WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 1 grudnia 2011 r. Nr 160

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 1 grudnia 2011 r. Nr 160"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 1 grudnia 211 r. Nr 16 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RAD MIAST 3347 nr XIX/312/11 z dnia 27 października 211 r. Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdańska nr XIX/313/11 z dnia 27 października 211 r. Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Gdańska nr XIX/314/11 z dnia 27 października 211 r. Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdańska nr XIX/315/11 z dnia 27 października 211 r. Rady Miasta Gdańska w sprawie opłaty targowej nr XIX/316/11 z dnia 27 października 211 r. Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych nr XIX/317/11 z dnia 27 października 211 r. Rady Miasta Gdańska uchylająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego od podatników łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso nr XIX/324/11 z dnia 27 października 211 r. Rady Miasta Gdańska w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wyrażenia zgody na ustalenie stopy procentowej rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości nr XIX/326/11 z dnia 27 października 211 r. Rady Miasta Gdańska w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody znajdujących się na terenie Gminy Miasta Gdańska nr XIX/327/11 z dnia 27 października 211 r. Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania dotacji celowej na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną nr XII/232/11 z dnia 28 września 211 r. Rady Miasta Gdyni zmiany Statutu Miasta Gdyni nr XII/11/211 z dnia 28 października 211 r. Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum nr XII/16/211 z dnia 28 października 211 r. Rady Miasta Sztum w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/259/9 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 marca 29 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sztum na lata nr XII/17/211 z dnia 28 października 211 r. Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości nr XI/157/211 z dnia 25 sierpnia 211 r. Rady Miejskiej Rumi zmieniająca uchwałę nr IV/31/21 Rady Miejskiej Rumi z dnia 3 grudnia 21 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 211 rok

2 Województwa Pomorskiego Nr nr XII/93/211 z dnia 31 sierpnia 211 r. Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 211 rok (zmiana 5) nr XII / 91 / 211 z dnia 26 sierpnia 211 r. Rady Miejskiej w Żukowie w sprawie zmiany budżetu Gminy Żukowo na 211r UCHWAŁY RAD GMIN 3363 nr X/52/211 z dnia 8 czerwca 211 r. Rady Gminy Kosakowo w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Kosakowo za 21 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Kosakowo za 21r nr XII/15/211 z dnia 31 sierpnia 211 r. Rady Gminy Krokowa w sprawie zmian budżetu Gminy na 211 rok nr VI/48/211 z dnia 3 czerwca 211 r. Rady Gminy Przodkowo w sprawie zmiany Budżetu Gminy Przodkowo na rok nr VII/37/211 z dnia 3 sierpnia 211 r. Rady Gminy w Skórczu w sprawie zmian w budżecie gminy na rok nr XIII/116/211 z dnia 31 sierpnia 211 r. Rady Gminy Smołdzino w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 211 rok nr VIII/65/211 z dnia 2 czerwca 211 r. Rady Gminy Szemud w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok nr IX/45/211 z dnia 31 sierpnia 211 r. Rady Gminy Tczew w sprawie zmiany budzetu gminy Tczew na rok ANEKSY 337 nr 1 z dnia 11 lipca 211 r. Powiatu Słupskiego do porozumienia zawartego w dniu roku w Słupsku w sprawie powierzenia Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej pełnienia funkcji organu doradczego Wójta 3371 nr 2 z dnia 11 lipca 211 r. Powiatu Słupskiego do porozumienia zawartego w dniu roku w Słupsku w sprawie powierzenia Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej pełnienia funkcji organu doradczego Wójta 3372 nr 3 z dnia 11 lipca 211 r. Powiatu Słupskiego do porozumienia zawartego w dniu roku w Słupsku w sprawie powierzenia Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej pełnienia funkcji organu doradczego Wójta 3373 nr 5 z dnia 11 lipca 211 r. Powiatu Słupskiego do porozumienia zawartego w dniu roku w Słupsku w sprawie powierzenia Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej pełnienia funkcji organu doradczego Wójta 3374 nr 6 z dnia 11 lipca 211 r. Powiatu Słupskiego do porozumienia zawartego w dniu roku w Słupsku w sprawie powierzenia Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej pełnienia funkcji organu doradczego Wójta 3375 nr 7 z dnia 11 lipca 211 r. Powiatu Słupskiego do porozumienia zawartego w dniu roku w Słupsku w sprawie powierzenia Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej pełnienia funkcji organu doradczego Wójta 3376 nr 8 z dnia 11 lipca 211 r. Powiatu Słupskiego do porozumienia zawartego w dniu roku w Słupsku w sprawie powierzenia Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej pełnienia funkcji organu doradczego Wójta SPRAWOZDANIA 3377 z dnia 19 sierpnia 211 r. Zarządu Komunalnego Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki Informacja o przebiegu wykonania budżetu oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji ujętych w prognozie przedsięwzięć Komunalnego Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki za I półrocze 211 roku

3 Województwa Pomorskiego Nr Poz UCHWAŁA Nr XIX/312/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 211 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdańska. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 199r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 21r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 22r.: Dz. U. Nr 23, poz. 22; Dz. U. Nr 62, poz. 558; Dz. U. Nr 113, poz. 984; Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. Nr 214, poz. 186; zm. z 23r.: Dz. U. Nr 8, poz. 717; Dz. U. Nr 162, poz. 1568; zm. z 24r.: Dz. U. Nr 12, poz. 155; Dz. U. Nr 116, poz. 123; zm. z 25r.: Dz. U. Nr 172, poz. 1441; Dz. U. Nr 175, poz. 1457; zm. z 26r.: Dz. U. Nr 17, poz. 128; Dz. U. Nr 181, poz. 1337; zm. z 27r.: Dz. U. Nr 48, poz. 327; Dz. U. Nr 138, poz. 974; Dz. U. Nr 173, poz. 1218; zm. z 28r.: Dz. U. Nr 18, poz. 1111; Dz. U. Nr 223, poz. 1458; zm. z 29r.: Dz. U. Nr 52, poz. 42; Dz. U. Nr 157, poz. 1241; zm. z 21r.: Dz. U. Nr 28, poz. 142; Dz. U. Nr 28, poz. 146; Dz. U. Nr 4, poz. 23; Dz. U. Nr 16, poz. 675; zm. z 211r.: Dz. U. Nr 21, poz. 113; Dz. U. Nr 117, poz. 679; Dz. U. Nr 134, poz. 777) oraz art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 oraz art. 2c ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) (tekst jednolity: Dz. U. z 21r. Nr 95, poz. 613; zm. z 21r.: Dz. U. Nr 96, poz. 62; Dz. U. Nr 225, poz. 1461; Dz. U. Nr 226, poz. 1475; zm. z 211r.: Dz. U. Nr 12, poz. 584; Dz. U. Nr 112, poz. 654; Dz. U. Nr 171, poz. 116) uchwala się, co następuje: 1 Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości od następujących przedmiotów opodatkowania: 1) od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków -,84 zł od 1 m² powierzchni; b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,33 zł od 1 ha powierzchni; c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -,43 zł od 1 m² powierzchni. 2) od budynków lub ich części: a) mieszkalnych -,7 zł od 1 m² powierzchni użytkowej; b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 21,94 zł od 1 m² powierzchni użytkowej; c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 1,24 zł od 1 m² powierzchni użytkowej; d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,45 zł od 1 m² powierzchni użytkowej; e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,36 zł od 1 m² powierzchni użytkowej. 3) od budowli - 2% ich wartości Wysokość stawki podatku od nieruchomości wymienionej w 1 pkt 2) lit. b w przypadku prowadzenia ośrodków wczasowych sezonowo, w sposób ciągły przez okres trwający mniej niż 6 miesięcy wynosi - 14, zł od 1m² powierzchni użytkowej. 2. Różnica pomiędzy stawką podstawową określoną w 1 pkt 2) lit. b a stawką preferencyjną określoną w 2 ust. 1 jest pomocą de minimis, w odniesieniu do podatników prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno - prawną oraz sposób finansowania, której udzielenie następuje zgodnie z warunkami rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/26 z 15 grudnia 26r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu o pomocy de minimis (Dz. U.UE L 379/5 z 28 grudnia 26r.). 3. Podatnik, do którego znajduje zastosowanie zapis 2 ust. 1 uchwały zobowiązany jest do przedłożenia w terminie do 31 stycznia każdego roku podatkowego, a w przypadku nabycia nieruchomości w ciągu roku podatkowego wraz ze stosowną informacją lub deklaracją w sprawie podatku od nieruchomości w terminie określonym w art. 6 ust. 6 lub art. 6 ust. 9 pkt 2) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych: 1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis jaki otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie 2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, o których mowa w 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 21r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311) na formularzu stanowiącym załącznik do w/w rozporządzenia, oraz sprawozdań finansowych, o których mowa w 2 ust. 1 pkt 2) w/w rozporządzenia. Sprawozdania te przedkładają podatnicy, którzy są zobowiązani do ich sporządzania zgodnie z przepisami o rachunkowości. 3 Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 1) grunty zajęte na cmentarze komunalne; 2) budynki lub ich części zajęte na biblioteki oraz związane z nimi grunty; 3) budynki lub ich części oraz grunty, dla których kwota podatku w ramach jednego zobowiązania podatkowego wynosi mniej niż - 6, zł; 4) grunty, budynki lub ich części stanowiące wyłącznie mienie komunalne w rozumieniu przepisów o samorządzie gminnym i powiatowym, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3) i 4) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

4 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 3347, Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska Traci moc uchwała Nr LII/1469/1 Rady Miasta Gdańska z dnia 3 września 21 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Gdańska. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 212 roku. Przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/16/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z ), 2) dyrektywy 1999/62/ WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z ).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne UCHWAŁA Nr XIX/313/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 211 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Gdańska. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 199r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 21r.: Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zm. z 22r.: Dz. U. Nr 23, poz. 22, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 186, zm. z 23r.: Dz. U. Nr 8, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, zm. z 24r.: Dz. U. Nr 12, poz. 155, Dz. U. Nr 116, poz. 123, zm. z 25r.: Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457, zm. z 26r.: Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz. 1337, zm. z 27r.: Dz. U. Nr 48, poz. 327, Dz. U. Nr 138, poz. 974, Dz. U. Nr 173, poz. 1218, zm. z 28r.: Dz. U. Nr 18, poz. 1111, Dz. U. Nr 223, poz. 1458, zm. z 29r.: Dz. U. Nr 52 poz. 42, Dz. U. Nr 157 poz. 1241, zm. z 21 r.: Dz. U. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Dz. U. Nr 16 poz. 675) oraz art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 oraz art. 2c ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) (tekst jednolity z 21r. Dz. U. Nr 95, poz. 613; zm. Dz. U. Nr 96 poz. 62, Dz. U. Nr 255, poz. 1461, Dz. U. Nr 226, poz. 1475, zm. z 211 r. Dz. U. Nr 12, poz. 584, Dz. U. Nr 112, poz. 654, Dz. U. Nr 171, poz. 116) uchwala się, co następuje: 1 Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych: 1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie: a) od samochodu spełniającego normy ekologiczne EURO II, EURO III EURO IV, EURO V 48 zł b) od pozostałych samochodów 648 zł 2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie: a) od samochodu spełniającego normy ekologiczne EURO II, EURO III, EURO IV, EURO V 54 zł b) od pozostałych samochodów 672 zł 3) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton: a) od samochodu spełniającego normy ekologiczne EURO II, EURO III, EURO IV, EURO V 1 8 zł b) od pozostałych samochodów 1 32 zł 2. od samochodu ciężarowego z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne niezależnie od liczby osi, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton 2 16 zł 3. od samochodu ciężarowego z innym niż pneumatyczne lub uznane za równoważne systemem zawieszenia osi jezdnych o liczbie osi równej dwie lub trzy i dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton zł 4. od samochodu ciężarowego z innym niż pneumatyczne lub uznane za równoważne systemem zawieszenia osi jezdnych o liczbie osi równej cztery lub więcej i dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton 2 94 zł 5. od ciągnika siodłowego lub balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton: a) spełniającego normy ekologiczne EURO II, EURO III, EURO IV, EURO V zł b) od pozostałych ciągników siodłowych i balastowych zł 6. od ciągnika siodłowego lub balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne niezależnie od liczby osi, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów a) od 12 do 36 ton włącznie 1 74 zł b) powyżej 36 ton 2 16 zł 7. od ciągnika siodłowego i balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym niż pneumatyczne lub uznane za równoważne systemem zawieszenia osi jezdnych niezależnie od liczby osi, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: a) od 12 do 36 ton włącznie zł b) powyżej 36 ton 2 94 zł 8. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie

5 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 3348, 3349 z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 36 zł 9. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą i wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 1) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne: a) od 12 do 36 ton włącznie 1 32 zł b) powyżej 36 ton zł 2) z pozostałym zawieszeniem: a) od 12 do 36 ton włącznie 1 68 zł b) powyżej 36 ton 2 88 zł 1. od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 1) mniejszej niż 3 miejsc: a) od autobusu spełniającego normy ekologiczne EURO II, EURO III, EURO IV, EURO V 624 zł b) od pozostałych autobusów 816 zł 2) równej lub wyższej niż 3 miejsc: a) od autobusu spełniającego normy ekologiczne EURO II, EURO III, EURO IV, EURO V zł b) od pozostałych autobusów zł 2 Traci moc uchwała Nr LIII/152/1 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 21 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 3 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 212 roku. Przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/16/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z ), 2) dyrektywy 1999/62/ WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z ). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wydanie specjalne; (tekst jedn. Dz. U. z 22 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) UCHWAŁA Nr XIX/314/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 211 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdańska. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 21 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zm. z 22 r.: Dz. U. Nr 23, poz. 22, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 214, poz. 186, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, zm. z 23 r.: Dz. U. Nr 8, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, zm. z 24 r.:, Dz. U. Nr 12, poz. 155, Dz. U. Nr 116, poz. 123, zm. z 25 r.: Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457, zm. 26 r.: Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz. 1337, zm. z 27r.: Dz. U. Nr 48 poz. 327, Dz. U. Nr 138, poz. 974, Dz. U. Nr 173, poz. 1218, zm. z 28r.: Dz. U. Nr 18 poz. 1111, Dz. U. Nr 223 poz. 1458, zm. z 29r.: Nr 52 poz. 42, Dz. U. Nr 157 poz. 1241, zm. z 21 r.: Dz. U. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Dz. U. Nr 16 poz. 675, z 211r. Nr 21 poz. 113, Nr 4 poz. 23, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777), art. 19 pkt 1 lit.b, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) (tekst jedn. z 21 r. Dz. U. Nr 95 poz. 613, zm. Dz. U. Nr 96, poz. 62,Dz. U. Nr 225, poz. 1461, Dz. U. Nr 226, poz. 1475, zm. z 29 r. Dz. U. Nr 215, poz. 1674, zm. z 211 r. Dz. U. Nr 12, poz. 584, Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 171 poz. 116), art. 47 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 25 r. Nr 8, poz. 6, zm. z 25r.: Dz. U Nr 85, poz. 727, Dz. U. Nr 86 poz. 732, Dz. U Nr 143, poz. 1199; zm z 26 r.: Dz. U. Nr 66, poz. 47, Dz. U. Nr 14, poz. 78, Dz. U. Nr 217, poz. 159, Dz. U. Nr 225, poz. 1635, zm z 27 r.: Dz. U. Nr 15, poz. 721, Dz. U. Nr 12, poz. 818, Dz. U. Nr 112, poz. 769, Dz. U. Nr 195 poz. 1414, Dz. U. Nr 225 poz. 1671, zm. z 28 r.: Dz. U. Nr 118, poz. 745, Dz. U. Nr 141 poz. 888, Dz. U. Nr 18 poz. 119, Dz. U. Nr 29 poz. 1316, Dz. U. Nr 29 poz. 1318, Dz. U. Nr 29 poz. 132, zm. z 29r.: Dz. U. Nr 18 poz. 97, Dz. U. Nr 44 poz. 362, Dz. U. Nr 57 poz. 466, Dz. U. Nr 166 poz. 1317, Dz. U. Nr 168 poz. 1323, Dz. U. Nr 213 poz. 1652, Dz. U. Nr 216 poz. 1676, zm. z 21 r.: Dz. U. Nr 4 poz. 23, Dz. U. Nr 57 poz. 355, Dz. U. Nr 127 poz. 858, Dz. U.Nr 142, poz. 961, Dz. U. Nr 197, poz. 136, Dz. U. Nr 182, poz. 1228, Dz. U. Nr 167, poz. 1131, zm. z 211 r. Dz. U. Nr 34, poz. 173, Dz. U. Nr 16, poz. 622, Nr 134 poz. 781, Nr 197 poz. 136, Nr 171 poz. 116) w związku z Uchwałą Nr XXIX/794/8 Rady Miasta Gdańska z dnia 3 października 28 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w której pobiera sie opłatę miejscową (Dz. U. Woj. Pomor. z 29 r. Nr 2 poz. 64) uchwala się, co następuje: 1 Określa się dzienną stawkę opłaty miejscowej pobieranej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w mieście Gdańsku w wysokości 2, zł.

6 Województwa Pomorskiego Nr Poz Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa. 2. Za pobór opłaty miejscowej inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 2% należnie zainkasowanej opłaty. 3. Poboru opłaty miejscowej inkasenci dokonują na drukach stosowanych do przyjmowania wpłat gotówkowych w jednostkach własnych lub na drukach kwitariuszy przychodowych K-13 pobieranych w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Gdańsku. 4. Dowód uiszczenia opłaty miejscowej powinien zawierać dane umożliwiające: identyfikację egzemplarza pokwitowania, podatnika, podatku, wysokości pobranej kwoty, okresu którego wpłata dotyczy, datę wpłaty. 5. Inkasent jest obowiązany do wpłacenia do budżetu miasta pełnej kwoty pobranej opłaty miejscowej w terminie do 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę. 6. Wynagrodzenie z tytułu wykonywanych czynności inkasent otrzyma na podstawie złożonego do Urzędu Miejskiego w Gdańsku rozliczenia pobranej opłaty oraz wystawionego rachunku lub faktury. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 14 dni od dnia wpływu rachunku lub faktury. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku Na inkasentów opłaty miejscowej zobowiązanych do jej poboru, wyznacza się osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wskazane w załączniku. 2. Do poboru w drodze inkasa wyznacza się również osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne niewymienione w załączniku, które świadczą usługi w zakresie pobytu i zakwaterowania osób fizycznych przez okres dłuższy niż dobę w mieście Gdańsku w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych. 4 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska Traci moc uchwała Nr LII/147/1 z dnia 3 września 21r. Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdańska. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 212 roku. Przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/16/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z ), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z ).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne; tekst jedn. Dz. U. z 22 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.). Załącznik do uchwały nr XIX/314/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 211 r. Wykaz inkasentów opłaty miejscowej 1) Abak Pokoje Gościnne Maciej Macur, Gdańsk, ul. Beethovena 8b, 2) Agis Pokoje Gościnne, 8-11 Gdańsk, ul. Drwęcka 9, 3) Alfa Kurkowska Krystyna, Gdańsk, ul. Kmieca 7, 4) AkaP S.C. Falkiewicz, Świgoń, Szymańska Stara Karczma, Gdańsk, ul. Stary Rynek Oliwski 7, 5) Amber Apartament, Gdańsk, ul. Długi Targ 2/21/1, 6) Ango Wynajem Pokoi Jan Psuj, Gdańsk, ul. Dickmana 13, 7) Apartament Na Starówce, 8-11 Gdańsk, ul. Św. Ducha 53/55, 8) Apartament Wakacyjny Franciszek Szajda, Gdańsk, ul. Beethovena 38/1, 9) AWFiS im. J. Śniadeckiego, Gdańsk, ul. Czyżewskiego 33, 1) Bar Gastronomiczno - Rozrywkowy Rozi, Gdańsk, ul. Słupska 28, 11) Biuro Handlowe Tallar Teresa i Ryszard Talar Zajazd Talar, 8-17 Gdańsk, ul. Św. Wojciecha 217, 12) BLB Marcin Bortkun Just Hotel, Gdańsk, ul. Zawodzie 2, 13) Bursa Gdańska, Gdańsk, ul. Podwale Staromiejskie 51/52, 14) Bosz Wynajem Pokoi Jerzy Szymański, 8-11 Gdańsk, ul. Na Zboczu 15, 15) Camping Stogi, Gdańsk, ul. Wydmy 9, 16) Centrum Edukacji Nauczycieli, 8-41 Gdańsk, ul. Hallera 14, 17) Centrum Hotelowo - Konferencyjne Alma, 8-68 Gdańsk, ul. Falowa 4, 18) Goldwasser, Gdańsk, ul. Długie Pobrzeże 22, 19) Dom Aktora S.C., W. Kusińska, Gdańsk, ul. Straganiarska 55/56, 2) Dom Muzyka, Gdańsk, ul. Łąkowa 1-2, 21) Centrum Hotelowo - Konferencyjne B. Zdanowski, K. Podkówka S.J., 8-68 Gdańsk, ul. Lazurowa 8, 22) Dom Wczasowy Stogi, Gdańsk, ul. Wydmy 4, 23) Dom Pielgrzyma przy Parafii Miłosierdzia Bożego, 8-26 Gdańsk, ul. Myśliwska 25, 24) Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku, Gdańsk, ul. Św. Trójcy 4, 25) Dworek Pani Walewska, Stefan Walewski, Gdańsk, ul. Kartuska 477, 26) Dwór Oliwski, Gdańsk, ul. Bytowska 4, 27) Fala Wynajem Pokoi Gościnnych, Zofia i Sławomir Tryb, 8-68 Gdańsk, ul. Falowa 3, 28) Fast S.C. Piotr Stępniewski, Gdańsk, ul. Matejki 6, 29) F.H.U. Jan Jan Pyrzanowski, Gdańsk, ul. Wydmy 9,

