PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ"

Transkrypt

1 NIP Płock ul. Batalionu Parasol 76 Tel./fax ; PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ Nazwa obiektu budowlanego: Projekt przebudowy internatu części B i bloku żywieniowego oraz termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Technicznych w Płocku Adres obiektu budowlanego : Płock, ul. Norbertańska 11 Działki a nr ew.: 926/3; 926/2; 926/1 Obręb 9 Inwestor: Gmina Płock, Płock ul. Stary Rynek 1 Nazwa i adres jednostki projektowania Rzeczoznawca Budowlany mgr inż. Wojciech Błaszczak ul. Batalionu Parasol Płock Projektował: Piotr Łapiński Sprawdzający: Anna Liszewska upr. nr MAZ/0043/PWOS/12 upr. nr MAZ/0332/PWOS/04 egz. nr

2 Spis treści 1 PODSTAWA OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA OGÓLNY OPIS OBIEKTU ROZWIĄZANIA TECHNICZNE Układy wentylacji mechanicznej Przewody i urządzenia wentylacyjne Regulacja instalacji Uwagi ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH Część mieszkalna Część biurowo kuchenna RYSUNKI

3 1 PODSTAWA OPRACOWANIA Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie zlecenia Gminy Płock mieszczącej się w Płocku przy ul. Stary Rynek 1. Ponadto podstawę opracowania stanowią: 1.PB branży sanitarnej 2.Uzgodnienia z Inwestorem 3.Uzgodnienia międzybranżowe 4.Przepisy i normy branżowe 2 ZAKRES OPRACOWANIA Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej dla przebudowy internatu części B i bloku żywieniowego oraz termomodernizacji budynku internatu Zespołu Szkół Technicznych w Płocku, przy ul. Łukasiewicza na dz. nr ew.: 926/3; 926/2; 926/1. 3 OGÓLNY OPIS OBIEKTU Przebudowywany i termomodernizowany budynek internatu zostanie wyposażony w instalacje wentylacji mechanicznej. Pomieszczenia kuchenne, stołówka oraz pomieszczenia WC budynku wyposażone zostaną w niezależne układy wentylacji mechanicznej. 4 ROZWIĄZANIA TECHNICZNE Ilości powietrza wentylacyjnego ustalono na podstawie krotności wymian w pomieszczeniu. Wynoszą one następująco: kuchnia 10,0 w/h stołówka 6 w/h wydawanie posiłków 10 w/h myjka naczyń 7,0 w/h obieralnia 6 w/h dla WC po 50 m 3 /h na ustęp lub pisuar 4.1 Układy wentylacji mechanicznej Zaprojektowano dwa układy wentylacji nawiewno-wywiewnej mechanicznej, obsługujące wyżej wymienione pomieszczenia. Pomieszczenia stołówki obsługiwane jest przez: układ nawiewno-wywiewny z odzyskiem ciepła Do nawiewu i wywiewu zaprojektowano centralę wentylacyjną (nawiew 1970m 3 /h 300Pa; wywiew 2070m 3 /h 330Pa) w wersji podwieszanej, wyposażoną w filtr powietrza, wymiennik krzyżowy i nagrzewnicę wodną. Nawiew powietrza z czerpni ściennej odbywać się będzie poprzez sieć przewodów wentylacyjnych z kratkami nawiewnymi z przepustnicami. Do wywiewu powietrza zaprojektowano układ przewodów wentylacyjnych z kratkami wywiewnymi z przepustnicami. Wywiew powietrza będzie się odbywać przez wyrzutnię dachową umieszczoną na podstawie dachowej. Centralę wentylacyjną zlokalizowano w pomieszczeniu warsztatu w piwnicy i wyposażono w automatykę sterującą równocześnie nawiewem i wywiewem powietrza, wyposażoną w falowniki. Na wlotach i wylotach z centrali wentylacyjnej zaprojektowano tłumiki hałasu. Pomieszczenia kuchenne obsługiwane są przez: układ nawiewno-wywiewny z odzyskiem ciepła. Do nawiewu i wywiewu zaprojektowano centralę wentylacyjną (nawiew 2605m 3 /h 330Pa; wywiew 2595m 3 /h 610Pa) w wersji stojącej, wyposażoną w filtr powietrza, wymiennik krzyżowy i nagrzewnicę wodną. Nawiew powietrza z czerpni ściennej odbywać się będzie poprzez sieć przewodów wentylacyjnych z kratkami nawiewnymi z - 3 -

4 przepustnicami. Do wywiewu powietrza zaprojektowano układ przewodów wentylacyjnych z okapami oraz kratkami wywiewnymi z przepustnicami. Wywiew powietrza będzie się odbywać przez wyrzutnię dachową umieszczoną na podstawie dachowej. W pomieszczeniu wstępnej obróbki warzyw do wywiewu zaprojektowano wentylator DECOR 300, który załączany ma być jednocześnie z centralą wentylacyjną zasilanie wentylatora z automatyki centrali. Centralę wentylacyjną zlokalizowano w pomieszczeniu magazynu pod kuchnią i wyposażono w automatykę sterującą równocześnie nawiewem i wywiewem powietrza, wyposażoną w falowniki. Na wlotach i wylotach z centrali wentylacyjnej zaprojektowano tłumiki hałasu. Dodatkowo na przewodzie wywiewnym przed centralą zamontowano kasetę z filtrem tłuszczowym metalowym typu FKM 595x595x45. Filtr ten należy kontrolować nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie i oczyszczać prze mycie. W pomieszczeniach WC i łazienek zaprojektowano wentylatory łazienkowe typu DECOR montowane w kratkach wentylacji grawitacyjnej. 4.2 Przewody i urządzenia wentylacyjne Zaprojektowane elementy nawiewu i wywiewu należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,7mm.. Przewody łączyć za pomocą połączeń kołnierzowych z uszczelkami. Przewody mocować do ścian lub stropów za pomocą wieszaków. Jako urządzenia nawiewające powietrze zaprojektowano kratki nawiewne dwurzędowe z przepustnicami, produkowane przez RDJ KLIMA. Jako urządzenia wywiewające powietrze z pomieszczeń zastosowano kratki wywiewne z przepustnicami. Do wywiewu powietrza z nad urządzeń kuchennych zaprojektowano okapy centralne i przyścienne o wysokości 425mm, wyposażone w filtry tłuszczowe. Do nawiewu i wywiewu powietrza zaprojektowano centrale wentylacyjne w wersji podwieszanej i stojącej firmy VTS. Zaprojektowano tłumiki kanałowe w instalacjach nawiewnych i wywiewnych. Przewody wentylacyjne zaizolować otulinami z wełny mineralnej 20mm w osłonie foli aluminiowej zbrojonej. Otwory pod przewody do czerpni powietrza należy ocieplić styropianem o gr. min. 3cm w celu zapobiegania przemarzania ścian. Instalacje wentylacyjne obudować płytami gipsokartonowymi na konstrukcji z kształtowników stalowych. W obudowie przewodów wentylacyjnych przewidzieć otwory rewizyjne do okresowej obsługi instalacji i urządzeń. Rozmieszczenie czerpni i wyrzutni powietrza zgodnie z 152 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 4.3 Regulacja instalacji Regulację instalacji przeprowadzić z wykorzystaniem: przepustnic na ciągach wentylacyjnych; przepustnic w kratkach nawiewnych i wywiewnych Sterowanie pracą instalacji wentylacyjnych: jednoczesna praca nawiewu i wywiewu załączana i wyłączana ręcznie. Skrzynki sterujące pracą instalacji umieścić w miejscu wskazanym na rzucie parteru, a ewentualne odstępstwa uzgadniać z Użytkownikiem

