# (3-5 yrs experience) Programista.Net / C# (1-3 lata doświadczenia) Programista.Net / C# (3-5 lat doświadczenia) Automation Test ds. Automatyzacji Testów Tester Tester Software Developer.Net / C# (5+ yrs experience) Programista.Net / C# (5+ lat doświadczenia) Business Analyst Analityk Biznesowy

6 Head of IT Service Management & Business Application Head of IT Inftrastructure Service Incident Problem Change -ITIL Dyrektor ds. Zarządzania Aplikacjami Biznesowymi Dyrektor ds. Infrastruktury IT Zarządzania Poziomem Usług i Relacjami Biznesowymi Zarządzania Incydentem Zarządzania Problemem Zarządzania Zmianą INFRASTRUKTURA I USŁUGI IT / INFRASTRUCTURE & IT SERVICES ITIL Expert Expert ITIL Solution Architect Architekt Rozwiązań Biznesowych Program Programów Unix / Linux Administrator Administrator Unix / Linux INFRASTRUKTURA I USŁUGI IT / INFRASTRUCTURE & IT SERVICES Network Engineer Inżynier Sieci Network Operator Operator ds. Sieci Applications Enginner System Security Enginner Security IT Infrastructure System Implementation Consultant Inżynier Utrzymania Aplikacji Inżynier ds. Bezpieczeństwa Systemów Bezpieczeństwa Informacji ds. Infrastruktury IT Konsultant Wdrożeniowy SPRZEDAŻ IT / IT SALES Project Projektu Business Development ds. Rozwoju Biznesu Project Managment Officer Database Administrator Biura Zarządzania Projektami Administrator Baz Danych Key Account IT Technical Sales ds. Kluczowych Klientów ds. Sprzedaży Rozwiązań IT Windows Administrator Administrator systemu Windows Pre-sales Engineer Inżynier Sprzedazy

7 Sprzedaż, Marketing i Retail SPRZEDAŻ, MARKETING I RETAIL SALES, MARKETING & RETAIL Od początku 2014 roku, po długim okresie stagnacji, w obszarze sprzedaży i marketingu widać znaczne ożywienie. Ma to swoje odzwierciedlenie w zwiększonym zapotrzebowaniu na pracowników do właśnie tych działów, a co za tym idzie rosnącą liczbę rekrutacji. W sprzedaży, widocznym trendem jest wzrost liczby ofert dla przedstawicieli handlowych, czyli osób odpowiedzialnych za rozwój sprzedaży. Pracowników na stanowiska tego typu poszukują przede wszystkim sieci detaliczne oraz zagraniczne firmy, które wprowadzają produkty do sprzedaży na rynku polskim. U kandydatów pracodawcy doceniają przede wszystkim doświadczenie, sieć kontaktow oraz samodzielność, bowiem wielu pracowników tego typu musi pracować na zasadach home-office. Zauważalny jest również duży wzrost ofert dla specjalistów z obszaru E-Commerce i Marketingu Online. Przede wszystkim poszukiwani są specjaliści w dziedzinie E-commerce czy Social Media. Coraz więcej firm, podążając za trendami rynkowymi i potrzebami klientów, decyduje się na rozwój internetowych oraz mobilnych kanałów promocji i sprzedaży. Rynek pracy w obszarze retail jest stabilny, jednak zmienia się struktura zatrudnienia wewnątrz sektora. Jest to związane przede wszystkim ze zmianami zachodzącymi w otoczeniu technologicznym, a co za tym idzie innym oczekiwaniom klientów. Obecnie, konsument nie jest skupiony wyłącznie na zakupach w kanałach bezpośredniej sprzedaży, a coraz częściej korzysta z zakupów poprzez urządzenia mobilne. Rynek Retail bardzo ewaluował w perspektywie tworzenia kanałów E-commerce. Na przestrzeni ostatnich lat, nastąpił duży wzrost sklepów online, w których to można dokonywać zakupów nie tylko w branży fashion, ale także w branży spożywczej. Podobnie jak w marketingu powoduje to wzrost zainteresowania specjalistami z zakresu obsługi administracyjnej takich portali, jak i osób odpowiedzialnych za sprzedaż online. W sektorze tradycyjnych kanałów sprzedaży, zaobserwowaliśmy wzrost zatrudnienia w obszarze stanowisk operacyjnych oraz stanowisk takich jak kierownik salonu. Zwiększona liczba rekrutacji nie przekłada się jednak na wzrost wynagrodzeń w sektorze. Ze względu na dużą ilość firm z kapitałem zagranicznym, poszukiwane są osoby ze znajomością języków obcych. U kandydatów cenione jest doświadczenie w zarządzaniu zespołem sprzedażowym, a pod uwagę pracodawcy biorą także metraż danego sklepu oraz standard organizacji. Sales, Marketing & Retail 12 Since the beginning of 2014, we have observed a revival in sales and marketing sectors after a long period of stagnation. The rapid increase in demand for specialists in these fields is leading to growth in the volume of recruitment. There has also been a visible increase in demand for sales representatives in the Sales sector. Sales representatives/developers are needed mainly in retail chains and foreign companies introducing new products into the Polish market. As most of those employees work in the home-office model, employers are primarily seeking independent candidates with experience and connections. Another field demonstrating clear growth in job offers is E-Commerce and Online Marketing. There is strong demand for specialists in E-commerce and Social Media. More and more companies are deciding to develop Internet and mobile promotion and sales channels. The labour market in the retail sector remains stable; however the employment structure within the sector is changing. This is related to the shifts in the technological environment, as well as changing customer expectations. Currently, consumers are less interested in shopping through direct sales channels, increasingly switching to online shopping using mobile devices. The Retail market has evolved through the development of e-commerce channels. Over the last few years the number of online shops, offering not only clothing but also groceries and similar products, has significantly increased. This has directly influenced demand growth for specialists in web portal administration, as well as those responsible for online sales. Within traditional sales channels, employers are seeking candidates working in operational departments and managerial positions, such as store managers. However, recruitment growth has not let to wage increases in the sector. Due to the large number of foreign companies investing in Poland, an asset for candidates is knowledge of foreign languages. A big advantage is experience in sales team management, preferably in large companies and involving managing large numbers of people. 13