7 Województwa Pomorskiego Nr Poz ) Forten Hotels Gdynia, ul. Władysława IV 43, Hotel Aureus, Gdańsk, ul. Sieroca 3, 31) Hotel Logos, Gdańsk, ul. Uphagena 28, 32) Gdański Klub Sportowy Stoczniowiec, 8-39 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 47, 33) Gniecki Kazimierz Gościniec Gniecki, Gdańsk, ul. Kartuska 357, 34) Gospodarstwo Pomocnicze Woj. Ośrodka Doradztwa Rolniczego Hotelik Lipce, 35) Grand - Tourist S.C., Gdańsk, ul. Podwale Grodzkie 8, 36) Handel Usługi Transport Jacek Cegielski, 8-68 Gdańsk, ul. Turystyczna 6c, 37) Hostel przy Targu Rybnym, Gdańsk, ul. Grodzka 21, 38) Hotel Amazonka Panek Teresa, 8-36 Gdańsk, ul. Krzywoustego 13, 39) Hotel Bartan, 8-68 Gdańsk, ul. Turystyczna 9A, 4) Hotel Dal, Gdańsk, ul. Czarny Dwór 4, 41) Hotel Gdańsk, Gdańsk, ul. Szafarnia 9, 42) Hotel Gryf, Gdańsk, ul. Jana z Kolna 22/26, 43) Hotel Hanza, Gdańsk, ul. Tokarska 6, 44) Hotel Hilton, Gdańsk, ul. Targ Rybny 1, 45) Hotel Impresja, 8-21 Gdańsk, ul. Tuwima 12, 46) Hotel Królewski, Gdańsk, ul. Ołowianka 1, 47) Hotel Lival Gdańsk, ul. Młodzieży Polskiej 1-12, 48) Hotel Mercure Hevelius 8-89 Gdańsk, ul. Heveliusza 22, 49) Hotel Novotel Marina, Gdańsk, ul. Jelitkowska 2, 5) Hotel Novotel Centrum, Gdańsk, ul. Pszenna 1, 51) Hotel Oliwski, Gdańśk, ul. Piastowska 1, 52) Hotel Parnas, 8-75 Gdańsk, ul. Spichrzowa 27, 53) Hotel Podewils, Gdańsk, ul. Szafarnia 2, 54) Hotel Posejdon, Gdańsk, ul. Kapliczna 3, 55) Hotel Qubus, Gdańsk, ul. Chmielna 47/52, 56) Hotel Renusz, 8-68 Gdańsk, ul. Nadwiślana 56, 57) Hotel Soltor, 8-82 Gdańsk, ul. 3 Maja 25 58) Hotel Szydłowski, Gdańsk, ul. Grunwaldzka 114, 59) Hotel Wolne Miasto, Gdańsk, ul. Św. Ducha 2, 6) Instytut Uprawy Nawożenia i Globoznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy, Żelisławki 2 Pszczółki, Ośrodek Wypoczynkowy JUNG, 8-68 Gdańsk, ul. Tęczowa 45, 61) Jaszczurówka Usługi Handlowo - Gastronomiczne Barbara Jaszczurowska, Gdańsk ul. Podkarpacka 11 62) Jaśkowy Dworek, Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 57a, 63) Klub Strzelecki - Pokoje Gościnne, Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 114, 64) Kolegium Pracowników Służb Społecznych Nord Kompleks Usług Szkoleniowo-Noclegowych, 8-52 Gdańsk, ul. Hallera 245, 65) Komenda Wojewódzka Policji Hotel Policyjny, 8-43 Gdańsk, ul. Trakt Św. Wojciecha 113, 66) Krystyna Bled Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami Patio, Gdańsk, ul. Wassowskiego 17/1, 67) La Petite Pensjonat, 8-11 Gdańsk, ul. Na Zboczu 39, 68) Lido Jerzy Szymanik, Gdańsk, ul. Brzeźnieńska 4, 69) Mac - Tur Pokoje Gościnne Maria Mazur, Gdańsk, ul. Beethovena 8, 7) Margaritta Pokoje Gościnne, 8-1 Gdańsk, ul. Trakt Św. Wojciecha 338, 71) Miks Elektronik sp. z o.o. Pokoje Gościnne Rybka, 8-42 Gdańsk, ul. Kliniczna 1C, 72) Melisa sp. z o.o., 8-68 Gdańsk, ul. Turystyczna 9, 73) Morski Oddział Straży Granicznej - Internat, Gdańsk, ul. Oliwska 35, 74) NBP Oddział Okręgowy, Gdańsk, ul. Okopowa 1, 75) Noclegi U Justyny Teresa Krzyczkowska, Gdańsk, ul. Olszyńska 53A, 76) Obiekt Turystyczny Celnik, 8-68 Gdańsk, ul. Nadwiślańska 9, 77) Ośrodek Dom Harcerza w Gdańsku, Gdańsk, ul. Za Murami 2-1, 78) Ośrodek Przygotowań Olimpijskich, Gdańsk, ul. Wiejska 1, 79) Ośrodek Wypoczynkowy Koral, 8-68 Gdańsk, ul. Turystyczna 2, 8) Ośrodek Wypoczynkowy Neptun, 8-68 Gdańsk, ul. Tęczowa 12, 81) Ośrodek Wypoczynkowy Relaks, 8-68 Gdańsk, ul. Barwna 1, 82) Pan Tadeusz Wynajem Pokoi, Gdańsk, ul. Pana Tadeusza 74, 83) Pensjonat Bursztyn Małgorzata Kwiatkowska, Gdańsk, ul. Oksywska 1, 84) Pensjonat Stara Wędzarnia, 8-68 Gdańsk, ul. Nadwiślańska 79, 85) PHU Mac Maciej Moglinicki, 8-69 Gdańsk, ul. Wiosłowa 4, 86) PHU Automatyk Serwis Bydgoszcz, ul. Chołoniewskiego 46, Ośrodek Wypoczynkowy Bursztyn, 8-68 Gdańsk, ul. Falowa 8, 87) Politechnika Gdańska, Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, 88) Pokoje Gościnne Angela Andżelika Grzywacz, Gdańsk, ul. Beethovena 12, 89) Pokoje Gościnne Gdańskie Spanie, Gdańsk, ul. Kozietulskiego 16, 9) Pokoje Gościnne Karolina, Gdańsk, ul. Małcużyńskiego 39, 91) Pokoje Gościnne Stemp - Tur Stemplewski Leszek, Gdańsk, ul. Bacha 45, 92) Pokoje Gościnne LuLu Hinc Kazimierz, 8-11 Gdańsk, ul. Drwęcka 5, 93) PPHU Roko Dom Sportowca, Gdańsk, ul. Traugutta 29, 94) Pomorzanin sp. z o.o., Hotel Dwór Prawdzica, Gdańsk, ul. Piastowska 198, 95) Portus Ośrodek Wypoczynkowy, Gdańsk, ul. Wydmy 1, 96) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AWBUD Andrzej Wąsowski Bydgoszcz ul. Mińska 32, Ośrodek Wypoczynkowy Sawa, 8-68 Gdańsk, Nadwiślańska 37, 97) Przystań u Kostka, 8-69 Gdańsk, ul. Trałowa 2, 98) Radisson Blu Hotel, Gdańsk, ul. Długi Targ 19/ Powroźnicza 99) Robotniczy Klub Sportowy Stoczniowiec Wynajem Pokoi Gościnnych HSW Olivia, 8-39 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1, 1) Sąd Apelacyjny w Gdańsku, 8-83 Gdańsk, ul. Długie Ogrody 28, 11) Scandic Polen sp. z o.o., Gdańsk, ul. Podwale Grodzkie 9,

8 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 3349, ) Sezonowy Wynajem Domków Kempingowych Pod Brzozami, 8-68 Gdańsk, ul. Turystyczna 1, 13) Sir Edward Kwatery - Wynajem Pokoi, Gdańsk, ul. Łamana 3/1, 14) Ster Janusz Szyprowski, 8-68 Gdańsk, ul. Turystyczna 19, 15) Spółdzielnia Mieszkaniowa Długie Ogrody - Gdański Dom Turystyczny Długie Ogrody, Gdańsk, ul. Rzęsna 1, 16) Stowarzyszenie Akcjonariuszy i Przewoźników Warszawa Al. Krakowska 11/114, Ośrodek Wypoczynkowy Bursztynowy Las, Gdańsk, ul. Stogi 1, 17) Stocznia Północna SA Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 177, Pokoje Gościnne, Gdańsk, ul. Zakopiańska 4, 18) Swissmed Centrum Zdrowia SA o/gdańsk ul. Szafarnia 1 Pokoje Gościnne Swissmed, Gdańsk, ul. Wileńska 44, 19) Szkolne Schronisko Młodzieżowe, Gdańsk, ul. Grunwaldzka 244, 11) Szpital Specjalistyczny Św. Wojciecha Adalberta Gdańsk, ul. Jana Pawła II 5, Hotel Pielęgniarek, Gdańsk, ul. Majewskich 22, 111) TP Edukacja i Wypoczynek sp. z o.o. Ośrodek Wypoczynkowy Exploris Warszawa ul. Ciołka 6, Ośrodek Wypoczynkowy, 8-47 Gdańsk, ul. Żywiecka 2c, 112) Uniwersytet Gdański, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1a, 113) Usługi Turystyczno Wczasowe Kamila Zwierzchowska Łódź, ul. Traktorowa 63/28, Ośrodek Wypoczynkowy, 8-69 Gdańsk, ul. Wiosłowa 5, 114) Villa Ada Wynajem Pokoi Gościnnych Michał Nieroda, Gdańsk, ul. Noakowskiego 6, 115) Villa Akme Tadeusz Bierniecki, 8-11 Gdańsk, ul. Drwęcka 1, 116) Villa Alicja, 8-1 Gdańsk, Trakt Św. Wojciecha 346, 117) Villa Anna Niezbecka Bogusława Anna, 8-88 Gdańsk, ul. Rydygiera 1, 118) Villa Ewa Kulczycka Ewa, Gdańsk, ul. Batorego 28B, 119) Villa Lena, Gdańsk, ul. Arkońska 9, 12) Villa Lido, 8-14 Gdańsk, ul. Kartuska 2, 121) Villa Nad Potokiem, Gdańsk, ul. Potokowa 21E, 122) Villa Pascal 8-51 Gdańsk, ul. Łamana 5, 123) Villa Paul - Pokoje Gościnne, Gdańsk, ul. Kielnieńska 166, 124) Villa Sart - Pokoje Gościnne Szumski Artur, Gdańsk, ul. Wąsowicza 2A, 125) Via Steso, Gdańsk, ul. Nad Jarem 53, 126) Villa Stratus, 8-88 Gdańsk, ul. Bpa Andrzeja Wronki 14, 127) Wentur Wynajem Pokoi Gościnnych - Jan Wentk, 8-11 Gdańsk, ul. Drwęcka 7, 128) Willa Albatros Wynajem Pokoi Gościnnych Stanisław Malinowski, Gdańsk, ul. Leszka Białego 12, 129) Willa Antonieff Antoni Fijałkowski, Gdańsk, ul. Piastowska 117, 13) Willa Biała Lilia, 8-75 Gdańsk, ul. Spichrzowa 16, Henryk Gawin, 131) Willa Emilia, 8-17 Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 69, 132) Willa Isabel Ewa Pietrzykowska, 8-11 Gdańsk, ul. Na Zboczu 67a, 133) Willa Jolanta Jolanta Sawicka, 8-11 Gdańsk, ul. Narewska 15, 134) Willa Litarion, 8-75 Gdańsk, ul. Spichrzowa 18, 135) Willa Oliwia Bartłomiej Wysłocki, Gdańsk, ul. Lęborska 1, 136) Willa Zbyszko, Gdańsk, ul. Władysławowska 1, 137) Willa Złota Plaża, Gdańsk, ul. Kapliczna 12, 138) Wrona Aleksandra, Gdańsk, ul. Sokola 32A, 139) Wynajem Pokoi Gościnnych - Restauracja Orzeł Dariusz Stefanowski, 8-39 Gdańsk, ul. Warszawska 88, 14) Wynajem Pokoi Moris, Gdańsk, ul. Bursztynowa 1, 141) Wynajem Pokoi Regina Jarczyńska, Gdańsk, ul. Browarnia 1/1, 142) Zajazd Otelix Iwona Bezdziecka - Kosik, 8-32 Gdańsk, Gościnna 3, 143) Zajazd pod Olivką Jacek Becker, Gdańsk, ul. Kościerska 1A, 144) Zajazd Srebrny Młyn, Gdańsk, ul. Słowackiego 78, 145) ZZPR RP w Kościanie, Oś. Piastowskie 55/8 Ośrodek Wypoczynkowy, 8-68 Gdańsk, ul. Turystyczna 22, 146) ZUS, Gdańsk, ul. Chmielna 27/33, 147) Zakłady Mechaniczne Chemitex sp. z o.o. Sieradz ul. Mickiewicza 4, Ośrodek Wypoczynkowy, 8-69 Gdańsk, ul. Wiosłowa 41/43, 148) Związek Rzemiosła Polskiego Warszawa ul. Miodowa 14, Dom Wypoczynkowy Rzemieślnik, Gdańsk, ul. Piastowska 26, 149) Związek Zawodowy Pracowników Drogownictwa RP Warszawa ul. Golędzinowska 1, Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy Drogowiec, 8-68 Gdańsk, ul. Turystyczna, 15) Żmurko Mieczysław, 8-89 Gdańsk, ul. Cebertowicza 16/ ) Hotel Artus Gdńsk ul. Piwna 36/39 152) Hotel Spójnia Gdańsk ul. Słowackiego UCHWAŁA Nr XIX/315/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 211 r. w sprawie opłaty targowej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 21 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zm. z 22 r.: Dz. U. Nr 23, poz. 22, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 214, poz. 186, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, zm. z 23 r.: Dz. U. Nr 8, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, zm. z 24 r.:, Dz. U. Nr 12, poz. 155, Dz. U. Nr 116, poz. 123, zm. z 25 r.: Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457,

