REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ w Toruniu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ w Toruniu"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do Regulaminu organizacyjnego Izby Skarbowej w Bydgoszczy REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ w Toruniu 1 Zakres działania Biura Krajowej Informacji Podatkowej 1. Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, zwane dalej Biurem KIP, realizuje zadania związane z udzielaniem ogólnej informacji podatkowej, wydawaniem interpretacji indywidualnych oraz wydawaniem postanowień o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosków dotyczących interpretacji ogólnych i pozostałych rozstrzygnięć w tym zakresie. 2. Do zadań Biura KIP należy: 1) udzielanie ogólnej informacji podatkowej drogą telefoniczną i pocztą elektroniczną; 2) opracowywanie pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach, w których nie wszczęto postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej oraz które nie były przedmiotem rozstrzygnięcia co do ich istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej; 3) opracowywanie postanowień o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosków dotyczących interpretacji ogólnej oraz pozostałych rozstrzygnięć w tym zakresie; 4) opracowywanie publikacji podatkowych i zamieszczanie ich na stronie internetowej; 5) przygotowanie i udostępnianie publikacji i broszur podatkowych; 6) przygotowywanie programów edukacyjnych i przeprowadzanie szkoleń podatkowych dla podatników; 7) współdziałanie z Ministerstwem Finansów i izbami skarbowymi w zakresie jednolitości odpowiedzi i interpretacji prawa podatkowego. 3. Zadania Biura KIP oraz wytyczne do ich realizacji określa Departament Administracji Podatkowej Ministerstwa Finansów. 2 Struktura organizacyjna Biura Krajowej Informacji Podatkowej 1. Biuro KIP jest wyodrębnionym zespołem komórek organizacyjnych Izby Skarbowej. 1

2 2. Siedziba Biura KIP znajduje się w Toruniu, ul. Św. Jakuba W skład Biura KIP wchodzą następujące komórki organizacyjne: 1) Wydział Konsultantów (ITK); 2) Wydział do Spraw Interpretacji w zakresie Podatków Pośrednich (ITPP) w skład którego wchodzą: a) Pierwszy Oddział Podatku od Towarów i Usług (ITPP1), b) Drugi Oddział Podatku od Towarów i Usług (ITPP2), c) Referat Podatku od Towarów i Usług oraz Podatku Akcyzowego (ITPP3); 3) Wydział do Spraw Interpretacji w zakresie Podatków Bezpośrednich (ITPB), w skład którego wchodzą: a) Oddział Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych Prowadzących Działalność Gospodarczą (ITPB1), b) Oddział Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych Nieprowadzących Działalności Gospodarczej i Podatków Majątkowych (ITPB2), c) Oddział Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych i Prawnych (ITPB3), d) Oddział Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych do Spraw Interpretacji Indywidualnych i Ogólnych (ITPB4); 4) Referat Administracyjny (ITA); 5) Wieloosobowe Stanowisko do Spraw Obsługi Prawnej (ITRP); 6) Wieloosobowe Stanowisko do Spraw Informatyki (ITI). 3 Zakres działania komórek organizacyjnych Biura Krajowej Informacji Podatkowej 1. Do zakresu działania Wydziału Konsultantów należy: 1) udzielanie odpowiedzi na zapytania zainteresowanych kierowane drogą telefoniczną i pocztą elektroniczną; 2) przygotowywanie kart Poradnika pytań i odpowiedzi i ich aktualizacja; 3) przygotowywanie modułów szkoleniowych i prowadzenie szkoleń; 4) sporządzanie raportów z udzielanych informacji; 5) zatwierdzanie treści kart Poradnika Pytań i Odpowiedzi przygotowanych w Biurze KIP w Toruniu dotyczy Liderów Biura; 6) opiniowanie treści kart Poradnika Pytań i Odpowiedzi przygotowanych w pozostałych Biurach KIP - dotyczy Liderów Biura; 7) zatwierdzanie kart w podatku dochodowym od osób fizycznych przygotowanych przez wszystkie Biura KIP i umieszczanie ich w Poradniku Pytań i Odpowiedzi dotyczy 2

