STAN SANITARNY I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STAN SANITARNY I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO"

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały Nr XXXV/210/2013 Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego z dnia 28 marca 2013 r. PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GOLUBIU-DOBRZYNIU INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO W 2012 ROKU STAN SANITARNY I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO W 2012 ROKU Golub-Dobrzyń Luty 2013

2 SPIS TREŚCI Wstęp 3 Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych 4 Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę, jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 12 Podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą 14 Nadzór nad żywnością i żywieniem 18 Warunki sanitarno-higieniczne w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych 24 Choroby zawodowe, prewencja chorób zawodowych, środowisko pracy 28 Stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej i kąpielisk 30 Zapobiegawczy nadzór sanitarny 35 Działalność w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia 37 Działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej w 2012 roku 40 Ocena bezpieczeństwa powiatu 41 2

3 WSTĘP Głównym celem działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Polsce jest ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych poprzez sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowozdrowotnej i promocji zdrowia. Podstawą działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r., nr 212, poz. 1263). Na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego zadania określone w w/w ustawie wykonuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny kierując działalnością Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu oraz przy pomocy upoważnionych przez niego pracowników. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu jest organem właściwym w sprawach należących do zakresu zadań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej z wyłączeniem zakresu higieny radiacyjnej. W związku ze zmianami na mocy ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji w województwie od 1 stycznia 2010 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stał się organem rządowej administracji zespolonej w powiecie i automatycznie stał się organem wyłączonym w stosunku do podmiotów dla których powiat jest organem założycielskim lub organem prowadzącym, lub w których powiat jest podmiotem dominującym. W wyniku tej zmiany Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu jest wyłączony z nadzoru nad następującymi obiektami: Szpital Powiatowy spółka z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Dr J. G. Koppa 1E, Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu Dobrzyniu, ul. PTTK 28, Zespół Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Kilińskiego 31, Zespół Szkół Nr 3 w Golubiu Dobrzyniu, ul. Konopnickiej 15, Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim, ul. Św. Mikołaja 6, Dom Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu, ul. PTTK 6, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wielgiem, Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wielgiem, Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Golubiu Dobrzyniu, ul. Konopnickiej 15. Obiekty te znajdują się pod nadzorem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy. 3

4 SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA CHORÓB ZAKAŹNYCH W 2012 r. na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego nie stwierdzono zachorowań na choroby zakaźne tzw. alarmowe które wymagały by podjęcia natychmiastowych działań w ramach wczesnego ostrzegania i reagowania. Do powiatowego rejestru zachorowań prowadzonego w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu wpisano 809 osób, u których podejrzewano lub rozpoznano zachorowanie na chorobę zakaźną bądź wykryto czynnik chorobotwórczy. Podobnie jak w latach poprzednich rejestracja zachorowań na choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia opierała się na wykazie zakażeń i chorób zakaźnych, będącym załącznikiem do Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 roku oraz opracowanych do nich przez Zakład Epidemiologii NIZP-PZH definicjach przypadków chorób zakaźnych na potrzeby nadzoru epidemiologicznego. Na ich podstawie w sprawozdaniu MZ-56 zarejestrowano 687 przypadków zachorowań na chorobę zakaźną (mniej o 13,8% niż w roku poprzednim) i na ich podstawie sporządzono ocenę sytuacji epidemiologicznej powiatu golubsko-dobrzyńskiego w zakresie wybranych chorób zakaźnych. Hospitalizacji było poddanych 19,2% zarejestrowanych przypadków (132 osób). Teren powiatu golubsko-dobrzyńskiego jest wolny o takich niebezpiecznych chorób jak dur brzuszny i dury rzekome, błonica, poliomielitis, riketsjozy czy wścieklizna u ludzi. Nie zgłoszono też żadnego przypadku odry ani podejrzenia odry. Pozytywnym elementem sytuacji epidemiologicznej jest spadek liczby bakteryjnych zakażeń jelitowych nie określonych, wirusowych zakażeń jelitowych wywołanych zarówno przez rotawirusy oraz inne określone czynniki, płonicy, boreliozy, ospy wietrznej oraz świnki. Nie zarejestrowano neuroinfekcji (zarówno o etiologii bakteryjnej jak i wirusowej) oraz nowo wykrytych zakażeń HIV. W przypadku chorób wysypkowych wieku dziecięcego w przypadku ospy wietrznej nastąpił spadek zapadalności o około 33%, a w przypadku różyczki- wzrost o 100%. W roku 2012 zarejestrowano jednego nosiciela HCV. Nie zarejestrowano przypadków wirusowego zapalenie wątroby typu B i C oraz nosicieli HBV. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Golubiu-Dobrzyniu dokonała rejestracji trzech przypadków zgonu, których przyczyna nie kwalifikowała do zarejestrowania ich w MZ-56. Na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego odnotowano jedno ognisko zbiorowego zatrucia pokarmowego. Zatrucia pokarmowe W 2012 roku zanotowano 23 zachorowania na salmonelozy w naszym regionie, w stosunku do roku 2011 nastąpił wzrost liczby zachorowań na zatrucia pokarmowe o etiologii salmonellozowej o 92% (współczynnik dla województwa- 25,26; powiat- 50,66). Podobnie jak w latach poprzednich niepokój wzbudza duża liczba zachorowań u dzieci w wieku 0-4 (11 przypadków). W tej grupie wiekowej w 6 przypadkach przyczyną zakażenia były potrawy z jaj i z dodatkiem jaj. Najczęściej do zakażenia dochodziło poprzez smakowanie przygotowanych do dalszej obróbki termicznej potraw lub też spożywanie lekko ściętych smażonych jaj. Do przygotowywania potraw używane są jaja nie myte i nie parzone. 4

5 W przypadku sporadycznych zatruć pokarmowych o etiologii salmonellozowej głównym nośnikiem były potrawy z jaj i z dodatkiem jaj (16 przypadków), a dominującym typem serologicznym- Salmonella Enteritidis (80,6% przypadków). W roku 2012 zarejestrowano ognisko zbiorowego zatrucia pokarmowego obejmującego 2 osoby. Do zbiorowego zatrucia pokarmowego doszło w dniu roku w mieszkaniu prywatnym w jednej z gmin powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Dochodzeniem epidemiologicznym objęto 4 dorosłe osoby, z czego 2 były chore i poddane hospitalizacji. W jej trakcie z próbek kału wyhodowano Salmonellę Enteritidis. W oparciu o informacje zebrane od osób objętych dochodzeniem oraz analizę prospektywną i retrospektywną jako nośnik zatrucia pokarmowego wytypowano spaghetti z mięsem mielonym, które zastało odgrzane i spożyte po raz drugi tylko przez osoby chore. Potrawa ta została przygotowana wcześniej i spożyta jako danie obiadowe. Reszta potrawy była niewłaściwie i zbyt długo przechowywana w urządzeniu chłodniczym i powtórnie spożyta po podgrzaniu przez 2 osoby. Bakteryjne ostre choroby inwazyjne Inwazyjne choroby te przebiegają, w zależności od rodzaju, głównie pod postacią zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (zomr), mózgu, posocznicy, zapalenia nagłośni lub zapalenia płuc oraz w przypadku Streptococcus pyogenes- róży, zespołu wstrząsu toksycznego lub gorączki połogowej. W 2012 roku na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego nie zarejestrowano inwazyjnej choroby wywołanej przez Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae i Streptococcus pneumoniae. Zarejestrowano natomiast przypadki inwazyjnej choroby wywołanej przez Streptococcus pyogenes przebiegającej pod postacią róży. W powiecie golubsko-dobrzyńskim zarejestrowano jej 12 przypadków. Najczęściej wśród chorych znajdują się osoby starsze powyżej 60-go roku życia. Wśród zarejestrowanych przypadków 42% przypadków wymagało hospitalizacji. Neuroinfekcje W powiecie golubsko-dobrzyńskim w roku 2012 zarejestrowano tylko bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu przebiegające w trakcie zachorowania na inną chorobę zarejestrowaną w MZ-56. Były to neuroboreliozy, przebiegające najczęściej pod postacią encefalopatii. Przypadki te dotyczyły kobiety i mężczyzny zamieszkujących terenu wiejskie. Są to osoby z grup wiekowych oraz Obie były hospitalizowane i wykonane u nich badanie serologiczne płynu mózgowo-rdzeniowego potwierdziło neuroboreliozę. Wirusowe zapalenia wątroby Mieszkańcy powiatu golubsko-dobrzyńskiego w roku 2012 nie chorowali na wzw typu A, wzw typu B ostrego i przewlekłego, wzw typu C, wzw typu B+C, innego ani nie określonego. Nie zarejestrowano również bezobjawowego zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B. Zarejestrowano natomiast 1 przypadek bezobjawowego zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C. Do rejestru dołączono 18-letniego mężczyznę zamieszkującego na terenie wiejskim, pragnącego zostać dawcą krwi. HIV/AIDS W powiecie golubsko-dobrzyńskim nie zarejestrowano zachorowań na AIDS ani nowo wykrytego zakażenia HIV (w roku poprzednim-1). 5