9 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 335 zm. z 26 r.: Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz. 1337, zm. z 27r.: Dz. U. Nr 48 poz. 327, Dz. U. Nr 138, poz. 974, Dz. U. Nr 173, poz. 1218, zm. z 28r.: Dz. U. Nr 18 poz. 1111, Dz. U. Nr 223 poz. 1458, zm. z 29r.: Dz. U. Nr 52 poz. 42, Dz. U. Nr 157 poz. 1241, zm. z 21 r.: Dz. U. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Dz. U. Nr 16 poz. 675, Dz. U. Nr 4, poz. 23, zm. z 211 r.dz. U. Nr 21, poz. 113, Dz. U. Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz. 777), art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a), pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) (tekst jedn. z 21 r. Dz. U. Nr 95 poz. 613, zm. Dz. U. Nr 96, poz. 62, Dz. U. Nr 225, poz. 1461, Dz. U. Nr 226, poz. 1475, zm. z 29 r. Dz. U. Nr 215, poz. 1674, zm. z 211 r. Dz. U. Nr 12, poz. 584, Dz. U. Nr 112, poz. 654,Nr 171 poz. 116), art. 47 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 25 r. Nr 8, poz. 6, zm. z 25r.: Dz. U. Nr 85, poz. 727, Dz. U. Nr 86 poz. 732, Dz. U Nr 143, poz. 1199; zm z 26 r.: Dz. U. Nr 66, poz. 47, Dz. U. Nr 14, poz. 78, Dz. U. Nr 217, poz. 159, Dz. U. Nr 225, poz. 1635, zm z 27 r.: Dz. U. Nr 15, poz. 721, Dz. U. Nr 12, poz. 818, Dz. U. Nr 112, poz. 769, Dz. U. Nr 195 poz. 1414, Dz. U. Nr 225 poz. 1671, zm. z 28 r.: Dz. U. Nr 118, poz. 745, Dz. U. Nr 141 poz. 888, Dz. U. Nr 18 poz. 119, Dz. U. Nr 29 poz. 1316, Dz. U. Nr 29 poz. 1318, Dz. U. Nr 29 poz. 132, zm. z 29 r.: Dz. U. Nr 18 poz. 97, Dz. U. Nr 44 poz. 362, Dz. U. Nr 57 poz. 466, Dz. U. Nr 166 poz. 1317, Dz. U. Nr 168 poz. 1323, Dz. U. Nr 213 poz. 1652, Dz. U. Nr 216 poz. 1676, Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Dz. U. Nr 131, poz. 175, zm. z 21 r.: Dz. U. Nr 4 poz. 23, Dz. U. Nr 57 poz. 355, Dz. U. Nr 127 poz. 858, Dz. U.Nr 142, poz. 961, Dz. U. Nr 197, poz. 136, Dz. U. Nr 182, poz. 1228, Dz. U. Nr 167, poz. 1131, zm. z 211 r. Dz. U. Nr 34, poz. 173, Dz. U. Nr 16, poz. 622, Nr 134 poz. 781, Nr 197 poz. 136, Nr 171 poz. 116) uchwala się, co następuje: 1 Niniejsza uchwała: 1) określa wysokość stawek opłaty targowej, 2) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej, 3) określa zwolnienie z opłaty targowej, 4) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, terminy płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso Z zastrzeżeniem ust. 2, ust. 3, ust. 4 określa się dzienną stawkę opłaty targowej od dokonywanej sprzedaży obowiązującą na terenie miasta Gdańska w wysokości 2,7 zł za 1 m 2 zajętej powierzchni. Opłata za 1 m 2 oznacza opłatę za każdy rozpoczęty m 2 powierzchni. 2. Dzienna stawka opłaty targowej od sprzedaży wynosi: 1) 4,7 zł za 1m 2 zajętej powierzchni - na terenie przewidzianym na prowadzenie Jarmarku Św. Dominika, określonym Uchwałą Rady Miasta Gdańska z dnia 13 stycznia 211 roku Nr VI/46/11 w sprawie organizowania Jarmarku Św. Dominika i Jarmarku Bożonarodzeniowego o charakterze kulturalno - handlowym na terenie miasta Gdańska 2) 6,2 zł za 1m 2 zajętej powierzchni na terenie: a) przewidzianym na prowadzenie Jarmarku Bożonarodzeniowego, określonym Uchwałą Rady Miasta Gdańska z dnia 13 stycznia 211 roku Nr VI/46/11 w sprawie organizowania Jarmarku Św. Dominika i Jarmarku Bożonarodzeniowego o charakterze kulturalno - handlowym na terenie miasta Gdańska, b) przewidzianym na prowadzenie zorganizowanych, za zgodą właściwego organu gminy, kiermaszów i imprez handlowych, c) placów handlowych w sąsiedztwie cmentarzy gdańskich w okresie Wszystkich Świętych, wyznaczonych Uchwałą Rady Miasta Gdańska z dnia 11 lipca 22 roku nr LI/1566/22 w sprawie wyznaczenia placów handlowych w sąsiedztwie cmentarzy gdańskich w okresie Wszystkich Świętych. 3) 7, zł za 1 m 2 zajętej powierzchni - w miejscach wymienionych poniżej, na których prowadzona jest sprzedaż: a) na obszarze wyznaczonym Zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994 r. w sprawie uznania za pomnik historii. Granica obejmuje: Główne Miasto, Stare Miasto, Ołowiankę, Spichlerze, Długie Ogrody, Dolne Miasto, Stare Przedmieście, Biskupią Górkę, Nowe Ogrody i Grodzisko, przebiegając ulicami: Wałową, Długą Groblą, Redutą Żbik do Opływu Motławy z włączeniem Opływu Motławy, ulicami: Na Szańcach, Modrą, ponownie na Szańcach, wzdłuż północnego ogrodzenia siedliska między ulicami: Pustą, Wspólną i Na Szańcach; dalej ulicami: Pustą, Krótką, Olszyńską, Mostową, południowym brzegiem Opływu Motławy z włączeniem Opływu, przecina ul. Św. Wojciecha, tory kolejowe i biegnie ulicami: Stoczniowców, Al. Armii Krajowej, Pohulanka, Powstańców Warszawskich, Gen. Dąbrowskiego, 3 Maja, przecina tory kolejowe z włączeniem peronów Gdańsk Główny i Gdańsk SKM, do ul. Wałowej. b) w rejonie targowisk miejskich: Gdańsk - Przymorze: odcinek ul. Chłopskej - od ul. Krzywoustego do ul. Czerwony Dwór, odcinek ul. Krzywoustego - od ul. Poznańskiej do ul. Chłopskiej z tunelem włącznie, odcinek ul. Czerwony Dwór - od ul. Chłopskiej do ul. Poznańskiej, Gdańsk - Wrzeszcz: odcinek ul. Wyspiańskiego - od ul. Białej do ul. Danusi, odcinek ul. Białej - od ul. Wyspiańskiego do ul. Waryńskiego wraz z tunelem, Gdańsk - Śródmieście: odcinek ul. Zawodników - od wejścia na targowisko do tunelu przy Bramie Nizinnej włącznie, odcinek ul. Zawodników - od wejścia na targowisko do wejścia na stadion żużlowy, Gdańsk - Oliwa: ul. Schopenhauera, odcinek ul. Obrońców Westerplatte - od ul. Wita Stwosza do ul. Polanki. c) w rejonie cmentarzy Gdańskich: Cmentarz Łostowicki: odcinek ul. Łostowickiej - od ul. Pana Tadeusza do Al. Armii Krajowej, odcinek Al. Armii Krajowej - od ul. Łostowickiej do ul. Cedrowej, odcinek ul. Cedrowej - od ul. Warszawskiej do ul. Magnoliowej, - Cmentarz Centralny-Srebrzysko: odcinek ul. Srebrniki - od numeru 9 do ul. Słowackiego, ul. Róży Ostrowskiej, Cmentarz przy ul. Opackiej w Oliwie: odcinek ul. Opackiej - od numeru 12 do ul. Czyżewskiego, odcinek ul. Czyżewskiego - od numeru 38 do ul. Opackiej, Cmentarz przy ul. Opackiej w Oliwie: odcinek ul.

10 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 335 Opackiej - od numeru 12 do ul. Czyżewskiego, odcinek ul. Czyżewskiego - od numeru 38 do ul. Opackiej, Cmentarz Garnizonowy: odcinek ul. Dąbrowskiego - od skrzyżowania z ul. 3-go Maja do ul. Łukasza Dziekuć-Maleja, odcinek ul. Giełguda - od skrzyżowania z ul. 3-go Maja do Cmentarza Żołnierzy Radzieckich, Cmentarz Salwator Nowy ul. Cmentarna, odcinek ul. Stoczniowców od numeru 8 do skrzyżowania z ul. Zaroślak, Cmentarz Św. Ignacego: odcinek ul. Brzegi - od numeru 41 do numeru 53, Cmentarz Św. Jadwigi: odcinek ul. Ks. Góreckiego - od numeru 1 do ul. Wyzwolenia, d) w rejonie Pasa Nadmorskiego: ciąg pieszy wzdłuż plaży od Parku Brzeźnieńskiego przy ul. Zdrojowej do granicy miasta w Jelitkowie, promenada doprowadzająca do molo na Zaspie, odcinek Al. Gen. Hallera od pętli tramwajowej do plaży, skwer pomiędzy pętlą tramwajową przy ul. Nowotnej a ul. Wydmy na Stogach 3. Na terenie targowisk wyznaczonych uchwałą Rady Miasta Gdańska z dnia 21 czerwca 21r. Nr XXXVI/1161/21 zmienionej uchwałą Nr IV/66/22 z dnia 3 grudnia 22 r. w sprawie wyznaczenia targowisk do prowadzenia działalności handlowej, usługowej i gastronomicznej na terenie miasta Gdańska oraz zatwierdzenia Regulaminu targowisk miejskich, stawka dzienna wynosi: 1) od sprzedaży dokonywanej z pojazdu samochodowego, przyczepy, naczepy, platformy itp. 6,2 zł od każdego środka transportu 2) od sprzedaży dokonywanej z ziemi, ręki, stoiska, straganu, ławy, stołu itp. lub innych formach 2,2 zł od 1 mb zajętej powierzchni 4. Dzienna stawka opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty 728,64 zł. 3 Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż dokonywaną na terenie ulicy Długiej, Długiego Targu i przy Złotej Bramie - jeżeli przedmiotem sprzedaży są wyłącznie własne prace artystyczne, o których mowa w indywidualnym Zezwoleniu na prowadzenie sezonowej działalności wystawienniczo-handlowej wydanym przez Biuro Prezydenta Miasta Gdańska ds. Kultury. 4 Terminem płatności opłaty targowej jest dzień dokonywania sprzedaży Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 2. Na inkasentów opłaty targowej zobowiązanych do jej poboru, wyznacza się osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne - zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 3. Inkasentom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 2% należnie pobranej opłaty. 4. Inkasent wpłaca do budżetu miasta pełną kwotę pobranej opłaty targowej i rozlicza się z pobranych druków, z zastrzeżeniem ust. 5: do dnia 14 każdego miesiąca opłaty pobrane w okresie od 1-go do 1-go każdego miesiąca, do dnia 24 każdego miesiąca opłaty pobrane w okresie od 11-go do 2-go każdego miesiąca, do dnia 4 każdego miesiąca opłaty pobrane w okresie od 21 do końca poprzedniego miesiąca 5. Inkasent pobierający opłatę targową okolicznościowo w okresie jarmarków o charakterze kulturalno-handlowym oraz na wyznaczonych placach, na których organizowany jest handel na czas określony, wpłaca do budżetu miasta pełną kwotę pobranych opłat za każde kolejne 1 dni trwania jarmarku lub handlu, do czwartego dnia następującego po upływie okresu pełnych 1 dni. W przypadku jarmarku lub handlu okolicznościowego trwającego niepełne 1 dni lub gdy do zakończenia jarmarku lub handlu zostało niepełne 1 dni, inkasent dokonuje wpłaty do czwartego dnia od zakończenia jarmarku lub handlu. 6. Inkasent obowiązany jest do wpłacenia całości pobranej kwoty każdorazowo przed pobraniem kolejnej partii druków opłaty targowej. 7. Wynagrodzenie z tytułu wykonywanych czynności inkasent otrzyma na podstawie złożonego do Urzędu Miejskiego w Gdańsku rozliczenia pobranej opłaty oraz wystawionego rachunku lub faktury. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 14 dni od dnia wpływu rachunku lub faktury. 6 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska Traci moc uchwała Nr LII/1468/1 Rady Miasta Gdańska z dnia 3 września 21 roku w sprawie opłaty targowej. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 212 r. Przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/16/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z ), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z ).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne; tekst jedn. Dz. U. z 22 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.). Załącznik do uchwały nr XIX/315/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 211 r. Wykaz inkasentów opłaty targowej 1) Stowarzyszenie Kupców i Producentów Rynek Elbląska w Gdańsku, Gdańsk, ul. Zawodników 1A