3 Lidera Sieci; 8) uzgadnianie z Ministerstwem Finansów stanowiska w zakresie spornych zagadnień dotyczących danego podatku; 9) współpraca z komórkami organizacyjnymi Biura KIP w Toruniu i pozostałymi Biurami Krajowej Informacji Podatkowej w zakresie monitorowania jednolitości interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz odpowiedzi udzielanych na zapytania telefoniczne; 10) wykonywanie innych prac zleconych, wynikających z właściwości komórki. 2. Do zakresu działania Wydziału do Spraw Interpretacji w zakresie Podatków Pośrednich należy: 1) opracowywanie - na wniosek zainteresowanego - pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach z zakresu: podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, podatku od gier, numerów identyfikacji podatkowej oraz przepisów o cenach; 2) opracowywanie odpowiedzi na wezwania do usunięcia naruszenia prawa; 3) opracowywanie we współdziałaniu z Wieloosobowym Stanowiskiem do Spraw Obsługi Prawnej odpowiedzi na skargi kierowane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego; 4) współudział w opracowywaniu przez Wieloosobowe Stanowisko do Spraw Obsługi Prawnej skarg kasacyjnych i odpowiedzi na skargi kasacyjne kierowane do Naczelnego Sądu Administracyjnego; 5) przygotowywanie modułów szkoleniowych oraz prowadzenie szkoleń; 6) występowanie do Ministerstwa Finansów o zajęcie stanowiska w zakresie spornych zagadnień dotyczących danego podatku; 7) współpraca z komórkami organizacyjnymi Biura KIP w Toruniu i pozostałymi Biurami Krajowej Informacji Podatkowej w zakresie monitorowania jednolitości interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz odpowiedzi udzielanych na zapytania telefoniczne i otrzymywane pocztą elektroniczną; 8) wykonywanie innych prac zleconych, wynikających z właściwości komórki. 3. Zadania określone w ust. 2 wykonują odpowiednio: 1) Pierwszy Oddział Podatku od Towarów i Usług transakcje krajowe, kasy rejestrujące, numery identyfikacji podatkowej; 2) Drugi Oddział Podatku od Towarów i Usług transakcje zagraniczne, eksport/import, transakcje wewnątrzwspólnotowe, miejsca świadczenia, sprzedaż wysyłkowa; 3) Referat Podatku od Towarów i Usług oraz Podatku Akcyzowego (ITPP3) eksport/import, transakcje wewnątrzwspólnotowe, podatek akcyzowy, podatek od gier i 3

4 inne podatki. 4. Do zakresu działania Wydziału do Spraw Interpretacji w zakresie Podatków Bezpośrednich należy: 1) opracowywanie na wniosek zainteresowanego pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach z zakresu: podatku dochodowego od osób fizycznych, podatków majątkowych, podatku dochodowego od osób prawnych i wpłat z zysku oraz procedury podatkowej; 2) opracowywanie na wniosek zainteresowanego pisemnych interpretacji w zakresie umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania; 3) opracowanie na wniosek zainteresowanego pisemnych interpretacji w zakresie zwrotu osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych; 4) opracowywanie odpowiedzi na wezwania do usunięcia naruszenia prawa; 5) opracowywanie we współdziałaniu z Wieloosobowym Stanowiskiem do Spraw Obsługi Prawnej odpowiedzi na skargi kierowane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego; 6) współudział w opracowywaniu przez Wieloosobowe Stanowisko do Spraw Obsługi Prawnej skarg kasacyjnych i odpowiedzi na skargi kasacyjne kierowane do Naczelnego Sądu Administracyjnego; 7) opracowywanie postanowień o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosków dotyczących interpretacji ogólnej; 8) opracowywanie wystąpień do organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej o przekazanie akt dotyczących wskazanych we wniosku o wydanie interpretacji ogólnej decyzji, postanowień oraz interpretacji indywidualnych; 9) opracowywanie wystąpień przesyłających do Ministra Finansów akta sprawy związanej z wnioskiem o wydanie interpretacji ogólnej, zażaleń na postanowienia wydane w I instancji oraz wszelkich pozostałych rozstrzygnięć w tym zakresie, będących w kompetencji Ministra Finansów; 10) przygotowywanie modułów szkoleniowych oraz prowadzenie szkoleń; 11) wstępne przygotowywanie wystąpień do Ministerstwa Finansów o zajęcie stanowiska w zakresie spornych zagadnień dotyczących danego podatku; 12) współpraca z komórkami organizacyjnymi Biura KIP w Toruniu i pozostałymi Biurami Krajowej Informacji Podatkowej w zakresie monitorowania jednolitości interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz odpowiedzi udzielanych na zapytania telefoniczne; 13) wykonywanie innych prac zleconych, wynikających z właściwości komórki. 5. Zadania określone w ust. 4 wykonują odpowiednio: 4

5 1) Oddział Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych Prowadzących Działalność Gospodarczą zasady ogólne i formy zryczałtowane, działy specjalne produkcji rolnej, umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w tym zakresie; 2) Oddział Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych Nieprowadzących Działalności Gospodarczej i Podatków Majątkowych podatek dochodowy od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w tym zakresie, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, zwrot osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych; 3) Oddział Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych i Prawnych podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych i wpłaty z zysku, umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w tym zakresie oraz procedura podatkowa; 4) Oddział Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych do Spraw Interpretacji Indywidualnych i Ogólnych (ITPB4). 6. Do zakresu działania Referatu Administracyjnego należy: 1) prowadzenie obsługi kancelaryjnej; 2) prowadzenie sekretariatu; 3) obsługa aplikacji wykorzystywanych do prowadzenia kancelarii; 4) sprawdzanie uiszczenia należnych opłat; 5) przyjmowanie opłat; 6) wprowadzanie wydanych interpretacji do bazy BIP i SIP; 7) czynności kancelaryjne związane z wysyłką dokumentów; 8) prowadzenie spraw kadrowych i propozycji dostosowywania obciążeń do wymogów sieci; 9) przygotowywanie sprawozdań; 10) przygotowywanie organizacyjne szkoleń; 11) prowadzenie spraw gospodarczo-zaopatrzeniowych; 12) gromadzenie i katalogowanie zbiorów bibliotecznych; 13) wykonywanie innych zadań wynikających z właściwości komórki. 7. Do zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska do Spraw Obsługi Prawnej należy: 1) opracowywanie opinii i udzielanie porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa; 2) bieżące informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania organów podatkowych; 5

