Wprowadzenie do obsługi aparatury pomiarowej w laboratorium 515

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wprowadzenie do obsługi aparatury pomiarowej w laboratorium 515"

Transkrypt

1 Wprowadzenie do obsługi aparatury pomiarowej w laboratorium Ogólne uwagi o pomiarach w laboratorium Modele laboratoryjne i pomiary w dopasowaniu Zasilanie modeli i bezpieczeństwo 2. Oscyloskop cyfrowy HP 54615B Właściwości użytkowe Uruchomienie i podstawowa obsługa Pomiary automatyczne Uśrednianie Funkcje pamięci Komunikacja z PC Przykładowe pomiary 3. Analizator widma TEK 495P Szkic działania i budowy analizatora Krótki opis panelu czołowego i przygotowanie analizatora do pomiarów Pomiary widma sygnału Pomiary amplitudowych charakterystyk częstotliwościowych Komunikacja z PC Obliczanie mocy z krzywej widmowej Przykładowe pomiary widma i charakterystyk częstotliwościowych

2 1. Ogólne uwagi o pomiarach w laboratorium 1.1. Modele laboratoryjne i pomiary w dopasowaniu. Modele laboratoryjne układów są zmontowane na odkrytych samonośnych płytkach drukowanych z zainstalowanymi przełącznikami, gniazdami zasilania oraz wejściowymi i wyjściowymi gniazdami BNC dla sygnałów wysokiej częstotliwości. Pomiary odpowiednich sygnałów dokonywane są zwykle w układach, których przykład pokazano na rysunku 1. Generator Impulsowy lub PRBS Zasilacz modelu Kabel zasilający Oscyloskop lub analizator R IN =50Ω Komunikacja z PC WE Model laboratoryjny lub zestaw modeli WY Rys.1.Typowa konfiguracja pomiarowa w ćwiczeniu laboratoryjnym Pomiary sygnałów wysokiej częstotliwości dokonywane są w warunkach obustronnego dopasowania do rezystancji charakterystycznej kabli doprowadzających sygnał od źródła do przyrządu pomiarowego, wynoszącej R c = 50Ω. W przypadku pomiarów oscyloskopowych oznacza to konieczność włączenia opcji rezystancji wejściowej kanału pomiarowego na R IN = 50Ω. Analizator widma TEK 495P posiada wejście sygnałowe stałoprądowe o oporności R IN = 50Ω. UWAGA! Z uwagi na ograniczony zakres dynamiki wejściowej analizatora, oraz na fakt, że w niektórych modelach laboratoryjnych sygnał wyjściowy może zawierać składową stałą, która może uszkodzić wejście analizatora, POLECA się na wejściu stosować szeregowy kondensator w postaci komponentu koncentrycznego - tzw. DC BLOCK a. Możliwy jest jednoczesny pomiar oscyloskopem i analizatorem tego samego sygnału, pod warunkiem, że terminację linii stanowi wejście analizatora, natomiast wejście oscyloskopowe, nastawione na rezystancję R IN = 1 MΩ,

3 podłączone jest przez trójnik BNC włączony w środku linii doprowadzającej sygnał do analizatora patrz rysunek 2. Generator Impulsowy lub PRBS Oscyloskop Analizator HP 54615B TEK 495P R IN =1MΩ R IN =50Ω WE Model laboratoryjny WY Trójnik BNC DC BLOCK Rys.2.Jednoczesny pomiar oscyloskopem i analizatorem widma 1.2. Zasilanie modeli i bezpieczeństwo. Wszystkie modele układów laboratoryjnych są zasilane z wyodrębnionych zasilaczy niskiego napięcia, zwykle zawartych w niewielkich obudowach, mechanicznie związanych z wtyczka sieciową. To rozwiązanie pozwala na galwaniczne odseparowanie układów modeli laboratoryjnych od sieci energetycznej 230V, a tym samym pozwala na całkowitą eliminację zagrożenia porażenia prądem z sieci. W przypadku ćwiczeń laboratoryjnych, w których występują aktywne układy światłowodowe (światłowodowe nadajniki laserowe), zgodnie z normą PN- EN gwarantowane poziomy emitowanych mocy światła spełniają warunki bezpieczeństwa dla 1 Klasy tego typu urządzeń. Oznacza to, że uczestnicy takich ćwiczeń nie są narażeni na niebezpieczeństwo uszkodzenia wzroku światłem emitowanym przez stosowane nadajniki. 2. Oscyloskop cyfrowy HP 54615B Oscyloskop HP 54615B jest cyfrowym oscyloskopem pomiarowym o maksymalnej częstości próbkowania 1Gsa/s i odpowiednio pasmie pomiarowym 500 MHz. Maksymalna czułość kanałów pomiarowych odchylania pionowego wynosi 2 mv/dz, a najszybsza podstawa czasu 1ns/dz. Obsługa podstawowych funkcji oscyloskopu nie różni się zbytnio od obsługi typowych oscyloskopów analogowych i dlatego w niniejszym rozdziale omówione zostaną jedynie pewne specyficzne możliwości tego przyrządu.

4 2.1 Włączenie i przygotowanie do pomiarów Włączenie przycisku zasilania sieciowego przycisk Line w dolnej części panelu czołowego, spowoduje uruchomienie wewnętrznego programu inicjującego oscyloskopu i po chwili przyrząd będzie gotowy do prowadzenia pomiarów. W polu obsługi kanałów wejściowych VERTICAL znajduja się przyciski kanałów odchylania pionowego z numerami 1 i 2. Naciskając odpowiednio przycisk 1 lub 2 na dole ekranu pojawi się menu pozwalające na ustawienie parametrów wybranego kanału. Przy pomiarach prowadzonych w dopasowaniu do kabli koncentrycznych należy ustawić rezystancje wejściową na 50Ω. Bardzo użyteczną funkcją jest skalowanie automatyczne włączane przyciskiem Auto-scale ponad polem VERTICAL. Powoduje ona automatyczne dobranie nastaw oscyloskopu do doprowadzonego do wejścia sygnału. 2.2 Pomiary automatyczne Po uzyskaniu na ekranie stabilnego obrazu mierzonego przebiegu można wykonywać automatyczne pomiary parametrów tego przebiegu. Do wykorzystania tej opcji służą przyciski w polu Measure. Aby mierzyć parametry czasowe przebiegu należy wcisnąć przycisk Time. Analogicznie do pomiarów amplitudowych używamy przycisku Voltage. Wybranie tych przycisków wywoła odpowiednie menu w dolnej części ekranu. Wciśnięcie przycisku Cursors spowoduje pojawienie się pionowych kursorów, które można przesuwać pokrętłem pozycji kursorów ulokowanym poniżej pola Measure. Zmiana kursora przesuwanego pokrętłem następuje po kolejnym wciśnięciu przycisku Cursors. Odczytując pozycje kursorów można mierzyć dowolnie wybrane parametry czasowe przebiegu i ich różnice. Dla wybierania odpowiednich opcji pomiarowych, należy posługiwać się przyciskami operacyjnymi umieszczone pod ekranem. Aktualne funkcje przypisane przyciskom wyświetlane są nad nimi na ekranie Uśrednianie W niektórych sytuacjach, zwłaszcza w przypadkach słabych sygnałów, obarczonych znaczącym szumem, pomocna bywa funkcja uśredniania przebiegu wyświetlanego na ekranie. Funkcja ta, w stosunku do obserwacji bez uśredniania pozwala na znaczną poprawę możliwości prowadzenia dokładniejszej analizy przebiegu. Aby włączyć tę opcję należy wcisnąć przycisk Display po prawej od przycisku Autoscale, a następnie przy użyciu przycisków operacyjnych umieszczonych pod ekranem wybrać Average i ustawić stosowną krotność uśredniania 8, 64, 256.