8 SPRZEDAŻ / SALES MARKETING I KOMUNIKACJA / MARKETING AND COMMUNICATION Sales Director Dyrektor Sprzedaży Marketing Director Dyrektor Marketingu Sales Sprzedaży Marketing ds. Marketingu PR ds. PR Area Sales Regionalny Brand ds. Marki National Key Account Krajowy Sprzedaży Product ds. Produktu Business Development Key Account Sales Representative ds. Rozwoju Biznesu ds. Kluczowych Klientów Przedstawiciel Handlowy Sales Analyst Analityk Sprzedaży PR ds. PR Marketing Marketing Analyst Digital Marketing Digital Marketing ds. Marketingu Analityk ds. Marketingu Marketingu Cyfrowego ds. Marketingu Cyfrowego Export ds. Eksportu Social Media Marketing ds. Mediów Społecznościowych Sales Administrator Administrator Sprzedaży E-Commerce ds. E-Commerce Trade Marketing ds. Marketingu Handlowego SEM/SEO ds. SEM/SEO

9 HANDEL / RETAIL HANDEL / RETAIL Store Director (Hypermarkets) Dyrektor Supermarketu Telemarketing ds. Telemarketingu Store Sklepu Fashion Buyer Kupiec Mody Deputy Store Zastępca a Sklepu Buyer Kupiec District Obszaru Buyer Assistant Asystent Operacyjny Kupca Regional Sales Regionalny Category Kategorii Sales Assistant Asystent Sprzedawcy Window Dresser Witryn Section Coordinator Sekcji Allocator Alokator Department Działu Inventory /Stock Controller ds. Nadzoru Zaopatrzenia Retail Sales Representative ds. Sprzedaży Detalicznej Visual Merchandising ds. Wizerunku Obiektu Merchandiser ds. Ekspozycji Towaru Visual Merchandiser ds. Wizerunku Obiektu Sales Clerk / Cashier Sprzedawca / Kasjer Pricing ds. Cen

10 Inżynieria i Produkcja Przełom roku 2014/2015 jest okresem, w którym firmy inżynieryjne w Polsce rozwijały się w szybkim tempie. Branże, w których możemy zaobserwować największy wzrost to produkcja oraz sektor rozwiązań i usług dla przemysłu. Ubiegły rok to także okres finalizacji inwestycji w Polsce, który zmienił strukturę zapotrzebowania działów na pracowników w sektorze. Firmy produkcyjne, szczególnie te specjalizujące się w sektorze samochodowym oraz branży FMCG zdecydowały się na udoskonalanie już istniejących systemów produkcyjnych oraz tworzenie nowych linii w celu zaspokojenia rosnących i zmieniających się potrzeb konsumentów. Wpłynęło to na wzrost zapotrzebowania na kandydatów działów utrzymania ruchu, a w szczególności tych z doświadczeniem w automatyzowaniu procesów produkcyjnych. Istotną gałęzią stały się Centra Badań i Rozwoju. Przedsiębiorstwa bowiem coraz aktywniej inwestują w prace nad nowymi rozwiązaniami technologicznymi i produktowymi min. w obszarze elektroniki, lotnictwa, farmacji/medycyny, motoryzacji czy chemii. W związku z rosnącą liczbą tworzonych centrów R&D, poszukiwani są wyspecjalizowani inżynierowie, kierownicy projektów, a nawet rzecznicy patentowi. W obliczu tych informacji szacować można, że do końca 2015 zaobserwujemy wzrost zapotrzebowania na wyspecjalizowanych pracowników technicznych, w szczególności inżynierów. W związku z modernizacjami wdrażanymi w firmach z sektora produkcyjnego swoje miejsce na rynku znajda również kierownicy projektów odpowiedzialni za nowe inwestycje w ramach przedsiębiorstw. Będzie to złoty czas dla firm podwykonawczych specjalizujących się w projektach rozwojowych i modernizacyjnych, inżynierów oraz Specjalistów i Menedżerów ds. Rozwoju Biznesu z kompetencjami technicznymi. INŻYNIERIA I PRODUKCJA ENGINEERING & MANUFACTURING Engineering & Manufacturing The turn of 2014/2015 was a period of rapid development for Polish engineering companies. The manufacturing, solutions and services sectors experienced the strongest growth. In 2013 a large number of investments in Poland were finalized, which had significant influence on the demand for labour within the sector. Manufacturing companies, especially those specializing in the automotive and FMCG sectors, decided to improve existing production systems and launch new lines in order to meet consumers growing and evolving needs. This resulted in increased demand for candidates working in the area of facility maintenance, particularly those with experience in automating manufacturing processes. Research and Development Centres have begun to play an essential role within the sector. Companies are investing in new technologies and in product solutions development in the electronics, aviation, pharmacy/medicine, automotive and chemistry fields. As a result of the rising number of R&D centres, specialized engineers, project managers and patent attorneys have become the most sought-after employees. Taking into account all of the above information, we can predict that demand for specialized technical staff, particularly engineers, will increase by the end of Modernization efforts by companies in the manufacturing sector mean that new investment project managers will have strong job prospects. This will also benefit subcontractors specializing in development and modernization projects, engineers, Business Development specialists and managers with technical skills