11 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 335, ) Zielony Rynek Sp. z o.o. Gdańsk, ul. Czerwony Dwór 3) Stowarzyszenie Kupców Targowiska Gdańsk-Wrzeszcz Gdańsk, ul. Wyspiańskiego 21D 4) Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. Gdańsk, ul. Beniowskiego 5 5) Stowarzyszenie Kupców Polanki, Gdańsk, ul. Polanki 1A 6) Jarosław Malinowski PESEL ) Firma Handlowo - Usługowa Wojciech Sekuła, Gdańsk, ul. Prof. M. Raciborskiego UCHWAŁA Nr XIX/316/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 211 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 21r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 22r.: Dz. U. Nr 23, poz. 22; Dz. U. Nr 62, poz. 558; Dz. U. Nr 113, poz. 984; Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. Nr 214, poz. 186; zm. z 23r.: Dz. U. Nr 8, poz. 717; Dz. U. Nr 162, poz. 1568; zm. z 24r.: Dz. U. Nr 12, poz. 155; Dz. U. Nr 116, poz. 123; zm. z 25r.: Dz. U. Nr 172, poz. 1441; Dz. U. Nr 175, poz. 1457; zm. z 26r.: Dz. U. Nr 17, poz. 128; Dz. U. Nr 181, poz. 1337; zm. z 27r.: Dz. U. Nr 48, poz. 327; Dz. U. Nr 138, poz. 974; Dz. U. Nr 173, poz. 1218; zm. z 28r.: Dz. U. Nr 18, poz. 1111; Dz. U. Nr 223, poz. 1458; zm. z 29r.: Dz. U. Nr 52, poz. 42; Dz. U. Nr 157, poz. 1241; zm. z 21r.: Dz. U. Nr 28, poz. 142; Dz. U. Nr 28, poz. 146; Dz. U. Nr 16, poz. 675; Dz. U. Nr 4, poz. 23; zm. z 211r.: Dz. U. Nr 117, poz. 679; Dz. U. 134, poz. 777; Dz. U. Nr 21, poz. 113), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) (tekst jednolity: Dz. U. z 21r. Nr 95, poz. 613; zm. z 21r.: Dz. U. Nr 96, poz. 62; Dz. U. Nr 225, poz. 1461; Dz. U. Nr 226, poz. 1475; zm. z 211r.: Dz. U. Nr 12, poz. 584; Dz. U. Nr 112, poz. 654; Dz. U. Nr 171, poz. 116), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 26r. Nr 136, poz. 969; zm. z 26r.: Dz. U. Nr 191, poz. 1412; Dz. U. Nr 245, poz. 1775; Dz. U. Nr 249, poz. 1825; zm. z 27r.: Dz. U. Nr 19, poz. 747; zm. z 28r.: Dz. U. Nr 116, poz. 73; Dz. U. Nr 237, poz. 1655; zm. z 29r.: Dz. U. Nr 56, poz. 458; zm. z 21r.: Dz. U. Nr 96, poz. 62; Dz. U. Nr 226, poz. 1475) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 3 października 22r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 22r. Nr 2, poz. 1682; zm. z 22r.: Nr 216, poz. 1826; zm. z 25r.: Dz. U. Nr 143, poz. 1199; Dz. U. Nr 164, poz. 1365; Dz. U. Nr 179, poz. 1484; zm. z 26r.: Dz. U. 245, poz. 1775; Dz. U. Nr 249, poz. 1825; zm. z 28r.: Dz. U. Nr 116, poz. 73, zm. z 29r.: Dz. U. Nr 56, poz. 458, zm. z 21r.: Dz. U. Nr 96, poz. 62, Dz. U. Nr 226, poz. 1475) uchwala się co następuje: 1 W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości: 1) określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały; 3) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o gruntach, budynkach i budowlach podlegających opodatkowaniu (ZN-1) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały; 4) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-2) stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały; 2 W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny: 1) określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1) stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały; 2) określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały; 3) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny - dane o gruntach podlegających opodatkowaniu (ZR-1) stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały; 4) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku rolnym (ZR-2) stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały; 3 W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek leśny: 1) określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1) stanowiący załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały; 2) określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 3) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny - dane o lasach podlegających opodatkowaniu (ZL-1) stanowiący załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały; 4) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (ZL-2) stanowiący załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały; 4 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr IV/19/6 Rady Miasta Gdańska z dnia 4 grudnia 26r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (Dz. Woj. Pomor. z 26 r. Nr 129, poz. 267). 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

12 Województwa Pomorskiego Nr Poz Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 212 roku. Przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/16/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z ), 2) dyrektywy 1999/62/ WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z ). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne. IN-1 Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/316/11 Rady Miasta Gdaska z dnia 27 padziernika 211r. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOCI Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 21r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) Składajcy: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych bdcych włacicielami nieruchomoci lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomoci lub obiektów budowlanych, uytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomoci lub ich czci albo obiektów budowlanych lub ich czci, stanowicych własno Skarbu Pastwa lub jednostki samorzdu terytorialnego. Termin składania: 14 dni od daty zaistnienia okolicznoci majcych wpływ na powstanie (wyganicie) obowizku podatkowego lub wysoko opodatkowania. Organ podatkowy: Prezydent Miasta Gdaska A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI Urzd Miejski w Gdasku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 8-83 Gdask B. OBOWIZEK ZŁOENIA INFORMACJI (zaznaczy właciwy kwadrat) 1. Informacja składana po raz pierwszy, data nabycia - - akt notarialny Rep. A nr Korekta informacji, data zmiany - - np. właciciela, przedmiotów opodatkowania, adresu zamieszkania Podatnik ma obowizek złoy wraz z korekt informacji pisemne uzasadnienie przyczyn korekty art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa Uzasadnienie korekty: C. PODMIOT ZOBOWIZANY DO ZŁOENIA INFORMACJI (zaznaczy właciwy kwadrat) właciciel współwłaciciel posiadacz samoistny współposiadacz samoistny posiadacz zaleny (np. dzierawca, najemca) współposiadacz zaleny uytkownik wieczysty gruntów współuytkownik wieczysty gruntów D. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA/PODATNIKÓW I ADRES ZAMIESZKANIA ** DOTYCZY PODATNIKA BEDCEGO PRZEDSIBIORC 1. Nazwisko Pierwsze imi Drugie imi Identyfikator podatkowy * REGON** PKD ** PESEL NIP Ulica Nr domu Nr lokalu Województwo Miejscowo Kod pocztowy Poczta Tel./fax/ 2. Nazwisko Pierwsze imi Drugie imi Identyfikator podatkowy * REGON** PKD ** PESEL NIP Ulica Nr domu Nr lokalu Województwo Miejscowo Kod pocztowy Poczta Tel./fax/ E. DANE O NIERUCHOMOCI w przypadku posiadania wicej ni jednej nieruchomoci wypełni załcznik ZN-1 Ulica Nr domu Nr lokalu Nr KW Obrb Nr działki F. DANE DOTYCZCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJCYCH ZWOLNIENIU w przypadku składania załcznika/-ów ZN-1 wypełni na ich podstawie F.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW Podstawa opodatkowania IN-1 1/2

13 Województwa Pomorskiego Nr Poz Zwizanych z prowadzeniem działalnoci gospodarczej, bez wzgldu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 2. Pod jeziorami, zajtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3. Pozostałych, w tym zajtych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalnoci poytku publicznego przez organizacje poytku publicznego F.2 POWIERZCHNIA UYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZCI Do powierzchni uytkowej budynku lub jego czci naley zaliczy powierzchni mierzon po wewntrznej długoci cian na wszystkich kondygnacjach z wyjtkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dwigowych. Za kondygnacj uwaa si równie garae podziemne, piwnice, sutereny i poddasza uytkowe. Powierzchni pomieszcze lub ich czci oraz cze kondygnacji o wysokoci w wietle od 1,4 do 2,2 m zalicza si do powierzchni uytkowej budynku w 5%, a jeeli wysoko jest mniejsza ni 1,4 m, powierzchni t pomija si. 1. Mieszkalnych lub ich czci 2. Zwizanych z prowadzeniem działalnoci gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich czci zajtych na prowadzenie działalnoci gospodarczej 2a. Zajtych na prowadzenie orodków wczasowych sezonowo przez okres trwajcy mniej ni 6 miesicy 3. Zajtych na prowadzenie działalnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 4. Zwizanych z udzielaniem wiadcze zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalnoci leczniczej, zajtych przez podmioty udzielajce tych wiadcze 5. Pozostałych, w tym zajtych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalnoci poytku publicznego przez organizacje poytku publicznego F.3. WARTO BUDOWLI LUB ICH CZCI ZWIZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ, m 2, ha, m 2 Podstawa opodatkowania, m 2, m 2, m 2, m 2, m 2, m 2 Podstawa opodatkowania z dokładnoci do 1 zł *** G. RAZEM ZWOLNIENIA Poz. 11, 111, 112 z załcznika ZN-2 Grunty (powierzchnia w m 2 ) Budynki lub ich czci (powierzchnia uytkowa w m 2 ) Budowle (warto w zł) H. INFORMACJA O ZAŁCZNIKACH (do niniejszej informacji dołczono) Liczba załczników ZN-1 Liczba załczników ZN-2 I. OWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / PODATNIKÓW / PEŁNOMOCNIKA **** (niepotrzebne skreli) Owiadczam, e s mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialnoci za podanie danych niezgodnych z rzeczywistoci. Data wypełnienia informacji (dzie - miesic - rok) Czytelny podpis Podatnika / Podatników Imi i nazwisko Pełnomocnika Podpis Pełnomocnika J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO Data i podpis przyjmujcego formularz Uwagi Objanienia: * Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 13 padziernika 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t. j. Dz. U. z 24 r. Nr 269, poz ze zm.) identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL - w przypadku podatników bdcych osobami fizycznymi objtymi rejestrem PESEL, nieprowadzcych działalnoci gospodarczej lub niebdcych zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, a numer NIP w przypadku pozostałych podmiotów podlegajcych obowizkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2 teje ustawy. *** Zgodnie z art ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 25 r. Nr 8, poz. 6 ze zm.), podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłok, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujce płatnikom zaokrgla si do pełnych złotych, w ten sposób, e kocówki kwot wynoszce mniej ni 5 groszy pomija si, a kocówki kwot wynoszce 5 i wicej groszy podwysza si do pełnych złotych. **** Dołczy pełnomocnictwo opłacone zgodnie z ustaw o Opłacie Skarbowej. IN-1 2/2