6 3) weryfikacja projektów odpowiedzi na skargi; 4) opracowywanie skarg kasacyjnych i odpowiedzi na skargi kasacyjne kierowane do Naczelnego Sądu Administracyjnego; 5) występowanie w charakterze pełnomocnika Dyrektora Izby Skarbowej w postępowaniu przed sądami administracyjnymi; 6) prowadzenie ewidencji skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego; 7) sporządzanie sprawozdań oraz informacji dotyczących spraw przekazanych do sądów administracyjnych; 8) współpraca z komórkami organizacyjnymi Biura KIP w Toruniu i pozostałymi Biurami Krajowej Informacji Podatkowej w zakresie monitorowania jednolitości interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz odpowiedzi udzielanych na zapytania telefoniczne; 9) wykonywanie innych zadań, wynikających z właściwości komórki. 8. Do zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska do Spraw Informatyki należy: 1) administrowanie systemami informatycznymi i teleinformatycznymi; 2) zapewnienie bezpieczeństwa danych informatycznych; 3) archiwizacja danych przechowywanych na nośnikach informatycznych; 4) nadzór nad sprzętem komputerowym; 5) konsultacja i pomoc użytkownikom w zakresie eksploatacji systemów informatycznych i obsługi urządzeń komputerowych i telefonicznych; 6) przygotowywanie i przeprowadzanie szkoleń z zakresu obsługi komputera, telefonów systemowych oraz obsługi oprogramowania; 7) wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych i teleinformatycznych; 8) wykonywanie innych zadań, wynikających z właściwości komórki. 4 Zasady organizacyjne działania Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu 1. Biurem KIP w Toruniu kieruje Wicedyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wyznaczony przez Ministra Finansów. 2. Zakres kompetencji Wicedyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy kierującego Biurem KIP i przysługujące mu stałe upoważnienia do podejmowania rozstrzygnięć, podpisywania pism oraz zajmowania stanowiska, zostały określone w 53, 56 i 60 Regulaminu Izby Skarbowej. 3. Naczelnik Wydziału Konsultantów: 1) bierze udział w planowaniu i zarządzaniu zasobami ludzkimi; 6

7 2) nadzoruje bezpośrednio pracę Wydziału Konsultantów; 3) kontroluje przestrzeganie procedur; 4) kontroluje jakość udzielanych odpowiedzi na pytania podatników oraz monitoruje przyswajanie wiedzy i rozwój umiejętności niezbędnych do wywiązywania się z obowiązków konsultantów; 5) ostatecznie akceptuje treść publikacji, broszur oraz modułów szkoleniowych; 6) wstępnie opiniuje i zatwierdza projekty wystąpień do Ministerstwa Finansów o zajęcie stanowiska w sprawach wątpliwych podczas udzielania informacji telefonicznej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych; 7) bierze udział w procesie tworzenia kart Poradnika Pytań i Odpowiedzi ; 8) obsługuje rozmowy konfliktowe; 9) reguluje przerwy techniczne, osobiste i dokumentacyjne; 10) nadzoruje opracowywanie danych statystycznych z zakresu działania Wydziału; 11) współpracuje z Naczelnikami Wydziałów oraz z osobami kierującymi pozostałymi komórkami organizacyjnymi w Biurze KIP w Toruniu w sprawach merytorycznych i organizacyjnych; 12) realizuje inne zadania, zlecone przez Wicedyrektora. 4. Naczelnik Wydziału do Spraw Interpretacji w zakresie Podatków Pośrednich: 1) bierze udział w planowaniu i zarządzaniu zasobami ludzkimi; 2) dekretuje sprawy na poszczególne komórki organizacyjne; 3) nadzoruje bezpośrednio pracę Wydziału Podatków Pośrednich; 4) ostatecznie aprobuje rozstrzygnięcia będące w kompetencji Wicedyrektora; 5) wydaje postanowienia o odmowie wszczęcia, o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia, o umorzeniu postępowania; 6) podejmuje (podpisuje) rozstrzygnięcia (pisma) w sprawach objętych zakresem przyznanego nadzoru niezastrzeżonych do kompetencji Wicedyrektora kierującego Biurem KIP; 7) w razie nieobecności Wicedyrektora kierującego Biurem KIP: posiada upoważnienie do podpisywania wszelkich rozstrzygnięć dotyczących rozpatrywania wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych i odpowiedzi na skargi, występuje do Ministerstwa Finansów o zajęcie stanowiska w sprawach interpretacji indywidualnych, występuje do Ministerstwa Finansów o zajęcie stanowiska w sprawie wniesienia 7