LISTA STANOWISK UWZGLĘDNIONYCH W RAPORCIE

LISTA STANOWISK UWZGLĘDNIONYCH W RAPORCIE LISTA STANOWISK UWZGLĘDNIONYCH W RAPORCIE NACZELNE KIEROWNICTWO 1. Dyrektor generalny (Chief Executive Officer) 2. Dyrektor oddziału (Business Unit Director) PION SPRZEDAŻY 3. Dyrektor sprzedaży II (międzynarodowy)

Bardziej szczegółowo

RAPORT PŁACOWY Podsumowanie 2014

RAPORT PŁACOWY Podsumowanie 2014 placing people first RAPORT PŁACOWY Podsumowanie 2014 Warszawa / Wrocław / Łódź / Gdańsk i Trójmiasto / Szczecin / Katowice / Kraków / Poznań / Opole 1 / Raport Płacowy Cpl Jobs Spis treści 3 / Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Oferowane wynagrodzenia na przykładowych stanowiskach w finansach

Oferowane wynagrodzenia na przykładowych stanowiskach w finansach w finansach księgowy/accountant 3 000-6 000 PLN korporacyjny system bonusowy, prywatna specjalista ds. kontrolingu / controlling specialist 4 000-6 000 PLN korporacyjny system bonusowy, prywatna analityk

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Stanowiska uwzględnione w raporcie

Stanowiska uwzględnione w raporcie Lista stanowisk Stanowiska uwzględnione w raporcie 1. Account executive 2. Account manager 3. Adiunkt 4. Administrator baz danych 5. Administrator nieruchomości 6. Administrator serwerów 7. Administrator

Bardziej szczegółowo

stanowiska administracyjne

stanowiska administracyjne stanowiska administracyjne Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2014 stanowiska administracyjne obejmuje 249 stanowisk z 12 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA vs WROCŁAW. Zestawienie wynagrodzeń oferowanych w dwóch najdynamiczniej rozwijających się ośrodkach IT w Polsce.

WARSZAWA vs WROCŁAW. Zestawienie wynagrodzeń oferowanych w dwóch najdynamiczniej rozwijających się ośrodkach IT w Polsce. 1 WARSZAWA vs WROCŁAW Porównanie wynagrodzeń / 1H 2013 Zestawienie wynagrodzeń oferowanych w dwóch najdynamiczniej rozwijających się ośrodkach IT w Polsce. 2 placing people first WARSZAWA vs WROCŁAW 1H

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia Specjalistów i Menedżerów 2013 Raport Antal International

Wynagrodzenia Specjalistów i Menedżerów 2013 Raport Antal International Marzec 2013 Wynagrodzenia Specjalistów i Menedżerów 2013 Raport Antal International Wstęp Antal International opracował raport na temat wynagrodzeń oferowanych specjalistom i menedżerom z myślą zarówno

Bardziej szczegółowo

Lista stanowisk Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2016

Lista stanowisk Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2016 Lista stanowisk Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2016 LISTA STANOWISK UWZGLĘDNIONYCH W RAPORCIE NACZELNE KIEROWNICTWO 1. Dyrektor zarządzający (Chief Executive Officer) PION PROJEKTOWO-PROGRAMISTYCZNY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Lista analizowanych stanowisk