14 Województwa Pomorskiego Nr Poz POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIA NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RCZNIE, DUYMI DRUKOWANYMI LITERAMI 1. Identyfikator podatkowy * NIP/PESEL (niepotrzebne skreli) 2. Nr dokumentu Załcznik nr 2 do uchwały Nr XIX/316/11 Rady Miasta Gdaska z dnia 27 padziernika 211r. DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI Rok Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 21 r., Nr 95, poz. 613 ze zm.) Składajcy: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemajcych osobowoci prawnej bdcych włacicielami nieruchomoci lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomoci lub obiektów budowlanych, uytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomoci lub ich czci albo obiektów budowlanych lub ich czci, stanowicych własno Skarbu Pastwa lub jednostki samorzdu terytorialnego oraz dla osób fizycznych bdcych współwłacicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bd z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadajcymi osobowoci prawnej lub ze spółkami nieposiadajcymi osobowoci prawnej, z wyjtkiem osób fizycznych tworzcych wspólnot mieszkaniow. Termin składania: Do 31 stycznia kadego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okolicznoci majcych wpływ na powstanie (wyganicie) obowizku podatkowego, lub wysokoci opodatkowania. Organ podatkowy: Prezydent Miasta Gdaska A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 3. Adres siedziby organu podatkowego Urzd Miejski w Gdasku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 8-83 Gdask B. OBOWIZEK ZŁOENIA DEKLARACJI 4. Okolicznoci powodujce obowizek złoenia deklaracji (zaznaczy właciwy kwadrat): 1. deklaracja roczna od miesica korekta deklaracji rocznej od miesica.. Podatnik ma obowizek złoy wraz z korekt deklaracji pisemne uzasadnienie przyczyn korekty - art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa. C. PODMIOT ZOBOWIZANY DO ZŁOENIA DEKLARACJI 5. Rodzaj podmiotu (zaznaczy właciwy kwadrat): D. DANE PODATNIKA ** - dotyczy podatnika niebdcego osob fizyczn *** - dotyczy podatnika bdcego osob fizyczn D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 6. Rodzaj podatnika (zaznaczy właciwy kwadrat): 1. osoba fizyczna 2. osoba prawna 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadajca osobowoci prawnej 7. Nazwa pełna ** / Nazwisko *** 8. Nazwa skrócona ** / Imiona *** 9. Numer KRS ** 1. Identyfikator REGON 11. Klasa PKD Pola 12, 13, 14 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany. 12. Data urodzenia (dzie - miesic - rok) 13. Imi ojca 14. Imi matki D.2. ADRES SIEDZIBY ** / ADRES ZAMIESZKANIA *** 15. Kraj 16. Województwo 17. Powiat 18. Gmina 19. Ulica 2. Nr domu 21. Nr lokalu 22. Miejscowo 23. Kod pocztowy 24. Poczta E. DANE DOTYCZCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJCYCH ZWOLNIENIU WYPEŁNI NA PODSTAWIE ZAŁCZNIKA / -ÓW ZN-1 E.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW Podstawa opodatkowania Stawka podatku Kwota podatku zł, gr 1. Zwizanych z prowadzeniem działalnoci gospodarczej, bez wzgldu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 2. Pod jeziorami, zajtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych , m , ha zł gr 3. Pozostałych, w tym zajtych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalnoci poytku publicznego przez organizacje poytku publicznego 31., m DN-1 1/3

15 Województwa Pomorskiego Nr Poz POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIA NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RCZNIE, DUYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. E.2. POWIERZCHNIA UYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZCI Podstawa opodatkowania Stawka podatku Kwota podatku zł, gr 1. Mieszkalnych lub ich czci 34., m Zwizanych z prowadzeniem działalnoci gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich czci zajtych na prowadzenie działalnoci gospodarczej 2a. Zajtych na prowadzenie orodków wczasowych sezonowo mniej ni 6 miesicy 3. Zajtych na prowadzenie działalnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 4. Zwizanych z udzielaniem wiadcze zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalnoci leczniczej, zajtych przez podmioty udzielajce tych wiadcze 5. Pozostałych, w tym zajtych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalnoci poytku publicznego przez organizacje poytku publicznego , m 2, m , m , m , m 2 E.3. WARTO BUDOWLI LUB ICH CZCI ZWIZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ Podstawa opodatkowania po zaokrgleniu do 1 zł **** 52. zł Stawka podatku Kwota podatku zł, gr F. ŁCZNA KWOTA PODATKU 1. Kwota podatku (po zaokrgleniu do 1 zł ****) Suma kwot z czci E.1, E.2 i E zł 2. Kwota miesicznych rat (po zaokrgleniu do 1 zł ****). Ostatnia rata jest rat wyrównujc. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. G. RAZEM ZWOLNIENIA Poz. 113 z załcznika ZN-2 56., zł H. INFORMACJA O ZAŁCZNIKACH (do niniejszej deklaracji dołczono) I. OWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / PEŁNOMOCNIKA ***** Owiadczam, e s mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialnoci za podanie danych niezgodnych z rzeczywistoci. 59. Imi I nazwisko osoby wypełniajcej deklaracj 6.Telefon kontaktowy 61. Data wypełnienia deklaracji (dzie - miesic - rok) 62. Imi I nazwisko Podatnika / osoby reprezentujcej Podatnika / Pełnomocnika 63. Podpis (piecztka) Podatnika / osoby reprezentujcej Podatnika / Pełnomocnika J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 64. Uwagi organu podatkowego 65. Data (dzie - miesic - rok) 66. Podpis przyjmujcego formularz W przypadku nie wpłacenia w okrelonych ustawowo terminach kwoty nalenego podatku lub wpłacenia jej w niepełnej wysokoci, niniejsza deklaracja stanowi podstaw do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postpowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 25 r. Nr 299, poz ze zm.). * Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 13 padziernika 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t. j. Dz. U. z 24 r. Nr 269, poz ze zm.) identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL - w przypadku podatników bdcych osobami fizycznymi objtymi rejestrem PESEL, nieprowadzcych działalnoci gospodarczej lub niebdcych zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, a numer NIP w przypadku pozostałych podmiotów podlegajcych obowizkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2 teje ustawy. DN-1 2/3

16 Województwa Pomorskiego Nr Poz POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIA NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RCZNIE, DUYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. **** Zgodnie z art ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 25 r. Nr 8, poz. 6 ze zm.), podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłok, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujce płatnikom zaokrgla si do pełnych złotych, w ten sposób, e kocówki kwot wynoszce mniej ni 5 groszy pomija si, a kocówki kwot wynoszce 5 i wicej groszy podwysza si do pełnych złotych. ***** Dołczy pełnomocnictwo opłacone zgodnie z przepisami o Opłacie Skarbowej Objanienia do deklaracji DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomoci Powierzchnia uytkowa: Do powierzchni uytkowej budynku lub jego czci naley zaliczy powierzchni mierzon po wewntrznej długoci cian na wszystkich kondygnacjach z wyjtkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dwigowych. Za kondygnacj uwaa si równie garae podziemne, piwnice, sutereny i poddasza uytkowe. Powierzchni pomieszcze lub ich czci oraz cze kondygnacji o wysokoci w wietle od 1,4 do 2,2 m zalicza si do powierzchni uytkowej budynku w 5%, a jeeli wysoko jest mniejsza ni 1,4 m, powierzchni t pomija si. DN-1 3/3

17 Województwa Pomorskiego Nr Poz Załcznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/316/11 Rady Miasta Gdaska z dnia 27 padziernika 211r. POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIA NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RCZNIE, DUYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI 1. Identyfikator podatkowy * NIP/PESEL (niepotrzebne skreli) 2. Nr dokumentu ZN-1 DANE O GRUNTACH, BUDYNKACH I BUDOWLACH PODLEGAJCYCH OPODATKOWANIU A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA 3. Niniejszy formularz stanowi załcznik do (zaznaczy właciwy kwadrat): 1. deklaracji DN-1 2. informacji IN-1 B. DANE PODATNIKA ** - dotyczy podatnika niebdcego osob fizyczn *** - dotyczy podatnika bdcego osob fizyczn B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 4. Rodzaj podatnika (zaznaczy właciwy kwadrat): 1. osoba fizyczna 2. osoba prawna 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadajca osobowoci prawnej 5. Nazwa pełna ** / Nazwisko *** 6. Nazwa skrócona ** / Pierwsze imi, drugie imi *** 7. Numer KRS ** 8. Identyfikator REGON 9. Klasa PKD Pola 1, 11, 12 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany. 1. Data urodzenia (dzie - miesic - rok) 11. Imi ojca 12. Imi matki B.2. ADRES SIEDZIBY ** / ADRES ZAMIESZKANIA *** 13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lokalu 2. Miejscowo 21. Kod pocztowy 22. Poczta C. DANE O GRUNTACH, BUDYNKACH I BUDOWLACH PODLEGAJCYCH OPODATKOWANIU C.1.1 GRUNTY Lp. Połoenie nieruchomoci Nr obrbu Nr działki Nr KW Tytuł prawny Powierzchnia gruntów w m 2 C.1.2. BUDYNKI RAZEM ZN-1 1/2

18 Województwa Pomorskiego Nr Poz POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIA NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RCZNIE, DUYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI Lp. Połoenie nieruchomoci Nr obrbu Nr działki Nr KW Tytuł prawny Powierzchnia uytkowa budynków w m 2 RAZEM C.1.3. BUDOWLE Lp. Połoenie budowli Numer ewidencyjny budowli Nazwa budowli Tytuł prawny Warto budowli zł, gr RAZEM (z dokładnoci do 1 zł) **** D. OWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / PEŁNOMOCNIKA ***** Owiadczam, e s mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialnoci za podanie danych niezgodnych z rzeczywistoci. 23. Imi i nazwisko osoby wypełniajcej załcznik 24.Telefon kontaktowy 25. Data wypełnienia załcznika (dzie - miesic - rok) 26. Imi i nazwisko Podatnika / osoby reprezentujcej Podatnika / Pełnomocnika 27. Podpis (piecztka) Podatnika / osoby reprezentujcej Podatnika / Pełnomocnika * Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 13 padziernika 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t. j. Dz. U. z 24 r. Nr 269, poz ze zm.) identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL - w przypadku podatników bdcych osobami fizycznymi objtymi rejestrem PESEL, nieprowadzcych działalnoci gospodarczej lub niebdcych zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, a numer NIP w przypadku pozostałych podmiotów podlegajcych obowizkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2 teje ustawy. **** Zgodnie z art ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 25 r. Nr 8, poz. 6 ze zm.), podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłok, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujce płatnikom zaokrgla si do pełnych złotych, w ten sposób, e kocówki kwot wynoszce mniej ni 5 groszy pomija si, a kocówki kwot wynoszce 5 i wicej groszy podwysza si do pełnych złotych. ***** Dołczy pełnomocnictwo opłacone zgodnie z przepisami o Opłacie Skarbowej ZN-1 2/2

19 Województwa Pomorskiego Nr Poz Załcznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/316/11 Rady Miasta Gdaska z dnia 27 padziernika 211r. POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIA NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RCZNIE, DUYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI 1. Identyfikator podatkowy * NIP/PESEL (niepotrzebne skreli) 2. Nr dokumentu ZN-2 DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOCI A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA 3. Niniejszy formularz stanowi załcznik do (zaznaczy właciwy kwadrat): 1. deklaracji DN-1 2. informacji IN-1 B. DANE PODATNIKA ** - dotyczy podatnika niebdcego osob fizyczn *** - dotyczy podatnika bdcego osob fizyczn B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 4. Rodzaj podatnika (zaznaczy właciwy kwadrat): 1. osoba fizyczna 2. osoba prawna 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadajca osobowoci prawnej 5. Nazwa pełna ** / Nazwisko *** 6. Nazwa skrócona ** / Pierwsze imi, drugie imi *** 7. Numer KRS ** 8. Identyfikator REGON 9. Klasa PKD Pola 1, 11, 12 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany. 1. Data urodzenia (dzie - miesic - rok) 11. Imi ojca 12. Imi matki B.2. ADRES SIEDZIBY ** / ADRES ZAMIESZKANIA *** 13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lokalu 2. Miejscowo 21. Kod pocztowy 22. Poczta C. DANE DOTYCZCE ZWOLNIE PODATKOWYCH WYNIKAJCYCH Z USTAW LUB UCHWAŁ RADY MIASTA GDASKA C.1. DANE O GRUNTACH, BUDYNKACH I BUDOWLACH PODLEGAJCYCH ZWOLNIENIU C.1.1. GRUNTY Lp. Połoenie nieruchomoci Nr obrbu Nr działki Nr KW Tytuł prawny Powierzchnia gruntów w m 2 ZN-2 1/4