8 skargi kasacyjnej lub zmiany interpretacji; 8) w razie jednoczesnej nieobecności Dyrektora i Wicedyrektora kierującego Biurem KIP posiada upoważnienie do podpisywania odpowiedzi na wezwania do usunięcia naruszenia prawa; 9) w razie jednoczesnej nieobecności Wicedyrektora kierującego Biurem KIP oraz Naczelnika Wydziału do Spraw Interpretacji w zakresie Podatków Bezpośrednich posiada upoważnienie do podpisywania wszelkich rozstrzygnięć dotyczących rozpatrywania wniosków o wydanie interpretacji ogólnej; 10) kontroluje przestrzeganie procedur; 11) analizuje opracowane dane statystyczne z zakresu działania Wydziału; 12) ostatecznie akceptuje treść modułów szkoleniowych; 13) współpracuje z Naczelnikami Wydziałów oraz osobami kierującymi pozostałymi komórkami organizacyjnymi w Biurze KIP w Toruniu w sprawach merytorycznych i organizacyjnych; 14) realizuje inne zadania zlecone przez Wicedyrektora. 5. Naczelnik Wydziału do Spraw Interpretacji w zakresie Podatków Bezpośrednich: 1) bierze udział w planowaniu i zarządzaniu zasobami ludzkimi; 2) dekretuje sprawy na poszczególne komórki organizacyjne; 3) nadzoruje bezpośrednio pracę Wydziału Podatków Bezpośrednich; 4) współpracuje z właściwym departamentem Ministerstwa Finansów w sprawach skomplikowanych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych; 5) ostatecznie opiniuje projekty wystąpień do Ministerstwa Finansów o zajęcie stanowiska w sprawach interpretacji, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych; 6) ostatecznie aprobuje rozstrzygnięcia będące w kompetencji Wicedyrektora; 7) wydaje postanowienia o odmowie wszczęcia, o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia, o umorzeniu postępowania; 8) podpisuje wezwania do uzupełnienia wniosku o wydanie interpretacji ogólnej, wystąpienia przesyłające wnioski zgodnie z właściwością oraz inne wystąpienia kierowane do wnioskodawców, a dotyczące rozpatrywania wniosków o wydanie interpretacji ogólnej; 9) podejmuje (podpisuje) rozstrzygnięcia (pisma) w sprawach objętych zakresem przyznanego nadzoru niezastrzeżonych do kompetencji Wicedyrektora kierującego Biurem KIP; 10) w razie nieobecności Wicedyrektora kierującego Biurem KIP: 8

9 posiada upoważnienie do podpisywania wszelkich rozstrzygnięć dotyczących rozpatrywania wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych i odpowiedzi na skargi, występuje do Ministerstwa Finansów o zajęcie stanowiska w sprawach interpretacji indywidualnych, występuje do Ministerstwa Finansów o zajęcie stanowiska w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej lub zmiany interpretacji, posiada upoważnienie do podpisywania wszelkich rozstrzygnięć oraz wystąpień dotyczących rozpatrywania wniosków o wydanie interpretacji ogólnej; 11) w razie jednoczesnej nieobecności Dyrektora i Wicedyrektora kierującego Biurem KIP posiada upoważnienie do podpisywania odpowiedzi na wezwania do usunięcia naruszenia prawa; 12) kontroluje przestrzeganie procedur; 13) analizuje opracowane dane statystyczne z zakresu działania Wydziału; 14) ostatecznie akceptuje treść modułów szkoleniowych; 15) współpracuje z Naczelnikami Wydziałów oraz z osobami kierującymi pozostałymi komórkami organizacyjnymi w Biurze KIP w Toruniu w sprawach merytorycznych i organizacyjnych; 16) realizuje inne zadania, zlecone przez Wicedyrektora. 6. Kierownik Oddziału/Referatu właściwego podatku: 1) nadzoruje bezpośrednio pracę Oddziału/Referatu; 2) dekretuje sprawy na poszczególnych pracowników; 3) analizuje i weryfikuje poprawność interpretacji, odpowiedzi na wezwania do usunięcia naruszenia prawa oraz odpowiedzi na skargi; 4) podpisuje wezwania do uzupełnienia wniosku, pisma przesyłające wnioski zgodnie z właściwością oraz inne pisma kierowane do wnioskodawców; 5) weryfikuje wezwania do uzupełnienia wniosku o wydanie interpretacji ogólnej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, wystąpienia do organów o przekazanie akt, wystąpienia przesyłające wnioski zgodnie z właściwością oraz inne wystąpienia kierowane do wnioskodawców a dotyczące rozpatrywania wniosków o wydanie interpretacji ogólnej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych; 6) analizuje i weryfikuje poprawność postanowień o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosków dotyczących interpretacji ogólnej w zakresie podatku dochodowego od osób 9

10 fizycznych, 7) wstępnie aprobuje rozstrzygnięcia będące w kompetencji Wicedyrektora; 8) kontroluje przestrzeganie procedur; 9) analizuje opracowane dane statystyczne z zakresu działania Oddziału/Referatu; 10) akceptuje treść modułów szkoleniowych; 11) realizuje inne zadania, zlecone przez Naczelnika Wydziału. 7. Kierownik Referatu Administracyjnego: 1) nadzoruje całość prac wykonywanych przez Referat; 2) współpracuje z Naczelnikami Wydziałów oraz osobami kierującymi pozostałymi komórkami organizacyjnymi w Biurze KIP w Toruniu w zakresie planowania i zarządzania zasobami ludzkimi; 3) współpracuje z Izbą Skarbową w zakresie obejmującym sprawy osobowe, informatyczne oraz funkcjonowanie Biura KIP w Toruniu; 4) realizuje inne zadania, zlecone przez Wicedyrektora. 8. W sprawach organizacyjnych Wicedyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy kierującego Biurem KIP w Toruniu zastępuje pod jego nieobecność wyznaczony Naczelnik Wydziału. 9. Naczelnika Wydziału Konsultantów pod jego nieobecność zastępuje wyznaczony starszy specjalista, a w przypadku jednoczesnej nieobecności Naczelnika Wydziału i osoby zastępującej go - wskazany starszy specjalista. 10. W sprawach organizacyjnych Naczelnika Wydziału do Spraw Interpretacji pod jego nieobecność zastępuje wyznaczony Kierownik Oddziału/Referatu. 11. Lidera Sieci w okresie jego nieobecności zastępuje starszy specjalista wskazany przez Naczelnika Wydziału Konsultantów. 12. Lidera Sieci do spraw interpretacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie jego nieobecności zastępuje Kierownik Oddziału Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych Prowadzących Działalność Gospodarczą. 10