6 W województwie kujawsko-pomorskim w roku 2012 zarejestrowano 3 zachorowania na AIDS oraz 24 nowo wykrytych zakażeń HIV (w roku poprzednim-49). Poliomyelitis oraz przypadki ostrego porażenia wiotkiego u dzieci do lat 14 Na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego nie zarejestrowano przypadku OPW oraz poliomyelitis. W roku 2012 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zarejestrowano 5 przypadków ostrego porażenia wiotkiego u dzieci w wieku 0-14 lat. Nie zarejestrowano poliomyelitis. Choroby wysypkowe wieku dziecięcego W latach do PSSE w Golubiu-Dobrzyniu nie zgłoszono podejrzenia zachorowania na odrę i zachorowania na odrę. W przypadku różyczki w roku 2012 nastąpił wzrost liczby zachorowań o 100% (2012-6, ). W przypadku płonicy, ospy wietrznej i świnki w stosunku do roku ubiegłego nastąpiły spadki liczby zachorowań o odpowiednio: 17,7%, 33% i 57,1%. Wysoka liczba zachorowań na ospę wietrzną utrzymywała się w powiecie przez pierwsze miesiące 2012 roku po zarejestrowanym wzroście w listopadzie i grudniu 2011 roku. Objawy ospy wietrznej pojawiały się najczęściej u mieszkańców gminy Kowalewo Pomorskie i miasta Golub-Dobrzyń. Krztusiec Zarówno w województwie kujawsko-pomorskim ( , , ), jak i w powiecie golubsko-dobrzyńskim zauważa się tendencję wzrostową zachorowań na krztusiec (2010-1, , ). Zachorowały cztery kobiety zamieszkujące na wsi i jeden mężczyzna mieszkający w mieście. Chory mężczyzna należał do grupy wiekowej Kobiety zakwalifikowały się do następujących grup wiekowych 0-4, 5-9, i W przypadku mężczyzny brak jest danych o uodpornieniu przeciwko krztuścowi, a pozostałe- zostały uodpornione prawidłowo. Choroby przenoszone przez kleszcze W roku 2012 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Golubiu-Dobrzyniu zarejestrowała 6 zachorowań na boreliozę. Tylko jeden zarejestrowany przypadek charakteryzował się obecnością fazy wczesnej choroby (rumień wędrujący) i leczono go ambulatoryjnie. Faza późna u pozostałych osób przebiegała pod postacią boreliozy układu kostno-stawowego i neuroboreliozy. Osoby te poddane były hospitalizacji, w trakcie której wykonano badania potwierdzające zachorowanie. Wszyscy zarejestrowani zamieszkują tereny wiejskie i mieszczą się w grupach wiekowych (1), (2), (3). Do narażenia dochodziło najczęściej w ogródkach przydomowych, prowadząc gospodarstwo rolne lub też wykonując prace na terenach leśnych w związku z wykonywanym zawodem. Do narażenia przypuszczalnie doszło na terenach następujących leśnictw: Łega (3 osoby), Mokry Las (2 osoby) oraz Ugoszcz (1 osoba). 6 Gruźlica Powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne nie są jednostkami wyznaczonymi do rejestracji gruźlicy w województwie. Jednostką do tego wyznaczoną w naszym województwie jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy. Na podstawie ich danych można zauważyć, że powiat golubsko-dobrzyński osiągnął współczynnik zapadalności około 40% wyższy niż w województwie (województwo- 428 przypadków, współczynnik-20,70; powiat odpowiednio: 13 i 28,82).

7 Styczność i narażenie na wściekliznę/potrzeba szczepień Do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne w Golubiu-Dobrzyniu w roku 2012 zgłoszono 91 osób pokąsanych przez zwierzęta. Jest to więcej niż w roku poprzednim o 30%. We wszystkich przypadkach było prowadzone dochodzenie epidemiologiczne. W 79 przypadkach dzięki współpracy z lekarzami weterynarii otrzymaliśmy obserwacje zwierząt wykluczające chorobę zwierzęcia i uniknęliśmy w ten sposób kwalifikacji pokąsanych do szczepień. W 12 przypadkach, które zostały zakwalifikowane do szczepień, w 9 pokąsanie nastąpiło przez nieznanego psa, w 2 przez kota, a w 1 przez mysz polną. W jednym przypadku badania tkanki mózgowej w kierunku wścieklizny, pochodzącej ze zwłok kota, dały wynik ujemny (zarówno test immunofluorescencji jak i próba biologiczna na białych myszkach). Jedna z osób, dzięki odnalezieniu właściciela sprawcy pokąsania, pobrała tylko jedną dawkę szczepionki przeciwko wściekliźnie. Grypa i zachorowania grypopodobne Do Sekcji Przeciwepidemicznej zgłoszono w 2012 roku 42 przypadki grypy i infekcji grypopodobnych i w porównaniu do roku 2011 był to 5-krotny spadek ( zgłoszeń). W 2012 roku nastąpił ponownie spadek udziału dzieci do lat 14 w zgłoszonych przypadkach ( %, ,2%, ,33%). W ramach uczestnictwa w systemie Sentinel w roku 2012 nie wysłano do badania laboratoryjnego żadnego wymazu z gardła i nosa. Zgony z powodu chorób zakaźnych Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Golubiu-Dobrzyniu w 2012 otrzymała trzy zgłoszenia zgonu z powodu choroby zakaźnej, których przyczyna nie kwalifikowała do zarejestrowania w MZ-56. Przyczyną tych zgonów była w dwóch przypadkach posocznica, nie określona oraz w jednym zespół wstrząsu toksycznego. Zmarłe osoby wg wieku mieściły się w grupie wiekowej ( posocznice, nie określone) i powyżej 60 roku życia (zespół wstrząsu toksycznego). Wszystkie osoby były mieszkańcami miasta, a wśród nich jedna kobieta i dwóch mężczyzn. Wykonawstwo szczepień ochronnych W powiecie golubsko dobrzyńskim wykonanie obowiązkowych szczepień ochronnych w roku 2012 było na wysokim poziomie. Ruchy antyszczepionkowe nie spowodowały zmniejszenia wyszczepialności. Wykonanie szczepień przeciw błonicy i tężcowi w roku 2012 pozostaje na nieco niższym poziomie niż w roku Dzieci w 6 roku życia uodporniono na poziomie 95,0 %. Dzieci nie zostały uodpornione przeciwko błonicy i tężcowi z powodu okresowych p/w lekarskich, między innymi z powodu zachorowań na ospę wietrzną i różyczkę. Dzieci w 14 roku życia zostały uodpornione na poziomie 99,2%, a młodzież w 19 roku na poziomie 98,2%. W tej grupie wiekowej nie zostały uodpornione ciężarne Stan zaszczepienia przeciw krztuścowi w roku 2012 roku przedstawia się następująco: w 2 roku życia 99,4% i w 3 roku życia 99,6%. W pierwszym roku życia zaszczepiono szczepieniem pierwotnym przeciw krztuścowi 61,8 % niemowląt. Analogicznie zostały wykonane szczepienia przeciw poliomyelitis: w pierwszym roku życia 61,8%, w 2 roku życia 99,4% i w 3 roku życia 99,6 %. Szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B w 1 roku życia są na poziomie 89,3%, w 2 roku życia na poziomie 99,4% i w trzecim roku życia na poziomie 99,6%. Nieco 7

8 niższy stan zaszczepienia w pierwszym roku życia wynika z rozkładu urodzeń w miesiącach, a w drugim i trzecim roku życia z przeciwwskazań lekarskich. W roku 2012 przeprowadzono szczepienia przeciw odrze, śwince i różyczce dzieci urodzonych w roku Uodpornienie tej grupy dzieci jest na poziomie 99,6% i jest wyższe niż w roku Wykonanie podstawowego szczepienia przeciw odrze, śwince i różyczce w miesiącu życia jest w roku sprawozdawczym wyższe niż w 2011 i wynosi 93,0%. Stan zaszczepienia p/haemophilus influenzae niemowląt urodzonych w roku 2012 wynosi 61,8%, a w drugim roku życia 99,6%. Dzieci z rocznika 2010 uodpornione są na poziomie 99,4% W roku 2012 szczepieniu przeciwko grypie poddało się w powiecie golubsko dobrzyńskim o 320 osób mniej niż w 2011 roku. Uodporniono 899 osób ( w tym 60 dzieci - o połowę mniej niż w roku 2011). Szczepieniu przeciwko grypie poddało się zaledwie 2,0 % populacji zamieszkującej powiat. Zainteresowanie szczepieniami zalecanymi w roku 2012 pozostało na poziomie z roku Przeciw Streptococcus pneumonie odnotowano tendencję zwyżkową uodporniono 154 dzieci ( ) i minimalną tendencję zniżkową przeciw zakażeniu Neisseria meningitidis- 5 dzieci (2011-7). Przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego w roku 2011 nie zostało uodpornione żadne dziecko, natomiast w roku 2012 uodporniono 3 dzieci. Przeciw ospie wietrznej liczba dzieci uodpornionych w roku 2012 znacznie się zmniejszyła. Zaszczepiono 11 dzieci, a w roku Przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A zaszczepiono tylko 2 osoby, w roku W roku 2012 uodparniano przeciwko durowi brzusznemu 4 osoby. Trzy osoby to pracownicy zakładu o podwyższonym ryzyku zakażenia, a jedna osoba uodporniona z powodu wyjazdu turystycznego. Prowadzona edukacja wśród rodziców i dzieci powoduje większe zainteresowanie szczepieniami zalecanymi oraz szczepieniami preparatami skojarzonymi. Tabela 1.Zachorowania i współczynniki zapadalności w 2012 i 2011 roku dla powiatu golubskodobrzyńskiego Lp. Kod wg ICD-10 Jednostka chorobowa Liczba przypadków Współczynnik zapadalności A00 Cholera UE 2 A01.0 Dur brzuszny UE 3 A Dury rzekome A, B, C UE 4 A02.0 zatrucie pokarmowe UE ,48 50,66 5 A02.1 Salmoneloza posocznica PL 1 2,21 6 A inne zakażenie pozajelitowe PL 2 4,41 7 A03 Czerwonka bakteryjna (szigeloza) UE 8 A PL 4) wywołane przez E. coli biegunkotwórczą 9 A04.3 wywołane przez E. coli enterokrwotoczną UE 10 A04.4 Inne wywołane przez E. coli inną i BNO bakteryjne 11 A04.5 zakażenia wywołane przez Campylobacter UE jelitowe wywołane przez Yersinia enterocolitica lub 12 A04.6 (ogółem) pseudotuberculosis UE 1 2 2,21 4,41 13 A inne określone 2 6 4,41 13,22 14 A04.9 nie określone ,27 2,2 15 A04 Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 5) 3 296,74 16 A05.0 Inne gronkowcowe 8