5 5 Uwagi Całość robót należy wykonać zgodnie z: 1. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI WENTYLACYJNYCH. Wydawca: INSTAL; Rok wydania: wrzesień 2002 (wyd. I) 2. Przeprowadzić demontaż istniejących instalacji wentylacji mechanicznej obsługujących objęte zakresem opracowania pomieszczenia. 3. Centrale wentylacyjne umieścić w projektowanych miejscach przed wykonaniem prac budowlanych i wykończeniowych, wykonując niezbędne otwory technologiczne w przegrodach budowlanych. 4. Dokładną lokalizację projektowanych przewodów i central wentylacyjnych należy ustalić w trakcie montażu. 5. Rozmieszczenie wentylatorów łazienkowych w części mieszkalnej pokazano na rysunkach instalacji c.o. Opracował: mgr inż. Piotr Łapiński - 5 -

6 6 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH 6.1 Część mieszkalna l.p. Zestawienie materiałów podstawowych dł. mb./liczba szt. 1. Wentylator DECOR szt. 6.2 Część biurowo kuchenna Nawiew N1 Ozn. Rodzaj kształtki Wymiary [mm] Ilość [szt.] Uwagi N1/1 Czerpnia ścienna 600x350 1 N1/2 Kolano redukcyjne 600x350/600x250 L=150 1 N1/3 Łuk 250x o 1 R=200 N1/4 Zwężka niesymetryczna 600x250/660x250/200 2 N1/5 Tłumik hałasu MSA PF/660x250x N1/6 Łuk 600x o 1 R=400 N1/7 Zwężka symetryczna 660x250/600x250/100 1 N1/8 Centrala wentylacyjna VS15 Nawiew 1970m 3 /h 300Pa; Wywiew 2070m 3 /h 330Pa 1 N1/9 Zwężka niesymetryczna 660x250/500x200/300 1 N1/10 Łuk 500x o 2 R=300 N1/11 Zwężka niesymetryczna 660x250/500x200/200 2 N1/12 Tłumik hałasu MSA PF/660x250x N1/13 Łuk 200x o 5 R=150 N1/14 Trójnik 500x200/500x200/500x200/90 o /810/50 1 N1/15 Trójnik 500x200/500x200/625x125/90 o /800/100 2 N1/16 Kratka z przepustnicą KSV-H-P 625x125 5 N1/17 Zwężka symetryczna 500x200/400x200/200 1 N1/18 Trójnik 400x200/400x200/625x125/90 o /800/100 1 N1/19 Zwężka symetryczna 400x200/250x200/200 1 N1/20 Trójnik 250x200/250x200/625x125/90 o /800/100 1 N1/21 Zwężka symetryczna 250x200/250x125/200 1 N1/22 Kolano redukcyjne 250x125/625x125 L=100 1 Przewód stal. ocynk. 625x125 1,5m Przewód stal. ocynk. 250x125 2,0m Przewód stal. ocynk. 250x200 2,0m Przewód stal. ocynk. 400x200 2,0m Przewód stal. ocynk. 500x200 13,5m Przewód stal. ocynk. 600x250 5,5m - 6 -

7 Samoprzylepna mata ze gr. 20mm skalnej wełny mineralnej zbrojona folią aluminiową 55m 2 Płyta g-k 30m 2 Płyty styropianowe gr. 15cm 5m 2 Uwaga! Długości elementów prostych dopasować w trakcie montażu. Wywiew W1 Ozn. Rodzaj kształtki Wymiary [mm] Ilość [szt.] Uwagi W1/1 Kratka z przepustnicą KSV-P 525x225 5 W1/2 Kolano redukcyjne 250x150/525x225 L=150 1 W1/3 Zwężka symetryczna 350x150/250x150/200 1 W1/4 Zwężka symetryczna 500x150/350x150/200 1 W1/5 Zwężka symetryczna 600x150/500x150/200 1 W1/6 Trójnik 350x150/350x150/500x225/90 o /800/100 1 W1/7 Trójnik 500x150/500x150/500x225/90 o /800/100 1 W1/8 Trójnik 600x150/600x150/500x225/90 o /800/100 1 W1/9 Trójnik 600x200/600x150/250x200/90 o /820/100 1 W1/10 Kolano redukcyjne 250x125/525x225 L=150 1 W1/11 Zwężka symetryczna 250x200/250x125/150 1 W1/12 Przepustnica jednopł. 250x200/200 1 W1/13 Łuk 200x o 2 R=150 W1/14 Łuk 600x o 2 R=400 W1/15 Łuk 200x o 2 R=200 W1/16 Zwężka niesymetryczna 660x250/600x200/100 1 W1/17 Tłumik hałasu MSA PF/660x250x W1/18 Zwężka niesymetryczna 660x250/600x250/100 1 W1/19 Łuk 600x o 2 R=400 W1/20 Łuk 250x o 2 R=250 W1/21 Zwężka symetryczna 660x250/600x250/290 1 W1/22 Zwężka symetryczna 660x250/600x250/100 1 W1/23 Łuk 600x o 2 R=400 W1/24 Zwężka symetryczna 660x250/600x250/200 2 W1/25 Tłumik hałasu MSA PF/660x250x W1/26 Kolano 250x o L=600 1 W1/27 Podstawa dachowa 600x250 L= W1/28 Wyrzutnia dachowa 600x250 pionowa typu E 1 Przewód stal. ocynk. 250x150 2,0m Przewód stal. ocynk. 250x125 1,0m Przewód stal. ocynk. 350x150 2,0m - 7 -