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM. kwiecień, 2015 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM. kwiecień, 2015 r. Załącznik nr 2 do Regulaminu organizacyjnego Izby Skarbowej w Łodzi REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM kwiecień, 2015 r. Rozdział 1 Zakres działania

Bardziej szczegółowo

Informacja z działalności Biur Krajowej Informacji Podatkowej za 2015 r.

Informacja z działalności Biur Krajowej Informacji Podatkowej za 2015 r. Informacja z działalności Biur Krajowej Informacji Podatkowej za 2015 r. Leszno, 2016 r. Informacja z działalności Biur Krajowej Informacji podatkowej za 2015 r. Strona 2 z 13 DANE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Informacja z działalności Biur Krajowej Informacji Podatkowej za 2014 r.

Informacja z działalności Biur Krajowej Informacji Podatkowej za 2014 r. Informacja z działalności Biur Krajowej Informacji Podatkowej za 2014 r. Leszno, 2015 r. Informacja z działalności Biur Krajowej Informacji Podatkowej za 2014 r. Strona 2 z 13 DANE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 7/ 2010 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2010 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI. Rozdział 1. Cele i zadania Zespołu Informatyki

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI. Rozdział 1. Cele i zadania Zespołu Informatyki Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2013 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 23 stycznia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI Rozdział 1 Cele i zadania Zespołu Informatyki 1 1. Celem działania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

Bardziej szczegółowo

ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W RZESZOWIE Z DNIEM 1 WRZEŚNIA 2015 r.

ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W RZESZOWIE Z DNIEM 1 WRZEŚNIA 2015 r. ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W RZESZOWIE Z DNIEM 1 WRZEŚNIA 2015 r. wrzesień 2015 r. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 134/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Biuro Prawne zwane dalej Biurem działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI. 2. Do zakresu działania Referatu Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną należy:

WYDZIAŁ INFORMATYKI. 2. Do zakresu działania Referatu Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną należy: Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 320/2015 Prezydenta Miasta Bydgoszczy Z dnia 26 maja 2015 r. WYDZIAŁ INFORMATYKI I. Struktura wewnętrzna Wydziału. 1. Wydział Informatyki Urzędu dzieli się na: 1) Referat

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 9 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 9 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 4.2013.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Biura Zamówień Publicznych. Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Załącznik do Zarządzenia Nr 40/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO IZBY SKARBOWEJ W WARSZAWIE

ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO IZBY SKARBOWEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Nr 26/2016 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 marca 2016 r. ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO IZBY SKARBOWEJ W WARSZAWIE W regulaminie organizacyjnym Izby Skarbowej

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO Zatwierdzam: Warszawa dnia 21.11.2008 r. Dyrektor Generalny Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO W celu realizacji zadań określonych w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Urszula Marcinowska Wicedyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu kierująca Biurem KIP w Lesznie

Urszula Marcinowska Wicedyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu kierująca Biurem KIP w Lesznie Urszula Marcinowska Wicedyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu kierująca Biurem KIP w Lesznie AGENDA: geneza zadania organizacja pracy rezultaty działalności problemy sygnalne geneza MINISTERSTWO FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Instrukcja w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania Załącznik do zarządzenia Nr 8/2017 z dnia 28 kwietnia 2017r. Instrukcja w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania Postanowienia

Bardziej szczegółowo

z r.

z r. Zarządzenie Nrl!\2/2017 Starosty?ruszkowskiego z dnia#f.zt2@71(k2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wydziału Budżetu i Finansów Na podstawie art. 34 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁANIA BIURA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

ZASADY DZIAŁANIA BIURA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach ZASADY DZIAŁANIA BIURA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Biuro Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach 1 Bezledy 2010 rok POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach. Na podstawie art. 36 ust. 1

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI

RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI ODBYWAJĄCYCH PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ W URZĘDZIE SKARBOWYM WROCŁAW-KRZYKI 3.Zapoznanie z przepisami ogólnymi i wewnętrznymi dot. bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony informacji 4.Zapoznanie szczegółowe z zadaniami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KONTROLI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KONTROLI Załącznik do pisma okólnego Nr 1/2016 Sekretarza Miasta Poznania z dnia 25.10.2016 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KONTROLI I. STRUKTURA ORGANIZACYJNA 1 1. Pracą Biura kieruje dyrektor. 2. Przy wykonywaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 37/2016 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z 29 czerwca 2016r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biura Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 5 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 5 1. CEL PROCEDURY. Celem procedury jest zapewnienie, że dokumenty Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE B I U R A O C H R O N Y

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE B I U R A O C H R O N Y MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE R E G U L A M I N W E W N Ę T R Z N Y B I U R A O C H R O N Y Z a t w i e r d z a m Halina Stachura-Olejniczak dyrektor generalny Warszawa, 10 listopada 2015 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY BIURA INFORMATYKI I ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

REGULAMIN WEWNĘTRZNY BIURA INFORMATYKI I ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE REGULAMIN WEWNĘTRZNY BIURA INFORMATYKI I ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Zatwierdzam Dyrektor Generalny MUW Grzegorz Mroczek Warszawa, 20 października 2016 r. 1

Bardziej szczegółowo

- art. 86 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U ze zmianami), zarządzam, co następuje :

- art. 86 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U ze zmianami), zarządzam, co następuje : Zarządzenie Nr 4.2013 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kołobrzegu z dnia 15 maja 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kołobrzegu.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 06/2017 Dyrektora Gdańskiego Centrum Informatycznego z dnia 25 sierpnia 2017r.

Zarządzenie Nr 06/2017 Dyrektora Gdańskiego Centrum Informatycznego z dnia 25 sierpnia 2017r. Zarządzenie Nr 06/2017 Dyrektora Gdańskiego Centrum Informatycznego z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gdańskiego Centrum Informatycznego Na podstawie 6 ust. 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA AEROKLUBU POLSKIEGO. 1. Struktura organizacyjna.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA AEROKLUBU POLSKIEGO. 1. Struktura organizacyjna. REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA AEROKLUBU POLSKIEGO Zatwierdzony Uchwałą Zarządu Aeroklubu Polskiego Nr 381/10/XVIII/2012 z dn. 18.03.2012 roku, znowelizowany Uchwałą Zarządu Aeroklubu Polskiego Nr 81/41/XIX/2014

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury 105 w Koszalinie Rozdział I Postanowienia Ogólne

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury 105 w Koszalinie Rozdział I Postanowienia Ogólne Centrum Kultury 105 w Koszalinie 75-001 Koszalin, ul. Zwycięstwa 105 www.ck105.koszalin.pl Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury 105 w Koszalinie Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Centrum Kultury 105

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Izby Skarbowej w Gdańsku. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Izby Skarbowej w Gdańsku. Rozdział I. Postanowienia ogólne ZATWIERDZAM Załącznik do Zarządzenia Nr 42/2012 Z upoważnienia Ministra Finansów Dyrektor Departamentu Administracji Podatkowej Maciej Młodzikowski 25 czerwca 2012 r.... data i podpis REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY BIURA INFORMATYKI I ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

REGULAMIN WEWNĘTRZNY BIURA INFORMATYKI I ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE REGULAMIN WEWNĘTRZNY BIURA INFORMATYKI I ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Zatwierdzam Grzegorz Mroczek dyrektor generalny Warszawa, 11 lipca 2016 r. 1 REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W KIELCACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W KIELCACH Załącznik do zarządzenia Nr 1/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W KIELCACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały nr 82/378/2016 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego z dnia 27.12.2016r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Masz wątpliwości podatkowe? Skorzystaj z pomocy fachowców. www.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Masz wątpliwości podatkowe? Skorzystaj z pomocy fachowców. www.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Masz wątpliwości podatkowe? Skorzystaj z pomocy fachowców www.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Masz wątpliwości podatkowe? Skorzystaj z pomocy

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarzadzenia2/2009 REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W TYCHACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Cieszyńska Kraina uchwalony dnia 25 sierpnia 2008 r. 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Cieszyńska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY DEPARTAMENTU INFRASTRUKTURY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Zatwierdzony Zarządzeniem nr 22 / 2011 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 3

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. (poz....) POLA JASNE WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA, POLA CIEMNE WYPEŁNIA WŁAŚCIWY ORGAN. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Uchwała nr V/6/09 Zarządu Związku Międzygminnego Bóbr z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) wnioskodawcy 2. Nr dokumentu 3. Status ORD-IN WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ Podstawa prawna: Art. 14b 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2016 r. Poz. 64. z dnia 24 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2016 r. Poz. 64. z dnia 24 sierpnia 2016 r. Warszawa, dnia 29 sierpnia 2016 r. Poz. 64 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 53 M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania

Bardziej szczegółowo

W 13 ust. 4 dodaje się pkt 28, który otrzymuje brzmienie: 28) wnioskowanie o przeprowadzenie kontroli podatkowej..

W 13 ust. 4 dodaje się pkt 28, który otrzymuje brzmienie: 28) wnioskowanie o przeprowadzenie kontroli podatkowej.. Zarządzenie Nr 19/2007 Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu z dnia 29.06.2007 roku. w sprawie zmian do Zarządzenia wewnętrznego nr 1/2004 z dnia 05.01.2004 r. 1 Na podstawie 24

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Biuro Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego jest organem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI ZAŁĄCZNIK Nr 2 1. Do zadań Narodowego Centrum Krwi, zwanego dalej Centrum, należy: 1) podejmowanie działań mających na celu realizację przedmiotu działalności

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 października 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE NR 73 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 473/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 29 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 473/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 29 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 473/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE w sprawie powołania i określenia zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji, Administratora Systemów Informatycznych oraz Lokalnych Administratorów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 274/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 274/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 274/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej w Departamencie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 42 MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie nadania statutu urzędom kontroli skarbowej

ZARZĄDZENIE Nr 42 MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie nadania statutu urzędom kontroli skarbowej ZARZĄDZENIE Nr 42 MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie nadania statutu urzędom kontroli skarbowej Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU SPIS TREŚCI: I. Postanowienia ogólne. II. Zakres działania Dyrektora Biura Współpracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 87/15 z dnia 22.01.2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU Spis treści: I. Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział zadań, uprawnień i odpowiedzialności między Prezesem, Wiceprezesami i Dyrektorem Generalnym Urzędu Transportu Kolejowego

Szczegółowy podział zadań, uprawnień i odpowiedzialności między Prezesem, Wiceprezesami i Dyrektorem Generalnym Urzędu Transportu Kolejowego Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr P.021.3.2015 Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego w Urzędzie Transportu Kolejowego Szczegółowy podział

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich AUDYTOR WEWNĘTRZNY Tel. 55-17-957 Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 roku Sygnatura akt: BRPO-AW-0930-19/11 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 10 kwietnia 2012 r. Poz. 26 ZARZĄDZENIE NR 35 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. w Świeciu nad Wisłą

Regulamin Organizacyjny. Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. w Świeciu nad Wisłą Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Świeciu nad Wisłą Wprowadził: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świeciu n/wisłą Świecie nad Wisłą, dnia 01 kwietnia 2010 rok Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zadania przypisane do stanowiska służbowego. Stanowisko służbowe Zadanie Wartość

Zadania przypisane do stanowiska służbowego. Stanowisko służbowe Zadanie Wartość Załącznik nr 4 WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA STANOWISKU SŁUŻBOWYM ICH WARTOŚCI I CZASOCHŁONNOŚCI OGÓLNEJ Zadania przypisane do stanowiska służbowego Stanowisko służbowe Zadanie Wartość Czasochłonność ogólna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA CERTYFIKACJI I WINDYKACJI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA CERTYFIKACJI I WINDYKACJI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 14/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA CERTYFIKACJI I WINDYKACJI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ORGANIZACYJNEGO OBCHODÓW 100. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ORGANIZACYJNEGO OBCHODÓW 100. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2017 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2017r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ORGANIZACYJNEGO OBCHODÓW 100. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Podatkowa Consiliator II A. Kurczewska Z. Dzwonkowska

Kancelaria Podatkowa Consiliator II A. Kurczewska Z. Dzwonkowska Kancelaria Podatkowa Consiliator II A. Kurczewska Z. Dzwonkowska Witamy w Kancelarii Consiliator Nasza Kancelaria to doradcy podatkowi, prawnicy i księgowi posiadający długoletnie doświadczenie. Od kilkunastu

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r.

Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r. zmieniające Zarządzenie nr 37/2012 w sprawie ustanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kwilcz Na podstawie art. 33 ust. 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do zarządzenia Nr 8/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 1 kwietnia 2015 r.... ZATWIERDZAM REGULAMIN ORGANIZACYJNY IZBY SKARBOWEJ W GDAŃSKU Kwiecień, 2015 r. Strona 2 z 39 Spis treści

Bardziej szczegółowo

2. Nr dokumentu WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

2. Nr dokumentu WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) wnioskodawcy 2. Nr dokumentu 3. Status ORD-IN Podstawa prawna: 1) A. MIEJSCE I CEL ZŁOŻENIA WNIOSKU A.1. ORGAN, DO KTÓREGO KIEROWANY

Bardziej szczegółowo

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ nazwa imię i nazwisko Rzecznik Prasowy Do zadań Rzecznika Prasowego należy współpraca ze środkami masowego przekazu, w tym poprzez organizowanie konferencji prasowych oraz

Bardziej szczegółowo

Zakres treści z przedmiotu Podatki dla klas, III i IV TE

Zakres treści z przedmiotu Podatki dla klas, III i IV TE Zakres treści z przedmiotu Podatki dla klas, III i IV TE Moduł Dział Temat I. Polski system podatkowy i organizacja administracji skarbowej podstawowy Zakres treści ponadpodstawowy 1. Pojęcie i rola dochodów

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Opracował: Imię i Nazwisko: Dariusz Brzozowski Podpis: SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Sprawdził(a): Imię i Nazwisko: Leszek Granat Podpis: wg normy PN-EN ISO 9001:2001 Zatwierdził(a) Pełnomocnik d/s Jakości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 31.07.2009r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO 1. 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

IZBA SKARBOWA w KRAKOWIE Kraków, ul.wiślna 7 ZARZĄDZENIE NR 16 DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ W KRAKOWIE

IZBA SKARBOWA w KRAKOWIE Kraków, ul.wiślna 7  ZARZĄDZENIE NR 16 DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ W KRAKOWIE IZBA SKARBOWA w KRAKOWIE 31-007 Kraków, ul.wiślna 7 www.iskrakow.krak.pl; is@mp.mofnet.gov.pl Z 16 2009 OP/011-42/09 ZARZĄDZENIE NR 16 DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ W KRAKOWIE z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA Załącznik nr 2 REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA 1. Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia, zwane dalej Centrum, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY REFERATU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

REGULAMIN WEWNĘTRZNY REFERATU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH REGULAMIN WEWNĘTRZNY REFERATU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 63/07 Starosty Raciborskiego z dnia 24.10.2007r. I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. 1 Regulamin Wewnętrzny zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Statut Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Statut Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Statut Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Dział I Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Departamentu Transportu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Departamentu Transportu Załącznik do Zarządzenia Nr 17/2017 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 kwietnia 2017r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP1/443-687/10/AJ Data 2010.10.04 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące

Bardziej szczegółowo

NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO WROCŁAW STARE MIASTO

NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO WROCŁAW STARE MIASTO PROGRAM STAŻU W DZIALE EGZEKUCJI (EG) od marca do maja 2010 r. 2 osoby od lipca do września 2010 r. 1 osoba 3. Zapoznanie z przepisami dot. bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony informacji niejawnych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX / 58 / 2011 RADY MIASTA BRZEZINY. z dnia 25 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR IX / 58 / 2011 RADY MIASTA BRZEZINY. z dnia 25 maja 2011 r. UCHWAŁA NR IX / 58 / 2011 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej regulaminu organizacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliana Tuwima w Brzezinach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 2009.04.30 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

7) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanej komórce organizacyjnej. ;

7) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanej komórce organizacyjnej. ; ZARZĄDZENIE NR 30 MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1. Numer Identyfikacji Podatkowej wnioskodawcy 2. Nr dokumentu 3. Status ORD-IN WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ Podstawa prawna: Art.14b 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 680510 Temat: Kurs: Doradca podatkowy - przygotowanie do egzaminu państwowego 16 Kwiecień - 3 Lipiec Warszawa, Siedziba BDO, Kod szkolenia: 680510 Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY IZBY SKARBOWEJ W OPOLU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY IZBY SKARBOWEJ W OPOLU Załącznik do zarządzenia Nr 41/15 Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 1 kwietnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY IZBY SKARBOWEJ W OPOLU 1 kwiecień 2015 r. 2 SPIS TREŚCI DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Biura Nadzoru Inwestycyjnego

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Biura Nadzoru Inwestycyjnego Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2012 Marszałka Województwa Wielkopolskiego Z dnia 22 lutego 2012 REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biura Nadzoru Inwestycyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2016 DYREKTORA BIURA POZNAŃ KONTAKT z dnia 4 stycznia 2016r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2016 DYREKTORA BIURA POZNAŃ KONTAKT z dnia 4 stycznia 2016r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2016 DYREKTORA BIURA POZNAŃ KONTAKT z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Poznań Kontakt. Na podstawie 27 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13. Część I PODATEK I PRAWO PODATKOWE

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13. Część I PODATEK I PRAWO PODATKOWE Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 Część I PODATEK I PRAWO PODATKOWE Charakterystyka ogólna... 15 Istota podatku... 17 1. Pojęcie podatku... 17 2. Elementy konstrukcji podatku... 21 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Referat Egzekucji Administracyjnej. Stan spraw na dzień 31.12.2014r.

Samodzielny Referat Egzekucji Administracyjnej. Stan spraw na dzień 31.12.2014r. Samodzielny Referat Egzekucji Administracyjnej Lp. Rodzaj spraw, 1. Tytuły wykonawcze 30 630 13 094 Niezwłocznie 2. Czynności egzekucyjne 45 116 Niezwłocznie Dział Obsługi Bezpośredniej Lp. Rodzaj spraw,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 250/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji w resorcie obrony narodowej systemu skargowo-wnioskowego

DECYZJA Nr 250/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji w resorcie obrony narodowej systemu skargowo-wnioskowego Warszawa, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 192 Biuro Skarg i Wniosków DECYZJA Nr 250/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji w resorcie obrony narodowej systemu skargowo-wnioskowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 2 do Uchwały nr 623/252/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24marca 2009 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Strona 1 z 12 Chorzów, marzec 2009 Strona

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP3/ /15/AP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP3/ /15/AP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP3/4512-708/15/AP Data 2016.02.01 Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności sprawy na tle powołanych przepisów, zauważyć należy,

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r.

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 247/2012 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie : zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi Na podstawie art. 30 ust

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

t e k s t u j e d n o l i c o n y

t e k s t u j e d n o l i c o n y DYREKTOR KRAJOWEJ SZKOŁY SĄDOWNICTWA I PROKURATURY Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 265/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia zakresu kompetencji Dyrektora

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU CERTYFIKACJI I ROZWOJU REGIONALNEGO

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU CERTYFIKACJI I ROZWOJU REGIONALNEGO MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU CERTYFIKACJI I ROZWOJU REGIONALNEGO Zatwierdzam (Podpis) Warszawa, 27 lipca 2016 r. REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU CERTYFIKACJI I ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji

Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Kategoria: Urząd Marszałkowski - Departamenty / Biura - Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 32/2012 Dyrektora UKS w Katowicach z dnia 2 listopada 2012. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU KONTROLI SKARBOWEJ W KATOWICACH PAŹDZIERNIK 2012 SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin organizacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie określa szczegółowy zakres

Bardziej szczegółowo