9 17 A05.1 bakteryjne jadem kiełbasianym (botulizm) UE/PL zatrucia 18 A05.2 pokarmowe wywołane przez Cl. perfringens 19 A (ogółem) inne określone 20 A05.9 nie określone 21 A05 Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 6) 22 A07.1 Lamblioza (giardioza) UE ,31 59,47 23 A07.2 Kryptosporydioza UE 24 A08.0 Wirusowe wywołane przez rotawirusy ,92 85,9 25 A08.1 zakażenia wywołane przez norowirusy 26 A jelitowe inne określone ,45 4,41 (ogółem) 27 A08.4 nie określone ,45 52,86 28 A Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 7) , ,39 29 Biegunka i zapalenie żołądkowojelitowe BNO, o prawdopodobnie ogółem ,58 262,11 A09 30 zakaźnym pochodzeniu w tym u dzieci do lat , ,62 31 A20 Dżuma UE 32 A21 Tularemia UE 33 A22 Wąglik UE 34 A23 Bruceloza: nowe zachorowania UE 35 A24.0 Nosacizna PL 36 A27 Leptospiroza UE 37 A28.2 Jersinioza pozajelitowa PL 38 A31 Mikobakteriozy - inne i BNO 39 A32 Listerioza UE 40 A33-A35 ogółem Tężec UE 41 A33 noworodków 42 A36 Błonica UE 43 A37 Krztusiec UE 2 5 4,41 11,01 44 A38 Płonica (szkarlatyna) PL ,51 30,84 45 A39 ogółem 46 A39.0;A39.8 Choroba zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu meningokokowa, 47 A UE/PL 8) inwazyjna posocznica 48 A inna określona i nie określona wym. niżej A46 A48.3 B95.0/O85 Choroba wywołana przez Streptococcus pyogenes, inwazyjna ogółem róża zespół wstrząsu toksycznego gorączka połogowa ,65 17,65 26,42 26,43 PL 9) 53 B95.0/ (...) inna określona i nie określona 10) 54 A48.1 choroba legionistów UE Legioneloza 55 A48.2 gorączka z Pontiac PL 56 A69.2 Borelioza z Lyme PL ,45 13,22 57 A70 Ornitozy (zakażenia Chlamydia psittaci) 58 A75 Dur wysypkowy 59 A78 Gorączka Q UE 60 A77; A79 Gorączka plamista i inne riketsjozy 61 A80.1-2,4 wywołane dzikim wirusem Poliomyelitis UE/PL 62 A80.0,3-8 wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego 63 Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat 64 A81.0 choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) PL 65 A81.0 Encefalopatie wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vcjd) gąbczaste UE 66 A81 inne i nie określone 67 A82 Wścieklizna UE 9

10 68 Z20.3/Z24.2 Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień 11) ,45 26,43 69 A84 Kleszczowe zapalenie mózgu PL 70 B A81.1;A83; A85;B02.0 Inne wirusowe zapalenie mózgu opryszczkowe inne określone 72 A86 nie określone 73 w innych chorobach objętych MZ-56 12) 74 A87.0 enterowirusowe Wirusowe 75 B00.3 zapalenie opryszczkowe 76 A87.1-9;B02.1 opon inne określone i nie określone 4 8,83 mózgowych 77 w innych chorobach objętych MZ-56 13) 78 A90-1 Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) PL 79 A92.3 Gorączka zachodniego Nilu UE 80 A95 Żółta gorączka UE 14) 81 A96.2;A Wirusowe Ebola, Marburg, Lassa gorączki A92.0;A96.0-1,8-82 9;A98.0-2,5-8,A99 krwotoczne UE inna określona i nie określona 14) 83 A98.5 Choroba wywołana przez hantawirusy PL 84 B01 Ospa wietrzna ,25 841,39 85 B03 Ospa prawdziwa UE 86 B05 Odra UE 87 B06 Różyczka UE 3 6 6,62 13,22 88 B08.8 Pryszczyca 89 B15 typu A UE 90 B16 typu B - ostre UE 91 B typu B - przewlekłe 15) Wirusowe UE 16, 92 B17.1; B18.2 zapalenie typu C: wg definicji przypadku r ,62 2,2 17) UE 15, 93 B17.1; B18.2 wątroby typu C: wg definicji przypadku r. 1 2,21 17) 94 odpowiednio typu B+C (zakażenie mieszane) 18) 95 B17.0,2-8; B18.8-9;B19 inne i nie określone 96 B20-B24 AIDS Zespół nabytego upośledzenia odporności UE/PL 97 Z21 Nowo wykryte zakażenia HIV UE, 19) 1 2,21 98 B26 Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) UE ,45 8,81 99 B50-B54 Malaria (zimnica) UE 100 B67 Bąblowica (echinokokoza) UE 101 B69 Wągrzyca (cysticerkoza) 102 B75 Włośnica UE 103 wym. niżej Choroba B95.3/G04.2; 104 wywołana przez Streptococcus A40.3 B95.3 / (...) pneumoniae, UE, 20) inwazyjna posocznica inna określona i nie określona 107 B96.2/D59.3 Zespół hemolityczno-mocznicowy w przebiegu zak. E. coli UE, 21) 108 wym. niżej Choroba ogółem B96.3/G04.2; 109 wywołana przez G00.0 Haemophilus zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu 110 A41.3 influenzae, posocznica 111 B96.3/ (...) UE/PL 22) inwazyjna inna określona i nie określona G01;G04.2; 112 G05.0; Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu ogółem 1 2,21 G00.1 zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu 1 2,21 w innych chorobach objętych MZ-56 23) 2 4, G00.2-8;G04.2 inne określone 1 2, G00.9;G04.2 inne, nie określone 2 4, G03 Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone 1 2, G04.0,8-9 Zapalenie mózgu inne i nie określone UE/PL, 24) 117 J09 Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi 10

11 118 ogółem J10-J11 Grypa UE/PL 119 u dzieci w wieku 0-14 lat 120 P35.0 Wrodzone choroby wirusowe różyczka wrodzona UE 121 P inne określone i nie określone 1 2, P37.1 Inne wrodzone toksoplazmoza UE 123 P37.2 zakażenia i choroby listerioza UE 124 P pasożytnicze inne określone i nie określone UE, 24) 125 U04 SARS Zespół ostrej niewydolności oddechowej 126 T60 Zatrucia pestycydami ostre 25) 127 T61 Zatrucia naturalnie ryby, skorupiaki i inne produkty morza 128 toksycznymi T62.0 substancjami spożytymi grzyby 129 T jako pokarm 25) jagody i inne części roślin 130 T64 mikotoksyny Ostre zatrucia żywnością skażoną dioksyny biologicznie i/lub polichlorowane bifenyle chemicznie 25) inne określone i nie określone 134 Grypa wywołana nowym ogółem 135 wirusem A(H1N1) UE/PL u dzieci w wieku 0-14 lat Uwagi: 1. Jedna osoba może być zarejestrowana w kilku pozycjach 2. Współczynniki zapadalności obliczono w stosunku do populacji 3. Stan ludności na dzień roku powiat golubsko-dobrzyński , stan ludności do lat , stan ludności 0 lat- 494, stan ludności do lat

12 STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Państwowa Inspekcja Sanitarna kontrolowała w 2012 roku 16 urządzeń wodociągowych zaopatrujących ludność w wodę przeznaczoną do spożycia. W celu określenia jakości wody do spożycia przez ludzi w pobranych próbkach wody przeprowadzane są badania podstawowe i rozszerzone. Do badań podstawowych pobrano i przebadano: 81 próbek fizyko-chemicznych (oznaczano następujące parametry: mętność, barwę, zapach, odczyn, przewodność właściwą, amoniak, azotyny, azotany, chlorki, żelazo i mangan), 81 bakteriologicznych (oznaczano drobnoustroje hodowane na agarze po 24 h w temp. 37 C w 1ml wody, bakterie grupy coli w 100 ml wody i bakterie grupy coli termotolerancyjne w 100 ml wody). Ponadto do badań rozszerzonych pobrano: 10 próbek do badań fizyko-chemicznych (wykonywano następujące oznaczenia: mętność, barwę, zapach, smak, odczyn, ph, przewodność elektryczną, amonowy jon, amoniak, azotany, azotyny, chlorki, żelazo, mangan, twardość ogólna, wapń, magnez, utlenialność, fluorki, glin, arsen, bor, miedź, chrom ogólny, ołów, kadm, nikiel, rtęć, selen, siarczany, cyjanki, Benzo(a)piren, Σ WWA, benzen, pestycydy, Σ pestycydów, OWO, antymon, Σ chlorynów i chloranów, bromiany), 10 bakteriologicznych do badań rozszerzonych (oznaczano bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22ºC po 72h, liczbę bakterii Clostridium perfringens w 100 ml wody). Łącznie do badań pobrano 92 próbki, w tym 11 próbek kontrolnych na badania bakteriologiczne i fizykochemiczne. We wszystkich działających na terenie powiatu wodociągach nie zaobserwowano deficytów wody. Wodociągi o produkcji <100 m³/d Na terenie nadzorowanym przez PPIS w Golubiu-Dobrzyniu znajduje się 10 obiektów. Ze względu na zmniejszenie zużycia wody 6 wodociągów zostało przesuniętych z grupy o produkcji m³/d. W tym przedziale nie było wodociągów nowo wybudowanych, ani o złym stanie sanitarno-technicznym. W toku bieżącego nadzoru i poboru próbek wody w wodociągu publicznym Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie w próbkach wody stwierdzono zwiększone ilości związków manganu oraz podwyższoną mętność, a w próbkach z wodociągu lokalnego Nadleśnictwa Konstancjewo gm. Golub-Dobrzyń obecność bakterii grupy coli oraz podwyższoną barwę. Po przechlorowaniu i przepłukaniu złóż z w/w wodociągów pobrano próbki kontrolne, które nie wykazały przekroczeń. Wodociągi o produkcji m³/d Liczba obiektów w tym przedziale na dzień roku wynosi 5. W tej grupie wodociągów nie odnotowano wydłużenia sieci. Wodociągi, w których uzyskano poprawę pod względem sanitarno -technicznym to: publiczny Nowa Wieś gm. Ciechocin wymiana zniszczonej siatki w ogrodzeniu strefy ochrony sanitarnej i odmalowanie całości, zainstalowanie monitoringu studni, pomp głębinowych i poziomych oraz alarmu w SUW, remont malarski pomieszczeń stacji, odżelaziaczy oraz ujęć wody,