Lista analizowanych stanowisk Lista stanowisk Lista analizowanych stanowisk NACZELNE KIEROWNICTWO 1. Dyrektor zarządzający (Chief Executive Officer) PION PROJEKTOWO-PROGRAMISTYCZNY 2. Dyrektor ds. produkcji oprogramowania (DI) (Software

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA I WYDAJNOŚĆ PRACOWNIKÓW W POLSCE RAPORT PŁACOWY ANTAL WYNAGRODZENIA OFEROWANE SPECJALISTOM I MENADŻEROM

WYNAGRODZENIA I WYDAJNOŚĆ PRACOWNIKÓW W POLSCE RAPORT PŁACOWY ANTAL WYNAGRODZENIA OFEROWANE SPECJALISTOM I MENADŻEROM WYNAGRODZENIA I WYDAJNOŚĆ PRACOWNIKÓW W POLSCE RAPORT PŁACOWY ANTAL WYNAGRODZENIA OFEROWANE SPECJALISTOM I MENADŻEROM METODOLOGIA METHODOLOGY Raport Płacowy Antal 2015 został przygotowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

LISTA STANOWISK SEDLAK & SEDLAK 2012 Raport dla stanowisk administracyjnych

LISTA STANOWISK SEDLAK & SEDLAK 2012 Raport dla stanowisk administracyjnych LISTA STANOWISK SEDLAK & SEDLAK 2012 Raport dla stanowisk administracyjnych badanie obejmuje 213 stanowisk administracyjnych, każde stanowisko jest przypisane do jednego z pięciu szczebli zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

stanowiska administracyjne

stanowiska administracyjne stanowiska administracyjne Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2013 stanowiska administracyjne obejmuje 220 stanowisk z 12 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2013 lista stanowisk

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2013 lista stanowisk Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2013 obejmuje 395 stanowisk z 17 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska zostały przypisane do jednego z pięciu szczebli:

Bardziej szczegółowo

Account director Account executive Account manager Asystent do działu organizacji eventów Asystent ds. e-marketingu i e-pr Asystent ds.

Account director Account executive Account manager Asystent do działu organizacji eventów Asystent ds. e-marketingu i e-pr Asystent ds. Account director Account executive Account manager Asystent do działu organizacji eventów Asystent ds. e-marketingu i e-pr Asystent ds. komunikacji internetowej (e-pr) Asystent ds. marketingu i PR asystent

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOGO POSZUKUJĄ PRACODAWCY?

RAPORT KOGO POSZUKUJĄ PRACODAWCY? RAPORT KOGO POSZUKUJĄ PRACODAWCY? II PÓŁROCZE 2012 2 ANALIZA OFERT PRACY OPUBLIKOWAWANYCH W SERWISIE MONSTERPOLSKA.PL W II PÓŁROCZU 2012 MONSTERPOLSKA.PL Firma Monster Worldwide Polska Sp. z o.o. (dawniej

Bardziej szczegółowo

LISTA STANOWISK ZARZĄD FIRMY. PION SPRZEDAśY PION MARKETINGU PION PUBLIC RELATIONS

LISTA STANOWISK ZARZĄD FIRMY. PION SPRZEDAśY PION MARKETINGU PION PUBLIC RELATIONS LISTA STANOWISK ZARZĄD FIRMY 1. Dyrektor generalny 2. Dyrektor oddziału II 3. Dyrektor oddziału I 4. Kierownik projektu 5. Kierownik oddziału PION SPRZEDAśY 6. Dyrektor sprzedaŝy II (międzynarodowy) 7.

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT MAPY STANOWISK. zarząd/władze firmy kadra zarządzająca specjalista pracownik wsparcia pracownik fizyczny

SCHEMAT MAPY STANOWISK. zarząd/władze firmy kadra zarządzająca specjalista pracownik wsparcia pracownik fizyczny Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2017 w wersji administracyjnej obejmuje 318 stanowisk z 12 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska zostały przypisane do jednego

Bardziej szczegółowo

LISTA STANOWISK. Naczelne kierownictwo. Pion sprzedaży. Pion obsługi klienta. Pion marketingu

LISTA STANOWISK. Naczelne kierownictwo. Pion sprzedaży. Pion obsługi klienta. Pion marketingu Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2014 obejmuje 445 stanowisk z 17 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska zostały przypisane do jednego z pięciu szczebli:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

What our clients think about us? A summary od survey results

What our clients think about us? A summary od survey results What our clients think about us? A summary od survey results customer satisfaction survey We conducted our audit in June 2015 This is the first survey about customer satisfaction Why? To get customer feedback

Bardziej szczegółowo

SZCZEBLE ORAZ POZIOMY TRUDNOŚCI PRACY

SZCZEBLE ORAZ POZIOMY TRUDNOŚCI PRACY Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2015 stanowiska administracyjne obejmuje 242 stanowiska z 12 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska zostały przypisane do