8 Przewód stal. ocynk. 500x150 2,0m Przewód stal. ocynk. 600x200 6,0m Przewód stal. ocynk. 600x250 10,0m Samoprzylepna mata ze skalnej wełny mineralnej gr. 20mm zbrojona folią aluminiową 62m 2 Płyta g-k 25m 2 Cokół pod podstawę 1000x500 h=500 dachową 1 Uwaga! Długości elementów prostych dopasować w trakcie montażu. Nawiew N2 Ozn. Rodzaj kształtki Wymiary [mm] Ilość [szt.] Uwagi N2/1 Czerpnia ścienna 600x400 1 N2/2 Kolano redukcyjne 600x400/600x300 L=150 1 N2/3 Łuk 600x o 2 R=600 N2/4 Łuk 300x o 1 R=200 N2/5 Łuk 600x o 1 R=600 N2/6 Tłumik hałasu MSA PF/600x300x N2/7 Zwężka symetryczna 821x440/600x300/400 1 N2/8 Centrala wentylacyjna VS30 Nawiew 2605m 3 /h 330Pa; Wywiew 2595m 3 /h 610Pa 1 N2/9 Zwężka symetryczna 821x440/600x225/580 1 N2/10 Łuk 600x o 1 R=600 N2/11 Zwężka symetryczna 600x250/600x225/200 2 N2/12 Tłumik hałasu MSA PF/600x250x N2/13 Łuk 225x o 1 R=225 N2/14 Trójnik 600x225/600x225/125x125/90 o /400/150 1 N2/15 Łuk 125x o 6 R=125 N2/16 Przepustnica jednopł. 125x125/125 1 N2/17 Kolano redukcyjne 125x125/625x125 L=50 1 N2/18 Kratka z przepustnicą KSV-H-P 625x125 1 N2/19 Trójnik 600x225/600x225/300x150/90 o /300/335 1 N2/20 Łuk 150x o 2 R=150 N2/21 Przepustnica jednopł. 300x150/200 1 N2/22 Łuk 300x o 1 R=300 N2/23 Trójnik 300x150/300x150/125x125/90 o /300/90 1 N2/24 Zwężka niesymetryczna 300x150/225x125/200 1 N2/25 Łuk 225x o 1 R=225 N2/26 Kolano redukcyjne 225x125/525x225 L=50 1 N2/27 Kratka z przepustnicą KSV-H-P 525x

9 N2/28 Kolano redukcyjne 125x125/425x125 L=50 1 N2/29 Kratka z przepustnicą KSV-H-P 425x125 1 N2/30 Czwórnik 500x225/500x225/1225x225/600x225/90 o /1500/90 1 N2/31 Kratka z przepustnicą KSV-H-P 1225x225 1 N2/32 Zwężka niesymetryczna 500x225/350x225/400 1 N2/33 Trójnik 350x225/350x225/625x225/90 o /800/100 1 N2/34 Kratka z przepustnicą KSV-H-P 625x225 2 N2/35 Zwężka niesymetryczna 350x225/225x225/200 1 N2/36 Kolano redukcyjne 225x225/625x225 L=100 1 Przewód stal. ocynk. 225x225 1,5m Przewód stal. ocynk. 500x225 2,0m Przewód stal. ocynk. 300x150 3,5m Przewód stal. ocynk. 225x125 2,0m Przewód stal. ocynk. 125x125 4,5m Przewód stal. ocynk. 600x225 6,0m Przewód stal. ocynk. 600x300 4,5m Samoprzylepna mata ze skalnej wełny mineralnej gr. 20mm zbrojona folią aluminiową 50m 2 Płyta g-k 22m 2 Płyty styropianowe gr. 15cm 9m 2 Uwaga! Długości elementów prostych dopasować w trakcie montażu. Wywiew W2 Ozn. Rodzaj kształtki Wymiary [mm] Ilość [szt.] Uwagi W2/1 Kratka z przepustnicą KSV-P 425x125 2 W2/2 Kolano redukcyjne 425x125/400x125 L=50 1 W2/3 Zwężka niesymetryczna 400x125/400x200/250 1 W2/4 Trójnik 400x200/400x200/300x200/90 o /500/100 1 W2/5 Okap centralny 2900x1400x425 1 W2/6 Łuk 180x o 2 R=140 W2/7 Zwężka symetryczna 180x180/300x200/135 2 W2/8 Trójnik 300x200/300x200/300x200/90 o /400/100 1 W2/9 Przepustnica jednopł. 300x200/200 1 W2/10 Połączenie elastyczne 300x200/150 1 W2/11 Zwężka niesymetryczna 600x200/400x200/300 1 W2/12 Trójnik 600x200/600x200/250x200/90 o /500/70 1 W2/13 Okap centralny 1700x1400x425 1 W2/14 Łuk 200x o 1 R=150 W2/15 Przepustnica jednopł. 250x200/200 1 W2/16 Połączenie elastyczne 250x200/

10 W2/17 Połączenie elastyczne 600x200/600x250/150 1 W2/18 Trójnik 600x250/600x250/200x200/90 o /300/200 1 W2/19 Kolano redukcyjne 425x125/150x125 L=50 1 W2/20 Łuk 150x o 1 R=150 W2/21 Zwężka symetryczna 200x150/150x125/230 1 W2/22 Trójnik 200x150/200x150/ 150/90 o /300/100 1 W2/23 Okap przyścienny 1500x700x425 1 W2/24 Łuk o 4 R=150 W2/25 Przepustnica jednopł. 150/150 2 W2/26 Zwężka symetryczna 200x200/200x150/150 1 W2/27 Trójnik 200x200/200x200/ 150/90 o /300/70 1 W2/28 Okap przyścienny 1500x800x425 1 W2/29 Łuk 200x o 6 R=200 W2/30 Przepustnica jednopł. 200x200/200 1 W2/31 Łuk 250x o 1 R=175 W2/32 Łuk 250x o 1 R=225 W2/33 Zwężka niesymetryczna 600x600/600x250/600 2 W2/34 Kaseta na filtr 600x600/300 1 W2/35 Filtr powietrza FKM 595x595x48 1 W2/36 Łuk 600x o 1 R=600 W2/37 Zwężka symetryczna 600x300/600x250/200 2 W2/38 Tłumik hałasu MSA PF/600x300x W2/39 Łuk 250x o 2 R=250 W2/40 Zwężka symetryczna 821x440/600x250/580 1 W2/41 Zwężka symetryczna 821x440/600x300/400 1 W2/42 Łuk 600x o 1 R=600 W2/43 Łuk 300x o 1 R=300 W2/44 Podstawa dachowa 600x300 L= W2/45 Wyrzutnia dachowa 600x300 pionowa typu E 1 Przewód stal. ocynk ,0m Wyrzutnia dachowa Podstawa dachowa 100 L= Wentylator DECOR Wentylator DECOR Przewód stal. ocynk ,0m Przewód stal. ocynk. 150x125 2,0m Przewód stal. ocynk. 425x125 0,5m Przewód stal. ocynk. 200x150 1,0m Przewód stal. ocynk. 200x200 2,0m Przewód stal. ocynk. 300x200 5,0m Przewód stal. ocynk. 180x180 1,0m Przewód stal. ocynk. 400x200 1,0m

11 Przewód stal. ocynk. 600x200 1,0m Przewód stal. ocynk. 600x250 10,0m Przewód stal. ocynk. 600x300 10,0m Samoprzylepna mata ze skalnej wełny mineralnej gr. 20mm zbrojona folią aluminiową 78m 2 Płyta g-k 26m 2 Cokół pod podstawę 1000x600 h=500 dachową 1 Uwaga! Długości elementów prostych dopasować w trakcie montażu

12 7 RYSUNKI Rys. nr 1 - Rzut piwnic instalacje wentylacji mechanicznej Rys. nr 2 - Rzut parteru instalacje wentylacji mechanicznej Rys. nr 3 - Instalacje wentylacji mechanicznej przekroje

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ II ETAP REALIZACJI

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ II ETAP REALIZACJI STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ ADRES: BEŁśYCE UL. KS. BISKUPA T. WILCZYŃSKIEGO 62 DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 878/1 TEMAT: PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Spis tre Spis rysunków:

Spis tre Spis rysunków: Spis treści 1. Podstawa opracowania.... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis instalacji wentylacji mechanicznej.... 2 3.1. Obliczenia wymaganej ilości powietrza.... 2 3.2. Opis projektowanej instalacji

Bardziej szczegółowo

NIP Płock ul. Batalionu Parasol 76 Tel./fax ;

NIP Płock ul. Batalionu Parasol 76 Tel./fax ; NIP 774-184-90-92 09-410 Płock ul. Batalionu Parasol 76 Tel./fax 0 24 266 63 16; 601 278 205 PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ I INSTALCJI C.O. W POMIESZCZENIU SOCJALNYM ZLOKALIZOWANYM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. Opis techniczny B. Rysunki ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Rzut przyziemia skala 1 : 100 2. Rzut balkonu skala 1 : 100 3. Rzut balkonu - instalacja wywiewna skala 1 : 100 4. Rzut maszynowni skala 1 : 100 5.

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKT BUDOWLANY

BUDYNEK D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY DOPOSAŻENIE W WENTYLACJĘ NAWIEWNO - WYWIEWNĄ BUDYNKU D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Bogdan Maciejewski

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 1 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Cel opracowania str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Założenia wyjściowe str. 3 5. Obliczenia przekrojów kanałów

Bardziej szczegółowo

BRAŻA SANITARNA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

BRAŻA SANITARNA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ ZAPROJEKTOWANIE ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W GNOJNICY DOLNEJ O SALĘ GIMNASTYCZNĄ I PRZEDSZKOLE. Adres inwestycji: dz. nr ew. 3032 w Gnojnicy Dolnej Inwestor: GMINA ROPCZYCE, ul. Krisego

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str Rysunki: Instalacja wentylacji - rzut parteru

Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str Rysunki: Instalacja wentylacji - rzut parteru Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str 1-5 2. Rysunki: Instalacja wentylacji - rzut parteru Rys nr-s1 Strona S1 INSTALACJA WENTYLACJI Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA.

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA. SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Opis techniczny 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis projektowanej zabudowy 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.1. Wentylacja garaży 4.1.1. Wentylacja

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski 77-200 Miastko, ul. Górna 55, tel. 728 470 111 NIP: 842-130-46-93

BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski 77-200 Miastko, ul. Górna 55, tel. 728 470 111 NIP: 842-130-46-93 INSTALACJA WENTYLACJI Inwestor BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski 77-200 Miastko, ul. Górna 55, tel. 728 470 111 NIP: 842-130-46-93 Termomodernizacja budynków uŝyteczności publicznej (obiekty słuŝby zdrowia)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZMIENIAJĄCY INSTALACJA WENTYLACJI PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI I REMONTU PRALNI W DOMU OPIEKI SPOŁECZNEJ W ZGORSKU

PROJEKT ZMIENIAJĄCY INSTALACJA WENTYLACJI PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI I REMONTU PRALNI W DOMU OPIEKI SPOŁECZNEJ W ZGORSKU PROJEKT ZMIENIAJĄCY INSTALACJA WENTYLACJI PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI I REMONTU PRALNI W DOMU OPIEKI SPOŁECZNEJ W ZGORSKU INSTALACJA WENTYLACJI ZGÓRSKO 58 gm. SITKÓWKA - NOWINY Adres inwestycji: ZGORSKO

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM Projekt wykonawczy BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM 5b BRANŻA SANITARNA BUDYNEK WARSZTATOWO

Bardziej szczegółowo

4. UWAGI KOŃCO0WE 5. ZASADY MONTAŻU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 6. OTWORY REWIZYJNE I MOŻLIWOŚĆ CZYSZCZENIA INSTALACJI

4. UWAGI KOŃCO0WE 5. ZASADY MONTAŻU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 6. OTWORY REWIZYJNE I MOŻLIWOŚĆ CZYSZCZENIA INSTALACJI SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ WENTYLACJI 4. UWAGI KOŃCO0WE 5. ZASADY MONTAŻU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 6. OTWORY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej. w Nieliszu.

OPIS TECHNICZNY. do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej. w Nieliszu. OPIS TECHNICZNY do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej w Nieliszu. 1. Podstawa opracowania zlecenie inwestora projekty branŝ towarzyszących obowiązujące przepisy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Zakres opracowania Opis techniczny Instalacja wentylacji Instalacja wentylacji szatnie...

SPIS TREŚCI. 1. Zakres opracowania Opis techniczny Instalacja wentylacji Instalacja wentylacji szatnie... SPIS TREŚCI 1. Zakres opracowania... 2 2. Opis techniczny... 2 2.1. Instalacja wentylacji... 2 2.1.1. Instalacja wentylacji szatnie... 2 2.1.2. Instalacja wentylacji sala wielofunkcyjna... 3 2.1.3. Instalacja

Bardziej szczegółowo

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZENIA GENERATORA W.CZ. W BUDYNKU CYKLOTORONU WERSJA_00 CZĘŚĆ INSTALACYJNA

Bardziej szczegółowo

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. WSTĘP... 2 4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 5. OPIS PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI... 3 6. ZAGADNIENIA P.POś.... 5 7. WYTYCZNE BRANśOWE...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA TEMAT: MODERNIZACJA SIECI KOMPUTEROWEJ, BUDOWA SERWEROWNI BRANŻA: INSTALACYJNA KLIMATYZACJA I WENTYLACJA Zleceniodawca: AKADEMIA ROLNICZA im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 3 WENTYLACJA MECHANICZNA

ZADANIE 3 WENTYLACJA MECHANICZNA ZADANIE 3 WENTYLACJA MECHANICZNA Strona 2 z 6 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ DLA POTRZEB ROZBUDOWY I MODERNIZACJI SZPITALA W WYSOKIEM

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJE SANITARNE Inwestor: Miasto Suwałki Ul. Mickiewicza 1 16-00 Suwałki Temat opracowania: PRZEBUDOWA PODDASZA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA POTRZEBY DYDAKTYCZNE, PRZEBUDOWA W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO PRZEPISÓW P.POŻ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Z ZAKRESEM PROJEKTU WYKONAWCZEGO WENTYLACJA. Gmina Miasta Rumia. Projektowała: mgr inż. Wanda Łapińska. upr. proj.

PROJEKT BUDOWLANY Z ZAKRESEM PROJEKTU WYKONAWCZEGO WENTYLACJA. Gmina Miasta Rumia. Projektowała: mgr inż. Wanda Łapińska. upr. proj. PROJEKT BUDOWLANY Z ZAKRESEM PROJEKTU WYKONAWCZEGO WENTYLACJA Temat: Szkoła Podstawowa Nr6 Rumia ul. Sienkiewicza Inwestor: Gmina Miasta Rumia Projektowała: mgr inż. Wanda Łapińska upr. proj. ST-1501/74

Bardziej szczegółowo

HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY

HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA Z O.O. 37-450 STALOWA WOLA ul. Kwiatkowskiego 1 tel.: Prezes Zarządu (0-15)8434631 Dyr. d/s Ekonomicznych tel./fax (0-15) 8434206 Nr zlecenia 01/2006 Nr archiwalny

Bardziej szczegółowo

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI 1W Rzut poziomu 0 (+- 0,00) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1 : 50 2W Rzut poziomu I (+ 3,04) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY SANITARNA - WENTYLACJA

PROJEKT BUDOWLANY SANITARNA - WENTYLACJA PROJEKT BUDOWLANY OLSZTYN, październik 2013r. REMONT SANITARIATÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 PRZY UL. ŻOŁNIERSKIEJ 26 W OLSZTYNIE BRANŻA: SANITARNA - WENTYLACJA ADRES: ul. Żołnierska 26 10-561 Olsztyn

Bardziej szczegółowo

WYMIANA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYKU PRZEDSZKOLA NR16 W CIESZYNIE

WYMIANA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYKU PRZEDSZKOLA NR16 W CIESZYNIE I. OPIS INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYMIANA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYKU PRZEDSZKOLA NR16 W CIESZYNIE 1.1.1 Przedmiot opracowania. OPRACAWANIE: inż. Monika Wajda- Chmielecka Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNA INŻYNIERIA SANITARNA Ul. Archimedesa 1, NIEMCZ

NOWOCZESNA INŻYNIERIA SANITARNA Ul. Archimedesa 1, NIEMCZ I. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Opis rozwiązań projektowych 2.1 Instalacja wentylacji mechanicznej 2.2 Instalacje klimatyzacyjne 3. Wytyczne dla branż 4. Uwagi końcowe 5. Informacja BIOZ

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy:zp Załącznik nr 9

Nr sprawy:zp Załącznik nr 9 Nr sprawy:zp.271.075.2017 Załącznik nr 9 Opis przedmiotu zamówienia pod nazwą: Kompleksowa modernizacja energetyczna przedszkoli w Suwałkach Zamówienie obejmuje: Przedszkole Nr 1 przy ul. Buczka 41 3 Docieplenie

Bardziej szczegółowo

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZATWIERDZONEGO DECYZJĄ 53/2010 Z DN.01.02.2010R. SĄ NIEISTOTNE ZGODNIE Z ART. 36A USTAWY PRAWO BUDOWLANE. Opis do instalacji wentylacji mechanicznej

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa Zdzisław Żurecki 37-450 Stalowa Wola, ul. K.E.N 9/1 tel./fax. (0-15) 842-71-87

Pracownia Projektowa Zdzisław Żurecki 37-450 Stalowa Wola, ul. K.E.N 9/1 tel./fax. (0-15) 842-71-87 Pracownia Projektowa Zdzisław Żurecki 37-450 Stalowa Wola, ul. K.E.N 9/1 tel./fax. (0-15) 842-71-87 1. RODZAJ OPRACOWANIA: 2. OBIEKT: WENTYLACJA MECHANICZNA KUCHNI PRZEDSZKOLE NR 18 3. INWESTOR: PRZEDSZKOLE

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacja wentylacji hybrydowej w budynku mieszkalnym Kielce ul. Ściegiennego 270A 1 Dane ogólne... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Zakres opracowania... 2 1.3 Podstawa opracowania...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ...2 3. ZAŁĄCZ IKI...8 4. ZESTAWIE IA MATERIAŁÓW...

SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ...2 3. ZAŁĄCZ IKI...8 4. ZESTAWIE IA MATERIAŁÓW... SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E....2 1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ....2 2.1. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE....2 2.2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA...2

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.1. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora

OPIS TECHNICZNY. 1.1. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego instalacji wentylacji mechanicznej w rozbudowywanym w budynku bazy PGKiM w Suwałkach. 1.1. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora - projekt architektoniczny -

Bardziej szczegółowo

Ryszard Kaszowski & Józef Lis

Ryszard Kaszowski & Józef Lis I. SPIS TREŚCI I. SPIS TREŚCI... 1 II. SPIS RYSUNKÓW... 1 III. CZĘŚĆ OGÓLNA... 2 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA... 2 3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 4. ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE Biuro Logistyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ul. Basztowa 22 PROJEKT Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE 31-156 KRAKÓW UL. BASZTOWA 22 MAŁOPOLSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI DLA BUDYNKU URZĘDU GMINY PACANÓW PRZY UL. BIECHOWSKIEJ, RÓG RYNKU W PACANOWIE. ZAWARTOŚĆ: I. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7

PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 1 PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 Opracowanie zawiera : A) Część obliczeniowa i opisowa 1. Opis techniczny i obliczenia wentylacji mechanicznej 2.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Created with novapdf Printer (www.novapdf.com). Please register to remove this message. KWIECIEŃ 2010 STRONA: 2

SPIS TREŚCI. Created with novapdf Printer (www.novapdf.com). Please register to remove this message. KWIECIEŃ 2010 STRONA: 2 SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 4. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE... 3 5. OBLICZENIA ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO... 4 KWIECIEŃ 2010 STRONA:

Bardziej szczegółowo

INWESTMAR Marcin Strózik Lublin, ul. Zana 38A/505 PRZEDMIAR

INWESTMAR Marcin Strózik Lublin, ul. Zana 38A/505 PRZEDMIAR INWESTMAR Marcin Strózik 0-60 Lublin, ul. Zana 8A/0 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 400-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 400- Roboty instalacyjne hydrauliczne 400-7 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT OBIEKT LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OŚWIADCZENIE + UPRAWNIENIA II. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Przedmiot opracowania..... 9 2. Podstawa opracowania.... 9 3. Zakres opracowania... 9 4. Rozwiązania projektowe... 9 4.1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe Część opisowa 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe Cześć rysunkowa Skala 1. Plan sytuacyjny - 2. Instalacja wentylacji mechanicznej rzut parteru 1:50

Bardziej szczegółowo

1. UKŁAD NAWIEWNO WYWIEWNY WSPÓLNY CZERPNI I WYRZUTNI POWIETRZA

1. UKŁAD NAWIEWNO WYWIEWNY WSPÓLNY CZERPNI I WYRZUTNI POWIETRZA ZESTAWIENIE ELEMENTÓW I KSZTAŁTEK WENTYLACYJNYCH Wentylacja mechaniczna Laboratorium Analitycznego i Apteki Szpitalnej w Szpitalu Powiatowym SP ZOZ w Lublińcu ul. Grunwaldzka 9 1. UKŁAD NAWIEWNO WYWIEWNY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACJI ILOŚĆ WYSZCZEGÓLNIENIE UWAGI POZ.

WYKAZ ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACJI ILOŚĆ WYSZCZEGÓLNIENIE UWAGI POZ. WYKAZ ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACJI NR 2 4 HALA PRZETWÓRSTWA OWOCÓW I WARZYW. Czerpnia ścienna typu A o wym. 500 x 400 mm żaluzje poziome 0 45, osiatkowana od wewnątrz.2 Kanał wentylacyjny typ A/I 500/400/500

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu Wentylacja mechaniczna ze schładzaniem powietrza Sali Dydaktycznej 301, 1. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora. - Wizje lokalne, ustalenia z Inwestorem. - Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA PROJEKT BUDOWLANY

PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA PROJEKT BUDOWLANY PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANOHANDLOWA CYBA 63400 Ostrów Wielkopolski ul. Kościuszki 4/6 tel./fax : 062/7368314 tel. kom.: 0602/317980 NIP 6220100988 REGON 59361125245 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1. Strona tytułowa 2. Zawartość opracowania 3. Opis techniczny str. 3-6 4. Zestawienie ilości powietrza dla zespołu w piwnicach str. 7 5. Zestawienie podstawowych elementów instalacji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna 1 OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna 2. Podstawa opracowania 2.1.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE AL. A. MICKIEWICZA 21

AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE AL. A. MICKIEWICZA 21 AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE AL. A. MICKIEWICZA 21 OBIEKT ADRES PROJEKT FAZA DOM STUDENCKI NR III KRAKÓW AL. 29-LISTOPADA 48C WENTYLACJA MECHANICZNA WĘZŁÓW SANITARNYCH PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II. Opis techniczny projektowanych instalacji sanitarnych 1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Strona tytułowa str. 1-1 2. Zawartość opracowania str. 2-2 3. Oświadczenie str. 3-3 4. Odpisy uprawnień i zaświadczeń PIIB str. 4-9 OPIS TECHNICZNY str. 10-12 5. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... Wstęp... 3 1.1 Podstawa opracowania... 3 1.2 Przedmiot opracowania... 4 1.3 Wykorzystana dokumentacja... 4 1.4 Stan istniejący... 4 1.5 Założenia wyjściowe... 4 2 Opis przyjętych

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa SPIS TREŚĆI I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Ogólna charakterystyka obiektu. 5. Opis przyjętego rozwiązania instalacji wentylacyjnej dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJI MECHANICZNEJ

WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ OBIEKT: BUDYNEK BYŁEJ SZKOŁY STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY ADRES OBIEKTU: SZCZYTY DZIĘCIOŁOWO GM. ORLA NR GEOD. 125 INWESTOR: ZWIĄZEK MŁODZIEŻY BIAŁORUSKIEJ ADRES

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej. ul. Wałbrzyska 18a Świebodzice

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej. ul. Wałbrzyska 18a Świebodzice mgr inż. Sebastian Kościelniak 58-160 Świebodzice ul. Ciernie 54-55 tel. (074) 854-29-92 tel. kom. 0 504 784 325 e-mail: biuro@kormetprojekt.pl www.kormetprojekt.pl Zadanie: Adres: PROJEKT BUDOWLANY Przebudowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45331210-1 Instalowanie wentylacji ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nekli ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

1. Wentylacja pomieszczeń

1. Wentylacja pomieszczeń I. WENTYLACJA MECHANICZNA 1. Wentylacja pomieszczeń Na podstawie bilansu ciepła określono strumienie powietrza wentylującego pomieszczenia, które zapewniają utrzymanie żądanych parametrów w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

INWESTOR TEMAT INSTALACJE BRANŻA SANITARNA BRANŻA OBIEKT ADRES AUTOR. OPRACOWAŁ mgr inż. Rafał Stępkowski ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH

INWESTOR TEMAT INSTALACJE BRANŻA SANITARNA BRANŻA OBIEKT ADRES AUTOR. OPRACOWAŁ mgr inż. Rafał Stępkowski ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH 1 METRYKA OPRACOWANIA INWESTOR ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH TEMAT PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ BRANŻA INSTALACJE BRANŻA SANITARNA OBIEKT ADRES AUTOR WARSZTATY MECHANICZNE ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania:

Spis zawartości opracowania: Spis zawartości opracowania: 1. Karta tytułowa 2. Spis zawartości opracowania. 3. Opis techniczny 4. Specyfikacja elementów wentylacji 5. Część graficzna Rzut piwnic skala 1:50 rys. 1 Rzut parteru skala

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE WENTYLACJA MECHANICZNA CPV , CPV

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE WENTYLACJA MECHANICZNA CPV , CPV PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE WENTYLACJA MECHANICZNA CPV 45331210-1, CPV 45000000-7 INWESTYCJA : BUDOWA WIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA Z PUNKTEM APTECZNYM, PUNKTEM POCZTOWYM i MIESZKANIEM SŁUŻBOWYM

Bardziej szczegółowo

Usprawnienie chłodzenia sprężarek

Usprawnienie chłodzenia sprężarek Zakład Usług Projektowych inż. Józef Matla 30 686 Kraków ul. Podedworze 8/26 tel. 658-34-81 INWESTOR: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II 31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80 OBIEKT: Budynek

Bardziej szczegółowo

OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA...

OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA... OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA... 2 4.1. BUDYNEK A... 2 4.2. BUDYNEK B... 2 4.3. BUDYNEK C...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. przebudowy pomieszczeń. w budynku biurowym Prokuratury. 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28

PROJEKT BUDOWLANY. przebudowy pomieszczeń. w budynku biurowym Prokuratury. 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28 PROJEKT BUDOWLANY przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Inwestor : Prokuratura Okręgowa w Warszawie 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28 Adres inwestycji

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku 80-750 Gdańsk ul. Stągiewna 13/3 tel/fax (058) 305 11 74 Opracowanie: Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ALEJA JANA PAWŁA II 232 WENTYLACJA POMIECZEŃ RESTAURACJI INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT WYKONAWCZY

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ALEJA JANA PAWŁA II 232 WENTYLACJA POMIECZEŃ RESTAURACJI INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT WYKONAWCZY INSTAL-KLIMA-PROJEKT Sp. z o.o. ul. Kordylewskiego 11, 31-547 Kraków, tel. (0-12) 411 82 09, 413 49 48, fax. (012) 411 82 09 e-mail: ikp@instal-klima-projekt.pl, www.instal-klima-projekt.pl ING Bank Śląski

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT PROJEKTU WYCINKOWEGO

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ OPRACOWANIA: Projekt budowlany dla dostosowania pomieszczeń na potrzeby zakładu diagnostyki endoskopowej II.

TYTUŁ OPRACOWANIA: Projekt budowlany dla dostosowania pomieszczeń na potrzeby zakładu diagnostyki endoskopowej II. 61-479 Poznań, ul Wspólna 40 tel. 61 839 22 67/68 fax 61 839 22 71 email: biuro@bpszr.pl TYTUŁ OPRACOWANIA: Projekt budowlany dla dostosowania pomieszczeń na potrzeby zakładu diagnostyki endoskopowej II.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WENTYLACJI. Klub Ba³t. Ba³tów 55. 27-423 Ba³tów

PROJEKT WENTYLACJI. Klub Ba³t. Ba³tów 55. 27-423 Ba³tów PROJEKT WENTYLACJI Klub Ba³t Ba³tów 55 27-423 Ba³tów SPIS TREŒCI 1.Opis techniczny 1.1.Opis systemu wentylacji 1.2.Obróbka powietrza wentylacyjnego 1.3.Organizacja wymiany powietrza w pomieszczeniach 1.4.Wentylacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI CPV 45331210-1, 45331221-1, 45321000-3, 45000000-7. egz. nr 1

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI CPV 45331210-1, 45331221-1, 45321000-3, 45000000-7. egz. nr 1 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI CPV 45331210-1, 45331221-1, 45321000-3, 45000000-7 OBIEKT : PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 10 ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

I. A Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr 334/2014 z dnia 13.10.2014r. pismo znak NB.BG/7356/55-15/3446-07/6/1778/2014

I. A Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr 334/2014 z dnia 13.10.2014r. pismo znak NB.BG/7356/55-15/3446-07/6/1778/2014 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. ZAŁĄCZNIKI I. A Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr 334/2014 z dnia 13.10.2014r. pismo znak NB.BG/7356/55-15/3446-07/6/1778/2014 I. B Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego wentylacji mechanicznej kuchni dla budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu dz. nr 1477/7.

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego wentylacji mechanicznej kuchni dla budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu dz. nr 1477/7. 1 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego wentylacji mechanicznej kuchni dla budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu dz. nr 1477/7. Zawartość opracowania CZĘŚĆ OPISOWA 1. WENTYLACJA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Opole INSTALACJE SANITARNE. CRH Proj Bud tel ul Kasprowicza 1/ Opole 22

Opole INSTALACJE SANITARNE. CRH Proj Bud tel ul Kasprowicza 1/ Opole 22 INSTALACJE SANITARNE 45 346 Opole 22 7. Opis techniczny Projekt instalacyjny w zakresie wentylacji... str. 24 7.1. Przedmiot opracowania.... str. 24 7.2. Podstawa opracowania... str. 24 7.3. Zakres opracowania..

Bardziej szczegółowo

MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o.

MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. 42 201 CZĘSTOCHOWA, UL. SZYMANOWSKIEGO 15 tel./fax. (034) 324 57 58, e-mail: miastoprojekt@apl.pl Faza opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu: SALA

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA SANITARNA (IS):

INSTALACJA SANITARNA (IS): INSTALACJA SANITARNA (IS): Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w sali muzealnej w Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w 1. Przedmiot i zakres opracowania...2 2. Podstawa opracowania...2 3. Opis instalacji...2

Bardziej szczegółowo

W-1 INSTALACJA WENTYLACJI. RZUT POMIESZCZEŃ

W-1 INSTALACJA WENTYLACJI. RZUT POMIESZCZEŃ Spis treści OPIS TECHNICZNY... 2 1. Podstawa opracowania... 2 2. Zakres i cel opracowania... 2 3. Stan istniejący... 2 4. Projektowane rozwiązanie... 2 5. Wytyczne dla branży elektrycznej... 3 6. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : LESZNO Obiekt : Szkoła podstawowa nr 9, Leszno ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Remont bloku kuchennego Adres : Leszno ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

1000x x x x x x200

1000x x x x x x200 do istn. czerpnii terenowej do istn. wyrzutni terenowej do istn. czerpnii terenowej 500x500 28 1400x710 12520 m³/h 500x500 centrala wentylacyjna AHU1 Vn= Vw= centrala wentylacyjna AHU2 Vn=2000 m³/h Vw=17

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA I REALIZACJI INWESTYCJI. mgr inż. arch. Jan Drzazga ul. Niepodległości 44-48, Koszalin tel./fax: (094)

PRACOWNIA PROJEKTOWA I REALIZACJI INWESTYCJI. mgr inż. arch. Jan Drzazga ul. Niepodległości 44-48, Koszalin tel./fax: (094) PRACOWNIA PROJEKTOWA I REALIZACJI INWESTYCJI mgr inż. arch. Jan Drzazga ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin tel./fax: (094) 345 43 21 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PRZEBUDOWY ZE ZMIANĄ SPOSOBU

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Związek Międzygminny BZURA ul. Pijarska 1 lok.9, Łowicz. branża Projektował: Sprawdził: Opracował: sanitarna

Inwestor: Związek Międzygminny BZURA ul. Pijarska 1 lok.9, Łowicz. branża Projektował: Sprawdził: Opracował: sanitarna Projekt wykonawczy BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM 4 BRANŻA SANITARNA BUDYNEK ADMINISTRACYJNO

Bardziej szczegółowo

NAZWA INWESTYCJI Modernizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rogalinie TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA WENTYLACJI NR ZADANIA 01/2009

NAZWA INWESTYCJI Modernizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rogalinie TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA WENTYLACJI NR ZADANIA 01/2009 Egzemplarz nr: 60-114 POZNAŃ UL. ŚMIEŁOWSKA 10 INWESTOR: Muzeum Narodowe w Poznaniu Al. Marcinkowskiego 9 61-745 Poznań ADRES INWESTYCJI / NR DZIAŁKI : Rogalin ul. Arciszewskiego 2 / dz. nr. 74, 75, 76

Bardziej szczegółowo

Wentylacja mechaniczna pomieszczeń usługowych piwnicy budynku biurowego. PIŁA ul. Okrzei 18, działka nr 14/2, obręb 18

Wentylacja mechaniczna pomieszczeń usługowych piwnicy budynku biurowego. PIŁA ul. Okrzei 18, działka nr 14/2, obręb 18 Inwestycja Wentylacja mechaniczna pomieszczeń usługowych piwnicy budynku biurowego Adres inwestycji PIŁA ul. Okrzei 18, działka nr 14/2, obręb 18 Inwestor Oddział Regionalny Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

I. ZESPÓŁ NAWIEWNO - WYWIEWNY

I. ZESPÓŁ NAWIEWNO - WYWIEWNY Specyfikacja elementów wentylacyjnych na wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej oraz wywiewnej dla zadania "Przebudowa i rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Osjakowie o pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ PRZEDSZKOLA W PERZOWIE BUDYNEK PRZEDSZKOLA ZE ŻŁOBKIEM PERZÓW 77; DZ. NR EW. 437/7; 437/ PERZÓW

Przedmiar robót ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ PRZEDSZKOLA W PERZOWIE BUDYNEK PRZEDSZKOLA ZE ŻŁOBKIEM PERZÓW 77; DZ. NR EW. 437/7; 437/ PERZÓW Przedmiar robót Rodzaj robót (branża): sanitarna - wentylacja mechaniczna Inwestycja ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ PRZEDSZKOLA W PERZOWIE BUDYNEK PRZEDSZKOLA ZE ŻŁOBKIEM Adres: PERZÓW 77; DZ. NR EW. 7/7; 7/0

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1.0. Dane ogólne 1.1.Podstawa opracowania 1.2.Cel i zakres opracowania 1.3.Materiały do opracowania 1.4.Charakterystyka obiektu 2.0. Bilanse 3.0. Opis instalacji wentylacyjnej

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW:

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW: SPIS ZAWARTOŚCI OPIS TECHNICZNY... 2 1. Podstawa opracowania... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis obiektu... 2 4. Opis projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji... 2 4.1 Założenia...

Bardziej szczegółowo

2.0. Zawartość teczki

2.0. Zawartość teczki 2.0. Zawartość teczki 1.0. Strona tytułowa 2.0. Zawartość teczki 3.0. ZałoŜenia ogólne 4.0. Opis techniczny instalacji wentylacji 5.0. Wytyczne branŝowe 6.0. Uwagi końcowe 7.0. Zestawienie urządzeń i materiałów

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie. Kalisz 23.01.2012r.

Oświadczenie. Kalisz 23.01.2012r. Kalisz 23.01.2012r. Oświadczenie Oświadczam, że projekt wykonawczy rewizji do projektu instalacji wentylacji, projekt zainstalowania klap p.poż. na układzie central wentylacyjnych w budynku PWSZ w Elblągu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego

PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego V. CZĘŚĆ INSTALACJI SANITARNYCH WENTYLACJA I KLIMATYZACJA PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego Adres obiektu: Sopot ul. Armii Krajowej 101 nr działki 3/4 Inwestor: Uniwersytet Gdański Ul. Bażyńskiego 1A

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Temat: PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Adres Inwestora: OS. XXX-V LECIA PRL 9, KARNIOWICE, 32-082 BOLECHOWICE Adres

Bardziej szczegółowo

POZYCJA Ilość 5,450 M2 IZOLACJA WENTYLACJI IZOLACJA GRUB.40MM WELNA MINERALNA

POZYCJA Ilość 5,450 M2 IZOLACJA WENTYLACJI IZOLACJA GRUB.40MM WELNA MINERALNA PentaKoszt Nakłady RMS w pozycjach strona 1 ELEMENT 1. Wentylacja mechaniczna jadalni z blachy stalowej ocynkowanej. POZYCJA 1. 0217-0101 -04 Ilość 5,450 M2 PRZEWODY WENT.Z BLACHY STAL. TYP A/I.35 PROC.

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Do: Sala Audytoryjna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. 1. Określenie tematu:

Opis techniczny. Do: Sala Audytoryjna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. 1. Określenie tematu: Opis techniczny Do: Sala Audytoryjna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 1. Określenie tematu: Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczno roboczy instalacji wentylacji mechanicznej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 27/17

Przedmiar robót 27/17 Przedmiar robót 27/17 Obiekt INSTALACJA WENTYLACYJNA - Modernizacja budynku kortów tenisowych na terenie Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego w Krakowie Kod CPV 45215100-8 - Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacji wentylacji mechanicznej.

PROJEKT BUDOWLANY instalacji wentylacji mechanicznej. PROJEKT BUDOWLANY instalacji wentylacji mechanicznej. Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem dobudowa do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej Obiekt : Szkoła Podstawowa w m. Markuszowa Adres : Markuszowa

Bardziej szczegółowo