13 publiczny Wielkie Rychnowo gm. Kowalewo Pom. odmalowanie pomieszczeń stacji, odżelaziaczy oraz hydroforów, publiczny Nowogród gm. Golub-Dobrzyń odmalowanie urządzeń wodnych oraz studni, publiczny Zbójno gm. Zbójno wymiana pompy głębinowej i odnowienie ujęcia wody. W 4 wodociągach zakwestionowano pobrane próbki wody ze względu na przekroczenia fizyko-chemiczne i bakteriologiczne: Lp. Wodociąg publiczny Oznaczone przekroczenia 1 Radomin gm. Radomin obecność Enterokoków 2 Dulsk gm. Radomin ilość związków manganu, żelaza 3 Wielka Łąka gm. Kowalewo Pomorskie ilość związków żelaza, mętność 4 Nowa Wieś, gm. Ciechocin mętność W wodociągu publicznym Dulsk gm. Radomin wymieniono złoża filtracyjne 2 odżelaziaczy, przeprowadzono diagnostykę i badania hydrogeologiczne studni głębinowej z pompowaniem oczyszczającym i kontrolno-pomiarowym oraz przeprowadzono płukanie poszczególnych odcinków sieci wodociągowej. Po zakończeniu prac pobrano próbki kontrolne, które nie wykazywały ponadnormatywnej zawartości przekroczonych związków. Z pozostałych wodociągów (po przeprowadzonym przechorowaniu i przepłukaniu złóż) pobrano próbki kontrolne, które odpowiadały wymogom rozporządzenia pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym. Wodociągi o produkcji m³/d W tej grupie wodociągów znajduje się 1 obiekt- wodociąg publiczny Białkowo gm. Golub-Dobrzyń, w którym w maju 2012 roku zakończono prace związane z modernizacją stacji. W jego wyniku w ciągu technologicznym zastosowano nowe urządzenia : 2- aeratory 6- filtrów odżelaziająco-odmanganiających, zbiornik retencyjny oraz zestaw hydroforowo-pompowy o wydajności m³/h. Przeprowadzony zastał również remont malarski sterowni oraz pozostałych pomieszczeń SUW. W trakcie bieżącego nadzoru w pobranych próbkach wody nie stwierdzono przekroczeń parametrów fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych. Nie odnotowano obiektów nowo wybudowanych oraz wydłużenia sieci wodociągowej 13

14 Działalność lecznicza wykonywana przez praktykę zdrowotną Działalność lecznicza wykonywana przez podmioty lecznicze INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO W 2012 ROKU PODMIOTY LECZNICZE WYKONUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Pod nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Golubiu-Dobrzyniu w 2012 roku znajdowało się 13 podmiotów leczniczych oraz 38 praktyk zawodowych wykonujących działalność leczniczą. Skontrolowano 47 obiektów i pod względem sanitarnym żadnego nie oceniono negatywnie. W celu poprawy stanu sanitarno- technicznego wystawiono 2 decyzje z zaleceniami na podmioty lecznicze. Stan sanitarno-techniczny poprawił się w 2 podmiotach leczniczych. Stan sanitarny jako dobry ocenia się w 5 podmiotach leczniczych i 33 gabinetach praktyk zawodowych. Tabela 2. Stan sanitarny pomieszczeń i urządzeń oraz warunków przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą w 2012 r. Wyszczególnienie Miasto Wieś Liczba urządzeń i obiektów według skontro ze złym skontro ze złym według ewidencj lowanyc stanem lowanyc stanemm ewidencji i h sanitarnym h sanitarnym Ogółem Szpitale ogółem Szpitale w tym szpitale uzdrowiskowe Stacjonarne i Zakłady opiekuńczo - lecznicze całodobowe Zakłady pielęgnacyjne świadczenia opiekuńcze zdrowotne Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne Inne niż szpitale Zakłady rehabilitacji leczniczej w tym sanatoria Hospicja Inne Przychodnie, ośrodki zdrowia, poradnie, ambulatoria z izbą chorych, lecznice Zakłady badań diagnostycznych i medyczne laboratoria diagnostyczne Zakłady rehabilitacji leczniczej Inne, w t Ogółem Indywidualne praktyki lekarskie ogółem Indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskiej ogółem Grupowe praktyki lekarskiej ogółem Indywidualne praktyki lekarzy dentystów Indywidualne specjalistyczne praktyki lekarzy dentystów Grupowe praktyki lekarzy dentystów Indywidualne praktyki pielęgniarek Indywidualne specjalistyczne praktyki pielęgniarek Grupowe praktyki pielęgniarek Inne W poniższej tabeli nie uwzględniono Poradni Rejonowo-Specjalistycznej oraz Zakładu Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 27 kontrolowanych przez PPIS w Golubiu-Dobrzyniu. 14

15 Podmioty lecznicze wykonujące stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne Szpitale Od 1 stycznia 2010 roku Szpital Powiatowy spółka z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu został objęty nadzorem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy. W związku z tym nie ujęto w niniejszym opracowaniu informacji o stanie sanitarno-higienicznym Szpitala Powiatowego spółka z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu nadzoruje od roku 2009 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 27 i przekazuje informacje o wynikach przeprowadzonych kontroli i stanie sanitarno-higienicznym do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wąbrzeźnie celem wykorzystania w przygotowaniu informacji o stanie bezpieczeństwa powiatu wąbrzeskiego. Podmioty lecznicze wykonujące ambulatoryjne świadczenia zdrowotne Przychodnie, ośrodki zdrowia, poradnie, ambulatoria z izbą chorych, lecznice W tej pozycji na terenie działalności PSSE w Golubiu-Dobrzyniu ogółem jest 11 obiektów. Do wykazu wliczono dwa podmioty lecznicze (NZOZ Nasz Medyk Golub-Dobrzyń oraz NZOZ Nasz Medyk Radomin), które zgodnie z pismem PWIS w Bydgoszczy zostały przekazane pod bieżący i zapobiegawczy nadzór sanitarny PPIS w Wąbrzeźnie. Łącznie w tej grupie obiektów przeprowadzono 25 kontroli sanitarnych, a poprawę stanu sanitarnego, w wyniku wykonania nałożonych w decyzji administracyjnej zaleceń, uzyskano w 2 obiektach (Niepubliczny ZOZ ESKULAP Ośrodek Zdrowia Wielkie Rychnowo gm. Kowalewo Pomorskie, Niepubliczny ZOZ Nad Drwęcą Ciechocin gm.ciechocin). Do ośrodków z dobrym stanem sanitarno-higienicznym zakwalifikować można: NZOZ Gol Med Sp. z o.o. Golub Dobrzyń, NZOZ Mężykowscy s.c. Działyń gm. Zbójno, NZOZ ESKULAP Przychodnia w Kowalewie Pom., NZOZ Nad Drwęcą Ciechocin gm. Ciechocin. Zaopatrzenie w wodę tej grupy obiektów jest wystarczające. Większość obiektów zaopatruje się w wodę bieżącą z wodociągów publicznych. Źródłem ciepłej wody w omawianej grupie obiektów są najczęściej przepływowe podgrzewacze wody. Jeden obiekt podłączony jest do ciepłociągu miejskiego w Golubiu-Dobrzyniu. Nieczystości płynne z obiektów odprowadzane są do kanalizacji publicznej. Sprzątaniem i utrzymaniem czystości pomieszczeń zajmują się ekipy wewnętrzne składające się z osób sprzątających zatrudnionych w tych obiektach. Wydzielone są składziki porządkowe przeznaczone na: przechowywanie środków czystości i dezynfekcji, składowanie bielizny brudnej. Podczas przeprowadzonych kontroli, stwierdzono, że w placówkach służby zdrowia przestrzegana jest segregacja odpadów zgodnie z przyjętymi procedurami opracowanymi na podstawie obowiązujących przepisów. Zabezpieczone odpady medyczne przewożone są do punktu zbiorczego przy Szpitalu Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu lub też odbierane bezpośrednio u wytwórcy przez specjalistyczne firmy. Każdy obiekt posiada zezwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych lub złożoną informację do starostwa o gospodarowaniu odpadami. 15