Bardziej szczegółowo

IBM Skills Academy SZKOLENIA I CERTYFIKATY

IBM Skills Academy SZKOLENIA I CERTYFIKATY IBM SKILLS ACADEMY IBM Skills Academy SZKOLENIA I CERTYFIKATY PROGRAM SZKOLENIOWY IBM Elitarny program certyfikacyjny dla studentów i pracowników najlepszych uczelni kształcących na kierunkach IT 2014

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator w Departamencie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT MAPY STANOWISK

SCHEMAT MAPY STANOWISK Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2017 w wersji administracyjnej obejmuje 283 stanowisk z 12 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska zostały przypisane do jednego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

SZCZEBLE ORAZ POZIOMY TRUDNOŚCI PRACY

SZCZEBLE ORAZ POZIOMY TRUDNOŚCI PRACY Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2015 obejmuje 466 stanowisk z 17 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska zostały przypisane do jednego z pięciu szczebli:

Bardziej szczegółowo

SZCZEBLE ORAZ POZIOMY TRUDNOŚCI PRACY

SZCZEBLE ORAZ POZIOMY TRUDNOŚCI PRACY OPCJE UCZESTNICTWA R aport płacowy Sedlak & Sedlak 2016 obejmuje 500 stanowisk z 17 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska zostały przypisane do jednego

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Account director Account director/senior account manager, PR Healthcare Account executive Account manager Account manager assistant do działu

Account director Account director/senior account manager, PR Healthcare Account executive Account manager Account manager assistant do działu Account director Account director/senior account manager, PR Healthcare Account executive Account manager Account manager assistant do działu Consumer Brand Account manager w dziale Corporate & Financial

Bardziej szczegółowo

LISTA STANOWISK SEDLAK & SEDLAK 2012

LISTA STANOWISK SEDLAK & SEDLAK 2012 LISTA STANOWISK SEDLAK & SEDLAK 2012 badanie obejmuje 347 stanowisk, każde stanowisko jest przypisane do jednego z pięciu szczebli zatrudnienia (zarząd/władze firmy, kadra zarządzająca, specjaliści, pracownicy

Bardziej szczegółowo

Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu. Łukasz Pich Product Manager Działu Analiz i Raportów Płacowych

Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu. Łukasz Pich Product Manager Działu Analiz i Raportów Płacowych Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu Łukasz Pich Product Manager Działu Analiz i Raportów Płacowych AGENDA 1. TEST kim jesteśmy? 2. Podwyżki wynagrodzeń na tle wskaźników gospodarczych

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Rozwijaj się w gronie profesjonalistów Capgemini

Rozwijaj się w gronie profesjonalistów Capgemini Rozwijaj się w gronie profesjonalistów Capgemini Grupa Capgemini - kim jesteśmy? Globalnie obsługujemy 14 z 15 największych na świecie producentów samochodów Dokonaliśmy 40 przejęć w ciągu 40 lat 120 000

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS Patients price acceptance SELECTED FINDINGS October 2015 Summary With growing economy and Poles benefiting from this growth, perception of prices changes - this is also true for pharmaceuticals It may

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM Global Services Delivery Centre Polska Sp. z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM Global Services Delivery Centre Polska Sp. z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM Global Services Delivery Centre Polska Sp. z o.o. Miejsce odbywania stażu ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław Stanowisko, obszar działania Delivery Compliance

Bardziej szczegółowo

RAPORT PŁACOWY. stanowiska administracyjne Sedlak & Sedlak. sedlak.pl badaniahr.pl rynekpracy.pl wskaznikihr.pl wynagrodzenia.pl raportyplacowe.

RAPORT PŁACOWY. stanowiska administracyjne Sedlak & Sedlak. sedlak.pl badaniahr.pl rynekpracy.pl wskaznikihr.pl wynagrodzenia.pl raportyplacowe. 2016 sedlak.pl badaniahr.pl rynekpracy.pl wskaznikihr.pl wynagrodzenia.pl raportyplacowe.pl RAPORT PŁACOWY stanowiska administracyjne Sedlak & Sedlak 30-220 Kraków ul. Królowej Jadwigi 189 B tel. 12 625

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT MAPY STANOWISK. zarząd/władze firmy kadra zarządzająca specjalista pracownik wsparcia pracownik fizyczny

SCHEMAT MAPY STANOWISK. zarząd/władze firmy kadra zarządzająca specjalista pracownik wsparcia pracownik fizyczny Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2017 obejmuje 546 stanowisk z 17 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska zostały przypisane do jednego z pięciu szczebli:

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA

Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA Stałe Komitety Komitet ALCO Obszar Prezesa Zarządu Komitet Kredytowy Komitet Ryzyka Operacyjnego Biznesowy Komitet Kontroli Wewnętrznej Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

Zarobki w agencjach reklamowych 2010 kontrolowana stabilizacja

Zarobki w agencjach reklamowych 2010 kontrolowana stabilizacja Warszawa 14.06.2010 Zarobki w agencjach reklamowych 2010 kontrolowana stabilizacja Najnowsza edycja badania wynagrodzeń oraz stawek godzinowych pracowników agencji i domów mediowych różnych szczebli, wskazuje,