5 2.4. Funkcje pamięci Pole przycisków STORAGE umożliwia zatrzymywanie akcji pomiarowej oscyloskopu Stop (Run), zapamiętywanie (kumulację) wielu przebiegów Autostore lub wymazywanie zapamiętanego przebiegu z ekranu Erase. Istnieje możliwość rejestracji i zapamiętywania przebiegów jednorazowych, przy zastosowaniu funkcji Autostore i wyzwalania jednorazowego nastawianego przyciskami w polu Trigger Komunikacja z PC Oscyloskop umożliwia przesyłanie rezultatów pomiarowych do komputera PC za pośrednictwem interface RS 232 i programu HP34810B bench Link. Po polączeniu oscyloskopu i PC kablem RS232, aby przetransmitować dane z oscyloskopu do komputera należy: a. Kliknąć ikonę HP34810B Bench Link b. Z menu image wybrać New i potwierdzić import danych c. Po około 1 min. na ekranie monitora ukaże się rysunek przedstawiający ekran oscyloskopu z mierzonym przebiegiem. Plik ten można zapisać w jednym z proponowanych formatów graficznych Przykładowe pomiary Polecenie 1: Doprowadź do oscyloskopu okresowy sygnał impulsowy z generatora impulsowego i zmierz: a. Wartość międzyszczytową impulsów, średnią i skuteczną. b. Częstotliwość przebiegu, okres i współczynnik wypełnienia c. Czas narastania i opadania impulsu Polecenie 2: Przetransmituj wszystkie rezultaty pomiarowe do komputera. 2. Analizator widma TEK 495P 3.1. Podstawy działania i budowy analizatora Analizator TEK 495P jest urządzeniem dokonującym technicznej realizacji analizy częstotliwościowej sygnału doprowadzonego do wejścia przyrządu. Rezultatem analizy jest obraz uśrednionego widma częstotliwościowego sygnału w dziedzinie dodatnich częstotliwości. Przyrząd posiada możliwość analizy sygnału w maksymalnie szerokim zakresie częstotliwości od 100 khz do 1,8 GHz, przy czym dysponuje znacznymi możliwościami jeśli chodzi o precyzję w dziedzinie częstotliwości, jak również w dziedzinie uśrednionej mocy. Uproszczony schemat blokowy analizatora pokazano na rysunku 3.

6 WE Wąskopasmowy filtr o przestrajanej f x f Wzmacniacz logarytmiczny Detektor wartości skutecznej U sk (f x ) f f x Rys.3. Uproszczony schemat blokowy analizatora. Sygnał analizowany jest doprowadzony do zespołu układów spełniającego rolę przestrajanego filtru selektywnego o pasmie przepustowym f. Filtr ten w trakcie przestrajania częstotliwości środkowej f x dokonuje analizy składowych sygnału wejściowego w otoczeniu chwilowej wartości częstotliwości f x. Sygnał przefiltrowany wzmacniany jest w układzie zmiennoprądowego wzmacniacza logarytmicznego dla uzyskania skali logarytmicznej mierzonej wartości. Rezultatem końcowym jest wartość skuteczna, jednoznaczna z mocą, uzyskiwana na wyjściu detektora wartości skutecznej. Zbiór wartości skutecznych U sk (f x ) tworzy na ekranie przyrządu krzywą widmową analizowanego sygnału. W rzeczywistości budowa analizatora widma jest znacznie bardziej skomplikowana i wykorzystuje najbardziej wyrafinowane techniki stosowane w precyzyjnych, analogowych układach radiotechnicznych. Przykładowo do realizacji wąskopasmowej analizy (filtracji) sygnału stosuje się trójstopniową kaskadę układów przemiany częstotliwości oraz przełączane filtry pośredniej częstotliwości, które z dużą dokładnością określają szerokość pasma analizy f Krótki opis panelu czołowego i przygotowanie analizatora do pomiarów Wygląd panelu czołowego analizatora TEK 495P pokazano na rysunku 4. W dolnym prawym rogu panelu znajduje się koncentryczne gniazdo wejściowe sygnału analizowanego, a nad nim wyłącznik sieciowy przyrządu. Wszystkie przyciski i przełączniki są indywidualnie opisane na panelu w języku angielskim, a najważniejsze z punktu widzenia prowadzenia pomiarów w laboratorium wskazano na rysunku 4 i opisano po polsku. Przygotowanie przyrządu do pomiarów polega na włączeniu zasilania i odczekaniu na gotowość wewnętrznego systemu sterującego analizatorem. Analizator inicjuje pracę automatycznie w maksymalnym zakresie rozciągu częstotliwościowego od f start = 100 khz do f stop = 1.8 GHz, maksymalnej szerokości pasma filtru analizującego f=3mhz oraz poziomie odniesienia równym 0 dbm. Częstotliwość f start znajduje się na pierwszej od lewej pionowej linii siatki na display u, f stop na ostatniej od lewej, natomiast poziom referencyjny wskazuje górna pozioma linia siatki. Skala pionowa jest logarytmiczna po 10 dbm/działkę, co oznacza, że najniższa pozioma linia siatki odpowiada poziomowi 80 dbm.

7 Przycisk zakresu analizy Display Przyciski funkcyjne Pokrętło pozycji znacznika Marker Pokrętło rozciągu i pasma f Wyłącznik sieciowy Atenuator wejściowy Wejście pomiarowe Rys.4. Panel czołowy analizatora TEK 495P. UWAGA! Najważniejsze nastawy przyrządu można odczytać na ekranie w obszarach opisanych na ramce zewnętrznej zgodnie z rysunkiem 5. Poziom odniesienia i znacznika [dbm] Częstotliwość znacznika [MHz] Rozciąg [MHZ/dz] Pasmo filtru f [MHZ/dz] Rys.5. Parametry pomiaru wyświetlane na ekranie analizatora.

8 3.3. Pomiary widma sygnału Sygnał, który ma być poddany analizie widmowej należy doprowadzić poprzez separator składowej stałej, czyli wspomniany DC BLOCK kablem dopasowanym do wejścia pomiarowego analizatora. Jeżeli znany jest orientacyjnie charakter i zakres widma analizowanego sygnału należy: a) w pierwszej kolejności nastawić pożądany zakres analizy wybierając przyciski w następującej sekwencji: 1) SHIFT niebieski przycisk w polu Przyciski funkcyjne 2) Freq. Start/Stop Przycisk zakresu analizy pojawi się komunikat na ekranie 3) Z klawiatury numerycznej (Pole Data Entry) wybierz sekwencję wartości częstotliwości początkowej analizy - f start sekwencję zakończ klawiszem jednostki (khz, MHz lub GHz) 4) Analogicznie wprowadź wartość częstotliwości końcowej - f stop b) Następnie można dobrać szerokość pasma filtru analizującego - f. W tym celu należy wcisnąć podświetlony klawisz MAX SPAN po lewej od Pokrętła rozciągu i pasma f i wybrać pożądaną szerokość filtru tym pokrętłem odczyt na ekranie. UWAGA! Pasmo filtru wpływa zasadniczo na warunki prowadzenia analizy przez przyrząd i może decydować o prawidłowości uzyskanego rezultatu pomiarowego w postaci przebiegu krzywej widmowej. Zaleca się konsultowanie tej procedury z osobą prowadzącą zajęcia. c) W miarę potrzeby można również dobrać poziom sygnału analizowanego przez użycie pokrętła atenuatora (po lewej od gniazda wejściowego) Pomiary amplitudowych charakterystyk częstotliwościowych Analizator widma wraz ze sprzężonym z nim generatorem śledzącym (Tracking generator) stanowią zestaw aparaturowy pozwalający na pomiar amplitudowych charakterystyk częstotliwościowych zarówno układów biernych (przykładowo filtrów dyskretnych), jak również układów aktywnych (przykładowo wzmacniacz szerokopasmowy). Zestaw pomiarowy służący do wykonania takiego pomiaru pokazano na rysunku 6.

9 Generator śledzący TR 503 Kable sprzęgające Analizator TEK 495P R IN =50Ω DC BLOCK WE Układ testowany WY Rys.6. Zestaw do pomiaru charakterystyk częstotliwościowych 3.5. Zasada działania zestawu. Generator śledzący, poprzez sprzężenie z oscylatorami wewnętrznymi analizatora wytwarza przestrajany sygnał sinusoidalny o stabilizowanej amplitudzie i częstotliwości (śledzącej) f tr = f x. Wobec powyższego w pokazanym układzie pomiarowym, zbiór wartości poziomu sygnału U sk (f x ), mierzonych przez analizator na wyjściu testowanego układu stanowi krzywą amplitudowej charakterystyki częstotliwościowej. UWAGA! W procedurze pomiaru charakterystyk częstotliwościowych układów aktywnych, należy dobrać poziom sygnału z generatora TR 503 tak, aby nie przekroczyć liniowego zakresu pracy układu testowanego Znacznik Znacznik włącza się poprzez naciśnięcie przycisku Marker po lewej od pokrętła pozycji znacznika. Znacznik jest jasno rozświetlonym punktem krzywej pomiarowej i w tej opcji umożliwia odczyt pozycji punktu pomiarowego krzywej. Manipulując pokrętłem pozycji znacznika można przesuwać go po krzywej pomiarowej i w ten sposób przeanalizować charakterystyczne jej punkty Komunikacja z PC Analizator TEK 495P jest wyposażony w interface GP-IB, służący do komunikowania się z komputerem. Za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego w komputerze można przetransmitować wyniki prowadzonych pomiarów, wyświetlić je w postaci krzywych w odpowiednim oknie na monitorze i ewentualnie zapamiętać w postaci plików, zarówno graficznych bmp jak również m-plików, umożliwiających dalsze przetwarzanie w programie Matlab. Aktywacja łącza GP-IB w pierwszej kolejności wymaga połączenia analizatora kablem z odpowiednią kartą, zainstalowaną w komputerze. Po włączeniu komputera należy: a) kliknąć ikonę GP-IB b) w menu Urządzenia wybrać TEK 495 P

10 Otworzy się okno interface z polem ekranu odpowiadającego ekranowi analizatora i po prawej kilku polami przycisków operacyjnych. Klikając przycisk Pobierz dane dokonamy transmisji krzywej pomiarowej z analizatora do PC. Następnie krzywą można zapamiętać w postaci pliku graficznego w formacie bmp lub m-pliku. M-plik jest wewnętrznie opisany i zawiera zbiór wartości współrzędnych punktów pomiarowych 2 krzywych w postaci wektorów A i B - współrzędne poziomu mocy [dbm] oraz f A i f B - współrzędne częstotliwości [Hz]. Każda krzywa składa się zawsze z 500 punktów pomiarowych Obliczanie mocy z krzywej pomiarowej Dsyponując m-plikiem, można przy pomocy procedur programu Matlab obliczyć moc zawartą w pożądanym przedziale częstotliwości. UWAGA I! Należy pamiętać,że wektor A zapisany jest w skali logarytmicznej, stąd pierwszą operacją w procedurze obliczenia mocy powinno być przeliczenie wartości współrzędnych na skalę liniową [W]. UWAGA II! Należy pamiętać, że współrzędne mocy wektora A odnoszą się do pomiaru wykonanego w wybranym pasmie filtru analizującego f, a poszczególne punkty pomiarowe dzieli przedział częstotliwości równy: f stop f F = start. 500 Należy obliczyć: F n = f Jeśli n 1, to zbiór wartości wspólrzędnej mocowej (przeliczony do skali liniowej) należy pomnożyć prze współczynnik n. Po dokonaniu powyższych operacji, w celu obliczenia mocy w pożądanym przedziale częstotliwości wystarczy zsumować wszystkie wartości wspólrzędnej mocowej przeliczonego wektora A należące do tego przedziału częstotliwości Przykładowe pomiary Polecenie 1: Doprowadź do analizatora okresowy sygnał impulsowy z generatora impulsowego i zmierz: a. Widmo sygnału przy szerokościach pasma filtru analizującego 3 MHz, 1 MHz, 100 khz. b. Przy użyciu kursora zmierz poziomy harmonicznych drugiej, trzeciej, czwartej i piątej c. Zapamiętaj i przetransmituj dane pomiarowe do komputera

11 d. Analizując zawartość m-plików porównaj wyniki pomiaru kursorem z wartościami harmonicznych zawartych w plikach Polecenie 2: Doprowadź do analizatora sygnał losowy z generatora szumu i zmierz: e. Widmo sygnału przy szerokościach pasma filtru analizującego 3 MHz, 1 MHz, 100 khz, w zakresie od 100 khz do 1.8 GHz. f. Przy użyciu kursora oszacuj przeciętny poziom mocy krzywych pomiarowych. g. Znając szerokość filtru oszacuj przeciętną gęstość widmową mocy szumu i stąd oblicz całkowitą moc szumu w pełnym pasmie pomiarowym. h. Zapamiętaj i przetransmituj dane pomiarowe do komputera. i. Wykorzystując m-pliki pomiarowe oblicz moc szumów w pełnym pasmie i porównaj wynik z rezultatem szcunkowym z punktu g.

Przekształcenia sygnałów losowych w układach

Przekształcenia sygnałów losowych w układach INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI ZAKŁAD RADIOKOMUNIKACJI Instrukcja laboratoryjna z przedmiotu Sygnały i kodowanie Przekształcenia sygnałów losowych w układach Warszawa 010r. 1. Cel ćwiczenia: Ocena wpływu charakterystyk

Bardziej szczegółowo

Dynamiczne badanie wzmacniacza operacyjnego- ćwiczenie 8

Dynamiczne badanie wzmacniacza operacyjnego- ćwiczenie 8 Dynamiczne badanie wzmacniacza operacyjnego- ćwiczenie 8 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest dynamiczne badanie wzmacniacza operacyjnego, oraz zapoznanie się z metodami wyznaczania charakterystyk częstotliwościowych.

Bardziej szczegółowo

Przyjazna instrukcja obsługi generatora funkcyjnego Agilent 33220A

Przyjazna instrukcja obsługi generatora funkcyjnego Agilent 33220A Przyjazna instrukcja obsługi generatora funkcyjnego Agilent 33220A 1.Informacje wstępne 1.1. Przegląd elementów panelu przedniego 1.2. Ratunku, awaria! 1.3. Dlaczego generator kłamie? 2. Zaczynamy 2.1.

Bardziej szczegółowo

WZMACNIACZ NAPIĘCIOWY RC

WZMACNIACZ NAPIĘCIOWY RC WZMACNIACZ NAPIĘCIOWY RC 1. WSTĘP Tematem ćwiczenia są podstawowe właściwości jednostopniowego wzmacniacza pasmowego z tranzystorem bipolarnym. Zadaniem ćwiczących jest dokonanie pomiaru częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Elektroniki

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Elektroniki Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Na podstawie instrukcji Wtórniki Napięcia,, Laboratorium układów Elektronicznych Opis badanych układów Spis Treści 1. CEL ĆWICZENIA... 2 2.

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ELEKTRONIKI

PRACOWNIA ELEKTRONIKI PRACOWNIA ELEKTRONIKI UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY INSTYTUT TECHNIKI Ćwiczenie nr Temat ćwiczenia:. 2. 3. Imię i Nazwisko Badanie filtrów RC 4. Data wykonania Data oddania Ocena Kierunek

Bardziej szczegółowo

Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7

Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7 Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi zastosowaniami wzmacniacza operacyjnego, poznanie jego charakterystyki przejściowej

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 28. Badanie oscyloskopu analogowego

Ćwiczenie nr 28. Badanie oscyloskopu analogowego Ćwiczenie nr 28 Badanie oscyloskopu analogowego 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady działania oraz nabycie umiejętności posługiwania się oscyloskopem analogowym. 2. Dane znamionowe

Bardziej szczegółowo

Ćwicz. 4 Elementy wykonawcze EWA/PP

Ćwicz. 4 Elementy wykonawcze EWA/PP 1. Wprowadzenie Temat ćwiczenia: Przekaźniki półprzewodnikowe Istnieje kilka rodzajów przekaźników półprzewodnikowych. Zazwyczaj są one sterowane optoelektrycznie z pełną izolacja galwaniczną napięcia

Bardziej szczegółowo

Pomiar podstawowych parametrów liniowych układów scalonych

Pomiar podstawowych parametrów liniowych układów scalonych Instytut Fizyki ul Wielkopolska 15 70-451 Szczecin 5 Pracownia Elektroniki Pomiar podstawowych parametrów liniowych układów scalonych Zakres materiału obowiązujący do ćwiczenia: wzmacniacz operacyjny,

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Sygnałów, Modulacji i Systemów ĆWICZENIE 2: Modulacje analogowe

LABORATORIUM Sygnałów, Modulacji i Systemów ĆWICZENIE 2: Modulacje analogowe Protokół ćwiczenia 2 LABORATORIUM Sygnałów, Modulacji i Systemów Zespół data: ĆWICZENIE 2: Modulacje analogowe Imię i Nazwisko: 1.... 2.... ocena: Modulacja AM 1. Zestawić układ pomiarowy do badań modulacji

Bardziej szczegółowo

Zakres wymaganych wiadomości do testów z przedmiotu Metrologia. Wprowadzenie do obsługi multimetrów analogowych i cyfrowych

Zakres wymaganych wiadomości do testów z przedmiotu Metrologia. Wprowadzenie do obsługi multimetrów analogowych i cyfrowych Zakres wymaganych wiadomości do testów z przedmiotu Metrologia Ćwiczenie 1 Wprowadzenie do obsługi multimetrów analogowych i cyfrowych budowa i zasada działania przyrządów analogowych magnetoelektrycznych

Bardziej szczegółowo

POMIARY OSCYLOSKOPOWE II

POMIARY OSCYLOSKOPOWE II Politechnika Rzeszowska Zakład Metrologii i Systemów Diagnostycznych Laboratorium Metrologii II POMIARY OSCYLOSKOPOWE II Grupa L.../Z... 1... kierownik Nr ćwicz. 2 2... 3... 4... Data Ocena I. Cel ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

POMIARY WYBRANYCH PARAMETRÓW TORU FONICZNEGO W PROCESORACH AUDIO

POMIARY WYBRANYCH PARAMETRÓW TORU FONICZNEGO W PROCESORACH AUDIO Politechnika Rzeszowska Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych Laboratorium Elektroniczne przyrządy i techniki pomiarowe POMIARY WYBRANYCH PARAMETRÓW TORU FONICZNEGO W PROCESORACH AUDIO Grupa Nr

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY MIERNIK MOCY RF-1000

PRZENOŚNY MIERNIK MOCY RF-1000 PRZENOŚNY MIERNIK MOCY RF-1000 1. Dane techniczne Zakresy pomiarowe: Dynamika: Rozdzielczość: Dokładność pomiaru mocy: 0.5 3000 MHz, gniazdo N 60 db (-50dBm do +10dBm) dla zakresu 0.5 3000 MHz 0.1 dbm

Bardziej szczegółowo

POMIARY OSCYLOSKOPOWE. Instrukcja wykonawcza

POMIARY OSCYLOSKOPOWE. Instrukcja wykonawcza ĆWICZENIE 51 POMIARY OSCYLOSKOPOWE Instrukcja wykonawcza 1. Wykaz przyrządów a. Oscyloskop dwukanałowy b. Dwa generatory funkcyjne (jednym z nich może być generator zintegrowany z oscyloskopem) c. Przesuwnik

Bardziej szczegółowo

Sposoby opisu i modelowania zakłóceń kanałowych

Sposoby opisu i modelowania zakłóceń kanałowych INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI ZAKŁAD RADIOKOMUNIKACJI Instrukcja laboratoryjna z przedmiotu Podstawy Telekomunikacji Sposoby opisu i modelowania zakłóceń kanałowych Warszawa 2010r. 1. Cel ćwiczeń: Celem ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2: pomiar charakterystyk i częstotliwości granicznych wzmacniacza napięcia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 2: pomiar charakterystyk i częstotliwości granicznych wzmacniacza napięcia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U LABORATORIUM pomiarów elektronicznych UKŁADÓW ANALOGOWYCH Ćwiczenie 2: pomiar charakterystyk i częstotliwości granicznych wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ELEKTRONIKI

PRACOWNIA ELEKTRONIKI PRACOWNIA ELEKTRONIKI Ćwiczenie nr 4 Temat ćwiczenia: Badanie wzmacniacza UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY INSTYTUT TECHNIKI 1. 2. 3. Imię i Nazwisko 1 szerokopasmowego RC 4. Data wykonania

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 65. Badanie wzmacniacza mocy

Ćwiczenie nr 65. Badanie wzmacniacza mocy Ćwiczenie nr 65 Badanie wzmacniacza mocy 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych parametrów wzmacniaczy oraz wyznaczenie charakterystyk opisujących ich właściwości na przykładzie wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi oscyloskopu

Podstawy obsługi oscyloskopu Podstawy obsługi oscyloskopu Spis treści Wstęp. Opis podstawowych przełączników oscyloskopu. Przełączniki sekcji odchylania pionowego (Vertical) Przełączniki sekcji odchylania poziomego (Horizontal) Przełączniki

Bardziej szczegółowo

3GHz (opcja 6GHz) Cyfrowy Analizator Widma GA4063

3GHz (opcja 6GHz) Cyfrowy Analizator Widma GA4063 Cyfrowy Analizator Widma GA4063 3GHz (opcja 6GHz) Wysoka kla sa pomiarowa Duże możliwości pomiarowo -funkcjonalne Wysoka s tabi lność Łatwy w użyc iu GUI Małe wymiary, lekki, przenośny Opis produktu GA4063

Bardziej szczegółowo

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO. Instrukcja wykonawcza

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO. Instrukcja wykonawcza ĆWICZENIE 53 PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO Instrukcja wykonawcza 1 Wykaz przyrządów a. Generator AG 1022F. b. Woltomierz napięcia przemiennego. c. Miliamperomierz prądu przemiennego. d. Zestaw składający

Bardziej szczegółowo

Opis ultradźwiękowego generatora mocy UG-500

Opis ultradźwiękowego generatora mocy UG-500 R&D: Ultrasonic Technology / Fingerprint Recognition Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne OPTEL Sp. z o.o. ul. Otwarta 10a PL-50-212 Wrocław tel.: +48 71 3296853 fax.: 3296852 e-mail: optel@optel.pl NIP

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Pomiar parametrów i charakterystyk wzmacniacza mocy małej częstotliwości REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Pomiar parametrów i charakterystyk wzmacniacza mocy małej częstotliwości REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U LABORATORIUM pomiarów elektronicznych UKŁADÓW ANALOGOWYCH Ćwiczenie : Pomiar parametrów i charakterystyk wzmacniacza mocy małej

Bardziej szczegółowo

POMIARY OSCYLOSKOPOWE II

POMIARY OSCYLOSKOPOWE II Laboratorium Metrologii II. 2012/13 zlachpolitechnika Rzeszowska Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych Laboratorium Metrologii II POMIARY OSCYLOSKOPOWE II Grupa Nr ćwicz. 1 1... kierownik 2...

Bardziej szczegółowo

1. Nadajnik światłowodowy

1. Nadajnik światłowodowy 1. Nadajnik światłowodowy Nadajnik światłowodowy jest jednym z bloków światłowodowego systemu transmisyjnego. Przetwarza sygnał elektryczny na sygnał optyczny. Jakość transmisji w dużej mierze zależy od

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Przyrządów Półprzewodnikowych Laboratorium 1

Laboratorium Przyrządów Półprzewodnikowych Laboratorium 1 Laboratorium Przyrządów Półprzewodnikowych Laboratorium 1 1/10 2/10 PODSTAWOWE WIADOMOŚCI W trakcie zajęć wykorzystywane będą następujące urządzenia: oscyloskop, generator, zasilacz, multimetr. Instrukcje

Bardziej szczegółowo

Kalibracja czujnika temperatury zestawu COACH Lab II+. Piotr Jacoń. K-5a I PRACOWNIA FIZYCZNA

Kalibracja czujnika temperatury zestawu COACH Lab II+. Piotr Jacoń. K-5a I PRACOWNIA FIZYCZNA Kalibracja czujnika temperatury zestawu COACH Lab II+. Piotr Jacoń K-5a I PRACOWNIA FIZYCZNA 21. 02. 2011 I. Cel ćwiczenia: 1. Zapoznanie się z zestawem pomiarowym Coach Lab II+. 2. Kalibracja czujnika

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.02. Woltomierz RMS oraz Analizator Widma 1. Woltomierz RMS oraz Analizator Widma Ćwiczenie to ma na celu poznanie

Bardziej szczegółowo

Tranzystor bipolarny LABORATORIUM 5 i 6

Tranzystor bipolarny LABORATORIUM 5 i 6 Tranzystor bipolarny LABORATORIUM 5 i 6 Marcin Polkowski (251328) 10 maja 2007 r. Spis treści I Laboratorium 5 2 1 Wprowadzenie 2 2 Pomiary rodziny charakterystyk 3 II Laboratorium 6 7 3 Wprowadzenie 7

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 23. Temat: Obsługa oscyloskopu analogowego i cyfrowego. Cel ćwiczenia

Ćwiczenie 23. Temat: Obsługa oscyloskopu analogowego i cyfrowego. Cel ćwiczenia Temat: Obsługa oscyloskopu analogowego i cyfrowego. Cel ćwiczenia Ćwiczenie 23 Poznanie instrukcji działania oscyloskopu analogowego i cyfrowego.. Czytanie schematów elektrycznych. Obsługa oscyloskopu

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacze operacyjne

Wzmacniacze operacyjne Wzmacniacze operacyjne Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest badanie podstawowych układów pracy wzmacniaczy operacyjnych. Wymagania Wstęp 1. Zasada działania wzmacniacza operacyjnego. 2. Ujemne sprzężenie

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNY SPRZĘT LABORATORYJNY

NIEZBĘDNY SPRZĘT LABORATORYJNY Ćwiczenie 5 Temat: Pomiar napięcia i prądu stałego. Cel ćwiczenia Poznanie zasady pomiaru napięcia stałego. Zapoznanie się z działaniem modułu KL-22001. Obsługa przyrządów pomiarowych. Przestrzeganie przepisów

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej Laboratorium Podstaw Telekomunikacji Ćwiczenie nr 1 Temat: Pomiar widma częstotliwościowego

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie - 1 OBSŁUGA GENERATORA I OSCYLOSKOPU. WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYKI AMPLITUDOWEJ I FAZOWEJ NA PRZYKŁADZIE FILTRU RC.

Ćwiczenie - 1 OBSŁUGA GENERATORA I OSCYLOSKOPU. WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYKI AMPLITUDOWEJ I FAZOWEJ NA PRZYKŁADZIE FILTRU RC. Ćwiczenie - 1 OBSŁUGA GENERATORA I OSCYLOSKOPU. WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYKI AMPLITUDOWEJ I FAZOWEJ NA PRZYKŁADZIE FILTRU RC. Spis treści 1 Cel ćwiczenia 2 2 Podstawy teoretyczne 2 2.1 Charakterystyki częstotliwościowe..........................

Bardziej szczegółowo

Część I. Pomiar drgań własnych pomieszczenia

Część I. Pomiar drgań własnych pomieszczenia LABORATORIUM INśYNIERII DŹWIĘKU 2 ĆWICZENIE NR 10 Część I. Pomiar drgań własnych pomieszczenia I. Układ pomiarowy II. Zadania do wykonania 1. Obliczyć promień krytyczny pomieszczenia, przy załoŝeniu, Ŝe

Bardziej szczegółowo

TRANZYSTOROWY UKŁAD RÓŻNICOWY (DN 031A)

TRANZYSTOROWY UKŁAD RÓŻNICOWY (DN 031A) TRANZYSTOROWY UKŁAD RÓŻNICOWY (DN 031A) obciąże nie dynamiczne +1 +1 + 1 R 47k z erowanie R 8 3k R 9 6, 8 k R 11 6,8 k R 12 3k + T 6 BC17 T 7 BC17 + R c 20k zespół sterowania WY 1 R 2k R 23 9 R c dyn R

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH WYDZIAŁ ELEKTRONIKI WAT. Warsztaty inżynierskie elektrotechniczne

INSTYTUT SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH WYDZIAŁ ELEKTRONIKI WAT. Warsztaty inżynierskie elektrotechniczne INSTYTUT SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH WYDZIAŁ ELEKTRONIKI WAT Warsztaty inżynierskie elektrotechniczne Ćwiczenie 4 Grupa: Zespół w składzie: 1. 2. 3. 4. Temat: Pomiary oscyloskopowe Data wykonania ćwiczenia:...

Bardziej szczegółowo

Badanie wzmacniacza niskiej częstotliwości

Badanie wzmacniacza niskiej częstotliwości Instytut Fizyki ul Wielkopolska 5 70-45 Szczecin 9 Pracownia Elektroniki Badanie wzmacniacza niskiej częstotliwości (Oprac dr Radosław Gąsowski) Zakres materiału obowiązujący do ćwiczenia: klasyfikacje

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: UKŁADY ELEKTRONICZNE 2 (TS1C500 030) Tranzystor w układzie wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

Badanie właściwości dynamicznych obiektów I rzędu i korekcja dynamiczna

Badanie właściwości dynamicznych obiektów I rzędu i korekcja dynamiczna Ćwiczenie 20 Badanie właściwości dynamicznych obiektów I rzędu i korekcja dynamiczna Program ćwiczenia: 1. Wyznaczenie stałej czasowej oraz wzmocnienia obiektu inercyjnego I rzędu 2. orekcja dynamiczna

Bardziej szczegółowo

Aneks B OPCJA 11 SZYBKA MODULACJA IMPULSOWA I WYSOKA MOC

Aneks B OPCJA 11 SZYBKA MODULACJA IMPULSOWA I WYSOKA MOC Aneks B OPCJA 11 SZYBKA MODULACJA IMPULSOWA I WYSOKA MOC Spis treści Lista tabel Lista rysunków Ogólny opis...2 Dane techniczne... 2 Elementy kontrolne i złącza...3 Złącza płyty przedniej...3 Złącza płyty

Bardziej szczegółowo

Technik elektronik 311[07] Zadanie praktyczne

Technik elektronik 311[07] Zadanie praktyczne 1 Technik elektronik 311[07] Zadanie praktyczne Mała firma elektroniczna wyprodukowała tani i prosty w budowie prototypowy generator funkcyjny do zastosowania w warsztatach amatorskich. Podstawowym układem

Bardziej szczegółowo

Analiza właściwości filtra selektywnego

Analiza właściwości filtra selektywnego Ćwiczenie 2 Analiza właściwości filtra selektywnego Program ćwiczenia. Zapoznanie się z przykładową strukturą filtra selektywnego 2 rzędu i zakresami jego parametrów. 2. Analiza widma sygnału prostokątnego..

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: ELEKTRONIKA EKS1A300024 ZASTOSOWANIE WZMACNIACZY OPERACYJNYCH W UKŁADACH

Bardziej szczegółowo

BADANIE ELEMENTÓW RLC

BADANIE ELEMENTÓW RLC KATEDRA ELEKTRONIKI AGH L A B O R A T O R I U M ELEMENTY ELEKTRONICZNE BADANIE ELEMENTÓW RLC REV. 1.0 1. CEL ĆWICZENIA - zapoznanie się z systemem laboratoryjnym NI ELVIS II, - zapoznanie się z podstawowymi

Bardziej szczegółowo

Układy i Systemy Elektromedyczne

Układy i Systemy Elektromedyczne UiSE - laboratorium Układy i Systemy Elektromedyczne Laboratorium 2 Elektroniczny stetoskop - głowica i przewód akustyczny. Opracował: dr inż. Jakub Żmigrodzki Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut

Bardziej szczegółowo

Detektor Fazowy. Marcin Polkowski 23 stycznia 2008

Detektor Fazowy. Marcin Polkowski 23 stycznia 2008 Detektor Fazowy Marcin Polkowski marcin@polkowski.eu 23 stycznia 2008 Streszczenie Raport z ćwiczenia, którego celem było zapoznanie się z działaniem detektora fazowego umożliwiającego pomiar słabych i

Bardziej szczegółowo

Zakłócenia równoległe w systemach pomiarowych i metody ich minimalizacji

Zakłócenia równoległe w systemach pomiarowych i metody ich minimalizacji Ćwiczenie 4 Zakłócenia równoległe w systemach pomiarowych i metody ich minimalizacji Program ćwiczenia 1. Uruchomienie układu współpracującego z rezystancyjnym czujnikiem temperatury KTY81210 będącego

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ELEKTRONIKI

PRACOWNIA ELEKTRONIKI PRACOWNIA ELEKTRONIKI Temat ćwiczenia: BADANIE WZMACNIA- CZA SELEKTYWNEGO Z OBWODEM LC NIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY INSTYTT TECHNIKI. 2. 3. Imię i Nazwisko 4. Data wykonania Data oddania

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH Laboratorium Podstaw Telekomunikacji WPŁYW SZUMÓW NA TRANSMISJĘ CYFROWĄ

ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH Laboratorium Podstaw Telekomunikacji WPŁYW SZUMÓW NA TRANSMISJĘ CYFROWĄ Laboratorium Podstaw Telekomunikacji Ćw. 4 WPŁYW SZUMÓW NA TRANSMISJĘ CYFROWĄ 1. Zapoznać się z zestawem do demonstracji wpływu zakłóceń na transmisję sygnałów cyfrowych. 2. Przy użyciu oscyloskopu cyfrowego

Bardziej szczegółowo

Przystawka oscyloskopowa z analizatorem stanów logicznych. Seria DSO-29xxA&B. Skrócona instrukcja użytkownika

Przystawka oscyloskopowa z analizatorem stanów logicznych. Seria DSO-29xxA&B. Skrócona instrukcja użytkownika Przystawka oscyloskopowa z analizatorem stanów logicznych Seria DSO-29xxA&B Skrócona instrukcja użytkownika Zawartość zestawu: Przystawka DSO-29XXA lub DSO-29XXB Moduł analizatora stanów logicznych Sondy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczenia nr 23. Pomiary charakterystyk przejściowych i zniekształceń nieliniowych wzmacniaczy mikrofalowych.

Instrukcja do ćwiczenia nr 23. Pomiary charakterystyk przejściowych i zniekształceń nieliniowych wzmacniaczy mikrofalowych. Instrukcja do ćwiczenia nr 23. Pomiary charakterystyk przejściowych i zniekształceń nieliniowych wzmacniaczy mikrofalowych. I. Wstęp teoretyczny. Analizator widma jest przyrządem powszechnie stosowanym

Bardziej szczegółowo

Filtry aktywne filtr środkowoprzepustowy

Filtry aktywne filtr środkowoprzepustowy Filtry aktywne iltr środkowoprzepustowy. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest praktyczne poznanie właściwości iltrów aktywnych, metod ich projektowania oraz pomiaru podstawowych parametrów iltru.. Budowa

Bardziej szczegółowo

Tranzystory bipolarne. Właściwości dynamiczne wzmacniaczy w układzie wspólnego emitera.

Tranzystory bipolarne. Właściwości dynamiczne wzmacniaczy w układzie wspólnego emitera. ĆWICZENIE 5 Tranzystory bipolarne. Właściwości dynamiczne wzmacniaczy w układzie wspólnego emitera. I. Cel ćwiczenia Badanie właściwości dynamicznych wzmacniaczy tranzystorowych pracujących w układzie

Bardziej szczegółowo

Lekcja 80. Budowa oscyloskopu

Lekcja 80. Budowa oscyloskopu Lekcja 80. Budowa oscyloskopu Oscyloskop, przyrząd elektroniczny służący do badania przebiegów czasowych dla na ogół szybkozmiennych impulsów elektrycznych. Oscyloskop został wynaleziony przez Thomasa

Bardziej szczegółowo

POMIARY OSCYLOSKOPOWE

POMIARY OSCYLOSKOPOWE Ćwiczenie 51 E. Popko POMIARY OSCYLOSKOPOWE Cel ćwiczenia: wykonanie pomiarów wielkości elektrycznych charakteryzują-cych przebiegi przemienne. Zagadnienia: prąd przemienny, składanie drgań, pomiar amplitudy,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 11. Podstawy akwizycji i cyfrowego przetwarzania sygnałów. Program ćwiczenia:

Ćwiczenie 11. Podstawy akwizycji i cyfrowego przetwarzania sygnałów. Program ćwiczenia: Ćwiczenie 11 Podstawy akwizycji i cyfrowego przetwarzania sygnałów Program ćwiczenia: 1. Konfiguracja karty pomiarowej oraz obserwacja sygnału i jego widma 2. Twierdzenie o próbkowaniu obserwacja dwóch

Bardziej szczegółowo

Pomiar temperatury procesora komputera klasy PC, standardu ATX wykorzystanie zestawu COACH Lab II+. Piotr Jacoń K-4 I PRACOWNIA FIZYCZNA

Pomiar temperatury procesora komputera klasy PC, standardu ATX wykorzystanie zestawu COACH Lab II+. Piotr Jacoń K-4 I PRACOWNIA FIZYCZNA Pomiar temperatury procesora komputera klasy PC, standardu ATX wykorzystanie zestawu COACH Lab II+. Piotr Jacoń K-4 I PRACOWNIA FIZYCZNA 21. 02. 2011 I. Cel ćwiczenia: 1. Zapoznanie się poprzez samodzielny

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA KATEDRA NAWIGACJI TECHNICZEJ

AKADEMIA MORSKA KATEDRA NAWIGACJI TECHNICZEJ AKADEMIA MORSKA KATEDRA NAWIGACJI TECHNICZEJ ELEMETY ELEKTRONIKI LABORATORIUM Kierunek NAWIGACJA Specjalność Transport morski Semestr II Ćw. 1 Poznawanie i posługiwanie się programem Multisim 2001 Wersja

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Obwody prądu sinusoidalnego jednofazowego"

Ćwiczenie: Obwody prądu sinusoidalnego jednofazowego Ćwiczenie: "Obwody prądu sinusoidalnego jednofazowego" Opracowane w ramach projektu: "Informatyka mój sposób na poznanie i opisanie świata realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ArliScope Cyfrowego oscyloskopu z wyświetlaczem LCD. Instrukcja obsługi oscyloskopu ArliScope

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ArliScope Cyfrowego oscyloskopu z wyświetlaczem LCD. Instrukcja obsługi oscyloskopu ArliScope INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowego oscyloskopu z wyświetlaczem LCD ArliScope 26.10.2007 1 Opis Oscyloskop jest najważniejszym urządzeniem wykorzystywanym w diagnostyce samochodowej, w serwisach elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Mobilne przyrządy pomiarowe. Skopometry firmy Hantek

Mobilne przyrządy pomiarowe. Skopometry firmy Hantek 1 Mobilne przyrządy pomiarowe. Skopometry firmy Hantek, Marcin Zając Mobilne przyrządy pomiarowe. Skopometry firmy Hantek Złożoność nowoczesnych urządzeń elektronicznych stawia przyrządom pomiarowym nowe

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób i układ pomiaru całkowitego współczynnika odkształcenia THD sygnałów elektrycznych w systemach zasilających

PL B1. Sposób i układ pomiaru całkowitego współczynnika odkształcenia THD sygnałów elektrycznych w systemach zasilających RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210969 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 383047 (51) Int.Cl. G01R 23/16 (2006.01) G01R 23/20 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Ćw. 8: POMIARY Z WYKORZYSTANIE OSCYLOSKOPU Ocena: Podpis prowadzącego: Uwagi:

Ćw. 8: POMIARY Z WYKORZYSTANIE OSCYLOSKOPU Ocena: Podpis prowadzącego: Uwagi: Wydział: EAIiE Imię i nazwisko (e mail): Rok: Grupa: Zespół: Data wykonania: LABORATORIUM METROLOGII Ćw. 8: POMIARY Z WYKORZYSTANIE OSCYLOSKOPU Ocena: Podpis prowadzącego: Uwagi: Wstęp Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie M3 BADANIE PRZEBIEGÓW NAPIĘCIOWYCH ZA POMOCĄ MULTIOSCYLOSKOPU

Ćwiczenie M3 BADANIE PRZEBIEGÓW NAPIĘCIOWYCH ZA POMOCĄ MULTIOSCYLOSKOPU Laboratorium Podstaw Miernictwa Wiaczesław Szamow Ćwiczenie M3 BADANIE PRZEBIEGÓW NAPIĘCIOWYCH ZA POMOCĄ MULTIOSCYLOSKOPU opr. tech. Mirosław Maś Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny Siedlce 2011 1.

Bardziej szczegółowo

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika http://www.apek.pl e-mail. Biuro@apek.pl tel. 022 6447970 Systemy monitorowania programem APEK Użytkownik. 1.1 Wiadomości wstępne: Podgląd danych i ustawianie.

Bardziej szczegółowo

L ABORATORIUM UKŁADÓW ANALOGOWYCH

L ABORATORIUM UKŁADÓW ANALOGOWYCH WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA W YDZIAŁ ELEKTRONIKI zima L ABORATORIUM UKŁADÓW ANALOGOWYCH Grupa:... Data wykonania ćwiczenia: Ćwiczenie prowadził: Imię:......... Data oddania sprawozdania: Podpis: Nazwisko:......

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3: Pomiar parametrów przebiegów sinusoidalnych, prostokątnych i trójkątnych. REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 3: Pomiar parametrów przebiegów sinusoidalnych, prostokątnych i trójkątnych. REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U LABORATORIUM pomiarów elektronicznych UKŁADÓW ANALOGOWYCH Ćwiczenie 3: Pomiar parametrów przebiegów sinusoidalnych, prostokątnych

Bardziej szczegółowo

Sprzęt i architektura komputerów

Sprzęt i architektura komputerów Krzysztof Makles Sprzęt i architektura komputerów Laboratorium Temat: Elementy i układy półprzewodnikowe Katedra Architektury Komputerów i Telekomunikacji Zakład Systemów i Sieci Komputerowych SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA Temat: Pomiary oscyloskopowe. Budowa oscyloskopu 1. Cel ćwiczenia Poznanie obsługi i zasad wykorzystania oscyloskopu do obserwacji i pomiarów amplitudy napięcia przebiegów elektrycznych.

Bardziej szczegółowo

1. Opis płyty czołowej multimetru METEX MS Uniwersalne zestawy laboratoryjne typu MS-9140, MS-9150, MS-9160 firmy METEX

1. Opis płyty czołowej multimetru METEX MS Uniwersalne zestawy laboratoryjne typu MS-9140, MS-9150, MS-9160 firmy METEX Uniwersalne zestawy laboratoryjne typu MS-9140, MS-9150, MS-9160 firmy METEX Połączenie w jednej obudowie generatora funkcyjnego, częstościomierza, zasilacza stabilizowanego i multimetru. Generator funkcyjny

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 23. Cyfrowe pomiary czasu i częstotliwości.

Ćwiczenie 23. Cyfrowe pomiary czasu i częstotliwości. Ćwiczenie 23. Cyfrowe pomiary czasu i częstotliwości. Program ćwiczenia: 1. Pomiar częstotliwości z wykorzystaniem licznika 2. Pomiar okresu z wykorzystaniem licznika 3. Obserwacja działania pętli synchronizacji

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 23. Cyfrowe pomiary czasu i częstotliwości.

Ćwiczenie 23. Cyfrowe pomiary czasu i częstotliwości. Ćwiczenie 23. Cyfrowe pomiary czasu i częstotliwości. Program ćwiczenia: 1. Pomiar częstotliwości z wykorzystaniem licznika 2. Pomiar okresu z wykorzystaniem licznika 3. Obserwacja działania pętli synchronizacji

Bardziej szczegółowo

Politechnika Łódzka. Instytut Systemów Inżynierii Elektrycznej

Politechnika Łódzka. Instytut Systemów Inżynierii Elektrycznej Politechnika Łódzka Instytut Systemów Inżynierii Elektrycznej Laboratorium komputerowych systemów pomiarowych Ćwiczenie 8 Wykorzystanie modułów FieldPoint w komputerowych systemach pomiarowych 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Światłowodowy kanał transmisyjny w paśmie podstawowym

Światłowodowy kanał transmisyjny w paśmie podstawowym kanał transmisyjny w paśmie podstawowym Układ do transmisji binarnej w paśmie podstawowym jest przedstawiony na rys.1. Medium transmisyjne stanowi światłowód gradientowy o długości 3 km. Źródłem światła

Bardziej szczegółowo

Opis dydaktycznych stanowisk pomiarowych i przyrządów w lab. EE (paw. C-3, 302)

Opis dydaktycznych stanowisk pomiarowych i przyrządów w lab. EE (paw. C-3, 302) Opis dydaktycznych stanowisk pomiarowych i przyrządów w lab. EE (paw. C-3, 302) 1. Elementy elektroniczne stosowane w ćwiczeniach Elementy elektroniczne będące przedmiotem pomiaru, lub służące do zestawienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 6b

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 6b Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 6b Temat: Charakterystyki i parametry półprzewodnikowych przyrządów optoelektronicznych. Cel ćwiczenia: Zapoznać z budową, zasadą działania, charakterystykami

Bardziej szczegółowo

1 Badanie aplikacji timera 555

1 Badanie aplikacji timera 555 1 Badanie aplikacji timera 555 Celem ćwiczenia jest zapoznanie studenta z podstawowymi aplikacjami układu 555 oraz jego działaniem i właściwościami. Do badania wybrane zostały trzy podstawowe aplikacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Do urządzenia DEC-1 dołączone jest oprogramowanie umożliwiające konfigurację urządzenia, rejestrację zdarzeń oraz wizualizację pracy urządzenia oraz poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka amplitudowa i fazowa filtru aktywnego

Charakterystyka amplitudowa i fazowa filtru aktywnego 1 Charakterystyka amplitudowa i fazowa filtru aktywnego Charakterystyka amplitudowa (wzmocnienie amplitudowe) K u (f) jest to stosunek amplitudy sygnału wyjściowego do amplitudy sygnału wejściowego w funkcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi spektrometru EPR

Instrukcja obsługi spektrometru EPR POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁINŻYNIERII PROCESOWEJ, MATERIAŁOWEJ I FIZYKI STOSOWANEJ INSTYTUT FIZYKI Instrukcja obsługi spektrometru EPR Rys. 1. Spektrometr EPR na pasmo X. Pomiary przy pomocy spektrometru

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Specyfikacja ogólna Ekran startowy Przyciski nawigacji 1. Ustawienia regulacji 1.1 Regulacja cos 1.2 Regulacja przekładni transformatora

SPIS TREŚCI Specyfikacja ogólna Ekran startowy Przyciski nawigacji 1. Ustawienia regulacji 1.1 Regulacja cos 1.2 Regulacja przekładni transformatora 1 SPIS TREŚCI Specyfikacja ogólna Ekran startowy Przyciski nawigacji 1. Ustawienia regulacji 1.1 Regulacja cos 1.2 Regulacja przekładni transformatora 1.3 Regulacja opóźnienia przekładnika napięciowego

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 7 PARAMETRY MAŁOSYGNAŁOWE TRANZYSTORÓW BIPOLARNYCH

Ćwiczenie 7 PARAMETRY MAŁOSYGNAŁOWE TRANZYSTORÓW BIPOLARNYCH Ćwiczenie 7 PRMETRY MŁOSYGNŁO TRNZYSTORÓW BIPOLRNYCH Wstęp Celem ćwiczenia jest wyznaczenie niektórych parametrów małosygnałowych hybrydowego i modelu hybryd tranzystora bipolarnego. modelu Konspekt przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Program V-SIM tworzenie plików video z przebiegu symulacji

Program V-SIM tworzenie plików video z przebiegu symulacji Program V-SIM tworzenie plików video z przebiegu symulacji 1. Wprowadzenie Coraz częściej zdarza się, że zleceniodawca opinii prosi o dołączenie do opracowania pliku/ów Video z zarejestrowanym przebiegiem

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Podstaw Pomiarów

Laboratorium Podstaw Pomiarów Laboratorium Podstaw Pomiarów Ćwiczenie 4 Podstawowa aparatura pomiarowa: Oscyloskop cyfrowy II Instrukcja Opracował: dr inż. Grzegorz Tarapata Instytut Systemów Elektronicznych Wydział Elektroniki i Technik

Bardziej szczegółowo

FDM - transmisja z podziałem częstotliwości

FDM - transmisja z podziałem częstotliwości FDM - transmisja z podziałem częstotliwości Model ten pozwala na demonstrację transmisji jednoczesnej dwóch kanałów po jednym światłowodzie z wykorzystaniem metody podziału częstotliwości FDM (frequency

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej

Wydział Elektryczny Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: Przetwarzanie Sygnałów Kod: TS1A400027 Temat ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

Ćw. 7 Przetworniki A/C i C/A

Ćw. 7 Przetworniki A/C i C/A Ćw. 7 Przetworniki A/C i C/A 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zasadami przetwarzania sygnałów analogowych na cyfrowe i cyfrowych na analogowe poprzez zbadanie przetworników A/C i

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA WZMACNIACZY OPERACYJNYCH

ZASTOSOWANIA WZMACNIACZY OPERACYJNYCH ZASTOSOWANIA WZMACNIACZY OPERACYJNYCH 1. WSTĘP Tematem ćwiczenia są zastosowania wzmacniaczy operacyjnych w układach przetwarzania sygnałów analogowych. Zadaniem ćwiczących jest dokonanie pomiaru charakterystyk

Bardziej szczegółowo

OPIS PROGRAMU APEK MULTIPLEKSER RX03

OPIS PROGRAMU APEK MULTIPLEKSER RX03 OPIS PROGRAMU APEK MULTIPLEKSER RX03 wer.2.3.3.9 - Program współpracuje z dwoma typami systemów pomiarowych AL154: multiplekserami M1.. lub RX.. oraz interfejsami DA.. - Wymagany system operacyjny: WIN

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych

Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych ĆWICZENIE 0 Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych I. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową i właściwościami wzmacniaczy operacyjnych oraz podstawowych układów elektronicznych

Bardziej szczegółowo

PRZEŁĄCZANIE DIOD I TRANZYSTORÓW

PRZEŁĄCZANIE DIOD I TRANZYSTORÓW L A B O R A T O R I U M ELEMENTY ELEKTRONICZNE PRZEŁĄCZANIE DIOD I TRANZYSTORÓW REV. 1.1 1. CEL ĆWICZENIA - obserwacja pracy diod i tranzystorów podczas przełączania, - pomiary charakterystycznych czasów

Bardziej szczegółowo

Konsola operatora TKombajn

Konsola operatora TKombajn KANE Konsola operatora TKombajn INSTRUKCJA Arkadiusz Lewicki 15-12-2016 1 Spis treści Funkcje programu TKombajn... 2 Parametry rejestracji... 3 Aktywacja rejestracji warunkowej... 4 2 Funkcje programu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY nr 2 dla Stanowiska do Badań Elektrycznych Anten do 110 GHz

FORMULARZ TECHNICZNY nr 2 dla Stanowiska do Badań Elektrycznych Anten do 110 GHz Załącznik 1 FORMULARZ TECHNICZNY nr 2 dla Stanowiska do Badań Elektrycznych Anten do 110 GHz W niniejszym formularzu wyspecyfikowano sprzęt pomiarowo-kontrolny niezbędny do realizacji Stanowiska do Badań

Bardziej szczegółowo

Licznik prędkości LP100 rev. 2.48

Licznik prędkości LP100 rev. 2.48 Licznik prędkości LP100 rev. 2.48 Instrukcja obsługi programu PPH WObit mgr inż. Witold Ober 61-474 Poznań, ul. Gruszkowa 4 tel.061/8350-620, -800 fax. 061/8350704 e-mail: wobit@wobit.com.pl Instrukcja

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKI BRAMEK CYFROWYCH TTL

CHARAKTERYSTYKI BRAMEK CYFROWYCH TTL CHARAKTERYSTYKI BRAMEK CYFROWYCH TTL. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest poznanie zasad działania, budowy i właściwości podstawowych funktorów logicznych wykonywanych w jednej z najbardziej rozpowszechnionych

Bardziej szczegółowo

Program ćwiczenia: SYSTEMY POMIAROWE WIELKOŚCI FIZYCZNYCH - LABORATORIUM

Program ćwiczenia: SYSTEMY POMIAROWE WIELKOŚCI FIZYCZNYCH - LABORATORIUM Podstawy budowy wirtualnych przyrządów pomiarowych Problemy teoretyczne: Pomiar parametrów napięciowych sygnałów za pomocą karty kontrolno pomiarowej oraz programu LabVIEW (prawo Shanona Kotielnikowa).

Bardziej szczegółowo