16 Odpady o charakterze komunalnym gromadzone są w pojemnikach, następnie wrzucane do kontenerów i wywożone na wysypiska odpadów. Bielizna z przychodni oddawana jest do prania w specjalistycznych zakładach pralniczych (dostarczana do Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, pranie bielizny w Pralni PHU HOLLYWOOD w Sierpcu). Tylko jeden obiekt posiada wydzielone pomieszczenie na pralnię (SPZOZ we Wrockach). Coraz częściej stosuje się bieliznę (serwety, podkłady,fartuchy) jednorazowego użytku, która po zużyciu, jako odpad medyczny przekazywana jest do unieszkodliwiania. Praca odbywa się głównie na sprzęcie i materiale jednorazowego użytku. Przeprowadzana dezynfekcja narzędzi i sprzętu odbywa się po przyjmowaniu pacjentów, metodą tradycyjną- ręcznie i najczęściej w gabinetach zabiegowych. Dobór środków dezynfekcyjnych był odpowiedni, zgodny z przypuszczalnym skażeniem oraz przyjętymi zasadami. Sterylizację drobnego sprzętu przeprowadza się we własnych autoklawach (2 przychodnie) lub poprzez podpisanie umowy na sterylizację ze Szpitalem Powiatowym w Golubiu Dobrzyniu. Do nieprawidłowości w tym zakresie nadal należy zbyt mała częstotliwość kontroli procesu sterylizacji testami biologicznymi oraz brak badań roboczych płynów dezynfekcyjnych. Inne (również dotyczące obiektów lecznictwa uzdrowiskowego) Do tej grupy obiektów zakwalifikowano Niepubliczny Zakład Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej AVITUM Stacja Dializ w Golubiu-Dobrzyniu oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Chirurgia Jednego Dnia Golub-Dobrzyń ul. Bohaterów Września. W obiektach tych przeprowadzono 4 kontrole sanitarne, na podstawie których oceniono stan tych obiektów jako dobry. Zaopatrzenie w sprzęt medyczny, szczególnie jednorazowego użycia do obsługi chorych, materiały opatrunkowe oraz bieliznę jednorazowego użycia było wystarczające. Nie stwierdzono również braków w zakresie zaopatrzenia w środki myjące i dezynfekujące. W obiekcie praca odbywa się w oparciu o prawidłowo opracowane i wdrożone procedury postępowania z bielizną, odpadami, utrzymania czystości oraz inne, które mają na celu zapobieganie szerzeniu się zakażeń. Sprzątaniem i utrzymaniem czystości pomieszczeń zajmują się ekipy wewnętrzne składające się z salowych. Wydzielone są składziki porządkowe na przechowywanie środków czystości i dezynfekcji. Obiekty maja zainstalowaną klimatyzację wymiana filtrów oraz prace konserwatorskie wykonywane są zgodnie z zaleceniami z instrukcji. Podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę obiektów w tej grupie jest wodociąg publiczny miejski Białkowo gm. Golub-Dobrzyń. NZOS AVITUM Stacja Dializ w Golubiu- Dobrzyniu posiada stację uzdatniania wody na potrzeby własne. Praktyki zawodowe Praktyki lekarskie, w tym lekarzy dentystów Ogólnie na terenie działania PPIS w Golubiu-Dobrzyniu prowadzonych jest 34 praktyk lekarskich, w których udzielane są różnorodne świadczenia medyczne w trybie ambulatoryjnym. Najliczniejszą kategorią objętych kontrolą sanitarną placówek w omawianej grupie były indywidualne praktyki lekarzy dentystów (17). Swoje usługi na terenie powiatu oferuje również 14 indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich i 3 indywidualne praktyki lekarskie. 31 gabinetów zostało w roku 2012 skontrolowanych. W ocenie stanu sanitarnego 16

17 powyższych obiektów brano pod uwagę zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie nieczystości płynnych, warunki sanitarno-techniczne pomieszczeń i ich funkcjonalność, postępowanie z bielizną czystą i brudną oraz segregację odpadów i postępowanie z odpadami komunalnymi i medycznymi. Kontrola obejmowała także opracowane procedury, dotyczące powyższych zagadnień oraz ocenę procesów dezynfekcji i sterylizacji. Nie stwierdzono w kontrolowanych obiektach uchybień w w/w zagadnieniach. W gabinetach lekarskich bielizna prana jest we własnym zakresie. Coraz częściej gabinety używają bielizny jednorazowej, którą po wykorzystaniu usuwa się jako odpad medyczny. W większości gabinety lekarskie używają sprzętu jednorazowego użytku. Gabinety używające narzędzi wielokrotnego użytku albo mają podpisana umowę na sterylizację z punktem Centralnej Sterylizatorni Szpitala Powiatowego w Golubiu Dobrzyniu albo sterylizują sprzęt w autoklawach. W powiecie golubsko-dobrzyńskim zainstalowanych jest obecnie 13 autoklawów (gabinety dentystyczne), wyprodukowanych w latach Zbyt rzadko ich właściciele przeprowadzają biologiczną kontrolę procesu sterylizacji. Kontrola chemiczna procesu sterylizacji przeprowadzana jest podczas każdego wsadu. Dezynfekcja i mycie narzędzi odbywa się metodą ręczną. Tylko nieliczne gabinety wyposażone są w mechaniczne urządzenia do mycia (myjki ultradźwiękowe do wierteł dentystycznych). W celu zabezpieczenia pacjentów podczas świadczonych usług do procesu dezynfekcji używa się środków właściwie dobranych w stosunku do zagrożenia. Niestety nie prowadzi się badań roboczych płynów dezynfekcyjnych. Praktyki pielęgniarskie Na terenie powiatu działa jedna praktyka pielęgniarki środowiskowej, korzystającej z pomieszczeń i usług NZOZ Mój Medyk w Zbójnie. Obejmuje to zarówno gabinet pielęgniarski, pomieszczenia sanitarne oraz pomieszczenie na odpady medyczne. Praca opiera się wyłącznie na sprzęcie jednorazowego użytku. Postępowanie z odpadami medycznymi i bielizną prawidłowe zgodnie z opracowanymi procedurami. Do grupy tych obiektów zaliczamy Laboratorium Techniki Dentystycznej Feliksa Sieradzkiego oraz 2 prywatne gabinety rehabilitacyjne. Laboratorium Techniki Dentystycznej przystosowane jest do świadczenia usług protetycznych na rzecz lekarzy dentystów. Prywatne Gabinety Rehabilitacyjne działające na terenie miasta Golub-Dobrzyń i Kowalewa Pomorskiego świadczą usługi z zakresu elektroterapii, kinezytoterapii oraz masażu lub wyłącznie masażu leczniczego. Wszystkie obiekty spełniają wymogi higieniczno- sanitarne. Postępowanie z odpadami i bielizną zgodnie z procedurami. Inne 17

18 NADZÓR NAD ŻYWNOŚCIĄ I ŻYWIENIEM Stan sanitarny obiektów produkcji i obrotu środkami spożywczymi oraz żywienia zbiorowego W 2012 roku PPIS w Golubiu-Dobrzyniu obejmował nadzorem 341 obiektów żywności, żywienia i przedmiotów użytku. Skontrolowano łącznie 308 zakładów, co stanowi 95,6% obiektów w ewidencji. Nałożono 1 mandat karny na kwotę 200 złotych. W celu poprawy warunków sanitarno-technicznych w nadzorowanych obiektach wydano 12 decyzji administracyjnych. Tabela 3. Stan sanitarny obiektów produkcji i obrotu środkami spożywczymi w 2012 roku L.p. Grupa obiektów Liczba obiektów Liczba obiektów skontrolowanych Liczba obiektów zgodnych Liczba obiektów niezgodn ych I Obiekty produkcji żywności Automaty do lodów Piekarnie Ciastkarnie Przetwórnie owocowo-warzywne i grzybowe Zakłady przemysłu zbożowomłynarskiego Wytwórnie chrupek, chipsów i prażynek II Obiekty obrotu żywnością Sklepy spożywcze Kioski Środki transportu Obiekty ruchome i tymczasowe Inne obiekty obrotu żywnością III Zakłady żywienia zbiorowego otwarte Zakłady żywienia zbiorowego otwarte W tym zakłady małej gastronomii IV Zakłady żywienia zbiorowego zamknięte a) stołówki szkolne b) stołówki w przedszkolach c) bloki żywienia w szpitalach d) inne zakłady żywienia V e) stołówki na koloniach/półkoloniach/obozach/zimowisk ach Miejsca obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością RAZEM Stan sanitarny w poszczególnych grupach przedstawiał się następująco: 18

19 Obiekty produkcji żywności W obiektach produkcji żywności do najczęstszych nieprawidłowości dochodziło w piekarniach i ciastkarniach: niewłaściwy stan sanitarno-higieniczny ścian i sufitów w pomieszczeniach produkcyjnych, magazynowych, ciągach komunikacyjnych, posadzek, brak wdrożonych procedur dotyczących ochrony zakładu przed szkodnikami, brak właściwych warunków do mycia i osuszania rąk w pomieszczeniach produkcyjnych, wykorzystywanie pomieszczeń i stanowisk pracy niezgodnie z przeznaczeniem i pełnioną funkcją, brak właściwych warunków do przechowywania sprzętu i środków używanych do sprzątania, mycia i dezynfekcji, obecność zniszczonego i zbytecznego sprzętu produkcyjnego, brak wydzielonego magazynu mąki, używanie zniszczonego sprzętu pomocniczego (wózków do składowania gotowego wyrobu), brak wdrożenia i przestrzegania instrukcji GHP i GMP. Nieprawidłowości te skutkowały wystawieniem 5 decyzji administracyjnych, nakazujących ich usunięcie. W tej grupie obiektów przeprowadzono kontrole interwencyjne dotyczące wprowadzania soli technicznej jako soli spożywczej i suszu jajecznego. Dokonano przeglądu i spisano stany magazynowe tych produktów ich dostawców i producentów. Nie stwierdzono w tym zakresie nieprawidłowości. Pobrane próbki żywnościowe przez pracowników PSSE w Golubiu-Dobrzyniu nie zostały zakwestionowane. Natomiast próbki pobrane przez pracowników innych stacji sanitarnoepidemiologicznych- kwestionowano. Dotyczyło to: próbka ciastka pobrana przez PSSE Włocławek została zakwestionowana z uwagi na niewłaściwe oznakowanie. W zbadanej próbce stwierdzono obecność soi GTS (ROUNDUP READY) w ilości 4,2%. Stwierdzono, że mączka sojowa użyta do produkcji ciastek prawdopodobnie nie była właściwie znakowana. Uzyskano informację od PSSE Płock, nadzorującej producenta mączki sojowej, że obiekt ten został zlikwidowany. PSSE w Środzie Wielkopolskiej pobrała próbkę mąki kukurydzianej, w wyniku badań stwierdzono obecność glutenu oraz niewłaściwe oznakowanie produktu. PSSE w Katowicach pobrała próbkę mąki kukurydzianej-badania w kierunku mikotoksyn. Stwierdzono zawartość fumonizyn (suma B1 i B2) w ilości 1302±217μg/kg. W związku z powyższym zobowiązano właściciela obiektu do zmiany oznakowania swoich produktów zgodnie z przepisami oraz pobrano próbkę kaszki kukurydzianej w kierunku mikotoksyn- nie kwestionowano. Obiekty obrotu żywnością Stan sanitarno-higieniczny sklepów spożywczych ulega systematycznie poprawie. W większości są to sklepy spożywcze o tradycyjnej sprzedaży. W kilku przypadkach odnotowano brak właściwych warunków do składowania art. spożywczych i ich segregacji. W dalszym ciągu nie wszyscy przedsiębiorcy rozpoczęli wdrażanie systemu bezpieczeństwa jakości zdrowotnej żywności GHP, pomimo udzielanych instruktaży. Mając na uwadze poprawę warunków wydano 6 decyzji administracyjnych. 19