20 Województwa Pomorskiego Nr Poz POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIA NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RCZNIE, DUYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI C.1.2. BUDYNKI Lp. Połoenie nieruchomoci Nr obrbu Nr działki Nr KW Tytuł prawny Powierzchnia uytkowa budynków w m 2 C.1.3. BUDOWLE Lp. Połoenie budowli Numer ewidencyjny budowli Nazwa budowli Tytuł prawny Warto budowli w zł C.2. TYTUŁ PRAWNY ZWOLNIENIA I KWOTA ZWOLNIENIA C.2.1. ZWOLNIENIA Z PODATKU OD NIERUCHOMOCI WYNIKAJCE Z USTAW Tytuł prawny zwolnienia Art. 7 ust. 1 pkt 1 budowle wchodzce w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym oraz zajte pod nie grunty, jeeli: a) zarzdca infrastruktury jest obowizany do jej udostpniania licencjonowanym przewonikom, lub b) s przeznaczone wyłcznie do przewozu osób, wykonywanego przez przewonika kolejowego, który równoczenie zarzdza t infrastruktur bez udostpniania jej innym przewonikom, lub c) tworz linie kolejowe o szerokoci torów wikszej ni mm Grunty (powierzchnia w m 2 ) Podstawa opodatkowania Budynki lub ich czci (powierzchnia uytkowa w m 2 ) Budowle (warto w zł) Kwota zwolnienia (wypełni tylko w przypadku składania jako załcznik do deklaracji DN-1) Art. 7 ust. 1 pkt 1a grunty, budynki i budowle pozostałe po likwidacji linii kolejowych lub ich odcinków do czasu przeniesienia ich własnoci lub prawa uytkowania wieczystego nie dłuej jednak ni przez 3 lata od pierwszego dnia miesica nastpujcego po miesicu, w którym stała si ostateczna decyzja lub weszło w ycie rozporzdzenie, wyraajce zgod na likwidacj linii lub ich odcinków, wydane w trybie przewidzianym w przepisach o transporcie kolejowym z wyjtkiem zajtych na działalno inn ni działalno, o której mowa w przepisach o transporcie kolejowym. Art. 7 ust. 1 pkt 2 budowle infrastruktury portowej, budowle infrastruktury zapewniajcej dostp do portów i przystani morskich oraz zajte pod nie grunty Art. 7 ust. 1 pkt 2a - grunty, które znajduj si w posiadaniu podmiotu zarzdzajcego portem lub przystani morsk, pozyskane na potrzeby rozwoju portu lub przystani morskiej, zajte na działalno okrelon w statucie tego podmiotu, połoone w granicach portów i przystani morskich od pierwszego dnia miesica nastpujcego po miesicu, w którym podmiot ten wszedł w ich posiadanie nie dłuej ni przez okres 5 lat, z wyjtkiem gruntów zajtych przez podmiot inny ni podmiot zarzdzajcy portem lub przystani morsk ZN-2 2/4

UCHWAŁA NR LII/1470/10 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 września 2010 r.

UCHWAŁA NR LII/1470/10 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 września 2010 r. UCHWAŁA NR LII/1470/10 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdańska.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 16 września 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR W.0050.155.2014 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 15 października 2014 r. w sprawie konsultacji projektów uchwał podatkowych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.155.2014 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 15 października 2014 r. w sprawie konsultacji projektów uchwał podatkowych ZARZĄDZENIE NR W.0050.155.2014 WÓJTA GMINY GASZOWICE z dnia 15 października 2014 r. w sprawie konsultacji projektów uchwał podatkowych Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVIII/1393/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LVIII/1393/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR LVIII/1393/14 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdańska Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

PODATKI I INNE OPŁATY W GMINIE w 2013 r.

PODATKI I INNE OPŁATY W GMINIE w 2013 r. PODATKI I INNE OPŁATY W GMINIE w 2013 r. Uchwały określające wysokość stawek podatkowych i opłat lokalnych zamieszczone są na stronie internetowej, pod adresem www.bip.gminaterespol.pl w zakładce Uchwały

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2012 r. Projekt z dnia 11 października 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 14 grudnia 2011 r. U C H W A Ł Y R A D G M I N :

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 14 grudnia 2011 r. U C H W A Ł Y R A D G M I N : DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 14 grudnia 2011 r. Nr 142 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y R A D G M I N : 1765 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle nr XV/192/11 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Gdańska

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Gdańska Projekt z dnia 10 października 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/161/11 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 17 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XIII/161/11 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 17 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR XIII/161/11 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Kołobrzeg Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/60/15 RADY GMINY PIĄTEK. z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2016.

UCHWAŁA NR XI/60/15 RADY GMINY PIĄTEK. z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2016. UCHWAŁA NR XI/60/15 RADY GMINY PIĄTEK w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Wysokość rocznych stawek Zwalnia się z podatku: Termin płatności

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Wysokość rocznych stawek Zwalnia się z podatku: Termin płatności WYKAZ STAWEK, ZWOLNIEŃ ORAZ TERMINÓW PŁATNOŚCI PODATKI LOKALNE NA 2015 ROK PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Wysokość rocznych stawek Zwalnia się z podatku: Termin płatności 1) od gruntów: 1) grunty i budynki lub

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL..2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 20 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XL..2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 20 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XL..2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/180/2014 RADY GMINY OPORÓW. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA NR XLII/180/2014 RADY GMINY OPORÓW. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. UCHWAŁA NR XLII/180/2014 RADY GMINY OPORÓW w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/222/2014 RADY GMINY PERZÓW. z dnia 24 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/222/2014 RADY GMINY PERZÓW. z dnia 24 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/222/2014 RADY GMINY PERZÓW w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/263/14 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XLIII/263/14 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XLIII/263/14 RADY GMINY W BAĆKOWICACH w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ustala się cztery okręgi podatkowe, do których zalicza się gminy oraz miasta w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych.

Ustala się cztery okręgi podatkowe, do których zalicza się gminy oraz miasta w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych. Podatek rolny W 2015 r. podatek rolny wynosi: - 153,4250 zł (od 1 ha przeliczeniowego gruntów), - 306,85 zł (od 1 ha gruntów fizycznych). Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi: 1) dla gruntów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 13 września 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/11/14 RADY GMINY KOWIESY. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR II/11/14 RADY GMINY KOWIESY. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR II/11/14 RADY GMINY KOWIESY w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Rzeszów, dnia 27 listopada 2007 r. Nr 99

DZIENNIK URZĘDOWY. Rzeszów, dnia 27 listopada 2007 r. Nr 99 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 27 listopada 2007 r. Nr 99 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2179 w Iwoniczu Zdroju Nr X/83/07 z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 3546 UCHWAŁA NR II/10/14 RADA GMINY KRZESZÓW. z dnia 12 grudnia 2014 r.

Rzeszów, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 3546 UCHWAŁA NR II/10/14 RADA GMINY KRZESZÓW. z dnia 12 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 3546 UCHWAŁA NR II/10/14 RADA GMINY KRZESZÓW z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 19 grudnia 2011 r. Nr 170

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 19 grudnia 2011 r. Nr 170 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk dnia 19 grudnia 2011 r. Nr 170 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RAD MIAST 3823 nr XIV/150/11 z dnia 28 listopada 2011 r. Rady Miejskiej w Chojnicach zmieniająca uchwałę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/226/14 RADY GMINY KAMIENNIK

UCHWAŁA NR XLII/226/14 RADY GMINY KAMIENNIK UCHWAŁA NR XLII/226/14 RADY GMINY KAMIENNIK w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1177/XLV/2014 Rady Miasta Lublin. z dnia 16 października 2014 r.

Uchwała Nr 1177/XLV/2014 Rady Miasta Lublin. z dnia 16 października 2014 r. Uchwała Nr 1177/XLV/2014 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 października 2014 r. Poz. 5449 UCHWAŁA NR LXXIV/1180/VI/2014 RADY MIASTA POZNANIA. z dnia 14 października 2014 r.

Poznań, dnia 27 października 2014 r. Poz. 5449 UCHWAŁA NR LXXIV/1180/VI/2014 RADY MIASTA POZNANIA. z dnia 14 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 27 października 2014 r. Poz. 5449 UCHWAŁA NR LXXIV/1180/VI/2014 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 14 października 2014 r. w sprawie określenia wzorów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/233/2014 RADY GMINY BOROWIE. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/233/2014 RADY GMINY BOROWIE. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/233/2014 RADY GMINY BOROWIE w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/273/2014 RADY GMINY OBROWO. z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych

UCHWAŁA NR XLIV/273/2014 RADY GMINY OBROWO. z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych UCHWAŁA NR XLIV/273/2014 RADY GMINY OBROWO w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY CHORKÓWKA. z dnia... w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR RADY GMINY CHORKÓWKA. z dnia... w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR RADY GMINY CHORKÓWKA PROJEKT z dnia... w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/151/2013 RADY GMINY BEŁŻEC. z dnia 19 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX/151/2013 RADY GMINY BEŁŻEC. z dnia 19 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXX/151/2013 RADY GMINY BEŁŻEC z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 3532 UCHWAŁA NR LI/518/14 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 30 października 2014 r.

Lublin, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 3532 UCHWAŁA NR LI/518/14 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 30 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 3532 UCHWAŁA NR LI/518/14 RADY MIASTA PUŁAWY w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 16 grudnia 2005 r. Nr 258. TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 16 grudnia 2005 r. Nr 258. TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 16 grudnia 2005 r. Nr 258 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 4439 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/17/2014 RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/17/2014 RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/17/2014 RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/214/2014 RADY GMINY GRABOWIEC. z dnia 31 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/214/2014 RADY GMINY GRABOWIEC. z dnia 31 października 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVI/214/2014 RADY GMINY GRABOWIEC w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 6412 UCHWAŁA NR XXXVIII/297/2014 RADY MIASTA JORDANOWA. z dnia 30 października 2014 roku

Kraków, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 6412 UCHWAŁA NR XXXVIII/297/2014 RADY MIASTA JORDANOWA. z dnia 30 października 2014 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 6412 UCHWAŁA NR XXXVIII/297/2014 RADY MIASTA JORDANOWA z dnia 30 października 2014 roku w sprawie określenia wysokości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/123/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 4 listopada 2015 roku

UCHWAŁA NR IX/123/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 4 listopada 2015 roku Wnioskodawca Wójt Gminy Projekt UCHWAŁA NR IX/123/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 4 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

STAWKI PODATKÓW PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

STAWKI PODATKÓW PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Podatek od nieruchomości: STAWKI PODATKÓW PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Podatek ustalany jest na podstawie: na lata 2012-2015 - Uchwały Nr XVII/125/11 Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 4521 UCHWAŁA NR XXXII/178/2014 RADY GMINY LEŚNA PODLASKA. z dnia 29 października 2014 r.