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT MAPY STANOWISK. zarząd/władze firmy kadra zarządzająca specjalista pracownik wsparcia pracownik fizyczny

SCHEMAT MAPY STANOWISK. zarząd/władze firmy kadra zarządzająca specjalista pracownik wsparcia pracownik fizyczny Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2017 obejmuje 495 stanowisk z 17 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska zostały przypisane do jednego z pięciu szczebli:

Bardziej szczegółowo

Analityk ds. Zarządzania Cenami

Analityk ds. Zarządzania Cenami Analityk ds. Zarządzania Cenami Zapraszamy do udziału w 7-miesięcznym programie stażowym w Departamencie Marketingu Bankowości Detalicznej. W ramach programu zdobędziesz doświadczenie w zakresie analizy

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Current and future training and support needs of the Polish young SMEs in the crafts sector

Current and future training and support needs of the Polish young SMEs in the crafts sector WWW.SMETRAI.NET Current and future training and support needs of the Polish young SMEs in the crafts sector Norbert Pruszanowski Polish Craft Association DEFINITION OF THE YOUNG ENTERPRENEURS Person, who

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2018/2019 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2018/2019 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2018/2019 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do Portugalii i uzyskania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Badania przeprowadzone przez: wynagrodzenia i stawki godzinowe w branży reklamowej /2

Spis treści. Badania przeprowadzone przez: wynagrodzenia i stawki godzinowe w branży reklamowej /2 Spis treści Spis treści 2 Raport o wynagrodzeniach SAR 2008 3 Wzrosty wynagrodzeń 5 Naj naj Zatrudnienie Stawki godzinowe 7 Definicje i pojęcia 8 Załącznik 1 płaca całkowita Agencje Reklamowe 9 Załącznik

Bardziej szczegółowo

Katowice to jeden z największych rynków biurowych w Polsce o dużym potencjale BPO i SSC.

Katowice to jeden z największych rynków biurowych w Polsce o dużym potencjale BPO i SSC. 017 Katowice to jeden z największych rynków biurowych w Polsce o dużym potencjale BPO i SSC. Górny Śląsk cechuje się znakomitymi zasobami ludzkimi, świetnymi powierzchniami biurowymi oraz może się pochwalić

Bardziej szczegółowo

SZCZEBLE ORAZ POZIOMY TRUDNOŚCI PRACY

SZCZEBLE ORAZ POZIOMY TRUDNOŚCI PRACY OPCJE UCZESTNICTWA R aport płacowy Sedlak & Sedlak 2016 stanowiska administracyjne obejmuje 280 stanowisk z 12 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska zostały

Bardziej szczegółowo

O nas. Specjalizujemy się w outsourcingu wyspecjalizowanych

O nas. Specjalizujemy się w outsourcingu wyspecjalizowanych PREZENTACJA FIRMY O nas Od 2003 roku świadczymy usługi w zakresie outsourcingu kompleksowych procesów biznesowych. Misją naszej firmy jest realizacja polityki obniżenia kosztów operacyjnych poprzez świadczenie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

WYSER. A step forward in IT&Telco recruitment. www.wyser.pl

WYSER. A step forward in IT&Telco recruitment. www.wyser.pl WYSER A step forward in IT&Telco recruitment 2 Wyser jest częścią Gi Group, jednej z największych firm dostarczających usługi dedykowane rozwojowi rynku pracy. Wyser to międzynarodowa firma, która zajmuje

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Przyszłość to technologia

Przyszłość to technologia Przyszłość to technologia - twórz ją z nami Innowacyjne projekty dla prestiżowych klientów Wdrażamy jedne z największych w kraju projekty z dziedziny informatyki i nowoczesnych technologii. Realizujemy

Bardziej szczegółowo

Tylko 12% zatrudnionych w branży komunikacji marketingowej przekroczyło 40 życia (więcej o 1% niż w roku ubiegłym).

Tylko 12% zatrudnionych w branży komunikacji marketingowej przekroczyło 40 życia (więcej o 1% niż w roku ubiegłym). Warszawa 20.06.2011r. Wynagrodzenia w branży reklamowej przegrywają z inflacją Według badania Raport o wynagrodzeniach SAR 2011, organizowanego cyklicznie od kilkunastu lat przez Stowarzyszenie Komunikacji

Bardziej szczegółowo

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL Podyplomowe Studia ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI BAZ DANYCH Celem studiów jest przekazanie

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na Studia Podyplomowe na Wydziale Finansów i Zarządzania na rok akademicki 2015/2016

Zasady rekrutacji do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na Studia Podyplomowe na Wydziale Finansów i Zarządzania na rok akademicki 2015/2016 Zasady rekrutacji do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na Studia Podyplomowe na Wydziale Finansów i Zarządzania na rok akademicki 2015/2016 1 1. Rekrutacja na studia podyplomowe do Wyższej Szkoły Bankowej

Bardziej szczegółowo

RZESZÓW. Rzeszów - miasto stawiające na rozwój RYNEK BIUROWY.

RZESZÓW. Rzeszów - miasto stawiające na rozwój RYNEK BIUROWY. 017 Rzeszów - miasto stawiające na rozwój Rzeszów to miasto z bogatą tradycją w przemyśle lotniczym. Miasto konsekwentnie stawia na rozwój ośrodków akademickich i nowoczesne technologie. Rzeszów staje

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w III kwartale 2016r.

Sytuacja na rynku pracy w III kwartale 2016r. RAPORT Sytuacja na rynku pracy w III kwartale 2016r. Trzeci kwartał 2016 roku potwierdził wcześniej widoczne na rynku pracy tendencje. Analiza ofert pracy zamieszczonych na portalu Praca.pl pokazuje, że

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Warszawa, 18 kwietnia 2011 r. OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2011 roku Przybywa ofert pracy. W I kwartale 2011 ogłoszeń w serwisie Pracuj.pl

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/I/2016 Rady Wydziału z dnia r. Obowiązuje od roku akademickiego 2016/17

Uchwała nr 1/I/2016 Rady Wydziału z dnia r. Obowiązuje od roku akademickiego 2016/17 I ROK Lp. Nazwa przedmiotu (modułu) 1 Fundamentals of Law and Government (Podstawy państwa i prawa) SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) W Ćw suma godzin 0 1 E/Z 6 0 1 6 Punkty jednostka Katedra Teorii

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. Lepsze wieści z rynku pracy. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w Warszawa, 14 stycznia 2014 r.

Informacja prasowa. Lepsze wieści z rynku pracy. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w Warszawa, 14 stycznia 2014 r. Warszawa, 14 stycznia 2014 r. Lepsze wieści z rynku pracy Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w 2013 Dane największego portalu pracy w Polsce - Pracuj.pl nie pozostawiają wątpliwości: rok 2013 był

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PŁAC 2015. Obsługa klienta i Logistyka. Temporary & permanent recruitment www.pagepersonnel.pl

PRZEGLĄD PŁAC 2015. Obsługa klienta i Logistyka. Temporary & permanent recruitment www.pagepersonnel.pl PRZEGLĄD PŁAC 2015 Temporary & permanent recruitment www.pagepersonnel.pl Spis treści Wstęp... 3 O Page Personnel... 4 Metodyka... 5 Nasi klienci o nas... 6 Obsługa klienta Contact Center Agent z Językami

Bardziej szczegółowo

Comarch: Profil firmy 2008

Comarch: Profil firmy 2008 I www.comarch.com Krakowska Konferencja Giełdowa Comarch: Profil firmy 2008 Konrad Tarański Dyrektor Finansowy Comarch październik 2008, Kraków Comarch: Historia Misja Sfera działań Rozwój W ujęciu globalnym

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA CUBE.ITG CUBE.ITG SA

PREZENTACJA CUBE.ITG CUBE.ITG SA PREZENTACJA CUBE.ITG CUBE.ITG SA Październik 2014 AGENDA 1. KIM JESTEŚMY 2. CZYM SIĘ ZAJMUJEMY 3. OFERTA 4. PARTNERZY 5. KLIENCI GRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG SI ALMA CUBE.ITG CUBE.ITG Oferuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

E-Biznes Polska Ukraina

E-Biznes Polska Ukraina E-Biznes Polska Ukraina Dr inż. Wacław Iszkowski Prezes Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (C) 1 czerwca 2006 roku, PIIT, "E-biznes Polska-Ukraina" 1 Polska Obszar: 312 700 km 2 Ludność: 38 646

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

BCC Data Centers. Oferta: Outsourcing IT, cloud computing Optymalizacja i bezpieczeństwo IT. Tytuł prezentacji 1

BCC Data Centers. Oferta: Outsourcing IT, cloud computing Optymalizacja i bezpieczeństwo IT. Tytuł prezentacji 1 BCC Data Centers Oferta: Outsourcing IT, cloud computing Optymalizacja i bezpieczeństwo IT SAP Competence Center Tytuł prezentacji 1 BCC Software Factory Wyspecjalizowany ośrodek kompetencyjny BCC, świadczący

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

52% PRACODAWCÓW AKTYWNIE ZATRUDNIA SPECJALISTÓW I MENEDśERÓW

52% PRACODAWCÓW AKTYWNIE ZATRUDNIA SPECJALISTÓW I MENEDśERÓW Czwartek, 14 maja 2009 roku 52% PRACODAWCÓW AKTYWNIE ZATRUDNIA SPECJALISTÓW I MENEDśERÓW AŜ 52% przedsiębiorstw w Polsce aktywnie szuka pracowników na stanowiska specjalistyczne i menedŝerskie średniego

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Biurowej w Warszawie

Rynek Powierzchni Biurowej w Warszawie RYNEK BIUROWY 017 Rynek Powierzchni Biurowej w Warszawie Rzeszów - miasto stawiające na rozwój Rzeszów to miasto z bogatą tradycją w przemyśle lotniczym. Miasto konsekwentnie stawia na rozwój ośrodków

Bardziej szczegółowo

Firmy bardziej aktywne na rynku pracy. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014

Firmy bardziej aktywne na rynku pracy. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014 Warszawa, 8 lipca 2014 r. Firmy bardziej aktywne na rynku pracy Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014 Jak wynika z kwartalnego raportu Pracuj.pl, sytuacja na rynku pracy w II kwartale

Bardziej szczegółowo

International Business - studia licencjackie i magisterskie

International Business - studia licencjackie i magisterskie International Business - studia licencjackie i magisterskie Wydział Zarządzania Agenda 1. Trochęhistorii 2. Inspiracje i wzorce 3. Program studiów i sylwetka absolwenta 4. Formy prowadzenia i organizacja

Bardziej szczegółowo

Russell Bedford Oferta usług BranżA FMCG

Russell Bedford Oferta usług BranżA FMCG Russell Oferta usług BranżA FMCG Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm

Bardziej szczegółowo

Wykaz wybranych agencji zatrudnienia w Krakowie

Wykaz wybranych agencji zatrudnienia w Krakowie Informacja Zawodowa Wykaz wybranych agencji zatrudnienia w Krakowie Nazwa agencji Dane teleadresowe, strona www. Profil działalności Goldman Recruitment ul. Kraszewskiego 10/3, 30-110 Kraków, tel.: +48

Bardziej szczegółowo

RAPORT PŁACOWY 2014 Podsumowanie 2013. Warszawa / Wrocław / Łódź / Gdańsk i Trójmiasto / Szczecin / Katowice / Kraków / Poznań. placing people first

RAPORT PŁACOWY 2014 Podsumowanie 2013. Warszawa / Wrocław / Łódź / Gdańsk i Trójmiasto / Szczecin / Katowice / Kraków / Poznań. placing people first placing people first RAPORT PŁACOWY 2014 Podsumowanie 2013 Warszawa / Wrocław / Łódź / Gdańsk i Trójmiasto / Szczecin / Katowice / Kraków / Poznań 1 / Raport płacowy Cpl Jobs RAPORT PŁACOWY 2014 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Lista stanowisk Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2016

Lista stanowisk Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2016 Lista stanowisk Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2016 LISTA STANOWISK UWZGLĘDNIONYCH W RAPORCIE NACZELNE KIEROWNICTWO 1. Dyrektor generalny (Chief Executive Officer) RODZINA PROJEKTOWO-PROGRAMISTYCZNA

Bardziej szczegółowo

Warszawa jest najważniejszym ośrodkiem gospodarczym, i siedzibą licznych polskich i międzynarodowych korporacji oraz władz państwowych.

Warszawa jest najważniejszym ośrodkiem gospodarczym, i siedzibą licznych polskich i międzynarodowych korporacji oraz władz państwowych. RYNEK BIUROWY 017 Warszawa jest najważniejszym ośrodkiem gospodarczym, i siedzibą licznych polskich i międzynarodowych korporacji oraz władz państwowych. Główne strefy biurowe Warszawy są położone w centrum

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka w języku angielskim NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do

Bardziej szczegółowo

z kapitałem polskim Zatrudnienie 1 10 osób osób 2,27% osób 11,36% osób osób powyżej osób 20,45% 50,00% 13,64%

z kapitałem polskim Zatrudnienie 1 10 osób osób 2,27% osób 11,36% osób osób powyżej osób 20,45% 50,00% 13,64% Profil uczestników badania Firma 6,8% 9,1% sektor publiczny służby mundurowe z kapitałem zagranicznym 5 z kapitałem polskim 5 13,6% banki 9,1% instytucje finansowe 4, telekomunikacja Zatrudnienie 2,2 2,2

Bardziej szczegółowo

Presentation of results for GETIN Holding Group Q Presentation for investors and analyst of audited financial results

Presentation of results for GETIN Holding Group Q Presentation for investors and analyst of audited financial results Presentation of results for GETIN Holding Group Q1 2010 Presentation for investors and analyst of audited financial results Warsaw, 14 May 2010 Basic financial data of GETIN Holding Higher net interest

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Dział/ Stanowisko Stażysty. Opis stanowiska, zakres obowiązków Stażysty Wymagania wobec Stażysty. Termin realizacji stażu czerwiec - sierpień 2015

Dział/ Stanowisko Stażysty. Opis stanowiska, zakres obowiązków Stażysty Wymagania wobec Stażysty. Termin realizacji stażu czerwiec - sierpień 2015 Lp. Nazwa Firmy/ Adres odbywania stażu 1. Squiz Poland Sp. Termin realizacji stażu czerwiec - Dział/ Stanowisko Stażysty Dział Sales/ Junior Business Development Manager (sektor IT) Opis stanowiska, zakres

Bardziej szczegółowo