20 W tej grupie obiektów przeprowadzono 340 kontroli sanitarnych, w tym 151 interwencyjnych- 148 w ramach systemu RASFF oraz 1 interwencyjną zgłoszoną przez klienta-niepotwierdzoną. W pozostałych obiektach z tej grupy nie odnotowano uchybień sanitarno-higienicznych. W obiektach obrotu żywnością pobrano 101 próbek żywności do badań laboratoryjnych- żadnej próbki nie kwestionowano. Zakłady żywienia zbiorowego otwarte W grupie tej znajdują się restauracje (8) oraz zakłady małej gastronomii (41). Wszystkie obiekty zostały skontrolowane. Wzmożonym nadzorem objęto te placówki w sezonie letnim. W wyniku przeprowadzonej kontroli interwencyjnej dotyczącej braku higieny przy wydawaniu napojów wystawiono decyzję administracyjną i nałożono mandat. Właściciele restauracji zmierzają do poprawy stanu sanitarno-higienicznego poprzez modernizacje swoich obiektów oraz dostosowania ich do wymogów GHP/GMP i HACCP. Mimo to do najczęściej występujących nieprawidłowości należą: wykorzystywanie stanowisk pracy niezgodnie z przeznaczeniem, brak systematyczności w prowadzeniu zasad GHP/GMP. Zakłady małej gastronomii charakteryzują się: zbyt małą powierzchnią produkcyjną i magazynową w stosunku do potrzeb, wykorzystywaniem stanowisk pracy niezgodnie z przeznaczeniem, brakiem systematycznego wprowadzania systemu GHP/GMP i HACCP. W ramach bieżącego nadzoru właścicielom wydano zalecenia doraźne zobowiązujące do poprawy warunków sanitarno-higienicznych poprzez właściwe zorganizowanie stanowisk pracy, opracowanie procedur i instrukcji GHP/GMP i HACCP. Zakłady żywienia zbiorowego zamknięte Pracownicy PSSE w Golubiu-Dobrzyniu kontrolowali blok żywieniowy w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 27. W 9 stołówkach szkolnych prowadzone jest dożywianie w systemie cateringowym ( zupy dowożone przez firmę zewnętrzną). Do tego celu w stołówkach wydzielono pomieszczenia do wydawania potraw oraz zorganizowano stanowiska mycia naczyń stołowych wyposażone w urządzenia mechaniczne do mycia i dezynfekcji naczyń. 11 stołówek szkolnych przygotowuje dla uczniów jednodaniowe posiłki. W związku z ograniczoną powierzchnią użytkową stołówek charakteryzują się: brakiem funkcjonalności, krzyżowaniem prac i dróg technologicznych czystych i brudnych, brakiem wydzielonych, w odpowiedniej ilości przygotowalni wstępnych, pomieszczeniami zbyt małymi w stosunku do potrzeb. Podobna sytuacja dotyczy stołówek w przedszkolach, w których w szczególny sposób należy przestrzegać reżimu sanitarnego, ponieważ obiekty te mieszczą się w starym budownictwie. Aby zapobiec powstawaniu nieprawidłowości czy zbiorowych zatruć pokarmowych w obiektach tych reżim sanitarny jest podwyższony oraz opracowuje się 20

21 procedury i instrukcje dotyczące właściwego prowadzenia procesów technologicznych. W czterech stołówkach przedszkolnych prowadzone jest dożywianie w systemie cateringowym dostarczane przez firmę zewnętrzną. W trakcie kontroli kompleksowej w dwóch obiektach dokonano oceny jadłospisów, nieprawidłowości nie stwierdzono. Nie odnotowano rażących zaniedbań sanitarno-higienicznych w tej grupie obiektów. Stołówki mają wprowadzony system GHP, GMP oraz rozpoczęły wdrażanie systemu HACCP. W roku 2012 kontrolą objęto również placówki, w których zorganizowano placówki sezonowe wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. W tym zakresie przeprowadzono 4 kontrole sanitarne, nie wykazujące nieprawidłowości. Jakość zdrowotna środków spożywczych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością W 2012 roku pobrano do badań 118 próbek. Próbki te poddane były badaniom, ukierunkowanym na wykrycie występowania w nich pestycydów, metali, azotanów, mikotoksyn, substancji dodatkowych oraz mikrobiologii. Żadna z pobranych próbek nie została zakwestionowana. Spośród wysłanych do badań 2 próbki stanowiły przedmioty użytku- czajniki wyprodukowane w Chinach. Ocena wdrażania systemów kontroli wewnętrznej w zakładach produkcji i obrotu żywnością W dalszym ciągu Państwowa Inspekcja Sanitarna nadzoruje przestrzeganie przez producentów i dystrybutorów środków spożywczych przepisów w zakresie wdrażania i realizacji systemów kontroli wewnętrznej, zapewniających bezpieczeństwo zdrowotne żywności, w tym zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz wdrażania systemu HACCP. Tabela 4. Realizacja zasad GHP/GMP oraz HACCP L.p. Grupa obiektów 21 Liczba obiekt ów Liczba obiektów skontrolo wa nych Liczba obiektów z wdrożony mi zasadami GHP/GMP Liczba obiektów z wdrożony mi zasadami HACCP I Obiekty produkcji żywności Automaty do lodów Piekarnie Ciastkarnie Przetwórnie owocowo-warzywne i grzybowe Zakłady przemysłu zbożowomłynarskiego Wytwórnie chrupek, chipsów i prażynek II Obiekty obrotu żywnością Sklepy spożywcze Kioski

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie listopad 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie lipiec 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie sierpień 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie wrzesień 2011/2012. Liczba zachorowań 2012 2011 Cholera Dur brzuszny

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie grudzień 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Lp. wg ICD- Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie kwiecień /..-3...-3.. A Cholera A. Dur brzuszny 3 A.-3

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Lp. wg ICD-1 Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie listopad 21/211. 211 21 1 A Cholera 2 A1. Dur brzuszny

Bardziej szczegółowo

MZ-56 rok Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu

MZ-56 rok Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu możliwe prawdopodobne potwierdzone 0 1 2 3 4 5 6 7 1 A00 Cholera 2 A01.0 Dur brzuszny 3 A01.1-3 Dury rzekome A,B,C 4 A02.0 zatrucia pokarmowe UE/PL 5 363 368 252 5 A02.1 Salmonelozy posocznica PL 3 3 3

Bardziej szczegółowo

MZ-56 MELDUNEK: Rok Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu

MZ-56 MELDUNEK: Rok Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu możliwe prawdopodobne potwierdzone 0 1 2 3 4 5 6 7 1 A00 Cholera 2 A01.0 Dur brzuszny 3 A01.1-3 Dury rzekome A,B,C 4 A02.0 zatrucia pokarmowe UE/PL 40 402 442 310 5 A02.1 Salmonelozy posocznica PL 4 4

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R.

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R. ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R. W 2012 r. (oraz dla porównania w 2011 r.) do stacji sanitarno epidemiologicznych woj. pomorskiego zgłoszono zachorowania na poniższe

Bardziej szczegółowo

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55 WOJ E WÓD ZKA STA CJA SAN ITA R N O -E PIDE MIOL OG IC ZNA W O LSZ T YNIE Sekcja Statystyki Medycznej i Informacji Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia w województwie warmińskomazurskim

Bardziej szczegółowo

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55 WOJ E WÓD ZKA STA CJA SAN ITA R N O -E PIDE MIOL OG IC ZNA W O LSZ T YNIE Sekcja Statystyki Medycznej i Informacji Zachorowania na niektóre choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia w województwie warmińskomazurskim

Bardziej szczegółowo

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55 WOJ E WÓD ZKA STA CJA SAN ITA R N O -E PIDE MIOL OG IC ZNA W O LSZ T YNIE Sekcja Statystyki Medycznej i Informacji Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia w województwie warmińskomazurskim

Bardziej szczegółowo

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55 WOJ E WÓD ZKA STA CJA SAN ITA R N O -E PIDE MIOL OG IC ZNA W O LSZ T YNIE Sekcja Statystyki Medycznej i Informacji Zachorowania na niektóre choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia w województwie warmińskomazurskim

Bardziej szczegółowo

w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej;

w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej; ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Statystyczna analiza chorób zakaźnych, jakie wystąpiły w Krakowie w 2001 r. w porównaniu z ich występowaniem w Polsce Jednostka chorobowa

Statystyczna analiza chorób zakaźnych, jakie wystąpiły w Krakowie w 2001 r. w porównaniu z ich występowaniem w Polsce Jednostka chorobowa Załącznik nr Statystyczna analiza chorób zakaźnych, jakie wystąpiły w Krakowie w 00 r. w porównaniu z ich występowaniem w Polsce Jednostka chorobowa Polska Symbole wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 R. (BIULETYN ROCZNY)

WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 R. (BIULETYN ROCZNY) WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 R. (BIULETYN ROCZNY) Gdańsk, 2012 r. Spis treści strona 1. Dur brzuszny (A01.0) 7 2. Dury rzekome A,B,C (A01.1-3) 7 3. Salmonelozy (A02)

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 2014 r.

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 2014 r. Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 14 r. W I półroczu 14 roku na terenie powiatu wschowskiego nie odnotowano chorób zakaźnych określanych jako importowane, wiążące się z wyjazdami

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. .. Pieczęć Fundacji Familijny Poznań PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. OBOWIĄZUJĄCA w PUNKTACH PRZEDSZKOLNYCH o/ FAMILIJNA ŁÓDŹ w ramach wewnętrznego systemu zapewniania jakości

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie maj 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011 Cholera

Bardziej szczegółowo

Procedura postepowania w sytuacji wystąpienia przypadku choroby zakaźnej wśród wychowanków w Niepublicznym Przedszkolu Fundacji Familijny Poznań Bose

Procedura postepowania w sytuacji wystąpienia przypadku choroby zakaźnej wśród wychowanków w Niepublicznym Przedszkolu Fundacji Familijny Poznań Bose . Procedura postepowania w sytuacji wystąpienia przypadku choroby zakaźnej wśród wychowanków w Niepublicznym Przedszkolu Fundacji Familijny Poznań Bose Kotki 1 PODSTAWA PRAWNA: 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. .. Pieczęć Fundacji Familijny Poznań PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. OBOWIĄZUJĄCA w PUNKTACH PRZEDSZKOLNYCH o/ FAMILIJNA WARSZAWA w ramach wewnętrznego systemu zapewniania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie sanitarno-epidemiologiczne Nr./20...

Sprawozdanie sanitarno-epidemiologiczne Nr./20... Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności: ogółem (B20-B24) Encefalopatie gąbczaste (choroba Creutzfeldta-Jakoba) (A81) Dur brzuszny (A01.0) Dury rzekome A. B. C. (A01.1-3) Salmonellozy:(A02)

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GOLUBIU-DOBRZYNIU

PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GOLUBIU-DOBRZYNIU Załącznik do uchwały Nr XX/128/2012 Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego z dnia 30 marca 2012 r. PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GOLUBIU-DOBRZYNIU INFORMACJA O STANIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/297/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR L/297/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR L/297/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego za rok 2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/128/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/128/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XX/128/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego za rok 2011

Bardziej szczegółowo

Meldunek 5/B/08. o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach. zgłoszonych w okresie od 16.05 do 31.05.2008 r.

Meldunek 5/B/08. o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach. zgłoszonych w okresie od 16.05 do 31.05.2008 r. Narowy Instytut Zdrowia Publicznego Główny Inspektorat Sanitarny Państwowy Zakład Higieny Zakład Epidemiologii Departament Przeciwepidemiczny 00 Warszawa ul.chocimska 00 Warszawa ul.długa /0 Meldunek /B/0

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za 2014 rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za 2014 rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie 2015 marzec Państwowa Inspekcja Sanitarna działając na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA

STAN SANITARNY I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GOLUBIU-DOBRZYNIU 87-400 GOLUB-DOBRZYŃ UL. DR J. G. KOPPA 1A tel./fax (56) 683-24-42; (56) 683-24-85; e-mail:psse.golubdobrzyn@pis.gov.pl; www.bip05pwisbydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM LICZBY BEZWZGLĘDNE Wyszczególnienie ICD - 10 2010 2013 2014 Bakteryj

Bardziej szczegółowo

Zachorowania zgłoszone w IV kwartale 1999 r. wg województw

Zachorowania zgłoszone w IV kwartale 1999 r. wg województw Państwowy Zakład Higieny, Instytut NaukowoBadawczy Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej Zakład Epidemiologii Departament Zdrowia Publicznego 00 Warszawa ul.chocimska 00 Warszawa ul.miowa Meldunek kwartalny

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Bukowno za 2014 rok.

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Bukowno za 2014 rok. Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Bukowno za 2014 rok. Teren Miasta Bukowno zaopatrywany jest w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z 3 urządzeń

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Zakresy wykonywanych badan próbek kontrolnych.

Tabela 1 Zakresy wykonywanych badan próbek kontrolnych. Ocena jakości wody produkowanej w 2017 roku przez wodociąg sieciowy zarządzany przez Zakład Gospodarki Komunalnej 111, 55-003 Ratowice Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu dokonał rocznej

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA MYSŁOWICE za rok 2014

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA MYSŁOWICE za rok 2014 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/2015 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 04.02.2015r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. Poz. 848 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. Poz. 848 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. Poz. 848 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LX/268/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA NR LX/268/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2018 r. UCHWAŁA NR LX/268/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu o stanie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO

STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GOLUBIU-DOBRZYNIU 87-400 GOLUB-DOBRZYŃ UL. DR J. G. KOPPA 1A tel./fax (56) 683-24-42; (56) 683-24-85; e-mail:psse.golubdobrzyn@pis.gov.pl; www. pssegolubdobrzyn.pl;

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO W 2015 ROKU

STAN SANITARNY I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO W 2015 ROKU PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GOLUBIU-DOBRZYNIU 87-400 GOLUB-DOBRZYŃ UL. DR J. G. KOPPA 1A tel./fax (56) 683-24-42; (56) 683-24-85; e-mail:psse.golubdobrzyn@pis.gov.pl; www.bip05pwisbydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

W 2008 r. wielokrotnie stwierdzano przekroczenie dopuszczalnej zawartości sumy chloranów i chlorynów w wodzie w Zielonej Górze.

W 2008 r. wielokrotnie stwierdzano przekroczenie dopuszczalnej zawartości sumy chloranów i chlorynów w wodzie w Zielonej Górze. Podsumowanie Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych W roku 2008 zarejestrowano 2951 zachorowań na choroby zakaźne (zap. 1419,35) to jest o 348 przypadków mniej w porównaniu do roku poprzedniego.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r.

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r. Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu 2006. r. Pierwsza połowa 2006 roku charakteryzowała się przede wszystkim nagłym wzrostem zapadalności na płonicę. Odnotowano

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/120/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/120/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/120/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu - Dobrzyniu o stanie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH Sprawowanie nadzoru epidemiologicznego jest podstawowym zadaniem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zadanie to realizuje głównie pion epidemiologii, który każdego roku wdraża i kontroluje programy

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY województwa świętokrzyskiego 2007

STAN SANITARNY województwa świętokrzyskiego 2007 Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Kielcach STAN SANITARNY województwa świętokrzyskiego 2007 B i b l i o t e k a m o n i t o r i n g u s a n i t a r n e g o K i e l c e 2 0 0 7 I. OCENA ZAGROŻENIA

Bardziej szczegółowo

Nakło nad Notecią, r.

Nakło nad Notecią, r. Nakło nad Notecią, 06.03.2017 r. Informacja dotycząca oceny jakości wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2016, dostarczanej przez wodociągi publiczne funkcjonujące na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/187/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 27 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XLII/187/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 27 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA NR XLII/187/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu o stanie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

OCENA BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO 2017r.

OCENA BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO 2017r. OCENA BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO 2017r. Państwowa Inspekcja Sanitarna działa na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r.

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Łukowica za rok 2014.

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Łukowica za rok 2014. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w LIMANOWEJ dla powiatu limanowskiego 34-600 Limanowa, ul. M.B.Bolesnej 16 B TEL: (18) 33-72-101, FAX: (18) 33-72-438 e-mail: tsse@poczta.fm NHK-071-6/15 Limanowa,

Bardziej szczegółowo

Meldunek 4/B/05. o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach. zgłoszonych w okresie od 16.04 do 30.04.2005 r.

Meldunek 4/B/05. o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach. zgłoszonych w okresie od 16.04 do 30.04.2005 r. Państwowy Zakład Higieny Główny Inspektorat Sanitarny Zakład Epidemiologii Departament Przeciwepidemiczny 00 Warszawa ulchocimska 00 Warszawa uldługa /0 Meldunek /B/0 o zachorowaniach na choroby zakaźne

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNO-HIGIENICZNEGO POWIATU MALBORSKIEGO ZA 2012 ROK. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku

OCENA STANU SANITARNO-HIGIENICZNEGO POWIATU MALBORSKIEGO ZA 2012 ROK. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku OCENA STANU SANITARNO-HIGIENICZNEGO POWIATU MALBORSKIEGO ZA 2012 ROK Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku Andrzej Bielawski 1 Ocena stanu

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO W 2016 ROKU

STAN SANITARNY I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO W 2016 ROKU PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GOLUBIU-DOBRZYNIU 87-400 GOLUB-DOBRZYŃ UL. DR J. G. KOPPA 1A tel./fax (56) 683-24-42; (56) 683-24-85; e-mail:psse.golubdobrzyn@pis.gov.pl; www. pssegolubdobrzyn.pl;

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska Informacja o wynikach kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod

Bardziej szczegółowo

1. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

1. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH III. OCENA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ W POWIECIE ŻAGAŃSKIM Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych należy: 1. dokonywanie analiz i ocen

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Dobra za rok 2014.

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Dobra za rok 2014. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w LIMANOWEJ dla powiatu limanowskiego 34-600 Limanowa, ul. M.B.Bolesnej 16 B TEL: (18) 33-72-101, FAX: (18) 33-72-438 e-mail: tsse@poczta.fm NHK-071-1/15 Limanowa,

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R.

STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R. STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R. 1 Rodzaje zakładów opieki zdrowotnej Na terenie powiatu słupeckiego w/g ewidencji na dzień 31.12.2013r. znajdowały się 135 placówki lecznictwa otwartego

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r.

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r. Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu 2007. r. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Nowej Soli nadzoruje teren powiatów nowosolskiego i wschowskiego,

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie i 20 Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w 2012 r. sprawowała

Bardziej szczegółowo

Nakło nad Notecią r.

Nakło nad Notecią r. Nakło nad Notecią 08.02.2011r. Informacja dotycząca oceny jakości wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2010, dostarczanej przez wodociągi sieciowe funkcjonujące na terenie gminy Szubin.

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Na terenie województwa lubelskiego nadzór sanitarny nad zakładami żywieniowożywnościowymi sprawuje w poszczególnych powiatach 20 Powiatowych

Bardziej szczegółowo

Więcej wiem, mniej choruję

Więcej wiem, mniej choruję Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie Program profilaktyki chorób zakaźnych dla przedszkoli i szkół podstawowych Więcej wiem, mniej choruję Wprowadzenie do metodyki... Oddział

Bardziej szczegółowo

Nakło nad Notecią, r.

Nakło nad Notecią, r. Nakło nad Notecią, 23.02.2015r. Informacja dotycząca oceny jakości wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2014, dostarczanej przez wodociągi publiczne funkcjonujące na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNEGO POWIATU MONIECKIEGO ZA 2014 ROK

OCENA STANU SANITARNEGO POWIATU MONIECKIEGO ZA 2014 ROK OCENA STANU SANITARNEGO POWIATU MONIECKIEGO ZA 2014 ROK Opracowali: Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mońkach pod kierunkiem: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mońkach

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIECIU

PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIECIU PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIECIU STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU ŚWIECKIEGO W 2016 ROKU Świecie, luty 2017 Spis treści Wstęp..... 4 Sytuacja epidemiologicznej

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Trzyciąż za 2014 rok.

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Trzyciąż za 2014 rok. Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Trzyciąż za 2014 rok. Teren Gminy Trzyciąż zaopatrywany był w 2014 roku w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi

Bardziej szczegółowo

Nakło nad Notecią, r.

Nakło nad Notecią, r. Nakło nad Notecią, 23.02.2015r. Informacja dotycząca oceny jakości wody wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2014, dostarczanej przez wodociągi publiczne funkcjonujące na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

NHK /17 Bochnia, dnia 09 stycznia 2017r.

NHK /17 Bochnia, dnia 09 stycznia 2017r. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W BOCHNI NHK-430-01-01-1/17 Bochnia, dnia 09 stycznia 2017r. Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Bochnia Miasta

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla gminy Morzeszczyn za 2009 r.

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla gminy Morzeszczyn za 2009 r. dla gminy Morzeszczyn za 009 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie na podstawie art.4 Ustawy z dnia 4 marca 985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 006 r Nr, poz.85 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta i Gminy Wolbrom za 2016 rok.

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta i Gminy Wolbrom za 2016 rok. Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta i Gminy Wolbrom za 2016 rok. Na terenie Miasta i Gminy Wolbrom działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności

Bardziej szczegółowo

Wirusy 2018 aktualne dane dotyczące zagrożeń epidemicznych

Wirusy 2018 aktualne dane dotyczące zagrożeń epidemicznych Wirusy 2018 aktualne dane dotyczące zagrożeń epidemicznych Dr med. Iwona Paradowska-Stankiewicz Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru Konsultant Krajowy w dziedzinie Epidemiologii Warszawa, 6

Bardziej szczegółowo

NHK /18 Bochnia, dnia 03 stycznia 2017r.

NHK /18 Bochnia, dnia 03 stycznia 2017r. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W BOCHNI NHK-430-01-01-1/18, dnia 03 stycznia 2017r. Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Miasta od 02 stycznia

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie nowosolskim w I półroczu 2014 roku

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie nowosolskim w I półroczu 2014 roku Sytuacja epidemiologiczna w powiecie nowosolskim w I półroczu 2014 roku W Polsce od wielu lat obserwuje się spadkową tendencję występowania wielu chorób zakaźnych jako skutek m.in. realizacji obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny powiatu proszowickiego w 2014 roku. Katarzyna Bandoła PPIS w Proszowicach

Stan sanitarny powiatu proszowickiego w 2014 roku. Katarzyna Bandoła PPIS w Proszowicach Stan sanitarny powiatu proszowickiego w 2014 roku Katarzyna Bandoła PPIS w Proszowicach Szczepienia ochronne Nadzór nad podmiotami leczniczymi i chorobami zakaźnymi Nadzór zapobiegawczy Higiena środowiska

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA ORAZ SZACOWANIE RYZYKA ZDROWOTNEGO DLA GMINY CZERNICA W 2018 ROKU

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA ORAZ SZACOWANIE RYZYKA ZDROWOTNEGO DLA GMINY CZERNICA W 2018 ROKU POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WE WROCŁAWIU OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA ORAZ SZACOWANIE RYZYKA ZDROWOTNEGO DLA GMINY CZERNICA W 2018 ROKU Wrocław, 04 lutego 2019 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lipca 2016 r. Poz. 1081

Warszawa, dnia 22 lipca 2016 r. Poz. 1081 Warszawa, dnia 22 lipca 2016 r. Poz. 1081 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie zgłaszania zakażeń i chorób zakaźnych oraz biologicznych czynników chorobotwórczych na obszarze

Bardziej szczegółowo

Szczepienia ochronne rekomendowane w wybranych narażeniach zawodowych

Szczepienia ochronne rekomendowane w wybranych narażeniach zawodowych Szczepienia ochronne rekomendowane w wybranych narażeniach zawodowych Materiały informacyjne Wprowadzenie Wykonywanie szczepień ochronnych u pracowników należy rozpatrywać w dwóch perspektywach: korzyści

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody na terenie miasta Limanowa za rok 2014.

Ocena obszarowa jakości wody na terenie miasta Limanowa za rok 2014. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w LIMANOWEJ dla powiatu limanowskiego 34-600 Limanowa, ul. M.B.Bolesnej 16 B TEL: (18) 33-72-101, FAX: (18) 33-72-438 e-mail: tsse@poczta.fm NHK-071-5/15 Limanowa,

Bardziej szczegółowo

Szczepienia ochronne. Nadzór nad realizacją obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych

Szczepienia ochronne. Nadzór nad realizacją obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych Szczepienia ochronne Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni realizują Program Szczepień Ochronnych ustalany corocznie na podstawie badań stanu uodpornienia populacji oraz w zależności od aktualnej sytuacji

Bardziej szczegółowo

NHK /18 Bochnia, dnia 7 stycznia 2019r.

NHK /18 Bochnia, dnia 7 stycznia 2019r. PŃSTWOWY POWITOWY INSPEKTOR SNITRNY W BOCHNI NHK-430-01-01-72/18 Bochnia, dnia 7 stycznia 2019r. Wodociągów i Kanalizacji Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia w Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Na terenie województwa lubelskiego w 2006 r. nadzorem objęto 14 693 obiektów, w tym 13 642 obiekty żywnościowo-żywieniowe, 16 wytwórni

Bardziej szczegółowo

Ocena przychodni, poradni, ośrodka zdrowia, lecznicy lub ambulatorium z izbą chorych*

Ocena przychodni, poradni, ośrodka zdrowia, lecznicy lub ambulatorium z izbą chorych* Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena przychodni, poradni, ośrodka zdrowia, lecznicy lub ambulatorium z izbą chorych* 1. Kontrolę przeprowadzono w przychodni, poradni, ośrodku zdrowia, lecznicy,

Bardziej szczegółowo

22 marca Światowy Dzień Wody

22 marca Światowy Dzień Wody 22 marca Światowy Dzień Wody Czysta woda to zdrowa woda i jest najważniejszym elementem dla zdrowia i życia człowieka. Podobnie jak krew w organizmach ludzi spełnia bardzo ważne funkcje. Jakość wody ma

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA ORAZ SZACOWANIE RYZYKA ZDROWOTNEGO DLA GMINY MIETKÓW W 2018 ROKU

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA ORAZ SZACOWANIE RYZYKA ZDROWOTNEGO DLA GMINY MIETKÓW W 2018 ROKU POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WE WROCŁAWIU OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA ORAZ SZACOWANIE RYZYKA ZDROWOTNEGO DLA GMINY MIETKÓW W 2018 ROKU Wrocław, 28 lutego 2019 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Starogard Gdański, dnia r. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Starogardzie Gdańskim SE.I/ 4110/51/GF/16

Starogard Gdański, dnia r. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Starogardzie Gdańskim SE.I/ 4110/51/GF/16 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, dnia 10.02.2016r. SE.I/ 4110/51/GF/16 Wójt Gminy Lubichowo ul. Zblewska 8 83-240 Lubichowo Obszarowa ocena jakości wody

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Sopot 2014

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Sopot 2014 Sopot, 19 stycznia 2015r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie, działając na podstawie art.4 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212 poz.1263

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad jakością wody organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Nadzór nad jakością wody organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej Nadzór nad jakością wody organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej 1. Zaopatrzenie zakładu w wodę z wodociągu publicznego a ujęcie własne. Woda z wodociągu publicznego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku

Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku Wstęp Podstawę oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO

STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO Wstęp Podstawę oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W POLSCE W 2009 ROKU - UAKTUALNIENIE Infectious diseases and poisonings in Poland in 2009 - Update

CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W POLSCE W 2009 ROKU - UAKTUALNIENIE Infectious diseases and poisonings in Poland in 2009 - Update CHOROBY ZAKAŹNE ZATRUCA W POLSCE W 00 ROKU UAKTUALNENE nfectious diseases and poisonings in Poland in 00 Update Zmiany zgłoszone do Zakładu Epidemiologii NZPPZH w okresie od października 00 r. do grudnia

Bardziej szczegółowo

Meldunek 6/A/06. o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach. zgłoszonych w okresie od 1.06 do 15.06.2006 r.

Meldunek 6/A/06. o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach. zgłoszonych w okresie od 1.06 do 15.06.2006 r. Państwowy Zakład Higieny Główny Inspektorat Sanitarny Zakład Epidemiologii Departament Przeciwepidemiczny Warszawa ul.chocimska Warszawa ul.długa / Meldunek /A/ o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach

Bardziej szczegółowo

ONS/HK/4566-1/2/8/2012 OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY PIETROWICE WIELKIE W ROKU ul. Batorego 8, Racibórz

ONS/HK/4566-1/2/8/2012 OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY PIETROWICE WIELKIE W ROKU ul. Batorego 8, Racibórz PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA w RACIBORZU ul. Batorego 8, 47400 Racibórz Sekretariat 0324594132 Oddział Ekonomiczny i Administracyjny Kierownik Oddziału

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNEGO OBIEKTÓW ŻYWNOŚCIOWO-ŻYWIENIOWYCH

OCENA STANU SANITARNEGO OBIEKTÓW ŻYWNOŚCIOWO-ŻYWIENIOWYCH W roku nadzorem objęto 864 obiekty (w roku - 826 obiektów). W porównaniu do roku nastąpił wzrost liczbowy obiektów. Obiekty objęte nadzorem w latach L p. Rodzaj obiektów Liczba obiektów rok rok 1. Obiekty

Bardziej szczegółowo

Ognisko zatrucia pokarmowego

Ognisko zatrucia pokarmowego Ognisko zatrucia pokarmowego Ognisko zatrucia/zakażenia pokarmowego wg Dyrektywy 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. to wystąpienie, w określonych warunkach, dwóch lub

Bardziej szczegółowo