Lublin, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 4521 UCHWAŁA NR XXXII/178/2014 RADY GMINY LEŚNA PODLASKA. z dnia 29 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 4521 UCHWAŁA NR XXXII/178/2014 RADY GMINY LEŚNA PODLASKA w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL.268.2014 RADY GMINY RĘCZNO. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XL.268.2014 RADY GMINY RĘCZNO. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XL.268.2014 RADY GMINY RĘCZNO w sprawie wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIX /542 /2010

Uchwała Nr XLIX /542 /2010 Uchwała Nr XLIX /542 /2010 R a d y M i a s t a G n i e z n a z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie : opłaty targowej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/7/2014 RADY GMINY OPATOWIEC. z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR II/7/2014 RADY GMINY OPATOWIEC. z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR II/7/2014 RADY GMINY OPATOWIEC z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/228/2014 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 5 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR XXIX/228/2014 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 5 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR XXIX/228/2014 RADY GMINY SUCHOŻEBRY w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Suchożebry oraz zwolnień w tym podatku.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/200/13 RADY GMINY WOLANÓW. z dnia 29 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/200/13 RADY GMINY WOLANÓW. z dnia 29 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVI/200/13 RADY GMINY WOLANÓW z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Wolanów. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Podatek od środków transportu

Podatek od środków transportu Podatek od środków transportu Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych, będących właścicielami środków transportowych - art. 8 i 9 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 96/XII/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE. z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR 96/XII/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE. z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR 96/XII/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/403/13 RADY GMINY ANDRESPOL. z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XLIII/403/13 RADY GMINY ANDRESPOL. z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XLIII/403/13 RADY GMINY ANDRESPOL w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/468/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. z dnia 24 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVIII/468/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. z dnia 24 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLVIII/468/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU z dnia 24 października 2014 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy i miasta Nowy Tomyśl na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 grudnia 2014 r. Poz. 10877 UCHWAŁA NR XIV/64/14 RADY GMINY W CHLEWISKACH. z dnia 6 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 1 grudnia 2014 r. Poz. 10877 UCHWAŁA NR XIV/64/14 RADY GMINY W CHLEWISKACH. z dnia 6 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 1 grudnia 2014 r. Poz. 10877 UCHWAŁA NR XIV/64/14 RADY GMINY W CHLEWISKACH w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE. z dnia 17 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE. z dnia 17 marca 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/406/2014 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr XLII/355/14 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 5 listopada 2014r.

U C H W A Ł A nr XLII/355/14 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 5 listopada 2014r. U C H W A Ł A nr XLII/355/14. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cedry Wielkie na rok podatkowy 2015. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/229/14 RADY GMINY ŁOWICZ. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LII/229/14 RADY GMINY ŁOWICZ. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LII/229/14 RADY GMINY ŁOWICZ z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.8, art. 40 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 12 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 12 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY WIDAWA r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/288/2014 RADY GMINY WALCE. z dnia 5 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/288/2014 RADY GMINY WALCE. z dnia 5 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/288/2014 RADY GMINY WALCE w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych OA.0007.1.71.2014 UchwałaNr III/16/2014 z dnia 18 grudnia 2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/140/11 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU. z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XIII/140/11 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU. z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XIII/140/11 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/540/2014 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 28 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/540/2014 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 28 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/540/2014 RADY GMINY w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/4/14 RADY GMINY OLSZTYN. z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2015

UCHWAŁA NR II/4/14 RADY GMINY OLSZTYN. z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2015 UCHWAŁA NR II/4/14 RADY GMINY OLSZTYN w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III(6)2014 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok

UCHWAŁA NR III(6)2014 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok UCHWAŁA NR III(6)2014 RADY GMINY DYNÓW w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2014 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2014 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok. Projekt z dnia 23 października 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY z dnia... 2014 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2015

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2078/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 9 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 2078/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 9 października 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 2078/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 9 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Racibórz w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR I/8/2014 RADY GMINY NOWY KORCZYN. z dnia 1 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR I/8/2014 RADY GMINY NOWY KORCZYN. z dnia 1 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR I/8/2014 RADY GMINY NOWY KORCZYN w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn dnia 18 stycznia 2008 r. Nr 9 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 241 - Nr IX/35/07 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 9 luty 2011 r. Nr 16

Gdańsk, dnia 9 luty 2011 r. Nr 16 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 9 luty 2011 r. Nr 16 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RAD MIAST 385 nr III/15/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. Rady Miejskiej w Dzierzgoniu w sprawie zmiany Uchwały

Bardziej szczegółowo

Wysokość stawek podatku od środków transportowych na lata 2013-2015:

Wysokość stawek podatku od środków transportowych na lata 2013-2015: Wysokość stawek podatku od środków transportowych na lata 2013-2015: 1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu a/ powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie b/ powyżej 5,5 ton do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia... 2011 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia... 2011 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Projekt z dnia 21 października 2011 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA LV/739/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 25 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA LV/739/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 25 czerwca 2014 r. UCHWAŁA LV/739/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Miasta Słupska w Słupskiej

Bardziej szczegółowo

UCHW ALA NR XL/218/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 29 października 2013 r.

UCHW ALA NR XL/218/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 29 października 2013 r. UCHW ALA NR XL/218/13 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Miasto Lubartów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/290/2014 RADY GMINY GRODZIEC. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/290/2014 RADY GMINY GRODZIEC. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIX/290/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust.1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/378/2014 RADY GMINY SZTUTOWO. z dnia 23 października 2014 r. w sprawie okreslenia stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XXXVIII/378/2014 RADY GMINY SZTUTOWO. z dnia 23 października 2014 r. w sprawie okreslenia stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XXXVIII/378/2014 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 23 października 2014 r. w sprawie okreslenia stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 10 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 24 listopada 2014 r. Poz. 4066 UCHWAŁA NR LVIII/1395/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r.

Gdańsk, dnia 24 listopada 2014 r. Poz. 4066 UCHWAŁA NR LVIII/1395/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 24 listopada 2014 r. Poz. 4066 UCHWAŁA NR LVIII/1395/14 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia zasad ustalania i

Bardziej szczegółowo

NOCLEGI ACCOMMODATION ÜBERNACHTUNGEN - 1 -

NOCLEGI ACCOMMODATION ÜBERNACHTUNGEN - 1 - NOCLEGI ACCOMMODATION ÜBERNACHTUNGEN - 1 - WITAMY W GDAŃSKU / WELCOME TO GDAŃSK / WILLKOMMEN IN GDAŃSK Informacja Turystyczna / Tourist Informotion / Tourist Information GOT Terminal Miasto Portu Lotniczego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/554/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r.

Uchwała Nr XLI/554/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r. Uchwała Nr XLI/554/2013 w sprawie podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z

Bardziej szczegółowo

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 Załącznik Nr 8 do protokołu Nr LIV/2013 Sesji Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 27.11. 2013 r. UCHWAŁA NR LIV/420/2013 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/548/2010 RADY MIASTA WISŁA. z dnia 29 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA NR XLIV/548/2010 RADY MIASTA WISŁA. z dnia 29 kwietnia 2010 r. UCHWAŁA NR XLIV/548/2010 RADY MIASTA WISŁA w sprawie: ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/9/2014 RADY GMINY DALIKÓW. z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR II/9/2014 RADY GMINY DALIKÓW. z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR II/9/2014 RADY GMINY DALIKÓW w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVIII/1395/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LVIII/1395/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR LVIII/1395/14 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdańska

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... Wykaz skrótów...

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... XIII XV Rozdział I. Podatek od nieruchomości... 1 1. Opis zmian i omówienie ich konsekwencji... 1 1.1. Porównanie tabelaryczne stanu prawnego przed i po zmianie... 1 1.2.

Bardziej szczegółowo

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych 1.1. Przepisy krajowe i unijne dotyczące podatku od środków transportowych Podstawowe regulacje krajowe dotyczące podatku od środków transportowych zawarte są w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 3193 OBWIESZCZENIE NR XXXVII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE. z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Wrocław, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 3193 OBWIESZCZENIE NR XXXVII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE. z dnia 25 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 3193 OBWIESZCZENIE NR XXXVII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/ 218 /2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2009r.

Uchwała Nr XXVIII/ 218 /2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2009r. Uchwała Nr XXVIII/ 218 /2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/11/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR II/11/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR II/11/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 15 grudnia 2005 r. Nr 255. TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 15 grudnia 2005 r. Nr 255. TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 15 grudnia 2005 r. Nr 255 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 4299 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY WIŚLICA. z dnia 12 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY WIŚLICA. z dnia 12 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY WIŚLICA z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok. Na podstawie podstawie art.18 ust.2 pkt.8,art.40

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 7 grudnia 2012 r. Poz. 3557 OBWIESZCZENIE NR 1/2012 RADY GMINY TUCZĘPY. z dnia 30 października 2012 r.

Kielce, dnia 7 grudnia 2012 r. Poz. 3557 OBWIESZCZENIE NR 1/2012 RADY GMINY TUCZĘPY. z dnia 30 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 7 grudnia 2012 r. Poz. 3557 OBWIESZCZENIE NR 1/2012 RADY GMINY TUCZĘPY z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH

KARTA USŁUGI PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH pokój nr7 BF-1 PODATEK ROLNY, OD NIERUCHOMOŚCI, LEŚNY OD OSÓB FIZYCZNYCH Stanowisko odpowiedzialne: Małgorzata Kusek- Podinspektor ds. podatkowych, Marzena Krempa Inspektor ds. podatkowych Tryb odwoławczy:

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania podatku od środków transportowych reguluje Rozdział 3 ustawy.

Zasady ustalania podatku od środków transportowych reguluje Rozdział 3 ustawy. 1. Podatek od środków transportowych. Zasady ustalania podatku od środków transportowych reguluje Rozdział 3 ustawy. Podział środków transportowych jest następujący: 1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 4551 UCHWAŁA NR XI/56/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 29 października 2015 r.

Wrocław, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 4551 UCHWAŁA NR XI/56/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 4551 UCHWAŁA NR XI/56/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 26 listopada 2015 r. Poz. 3265 UCHWAŁA NR XVII/178/2015 RADY MIASTA TARNOBRZEGA. z dnia 29 października 2015 r.

Rzeszów, dnia 26 listopada 2015 r. Poz. 3265 UCHWAŁA NR XVII/178/2015 RADY MIASTA TARNOBRZEGA. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 26 listopada 2015 r. Poz. 3265 UCHWAŁA NR XVII/178/2015 RADY MIASTA TARNOBRZEGA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 10 kwietnia 2014 r.

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 10 kwietnia 2014 r. OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr VIII/163/03 w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności i wysokości

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 13 grudnia 2007 r. Nr 296 TREŚĆ: Poz.: AKTY NORMATYWNE ROZPORZĄDZENIE 3861 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie zniesienia zakazu przebywania

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 3 grudnia 2014 r. Poz. 3263 UCHWAŁA NR LXVI/793/2014 RADY MIASTA TARNOBRZEGA. z dnia 30 października 2014 r.

Rzeszów, dnia 3 grudnia 2014 r. Poz. 3263 UCHWAŁA NR LXVI/793/2014 RADY MIASTA TARNOBRZEGA. z dnia 30 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 3 grudnia 2014 r. Poz. 3263 UCHWAŁA NR LXVI/793/2014 RADY MIASTA TARNOBRZEGA z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 10 grudnia 2014 r. Poz. 3416 UCHWAŁA NR I/6/2014 RADY MIASTA RZESZOWA. z dnia 2 grudnia 2014 r.

Rzeszów, dnia 10 grudnia 2014 r. Poz. 3416 UCHWAŁA NR I/6/2014 RADY MIASTA RZESZOWA. z dnia 2 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 10 grudnia 2014 r. Poz. 3416 UCHWAŁA NR I/6/2014 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXVI/291/2014 Rady Gminy Stawiguda z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr XXXVI/291/2014 Rady Gminy Stawiguda z dnia 29 kwietnia 2014 r. Uchwała nr XXXVI/291/2014 Rady Gminy Stawiguda z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie: zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców na terenie gminy Stawiguda Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/403/2012 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 24 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/403/2012 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 24 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXXVI/403/2012 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 24 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/268/2012 RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI. z dnia 26 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVII/268/2012 RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI. z dnia 26 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXVII/268/2012 RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/1600/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 kwietnia 2009 r.

UCHWAŁA NR LII/1600/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 kwietnia 2009 r. UCHWAŁA NR LII/1600/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/ 54 /07 Rady Gminy Grabowiec z dnia 22 listopada 2007 r.

Uchwała Nr XII/ 54 /07 Rady Gminy Grabowiec z dnia 22 listopada 2007 r. Uchwała Nr XII/ 54 /07 Rady Gminy Grabowiec z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2008. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 stycznia 2014 r. Poz. 324 UCHWAŁA NR LXXIX/1664/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXIX/1664/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 16 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR LXXIX/1664/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 16 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR LXXIX/1664/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Łodzi. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 grudnia 2006 r. Nr 261 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 3898 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 27 października 2006 r. w sprawie przyjęcia zasad finansowania

Bardziej szczegółowo

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. UCHWAŁA Nr XXXI/210/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo